Wevers Plaats F 227

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Faust, dhr.
17901792Bewoner
Stapels
denkelijk bezitter van een naaischool
130
17931794Bewoner
Stoos, A.
verver
80
vacant met november
17951796Bewoner
N.N.
militair
60
In 1796 is de huur f 70,-
17971801Bewoner
Torsinck, dhr.
70