Daniel Fransen SUEREWIJNS man en momboir van Eercken zijn huisvrouw dochter van wijlen Joachim zoon van wijlen Henrick Joachims CLOOT deelt mede, dat Henrick Eijmbert van CROMVOIRT weduwnaar van Elisabeth dochter van Henrick Joachims CLOOT momboir is geweest over Eercken en haar onmondige broeder Henrick.
Op 14.3.1644 gaan David en Henrick, ter eenre en Henrick Henrick Eijmbert van CROMVOIRT, ter andere zijde, een accoord aan over een geschil over het sterfhuis van Henrick Joachims CLOOT.
Er ontstaat een nieuw geschil. David voorsz wordt momboir gesteld over de onmondige Henrick.
11.09.1645 | R 1926 | f 1

Jan Jan van der HOEVEN en Peeter van HAESTRECHT zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Marten Aerts VERHAGEN, broeder van Jenneke dochter van Aert Jan VERHAGEN in plaats van Jan Peter GRUNS, die te oud is.
Verkoop landerijen buiten de Grooten Heeckel.
02.12.1645 | R 1926 | f 2

Mr Thomas van HIJNSBERCH, notaris en clercq van de stadsrekenkamer, is vervangen door Michiel van HOUBRACKEN als momboir over Jenne Marie onmondige dochter van Jan de GROOT bij Maria dochter van Charles van HOOFF bij Johanna dochter van Henricx HERINCX.
Beheer goederen, te Brussel.
14.02.1646 | R 1926 | f 3v

Cornelis WOUTERS en Wouter Henricx EELKENS; brouwer, resp. oom en cosijn van moederszijde, zijn momboirs over Peeter onmondige zoon van wijlen Wouter Jan EELKENS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peeter ROOVERS.
Beheer goederen.
07.03.1646 | R 1926 | f 4v

Jan Peeters van UTRECHT, vader, is momboir gesteld over zijn onmondige kinderen.
Beheer van een legaat ad fl 1.000,- in de vorm van chijnsen en schuldbrieven, de onmondigen toegedeeld bij besloten testament van Jan Peters van HEZE, oom maternel van de vader, gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH, op 17.2.1634.
26.03.1646 | R 1926 | f 5

Gerart Jacob HUIJGERMANS in huwelijk hebbende Peterke de GRUIJTER en Peter Jan van MECHELEN, van moederszijde zijn met twee personen van vaderszijde momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van Jan NOELEN.
De momboirs van moedersijde zijn overleden. Vervangen door Jacob Gerarts HUIJGERMANS, neef maternel. Peter Jan van MECHELEN is overleden en vervangen door Jacob ADRIAEN de ROIJ. Ook deze is overleden en vervangen door Aernd en Gerard HUIJGERMANS.
06.04.1646 | R 1926 | f 5v

Wouter RUTH is momboir gesteld over de twee onmondige zonen van wijlen Wolphaert Jans van SCHIJNDEL bij Marijke GERRITS zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan WOLPHERS, te Schijndel, grootvader paternel, waarin de onmondigen voor 1/5 gedeelte participeren.
13.04.1646 | R 1926 | f 6

Jacob Walraven van ROOSMALEN, broeder van de vader en Mr Johan van de VELDE, oom van de vader en Mr Henrick MEULENGRAEFF, chirurgijn, met Joost Adriaens MOONEN, van moederskant zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter Walraven van ROOSMALEN bij Aeltgen, zijn eerste huisvrouw, dochter van Jan Lonis van MEGEN. Peter hertrouwt Willemke dochter van Peter van WEERDT.
De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Lenaert Henricx van WELHUIJSEN, behoud oom.
Beheer goederen.
05.05.1646 | R 1926 | f 6v

Lonis LUCAS, oom paternel en Henrick JACOBS, behoud-oom maternel zijn momboirs over Lucas onmondige zoon van wijlen Gijsbert LUCAS bij Fijken Jans van ROSSUM, zijn eerste huisvrouw.
Beheer goederen.
09.05.1646 | R 1926 | f 7

Mr Peter van EIJL, apothecaris, Adam van EIJL en Goijaert van EIJL, broeders, zijn momboirs over Weijndelken onmondige dochter van wijlen Jan Peters van EIJL.
Willemke de WIJS weduwe van Anchem HOUBRACKEN verzoekt het huis, naast "de Bloempot", toegescheiden aan Weijndelken bij testament van haar ouders, te mogen blijven bewonen.
23.05.1646 | R 1926 | f 7v

Willem de BORCHGRAEFF, behoud-oom en Cornelis de WEIJN, advocaat in 's-Gravenhage, neef, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Pieter van BILDERBEECK bij wijlen Jenneke Adriaens van POLANEN, zijn eerste huisvrouw.
04.06.1646 | R 1926 | f 8v

Gerart Gerarts VERCAMP, neef maternel, is momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Elias ANDRIESSEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Peter PRIEMS.
Beheer goederen.
22.06.1646 | R 1926 | f 9v

Sijmon Jans van OERLE en Peter Lenarts van LOTTUM, resp. oom paternel en neef maternel, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van OERLE bij Henricxke Peters van LOTTUM.
Beheer goederen.
26.06.1646 | R 1926 | f 9v

Aert EVERTS, vader en Aert Marcus van PEELT in huwelijk hebbende Marij NOET, tante maternel van de onmondige, zijn momboirs over Digna onmondige dochter van Aert EVERTS bij wijlen Magdalena NOET.
Beheer goederen.
05.07.1646 | R 1926 | f 10v

Jan Jan van HEDEL en Seger Jan van HEDEL, grootvader en oom maternel; Pauwel Jan AERDEMANS man en momboir van Elisabeth Dominicus ROVERS, zuster van de vader, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jan Dominicus ROVERS, schoenmaker, bij wijlen Josijntken van HEDEL, zijn huisvrouw.
Verkoop goederen om schulden te delgen bij privilegium trinitatis, verkregen op 15.3.1646.
13.08.1646 | R 1926 | f 11

Arnout DONCKERS, zwager, is curator over Heer Henrick HERINCX, priester, die krankzinnig geworden is en opgesloten in een klooster te Brussel. Aangesteld op verzoek van Gerart LIEVENS in huwelijk hebbende Anneke; Matthijs van HUESDEN, man en momboir van Henrica en Mattheus van KESSEL, getrouwd met Magdalena, allen dochters van wijlen Guiliam HERINCX.
Beheer goederen en delging van schulden.
20.08.1646 | R 1926 | f 11v

Gijsmaer CORNELIS, te Waalwijk, Nicolaes Laureijns DONCKERS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Philip DONCKERS, zoon van Nicolaes voorsz, bij wijlen Adriaentken CORNELISSEN zijn huisvrouw.
Nicolaes is overleden; vervangen door Aert zoon van Anthonij DONCKERS van vaderszijde en Jan Jan van RAVENSTEIJN, van moederskant.
20.08.1646 | R 1926 | f 12v

Lambert Goossens van GEFFEN en Rogier Peters van DRIJBORCH, van vaderszijde; Peter Jan REMMEN en Rembout Jan REMMEN broeders van de moeder, zijn momboirs over Margriet onmondige dochter van wijlen Servaes Aerts van GEFFEN bij Jenneke dochter van Jan REMMEN.
Beheer goederen.
21.08.1646 | R 1926 | f 13v

Herman van DIJCK, behuwd-oom maternel en Henrick Jan SCHEIJNTIENS, neef paternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Adriaen Daniels de GRUIJTER bij wijlen Elisabeth van KELST, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
07.09.1646 | R 1926 | f 13v

Gerard van KELST, oom paternel en Aert Willem ERIEN, oom maternel zijn momboirs over Willem onmondige zoon van wijlen Gillis van KELST bij wijlen Willemken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Peeter GOORTS.
07.09.1646 | R 1926 | f 14

Aert Jans van LEEND, geboren poorter van 's-Hertogenbosch, is momboir over Anthonis KRUEPELS, te Leende, innocent en in periculum de mora (= in stervens gevaar).
Beheer goederen.
22.09.1646 | R 1926 | f 14v

Wouter EELKENS en Herbert Anthonis van DIJCK, ooms, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Sebert Jans de RAETH, lijnwattier (=linnenwever), bij Marijke EELKENS.
Beheer goederen.
22.09.1646 | R 1926 | f 15

Jan Roelofs van NIEUWERVEEN, scheepscapiteijn op de Mase, ten dienste deser landen is curator over Matthijs MELS, onmondig soldaat op het schip van Jan voorsz.
Beheer van een legaat, Matthijs toegescheiden door wijlen Geertruijd van MAREN, dat hem onbehoorlijk onthouden wordt. Matthijs was dienaar van Geertruijd voorsz.
15.10.1646 | R 1926 | f 15v

Henrick Jans ROGGEN, te 's-Hertogenbosch en Jan de MELOT, te Vught, zijn momboirs over het onmondige zoontje van Marten Jans de LEEUWE bij wijlen Anna zijn huisvrouw, dochter van Cornelis VERVLOET.
Erfdeling en beheer van goederen in het Marquisaat van Bergen op Zoom.
16.10.1646 | R 1926 | f 16v

Gijsbert STRICK en Dierck van de VELDE zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joncker Franchoijs van WASSENHOVEN bij Maria van der LINDEN. Maria is hertrouwd met Henricus HERBERTS. Gijsbert is enige tijd geleden overleden; vervangen door Herbert STRICK; Dierck is onlangs overleden en vervangen door de secretaris van 's-Hertogenbosch, van KESSEL.
De familie te 's-Hertogenbosch is in een proces verwikkeld; de overige familie woont te Breda; een familielid is in militaire dienst.
24.10.1646 | R 1926 | f 17

Anthonis ANTHONIS, te 's-Hertogenbosch, Huijbert van HENGEL en Frans COSTERS, in Helmont, zijn momboirs over de drie nakinderen van wijlen Herman PETERS bij Maijke van ASTEN, zijn laatste huisvrouw.
Huijbert en Frans zijn overleden en vervangen door Dierck Peters van HOOCHSTRAETEN, te Helmont.
27.10.1646 | R 1926 | f 18

Herman Janssen van HEUMEN, grootvader paternel en Daniel van EMMERICK, van moederszijde zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Hermans van HEUMEN, viscoper te 's-Hertogenbosch bij Lenaertken dochter van Corstiaen Thielmans WEIJGERGANCX.
Beheer goederen.
16.08.1646 | R 1926 | f 18v

Goijaert Huijbert LUIJCKEN en Evert CLAES zijn momboirs gesteld over Aelken en Iken, onmondige dochters van Nicolaes NICOLAES bij wijlen Cathalijn Peter AERTS, zijn eerste huisvrouw. Nicolaes is hertrouwd met Iken Dierck GERITS.
Erfdeling van goederen van wijlen hun moeder tegen Peeter Dierck THEUNIS man en momboir van Marijke Peters Aert COLEN.
13.11.1646 | R 1926 | f 19

Peter Jan de CORT, oom, Matthijs Jans van LIESSEL en Dierck Jans de HOOCH in huwelijk hebbende de halve zuster van de onmondige, zijn momboirs gesteld over Merijke, onmondige dochter van wijlen Frans Janssen de CORT bij Arike, dochter van Pauwels de COCK zijn huisvrouw, te voren weduwe van Arij de BLIJEN. Merijke is 19 jaar oud.
Haar moeder heeft erfhaeffelijke goederen te Den Dungen verkocht voor fl 4450,-. Hierin komt Merijke 1/3 toe (zie: 14.11.1646, f 20v).
27.10.1646 | R 1926 | f 19v

Jan zoon van wijlen Adriaen van VECHEL, oom paternel, vervangt Otthen van VECHEL, grootvader, die overleden is als momboir over Geertruijt onmondige dochter van Geraert Otthen van VECHEL.
01.12.1646 | R 1926 | f 20v

