Testament van Igrom Jan Igromssen (van de Wiel) en Metien dochter van Dries Adriaenssen, beiden wonende te Rosmalen.
28.07.1652 | N 7089

Te Erp: Testament van Anneken Goort Hurkens, weduwe van Jan Huijbert Quens/Quinen. Haar kinderen zijn: Laurens, Hendrik, Johan en Margriet Janssen. Haar jongste zoon wordt genoemd: Henderick Janssen alias Baeckermans.
04.10.1681 | N 7090 | f 3

Te Erp: Testament van Hendrick Christiaenssen en Maria Daendels van Zeelant op de langstlevende van beiden.
20.04.1682 | N 7090 | f 16

Te Erp: Testament van Lijsken Arien Ariens. Zij legateert aan haar broeders en zusters.
11.05.1682 | N 7090 | f 20

Te Erp: Testament van Lauerens Daendels van Zeelant. Zijn broer is Hendrick van Zeelant en Daendel Jan Teijssen is getuige.
12.06.1682 | N 7090 | f 21v

Te Erp: Testament van Jan Gerrit Schepers en Griettien Jan Huijbers op de langstlevende van beiden.
21.08.1682 | N 7090 | f 26v

Te Erp: Testament van Hilleken Janssen, gehuwd met Dillis Goerts. Zij legateert aan Jenneken Dillis en Mariken Dillis.
24.08.1682 | N 7090 | f 28

Te Erp: Testament van Meriken Hendricx. Zij legateert aan Aertie Tomas Hendricx een stuk land in den Paes. Verder zijn er legaten voor: Hendrick Tomassen, Lijsken Tomassen en Mariken Tomassen.
08.09.1682 | N 7090 | f 31

Te Erp: Testament van Jan Schepers en Heijlken Jansse, zijn tweede huisvrouw. Peter Janssen is de jongste zoon.
12.12.1682 | N 7090 | f 40v

Te Erp: Testament van Hendrick de Witte en Willemken Jan Roeffen.
21.12.1682 | N 7090 | f 42

Testament van Meriken Ariens weduwe van Adriaen Willems. Zij legateert aan Adriaen en Jenneken Adriaens, haar jongste kinderen, en aan haar oudste dochter Willemken.
22.07.1685 | N 7090 | f 57v

Testament van Corstiaen Adriaense van Beeck en Maria Peters, beiden wonende te Rosmalen, op de langstlevende van beiden.
06.10.1685 | N 7090 | f 58v

Testament van Rut Janssen van Gemert en Neeltie Cornelisse Aerts op de langstlevende van beiden. Op 4 augustus 1686 (folio 66) wordt dit testament met enkele bepalingen uitgebreid.
22.07.1686 | N 7090 | f 65

Testament van Teunis Crijnen van Houtum en Aelke Jan Tomassen op de langstlevende van beiden.
30.10.1686 | N 7090 | f 66v

Testament van Gijsbert Jan Claessen, jongeman. Hij legateert aan de kinderen van zijn zuster en broeders. Gerrit Jan Claessen, gehuwd met Catalijn Jan Heijmans is voogd, en Jan Heijmans wordt toeziend voogd.
19.01.1687 | N 7090 | f 68

Testament van Gijsbert Ariens, jongeman. Hij legateert aan Gielen Jansse, zijn neef, waarbij hij inwoont, en aan zijn broer Jan Ariens.
21.02.1688 | N 7090 | f 73

Testament van Teeuwen Wellens en Neeltien Hendrick Joosten.
04.03.1688 | N 7090 | f 74v

Testament van Corstiaen Ariens van Beeck en Maeijcken Gerrit Claessen, wonende te Rosmalen.
05.04.1688 | N 7090 | f 76

Testament van Claes Willems van Gerven, jongeman. Hij legateert zijn huis op de Cruijsstraat -hem aangekomen van zijn grootvader Jan Claes Corsten- aan Jan en Jenneken Willems, zijn halve broer en zus. Hester Claessen is zijn stiefmoeder.
15.05.1688 | N 7090 | f 78v

