A
Aan die Waterplaetze
Joost Aert Knoden heeft opgedragen aan Mr. Henrick Herbertss. van Boert een cijns van 6 pond
R1261 | 10.12.1491 | fol 132v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat ?
... huis en erf in de straat tegenover die Ridderstraet tussen Jenneke, weduwe van Jan Bitter en Herman Sticker, van de straat tot Dirck Pels
R1217 | 09.08.1451 | fol 201v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
huis in de steeg van de Colperstraat maar Amfortsbrugge
R1181 | 1397-1399 | fol 58v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
Jan Molle Gerritssoen had een erf bij Answerts brugge ten cijns verkregen van Heer Godschalck van Veen en geeft de cijns over aan Henrick van Geffen
R1191 | 1418-1419 | fol 493v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
Straat die van die Cort Colperstraet loopt naar die Langcolperstraet
R1210 | 01.06.1440 | fol 234v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
huis en erf tegenover die Lang Colperstraet tussen een erf van 't Groot Ziekengasthuis ... en erfgenamen van Jan Bytter ... van de straat tot de oude stadsmuur, met de helft van de stenen muur aan de kant van Jan Bytter
R1213 | 26.08.1443 | fol 131

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
... huis en erf tegenover de Langhe Colperstraet tussen een erf van het Groot Ziekengasthuis, Henrick vander Doert en de erfgenamen van Jan Berntss ter ene en de erfgenamen van Jan Bitter ter andere zijde
R1216 | 14.03.1446 | fol 58v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
... huis en erf tegenover die Colperstraet tussen die Ridderstraet en de erfgenamen van Roelof van der Hagen
R1217 | 18.10.1446 | fol 11

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
opdracht aan Gerit die Bitter van de helft in een huis en erf tegenover die Verwersstraet tussen Margriet, weduwe van Jan Bernts, gewandsnijder, en Jan vander Haghen
R1217 | 14.11.1446 | fol 249v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
opdracht aan Dirck Stratken Kremer, zoon van wijlen Gielis van een hofstad in de straat die van de Cort Colperstraet loopt naar die Langcolperstraet tussen Claes van Riel en Henrick die Meijer van Loen; van de Cort Colperstraat tot Henrick die Meijer van Loen; meteen stenen muur ertussen, met recht om te bouwen op de twee stenen zijmuren van die hofstad; en met de helft van die stenen muur; en met de latrine buiten die muur met gebruik van de beerput onder de grond
R1224 | 17.08.1454 | fol 95

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
... huis en erf tegenover die Colperstraet tussen die Ridderstraet en Roelof vander Hagen ...
R1228 | 12.06.1458 | fol 203

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
... huis en erf tegenover die Lang Colperstraet tussen wijlen Jan van der Hagen en Claes van Riel, van de straat tot de oude stadsmuur
R1231 | 13.01.1461 | fol 179

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
opdracht aan Jan Peter Wytmeri van een huis en erf tegenover het eind van die Colperstraet tussen die Ridderstraet en Roelof vander Haghen
R1234 | 26.04.1465 | fol 77v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
... hofstad in de straat, lopende van die Cort Colperstraet naar die Langh Colperstraet, tussen Claes van Riel en Henrick die Meijer van de straat tot Henrick die Meijer met een stenen muur ertussen, met recht om te bouwen op de twee zijmuren van die hofstad; en met de helft van de stenen muur aan het eind van die hofstad en in de latrine buiten die muur met gebruik van die latrine en beerput
R1239 | 22.12.1469 | fol 381v

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
... huis en erf, nu: tegenover het eind van die Verwerstraet (vroeger Colperstraet) tussen die Ridderstraet en de kinderen van Jan Wytmeri ...
R1248 | 05.12.1478 | fol 273

Achter het Stadhuis / Fonteinstraat
opdracht aan Aert Willem Heijmans van deel in een huis en erf in het straatje dat van de Colperstraet loopt naar Aufoirtsbrugge ...
R1256 | 01.02.1487 | fol 211

Achter het Stadhuis
Henrick Stempel helft van huis aldaar van het klooster Berne afgestaan aan Jacob Aven
R1175 | 1368-1369 | fol 101

Achter het Stadhuis
Gijsb Keijst 1/3 in een van twee kamers in de straat van de Colperstraat gaande naar de Amforts brugge aan Beel weduwe Jan Bijerman
R1178 | 1387-1390 | fol 13

Achter het Stadhuis
Art Hantschoen maker belooft betaling uit zijn huis bij de Amfoerts brugge
R1178 | 1387-1390 | fol 179v

Achter het Stadhuis
bij heren Ansfoerts brugge ... Roelof van der Meer, helft in huis aldaar aan Roelof Vette
R1183 | 1402-1403 | fol 183

Achter het Stadhuis
erven aldaar bij de stenen poort achter het raadhuis tussen het water en Jordaen Roemslegher e.a. en van de straat achterwaarts tot Peter Pels en met de opstal delen zij met Herman Sticker
R1188 | 1412-1413 | fol 300

Achter het Stadhuis
Herman Sticker ... een huis achter het raadhuis tegenover die Ridderstraet verhuurd aan Claes IJsvogel
R1188 | 1412-1413 | fol 439v

Achter het Stadhuis
Claes van Megen, bakker had eertijds een huis van wijlen van Jan Stempel verkregen van diens zoon Roelof c.s. en vervolgens opgedragen t.b.v. de abt van Berne en Art van Andel een huis plaats van wijlen Bertout Stempel in de steeg van de Colperstraet gaande langs de woning van Jacob Coptijt tussen het water en erf van de abt, verkregen van de zoons van wijlen Jan Cortroc, eveneens aan het klooster. De abt c.s. hebben daarna een stuk erf daarvan ten cijns gegeven aan Henrick van Geffen en Herman Sticker en weer een ander deel aan Willem van Loen, bakker, en het laatste derde deel aan Goyart van Erpe
R1192 | 13.03.1422 | fol 469

Achter het Stadhuis
De weduwe van Jan vanden Doren gaat de tocht af uit een huis met erf en tuin bij Lombartsbrugge tussen Matthijs die Brouwer en het water, en van de straat tot Yngram van Doernen voor Jan, haar zoon; deze draagt op aan zijn moeder
R1193 | 09.04.1423 | fol 343

Achter het Stadhuis
Coel Screynmaker draagt op aan de abt van Bern een helft van een cijns van Jan Moll Geritssoen in een erfcijns van 8 pond te betalen uit 1/3 in erven voor aan de straat gelegen (d.w.z. dat 1/3) die gaat over de Antfoirts brugge tussen het water en Willem Scilder met een gang daartussen en strekkend van de straat tot de rest van dat erf en de gebouwen daaropen de muur aan de kant van Willem Scilder en eveneens uit 1/3 in een cijns van 3 pond en 10 schellingen. Claes had die helft van Gerit Moll Geritssoen
R1194 | 10.01.1424 | fol 246

Achter het Stadhuis
Henrick van Geffen en Herman Sticker delen een erf door hen verkregen van heer Godschalck van Veen, abt van Berne, gelegen achter het raadhuis bij de Hamsfoirtsche brugge en een weg of pad langs het erf van wijlen Willem Scilder; en een muur aldaar
R1195 | 29.07.1425 | fol 135

Achter het Stadhuis
Henrick van den Perre heeft opgedragen aan Peter Wymeri, zoon van wijlen Wennemar een cijns van 5 pond payment, half Kerstmis, half Sint Jan, uit een hofstad in de straat die van de Colperstraat loopt naar die Langhe Colperstraet (Fonteinstraat) tussen Claes van Riel en Henrick die Meijer van Loen, van die straat tot Henrick van den Perre, met een stenen muur ertussen; met recht om te bouwen op twee stenen zijmuren; en uit de helft van die stenen muur aan het eind; uit een latrine-zetel buiten die muur; en uit het gebruik van die latrine
R1198 | 12.04.1428 | fol 200

Achter het Stadhuis
Aert Rover vander Poorten heeft opgedragen aan Peter Witmeri, zoon van wijlen Wennemar, een cijns van 40 schellingen uit een huis en erf in de straat die van de Cort Colperstraet loopt naar die Langh Colperstraet tussen Claes van Riel en Henrick die Meijer
R1200 | 23.11.1429 | fol 12

Achter het Stadhuis
opdracht aan Jan, zoon van wijlen Gerit Laet-u-dwingen van een huis en erf bij heren Auffoertsbrugge tussen Aert Tymmerman en Jacop van Buestel, zoon van wijlen Ludwig, zoon van wijlen Daniel van den Dijck
R1205 | 12.07.1435 | fol 216

Achter het Stadhuis
huis en erf in een straatje dat van de Colperstraet loopt naar Aemfoirtsbrugge tussen Jan Sticker en Aert Hantschoenmeker
R1208 | 28.06.1438 | fol 237v

Achter het Stadhuis
opdracht aan Beel, dochter van wijlen Dirck vander Donc van een huis en erf in een straatje dat van de Colperstraat loopt naar de Aufoertsbrugge tussen Jan Sticker en Aert Hantschoenmeker
R1215 | 13.03.1445 | fol 178

Achter het Stadhuis
... huis en erf in de straat tegenover die Ridderstraet tussen Jenneke, weduwe van Jan Bitter en Herman Sticker, van de straat tot Dirck Pels
R1217 | 09.08.1451 | fol 201v

Achter het Stadhuis
opdracht aan Rutger van Arkel van een huis en erf achter 't raadhuis tussen Jan Pels, zoon van wijlen Ghijsbert en wijlen Jan Huben en een hof tegenover dat huis en erf tussen Jan van Loen en Wouter van Vucht, met toebehoren en gebouwen; met verlof om een stenen brug te bouwen even breed als 't huis en hof over de Dieze, die onder huis, erf en weg loopt ...
R1224 | 22.06.1454 | fol 279v

Achter het Stadhuis
koop door Henrick Coenraetss Tymmerman van een erf in de straat die achter 't raadhuis loopt naar Zijl, tussen Aert Boest enerzijds en Aleit, weduwe van Jan van Loen ende Dieze ter andere zijde ...
R1229 | 14.11.1458 | fol 178v

Achter het Stadhuis
... huis in de straat die van de Colperstraet loopt naar die Zijle
R1232 | 26.06.1462 | fol 232v

Achter het Stadhuis
opdracht aan Willem Nouwen, snijder, zoon van heer Jacop Nouwen, priester van een huis en erf in de straat tegenover die Ridderstraet tussen Jenneke, weduwe van Jan Bytter, en Herman Sticker van de straat tot Dirck Pels
R1235 | 07.11.1465 | fol 6v

Achter het Stadhuis
Erf, Colperstraet op de hoek tegenover het huis van Geerlinck de lakenscheerder, zoon van wijlen Gielis Geerlinx, namelijk uit de helft, die het dichtst ligt bij de straat die van de Colperstrate loopt naar heren Aufforts brugge
R1237 | 24.03.1468 | fol 27

Achter het Stadhuis
... stuk van een erf ... in de straat die achter het raadhuis loopt naar de Zijle tussen Aert Boest en Aleit, weduwe van Jan van Loen ter eenre, en de Dieze ter andere zijde
R1251 | 13.06.1482 | fol 433v

Achter het Stadhuis
... huis, erf, achterhuis en hof en twee kamers daarachter ... in de straat die van die Zijle loopt naar de Verwersstraat ...
R1256 | 09.08.1487 | fol 352v

Achter het Wild Varken
een huis en erf ... achter Wilt Verken ... van de straat tot die Dyese ...
R1251 | 09.08.1483 | fol 47

Achter het Wild Varken
Marie Willem Arts, vrouw van Gielis nat. zoon van wijlen Wouter van Berze doet t.b.v. Mr. Goyart van Dommelen, priester, afstand van een huis en erf, achter dat Wilt Verken vlak naast het huis van Mr. Goyart van Dommelen. Wouter van Berze had dat huis vermaakt aan zijn nat. zoon Gielis. Gielis had het verkocht aan Mr. Goyart van Dommelen, priester.
Gielis' kinderen uit 1e en 2e huwelijk waren dood voor hij 't huis verkocht aan Goyart. - Gielis had toen bij Marie nog geen kinderen. Zij hebben nu de koopsom ontvangen.
R1265 | 28.06.1497 | fol 584v

Achter het Wild Varken
Ghijsbert Aertss. vanden Polle heeft opgedragen aan Jan Jan Willekens van Balen een cijns van 18 pond payment op Lichtmis uit vier huizen en een leeg erf op die Zijle of achter dwilt Vercken tussen Boudewijn die Becker en een weg naar 't water. Ghijsbert had die cijns gekocht van Jan Symonss. van Lyt geheten vander Graft.
R1269 | 17.11.1500 | fol 350

Achter het Wild Varken
Jan Symonss. vander Grafft heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Victor vander Molen van Herentals 1/4 deel in 5 pond uit een cijns van 10 pond payment op St. Jan uit huizen en erven of kamers after dwilt verken. Jacop Janss. van Dueren en zijn zoon Gerit hadden dat 1/4 deel opgedragen aan Jan Symonss. vander Grafft.
R1269 | 07.08.1501 | fol 82

Achter het Wild Varken
Hadewijch, weduwe van Gerit Keymp, geeft aan haar zoon Aert haar vruchtgebruik in 1/4 deel, dat Aert geλrfd heeft van zijn vader, in huis, erf, hof en achterhuis after dwilt verken tussen de erfgen. Jacop van Loen, met een weg ertussen, en Geertruyt Jan Ghijsselen e.a., van de straat tot een weg; en in 1/4 deel in huis te Broegel. Aert Gerits Keymp verkoopt uit dat 1/4 deel aan Geertruyt, weduwe van Goyart van Vechel, een cijns van 12 rijnsgulden op St. Jan. (die cijns is te lossen met 200 rijnsgulden)
R1269 | 09.09.1501 | fol 337

Achter 't Verguld Harnas (?)
Heer Adam van Berchem, ridder (c.s.) een huis in de straat gaande van ... naar de woning van wijlen Engbert Luding van den Dijk dat was van Juffr. Beel van Nypelaer (of Vypelaer), nu aan Art Volcwijn Mijssen
R1179 (oud 6) | 1390-1394 | fol 549

Achter 't Verguld Harnas (?)
een cijns die was beloofd aan Mechteld Coptiten uit een huis in de steeg van de Vuchterstraat naar de woning van wijlen Engbert Ludinc van den Dijk; nu aan Jan Berwout
R1181 (oud 8) | 1397-1399 | fol 62v

Art Koyt straatje
... huis aldaar ...
R1176 | 1376-1383 | fol 322v

Art Koyt straatje
een stukje erf in het Koytsstraetken bij de Hinthamerstraat ...
R1194 | 08.01.1424 | fol 54

Art Koyt straatje
... huis met erf en tuin gelegen in een steeg Aert Kuyts straetken ...
R1194 | 24.07.1424 | fol 227

B
Bazeldonkstraat
opdracht aan Peter van Loen, snijder, van de helft van een huis in de straat van de Hinthamerstraat gaande naar het klooster Porta Celi
R1176 | 1376-1383 | fol 285

Bazeldonkstraat
... huisplaats bij die stadsmuur (bij die Baseldoncsche port)
R1178 | 1387-1390 | fol 315

Bazeldonkstraat
... huis in de steeg van de Hinthamerstraat gaande naar de Bazeldoncsche brugge ...
R1179 | 1390-1394 | fol 317

Bazeldonkstraat
... helft van een lege huisplaats waarlangs men gaat naar Porta Celi ...
R1182 | 1400-1401 | fol 167

Bazeldonkstraat
... erf aan de straat naar Porta Celi ...
R1183 | 1402-1403 | fol 75

Bazeldonkstraat
... erf bij de stadsmuur en naast een "rondeel" van de stad ...
R1184 | 1404-1405 | fol 153v

Bazeldonkstraat
... huisplaats bij die Bazeldoncspoort ...
R1191 | 1418-1419 | fol 373

Bazeldonkstraat
overdracht aan Wouter Goedscalc van de helft van een huisplaats met gebouwen (20 voet breed) in de straat gaande van het Hinthamereinde naar die Bazeldoncsche brugge tussen Willem Jansz. die Vrieze en Henrick van Mierlaer, van de straat achterwaart tot het water ...
R1193 | 10.09.1423 | fol 432

Bazeldonkstraat
... huis met erf en een kamer daaraan gelegen tussen Jan van Schijndel en de Bazeldonckschestraat en strekkend van die Hyntamerstraet tot het erf van Wouter Goetschalck ...
R1195 | 21.04.1425 | fol 248

Bazeldonkstraat
... hofstad met de daarop staande gebouwen en de drup op de stadsmuur, gelegen bij de Bazeldoncspoirt tussen erf van de kinderen van wijlen Jan Phylips en de muur ...
R1197 | 06.02.1427 | fol 337v

Bazeldonkstraat
... huis, erf en tuin in dat Bazeldonxstraetken tussen Jan van den Hove, lathouwer, en eigen erf van Dirck en strekkende van het straatje tot het erf van de kinderen van wijlen Bertout Jansz.; met de drup van dat huis ...
R1196 | 08.02.1427 | fol 38

Bazeldonkstraat
... huis, erf en hof op het Hinthamereind aan die Baselerstraet tussen Dirck Robben en die Diepstraat ...
R1199 | 26.02.1429 | fol 302

Bazeldonkstraat
verkoop aan Jan van Zelant, zoon van wijlen Jan van Zelant van Uden, van de helft van een erf met gebouwen buiten de stad, buiten die Baseldoncsche Poirt tussen een erf van Porta Celi en van wijlen Willem Coelneer ...
R1199 | 24.09.1429 | fol 128v

Bazeldonkstraat
afstanddoening ten behoeve van Jan die Meester, natuurlijke zoon van Jan van Ele van een deel van een hofstad bij 't Bazeldonxpoirt tussen wijlen Jan Philips en de stadsmuur ...
R1202 | 17.12.1431 | fol 26

Bazeldonkstraat
opdracht aan Hubrecht, zoon van wijlen Aert Koyten van Tilborch van de helft van een erf buiten de stad buiten de Bazeldonxpoirt tussen het erf van Porta Celi en Willem Colneer
R1202 | 05.05.1432 | fol 260

Bazeldonkstraat
opdracht aan Dirk Aertssen van Dieperbeke van een hofstad met gebouwen "Die Olymolen" buiten de stadsmuren bij die Bazeldoncsche Poert over de stroem tussen Meeus Spierinc en Jan van den Hoevel Janssoen
R1204 | 31.05.1434 | fol 209

Bazeldonkstraat
verkoop aan Jan die Meester, natuurlijke zoon van wijlen Jan van Ele van de helft van een erf met gebouwen buiten die Baseldoncsche Poirt tussen Willem Colneer en het klooster Porta Celi van de dijk tot de stroom
R1206 | 20.08.1436 | fol 207

Bazeldonkstraat
opdracht aan Henrick Janssen van Uden en Peter Goyardis van Oirschot van een hofstad met gebouwen, 20 voet breed voor en achter buiten de stadsmuur aan de dijk naar Porta Celi tussen Gielis Voegel en Wouter van Hijntham
R1207 | 03.09.1437 | fol 220v

Bazeldonkstraat
... huis en erf van wijlen Jan van Heze, Hinthamerstraat, aan de straat naar Porta Celi ...

R1213 | 02.11.1442 | fol 152v

Bazeldonkstraat
... erf "Wadepoelserve" bij die Bazeldoncsche Poert ...
R1214 | 22.01.1444 | fol 141v

Bazeldonkstraat
afstanddoening ten behoeve van Jan Wouter Goedschalcx van een huis, erf en hof in het straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar Porta Celi tussen Nenna, weduwe van Jan van den Hoevel en Andries die Bruijn ...
R1222 | 03.03.1452 | fol 38v

Bazeldonkstraat
... huis, erf en hof (vroeger van Aert genoemd) Hinthamerend in dat Bazeldonckstraetken tussen de erfgenamen van Wouter Goedschalx en Adam Ghijsselen ...
R1226 | 21.04.1456 | fol 510v

Bazeldonkstraat
... erf buiten die Baseldoncpoert tussen een stroom en het erf "d' Olymolen" van de dijk tot de stroom
R1226 | 23.06.1456 | fol 127

Bazeldonkstraat
... kamer in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar Porta Celi, tussen die Weterstraet en een leeg erf van Ghijsbert Wouterssen, van de straat tot een watergang ...
R1226 | 19.07.1456 | fol 551v

Bazeldonkstraat
... huis, erf en hof in dat Bazeldonxstraetken ...
R1239 | 28.09.1470 | fol 360

Bazeldonkstraat
... een kamer en een leeg erf in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar Porta Celi tussen een kamer en een leeg erf van Lijsbeth Jan Jan Reyners met een tussenwand ertussen, en die Weterstraet met de helft van de tussenmuur met gebruik van een poort en een weg tussen eerstgenoemde kamer en Hilleke Wouter Goetschalx, van het straatje tot de stroom, en een latrine achter de kamer van Lijsbeth voornoemd op die stroom
R1240 | 07.12.1470 | fol 196v

Bazeldonkstraat
... huis, erf en hof indat Bazeldenxstraetken ...
R1241 | 29.11.1471 | fol 25v

Bazeldonkstraat
opdracht aan Wouter Janszn van Broegel en Claes Dirx van den Oever van een helft van een hofstad, 20 voet voor en achter breed (aan de Bazeldonkse dijk) buiten de stadsmuren aan de dijk naar Porta Celi tussen Gielis van Broegel en Wauter van Hyntham
R1242 | 11.01.1473 | fol 129v

Bazeldonkstraat
... den Ossencamp, groot 9 morgen, buiten die Bazeldonx poert, aan 't eind vanden Bazeldoncschen Dijk ...
R1242 | 11.08.1473 | fol 215

Bazeldonkstraat
verkoop aan Goyart Dirx Spoerdonck van 1/6 deel in een hof buiten die Baseldonx poert tussen de stroom en Herman Crodewagen, van stadserf tot een dijk
R1248 | 15.03.1479 | fol 294

Bazeldonkstraat
... een kamer in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar Porta Celi ...
R1249 | 22.04.1480 | fol 238

Bazeldonkstraat
opdracht aan Jan Aert Buelens van de helft van een hofstad, 20 voet breed voor en achter, buiten de stadsmuren aan de dijk naar Porta Celi ...
R1249 | 11.08.1480 | fol 289

Begijnstraatje
cijns uit een huis aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 70

Begijnstraatje
opdracht of verkoop aan de weduwe van Wouter Rike van een kamer aldaar in "dat Nederhuijs"
R1179 | 1390-1394 | fol 71

Begijnstraatje
... helft van een kamer in het huis aan de kant van de Minderbroederskerk ...
R1182 | 1400-1401 | fol 278v

Begijnstraatje
... kamer met 2 bedsteden aldaar in het huis "Metter groter Balen (Halen) ?" ...
R1184 | 1404-1405 | fol 83v

Begijnstraatje
... een kamer aldaar in dat Neerhuis ...
R1188 | 1412-1413 | fol 452v

Begijnstraatje
... een kamer in het Nederhuijs ...
R1190 | 1416-1417 | fol 68

Begijnstraatje
... in het huys mitter groten halen (balen) ? ...
R1192 | 11.02.1421 | fol 63v

Begijnstraatje
... kamer met 2 bedsteden in het huis "metter Halen" ...
R1192 | 19.10.1421 | fol 350

Begijnstraatje
overdracht aan Katelijn, weduwe van Mathijs van Ekart, van een kamer in het huis aan de kant van de Vuchterstraat ...
R1192 | 31.10.1421 | fol 376

Begijnstraatje
... achter het klooster van de Minderbroeders (cijns uit een huis in de Jacobsstraat) ...
R1194 | 08.02.1423 | fol 280

Begijnstraatje
opdracht aan Margriet, dochter van wijlen Zebert van Hoculem, van een kamer met ondergrond op de bagijnenbrug in een huis aan de kant van de Vuchterstraat ...
R1194 | 13.10.1423 | fol 1v

Begijnstraatje
opdracht aan Geertruud van den Hove en Liesbeth van Vucht van een kamer op het Begijnhof voor de woning van Aert van Waderle gelegen ...
R1194 | 28.07.1424 | fol 146

Begijnstraatje
opdracht aan Goedelt, weduwe van Henrick van Vessem, van een kamer met twee bedsteden op het Klein Begijnhof "in het huys metter groeter talen" ...
R1195 | 1424-1425 | fol 42

Begijnstraatje
... camer op de begijnen poort tussen een camer van Peter Joede en de camer van Goetelt, weduwe van Henrick Mesmeker, met een einde aan de straat ...
R1197 | 17.04.1426 | fol 234v

Begijnstraatje
... kamer op het Klein Begijnhof aan die Postelstraat en aan een straatje dat door het Klein Begijnhof loopt ...
R1199 | 03.01.1429 | fol 274v

Begijnstraatje
opdracht aan Marten Pels, Mathijs Andries Peterss. en Margriet, weduwe van Jan Bernt Hugen, gewandsnijder, van een kamer - van wijlen juffrouw Kathelijn van Wijc - op 't Klein Begijnhof. De kamer strekt van een straat, een bij de kamer behorende hof, en een weg, die van kamer en hof langs de begijnhofmuur loopt naar een straat die door 't Klein Begijnhof loopt; met een poort van 't "gelynt"; met gebruik van de poort aan 't eind van die weg in een "gelynt"
R1204 | 07.09.1434 | fol 111v

Begijnstraatje
opdracht aan Geertruyt Goyarts van den Broec, weduwe van Henrick van Kuijc van een kamer in een huis en erf op 't Klein Begijnhof, tegenover de poort van wijlen Aert van Waderle aan de kant van de straat, aan de kant van 't Klein Begijnhof in de richting van de Vuchterstraat
R1209 | 09.06.1439 | fol 94v

Begijnstraatje
opdracht aan Conegart, weduwe van Aert Bruijrsters, vleeshouwer, van de helft van een huis en erf "'t Huys van Loen" en van een hof daarbij op 't Klein Begijnhof tussen 't Huys van de Halen en die Postelstraat, nl. de helft aan de kant van de minderbroeders
R1211 | 20.06.1441 | fol 211v

Begijnstraatje
opdracht aan Reyneerke, weduwe van Franck Knoep van een kamer op het Klein Begijnhof in een huis aan de kant van de Vuchterstraat
R1212 | 05.07.1442 | fol 65v

Begijnstraatje
opdracht aan Bertha, weduwe van Henrick, natuurlijke zoon van wijlen Aert van Vladeracken van een kamer met twee bedsteden op 't Klein Begijnhof in "'t Huys mitter Groten Halen"
R1218 | 30.01.1448 | fol 238v

Begijnstraatje
opdracht aan Jenneke, weduwe van Willem van der Sluijsen, van een kamer op het Klein Begijnhof, achter de minderbroeders in een huis aan de kant van de minderbroeders ...
R1224 | 10.12.1453 | fol 11v

Begijnstraatje
opdracht aan Guedelt, weduwe van Willem van Vechel van een kamer op het Klein Begijnhof in een huis aan de kant van de Vuchterstraat ...
R1224 | 29.01.1454 | fol 173

Begijnstraatje
opdracht aan Andries Jan Beerntss. van de helft van een kamer op het Klein Begijnhof aan de straat en de helft van een hof en de helft van een weg, die van die kamer en die hof loopt langs de muur van het Klein Begijnhof naar de straat die door het Klein Begijnhof loopt …
R1224 | 31.01.1454 | fol 335

Begijnstraatje
opdracht aan Belia Jan die Vette, weduwe van Herbert Goyartss. van de helft van een huis en erf "'t Huys van Loen" en van een hof daarbij op 't Klein Begijnhof tussen "'t Huys vander Halen" en die Postelstraat
R1232 | 02.06.1462 | fol 63

Begijnstraatje
opdracht aan Frank van Langel van de helft van een huis en erf "het Huys van Loen" en van een hof daarbij in het Klein Begijnhof tussen het Huys van de Halen in het Klein Begijnhof tussen het Huys van der Halen en die Postelstraat ...
R1235 | 20.01.1465 | fol 3

Begijnstraatje
verkoop aan Rijchmoet Willem Rolofss van een hofstad op het Klein Begijnhof tussen een straat en een muur van het Klein Begijnhof, van een zuster Jenneke van Boemel tot een straat ...
R1234 | 28.09.1465 | fol 209v

Begijnstraatje
opdracht aan de Minderbroeders alhier van de helft van een huis en erf achter de Minderbroeders opten Cleynen Beghijnhof ...
R1241 | 23.05.1472 | fol 353

Begijnstraatje
kamer op 't Klein Begijnhof tussen een leeg erf "den Reefter" en Margriet Heren van een weg over 't begijnhof tot de begijnhofmuur
R1243 | 20.08.1474 | fol 297

Begijnstraatje
... tweede kamer (vanaf de weg door 't Klein Begijnhof tussen de Postelstraat en een leeg erf "den Auden Reefteneer", van de weg door 't Klein Begijnhof tot een gang naast 't erf van Jan Odevaer ...
R1249 | 22.01.1480 | fol 174

Begijnstraatje
Peter Janss. vanden Berge, man van Luytgaret Aerts van Vladeracken krijgt bij een deling een kamer met een kleine hof op 't Klein Begijnhof bij de ingangspoort aan de kant van het minderbroedersklooster
R1253 | 19.07.1484 | fol 324

Begijnstraatje
opdracht aan Katherijn Daniel Goeartss. van een kamer in 't Klein Begijnhof in dat Nederhuys
R1265 | 28.06.1497 | fol 583

Berenbrugge
overdracht aan Jan Willemsen die Heermeker van een huis bij de Berenbrugghe tussen Gijs en Henrick van Eyndoven en de straat gelegen
R1190 | 1416-1417 | fol 267v

Berewoutstraat
verkoop aan Gielis van Goerle van de helft in een erf aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 19v

Berewoutstraat
... een huis met een rosmolen aldaar in een straat gaande van de Vuchterstraat naar de stadsmuur ...
R1177 | 1382-1387 | fol 109v

Berewoutstraat
... de helft in een huis, erf en rosmolen daarin staande (achter belendend de stadsmuur aldaar) ...
R1182 | 1400-1401 | fol 408v

Berewoutstraat
overdracht aan Jan Henricks die Wever van Espdonc van een half huis in de straat gaande naar de woning van Art Berwout en Henrick Scilder
R1191 | 1418-1419 | fol 161v

Berewoutstraat
... huis en verdere huizing van wijlen Rijcout in Art Berewoutstraet ...
R1191 | 1418-1419 | fol 379v

Berewoutstraat
afstanddoening ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest van een huis met drup en tuin tussen Jan Woutersz. en Jacob van Weert (van de straat achterwaarts tot de stadsmuur)
R1193 | 09.09.1423 | fol 424

Berewoutstraat
... Aernt Beerwoutsstraetken ...
R1194 | 26.02.1424 | fol 127v

Berewoutstraat
... huis met erf in de straat gaande van de Vuchterstraat voorbij het huis van wijlen Art Berwout naar de stadsmuur tussen wijlen Claes Rover en Coel Cnoden ...
R1194 | 02.03.1424 | fol 283v

Berewoutstraat
... huis met erf in de steeg naar het erf van wijlen Aert Beerwout naar de stadsmuur ...
R1194 | 30.05.1424 | fol 113

Berewoutstraat
opdracht aan Willem van Cruyswijc van een huisplaats van 26 voet breed overal in het straatje van de Vuchterstraat gaande langs het huis van wijlen Aert Berwout naar de stadsmuur tussen wijlen Henrick van Weerthuysen en de zoons van Jan van Luystel en Henrick van Laerhoven
R1195 | 28.12.1424 | fol 30v

Berewoutstraat
... huisplaats in het straatje gaande van de Vuchterstraat voor (langs) het huis, vroeger de woning van Aert Berwout, naar de muur van de stad tussen Dirck van den Broeck, zoon van wijlen Henrick, en van wijlen Lucas van Pemi ...
R1197 | 26.10.1425 | fol 258v

Berewoutstraat
aankoop door de zoons van wijlen Rycout die Borchgreve van drie achterkamers bij de Vuchterstraat over die Molenbrugge in het Art Berwoutsstraetken tussen het straatje en de erfgenamen Rycout die Borchgreve en strekkend van het huis van Aert Geerlings tot de poort van wijlen Rycout die Borchgreve ...
R1196 | 11.01.1427 | fol 27

Berewoutstraat
... hofstad in een straatje over de Molenbrug, lopende van de Vuchterstraat naar de stadsmuur langs het erf van Henrick Cort ...
R1217 | 15.03.1447 | fol 104v

Berewoutstraat
opdracht aan Willem, natuurlijke zoon van wijlen Lucas Meeus van Beke van de helft van een hofstad met gebouwen over de Molenbrug, strekkende van de Vuchterstraat tot de stadsmuur
R1223 | 30.08.1453 | fol 112v

Berewoutstraat
... zeven kamers in Arnt Berwoutstraet tussen een straatje en de stadsmuur en van de stadsmuur tot stadserf ...
R1243 | 16.09.1474 | fol 309v

Berewoutstraat
opdracht aan Claes Janssn van den Hoevel van drie kamers en hoven van zeven kamers en hoven in Aert Berwoutsstraet tussen de stadsmuur en een erf of voetpad naar de stadsmuur (nl. de drie kamers die langs dat voetpad liggen) ...
R1247 | 15.07.1479 | fol 479

Berewoutstraat
koop door Jan Jan Coppens van een kamer van zeven kamers in Aert Berwoutsstraet tussen een straat en verder stadserf of stadsmuur
R1250 | 16.12.1480 | fol 413v

Berewoutstraat
... kamer ... in Arnt Berwoutsstraet tussen de straat en de stadsmuren ...
R1255 | 20.05.1486 | fol 427

Beurdsestraat
verkoop aan Jan Priker van een huis in/op Beurde
R1175 | 1368-1369 | fol 23v

Beurdsestraat
afstand door Jan H. Goeskens van een huis over de Boerdsche brug
R1175 | 1368-1369 | fol 27

Beurdsestraat
... kamer over die Boerdsche brugge ...
R1175 | 1368-1369 | fol 29v

Beurdsestraat
... huis in Beurdstraat ...
R1175 | 1368-1369 | fol 57

Beurdsestraat
... kamer over de Boertssche brugge ...
R1175 | 1368-1369 | fol 72v

Beurdsestraat
... huis over Buertsche brugghe ...
R1175 | 1368-1369 | fol 100v

Beurdsestraat
... huis in Boertsche straat ...
R1175 | 1368-1369 | fol 134v

Beurdsestraat
... kamer in Boerde ...
R1175 | 1368-1369 | fol 182

Beurdsestraat
... huis in Buerde ...
R1175 | 1368-1369 | fol 192

Beurdsestraat
... een windmolen in Boerde ...
R1175 | 1368-1369 | fol 196v

Beurdsestraat
verkoop aan Dirck Henrick Leydecker van een huis in Boertschestraet
R1175 | 1368-1369 | fol 211

Beurdsestraat
... huis in/op Burde ...
R1176 | 1376-1383 | fol 142v

Beurdsestraat
... huis in/op Buerde ...
R1176 | 1376-1383 | fol 199

Beurdsestraat
... huis in Buerdestraet ...
R1176 | 1376-1383 | fol 307

Beurdsestraat
... windmolen staande in/op Buerde ...
R1177 | 1382-1387 | fol 70v

Beurdsestraat
... Buerde ... land buitende stadsmuur ...
R1177 | 1382-1387 | fol 112

Beurdsestraat
... huis in Buerde over de brug ...
R1177 | 1382-1387 | fol 134v

Beurdsestraat
... een molenstat in Buerde ...
R1177 | 1382-1387 | fol 189

Beurdsestraat
... huis in Buerde bij de poort ...
R1177 | 1382-1387 | fol 241

Beurdsestraat
... huis over de Boertsche brugge ...
R1177 | 1382-1387 | fol 364

Beurdsestraat
aankoop door Mathijs Mutsart, wolwever, van een kamer in Beurzestraat
R1178 | 1387-1390 | fol ?

Beurdsestraat
... huis in Beurse straat ...
R1178 | 1387-1390 | fol 34

Beurdsestraat
... een huisplaats te Boerde ...
R1178 | 1387-1390 | fol 58

Beurdsestraat
... rosmolen in Buerde ...
R1178 | 1387-1390 | fol 209v

Beurdsestraat
... huisplaats in Boerdestraet ...
R1178 | 1387-1390 | fol 229

Beurdsestraat
... twee kamers in Buerdestraat ...
R1178 | 1387-1390 | fol 279

Beurdsestraat
... huisplaats in Boertschestraet ...
R1178 | 1387-1390 | fol 284v

Beurdsestraat
... erf in Buerde bij de stadsmuur en den Molenwech ...
R1179 | 1390-1394 | fol 52

Beurdsestraat
... huis tot Boerde ...
R1179 | 1390-1394 | fol 256

Beurdsestraat
verkoop aan Beel van Os, begijn, van een huisplaats bij die Boerde gaande van de Boerde langs de woning van Adam van Mierde naar het erf van wijlen Herman van ???
R1179 | 1390-1394 | fol 344

Beurdsestraat
... huis te Boerde tegenover de windmolen ...
R1179 | 1390-1394 | fol 384

Beurdsestraat
... een huis in Burdestraet ...
R1179 | 1390-1394 | fol 398

Beurdsestraat
overdracht aan Claes Claes van Stakenborch van een erf in Buerde met de helft van de windmolen daarop staande
R1179 | 1390-1394 | fol 434

Beurdsestraat
... erf bij Boertsche brugge ...
R1179 | 1390-1394 | fol 590

Beurdsestraat
... de rosmolen in Beurde binnen de stadsmuur ...
R1180 | 1393-1396 | fol 101

Beurdsestraat
... huisplaats in Buerde bij de windmolen ...
R1180 | 1393-1396 | fol 157

Beurdsestraat
... helft in een erf in Boertsche straat met de daarop staande windmolen ...
R1180 | 1393-1396 | fol 530

Beurdsestraat
... helft van de windmolen aan de Buerde ...
R1184 | 1404-1405 | fol 102v

Beurdsestraat
... erf in Buerdstraet ...
R1184 | 1404-1405 | fol 173v

Beurdsestraat
... windmolen in Buerde ...
R1184 | 1404-1405 | fol 184

Beurdsestraat
... huis over de Bordssche brugge ...
R1185 | 1407-1407 | fol 226

Beurdsestraat
... de windmolen in Beurdestraat buiten de stadsmuur ...
R1186 | 1408-1409 | fol 439v

Beurdsestraat
... rosmolen met erf en molenwech aan de Buerde ...
R1187 | 1410-1411 | fol 116

Beurdsestraat
... kamers over die Boertsche brugge ...
R1188 | 1412-1413 | fol 313v

Beurdsestraat
... een huis in Buerde met de druppen op de hoek van de Molenstege in de Buerde ...
R1188 | 1412-1413 | fol 331

Beurdsestraat
... een steeg geheten die Burdestraet ...
R1190 | 1416-1417 | fol 53

Beurdsestraat
... huis ... in de straat van halverwege de Colperstraet gaande naar de Beurde over de oude brug ...
R1191 | 1418-1419 | fol 120

Beurdsestraat
Verkoop aan Henrick Myldman van een erf tussen Jan van Beerze (en de abt van Averbode) en eigen erf achter tot die Mortel van wijlen Art van Beke ...
R1191 | 1418-1419 | fol 141v

Beurdsestraat
... huis in de straat gaaande van de Colperstrate naar die Buerde over de oude brug ...
R1191 | 1418-1419 | fol 185

Beurdsestraat
Overdracht aan Jan Reyniers van Beerze van zijn rechten etc. in een huis gelegen over de oude brugge van de Colperstraat gaande naar de Buerde, nu in die Buerdsche straet ...
R1191 | 1418-1419 | fol 310

Beurdsestraat
... stenen huis over de Dieze gelegen tussen Daniel die Becker en Goossen Wedigen ...
R1192 | 26.01.1421 | fol 45v

Beurdsestraat
... huisplaats gelegen tussen Art Zegheler en Liesbeth Zegeler van de straat tot die Mortel grave ...
R1193 | 10.02.1422 | fol 35

Beurdsestraat
... twee huizen met erf en ondergrond in die Buerdsche strate naast een klein steegje en een erf van Jan Vrancken soen, van de straat tot het water ...
R1193 | 11.12.1422 | fol 162

Beurdsestraat
... erf van wijlen Jan van Zelant tussen Art Vogelers en Art van der Vest van de straat strekkend tot die Mortel ...
R1193 | 19.12.1422 | fol 277v

Beurdsestraat
... huis met erf in straat gaande van de Colperstraat naar de Buerde over de oude brug aldaar ter zijde van huis en erf van Lize van den Bosche welk huis en erf nu gelegen is in de Buerdsche straet ...
R1193 | 13.03.1423 | fol 331v

Beurdsestraat
... huis met erf en tuin bij de Buerde ...
R1194 | 1423-1424 | fol 4v

Beurdsestraat
... huis en erf over de brug waarover men gaat naar de Buerde ...
R1194 | 1423-1424 | fol 256v

Beurdsestraat
... over die Boerdsche brugge ...
R1194 | 06.07.1424 | fol 195v

Beurdsestraat
... huis in de Buerde ...
R1195 | 15.03.1425 | fol 88

Beurdsestraat
... huis met erf in de Buerde straat achter erf van wijlen Jan van den Mortel naast de poort van de stadsmuur aldaar ...
R1197 | 14.12.1425 | fol 302v

Beurdsestraat
... huis en erf over de Boertsche brugge ...
R1197 | 25.02.1426 | fol 79v

Beurdsestraat
... twee cameren met ondergrond over de brug in de Buerdschestraet ...
R1197 | 25.05.1426 | fol 197

Beurdsestraat
... huis in de Buerdsche straet tussen Goyaert die Zecker en Willem die Bever en strekkend van de straat tot de gracht van die Mortel ...
R1196 | 03.01.1427 | fol 24

Beurdsestraat
... erf ... in Burde ... van de straat tot het water "die meer" ...
R1198 | 16.04.1428 | fol 57v

Beurdsestraat
... huis, erf en hof en andere erven binnen en buiten de stadsmuur in Buerde ...
R1199 | 16.04.1429 | fol 321

Beurdsestraat
... erf bij die Boertsche molen ...
R1200 | 08.07.1430 | fol 118v

Beurdsestraat
... huis, erf en hof tegenover die Buerdsche molen ...
R1202 | 15.12.1431 | fol 24

Beurdsestraat
... huis en erf in die Buerdsche Molenstege ...
R1204 | 10.10.1433 | fol 3

Beurdsestraat
... hof over die Boertsche brugge in die Boertsche straet ...
R1205 | 15.11.1434 | fol 121v

Beurdsestraat
... de helft van een erf ... in Buerde buiten de stadsmuur ...
R1205 | 14.01.1435 | fol 136v

Beurdsestraat
... huis, erf en hof in die Boerdsche straet ... van de straat tot die Mortelgrave
R1205 | 01.07.1435 | fol 210v

Beurdsestraat
... huis en erf in die Buertsche Molenstege ...
R1206 | 08.10.1435 | fol 132

Beurdsestraat
... huis en hof daarbij buiten de stadsmuren in Buerde ...
R1206 | 31.05.1436 | fol 188

Beurdsestraat
... zes kamers en een stukje hof in Buerde tegenover die Buerdsche molen ...
R1207 | 15.10.1436 | fol 127

Beurdsestraat
... huis, erf en hof bij die Buerdsche molen ...
R1207 | 14.11.1436 | fol 13v

Beurdsestraat
... huis, erf en hof in Prikershoec tussen ... van de straat tot de stadsmuur ...
R1218 | 08.04.1448 | fol 261

Beurdsestraat
... huis, erf en hof bij die Buerdsche molen ...
R1219 | 24.05.1449 | fol 308v

Beurdsestraat
... huis, erf en hof (vroeger van Jan Priker) bij Sint Barbarakapel ...
R1223 | 23.02.1453 | fol 286

Beurdsestraat
... huis, erf en hof aan die Boerdsche straet tegenover de Babarakapel ...
R1223 | 19.04.1453 | fol 205

Beurdsestraat
... huis, erf, hof en aangelag binnen en buiten de stadsmuur aan die Boertsche straet tussen ... van de straat met de stadsmuur ertussen tot de stroom ...
R1223 | 28.07.1453 | fol 102v

Beurdsestraat
... erf ... in Buerde buiten de stadsmuur ...
R1229 | 08.55.1459 | fol 219

Beurdsestraat
... huis, erf en hof op de hoek van de weg, die loopt naar Adam van Myerde gasthuis tussen die weg en Willem van Rode van een straat naar Brabara kapel tot de stadsmuur ...
R1231 | 22.06.1461 | fol 128

Beurdsestraat
... huis en erf in die Boerdschemolenstege ...
R1234 | 14.12.1464 | fol 162

Beurdsestraat
... huis, erf en hof tegenover die Buertsche moelen ...
R1237 | 03.10.1467 | fol 114

Beurdsestraat
... hofstad van een huis en erf in de straat die van Huls loopt naar Buerde ...
R1239 | 28.01.1470 | fol 42

Beurdsestraat
... huizen, erven, hof en drie kamers ... bij het gasthuis van Adam van Myerde tussen een straatje en Willem van Rode ...
R1256 | 11.10.1486 | fol 122v

Beurdsestraat
... windmolen buiten de stadsmuur bij Buerde ...
R1256 | 21.06.1487 | fol 317v

Beurdsestraat
... huizen, erven en hoven in die Brortse straet ...
R1257 | 25.01.1488 | fol 106

Beurdsestraat
... de Bortze strate ...
R1258 | 15.10.1488 | fol 404v

Beurdsestraat
... huis, erf en hof bij Sint Barbara kapel ter plaatse genaamd die Ramen ...
R1262 | 30.08.1493 | fol 371v

Beurdsestraat
... huis en erf after die cappel van Sunte Barbaren bynnen heer Daems poert ...
R1267 | 29.04.1499 | fol 361

Beurdsestraat
... huis, erf en hof in Prykershoeck ...
R1269 | 30.08.1501 | fol 333

Bormanshove
de hoeve Bormanshove
R1195 | 30.01.1425 | fol 151v

C
Clarastraat
... kamer aldaar ...
R1177 | 1382-1387 | fol 394

Clarastraat
... erf in de steeg gaande van de Hinthamerstraat naar de Papenhuls aan de kant van Sint Janskerkhof ...
R1182 | 1400-1401 | fol 370v

Clarastraat
... erven gelegen in het Clarenstraetken ...
R1194 | 20.12.1423 | fol 26

Clarastraat
... kamer met ondergrond in het straatje van de Hynthamerstraat gaande naar de Papenhuls ...
R1197 | 02.12.1426 | fol 247v

Clarastraat
... woning ... in dat Clarenstraetken ...
R1199 | 20.06.1429 | fol 241

Clarastraat
... huis en erf en twee kamers ... in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar Weverhuls ...
R1210 | 28.01.1440 | fol 149v

Clarastraat
... huis en erf in die Clarenstraet ...
R1223 | 04.05.1453 | fol 73

Clarastraat
erven ... in der Claren strate ...
R1243 | ??.07.1474 | fol 387

Clarastraat
... huis en erf in dat Clarenstraetken ... van het straatje tot de muur van het Claraklooster ...
R1244 | 12.09.1475 | fol 249

Clarastraat
... huis en erf in het straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar Weverhuls ...
R1248 | 23.06.1479 | fol 317v

Clarastraat
... kamer in Sint Clarastraat ...
R1256 | 03.08.1487 | fol 569v

Clarastraat
... huis en erf ... in dat Clarenstraetken ...
R1258 | 01.04.1489 | fol 228

Clarastraat
... kamer in de straat die van de Hinthamerstraat loopt naar Papenhuls ...
R1264 | 12.03.1495 | fol 26v

Clarastraat
... huis en erf in die Clarestraet ...
R1265 | 10.02.1496 | fol 136v

Coetelbaertsstraetken
... huis, erf en hof in Coetelbaertsstraetken ...
R1226 | 12.12.1455 | fol 240

Colnerspoort
... kamer in Colneerspoirt …
R1198 | 10.02.1428 | fol 266v

Colnerspoort
... twee kamers van 10 kamers (vroeger van wijlen Willem Colneer) achter het stenen huis van wijlen Willem Colneer ...
R1205 | 04.01.1435 | fol 132v

Colnerspoort
... twee kamers tegenover Sint Clara in Colnerspoert tussen een erf der Predikheren en een erf van het Groot Ziekengasthuis ...
R1224 | 16.05.1454 | fol 254v

Colnerspoort
... kamer bij de Hinthamerstraat in Colnerspoort ...
R1228 | 20.02.1456 | fol 280v

Colnerspoort
... een erf in Lang Colen straetken ...
R1255 | 04.01.1486 | fol 73

Colnerspoort
... huizen en erven in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar het huis van de Zusters van Orthen ...
R1257 | 13.11.1487 | fol 112v

Colnerspoort
... huis, erf "een plaetze" en zes kamers daarachter, Hinthamerstraat, tussen het straatje in Coelnerspoerte ...
R1263 | 30.10.1493 | fol 58

Colnerspoort
... twee kamers naast elkaar in Colnerspoirt tegenover Claraklooster ...
R1265 | 23.06.1496 | fol 56

Cortstraet
... huis en erf in die Cortstraet ...
R1236 | 06.07.1467 | fol 200

D
Diepstraat
huis met huisplaats aldaar
R1176 | 1376-1383 | fol 149v

Diepstraat
... twee kamers in de straat gaande van de Windmolenberg naar de brug waarover men gaat naar Porta Coeli
R1177 | 1382-1387 | fol 349v

Diepstraat
... huisplaats in de straat van de Baseldoncsche brug gaande naar de Windmolenberg
R1178 | 1387-1390 | fol 178

Diepstraat
... huizen en erven ... in de straat van het Hinthamereinde gaande naar de Wynmolenberch ...
R1179 | 1390-1394 | fol 507

Diepstraat
... twee kamers in de straat van de Wijnmolenberg naar die Baseldoncsche brugge ...
R1179 | 1390-1394 | fol 518

Diepstraat
... huis in de straat van de Windmolenberg naar de Baseldoncsche brug
R1180 | 1393-1396 | fol 103

Diepstraat
... huis in de straat van Wynmolenberg naar de Baseldoncsche brug
R1181 | 1397-1399 | fol 295

Diepstraat
... huisplaats in de straat die van de Baseldoncsche brugge gaat naar de Windmolenberch
R1182 | 1400-1401 | fol 295

Diepstraat
... huis in de steeg gaande naar Porta Celi
R1183 | 1402-1403 | fol 178

Diepstraat
... huis en erf en hof ... welke straat strekt van de steeg naar Porta Celi tot de Windmolenberg
R1185 | 1406-1407 | fol 12

Diepstraat
... huis in die Dyepstraet gaande van de Wynmolenberch naar het Anthonis gasthuis ...
R1190 | 1416-1417 | fol 58

Diepstraat
... huis in de steeg gaande van de Wijnmoelenberch ... naar de Bazeldoncsche straet
R1191 | 1418-1419 | fol 299

Diepstraat
... huis in de steeg gaande van de Bazeldoncsche brugge naar de Wyntmoelenberch
R1191 | 1418-1419 | fol 351

Diepstraat
... huis in de steeg van de Wynmolenberch gaande naar het Anthonis gasthuis en naar de straat waar men over de brug gaat naar Porta Celi ... van de steeg tot het water
R1192 | 08.10.1421 | fol 324

Diepstraat
... huis in de straat gaande van die Wyntmolenberch naar het Anthonis gasthuis (en naar de Anthonisstraat)
R1192 | 10.07.1422 | fol 531

Diepstraat
... huis in de Dyepstraat ...
R1193 | 20.08.1422 | fol 133v

Diepstraat
... huis ... aan het Hinthamereinde of in de Diepstraet ...
R1195 | 19.07.1425 | fol 128v

Diepstraat
... huisplaats met gebouwen in die Diepstraet bij den Wybnolenberch ... strekkend van de straat tot het water ...
R1196 | 27.07.1427 | fol 157v

Diepstraat
... huis, erf en hof in die Dyepstraat ... van de straat tot die Dieze ...
R1200 | 13.03.1430 | fol 212v

Diepstraat
... huis en hof aen den Wynmolenberch in die Dyepstraet ...
R1204 | 18.04.1434 | fol 198

Diepstraat
... huis, erf en hof op 't Hinthamereind in die Diepstraet (die van Wijnmolenberch loopt naar St. Anthonis gasthuis) ... van dat straatje tot de stroom ...
R1206 | 31.08.1436 | fol 209v

Diepstraat
... in die Diepstraet bij Wijntmolenberch ... van de straat tot de stroom
R1207 | 13.06.1437 | fol 97

Diepstraat
... huis, erf en hof in die Dyepstraet
R1208 | 10.06.1438 | fol 265v

Diepstraat
... huis, erf en hof ... Diepstraet ... en strekkende tot de Dieze ...
R1217 | 03.10.1446 | fol 1

Diepstraat
... stenen huis en een erf en hof aan de straat naar Porta Celi ...
R1224 | 27.03.1454 | fol 223v

Diepstraat
... huis, erf en hof in die Diepstraet bij St. Anthoniskapel ...
R1239 | 22.05.1470 | fol 457v

Diepstraat
... huis, erf en hof Wijntmolenberch in die Diepstraet ...
R1252 | 17.04.1483 | fol 491

Diepstraat
... huis, erf en hof Hinthamereind in die Dyepstraet ...
R1252 | 18.06.1483 | fol 311

Diepstraat
... huis, erf en hof in die Dyepstraet bij St. Anthoniskapel ...
R1257 | 24.10.1487 | fol 190v

Dravelgas
... erf aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 53v

Dravelgas
... drie huizen aldaar ...
R1176 | 1376-1383 | fol 89

Dravelgas
... huis aldaar bij de minderbroederkerk ...
R1180 | 1393-1396 | fol 336

Dravelgas
... huis en erf ... aldaar gelegen strekkend langs het kerkhof en tegenover de

kerk van de minderbroeders ...
R1182 | 1400-1401 | fol 276

Dravelgas
... huis aan de Dravelgas
R1191 | 1418-1419 | fol 510

Dravelgas
... een erf in de Dravelgas ...
R1193 | 10.03.1423 | fol 329v

Dravelgas
schepenen van 's-Hertogenbosch en geburen hebben geinspecteerd een oude stenen muur van de aarde ontdaan ... strekkend van de Dravelgas tot ... welke oude muur ... bleek te zijn de oude fundering van de gebouwen die daar eerder gestaan hadden en weggeruimd en dat deze oude muur stond op een afstand van drie en een halve meter en een grote duim van de nieuwe muur ...
R1193 | 08.05.1423 | fol 368

Dravelgas
... huis en erf naast het minderbroedersklooster ...
R1194 | 12.02.1424 | fol 74v

Dravelgas
... huis op de hoek van de Dravelgas bij het minderbroedersklooster ...
R1194 | 12.06.1424 | fol 116v

Dravelgas
... huis met erf ... die Dravelgasse ...
R1194 | 29.09.1424 | fol 316v

Dravelgas
... huis en erf bij het minderbroederklooster op de hoek van de Dravelgas ...
R1197 | 02.08.1426 | fol 121v

Dravelgas
... huis in Dravelgasse langs de Dieze ...
R1201 | 20.01.1431 | fol 38

Dravelgas
... huis en erf bij het minderbroedersklooster in Dravelgas ...
R1201 | 10.09.1431 | fol 283

Dravelgas
... huis en erf in de straat die van de Vuchterstraat loopt naar de Vismarkt ...
R1202 | 26.07.1432 | fol 132

Dravelgas
... stukje land achter de Minderbroeders ...
... huis en erf achter de Minderbroeders in een straat die van Zile loopt naar het huis van Postel ...
R1202 | 30.07.1432 | fol 133

Dravelgas
... huis en erf in Dravelgas bij het minderbroedersklooster ...
R1204 | 27.09.1434 | fol 116

Dravelgas
erven ... bij de markt in Dravelgas
R1205 | 21.10.1434 | fol 6

Dravelgas
... huis en erf in een straat die van de Vuchterstraat loopt naar de Vismarkt ...
R1205 | 25.08.1435 | fol 229v

Dravelgas
... erf achter het minderbroedersklooster in die Afterstraet ...
R1214 | 09.03.1444 | fol 238

Dravelgas
... huis, erf en hof ... achter de Minderbroeders tussen Danyel Roesmont ter ene, en Lijsbeth van den Hout en het Klein Begijnhof ter andere zijde ...
R1215 | 24.12.1444 | fol 26v

Dravelgas
... huis en erf bij Minderbroederskerk in die Dravelgas ...
R1215 | 05.01.1445 | fol 29

Dravelgas
... huis en erf in Dragelgestken ...
R1217 | 30.09.1447 | fol 362v

Dravelgas
... huis en erf achter minderbroederskerkhof in Dravelgas ...
R1226 | 05.01.1456 | fol 38

Dravelgas
... huis en erf achter het minderbroedersklooster ...
R1226 | 10.01.1456 | fol 42

Dravelgas
... huis en erf bij het minderbroedersklooster op de hoek van een straatje Dravelgas ...
R1229 | 22.08.1459 | fol 295

Dravelgas
... huis en erf in de straat die van de Vuchterstraat loopt naar de Vismarkt tussen het Klein Begijnhof en ...
R1231 | 14.02.1461 | fol 186v

Dravelgas
... huis en erf achter de minderbroeders in de straat die van die Zijle loopt naar het huis van Postel
R1232 | 20.02.1462 | fol 149

Dravelgas
Huis, erf en hof aan die Zijle tussen wijlen Yewaen Jan Keriss. en Matheeus Janss. bijpand van een cijns van 7 pond payment uit twee huizen achter de minderbroeders bij 't Klein Begijnhof (van Jan en Dirck zoons van Dirck Rover) en uit een huis tegenover de minderbroederskerk. (Jan en Dirck, zonen van Dirck Rover, hadden die cijns verkocht).
R1245 | 27.08.1476 | fol 297

Dravelgas
... huis, erf en hof achter de Minderbroeders bij het Klein Begijnhof ...
R1247 | 06.03.1478 | fol 273v

Dravelgas
... een kamer ... twee kamers ... bij het klein begijnhof ...
R1247 | 13.08.1478 | fol 367v

Dravelgas
... huis en erf bij het klein begijnhof achter de minderbroeders ...
R1262 | 10.12.1492 | fol 103v

Duvelstraat
een cijns uit een kamer aldaar
R1181 | 1397-1399 | fol 329

E
Eerste Korenstraatje
... huis en erf in de straat gaande van den Hogen Stewych naar die Kerstraet ...
R1197 | 27.11.1427 | fol 372

Elias Loze Straatje
... kamer in Elyaes Lozen Straetken bij de Hinthamerstraat in Den Bosch ...
R1212 | 05.05.1442 | fol 53v

Elias Loze Straatje
... drie kamers in Elyaes Straetken bij de Hinthamerstraat ...
R1224 | 05.08.1454 | fol 92

Elias Loze Straatje
... vier kamers naast elkaar bij de Hinthamerstraat in Eliaes Lozenstraetken tegenover Sint Jacopsstraat ...
R1238 | 21.08.1469 | fol 189

Elias Loze Straatje
... twee kamers naast elkaar bij de Hinthamerstraat in Elyaes Straetken dat van de Hinthamerstraat tegenover Sint Jacopsstraat loopt naar die Dyese ...
R1240 | 22.06.1471 | fol 281

Elias Loze Straatje
... zes kamers naast elkaar over de Geerlingse brug bij de Hinthamerstraat in Elyaes Lozen straetken dat van de Hinthamerstraat loopt naar de stroom die Dyese ...
R1240 | 26.07.1471 | fol 264v

Elias Loze Straatje
... zes kamers en hoven achter drie kamers in Elyaes slozen straetken (lopende van de Hinthamerstraat naar de Dieze) ...
R1243 | 26.10.1473 | fol 82

Elias Loze Straatje
... Elyaes Slozen straetken, dat van de Hinthamerstraat loopt naar de Dieze ...
R1245 | 16.08.1476 | fol 291v

Elias Loze Straatje
... Elyaesstraetken ...
R1257 | 08.10.1487 | fol 418v

F
Fonteinstraat
... huisplaats in de steeg van de Kerkstraat gaande naar de Amfoirtsbrugge ...
R1185 | 1406-1407 | fol 146

Fonteinstraat
... huis met erf in de straat gaande van die Cort Kolperstraet naar die Langhkolperstraet tegenover die Lang Colperstraet ... van de straat strekkend tot de oude stadsmuur
R1193 | 22.04.1422 | fol 91v

Fonteinstraat
... steeg gaande van de Kerkstraat naar de Amfoirtsbrugge aan het einde van de Colperstraat achter tot een stukje muur waarop de ... gevel van het hele erf en huis stond ...
R1192 | 10.07.1422 | fol 483

G
Gasselstraat ?
... stenen huis en erf, genomen uit het oud (zieken)gasthuis in dat Gasthuysstraetken bij de Hinthamerstraat tussen de kapel van het oud gasthuis, met een stenen muur daartussen, enerzijds en een kamer van dat gasthuis en een ledige plaetze van verscheidene geburen anderzijds ...
R1257 | 30.01.1488 | fol 252v

Gasselstraat
... cijns uit twee kamers aldaar (belendend de muur van het gasthuis)
R1180 | 1393-1396 | fol 308

Gasselstraat
... cijns uit een huis en stenen kamer van Gerong van den Bosch op de hoek van de steeg van de Kerkstraat naar de Hinthamerstraat tegenover de tuin van het gasthuis
R1183 | 1402-1403 | fol 350v

Gasselstraat
... twee kamers in de steeg van de Kerkstraat gaande naar de Hinthamerstraat
R1189 | 1414-1415 | fol 198v

Gasselstraat
... kamer in des gasthuys straetken ...
R1197 | 06.03.1426 | fol 148

Gasselstraat
... woonhuis in 't Gasthuysstraetken ...
R1197 | 27.04.1426 | fol 140v

Gasselstraat
... twee kamers naast elkaar in 't Gasthuystraetken dat van de Hinthamerstraat loopt naar de Kerkstraat
R1200 | 11.02.1430 | fol 189

Gasselstraat
... helft van een erf in die straat die loopt van het midden van de Kerkstraat naar de Hinthamerstraat bij 't gasthuis …
R1213 | 30.10.1442 | fol 152

Gasselstraat
... een erf met gebouwen in de straat die van het midden van de Kerkstraat loopt naar de mansio van Willem van Berkel tussen Peter die Heerde en Peter van Os
R1230 | 17.??.1459 | fol 160

Gasselstraat
huis, erf en hof in de straat die van de Hinthamerstraat loopt naar de Kerkstraat
R1230 | 05.11.1459 | fol 271

Gasselstraat
... huis, erf en hof in de straat die van de Hinthamerstraat loopt naar de Kerkstraat …
R1231 | 11.10.1460 | fol 6

Gasselstraat
... twee kamers in een straatje dat van de Kerkstraat loopt langs de muur van 't gasthuis naar de Hinthamerstraat
R1236 | 03.02.1467 | fol 31v

Gasselstraat
... huis en erf ... in de straat die van de Hinthamerstraat loopt naar de Kerkstraat ...
R1240 | 13.07.1471 | fol 288v

Gasselstraat
... erf of gedeelte van het oude gasthuis naast Margriet, weduwe van Henrick Visschers, voor aan de Kerkstraat, 22 voet breed en 48 en een half voet lang van de Kerkstraat tot het huis "den Coestal" van het oud gasthuis met een stenen muur langs de Kerkstraat en het huis "den Coestal", 32 en een half voet lang en achter (samen met de dakdrup) 17 voet breed ...
R1241 | 28.01.1472 | fol 190v

Gasselstraat
... erf of deel van een hof - vroeger van het Groot Ziekengasthuis - bij de Gevangenpoort ...
R1244 | 11.10.1474 | fol 117

Gasselstraat
... huis of kamer en een plaatsje daarachter in die Gasthuysstraet (tussen Kerkstraat en Hinthamerstraat), namelijk de derde kamer vanaf de Kerkstraat (van drie kamers) - deze kamer ligt bij een erf van het Groot Ziekengasthuis - met gebruik van de latrine ...
R1252 | 23.06.1483 | fol 145v

Gasselstraat
... huis en erf in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de Kerkstraat …
R1254 | 12.01.1485 | fol 187

Gasselstraat
... een kamer in die Oude Gasthuysstraet tussen de Sint Annakapel en Jut, weduwe van Jan van Hall, goudsmid, van de straat tot een gang door een poort naar de Hinthamerstraat ...
R1267 | 09.08.1499 | fol 47

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
cijns uit drie kamers aldaar
R1189 | 1414-1415 | fol 32

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
Jan van Helmont draagt over aan Willem Dolmer vier kamers van acht kamers van wijlen Jan van Meghen in Gasthuysstraet tussen Liesbeth van Uden en wijlen Zebert van Meghen, namelijk die aan de kant van Liesbeth van Uden ...
R1191 | 25.11.1418 | fol 24

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
Jan die Rijc verkoopt aan Peter Becker twee kamers in 't Gasthuysstraetken tussen Willem Zomer en Jan van den Grave
R1191 | 1418-1419 | fol 86

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... twee kamers in Gasthuisstraatje ...
R1191 | 1418-1419 | fol 403v

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... stuk van een stenen huis of woning "der Joffrouwen woninghe" en een kleine kamer "der Joffrouwen camerken" met een stuk daarachter, alles afkomstig uit het erf van het oud gasthuis aan de Hinthamerstraat tussen Goossen Henrix Heer, bontwerker, aan de kant van de Markt, met een stenen gevel met schoorsteen ertussen, en Jan Andries Dircx van Helmont en Peter Peter Steenwech aan de kant van de Sint Janskerk met een stenen gevel met schoorsteen ertussen en van een leeg erf 'die plaetse' tot de Kerstraat met de helft van een stenen muur met goot tussen der Joffrouwen camerken en "dat backhuysken" van Goossen Heer. Dit erf is langs de Kerkstraat 40 voet breed en strekt aan de kant van Goossen Heer van de Kerkstraat lijnrecht naar het midden van de stenen muur met goot eerstgenoemd; en aan de kant van Jan Andries Dirx en P.P. Steenweck van de Kerkstraat lijnrecht naar het midden van 2e genoemde stenen muur met goot met doorgang door den ganck en die stenen poort naar de Hinthamerstraat zoals andere rechthebbenden. Daniel had dat alles gekocht voor het Groot Zieken Gasthuis
R1237 | 20.02.1468 | fol 20v

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... twee huizen of kamers in die Gasthuysstraet ...
R1241 | 10.03.1472 | fol 81

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... kamer in dat Gasthuysstraetken ...
R1242 | 25.08.1473 | fol 221v

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... stenen huis en een erf, afkomstig van het oud gasthuis bij de Hinthamerstraat in dat Gasthuisstraetken tussen de kapel van het oude gasthuis en een kamer van het gasthuis en een plaatsje van meer mensen van dat Gasthuysstraetken ...
R1251 | 11.01.1482 | fol 271

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... een stenen huis en een erf ... genomen uit het oud gasthuis aan de Hinthamerstraat in dat Gasthuysstraetken tussen de kapel van het oud gasthuis en een kamer van het oud gasthuis en een plaatsje daarachter van dat Gasthuysstraetken tot Jan Jacop Bollen ...
R1251 | 12.01.1482 | fol 296v

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... een stenen huis en een erf genaamd "die Oude Capelle" van het oud gasthuis bij de gevangenpoort tussen de Hinthamerstraat en een ouder stenen huis en erf (afkomstig uit het oud gasthuis) ...
R1251 | 01.02.1482 | fol 271

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... huis "den Beyart" en in "der Vrouwen camer" daarachter met den bynnenganck. Dit huis en deze kamer en gang zijn genomen uit een erf van het oude gasthuis bij de Gevangenpoort en liggen tussen een huis en erf ... van Jan Jacopsn Bollen met een stenen muur of tussenwand daartussen en den ganghe, en van de Hinthamerstraat tot een leeg erf, geheten die plaetse met de helft van die muur en de goot daarop en met het recht om een put op die plaetse te gebruiken en om door de ganck en een stenen poort te gaan naar de Hinthamerstraat zoals andere rechthebbenden ...
R1254 | 04.02.1485 | fol 41

Gasthuisstraat of Gasselstraat ?
... een stenen huis en erf - genomen uit het oud gasthuis - in dat Gasthuysstraetken tussen de kapel van het oude gasthuis en een kamer van dat gasthuis ...
R1261 | 09.06.1492 | fol 71

Gasthuisstraat
... huis, erf en hof in de straat naar het nieuwe, verplaatste gasthuis tussen de Dieze en ...
R1242 | 27.07.1473 | fol 84

Gevangenpoort
... een steeg aldaar "die Kerkerstraet" ...
R1190 | 1416-1417 | fol 254

Gevangenpoort
... stukje erf bij de Gevangenpoort in straatje dat van de straat loopt naar de stroom tussen Ambroos die Riemslegher en Peter Crabbart ... (vermoedelijk Rozemarijnstraatje)
R1197 | 11.01.1426 | fol 64v

Gevangenpoort
... huis en erf bij de Gevangenpoort in die Kerkerstraet ...
R1199 | 13.01.1429 | fol 186

Gevangenpoort
... huis en hof bij Gevangenpoort ...
R1199 | 10.03.1429 | fol 307

Gevangenpoort
... erf in die Waterstraet ... (bij Gevangenpoort) ...
R1212 | 28.03.1442 | fol 157

Gevangenpoort
... erf "die Verkenskoyen" (bij de Gevangenpoort) in een straatje naar de kerker ...
R1212 | 06.07.1442 | fol 188

Gevangenpoort
... erf met gebouwen erop achter de Gevangenpoort tussen die Weterstraet en de dakdrup van het huis of erf van Jan Lambrecht Neve, van de stroom tot Kathelijne 's Cremers ...
R1222 | 28.04.1452 | fol 56

Gevangenpoort
... woning ander Gevangenpoort aan de kant van de kerker ...
R1224 | 03.07.1454 | fol 84v

Gevangenpoort
... twee huizen en erven ... vlak bij Gevangenpoort in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de stroom tussen de Hinthamerstraat en de kamers van Goyart Lonijs en van dat straatje tot de stadsmuur en de stal van de kinderen van Laureyns Schout aan de andere kant van de stadsmuur ...
R1225 | 10.01.1455 | fol 198

Gevangenpoort
... huis en erf in de straat die van de Markt loopt naar de Gevangenpoort en de helft van een "boeghe" van de oude stadsmuur in het straatje dat van de Gevangenpoort loopt naar de stroom langs de muur ...
R1225 | 08.02.1455 | fol 363v

Gevangenpoort
... helft van een erf waarop een stal en een verkenskoy plachten te staan bij Gevangenpoort in een straatje dat van de Gevangenpoort loopt naar de stroom ...
R1225 | 03.09.1455 | fol 107

Gevangenpoort
... helft in een "boeghe" van de oude stadsmuur in straatje dat van de Gevangenpoort loopt langs de kerker in de richting van de stroom ...
R1229 | 04.05.1459 | fol 276v

Gevangenpoort
... huis en erf bij Gevangenpoort in een straatje dat langs de Gevangenpoort loopt naar de kerker of de stroom ...
R1232 | 14.10.1461 | fol 128

Gevangenpoort
... huis en erf bij de Gevangenpoort in een straatje dat langs die poort loopt naar het gevang of de stroom ...
R1234 | 21.08.1465 | fol 192v

Gevangenpoort
... helft van de Gevangenpoort bij de Markt in de Hinthamerstraat en in het Ingebiedersambt ...
R1238 | 09.12.1468 | fol 174 bis

Gevangenpoort
... huis en erf buiten de Gevangenpoort in een straatje dat langs de Gevangenpoort loopt naar de gevangenis of de stroom ...
R1238 | 29.03.1469 | fol 63v

Gevangenpoort
... erven bij Gevangenpoort bij het hoff van Brabant ...
R1241 | 17.06.1472 | fol 127

Gevangenpoort
... helft van de Gevangenpoort en uit het Ingebiedersambt ...
R1248 | 22.07.1479 | fol 329

Gevangenpoort
... helft van de Gevangenpoort bij de Hinthamerstraat namelijk de helft aan de kant van de Dieze ...
R1250 | 11.03.1481 | fol 60

Gevangenpoort
... hele woning onder de Gevangenpoort aan de kant van de stroom ...
R1251 | 04.01.1482 | fol 549

Gevangenpoort
... twee huizen, een ander (onder) de Gevangenpoort en een aan de Hinthamerstraat buiten die poort ...
R1252 | 30.04.1483 | fol 503

Gevangenpoort
... huis en erf bij Gevangenpoort ... van de straat tot de stroom ...
R1253 | 19.06.1484 | fol 301

Gevangenpoort
... helft in de Gevangenpoort bij de Markt en uit de helft van het Ingebiedersambt ...
R1254 | 06.07.1485 | fol 458

Gevangenpoort
... stukje erf met gebouwen voorbij de Gevangenpoort tussen die Weterstraet en de dakdrup van het huis van Jan Neuwe, vleeshouwer ...
R1255 | 11.04.1486 | fol 415

Gevangenpoort
Daniel Willem Noeden van Doernen verkoopt aan Coenraet van Hage een stenen brug, een hof en een toren bij de Gevangenpoort achter het woonhuis van verkoper over de stroom met de muren en fundamenten tussen de Dieze aan drie kanten en aan de vierde kant de erfgenamen van Gerit van Vladeracken, doctor legum
R1255 | 26.04.1486 | fol 271

Gevangenpoort
... helft in een ronde toren bij de Gevangenpoort aan de noordkant van de Dieze
R1256 | 05.07.1487 | fol 331v

Gevangenpoort
... huis en erf aan de Markt bij de trappen, waarvan men gaat op de Gevangenpoort …
R1257 | 17.11.1487 | fol 113

Gevangenpoort
... toren of stenen huis tussen de Gevangenpoort en Groot Ziekengasthuis ...
R1257 | 26.01.1488 | fol 145

Gevangenpoort
... toren of stenen huis en hof tussen Gevangenpoort en het Groot Ziekengasthuis ...
R1259 | 22.12.1489 | fol 295

Gevangenpoort
... de helft in een toren bij de gevangenpoort bij het water, vlak naast de watertrap aan de noordkant ...
R1262 | 05.08.1493 | fol 254v

Gevangenpoort
... ledige erffenisse, geheiten enen boege, 5 1/2 voet breed en 17 1/2 voet lang, opgaende ten gange van Gevangenpoort boven tot de toren op de Dieze, staande in de muur, toebehorende aan Gevangenpoort van Gevangenpoort beneden met meer andere bogen afterwaerts tot voornoemde toren ...
R1267 | 07.01.1499 | fol 291

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... helft van een huis in de Goerterstraat ...
R1175 | 1368-1369 | fol 33v

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huis in de straat gaande van de Peperstraat naar de woning van wijlen Roelof van Zulikem ...
R1178 | 1387-1390 | fol 340v

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huizen in die Wygartstraet bij die Verwersput en in die Gorterstraet
R1192 | 03.01.1421 | fol 30

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huis met erf naast de Verwersput ...
R1193 | 02.07.1423 | fol 214

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huis in de Putstraat ...
R1193 | 23.07.1423 | fol 217

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huis van Jan van Heze junior in die Wyngartstraat bij de Verwersput en uit een huis van Jan van Heze in die Gorterstraat bij die Put ...
R1194 | 08.01.1424 | fol 31

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huis met erf gelegen tussen de straat gaande van de Colperstraat naar de Peperstraat ...
R1194 | 10.03.1424 | fol 251

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huis en erf in de Gorterstraet ...
R1195 | 13.12.1424 | fol 70v

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huis in het Gorterstraetke ...
R1195 | 1424-1425 | fol 31

Gorterstraat (Korte Putstraat)
... huisplaats of erf aan die Gorterstraet ...
R1196 | 26.10.1426 | fol 3

Gorterstraat
... huis, erf en hof in de Gorterstraat ...
R1222 | 17.04.1452 | fol 46

Groot Begijnhof
Verkoop aan Symon van Gheel van een derde in een kamp binnen de stadsmuur achter het begijnhof tussen Willem Broeder en erfgenamen van wijlen Corstiaen Koenen of Philip Koenen, strekkend van Henrick Schellekens naar het begijnhof en tot het water aldaar
R1195 | 1424-1425 | fol 130v

Groot Begijnhof
... land van wijlen Gerit van Beerze achter het Groot Begijnhof binnen de stadsmuur bij de Volretrap
R1195 | 1424-1425 | fol 230

Gruitstraatje (Achter het Vuurstaal)
... huis in de Hinthamerstraat "dat Gruythuys" naast een stal, gelegen naast het huis van de hertog
R1178 | 1387-1390 | fol 193v

Gruitstraatje (Achter het Vuurstaal)
... huis in de steeg ... gaande naar het "Gruythuys" ...
R1179 | 1390-1394 | fol 44

Gruitstraatje (Achter het Vuurstaal)
... twee kamers in 't Gruytstreetken ...
R1179 | 1390-1394 | fol 71

Gruitstraatje (Achter het Vuurstaal)
... huis in de Gruytstraet ...
R1179 | 1390-1394 | fol 212

Gruitstraatje (Achter het Vuurstaal)
... twee kamers in die Gruytstraet ...
R1219 | 06.06.1449 | fol 69v

Gruitstraatje (Achter het Vuurstaal)
... twee kamers in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de stroom, dat Gruytstraetken ...
R1230 | 07.07.1460 | fol 250

Gruitstraatje (Achter het Vuurstaal)
... twee kamers in dat Gruytstraetken ...
R1241 | 11.04.1472 | fol 231

Gruitstraatje (Achter het Vuurstaal)
... lege hofstad ... met een weg van 22 voet breedte, lopende van het his naar dat Gruytstraetken ...
R1246 | 12.03.1477 | fol 170v

H
Haven
... huis en erf aan de Haven ...
R1179 | 1390-1394 | fol 428

Haven
... drie erven genomen uit 36 erven binnen de stadsmuur op het Ortheneind over de Vismarkt daar waar mandemakers wonen langs de stadsmuur; die erven beginnen bij ... Leydecker en aan de kant die Waterpoert of Orthenpoort; voor een weg langs het water of de Dieze, 20 voet breed elk en achterlangs de muur de breedte van een boog en een pijler en strekkende van dat straatje tot de stadsmuur (deze drie erven zijn het eerste, het tweede en het derde erf, beginnende bij de Vismarkt en gaande in de richting Orthen en naast het erf van wijlen Lambert Leydecker …
R1179 | 1390-1394 | fol 441

Haven
... huis aan de Haven ...
R1185 | 1406-1407 | fol 317v

Haven
... huis aan de Haven ...
R1187 | 1410-1411 | fol 113

Haven
... huis ... aan de Haven (bij de Vismarkt) bij de Mandenmakers ...
R1192 | 21.05.1421 | fol 155

Haven
... huis en erf bij die Haven
R1192 | 25.09.1421 | fol 245v

Haven
... huis en erf bij die Haven tussen Jan van Drueten en een steeg naar de oude stadsmuur ...
R1193 | 29.05.1423 | fol 384

Haven
... huis en erf staande op het water de Haven buiten de oude stadsmuur tussen ... en strekkend van de oude stadsmuur tot de Dieze of het water aldaar met de drop buiten de muur en recht van weg door het steegje tot de muur en tot het huis daarachter staande tot de Orthenstraat ...
R1196 | 1426-1427 | fol 12v

Haven
... huis aan die haven tussen Dirck Boyenszn., met een steeg ertussen, en Basilijs van der Lyedewinden, van een weg tot de oude stadsmuur
R1201 | 08.11.1430 | fol 10v

Haven
... hofstad met gebouwen over de Visbrug in een straatje langs die Haven tussen Henrick Reyger en Peter Ketheler, van de straat tot de stadsmuur
R1202 | 14.06.1432 | fol 115v

Haven
huis en erf aan die Haven ... en de helft van een stenen bouwsel op de oude stadsmuur en van het gebruik van een weg die van de Orthenstraat loopt naar de haven ...
R1204 | 30.06.1434 | fol 298

Haven
... huis en erf aan die Haven buiten de oude stadsmuur tussen Dirck Boyens en een weg van Lysbeth, weduwe van Jan van Best, en Willem Broeder en van de oude stadsmuur tot een weg langs de Haven
R1204 | 06.07.1434 | fol 95

Haven
... achterhuis en erf aan die Haven tussen Willem Broeder en een weg die van de stroom loopt naar de Orthenstraat, en van een straatje langs de stroom tot de oude stadsmuur
R1205 | 17.08.1435 | fol 228

Haven
... huis en erf aan die Haven tussen wijlen Jan van Drueten en een straatje van een weg tot de oude stadsmuur ...
R1206 | 07.12.1435 | fol 142

Haven
... huis, erf, hof over de Visbrug op die Haven tussen Henrick Reygher en een straatje van de straat tot de stadsmuur ...
R1206 | 16.05.1436 | fol 87v

Haven
... stukje leeg erf aan die Haven achter het kleine stenen huis van Peter van Waderle (nu van Jan van Wesemael) tussen Jan voornoemd en Christijn van Ghell, van Jan Reymbrants tot een straatje met muren en toebehoren ...
R1208 | 31.01.1438 | fol 47

Haven
... huis en erf aan die Haven tussen wijlen Jan van Drueten en een straatje van een weg tot de oude stadsmuur ...
R1210 | 09.12.1439 | fol 122v

Haven
... huis, erf en hof, Orthenstraat bij de kapel tussen Kathelijne, weduwe van Jan Heesacker en Jan van Loen, bakker, en van de Orthenstraat tot die Haven ...
R1212 | 10.03.1442 | fol 139

Haven
... huis, erf en hof over de Visbrug bij die Haven ...
R1212 | 28.06.1442 | fol 63v

Haven
... erf aan de Vismarkt bij die Haven en bij de stadsmuur ...
R1213 | 30.08.1443 | fol 135v

Haven
... stenen "werf" bij die Mandmekerstraet aan die Have ...
R1215 | 19.01.1445 | fol 33v

Haven
... huis en erf achter de Orthenstraat aan die Haven ...
R1221 | 24.10.1450 | fol 223v

Haven
... huis en erf "'t Huys van Buchoven" aan die Haven ...
R1222 | 20.10.1451 | fol 101

Haven
... die Haven bij die Leghedonc onder 't vrijdom ...
R1224 | 1453-1454 | fol 70v

Haven
... drie erven, genomen uit 36 erven (achter de Mandemakers) binnen de stadsmuur op het Ortheneind achter de Vismarkt achter de mandenmakers vlak bij de stadsmuur ...
R1225 | 07.12.1454 | fol 174

Haven
... stenen huis (tussen Orthenstraat en weg langs de Haven) ...
R1221 | 09.12.1458 | fol 230

Haven
... huis en erf achter de Orthenstraat aan die Haven buiten de oude stadsmuur ...
R1232 | 01.07.1462 | fol 169

Haven
... stenen muur bij de Vismarkt after die Kraen ...
R1236 | 24.07.1467 | fol 201v

Haven
... huis en erf bij de Visbrug aan die Haeven ...
R1237 | 02.12.1467 | fol 127v

Haven
erf "den Houtthuyn" after die Mandemekers aan die Haven
R1240 | 08.05.1471 | fol 165v

Haven
der stadt Houtthuyn aan die Haven achter aan de stadsmuur
R1244 | 1474-1475 | fol 241

Haven
... huis en erf "den Buck" op die Haven ...
R1244 | 28.04.1475 | fol 225v

Haven
huis, erf en achterhuis met lege erven "Thuyn van Hollant" over de Visbrug aan die Haven ...
R1254 | 21.04.1485 | fol 275

Haven
... huis van de heer van Buchoven aan die Haven tussen dat Buchovenstraetken enerzijds en de stadsmuur en een stadserf ...
R1256 | 09.05.1487 | fol 307v

Haven
... drie kamers after den Craen bij die Haven ...
R1256 | 25.05.1487 | fol 303

Haven
huis en erf ... aan die Have ...
R1266 | 07.03.1498 | fol 317

Haven
... huisen erf achter de Orthenstraat aan die Have buiten de oude stadsmuur ...
R1266 | 26.09.1498 | fol 410

Hinckartstraatje (Loodgietersstraatje)
... huis, erf ... in die Karstraet tussen de zusters van Oesterwijck ... en in een stal in Hinckartstraetken ...
R1256 | 06.04.1487 | fol 270

Hinckartstraatje (Loodgietersstraatje)
... huis, erf en stal in die Kerstraet tussen een erf der zusters van Oesterwijck ... de stal ligt aan dat Hinckartstraetken ...
R1257 | 02.11.1487 | fol 197v

Hinthamerdijk
... huisplaats aldaar ...
R1180 | 1393-1396 | fol 508

Hinthamerdijk
... twee huizen aldaar ...
R1183 | 1402-1403 | fol 311v

Hinthamerdijk
... een erf die Valpoert aldaar over de Swengebrug aan de Hinthamerdijk tot de sloot van Keeldoncskamp en tot de Aa
R1188 | 1412-1413 | fol 377

Hinthamerdijk
... huis aan de Hinthamerdijk ...
R1190 | 03.12.1416 | fol 40

Hinthamerdijk
... huisplaats aan de Hinthamse dijk ...
R1197 | 06.04.1426 | fol 156v

Hinthamerdijk
... huisplaats aan de Hinthamerdijk ...
R1196 | 12.10.1426 | fol 4

Hinthamerdijk
... huis met tuin ... aan de Hynthamerdijk tegenover het Leprosenhuys ter Zieker ...
R1196 | 10.03.1427 | fol 110

Hinthamerdijk
... hofstad met gebouwen erop aan de Hinthamse dijk ...
R1201 | 12.06.1431 | fol 105v

Hinthamerdijk
... huis, erf en hof ... buiten Pijnappelspoert ...
R1203 | 07.08.1433 | fol 222

Hinthamerdijk
... in stuk erf buiten die Valpoert over de Zwengelbrugge in de Hinthamerdijk en in een windmolen daarop
R1209 | 07.02.1439 | fol 164

Hinthamereinde / Hinthamerdijk
... twee huizen en erven op de dijk van de Hinthamerstraat ...
R1233 | 14.07.1464 | fol 79v

Hinthamereinde / Hinthamerdijk
... dijk van de Hinthamerstraat over de stroom aan de dijk ...
R1236 | 04.09.1467 | fol 159v

Hinthamereinde / Hinthamerstraat
... huis, erf en hof Hinthamerstraat binnen Pijnappelspoert en die Zwengelbrugge ...
R1232 | 05.11.1461 | fol 130v

Hinthamereinde / Hinthamerstraat
... huis Hinthamerstraat bij Zwengelbrugge ...
R1234 | 10.01.1466 | fol 201v

Hinthamereinde / Hinthamerstraat
... huis, erf en hof in Hinthamereind binnen beide poorten ...
R1242 | 13.01.1473 | fol 265

Hinthamereinde ?
huis, erf en hof in het Muntelken-straatje bij Hinthamerstraat tegenover die Wyntmolenberchstraet
R1239 | 27.09.1470 | fol 358v

Hinthamereinde
... cijns uit een huis aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 169

Hinthamereinde
... huis buiten Pijnappelspoort ...
R1175 | 1368-1369 | fol 176

Hinthamereinde
... huisplaats aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 229

Hinthamereinde
... erf aldaar ...
R1177 | 1382-1387 | fol 194

Hinthamereinde
... huis en hof aldaar ...
R1178 | 1387-1390 | fol 334

Hinthamereinde
... erf aldaar ...
R1178 | 1387-1390 | fol 358v

Hinthamereinde
... huis aldaar ...
R1178 | 1387-1390 | fol 371

Hinthamereinde
... helft van een oliemolen aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 242

Hinthamereinde
... huisplaats aldaar achter de Muntelkensgrave ...
R1180 | 1393-1396 | fol 139

Hinthamereinde
... huis aldaar over de Zwengelbrug ...
R1180 | 1393-1396 | fol 392

Hinthamereinde
... erven aldaar buiten Pijnappelspoort ...
R1180 | 1393-1396 | fol 581

Hinthamereinde
... huis buiten Pijnappelspoort ...
R1180 | 1393-1396 | fol 632

Hinthamereinde
... huis aldaar aan de kant van de Baseldonksche brug ...
R1181 | 1397-1399 | fol 68

Hinthamereinde
... huis buiten Pijnappelspoort aldaar ...
R1181 | 1397-1399 | fol 134

Hinthamereinde
... huis aldaar bij de Swengelbrugge ...
R1181 | 1397-1399 | fol 161v

Hinthamereinde
... huis en erf aldaar buiten Pijnappelspoirt ...
R1182 | 1400-1401 | fol 275

Hinthamereinde
... huisplaats aldaar buiten Pijnappelspoort ...
R1182 | 1400-1401 | fol 306

Hinthamereinde
... huis aldaar over de Zwengelbrug ...
R1183 | 1402-1403 | fol 168

Hinthamereinde
... kamer aldaar buiten de poort ...
R1183 | 1402-1403 | fol 249

Hinthamereinde
... huis aldaar buiten de poort ...
R1184 | 1404-1405 | fol 90v

Hinthamereinde
… deel in erf buiten de Valpoort met de daarop staande windmolen ...
R1184 | 1404-1405 | fol 92v

Hinthamereinde
... huis aldaar buiten Pijnappelspoort ...
R1184 | 1404-1405 | fol 347v

Hinthamereinde
... huis aldaar buiten Pijnappelspoort ...
R1185 | 1406-1407 | fol 99

Hinthamereinde
... huis aldaar naast Pijnappelspoort ...
R1186 | 1408-1409 | fol 289v

Hinthamereinde
... erf in de straat vandaar gaande naar Porta Celi ...
R1186 | 1408-1409 | fol 342v

Hinthamereinde
... huis aldaar met land achter Porta Celi ...
R1187 | 1410-1411 | fol 50

Hinthamereinde
... huizing buiten Pijnappelspoort ...
R1187 | 1410-1411 | fol 80

Hinthamereinde
... huisplaats over de Baseldoncsche brug in de steeg naar Porta Celi ...
R1187 | 1410-1411 | fol 111

Hinthamereinde
... huis aldaar over de Zwengelbrugge ...
R1187 | 1410-1411 | fol 381

Hinthamereinde
... stenen huis aldaar over de Zwengelbrugge
R1188 | 1412-1413 | fol 337

Hinthamereinde
... huis aldaar buiten Pijnappelspoort ...
R1188 | 1412-1413 | fol 391

Hinthamereinde
... huis over die Zwengelbrugge ...
R1189 | 1414-1415 | fol 108

Hinthamereinde
... huis aldaar buiten Pijnappelspoort ...
R1189 | 1414-1415 | fol 194v

Hinthamereinde
... huis buiten Pijnappelspoert ...
R1190 | 1416-1417 | fol 16

Hinthamereinde
... huis bij die Valpoert ...
R1190 | 1416-1417 | fol 424v

Hinthamereinde
... huis tussen Gerit Witmerijs en de steeg naar die Baseldoncsche brugge ...
R1191 | 1418-1419 | fol 83

Hinthamereinde
... huis etc. ... tussen ... Henrick van Myerbeke en Laurens Kersmaker en achter tot de Wynmolenberch …
R1191 | 1418-1419 | fol 165

Hinthamereinde
... huis tussen Pijnappelspoort en die Swengelbrugge ...
R1192 | 22.12.1421 | fol 407

Hinthamereinde
... huis met tuin van ... aan het Hinthamereinde tussen Jacob Loze en een steeg en erf nu van het Art Koyt gasthuis (Art Koytstraetke)
R1193 | 20.05.1422 | fol 81

Hinthamereinde
... huis en erf ... op de hoek van de Windmolenbergstraat ...
R1193 | 04.01.1423 | fol 287

Hinthamereinde
... erf buiten de stadsmuur aan de kant van Porta Celi tussen de muur en het water stromend aldaar naar de Pijnappelspoert tot een erf aldaar toebehorend aan de stad ...
R1194 | 24.01.1423 | fol 21

Hinthamereinde
... huis met erf ... tussen Jan van Scijndel en dat Bazeldoncsche straetken ...
R1193 | 27.04.1423 | fol 358v

Hinthamereinde
... erf in de Hinthamerstraat ...
R1193 | 10.09.1423 | fol 432

Hinthamereinde
... erf ... bij de Pijnappelspoort en strekkend tot de Waterpoort van het huis van Jan Hels tot het water en een voet voorbij een wilg bij het water staande, ongeveer 13 1/2 voet breed, gemeten van de stadsmuur tot die steen en tot de kapel van Sint Antonius
R1194 | 02.12.1423 | fol 20v

Hinthamereinde
... een stukje erf ... aan de oostkant van de Pijnappelspoort achter het erf van Wouter Pottey en Jan Hels, tussen de stadsmuur eigen erf van Wouter en de Dieze naast die Waterpoert ...
R1194 | 21.12.1423 | fol 49v

Hinthamereinde
... huis met erf en tuin, vσσr en achter 25 voet buiten Pijnappelspoort ...
R1194 | 18.05.1424 | fol 108

Hinthamereinde
... huisplaats aan de kant van het klooster Porta Celi ...
R1194 | 26.06.1424 | fol 121v

Hinthamereinde
... huis buiten Pijnappelspoort en een huis aan het Hinthamereinde
R1194 | 05.08.1424 | fol 312

Hinthamereinde
... Hinthamereinde buiten de poort van Jan Pijnappel ...
R1195 | 19.04.1425 | fol 184v

Hinthamereinde
... huis en tuin aan het Hinthamereinde ...
R1195 | 04.07.1425 | fol 123

Hinthamereinde
... huis ... staande aan het Hinthamereinde boven op de muur buiten de Pijnappelspoort ...
R1197 | 29.11.1425 | fol 263

Hinthamereinde
... huis en hof, Hinthamereind buiten de poort van wijlen Jan Pijnappel ...
R1197 | 02.01.1426 | fol 14

Hinthamereinde
... twaalf voet leeg erf buiten die Bazeldoncsche Poert ...
R1197 | 01.02.1426 | fol 70v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof ... op het Hinthamereinde buiten de nieuwe poort "Pijnnappelspoert" ...
R1197 | 15.05.1426 | fol 104

Hinthamereinde
... huisplaats gelegen buiten de Hinthamerpoort ...
R1197 | 27.06.1426 | fol 200

Hinthamereinde
... huisplaats aan het Hinthamereinde aan de kant van Porta Celi ...
R1196 | 12.11.1426 | fol 79v

Hinthamereinde
... huisplaats ... buiten Pijnappelspoort ...
R1196 | 23.12.1426 | fol 20v

Hinthamereinde
land buiten de stadsmuur strekkend tot de tuinen aan het Hinthamereinde
R1196 | 26.04.1427 | fol 65

Hinthamereinde
... voorhuis aan het Hinthamereinde tussen Gerit Witmeri en een steeg vandaar strekkend tot de Bazeldonxbrugge ...
R1196 | 07.07.1427 | fol 171v

Hinthamereinde
... huis aan het Hinthamereinde buiten de nieuwe poort, de Pijnappelspoort ...
R1197 | 08.07.1427 | fol 359

Hinthamereinde
... huis en erf ... op het Hinthamereind bij die Zwengelbrugge ...
R1198 | 19.01.1428 | fol 23

Hinthamereinde
... huis en hof op het Hinthamereind bij die Valpoert ...
R1199 | 16.03.1429 | fol 208

Hinthamereinde
huis en erf op het Hinthamereind tussen Jan die Smyt en Henric Buyc van de straat tot Muntelkensgrave ...
R1200 | 11.10.1429 | fol 2v

Hinthamereinde
... huis en hof op het Hinthamereind buiten de poort ...
R1200 | 01.12.1429 | fol 160

Hinthamereinde
... huis en een hof op 't Hinthamereind buiten Pijnappel-poort ...
R1201 | 10.02.1430 | fol 56

Hinthamereinde
... huis, erf en hof op 't Hinthamereind over de Zwengelbrugge ...
R1200 | 03.08.1430 | fol 126v

Hinthamereinde
... kamer in de Hinthamerstraat bij die Swengelbrugge ...
R1200 | 17.09.1430 | fol 272v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof achter Pijnappelspoort ...
R1201 | 18.10.1430 | fol 4v

Hinthamereinde
... huis en erf bij die Baseldoncsche Poerte tussen de stadsmuur ...
R1201 | 20.01.1431 | fol 180v

Hinthamereinde
... huis en erf ... op 't Hinthamereind over Swengelbrugge ...
R1201 | 29.01.1431 | fol 42

Hinthamereinde
... erf op 't Hinthamereind bij Valpoirt ... achter aan de Muntelkensgracht ...
R1202 | 14.03.1432 | fol 235v

Hinthamereinde
... stenen huis en een erf Hinthamerstraat bij Pijnappelspoirt ...
R1203 | 25.20.1432 | fol 7v

Hinthamereinde
... hofstad met grond en gebouwen "die Olymolen" buiten de stadsmuur bij die Bazeldoncsche Poert over de stroom ...
R1203 | 25.08.1433 | fol 227

Hinthamereinde
... kamer met grond en drup bij Bazeldoncsche poert ...
R1204 | 30.12.1433 | fol 27

Hinthamereinde
... huis en erf in de straat die van het Hinthamereind loopt naar de Bazeldoncsche Brugge ...
R1205 | 28.02.1435 | fol 46

Hinthamereinde
... huis en erf en oliemolen Hinthamerdijk over de stroom ...
R1205 | 05.05.1435 | fol 66v

Hinthamereinde
... huis, erf en oliemolen op de dijk van de Hinthamerstraat over de stroom ...
R1205 | 28.09.1435 | fol 235v

Hinthamereinde
... hofstad bij de Hinthamerstraat in Arnt Heijnen Poirt ...
R1206 | 20.07.1436 | fol 110

Hinthamereinde
... huis of erf op 't Hinthamereind op de hoek van die Bazeldonkstraat ...
R1206 | 26.09.1436 | fol 214

Hinthamereinde
... kamer bij die Bazeldoncsche Poirt ...
R1207 | 12.12.1436 | fol 22

Hinthamereinde
... huis en erf ... buiten Pijnappelspoert op 't Hinthamereinde ...
R1213 | 18.02.1443 | fol 176

Hinthamereinde
... huis en erf ... in de Hinthamerstraat op de hoek van die Bazeldoncstraet ...
R1215 | 11.05.1445 | fol 194v

Hinthamereinde
... huis en erf en een oliemolen in Hinthamerstraat op de dijk over de stroom ...
R1216 | 22.04.1446 | fol 73v

Hinthamereinde
... erf "Wadepoelserve" bij die Bazeldoncsche Poert ...
R1220 | 15.01.1450 | fol 182v

Hinthamereinde
... hofstad ... strekkende lijnrecht op een gracht bij het bos "Muntelken" met een gebouw op die hofstad ...
R1222 | 31.07.1452 | fol 213v

Hinthamereinde
... huis en erf in Hinthamerstraat over die Zwengelbrugge ...
R1222 | 07.09.1452 | fol 222v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof in Hinthamerstraat op de hoek van het straatje naar Porta Celi ...
R1223 | 20.11.1452 | fol 7v

Hinthamereinde
... erf in Den Bosch buiten Hinthamerpoert ...
R1223 | 27.04.1453 | fol 70v

Hinthamereinde
... hofstad op het Hinthamereind ... een hofstad op 't Hintamereind buiten Pijnappelpoert ...
R1226 | 03.01.1456 | fol 37v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat buiten Pijnappelspoort...
R1226 | 23.02.1456 | fol 296

Hinthamereinde
... erf Hinthamereind buiten de poort tussen huis en hof van Goyart Gruwel en een erf Jan Rademeker van de straat tot een gracht vσσr 't Muntelken
R1226 | 27.02.1456 | fol 301v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof in de Hinthamerstraat bij die Pijnappelspoort ...
R1226 | 02.03.1456 | fol 305v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof over die Zwengelbrugge ...
R1226 | 28.04.1456 | fol 345v

Hinthamereinde
... Hinthamereind buiten Pijnappelspoert ...
R1226 | 15.05.1456 | fol 522v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof in de Hinthamerstraat over die Swengelbrugge ...
R1226 | 21.06.1456 | fol 536

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamereind ...
R1226 | 22.06.1456 | fol 536

Hinthamereinde
... erf ... Hinthamereind buiten de poort …
R1226 | 25.08.1456 | fol 152

Hinthamereinde
... huis, erf en hof in die Borch tussen Lambert van Keent en Roelof die Greve van de straat tot de stadsmuur ...
R1227 | 23.11.1456 | fol 325v

Hinthamereinde
... huis en erf Hinthamerstraat bij Zwengelbrugge ...
R1227 | 18.02.1457 | fol 190v

Hinthamereinde
... Hinthamerstraat bij Pijnappelspoort tussen stadsmuur en erfgenamen Jan Hels ...
R1227 | 07.05.1457 | fol 413

Hinthamereinde
... een recht in Pijnappelspoert op 't Hinthamereind ...
R1227 | 25.06.1457 | fol 259

Hinthamereinde
... huis, erf en hof in Hinthamereind bij die Swengelbrugge ...
R1228 | 12.10.1457 | fol 4v

Hinthamereinde
... Hinthamereind buiten Pijnappelspoert ...
R1228 | 22.10.1457 | fol 9

Hinthamereinde
... huis en hof Hinthamereind buiten Jan Pijnappelspoort ...
R1228 | 09.12.1457 | fol 105v

Hinthamereinde
... huis, erf Hinthamerstraat over Swengelbrugge tussen erfgenamen Jan Goyarts en Willem van Meerlaer, schoenmaker, van de straat tot de stroom ...
R1228 | 13.01.1458 | fol 270v

Hinthamereinde
... huis, erf, hof en achterhuis op 't Hinthamereind tussen Jan Heymerix en Peter Scellekens van de straat tot Smuntelkensgrave ...
R1228 | 28.03.1458 | fol 291

Hinthamereinde
... huis en erf Hinthamerstraat over Swengelbrugge ...
R1228 | 01.07.1458 | fol 313

Hinthamereinde
... huis, erf en hof bij Pijnappelspoert ...
R1228 | 01.07.1458 | fol 313v

Hinthamereinde
... huis en erf over die Bazeldoncsbrugge ...
R1229 | 10.01.1459 | fol 47

Hinthamereinde
... helft van een kamer in die Borch tussen erfgename Lambert van Keent aan de kant van die Baseldoncsche poert en de muur van het gebouw "die Borch", van de straat tot de Dieze, namelijk de helft aan de kant van de muur van die Borch
R1229 | 13.02.1459 | fol 200v

Hinthamereinde
... huis en erf op de hoek van de Baseldoncsche straet ...
R1230 | 24.11.1459 | fol 274

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamerstraat binnen Pijnappelspoert en die Zwengelbrugge ...
R1232 | 05.11.1461 | fol 130v

Hinthamereinde
... Hinthamereind bij die Pijnappelspoert ...
R1232 | 09.01.1462 | fol 19v

Hinthamereinde
... twee huizen en erven op de Hinthamerdijk ...
R1232 | 18.01.1462 | fol 208

Hinthamereinde
... erf met gebouwen Hinthamereind buiten de stenen Pijnappelspoert ...
R1232 | 07.01.1463 | fol 367

Hinthamereinde
... huis op 't Hinthamereind achter Pijnappelspoert ...
R1233 | 19.03.1464 | fol 169v

Hinthamereinde
... hofstad ... buiten Hinthamerpoort ...
R1233 | 14.06.1464 | fol 255v

Hinthamereinde
... twee huizen en erven op de dijk van de Hinthamerstraat ...
R1233 | 14.07.1464 | fol 79v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamerstraat over die Zwengelbrugge ...
R1234 | 15.12.1464 | fol 228

Hinthamereinde
... hofstad buiten de Hinthamerpoort ...
R1234 | 12.01.1465 | fol 235

Hinthamereinde
... huis, erf en hof ... aan 't eind van de Hinthamerstraat ...
R1236 | 11.02.1467 | fol 46v

Hinthamereinde
... erf Hinthamereind buiten de poort ...
R1236 | 16.02.1467 | fol 188v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof over de Zwengelbrugge ...
R1236 | 02.04.1467 | fol 59

Hinthamereinde
... huis, erf en oliemolen op de dijk van de Hinthamerstraat over de stroom aan de dijk ...
R1236 | 04.09.1467 | fol 159v

Hinthamereinde
... huis, erf, hof en achterhuis over de Zwengelbrugge ...
R1237 | 25.04.1468 | fol 255v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof op 't Hinthamseind buiten Pijnappelspoert ...
R1238 | 17.12.1468 | fol 175v

Hinthamereinde
... hofstad "Hinthamereind" aan de kant van Porta Celi met twee huizen erop ...
R1238 | 23.12.1468 | fol 175v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamereind tussen de stadsmuur en Henrick Henrix Bloyman ...
R1238 | 02.06.1469 | fol 96v

Hinthamereinde
... hofstad en hof bij die Bazeldoncspoert ...
R1238 | 21.06.1469 | fol 107v

Hinthamereinde
... huis en erf buiten Pijnappelspoert Hinthamereind ...
R1239 | 30.12.1469 | fol 187v

Hinthamereinde
... in het Muntelken straatje bij Hinthamerstraat tegenover die Wijntmolenberchstraet ...
R1239 | 27.09.1470 | fol 358v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof achter Sint Anthoniskapel over de stroom in die Borch ...
R1240 | 17.10.1470 | fol 182

Hinthamereinde
... huis, erf en hof in die Borcht bij die Baseldoncsche Poert ...
R1240 | 03.01.1471 | fol 51v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamerstraat tegenover het Zinnelooshuis ...
R1240 | 25.04.1471 | fol 124v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof achter Sint Anthoniskapel in die Borch ...
R1240 | 01.07.1471 | fol 144v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof bij Sint Anthoniskapel in die Borcht ...
R1240 | 24.07.1471 | fol 376v

Hinthamereinde
... deel in een weg ... bij de Hinthamerstraat in dat arm fraeter straetken ...
R1240 | 13.09.1471 | fol 305

Hinthamereinde
… hofstad ... buiten de Hinthamerpoort …
R1241 | 02.01.1472 | fol 308

Hinthamereinde
... huis, erf en hof ... bij Hinthamerbuitenpoort ...
R1241 | 03.09.1472 | fol 148v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof ... in die Borch ...
R1243 | 13.06.1474 | fol 54

Hinthamereinde
... huis, erf en hof ... Hinthamereind binnen beide poorten ... van de straat tot den Muntelkensgrave ...
R1244 | 15.09.1475 | fol 250

Hinthamereinde
... hofstad ... buiten de Hinthamerpoert ...
R1245 | 17.01.1476 | fol 22v

Hinthamereinde
... hofstad ... aan een gracht bij het bos "Muntelken" met een gebouw op die hofstad ...
R1245 | 21.05.1476 | fol 256

Hinthamereinde
... huis, erf, hof en achterhuis vlak buiten de stadsmuren achter Sint Anthoniskapel ...
R1245 | 06.07.1476 | fol 120v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof op Hinthamereind binnen beide poorten ...
R1247 | 15.02.1478 | fol 45

Hinthamereinde
... huis en hof (van die armen) Hinthamereind tussen beide poorten ...
R1248 | 11.12.1478 | fol 53v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof van wijlen H.H. Bloyman Hinthamereind bij de buitenpoort ...
R1248 | 30.01.1479 | fol 68v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamereind binnen beide poorten ...
R1248 | 07.07.1479 | fol 323v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamereind bij de buitenste poort ...
R1248 | 28.08.1479 | fol 335

Hinthamereinde
... huis, erf en hof ter plaatse geheten die Borcht bij die Bazeldoncsche Poirt ...
R1250 | 06.07.1481 | fol 348

Hinthamereinde
... huys en herberg ... opt Hynthamereynde ...
R1251 | 25.06.1482 | fol 442

Hinthamereinde
... huis, en erf in Sint Anthonisstraetken ...
R1251 | 09.07.1482 | fol 207

Hinthamereinde
... huis, erf en hof bij Hinthamerstraat in Muntelken ...
R1253 | 07.02.1484 | fol 216

Hinthamereinde
... hofstad ... op de Hinthamerdijk ...
R1254 | 13.07.1485 | fol 100

Hinthamereinde
... huis en erf Hinthamereind op de hoek van Sunte Anthonijsstraetken ...
R1255 | 16.12.1485 | fol 186v

Hinthamereinde
... huis en erf bij die Bazeldoncsche Poert tussen de stadsmuur en ...
R1260 | 11.01.1491 | fol 413v

Hinthamereinde
... het beemdje "dat Cleyn Muntelken" binnen de stadsmuur ...
R1262 | 03.01.1493 | fol 17

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamereind tussen dat Synneloze Gasthuys van Sint Dympna en Hendrik Andriessn. en strekkende tot voornoemd zinnelozengasthuis ...
R1262 | 13.04.1493 | fol 170

Hinthamereinde
... huis en erf op het Hinthamereind buiten de poort van Jan Pijnappel ...
R1263 | 04.04.1494 | fol 293v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat bij Sint Anthoniskapel ...
R1263 | 12.06.1494 | fol 213v

Hinthamereinde
... huis, erf en erven opt Hyntamereynde ...
R1263 | 29.08.1494 | fol 229

Hinthamereinde
... huis, erf en achterhuis "den Ancker" Hinthamerstraat (-eind) tussen het straatje naar Porta Celi en ...
R1264 | 02.01.1495 | fol 124

Hinthamereinde
... huis, erf en hof in die Hynthamerstraet over die Zwengelbrugge ...
R1264 | 18.08.1495 | fol 59v

Hinthamereinde
... huis, erf en hof Hinthamerstraat op de hoek van het straatje naar Porta Celi ...
R1267 | 04.05.1499 | fol 195

Hinthamereinde
... huis, erf en hof ...Hinthamereind over die Zwengelbrugge bij die Pijnappelspoirte ...
R1268 | 25.10.1499 | fol 200

Hinthamereinde
... huis, erf, hof en achterhuizen en stal in die Hyntemerstraet "den Valdi" bij Anthoniskapel ...
R1268 | 27.03.1500 | fol 142v