Goijaert HUIJBERTS, zeepmaecker, Herbert Anthonis van DIJCK zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Goijaert HUIJBERTS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Otto Adriaen van VECHEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Otto Adriaen van VECHEL tegen zijn kinderen Jan, Heijlken, Geertruijd en de vier voorszegde onmondige kinderen.
11.12.1646 | R 1926 | f 21

Laureijns GERAERTSEN, grootvader en Arnt Everts van ORTEN, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van Jacob JACOBS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Leiden bij wijlen Willemke zijn huisvrouw dochter van Laureijns GERARTSEN voorsz.
Beheer goederen.
20.12.1646 | R 1926 | f 21v

Nicolaes Andries MINORETTI, oom paternel en Peeter van BREE, procureur voor het gericht te 's-Hertogenbosch, aangetrouwde neef, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Anthonij Andries MINORETTI, zadelmaker te 's-Hertogenbosch bij Catharina, dochter van Mr Dierck HOETS.
Beheer goederen.
31.12.1646 | R 1926 | f 22

Peeter van HAREN, notaris en Johan WANT, oude cleerkoper te 's-Hertogenbosch, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Mr Jan van AERLEBEECK bij wijlen Diericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerarts van HAREN.
Beheer goederen.
31.12.1646 | R 1926 | f 23

Matthijs van BOCKHOLT, notaris te 's-Hertogenbosch, vervangt de overleden Wouter VOS als curator over de onmondige kinderen van wijlen Mr Joris de VOS, chirurgijn bij Lucia WALLER.
31.12.1646 | R 1926 | f 23v

Gielis van BERCKEL, oom, is momboir over de nog twee in leven zijnde onmondige dochters - resp. 13 en 17 jaar oud - van wijlen Simon Jacobs van WEERT bij wijlen Catharina van BERCKEL, overleden in 1636 aan de pest.
Op verzoek van Diericxken weduwe van Nicolaes Jans van BERCKEL, grootmoeder maternel; Nicolaes is jarenlang momboir geweest.
Verkoop van 1/6 in een huis en brouwerij "de Drije Stockvisschen" op de Hooge Steenwech.
08.01.1647 | R 1926 | f 24v

Jan WALRAVEN, oom en Johannes WIJNANDS, wollenlakenverkoper zijn momboirs gesteld over Maijken dochter van wijlen Mattheus KERPERS.
Erfdeling van de goederen - krachtens testament - van Anneke Joost KERPERS tegen de kinderen van Jan KERPERS, waarin de onmondige 3/8 deel toekomt.
11.01.1647 | R 1926 | f 25v

Gijsbert EELKENS, drossaert van Rethi en Mr Peeter van HAREN, notaris, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen: Barbara, Geertruijd en Jan, van wijlen Hans KERPERS. Er zijn nog twee meerderjarige kinderen.
Erfdeling van de goederen van Anneke Joost KERPERS (zie: 11.1.1647, f 25v).
11.01.1647 | R 1926 | f 26

Jan van ASTEN, oom paternel en Jasper van BEUGEN, oom maternel zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Richart van ASTEN, groeneroede, van 's-Hertogenbosch bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Jan van BEUGEN.
Beheer van goederen.
28.06.1647 | R 1926 | f 27

Mr Goijaert van LIEBERGEN, med. doctor, zoon van wijlen Henricx van LIEBERGEN bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Adam Florissen van OS bij Catharina dochter van Lambert SUERINCX en Ghijsbert zoon van Willem Stanssen van de GRAEFF, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Abraham Lamberts van OS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan zoon van Willem Stanssen van de GRAEFF bij Heijlwich dochter van Lambert zoon van Boudewijn SUERINCX en over de onmondige kinderen van Andries Jansen van ROTHEM man en momboir van Lambertken zijn huisvrouw dochter van Jan Willem en Heijlwich voorsz.
Elk stel onmondige kinderen is voor 1/5 gerechtigd in de nalatenschap van wijlen Boudewijn zoon van Lambert SUERINCX voorsz, krachtens zijn testament, waarvan executeur testamentaire is Joris de LOUWE.
21.02.1647 | R 1926 | f 27v

Jacob van VUCHT in huwelijk hebbende Anneke Adriaen van ROIJ, zuster van de vader; Jan Henricx van den EIJNDE, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Lambert onmondige zoon van wijlen Isaac Adriaens van ROIJ bij wijlen Maijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Lamberts van den EIJNDE.
Erfdeling van goederen: 1/4 deel van de nalatenschap van Henrick Lamberts van den EIJNDE, grootvader maternel; gekomen van Cornelis JACOBS, broeder van de vrouw van deze grootvader en van Martha JACOBS, zijn grootmoeder maternel.
20.02.1647 | R 1926 | f 28

Mr Henrick van EIJNDHOVEN, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch en Jan Henrick Lamberts van den EIJNDE, wieldraaier, zijn momboirs over Lambert onmondige zoon van wijlen Isaac Adriaen van RODE, eerste man van wijlen Maijke Henricks Lamberts van den EIJNDE. Maijke is hertrouwd met Aert JORISSEN, waaruit een minderjarige dochter, Isabeau.
Beheer goederen.
20.02.1647 | R 1926 | f 29

Jan Peters van DOMMELEN is momboir over Aert zoon van Jan PRINSEN van SON en Jenneke dochter van Frans Jansen PRINSEN van SON, onmondigen en kinds kinderen resp. van wijlen Jan PRINSEN en Grietken PETERS, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
12.03.1647 | R 1926 | f 30

Gerardus AERTS, vader en Anthonis AERTS in huwelijk hebbende Marike, zuster van de moeder, te Den Dungen, zijn momboirs over Aert en Elizabeth onmondige kinderen van Geraert AERTS, te Orten weduwnaar van Jenneke dochter van Delis Adriaens van der AA.
Erfdeling van de goederen van wijlen Henrick Adriaens van der AA.
04.04.1647 | R 1926 | f 30v

Marten Jacob de GULICKER, broeder van de moeder en Peter van ZUSTEREN, van vaderszijde, zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Hendrick Aelberts van HORSSEN bij Ida Jacob de GULICKER.
Beheer goederen.
08.04.1647 | R 1926 | f 31v

Willem SPIERINCX, vader en Steven Claes van DEURE, halfbroeder, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Willem SPIERINCX bij wijlen Engelke zijn huisvrouw tevoren weduwe van Claes van DEURE.
Erfdeling van de goederen van hun moeder.
25.04.1647 | R 1926 | f 31v

Michiel van HAUBRACKEN, half-broeder van de vader en Jacob Adriaens van HAUBRACKEN, vader, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Jacob Arnts van HAUBRACKEN bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Jans de HAIJE Beheer goederen.
03.05.1647 | R 1926 | f 32

Jan PETERS, te St Michielsgestel en Gerrit GERRITS, op Den Dungen, zijn moboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Ruth Aerts van den HEUVEL bij Grietgen zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
06.05.1647 | R 1926 | f 32

Mr Cornelis de WEIJN en Willem BORCHGRAEFF zijn momboirs over Henrick onmondige zoon van wijlen Mr Pieter van BILDERBEECK bij wijlen Johanna Everts van der STRATEN.
Beheer goederen.
07.06.1647 | R 1926 | f 33

Jan EMONTS, zilversmid, behoud-oom paternel en Pauwels Wijnants van RESAND, koopman in wollen lakens, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Henrick Willem DANCKARTS - oud ca 20 jaar - studerende te Douaij.
Erfdeling van de goederen van wijlen Henrick voorsz.
15.06.1647 | R 1926 | f 34

Adriaen Jacobs van DIJCK, neef, is momboir gesteld over Gerartken en Jenneken, onmondige dochters van wijlen Jan MICHARTS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan LEIJTEN. Dit echtpaar is geboortig "buiten slands".
Erfdeling en beheer van goederen.
03.07.1647 | R 1926 | f 34v

Jan Marten van GESTEL, oom en Anthonij van CAPPEL, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Antonet - 12 jaar oud - dochter van wijlen Antonie Martens van GESTEL bij Margriet dochter van Anthonis Jan van CAPPEL. Margriet is hertrouwd met Jacques COUDEVELT.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marten Jans van GESTEL; Antonet heeft recht op 1/8 deel.
20.07.1647 | R 1926 | f 35

Peter, broeder en Henrick Jan LOIJEN, zwager, zijn momboirs over Govert en Niclaes onmondige zonen van wijlen Marten Jans van GESTEL.
Verkoop van roerende goederen.
20.07.1647 | R 1926 | f 35v

Huijbrecht van de VLIERT, vader, is momboir over Maria onmondige dochter van Huijbrecht voorsz bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Gerard Jansen van STOCKHORST - 23 jaar oud.
Erfdeling van goederen van wijlen haar grootmoeder Catharina weduwe van Gerard Jansen van STOCKHORST.
07.06.1647 | R 1926 | f 36

Jan de JONGE, lijkbidder, van vaderszijde en Joost Gijsbert van der ACHTER, oom, maternel, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Joost de VORMER bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van Gijsbert van der ACHTER.
Beheer van goederen.
26.09.1647 | R 1926 | f 37

Nicolaes Joost SCHENCKERS, vader, is momboir over zijn drie onmondige kinderen.
Erfdeling van de goederen van Anneke en Maijke de RUIJTER, krachtens hun testament, tegen de beide zusters en de broeder van de vader.
25.10.1647 | R 1926 | f 37v

Henrick Thomas Willems NEIJTS, broeder van de moeder en Joris Jans HEEREN, grootvader paternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Adriaen Joris HEEREN bij Hester dochter van wijlen Thomas Willems NEIJTS. Verkoop van goederen van de grootouders maternel: huisraad en een huis in de Vughterstraat te 's-Hertogenbosch, door: de onmondigen, hun oom Henrick en hun tante Elisabeth, kinderen van wijlen Thomas voorsz.
05.11.1647 | R 1926 | f 38

Peter van ESCH en Jacob Cornelis de BONGER, oom en behoud-oom resp. zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Michiels van HELGERSON, schrijver aan de Vuchterpoort bij wijlen Cornelia PEETERS zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
09.12.1647 | R 1926 | f 39

Mattheusen van HELVOIRT, oom maternel, Franchoijs van NIJEHOFF en Jan SONMANS, neven maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Mr Jans HONIJ bij wijlen Josina de BIJE. Er zijn nog drie meerderjarige kinderen Inventaris van de goederen van wijlen hun ouders.
18.11.1647 | R 1926 | f 39v

Godefroij van KESSEL man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van Melchior van KESSEL bij wijlen Josina zijn huisvrouw dochter van Joncker Godefroij LOEFF van der SLOOT bij HIllegonda COLEN, te Antwerpen, zijn momboirs over Hillegonda van KESSEL, zijn minderjarige schoonzuster, die bij hem inwoont.
Deling van de opbrengst van het huis, waarin de ouders van Hillegonda waren overleden. Het huis is verkocht op 9.11.1647.
30.11.1647 | R 1926 | f 40

Johan DACHVERLIES, cosijn van de vader, curator over Jacob onmondige zoon van Jan Willem de VISSCHER, in de Baronnij van Boxtel. Het verkrijgen van een studiebeurs uit de fundatie van Heer en Meester Erbert van den BICHELAER, canonick van Capelle.
09.03.1648 | R 1926 | f 40v

Lodewijck van der LIJNDEN en Johan Leonard van den BOOM, neven vervangen de overleden Jan Martens van den BICHELAER en Marten Peters van den BICHELAER, executeurs van het tesatament van wijlen Henrick Peters de HAEN.
Op verzoek van Peter Martens de HAEN en Hans Bernaerts STEENTIENS, corporael in de compagnie van Graaf Herman van den BERGE, in garnizoen te Maastricht, man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Marten Henricx de HAEN.
12.03.1648 | R 1926 | f 41v

Peeter van BREE, notaris en procureur en Ghijsbert Jans DONCK, aan de Vismarct, zijn momboirs over Gerard onmondige zoon van wijlen Balthazar van der GRACHT bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Jan van ENGELEN.
Op verzoek van Geertruijdt COOLEN, grootmoeder maternel, weduwe van Jan Jan van ENGELEN - Gerard woont bij haar.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Jan van ENGELEN.
13.03.1648 | R 1926 | f 42v

