Wevers Plaats F 284

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Hoort, Jord. van
17901792Bewoner
N.N.
militair
70
17931797Bewoner
Mensen, de wed. des
speldenmaakster
70
In 1796 betaalt G. Weij f 50,- huur
17981800Bewoner
Weij, Simon
70
In november 1800 vacant
18011801Bewoner
Stonje, St.
90