Minuutplan gemeente 's-Hertogenbosch Sectie H genaamd: De Stad oostelijk gedeelte