Markt (Minderbroederstraat) A 182

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Diversen
17901801Bewoner
Lebie, vrouw
f 60-.-.
het mantelhuis
17901801Bewoner
Pompen
pakhuijs
f 38-.-.