Peeter Ruth PEETERS, broeder van de vader, Hendrick Willems van BEECK, van moederszijde, zijn momboirs over Jenneke onmondige dochter van Jan Ruth PEETERS, te Den Dungen, weduwnaar van Willemken dochter van Ruth Hendricx JANSSEN, eerder weduwe van Emont Gerarts STOCKHORST.
Erfdeling van de goederen van wijlen Ruth Hendrick JANSZ, grootvader maternel.
24.03.1648 | R 1926 | f 43v

Melchior DONCKERS, bij testament van wijlen Isaacq de GRAEFF, hun vader, raad van 's-Hertogenbosch, op resp. 15.9.1636 en 2.6.1637 aangestelde momboir over Susanna onmondige dochter van Isaacq voorsz.
Melchior DONCKERS is overleden en vervangen door zijn zoon Johan Baptist DONCKERS.
24.03.1648 | R 1926 | f 44

Willem Adriaens van BOCHOVEN, marktschipper op Nijmegen, oom paternel, Joost en Nicolaes GOOSSENS, ooms maternel van het vóórkind en Willem van FLODORP, grootvader van de nakinderen, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Joost Adriaens van BOCHOVEN uit zijn beide huwelijken met resp. Elijsabeth GOOSSENS en Clara Willems van FLODORP.
Beheer goederen.
28.03.1648 | R 1926 | f 44v

Henrick van DOERNE, broeder van de vader en Floris van MERODE, Heer van Asten, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Cornelis Everaert van DOERNE, Heer tot LIESSEL, bij wijlen Johanna van MERODE.
Floris is overleden; vervangen door Thomas van HIJNSBERCH, notaris te 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen: Liessel, Zeeland en Holland.
24.04.1648 | R 1926 | f 45v

Dirck Jacobs van den MORTEL, Jan Jan van HEDEL en Cornelis JACOBS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Anthonis JACOBS, vischcoper, bij wijlen Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob ZEGERS bij Margriet Lucas de MOMBER.
Cornelis is overleden; Dirck is naar Mierlo verhuisd. Cornelis is vervangen door Reijnder Hermans van MERWIJCK.
Aanvaarding van de nalatenschap van Margriet Lucas de MOMBER.
15.05.1648 | R 1926 | f 47v

Adriaen van DINTHER, curator over Maijke van HAREN, innocente weduwe van Marcelis WALRAVEN, is vervangen door Aert BUCKINGS, afgetreden schepen van Oirschot.
Op verzoek van de kinderen van wijlen Marcelis WALRAVEN, alias STADHOUDERS: Jacob, Dominicus, Geertruijd in huwelijk hebbende Peeter GEERLINCX en Magdalena getrouwd met Jacob Anthonis van ENGELEN.
01.07.1648 | R 1926 | f 48v

Willem Willem van BOERDONCK, cleermaecker in de St Anthonie-straat te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Vincent JOLIJ, cleermaker te Eindhoven in huwelijk hebbende Antoinetta Servaes MOONS, behuwd oom maternel, zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van wijlen Jan Willem van BOERDONCK, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Servaes MOONS - 9 jaar oud.
Erfdeling van goederen tegen Margriet Peters STRICK, weduwe van Jan Willem van BOERDONCK.
10.07.1648 | R 1926 | f 49

Everard de PESSER, oom paternel, Hendrick Adriaens van SCHIJNDEL, van vaderswege met Daniel Hermans van EMPEL en Balthazar Adams van HIJNSBERCH en Jan Goossens VERHAREN, van moederskant, zijn momboirs over Herman, Elijzabeth, Jan, Anneke en Maria, minderjarige kinderen van Jan Goossens de PESSER, cremer te 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen.
13.08.1648 | R 1926 | f 50

Rogier DIRCX, metselaer, van vaderszijde en Adriaen Henricx van HOUT, van moederskant zijn momboirs over Rogier - 17 jaar oud - zoon van wijlen Peeter ROGIERS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henrick JANSZ; Jenneke was hertrouwd met Henrick PLUIJM, ruiter onder ritmeester HOUCHCOURT, die eveneens hertrouwd is.
Erfdeling van de goederen van Jenneke tegen Henrick PLUIJM krachtens testament van Henrick en Jenneke.
17.08.1648 | R 1926 | f 50v

Willem MICHIELS, te Stratum bij Eindhoven, broeder van de vader, Cornelis JACOBS te Buel, broeder van de moeder, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Ruth MICHIELS, lijnenwever, bij wijlen Jenneke JACOBS, zijn huisvrouw, die te 's-Hertogenbosch overleden is op 10.8.1648.
Beheer goederen.
19.08.1648 | R 1926 | f 51

Engel DONCKARTS te 's-Gravenhage - thans te 's-Hertogenbosch - van vaderszijde en Daniel van ZUTPHEN, van moederszijde zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Gerart HOLDERINGH, van Wesel bij Anthoniske dochter van Adriaen Jans PHILTERS. Anthoniske gaat hertrouwen.
Inventaris van de goederen.
11.12.1648 | R 1926 | f 52

Jan PETERS, schoenmaker te Oss, van vaderszijde en Willem JACOPS man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Ambrosius ZEBERTS, van moederszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Geraert Gijsbertsen van OSS, ruijter in de compagnie van ritmeester WINTELROIJ bij wijlen Anthoniske dochter van Ambrosius ZEBERTS, overleden in 1642; Geraert is hertrouwd, doch hij is overleden in 1647.
Beheer goederen.
29.08.1648 | R 1926 | f 52v

Anna dochter van Arnout van VLADERACKEN, schout van Maesland, heeft de goederen van Arnoudt van ZUIJLEN, zoon van Christina ook dochter van Arnout van VLADERACKEN, beheerd.
Zij verzoekt vervangen te worden door Henrick de CROM, ingebieder van 's-Hertogenbosch, echtgenoot van Maria dochter van Arnout van VLADERACKEN.
11.09.1648 | R 1926 | f 53v

Reijnder MICHIELS, broeder van de vader en Jan OTTEN te Maren, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Catalijn en Jan, onmondige kinderen van Dierck MICHIELS bij wijlen Metken zijn huisvrouw dochter van Oth JANS, te Maren. Dierck hertrouwt met Maijke WILLEMS.
Inventaris goederen.
25.09.1648 | R 1926 | f 54

Cornelis van BOXMEER, notaris te 's-Hertogenbosch is momboir over Geraert, Goijaert en Thomas, onmondige zonen van wijlen Mathijs van BOCHOLT, voor zes maanden overleden.
Beheer goederen, delgen van schulden en voeren van processen.
03.11.1648 | R 1926 | f 55

Geraerdt van BOCKHOLT, curator over Marijke van HAREN, innocente weduwe van Marcelis WALRAVEN, vervangt de overleden Aert BUCKINGS (zie: 1.7.1648, f 48v).
10.11.1648 | R 1926 | f 56v

Dierck JOCHIMS, broeder van de vader en Lucas TERENTON, zwager van moederszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Frederick JOCHIMS bij Cornelia CLAESSEN.
Beheer goederen.
26.11.1648 | R 1926 | f 58

Jan CORNELIS, greelmaker en Jacob EVERTS, brouwer, van vaderszijde, met Pauwels Jans COLEN en Daniel Peters COLEN, van moederskant, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan TIMMERS bij wijlen Sara zijn huisvrouw dochter van Mr Simon CIJPRES. Sara heeft op 13.10.1648 1/3 deel in een huis op de Cruijsstraat, naast de vergulde St Jan verkocht aan Peter Ariens van AER, arbeider aan de Craen, doch niet gevest. Zij is overleden op 4.11.1648. Vest van het verkocht deel van het huis; beheer goederen.
30.11.1648 | R 1926 | f 58v

Matthijs GERARTS, van Orthen, oom paternel, Jacob Jans COCX, neef maternel zijn momboirs over Jenneke onmondige dochter van wijlen Gherit GERARTS bij wijlen Engelke zijn huisvrouw. Verkoop van 1/7 deel in een huis in de Ridderstraat tegenover de Trompet.
NB. Het huis behoort aan de erfgenamen van Jan GERARTS en Engelke.
08.12.1648 | R 1926 | f 59v

Thomas Geraerts van ORTHEN, oom maternel en Lenaert Diercx van BUEL, neef maternel zijn momboirs over Willem - 23 jaar oud - zoon van wijlen Anthonis Aerts van GEFFEN bij wijlen Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerarts van ORTHEN. Verkoop van 1/7 in een huis in de Ridderstraat tegenover de Trompet, aanbestorven via zijn grootmoeder Engelke, weduwe van Gerard van ORTHEN.
Hem is ook een mud saet land te Heesch aanbestorven.
08.12.1648 | R 1926 | f 60

Jan Jan van SCHIJNDEL, korenkoper en Guiliam DOMINICUS, van moederskant, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Marten JANS bij wijlen Geertruijd DOMINICUS.
Beheer goederen.
10.12.1648 | R 1926 | f 61

Joncker Charels van VLADERACKEN, Raad van 's-Hertogenbosch en Joncker Thomas VLAS, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Wouter de JEGER, zoon van wijlen Goijaert de JEGER, Raadsheer van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Cornelia van der LINDEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Goijaert de JEGER tegen Jan de JEGER, broeder van Wouter voorsz.
08.01.1649 | R 1926 | f 61v

Isaack Thomas van MEREVOIRT, oom, te Helmond, Michiel van HOUBRACKEN, Jan Philips de LELIE, neven maternel en Cornelis JANS, ziekentrooster, goede bekende, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Marten Claes van MEURS bij wijlen Willemke zijn huisvrouw dochter van Thomas van MEREVOIRT.
Aangesteld op verzoek van Maria, meerderjarige dochter van Marten en Willemke.
Inventaris en erfdeling.
Zonder datum (dec. 1648 - januari 1649)
??.??.1648 | R 1926 | f 62

Willem Willems van der BOEDONCQ, broeder van de vader; Jan Jan PETERS en Arien Thijs van der MERENDONCQ, beiden te Den Dungen, van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Willem van der BOEDONCQ bij Margriet Peters STRICK.
Jan Willem was eerder gehuwd met Jenneke Servaes MOONS, waaruit één onmondig kind: Maria. Bij testament van Willem en Margriet, gepasseerd op 16.12.1647, wordt bepaald, dat alle kinderen gelijkelijk zullen delen.
Beheer goederen.
19.12.1648 | R 1926 | f 63

Pauwels Jan COENEN, momboir over Pauwels onmondige zoon van wijlen Peter de WEER bij wijlen Philippina FABRI en curator over Jan de WEER ook zoon van Peter en Philippina voorsz - die vele jaren in het buitenland verblijft - procuratie hebbende van de mede-momboir Jan FABRI, koopman te Helmond, Marten de WEER te Rotterdam en Michiel van DUN man en momboir van Jozijna zijn huisvrouw, allen meerderjarige kinderen van wijlen Peter en Philippina voorsz, verkopen twee weiden te Helmond.
Het deel van Jan voorsz wordt belegd.
01.02.1649 | R 1926 | f 64

Willem Joseph DECKERS en Johan zoon van Floris van GEMERT, ooms paternel en maternel, zijn momboirs over Willem, Marie en Dierick onmondige kinderen van Dierick DECKERS bij wijlen Ida zijn eerste huisvrouw, dochter van Willem Claes van OSCH. Dierick is hertrouwd.
Beheer van goederen.
19.04.1649 | R 1926 | f 65v

Roelof Bastiaen van den DUNGEN, oom maternel en Adriaen Adam van WEERDEN oom paternel - kooplieden te 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Dierck Jans van ENGELAND bij wijlen Elsken dochter van Bastiaen van den DUNGEN. Aangesteld op verzoek van Henrick PREEKERS, schoenmaker en Jan Wouters van ROOSMALEN, beenhouwer, beiden ooms, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
20.04.1649 | R 1926 | f 66

