Dirck van GINHOVEN en Johan van den BERGH zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Jan van GINHOVEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Margriet CORNELISSEN weduwe van Cornelis van GINHOVEN tegen Dirck van GINHOVEN, Johan van den BERGH in huwelijk hebbende Anneke van GINHOVEN en Jacob de GROOT, eerst getrouwd met Maria van GINHOVEN, allen kinderen en kindskinderen van wijlen Cornelis en Margriet voorsz.
27.01.1697 | R 1927 | f 1

Meester Pieter JACQUEZ, mr in den vleeshuijse te 's-Hertogenbosch is momboir gesteld naast Robbrecht Gijsbrecht van BROUWERSHAVEN over de onmondige dochter van Sibrecht CALJE bij de dochter van Robbrecht voorsz.
05.10.1697 | R 1927 | f lv

Andries van VESSEM, oom paternel te Moergestel en Anthonij van SANTEN, stiefvader, beenhouwer te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Adriaen van VESSEM bij Arnoldina van HIJNSBERGEN, hertrouwd met Anthonij van SANTEN voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen Adriaentie weduwe van Wouter van VESSEM, grootmoeder, overleden te Moergestel.
22.10.1698 | R 1927 | f 2

Johan van de VAERT, mr metser en N.N. SCHOENMAECKERS, mr hoedemaker, beiden te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Joost VOS, mr Cuijper bij wijlen Cecilia van VELP, overleden op 2.9.1698.
Beheer van goederen, op verzoek van Nicolaes van VELP, broeder van de moeder, soldaat in het regiment van de Heer van AMELISWEERT en Anthonetta van VELP, zuster van de moeder, te Haarlem.
16.09.1698 | R 1927 | f 2v

Andries van RAVESTEIJN en Johan SCHEFFERS, testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Andries van HOUTEN, zijn beiden overleden. Vervangen door Joorden van HOUTEN en Jacobus SWOLLENS, op verzoek van Hendrick SCHEIJ man en momboir van Antonetta van BLEECK.
06.02.1699 | R 1927 | f 3

Willem SCHOUTEN en Tieleman van BREUGEL in huwelijk hebbende Barbara SCHOUTEN, zijn momboirs gesteld over Beatrix en Willem onmondige kinderen van wijlen Aert SCHOUTEN, schepen van Heusden bij Sara BAIRGEJON, in plaats van wijlen Aachie van GULICK, moeder van Willem, Aert, Barbara en Maria SCHOENEN, bij testament van Maria van GULICK weduwe van Aelbert van NIEUWKERCKEN - gepasseerd voor notaris Franchois WALRAVEN op 5.4.1691 - aangesteld.
Beheer van een legaat: een huis en erve, de Steencamer, te Aelburgh.
01.04.1700 | R 1927 | f 5

Matthijs van VENROIJ en Willem van de VEN zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Lieven van VENROIJ bij wijlen Catharina van ESCH. Lieven is hertrouwd, na het overlijden van Catharina in 1697.
Beheer van goederen; aangesteld op verzoek van de grootmoeder: Catharina weduwe van Wouter van ESCH.
04.10.1700 | R 1927 | f 6

Henricq CROLL, grutter, Goijaert van OIRSCHOTH, mr schoenmaecker, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Wilhelmus van WURMONT, mr Velblotter, overleden te 's-Hertogenbosch in september 1700.
Beheer van goederen.
01.10.1700 | R 1927 | f 6v

Peter Anthonis SMITS, te Den Dungen en Hendrick Delis van der STEEN, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Peter, simpele zoon van wijlen Jacob SMITS bij wijlen Hilleke Delis van der STEEN in haar tweede huwelijk.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun zijn ouders tegen Jan zoon van wijlen Matthijs SPIERINCX, eerste man van wijlen Hilleke voorsz, half broeder en Delis SMITS en zijn zuster Maria SMITS, in huwelijk hebbende Hendrick SPIERINCX.
18.10.1700 | R 1927 | f 7

Jan Jans van GRINSVEN, broeder; Anthonij Anthonis GODTSCHALCX, zwager en Leendert Matthijs MEULENBROECK en Jacop Leenders MEULENBROECK zijn momboirs gesteld over Matthijs oudste zoon van wijlen Jan Janse van GRINSVEN bij wijlen Heijltje Leenderts MEULENBROECK.
Erfdeling van de goederen van de ouders tegen zijn broeder Jan en zijn zuster Maria.
24.11.1700 | R 1927 | f 8

Balthazar van HEESWIJCK in huwelijk hebbende Oda van de LAER, zuster van de moeder en Jan WOUTERS, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige zonen van wijlen Adriaen van BEUGEN bij Elisabeth van de LAER, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
09.12.1700 | R 1927 | f 9

Pieter van den BOSCH, broeder en Jan Willem SPIERINCX, zwager, zijn momboirs gesteld over Wouter en Adriaentie, onmondige kinderen van wijlen Adriaen Wouter van den BOSCH bij wijlen Heijltie Peter DIRKX.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen Peter, Peterke en Willem Jan SPIERINCX man en momboir van Catalijn, Aert van VECHEL in huwelijk hebbende Maria, hun meerderjarige broeder en zusters.
26.01.1701 | R 1927 | f 9v

Cornelis de BRUIJN, Mr beenhouwer, Cornelis van WAGENINGEN, in huwelijk hebbende Elisabeth HEEREN, te Middelrode, neef paternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen - het derde kind is overleden - van wijlen Jan Goijaerd HEEREN, overleden op 27.2.1701, bij wijlen Margriet de BRUIJN. Aangesteld op verzoek van de neven: Lambert en Isaack van ROIJ en Boudewijn OISTVOGEL, te 's-Hertogenbosch.
15.03.1701 | R 1927 | f 10

Anthonij CINCK, oudste zoon en Johannes KUIJSTEN, neef, koopman te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Anthonij CINCK; er is nog een meerderjarige zuster; Franchoijs CINCK, is veertien jaar en de oudste zoon.
Beheer van goederen.
18.04.1701 | R 1927 | f 10v

Quirijn van NEERVEN, koopman te 's-Hertogenbosch is met mr George van NEERVEN, advocaat en meerderjarige zoon, momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen mr Hendrick van NEERVEN. Quirijn is te oud geworden en wordt vervangen door Johannes van NEERVEN, meerderjarige broeder.
23.09.1701 | R 1927 | f 11v

Jan Jan van OSCH oom paternel en Thomas Eijmbert CORTIER, neef, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Eijmbert van OSCH bij Aeltie AERTSE.
Beheer van goederen.
15.09.1701 | R 1927 | f 11v

Gijsbert BOONS, lintwercker en Peter de BRUIJN, turfdrager, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Franchoijs PAMPIS bij Anna van VECHEL zijn eerste huisvrouw en het onmondig kind van Franchoijs bij zijn tweede huisvrouw Johanna van HOUT.
Beheer van goederen.
08.08.1701 | R 1927 | f 12

Laurens van den HEUVEL en Wouter de GRUIJTER, ooms paternel en maternel zijn momboirs gesteld over Maria van den HEUVEL, oud 14 jaar, dochter van Johan van den HEUVEL bij wijlen Anna de GRUIJTER.
Johan gaat hertrouwen.
03.11.1701 | R 1927 | f 13

Sijmon de RAS en Johan de GAST zijn bij testament van wijlen Mauritius de la RIVIÈRE momboir gesteld over zijn minderjarige kinderen. Sijmon is overleden en Johan de GAST weigert de voogdij te aanvaarden.
Johan van MEGEN en Herman CREMERS wordt aangesteld als momboirs op verzoek van de oudste minderjarige dochter Emilie Johanna de la RIVIÈRE.
21.12.1701 | R 1927 | f 13v

Adam van SCHIJNDEL, oom maternel en Jasper de LEEUW zijn momboirs gesteld over het onmondig kind van wijlen Adriaen van den BOSCH bij Maria van SCHIJNDEL.
Beheer van goederen.
13.01.1702 | R 1927 | f 14

Johan van ERTWIJCK, koopman en Michiel van ERTBRUGGE te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over het onmondig zoontje van wijlen Walterus van ERTBRUGGE bij wijlen Hester van MEERWIJCK.
Michiel van ERTBRUGGE wordt ontslagen van de voogdij.
28.03.1702 | R 1927 | f 14v

Jan HAUBRAKEN, van vaderszijde, te Vught en Jan van EIJNDOVEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Hendrick HAUBRAKEN bij Anneke van HELMONT.
Beheer van goederen.
31.03.1702 | R 1927 | f 15

Aert Hendrick SMULDERS en zijn zoon Hendrick, van vaderszijde en Hendrik Willem van GRINSVEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Jan Diercx van GRINSVEN bij wijlen Jenneke Willems van GRINSVEN uit haar eerste huwelijk. Het oudste kind is 17 jaar. Aangesteld op verzoek van Gerrit Willem van GRINSVEN; te Den Dungen.
Beheer van goederen.
28.08.1702 | R 1927 | f 15v

Ruth Peters van GEFFEN, oom paternel en Hendrik WEIJGERGANCX, tweede man van Johanna van MEERWIJCK, zijn momboirs gesteld over Peter, onmondige zoon van wijlen Jan Peter van GEFFEN bij Johanna van MEERWIJCK, te Orten.
Beheer van goederen.
21.08.1702 | R 1927 | f 16

Johannes KUIJSTEN was een van de momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Anthonij CINCK. Hij wordt vervangen door Franchoijs CINCK, nu meerderjarige zoon van wijlen Anthonij.
06.09.1702 | R 1927 | f 16v

Cornelis Gerrit VERVOORT, neef paternel en Adriaen Hendricx van BOXTEL, oom maternel zijn momboirs gesteld over de drie minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Cornelis STRICK bij wijlen Merike zijn huisvrouw dochter van Hendrick van BOXTEL, te Den Dungen. De kinderen zijn: Anthonis, 20 jaar, Maria, 18 jaar, in huwelijk hebbende Adriaen Peter BROEREN en Hendrik, oud 14 jaar.
Beheer van goederen.
27.01.1703 | R 1927 | f 17v

Johan en Arnoldus van BRUGGE, ooms maternel; Reijnier PLENUS en Huijbert van BRUGGE zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Nicolaes van BRUGGE bij wijlen Cathelijn van KEULEN. Aangesteld op verzoek van Hermanus VOLLERS, weduwnaar van Paulina van BRUGGE, Nicolaes BOCK weduwnaar van Lijsbeth van BRUGGE, dochters van Nicolaes en Cathelijn voorsz.
Erfdeling goederen.
12.02.1703 | R 1927 | f 18

Johan VERVORST, oom paternel te 's-Hertogenbosch en Dirck de LOUW oom maternel, te Eijndhoven, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Quirinus VERVORST bij wijlen Johanna de LOUW - overleden op 22.1.1703. Aangesteld op verzoek van de grootmoeder Maria van BOXMEER weduwe van N. VERVORST.
Beheer van goederen.
23.01.1703 | R 1927 | f 19

Peter Dircx van den DUNGEN oom paternel te St Michielsgestel en Dircx van den DUNGEN, momboirs over Willem, Jan, Willemijn en Maria, onmondige kinderen van wijlen Govert van den DUNGEN bij wijlen Jenneke van MEERWIJCK, te Deuteren. Inventaris van de nagelaten goederen en verkoop van goederen van wijlen hun ouders, op verzoek van de meerderjarige zoon Dirck Goverts van den DUNGEN.
09.06.1703 | R 1927 | f 19v

Johannes van GAELEN en Ghijsbert van GRINSVEN, ooms paternel en maternel zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Roeloff van GAELEN bij Lijsbeth van GRINSVEN, zijn eerste huisvrouw.
Aangesteld op verzoek van Johanna van HEES, tweede huisvrouw van Roeloff voorsz.
Beheer van goederen.
27.06.1703 | R 1927 | f 20v

Wilhelmus VUCHT, bierbrouwer en Wilhelmus LEMMENS, koopman, van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Wilhelmus van den BROECK bij wijlen Anna Maria LANGHSTRAET, overleden te Beverst, Land van Luijk op 19.5.1701.
Aangesteld op verzoek van Petrus van OUDENHOVEN, notaris te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende de zuster van de moeder.
Beheer goederen.
13.04.1702 | R 1927 | f 21

Nicolaes LEIJTEN en Judith Mechtildis CARMANS resp. vader en oud-tante, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van Nicolaes LEIJTEN, gewezen luitenant in een compagnie peerden ten dienste dezer landen, bij wijlen Maria CARMANS weduwe van Jacob GIJSSELEN.
Aangesteld op verzoek van Jacob en Adriaen GIJSSELEN, kinderen van wijlen Maria CARMANS bij wijlen Jacob GIJSSELEN.
24.08.1703 | R 1927 | f 22

Hendrick Sijmon van de WEIJDEVEN te Veghel, oom paternel en Cornelis van HEIJST te Tilburg, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Sijmon, onmondige zoon van wijlen Peter van de WEIJDEVEN bij Margriet van HEIJST, thans hertrouwd met Jacobus van MUNSTER.
Beheer van goederen.
09.11.1703 | R 1927 | f 22v

Aert van VLIJMEN en Arnoldus van BRUGGEN in huwelijk hebbende Catharina van VLIJMEN zijn momboirs gesteld over Dirck en Johanna, resp. 23 en 21 jaar oud, kinderen van wijlen Johan van VLIJMEN bij wijlen Anneke van HERP. Meerdere broeder en zuster: Aert en Catharina van VLIJMEN.
Erfdeling van goederen.
12.04.1704 | R 1927 | f 23v

Philip BAIJAERT en Ambrosius BAIJAERT, Heer van Mottis, zijn momboirs gesteld bij testament van Herrij GRAHAM, luitenant kolonel, en Egidia van SCHOONHOVEN. Philip is overleden en Ambrosius is te oud geworden.
Adam PALM, zwager van de moeder, is momboir gesteld over de onmondige kinderen van Herrij en Egidia voorsz.
02.05.1704 | R 1927 | f 24

Adriaen Claesse van den DUNGEN, president van Empel, is momboir gesteld over Jenneke en Allegonda, onmondige dochters van wijlen Goossen van den DUNGEN.
Adriaen is overleden en vervangen door Pieter VERHEIJEN in huwelijk hebbende Maria dochter van Cornelis Goossens van HINCXTUM.
31.05.1704 | R 1927 | f 24v

Andries van WEIJHOVEN en Peeter ROVERS, ooms paternel en maternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Willem van WEIJHOVEN bij wijlen Jenneke ROVERS.
Beheer van goederen.
19.02.1705 | R 1927 | f 25

Catharina van HELVOIRT, zuster en Marcus van den BICHELAER, van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over Anthonetta en Barbara onmondige dochters van wijlen Willem van HELVOIRT bij Maria van de VEN.
Maria gaat hertrouwen.
11.06.1705 | R 1927 | f 25v

Valtentijn Lamberts BIBO, aangehuwde oom maternel en Joris van BILSEN, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Anna onmondige dochter van wijlen Jurrien ROODE bij wijlen Elijsabeth VERVOORDEN, zijn huisvrouw. Elijsabeth is hertrouwd met Peter van den BROECK, bij wie zijn ook een kind heeft.
17.06.1705 | R 1927 | f 26

Matthijs van HEIJNSBERGEN te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Bastiaen BOERS - in Holland - oom, maternel, zijn momboirs gesteld over Matthijs en Peter onmondige zonen van wijlen Peter van HEIJNSBERGEN bij Maria BOERS, zijn tweede huisvrouw.
Erfdeling van goederen tegen Johan van HEIJNSBERGEN, procureur te 's-Hertogenbosch, Johan van WULLEN, man en momboir van Johanna Sara van HEIJNSBERGEN, Gerrit GAKEROIJ in huwelijk hebbende Anna Maria van HEIJNSBERGEN en Nicolaes EECKHOFF, half-broeders en -zusters en zwager van de onmondigen.
04.08.1705 | R 1927 | f 26v

Anthonij van JABEECK en Pieter DOMIS, te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Joseph BOEL bij wijlen Johanna van JABEECK.
Beheer van goederen.
13.08.1705 | R 1927 | f 27

Willem en Gaspar van HULST, van vaderszijde en Henrick VERBEECK met Matthijs van VECHEL, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Hendrick van HULST bij Adriana van ORTEN, hertrouwd met Vincent de BOOM. Aangesteld op verzoek van de grootvader Peter van HULST, koopman te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
25.08.1705 | R 1927 | f 27v

Abraham HIBELET, predikant van de Waalse gemeente, grootvader is - naast de moeder - momboir gesteld over Anna Elisabeth, onmondige dochter van wijlen Jacob FERGUSON, brigadier van de Engelse troepen - overleden te 's-Hertogenbosch op 22.10.1705 - bij Hester Elisabeth HIBELET.
Beheer van goederen, o.m. in Engeland en Schotland.
24.12.1705 | R 1927 | f 28v

Johan SOMERS, oud-oom paternel en Gisbert de POTTER, oom maternel zijn momboirs gesteld over Wilhelmina, onmondige dochter van Wilhelmus SOMERS, koopman en borger van 's-Hertogenbosch - overleden te Granada - bij Anthonetta de POTTER.
Beheer van goederen.
26.01.1706 | R 1927 | f 29v

Carel de VLIEGER, praeceptor der Latijnse school in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, Abraham van DAVERVELT, broeder, Ned. Geref predikant te Druenen en Nieuwcuijk en procureur Nicolaes van BLOTENBURGH, neef, te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Johan van DAVERVELT, griffier van Maasland en secretaris van Osch.
Beheer van goederen.
13.04.1706 | R 1927 | f 30

Franchoijs MULDER man en momboir van Johanna HAUBRACKEN, te Eindhoven, van vaderszijde en Dirck van WEL, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon en dochter van wijlen Hendrick HAUBRACKEN bij Petronella van CUIJCK.
Beheer van goederen.
26.05.1706 | R 1927 | f 30v

