Minuutplans

Bokhoven : Sectie A

Plattegrond van het dorp Bokhoven volgens het 'Minuutplan', de allereerste kadastrale opname Anno 1822:
Alle toenmalige bebouwing is aangegeven. Deze stond langs de voormalige Maasdijk en zijn uitlopers, met uitzondering van de boerderij aan de westkant die op een terp lag. De niveauverschillen zijn heden ten dage nog goed te zien. De hoge kwaliteit van deze zeldzame grafiek blijkt uit de leesbaarheid van het handschrift.
De volgende aanduidingen zijn te ontcijferen:
De Veersteeg langs de School, die toegang gaf tot De Maas Rivier
De Overvaart (is later doorgestreept)
De Kerk met zijn Pastorij
De Groene Steeg De Schaapsdreef De Vergerendsche Steeg en het Staart Dijkje
Meertens Instituut

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie A : Eerste blad

genaamd: Het Ertveld
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1-51
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie A : Tweede blad

genaamd: Het Ertveld
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 52-141
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie B : Eerste blad

genaamd: Orten
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1-145
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie B : Tweede blad

genaamd: Orten
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 146-252
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie C : In twee bladen

genaamd: De Vliert
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1-121
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie C : Tweede blad

genaamd: De Vliert
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 122-217
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie D : In een blad

genaamd: Het Boschveld
opgemeten door: J.A. Knaap, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1-117
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie E : Een blad

genaamd: Van de Dommel
opgemeten door: B. Bijnen, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1-107
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie F : Eerste blad

genaamd: Bossche Veld en Maay
opgemeten door: B. Bijnen, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1-108
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie F : Tweede blad

genaamd: Bossche Veld en Maaij
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers 109-216
schaal: 1:2500


zoom ...

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie G : Eerste Blad

genaamd: de stad westelijk gedeelte
datering: 1823
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter der 1e Klasse
schaal: 1:1250


zoom ...

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie G : In Twee bladen

genaamd: de stad westelijk gedeelte
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1-1828
schaal: 1:1250

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie G : Tweede blad

genaamd: de stad westelijk gedeelte
opgemeten door: H. van Dijk, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1829-1866
schaal: 1:2500

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie H : Eerste blad

genaamd: de stad oostelijk gedeelte
opgemeten door: B. Bijnen, Landmeter van de Eerste Klasse
perceelnummers: 1-14
schaal: 1:2500


zoom ...

Gemeente 's-Hertogenbosch : Sectie H : Tweede blad

genaamd: de stad oostelijk gedeelte
perceelnummers: 15-1476
opgemeten door: B. Bijnen, Landmeter van de Eerste Klasse
schaal: 1:1250


zoom ...

Gemeente 's Hertogenbosch : Sectie H : Tweede Blad

datering: ca 1820
genaamd: de stad oostelijk gedeelte
schaal: 1:1250


zoom ...

Gemeente 's Hertogenbosch : Sectie H : Tweede Blad

datering: 1823
genaamd: de stad oostelijk gedeelte
opgemeten door: B. Bijnen, Landmeter der 1e Klasse
schaal: 1:1250


zoom ...

Gemeente 's Hertogenbosch : Sectie H : 2e Blad

datering: augustus 1882
genaamd: de stad oostelijk gedeelte
opgemeten door: ?
schaal: 1:1250


zoom ...

Gemeente Nuland : Sectie B : Eerste blad

opgemeten door: J. Rosendael, Landmeter der Eerste Klasse
schaal: 1:2500


zoom ...

Gemeente Nuland : Sectie B : Tweede blad

opgemeten door: J. Rosendael, Landmeter der Eerste Klasse
schaal: 1:2500