Wevers Plaats F 080

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Martini, dhr.
17901801Bewoner
Jong, dhr. de
rentenier
300