Testament van Jan Ruelens (van der Poll) en Meriken Jan Gielens (Pijnappels). Zij legateren elkaar. Huis en hof worden in 1690 door de weduwe verkocht.
Zie Rosmalen R 31 folio 151v.
12.06.1688 | N 7090 | f 80v

Testament van Geertruij Gerrits, jongedochter, geboren te Uden, en wonende bij Gijsbert Adams. Legaten voor Hendrick Jan Goorts en voor haar moei Maycke Peters al het land te Uden.
15.11.1688 | N 7090 | f 82v

Testament van Elsken Matthijs Gerbers, weduwe van Gerrit Jacob van Grinsven. Zij legateert haar kinderen Goyaert, Matthijs, Grietien, Geertruij en Anneke dochter van Bertie, die getrouwd was met Wouter Gerrits.
24.02.1689 | N 7090 | f 85

Testament van Marten Claes van Swanenburgh, weduwnaar van Mettie Willem Jans van Meerwijck (ondertrouw/trouw 's-Hertogenbosch/Rosmalen 9-5-1683/14-6-1683), nu getrouwd met Eijcken Goorts/Goijaerts, op de langstlevende van beiden en aan Claes Martens uit zijn eerste huwelijk.
03.06.1689 | N 7090 | f 86v

Testament van Cornelis Frenssen en Meriken Handricx van der Horst.
04.07.1689 | N 7090 | f 89v

Testament van Jan Ruelens van der Poll en Marike Jan Gielens (Pijnappels).
15.07.1689 | N 7090 | f 91

Testament van Hilleken Janssen, weduwe Willem Goort Driessen, ziek te bed liggende ten huize van Goort Emons. Zij legateert de kinderen van haar broeder Willem Janssen zaliger.
17.09.1689 | N 7090 | f 92v

Testament van Hilleken Janssen. Zij vult haar testament van eerder die dag. Het is dan 8 uur 's avonds.
17.09.1689 | N 7090 | f 94

Testament van Juffr. Anna Croon, gehuwd met Sr. Antony van Remortel. Vermeld wordt Gerrit Croon, drossaert van Nuland.
05.12.1689 | N 7090 | f 95

Testament van Adriaen Corsten, weduwnaar van Claesken Corsten.
01.01.1690 | N 7090 | f 96

Testament van Peter Jacobs en Anneken Dirck Peters van den Bogaert. Zij legateren aan elkaar.
26.09.1690 | N 7090 | f 99v

Testament van Willem Hendrick Cluijtmans, soldaat. Hij compareert mede namens Willemijna van Kessel.
29.05.1691 | N 7090 | f 101v

Testament van Meriken Jan Gielens (Pijnappels), weduwe van Jan Ruelens van der Poll. Haar kinderen zijn: Roelof, Mariken, Peerken en Gielen.
27.01.1692 | N 7090 | f 103

Testament van Rut Rutten van der Weijden, jongeman wonende te Lith, soldaat. Hij legateert zijn moeie Aertje Zegers, wonende bij Tiel, en zijn neef Jan Jansse Hoos.
16.03.1692 | N 7090 | f 106

Testament van Jan Leenderts en Ariken Hermens.
(op folio 113v is Ariken weduwe van Jan Leenderts alias van Leijden)
22.03.1692 | N 7090 | f 107v

Testament van Hendrick Janssen van Gennip en Catharijn Lamberts de Kock, wonende te Lith.
26.03.1692 | N 7090 | f 109

Testament van Sr. Anthonij van Remortel, ziek te bed liggende ten huize van Jan Hendrick Aerts te Rosmalen. Hij legateert aan Jan van Remortel, zijn broer, en aan de kinderen van Vincent Remortel, zijn andere broer.
16.08.1692 | N 7090 | f 111v

Testament van Jan Willem Teunissen en Anneken/Ariken Zegers, zijn tweede huisvrouw.
12.06.1693 | N 7090 | f 115v

Testament van Adriaen Jacops en Haersken Aerts. Zij legateren elkaar.
10.11.1693 | N 7090 | f 117

Testament van Hendrick van (der) Putten, schoolmeester te Nuland, en Margriet Katers. Legaten voor de gereformeerde armen.
24.11.1694 | N 7090 | f 119