Hinthamereinde
... vier kamers, naast elkaar, op dat Hyntemereynde buiten Pijnappelspoort ...
R1268 | 27.07.1500 | fol 166v

Hinthamerstraat / Duvelstraat
... huis, erf en hof (van wijlen Herman Ryenslegher), Hinthamerstraat tussen wijlen Jan van Aerle (later Jan Raet) en Herman, zoon van van wijlen Herman Ryemsleger; en een stuk van die Duvelstraet daarachter ...
R1222 | 08.03.1452 | fol 40v

Hinthamerstraat
... huis aan de Hinthamerstraat bij (over) de Zwengelbrugge ...
R1197 | 06.06.1426 | fol 242

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat bij die Zwengelbrugge ...
R1198 | 08.12.1427 | fol 157

Hinthamerstraat
... erf achter de Hinthameerstraat int Muntelken ...
R1199 | 03.03.1429 | fol 290v

Hinthamerstraat
... erf 's-Hertogenhof aan de Hinthamerstraat tenover het Groot Ziekengasthuis ...
R1200 | 27.02.1430 | fol 64

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat tussen een straatje naar Wevershuls ...
R1205 | 01.01.1435 | fol 132v

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof en drie kamers, Hinthamerstraat tussen een straatje naar Wevershuls en ...
R1205 | 04.01.1435 | fol 133

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat tegenover het Claraklooster bij de Geerlingse brug ...
R1205 | 22.01.1435 | fol 31

Hinthamerstraat
... hof en een beemd in Den Bosch over de stroom ... in de Hinthamerstraat
R1205 | 09.03.1435 | fol 49v

Hinthamerstraat
... hof en een beemd aan elkaar over de stroom achter de erven ... Hinthamerstraat met een weg van negen voet lopende van de Dieze naar de Hinthamerstraat met het recht om een brug over de Dieze te leggen ...
R1206 | 03.10.1435 | fol 1

Hinthamerstraat
... kamers tegenover het ziekengasthuis bij de gevangenpoort ...
R1206 | 15.10.1435 | fol 133v

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat tussen ... en een straatje naar de erven in 's Hertogenhoff ...
R1206 | 19.10.1435 | fol 136v

Hinthamerstraat
... erf ... Hinthamerstraat tegenover het groot ziekengasthuis …
R1206 | 29.11.1435 | fol 17

Hinthamerstraat
... helft van een hofstad met gebouw erop, Hinthamerstraat ... van de straat tot Sint Janskerkhof ...
R1206 | 12.12.1435 | fol 144

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat bij gevangenpoort, tussen gevangenpoort en de oude stadsmuur en die Weterstraet ter andere zijde ...
R1206 | 19.01.1436 | fol 154

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat tussen ... en Potgieterstraet ...
R1206 | 20.02.1436 | fol 50

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat bij de Geerlingse Brug ...
R1206 | 21.05.1436 | fol 185v

Hinthamerstraat
... hofstad, Hinthamerstraat op de hoek van een straatje naar de Sint Janskerk ...
R1206 | 31.05.1436 | fol 188

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tegenover het Sint Janskerkhof ...
R1206 | 26.06.1436 | fol 101

Hinthamerstraat
... erf, Hinthamerstraat tussen ... en een straat die loopt van de Hinthamerstraat naar de Sint Janskerk (Torenstraat ?) ...
R1206 | 25.08.1436 | fol 208

Hinthamerstraat
... een huis en erf aan de Markt op de hoek van een straat die van de Markt loopt naar de gevangenpoort ... en een huis en erf in dat Kerkerstraetken met muren en gaten
R1207 | 16.01.1437 | fol 148v

Hinthamerstraat
... twee kamers met grond en dakdrup achter Geerlincks erf, Hinthamerstraat ...
R1207 | 09.04.1437 | fol 178v

Hinthamerstraat
... huis en erf "die Croen", Hinthamerstraat ...
R1207 | 25.05.1437 | fol 255

Hinthamerstraat
... erf "die Wyer" ... bij de Hinthamerstraat tegenover het ziekengasthuis over de stroom ...
R1207 | 29.07.1437 | fol 111

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tegenover de predikheren ...
R1208 | 29.11.1437 | fol 23

Hinthamerstraat
... stukje erf ... Hinthamerstraat op een erf van ... int 's Hertogenhoff ...
R1208 | 14.01.1438 | fol 181v

Hinthamerstraat
... huis en erf bij de gevangenpoort tussen de oude stadsmuur en die Weterstraet ...
R1208 | 13.06.1438 | fol 266v

Hinthamerstraat
... huis en erf in de straat die van de Markt loopt naar de gevangenpoort ...
R1208 | 05.09.1438 | fol 298

Hinthamerstraat
... erf met gebouwen, Hinthamerstraat in Heyn-Colen-streetken ...
R1209 | 24.10.1438 | fol 133

Hinthamerstraat
... hofstad en hof ... Hinthamerstraat tegenover het Claraklooster ...
R1209 | 28.11.1438 | fol 14

Hinthamerstraat
... erf ... Hinthamerstraat aan de kant van het Muntelken over de Dieze ...
R1210 | 23.12.1439 | fol 128v

Hinthamerstraat
... huis, hof, erf en kamer daarbij Hinthamerstraat bij Geerlichs brugge ...
R1210 | 05.01.1440 | fol 134

Hinthamerstraat
... helft in een huis en hof, Hinthamerstraat tegenover het Claraklooster ...
R1210 | 11.01.1440 | fol 137v

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat op het erf sHertogenhoff ...
R1210 | 09.06.1440 | fol 243

Hinthamerstraat
... erf van acht erven achter de Hinthamerstraat over de stroom tegenover het Groot Ziekengasthuis ...
R1210 | 10.06.1440 | fol 82v

Hinthamerstraat
... hofstad Hinthamerstraat buiten de poort ...
R1211 | 11.10.1440 | fol 102v

Hinthamerstraat
... huis, erf en drie kamers Hinthamerstraat tussen ... en dat Gasthuysstraetken ...
R1211 | 14.10.1440 | fol 103v

Hinthamerstraat
... stuk van een hofstad - vroeger van Jacop Coptiten - en recht van weg die van het achterste stuk van die hofstad loopt naar de Kerkstraat ...
R1211 | 04.01.1441 | fol 131v

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat tussen ... een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de erven in sHertogenhof ...
R1211 | 01.03.1441 | fol 166

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof een aangelag ... Hinthamerstraat naast van Neynssels gasthuis ...
R1211 | 30.05.1441 | fol 206v

Hinthamerstraat
... erf achter de Hinthamerstraat int Muntelken tussen Koytsgasthuis en ...
R1211 | 04.09.1441 | fol 235v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof Hinthamerstraat tussen Christijn Meelmansgasthuis ...
R1212 | 22.11.1441 | fol 92v

Hinthamerstraat
... erf ... Hinthamerstraat tegenover het Groot Ziekengasthuis bij de gevangenpoort ...
R1212 | 17.12.1441 | fol 18v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tussen ... dat Clarenstraetken ...
R1213 | 13.01.1442 | fol 5

Hinthamerstraat
... twee kamers in een straat die van de Hinthamerstraat loopt naar de stroom, namelijk dat Gruytstraetken
R1212 | 07.02.1442 | fol 127

Hinthamerstraat
... deel in een beemd in Den Bosch int Muntelken achter des Hertogenhof ... huis int Hertogenhof ...
R1212 | 24.04.1442 | fol 164v

Hinthamerstraat
... huis, en erf, Hinthamerstraat tussen een straatje die Weterstraet en ...
R1213 | 05.01.1443 | fol 168

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat bij gevangenpoort, tussen de gevangenpoort en de oude stadsmuur ter ene en die Waterstraet ter andere zijde van Hinthamerstraat tot ...
R1213 | 15.02.1443 | fol 51

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tussen Potterstraetken en ...
R1213 | 01.03.1443 | fol 60

Hinthamerstraat
... huis en erf ... Hinthamerstraat tussen de straat des Hertogen Poert en ...
R1214 | 17.01.1444 | fol 140v

Hinthamerstraat
... huis en erf in de straat die van de Markt loopt naar de Gevangenpoort ...
R1214 | 30.06.1444 | fol 105v

Hinthamerstraat
... straatje van de Hinthamerstraat tot de Dieze ...
R1214 | 07.07.1444 | fol 195

Hinthamerstraat
... stukje erf buiten de Gevangenpoort ...
R1214 | 14.07.1444 | fol 197v

Hinthamerstraat
... erf ... Hinthamerstraat tegenover het Groot Ziekengasthuis ...
R1215 | 04.12.1444 | fol 146v

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat tegenover het Claraklooster ...
R1215 | 30.01.1445 | fol 38

Hinthamerstraat
... erf in 's Hertogenhof ...
R1215 | 05.07.1445 | fol 111v

Hinthamerstraat
... straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de Sint Janskerk ...
R1216 | 05.01.1446 | fol 24v

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat aan de kant van Porta Celi ...
R1216 | 23.02.1446 | fol 165v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof "die Paeuwe" Hinthamerstraat …
R1216 | 07.03.1446 | fol 52

Hinthamerstraat
... huis en erf bij de Gevangenpoort ...
R1217 | 22.03.1447 | fol 301v

Hinthamerstraat
... streep land met gebouwen erop achter de Hinthamerstraat ...
R1217 | 04.05.1447 | fol 148v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof bij de Hinthamerstraat tussen Meelmansgasthuys ...
R1218 | 12.02.1448 | fol 243v

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat tussen Sint Janskerkhof en ...
R1218 | 05.03.1448 | fol 253v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof Hinthamerstraat tegenover het huis van de Tafel van de Heilige Geest ...
R1218 | 16.07.1448 | fol 175v

Hinthamerstraat
... huis en erf in die Hyntemerstraet op de van die Gasthuystraet ...
R1220 | 21.08.1451 | fol 337v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat, tussen Koytsgasthuys en ...
R1221 | 06.09.1451 | fol 332v

Hinthamerstraat
... huis en erf en twee kamers daarbij aan de Hinthamerstraat tussen dat Gruytstraetken en ...
R1222 | 06.03.1452 | fol 39v

Hinthamerstraat
... acht erven of hofsteden achter de Hinthamerstraat over de stroom tegenover het Groot Ziekengasthuis ...
R1222 | 23.03.1452 | fol 177v

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat tegenover de predikheren ...
R1222 | 17.08.1452 | fol 88v

Hinthamerstraat
... een straatje lopend van de Hinthamerstraat naar de Sint Janskerk ...
R1223 | 04.11.1452 | fol 9v

Hinthamerstraat
... deel van huizen en erf (van wijlen Aert van Vucht), Hinthamerstraat, strekkende van de Hinthamerstraat tot Sint Janskerkhof …
R1223 | 02.01.1453 | fol 157

Hinthamerstraat
... hof ... bij de Hinthamerstraat over de stroom ...
R1223 | 27.04.1453 | fol 71

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat tussen Rijxken Bynhuys en een straatje naar Papenhuls …
R1223 | 30.04.1453 | fol 208v

Hinthamerstraat
... twee kamers in de Hinthamerstraat tussen een erf van het Groot Ziekengasthuis en een erf der predikheren ...
R1224 | 23.01.1454 | fol 30v

Hinthamerstraat
... huis en daarbij liggende kamers Hinthamerstraat op de hoek van een straatje naar de Kerkstraat ...
R1224 | 05.04.1454 | fol 231

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tussen die Clarenstraet en (vroeger) Henrick die Bont, van de Hinthamerstraat tot een erf van het kapittel en een erf van de kapelaans beneficianten en ... twee kamers tegenover Sint Clara in Colnerspoert tussen een erf der Predikheren en een erf van het Groot Ziekengasthuis …
R1224 | 16.05.1454 | fol 254v

Hinthamerstraat
... erf die Wyer bij de Hinthamerstraat tegenover het gasthuis ...
R1225 | 03.09.1455 | fol 107

Hinthamerstraat
... drie kamers aan elkaar, Hinthamerstraat op de hoek van het Gasthuysstraetken ...
R1226 | 14.03.1456 | fol 323v

Hinthamerstraat
... helft van een huis en erf, Hinthamerstraat tegenover het Claraklooster bij de Geerlingse brug ...
R1226 | 06.09.1456 | fol 159

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tussen de pachtverkoper en een stadserf, van de straat tot een gracht ...
R1228 | 31.10.1457 | fol 254

Hinthamerstraat
... twee kamers bij de Hinthamerstraat tussen een erf van het Groot Ziekengasthuis en een erf der predikheren ...
R1228 | 28.09.1458 | fol 326

Hinthamerstraat
... huis en erf ...Hinthamerstraat op de hoek van dat Gruytstraetken ...
R1229 | 27.01.1459 | fol 256v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tussen ... van de straat tot de Kerkstraat ...
R1229 | 31.03.1459 | fol 93

Hinthamerstraat
... huys, erfs ende hoefs gelegen in die Hyntemmerstraet ...
R1231 | 20.11.1460 | fol 23

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof ... Hinthamerstraat bij de Geerlingse Brug ...
R1231 | 05.01.1461 | fol 38

Hinthamerstraat
... negen kamers naast elkaar met hun rechten, hoven en erven in dat Hoff van Brabant ...
R1231 | 23.02.1461 | fol 265

Hinthamerstraat
... erf ... Hinthamerstraat ... straat, die van de Hinthamerstraat loopt naar de Sint Janskerk ...
R1231 | 11.03.1461 | fol 195

Hinthamerstraat
... erf, Hinthamerstraat tussen die Weterstraet en ...
R1232 | 12.06.1462 | fol 16v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat, tussen Reynier van Arkel's Gasthuis en ...
R1232 | 08.03.1463 | fol 377

Hinthamerstraat
... huis en erf ... Hinthamerstraat achter het huis en erf der arme fraters tussen een straatje en een gracht, en van de Dieze tot ...
R1232 | 13.09.1463 | fol 320v

Hinthamerstraat
... negen kamers naast elkaar Hof van Brabant in 's-Hertogenhoff ...
R1233 | 07.04.1464 | fol 53

Hinthamerstraat
... drie van dertien erven of hofsteden Hinthamerstraat tegenover het Groot Ziekengasthuis bij de poert over het water ...
R1233 | 13.09.1464 | fol 209

Hinthamerstraat
... twee erven, Hinthamerstraat tussen een erf van het Claraklooster en eeen straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de Papenhuls ...
R1234 | 23.07.1465 | fol 299v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat, tussen ... en Evertsstraetken vanden Water ...
R1236 | 25.05.1467 | fol 282v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof bij Sint Janskerkhof aan de Hinthamerstraat ... en strekkende van de Hinthamerstraat tot Sint Janskerkhof ...
R1237 | 30.10.1467 | fol 4v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof of herberg "in die Paeuwe", Hinthamerstraat tussen Henrick Kuyst (nl. die herberch in die Poert) en ... van de straat tot de Dieze ...
R1237 | 19.12.1467 | fol 133

Hinthamerstraat
... twee huizen naast elkaar in de Hinthamerstraat tussen ... en de kapel van het Groot Gasthuis ...
R1238 | 28.01.1469 | fol 292v

Hinthamerstraat
... kleine hof in het Hof van Brabant bij een beemd en de stroom ...
R1239 | 19.08.1470 | fol 343

Hinthamerstraat
... stuk leeg erf, afkomstig uit een huis, erf en hof ... Hinthamerstraat op de hoek van die Clarenstraet ...
R1239 | 31.08.1470 | fol 516v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof ... Hinthamerstraat op de hoek van dat Claerenstraetken ...
R1241 | 23.01.1471 | fol 8

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat binnen beide poorten ...
R1240 | 12.03.1471 | fol 98v

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat tegenover het Claraklooster bij heer Geerlinx brug ...
R1240 | 12.03.1471 | fol 98v

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof ... bij de Hinthamerstraat in Scilderstraet ...
R1242 | 21.10.1472 | fol 7

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tussen Christijn Meelmans gasthuis en ...
R1242 | 09.11.1472 | fol 109v

Hinthamerstraat
... huis en erf met een plaetsken in een straatje, dat van de Hinthamerstraat tegenover Sint Janskerkhof loopt naar de Zusters van Orthen over de stenen brug aldaar ...
R1242 | 19.12.1472 | fol 122v

Hinthamerstraat
... huis en drie kamers daarachter Hinthamerstraat tussen ... en een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de Kerkstraat ...
R1242 | 17.03.1473 | fol 295

Hinthamerstraat
... huis, erf en drie kamers, Hinthamerstraat op de hoek van het Gasthuysstraetken ...
R1242 | 17.03.1473 | fol 295v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof bij de Hinthamerstraat op het Muntelken tussen ... en Koytsgasthuys ...
R1243 | 18.04.1473 | fol 187v

Hinthamerstraat
... huizen, erven en lege erven in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar het huis van de Zusters van Orthen tegenover de Sint Janskerk ...
R1242 | 28.05.1473 | fol 64v

Hinthamerstraat
... de kamp "het hoff van Brabant" ...
R1242 | 27.07.1473 | fol 84

Hinthamerstraat
... stenen huis, erf, hof en achterhuis ... Hinthamerstraat ... van de straat tot die Dyeze ...
R1243 | 23.04.1474 | fol 250

Hinthamerstraat
... hofstad bij de Hinthamerstraat in een straatje dat loopt naar het Hof van Brabant ...
R1243 | 30.04.1474 | fol 254

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof Hinthamerstraat tussen het erf "die Croen" ...
R1243 | 04.05.1474 | fol 257

Hinthamerstraat
... een hofstad ... in 't hof van Brabant tegenover het Groot Ziekengasthuis tussen een erf van Hugo Claessen van Berkel enerzijds en een erf van het klooster van Coudewater, Rosmalen, en een erf van Andries van der Stegen en andere anderzijds, van de straat dat Hof van Brabant tot dat Gruytstraetken ...
R1243 | 30.06.1474 | fol 274v

Hinthamerstraat
... kamer bij de Hinthamerstraat tussen de Predikheren en een straatje ...
R1243 | 04.07.1474 | fol 54v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof Hinthamerstraat tussen een erf der Bonefanten en een straatje en strekkende tot dat straatje ...
R1243 | 06.07.1474 | fol 278

Hinthamerstraat
... huis en drie kamers Hinthamerstraat op de hoek van het gasthuysstraetken ...
R1243 | 18.07.1474 | fol 151

Hinthamerstraat
... huis en drie kamers daarachter Hinthamerstraat tussen ... en een straatje dat van de Hinthamerstraat tot de Kerkstraat loopt ...
R1243 | 18.07.1474 | fol 151

Hinthamerstraat
... huis en erf ... Hinthamerstraat tussen een erf van de Tafel van de Heilige Geest met een straatje ertussen, en ...
R1243 | 21.07.1474 | fol 285v

Hinthamerstraat
... stenen muur gelegen tussen het huis "die Porte" van Margriet, weduwe van Henrick Kuyst, en het huis "die Paeuwe" van Gielis die Pauwe aan de Hinthamerstraat ter lengte van zijn achterhuis achter "die Paeuwe" tot de stal van Margriet achter haar huis "die Porte" ...
R1243 | 30.09.1474 | fol 76v

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat, tegenover het vroegere groot ziekengasthuis ...
R1244 | 19.11.1474 | fol 270

Hinthamerstraat
... twee huizen en erven naast elkaar in het straatje thoff van Brabant ...
R1244 | 19.11.1474 | fol 270

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat tussen ... en een gang (van de straat naar de woning van der Zusters van Orthen) ...
R1244 | 05.12.1474 | fol 138v

Hinthamerstraat
... stukje grond, 27 voet voor langs de straat en 28 1/2 voet achter breed en 58 voet lang met huizen en gebouwen en dakdrup (aan de kant van Van Neynsel gasthuis) aan de Hinthamerstraat tussen Van Neynsels Gasthuis en de poort en ...
R1244 | 14.12.1474 | fol 140

Hinthamerstraat
... twee huizen, erven en hoven met drie achterhuizen, Hinthamerstraat, tussen ... met een gang naar dat Gasthuysstraetken ...
R1245 | 14.??.1475 | fol 174v

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat ... met de helft van de brug over de Dieze achter het huis; met de hele watertrap achter het huis; met de helft van de goot op de muur aan de kant van de Markt ...
R1244 | 02.03.1475 | fol 85v

Hinthamerstraat
... helft in huis en erf Hinthamerstraat tegenover de Sint Janskerk ...
R1244 | 27.05.1475 | fol 207

Hinthamerstraat
... huis en erf ... Hinthamerstraat tussen een erf van de Tafel van de Heilige Geest, met een straatje ertussen ...
R1244 | 03.06.1475 | fol 211

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat, tussen ... en Meelmansgasthuis van de straat tot die Diese ...
R1244 | 09.09.1475 | fol 60v

Hinthamerstraat
... stukje erf met gebouwen erop voorbij de gevangenpoort (Hinthamerstraat) tussen die Weterstraet en ...
R1245 | 25.10.1475 | fol 322

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat bij het Gasthuis ...
R1245 | 30.04.1476 | fol 249v

Hinthamerstraat
... erf in het straatje dat van de Hinthamerstraat langs de woning van de Heilige Geest loopt naar de stroom tussen dat Heilige Geesthuis en ... (nu: de Predikheren) …
R1245 | 07.06.1476 | fol 102v

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof en achterhuis "die Croen" Hinthamerstraat ...
R1245 | 27.07.1476 | fol 154

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof en afterhuys ... ontrent der Hytamerstraet ...
R1245 | 30.08.1476 | fol 300

Hinthamerstraat
... woonhuis en erf ... aan de Hinthamerstraat tussen Coen Hollandersstretken en ...
R1246 | 04.11.1476 | fol 51

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof (of herberg in die Paeuwe) Hinthamerstraat ...
R1246 | 27.05.1477 | fol 338

Hinthamerstraat
... twee huizen en erven Hinthamerstraat ongeveer tegenover het Predikherenklooster ...
R1246 | 14.06.1477 | fol 218

Hinthamerstraat
... twee huizen en erven en een hof Hinthamerstraat ongeveer tegenover het Claraklooster tussen Colnersportte en een straatje naar de zusters van Orthen enerzijds en ...
R1246 | 30.09.1477 | fol 221v

Hinthamerstraat
... huis, erf, Hinthamerstraat, tussen de straat "t hoff van Brabant" en ...
R1248 | 22.06.1479 | fol 317v

Hinthamerstraat
... acht erven achter de Hinthamerstraat over de stroom tegenover het Groot Ziekengasthuis ...
R1249 | 07.12.1479 | fol 311v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof ... Hinthamerstraat tussen het Predikherenkerkhof en een straatje van de straat tot Predikherenkerkhof ...
R1249 | 19.05.1480 | fol 355v

Hinthamerstraat
... huis en erf ... Hinthamerstraat op de hoek van dat Gruytstraetken ...
R1250 | 15.12.1480 | fol 114

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof achter de Hinthamerstraat aan de kant van de stadsmuur bij een manhuis ...
R1251 | 22.10.1481 | fol 523

Hinthamerstraat
... huis, erf en achterhuis Hinthamerstraat bij Gevangenpoort ...
R1251 | 09.03.1482 | fol 350

Hinthamerstraat
... erf en hof ... in dat Hoff van Brabant over de stroom tussen het Groot Ziekengasthuis aan beide zijden van een straatje tot Predikherenhof ...
R1251 | 04.07.1482 | fol 453v

Hinthamerstraat
... vijf kamers met "heur voertdoenen' bij de Gevangenpoort tussen Sint Annakapel en de straat van dat Gasthuysstraetken tot ...
R1251 | 06.07.1482 | fol 456

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof tussen Predikheren-erf en een straatje naar de stroom ...
R1251 | 05.09.1482 | fol 221

Hinthamerstraat
... delen van een erf "after die Hynthamerstraet"...
R1252 | 18.11.1482 | fol 72

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof en achterhuis, Hinthamerstraat tussen Christijn Meelmans manhuis en ...
R1252 | 02.09.1483 | fol 354v

Hinthamerstraat
... acht kamers naast elkaar, Hinthamerstraat, in een straatje aldaar, tussen de straat en een erf van St. Gregorishuis ...
R1253 | 22.10.1483 | fol 372

Hinthamerstraat
... twee huizen en achterhuizen en stallen "de herberg in de Rode Poort", Hinthamerstraat ...
R1254 | 05.08.1485 | fol 444

Hinthamerstraat
... twee kamers Hinthamerstraat aan de kant van de Wijnmolenberch ...
R1254 | 18.08.1485 | fol 114v

Hinthamerstraat
... huis en erf ... Hinthamerstraat op het erf van het Oud Gasthuis ...
R1254 | 27.08.1485 | fol 112v

Hinthamerstraat
... huis, erf en leeg plaatsje, Hinthamerstraat, tussen s graeven huys van Megen ...
R1255 | 10.12.1485 | fol 65

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat tussen dat Clarenstraetken en ...
R1255 | 27.01.1486 | fol 210v

Hinthamerstraat
... huis en erf in de straat, die van de Hinthamerstraat loopt tegenover het Oude Ziekengasthuis naar thoff van Brabant tussen Hugo van Berkel en het Groot Ziekengasthuis van de straat tot ...
R1255 | 10.06.1486 | fol 289

Hinthamerstraat
... "aen die Hyntamerstraet, naast het hoog huys van Megen en Myerle, met enen ganck ertussen, en Vrouwe Herberte van Batenborch, Vrouwe tot Myerle, bezitster van het hooghuys en erve daarnaast ...
R1255 | 07.09.1486 | fol 336

Hinthamerstraat
... stuk uit een erf van wijlen Jonkvrouw Katherijn Meelmans (nu een gasthuis) en het overige deel van dat erf ...
R1256 | 05.12.1486 | fol 428

Hinthamerstraat
... een erf achter de Hinthamerstraat int Muntelken tussen een erf van Koytsgasthuis ...
R1256 | 14.02.1487 | fol 223v

Hinthamerstraat
... twee kamers met een deel van de weg daarachter tussen een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar het "hoff van Brabant" ...
R1256 | 10.03.1487 | fol 250v

Hinthamerstraat
... twee kamers daarbij onder ιιn dak in den Bogart, Hinthamerstraat ...
R1256 | 27.07.1487 | fol 89

Hinthamerstraat
... stenen huis, erf en hof tussen de Gevangenpoort en Groot Ziekengasthuis ...
R1257 | 27.09.1488 | fol 403v

Hinthamerstraat
... twee huizen, erven en hof, Hinthamerstraat, tussen ... en dat gasthuys van Neynsel, van de straat tot die Dyeze ...
R1258 | 09.12.1488 | fol 138v

Hinthamerstraat
... huis en erf, Hinthamerstraat tegenover het Predikherenklooster ...
R1258 | 30.01.1489 | fol 179

Hinthamerstraat
... erf bij de Hyntamerstraet omtrent den convente vanden Predicaren die gemeyn Dyeze tussen beyde liggende ...
R1258 | 30.09.1489 | fol 297v

Hinthamerstraat
... twee kamers in shertogenhof aan de Hinthamerstraat ...
R1259 | 12.02.1490 | fol 114v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat tussen ... van de straat tot Sint Janskerkhof ...
R1259 | 26.08.1490 | fol 212

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof en achterhuis "die Croen" Hinthamerstraat ...
R1260 | 18.12.1490 | fol 156v

Hinthamerstraat
... huis en erf tegenover het Claraklooster aan de Hinthamerstraat ...
R1260 | 04.11.1491 | fol 345

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof ... Hinthamerstraat tegenover het huis van de Graaf van Megen ...
R1261 | 31.01.1492 | fol 428

Hinthamerstraat
... twee huizen en erven naast elkaar ... Hinthamerstraat tussen ... en de kapel van het vroegere groot ziekenhuis ...
R1261 | 17.04.1492 | fol 237v

Hinthamerstraat
... huis en erf tegenover het Predikherenklooster op de hoek van die Torenstraet tussen Goyart van Os die Scoenmeker en die Thorenstraet, van Hinthamerstraat tot Goyart van Os ...
R1261 | 23.07.1492 | fol 83v

Hinthamerstraat
huis, erf en achterhuis Hinthamerstraat tussen ... van de straat tot een huis "die Stove" ... met een put daarachter …
R1261 | 09.08.1492 | fol 311

Hinthamerstraat
... twee huizen, erven en hoven ... bij het Predikherenklooster aan de kant van het Groot Ziekengasthuis ...
R1262 | 27.10.1492 | fol 81v

Hinthamerstraat
... huis, erf en hof bij het Predikherenklooster en strekkende tot de Dieze ...
R1262 | 27.10.1492 | fol 81v

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof en achterhuis bij Gevangenpoort ... van de straat of markt ...
R1262 | 12.01.1493 | fol 393

Hinthamerstraat
... huis, erf en achterhuis ... van Hinthamerstraat tot die Dyeze
R1262 | 04.02.1493 | fol 138v

Hinthamerstraat
... stukje erf aan de Hinthamerstraat tussen Van Neynsels gasthuis en ...
R1262 | 12.07.1493 | fol 365

Hinthamerstraat
... huis, en erf, Hinthamerstraat, op de hoek van het straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar Papenhuls …
R1262 | 20.07.1493 | fol 368v

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof en achterhuis, Hinthamerstraat tussen een erf van O.L.V. Broederschap en Jorden van Boert, van de straat tot die Dyeze ...
R1262 | 23.07.1493 | fol 245v

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof en achterhuis, Hinthamerstraat tussen Meelmansgasthuys en Wouter Emmen, van straat tot Dieze ...
R1263 | 21.06.1494 | fol 316

Hinthamerstraat
... huis en erf (van "Mariewater") in de straat die vande Hinthamerstraat tegenover het Oud Gasthuis loopt naar thoff van Brabant ...
R1263 | 19.09.1494 | fol 243

Hinthamerstraat
... huis en erf aan de Hinthamerstraat tussen die Weterstraet ...
R1264 | 21.07.1495 | fol 245v

Hinthamerstraat
... huizen, erven en hoven in den Borghart bij Hinthamerstraat tussen Koytsmannen gasthuys ...
R1265 | 07.12.1496 | fol 401v

Hinthamerstraat
... huis, erf, hof en achterhuis Hinthamerstraat tussen erf van Sint Gregoriushuis en Marselis van Criekenbeeck van de straat tot die Dyese ...
R1265 | 09.01.1497 | fol 517

Hinthamerstraat
... huis en erf in die Hynthemerstraet bij het Huis van Megen ...
R1265 | 17.07.1497 | fol 613v

Hinthamerstraat
... twee huizen, achterhuizen en stallen in de Hinthamerstraat bij het predikherenklooster ...
R1266 | 15.02.1498 | fol 197v

Hinthamerstraat
... stuk erf met gebouwen voorbij de Gevangenpoort tussen die Weterstraet en ...
R1266 | 13.04.1498 | fol 336

Hinthamerstraat
... huis, erf en twee kamers Hinthamerstraat tegenover het Claraklooster ...
R1266 | 21.04.1498 | fol 74

Hinthamerstraat
... twee kamers aan de Hinthamerstraat tussen een erf van het Groot Ziekengasthuis en een erf van het Groot Ziekengasthuis en een erf van het predikherenklooster ...
R1266 | 19.05.1498 | fol 152v

Hinthamerstraat
... huis en erf Hinthamerstraat tussen Goyart van Os, schoenmaker, en die Thorenstraet ...
R1267 | 26.04.1499 | fol 34

Hinthamerstraat
... huis - van het Groot Ziekengasthuis - after die capelle desselfs gasthuys ...
R1267 | 17.08.1499 | fol 447

Hinthamerstraat
... erf ... in de Hinthamerstraat strekkende achter aan die Kerkstraat ...
R1268 | 07.01.1500 | fol 18v

Hinthamerstraat
... huis en erf in de Hinthamerstraat tegenover Sint Annakapel op de hoek van die Gasthuysstraet ...
R1268 | 16.01.1500 | fol 234

Hooge Steenweg
Jan Bernts van Veen erven aldaar bij het Minderbroeder klooster en naast erf van Henrick Steenwech aan Henrick Dicbier
R1176 | 1376-1383 | fol 255

Hooge Steenweg
een cijns uit stenen huis en kamers aldaar van wijlen Jan Dicbier
R1178 | 1387-1390 | fol 52

Hooge Steenweg
Henrick Dicbier had een cijns verkocht uit huis van wijlen Heer Art Dicbier (zijn oom) en uit de … huizen en erven in de steeg naar de Schrijn-makerstraat
R1178 | 1387-1390 | fol 149

Hooge Steenweg
Henrick Dicbier verkoopt een cijns uit stenen huis van wijlen Jan Dicbier naast het huis van wijlen Heer Art Dicbier ridder, zijn oom, en uit twee kamers op de hoek van de steeg naar de Schrijnmakerstraat
R1178 | 1387-1390 | fol 331v

Hooge Steenweg
Dirck, zoon van wijlen Jan van Tricht drie vierde in een huis (Nuwe Steenwech) etc. aldaar aan Art van Rode t.b.v. Wouter ...
R1182 | 1400-1401 | fol 62v

Hooge Steenweg
Dirck zoon wijlen Jan van Tricht (cs) 3/4 in een huis etc aldaar aan Art van Rode t.b.v. Wouter
R1182 | 1400-1401 | fol 62v

Hooge Steenweg
een cijns uit huis van wijlen Heer Art Dicher ridder naast stenen huis van wijlen Jan Dicher en belendend Jacob van Hedel en uit alle huizen en erven in het Korenstraatje
R1183 | 1402-1403 | fol 220v

Hooge Steenweg
Zegher Symons een cijns beloofd door Jacob van Hedel uit een stenen huis aldaar, staande tussen erf van wijlen Heer Art Dicbier, ridder, en een steeg nu die cijns verkocht aan peter Yoede
R1185 | 1406-1407 | fol 10

Hooge Steenweg
Albert Last een stenen huis van Jacob van Hedel naast erf van wijlen Heer Art Dicbier en een steeg aan de andere zijde dat was verkocht door Matheeus Jan Matheeus nu aan Peter Yoede
R1185 | 1406-1407 | fol 62v

Hooge Steenweg
Eeffa, weduwe Jan Bonart (cs) een pacht uit huis aldaar van wijlen Jan Batenborch
R1188 | 1412-1413 | fol 66v

Hooge Steenweg
De weduwe Dirck Bolant gaat tocht af in huis aldaar voor haar zoon Jan en kleinzoons. Deze doen afstand t.b.v. Jan Carnauwe (hun zwager)
R1188 | 1412-1413 | fol 97v

Hooge Steenweg
Floris van der Tichelriλn een cijns uit stenen huis van wijlen Henrick Dicbier aldaar
R1188 | 1412-1413 | fol 471

Hooge Steenweg
Roelof Lonijs dragtr over aan Peter Vrieze c.s. een cijns uit een huis en erf van wijlen Jonker Henrick Dicbier van Mierle; gekomen uit testament van de weduwe Jan Lysscap.
R1190 | 1416-1417 | fol 227

Hooge Steenweg
Jan van Beerze verkoopt aan Gerit van Berck zijn 1/4 deel in een stenen huis met erf tussen Peter Vrieze becker en wijlen Adolf Ghunter (?) achter aan het water.
R1190 | 1416-1417 | fol 227, 228

Hooge Steenweg
Tielman van den Doren geeft kwijting voor Henrick Dicbier, heer van Mierlo, wegens een betaling uit een stenen huis en aangelegen kamer aen den Hoghen Steenwech (naast het Korenstraetken)
R1190 | 01.03.1417 | fol 107

Hooge Steenweg
Toelman van den Doren geeft kwijting voor Henrick Dicbier heer van Mierlo wegens een betaling uit een stenen huis en aangelegen kamer.
R1190 | 01.03.1417 | fol 107

Hooge Steenweg
... huis Hogesteenweg ... naast de steeg naar die Kerstraet
R1191 | 1418-1419 | fol 165

Hooge Steenweg
Peter die Joede verkoopt Meeus Spierinc een cijns uit zijn huis waar hij nu woont naast de steeg naar die Kerstraet
R1191 | 1418-1419 | fol 165

Hooge Steenweg
Roelof zoon wijlen Coenraet Herman Coenensoen ziet af t.b.v. Art Wolphart van 1/3 van een cijns uit een huis tussen erfgen. Alleit van Beirck en Peter die Vrieze .
(doorgehaalde acte)
R1192 | 1420-1422 | fol 425

Hooge Steenweg
... huis Hoge Steenwech ...
R1192 | 12.07.1421 | fol 196v

Hooge Steenweg
Jan Meeus c.s. delen een huis (Hoge Steenwech) tussen Aelbert Jegher en Jan van den Pasch, verkregen van de weduwe Jacob van Uden (en een stenen muur)

R1192 | 12.07.1421 | fol 196v, 197

Hooge Steenweg
... stenen huis den Hogen Steenwech ...
R1192 | 24.07.1421 | fol 176

Hooge Steenweg
Jan van den Eynde als man verkoopt aan Art Sceymaker hun helft (huis aan den Hogen Steernwech) uit testament van Eeffa, dochter wijlen Jan Bathenborch achter diens stenen huis tussen wijlen Jan Gorter en een stenen gevel.
R1192 | 24.07.1421 | fol 176

Hooge Steenweg
Godscalck Roesmont als man van Heilwig verkoopt aan Gerit van Beirck haar 1/4 deel in stenen huis en erf van wijlen Jan Beirck en het achterhuis daarvan tussen Henrick van Beke en Art Wolpharts achter tot het water. Jacob van Vladeracken belooft eveneens 1/4 deel van Heilwig dr Daniel Roesmont.
R1192 | 24.07.1421 | fol 205v

Hooge Steenweg
Goyart Smeets ziet af t.b.v. Art, zoon wijlen Jan Wolfaerts, van twee derde in een cijns beloofd door Art aan de weduwe Jan Wolfaerts uit zijn huis tussen Aleit van Beircke en Peter Vrieze.
R1192 | 18.08.1421 | fol 223

Hooge Steenweg
Goyart Vos draagt over aan Claes van Deijl zijn aandeel en recht in een huis tussen Jan Carnauwe en wijlen mr Jacob van Uden.
R1192 | 31.01.1422 | fol 417

Hooge Steenweg
Jan Happen draagt over aan zijn broer Roelof de helft in een huis etc. tussen Aelbert die Yegher en Jan van den Pasch (en het huisraad etc.)
R1192 | 22.04.1422 | fol 486v

Hooge Steenweg
De executeurs testament van wijlen Goyart Posteel geven kwijting voor een ontvangst van 60 pond aan Jan Herinx als betaling uit een huis met erf van wijlen Goyart in de Orthenstraat ter plaatse aan den Hoghen Steenwech.
R1193 | 29.04.1422 | fol 62v

Hooge Steenweg
Henrick Noppen als man van Heyling Hadewigen draagt over aan Claes van Deyl zijn recht in huis met erf van wijlen Henrick van Dyechden, gelegen tussen Jan Carnauwe en Reyneer van Hoelten. Dirck Heymerics schoenmaker belooft mede.
R1193 | 18.06.1422 | fol 111

Hooge Steenweg
Henrick Stierken ziet af van een stenen huis en erf en een kamer van wijlen Adolf Gunter ten bate van zijn mede erfgenamen.
R1192 | 11.07.1422 | fol 531v

Hooge Steenweg
Jacob Steenwech draagt een cijns over aan Jacob van Gestel uit een huis tussen kinderen Jan die Joede en Henrick van Engelant, afkomsig van wijlen Gerit Coptiten. Peter Steenwech doet afstand.
R1192 | 04.09.1422 | fol 548v

Hooge Steenweg
De zoons van wijlen Henrick Hadewigen dragen hun 2/3 in een huis met erf van wijlen Henrick van Dyechden tussen Jan Carnauwe en vroeger Otto van Deyl over t.b.v. Claes van Deyl. (Michiel die Haest belooft bij afwezigheid van Wellen Scilder t.b.v. Claes van Deyl)
R1193 | 07.05.1423 | fol 198v

Hooge Steenweg
Meeus Spyrinc draagt over aan Willem Loyer een erfcijns hem beloofd door Peter die Goede uit zijn stenen huis aan de Hoge Steenwech.
R1193 | 01.06.1423 | fol 205v

Hooge Steenweg
Gerit van Beirck belooft t.b.v. Peter van Best een cijns uit twee stenen huizen van Gerit bij de Hoge Steenweg tussen Henrick van Beke en Art Wolfaerts. Eveneens t.b.v. Jan van Beerze.
R1193 | 07.08.1423 | fol 511v

Hooge Steenweg
Maarten Govij (?) draagt op aan zijn broer Jacob de helft van 5 pond beloofd door wijlen Jan Moerwater uit een huis en erf vroeger Jan Bashenborch op de hoek van de steeg gaande van de Hoge Steenwech naar de Kerstraat tussen Aelbert die Jegher en de steeg en de helft in een cijns.
R1194 | 17.11.1423 | fol 13

Hooge Steenweg
Claes die Hoessche verkoopt aan Jan Roverssoen, cremer, een cijns van 3 pond uit zijn stenen huis met erf aan die Hoge Steenwech tussen Mathijs Back en Henrick Back Posteel, zoon wijlen Goyaert Posteel, strekkend van de straat tot de Dyese.
R1195 | 07.07.1425 | fol 18

Hooge Steenweg
Jacob Jan van berck c.s. dragen hun recht in een stenen huis bij de Markt, aen den hogen Steenwech tussen wijlen Ghunter en Peter Becker op aan Gerit van Berck zoon wijlen Jan. (doorgedane acte)
R1197 | 1425-1428 | fol 340v

Hooge Steenweg
Aert wijlen Goessens, verhuurt aan Zebert van der Zande een huis, vroeger van Adolf Ghunters, gelegen aan den Hoghen Steenwech; voor 2 jaar voor 21 kronen per jaar.
(niet gepasseerde acte)
R1197 | 1425-1428 | fol 350v

Hooge Steenweg
Claes van Deyl, verkoopt aan Jan Janss. Carnauwe: de helft van een stenen muur van een huis en erf - van wijlen Henrick van Deychden - aan die Hoge Steenwech tussen Jan Carnauwe en Ghijsbert Wonder, van de straat tot Eefsa Bonarts (nl. van de muur aan de kant van Jan Carnauwe). Daarna overeenkomst over een erf achter dat huis in heel zijn lengte van dat stenen huis in de richting van de Kerstraat; Als een van hen een muur daarop wil bouwen kan hij dit doen vlak langs zijn erven volgens de lengte der erven van Claes, half op Claes en half op Jans erf, zo hoog hij wil, op eigen kosten. De ander kan die muur dan gebruiken om gebouwen daarmee te verbinden. Beschadiging moet men herstellen. Jan moet een stenen goot plaatsen, van voor tot achter, die muur van 't huis. Ze moeten die goot samen onderhouden. Wie zijn helft wil verhogen, kan dat doen en moet een goot op de verhoogde muur plaatsen. Gerit en Claes, zoons van Claes van Deyl, Goyart Vos en Meeus Vos, doen afstand van die muur-helft, ook namens Goyart en Mathijs, voorn. zoons van Claes van Deyl.
R1197 | 23.02.1426 | fol 79

Hooge Steenweg
Broeder Roelof van Luet van Porta Celi verklaart dat Hilleke, weduwe van Jan Vuchs, hem betaald heeft alle achterstellen van een lijfrente van 7 pond oud geld, zolang broeder Roelof leeft, uit huis, erf en erfenis van wijlen Jan vuchs aan de Hoge Steenweg.
R1197 | 12.04.1426 | fol 135v

Hooge Steenweg
Jan die Rover, zoon van Jan die Rover, ridder, gehuwd met Heilwig, dochter van Henrich van Beke, aan Reyner van Langhel, zoon wijlen Arnt, cijns uit een huis, erf en tuin en achterhuis bij de Markt of de Hoge Steenweg tussen vroeger jonker Dirck Rover en Henrich van Beke, zoon wijlen Aert en achterwaarts tot het water.
R1197 | 02.06.1426 | fol 158

Hooge Steenweg
Snellart en Goossen, zoons van wijlen Henrick Hadenigen (?), hebben opgedragen aan Claes van Deil, kremer, hun deel in huis, erf en hof "die Merten" in de Orthenstraat (= Hoge Steenweg) tussen Jan Carnauwe en Ghijsbert Wonder, van de straat tot Eefsa Bonarts. Claes belooft die cijnzen, die Snellart en Goossen daaruit betaalden, te betalen.
R1197 | 17.08.1426 | fol 124v

Hooge Steenweg
Jan Herinc krijgt kwitantie van de executeurs-testamentair van wijlen Goyaert Posteel wegens koop van een huis aan den Hogen Steenwech.
R1197 | 15.09.1426 | fol 298v

Hooge Steenweg
Matthijs Back verkoopt de notaris een cijns voor Willem Waerloos van vijf gouden Franse cronen (67 voor een troys gewicht) uit huis en erf Capenborch (Hogen Steenwech), gelegen tussen Claes die Hoessche en een steeg van de straat strekkend tot die Dieze. Jacob Monic en Marsel doen afstand.
R1196 | 1426-1427 | fol 220

Hooge Steenweg
Jacob van Beirck en Henrick van Uden als man van Agnes dochter wijlen Jan van Beirck doen afstand voor Gerit van Beirckvan de helft in een stenen huis met erf en tuin bij de Hoge Steenweg tussen Peter die Vrieze en vroeger Ynzen Stierken en van de straat achterwaarts tot het water namelijk van de helft die toekwam aan wijlen Jan van Beirck en zijn vrouw Aleyt.
R1196 | 14.03.1427 | fol 112

Hooge Steenweg
Margriet, weduwe van Peter de Vrieze en Dirck Nerinc doen afstand ten behoeve van Gerit van Beirck wegens een stenen brug, die deze Gerit heeft laten maken over die Dieze achter zijn stenen huis met erf bij de Hoge Steenwech tussen erf van Peter die Vrieze en van wijlen Ynzen Stierken voor zover dee op grond van Peter gelegd is.
R1196 | 27.07.1427 | fol 64

Hooge Steenweg
Aert Wolphaerts belooft aan Ement Geerlinx Rover een cijns van 1000 franse kronen op driekoningen uit een tiend in Druenen; en uit een stenen huis en erf aan de Hogesteenweg, waarin nu Lambert Smedeken woont; en uit een hoeve in Maren (gepacht door Ghjsbert Janss.van Henxstem) en andere erven in Maren; en uit de hoeve "tguet ter Borch" in Dijnther (gepacht door Jan Rutghers);
en uit een hoeve"tguet ter Aa" (gepacht vander haghenHenrick Roelofvander Haghen) in Dijnther; en uit cijnzen en leveringen in Dijnther;en uit een tiend in Haren; en uit de hoeve "tguet ten Boghart" in Woensel; (gepacht door Roelof Vekeman); en uit 7 morgen land voor Vlijmen; en uit 4 morgen land in Gestel bij Heerlaer.
R1198 | 24.12.1427 | fol 13v

Hooge Steenweg
Goyart van Dommelen verhuurt voor vier jaar vanaf st. jan a.s. aan Dirck Dirx die Bever een huis en erf aan den Hoghen Steenwech (vroeger van Adolf Ghunter) om 32 arnoldusgulden, half op kerstmis en half op St. Jan.
R1199 | 20.01.1429 | fol 52

Hooge Steenweg
Henrick Steenwech, man van Margriet dochter wijlen Willem Bac doet t.b.v Mathijs Bac zoon wijlen Willem Bac afstand van een huis en erf - van wijlen Willem Bac - aan de Hogesteenweg tussen Claes die Hoesch en een straatje,
Margriet dochter wijlen Henrick van Broechoven doet t.b.v. Mathijs ook afstand daarvan. last: 25 kronen (heden door Mathijs beloofd aan Margriet)
R1200 | 21.06.1430 | fol 111v

Hooge Steenweg
Peter Leuniss van Erpe belooft aan een sekr. t.b.v. Jan die Wijnter, dienaar Jan Leuniss van Erpe, een cijns van 100 pond payment op 15 april uit 1/4 deel van een huis, erf en hof (vroeger van Willem Bacs) aan de Steenweg tussen Claes die Hoessche en een straat.
R1201 | 09.04.1431 | fol 76v

Hooge Steenweg
Lijsbeth en Posteluna, dochters van wijlen Roelof Beerwaut doen t.b.v. Henrick Beerwaut van een morgen land in den gemeijnte Vliedert; van een cijns van 5 pond payment uit het erf "den Marten" aan de Hoge Steenweg; en van een cijns van 15 pond payment die wijlen Aert Beerwaut verkregen had van wijlen Marten Beerwaut. Liesbeth en Posteluna hadden dat land en die cijnzen verkregen bij een erfdeling.
R1201 | 17.05.1431 | fol 94v

Hooge Steenweg
Wouter Henrix van Broechoven doet t.b.v. Mathijs Back afstand van en steen huis - van wijlen Wiillem Back - aan de Hoge Steenweg tussen een straatje naar de stoom en Claes die Hoesch van de Hoge Steenweg tot die stoom.
R1202 | 17.11.1431 | fol 172v

Hooge Steenweg
Jan Cornauwe bezat een huis en erf aan de markt aan den Hogen Steenwech tussen wijlen Willem van Dyechden en Jan Becker; zal ten deel vallen aan zijn zoon Jan Cornauwe.
R1202 | 15.12.1431 | fol 24

Hooge Steenweg
Gielis, zoon van Gielis die Cremer van Strathen, man van Margriet;
Gielis Janss. vander Audermolen, man van Liesbeth;
Franck Gijsbert Zoete van Delft, man van Aleyt;
hebben opgedragen aan Jan Cornauwe zoon wijlen Jan Cornauwe voorn. hun deel in een huis en erf, markt, aan den Hogensteenwech tussen wijlen Willem van Dyeghden en Jan Becker.
R1202 | 15.12.1431 | fol 181

Hooge Steenweg
Jan Cornauwe, zoon wijlen Jan Cornauwe verkoopt aan Gielis zoon van Gielis die Cremer van Strathen, zijn schoonbroer, een pacht van ιιn mud rog Bossche maat op Lichtmis uit een huis en erf aan de Hoghe Steenwech tussen wijlen Willen van Dieghden (nu: Otto van Deijl) en wijlen Jan Becker, van de Orthenstraat tot Jan Cornauwe; Oude last: 4 pond payment. Herman Venbosch, zoon wijlen Henrick Venbosch ziet af van vernadering.
R1202 | 20.12.1431 | fol 190v

Hooge Steenweg
Gerit Scilder maant wegens driejarige achterstalligheid een cijns van 10 pond payment, die wijlen Mr. Jacop van vroeger beurde, op Sint Jan uit een huis en erf (vroeger van Aert zoon van M. Wolphaert van Ghiessen) aanden Hogen Steenwech.
R1202 | 23.06.1432 | fol 374

Hooge Steenweg
Jan Cornauwe zoon wijlen Jan Cornauwe verkoopt aan Gielis van Strathen, zoon van Gielis die Cremer van Strathen een huis en erf aan die Hoge Steenwech tussen Otto van Deyl, kremer, en Henrick Voet, bakker, van de straat tot een stal van wijlen Jan Cornauwe staande dwars achter een plaatsje van huis; met de helft der zijmuren van dat huis. Lasten: een hertogcijns; en 5 pond en 7 schillingen; en een mud rog; en onderhoud der muren. Jan Henrix vanden Eijnde ziet af van vernadering.
R1202 | 09.07.1432 | fol 291

Hooge Steenweg
Goyart van Dommelen verhuurt voor twee jaar vanaf st jan l.l. aan Dirck de Bever zoon wijlen Dirck een huis en erf, aan de Hogesteenweg (vroeger van W.Adolf die Ghunter) (behalve een kamer) om 32 arnoldusgulden (gemunt voor 20 januari 1428), half st .jan en half op kerstmis
R1204 | 10.03.1434 | fol 179

Hooge Steenweg
Gielis, zoon van Gielis die remer van Strathen belloft aan Henrick Henrix Hovel en aan Heilwich, weduwe van Jan Losschart, een cijns van 20 schillingen op kerstmis uit huis en erf aan de Hogesteenweg tussen Otto van Deyl, kremer, en Henrick Voet. 1/3 van moet vererven volgens het testament van Heilwch en Jan Losschart. Henrick en Heilwich mogen niet meer dan deze cijns verhalen op dit huis. Dirck Losschart bezat een cijns van 20 schillingen uit dit huis.
R1204 | 16.08.1434 | fol 105

Hooge Steenweg
Jonker Jan Dicbier, heer van Megen en Mierle, geeft ten erfcijns aan Jan Goessens zoon wijlen Goessen Kaelstaf een huis en erf aan de Hoge Steenweg tussen Peter die Yoede en een stenen huis van jonker Jan Dicbier, van de markt tot een stenen huis van jonker Jan Dicbier, met recht in een stenen muur aan de kant van Peter die Yoede, om 5 pond oud geld op St. Jan (en de andere lasten : een oude grote als hertogcijns). Jan Goessens kan bouwen tegen de stenen muren bezijden en achter van 't stenen huis van jonker Jan en zijn gebouwen daaraan verankeren; hij kan aan 't eind naast de stenen muur van 't stenen huis van jonker Jan bouwen ter hoogte van een 'oversteek' van de goot, 't licht mag niet belemmerd worden in de vensters boven de goot. Elk van beiden moet zorgen voor de afvoer van 't regenwater. Henrick Dicbier ziet af van vernadering.
R1205 | 02.01.1435 | fol 80

Hooge Steenweg
Een stenen huis en een erf aan die Hogesteenweg tussen een straatje en Claes die Hoesch (nu: Roelof die Bever) van de straat tot de stroom.
R1205 | 19.02.1435 | fol 148v

Hooge Steenweg
Mathijs Back zoon wijlen Willem Back, verkoopt aan Thomas die bever, kremer, zoon wijlen Roelof een cijns van 16 rijnsgld.
R1205 | 19.02.1435 | fol 148v

Hooge Steenweg
Mathijs Back bezit een huis aan den Hogensteenwech. (bij pand van een pacht uit een huis bij Lombartsbrugge en uit een hoeve in Scijnle)
R1205 | 09.03.1435 | fol 283

Hooge Steenweg
Broeder Willem Herinc, zoon van Jan Herinc Willemen, kloosterling van Porta Celi, heeft opgedragen aan zijn vader, zijn deel in een huis en erf aan de Hoge Steenweg naast wijlen Henrick van Engelen, bakker, waarin zijn vader nu woont.
R1206 | 18.04.1436 | fol 76

Hooge Steenweg
Ghijsbert, zoon van Jan Herync, getrouwd met wijlen Luytgart Jan van Ghewanden, heeft opgedragen aan zijn vader Jan Herync, zijn deel, geλrfd van zijn moeder Luytgart, en te erven van zijn vader Jan, in een stenen huis en een erf, Orthenstraat aan den Hogen Steenwech tussen Willem Polstell en Henrick van Engelen
R1206 | 07.07.1436 | fol 195v

Hooge Steenweg
Henrick Steenwech, man van jonkvrouw Margriet dochter wijlen Willem Back, en Henrick van Baerle, man van jonkvrouw Margriet, dochter wijlen Henrick van Broechoven, hebben opgedragen aan Mathijs Bac hun deel in een stenen huis en erf "Kapenborch" bij de Hogesteenwech tussen Roelof die Bever en een straatje en van de straat tot die Aa
R1207 | 09.03.1437 | fol 63v

Hooge Steenweg
Leunis van Erpe zoon wijlen Leunis heeft opgedragen aan Mathijs Back zijn deel en recht in een stenen huis en een erf " Capenborch" (vroeger van Willem Bac) aan den Hogen(steen)wech tussen Roelof die Bever,kremer, en een straatje, van de straat tot de stoom
R1207 | 15.03.1437 | fol 67v

Hooge Steenweg
Peter van Erpe heeft opgedragen aan Mathijs Back zijn deel in een stenen huis "Kapenborch" aan den Hogesteenweg tussen Roelof die Bever en een straatje, van de straat tot de stroom
R1207 | 08.04.1437 | fol 74v

Hooge Steenweg
Willlem brant Rover, man van jonkvrouw Heilwich dochter wijlen Willlem Back heeft opgedragen aan Mathijs Back zijn deel in een stenen huis en een erf "Kapenborch" (van wijlen Willem Back vooorn) aan de Hogesteenegg tussen Roelof die Bever, kremer, en een straatje van de straat tot de stroom
R1208 | 02.11.1437 | fol 14

Hooge Steenweg
Dirk die Jongher zoon wijlen Jorden vanden Oetheren Jordenss bezit een stenen uis en erf aan de markt aan den Hoghen Steenwech tussen Symon de Cuper en jan die becker, van de straat tot de stroom
R1208 | 08.08.1438 | fol 290v

Hooge Steenweg
Aert Beerwout, man vn Heilwich dochter van Daniel Roesmont en Kathlijn Jan van Beirck, doet t.b.v. Gerit van Berirck en diens zoons Jan en Jacop afstand van een huis, erf en hof aan de Hoge Steenweg tussen Henrick van Beke, zoon van Henrick en Jan de Bruijn, van de markt tot de stoom
R1209 | 28.01.1439 | fol 36

Hooge Steenweg
Mathijs Back belloft aan een sekr. t.b.v. heer Claes vander Dussen en Jacop Monic een pacht van 100 mud rog Bossche maat op 7 juni uit een hoeve in Scijnle; en uit een huis en erf (van Mathijs) aan die Hoge Steenwech tussen Roelof die Bever en een straatje; en uit al zijn andere goederen; en 1000 rijnsgld. eens op 7 juni 1441
R1210 | 06.06.1440 | fol 334

Hooge Steenweg
Henrick Dicbier, heer van Mierle, bezat stenen huizen en kamers aan de Markt tussen erfgen. Henrick van Engelant en die Carstraet (Hoge Steenweg).
R1211 | 21.08.1441 | fol 94

Hooge Steenweg
Henrick van Baerle, zoon wijlen Jan van Baerle, belooft aan een secretgaris ten behoeve van Jan van Catwijc en Peter vanden Arennest een pacht van 32 mud rog Bossche maat op Sint Andries uit een huis, erf en hof aan den Hogen Steenwech tussen Aelbert Potter en Lijsbeth, weduwe van Henrick van Vuch(t); en uit al zijn andere goederen.
R1212 | 03.10.1441 | fol 79

Hooge Steenweg
Het klooster Porta Celi bij Den Bosch verkoopt aan Herman van Amerzoien een cijns van 4 pond payment op Sint Jan uit een huis en erf (vroeger van Jan Bathenborch, nu: Jan vanden Eijnde en Rover Vos) aenden Hogensteenwech op de hoek van 't straatje, dat loopt naar die Kerstraet, tussen dat straatje en de efgenamen van wijlen Aelbert die Yeger.
R1212 | 02.05.1442 | fol 168

Hooge Steenweg
Henrick Peter Oerleman, Aert Luijkens, schoenmaker, Gerit Vale die Haemeker en Henrick van Elmpt, visser, verklaren en beloven ten behoeve van de stad, dat een straat, aangelegd ongeveer in het midden van hun pas gekochte erven in de Orthenstraat tussen Corstiaen Keers en Gerit Vale en andere, ter ene en Jan Ketheler en Herman Hoefsleger en andere ter andere zijde van de Orthenstraat tot die Kerstraet altijd zal blijven dienen voor het algemeen gebruik en nut der stad.
R1212 | 27.08.1442 | fol 291

Hooge Steenweg
Jan Dirx van den Pasch, vatenamker, heeft opgedragen aan Gerit Jacop s Greven: de helft van een huis en erf bij de Markt aan den Hoge Steenweg tussen wijlen Herman de zwaardveger (later: Aelbert die Jegher) en Jan van de Pasch (nl. de helft aan de kant van Jan vanden Pasch, nu: Mr. Goyart Coninc, chirurgijn). Jan Meeus Roelof Happen, bakker, en Jan Dirc van den Pasch hadden dat huis en erf verkregen van Heilwich, weduwe van Mr. Jacop van Uden.
R1213 | 12.03.1443 | fol 191

Hooge Steenweg
Margriet, weduwe van Gielis van Straten geeft aan har zoon jan haar tocht in 1/3 deel in een huis en erf, aen den Hogensteenwech tussen Willem die Cuper en Henrich Voet
R1213 | 29.04.1443 | fol 84

Hooge Steenweg
Andries zoon wijlen Ghijsbert Vos ziet af van vernadering van een uis en erf Hoge Steenweg (dat Dirck Goyartss. van Lier verkregen had van Geertruyt dochter van wijlen Jan Andriess. vanden Noddenvelt, en Jan vanden Hout, schrijnwerker
R1213 | 02.08.1443 | fol 252

Hooge Steenweg
Jan Carnauwe wijlen Jan Carnauwe zoon wijlen Jan Carnauweheeft opgedragen aan Dirck Gieliss van Stratken kremer zijn deel in een huis en erf aan den Hogen Steenwech bij de Markt tussen Willem van Dijechden en Jan Becker
R1213 | 13.08.1443 | fol 128

Hooge Steenweg
Dirck van Straten zoon wijlen Gielis van Straten, kremer, verkoopt aan Wouter Herman Aert Engbrechts, vatenmaker,een huis en erf, Orthenstraat aenden Hogen Steenwech tussen Willem Janss. die Cuper en Henrick Voet, bakker, van de sraat tot Dirck van Woemel die Haemmeker. (Boudewjn zoon wijlen Wouter Aert Engbrechts bezit dit huis later)
R1214 | 04.11.1443 | fol 9

Hooge Steenweg
Jan Lu zoon wijlen Jan Stevens verkoopt aan Thomas die Bever, kremer, zoon wijlen Roelof, een cijns … uit een stenen huis en een eef aen den Hogensteenwech tussen Roelof die Bever en Aert Geritss die Hodemeker, van de sraat tot de soom; en uit de helft in een huis en erf aan de markt tussen Jan in Engelant en erfgen.Albert (?) die Yegher, van de markt tot Jan in Engelant
R1215 | 04.01.1445 | fol 28v

Hooge Steenweg
... huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen ... en Hinckaertstraetken ...
R1215 | 11.08.1445 | fol 223

Hooge Steenweg
... huis en erf in de Orthenstraat tussen Jan Keteler en Hynckartstraetken ...
R1217 | 04.01.1447 | fol 266

Hooge Steenweg
... straatje opengelegd op het erf van wijlen Philip Hinckart ...
R1218 | 16.01.1448 | fol 233

Hooge Steenweg
... huis, erf en hof aenden Hogen Stewich ...
R1221 | 03.04.1451 | fol 78v

Hooge Steenweg
... huis, erf en hof ... aan den Hogen Steewich ...
R1222 | 14.07.1452 | fol 326

Hooge Steenweg
... huis en erf geheten "Kakenborch" aan den Hogenstewich ...
R1229 | 19.06.1459 | fol 135v

Hooge Steenweg
... stenen huis en een erf ... aan de Markt aen den Hoghen Steenwech ...
R1235 | 02.01.1466 | fol 131v

Hooge Steenweg
... huis en erf aan de Hoge Steenweg tussen een straatje naar after die Tolbrugge en ...
R1237 | 16.08.1468 | fol 50v

Hooge Steenweg
... huis, erf en achterhuis genaamd "die Eyck" ... Hogensteenwech tussen ... van de straat achterwaarts met een stenen brug over die Dyeze; vijf kamers ... in een straatje dat van den Hogen Steenwech loopt naar Tolbrugge …
R1242 | 15.01.1473 | fol 133

Hooge Steenweg
... twee huizen, erven en hoven met achterhuizen en stenen bruggen Orthenstraat aenden Hogensteenwech ...
R1242 | 14.06.1473 | fol 195

Hooge Steenweg
... huis, erf en achterhuis bij de Markt aan de Hoge Steenweg ...
R1244 | 20.12.1474 | fol 142v

Hooge Steenweg
... twee huizen, erven en hoven en achterhuizen en stenen bruggen in de Orthenstraat aenden Hogensteenwech ...
R1249 | 01.03.1480 | fol 83v

Hooge Steenweg
... huis en erf en andere gebouwen "die Roze" tegenover de Vismarkt ...
R1250 | 04.01.1481 | fol 223v

Hooge Steenweg
... huis, erf en achterhuis aan den Hogensteenwech ... van de straat tot de Dieze ...
R1251 | 27.03.1482 | fol 372v

Hooge Steenweg
... huis, erf en hof "die Roze" tegenover de Visstraet aan den Hogen Steenwech ...
R1252 | 29.10.1482 | fol 180v

Hooge Steenweg
... huis, erf en achterhuis "den Hoozen" aan den Hogen Steenweg ...
R1252 | 13.02.1483 | fol 241v

Hooge Steenweg
... huis, erf en hof "die Rose" aan den Hogen Steenwech tegenover de Visstraat ...
R1252 | 20.03.1483 | fol 127

Hooge Steenweg
... de helft van een huis in de straat naar de Vismarkt aenden Hogensteenwech ...
R1252 | 21.04.1483 | fol 288v

Hooge Steenweg
... huis, erf, hof bij de Markt aan den Hogen Steenwech ...
R1252 | 27.06.1483 | fol 147

Hooge Steenweg
... de helft van een stenen huis en erf, Hoge Steenweg, tussen een straatje dat van de Hoge Steenweg loopt naar after die Tolbrugge ...
R1256 | 17.01.1487 | fol 184v

Hooge Steenweg
... huis en erf ... aan den Hogen Steenwech op de hoek van een straatje naar after die Tolbrugge ...
R1257 | 10.11.1487 | fol 202

Hooge Steenweg
... huis en erf ... aan den Hogen Steenwech tussen dat Neystraetken en ...
R1258 | 20.02.1489 | fol 193v

Hooge Steenweg
... helft van een stenen huis, erf en hof aan de Markt bij den Hoogen Steenwech ...
R1259 | 25.02.1490 | fol 118v

Hooge Steenweg
... huis, erf en hof, Orthenstraat aan den Hogensteenwech ...
R1260 | 28.03.1491 | fol 434

Hooge Steenweg
... huis ... aan den Hogen Stenwich ...
R1260 | 05.07.1491 | fol 510

Hooge Steenweg
... huis, erf en achterkamer aen den Hogenstewech ...
R1261 | 14.01.1492 | fol 539

Hooge Steenweg
... huis en erf aan den Hogen Steenwech bij de Vismarkt ...
R1263 | 08.11.1493 | fol 65v

Hooge Steenweg
... huis, erf en achterhuis met een gancksken bij de Markt aan den Hoogen Steewych ...
R1267 | 23.02.1499 | fol 145

Hooge Steenweg
... huis, erf, hof en achterhuis aan den Hoigen Steenwech ...
R1268 | 27.04.1500 | fol 277v

Hooge Steenweg
... huis, erf en een ledige plaetse en achterhuis aan den Hoogen Steenwych "in Sunt Marten" ...
R1268 | 12.08.1500 | fol 172

Huls
... huis aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 10

Huls
... twee kamers aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 26

Huls
... delen erven aldaar en buiten de muur ...
R1175 | 1368-1369 | fol 119

Huls
... erf "Leppers Erve" aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 202v

Huls
... huis aldaar ...
R1176 | 1376-1383 | fol 309v

Huls
... erf aldaar ...
R1176 | 1376-1383 | fol 348v

Huls
... stuk land aldaar ...
R1177 | 1382-1387 | fol 140

Huls
... stukje erf aldaar buiten de stadsmuur ...
R1177 | 1382-1387 | fol 223

Huls
... huis aldaar binnen de muur (en daarbuiten) ...
R1178 | 1387-1390 | fol 34

Huls
... erf in een steeg aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 32

Huls
... huis in de steeg van de Huls gaande naar die Meer ...
R1180 | 1393-1396 | fol 159

Huls
... huis aldaar naast de steeg naar de windmolen ...
R1180 | 1393-1396 | fol 559

Huls
... huis ... tegen de stadsmuur ...
R1181 | 1397-1399 | fol 1, 2v

Huls
... stenen huis aldaar ...
R1182 | 1400-1401 | fol 5

Huls
... huisplaats met opstallen aldaar op de hoek van een steeg ...
R1182 | 1400-1401 | fol 53

Huls
... cijns uit zijn huis aldaar op de hoek van een steeg naar de windmolen aldaar ...
R1183 | 1402-1403 | fol 97

Huls
... huis aldaar bij die Boertsche molen ...
R1185 | 1406-1407 | fol 55

Huls
... erf behorend bij een huis aan de Huls, maar gelegen in een steeg buiten de stadsmuur ...
R1185 | 1406-1407 | fol 82v

Huls
... huis aan de Huls ...
R1189 | 1414-1415 | fol 111

Huls
... huis bij Heyllukens brugghe ...
R1190 | 1416-1417 | fol 24v

Huls
... huis etc. buiten de stadsmuur ...
R1190 | 1416-1417 | fol 69v

Huls
... huis Prikershof (?) aldaar, bij die Boertsche straet ...
R1190 | 1416-1417 | fol 425

Huls
... huis aldaar bij Heylluykensbrugge ...
R1190 | 1416-1417 | fol 439v

Huls
... stuk erf tussen die Mortel en achter aan die Mortelgrave ...
R1192 | 23.12.1420 | fol 25v

Huls
... huis tussen ... en erf van de Sint Joriskapel ...
R1192 | 24.11.1421 | fol 302v

Huls
... tuin aldaar ... van de straat strekkend tot de Mortelgrave ...
R1192 | 02.05.1422 | fol 463v

Huls
... huis tussen ... en Adam van Mierdes gasthuis ...
R1192 | 22.08.1422 | fol 526

Huls
... twee huizen met erf in de Huls tussen een steeg gaande naar de stadsmuur en van de straat achterwaarts strekkend tot het water "die Meer " ...
R1194 | 15.10.1423 | fol 240

Huls
... erf ... aan de Huls ...
R1194 | 15.11.1423 | fol 13

Huls
... erf ... met een einde strekkende tot die Mortelgrave ...
R1194 | 17.01.1424 | fol 58v

Huls
... huis met erf bij Heyllukens brugge ...
R1194 | 28.04.1424 | fol 291v

Huls
... huis aan de Huls tegenover de Sint Joriskapel ...
R1195 | 03.10.1424 | fol 58

Huls
... huis met tuin tussen de Huls en de Buerde gelegen en strekkend van de straat tot buiten de stadsmuur tot het water die Meer ...
R1195 | 13.12.1424 | fol 29v

Huls
... huis met erf in de Huls ...
R1195 | 31.03.1425 | fol 94

Huls
... huis en erf aan de Huls ... strekkend van de straat tot het water ...
R1196 | 31.01.1427 | fol 95v

Huls
... huis, erf en tuin ... ter plaatse Huls ...
R1196 | 26.04.1427 | fol 65v

Hulstraat (Sint Jorisstraat)
... huis, erf en hof aan die Hulsstraet ...
R1198 | 14.01.1428 | fol 167

Hulstraat (Sint Jorisstraat)
... twee kamers in die Hulstraet ...
R1199 | 01.05.1429 | fol 62v

Hulstraat (Sint Jorisstraat)
... huis en erf bij die Hulsbrugge ...
R1200 | 16.01.1430 | fol 38v

Hulstraat (Sint Jorisstraat)
... hofstad in de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar de straat "Huls" bij Heilluykensbrugge …
R1201 | 16.05.1431 | fol 94v

Hulstraat (Sint Jorisstraat)
... huis, erf en hof in die Hulsstraet ...
R1201 | 25.08.1431 | fol 137v

Hulstraat (Sint Jorisstraat)
... huis en erf bij die Hulsbrugge ...
R1202 | 19.02.1432 | fol 218v

Hulstraat (Sint Jorisstraat)
... hofstad van twee kamers in die Hoelstraet ...
R1241 | 17.07.1472 | fol 369

K
Karrenstraat
... huis aldaar in de straat tussen de Vismarkt en de Minderbroeders ...
R1175 | 1368-1369 | fol 143

Karrenstraat
... huis aldaar ...
R1176 | 1376-1383 | fol 89v

Karrenstraat
... huis in de straat tussen de Korenmarkt en de Vismarkt ...
R1177 | 1382-1387 | fol 225v

Karrenstraat
... huis in de straat van de Vismarkt naar de Schrijnmakerstraat ...
R1178 | 1387-1390 | fol 110

Karrenstraat
... huis aldaar in de straat gaande naar de Minderbroeders ...
R1178 | 1387-1390 | fol 248

Karrenstraat
... huis in de straat gaande van de Vismarkt naar de put en de hof van de Minderbroeders ...
R1178 | 1387-1390 | fol 337

Karrenstraat
... huis in de straat van de Vismarkt naar de Schrijnmakerstraat ...
R1180 | 1393-1396 | fol 50

Karrenstraat
... kamer in de straat van de Minderbroederhof naar de Vismarkt ...
R1180 | 1393-1396 | fol 547

Karrenstraat
... huis in de straat van de Vismarkt naar de Scrijnmakerstraat ...
R1180 | 1393-1396 | fol 698

Karrenstraat
... huis in de straat van de Korenmarkt naar de Vismarkt ...
R1180 | 1393-1396 | fol 705

Karrenstraat
... helft van een stenen gevel ... in de straat gaande van de Korenmarkt naar de Vismarkt …
R1181 | 1397-1399 | fol 11

Karrenstraat
... huis in de straat van de Vismarkt naar de tuin van de Minderbroeders ...
R1181 | 1397-1399 | fol 113v

Karrenstraat
... huis in de straat van de Screynmakerstraet naar de Vismarkt ...
R1181 | 1397-1399 | fol 228v

Karrenstraat
... huis in de straat naar de Vismarkt ...
R1181 | 1397-1399 | fol 228v

Karrenstraat
... huis in de straat tussen de Vismarkt en de Schrijnmakerstraat ...
R1183 | 1402-1403 | fol 326

Karrenstraat
... huis in de straat van de Vismarkt gaande naar het Minderbroederklooster ...
R1185 | 1406-1407 | fol 14

Karrenstraat
... huis in de steeg van de Korenmarkt naar de Minderbroeders ...
R1185 | 1406-1407 | fol 196v

Karrenstraat
... huis in de straat van de Korenbrug naar de Vismarkt ...
R1187 | 1410-1411 | fol 37

Karrenstraat
... huis in de straat tussen Korenmarkt en Vismarkt ...
R1188 | 1412-1413 | fol 388

Karrenstraat
... straat gaande naar de Vismarkt ...
R1190 | 1416-1417 | fol 20

Karrenstraat
... huis in de straat gaande van de Vismarkt naar de Schrijnwerkersstraat ...
R1191 | 1418-1419 | fol 152v

Karrenstraat
... huis in de straat gaande van de Vismarkt naar de Schrijnmakerstraat ...
R1193 | 01.06.1423 | fol 384v

Karrenstraat
... huis met erf en tuin in die Kerstraet tussen Coel Screynmeker en ...
R1194 | 1423-1424 | fol 111v

Karrenstraat
... huis achter het Minderbroederklooster bij 's Absbruggen tussen ... van de oude muur tot die Kerstraet ...
R1195 | 01.08.1425 | fol 254v

Karrenstraat
... huis en erf in die Kerstraet ...
R1197 | 18.02.1426 | fol 28v

Karrenstraat
... huis, erf en hof in de Schrijnwerkersstraat ...
R1197 | 17.04.1426 | fol 136v

Karrenstraat
... huis met erf in de Kerstraat ...
R1196 | 31.07.1427 | fol 157v

Karrenstraat
... huis in die Kerstraet ...
R1198 | 30.01.1428 | fol 171v

Karrenstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Minderbroedershof ...
R1198 | 03.02.1428 | fol 27

Karrenstraat
... stenen huis, erf en hof in die Kerstraet ...
R1198 | 08.04.1428 | fol 196

Karrenstraat
... huis en erf in een klein straatje dat loopt langs het Minderbroederskerkhof ...
R1198 | 12.04.1428 | fol 199v

Karrenstraat
... huis en erf ... in de Schrijnwerkersstraat ...
R1198 | 17.06.1428 | fol 84

Karrenstraat
... erf met gebouwen in de Schrijnwerkersstraat anders genaamd Kerstraet ...
R1199 | 24.12.1428 | fol 272

Karrenstraat
... erf met gebouwen Schrijnwerkersstraat (anders genaamd die Kerstraet) ...
R1199 | 04.06.1429 | fol 338

Karrenstraat
... kamer daarbij in die Karstraet tussen ... en de Minderbroeders ...
R1201 | 29.03.1431 | fol 215

Karrenstraat
... stukje land in de Schrijnwerkersstraat ...
R1202 | 01.07.1432 | fol 284v

Karrenstraat
... huis en erf in die Kerstraet ...
R1202 | 09.07.1432 | fol 291

Karrenstraat
... huis en erf in de Schrijnwerkersstraat die van de Markt loopt naar de Vismarkt ...
R1203 | 17.12.1432 | fol 135v

Karrenstraat
... huis en erf in dat Kerstraetken ...
R1203 | 29.05.1433 | fol 199v

Karrenstraat
... straat die van de boomgaard der Minderbroeders loopt naar de Vismarkt ...
R1205 | 11.03.1435 | fol 50v

Karrenstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Schrijnwerkersstraat ...
R1208 | 08.05.1438 | fol 94v

Karrenstraat
... huis en erf op de hoek van een straatje dat van de die Screynmekersstraet loopt in de richting van de Korenbrug ...
R1210 | 09.07.1440 | fol 93

Karrenstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar de hof der Minderbroeders ...
R1211 | 06.09.1441 | fol 97v

Karrenstraat
... straat die van de Markt loopt naar de Schrijnwerkersstraat ...
R1214 | 18.02.1444 | fol 54v

Karrenstraat
... huis en erf in de straat die van Screynmekersstraet loopt naar de Korenbrug ...
R1218 | 24.02.1448 | fol 100v

Karrenstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar Schrijnmakersstraat ...
R1219 | 19.03.1449 | fol 48v

Karrenstraat
... huis of herberg "in die Clock" in die Karstraet ...
R1229 | 18.01.1459 | fol 54v

Karrenstraat
... huis en erf Screynmekerstraet aan de kant van de Vismarkt ...
R1231 | 22.05.1461 | fol 292v

Karrenstraat
... huis, erf in de Schrijnwerkersstraat ...
R1233 | 23.02.1464 | fol 163

Karrenstraat
... huis en erf in die Karstraet tegenover de poort van de Minderbroeders ...
R1234 | 16.02.1465 | fol 44

Karrenstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Schrijnwerkersstraat ...
R1236 | 20.03.1467 | fol 193

Karrenstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Schrijnwerkersstraat ...
R1242 | 28.01.1473 | fol 142v

Karrenstraat
... huis en erf in een straatje dat van de Vismarkt loopt naar het Minderbroedersklooster ...
R1242 | 23.04.1473 | fol 55

Karrenstraat
... huis en erf ... Schrijnwerkersstraat ... huis en erf in een straatje dat van de Screynmakersstraat loopt naar de Korenbrug ...
R1243 | 16.06.1474 | fol 142

Karrenstraat
... huis en erf in die Karstraet ...
R1244 | 20.12.1474 | fol 142v

Karrenstraat
... huis en erf in die Ker-straet ...
R1244 | 04.02.1475 | fol 164v

Karrenstraat
... huis en erf ... in het straatje dat van de Schrijnwerkersstraat loopt naar de Korenbrug vlak bij de oude stadsmuur ...
R1248 | 28.09.1479 | fol 94v

Karrenstraat
... huise en erf bij de Lombardenbrug ...
R1253 | 28.06.1484 | fol 306

Karrenstraat
... huis, erf en hof bij die Lombartsbrugge ...
R1254 | 20.10.1484 | fol 18v

Karrenstraat
... huis en erf in de Schrijnwerkersstraat ...
R1255 | 04.01.1486 | fol 72

Karrenstraat
... huis en enige kamers daarbij in die Kaerstraet tussen Peter die Joede en Minderbroederserf ...
R1257 | 30.01.1488 | fol 148

Karrenstraat
... huis en erf op de van dat Neystraetken aan de kant van die Karstraet ...
R1257 | 26.08.1488 | fol 175

Karrenstraat
... een hoekhuis en erf in die Karstraet tussen dat Neystraetken ...
R1258 | 09.12.1488 | fol 138v

Karrenstraat
... huis en erf "die Clock" in die Karstraet ...
R1260 | 05.07.1491 | fol 376v

Karrenstraat
... huis en erf ... in die Karrestraet ...
R1261 | 20.12.1491 | fol 137v

Karrenstraat
... huis en erf in die Ker-straet "in den Eenhoren"
R1262 | 26.02.1493 | fol 28v

Karrenstraat
... huis en erf in die Karrestraet ...
R1262 | 15.05.1493 | fol 201

Karrenstraat
... put bij die Carstraet ...
R1264 | 28.07.1495 | fol 179

Karrenstraat
... hofstad of leeg erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Schrijnwerkersstraat ... van die Karstraet tot een andere straat die van de Vismarkt loopt naar de Postelstraet ...
R1265 | 17.06.1497 | fol 473v

Karrenstraat
... huis, erf, hof en achterhuis in die Kaerstraet ...
R1266 | 13.02.1498 | fol 295

Karrenstraat
... zekere kamers in die Karstraet ende Naestraetken ... (Neistraatje of Tweede Korenstraatje?)
R1269 | 01.04.1501 | fol 145

Keizerstraat
... Jacob Jan Wrede had de woning van zijn vader (in de Keizerstraat bij Koningsbrugge) tegenover de woning van wijlen Jan van Steensel, wapenkoning, verhuurd aan Philip Asinarius c.s., Lombarden ...
R1175 | 1368-1369 | fol 131v

Keizerstraat
... huis aldaar in de straat tussen de Conincsbrugge en de Huls ...
R1177 | 1382-1387 | fol 31v

Keizerstraat
... erf aldaar ...
R1178 | 1387-1390 | fol 249

Keizerstraat
... erven aldaar tussen Conincsbrug en de Huls ...
R1180 | 1393-1396 | fol 484

Keizerstraat
... huis in de straat gaande van die Aude Huls naar de woning van de Vrouwe van de Lake ...
R1181 | 1397-1399 | fol 55

Keizerstraat
... huis tegenover de Lombarden in de straat van 's Conincsbrug naar de Huls ...
R1181 | 1397-1399 | fol 110

Keizerstraat
... huisplaats aldaar ...
R1182 | 1400-1401 | fol 4v

Keizerstraat
... huis in de straat gaande van de Coninckupersbrugghe naar de Sint Joriskapel ...
R1191 | 1418-1419 | fol 165

Keizerstraat
... huisplaats bij Conincsbrugge ...
R1191 | 1418-1419 | fol 445v

Keizerstraat
... huis, erf en hele erfenis aan een straatje dat van het midden van die Colperstraet loopt naar de mansio van de Vrouwe van Lake ...
R1197 | 04.07.1426 | fol 114v

Keizerstraat
... huis, erf en heel de erfenis ... van de straat die van het midden van die Colperstraet loopt naar de Audehuls ...
R1198 | 24.03.1428 | fol 194

Keizerstraat
... huis, erf en hof bij de Lombardenbrug ...
R1201 | 10.01.1431 | fol 33v

Keizerstraat
Agnes, weduwe van Heymerich Groy, heeft opgedragen aan Gerit, zoon van wijlen Henrick van Zoevenberghen, een mansio, voor- en achter, groot en klein ... een erf en een hof in de straat die van Loefsbrugge loopt naar die Huls ...
R1201 | 11.09.1431 | fol 284

Keizerstraat
... huis en erf in de straat die van de woning van wijlen Wouter van Oirle loopt naar de Conincs Cupersbrugge …
R1202 | 26.01.1432 | fol 45v

Keizerstraat
... huis en erf bij Coninxbrugge ...
R1202 | 03.06.1432 | fol 112v

Keizerstraat
... voorhuis en een hof bij der Lombartsbrugge ...
R1203 | 26.11.1432 | fol 16

Keizerstraat
... erf tegenover Heymerick Groy bij de Lombardenbrug aan de stroom ...
R1203 | 27.05.1433 | fol 197v

Keizerstraat
... huis en erf in een straatje dat van Huls loopt naar een brug naast huis en erf van Jan van Steensel, wapenkoning ...
R1203 | 08.08.1433 | fol 104

Keizerstraat
... huis en erf in de straat die van Conincsbrugge loopt naar Loefsbrugge op de hoek van die straat ...
R1204 | 08.05.1434 | fol 77

Keizerstraat
... huis en erf in de straat die van Lombartsbrugge loopt naar Loefsbrugge ...
R1205 | 18.02.1435 | fol 43

Keizerstraat
... stukje erf genomen voor een weg uit een erf van Mathijs bij de Lombardenbrug tussen de stroom ter ene en het kerkhof van de Sint Joriskapel ... ter andere zijde, van de straat tot de stroom ...
R1208 | 02.11.1437 | fol 14

Keizerstraat
... mansio, voor en achter, groot en klein, erf en hof in de straat die van Loefsbrugge loopt naar die Huls ...
R1208 | 30.05.1438 | fol 406

Keizerstraat
... huis, erf en hele erfenis aan het straatje, dat van het midden van die Colperstraet loopt naar de mansio van de Vrouwe van Lake ...
R1209 | 21.03.1439 | fol 64v

Keizerstraat
... huis en erf bij Lombartsbrugge ...
R1210 | 12.02.1440 | fol 160

Keizerstraat
... erf en hof in de straat die van Loefsbrugge loopt naar die Huls ...
R1210 | 23.02.1440 | fol 41

Keizerstraat
... huis en hof over de Lombardenbrug tegenover het woonhuis der Lombarden ...
R1210 | 01.04.1440 | fol 190

Keizerstraat
... huis, erf en hof bij Coninxbrugge tussen wijlen Aert Vos van Uden en een weg die van de straat loopt naar die Mortel ...
R1212 | 15.12.1441 | fol 17

Keizerstraat
... huis, erf en hof bij de Lombardenbrug tussen erf van de Sint Joriskapel en Willem Brant Rover ter enen en de stroom ...
R1212 | 02.05.1442 | fol 168

Keizerstraat
... erf met gebouwen in de straat die van de woning van wijlen Wouter van Oerle loopt naar Conynx Cupers brugge ...
R1213 | 11.07.1443 | fol 237

Keizerstraat
... huis en erf in een straatje dat van Huls loopt naar de brug naast huis en erf van Jan van Steensel, wapenkoning ...
R1214 | 30.09.1444 | fol 212

Keizerstraat
... huis en erf ... in de straat die van de Zijle loopt naar des Conincsbrugge ...
R1218 | 30.07.1448 | fol 182

Keizerstraat
... huis, erf en hof in de straat die van de Lombardenbrug loopt naar Sint Joriskapel ...
R1220 | 13.01.1450 | fol 182v

Keizerstraat
... erf in de straat die van de woning van Wouter van Oirle loopt naar Coninc cupersbrugge ...
R1226 | 27.04.1456 | fol 513

Keizerstraat
... kamer en hof bij Conincxbrugge ...
R1228 | 21.06.1458 | fol 310

Keizerstraat
... huizen, erven en hoven over Lombardenbrug ...
R1230 | 09.06.1460 | fol 319

Keizerstraat
... mansio zowel voor- en achter, zowel groot en klein (van wijlen Herman Groy) en een erf en hof in de straat die van Loefsbrugge loopt naar die Huls tussen de stroom ... met de gebouwen op het erf voornoemd met de halve gracht aan de zijkant aan de kant van Marie van den Doren met de hele gracht van de hof aan de achterkant aan de kant van de Weverplaets (goed was door verkoper verkregen van Gerit Henrix van Zovenberghen) ...
R1231 | 07.01.1461 | fol 38v

Keizerstraat
... erven ... bij Sint Joriskapel ...
R1232 | 01.10.1462 | fol 252

Keizerstraat
... huis, erf en hof in de straat die van Lombardenbrug loopt naar Sint Joriskapel ...
R1232 | 08.08.1463 | fol 399

Keizerstraat
... huis, erf en hof bij Sint Joriskapel ...
R1237 | 28.09.1468 | fol 108v

Keizerstraat
... woonhuis tussen de Lombardenbrug en Sint Joriskapel ...
R1240 | 07.01.1471 | fol 61

Keizerstraat
... hofstad met muren en fundamenten in de straat die van Sint Jorisstraat loopt naar de Lombardenbrug ...
R1240 | 27.09.1471 | fol 308

Keizerstraat
... huis, huizen, erven, hoven, stallen (waarin Gossen Heym gewoond had) in de straat die van de Verwersstraat loopt naar Sint Jorisstraat over die Lombardsbrugge ...
R1242 | 03.08.1473 | fol 86

Keizerstraat
... huis, erf en hof bij die Lombartsbrugge tussen die Dyese en Sint Joriskapel ...
R1245 | 24.02.1476 | fol 219v

Keizerstraat
... voor- en achterwoning ... en een erf en een hof in de straat die van Loeffsbrugge loopt naar die Huls ...
R1248 | 05.01.1479 | fol 62v

Keizerstraat
... huis, erf en hof tegenover het Lombardenhuis ...
R1253 | 05.03.1484 | fol 54v

Keizerstraat
... huis, erf, achterhuizen en hof ongeveer tegenover Sint Joriskapel ...
R1254 | 22.10.1484 | fol 150v

Keizerstraat
... huis, erf en hof "der Lombarthuys" bij der Lombartsbruggen ...
R1262 | 05.03.1493 | fol 32v

Keizerstraat
... huis, erf en hof genaamd die husinge van der Lombarden achter Sint Joriskapel en die Diese ...
R1265 | 25.10.1496 | fol 388v

Keizerstraat
... huizen, erven, hoven en andere gebouwen ... bij Lombardenbrug tussen een straat en Sint Joriskapel ter ene en de erfgenamen Jan van Maren ter andere zijde van de Dieze tot Sunte Jorisstraet ...
R1265 | 12.12.1496 | fol 402v

Kerkstraat
... huis aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 4

Kerkstraat
... huis aldaar op de hoek ...
R1175 | 1368-1369 | fol 172v

Kerkstraat
... Jan Jan Berwout (een huis aldaar) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 180

Kerkstraat
... huis aldaar ...
R1176 | 1376-1383 | fol 85

Kerkstraat
... huis aldaar ...
R1177 | 1382-1387 | fol 257

Kerkstraat
... stenen huis aldaar ...
R1178 | 1387-1390 | fol 140v

Kerkstraat
... herbouw van een stenen muur ...
R1178 | 1387-1390 | fol 179

Kerkstraat
... huis aldaar ...
R1180 | 1393-1396 | fol 134

Kerkstraat
... huis aldaar naast de oude stadsmuur ...
R1180 | 1393-1396 | fol 520

Kerkstraat
... huis aldaar ...
R1181 | 1397-1399 | fol 39

Kerkstraat
... huis en erf aldaar ...
R1182 | 1400-1401 | fol 82

Kerkstraat
... huis en erf aldaar ... met deel van het achterhuis in de Hinthamerstraat ...
R1182 | 1400-1401 | fol 224v

Kerkstraat
... huis en erf ... in de straat van de Markt naar de Kerkstraat gaande ...
R1182 | 1400-1401 | fol 254v

Kerkstraat
... stenen huis met erf en houten huis aldaar en ιιn vierde kamer in de Krullenstraat (?) en een huis op de hoek van de Markt / Kerkstraat ...
R1183 | 1402-1403 | fol 25v

Kerkstraat
... erf in de Peperstraat en Kerkstraat tussen en achter hun huizen ...
R1183 | 1402-1403 | fol 342v

Kerkstraat
... huis aldaar met een steeg naar de Hinthamerstraat (daarnaast gelegen) ...
R1184 | 1404-1405 | fol 309v

Kerkstraat
... huis ... in de Kerkstraat ...
R1185 | 1406-1407 | fol 108

Kerkstraat
... stenen huizen in de Kerkstraat ...
R1189 | 1414-1415 | fol 96

Kerkstraat
... stenen huis aldaar ...
R1189 | 1414-1415 | fol 130

Kerkstraat
... huis ... in de Kerkstraat ...
R1189 | 1414-1415 | fol 161v

Kerkstraat
... huis etc. gelegen (die helft) naast wijlen Henrick Berwout ...
R1190 | 1416-1417 | fol 2

Kerkstraat
... huis bij de Kerkstraat in Lieskensstraat van Hoesden ...
R1191 | 1418-1419 | fol 433

Kerkstraat
... huis in de straat van de Markt naar de Kerkstraat ...
R1191 | 1418-1419 | fol 436v

Kerkstraat
... kamer aldaar van de Lollarden ...
R1191 | 1418-1419 | fol 440v

Kerkstraat
... huis tussen de oude stadsmuur en ...
R1192 | 11.10.1421 | fol 374v

Kerkstraat
... stenen huis etc. met een aangelegen stenen kamer tussen het erf van het Groot Ziekengasthuis en Lambert des Harnasmeker met een stuk stadsmuur ...
R1192 | 16.02.1422 | fol 421

Kerkstraat
... huis bij het Klein Begijnhof ...
R1192 | 28.03.1422 | fol 475v

Kerkstraat
... huis met erf ... en het aangelegen erf huis aan de kant van de Sint Janskerk ...
R1193 | 30.03.1422 | fol 82v

Kerkstraat
... huis met erf naast de oude stadsmuur tussen Lystelt van Hynen en die muur ...
R1194 | 21.01.1424 | fol 37v, 38

Kerkstraat
... erf met gebouwen in de Kerkstraat op de hoek van een steeg (Crullenstraetken) tussen wijlen Henrick Hadewigen, bontwerker en de steeg en strekkend van de Kerkstraat tot Gijsbert van Welle ...
R1195 | 14.10.1424 | fol 22v

Kerkstraat
... huis met erf en en tuin in de Kerkstraat ...
R1195 | 24.11.1424 | fol 67v

Kerkstraat
... huis met erf gelegen tussen de straat gaande naar de Verwersput en Wynric Roempot ...
R1195 | 10.02.1425 | fol 178

Kerkstraat
... twee stenen huizen aan de Markt en een stenen huis in de Kerkstraat ...
R1195 | 01.03.1425 | fol 156

Kerkstraat
... huis en erf in de Kerkstraat tussen de oude muur van de stad en erf van Mathijs Cleynael dat wil zeggen dat deel aan de kant van de oude muur tot een leeg erf van Gerrit Wisselaer ...
R1197 | 26.11.1425 | fol 218v

Kerkstraat
… huis aan de Markt en ... huis met erf en stal in de Kerkstraat …
R1193 | 26.01.1426 | fol 298

Kerkstraat
... huis met erf en aangelag in den Bosch in de Kerkstraat ...
R1196 | 15.04.1426 | fol 64

Kerkstraat
... huis in de Kerkstraat ...
R1197 | 20.06.1426 | fol 265

Kerkstraat
... huis in de Kerkstraat, namelijk die helft naast de oude stadsmuur van de straat strekkend tot een leeg erf ...
R1197 | 25.04.1427 | fol 347v

Kerkstraat
... erf in de Kerkstraat ... met het achterste gedeelte strekkend tot die Gorterstraet ...
R1196 | 17.05.1427 | fol 129v

Kerkstraat
... huis met erf in de Kerkstraat ... en een pad of gang vlak naast dit huis aan de kant van de Sint Jan ...
R1196 | 21.07.1427 | fol 154

Kerkstraat
... twee huizen met erven aan de Kerkstraat ...
R1196 | 23.09.1427 | fol 163

Kerkstraat
... hofstad en een hof ... in de Kerkstraat ...
R1198 | 02.01.1428 | fol 15v

Kerkstraat
... grond, Kerkstraat ... tussen Gasthuysstraetken en …
R1198 | 17.07.1428 | fol 231v

Kerkstraat
... stenen huis en een erf, Kerkstraat, tussen het straatje "Lyskens straet van Huesden" en ... van de Kerkstraat tot ...
R1198 | 07.09.1428 | fol 102v

Kerkstraat
... erf ... in de Kerkstraat, strekkende met een eind aan die Gorterstraet ...
R1202 | 16.10.1431 | fol 4

Kerkstraat
... erf met gebouwen in de Kerkstraat op de hoek van Krullenstraetken ...
R1203 | 17.02.1433 | fol 157

Kerkstraat
... huis en erf, en twee kamers daarbij, Kerkstraat op de hoek van een straatje dat van de Kerkstraat loopt naar Colperstraat ...
R1203 | 03.03.1433 | fol 162

Kerkstraat
... stenen huis en stenen kamer en erven in de Kerkstraat tussen een erf van het Groot Ziekengasthuis (bij Gevangenpoort) ...
R1204 | 14.10.1433 | fol 3v

Kerkstraat
... huis en erf in de Kerkstraat tegenover de muur van het Groot Ziekengasthuis ...
R1207 | 12.01.1437 | fol 148

Kerkstraat
... twee huizen in de Kerkstraat tussen ... en erf "die Scole" van het kapittel ...
R1210 | 21.01.1440 | fol 144

Kerkstraat
... huis en erf en twee kamers daarbij Kerkstraat tussen ... en dat Krullenstraetken ...
R1211 | 17.02.1441 | fol 161

Kerkstraat
... huis en erf, Kerkstraat, op de hoek van Crullenstraetken ...
R1212 | 15.03.1442 | fol 41

Kerkstraat
... huis en erf in de Kerkstraat op de hoek tussen ... en een straatje langs Sint Janskerkhof naar de Hinthamerstraat ...
R1213 | 23.03.1443 | fol 70v

Kerkstraat
... stenen huis en een erf in de Kerkstraat tussen die Putstraet en ...
R1213 | 17.06.1443 | fol 107

Kerkstraat
... ιιn van twee huizen dat staat aan de kant van Sint Janskerk in de Kerkstraat …
R1213 | 21.08.1443 | fol 131

Kerkstraat
... twee kamers in die Kercstraet ...
R1218 | 28.08.1448 | fol 295

Kerkstraat
... erf ... in de Kerkstraat bij de poort in de stadsmuur ...
R1219 | 26.02.1449 | fol 167v

Kerkstraat
... huis in de Kerkstraat en het stenen huis in Han Kayen straetken ...
R1221 | 08.01.1451 | fol 33

Kerkstraat
... twee huizen en erven, Kerkstraat tussen een erf van het Groot Ziekengasthuis en ...
R1221 | 20.01.1451 | fol 41v

Kerkstraat
... stenen huis, een erf, een stenen kamer, tussen ... en een straatje dat van de Kerkstraat loopt naar die Putstraet ...
R1221 | 04.05.1451 | fol 88v

Kerkstraat
... huis en erf in de Kerkstraat tussen ... en die Duvelstraet ...
R1223 | 14.08.1453 | fol 348

Kerkstraat
... huis, erf en kamer daarbij, Kerkstraat, op de hoek aldaar tussen ... en die Torenstraet ...
R1224 | 27.06.1454 | fol 281

Kerkstraat
... huis, erf en aangelegen leeg erf, Kerkstraat op de hoek tussen ... en die Peperstraet ...
R1226 | 21.11.1455 | fol 18v

Kerkstraat
... huis en erf, Kerkstraat, tussen een straatje naar de Verwersput ...
R1226 | 20.01.1456 | fol 249v

Kerkstraat
... stenen huis en een erf in de Kerkstraat op de hoek tussen die Putstraet en ...
R1226 | 03.04.1456 | fol 502

Kerkstraat
... huis, erf en hof, Kerkstraat, tussen een school en ...
R1226 | 17.07.1456 | fol 137

Kerkstraat
... stenen huis, een erf en een stenen kamer en achterhuis, Kerkstraat, tussen ... en een straatje dat van de Kerkstraat loopt naar die Putstraet ...
R1227 | 06.08.1457 | fol 453v

Kerkstraat
... huis en erf ... in de Kerkstraat bij Sint Janskerkhof ...
R1229 | 16.04.1459 | fol 216

Kerkstraat
... huis en erf en twee kamers in de Kerkstraat op de hoek van het Crullenstraetken tussen het Crullenstraetken en ... van de Kerkstraat tot ...
R1230 | 17.06.1460 | fol 321

Kerkstraat
... huis en erf met een stuk leeg erf daarachter in dat Cort Kerkckstraetken ...
R1231 | 23.02.1461 | fol 265

Kerkstraat
... huis ... in die Cortkercstraet ...
R1232 | 26.08.1462 | fol 83v

Kerkstraat
... huis en erf in die Kercstraet ...
R1235 | 05.07.1466 | fol 71

Kerkstraat
... huizen en erven in dat Cortkercstraetken ...
R1236 | 15.06.1467 | fol 291

Kerkstraat
... huis, erf en hof, Kerkstraat, tussen ... van de straat tot de Hinthamerstraat ...
R1239 | 27.10.1469 | fol 10

Kerkstraat
... huis, erf en een kamer daarbij, Kerkstraat, op de hoek tussen ... en die Thorenstraet ...
R1239 | 22.12.1469 | fol 29

Kerkstraat
... Kerkstraat tussen ... en dat Gasthuysstraetken, van de Kerkstraat tot een erf van het oud gasthuis ...
R1239 | 16.07.1470 | fol 393v

Kerkstraat
... huis en erf, Kerkstraat, op de hoek tussen Peperstraet en ... (nl. uit het deel aan de kant van Sint Janskerkhof tussen Peperstraet en ...)
R1240 | 26.07.1471 | fol 154v

Kerkstraat
... huizen, erven en lege erven ... bij die Kerkstraat tussen die Gasthuysstraet en ... van de Kerkstraat tot een erf van het Groot Ziekengasthuis ...
R1242 | 11.12.1472 | fol 120

Kerkstraat
... huis en erf Kerkstraat op de hoek tussen ... en een straatje (van de Kerkstraat lopend langs Sint Janskerkhof naar de Hinthamerstraat) ...
R1247 | 25.10.1477 | fol 212v

Kerkstraat
... huis en erf ... in dat Cleyn Kerckstraetken ...
R1254 | 17.11.1484 | fol 162

Kerkstraat
... stenen huis, Kerkstraat, op de hoek van een straatje dat van de Kerkstraat loopt naar Colperstraet ...
R1256 | 07.12.1486 | fol 429

Kerkstraat
... huis en erf met een kamer op de hoek tussen ... en die Torenstraet ...
R1256 | 06.05.1487 | fol 290v

Kerkstraat
... steenen middelmueren tussen ... in die Kerckstraet tegen dat Gasthuysstraetken oever ...
R1257 | 14.04.1488 | fol 309

Kerkstraat
... drie kamers bij de Kerkstraat tegenover de school in een straatje dat aan de voorkant loopt naar de Kerkstraat ...
R1258 | 27.01.1489 | fol 173

Kerkstraat
... kamer bij de Kerkstraat tegenover de school in een straatje dat achter naar de Kerkstraat loopt ...
R1262 | 17.10.1492 | fol 1v

Kerkstraat
... huis en erf en drie kamers daarachter en een leeg plaatsje ... Kerkstraat op de hoek van die Oude Gasthuysstraet van die Kercstraet tot een erf van het Groot Ziekengasthuis ...
R1264 | 24.03.1495 | fol 217v

Kerkstraat
... huis en erf in die Cleyn Kerckstraet ...
R1264 | 15.07.1495 | fol 56

Kerkstraat
... drie kamers, Kerkstraat tegenover de school in een straatje dat daarachter loopt ...
R1267 | 10.01.1499 | fol 106v

Kerkstraat
... huis, erf en achterhuis in de Kerkstraat bij de Put tussen ... van de straat tot een erf van Sint Anna-kapel ...
R1269 | 27.11.1500 | fol 108

Koepoort
... twee huizen ... over de Korenbrug naast dat Koepoertken ...
R1192 | 04.08.1422 | fol 543v

Koepoort
... erven bij die Coepoort ...
R1195 | 29.01.1425 | fol 174v

Koepoort
... kamer over de Korenbrug bij de stadsmuur in een straatje dat van Koepoirt loopt naar Art-Beerwouts-straet ...
R1197 | 07.02.1426 | fol 26v

Koepoort
... huis, erf en hof bij het Koepoirtken ...
R1197 | 16.04.1426 | fol 136

Koepoort
... huis, erf en hof bij die Koypoirt ...
R1205 | 27.11.1434 | fol 124v

Koepoort
... straat die van die Coeport loopt langs de stadsmuur naar ...
R1205 | 22.08.1435 | fol 229

Koepoort
... kamer aan de straat die van de Korenbrug loopt naar Koepoert ...
R1211 | 21.11.1440 | fol 116

Koepoort
... kamer bij die Kopoert ...
R1216 | 02.03.1446 | fol 51v

Koepoort
... huis en erf in de straat die van de Korenbrug loopt naar de dijk naar Hogedonc ...
R1222 | 04.01.1452 | fol 18v

Koepoort
... hofstad bij die Coopoert ...
R1239 | 08.11.1469 | fol 368v

Koepoort
... kamers bij die Coport ...
R1261 | 13.03.1492 | fol 44

Koepoortsteeg
... huis aldaar ...
R1184 | 1404-1405 | fol 41v

Koepoortsteeg
... huis aldaar ...
R1188 | 1412-1413 | fol 255

Koepoortstraat
... kamer bij die Koepoort in de straat vandaar gaande naar Arnt Berwoutsstraat ...
R1186 | 1408-1409 | fol 362v

Koepoortstraat
... een huis aldaar ...
R1186 | 1408-1409 | fol 456

Koepoortstraat
... acht kamers in die Koepoertstraet ...
R1217 | 21.06.1447 | fol 338v

Koepoortstraat
... hofstad in Coepoertstraetken ...
R1233 | 06.08.1464 | fol 267

Koepoortstraat
... stenen huis en een erf over de Korenbrug op de hoek van de Coeportstraat ...
R1236 | 22.01.1467 | fol 37

Koepoortstraat
... erf met gebouwen over de Visbrug bij de stadsmuur ...
R1256 | 30.10.1486 | fol 412v

Koepoortstraat
... huis en erf ... over die Korenbrugge opten hoeck vander Coepoertstraten ...
R1257 | 18.11.1488 | fol 246

Koepoortstraat
... huis, erf en hof in die Koepoertsche straet ...
R1266 | 08.11.1497 | fol 233v

Koepoortstraat
... huis en erf op de hoek van die Koepoirtstraet ...
R1266 | 05.07.1498 | fol 93

Koepoortstraat
... huis en erf over die Koerenbrugge tussen die Koepoortstraet en ...
R1268 | 26.08.1500 | fol 180v

Koepoortstraat
... twee huizen en erven in die Coepoirtstraet ...
R1269 | 06.08.1501 | fol 325v

Koestraat
... huis met erf over de Korenbrug in een steeg aldaar die Koestraet ...
R1194 | 01.07.1424 | fol 302v

Koestraat
... huis en erf over de Korenbrug in die Koestraet ...
R1201 | 11.07.1431 | fol 120v

Koestraat
... achterhuis in dat Coestraetken ...
R1240 | 28.01.1471 | fol 219v

Kolperstraat
... huis aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 52

Kolperstraat
... huizen en erven ... aldaar op de hoek van de Waterstraat ...
R1175 | 1368-1369 | fol 179

Kolperstraat
... huis ... op de hoek van een steeg aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 186

Kolperstraat
... huis aldaar (Kolperstraat hoek Peperstraat) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 241

Kolperstraat
... huis van ... aldaar aan het einde ...
R1175 | 1368-1369 | fol 280

Kolperstraat
... huis aldaar op de hoek ...
R1176 | 1376-1383 | fol 128v

Kolperstraat
... stenen huis aldaar en "getouwe" voor de "verwerije" ...
R1177 | 1382-1387 | fol 172v

Kolperstraat
... huis aldaar achter het klooster van de broeders bij de Berenbrugge ...
R1178 | 1387-1390 | fol 167

Kolperstraat
... cijns uit huis aldaar hoek Beurzestraat ...
R1178 | 1387-1390 | fol 249

Kolperstraat
... huis aldaar in de straat van daar gaande naar de Oude Dieze ...
R1179 | 1390-1394 | fol 251

Kolperstraat
... helft in een stenen huis en in een houten huis ...
R1179 | 1390-1394 | fol 296

Kolperstraat
... erf aldaar op de hoek van de Oude Dieze ...
R1180 | 1393-1396 | fol 332

Kolperstraat
... huisplaats aldaar nu naast Henrich van Goederbeyle, verwer ...
R1181 | 1397-1399 | fol 2

Kolperstraat
... huis aan het einde aldaar ...
R1181 | 1397-1399 | fol 46

Kolperstraat
Jan Jans van Audenhoesten cijnsen uit huisplaats en erf aldaar tegenover de woning van Jan van den Dijk achteraan aan de kant van de Colperstraat
R1182 (oud 9) | 1400-1401 | fol 170

Kolperstraat
... huis etc. dat ... gelegen binnne het klooster tussen "dat scheerhuys" en "dat nuwe gasthuys" ...
R1182 | 1400-1401 | fol 280v

Kolperstraat
... huis aldaar aan het einde ...
R1184 | 1404-1405 | fol 131v

Kolperstraat
... huis aldaar op de hoek van een steeg "die nuwe straet" ...
R1184 | 1404-1405 | fol 308v

Kolperstraat
... kamers in Han Koyen straatje en uit huis in de Colperstraat ...
R1184 | 1404-1405 | fol 85v, 86

Kolperstraat
Oude Cleerherstellerstraat ... Corte Colperstraat ... huis aldaar ...
R1185 | 1406-1407 | fol 173

Kolperstraat
... huis aldaar over de Dieze en belendend de Bogarden ...
R1186 | 1408-1409 | fol 228

Kolperstraat
... huis in de Colperstraat ...
R1186 | 1408-1409 | fol 333v

Kolperstraat
... huis in straat van de Colperstraat gaande naar de Aude Diese ...
R1187 | 1410-1411 | fol 32v

Kolperstraat
... erf ... op de hoek van de Colperstraat en de straat naar de Oude Dieze ...
R1187 | 1410-1411 | fol 54v

Kolperstraat
... huis in de Colperstraat ...
R1189 | 1414-1415 | fol 43v

Kolperstraat
... huis bij het Bogarden klooster aldaar ...
R1189 | 1414-1415 | fol 361v

Kolperstraat
... huis en erf ... aan het einde van de straat op de hoek van de Peperstraat ...
R1190 | 1416-1417 | fol 340

Kolperstraat
... huis aan nu die Cortkolperstraet en vroeger die Audecledermekerstraet ...
R1190 | 1416-1417 | fol 435

