Markt A 038

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar en bewoner
Bock, Nol den
oude kleeren
f 100-.-.