Testament van Cornelis de Booien/Booij en Lijsbeth Jacobs Bruygoms.
26.11.1694 | N 7090 | f 121

Te Erp: Testament van Heijlken Huijbers. Zij legateert haar broer Jan Dilis en haar zusters Grietie en Jenneken.
24.07.1681 | N 7090 | f 127

Te Erp: Testament van Willem Willems Tielemans en Hendrickxke Willems, beiden wonende te Erp.
27.08.1681 | N 7090 | f 133

Te Erp: Testament en codicil van Leijsken Jan Peters. Zij legateert aan haar zoon Jan.
04.09.1681 | N 7090 | f 136

Te Erp: Testament van Huijbert Huijbert Quens, wonende te Erp, en Aertie Jan Joseps op de langstlevende van beiden. Huijbert is weduwnaar van Peterken Huijberts.
07.03.1681 | N 7090 | f 138

Te Erp: Testament van Geeritie Peter Lamberts, wonende te Erp.
19.09.1681 | N 7090 | f 142

Testament van Willemke Cornelissen, weduwe van Barent Sijmons te Rosmalen. Haar kinderen zijn: Sijmon, Jacob, Jenneken, Neelken, Peter en Meriken.
03.08.1688 | N 7090 | f 156

Testament van Willem Martens en Jenneken Peter Ruelens de Hase.
11.08.1688 | N 7090 | f 158

Testament van Hendrick Lamberts van den Boogaert, jongeman ten huize van Joachim Janssen te Nuland, legateert zijn zuster Jenneken, gehuwd met Lambert Teunis Henssen.
30.04.1690 | N 7090 | f 160

Testament van Adriaen Pels en Maria Eijmmericx. (Adriaen Gielen Pels wordt begraven Rosmalen 5-11-1693; Maria hertrouwt Symon Hendrix en in 1717 met Peter Jan Evers, weduwnaar Catelijn Hendricx van Helvoort).
02.09.1693 | N 7090 | f 180

Testament van Marten Claessen van Swanenbergh en Jenneken Janssen van Vorstenbosch. Uit zijn tweede huwelijk komt zijn dochter Hilleken (van Eijcken Goyaerts) en uit zijn eerste huwelijk met Metie Willems van Meerwijck zijn zoon Claes Martens.
Zie ook codicil d.d. 4-2-1696.
22.02.1695 | N 7090 | f 184

Testament van Tieleman van Breugel en Juffr. Anna Ackermans. Op 15-2-1696 is dit besloten testament geopend op verzoek van de kinderen van de heer Tieleman van Breugel, in zijn leven predikant te Rosmalen.
09.03.1688 | N 7090 | f 192 (los codicil)

Testament van Gerritie Peter Broek, weduwe Udo Willems van de Goor, huisvrouw van Aert Willems Huijberts. Het testament van haar eerste man is gepasseerd voor schepenen van Geffen d.d. 10-6-1716.
30.11.1718 | N 7090 | f 196

Testament van Dirck Jacobs en Mettie Jan Gijben. Legaten o.a. voor Dircks halfbroer Jacob Willemse.
N.B.: Register N 7091 is vanwege de slechte staat niet ter inzage!
25.05.1700 | N 7091 | f 9

Testament van Willemke Cornelissen, weduwe van Barent Sijmons te Nistelrooij. Zij legateert aan haar zoon Jacop Barents en aan haar kinderen: Sijmon, Jacob, Jenneken, Neelken, Meriken en Peerke Barentssen.
06.10.1700 | N 7091 | f 21

Testament van Evert Willemssen van Ravensteijn, wonende te Lith. Hij legateert aan Catelijn en Geertruij, zijn dochters bij Ariken Barents, en aan de kinderen van zijn overleden zoon Willem Evers.
08.10.1700 | N 7091 | f 23

Testament van Willem Gerrits van Roij en Geertruy Zeelen, wonende te Nuland, op de langstlevende van beiden.
01.09.1701 | N 7091 | f 35

