Plattegronden

Plattegrond van Den Bosch met vestingwerken

datering: z.j.
techniek: gravure 54.7 x 39.5 cm

Het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 (1979) 37

Vroege kaart 's-Hertogenbosch

datering: midden of tweede helft 16e eeuw
techniek: ingekleurde pentekening op papier, 38 x 26 cm

Bossche Bladen 3 (2005) 97-100

's-Hertogenbosch met Vught door Jacob van Deventer

datering: ca 1545-1562
techniek: lithografie, gekleurd 46/32.2 x 45 cm
uit: Nederlansche steden in de 16e eeuw. 1916-1923

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 29

L. van Peteghem lithograaf, Rue du Chant d”iseau Bruxelles

datering: situatie 1566
techniek: litografie, 54.5 x 43 cm

Schets plattegrond van 's-Hertogenbosch in 1566, "Bois-le-Duc en 1566", met wapenschild, windroos en genummerde en ingetekende gebouwen, straten, stadsmuren, poorten en opstanden.
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-006849)

L. van Peteghem, Brussel

datering: 1566
techniek: prent, 36 x 48 cm

Plattegrond vanuit het Westen met omliggend gebied. Stad met stratenplan met nadruk op de aanwezige kerken, kapellen en kloosters. In de omgeving van de stad zijn de kloosters en de laserij in Hintham aangegeven.
Stadsarchief (0053052)

Hadrianus Barlandus

datering: 1572
techniek: gravure

Na de aanleg van de eerste stadsmuur van omstreeks 1200 vonden stadsuitbreidingen plaats tussen 1250 en 1351. De uiteindelijke vorm, zij het nog zonder verdedigingswerken als forten, bastions en voorwerken, kreeg de stad bij de uitleg van eind 14e eeuw toen het Hinthamereinde werd toegevoegd. Het stratenpatroon is sedertdien tot op de dag van vandaag vrijwel ongewijzigd gebleven. Als vestingstad moesten de bewoners en het garnizoen in tijden van oorlog zichzelf van voeding kunnen voorzien. Dat was dan ook de reden dat er aan de noordzijde (op de prent links) grote moestuinen lagen.
's-Hertogenbosch De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 17

TsHertogenbosch

datering: ca 1588
materiaal: kopergravure, gekleurd, 33.4 x 47 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Braun en Hogenberg, Civitatis orbis terrarum, dl. 4, uitgegeven tussen 1588 en 1617

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 31

Hertzogenbosch

datering: 1603
techniek: onbekend

In 1603 werd voor de derde maal een poging gedaan om Den Bosch in te nemen. Maurits legerde zijn troepen in Vught, maar omdat aartshertog Albrecht inmiddels Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Schijndel had ingenomen, was het voor de Staatse troepen niet meer mogelijk de stad te omsingelen.
Ach Lieve Tijd : 800 jaar de Meierij 18 (1996) 421

TsHertogenbosch geŽtst door Fr. Valegio

datering: ca 1612
techniek: ets, 8.3 x 13 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Valegio, Raccolta de le piu illustri et famosa citta de turri il mondo, ca 1620

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 32

Hertogenbosch geŽtst door Fr. Valegio

datering: ca 1612
techniek: ets, gekleurd, 8.3 x 13 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Lasor de Varea, Universus terratum orbis scriptorum calamo delineatus, 1713

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 32

Orthen

datering: 1616
techniek: onbekend
oriŽntatie: oosten boven

Gemaakt in verband met het opnieuw opwerken van dijken bij Orthen
Bossche Bladen 3 (2010) 85-87

Hertzogenbusch

datering: ca 1625
techniek: kopergravure, gekleurd, 6.9 x 14.5 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Meisner, Thesaurus Philopoliticus oder Politisches Schštzkastlein, 1621-1631

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 34

Hertzogenbusch

datering: ca 1625
techniek: kopergravure, 7 x 14.6 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: herdruk van Meisner, Thesaurus onder de titel Sciographia Cosmica, das ist newes emblematische Buchlein, 1637-1638

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 35

Plattegrond van 's-Hertogenbosch

datering: 1629
techniek: onbekend
uit: C.R. Hermans: Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van 's-Hertogenbosch in den jare 1629. Deel 2. 's-Hertogenbosch 1860

Bossche Bouwstenen II (1979) 60

Jaques Prempart

datering: 1629
techniek:

Op deze kaart van het beleg van 1629, die werd vervaardigd door de Franse ingenieur Jaques Prempart, is de enorme omvang van de belegeringswerken goed zichtbaar. De prins van Oranje had al meteen bij het begin van het beleg in mei door duizenden boeren en polderwerkers een dubbele omwalling laten aanleggen van elf uur gaans. Daarbinnen lagen de kampementen van de verschillende bevelhebbers. Het grote kamp linksboven is het hoofdkwartier van Frederik Hendrik bij Vught. Voorts lagen rondom de vesting 'Ondergelopen Weyden' waarmee de stad probeerde zich de aanvallers van het lijf te houden. Daartegen stelde de prins een groot aantal molens op, waarmee het geÔnundeerde gebied werd leeggepompt. Deze stonden langs de rivier de Dieze, rechts van de stad. Ook ziet men de 'approches', de loopgraven die door de aanvallers werden aangelegd en waarlangs zij de stad langzaam maar zeker naderden.
Ach Lieve Tijd : 800 jaar de Meierij 18 (1996) 424

Obsidio et expugnatio sylvaeducis

datering: 1629
techniek: onbekend

Militaire Archieven Sweden

Bois-le-Duc

datering: 1629
techniek: onbekend

Nouvelle Carte representant la Ville de Bolduc en plan avec ses Rempars, Fossez, Forteresses d'alentour etc.
Militaire Archieven Sweden

zoom ...

Plan der Bisschoppelijke Stad sHertogenbosch, met derselver Geestelijke Gebouwen, en Terrein

datering: 1629
techniek: manuscript, pen, penseel, gekleurd, 42.0 x 57.5 cm

Historische plattegrond van 's-Hertogenbosch in 1629. Met speciale aandacht voor kerkelijke goederen. Met kompasroos en legenda 1-55. Schaal van 110 Roeden Rhijnlands.
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-002187)

's Hertogenbos

datering: ca 1634
techniek: kopergravure, gekleurd, 10.9 x 13.3 cm
oriŽntatie: westen boven
uit: Guicciardini, Belgiae, 1635

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 37

Silva Ducis Gallis vulgo Bois le Duc Vernacule 'sHartogen Bossche

datering: ca 1645
techniek: kopergravure, gekleurd, 41.7 x 52.4 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Toneel der steden, uitgegeven door Johannes Blaeu, z.j.

De putti in het titelcartouche houden twee wapenschilden vast. Op het linker wapenschild is het wapen van Brabant, op het rechter het wapen van 's-Hertogenbosch afgebeeld. Onder het titelcartouche is een kompasroos getekend.
's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 38

Silva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos

datering: ca 1645
techniek: kopergravure, gekleurd, 43.2 x 53.4 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Theatrum urbium celebriorum totius Belgii uitgegeven door Johannes Janssoinius, 1657

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 39

Silva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos

datering: ca 1645
techniek: kopergravure, gekleurd, 43.2 x 53.4 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Theatrum ichnographicum uitgegeven door F. de Wit te Amsterdam, na 1698

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 40

Silva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos

datering: ca 1645
techniek: kopergravure, gekleurd, 43 x 53 cm
oriŽntatie: oosten boven
waarschijnlijk uit: Atlas Major uitgegeven door I. Covens en C. Mortier, z.j.

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 42

's Hertogenbosch

datering: 1647
techniek: onbekend

Matthiae DŲgen Dramburgensis Marchici Architectvra Militaris Moderna. Varijs Historijs, tam veteribus quam novis confirmata, et praecipius totius Europae munimentis, ad exemplum adductis exornata (1647)
Legermuseum Delft

Kaart beleg 's-Hertogenbosch, J. Blaeu

datering: 1649
techniek: gravure

's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 12

'sHertogenbos

datering: ca 1650
techniek: kopergravure, gekleurd, 11 x 13.4 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Guicciardini, Belgicae, 1660

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 43

sHertogenbosch, J. Elandt

datering: 1663
techniek: manuscript, pen, penseel, gekleurd, 50.5 x 71.5 cm

Plattegrond van de vesting 's-Hertogenbosch met de omliggende forten. Met legenda 1-10. Versierd met leeg wapenschild. Genummerd: 29.
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-001414)