Pauwels WIJNANTS en Jan EMONTS zijn momboirs gesteld over Johan DANCKARTS. Pauwels wordt vervangen door Guiliam, broeder van Johan DANCKARTS.
Opname van een kindsgedeelte uit een som van fl 600,-.
16.06.1649 | R 1926 | f 66v

Jan PEIJMANS en Adriaen JANS te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick van GOCH.
Hun is, krachtens testament, 1/3 aanbestorven van de goederen van hun oom maternel Adriaen Aerts SLOTH.
13.07.1649 | R 1926 | f 66v

Lambert Lambert van den HOVE en Adolph JANSEN, cleermaker zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Adriaen STOFFELS bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Huijbert HENRICX.
Anneke heeft goederen, verkregen door afgaan van de tocht van haar vader, verkocht aan Reijnder ROMPEN, te Strabeeck, Land van Valckenborch, voor fl 100,- Maastrichts.
Vest en beheer van goederen.
22.07.1649 | R 1926 | f 67v

Jan Philips de LELIJE, Michiel van HAUBRACKEN en Isaack van MEREVOIRT zijn momboir over de onmondige kinderen van wijlen Marten Claes van MEURS bij wijlen Willemke zijn huisvrouw.
Jan en Michiel worden ontslagen en vervangen door Herman Cornelis van OOSTEROM, hoefsmid te Arnemuiden in huwelijk hebbende Maria, zuster van de onmondigen.
Hij neemt de minderjarige tot zich en zal ze opvoeden in de ware gereformeerde religie.
05.08.1649 | R 1926 | f 68

Capiteijn Joncker Henrick WIJLDE man en momboir van Elijsabeth van SOMEREN, behoud-oom maternel is momboir over Catharina onmondige dochter van wijlen Maurits van LINDORP bij wijlen Margaretha van SOMEREN.
Beheer goederen.
06.08.1649 | R 1926 | f 69

Peter Claesz van ROIJ en Jacob Jans COCX zijn momboirs over Henricxken onmondige dochter van Lambert van VELP - 23 jaar oud - Peter Lamberts van VELP en Peter Floris van BLAIJEL zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Daniel zoon van wijlen Lambert van VELP.
Verkoop - met de vijf meerderjarige erfgenamen van Lambert voorsz - van het huis "St Joris" in de Karrenstraat.
28.06.1649 | R 1926 | f 69v

Theodorus van DUSSEN, notaris, is momboir over Godefridus en Alegonda, onmondige kinderen van wijlen Jan GILENUS bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost SCHENCKENS.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen hun meerderjarige broeders en zuster: Henrick, Joost en Maria.
15.10.1649 | R 1926 | f 70

Rumoldus SMETS, broeder van de vader en Marcus van OUWEN, momboirs over Jennemarie onmondige dochter van Theodoor SMETS bij wijlen Marie van de WATER, op verzoek van de vader krachtens de huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor notaris KETGEN te Antwerpen op 26.7.1645.
13.10.1649 | R 1926 | f 71

Goijaerd Adriaen PETERS te Den Dungen, oom paternel en Claes AERTSEN, van moederswege, zijn momboirs over de onmondige dochter - 11 jaar oud - van wijlen Jan Goijaert JACOPS bij Diericxke zijn huisvrouw, te St Michielsgestel.
Delging van een obligatie, groot fl 150,- aan Anneke MICHIELS te 's-Hertogenbosch.
02.12.1649 | R 1926 | f 71

Joost en Claes GOOSSENS, ooms maternel, zijn momboirs over Anna en Geertruijd, onmondige kinderen van wijlen Joost Adriaens van BOCKHOVEN bij Elisabeth GOOSSENS, zijn huisvrouw, zijn overleden.
Vervangen door Gerard GOOSSENS, oom maternel, te Boxtel.
02.12.1649 | R 1926 | f 72

Daniel Jan SCHOTELMANS, grootvader maternel, Julius Daniel SCHOTELMANS, broeder van de moeder, in huwelijk houdende de zuster van de vader en Jan Diercx van der MAESSEN, bakker, in huwelijk hebbende Cathalijn dochter van Daniel voorsz, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Tieleman Francken van DIEPENBEECK bij wijlen Hester zijn huisvrouw dochter van Daniel Jan SCHOTELMANS. Hester is bij de geboorte van het zesde kind overleden.
Inventaris.
05.02.1650 | R 1926 | f 72v

Jan Hendrick EIJCKMANS en Anthonis JANS, zijn momboirs over Margriet onmondige dochter en de andere onmondige kinderen van wijlen Jan Jacob SPIERINCX bij Neesken zijn huisvrouw Verkoop van een huis met zijn aangelag, in de Flaes, te Den Dungen.
08.02.1650 | R 1926 | f 73

Willem van WERTHUIJSEN, broeder van de vader en Aelbrecht van STEENWIJCK, man van de zuster van de moeder, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Lambert van WERTHUIJSEN bij Theodora WEIJERS, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
11.02.1650 | R 1926 | f 74

Peter THOLINCK, moederlijke oom en Laureijns van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch, van vaderskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Mr Roeloff zoon van Jan BLOEMARTS.
Beheer van goederen, aanbestorven via hun grootmoeder, de weduwe van Mr Jan BLOEMARTS.
16.03.1650 | R 1926 | f 74v

Johan Willems van de GRAVE, te 's-Hertogenbosch, goede bekende, is momboir gesteld naast Gerart GOOSSENS over Anna en Geertruijt, onmondige dochters van wijlen Joost Adriaens van BOCHOVEN bij Elijsabeth GOOSSENS (zie: 2.12.1649, f 72).
22.03.1650 | R 1926 | f 75

Servaes ADRIAENS en Wouter de GRUIJTER zijn momboirs gesteld over Aert onmondige zoon van wijlen Cornelis AERTSEN bij Willemken zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
12.05.1650 | R 1926 | f 75v

Adriaen VONCK, is momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peeter Peeters van NUENEN bij Elisabeth Aelberts van BUESECOM. Hij vervangt Mr Geraert van NUENEN, scretaris van Tilburg, die overleden is.
De andere momboir is Willem Roeloffs KIEVITS.
20.06.1650 | R 1926 | f 76

Adriaen OUWENS, kleermaecker te 's-Hertogenbosch in de Kerckstraat is curator over Jan zoon van wijlen Jan van HASSEL - 23 jaar oud - Jan heeft jarenlang in het buitenland gewoond.
Beheer van de nalatenschap van zijn ouders.
22.06.1650 | R 1926 | f 76v

Hendrick HEEREN man en momboir van Jenneke Rogier BOLANTS en Lambert van GEMERT man en momboir van Aldegonda Rogier BOLANTS, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Jacob BOLANTS.
Beheer goederen, aanbestorven via hun tante Heijlke BOLANTS huisvrouw van Aert Diercx van WEL.
??.06.1650 | R 1926 | f 77

Dierck SCHENCK, vader, is momboir over zijn onmondige dochter Cornelia bij Magdaleen zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van Boudewijn ADRIAENS. Er is nog een meerderjarige dochter van wijlen Magdaleen bij haar eerste echtgenoot Dierck ADRIAENS.
Beheer goederen van wijlen haar grootvader.
28.06.1650 | R 1926 | f 77v

Wouter de GRUIJTER, momboir over Cornelis, zijn onmondige zoon, die gehuwd is met Geertruijd, onmondige dochter van wijlen Anthonis van TESSEL.
Zij hebben op 7.4.1649 en 8.4.1649 met Jenneke Anthonis van TESSEL elk 1/3 part in het huis "de Rundstong" in de Tolbrughstraet - aanbestorven via Anthonij van TESSEL - verkocht aan Hendrick Anthonij van TESSEL.
Vest van de verkochte parten in het huis voorsz.
30.06.1650 | R 1926 | f 78

Jan Hendrick EIJCKEMANS en Lenart GERARTS, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Wouter JOOSTEN, vorster te Berlicum, bij Eva zijn huisvrouw. Lenaert is overleden en vervangen door Rijckart JANS, neef maternel, te St Michielsgestel, die ook momboir over Eva is geweest.
13.07.1650 | R 1926 | f 79

Hendrick PEETERS, van Bergen op Zoom, coldermaker te 's-Hertogenbosch in de Vuchterstraat, waarvan de moeder getrouwd was met de vader van Anthonisken van der SLUIJS, is momboir over de onmondige zoon - 14 jaar oud - van wijlen Matthijs CLAES, van Bergen op Zoom, kwartiermeester van de ritmeester RANTWIJCK bij Anthonisken van der SLUIJS.
Beheer goederen.
28.07.1650 | R 1926 | f 80

Rutger Willem THIJSSEN, broeder van de vader en Hendrick SEBERTS, neef van de moeder, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Matthijs van de MERENDONCK bij Jenneke dochter van Cornelis Jan Hendrick ROELOFFS.
NB twee broeders van de moeder wonen resp. te Maarsbergen op de Veluwe en te Waalwijk.
Beheer goederen, delgen van schulden.
28.07.1650 | R 1926 | f 80v

Boudewijn ADRIAENS is naast Dierck SCHENCK momboir gesteld over Cornelia zijn dochter bij wijlen Magdalena dochter van Dierck ADRIAENS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Dierck ADRIAENS tegen Adriana ook dochter van Dierck SCHENCK, in huwelijk hebbende Christoffel STRICK.
30.08.1650 | R 1926 | f 82v

Jan Jacobs van VUCHT, bierbrouwer, aangehouwde neef van vaderszijde; Goijaert en Nicolaes Aert des MENSCHEN, broeders en Peeter Gerlincx van RIEL, cosijns, zijn momboirs gesteld over de acht onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Hendricx des MENSCHEN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Willem Jan COLEN.
Beheer goederen.
26.03.1650 | R 1926 | f 83

Jan JANS, op Fellenoord bij Eijndhoven en Jan WAUTERS, te St Oedenrode, resp. oom en aangehouden oom, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Peter Anthonis van ESWILLER uit zijn tweede huwelijk met Oeltken JANS.
Beheer goederen.
14.09.1650 | R 1926 | f 84

Thomas PEETERS en Brutt JANS, beijden te Gemert, aangehouden oom, zijn momboirs over Neesken en Anthonij onmondige kinderen van wijlen Peter Anthonis van ESWILLER, hoefsmid te 's-Hertogenbosch, bij Metken zijn eerste huisvrouw.
14.09.1650 | R 1926 | f 84v

Mr Johan van BETMER, licentiaet in de rechten, broeder van de moeder en Johan BACX, broeder van de vader, zijn momboirs over Gijsbert onmondige zoon van wijlen Mr Adriaen BACX bij Josina van BETMER.
Beheer van 1/5 der goederen van wijlen hun grootouders Gijsbert BACX en Adriana van GAMEREN, de onmondige aanbestorven.
11.04.1650 | R 1926 | f 85

Adriaen SUIJSKENS, van Dinther, is testamentair momboir over de onmondige kinderen van Matthijs van TILBORGH bij wijlen Cornelia van BAECXEN, krachtens codicil van Adriana van GAMEREN weduwe van Gisbert Jans van BAECXEN, gepasseerd op 26.11.1649.
Adriaen wordt vervangen door Mr Johan van BAECXEN en Franchoijs van KESSEL bij de erfdeling van de goederen van Adriana. Adriaen SUIJSKENS is een der condividenten.
14.07.1650 | R 1926 | f 86

Jacob Gerarts van der VINNEN in huwelijk hebbende Deliana van BOXTEL, zuster van de vader en Adriaen van HEESWIJK, secretaris te Vlijmen, neef van de moeder, zijn momboirs gesteld over Gijsmaer en Hendersken onmondige kinderen van wijlen Aert van BOXTEL, op verzoek van de oudste broeder Jan van BOXTEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
19.10.1650 | R 1926 | f 87

Goijaert Francken van BRANT, grootvader; Jan Goijaert van BRANT, broeder van de vader en Anthonis Willems van SON, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Franck Goijaert van BRANT, gereformeerd alpheris (=vaandrig), weduwnaar van Maijken Frans MOLENPAS.
Beheer goederen.
25.11.1650 | R 1926 | f 87v