Alexander FREREN en Johan van SOEST, goede vrienden, zijn momboirs gesteld over Jacobus van RUTH te ’s-Hertogenbosch oud 23 jaar, zoon van wijlen Abraham van RUTH bij wijlen Margriet KEPPELAERS. Margriet is hertrouwd.
Beheer van goederen.
25.09.1706 | R 1927 | f 31v

Jan Matthijs WEIJGERGANCX te Den Dungen en Jan ANTHONISSE zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Claes WEIJGERGANCX bij wijlen Jenneke Anthonis CORSTEN.
Jan ANTHONISSE is overleden en is vervangen door Anthonis Hendrick ADRIAENS. Hendrick Claes WEIJGERGANCX is hertrouwd met nu wijlen Geritie Hendrick ADRIAENS, uit welk huwelijk eveneens een onmondige dochter.
09.10.1706 | R 1927 | f 32

Jacob Leenders MEULENBROECK, oud-oom en Michiel Peters VADERS, grootvader maternel, resp. te Den Dungen en Liempde zijn momboirs gesteld over Leendertje, vóórdochter van wijlen Leendert Matthijs VUCHTS bij wijlen Peternella Michiel VADERS uit haar eerste huwelijk. Peternella hertrouwt Corstiaen Anthonis GODTSCHALCK.
Beheer van goederen, o.m. te Den Dungen.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder paternel Willemke MEULENBROECK weduwe van Matthijs VUCHTS.
16.10.1706 | R 1927 | f 32v

Johan Baron van LEEFDAEL, Heer van Deurne en Liessel, oom maternel, momboir over de vier onmondige kinderen van wijlen Thomas SULJARD, luitenant-kolonel van een regiment voetknechten, bij wijlen Johanna Barones van LEEFDAEL. Aangesteld op verzoek van Johan Philip Baron van LEEFDAEL, Heer van Walwijk, Beeck, Stiphout, Croij etc.
Beheer van goederen.
06.01.1707 | R 1927 | f 33v

Albertus VOGELVANGERS, van vaderszijde en Dirck SOPERS, van moederskant, zijn momboirs gesteld over Maria, onmondige dochter van wijlen Hendrick van REIJN bij wijlen Gerardina van BILSEN.
Aangesteld op verzoek van Mechtildis van REIJN en Johanna Catharina van BILSEN, zusters van de ouders.
Beheer van goederen.
10.05.1707 | R 1927 | f 34

Cornelis van HORENBEECK en Anthonij van JABEECK zijn momboirs gesteld over Sebert onmondige zoon van Leendert CORNEIJTS bij wijlen Barbara THIELENS. Aangesteld op verzoek van Maria en Judith, zusters van de moeder.
Beheer van goederen.
20.05.1707 | R 1927 | f 34v

Adriaen en Nicolaes SMITS, ooms paternel, mr metselaars te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Matthijs SMITS, schout van Wijck in het land van Heusden, bij Francina BUIJS, hertrouwd in 1705 met Jacob LANGHE.
Beheer van goederen.
17.06.1707 | R 1927 | f 35

Jacob van HILGERSOM is momboir gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Albert van BOUSEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage. Aangesteld op verzoek van Sara van BOUSEL, zuster van de vader en van Johan PAPEGAIJ, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, gehuwd met Hillegonda van BOUSEL, schoonzoon van Albert voorsz.
Beheer van goederen.
28.04.1707 | R 1927 | f 35v

Franchoijs van BLOTENBURGH, executeur testamentaire van wijlen Pieter de CONINCK is vervangen door Hendrik de la FOSSE capiteijn ten dienste dezer landen, in huwelijk hebbende Alida de CONINCK en Willem Thomas SCRIBA, Ned. Geref predikant te Woensel gehuwd met Wilhelmina de CONINCK, dochter van wijlen Pieter voorsz.
17.03.1708 | R 1927 | f 36

Peter van TILBURCH, van vaderszijde; Bastiaen van der EIJCKEN van moederskant, zijn momboirs gesteld over de vier minderjarige kinderen van wijlen Coirnelis van CEULEN bij wijlen Anneke van WICHEN, zijn eerste huisvrouw; Peter van TILBURCH voorsz is met Gerardt van GEFFEN momboir over het onmondige kind uit het tweede huwelijk van Cornelis met wijlen Isabella van WASSENBERGH.
Aangesteld op verzoek van Cornelia van WICHEN, zuster van Anneke van WICHEN voorsz.
Beheer van goederen.
25.05.1708 | R 1927 | f 36v

Jan van VORSTENBOS te 's-Hertogenbosch en Jan Driessen van de LOO zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon - ca 16 jaar oud - van wijlen Peter van VORSTENBOS bij wijlen Maria Driessen van der LOO en Jan van VORSTENBOS voorsz met Adriaen MARCELISSE, zijn momboirs over de onmondige dochter - 5 jaar oud - van Peter VORSTENBOS bij Geertruij MARCELISSE met wie hij hertrouwd is. Hierna is Peter opnieuw getrouwd, met nu wijlen Henderske PETERS. Aangesteld op verzoek van Willem Jansen QUACK.
Beheer van goederen.
01.06.1708 | R 1927 | f 37v

Sacharias en Peter van HAERLEM zijn momboirs gesteld over over de twee onmondige kinderen van wijlen Johannes van HAERLEM bij Joanna SPRUIJT.
Er is een geschil over de nalatenschap van wijlen Gillis van HAERLEM tussen de voorkinderen van Gillis en zijn weduwe, Ermine BUIJSTER, nu weduwe van Geerloff DUIJCKERS.
Beheer van goederen.
24.04.1709 | R 1927 | f 38v

Gijsbert MUTSAERTS en Hendrick van EES zijn momboirs gesteld over de onnozele Gaspar van BILSEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn ouders tegen Anna Catharina en Joris, zijn zuster en broeder.
29.08.1709 | R 1927 | f 39

Jacobus van EIJTZEN, van vaderszijde en Peter NASSOU, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Jacoba van MEURS, onmondige dochter van wijlen Jacob van MEURS bij wijlen Maria van HEIJNSBERGEN.
Erfdeling van de goederen van zijn ouders tegen Isacq BROUWERS in huwelijk hebbende Wilhelmina Catharina van MEURS, Matthijs van MEURS, uitlandig en Martinus van MEURS, zijn half-broeder.
05.11.1709 | R 1927 | f 39v

Matthijs van VECHEL, mr Bakker te 's-Hertogenbosch; Hendrick VERBEECK en Willem en Jasper van HULST, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick van HULST bij Adriana van ORTHEN. Hendrik is overleden en vervangen door Matthijs van HAEREN, mr bakker, te 's-Hertogenbosch.
27.04.1709 | R 1927 | f 40

Nicolaes SMITS, testamentaire momboir over het onmondige kind van Thomas PENLOCX bij Catharina van TONGEREN, is overleden. Hij wordt vervangen door Francis van BLEUWEN, neef en Andries van TONGEREN, half-broeder van de onmondige.
04.03.1710 | R 1927 | f 40v

Jacobus TERMEER, te Haaren en Goijaert GEVERS te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Jacomina onmondige dochter van wijlen Gijsbert TERMEER bij Francina REUGERS, die hertrouwd is met Frans VERMEER.
Beheer van goederen.
NB. Er is nog een dochter: Maria Anna TERMEER, in huwelijk hebbende Denis LIEVERMANS.
21.05.1710 | R 1927 | f 41

Johan Ferdinand van der STEGEN, oom maternel, domicilie hebbende, deels te 's-Hertogenbosch, deels in het land van Waes, is momboir gesteld over Johanna Camilla en Johan Ferdinand - resp. 23 en 22 jaar oud - onmondige kinderen van wijlen Willem TELJER, Luitenant kolonel ten dienste dezer landen bij wijlen Maximiliana van der STEGEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder maternel: te Vught en te Luik.
27.06.1710 | R 1927 | f 41v

Hendrick de BIJE, notaris te 's-Hertogenbosch, is momboir gesteld over Jan Baptist, onmondige zoon van wijlen Jan Bernard VERVOORT bij Maria BEELS.
Aangesteld op verzoek van Gerardina Maria VERVOORT weduwe van Johan CREMERS, Helena VERVOORT, beiden te Breda en …. VERHAEREN weduwe van Bernhard VERVOORT, te Hoogstraten, tantes van de onmondige.
Delging van schulden.
27.06.1710 | R 1927 | f 42

Johan VERVORST in huwelijk hebbende Lucia Henrica CUIJPERS is momboir gesteld over het onmondige kind van Quirinus VERVORST bij Johanna de LOUW. Johan is overleden en vervangen door Cornelis VERVORST, koopman, broeder van Johan voorsz, te 's-Hertogenbosch.
05.07.1710 | R 1927 | f 42v

Johannes van HIJNSBERGEN, oom paternel, is momboir gesteld over Elisabeth van HIJNSBERGEN - 18 jaar oud. Aangesteld op verzoek van haar zuster Maria van HIJNSBERGEN.
Beheer van de nalatenschap van haar ouders: fl 300,-.
28.01.1711 | R 1927 | f 43

Philip Jacob BERGER en Joris BILSEN zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van Everard MINORETTI bij Barbara van den BERCKENBOSCH. Joris is vertrokken uit 's-Hertogenbosch en vervangen door Jacobus BEECKVELT.
12.06.1711 | R 1927 | f 43v

Francis van den BICHELAER en Johan van TURNHOUT zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Christine van den BICHELAER bij Cornelis de BRUIJN, krachtens testament van haar vader, Johan van den BICHELAER bij zijn testament, gepasseerd op 28.5.1708 te 's-Hertogenbosch.
Johan van TURNHOUT is overleden; vervangen door zijn broeder Jacobus van TURNHOUT.
23.10.1711 | R 1927 | f 44

Jacob van HILVERSOM is op 14.3.1703 momboirs gesteld over de kinderen van wijlen Reijnier van BUEREN bij Elisabeth, dochter van wijlen Gijabert van HAMEL, raad van 's-Hertogenbosch.
Jacob is overleden. Doctor med. Daniel van BUEREN is meerderjarig geworden (25 jaar) en is momboir gesteld over zijn onmondige zuster Adriana van BUEREN.
17.10.1711 | R 1927 | f 44v

Theodorus de POTTRE en Joannes van LIER zijn bij testament van Maria VERHEIJDE, weduwe van Glaudius de POTTRE momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Joannes de POTTRE. Theodorus is overleden en Joannes heeft het momboirschap beëindigd. Hun vervangers zijn: Henricus van BEUGEN en Theodorus de BERCKEL, zilversmeden.
22.12.1711 | R 1927 | f 45

Jacob van MUNSTER, broeder van de vader en Lucas HELSTERMANS, van moederszijde, te Empel, zijn momboirs gesteld over Henrick en Anthonij onmondige zonen van wijlen Herman van MUNSTER bij wijlen Catharina RIDDERBROECK, zijn eerste huisvrouw. De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Aelbertus van MUNSTER, broeder van de vader.
Beheer van goederen.
NB. Er is nog een meerderjarige broeder, Jacobus van MUNSTER die te Middelburg woont.
03.02.1712 | R 1927 | f 45v

Jacob van HILVERSON, momboir over de onmondige kinderen van wijlen Aelbert van BOUSEL, is overleden. Op verzoek van Sara van BOUSEL, zuster van wijlen Aelbert voorsz, wordt Johannes VARSSEVELT aangesteld als opvolger.
26.02.1712 | R 1927 | f 46

Adriaen van den HEUVEL is bij testament van wijlen Henrick Anthonis van den DUNGEN aangesteld als momboir over de onmondige kinderen van Henrick voorsz.
Adriaen is te oud. Hij wordt vervangen door Anthonij van den DUNGEN, meerderjarige zoon van Henrick Anthonis van den DUNGEN.
28.02.1712 | R 1927 | f 46v

Jan van VELDDRIEL en Christiaen van ZUIJLEN, zwagers, zijn met Johannes van MIERLO, neef en Guilliam van WEERT, momboirs gesteld over Wilhelmina, Cornelia en Philippus, onmondige kinderen van wijlen Nicolaes van HEESWIJCK bij Elisabeth HEIJMERINCX. Jan van VELDDRIEL is gehuwd met Anna van HEESWIJCK; Christiaen van ZUIJLEN heeft in huwelijk Isabella van HEESWIJCK. Alle kinderen zullen bij testament van hun moeder, gepasseerd op 1.12.1710, gelijkelijke delen.
Beheer van goederen.
17.06.1712 | R 1927 | f 47

Johannes en Jacobus BEECKVELT, kooplieden te 's-Hertogenbosch, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen hun zuster Anna Maria BEECKVELT bij Arnoldus MOSMANS, te Amsterdam. De oom maternel, Hendrick BEECKVELT, die eerder momboir was, is te Amsterdam overleden.
Beheer van goederen.
23.05.1713 | R 1927 | f 48

Aelbert VOGELVANGER, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Pieter La ROCHE, oom maternel, te Grave, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Rudolphus VOGELVANGER, koopman te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Margaretha La ROCHE.
Beheer van goederen.
16.03.1714 | R 1927 | f 48v

Dirck Aert SMULDERS, broeder van de vader en Theunis Henrick ARIENS, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Hendrick, Alegonda en Maria, resp. 14, 12 en 9 jaar oud, onmondige kinderen van wijlen Henrick Aert SMULDERS bij Grietie dochter van wijlen Hendrick ARIENS.
Beheer van de goederen van wijlen hun grootvader Aert Hendrick SMULDERS.
23.10.1744 | R 1927 | f 49

Goijaert Anthonisse van COUWENBERGH, zoon van wijlen Maijke Daendels van HOUTHUM, zuster van de vader en Jacob RUTTEN, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen - in leeftijd varierend van 19 tot 5 jaar - van wijlen Laurens Daendels van HOUTHUM, smid weduwnaar van Cathalijn RUTTEN, aan de Dungense kant van St Michielsgestel.
Beheer van goederen.
23.10.1714 | R 1927 | f 49v

Anthonij Michiels van SON, neef en Leendert TESSIER in huwelijk hebbende Anna van STERCXEL, zijn curators gesteld over de portie van de uitlandige Adriaen van LEEUW in de nalatenschap van Cathalijn van STERCXEL, zuster van Anna voorsz.
De andere erfgenamen - bij testament van Catharina, voor notaris I. HAACX te Antwerpen gepasseerd - zijn behalve Adriaen voorsz: de kinderen van Arnoldus van STERCXEL, Maria van STERCXEL weduwe van Michiel van SON en Anna van STERCXEL voorsz.
03.12.1714 | R 1927 | f 50

Arnoldus des MENSCHEN, vader van Elizabeth, zijn onmondige dochter, bij Jenneke GEERMANS en Michiel van OSCH in huwelijk hebbende Jenneke GEERMANS, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Peternel GEERMANS bij wijlen Willem van VLOET, haar eerste man en over de onmondige dochter bij haar tweede echtgenoot: Willem CHERIJ.
Beheer van goederen, krachtens mutueel testament van Maria GEERMANS en Goossen van VUCHT, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 16.7.1710, op hen gedevolveerd na overlijden van Maria voorsz.
03.12.1714 | R 1927 | f 51

Philip de GROULART en Johan Willem de GROULART, Heer van Surrester, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Nicolaes SMELINGH, brigadier, bij Johanna Cornelia de GROULART, zuster van de momboirs.
Beheer van goederen.
27.06.1716 | R 1927 | f 51v

Peter van den BROECK en Anchem van der HORST, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jacob van de HOFSTADT bij Teuntie JACOBS, zijn tweede huisvrouw en over het onmondige kind bij zijn derde huisvrouw, Engeltie. Aangesteld op verzoek van Ancem, Jan en Maria, meerderjarige kinderen van wijlen Jacob voorsz bij wijlen Heijltie ANCEMS zijn eerste huisvrouw.
Beheer van goederen.
06.07.1716 | R 1927 | f 52

Nicolaes CORTIER, oom maternel en Wouter van den ENDENPOEL zijn momboirs gesteld over Agnes van der HULST, onmondige dochter van Clara CORTIER.
Beheer van goederen.
08.08.1716 | R 1927 | f 52v

Cornelis van HEESWIJCK en Johannes KIEVITS zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Maria MILTS bij wijlen Peter van der GRAFT.
Erfdeling van de goederen van zijn ouders tegen zijn meerderjarige zusters.
15.01.1718 | R 1927 | f 53v

Abraham VERSTER, Capiteijn luijtenant en Mr Isaacq VERSTER, raad van 's-Hertogenbosch, ooms, zijn momboir gesteld over Maria Christina onmondige dochter van wijlen Mr Pieter VERSTER, raad van 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
06.05.1718 | R 1927 | f 53v

Gerrit van GEFFEN en Anthonij van der CRUIJSSTRAET, zijn momboirs gesteld over Maria van CEULEN. De momboirs leggende voogdij neer wegens hun hoge ouderdom. Zij zijn vervangen door Gerardus en Arnoldus van CEULEN, half-broeders van Maria.
15.07.1718 | R 1927 | f 54

Willem Hendrick WILLEMS, neef paternel en Michiel Hendrick GEVERS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jacomina van HERETUM, weduwe van Adriaen Marten ONDERSTEIJN.
Beheer van goederen, op verzoek van Adriaen Hendrick WILLEMS neef van de vader, te Den Dungen.
13.02.1719 | R 1927 | f 54v

Abraham VERSTER, momboir over Maria Christina, onmondige dochter van wijlen Pieter VERSTER, is overleden. Hij is vervangen door Isaacq Hermans ELSEVIER in huwelijk hebbende Elisabeth Henrica dochter van wijlen Mr Pieter voorsz. (zie: 6.5.1718, f 53v).
14.04.1719 | R 1927 | f 55