Testament van Peter Jan Evers, jongeman. Hij legateert aan Gielen Jansse en Mariken Jansse, zijn halfbroer en zus, alsmede aan Evert en Jan Evers, eveneens halfbroers. (Peter wordt begraven op 9-10-1701).
03.10.1701 | N 7091 | f 41

Testament van Jan Gijsbertssen van de Boerdonck en Lijsbeth Arien Gijsberts, wonende te Rosmalen, op de langstlevende van beiden.
19.03.1703 | N 7091 | f 102

Testament van Jenneken Dirk Hendricx, weduwe van Tijs Driessen (Broek). Zij legateert haar zoon Hendrick en dochter Marijken.
28.08.1705 | N 7091 | f 149

Testament van Meriken Teunissen Claessen, wonende te Heesch, weduwe van Joost Roeloffs. Haar kinderen zijn: Roelof, Willem, Anneken en Meriken gehuwd met Peter Alberts.
21.09.1705 | N 7091 | f 151

Testament van Dries Lambert Driessen (van der Beemden) en Jenneken Francis van Delft, wonende te Rosmalen. Er is sprake van onroerende goederen, gerfd van hun ouders, te Eckart bij Eindhoven. Voorts te Berlicum en Rosmalen. De langstlevende van beiden is erfgenaam.
30.01.1706 | N 7091 | f 156

Testament van de heer Lambertus van Meeuwen, pastoor te Oss. Hij legateert zijn zusters Maria, Dirsken en Anneken, en zijn broer Jan.
03.02.1706 | N 7091 | f 160

Testament van Hendrick Willems de Kuijper, wonende te Heesch. Erfgenaam is Matthijs, de zoon van zijn broer, bij wie hij inwoont.
30.05.1708 | N 7091 | f 184

Testament van Thonij Jansse Thonissen en Merijken Meussen Janssen, wonende te Berchem, op de langstlevende van beiden.
05.06.1708 | N 7091 | f 186

Testament van Anneken Willems, weduwe van Arien Ariens, wonende te Heesch. Legaten voor Jenneken, haar oudste dochter, Geurt, Hendrick en Willemke, haar ongetrouwde kinderen, alsmede voor de getrouwden.
25.03.1708 | N 7091 | f 192

Testament van Daniel Bastiaenssen van Roij, jongeman. Legaat voor zijn broer Peter. Zijn vader, Bastiaen Janssen van Roij, heeft zijn tweede huisvrouw, Neelcke Harsken Nelissen, nagelaten.
08.06.1709 | N 7091 | f 195

Testament van Aert Willems, in huwelijk gehad hebbende Hilleken Teunissen, nu in huwelijk hebbende Anneken Jan Gijsberts. De testateur is geassisteerd met zijn broeder Jan Willems en met Jan Teunissen, de broer van zijn eerste huisvrouw, allen wonende te Heesch.
24.06.1709 | N 7091 | f 199

Testament van Hendrick Ariens, jongeman, wonende te Heesch. Hij legateert aan zijn miserable zus Willemke, anders aan zijn broer Gerrit, zijn zus Jenneken, en zijn andere broers.
05.08.1709 | N 7091 | f 201

Testament van Gerrit Ariens, jongeman, wonende te Heesch. Legaten voor zijn zuster Willemke, anders voor zijn broer Hendrick.
10.08.1709 | N 7091 | f 203

Testament van Griettie Janssen, weduwe van Jan Coolen, wonende te Berchem, geassisteerd met haar broer Jochem van der Heijden.
28.10.1709 | N 7091 | f 207

Testament van Jenneken Dirck Hendricx, wed. Tijs Driessen (Broek) en Lambert Aelberts, gehuwd met Mari Tijs Driessen. Legaten voor Hendrick Matthijs Driessen.
31.12.1709 | N 7091 | f 213

Testament van Jan Janssen de Weert, jongeman van Nuland-Vinkel. Hij legateert aan Willemke, wed. Lambert Janssen de Weert zijn aandeel in de bijen en ganzen, die ze samen hebben, plus de helft van zijn paarden en beesten. Voorts zijn huis etc. aan Jan, Hilleken en Jenneken, kinderen van Lambert Janssen de Weert, en aan Aert Janssen de Weert.
25.10.1710 | N 7091 | f 231