Rutger Willem Matthijs van den MERENDONCK en Hendrick SEBERTS, beiden te Den Dungen, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Matthijs van der MERENDONCK. Er zijn zeer veel schulden. Daarom zijn Jan Jan Rutten van GRIENSVEN de Oude en Henrick Peter GEERTS als momboirs toegevoegd.
12.11.1650 | R 1926 | f 88

Jan Daniels LOIJEN is alleen momboir tijdens de erfdeling en is vervangen door Andries Peter LOIJEN. Hij is naast Jan DEGENS, grootvader momboir over de onmondige kinderen van wijlen Willem Peter LOIJEN bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan DEGENS.
12.12.1650 | R 1926 | f 88v

Naast Aert Willems ERVEN, van moederskant, is Jeronimus van KELST, half broeder van de vader, momboir over Willem zoon van wijlen Gillis van KELST bij Willemke Willem GOORTS. Aangesteld op verzoek van Adriaen Daniels de GRUIJTER, te Oirschot.
04.01.1651 | R 1926 | f 89v

Dierck Peeter OTTEN, beenhouwer en Tieleman Aerts de BRUIJN, ooms paternel en Peter en Jan, zonen van Boudewijn van SANTVOORT, ooms maternel, allen kooplieden te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige voorkinderen van wijlen Aert Peeter OTTEN, beenhouwer te 's-Hertogenbosch bij wijlen Gieltien dochter van Philips van der LAST.
Beheer goederen.
04.01.1651 | R 1926 | f 90

Johan van NIEL, koopman te 's-Hertogenbosch, van vaderskant en Zeger Jans van HEDEL te 's-Hertogenbosch man en momboir van Geritken dochter van Jan Jansz van ENGELEN, zijn momboirs over de kinderen van wijlen Nicolaes van NIEL eerste echtgenoot van wijlen Ida dochter van Jan Jans van ENGELEN; Johan SPIERINCX, te Rossum, van vaderskant en Zeger voorsz van moederszijde, zijn momboirs over de kinderen van Guiliam SPIERINCX bij wijlen Ida voorsz in haar tweede huwelijk.
Beheer goederen.
27.07.1650 | R 1926 | f 90v

Jan Henrick EIJCKEMANS en Lenaert GERAERTS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Wouter JOOSTEN bij Eva zijn huisvrouw.
Lenaert is vervangen door Rijckart JANS, die ook momboir over Eva is geweest.
13.07.1651 | R 1926 | f 91

Pieter van BREE, notaris, is curator over de twee onmondige kinderen van wijlen Roeloff NOPPEN bij Margriet van BERCKEL.
Beheer van fidei commissaire goederen van Diericxken COENRAETS, weduwe van Claes van BERCKEL, grootmoeder der onmondigen (fidei commis: erfstelling, met de bepaling dat deerfenis na de dood van de erfgenaam aan een aangewezen persoon zal komen).
08.03.1651 | R 1926 | f 91v

Jan Jacob van de VEN te 's-Hertogenbosch, oudste broeder en Adriaen SPIJCKERS van vaderskant en Jan ANTHONISSE van moederswege, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacob Geraerts van de VEN bij wijlen Deliana van BOXTEL. Jan Jacob van de VEN zal, krachtens testament alle goederen: huis, winkel, koopmanschappen en geld, beheren tot het jongste kind meerderjarig is.
29.03.1651 | R 1926 | f 92

Jan Willems BLOEMEN, van vaderszijde en Ruth Peters van DRIJEBORCH, van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter JACOBS, de Jonge bij Grietken Peter OTTEN.
Verkoop van ¼ deel in een akker te Roosmalen, aanbestorven via Neesken weduwe van Peter OTTEN, grootmoeder der onmondigen.
14.04.1651 | R 1926 | f 93

Arnt en Wouter zonen van wijlen Joost Jans van VECHEL zijn momboirs gesteld bij codicil van wijlen hun vader, gepasserd op 13.1.1651 voor notaris HIJNSBERCH, over de twee onmondige kinderen van wijlen hun broeder Jan Joost van VECHEL.
Bij de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader worden de momboirs vervangen door Joost Martens van VECHEL en Aelbert Wouters van VECHEL.
24.05.1651 | R 1926 | f 93v

Willem en Jan, zonen van Jacob de BRUIJN, broeders van de vader, te Haarlem, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Dirck Jacobs de BRUIJN, bakker, te 's-Hertogenbosch, overleden 25.5.1651, bij Magdalena Henricx van HELMOND, voor 7 jaar overleden.
De kinderen zijn in de leeftijd tussen acht en negentien jaar.
Beheer goederen.
03.06.1651 | R 1926 | f 94

Willem Gerardt SPIERINCX, oud-oom paternel en Wilbort Wouter THOMASSEN, oom van moederszijde, zijn momboirs over Jenneke en Margriet onmondige dochters van wijlen Hendrick JANSEN bij wijlen Henricxken WOUTERS, op Den Dungen. Hendrick is hertrouwd, doch voor acht dagen overleden.
Beheer goederen.
07.07.1651 | R 1926 | f 94v

Dirck SCHENK en Cornelis van der POORTEN zijn momboirs over Maria, onmondige dochter van wijlen Willem Lambert SCHENK bij wijlen Diericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick ANTHONISSEN.
Dierixken is hertrouwd met Adriaen Lucas van HAM, die een vóórzoon meebracht. Uit het huwelijk van Adriaen en Diericxken is ook een kind geboren. Adriaen is hertrouwd, doch voor zes weken overleden.
Beheer goederen.
30.11.1651 | R 1926 | f 95

Louis Lucas van HAM, oom paternel en Bartholomeus HOOFT vanwege de eerste vrouw, behoud-oom maternel en Matthijs WILLEMS, behoud-neef van de tweede vrouw, zijn momboirs gesteld over Jan vóórzoon en Wilhelmina dochter uit het tweede huwelijk van Adriaen Lucas van HAM met Diericxken Henrick ANTHONISSEN.
Adriaen is nog voor een derde maal getrouwd, doch dat huwelijk is kinderloos gebleven. (zie: 30.11.1651, f 95).
Beheer van goederen.
30.11.1651 | R 1926 | f 95v

Niclaes Reijnder de VISSCHER en Gerart RIJCKEN, te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over Peter - 22 jaar oud - zoon van Wijnant ROELOFFS bij Neesken Peter OTTEN.
De voogden kunnen niet schrijven, derhalve wordt Dierck van der DUSSEN, notaris als curator toegevoegd aan de momboirs. Peter studeert in het buitenland en zal nog enkele jaren wegblijven.
29.07.1651 | R 1926 | f 96v

Jan Aerts KIEVITS, van wegen zijn huisvrouw, te Oss en Dierck Peter OTTEN, beenhouwer, van vaderskant; Henrick Jansen PREECKERS, schoenmaker en Peter zoon van Andries LOIJEN bij Heijlken PREECKERS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Aert Peter OTTEN - alias SOPERS - bij wijlen Jenneke Jansen PREECKERS.
Goederen beheer.
05.08.1651 | R 1926 | f 97

Anthonij Hermans de PESSER, oom paternel en Dierck Jansen van VELP, oom maternel, zijn momboirs over Jan, Elijsabeth en Hendersken onmondige kinderen van wijlen Jan Hermans de PESSER bij wijlen Geertruijd Jansen van VELP.
Beheer van goederen.
09.08.1651 | R 1926 | f 97v

Dierck van der DUSSEN, notaris, is curator over de vijf onmondige kinderen van wijlen Bernart van NORDEN, majoor op het fort Isabella, bij wijlen Anna Maria GRESSENICH en over het onmondig kind van wijlen Anna Maria GRESSENICH uit haar eerste huwelijk met Jan STEENCAMP.
Beheer goederen.
16.08.1651 | R 1926 | f 98

Dierck van KESSEL en Goijaert van OUTVORST, van vaderskant en Cornelis Jaspers van HEESWIJCK met Peter Boudewijns van der SANTVOORT, van moederszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Pauwels WIJNANTS van ROSAN bij wijlen Judith, zijn tweede huisvrouw dochter van Jasper Willem van HEESWIJCK; Pauwels is innocent geworden.
Judith is overleden op 1.3.1651.
Beheer van winkel, winkelgereedschap en winkelgoederen.
24.08.1651 | R 1926 | f 98v

Peter Aerts van TILBORCH, vader en Jan Jansen van HELVOIRT zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Peter Aerts van TILBORCH bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Pauwels Jansen BIESMORTEL bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Sijmon JANSEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jenneke Sijmon JANSEN, weduwe van Pauwels voorsz, overleden ?.8.1651.
14.09.1651 | R 1926 | f 99v

Pieter Floris de LEEUW en Goijaert REMMEN, beiden van moeders wege - van vaderszijde zijn geen momboirs te vinden - zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Simon BIESMORTEL bij Aelken REMMEN.
Erfdeling van de goederen van Jenneke Sijmon JANSEN, hun grootmoeder paternel.
21.09.1651 | R 1926 | f 100v

Adriaen ANTHONIS, van vaderskant en Cornelis JANSEN, van moederszijde - beiden te Helvoirt - zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Adriaen Adriaens van de VEN bij Maijken dochter van, Pauwels Jan BIESMORTELS.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder maternel: Jenneke Sijmon JANSEN.
23.09.1651 | R 1926 | f 101

Walraven GERARDTS en Jacob Thijs SPIERINCX, te Den Dungen, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henrick PEETERS bij wijlen Metken zijn huisvrouw, dochter van Gerart WELLENS.
Jacob is overleden en vervangen door Arien zoon van Henrick PETERS, hun half-broeder.
03.11.1651 | R 1926 | f 102

Mr Peter van HAREN, notaris en Jan Michiels WANT zijn momboirs over Willemijntken en haar broeder en zuster, onmondige kinderen van wijlen Mr Jan van AERLEBEECK. Jan Michiel WANT is uit 's-Hertogenbosch gevlucht. Hij is vervangen door Mr Geerling RUIJSCH, chirurgijn te 's-Hertogenbosch.
07.11.1651 | R 1926 | f 102v

Andries Anthonis WOLFFSBERCH, oom paternel en Jan Jan ROVERS, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Herman Anthonis WOLFFSBERCH bij Anneke Jansen ROVERS. Er zijn nog twee meerderjarige kinderen.
Verkoop van een huis tegenover de Verwerstraat.
13.11.1651 | R 1926 | f 103

Jan Goijaerts van BERLICOM, bakker, Wernaert Diericx van THULDEN, ooms maternel en paternel, zijn momboirs gesteld over Maria, Geertruijd en Heijlken onmondige dochters van wijlen Jan Diercx van THULDEN bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Goijaert JANSEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder.
13.11.1651 | R 1926 | f 104

Joncker Thomas VLAS is momboir gesteld over de onmondige kinderen van Joncker Wouter de JEGER bij Catharina van der LINDEN, totdat de erfdeling van goederen tussen Joncker Wouter en Joncker Johannes de JEGER geëffectueerd zou zijn. Daarna is Joncker Thomas vervangen door Joncker Johannes de JEGER.
24.10.1651 | R 1926 | f 104v

Jacob Jan van VUCHT en zijn zoon Jan, resp. behoud-oom en -neef van vaderszijde, Aert Jacob HUIJGERMANS en Gerit HUIJGERMANS, moederlijke oom en neef, zijn momboirs gesteld over Maria onmondige dochter van wijlen Jacob Adriaens van ROIJ, 4 à 5 jaar geleden gestorven, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jacob HUIJGERMANS, die voor enkele dagen overleden is.
Beheer goederen.
25.10.1651 | R 1926 | f 105

Marten VERMANDEL, neef en Jan van den LEEMWECH, zijn zwager, zijn momboirs gesteld over Aernt onmondige zoon van Jan WESSELS bij Baijcken Jansz KEMP - 21½ jaar oud.
Marten VERMANDEL is alleen momboir tijdens de erfdeling.
Erfdeling van de goederen van zijn grootmoeder maternel: Aelken dochter van Jacob Servaes van WEERDT, weduwe van Jan KEMP.
28.02.1651 | R 1926 | f 106