Peter Jan ROVERS oom paternel en Jan Peters van der POL, achterneef maternel zijn momboirs gesteld over Francis, Jenneke en Mathijs, onmondige kinderen van wijlen Matthijs Jan ROVERS bij Maria DONCK, te Den Dungen.
Erfdeling van de goederen van wijlen Mechtelt SPIERINCX weduwe van Jan ROVERS, grootmoeder paternel.
20.04.1719 | R 1927 | f 56

Matthijs Jan WEIJGERGANCX, te Den Dungen en Jan van PINXTEREN te St Michielsgestel, zijn momboirs gesteld over Jan, Hendrick en Marie, kinderen van wijlen Peter Anthonis SMITS bij wijlen Margriet van PINCXTEREN.
Beheer van goederen.
27.04.1719 | R 1927 | f 56v

Michiel Hendrick GEVERS en Willem Hendrick WILLEMS zijn momboirs gesteld over de omondige kinderen van Adriaan MARTENS te Den Dungen. Willem is overleden en vervangen door zijn broeder Adriaan Hendrick WILLEMS.
19.05.1719 | R 1927 | f 56v

Jan CASTELEIJNS, oom paternel te St Michielsgestel en Cornelis Peter van ERP, aangetrouwde oom maternel, te Den Dungen, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Herman CASTELEIJNS bij wijlen Maria ADRIAENS, te Den Dungen. Aangesteld op verzoek van Wouter van THUIJLL te Den Dungen.
Beheer van goederen.
04.10.1719 | R 1927 | f 57

Johan van VUGT, momboir over Henrick en Anthonij van HULST, resp. 20 en 17 jaar oud, is overleden. Hij is vervangen door Wouter van den ENDEPOEL, man en momboir van Helena van HULST, hun zuster.
07.11.1719 | R 1927 | f 57v

Francis CANTERS en Wijnand HOEFSLAGH, ooms maternel en paternel, zijn momboiers gesteld over Caspar en Christiane, onmondige kinderen van Jacob HULSHART bij wijlen Christine CANTERS.
Beheer van 1/4 in een lening van 4.000 car gld, de onmondigen en hun beide meerderjarige zusters aanbestorven via Catharina CANTERS, bagijn te Turnhout.
20.03.1720 | R 1927 | f 58

Margaretha KRUL, weduwe van: Isaac de GRAEFF, Raad van 's-Hertogenbosch is voogdes gesteld over de onmondige kinderen van wijlen AMENDE, raad van 's-Hertogenbosch bij wijlen de zuster van Margaretha voorsz.
Beheer van goederen.
18.04.1720 | R 1927 | f 59

Wilhelmus POMPE, Ludovicus van HEESWIJCK en Wilhelmus van LUIJCK, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Willem van GULICK bij wijlen Isabella van HEESWIJCK. Aangesteld op verzoek van de grootvader Balthasar van HEESWIJCK.
Beheer van goederen.
23.08.1720 | R 1927 | f 60

Johan HUBERT en Abraham HUBERT, zwagers, resp. in huwelijk hebbende Johanna en Maria Elisabeth, zijn momboirs gesteld over Francoise Maria, Helena en Jacob onmondig, allen kinderen van wijlen Herman CREMERS.
Aangesteld op verzoek van Robertus ROVERS, Andries van PROIJEN en Johan van PROIJEN, resp. neef, oom en neef maternel van de kinderen.
Beheer van goederen.
28.01.1721 | R 1927 | f 61

Peter CUIJPERS en Adriaen PORTERS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige, broeders en zuster van Peter CUIJPERS.
Erfdeling van de goederen van de grootvader maternel, Everdt HAKEN.
01.12.1721 | R 1927 | f 62

Hendrick RUIJSCH, Ned. Geref predikant te Delft is momboir over Christiaen, onmondige zoon van Corstiaen Adriaen RUIJSCH, raad van 's-Hertogenbosch bij wijlen Susanna Maria CRAIJENEST.
Beheer van goederen.
20.04.1722 | R 1927 | f 63

Maria en Gijsberdina van HEES, gezusters en Dirck van VENROIJ, Mr smid, allen te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Maria Clara onmondige dochter van wijlen Nicolaes AEN t HOOGH bij wijlen Johanna van HEES, krachtens testament van Johanna, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 18.1.1722.
Beheer van goederen.
20.01.1723 | R 1927 | f 63v

Heijndrick Willem SPIERINCX, aangetrouwde oom paternel en Jan Geurts MEULENBROECK, neef maternel, beiden te Den Dungen, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Dilis Jacob SMITS bij wijlen Heijltie van GEMERT.
Aangesteld op verzoek van Matthijs SPIERINCX, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
31.07.1723 | R 1927 | f 64

Jan Hendrick op de KEER, te Den Dungen en Jan Jan van der STEEN te St Michielsgestel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Gerrit Willem Gerrit van GRINSVEN bij Hendrina Janse van GRINSVEN. Hendrina is hertrouwd met Francois Jansen van AERLEBEECK te St Michielsgestel.
Beheer van de goederen van wijlen hun grootvader Willem Gerrit van GRINSVEN en van wijlen hun moeder.
31.03.1723 | R 1927 | f 65

Josephus HUIJGERMANS en Willem van AEREM, ooms paternel en maternel, zijn momboirs gesteld over Gerardina Elisabeth en Helena Maria, onmondige dochters van wijlen Gerardus HUIJGERMANS bij wijlen Catharina van AEREM. Aangesteld op verzoek van Goijaert van AEREM en Maria van de VEN weduwe van Gerardus HUIJGERMANS, resp. grootvader en grootmoeder.
Beheer van goederen.
21.03.1724 | R 1927 | f 65v

Sander van den DEMER, aangehouden oom paternel en Cornelis BOONS, half-broeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige Jasper, Arnoldus en Andries BOONS, resp. 19, 21 en 23 jaar. Aangesteld op verzoek van Anna Maria BOONS, hun zuster, in huwelijk hebbende Willem VOS.
Erfdeling van goederen.
28.07.1725 | R 1927 | f 66v

Lambert POOLEN, grootvader paternel en Jacobus van der SANDEN, oud-oom, zijn momboirs gesteld over Lambertus en Wijnant, onmondige zonen van wijlen Wijnant POOLEN bij wijlen Jacomina van der SANDEN, die hertrouwd is met Willem van MUIJLEKOM.
Erfdeling van goederen tegen hun stiefvader.
24.10.1725 | R 1927 | f 67v

Tonij Janse GLAUDEMANS, oudste broeder van de vader, te Berlicum en Adriaen Willems van SANTVOORT, oom maternel, te Orten, zijn momboirs gesteld over Anna Maria, oud 5 jaar, dochter van wijlen Gooijert Jansen GLAUDEMANS bij wijlen Maria Catharina Willems van SANTVOORT, te Orten, hertrouwd met Lambert Jansen GLAUDEMANS.
Erfdeling van goederen tegen haar stiefvader.
16.03.1726 | R 1927 | f 68v

Johan MOOREN, aangehuwde oom paternel en Matthijs van CLEEFF, koopman in de Minderbroederstraat, zijn momboirs gesteld over de twee minderjarige kinderen van wijlen Dirk van VENROIJ, Mr smid te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Helena WILLEMS, zijn huisvrouw.
Aangesteld op verzoek van Willem en Hendrick WILLEMS, broeders van de moeder, te Masijck.
Beheer van goederen.
28.03.1726 | R 1927 | f 70

Wouter van WAERDEN en Jan van der LINDEN zijn momboirs gesteld over Catharina en Anna Cornelia, onmondige dochters van wijlen Matthijs HOETS bij Agnes van WAERDEN. Aangesteld op verzoek van Agnes van WAERDEN weduwe van Matthijs HOETS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Geertruij HOETS, tante paternel, onlangs te Antwerpen overleden. Hun meerderjarige zuster Johanna deelt ook mede.
13.04.1727 | R 1927 | f 71v

Eijmbertus van den BROECK, meerderjarige broeder en Justus van VELP zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Justinus van den BROECK bij wijlen Helena van der WEIJST.
Beheer van de goederen van de ouders van de onmondige o.m. het huis "de Vos en de Kraai" in de Colperstraat, waarvan de helft toebehoort aan Vincent van der WEIJST.
20.06.1726 | R 1927 | f 73

Geertruijd Francoise van EIJSCH en Leonard van EIJSCH te 's-Hertogenbosch, broeder en zuster, zijn door wijlen hun vader - Leonard van EIJSCH - aangesteld als momboirs over hun zuster Gijsberta Maria van EIJSCH - oud 22 jaar.
Beheer van goederen.
23.07.1726 | R 1927 | f 74

Maria en Gijsberdina van HEES, zusters, te 's-Hertogenbosch testamentaire momboirs over Maria Clara Aen t HOOG, bij wijlen Johanna van HEES krachtens het testament van Johanna, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 18.1.1722 en Matthijs van CLEEFF, koopman te 's-Hertogenbosch, vervanger van de overleden Dirck van VENROIJ, krachtens het codicil van 31.8.1726.
Beheer van goederen.
05.09.1726 | R 1927 | f 75

Jan Hendrick van de WETERING, te 's-Hertogenbosch en Jan van der STEEN te St Michielsgestel, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Nicolaes van de WETERING bij wijlen Ariaentje van der STEEN, te Den Dungen.
NB. Er is ook nog een meerderjarige broeder: Hendrick Claes van de WETERING.
Beheer van goederen.
19.10.1726 | R 1927 | f 76

Lambert Peters den HAES, half-broeder en Peter Jan van HANNEN, Mr schoenmaker, neef maternel, beiden te Den Dungen zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Peter Herman den HAES bij wijlen Haesken Claes van HANNEN, zijn vierde huisvrouw.
Aangesteld op verzoek van Peter Jans van HANNEN in huwelijk hebbende Willemijn Peter den HAES en Willem van ROSMALEN, man en momboir van Jenneke Peter den HAES, dochters van Peter Herman den HAES.
Beheer van goederen.
29.01.1727 | R 1927 | f 77

Gijsbert van RIJN, apotheker, is momboir gesteld over Maria Elisabeth onmondige dochter van wijlen Rudolphus VOGELVANGERS. Gijsbertus voorsz was met Johan Franchoijs VOGELVANGERS en Peter La ROCHE momboirs gesteld in 1715 over de onmondige kinderen van wijlen Rudolphus voorsz. Deze beide laatsten zijn overleden en de kinderen - behalve Maria Elisabeth - zijn meerderjarig geworden.
06.02.1727 | R 1927 | f 78

Johan van BOUSEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, van vaderszijde en Aert WIJBURCH, oom maternel zijn momboirs gesteld over Anthonij onmondige zoon van wijlen Jan van BOUSEL bij Susanna WIJBURCH.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Pieter WIJBURCH.
26.03.1727 | R 1927 | f 79

Johannes van ASPEREN, chirurgijn te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Maria MOOLENGRAEFF en Dionijsius HEESTERMANS zijn momboirs gesteld over Anthonij, onmondige zoon van wijlen Matthijs MOOLENGRAEFF, broeder van Maria voorsz, bij Geertruij HEIJCANS. Geertruij is hertrouwd met Johan LAATS te Tilburg.
Erfdeling van de goederen van Geertruij MEECKS weduwe van Adriaen MOOLENGRAEFF, grootmoeder paternel.
26.03.1727 | R 1927 | f 79v

Aert van den HEUVEL, te Orten en Jan LIBREGHT, te Oirschot zijn momboirs gesteld over de vier minderjarige vóórkinderen en de drie onmondige na-kinderen van wijlen Bastiaen van den HEUVEL bij Hendrina Luijcassen van ESCH, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
22.04.1727 | R 1927 | f 80v

Cornelis KEIJSERS en Assuerus van der GRINT zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan KEIJSERS bij wijlen Hendrina van der GRINT, die hertrouwd is met Hendrick van OVERBEECK, te Orten.
Beheer van goederen.
22.04.1727 | R 1927 | f 81

Lambertus SMITS en Arnoldus van NERVINGH zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan van EMPEL bij wijlen Barbara STOFFELS, hertrouwd met Gerardus VELTHUIJSEN.
Beheer van goederen.
22.04.1727 | R 1927 | f 81v

Hendrick SMULDERS en Anthonij GODTSCHALCK zijn momboirs gesteld bij testament, gepasseerd op 8.10.1720 voor notaris Willem MANS, te Den Dungen, door Maria SMULDERS weduwe van Paulus van GERWEN over haar onmondige zoon Hendrick van GERWEN. De beide momboirs zijn overleden en vervangen door Teunis SMULDERS en Johan SPIERINCX, oom en achterneef paternel, te Den Dungen.
19.04.1728 | R 1927 | f 82

Isaacq ELSEVIER, Raadt van 's-Hertogenbosch, grootvader en Jan Louis VERSTER, notaris te 's-Hertogenbosch, neef maternel zijn momboiors gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Isaac Hermen ELSEVIER, cornet ten dienste dezer landen bij wijlen Elisabeth Henricx VERSTER.
Beheer van goederen.
24.12.1728 | R 1927 | f 83

Jan van den HEUVEL weduwnaar van Maria MONHEMEN, tante en Cornelis VERVORST weduwnaar van Johanna LIEFFKENS, ook tante, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Johan MONHEMEN bij Gooswina LIEFFKENS. Aangesteld op verzoek van Francis van den BICHELAER in huwelijk hebbende Clara CORTIER, eerder weduwe van Johan MONHEMEN.
Erfdeling van goederen tegen Clara CORTIER.
01.08.1729 | R 1927 | f 84

Joannes du MOULIN is momboir gesteld over Anna Catharina onmondige dochter van wijlen Louis HERINCX - in plaats van Adriaen HERINCX, die 75 jaar oud is.
Beheer van goederen.
05.08.1729 | R 1927 | f 85

Johan van BRUGGEN, notaris te 's-Hertogenbosch - bij gebrek aan familie te 's-Hertogenbosch - is momboir gesteld over Maria, onmondige dochter van wijlen Jacobus de GREEFF bij Geertruij van BLOKLANT, hertrouwd met Jacob LONTERS, die nu in West Indie is.
Beheer van goederen.
13.12.1729 | R 1927 | f 86

Sijmon STERRENBERG te Wasbeeck in de Langstraat, oom maternel en Johan OUWERS, oom paternel, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Anna Maria, Arnoldus en Anthonij onmondige kinderen van wijlen Jacobus OUWERS - overleden te 's-Hertogenbosch op 4.11.1729 - bij wijlen Cornelia STERRENBURG.
Beheer van goederen.
11.01.1730 | R 1927 | f 87

Rogier van ZUIJLEN, pastoor te Orten en Philippus van HEESWIJCK te 's-Hertogenbosch, oom paternel resp. maternel zijn momboirs gesteld over Elisabeth en Anna Maria, onmondige dochters van wijlen Christiaen van ZUIJLEN bij wijlen Elisabeth van HEESWIJCK. Chriatiaen is hertrouwd met Maria Cornelia KETELAARS.
Beheer van goederen.
24.04.1730 | R 1927 | f 88

Jacob Ferdinand van DAVERVELT, Ned. Geref. predikant te Utrecht is momboir gesteld over Johanna Maria van LEEUWEN de GOUDA onmondige dochter van wijlen Petronella van DAVERVELT bij wijlen Gerard van LEEUWEN de GOUDA; Petronella is hertrouwd met Johan NAHUIJS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Gerard van LEEUWEN de GOUDA op verzoek van Pieter CAUWENBERG in huwelijk hebbende Susanna van LEEUWEN de GOUDA.
22.05.1730 | R 1927 | f 88v

Johan van KESSEL, te 's-Hertogenbosch en Agnes Driessen OPHEIJDEN weduwe van Balthasar van KESSEL zijn momboirs over de zes onmondige kinderen - er is nog een meerderjarig - van Johan van KESSEL.
Beheer van goederen.
21.09.1730 | R 1927 | f 89

Arnoldus OUWERS in huwelijk hebbende Helena VINK dochter van wijlen Gerardus VINK bij wijlen Alegonda MULDERS, hertrouwd met - nu wijlen - Jan KLEEVERS en Jan DONCKERS, zijn momboirs over Catharina onmondige dochter van wijlen Gerardus VINK bij wijlen Alegonda MULDERS.
Erfdeling van goederen tussen Helena en Catharina.
06.01.1731 | R 1927 | f 90

Embertus van den BROECK in huwelijk hebbende Maria van der HEIJDE is momboir gesteld over Antonie, Paulus en Johanna onmondige kinderen. Embertus is overleden, vervangen door Hendrick HEEREN, schepen van Rosmalen.
19.01.1731 | R 1927 | f 91

Judocus van SUMMEREN, aangetrouwde oom en Gerardus van den DUNGEN, neef, zijn momboir gesteld over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Michiel COLET bij wijlen Margaretha NULANT zijn eerste huisvrouw en nog 5 onmondige kinderen van wijlen Michiel COLET bij wijlen Cornelia van LOTTUM, zijn tweede huisvrouw. Aangesteld op verzoek van Bartholomeus SOMERS in huwelijk hebbende Maria COLET en Judocus van SOMMEREN in huwelijk hebbende Johanna COLET en Gerardus van LOTTUM resp. aangetrouwde ooms paternel en de laatste: oom maternel.
Beheer van goederen.
01.02.1731 | R 1927 | f 92

Hendrick van RAVESTEIJN, koopman en bankier te Rotterdam, Jacob de JONG, blokmaker te Rotterdam, Caspar Samuel IVOIJ kolonel, commandant ten dienste dezer landen, Jacob Baron van WASSENAER, vroedschap van Leijden en Jan Willem de GROULARD, Heer van Surrester etc. president schepen van 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld bij besloten testament van wijlen generaal majoor IVOIJ, gepasseerd voor notaris Florentius van WOERKOM op 17.11.1719.
Jan Willem de GROULARD is overleden. Vervangen door Mr Marten Cornelis van BERESTEIJN, oud-schepen en raad van 's-Hertogenbosch.
02.04.1731 | R 1927 | f 93v