Kolperstraat
... huizen ... bij die Boertsche straat ...
R1190 | 1416-1417 | fol 465

Kolperstraat
... huisplaats in de straat gaande naar die Lange Colperstraet ...
R1191 | 1418-1419 | fol 168v

Kolperstraat
... huis tussen ... en de steeg gaande naar Loefs brugge ...
R1191 | 1418-1419 | fol 333

Kolperstraat
... een gang bij de Colperstraat ...
R1191 | 1418-1419 | fol 370v

Kolperstraat
... huis in de straat gaande van de Markt naar de Colperstraat ...
R1191 | 1418-1419 | fol 415v

Kolperstraat
... erf aan het einde van de Cort Colperstraat ...
R1191 | 1418-1419 | fol 434

Kolperstraat
... huisplaats in de steeg "die Nustraet" van de Colperstraet gaande naar de Verwersput en ...
R1191 | 02.08.1419 | fol 158

Kolperstraat
... huisplaats in de Colperstraat ...
R1192 | 13.06.1421 | fol 175v

Kolperstraat
... erf gelegen langs die Lange Colperstraet ...
R1192 | 31.10.1421 | fol 384v

Kolperstraat
... huis tussen ... en een steeg gaande naar Loefsbrugge ...
R1192 | 30.10.1422 | fol 478

Kolperstraat
... erf van de Coplerstraat gaande naar de woning van de Vrouwe van Lake tot erf van wijlen Henrick van der Scaut ...
R1193 | 04.11.1422 | fol 246v

Kolperstraat
... his met erf aan de straat van de Markt naar de Colperstraat ...
R1193 | 27.01.1423 | fol 176

Kolperstraat
... huis met erf ... op de hoek van Colperstraat gaande naar de Buerde ...
R1194 | 31.12.1423 | fol 272

Kolperstraat
... huis met erf in de straat gaande van de Markt naar de Colperstraet ...
R1194 | 13.01.1424 | fol 274v

Kolperstraat
... stukje erf tegenover die Cort Colperstraat ...
R1194 | 10.05.1424 | fol 104

Kolperstraat
... huisplaats ... en een plaatse aldaar over het water achter die huisplaats en de stenen brug aldaar over het water achter die huisplaats gelegen aan de Colperstraet aan het einde van die straat bij die Weverplaetse tussen ...
R1194 | 19.05.1424 | fol 256

Kolperstraat
... huis en erf tegenover het einde van die Colperstraet tussen die Ridderstraet en ...
R1194 | 20.05.1424 | fol 109v

Kolperstraat
... huis ... met de gang van dat achterhuis gaande naar die Ridderstraet ...
R1194 | 16.06.1424 | fol 117v

Kolperstraat
... huis ... aan het eind op de hoek van de Colperstraet tussen ... en de Peperstraat ...
R1194 | 09.09.1424 | fol 278v

Kolperstraat
... huis ... in de Oude Kleerherstellerstraat ...
R1195 | 18.07.1425 | fol 127v

Kolperstraat
... huis, erf en hof, Colperstraet ...
R1197 | 02.11.1425 | fol 43

Kolperstraat
... stuk erf gelegen ... op de Lang Colperstraet ...
R1197 | 16.02.1426 | fol 270v

Kolperstraat
... kamer die het dichtst gelegen is bij de Verwerputte ...
R1197 | 21.02.1426 | fol 311

Kolperstraat
... huis, erf en hof, Colperstrate ...
R1197 | 26.03.1426 | fol 91

Kolperstraat
... huis en erf in die Cort Colperstraet ...
R1197 | 26.04.1426 | fol 140

Kolperstraat
... huis, en erf ... Colperstraet, tussen ... en een straatje naar de Verwersput ...
R1197 | 07.05.1426 | fol 143

Kolperstraat
... huis, erf en hof in die Colperstraet op de hoek van een straatje naar Loefsbrugge (Verwerstraat) ...
R1197 | 02.10.1426 | fol 133v

Kolperstraat
... twee cameren in de straat van de Markt naar de Colperstraet ...
R1197 | 20.12.1426 | fol 329

Kolperstraat
... huis, erf en tuin en een kamer ... in Den Bosch achter de Colperstraet gelegen ...
R1196 | 03.01.1427 | fol 24

Kolperstraat
... huis, erf en tuin met de drup en een muur in de Colperstraat bij de Langcolperstraet ...
R1197 | 16.03.1428 | fol 387

Kolperstraat
... huis en erf in de Oudeklerenherstellersstraat ...
R1198 | 12.04.1428 | fol 200

Kolperstraat
... straat die van de Markt loopt naar de Colperstraet ...
R1201 | 30.01.1431 | fol 44v

Kolperstraat
... huis en erf in die Colperstraet op de hoek van de Putstraet ...
R1207 | 23.02.1437 | fol 55v

Kolperstraat
... huis en erg in die Colpotstrate ...
R1208 | 10.03.1438 | fol 59v

Kolperstraat
... hofstad in de straat die van die Cort Colperstraet loopt naar die Langcolperstraet ...
R1219 | 07.12.1448 | fol 123v

Kolperstraat
... huis en erf in Colpelstraet ...
R1219 | 26.02.1449 | fol 168

Kolperstraat
... in de straat die van de Markt loopt naar Colperstraet ...
R1221 | 01.12.1450 | fol 231v

Kolperstraat
... huis en erf Colperstraet tussen die Myssenstraet en ...
R1222 | 22.12.1451 | fol 15

Kolperstraat
... kamer en een erf, Colperstraet, aan de kant van de (Verwers)put tussen ...
R1222 | 04.01.1452 | fol 19

Kolperstraat
... huis en erf in die Cort Colperstraet ...
R1229 | 20.02.1459 | fol 262

Kolperstraat
... hofstad in de straat die van de Colperstraet loopt naar die Langcolperstraet ...
R1230 | 10.05.1460 | fol 227v

Kolperstraat
... huis en erf in de Oudeklerenherstellersstraat ...
R1231 | 13.04.1461 | fol 106v

Kolperstraat
... huis en erf in de Klerenherstellersstraat ...
R1233 | 28.05.1464 | fol 179

Kolperstraat
... huis en erf, Colperstraet, op de hoek van het straatje naar de Kerkstraat ...
R1235 | 07.02.1466 | fol 212v

Kolperstraat
... stuk erf ... in de straat die van de Colperstraet langs de verwersput loopt naar de Peperstraat ...
R1236 | 07.04.1467 | fol 62v

Kolperstraat
... huis en erf ... in die Colperstraet aen die Plaets ...
R1241 | 28.04.1472 | fol 102v

Kolperstraat
... huis, erf en een stukje leeg erf, Collperstraet ...
R1243 | 30.06.1474 | fol 149v

Kolperstraat
... huis en erf ... in de Oudeklerenherstellersstraat vlak bij de oude stadsmuur ...
R1246 | 20.01.1477 | fol 153v

Kolperstraat
... huis en erf en twee kamers aan het eind van die Corte Colperstraet bij de Crullartstraetken ...
R1246 | 12.03.1477 | fol 178v

Kolperstraat
... huis en erf ... in die Korte Colperstraet op de aan de kant van de Verwerstraat ...
R1246 | 25.08.1477 | fol 252

Kolperstraat
... huis en erf in de Oudeklerenherstellersstraat tussen een huis van Tielman van Zonne aan de Markt en ... twee kamers aan de Markt op de hoek van het straatje naar de Colperstraet ...
R1251 | 10.11.1481 | fol 140

Kolperstraat
... achterhuis en erf ... in de straat die van de markt loopt naar Colperstraet ...
R1255 | 21.01.1486 | fol 206v

Kolperstraat
... huis en erf, Colperstraet alias Verwerstraet ...
R1256 | 06.02.1487 | fol 213v

Kolperstraat
... huis en erf in die Colperstraet bij de Markt ...
R1262 | 05.11.1492 | fol 284

Kolperstraat
... huis en erf en twee kamers daarbij op het eind van die Colperstraet op de hoek van dat Crullartstraetken ...
R1262 | 05.12.1492 | fol 294v

Kolperstraat
... hofstad in de straat die van die Cortcolperstraet loopt naar die Langcolperstraet ...
R1266 | 14.10.1497 | fol 128v

Kolperstraat
... huis en erf en twee kamers aan die Colperstraet op de hoek van dat Crullestraetken ...
R1266 | 23.12.1497 | fol 259

Kolperstraat
... huis en erf aan de straat die van de Markt loopt naar Colperstrate ...
R1247 | 30.07.1498 | fol 474

Kolperstraat
... huis en erf ... aan een straat die van de Markt loopt naar Colperstraet ...
R1268 | 04.08.1500 | fol 313

Kolperstraat
... huis en erf en twee kamers in die Colperstraet op de hoek van een straatje dat loopt naar de Kerkstraat ...
R1269 | 20.02.1501 | fol 39v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (bij de Corenmerck) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 33v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Korenbrug bij de Ulenborch) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 96v

Korenbrugstraat
... een derde van de rosmolen aldaar (over de Corenbrug) bij de stadsmuur ...
R1175 | 1368-1369 | fol 101v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Korenbrug) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 146v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenbrugstraat) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 152

Korenbrugstraat
... een derde in huis aldaar (Korenmarkt) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 281v

Korenbrugstraat
... huis in de steeg van de Schrijnmakerstraat naar de Korenmarkt ...
R1176 | 1376-1383 | fol 268

Korenbrugstraat
... huis aldaar (bij de Corenbrugge) ...
R1177 | 1382-1387 | fol 93

Korenbrugstraat
... huis (over de Corenbrugghe) ...
R1177 | 1382-1387 | fol 120

Korenbrugstraat
... huisplaats aldaar (over de Korenbrug) ...
R1177 | 1382-1387 | fol 178v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenbrugstraat) ...
R1177 | 1382-1387 | fol 235v

Korenbrugstraat
... delen van een stenen muur aldaar (Korenstraatje) ...
R1177 | 1382-1387 | fol 246v

Korenbrugstraat
... huis (over de Korenbrug bij de stadsmuur) ...
R1177 | 1382-1387 | fol 383v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (bij de Korenbrug) ...
R1177 | 1382-1387 | fol 355v, 356

Korenbrugstraat
... huis in de steeg tussen de Schrijnwerkerstraat en de Korenbrug ...
R1178 | 1387-1380 | fol 205v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (bij de Korenmarkt) ...
R1178 | 1387-1390 | fol 88v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenbrugstraat) ...
R1178 | 1387-1390 | fol 139

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Corenbrugge) ...
R1179 | 1390-1394 | fol 75

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Korenbrug) bij de poort waardoor men gaat naar de Hoghe Donc ...
R1179 | 1390-1394 | fol 255

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenstraat) ...
R1179 | 1390-1394 | fol 366

Korenbrugstraat
... helft in huisplaats aldaar (over de Korenbrug) bij de stadsmuur ...
R1179 | 1390-1394 | fol 703

Korenbrugstraat
... huis in een steeg gaande naar de Korenbrug ...
R1180 | 1393-1396 | fol 22

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenmarkt) ...
R1180 | 1393-1396 | fol 113

Korenbrugstraat
... huis aldaar (bij de Korenbrug) ...
R1180 | 1393-1396 | fol 562

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Korenbrug) ...
R1180 | 1393-1396 | fol 639

Korenbrugstraat
... huis ... aldaar (Korenstraatje?) in de straat van de Markt naar de Schrijnmakerstraat ...
R1180 | 1393-1396 | fol 702

Korenbrugstraat
... huisplaats (over de Korenbrug) binnen de stadsmuur ...
R1181 | 1397-1399 | fol 28v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Korenbrug) nabij de poort waardoor men door de stadsmuur gaat ...
R1181 | 1397-1399 | fol 88

Korenbrugstraat
... huis en erf ... in de straat tussen de Screynwerkerstraat en de Korenbrug ...
R1182 | 1400-1401 | fol 42v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenbrugstraat hoek Kerrestraet) ...
R1182 | 1400-1401 | fol 68

Korenbrugstraat
... huis en erf aldaar (over die Corenbrugge) ...
R1182 | 1400-1401 | fol 168v

Korenbrugstraat
... stenen huis aldaar (over de Korenbrug) ...
R1182 | 1400-1401 | fol 291

Korenbrugstraat
... huis ... aldaar (Korenmarkt) ...
R1183 | 1402-1403 | fol 319v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Korenbrug) in de straat gaande van de Korenbrug naar de dijk waarover men gaat naar de Hoghedonc tussen straat en stadsmuur ...
R1184 | 1404-1405 | fol 65

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenmarkt) …
R1185 | 1406-1407 | fol 88v

Korenbrugstraat
... huis in de straat van de Korenbrug gaande naar die Donc ...
R1185 | 1406-1407 | fol 227

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenbrug) ...
R1185 | 1406-1407 | fol 307v

Korenbrugstraat
... erf aldaar (Korenmarkt) …
R1186 | 1408-1409 | fol 144

Korenbrugstraat
... huis ... over de Korenbrug in de straat gaande naar de Hoghedonc ...
R1186 | 1408-1409 | fol 301

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Korenbrug) in de steeg naar de Vogeldonc ...
R1186 | 1408-1409 | fol 337v

Korenbrugstraat
... huis aldaar (over de Korenbrug) aan de kant van die Hogedonc ...
R1186 | 1408-1409 | fol 378

Korenbrugstraat
... huis aldaar (bij de Korenbrug) met een hof aan de Ulenborch ...
R1186 | 1408-1409 | fol 383

Korenbrugstraat
... huis (Korenbrugstraat) ...
R1187 | 1410-1411 | fol 129v

Korenbrugstraat
... huis (Korenbrugstraat) ...
R1187 | 1410-1411 | fol 404v

Korenbrugstraat
... huis ... aldaar (bij de Korenbrug) op de hoek van de Cruysstraet ...
R1188 | 1412-1413 | fol 176v

Korenbrugstraat
... huis en plaats (over de Korenbrug) met de opstal in de steeg gaande naar de stadsmuur ...
R1188 | 1412-1413 | fol 403

Korenbrugstraat
... huis in de straat van de Screynmakerstraat gaande naar de Korenbrug ...
R1189 | 1414-1415 | fol 54v

Korenbrugstraat
... huis "die Kanijs" over de Korenbrug in die Coestraet ...
R1190 | 1416-1417 | fol 367v

Korenbrugstraat
... stenen huis etc. tussen de Vismarkt en de Korenbrug ...
R1191 | 20.12.1418 | fol 35

Korenbrugstraat
... huis aldaar (Korenmarkt) ...
R1191 | 1418-1419 | fol 400

Korenbrugstraat
... huis ... met een stuk oude stadsmuur ...
R1193 | 1421-1422 | fol 254v

Korenbrugstraat
... huisplaats met gebouwen in de straat gaande van de Vismarkt naar de Korenbrug ...
R1193 | 28.09.1422 | fol 141v

Korenbrugstraat
... huis met erf in de straat van de Schrijwerkerstraat gaande naar de Korenbrug ...
R1193 | 13.04.1423 | fol 192v

Korenbrugstraat
... huis met erf ... binnen de binnenmuur van de stad ...
R1193 | 15.05.1423 | fol 363v

Korenbrugstraat
... huis tussen de Visbrug en de Korenbrug ...
R1193 | 16.08.1423 | fol 419

Korenbrugstraat
... huis met erf ... in de straat gaande naar de Korenbrug binnen de binnenmuur van de stad ...
R1194 | 04.03.1424 | fol 130

Korenbrugstraat
... huis met erf ... met daarbij de helft van een stuk oude stadsmuur achter dat huis ...
R1194 | 28.07.1424 | fol 259v

Korenbrugstraat
... huis gelegen over de Korenbrug bij de stadsmuur ...
R1195 | 05.01.1425 | fol 31

Korenbrugstraat
... voorhuis ... tussen de Visbrug en de Korenbrug (Korenmarkt) ...
R1197 | 23.11.1425 | fol 218

Korenbrugstraat
... huis met erf aan de Korenmarkt ...
R1196 | 12.10.1426 | fol 4v

Korenbrugstraat
... huis en erf in het straatje gaande naar de Korenbrug ...
R1196 | 15.10.1426 | fol 5

Korenbrugstraat
... huis en erf in het straatje gaande naar de Korenbrug ...
R1196 | 15.10.1426 | fol 5

Korenbrugstraat
... kamer met grond en wanden in de straat die van de Korenbrug loopt naar de Koepoert ...
R1198 | 30.12.1427 | fol 15

Korenbrugstraat
... huis en erf in een straatje naar de Korenbrug ...
R1198 | 13.04.1428 | fol 200v

Korenbrugstraat
... huis en erf ... aan de Korenmarkt tussen de Korenmarkt en "Matheeus erve" ...
R1199 | 01.04.1429 | fol 213

Korenbrugstraat
... huis, erf en hof over de Korenbrug achter die Koepoert ...
R1199 | 26.07.1429 | fol 113

Korenbrugstraat
... stenen huis en een erf ... tussen de Vismarkt en de Korenbrug ...
R1199 | 30.09.1429 | fol 101

Korenbrugstraat
... erf over de Korenbrug bij die Coepoert in een straatje dat van die Coepoert loopt naar de brug ...
R1200 | 09.08.1430 | fol 262

Korenbrugstraat
... erf ... bij de Korenbrug in een straatje dat van een stenen brug ... loopt naar de Vismarkt ...
R1201 | 15.06.1431 | fol 108

Korenbrugstraat
... erf over de Korenbrug bij die Coepoert in een straatje dat van die Coepoert loopt naar de Korenbrug ...
R1202 | 25.10.1431 | fol 10

Korenbrugstraat
... huis en erf aan de Korenmarkt ...
R1203 | 28.03.1433 | fol 175

Korenbrugstraat
... huis, erf, hof en beemden over de Korenbrug tussen ... en een straat van de oude gracht aan de kant van de Markt tot de stroom ...
R1203 | 27.05.1433 | fol 197v

Korenbrugstraat
... erf bij de Korenbrug buiten de oude stadsmuur naast ... aan de kant van de Minderbroederskerk ...
R1204 | 27.04.1434 | fol 199

Korenbrugstraat
... tien voet land ... bij de Korenbrug in een straatje dat van een stenen brug naast het woonhuis van Gerrit Eelkens, vleeshouwer, loopt naar de Vismarkt ...
R1205 | 28.01.1435 | fol 32v

Korenbrugstraat
... huis en erf in de straat die van Abs brugge loopt naar de Korenbrug ...
R1205 | 01.02.1435 | fol 34v

Korenbrugstraat
... huis en erf over de Korenbrug in die Koestraet ...
R1207 | 23.08.1437 | fol 118v

Korenbrugstraat
... huis en erf over de Korenbrug bij de poort waar men naar de stadsmuur gaat ...
R1208 | 14.10.1437 | fol 5

Korenbrugstraat
... huis en erf in de straat die van de Korenbrug loopt naar de dijc naar Hogedonc tussen ... van de straat tot stadsmuur ...
R1209 | 30.12.1438 | fol 147v

Korenbrugstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Korenbrug ...
R1209 | 13.02.1439 | fol 171

Korenbrugstraat
... een kamer over de Korenbrug naast de stadsmuur (bij) Koepoert aan de kant van Arnt Berwout straet ...
R1210 | 20.02.1440 | fol 165v

Korenbrugstraat
... kamer met grond en wanden aan de straat die van Korenbrug loopt naar Koepoert ...
R1210 | 27.04.1440 | fol 66

Korenbrugstraat
... huis en erf in een straatje dat van de Schrijnwerkersstraat loopt naar de Korenbrug ...
R1212 | 17.02.1442 | fol 135v

Korenbrugstraat
... huis en erf "die Boer" over de Korenbrug ...
R1215 | 02.04.1445 | fol 63v

Korenbrugstraat
... huis en erf aan de Korenmarkt ...
R1217 | 01.03.1447 | fol 292v

Korenbrugstraat
... huis en erf over die Koerenbrugge ...
R1217 | 01.04.1447 | fol 120v

Korenbrugstraat
... huis en erf ...over de Korenbrug op de hoek naar die Coepoirt ...
R1217 | 06.06.1447 | fol 326v

Korenbrugstraat
... huis en erf in de straat die van de Korenbrug loopt naar de dijk naar Hoghedonc ...
R1219 | 19.11.1448 | fol 14

Korenbrugstraat
... huis en erf over de Korenbrug in het straatje "Koestraet" ...
R1223 | 27.11.1452 | fol 150

Korenbrugstraat
... kamer over de Korenbrug bij de stadsmuur in een straatje dat van Koepoert loopt naar Arnt Beerwoutstraet ...
R1225 | 09.11.1454 | fol 162v

Korenbrugstraat
... huis en erf in de straat die van de Korenmarkt loopt naar de Vismarkt ...
R1226 | 05.03.1456 | fol 76

Korenbrugstraat
... huis, erf en hof achter die Koepoert ...
R1227 | 07.01.1457 | fol 344

Korenbrugstraat
... huis en erf over de Korenbrug aan het eind van de Ulenborch straat ...
R1227 | 02.03.1457 | fol 80

Korenbrugstraat
... huis en erf tussen Visbrug en Korenbrug ...
R1232 | 29.12.1461 | fol 139

Korenbrugstraat
... huis en erf in een straatje dat naar de Korenbrug loopt ...
R1232 | 16.07.1462 | fol 171v

Korenbrugstraat
... hofstad bij die Koepoert ...
R1233 | 03.02.1464 | fol 197v

Korenbrugstraat
... huis en erf over die Korenbrugge tussen die Koepoertstraet en ...
R1233 | 06.04.1464 | fol 52v

Korenbrugstraat
... hofstad ... over de Korenbrug binnen de stadsmuur ...
R1233 | 10.04.1464 | fol 244v

Korenbrugstraat
... stuk erf bij Korenstraat en brug ...
R1235 | 22.01.1466 | fol 134

Korenbrugstraat
... erf bij de Korenbrug in een straatje dat van de stenen brug naast ... loopt naar de Vismarkt ...
R1235 | 23.08.1466 | fol 227

Korenbrugstraat
... huis en erf tussen die Korenbrugge ende der Vischbrugge bij der Dyezen, alrenaest den huze ende erve "den Auden Beer" ...
R1244 | 22.08.1475 | fol 240

Korenbrugstraat
... hofstad over de Korenbrug bij die Koepoert ...
R1246 | 03.12.1476 | fol 136

Korenbrugstraat
... huis en erf over de Korenbrug op de hoek van die Coepoertstraet ...
R1246 | 05.02.1477 | fol 305v

Korenbrugstraat
... huis en erf op die Cruijsstraet bij de Korenbrug ...
R1247 | 19.08.1478 | fol 364

Korenbrugstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Korenbrug ...
R1254 | 17.03.1485 | fol 409

Korenbrugstraat
... gronden en erven een een leeg plaatsje darvoor bij de Vismarkt in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Korenbrug (Lepelstraat) ...
R1255 | 21.06.1486 | fol 285v

Korenbrugstraat
... helft van huis en erf in de straat die van s'Absbrugge loopt naar de Korenbrug ...
R1261 | 09.07.1492 | fol 291v

Korenbrugstraat
... huis en erf bij de Korenbrug opten Ulenborch ...
R1265 | 12.03.1496 | fol 22

Korenmarkt
... huis met erf ...
R1193 | 03.02.1423 | fol 305v

Korenstraatje
... kamers, huizen etc. in de steeg van de Markt naar de Schrijnmakerstraat ...
R1183 | 1402-1403 | fol 220v

Korenstraatje
Een cijns uit huis van wijlen Heer Art Dicbier, ridder, naast een stenen huis van wijlen Jan Dicbier en belendend Jacob van Hedel en uit alle huizen en erven in het Korenstraatje.
R1183 | 1402-1403 | fol 220v

Korenstraatje
... huis aldaar (Korenstraatje tussen de Markt en de Schrijnwerkerstraat) ...
R1185 | 1406-1407 | fol 284

Korenstraatje
... huis aldaar ...
R1186 | 1408-1409 | fol 126v

Korenstraatje
... cijns uit huis in dat Korenstraetken ...
R1186 | 1408-1409 | fol 237

Korenstraatje
... erf aldaar (Lang Corenstraetken) ...
R1187 | 1410-1411 | fol 108v

Korenstraatje
... huis aldaar aan de Markt op de hoek ...
R1190 | 1416-1417 | fol 445v

Korenstraatje
... huis etc. in dat Corenstraetken gaande van de Schrijnmakerstraat naar de Korenbrug ...
R1191 | 1418-1419 | fol 45

Korenstraatje
... huis in 't Cleyn Korenstraetken gaande van die Kerstraet naar de Korenbrug ...
R1191 | 1418-1419 | fol 48

Korenstraatje
... huis op de hoek van de steeg van de Markt gaande naar de Korenbrug ...
R1191 | 1418-1419 | fol 159

Korenstraatje
... huis met erf aan het eind van de Corenstraet gaande naar de Korenbrug ...
R1194 | 11.11.1423 | fol 242

Korenstraatje
... huis en erf in die Corenstraet ...
R1197 | 23.02.1426 | fol 311

Korenstraatje
... huis, erf en plaatsje in 't Korenstraetken ...
R1196 | 17.12.1426 | fol 91

Korenstraatje
... huis en erf in een straatje dat naar de Korenbrug loopt ...
R1203 | 23.12.1432 | fol 137v

Korenstraatje
... huis en erf in Coorenstraetken dat van de Schrijnwerkersstraat loopt naar de Korenbrug ...
R1203 | 13.06.1433 | fol 87

Korenstraatje
... huis, erf en stukje erf in 't Korenstraetken ...
R1203 | 03.07.1433 | fol 211v

Korenstraatje
... huis en erf in dat Corenstraetken dat van den Hogensteenwech loopt naar die Carstraet …
R1205 | 10.12.1434 | fol 126v

Korenstraatje
... hofstad, huis en erf zijn nu ιιn erf in dat Cleyn Korenstraetken ...
R1206 | 10.03.1436 | fol 61v

Korenstraatje
... huis en erf in dat Korenstraetken op de hoek aan de kant van de Vismarkt ...
R1207 | 05.04.1437 | fol 176v

Korenstraatje
... huis en erf in de straat die van de Karstraet loopt naar de Korenbrug ...
R1210 | 21.06.1440 | fol 86v

Korenstraatje
... huis en erf in die Coren(straet) ...
R1222 | 05.11.1451 | fol 5

Korenstraatje
... huis en erf in die Korenstraet ...
R1223 | 21.04.1453 | fol 68v

Korenstraatje
... huis en erf in dat Corenstraetken tussen een erf der Minderbroeders en ...
R1227 | 03.05.1457 | fol 112v

Korenstraatje
... huis en erf in de straat die van de Markt loopt naar de Schrijnwerkersstraat ...
R1237 | 03.02.1468 | fol 148

Korenstraatje
... erf - 20 voet breed vanaf het erf van Jan Clofhamer tot de kant van de Minderbroederskerk - bij de Korenbrug buiten de oude stadsmuur ...
R1240 | 20.03.1471 | fol 104

Korenstraatje
... helft van een tussenmuur in dat Cort Corenstraetken ...
R1240 | 30.09.1471 | fol 309

Korenstraatje
... huis en erf ... in dat Korenstraetken op de hoek aan de kant van de Vismarkt ...
R1244 | 29.08.1475 | fol 243

Korenstraatje
... huis en erf ... in de straat die loopt van de Markt naar de Schrijnwerkersstraat ...
R1245 | 15.11.1475 | fol 175

Korenstraatje
... huis en erf in die Cort Corenstraet ...
R1246 | 06.12.1476 | fol 138

Korenstraatje
... huis en erf op het eind van Corenstraet aan de kant van de Korenbrug ...
R1251 | 20.06.1482 | fol 437

Korenstraatje
... huis en erf "Han Meusen erve" Corenstraet op de hoek van die Kerstraet ...
R1257 | 01.12.1487 | fol 213

Korte Kerkstraat
... huis tussen de Markt en de Kerkstraat ...
R1191 | 1418-1419 | fol 489v

Kruisstraat of Postelstraat?
... helft in huis en erf in de straat die van het midden van de Vuchterstraat loopt naar de Vismarkt ...
R1225 | 13.06.1455 | fol 80v

Kruisstraat
... voorhuis van de woning van Jan van Dommelen gelegen tegenover de woning van de abt van Sint Truyen ...
R1176 | 1376-1383 | fol 264v

Kruisstraat
... kamer bij Abtsbrugge belendend erf van de abt van Sint Truyen ...
R1181 | 1397-1399 | fol 287v

Kruisstraat
... huis ... in de straat van midden de Vismarkt gaande naar de woning (huizing) van vroeger wijlen Jan Dicbier ...
R1182 | 1400-1401 | fol 381

Kruisstraat
... huis en erf aldaar ...
R1182 | 1400-1401 | fol 425

Kruisstraat
... straat van des abts brugge naar de Korenmarkt ...
R1185 | 1406-1407 | fol 25v

Kruisstraat
... huis ... in de straat van de woning van de abt van Sint Truyen gaande naar de Vismarkt ...
R1185 | 1406-1407 | fol 66v

Kruisstraat
... huis in de straat van Abtsbrugge gaande naar de Vismarkt ...
R1185 | 1406-1407 | fol 69

Kruisstraat
... huis aldaar (Kruisstraat bij Abtsbrugge achter de Minderbroeders) ...
R1187 | 1410-1411 | fol 276

Kruisstraat
... kamer in de straat gezegd 's Abts Brugge gaan de naar de Vismarkt ...
R1191 | 1418-1419 | fol 230

Kruisstraat
... huis ... in de straat gaande van de abt van Sint Truyen naar de Vismarkt ...
R1191 | 1418-1419 | fol 282

Kruisstraat
... huis ... in de straat van de Vismarkt gaande naar het Minderbroedersklooster ...
R1191 | 1418-1419 | fol 342v

Kruisstraat
... kamer naast het klooster van de Minderbroeders en de andere kant de abt van Sint Truyen …
R1192 | 18.01.1421 | fol 40v

Kruisstraat
... huis etc. in de straat gaande van de Vismarkt naar de tuin van de Minderbroeders ...
R1192 | 25.09.1421 | fol 246v

Kruisstraat
... erf ... in de straat gaande van des Abds brugge naar de Vismarkt …
R1194 | 22.01.1424 | fol 61

Kruisstraat
... delen van een stenen muur tussen twee huizen bij de Korenbrug, tussen 's Abds brugge en de Cruystrate tussen ... van de straat strekkend tot de oude stadsmuur ...
R1195 | 1424-1425 | fol 156

Kruisstraat
... huis en erf ... in die Cruysstraet ...
R1197 | 23.10.1425 | fol 258v

Kruisstraat
... overeenkomst betreffende het bouwen aan een oude stadsmuur in de straat gaande van des Abdsbrugge naar de Korenmarkt ...
R1197 | 16.06.1427 | fol 353

Kruisstraat
... erf achter de Minderbroeders over 's Absbrugge ...
R1198 | 09.03.1428 | fol 44

Kruisstraat
... huis, erf en hof in de straat die van het midden van de Vuchterstraat loopt naar Abdsbrugge ...
R1199 | 24.08.1429 | fol 124v

Kruisstraat
... huis en erf achter de Minderbroeders over Eelkensbrugge ...
R1203 | 27.02.1433 | fol 160

Kruisstraat
... huis en erf in de straat die van de mansio van de abt van Sint Truiden loopt naar de Vismarkt (Kruisstraat) …
R1203 | 21.03.1433 | fol 57

Kruisstraat
... huis, erf en hof over des Abts brugge ...
R1203 | 11.04.1433 | fol 179

Kruisstraat
... huis en erf in de straat die van 's Absbrugge loopt naar de Vismarkt ...
R1203 | 03.08.1433 | fol 221

Kruisstraat
... twee huizen en erven over 's Abdsbrugge aan de kant van de Vismarkt ...
R1204 | 28.11.1433 | fol 17v

Kruisstraat
... gebouwen van de mansio van het klooster van Sint Truiden achter de Minderbroeders ...
R1204 | 06.07.1434 | fol 91v

Kruisstraat
... helft in een huis en erf achter de Minderbroeders tussen een erf van de abt van Sint Truiden en ... van een weg tot de stroom ...
R1205 | 27.04.1435 | fol 64

Kruisstraat
... huis en erf bij het Minderbroedersklooster op de hoek van een straatje "Dravelgas" ...
R1207 | 17.10.1436 | fol 6v

Kruisstraat
... huis en erf in die Cruysstraet bij de Korenbrug ...
R1209 | 03.02.1439 | fol 163

Kruisstraat
... huis en erf achter de Minderbroeders over 's Absbrugge tussen het Minderbroedersklooster ... van de straat tot het Minderbroedersklooster …
R1209 | 14.03.1439 | fol 61v

Kruisstraat
... huis en erf in de straat die van de Vismarkt loopt naar het Minderbroedersklooster (Kruisstraat?) ...
R1210 | 28.01.1440 | fol 149

Kruisstraat
... huis en erf in de Cruysstraet ...
R1210 | 29.07.1440 | fol 96v

Kruisstraat
... twee huizen en erven over 's Abdsbrugge aan de kant van de Vismarkt ...
R1210 | 06.08.1440 | fol 98v

Kruisstraat
... huis en erf in de straat die van 's Abdsbrugge loopt naar de Vismarkt ...
R1210 | 09.11.1440 | fol 10

Kruisstraat
... huis en erf, en leeg erf daarbij, bij de Vismarkt in de straat die van de Vismarkt loopt naar die Cruysstraet ...
R1211 | 09.12.1440 | fol 121

Kruisstraat
... stenen huis in die Cruysstraet ...
R1215 | 16.06.1445 | fol 201

Kruisstraat
... huis en erf bij die Berenbrugge (Beverbrugge?) ...
R1216 | 21.06.1446 | fol 222v

Kruisstraat
... huis en erf, en een leeg erf daarbij, Vismarkt, in de straat die van de Vismarkt loopt naar de Cruysstraet ...
R1216 | 11.07.1446 | fol 99v

Kruisstraat
... huis en erf in een straat, die van die Postelstraet loopt naar de Vismarkt …
R1217 | 14.03.1447 | fol 104v

Kruisstraat
... huis en erf achter een erf van ... over die Berenbrugge ...
R1218 | 21.06.1448 | fol 357v

Kruisstraat
... huis en erf in de straat die van 's Absbrugge loopt naar de Korenbrug …
R1219 | 01.07.1449 | fol 236v

Kruisstraat
... stenen huis, een erf en een leeg erf bij Berenbrugge tussen een straatje dat van den Ulenborch loopt over een brug ...
R1220 | 01.02.1450 | fol 284v

Kruisstraat
... huis en erf ... op die Cruysstraet op de hoek aldaar ...
R1195 | 28.08.1452 | fol 52

Kruisstraat
... huis en erf achter de Minderbroeders over 's Abdsbrugge …
R1223 | 21.04.1453 | fol 68

Kruisstraat
... huis, erf en hof bij des Abdsbrugge …
R1223 | 21.04.1453 | fol 68

Kruisstraat
... huis en erf in die Cruysstraet bij de Korenbrug ...
R1223 | 21.04.1453 | fol 68

Kruisstraat
... hofstad aan die Cruysstraet aan de kant van de Vismarkt ...
R1233 | 09.03.1464 | fol 166v

Kruisstraat
... erf genaamd den Boge achter de Minderbroeders bij die Cruysstraet ...
R1234 | 14.02.1465 | fol 251v

Kruisstraat
... huis en erf in die Cruystraet bij de Korenstraat ...
R1234 | 23.04.1465 | fol 75v

Kruisstraat
... huis en erf in de straat van 's Absbrugge naar de Korenmarkt ...
R1235 | 23.08.1466 | fol 227

Kruisstraat
... erf bij de brug van de Abt van Sint Truiden aan de kant van de Vismarkt …
R1236 | 22.11.1466 | fol 8

Kruisstraat
... een kamer - vroeger Baukenscamer genaamd - bij des Abdsbrugge tegenover de Minderbroeders ...
R1238 | 02.01.1469 | fol 287

Kruisstraat
... hofstad achter de minderbroeders over des Abdsbrugge aan de kant van de Vismarkt ...
R1239 | 02.01.1470 | fol 384

Kruisstraat
... huis en erf achter de Minderbroeders in de straat, lopende van des Abdsbrugge naar de Visbrug ...
R1240 | 09.07.1471 | fol 285v

Kruisstraat
... huis en erf en een stuk leeg erf achter de Minderbroeders bij des Abdtsbrugge in die Cruystraet ...
R1241 | 18.05.1472 | fol 354

Kruisstraat
... erf bij de Korenbrug buiten de oude stadsmuur naast de Minderbroederskerk ...
R1243 | 23.11.1473 | fol 88v

Kruisstraat
... erf achter de Minderbroeders over des Abds Brugge ...
R1243 | 26.05.1474 | fol 369

Kruisstraat
... huis, erf en hof achter de Minderbroeders in de straat des Abdsbrugge waarover men van de Postelstraat gaat naar de Vismarkt ...
R1245 | 02.01.1476 | fol 19

Kruisstraat
... helft van de erven achter de Minderbroeders in de straat die van een stenen brug loopt naar de Vismarkt ...
R1246 | 03.02.1477 | fol 161

Kruisstraat
... huis en erf die van des Abts brugge loopt naar de Vismarkt …
R1247 | 20.04.1478 | fol 298v

Kruisstraat
... huis en erf bij die Berenbrugge …
R1249 | 12.04.1480 | fol 232v

Kruisstraat
... huis en erf "den Spyegel" met twee kamers daarnaast in de straat die van die Cruysstraet loopt naar de Vismarkt ...
R1250 | 24.01.1481 | fol 234v

Kruisstraat
... hofstad achter de Minderbroeders over des abts brugge aan de kant van de Vismarkt …
R1250 | 15.06.1481 | fol 327v

Kruisstraat
... huis en erf ... aan die Cruysstraet bij de Vismarkt ...
R1252 | 29.01.1483 | fol 226

Kruisstraat
... huis en erf "die vier Heyms kijnder" aan die Cruysstraet op de hoek bij de Korenbrug ...
R1253 | 19.07.1484 | fol 324

Kruisstraat
... huis en erf ... in de straat die van de Postelstraat loopt naar de Vismarkt ...
R1254 | 15.11.1484 | fol 371v

Kruisstraat
... huis en erf aan die Cruysstraet ...
R1254 | 12.03.1485 | fol 64

Kruisstraat
... huis en erf aan die Cruysstraet bij die Corenbrugge ...
R1256 | 14.11.1486 | fol 139v

Kruisstraat
... huis en erf in de straat die van 's Abdsbrugge loopt naar de Korenbrug ...
R1267 | 07.06.1499 | fol 39

Kruisstraat?
... hleftg van een oude stadsmuur bij een stenen brug in de straat van de Vuchterstraat gaande naar de Vismarkt ...
R1187 | 1410-1411 | fol 417v

Kruisstraat?
... huis en erf in de Vissersstraat tegenover het huis "die Spyegel" ...
R1260 | 31.08.1491 | fol 472v

Krullartstraat
... twee kamers aldaar (Crullenstraetke) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 208

Krullartstraat
... huis aldaar ...
R1180 | 1393-1396 | fol 510

Krullartstraat
... deel in stenen huis ... aldaar (Krullenstraatje hoek Kerkstraat) ...
R1186 | 1408-1409 | fol 252v

Krullartstraat
... huis op de hoek van de steeg van de Korte Colpertstraat naar de Kerkstraat ...
R1187 | 1410-1411 | fol 56v

Krullartstraat
... huis in Crullenstraetken ...
R1187 | 1410-1411 | fol 272v

Krullartstraat
... huisplaats in de straat gaande van de Kerkstraat naar de Amfoirtsbrugge ...
R1190 | 1416-1417 | fol 18

Krullartstraat
... erf ... in dat Krullenstreetken bij dat Cort Colperstraetken ...
R1192 | 20.03.1421 | fol 272

Krullartstraat
... huis aan het Scrullestraetke ...
R1197 | 24.02.1428 | fol 383

Krullartstraat
... huis, erf en hof in 't Crullenstraetken dat van de Kerkstraat loopt naar Colperstraet ...
R1198 | 28.02.1428 | fol 40

Krullartstraat
... huis en erf in een straatje dat van de Kerkstraat loopt naar Colperstraet tussen Jan Crullen en Jan Spaerpenninc ...
R1199 | 10.01.1429 | fol 276

Krullartstraat
... huis en erf in de straat die van het eind van Colperstraet loopt naar Keircstraet ...
R1204 | 08.05.1434 | fol 202v

Krullartstraat
... huis, erf en hof in 't Crullenstraetken (van Kerkstraat tot Colperstraet) ...
R1205 | 12.11.1434 | fol 13

Krullartstraat
... huis, erf en hof in Krillenstraetken, lopende van de Kerkstraat tot Colperstraet ...
R1208 | 04.02.1438 | fol 194

Krullartstraat
... huis en erf in sCrullenstreetken ...
R1204 | 01.09.1443 | fol 109

Krullartstraat
... hofstad in 't Crullenstraetken ...
R1216 | 05.03.1446 | fol 54v

Krullartstraat
... huis, erf en hof Crullenstraet ...
R1225 | 21.03.1455 | fol 53

Krullartstraat
... huis en erf in de straat die van het eind van Colperstraet loopt naar Kerckstraet ...
R1228 | 12.01.1458 | fol 30v

Krullartstraat
... huis, erf en hofje in het straatje dat van die Colperstraet loopt naar die Kerckstraat ...
R1232 | 14.12.1462 | fol 268v

Krullartstraat
... huis, erf en hof in Krullenstraet ...
R1235 | 30.12.1465 | fol 18

Krullartstraat
... huis, erf en hof Krullestraet ...
R1238 | 19.05.1469 | fol 342

Krullartstraat
... kamer in dat Crullarts straetken ...
R1243 | 09.03.1474 | fol 230v

Krullartstraat
... huis, erf en hof in Coetelbaertsstraetken ...
R1265 | 24.03.1496 | fol 155v

Krullartstraat
... huis, erf en hof in 't Crullenstraetken (vroeger Coetelbaerts-) ...
R1269 | 18.12.1500 | fol 19v

Krullartstraat
... huis, erf en leeg erf in Crullartsstraetken ...
R1269 | 20.02.1501 | fol 247v, 248

L
Lang Colen Straatje
erf in Lang Colen Straatje …
R1255 | 04.01.1486 | fol 73

M
Mandenmakersstraatje
... huisplaats tussen Maarten van Mierle en Jan Weert en tot de stadsmuur …
R1194 | 17.04.1424 | fol 96v

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof aan die Mandemekerstraet tussen ... die Leeuwe en Hendrik Reygher van de straat tot de stadsmuur
R1207 | 27.11.1436 | fol 19

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof aan die Mandmekerstraet tussen Jan Goessensn. en Luppert die Becker, van de straat tot Jan Pouwels ...
R1207 | 07.08.1437 | fol 113

Mandenmakersstraatje
... twee erven naast elkaar ... over de Visbrug op het eind van dat Mandmekerstraetken tussen stadserf en de erfgenamen Jacop van den Wyel en strekkende tot de stadsmuur ...
R1212 | 09.03.1442 | fol 150

Mandenmakersstraatje
... twee erven naast elkaar binnen de stadsmuur teynden die Mandmekeren ... van de stadsmuur tot de stroom
R1212 | 06.10.1442 | fol 81

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof over de Visbrug ter plaatse waar manden gemaakt worden ...
R1214 | 17.08.1444 | fol 121

Mandenmakersstraatje
... twee huizen, erven en hoeven naast elkaar achter de Vismarkt in die Mandemekersstraet ...
R1216 | 11.02.1446 | fol 158v

Mandenmakersstraatje
... erven binnen de stadsmuur op het Ortheneind over de Visbrug achter de mandenmakers vlak naast de stadsmuur ...
R1218 | 09.12.1447 | fol 315v

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof over de Vismarkt in die Mandmekerstraet ...
R1219 | 04.12.1448 | fol 120

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof onder die Mandemakeren ...
R1222 | 10.03.1452 | fol 167v

Mandenmakersstraatje
... erf met gebouwen over de Visbrug ter plaatse waar men manden maakt ...
R1223 | 28.11.1452 | fol 13

Mandenmakersstraatje
... huis en erf van drie huizen en erven over de Visbrug achter de Mandemakers ...
R1223 | 29.05.1453 | fol 80v

Mandenmakersstraatje
... huizen aan de Vismarkt op de plaats waar de mandemakers wonen ...
R1226 | 23.04.1456 | fol 96v

Mandenmakersstraatje
... 36 erven binnen de stadsmuren op 't Ortheneind achter de Vismarkt, achter de mandenmakers vlak langs de stadsmuur ...
R1226 | 06.07.1456 | fol 132v

Mandenmakersstraatje
... Mandemekersstraetken op de Dieze ...
R1228 | 13.07.1458 | fol 222v

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof over de Visbrug in die Mandemekersstraet ...
R1229 | 21.08.1459 | fol 276

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en acht kamers onder die Mandmeker ...
R1230 | 07.04.1460 | fol 305

Mandenmakersstraatje
... huis en erf over de Visbrug in een straatje waar de mandenmakers wonen ...
R1231 | 15.11.1460 | fol 169

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof in die Mandmekerstraet ...
R1231 | 18.06.1461 | fol 297

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof onder die Mandemeker ...
R1232 | 12.10.1461 | fol 126

Mandenmakersstraatje
... twee kamers over de Visbrug onder die Mandmekers ...
R1232 | 04.06.1462 | fol 165v

Mandenmakersstraatje
... huis, erf en hof over de Visbrug in die Mandemekerstraet ...
R1235 | 09.08.1466 | fol 167

Mandenmakersstraatje
... vijf kamers over de Visbrug onder de mandemakers ...
R1240 | 22.04.1471 | fol 123

Markt
Dirck Rover een huis aldaar belendend de woning van Dirck en erf van ... met 1/3 in de hof over de Tolbrugge aan ...
R1175 | 1368-1369 | fol 131

Markt
Godschalck van Meghen verhuurt een kamer in dat Broethuis aan Goyart Marselijs
R1175 | 1368-1369 | fol 131

Markt
... een cijns uit een kamer aldaar in het Broethuis naast het vleeschehuis
R1176 | 1376-1383 | fol 194v

Markt
een lege plaats naast het stenen huis Rodenborch. Jan van Doerne vekoopt dat aan Gielis Scoerwegge
R1176 | 1376-1383 | fol 251v

Markt
een kamer onder de trap van het Gewanthuis
R1177 | 1382-1387 | fol 22v

Markt
...een stenen huis "de Nuwe zale" achter erf aldaar
R1177 | 1382-1387 | fol 258

Markt
Willem van Langhelaer verkoopt een cijns uit de helft van stenen huis "de aude koken" van wijlen heer Art Rover, ridder, belendend die "nuwe zale"
R1177 | 1382-1387 | fol 332

Markt
Jan van Zonne de tocht in een kamer (van de weduwe Claer Post) aldaar aan Willem Sweertvegher
R1177 | 1382-1387 | fol 76, 77

Markt
Willem van Langhelaer een cijns uit stenen huis "die Koeken" van wijlen heer Art Rover, ridder, en nog een cijns uit die "Aude Koeken"
R1178 | 1387-1390 | fol 308v

Markt
verkoopt ... naast "der minderbruederstappen" aan ...
R1178 | 1387-1390 | fol 328

Markt
heer Dirck Rover, ridder, verhuurt "die zale" en de kamer en de oude keuken van zijn stenen huis aldaar ...
R1178 | 1387-1390 | fol 378

Markt
... verkoopt een cijns uit een kamer in "dat Broethuys"
R1179 | 1390-1394 | fol 324

Markt
... uit grond en huis aldaar naast het vleeshuis en het lakenhuis ...
R1180 | 1393-1396 | fol 150

Markt
... uit een huis aldaar ... aan de kant van de Jodenpoort
R1180 | 1393-1396 | fol 404

Markt
Willem van Langelaar verkoopt een cijns ... uit helft van een stenen huis "die oude koeke" van wijlen heer Art Rover, ridder, nl. uit de helft aan de kant van de Colperstraat, belendend de voorzaal
R1180 | 1393-1396 | fol 527

Markt
Jan die Bye Broessoen (c.s.) een kamer aldaar (met deel van 1/4 in huis van wijlen Claes van Wijchem naast het lakenhuis) en een huis over de Tolbrugge …
R1180 | 1393-1396 | fol 651

Markt
...een cijns uit een huis aldaar gekocht van ... nu aan Porta Celi
R1181 | 1397-1399 | fol 112v

Markt
... delen diens huis van steen met erf etc aldaar in de steeg naar de Markt gaande naar de hof van de Minderbroeders
R1182 | 1400-1401 | fol 251bis

Markt
... een cijns uit een huis tussen het slachthuis en het lakenhuis ...
R1183 | 1402-1403 | fol 310

Markt
... een cijns uit een stenen huis ... in de steeg van de Markt naar de Schrijnwerkerstraat tot de poort van de Minderbroeders
R1183 | 1402-1403 | fol 325

Markt
... verkoopt en kamer aldaar bewoond door ... aan ...
R1184 | 1404-1405 | fol 256

Markt
mr Art Buc verkoopt de stenen kamer aldaar aan het eind aan Jan Losschart aan de kant van de woning van heer Jan Rover, ridder
R1185 | 1406-1407 | fol 11v

Markt
een kamer onder de trap van het lakenhuis aldaar aan de kant van ... met een einde belendend de Orthenstraat
R1186 | 1408-1409 | fol 228

Markt
... belendend stenen huis van wijlen heer Jan Rover, ridder, en de Tolbrugsteeg
R1186 | 1408-1409 | fol 258v

Markt
Evert van Orthen, kremer, een cijns uit zijn kamer aldaar
R1187 | 1410-1411 | fol 235v

Markt
Roelof Berout een kamer aldar gelegen onder het lakenhuis tegen cijns verkregen van de hertog van Brabant nu aan Willem Broc
R1187 | 1410-1411 | fol 414v

Markt
een cijns uit erf aldaar (hoek Corte Colperstraat)
R1187 | 1410-1411 | fol 449

Markt
..stenen huis aldaar "die Langdonc"
R1188 | 1412-1413 | fol 349v

Markt
... een huis bij de Markt op de hoek van de straat gaande naar de Gevangenpoort ... tevens een derde deel van het huis op de hoek van de Kerkerstraat tussen de steeg en ... met de toebehoren en een boeghe ...
R1190 | 1416-1417 | fol 254

Markt
Roelof van Breda een cijns uit een kamer aldaar van Evert van Orthen, kremer
R1190 | 1416-1417 | fol 311v

Markt
... verkoopt aan ... de helft van een lege plaats tussen de Rodenborch en ...
R1191 | 1418-1419 | fol 8

Markt
het stenen huis Caperborch
R1191 | 1418-1419 | fol 292v

Markt
... verkoopt aan ... zijn deel van een huis tussen ... en het Ridderstreetken
R1192 | 1420-1422 | fol 50

Markt
Peter van de Straten geeft als onderpand van betaalbelofte zijn kamer onder de lange koopliedenkamers
R1193 | 1421-1422 | fol 201

Markt
... een stenen koopliedenkamer nl. de laatste aan de kant vande huizing van heer Jan Rover, ridder ...
R1193 | 1421-1422 | fol 269

Markt
... en uit zijn huis met erf en stal genaamd die herberge "in den Eenhoeren" aan de Markt
R1193 | 1421-1422 | fol 298

Markt
... uit een huis "in den Engel"
R1193 | 1421-1422 | fol 506

Markt
... uit een huis van ... genaamd "Vranckrijk" aan de Markt
R1193 | 1421-1422 | fol 508v

Markt
... en een steeg die Cartstraet gaande van de Markt naar 't Minderbroedersklooster
R1193 | 1421-1422 | fol 13v, 14

Markt
... een kamer met ondergrond van wijlen Mathijs van Baerle tussen de kamer van wijlen Reyneer van Baerleham en van Claes Post
R1194 | 1423-1424 | fol 11v

Markt
... een stenen huis met erf aan de markt, tussen ... en ... en achterwaarts tot een steeg gaande van die Colpertstraet naar de Amerfoirtse brugge
R1194 | 1423-1424 | fol 103v

Markt
... een cijns ... uit huizen en erven aan de Markt bj de Zadelmakerstraat
R1194 | 1423-1424 | fol 125v

Markt
... tevens uit een erf bij de Dravelgas (van de steeg strekkend tot erf van Wouter) en uit de stenen brug over het water aldaar achter die huizen
R1194 | 1423-1424 | fol 212v

Markt
... en huis aan de markt op de hoek van de Cort Colperstraet
R1194 | 1423-1424 | fol 284v

Markt
... heeft verkocht een kamer aan de lange kameren aan de Markt op de hoek aan de kant van de Vismarkt
R1195 | 1424-1425 | fol 74v

Markt
... een cijns uit een huis over de visbrug
R1196 | 1426-1427 | fol 22v

Markt
... een camer aan de markt op de hoek van 'die cort cameren' (koopliedenkamers) ... de camer meet 27 hamelvoet lengte ... en 30 hamelvoet breedte
R1196 | 1426-1427 | fol 88v

Markt
Jacob Cnode zoon wijlen Jan Cnode bezit een kamer onder de kleine kamers op de hoek aan de kant van 't raadhuis ...
R1198 | 04.09.1428 | fol 102v

Markt
...uit de helft van een stenen huis en een erf "de Lely" op de Markt
R1199 | 11.12.1428 | fol 48

Markt
... uit een huis en erf "Rodenborch" aan de Markt, waarin Peter vanden Steenghe placht te wonen
R1200 | 20.01.1430 | fol 40v

Markt
... uit huizen en erven aan de Markt tussen een stenen huis van wijlen heer Jan Rover, ridder, en een straatje van de Markt tot de Tolbrugge; en uit het erf "dat vosholl" vlak achter die huizen en erven
R1200 | 28.06.1430 | fol 115v

Markt
... een stenen huis en een erf "die Moryaen" ... aan de Markt
R1202 | 20.03.1432 | fol 39

Markt
... een stenen voorhuis en een erf "die nuwe zael" van wijlen heer Art Rover, ridder, aan de Markt achter 't erf van ... en "doe Aude Koeken"
R1202 | 05.06.1432 | fol 114

Markt
Peter Goutsmit verhuurt aan ... twee kamers (nl. een cameret en een voertdoen) aan 't eind van 't Gewandsnijdershuis aan de kant van de Hoge Steenweg
R1202 | 07.07.1432 | fol 289v

Markt
... deel in een kamer in dat Broethuys ... Coenraet ... had die kamer ten erfcijns verkregen van de hertogin van Brabant
R1204 | 25.11.1433 | fol 139

Markt
... huis, erf en stal die herberge "in den Eenhorn" aan de Markt ...
R1204 | 30.12.1433 | fol 278v

Markt
...aan de markt tussen...en die Carstraet, van de Markt tot de Minderbroeders
R1204 | 21.04.1434 | fol 70v

Markt
... uit een stenen huis en erf ... "den Engel" aan de Markt
R1204 | 05.06.1434 | fol 211v

Markt
... uit de helft van een stenen huis en erf "die Aude Koeken" van wijlen heer Arnt Rover, ridder, aan de Markt achter ... tussen ... en "die Nuwe Zale" van wijlen heer Arnt Rover, ridder ...
R1204 | 30.09.1434 | fol 117

Markt
... in een huis en erf aan de markt naast 't raadhuis tussen ... en ... van de Markt tot een straat, die van Colperstraet loopt naar Zijle
R1205 | 22.12.1434 | fol 129v

Markt
... uit huis en erf in dat Rydderstraetken
R1205 | 31.12.1434 | fol 25

Markt
... de helft in een huis en erf, markt, op de hoek van Cort Colperstraet tussen ... en een straat
R1205 | 07.05.1435 | fol 184

Markt
... een huis en erf "den Aer" bij 't Raadhuis
R1205 | 12.07.1435 | fol 216

Markt
... en huis en erf "die Zwaen" bij de Markt
R1206 | 20.12.1435 | fol 25v

Markt
Jacob Monic bezit 't huis "inden Engel" aan de Markt
R1206 | 28.03.1436 | fol 273v

Markt
... een huis en erf aan de Markt op de hoek van een straat die van de Markt loopt naar de gevangenpoort ... en een huis en erf in dat Kerkerstraetken met muren en gaten
R1207 | 16.01.1437 | fol 148v

Markt
... een stenen huis, erf, hof en achterhuis op 't eind van die hof aan de Markt, tussen ... en ... en kamers langs dat Korenstraetken ... van de markt tot minderbroederserf ... met gebruik van een poort langs Kerstraetken langs die kamers ...
R1207 | 22.04.1437 | fol 80

Markt
... een stenen muur in 't achterhuis van ... achter 't stenen huis "Kapenborch"
R1207 | 07.06.1437 | fol 95

Markt
... van een huis en erf "den Aer" aan de Raden-markt (apud forum consulum)
R1208 | 14.02.1438 | fol 55v

Markt
... uit de helft van 't erf "de Doem" voor 't vleeshouwershuis onder de trap aan de kant van de Minderbroeders
R1208 | 06.03.1438 | fol 213

Markt
... in een huis en erf aan de Markt tussen 't huis "de Eenhoerne" en ...
R1208 | 25.04.1438 | fol 87v

Markt
... zijn recht ... in een kamer onder die Wisselen ...
R1208 | 13.04.1439 | fol 207v

Markt
... van een huis, erf en hof "die Langdonck" aan de Markt
R1209 | 02.09.1439 | fol 121v

Markt
... uit de woning "'t Gulden Hoet" met stallen en andere toebehoren aan de Markt
R1209 | 26.09.1439 | fol 125v

Markt
... behalve een huis en erf in 't Dravelgas
R1210 | 06.02.1440 | fol 33v

Markt
... tussen een stenen kamer, die ligt naast de broodverkoperskamer en ...
R1211 | 27.03.1441 | fol 180v

Markt
... betalen moet uit 't erf "die Vloet"

R1211 | 29.03.1441 | fol 181

Markt
... een huis en erf ... aan de Markt tussen ... en de Oudeklerenherstellerstraat
R1212 | 06.03.1442 | fol 145v

Markt
... meester van 't leprozenhuis "ter Egendonck" bij den Bosch
R1212 | 18.04.1442 | fol 162v

Markt
... en uit huis en erf in de Klerenherstellersstrat
R1212 | 27.09.1442 | fol 217

Markt
... een huis aan de markt tussen ... en 't erf "Peperskorenserve"
R1215 | 28.06.1445 | fol 105v

Markt
... een klein stenen huis en een stuk van een leeg erf, aan elkaar, op een erf van wijlen jonker Dirck Rover, aan de Markt, tussen een straatje, dat van de markt loopt naar die Tolbrugge, en een erf van Jan die Rover, zoon van heer Jan Rover, ridder, en van de Markt tot de Dieze nl 't klein stenen huisje en leeg erf bij de stroom, tussen de stroom en ander erf van Willem de Rover, en strekkende van 't straatje tot ander erf van Willem de Rover aan de kant van die Roestcamer
R1226 | 04.12.1445 | fol 235

Markt
... aan de markt tussen ... en 't erf "dat Gulden Hoeft" van Wouter Coelhamer met een stenen muur er tussen van de Markt tot de stroom
R1217 | 23.12.1446 | fol 262

Markt
... uit huizen en erven aan de Markt tussen 't stenen huis van wijlen Jan Rover, ridder, en een straatje, dat van de Markt loopt naar Tolbrugge; en uit 't erf "dat Voshol" daarachter
R1218 | 27.01.1447 | fol 15v

Markt
... uit huis en erf "Rodenborch" (jonkvrouw Lijsbeth, weduwe van Jan Back, en haar kinderen moeten die cijns betalen) ...
R1218 | 12.01.1448 | fol 230v

Markt
... een huis aan de markt op de hoek van een straatje naar Colperstrate ...
R1218 | 29.03.1448 | fol 266

Markt
... een stenen brug met gebouwen er op achter 't erf '''t Hert" van wijlen Jan Danielsz. van Vladeracken
R1220 | ??.09.1448 | fol 205

Markt
... verkoopt aan een sekr. t.b.v. 't Leprozenhuis "ter Eyendonck" een pacht van ... uit een huis en erf, Markt, tussen (vroeger) Goyart Berwaut en Cortcolperstraet
R1220 | 05.08.1450 | fol 334

Markt
... een huis en erf in de Audeklerenherstellersstraat tussen een stenen huis ...
R1221 | 06.07.1451 | fol 296

Markt
... aan de Markt op de hoek van die Keirckstraet tussen de Kerkstraat en Herman Keteleer ...
R1221 | 15.09.1451 | fol 212v

Markt
Claes Oem van Buchoven belooft aan ... dat hij hen schadeloos zal houden van aantal schade in verband met de inbezitneming van 't huis en erf "die Moriaen" (van Claes Oem) aan de Markt
R1223 | 26.01.1453 | fol 36v

Markt
... uit huis en erf in Bathenborchstraetken, lopende van de markt naar een put voor 't Minderbroedersklooster
R1223 | 13.07.1453 | fol 96

Markt
... een huis en erf bij 't Minderbroedersclaustrum op de hoek van 't Dravelgas
R1225 | 09.05.1455 | fol 68

Markt
... in een stenen huis en een erf "die Lely" bij 't raadhuis tussen ... en ... van de Markt tot een straatje naar de herberg "int Wild Verken"
R1228 | 06.06.1458 | fol 199v

Markt
... tussen een stenen huis van wijlen Jan Rovers, ridder, en een straat, die van de Markt loopt naar Tolbrugge; en uit 't erf "dat Voshol" vlak achter deze huizen en erven ... deze huizen en erven en "dat Voshol" strekken van de Markt tot de stroom;
R1233 | 21.01.1463 | fol 214v

Markt
afstand van een kamer ... onder de lange kamers tussen ... en ... en van een kamer daarachter in 't Broethuys
R1233 | 11.11.1463 | fol 146

Markt
... uit een stenen huis en een erf "die Langdonck" ... aan de Markt
R1233 | 23.03.1464 | fol 109v

Markt
... uit een kamer of woning met kelder aan de markt onder 't Lakenhuis onder die cameretten aan de kant van de Orthenstraat
R1234 | 18.02.1465 | fol 254v

Markt
... uit huis en erf "inden Helm" aan de Markt
R1234 | 23.04.1465 | fol 75

Markt
... uit huis en erf "Rodenborch" aan de Markt tussen wijlen Peter de Gorter en Tolbrugstraetken, van de Markt tot de stroom
R1235 | 16.01.1466 | fol 204

Markt
... 't huis "den Swarten Aer'' ... ook wel genoemd "inden Swarten Aer"
R1235 | 25.02.1466 | fol 36v

Markt
huis, erf en stal die herbergh "inden eenhoren" ... aan de Markt
R1235 | 02.10.1466 | fol 122v

Markt
... uit huis en erf of herberg "in den Hoeren" aan de Markt
R1236 | 17.11.1466 | fol 176v

Markt
... en de stenen muren daarbij van huis en erf "die Cuyp" ... aan de Markt
R1236 | 28.09.1467 | fol 208

Markt
... verkopen aan ... een cijns van ... uit huis en erf aen die Plaets ...
R1237 | 13.07.1468 | fol 46

Markt
... en elf pond payment aan Anthonis die Maelre zoon wijlen Jan die Maelre ...
Anthonis van Aken geeft die cijns van elf pond aan Gerrit Pauwels Keteleer
R1237 | 31.08.1468 | fol 52

Markt
... heeft opgedragen aan een secr. t.b.v. de Zusters opten Ulenborch ... uit een erf ... aan de Markt
R1238 | 07.02.1469 | fol 28

Markt
... uit de helft van huis, erf, hof "die Swaen" en andere gebouwen op dat erf,
Markt, tegenover de kameretten tussen ... en ... van de Markt tot de Minderbroeders
R1239 | 30.01.1470 | fol 212

Markt
... woonhuis - van Wouter vanden Rullen, apotheker - aan de Markt (daarin een kamer genaamd "die Rozecamer"
R1239 | 09.06.1470 | fol 87v

Markt
Claes Oem van Bochoven ... verhuurt aan ... 't huis "den Groiten Moriaen" aan de Markt
R1239 | 27.07.1470 | fol 503v

Markt
... wegens huring van 't huis "inden Swaen" aan de Markt
R1240 | 06.10.1470 | fol 3v

Markt
... uit huis en erf ... aan de Markt tussen ... en herberg "inden Crab"
R1241 | 08.01.1472 | fol 184v

Markt
Claes Oem zoon wijlen Claes Oem van Bochoven, heer van Bochoven,verhuurt aan zijn zuster jonkvrouw Aleyt zijn huis "den Groten Moryaen" aan de Markt, zolang zij leven zal, vrij te bezitten
R1241 | 14.07.1472 | fol 139

Markt
... uit huis en erf (..) aan de Markt tussen dat Corte Keirckstraetken en erfgen. Herman Keteleer ...
R1242 | 05.11.1472 | fol 108v

Markt
... een huis, erf, hof en achterhuis van ... aan de Markt tussen 't erf "Rodenborch" van Dirck van Beerze en 't erf van Gerit Pauwels Keteleer
R1242 | 13.02.1473 | fol 150v

Markt
... uit huis en erf "Rodenborch" (waarin Peter Steenwege woonde) Markt
R1242 | 13.02.1473 | fol 150v

Markt
huysinge ende erve "den David"
R1242 | 19.02.1473 | fol 154v

Markt
jonkvrouw Heilwich weduwe van wijlen Gerit Boest ... uit huis en erf aan de Markt tegenover 't vleeshuis tussen Willem van Houthem, wjintapper ... en huis "die Cuyp"
R1243 | 29.11.1473 | fol 181

Markt
Herman van Bronchorst, man van jonkvrouw Aleyt Arnt Heyme, heeft opgedragen aan Rutger Zebertz vanden Zande, de helft van een cijns uit huis en erf "die Moryaen" (van Rutger voorn.) aan de Markt aan den Hogen Steenwech
R1243 | 21.04.1474 | fol 249

Markt
Dirch van Berze belooft aan een sekr. t.b.v. zijn broer Wouter van Berze een cijns … uit huis en erf van Dirck aan de Markt tussen 't straatje die Tolbrugge en Jan Coelhorne; en uit kamers bij de Koepoort; en uit huis in Aert Berewoutstraet; en uit twee huizen in de Orthenstraat; en uit een huis onder de gevangenpoort...
R1243 | 15.06.1474 | fol 375v

Markt
de uitvoerders van het testament van Lijsbeth, vrouw van Art Pels, verhuren voor 6 jaar vanaf ... een huis, erf, stal en achterhuis "den Gulden Leeuwe" aan de Markt met de nagelvaste huisraad
R1245 | 31.01.1475 | fol 168

Markt
Medart van Maerle, man van Mechtelt Willem van Nuwelant heeft opgedragen aan Aert Geritsz die Bye, apotheker, een huis, erf en hof "die Lelye" Markt bij 't raadhuis ...
R1244 | 20.06.1475 | fol 217

Markt
... en uit huis en erf (van Jan van Craendonck) "in die drie Coningen" aan den Hogensteenwech
R1245 | 03.02.1476 | fol 85

Markt
Aert Geritss. die Bye, apotheker, man van Aleyt Art vanden Hove, bezit een huis en erf "die lely" aan de Markt naast 't raadhuis tussen Jan vanden Slijck, bakker, en andere geburen van der Ridderstraten ...
R1246 | 04.07.1477 | fol 227

Markt
Aleit Goyarts vanden Meremenie verhuurt ... aan Peter Peter Marsse: een huis en erf "inden Salvatoer" aan de Markt tussen Aertken, weduwe van Jan Jan Ghiisselen 't huis "den engel" en Hubrecht Steenwech, van de Markt over een stenen brug (met het achterhuis er op) tot over de Dieze
R1246 | 30.07.1477 | fol 242

Markt
Dirck van Beerze belooft aan een sekr. t.b.v. St. Joriskapel een cijns van ... uit huis en erf "Rodenborch" van Dirck van Beerze bij de Markt tussen een straat, die van de Markt loopt naar de Tolbrugge en...
R1246 | 11.08.1477 | fol 237v

Markt
Adam die Lu heeft opgedrgen aan een sekr. t.b.v. St. Geertruidsklooster alhier ... uit een cijns van ... uit een stenen huis en een erf - vroeger van Wijnrick van Oyen, daarna van zijn zoon Herman - "die Langdonck" aan de Markt
R1247 | 30.07.1478 | fol 361v

Markt
Aert Geritss die Bye, apotheker, verkoopt aan Gijsbert Artss vanden Polle een cijns ... uit huis, erf en achterhuis "in Lijmborch" aan de Markt naast 't raadhuis
R1249 | 24.01.1480 | fol 174v

Markt
Katherijn, weduwe van Dirck van Berze, verhuurt aan Lodewijck vander Heyden, man van Katherijn, dochter wijlen Dirck van Berze ... een huis en erf "Rodenborch" met brouwerij etc aan de Markt
R1249 | 19.04.1480 | fol 346

Markt
Jan zoon van wijlen Anthonis van Aken, schilder, zoon van Jan van Aken, schilder, heeft opgedragen aan een seckr. 1/4 deel t.b.v. zijn broer Goossen: zijn deel in een huis en erf - van wijlen Anthgons - aan de Markt
R1250 | 29.12.1480 | fol 220v

Markt
Jheronimus geheten Joen, schilder, zoon wijlen Anthonis van Aken, schilder, heeft opgedragen aan zijn broer Goossen 1/4 deel in huis en erf - van wijlen Anthonis - aan de Markt tussen Jan Goyarts heer, vleeshouwer, en Dirk van den Eynde, kannegyter, van de Markt tot Aert van Gogh, gewandsnijder.
Herbertken, dochter wijlen Anthonis van Aken geeft ook 1/4 deel in dit huis over aan Gossen.
R1250 | 03.01.1481 | fol 222v

Markt
... uit huis, erf, hof en achterhuis ... bij de Markt (Zadeleerstraet)
R1250 | 16.02.1481 | fol 245

Markt
huis en erf "den Doem" aan de Markt voor 't vleeshuis en twee vleesbanken daarachter
R1250 | 03.08.1481 | fol 511

Markt
uit huis, erf, hof en achterhuis aan de Markt tussen ... en 't erf van Aert die Hoesch "den Gulden Cop" van de Markt tot de achterste Dieze.
R1251 | 18.01.1482 | fol 302

Markt
... uit huis en erf "den auden Moryaen" aan de Markt
R1251 | 12.03.1482 | fol 354

Markt
... belooft aan een sekr. t.b.v. de Tafel van de H. Geest in den Bosch ... te betalen ... wegens huring van twee huizen aan de Markt "die Gans" en "die drie Cronen''
R1252 | 18.01.1483 | fol 422

Markt
... uit huis, erf en hof aan de Markt tussen 't huis "die Swaen" en ... van de straet tot Minderbroeders
R1251 | 21.01.1483 | fol 621v

Markt
... een huis en erf aan de Markt tussen 't erf "den Aern" van de erfgen. Claes van Uden en 't erf van Peterke, weduwe van Jan van Amstel
R1252 | 03.03.1483 | fol 256v

Markt
Goossen zoon wijlen Anthonis van Aken, schilder, verkoopt aan een sekr. t.b.v. Cles Janss. vander Stegen een cijns ... uit huis en erf (van Goossen) aan de Markt, tussen Jan Goyarts heer, vleeshouwer, en Dirck Kannegyeter, van de Markt tot Aert van Goch
R1252 | 04.03.1483 | fol 257

Markt
... aan de Markt tussen ... en ... en enige kamers aan dat Corenstraetken
R1252 | 08.03.1483 | fol 262

Markt
... en in drie huizen en erven, naast elkaar, in die Spoerstraet
R1252 | 30.04.1483 | fol 502v

Markt
een hoekhuis, genaamd 'den hoeck' aan de markt tussen aert van wezel, goudsmid, met een kamer daar tussen, en de markt, van de markt tot minderbroederskerkhof
R1252 | 09.08.1483 | fol 48

Markt
... in huis en erf "den Wissel" van wijlen Peter Crudeneer de Oude ... bij de Markt tegenover 't vleeshuis tussen een straat en Minderbroedererf -of- kerkhof
R1253 | 19.01.1484 | fol 204

Markt
Claes ... van Lucell verkoopt aan ... een leeg erf uit de hof of 't erf van Claes aan de Markt achter Claes' woonhuis "dat Steenken"
R1253 | 13.07.1484 | fol 113v

Markt
Arnt die Vrieze, weert in "den Gulden Leeuwe" aan die Markt
R1253 | 30.07.1484 | fol 329v

Markt
... van huis, erf en hof "die Zwaen" Markt tegenover de cameretten
R1254 | 14.01.1485 | fol 391v

Markt
... uit een stenen huis aan de Markt tussen Peter die Becker en Ghijsbert die Cock (huis "den David") van de straat tot Minderbroederserf
R1254 | 02.05.1485 | fol 79v

Markt
Aert van Tefelen, man van Agnes bezat in 't begin der 16e eeuw "de Zwarte Arend" volgens SvY III 435
R1254 | 23.06.1485 | fol 88v

Markt
... en uit erf in Lang Colen straetken tussen Jan (van) Bathenborch en Ermgart Corvers en uit huis in Schrijnwerkerstraat
R1255 | 04.01.1486 | fol 73

Markt
1/4 deel (van Gerit Willem Jacopss.) in huis, erf, hof en acht kamers aan die Zijlle (bijpand van een cijns van 21 rijnsgld. uit 1/4 deel van twee huizen en erven aan de Markt; en van drie huizen en erven in die Spoerstraet). Dit huis met de 8 kamers had Henrick Hermanss. van Deventer, koopman, verkregen van Everart Everart Colen van Berlycem.
Henrick lost die cijns op 21 april 1486.
R1255 | 21.04.1486 | fol 267v

Markt
een cijns ... uit huis en erf "den Gulden Leeuwe" aan de Markt
R1255 | 24.05.1486 | fol 282v

Markt
... een cijns ... uit huis, erf, hof en achterhuis "die Lelij" - van Aert die Bye voornoemd - bij 't raadhuis aan de Markt ... en uit huis en hof ... in dat Cleijn Kerckstraetken
R1255 | 02.08.1486 | fol 27v

Markt
... uit een hoekhuis en erf - van wijlen Willem Jacopss van Wijk - aan de Markt naast de Minderbroederspoort tussen een straat en 't Minderbroederskerkhof
R1255 | 04.08.1486 | fol 319v

Markt
in de herberg "in die Zwaen" aan die Merct
R1255 | 11.08.1486 | fol 146v

Markt
een cijns ... uit huis en erf aan die Plaetse tussen Gerit Gerijs en Jan van Oyen
R1256 | 09.12.1486 | fol 155

Markt
... de huring van huis en erf "den Gissel" - vroeger van Peter Crudeneer de oude, daarna van Peter Crudeneer de jonge - bij de Markt tegenover 't vleeshuis tussen een straat en Minderbroederskerkhof
R1256 | 30.01.1487 | fol 182v

Markt
... uit huis, erf en achterhuis "in Lijmborch" van Aert Geritss die Bije, apotheker, aan de Markt bij 't raadhuis
R1256 | 23.04.1487 | fol 282v

Markt
.. Dirch Aert Pels ... verhuurt ... aan Jan Henrix Paijnenborch de herberg "den Gulden Leeuwe" aan de Markt met hof, stal en bedsteden etc.
R1257 | 12.11.1487 | fol 203

Markt
... uit huis en erf bij gevangenpoort en die Weterstraet
R1257 | 02.01.1488 | fol 450v

Markt
huis en erf "Rodenborch" bij de Markt op de hoek van dat Tolbrugstraetken, van de Markt tot die Dyeze
R1257 | 05.01.1488 | fol 236

Markt
de herberg "dat Hert" aan de markt (van de erfgenamen van Wouter van Berze)
R1257 | 31.05.1488 | fol 322

Markt
... afstand van huis en erf, met een klein huis en erf "die Helle" onder die cameretten daarnaast ... aan de Markt aan 't eind van der lange kamers aan de kant van de Orthenstraat
R1258 | 04.04.1489 | fol 232

Markt
Tyelman van Questenborch, bezitter van huis en erf "den Regenbooch" - vroeger van Willem Haertsceen alias Pels - aan die Marct tegen 't raethuytze
R1258 | 21.07.1489 | fol 280v

Markt
Arnt die Hoesch, die weert in "den Gulden Cop", Markt
R1258 | 20.08.1489 | fol 286v

Markt
stenen huizen en kamers, Markt, tussen erfgen. Henrick van Engelant en die Carstraet
R1259 | 24.12.1489 | fol 247

Markt
Henric Jan Henrixs. verkoopt aan ... een cijns ... uit een hoekhuis en erf "die Lavoer" aan de Markt tussen die Colperstraet en Agnes Dorffen
R1259 | 28.07.1490 | fol 196v

Markt
... tezamen met een ander woonhuis en erf "dat Voertdoene" genoemd, naast elkaar aan de Markt aan 't eind der lange kamer op de hoek ...
R1259 | 24.09.1490 | fol 223v

Markt
huis, erf en hof "in den Gulden Aere" beneven den raethuys van straat tot Dieze
R1260 | 18.01.1491 | fol 487

Markt
Henrick Dirxs moet een cijns van een gouden nobel betalen uit huisen erf "die Papagaey" bij de Markt
R1260 | 05.07.1491 | fol 376

Markt
heer Goyart Oest ... heeft ogedragen aan ... een lijfrente van ... uit huis en erf "d Molenijser" aan de Markt
R1261 | 17.07.1492 | fol 296

Markt
Henrick vanden Eijnde moet die cijns nu betalen huis en erf "'t Gulden Hoeft"

R1261 | 14.08.1492 | fol 314

Markt
Symen Peter Crudener heeft opgedragen aan Adrien Willem Pauwelss de helft ... in een kamer "den Cleijnen Wissel" (van 2 kamers) tussen "den Groeten Wissel" en ... van de straat tot Minderbroederskerkhof
R1261 | 11.09.1492 | fol 327v

Markt
huis en erf "in Ingelant" tussen Rutger vanden Zande en erfgen. Goyart Gielis
R1261 | 28.09.1492 | fol 372v

Markt
huis en erf "die Papegay" bij de Markt tussen Eeusa van Craendonck en 't huis "den Moriaen"
R1261 | 28.09.1492 | fol 373

Markt
huis en erf "die Cuyp" (van erfgen. Jan vanden Broeck) aan de Markt tegenover 't vleeshuis
R1262 | 13.04.1493 | fol 170

Markt
... uit huis, erf en hof bij St. Barbarkapel ter plaatse genaamd die Ramen (?)
R1262 | 30.08.1493 | fol 371v

Markt
Jan Crabbe verhuurt voor 10 jaar ... aan Peter Raescop de herberg "in 't Hert" (in cervo) aan de Markt tussen Lodewijck Bueys en de herberg "in die Coppe"
R1263 | 30.11.1493 | fol 372v

Markt
... in huis en erf ... aan die boetermerck op de hoek tussen Dirck Kangijeter en een straat
R1263 | 14.03.1494 | fol 361v

Markt
... en uit de helft (van Henrich Ghijzels) in huis en erf "in Spaengien" bij de Markt aan de Hogen Steenwech
R1263 | 09.05.1494 | fol 183

Markt
... uit huis en erf "den Gulden Aern" bij 't raadhuis
R1263 | 09.09.1494 | fol 239

Markt
... een lijfrente ... uit huis, erf en hof "den Gulden Arne", vroeger van Dirck van Hynden, nu van 't Cremersgilde, bij 't raadhuis tussen 't raadhuis en ... van de straat tot de stoom
R1264 | 21.10.1494 | fol 87

Markt
... uit huis en erf op de hoek ... aan de Markt tussen het Spoerstraetken en ...
R1264 | 14.03.1495 | fol 154v

Markt
... een cijns ... in de helft van een hoekhuis aan de Markt bij de poort der Minderbroeders tussen Tielman van Questenborch en dat Spoerstraetken
R1264 | 09.04.1495 | fol 169v

Markt
... tussen de herberg "dat Hert" (vroegervan Wouter van Beerze nu van Jan van Crabbout)
R1264 | 17.05.1495 | fol 78

Markt
... de helft ... van een stenen huis, erf en hof aan de Markt bij den Hogensteenwech tussen Aert Pasteybecker en ...
R1265 | 18.04.1496 | fol 163v

Markt
... verhuurt voor 2 jaar ... aan Wouter Colen ... de herberg "in 't Hert" (in cervo) aan de Markt tussen Lodewijch Boys en de herberg "die Cop"
R1265 | 07.07.1496 | fol 194v-195

Markt
... en haar deel in huis en erf "die Cuype" aan de Markt tussen Andries Mol en 't erf "dat Molenijser" ... van de straat tot de Minderbroeders
R1265 | 06.08.1496 | fol 206

Markt
... uit een stenen huis, erf en achterhuis "den David" aan de Markt
R1266 | 30.12.1497 | fol 261v

Markt
... hadden verkocht een huis "den Regenboech" met een kamer en nog een huis daarbij aan de Markt
R1266 | 03.03.1498 | fol 58

Markt
... in huis en erf "in de drie Coningen" aan de Markt
R1266 | 22.09.1498 | fol 120v

Markt
... uit huis, erf en hof aan de Markt tussen 't huis "die Swaen" en ...
R1268 | 14.12.1499 | fol 105

Markt
... in huis, erf en achterhuis "int Molenijseren" bij de Markt
R1269 | 16.03.1501 | fol 260v

Minderbroedersstraat / Dode Nieuwstraat / Karrestrraat
... huis met erf achter het Minderbroedersklooster naast het Klein Begijnhof ...
R1193 | 28.02.1422 | fol 57

Minderbroedersstraat / Dode Nieuwstraat / Snellestraat
... erven achter het kloosterslot van de Minderbroeders in een steeg van een stenen brug bij het huis van Gerit Eelkens, slager, gaande naar de Visbrug ...
R1193 | 22.12.1422 | fol 280

Minderbroedersstraat / Dode Nieuwstraat
... stenen brug met gebouwen achter het Minderbroedersklooster over de Dieze gelegen ...
R1190 | 1416-1417 | fol 213

Minderbroedersstraat of Karrestraat?
... kamer aldaar (achter de Minderbroeders in de straat naar de Vismarkt) ...
R1185 | 1406-1407 | fol 186

Minderbroedersstraat of Markt?
... huis bij de Minderbroederskerk ...
R1187 | 1410-1411 | fol 371

Minderbroedersstraat
... stenen huis aldaar (Achter de Minderbroeders) ...
R1175 | 1368-1369 | fol 55

Minderbroedersstraat
... huisplaats aldaar (Achter de Minderbroeders) ...
R1176 | 1376-1383 | fol 102v

Minderbroedersstraat
... stuk erf aldaar (bij de Minderbroeders) ...
R1177 | 1382-1387 | fol 229v

Minderbroedersstraat
... stal gelegen achter de kerk van de Minderbroeders ...
R1178 | 1387-1390 | fol 60

Minderbroedersstraat
... lijfrente uit haar stenen huis achter de kerk van de Minderbroeders ...
R1178 | 1387-1390 | fol 160v

Minderbroedersstraat
... huis achter de kerk van de Minderbroeders aan de kant van het Begijnhof ...
R1178 | 1387-1390 | fol 368

Minderbroedersstraat
... twee huisplaatsen bij de kruisgang van het Minderbroedersklooster naast "der Minderbroeder stappe" ...
R1180 | 1393-1396 | fol 31

Minderbroedersstraat
... huis aldaar (achter de Minderbroeders bij het Klein Begijnhof) ...
R1185 | 1406-1407 | fol 77v

Minderbroedersstraat
... huis aldaar (Minderbroedersstraat) …
R1185 | 1406-1407 | fol 438

Minderbroedersstraat
... cijns uit huis aldaar (achter de Minderbroeders / Dode Nieuwstraat) ...
R1186 | 1408-1409 | fol 183

Minderbroedersstraat
... huis in de steeg van de Zile gaande naar het huis van Postel …
R1186 | 1408-1409 | fol 298

Minderbroedersstraat
... huis aldaar bij de Minderbroederskerk aan de kant van Abtsbrugge ...
R1186 | 1408-1409 | fol 453v

Minderbroedersstraat
... stenen huis in de steeg van de Markt gaande naar het Minderbroedersklooster ...
R1188 | 1412-1413 | fol 310v

Minderbroedersstraat
... helft van een huis achter de Minderbroeders "beide zijden de straat" …
R1191 | 1418-1419 | fol 78v

Minderbroedersstraat
de Minderbroeders verhuren een huis naast hun kapel en naast de tuin aan ... een ander huis (binnen het convent gelegen) aan ...
R1192 | 05.02.1421 | fol 56v

Minderbroedersstraat
... steeg gaande van de Markt naar het Minderbroedersklooster ... huizen aldaar (die Cartstraet of Kerstraet) aan de Markt ... stenen huis en kamers in de Kerstraet strekkend van de achterpoort van het klooster van de Minderbroeders tot ...
R1193 | 05.02.1422 | fol 13v

Minderbroedersstraat
... huis met erf ... in de straat gaande van de boomgaard van de Minderbroeders naar de Vismarkt ...
R1193 | 29.04.1422 | fol 93

Minderbroedersstraat
... huisplaats achter het Minderbroedersklooster bij het Klein Begijnhof ...
R1194 | 27.11.1423 | fol 46

Minderbroedersstraat
... helft van een huis ... gelegen tussen de steeg tussen het convent en dat huis enerzijds en de steeg gaande van de stenen brug naast het huis van Gerit Eelkens naast de Vuchterstraat anderzijds en wel die helft aan de kant van het klooster gelegen ...
R1194 | 28.01.1424 | fol 122v

Minderbroedersstraat
... huis met erf en tuin gelegen binnen het klooster tussen die Mortelgrave daar rondom gelegen en verder erf van het convent voor dat huis gelegen strekkend van de tuin van broeder Nicolaes (van Dinther) tot de stenen muur met in- en uitgang voor het convent in dat huis; welke tuin even breed is als het huis en omringd door dat huis en die muur ...
R1195 | 03.01.1425 | fol 75

Minderbroedersstraat
... huis met tuin achter het klooster van de Minderbroeders ...
R1196 | 23.01.1427 | fol 221v

Minderbroedersstraat
... twee huizen en erven in een straatje dat van de Markt loopt naar de Minderbroederskerk aan de kant van de Dieze ...
R1201 | 25.08.1431 | fol 137v

Minderbroedersstraat
... huis en erf achter de Minderbroeders over Eelkens brugge ...
R1204 | 30.09.1434 | fol 309v

Minderbroedersstraat
... huis en erf achter de Minderbroeders in een straat die van de Vismarkt loopt naar de Vuchterstraat ...
R1207 | 04.01.1437 | fol 143v

Minderbroedersstraat
... huis en erf in dat Spoerstraetken ...
R1229 | 20.02.1459 | fol 241v

Minderbroedersstraat
... huis en erf achter de Minderbroeders tegenover de Minderbroederskerk ...
R1245 | 10.04.1476 | fol 243v

Minderbroedersstraat
... twee huizen in dat Spoerstraetken vlak bij de Markt ...
R1251 | 29.04.1482 | fol 400

Minderbroedersstraat
... drie huizen en erven naast elkaar in die Spoerstraet ...
R1252 | 30.04.1483 | fol 502v

Minderbroedersstraat
... huizen en erven bij de Markt voor het Minderbroedersklooster ...
R1265 | 03.01.1497 | fol 516

Mortel / Wolvenhoek
De nat. dochter van wijlen Heer Willem van Aa ridder draagt over aan Gerit van Vucht een huisplaats in de steeg gaande van de woning van wijlen Engbert Ludinc van den Dijk naar de huizinge van de Vrouwe van Lake tussen Art van Dyest zoon wijlen Henrick van Myerbeke en Art van Wesel. Goyart die Bye doet afstand. Katelijn doet verder afstand van rechten gekocht van Jan Rover van den Laer (c.s.) uit erven van wijlen Heer Henrick van der Schaut.
R1191 | 1418-1419 | fol 151v

Mortel
... huis aldaar (Mortel) met erf en stal ...
R1178 | 1387-1390 | fol 340

Mortel
... huis met ondergrond en hof gelegen in de huizing (mansio) die Mortel ...
R1188 | 1412-1413 | fol 366

Mortel
... huis in den Mortel ...
R1190 | 1416-1417 | fol 300v

Mortel
... erf in die Mortel ...
R1192 | 1420-1422 | fol 32v

Mortel
... stenen huis met erf en plaats belendend via een sloot erf van ... en een plaats of weg waarlangs men langs dat huis naar de straat gaat (deze laatste gelegen aan de kant van de Markt) ...
R1193 | 28.02.1422 | fol 58

Mortel
... stenen huis met erf en lege plaats aan de noordzijde tussen ... en een pad van de brug aan de straat naar de stadsgracht ...
R1193 | 20.12.1422 | fol 279

Mortel
... stenen huis, erf en kamers en de hele hof of de hele "mansio" van ... Colperstraet over die Diese achter de erven der erfgenamen ... en ... lopende van de Diese tot de gracht van de mansio "die Mortel" en ...
R1197 | 31.01.1426 | fol 22v

Mortel
... kamer vlak bij die hof Mortel ... stukje land genomen uit de overige hof tussen die hof en de Baggardenwoning; dit stukje land ligt vlak bij ... en strekt van de overige hof tot die Mortelgrave …
R1197 | 15.06.1426 | fol 113

Mortel
... kamer vlak naast de stijl van de poort van de mansio "die Mortel" ...
R1198 | 05.11.1427 | fol 152

Mortel
... huis en erf in den Mortel ...
R1204 | 16.11.1433 | fol 136v

Mortel
... twee kamers bij die Mortel ...
R1204 | 31.07.1434 | fol 101v

Mortel
... helft van een leeg erf in Buerde in die Mortel ...
R1213 | 16.04.1443 | fol 79

Mortel
... huis, erf en hof aan die Mortel ...
R1228 | 10.07.1458 | fol 315v

Mortel
... erve opten Mortel ...
R1236 | 13.02.1467 | fol 234

Mortel
... huis, erf en hof in den Mortel tussen het erf "den Mortel", met een gracht er tussen en een erf ...
R1237 | 26.07.1468 | fol 275v

Mortel
... huis, erf en hof in den Mortel bij die Coninxbrugge tussen ... en ... van de straat "den Mortel" tot die Dieze ...
R1239 | 09.06.1470 | fol 468

Mortel
... huis ... voer den Mortel ...
R1251 | 10.09.1482 | fol 221v

Mortel
... huis en erf in dat Mortelstraetken ...
R1252 | 22.06.1483 | fol 326v

Mortel
... woning "die Mortel" bij die Coninxbrugge ...
R1255 | 24.09.1486 | fol 340v

Mortel
... hof "die Mortel" in den Mortel ...
R1258 | 09.09.1489 | fol 99

Mortel
... twee stukken erf uit den Mortel ...
R1265 | 30.12.1496 | fol 305

Muntel
... een broekveld in het Muntelken binnen de stadsmuren ...
R1191 | 1418-1419 | fol 171v

Muntel
... kamp broekland ... binnen de muren achter de Orthenstraat bij 't Muntelken ...
R1191 | 1418-1419 | fol 290v

Muntel
… hofstad met gebouwen aan een gracht of sloot bij het bos "Muntelken" genaamd ...
R1191 | 11.10.1476 | fol 75

o
opt Sant
... een huis en hof opt Sant bij Den Bosch tussen Jan van Geffen, molenaar, en Peter van Hyntham ...
R1212 | 17.05.1442 | fol 172

opt Sant
... een huis en hof op 't Sant …
R1213 | 06.08.1443 | fol 244

opt Sant
... op Sant bij den Bosch ...
R1250 | 16.01.1481 | fol 33

opt Sant
... een huis en hof ... opt Sant bij Den Bosch ...
R1254 | 11.06.1485 | fol 306

O
Ortheneinde
Robbe van Dorne verkoopt helft van huis naast 'de Veeslach'
R1177 | 1382-1387 | fol 173v

Ortheneinde
?
R1177 | 1382-1387 | fol 210

Ortheneinde
Henrick die Wit (c.s.) huis met rosmolen van wijlen Jan Wilgemans aldaar
R1178 | 1387-1390 | fol 239v

Ortheneinde
Peter Peters uten cameren een huis en rosmolen aldaar van wijlen Jan Wilgheman't en cijns verkregen van Henrick die Wit
R1180 | 1393-1396 | fol 112

Ortheneinde
een pacht uit de windmolen aldaar buiten de stadsmuur die was van heer Emond Rover, ridder
R1180 | 1393-1396 | fol 687

Ortheneinde
Henrick Groethoet had huis aldaar aan de kant van het muntelken ten cijns gegeven aan Henrick van Loen
R1183 | 1402-1403 | fol 15

Ortheneinde
... een huis aan het Ortheneind aan de kant van het bos "het Muntelken"
R1197 | 1425-1428 | fol 270v

Ortheneinde
... uit een huis aan het Ortheneinde ... bij de Sevensteensche brug vermaakt door Christien Weelmans begijn op het Groot Begijnhof aan het Ulmans gasthuis
R1197 | 1425-1428 | fol 361

Ortheneinde
... uit een huis en erf op 't Ortheneind over die Zoevensteensche brugge
R1199 | 26.07.1429 | fol 113

Ortheneinde
... op 't Ortheneind bij Veeslach
R1200 | 04.10.1429 | fol 142v

Ortheneinde
... een huis daarop in de Orthenstraat over die Zevensneeusche brugge
R1200 | 31.05.1430 | fol 241

Ortheneinde
... een huis en erf op 't Ortheneind over die Zoevensneesche brugge
R1200 | 16.08.1430 | fol 128v

Ortheneinde
... t.b.v. de armen in 't Groot Ziekengasthuis en de kapelfabriek in de Orthenstraat
R1201 | 28.03.1431 | fol 215

Ortheneinde
de meesters van de kapel in de Orthenstraat hebben ...
R1202 | 13.08.1432 | fol 303v

Ortheneinde
... op 't Ortheneind tussen ... en ... van de straat tot den Moelengrave
R1203 | 18.03.1433 | fol 54

Ortheneinde
... een erf op 't Ortheneind bij de buitenpoort tussen ander erf van Marten en de stadsmuur, van de straat tot de vijfde boog van de stadsmuur
R1205 | 22.08.1435 | fol 101

Ortheneinde
... huis, erf en hof, Orthenstraat over die Zevensnesche brugge
R1205 | 31.08.1435 | fol 230v

Ortheneinde
... een huis, erf en hof ... op 't Ortheneind achter de Mariakapel
R1207 | 17.01.1437 | fol 147

Ortheneinde
... en huis en erf, Orthenstraat over die Sevensnesen brugghe
R1208 | 10.02.1438 | fol 199v

Ortheneinde
... een huis en erf en een rosmolen op 't Ortheneind ...
R1213 | 20.01.1442 | fol 25

Ortheneinde
... uit een huis, erf en hof en oliemolen (van wijlen Goyart Robben soen van Beerlikem) in de Orthenstraat
R1213 | 27.04.1443 | fol 208

Ortheneinde
... de helft van een huis en erf op 't Ortheneind tussen ... en de straat "die vleeslach" ...
R1219 | 09.08.1449 | fol 85

Ortheneinde
... in een huis, erf en hof op 't Ortheneind achter o.l.v. huisje
R1227 | 15.02.1457 | fol 184

Ortheneinde
... geeft ter erfcijns aan de dekens van Petrus- en Paulus kapel op 't Ortheneind
R1228 | 11.09.1458 | fol 240v

Ortheneinde
de dekens en bestuurders van de kapelfabriek van St. Petrus en Paulus op 't Ortheneind verkopen aan ... een cijns ... uit huis, erf en hof Orthenstraat tussen St. Petrus- en Pauluskapel en ... van de Orthenstraat tot een straatje
R1229 | 11.07.1459 | fol 289

Ortheneinde
... huis en erf, Orthenstraat, over die Sevensnesche brugge
R1230 | 01.09.1460 | fol 126

Ortheneinde
... in de Orthenstraat over die Zoevensnesen brugghe ...
R1232 | 10.10.1461 | fol 127v

Ortheneinde
... 't onderpand zijn van een cijns van ... aan 't O.L.V. beeld op 't arbeidersaltaar in St. Janskerk
R1232 | 24.12.1462 | fol 439

Ortheneinde
... in de Orthenstraat (Ortheneind) over de brug bij die brug aan de kant van Voegeldonc ... tussen de Dieze en ... van de straat tot de Dieze of die haven
R1239 | 21.05.1470 | fol 80

Ortheneinde
… uit huis, erf en hof en achterhuis met oliemolen, Ortheneind, bij de buitenpoort …
R1240 | 10.04.1471 | fol 254

Ortheneinde
… Ortheneind achter St Peterskapel in 't straatje "Den Bogart"
R1247 | 27.06.1478 | fol 341

Ortheneinde
... een huis en erf ... op 't Ortheneind over die Zevensneeuwsche brugge
R1251 | 05.03.1482 | fol 343v

Ortheneinde
katherijn, weduwe van jan mathijss. van vladeracken, heeft ogedragen aan haar zoon mathijs een erf met huizen en gebouwen op 't ortheneind bij de kleine poort tussen...en de stadsmuur of stadserf
R1252 | 13.08.1483 | fol 347

Ortheneinde
de meesters van st. petrus -en pauluskapel op 't ortheneind en van p.e.p. gilde in die kapel beleven aan...een lijfrente van...uit vier kamers (van voornoemde kapel) achter die kapel, tussen...en ..., van straat tot kapel
R1253 | 12.01.1484 | fol 200

Ortheneinde
...hun deel in huis, erf en 'een plaetze' en drie kamerd daarbih ...op 't ortheneind achter petrus -en pauluskapel in een straatje 'den bogart'
R1254 | 26.01.1485 | fol 197

Ortheneinde
...en dirck claes (= coelen), provisor van 't zinnelooshuis
R1254 | 05.09.1485 | fol 476v

Ortheneinde
...een lijfrente van...uit een hofstad op 't ortheneind tegenovwr onder lieve vrouwenhuysken tussen dat veestraetken of die veeslach en ..., van die straat tot die haven
R1256 | 21.08.1487 | fol 361v

Ortheneinde
..hun huizen opt ortheneynde over die zevensneeusche brugge aan die zijde te hynthamerwarts
R1254 | 28.01.1489 | fol 312v

Ortheneinde
...uit huis, erf en hof in jans straetken van best
R1260 | 16.04.1491 | fol 237

Ortheneinde
... de zusters Jenneke van Dodeweert, moeder en Beatrijs van Oss, procuratrix, en Mechteld Peters van Stapelen, zuster achter die tolbrugge ...
R1266 | 23.07.1498 | fol 372

Orthenstraat
willem stercken verkoopt helft in huis aldaar "in gheenhoecke' aan art wonder
R1176 | 1376-1383 | fol 221

Orthenstraat
..IN ERF ALDAAR BIJ DE PETER SCUTSPOORT
R1176 | 1376-1383 | fol 246

Orthenstraat
..bij die zeven snezekens brugge
R1178 | 1387-1390 | fol 270

Orthenstraat
een huis en erf aldaar "cranke hulpe "
R1179 | 1390-1394 | fol 711

Orthenstraat
..stenen huis buiten peter scutspoort aldaar aan mr jan van best
R1184 | 1404-1405 | fol 105

Orthenstraat
een cijns uit een huis aldaar naast st loys kapel
R1187 | 1410-1411 | fol 149

Orthenstraat
...een lijfrente uit een huis met herberg van Zebert van Hoculem tussen w Jan Monic en de herberg
R1192 | 1420-1422 | fol 439v

Orthenstraat
de kinderen Jan Pikenvetcs verkopen hun rechten in een huisplaats en een 'brongetouwe' aan Lennis Brynens van Wijc (Orthensraat aan de kant van Oesteren)
R1192 | 13.02.1421 | fol 65

Orthenstraat
...een huis van ...verkregen van Art van Beke, beursdrager van het kapittel van st Jan
R1192 | 13.02.1421 | fol 405

Orthenstraat
...en nog de helft van een huis van wijlen Br Henrick Beerwout prior van Porta Celi aan Philip Mesmeker
R1192 | 21.06.1421 | fol 180

Orthenstraat
Henrick Vos verkoopt aan Henrick Symons vander After een huis etc van wijlen Gijsbert van den Hazenbosch tussen Tielman Mathijsz en een gang naar het water met recht van weg
R1192 | 15.03.1422 | fol 541v

Orthenstraat
Mathijs Back verkoopt t.b.v. Art Monic c.s. een cijns van 40 oude franse cronen uit het stenen huis Capenborch (Orthenstraat bij de markt) en uit een hoeve 't goet ten Born in Schijndel
R1193 | 06.04.1422 | fol 85

Orthenstraat
de weduwe Art Wrijters gaat voor haar zoon Reyneer de tocht af uit een achterhuis met erf achter het huis van wijlen Art tussen diens eigen erf en Art Monic ( en recht van weg) met een plaats daarachter glegen tussen stal en turfhuis van Art en van de oude stdsmuurv tot een steeg van de Orthenstraat naar de Vismarkt gaande naast de gang gaande naar 't erf van heer Willem van Ghent, ridder …
R1193 | 09.07.1422 | fol 119v

Orthenstraat
Jacob van Dommelen verkoopt aan Lambert Neve een huis met erf en uin tussen 't gasthuis van wijlen Art van der Hogevenne en een steeg en Henrick van Heerzel tot het water.
R1193 | 01.09.1422 | fol 139

Orthenstraat
Orthenstraat over die Zevensneeussche brugge. Jan van Drongelen draagt over aan Dirck van Derentheren een cijns uit twee huisplaatsen met gebouwen en uit een stenen huis naast Peter Scutspoert
R1192 | 07.09.1422 | fol 550v

Orthenstraat
Art Berwout draagt over aan jan van Lent een huis met erf van wijlen Henrick van Kessel tussen Jacob van Kessel en Mette van Ludic van de straat strekkend tot de gemene grachten
R1193 | 23.10.1422 | fol 151

Orthenstraat
...een huis dat was van wijlen Art van Wesel in den Bosch in de Orthenstraat tussen Jan Basijn en de hoek van de straat gaande naar de Vismarkt
R1193 | 25.11.1422 | fol 158

Orthenstraat
de meesters van een gasthuis achter het huis "in den Odeveer" in de Orthenstraat drragen een pacht bij testament van wijlen Jan zoon wijlen mr Jan van Best uit erven ter plaatse Loofoirt over aan …
R1193 | 06.11.1423 | fol 202v

Orthenstraat
Jan van Doerne, bakker, draagt een huis met erf en tuin van wijlen Jan Zevensneze, tussen de zevensneche brugge en Dirck Buc bakker van de straat achterwaarts tot het water op aan...
R1195 | 26.01.1425 | fol 80v

Orthenstraat
Liesbeth weduwe van Jan van Best geeft haar dochter Liesbeth de tocht in huizen en erven aan de Orthenstraat nl tussen Herman van Venloe en Willem Broeder en een gang; strekkend met een einde aan een stenen ghevel van Jan Sanders en ander einde aan de oude stadsmuur, waarbij en stenen gebouwtje ' een conduyt' tussen dit huis en het water de haven.
R1195 | 09.05.1425 | fol 41

Orthenstraat
...uit een huis en erf - van Jan van Best - in de Orthenstraat tussen..en ...en uit 10 morgen land - van w.Aert Nolleken Quappe - bij die Wolfsdonc, met een water er tusen
R1197 | 04.01.1426 | fol 62v

Orthenstraat
..uit de helft van een huis, erf en hof in de Orthenstrat tussen … en... en uit een huis, erf en hof in Roesmalen in Kattenbosch
...
uit een huis in Roesmalen te Beirct
R1197 | 16.01.1426 | fol 65v

Orthenstraat
...van een huis en erf in de Orthenstraat tussen een straat en Tielman Piekevet, van de Orthenstraat tot 't Huys van Bachoven
R1197 | 28.02.1426 | fol 147v

Orthenstraat
de vader Goyaert verhuurt dit huis (tegenover de kapel gelegen) aan Hogart voor 1 jaar voor de lasten zodra de "assisia textorum"en de accijns "t Vestgelt" voldaan zijn komt dit huis aan Hogart en zijn vrouw
R1196 | 02.04.1427 | fol 60

Orthenstraat
Everart Henrix van Erkel en Aert Rover Boest, man van die beverHenrix van Erkel, geven ten erfcijns aan Dirck Dirx die Bever van st. Oedenrode: een stenen huis in de Visstraat, hoek Orthenstraat
R1200 | 20.03.1430 | fol 216

Orthenstraat
Kathelijn, weduwe van Goyart Lyppen zoon wijlen Aert Smeeds van Mierde geeft aan haar kinderen Aert, Jan, Jenneke, Kathelijn, Christijn en Goyartken, haar tocht in een boomgaard of hof en in een beemd daarbij (van wijlen Jan de Veer), Orthenstraat, tussen wijlen Henrick Donc en de Dieze, en van de Dieze tot een beemd van Jan Losschart; en een 4 voet brede weg, te nemen uit een erf van Jan Nollen, zoon wijlen Reyneer naast een erf van de abt van Berne tussen de stromen; Die weg loopt van de stroom, die stroomt onder de Sevensneeusche Brugge, in de richting van de Vismarkt, en langs de stroom ot de stroom die loopt langs die boomgaard in de richting van Hessel van Drongelen; met het recht van een stenen brug te plaatsen van 4 voet aan 't eind en over de stroom, die loopt onder eerstegenoemde brug; en in 't gebruik van een weg tussen Dirck Snijder en Jan Foyssen, van de Orthenstraat tot de deur van 't huis van Jan Nollen "'t Rusthuys" …
R1200 | 01.04.1430 | fol 220

Orthenstraat
..hun deel in een huis en erf - van w.Willem Back - in de Orthenstraat bij de Hoge Steenweg tussen een straatje en Claes die Hoesch
R1201 | 15.03.1431 | fol 210

Orthenstraat
... een cijns van 3 pond payment uit huis, erf en hf tegenover die Buerdsche Moelen
R1202 | 08.04.1432 | fol 87v

Orthenstraat
Hubrecht Goossen Hubrecht Steenwech verkoopt aan Goossen Lodewijckss. van Kessel een cijns … uit zijn deel in een stenen huis en een erf, Orthenstraat, tussen st Elooy-gasthuis en Jan Scalmade, messmaker, van de straat tot de stroom
R1203 | 30.07.1433 | fol 102

Orthenstraat
Jan Neve zoon wijlen Lambert Neve heeft opgedragen aan Jacob van Hees zoon wijlen Ghijsbert van Hees: een huis, erf en hof, in de Ortrhenstraat tussen een gasthuis, gesticht door wijlen Aert vanden Hagevenne, en een steeg tussen dit huis en 't erf van Henrick van Heerzel naar de stroom
R1203 | 25.09.1433 | fol 234v

Orthenstraat
… vier kamers tegenover 't huis van Buchoven tuussen Tielman Aert Tielmanss en 'huis van Buchoven
R1205 | 07.07.1435 | fol 213

Orthenstraat
… en uit zijn helft in een huis en erf, Visstraet op de hoek van die Ker-straet
R1206 | 23.05.1436 | fol 186

Orthenstraat
Jan Wouter Kallen verkoopt aan Gieles Ludekenss vanden Ham de helft in vijf kamers en een hof, in de Orthenstraat in den Boghart, tussen Dirck Rovers en …
R1206 | 02.06.1436 | fol 94

Orthenstraat
...uit een huis, erf en hof, in de Orthenstraat tussen Corstiaen Scheers en die nuwestraet, van de orthenstraat tot Henrick Peter Oerleman
R1207 | 26.04.1437 | fol 81v

Orthenstraat
Jacop van Hoculem verklaart dat zijn vader Sibert hem heeft toegewezen 400 Franse kronen op de woning "die Roze", Orthenstraat bij de Vismarkt
R1208 | 22.02.1438 | fol 324

Orthenstraat
cijns gelost door Hendrick vanden Andel als proprietaris van de huysinge "Mechelen"
R1209 | 22.04.1439 | fol 212v

Orthenstraat
Goossen Goossen Hubrecht Steenwech verkoopt aan Dirck Dirx van Hynen een cijns … uit 1/5 deel in een stenen huis en erf in de Orthenstraat bijn st. Elooy-kapel tussen st. Elooykapel en Jan Philips mesmakers van de straat tot de stroom
R1209 | 29.04.1439 | fol 364v

Orthenstraat
..uit huis en erf in de Orthenstraat tussen dat Buchovenstraetken en Tielman Pijckevet, van de Orthenstraat tot 'rHuys van Buchoven
R1210 | 09.01.1440 | fol 23v

Orthenstraat
Joffr. Mechtelt dochter wijlen Corstiaen die Becker, priorin der zusters van Boetvaardigheid van St Dominicus in Den Bosch, heeft met goedvinden van de prior der predikheren opgedragen aaan Roelof Francken van Ghesel de andere helft van dat huis, erf en hof en de cijns (Orthenstraat)
R1210 | 20.01.1440 | fol 143v

Orthenstraat
Henrick Kuyst geeft die cins over aan een sekr. t.b.v. Adam van Mierde-vrouwengasthuis aan de Papenhuls.
R1212 | 14.11.1441 | fol 90v

Orthenstraat
..uit een huis, erf en hof en oliemolen (van wijlen Goyart Robben soen van Beerlikem) in de Orthenstraat
R1213 | 27.04.1443 | fol 208

Orthenstraat
Jan en Henrick, zoons van wijlen Henrick van Heerzel x Christijn, hebben ogedragen aan Aert Janss. Coelborn huizen, hoven, rondeel en toren met andere gebouwen (afkomstig van hun vader), Orthenstraat ... Bodo van Tycl had gekocht van de stad: een rondeel achter Bodo's erf in de Orthensraat, 61 voet groot, en een halve muur van de oude stadsmuur …
R1213 | 03.07.1443 | fol 108

Orthenstraat
...een huis, erf en hof, Orthenstraat, tegenover 't O.L.V.beeld, tussen een weg en Aert vanden Pettelaer, van de straat tot de stroom;
R1214 | 20.01.1444 | fol 38v