Mijnheer van BRUSSEL, oud-schepen van 's-Hertogenbosch, is curator gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Joncker Diricx van GERWEN bij Maria HONSELAER.
Verkoop van percelen land te St Michielsgestel, ten bedrage van fl 3.000,-.
05.12.1651 | R 1926 | f 106v

Jan Peter AELEMAN, van vaderszijde, te 's-Hertogenbosch - van moederszijde zijn te Antwerpen momboirs gesteld - is momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van Abraham Jansen van DIEPENBEECK bij wijlen Catharina HEIMINCK.
Abraham is geboren te 's-Hertogenbosch en woont te Antwerpen.
Erfdeling van de goederen te Antwerpen.
16.12.1651 | R 1926 | f 108

Jan Jan van GEFFEN, de Oude, grootvader paternel en Cornelis SIMONS van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van GEFFEN, de Jonge bij wijlen Commertken zijn huisvrouw dochter van capiteijn Diercx die LEEUW.
Beheer goederen.
23.12.1651 | R 1926 | f 109

Aert Anthonis van ROIJ, oom paternel, woont op de Vuchterdijck te 's-Hertogenbosch; Jacob BAILLIAERTS, burger van 's-Hertogenbosch, schoenmaker te St Michielsgestel in huwelijk hebbende Elijsabeth Anthonij van ROIJ, behoud-oom en van moederszijde: Bartholomeus RITZ, ruijterman te Maastricht en koopman van paarden, in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Anthonie - 22 jaar - en Gerart - 7 jaar -, onmondige zonen van wijlen Joost Anthonis van ROIJ, luitenant in de compagnie van de Graaf van STIJROM, bij wijlen Heijlken CELIS. De vader is in 1645 overleden en de moeder onlangs.
Beheer goederen.
02.01.1652 | R 1926 | f 109v

Jaspar ISVOGELS en Jaspar Diericx van HIJNSBERCH zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van Jacob Aerts ISVOGELS.
Verkoop van 1/5 in een huis, "het Morinneke" in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch; 1/5 part in de helft van een lening, groot fl 1200,- van en uit een hoeve te Stiphout, eigenaar Lambert Goossens van GEFFEN; 1/5 part in de helft van een schepenschuldbrief van fl 700,- ten laste van de rentier beurders van Neijnsel en Vressel onder St Oedenrode en nog 1/5 deel in de helft van een schuldbrief van 135 gulden ten laste van deze schatbeurders.
07.02.1652 | R 1926 | f 110v

Omdat de meeste momboirs over de onmondige kinderen van Joost Anthonis van ROIJ bij wijlen Heijlken CELIS buiten 's-Hertogenbosch wonen, is als curator aangesteld Cornelis van BOXMEER, notaris en clercq te 's-Hertogenbosch.
05.04.1652 | R 1926 | f 111v

Anthonis Henricx op t HOOCH, zwager van de vader en Jan Ruth ROBBEN te St Michielsgestel, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Huijbert Adriaen HUIJBERTS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Lambert JANS.
Beheer van goederen.
17.04.1652 | R 1926 | f 113v

Mr Andries van GRIENSVEN, notaris, Henrick Anthonis van GRIENSVEN, te Empel en Henrick DIERCX, te Heel, resp. oom en neven maternel met Aert de BIJE te Heel, van vaderskant, zijn momboirs over het onmondig kind van wijlen Hendersken dochter van Rijckert Henricx van GRIENSVEN bij Claes zoon van Peter PLEUGERS bij Peterken dochter van Aert Diercx van STENIS, te Hedel.
Hendersken is hertrouwd met Dierck Jans van SWAENBERGEN, te Empel.
Beheer goederen.
16.04.1652 | R 1926 | f 114

Gerit Jan van VARICK is curator over de onmondige kinderen van wijlen Frederick Jan van VARICK.
Beheer van o.m.: 1/3 deel in een jaarlijcke en erffelijcke chijns van 10 caroli gulden van en uit een huis met zijn aangelag, "het Godsgeleij" aan de Vismarkt, tussen "het Cleverblat", van Anthonij HERINCX en het huis "de Keijser", van Willem STRICK, volgens contributiebrief van 3.7.1630.
29.04.1652 | R 1926 | f 115

Joris VERHEIJDEN en Aert Everaerts van ORTHEN, grootvaders, zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Huijbert Joris VERHEIJDEN bij Lisbeth van ORTEN, die hertrouwd is met Sieur van WIJCK.
Beheer goederen.
18.05.1652 | R 1926 | f 116

Matthijs Jan Dielis WEIJGERGANCX en Willem Jan Willem AERTS, van vaderszijde en Dielis Jansen van der STEEN met Anthonis van OSCH, van moederskant - allen te Den Dungen - zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan Hendricx van GRIENSVEN bij wijlen Willemke zijn huisvrouw dochter van Claes Jacops DANCKEN, die hertrouwd is met Hendrick DIELIS. De stiefvader blijft in het sterfhuis wonen.
Inventaris.
08.06.1652 | R 1926 | f 116v

Joris HAUBRAECKEN, oom, is momboir gesteld over Geertruijt HAUBRAECKEN, minderjarig - 23 jaar oud - doch gehuwd met Gerart van AVESNE. Joris wil het momboirschap niet overdragen aan de echtgenoot.
Over het echtpaar is nu Willem PETERS, te 's-Hertogenbosch, borg gesteld.
20.06.1652 | R 1926 | f 117

Herman Janssen HAERWASSER en Pieter van LEUNISHEUVEL, Pauwels AELBERTS en Peter Jan van den WOLFFSWINCKEL, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Daniel van OISTERWIJCK bij wijlen Baetken JACOBS, overleden resp. op Pinksteren 1647 en na Pinksteren 1647; beiden zijn begraven in de St Jacob op 23.5.1647.
Beheer goederen.
22.06.1652 | R 1926 | f 117

Henricx van EIJNDHOVEN, vader en Jan Henrick BACKERS, broeder van de grootvader maternel, zijn momboirs gesteld over Nicolaes en Jan, resp. 20 en 19 jaar, zonen van Mr Henricx van EIJNDHOVEN, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch bij wijlen Maria Anthonis BACKERS, overleden aan de pest in 1637.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader maternel tegen hun meerderjarige broeder en zuster: Pieter en Margriet.
24.07.1652 | R 1926 | f 117v

Huijbert van GOCH, broeder van de moeder en Reijnier KEMP, zwager van de moeder, zijn momboirs over de twee nog minderjarige kinderen van wijlen Arnt KEMP bij Engelke van GOCH. Verkoop van een huis in de Hinthamerstraat, gekocht van Hendrick van LIEBERGEN, wegens achterstallige hypotheekrente, aan de weduwe van LIEBERGEN.
27.08.1652 | R 1926 | f 118v

Dierck SOPERS, oom paternel; Thielman de BRUIJN in huwelijk hebbende Margriet SOPERS, aangehouden oom paternel en Dierck SOPERS, neef paternel, zijn momboirs over Maria - 21 jaar oud - en Anneke - 19 jaar oud - dochters van wijlen Adriaen SOPERS bij wijlen Marijke Jan van OS, die in 1647 hertrouwd is met Johan HERMANS, te Hintham.
Erfdeling - met hun meerderjarige broeder Peter - van goederen tegen Johan HERMANS.
03.09.1652 | R 1926 | f 119v

Cornelis IJewaens van KEULEN, oom, is momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis OOMS bij Anneke IJewaens van KEULEN.
Beheer goederen.
04.09.1652 | R 1926 | f 120v

Gover Gerarts VERCAMP en Jan Wijnants van OIRLE zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Elias ANDRIES, geboren te Weenen in Oostenrijk, bij wijlen Jenneke Peter PRIEM.
Beheer goederen.
14.09.1652 | R 1926 | f 121

Helena SIJMONS weduwe van Laureijns OOMS, apotheker te 's-Hertogenbosch is voogdes over haar onmondige kinderen. Zij hebben geen familie in stad en meijerij.
14.09.1652 | R 1926 | f 122

Dirck van der DUSSEN, notaris te 's-Hertogenbosch is momboir over de drie onmondige kinderen van wijlen Henrick Michiels de BRUIJN bij wijlen Maijke dochter van Jan JANS.
Beheer van goederen, op verzoek van Pauwels Jan van ORTHEN, te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Catharina zijn huisvrouw, dochter van Jan JANSZ, zuster van de moeder der onmondigen.
24.09.1652 | R 1926 | f 123

Goossen Jans VERHAEREN en Peter Peters van GEFFEN, van vaderszijde en Henrick LAUREIJNS, met Willem Henricx van LEUNISHEUVEL, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Jan VERHAREN bij wijlen Emken LAUREIJNS zijn huisvrouw.
Beheer van goederen, op verzoek van Jan Goossen VERHAEREN, grootvader.
NB. Zelfde acte op 27.9.1652, f 134v!
27.09.1652 | R 1926 | f 124

Joncker Tobias MUIJCKENS en Joncker Henricx van BOXMEER zijn momboirs gesteld over Joncker Henrick en Maria Catharina nog onmondige kinderen van wijlen Joncker Wolffraet ENDEVOETS bij Maria van BOSHUIJSEN, te Esch.
Beheer goederen.
17.10.1651 | R 1926 | f 124v

Frans Wouters van HECK, neef van de kinderen, is momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Mr Laureijns OOMS bij Helena SOMERS zijn huisvrouw.
23.10.1652 | R 1926 | f 125

Daniel van SUTPHEN, Peeter THOLINCX, Aert van VECHEL en Henrick van SUSTEREN, zijn momboirs gesteld over Arnoldus en Bartholomeus, onmondige zonen van wijlen Guiliam van KESSEL uit zijn huwelijk met wijlen Marijke BARTHOLOMEUS, zijn eerste huisvrouw en over Maria en Gerart uit zijn tweede huwelijk met wijlen Catharina CUIJPERS.
Op verzoek van de zusters van de vader: Jenneke en Luijtken van KESSEL.
08.05.1651 | R 1926 | f 125v

Mr Everaert de PESSER, orgelmaker, Baltus Adams van HIJNSBERCH en Henrick van SCHIJNDEL, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Goossen de PESSER. Henrick van SCHIJNDEL is overleden en vervangen door Henrick Hermans de PESSER.
29.10.1652 | R 1926 | f 126v

Gerit van SCHAIJK en Daniel Adriaens van OISTERWIJCK, zijn momboirs over Philip FRANSZ - oud 20 jaar.
Erfdeling van de goederen van de grootmoeder paternel.
17.03.1651 | R 1926 | f 127v

Sijmon Peter van DRIEBURCH, broeder van de vader en Wouter HERMANS in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Ruth Peters van DRIEBURCH bij wijlen Jenneke Peters VERSLUIJS, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
21.11.1652 | R 1926 | f 128

Aert en Wouter van VECHEL, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van VECHEL. Aangesteld bij codicil van wijlen Joost Jan van VECHEL, grootvader van de onmondigen.
Beheer goederen.
27.11.1652 | R 1926 | f 128v

Jan Martens van BOXTEL, grootvader, is momboir bij testament over het onmondig kind van wijlen zijn zoon Cornelis Jansz van BOXTEL bij wijlen Margriet zijn huisvrouw.
14.12.1652 | R 1926 | f 129

Cornelis ZIERNEELS, oom van vaderszijde en Balthus WIJNANTS oom maternel, zijn momboirs over Pauwels ZIERNEELS - 20 jaar oud. Notaris Cornelis van BOXMEER is curator.
14.12.1652 | R 1926 | f 129v

Christoffer HENTZ, gehuwd met haar dochter, is curator over Marijke NICOLAESZ, huisvrouw van Gerit BLEESEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Godefridus van GORCOM, beneficiaet te Megen, die bij testament Gerit BLEESEN geëxcludeerd heeft van het erf- en tochtrecht.
18.02.1653 | R 1926 | f 130v

