Fotoverantwoording


Dank aan de volgende instanties, personen die hun toestemming hebben verleend tot het gebruik van hun fotomateriaal.

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)  
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch  

Boselie, Hans
Bosters, Nico
Hupkens, Ed
Kriele, Paul (Bastion Oranje)  
Lampe, Jan-Clemens  
Leeuw, Ad de  
Mackelenbergh, Ernst van
Monté, Gerard  
Verschuren, Harrie
Wagenaars, Jan
Zeeuwe, Tony (Brabant Foto)  


Disclaimer
Copyrightrechten berusten bij bovengenoemde instanties en/of personen en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden worden gebruikt. Organisaties en personen die menen dat bepaalde rechten bij hen liggen, kunnen contact opnemen. Zorgvuldigheid is betracht bij elke foto de eigenaar c.q. fotograaf te vermelden. Komen er foto's voor waarbij deze gegevens niet bekend waren, dan wordt dit ook vermeld. Uiteraard ben ik blij met elke aanvulling van de ontbrekende informatie.