Orthenstraat
Marselis van Hoculem en Willem Ghijsbertss van den Gheyn heeft opgedragen aan 't gasthuis, gesticht door wijlen Aert vanden Hagevenne, een huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen voorn. gasthuis en een steeg tussen dit huis en 't erf van Henrick van Heersel naar de stroom
R1214 | 17.08.1444 | fol 203v

Orthenstraat
Heer Jan vanden Velde, kannunik alhier,heeft opgedragen aan een secr. t.b.v. dezsters van Boetvaardigheid van st Dominicus, in de Orthenstraat bij de H.Kruispoort: een stenen huis en een erf ... heerJan vanden Velde had die huizen en dt rf verkregen van Matheus de Boudranijs domus et hereditas stabunt ad jura patrie et vicinonum (?) guod exponetur: staen sullen ten schoet, ten loet ende landrecht, zoalsa ndere werldlijke goederen
R1215 | 04.09.1445 | fol 231

Orthenstraat
...uit huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen Willem Donc t.e. en bertrant vanden Dael en Arnt- vanden- Aavenne-gasthuis t.a.z. van de straat tot de stroom
R1215 | 17.09.1445 | fol 129

Orthenstraat
Peter Pels zoon wijlen Ghijsbert Pels en Jacop Janss. van Berke hebben opgedragen aan Jan Wellenss. van Beke hun deel in Peter-Schuts-Poert, Orthenstraat, en in twee kamers buiten de oude stadsmuur tussen Buckhoven-straetken en Peter -Schuts-Poert;
R1216 | 29.07.1446 | fol 247v

Orthenstraat
Wellen Scilder zoon wijlen Wellen Scilder verkoopt aan een sekr. t.b.v. broeder Jan Buck een cijns van 9 pond payment,..., uit huis en erf 'den Oedeveer', Orthenstraat, tussen de zusters van boetvaardigheid en een straatje van de straat tot de voorn. Zusters
R1216 | 08.08.1446 | fol 249v

Orthenstraat
...en een huis en erf in de Orthenstraat tussen jan Keteler en Hynckartstraetken
R1217 | 04.01.1447 | fol 266

Orthenstraat
Goyart Jasnss. van Stakenborch verkoopt aan Lucas Gieliss, vanden Ham een huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen jan Voet en Jan van Hezewijc, van de straat tot de stroom en de gemeynt, met de last om te onderhouden een afrastering op 't erf van Jan van Hezewijc langs den Boghartswech
R1218 | 09.01.1447 | fol 221

Orthenstraat
Dirck Rovers zoon wijlen Jacop Rovers belooft aan Everart van Arkel t.b.v. 't gasthuis dat wijlen Reyneer van Arkel gesticht had, een cijns van … uit een huis , erf en hof (van Dirck) in de Orthenstraat tussen ..en.. van de straat tot de stroom ; en uit 't beemdje 'die Steghe' buiten de stadsmuur op smeerderdonck
R1217 | 05.07.1447 | fol 414

Orthenstraat
Jan van Hal zoon wijlen Willemss. Goyarts had verkocht aan Henrich vander Doest een cijns van … uit huis, erf en hof, Orthenstraat tussen Jan van Loen, bakker, en Jan van Vessel; en uit 5 morgen ...land 'Galgenberch' tussen Den Bosch en Engelen
R1217 | 18.08.1447 | fol 222

Orthenstraat
Aert Beerwout nat. zoon wijlen Marten Beerwout heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. St Elooy-kapel in de Orthenstraat een cijns van ... uit een kamp broekland -van wijlen Yewaen vanden Grave- 'Otten-Bilsmans-camp' binnen de muren achtrer de Orthenstraat bij 't Muntelken tussen wijlen Henrick vanden Donck en wijlen Reyneer Nolleken t.e. en de stroom aan alle andere kanten.
R1217 | 01.09.1447 | fol 226

Orthenstraat
Goyart Mathijss. Cleynael verhuurt aan Willem Henrick Donck, zolang Willem leeft, een huis, erf en hof Orthenstraat tussen … en ... met poort en weg, en een boomgaard "Beerskensboegart' en een beemd daarbij over de stroom
R1219 | 20.08.1449 | fol 88

Orthenstraat
Laureijns Boyen had van de stad gekocht een stenen poort in de orthenstraat tussen Bodo van Tiel en Heilwich Bauderics met woningen boven en onder.
Peter Scutte had daar vroeger gewoond.
Henrick Henrick Matheuss had ten erfcijns gekregen van jan en Henrick, zoons van Jan van Ghael, en van Jan Vos van Uden zoon wijlen Gerit Vos van Venle 8/9 deel van die poort "Peter Scutspoort '
R1220 | 23.09.1450 | fol 256

Orthenstraat
...en uit drie kamers in die Weterstraet tussen de sroom en Jan van Huben, van voorn. straat tot een stenen muur
R1221 | 03.04.1451 | fol 77v

Orthenstraat
...uit een huis en erf (van Wellen Scilder zoon van wijlen Wellen Scilder) "den Oedeveer" in de Orthenstraat tussen een erf der zusters van boetvaardigheid en een straatje, van de straat tot voornoemde zusters;en uit een huis en erf en vijf kamers daarbij aan den Auden Huls
R1221 | 03.05.1451 | fol 99

Orthenstraat
jonkvrouw Weyndelmoet dochter wijlen Claes Oem, heer van Buchoven, heeft opgedragen aan haar broer Marten Oem een lijfrente van... uit een stenen huis "dat Huys te Buchoven" aan die haven
R1221 | 07.05.1451 | fol 274

Orthenstraat
Hilleke, weduwe van Wellen Scilder, kremer, geeftvaan haar dochters Margriet, Geertruyt, Zoeta en Heilwich, haar tocht in 't erf "den Oedever"in in drie kamers daarbij , Orthenstraat, buiten Peter- Scutspoert tussen een straat en een erf van st Geertruidsklooster alher, van Orthenstraat tot erf voorn. klooster
R1221 | 07.07.1451 | fol 296v

Orthenstraat
Henrick vnden Dijck had die cijns van...vermaakt aan de Bogarden alhier uit huis en hofstad in de Orthenstraat tussen 't huis "die Rose"en...
R1224 | 21.08.1454 | fol 306

Orthenstraat
De bestuurders van Aert- vanden Aavenne-gasthuis in de Orthenstraat hebben opgedragen aan Henrick die Roy een cijns ... uit huis, en erf in de Orthenstraat tegenover de herberg "die Roze"
R1225 | 18.04.1455 | fol 63

Orthenstraat
Anthonis vander Oetheren en zijn vrouw Jut hadden een cijns van ... vermaakt voor een mis in St Petrus en Pauluskapel ...
R1225 | 04.07.1455 | fol 305

Orthenstraat
...een cijns van … uit huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen ... en uit de kamp "die Galgenberch"tussen Den Bosch en Engelen aan die Engelsche Dijck en streckende tot die Vlijmensche Vaert;
en uit de helft … in 9 mrgen en 45 roeden land tussen die Werchart en die Hoedonc; en uit land "Kievitshoevel" in Empel
R1226 | 16.12.1455 | fol 29

Orthenstraat
...de meesters van st Dympa-gasthuis hebben opgedragen aan Boudewijn.
R1227 | 29.03.1457 | fol 218v

Orthenstraat
de uitvoerders van het testament van w.heer Henrick Buck,kannunnik en stichter van 't Bonefantenhuis...
R1228 | 03.02.1458 | fol 132v

Orthenstraat
de vuurmeesters over de Geerlingse Brug tevens bestuurders van st Dympagasthuis hebben opgedragen aan Willem Mijs, snijder, een huis...in de Orthenstraat...
Adam Ghijsselen had dat huis samen met een beemdje 'Die Stege" buiten de stadsmuur op smeestersdonck gerechtelijk verkregen
R1228 | 22.06.1458 | fol 208

Orthenstraat
… huis en erf, orthenstraat, over die sevensnesche brugge
R1230 | 01.09.1460 | fol 126

Orthenstraat
..in de orthenstraat over die zoevensnesen brugghe...
R1232 | 10.10.1461 | fol 127v

Orthenstraat
Willem Geritss. vanden Keirchof geeft ten erfcijns aan Peter Adam Coelen een hofstad over de Visbrug in een straatje naar een latrine tussen Jorden Leeuwe en Hilleke Feeskens, van het straatje tot een erf, dat vroeger was van Jan Hovelman; alsmede dat erf van Jan Hovelman ... aldaar achter een ander erf van Jan Hovelman, strekkende van de stadsmuur tot het huis van Jan Hovelman tussen Peter van Ghenderen en Claes van Megen; …
R1232 | 06.04.1462 | fol 157

Orthenstraat
... heeft opgedragen aan Coenraet Ghijsbert Keijmp 1/4 deel in huis, erf en hof (van wijlen Jan Sevensnese) in de Orthenstraat tussen die Sevensneusche brugge en ...
R1232 | 12.08.1462 | fol 80v

Orthenstraat
...een erf genaamd die Roese, tussen 't huis en erf 'die Zonne" van Jan Monix t.e. en 't erf van Jan Bul, dirck die Bever, een straatje...
R1232 | 23.06.1463 | fol 308v

Orthenstraat
de tocht...in een hofstad, Orthenstraat, tegenover de herberg"die Roese"op de hoek tussen de Visstraat en Henrick Arntss.van Overdijc, snijder, van de straat tot Engbert vander Stegen
R1233 | 16.04.1464 | fol 174v

Orthenstraat
...uit huis en erf, Orthenstraat, op de hoek van dat Buchovenstraetken
R1234 | 12.08.1465 | fol 109v

Orthenstraat
tien kamers (van Lucas Jacop Pieck) bij St. Peterskapel
R1238 | 15.05.1469 | fol 219v

Orthenstraat
Jan Fioleer en Peter, zijn zoon, en Goyart Dirck Gielen en zijn moederJenneke, weduwe Dirck Gielen,doen t.b.v. Wouter vanden Broeck, bontwerker, afstand van huis, erf en hof - vroeger van Aert Fyoleers - Orthenstraat tegenover st Elooy-kapel tussen Dirck van Dynther die spelmeker en 't manhuis aldaar
R1239 | 17.02.1470 | fol 54

Orthenstraat
...een huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen Jan Voet en Jan van hezewijck, met de last van 't onderhoud van een afrastering op 't erf van Jan van Hezewijck langs den Bogartswech
R1239 | 06.06.1470 | fol 465v

Orthenstraat
Aleyt, weduwe van Gijsbert Keymp, geeft aan haar zoon Coenraet Keymp haar tocht in de helft van huis en erf -van wijlen Jan Sevensneze - in de Orthenstraat tussen Sevensneusche Brugge en Dirck Buck, bakker, en achter aan de stroom
R1239 | 27.08.1470 | fol 110

Orthenstraat
..heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. st Elooykapel alhier en 't armenvrouwenhuis daarachter
R1240 | 12.01.1471 | fol 211

Orthenstraat
..st. Geertruiklooster, de meesters van Petrus Pauluskapel en de meesters der huisarmen tussen H.Kruispoort en de Orthenbuitenpoort hebben opgedragen aan Willen Tyelmann Pijckevet 1/4 deel in dit huis
R1240 | 09.03.1471 | fol 234

Orthenstraat
de kapelmeesters van st Peter alhier belovwen aan Willem Jan Willemsz van Zonne en heer Roelof Bever, priester, een cijns van … uit zes kamers naast elkaar bij Orthenstraat, in Bogaertsstraetken tussen Marten van Amstel en Aert Feys, van 't straatje tot st Peterskapel en uit de huizen der 4 kapelmeesters
R1241 | 29.02.1472 | fol 329

Orthenstraat
..uit huis, eref en hof, Orthenstraat, tussen Ambrooos van Orten en Bertant die Gruyter, van de straat tot 'dat Verengat'
R1242 | 14.12.1472 | fol 121

Orthenstraat
huizen en erven - van Mathijs Matheeuss. van Boemel, poorter , in die Orthenstraet bij des Veren gat
R1243 | 10.11.1473 | fol 184v

Orthenstraat
Jan Dachverlies heeft ogedragen aan een sekr. t.b.v. de rector van de tweede fundaie van 't nieuwe st Joost altaar in st janskerk, gesticht door Roelof Goyart Lonis, een cijns … in huis en erf Orthenstraat bij Zevensnezebrugge
R1243 | 30.05.1474 | fol 141

Orthenstraat
huis en erf in de Orthenstraat. 1/3 deel is van Franck Herinc.
(bij pand van een pacht van een mud rog uit een huis in dat Cleyn Korenstraetken)
R1243 | 23.07.1474 | fol 286

Orthenstraat
Mechtelt dochter wijlen Aert nat. zoon wijlen Marten Berwout. weduwe van Aert Aertss van Uden, belooft aan … een pacht van ... uit de helft in huis, erf en hof...Orthenstraat bij de Zwevensneeusche Brugge tussen die Dyeze en...en uit land bij die Engelandsche moelen
R1244 | 27.05.1475 | fol 207

Orthenstraat
de armmeesters van de Orthenstraat hebben opgedragen aan Franck van Langel (sekretaris) een cijns van...uit alle goederen van Lucia vrouw van Willem Jan Peken ( nu uit huis, erf en hof en achterhuis 'die Spory', Orthenstraat
R1245 | 20.04.1476 | fol 245v

Orthenstraat
Jan Jan Goyartss. heeft opgedragen aan zijn nat. kinderen Margriet, Katherijn en Barbara, verwekt uit Ida Wautger Peters, en hun moeder,zolang zij leeft, een huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen Jan Voet en Jan van Hezewijck met de last van 't onderhoud van een afrastering aan de kant van Jan van Hezewijck langs den Bogartswech
R1247 | 29.01.1478 | fol 256v

Orthenstraat
Gerit Hoernken heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. st Geertruidklooster: zijn woonhuizen en erven, een hif en een leeg eref, en andere gebouwen naast elkaar, bij de Orthenstraat tussen st. Geertruidsklooster t.e. en een hof van dat klooster en een erf van jonkvrouw Demoet, weduwe van Jan van Best, en met beide einden aan die Dyese,met een gang van de Orthenstraat naar dit erf; met twee stenen bruggen met gebouwen daarop; en een beemd over de achterste stroom met huizen en gebouwen tussen een erf van 't klooster en de erfgenamen van Jan Monix, van de achterste stroom tot een water of erf tussen deze beemd en de stadsmuur.
R1247 | 15.09.1478 | fol 379v

Orthenstraat
een erfenisse - van w.Wouter van Houweningen in die Orthenstraet wordt wegens achterstallige cijns geveild voer die poye vanden Raethuys en zal (als de cijns niet betaald wordt) verkocht worden aan Coenraet Kempe woensdag a.s. (30 sept) in Engelant (van Willem vander Hellen) aen die mert
R1247 | 27.09.1478 | fol 199

Orthenstraat
..verkoopt aanJan Janss. vanden Hoevel huis en erf - vroeger van Henrick die Rode - in die Ortenstraet ongeveer tegenover de herberg "die Roze"
R1249 | 21.06.1480 | fol 267

Orthenstraat
de blokmeester van 't hinthamereind en de meesters van 't zinneloeshuis hebben opgedragen aan een sekr. t.b.v. 't huis der arme fraters, die scholen alhier bezoeken … uit huis en erf - van Wouter Peter Gerones van Vucht -Orthenstraat
R1253 | 05.03.1484 | fol 234

Orthenstraat
Ghijsbert heer Goyartss wil, dat zijn kinderen Rutger en Mechtelt, verwekt uit zijn vrouw wijlen Sophie erfrecht hebben aan huis, erf, hof en achterhuis, Orthenstraat, tussen een eref van st Elooy-kapel en een erf van een vrouwengasthuis achtwr die kapel enerzijds en Jan Broess, bakkker, van de straat tot die Haven.
R1254 | 15.04.1485 | fol 269

Orthenstraat
… Roelof Francken van Gezel had de ene helft - toebehorende aan Mechtelt Corstiaen Berken, priorin der zusters van boetvaardigheid van de H. Dominicus in Den Bosch - verkregen van voorn. Mechtelt
R1254 | 14.06.1485 | fol 441v

Orthenstraat
...een hofstad, erf en hof...otrhenstraat achter st. peterskapel. ghijsbert had de hofstad etc verkregen van henrick vander keelen, hertogelijke rentmeester in stad en meierij van den bosch
R1255 | 04.04.1486 | fol 107v

Orthenstraat
huis, erf en hof, Orthenstraat … Jonkvrouw Heilwich (weduwe van Aert Berwout) had die cijns gegeven aan de broeders en priesters van 't Klerkenhuis
R1255 | 11.07.1486 | fol 307v

Orthenstraat
een huis - of twee woningen - en negen kamers in de Orthenstraat...tussen Jans straetken van Best en een ander straatje, van de straat tot de Dieze
R1256 | 13.12.1486 | fol 429v

Orthenstraat
Jan van Haren de oude, weduwnaar van jonkvrouw Mechtelt Jan van Best heeft opgedragen aan Marten Henrix van Elmpt een cijns van 30 schillingen uit een heel erf, 23 voet breed, Orthenstraat tussen Herman vanden Broeck en wijlen Willem Vrancken, van een nieuwe straat aldaar gemaakt tot Jan Keteleer.
R1257 | 22.10.1487 | fol 424

Orthenstraat
...in huis en erf 'die bonte krey ' orthenstraat
R1258 | 03.04.1489 | fol 231v

Orthenstraat
… en zuster Mechtelt P.J. van Stapelen in 't klooster van de zusters after die Tolbrugge
R1260 | 07.03.1491 | fol 46

Orthenstraat
...uit een erf met gebouwen in een straatje, dat van de orthenstraat loopt naar 't erf van wijlen Jan van Best
R1260 | 13.09.1491 | fol 475

Orthenstraat
... een cijns van 8 pond payment en 10 schillingen op pasen uit een huis, hof en aangelag "den Bogart", Orthenstraat, tussen de stroom en Gielis Cnoep
R1261 | 15.06.1492 | fol 491v

Orthenstraat
Lodewijck zoon wijlen m. Lodewjck vander Heyden heeft opgedragen aan heer Frederick van Egmond, heer van Yselstein, Craendonck, Eyndoven etc. een stenen huis en een erf, Orthenstraat bij sheilichs Cruys port tussen Gielis Screynmeker bij de Vismarkt t.e. en H.Kruispoort, Jan zoon van Con...Jan, dat Bochovenstraetken, de erfgen. Jan vanden Hout, schrijnwerker,en Katherijn, in leven vrouw van Claes van Strathen aan de kant van 't Bochovenstraetken t.a.z., tesamen met de oudste huizen daarachter en daarnaast en met de lege plaatsen, stenen muren, torens (=rondelen), fundamenten , regendrup etc. Dat alles was van wijlen Willem Hinckart
R1261 | 05.08.1492 | fol 86v

Orthenstraat
de prior en procurator der predikheren, de procuratoren der minderbroeders, de van Aert - van Avenne - mannengasthuis in de Orthenstraat tegenover st Elooykapel, de meesters van st Elooykapel, tevens meesters van heer Coenradt van Dryel -vrouwengasthuis aldaar, gemachtigd hiertoe, hebben ogedragen aan Goossen vanden Hezeacker een huis en erf in de Orthenstraat
R1263 | 04.01.1494 | fol 111

Orthenstraat
Henric die Luur(?) bestuurder van sint Anthonisgasthuyss in sint Anthonisstraet, met goedvinden van de provisoren heeft opgedragen aan heer Gerit van Aken, priester, een cijns van 2 pond payment uit huis, erf en hof, Orthenstraat , bij de buitenste poort
R1265 | 28.09.1497 | fol 645v

Orthenstraat
...een cijns van 8 pond payment op st. Jan uit twee kamers in de Orthenstraat tussen Jan Coeff t.e. en henrick, schoonzoon van Henrick Becker, en de oliemolen van Lambert Nitmeri (?) t.a.z.
R1266 | 31.01.1498 | fol 280v

Orthenstraat
zuster margriet Willems van Vroelaer, zuster in 't klooster der Zwesteren in Den Bosch
R1266 | 26.06.1498 | fol 365v

Orthenstraat
...heeft opgedragen aan m. Lawreyns Back, priester, een huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen ...
Lasten: een hertogcijns; elf stuivers aan 't Leprozenhuis op die Eyendonck
R1266 | 04.07.1498 | fol 370

Orthenstraat
… de helft in een cijns van 7 pond payment en 2 stuivers (te betalen door Cornelis Mughoevel, wonend op Mughoevel)
R1267 | 07.01.1499 | fol 291

Orthenstraat
… 1/4 deel van de helft van 't leeg erf of hofstad 'die Zonne 'in de Orthenstraat tussen de herberg 'die Roeze' en Jan Deghem, schoenmaker, van de straat tot de Dieze
R1267 | 15.04.1499 | fol 30

Orthenstraat
...en uit een huis en erf ( van Claes) in die Karstraet tussen Yewaen die Hoefsleger en Lijsbeth, weduwe van Aert die Raet, van die Karstraet tot Henrick van Doerne
R1267 | 06.08.1499 | fol 416

Orthenstraat
Steven Becker Korstiaenss.verkoopt aan Ricart Henricx van Hoculem een cijns van 4 rijksgulden op st .Peters Banden uit huis, erf en hof, Orthenstraat, tussen de erfgen. Jan vander Zijdewijnden en Adam Roempot, van de straat tot de Dieze; en uit huis en erf aan dieZijl aan de kant van dat Wilt Verken tussen Robbert die Snijder en Engbert Zijbrechss, bontwerker, van de straat tot Dirck Loyen, smid, en uit huis, erf, hof opten Audenhuls, tussen Jan Moel die Wever en Laureyns van Wolffsvynckel, van de straat tot die Mortelgrave;
R1268 | 07.08.1500 | fol 65

Orthenstraat
Adriaen zoon van Jan van Eymerick x Heilwich Peter damen, en de zusters achter de Tolbrug hwebben opgedragen aan Jan Henrix Papen, man van Adriana Peter Damen de helft in huis en erf, Orthenstraat, tussen huis en erf van wijlen Peter Damen …
R1269 | 16.01.1501 | fol 228

Oude Dieze / die Ramen
Willem die Haen verkoopt aan Gerit Scilder een cijns uit 4 huizen met erf en een huisplaats tussen de Ramen aldaar, tussen Liesbeth Hamekers en Mechtelt weduwe Henrick Keelbreker van de Buerde tot de stadsmuur en de huisplaats gelegen aan het water
R1193 | 13.01.1423 | fol 292v

Oude Dieze / Kolperstraat
... huis aldaar (Aude Diese) aan het eind van de Colperstraet ...
R1184 | 1404-1405 | fol 309

Oude Dieze / Volregat
... huis, erf en hof, aan dauwe Dyeze bij 't Volregat ...
R1240 | 10.09.1471 | fol 304v

Oude Dieze / Volretrap
Goyaert van Rode als H. Geest meester geeft tegen cijns een erf bij die Volretrap tussen de stadsmuur en erf van Hessel van Boert van de straat (die Aude Diese) tot de oude Dieze aan ...
R1195 | 26.04.1445 | fol 74

Oude Dieze / Volretrap
... huis, erf en hof, in de straat, die van de Peperstraat loopt naar die Volretrap tussen de stroom en Rutger Willemss.
R1252 | 17.03.1483 | fol 472

Oude Dieze / Volretrap
... in de straat, die van de Peperstraat loopt naar die Volretrap ...
R1262 | 17.04.1493 | fol 39v

Oude Dieze
een cijns uit een huis aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 81

Oude Dieze
de weduwe Gijb Priker verkoopt een cijns uit huis aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 228v

Oude Dieze
... huis aldaar (Aude Dyese) …
R1176 | 1376-1383 | fol 171v

Oude Dieze
Willem Sceynckel verkoopt een cijns uit zijn huis aldaar
R1176 | 1376-1383 | fol 171v

Oude Dieze
Jan Wederhout een huis aldaar aan Otto van Cleve
R1176 | 1376-1383 | fol 226v

Oude Dieze
Boudewijn Pyckevet doet afstand van huis aldaar
R1176 | 1376-1383 | fol 333

Oude Dieze
... huis aldaar (Aude Dyese) ...
R1177 | 1382-1383 | fol 10

Oude Dieze
... delen erven achter de Oude Dieze binnen de stadsmuur ...
R1178 | 1387-1390 | fol 47v

Oude Dieze
Henrick Hadewigen helft van huis aldaar aan Henrick Henrick Mutsaert
R1178 | 1387-1390 | fol 148

Oude Dieze
... een huis aldaar (Aude Dyese) en ander goed ...
R1178 | 1387-1390 | fol 196v

Oude Dieze
... een huis aldaar (die Aude Dyese) ...
R1179 | 1390-1394 | fol 40

Oude Dieze
Jan van den Berge (c.s.) een cijns uit huis etc. aldaar
R1179 | 1390-1394 | fol 590

Oude Dieze
... een stuk erf of land aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 756

Oude Dieze
... huis aldaar ...
R1181 | 1397-1399 | fol 111

Oude Dieze
... een huis aldaar ...
R1181 | 1397-1399 | fol 270v

Oude Dieze
... huis aldaar (Aude Diese) ...
R1181 | 1397-1399 | fol 304v

Oude Dieze
... huis aldaar (Aude Dieze) ...
R1184 | 1404-1405 | fol 108v

Oude Dieze
... huis aldaar ...
R1186 | 1408-1409 | fol 99

Oude Dieze
Wouter Henrick Ermgardensohn verkoopt een erf tussen die Maet en de Oude Dieze aan Goyart Arntssoen
R1186 | 1408-1409 | fol 215v

Oude Dieze
... huis aldaar ...
R1189 | 1414-1415 | fol 428

Oude Dieze
... erf met gebouwen (die Aude Dieze) ...
R1191 | 1418-1419 | fol 127v

Oude Dieze
Willem die Haen man van Aleyt dochter wijlen Willem Vleyminc verkoopt aan Goyaert zoon wijlen Gijs van der Sporct een raam met de dijk waarop het staat welke dijk (of wal) 9 hamervoet aan alle kanten staande tussen ... met conditie dat "t Wijnaes" op die dijk of wal daar blijft staan zodat Goyaert het kan gebruiken ...
R1195 | 19.05.1425 | fol 193

Oude Dieze
Willem die Haen verkoopt aan Gerit Scilder 4 huizen met erven en tuinen aen die Aude dyese bij de ramen (lakenramen) aldaar tussen Liesbeth Hamekers en Mechteld weduwe van Henrick Keelbreker en strekkend van de Buerde straet tot de stadsmuur ...
R1197 | 31.12.1427 | fol 375v

Oude Dieze
... op die Aude Dyese tussen stadsmuur en Dirck Loef, volder ...
R1206 | 18.01.1436 | fol 153v

Oude Dieze
Jan en Lambert, zoons van wijlen Reyneer van Beerze, verkopen aan Heylwich weduwe van Wouter Gieliss des Hoefslegers een huis en erf, Weverplaets, in die Aude Diese tussen Peter Pennins en een straatje, van de straat tot de stroom ...
R1207 | 07.12.1436 | fol 21v

Oude Dieze
Lijsbeth dochter wijlen Henrick Kather doet t.b.v. Lambert Reynerss. van Beerze afstand van een stukje erf, Tryniteit en van een huis, erf en hof, aan die Aude Diese tussen Willem vanden Huls en zekere Yegher; en van een cijns van 40 schillingen uit dat huis, en van een pacht van 2 lopen rog Bossche maat (die Jacop vanden Noddevelt beloofd had aan Dirck Boen)
R1208 | 15.11.1437 | fol 18

Oude Dieze
... een stukje erf aan de Oude Dieze ...
R1208 | 18.02.1438 | fol 57

Oude Dieze
... huis en erf, Weverplaets, ter plaatse genaamd die Aude Diese, tussen wijlen Peter Penninc en een straatje, van de straat tot de stroom
R1215 | 22.06.1445 | fol 206v

Oude Dieze
Marselis zoon wijlen Jan van Weert zoon wijlen Jan vanden Hoernick heeft opgedragen aan Reyneer Kersmeker zoon wijlen Peter een cijns van 40 schillingen op Kerstmis uit de helft - van Willem Donc, handschoenmeker, zoon wijlen Willem Donc, ranselmeker (perator) - in een huis, erf en twee kamers met een hof op die Aude Dyese tussen de stadsmuur en Dirck Loef, volder
R1221 | 09.04.1451 | fol 271

Oude Dieze
... aan daude Dyese …
R1224 | 27.02.1454 | fol 44

Oude Dieze
... huis en erf aan dAude Dyese tussen een straatje en Hilleke ... van de straat "die Aude Dyese" tot de stroom ...
R1224 | 09.07.1454 | fol 366

Oude Dieze
... een erf ... aan die Au Diese
R1226 | 21.06.1456 | fol 535v

Oude Dieze
Willem Rutten s., volder ... de helft van huis, erf en tussenwand, met een hof vσσraan, en een stuk erf achter, met gebruik van weg en watertrap (nl. de helft aan de kant van de stadsmuur) aen die Aude Dyese onder die Ramen ...
R1228 | 03.08.1458 | fol 321

Oude Dieze
... een huis, erf en hof aan dAu Dyese tussen Ghijsbert die Decker en de stadsmuur, van de straat tot de stroom
R1237 | 23.06.1468 | fol 42v

Oude Dieze
... een huis en erf aan die Audediese ...
R1240 | 16.01.1471 | fol 60

Oude Dieze
... huis, erf en hof ... aen die aude Dyse ...
R1242 | 14.11.1472 | fol 111v

Oude Dieze
... een erf ... aan die Auden Dyeze ...
R1246 | 04.08.1477 | fol 244v

Oude Dieze
Roloff Dicbier, stadhelder vanden hogescout het heeft Willem Steenweck, Lonijs vanden Velde, Cornelis Dicbier en Michiel Eckel, procuroers van Conraet van Hage, dienaar van de hertog van Oesterryck, Brabant etc. gesteld in het bezit van een huys metten huysraet op die Alde Dyese daerinne Willem Steenweck woent. De hertog had dat huis (dat toebehoort aan Cornelis die Wael, nu ter tijt bynnen Utrecht wesende) gegeven aan Coenraet wegens zijn diensten bij 't beleg van Utrecht.
R1252 | 09.07.1483 | fol 534v

Oude Dieze
... twee woningen ... aan daude Dyese ...
R1254 | 26.07.1485 | fol 106v

Oude Dieze
Mr. Cornelis Frederix die Wael heeft opgedragen aan heer Gerit van Helmont, priester, kanunnik van St. Marie te Utrecht, een huis, erf hof en achterhuis aan die Aude Dyese tussen den Triniteit (straat) en Wouter van Berze, van die Aude Dyese tot Lambert die Wael.
R1255 | 14.11.1485 | fol 61

Oude Dieze
... huis, erf en hof, aan die Aude Dyse ...
R1256 | 02.04.1487 | fol 503v

Oude Dieze
... verhuren voor 25 jaar ... een huis, erf, hof en achterhuis ... aan 't eind van die Peperstraet tussen ... en ... van de straat met een brug over de stroom; met de erbij behorende wegen ...
R1256 | 19.04.1487 | fol 276

Oude Dieze
Herman Philips Coenen weduwnaar van Jut Claes van Stakenborch geeft aan zijn zoons Claes en Philip en zijn schoonzoon Willen Henrix Doude man van Christijn zijn tocht in huis en erf op de Oude Dieze tussen Henrick van Osse en de kinderen van Katherijn Gevarts (nu aan 't eind van de Peperstraat tussen Pauwels Kepken alias Hoefken en Claes van Stalenboech, van de straat tot de Dyese) ... Pauwels Jan Lambert Lizen s. had opgedragen aan Claes Claess. van Stakenborch de helft in huis en erf, aan Weverplaitze tussen wijlen Jan Uleman ... en wijlen Heilwich Ghevars ...
Mr. Willem van Berse had zijn helft in dit huis en erf aan de Weverplaats ook opgedragen aan Claes Claess. van Stalenborch. De cijns van 40 schillingen ging uit huis en erf - vroeger van Gijsbrecht Bruyt, bakker - tussen wijlen Jan Ghevarts, volder, en Jan Ulman, wever.
Claes, Philip en Willem geven dat huis en die cijns etc. etc. over aan Joost Aert Cnoden.
Lasten: een grondcijns; en 14 stuivers aan cijnzen: 6 pond payment (heden door
Herman opgedragen aan Joost) ...
De gebouwen van 't klein huis, erf en "een loyve" (van Herman c.s.) behouden hun plaats en kunnen bij verval hersteld worden. Herman draagt op aan Joost een cijns ... uit huis en erf aan die Weverplaitze tussen Gooswijn Wedigen en Jan Gevarts (Herman had die cijns verkregen van Jan Peter Peter Pels, verwer)
R1256 | 21.04.1487 | fol 277

Oude Dieze
... zijn tocht in huis, erf en hof aan 't eind van de Peperstraet tussen erfgen. Claes van Stakenborch (nu: Joost Cnoden) en erfgen. Gillis Revers van Os, van de straat tot die Dyeze; en in een kamer in een straatje naar een lakenraam tussen de Dieze en Joost Cnoden van 't straatje tot Joost Cnoden.
R1256 | 24.04.1487 | fol 283

Oude Dieze
... huis, erf en hof ... aan d aude Dyeze ...
R1256 | 10.05.1487 | fol 294

Oude Dieze
... een cijns ... uit huis, erf en hof ... aen die Aude Dieze ...
R1257 | 03.03.1488 | fol 482v

Oude Dieze
Jan Willem Peterss. verkoopt aan een sekr. t.b.v. de gebeneficieerde kapelaans in St. Janskerk een cijns van 5 pond payment op Lichtmis uit huis, erf en hof, "die Cleynen Cluyt" op de hoek van die Volrestraet tussen Jan Zerijs, priester, en een straat, van de straat (Oude Dieze) tot Willem die Jongen
R1261 | 04.05.1492 | fol 270

Oude Dieze
... een huis, erf en hof en achterhuis op 't eind van die Aude Dyeze tussen de straat "den Triniteyt" en Wouter van Berze ...
R1261 | 05.07.1492 | fol 290

Oude Dieze
... huis en erf aan die aude Diese …
R1263 | 11.09.1494 | fol 331v

Oude Dieze
... een cijns ... uit huis, erf, en achterhuis over 't water "den cleynen Cluyt", op de hoek van die Volderstraet tussen Volderstraet en Peterke natuurlijke dochter wijlen heer Jan Zerijs, priester, van de straat tot die Dieze
R1265 | 14.04.1497 | fol 333

Oude Dieze
... huis, erf en lege hofstad (met gebouwen erop) in die Colperstraet, nu die Verwerstraet tussen dat Volrestraetken en de kinderen van wijlen Adriaen Stamelart van Uden, van de straat tot over de Dieze ...
R1265 | 15.04.1497 | fol 333v

Oude Dieze
… huis en erf … aan die Aude Dyese ...
R1265 | 18.09.1497 | fol 491v

Oude Hulst
... huis en erf Huls bij dei Buersche Moelen ...
R1230 | 17.11.1459 | fol 273

Oude Hulst
... huis, erf, Huls, bij die Boertsche Moelen ...
R1231 | 15.12.1460 | fol 173v

Oude Hulst
... huis, erf en hof aan den Auden Huls tussen Arnt Berwoutsgasthuis ...
R1256 | 14.02.1487 | fol 467v

P
Papenhulst
... huis met erf en tuin aan de Papenhuls tussen Wouter Nijs en erf van de zusters van de derde orde van de straat strekkend tot de begijnengracht ...
R1195 | 13.12.1424 | fol 70v

Papenhulst
... huis, erf en hof Weverhuls anders genaamd Papenhuls ...
R1202 | 12.04.1432 | fol 249

Papenhulst
... huis, erf en hof Weverhuls ...
R1207 | 04.03.1437 | fol 176v

Peperstraat
... huis ... in de steeg van de Peperstraat gaande naar ...
R1183 | 1402-1403 | fol 325

Peperstraat
... huis aldaar ten behoeve van Van Neynsel's gasthuis ...
R1186 | 1408-1409 | fol 371v

Peperstraat
... huis en erf in die Peperstraet tussen die Scytestraet en Willem Colneer ...
R1235 | 23.10.1465 | fol 3

Postelstraat / Kruisstraat
Henrich van Werthuzen verkoopt een cijns uit zijn helft in de huizing van wijlen Art van Waderle (zijn grootvader) in de straat van de Vuchterstraat naar de Vismarkt en uit hoeve in Helmont
R1180 | 1393..???? | fol 142

Postelstraat / Kruisstraat
Ott (?) van Myrabel gaat tocht af uit helft van huis aldaar voor de weduwe Willem van Waderle (cs) (die de andere helft bezit)
R1180 | 1393..???? | fol 185

Postelstraat
Jan Zibben van den Ymerle (c.s.) een huis in de straat van de Vuchterstraat naar de woning van Jacob Geroy tegenover huis en muur van de Broeders van Postel nu aan Reymont van Wordrager
R1180 | ..???? | fol 437

Postelstraat
Cuaert Vos had 1/3 in huis aldaar van wijlen Wellen Elsbeens (e.a.) overgedragen aan Jan des Wulvers. Deze draagt over aan Art van Waderle. Dirck van Zulst doet evenzo.
R1175 | 1368..???? | fol 38

Postelstraat
Henrick van Werthuzen (cs) deling van huis van wijlen Art van Waderle zijn grootvader tegenover 't klein begijnhof.
R1175 | 1368..???? | fol 133

Postelstraat
Alart van Est cijns uit huis aldaar
R1175 | 1368..???? | fol 135

Postelstraat
Hr. Jan van Zevenborne draagt een huis dat was van wijlen de Heer van Bucstel over aan Frack van Gestel. Het huis is gelegen naast de woning van Heer Henrick van Mordrecht
R1175 | 1368..???? | fol 173v

Postelstraat
... kinderen wijlen Dirck Cloenken 2/3 in ... (huis?) aldaar verkocht aan Jan van Achel
R1175 | 1368..???? | fol 217v

Postelstraat
De zoons wijlen Albert van den Keer een cijns uit een huis aldaar
R1175 | 1368..???? | fol 223v

Postelstraat
De weduwe Willem Jan Noden gaat tocht af in huis aldaar. De kinderen verkopen aan Jan van den Hoeven van Tilborch
R1175 | 1368..???? | fol 275v

Postelstraat
Jan van Amstel (cs) zoon wijlen Dirck Pryem een cijns uit een erf aldaar.
R1176 | 1376..???? | fol 100

Postelstraat
Claes Noyden aandeel in huis aldaar aan Wouter van Oekel
R1176 | 1376..???? | fol 165

Postelstraat
Henrick Neve twee kamers aldaar aan Goyart Smyt
R1176 | 1376..???? | fol 291

Postelstraat
Jan Plaetmaker van Mondewijc een huis aldaar (niet afgewerkt)
R1176 | 1376..???? | fol 349

Postelstraat
Jan van Dommelen een stuk erf aldaar ten cijns aan Willem van Halle
R1176 | 1376..???? | fol 353

Postelstraat
Goyart Smit 2 kamers aldaar aan Henrick Neve
R1176 | 1376..???? | fol 216v2

Postelstraat
Art Jan Lemken (cs) een huis aldaar aan Andries Willemssoen van Straten
R1176 | 1376..???? | fol 256v2

Postelstraat
Gerit Sannen twee van de vier kamers nl. die naast Ver Heilwig moeder van Heer Peter Deyne ten cijns aan Jan Bierman
R1176 | 1376..???? | fol 293v2

Postelstraat
Jan Cortroc een hof aldaar (doorgehaalde akte)
op blad 343v ten cijns aan Mathijs Rademakers
R1176 | 1376..???? | fol 343, 343v

Postelstraat
Gijb Herinc een deel in een oude stadsmuur achter de stenen brug van de woning van wijlen Gerit Eelkens aan Jan Symons van Scijnle
R1177 | 1382..???? | fol 21

Postelstraat
een cijns uit een huis tegenover de huizing van de Heer van Bucstel
R1177 | 1382..???? | fol 256

Postelstraat
De kinderen van Henrick van der Schaut een cijns uit een huisplaats tegenover de woning van wijlen de Heer van Boxtel (nu van Jan vd Dijk)
R1178 | 1387..???? | fol 35v

Postelstraat
Henrick van den Kerchove (cs) een huisplaats tegenover het huis van Postel ten cijns aan Gerit Zannen
R1178 | 1387..???? | fol 74v

Postelstraat
Jan van den Velde achterhuis aldaar (met drie gebonten) aan Gijsbert Penninc (cs)
R1178 | 1387..???? | fol 119v2

Postelstraat
Jan van den Velde had achterhuis aldaar overgedragen aan Gijb Penninc met condities; waarna Gijb weer aan Jan had verhuurd
R1179 | 1390..???? | fol 74

Postelstraat
Paul Haest verkoopt een lijfrente uit huis aldaar
R1179 | 1390..???? | fol 92

Postelstraat
Wouter van Oekel verkoopt een cijns (?) uit huis in de straat halverwege de Vuchterstraat gaande naar de Vismarkt
R1179 | 1390..???? | fol 93

Postelstraat
Jan ... zoon van Gijb Pennincs gaat de tocht af in helft van huis tegenover het huis van Postel voor de weduwe Jan van Eycke
R1179 | 1390..???? | fol 311

Postelstraat
Wouter van Oekel verkoopt erven aldaar aan Gerit van Uden tegen lijfrenten en pacht (zie Vucht)
R1179 | 1390..???? | fol 396

Postelstraat
Goossen Franck Harinc (cs) hadden huis aldaar verkocht aan Paul Haest
R1179 | 1390..???? | fol 681

Postelstraat
Jan van Vladeracken een huis aldaar van Jan Bruyst van Andel nu aan Goyart van Zulst
R1180 | 1393..???? | fol 69

Postelstraat
Gerit van Uden een pacht uit een huis aldaar
R1180 | 1393..???? | fol 482

Postelstraat
Gerit Zannen draagt een cijns over aan Jan Corf. beloofd door Jan Bierman uit twee kamers van vier kamers naast wijlen Jan Lemken
R1181 | 1397..???? | fol 29v

Postelstraat
De weduwe Jan van Tricht gaat de tocht af in 1/4 huis van haar dochter Beel en voor Jan Cant haar man. Deze geeft over aan Wouter Boyfoy
R1181 | 1397..???? | fol 200v

Postelstraat
Peter van Vucht verkoopt een cijns uit een huis aldaar
R1181 | 1397..???? | fol 202v

Postelstraat
De kinderen wijlen Liesbeth van Vladeracken (c.s.) = Goossen Moedel Bertouts (c.s.) een huis aldaar verkocht aan Jan Coptiten
R1181 | 1397..???? | fol 230v

Postelstraat
Katelijn nat. dochter van Art Artsz. van den Cloet (c.s.) een huis achter de straat die van halverwege de Vuchterstraat gaat naar de Vismarkt aan Art Hoernken
R1182 | 1400..???? | fol 263v

Postelstraat
Henrick die Leeuwe een huis etc. aldaar aan Reyneer van Holten
R1182 | 1400..???? | fol 396

Postelstraat
De weduwe Peter Janssoen (c.s.) helft een huis en erf aldaar aan Jan van Holten
R1182 | 1400..???? | fol 402

Postelstraat
Art Hake (c.s.) hun deel in huisplaats en stenen huis aldaar van wijlen Jan Coptiten op de hoek van de Ulenborch aan de weduwe Henrick Aben
R1182 | 1400..???? | fol 488v

Postelstraat
de kinderen van wijlen Gijsbert Claessoen van der Hoeven (c.s.) versterf in huis etc. aldaar aan willem Hels en kinderen wijlen IJvels die Cuper hun aandeel
R1182 | 1400..???? | fol 337v, 338

Postelstraat
een cijns uit hius aldaar van wijlen Claes Coninc
R1183 | 1402..???? | fol 19v

Postelstraat
De weduwe Goossen van Orthen gaat de tocht af voor kinderen in een huis in de straat van halverwege de Vuchterstraat naar de Vismarkt
R1183 | 1402..???? | fol 178

Postelstraat
Gijb van Heyst de helft van huis in de straat van halverwege de Vuchterstraat gaande naar de Vismarkt aan Gerit van Mierde (met huisraad)
R1183 | 1402..???? | fol 221

Postelstraat
Katelijn dochter Jan van Elinc 1/3 in huis aldaar aan haar zuster Gertruud
R1184 | 1404..???? | fol 26v

Postelstraat
Peter Vuchts (c.s.) een huis aldaar dat ten cijns was verkregen van Gerit Cnode nu aan Art Heer
R1184 | 1404..???? | fol 149

Postelstraat
Herman Sticker een cijns uit huis aldaar
R1184 | 1404..???? | fol 150

Postelstraat
Peter Peter Lockart (of Loekart?) een huis met de druppen aldaar aan Henrick Bresser
R1184 | 1404..???? | fol 207

Postelstraat
Reyneer van Hoelten een cijns uit huis aldaar
R1184 | 1404..???? | fol 210v

Postelstraat
deling huis van wijlen Liesbeth van Vladeracken aldaar
R1184 | 1404..???? | fol 213

Postelstraat
Jan Corf helft van huisplaats aldaar aan Michiel Vos
R1184 | 1404..???? | fol 218v

Postelstraat
Henrick Kersmaker een cijns uit huis aldaar
R1184 | 1404..???? | fol 222v

Postelstraat
Agnes van Oekel weduwe Gerit van Uden (c.s.) een huis aldaar verkocht aan Jan Pijnappel
R1185 | 1406..???? | fol 35

Postelstraat
Coenraet van Uden zijn deel en recht in huis aldaar aan Andrieske dochter wijlen Wouter van Oekel
R1185 | 1406..???? | fol 80

Postelstraat
Willem Hels een huis aldaar aan Herman Marselijssen
R1185 | 1406..???? | fol 204

Postelstraat
Henrick Potter (c.s.) een cijns uit een huis aldaar
R1185 | 1406..???? | fol 241

Postelstraat
De meesteressen van het groot begijnhof kwiteren wegens achterstallige cijns uit een huis van wijlen Wouter van Erpe, aldaar, nu van Willem Hels
R1185 | 1406..???? | fol 280v

Postelstraat
Henrick van Elmt 1/3 in huis aldaar verkocht aan Jan Kroecke
R1185 | 1406..???? | fol 316v

Postelstraat
Jan van Vessem een huis aldaar met een afgepaald stuk erf tegen cijns aan Goossen Janssoen
R1185 | 1406..???? | fol 390v

Postelstraat
Gerit Zannen doet afstand van huis aldaar voor de kinderen van Melis Jab
R1185 | 1406..???? | fol 434v

Postelstraat
Henrick die Leenvolgher (c.s.) een huisplaats aldaar aan Dirck Pels
R1186 | 1408..???? | fol 146v

Postelstraat
Gerit van der Donc een huisplaats aldaar (niet afgemaakte akte)
R1186 | 1408..???? | fol 275

Postelstraat
een cijns uit een huis van wijlen Wouter Lonijs, nu bewoond door Willem Hels
R1187 | 1410..???? | fol 19

Postelstraat
een cijns uit een huis aldaar die werd betaald door Jan zoon wijlen Leunis Raet
R1187 | 1410..???? | fol 21v

Postelstraat
Joost Kersmaker twee kamers aldaar ten cijns aan Marten (kremer) zoon wijlen Marten Ludensoen
R1187 | 1410..???? | fol 248v

Postelstraat
Mathijs Schoenmaker twee kamers aldaar aan Goyart Berwout
R1187 | 1410..???? | fol 282v

Postelstraat
Margriet Henrick Haen een huis in de straat van halverwege de Vuchterstraat gaande naar de Vismarkt nu aan Gerard Engberts van den Hezeacker
R1187 | 1410..???? | fol 424v

Postelstraat
Goossen van Deyl een huis aldaar aan Herbert van den Bredeacker
R1187 | 1410..???? | fol 463

Postelstraat
Jan Pijnappel een huis aldaar aan Wouter van Vucht
R1188 | 1412..???? | fol 59

Postelstraat
Marten Kremer (cs) doen afstand voor Joost Kersmaker van 2 kamers aldaar. Joost geeft een daarvan (op de hoek) ten cijns aan Roelof Buc
R1188 | 1412..???? | fol 187v

Postelstraat
Mr. Goyart van Rode als man van Margriet geeft een huis aldaar tegen cijns aan Jan die Goede
R1189 | 1414..???? | fol 130v

Postelstraat
Jan Willem Hels een huisplaats aldaar aan Art Snoeck ten cijns
R1189 | 1414..???? | fol 379

Postelstraat
Gerit Buc een halve huisplaats aldaar aan Art Snoec
R1189 | 1414..???? | fol 421

Postelstraat
Twee kamers aldaar (achter) (aan) de Snellestraat
zie Snellestraat gekocht van Goyart Berwout
R1190 | 1416..???? | fol 75

Postelstraat
Michiel Vos heeft van huisplaats aldaar aan Jan van Donckersvoert
R1190 | 1416..???? | fol 315v

Postelstraat
De kinderen Jan van der Donck doen afstand van huisplaats met opstal voor Dirck Pels
R1190 | 1416..???? | fol 429

Postelstraat
Melis Jabbe doet afstand van huis aldaar voor Herbert van den Bredeacker
R1190 | 1416..???? | fol 442

Postelstraat
De meesteres van het begijnhof draagt over aan Katelijn weduwe van wijlen Hubert der Alsts een cijns uit diens huis aan de Begijnkerk
R1191 | 1418..???? | fol 142v

Postelstraat
Jan van Holten verkoopt aan Gerit Walle een stuk erf tussen Jan die Visscher en Gerit Walle.
R1191 | 1418..???? | fol 144v

Postelstraat
De meesteressen van het begijnhof dragen over aan Goyart van Zulst een cijns uit diens huis
R1191 | 1418..???? | fol 157v

Postelstraat
Jan Hels als man van Aleyt draagt over aan Evert van Amers een cijns uit een halve huisplaats tussen Jan Rijc. Cremer en Art Leen Volgher. (na opdracht van een huis in de Hinthamerstraat) (en nog een cijns beloofd door de weduwe Paul Heynensoen)
R1191 | 1418..???? | fol 123, 123v

Postelstraat
... helft van een huis aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 237

Postelstraat
Claes van Deyl helft van huisplaats aldaar nu aan Jan Corf
R1183 | 14.02.1403 | fol 235

Postelstraat
Art Snoeck draagt de helft van een huisplaats tussen Jan Rijc. Cremer en Art Leen Volgher over aan Reymbout van Geffen.
R1191 | 24.12.1418 | fol 36v

Postelstraat
Reyneer IJwijns (?) draagt over aan Dirck Posteel de helft van een huis van wijlen Jan die Cort tussen Willem van Waderle en een steeg. Matheeus van Maren draagt zijn helft over
R1191 | 31.12.1418 | fol 41v

Postelstraat
Jan van Holten draagt over aan Matheeus van Maren een cijns uit zijn vaders huis tussen wijlen Paul die Haest en Elsbeen van Waderen
R1191 | 1418-1419 | fol 41v

Postelstraat
Henrick Kepken als man van Hadewig draagt over aan Wouter van Vucht een pacht uit een huis tussen het huis van Postel en erf van Paul Haest gekocht van Gerit van Uden
R1191 | 1418-1419 | fol 55v

Postelstraat
De meestereswsen van de imprimerie van het groot begijnhof dragen over aan Herman Marcelyssoen, vleeshouwer, een cijns die beloofd was aan de begijnenkerk uit een huis etc. van wijlen Jan van Tylborch tussen wijlen Wouter Lonijs en wijlen Heer Henrick van Weerthuysen, ridder.
R1191 | 1418-1419 | fol 126

Postelstraat
... huis aan de Begijnenkerk ...
R1191 | 1418-1419 | fol 142v

Postelstraat
Lucas Janssen van den Bosch een erf aldaar ten cijns aan Claes van Ghemert
R1191 | 1418-1419 | fol 380

Postelstraat
Franck Knoep geeft een huis aldaar over aan Willem van den Hoerinc
R1191 | 1418-1419 | fol 498

Postelstraat
Henrich Carnauws als man van Katelijn Vette draagt over aan Wouter van Vucht een erfcijns uit een huis etc. tussen Paul Haest en erf van 't huis van Postel
R1192 | 09.05.1421 | fol 148v

Postelstraat
Claes van Aerle verkoopt aan Bertrant zoon wijlen Bertrant zoon wijlen Wouter Groet Wouters een cijns van 4 pond uit een huisplaats tussen wijlen Dirck Koecbecker en Gijb van Aerle en uit land in Enschijt (Enschot) (niet afgemaakte acte)
R1193 | 1421-1422 | fol 55v

Postelstraat
Goyart Gijben van der sporch draagt over aan Herman Marcelis een huis met de druppen in de straat gaande van de Vuchterstraat naar de Visbrug tussen Jan Leunis Raet en Peter van St Odemars. en als man van Sophie dochter Rutgher Loesmeker een cijns uit dat huis.
R1192 | 17.01.1422 | fol 415v

Postelstraat
Herbert zoon wijlen Jan Herbrechtssoen van Essche verkoopt aan Claes Gijbens van Arle een huisplaats tussen Gijb van Arle en Dirck van den Dunghen, wever, van de straat tot Jan Lebben. Willem Zeelmeker belooft mede.
R1193 | 22.01.1422 | fol 41

Postelstraat
een cijns uit 4 kamers in de straat gaande van de Vuchterstraat naar de Vismarkt door Jan van Amersoyen verkregen van Gerit Zannen
R1193 | 30.06.1422 | fol 115v

Postelstraat
De weduwe van Dirck Kuyp heeft verkocht aan Peter Vuchts een stuk erf achter haar huis naast een klein gangetje van 't erf van Peter Vuchts naar de Postelstraat met condities o.m. van gebruik van een stilletje.
R1193 | 19.11.1422 | fol 156v

Postelstraat
Dirck Posteel draagt over aan Laureyns Bac (zijn broer) een huis met erf van wijlen Jan die Kort in de straat gaande halverwege de Vuchterstraat naar de Vismarkt tussen wijlen Willem van Waderle en een steeg naar 't hof van Mathijs Rademaker. Dirck had verkregen van Matheeus van Maren 1/2 en van Reyneer Art IJwijns van Vlijmen 1/2
R1193 | 03.02.1423 | fol 305v

Postelstraat
Goyart van Zeelst geeft ten cijns aan Jan Jacopsz van Tricht een huis met erf van wijlen Bruysten van Andel die hij had verkregen van Jan van Vladeracken Liesbethenzoon. Goyaart Beerwout belooft mede. Tevens een gang, vroeger behorend bij het stenen huis van wijlen Wouter van Erpe achter 't klein begijnhof.
R1193 | 13.09.1423 | fol 434v, 435

Postelstraat
Laureyns Bac verkoopt aan Willem Clinckart een pacht van een mud rog uit zijn huis met erf in de Vuchterstraat en uit zijn huis en erf in de Postelstraet met tuin en drie kamers tussen het steegje naast erf van Gerit van den Hezeacker naar het water enerzijds en erfgenamen Aert Snoex anderzijds van de straat strekkend tot erf wijlen Aert Snoex.
R1194 | 08.11.1423 | fol 10

Postelstraat
Beel dochter wijlen Andries Tymmerman c.s. draagt op aan Bernt Sceyvel een cijns uit een huis in de Vuchterstraat en uit een huis met erf, in de straat gaande voor het huis van Postel naar de Vismarkt tussen Goyaert Vollers en een steeg van de straat naar het water (zie Vuchterstraat)
R1194 | 13.11.1423 | fol 211

Postelstraat
Boertken zoon wijlen Jacob Boertmans verkoopt aan de noteris voor Sander die Smit een pacht van een mud rog uit zijn huis met erf en tuin en een kamer aan de Postelstraet tussen Henrick v.d. Broeck en een steeg naar den Ulenborch; van de straat strekkend tot het water aldaar.
R1195 | 24.03.1425 | fol 91v

Postelstraat
Rutger die Bie draagt op aan Jan van Donckersvoirt een cijns van 1 pond beloofd door Alart van Est aan Jacob Schutter uit een hofstad (de helft) in de straat gaande van de Vuchterstraat voor het huis van Postel naar de Vismarkt gelegen tussen Jan Rijck Cremer en Aert Leen Volgher; Aert Last zoon wijlen Aert en Corstiaen van Loen man van Luytgart en Daniel van Beke man van Liesbeth dochters van Aert doen afstand.
R1195 | 03.07.1425 | fol 122v

Postelstraat
... huis, erf en hof in die Postelstraet ...
R1197 | 09.02.1426 | fol 27v

Postelstraat
huis, erf en hof (van Laureyns Bac zoon wijlen Goossen Cnode) in die Postelstraet tussen een straatje dat naast Gerit vanden Hezeacker loopt naar de stroom, en de erfg. Aert Snoex. Laureyns Bac voorn. had daaruit en uit een huis in de Vuchterstraat verkocht aan Willem Claess. Clinckart een pacht van een mud rog Bossche maat op St. Jan.
R1197 | 09.02.1426 | fol 27v

Postelstraat
Overeenkomst tussen Robbert en Gijsbert over een tussenmuur tussen dit huis en de zijkamer naast Gijsb. vanden Broec ter lengte van die kamer: die muur zal altijd gemeen zijn. Wie die muur wil vernieuwen, kan dat doen en kan een goot daarop leggen op kosten van beiden. Ze moeten muur en goot samen onderhouden. Gijsbert kan die cijns van 14 pond lossen - geheel of minstens 2 pond - binnen 12 jaar met 8 Franse kronen voor elk pond
R1197 | 15.02.1426 | fol 74v

Postelstraat
Robbert Boertken zoon wijlen Jacop Boertken van Eyndhoven geeft ten erfcijns aan Ghijsbert zoon wijlen Ghijsbert vanden Brekelen alias die Weert een huis, erf en drie kamers en een hof, achter de minderbroeders in die Postelstraet die van de Vuchterstraat loopt naar de Vismarkt, tussen Ghijsbert vanden Broeck en een straatje naar den Ulenborch en naar de Dieze, en van Jan Truden, vleeshouwer, deels langs Jan Trudens. naar de stroom, om 14 pond payment half Kerstmis en half St. Jan. Henrick Luyken van Eyndeven had dat alles verkregen van Aert Dirx van Buchoven en Jacop Gerit Groy, man van Aleit van Buchoven. Robbert behoudt echter een kamer en een erf aan de Postelstraat tussen dit huis en Ghijsbert vanden Broec. Dat huis etc. was vroeger van wijlen Henrick van Eyndoven.
Oude lasten: een hertogcijns; - 4 pond en 6 schillingen.
Dirck Smeeds ziet af van vernadering.
R1197 | 15.02.1426 | fol 74v

Postelstraat
Robbert Boertken zoon wijlen Jacop Boertken verkoopt aan zijn nat. zoon Peter, verwekt uit wijlen Heilwich van Buel, een cijns van 4 pond payment uit een kamer achter de minderbroeders in de Postelstraet tussen Ghijsbert vanden Broec en Ghijsbert vanden Brekelen.
R1197 | 16.02.1426 | fol 30

Postelstraat
Mathijs van Maren schenkt aan zijn broer Roelof de tocht uit een cijns van 3 pond, beloofd door Reyneer van Holten zoon wijlen Peter van Woudrichem aan zijn nat. zoon Jan uit een huis van Reyneer in de straat gaande van de Vuchterstraat voor het huis van Postel naar de Vismarkt tussen wijlen Paul van Haest en een steegje daartussen enerzijds en erf van Elsbeen van Waderen anderzijds. Deze cijns had Mathijs verkregen van Jan nat. zoon wijlen Reyneer van Holten. Roelof van Maren draagt die cijns op aan Henrick Voet.
R1197 | 26.03.1426 | fol 232

Postelstraat
Frank Knoep zoon wijlen Henrick geeft een huis met erf in de Postelstraet tussen Katrijn van Trier en Willem van den Hoernic die Plaetmeker uit tegen cijns aan Jan Stoblant zoon wijlen Peter; en eveneens een ander huis daarachter staande op erf vroeger van wijlen Jan van Roesmalen tussen Aert die Wolf en Willem van den Hoerinc.
R1196 | 10.10.1426 | fol 3v

Postelstraat
Robbert Boertken van Eyndoven, geeft tegen betaling van een cijns van 4 pond aan Herman wijlen Henrick Lukens van der Poirten een kamer in de Postelstraet tussen het huis van Gijsbert wijlen Gijsbert van den Brekelen en 't huis van Gijsbert van den Broeck, brouwer, met de helft van de scheidmuur met 't huis van Gijsbert van den Brekelen; daarna draagt Robbert die cijns op aan Willem Borman.
21 nov. 1426
met de rechten voortvloeiend uit een overeenkomst met Gijsbert van den Brekelen betreffende die muur. van 10 feb. 1425
Robbert zal tot een bepaald bedrag bijdragen in de kosten die Herman zou hebben bij vernieuwing van de muur met Gijsbert van den Brekelen.
R1196 | 21.11.1426 | fol 12

Postelstraat
Robbert Boertken zn.w.Jacob Boertken vann Eyndoven draagt op aan Jan zoon wijlen Henrick Mesmeker een cijns van 10 pond in een cijns van 14 pond die hem beloofd was door Gijsbert van den Brekelen uit een huis met erf en 3 kamers daaraan gelegen achter het klooster van de minderbroeders in de Postelstraat tussen Gijsbert van den Broeck en een steeg gaande naar den Ulenborch; Gijsbert had dat huis etc. van Robbert voornoemd verkregen tegen die cijns.
R1196 | 23.11.1426 | fol 81v

Postelstraat
Wennemar Witmeri man van Aleit dochter wijlen Aert Snoeck verkoopt een kamer (van 2 kamers) aan Jan zoon wijlen Claes van den Gheyne. De kamer is gelegen in een steegje achter de Postelstraat gaande naar de Diese tussen Liesbeth Thijs en Laureyns Back; nl. de kamer aan de kant van de Diese, met de helft van de scheidsmuur en de drup. Jan van den Yvelaer belooft mede.
R1196 | 04.02.1427 | fol 34v

Postelstraat
Herman zoon wijlen Henrick Luykens van der Poerten draagt een kamer met ondergrond in die Postelstraet op aan Willem van Gestel (De kamer is gelegen tussen 't huis van Gijsbert van den Broeck, brouwer, en dat van Gijsbert van den Brekelen) tegelijk met het recht op een tussenmuur tussen deze kamer en het huis van Gijsbert van den Brekelen die Henrick verworven had van Robbert Boertken met beloften aangaande vernieuwing van deze muur; deze beloften draagt Herman mede over aan Willem van Gestel.
R1196 | 09.08.1427 | fol 159v

Postelstraat
De gardiaan der minderbroeders in Den Bosch Broeder Roelof van Laer en Broeder Gevard van Eyndoven verkopen een huis en erf in de straat van de Vuchterstraat gaande voor het huis van Postel naar de Vismarkt aan Rutger zoon van Jan Hoeven. Het huis was van Dirck van den Dungen
R1197 | 06.03.1428 | fol 384v

Postelstraat
Kathelijn van Trier, weduwe van Henrick van Huesden, verkoopt aan Jan Claess. van Heze een cijns van 30 schillingen op St. Jan uit een huis en erf in die Postelstraet tussen Franck Knoep en Dirck Snijder, van de straat tot Aert die Wolf.
R1198 | 12.06.1428 | fol 81

Postelstraat
Jan Henrix van Asten, mesmaker, heeft opgedragen aan Ghijsbert Ghijsberss. vanden Brekelen: een cijns van 3 pond payment uit een cijns van 18 pond payment, half Kerstmis, half St. Jan, uit een huis en erf en drie kamers in die Postelstraet tussen Ghijsbert vanden Broec en een straatje, naar Ulenburch. Ghijsb. Ghijsb. vanden Brekelen had die cijns van 14 pond beloofd aan Robbert Boertken zoon wijlen Jacop Boertmans van Eyndoven.Jan Henrix van Asten voorn. had de cijns van 10 pond verkregen van robbert Boertken voorn.
R1198 | 28.08.1428 | fol 242v

Postelstraat
Jan Henrix van Asten heeft opgedragen aan Ghijsbert vanden Brekelen zoon wijlen Ghijsbert een cijns van 3 pond uit een cijns van 7 pond payment uit een cijns van 14 pond payment half Kerstmis, half St. Jan uit een huis en erf en drie kamers daarbij achter de minderbroeders in die Postelstraet tussen Ghijsbert vanden Broec en een straatje naar de Ulenborch. Ghijsbert vanden Brekelen zoon wijlen Ghijsbert had die cijns van 14 pond beloofd aan Robbert Boertken zoon wijlen Jacop Boertman van Eyndoven. Jan Henrix van Asten had 10 pond daaruit verkregen van Robbert Boertken voornoemd.
R1199 | 16.02.1429 | fol 197

Postelstraat
Wouter Stoeps, man van Dierxken Henrix des Hanendr. verkoopt aan een sekr. t.b.v. Geerlinck en Anna, kinderen van wijlen Jan van Tilborch de helft in een huis, erf en een stuk hof in die Postelstraet tussen Herman Willemss. en Jan van Donckersloot, van een straat tot ...
Jan van Tilborch was overleden in dat huis. Dat huis was vroeger van wijlen Wouter Vuchts. Hilleke was de eerste vrouw van wijlen Jan van Tilborch. Wouter Stoeps geeft over aan Geerlinck en Anna zijn deel in goederen, geλrfd van Hilleke, voor en in kleinodieλn en huisraad van Jan en Hilleke.
R1199 | 01.04.1429 | fol 212v

Postelstraat
huis en erf in die Postelstraet tussen Franck Knoep en Dirck Snyder. Jan Claess. van Heze had een cijns van 30 schillingen op St.Jan daaruit verkregen van Kathelijn van Trier, weduwe van Henrick van Huesden.
R1199 | 04.07.1429 | fol 247

Postelstraat
Yda weduwe van Jan Schoblant heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Franck Knoep zoon wijlen Henrick Knoep een huis en erf in de straat, die van de Vuchterstraat loopt vσσr 't huis van Postel naar de Vismarkt, tussen Kathelijn van Trier en Willem vanden Hoernic, van de Postelstraat tot een ander erf van Franck Knoep voorn. (vroeger van Jan van Roesmalen, bakker) en nog een huis en erf achter voorn. huis en erf. Jan Schoblant had beide huizen en erven ten erfcijns gekregen van Franck Knoep voorn.
R1200 | 04.11.1429 | fol 150

Postelstraat
Pelgrom van Dryel, goudsmid, heeft opgedragen aan Mr. Jan Bathen zoon wijlen Gerit Bathen een stenen huis en een erf in de straat die van 't midden van de Vuchterstraat loopt naar de Vismarkt, tussen Gerit van Vladeracken en de kinderen Henrick van Weerthuysen, van de straat tot een stroom) met de helft van een stenen muur aan de kant van de kinderen Henrick van Weerthuysen, met het recht om daartegen te bouwen; en de helft van een stenen gevel aan de kant van Gerit van Vladeracken, met het recht om daartegen te bouwen; en een stenen brug daarachter over de stroom; en een klein huisje bij die brug; en een cijns van 6 pond payment uit dat stenen huis; Pelgrom van Dryel had dat alles verkregen van Andries Wouterss. van Oekel. Mr. Jan Bathen geeft dat alles over aan Jonker Dirck van Meerhem, heer van Bucstel. 6 febr. 1430
Mr. Marten van Zomeren heeft opgedragen aan mr. Jan Bathen zijn deel in dat stenen huis etc.; en in een erf met gebouwen, Ulenborch. Willem Loyer had alle goederen van Pelgrom van Dryel, goudsmid, en van Aert van der Weyden gerechtelijk gekocht. Aert vander Weyden had van Willem Loyer verkregen al die goederen en opgedragen aan Mr. Marten van Zomeren.
Mr. Jan Bathen geeft dat over aan Jonker Dirck van Meerhem. 6 Febr. 1430
Gerit van Beirck [Beink? Beisch?] ziet af van vernadering.
Willem Danielss. van Doernen ziet af van vernadering.
R1200 | 19.12.1429 | fol 168

Postelstraat
Bernt Witmeri zoen van Wennemar vernadert een huis, erf en hof in de straat, die van 't midden van de Vuchterstraat loopt naar des Abdsbrugghe, tussen Hubrecht sAbds en Jan Cartroc, van de straat tot de stroom; Henrick Vinckelman had dat huis ... verkregen van Wennemar Witmeri, schoenzoon van wijlen Aert Snoeck. Bernt Witmeri geeft dat huis ... over aan zijn zoon Wennemar.
R1200 | 20.12.1429 | fol 168v

Postelstraat
Henrick Vynckelman heeft opgedragen aan Wennemar Witmeri zijn deel in een huis, erf en hof in de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar des Abdsbrugge tussen Hubrecht sAbds en Jan Cortroc, van de straat tot de stroom. Henrick Vynckelman had dat huis ... verkregen van Wennemar Witmeri.
R1200 | 23.12.1429 | fol 170

Postelstraat
Daniel die Cromme heeft opgedragen aan Yda, weduwe van Henrick van Rysinghen een huis en erf (van wijlen Aert Noude, bakker) achter 't Minderbroedersklooster tussen Goyart van Zeelst en wijlen Jan vanden Dijstelberch (later: Willem Hels), Daniel had 2/3 verkregen van Willem Hels, en 1/3 van Wouterke dochter wijlen Goyart Rutger Arkens., weduwe van Jacop Goes, en haar dochter Hilleke.
R1200 | 14.03.1430 | fol 213v

Postelstraat
Aleyt, weduwe van Dirck vanden Hoevel zoon wijlen Corstiaen heeft opgedragen aan Claes Loenman een cijns van 4 oude schilden op Lichtmis uit een stenen huis en een erf (van Willem Hels de Jonge) in de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar de Vismarkt achter 't Klein Begijnhof, tussen Goyart van Zeelst Gerijtss. en Herman Marselijs, vleeshouwer, achter aan de stroom. Willem Hels de Jonge, man van Kathelijn Dirck Corstiaens vanden Hoevel had die cijns beloofd aan Aleyt.
R1200 | 31.03.1430 | fol 82

Postelstraat
Yda, wede. van Henrick van Pisinghen heeft opgedragen aan Claes Loenman een huis en erf - van wijlen Aert Noude, bakker - achter 't Minderbroedersklooster tussen Goyart van Zeelst en wijlen Jan vanden Dijstelberch (later: Willem Hels); Yda had dat huis en erf verkregen van Daniel die Cromme.
R1200 | 31.03.1430 | fol 82

Postelstraat
Claes Ghijsberss. van Arle belooft aan Amelis vander Schueren een cijns van 8 pond op 20 juli uit een huis en erf in de straet die van de Vuchterstraat loopt vσσr het huis van Postel naar de Vismarkt tussen Claes voorn. en Aleyt, weduwe van Goyart vanden Kerchove.
R1200 | 19.07.1430 | fol 122v

Postelstraat
Claes van Ghemart heeft opgedragen aan Henrick Jacop Screynmeker van Oerschot de helft in een stuk land, 40 voeten, bij de straat, die van 't midden van de Vuchterstraat loopt naar het huis van Postel achter een erf van Lodewijk Janss. vanden Bosch tussen Goossen van Beke Goeswijns zoon en Goyart van Wyckenvoirt, van Lod. voorn. tot die Postelstraet. Claes had dat stuk land of erf ten erfcijns gekregen van Lod. voorn.
Claes van Ghemert geeft zijn tocht in de andere helft aan Jan zoon van Thomas Jansz. x wijlen Deliaen. (Deliaen was een zuster van wijlen Lysbeth, vrouw van Claes) en aan Jan zoon wijlen Aelbert vander Moelen (broer van Lysbeth voorn.).
Jan en Jan geven die andere helft over aan Henrick Jacopss. Screynmeker.
Henrick Roelof Beckers en Jacop Jan Kruc zien af van vernadering van 't hele erf.
R1200 | 21.09.1430 | fol 271v

Postelstraat
een huis en erf in de straat, die van de Vuchterstraat loopt vσσr 't huis van Postel naar de Vismarkt, tussen Goyart de Volder en een straatje naar de stroom.
bijpand van een cijns van 6 pond payment uit huis en erf in de Vuchterstraat.
R1201 | 18.10.1430 | fol 3v

Postelstraat
Henrick Jacops Screynmeker van Oerscot heeft opgedragen aan Adam Geritss. van Wijck een stuk land en een erf, groot 40 voeten, in de straat die van 't midden van de Vuchterstraat loopt vσσr 't huis van Postel, achter 't erf van Lodewijck Jansz. vanden Bosch, tussen Goossen van Beke Goeswijnsz. en Goyart van Wyckenvoirt van Lodewijck Jansz. vanden Bosch tot de straat; Henrick had de ene helft van dat erf verkregen van claes van Ghemart; en de andere helft van: Jan Thomas Jansz. en Jan Aelbertss. vander Molen.
R1201 | 23.11.1430 | fol 15v

Postelstraat
Jan van Heze zoon wijlen Claes van Heze heeft opgedragen aan Jan van Tryer een cijns van 30 schillingen op St. Jan uit een huis en erf in die Postelstraet tussen Franck Knoep en Dirck Snyder. Jan van Heze voorn. had die cijns gekocht van Kathelijn van Tryer, weduwe van Henrick van Huesden.
R1201 | 29.01.1431 | fol 43v

Postelstraat
Matheeus zoon wijlen Aert Snoeck heeft opgedragen aan Wenemar Bernt Kemmersz. de helft van een huis, erf en hof, in de straat, die van 't midden van de Vuchterstraat loopt naar Abdsbrugge, tussen wijlen Hubrecht des Abds en wijlen Jan Cortroc, van de straat tot de stroom; en de helft van twee kamers in de straat, die van de Vuchterstraat loopt vσσr 't huis van Postel naar de Vismarkt, op een erf van wijlen Jan Cortroc naast Willem van Waderle. Matheeus had de helft van dat huis en van die kamers verkregen bij een erfdeling.
Voorwaarden in delingsbrief.
R1201 | 23.02.1431 | fol 196

Postelstraat
Claes Loenman verkrijgt van de Tafel van de H. Geest in Den Bosch (als ruil tegen pachten in Blaerthem en Beek) een pacht van 4 mud rog uit een stenen huis en een erf (van Claes) in die Postelstraet tussen Jan van Tricht, brouwer, en Herman Marselis, vleeshouwer.
R1202 | 19.02.1432 | fol 218v

Postelstraat
De Tafel van de H. Geest in Den Bosch heeft opgedragen aan Claes Loenman (als ruil tegen pachten in Blaarthem en Beek): een pacht van 4 mud rog op Lichtmis uit een stenen huis en erf (van wijlen Wouter van Erp van Den Bosch) in de straat, die van de Vuchterstraat loopt vσσr 't huis van Postel naar de Vismarkt, tussen Jan van Tricht, brouwer, en Herman Marselis, vleeshouwer, van de straat tot de stroom.
Wouter van Erpe + had die pacht vermaakt aan de Tafel van de H. Geest voor 't zieleheil van hem en zijn vrouw in een publiek instrument van de hand van Aert Stamelart vander Spanck op 26 Sept. 1382.
R1202 | 19.02.1432 | fol 219

Postelstraat
De Tafel van de H. Geest in Den Bosch heeft opgedragen aan Claes Loenman een cijns van 34 schillingen uit een huis en erf (van Aert Noude zoon van Robbeken, de bakker) achter de minderbroeders tussen Jan van Tricht, brouwer, en Herman Marseliss., vleeshouwer. Robbert, dienaar der minderbroeders, had die cijns overgegeven aan de Tafel.
R1202 | 19.02.1432 | fol 219

Postelstraat
Henrick Cuper (broer van wijlen Reymbant van Gheffen) en Kathelijn vander Hoeven (zuster van wijlen Reymbant voorn.); en Franck Knoep, man van Lijsbeth (zuster van w. Reymbant voorn.) hebben opgedragen aan Wouter Jan Dommelman de helft (geλrfd van Reymbant) in de helft van een hofstad met gebouwen, in de straat, die van de Vuchterstraat loopt vσσr 't huis van Postel naar de Vismarkt, tussen Jan Rijck, kremer, en Aert Leenvolgher, van de straat tot wijlen Henrick Pijnlec die hoppenbrouwer. Reymbant had die helft verkregen van Aert Snoeck.
Gielis van Roesel weduwnaar van Kathelijn (weduwe van Reymbant van Gheffen) namens haar kinderen Willem, Aelbert en Jan (uit Gielis) heeft opgedragen aan Wouter Jan Dommelman: de helft (die de kinderen hebben geλrfd van Kathelijn) in de helft van een hofstad met gebouwen in de Postelstraat.
Wouter belooft aan Gielis (en na zijn dood aan zijn kinderen) een cijns van 3 pond en 5 schillingen te betalen half Kerstmis en half St. Jan uit deze helft. Gielis zal zorgen dat zijn kinderen afstand doen van deze helft, zodra zij mondig zijn.
R1202 | 11.03.1432 | fol 363v

Postelstraat
... hofstad van een huis, Postelstraet achter de minderbroeders ...
R1234 | 14.02.1465 | fol 251v

Postelstraat
De uitvoerders van het testament van Peternel, weduwe van Claes Oem van Bochoven, hebben opgedragen aan mr Henrick Pelgrom: een huis, erf, hof en achtertuin -vroeger van Jan van Ham, later van Lambrecht Willinck- in die Postelstraet tussen Lambert Willinck en Willem van Popell. Hadewijch, weduwe van Gerit Keymp en haar kinderen, hadden dat huis gekocht; jonkvrouw Peternel had dat huis vernaderd.
R1261 | 12.08.1491 | fol 561

Postelstraat
Willem Monix verklaart ontvangen te hebben van Claes Pels vanwege Willem van Buchoven en diens mede-erfgenamen 44 ponden payment en 8 schillingen jaarcijns verschenen St Jan 1490; en 44 pond en 8 schillingen, verschenen St Jan 1491, metten costen van enen sigralte (?) ende twee kannen wijns. Willem beurt die cijns uit een huis en erf van wijlen Jonkvrouw Peternel, weduwe van Claes Oem van Buchoven, in die Postelstraet.
R1260 | 12.09.1491 | fol 343

Postelstraat
Aert Dirx vanden Camp, man van Willemke Willem Jan Henrix, heeft opgedragen aan Zebert en Peter, zonen van wijlen Zebert Rumbouts, bakker, 1/4 deel van een cijns van 4 pond payment uit huis, erf en hof in die Postelstraet tegenoer de brouweij "νn dlam'' tussen erfgen. van Gielis die Veleshouwer en Jan van Dueren (?) van de straat tot Dirck Brants.
R1261 | 01.09.1492 | fol 564

Postelstraat
Jan Jan Oems, man van Jut Hermans van Spoerdonck, heeft opgedragen aan Jan Goyartss van Hedel: een Claes Alaerts, een cijns van 4 pond payment, half kerstmis half St. Jan, uit de helft van een hofstad in de straat, die van de Vuchterstraat lopt voor 't Huis van Postel naar de Vismarkt, Jan Rijck, kremer, en Aert Leenvolger (nl. uit de helft naast Jan Rijck) Uit deze cijns moeten 5 schillingen betaald worden aan het kapittel). Jan Goossenss van Nyervael had die cijns verkregen van Jan van Ouden zoon wijlen Willem Loyer, man van Zwenelt Everarts Amersfoirt. Lodewijck Claes Alaerts, man van Sophie Jan Oems doet t.b.v. Jan Goyartss van Hedel afstand van die cijns.
R1261 | 11.09.1492 | fol 567

Postelstraat
Claes Henrix van Henxthem alias van Delft belooft aan Jut, weduwe van Wouter van Gewanden een lijfpacht van 3 mud rog Bossche maat, zolang Jut leeft, op lichtmis uit hoekhuis en erf, waar Claes woont, in die Postelstraet tussen die Stoefstraet en ... strekkende van aan die Postelstraet.
Lasten: een grondcijns, 4 pond payment aan 't mannengasthuis van Mechteld uuter Oisterwijck.
R1262 | 23.11.1492 | fol 151

Postelstraat
Jacop Thomas Thijss, wolwever, heeft opgedragen aan Katherijn van Lieshout: een kamer - vroeger van Dirk van Lieshout - in die Postelstraet tussen Lijsbeth Straetmekers en Aleijt Dirx van Lieshout, met alle rechten van die kamer. Jacop had die kamer gekocht van Katherijn Dirck Dirx van Lieshout.
R1262 | 04.02.1493 | fol 314

Postelstraat
Jan Willem Monix verklaart ontvangen te hebben van mr Henrick Pelgrom 44 pond en 8 schllingen, die Jan moest beuren uit huis en erf vroeger van Jan van Ham, nu van mr Henrick Pelgrom, in die Postelstraet
R1262 | 20.03.1493 | fol 334v

Postelstraat
Mr Henrick van Eijck, meester van 't huis van Postel, verkoopt aan mr Raes Pauwels Raessen, doctor in de geneeskunde, een huis, erf, hof en achterhuis in de Postelstraet, tussen een ander huis van Postel en Matheeus Kuyst de oude, van de straat tot de Dieze, met de poort die daar hangt, en met de helft van een stenen muur, die daar nog geplaatst moet worden, lijnrecht metende van de uiterste hoek van de poort tot de hoek van 't achterhuis.
R1262 | 11.06.1493 | fol 352v

Postelstraat
Lijsbeth, weduwe van Aelbert Joost Bauwens, geeft aan haar dochters Aleyt, Margriet en Katherijn haar vruchtgebruik in een cijns van 6 pond payment op St. Jan uit een kamer in de Postelstraet tussen Aleyt Ghijsselen en de erfgenamen van Henrick die cremer. Aelbert had die cijns verkregen (aan hem beloofd) van Goyart Janss Ackerman. Margriet en Jan Jan Cottens, man van Aleyt, geven die cijns over aan Lijsbeth Henrix vander Vloet. 30 okt. 1494. Katherijn vernadert die cijns op 8 okt. 1495
R1264 | 30.10.1494 | fol 3v

Postelstraat
Wouter Henrick Wouterss heeft opgedragen aan Lijsbeth, weduwe van Henrick vander Vloet, lakenscheerder, een kamer in de Postelstraet, tussen Aleyt Ghijsselen en wijlen Henrick die Cremer. Wouter had die kamer verkregen van Peter Stevenss vanden Loe, snijder. Lijsbeth belooft aan Wouter te betalen 42 en peters en 3 pond payment op St Jan a.s.
R1264 | 14.11.1494 | fol 99

Postelstraat
Lijsbeth, weduwe van Gielis Noenen heeft opgedragen aan Andries Pauwels Roelofss, brouwer, een huis en erf (Postelstraat) tussen erfgen.van Reyneer van Heijst en Claes Sloetmeker van de sraat tot Claes Sloetmeker. Reyneer Wouterss. van Heyst had opgedragen aan Gielis Peter Moenen de helft in een hofstad in de stat, die van de Vucherstraat loopt langs 'huis van Postel naar de Vismarkt, tussen Jan Rijck, kremer, en Aert Leenvolgher. Die helft is nu een huis en erf. Lijsbeth en Dympna, dochters van wijlen Gielis Moenen, doen t.b.v. Andries afstand van dat huis.
R1264 | 01.12.1494 | fol 106

Postelstraat
Huis en erf, Postelstraat, tussen een straatje naar den Ulenborch t.e. en mr Henrick Lattemss, persoon van Buxtel, en Jan Geritss Berwout t.a.z. (Aleyt, vrouw van Tyelman van Engelen, poorteres van den Bosch, had vermaakt aan de nieuwe O.L.V. in de St. Janskerk 25 pond payment uit al haar goederen. Mr Henrick Lattemss, persoon van Buxtel, moet die cijns betalen uit voornoemd huis, dat afkomstig is van Tielman en Aleit.
R1264 | 14.03.1495 | fol 148

Postelstraat
Reyneer, zoon wijlen Coenraet van Haren, vleeshouwer, en Dirck Hermnss vanden Broek, man van Katherijn Jan Coenraet van Haren, hebben opgedragen aan Jan Aertss Eijkmans een huis aan de Postelstraat met een stuk hof (gescheiden door een tussenmuur van 't huis van Lambert Lodeijkss vanden Water) tussen Gerit van Laerhoven - nu Jan Aertss Eijkmans - en Margriet Henrix die Cuyper, van voornoemde tussenmuur tot de Postelstraat. Lijsbeth, weduwe van Jan Bollen, en Geertruyt, weduwe van Jan van Thuyfthese, en hun broer Lameijns (van Laerhoven)doen t.b.v. Jan Arntss Eijckman afstand van dit huis. Goyart Goyartss vanden Broeck had opgedragen aan Gerit Lameijnss van Laerhoven een huis, erf en hof -vroeger van Jan vanden Broeck, bontwerker - Vuchterstraat tussen Henrick Cuper en Gerit van Laerhoven, van de Vuchterstraat tot die Postelstraat. Gerit van Laerhoven had verkocht aan Lambert Lodewijcks vanden Water een huis en erf in de Vuchterstraat met een leeg plaatsje tussen Gerit van Laerhoven en Margriet, weduwe van Henrick de Cuyper, met de helft van de tussenmuur tussen dit huisen en een ander huis van Gerit van Laerhoven, en met het recht om een latrine te gebruiken.
R1264 | 25.04.1495 | fol 172

Postelstraat
Huis en erf en achterhuis "dat Lam ' in die Postelstraet; met kamers daarnaast; met een kamer en een hof over 't water opten Ulenborch; en een huis en erf op de hoek bij voornoemd huis en kamers daarachter met brouwgereedschap (gekocht door Goossen Scaelmeker). Mechtelt, weduwe van Ghijsbert Toelinck, geeft aan haar zoons Gerit, mr Frans en Peter haar vruchtgebruik daarin. Mechtelt had dat alles aan haar zoon Peter gegeven als huwelijksgift behoudens zekere voorwaarden. Peter krijgt dit allles bij een deling (fol. 198). Mechtelt behoudt haar vruchtgebruik. Lasten: een grondcijns, 4 pond payment aan 't mannengasthuis van Mechtelt uuter Oisterwijck.
R1264 | 06.06.1495 | fol 197

Postelstraat
Jan Geritss Berwout belooft aan Aert van Eijndhouts, weduwnaar van Lerya Gerit Berwout, zolang Aert leeft en na diens dood aan de naasten van Lerya, een cijns van 24 pond payment op Simon-en-Judas uit huis, erf en hof (van Jan) in die Postelstraet tussen mr Henrick van Lotthem, investiet van Bucstel, en Aleyt, weduwe van Jan vanden Neyvelaer die zaelmeker, van de straat tot de Dieze. Na de dood van Aert komt de cijns terug van Jan en na diens dood aan de efgenamen van Lerya volgens het testament van Lerya. Jan kan na de dood van Aert deze cijn lossen met 127 rijksgulden.
R1265 | 27.10.1495 | fol 110

Postelstraat
Henrick en Tyelman, zonn van Peter Reeuwe,Bernt Janss van Overmeer, man van Geertruyt Reeuwe, Goossen en Peter, zonen van wijlen Dirdk Steenwech en Ada Peter Reeuwe en Zeijns dochter van Jan Snoeck en w.Heijlwich Peter Reeuwe ook namens haar onmondige broers Peter en Marcelis hebben aan Willem Goossens vander Laerschot: een cijns van 3 pond payment op kerstmis uit huis en erf in de straat, die van de Vuchterstraat loopt voor 't huis van Postel naar de Vismarkt achter 't minderbroederklooster tussen Helwich van de Water en Jut Roelofs van Claerhoven. (Jan Rutger van Kessel had die cijns verkregen van Henrick zoon wijlen Jorden van Boert en Beatrijs;en een cijns van 30 schillingen payment op st. Jan uit huis en erf achter 't minderbroederklooster in die Postelstraat;
R1265 | 10.02.1496 | fol 28v, 29

Postelstraat
Claes Henrick Corstiaenss heeft ogedragen aan Andries Andries Pauwels Roeloffs een kamer in die Postelstaet tussen een plaetse van Reyneer van Heyst, leydecker, en Jan Henrick van Loen. Claes had die kamer verkregen van Otto en Henrick, kinderen van w.Gerit Holle, mesmaker. Als Andries die kamer afbreekt, moet hij Claes' achterhuis toemaken en een ruimte laten voor regendrup op zijn erf. Andries moet de goot tussen kamer en achterhuis onderhouden, zolang de kamer niet afgeboken is.
R1265 | 23.07.1496 | fol 174v

Postelstraat
Claes Henrick Corstiaenss heeft opgedragen aan Andries Andries Pauwels Roeloffs een kamer in die Postelstraet tussen een plaetse van Reijneer van Heijst, leydecker, en jan Henrix van Loen. Claes had die kamer verkregen van Otto en Henrick, kinderen van wijlen Gerit Holle, mesmaker. Als Andries die kamer afbreekt, moet hij Claes' achterhuis toemaken en een ruimte laten voor regendrup op zijn ref. Andries de goot tussen kamer en achterhuis onderhouden, zolang de kamer niet afgebroken is.
R1265 | 23.07.1496 | fol 274v

Postelstraat
Peter Ghijsberts Toeline verkoopt aan Goossen vanden Hezeacker een cijns van 21 rijksgulden op St Jacobus uit huis, erf, hof en achterhuis in die Postelstraet tussen Willem van Poppel en een straatje, van de Postelstraet tot de Dieze; en uit een hoeve in Helvoert: cijns losbaar met 30 rijksgulden.
R1265 | 24.09.1496 | fol 214

Postelstraat
Yda Aerts van Orthen heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Aelbert Jan Reijnerss. een stukje uit een hofstad en erf - vroeger van Dirck Claes Pouwelss, smid - in die Postelstraet tussen Goyart Jan Goyartss (croywagencruder), met een stenen muur ertussen, en de rest van die hofstad voornoemd; dit stukje is 11 voet voor aande straat en 9 1/2 voet achter langs de stenen gevel van Dirck Claes Paouwels. Met de helft van die stenen muur en van die stenen gevel; met het recht om tegen die stenen muur te bouwen en tegen die stenen gevel; met een beerput onder dit stukje en met de dakdrup naar de rst van die hofstad. (Yda had dat alles verkregen van Aert Aert Aertss vanden Otterdijk).
R1265 | 17.08.1497 | fol 369v

Postelstraat
Henrick Jacops Voss verkoopt aan Goyart Goyartss van Mouwijck een cijns van 3 pond payment op St Jan uit huis en erf in die Postelstraet tegenover 't huis van Postel tussen Gerit die Cuper en Aert vander Weijen Jansz, van de straat tot Henrick die Droechsceerder.
R1266 | 20.07.1498 | fol 99v

Postelstraat
Lambert Mijllinc, laagschout in Den Bosch, heeft opgedragen aan Willem Henrick Willemss van Orthen en Jenneke, weduwe van Marcelis Henrick Willlemss, een huis en erf (vroeger van Gerit van Mulsen) in die Postelstraet tussen Henrick Coenen en Jan van Ham. Lambert had dat huis verkregen van Gerit en Hillegont, kinderen van wijlen Gerit Mol van Driel. Willem Henrick Willemss belooft aan Lambert te betalen 40 pond payment en 140 peters op St Jan a.s. Willem Henrick Willems en Jenneke, weduwe van Marcelis Henrick Willems beloven te betalen aan Lambert 20 pond payment en 140 peters op St Jan over een jaar. Willem Henrick Willemss belooft aan Lambert te betalen 40 pond payment en 14 peters op St Jan a.s. Willem Henrick Willemss en Jenneke, weduwe van Marcelis Henrick Willemss beloven te betalen aan Lambert 20 pond payment en 140 peters op St Jan over een jaar.
R1266 | 28.07.1498 | fol 157

Postelstraat
Jan Jan Reijnerss verkoopt aan Jan Jan Ravensz. 1/6 deel in huis en erf in die Postelstraet tussen Jan van Dueren en Andries in sunt Anne, van de straat tot Dirck Brant.
R1266 | 03.09.1498 | fol 398

Postelstraat
Gerit Goossens op Zweekhorst, man van Katherijn Reijnen die Leydecker en Peter Peter ss die Zwertvegher, weduwnaar van Pauwelske dochter wijlen Reijnen die Leydecker, hebben opgedragen aan Dirck Reyner Hessels twee zesde delen in huis en erf (afkomstig van Reijner) in die Postelstraet tussen Jan van Dueren, glazemaker, en Andries de Brouwer van Postelstraet tot Claes die Sloetmeker.
R1267 | 11.10.1498 | fol 249v

Postelstraat
Mr Joris Haick verklaart, dat Henrick Anthonius Henricss Snijder, man van Barbara Philip die Leeuwe, met 90 rijngulden lossen kan een cijns van 6 rijngulden op St Jan uit huis, erf en hof, in die Postelstraet tussen Matheeus Kuyst en een straatje. De vrouw van Joris heet Margriet Philip vdie Leeuwe.
R1267 | 01.07.1499 | fol 222

Postelstraat
Gerit Henrix van Kessel verkopt aan Adam Roempott twee huizen naast elkaar met een hof en en een watertrap en twee kamers daarachter in die Postelstraet tussen Jan Berwout en dat Ulenborchstraetken, van die Postelstraet tot die Dieze.
Lasten: een hertogcijns van 3 stuivers;
25 pond paymnt aan St Janskapittel
9 pond payment aan erfgen. Henrick Moes; 4 pond payment aan 't huis van Postel;
3 pond payment aan iemand in Eijndhoven;
6 pond payment aan zekere personen, wonend in de kerkstraat alhier;
1 mud rog aan Wouter van Essche;
R1267 | 14.07.1499 | fol 213

Postelstraat
Huis - van IJken, weduwe van Henrick Claecx - in de Postelstraet (daaruit: 7 pond payment aan Peter Janss van Hedel, man van Cristijn).
R1267 | 07.08.1499 | fol 448

Postelstraat
Michiel Everarts van Vaerlaer heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. zijn dochter Lijsbeth (om te bezitten na zijn dood) de helft van een cijns van 14 pond payment op St Jan uit 2/3 deel van huis, erf en hof in de straat, die van de Vuchterstraat loopt voor 't huis van Postel naar de Vismarkt tussen 't huis van Postel en Pauwel Haest. Jan Jansss. van Vucht had die cijns beloofd aan Margriet, echtgenote van Jan vanden Steen en na haar dood aan haar kinderen uit 't eerste en laatste huwelijk. Michiel had de helft verkregen van Jan en Guedelt, kinderen van Pauwels van Uden, en van Jan Janss die Keyser, man van Margriet Pauwels van Uden.
R1268 | 19.10.1499 | fol 196

Postelstraat
Dirck Reyneer Hessels heeft opgedragen aan Jan Jan Ravens, twee zesde delen in huis en erf (vroeger van Reyneer die Leydecker) in die postelstraet tussen jan van Dueren, glazemaker, en Andries brouwer. Dirck had twee zesde delen verkregen van Gerit Goossenss op Sweeckhorst en Peter Sweertveger.
R1268 | 29.11.1499 | fol 98

Postelstraat
Heilwich Reyneer van Heyst die Leydecker en Dirck Reynee Hessels, man van Marie Reyneer van Heyst die Leydecker hebben opgedragen aan Jan Jan Ravens twee zesde delen in huis en erf (vroeger van Reyneer van Heyst) in die Postelstraet tussen Jan van Dueren, glazemaker en Andries de Brouwer. Jan Jan Ravens belooft aan Dirck Reyneer Hessels 33 gulden te betalen half met kerstrmis en half op St Jan a.s. en aan Heylwich: 16 gulden en 13 1/2 stuivers te betalen als voor.
R1268 | 29.11.1499 | fol 98

Postelstraat
Dirck Reyneer Hessels, man van Marie Reyneer van Heyst heeft opgedragen aan Jan Jan Ravens 1/6 deel (van Wouter Reyneers van Heyst) in huis en erf in die Postelstraet tussen Jan van Dueren, glazemaker, en Andries de Brouwer. Gerit Goossenss op Sweerthorst, man van Katherijn Reyneer van Heyst, vernadert twee zesde delen, en nog eens twee zesde delen, en een zesde deel in dit huis.
R1268 | 29.11.1499 | fol 98v

Postelstraat
Tielman, zoon wijlen Peter Reeuwe en Hillegont, weduwe van Rutger van Kessel, heeft opgedragen aan sekr. t.b.v. heer Gerit van Beest, kanunnik in den Bosch, een cijns van 6 pond payment op pasen uit huis, erf, hof en achterhuis, Postelstraat, tussen Jan van Ham en heer Henrick van Raust, heer van Buestel en Kessel. Jan van Kessel voornoemd had die cijns gekocht van Gerit Gerits Moll van Driel. Tielman had die cijns verkregen bij een deling.
R1269 | 14.11.1500 | fol 8v

Postelstraat
Mr Frans Ghijsbert Toelinx en Wouter vander Rullen, proosten van O.L.V. broederschap in de St Jan in den Bosch, uitvoerders van het testament van wijlen Jan, zoon van wijlen Jan Scilder en Heylwich Herman van Amerzoey, hebben opgedragen aan mr Henrick Pelgrom een cijns van 5 rijksgulden op palmzondag uit huis, erf en hof in die Postelstrraet, tussen Thomas de Bever en Yda van Puppel. Herman Janss van Amerzoey had die cijns gekocht van Claes Loenman.
R1269 | 12.05.1501 | fol 159v

Postelstraat
Aelbert Jan Reynerss heeft aan een sekr. t.b.v. Yda Herbert (Happen) vanden Vehuys een stukje van de hofstad van Dirck Claes Pauwelss., smid, in die Postelstraet tussen Goyart Jan Goyartss croywagencruyders met stenen muur er tussen en de rest der hofstad; dit stukje is groot elf voet voor aan de straat en 9 1/2 voet achter bij de stenen gevel van Dirck; samen met de helft van de stenen muur en de stenen gevel en met het recht om te bouwen tegen die muur en die gevel, en met een latrine onder dat stukje en met de regendrup naar de rest der hofstad. Aelbert had alles verkregen van Yda Aerts van Orthen. Dat stukje is nu een huis en erf, Postelstraet, tussen Aert van Otterdijck alias die Metser en Godscalck van Hijnden, van de straat tot ...
R1269 | 21.06.1501 | fol 75

Postelstraat
Mr Ghijsbert die Bije, deken van de St. Janskerk en mr Willem vanden Bossche, provisoren van Spijkers gasthuys verklaren t.b.v. Dirck Aert Janss van Beerlijkem, dat een "ledige plaetsken" achter het huis van Dirck, dichtbij 't gasthuis, tussen 't huis van Dirck en een schuur van 't gasthuis, en strekkende van de muur van 't huis van Henrick Holle tot 't huis van wijlen Gheertruyt van Vechel altijd zo zal blijven liggen.
R1269 | 04.08.1501 | fol 193v

Putstraat (?)
... in de straat tussen Colperstraat en Kerkstraat ...
R1185 | 1406-1407 | fol 290

Putstraat (?)
... in de steeg tussen Kerkstraat en Colperstraat.
R1185 | 1406-1407 | fol 318v

Putstraat (Korte)
... het straatje gaande van de Kerkstraat naar de Verwersput ...
R1195 | 01.09.1425 | fol 142

Putstraat / Gorterstraet
Daniel van Vladeracken beurde een cijns van 30 schillingen op een huis en erf van Jan Molner, timmerman, in de Gorterstraet op de hoek
R1198 | 22.05.1428 | fol 215

Putstraat / Korte Putstraat (?)
de natuurlijke zoons van wijlen Marten Berwout de helft van hun moeder Marie van Huesden in een huis in de straat gaande naar de Verwersputte aan Adam van Loen
R1185 | 1406-1407 | fol 298v

Putstraat / Lange Putstraat
... huis met erf in de straat gaande van de Colperstraat naar de Peperstraat ...
R1195 | 10.10.1424 | fol 158

Putstraat / Lange Putstraat
... in de straat van de Colperstraat gaande naar de Peperstraat …
R1195 | 23.11.1424 | fol 27v

Putstraat / Lange Putstraat
Jan Claes Jaspar Pratss ... 1/3 deel in huis, erf en hof … in die Lange Putstraet …
R1261 | 21.08.1493 | fol 261

Putstraat / Lange Putstraat
Henrick Henrix Bogart, smid, verkoopt aan Peter Claes Coenen, smid, een huis, erf en hof en achterhuis in die Lange Putstraet tussen Peter van Nystelrode, bontwerker, en Geertruyt Stoeps, van de straat tot Gerit van Amstel ...
R1264 | 23.01.1495 | fol 133

Putstraat / Wij(n)gartstraat
Reyneer Elyass. vanden Venne heeft opgedragen aan Claes Gerit Borkens een huis, erf en hof in die Wij(n)gartstraet lopende van die Colperstraet tot die Peperstraet ...
R1266 | 19.05.1498 | fol 152

Putstraat / Wijgaertsstraat
... huis, erf en hof in die Wijgaertsstraet (nu die Putstraet) ...
R1267 | 21.08.1499 | fol 49

Putstraat / Wijgartstraat
... cijnsen uit huizen in die Wijgartstraat bij de Verwersput en in die Gorterstraat (Korte Putstraat)
R1192 | 03.01.1421 | fol 30

Putstraat / Wijngartstraat
Jan van Heze junior verkoopt een cijns uit zijn huis aan de Wijngartstraat bij de Verwersput
R1190 | 1416-1417 | fol 410v

Putstraat / Wyngartstraat / Lange Putstraat
De Zusters van Marienakker in Rossem hebben opgedragen aan Peter Ghijsbert Tolinck een stuk erf ... in de straat, die van Peperstraet loopt naar Colperstraet ... en een hof in die Wyngartstraet, lopende van die Colperstraet naar die Peperstraet ... in 1500 is dat erf en die hof samen: een huis en erf in die Langhe Putstraet …
R1268 | 10.07.1500 | fol 344

Putstraat / Wyngartstraat
... in die Wyngartstraet bij de Verwersput ...
R1194 | 08.01.1424 | fol 31

Putstraat bij de Verwersput
... een cijns uit een huis met erf en tuin ...
R1193 | 1421-1422 | fol 91v

Putstraat
Jan van Scijnle de helft in een cijns uit een huis aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 46

Putstraat
... ιιn van twee kamers in 's-Hertogenbosch Putstraat ...
R1184 | 1404-1405 | fol 184

Putstraat
Goyart zoon van wijlen Jan Henrick Molner draagt op aan de weduwe van Gysbert van Ganshuyzen een cijns van 4 pond die Jan Carnauwe junior beloofd had uit een deel van een huis met erf (19 1/3 voet vσσr en achter) in de straat gaande van de Colperstraet naar de Peperstraat naast erf van Aleit Carnaόs en in rechte lijn strekkend tot erf van Wouter van Os, lakensnijder (de cijns was Goyart aangekomen door overlijden van zijn zuster Lia en haar zoon Jan)

7 Dec. 1423 (Willem Heynman Willems man van Agnes van Goyaert doet afstand)
R1194 | 1423-1424 | fol 17

Putstraat
... huisplaats in de straat gaande van de Colperstraat naar de Peperstraat ...
R1194 | 06.05.1424 | fol 103v

Putstraat
die "nu straet" nl. een steeg gaande van de Colperstraet naar de Verwersput ... cijns ... voor een huisplaats gelegen in de steeg die Nustraet, waardoor men van de Colperstraet naar de Verwersput tussen Henrick van Achel en die steeg en van de straat tot Marie van den Plack (en uit een "vlaet" achter die huisplaats en een muur)
R1194 | 14.08.1424 | fol 150v

Putstraat
... huisplaats, vroeger huis met tuin in de straat gaande van de Kerkstraat naar de Verwersputte ...
R1195 | 13.12.1424 | fol 29v

Putstraat
die Putstraet tegenover de Verwersput ... een cijns uit huis met erfen tuin aldaar ... van de straat strekkend tot erf van ...
R1195 | 1424-1425 | fol 180

Putstraat
... in de straat, die van Colperstraet loopt naar der Verwer Putte ...
R1197 | 08.02.1426 | fol 27v

Putstraat
... in 't straatje gaande van de Colperstraat (=Ververstraat) langs de Verversput naar de Peperstraat ...
R1197 | 06.06.1426 | fol 159

Putstraat
... een cijns ... uit een huis, erf en hof in die Nuwestraet die van Peperstraat loopt naar de Verwersput tussen Dirck vanden Donsselaer en wijlen Wouter Coptiten (nu: Aert van Bladel), van de straat tot Henrick Roggen en een gracht
R1198 | 16.12.1427 | fol 12

Putstraat
... huis en hof bij der Veruwer Put ...
R1215 | 12.06.1445 | fol 206v

Putstraat
... twee kamer in die Puttstraet ...
R1246 | 03.03.1477 | fol 174v

Putstraat
Claes Claess. vanden Hout verkoopt aan een sekr. t.b.v. Lijsbeth, weduwe van Dirck Henrick Pelgrom een cijns van 40 schillingen op Pasen uit huis, erf en hof ... in de straat die van de Kerkstraat loopt naar de Verversput (nl. de Putstraet)
R1260 | 30.03.1491 | fol 59

Putstraat
... bij die Verwersput …
R1264 | 03.07.1495 | fol 53v

Putstraat
... een huis, erf en hof in de straat die van de Peperstraet loopt naar die Verwerstraet ...
R1265 | 12.07.1497 | fol 359

R
Raamstraatje
... twee kamers met ondergrond en drup tussen het water en de straat en strekkend van nArt die Keyser tot een gemeyne pad of gang "onder die Ramen" ...
R1193 | 08.01.1422 | fol 35

Raamstraatje
... een huisje in de Weverplaets onder die Ramen ...
R1194 | 28.01.1424 | fol 278

Raamstraatje
... het mannengasthuis van wijlen Heer Adam van Myerde onder de Ramen buiten de stadsmuren heeft recht van weg ...
R1195 | 19.05.1425 | fol 42

Raamstraatje
... huis en erf onder die Ramen over de stenen brug aldaar ...
R1230 | 28.09.1460 | fol 339v

S
Sadeleerstraat
... een huis en erf ...aan 't eind van die Sadeleerstraet aan de straat "bij onse Vrouwen porte" ...
R1261 | 06.02.1292 | fol 30v

Sadeleerstraat
de wasmeesters van St. Joriskapel hebben opgedragen aan Hilleke, weduwe van Jan Vuchts zoon wijlen Wouter Vuchts, 2 pond erfcijns uit het woonhuis en erf van wijlen Gielis vanden Dijstelberch in die Sadeleerstraet ... Gielis had die cijns aan de kapelfabriek vermaakt
R1202 | 07.05.1432 | fol 261

Schilderstraat
... huis, erf en hof Hinthamerstraat over de Geerlingse Brug in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de woning (mansio) van wijlen Claes Scilder ...
R1215 | 18.01.1445 | fol 33

Schilderstraat
... huis, erf, hof en beemd over de Geerlingse Brug in Schilderstraetken ...
R1233 | 23.03.1464 | fol 109v

Schilderstraat
... huis, erf en hof over de Geerlingse Brug in Scildersstraetken ...
R1242 | 16.10.1472 | fol 103v

Schilderstraat
... stukje erf met gebouwen, genomen van een hofstad, in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de woning van Henrik Scilder ...
R1253 | 22.12.1483 | fol 192v

Schrijnmakersstraat
De zoons wijlen Willem van Hedel hun helft in huis van hun grootvader aldaar verkocht aan Jan Screynmaker.
R1175 | 1368-1369 | fol 71

Schrijnmakersstraat
Willem Mijnnomeer verkoopt een cijns uit huis aldaar.
R1177 | 1382-1387 | fol 130

Schrijnmakersstraat
Schrijnmakerstraat in een steeg aldaar terzijde gaande naar de Vismarkt
Andries Jan Meussen verkoopt een cijns uit zijn huis aldaar
R1179 | 1390-1394 | fol 455

Schrijnmakersstraat
Jan Gorijs c.s. verkoopt aan Henrick Buc Dircksz. een huis etc. tussen Mr. Willem Clocgieter en vroeger Henrick Luwe.
R1181 | 1397-1399 | fol 5

Schrijnmakersstraat
Jan die Zadelmaker een huis aldaar aan Art van Berze
R1187 | 14.10.1411 | fol 33v

Schrijnmakersstraat
Henrick Ghizel verkoopt aan Dirck van Wamel een huis met erf gelegen in de Schrijnmakersstraat strekkend van de Markt naar de Vismarkt vlak naast huis en erf van Jan Vrieze, schrijnmaker en dat van Henrick Stierken, nu gelegen naast erf van wijlen Eeffa Bonarts. Dirck Barnier doet afstand. ...
R1194 | 07.12.1423 | fol 22

Schrijnmakersstraat
een cijns beloofd uit een huis aldaar van Jan Cuper zoon.wijlen Jan tussen Reyneer van Veen en Aleyt metter zoch.

