Wevers Plaats F 236

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar en bewoner
Rosmalen, J. van
35
Pakhuis, sinds 1 november 1790 is de huur f 1,- per week
17901790Bewoner
Olnhouden, mej. C. van
52
Huur f 1,- per week
17911794Bewoner
Hoogsteijn, Carel
oppasser bij de militairen
52
huur f 1,- per week
17951795Bewoner
Kleijs, A.
35
17961801Bewoner
Veghel, J. van