Jacob Ferdinand SMITS, oom paternel en Jan van CLEEFF, oom maternel zijn momboirs gesteld over Christina onmondige dochter van Johanna Margaretha van CLEEFF weduwe van Adriaan SMITS.
Erfdeling van de goederen van de grootmoeder paternel: Dingena CONINGS weduwe van Dirk SMITS.
21.05.1731 | R 1927 | f 95v

Joris HOOS, oom maternel en Johannes NICOLS, Rooms priester te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Johannes van RAVESTEIJN, wijnkoper te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Elisabeth HOOS, zijn eerste huisvrouw. Hij is hertrouwd met nu wijlen Mecheliena KUIJPERS.
Aangesteld op verzoek van Anna LODENS weduwe van Theodorus van RAVESTEIJN, grootmoeder paternel.
Erfdeling van de goederen van de grootmoeder maternel.
04.06.1731 | R 1927 | f 96

Adriaen van den HEUVEL en Leendert HANEGREEFF, ooms paternel en maternel, zijn momboirs gesteld over Maria en Bastiaen onmondige kinderen van wijlen Jan van den HEUVEL bij wijlen Adriana HANEGREEFF, die hertrouwd is met Gijsbert van ROSMALEN.
Beheer van goederen.
23.06.1731 | R 1927 | f 98

Jacob van LIT, te Empel, oom paternel en Assuerus van ROSMALEN, Mr bakker, te 's-Hertogenbosch, aangetrouwde oom maternel zijn momboirs gesteld over Johanna Maria en Hendricus van LIT, onmondige kinderen van wijlen Johannes van LIT bij wijlen Anneke van den ERPER, zijn huisvrouw, hertrouwd met Wouterus VERRIJT, mr bakker, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
04.07.1731 | R 1927 | f 99v

Frans LOMANS te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Helena van GEELKERCKEN is momboir gesteld over Maria Elisabeth onmondige dochter van wijlen Leendert van GEELKERCKEN bij wijlen Margo van GESTEL.
Erfdeling van goederen tegen haar zuster Helena.
15.08.1731 | R 1927 | f 100v

Cornelis NIEUWENHUIJSEN, meerderjarige broeder, is momboir gesteld over Margaretha en Hendrick, onmondige kinderen van wijlen Herman van NIEUWENHUIJSEN, overleden te 's-Hertogenbosch op 11.10.1731.
Beheer van goederen.
10.11.1731 | R 1927 | f 101v

Gerard van CROMVOIRT is momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter van GASTEL bij wijlen Johanna de BEVER. Hij vervangt de overleden momboirs: Hendrick SCHALCKMANS te 's-Hertogenbosch en Jan van GASTEL.
Aangesteld op verzoek van Johanna Maria en Elisabeth dochters van wijlen Hendrick SCHALCKMANS.
07.03.1732 | R 1927 | f 102

Maximiliaen Anthonij de GISTELLES, majoor van de cavallerij ten dienste dezer landen en Anna BOSCH weduwe van Peter van den ENDEPOEL, grootmoeder maternel, koopman in wijnen, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Mr Petrus NAGELMAKERS bij wijlen Johanna Maria van den ENDEPOEL, enige dochter van Anna BOSCH voorsz.
Beheer van goederen.
05.06.1732 | R 1927 | f 103

Jacob MEGENS, broeder van de vader en Johannes BARTSER, te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Geertruij SMITS, zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Jan MEGENS bij wijlen Johanna SMITS zijn eerste huisvrouw; Jan is hertrouwd met Angenees PIESSER.
Beheer van goederen.
18.07.1732 | R 1927 | f 104

Hendrick OTTO te Aelst, oom paternel, is momboir gesteld over Arnoldus onmondige zoon van wijlen Arnoldus OTTO bij wijlen Jacomijn van GASTEL, die hertrouwd is met Arnoldus DAAMS.
Erfdeling van goederen tegen zijn zuster Ida in huwelijk hebbende Johannes La BONTE, wachtmeester in het regiment dragonders DUPORTAEL, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
09.03.1733 | R 1927 | f 105

Godefridus van der SLOOT, oom maternel en Petrus van der VORST, achterneef paternel, zijn momboirs gesteld over Jacob van der ELST - 21 jaar oud - enige zoon van wijlen Christiaen van der ELST bij Cornelia van der SLOOT, vóórdochter van wijlen Jenneke weduwe van Jacobus van der SLOOT, die hertrouwd is met Jasper CRAS.
Jacobus heeft verzocht om aanstelling van voogden. Hij had vernomen, dat men hem vanwege zijn ongebonden leven wilde laten arresteren en daarna naar Oost Indie zenden. Hij verdenkt zijn oom en tante: Godefridus en Johanna van der SLOOT er van, dat zij hem wilden wegzenden om de nalatenschap van zijn grootmoeder, die ruim tachtig jaar oud is, samen te kunnen delen.
Jacobus is timmerman.
02.05.1733 | R 1927 | f 106

Thomas AUSTEN te Middelburg, Bartholomeus de ROETER te 's-Hertogenbosch, ooms maternel en Egmond van PROIJEN, oudste broeder, te 's-Hertogenbosch, meerderjarig via brieven van venia aetatis, zijn momboirs gesteld over Hermanus, Johanna en Cornelis, onmondige kinderen van Cornelis van PROIJEN, notaris te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
07.07.1733 | R 1927 | f 107v

Jacobus DAEMS te Leende bij Hees, neef paternel en Gerard van CROMVOIRT, aangetrouwde oom maternel, zijn momboirs gesteld over Gerard DAEMS onmondige zoon van Arnoldus DAEMS tweede man van Jacomina van GASTEL.
Aangesteld op verzoek van Johannes La BONTE, wachtmeester in het regiment van generaal DUPORTAEL, in huwelijk hebbende Ida OTTO, dochter uit het eerste huwelijk van Johanna van GASTEL voorsz.
Beheer van goederen.
24.09.1733 | R 1927 | f 109

Matthijs FAESSEN, oudste broeder, Herbertus van HERPEN neef maternel en Gerard INGENRIJD, oom maternel, schout te Blerick bij Venlo, zijn momboirs over Johannes, Henricus, Anthonij en Anna Maria FAESSEN onmondige kinderen van wijlen Servaes FAESSEN, Maesschipper bij wijlen Allegonda INGENRIJD, die te 's-Hertogenbosch woonden. Servaes is hertrouwd met Maria Geertruij van LEEUWEN. Het testament, dat hij gepasseerd heeft tijdens zijn tweede huwelijk, wordt aangevochten. Schepenen stellen momboirs aan, na advies van Elisabeth FAESSEN weduwe van Jan van HERPEN, tante paternel, Helena INGENRIJD, tanter maternel, Johannes van der POORTEN en Johannes CRONENBERG, neven paternel van de onmondigen.
13.11.1733 | R 1927 | f 110

Mechteld van der LINDEN weduwe van Gijsbertus BOXMEER is momboir gesteld over haar onmondige dochter in plaats van Anthonij van ROSSUM.
19.11.1733 | R 1927 | f 111

Gijsbertus van BERCKEL, broeder van de vader is momboir gesteld over Catharina Susanna, onmondige dochter - wordt in maart 23 jaar - van wijlen Theodorus van BERCKEL bij wijlen Theodora van NEVERDEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders tegen haar oudere broeders en zusters.
02.03.1734 | R 1927 | f 112

Mr Marten Cornelis van BERESTEIJN is momboir gesteld naast Mr Anthonij van HEURN, griffier en Hendrick Bernard MARTINI schepen, beiden te 's-Hertogenbosch, bij testament van wijlen Christiaen Paulus van BERESTEIJN, gepasseerd op 26.7.1734 over de kinderen van Marten Cornelis voorsz, die universele erfgenamen van Christiaen Paulus voorsz zijn.
15.10.1734 | R 1927 | f 112v

Mr Marten Cornelis van BERESTEIJN, momboir over Paulus Hendrick Justus, Cornelia en Maximiliaen onmondige kinderen van wijlen Thomas Frederick IVOIJ, generaal majoor en commandeur van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Johanna Alida van der HORST, is overleden op 26.8.1734. Hij wordt vervangen door Cornelis SPEELMAN, Heer van Nuland, oud-schepen en raad van 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
25.11.1734 | R 1927 | f 113v

Tomas CAMPES, groene roede van 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over Cornelia, onmondige, natuurlijke dochter van wijlen Mr Marten Cornelis van BERESTEIJN, Heer van Maurick bij Catharina van DEURNE. Cornelia - 16 jaar oud - woont te Udenhout bij SCHAPENDONCK, boevenaar van de Prins van SULZBACH.
Beheer van de toelage ad fl 200,- die Cornelia bij testament gepasseerd op 26.6.1734 door wijlen Mr Marten Cornelis van BERESTEIJN, toegescheiden is.
13.12.1734 | R 1927 | f 115

Jan van de WATER, oom paternel en Jan van OSCH, neef maternel zijn momboirs gesteld over de twee onmondige dochters van wijlen Servaes van de WATER, overleden te Den Dungen. Aangesteld op verzoek van Gerard Anthonisse VENRAIJ in huwelijk hebbende Willemijn dochter van Servaes van de WATER en na advies van Adam van de WATER, oom paternel en Henrick van VENRAIJ, aangetrouwde neef maternel, wordt Jan van OSCH aangesteld als momboir tijdens de erfdeling van de goederen van de overleden ouders. Daarna wordt hij vervangen door Hendrick van de WESTELAKEN, in huwelijk hebbende Maria van de WATER.
26.01.1735 | R 1927 | f 116

Bartholomeus de ROETER is momboir gesteld over Maria onmondige dochter van Johannes CUIJPERS bij Isabella de ROETER door Magdalena HADEL weduwe van Daniel La TAILLE bij codicil, gepasseerd voor notaris de RAAFF op 26.4.1732 te 's-Hertogenbosch; Maria is voor 1/4 part erfgenaam van Magdalena. Bartholomeus is overleden en vervangen door Johannes CUIJPERS, vader van Maria. Op verzoek van Johanna MAESBERGEN weduwe van Bartholomeus de ROETER.
28.03.1735 | R 1927 | f 117

Arnoldus van der VAART, Mr kleermaker, is momboir gesteld over de onmondige zoon van wijlen Peter van der VAART bij Drieske van der DUIJNE, nu hertrouwd met Coenraad SANDERS en over de onmondige dochter van wijlen Arnoldus van der VAART bij Helena van GERWEN.
Erfdeling van de nalatenschap van Gijsbert van BOXTEL, overleden te Amsterdam.
04.05.1735 | R 1927 | f 118

Daniel van WEL, broeder en Cornelis van LINGEN, zwager, zijn momboirs gesteld over Adriana - oud 18 jaar - dochter van wijlen Dirck van WEL bij wijlen Agnes KREFTEN.
Beheer van goederen.
14.05.1735 | R 1927 | f 119

Wouter van MIERLO, beenhakker te 's-Hertogenbosch, achterneef paternel en Jan POIRTERS, molenaar te Rosmalen, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Mechelina onmondige dochter van wijlen Jan VISSERS bij wijlen Helena POIRTERS, beiden overleden te Hintham.
Beheer van goederen.
17.05.1736 | R 1927 | f 120

Rogier van ZUIJLEN in huwelijk hebbende Catharina de LEEUW zuster en Adam HAARBOS, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Cornelia onmondige dochter van wijlen Jacob de LEEUW bij wijlen Isabella van WAARDE. Jacob is op 4.5.1727, te 's-Hertogenbosch hertrouwd met Maria van den BOGAERT. Bij testament, gepasseerd voor notaris van BRUGGEN op 13.3.1733 te 's-Hertogenbosch heeft hij tot momboir aangesteld de stiefmoeder.
Deze is nu - op verzoek van Cornelia de LEEUW - uitgesloten van de voogdij.
13.06.1736 | R 1927 | f 120v

Johannes van KILSDONCK vervangt Willem van BIJLEVELD als momboir over de innocente Johan MAES, zoon van wijlen Aldegunda Aan t HOOG weduwe van Thomas MAES, wegens de hoge ouderdom van Willem van BIJLEVELD. Willem is bij testament van Aldegunda, gepasseerd voor notaris van BRUGGEN te 's-Hertogenbosch op 12.2.1725 aangesteld als momboir. Johannes van KILSDONCK, zoon van de dochter van Aldegunda was toen nog minderjarig.
30.08.1736 | R 1927 | f 122

Johannes van den HEUVEL weduwnaar van Maria MONHEMEN, volle nicht en Guilielmus BATEN, oom maternel zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis van GEEL, koopman te 's-Hertogenbosch, bij Margriet BATEN, hertrouwd met Jan van DOORN, te Tilburg.
Erfdeling van de nalatenschap van Catharina MONHEMEN weduwe van Isaacq van GEEL, koopvrouw te 's-Hertogenbosch.
22.03.1737 | R 1927 | f 123

Roelof van ROSMALEN, Mr metselaar, oud-oom en Arnoldus van BALCUM, lintwerker, half-broeder van de moeder zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan van der SANDE bij wijlen Jennemie van BALCUM, hertrouwd met Willem van BEEK, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
27.03.1737 | R 1927 | f 124

Hendrick Jan VERVENNE, te 's-Hertogenbosch en Johannes HENSELMANS, half-broeder, zijn momboirs gesteld over Godefridus HENSELMANS, 15 jaar oude zoon van wijlen Gerardus HENSELMANS bij wijlen Maria GEVERS, hertrouwd met Francis BOUWENS.
Beheer van goederen.
25.01.1738 | R 1927 | f 125

Nicolaes van MIERLO, 76 jaar oud, is momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Johan van MIERLO bij wijlen Isabel van HEESWIJK te 's-Hertogenbosch. Wegens zijn hoge leeftijd is hij vervangen door Bernardus van MIERLO, broeder en Cornelis GOOSSENS, zwager, die momboirs zijn over nog slechts één onmondig kind: Maria Francoise, oud 18 jaar.
Beheer van goederen.
19.05.1738 | R 1927 | f 126v

Thomas KAMPEN, groeneroede, te 's-Hertogenbosch, is momboir gesteld over Arien en Aaltje, onmondige kinderen van wijlen Gerrit BLANCK, vader van het Groot Gasthuijs te 's-Hertogenbosch bij wijlen Elisabeth BEDEVELT.
Aangesteld op verzoek van Gerrit Geurts van BOEKEL in huwelijk hebbende Ariaantje BEDEVELT, te Driel in Gelderland, oom maternel.
15.02.1738 | R 1927 | f 128

Jacob van GIJSSELEN, neef, te 's-Hertogenbosch, Rudolphus van RIJN, te 's-Hertogenbosch, neef paternel en Johan Baptist van RIJNSHOVEN, neef paternel te Ruremonde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Gijsbertus van RIJN, apotheker te 's-Hertogenbosch, overleden op 17.4.1738, bij wijlen Maria Carolina van RIJSWIJCK.
Beheer van goederen.
17.05.1738 | R 1927 | f 128v

Assuerus van ROSMALEN in huwelijk hebbende Johanna ERPERS van VECHEL is momboir gesteld over de minderjarige kinderen van Jan van LITH bij Maria ERPERS van VECHEL. Assuerus is overleden; vervangen door Arnoldus van DIJSSEN.
22.06.1739 | R 1927 | f 129

Wouter van den NIEUWENHUIJSEN, te Oorschot, oom maternel en Gerrit WOLFS te Heurne in Gelderland, zijn momboirs gesteld over Johannes - 5½ jaar oud - zoon van wijlen Jan WOLFS bij Catharina van den NIEUWENHUIJSEN.
Beheer van goederen.
22.12.1739 | R 1927 | f 130

Michiel van AGGELEN, momboir over Joseph van der HORST zoon van wijlen Eijmbert van der HORST bij wijlen Catharina van de LAER, aangesteld op verzoek van de meerderjarige zoon van Cornelis van der HORST.
Verkoop van linnenwevers gereedschap om schulden te delgen.
25.04.1740 | R 1927 | f 130v

Jan Reijnen van de WIEL te Vlijmen, oom maternel en Thomas van ROSMALEN, molenaar te 's-Hertogenbosch, half-broeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige Francis van ZUTPHEN.
Beheer van goederen, op advies van Catharina van ZUTPHEN, tante.
03.12.1740 | R 1927 | f 131v

Johannes van ZEELST en Adriaan van ZEELST, ooms maternel, te Amerzode (Gelderland) zijn momboirs gesteld over de vijf minderjarige kinderen van wijlen hun zuster Wouterken bij resp. wijlen Philip van STRATUM en wijlen Johannes MEEUWISSE. Op advies van Johan van STRATEN, grootvader paternel, Anneke van ZEELST, tante maternel en Adrianus MEEUWISSE, oom paternel.
Beheer van goederen.
14.02.1741 | R 1927 | f 132

Wilhelmus van MIERT en Hendrikus SMITS in huwelijk hebbende Jacoba van MIERT, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Lodewijk PELS bij wijlen Catharina van MIERT. Lodewijk hertrouwt Jacomijnken van OLIVELT.
Beheer van goederen.
15.03.1741 | R 1927 | f 132v

Gijsbert van HEUMEN en Hendrick Jacob van der CLOCKEN zijn momboirs gesteld over Johannes en Adriaan, resp. 18 en 15 jaar oud, onmondige zonen van wijlen Francis CHARLOWITS bij wijlen Geertruij van HAAREN, resp. voor zes weken en vorige week overleden te 's-Hertogenbosch.
Aangesteld op verzoek van Cornelis van de VEN en Anthonie VERHOEVEN te Berkel.
Beheer van goederen.
18.03.1741 | R 1927 | f 133