Z. zie S.
Soch, zoch, such. Zeug
Bron: Middelnederlandsch Handwoordenboek, J.Verdam, oplaag 1976
R1195 | 13.01.1425 | fol 33v

Schrijnwerkerstraat Karstraat
Reyneer Scaden: een huis aldaar aan Dirck Snijders van Rode
R1186 | 1408-1409 | fol 206v

Schrijnwerkerstraat
Jan van Tricht een helft van huis aldaar op de hoek …
R1176 | 1376-1383 | fol 196v

Schrijnwerkerstraat
Roelof Velkeneer zijn helft in een huis aldaar van wijlen Coenraat Writer aan Andries Molle (c.s.)
R1178 | 1387-1390 | fol 118v

Schrijnwerkerstraat
Jan Molle draagt rechten over aan Heer Adam van Moerde o.n. in stenen huis van wijlen Coenraet Writer op de hoek van de Schrijnwerkerstraat en een steeg.
R1183 | 1402-1403 | fol 39

Schrijnwerkerstraat
Dirck zoon wijlen Barnier Andriesz. draagt de helft van een huis aldaar op de hoek van een steeg naar de Markt over aan zijn moeder.
R1185 | 1406-1407 | fol 37

Schrijnwerkerstraat
Coel Byndop draagt over aan Henrick van den Lande c.s. een erf van Coenraet Writer tussen Mr. Willem Clocgieter en wijlen Henrick Luwe.
R1190 | 1416-1417 | fol 217v

Schrijnwerkerstraat
Dirck Pauweter draagt over aan Jan van der Molen zijn helft in de helft van Art Bruystens in een hoog huis van wijlen Jan Han Meeus later van Art Scout naast 't erf van Franck Scoerlap en het huis waarin Henrick Gademan woonde en zijn helft in een stal daarbij gelegen. Tevens 3/4 van de tocht van Conegont vrouw van wijlen Art Bruystens weduwe van Jan zoon wijlen Gerit Keteller.
R1193 | 22.03.1423 | fol 188

Schrijnwerkerstraat
Jan van Erenborch als man van Katelijn dochter wijlen Barnier Andries van Beerlikem draagt op aan Jacob van der Zande een huis met erf en tuin van wijlen Peter oer tussen Willem Mynnomeer en Jan wijlen Jan Vrieze dat aan Barnier bij deling was aangekomen.
R1194 | 06.09.1424 | fol 157v

Schrijnwerkerstraat
Dirck van Wamel draagt op aan Jan Carnauwe een huis in de Scrijnwerkerstraat tussen de Markt en de Vismarkt tussen Jan Vrieze en Henrick Stierken; Dirck had verkregen van Henrick Ghizel; ...
(doorgedane acte)
R1195 | 12.12.1424 | fol 70v

Scijtstraat
Mathijs Cleynael een cijns uit huisplaats aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 277

Scijtstraat
Jan Kepken een huis aldaar aan Marselis Jan Brocken
R1184 | 1404-1405 | fol 202

Scijtstraat
Henrick Dirx van Hees heeft opgedragen aan Goossen Goossens vander Heyden een voor- en achterhuis in de "Schijtstraet" (afkomstig van Dirck van Hees voorn.) ...

Er zijn in totaal 5 kaartjes van de Schijtstraat. T.
R1209 | 29.12.1438 | fol 147

Scijtstraet
Ludeken van Breugel (cs) 1/3 in een huisplaats aldaar aan Dirck Stalpart
R1177 | 1382-1387 | fol 7

Scijtstraet
Henrick zoon wijlen Dirck van Hees heeft opgedragen aan Jan Paep z. ... 1/3 deel van een huis. ... Jenneke dochter wijlen Jan van Casteren, timmerman, weduwe van Dirck van Hees, had haar tocht in een voor- en achterhuis in de Scijtstraet gegeven aan haar kinderen …
R1207 | 09.11.1436 | fol 132

Screynmekersstraet nu de Kerstraat
Gerit die Wael had een Borchbrief (verbrand) van een cijns uit een huis tussen vroeger Claes Scoen Jansz. en Jan die Wuest schoenmaker (verkregen van wijlen Bernier)
R1192 | 19.03.1421 | fol 266v

Screynwerkerstraat
Jan Mol een huis aldaar op de hoek van de steeg naar de Korenbrug aan Gerit Coelneer.
R1184 | 1404-1405 | fol 53v, 54

Seckersstraetken
dat Seckersstraetken in den Mortel (of aan den Audenhuls)
R? | ???? | fol ?

Sint Jacobsstraat
... huis van Jacob Zegers in de straat van de Hinthamerstraat naar de Windmolenberg ...
R1180 | 1393-1396 | fol 641

Sint Jacobsstraat
... huis in de steeg gaande van de Hinthamerstraet naar de Wijntmolenberch ...
R1190 | 1416-1417 | fol 62v

Sint Jacobsstraat
... huis met erf en tuin ... geheten "Rolof Gloriensoens erve" in de straat gaande van de Hinthamerstraat naar de Wynmolenberch ...
R1193 | 26.09.1422 | fol 143v

Sint Jacobsstraat
... erf bij de Wyntmolenberch bij het mill (of kolk) aldaar bij het straatje gaande van de Hinthamerstraat gaande naar die Wyntmolenberch ...
R1196 | 11.04.1427 | fol 63v

Sint Jacobsstraat
... huis, erf en hof in Sint Jacobsstraet ...
R1225 | 28.07.1455 | fol 307v

Sint Jacobsstraat
... huis en erf in Sunte Jacobsstraet ...
R1233 | 23.03.1464 | fol 104

Sint Jacobsstraat
... een kamer in St. Jacopsstraet ...
R1241 | 04.02.1472 | fol 198v

Sint Jacobsstraat
... huis, erf en hof, Hinthamerstraat, in Sunte Jacopsstraet ...
R1243 | 21.06.1474 | fol 380

Sint Jacobsstraat
Vier huizen of kamers - van Jan Symonss. vander Graft - after het Wilt Verken aan die Zijle tussen Aertken, weduwe van Jan Ghijsselen, en een weg naar 't water en naar een erf van Herman Coenen, van Dirck van Rode, timmerman, tot die Zijle, bijpand van een cijns van 20 pond payment, die Jan verkoopt aan Mr. Willem vanden Bosch uit huizen in Sunte Jacopsstraet en Hinthamerstraat.
R1250 | 05.04.1481 | fol 151v

Sint Janskerkhof
... huis over (voorbij) het Sint Janskerkhof ...
R1175 | 1368-1369 | fol 68

Sint Janskerkhof
... huis aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 103

Sint Janskerkhof
... huis aldaar naast de H. Kruiskapel ...
R1175 | 1368-1369 | fol 240

Sint Janskerkhof
... huis aldaar achter het koor van de kerk ...
R1178 | 1387-1390 | fol 274

Sint Janskerkhof
... erf tegenover het Sint Janskerkhof ...
R1180 | 1393-1396 | fol 31

Sint Janskerkhof
... erven achter de kapel staande bij de Sint Janskerk ...
R1180 | 1393-1396 | fol 96

Sint Janskerkhof
... erven aldaar (van de kapel aldaar) blendend het kerkhof en gelegen aan de kant van de Papenhuls ...
R1180 | 1393-1396 | fol 497

Sint Janskerkhof
... huis over het Sint Janskerkhof ...
R1188 | 1412-1413 | fol 337

Sint Janskerkhof
... huis aldaar ...
R1190 | 1416-1417 | fol 391

Sint Janskerkhof
... achterhuis aldaar ...
R1190 | 1416-1417 | fol 423

Sint Janskerkhof
... stuk erf tussen ... en de poort van het kerkhof ...
R1191 | 1418-1419 | fol 293

Sint Janskerkhof
... huis in de straat naar de Weverhuls ...
R1191 | 1418-1419 | fol 405

Sint Janskerkhof
... achterhuis ... naast het kerkhof van Sint Jan Baptist ...
R1193 | 1421-1422 | fol 396

Sint Janskerkhof
... achterhuis ... bij Sint Janskerkhof ...
R1193 | 1421-1422 | fol 408v

Sint Janskerkhof
... huis met erf achter het kerkhof ...
R1193 | 30.01.1422 | fol 44

Sint Janskerkhof
... huisplaats (vroeger een huis met erf) gelegen over het Sint Janskerkhof ...
R1193 | 16.02.1422 | fol 52

Sint Janskerkhof
... huisplaats, vroeger een achterhuis ... naast het Sint Janskerkhof tussen ... en het kerkhof met een stukje tuin daarachter ...
R1193 | 19.02.1422 | fol 53

Sint Janskerkhof
... erf over het Sint Janskerckhof ...
R1194 | 10.07.1424 | fol 141v

Sint Janskerkhof
... huis staande in de Kerkhofstraat ...
R1196 | 15.05.1427 | fol 125

Sint Jansstraat
... huis met erf en tuin gelegen in de steeg van de Korenbrug gaande naar het Koepoertken ...
R1194 | 24.05.1424 | fol 110v

Sint Jorisstraat
... huis aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 56

Sint Jorisstraat
... huis aldaar ... (Huls bij Heyllukens brugge) ...
R1176 | 1376-1383 | fol 167v

Sint Jorisstraat
... huis aldaar ...
R1177 | 1382-1387 | fol 174

Sint Jorisstraat
... huis en erf bij Heyllukens brugge aan het water ...
R1182 | 1400-1401 | fol 187v

Sint Jorisstraat
... huis bij Heil Lukens brugge ...
R1183 | 1402-1403 | fol 5v

Sint Jorisstraat
... bij Heylluykensbrugge ...een huis aldaar ...
R1185 | 1406-1407 | fol 275

Sint Jorisstraat
... huis van hun vader bij Heyllukens brugge aan de Huls ...
R1187 | 1410-1411 | fol 427

Sint Jorisstraat
... huis aldaar aan de zuidzijde tegenover de Sint Joriskapel ...
R1188 | 1412-1413 | fol 145

Sint Jorisstraat
... huis tegenover de Sint Joriskapel in de straat gaande langs het huis van de Lombarden ...
R1188 | 1412-1413 | fol 215

Sint Jorisstraat
... huis met een erf in de straat van de Vuchterstraat gaande naar de Huls ...
R1190 | 1416-1417 | fol 221v

Sint Jorisstraat
... huisplaats bij de Sint Joriskapel ...
R1191 | 1418-1419 | fol 391

Sint Jorisstraat
... huis met erf ... in de straat gaande van de Vuchterstraat naar de Audenhuls ...
R1193 | 26.03.1422 | fol 80

Sint Jorisstraat
... huisplaats in de straat gaande van de Vuchterstraat naar de Huls, naast Heil Luykensbrugge ...
R1194 | 24.03.1424 | fol 88v

Sint Jorisstraat
... erf "der Lombart erve" bij Sint Joriskapel tussen het erf van die kapel ter ene en een straat ...
R1200 | 09.09.1430 | fol 268v

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof ... bij Sint Joriskapel ...
R1201 | 16.01.1431 | fol 35v

Sint Jorisstraat
... huis en erf bij Heyl-Luykens-brugge ...
R1205 | 23.04.1435 | fol 178

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof bij Sint Joriskapel ...
R1207 | 26.04.1437 | fol 82

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof in Sint Jorijsstraetken ...
R1211 | 27.01.1441 | fol 143

Sint Jorisstraat
... hofstad in de straat die van de Vuchterstraat loopt naar Huls langs Heylluykensbrugge ...
R1215 | 17.08.1445 | fol 224v

Sint Jorisstraat
... stukje erf ... in Sinte Jorysstraet bij de brug tussen wijlen Gerit die Bije en die Diese, van de straat tot die Diese, namelijk het stukje dat naast die Diese ligt en strekt van die Diese tot aldaar in de grond gestoken palen ...
R1216 | 07.01.1446 | fol 140v

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof in Sinte Joristraet bij de Lombardenbrug ...
R1216 | 17.01.1446 | fol 144v

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof ... bij Heyllukensbrugge ...
R1224 | 08.02.1454 | fol 184

Sint Jorisstraat
... kamer in Sent Jorijsstraet ...
R1227 | 09.03.1457 | fol 380v

Sint Jorisstraat
... twee huizen en erven naast elkaar in de straat bij de Sint Joriskapel ...
R1228 | 28.04.1458 | fol 180

Sint Jorisstraat
... huis, en erf tegenover de schuttersboomgaard tussen het gasthuis Jacop inter Oesterwijck ...
R1229 | 09.12.1458 | fol 31

Sint Jorisstraat
... hofstad in de straat die van de Vuchterstraat loopt naar die Audehuls ...
R1231 | 22.10.1460 | fol 164v

Sint Jorisstraat
... erf ... in Sunte Jorijsstraet ...
R1233 | 10.01.1464 | fol 22

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof in Sunte Jorisstraet tegenover Sint Joriskapel ...
R1239 | 21.07.1470 | fol 103

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof, Audenhuls in Sint Jorisstraat ...
R1244 | 27.07.1475 | fol 103v

Sint Jorisstraat
... huis, erf, hof en achterhuis in Sunt Jorijsstraet tussen Lombarden-erf en ...
R1247 | 25.04.1478 | fol 302v

Sint Jorisstraat
... huis en erf in Sinte Jorijsstraet of die Hulsstraet ...
R1250 | 03.08.1481 | fol 511

Sint Jorisstraat
... huis, erf, achterhuis en hof van den Audenhuls bij Sint Joriskapel ...
R1252 | 30.10.1482 | fol 181

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof in Sunte Jorijsstraet bij Heyllukensbrugge ...
R1258 | 16.03.1489 | fol 46v

Sint Jorisstraat
... huis, erf en hof en achterhuis in Sint Jorisstraat bij den Audenhuls tegenover de Schuttershof ...
R1258 | 26.09.1489 | fol 297

Sint Jorisstraat
... huis en erf tegenover de Schuttershof ...
R1260 | 04.11.1491 | fol 345v

Sint Jorisstraat
... huis, erf, hof en achterhuis "het Huys van Buchoven" Sint Jorysstraet tegenover Sint Joriskapel ...
R1266 | 03.01.1498 | fol 16v

Sint Jorisstraat
... huis, hof en achterhuis - "het huys van Bochoven" - tegenover Sint Joriskapel ...
R1266 | 20.08.1498 | fol 392

Sint-Antoniestraatje
opdracht aan Henrick Steympel van een huis in de steeg van de Hinthamerstraat naar de Baseldoncsche brugge ...
R1179 | 1390-1394 | fol 474

Sint-Antoniestraatje
... een huisplaats over die Baseldoncsche brugge ...
R1186 | 1408-1409 | fol 371v

Sint-Antoniestraatje
opdracht van een huis aldaar aan Claes Herman Claessoen van Lieshout
R1187 | 1410-1411 | fol 122

Sint-Antoniestraatje
opdracht aan Mr. Art (linnenwever), zoon van wijlen Mr. Wouter die Steensnijder van een huis in de straat van het Sint Anthonisgasthuis naar Porta Celi
R1188 | 1412-1413 | fol 338

Sint-Antoniestraatje
... huisplaats in de straat van de Windmolenberg gaande naar Porta Celi
R1189 | 1414-1415 | fol 180

Sint-Antoniestraatje
overdracht aan Jan van der Hoeve van een huis met erf in de straat gaande van de Hinthamerstraat naar Porta Celi ...
R1193 | 06.02.1423 | fol 180

Sint-Antoniestraatje
... een hofstad, 20 voet voor en achter breed, buiten de stadsmuur aan de dijk naar Porta Celi
R1217 | 12.11.1446 | fol 249

Sint-Antoniestraatje
opdracht aan Borchart Aelbertss van Geffen van een hofstad "die Olymoelen" met gebouwen buiten de stadsmuren bij die Bazeldoncsche Poert over de stroom tussen Meeus Spierinc en Jan van den Hovel Janss.
R1217 | 18.03.1447 | fol 300v

Sint-Antoniestraatje
... huis, erf en hof in die Bazeldoncstrate tussen Wauter Goedschalcx enerzijds en een hof van Adam Ghijsselen en Andries die Bruijn anderzijds ...
R1217 | 06.04.1447 | fol 309v

Sint-Antoniestraatje
verkoop aan Herman Dirx Poelman van een vierde deel in de helft van een huis en erf in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de Sint Anthoniskapel tussen Amelis van den Hoevel en Henrick in den Ancker, van voornoemd straatje tot den stroom
R1229 | 30.12.1458 | fol 252v

Sint-Antoniestraatje
overdracht aan Wouter Wouterss. van Vucht van een huis, erf en hof in Sunthonijsstraetken tussen Adam Ghijsselen en Hilleke Mostarts
R1234 | 24.10.1464 | fol 156v

Sint-Antoniestraatje
... huis, erf en hof achter Sint Anthoniskapel binnen de burcht aldaar, tussen Goyart Touwer en Sophie Arts van de straat tot de stroom
R1248 | 28.06.1479 | fol 96

Sint-Antoniestraatje
... een achterhuis (van Reyneer van den Hoevel) in St. Anthonisstraetken (behorende bij een huis bij die Zwengelbrugge op het Hinthamerend) tussen Reyneer van den Hoevel en Woutger in den Wildeman van St. Anthonisstraetken tot die Dieze
R1255 | 26.10.1485 | fol 55

Sint-Antoniestraatje
opdracht aan Jan Janss Bloemart van een kamer in Sunt Thonijsstraetken op het Hinthamereind (lopend van Hinthamerstraat naar St. Anthoniskapel) tussen de erfgenamen van Hillegart Mostart en Wouter van Broegel Janss
R1260 | 12.03.1491 | fol 214

Sint-Antoniestraatje
verkoop aan Woutger Gerit Meliss van een huis en erf in Sunte Anthonisstraet op het Hinthamereind tussen Sint Anthonisgasthuis en een straat tot de Dieze
R1265 | 13.02.1497 | fol 426v

Sint-Antoniestraatje
... een kamer in Sunte Anthonis straet bij de Hinthamerstraat tussen een gemene trap en Lambert die Vriese van St. Anthonisstraat tot de Dieze
R1269 | 24.11.1500 | fol 12

Snellestraat / achter de minderbroeders
een hofstad - van Henrick Goossen Jonckers - achter de minderbroeders tussen een huis van de erfgen. Goossen Jonckers en de erfgen. Gijsbert van Hees, en strekkende tot de erfgen. Goossen Jonckers. ...
R1248 | 05.05.1479 | fol 195

Snellestraat / achter de minderbroeders
Dirck Geritss. van Rode, timmerman, heeft opgedragen aan Henrick Geritss. Hollen, mesmaker, een cijns ... uit twee huizen en erven en een hof dsaarachter, achter de minderbroeders tussen Jan Molner, smid, en Kleine Begijnhof; en uit een huis aan die Zijle; en uit nog een huis achter de minderbroeders. Dirck had die cijns verkregen van Jan en Dirck, zoons van Dirck die Rover.
R1248 | 21.06.1479 | fol 89

Snellestraat / achter de minderbroeders
huis en erf achter de minderbroeders tegenover de minderbroederskerk tussen Godscalck Ghijsbrechtss., smid, en Jan Dirx Rover. ...
R1248 | 21.06.1479 | fol 89

Snellestraat / achter de minderbroeders
Anthonis Rutgerss., snijder, heeft opgedragen aan Luytgart Wijnrix van Os 1/4 deel van een hofstad van huis en erf - vroeger van Jan Danielss. van Vladeracken - achter de minderbroeders. Dit 1/4 deel ligt tussen de helft (van die hofstad) - van Rover Dirck Claess.- en Lijsbeth Jan Vos van Uden, van de straat after die Mynrebruederen tot een ander 1/4 deel - van Claes Janss. die Veer. Anthonis had dit 1/4 deel verkregen van de minderbroeders en van Jan Janss. van Beerze. Er is op dit 1/4 deel een huis gebouwd.
R1248 | 09.09.1479 | fol 246v

Snellestraat / achter de minderbroeders
De Predikheren in Den Bosch hebben opgedragen aan Godscalck Claes Pauwels s., smid ... cijns ... uit huis en hof, achter de minderbroeders tussen Henrick Vos, snijder, en Roelof vanden Zande. Nu: tussen Daniel Roesmont enerzijds en Daniel Roesmont en 't Klein Begijnhof anderzijds. ... ... (afgewerkt 10 juli 1480).
R1249 | 29.03.1480 | fol 225

Snellestraat / achter de minderbroeders
Jan Berwout zoon wijlen Gerit Berwout, bontwerker, heeft opgedragen aan Marie dochter wijlen Henrick Wouters (ketelmaker) een huis en erf achter de minderbroeders in de straat, die van de Vischmarkt loopt naar de Vuchterstraat, tussen Katherijn van Lymborch en Jonkvrouw Christijn Jacop Coptiten. Jan had dat huis verkregen van Bertram Janss. Het huis ligt nu tussen Aelbert Joesten, mesmaker, en Lijsbeth, wede. van Goyart Janss., croden waghen- cruyder, van de straat tot Luytgart van Brabant. Jan Jorden Quant, bontwerker, ziet af van vernadering. …
R1249 | 25.04.1480 | fol 242

Snellestraat / achter de minderbroeders
Jan Balyaert de oude ... verkoopt ... een pacht ...uit huis, erf, hof en achterhuis achter de minderbroeders tussen Luytgart, wede. van Willem Clockgieter, en de Dieze enerzijds en Jan v.d. Nyevelaar t.a.z. van de straat tot de Dieze; …
R1250 | 23.03.1481 | fol 148

Snellestraat / achter de minderbroeders
Luytgart Wijnrix van Os heeft opgedragen aan Anthonis Rutgerss., snijder, 1/4 deel (met een huis erop) van een hofstad van een huis en erf (van Jan Danielss. van Vladeracken) achter de minderbroeders tussen de helft van die hofstad (van Rover Dirck Claess.) en Lijsbeth Jan Voss van Uden. Luytgart had dat 1/4 deel verkregen van Anthonis Rutgerss., snijder.
Anthonis geeft dat 1/4 deel over aan Dirck zoon wijlen Dirck Rover Sloetmekers. 8 juli 1482. …
R1251 | 01.12.1481 | fol 269

Snellestraat / achter de minderbroeders
... Marie Henrick Wouters (Ketelaars) ...
R1251 | 29.03.1482 | fol 83v

Snellestraat / achter de minderbroeders
Godscalck Claes Pauwelss. verkoopt aan Henrick Henrix Gast een cijns ... uit huis, erf en hof, achter de minderbroeders, tussen Jacop Mesmaker en 't klein Begijnhof t.e. en Jan van Loen, schrijnwerker, t.a.z., van de straat tot Dirck van Lyeshout.
R1252 | 05.11.1482 | fol 183

Snellestraat / achter de minderbroeders
... cijns ...uit huis en erf (van Lambert van Mulsen zadelmaker) achter de minderbroeders. ...
R1252 | 11.01.1483 | fol 417

Snellestraat / achter de minderbroeders
Jan Gijsbertss. van Loen, schrijnwerker, verkoopt aan een sekr. t.b.v. Mechtelt nat. dochter wijlen heer Lucas Michiels Sconck (? T.) , vicarius perpetuus van de kerk van Eershot een cijns ...uit huis, erf en leeg erf (van J.G.Loen) achter de minderbroeders tussen Godscalck Claes Pauwels en Godscalck van Vlijmen, van de straat tot Dirck van Lyeshout.
R1252 | 25.03.1483 | fol 477v

Snellestraat / achter de minderbroeders
Marcelis Janss. vanden Grave verkoopt aan Peter Janss. van Hedel een cijns ... uit huis en erf achter de minderbroeders tussen Willem Bloemken en Henrick die Vrieze, van de oude stadsmuur tot de straat. ...
R1254 | 29.07.1485 | fol 467

Snellestraat / achter de minderbroeders
Aelbert Joost Bouwenss. geeft ten erfcijns ... een hofstad met gebouwen achter de minderbroeders tussen Jan nat. zoon wijlen Willem van haren en de straat-naar-de-Vismarkt, …
R1255 | 24.11.1485 | fol 177v

Snellestraat / achter dre minderbroeders
Lijsbeth Jan Vos heeft (opgedragen) aan Adriana ... een stenen huis en een erf -vroeger van Jan nat. zoon wijlen Willem van Haren - achter de minderbroeders tussen Jan nat. zoon wijlen Willem van Haren en Herick Emonts de oude volder. ...
Adriana geeft dat huis over aan Claes Henrix van Henxthem. 11 sept. 1480.
R1249 | 25..???? | fol 134v

Snellestraat / after den mynderbruedsen
Overeenkomst tussen Jacop Janss. Vezelaer, goudsmid, en Franck van Langel over hun huizen, after den mynderbruedsen tegen den cleynen Begijnhof: Frank heeft buiten zijn gevel opter Dyezen a/d. kant van Vuchterstraat 't recht van eene stroyen druppe 3/4 voet van boven tot beneden. Hun beider huizen kunnen hun plaats behouden. Jacop moet zijn achterhuis, dat overhelt bovenaan over Francks huis, inkorten en ook het dak korte maken.

De goudsmid zat dus boven de Dieze. T.
R1255 | 22.12.1485 | fol 188v

Snellestraat / bij 't klein Begijnhof
Dirck zoon wijlen Dirck Rover zoon wijlen Claes Pouwels des slootmekers heeft opgedragen aan Aert Janss. van Beerlikem, smid, een huis, erf en hof ... in een straatje bij 't klein Begijnhof, tussen 't klein Begijnhof en Dirck Claes Pouwels des sloetmekers. Dirck Claes Pouwels had dat huis gekocht van Lijsbeth Herman Cleynnael …
R1248 | 19.10.1478 | fol 120

Snellestraat / Sloetmekerstraet
Jan Andriess. vander Bolst verkoopt aan Lambert Lambert Jacopss. een cijns ...uit huis en erf achter de minderbroeders in die Sloetmekerstraet tussen die Stoefstraet en de erfgen. Gijsbert van Peelt, van de straat tot Jacop Spierinc; en uit een huis in die Stoefstraet. ...
R1252 | 09.15.1483 | fol 299

Snellestraat / Stoefstraet
Gerit Gielis Qualeij van Cranenborch man van Lijsbeth Gijsbert van Peelt, (wede. van Jan vanden Woude, sloetmeker) geeft aan ... kinderen van wijlen Jan en Lijsbeth voorn. de tocht van Lijsbeth in huis en erf met een leeg erf aan de kant van die Stoefstraet, - achter de minderbroeders tussen Henrick Holl, mesmaker, en Herman Dirxs., mesmaker, van de straat tot een erf "die Stoeve", (met het leeg erf strekkende tot die Stoefstraet); en ... ... alsmede in een cijns ... die Jacop vanden Ghever betalen moet aan Lijsbeth uit een huis in die Karstraet; ...
R1257 | 16.07.1488 | fol 360

Snellestraat / Zijle
huis, erf en hof aan den Zijle - vroeger van Dirck Rover- (bijpand van een cijns ... ui9t drie huizen achter de minderbroeders)
R1247 | 13.08.1478 | fol 362

Snellestraat
... erven gelegen achter het Minderbroedersklooster in een straat gaande van een stenen brug naast ... naar de Vismarkt …
R1193 | 10.03.1423 | fol 329v

Snellestraat
... stenen huis en erf achter de Minderbroeders ...
R1237 | 02.12.1467 | fol 127v

Snellestraat
... huis, erf en hofje in een straatje langs het Klein Begijnhof tussen het Klein Begijnhof en Dirk Claes Pouwels des sloetmekers ...
R1247 | 06.03.1478 | fol 273v

Snellestraat
Jan zoon wijlen Dirck Rover, Claess. heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Aert Dirx die Sloetmeker de helft van een hofstad van huis en erf (vroeger van Jan Danielss. van Vladeracken) achter de minderbroeders tussen Jan nat. zoon wijlen Willem van Haren en de erfgenamen van Daniel Roesmart (later: Dirck Rover, Claes des Sloetmekers nl. de helft naast Dirck) (Jan had die helft verkregen van de minderbroeders). Deze helft is nu een huis en erf tussen Aleyt wede. van Dirck Rovers voornoemd en Anthonis Rutger Goessens, gewandsnijder, van de straat tot Aert van Otterdijck. …
R1247 | 19.03.1478 | fol 429

Stoofstraat
Jan van Swalmen de helft van huis in de straat van de Zile naar 't huis van Postel gaande
R1175 | 1368-1369 | fol 28v

Stoofstraat
Art van Rode, een huis achter de Minderbroeders in de straat van de Zijle gaande naar het huis van Postel
R1175 | 1368-1369 | fol 180v

Stoofstraat
Afterstraet. Jan neve heeft in een achterplaats aldaar en zijn zuster de andere helft aan Laureyns Kersmaker
R1176 | 1376-1383 | fol 175v

Stoofstraat
Jan van Holten een cijns uit kamer achter het Klein Begijnhof aan Art Snoec ten bate van het smedengilde
R1186 | 1408-1409 | fol 146

Stoofstraat
Severijns Kersmeker c.s. dragen over aan Gilis die Cuper een stuk erf van w.Willem Neve in die Afterstraet van de Zile gaande naar 't huis van Postel
R1192 | 31.12.1421 | fol 409v

Stoofstraat
… uit huis, erf en hof, in Cofferstraet bij tlant van Huesden
R1212 | 08.01.1422 | fol 111

Stoofstraat
Jan van Zegeworp zoon wijlen Jan als man van Liesbeth de weduwe van Jan van Holten verkoopt aan ... uit een huis met erf in de Cofferstraet ter plaatse 't Lant van Huesden
R1195 | 18.04.1425 | fol 98

Stoofstraat
Liesbeth weduwe van Geerling Cnode zoon w.Geerling Cnode draagt een cijns van 20 st uit een huis in 't steegje "Lijskenstraet van Huesden"...op aan Gereit die wael ten behoeve van de armen in 't groot gasthuis
R1197 | 27.07.1426 | fol 164

Stoofstraat
Peter die Weert verkoopt aan Dirck van den Doren een cijns van 40 st. uit een huis en erf in die Coffermekerstraet
R1197 | 12.03.1428 | fol 386v

Stoofstraat
Kathelijn, weduwe van Henrick Huesdens zoon wijlen Aelbert van Dinther heeft opgedragen aan …
R1198 | 11.05.1428 | fol 210

Stoofstraat
...verkopen aan Goossen Willemss. die bruyn de helft...in huis en erf in Authoesdenstraetken
R1224 | 03.07.1454 | fol 289

Stoofstraat
...uit huis en erf in die Stoefstraet
R1225 | 03.10.1454 | fol 144

Stoofstraat
Goossen Wouterss. die Bruyn verkoopt aan Jan Henrick Lyben een hofstad (van wijlen Jan Kousmekers) in dlant van Huesden tussen een stoof van Geertruyt Sweders en een erf van Dorfa, weduwe van Peter Yoesten, van de straat tot 't klein begijnhof.
R1233 | 14.03.1464 | fol 167v

Stoofstraat
...haar tocht in twee kamers, Stovestraet...
R1233 | 28.05.1464 | fol 253

Stoofstraat
...uit huis, erf en aangelag in dat Lant van Audhuesden...
R1239 | 08.01.1470 | fol 31

Stoofstraat
huis, erf en hof in die Sloetmekerstraet … tussen … en Geertruyt Zweeders enerzijds en 't klein begijnhof …
R1239 | 21.05.1470 | fol 79v

Stoofstraat
...uit een huis en erf en ledige plaetze daarnaast...in de Coffermekerstraet anders genaamd die Stoefstraet
R1247 | 24.09.1478 | fol 487

Stoofstraat
Jan Gielis Huesdens heeft opgedragen aan Katherijn Jan die Bitter een hofstad -van Jan Kousmeker - in dlant van Huesden tussen een stoof van Geertruyt Sweders en Dorpha, weduwe van Peter Joosten;
R1250 | 16.12.1480 | fol 19v

Stoofstraat
...haar tocht in huis en erf achter de minderbroeders in die Sloetmekerstraet tussen...en … van de straat tot 't erf "die Stoeve"
R1250 | 14.02.1481 | fol 247

Stoofstraat
Jan Wijchmoeden van Vosholen doet t.b.v. Marie Gerit Nouts afstand van huis en erf "die Stoeve" in die Stoefstraet tussen jan die Luykenaer en Herman die mesmaker
R1264 | 23.01.1495 | fol 133

Straatje van Best
"een hanghe"in een straatje, datr van de Orthenstraat loopt naar de 'mansio' van Jan van Best
R1223 | 21.04.1453 | fol 61

Straatje van Best
...en uit huis, erf en hof "een hanck" in 't straatje lopende van de Orthenstraat naar de woning van Jan van Best
R1239 | 21.05.1470 | fol 457

Straatje van Best
...t.b.v. Jan van den Bosch een huis, erf en hof, bij de Orthenstraat in een straatje, dat van de Ortrhenstraat loopt naar de woning van wijlen Jan van Best tussen Willem vanden Gheyn, met een muur ertussen, en de stroom
R1250 | 04.07.1481 | fol 480

Straatje van Best
...uit huis en erf van twee woningen en 9 kamers ( van Ghijsb.) in Jans straetken van Best bij de Vismarkt
R1251 | 06.07.1482 | fol 456

Straatje van Best
"een hanghe"in het straatje, dat van de Orthenstraat loopt naanr de woning van Jan van Best
R1254 | 12.01.1485 | fol 389

Straatje van Best
Jan van Haren de oude, weduwnaar van jonkvrouw Mechtelt Jan Gijben van Best heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. st Geertruidsklooster alhier een huis, erf en hof, met muren en gebruik van brug en wegen bij Orthenstraat in dat Best straetken
R1256 | 11.07.1487 | fol 560v

Straatje van Best
Willem Gielis Colen had die hofstad met gebouwen verkregen van Gielis Arnt Bouwenss. Die hofstad is nu een huis bij de Orthenstraat in dat Stratken van Beest
R1265 | 03.08.1496 | fol 72

Straatje van Best
Lijsbeth, weduwe van Jacop Veseler, goudsmyt, dochter van wijlen Ghijsbert Templer, verklaart, dat de watertrap, die zij heeft doen maken op dat water bij dat Straetken van Best, staat op 't erf van st. Geertruytsklooster, met goedvinden van dat klooster. Zij zal die trap laten afbreken, als 't klooster dat wenst.
R1269 | 21.02.1500 | fol 20

Straatje van Best
Jacop Francken van Bucstel verkoopt aan een sekr. t.b.v. dekens en wasmeesters van st. Joriskapel in Den Bosch in de kapel aldaar int Sunte Jorijsstraet een cijns … uit huis en erf int Straetken van Best bij de Orthenstraat
R1269 | 23.11.1500 | fol 12

Straatje van Best
...een cijns van … uit huis, erf en hof in Jans Straetken van Best tussen erefege. Jan Vleminx en Jan Hagens.
R1269 | 10.03.1501 | fol 44v

T
Tolbrug
achter de Tolbrug ...
R1175 | 1368-1369 | fol 54

Tolbrugge
over de Tolbrugge ... cijns ...
R1175 | 1368-1369 | fol 94v

Tolbrugghe
achter de Tolbrugghe ... een huis aldaar ...
R1177 | 1382-1387 | fol 210v

Tolbrugstraat
... achter de Tolbrugge ... Jan van Edinghen de helft van huis aldaar aan Jan van Kysckem ...
R1175 | 1368-1369 | fol 40v

Tolbrugstraat
... huis over de Tolbrugge
R1175 | 1368-1369 | fol 94v

Tolbrugstraat
De weduwe Dirck Ywijns verkoopt haar helft in een voorhuis etc. aldaar aan Ywijn van den Grave en de helft van een "rondeel" in de oude stadsmuur.
R1178 | 1387-1390 | fol 116v

Tolbrugstraat
... recht op aanbouw "Achter die Tolbrugge" voor Roelof aan de "wange" aan die stenen brug aan de kant van de Orthenstraat ...
R1179 | 1390-1394 | fol 647

Tolbrugstraat
... huisplaatsen over de Tolbrugge ...
R1179 | 1390-1394 | fol 608, 609

Tolbrugstraat
... huisplaats achter de Tolbrugge buiten de oude muur ...
R1180 | 1393-1396 | fol 518

Tolbrugstraat
... meer huisplaatsen over de Tolbrugge buiten de oude stadsmuur over het water ...
R1180 | 1393-1396 | fol 235, 237

Tolbrugstraat
... huiis met de grond en de ros-oliemolen over de Tolbrugge ...
R1183 | 1402-1403 | fol 124

Tolbrugstraat
... huisplaats over de Tolbrugge buiten de stadsmuur ...
R1188 | 1412-1413 | fol 145v

Tolbrugstraat
... erf ... en kamers achter de Tolbrug ...
R1189 | 1414-1415 | fol 49v

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof over die Tolbrugge aan beide zijden van de oude stadsmuur ...
R1190 | 1416-1417 | fol 377v

Tolbrugstraat
... de helft van een stuk oude stadsmuur achter de Tolbrugge achter erf van Otto Bilsman en Jan van Lotthem (en een erf daarachter) welke muur gekocht was van de stad
R1191 | 1418-1419 | fol 368

Tolbrugstraat
... streep grond over die Tolbrugge buiten de oude muur aan het einde van het erf van wijlen Herman Wijnrics van Oyen ...
R1192 | 1420-1422 | fol 247

Tolbrugstraat
... huis over die Tolbrugge ...
R1192 | 16.07.1421 | fol 200

Tolbrugstraat
... huisplaats over die Tolbrugge tussen Henrick die Bye en Goyart Lonijs des Olyslegers; genomen van een erf van wijlen Godschalck Roesmont met recht van weg en van een stenen brug en nog een pad of gang vandaar naar de straat
R1193 | 17.04.1422 | fol 89v

Tolbrugstraat
... huis met erf en de gehele huizinge (mansio) van Roelof Roesmont over de Tolbrugge aan de kant van de stadsmuur tussen wijlen Jan Monic en de weg of pad vroeger genomen van het erf van Dirck Rover, zoon van wijlen Heer Jan Rover, ridder, en strekkend van Aleyt van Berck tot het water
R1193 | 04.06.1422 | fol 65v

Tolbrugstraat
... een slachthuys over de Tolbrugge ...
R1193 | 30.10.1422 | fol 144v

Tolbrugstraat
... huis met erf over de Tolbrugge ... van de straat tot het water ...
R1193 | 11.12.1422 | fol 268v

Tolbrugstraat
... huisplaats over de Tolbrugge buiten de oude stadsmuur over het water ...
R1193 | 10.02.1423 | fol 310v

Tolbrugstraat
... huis met erf over de Tolbrug bij het water ...
R1193 | 03.09.1423 | fol 425v

Tolbrugstraat
... huisplaats over de Tolbrugge van 21 voet breed buiten de oude stadsmuur over het water ...
R1194 | 20.11.1423 | fol 12

Tolbrugstraat
... huis met erf over die Tolbrugge ... van de straat strekkend tot het water ...
R1194 | 21.01.1424 | fol 60v

Tolbrugstraat
... huis en erf achter de Tolbrugge
R1195 | 20.12.1424 | fol 30

Tolbrugstraat
... huisplaats met gebouwen over die Tolbrugge ...
R1195 | 03.01.1425 | fol 75

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof over de Tolbrugge ...
R1200 | 28.11.1429 | fol 14

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof after die Tolbrock ...
R1207 | 26.06.1437 | fol 200

Tolbrugstraat
... huis en erf after die Tolbrugghe ...
R1207 | 29.08.1437 | fol 119v

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof over die Tolbrugge ...
R1208 | 04.12.1437 | fol 169

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof over Tolbrugge ...
R1208 | 30.04.1438 | fol 92

Tolbrugstraat
... erf achter Tolbrugge ...
R1212 | 02.06.1442 | fol 177

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof over Tolbrugge in de rechte straat, die van de Tolbrugge loopt naar de beemden aldaar ...
R1213 | 24.01.1443 | fol 38v

Tolbrugstraat
... stuk erf met gebouwen erop (genomen uit een huis en erf achter Tolbrugge) tussen de Dieze en de rest van dat huis en erf en van de straat tot een erf van Reynier van Vucht (vroeger van Wellen Scilder); met de helft van een stenen muur tussen dit stuk erf en de rest van dat huis en erf, en met de helft van de goot daarop
R1215 | 01.03.1445 | fol 52

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof achter Tolbrugge ...
R1218 | 12.12.1447 | fol 40

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof aan de straat "die Cleyne Tolbrugh"
R1218 | 16.04.1448 | fol 263v

Tolbrugstraat
... erven bij de Tolbrug ...
R1222 | 22.04.1452 | fol 112v

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof over Tolbrugge ...
R1222 | 27.04.1452 | fol 297v

Tolbrugstraat
... stuk erf after die Tolbrugge ...
R1226 | 02.08.1456 | fol 145v

Tolbrugstraat
... zeven kamers after die Tolbrugge achter het erf Capenborch ...
R1232 | 11.08.1463 | fol 399v

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof in die Cleyn Tolbrugge ...
R1234 | 30.04.1465 | fol 78v

Tolbrugstraat
... huis en hof aan die Tolbrugge ...
R1234 | 04.05.1465 | fol 81v

Tolbrugstraat
... twee huizen en erven in die Tolbrughstraet ...
R1239 | 22.12.1469 | fol 382

Tolbrugstraat
... vier kamers in dat Tolbrughstraetken ...
R1239 | 06.02.1470 | fol 403

Tolbrugstraat
... vier kamers after die Cleyn Tolbrugge ...
R1241 | 25.10.1471 | fol 9

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof in die Tolbrugge ...
R1241 | 03.07.1472 | fol 366

Tolbrugstraat
... tien kamers in dat Cleyn Tolbrugstraetken ...
R1243 | 03.02.1474 | fol 352v

Tolbrugstraat
... vier kamers after die Cleyn Tolbrugge ...
R1247 | 15.06.1478 | fol 334v

Tolbrugstraat
... deel van een hof ... achter Tolbrugge buiten de oude stadsmuur ...
R1250 | 08.06.1481 | fol 483v

Tolbrugstraat
... vierde kamer van zeven kamers after die Tolbrugge achter het erf Capenborch ...
R1254 | 14.07.1485 | fol 320v

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof in die Tolbrugge-straat ...
R1254 | 23.08.1485 | fol 472

Tolbrugstraat
... erf aan die Tolbrugge-straat ...
R1256 | 14.02.1487 | fol 467v

Tolbrugstraat
... huis en stenen brug aan het eind van een straatje dat van de Markt loopt naar die Tolbrugge ...
R1261 | 18.11.1491 | fol 9

Tolbrugstraat
... huis en erf in die Grote Tolbrugge (-straat) ...
R1262 | 06.10.1492 | fol 279

Tolbrugstraat
... drie kamers in die Tolbrugstraet ...
R1262 | 06.09.1493 | fol 268

Tolbrugstraat
... huisje achter die Tolbrugge aan dat cleyn Tolbruggestraetken ...
R1263 | 12.02.1494 | fol 118

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof in het straatje die Cleyn Tolbrugge ...
R1264 | 23.10.1494 | fol 270v

Tolbrugstraat
... huis, erf en hof (en lege plaats) en achterhuis bij die Tolbrugge ...
R1265 | 14.01.1496 | fol 14v

Tolbrugstraat
... huis en erf aan die Tolbruggestraat ...
R1266 | 14.03.1498 | fol 322

Tolbrugstraat
... zeven kamers after die Tolbrugge achter het erf Capenborch ...
R1268 | 26.09.1500 | fol 77

Tolbrugstraat
... kamer en erf in die Cleyn Tolbrugge straat ...
R1269 | 10.10.1500 | fol 2

Torenstraat
Torenstraat (?) (achter st jans toren) Gerit zoon wijlen Jans van Aken versterf van zijn vader in een huis aldaar aan Hubert van Meghen zijn zwager
R1175 | 1368-1369 | fol 10v

Torenstraat
Art die Langhe verkoopt een cijns uit helft van drie (?) kamers in de steeg van de Hinthamerstraat gaande naar de st Jan
R1179 | 1390-1394 | fol 331

Torenstraat
...een cijns uit een huis tegenover de kerktoren van st .Jan, tussen Jan van Aken en Dirck van der Poirten en Willem Rovers en een deel van een tuin bij dat huis (en uit andere goederen van Jan)
R1193 | 1421-1422 | fol 301

Torenstraat
... uit een huis erf en hof in een straatje, dat van de Hinthamerstraat lopt naar Peperstraet ... en uit zijn tocht in een huis, erf en hof in Scilderspoirt
R1197 | 07.12.1425 | fol 11

Torenstraat
Gielis Scandart zoon wijlen Steven geefteen stukje erf van 24 voet ...aan Jan Warden berch zoon wijlen Herman en Jacob Jacobsx. Foynsel … Het erf is gelegen tussen wijlen Willem nat. zoon van wijlen Henrick Steenwech, kannunnik, (vroeger van 't klooster van het Eiland der h.Maagd Maria) en strekkende van het overige erf van Willem tot de straat.
R1197 | 1425-1428 | fol 292

Torenstraat
Aert Rover van der Poirten draagt op aan Gielis zv. wijlen Steven Scandart een cijns van ... uit een deel van een erf in de straat gaande van de Hinthamerstraat naar de Kerkstraat achter de st Janstoren tussen heer Geerling van Ghemart, kanunnik, en eigen erf van Aert Rover
R1197 | 1425-1428 | fol 316

Torenstraat
Jan van Oyen zoon wijlen Philip verkoopt aan Jan Henrixz alias (?)Aert een pacht van...uit twee huizen en erven in het straatje, dat van de Hinthamerstraat loopt naar st Janskerk tussen Aert van Goch en Ghijsbert die Kangieter, van het straatje tot heerJan Kepken, kanunnik, en uit huis erf en hof in Heyn-Colen-straat tussen Jan vanden Hoevel en de Dieze, van een gracht tot Heyn-Colen-straat
R1218 | 16.07.1448 | fol 176v

Torenstraat
Peter zoon wijlen Roelof Hals verkioopt aan Sophie, weduwe van Aeet Hallen, een cijns … in een huis ,erf en of in die Thorenstraet tussen heer Herman ten Kole, kannunnik alhier, en Gerit Trappart, van de straat tot heer Herman ten Kole.
R1225 | 15.10.1454 | fol 3v

Torenstraat
… de helft van een huis, erf en hof in de Toerenstraet, tussen (vroeger) heer herman ten Kolke, kannunnik, en Gerit Trapparts, van de straat tot h.Herman ten Kolke.
R1226 | 22.11.1455 | fol 227v

Torenstraat
Bertram Jan Bertramss heeft opgedragen aan Henrick nat. zoon wijlen Bernt van Loey, priester, een huis of twee kamers ...in de straat achter de Toren van st. Janskerk
R1232 | 26.01.1463 | fol 370

Torenstraat
Mathijs Martenss der Kijnder verkoopt aan Aleit weduwe van Dirck Daems een cijns … uit huis, erf en hof in die Thoerenstraet, tussen heer Jan van Doesborch, priester, en Peterke, weduwe van Marten Peterss.
R1232 | 23.02.1463 | fol 284v

Torenstraat
Jan Claess van Audenhoven verkoopt aan Luytgart Wouter Eeelkens een cijns van...uit huis en erf (van Jan) in dat Thorenstraetken tussen Dirck vander Heyden, cleermeker, en Wouter Marten der Kijnder, steenhouwer
R1251 | 16.11.1481 | fol 261

Torenstraat
Jenneken, weduwe van jan van Audenhoven, nat. zoon wijlen heer Rutger van Zeger Jan Elyaess, gewandsnijder, een cijns van ... uit huis, erf en leeg plaatsje in die Torenstraet, tussen Dirck van Roesmalen, snijder, en een erf van St. Gregorishuis
R1252 | 16.05.1483 | fol 138

Torenstraat
de procurator der priesters en klerken van st Gregoriushuis over de Geerlingse Brug verhuuurt voor honderd jaren en dagen aan Aert Goyart Monic een huis en erf in die Thorenstraet
R1262 | 02.01.1493 | fol 113

Torenstraat
... huis en erf tegenover de Predikheren op de hoek van die Thorenstraet ...
R1265 | 23.09.1496 | fol 225

Triniteitstraat
de h.Geestmeester van 's Bosch een erf in de straat naar de Triniteyt aan de aude Diese
R1182 | 1400-1401 | fol 16

Triniteitstraat
Engbert Peter Wijns had een erf gelegen tussen Jan Wolf en Mechtelt van Bucstel van Peter van Orthen c.s. en het Meechde Gasthuis tegen cijns.
R1193 | 19.12.1422 | fol 166v

Triniteitstraat
de zusters van Orthen dragen over aan Lambert van Beerze een cijns beloofd door Dirck Boen aan het klooster van Orthen
R1194 | 08.01.1424 | fol 53v

Triniteitstraat
...uit zijn huis en erf in de straat 'die Tryerentray" … en eveneens uit de helft van een windmolen buiten de uiterste Hynthamer Poort
R1197 | 05.04.1426 | fol 277v

Triniteitstraat
… dragen een deel van een erf … aan de Triniteyt tussen Robbert van Neijnsel en erff van der Meechde gasthuys
R1197 | 11.05.1426 | fol 240

Triniteitstraat
..en een huis en erf (van wijlen Margriet van Airle), Tryniteyt, achter de hof van 't Groot Begijnhof
R1203 | 18.09.1433 | fol 108

Triniteitstraat
...uit een huis en erf aan die Trierentray
R1208 | 03.10.1437 | fol 1v

Triniteitstraat
...uit een huis en erf (..), Tryniteyt, tussen Lambert van Beerze en anderen, en die Susteren van Magdelem en Heylwich Boes (?)
R1208 | 03.10.1437 | fol 149

Triniteitstraat
...uit een erf van Egon (Triniteyt), tussen jonkvrouw Mechtelt, weduwe Gerit Back, t.e. en Egon van Vanderick en 't Lolllarden-erf t.a.z., met beiden einden aan een strat. Dit stukje is voor langs de straat en Egons erf 21 voet breed; en achter bij de Lollardenmuur van Egons erf tot de straat 64 1/2 voet lang
R1209 | 11.03.1439 | fol 59v

Triniteitstraat
...aan zuster Geertruyt van Parmereynde, moeder der zusters van Maria Magdalena alhier, t.b.v. die zusters: een huis en erf, Tryniteit …
R1216 | 04.06.1446 | fol 88v

Triniteitstraat
...heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Maria Magdalena-zusters in Peperstraet
R1217 | 18.03.1447 | fol 300v

Triniteitstraat
...uit een huis,erf en hof, Triniteyt, tussen heer Jan die Haze, investiet der begijnen, en jonkvrouw Mechtelt, weduwe van Gerit Baes, van de straat ("Triniteyt") tot die die Selbruederen
R1224 | 03.09.1454 | fol 120

Triniteitstraat
Heer Rombout Zavelberch (priester) heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. de Lollarden(Cellebroeders) een huis en erf in een straatje, dat achter het begijnhof loopt tussen heer Lambert Zack, priester en een straat
R1234 | 21.06.1465 | fol 290

Triniteitstraat
De zusters van Orthen hebben opgedragen aan een sekr.t.b.v. Wouter van Beerze een cijns van...uit de helft van een stuk land...aan die Tryniteyt tussen Dirck Boen en Peter Ghijsselen. Dirck Boen had die cijns beloofd aan der Meechden Gasthuys, gesticht dooor heer Jan van Orten, priester
R1243 | 17.12.1473 | fol 196

Triniteitstraat
usters van Bethanie hebben opgedragen aan … een huis en erf, Triniteyt … Gielis Gieliss. Standart had dat huis opgedragen aan zuster Geertruyt van Permereyn, moeder van de zusters van Maria Magdalena.
R1252 | 06.08.1483 | fol 342

Triniteitstraat
Willem Steenwech, porprietaris van huis en erf "die Cluyze"op die Tryniteyt bij een huis van Aert van Woensel - met een plaetsken daartusen - …
R1255 | 08.09.1486 | fol 461

Triniteitstraat
huis en erf t.pl. geh. Triniteyt "'die Cluyse" van Ludolf Buck in 1500 (vroeger wellicht van Willem Steenwech)
R1268 | 24.04.1500 | fol 150

Tweede Korenstraatje (Neystraetken)
... huis en erf in dat Neystraetken ...
R1233 | 31.07.1464 | fol 260

Tweede Korenstraatje (Neystraetken)
... huis in die Karstraet op de hoek van dat Neystraetken …
R1239 | ??.??.1470 | fol 83v

Tweede Korenstraatje (Neystraetken)
... huis en erf in die Korenstraet of dat Neystraetken …
R1246 | 11.10.1476 | fol 115

Tweede Korenstraatje (Neystraetken)
... huis, erf, hof en twee kamers in dat Neystraetken bij de Markt ...
R1255 | 07.01.1486 | fol 4

Tweede Korenstraatje (Neystraetken)
... huis en erf in dat Neyestraetken ...
R1255 | 07.01.1486 | fol 198v

Tweede Korenstraatje (Neystraetken)
... dat Naystraetken tussen Karstraet en Hoge Steenweg …
R1265 | ??.??.1495 | fol 85v

U
Uilenburg
Jan Wouter Koeghe een huis en hof aldaar naast erf van het huis van Postel
R1176 | 1376-1383 | fol 255v

Uilenburg
Jan (?) Costkens verkoopt een cijns t.b.v. de armen in 't groot gasthuis uit goed aldaar aan de kant van de Beren brugge
R1178 | 1387-1390 | fol 196

Uilenburg
Goyart Hoyer een stenen huis aldaar in de Steeg gaande van de Beeren Brugge naar de Ulenborch
R1188 | 1412-1413 | fol 226v

Uilenburg
het versterf van Goossen zoon wijlen Henrick Reygersberch in de helft van /3 huis van wijlen Jan die Witte ovedr de Corenbrugge op de Ulenborch van jan van der Hout
R1191 | 1418-1419 | fol 447

Uilenburg
...een erf met grebouwen Ulenborch, tussen huis en erf , waarin de zusters van de Derde orde van st Franciscus wonen
R1200 | 19.12.1429 | fol 168

Uilenburg
..de helft van 5 kamers en hoven op den Ulenborch tussen de zusters van de derde orde van St Franciscus, de jnker van Bucstel, Jan Loenman en Heilwich Colners t.e. en Pauwels-die Haest-gasthuis en 'r huis van Postel t.a.z.
R1218 | 20.03.1448 | fol 119v

Uilenburg
Aert Aert Wouterss, man van Agnes Jacop Goevy doet t.b.v. Heilwich. weduwe van Goyart Scilder afstand van vijf vierdelvoet van een erf van w.Goyart Scilder op den Ulenborch tussen Heilwichs huis en Aerts erf.
R1233 | 25.08.1464 | fol 86

Uilenburg
...int huis,erf en hof, aan den Ulenborch tussen der Loyeringen Gasthuys en Heilwich Shaesten, van de straat tot Jan van Dommelen, goudsmit
R1234 | 08.11.1464 | fol 8v

Uilenburg
hoven "die Weerthuysche hoeve" (van jan van Domml=elen, goudsmid) bij de stadsmuur
R1238 | 08.10.1468 | fol 168

Uilenburg
Aert Demars van Venrode, man van Lerya Jan Loenman verkoopt aan Aelbert Hermanss van Waerdenborch een hof naest die Weerthusensche Hoeve (= hoven)
R1238 | 18.08.1469 | fol 138v

Uilenburg
huis, erf en hof - van Goyart Goyartss vanden Broeck op den Ulenborch tussen Heilwich sHaesten en 't manhuis van die Loyeringhe, van den Ulenborch tot Margriet, wed van Jan van Dommelen
R1239 | 31.07.1470 | fol 361

Uilenburg
Goyart Goyartss vanden Broeck heeft opgedragen aan Gijsbert Jan Toelinc enen werff aan den Ulenborch, tussen opdrager en die Dyese, van Heilwich sHaesten aan de kant van de Vuchterstraat tot opdrager, ter lengte van 16 voet. Gijsbert mag daar geen woonhuizen of verkenscoyen zetten.
R1240 | 26.03.1472 | fol 296v

Uilenburg
...een erf en een hof...aan den Ulenborch bij Berenbrugge
R1244 | 08.08.1475 | fol 234

Uilenburg
Gijsbert Janss Toelinck heeftr oogedragen aan een sekr. t.b.v. de zusters van Marienburg een stukje van een hofstad aanden Ulenborch nl een stukje over een weg aan de kant van de stadsmuur
R1245 | 15.11.1475 | fol 175v

Uilenburg
...bij pand van een lijfrente ,,,, die Jan Balyart belooft te betalen aan Jan Jacop Monix uit een huis bij des Absbrugge en uit deze twee huizen.
R1245 | 02.01.1476 | fol 19

Uilenburg
Gerit zoon wijlen Lambert vanden Broeck x Pauwelske, ziet af van processen tegen Loyersgasthuys op den Ulenborch
R1248 | 17.04.1479 | fol 304

Uilenburg
… een huis, erf en hof over de Korenbrug op 't eind van de Ulenborch-straat tussen een erf der zusters van de derde orde van st. Franciscus eneen eref van't Boggardenklooster
R1250 | 10.03.1481 | fol 140

Uilenburg
... een cijns van...uit twee kamers naast elkaar in het straatje van de Postelstraet naar Ulenborch, naast die Beverbrugge, tussen een straat en erfg Tielman van Engelen , van 't straatje tot de Dieze.
R1254 | 01.07.1485 | fol 456

Uilenburg
...een huis en erf bij de Korenbrug opten Ulenborch tussen de erfgen. Aert Wouters en de erefgen. Dirck Bull, van de straat tot de erfgen. Dirck Bull; en een huis en erf in die Coepoirtstraet
R1265 | 23.04.1496 | fol 44v

Uilenburg
… vruchtgebruik in een stukje hof uit den Weerthuysenhoff achter den Ulenborch tussen 't klooster Marienburg en...
R1265 | 18.11.1496 | fol 293

Uilenburg
Willem Ghijsbertss vanden Pettelaer belooft aan Lijsbeth Willem Mairkolfs een cijns … uit een kamer op den Ulenborch in sbeerenstraetken
R1267 | 18.06.1499 | fol 387

V
Verkenspoertken
dat Verkenspoertken steeg naar de stadswmuur een huis aldaar achter die Hoeve Jan Mughovel draagt op aan Matheeus zoon w Jan van Tricht een huis met erf achter die hoeve in de steeg naar dat Verkenspoertken tussen Matheeus enerzijds en Gerit van Ophoven anderzijds en ; van de steeg strekkend tot de stadsmuur; Jan had de helft van Henrick Posteel en andere helft van Jan Osman Hubertsz. Herman van Haenwijc belooft mede.

opmerking: de interpunctie e.a. volgens het origineel. T.
R1195 | 07.09.1425 | fol 143

Verkenspoertken
't Steegje naar dat Verkenspoertken ter plaatse die Hoeve (bij de stadsmuur). Matheus zoon wijlen Jan van Tricht draagt op ten behoeve van Kathelijn, dochter Tielmanni Tielensz. een huis en erf ter plaatse die Hoeve in 't steegje gaande naar dat Verkenspoertken tussen eigen erf van Matheus en Gerit van Ophoven en van 't steegje tot de stadsmuur; ... ; Matheus had dit huis etc. verworven van Jan Mughoevel zoon wijlen Matheus.
R1196 | 16.12.1426 | fol 91

Verkenspoertken
Jan Janss. Pykevet en Kathelijn Tielman Tielen verkopen aan Rutger Geritss. van Ophoven een huis en erf achter die Hoeve in een straatje, dat loopt naar dat Verkenspoertken , tussen Matheeus Janss. van Tricht en Mechtelt, wede. van Gerit van Ophoven, van dat straatje tot Rutger Geritss. van Ophoven. ...
R1216 | 21.07.1446 | fol 101

Verwersstraat / den Cleynen Cluyt
Jan Willem Peterss. verkoopt aan Goedelt, wede. van Pauwels Mathijs Hoefkens een cijns … uit huis, erf en achterhuis "den Cleynen Cluyt" op 't eind van de Verwerstraat tussen Jan Serijs, priester, en dat Volrestraetken, van de straat over 't water tot een hof van Willem die Jongen. ...
R1257 | 08.07.1488 | fol 384

Verwersstraat / den grooten Cluyt
Jenneke dochter wijlen Jan Goyarts x Margriet Henrick Doncker (wede. van Joost Arnt Knoden) en Peter, Aert, Jan, Mechtelt en Agnes, kinderen van wijlen Joost Aert Knoden x Margriet voornoemd bezitten een huis en erf "den grooten Cluyt" , op 't eind vande Verwerstraat.
R1261 | 20.03.1492 | fol 213

Verwersstraat / die Cleyne Cluyt
De Heren ... Priesters
R1265 | 21.06.1497 | fol 580

Verwersstraat / Kolperstraat
Jan Janss. van Berze, wolwever ... verkoopt aan Gerit Henrix van Ackel, verwer, een cijns ...uit huis, erf, hof en achterhuis in die Colperstraet, anders geheten die Verwerstraet …
R1243 | 29.01.1474 | fol 351

Verwersstraat / Kolperstraat
... een huis en erf in de straat, die van Colperstraet loopt naar de Oude Dieze; ...
R1247 | 15.12.1477 | fol 238v

Verwersstraat / Kolperstraat
een huis, erf en hof - van wijlen Jan Kepken, verver, - in die Colperstraet tussen Jan Pijnappel en Aert Willemss., brouwer, met ververijgereedschap, valt ten deel aan Jan ...
latere belending: (fol.389v) in de Verwersstraat tussen 't erf "den Wolsack" ...en een erf van Lijsbeth ... van de straat tot die Dyese.
R1247 | 18.03.1478 | fol 388, 389v

Verwersstraat / Kolperstraat
... tocht in huis en erf, Colperstraet, tussen de straat, die van Colperstraet loopt naar Buerze, en Lijsbeth, wede. van Jan van Orthen. ...
R1251 | 26.11.1481 | fol 146

Verwersstraat / Kolperstraat
Heilwich, wede. van Philip Goetschalx, belooft aan Mr. Gerit Symons, dat zij tot een bedrag ... schade zal vergoeden in verband met goederen van Wouter Dirck Goetscalx.
Heilwich en Mr. Gerit Symons bezitten die goedsen nu samen.
Mr. Gerit Symons had gerechtelijk gekocht alle goederen van Wouter Dirck Goetscalx nl. o.a. huis, erf en hof in die Colperstraet tussen erfgen. Goyart Melis, bakker, en Henrick Sprengel van Geel, verwer, samen met zekere kamers in een straatje aldaar, dat loopt naar de Lombardenbrug, aan 't water aldaat;
R1251 | 03.01.1482 | fol 286v

Verwersstraat / Kolperstraat
... de straat, die van colperstraet loopt naar Peperstraet ...
R1252 | 17.01.1483 | fol 420v

Verwersstraat / Kolperstraat
Arkenraet Dirck Jan Rozen dochter heeft opgedragen aan Geertruyt Jan Zwalmans Huedemeker twee kamers in die Colperstraet. Jan die Kemmer had die kamers ten erfcijns gekregen van Hilleke Dachverlies, begijn. ...
R1252 | 05.02.1483 | fol 438

Verwersstraat / Kolperstraat
... - Colperstraet tussen Henrick van Achel en een straatje, lopend van de Colperstraet naar de Verwersput; ...
R1252 | 20.09.1483 | fol 349

Verwersstraat / Kolperstraat
Jan Henrix van Hall, goudsmid ... geeft aan zijn kindsen ... zijn tocht in een cijns ... uit huis en erf, Colperstrate, tussen wijlen Enghelberen van Colen en Aelbert de vleeshouwer. Jan Kemmer ... had die cijns beloofd aan Franck die Becker ... Dat huis ligt nu in de Verwerstraat …
R1254 | 08.11.1484 | fol 369

Verwersstraat / Kolperstraat
... de straat die van Colperstraet loopt naar de Oude Dieze …
R1256 | 09.04.1487 | fol 513v

Verwersstraat / Kolperstraat
Claes Henrix van Orthen heeft opgedragen aan Mr. Corstisen Janss. Lokeman, chirurgijn, 7 pond uit een cijns ... uit de helft van een hofstad in die Colperstraet ... . Die helft is nu een huis in de Verwertstraat ... .
R1256 | 06.08.1487 | fol 91

Verwersstraat / Kolperstraat
Joost Willem Peters, bakker, heeft opgedragen aan Mr. Symon Janss. van Cauderborch, bestuurder der scholen in Den Bosch een huis en erf in die Colperstraet en 't grootste deel van den hof over de Dieze (tussen de Dieze en Willem Jan Osman, en strekkende van 't kleinste deel van die hof - met een gelijnt daartussen - tot die Boordsche straet, met een heymmuer daartussen. ... Om een weg aan te leggen zal Joost een stukje van het grootste deel afnemen ... langs het erf van Willem Osman ... . Symon zal gebruik mogen maken van die weg. ... Symon moet aan de kant van die weg zijn erf afsluiten met "een heymsel" van voldoende hoogte met "een hofdoerken" daarin ten behoeve van Symon om op die straat te komen. ... Symon kan een huis bouwen ..., ook boven die weg. Joost zal een deur of poortje hangen aan beide einden van die weg. Symon kan door het poortje aan de Beurdse straat in- en uitgaan …
R1257 | 13.12.1487 | fol 217

Verwersstraat / Kolperstraat
Henrick en Aertken ... en Gerit Jan Mathijs van Vladeracken ... geven in erfpacht aan Jan Willem Peterss. een huis en erf - van wijlen Gerit metten Koyen - Colperstraet, naast een erf waar een zekere (vrouw) Lubosch woonde, op 't straatje, dat loopt naar de brug en de wateren (Gobel Gobelens vanden Berghe had verkregen van Pauwels Henrix van Geffen, bakker, en Henrick van Aken); en een lege hofstad - van wijlen Jan Basijn - in het straatje dat van 't woonhuis van wijlen Gerit metten Koyen loopt naar 't woonhuis van Adam van Myerde, tussen de stroom en Peter van Megen; ... Dit huis en ... ligt nu: in die Verwerstraet (vroeger genoemd die Colperstraet) tussen dat Volrestraetken en de kinderen van wijlen Adriaen Stamelaert van Uden, …
R1257 | 03.03.1488 | fol 482

Verwersstraat / Kolperstraat
... een erf ... in die Colperstraet ... Dit erf is nu een huis, erf en achterhuis in die Verwerstraet tussen erfgen. Claes Lambrechtss. van Goederheil en een straatje naar een watertrap, van de straat tot die Dyeze.
R1257 | 12.07.1488 | fol 358v

Verwersstraat / Kolperstraat
... opgedragen aan heer Mr. corstiaen Jan Loekemans, chirurchijn, 6 pond uit een cijns ... uit de helft van een hofstad in die Colperstraet ... Deze helft is nu een huis aan de Verwerstraat …
R1257 | 06.08.1488 | fol 87

Verwersstraat / Kolperstraat
Jan Goossenss. van Belle, bontwerker, heeft opgedragen aan Jan Claes Hugen s. een huis en erf in die Colperstraet tussen Henrick Lambert Rijken en Gerit Pels met een stuk hof daarachter (nu: tussen Jan van Heze, lakenscheerder, en Herman Vrancken, schoenmaker, van die Verwerstraet tot opdrager) …
R1258 | 28.01.1489 | fol 174

Verwersstraat / Kolperstraat
Aert Lodewijcks Heys, gewandsnijder, heeft opgedragen aan Cornelis Willem Willemss., lakenscheerder, een huis en erf, Colperstraet, op de hoek van die Putstraet tussen Putstraet en Henrick van Proestingen die hoenrecoeper. Meeus Joosten die Coninc en Peter Marten Wellens hadden dat huis opgedragen aan Aert Heijs. ...
R1259 | 04.09.1490 | fol 216

Verwersstraat / Kolperstraat
Wouter Janss. vander Aa, timmerman, … cijns ... huis, erf en hof - ... - Colperstraet ...
R1262 | 27.08.1493 | fol 263v

Verwersstraat / Kolperstraat
... Colperstraet (nu geheten die Verwerstraet) …
R1264 | 07.04.1495 | fol 222v

Verwersstraat / Kolperstraat
Henrick zoon wijlen Henrick ...heeft opgedragen aan Geertruyt Jan Zwalmans zijn deel in twee kamers in die Colperstraet tussen Gerlack lakenscheerder en Ghijsbert Gasteldonc (nu: een huis in de Verwersstraet tussen Corstiaen vanden meeracker en Aert die Cuper, van de straat tot Jan Bernt die Huedemaker). Arkenraet Dirck Jan Rosen had die twee kamers opgedragen aan Geertruyt Jan Zwalmans. Jan die Kemmer had die kamers ten erfcijns gekregen van Hille Dachverlis, begijn. …
R1265 | 15.07.1496 | fol 67

Verwersstraat / Kolperstraat

R1266 | 03.07.1498 | fol 212

Verwersstraat
... huis en erf in de straat die van de Colperstraet loopt naar de Oude Dieze ...
R1205 | 02.11.1434 | fol 9v

Verwersstraat
Jan Peterss. vanden Valke, lakenscheerder, verkoopt ...cijns ... huis, erf, hof en achterhuis, Verwerstraat, tussen Mechtelt, wede. van Jan van Ruevenne, en Pauwels die Sceerre (nu: Jan van Hees, verwer) van de straat tot Mechtelt Colen.
R1243 | 09.05.1474 | fol 257v

Verwersstraat
De Kruisheren alhier hebben opgedragen aan Agnes, wede. van Andries Thijss., looier, - en haar kindsen ... - ... cijns ..., Verwerstraat, …
R1244 | 13.07.1475 | fol 227

Verwersstraat
huis, erf en hof, Verwerstraat ... van de straat tot Matheeus die Snijder.
R1244 | 19.07.1475 | fol 335v

Verwersstraat
Mr. Marten van Rode, uitvoerder van het testament van Peter die Gorter maant een cijns ...uit huis, erf en hof - vroeger van Jonker Pauwels van Haestrecht - aan de Verwerstraat.
R1245 | 31.01.1476 | fol 84

Verwersstraat
Adriaen Janss. van Orten verkoopt aan Michiel Janss. van Boudwyel (?), steenhouwer, een cijns ... uit huis en erf - ... - Verwerstraat tussen Peter Martens en Herbert die Kemmer …
R1245 | 16.09.1476 | fol 304

Verwersstraat
Peyter Aert Muykens, linnenwever, verkoopt aan Dirck Janss. die Wolff een huis, erf en hof, Verwerstraat, tussen Jacop van Orten en Jan Myld (nu: Claes Janss.), van de straat tot een vrouwengasthuis in die Peperstraet.
R1246 | 13.11.1476 | fol 127

Verwersstraat
... verkoopt aan Ida, weduwe van Goossen die Wolff, bontwerker ... Verwerstraat …
R1246 | 17.01.1477 | fol 152

Verwersstraat
Mechtelt wede. van Wouter Pauwels, tripmeker, geeft aan haar zoon Pauwels haar tocht in huis, erf en hof, Verwerstraat, tussen de erfgenamen van Daniel Keelbreker en Peter Janss. van Hedel, van de straat tot heer Symon Geritss. van Harlem, kanunnik.
R1247 | 15.11.1477 | fol 8v

Verwersstraat
Henrick Claess. Stoeck, lakenscheerder, bezitter van huis, erf en hof in de Verwerstraat tussen Dirck van Lyeshout en Willem Zecker, van de straat tot Dirck van Os.
R1247 | 01.04.1478 | fol 285

Verwersstraat
Arnt die Cuyper zoon wijlen Arnt die Cuyper die verwer belooft aan Dirck Rosen, droogscheerder, dat hij voortaan onderhouden zal ... in die Verwerstraet …
R1247 | 07.05.1478 | fol 309v

Verwersstraat
Art Rolofss. vander Rennendonck verhuurt voor acht jaar vanaf St. Jan a.s. aan Jan Goyartss. vander Stappen man van Cristijn het huis "die Grote Cluyt" opten hoeck vander Borschestraet tussen die straat en Ariaen van Orthen …
R1248 | 20.11.1478 | fol 271

Verwersstraat
... cijns ...uit huis, erf en hof "die Groete Cluyt" tussen een straat en Adriaen van Orthen, van de Verwerstraat tot de Dieze. ...
R1251 | 11.10.1481 | fol 516v

Verwersstraat
huis en erf - van Aert Aertss. die Cuyper - Verwerstraat ...
R1251 | 01.06.1482 | fol 606v

Verwersstraat
Zander Jan Goyartss. heefgt opgedragen aan Gerit Geritss. vander Lulsdonck de tocht ...huis, erf, hof en achterhuis Verwerstraat ...

Donc - 1. Onderaardsche kelder dienende om te weven of om graan te bewaren. 2. hooger gelegen woonplaats in een laag land
Bron: Middelnederlandsch Handwoordenboek, J.Verdam, oplaag 1976.
R1251 | 19.07.1482 | fol 210v

Verwersstraat
... cijns ...uit de helft in huis en erf - vroeger van Peter vander Heiden, bakker, - Verwerstraat tussen erfgen. Jan Witmerg en Aert Heys, gewandsnijder, van de straat tot Andries Beerntss.
R1253 | 30.10.1483 | fol 169

Verwersstraat
... opgedragen aan Aert Janss. die Becker van Oesterwijck een huis en erf ... op 't eind van de Verwerstraat bij die Weverplaetze tussen Gerit Gherijss. en Aert Jordens, volder, van de straat tot Aelbert van Berze. ...
R1253 | 22.12.1483 | fol 192v

Verwersstraat
Jan Geritss. van Ackel belooft ... een lijfrente ... uit huis, erf, hof en achterhuis (van Jan) - vroeger van Jan Kepken - Verwerstraat tussen 't erf "die Wolsack" van wijlen Gerit van Ackel, nu van zijn kinderen uit eerste huwelijk, en Lijsbeth, wede. van Gerit van Ackel, van de straat tot de Dieze. ...
R1253 | 20.02.1484 | fol 404v

Verwersstraat
Overeenkomst tussen Mechtelt wede. van Wouter Pouwels, plattijnmeker, …
R1253 | 05.03.1484 | fol 235v

Verwersstraat
Pauwels Wouters die Roydregher verklaart ontvangen te hebben van Claes Dirxs., snijder … jaarhuur van huis en erf in de Verwerstraat ...

Roy : Eene soort van wijn (16e eeuw)
roy : zie roede
Roede : 1) rechte tak of twijg etc. etc.
een witte roede werd hier en daar als waarschuwing gedragen door hen die met pestzieken in aanraking waren geweest.
5)... o.a. maat voor wijn

Roededrager : ook kerkwachter en lijfwacht, 6) mannelijk teellid.

Bron: Middelnederlandsch Handwoordenboek, J.Verdam, oplaag 1976.
R1253 | 19.07.1484 | fol 323

Verwersstraat
Peter Pels verkoopt aan een sekr. t.b.v. Peter Marten Paauweter een cijns ... Verwerstraat, tussen Jan Corstiaenss. Bitter en Aert Peter Pels …
R1253 | 19.08.1484 | fol 340

Verwersstraat
Mechtelt, wede. van Wouter Pouwels, plattijnmeker ... Verwerstraet …
R1254 | 16.12.1484 | fol 381v, 382

Verwersstraat
... Jan Jacopss., brouwer ... Verwerstraet …
R1254 | 07.01.1485 | fol 183v

Verwersstraat
De meester van Adam-van-Myerde-vrouwengasthuis aan den Papenhuls en Christyn Peters van Hekeren verhuren voor drie jaar ... aan Jan Goossenss. van Belle, bontwerker, een huis, erf, hof en achterhuis - vroeger van Jan van Batenborch, lakenscheerder - Verwerstraat ...
R1254 | 29.01.1485 | fol 202

Verwersstraat
... erfcijns aan Gerit Brant ..., bontwerker een woonhuis en een achterhuis, Verwerstraat, tussen een ander huis van H. Ghijsselen en een erf van Jan die Haze, met een straatje daartussen, van de straat tot die Diese ... Gerit zal kunnen gebruik maken van een houten bouwsel achter hun huizen op de Diese, om water te scheppen. Als Henrick's huis verkocht wordt, kan Gerit alleen gebruik maken van dat houten bouwsel op de Dieze (nl. een "steyge"), gebouwd op een paal.
R1254 | 17.03.1485 | fol 68

Verwersstraat
De onderschout LambertMyllinc heeft heden Elyaes ... ingezet in huis en erf inder Verwerstraten tegenover 't huis van Herman Coenen en in 't huisraad, gerede haven en cleynoten van zijn ouders Jan en Mechtelt etc.
R1254 | 18.04.1485 | fol 272v

Verwersstraat
Aert Aertss. die Cuper en zijn zoon Aert verkopen aan een sekr. t.b.v. heer Henrick Henrix Belarts, priester … een cijns … uit een voorhuis en een achterhuis, Verwerstraat, tussen Dirck Rosen, lakenscheerder, en Andries vanden Berghe …
R1254 | 27.06.1485 | fol 95v

Verwersstraat
Ghijsbert en Gerit, zonen van Gerit Gherijss., wolwever, hebben opgedragen ... een huis en erf met "een plaitsken" daarachter op 't eind van de Verwerstraat tussen Aert die Becker van Oesterwijck en Dirck van Uden, snijder …
R1254 | 23.07.1485 | fol 326

Verwersstraat
... cijns ...huis, erf en hof ... Verwerstraat, tussen ... en Aert die Bye, apotheker …
R1254 | 26.07.1485 | fol 106

Verwersstraat
... lijfrente ... uit huis, erf en hof, Verwerstraat, tussen Aert die Cuyper, gewandsnijder, en Aert Heys, gewandsnijder, van de straat tot Jan van Belle.
R1255 | 21.10.1485 | fol 166v

Verwersstraat
Elyas zoon wijlen Jan van Weert, lakenscheerder en Mechtelt heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Franck van Uden, schoenmaker, de helft in huis, erf en hof ... in de Verwerstraat tussen Jan Claess. die Leydecker en Aert Heys, gewandsnijder, van de straat tot Jan van Belle, goossenss. …
R1255 | 08.06.1486 | fol 285v

Verwersstraat
Gerit zoon wijlen Gerit van Achel, verwer, heeft opgedragen aan zijn broer Jan G. van A. 1/5 deel in huis, erf, hof en achterhuis "den Wolzack" - vroeger van Jan van Hedel, verwer; daarna van Aert Willem Heymans; dan van wijlen Gerit van Ackel voornoemd - (daarna van Gerits kindsen uit zijn eerste huwelijk) Verwerstraat tussen Jan Pijnappel en Jan Geritss Van Ackel (de verkrijger) van de straat tot die Dyese. …
R1255 | 18.07.1486 | fol 309

Verwersstraat
Adriaen zoon wijlen Aert Stamelaert van Uden verkoopt aan Aleyt Jan Poynenborch (of Peynenborch?) een cijns ..., op 't eind van de Verwerstraat aan de kant van de Weverplaats tussen heer Ghijsbert Vullinck, priester, en Jan vander Goederheyl (of de herberg "die Cleynen Cluyt"), van de straat tot de Dieze.
R1255 | 09.08.1486 | fol 455v

Verwersstraat
Jan Jan Ghijselen heeft opgedragen aan Henrick Ghijselen: een voorhuis en een achterhuis, Verwerstraat, tussen Henrick Ghijselen (de verkrijger) en Jan die Haze, met een straatje er tussen. Jan had dat huis vernaderd (nadat Gerit Herbert Brant, bontwerker, het gekocht had).
R1257 | 27.08.1488 | fol 88v

Verwersstraat
... cijns ... uit huis, erf, hof en achterhuis Verwerstraat tussen Peter van Hedel en Gijsbert Coelen, van de straat tot Jan van Uden, linnenwever.
R1258 | 19.02.1489 | fol 192v

Verwersstraat
... cijns ...uit huis, erf en hof, Verwerstraat, tussen Jan van Ackel en Cornelis de linnenwever, van de straat tot een erf van een vrouwengasthuis in de Peperstraat. ...
R1258 | 28.03.1489 | fol 226v

Verwersstraat
Henrick Ghijselen belooft aan een sekr. t.b.v. Katherijn nat. dochter wijlen Jan Komapart die Busgieter: een lijfrente ... uit drie huizen, erven en hoven, naast elkaar, in de Verwerstraat tussen Adriaenvan Orthen en Jan die Haze, …
R1258 | 11.06.1489 | fol 33

Verwersstraat
Jan van Achel heeft opgedragen aan Jan Roelof Pantheniers een huis, erf en een klein leeg erf, en achterhuis - vroeger van Henrick Otten, bakker - in de Verwerstraat tussen Dirck vanden Woude en de erfgen. Peter Martens, van de straat tot een vrouwengasthuis. Jan van Ackel had alle goederen van Henrick Otten, bakker, gerechtelijk gekocht.
R1258 | 31.07.1489 | fol 87

Verwersstraat
Jan Willem Peterss. verkoopt aan Gerit Dirx van Amstel een cijns ... uit huis en erf houten brug over 't water en achterhuis aan de overzijde van het water, "den Cleynen Cluyt", aan 't eind van de Verwerstraat tussen dat Volrestraetken en heer Jan Serijs, priester, voor aan de straat. ...
R1258 | 01.09.1489 | fol 293

Verwersstraat
... huis en erf "den Cluyt" (van Joost Cnoden) Verwerstraat tussen die Buertschestraet en Adriaen van Orten; ...
R1259 | 17.04.1490 | fol 141

Verwersstraat
Henrick Claes Lambrechtss. van Guederheyl krijgt bij een deling van goederen van Claes L.v. G. een huis, erf, hof en achterhuis "dat grote huys" Verwerstraat tussen Goyart Starck en Henrick Everits., brouwer, van de straat tot die Dyeze. ...
R1260 | 01.12.1490 | fol 366v

Verwersstraat
Jacop Thomas Mathijss. belooft aan Goossen Goebels t.b.v. diens dochter Marie een lijfrente ...uit huis en erf (van Jacop), Verwerstraat, tussen Wouter Stoock Henrixs. en een straatje, van de Verwerstraat tot Wouter Bolck; ...
R1260 | 14.09.1491 | fol 350

Verwersstraat
Meeus Janss. die Rademeker ... heeft opgedragen aan Corstiaen Gerits. vanden meeracker zijn deel ..., in huis, erf en leeg plaatsje ..., Verwerstraat, tussen Jan Boet en Corstiaen vanden Meeracker, van de straat tot Aert Cupers, gewandsnijder; en in al 't huisraad van Franck; …
R1260 | 29.09.1491 | fol 116

Verwersstraat
Jan Pijnappel verhuurt voor 50 jaar aan Mr. Gerit van Brede, geneesheer, een huis en erf, Verwerstraat, tussen Lijsbeth, wede. van Gerit van Ackel, en Fyssie Hamers, van de straat tot de stroom (om de lasten)
R1261 | 22.11.1491 | fol 124v

Verwersstraat
... huis en erf en een plaetsken en een loyve en achterhuis, Verwerstraat ...

loyve, loiffe, loifie,loeyve, loyfen(e), leufen, luifen. Luifel, afdak, uitstek voor een huis.
Bron: Middelnederlandsch Handwoordenboek, J.Verdam, oplaag 1976
R1261 | 26.11.1491 | fol 128

Verwersstraat
Overeenkomst tussen Gevart Jan Vestarts en Jan Henrix die Haze:
als Jan een stenen brug wil leggen over der stad stroem teynden zijns erve aan die Verwerstraet, mag 't een eind der brug liggen in en aan de stenen gevel van Gevart aan de andere kant van 't water. De partijen moeten de gevel boven die brug even hoog houden op gezamenlijke kosten. Beiden kunnen die gevel gebruiken om daarin te timmeren.
Jan moet 't fundament van die gevel d.i. beneden de grond en opwaarts tot de kruin van de brug onderhouden; en zijn timmering zo stellen en zijn wateren zo afleiden, dat Gevart geen schade lijdt.
R1261 | 13.03.1492 | fol 210v

Verwersstraat
huis, erf en hof - van Jan Pijnappel - Verwerstraat tussen Jan van Ackel en een straat, van de Verwerstraat tot de stroom ...
R1261 | 08.06.1492 | fol 554v

Verwersstraat
Mr. Gerit van Brede, chirurgijn, verkoopt aan heer Henrick sRidders, priester, een cijns ... Verwerstraat, tussen erfgen. Gerit van Achelen en erfgen. Jan Hamer, van straat tot Dieze.
R1261 | 26.07.1492 | fol 502

Verwersstraat
Peter Pels verkoopt aan een sekr. t.b.v. Everart Herbert Janss., spelmeker, een cijns ... uit huis, erf en achterhuis, Verwerstraat tussen Aert Peter Pels en Corstiaen Bitter, van de straat tot die Dyeze. ...
R1261 | 19.09.1492 | fol 330v

Verwersstraat
Arnt Willemss., poorter der stad, heeft een huis in die Verwerstraet.
R1261 | 19.09.1492 | fol 333v

Verwersstraat
Jan zoon wijlen Gijsbert van Coelen, touwer, verkoopt aan Peter Jordenss. van Ghael, snijder, een cijns ... huis, erf en hof (vroeger van Gijsbert van Coelen), Verwerstraat tussen Peter Jordenss. van Ghael en Gerit Janss. baardscheerder, van de straat tot Jan van Uden, linnenwever.

touwer, tauwer, -ere. Lederbereider.

Bron: Middelnederlandsch Handwoordenboek, J.Verdam, oplaag 1976
R1263 | 11.12.1493 | fol 79v

Verwersstraat
Heilwich, wede. van Henrick Sroeck, lakenscheerder, verkoopt ... een cijns ... uit huis, erf, hof en achterhuis, Verwerstraat, tussen Willem Zecker (nu diens erfgen.) en Goosen Goebels, van de straat tot Jan van Os.
R1263 | 29.01.1494 | fol 103v

Verwersstraat
Jan Gijsbertss. van Coelen (bontwerker) verkoopt aan Goossen Aert Goossenss. een cijns ... uit de helft (van Jan) in huis, erf, hof (van Gijsb.) in de Verwerstraat tussen Peter Jordaens en Gerit Barbier, van de straat tot Gerit van Uden.
fol. 311; 5 juni 1494; (zelfde personen als boven) ... en Gerit Baardscheerder ...
R1263 | 24.05.1494 | fol 190v, 311

Verwersstraat
... pacht ... uit huis en erf in die Verwerstraet tussen Wouter Dirx Goetsalcx en een straat; ...
R1264 | 07.11.1494 | fol 94v

Verwersstraat
Dirck, Willem, Peter en Christijn, kindsen van Dirck Pels x Lijsbeth Willem Heymans ... hebben opgedragen aan Dirck Dirx Dabelijn, kuiper, hun deel ... in huis, erf, hof en achterhuis in de Verwerstraat tussen erfgen. Jan Hamer en erfgen. Herman Coenen van de straat tot de stroom. ...
R1264 | 20.11.1494 | fol 101v

Verwersstraat
Henrick Henrix Luyten, schrijnwerker, verkoopt ... lijfrente ... uit huis, erf en hof (van Henrick), Verwerstraat, tussen Jan Claess. en Aert Heys, van de straat tot Jan van Bell.
R1264 | 28.12.1494 | fol 281

Verwersstraat
Aert Heys Loyens. verkoopt ... een cijns ... uit huis, erf en hof, Verwersstraat, tussen Reyneer Janss. en Andries vanden Berge, van de straat tot Jan van Bell, bontwerker. ...
R1264 | 28.08.1495 | fol 253v

Verwersstraat
Martina Peter Marten Pels heeft opgedragen aan Jan (van) Hedel, rector van 't Groot Ziekengasthuis, haar deel in huis, erf en hof in de Verwerstraat, tussen Peter Pels en Aert Willem Heymans, van straat tot Dieze.
R1264 | 29.08.1495 | fol 254

Verwersstraat
huis en erf "die Ketel" en achterhuis aan requisitis dictis die Verwerije, Verwersstraat, tussen wijlen Henrick Sprengel en Thomas Janss., wolwever, van de straat tot de Dieze. ...
R1264 | 16.09.1495 | fol 259

Verwersstraat
huis, erf en hof, Verwerstraat, tussen 't huis "die Ketel" en Marten die Becker …
R1264 | 16.09.1495 | fol 259

Verwersstraat
Jan van Hedel, bestuurder van 't Groot Ziekengasthuis, geeft aan Anthonis Aert Dirx in erfpacht een huis, erf en achterhuis - vroeger van Marten Pels, later van Jan Corstiaens bitter - Verwerstraat tussen erfgen. Dirck Pels en Peter Pels ...
R1265 | 23.11.1495 | fol 118v

Verwersstraat
Lijsbeth Claes Lambrechs van Goederheyl heeft opgedragen aan haar broer Lambert Claess. de helft in huis, erf, hof en aterhuis, genaamd dat Groethuys, Verwerstraat, tussen Goyart Sterck en Henrick Everitss., brouwer, van de straat tot de Dieze.
R1265 | 19.04.1496 | fol 126v

Verwersstraat
Henrick Henrix van Sprengel van Gheel verkoopt aan Roelof Jacopss. van Hall een cijns van 10 rijnsgulden op St. Remeys uit huis, erf, hof en achterhuis, Verwerstraat tussen Thomas Janss., wolwever, en verkoper, van de straat tot die Diese; en uit huis, erf en hof aldaar tussen voornoemd huis en Marten die Becker, van de straat tot voornoemd huis; en uit drie kamers in 't straatje lopende van Verwerstraat naar Loedsbruxken (Loefsbruxken T.) tussen Marten die Becker en die Diese, van voornoemd straatje tot verkoper. ...
R1265 | 23.09.1496 | fol 83

Verwersstraat
Peter Jordenss. van Gael verkoopt aan Willem Claess. van Hils een cijns ... uit huis, erf en hof (van Peter), Verwerstraat tussen Peter van Hedel en Peter nat. zoon van Claes Pels, van de straat tot Gerit van Uden.
R1265 | 03.01.1497 | fol 515

Verwersstraat
Wenemar Jan Evertss. en Matheeus Matheeuss. Padbroeck hebben opgedragen aan een sekr. t.b.v. Daniel van Vlierden een cijns ...uit huis en erf - van Adriaen Janss. van Orthen - Verwerstraat tussen Peter Martens en Herbert die Kemmer. ...
R1265 | 21.01.1497 | fol 414

Verwersstraat
Jacop Thomas Thijss. verkoopt aan een sekr. t.b.v. Dirck Jan Artsz. alias Scoercop een cijns ...uit huis, erf en een lege plaetsken en twee achterhuizen (op dat leeg plaatsje) in de Verwerstraat tussen Goyart Strick en Lijsbeth, wede. van Willem Willegemans, van de straat tot de Dieze. ...

Schoor. zie schore
Schore. 4) reet, kloof, spleet
Schoorde. ... lippen, gesleten lippen
bron: Middelnedelandsch Handwoordenboek, J. Verdam, oplaag 1976
R1265 | 28.01.1497 | fol 523

Verwersstraat
Marten Peter Henrixss. verkoopt aan Dirck Jan Artnt Egen alias Scoercop een cijns ... uit huis, erf en achterhuis "dat Paradijs" in de Verwerstraat tussen Goyart Sterck en Lijsbeth Willegemans, van de straat tot die Diese …
R1265 | 17.02.1497 | fol 521v

Verwersstraat
De kerkmeesters van St. Jan (1/2) en de bestuurders en de wasmeester van St.Barbara-gilde (1/2) in de St. Janskerk hebben opgedragen aan Robert Andries Artss., gewandsnijder, een huis, erf en hof, in de Verwerstraat tussen Hadewijch Barbiers en Cornelis die Scoelmeester, van de straat tot Jan Bernts, met dakdrup. …
R1265 | 27.02.1497 | fol 432

Verwersstraat
Claes Gerit Boerntkens (?), smid ... heeft opgedragen aan Dirck Henrix Hoen zijn vruchtgebruik in de helft van huis, erf, hof en achterhuis, Verwerstraat tussen Mr. Corstiaen, chirurgijn, en Cornelis Peters, linnenwever, van de straat tot Wouter Bollix.
R1265 | 23.05.1497 | fol 465v

Verwersstraat
De Heren ... priesters, provisoren der gebeneficieerde kapelanen in St. Janskerk, hebben opgedragen aan Rutger Janss. van Meyensfoert: een cijns ... uit huis, erf en hof "die Cleyne Cluyt" op de hoek van die Volrestraet tussen heer Jan Zeris, priester, en die Volrestraet. …
R1265 | 21.06.1497 | fol 580

Verwersstraat
Mr. Anthonis Artsz., verwer, verkoopt aan Gerit Peterss. die Weert een cijns ... uit huis, erf, hof en achterhuis in de Verwerstraat tussen Peter Pels en Aert Willem Heymansz., van de straat tot die Dieze.
R1266 | 01.12.1497 | fol 244v

Verwersstraat
huis - van Cornelis Peterss., lijnewever - in de Verwerstraet ...
R1267 | 07.08.1499 | fol 448

Verwersstraat
huis - van Goessen die Houtzeger - in de Verwerstraet ...
R1267 | 07.08.1499 | fol 448

Verwersstraat

R1268 | 12.11.1499 | fol 211

Verwersstraat
huis, erf en achterhuis, Verwerstraat (van Goyart Janss. Sterck) tussen Lambert Claess. en dat Waterstraetken, van Verwerstraat tot de Dieze. ...
R1268 | 15.11.1499 | fol 96v

Verwersstraat
Jan Wouterss. van Wachtendonck, weduwe ..., geeft aan zijn zoon Jan zijn vruchtgebruik in een pacht ... uit huis en erf in die Verwerstraet tussen Wouter Dirx Goetscalx en een straat; ...
R1268 | 10.01.1500 | fol 19v

Verwersstraat
Jan Pijnappel ... heeft opgedragen aan zijn zoon Matheeus: zijn vruchtgebruik in de helft van twee huizen en kamers, Verwersstraat, tussen de hoek van een adere straat en de kinderen Gerit vann Achel, van de straat tot de Dieze.
R1268 | 08.02.1500 | fol 32

Verwersstraat
Gerit Geritss. van Achel, en zijn schoonzoons: Jan vanden Velde ... - en Zeger Jacop Zegerss. ... - verkopen aan een sekr. t.b.v. Victor vander Moelen een huis, erf, hof en achterhuis, Verwersstraat, tussen Gerit Barbier en Goossen vander Zantvoert die Zeger van de straat tot Gerit van Uden, linnenwever. ...

zegher, var. zager
Bron: Beroepsnamenboek, J.B.Glasbergen, 2004
R1268 | 15.05.1500 | fol 49v

Verwersstraat
Peter Jordensz. van Gael verkoopt aan Willem Claess. Hels, bontwerker, een cijns ...uit huis, erf, hof en achterhuis, Verwersstraat tussen Peter nat. zoon van Claes Pels, lakenscheerder, en Peter van Hedel, nu Henrick Claes Henricxs., van de straat tot Reyneer van Haren; …
R1268 | 25.05.1500 | fol 287v

Verwersstraat
Willem zoon van wijlen Gerit van Achel, verwer, heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Katherijn, wede. van Jan van Achel, en haar kinderen: 1/5 deel in huis, erf en hof en achterhuis "den Wolzack" (vroeger van Jan van Hedel, verwer, later van Aert Willem Heymanss., daarna van Gerit van Achel voornoemd), Verwersstraat tussen Jan Pijnappel en Jan Geritss. van Achel, van de straat tot die Dyeze.
R1268 | 29.08.1500 | fol 323

Verwersstraat
Werner Gerit Henrixs. man van Johanna Bertram Herbert Bertrams des Kanmekers dochter heeft opgedragen aan Cornelia dochter van wijlen voorn. Bertram H.B. 1/3/ deel in huis en erf en doorgang (breed 4 voet) en in een tussenmuur van voor tot achter, en in een leeg erf achter voornoemd huis (breed 7 voet) en in een latrine achter 't huis en in de goten aldaar op 't eind van de Verwersstraat tegenover die Boerdsche straet tussen Adriaen van Orthen en Claes Herbert Bartrams, van de straat tot Peter Martens en anderen. ...
R1269 | 26.11.1500 | fol 12

Verwersstraat
Cornelia Bertram Herbert Bertrams verkoopt aan Henrick Daniels die Heelt een cijns ...uit 2/3 deel in huis etc. op 't eind van Verwersstraat tegenover die Boertsche straat tussen Henrick van Eeuwijck, snijder, en Jan die Cock, van de straat tot een erf van 't mannengasthuis in die Peperstraet ...
R1269 | 26.11.1500 | fol 12v

Verwersstraat
Henrick Henrixs Sprengel van Gheel verkoopt aan heer Wouter Wijtmans, priester, t.b.v. ... een cijns ... uit twee huizen en erven, naast elkaar, Verwersstraat tussen erfgen. Marten die Becker en Thomas Janss., wolwever, van de straat tot de Dieze; ...
R1269 | 16.01.1501 | fol 26v

Verwersstraat
Joost Willemss. van Herenthom, bakker ... geeft aan zijn kinderen Jan en Katherijn zijn vruchtgebruik in huis, erf, achterhuis en hof aan 't eind van de Verwersstraat tussen Mr. Symon Couderberch, rector der Grote School alhier, en de erfgen. Lijsbeth vander Stappen, van de straat tot die Dyese. …
R1269 | 23.03.1501 | fol 264

Verwersstraat
Amelis en Jan, zonen van wijlen Gerit Lulsdonck, hebben opgedragen aan Wouter Janss. van Hall 't "verwegetouwe" (vroeger van Gerit Gerits vander Lulsdonck, hun broer,) staande en liggende in 't huis en erf van Goyart Gieliss. in de Verwersstraat tussen 't Bogarden-erf en Henrick die brouwer int Leeuken.
R1269 | 22.05.1501 | fol 65

Verwersstraat
Jenneke, weduwe van Joost Knoeyen, geeft aan haar kinderen Peter, Mechteld en Agnes haar vruchtgebruik in huis en erf "den groten Kluyt" , Verwersstraat, van Verwersstraat tot de Dieze; en in huis, hof en achterhuis, Verwersstraat, tussen Peter Vleminc en Lijsbeth Willigemans, van Verwersstraat tot Jan van Lieshout (vroeger van heer Jan Amelrijcx, priester); ...
R1269 | 26.09.1501 | fol 370

Verwersstraat
Jan Bertram Bertrams des Kammekers zoon heeft opgedragen aan Henrick Daniels die Heelt 1/3 deel in huis, erf, doorgang etc. op 't eind van de Verwersstraet tegenover die Boerdsche straet
R1269 | 28.04.1503 | fol 12

Visbrug
... huis, erf en hof over de Visbrug bij de plaats waar manden gemaakt worden tussen Everart Schuytmeker en Peter die Potter
R1200 | 20.05.1430 | fol 237v

Visbrug
... huis en erf over de Visbrug tussen Henrick Wytkens en Jan Pouwels ...
R1206 | 24.01.1436 | fol 155

Visbrug
... huis, erf en hof over de Visbrug aan die Mandmekerstraet ...
R1210 | 20.11.1439 | fol 117

Visbrug
... huis, erf en hof over de Visbrug op de plaats waar manden gemaakt worden tussen Everart van Lyt en Jan Mertens van de straat tot de stadsmuur ...
R1212 | 29.12.1441 | fol 104

Visbrug
Jacop Jacopss. van Kessel weduwnaar van Lijsbeth Henrick Henrick Keelbreker heeft opgedragen aan een sekr. ... tocht ...over de Visbrug ...
R1218 | 28.08.1448 | fol 295

Vischbrugge
... een cijns ... uit huis en erf over die Vischbrugge ...
R1260 | 04.11.1491 | fol 345v

Vismarkt
de weduwe Jan Berwout schenkt tocht in helft van stenen huis van wijlen Frederic Beckers aldaar aan haar kinderen
R1175 | 1368-1369 | fol 25v

Vismarkt
Art die Writer een stuk erf aldaar achter erf van wijlen Jacob Tijt …
R1178 | 1387-1390 | fol 46

Vismarkt
... huis aldaar ...
R1178 | 1387-1390 | fol 49v

Vismarkt
een cijns van Art Straetmaker aldaar
R1178 | 1387-1390 | fol 226v

Vismarkt
Dirck Berwout een cijns uit huisplaatsen aan de nieuwe stadsmuur achter de Vismarkt
R1181 | 1397-1399 | fol 39

Vismarkt
de kinderen van Tielman van Nederijnen (c.s.) hebben goederen gedeeld waarbij land aldaar buiten de stadsmuur en op Deuteren
R1181 | 1397-1399 | fol 267v

Vismarkt
... huis en erf en hof over de Vismarkt bij de plaats waar manden gemaakt worden tussen Everart Schuytmeker en Peter die Potter, van de straat tot de stadsmuur ...
R1198 | 04.06.1428 | fol 217v

Vismarkt
... 36 erven binnen de stadsmuur op het Ortheneind over de Vismarkt, daar waar de Mandenmakers wonen langs de stadsmuur ...
R1207 | 23.10.1436 | fol 8v

Vismarkt
... drie erven, genomen uit 36 erven binnen de stadsmuur op het Ortheneind achter de Vismarkt achter de mandenmakers langs de stadsmuur ...
R1208 | 21.11.1437 | fol 164

Vismarkt
... helft van een stenen muur bij de Vismarkt after den Craen ...
R1213 | 22.05.1443 | fol 91v

Visstraat
cijns uit huis van wijlen Art van Wesel aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 7v

Visstraat
Marten Berwout (c.s.) een huis aldaar (met een stuk oude muur) door wijlen Jan van Vucht gekocht van de stad verkocht aan Wouter van Vucht
R1176 | 1376-1383 | fol 122

Voldersbalk
... een cijns ... uit een erf bij de Vodersbalk (traben fullonum).
R1224 | 07.12.1453 | fol 142v

Volderstraatje
Gielis Doncker vernadert een cijns uit 1/4 huis aldaar gelegen over de brug van Gerrit metten Koyen
R1175 | 1368-1369 | fol 23

Volderstraatje
Jan van Lubergen een stuk land aldaar met de laken ramen daarop staande aan Gielis Jan Francken
R1175 | 1368-1369 | fol 144v

Volderstraatje
Gerit Groy een cijns uit een huis aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 177

Volderstraatje
... huis aldaar ...
R1176 | 1376-1383 | fol 174

Volderstraatje
... een huis aldaar ...
R1176 | 1376-1383 | fol 324

Volderstraatje
Jan Neyse (c.s.) deel in huis aldaar aan Jan Scoenmaker
R1176 | 1376-1383 | fol 367v

Volderstraatje
Jan van Vlimen een cijns uit een erf aldaar in de steeg van de stal van Gerit metten Coyen gaande naar de Buerde
R1177 | 1382-1387 | fol 213

Volderstraatje
... uit huis aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 234

Volderstraatje
... een huisplaats aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 345

Volderstraatje
... een stukje erf aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 345

Volderstraatje
... vier kamers en huisplaats aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 427, 429

Volderstraatje
Dirck van Heumen (c.s.) een huisplaats in de steeg van Gerit met den Koyen verkocht aan Willem van den Brekelen
R1183 | 1402-1403 | fol 346

Volderstraatje
Claes natuurlijke zoon van wijlen Jan mit den Koyen
R1184 | 1404-1405 | fol 79v

Volderstraatje
Willem Scilder (c.s.) een cijns uit 4 kamers gelegen bij Han Koλn brugghe en uit een huisplaats aldaar
R1184 | 1404-1405 | fol 85

Volderstraatje
... 4 kamers aldaar ...
R1184 | 1404-1405 | fol 85v

Volderstraatje
... huisplaats aldaar ...
R1184 | 1404-1405 | fol 93v

Volderstraatje
... een huis in de steeg gaande van de woning van wijlen Gerit mitten Koyen naar de woning van wijlen Henrick van Myerde ...
R1184 | 1416-1417 | fol 90

Volderstraatje
... een huis in Gerit metten Koyenstraat ...
R1190 | 1416-1417 | fol 286v

Volderstraatje
... een huis in de steeg gaande van wijlen Gerit metten Koyen naar Adam van Myerde ...
R1191 | 1418-1419 | fol 31

Volderstraatje
... een huisplaats ...
R1191 | 1418-1419 | fol 147

Volderstraatje
... een huisplaats aldaar ...
R1191 | 1418-1419 | fol 434

Volderstraatje
... een huisplaats aldaar ...
R1191 | 1418-1419 | fol 435v

Volderstraatje
... huis ...
R1192 | 12.12.1420 | fol 14v

Volderstraatje
Rijxke van Lit verkoopt aan Henrick die Zecher (of Zecker?) een huisplaats tussen Jan van Beerze en erfgen. die Zecher (of Zecker)
R1192 | 1420-1422 | fol 91v

Volderstraatje
Peter van Aken c.s. ... cijns ... aan Jan die Wael natuurlijke zoon van Gerit die Wael zoon wijlen Lambert ... in de steeg gaande van het woonhuis van wijlen Gerit mitten Koeyen naar het woonhuis van Adam van Mierde …
R1193 | 1421-1422 | fol 205

Volderstraatje
... een huis ... gelegen in die Boertsche straet en nu gelegen in de straat die men "Han Coyenstraet" noemt ...
R1193 | 06.02.1423 | fol 180

Volderstraatje
Henrick die Keyser draagt op aan Henrick van Beerze een huis met erf in een steegje van de Colperstraat gaande over een brug aldaar met twee ramen die bij dat huis horen ...
R1194 | 23.12.1423 | fol 271

Volderstraatje
... tocht uit een erf genomen van een ledig erf ... gelegen over de brug aldaar ...
R1194 | 17.01.1424 | fol 195v

Volderstraatje
Jan die Wael natuurlijke zoon van Gerit die Wael draagt op aan Jan van den Dijck de helft in 4 kamers verkregen van Peter van Aken (c.s.) in de straat gaande van de woning van Gerit metten Coeyen naar het woonhuis van wijlen Adam van Mierde tussen het water aldaar en Peter van Meghen strekkend van de steeg achterwaarts tot Roelof broer van Jan Bazijn zoon wijlen Roelof van Duer, bakker …
R1194 | 29.01.1424 | fol 278

Volderstraatje
Gerit van der Bleeck verkoopt aan Gielis Boyen een cijns van 20 sch. uit huis met erf en tuin van Gerit tussen Jan Blerinck en wijlen Henrick Doncker en strekkend van de steeg tot Gerit Tymmerman
R1194 | 03.02.1424 | fol 61v

Volderstraatje
... huis met erf en tuin ... strekkend van de steeg tot erf van ...
R1194 | 05.02.1424 | fol 69v

Volderstraatje
... een cijns ... uit een huisplaats ...
R1194 | 13.07.1424 | fol 304v

Volderstraatje
... de steeg gaande van erf van wijlen Gerit mitten Koyen tot erf van Adam van Mierde ...
R1194 | 05.08.1424 | fol 148v

Volderstraatje
... een huis, erf en hof in Han-Koeyen-straetken tussen Dirck Ravens, volder, en Gerit Femyen, wever ...
R1197 | 13.11.1425 | fol 40v

Volderstraatje
... een huis en erf in een steeg gaande van de Colperstraat tussen Jan van Dieten (?) en Jan Wederhout (volder) achterwaarts over de brug aldaar ... Henrick van Beerze draagt een deel van dit huis en erf op aan Claes Stakenborch zoon wijlen Claes namelijk een huis en erf met een huisje voor dat huis staande, tussen een deel van het erf van het hoger genoemde huis en erf en een gangetje aldaar vanaf een brug gaande naar een trap aldaar aan het water ...
Henrick van Berze draagt op aan Peter zoon wijlen Emond van der Straten, voller, 2 kamers met ondergrond en goten (drup) aldaar gelegen in het straatje naar de trap naast het water en strekkend van het steegje tot het overige erf van Henrick ...
R1197 | 15.06.1426 | fol 286v

Volderstraatje
... een wei achter de Volretrap, gedeeltelijk binnen gedeeltelijk buiten de stadsmuur ... aan Philip ... verwer ...
R1197 | 15.01.1427 | fol 333v

Volderstraatje
... een hofstad in de straat , die van Boerde loopt vσσr Adam-van-Mierde-erf naar 't erf van wijlen Herman van Zonne ... van de straat tot een weg; met gebruik van die weg, die van dat Engstraetken loopt door een poort ...
R1200 | 08.07.1430 | fol 253

Volderstraatje
... een hofstad in Han-Coyen-straet ...
R1204 | 04.01.1434 | fol 28v

Volderstraatje
... een pacht van ιιn mud rog Bossche maat op 11 juli uit een huis, erf en hof, Weverplaets in Han-Koeyen-straet tussen Jan Vilt en Jan van Rode ...
R1204 | 10.07.1434 | fol 299v

Volderstraatje
... met het recht om te wegen over een weg, die van dat Engstreetken loopt door een poort
R1210 | 29.12.1439 | fol 21

Volderstraatje
Jan Geritss. vanden Bleeck heeft opgedragen aan Jan die Wael natuurlijke zoon wijlen Gerit die Wael: een huis en erf (van Boyken de wolwever) op Schumenoirde tussen Dirck van Os en wijlen Marcelis van Hercke (nu: tussen Henrick Mutsart en Peter van Megen) samen met 3/4 voet erf voor dakdrup. Gerit vanden Bleeck had huis, erf en 3/4 voet erf gekocht van Peter van Megen en diens dochters Geertruyt, Hilleke en Sophie
R1210 | 18.04.1440 | fol 202

Volderstraatje
... huis, erf en hof in Han Koyen straetken ...
R1210 | 02.05.1440 | fol 67v

Volderstraatje
... een huis, erf en hof in Han Koyen straet, (die van de Weverplaats loopt naar Adam van Mierde Gasthuys) ...
R1211 | 23.02.1441 | fol 163v

Volderstraatje
Jan Pels zoon wijlen Gerit geeft ten erfcijns aan Gielis Gieliss. die Zecker: de helft ... in twee kamers in de straat die langs 't erf van Andries Hoppenbrouwer loopt naar de "mansio" van wijlen heer Adam van Myerde, priester, tussen wijlen Mathijs van Loet en een straat naar de stadsmuur, van voorn. straatje tot een erf van wijlen Franck Lybergen (later: Jan van Haren, wolwever) ... en een erf ... aldaar ... van Reyneer mitter Vuyst tot een straat …
R1213 | 15.05.1443 | fol 213

Volderstraatje
... een hofstad in een straatje, dat van 't erf van Gerit metten Koyen loopt naar een erf van Adam van Myerde ...
R1214 | 17.02.1444 | fol 233

Volderstraatje
... een huis en erf in Han-Koyen-straet ...
R1215 | 21.01.1445 | fol 285v

Volderstraatje
... een huis en erf in Hannen-Koyen-straetken ...
R1215 | 26.06.1445 | fol 208v

Volderstraatje
... een huis, erf en hof in Han-Koe-straet ...
R1218 | 04.03.1448 | fol 252v

Volderstraatje
... een pacht ... uit een stenen huis - zowel voor - als achter - in Han-Koyen-straetken tussen een straat en Daniel van Valkenborch ...
R1221 | 08.01.1451 | fol 33

Volderstraatje
... een cijns ... uit een huis en erf in Han Coyen straet ...
R1221 | 21.05.1451 | fol 96v