Testament van Joost Theunissen, wdr. Meriken Janssen, wonende te Heesch. Zijn zoon Rombout Joosten krijgt een part in het huis etc. Voorts aan Jan Joosten en Lijsken Joosten.
19.03.1711 | N 7091 | f 243

Testament van Claes Golier, schoolmeester te Oss. Legaten voor Mariken wed. Roelant Golier, Lodewijk Golier, Claes Golier, schoolmeester te Vught, Hendrien Golier en Aert Jan Dielis.
17.08.1712 | N 7091 | f 253

Testament van Jenneken Lamberts, wed. Wouter Leenderts, wonende te Lithoijen. Legateert t.b.v. Peter, Hendrick, Harsken gehuwd met Aert Herberts van Bergeijck, en Anneken gehuwd met Jacob Smiths.
06.12.1713 | N 7091 | f 258

Testament van Jenneken Dirck Hendricx, wed. Matthijs Driesse (Broek). Haar kinderen zijn: Hendrick en Mariken.
09.03.1715 | N 7091 | f 284

Testament van Cathelijn Jan Ariens, wed. Cornelis Aerts, wonende te Geffen. Zij legateert al haar bezittingen aan haar neef Dirick Johannes. (Zij tekent met: Catelijn Nelissen)
19.03.1715 | N 7091 | f 291

Testament van Jan van der Horst en Mariken van Breedijk.
11.12.1715 | N 7091 | f 303 (los blad bij folio 303)

Testament van de weduwe van Mr. Jan de Cort, waarin een verwijzing naar huwelijksvoorwaarden voor schepenen van Berlicum van 14-8-1683. Legaten voor Pieter de Cort, drossaert van Asten, voorzoon uit het eerder huwelijk van testatrice met Mr. Jan de Cort, en voor Johannes van der Horst, zoon van de echtelieden Jan van der Horst en Mariken van Breedijk.
Zie los testament.
11.12.1715 | N 7091 | f 303

Testament van Joost Theunissen Clingh en Maria Janssen van Vechel, wonende te Heesch.
14.05.1716 | N 7091 | f 307

Testament van Anneken Janssen, wonende te Geffen. Legaten voor haar zoon Dirck Johannessen.
08.01.1717 | N 7091 | f 325

Testament van Harsken wed. Willem Aerts, wonende te Berlicum. Legateert aan Arnoldus Aerts gehuwd met Johanna Dircx en haar kleinkind Jan Dircx.
20.05.1717 | N 7091 | f 333

Testament van Claes Marcelis Coolen, president te Lithoijen, en Neesken Aerts Clingh. Zij legateren het leengoed dat zij samen hebben gekocht alsmede het leengoed dat de testateur van zijn ouders heeft gerfd, aan Dielis Claes Coolen en bij diens dood aan Dirck Claes Coolen. Het leen te verheffen aan de Rade van Brabant. De overige kinderen zijn: Judich, Grietie, Willemken en Marijken.
12.11.1717 | N 7091 | f 337

Testament van Maria Denissen, wed. Hermen Anthonissen, wonende te Lithoijen. Haar neef Andries Wouters van Hintum krijgt 50 Car.Gld. Voorts legaten voor haar broers kinderen: Dirck, Gerrit en Dries Wouters.
27.11.1717 | N 7091 | f 339

Testament van Jacob Peters van de Velde en Hilleken Remmets, wonende te Rosmalen. Hun drie kinderen: Jan, Lambert en Mariken ontvangen 1000 Carolus Gulden.
24.06.1718 | N 7091 | f 351

Testament van Mariken Arien Jan Aerts. Zij legateert haar neef Adriaen Peters (Broek?).
15.08.1718 | N 7091 | f 355

Testament van Johannes Hesius en Hester Gijsbert Roeloffs. Legaten voor de kinderen van hun dochter Mariken en van Jacob.
16.03.1718 | N 7091 | f 362