Jan van EK, grootvader paternel te 's-Hertogenbosch en Daniel van KILSDONCK, bleker te Leiden, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Adriaan van EK bij Catharina van KILSDONCK.
Jan van EK is overleden en vervangen door Marten PELS, oom maternel (zie: 25.10.1741, f 134v).
Erfdeling van de goederen van wijlen Jacob van EK, oom paternel.
11.09.1741 | R 1927 | f 134

Adriaan van AXSAUW, oom maternel en Jan Gerrit GODTSCHALCK neef paternel, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Anthonij Willem SPIERINCX weduwnaar van Maria van AXSAUW, te Den Dungen. Aangesteld op verzoek van Hendrick Willem SPIERINCX - 70 jaar oud - te Den Dungen.
Beheer van goederen.
30.10.1741 | R 1927 | f 135v

Daniel BAKKER en Hendrick CRUIJS, ooms paternel en maternel zijn momboir gesteld over Francis onmondige zoon van wijlen Willem BAKKERS bij wijlen Maria Magdalena CRUIJS, hertrouwd met Eijmbert Corst DRIESSEN, van Aalst.
Beheer van goederen.
27.01.1742 | R 1927 | f 136v

Evert WEIJGERGANKS, broeder van de moeder en Lambert van de VEN zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Gijske WEIJGERGANKS bij Hendrik VERHAREN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Maria HUMMAN weduwe van Cornelis WEIJGERGANKS, overleden 8.2.1742.
15.02.1742 | R 1927 | f 137

Johannes MACKELENBERG, half-broeder, is momboir gesteld oger Willem, Catrien en Simon, onmondige kinderen van wijlen Nicolaas MACKELENBERG bij zijn tweede huisvrouw, wijlen Johanna SIMONS.
Beheer van goederen.
28.05.1742 | R 1927 | f 137v

Jan Tonisse van ERP, te Osch en Jan van WIJK te 's-Hertogenbosch, aangetrouwde ooms paternel en maternel zijn momboirs gesteld over Joseph en Hendrien van HAM onmondige kinderen van wijlen Nicolaas van HAM bij wijlen Johanna SMITH zijn eerste huisvrouw. Nicolaas is hertrouwd met Adriaantje MACKELENBERGH.
De momboirs zijn aangesteld op advies van de grootvader Gerardus van WURMONT en Anthonij van HAM, half-broeder.
04.07.1743 | R 1927 | f 138

Willem van AERNHEM, oom maternel te 's-Hertogenbosch en Gijsbertus HAK te Kessel, van moeders zijde, zijn momboirs gesteld over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Jacobus HAK bij Maria Cornelia van AERNHEM.
Erfdeling van de goederen van wijlen Goijaert van AERNHEM, grootvader maternel, krachtens zijn testament gepasseerd op 4.12.1737, tussen: Willem van AERNHEM voorsz, Mr vleeshouwer te 's-Hertogenbosch, Geerdina HUIJGERMANS in huwelijk hebbende Hendrik SCHONEUS en Helena HUIJGERMANS getrouwd met Cornelis van LINGEN, dochters kinderen.
02.04.1744 | R 1927 | f 139

Willem van WAARDENBURG in huwelijk hebbende Theodora Maria van GOOR, oom paternel en David HAJENIUS, Ned. Geref. predikant te Pannerden, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Maria Elisabeth - oud 11 jaar - onmondige dochter van wijlen Willem van GOOR bij wijlen Elisabeth HAJENIUS zijn eerste huisvrouw. Aangesteld op verzoek van de tweede vrouw van Willem van WAARDENBURG: Hendrina van den BOSCH.
Willem is overleden te 's-Hertogenbosch op 26.8.1743.
08.04.1744 | R 1927 | f 139v

Pieter van der HAGEN, meerderjarige broeder, is momboir gesteld over Bernardus - 19 jaar oud - zoon van wijlen Lambert van der HAGEN bij wijlen Elisabeth van der SNOEK. Aangesteld na advies van Elisabeth van der SNOEK, tante, Joris MORRET en Adriaen REIJNDERS, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
27.05.1744 | R 1927 | f 141

Frans van HECK, oom paternel en Godefridus Norbartus van AMELSVOORT, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Maria Anna, onmondige dochter van wijlen Leonardus van HECK, bierbrouwer, bij Anna Catharina van AMELSVOORT, die hertrouwd is met Jean Franchois SCHUIJTENAER. Aangesteld na advies van Godefridus van AMELSVOORT, oom maternel, Petrus VOGELVANGER, oom maternel, Johan van HECK, oom paternel en Adriaan KIPPINX, neef paternel.
Beheer van goederen.
18.05.1744 | R 1927 | f 141v

Jacobus van WELHUIJSEN is momboir over het onmondige kind van wijlen Maria van WEL bij wijlen Cornelis van LINGEN, Mr chirurgijn; Daniel van WEL is momboir over het onmondige kind van wijlen Cornelis van LINGEN bij wijlen Anna Catharina van WELHUIJSEN, zijn eerste huisvrouw.
Michiel van LINGEN, Mr chirurgijn, oom paternel, is momboir over de beide onmondige kinderen.
Beheer van goederen.
20.10.1744 | R 1927 | f 142

Abraham van DIJCK is testamentaire voogd naast Giel van DIJCK, oom van Abraham, provenier in het Mannen Gasthuijs in de Schilderstraat en Willem van DUUREN zijn neef, die als momboir gesteld zijn over Jasper, Jacob en Cornelis, onmondige kinderen van Abraham voorsz.
Beheer van goederen krachtens testament van wijlen Cornelis RUTTEN, alias de RUIJTER - overleden te 's-Hertogenbosch op 12.11.1744 - gepasseerd voor notaris Antonij VERSEVELT op 24.12.1742.
13.11.1744 | R 1927 | f 143v

Adriaen MARTENS, Mr timmerman en Gerard van TIEL, welbereider te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Johannes van den BROECK en de minderjarige kinderen van wijlen Jenne Marie van den BROECK uit het eerste huwelijk met wijlen Francis van HELDER en uit het tweede huwelijk met Francis LEMMERS.
Erfdeling van goederen van wijlen hun grootouders: Johannes van den BROECK en Petronella van CUIJCK.
27.01.1745 | R 1927 | f 144v

Cornelis van WARMONDT, Mr timmerman te 's-Hertogenbosch en Johannes van der DUSSEN geboren te 's-Hertogenbosch, wonende te Naaldwijk, half-broeder, zijn momboirs gesteld over Peter en Maria, resp. 10 en 9 jaar oud, kinderen van wijlen Hendrik van der DUSSEN - vader van Jan voorsz - bij wijlen Anna de GROOT, zijn tweede huisvrouw.
Beheer van goederen van de ouders, o.m. winkelwaar.
12.03.1746 | R 1927 | f 145v

Jacob van BREUGEL, oom paternel en Philippus van HEES, achterneef maternel, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Anthonij van BREUGEL bij wijlen Isabella van HEESWIJK en het onmondige kind van wijlen Isabella van HEESWIJK uit haar tweede huwelijk met Adam van MIERLO.
Beheer van goederen.
NB. Adam en Isabella trouwen te 's-Hertogenbosch op 8.8.1745 en passeren voor notaris WIJGAARS op 23.7.1745 huwelijkse voorwaarden.
20.04.1746 | R 1927 | f 146v

Willem de WEERT, hovenier, oom paternel en Johannes van NULANT, hovenier, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Pieter de WEERT, onmondige zoon van wijlen Adam de WEERT bij wijlen Adriaantje MELTON. Adam is hertrouwd met Geerdina van BEECK.
Erfdeling van goederen tussen Pieter en zijn meerderjarige zuster Elisabeth tegen hun stiefmoeder.
03.06.1746 | R 1927 | f 147v

Jacob COPPELAAR, koopman te 's-Hertogenbosch is met Willem en Cornelis MOSMANS, kooplieden, broeders, momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Francis MOSMANS weduwnaar van Catharina van VREE.
Beheer van goederen.
NB. Er zijn nog twee meerderjarige kinderen.
24.09.1746 | R 1927 | f 148v

Johannes KILSDONCK, bierbrouwer en Neeske KUIJK, laatst weduwe van Jan VETTELAERS zijn bij testament van Hendrina TOEBARTS, eerst weduwe van Arnoldus van DINTER en laatst getrouwd met Gijsbert van BEUGEN - gepasseerd op 18.2.1747 - aangesteld tot momboirs over Anna en Elisabeth, onmondige dochters van wijlen Arnoldus bij Hendrina voorsz. Deze momboirs zijn te oud geworden en vervangen door Leonardus t HOOFT en Gerardus PIJLL.
Beheer van goederen.
12.04.1747 | R 1927 | f 149v

Gerardus van HEEL en Dirkje van HEEL, oom en tante paternel zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Lucas van HEEL bij wijlen Anna Catharina van MEIJENHEM - vier kinderen zijn overleden. Aangesteld op verzoek van Juliana THORNTON weduwe van Adrianus van HEEL, oud 86 jaar.
Beheer van goederen.
18.04.1747 | R 1927 | f 150v

Wilhelmus DUBBING, neef, zoon van de zuster van Martinus van WURMONDT is momboir gesteld over Anna Catharina van WURMONDT , die bij testament erfgenaam - voor een deel - is van wijlen Catharina van WURMONDT weduwe van Charel du SAREL. Catharina van WURMONDT zuster van Martinus voorsz, is te Breda overleden.
Erfdeling van goederen te Breda.
10.05.1747 | R 1927 | f 151

Willem van HANSWIJCK te 's-Hertogenbosch en Anthonij van HANSWIJCK te Budel, zijn momboirs gesteld over Hendrikus, Maria en Petronella - het oudste kind is tien jaar - kinderen van wijlen Johan Carel GINT bij wijlen Engelina van HANSWIJCK te 's-Hertogenbosch. Engelina is op 20.7.1747 overleden.
Beheer van goederen.
21.07.1747 | R 1927 | f 152v

Jurien van DUUREN te 's-Hertogenbosch, aangetrouwde oom maternel en Jan HOOS te 's-Hertogenbosch, meerderjarige broeder, zijn momboirs gesteld over Maria, onmondige dochter van wijlen Joost HOOS bij wijlen Anna FERNINGH, beiden overleden te Maren.
Erfdeling van de goederen van wijlen Maria KEIJSERS, eerst getrouwd met wijlen Jan FERNINGH en hertrouwd met Lambertus BOORSCHOT, tussen de onmondigen en Maria FERNINGH in huwelijk hebbende Jurien van DUUREN, te 's-Hertogenbosch,.
Willem FERNINGH, 22 jaar geleden naar Oost Indie vertrokken, Ida FERNINGH en Hendrick FERNINGH, beiden te 's-Hertogenbosch, allen kinderen uit het eerste huwelijk.
05.08.1747 | R 1927 | f 153

Fredrik BAIJENS en Lambert LEMMENS te 's-Hertogenbosch, neven maternel, zijn momboirs gesteld over Gerard DRUIJ, onmondige zoon van wijlen Peter DRUIJ bij wijlen Margaretha van den BERG.
Erfdeling van goederen tegen Francis en Anna Maria, in huwelijk hebbende Johannes MACKELENBERG, zijn meerderjarige broeder en zuster.
15.09.1747 | R 1927 | f 154v

Jan ONVERVEERT is momboir gesteld over het onmondige kind van wijlen Antonij Joseph ONVERVEERT bij Margaretha MEULENBROECK, hertrouwd met Cornelis SWIJGENHOVEN.
Aangesteld op verzoek van Jan en Anthonij ONVERVEERT, broeders, van de vader, te 's-Hertogenbosch en van Bartel van den BERGH weduwnaar van Mechelina ONVERVEERT, zuster van de vader en momboir over zijn drie onmondige kinderen.
Beheer van goederen.
03.11.1747 | R 1927 | f 155

Jacobus van BUEREN in huwelijk hebbende Clasina van LIER, enige zuster van de vader, is momboir gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter van LIER, Mr bakker, te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Elisabeth VERHOEKS, zijn eerste huisvrouw; Cornelis van GRUNNINGEN te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Johanna BERINGS is momboir gesteld over Johannes van LIER onmondige zoon van wijlen Peter van LIER uit zijn tweede huwelijk bij wijlen Elisabeth BERINGS.
Beheer van goederen.
24.02.1748 | R 1927 | f 155v

Hendrik van BEUGEN, Everardus HORENBEEK en Everardus van der BEMBDEN zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Judocus HUSKENS - overleden te 's-Hertogenbosch op 26.2.1748 - bij wijlen Agatha SEGENBROECK.
Beheer van goederen.
11.03.1748 | R 1927 | f 156v

Hendrik Jansen DANIELS, Dirk Geurts CUIJPERS, van vaderszijde; Dirk Faassen van de WATER en Faas Leenders LOUISEN, van moeders kant, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Adriaen Peter Hendrick DANIELS bij wijlen Maria Faassen van de WATER, hertrouwd met Marten Peters van de CANT, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
24.08.1748 | R 1927 | f 157v

Hendrik HAMERS, in huwelijk hebbende Cornelia van HOLTEN, zuster van de moeder en Dirk van NIMWEEGEN, te Osch, in huwelijk hebbende Allegonda van HOLTEN, zijn momboirs gesteld over Hendrik HAMERS, onmondige zoon van wijlen Adrianus HAMERS bij wijlen Lijdia van HOLTEN.
Hendrik HAMERS is enige jaren opgenomen geweest in het weeshuis, doch is daar uit weggelopen op 30.4.1747. Hij heeft als pijper dienstgenomen en ligt nu in garnizoen te Roermond.
11.10.1748 | R 1927 | f 158v

Pieter STORM van 's-GRAVESANDE, schepen en raad van 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over Abram, Johanna en Anna Maria, onmondige kinderen van Pieter voorsz bij Anna Margaretha FETMENGER. Aangesteld op verzoek van Lochlane MACKLEANE in huwelijk hebbende Sophie FETMENGER, Luitenant kolonel in een regiment Schotten.
Erfdeling van goederen van wijlen Abraham FETMENGER, capiteijn luijtenant en onder maijoor van 's-Hertogenbosch, krachtens zijn besloten testament, gepasseerd te Aken op 23.6.1743 en geopend te 's-Hertogenbosch op 24.3.1745 door notaris Jan van BRUGGEN.
15.10.1749 | R 1927 | f 159v

Willem van GEMERT en Francis DRUIJ, resp. oom maternel en achterneef paternel, zijn momboirs gesteld over Wilhelmina onmondige dochter van wijlen Francis DRUIJ bij wijlen Lisbet van GEMERT. De onmondige is opgevoed bij haar grootmoeder paternel, die eerder gehuwd was met Wilhelmus DRUIJ. De momboirs zijn overleden. Hun vervanger is Gerardu DRUIJ, timmerman te 's-Hertogenbosch, achterneef paternel, die als momboir aangesteld is op 24.5.1752 (f 172v).
Erfdeling van de nalatenschap van Maria de CORT tussen Wilhelmina voorsz en haar tante Hendrina DRUIJ, in huwelijk hebbende Johan Jurrie PITH, militair.
19.12.1749 | R 1927 | f 160v

Mr Abraham Justus VERSTER, oud-schepen van 's-Hertogenbosch en Laurens VERSTER Ned. Geref. predikant te Oisterwijk zijn momboirs gesteld over Anthonis, David en Cornelis, onmondige zonen van wijlen Adriaen Eijgerig VERSTER, luitenant van de cavallerie bij wijlen Josina van BIJSTERVELT.
Aangesteld op verzoek van Magdalena VERSTER, zuster van de luitenant.
19.12.1749 | R 1927 | f 161

Dirk van NIMWEGEN te Osch en Anthonij SCHOUTEN zijn momboirs gesteld over Gerrit, innocente zoon van wijlen Jan van OIJEN - overleden 26.12.1749 - bij wijlen Cornelia van OLFEN, die in september 1749 overleden is.
Aangesteld op verzoek van Dominicus van OIJEN, broeder van Gerrit.
05.01.1750 | R 1927 | f 162

Willem MULDERS en Pieter RIEDEL, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Arnoldus onmondige zoon van wijlen Godefridus van ELFTEREN bij wijlen Maria van BROUWERSHAVEN. Willem MULDERS is getrouwd met Maria Catharina, dochter van Godefridus en Maria voorsz.
20.04.1750 | R 1927 | f 162v

Gerrardus van HEEL en Dirkje van HEEL in huwelijk hebbende Jan Willem KNOOP, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lucas van HEEL, bierbrouwer, bij Catharina MEIJSENHEIJM.
Gerardus is overleden; vervangen door Cornelis van WOESTENBURG, Mr schoenmaker te 's-Hertogenbosch.
20.04.1750 | R 1927 | f 163

Gerardus van GRINTSVEN, oudste broeder - 24 jaar en 5 maanden - is momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Willem van GRINTSVEN en Petronella PEIJNENBORG, beiden onlangs op dezelfde dag begraven.
Aangesteld op verzoek van Adrianus van HECK en Nicolaas TOLINGS.
20.05.1750 | R 1927 | f 164

Ariaen van BOXTEL, oudste broeder en Gerrit van der DUIJMEN zijn momboirs gesteld over Hendrick en Maria resp. 22 en 18 jaar oud, kinderen van wijlen Ariaen van BOXTEL, hovenier te 's-Hertogenbosch bij wijlen Anna van ALTENHUIJSE.
03.07.1750 | R 1927 | f 165

Willem van der AA in huwelijk hebbende Maria van der LOOIJ te 's-Hertogenbosch en Thomas KAMPES, groeneroede te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Geredina, Willem, Jacobus en Hendrik, onmondige kinderen van wijlen Matthijs den DOCTER bij wijlen Hermina MAAS, te Hintham.
Beheer van goederen.
17.04.1751 | R 1927 | f 166

Willem FRANSEN en Cornelis van den ENDVOGEL, ooms maternel en paternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Hendrik van den ENDVOGEL bij wijlen Maria FRANSEN, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
19.05.1751 | R 1927 | f 167

