Markt A 034 (01)

VanTotEigenaar of bewonerNaamBeroepHuurOpmerking
17901801Eigenaar
Bogart, Joh. van den
17901801Bewoner
Niel, wed. H.
oude kleeren
f 70-.-.