(Geopend) besloten testament met acte van superscriptie van Elias Vorsterman en Marija Boessier(s). Zij benoemen elkaar tot erfgenaam. Voorts legaten voor zijn broers Martinus en Johannes, haar zuster Geertruij en haar broer Hermanus Bouman Boesiers. Op 16 mei 1714 werd dit testament, opgemaakt te Oss, ter hand gesteld van notaris Dirck Sterckman.
08.12.1713 | N 7093

Testament van Gerrit Jansen van Empel, wdr. van Maria Jost Heesbeen, wonende te Rosmalen. Legaten voor de kinderen van Bartolomeus van Gestel gehuwd met Geertruij Klaessen, wonende te Middelrode, en voor de dochter van zijn zuster zaliger Maria Kerckhoven, wed. Pieter Aerts van Helvort, wonende te St-Michielsgestel.
15.02.1723 | N 7094 | f 17

Testament van Adriaen Willem de Cort, wdr. van Ariaantje Gijsbers van den Bogaert, wonende te Rosmalen. Legaat voor Jan Jansen van Geldrop, wdr. van Marie Willems de Cort.
14.06.1723 | N 7094 | f 45

Testament van Adriaen Willem de Cort, wdr. van Ariaentje Gijsberts van den Bogaert, wonende te Rosmalen. Legaten voor Jan Jansen van Geldrop, wdr. Marie Willems de Cort, wonende te St-Michielsgestel, gehuwd met Jenneken Leenders van Casteren (100 Car.Gld.) en voor Mariken van Geldrop en de kinderen van zijn broers en zusters.
05.07.1723 | N 7094 | f 53

Testament op de langstlevende van Willem Geerits van Gerven en Maria Geurt Ements, wonende te Rosmalen.
17.01.1724 | N 7094 | f 72

Testament op de langstlevende van Geijsberdijn Heeren en Hendrijn Heeren, wonende te 's-Hertogenbosch.
17.01.1724 | N 7094 | f 86

Testament op de langstlevende van Hendrick Verhoeven/van der Hoeven en Soffija Willems, wonende te Rosmalen.
14.05.1724 | N 7094 | f 96

Testament van Jenneken Tunnis Jansen, wed. Pieter Teijssen van Seland, wonende te Rosmalen. Erfgenamen zijn de kinderen van zijn (niet met namen genoemde) broers. Nicht Elisabeth Pieters Thunnissen is gehuwd met Jan Pauwelssen van Hees, wonende Rosmalen.
26.09.1724 | N 7094 | f 131

Testament van Johan van der Horst, schoolmeester, en Jennemeij Achterdenbos. Testateur heeft vier kinderen uit zijn huwelijk met Meggeleena Allons, die ook erven van Secilia Schoff, wed. Johan Alons, in zijn leven secretaris te Vessem. Voogden: Pieter de Cort zijn halfbroer en Johannes van Floderop, gehuwd met Susanna Allons.
25.03.1725 | N 7094 | f 167

Testament van Johan van der Horst en Jennemie Achterdenbosch, wonende te Rosmalen. Testateur verklaart nog 200 Car. Gulden te goed te hebben van Cornelia Berent Scholten.
29.03.1725 | N 7094 | f 171

Testament van Wouter Wouters van Gerwen, wonende te Oss. Hij legateert aan zijn neef Hendrick Jansen Bogaerts, aan Huijbert Peeters, aan Jan Nelissen gehuwd met Catelijn van Straelen en aan Anneken zijn tegenwoordige huisvrouw de togt van teulland te Oss.
27.06.1725 | N 7094 | f 189

Testament op de langstlevende van Jan Dircx van Uijtregt en Hendrijna Janzen Broeren, wonende te Rosmalen.
20.08.1725 | N 7094 | f 203

Testament op de langstlevende van Vriederijck Tolle(n) en Johanna Kemers, wonende te Oss.
26.10.1725 | N 7094 | f 211

Codicil van Jan Symons van den Heuvel, wonende te Rosmalen. Hij legateert zijn dochter Johanna, verwekt bij Eijken Poulis Geerits van Uden 30 Car.Gld. jaarlijks.
19.07.1726 | N 7094 | f 250