Plattegrond van de stad door Hubert Jaillot

datering: 1672
techniek: gravure, gekleurd
oriŽntatie: oosten boven

Op deze kaart van de stad in het derde kwart van de 17e eeuw is de stad te zien met alle versterkingen, met uitzondering van de forten. Op de kaart zijn de voornaamste gebouwen, het stratenplan en de loop van de Binnendieze weergegeven. Merk op dat de meeste oude stadspoorten en zelfs de stadsmuren nog aanwezig zijn. Linksonder is het Fort Prins Willem en Maria, beter bekend onder de naam Citadel, aangegeven. Dit fort werd in het midden van de 17e eeuw aangelegd. Het was niet bedoeld als verdedigingswerk maar gebouwd met de bedoeling om de stad onder controle te houden. Om die reden en om reden dat de stad veel rooms-katholieken herbergde werd het fort ook wel 'Papenbril' genoemd.
's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 41

le Plan de la Ville de BOIS LE DUC (vierde kwart 17de eeuw)

datering: 1675-1700
techniek: kopergravure, 14.5 x 18.5 cm
uit: Atlas Beudeker, British Library Deel Conquesten der Vereenighde Nederlanden

Deze stadsplattegrond van 's-Hertogenbosch werd gegraveerd door Jacques Harrewijn (1660-1727). Harrewijn toont geen belangstelling voor de topografie en het stratenpatroon, maar heeft alleen aandacht voor het militaire grondplan van de stad en haar belangrijkste vestingwerken.
Koninklijke Bibliotheek  

Grondtekening der Stad 's Hertogenbosch

datering: ca 1740
techniek: kopergravure, gekleurd, 16.8 x 20 cm
oriŽntatie: oosten boven
uit: Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, deel II uitgegeven door I. Tirion, 1740

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 45

Plattegrond van 's-Hertogenbosch

datering: 1748
techniek: onbekend

Linksboven kader met titel en legende (1-16), daarnaast kompasroos, middenonder schaal, linksonder kader met legende (17-50).
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-000679)

Carte particuliere des environs de Boisleduc et Helmont

datering: onbekend
techniek: prent, 20.9 x 29.1 cm

Kaart van het oostelijke deel van Noord-Brabant, omvattende het gebied tussen: Vlijmen, Empel, Reek, Bakel, Mierlo en Middelbeers.
Stadsarchief (0000916)

Plan van 's Hertogenbosch

datering: 1755
techniek: ?, 129 x 175 cm
schaal: 100 's Hertogenboschse Roeden
vervaardiger: S.J. Hollandt

Erfgoed 's-Hertogenbosch (R 6860)

Plattegrond van de stad 's-Hertogenbosch tezamen met de omliggende vestingwerken

datering: 1773
techniek: tekening, 47 x 65.3 cm
vervaardiger: Jan Nicolaas van der Mijll

Bossche Bladen 1 (1994) 16-17  

s'Hertogenbosch

datering: ca 1775
techniek: onbekend

Deze kaart van omstreeks 1775 toont een gedeelte van de Meierij met de vele kastelen, zoals het kasteel van Berlicum, en heerlijkheden. Met stippellijn is de grens aangegeven tussen de Vrijdom van 's-Hertogenbosch en het Kwartier van Maasland. Ook vinden we op de kaart de gemeijnten terug, hier gemeente genoemd, zoals de Nulandse gemeente. Duidelijk is de ligging van Den Bosch aangegeven, aan de samenloop van Dommel en Aa. Bij de samenloop werd tussen 1639 en 1642 een dwangburcht gebouwd om de katholieken in de gaten te houden. De burcht kreeg de toepasselijke naam 'Papenbril'.
Ach Lieve Tijd : 800 jaar de Meierij 14 (1995) 321

Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch door J. Camp

datering: 1795
techniek: aquarel

De situatie van de stad zoals deze in 1795 was, opgemeten en getekend door J. Camp. Goed te zien zijn de militaire werken en gebouwen, het stratenpatroon en de waterlopen in de directe omgeving. Aan de noordzijde (rechts) is nog veel open terrein te vinden waar o.a. moestuinen waren gevestigd.
's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 162

Plattegrond met daarop de vestingwallen en aangrenzende bebouwing

datering: 30 september 1816
techniek: tekening, 50 x 72.2 cm
schaal: 100 Rhijnlandsche Roeden (100 R.R. = 14 cm)

Stadsarchief (0000089)

zoom ...