Volderstraatje
... een stukje erf met gebouwen ... Weverplaats, in Han-Coyen-straetken over de brug ... en nog een stukje erf in Hankoeyenstraetken achter Henrick vanden Hoirnyck tussen Daniel Valkenborch en een weg ...
R1222 | 25.08.1452 | fol 220v

Volderstraatje
Heilwich ... verkoopt aan Lijsbeth dochter wijlen Henrick van Geffen, molenaar, een kamer met grond en gebouwen, genomen uit een hofstad in de straat, die van Boerde loopt voor 't erf van Adam van Myerde in de richting van 't erf van wijlen Herman van Zonne (Engstraetken) ... Heilwich had van haar moeder Margriet verkregen een hofstad met recht om te wegen over een weg, die van dat Engstraetken loopt door een poort. Deze kamer ligt tussen Jan Keelbreker en Gerit Sceenken, van dat Engstraetken tot een tussenwand, met de helft van die tussenwand, en met recht om te wegen, zoals de andere rechthebbenden …
R1225 | 17.03.1455 | fol 248v

Volderstraatje
Jan die Wael natuurlijke zoon wijlen Gerit die Wael heeft opgedragen aan Symon Jan Symonss. een huis en erf (van Lupken de wolwever) op: Schumenoirde nu: tussen Peter van Lyeshout en Jan Blerincks, van de straat tot Henrick Boest.
nu: tussen Peter van Lyeshout en Jan Blerincs, van de straat tot Henrick Boest.
R1225 | 22.03.1455 | fol 54

Volderstraatje
... huis, erf en hof in dEngstraetken tussen Lijsbeth Henrick die Zecker en een straatje, van de straat tot willem die Zecker.
R1226 | 18.06.1456 | fol 124

Volderstraatje
heer Jan Amelrijx, priester, verkoopt aan Baet, weduwe van Claes Moreel van Aken een huis, erf en hof, in Han Koeyen straetken ...
R1226 | 18.06.1456 | fol 370

Volderstraatje
... een huis, erf en hof ... in Han-Koyen-straetken anders genaamd Engstraetken ...
R1227 | 01.04.1457 | fol 396

Volderstraatje
... huis, erf en hof in Hancoyen-straetken tussen Jan Keelbreker en de erfgen. Andries Hoernken ...
R1227 | 23.05.1457 | fol 124

Volderstraatje
... een huis en erf in dat Enge straetken ...
R1230 | 28.09.1460 | fol 339v

Volderstraatje
... huis en erf van ... Boertsche straet, nu in HanKoyenstraet ...
R1232 | 09.01.1462 | fol 140v

Volderstraatje
... een huis, erf en hof, aan die Weverplaets in Engvolrestraetken ...
R1232 | 07.08.1462 | fol 241

Volderstraatje
de meesters van St. Barbarakapel alhier doen t.b.v. Jan Robben des spelmekers afstand van huis en erf ... in Han-Koyen-straetken ...
R1236 | 30.06.1467 | fol 105v

Volderstraatje
... huis, erf en hof in Han Coeyen straet ...
R1237 | 15.02.1468 | fol 138v

Volderstraatje
... een hofstad in Hankoyenstraet tussen Aelbert van Uden en Henrick van Aken, bakker …
R1238 | 21.07.1469 | fol 244

Volderstraatje
Jan Robbert Robben s.die spelmeker heeft opgedragen aan Jan Lambert Poelman, baardscheerder, een huis en erf - van Lupken de wolwever - ter plaatse genaamd Scumenoirde in Den Bosch (Jan Robbert Robben had dat huis verkregen van Symon Jan Symonss.) lasten ...
R1240 | 27.11.1470 | fol 192v

Volderstraatje
... een huis ... Volderstraat met een hof en met een weg, die van de Volderstraat loopt aan de westkant aan de rechterkant naar erven van Hillegont van Stakenborch e.a. en een stuk van een hof, dat van 't huis loopt naar de eerste hoek van eenen steyger, die over de stroom hangt aan 't huis van Herman Coenen ...
R1241 | 17.12.1471 | fol 31v

Volderstraatje
... een cijns ... uit een huis en erf - van Dirck vander Heze, volder - in het straatje, dat van het erf van wijlen Gerit metten Koyen loopt naar de woning van Adam van Myerde …
R1242 | 30.01.1473 | fol 144

Volderstraatje
huis, erf en hof en achterhuis ... in Hancoeyenstraet of het Volderstraetken ...
R1243 | 30.09.1474 | fol 163v

Volderstraatje
... huis, erf en hof in Hankoeyen-straetken ...
R1246 | 11.01.1477 | fol 74

Volderstraatje
... de helft in een hofstad en een hof ... in Heyn Coeyenstraetken ...
R1250 | 27.11.1480 | fol 13v

Volderstraatje
Reymbant Dirck Lambrechtss., en Willem die Cock, man van Magdalena Dirck Lamberts, verklaren ontvangen te hebben van Peter Jan Fyoler t.b.v. de kinderen van wijlen Goyart Drossaert: drie Bossche schepenbrieven over huis, erf en hof, in dat Engelstraetken ...
R1250 | 18.01.1481 | fol 35v

Volderstraatje
... een huis en erf in dat Engestraetken ...
R1250 | 06.02.1481 | fol 129v

Volderstraatje
Gijsbert Haeck heeft opgedragen aan Gerit Willem Bone, volder, een huis, erf en hof - van Peter Luyten - in Hankoyen straetken ...
R1251 | 18.09.1482 | fol 499v

Volderstraatje
... een huis, erf en hof in Hancoenstraet ... van de straat tot een "voetpat"
R1265 | 08.03.1496 | fol 36

Volderstraatje
... een huis, erf en hof in Hanencoenstraet ...
R1265 | 31.07.1497 | fol 483v

Volderstraatje
Wouter Goyartss. Bott heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. 't zinnelooshuis een cijns ... uit de helft ... in huis, erf, hof en "Lakenraeme" in die hof over de brug ... tussen Gerit metter Koeyen en 't water enerzijds en een straat anderzijds ...
R1266 | 14.02.1498 | fol 294v

Volderstraatje
... cijns ... uit huis, erf en hof op de hoek van die Volderstraet tussen Volderstraat en Willem Boeff ...
R1266 | 06.05.1498 | fol 345

Volregat
... een akker buiten de stadsmuur bij het Volregat gelegen ...
R1196 | 29.11.1426 | fol 83

Volregat
Heumerick Lambrechss. vander Straten belooft aan een sekr. t.b.v. de stad, dat hij die werff aent Volregat ruerens nevens der stad stroom, strekkende van den Volretrappen ter stad mueren warts totten erve toe Rutgers Willemss., van nu voertane hauden ende bewaren sall in goeden loffbaren gereeck, (zo)dat de stad in haeren stroem aldaar egeenen scade, commer noch ongerief daeraf en gebuere
R1249 | 08.01.1480 | fol 162v

Volregat
... huis en erf ... bij het Volregat ...
R1252 | 29.10.1483 | fol 88

Volrestraat
... huis, erf en hof in die Volrestraet
R1227 | 14.03.1457 | fol 385

Volrestraat
huis, erf en hof in die Volrestraet tussen Margriet van Weert aan beide zijden
Jan van Aken zoon van Henrick van Sulp had daaruit een cijns van 3 pond payment op zondag "Cantate" gekocht van Baet van Aken, dochter wijlen Henrick Honscheman
R1227 | 29.06.1457 | fol 438

Volrestraat
... payment ... uit huis, erf en hof in die Volrestraet tussen Jen Blerincx en Roelof vanden Dungen, van de straat tot Godscalck die Wever
R1234 | 22.12.1464 | fol 163v

Volrestraat
... huis en erf in het Volrestraetken ...
R1238 | 21.08.1469 | fol 261

Volrestraat
Peter zoon van Peter Donker en Aleyt Robbert Robben heeft opgedragen aan Peter Janss. die Man een huis en erf - van Lupken de wolwever - ter plaatse geheten Scumenoerde (nu: huis, erf en hof in die Volrestraet tussen Jan Pijnappel en Henrick Peterss., van de straat tot Peter Prijker. Jan Robbert Robben soen die spelmeker man van Luytgart van Weert had huis en erf verkregen van Symon Jan Symonss. Lasten ...
R1249 | 26.08.1480 | fol 386

Volretrap
... een huis, erf , hof en latrine aan die Volretrap ...
R1265 | 04.11.1496 | fol 391v

Vuchterpoort
Jan Rutgerss. van Kessel heeft opgedragen aan Lambert Engbertss. vanden Hezeacker twee huizen en erven bij de Vuchterpoort binnen Vosspoert tussen Lijsbeth, weduwe van Peter Ketheleer en een weg, die van de straat loopt naar 't Kruisherenklooster; met gebruik van die weg; en met de aldaar gebouwde huizen ...
R1250 | 07.05.1481 | fol 302

Vughterdijk
Henrick Engelbert Ludinck van den Dijk zijn windmolen aldaar aan Jan van den Dijk
R1175 | 1368-1369 | fol 60

Vughterdijk
Paul Haest (c.s.) bezit de helft in een huis aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 71

Vughterdijk
alle goed, waarbij de windmolen aldaar van Henrick zoon wijlen Engbert Ludines van den Dijk was opgewonnen …
R1175 | 1368-1369 | fol 182v

Vughterdijk
Jan Vinckelman (c.s.) recht in rosmolen aldaar t.b.v. …
R1175 | 1368-1369 | fol 270

Vughterdijk
Jan van Eycke een erf aldaar achter de hoven aan de kant van de Gelendonc aan Jacob Gerijtssoen
R1176 | 1376-1383 | fol 274

Vughterdijk
Jan Metten een huis aldaar aan Evert Rademaker
R1176 | 1376-1383 | fol 305

Vughterdijk
Jan Scillinc verkoopt een lijfrente uit huis met rosmolen van wijlen Henrick Boert aldaar
R1176 | 1376-1383 | fol 307

Vughterdijk
Beatrijs Bac een cijns uit de helft van een huis aldaar
R1177 | 1382-1387 | fol 65

Vughterdijk
Metta van Oorscot 1/8 in 1/4 in de dijk aldaar met het "wechghelt" aan Metta Heynen
R1177 | 1382-1387 | fol 144

Vughterdijk
Jan Scillinc de rosmolen aldaar van wijlen Henrick van Boert ten cijns aan Jan Vriese
R1177 | 1382-1387 | fol 199

Vughterdijk
Jan van Herlaer verkoopt een lijfrente o.m. uit de watermolen aldaar
R1177 | 1382-1387 | fol 230v

Vughterdijk
Jan Scillinc een pacht uit de rosmolen aldaar van wijlen Henrick van Boert
R1177 | 1382-1387 | fol 259

Vughterdijk
Henrick van Gheffen de rechten van Jan van den Hecke in "het wechgelt" van de Vuchterdijk van de Hoge Steenweg tot de brug nu aan Gerit Cluet (c.s.) en een huis aldaar
R1178 | 1387-1390 | fol 83v

Vughterdijk
Wouter Nerinc draagt een stuk erf aldaar (14 voet breed) op aan Jan Heyme aan de kapel van het gasthuis aldaar
R1179 | 1390-1394 | fol 366

Vughterdijk
Jan Vryese de helft van de rosmolen aldaar van wijlen Henrick van Boert met de helft van het huis, en erf daarachter aan zijn schoonzoon Jan Engelen ten huwelijk
R1179 | 1390-1394 | fol 569

Vughterdijk
Wouter Nerinc een erf aldaar waarop het nieuwe gasthuis in aanbouw is, verkocht aan Jan natuurlijke zoon wijlen Art Heyme t.b.v. dat gasthuis en een ander erf aldaar aan Coel Artsz
R1180 | 1393-1396 | fol 12

Vughterdijk
de rosmolen van wijlen Henrick Boert ... Jan Vrieze deze rosmolen en huis aldaar aan Jan van den Velde
R1180 | 1393-1396 | fol 208

Vughterdijk
Evert Jan Funssel een lijfrente uit rosmolen en huis van wijlen Henrick van Boert achter diens woning aldaar
R1180 | 1393-1396 | fol 613

Vughterdijk
Coel Cnoden een pacht uit goed van Jan van den Velde o.a. uit diens rosmolen achter 't huis van wijlen Henrick van Boert aldaar
R1180 | 1393-1396 | fol 636

Vughterdijk
Goyart Byl van Goerle een pacht beloofd door Henrick van den Dijk uit windmolen van wijlen Gerit (?) zoon van wijlen Engbert Ludinc van den Dijk
R1180 | 1393-1396 | fol 673

Vughterdijk
Art Volcwijss. Mijssoen van Amersfort verkoopt rosmolen en huis van wijlen Henrick van Boert uit opruiming goederen Jan van den Velde achter een huis aldaar aan Jan Timmerman (c.s.)
R1180 | 1393-1396 | fol 695

Vughterdijk
Jan Rijc een huis aldaar dat was van zijn vader Henrick Rijc, bakker(?) behalve de achterkamer in het achterste gebont met de "Vlaet" verhuurt hij ...
R1181 | 1397-1399 | fol 294v

Vughterdijk
een pacht uit een huis en paardemolen aldaar achter het voorhuis van Wittenrick van Boert
R1183 | 1402-1403 | fol 40

Vughterdijk
een pacht uit een huis met rosmolen aldaar achter het voorhuis van wijlen Henrick van Boert
R1183 | 1402-1403 | fol 247

Vughterdijk
Art van Hees, de helft van de woning van wijlen Claes Broet met o.m. de "Spiker" aldaar aan Jan van den Eynde
R1183 | 1402-1403 | fol 389v

Vughterdijk
een cijns beloofd door Peter Scampart uit een "Spijker"en land aldaar
R1184 | 1404-1405 | fol 104v

Vughterdijk
de weduwe van Peter natuurlijke zoon van wijlen Bertram Janssoen van Helwert 1/2 en 1/4 in de Vuchterdijk met het "wechgelt" en deel in land aldaar aan de zoons van wijlen Willem van den Stake
R1184 | 1404-1405 | fol 236

Vughterdijk
een pacht uit de windmolen van wijlen Gerit Vosse aldaar
R1184 | 1404-1405 | fol 380v

Vughterdijk
Jacob Zelen geeft een huis aldaar bij Pieckenpoirt naast "die gemeyn stroem" in onderpand
R1185 | 1406-1407 | fol 6

Vughterdijk
Dirck Lu verkoopt een cijns uit goed van wijlen Jan van den Dijk o.m. uit de windmolens van wijlen Jan aan de Vuchterdijk en after den Huls
R1185 | 1406-1407 | fol 269

Vughterdijk
De weduwe Art Bac van Riel draagt versterf in er aldaar over aan Jan Broet en de helft in de opstal (een "spijker")
R1187 | 1410-1411 | fol 3

Vughterdijk
Art van Rode een huis met een rosmolen ... nu aan Meeus Spyerinc (c.s.)
R1187 | 1410-1411 | fol 137v

Vughterdijk
een pacht uit een huis met paarde-olymolen aldaar
R1189 | 1414-1415 | fol 108

Vughterdijk
een cijns uit de windmolen buiten Pickenpoirt ...
R1190 | 1416-1417 | fol 47v

Vughterdijk
Jan Wouters van Eyndoven verkoopt een pacht uit zijn huis tussen Jan van Broegel en Willem die Olysleger alias van der Hamvelt
R1190 | 1416-1417 | fol 205v

Vughterdijk
Roelof van Breda verkoopt een cijns uit huis etc. buiten der Heylichs Cruys poert
R1190 | 1416-1417 | fol 371v

Vughterdijk
Henrick van den Hovel verkoopt een cijns uit huis etc. buiten s Heylichs Cruys poert aldaar
R1190 | 1416-1417 | fol 371v

Vughterdijk
Jacob van Geel draagt een rosmolenstat op aan Henrick van Hedel achter het erf van Jan van Heerlaer, mulder
R1191 | 1418-1419 | fol 334

Vughterdijk
de weduwe Gerit van der Oeteren gaat tocht af voor haar zoon Jan uit 1/3 huisplaats en een cijns; Jan de zoon draagt over aan Willem Brekelman, mulder
R1191 | 1418-1419 | fol 351v

Vughterdijk
Wouter die Vos cs. 3/4 in een huisplaats ...
R1191 | 1418-1419 | fol 431

Vughterdijk
Jan Loenman draagt over aan Gevaert Coninc een cijns beloofd door Goyart zoon wijlen Art Ghenensz. uit huis etc. tussen Art Nolleken Quap en de paardemolen
R1192 | 17.12.1421 | fol 74v

Vughterdijk
Art van Zelant c.s. dragen over aan Andries van Clochoven een huis etc. tussen Art Nollenken Quap en de molen d.w.z. de rosmolen.
R1192 | 14.07.1422 | fol 532v

Vughterdijk
... een cijns uit een huisplaats ...
R1193 | 31.12.1422 | fol 285v

Vughterdijk
Gielis Bueyen belooft een cijns aan Engbert Kersmeker uit zijn huis met erf en tuin tussen de kapel en Evert van Luyssel van de straat tot het water
R1193 | 02.01.1423 | fol 283

Vughterdijk
Henrick van der Steen draagt op aan de weduwe Willem Brekelmans een huis met erf tussen Zegher Hughensoen en een lege huisplaats. Gielis Reynken Mulders had dat huis van Jan Bisscop, mulder
R1194 | 1423-1424 | fol 125

Vughterdijk
Dirck Nerinc draagt op aan Rutgher van Kessel een erfcjns van 40 sch. uit een huis met erf tussen de kinderen wijlen Lambert Liesbetten en het erf "die veeslach" anderzijds; nu gelegen tussen kinderen wijlen Andries Brouwer en Jordaen Artssoen
R1194 | 17.02.1424 | fol 220

Vughterdijk
Coel van Oerle als man van Marie van Mechelen verkoopt aan de weduwe van Henrick Meeusz een huis met erf en tuin tussen Jan van Helu en Evert van Luyssel van de straat tot het water en met een "spiker" in de tuin ...
R1194 | 23.05.1424 | fol 110v

Vughterdijk
een pacht uit de windmolen staande aaan de Vuchterdijk bij de uiterste stenen poort door Jan van Gestel ten bruidschat gegeven aan Henrick Bierman
R1195 | 13.11.1424 | fol 64v

Vughterdijk
Henrick zoon wijlen Herman Oldensz. draagt op aan Gerit die Becker een cijns van 4 pond uit een huis met erf en tuin en een "spijker" tussen Gerit Mychiels en Arkenraet weduwe van Jan Moll …
R1195 | ??.??.1425 | fol 108v

Vughterdijk
Willem Aert Bossch verkoopt aan Peter Pynne een rogpacht van een mud uit huis met erf en molen (olymolen) aan de Vuchterendijk tussen Jan van der Oetheren en Jan van Eyndoven van de straat achterwaarts tot het water ...
R1195 | 16.01.1425 | fol 34

Vughterdijk
Willem Zeelmeker zoon wijlen Gielis … erfcijns aan zijn zoon Willem Zeelmeker … huis, erf en hof … tussen Henrick van Aerle en Henrick vanden Hovel, van de straat langs een gracht of wal naar de Dieze; met een "spiker" op dat erf …
R1197 | 29.01.1426 | fol 22

Vughterdijk
... huis aan de Vuchterendijc in de parochie Vucht …
R1197 | 27.06.1426 | fol 163v

Vughterdijk
... land, strekkende van de Pickenpoert tot de molenhofstad van Gerit van Berkel ...
R1198 | 12.05.1428 | fol 210v

Vughterdijk
... een huis, erf en hof ... in de Vuchterstraat tegenover de St. Corneliskapel ...
R1199 | 12.09.1429 | fol 127

Vughterdijk
Sophie, weduwe van Henrick van Hedel zoon wijlen Wennemar heeft opgedragen aan Jan van Heerlaer, molenaar, een rosmolenstat met een weg aan de Vuchterdijk achter 't erf van van Heerlaer, molenaar. Henrick van Hedel had die rosmolenstat verkregen van Jacop van Gheel. Sophie had de helft in deze hofstad of 't huis daarop verkregen van Jacop van Hedel Wennemaersz. Franck van Ghageldonc vernadert die hofstad 5 april 1430 nst. Franck geeft die hofstad over aan Philip Boyen zoon wijlen Andries.
R1200 | 05.04.1430 | fol 222

Vughterdijk
Gerit Scilder heeft opgedragen aan Jan van Herlaer, molenaar, een cijns van 25 schillingen Leuvens op St. Marten uit een huis en erf van Henrick Vosseken, Vuchterstraat, buiten de buitenpoort van die straat aan de dijk ...
R1201 | 06.07.1431 | fol 118v

Vughterdijk
… een stuk land, dat van Pickenpoert strekt tot de hofstad van de windmolen van Gerit van Berkel …
R1203 | 14.01.1433 | fol 144

Vughterdijk
... huis, erf en hof, Vuchterdijk, binnen de poorten, tussen Henrick vanden Hoevel en een straatje, en van de straat tot de stroom ...
R1204 | 12.12.1433 | fol 144v

Vughterdijk
... huis, erf en hof op de Vuchterdijk ... Meeus Vos ziet af van vernadering
R1204 | 14.12.1433 | fol 23

Vughterdijk
Dyna, weduwe van Jan van Breda heeft opgedragen aan Jan Ruyse een hofstad van een kamer, Vuchterdijk, achter Jan Plattijnmeker, tussen Marten die Decker en Gerit vander Weyden, van Goossen Comans tot Jan Plattijnmeker; en 't recht om te gaan op en neer van de Vuchterstraat naar die kamer over een weg van Marten die Decker; en 't recht om heen en weer te gaan van die kamer naar de stroom ...
R1204 | 11.05.1434 | fol 77v

Vughterdijk
Meeus Willemss. Scenckel verkoopt aan Michiel van Hall ... een huis, erf en hof aan 't eind van de Vuchterdijk bij Pickenpoert tussen kinderen van wijlen Jan van Helvoert en wijlen Jan van Dusel, van de straat tot de stroom ... De koper mag op die erven geen oliemolen zetten, tenzij met goedvinden der kinderen van Jan van Helvoert ...
R1204 | 01.07.1434 | fol 220

Vughterdijk
Jan Ruysen zoon wijlen Jan Ruysen belooft aan een sekr. t.b.v. Henrick Scrage een pacht van 10 mud rog Bossche maat op Kerstmis uit een huis en hof (van Jan Ruysen), Vuchterdijk, tussen Lambert Pels en wijlen Marten Deckers, van een straatje (dat van de Vuchterstraat loopt naar de stroom) tot Peter Loekens …
R1204 | 10.09.1434 | fol 112

Vughterdijk
... erfcijns ... een huis, erf en hof, Vuchterdijck ...
R1205 | 06.08.1435 | fol 226

Vughterdijk
Sophie Gerits vander Steenvoert weduwe van Willem Wouterss. van Eyndoven ... huis, erf en hof Vuchterdijk tussen een straatje en Henrick vanden Heuvel …
R1206 | 29.11.1435 | fol 17v

Vughterdijk
Willem Tongelaer ... heeft opgedragen aan Gerit Scheenken ... een stuk erf, 129 voet lang en 19 voet breed, Vuchterdijk, tussen Yewaen de Handschoenmaker en Jan vander Braken ... met gebruik van een weg, 4 voet breed, die van dit stuk erf loopt naar de stroom …
R1206 | 13.12.1435 | fol 144v

Vughterdijk
Aert Gerits van Zeland en Henrick Valkenborch man van Deliaen Gerits van Zeland hebben opgedragen aan Gerit Michielss. van Breda hun deel in een huis, erf en hof, Vuchterdijk, binnen de poorten, tussen Dirck vanden Hoevel t.e. en Aleyt Dregers en wijlen Jan Broet t.a.z. met een straatje ertussen - van de straat tot de stroom ...
R1206 | 07.02.1436 | fol 44v

Vughterdijk
Wouter Vuchs zoon van Ghijsbert Scaep belooft aan Kathelijn weduwe van Andries Alartss. van Cloechoven een pacht … uit huis, erf en hof, Vuchterdijk, tussen Beel Leunis Peter Luer en een weg ...
R1206 | 14.03.1436 | fol 63v

Vughterdijk
Lambert Gijsbert Pels heeft opgedragen aan Jan Jan Ruysen een huis en erf op de Vuchterdijk buiten de poort aan de kant van Heerlaer tussen een weg en Claes Cnoke. Lambert had dat huis verkregen van Jacop en Mathijs, zoons van Jan vanden Wiel ...
R1206 | 24.04.1436 | fol 78v

Vughterdijk
... een kamer, Vuchterdijk, tussen Jan van Waubraken en Jan van Ellaer t.e. en een weg t.a.z. van Everart Willemss (aan de kant van de straat) tot Goossen Janss. ...
R1206 | 03.05.1436 | fol 82

Vughterdijk
Lambert Ghijsbert Pels ... huis, erf en hof, Vuchterdijk, binnen de poorten tussen Peter Loekart en een erf of weg aan de kant van de stadsmuur …
R1207 | 18.05.1437 | fol 89

Vughterdijk
Willem Petyer Laureynss. bezit een huis en hof bij Pickenpoert tussen Pickenpoert en Lijsbeth, weduwe van Aert Plattijnmekers, van een griendeken (van Willem), met een gracht ertussen tot de stroom
R1207 | 18.07.1437 | fol 210v

Vughterdijk
... huis en erf, Vuchterdijk, tussen Jan van Vlijmen en Agnes Henrick Amelisdr. met een weg ertussen …
R1207 | 23.07.1437 | fol 211

Vughterdijk
... de hofstad van de windmolen van Gerit van Berkel ...
R1208 | 06.06.1438 | fol 364

Vughterdijk
Meeus Willem Schenkel verkoopt aan Mr. Aert Buck, chirurgijn, een cijns van 6 pond payement ... uit een huis, erf en hof en beemd daarbij ... Vuchterdijk buiten Pickenpoirt tussen Jan van Bladel (later: Peter models) en de dijk, van Benedictus zoon wijlen Peter Bits tot die maedsgestege
R1208 | 25.06.1438 | fol 271v

Vughterdijk
Cornelis Jan Goeswijnss. vander Ameyden verkoopt aan een sekr. t.b.v. de rector van St. Corneliskapel op de Vuchterdijk een cijns ... uit huis, erf en hof, Vuchterdijk, tussen Jacop Rover Tesmekers en Gerit die Mesmeker, met een steeg ertussen ...
R1209 | 17.10.1438 | fol 130v

Vughterdijk
Meeus Schenkel heeft opgedragen aan Gijb. zoon wijlen Marten zoon wijlen Gijb Goboys een deel (van 3 morgen land of meer) dat van Pickenpoert, met een stroom er tussen, loopt naar de windmolen van Jan vanden Dijk ... Gielis Coptiten had gekocht van de stad 3 morgen land of iets meer, strekkende van Pickenpoirt tot de hofstad van de windmolen van Gerit van Berkel tussen die stroem en een gracht langs Vuchterdijk …
R1211 | 10.02.1441 | fol 154

Vughterdijk
... een stuk erf achter de hoven op de Vuchterdijk aan de kant van Ghelendonc tegenover de erven van wijlen Thomas Zeelmeker, Gielis Zeelmeker, Jan Hughen en Jan Geritss. over de stroom, tussen 't water "die Lede" aan de kant van de stad en 't water "die meer" ... [- Dit is onder 't Vrijdom - Vuchtse kant]
R1211 | 06.03.1441 | fol 168v

Vughterdijk
... huis, erf en hof buiten de poort, op de Vuchterdijk, tussen Dirck Stevenss. vander Amersvoert en Jan Werner, van de Vuchterdijk tot een steeg "die Maetsge Stege". De stad behoudt haar gebruik en gewoonte daarin ...
R1211 | 30.03.1441 | fol 59

Vughterdijk
... een huis, erf en hof en achterhuis "spiker" genaamd ...
R1212 | 19.02.1442 | fol 33

Vughterdijk
... een huis en erf, Vuchterdijk, tussen Jan van Vlijmen en Agnes Henrick Amelis; met een weg ertussen; met gebruik van die weg ...
R1212 | 10.03.1442 | fol 150v

Vughterdijk
... een huis, erf, hof en achterhuis (spijker) ...
R1213 | 15.06.1443 | fol 107

Vughterdijk
… huis en erf, Vuchterdijk, tussen Aert Nolleken Quap en een rosmolen …
R1213 | 27.07.1443 | fol 242v

Vughterdijk
... huis, erf en hof ... buiten Pickenpoert tussen huis van Meeus Scenckel en de stal van wijlen Jacop Selen ... van voor tot een gracht
R1214 | 25.06.1444 | fol 191

Vughterdijk
Henrick zoon wijlen Herman Oeden, looier, heeft opgedragen aan Jan Louwer ... een "spiker" met de grond en een stukje erf ... Vuchterdijk, achter 't erf van wijlen Jan van Vlijmen bij de stroom tussen ... met een 4 voet brede weg er tussen ... met het recht om heen en weer te gaan op die weg, lopende van de straat langs 't erf van Jacop van Baesschat naar de stroom
R1215 | 19.02.1445 | fol 48

Vughterdijk
... huis, erf en hof, Vuchterdijk, binnen de poorten ... en van een beemdje buiten de stadsmuur bij Roeskensmolen tussen Henrick van Os zoon van wijlen Marcelis Delyen soen en de stroom, van Kathelijn Scoefs tot Gerit vanden Hezeacker ...
R1215 | 11.03.1445 | fol 178

Vughterdijk
... tocht in een huis en erf Vuchterdijk ... van de straat tot een gracht; en in de helft van een hof over de gracht; en in een weg op de andere helft van die hof ...
R1217 | 23.12.1446 | fol 262

Vughterdijk
Willem Wouterss. van Vrolaer verhuurt aan Lijsbeth weduwe van Jan Eelkens, voor zolang zij leeft, een achterhuis ... Vuchterdijk ... van de straat tot een weg, met het recht om heen en terug te gaan door 't voorhuis en erf van Willem van de straat naar dat achterhuis, zonder huurbetaling
R1217 | 24.12.1446 | fol 262v

Vughterdijk
... een cijns uit een kamer, Vuchterdijk ... en uit het recht om heen en weer te gaan van de Vuchterstraat naar die kamer over een weg van Marten die Decker; en uit het recht om heen en weer te gaan van die kamer naar de stroom ...
R1217 | 19.04.1447 | fol 313v

Vughterdijk
... een cijns ... uit een huis en erf, Vuchterdijk, over de wateren ...
R1217 | 11.07.1447 | fol 345v

Vughterdijk
... huis, erf en hof, Vuchterdijk ... van straat tot stroom; en de helft in een huis, erf en hof aldaar ... van een straatje tot de stroom
R1220 | 16.12.1449 | fol 175v

Vughterdijk
... stukje erf met gebouwen erop, Vuchterdijk ... en de helft van een weg van 6 voet lopende van een straat naar dit stukje erf ...
R1220 | 12.01.1450 | fol 39v

Vughterdijk
... een pacht ... uit een huis, erf en hof, Vuchterdijk ... en uit een windmolen (vroeger van Henrick Jacop Oeden nu van Jan Jan Wouters(?) ) buiten Pickenpoert
R1221 | 04.11.1450 | fol 9v

Vughterdijk
Lijsbeth weduwe van Jan van Luenen wil opdragen aan Aert zoon wijlen Adriaen … een huis erf en hof (van Jan van Helvoirt zoon wijlen Henrick van Helvoirt, molenaar) aan de Vuchterdijk …
R1221 | 08.06.1451 | fol 103

Vughterdijk
... huis, erf en hof (vroeger van Jan van Helvoert zoon wijlen Henrick van Helvoert, molenaar) Vuchterdijk …
R1222 | 29.01.1452 | fol 26v

Vughterdijk
... huis, erf en hof, Vuchterdijk, tussen een erf van St. Corneliskapel en Merselis die Becker, met een weg ertussen, en achter aan de stroom
R1222 | 18.03.1452 | fol 175

Vughterdijk
... tocht in een huis, erfr en hof, en een achterhuis genaamd Spyker, Vuchterdijk ...
R1223 | 07.02.1453 | fol 177

Vughterdijk
... huis en erf ... Vuchterdijk tussen Jan die Leeuwe en Ghijsbert van Heerlair, met een straatje er tussen
R1223 | 14.08.1453 | fol 349

Vughterdijk
... Vuchterdijk ... en een gebouw "die spiker" in voornoemd hof...
R1224 | 17.04.1454 | fol 63

Vughterdijk
... een huis, erf en hof bij Pyckenpoert ...
R1224 | 22.05.1454 | fol 72v

Vughterdijk
... de helft van een stukje erf, Vuchterdijk, tussen de toren van de buitenpoort en Jan Sluysken, (nl. de helft naast die toren met gebouwen er op) en een beemdje aan de Vuchterdijk bij Pickenpoert, aan een gracht ...
R1224 | 13.06.1454 | fol 75v

Vughterdijk
Henrick Meeuss. Polslouwer belooft aan zijn zuster Lijsbeth een cijns van 8 pond op Lichtmis uit een huis, erf en hof "die Valik" Vuchterdijk tussen Jacop van Doeborch en Dirck die Smyt, van Vuchterdijk tot de stroom.
R1224 | 25.06.1454 | fol 82

Vughterdijk
... een stukje erf, Vuchterdijk, met gebouwen er op, achter een erf van een zekere Back, schoenmaker, tussen Peter van Ellaer en de gemeynt, van de stroom tot de dakdrup van 't huis van Marten Janss. die Decker van Gemonden (die dakdrup is een voet breed) en de helft van een weg 6 voet breed die van de straat loopt naar dit stukje erf ...
R1225 | 18.02.1455 | fol 39

Vughterdijk
... en uit huis, erf en hof (van Jan van Helvoert zoon wijlen Henrick van Helvoert, molenaar) Vuchterdijk tussen Jacop vanden Steenhuyse en Eefsa Bonarts …
R1225 | 25.06.1455 | fol 85v

Vughterdijk
... en ... uit huis en erf (van Corstiaen de Smid zoon van Goyart van de windmolen) Vuchterdijk ...
R1226 | 09.01.1456 | fol 41

Vughterdijk
... de helft (geλrfd ...) in de helft van een "spiker" (promtuarium) met de grond en een stukje erf aan de Vuchterdijk achter 't erf van wijlen Jan van Vlijmen aan de stroom tussen Jan Tymmermans en Jacop van Baschot, met een 4 voet brede weg ertussen ... met recht om te gaan en terug te gaan op die weg …
R1226 | 05.02.1456 | fol 61v

Vughterdijk
Gerit Scheenken zoon wijlen Henrick Scheenken van Helvoert heeft opgedragen aan Michiel Jorden Quant de helft van een hofstad met gebouwen Vuchterdijk tussen Leunis Peter Luyers en een straatje (nl. de helft naast het straatje) …
R1227 | 30.10.1456 | fol 316

Vughterdijk
... en uit een windmolen (van Jan Spauten [?] (of Stouten?), vroeger van Henrick Jacop Oeden) buiten Pickenpoert …
R1229 | 12.01.1459 | fol 50

Vughterdijk
Heilwich Jan Henrick Louwer, weduwe van Wouter Vuchs, en Willem vanden Kerchove geven ten erfcijns aan Jan Aertss. van Beerlikem een "spiker" en een stuk erf vlak daarbij bij de Vuchterdijk achter Jan van Vlymen aan de stroom, tussen Jan Tymmermans en Jacop van Baschot, met een vier voet brede weg er tussen; en een stuk erf aldaar tussen Jan Tymmermans en voornoemde weg, van voorn. spiker tot de stroom; en een stuk hof vlak bij die spiker aan de kant van de spiker in de richting van de straat tussen Jan Tymmermans en Jacop van Baschot, met voornoemde weg ertussen van de spiker tot een erf van Jan van Vlymen (later van Agnes des Ronden) met gebruik van die weg, die van de straat loopt achterwaarts vlak langs 't erf van Jacop van Baschot naar de stroom ...
R1230 | 26.01.1460 | fol 285

Vughterdijk
... huis, erf en hof, Vuchterdijk ... van de Vuchterdijk tot de stadsgracht
R1231 | 14.04.1461 | fol 107

Vughterdijk
... een stuk erf, Vuchterdijk, achter een erf van wijlen zekere Back, schoenmaker, tussen Peter van Ellair en de gemeynt, van de stroom tot de dakdrup van 't huis van Marten Jan van Gemonden ... en de helft van een weg 6 voet breed die van de straat loopt naar dit stuk erf, met de gebouwen op dit stuk erf. Jonkvrouw Margriet had dat stuk erf met gebouwen en halve weg gerechtelijk verkregen
R1231 | 23.07.1461 | fol 141v

Vughterdijk
... tocht in huis en erf, op de dijk van de Vuchterstraat ...
R1232 | 17.02.1462 | fol 31

Vughterdijk
... de helft van een erf ... aan de Vuchterdijk aan de kant van Gelendonk ...
R1232 | 23.09.1462 | fol 248

Vughterdijk
... huis, erf en hof Vuchterdijk tussen Jan van Heln (of Helu?) en Everart van Luyssel, van de straat tot de stroom; en uit een gebouw "die spiker" in voornoemde hof ...
R1232 | 15.04.1463 | fol 383v

Vughterdijk
huis, erf en hof, Vuchterdijk ... tussen Lambert die Becker en die Vest, van de straat tot de Dieze
R1232 | 12.07.1463 | fol 304

Vughterdijk
... pacht ... uit het goed van Jan Stouten ... op den Vuchterendijc bij de kapel ...
R1233 | 03.02.1464 | fol 35v

Vughterdijk
... huis opten Vuchterendijck ...
R1233 | 21.07.1464 | fol 82

Vughterdijk
Henrick die Wijze heeft opgedragen aan Jan Wouterss Stelant, ketelmaker, een erf (vroeger van Jan Paesdach) Vuchterdijk (Henrick had dat erf verkregen van de hertogelijke rentmeester wegens gebrek van hertogcijns ten overstaan van leenmannen)
Lasten: 1 hertogcijns ...
R1235 | 11.07.1466 | fol 51v

Vughterdijk
... huis, erf en hof aan den Vuchterendijck binnen de poorten ...
R1236 | 12.12.1466 | fol 234v

Vughterdijk
Henrick zoon wijlen Wouter Vuchts (schoenmaker) en zijn zusters ... doen ... afstand van huis, erf en hof opten Vuchterendijc ...
R1236 | 05.09.1467 | fol 160

Vughterdijk
... huis, erf, hof en "spiker", Vuchterdijk ...
R1238 | 12.01.1469 | fol 178

Vughterdijk
Willem zoon wijlen Lambert van Vechel die Olysleger belooft aan Gerit Gerit Nouwen een pacht ... uit huis, erf en hof en oliemolen in dat huis bij St. Corneliskapel naast Jan Gryeelmeker …
R1238 | 25.04.1469 | fol 77v

Vughterdijk
... huis, erf en hof, Vuchterdijk ...
R1238 | 17.06.1469 | fol 105

Vughterdijk
... huis, erf en hof op 't eind der Vuchterstraat tussen Peter Stevens en Jan vander Vest, van de Vuchterdijk tot de stroom
R1238 | 07.07.1469 | fol 116

Vughterdijk
Dirck Dirx van Lieshout heeft opgedragen aan Henrick Henrix die Leeuwe een pacht van 14 zesteren rog Bossche maat op Lichtmis uit twee huizen [Vuchterdijk] tegenover St. Corneliskapel, Vuchterstraat; en uit een leeg erf tussen beide huizen tussen Jan Thijs en Marie vanden Hoeck; en uit de oliemolen in een van die huizen ...
R1238 | 05.08.1469 | fol 250v

Vughterdijk
... huis, erf en hof, Vuchterdijk ... van de straat tot de stroom
R1239 | 13.01.1470 | fol 199v

Vughterdijk
... 1/3 deel in huis, erf en hof, Vuchterdijk buiten Pickepoert onder de parochie Vucht S. Lambr. ... van Vuchterdijk tot die Vestgrave ...
R1242 | 05.10.1472 | fol 101v

Vughterdijk
Lambert Zebert Lambertss. heeft opgedragen aan Franck Jacopsss. Kattelaer een huis, erf en hof - vroeger van Hubrecht van Eyck - Vuchterdijk ter plaatse genaamd ten Bruggen in de parochie Vucht St. Lambert tussen Lambert die Becker en die Vestgrave ...
R1246 | 25.10.1476 | fol 279

Vughterdijk
Jan Henrix van Thoren, man van Lijsbeth Gijsberts van Bakel heeft opgedragen aan Lambert Geritss. vander Hoeven zijn deel in huis, erf en hof en aangelag - van wijlen Willem Goessenss. - Vuchterdijk bynnenboems tussen Engel Coppens en stadserf, van Vuchterdijk tot den Maetgrave
R1250 | 03.07.1481 | fol 345

Vughterdijk
... een huis, erf en hof, Vuchterdijk, buiten Pickenpoirt bij Vranckenhofstad ... van de Vuchterdijk tot den legen stroem (Vrijdom!)
R1251 | 13.08.1482 | fol 479v

Vughterdijk
't Gilde der Jonge Scutters heeft opgedragen aan Jan Peter Zijbrechs: een huis, erf, hof en achterhuis, Vuchterdijk buiten sHeilichs Cruyspoert tussen Heylwich, weduwe van Michiel Quant, en stadserf
R1251 | 06.09.1482 | fol 622v

Vughterdijk
... twee huizen, erven, hoven en achterhuizen, naast elkaar, Vuchterdijk tussen beide bruggen ...
R1252 | 03.01.1483 | fol 408

Vughterdijk
de stadhouder van de laagschout heeft Peter Janss. Fyoleer gesteld in 't bezit van huis, erf en hof - van Jan Gryeelmekers en diens vrouw Luytgart Jans Rademekersdochter - opten Vuchterendijk tussen beyden poirten ...
R1252 | 07.01.1483 | fol 217

Vughterdijk
... een pacht van ιιn mud rog Bossche maat op Lichtmis uit de helft (van Adriaen) in een windmolen op de Vuchterarft bij die Vuchterbruggen; en uit huis, erf en hof op de Vuchterdijk
R1252 | 05.03.1483 | fol 123

Vughterdijk
Jan Aert Luytinck heeft opgedragen aan Jan zoon wijlen Jan van Boerten den zeeldreyer de helft van huis, erf en hof, Vuchterdijk binnen de poorten, tussen Willem vanden Hezeacker en Mechtelt, weduwe van Jan van Eyck alias vander Bruggen van de straat tot de stroom (nl. de helft aan de kant van Willem vanden Hezeacker - nu de Kruisheren) …
R1252 | 19.07.1483 | fol 338v

Vughterdijk
Coenraet Mathijss. vanden Wyel heeft opgedragen aan Aert Janss. Vallick een huis, erf en hof, Vuchterdijk, tussen Jan van Heln en Everart van Luyssel; en een gebouw "die Spiker" in voornoemde hof ...
R1255 | 02.12.1485 | fol 180v

Vughterdijk
Henrick Gerit Lambrechtss. heeft opgedragen aan Jacop Wouterss. vanden Henxthoevel, Jan Aertss. Eyckman en Jan Hubrechts. Scooff een huis en erf op de Vuchterdijk tussen Katherijn van Mechelen en Yda des Veren
... Jacop, Jan en Jan, de verkrijgen, beloven aan Henrick, zodra hij terug is van een reis naar Rome, een lijfrente van 13 rijnsgld., zolang Henrick leeft, te betalen uit dit huis en andere onderpanden
R1255 | 29.04.1486 | fol 118

Vughterdijk
Aert Lambertss. van Uden verhuurt voor 100 jaar aan Goyart Jan Goyartss. een huis, erf, hof en achterhuis, bij Vuchterbuitenpoort ...
R1255 | 10.06.1486 | fol 130

Vughterdijk
Jan Aert Janss., bakker, heeft opgedragen aan Roelof Henrix van Gestel, smid, een huis en erf, Vuchterdijk, tussen Henrick Becker en Jacop Snijders (nu: huis, erf, hof en achterhuis tussen twee poorten, Vuchterdijk, tussen Jan van Orthen die nastelmeker en Mechtelt Conrans.)
R1256 | 05.07.1487 | fol 331v

Vughterdijk
Willem Janss. Stouten, molenaar, heeft opgedragen aan Jan van Craendonk, molenaar, een huis, erf, hof en 6 kamers daarachter, Vuchterdijk tussen de twee poorten tussen Aert van Os, smid, en Henrick die Leeuwe, met recht om een gang, wegen, latrine, en watertrap te gebruiken zoals de andere rechthebbenden ...
R1257 | 11.03.1488 | fol 186v

Vughterdijk
Gerit Vos zoon van wijlen Gerit Nouwen die Olyslager verkoopt aan Willem Goossenss. vander Laerscot, gewandsnijder, een cijns van 6 pond payment op Kerstmis uit huis, erf, hof en achterhuis en oliemolen Vuchterdijk tussen beide poorten tussen Jan die Cremer en Alart die Roydregher alias Harwardinck, van de straat tot de stroom.
De bergen van Gerit zijn: Aert Henrix Scarley, smid; Henrick Geritss. Holle, mesmaker; Dirck Simonss. vander Papendonk, roydreger en Gerit Francken van Uden, schoenmaker; cijns losbaar met 31 peters
R1260 | 15.12.1490 | fol 154

Vughterdijk
... huis, erf, hof en achterhuis Vuchterdijk tussen beide bruggen ...
R1260 | 11.01.1491 | fol 169v

Vughterdijk
... een hofstad van een kamer buiten H. Kruispoort op Vuchterdijk tussen beide poorten ...
R1261 | 31.12.1491 | fol 152

Vughterdijk
vijf kamers naast elkaar, Vuchterdijk binnen beide poorten, tussen Jacop die Olyslager en Henrick Hoevels, van Peter die Molner tot Peter die Molner
R1261 | 21.04.1492 | fol 472v

Vughterdijk
... een huis met eenen hove opten Vuchterendijck ...
R1263 | 17.10.1493 | fol 48

Vughterdijk
vijf kamers, Vuchterdijk tussen beide poorten in een straatje dat van Vuchterdijk loopt naar 't water aan de kant van die Merendonck tussen voornoemd straatje en Wouter Henxthoevel, achter aan 't water ...
R1263 | 14.04.1494 | fol 160

Vughterdijk
... huis en erf op de Vuchterdijk tussen de Kinderen Lambert Lijsbeth en zoon en die Veslach. ...
R1264 | 02.04.1495 | fol 165v, 166

Vughterdijk
... drie huizen, erven en hoven vlak achter elkaar op de Vuchterdijk tussen de Nieuwe-Schutters-hof en de kinderen Michiel Quant, van de straat tot de stroom ...
R1268 | 04.02.1500 | fol 28

Vughtereind
Zeger Hughen twee huizen en een rosmolen met ondergrond aldaar tegen cijns aan Gertruud dochter wijlen Jan van Zeland
R1175 | 1368-1369 | fol 195

Vughtereind
een huis (?) aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 202v

Vughtereind
Gerit van der Oetheren verkoopt een cijns uit huis aldaar
R1178 | 1387-1390 | fol 285

Vughtereind
kinderen wijlen Willem van Geffen, mulder, een cijns uit een kamer aldaar
R1185 | 1406-1407 | fol 179

Vughtereind
Jan Loenman helft van een "spijker" aldaar aan Gerit van den Kerchove
R1187 | 1410-1411 | fol 437v

Vughtereind
... huis, erf en hof op 't Vuchtereind ... met gebouwen "spiker" in die hof ...
R1225 | 12.03.1455 | fol 247

Vughtereind
... huis, erf en hof, Vuchtereind ...
R1231 | 08.08.1461 | fol 143

Vughtereind
... huis, erf en hof op 't Vuchtereind bij St. Corneliskapel ...
R1235 | 31.03.1466 | fol 50

Vughtereind
... huis, erf en hof op 't eind der Vuchterstraat (Vuchtereind)
R1238 | 07.07.1469 | fol 116

Vughtereind
... huis, erf en hof en achterhuis ... Vuchtereind binnen beide poorten ...
R1248 | 24.07.1479 | fol 98

Vughtereind
Lambert Aertss. van Uden, leerlooier, weduwnaar van Katherijn Henrick ... huis, erf en hof Vuchtereind bij Pickenpoort ...
R1250 | 30.04.1481 | fol 298

Vughtereind
... een huis ... Vuchtereind
R1255 | 25.04.1486 | fol 115

Vughtereind
Vijf kamers - van wijlen Claes Morrinck op 't Vuchtereind tussen beide poorten achter een erf van Peter die molner in een straatje, dat van de straat loopt naar die Meer, tussen erfgen. Wouter Henxsthoevels en de stroom, van Wouter voorn. tot stroom ...
R1261 | 20.12.1491 | fol 137v

Vughtereind
... een huis, erf en hof op 't eind van Vuchterstraat tussen beide poorten ...
R1267 | 01.07.1499 | fol 40v

Vughterstraat
een cijns uit twee huizen aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 33v

Vughterstraat
Lodewijck Geritss. van Ysenborch verkoopt aan ... een cijns ... uit een huis en erf bij die Hulsbrugge
R1200 | 16.01.1430 | fol 38v

Vughterstraat
Rynout Borchgreve zoon wijlen Rynout Borchgreve wil opdragen aan zijn broer Dirck Borchgreve een pacht van 3 mud rog bossche maat, die Dirck beloofd had aan zijn broer Rynout op St Jan uit 't grote stenen huis (dat zaal - aula - genoemd wordt) en uit een stal en een poort en uit een deel van een hof, die rondom een hek of heg heeft, tussen dat grote huis en 't oude houten huis aan de kant van die molenbrugge, van die stal tot de Dieze; en uit een hof achter dat groot huis over de sloot of 't water naast Peter Wytmesi in Arnt Beerwoutstreetken
R1201 | 10.10.1430 | fol 1v

Vughterstraat
... heeft opgedragen aan ... een erf - met gebouwen - in de Vuchterstraat aan 't eind van het erf van Claes Wall, smid, tussen ... en Gerrit Wall, van Claes Wall tot de straat "'t Land van Huesden"
R1202 | 26.04.1432 | fol 256v

Vughterstraat
... dat erf met gebouwen ligt tussen Heyman die Sloermeker en Franck Knoep t.e. en Henrick Kroeck zoon wijlen Henrick Kroeck en Rutger die Ketelboeter t.a.z. van die Vuchterstraat tot die Coffermekerstraet
R1205 | 11.01.1434 | fol 127

Vughterstraat
Willem Mymemeer zoon wijlen Aert Mymemeer heeft opgedragen aan Jan zoon wijlen Thomas van Aken, de helft van 't erf "Regenberchs erve" (vroeger van Willem van Geldenaken - later van vander Diese, dan van Henrick Pijnlec, dan van Jan van Keent), Vuchterstraat
R1204 | 08.02.1434 | fol 44

Vughterstraat
Gerit Scilder heeft opgedragen aan Willem Gherijss van Herpen 2/3 ... een cijns van ... uit 't erf "Regenberch" van Dirck Mesmeker, daarna van Jan van Keent, Vuchterstraat
R1203 | 04.04.1434 | fol 62v

Vughterstraat
en uit een stuk beemd over die Boertsche meer
R1206 | 14.07.1436 | fol 197

Vughterstraat
... tot de straat dLant van Hoesden
R1207 | 15.10.1436 | fol 126

Vughterstraat
broeder Jan Colen soen, prior van Porta Celi, heer Jan Haze, investiet der begijnen en Peter van Goburdingen, H. Geestmeester, bestuurders van Anthonis-Nijnsels-gasthuis bij die Baseldoncspoert ...
R1209 | 06.02.1439 | fol 40v

Vughterstraat
... haar tocht in de helft van huis, erf en hof, Vuchterstraat over die molenbrugge tussen ... en ... van de straat tot den rosmolen hof
R1209 | 16.05.1439 | fol 222v

Vughterstraat
... aan Eustaes Tolijnc, bestuurder van St. Jacopsgilde in Den Bosch, een cijns van ... en uit een huis en erf, bij die hulsbrugge ...
R1209 | 05.09.1439 | fol 168v

Vughterstraat
... en uit twee huizen en erven in die Hulstraet
R1210 | 14.01.1440 | fol 24v

Vughterstraat
... uit een huis en erf ... en uit een 'spijker' over de stroom achter dat huis
R1212 | 16.07.1442 | fol 191v

Vughterstraat
... uit huis, erf en hof over die mollenbrugghe op de hoek van Arnt-Berwouts-straetken tussen Arnt Berwouts-straetken en Wouter Buyssen, kremer, van de Vuchterstraat tot Willem Tongelaer
R1215 | 28.04.1445 | fol 190

Vughterstraat
heer Jan vanden Velde, kanunnik, heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. de zusters van boetvaardigheid van St. Dominicus, wonende in de Orthenstraat bij H. Kruispoort: een stenen huis en erf in de Orthenstraat en een erf, Vuchterstraat ...
R1215 | 04.09.1445 | fol 231

Vughterstraat
... een cijns ... uit een erf van wijlen Dirck van Herlaer of uit een watermolen, Vuchterstraat
R1216 | 16.05.1446 | fol 82v

Vughterstraat
... uit huis, erf en rosmolen in een straatje, dat van Vuchterstraat loopt naar de stadsmuur ...
R1216 | 06.09.1446 | fol 263v

Vughterstraat
... uit een erf van wijlen Dirck van Heerlaer of uit een watermolen van wijlen heer Herman van Od, ridder, en Andries Valant, Vuchterstraat (op welke watermolen Reymbant de molenaar te wonen placht)
R1216 | 13.09.1446 | fol 114v

Vughterstraat
Claes Loenman verhuurt voor die jaar vanaf St. Jan aan Ghijsbert Aert Ackermans een huis, erf en hof "den Brync" in de Vuchterstraat
R1218 | 27.06.1448 | fol 280

Vughterstraat
... heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Marie-magdalenen-zusters aan die Peperstraat een cijns ...
R1220 | 20.01.1450 | fol 43

Vughterstraat
... een huis, erf en hof, Vuchterstraat, over die molenbrugge, tussen ... en ... t.e. en Hubrecht Pauwels en een erf van Henrick Mesmekers-gasthuis t.a.z. van de straat tot de stadsmuur
R1221 | 09.11.1450 | fol 11v

Vughterstraat
... verkoop daaruit aan Christijn-Ulemans-gasthuis in die Peperstraat een cijns van ...
R1221 | 02.01.1451 | fol 38

Vughterstraat
... t.b.v. Henrick-Mesmekers-gasthuis in Arnt Beerwout-straetken ...
R1222 | 22.03.1452 | fol 46

Vughterstraat
die timmeringe van m. Jan ... in Vospoert bij Vuchterstraat mag altijd blijven staan
R1224 | 10.10.1453 | fol 2v

Vughterstraat
... heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. de rector van 't altaar van Maria, Barbara, Monulphus en Gundulphus in St. Janskerk alhier ...
R1224 | 15.05.1454 | fol 252v

Vughterstraat
... en een cijns van ... die Jan Vos (broer van Gerit Vos), beurde uit een huis in de Orthenstraat over die Zoevensnesenbrugge
R1232 | 10.01.1461 | fol 127v

Vughterstraat
... de helft (met gebouwen er op) van Regenberchs-erve, Vuchterstraat met gebruik van een put, een weg en een latrine
R1231 | 09.04.1461 | fol 268

Vughterstraat
Rutger van Arkel heeft opgedragen aan Adam Ghijsselen t.b.v. St. Dympna gasthuis, gesticht door wijlen Reyneer van Arkel, over de Geerlingse brug
R1231 | 06.07.1461 | fol 134v

Vughterstraat
... van de straat tot een erf van 't huis van Pistel, en een windmolen buiten die valpoert ...
R1232 | 10.10.1461 | fol 127v

Vughterstraat
... als Peter Jan Priker sterft zonder wettig kroost, dan komt die pacht half aan 't Zinnelooshuis in den Bosch en half aan Bogardenklooster
R1232 | 14.12.1461 | fol 136v

Vughterstraat
't klooster der zwesteren op de Papenhuls heeft opgedragen aan ...
R1232 | 16.02.1462 | fol 148

Vughterstraat
... een huis, erf en hof op ?tei vande Vuchterstraat bij Pickenpoert
R1232 | 25.10.1462 | fol 429v

Vughterstraat
de zusters opten Ulenborch hebben opgedragen aan ...
R1233 | 19.01.1464 | fol 26

Vughterstraat
... en uit een huis en erf in dat Korenstraetken
R1233 | 04.02.1464 | fol 37

Vughterstraat
... huis en erf "dat Brouhuys" tegenover de herberg "dat Wilt Verken" ...
R1236 | 14.07.1467 | fol 110v

Vughterstraat
... en uit een huis en erf in de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar Heilluykens brugge ...
R1240 | 18.01.1471 | fol 61

Vughterstraat
... hebben opgedragen aan mr Henrick van Hedel, priester, rector van St. Eloy-en Kathelijnkapel op 't Ortheneind een cijns van ...
R1240 | 28.05.1471 | fol 137v

Vughterstraat
Aert Aerts van Vladeraken belooft aan ... dat hij lossen zal een cijns ... uit een huis en erf in dat Corenstraetken
R1241 | 24.12.1471 | fol 181

Vughterstraat
de rectoren van St. Salvator-Maria- en allerheiligen-altaar in St. Janskerk ...
R1241 | 07.07.1472 | fol 135v

Vughterstraat
... en uit de helft in een windmolen op 't Vuchtereind
R1242 | 11.01.1473 | fol 129v

Vughterstraat
heer Jan Schut, priester, rector van St. Bartholomeus-altaar in de Begijnenkerk ...
R1242 | 14.05.1473 | fol 61

Vughterstraat
... geven die 10 pond aan Adam-van-Myerde vrouwengasthuis aan de Papenhulst
R1242 | 24.05.1473 | fol 191

Vughterstraat
... t.b.v. de twee kapelaans van 't altaar van St. Salvator, Maria en allerheiligen (gesticht door heer Ghijsbert Bak, priester) in St. Janskerk
R1243 | 16.11.1473 | fol 2

Vughterstraat
... en uit huis en erf ... in de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar Heylluykensbrugge ...
R1243 | 16.02.1474 | fol 109v

Vughterstraat
Jan Dachverlies heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. de rector van de tweede fundtie van 't nieuwe St. Joostaltaar in St. Janskerk, gesticht door Roelof Goyart Lonis (?) ...
R1243 | 30.05.1474 | fol 141

Vughterstraat
Gerrit verkoopt aan ... land, 1 1/2 morgen, buiten die Vuchterpoert (die Pickartspoert) in den Gheer
R1245 | 01.02.1476 | fol 86

Vughterstraat
... een huis, erf, hof en lege erven ... aan den zijle tussen ... en heer Dirck van Hall, priester of ... van de straat tot die Dyese
R1247 | 23.01.1477 | fol 243v

Vughterstraat
... bij pand van een cijns, die Jan belooft uit een huis over de Korenbrug (hoek Coepoertstraat)
R1246 | 05.02.1477 | fol 305v

Vughterstraat
Engbert heeft opgedragen aan zijn zoon Lambert een brouwketel met brouwgereedschappen in Engberts huizen "die Ploech", Vuchterstraat vlak bij Vospoert
R1247 | 30.09.1478 | fol 385v

Vughterstraat
... huis, erf en tqee achterhuizen, Vuchterstraat, bij Vospoert tussen een weg, die van de Vuchterstraat loopt naar de stadsmuur
R1248 | 16.04.1479 | fol 188v

Vughterstraat
... uit twee huizen, erven en hoven, Vuchterstraat tussen ... en een erf der Kruisheren (nl. een weg naar het Kruisherenklooster) van ... tot de straat; en uit zijn deel in zeven kamers bij 't Bogardenklooster in de Verwerstraat
R1248 | 06.09.1479 | fol 102

Vughterstraat
... uit voor- en achterhuis "den Roden Scilt" aan de Zadelmakerstraat
R1248 | 15.09.1479 | fol 32v

Vughterstraat
... t.b.v. de huisarmen van 't Hinthamereinde over de Geerlingse brug en t.b.v. de huisarmen van 't Ortheneind een cijns van ...
R1249 | 26.01.1480 | fol 175v

Vughterstraat
... uit huis, erf, hof en achterhuis over die moelenbrugge (Vuchterstraat)
tussen de molenbrug en sHeylichs Cruyspoirt tussen ... en ... van de Vuchterstraat tot de hof van een gasthuis in Arnt Berwoutstraet
R1250 | 26.01.1481 | fol 231v

Vughterstraat
... doen ... afstand van de helft van 'Regenberchserve' ... Vuchterstraat
R1250 | 13.07.1481 | fol 352v

Vughterstraat
...uit een huis achter 't vrijdom bij den Pettelaer op die Meestersdonck
R1250 | 11.08.1481 | fol 513v

Vughterstraat
... en uit een huis aan de Audehuls
R1250 | 21.08.1481 | fol 99v

Vughterstraat
... en uit een huis in die Boerdsche straet
R1250 | 02.09.1481 | fol 377v

Vughterstraat
... uit twee huizen tegenover St. Corneliskapel, Vuchterstraat ...
R1253 | 21.11.1483 | fol 179

Vughterstraat
... tussen een erf van Lambert vande Hezeacker, genaamd "die Ploech"
R1253 | 30.11.1483 | fol 181v

Vughterstraat
...een cijns van ... die Peter betalen moest uit huis en erf "den Beijtel"
R1253 | 19.07.1484 | fol 324

Vughterstraat
… een cijns … uit huis, erf en hof ... Vuchterstraat bij sHeijlichs Cruyspoort op den hoek aan de noordkant tussen de stadsmuur en de erfgen. Willem Vos Moers van de straat tot erfgen. Willem Vos Moers
R1254 | 12.04.1485 | fol 262v

Vughterstraat
… van een huis, Vuchterstraat, bij sHelichs Cruyspoort
R1254 | 06.08.1485 | fol 110

Vughterstraat
… een cijns van … uit huis en erf ... Vuchterstraat op de hoek van de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar 't Huis van Postel; en uit een hofstad tegenover de muur van 't Huis van Postel naast ...
R1255 | 22.10.1485 | fol 168

Vughterstraat
... verkoopt ... een cijns uit huis, erf en hof, Vuchterstraat, tussen beide bruggen, tussen Geertruyt, weduwe van Art Willemss en een zekere Moers Vos van de straat tot de stroom
R1256 | 24.01.1486 | fol 4

Vughterstraat
… en uit twee scharen weyden buiten die Coepoirt op die Leegedonck
R1255 | 04.04.1486 | fol 252v

Vughterstraat
... verkoopt ... en cijns uit huis, erf en achterhuis, tussen de binnenpoort en die molenbrugge tussen ... en ... van de straat tot de stroom en uit twee scharen in die Hogedonck buiten de Koepoort
R1255 | 15.06.1486 | fol 132v

Vughterstraat
huis en erf "die vier heymskijnderen" (Orthenstraat?) (Vuchterstraat) ... had dat huis verkocht aan Adriaen Janss van Strijpe
R1255 | 12.07.1486 | fol 303v

Vughterstraat
... deel in huis, erf en hof ... Vuchterstraat tussen Gerit vanden Molengrave en de straat, die naar 't Huis van Postel loopt
R1255 | 21.07.1486 | fol 26

Vughterstraat
... een stenen huis en erf, Vuchterstraat binnen Vosspoirt, nu geheten der Cruysbroederspoirt, tussen ... en een gang naar 't Cruysbroedersklooster
R1256 | 23.03.1487 | fol 261

Vughterstraat
Peter... die Scheidemeker had huis … verkregen van …
R1256 | 31.03.1487 | fol 507

Vughterstraat
huis … in die Vuchterstraat … tussen Sinte Jorijsstraet en der Cruysbrueder poirt
R1256 | 25.08.1487 | fol 378v

Vughterstraat
Dirck Hagens, burgemeester in den Bosch, belooft aan Dirck (Willem Sappeels) 112 peters en ...
R1257 | 03.07.1488 | fol 166

Vughterstraat
… verkoopt aan … een cijns van … uit huis, erf en achterhuis "die Ploech", Vuchterstraat tussen Kruisherenerf en ... van de straat over de stroom tot Kruisherenerf
R1257 | 28.08.1488 | fol 385

Vughterstraat
... een cijns ... uit huis en erf ... Vuchterstraat in der Cruysbroedsen poerte tussen een gang naar Kruisbroedersklooster en Engbert ... van de gang naar de Dieze
R1258 | 16.10.1488 | fol 114

Vughterstraat
Robert ... snijder, verkoopt … een cijns van … uit hoekhuis en erf, Vuchterstraat bij Onser Vrouwenpoirt tussen een straat en en …
R1258 | 19.12.1488 | fol 144

Vughterstraat
Henrick ... baardscheerder belooft aan ... een lijfrente van ... uit huis, erf en hof, Vuchterstraat over die molenbrugge tussen Willem ... en de stadsmuur
R1258 | 27.01.1489 | fol 173

Vughterstraat
... verkoopt aan ... 4 kamers en een hof, Vuchterstraat, bij 't Kruisherenklooster, tussen ... en ... tot een erf van de kruisheren; met het recht om te gebruiken een poort en een weg langs 't Kruisherenerf en een halve stenen brug, een watertrap en een weg aldaar, die van 't Kruisherenerf loopt naar de Vuchterstraat
R1258 | 12.09.1489 | fol 457v

Vughterstraat
... een cijns ... uit 't erf "Regenberch", Vuchterstraat
R1259 | 19.10.1489 | fol 69v

Vughterstraat
de helft van 6 pand payment aan de rector van "der arbeijder autaer" in St. Janskerk
R1259 | 24.07.1490 | fol 194

Vughterstraat
een cijns ... uit huis, erf en achterhuis, Vuchterstraat, binnen de binnenpoert en die molenbrugge tussen ... en ... en uit twee scharen in die Hogendonck buiten de Koepoort
R1261 | 27.04.1491 | fol 70

Vughterstraat
… de helft in een cijns van ... uit huis, en erf... Vuchterstraat aan de kant van heil luijkens brugge tussen ... en ...
R1260 | 30.07.1491 | fol 329

Vughterstraat
… in de Vuchterstraat tussen … en ... en een straatje, lopende van Vuchterstraat naar St. Joriskapel …
R1260 | 05.09.1491 | fol 346v

Vughterstraat
huis en erf van Jan Aert van Vladeracken - Vuchterstraat tegenover Sinte Jorijsstraet
R1261 | 25.10.1491 | fol 352

Vughterstraat
... een cijns van ... uit huis en erf aan die waterplaetze ...
R1261 | 10.12.1491 | fol 132v

Vughterstraat
… een lijfrente van … uit huis, erf en twee kamers en een achterhuis, Vuchterstraat tussen … en ... van de straat tot die Stoeffstraet
R1261 | 06.02.1492 | fol 179

Vughterstraat
... geven ... aan ... 't voornoemde huis, erf en hof, liggende tussen ... en ... van de straat tot de hof van 't mannengasthuis in Art Berwartsstraet
R1262 | 05.10.1492 | fol 70v

Vughterstraat
... in huis en erf Vuchterstraat aan Onser Vrouwenpoert tussen de straat, die van Vuchterstraat loopt naar Minderbroedersklooster
R1262 | 18.02.1493 | fol 151v

Vughterstraat
... geeft een cijns aan ... uit huis, erf en stukje land daarachter, Vuchterstraat ... geeft die cijns aan 't klooster Maryenwater in Roesmalen
R1262 | 14.06.1493 | fol 235v

Vughterstraat
... in huisen en erf ... Vuchterstraat bij Onser Vrouwen Poirte tussen de straat en ... alias zeelmeker
R1263 | 06.05.1494 | fol 191

Vughterstraat
... een huis, erf en hof, Vuchterstraat, tussen ... en ... van de straat tot die Dieze, en een stenen brug over de Dieze, en een hof en een achterhuis over de Dieze naast het Kruisherenerf
R1263 | 03.09.1494 | fol 227v

Vughterstraat
... uit huis, erf, hof en achterhuis, Vuchterstraat genaamd "die Ploech", tussen Dirck Arntsz en de Cruysbroeders poirt
R1264 | 29.04.1495 | fol 227

Vughterstraat
... te betalen aan ... begijn op 't Groot Begijnhof, een lijfrente ... uit huis, erf en hof in de Vuchterstraat tussen 't huis "in den sloetel" en ... van de straat tot de Dieze
R1265 | 13.11.1495 | fol 234

Vughterstraat
... verkoopt aan ... een cijns ... uit huis, erf, hof en rosmolen, Vuchterstraat bij H. Kruispoort tussen de stadsmuren ... brouwer, van de straat tot ... zeemschoenmeker, en uit het maalrecht van die rosmolen
R1265 | 20.11.1495 | fol 118

Vughterstraat
vruchtgebruik ... uit huis en erf en hof, Vuchterstraat tussen ... en Dirck die Wolff, harnismeker
R1265 | 28.01.1496 | fol 59

Vughterstraat
de provisoren van Adam van Myede vrouwengasthuis opten Papenhulst hebben ... een cjns van ... uit huis en erf, Vuchterstraat ...
R1265 | 28.03.1496 | fol 157v

Vughterstraat
... een cijns ... uit huis, erf, hof en achterhuis, Vuchterstraat (genaamd "die Ploech") tussen Dirck Arnts en der Cruysboederenpoirt ... uit huis en erf in de Cruysbroerenpoirt tussen voornoemde poirt en Gerrit Kuyst; uit twee windmolens onder 't vrijdom bij Hyntham …
R1265 | 22.06.1496 | fol 266v

Vughterstraat
… en cijns van … uit huis, erf, hof en achterhuis, van … verkensbesiender
R1265 | 21.04.1497 | fol 455v

Vughterstraat
de meesters van St. Corneliskapel op de Vuchterdijk hebben opgedragen aan … t.b.v. de huisarmen op de Vuchterdijk de helft van de cijns ... uit huis, erf, hof en achterhuis ... over die molenbrugge (Vuchterstraat) tussen molenbrugge en sHeylichscruyspoort
R1265 | 02.05.1497 | fol 336v

Vughterstraat
... twee huizen, erven en hof en achterhuis in de Vuchterstraat tussen ... die cangieter en …
R1265 | 30.06.1497 | fol 479v, 480

Vughterstraat
huis, erf en hof "den valck", Vuchterstraat
R1265 | 04.08.1497 | fol 623v

Vughterstraat
... belooft een cijns van … uit huis, erf en hof, Vuchterstraat, tussen … die scheerslijper en … die droechsceerder, van de straat tot de Postelstraet
R1265 | 11.09.1497 | fol 372v

Vughterstraat
… een cijns … uit huis, erf en hof "die Ploech", Vuchterstraat
R1266 | 24.11.1497 | fol 9

Vughterstraat
… verkoopt aan … een cijns van … uit huis, erf en hof Vuchterstraat tegenover Corneliuskapel
R1266 | 29.01.1498 | fol 139v

Vughterstraat
… heeft opgedragen aan ... een huis, erf, hof en achterhuis, Vuchterstraat, tussen ... mesmaker ... en ... die Horst, sceymeker
R1266 | 14.02.1498 | fol 40v, 41

Vughterstraat
... uit een huis, erf en hof ... Vuchterstraat, over die moelenbrugge tussen Aert van Moenle en de kinderen van Wouter Roetarts, van de straat tot een mannengasthuis in Arnt Berwoutstraet
R1266 | 26.02.1498 | fol 53

Vughterstraat
Jenneke, weduwe van Marcelis Geritss, die scheer(s)lijper geeft aan 't nieuwe gilde van 't Heilig Sakrament in St. Janskerk, o.l.v. in St. Janskerk, Tafel van de Heilige Geest in Den Bosch en 't Groot Ziekengasthuis haar vruchtgebruik in huis, erf en hof, Vuchterstraat …
R1266 | 01.06.1498 | fol 359

Vughterstraat
Aert Aert Artsz van Driel … verkoopt … een cijns van … uit huis, erf hof en twee achterhuizen in die Vuchterstraet tussen … en ... met een gancksken daartussen en uit huis erf op de hoek van Art Berwoutstraet
R1267 | 05.11.1498 | fol 71

Vughterstraat
Agnes ... heeft opgedragen aan Jan ... een stenen huis, erf en hof, Vuchterstraat
R1267 | 07.11.1498 | fol 2

Vughterstraat
Jan Willem Jansz die nastelmeker … heeft opgedragen aan Willem Jan Henrixs die Spoermeker een huis en erf Vuchterstraat
R1267 | 22.12.1498 | fol 6

Vughterstraat
... heeft opgedragen aan Jan Willem Janss, die nastelmeker ... een cijns ... uit huis, erf en hof in de Vuchterstraat
R1267 | 05.01.1499 | fol 8

Vughterstraat
… heeft opgedragen aan ... een huis, erf en hof, een stenen kamer en achterhuis, Vuchterstraat, tussen beide poorten
R1267 | 09.02.1499 | fol 313

Vughterstraat
Willem ... verkoopt aan Yda Henrix Vos, begijn in 't Groot Begijnhof, een cijns ... uit huis, erf hof en achterhuis in die Vuchterstraet over die molenbrugge bij des Heylichs Cruyspoert tussen ... en ... van de straat tot een mannengasthuis
R1268 | 23.02.1499 | fol 109v

Vughterstraat
Gerit Janss vanden Ham, kuiper
R1267 | 15.03.1499 | fol 167

Vughterstraat
huis en erf "die wage", Vuchterstraat
R1267 | 03.07.1499 | fol 397

Vughterstraat
a. Jenneke … Hessels, weduwe van Marcelis Greits van Zancten alias sceerslijper heeft opgedragen aan … een huis en erf met twee kamers daarachter op de hoek van een straatje tussen Arnt Berewoutstraet en huis en erf van ... van Vuchterstraat tot ...
c. Marcelis en Jenneke hadden huizen en gerede goederen aanvaard na de dood van haar moeder Aleit zonder die goederen te inventariseren en waren bang, dat de biechtvader van St. Annenborch in Roesmalen hun last zou veroorzaken ... de kerkmeesters van St. Jan en dekens in 't Predikherenklooster beleven Jenneke schadeloos te houden
R1267 | 11.07.1499 | fol 226

Vughterstraat
... uit huis, erf en hof in die Vuchterstraat "die Goude Bloem", Peter Roempott woont in dat huis
R1267 | 27.07.1499 | fol 232

Vughterstraat
Gerijs Jan Florijsz, mesmaker … geeft aan ... 't vruchtgebruik van Aleit in huis, erf en hof Vuchterstraat tussen Jacop vander Hoeven, mesmaker en Marcelis vanden Bogart die huedemeker, van de straat tot die Dyeze
R1267 | 27.07.1499 | fol 411v

Vughterstraat
… verkoopt aan … een cijns ... uit huis, erf en kamer daarachter, Vuchterstraat buiten Onser Vrouwen Poirte
R1267 | 19.08.1499 | fol 423v

Vughterstraat
Claes Danielss die Bruyn, glazemaker heeft opgedragen aan … een cijns
R1268 | 22.11.1499 | fol 9

Vughterstraat
… geeft aan haar kinderen het vruchtgebruik in twee huizen, erven hoven en achterhuizen, naast elkaar, tussen Aert Voegel en Jan Pels, natuurlijke zoon van Peter Pels van de straat tot die Postelstraet …
R1268 | 07.03.1500 | fol 133

Vughterstraat
huis van Joost Janss Moll, Vuchterstraat over de Molenbrug
R1268 | 20.03.1500 | fol 266v

Vughterstraat
… verkoopt aan ... een cijns … uit huis en erf, over die Molenbrugge, Vuchterstraat tussen Aert van den Steen en die Dyeze …
R1268 | 26.03.1500 | fol 268v

Vughterstraat
… hebben opgedragen aan Henrick Peter Meeuss, plattijnsmeker, de helft van huis en erf ... Vuchterstraat ...
R1268 | 27.03.1500 | fol 41

Vughterstraat
... verkoopt aan ... een cijns van 12 pond payment op St. Jan uit huis, erf, hof en achterhuis Vuchterstraat, over die Moelenbrugge bij sHeilichs Cruyspoirte tussen Gerit Toeline en Henrick Gertss, van de straat tot Kruisheren erf
R1268 | 10.04.1500 | fol 275

Vughterstraat
… geeft haar vruchtgebruik in een cijns van 8 pond op St. Jan uit huis, erf en hof, Vuchterstraat, over die Molenbrugge ...
R1268 | 11.04.1500 | fol 147v

Vughterstraat
huis van Joost Janss ... Vuchterstraat over die Molenbrugge
R1268 | 16.05.1500 | fol 282v

Vughterstraat
de Predikheren van den Bosch hebben opgedragen aan ... een huis, erf, hof en achterhuis ... Vuchterstraat ...
R1268 | 05.06.1500 | fol 341

Vughterstraat
... 10 pond uit een cijns ... uit een erf Vuchterstraat, vlak bij erf...
... en uit huis, erf en hof Vuchterstraat tussen ...
R1268 | 25.06.1500 | fol 58v

Vughterstraat
… verkoopt aan … een pacht van 2 mud rog Bossche maat op St. Jan uit huis en erf, Vuchterstraat, tegenover die Postelstraat ... en uit twee kamers en hoven in Sint Jacobsstraat ...
R1268 | 27.06.1500 | fol 296

Vughterstraat
... hebben opgedragen aan Dirck Lodewijcks vanden Water die spoermeker een cijns van ... uit huis, erf en 'een plaetze' Vuchterstraat …
R1268 | 23.07.1500 | fol 62v

Vughterstraat
Jan Janss van Bladel, vleeshouwer, verkoopt aan … de helft van huis, erf hof en put Vuchterstraat ...
R1268 | 28.07.1500 | fol 63

Vughterstraat
Anthonis Jan Gerrtiss van Zancten, scheermaker, heeft opgedragen aan … de helft in een erf … Vuchterstraat …
R1268 | 17.08.1500 | fol 318

Vughterstraat
huis "den Valck" Vuchterstraat ... van Corneliskapel ... en nog een huis …
R1268 | 20.08.1500 | fol 177

Vughterstraat
huis, erf en hof, Vuchterstraat, en een hof met gebouwen aldaar over 't water ...
R1268 | 16.09.1500 | fol 73

Vughterstraat
huis, erf, hof op een erf van wijlen Jan Scrage bij Jodenpoort …
R1268 | 16.09.1500 | fol 73

Vughterstraat
… Vuchterstraat ... betaling van payment op St. Jan …
R1268 | 26.09.1500 | fol 76v

Vughterstraat
… heeft opgedragen aan zijn dochter Lijsbeth zijn vruchtgebruik in twee kamers, langs elkaar, Vuchterstraat, bij die Molenbrugge tussen erfgen. Claes van Coelen en een straatje, van de straat tot de stroom
R1268 | 26.09.1500 | fol 76v

Vughterstraat
een cijns ... uit huis, erf en achterhuis, Vuchterstraat bij H. Kruispoort ...
R1268 | 30.09.1500 | fol 78

Vughterstraat
… een pacht … uit een erf van wijlen Gobelijn vanden Berge bij Jodenpoort zowel buiten als binnen de stadsmuur … en uit een deel van de stadsmuur op dit erf en uit de gebouwen op dit erf en uit de helft van een huis en erf in de Vuchterstraat vlak naast Gerardijn, dienaar der Lombarden van den Bosch
R1269 | 07.11.1500 | fol 106v

Vughterstraat
… 2/3 deel in een cijns … uit huis, erf en hof, Vuchtertraat …
R1269 | 14.11.1500 | fol 9

Vughterstraat
een cijns ... uit 't goet ten Hoevel in Enschot in de parochie Tilborch, en uit huis en erf "die Wage", Vuchterstraat ...
R1269 | 08.01.1501 | fol 24

Vughterstraat
… in de helft van huis, erf en hof en achterhuis Vuchterstraat tussen Mathijs Ruelenss en Goyart Heren, van de straat tot die Diese
R1269 | 04.02.1501 | fol 131v

Vughterstraat
Jan Aert Janss bezit een huis, erf en achterhuis, Vuchterstraat tussen Otto die Mesmeker en Dirck Artss, bakker, van de straat tot Dirck Artss
R1269 | 15.02.1501 | fol 37v

Vughterstraat
Luytgart ... geeft aan haar dochter ... haar vruchtgebruik in een huis en erf, Vuchterstraat over die Moelenbrugge tussen ... en Dirck Sappels, brouwer
R1269 | 06.03.1501 | fol 255

Vughterstraat
… en lijfrente van 12 gulden ... uit 't goet ten Hoevel in de parochie Tylborch (in Enschot) en uit huis en erf "die Wage" aan de Vuchterstraet
R1269 | 28.03.1501 | fol 142v

Vughterstraat
… huis, erf en hof, Vuchterstraat, tussen Otto die mesmeker en Dirck Artss, bakker van de straat tot Dirck Artss
R1269 | 30.04.1501 | fol 156v

Vughterstraat
… huis en erf, Vuchterstraat …
R1269 | 15.05.1501 | fol 282

Vughterstraat
Peter Dirck … verkoopt aan … een cijns … uit de helft in huis, erf achterhuizen Vuchterstraat tussen Ghijsbert vanden Polle en Henrick die Meester, hoedemaker, van de straat over de Dieze tot Kruisheren-erf
R1269 | 07.06.1501 | fol 298

Vughterstraat
broeders Jan vanden Bosch, prior, en Goyart Voss, keldermeester van Mariendonk bij Huesden, hebben opgedragen aan ... de helft van Mariendonk in een erf, vroeger van ... later van Jan Geriys van Zanten, scheermaker
R1269 | 07.07.1501 | fol 309v

Vughterstraat
Henrick Willemss die meester, hoedemaker …
R1269 | 07.07.1501 | fol 310

Vughterstraat
verkoop huis en erf Vuchterstraat ... Moensgasthuis beurt daaruit 50 shillingen
R1269 | 06.08.1501 | fol 325

Vughterstraat
Hendrik van Deventer belooft … dat hij cijns … zal heffen … uit 1/3 deel in huis, erf en hof, Vuchterstraat … en uit 2/5 deel in huis, erf en hof en achterhuis Vuchterstraat over die molenbrugge tussen Aert vanden Steen, calopodiator ... en uit 2/5 deel in huis ... tussen Henrick van Zoemsen, gewandsnijder
R1269 | 07.09.1501 | fol 87

Vughterstraat
… hebben opgedragen aan Aert Aertss vanden Steen, kremer ...
R1269 | 07.09.1501 | fol 87

Vughterstraat
Jan Francken … hebben opgedragen aan Marie, weduwe van Jan Willemsz, die nastelmeker, een cijns van 6 pond payment, half op kerstmis en half op St. Jan uit huis en erf, Vuchterstraat ...
R1269 | 13.09.1501 | fol 89

Vughterstraat
de zusters-regularissen te Roesmalen doen t.b.v. heer Jacop Coenen, priester, van de orde der Regulieren van St. Augustijn, afstand van huis, erf en hof, Vuchterstraat, tussen Hadewijch, weduwe van Jan van Beerze, en Aert van Uden, van de straat tot de Dieze ...
R1269 | 15.09.1501 | fol 90

W
Waterplaats
... huis en erf aan die Waterplaetze ...
R1261 | 10.12.1491 | fol 132v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis ... in de straat van de Gevangenpoort gaande naar het water ...
R1175 | 1368-1369 | fol 182v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... kamer in de straat van de Gevangenpoort naar het water ...
R1178 | 1387-1390 | fol 292v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis "die Verkenskoy" met de helft van een "boeghe" in de steeg van de Gevangenpoort gaande langs het huis van Dirck Stouthen
R1179 | 1390-1394 | fol 546

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... kamer aldaar in de straat naar het water ...
R1179 | 1390-1394 | fol 583

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... vier kamers aldaar bij de Gevangenpoort ...
R1180 | 1393-1396 | fol 762

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis aldaar bij de Gevangenpoort ...
R1181 | 1397-1399 | fol 95

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... kamer in de steeg van de Gevangenpoort naar het water ...
R1183 | 1402-1403 | fol 93v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis aldaar naast de kerker ...
R1183 | 1402-1403 | fol 183v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... twee kamers aldaar belendend "dat Gruythuys"
R1186 | 1408-1409 | fol 202v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis in de steeg van de Gevangenpoort naar het water belendend de muur van de kerker ...
R1186 | 1408-1409 | fol 321v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... woning het "steen" onder de gevangenpoort in het straatje naar het water ...
R1186 | 1408-1409 | fol 430v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf in die Waterstraet tussen Goyart van Driel en de kerker ter andere zijde ...
R1192 | 1420-1422 | fol 228

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf of kamer in die Weterstraet die van de Hinthamerstraat loopt naar de stroom of naar de kerker van de Gevangenpoort ...
R1197 | 26.11.1425 | fol 9v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... voor- en achterhuis in Weterstraet op de hoek tussen Goyart Lonijs en een straat van Weterstraet tot Gevangenpoort en een ander straatje ...
R1209 | 28.02.1439 | fol 183v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf of kamer in die Waterstraet die van de Hinthamerstraat loopt naar de stroom ...
R1210 | 27.11.1439 | fol 12

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf in die Waterstraet tussen Goyart van Driel en het gevang aldaar ..
R1232 | 06.03.1462 | fol 151v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... drie kamers bij Gevangenpoort in die Weterstraet ...
R1232 | 23.03.1462 | fol 47

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf in de straat die van de Gevangenpoort loopt naar de stroom bij het gevang aan de kant van het gevang in de richting van de Hinthamerstraat ...
R1235 | 31.07.1466 | fol 165v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... drie kamers naast elkaar in die Waterstraet bij de Gevangenpoort ...
R1236 | 30.06.1467 | fol 151v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... kamer bij de Hinthamerstraet in die Weterstraet ...
R1236 | 26.09.1467 | fol 207v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf ... bij Gevangenpoert in dat Waterstraetken ...
R1245 | 01.06.1476 | fol 264v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf in die Weterstraet voorbij de Gevangenpoort ...
R1248 | 18.03.1479 | fol 296v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... twe kamers ... bij Gevangenpoort in het Weterstraetken ...
R1251 | 21.06.1482 | fol 199v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf in die Weterstraet bij Gevangenpoort ...
R1254 | 15.04.1485 | fol 75

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... dat Waterstraetken bij Gevangenpoort ...
R1260 | 05.08.1491 | fol 332v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf bij Gevangenpoort in die Weterstraet
R1261 | 07.02.1492 | fol 425v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... kamer in Koetsstraetken nu genaamd dWaterstraetken ...
R1262 | 21.06.1493 | fol 357

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... twee huizen en erven ... bij Gevangenpoort in een straatje "die Weterstraet" dat van de Hinthamerstraat loopt naar het water ...
R1265 | 31.01.1497 | fol 524

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... twee huizen en erven ... bij Gevangenpoort in een straatje, dat van Hinthamerstraat loopt naar het water ... van dat straatje tot de stadsmuur ...
R1265 | 05.09.1497 | fol 637v

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... huis en erf ... bij Gevangenpoort in dat Waterstraetken ...
R1267 | 06.10.1498 | fol 248

Waterstraat (bij Gevangenpoort)
... die Waterstraet bij Gevangenpoort ...
R1269 | 12.07.1501 | fol 182

Waterstraat
... huis aldaar bij Loefsbrug ...
R1175 | 1368-1369 | fol 21

Waterstraat
... kamer aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 113v

Waterstraat
... huis aldaar over Loefbrugghen ...
R1175 | 1368-1369 | fol 120

Waterstraat
... een cijns uit huis aldaar ...
R1175 | 1368-1369 | fol 140

Waterstraat
... huisplaats aldaar (Waterstraat / Keizerstraat)
R1175 | 1368-1369 | fol 233

Waterstraat
... huis aldaar met "een Boeghe" ...
R1176 | 1376-1383 | fol 223

Waterstraat
... huisplaats in de straat van Loefsbrugge naar de Huls ...
R1177 | 1382-1387 | fol 18

Waterstraat
... huis in de straat bij Loefsbrugge ...
R1177 | 1382-1387 | fol 60v

Waterstraat
... huis aldaar ...
R1177 | 1382-1387 | fol 187

Waterstraat
... erf aldaar in die Mortel ...
R1178 | 1387-1390 | fol 292v

Waterstraat
... huis aldaar ...
R1179 | 1390-1394 | fol 484

Waterstraat
... huis in de straat van de Colperstraat naar Loefsbrugge ...
R1180 | 1393-1396 | fol 59

Waterstraat
... recht van aanbouw aan een stenen gevel in de straat van de Loefsbrug gaande naar de Huls naast zijn kamer aldaat (waterstraat / Keizerstraat) ...
R1180 | 1393-1396 | fol 114

Waterstraat
... ιιn kamer (van twee kamers) in de straat tussen Loefsbrugge en de Huls ...
R1180 | 1393-1396 | fol 160

Waterstraat
... erf achter de Oude Dieze en uit huis in de steeg van de Colperstraat naar erf van Jan Coninc bij Loefsbrugge
R1180 | 1393-1396 | fol 252

Waterstraat
... kamer in de straat tussen Loefsbrugge en de Huls ...
R1180 | 1393-1396 | fol 528

Waterstraat
... kamer over Loefsbrugge aan de kant van Conincsbrugge ...
R1183 | 1402-1403 | fol 46v

Waterstraat
... huisplaats aldaar bij Loefsbrugge ...
R1183 | 1402-1403 | fol 171v

Waterstraat
Henrick van der Over een erf aldaar bij Loefsbrugge aan Henrick van Gestel
R1184 (oud 11) | 1404-1405 | fol 352v

Waterstraat
... kamer in de straat van de Colperstraat gaande over Loefsbruggen ...
R1185 | 1406-1407 | fol 132v

Waterstraat
... drie kamers in de Waterstraat ...
R1186 | 1408-1409 | fol 333

Waterstraat
... huis bij Conincxbrugge en een kamer aldaar ... (Waterstraat / Keizerstraat) ?
R1189 | 1414-1415 | fol 74

Waterstraat
... huisplaats in de straat gaande van Loefsbrugge naar de Huls ...
R1189 | 1414-1415 | fol 81

Waterstraat
... huis met erf "die Cappel" ...
R1189 | 1414-1415 | fol 365

Waterstraat
... kamer tussen Loefsbrugge en de Huls ...
R1190 | 1416-1417 | fol 52v

Waterstraat
... huisplaats in de straat van Loefsbrugge gaande naar de Huls ...
R1190 | 1416-1417 | fol 166v

Waterstraat
... huis in de straat tussen Loefsbrugge en Lombartsbrugge ...
R1191 | 1418-1419 | fol 454v

Waterstraat
... huis in de steeg gaande van de Loefbrugge naar de Lombardbrugge op de hoek aldaar ...
R1192 | 04.01.1421 | fol 31

Waterstraat
... hofstat of huisplaats in de straat van de Coninxbrugge gaande naar Loefsbrugge ...
R1193 | 06.05.1422 | fol 13

Waterstraat
... huis met erf in de straat gaande van de Colperstraat naar de Loeffbrugge ...
R1193 | 23.05.1422 | fol 100v

Waterstraat
... huis met erf bij Loefsbrugge ...
R1194 | 20.12.1423 | fol 26

Waterstraat
... huis met erf ... in de steeg gaande van de Colperstraat naar de stenen brug aldaar geheten Loefbrugge ...
R1194 | 14.02.1424 | fol 281

Waterstraat
... huis en tuin in de straat gaande van de Loefsbrugge naar de Conincxbrugge ...
R1197 | 12.11.1426 | fol 321v

Waterstraat
... huis, erf en hof over die Loefsbrugge ...
R1198 | 28.02.1428 | fol 40

Waterstraat
... erf in de straat die ... loopt van Loefsbrugge tot Coninc-Cupers-brug (nu: Lombardenbrug) …
R1198 | 31.03.1428 | fol 53v

Waterstraat
... huis en erf in straat die van de Colperstraat loopt naar de Oude Dieze ...
R1198 | 08.04.1428 | fol 196

Waterstraat
... hofstad, huis en hof bij die Lombartsbrugge ...
R1200 | 12.10.1429 | fol 144v

Waterstraat
... huis en erf ... in een straatje dat loopt van Colperstraet naar Loefsbrugge ...
R1201 | 19.03.1431 | fol 70

Waterstraat
... huis en erf in de straat die van Conincsbrugge loopt naar Loefsbrugge …
R1204 | 17.07.1434 | fol 225

Waterstraat
... hofstad in de straat die van Loefsbrugge loopt naar Huls ...
R1205 | 28.01.1435 | fol 32v

Waterstraat
... huis en erf in de straat die van Colperstraet loopt naar de Lombardenbrug ...
R1209 | 17.08.1439 | fol 264

Waterstraat
... huis, erf en hofstad over Loefsbrugge ...
R1210 | 28.04.1440 | fol 221

Waterstraat
... straat die van Loefsbrugge loopt naar Lombartsbrugge ...
R1211 | 26.11.1440 | fol 14v

Waterstraat
... huis en erf ... in het straatje dat van Colperstraet loopt naar Loefsbrugge ...
R1211 | 07.02.1441 | fol 147v

Waterstraat
... huis, erf en hof in de straat die van die Colperstraet loopt naar de Lombardenbrug ... van de (water)straat tot de stroom ...
R1212 | 17.10.1441 | fol 85

Waterstraat
... huis, erf en hof in de straat die van Colperstraet loopt naar de Lombardenbrug ...
R1213 | 29.04.1443 | fol 83

Waterstraat
... huis en erf ... in de straat die van Conyncsbrugge loopt naar Loefsbrugge ...
R1213 | 16.08.1443 | fol 129v

Waterstraat
... huis, erf en hof in een straatje dat van Colperstraet loopt naar de "mansio" van Aert van Beke tegenover het huis van Jorden Aert Tyelkens tussen Aert Beerwout, zadelmaker, en het erf "die Capelle" ...
R1214 | 31.01.1444 | fol 46v

Waterstraat
... huis, erf en hof tussen die Loefsbrugge en Coninc Cupersbrugge ...
R1214 | 18.05.1444 | fol 181v

Waterstraat
... huis en erf "die Cappel" over Loefsbrugghe ...
R1215 | 11.01.1445 | fol 31

Waterstraat
... huis en erf ... in de straat die van Coninxbrugge loopt naar Loefsbrugge ...
R1220 | 20.12.1449 | fol 273

Waterstraat
... kamer in de straat die van Loefsbrugge loopt naar Coninxbrugge ...
R1230 | 26.05.1460 | fol 233

Waterstraat
... erf over dat Loefsbruxken ...
R1233 | 16.01.1464 | fol 25v

Waterstraat
... hofstad in de straat die van Loefsbrugge loopt naar Audenhuls ...
R1233 | 25.06.1464 | fol 177

Waterstraat
Jan van Dommelen, goudsmid bezit die Weerthuysche hoeve aan de stadsmuur
R1234 | 23.04.1465 | fol 175

Waterstraat
... huizen en erven tussen Loefsbrugge en die Lombaertsbrugge ...
R1237 | 23.10.1467 | fol 3v

Waterstraat
... huizen en erven tussen Loefsbrugge en Lombartsbrugge ...
R1238 | 09.02.1469 | fol 183v

Waterstraat
... twee huizen en erven en een hof en drie kamers daarachter bij den Mortel ...
R1240 | 10.12.1470 | fol 197v

Waterstraat
... huis en erf in die Weterstraet ...
R1242 | 09.01.1473 | fol 264

Waterstraat
... kamers in een straatje naar de Lombardenbrug aan het water ...
R1247 | 19.08.1478 | fol 264

Waterstraat
... huis, erf en leeg met gebouwen daarachter over Loefsbruxken in de straat van de Verwerstraat naar de Sint Joriskapel ...
R1248 | 14.10.1478 | fol 42

Waterstraat
hoven (of tuinen) genaamd "die Werthuysge hove" bij de stadsmuur
- Jan van Dommelen, goudsmid -
R1250 | 19.06.1481 | fol 83v

Waterstraat
... huis en erf in de straat die van des Coninxbrugge loopt naar Loefsbrugge ...
R1255 | 24.09.1486 | fol 340v

Waterstraat
... twee huizen, erven en een hof en drie kamers daarachter drie kamers daarachter in den Mortel ...
R1256 | 28.03.1487 | fol 50v

Waterstraat
... huis, erf en "een plaetse" en een achterhuis in de straat die van de Verwersstraat loopt naar de Lombardenbrug ...
R1256 | 18.09.1487 | fol 379v

Waterstraat
... twee huizen, erven en hof bij Loofsbrugsken ...
R1260 | 27.04.1491 | fol 247v

Waterstraat
... twee kamers in dat Waterstraetken dat van de Verwersstraat loopt naar Loefsbrugge ...
R1262 | 05.07.1493 | fol 233

Waterstraat
... huis, erf en "een plaetze" en achterhuis in de straat die van de Verwerstraat loopt naar de Lombardenbrug ...
R1263 | 28.02.1494 | fol 129v

Waterstraat
... drie kamers naast elkaar in die Waterstraet bij Loefsbruxken tussen de erfgenamen van Goyart Melis, bakker, en de Dieze
R1264 | 16.09.1495 | fol 259

Waterstraat
... kamer in de straat die van de Verwersstraat loopt naar Loeffsbrugsken ...
R1266 | 17.02.1498 | fol 200

Waterstraat
... erf "die Hesp" ... bij Lombartsbrugge (naast het hoekhuis aan de Mortelstraat)
R1267 | 23.04.1499 | fol 188

Waterstraat
... huis en erf ... in de straat die van Coninxbrugge loopt naar Loefbrugge ...
R1268 | 24.02.1500 | fol 255v

Waterstraat
... huis, erf en hof bij Lombardenbrug op de hoek van dat Mortelstraetken ...
R1268 | 20.07.1500 | fol 306v

Waterstraat
... huis en erf in de straat die van de Colperstraet loopt naar Loeffbrugge ...
R1268 | 29.09.1500 | fol 349

Waterstraatje
Jan van Ghelen verkoopt een cijns uit 2 kamers aldaar ...
R1183 | 1402-1403 | fol 162

Waterstraatje
... een cijns uit twee kamers aldaar, belendend "dat Gruythuys"
R1186 | 1408-1409 | fol 202v

Waterstraatje
twee kamers ... in een straatje tegenover St. Jacopsstraet ... van 't straatje Waterstraetken voorn. tot Henrick van Zanthen, kuiper (niet gepasseerd)
R1242 | 22.03.1473 | fol 169v

Waterstraatje
twee kamers in dWaterstraetken bij de Hinthamerstraet tegenover de Sint Jacopskerk tussen het waterstraatje en Henrik van Zantvelt, kuiper …
R1242 | 20.07.1473 | fol 207

Waterstraatje
... een cijns uit twee kamers in dWaterstraetken bij de Hinthamerstraet tegenover St. Jacopstraet tussen 't Waterstraatje en Henrick van Zontvelt, kuiper ...
R1242 | 20.07.1473 | fol 207

Waterstraatje
... kamer en leeg erf in dWaterstraetken tegenover Sint Jacopsstraat bij Hinthamerstraat ...
R1252 | 07.12.1482 | fol 400

Waterstraatje
... zes kamers ... in dat Waterstraetken op het Hinthamereind tegenover Sunt Jacopstraet ...
R1257 | 21.11.1487 | fol 208v

Waterstraatje
... zes kamers tegenover Sint Jacopstraet in een straatje dat van de Hinthamerstraat loopt naar de Dieze ...
R1261 | 25.10.1491 | fol 529

Waterstraatje
zes kamers van wijlen Claes Morinck op 't Hinthamereind over de Geerlingse brug in een straatje, dat van de straat loopt naar het noorden tussen erfgen. Peter Danelss. aan beide zijden van die Dyeze tot Goyart Danelss. ...
R1261 | 20.12.1491 | fol 137v

Waterstraatje
kamer in Koetsstraetken, nu genaamd dWaterstraetken ...
R1262 | 21.06.1493 | fol 357

Waterstraatje
zes kamers in een straatje tegenover St. Jacopsstraat ...
R1266 | 30.08.1498 | fol 110v

Waterstraatje
... vijf kamers naast elkaar in die Waterstraet tegenover sunt Jacopstraet ...
R1267 | 10.12.1498 | fol 84

Waterstraatje
... vijf kamers naast elkaar bij de Hinthamerstraat in dWarsstraetken tegenover St. Jacopsstraat
R1267 | 04.01.1499 | fol 287v

Waterstraatje
... in dWaterstraetken bij Hinthamerstraat tegenover St. Jacopsstraat ...
R1269 | 29.01.1501 | fol 126v

Weesstraat
de zoons en schoonzoons c.s. van wijlen Dirck Bathenzoon dragen op aan Willem van Haestrecht de helft van een huis met erf in de straat van de Peperstraet gaande naar de Triniteyt langs het begijnshof, namelijk de oostelijke helft ... (Willem mag bouwen aan de stenen muur aan de kant van de Weverplaats)
R1194 | 07.08.1424 | fol 149

Weesstraat
Henrick van Donressel zoon wijlen Dirck zoon wijlen Jacop van Donressel x Bell Mangelaerts heeft opgedragen aan Daniel van Beke zoon wijlen Willem t.b.v. Goossen Jacopss. uter Haghe een stukje erf aan de straat die van Peperstraet loopt naar een mansio van wijlen Willem van Berkel tussen 't erf "die aude Stove" en Aert van Zochel …
R1197 | 04.04.1426 | fol 92v

Weesstraat
Egon van Vauderie zoon wijlen Aert die Wrede heeft opgedragen aan ... een erf in het straatje dat van die Peperstraet loopt naar Triniteit tussen wijlen heer Matheus van Vlijmen, priester en heer Peter van Orthen, van voorn. straatje tot de Lollarden; en een stukje erf, strekkende van voorn. erf aan de kant van de Begijnentrap tot voorn. straatje, dat langs 't Begijnhof loopt naar de Volderstrap, tussen wijlen heer Matheus van Vlijmen, priester en de Lollarden …
R1215 | 22.06.1445 | fol 99

Weesstraat
... een erf in het straatje dat van de Peperstraat loopt naar Triniteyt ... van de straat tot 't erf der broeders Lollarden ...
R1220 | 23.12.1449 | fol 177

Weversplaats
Andrees Art Lamberts verkoopt een pacht uit 2/5 in een huis aldaar
R1177 | 1382-1387 | fol 325

Weversplaats
een huis aldaar bij de "Volretrappe" (van de H. Geest sBosch)
R1189 | 1414-1415 | fol 96v

Weversplaats
de meesteres van het begijnhof draagt over aan Gobelijn van den Berge een cijns uit een huis van wijlen Willem van Os
R1191 | 1418-1419 | fol 142v

Weversplaats
Andries Hoppenbrouwers verkoopt aan Liesbeth Hugen, begijn, een pacht uit zijn stenen huis in het steegje gaande naar het huis van wijlen Heer Adam van Myerde priester nu van de armen die daar wonen tussen Dunken die Becker en Goossen Wegen ...
R1191 | 1418-1419 | fol 149

Weversplaats
Goossen Willem Wedigen geeft ten cijns aan Jacob van den Plac een stuk erf bij die Weverplaets in de steeg Han Koyen straetken over de brug aldaar tussen Daniel die Becker en Thomas Hannensoen ...
R1191 | 1418-1419 | fol 160

Weversplaats
De H. Geest meester aan de weduwe van Gysbert ... (=Yda van Beerze) een cijns uit een huis etc. in de straat gaande van de Weverplaets naar de Voldertrappe
R1191 | 1418-1419 | fol 184v

Weversplaats
Art van der Heyden c.s. draagt over aan Lambert van Beerse een cijns uit een huisplaats van wijlen Gijb Jacobs, tussen de Ramen steeg en Peter Penninc (vroeger)
R1192 | 04.04.1421 | fol 120

Weversplaats
... een huis met erf ... aen die Weverplaetze ...
R1195 | 06.11.1424 | fol 26

Weversplaats
Andrie Hoernaen geeft tegen cijns een huis (vσσrhuis) met erf aan de Weverplaets op de hoek van de steeg gaande naar het Adam van Mierde mannengasthuis tussen de steeg en Willem Weghen en strekkend achterwaarts over een stenen brug over die Diese naar het stenen achterhuis van Andries over die brug gelegen; met het recht om op die brug te bouwen en op de stenen muur van dat huis tot de hoogte van het onderste anker ...
R1195 | 05.11.1425 | fol 141

Weversplaats
... huis, erf en hof, Weversplaitze aan 't eind van die Peperstraet
R1242 | 15.12.1472 | fol 121

Weversplaats
... 1/3 deel in huis, erf en hof - vroeger van Jan Henrix Zecker - Weverplaitze achter St. Barbarakapel
R1243 | 26.08.1474 | fol 299v

Weversplaats
... huis, erf en hof aen die Weverplaets bij die aude Diese ... van die Weverplaets tot de Diese ...
R1245 | 06.02.1476 | fol 86v

Weversplaats
huis en erf - vroeger van Rolof Benne (die een hoeve bezat in Bucstel) nu van Willem Willemss. van Mughoevel aen die Weverplaitze bij Ste. Barbaren Capelle
R1253 | 30.07.1484 | fol 329

Weversplaats
huis, erf en kamer daarbij aan die Weverplaets ...
R1256 | 03.02.1487 | fol 39

Weversplaats
twee helften van huis en erf aan de Weverplaitze ...
R1256 | 21.04.1487 | fol 277v

Weversplaats
... cijns ... uit huis en erf, aan die Weverplaetse op de hoek van die Volrestraet...
R1260 | 09.06.1491 | fol 94

Weversplaats
... verkopen ... een cijns ... uit twee huizen, erven, hoven en achtererven ... Weverplaets tegenover Barbarakapel ... van de straat tot de stadsmuur ...
R1264 | 09.04.1495 | fol 223v, 224

Weversplaats
... verkopen ... een kamer in die Weverplaets onder die corten Ramen ...
R1265 | 29.01.1496 | fol 131

Weversplaats
huis, erf en hof - van Franck Claes. Post - aan die Weverplaetse tussen Jan Jan Oems en de kinderen Wouter vander Stappen, van de straat tot den Mortel
R1265 | 14.11.1496 | fol 393v

Weversplaats
achter 't huis of de woning der erfgenamen van mr. Henrick van Kessel ligt die Boertsche Molen aan de stadsmuur bij die Weverplaets
R1269 | 22.04.1501 | fol 151

Weversplaats
... huis, erf en hof aan Weversplaetze ...
R1269 | 03.06.1501 | fol 67

Windmolenberg
een cijns uit helft van Henrick van Heynsberch in een huis aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 33

Windmolenberg
... een cijns uit huis aldaar
R1175 | 1368-1369 | fol 37

Windmolenberg
Art van Nuenrebeke helft van huis aldaar aan Engbert Rutgers van den Berghe
R1175 | 1368-1369 | fol 163

Windmolenberg
Art Kyent doet afstand van zijn 2/3 in een huis en oliemolen aldaar voor Rutger Kort die deze had gekocht van Willem Coelnere
R1176 | 1376-1383 | fol 173

Windmolenberg
Gerit van Berkel een huis aldaar aan Peter Polslouwer
R1177 | 1382-1387 | fol 173v

Windmolenberg
Heer Art Loyer een pacht uit de helft van de windmolen aldaar op een hofstad van wijlen mr. Daniel en uit molens in de Vrijdom en op Hintham
R1180 | 1393-1396 | fol 566

Windmolenberg
Rutger Cort (c.s.) een pacht uit de windmolen aldaar
R1180 | 1393-1396 | fol 605

Windmolenberg
een pacht uit de helft van de windmolen aldaar
R1181 | 1397-1399 | fol 93

Windmolenberg
... de helft van huis van wijlen Jan Bernts aldaar met de helft van een tuin tot het water en land over het water "de Rijt" …
R1185 | 1406-1407 | fol 7v

Windmolenberg
Goyart van Rode de windmolen aldaar over het water binnen de nieuwe stadsmuur aan Zebert zoon wijlen Zeberts van Hoculem (was verkregen uit opwinning)
R1185 | 1406-1407 | fol 226v

Windmolenberg
... een cijn uit huis aldaar ...
R1185 | 1406-1407 | fol 250v

Windmolenberg
... een huis aldaar ... (gelegen bij die Molenwech)
R1186 | 1408-1409 | fol 289

Windmolenberg
Jan Swertinc draagt een huis aldaar van wijlen Laureyns Stevens van Wetten over aan Henrick van den Oever (huurder van een stenen poort van het Klarenklooster naast heer Geerlingsbrug)
R1186 | 1408-1409 | fol 446

Windmolenberg
wijlen Geerling van Keeldonc had een groot huis met een gracht of sloot aldaar aan de kant van het Klarenklooster en een klein huis en daarbij een beemd aan de Hinthamerdijk bij de oude molen aldaar
R1187 | 1410-1411 | fol 106

Windmolenberg
een pacht uit de windmolen aldaar over het water binnen de nieuwe stadsmuur en de windmolen worden overgedragen t.b.v. de Tafel H. Geest
R1189 | 1414-1415 | fol 192

Windmolenberg
Gerit die Joede (c.s.) verkopen een cijns uit een huis genaamd "Scerpenborch" tussen Art Heyms gasthuis en de straat
R1190 | 1416-1417 | fol 200

Windmolenberg
... een erf ...
R1191 | 1418-1419 | fol 490

Windmolenberg
... een huis etc. ...
R1192 | 1420-1422 | fol 442v

Windmolenberg
... huis met erf en tuin tussen wijlen Aert Heyme Gasthuis en de Wyndmolenberch
R1193 | 15.10.1421 | fol 18v

Windmolenberg
het huis genaamd Scerpenberch ...
R1192 | 22.02.1422 | fol 404v

Windmolenberg
... draagt over ... een helft van een huis ...
R1192 | 22.02.1422 | fol 440v

Windmolenberg
Jan van Keeldonc en zijn zuster verkopen aan Jan van Broegel een huis met erf en tuin tussen Henrick Kepken en Jan Kyevit en van die Dyeze tot een poel en een gang van die poel tot de straat; belast met een betaling aan het Klarenklooster en een pacht aan Goyart Sceyvel met verbod van bouwen en/of vensters aanbrengen zodat men over de muur van het Klarenklooster zou kunnen zien
R1193 | 04.05.1423 | fol 360

Windmolenberg
... een huis met erf en tuin in de straat gaande van de Hinthamerstraat naar de Wijntmolenberch ...
R1193 | 13.08.1423 | fol 417v