Testament van Jenneken Jan Fransen van Doorn. Legaten voor Jenneken en Fransijna, dochters van Willem Jan Fransen en Krijneke Jan Dirks. Voorts een obligatie ten laste van Jan Gijsberts van Vugt te Nuland.
06.09.1726 | N 7094 | f 252

Testament van Emerentia van den Lensheuvel, wonende te 's-Hertogenbosch, gemachtigd door haar zuster Willemina van den Lensheuvel en Jan van der Donck te Rosmalen. Legaten voor de kinderen van Willem Jacops van der Aa.
21.10.1726 | N 7094 | f 258

Testament van Maria Tonissen van Gerwen en Willemijn Tonissen van Gerwen, gezusters, wonende te Middelrode/Berlicum. Zij benoemen elkaar en hun broer Willem Tonissen van Gerwen tot erfgenaam.
04.03.1727 | N 7094 | f 270

Testament van Beatricx Daniels van den Heuvel, wonende te Dinter. Legaten voor Willem Jansen Bomers, zoon van haar zuster, voor Ariaentie Daniels van den Heuvel, huisvrouw van Hermen Fransen, haar zuster, en voor Daniel Jansen Bomers, broer van Willem Bomers.
17.04.1727 | N 7094 | f 280

Testament van Hendrick van der Dussen en Maria Pardijck, wonende te 's-Hertogenbosch. Erfgenaam is zijn voorzoon Johannes van der Dussen.
14.06.1727 | N 7094 | f 298

Testament van Johannis van der Camp en Geertruijt van Gerwen, wonende te Rosmalen, op de langstlevende van beiden.
11.10.1727 | N 7094 | f 312

Testament van Claes Segers en Dircxke Pels, wonende te Rosmalen, op de langstlevende.
09.08.1728 | N 7094 | f 342

Testament van Luckas van den Bogaert en Marija Tonis Mulders, wonende te Oss. Langstlevende erft, legaten voor Lijsbet Dielis Mulders, Jan Dielis Mulders, Catrijn Dielis Mulders en Anthonij Dielis Mulders, kinderen van de broer van de testatrice.
20.08.1728 | N 7094 | f 346

Testament van Corstiaen Jacops van Gogh en Jenneken Adams van de Laerschot, wonende te Nuland. Erfgenaam is Geerit, voorzoon, verwekt bij Erken Heesius.
19.04.1732 | N 7095 | f 9

Testament van Jan Gurt Vos en Marja Jan Wouters, wonende te Heesch. De langstlevende erft. Voorts legaten voor Marijken Jan Gielens, dochter van Ariaentje Gurts Vos, kind van testatrices zuster.
20.05.1732 | N 7095 | f 27

Testament van Jacobus de Rooij, secretaris, en Zara Spillenaer.
26.10.1732 | N 7095 | f 37

Testament van Pieter Adriaense van der Velden, Ariaentje Jansen van der Velden, dochter van Jan Adrien Jenneken Quak krijgt 150 Carolus Gulden.
29.07.1733 | N 7095 | f 77

Testament van Jan van den Bosch, wdr. Jenneken van Grinsven, wonende te Rosmalen. Hij legateert aan zijn vier kinderen. Voogden zijn: Willem van Grinsven, oom van de onmondige kinderen, en de zwager van de testateur. Verder Hendrick van der Ven, wonende te Nuland, en Corstiaen Bijvelt, eveneens wonende te Nuland, en de subst. schoolmeester Dionisius van Clootwijk.
11.03.1734 | N 7095 | f 89

Testament van Marten van de Westelaaken en Marija van Craij, wonende te Rosmalen.
27.09.1734 | N 7095 | f 121

Testament van Art Ariens de Leest, wonende te Rosmalen. Legaten voor zijn broer Mattheus en voor de kinderen van zijn overleden broer Willem.
11.01.1735 | N 7095 | f 147

Testament van Jan Sijmen Wolfs, wonende te Nuland, en Engeltie Seep Weijgergangs. Zij legateren aan elkaar.
23.01.1736 | N 7095 | f 175

