Wevers Plaats F 041

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901794Bewoner
Bruijn, Arn. de
tapper
90
17901801Eigenaar
Peer, wed. J. van de
17951801Bewoner
Moor, J.
80
In 1797 huur f 70,-