Huijbert Henrick WOUTERS en Henrick WOUTERS, meerderjarige broeder - oud zeven en twintig jaar - zijn momboirs gesteld over Adriaen - 18 à 19 jaar oud - zoon van wijlen Wouter Claesz HENRICX bij Grietken zijn huisvrouw.
Aangesteld op verzoek van Huijbrecht Henricx BROEREN man en momboir van Matthijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen SIJMONS, te Den Dungen.
03.02.1653 | R 1926 | f 132

Roeloff zoon van wijlen Bastiaen Jan ROELOFFS, neef en Jacob Nicolaes Laureijns DONCKERS, broeder van de moeder, zijn momboirs over de drie kinderen uit het tweede en laatste huwelijk van wijlen Jan Jan ROELOFS bij Oijken zijn laatste huisvrouw, dochter van wijlen Nicolaes Laureijns DONCKERS, te St Michielsgestel.
Beheer goederen.
03.03.1653 | R 1926 | f 132v

Jacob HENRICX en Jan Aert HENRICX, beiden te St Michielsgestel, zijn curators gesteld over. Maijke dochter van Adriaen JANS weduwe van Michiel Jan MICHIELS te Den Dungen, krankzinnig, ruim 70 jaar oud.
27.03.1653 | R 1926 | f 133v

Jacob van de LAER, broeder van de vader en Jan Aerts van LOEN, getrouwd met Anneke van ASTEN, zuster van de moeder, zijn momboirs over Elisabeth en Perijn, onmondige dochters van wijlen Adriaen van de LAER bij Margriet van ASTEN, zijn huisvrouw. Zij zijn tevens curators over Margriet, die innocent is geworden. Op verzoek van de meerderjarige kinderen.
Beheer en verzorgen van de nering.
11.04.1653 | R 1926 | f 135

Reijnier GAST en Jan Aelbert SEGERS, te 's-Hertogenbosch, aangehouden ooms, zijn momboirs gesteld over Anthonette onmondige dochter van Rogier LOMERS bij Catharina COPPENS, beiden overleden te Brussel.
Op verzoek van de grootmoeder(?) Jenneke LOMERS huisvrouw van Joachim van HAREN.
Beheer van goederen te Brussel, aanbestorven via haar ouders.
19.04.1653 | R 1926 | f 136

Jan en Cornelis GOOSSENS, broeders, ooms paternel; Jacob Denis van ESPENDONCK en Roeloff Bastiaens van den DUNGEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Goossen onmondige zoon van wijlen Joris GOOSSENS, drapenier, bij Barbara BUS, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
24.04.1653 | R 1926 | f 137

Jan zoon van wijlen Anthonis Lamberts van HIJNSBERCH, Thomas van BEUGEN en Ghijsbert KARMANS, zijn momboirs over Johan - 22 jaar oud - zoon van wijlen Jan Jan van BEUGEN.
Johan is voor 1/4 part gerechtigd in de nalatenschap van zijn grootmoeder Catharina, weduwe van Jan Jan van BEURDEN. Goederen o.m. te Antwerpen.
28.01.1653 | R 1926 | f 137v

Jan Claes BRANTS, vader, Mr Peter van den LANDE en Matthijs van den LANDE, zijn broeder, neven maternel, zijn momboirs over Claes en Jan onmondige zonen en de twee onmondige dochters van Jan Claes BRANTS bij wijlen Mechtelt Rombouts van NIJVELAER.
Erfdeling van de goederen van de grootmoeder maternel, Maria HAVENS.
14.05.1653 | R 1926 | f 138

Reijnerus TEMPELAER, advocaet, curator over Catharina LINTDORP, onmondige dochter van wijlen Mauritius LINTDORP, secretaris van Oirle CA, gehuwd met Margriet Antonie TEMPELAER Erfdeling van de nalatenschap van Anthonie van SOMMEREN, ritmeester te paard van de Generale Staten, waarin Margriet Anthoni van SOMMEREN gehuwd met Mauritius LINTDORP en hun dochter Catharina de helft toekomt. De nalatenschap wordt onverdeeld beheerd door capiteijn WIJLDE.
16.05.1653 | R 1926 | f 139

Willem SEIJBERTS, neef paternel en Sijmon van TURNHOUT, lakenkoper, behoud-oom van moederszijde, zijn momboirs over Guilliam en Roelant, onmondige zonen van wijlen Geraert Servaes van WEERDT bij wijlen Judith van BERCKEL beheer goederen.
22.04.1653 | R 1926 | f 140

Alaert Wouters van VECHEL, oom paternel en Aert Everaerts van ORTHEN, grootvader maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Matthijs Wouters van VECHEL bij Margriet dochter van Aert Everaerts van ORTHEN.
Erfdeling van de goederen van de grootmoeder paternel Delike BARTHOLOMEUS, weduwe van Wouter Jan van VECHEL.
15.01.1653 | R 1926 | f 141v

Jan Jan PASNAGEL, te Orten, Jan Aelberts van LIESSENT, te Eijndhoven, ooms en Henrick Jan van LIESSENT te 's-Hertogenbosch, neef, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Dierck AELBERTS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Marten JOOSTEN bij Cathelijn Jan AERTS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marten en wijlen Cathelijn, voorsz, te Orten, tegen Maijke dochter van Marten en Cathelijn, in huwelijk hebbende Jan Jan PASNAGEL, te Orten.
04.06.1653 | R 1926 | f 142

Adriaen Gerarts de VRIES, zwager van de onmondigen en Henrick Wouters van ANDEL, van vaderskant en Goijaert Henricx van LIEBERGEN en Coenraet Reijnders van OS, van moederswege zijn momboirs over Henrick, Herman en Jan, onmondige kinderen van wijlen Jacob BOIJEN, bij wijlen Lijsbeth Henricx van LIEBERGEN.
Er zijn nog twee meerderjarige kinderen: Marie en Lijsbeth, in huwelijk hebbende Adriaen Geraerts de VRIES.
Beheer goederen.
22.04.1653 | R 1926 | f 142v

Cornelis PAUW, procureur te 's-Hertogenbosch en Cornelis ANDRIES te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Sara onmondige dochter van wijlen Andries Aelberts de BACKER.
Erfdeling van de goederen van hun grootvader Aelbert Andries de BACKER, tegen Jan Aelberts de BACKER en Neeltien GERRITS.
21.02.1653 | R 1926 | f 143

Adriaen Janse SUETRICX in huwelijk hebbende de zuster van de vader en Pouwels JANSE, broeder van de vader met Willem Gerrits SPIERINCX, te Den Dungen, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Goijart Janssen van OIRSCHOT bij wijlen Marijke dochter van Gerrit SPIERINCX.
Beheer goederen.
28.06.1653 | R 1926 | f 144

Coenraet RENSHAGEN, grootvader paternel van de onmondigen, Laureijns COSIJNS, getrouwd met de moeder van Maria van CRANENBORGH, zijn momboirs over Philips en Henrick, onmondige kinderen van wijlen Jan Coenraets van RENSHAGEN eerste man van Catharina van CRANENBORGH. Maria van CRANENBORGH is hertrouwd met Balthasar van VIJVEN.
31.07.1653 | R 1926 | f 145

Henrick JORIS, oom paternel en Henrick Thomas NEIJTS, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Goijaert onmondige zoon van wijlen Adriaen JORIS bij Hester Thomas NEIJTS.
Hester moet een proces voeren.
09.08.1653 | R 1926 | f 146

Johan FABRI en Pauwels Jan COENEN, zijn momboirs encurators over Pauwels onmondige zoon en Jan, uitlandige, meerderjarige zoon van wijlen Peter de WEER. Beiden worden vervangen door Marten de WEER, meerderjarige broeder van beiden.
20.08.1653 | R 1926 | f 146v

Caspar DUIJTS, oom paternel, is momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Erick DUIJTS, vaandrig onder capiteijn BRONSVELT, bij Japijna dochter van Hans Anthonij van ARENDONCK.
Beheer goederen.
29.08.1653 | R 1926 | f 147

Urbanus FOUREAU en Jan Aerts van LOON, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Urbanus FOUREAU, kleermaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Hester zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen van de LAER bij wijlen Margriet Cornelis van ASTEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootouders maternel.
30.08.1653 | R 1926 | f 147v

De vader en Anthonis Joost des MENSCHEN, van moederszijde, zijn momboirs over Jacob onmondige zoon van Cornelis Joosten OLISLAGERS weduwnaar van Jenneke Jacob des MENSCHEN.
Beheer van goederen.
15.10.1653 | R 1926 | f 149v

Jan FABRI, Ghijsbert DONCK en Hendrick ANDRIESSEN, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Dierck FABRI bij Dorothea zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
10.05.1653 | R 1926 | f 150

Jan HERMANS, van vaderszijde en Joorden Arnts van OS, van moederskant, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Frans Matthijs van ERP bij wijlen IJcken dochter van Arndt STEVENS.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen Reijnier LAMBRECHTS in huwelijk hebbende Lijsbeth, ook dochter van Frans en IJcken voorsz.
21.10.1653 | R 1926 | f 151v

Adriaen Hendrick DIJCKMANS, broeder van de vader en Wouter Adriaen van den BOSCH, broeder van de eerste huisvrouw van de vader, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Jan Henrick DIJCKMANS bij wijlen Marijke zijn eerste huisvrouw, dochter van Adriaen Adriaen van den BOSCH.
Beheer goederen.
21.10.1653 | R 1926 | f 152v

Laureijns COUSIJNS en Coenraedt RIJNSHAGEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Coenraedt RIJNSHAGEN. Coenraedt is overleden en vervangen door Willem HEIJNDRICXE, neef, te Helvoirt.
21.10.1653 | R 1926 | f 153

Jan Aert. HENRICX en Rijcart Geeraert Jan RIJCARTS, ooms paternel en maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Lambert Aert HENRICX bij wijlen Jenneke Geraert Jan RIJCARTS op Den Dungen.
Beheer goederen.
09.12.1653 | R 1926 | f 154

Joncker Geleijn WASSENHOVEN, drossaert van de Baronnie van Boxtel en Doctor Henricus HERBERTS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Joncker Otto van ZUIJLEN bij Agnes van WASSENHOVEN. Agnes is hertrouwd met Hans van CREEFVELDT, welk huwelijk wegens wanbeleid van Hans ontbonden is.
Beheer goederen.
09.12.1653 | R 1926 | f 155

Adriaen CLAESSEN en Henrick Jans van KEMPEN, grootvader en oom resp. van vaders- en moederskant, zijn momboirs over Anthonia onmondige dochter van wijlen Delis Adriaen CLAESSEN bij wijlen IJda zijn huisvrouw, dochter van Jan Henricx van KEMPEN te Den Dungen.
Beheer goederen.
20.01.1654 | R 1926 | f 156v

Jan AERTS en Henrick GOIJAERTS, ooms van vaders- en moederskant, zijn momboirs over Cornelis en Aert onmondige zonen van wijlen Lambert AERTS en IJda dochter van Jan Henricx van KEMPEN, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
22.01.1654 | R 1926 | f 157

Peter JACOBS, viscooper, Wouter LENAERTS en Goijaert JANSEN, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis zoon van Lenaert WOUTERS bij Neesken zijn huisvrouw. Wouter en Goijaert zijn overleden en vervangen door Gijsbert Peters van HELMONT.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marike weduwe van Cornelis zoon van Lenaert WOUTERS, grootmoeder, waarin de onmondigen voor 1/4 deel gerechtigd zijn.
03.02.1654 | R 1926 | f 158

Michiel Bartholomeus de WIT, oom paternel en Luenis Jaspar de LEEUWE, oom maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Bartholomeus de WIT bij Beelken zijn huisvrouw dochter van Goijaert LUIJCAS.
Beheer goederen.
30.03.1654 | R 1926 | f 158v

Adriaen HENRICX, te Vught en Peeter Peeter JANSZ, van vadersen moederszijde, te Gemonde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joachim DANIELS, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch bij wijlen Geertruijd JANSZ.
Beheer goederen.
07.05.1654 | R 1926 | f 159