Windmolenberg
... een huis aaan de wijnmolenberch ...
R1195 | 03.10.1424 | fol 58

Windmolenberg
bij de Wiel (of Kolk) aldaar
R1196 | 1426-1427 | fol 63v

Windmolenberg
... een huis en erf aan de Wyntmolenberch ...
R1196 | 01.03.1427 | fol 50v

Windmolenberg
... een huis en erf aan de Wijntmolenberch ...
R1196 | 14.03.1427 | fol 54v

Windmolenberg
... een huis met erf en tuin aan de Wyntmoelen berch ...
R1196 | 21.07.1427 | fol 157

Windmolenberg
... een kamer met ondergrond ... aan de Wynmolenberch ...
R1196 | 16.08.1427 | fol 160

Windmolenberg
... een huis, erf en hof opten Wijnmoelenberch ...
R1265 | 26.06.1497 | fol 476v

Windmolenberg
... huis, erf en hof Wijntmoelenberch tussen wijlen Goddijn van Lyt en die Moelenwech ...
R1269 | 13.02.1501 | fol 36v

Windmolenbergstraat (?)
Jan zoon wijlen Peter Schoenmeker van Belver (Berlicum) draagt op aan zijn broer Henrick de helft hem toekomend ... in de straat gaande van de Wynmolenberch naar die Bazeldoncsche brugge …
R1194 | 13.01.1424 | fol 213v

Windmolenbergstraat
... twee kamers aldaar ...
R1178 | 1387-1390 | fol 188

Windmolenbergstraat
de zoons van Henrick van den Loeken een huisplaats aldaar ten cijns verkregen van Laureyns van Gherwen en zijn kinderen Willem en Liesbeth (met de opstal en de molen) nu weer aan Laureyns
R1179 | 1390-1394 | fol 250

Windmolenbergstraat
Gerit van der After als man van de weduwe Art Mersman gaat tocht af in 't huis "Scerpenborch" aldaar aan 't water voor Art Mersman haar zoon die daaruit een cijns verkoopt
R1180 | 1393-1396 | fol 408

Windmolenbergstraat
Henrick Scheenken (c.s.) doet afstand van huis aldaar (achter tot die Dyepstraet) ...
R1185 | 1406-1407 | fol 12

Windmolenbergstraat
een cijns uit een huis etc. ...
R1190 | 1416-1417 | fol 27v

Windmolenbergstraat
... een huis ...
R1192 | 17.02.1421 | fol 75

Windmolenbergstraat
... een huis met tuin in de straat gaande van de Hinthamerstraat naar de Wynmolenberch ...
R1194 | 26.06.1424 | fol 121v

Windmolenbergstraat
... huis, erf en hof in die Wijnmolenberchstraet ...
R1265 | 26.06.1497 | fol 582

Windmolenbergstraat
... huis, erf en hof in die Wijnmolenberchstraet tussen Aert van Bladel en Jan Martenss., van de straat tot die Diepstraet
R1267 | 14.12.1498 | fol 89

Windmolenbergstraat
Dirck Symans Papenvoert heeft opgedragen aan Henrick die Waetzelaer den metser een huis en erf op de hoek van die Veerste Wynmolenberchstraet bij Wynmolenberch ... Dirck had dat huis gekocht van de hertogelijke rentmeester middels een vonnis der leenmannen. Lasten: een hertogcijns; een cijns aan de Tafel van de H. Geest in Den Bosch en andere cijnzen en pachten.
R1267 | 13.08.1499 | fol 236v

Windmolenbergstraat
huis, erf en hof, Wyntmolenberchestraet ...
R1268 | 12.05.1500 | fol 152v

Windmolenbergstraat
... huis, erf, hof en zes kamers Hinthamerstraet op de hoek van die Wijntmoelenberchstraet ...
R1269 | 22.09.1501 | fol 341

Wolvenhoek / Achter 't Verguld Harnas
... in de straat van de Vuchterstraat naar de woning van Luding van den Dijk ...
R1179 | 1390-1394 | fol 222

Wolvenhoek / Waterstraat
Dirck van Haestrecht geeft een erf in de straat langs de woning van de Vrouwe van der Lake bij de ConicsCupers brugge nu genaamd de Lombarden brugge ten cijns aan Art van Nuenrebeke
R1191 | 1418-1419 | fol 364v

Wolvenhoek
(Waterstraat) Wolvenhoek o.m. bij Loefebrugghe en de Lombardbrugge
R? | ???? | fol 48

Wolvenhoek
Gerit zoon van wijlen Henrick van der Schaut een cijns uit een huisplaats in de steeg gaande van de woning van wijlen Engbert Ludinc van den Dijk naar de woning van de Vrouwe van Lake.
R1176 | 1376-1383 | fol 344

Wolvenhoek
Coel Art Jans een kamer in de straat gaande langs de woning van de Vrouwe van de Lake aan Jan Willems van Rode (= van Tyenrode)
R1178 | 1387-1390 | fol 5

Wolvenhoek
Rutger van Boemel deel in cijns uit een hofstad in de steeg gaande van de woning van wijlen Engbert Ludinc van den Dijk, naar die van de Vrouwe van der Lake
R1179 | 1390-1394 | fol 522

Wolvenhoek
... straat van de woning van de Vrouwe van der Lake gaande naar de Zile ...
R1180 | 1393-1396 | fol 184

Wolvenhoek
... straat van de Zile gaande naar Conincsbrugge...
R1180 | 1393-1396 | fol 376

Wolvenhoek
… straat langs de woning van Jan v.d. Dijk naar des Conincs brugge…
R1181 | 1397-1399 | fol 327v

Wolvenhoek
... in de steeg van de woning van wijlen Engelbert Ludinc van den Dijk gaande naar de woning van wijlen de Vrouwe van der Lake …
R1183 | 1402-1403 | fol 324

Wolvenhoek
... een huisplaats bij die Lombartsche brugge genomen van het erf die Mortel, en Agaath Postkens andere zijde
R1191 | 1418-1419 | fol 146v

Wolvenhoek
Geertruud weduwe Marsel des Cremers van den Grave draagt op aan Loesbeth dochter van Jan van Vlootten een deel van een huisplaats verkregen van Jan Lomberts van den Pettelaer ... op de hoek tussen de Zijl, de Loefbruggen en de Coninxbrugge.
R1195 | 23.12.1424 | fol 72

Z
Zadelaerstraet
Rutger Loesmeker zoon wijlen Rutger bezit een huis en erf in die Zadelaerstraet tussen Rutger die Bye en Peter Plaetmeker …
R1205 | 08.08.1435 | fol 97v

Zadeleerstraat
... bij die Zadeleerstraat onder Jodenpoort bij de brug ...
R1211 | 22.10.1440 | fol 105

Zadeleerstraat
Rutger van Erpe en zijn vrouw Jonkvrouw Mabelia Robbert van Buckhoven verhuren voor zes jaar vanaf St. Jan a.s. aan Henrick Meeuss. van Meerlaer twee huizen en erven met die Wage in de Zadeleerstraat tussen …
R1240 | 19.04.1471 | fol 257

Zadeleerstraet
Rutger Willemss. van Erpe bezit twee huizen en erven en die Wage naast elkaar in die Zadeleerstraet tussen Jan Rutger Willemss. van Erpe en Jul Brugmans, van de straat tot een andere straat ...
R1242 | 09.07.1473 | fol 203, 204

Zadeleerstraet
Corstiaen Janss. Bitter, bezitter van een huis en erf "dat Zweert" - vroeger van Henrick Colen en diens vrouw Katherijn - in die Zadeleerstraet, belooft ...
R1247 | 24.07.1478 | fol 358

Zadeleerstraet
Rutger van Erpe verhuurt voor zes jaar vanaf St. Jan a.s. aan Jan van Andel huys en erve "die Wage" metten cleynen huysken daer naest, daer nu een snijder inne woent, in die Zadeleerstraat tussen Brugmans en Mathijs, haar zoon en Jacop van Dueren, vilthuedemeket, van de straat tot 't gemeyne water met een stenen brug en poort over 't water, met gebruik van de Waag, om 150 gouden Clinckarts jaargen aan Joffr. Mabel, huisvrouw van Rutger van Erpe in 4 termijnen op St.Remeys, Kerstmis, Pasen en St. Jan. Als Rutger en Mabel weer in de stad willen komen wonen, kunnen zij in gebruik nemen dat grote huys dat daer after staet (ende den stall nyet) en hun uitgang maken afterwarts ten Wilde Verken warts, terwijl zij een beheyninge moeten maken aan de kant van die Wage. (zadeleerstraet). Dat zal dan bekort worden op de huur van Jan met 4 rijnsgld. jaarlijks ...
Jan mag niets verbouwen zonder toestemming.
R1249 | 24.03.1480 | fol 222

Zadeleerstraet
Aert Dirx die Bye, bontwerker, man van Weyndelmoet dochter wijlen Jan vanden Hout, schrijnwerker, heeft opgedragen aan Reyneer Henrix Loden een pacht van ιιn mud rog Bosschemaat op Lichtmis uit huis en erf "den Roden Scilt" aan die Zadeleerstraet …
R1257 | 03.01.1488 | fol 228

Zadeleerstraet
Engbert van Uden had gerechtelijk gekocht een huis en erf - van Jan van Andel de jonge (natuurlijke zoon van heer Jan van Andel, kanunnik en cantor in Den Bosch) in die Zadeleerstraet en andere goederen …
R1267 | 05.09.1499 | fol 434

Zadelerstraat
Reymbout van Geffen gaat tocht af voor zijn zoon Reymbout uit huis aldaar en voor Franck Knoep zijn schoonzoon
R1187 | 1410-1411 | fol 313

Zadelerstraat
Goyart Janss. vanden Eynde verkoopt aan Lijsbeth weduwe van Willem Zeelmekers een cijns van 10 pond payment half Kerstmis half St. Jan uit huis en erf in die Zadelerstraat tussen Meeus vander Heyden en de straat "het land van Hoesden" van die Zadelerstraat tot Meeus vander Heyden
R1238 | 18.07.1469 | fol 238

Zadelerstraet
cijns … huis en erf in die Zadelerstraet …
R1238 | 18.07.1469 | fol 238

Zadelerstraet
huis en erf, vroeger genaamd der Joeden Poert, aan die Zadelerstraet ...
R1241 | 16.03.1472 | fol 221

Zadelerstraet
Jan Janss. die Keyser weduwnaar van Lijsbeth Emont van Weerdenborch geeft aan zijn zoons Emont en Jan zijn tocht in huis, erf en achterhuis in die Zadelerstraet bij onser Vrouwen Poort tussen huis en erf "die Wage" en Jan van Andel ...
R1258 | 07.02.1489 | fol 185

Zadelerstraet
de dekens en de wasmeesters van dat Cremerambacht beloven aan Henrick Henrix vanden Kerchoff een cijns van 10 rijnsguldens, half op 1 september en half op 1 maart, uit een stenen huis, erf en hof - vroeger van Michiel de Haest, nu van 't Kremerambacht - in die Zadelerstraet bij de Markt tussen 't Raadhuis en de erfgen. Reyneer Zadelermeker [sic], van de straat tot de Dieze. Na de dood van Henrick komt die cijns weer terug aan 't Ambacht.
R1265 | 28.02.1497 | fol 433

Zadelmakersstraat / Schapenmarkt
Willem Bierkens zoon wijlen Everart Roefss. verhuurt voor drie jaar vanaf St. Jan a.s. aan Jan Henrix van Audenhoven zijn huis "Gulden Hoet" (= 't Gulden Hoofd, Schapenmarkt) om 24 rijnsgld. half op Kerstmis en half op St. Jan …
R1218 | 21.06.1448 | fol 165

Zadelmakersstraat / Schapenmarkt
Henric Janss. vanden Eynde, poorter der stad, die weert inden Gulden Hooft, man van Margariet Arnts van Dyeperbeeck
R1257 | 09.06.1488 | fol 338

Zadelmakersstraat / Snellestraat
... uit huis en erf in de Zadelmakersstraat tussen Meeus Aertss. vander Heyden en een straat die van de Vuchterstraat loopt naar 't minderbroedersklooster, en met een eind aan de Zadelmakersstraat.
R1237 | 01.02.1468 | fol 17

Zadelmakersstraat
Gerit Jacob Rutghers 1/3 in een huis aldaar verkocht aan Claes van Zulen
R1175 | 1368-1369 | fol 208

Zadelmakersstraat
een cijn uit huis aldaar bij de Jodenpoort van wijlen Jan van Keulen, zadelmaker, verkregen door wijlen Jan van Keulen, hoefsmid
R1178 | 1387-1390 | fol 243

Zadelmakersstraat
Zadelmakerstraat bij de Jodenpoort hoek Snellestraat. Henrick Venbossche had stenen huis aldaar op de hoek met een kamer daarachter aan de Zijl verkocht aan Jan Carnauwe; deze verkoopt nu aan Jan van Holaer behalve de kamer; met een cijns
R1175 | 1387-1390 | fol 312v

Zadelmakersstraat
Claes der Kijnder en Jan van Visschel c.s. delen een stenen muur tussen hun erven, (met condities van bouw). men geve de brief van Jan aan Gheerwig de weduwe van Robbert Oem
R1191 | 1418-1419 | fol 156v

Zadelmakersstraat
Henrick vander Hage en Jan van Tangeren, kerkmeesters van Nuweland, hebben opgedragen aan Mathijs Cleynael zoon van Goyart van Lyemde: een pond erfcijns uit een cijns van 18 pond payment op St. Jan uit een erf en uit de muren van het huis vroeger van Jan Janss. van Myngen, en een hof achter dat erf, Zadelmakersstraat, tussen Claes Plaetmeker en Henrick Plaetmeker; en uit een deel van de oude muur achter dat erf; en uit een erf buiten die muur; met het recht om een brug te bouwen over de stroom …
R1206 | 18.08.1436 | fol 206

Zadelmakersstraat
Jan die Lu, zoon van Adam doet t.b.v. Aert Vrient van Beke zoon wijlen Lucas Meeus van Beke afstand van een pacht van 10 mud rog Helmondse maat op Lichtmis, te leveren in Aerle, uit twee huizen, erven en hoven en die Waghe, Zadelmakersstraat, buiten de Jodenpoort …
R1207 | 05.09.1437 | fol 122

Zadelmakersstraat
Henrick Lambertss. van Beerse heeft opgedragen aan Eustaes Tolync, bestuurder van broederschap of gilde van St. Jacob in Den Bosch, een cijns ... 3 pond uit een cijns van 6 pond payment op St. Jan uit een "steen" (=habitatio lapidea), Zadelmakersstraat, bij Jodenpoort naast Aert Tolinc; en uit een huisje naast dat "steen" buiten de oude stadsmuur aan de kant van de stroom ... en uit het recht ... in een brug over die stroom naar dat huisje …
R1209 | 05.09.1439 | fol 268

Zadelmakersstraat
... een huis en erf, Zadelmakersstraat, bij de plaats, waar de Jodenpoort stond ...
R1210 | 22.04.1440 | fol 65

Zadelmakersstraat
... Zadelmakersstraat, bij de Poort "die Joeden Poert" ...
R1212 | 06.03.1442 | fol 146

Zadelmakersstraat
Rutger van Erpe zoon van Willem bezit een huis en erf "die Waghe" Zadelmakersstraat ...
R1214 | 04.01.1444 | fol 136

Zadelmakersstraat
... een huis en erf, Zadelmakersstraat onder O.L.V. Poort ...
R1216 | 07.07.1446 | fol 97

Zadelmakersstraat
... een stenen huis en een erf met stal, van twee stenen huizen en erven aan de Markt aan de Zadelmakersstraat tussen Borchart van Zulichem (nu: Gerit Zadeler) en Wellen van Beke (nu: Jan Pels) ...
R1217 | 26.08.1447 | fol 222

Zadelmakersstraat
... testament ... in Zadelmakersstraat tussen ... en Gerit van Hoculem, zadelmaker
R1218 | 27.10.1447 | fol 15

Zadelmakersstraat
De uitvoerders van het testament van wijlen Jan van Zweensbergen, kremer, hebben opgedragen aan Henrick Gerit Selen van Helmont een stenen brug met gebouwen er op achter 't erf "'t Hert" van wijlen Daniel van Vladeracken in de Zadelmakersstraat, met uitzondering van (en behoudens voor Laureyns van Rode) de helft van een stenen muur op die brug aan de kant van de minderbroeders en 't recht om daarop te bouwen; met uitzondering van (en behoudens voor Gielis zoon van Mr. Jan vander Audermolen, gewandsnijder, de helft van een stenen gevel op die brug aan de kant van de markt en het recht om daarop te bouwen en het gebruik van een 5 voet brede weg, 9 voet hoog boven de brug, en een watertrap onder die brug.
R1218 | 08.11.1447 | fol 211

Zadelmakersstraat
... huis en erf, Zadelmakersstraat, bij die Yoedenpoerte ...
R1220 | 07.08.1450 | fol 244

Zadelmakersstraat
De Tafel van de Heilige Geest alhier heeft opgedragen aan Jan Gijsbert Pels 6 pond uit een cijns van 20 pond payment uit een huis en erf (van Jan Gijsbert Pels) "in den Gulden Leeuwe" Zadelmakersstraat tussen erfgen. Jan Huben en Jan van Haren (nu: Gerit Witen die Zeeldreger)
R1221 | 23.12.1450 | fol 29

Zadelmakersstraat
Goyartken weduwe van Peter Witmery zoon wijlen Wennemar, geeft aan haar zoons Jan en Goyart en haar dochters Rijka en Vresa haar tocht een pacht van ... uit een stenen huis en een erf "die Wage", Zadelmakersstraat, bij der Joeden Poert tussen Jan Mesmeker en Geerwijch dochter wijlen Dirck vanden Hoevel alias vander Wagen
(vroeger van Jan van Visschel) en uit een huis en erf daarnaast tussen eerstgenoemd huis en Geertruyt Plaetmekers …
R1222 | 28.04.1452 | fol 298

Zadelmakersstraat
Jan Wellenss. van Beke heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Jenneke dochter wijlen Dirck van Bomel, snijder van Vlijmen, een stenen brug met gebouwen daarop achter 't erf "'t Hert" (van wijlen Jan Danielss. van Vladeracken) aan de Zadelmakersstraat (Laureyns van Rode behoudt echter de helft van een stenen muur op die brug aan de kant van de minderbroeders en mag daartegen bouwen; Gielis zoon van Mr. Jan vander Audermoelen behoudt de helft van een stenen gevel bij die brug aan de kant van de Markt en mag daartegen bouwen en behoudt 't gebruik van een weg, 5 voet breed en 8 voet hoog, op die brug en van een watertrap onder die brug).
Jan had die brug (behoudens als boven) verkregen van Matheeus Gerit Selen van Helmont.
R1225 | 16.09.1455 | fol 329

Zadelmakersstraat
Henrick Wouter Coelen, man van Kathelijn (weduwe van Peter Bosch) geeft aan haar dochter Jenneke (verwekt door Peter Bosch) haar tocht in een huis en erf "int Swert" in de Zadelmakersstraat tussen de erfgen. van Henrick Scraege en Peter van Baeschot natuurlijke zoon van wijlen Jan van Baeschat (erf "den Roeden Scilt"), van straat tot straat ...
R1227 | 31.05.1457 | fol 127

Zadelmakersstraat
Jan Herinc heeft opgedragen aan Henrick Henrick Loden zijn tocht in een pacht van een mud rog Bossche maat op Lichtmis uit een erf (van Gobel vanden Berghe) bij Jodenpoort zowel binnen als buiten de stadsmuur ...
R1227 | 26.08.1457 | fol 459

Zadelmakersstraat
Wouter van Aerle, weduwnaar van ... heeft opgedragen aan een sekr. ... cijns ... uit Jodenpoort ... Zadelmakersstraat, en uit de woningen daarbij behorende en daarnaast staande, strekkende tot een erf van Henrick Goedkijnt ...
R1228 | 30.12.1457 | fol 115

Zadelmakersstraat
Rutger van Erpe verkoopt aan Aert Beerwout een cijns van 15 rijnsgld. op St. Jan uit een huis, erf en waag, in de Zadelmakersstraat tussen Henrick van Est de Jonge en Peter Brugman.
R1229 | 28.08.1459 | fol 165

Zadelmakersstraat
Jonkvrouw Jenneke vander Spout dochter wijlen Jan vander Spout en Lijsbeth dochter wijlen Jacop natuurlijke zoon van wijlen heer Willem van Oesterhout, ridder, heeft opgedragen aan Peter Goyartss Brugman een cijns van 10 pond uit een cijns van 30 pond uit de Jodenpoort (vroeger van Jan vander Heen) Zadelmakersstraat en uit de woningen (mansiones) die bij die poort horen, en daarbjgelegen, strekkende tot een erf van Henrick Goetkint, en uit de andere toebehoren van die poort …
R1230 | 23.11.1459 | fol 273

Zadelmakersstraat
Henrick Noeden verkoopt aan een sekr. t.b.v. Dirck Danielss. die Bruyn een cijns van 50 rijnsgld. op Kerstmis uit huis, erf, hof en achterhuis, Zadelmakersstraat tussen Laureyns van Rode en 't erf of de herberg "dat Gulden Hoet"; en uit een hoeve in Nuwelant.
R1231 | 20.10.1460 | fol 10

Zadelmakersstraat
Corstiaen Bitter verkoopt aan de sekretaris Rutger van Arkel een cijns van 7 pond payment op Kerstmis uit huis en erf "die herberge int Sweert" in de Zadelmakersstraat tussen Peter Janss. Goetkijnt en de erfgen. Henrick Sgrage.
R1231 | 05.09.1461 | fol 153

Zadelmakersstraat
Corstiaen Bitter verkoopt aan Roelof Ameliss. Stempel een cijns van 9 pond payment op St.Remeys uit huis en herberg "int Sweert" aan de Zadelmakersstraat tussen erf en herberg van Peter Goetkijnt en een erf van Henrick Seraghen ...
R1232 | 08.01.1462 | fol 19

Zadelmakersstraat
Henrick Janss. vanden Eynde belooft aan Bernt Janss., timmerman van Leyen, Mr. Henrick Verdriet, timmerman van Zwol, en Jan Zoten, schilder, 200 rijnsgld. te betalen, zodra Bernt, Henrick en Jan een huis gebouwd hebben op 't erf "dat Gulden Hoet" (van H.J. vanden Eynde) in de Zadelmakersstraat volgens de bouwredel.
R1233 | 14.11.1463 | fol 194

Zadelmakersstraat
Corstiaen Bytter verkoopt aan een sekr. t.b.v. Henrick Coelen een cijns van 28 pond payment op Kerstmis uit huis en erf of herberg "int Sweert" Zadelmakersstraat (vroeger van Henrick Coelen, nu van Corstiaen Bytter, tussen de erfgen. Henrick Sgrage en Peter Goetkijnt, van de straat tot de straat die voor 't Klein Begijnhof loopt.
R1233 | 21.01.1464 | fol 29

Zadelmakersstraat
Laureyns Pauwelss. van Rode heeft opgedragen aan Lambert Corstiaenss. van Doernen een huis en erf (vroeger bewoond door Eustaes de smid, zoon wijlen Ghijsbert van Hedichuysen en zijn vrouw Lijsbeth) tussen een huis van Jan Coptiten en een erf van Jan van Slotel; (later tussen wijlen Gielis vanden Dijstelbloem en Eustaes Toelinc (voornoemd) ("'t Hert"), van de Zadelmakersstraat tot de stroom; met het recht om een brug te bouwen over de stroom;
(Laureyns van Rode had huis, erf en bouwrecht verkregen van Jan Wellenss. van Beke); en de helft van een stenen muur op 't erf van Eustaes Toelinc "'t Hert" aan de Zadelmakersstraat op de stenen brug achter 't Hert tussen 't erf "'t Hert" en een erf van Jan van Best (nu: Laureyns van Rode) …
R1233 | 22.08.1464 | fol 190

Zadelmakersstraat
Ghijsbert Aertss. van Zeland heeft opgedragen aan Jut, weduwe van Goyart Brugman, een erf en een achterhuis, Zadelmakersstraat (vroeger van Alart Spoermeker, daarna van Jan Plaetmeker, dan van Claes Plaetmeker, dan van Geertruyt Claes Plaetmeker, nu van de erfgenamen Brugman) tussen 't erf "die Waghe" en 't erf van de erfgen. Mathijs van Lyemde, (nu: van Dirck van Engelen, bakker).
Ghijsbert van Zelant had erf en achterhuis gerechtelijk gekocht.
R1236 | 27.01.1467 | fol 185

Zadelmakersstraat
De Tafel van de Heilige Geest alhier heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. O.L.V.-broederschap in St. Janskerk een cijns van 30 schillingen oud geld (1s.=16d.) half Kerstmis, half St. Jan, uit huis en erf (van Jan Goetkijnt) (vroeger van Claes van Ludick0, zadelmaker) bij Jodenpoort.
R1236 | 03.02.1467 | fol 40

Zadelmakersstraat
Wouter Henrix van Aerle weduwnaar van Margriet Henrick Jan die Bye heeft opgedragen aan Henrick Willemss. van Herenthom 1/6 deel in een cijns van 30 pond payment half op Kerstmis, half op St. Jan uit Jodenpoort in de Zadelmakersstraat en uit de woningen daarbij en toebehoren. Wouter had van dit 1/6 deel 2/3 verkregen van Dirck van Scijnle Spoormaker man van Guedelt Henrick Jan die Bye.
Henrick Janss. die Bye († voor 1467) had dat 1/6 deel verkregen van zijn broer Marselis.
De Jodenpoort was vroeger van wijlen Jan vanden Steen.
R1236 | 15.06.1467 | fol 99

Zadelmakersstraat
... payment op Kerstmis uit huis en erf bij onser Vrouwen poert ...
R1237 | 29.03.1468 | fol 31

Zadelmakersstraat
Aert Jan Pels heeft verhuurd aan Daniel van Gewanden 't huis "die Gulde Leeuw" bij 't Raadhuis met stallen, heven, toebehoren en huisraad, die daer nagelvast in is ...
R1238 | 30.09.1469 | fol 143

Zadelmakersstraat
... aan de Zadelmakersstraat (waar Jidenpoort stond) tussen Eustaes Tolinc en een straat ... al het recht van voorn. Jan en Herbert in de Jodenpoort en in de oude stadsmuur aldaar en in een put aldaar.
R1240 | 11.02.1471 | fol 227

Zadelmakersstraat
... Zadelmakersstraat ...
R1241 | 07.12.1471 | fol 304

Zadelmakersstraat
... tussen Aert Pels en Reyneer zadelmeker ...
R1244 | 07.01.1475 | fol 150

Zadelmakersstraat
Jonkvrouw Ysebela vrouw van Rutger van Erpe verklaart, dat Henrick van Merlaer alle geldsommen tot St. Jan l.l. betaald heeft wegens huring van 't huis "die Wage" bij de Markt.
R1244 | 16.09.1475 | fol 347

Zadelmakersstraat
... opgedragen aan Reyneer Willem Reynerss., zadelmaker ...
R1245 | 10.02.1476 | fol 27

Zadelmakersstraat
Jacop Goyartss. die Wael, baardscheerder, maant een cijns van 8 pond payment op St. Jan uit huis en erf bij Jodenpoort ...
R1246 | 03.06.1477 | fol 213

Zadelmakersstraat
... in de Zadelmakersstraat ...
R1247 | 11.05.1478 | fol 445

Zadelmakersstraat
Peter van Baesschoet zoon van wijlen Jan Goetkijnt belooft aan Jan Gerit Dagens man van Beatrijs Gerits vander Hellen te betalen (zolang Jan en Beatrijs leven) een cijns van 4 rijnsgulden half op St. Peters Stoel en half op St. Lambert uit een voorhuis en een achterhuis "den Roden Scilt", Zadelmakersstraat, tussen Corstiaen Bitter en Peter Sceymeker, van de straat tot die Sloetmekerstraet; en uit een huis in de Vuchterstraat; cijns losbaar met 32 rijnsgld.
R1248 | 15.09.1479 | fol 32

Zadelmakersstraat
Henrixke, vrouw van Daniel van Gewanden, waard in de herberg "de Gouden Leeuw" ...
R1249 | 05.02.1480 | fol 74

Zadelmakersstraat
Jonkvrouw Zuzanna weduwe. van Willem van Kessel natuurlijke zoon van wijlen Jan van Kessel, gedwongen door nood en gebrek, en met goedvinden van heer Goossen Keymp, vicarius perpetuum van Dynther, heeft opgedragen aan Jan natuurlijke zoon wijlen Willem van Kessel haar tocht in de helft van een pacht van 3 mud rog uit huis en erf - van Henrik Wouter Colen - "die huysinge int Sweert" Zadelmakersstraat tussen Henrick Scrage en de erfgen. Jan Goetkynt, van de straat tot over de Dyeze …
R1261 | 14.06.1492 | fol 278

Zadelmakersstraat
Lambert Millinc verhuurt voor 6 jaar vanaf St. Jan aan Jan van Andel de Waag met huis en rechten in de Zadelmekerstraet om 140 rijnsgulden in 4 termijnen (nl. Sinte Remijsmisse, Karsmisse, Paesscken, St. Jan).
De borgen van Jan van Andel zijn: Henrick die Leeuwe, Jan Peterss. van Arkel en Herman vanden Akeren.
(Als Jan van Andel niet op tijd de huur betaalt, zullen de borgen de waag bedienen).
R1264 | 16.04.1495 | fol 39

Zadelmakersstraat
De dekens en wasmeesters van dat Cremerambacht verkopen aan Roelof Roelof Wouterss. van Houthuysen: een cijns van 2 1/2 rijnsgulden op St. Jacobus uit een stenen huis, erf en hof in die Zadelremekers(straat) bij de Markt tussen "dat Raethuys" en de erfgen. Reyneer Willems die zadelmeker, van de straat tot over die Diese. Cijns losbaar met 15 gulden voor elke gulden.
Dit huis was vroeger van Gerit Scilder, later: Michiel die Haest, Wouter Vuchs, nu van Cremerambacht.
R1265 | 10.10.1495 | fol 4

Zadelmakersstraat
huis en erf, Zadelmakersstraat ...
R1265 | 12.07.1497 | fol 368

Zadelmakersstraat
Jan Paynenborch, waard in de Gouden Leeuw
R1268 | 02.05.1500 | fol 279

Zadelmakersstraat
huis en erf, Zadelmakersstraat, vroeger van Dirck vander Poirten, nu van Corstiaen Bitters. Moensgasthuis beurt daaruit 20 oude schillingen.
R1269 | 06.08.1501 | fol 325

Zadelstraat
Rutger van der Eyckendonck x Agnes dochter wijlen Willem Bresse draagt een erfcijns van 2 pond beloofd door Jan zoon wijlen Floris van Hedel aan Agnes uit een huis en erf in s Bosch in de Zadelstraat, tussen wijlen Marie (?) van den Wagen en Henrick Lambert Plaetmeker op aan Jan zoon wijlen Floris van Hedel.
R1197 | 16.09.1426 | fol 209v

Zadelstraat
... huis, erf en hof - vroeger van Henrick Scrage, kangieter - in die Zadelaerstraet ...
R1240 | 16.03.1471 | fol 240

Zadelstraat
Wouter Janss. vanden Grave, trapmeker, verkoopt aan een sekr. t.b.v. de Tafel van de H. Geest in Den Bosch een cijns van 6 pond payment half op Kerstmis en half op St. Jan uit huis, erf en hof in die Zadelstraet bij de Markt, tussen Lambert Gerit, zeeldreyer, en Thomas vanden Velde, zeeldreyer, van de straat tot die Dyeze.
R1244 | 31.03.1475 | fol 188

Zadelstraat
huis en erf - van Rutger van Erpe - "die Wage" aan die Zadelstraet tussen Jut, weduwe van Goyart Brugman de Jonge, en haar zoon Mathijs, en van de straat tot de stroom ...
R1244 | 02.09.1475 | fol 145

Zadelstraat
Peter van Baesschat alias Goetkijnt zoon wijlen Jan van Baesschat belooft aan een sekr. t.b.v. Reyneer Michielss. Cleerhaghe en na diens dood aan Beel dochter van m: Willem vanden Bosch een cijns van 6 rijnsgulden half op St. Jan en half op Kerstmis uit een huis, erf, hof, een plaats en stal of achterhuis "den Roden Schilt" en uit een huis en erf daarnaast bij de Markt aan Zadelstraet tegenover de Waag tussen Carstiaen Bitter en Peter die Sceymeker, van de straat tot een andere straat over de stroom …
R1245 | 16.01.1476 | fol 82

Zadelstraat
... Zadelstraet ...
R1252 | 04.03.1483 | fol 257

Zadelstraat
Engel dochter van Jan van Lyer x wijlen Jenneke Peter goetkijnt met goedvinden van haar vader jan en Aelbert Goetscalcx, haar voogden, verkoopt aan Reyneer Henrix Loden een huis, erf en achterhuis en een leeg plaatsje tussen huis en achterhuis,... naast 't woonhuis aan de markt in die Zadelrestraet tussen Corstiaen Bitter en Peter Sceymeker, van de straat tot die Sloetmekerstraet; met een brug ov er de stroom achter 't huis. …
R1255 | 10.05.1486 | fol 120

Zadelstraat
Goyart van Spoerdonck die Kanneghieter moet 8 pond payment betalen uit zijn erf in die Zaderstraet bij onser vrouwen poert
R1261 | 14.05.1492 | fol 366

Zadelstraat
... Zadelrestraet …
R1261 | 30.08.1492 | fol 563

Zadelstraat
Mr. Henrick Ghijsels, gemachtigd, maant een cijns van 20 rijnsgulden op Kerstmis uit huis en erf in die Zadelstraet tussen Corstiaen Bitter en Herman Janss., schoenmaker. (te betalen door Reyneer) ...
R1265 | 23.12.1496 | fol 405

Zadelstraat
Jan Henrix Bonarts, kremer, verkoopt aan Dirck Aertss. Wange ter tochte en diens dochter Katherijn ten erfrechte een pacht van een mud rog Bossche maat op Lichtmis uit huis en erf aan die Zadelstraet tussen Jan van Andel natuurlijke zoon wijlen heer Jan van Andel, priester en kanunnik, en Lijsbeth Goossen Jonckers, van de straat tot voorn. Jan van Andel ...
Katherijn is getrouwd met Jan Jacopss. die Hoermeker …
R1268 | 12.03.1500 | fol 136

Zijl (put)
Anthonis Jacopss. van Oeffel heeft opgedragen aan Yervaen Jan Willemss. een hofstad - met gebouwen - in de straat, die van Loefsbrugge loopt naar den Audenhuls tussen Jan van Doren, schoonzoon van Gijntas van Os, en Gerit van Amstel zoon wijlen Henrick vander Schaut; een cijns van 3 pond payment daaruit en een hof tussen Jan van Bruheze en Willem Nuweert. Daniel Aert Willem Befken had dat alles opgedragen aan Anthonis. Willem Aert Befken had afstand daarvan gedaan t.b.v. Anthonis. Lasten: 12 pond payment aan Aert Berwout; 10 pond aan Aert Stamelairt Henrix zoon (nu aan 't Kapittel Jan van Bruheze mag de put in die hof gebruiken.
R1240 | 06.11.1271 | fol 210v

Zijle / Achter het Verguld Harnas ?
Gerit van Amstel een cijns uit een erf = huisplaats van 20 voet breed in de steeg van de woning van wijlen Egbert Ludinc van den Dijk naar het huis van de Vrouwe van der Lake tegenover 't huis van Boxtel
R1176 (oud 3) | 1376-1383 | fol 314

Zijle
... cijns ...verkregen door Claes (=Coel) die Bresser van Jan Matheeuszoen witwas bereider ... aan die Zile; ...
R1197 | 1425..???? | fol 284v

Zijle
Zijl (Stoofstraat?) Henrick Aelberts van Bucstel verkoopt lijfrente uit huis in de straat van Zijl gaande naar de woning van wijlen Luding van den Dijk
R1175 (oud 2) | 1368-1369 | fol 177v

Zijle
Gerit Croeck (c.s.) een huis aldaar ten cijns aan Gerit van Rόelingen, smid
R1175 | 1368-1369 | fol 245v

Zijle
... Henrick die Sas, (S?), timmerman
R1177 | 1382-1387 | fol 29

Zijle
Jan Kammaker een huis aldaar ...
R1177 | 1382-1387 | fol 106v

Zijle
willem die Decker verkoopt ...
R1177 | 1382-1387 | fol 300v

Zijle
... stenen huis ... van Jan ... aan Gerit van Snoul, timmerman
R1177 | 1382-1387 | fol 61v2

Zijle
Jan die Bresser een huis aldaar ... aan Jan Herinck ...
R1178 | 1387-1390 | fol 222

Zijle
... aan Dirck Rover zoon wijlen Heer Jan
R1179 | 1390-1394 | fol 288

Zijle
Gheerling Boest een erf aldaar met opstal met 2/3 van een brug daar vooraan van circa 21 voet breed aan Dirck Rover zoon van Heer Jan
R1179 (oud 6) | 1390-1394 | fol 288

Zijle
Henrick Dicbier ...
R1179 | 1390-1394 | fol 377

Zijle
Heer Adam van Berchem, ridder ...
R1179 | 1390-1394 | fol 549

Zijle
Jan Sluysman ...
R1180 | 1393-1396 | fol 292

Zijle
Jan van Os een cijns uit een huis en erf en gang achter huis van wijlen Roelof Wise aldaar
R1181 (oud 8) | 1397-1399 | fol 151

Zijle
... wijlen Roelof die Wize

R.1181 f. 151 Roelof Wise
R1182 | 1400-1401 | fol 125

Zijle
... aan Coenraet Peregrijn Smids
R1185 | 1406-1407 | fol 169v

Zijle
... Coenraet Meedts
R1185 | 1406-1407 | fol 189

Zijle
Gijsbert Joncker een huis aldaar aan zijn broer Henrick
R1186 | 1408-1409 | fol 143v

Zijle
... aan Dirck Knijp
R1186 | 1408-1409 | fol 237v

Zijle
... weduwe Jacob Meelman ...
R1187 | 1410-1411 | fol 426v

Zijle
... wijlen Heer Goyart van Os, ridder
R1189 | 1414-1415 | fol 55

Zijle
Heer Dirck zoon wijlen Jan van Ghemart dragen een cijns beloofd aan hem en zijn zuster over aan de weduwe van Jan van Schye uit een huis in de steeg gaande naar de woning van Engbert Ludinc van den Dijk tussen Gerit Cnoden en Katelijn van Valckenborch en Jan Andries (niet afgewerkte acte)
R1191 | 1418-1419 | fol 154

Zijle
Jan van Audehoesden een cijns uit heeft van huis en 4 kamers aan den Zijl en steeg naar het water
R1191 | 1418-1419 | fol 442

Zijle
... een pacht gekocht door Willem Scilder ...
R1191 | 1418-1419 | fol 423, 425

Zijle
Jan van Hoesden draagt een gewezen huis over aan Gerit Vos gelegen in de steeg van de Vuchterstraat naar de woning van wijlen Engbert Ludinc van den Dijk tussen de poort en erf van (w.) Henrick van der Schaut; (en een weg daartussen) was vroeger van Art van Dyest
(meer acten)
R1191 | 1418-1419 | fol 423, 425

Zijle
Dirck die Lu geeft een huis en huisplaats op de hoek tegenover Mechteld Aben tussen Jan Loenman en een steeg van die hoek gaande naar de Lombartsbrugge achter tot een stenen gevel achteraan dat huis ten cijns aan Goyart van Os (Marcelisse)
R1192 | 07.05.1422 | fol ?

Zijle
Jan Osman als man van Liesbeth verkoopt aan Art Dicbier een erf van wijlen Goossen Herinc tussen Henrick Dicbier en Jan Loenman van de straat achter tot het water. Maarten van Zomeren belooft mede ...
R1192 | 25.08.1422 | fol 505

Zijle
De weduwe Henrick Aben belooft Peter die Joede een cijns uit haar huis tussen Jan van Authoesden en een steeg of een gracht van de stad sBosch.
R1192 | 07.09.1422 | fol 550v

Zijle
De gasthuismeesters van het groot gasthuis dragen over aan Art van Bladel slager, een huis met erf van Roelof Wyse tussen wijlen Jan Eghens en wijlen Franck Herinc ... Art belooft een cijns uit een hofstad aldaar, waarop een stal placht te staan belendende Joffr. Henricxke van Dynther.
R1193 | 17.11.1422 | fol 156

Zijle
Henrick Loden draagt over aan zijn zwager Gerit Steenwech een hofstad met tuin en gebouwen tussen Henrick Dicbier Goyartss. en wijlen Wouter Coptiten.
R1193 | 22.12.1422 | fol 280

Zijle
Jan van Authuesden belooft t.b.v. Jan Hoernken een cijns uit een herenhuizing met tuin van Jan voornoemd aan de Zile tussen Willem Lu en Goyart van Middegael met een steeg aan die zijde van de straat strekkend tot het water aldaar en uit 7 kamers bij die huizing aangelegen ...
R1193 | 25.01.1423 | fol 297v

Zijle
Katelijn ... verkoopt t.b.v. Jut van Eyndoven ... een huis met erf in de straat gaande van de Vuchterstraat naar de Zijle tussen Jan van Os, snijder, en Mathijs, schoenmeker.
(doorgestreepte acte)
R1194 | 24.01.1424 | fol 277

Zijle
... cijns ... verkregen van Agnes weduwe Henrick Jans van den Weerde ... uit erf met gebouwen ... achter erf van wijlen Henrick Jansz van den Weerde en tussen weduwe Ludolf Buck en Jan van Orthen Willemsz. ...
R1194 | 05.07.1424 | fol 199v

Zijle
Andreas die Lu draagt aan zijn broer Dirck zijn aandeel en alle rechten op in een erf van wijlen Jan van den Dijc zijn grootvader, tussen de straat en 't water en van 't erf van Jan Loenman en Goyert van Os, kleermaker tot de straat waar men over 't water gaat ter plaatse (de) Zile ...
R1197 | 19.07.1426 | fol 203v

Zijle
Goyart Aertss. van Bruheze verkoopt aan Tielman Janss. Pikevet een pacht van een mud rog Bossche maat op Lichtmis uit een huis, erf en hof, Zile, tussen een straatje (naar Jan van Authoesden en Gerit van Eyck) en erfgen. Matheeus Mughoevel, van de straat tot een hof van Gerit van Eyck ...
R1197 | 20.07.1426 | fol 119

Zijle
Eymbert van Lentvelt man van Met dochter van Jan van Mughoevel verkoopt 1/3 in een huis erf en tuin aan de Zijle tussen Goyaert van Bruheze en wijlen Jan van den Doren en van de straat strekkend tot de tuin van Goyaert van B. aan Willem Jansz van Mughoevel
R1196 | 07.02.1427 | fol 37

Zijle
Goyaert van Bruheze verkoopt aan Peter Witmery een cijns van 3 pond uit zijn huis, erf en tuin aan de Zijl tussen Willem Mughoevel en een steeg gaande naar erf van Jan van Authoeswden en van de straat tot erf van Gerit van Eyck
R1196 | 27.02.1427 | fol 107

Zijle
Dirck zoon van Aert die Verre, man van Weyndelmoet dochter wijlen Henrick van Huessen verkoopt aan Lijsbeth, weduwe van Dirck Nobel een stukje erf aan de Zile op een erf, dat geweest was van wijlen Henrick vander Schaut, achter de erven van Aleyt van Huessen, Aert Noyen en Kathelijn vanden Doren, tussen de rest van dat erf van Jan van Authuesden in het oosten en Gerit van Vucht, van Willem Lu tot Aleyt, Aert en Kathelijn voorn.
R1199 | 23.12.1428 | fol 9

Zijle
Dirck zoon wijlen Aert die Verre ... verkoopt ... tussen ... en Jan Rijsschelken ... verkregen van Henrick van Haren, vleeshouwer.
R1199 | 23.12.1428 | fol 9v

Zijle
... wijlen Alart Vleeshouwer ... Marselis die Cremer ...
R1200 | 12.12.1429 | fol 166

Zijle
(zonder datum)
... Willem Matheeus die Lu, vleeshouwer ...
... Jan Rover van den Laer ...
... wijlen heer Henrick van Mordrecht, ridder ...
R1200 | 14.12.1429 | fol 19

Zijle
Goyart Aertss. van Bruheze
R1200 | 26.07.1430 | fol 124

Zijle
... een hofstad met stenen gebouwen aen den Zijl tussen de stroom en een straat, van die Weterstat (vadium) tot Jan Loenman ...
R1202 | 1431 | fol 8

Zijle
... een hofstad - met stenen gebouwen - aan den Zijl tussen de stroom en een straat, van "die Weterslot" (vadium) tot Jan Loenman ...
R1201 | 20.04.1431 | fol 224

Zijle
... Aert Vos zoon wijlen Gerit Vos ... woonhuis, erf, achterhuis en hof tussen voor- en achterhuis ... Zile ... tussen Henrick vander Schaut ... en Matheeus Buttel, van de straat tot wijlen Aleid Weyndelmoeden ... Henrick zoon wijlen Aert Vos verkoopt aan Aert Befken zoon wijlen Willem B. voor- en achterhuis, erven en hof ...
R1202 | 18.01.1432 | fol 38

Zijle
... hofstad met gebouwen ... aan die Zyle tussen een straat en Goyart van Os enerzijds ... de stroom, van Jan Loenman tot "een weterschap" (vadium).
R1202 | 14.04.1432 | fol 249

Zijle
Aert Aertss. van Dornhout ... cijns, deel van een hofstad in de straat, die voor het huis van wijlen de vrouwe van Lake loopt op de hoek tussen heer Aert van Wesel, priester, en Peter Schut nl. 't deel aan de straat naar Zile op de hoek waar men van Loefsbrugge gaat naar Coninxbrugge, tussen die straat en de rest van die hofstad; …
R1202 | 01.07.1432 | fol 124

Zijle
Aert Boest ... pacht ...uit huis, erf en hof, opten Zijle tussen Goyart van Erpe en Agnes Jonckers; ...
R1202 | 09.08.1432 | fol 283

Zijle
Jan en Pauwels, zoons wijlen Jan Mughoevel, hebben opgedragen aan Willem van Mugh. 2/3 deel in 1/3 deel van een hofstad in een straatje dat van Vuchterstraat loopt naar 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden dijk tussen een weg en Jan vanden Doren.

R1203 | 16.12.1432 | fol 22v

Zijle
... een cijns ... uit een huis en erf ... in de straat naar 't erf van wijlen de Vrouwe van Lake, aan de kant van de Huls ...
R1203 | 29.01.1433 | fol 283

Zijle
... cijns ... uit een huis en erf van Jan Yervaens, vleeshouwer, in de straat naar 't erf van wijlen de vrouwe van Lake, aan de kant van de Huls, tussen Jan Bye en zekere linnenwever ...
R1203 | 29.01.1433 | fol 283v

Zijle
Jan Loenman, man van Mechteld dochter van Jan Geritss Berwout heeft opgedragen aan Goyart die Lu een huis en erf, even breed voor en achter, in het straatje dat van de Vuchterstraat loopt naar de woning van wijlen Engbert Ludync van den Dijk tussen Goossen Herync, vleeshouwer, en Franck Herinc, van dat straatje tot de stroom. Jan G. Berwout had dat huis en erf verkregen van Henrick Goyartss. Dicbier. Dat huis en erf is nu een leeg erf tussen Ghijsbert Roesmont t.e. en Goyart van Os, snijder, en Goyart die Lu t.a.z. ...
R1203 | 16.02.1433 | fol 44v

Zijle
... erf met gebouwen van wijlen Wouter Coptiten aan den Zyle tussen Gerit Steenwerk (nu Jan Gielis geh...) t.e. en Aert van Bladel en Heylwich Crommen en anderen, van straat tot stroom. ...
R1204 | 10.02.1434 | fol 166

Zijle
Thomas zoon wijlen Jan Willemss. van Zassevelt x Aleyt ... huis en erf aen den Zijle tussen Jan van Engelant en Aert vanden Stall ...
R1204 | 08.05.1434 | fol 76v

Zijle
Jan van Audehoesden geeft over aan Dirck Schouderman de belofte over een beheining als volgt: Gerit Janss. van Vucht had gekocht van Jan van Audehoesden een stukje erf aan de Zyle op een erf van wijlen Henrick vander Schout achter een erf van Gerit van Vucht ... naast het erf van Aleyt van Huessen ... aan de kant van Willem Lu ...
R1204 | 01.07.1434 | fol 94

Zijle
Mr. Goyart Dicbier, kanunnik in Den Bosch, heeft opgedragen aan broer Aert D. een huis, erf en hof aan die Zijle tussen Henrick Steenwerk zoon wijlen Gerit Monics en wijlen Gijb Harinc (later: Gossen Aelbert Gielissen). Henrick Dicbier had dat huis ... verkregen van Jan Janss. van Derentheren.
R1204 | 10.07.1434 | fol 222

Zijle
... Kathelijn vrouw van Henrick vander Schout vindt goed dat Jan Meynart bouwen kan onder de grond naast de stenen muur van 't achterhuis van Kathelijn, vanaf haar beerput achterwaarts. ...
R1205 | 20.11.1434 | fol 15v

Zijle
Everart van Arkel ... en Willem vanden Hezeacker ... krijgen bij een deling ... een huis en erf - vroeger van Aert Tolinc - aan de Zijle tussen Jan vanden Zijle, timmerman, en Goossern Tolinc.
R1205 | 05.03.1435 | fol 156

Zijle
Dirck Scouderman ... verkoopt aan Jonkvrouw Agnes weduwe van Corstiaen van Lijshout alias Truden een huis en erf aan die Zijle tussen wijlen Gerit van Vucht ... en Henrick Vos; een een hof aldaar achter dat huis tussen wijlen Gerit van Eyck t.e. en dat huis, Henrick Vos, Aert Befken en Kathelijn vander Schout t.a.z., van wijlen Gerit van Vucht tot Ermgart, weduwe van Henrick van Os.
R1205 | 24.03.1435 | fol 166

Zijle
Peter Dirx van Hijnen verkoopt aan Jan Noeden ... pacht ... uit een huis, erf en hof aan de Zijl tussen Aert van Bladel en Jan Gieliss. van Gestel, van de straat tot de stroom. ...
fol.110v; 18-08-1435 ... tussen Jan Gieliss. van Gestel t.e. en Aert van Bladel en Jan Brinc en anderen t.a.z., van de straat tot de stroom.
R1205 | 07.04.1435 | fol 172v

Zijle
Mathijs Cleynnael zoon van Goyart van Liemde, weduwnaar van Lya dochter van Jan Nerinc, geeft aan zijn kinderen Goyart en Lysbeth zijn tocht in een cijns van 4 pond 10 schill., half St. Jan, half Kerstmis, uit een huis en erf (vroeger van Ludinc van den Dijk) -21 voet min een duim breed binnen de dakdrup en 65 voet lang- bij de straat langs het erf van de Heer van Buestel, tussen een weg van 't stenen huis van wijlen Ludinc van den Dijk en een gracht.
R1205 | 31.08.1435 | fol 104

Zijle
een hofstad - van Aert van Bladel - opten Zijle tussen Aert van Bladel en Wouter Coptiten, van de straat tot Heylwich Crommen. ...
R1206 | 04.04.1436 | fol 178

Zijle
Everart Henrix van Erkel verkoopt aan Lijsbeth dochter van wijlen Herman van Meghen een lijfrente van twee peters, zolang Lijsbeth leeft, half Kerstmis, half St. Jan, uit de helft in een huis en erf in de straat die van de Vuchterstraat loopt naar Zyle, tussen Jan Timmerman en Goossen Tolync.
R1206 | 03.07.1436 | fol 194

Zijle
Henrick Vos zoon wijlen Aert Vos van Uden ... woonhuis ... Zijle t.o. Goyart die Lu, tussen Aert Befken en Agnes weduwe van Corstiaen Lyeshout ...
R1207 | 31.10.1436 | fol 130

Zijle
Aert van Bladel en zijn zoons ... hadden aan Jan Wellenss. van Beke beloofd ... en erven aanden Zijle tussen Peter van Hijnen en jonkvrouw Henricke van Dynther; ... Jan geeft die belofte over aan Eustaes Tolinc.
R1207 | 20.12.1436 | fol 139v

Zijle
Aert van Bladel ... aan Eustaes Tolinc een hofstad opten Zijle tussen Aert van Bladel en Wouter Coptiten, van de straat tot Heilwich Crummen; ... en een huis en erf (van Roelof Claes Wyse) aan de Zijl tussen wijlen Jan Eghens en wijlen Frank Herinc; ... Hofstad, huis en erf zijn nu ιιn erf tussen Peter van Hijnen t.e. en Jonkvrouw Henrixke van Dynther en Eustaes Tolinc t.a.z. ...
R1207 | 09.02.1437 | fol 156v

Zijle
Eustaes Tolinc ... aan Peter van Hijnen een stukje erf aan de Zijl achter Eustaes' erf tussen Peter van Hijnen t.e. en Gerong Geronx, Jan Sceymaker, Jacop vanden Yevelaer en Engbert van Slabroec t.a.z., van Eustaes Tolinc tot Jan Brynck (nu Peter van Hijnen); met de helft van een stenen muur en een stenen put tussen dit stukje en de rest van Eustaes' erf ...
R1207 | 18.02.1437 | fol 159v

Zijle
Eustaes Tolync zoon van Aert Tolync, verkoopt aan Jan van Zweensbergh, kremer, een stenen brug met gebouwen erop, achter 't erf "'t Hert" van wijlen Jan Danielss van Vladeracken aan de Zadelmakersstraat: Lameyns van Rode behoudt echter de helft van een stenen muur op die brug aan de kant van de Minderbroeders, en het recht om tegen die muur te bouwen. Gielis, gewandsnijder, zoon van Mr. Jan van der Audermolen, behoudt de helft van een stenen ghevel op die brug aan de kant van de Markt en 't recht om tegen die gevel te bouwen en het gebruik van een weg, 5 voet breed en 8 voet lang, op die brug, en van een watertrap onder die brug. Van kracht blijft de overeenkomst van Eustaes met Lameyns en Gielis voorn.
R1207 | 14.06.1437 | fol 177v

Zijle
... huis en erf (van Goyart van Vynckel, timmerman) aan die Zile over de stroom tussen Gobel vanden Berge en Henrick Das ...
R1207 | 16.08.1437 | fol 217

Zijle
Jan Janss. van Authuesden verkoopt aan Deliaen dochter van Gerit Tymmerman van Os een kamer, met dakdrup, tegenover de mansio van wijlen Jan van den Dijck tussen een straatje naar de stroom en een steeg van wijlen Ludinck van den Dijck, met gebruik van die steeg.
R1208 | 10.12.1437 | fol 27

Zijle
Overeenkomst tussen Jan van Orthen, Henrick Vynckelman, Jan Henrix vanden Weert, Aert Heyme natuurlijke zoon van wijlen Jan Heyme, man van Geertruyt Henrix vanden Weert, en Jan Broes, ryemslegher, man van Agnes Henrix vanden Weert: over een stenen muur van 't huis van Jan van Orthen "dat Wiltverken" aan de Zijle nl. langs Henrick Vinckelman en de drie Jannen voorn. en over de dakdrup van dat huis en over een goot onder die dakdrup
R1208 | 12.02.1438 | fol 202

Zijle
... in de straat die van Zile loopt naar de mansio van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijk; ...
R1208 | 13.02.1438 | fol 53v

Zijle
Henrick Michielss. van Breda ... heeft opgedragen aan een sekr. ...een cijns ... uit een huis en erf in de straat die loopt naar het woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijk, tussen Henrick van Uden de jonge en Claes Wyse; ...
R1210 | 17.10.1439 | fol 108v

Zijle
Lucas Willemss. vanden Keer heeft opgedragen aan Thomas Roelofss. die Bever: ... en een stuk erf uit een erf van wijlen Lijsbeth Aben, later Jan Broet ... aan die Zile aan de kant van de mansio van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijk ... achter Hilleke Jonckers tussen wijlen Peter Steenwerck en Goossen Moedel vander Diessen, van Hilleken J. tot een nieuwe stenen muur; en de helft van die muur. ...
R1211 | 26.11.1440 | fol 117

Zijle
Dirck vanden Baudenberch verkoopt aan Snellart van Spulle ... een cijns ... uit een huis en erf in de straat die van de Vuchterstraat loopt naar Zyle, tussen Jan van Os, snijder, en Henrick vanden Doren van Oisterwijck en anderen, van de straat tot Heilwich, weduwe van Willem Ghysel; ...
R1211 | 17.01.1441 | fol 138

Zijle
Aert Stamelart en Marcelis, kind wijlen Goyart zoon wijlen Marcelis nat. zoon wijlen heer Godevart van Os, ridder, hebben opgedragen aan Rutger zoon wijlen Peter die Rademeker vander Smedbroeck een huis en hofstad, Zyle, op de hoek van de straat tegenover Mechtelt Aben tussen Jan Loenman en een straat, die van de hoek loopt naar de Lombardenbrug of naar de Mortel ...
R1211 | 10.04.1441 | fol 187

Zijle
Godscalck Roesmont ... aan Ghijsbert Roesmont: ... uit een huis, erf en hof ... aen die Zyle tussen Henrick Goyart Dicbier en Jan Loenman, van de straat tot de stroom ...
R1212 | 02.12.1441 | fol 95v

Zijle
Peter zoon wijlen van Gageldonk ... aan broer Jan ... cijns ... uit een hofstad ... in een straatje dat van 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck loopt naar 't woonhuis van de vrouwe van Lake. (Jan die Meester ... cijns verkregen van heer Jan van Dommelen, priester)
R1213 | 09.02.1443 | fol 179v

Zijle
Heer Dirck van Orthen, kanunnik alhier ... en zijn schoonbroer Aert van Luenen ... beloven ... pacht ... uit de herberg "'t Vercken" tussen Thomas die Bever en een straat.
R1213 | 09.03.1443 | fol 190

Zijle
Aert zoon wijlen Jan van Schye, lakenscheerder ... aan Znellart Snellartss. van Spull een cijns ... uit huis en erf ... van Vuchterstraat naar huis wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck, tussen Gerit Cnoden t.e. en Kathelijn van Valkenborch en Jan andries Raventers t.a.z. ...
R.1214 f.98v 12-06-1444 Snellart van Spull... aan Henric van Ynghen…
R1213 | 08.05.1443 | fol 210v

Zijle
Goyart die Vos doet t.b.v. Aert Stamelart Kremer ... afstand van een huis, erf en hof, Zijle, tussen Eustaes Tolync ...
R1213 | 03.06.1443 | fol 101

Zijle
Henrick Geritss. vander Vliet ... belooft aan Lysbeth dochter wijlen Jan van Doernen een cijns ... uit huis en erf ... tussen Agnes, weduwe van Corstiaen Lieshouts en de erfgen. wijlen Jan van Engelant, linnenwever ...
R1213 | 10.09.1443 | fol 137v

Zijle
... zoons en schoonzoon van w.Claes Hels doen t.b.v. Hubrecht Lambrechtss. van Stratken afstand van een huis en erf, Zijl, tussen Goessen Tolinc en Jan Tymmermans ...
R1214 | 07.01.1444 | fol 136v

Zijle
... huis en erf ... Goyart Henrix van Yngen tussen Jan van Os, snijder, en Henrick van Doren, kremer.
R1214 | 20.07.1444 | fol 112v

Zijle
Aert Befken weduwnaar van Kathelijn Aert Ghijsbrechts van Dorhout ... aan zijn zoon Willem ... tocht in voor- en achterhuizen en erven - van wijlen Aert Geritss. Vos- en in een hof daar tussenin ... Zile, tussen Henrick vander Schout, man van Kathelijn, en Matheeus van Buttel, van de straat tot wijlen Aleyt Weyndelmoden …
R1215 | 16.01.1445 | fol 33

Zijle
Jan Jan Meynart verkoopt aan Mr. Steven Blanckart, phisicus, een huis, erf en hof in de straat die loopt van de Vuchterstraat ... naar de woning (habitatio) van wijlen Engbert Ludink vanden Dijck tussen Willem van Mughoevel en erfgen. van Kathelijn vander Schaut, van de straat tot Ermgart van Os. ...
R1215 | 30.04.1445 | fol 76v

Zijle
Henrick vander Vliet ... aan Henrick Aertss. Vos een hofstad ... in een straatje, lopende van het woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck naar de "mansio" van de vrouwe van Lake, tussen Aert van Dyest zoon wijlen Henrick van Mierbeke en Aert van Wesel ... en stukje erf ... vroeger van wijlen Henrick vander Schout, achter erf van Gerit van Vucht, tussen Aleyt van Huessen en Aert Haeck en Goyart Vosse ... en dat van Jan van Authuesden in een hof van wijlen Henrick vander Schaut tegenover de woning van Jan vanden Dijck.
R1216 | 26.11.1445 | fol 17

Zijle
Kathelijn weduwe van Gerit Vos zoon wijlen Aert Vos ... opgedragen aan Willem nat. zoon van heer Thomas van Overacker, priester, een pacht ... en uit erven met gebouwen op die Zyle tussen Jenneke, weduwe van Ludeken Buck, en Goossen vander Diessen (later van Jan van Orthen) ...
R1216 | 17.12.1445 | fol 20v

Zijle
Overeenkomst tussen heer Dirck van Orthen, kanunnik, en Aert van Luenen, man van Lijsbeth dochter wijlen Jan van Orthen enerzijds en Thomas Roelofss. die Bever anderzijds: Thomas kan altijd bouwen tegen de stenen muur van 't huis "dat Wilt Veircken" (van heer Dirck en Aert) naast Thomas' erf ...
R1216 | 08.03.1446 | fol 55v

Zijle
Jan zoon wijlen Gevart van Oerle heeft opgedragen aan broer Franck: hofstad t.o. woonhuis Jan vd Dijck tussen Jan vanden Doren, wolwever en Jan van Authuesden en kinderen; ..., en een leeg erf tegenover de woning (mansio) van J. vd Dijck tussen Aert Vos van Uden en Jan van Authuesden; ... Jan Gevartss. van Oerle had hofstad, erf en cijnzen verkregen van heer Hubrecht nat. zoon wijlen heer Merselis uter Wagen, kanunnik van Everbode. ...
R1216 | 05.05.1446 | fol 198

Zijle
Eustaes Toelinc verkoopt aan Goossen Janss. van Acht een erf met gebouwen en latrine er op ... in de straat "die Zijle" tussen Aert Stamelaert, kremer, en een erf van Eustaes Toelinc, van de straat tot Eustaes Toelinc. ... Ze zullen samen de latrine onderhouden en schoon maken. Claes Oedever, spoormaker, doet afstand. ...
R1217 | 02.11.1446 | fol 246

Zijle
Overeenkomst tussen Eustaes Toelinc en Goossen Janss. van Acht (aan wie Eustaes een erf aan de "Zijle" tussen Aert Stamelaert, kremer, en een erf van Eustaes, van de straat tot een erf van Eustaes, verkocht had): Goossen mag op dat erf geen gebouwen met open vensters zetten ... Eustaes mag op zijn erf geen bomen zetten ...
R1217 | 21.11.1446 | fol 251v

Zijle
Thomas Roelofss. die Bever aan Aert Aerss. van Luenen een huis en erf tussen wijlen Peter Steenwerch en Jan van Diesen; ... en stukje erf van wijlen Lijsbeth Aben (later: Jan Broetz. wijlen Claes Broedeken) Zile aan de kant van wijlen E.L. vd Dijck, nl. achter erf van Hilleke Jonckers tussen wijlen Peter Steenwech en Goossen Moedel vd Diesen, en van Hilleke tot een nieuwe stenen muur ...
R1218 | 15.01.1448 | fol 232v

Zijle
Aert Willem Befken ... aan Nel dochter wijlen Mathijs Rademeker ... cijns ... uit twee huizen naast elkaar ... tussen Franck Gevart Stevenss. en ... verkoper Aert, van str. tot Lijsbeth, weduwe van Gerit van Eyck.
R1218 | 18.01.1448 | fol 63v

Zijle
Hubrecht Lambrechtss. van Strathen heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Reyneer-van-Arkel-gasthuis een cijns ... uit een erf aan de "Zijle" tussen Goyart Tymmerman en Aert Tolinv, van de stroom tot Willem Bresser ...
R1219 | 01.04.1449 | fol 198v

Zijle
Jan Mathijss. van Kessel verkoopt aan heer Dirck van Orthen, kanunnik van St. Marten te Luik, een pacht van 2 1/2 mud rog Bossche maat op Lichtmis uit huis en erf aan de "Zijl" tussen Jan van Os, snijder, en Eustaes Toelinc, van de straat tot Eustaes Toelinc. Dirck die Lu ziet af van vernadering.
R1219 | 05.07.1449 | fol 78

Zijle
een cijns van Jan Loenman aan Jan Herine, op Lichtmis, uit een stukje erf genomen uit een heel leeg erf in het straatje dat van de Vuchterstraat loopt naar de woning van wijlen Engbert Ludinc van den Dijk
R1219 | 11.08.1449 | fol 85v

Zijle
Aert Willem Befken weduwnaar van Kathelijn Aert Ghijsbeekss. van Dorhout geeft aan zijn zoon Willem Befken zijn tocht in een huis (voor-en-achter) en erf -(van wijlen Aert Gerit Vos) en in een hof daartussen in 't midden/ aan die Zile tussen Henrick vander Schaut en zijn vrouw Kathelijn en Matheeus van Buttel. Aert had dit alles verkregen van Henrick Aertss Gerit Vos. Willem Befken draagt dit alles op aan Symon Volckartss. van Amsterdam, …
R1219 | 25.09.1449 | fol 99v

Zijle
Michiel natuurlijke zoon van Carstiaen vanden Molengrave en van wijlen Lijsbeth Jan van Vloeten heeft afgedragen aan een sekr. t.b.v. Gerit van Doernen de helft in een cijns van 8 pond payement op Kerstmis uit de helft van een deel van een hofstad in de straat die voor het woonhuis van wijlen de Vrouwe van Lake loopt op de hoek tussen heer Aert van Wezel, priester, en Peter Schut, nl. van dat deel dat ligt naast de straat naar de Zile op de hoek van (de straat van) Loefsbrugge tot Coninxbrugge, tussen die straat en de rest van die hofstad.
R1219 | 26.09.1449 | fol 100

Zijle
Claes Jan Oedever belooft aan Goossen Toelinc een cijns … uit een huis, erf en hof (vroeger van Eustaes Toelinc, nu van Claes Jan Oedever) aan die Zijl tussen Jan van Kessel, kremer, zoon wijlen Henrick en Goossen die Snyder, van de straat tot Claes Loenman en Aert Stamelaert.
R1220 | 21.02.1450 | fol 198

Zijle
Gerit Geritss. van Doernen heeft opgedragen aan Corstiaen vanden Molengrave de helft van een cijns van 8 pond payment op Kerstmis uit de helft van een deel van een hofstad in de straat die voor het woonhuis van wijlen de Vrouwe van Lake loopt op de hoek tussen heer Aert van Wezel, priester, en Peter Schut, nl. van het deel aan de straat naar de Zijle op de hoek waar men van Loefsbrugge gaat naar Coninxbrugge tussen de straat Zijle en de rest van die hofstad.
R1220 | 28.02.1450 | fol 201

Zijle
Symon zoon wijlen Volckert van Amsterdam.. aan Lauryens Lauryenss. Vanny een huis en erf (voor- en achter-) met een hof ertussen (van w.Aert Geritss.Vos) ..tussen Henrick vander Schaut ..en Matheus van Buttel. Symon had het verkregen van Willem Aert Befken.
R1220 | 12.03.1450 | fol 207

Zijle
Goyart Goutsmyt en Margriet, kind.w.Peter Goutsmyt … verkopen aan Willem Nuweert … een huis en erf aan die Zijl tussen een straatje en Willem Mughoevel, van een straat "die Zijl" tot nagenoemde hof: een hof aldaar tussen Lysbeth, weduwe van Gerit van Eyck t.e. en voornoemd huis en erf , en 't erf van Willem van Mughoevel en Mr. Steven, phisicus, zoon van Gerit, t.a.z., van een straatje tot Aert Befken; Huis, erf en hof waren vroeger van Ermgart Franck Croeck, wede. van Henrick van Os.
R1220 | 08.06.1450 | fol 229

Zijle
De Tafel van de H. Geest in Den Bosch heeft opgedragen aan Ghijsbert Roesmont een cijns ... uit een erf met gebouwen aan de "Zijl" vroeger van Goossen Herinc, later van Goossen Aelbrechtss., vleeshouwer, daarna van Jan Osman, dan van Aert Dicbier, dan van Jan Bathen, nu van Ghijsbert Roesmont.
R1221 | 18.11.1450 | fol 229

Zijle
De Tafel van de H.Geest alhier heeft opgedragen aan Aert Stamelart, kremer, een cijns … uit een erf - van wijlen Wouter Coptiten- aan de "Zijle" tussen Gerit Steenwech zoon wijlen Henrick Steenwech t.e. en Aert van Bladel, Jan Brync en Jan Voet t.a.z., van de straat tot de stroom;en uit de muren en de dakdrup van dat erf …
R1221 | 23.12.1450 | fol 29v

Zijle
Franck Gevartss. van Aerle heeft opgedragen aan Gerit Rutger Janss.: een hofstad tegenover 't woonhuis van Jan vanden Dijck tussen Jan vanden Doren, wolwever, zoon wijlen Henrick vanden Doren en Jan van Authoesden; ...; en een leeg erf tegenover de mansio van voorn. Jan vanden Dijck tussen Aert Vos van Uden en Jan van Authoesden; …
R1221 | 06.08.1451 | fol 123v

Zijle
Henrick Aert Vos heeft opgedragen aan Eva weduwe van Mathijs Cleymael, bakker, een hofstad ... in een straatje, dat van 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck loopt naar de "mansio" van de Vrouwe van Lake, tussen Aert van Dyest zoon wijlen Henrick van Mierbeke en Aert van Wesel; en een stukje erf aan de "Zijle" op een erf (vroeger van wijlen Henrick vander Schaut) achter een erf van Gerit van Vucht tussen Aleyt van Huessen t.e. en Aert Haeck en Goyart Vosse t.a.z.; en 't deel van Jan Rover vanden Laer man van Kathelijn Henrick vander Schaut en van Jan van Authuesden in een hof van wijlen Henrick vanden Schaut tegenover de woning van Jan vanden Dijck. Henrick Aert Vos had dat alles verkregen van Henrick vander Vliet, man van Ermgart Jan van Vucht, …
R1221 | 13.08.1451 | fol 326

Zijle
Heilwich Willem Aben van Zoemeren, weduwe van Libert van Groetel heeft opgedragen aan Jacop Goossen Steenwech een erf aan de "Zile" tussen Goyart Tymmerman en Aert Tolinc, van de stroom tot Willem Bresser en 2/3 deel van een brug voor dat erf
R1222 | 06.10.1451 | fol 1

Zijle
Aert Stamelaert, kremer, zoon wijlen Henrick verkoopt aan Jan Jan Keymp en diens broer Gerit een cijns ... uit huis, erf en hof, "Zijle" tussen Jan Gieliss. van Heerlaer t.e. en Goossen die Sm[yt?] en Eustaes Toelinc t.a.z., van de straat tot Claes Loenman, Engbert van Slabroeck en de stroom. …
R1222 | 27.10.1451 | fol 3

Zijle
Claes Oedervair heeft opgedragen aan Jan Jan Keymp een hofstad opten Zijl tussen Aert van Bladel en wijlen Wouter Coptijten, van de straat tot Heilwich Crommen; en een huis en erf (vroeger van Roelof Claes Wyse) bij den Zijl tussen Jan Egens en erfgen. Franck Herinc. Eustaes Tolinc had verkregen van Aert van Bladel die hofstad en dat huis en erf. Eustaes had opgedragen aan Claes Oedevair voornoemde erven (behalve een kamer en een stukje erf daarachter naast wijlen Wouter Coptijten;; behalve het gebruik van een latrine naast dat stukje erf (Goossen Janss. van Acht had kamer, stukje erf en latrinegebruik verkregen van Eustaes); en behoudens de overeenkomst tussen Eustaes en Goossen voorn.; en behoudens een stukje erf achter die erven naast wijlen Heilwich Crommen (Peter van Hijnen had dat stukje erf verkregen van Eustaes); en behoudens de overeenkomst tussen Eustaes en Peter.
R1222 | 29.02.1452 | fol 163

Zijle
Laureyns Vanny zoon wijlen Laureyns Vanny heeft opgedragen aan Jacop Geritss. van Meteren een huis en erf (voor- en achter-) (van wijlen Aert Gerit Vos) en een hof daartussen aan die Zijle tussen Henrick vander Schaut (en zijn vrouw Kathelijn) en Matheeus van Buttel. (Laureyns had dat alles verkregen van Simon Volkartss. van Amsterdam) …
R1222 | 01.07.1452 | fol 320

Zijle
Lijsbeth dochter wijlen Jan van Doernen heeft opgedragen aan Dirck Lambertss.van Beerze een cijns ... uit een huis en erf opten Zijll tussen Agnes weduwe van Corstiaen Lieshout en de erfgen. Jan van Engelant, linnenwever; ... Henrick Gerits. vander Vliet had die cijns beloofd aan Jan van Doernen.
R1222 | 08.08.1452 | fol 87v

Zijle
Gerit Rutger Janss., mesmaker, heeft opgedragen aan Matheeus Jan Matheeuss. een hofstad tegenover 't woonhuis van Jan vanden Dijck tussen Jan vanden Doren, wolwever, zoon wijlen Henrick vanden Doren en Jan van Authoesden; ... en een leeg erf tegenover de "mansio" van Jan vanden Dijck tussen Aert Vos van Uden en Jan van Authoesden; ... Gerit had dat alles verkregen van Franck Gevartss. van Oerle.
R1223 | 02.12.1452 | fol 257

Zijle
Aert Boest emancipeert zijn zoon Adriaen en belooft hem ten teken van emancipatie een cijns van een oude grote op Lichtmis uit zijn huis, erf en hof aan die Zijle tussen Aert van Luenen en Goyart van Erpe, van de straat tot een straatje.
R1223 | 27.12.1452 | fol 156

Zijle
Aert Boest verkoopt aan Weijndelmoet weduwe van Jan vander Donck een cijns … uit een stenen huis en een erf en een hof aan den Zijl tussen Aert Luenen en Goyart van Erpe, van de straat "den Zijl" tot een straatje. ...
R1223 | 28.12.1452 | fol 263

Zijle
Jan nat. zoon van Corstiaen vanden Molengrave en van wijlen Lijsbeth Jan van Vloeten heeft opgedragen aan zijn vader Corstiaen de helft in een cijns ... uit de helft van een hofstad in de straat, die vσσr 't woonhuis van de Vrouwe van Lake loopt, op de hoek tussen heer Aert van Wesel, priester, en Peter Schut; nl. uit de helft aan de straat naar Zijle, op de hoek waar men van Loefsbrugge gaat naar Coninxbrugge tussen de straat en de rest van die hofstad ...
R1223 | 10.07.1453 | fol 95

Zijle
... Peter van Hynen zoon wijlen Dirck een erf - van wijlen Wouter Coptiten - Zyle tussen Gerit Steenwerk zoon wijlen Henrick St. t.e. en Aert van Bladel, Jan Brynck, en Jan Boet t.a.z. van de straat tot de stroom ...
R1201 | 05.09.1453 | fol 281

Zijle
Weyndelmoet van Authuesden geeft aan haar zoon Jan haar tocht in een huis, erf en hof bij de "Zijl" tussen Matheeus Lu, vleeshouwer, en zekere kamers aldaar van wijlen Jan voorn. van Willem Nuweert tot de stroom.
R1224 | 22.10.1453 | fol 6

Zijle
Jan Gieliss. die Cock man van Ava Jacop Gerits van Meteren heeft opgedragen aan Dirck Claes Pouwels, smid, de helft in voor- en achterhuis en erf (van wijlen Aert Geritss. Vos) en in een hof daartussen, van die Zijle tussen Henrick vander Scaut en zijn vrouw Kathelijn, en Matheeus van Buttel. Jacop Geritss. van Meteren had dat alles verkregen van Laureyns Laureynss. Vanny.
R1224 | 24.11.1453 | fol 14v

Zijle
Thomas Roelofss. die Bever ... heeft opgedragen aan Aert van Luenen een cijns ... uit twee kamers, Zyle, achter de herberg "dat Wilt Verken" tussen Aert Boest en Jan van Orthen. Thomas had die cijns verkregen van Henrick Henrix Vinckelman.
R1224 | 22.08.1454 | fol 96

Zijle
Lodewijck van Helmont nat. zoon wijlen heer Jan van Berlaer, ridder, heer van Helmont en Keerberghen, man van jonkvrouw Henrixke dochter wijlen Dirck die Lu, heeft opgedragen aan Jan Moll, zoon van wijlen Marten Aleytensoen, een cijns ...uit een huis en een hofstad aan de Zijle op den hoek tegenover Mechtelt Aben tussen Jan Loenman en de straat, die van de hoek van de Zijle loopt naar de Lombardenbrug of naar die Mortel; …
R1224 | 05.07.1455 | fol 89v

Zijle
Jan die Joede de aude en Jan die Joede de jonge ... en hun schoonbroer Gerit van Dieghden, man van Jut - hebben opgedragen aan Deliaen dochter wijlen Gerit Tymmerman van Os: eencijns ... uit huis en erf aan de Zile tussen Jan van Authuesden en een straatje of gracht van den Bosch, strekkende tot Willem Lu. ...
Deliaen dochter wijlen Gerit Tymmerman van Os belooft aan een sekr. ...cijns ... uit een huis en erf (van Deliaen) aan de Zyle tussen een straatje en een weg en van voorn. straat tot Jan van Authuesden.
R1226 | 23.01.1456 | fol 53

Zijle
Daniel Kroeck, vleeshouwer, heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Matheeus de Boudranijs een hofstad met gebouwen ... in het straatje, dat van 't woonhuis van wijlen Engelbert Ludinc vanden Dijck loopt naar het woonhuis van de Vrouwe van Lake, naast een erf van Lodeken zoon van Jan Huysman van Geldrop …
R1226 | 20.04.1456 | fol 509v

Zijle
m: Marten van Zoemeren heeft opgedragen aan Matheeus Jan Lu, vleeshouwer, een cijns van 4 pond payment uit een cijns van 9 pond payment half op Pasen, half op St. Remeys uit een deel van de grote zaal (aula) van de "mansio" van wijlen vrouwe Kathelijn, weduwe van heer Henrick van Mordrecht, ridder, tegenover de "mansio" van wijlen Jan vanden Dijck; en uit een grote kamer van dezelfde (eerstgenoemde) mansio; en uit 1/4 deel van een kleine kamer van dezelfde mansio en uit een deel van de stal en uit een deel van de hof (m: Marten had die cijns verkregen van Anthonis Jordensss. vander Oetheren).
R1227 | 18.10.1456 | fol 9

Zijle
... in de straat die van de Vuchterstraat loopt naar de woning van wijlen Engbert Ludinck vanden Dijck tussen Gijsbert ...
R1227 | 29.12.1456 | fol 44

Zijle
Willem zoon wijlen Jan Jonckers zoon wijlen Henrick vanden Weerde x Agnes en zijn broer Henrick Jan Jonckers, en Ambroos en Lijsbeth en Margriet, kinderen van wijlen Jan Broess. x Agnes dochter wijlen Henrick vanden Weerde x Agnes hebben opgedragen aan Aert Aertss. van Luenen een kamer en een kleine hof daarbij bij die Zijle tussen Aert Boest en Aert Aertss. van Luenen, van een kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Broet en een weg, tot Aert Aertss. van Luenen. …
R1227 | 26.08.1457 | fol 459

Zijle
Mr. Steven Blanckart, geneesheer (phisicus) heeft opgedragen aan Aert Gerit Stevenss. van Bathenborch een huis, erf en hof in de straat die van de Vuchterstraat loopt in de richting van 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck tussen Willem van Mughoevel en de erfgen. Kathelijn vander Schaut, van de straat tot Ermgart van Os. Mr. Steven had dat huis verkregen van Jan Jan Meynart. Pauwels die Rode, smid, ziet af van vernadering. ...
R1228 | 02.01.1458 | fol 116v

Zijle
Mr. Steven Blanckart, geneesheer (phisicus) heeft opgedragen aan Aert Gerit Stevens van Bathenborch een huis, erf en hof in de straat die van de Vuchterstraat loopt in de richting van het woonhuis van wijlen Engbert Ludinck vanden Dijck tussen Willem van Mughoevel en de erfgen. Kathelijn vander Schaut, van de straat tot Ermgart van Os ...
R1228 | 02.01.1458 | fol 116

Zijle
Aert Stamelaert, cremer, verkoopt aan Wouter Aert Voegeler van Vucht ... een lijfpacht ... uit een huis, erf en hof aan die Zijl tussen Goossen die Snijder en Jan Keymp enerzijds en Willem Jacopss., cremer, t.a.z., van de straat tot de stroom.
R1228 | 18.05.1458 | fol 69

Zijle
Henrick, zoon van wijlen Jan Jonckers zoon van wijlen Henrick vanden Weerde doet t.b.v. Aert van Luenen afstand van een kamer en een kleine hof aan die Zijle tussen Aert Boest en Aert Aertss. van Luenen, van Aert Aertss. van Luenen tot een kamer der erfgen. Jan Broet en een weg
R1229 | 04.07.1459 | fol 143

Zijle
Henrick zoon wijlen Jan Jonckers zoon wijlen Henrick vanden Weerde doet t.b.v. Aert van Luenen afstand van een kamer en een kleine hof aan die Zijle tussen Aert Boest en Aert Aertss. van Luenen, van Aert Aertss. van Luenen tot een kamer der erfgen. Jan Broet en een weg.
R1229 | 04.07.1459 | fol 143v

Zijle
Henrick Henrick Loden, man van Lijsbeth Henrick vander Vloet, (weduwe van Gerit Jan Goenels) verkoopt aan Jan Jacops Vleminc een huis, erf en stenen brug aan de "Zijle" tussen Jan van Lyt, timmerman en de Dieze, van de straat tot de erfgen. Jan Florijss., mesmaker. …
R1229 | 28.09.1459 | fol 316

Zijle
Goyart Aert Dicbier, Aert van Vladeracken, man van Sophie Aert Dicbier en Gerit Boest man van Heilwich Aert Dicbier hebben opgedragen aan Henrick Aert Dicbier een huis, erf en hof aan die Zijle tussen Henrick Steenwech zoon wijlen Gerit Monics en wijlen Ghijb Harinc (later Goossen Aelbert Gieliss.) …
R1230 | 06.02.1460 | fol 287v

Zijle
Henrick Aert Dicbier verkoopt aan Willem Jacopss. van Wijk, cremer, een pacht ... uit een stenen huis en erf en hof aan die Zijl tussen Willem Jacopss. van Wijck, cremer, en Ghijsbert Roesmont, van de straat tot die Diese. ...
R1230 | 02.04.1460 | fol 210

Zijle
't Klooster "Porta Celi" heeft opgedragen aan 116v Mr. Aert zoon van Mr. Aert van Weilkusen: een pacht ... uit huis, erf en hof aan die Zijle tussen Ghijsbert Roesmont en Willem Jacopss., cremer. Aert Dicbier (+) had die pacht vermaakt aan zijn zoon: broeder Rutger, kloosterling van Porta Celi.
R1230 | 31.07.1460 | fol 116

Zijle
huis en erf in de straat die loopt naar het woonhuis van wijlen Engbert Ludinck vanden Dijck ...
R1231 | 21.10.1460 | fol 163

Zijle
Lijsbeth dochter wijlen Willem van Doernen alias van Overacker ... krijgt o.a. bij een deling … en uit erven -met gebouwen- op die Zijle tussen Jenneke weduwe van Ludolf Buck, en Goossen van der Dyesen (later van Jan van Orthen). Willem had die pacht verkregen van Kathelijn, weduwe van Gerit Aert Vos en haar kinderen…
R1231 | 15.12.1460 | fol 173v

Zijle
Heer Jan Kic, rector van 't altaar van St. Jeronimus, Huybert, Mathijs en Dympna in St. Joriskapel, geeft ten erfcijns aan Dirck van meeuwen, mesmaker, een hofstad met gebouwen … in het straatje, dat van 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck loopt naar de woning van de vrouwe van Lake, naast Lodeken Janss. Sluysman van Geldrop; ... en een klein stukje hof, genomen uit een stuk erf achter een kamer van Jan van Engelant (nu: van Daniel Croeck) tot de palen aldaar; ... (Matheeus de Boudranijs had dat alles verkregen van Daniel Kroeck) …
R1231 | 05.01.1461 | fol 37

Zijle
Hilleke, weduwe van Henrick Mostart geeft aan haar kinderen Goyart en Luytgart haar tocht in een cijns ...uit een hofstad in de straat, die voor het woonhuis van wijlen de Vrouwe van Lake loopt, op de hoek aldaar, tussen heer Aert van Wesel, priester, en Peter Scut. Goyart Mostart (vader van H.Mostart) had die cijns verkregen van Jan Rover vanden Laer man van Kathelijn Henrix vander Schaut. Goyart en Willem Lambert Hornken, man van Luytgart, geven die cijns over aan Jan Andries Dircss., bontwerker.
R1231 | 23.05.1461 | fol 123v

Zijle
... in een erf bij de Zile tussen Goyart Tymmerman en Aert Taelinc, van de stroom tot Willem Bresser; en in 2/3 deel van de brug voor dit erf (21 voet breed) ...
R1231 | 04.09.1461 | fol 222

Zijle
Heilwich Willem Aben van Zoemeren, weduwe van Libert van Groetel, geeft aan haar dochter Hadewijch haar tocht en erfrecht in een erf ... bij de Zile tussen Goyart Tymmerman en Aert Toelinc, van de stroom tot Willem Bresser; en in 2/3 deel van de brug vσσr dit erf …
R1231 | 04.09.1461 | fol 222v

Zijle
Henrick Aertss. Dicbier verkoopt aan Aert Ghijsbertss. vanden Steen een pacht … en uit een huis, erf en hof in Den Bosch aan de "Zijle" tussen Ghijsbert Roesmont en Willem Aertss. van Wijck, van de straat tot die Dieze.
R1232 | 04.01.1462 | fol 203v

Zijle
... een hofstad aan de Zijl tussen Jacop vander Meer t.e. en jonkvrouw Henrixke van Dijnther en Aert van Bladel en anderen t.a.z., en uit een weg die van deze hofstad loopt naar een erf dat ligt achter het erf van wijlen Jan van Os, platijnmeker, naast een erf van wijlen Willem Coptiten waarop een stal placht te staan ...
R1232 | 18.01.1462 | fol 142

Zijle
't Groot Ziekengasthuis heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Jan Jan Keymp een cijns … uit een hofstad, aan de "Zijl" tussen Jacop vander Meer t.e. en jonkvrouw Henrixke van Dijnther en Aert van Bladel en anderen t.a.z. en uit een weg die van deze hofstad loopt naar een erf dat ligt achter het erf van Jan van Os, plattijnmeker, naast een erf van wijlen Willem Coptiten waarop een stal placht te staan; en uit voornoemd erf. Aert van Bladel, vleeshouwer, had die cijns beloofd aan de armen in 't Gr. ziekengasthuis.
R1232 | 18.01.1462 | fol 142

Zijle
Aert Gerit Stevenss. van Bathenborch, timmerman, heeft opgedragen aan Mr. Steven Blanckart, geneesheer, een huis, erf en hof in de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar de woning van wijlen Engbert Ludinck vanden Dijck tussen Willem van Mughovel en de erfgen. Kathelijn vander Schaut. ... Mr. Steven Blanckart draagt dat huis ... op aan Dirck Lambertss. van Overbeke, linnenwever.
R1232 | 08.03.1462 | fol 39v

Zijle
Henrick Aert Dicbier heeft opgedragen aan Jonkvrouw Luytgart weduwe van Aert van Luenen huis, erf en hof aan die Zijle tussen Henrick Steenwech zoon wijlen Gerit Monies en Gijb Harinc (later Aelbert Gieliss.) …
R1232 | 07.04.1462 | fol 157

Zijle
Heer Dirck van Orten, kanunnik alhier, verhuurt voor drie jaar vanaf St. Jan a.s. aan Goyart Jacopss. Van Rode zijn herberg "dat Wilt Verken" die Zijlle zonder huurbetaling.
R1232 | 10.04.1462 | fol 53v

Zijle
Heer Dirk van Orten, kanunnik alhier, verhuurt voor drie jaar vanaf St. Jan a.s. aan Goyart Jacopss. van Rode, zijn herberg "dat Wilt Verken" aan die Zijlle, zonder huurbetaling
R1232 | 10.04.1462 | fol 53

Zijle
Gerit, natuurlijke en onwettige zoon van Goyart Aert Dicbier, heeft opgedragen aan zijn vader Goyart een pacht van ιιn mud rog Bossche maat op Lichtmis uit huis, erf en hof aan die Zijle tussen Ghijsbert Roesmont en Willem Jacopss., cremer. Aert Dicbier (+) had die pacht vermaakt aan Gerit.
R1232 | 15.06.1462 | fol 167

Zijle
Jan Andries Dirkx, bontwerker, heeft opgedragen aan Marcelis van Ekart, bontwerker, een cijns ... uit een hofstad in de straat, die vσσr 't woonhuis van wijlen de vrouwe vander Lake loopt, op de hoek tussen heer Aert van Wesel, priester, en Peter Scut. Jan Andries Dircx had die cijns verkregen van Goyart Henrick Goyart Mostart en Willem Lambert Hornken man van Luytgart Henrick Goyart Mostart.
R1232 | 03.07.1462 | fol 70

Zijle
Jenneke, weduwe van Henrick nat. zoon wijlen Henrick vanden Schoer geeft aan haar schoonzoon Dirck Aelbert Kydsken, man van Jenneke, haar tocht in een hofstad van drie kamers (vroeger van Jan Visevase) in de straat op de "Zile". Henrick nat. zoon wijlen Henrick vanden Schoer had die hofstad verkregen van Henrick Willemss. Loerre. - …
R1232 | 14.07.1462 | fol 73v

Zijle
Overeenkomst tussen Aert Stamelaert zoon van Henrick en Willem Jacops van Wijc over een kleine muur op 't erf van Aert aan de straat "Zijle" achter tussen Aerts erf en Willems erf, en strekkende van Aerts huis tot die Diese. Die muur kan zo blijven 12 voet van de grond naar boven. Aert mag geen gebouwen zetten aan de kant van Willem op die muur en heeft geen dakdrup aan de kant van Willems erf.
R1232 | 28.01.1463 | fol 370v

Zijle
Heer Dirck Jan Willemss. van Orthen, kanunnik alhier, heeft opgedragen aan Jan Jan Dicbier: een huis en erf tussen wijlen Peter Steenwech en Jan vander Dyesen; en een cijns ... en een stuk erf aan die Zijle aan de kant van de "mansio" van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijc nl. 't stuk achter Hilleke Jonckers tussen wijlen Peter Steenwech en Goossen Moedel vander Dyesen, van Hilleke Jonckers tot een nieuwe stenen muur, met de helft van die stenen muur. Aert (+) Aertss. van Luenen man van Lijsbeth Jan Willems van Orthen + had dat alles verkregen van Thomas Roelofss. die Bever. Jan Jan Dicbier geeft dat alles over aan een sekr. t.b.v. Mathijs Jan Reymbrantss.
R1232 | 06.07.1463 | fol 394

Zijle
... een cijns van 3 pond payment op Lichtmis uit een erf Zile tussen een weg en Jan van Mughovel
R1232 | 20.07.1463 | fol 312

Zijle
Rutger van Arkel heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. heer Lud(olf) vanden Water, kanunnik alhier, een cijns van 3 pond payment op Lichtmis uit een erf, Zile, tussen een weg en Jan Janss. van Mughovel. Rutger had die cijns verkregen van Henrick Tielmanss. vanden Doren.
R1232 | 20.07.1463 | fol 313

Zijle
Rutger van Arkel heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. heer Lud(olf) vanden Water, kanunnuk alhier, een cijns ... uit een erf Zile tussen Gerit Aertss. Vos van Uden en Jan Henrix vanden Doren. Rutger had die cijns verkregen van Henrick Tielmanss. vanden Doren.
R1232 | 20.07.1463 | fol 312v, 313

Zijle
Eva, weduwe van Mathijs Cleynnael, bakker, heeft opgedragen aan Henrick Smeeds zoon wijlen Henrick Smeeds: een hofstad ...,in een straatje, dat van 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck loopt naar de "mansio" van de Vrouwe van Lake, tussen Henrick van Diest zoon wijlen Henrick van Mierbeke en Aert van Wesel; en een stuk erf, Zijle, op ee erf dat vroeger was van wijlen Henrick vander Schaut achter een erf van Gerit van Vucht, tussen Aleyt van Huessen t.e. en Aert Haeck en Goyart Vosse t.a.z.; en 't deel (van Jan Rover vanden Laer en zijn vrouw Kathelijn Henrick vander Schaut, en Jan van Authuesden) in een hof van wijlen Henrick vander Schaut tegenover 't woonhuis van Jan vanden Dijck. Eva had dat alles verkregen van Henrick Aertss. Vos. …
R1232 | 26.07.1463 | fol 398

Zijle
Lijsbeth Rutgers van der Tongerrijt weduwe van Jan van Os zoon wijlen Marcelis nat. zoon wijlen heer Godevart van Os, ridder, geeft ten erfcijns aan (314v) Goyart Henrix van Yngen, lakenscheerder, een huis en erf (314) vroeger van Dirck nat. zoon wijlen Steven Becker en Geertruyt ... nat. dochter van Aert van Waderle bij Zijle tussen Jan van der Diezen en Jan van Gemart; ... cijns ... Dit huis en erf ligt nu tussen Jan van Kessel en Goyart Henrix van Yngen, lakenscheerder, van de straat tot Jan Keymp. Heer Goyart Vestart, priester, ziet af van vernadering.
R1232 | 27.07.1463 | fol 314, 314v

Zijle
De meesters van St. Corneliskapel hebben opgedragen aan een sekr. (= Rutger van Arkel) een cijns van 4 pond payment half Kerstmis, half St. Jan, uit huis en erf - van Jan vanden Doorn, wolwever - in de straat die van Zijle loopt naar Coninxbrugge, tegenover de "mansio" van Jan vanden Dijck ...
R1232 | 08.08.1463 | fol 316

Zijle
Jan Mol zoon wijlen Marten Aleyten s. heeft opgedragen aan Nella dochter wijlen Claes van Huesden een cijns ... uit huis en hofstad, Zijle, op de hoek van de straat tegenover 't erf van Mechtelt Aben tussen Jan Loenman en een straat die loopt van de hoek van de straat naar Lombardenbrug. Jan Mol had die cijns verkregen van Lodewijck van Helmont. nat. zoon wijlen heer Jan van Berlaer, heer van Helmont en Keerbergen.
R1232 | 30.09.1463 | fol 350

Zijle
... een hofstad van een vroeger huis en erf, aan die Zijl, tussen een straatje en Willem Mughoevel, van die Zijl tot volgende hof ...
R1233 | 12.01.1464 | fol 154

Zijle
Willem Aelbertss. Nuweert weduwnaar van Alyet dochter wijlen Mr. Jan vanden Hoven - met goedvinden van Henrick van Audenhoven, schoenmaker, en Aert Wouterss - heeft opgedragen aan Willem Janss. van Mughoevel een hofstad van een vroeger huis en erf, aan die Zijl tussen een straatje en Willem Mughoevel, van die Zijl tot volgende hof; en een hof aldaar tussen Lijsbeth weduwe van Gerit van Eyck enerzijds en voornoemd huis en erf en 't erf van Willem Mughoevel en Mr. Steven Geritss., geneesheer. Willem Nuweert had huis, erf en hof verkregen van Goyart Goutsmyt en Margriet, kindsen van wijlen Peter Goutsmyt, …
R1233 | 12.01.1464 | fol 154v

Zijle
Henrick Henrick Loyen bezit een erf aan de "Zijle" en aan de Vuchterstraat.
R1233 | 09.05.1464 | fol 177

Zijle
... een erf van een vroeger huis en erf ... in een straat lopende naar de woning van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck ...
R1233 | 07.07.1464 | fol 184

Zijle
Jan Mathijss. van Kessel weduwnaar van jonkvrouw Jenneke dochter wijlen Dirck van Dynther heeft opgedragen aan Jan Keymp zoon van wijlen Jan Keymp van Broegel een erf van een vroeger huis en erf (van wijlen Lijsbeth, weduwe van Jan Eghens,) in een straat lopende naar de woning van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck tussen Gerit Cnode en Claes ...Wyse vanden Grave; en een cijns ..., uit voorn. huis en erf.
Jonkvrouw Henrixke van Rossem, weduwe van Dirck van Dynther had huis, erf en cijns verkregen van Amijs Aert Volcmijn Mijss. van Amersvoert en Henrick nat. zoon wijlen Jan vanden Dijck man van Mechtelt Aert Volcmijn Mijs van Amersvoert.
Lasten: 2 1/2 mud rog (door Jan van Kessel verkocht aan heer Dirck van Orthen, kanunnik in Den Bosch);
R1233 | 07.07.1464 | fol 184v

Zijle
Henrick Henrix Smeeds verkoopt aan Aert Ghijsberss. Heer: een cijns ... uit huis, erf en hof, en achterhuis, aan die Zijlle tussen Dirck van Meuwen, mesmaker, en Jan van Bruheze, voorspreker, van de straat tot Matheeus Luwe, vleeshouwer.
R1233 | 24.07.1464 | fol 83

Zijle
Jan van Bruheze en Anthonis van Oeffel verkopen aan Aert Berwout een cijns ...uit twee huizen naast elkaar (van Jan en Anthonis) aan die Zijle tussen Henrick die Smyt Henrixs t.e. en Rover die Sloetmeker en Dirck die Wver t.a.z., van de straat tot Matheeus die Lu. Jan zal die cijns alleen betalen.
R1233 | 30.07.1464 | fol 83v

Zijle
Mathijs Jan Reymbrantss. verkoopt aan Goossen Janss. van Acht, snijder, een erf met gebouwen aan die Zijle tussen die Zijle t.e. en Luytgart, weduwe van Aert van Luenen en 't erf van Hilleke Jonckers (nu van Mathijs) t.a.z. van Baudewijn Joest Woutgers, bakker, tot Mathijs, met een stenen gevel en een latrine ertussen ... De stenen gevel en de latrine blijven gemeen tussen Mathijs en Goossen.
R1233 | 14.08.1464 | fol 189v

Zijle
Goyart Dicbier heeft opgedragen aan Heylwich en Udula, (271) dochters van wijlen Daniel Croeck x Jut Gielis Dunnecap een pacht ... uit huis, erf en hof aan "die Zijle" tussen Ghijsbert Roesmont en Willem Jacopss., kremer; (270v) (Goyart had die pacht verkregen van Gerit, zijn nat. en onwettige zoon);
R1233 | 18.08.1464 | fol 270v, 271

Zijle
Mathijs Jan Reymbrantss. verkoopt aan (132) Clement Jacop Blaeuvoet een hofstad aan die Zijlle tussen Goossen van Acht en verkoper, van de straat tot een stenen gevel; met de helft van die stenen gevel; met de helft van de latrine; en met de helft van de stenen gevel van Goossen van Acht. ... cijns ... regenwater ...dakdrup ... Clement en Goossen van Acht moeten samen die latrine schoonmaken.
R1233 | 04.09.1464 | fol 131v, 132

Zijle
... een hofstad ... in het straatje dat van het woonhuis van wijlen Engbert Ludinck vanden Dijck loopt naar de woning van de Vrouwe van Lake ...
R1234 | 19.12.1464 | fol 18

Zijle
Henrick Henrick Smeeds heeft opgedragen aan (19) Roelof van Maren en Jan Goyart Heer (vleeshouwer) een hofstad ..., in het straatje dat van 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck loopt naar de woning van de Vrouwe van Lake tussen Aert van Dyest zoon wijlen Henrick van Myerbeke en Aert van Wesel; en een stuk erf aan de "Zijle" op een erf van wijlen Henrick vander Scaut achter een erf van Gerit van Vucht, tussen Aleit van Huessen enerzijds en Aert Haeck en Goyart Vosse; en 't deel (vroeger van Jan Rover vanden Laer en zijn vrouw Kathelijn Henrick vander Scaut, en Jan van Authuesden) in een hof - van wijlen Henrick vander Schaut - tegenover 't woonhuis van Jan vanden Dijck.
R1234 | 19.12.1464 | fol 18v, 19

Zijle
Anthonis van Oeffel verkoopt aan Aert Staemelart zoon wijlen Henrick een cijns ...uit huis en erf aan die Zijle tussen Jan van Bruheze, voorspreker, en Rover die Sloetmeker, van de straat tot Mathijs Lu, vleeshouwer. …
R1234 | 02.01.1465 | fol 124v

Zijle
Nella Claesdr. van Huesden heeft opgedragen aan Dirck Goessenss. van Hall een cijns ... uit huis en hofstad, Zijle, op de hoek van een straat tegenover Mechtelt Aben tussen Jan Loenman en een straat, van de straathoek tot Lombardenbrug ...
R1234 | 04.01.1465 | fol 164

Zijle
Baudewijn Joost Wautgerss. verkoopt aan Aert Stamelart zoon van Henrick een cijns ... uit huis en erf aan die Zijle tussen Goossen Toelinc en Jan Lyt, timmerman; en uit twee kamers naast elkaar tegenover 't huis van Aert Stamelart voorn. tussen Goossen Janss. van Acht en Mechtelt Broets.
R1234 | 23.01.1465 | fol 29v

Zijle
Matheeus Jan Matheeuss. verkoopt aan Aert Stamelart zoon van Henrick een cijns ... uit huis, erf en hof aan die Zijlle tussen Dirck Lambrechtss. van Overbeke en Rover die Sloetmeker.
R1234 | 01.02.1465 | fol 32v

Zijle
Jan Henrix van Luenen heeft opgedragen aan Mathijs Jan Reymbrantss. zijn deel geλrfd van zijn oom Aert van Luenen in de helft van een stuk erf aan die Zijlle tussen Aert Boest en Boudewijn Joost Beckers, van Mathijs voorn. tot erfgen. Mechtelt Broets. De abdis van Kaudewater en o.a. Joffr. Jenneke van Luenen non aldaar doen t.b.v. Mathijs afstand van dat stuk erf. ...
R1234 | 09.02.1465 | fol 38v

Zijle
Anthonis Jacopss. van Oeffel en Joost van Holten verkopen aan Aert Berwout een cijns ...uit huis en erf van Anthonis, aan die Zijl tussen Jan van Bruheze en Rover die Mesmeker; ...
R1234 | 01.05.1465 | fol 79v

Zijle
Goossen Janss. van Acht, snijder, belooft aan Mathijs Jan Reymbrants, dat hij voortaan betalen zal een cijns ..., die zoals gebleken was ging uit een erf aan Zijle tussen de Zijl en jonkvtouw Luytgart, weduwe van Aert van Luenen, en Hilleke Jonckers (nu Mathijs J.R.). Mathijs had dat erf verkocht aan Goossen met als genoemde lasten: 1/6 deel van een grondcijns; 9 pond 10 schillingen
R1234 | 26.06.1465 | fol 182v

Zijle
... een erf met gebouwen, aan de Zijle, tussen een straat en Henrick vanden Weerde alias Jonker, van een straat tot Jan Broek.
R1234 | 26.06.1465 | fol 183

Zijle
Goossen Janss. van Acht weduwnaar van Hillegont Roelofs vanden Broeck heeft opgredragen aan Jan Keymp een hofstad van een kamer vroeger van Eustaes Toelinc, later van Goossen en Hillegart, aan die Zijle tussen Aert Stamelart zoon van Henrick en Jan Jan Keymp van die Zijle tot Jan Jan Keymp. ...
R1234 | 31.07.1465 | fol 105v

Zijle
Goosen van Acht weduwnaar van Hillegont Roelofs vanden Broeck belooft - ten gevolge van legaten van Hillegart aan Begijnen investiet, Begijnenkerk en de arme Infirmerie van 't Begijnhof en ter ontlasting van 't huis van Jan Keymp (vroeger van Goossen en Hillegart) aan een sekr. t.b.v. de investiet der Begijnen: een cijns ... uit huis en erf (van Goossen) aan die Zijl tussen Clement des Hodemekers erf en Baudewijn Goossen Wautgers, bakker.
R1234 | 31.07.1465 | fol 107

Zijle
De minderbroeders alhier hebben opgedragen aan Ghijsbert Roesmont hun helft in een cijns ...uit woonhuis en erf (van Ghijsbert Roesmont voorn.) aan die Zijl tegenover dat Wilt Verken. ...
R1235 | 22.11.1465 | fol 11

Zijle
Jan Janss. van Lytt heeft opgedragen aan Baudewijn Joost Wautgerss., bakker, een huis, erf en hof (vroeger van Jan Willemss. vanden Zijl, stadstimmerman,) opten Zijl tussen Hubrecht van Stratken en Gerit Gobels. Jan had dat huis verkregen van Henrick Martens, kremer.
R1235 | 17.12.1465 | fol 15

Zijle
Mathijs Jan Reymbrants geeft ten erfcijns aan Aert Werners die metser een huis en erf aan die Zijle tussen een straat en Mathijs voornoemd, met een stenen muur er tussen van de straat "die Zijle" tot Clement Jacopss. Blaeuvoet, met een stenen ghevel er tussen met de helft van die stenen gevel; ... . Aert kan een latrine maken naast dit huis op Mathijs' erf; Mathijs kan tegen de zijmuur van dit huis bouwen. Beiden zullen latrine en muur samen onderhouden en die latrine schoonmaken.
R1235 | 17.06.1466 | fol 154v

Zijle
huis en erf "dat Brouhuys" tegenover de herberg "dat Wilt Verken" (bij pand van een pacht uit huis Vuchterstraat)
R1236 | 14.07.1467 | fol 110

Zijle
Mathijhs Jan Reymbrants verkoopt aan Henrick zoon van Willem van Herenthorn een huis, erf en aangelag, aan de "Zijl" tussen Aert Boest enerzijds en verkoper en Clemens Blavoet, met een stenen gevel er tussen, en Goossen van Acht, snijder, van de straat tot de verkoper en jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Luenen, met een muur er tussen. met de helft van de stenen gevel en van de stenen muur. met gebruikk van een latrine. ...
R1237 | 02.10.1467 | fol 1

Zijle
Aert Stamelart vanden Kelre man van Lucia dochter wijlen Willem Loger, bontwerker, (weduwe van Dirck Gieliss. van Stratken) heeft opgedragen aan Willem van Zittart, man van Geertruyt dochter wijlen Dirck van Stratken x Lucia voorn. de tocht van Lucia in een cijns ... uit een huis, bij onser Vrouwen Poort (Verguld Harnas) met een brug, waarop dat huis gebouwd is, aan de kant van dat Wylt Verken; en uit een kamer aldaar naast dit huis achter die Poort naast Arnt Toelinc. Gielis van Straten zoon van Gielis die Cremer van Stratken had die cijns gekocht van Jan Jan Carnauwe, kremer.
R1237 | 03.10.1467 | fol 114

Zijle
... huis, erf en hof in de straat die van de Lombardenbrug loopt naar de Zijle ...
R1237 | 23.11.1467 | fol 6

Zijle
Dirck Rover zoon wijlen Claes Pauwelss. belooft aan een sekr. t.b.v. Henrick van Uden een cijns ...uit huis, erf en hof in de straat, die van Lombardenbrug loopt naar de "Zijle" tussen Matheeus Janss. Mesmaker en Anthonis van Oeffel, van de straat tot Anthonus van Oeffel.
R1237 | 23.11.1467 | fol 6v

Zijle
De minderbroeders hebben opgredragen aan Hubrecht van Straten een cijns ... uit huis en erf (van Deliaen Gerit Tymmerman van Os) aan de Zile tussen een straat en een weg ...
R1237 | 02.01.1468 | fol 136

Zijle
De minderbroeders hebben opgedragen aan Hubrecht van Straten een cijns van ιιn pond payment uit het woonhuis en erf van Deliaen Gerit Timmerman. ... (Deliaen had deze cijns aande minderbroeders vermaakt, om te aanvaarden na haar dood en na de dood van haar bloedverwante Otta, weduwe van Otto van Pull)
R1237 | 02.01.1468 | fol 136v

Zijle
Dirck Goossens van Hall heeft opgedragen aan Nel dochter wijlen Claesw van Huesden een cijns van 5 1/2 pond payment half St. Jan, half Kerstmis, uit huis en hofstad, Zijle, op de hoek tegenover Mechtelt Aben, tussen Jan Loenm,an en de straat, die van voornoemde hoek loopt naar de Lombardenbrug. Goyart zoon wijlen Marselis, nat. zoon wijlen heer Goyart van Os, ridder, had die cijns beloofd aan Dirck die Lu. …
R1237 | 15.01.1468 | fol 13v

Zijle
Mathijs Jan Reymbrants geeft ten erfcijns aan Aert Werners die metser een huis en erf aan die Zijle tussen Aert Werners die metser en Mathijs Jan Reymbrants, van de straat tot Clement Jacopss. Blaeuvoets; - met een latrine daarachter; met re4cht om te bouwen op de zijmuur van Aert aan de kant van dit huis. ... Mathijs kan op de stenen zijmuur van dit huis aan de kant van zijn huis bouwen. ...
R1237 | 28.03.1468 | fol 249

Zijle
De uitvoerders van het testament van w.heer Dirck van Orten, kanunnik van St. Jan in Den Bosch en van St. Marten in Luik, hebben opgedragen aan een sekr. t.b.v. 't Kapittel: een pacht van 2 1/2 mud rog Bossche maat op Lichtmis uit huis en erf (van Jan Mathijss. van Kessel) aan de "Zijl" tussen Jan van Os, snijder, en Eustaes Toelinc. Heer Dirck had die pacht gekocht van Jan Mathijs van Kessel.
R1237 | 20.05.1468 | fol 184v

Zijle
Jonkvrouw Luytgart Henrick Goyart Dicbier verkoopt aan Ghijsbert Jan Toelinc een cijns van 5 rijnsgld. op St. Jan uit huis, erf en hof en achterhuis, Zijle, tussen Ghijsbert ... en Willem Jacopss. van Wijck, kremer, van de straat tot de stroom. cijns losbaar met 16 gulden voor elke gulden.
R1237 | 30.08.1468 | fol 284

Zijle
Hilleke weduwe van Claes Stakenborch heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Geertruyt Jan Jan Ghijsselen weduwe van Mathijs Brants zoon wijlen Jan Reymbrants een huis, erf en aangelag, aan de Zijl tussen Aert Boest t.e. en Mathijs Reymbrants en Clemencia Blavoets, met een stenen ghevel ertussen, en Goossen van Acht, snijder, van de straat tot Mathijs Reymbrants en Jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert Luenen, met een muur er tussen, met de helft van de stenen muur en van de stenen gevel, met gebruik van een latrine daarachter. ... Henrick Willemss. Herenthorn had dat huis verkregen van Mathijs Brants zoon wijlen Jan Reymbrants. Hilleke weduwe van Claes Stakenborch heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Geertruyt Jan Jan Ghijsselen weduwe van Mathijs Brants zoon wijlen Jan.
R1238 | 10.10.1468 | fol 168

Zijle
Anthonis Jacopss. van Oeffel verkoopt aan een sekr. t.b.v. Aeret Beerwout een cijns ...uit huis, erf en hof tegenover de woning van de Vrouwe van Helmont tussen Jan van Bruheze en Rover die Sloetmeker, van de straat tot wijlen Gerit van Euck; ...
R1238 | 18.01.1469 | fol 178v

Zijle
Jan Willemss. van Spull heeft opgedragen aan Goyart Henrix van Ynghen een cijns ... uit een huis en erf, Vuchterstraat, in een straatje naar 't woonhuis van wijlen Engbert Luedinck vanden Dijck tussen Gerit Noeden t.e. en Kathelijn van Valkenborch en Jan Andries Raventeers t.a.z. Goyart Henrix van Ynghen had die cijns beloofd aan Snellart van Spul.
R1238 | 18.02.1469 | fol 299

Zijle
Goyart Henrix van Ynghen verkoopt aan een sekr. t.b.v. St.Katharinagulde in St. Janskerk een cijns ... uit een hofstad, Vuchterstraat, in een straatje naar dat Wilde Verken naast 't huis van verkoper aan de kant van 't erf van wijlen Henrick van Ynghen, en strekkende van 't straatje tot Jan van Mameren en Jan vanden Biesen. men geve de akte aan Jacop vanden Akeren.