Plan van 's Hertogenbosch

datering: na 1825
techniek: tekening

Met legenda van 'militaire objecten' (A-ZZ), 'civiele objecten' (1-17) en 'aangelegen werken' (a-h). Met technische tekeningen van geprojecteerde forten in de inundatie.
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-005822)

Platte grond der stad 's Hertogenbosch, J.B. Drossaers

datering: ca 1830
techniek: kopergravure, gekleurd, 39 x 39 cm
oriŽntatie: noorden boven
graveur: Dl. Veelwaard junior
uitgegeven door: H. Palier en Zoon te 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 46

Platte grond der stad 's Hertogenbosch

datering: 1840
techniek: onbekend
vervaardiger: D. Veelwaard Jr. naar J.B. Drossaers

Linksboven kompasroos, rechtsboven titel, rechts kader met legende (A-E en a-z), rechtsonder derde verantwoording, middenonder schaal, daaronder eerste verantwoording, linksonder tweede verantwoording, links kader met legende (1-141).
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-000411)

Platte grond der stad 's Hertogenbosch

datering: 1850
techniek: onbekend
vervaardiger: G. Veelwaard Jr. naar J.B. Drossaers

Met kompasroos en legenda (1-141 en A-E)
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-000201)

Provincie Noord-Brabant : Gemeente 's-Hertogenbosch

datering: 1866
techniek: lithografie, grensgekleurd, 18.4 x 15 cm
oriŽntatie: noorden boven
uitgegeven door: Hugo Suringar te Leeuwarden
vervaardiger: J. Kuijper

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 48

Gemeente 's-Hertogenbosch (No. 2 Stad) Provincie Noord Brabant door J. Kuijper

datering: ca 1866
techniek: lithografie, 14.8 x 18.3 cm
oriŽntatie: noorden boven
uit: Kuyper, Gemeente-atlas (ca 1866) uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 49

Plan van de stad 's Hertogenbosch

datering: ca 1875
techniek: steendruk, 99.5 x 115 cm
oriŽntatie: oosten boven
schaal: 1:2500

waarop in rood zijn aangegeven de voorstellen der commissie inzake de Ontmanteling dezer Vesting
Bijlage No 1
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-008432)

Uit te voeren werken in verband met de ontmanteling van de vesting in 's Hertogenbosch

datering: 14 september 1875
techniek: ?, 48 x 52 cm
oriŽntatie: noorden boven
schaal: 1:5000
vervaardiger: Nierstrasz

Brabants Historisch Informatie Centrum (343-8431)

Platte Grond der stad 's-Hertogenbosch door Jos Hagens, tekenaar bij het kadaster

datering: ca 1890
techniek: lithografie, gekleurd, 42.7 x 50.4 cm
oriŽntatie: noorden boven
gedrukt door: A.J. Bogaerts, Breda

's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 50

Kaart van 's-Hertogenbosch

datering: ca 1900
techniek: lithografie, gekleurd, 28.8 x 36.3 cm
oriŽntatie: noorden boven

Verschenen als bijlage bij het Adresboek 's-Hertogenbosch, 1901
's-Hertogenbosch cartografisch bekeken ('s-Hertogenbosch 2001) 51

Kaart van 's-Hertogenbosch

datering: ca 1900
techniek: onbekend

Rechthoekennet. Rechtsboven: Behoort bij het officiŽel Adresboek, daaronder verantwoording, daaronder in potlood: c. 1900, links daaronder titel. Rug: Straten- en gebouwenlijst.
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-001603)

zoom ...

Platte Grond der Stad 's-Hertogenbosch

datering: ca 1905
schaal: 1 : 2500
vervaardiger: Jos van Hagens

Plattegrond van de stad met wijkaanduiding en alfabetische lijst van straten, gebouwen en bruggen.
Stadsarchief (0047750)

Plattegrond van 's-Hertogenbosch

datering: ca 1935
afmetingen: 55.0 x 80.0 cm
uitgever: P. Stokvis en zoon, Ververstraat 28

Met stratenregister en lijst van 56 belangrijke gebouwen en 15 bruggen.
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-007253)

Kaart van 's-Hertogenbosch, M. Damen

datering: 1938
techniek: onbekend

Op deze plattegrond uit 1938 is links van de spoorbaan het stadsdeel West met de industriehavens en het sportpark met de wielerbaan afgebeeld. Aan de noordzijde wordt al in de Vliert gebouwd. Achter de IJzeren Vrouw liggen de bouwterreinen echter nog grotendeels braak. De plattegrond is van de hand van M. Damen.
Als de Dag van Gisteren 1 (1987) 15

Plattegrond van 's-Hertogenbosch en Vught (met kamp)

auteur: Van Pelt
datering: ca 1950
techniek: kleurendruk
afmetingen: 34.5 x 44.0 cm
schaal: 1 : 500/1000
uitgever: VVV

Met straatnamenregister, legenda en lijst van belangrijke gebouwen, opvouwbaar.
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-007245)

Plattegrond van 's-Hertogenbosch

datering: 1960
afmetingen: 57.5 x 85.5 cm
uitgever: Brabant bv

Met stratenregister en lijst van 21 belangrijke gebouwen.
Brabants Historisch Informatie Centrum (343-007252)