Markt A 043

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Mosmans, mejuffr. wed.
17901800Bewoner
Mosmans, F.A.
grote lakenwinkel
f 120-.-.
18011801Bewoner
Hansen, H.J.
f 250-.-.