Petrus APPELBOOM is - naast de vader - momboir gesteld over de vier onmondige kinderen van Francis van GEMERT bij wijlen Johanna GRIFFIEU zijn tweede huisvrouw en over de onmondige kinderen van Francis van GEMERT bij wijlen Elijsabeth van EMPEL.
Na het overlijden van Francis, wordt hij niet vervangen; er zijn dan nog twee onmondige kinderen (zie: 30.12.1754, f 183v).
Beheer van de nalatenschap van Christine GRIFFIEU, zuster van de moeder.
12.11.1751 | R 1927 | f 167v

Anna de GELDER en Johannes VISSERS, Jacob VOS en Anthonie van HAAFTEN zijn momboirs gesteld over Anna onmondige dochter van wijlen Cornelis de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, bij Adriana van HEMERT, die hertrouwd is met Jan CALFF.
Aangesteld op verzoek van Catharina de GELDER weduwe van Jan VISSCHERS, tante paternel en op advies van Agneta HOOS weduwe van Willem de ROOVER, nicht paternel en Anthonij van HAAFTEN oom maternel.
02.12.1751 | R 1927 | f 169

Guiliam HEEREN, zwager, is momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Gerard DECKERS, te 's-Hertogenbosch bij Elisabeth DRAAK, koopvrouw te 's-Hertogenbosch. Er zijn nog drie meerderjarige kinderen.
Beheer van de legaten van wijlen Johannes van der STAECK, deken van St Jacob te Antwerpen, krachtens testamenten gepasseerd op resp. 17.11.1735 en 6.3.1750.
11.02.1752 | R 1927 | f 170v

Pieter van de LOO, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Francis JANSSEN, wonende bij Weert, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Barbara en Johannes, onmondige kinderen van wijlen Andries van de LOO bij wijlen Jenneke JANSSEN.
26.02.1752 | R 1927 | f 172

De procureur Hendrick Laurens van LEIDEN te 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over Lucas onmondige zoon van wijlen Mr Alexander Berent van EIJBERGEN bij wijlen Maria van ANTWERPEN.
Beheer van goederen.
06.11.1752 | R 1927 | f 173v

Petrus van BRUGGEN, notaris te 's-Hertogenbosch, is momboir gesteld over Johanna Allegonda onmondige dochter van wijlen Mr Alexander Berent van ANTWERPEN bij wijlen Maria van ANTWERPEN.
Beheer van goederen.
07.11.1752 | R 1927 | f 174v

Wernardus van BEUGEN en Anthonij van BEUGEN zijn momboirs gesteld over Arnoldus onmondige zoon van wijlen Gijsbertus van BEUGEN bij wijlen Hendrina TOEBARTS. Aangesteld op verzoek van Catharina Maria TRISBACH, derde vrouw van wijlen Gijsbertus voorsz.
Beheer van goederen.
20.01.1754 | R 1927 | f 175v

Matthijs Willem SMITS en Willem Paulus SMITS, te Den Dungen, van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over Willem onmondige zoon van wijlen Henrick EIJKEMANS, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
13.12.1753 | R 1927 | f 176

Johannes SIERMANS is momboir gesteld over Augustinus en Johanna, onmondige kinderen van wijlen Everardus SIERMANS bij wijlen Johanna VERSMITS, zijn laatste huisvrouw Innen van de gage die hun broeder Goris - in 1743 met het schip Dieshoek, voor de kamer Zeeland van de V.O.C. naar Oost Indie vertrokken en in 1750 te Batavia overleden.
Beheer van goederen.
03.01.1754 | R 1927 | f 177

Willem Dominicus van AERNHEM, beenhouwer te 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over zijn onmondige zuster Petronella - 22 jaar oud - dochter van Willem van AERNHEM, overleden te 's-Hertogenbosch op 10.6.1754.
Beheer van goederen.
01.08.1754 | R 1927 | f 178v

Hendrik Jansen van de KEER en Jan HOUWEN; Andries de PAUW en Daniel van OSCH zijn momboirs gesteld bij testament van Augustinus de PAUW en Helena van OSCH, gepasseerd voor notaris Gerardus HAMERS te Den Dungen op 4.7.1750 - allen te Den Dungen, behalve Daniel van OSCH, die te Berlicum woont - over de drie onmondige kinderen: Jan, Annemie en Adriaen de PAUW.
Hendrik Jansen en Jan zijn overleden en worden niet vervangen. De ouders zijn overleden: de moeder Pinksteren 1754 en de vader op 23.9.1754.
07.10.1754 | R 1927 | f 179v

Petrus RIJNS, aangetrouwde oom paternel en Petrus van VENROOIJ, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Petrus, Georgius, Catharina en Anthonius minderjarige kinderen van wijlen Arnoldus van der BORGT, overleden te 's-Hertogenbosch op 1.10.1754, zoon van wijlen Peter van der BORGT, Med. doctor, bij Maria SCHEFFER, bij wijlen Catharina van VENROIJ, dochter van wijlen Gerardus van VENROOIJ bij Cornelia CUIJPERS.
Beheer van goederen.
21.10.1754 | R 1927 | f 182

Adriaan Anthonie GEURTS en Jan de HOMMEL, aangetrouwde ooms paternel en maternel zijn momboirs gesteld over Adriaan, Eijke, Teuniske en Johanna Antonia, onmondige kinderen van wijlen Anthonie van der DONCQ bij wijlen Margriet Teunis GOOSSENS. Aangesteld op verzoek van Hendrik Peters van den BROECK in huwelijk hebbende Maria Anthonie van der DONCQ, zuster der minderjarigen.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootouders maternel en de goederen van wijlen de grootmoeder paternel: Hilleke weduwe van Adriaen NELISSE.
27.01.1755 | R 1927 | f 186

Johan KELDERMANS in huwelijk hebbende Maria Catharina van BRUGGEN en Jan RAAK, zijn bij testament van wijlen Nicolaas van de BOOM, gepasseerd op 30.10.1752 voor notaris Petrus van BRUGGEN, momboir gesteld over zijn minderjarige kinderen. Johan KELDERMANS is overleden en Jan RAAK accepteert de momboirstelling niet. Er is één minderjarige zoon: Cornelis van de BOOM, 16 jaar oud.
Als momboirs worden nu aangesteld: Johannes van de BOOM, meerderjarige broeder en Tomas van ROSMALEN.
07.02.1755 | R 1927 | f 187v

Aelbertus BERKEMEIJER, Daniel JANETTE en Johannes REUVERS zijn momboirs gesteld over Anna Maria en Louisa van PROIJEN, onmondige dochters van Egmond van PROIJEN - overleden ten gevolge van een beroerte in 1752 - bij wijlen Henriette JANETTE.
Aangesteld op verzoek van Maria JANETTE, zuster van de moeder Aelbertus voorsz is overleden en niet vervangen (zie: 14.6.1756, f 197v).
Beheer van goederen.
25.03.1755 | R 1927 | f 190

Lambert Eijmbert VEROUDEN en Evert VERKAMME, te Den Dungen resp. te St Michielsgestel, zijn bij testament van Maria VEROUDEN, gepasseerd voor notaris Gerard HAMERS te Den Dungen, momboirs gesteld over haar minderjarig kind Nicolaes Hendrik van OSCH. Hiernaast worden Anthonie VEROUDEN en Andries van HIRTEM, neven paternel en maternel, momboirs gesteld over de dove en stomme Anthonij VEROUDEN, zoon van wijlen Eijmbert VEROUDEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootouders, resp. ouders: Eijmbert Hendrik VEROUDEN en Maria Teunisse de CORT tussen de drie kinderen VEROUDEN en de voorsz Nicolaes Hendrik van OSCH.
NB. Acte is niet gepasseerd.
??.??.1755 | R 1927 | f 191v

Francis van VECHEL in huwelijk hebbende Anna Maria Dircx van den HEUVEL, aangetrouwde oom paternel en Goijaert Geerling van GRINSVEN, aangetrouwde oom paternel, beiden te Den Dungen, zijn momboirs gesteld over Bastiaen Laureijs, 10 jaar oud, zoon van wijlen Laurens Dircx van den HEUVEL bij wijlen Anna Maria Geerling van GRINSVEN, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
04.12.1755 | R 1927 | f 194v

Johan Adriaen van den BORNE, Hendrik Geurt SMITS oud-oom paternel en Hendrik WEIJGERGANX, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Adriaen, Johanna, Maria en Petronella onmondige kinderen van Johan Adriaen van den BORNE bij wijlen Maria Peters ONDERSTEIJN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Peter Jan ONDERSTEIJN, grootvader, te Den Dungen, tegen hun oom en tante: Jan Peter ONDERSTEIJN en Christina PETER ONDERSTEIJN in huwelijk hebbende Hendrikvan GERWEN.
01.04.1756 | R 1927 | f 196

Francis COOLEN, te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Balthasar le HEU, te 's-Hertogenbosch, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Johannes Baptist en Johanna Catharina, resp. 21 en 17 jaar, onmondige kinderen van wijlen Willem COOLEN bij wijlen Elisabeth Theodora le HEU, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
30.11.1756 | R 1927 | f 198v

Gerardus van WETTEN en Pieter MAAS, aangetrouwde ooms, zijn momboir gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jacobus van LOON bij wijlen Elisabeth van den HEUVEL. Aangesteld op verzoek van de grootmoeder maternel: Johanna HOEFNAGELS weduwe van Jacobus van den HEUVEL.
09.02.1757 | R 1927 | f 199v

Joost VERVOORT, aangehuwde oom paternel en Hendrik de VRIES beiden te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over Ruth - bijna 23 jaar - zoon van wijlen Gerard KERCKHOFF bij wijlen Anna van NIEUWAEL.
Erfdeling van de goederen van zijn ouders tegen zijn broeders en zusters: Hendrik KERKHOFF, coster en schoolmeester te Rosmalen, Johannes KERKHOF te 's-Hertogenbosch, Allegonda KERKHOFF in huwelijk hebbende Johannes BAX, schipper van 's-Hertogenbosch op Nijmegen en Anna Maria KERKHOFF in huwelijk hebbende Johannes Theodorus van HEUMERT, schipper van Leiden op 's-Hertogenbosch.
05.04.1757 | R 1927 | f 200v

Francis SPIERINGS, te Liempde in huwelijk hebbende Elisabeth van DIJCK, zuster van de moeder en Anthonij VERSTEIJNEN, te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Johanna COSTERS, half-zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan van DIJCK bij wijlen Adriaantje van VALKENBURG, te 's-Hertogenbosch. Aangesteld op verzoek van Wouter van DIJCK, te Liempde, half-broeder van de vader.
Beheer van goederen.
09.06.1757 | R 1927 | f 202

Dirk MANS, oom paternel is - op advies van Johan van BOUSEL neef maternel en Hermannus TROOSTERS, man en momboir van Jacoba MANS, nicht paternel - momboir gesteld over Jacoba en Susanna, onmondige dochters van wijlen Jan MANS, schoolmeester te St Michielsgestel bij Petronella van BOUSEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun oom, Robbert MANS, overleden in Overijssel.
9.8.1757 f 202v
09.08.1757 | R 1927 | f 202v

Jacob BRUCE en Jacob RUIJFF, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Carel ROS, tambour in het tweede bataillon van generaal de VILLATTES, Henricus ROS, soldaat in het eerste bataillon van generaal de VILLATTES en Wilhelmina ROS onmondige dochter, na het overlijden van hun moeder, Maria BEBBERS, weduwe ROS, overleden op 4.4.1758. Aangesteld op advies van Jan ROS grootvader paternel en Jan BEBBERS, oom maternel.
10.04.1758 | R 1927 | f 203v

Johannes HEEREN te 's-Hertogenbosch, oom paternel te 's-Hertogenbosch en Jan CLUIJTMANS, neef maternel te St Oedenrode zijn momboirs gesteld over Catharina onmondige dochter van wijlen Guilliam HEEREN bij wijlen Anna Maria van VELP, zijn eerste huisvrouw. Aangesteld op verzoek van de grootvader paternel, Arnoldus HEEREN.
Beheer van goederen.
01.07.1758 | R 1927 | f 204v

Antonij van de VEN, koopman te 's-Hertogenbosch, achterneef paternel, momboir gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Philippus van der HURK bij wijlen Beatrix BEUGENAER. Aangesteld op verzoek van Petrus van NEDROP in huwelijk hebbende Clasina van der HURK, hun zuster en op advies van Gerardus van de VEN en Francis van de VEN, van vaders zijde.
Beheer van goederen.
15.12.1759 | R 1927 | f 205v

Jan VERSCHUREN, oom maternel en Cornelis van OSCH, Mr broodbakker te 's-Hertogenbosch, oudste broeder, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Gerardus van OSCH bij wijlen Johanna VERSCHUREN.
Aangesteld op advies van de weduwe van Matthijs van GEFFEN, Adriaan van BEUGEN en Adriaen van WAMEL.
Beheer van goederen.
19.01.1759 | R 1927 | f 206

Peter Adriaan BROEREN en Gerardus Cornelis van der HOFSTAD zijn momboirs gesteld over Jan Gerardus BROEREN onmondige zoon van wijlen Gerardus Adriaan BROEREN bij wijlen Maria Cornelis van der HOFSTAD, te Den Dungen.
Aangesteld op verzoek van Hendrik Gerrit STRICK te Den Dungen en op advies van Anthonij Hendrik STRICK en Gerrit van der DONCK.
Beheer van goederen.
28.02.1759 | R 1927 | f 207

Hendrik STRICK, oud-oom paternel en Dirk SCHONES zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Peter Adriaan BROEREN bij wijlen Elisabeth SCHONES te Den Dungen, na advies van Anthonij van GRINSVEN en Anthonij Hendrik STRICK, ooms.
Verkoop goederen van wijlen hun ouders, om schulden te delgen.
20.04.1759 | R 1927 | f 208v

Hendrik van ZEELAND, oom paternel, te 's-Hertogenbosch en Claas van BEERS, oom maternel te Beers bij Onsenoort, zijn momboirs gesteld over Frederik onmondige zoon van wijlen Francis van ZEELAND, hovenier, bij wijlen zijn eerste huisvrouw, Maria van BEERS. Op verzoek van de tweede huisvrouw, Johanna Jan de SMIT en na advies van Hendrik van ZEELAND, hoevenier.
Beëindiging van het hoveniersbedrijf.
17.03.1760 | R 1927 | f 210

Anthonij van de VEN, aangetrouwde neef paternel en Jan van der HEIJDEN, aangetrouwde oom maternel, zijn momboir gesteld over Catharina en Maria onmondige dochters van Johan van UIJTTERT bij wijlen Maria Anna van der HEIJDEN te 's-Hertogenbosch, na advies van Johannes HOEVENAARS en Johannes TRISBACH, van vaders en moeders zijde.
Beheer van goederen.
27.10.1761 | R 1927 | f 211v

Petrus Reinerus van MAAL in huwelijk hebbende Catharina Maria van den BERGHE, zuster van de vader, oom paternel te Antwerpen en Gerard SMITS in huwelijk hebbende Johanna Adriana Maria van de KEER, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Franciscus Hijacinthus van den BERGHE bij wijlen Allegonda Theodora SUIJSKENS.
Aangesteld op verzoek van Maria Allegonda SUIJSKENS te 's-Hertogenbosch, zuster van de moeder.
Beheer van goederen, aangekomen bij testament van de Douarière VERBUECKEN.
09.03.1762 | R 1927 | f 213v

Francois Hendrik SPIERINCX, oom paternel en Marten MOORS aangetrouwde oom maternel, zijn - na advies van Johanna Hendrik SPIERINCX, tante maternel en Geertruida MOORS in huwelijk hebbende Jacob den OTTER, nicht maternel - aangesteld als momboir over Jan en Maria, resp. 8 en 6 jaar, kinderen van wijlen Willem SPIERINCX bij Helena Anthonij EIJCKEMANS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Hendrik SPIERINCX, overleden te Den Dungen.
28.03.1763 | R 1927 | f 217

Hendrik SWINKELS, oom paternel en Jan DESSAERS, aangetrouwde oom maternel, zijn momboir gesteld over Willemijn en Johanna Elisabeth onmondige dochters van wijlen Johannes SWINKELS bij wijlen Adriana van MACKELENBERG; Gerardus van OSCH, broeder van de vader, is momboir gesteld over Jacobus onmondige zoon van Jacobus van OSCH, grutter te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Adriana van MACKELENBERG uit haar tweede huwelijk. Aangesteld op advies van Lamberdien van MACKELENBERG te Rosmalen in huwelijk hebbende Adriaan COCKE, aangetrouwde oom maternel, Geertruij van MACKELENBERG, tante maternel en Cornelia van WELHUIJSEN, grootmoeder paternel van de onmondige Jacobus van OSCH.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun broeder.
23.04.1763 | R 1927 | f 218v

Johannes van DENSEN, in huwelijk hebbende Theodora VINK, te voren weduwe van Hendrik CUSTERS, grootmoeder maternel en Gerart van GEFFEN, in huwelijk hebbende Allegonda HENCKENS, oom paternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Godefridus HENCKENS bij wijlen Catharina CUSTERS, overleden resp. 4.12.1763 en 17.12.1763. Aangesteld op advies van Willem FRANCEN en Jan van SCHAIK, resp. te 's-Hertogenbosch en te Rosmalen.
Beheer van goederen.
23.12.1763 | R 1927 | f 221v

Jan van der HORST, neef van de moeder en Jan van den POEL, broeder van de vader, zijn momboirs gesteld over Zeger, Adriaan, Hendrikus en Leentje, kinderen van wijlen Joost van den POEL bij wijlen Maria van SANTVOORT.
Beheer van goederen.
27.06.1764 | R 1927 | f 222v

