Markt A 248

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Beekveld, wed.
17901792Bewoner
Koppens, Ant.
winkelier
f 50-.-.
17931793Bewoner
Sterken, Pieter
handel in spek en kaas
f 70-.-.
17941800Bewoner
Schaik, van
boekbinder
f 72-.-.
18011801Bewoner
Rigstel, A. van
f 72-.-.