Vugterendijk I 024

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar en bewoner
Wattenberg, Joh.
pruikenmaker
f 40-.-.