Gerardus Zeger van de POEL en Jan Joost HANEGRAEFF te Nuland en Geffen resp. zijn momboir gesteld over Johanna - oud 1½ jaar - dochter van wijlen Hendrik Janse SPIERINX bij wijlen Geertruij van de POEL.
Aangesteld na advies van Hendrikus van NEERVEN, Lambert GLAUDEMANS, Corenelis MEERWIJCK, Peter van de GRINT en Matthijs van de GRINT, naburen.
Beheer van goederen.
25.07.1764 | R 1927 | f 224

Jan en Cornelis WOLFERS. ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Frederica Gerardina en Cornelia, beiden onmondige dochters van wijlen Theodorus HARDMAN bij wijlen Johanna Maria WOLFERS.
Erfdeling van goederen tegen hun zuster Maria HARDMAN, gehuwd met Hendrick van KEIJSERSWEERD.
10.12.1764 | R 1927 | f 225v

Peeter STOUTE, oom maternel en Anthonij van BERGE, zijn momboirs gesteld over Jan, Andries, Jan Hendrik en Anna Maria - resp. 20, 16, 10 en 8 jaar oud - kinderen van wijlen Hendrik GOMBERT, geboren in Amt Homburg in Hessen bij wijlen Geertruijd Germina STOUTE. Aangesteld op verzoek van de tweede vrouw van wijlen Jan Hendrik GOMBERT, Jacomina de BIE.
Verkoop van goederen, o.m. een huis op St Jacobs Kerkhof.
05.01.1765 | R 1927 | f 228v

Jan LEURS, in huwelijk hebbende Catharina KLUIJTMANS, oom paternel en Jan DONCKERS, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Petronella en Jacoba - resp. 12 en 9 jaar oud - kinderen van wijlen Adriaan KLUIJTMANS bij wijlen Dierck van der LINDEN zijn eerste huisvrouw.
Adriaan KLUIJTMANS is te 's-Hertogenbosch op 2.11.1760 hertrouwd met Geertruijd van de WEIJER geboren te Peer. Aangesteld op verzoek van Johanna KLUIJTMANS, zuster van de vader na advies van Cornelia KLUIJTMANS, ook zuster van de vader.
22.01.1765 | R 1927 | f 228v

Anthonij van GRINSVEN, oom paternel en Marcus ABRAHAMS, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Hendrik en Willem - resp. 18 en 14 jaar oud - kinderen van wijlen Hendrik van GRINSVEN die ca 14 jaar geleden gestorven is bij wijlen Annemie Hendrik LAMMERS, hertrouwd met Paulus van SCHIJNDEL. Er is nog een zoon Jan. Aangesteld op verzoek van Johannes en Anthonij van GRINSVEN, broedere, Marcus ABRAHAMS, Johannes van de WIEL, zwager van de vader en Anthonij STRICK.
Beheer van goederen.
19.03.1765 | R 1927 | f 230v

Jan GEERLINGHS, hovenier te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Cornelia van SON, oom maternel is momboir gesteld over Johanna, 13 jaar oud, dochter van wijlen Jacobus GAMBIE, overleden te 's-Hertogenbosch op 2.6.1765, weduwnaar van Jenneke van SON. Aangesteld op verzoek van Geertruij van SON weduwe van Jacob CARELS, zuster van de moeder en na advies van Jan van ROSMALEN in huwelijk hebbende Willemina van SON, zuster van de moeder.
Verkoop van goederen ter delging van schulden.
11.06.1765 | R 1927 | f 232

Abraham de LAURE, oom maternel, molenaar te Tilburg; Evert van HAPPEN in huwelijk hebbende Johanna BLUIJSSENS, aangetrouwde oom maternel, te Geldrop, zijn momboirs gesteld over Hendrina en Christiaan onmondige kinderen van wijlen Samuel ISLER bij wijlen Elisabeth der LAURE, hertrouwd met Willem DASSEN.
Aangesteld op verzoek van Pieter VERVOORT, neef, te 's-Hertogenbosch, na advies van Willem DASSEN en Dielis BLUIJSSENS te Geldrop.
Beheer van goederen.
21.10.1765 | R 1927 | f 234

Jan Carel TRAPMAN is, bij testament van wijlen Jacomina LOEFF weduwe van Pieter TRAPMAN gepasseerd op 10.4.1752 voor notaris Samuel LOEFF te 's-Hertogenbosch, momboir gesteld over Margarete Willemina, dochter van wijlen Willem TRAPMAN bij Geertruij Du SAAR, hertrouwd met Johannes SMITS, voorlezer en voorzanger in de Geertruijden kerk en de Kruis kerk te 's-Hertogenbosch.
Jan Carel TRAPMAN is overleden, vervangen door Jan de VRIES.
26.05.1766 | R 1927 | f 236v

Joseph van WEERT, oom, is momboir gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Johannes SCHEWIJK - overleden te Heusden in Holland - bij wijlen Dorothea van WEERT, zijn tweede huisvrouw, eerder weduwe van Joseph PIRETZ en over Willem onnozele zoon van Dorothea uit haar eerste huwelijk. Aangesteld op verzoek van Louis PIRETZ, te Heuclom in Holland, broeder van Willem voorsz, na advies van Anna Catharina van WEERT, weduwe van Wouter RUIJSCH, Thomas F. van WEERT Hendriena COPIER weduwe van Adriaan PIRETZ, Gerardus van WEERT en Michiel BEECKVELT, allen van moederszijde.
06.10.1766 | R 1927 | f 239

Hendrik HEESTERMANS, koopman te 's-Hertogenbosch en Christoffel SLUIJTERS, oom maternel, zijn momboir gesteld over Stephanus en Peter, zonen van wijlen Peeter HEESTERMANS bij wijlen Jacoba van de WATER.
Aangesteld op verzoek van Hendrik HEESTERMANS en Johannes van de WATER, constabel in de compagnie van Maijoor MAURICK in garnizoen te 's-Hertogenbosch, na advies van Christoffel SLUIJTERS, Govaert van der WIELE in huwelijk hebbende Maria SLUIJTERS, aangetrouwde oom maternel.
Verkoop van meubilair, winkelwaar en twee huizen op het Hinthamerijnd, "de Engel" - op 15.3.1765 gekocht van Johan van KEULEN.
21.10.1766 | R 1927 | f 240

Franchoijs FRENCKEN en Joan van RIJCKEVORSSEL, kooplieden te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over de enige dochter van wijlen Mr Guilielmus Petrus van VELPE bij Johanna Catharina COLLINET de STOCKHEIM, hertrouwd met Theodorus Josephus HACK.
Aangesteld na advies van Francis FRENCKEN, Joan van RIJCKEVORSSEL, Francis van BAALEN, Anna Maria FRENCKEN weduwe van Godefridus van de VEN, Maria Angelina FRENCKEN, van vaderszijde en Gerard Franciscus de STOCKHEIM, oom maternel.
Beheer van goederen (zie: f 244).
10.11.1766 | R 1927 | f 242

Anthonij VOETS, factoor en logementhouder te 's-Hertogenbosch en Godefridus van WELHUIJSEN zijn bij testament van wijlen Adriana van ALTENA, gepasseerd op 30.12.1766 voor schepenen van Ginneken, momboir gesteld over Maria Elisabeth van ALTENA, zuster van de testatrice. Verder is als momboir aangesteld Adolph COEHOORN, neef van de testatrice, te 's-Hertogenbosch. Deze momboirs worden onbekwaam geoordeeld. Voorgesteld worden: Robbertus van ALTENA, Mr kleermaker te 's-Hertogenbosch, grootvader der minderjarige, Anthonij van ALTENA en Bartholomeus van ALTENA resp. oom en oud-oom.
De testamentair aangestelde voogden worden toch geapprobeerd.
Beheer van goederen.
12.02.1767 | R 1927 | f 245v

Johannes van ROSMALEN in huwelijk hebbende Willemijn VISSERS, aangetrouwde oom maternel en Matthijs van den DUNGEN, broeder van de onmondige, zijn momboirs gesteld over Johannes, 17 jaar oud, onmondige zoon van wijlen Hendricus van den DUNGEN bij wijlen Wilhelmina VISSERS. Aangesteld op verzoek van Anthonij van den DUNGEN, broeder, te ’s-Hertogenbosch, na advies van Herman JONKERGOUW, te Empel en Hendrik de WITT, te 's-Hertogenbosch, neven maternel en paternel resp.
24.06.1767 | R 1927 | f 250

Adriaan SMULDERS, broeder van de vader en Francis van MAASBOMMEL, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Johanna, Wilhelmina en Cornelis, onmondige kinderen van wijlen Hendrik SMULDERS bij wijlen Jenneke van MAASBOMMEL, overleden te Orten. Aangesteld op verzoek van Adriaan en Francis voorsz en van Allegonda van MAASBOMMEL, zuster van de moeder.
17.06.1768 | R 1927 | f 251v

Cornelis Johannes SUIJS, in huwelijk hebbende Allegonda van GRIENSVEN, aangetrouwde oom paternel en Matthijs van RUTTEN, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Pietronella - 12 jaar oud - dochter van wijlen Gerardus van GRIENSVEN bij Maria van RUTTEN, overleden 's-Hertogenbosch 13.2.1769.
Aangesteld op verzoek van Hendricus van GRIENSVEN, Mr wieldraaijer, oom, en na advies van Nicolaas TEULINCX en Theodora Maria van GRIENSVEN, resp. van vaders- en moederszijde.
20.02.1769 | R 1927 | f 253v

Petronella van den DUNGEN weduwe van Thomas van WIGGEN, grootmoeder en Cornelis van DOORN, neef maternel, te Veghel zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Theodorus van WIGGEN bij wijlen Maria Antonia COPPENS en over de twee onmondige kinderen van Theodorus van WIGGEN bij wijlen Maria Magdalena HUIJSMANS, zijn tweede huisvrouw.
Aangesteld op advies van Johanna Maria van WIGGEN, tante en de voorszegde grootmoeder.
Beheer van goederen.
04.07.1771 | R 1927 | f 254v

Gerardus Zegers van der POEL en Jan Joost HANEGRAEFF, zijn momboirs gesteld over Johanna, dochter van wijlen Hendrik Janse SPIERINCX bij wijlen Geertruij van der POEL, te Orthen overleden.
De momboirs zijn overleden en vervangen door Jan Janse van KREIJ en Nicolaas SWAANSBERGEN in huwelijk hebbende Hendrina van der POEL, resp. neef en aangetrouwde oom maternel. Aangesteld op advies van Gerrit van BALKUM in huwelijk hebbende Johanna Hendrik SPIERINCX, aangetrouwde neef paternel en Cornelia van VUGHT, weduwe van Gerrit van de POEL, aangetrouwde tante maternel, resp. te Berlicum en Orthen.
09.11.1771 | R 1927 | f 256

Jacob Dielis SMITS, weduwe van Jenneke REUVERS, half-zuster van de vader te Den Dungen en Michiel Cornelis CANTER, halfbroeder van de moeder, te Uden, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan Arien AXZOUW, overleden te Loo - in de Peel - op 2.2.1772, bij Maria AARDS Aangesteld na advies van Maria van AXZOUW in huwelijk hebbende Theodorus VERSLUIJS.
02.03.1772 | R 1927 | f 257v

Rudolphus van der WIELEN, grootvader, te Grave, is momboir gesteld over Hendrik Antonie, Jan Bernardus, Anna Margaretha en Anna Maria, onmondige kinderen van wijlen Willem CLAUS bij Maria HEESTERBEECK, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
15.10.1772 | R 1927 | f 258v

Michiel van BEUGEN en Arnoldus den DOOP in huwelijk hebbende Willemijn van der HORST, neven, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter - 21 jaar oud - van wijlen Dirk van ROSMALEN, hovenier te 's-Hertogenbosch.
Aangesteld op verzoek van Johannes van der HORST, neef, te 's-Hertogenbosch, na advies van J. HEIJMANS en Israel van ESCH.
11.02.1775 | R 1927 | f 260

Matthias Josephus BOTTI en Theodorus Josephus HACK, broeder en half-broeder zijn momboirs gesteld over de onmondige Catharina - oud 22 jaar - dochter van wijlen Herman BOTTI, te 's-Hertogenbosch.
Aangesteld op verzoek van Catharina BAECKERS weduwe van Theodorus van BERCKEL, Gijsbertus POTTERS, Johannes POTTERS, Christiaan POTTERS, Peter Josephus van BERCKEL, Johanna van MEEUWEN, Godefridus van AMELSVOORT en Godefridus LANSCHOT, allen te 's-Hertogenbosch.
15.04.1775 | R 1927 | f 261

Jan 't HORT en Jan van KEULEN, resp. oom paternel en aangetrouwde oom maternel, zijn momboirs gesteld over Adriaan, uitlandig en Nordina, onmondig kind van wijlen Dirk t HORT bij wijlen Maria HASSELMANS, zijn eerste huisvrouw. Dirk is hertrouwd met Allegonda van GERWEN.
Aangesteld op verzoek van hun meerderjarige broeder Theodorus, op advies van Jan Teunis 't HORT, Jan van GEFFEN, Nelis van STRIJP, te Geffen en Anthonij GEVERS, te Rosmalen, achterneven.
NB. Dirk en Maria hadden slechts drie kinderen.
05.07.1776 | R 1927 | f 262

Adriaan Peter van GRINSVEN, grootvader en Willem Laurens van ESCH, aangetrouwde oom paternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter Adriaen van GRINSVEN bij Tijske Hendrik MUIJTERS, hertrouwd met Cornelis van den BERG, te Haarlem.
Beheer van goederen.
09.07.1777 | R 1927 | f 264

Nicolaes PELS, Mr timmerman te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Gerrit van GERWEN te Orthen, aangetrouwde oom maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter PELS uit zijn eerste huwelijk bij wijlen Martijna van den HEUVEL en bij wijlen Maria van MAASBOMMEL, zijn tweede huisvrouw.
Aangesteld op verzoek van hun meerderjarige broeder Johannes PELS, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
13.02.1778 | R 1927 | f 265v

Arnoldus Josephus VEREIJCK, broeder, te 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over Anna Maria Klasina en Anna Elisabeth, zijn onmondige zusters, dochters van wijlen Peter VEREIJCK bij wijlen Hendrina TRIMBOSCH. Peter is hertrouwd met Ida Cornelia van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
01.12.1779 | R 1927 | f 266v

Jacobus en Hendrik PALIER, broeders en Gerard van DIEDEN, zwager van de vader, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Carel PALIER, professor en Ned. Geref. predikant te 's-Hertogenbosch.
Aangesteld op verzoek van de grootmoeder: Anna Goverdina KOP weduwe van Hendrik PALIER.
Beheer van goederen.
21.03.1780 | R 1927 | f 268

Jan BOUWMANS in huwelijk hebbende Barbara FRANKEN, zuster van de vader en Adriaan MEURS,broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Wilhelmina, Maria, Jan, Hendrica, Willem, Petronella en Carolus, onmondige kinderen van wijlen Johannes FRANKEN bij wijlen Catharina MEURS, te 's-Hertogenbosch.
Aangesteld op verzoek van Maria van DIJK, weduwe van Willem FRANKEN, grootmoeder, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
09.07.1782 | R 1927 | f 269v

Jan Liborus de KLEIJNE is momboir gesteld over het onmondig kind van Margaretha Geertruij KLEIJNE, verlaten huisvrouw van Jan WENSEL, te IJsselsteijn.
Verkoop van goederen van wijlen David KLEIJNE, meester van den scherpen gerechte en wijlen Sophia DUIJNING, door zijn tweede huisvrouw Catharina Elisabeth van ANHOLT.
06.04.1785 | R 1927 | f 270v

Simon van NISSEN en Josephus van ZUIJLEN, oom maternel en neef paternel, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Willem van ZUIJLEN, koopman.
Aangesteld op verzoek van Rogier van ZUIJLEN, Francis Martinus van den BICHELAAR en Willem van GULICK, allen voor 1/5 erfgenaam van wijlen Adriaan Hijacinthus van den BICHELAAR, krachtens zijn testament.
10.08.1785 | R 1927 | f 272

Quirinus van de GRIENDT en Bartel DALWIJN, zwagers, zijn momboirs gesteld over Maria, onnozele dochter en Elisabeth oud 8 jaar, onmondige dochter van Geurt van der MAZE, overleden 20.7.1785, bij wijlen Jenneke van de GRIENDT.
Beheer van goederen.
30.08.1785 | R 1927 | f 274

Leonardus en Cornelis van VLIJMEN, broeders, zijn momboirs gesteld over hun onmondige zusters Anna Maria en Elisabeth, resp. 23 en 22 jaar oud, dochters van wijlen Hendrik van VLIJMEN weduwnaar van Marianna KEIJSERS.
Aangesteld op verzoek van Jan van ROSMALEN en Allegonda van MAASBOMMEL weduwe van Adriaan KEIJSERS, naaste familie.
17.03.1786 | R 1927 | f 274

Lambert NIEUWENHUIZEN, in huwelijk hebbende Petronella VALKENHOF en Arnoldus HOUTMANS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen: Christiaan, Hendrikus, Johannes, Gerardus, Jacobus en Lambertus, van Petrus VALKENHOF, Mr timmerman en schrijnwerker, broeder van Petronella voorsz, overleden te 's-Hertogenbosch op 26.4.1786, bij wijlen Maria POORTERS zijn eerste huisvrouw en over de twee onmondige kinderen van wijlen Petrus bij zijn tweede huisvrouw Maria van HAAF.
22.05.1786 | R 1927 | f 275v

Willem KEIJZERS en Anthonij van KEIJEL, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Peter, geboren Orten 27.12.1763 zoon van wijlen Adriaan KEIJZERS bij wijlen Allegonda van MAASBOMMEL.
Aangesteld op verzoek van Willem KEIJZERS, meerderjarige broeder en Petrus PEIJS, weduwnaar van Anna Maria KEIJZERS, meerderjarige zuster.
14.03.1787 | R 1927 | f 276v