Dierck Reijnders van Roosmaer lost deze cijns. 6 okt.1643
R1238 | 18.02.1469 | fol 299v

Zijle
Jan Janss. van Son en zijn schoonbroer Goyart Henrix van Ingen verkopen aan Peter Janss. Quap een cijns ...uit huis en erf (van Goyart voorn.) aan die Zijl tussen Jan Kemp en Goyart Henrix van Ingen. ...
R1238 | 16.03.1469 | fol 52

Zijle
Jan Jan Ghijsselen verklaart ontvangen te hebben van Jan van Ham een Bossche schepenbrief, waarin Mathijs Reymbrant + ten erfcijns heeft gegeven aan Aert Werner die metser een huis en erf aan de "Zijle" .

Jan Jan Ghijsselen verklaart ontvangen te hebben van Jan van Ham een Bossche schepenbrief over een erf van Mathijs Reymb(rant) dat verkocht werd aan Clemens Blaeuvoet, opten Zijle.

Jan Jan Ghijsselen verklaart ontvangen te hebben van Jan van Ham een Bossche schepenbrief over een erf opten Zijle, dat Mathijs Reymb(rant) verkocht had aan Goossen van Acht, en een Boschbrief waarin Goossen van Acht belooft aan Mathijs, dat hij een cijns van 10 schillingen zal betalen.

Jan Jan Ghijsselen verklaart ontvangen te hebben van Jan van Ham een Bossche schepenbrief over een erf opten Zijle, dat Mathijs Reymb(brant) verkocht had aan Boudewijn Joost Woutgers.
R1238 | 18.03.1469 | fol 317v

Zijle
Willem vanden Mughovel verkoopt aan Henrick vanden Schootacker een cijns ...uit een huis ...op mughovel in de parochie Gestel; en uit twee huizen, erven en hoven naast elkaar aan de "Zijle" tussen Dirck Lemmens en een straatje, en van de "Zijle" tot Matheeus Luuo (of Luno, T.) ...
R1238 | 11.04.1469 | fol 325v

Zijle
Willem Janss. van Mughoevel verkoopt aan Dirck Lambertss. van Overbeke een stuk hof uit een hof aan die Zijl tussen Lijsbeth, weduwe van Gerit van Eyck t.e., en Willem Janss. Van Mughoevel en Mr. Steven Geritss., geneesheer, t.a.z. ...
R1238 | 29.07.1469 | fol 248

Zijle
... een cijns ... uit huis en erf ... in een straat lopend naar de Zile tussen wijlen Gerit van Orten en Christijn van Tricht …
R1238 | 16.09.1469 | fol 371

Zijle
Henrick, Claes, Willem en Christen, kinderen van wijlen Egbert Henrix Slaebroeck die ryemsleger hebben opgedragen aan Gerit, Henrick en Jacop, zoons van wijlen Henrick Sanders van Os, Mr. Aert vanden Cluyten en Jan Jan Spiker, een cijns van 3 pond payment op St. Jan uit huis en erf (van Bernt Dirx van der Capellen, smid) in een straat lopende naar de Zile tussen wijlen Gerit van Orten en Christijn van Tricht. Jan vanden Claat [of: Cloot. T.] had die cijns gekocht van Bernt Dirx vander Capellen.
R1238 | 16.09.1469 | fol 371v

Zijle
Roelof Dicbier, uitvoerder van het testament van wijlen joncvrouw Luytgart weduwe van Aert van Luenen, heeft opgedragen aan Ghijsbert Jan Ghijsselen een huis, erf en hof, aan die Zile, tussen Henrick Steenwech zoon wijlen Gerit Monis en wijlen Gijb Harinc (later: Goossen Aelbert Gieliss.). Juffrouw Luytgart had dat huis verkregen van Henrick Aert Dicbier. Lasten: 5 rijnsgld. (door Luytgart verkocht aan Ghijsbert Toelinc); en andere lasten: 16 pond payment; 3 mud rog aan Jut, weduwe van Daniel Croex; 1 mud rog. Willem Scilder ziet af van vernadering. Ghijsbert belooft aan Roelof als uitvoerder 126 peters op St. Jan a.s.
R1239 | 26.10.1469 | fol 150

Zijle
Willem Jacopss. van Wijck, kremer, heeft opgedragen aan Roelof Dicbier, uitvoerder van het testament van jonkvrouw Luytgart weduwe van Aert van Luenen een pacht van 3 mud rog Bossche maat op Lichtmis uit een stenen huis, erf en hof - van wijlen Aert Dicbier - tussen Willem Jacopss. van Wijck en Ghijsbert Roesmont.
(153v Willem had die pacht gekocht van Henrick Dicbier).
153 Roelof geeft aan Ghijsbert Ghijsselen over die pacht.
(Beide akten gecancelleerd)
R1239 | 31.10.1469 | fol 153, 153v

Zijle
... hofstad, Vuchterstraat, in een straatje naar dat Wilde Verken...
R1238 | 18.12.1469 | fol 299

Zijle
't achtste deel van een erf van wijlen Willem Neve in die Afterstraet (lopende van die Zile naar het Huis van Postel) tussen Laureyns Kersmaker en Jan van Helmont. dit achterste deel is 6 3/4 voet lang te meten van die Afterstrate in de richting van de Vuchterstraat ...
R1239 | 08.03.1470 | fol 419

Zijle
't achterste deel van een erf van wijlen Willem Neve in die Afterstraet (lopende van die Zile naar het huis van Postel), tussen Laureyns Kersmaker en Jan van Helmont.
dit achterste deel is 67 3/4 voet lang te meten van die Afterstraete in de richting van de Vuchterstraat.
Gielis Pauwelss. die Cuper had een cijns van 2 pond daaruit beloofd aan Severijn Pauwels die Cuper.
R1239 | 08.03.1470 | fol 419v

Zijle
... hofstad in een straatje bij en achter dat Vilt Verken tussen Aert Boest en Goossen Snijders e.a., van het straatje tot een straat ...
R1239 | 16.03.1470 | fol 423

Zijle
Ambroos en Lijsbeth, kindsen van wijlen Jan Bruessen, en Henrick Jan Jonckers hebben opgedragen aan Roelof Dicbier de helft van een hofstad in een straatje bij en achter dat Vilt Verken tussen Aert Boest en Goossen Snijders e.a., van het straatje tot een straat. Roelof Dicbier geeft die helft over aan Jan Jan Ghijsselen en belooft de kommer van de kant van Luytgart weduwe van Aert van Luenen af te doen.
R1239 | 16.03.1470 | fol 423v

Zijle
Dirck Rover zoon wijlen Claes Pauwelss. smid verkoopt aan een sekr. t.b.v. Willem Willem Haerdsceen een cijns van 8 pond payment op Lichtmis uit huis, erf en hof aan den Zijle tussen Matheeus Janss., mesmaker, en Anthonis van Oeffel van de straat tot Anthonis van Oeffel ...
R1239 | 21.05.1470 | fol 79v

Zijle
De uitvoerders van het testament van wijlen Gijsbert Roesmont hebben opgedragen aan Wouter Henrix vanden Rullen, apotheker, een erf - 98 voet lang naast Gijsbert Roesmonts erf en 97 1/2 voet lang naast Goyart van Os en Goyart die Lu - vroeger tussen Gijsbert Roesmont enerzijds en Goyart die Lu anderzijds (nu: tussen wijlen Gijsbert Roeswmont enerzijds en Vrouwe Margriet van Helmont en Nelleken die Bleycster anderzijds. Jan Loenman man van Mechtelt Jan Gerit Berwout had opgedragen aan Goyart die Lu een huis en erf, voor en achter even breed, in het straatje dat van de Vuchterstraat loopt naar de woning van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck, tussen Goosen Herinc, vleeshouwer, en wijlen Franck Herinc, van voornoemd straatje tot de stroom; (Later was dit huis en erf een leeg erf)
Jan Loenman had tevens opgedragen aan Goyart die Lu een cijns van 6 pond payment uit dit huis.
Goyart die Lu had een deel van dit erf aan de kant van de straat opgedragen aan Gijsbert Roesmont.
Wouter belooft aan de uitvoerders
49 peters en 15 pond payment op St. Jan over een jaar
49 peters en 8 pond op St. Jan over twee jaar

49
R1240 | 12.11.1470 | fol 187v

Zijle
Goyart Henrix van Ynghen heeft opgedragen aan Luytgart Tyelman Pyckevet een huis en erf, Vuchterstraat, in een straatje, dat van de Vuchterstraat loopt naar 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck tussen Gerit Cnoden t.e. en Katherijn van Valkenbosch en Jan Andries Ravenbeets t.a.z. (Goyart had dat huis verkregen van Snellart van Spulle); en een cijns van 6 pond payment (die Goyart beloofd had aan Snellart van Spulle op Lichtmis en weer gekregen had van Jan Willemss. van Spull). Lasten: een pond oud geld aan Willem Hinckart; 2 pond payment aan St. Kathelijnegilde alhier; Jan Henrix van Ynghen ziet af van vernadering. Willem Hinckart heeft opgedragen aan Luytgart een cijns van een pond oud geld uit dit huis. Luytgart belooft aan Willem Hinckart een cijns van drie pond payment op St. Jan uit dit huis. Zij mag deze cijns nooit lossen. Liutgart belooft aan Goyart 20 peters op St. Jan a.s.
R1240 | 03.12.1470 | fol 195

Zijle
Goyart zoon wijlen Claes Strick x Ida Henrick Andries Hoernken heeft opgedragen aan Beatrijs, weduwe van Jan Vuchts, een cijns van 4 pond payment half op St. Jan en half op Kerstmis uit een cijns van 4 pond payment,die Jan Henrix Meester beloofd had aan Jan Geritss. van Amstel uit huis en erf 40 voet lang en 21 1/4 voet breed tegenover het huis van Jan van Gestel; - en uit een cijns van 6 pond payment, die Jan Aert Koetman van Os beloofd had aan Jan nat. zoon wijlen heer Gerit van Amstel uit een hofstad in de straat lopende vσσr 't woonhuis van de Vrouwe vanden Lake; op de hoek; - en uit een cijns van 6 pond payment, die wijlen Henrick vander Schaut vroeger beurde uit huis, erf en hofstad over Loefbrugge.
Jan Rover vanden Laer man van Kathelijn Henrick vander Schaut had die cijns van 4 pond payment beloofd aan Jan Janss. van Audehoesden.
Henrick Andries Hoernken had die cijns verkregen van Jan Janss. van Audehoesden.
R1240 | 04.01.1471 | fol 205v

Zijle
Clemens Jacopss. Blaeuvoet man van Mechtelt Gerit van Merwijck verkoopt aan Claes Janss. vander Stegen een cijns van 4 pond payment op St. Jan uit huis, erf, en hof of leeg erf daarachter, op die Zijl tussen Goossen van Acht en Aert Werners, van de "Zijl" tot Mathijs Reymbrans. (nu Jan Jan Ghijsselen).
Als Claes na St. Jan a.s. die cijns niet wil behouden, zullen Clemens en Mechtelt hem 24 peters betalen.
R1240 | 15.01.1471 | fol 59

Zijle
huis, erf en hof a.d. Zijle
- van Henrick Aert Dicbier -
tussen Ghijsbert Roesmont
en Willem Aertss. van Wijck.
Bijpand van een pacht van 1 1/2 mud rog uit een hoeve in Tongelre.
R1241 | 27.01.1471 | fol 315, 324v

Zijle
Goossen Janss. van Acht, snijder, verkoopt aan Gerit Gerit Laureynss. van Moll een cijns van 2 rijnsgld. half op St.Remeys en half op St.Geertruyt uit huis, erf en hof op die Zijl tussen Boudewijn Joosten, bakker, en Clemens Blaeuvoet, van de Zijl tot Jan Jan Ghijsselen. Na de dood van Gerit komt die cijns terug aan Goossen.
Cijns losbaar met 14 rijnsgld.
R1240 | 26.03.1471 | fol 110

Zijle
Huis, erf en hof in de straat, die van des Absbrugge loopt naar der Lombardbrug tussen Matheeus die Lu, vleeshouwer, en Beatrijs Willems vander Hoelt, weduwe van Jan Vuchts zoon wijlen Wouter van Vucht, met een stenen muur ertussen, valt ten deel aan Jan Matheeuss. Pynappel, weduwnaar van Heilwich Willem vander Hoelt, en zijn kinderen Matheeus, Jennerke en Willemke (bij een deling waarschijnlijk van goederen van wijlen vander Hoelt). De tussenmuur met goot is gemeenschappelijk van verkopers en van Beatrijs, weduwe Jan Vuchs voornoemd.
R1240 | 17.05.1471 | fol 270

Zijle
overeenkomst tussen Jan van Bruheze en Anthonis van Oeffel over een stenen muur aan den Zijle tussen Jans huis en erf en Anthonis' huis en erf: die muur met de goot daarop blijft half van Jan en half van Anthonis. ze moeten muur en goot gezamenlijk onder houden. ze kunnen tegen die muur bouwen.
R1240 | 06.11.1471 | fol 210v

Zijle
Anthonis Jacopss. van Oeffel, man van Luytgart Jan van Bruheze, heeft opgedragen aan zijn schoonvader Jan van Bruheze zijn deel en 't deel, dat hij van zijn schoonvader erven zal in huis, erf en hof aan die Zijle tussen Bertram Janss. en Anthonis Jacopss. van Oeffel, van de straat tot Matheeus Lu.
R1241 | 06.11.1471 | fol 299v

Zijle
Hillegart dochter van Bartram Jans. belooft aan haar vader, dat zij nooit een cijns van 16 rijnsgld. (die haar vader haar beloofd had uit het eerstgenoemd onderpand) nooit verhalen zal op huis, erf en hof - van Bartram Janss. - aan den Zijle tegenover 't erf van Vrouwe Margriet van Helmont tussen Jan van Bruheze en Dirck van Meuwen. ('t ander onderpand was 't huis "der Joeden Paert" in die Zadelerstraet)
R1241 | 16.03.1472 | fol 221

Zijle
Bartram Janss. heeft opgedragen aan Peter Peter Marsse: een hofstad, 20 voet breed en 40 voet lang in een straatje, dat van 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck loopt naar de woning van de Vrouwe van Lake, tussen Aert Van Dyest zoon van wijlen Henrick van Myerbeke en Aert van Wesel; en een stukje erf aan de "Zijle" op een erf dat vroeger was van wijlen Henrick vander Schaut, achter een erf van Gerit van Vucht, tussen Aleid van Huessen t.e. en Aert Haeck en Goyart Vosse t.a.z.; en 't deel van Jan Rover vanden Laer man van Kathelijn Henrick vander Schaut, en van Jan van Authoesden in een hof (van wijlen H. vander Schaut) tegenover de woning van Jan vanden Dijck. Henrick Henrick Smeeds had dat alles opgedragen aan Roelof van Maren en Jan Goyartss. van Hees. Bartram Janss. had dat alles vernaderd en aldus verkregen van Heilwich Henrick Henrick Smeeds. Lasten: 6 pond payment aan de erfgenamen van Aert Gijsbert Heer; Jan Jan Vleminckx ziet af van vernadering. Peter belooft aan Hillegart Bartram Jansd. 49 peters op St. Jan a.s. te betalen 49 peters op St. Jan over een jaar; 47 peters op St. Jan over twee jaar; 43 peters op St. Jan over drie jaar.
R1241 | 16.03.1472 | fol 221

Zijle
Matheeus die Lu Janss., vleeshouwer, verkoopt aan een sekr. t.b.v. 't Klooster "Porta Coeli" een cijns van 3 pond payment, half op Kerstmis, en half op St. Jan, uit de helft van huis, erf en hof aan den Zijle tussen de Dieze t.e. en Willem Mughoevel en Peter die Wever t.a.z., van straat tot straat.
R1241 | 06.06.1472 | fol 250v

Zijle
Dirck Gijsbert Roelofss. van Wetten heeft opgedragen aan de sekretaris Franck van Langhel een cijns van 3 pond payment op St. Jan uit huis, erf en hof - vroeger van Bertram Janss., nu van Peter Marsse - aan den Zijle tussen Jan van Bruheze en Jan van Meeuwen, van de straat tot [niet ingevuld].
De sekr. Franck van Langhel geeft die cijns weer over aan Dirck.
15 okt. 1473
R1242 | 29.01.1473 | fol 143v

Zijle
Dirck Rover zoon wijlen Claes Pouwels weduwnaar van Margriet Jan Luet geeft aan zijn zoons Jan en Dirck zijn tocht in twee huizen achter de minderbroeders en in een huis tegenover de minderbroederskerk, en in een huis, erf en hof, aan die Zijle tussen wijlen Yewaen Jan Kerijs en Matheeus Janss., van de straat tot Jan van Bruheze. Jan en Dirck verkopen daaruit aan Dirck Geritss. van Rode, timmerman, een cijns van 7 pond payment op St. Jan.
R1242 | 06.03.1473 | fol 157v

Zijle
Dirck van Bruheze heeft opgedragen aan Goyart Jacopss. die Rode een huis, erf en hof - vroeger van Jan van Bruheze - aan den Zijle tegenover 't huis van wijlen vrouwe Margriet van Helmont tussen Aert Berwout en Peter Marsse. (Dirck had dat huis gerechtelijk gekocht.)
Goyart belooft aan Aert Henrick Colen gedurende 5 jaar jaarlijks 18 lopen rog Zonse maat op Pinksteren (vanaf Pinksteren over een jaar);
en 20 peters eens op Pinksteren over 5 jaar;
en gedurende drie jaar jaarlijks 9 lopen rog Zonse maat op Pinksteren (vanaf Pinksteren over zes jaar);
en 20 peters eens op Pinksteren over 8 jaar.
180 Goyart belooft, dat Jan van Bruheze, zolang hij leeft, tegelijk met Goyart dit huis gebruiken kan, voornamelijk een lage achterkamer (voor persoonlijk gebruik)
R1242 | 23.04.1473 | fol 179v, 180

Zijle
Wouter Henrix vanden Rullen, apotheker, geeft ten erfcijns aan Henrick Gerit Selen van Helmont een erf met gebouwen in een straatje van Vuchterstraat naar de woning van Engbert Ludinc vanden Dijck - (98 voet aan de kant van Goyart van Os en Goyart die Lu en 97 1/2 voet lang aan de kant van Gijsbert Roesmont) - nu tussen Gijsbert Roesmont t.e. en vrouwe Margriet van Helmont en Nelleken die Bleyckster t.a.z.; en een erf met gebouwen - vroeger van Goossen Herincks Giben Herinmcks. - Vuchterstraat bij die Zijle tussen Jan van Derentheer en Baet Specyers
- (Gijsbert Roesmont had dit erf verkregen van Daniel Roesmont) -
- deze erven liggen nu tussen Aert Dicbier (nu: Gijsbert Ghijsselen) en Jan Loenman (nu: Gijsbert Roesmont en Goyart die Lu)
om 33 pond en 10 schillingen op St. Jan (en de lasten: een hertogcijns; en 10 pond payment aan de Predikheren.)
Jan Loenman man van Mechtelt Jan Gerit Berwout had opgedragen aan Goyart die Lu een huis en erf, voor en achter even breed, in een straatje dat van de Vuchterstraat loopt naar de woning van Engbert Ludinc vanden Dijck tussen Goosen Herinc, vleeshouwer, en Franck Herinc, van 't straatje tot de stroom;
(Dit huis is later een leeg erf tussen Gijsbert Roesmont enerzijds en Goyart van Os, schoenmaker, en Goyart die Lu anderzijds);
en een cijns van 6 pond payment uit dit huis.
Goyart die Lu had een stuk erf daaruit, opgedragen aan Goyart Roesmont [lees: Gijsbert Roesmont].
De uitvoerders van het testament van Gijsbert Roesmont hadden dat stuk erf en nog een erf opgedragen aan Wouter vanden Rullen.
Henrick Gerit Selen belooft aan Wouter, dat hij die cijns van 33 pond en 10 schillingen zal lossen half op St. Jan a.s. en half op Kerstmis over een jaar met 7 peters voor elk pond.
Franck van Langhel, man van Heilwich Henrick vanden Rullen, ziet af van vernadering.
R1242 | 26.06.1473 | fol 199v

Zijle
Peter zoon wijlen Peter Marsse, kremer, belooft aan Dirck van Wetten een cijns van 3 pond payment op St. Jan uit huis, erf en hof en achterhuis (van Peter) aan den Zijle tegenover de woning van wijlen Margriet, vrouwe van Helmont, tussen Goyart Jacopss. van Rode en Dirck van Meeuwen, van de straat tot Matheeus Luws, vleeshouwer.
R1242 | 09.07.1473 | fol 103v

Zijle
Jan van Ardenborch alias Haubraken maant een cijns van 3 pond payment op St. Remeys uit twee huizen en erven naast elkaar aan die Zijle (Aert Willem Befken had die cijns verkocht aan Nelleke Mathijs die Rademeker)
R1242 | 30.09.1473 | fol 234

Zijle
Aert Werners zoon die metser heeft opgedragen aan Peter Jan Olifiers: een huis en erf aan die Zijle tussen Aert Wernerss. voorn. en Mathijs Jan Reynbrants, met een latrine achter het huis; en met het recht om te bouwen (dat Mathijs voorn. had) tegen de zijmuur van 't huis van Aert Wernerss. aan de kant van dit huis.
R1243 | 07.01.1474 | fol 344v

Zijle
Clemens Jacop Blaeuvoets verkoopt aan Peter Jan Olifiers: een stuk erf aan die Zijle tussen Jan Ghijsselen en Aert Wernerss. die metser, van verkoper tot Aert Wernerss. voorn., met de helft van de muur aan de kant van Aert Wernerss.
R1243 | 07.01.1474 | fol 344v

Zijle
Peter Marsse zoon wijlen Peter Marsse kremer belooft aan een sekr. t.b.v. Dirck van Wetten een cijns van elf pond payment op zondag "Letare Jherusalem" uit huis, erf, hof en achterhuis (van Petert) aan den Zijle tegenover de woning van margriet, vrouwe van Helmont, tussen Goyart van Rode en Dirck van Meeuwen, van de straat tot Matheeus Luwe, vleeshouwer.
R1243 | 18.01.1474 | fol 209

Zijle
Jan de jonge en Henrixke, kinderen van wijlen Henrick van Yngen, lakenscheerder, hebben opgedragen aan hun broer Jan de oude twee zesde delen in huis, erf en leeg erf daarachter, tussen de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar den Zijle, en Jan vanden Dyesen, tripmeker, en van de Vuchterstraat tot Corstiaen Becker.
R1243 | 09.03.1474 | fol 230v

Zijle
... huis, erf en leeg erf daarachter, tussen de straat die van de Vuchterstraat loopt naar den Zijle en Jan vanden Byesen, tripmeker, en van de Vuchterstraat tot Corstiaen Becker ...

R1243 | 09.03.1474 | fol 230

Zijle
Willem Mughoevel verkoopt aan een sekr. t.b.v. 't Bogardenklooster alhier een cijns van 20 pond payment op Lichtmis uit twee huizen, erven en een hof naast elkaar aan den Zijle tussen Dirck Lemmens, linnenwever, en een straatje, van de straat tot Matheeus Lu, vleeshouwer; en uit huis en erf tussen straatjes aan beide zijden, van de straat tot Herman Coenen. De Bogarden moeten elke zaterdag een mis van O.L.V. celebreren met drie collecten (nl. van O.L.V., van de Drievuldigheid en van de overledenen) tenzij er een dubbel of driedubbel feest is; dan de mis van de dag met de collecte van de overledenen (nl. voor de zielen dergenen, die meegeholpen hebben deze cijns te kopen, zodra een vrouw dood is. De Bogarden moeten op Vrijdag van elke Quatertemper een jaargetijde doen met vigilie van 9 lessen en een Requiemmis. Willem zoon van Willem Mughoevel ziet af van vernadering.
R1243 | 30.03.1474 | fol 240

Zijle
... een cijns ... uit huis en erf aan die Zijle tussen een straat en Mathijs Jan Reymbrants, met een stenen muur ertussen ...
R1243 | 10.09.1474 | fol 305

Zijle
Jan Jan Ghijsselen heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Goossen vanden Hezeacker een cijns van 6 pond payment op St. Jan uit een huis en erf aan die Zijle tussen een straat en Mathijs Jan Reymbrants, met een stenen muur er tussen, van de straat tot Clement Jacopss. Blaeuvoet, met een stenen gevel er tussen; en uit die stenen gevel. (Aert Wernerss. die metser had die cijns beloofd aan Mathijs Jan Reymbrants, wegens het ten erfcijns krijgen van dat huis); en een cijns van 5 pond en 10 schillingen op St. Jan daaruit.
Goossen geeft die cijnzen weer aan Jan Jan Ghijsselen voornoemd.
R1243 | 10.09.1474 | fol 305v

Zijle
Mr. Laureyns van Doerne, zoon wijlen Willem nat. zoon wijlen Thomas van Overecker, priester, heeft opgedragen aan Jan Willemss. van Wijflet een pacht van een mud rog Bossche maat op St. Andries uit de helft van een hoeve in Westilborch in die Hoeven; en uit 6 bunder beemd "Colenbroeck" in Gestel bij Oesterwijck en uit erven met gebouwen op die Zijle tussen Jenneke, weduwe van Ludeken Beuk, en Goossen vander Deysen (later: Jan van Orthen). Willem nat. zoon wijlen Thomas van Overecker, priester, had die pacht verkregen van Katherijn, weduwe van Gerit Aertss. Vos, en haar kindsen Jan, Aert en Katherijn.
R1244 | 03.01.1475 | fol 277

Zijle
Peter Marsse zoon wijlen Peter Marsse, kremer, verkoopt aan een sekr. t.b.v. Joost Janss. Moll een pacht van 1/2 mud rog Bossche maat op Pasen uit huis, erf en hof aan den Zijle tegenover de woning van wijlen vrouwe margriet van Helmont tussen Goyart Jacopss. van Rode en Dirck van Meeuwe, van de straat tot Matheeus Luwe.
R1244 | 25.02.1475 | fol 176

Zijle
Mr. Willem zoon wijlen Goossen Arnt Arnt Toelinc heeft opgedragen aan Jan Willemss. vanden Hoeve een stenen brug bij onser Vrouwen Poort welke straat van de Vuchterstraat loopt naar den Zijle op de stroom aldaar; en een kelder over de stroom met huizen en gebouwen op de brug en kelder tussen erfgen. Corstiaen Baudewijn Janss. vanden Moelengrave en de stroom of watertrap; enerzijds en Baudewijn Joesten s., bakker, anderzijds, van de straat tot Rutger van Erpe, - dit erf heet in den thoren - Als er lasten op rusten, zal Willem die lossen met 7 peters voor elke pond.
...
Lambert van Maurijc die plaetmeker en zijn zoon Willem had een erfcijns gegeven aan Arnt Arnt Toelinc een huis en erf, Zadelmakersstraat bij Jodenpoort tussen Willem Bresser en Henrick van Haren ... een stukje erf op de stroom tussen de oude stadsmuur en de stroom …
R1244 | 02.03.1475 | fol 178

Zijle
Matheeus Lu zoon wijlen Jan Lu, vleeshouwer, weduwnaar van Beel Dirx vander Donck heeft opgedragen aan Agnes Roelofs vander Donck (182v) weduwe van Jan die Molneer en haar kinderen zijn tocht in de helft van stukken erf uit zijn erf achter den Zijle tussen opdrager en Herman Coenen; deze stukjes erf zijn verschillend van grootte; van de uiterste paal bij dat har " van een poort van Matheeus langs een straatje naar den Zijle - lijnrecht naar 't andere erf van Matheeus tot een paal in de grond gestoken bij een boom (enen pruymenboem) ter lengte van 61 voet; van die paal teruggaande over een steltken land van Matheeus vlak naast die Dyeze tot het midden van een oude muur in de hoek ter lengte van 47 voet, met de helft van die muur en met de helft van dat steltken.
Matheeus en Agnes en haar zoon Cornelis en haar schoonzoon Gerit Gieliss. vanden Steen, man van Margriet samen hebben heel die stukken erf met stenen muur en met dat steltken opgedragen aan Herman Coenen.
Last: onder houd van enen werff tussen die Dyese en dat Steltken. -
(182v) Peter, Wouter en Willem, zoons van wijlen Jan Lu, vleeshouwer, doen afstand daarvan t.b.v. Herman Coenen.
Als deze erven " van naerderscappen geloest worden", zal Matheeus aan Marten de schade vergoeden.
Beide opdrachten gecancelleerd op 3 april (1475)
R1244 | 14.03.1475 | fol 182

Zijle
Matheeus Lu zoon van Jan Lu, vleeshouwer, belooft aan zijn broers Peter, Wouter en Willem een cijns van 13 pond payment op Kerstmis (vanaf Kerstmis na Matheeus' dood) uit de helft in huis, erf en hof aan den Zijle tussen die Dyese t.e. en Willem van Mughoevel, Dirck die Cock, wolwever, en Jan van Bruheze t.a.z. van een straatje en Herman Coenen tot 't erf van zekere geburen en een straatje bij Loefsbruxken ...
Gecancelleerd op 3 april (1475)
R1244 | 14.03.1475 | fol 183

Zijle
Jan Rutgerss. van Ardenborch, man van Eefsa dochter wijlen Gheris Willem Gheris x Geertruyt Mathijs die Rademeker, heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. de investiet en de kapelaans- beneficianten in de kerk van 't groot Begijnhof alhier een cijns van 2 pond payment uit een cijns van 3 pond payment op St.Remeys uit twee huizen en erven naast elkaar aan die Zijle tussen Franck Gevart Stevenss. en Aert Befken.
Nel Mathijsd. die Rademeker had die cijns van 3 pond gekocht van Aert Willemss. Befken.
Heylwich Henrick Mannarts behoudt haar vruchtgebruik in ιιn pond van die 3 pond.
R1244 | 03.07.1475 | fol 329

Zijle
Hubrecht van Stratken heeft opgedragen aan Willem Janss. van Mughoevel een cijns van 2 pond payment op Kerstmis uit huis en erf - van Deliaen Gerit Tymmerman van Os - aan den "Zile" tussen een straat en een weg.
Deliaen had die cijns belooft aan de minderbroeders.
De minderbroeders hadden die cijns overgegeven aan Hubrecht van Stratken.
Hubrecht van Stratken heeft opgedragen aan Willem Janss. van Mughoevel een cijns van een pond payment uit 't woonhuis van Deliaen Gerit Tymmerman van Os aan den Zile. Deliaen had die cijns van een pond vermaakt aan de minderbroeders (uit te betalen na haar dood en na de dood van Ott, weduwe van Otto van Pull). De minderbroeders hadden die cijns van een pond opgedragen aan Hubrecht.
R1244 | 31.07.1475 | fol 337

Zijle
huis, erf, hof en achterhuis - van Peter Peter Marsse, kremer - aan den Zijle tegenover de woning van Margriet, vrouwe van Helmont tussen Goyart Jacopss. van Rode en Dirck van Meeuwen.
142v Peter verkoopt daaruit aan Gerit van Achel, verwer, een cijns van elf pond payment op zondag Letare. 28 aug. 1476
(cijns gelost door m: Peter van Griensven licentiaart in beide rechten en raad van Den Bosch 11 maart 1617).
R1245 | 28.08.1476 | fol 142

Zijle
huis, erf, hof en achterhuis - van Peter Peter Marsse, kremer - aan den Zijle tegenover de woning van Margriet, vrouwe van Helmont tussen Goyart Jacopss. van Rode en Dirck van Meeuwen.
142v Peter verkoopt daaruit aan Gerit van Achel, verwer, een cijns van elf pond payment op zondag Letare. 28 aug. 1476
(cijns gelost door m: Peter van Griensven licentiaart in beide rechten en raad van Den Bosch 11 maart 1617).
R1245 | 28.08.1476 | fol 142

Zijle
Mr. Mathijs van Gompel heeft opgedragen aan Rutger Rutger Goessenss. een huis en erf - van Anthonis van Oeffel - aan die Zijle tussen Jan van Bruheze, voorspreker, en Rover die Sloetmeker.
(Mathijs had dat huis gerechtelijk gekocht)
Lasten: 10 pond payment aan het Kapittel.
Henrick Henrick Boyens ziet af van vernadering.
Rutger belooft aan Mr. Mathijs
21 peters op St.Remeys a.s.
17 1/2 peters en 2 1/2 pond payment op St.Remeys over een jaar.
R1246 | 20.01.1477 | fol 78v

Zijle
Rutger Rutger Goessenss., linnenwever, man van Luytgart Henrick Jan Symons belooft aan Luytgart nat. dochter van Henrick Jan Lambrechss. vanden Ievelaer en van Luytgart Henrick Jan Symons voornoemd een cijns van 5 pond op Lichtmis vanaf Lichtmis na dood van haar moeder Luytgart uit huis, erf en hof (van belovers) bij den Zijle tussen Goyart van Rode en Dirck Roever, sloetmeker, van de straat tot Herman Coenen.
Henrick Jan Lambrechtss. vanden Ievelaer belooft aan Rutger 16 peters te betalen op St.Remeys over een jaar.
R1246 | 01.03.1477 | fol 174v

Zijle
Willem zoon wijlen Willem Zoemer x Margriet Peter Goutsmyt
Henrick en Herman, zoons van wijlen Herman vanden Akar x Agnes Peter Goutsmyt
Dirck Gerit Hagens man van Anna dochter wijlen Herman vanden Akar x Agnes Peter Gousmyt
en Jan van Ardel man van Margriet dochter wijlen Herman voorn. x Agnes
hebben opgedragen aan Willem Willem Mughoevel een cijns van 45 schillingen uit een erf aan den Zijle tegenover de poort en 't erf van Gijsbrecht Roesmont.
De jonkvrouwen Delyae en Otte betaalden die cijns vroeger aan Ermgart van Os dochter wijlen Franck Kroeck, vleeshouwer, later aan haar dienstmaagd Katherijn.
Later moet Willem Mughoevel die cijns betalen aan Willem Zoemer cum suis (als voor).
Willem Willemss. Mughoevel belooft aan de opdragers 13 1/2 peters en 4 pond en 10 schillingen vφσr St. Jan a.s. te betalen. Als hij voor die tijd niet betaalt, moet hij nog 45 schillingen betalen.
R1246 | 29.04.1477 | fol 198

Zijle
Goossen Janss. van Aelst heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. de Tafel van de H.Geest alhier een erf aan den "Zijle" tussen den Zijle t.e. en Jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Luenen en Hilleke Jonckers (later Mathijs Jan Reymbrants) t.a.z. met de helft van een stenen gevel en van een latrine; en met de helft van de stenen gevel aan de kant van Baudewijn Joost Woutgerss., bakker.
Goossen had dat erf met gebouwen verkregen van Mathijs Jan Reymbrantss.
R1246 | 16.05.1477 | fol 206v

Zijle
Mechtelt dochter wijlen Gerit van Breda x Margriet Jan Broot weduwe van Jan vander Bruggen geeft aan haar zoon Laureyns haar tocht in een hofstad aan die Zijle tussen Baudewijn die Becker en de erfgen. van Jan Ghijsselen Janss., met een weg er tussen en daarachter, enerzijds en een weg van Jacop vanden Hoevel tot die Zijle met gebruik van die weg en van een latrine aldaar.
Laureyns geeft die hofstad over aan Jan Symonss. vander Graft.
Jan S. vander Graft belooft aan Mechtelt 40 rijnsgld. op Kerstmis a.s. te betalen.
R1247 | 09.01.1478 | fol 126v

Zijle
Rutger Rutger Goessenss. verkoopt aan Jan Baliaert de Oude een cijns van 6 pond payment, half op St. Jan en half Kerstmis, uit huis, erf en hof aan die Zijle tussen Jan van Brauheze en de erfgen. van ene zekere Rover die sloetmeker, van de straat tot herman Coenen.
R1247 | 09.02.1478 | fol 411v

Zijle
huis, erf en hof - van Wouter vanden Rullen, apotheker -
- vroeger van Gijsberty Roesmont, later van Henrick Gerst Celen van Helmont) aan den Zijle tussen Gijsbert Ghijsselen en heer Dirck van Hall, priester, of Nelleken die Bleycster, van de straat tot die Dieze.
Wouter had dat huis gerechtelijk gekocht.
Wouter wil het opdragen aan zijn schoonbroer Franck van Langel.
VACAT HIC
R1247 | 07.04.1478 | fol 290

Zijle
Wouter Henrix vander Rullen, apotheker, heeft opgedragen aan Franck van Langel (159) een huis, erf, hof met lege erven - vroeger van Ghijsbert Roesmont, daarna Wouter Henrix vander Rullen voornoemd, dan van Henrick Gerit Celen - aan den Zijle tussen Ghijsbert Ghijsselen en heer Dirck van Hall, priester, of Nelleken die Bleycster.
Wouter had dat huis gerechtelijk gekocht.
(159) Wouter heeft opgedragen aan Franck van Langell een cijns van 3 pond payment en 18 schillingen daaruit. Wouter had dat huis ten erfcijns gegeven aan Henrick Gerit Celen om die cijns op St. Jan (en de lasten: een hertogcijns; en 10 pond payment aan de Predikheren).
159 Jan Loenman had opgedragen aan Goyart die Lu: een huis en erf, voor en achter even breed in het straatje, dat van de Vuchterstraat loopt naar de woning van Engbert Ludinc vanden Dijck tussen Goossen Herinc, vleeshouwer, en Franck Herinck, van het straatje tot de stroom; (later was dit huis een leeg erf tussen Ghijsbert Roesmont enerzijds en Goyart van Os, snijder, en Goyart die Lu anderzijds); en een cijns van 6 pond payment hieruit.
Goyart die Lu had opgedragen aan Ghijsbert Roesmont een stukjhe erf hiervan aan de kant van de straat, tussen Ghijsbert Roesmont t.e. en Goyart van Os en Goyart die Lu t.a.z.; dit stukje was 98 voet a.d. kant van Ghij. Roesmont en 97 1/2 voet lang aan de andere kant.
De uitvoerders van het testament van Gijsbert Roesmont hadden opgedragen aan Wouter vander Rullen dat erf toen tussen wijlen Ghijsb. Roesmont t.e. en vrouwe Margriet van Helmont en Nelleken die Bleycster t.a.z. met geloste cijnzen; en een erf met gebouwen - vroeger van Goessen Ghijben Henrix - bij de Vuchterstraat aan de Zijle tussen Jan van Derenther en Baet Speciers. (Ghijsbert Roesmont had dit erf verkregen van Daniel Roesmont); nu: tussen Ghijsbert Ghijsselen (vroeger Aert Dicbier) en Gijsbert Roesmont (vroeger Jan Loenman) en Goyart die Lu met de geloste cijnzen. Ghijsbert Roesmont overleed in deze erven.
R1247 | 11.04.1478 | fol 158v, 159

Zijle
huis en erf after dwilt verken van wijlen Dirck Roever.
(Dirck Roever had daaruit verkocht aan Willem Haertsceen, die men hiet Pels, een cijns van 8 pond payment)
R1247 | 25.06.1478 | fol 390v

Zijle
Goyart Jacopss. van Rode verkoopt aan Mr. Michiel van Eyck, doctor in de medicijnen, een huis, erf en hof - vroeger van Jan van Bruheze - nu van Goyart Jac. van Rode - aan den Zijle tegenover 't woonhuis van vrouwe Margriet van Helmont tussen Henrick Goyartss. en Rutger Rutgerss., linnenwever, van de straat tot Herman Coenen.
Lasten: 12 pond payment aan erfgen. Jan Artss. van Erpe.
Jan van Bruheze heeft, zolang hij leeft, 't gebruik van een lage achterkamer van dit huis en het recht om voor en achter uit te gaan.
Mr. Michiel belooft aan Goyart 40 peters en 7 pond payment op St. Jan a.s.; (als Michiel die 40 peters betaalt voor Kerstmis a.s., hoeft hij die 7 pond niet te betalen);
Michiel geeft aan Goyart een cijns van 5 pons pyment op St.Remeys uit de helft van een hoeve op Huesden te Asten.
R1247 | 30.06.1478 | fol 343v

Zijle
Jan Symonss. vander Graft heeft opgedragen aan Jan Heymerix den mutsenmeker een stukje met gebouwen tussen Jacop vanden Hoevel en Boudewijn Becker, van de erfgen. van Jan Jan Ghijsselen tot de reswt van de hofstad aan die Zijle; met gebruik van een weg en zekere poorten achter en voor, en met gebruik van een latrine door de achterpoort vlak naast het erf der erfgen. Jan Ghijsselen. Henrick spelmeker zoon wijlen Willem Janss. heeft tot St. Jan a.s. dit stukje met gebouwen in huur.
Jan Heymerick krijgt echter aanstonds 't gebruik van de poorten achter en voor en van de latrine.
Laureyns Janss. vander Bruggen had opgedragen aan Jan Symonss. vander Graft een hofstad van die Zijle tussen Boudewijn die Becker en de erfgen. van Jan Jan Ghijsselen, met een weg er tussen, enerzijds, en een weg anderzijuds, met gebruik van de weg en een latrine.
Jan Heymerixs. geeft dat stukje-met-gebouwen weer terug aan Jan Symonss. vander Graft. 23 januari 1479
R1247 | 02.09.1478 | fol 375

Zijle
zonder datum; 17 november 1478 of iets later
Wouter vander Rullen heeft opgedragen aan Frank van Langell een erf - van wijlen Goossen Herinc zoon wijlen Aelbrecht de vleeshouwer - aan die Zijlle tussen Henrick Goyartss. en Jan Loenman.
(niet gepasseerd)
Wouter had dat erf gerechtelijk gekocht.
R1248 | 17.11.1478 | fol 49

Zijle
De investiet der begijnenkerk heeft opgedragen aan Gerit Gerit Laureynss. van Moll een cijns van 15 schillingen op St.Denijs uit huis en erf - van Goossen van Acht - aan die Zijll tussen Clement die Hoydemeker en Boudewijn Goossen Woutgerss., bakker; Goossen van Acht had die cijns beloofd aan een sekr. t.b.v. de investituur der begijnenkerk.
R1248 | 15.01.1479 | fol 147

Zijle
Overeenkomst tussen Arnout, weduwe van Jan Jan Ghijsselen, haar zoon Jan Ghijsselen en haar dochter Geertruyt, en haar schoonzoon Arnt Zweels, wijntepper, man van Fyssie, bezitters van een ledich erf - vroeger van Rodoff Dicbier - aan den Zijle after dat Wilt Verken naast 't erf van Jan Symonss. vander Graft - en Jan Symonss. vander Graft, bezitter van een erf daarnaast:
Arnaut en haar kindsen mogen niet meer gaan door dat afterste poirtken opt eynde vanden gange en ook niet door dat poirtken voer aen die straet, en evenmin over den ganck voirseyt.
Jan Symonss. sall van nu voertaen egeenen ganck hebben doer dat afterste poirtken over 't erf van Arnout c.s., om ennich gebruyk te hebben als van der auder stillen, die daer te zijn pleech.
Jan Symonss. mag door 't afterste poirtken op 't erf van Arnout c.s. naast zijn erf wael dyep onder der eerden sal mogen maken ende ordineren enen ronden Kuyll oft Kelder, acht voet wijt doergaens binnen mueren, wael gefundeert ende opgemetst, dienende tot enen privaet oft stille, ende als ten gebruyke vanden selven private ordineren eenen stoell doer dat afterste poirtken, uutgesteken buiten de oude muur overwulft ten erve warts van Arnout c.s. die spazie van 1 1/2 voet afterwarts ende zijdelinge na heyssche des stoels voirs: die doer van den poirtken sall voertaen wesen die doer vanden privaet ten voirs. gange warts op ende toegaende: den stoel van den privaet moet wael voersien ende dicht togemetst, dat der voirn. arnouden c.s. nach den besitteren haere erfenissen aldaer gelegen mids den voirn. private egeenen stanck noch ongerieff daer aff en come. Het reinigen van dat privaat moet altijd geschieden op 't erf van Jan Symonss., en niet op 't erf van Arnout c.s.
R1248 | 15.02.1479 | fol 162v

Zijle
Overeenkomst tussen Jacop Janss. van Dueren die Vilthuedenmeker en Wouter Janss. vanden Hove die droeghsceerder: de cruysvensteren, die Wouter onlangs heeft doen maken aen zijn afterste cameren zijns huys ende erfs omtrent onser Vrouwen Poert in die straat, daer men gaat ten Wilde Varken warts, en wel aan de kant van Jacops erf, zijn zo gemaakt met goedvinden van Jacop. Wouter zal door die vensters altijd behouden eenen openen vrij ombecommerde lucht; maar die vensters moeten naar de binnenkant open en toegaan en voorzien zijn van drie ijseren spijken, zodat men daar niet in- of uitklimmen kan: men mag er geen vuilnis door storten of gieten Jacop mag niet door een timmering 't licht beletten in die vensters Wouter mag die vensters verzetten naar de hoek van zijn kamer, aan de kant van Bouwen Beckers, vaarsover zijn efterste muer dat verdragen mag.
R1248 | 22.05.1479 | fol 207

Zijle
huis, erf en hof - van Dirck Rover zoon wijlen Claes Pouwelss. - aan die Zijle tussen Yervaen Jan Kerijss. en Matheeus Janss. bijpand van een cijns van 7 pond payment uit huizen achter de minderbroeders.
R1248 | 21.06.1479 | fol 89

Zijle
Rutger Rutger Goessens verkoopt aan Jan Dirx van Lotthem een cijns van 4 pond payment op St.Remeys uit huis, erf en hof aan de straat "die Zijl" tussen Mr. Michiel van Eyck, doctor in de medicijnen, en Jan Roevers, van de straat tot Herman Coenen.
Losbaar binnen 't jaar met 18 peters.
R1249 | 01.12.1479 | fol 310v

Zijle
Jan Symonss. van Lith, geheten vander Graft, verkoopt aan Ghijsbert Aertss. vanden Poll een cijns van 18 pond payment op Lichtmis uit vier huizen en een leeg erf daarbij op die Zijle of achter Wiltverken tussen Boudewijn die Becker en een weg naar de stroom, van Henrick Vossart tot de straat.
Cijns losbaar met 108 peters.
R1249 | 05.01.1480 | fol 73v

Zijle
Jan Symonss. vande Graft belooft aan een sekr. t.b.v. Peter van Mylheze een cijns van 12 peters op St. Laureyns uit vier kamers naast elkaar aan die Zijle tussen Boudewijn die Becker en een straatje, van de straat tot Dirck van Roede. Deze akte wordt teniet gedaan op 4 april 1481.
R1249 | 28.09.1480 | fol 381

Zijle
De predikheren in Den Bosch hebben opgedragen aan Franck van Langel de helft in een cijns van 20 pond payment op St. Jan uit een erf - van wijlen Goossen Aelbrecht Herinc, vleeshouwer - aan den Zijle tussen Henrick Goyart Dicbier en Jan Loenman van de straat tot de stroom; Aert Dicbier had die cijns beloofd aan Jan Hubrechss. Osman.
Lijsbeth, weduwe van Jan Osman, had deze helft daarvan vermaakt aan de Predikheren.
Franck van Langel moest deze helft betalen.
R1250 | 12.02.1481 | fol 246

Zijle
Jonkvrouw Margriet van Dinther, weduwe van Joost van Holthen, verklaart, dat zij betalen zal alle lasten, vσσr 2 januari 1464 in schepenbrieven vermeld, uit omstaand huis - , of dat zij anders 22 peters en 8 stuvers betalen zal aan Mr. Mathijs van Gompel (kanunnik). Mr Mathijs van Gompel had gerechtelijk gekocht een huis en erf - van Anthonis van Oeffel - aan die Zijle tussen Jan van Bruheze, voorspreker, en Rover die Sloetmeker.
R1250 | 27.02.1481 | fol 254v

Zijle
Jan Janss. Kemp krijgt bij een deling: een woonhuis (van Jan), erf en hof en twee kamers en nog een kamer (genaamd dat backhuys) aan den Zijle bij dwiltverken tussen Coenraet Kemp en Goyart van Yngen, lakenscheerder;
R1250 | 30.03.1481 | fol 279v

Zijle
vier huizen of kamers ... after het Wilt Verken aan die Zijle tussen Aertken, weduwe van Jan Ghijsselen, en een weg naar het water ...
R1250 | 05.04.1481 | fol 151

Zijle
Jan Willemss. vanden Hove heeft opgedragen aan zijn zoon Wouter: een stenen brug bij onser Vrouwen Poirt (nl. de straat die van de Vuchterstraat loopt naar den Zijle); en een kelder over de stroom tezamen met de huizen en gebouwen op brug en kelder tussen erfgen. van Corstiaen Boudewijn Janss. vanden Moelengrave en stroom of watertrap t.e. en Boudewijn Josephss., bakker, t.a.z.. Mr. Willem Goossen Arnt Arntss. toelinc had dat alles opgedragen aan Jan Willemss. vanden Hove. Lambrecht van Mouwijck die plaetmeker en zijn zoon Willem hadden ten erfcijns gegeven aan Arnt Arntss. Toelinc een huis en erf, in de Zadelmakerstraat bij de Jodenpoort tussen Willem Breiser en Henrick van Haren; en een stukje erf over de stroom tussen oude stadsmuur en stroom; en een cijns van 16 pond payment, die Lambrecht van Mouwijck beloofd had aan Arnt Toelinc; vijf vijfde delen van een erf van wijlen Arnt Toelinc bij Jodenpoort tussen (achter) 't erf van Lambrecht plaetmeker voornoemd en Henrick Das, timmerman; en een kamer, zadelmakersstraat, achter Peter Jan Leyten tussen Lambrecht voorn. en de oude stadsmuur.
R1250 | 02.05.1481 | fol 299

Zijle
Peter Peter Marsse heeft opgedragen aan Lijsbeth Willem Snijders: een hofstad, 20 voet breed, 40 voet lang, in het straatje, dat van 't woonhuis van wijlen Engbert vanden Dijck loopt naar de woning van de vrouwe van Lake, tussen Aert van Dyest zoon wijlen Henrick van Myerbeke en Aert van Wesel. en een stukje erf bij "Zijle" op een erf van wijlen Henrick vander Scaut achter 't erf van Gerit van Vucht tussen Aleyt van Huessen enerzijds en Aert Haeck en Goyart Vosse; en 't deel van Jan Roever vanden Laer, diens vrouw Katherijn Henrix vander Schaut, en van Jenneke van Autheusden in een hof van wijlen Henrick vander Schaut t.o. woonhuijs van Jan vanden Dijck.
Peter Marsse had dat alles verkregen van Bertram Janss. tezamen met de gebouwen daarop.
Lasten: elf pond payment aan Lijsbeth weduwe van Gerit van Achel; 1 1/2 mud rog aan Joost Moll.
Lijsbeth belooft aan Peter, dat zij die cijns van elf pond payment binnen twee jaar zal lossen.
R1250 | 04.07.1481 | fol 345v

Zijle
Jan Symonss. vander Graft verkoopt aan Roelof Martenss. van Broechoven een cijns van 6 rijnsgld. op St. Jan uit vier kamers, naast elkaar, aan die Zijl bij 't Wild Varken tussen de erfgen. van Boudewijn die Becker en een straatje, van de straat tot Dirck van Roede, timmerman.
R1250 | 18.07.1481 | fol 403v

Zijle
Geertruyt Goyarts vanden Meervenne, weduwe van Wijnant Pauwels, belooft aan Gerit Henrix van Kessel een lijfpacht van 22 mud rog Bossche maat, zolang Geertruyt leeft, op St.Peters-Banden uit een hoeve in Dyessen; en uit huis, erf en hof aan die Zijle, tussen Aert Jan Pels enerzijds en Ida, weduwe van Jan van Bladel, en Philip van Waverijn, apotheker, (nu Henrick Wouterss., gewandsnijder) van de straat tot Henrick Wouters voorn.; en uit broekland onder 't Vrijdom.
R1250 | 28.07.1481 | fol 361

Zijle
Jacop van Dueren die vilthuedemeker verklaart, dat dat dack vander afterster cameren ende afterhuyze dair bezijden toebehorende Lijsbetthen, weduwe Boudewijn Joest Wouterss des beckers ende haerre kijnderen, in die straet streckende van der Vuchterstraten ten Zijl warts tussen Wouter vanden Hove, droochsceerders, en Jan Jacop Vlemyncs alias inden Oss, van de straat tot Jacop van Dueren voorn. aan de kant van Jacop van Dusen zal behouden een leyden drup over Jacops erf; en dat die kamer en afterhuys aan de kant van Jacop zullen behouden heur vensteren, van buten opgaende, ende oepene luchte gelijc als zij nu hebben; Jacop of opvolgers mogen die drup en venster en luchte niet hindren met timmering. Maar geen vulnysse noch onreynichheit uit die vensters uitstorten, noch in- of uitklimmen.
R1250 | 04.08.1481 | fol 363v

Zijle
Jacop van Dueren die Vilthuedenmeker verklaart, dat dat dack vander afterster cameren ende afterhuyze dair bezijden toebehorende Lijsbetten, weduwe Wilner Boudewijn Joest Woutgers des beckers ende hoerre kijnderen, in die straet streckende van der Vuchterstraten ten Zijl warts tussen Wouter vanden Hove, droochscreirders, en Jan Jacop Vlemyncs alias inden Oss, van de straat tot Jacop van Dueren voorn., aan de kant van Jacop van Duren zal behouden een leyden drup over Jacops erf; en dat die kamer en afterhuys aan de kant van Jacop zullen behouden heur vensteren, van buten opgaende, ende oepene luchte gelijc als zij nu hebben; Jacop of opvolgers mogen die drup en venster en luchte niet hinderen met timmering, maar geen vulnysse noch onreynicheyt uit die vensters uitstorten, noch in- of uitklimmen.
R1250 | 04.08.1481 | fol 363

Zijle
Wouter vanden Rullen, apotheker, heeft opgedragen aan Franck van Langel een erf met gebouwen (van wijlen Goossen Aelbert Herinc, vleeshouwer) aan die Zijle tussen Henrick Goyartss. en Jan Loenman, van de straat tot de stroom.
Wouter had gerechtelijk gekocht.
(niet gepasseerd)
R1250 | 11.08.1481 | fol 366v

Zijle
Wouter vanden Rullen, apotheker, heeft opgedragen aan Franck van Langhell een erf (met huizen) (van wijlen Aelbert Goossen Herinc, vleeshouwer) aan die Zijle tussen Henrick Goyartss. en Jan Loenman, van de straat tot de stroom. (Wouter had dat erf gerechtelijk gekocht) . Dit erf ligt nu tussen Gijsbert Ghijsselen t.e. en Nel die Bleycster (nu: heer Dirck van Hall, priester) en de erfgen. Jan van Brecht t.a.z., van de straat tot de stroom.
R1251 | 22.01.1482 | fol 304v

Zijle
Lijsbeth, weduwe van Boudewijn Joost Woutgers, bakker, (met goedvinden van haar aanstaande man Dirck Pauwelss.) verkoopt aan Henrick Goyartss. van Donckersvoirt, snijder, t.b.v. Heylwich, dochter van Lijsbeth voorn. (en Boud.) een cijns van 12 pond payment op Pasen (vanaf Pasen, als Heilwich buiten 't huis van haar moeder leeft in loco pio) uit huis en erf en een lege hofstad daarnaast in de straat, die van de Vuchterstraat loopt naar die Zijle, tussen Wouter vanden Hoeve, lakenscheerder, en Jan Jacopss. alias inden Os, van de straat tot Jan die Keyser, bakker; en uit twee kamers (van Lijsbeth) naast elkaar in voorn. straat tussen Gerit Gerit Laureynss. van Moll en Jan van Lyt, van de straat tot Dirck van Rode, timmerman.
R1251 | 02.05.1482 | fol 397

Zijle
Jan Dirx van Lothem heeft opgedragen aan Roelof Dicbier een cijns van 4 pond payment op St.Remeys uit huis, erf en hof aan die Zijl tussen Mr. Michiel van Eyck, doctor in de medicijnen, en Jan Rovers.
Jan had die cijns gekocht van Rutger Rutger Goessens.
R1251 | 23.07.1482 | fol 128

Zijle
Mechterlt weduwe van Clemens Jacop Blaeuvoet, heeft opgedragen aan Hugo Reynerss. den rodedreger van Nuwenkuyck en diens vrouw Margriet Henrick Moey: een hofstad aan die Zijle tussen Goossen van Acht en Mathijs Jan Reymbrants, van de straat tot een "stenen gevel" met de helft van die stenen gevel en met de helft van de latrine aldaar en met de helft van de stenen gevel van Goossen van Acht.
Deze hofstad is langs de straat en achter met de helft van de stenen gevel 20 voet breed, en van de straat tot de andere helft van Mathijs voorn. 27 voet lang.
Clemens had die hofstad met gebouwen gekocht van Mathijs Jan Reymbrantss. Hugo mag die hofstad alleen verkopen, vervreemden en verbinden met goedvinden van zijn vrouw Margriet.
De overlevende van het echtpaar kan die hofstad naar believen verkopen etc.
Margriet ontvangt deze akte op 6 juli 1485.
Hugo belooft aan Mechtelt 10 peters op St. Jan a.s. 5 aug. 1482
R1251 | 05.08.1482 | fol 472v

Zijle
Overeenkomst tussen Dirck Gerits. van Rode, timmerman, en Jan symonss. vander Graft van Litt die spelmeker over een "stenen gevel" aan die Zijle vlak bij een straatje, dat van die Zijle loopt naar de woning van Herman Coenen, en over de loop van 't water --- die gevel tussen de achterkemer van Jan aan voorn. straatje en een nieuwer kamer van Dirck is en blijft half van Dirck en half van Jan: beiden kunnen daartegen bouwen, maar moeten schade vergoeden. Vervalt die gevel, dan zullen zij samen die gevel herstellen. Wie van beiden die gevel hoger maakt, moet toestaan dat de ander later daartegen bouwt. Deze moet dan de helft van de verhogingskosten betalen. Dirck moet het regenwater van de achterkamer van Jan (bij een erf van Aertken Ghijsselen) over zijn erf afvoeren.
R1251 | 08.08.1482 | fol 243v

Zijle
Dirck Dirck Claess. heeft opgedragen aan Gerit van Kessel t.b.v. Mr. Henrick van Zeelhem Lothamss. investiet van Bucstel een huis, erf en hof aan de Zijle tussen Laureyns Timmerman en Anthonis van Oeffel (daarna: Rutger van Bucstel, linnenwever) van de straat tot Anthonis van Oeffel samen met een gang.
Lasten: 4 pond payment aan cijnzen.
Dirck Claess. had gerechtelijk gekocht twee huizen en erven naast elkaar aan de Zijle tussen Franck Gevart Stevenss. en Aert Willem Befken.
Godscalck Claes Pouwelss. ziet af van vernadering.
R1252 | 24.03.1483 | fol 274

Zijle
1/4 deel (van Gerit Willem Jacopss.) in huis, erf en 8 kamers daarbij aan die Zijl tussen Ghijsbert Ghijsselen en Coenraet Keymp, van de straat tot de Dieze. Bijpand van een cijns, die Gerit verkoopt aan heer Dirck Martens, investiet van Zoemeren, uit 1/4 deel van twee huizen aan de Markt (hoek Spoerstraet)
R1252 | 30.04.1483 | fol 503

Zijle
een huis en erf met alle daartoe behorende kamers achter Wilt Verken tussen Ghijsbert Ghijsselen en Coenraet Kempe, van de straat tot die Dyese, valt ten deel aan Willem Jacop Willem Jacopss. van Wijck bij een deling van goedsen van wijlen Willem Jacopss. van Wijck x Christijn
R1252 | 09.08.1483 | fol 47v

Zijle
Laureyns Janss. van Eyck alias vander Bruggen man van Katherijn Goyart Peter Witmeri heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Katherijn en Mechtelt, dochters van wijlen Jan Witmeri, een cijns van 3 pond payment op Kerstmis uit huis, erf en hof, Zijl, tussen Willem Mughoevel en een straatje aan de kant van Jan van Authoesden. Peter Witmery had die cijns gekocht van Goyart Arntss. van Bruheze.
R1252 | 18.10.1483 | fol 552v

Zijle
Ghijsbert Ghijsselen heeft opgedragen aan Jan Jan Ghijsselen een pacht van 1 1/2 mud rog op Lichtmis uit een hoeve van Henrick Aertss. Dicbier in Tongelre; en uit huis, erf en hof, Zijle, tussen Gijsbert Roesmont en Willem Aertss. van Wijck.
Ghijsbert had die pacht verkregen van Jan Jan Ghijsselen.
(et recepit eam (Sitescum) Gisbertus predictum de consensu Johannis VIII febrij Ao 1486 n.st.)
R1253 | 12.05.1484 | fol 279

Zijle
Katherijn, weduwe van Willem Janss. van Mughoevel, geeft aan haar zoons broeder Jan, prediker in Den Bosch, en Willem haar tocht in drie kamers naast elkaar aan den Zijle after dwilt Verken in dat mughoevelstraitken
R1253 | 21.05.1484 | fol 285

Zijle
Katherijn, weduwe van Willem Janss. van Mughoevel, geeft aan haar zoons broeder Jan, predikheer in Den Bosch, en Willem haar tocht in drie kamers naast elkaar aan den Zijle after dwilt Verken in dat Mughoevelstraitken tussen Dirck van Rode, timmerman, en Katherijn voornoemd, van de straat tot Herman Coenen.
285v Broeder Jan geeft zijn helft in die kamers aan zijn broer Willem 21 mei '84
Willem verkoopt aan Marten Lamberts vander Mollen een cijns van 6 rijnsgld. op St. Jan daaruit (losbaar met 75 rijnsgld.)
Willem belooft aan br. Jan, dat hij met het geld komend van de verkoping van die drie kamers aanstonds lossen zal een cijns van 20 pond payment aan de Bogarden hieruit en uit andere erven; 't geld dat er dan nog overschiet, zal Willem half geven aan br. Jan.
R1253 | 21.05.1484 | fol 285, 285v

Zijle
Mathijs Jan Reymbrantss. verkoopt aan Goossen Janss. van Acht, snijder, een erf met gebouwen aan die Zijle tussen die Zijle t.e. en Luytgart, weduwe van Aert van Luenen en het erf van Hilleke Jonckers (nu van Mathijs) t.a.z. van Boudewijn Joost Woutgers, bakker, tot Mathijs, met een stenen gevel en een latrine ertussen ...
R1233 | 14.08.1484 | fol 189

Zijle
Katherijn, weduwe van Willem van Mughoevel, geeft aan haar zoon Willem haar tocht in de helft van huis, erf, hof en van een ander hoekhuis, erf en drie kamers aan den Zijle tussen Lijsbeth, weduwe van Dirck Lemmens, linnenwever, en een straat, van een straat tot Herman Coenen. Willem verkoopt daaruit aan een sekr. t.b.v. Claes Janss. vander Stegen een cijns van 10 pond payment op St. Jan. Katherijn kan haar tocht als voor behouden; Willem zal die cijns betalen.
R1254 | 19.10.1484 | fol 146v

Zijle
... en drie kamers aan den Zijle tussen Lijsbeth, weduwe van Dirck Lemmens, linnenwever, en een straat, van een straat tot Herman Coenen ...
R1254 | 19.10.1484 | fol 146

Zijle
Katherijn, weduwe van Willem Mughoevel, geeft aan haar zoon Willem haar tocht in de helft van twee huizen en erven en drie kamers en een hof aan den Zijle tussen Lijsbeth Lemmens en een straatje, en van de straat (Zijle) tot Herman Coenen; en in de helft van een huis in Gestel-bij-Herlaer op Mughoevel. Willem verkoopt uit die helften aan Margriet dochter van Pauwels Ammeester, steenhouwer van Straesborg een cijns van 8 rijnsgld. op Lichtmis (losbaar met 100 rijnsgld.)
R1254 | 04.03.1485 | fol 236v

Zijle
Overeenkomst tussen Goossen van Brecht en Franck van Langel: Goossen vindt goed dat Franck die eyndelste heymmuer van Goossen opten Zijle tussen hun erven, strekkende van de stal van Goossen tot de hofdeur van Franck verhoogt en tot een gevel maakt, dienende tot de timmering van zijn achterhuis. Die muur zal dan half van Goossen en half van Franck zijn en beiden kunnen daartegen bouwen. Maar Franck mag geen open vensters maken aan de kant van Goossens erf. Schade moet hersteld worden. Als Goossen later tegen die muur bouwt en de muur bouwvallig is, moeten zij beiden samen die muur herstellen; Als Goossen er niet tegen bouwt, dan moet Franck die muur alleen herstellen bij bouwvalligheid.
R1254 | 14.03.1485 | fol 245

Zijle
Dirck Pauwels Janss. man van Lijsbeth (weduwe van Baudewijn Joost Woutgerss.) geeft aan Lenart Corneliss. vander Wegesceyde man van Heylwich dochter van wijlen Baudewijn Joost Woutgers x Lijsbeth voornoemd zijn tocht in een stuk erf met gebouwen er op aan die Zijle tussen de straat "die Zijle" en jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Luenen; en in de helft van de "stenen gevel". Baudewijn Joost Woutgerss., bakker, had dat alles gekocht van Mathijs Reymbrants. Dirck Pauwels Janss. belooft aan Lenart, dat hij (Dirck) een huis en erf aan die Zijle tussen Jan Jacop Vlemynck en de erfgen. Wouter vanden Hoeve, van de straat over de Dieze tot Jan die Kyeser [sic] onderhouden zal aan dak en wanden, zolang Dirck daar woont, en zolang Lijsbeth leeft; en dat hij dat huis niet verkopen etc. zal volgens een testamentbepaling van Baudewijn en Lijsbeth. Dirck geeft de tocht van Lijsbeth in dat huis aan Lenart. Lenart verkoopt daaruit aan Dirck t.b.v. zijn nat. zoon Joost een cijns van 4 pond payment op Lichtmis (te betalen vanaf Lichtmis na Lijsbeth's dood).
Cijns losbaar met 25 peters.
Sterft Joost zonder wettige kinderen dan komt die cijns aan Lenart en Heylwich of hun erfgenamen.
R1254 | 25.04.1485 | fol 423v

Zijle
Jonkvrouw Heylwich weduwe van Aert Berwout, heeft opgedragen aan Mr. Michiel van Eyck, doctor in de medicijnen, een cijns van 12 pond payment, half Kerstmis, half St. Jan, uit twee huizen, naast elkaar, aan die Zijle tussen Henrick Henrix die Smyt t.e. en Rover die Sloetmeker en Dirck die Wever t.a.z.; en uit de andere goedsen van Jan van Bruheze en Anthonis van Oeffel.
Aert Berwout had die cijns gekocht van Jan van Bruheze en Anthonis van Oeffel.
R1254 | 08.07.1485 | fol 459v

Zijle
Goyart Jacopss. van Roede verklaart ontvangen te hebben [van] Mr. Michiel van Eyck, doctor in de geneeskunde, alle geldsommen wegens de koop van huis en erf aan die Zijle (door Goyart aan Michiel verkocht)
R1255 | 25.10.1485 | fol 357

Zijle
Jan Jacopss. Vlemynck geeft ten erfcijns aan Wouter Wouter Koyten, brouwer, een huis, erf en stenen brug, Zijle, tussen Jan van Lytt, timmerman, en de Dieze, om 10 pond payment op St. Jan.
Jan had dat huis ... gekocht van Henrick Henrick Loden.
Wouter belooft aan Jan 17 1/2 peters op St. Jan a.s.;
14 peters en 17 pond payment St. Jan over een jaar
14 ,, en 15 ,, ,, ,, ,, twee ,,
14 ,, en 13 ,, ,, ,, ,, drie ,,
14 ,, en 11 ,, ,, ,, ,, vier ,,
14 ,, en 9 ,, ,, ,, ,, vijf ,,
14 ,, en 7 ,, ,, ,, ,, zes ,,
14 ,, en 5 ,, ,, ,, ,, zeven ,,
14 ,, en 3 ,, ,, ,, ,, acht ,,
R1255 | 04.03.1486 | fol 235v

Zijle
Goyart Jacopss. van Rode weduwnaar van Katherijn Jan van Bruheze en zijn zoon Gerit, ook namens de andere kindsen van G. en K. beloven aan heer Jacop Maes, kanunnik in Den Bosch t.b.v. 't kapittel, dat zij voortaan betalen zullen aan 't kapittel een cijns van 10 pond payment op St. Jan uit een huis - van Goyart - in St.Oedenrode en uit al hun andre goederen. Zij kunnen die cijns lossen met 16 pond voor elk pond.
Anthonis van Oeffel had verkocht aan Aert Henrix Stamelart een cijns van 10 pond payment op St. Jan uit huis en erf (van Ant.) aan die Zijle tussen Jan van Bruheze, voorspreker, en Rover die Sloetmeker. Jan van Bruheze had die cijns gewaarborgd.
Na de dood van Aert Stamelart kwam die cijns aan 't kapittel ter dotatie van een gezongen mis op maandag.
R1255 | 27.06.1486 | fol 297v

Zijle
Gerit Gerit Laureynss. van Moll verhuurt voor 50 jaar vanaf heden aan Katherijn Jan van Hijnden een huis en erf aan die Zijl tussen Hugo Reyners en Baudewijn die Becker, van de straat tot Jan Ghijsselen.
R1255 | 06.07.1486 | fol 440v

Zijle
Gerit Gerits Laureynss. van Moll heeft opgedragen aan Katherijn Jansdr. van Hijnden een huis en erf - vroeger van Goossen van Acht, de snijder - Zijle, tussen Baudewijn Beckers en Mechtelt, weduwe van Clemens Blaeuvoet, vilthuedemeker.
Gerit had dat huis gerechtelijk gekocht.
Lasten: een hertogcijns;
10 pond payment aan de Tafel van de H. Geest alhier;
2 pond ,, aan Gerit Gerit Laureynss. van Moll.
Katherijn belooft aan Gerit een cijns van 2 pond payment op St. Jan daaruit; (losbaar binnen 10 jaar met 14 peters); -
Kath. belooft aan Gerit 5 pond en 21 peters op St. Jan a.s.;
en 2 pond en 14 peters op St. Jan over een jaar.
R1255 | 01.08.1486 | fol 452

Zijle
Laureyns Henrix vanden Hout van Weert verkoopt aan Otto Bollix een cijns van 6 rijnsguldens op St. Jan uit huis, erf en hof aan die Zijl tussen Lijsbeth, weduwe van Dirck Lambertss. en Mr. Henrick Lotthems, persoen van Buedel, van de straat tot erfgen. Wouter van Berze.
Cijns losbaar met 12 1/2 gulden.
R1256 | 12.05.1487 | fol 528

Zijle
... een "stenen gevel" aan die Zijle vlak bij een straatje dat van die Zijle loopt naar de woning van Herman Coenen, en over de loop van het water ...
R1251 | 08.08.1487 | fol 243

Zijle
Heylwich, weduwe van Lenart Corneliss. vander Wegesceyde geeft ten erfcijns aan Jan Symonss. vander Graft een erf met gebouwen, Zijle, om 10 pond payment op St. Jan aan Heylwich en haar zoon Lenart ( en de lasten: een hertogcijns en elf pond payment). Mathijs Jan Reymbrants had dat erf met gebouwen tussen de "Zijle" (straat) en jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Nuenen, van Mathijs Jan Reymbrants met een stenen gevel ertussen tot een straatje, met de helft van die stenen gevel afgedragen aan Boudewijn Joost Woutgers, bakker. - (Dit erf is langs dat straatje 29 voet en langs 't erf (van Mathijs) 34 voet breed.)
Dirck Pauwels Janss. man van Lijsbeth (weduwe van Boudewijn Joost Woutgers) had het vruchtgebruik daarin gegeven aan Lenart Corneliss. vander Wegesceyde man van Heylwich dochter wijlen Boudewijn x Lijsbeth.
Jan Symonss. vander Graft kan die cijns van 10 pond payment lossen (zodra Lenart mondig is) met 7 peters.
R1257 | 05.02.1488 | fol 22

Zijle
Peter Henrix van Houthem heeft opgedragen aan Henrick Bredebaert een hofstad, 20 voet breed en 40 voet lang, in een straatje, dat van 't woonhuis van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijck loopt naar het herenhuis van de vrouwe van Lake, tussen Aert van Dyest zoon wijlen Henrick van Myerbeke en Aert Wesel; en een stukje erf bij die Zijle op een erf, dat vroeger was van wijlen Henrick vander Schaut achter 't erf van Gerit van Vucht, tussen Aleyt van Huessen t.e. en Aert Haeck en Goyart Vosse t.a.z.; - en 't recht van Jan Roever vanden Laer en diens vrouw Katherijn Henrix vander Schaut, en van Jan van Authoesden in een hof van wijlen H.v.d. Schaut tegenover de woning van Jan vanden Dijck.
Peter Peter Marsse had dat alles verkregen van Bertram Janss. - met gebouwen er op. - De gebouwen zijn nu een huis, hof en achterhuis aan die Zijl tussen Mr. Michiel van Eyck doctor in de geneeskunde en Katherijn van Meeuwen, van de straat tot Herman Coenen.
492 Heer Jan Peter Henrix van Houthem ziet af van vernadering.
R1257 | 18.04.1488 | fol 491v, 492

Zijle
Michiel van Eyck, doctor in de geneeskunde, geeft ten erfcijns aan Mr. goyart van Dommelen een huis, erf en hof - vroeger van Jan van Bruheze, later van Goyart Jacopss. van Rode - aan den Zijle tegenover het woonhuis en erf (vroeger) van vrouwe Margriet van Helmont, tussen Herick Goyarts en Rutger Rutgerss., linnenwever; om 12 pond payment op St. Jan, (en de lasten: 3 pond payment aan de erfgen. Jan Arntss. van Erpe.)
Mr. Michiel had dat huis gekocht van Goyart Jacops van Rode.
(= Wolvenhoek) ('t huis van Hester van Griensven)
Mr. Goyart kan de cijns van 12 pond payment lossen met 7 peters voor elk pond.
Mr. Goyart belooft aan Mr. Michiel te betalen 175 peters binnen veertien dagen.
Mr. Michiel heeft aan Mr. Goyart opgedragen voornoemde cijns van 12 pond.
4 aug. 1489
R1258 | 03.02.1489 | fol 180v

Zijle
Hadewijch Willem Pyckevet, optredend met goedvinden van haar vader Willem, heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. de andere kindsen (die niet in een klooster zijn) van Willem: haar deel in huis en erf - vroeger van Katherijn van Hijnden - aan den Zijle tussen erfgen. Hugo Reynouts van Nuwenkuyck en Jan van Lytt, spelmeker, van de straat tot erfgen. Jan Ghijsselen.
R1258 | 21.03.1489 | fol 222

Zijle
Willem Tyelman Pieckavet, namens zijn kinderen, heeft opgedragen aan Lauwereyns Ghijsbert Baus, chirurgijn, een huis en erf - vroeger van Goossen van Acht, snijder - a.d. Zijle tussen Boudewijn Beckers en Mechtelt, weduwe van Lemens Baeuvoet Vilthoemekers. Gerit Gerit Lauwereyns van Moll had dat huis gerechtelijk gekocht.
Katherijn Jan van Hijnden had dat huis verkregen van voornoemde Gerit.
Lauwereyns belooft aan Willem te betalen
19 pond payment en 21 peters op St. Jan over een jaar;
16 pond ,, ,, 21 peters ,, ,, ,, twee ,,
13 pond ,, ,, 21 peters ,, ,, ,, drie ,,
10 pond ,, ,, 21 peters ,, ,, ,, vier ,,
7 pond ,, ,, 21 peters ,, ,, ,, vijf ,,
4 pond ,, ,, 28 peters ,, ,, ,, zes ,,
R1258 | 07.05.1489 | fol 443

Zijle
Claes Janss. vander Stegen heeft opgedragen aan Jan zoon wijlen Jan vanden Broeck, kremer, een cijns van 10 pond payment op St. Jan uit de helft van huis, erf en hof en van een ander hoekhuis en erf en drie kamers - vroeger van Willem van Mughoevel - aan den Zijl tussen Lijsbeth, weduwe van Dirck Lemmens, linnenwever en een straat.
Claes had die cijns gekocht van Willem Willemss. van Mughoevel.
R1258 | 23.05.1489 | fol 247

Zijle
Jan Symonss. van Lytt alias vander Graft verhuurt voor 12 jaar vanaf St. Jan l.l. aan Victoer Henrix van Herenthals, scryveyn, een middelste woninge van drie woningen zijns huys ende erve, opten Zijle tussen verhuurder en Hadewijch, weduwe van Gerit Keymps, van de straat tot Hadewijch voornoemd, om 8 peters, half op Kerstmis, half St. Jan. Victor woonde daar al.
Die tymmeringe vanden cleynen hangkamerken ende dbescot vanden tr5appe, dat daar nu gemaect is, dat zal den huyze vans [?] blijven teynden den tijt vanden XII jaren.
Als Victor op 't hangcamerken enige "benxkens" maakt, die muurvast zijn, dan blijven die ook aan 't huis.
De "zittens" die Victor maakt, die niet muurvast zijn, en 't ander gerief, dienende tot zijn schrijven, mag Victor na 12 jaar meenemen.
R1259 | 31.07.1490 | fol 199v

Zijle
Joost Janss. Moll heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Heylwich, weduwe van Peter Mersse, een pacht van 1 1/2 mud rog Bossche maat op Pasen uit huis, erf en hof aan den Zijle tegenover de woning van wijlen vrouwe Margriet van Helmont tussen Goyart Jacopss. van Rode en Dirck van Meeuwen.
Joost had die pacht gekocht van Peter Mersse zoon van wijlen Peter Mersse, kremer.
R1260 | 08.10.1490 | fol 1v

Zijle
Bartram Janss. belooft aan zijn dochter Hillegont een cijns van 16 rijnsgulden, half op Kertmis en half op St. Jan uit een huis, erf en hof aan den Zijle tegenover 't erf van vrouwe Margriet van Helmont, tussen Jan van Bruheze en Dirck van Meeuwen, van de straat tot Beatrijs, weduwe van Jan Vuchts; en uit 't huis der Yoeden Point in die Zadelerstraet. Na de dood van Hillegont komt die cijns terug aan haar vader Bartram.
R1240 | 26.11.1490 | fol 190

Zijle
Wouter Wouter Koyten verkoopt aan Gerit Weygerganck en Jan Henrick Matheeuss. voogden van Lysbeth, onw. dochter van wijlen Jacop Spierinck, t.b.v. Lysbeth: een cijns van 4 pond payment op Kerstmis uit huis en erf, Zijle, tussen Dirck die Becker en de Dieze, van de straat tot Jan die Keyser.
Lysbeth mag deze cijns voor haar 17e jaar niet van de hand doen.
(Cijns losbaar binnen 6 jaar met 18 peters) (een jaar tevoren opzeggen)
R1260 | 18.12.1490 | fol 406

Zijle
huis, erf en hof, aan den "Zijle" tussen Gijsbert Roesmont en Willem Aertss. van Wijck
(bijpand van een pacht van 1 1/2 mud rog Bossche maat uit een hoeve in Tongelre.)
Jan Jan Ghijsselen had die pacht verkregen van Ghijsbert Ghijsselen, en draagt nu die pacht op aan zijn nat. zoon Jan
R1260 | 03.06.1491 | fol 277

Zijle
Gerit Gerit Laureynss. van Mol heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. de Tafel van de H. Geest in Den Bosch een cijns van 2 pond payment op St. Jan uit huis en erf - vroeger van Goossen van Acht, snijder - a.d. Zijle tussen Baudewijn Vilthoemekers en Mechtelt, weduwe van Clemens Blauvoet Vilthoemekers.
R1260 | 20.07.1491 | fol 456

Zijle
Aelbert Corneliss. vander Wegesceyde doet t.b.v. de erfgenamen van Heylwich Baudewijn Joost Wautgers afstand van een cijns van 10 pond payment op Kerstmis en van alle roerende en onroerende goederen, die hij geλrfd had van Heylwich en haar zoon Lenart.
Jan Janss. vander Graft had die cijns beloofd aan Heylwich ter tocht en haar zoon Lenart (zoon van Heylwich en wijlen Lenart Corneliss. vander Wegesceyde) uit een stuk erf, Zijle, tussen de straat en Luytgart, weduwe van Aert van Luenen, met gebouwen daarop en uit de helft van een stenen gevel.
R1261 | 10.05.1492 | fol 60v

Zijle
... een stuk erf met bijgebouwen aan de Zijle tussen een straat en Jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Lueven …
R1261 | 14.05.1492 | fol 481

Zijle
Lambert Henrick Lambertss., man van Hadewijch Claes Joost Woutgers, heeft opgedragen aan Ghijsbert Aertss. van Hulst de helft in een cijns van 10 pond payment op St. Jan uit een stuk erf met gebouwen aan de "Zijle" tussen een straat en Jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Lueven. Jan Symonss. vander Grafft had die cijns beloofd aan Heylwich, weduwe van Lenart Baudewijn Joost Peter vander Wegesceyde en haar zoon Jan.
R1261 | 14.05.1492 | fol 481v

Zijle
Aertken, weduwe van Jan Jan Ghijsselen, verklaart ontvangen te hebben van Peter Janss. den Steenmetser 6 pond payment (vervallen op St. Jan l.l.) uit huis, erf en hof aent Wilt Verken.
Peter moet jaarlijks die cijns betalen aan Aertken.
R1261 | 31.08.1492 | fol 321v

Zijle
Mr. Laureyns Gijsbert Baus, chirurgijn, heeft opgedragen aan Willem Tyelmanss. Pijckevet: een huis en erf - aan de "Zijle" vroeger van Goossen van Acht, snijder - tussen Baudewijn die Becker en Mechtelt, weduwe van Clemens Blavoet, vilthoedemeker, - Laureyns had dat huis verkregen van Willem Tyelmanss. Pyckevet voornoemd.
Men geve de akte aan Victor van Herentals wegens opdracht aan hem.
12 dec. 1492
R1261 | 22.09.1492 | fol 334

Zijle
Willem Pyckevet belooft aan een sekr. t.b.v. Aleyt Jan Henrix van Os, huisvrouw van Victor Henrix van Herenthals, en hun zoon Henrick: een lijfrente van 8 rijnsgulden, zolang Aleyt en Henrick leven, half St. Jan, half Kerstmis, uit huis en erf - vroeger van Katherijn Jan van Hynden, later van Laureyns Baus, chirurgijn, nu van Willem Pyckevet - aan den Zijle tussen Baudewijn die Becker, nu Jan van Lytt alias vander Graft - en Huyck Reynautss. van Nuwenkuyck, nu diens erfgenamen.
R1262 | 11.12.1492 | fol 104

Zijle
Willem Pyckevet heeft opgedragen aan Victor Henrix van Herenthals een huis en erf - vroeger van Gooswijn van Acht, snijder - aan den Zijle tussen Baudewijn die Becker en Mechtelt, weduwe van Clemens Blavoet, huedemeker.
Willem had dat huis verkregen van Mr. Laureyns Gijsbert Baus, chirurgijn.
(Last: 8 rijnsgulden lijfrente aan Aleyt Jan Henrix en haar zoon Henrick [zie 11 dec. 1492] )
Victor belooft aan Willem te betalen
40 peters op St. Jan a.s.;
14 peters en 14 pond payment St. Jan over een jaar;
14 peters en 12 pond payment St. Jan over twee jaar;
14 peters en 10 pond payment St. Jan over drie jaar;
14 peters en 8 pond payment St. Jan over 4 jaar;
14 peters en 6 pond payment St. Jan over 5 jaar;
14 peters en 4 pond payment St. Jan over 6 jaar;
14 peters en 2 pond payment St. Jan over 7 jaar;
Als Victor op St. Jan over een jaar of eerder meer betaalt, dan hoeft hij geen rente daarvan te betalen. Willem Pyckevet, gemachtigd door zijn kinderen, geeft Victor over de lossingsmogelijkheid van een cijns van 2 pond payment op St. Jan uit huis en erf aan den Zijle tussen Baudewijn die Becker en Mechtelt, weduwe van Clemens Blaeuvoets, vilthuedemeker.
Katherijn Jan van Hynden had die cijns beloofd aan Gerit Gerit Laureynss. van Moll. Gerit had goedgevonden dat Katherijn die cijns zou lossen binnen tien jaar met 14 peters.
R1262 | 12.12.1492 | fol 104v

Zijle
Victor Henrix van Herentals geeft over aan Aleit Goyarts van Yngen de huring van nog negen jaar vanaf St. Jan a.s. van de middelste woning van drie van huis en erf opten Zijle tussen Jan van Lytt en Hadewijch, weduwe van Gerit Keymps.
Jan Symons van Lytt alias vander Graft had die middelste woning verhuurd voor twaalf jaar aan Victor om 8 peters, half Kerstmis half St. Jan, op 31 juli 1490.
R1262 | 22.12.1492 | fol 112

Zijle
De zusters van Coudewater hebben opgedragen aan een sekr. t.b.v. de zusters achter die Tolbrugge een pacht van 1/2 mud rog Bossche maat op Lichtmis uit huis, erf en hof, op die Zijle tussen Jan van Mughoevel en een straatje aan de kant van Jan van Authoesden en Gerit van Eyck ...
R1262 | 13.05.1493 | fol 346

Zijle
De zusters van Coudewater hebben opgedragen aan een sekr. t.b.v. de zusters achter die Tolbrugge een pacht van 2 1/2 mud rog Bossche maat op Lichtmis uit huis, erf en hof, op die Zijle tussen Jan van Mughoevel en een straatje aan de kant van Jan van Authoesden en Gerit van Eyck; Christijn Henrix Scuts dochter had die pacht gekocht van Goyart Aertss. van Bruheze.
R1262 | 13.05.1493 | fol 346v

Zijle
... huis en erf in 't straatje, dat van de Vuchterstraat loopt naar 't huis dwilt verken tussen Dirck Pauwels die Becker en Wouter Schers, van de straat tot Jan die Keyser ...
R1262 | 12.07.1493 | fol 366

Zijle
Mr. Ghijsbert van Roede, priester, doen t.b.v. Daniel Noyen afstand van huis en erf in 't straatje, dat van de Vuchterstraat loopt naat 't huis "dwilt verken" tussen Dirck Pauwelss. die Becker en Wouter Schers, van de straat tot Jan die Keyser.
Daniel belooft aan Mr. Ghijsbert te betalen 9 rijnsgulden op St.Remeys a.s.
Mr. Ghijsbert geeft dat bedrag over aan Wouter vander Rulle 17 juli 1493
R1262 | 12.07.1493 | fol 366v

Zijle
Roelof Henrix die Vrieze man van Jenneke Peter van Valkenborch heeft opgedragen aan Daniel Henrix van Baerle: een cijns van 3 pond payment op Lichtmis uit een erf aan de "Zile" tussen Gerit Vos zoon wijlen Aert van Uden en Jan vanden Doren Henrix. Heer Lodewijck vanden Water, kanunnik, had die cijns verkregen van Rutger van Arkel. Heer Lod. v.d. water had die cijns vermaakt aan Jenneke Peter van Valkenborch. Henrick Peterss. van Valkenborch ziet af van vernadering.
R1263 | 26.03.1494 | fol 153v

Zijle
Margriet Henrix Moye ziet t.b.v. Jacop vander Hellen man van Conegont [of: Corregart, Conegart, Corregont?] af van precoxen, waarmee zij of haar man Willem Godscalx van Dynther de voornoemde Jacop Corregart [?] zouden kunnen lastigvallen wegens de verhuring van huis en erf (van Margriet) aan die Zijl bij 't wild Varken (juxta vagum porcum), (die Jacop gehuurd had van Willem)
R1263 | 09.07.1494 | fol 321

Zijle
Jacop Janss. van Dueren en zijn zoon Gerit hebben opgedragen aan Jan Symonss. vander Graft 1/4 deel in 5 pond uit 10 pond payment (cijns) op St. Jan uit huizen en erven of kamers (van Jan S. v.d. Graft voornoemd) after dwilt Verken.
Jan Symonss. vander Graft moet die cijns betalen.
R1263 | 28.08.1494 | fol 181v

Zijle
Wouter Wouter Kuyten, man van Aleit Goyart Gerit Heynen, verkoopt aan Rijchmoet Baudewijn Dirx dochter een pacht van een mud rog Bossche maat op Kerstmis uit huis, stenen brug, en erf, "in den Bonten Oss" aan de Zijle of: bij dat Wilt Verken tussen die Dyeze en Dirck die Becker en zijn vrouw Lijsbeth, van de straat tot Jan die Keyser ...
(pacht gelost door Goyart Jan Scheffers op 22 Julij 1629)
R1264 | 14.11.1494 | fol 95, 96

Zijle
Gielis, nat. zoon wijlen Wouter van Berze verhuurt voor 12 jaar vanaf Kerstmis l.l. aan heer Willem van Dommelen, priester, twee achterkamers (een beneden, een boven) met de hele hof en achteruitgang, aan die Zijle tegenover 't Huis van Helmont (nu van Goossen van Brecht) tussen Mr. Goyart van Dommelen en Laureijns Timmerman, van de straat tot de erfgen. Herman Coenen, met het recht om te gaan met goedsen door 't voorhuis naar deze achterkamers; de bewoners van het voorhuis mogen achter geen uitgang hebben voorbij de tussenmuur van dat voorhuis; de huursom is ineens betaald.
De huurder kan bouwen en herstelwerkzaamheden verrichten in die kamers.
R1264 | 07.01.1495 | fol 15v

Zijle
Gielis nat. zoon wijlen Wouter van Berze verhuurt voor 12 jaar vanaf Kerstmis l.l. aan heer Willem van Dommelen twee achterkamers (boven en onder) met heel den hof met de gang af achteruitgang van zijn huis aan die Zijle tegenover 't huis van Helmont (nu van Goossen ban Brecht) tussen Mr. Goyart van Dommelen en Laureyns Timmermans, van de straat tot erfgen. Herman Coenen -met recht om door het woonhuis naar die kamers te gaan en iets te vervoeren - om een reeds betaalde geldsom.
De bewoners van het woonhuis mogen niet verder komen dan de tussenmuur.
R1264 | 07.01.1495 | fol 208v

Zijle
Gielis nat. zoon van Wouter van Berze verklaart dat hij uit nood en om in zijn levensonderhoud te voorzien een huis verkocht heeft dat veel herstel nodig had. (achter 't Wild Varken).
Jan Crabbaut [of: Crabbant ?], Jan Janss. van Berze en Peter Janss. verklaren, dat het nuttiger is, dat Gielis dit huis verkocht heeft.
Wouter Berze en zijn vrouw Margriet hadden aan Gielis nat. zoon van Wouter vermaakt een huis en hofstad achter dat Wilt Verken;
Gielis had dat huis verkocht aan Mr. Goyart van Dommelen.
R1264 | 08.01.1495 | fol 209

Zijle
Gielis nat. zoon wijlen Wouter van Berze heeft opgedragen aan Mr. Goyart van Dommelen een huis en erf - vroeger van Anthonis van Oeffel - after dwilt verken tussen Mr. Michiel van Eyck, geneesheer, en Dirck Rovers, sloetmeker; Wouter van Berze had dat huis gerechtelijk gekocht en daarna samen met zijn wettige vrouw Margriet vermaakt aan Gielis. -
120v
Heer Willem van Dommelen, priester, heeft twee kamers daarin gehuurd (en blijft huurder)
Mr. Goyart van Dommelen belooft aan Gielis te betalen
7 pond groten Vlaams geld op St. Jan a.s.;
7 pond als voor en 13 1/2 pond payment op St. Jan over een jaar;
7 pond groten vlaams en 6 1/2 pond payment op St. Jan over twee jaar.
R1264 | 08.01.1495 | fol 120-120v

Zijle
Wouter Wouter Koyten verkoopt aan Peter Adriaen Stallart van Antwerpen een cijns van 4 pond payment op Lichtmis uit huis en erf aan den Zijle tussen de Dieze en Lijsbeth Bouwens, strekkende aan de straat.
Cijns losbaar met 20 peters
(de helft van deze cijns wordt gelost door Jan van Meerhout, sergeant op 27 Juli 1651. Hiermee is de hele cijns gelost).
R1264 | 27.03.1495 | fol 160v

Zijle
De uitvoerders van het testament van Gijsbert Ghijsselen hebben opgedragen aan Willem Geritss. van Achel een huis, erf en hof, aan die Zijle, tussen Henrick Steenwech zoon van wijlen Gerit Monics en wijlen Ghijb Harinc, later Goosen Aelbert Gielis.
(Ghijsbert Jan Ghijsselen had dat huis verkregen van een uitvoerder van het testament van Jonkvrouw Luytgart, wede. van Aert van Loenen).
Lasten: 24 stuivers grondcijns;
16 pond payment aan Claraklooster;
3 mud rog aan Jut, wede. van Daniel Croecx;
1 mud rog aan zeker iemand;
Aelbert Ketheler, nog een uitvoerder van voornoemd testament keurt deze opdracht goed. 22 januari 1496

Willem van Achel belooft aan de uitvoerders te betalen 192 rijnsgulden, 13 stuivers en 4 1/2 plak op St.Remeys a.s.;
a) 192 rijnsgulden en 13 stuivers en 4 1/2 plak en 25 rijnsgulden en 13 stuivers op St.Remeys over een jaar;
b) en 192 rijnsgulden, 13 stuivers en 4 1/2 plak en 12 1/2 rijnsgulden en 6 1/2 stuiver op St.Remeys over twee jaar.
Als Willen de "holtpenningen" (a en b) (nl. 192 gulden, 13 stuivers en 4 1/2 plak te betalen staande op St.Remeys over een en twee jaar) betaalt vσσr Lichtmis a.s., hoeft hij de jaarcijns niet te betalen.
R1264 | 02.09.1495 | fol 191v

Zijle
... een cijns ... uit de helft van twee huizen en erven en drie kamers en een hof aan de Zijle tussen Lijsbeth Lemmens en een straatje, van de Zijle tot Herman Coenen ...
R1265 | 01.02.1496 | fol 26

Zijle
Margriet dochter wijlen Pauwels Ammesster, steenhouwer van Straesborch, heeft opgedragen aan Peter Colen een cijns van 8 rijnsgulden op Lichtmis uit de helft van twee huizen en erven en drie kamers en een hof aan de "Zijle" tussen Lijsbeth Lemmens en een straatje, van de Zijle tot Herman Coenen; en uit de helft van een huis in Gestel-bij-Herlaer op Mughovel; - (nl. uit de helften, die Willem Willems van Mughovel geλrfd had van zijn vader en zou erven van zijn moeder Katherijn).
Margriet had die cijns gekocht van Willem Willemss. van Mughovel.
R1265 | 01.02.1496 | fol 26v

Zijle
huis, erf en hof aan de "Zijle" tussen Ghijsbert Roesmont en Willem Aertss. van Wijck (dit huis was bijpand van een pacht van 1 1/2 mud rog uit een hoeve in Tongelre [van Henrick Dicbier]).
Jan Jan Ghijsselen had die pacht opgedragen aan zijn broer Ghijsbert Jan Ghijsselen. Ghijsbert had die pacht vermaakt aan 't klooster "Mariendonk" (in Elshout), maar dit mocht die pacht alleen halen uit de hoeve.
R1265 | 19.02.1496 | fol 32

Zijle
Victor Henrix vander Molen verkoopt aan Lijsbeth, weduwe van Dirck Henrick Pelgroms, een cijns van 6 pond payment op Pasen uit huis en erf aan die Zijle tussen erfgen. Huych Reynoutss. en Jan van Lyt, van de straat tot Jan Ghijssels.
Cijns losbaar met 36 peters
R1265 | 12.04.1496 | fol 161

Zijle
Henrick Janss. Moliman alias Bredebart verkoopt aan een sekr. t.b.v. Bertha vander Doert dochter wijlen Henrick Kemerlinc een cijns van 5 1/2 rijnsgulden op Lichrmis uit huis, erf en hof aan die Zijle tussen Mr. Goyart van Dommelen en Katherijn van Meeuwen, van die Zijle tot de erfgen. Herman Coenen; en uit een huis aan de Vismarkt.
Cijns losbaar met 71 rijnsgulden.
R1265 | 22.08.1496 | fol 78v

Zijle
Reyneer Jan Daemsz. belooft aan Jan Danielss. van Vlyerden een cijns van 6 rijnsgulden op Lichtmis uit huis, erf en hof aan die Zijle tegenover 't huis van Goossen van Brecht tussen Mathijske, weduwe van Goyart van Dommelen, en Katherijn van Meeuwen.
R1267 | 26.04.1499 | fol 359v

Zijle
Victor Henrix vander Molen verkoopt aan Hillijn Willem Zegerss. van Nuwenkuyck een cijns van 10 pond payment op 1 mei uit huis en erf aan die Zijle tussen erfgen. Huych Reynoutss. en Jan van Litt, van de straat tot erfgen. Mathijs Reymbrant.
cijns losbaar met 60 peters.
(gelost op 23-1-1553 door Mr. Marten die Grave)
Na de dood van Hillijn en diens vrouw Lijsbeth Henrix van Uden (schoenmaker) (die weduwe is van Gerit van Achel) zal die cijns komen aan de kinderen van Hillijn en Lijsbeth; maar Hillijn kan zolang Lijsbeth leeft, die cijns wel verkopen of vervreemden etc.
R1267 | 27.04.1499 | fol 192

Zijle
Reyneer Jan Daems (des ouden)zoon heeft opgedragen aan Lucas van Erpe: een huis, erf en hof aan die Zijle - tegenover het huis van Goossen van Brecht - tussen Mr. Goyart van Dommelen en Katherijn van Meeuwen.
Lucas draagt dat huis op aan een sekr. t.b.v. Jonkvrouw Sophie, weduwe van Jacop Ghijssels, op dezelfde dag.
Reyneer had dat huis samen met een ander huis gerechtelijk gekocht.
last o.a. 6 rijnsgulden van Jan van Vlyerden (door Reyneer vroeger daaruit beloofd.)
R1267 | 04.07.1499 | fol 398

Zijle
Peter Peter Peterss. die Pelser, kremer, man van Aleit Aert Werners die metser, verkoopt aan sekr. tbv. 't Zinnelooshuis op 't Hinthamereind een cijns van 6 pond payment op St. Jan uit huis en erf (vroeger van Aert Werners, nu van Peter) bij dwilt vercken op de hoek tussen Peter die metser en de straat, - van de straat tot Margriet, weduwe van Hugo die Roydreger.
R1267 | 06.08.1499 | fol 414v

Zijle
Jan van Lytt zoon van wijlen Symon vander Graft verhuurt voor 40 jaar vanaf St. Jan a.s. aan Peter Jan Willekens: een huis, erf en hof aan die Zijle tussen de straat "die Zyll" en Gheertruyt Jan Ghijsselen, van Victor vander Molen van Herentals tot Jan van Lyt (de verhuurder), om 5 peters op St. Jan (en hertogcijns: 1/2 braspenninck). Peter geeft die huring over aan Gerit van Heessel 3 januari 1500. Verdere last: een lijfrente van 8 peters, door Jan Symons vander Graft op 17 dec. 1499 beloofd aan Jan Sgreven en Jacop vanden Eynde.
R1268 | 17.12.1499 | fol 105

Zijle
Jan Symons vander Graft heeft opgedragen aan Jan Jan Willekens van Balen een stuk erf aan de Zijle met gebouwen er op tussen de Zijle en jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Luenen.
(Dat erf is aan de straatkant 29 voet breed, en bij 't erf van Mathijs Reymbrants 34 1/2 voet); en een stenen gevel voor de helft. Jan had dat erf met stenen gevel etc. ten erfcijns gekregen van Heilwich, weduwe van Cornelis vander Wegesceyden).
't Is nu: huis en erf achter dat wilt vercken tussen de straat en Gheertruyt Jan Ghijselen, weduwe van Mathijs Reymbrants, van Victor vander Molen tot Jan Symons vander Graft, met latrine en (gier-)kelder [penu cloace].
Last: 10 pond payment; - en 8 peters lijfrente aan Jan Sgreven en Jacop vanden Eynde.
fol. 108v, 23-12-1499
Jan Jan Willekens van Balen heeft opgedragen aan Victor vander Molen van Herentals huis en erf achter 't Wild Varken (zie 20 dec. 1499)
In margine:
Jan Marceliss. van Ekart, man van Joostken Jan Symons vander Graft doet t.b.v. Victor vander Molen afstand daarvan.
20-12-1499
Jan Jan Willenens van Balen verklaart, dat Jan vander Graft en zijn opvolgers, als bezitters van huis en erf tegenover de schoorsteen of stenen gevel van Jan Jan Willekens, tegen die stenen muur mogen bouwen. (achter 't Wild Varken)
De cijns van 10 pond payment die Jan Symons vander Graft beloofd had aan Heilwich, weduwe van Lenart Corneliss. vander Wegensceyden, is losbaar met 7 peters voor elk pond.
fol. 109.
Jan belooft aan Jan vander Graft 10 1/2 peters te betalen op St. Jan a.s.;
evenveel St. Jan over een jaar 20 dec. 1499
Victor vander Molen zal dat bedrag betalen 23 dec. 1499
R1268 | 20.12.1499 | fol 108, 108v

Zijle
Jan Symons vander Graft geeft ten erfcijns aan Jan Jan Willekens van Balen een deel met gebouwen, (liggende tussen Boudewijn die Becker, later Jan vander Graft, nu Victor vander Molen, en erfgen. Jan Ghijsselen, enerzijds, en de rest van de hofstad van Jan vander Graft anderzijds, van de straat "die Zijle" tot Hadewijch, weduwe van Gerit Keymp,) van een hofstad met de hele weg en hele latrine naast voorn. Geertruyt en met het recht om te bouwen tegen een "stenen gevel" van Victor vander Molen en met de helft van de tussenmuur en schoorsteen tussen dit deel en de rest der hofstad, met de helft van een latrine of beerput (cloaca) staande deels op dit deel, deels op 't erf van Jan vander Graft, - om 3 1/2 pond payment op St. Jan ( en de lasten: 18 pond payment aan Ghijsbert vanden Polle en 6 rijnsgulden aan Roelof Martens van Broerkom.
Als tussenmuur, schoorsteen en beerput (cloaca) vervallen, moeten Jan vander Graft en Jan van Balen herstellen.
Deze beiden zullen ook de beerput zuiver maken (purgare) en op de tussenmuur en de schoorsteen mogen bouwen en gebouwen verankeren, maar moeten eventuele schade vergoeden.
Als een van beide Jannen de tussenmuur en de schoorsteen hoger maken wil, kan hij dat doen, maar dan kan de ander tegen die verhoogde muur ook bouwen, maar moet dan de helft van de verhogingskosten aan de ander betalen. (Die cijns van 3 1/2 pond kan gelost worden met 24 1/2 peters) Mechtelt dochter wijlen Gerit van Breda x Margriet Jan Broet, en weduwe van Jan vander Bruggen had aan haar zoon Laureyns gegeven haar vruchtgebruik in een hofstad aan die Zijle tussen Boudewijn die Becker, en de erfrgen. van Jan Ghijsselen, met een weg ertussen, en de straat met het recht om die weg te gebruiken en met een latrine. - Laureijns had dat alles opgedragen aan Jan Symonss. vander Graft. Jan van Lytt, geheten vander Graft, Symonsz., geeft over aan Jan Willekens van Balen het recht om te lossen een cijns van 18 pond payment op Lichtmis.
Jan vander Graft had die cijns verkocht aan Ghijsbert Aertss. vanden Poll uit vier huizen en een leeg erf aan die Zijle of achter 't Wiltverken:
Ghijsbert had goedgevonden dat Jan die cijns zou lossen met 108 peters.
R1268 | 28.01.1500 | fol 240

Zijle
Ghijsbert Aertss. van Hulst heeft opgedragen aan Victor vander Molen van Herentals de helft in een cijns van 10 pond payment op St. Jan uit een erf met gebouwen aan de "Zijle" tussen de Zijle en jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Luenen. Jan Symonss. vander Graft had die cijns beloofd aan Heilwich, weduwe van Lenart vander Wegesceide, (dochter van wijlen Bouwen Joost Peters) en haar zoon Lenart. Ghijsbert had die helft verkregen van Lambert Henrick Lambertss.
Ghijsbert Aertss. van Hulst, man van Jenneke Henrix, van Donckersfoert, heeft opgedragen aan Victor vander Molen van Herentals de andere helft van een cijns van 10 pond payment op St. Jan uit een erfr met gebouwen aan de Zijle.
R1268 | 11.02.1500 | fol 32v

Zijle
Goyart Jacopss. van Dueren heeft opgedragen aan een sekr. t.b.v. Victor van Herentals 1 1/4 pond uit een cijns van 10 pond payment op St. Jan uit een stuk erf met gebouwen aan "Zijle" tussen die Zijle en jonkvrouw Luytgart, weduwe van Aert van Luenen, van Mathijs Jan Reymbrants, met een sten gevel ertussen tot een straatje, en uit de helft van voornoemde stenen gevel - (Heiwich, weduwe van Lenart Corneliss. vander Wegesceide, had dat erf ten erfcijns gegeven aan Jan Symonss. vander Graft) om 10 pond payment.
R1268 | 13.02.1500 | fol 249v

Zijle
Victor vander Molen van Herentals verkoopt aan een sekr. t.b.v. Mr. Henrick Polgrom een cijns van 2 peters op Lichtmis uit huis en erf en twee kamers aan de Zijle tussen erfrgen. Huych Reynartss. en Jan Willekensz. van Balen, van de straat tot erfgen. Jan Reymbrants en Jan Willekenss.
Cijns losbaar met 20 peters
R1268 | 15.02.1500 | fol 120v

Zijle
Goossen van Brecht verkoopt aan Geertruyt Henrick Willem Melis een cijns van 20 rijnsgulden op Pasen uit huis, erf, hof, achterhuis en kamer aan die Zijle tussen Franck Francken van Langel enerzijds en de Dieze en de straat anderzijds, van een straat tot de Dieze. Het klooster van Westeroyen bij Tiel krijgt 4 gulden hiervan van Victor vander Molen van Herentals op 3 febr. 1509 (1510 n.st.) De cijns is losbaar met 270 rijnsgulden. Een half jaar tevoren opzeggen. Jan Heym, Jonkvrouw Katherijn Dirck sRoevers dochter, weduwe van Jan Aertss. van Erpe, en Gerit Henrix van Heessel beloven Goossen van Brecht schadeloos te houden.
Op 6 april 1652: 4 gulden hiervan gelost door Magdalena vanden Heuvel, proprietaresse des onderpands.
R1269 | 09.04.1501 | fol 58v

Zijle
Goossen van Brecht verkoopt aan Aert Janss. van Beerze, gewandsnijder, een cijns van 22 rijnsgulden op Pasen uit huis, erf, hof, achterhuis en kamer aan die Zijle tussen Franck Francken van Langel t.e. en de Dieze en een straat t.a.z., van een straat tot de Dieze. Deze cijns is losbaar met 300 rijnsgulden. Een half jaar tevoren opzeggen.
R1269 | 09.04.1501 | fol 58

Zijlstraat, de
Jan van Haenen en Jan van Gageldonc doen afstand van recht op huis en erf bij die Zijlstraat tussen 2 straten en van de straat tot Willem Lu ten behoeve van Delyana dochter van Gert Tymmerman van Os
R1197 | 22.08.1426 | fol 171