Markt A 142

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Raben, de kinderen A.
17901795Bewoner
Pek, Matt. van
zilversmid
f 100-.-.
17951801Bewoner
Bul, A.V.