Adriaan van de VEN vervangt de testamentaire momboir Albertus Leonardus VOGELVANGERS in huwelijk hebbende Catharina HEERS, die overleden is, over de onmondige kinderen van Franciscus van ZUTPHEN bij Gerdien van de VEN. Franciscus is de neef van de erflaatster Catharina van ZUTPHEN, die op 14.7.1773 een testament gepasseerd heeft voor notaris Hendrik ter CROIJE.
19.03.1787 | R 1927 | f 277v

Steeven KOPPELAAR, te Rotterdam en Peter HOEKEN te Helmond, resp. broeder en zwager van de vader, zijn momboirs gesteld over Christiaen en Johannes, onmondige zonen van wijlen Godefridus KOPPELAAR, overleden 's-Hertogenbosch 3.12.1786.
Verkoop van een klein huisje in de Waterstraat.
12.06.1787 | R 1927 | f 278v

Coenradus KOLFF en Wouterus Jan HEEREN, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Albertus van VEGCHEL bij wijlen Catharina van MAKKELENBERG.
Op verzoek van Evert van VEGCHEL en Catharina van MAKKELENBERG, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
31.05.1787 | R 1927 | f 279v

Petrus Josephus MOSMANS, te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Hendrika Josephina APPELBOOM, zuster van de minderjarigen en Petrus Wilhelmus van DRUNEN te Waalwijk, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Barbara Josephina, Elisabeth Josephina en Petrus Josephus, onmondige kinderen van wijlen Henricus Johannes APPELBOOM bij wijlen Lucia Catharina van DRUNEN.
Aangesteld na advies van: Theodorus van DRUNEN, oom, Jan Baptist SPRANGERS, neef, te Waalwijk, Dominicus APPELBOOM, oom en Bella BAKKERS oud-tante van vaderszijde.
Beheer van goederen.
21.07.1790 | R 1927 | f 280v

Hendrikus Wouter den OTTER, oom paternel en Jan Anthonij COLEN, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Anna Maria den OTTER onmondige dochter van wijlen Jan Wouters den OTTER bij wijlen Adriaantie Anthonij COOLEN, die hertrouwd is met Leendert Frans ROVERS, te Den Dungen.
Aangesteld op verzoek van Jacobus Wouters den OTTER, Geert Jansen van ONDERSTEIJN in huwelijk hebbende Peternel Anthonij COOLEN, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
10.03.1792 | R 1927 | f 281v

Jacob ADANK, te Breda, aangehuwde oom maternel en Rudolph KINDHAUSER, commissaris van het voerliedengilde te Breda - beiden gereformeerd - zijn momboirs gesteld over Cornelis Christianus MULCKHUIJSEN, meerderjarige zoon van wijlen Cornelis MULCKHUIJSEN bij Susanna Catharina AUGSBURGER, hertrouwd met S.C. van STRATUM.
Aangesteld op verzoek van Petronella TIMMER, weduwe AUGSBURGER en Christina TIMMER.
Beheer van goederen.
17.04.1792 | R 1927 | f 283

Arnoldus HOUTMAN en Lambertus NIEUWENHUIJSEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Petrus VALKENHOF. Lambertus is overleden en vervangen door Coenraad BODENSTAF.
20.09.1792 | R 1927 | f 283v

Goossen SPARO, te 's-Hertogenbosch en Peter van HOFTEN te Berchem, zwagers van de vader, resp. broeder van de vader, zijn momboirs gesteld over Jenneke, zeven jaar oud, dochter van wijlen Gerrit van HOFTEN bij wijlen Antonia SPARO, te 's-Hertogenbosch.
Aangesteld op verzoek van Cornelia CANTERS, weduwe SPARO, Goossen SPARO te 's-Hertogenbosch, Peter van HOFTEN te Berchem en Joost van HOFTEN, te St Andries.
Beheer van goederen.
04.10.1792 | R 1927 | f 284v

Josephus KIEVITS en Paulus van BEUGEN, te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Arnoldus Herman WINDERS bij wijlen Maria Anna KIEVITS, te 's-Hertogenbosch.
Er zijn nog twee onmondige kinderen, die in het RK weeshuis geplaatst worden.
Beheer van goederen.
12.01.1793 | R 1927 | f 285

Adriaan Jan LAATS, Ned. Geref. predikant te Budel en Jan de JONGH, secretaris te Lommel, resp. oom en aangehuwde oom paternel, zijn momboirs gesteld over Jacob, 19 jaar, Maria Elisabeth, 14 jaar, Adrianus Jan Caspar, 12 jaar en Paulus Eduard, 8 jaar, onmondige kinderen van Johanna Petronella van ALPHEN, weduwe LAATS, Ned. Geref. predikant te Boxtel en curators over Johanna Petronella voorsz, die de voogdij over de onmondigen verwaarloosd heeft. Aangesteld op verzoek van Hendrik Jacob LAATS, oudste broeder, die zich fort en sterk maakt voor Francois Johannes Marcus, ook broeder, kapiteijn bij de vijand van deze staat.
02.05.1794 | R 1927 | f 286

Bastiaan Dirk RADEMAKER, koopman te 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over Cornelis, 21 jaar, onmondige zoon van wijlen Cornelis de BEER te 's-Hertogenbosch bij wijlen Catharina de MOOR, zijn eerste huisvrouw. Het tweede huwelijk van Cornelis is kinderloos verlopen.
Aangesteld op verzoek van Carel de BEER, meerderjarige broeder van Cornelis, na advies van Adriaantie van DRIEL, weduwe van Wouter BLOK en Gerardus van der HEIJDEN, familie van vaders en moeders zijde.
24.06.1794 | R 1927 | f 287v

Leonardus en Josephus KRANS, broeders van de moeder, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Nicolaas RUTTEN bij wijlen Anna Maria KRANS; het vierde en jongste kind is in het RK weeshuis geplaatst.
Aangesteld na advies van Hendrik BLANK en Cornelis KRANS, naaste familie.
Beheer van goederen.
14.02.1795 | R 1927 | f 288v

Willem BODENSTAF, te 's-Hertogenbosch, neef, is momboir gesteld over de onmondige Lambertus VALKENHOFF.
Aangesteld op verzoek van Petronella VALKENHOFF weduwe van Lambertus NIEUWENHUIJSEN en Coenraad BODENSTAFF, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
22.03.1796 | R 1927 | f 289v

Jan Cornelis van WANROIJ in huwelijk hebbende Antonia MANSVELT en Willem MANSVELT zijn momboirs gesteld over Franciscus onmondige zoon van wijlen Petrus MANSVELT bij wijlen Barbara SEIJDINGS, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
31.03.1797 | R 1927 | f 291v

Lodewijk MARGGRAFF, koopman te 's-Hertogenbosch en Johan Herman STEUERWALD, Ev. Luthers predikant te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over Helena Elisabeth, 12 jaar, onmondige dochter van George Otto Josua van WEGNER - geconfineerd wegens drankverslaving - bij wijlen Anna Elisabeth MARGGRAFF.
Aangesteld na advies van Anna Maria STEUERWALD weduwe van Johan Coenraad MARGGRAFF, neef van wijlen Anna Elisabeth, Helena Elisabeth WEGNER weduwe SINGEL, enige zuster van George voorsz, op 25.12.1796 te Frankenberg in Hessen.
28.03.1797 | R 1927 | f 292v

Ludovicus WELLER en Jacob SUIJLING, in huwelijk hebbende Christina WELLER, zijn momboirs gesteld over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Christoffel WELLER bij wijlen Adriana GROOTHUIJSEN, dienstbode te Utrecht, 22½ jaar oud. Elisabeth is vergeten door haar grootvader George WELLER, onlangs overleden, toen deze bij testament de voorsz momboirs aanstelde over George WELLER zoon van wijlen Christoffel en Adriana voorsz.
15.04.1797 | R 1927 | f 292v

Martinus Josephus van ROOSMALEN, deken en pastoor te Veghel is momboir gesteld - tijdens de erfdeling van de goederen van wijlen de ouders - over de onmondige Wilhelmina Josepha en de onnozele Sebastianus Dominicus, kinderen van wijlen Assuerus Franciscus van ROOSMALEN.
De meerderjarige broeders Lambertus Antonius en Antonius Wilhelmus zijn bij testament van Assuerus voorsz aangesteld als momboirs over de beide anderen.
19.10.1797 | R 1927 | f 294v

Jacob van DRUNEN, neef paternel en Adam SOMERS, van moederszijde zijn momboirs gesteld over Peternel, onmondige dochtervan wijlen Jacobus van DRUNEN bij wijlen Clara ESSENS, te 's-Hertogenbosch.
Aangesteld op verzoek van Adam SOMERS, Joseph ESSENS, beiden te Oirschot, Jacob van de VEERDONCK te Dinter en Jacobus van DRUNEN, te Nuland.
Beheer van goederen.
20.12.1797 | R 1927 | f 295v

Antonius BOLSIUS vervangt de door de moeder aangestelde momboir A. van RIJCKEVORSSEL over de zeven onmondige kinderen van Francis van ZUIJLEN bij Wouterina BLANKERS.
07.04.1798 | R 1927 | f 296v

Arnoldus JONKERGOUW, oom paternel en Leendert van VLIJMEN, oom maternel zijn momboirs gesteld over Dina onmondige dochter van wijlen Gerrit JONKERGOUW bij wijlen Elisabeth van VLIJMEN.
Aangesteld op verzoek van Ida van BERGEN, weduwe van Gooijert JONKERGOUW, te Orten.
21.03.1799 | R 1927 | f 298v

Florentius VERSTER, Med. Doctor te 's-Hertogenbosch, is momboir gesteld over Florentia Anna Henrica en Abraham Arnoldus Josephus onmondige kinderen van wijlen Mr Jean Louis VERSTER bij Agnes Maria de LEPO.
Aangesteld op advies van Florentius VERSTER, C.J. SPEELMAN in huwelijk hebbende Catharina VERSTER, W. GUERIN in huwelijk hebbende Geertruijda VERSTER, Abraham Gijsbertus VERSTER, Joost ROOMWINKEL in huwelijk hebbende Henriette Geertruij VERSTER, allen ooms paternel en Maria de LEPO, weduwe van Matthijs van PINCXTER, tante maternel.
Erfdeling van de goederen van wijlen Abraham VERSTER, waarin de onmondigen 1/6 deel toekomt.
20.07.1799 | R 1927 | f 299v

Constantinus van OORSCHOT, Stephanus VISSERS, zijn momboirs gesteld over Wilhelmina en Petronella onmondige dochters van wijlen J. VISSERS bij Geertruda van SPRONG. Geertruida is krankzinnig geworden en geconfineerd binnen 's-Hertogenbosch.
Aangesteld op verzoek van de meerderjarige broeder en zuster: Maria Catharina VISSERS, weduwe Le RUT en Stephanus VISSERS.
06.09.1800 | R 1927 | f 300v

Willem CORDEWIJNER en Johannes POMPEN, ooms maternel zijn momboirs gesteld over Adriana, 14 jaar, dochter van wijlen Joseph HOEBER en Jacoba POMPEN.
Beheer van goederen.
24.03.1803 | R 1927 | f 301v

Pieter RIJSERS te 's-Hertogenbosch en Johannes DITZENDONDER meerderjarige broeder, zijn momboirs gesteld over Felix en Debora, resp. 20 en 21 jaar, kinderen van wijlen Johannes DITZENDONDER bij wijlen Johanna de MUNCK.
Aangesteld op verzoek van Johannes DITZENDONDER en Jacob ZWAAN in huwelijk hebbende Johanna DITZENDONDER, meerderjarige broeder en zuster resp. te Oirschot en Jacob als bom-bardier der artillerie in garnizoen te Heusden.
Beheer van goederen.
28.06.1803 | R 1927 | f 303v

Mr A. van HANSWIJCK is bij besloten testament van wijlen Dr Florentius VERSTER en Sabina Wilhelmina MOLLERUS, gepasseerd op 13.7.1796 te 's-Hertogenbosch, aangesteld over de onmondige kinderen: Florentia Catharina; Frans; Martha Christina Geertruijd en Jan Francois Leopold, van wijlen Dr. F. VERSTER uit een eerder huwelijk met wijlen Antonia Emilia van HEURN, aangesteld tot momboir. Hij is vervangen door Mr Cornelis SPEELMAN en Mr L.W. van HEURN.
Op verzoek van Mr A. van HANSWIJK in huwelijk hebbende Sabina Wilhelmina MOLLERUS weduwe van Florentius VERSTER, te ’s-Hertogenbosch, Mr C. SPEELMAN in huwelijk hebbende C. VERSTER te Heeswijk, W. GUERIN in huwelijk hebbende G. VERSTER, te 's-Hertogenbosch, A. VERSTER te Amsterdam, Mr. J. ROMSWINCKEL gehuwd met H.G. VERSTER, te Leiden en Mr L.W.E. van HEURN, te 's-Hertogenbosch.
21.01.1804 | R 1927 | f 304v

Lambertus en Johannes MEEUWISSEN zijn momboirs gesteld over Elisabeth - 19 jaar oud - dochter van wijlen Albertus van BALKOM bij wijlen Antonetta KUIPERS. Er zijn nog twee minderjarige kinderen, die opgenomen zijn in het RK weeshuis.
Aangesteld op verzoek van Johannes MEEUWISSEN, Willem, Maria en Elisabeth van der KLEIJ.
Beheer van goederen.
11.11.1803 | R 1927 | f 306

Gerardus van SON, Mr metselaar en Cornelis CORNE, te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over Maria - 17 jaar oud - dochter van wijlen Willem van der EIJK bij Catharina van ROOSMALEN, overleden te 's-Hertogenbosch 27.10.1803. Er is nog een jongere onmondige dochter, die opgenomen is in het RK weeshuis en een oudere dochter, Elisabeth, die gehuwd is en te Amsterdam woont.
12.11.1803 | R 1927 | f 307

Jan DONCKERS, oom paternel en Francis MOSSELVELT, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Antonie en Johannes, onmondige zonen van wijlen F. DONCKERS bij Catharina OLIJSLAGERS, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
17.09.1804 | R 1927 | f 308

Georg van KLUSSEN, med. doctor te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Arnolda van DREMMEN, zuster van de moeder en Frans ARENDT, zijn momboirs gesteld over Willem Everardus, Maria, Jacob en Johanna, onmondige kinderen van wijlen Jan Hendrik STRAATMANS bij wijlen Everdina van DREMMEN. Jan Hendrik STRAATMANS is hertrouwd.
Aangesteld na advies van Johanna van DREMMEN, weduwe van Willem WESTERINK, tante maternel: te 's-Gravenhage en Jan Hendrik STRAATMANS, half-broeder.
Beheer van goederen.
04.02.1806 | R 1927 | f 309

Martinus van der HEIJDEN, koopman in granen te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Hendrikus Christianus KRIJN, bakker te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Hubertus van der HEIJDEN bij wijlen Maria Anna KRIJN.
Aangesteld op verzoek van Maria Anna BRUNO weduwe van Adriaan van der HEIJDEN, grootmoeder paternel.
Erfdeling van de goederen van wijlen Johannes Christianus KRIJN, hun grootvader.
10.04.1806 | R 1927 | f 310v

Nicolaas en Thomas van HOOFT, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Matthijs t HOOFT bij wijlen Hendrina van der AA.
Aangesteld op verzoek van Nicolaas en Thomas voorsz. Josephus van der HURK en Dorothea van HOOFT weduwe van Johannes van der AA, van vaders- en moederswege.
Verkoop van land te Bokhoven.
31.07.1806 | R 1927 | f 311v

Mr Marinus Bonefacius de JONGE, schepen van Zierikzee, wiens moeder een zuster van de vader was, is in plaats van Mr Willem Adriaan de JONGE te Zierikzee, momboir gesteld over de zeven onmondige kinderen van wijlen Mr Jacob DUNCAN, overleden te 's-Hertogenbosch, bij Anna SNIJDERS.
Beheer van goederen op Schouwen (Zeeland).
(zie: 13.12.1806, f 319).
21.11.1806 | R 1927 | f 313

Willem Hendrik van GRINSVEN, te Den Dungen en Jan Adriaan SMITS, achterneef, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Anthonij Janse SMITS uit een eerder huwelijk met wijlen Maria Roelof HUISMANS, te Den Dungen.
28.08.1807 | R 1927 | f 314

Josephus PAULIJ, oom maternel, is naast de vader momboir gesteld over Anna Maria, Petrus Josephus en Anna Jacoba, onmondige kinderen van W. de GARDE te 's-Hertogenbosch bij wijlen Cecilia PAULIJ.
Aangesteld op advies van Peter de GARDE, J.M. de GARDE en P.J. PAULIJ.
Erfdeling van de goederen van Anna Maria PAULIJ, overleden te Ophasselt in Vlaanderen.
05.01.1808 | R 1927 | f 315v

Hendrikus van den BOGAARD, testamentaire voogd over de kinderen van Maria van WANROIJ bij Wilhelmus van den BOGAARD, is overleden. Hij wordt vervangen door Arnoldus van OSCH, oom maternel.
Beheer van goederen van wijlen Johannes van den BOGAARD en van wijlen Johanna Sophia van LEEUWEN, grootouders paternel te ’s-Hertogenbosch.
05.08.1808 | R 1927 | f 317

Johannes William KILIAN te 's-Hertogenbosch, is momboir gesteld in plaats van de bij testament, gepasseerd 19.2.1808 aangestelde voogd over de onmondige kinderen van Parfait Amand DAUSSIJ, lid van het Legioen van Eer en chef in een bataillon in dienst van het Franse Keizerrijk, bij wijlen Anna Maria MOSMANS. De andere momboir is Francis Adrianus MOSMANS.
08.11.1808 | R 1927 | f 321

Johan Carel SONTAG te Noordwijk, is momboir gesteld over Henriette, geboren in 1806 dochter van Johannes Wilhelmus Fredericus van HEEMSKERK, te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria Henriette DAMEN.
Beheer van goederen.
14.02.1809 | R 1927 | f 323