Wevers Plaats F 005

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901796Bewoner
Ven, wed. A. van de
winkelierster
50
17901801Eigenaar
Ven, wed. A. van der
17971801Bewoner
Jets
50