Testament van Jan van Schaijk en Mijntje Rijnen, wonende te Rosmalen. De langstlevende moet Marij Reijnen huisvesten en verzorgen.
19.12.1736 | N 7095 | f 201

Testament van Claes Nelissen van Rosmale en Anneke Harx van Roggelen, wonende te Rosmalen. De testateur is twee keer gehuwd geweest. Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam.
22.03.1737 | N 7095 | f 206

Testament van Ariaen Gloudemans en Elisabeth Pels, wonende te Rosmalen. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam.
18.05.1737 | N 7095 | f 220

Testament van Joost Hanegraeff en Peternel van den Bogaert, wonende te Nuland.
29.07.1737 | N 7095 | f 226

Testament van de Heer Petrus Hack, r.k. priester te Berchem, en Juffr. Anthonette van Herpen, wonende te Oss. Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam. Voorts legaten voor de drie kinderen van Jan van Iperen, gehuwd met Marja Gijsbert Hack, wonende te Oss.
10.06.1738 | N 7095 | f 252

Testament van Catelijn Jansen van Meurs, wed. Cornelis van Aldenhuijsen, wonende te Nuland. Universeel erfgename is Helena, dochter van C. van Aldenhuijsen en Hilleken Bogaers.
01.03.1740 | N 7095 | f 309

Testament van Anna Maria Adriaanse van Kessel, wed. Willem Ceelen Quack, wonende te Rosmalen. Zij legateert aan Willem Marcelis Quack, zoon van Marcelis Quack, haar neef.
03.01.1743 | N 7096 | f 1

Testament van Alegonda Janse Schonck, jonge dochter, oud 80 jaar, wonende te Geffen. Zij benoemt Johanna Anthonisse van Nuland, dochter van Anth. van Nuland en Maria Jansen Schonck, zijn eerste vrouw, tot erfgenaam.
07.06.1746 | N 7096 | f 101

Testament op de langstlevende van Willem Sijmons de Wolfs en Anneken van Rooij, voorheen weduwe van Joris van Beek, wonende te Empel en Meerwijk.
29.08.1750 | N 7096 | f 170

Testament van Hendrick Heeren en Miggel Poorters, wonende te Rosmalen. Zij benoemen elkaar tot erfgenaam.
05.03.1751 | N 7096 | f 181

Testament van Maria Martens van Nistelrooij, jonge dochter, wonende te Berlicum. Zij legateert aan de drie kinderen van Geerit van der Doelen te Rosmalen.
24.01.1751 | N 7096 | f 207

Testament op de langstlevende van Willem Jansen Vorstenbosch en Johanna Pels, voorheen weduwe van Lambertus van der Velden, wonende te Rosmalen.
27.09.1752 | N 7096 | f 223

Testament van Hendrick Nuijs/Neijs en Dirris Brans, wonende te Berchem. Erfgenamen zijn hun kinderen Willem, Willemijn en Gijsbert.
07.11.1755 | N 7096 | f 286

Testament van Weijnant Wanders en Geurtje Wanders, broer en zuster, wonende te Rosmalen. Zij legateren aan hun broer Antonij Wanders en bepalen voorts dat de langstlevende van beiden universeel erfgenaam wordt.
11.09.1756 | N 7096 | f 320

Testament van Jacobus van Engelen en Piternel Hoos, wonende te Rosmalen. Beatrix van Engelen is een voordochter.
18.08.1757 | N 7096 | f 324

Testament van Adrianus van der Straaten, drossaard van Kessel en Empel. Zijn kinderen zijn: Maria Christina, Jan, Nicolaas, Laurens en Dirk.
15.05.1758 | N 7096 | f 328

Testament van Anna Gerrits van Maeren, weduwe van Adriaen van Schijndel, wonende te Groot-Lith.
30.09.1761 | N 7096 | f 362

Testament van Hendrick Nuijs/Neijs en Dirris Brans, wonende te Berchem.
Zie ook folio 286 d.d. 7-11-1755.
29.03.1762 | N 7096 | f 382

Testament van Antonij Gerrit Geerlings en Leendertie Gerrit Geerlings, broer en zuster, wonende te Rosmalen.
03.05.1762 | N 7096 | f 384