Marten van BUEL, deurwaarder te 's-Hertogenbosch, Jaspar Henricx CLOOT en Peter CORNELISSEN in huwelijk hebbende de zuster van de vader, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan HERMANS, viscoper, bij Lenaertken CORSTEN.
Beheer.
07.05.1654 | R 1926 | f 159v

Jan GOOSSENS, Joris GOOSSENS en Matthijs van ESCH, zijn momboirs over Goossen onmondige zoon van wijlen Roeloff Matthijs van ESCH bij wijlen Engelken GOOSSENS, zijn tweede huisvrouw. Joris is overleden en vervangen door Cornelis GOOSSENS, oom maternel.
22.06.1654 | R 1926 | f 160v

Aert Janssen FAESSEN is aangesteld tot executeur van het testament van Geertruijd dochter van wijlen Bartholomeus de DOLIA.
03.09.1654 | R 1926 | f 162

Johan SCHOTERMANS, chirurgijn, in huwelijk hebbende Jenneke van DELFT, van vaderszijde en Jacob Gerrits HUIJGERMANS in huwelijk hebbende Maria Aerts Herberts STEENBACKER, half-zuster van de moeder, zijn momboirs over Elizabeth onmondige dochter van wijlen Nicolaes Jacob van DELFT, deurwaerder, bij wijlen Nicolaeske Christiaens van WIER, zijn eerste huisvrouw. Nicolaes is hertrouwd met Maria van DIEPENBEECK, bij wie hij twee kinderen heeft.
Beheer goederen.
29.09.1654 | R 1926 | f 163

Caesar, kanonnier en Caspar BODESCHATS, broeders, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van Jan Jans ROPER van NOREWITS bij Barbara dochter van Jan BODESCHATS.
Erfdeling van percelen land te Berlicum, nagelaten door de innocente Jan zoon van Jan ROPER van NOREWITS bij Anna zijn eerste huisvrouw over wie Willem Jans van GESTEL en Matthijs Jans van NIMMEGEN momboirs waren.
27.10.1654 | R 1926 | f 163v

Jan Willems BLOM, te Empel en Jan Frans van BREE zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter JACOBS en Grietien Peters OTTEN. Jan Frans van BREE is overleden; vervangen door Leendert ROGIER, corencoper te 's-Hertogenbosch.
07.10.1654 | R 1926 | f 164v

Willem MATTHIJSEN, te Roosmalen en Jan MATTHEUS te Berlicum broeders van de moeder, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan NOOTMANS bij Hester zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
23.01.1655 | R 1926 | f 165

Jan Jan ROVERS, grootvader maternel en Jacob van de LAER, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Willem Jan van de LAER, overleden in Oost Indie bij Luijtgen dochter van Jan ROVERS.
Legaat van fl 2.000,- op de kinderen gedevolveerd door wijlen Willem Willems van de LAER en wijlen Margriet dochter van Jan Everts COLEN.
03.11.1654 | R 1926 | f 165v

Dirck WILLEMS en Goijaert WILLEMS, cuijper, oom en oud-oom paternel resp. zijn momboirs over innocente en simpele kind van Jan WILLEMS, cuijper, bij wijlen Hilleken zijn huisvrouw dochter van Hendrick Jan THIJSSEN.
Beheer goederen.
05.03.1655 | R 1926 | f 166

Gerardt van DIJCK, grootvader maternel en Peter Floris de LEEUW, neef maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Aert Tielemans van BLADEL, beenhouwer te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Jenneke van DEIJCK. Op verzoek van een meerderjarige zuster.
Erfdeling van de goederen van de moeder.
05.03.1655 | R 1926 | f 166v

Lambert en Folbert Lamberts van BOXTEL, ooms paternel en Huijbert Roeloffs WOERT, seijmaecker, neef maternel, zijn naast Hendrick Jans ROGGEN, momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Dierck LAMBERTS bij Marijke MICHIELSZ (Herhaling 1.5.1655, f 172v).
??.??.1655 | R 1926 | f 167

Jacobus BORREN, koopman te Bommel en Peter van BREE te 's-Hertogenbosch, zijn momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Johan SCHANDAEL bij Sara BROEDART, die hertrouwd is met Nicolaes SCHRASSER, vendrager in de compagnie van capiteijn HOEN, in garnizoen te Wesel.
01.05.1655 | R 1926 | f 168

Jan ARNTS alias KEIJSER, oom paternel en Godtschalck Daniel COLEN, wiens moeder en de grootmoeder maternel zusters zijn, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Geraerdt ARNTS alias KEIJSER bij wijlen Jenneke dochter van Delis Driessen van ROOSMALEN, te Orten.
Beheer goederen.
13.03.1654 | R 1926 | f 169

Peter van SUSTEREN en Marten Jacobs de GUIJLICKER, zijn momboirs over het onmondig kind van wijlen Hendrick Aelberts van HORSSEN.
Peter is overleden en vervangen door Goijaert PETERS, timmerman, half broeder van wijlen Hendrick voorsz.
08.08.1654 | R 1926 | f 170

Herman PETERS, te 's-Hertogènbosch; Goijaert Egberts van ENGELEN, oom resp. neef paternel; Henrick DENEN - uijt het land van Ravensteijn, thans te 's-Hertogenbosch - en Henrick GERITS, te 's-Hertogenbosch, neven maternel, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Jan WILLEMS bij wijlen Heijlken Adriaen THEUNISSEN, voor enkele dagen te Orten overleden. Op verzoek van Balthus Adam van HIJNSBERCH en Dierck DENISSEN, te 's-Hertogenbosch, aangesteld.
Beheer goederen.
02.08.1655 | R 1926 | f 170

Johan van BOXMEER en Hendrick ANDRIESZ, van vaderszijde en Theunis JACOBS met Peeter FRANCKEN van moederszijde, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Gijsbert DONCK, brouwer te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Jenneke THEUNIS. Gijsbert gaat hertrouwen.
14.08.1655 | R 1926 | f 171

Reijnier VUCHTS en Jacob ALEMANS zijn momboirs gesteld over Sophia dochter van Wouter EELKENS.
Beheer goederen.
14.08.1655 | R 1926 | f 171v

Jan Geraerts van de VENNE, broeder en Henrick Jacobs van WEERT zijn momboirs over Jan en Geraert onmondige zonen van wijlen Geraert Geraerts van de VENNE.
Beheer van een legaat, d.w.z. 1/3 van de totale goederen, dat zij met twee meerderjarige broeders van wijlen hun tante Willemke Geraerts van de VENNE bij testament, gepasseerd voor notaris C. van BOXMEER op 12.5.1655 toebedeeld hebben gekregen.
07.08.1655 | R 1926 | f 172

Anthonij van ECK, te Heusden en Matthijs LAMBERTS te 's-Hertogenbosch - in plaats van Marten van der AA, broeder van de moeder te Wassenbergh in het land van Gulick, zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Jan Marcus REIJNARTS bij Agnes van der AA.
Beheer goederen.
02.08.1655 | R 1926 | f 173v

Peeter WALRAVENS en Joost MOONEN, zijn momboirs over Catharina onmondige dochter van Jacob van ESPENDONCK bij wijlen Aeltien SCHENCKELS.
Vervangen door Henrick DEURS, van Dinant en Frans van NUIJS, beiden wonende te 's-Hertogenbosch, ooms.
Aangesteld op verzoek van de grootmoeder: Jenneke weduwe van Jan Anthonie SCHENCKELS.
27.09.1655 | R 1926 | f 174

Jan MARTENS, grootvader maternel is momboir over de onmondige kinderen van Joris Jaspers van MIL. De moeder is overleden en de vader is naar Oost Indie vertrokken.
Beheer goederen.
19.10.1655 | R 1926 | f 174v

Joncker Henrick de LION luitenant onder de commandeur van 's-Hertogenbosch; Godefroij MUIJLENBORCH en Joncker Rogier van BROECKHOVEN, beiden Licentiaat in de rechten, zijn. Curators over de innocente Joncker Philips DACHVERLIES, naast Franchoijs de BIGGORRE, alpheris, in garnizoen te Sas van Gent, man en momboir van Agnes DACHVERLIES, zuster van Philips voorsz.
03.11.1655 | R 1926 | f 175

Joncker Henrick Le LION, momboir over de onmondige kinderen van wijlen Joncker Henrick van der VORST bij wijlen Witta CLOECK en Jacoba CLOECK weduwe van Joncker Johan van den BROECK, bloedmoije en momboirse over de onmondige kinderen en over Catharina CLOECK, innocent, op verzoek van Joncker Gielis van HUIJSSEN.
Subdivisie van 1/3 deel van de nalatenschap van wijlen Joncker Thomas VLAS, zoon van Joncker Jacob VLAS.
22.04.1654 | R 1926 | f 176

Johan van NIEL, koopman te 's-Hertogenbosch, Wouter Peeter van den BERCH en Jenneke JANSZ, zijn curatoren over de onmondige Pauwels CLAESSE, op 6.1.1646.
Johan van NIEL legt het momboirschap neer, vervangen door Frans SNEEUWIJNT.
20.01.1656 | R 1926 | f 177

Jan Gerits HUIJGERMANS, neef paternel en Cornelia Aerts de BRUIJN, oom maternel zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Aert Jacobs HUIJGERMANS bij wijlen Anneke Aerts de BRUIJN.
Beheer van goederen.
10.12.1655 | R 1926 | f 178

Jan Diericxs van AMSIJN is momboir over Goijaert onmondige zoon van wijlen Pauwels GOIJAERTS bij wijlen Hilleke PETERS van AMSIJN, onlangs aan de pest overleden.
Beheer van goederen.
16.12.1655 | R 1926 | f 178

Mr Arnout van MIL, licentiaet in de rechten is curator over de vier onmondige kinderen van wijlen Willem Thomas van GESTEL bij Margriet van de VENNE.
Aangesteld op verzoek van Gerart van BOCHOLT, procureur te 's-Hertogenbosch man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Theodora weduwe van Adriaen de HEE, koopman van wollen lakens, beiden dochters van wijlen Willem Thomas van GESTEL.
Beheer van goederen.
22.02.1656 | R 1926 | f 179

Herman van DIJCK en Henrick Jans SCHEUTIENS zijn momboirs over Helena en Anna onmondige dochters van Adriaen Daniels de GRUIJTER bij Elisabeth van KELST. Herman is overleden: vervangen door Jeronimus van KELST. Op verzoek van Lenaert PIJLMANS in huwelijk hebbende Maria ook dochter van Adriaen en Elijsabeth voorsz.
14.04.1656 | R 1926 | f 180

Aert Joosten TIEBOS, in "het swart Lam" te 's-Hertogenbosch en Jan Henrick SIMONS te Nulant, van vaderszijde, zijn momboirs over Engeltie, Jan en Peter, onmondige kinderen van wijlen Frans Arts van LAMPEREN bij Jenneke dochter van wijlen Jan Henricx van KEMPEN, bij Jenneke zijn huisvrouw Erfdeling van goederen van wijlen Jan Henricx van KEMPEN en Jenneke zijn huisvrouw, tegen de momboirs van de vijf onmondige kinderen van Jan en Jenneke voorsz.
14.06.1655 | R 1926 | f 180v

Joncker Johan Charles de JEGER, Heer van Oirle en Merefelthoven, is met Joncker Carel van VLADERACKEN momboir gesteld over de onmondige kinderen van Joncker Wouter de JEGER, zijn broeder, bij wijlen Catharina van der LINDEN.
Joncker Carel van VLADERACKEN is overleden, vervangen door Joncker Walraven van ERP en Joncker Charles Anthoni van VLADERACKEN.
28.04.1656 | R 1926 | f 181v

Willem van ZUIJLEN, cornet van de compagnie van Zijne Excellentie van BREDERODE, is momboir over de onmondige kinderen van Maria CORNELISSE bij Jeremias GASKIN, soldaat onder capiteijn STANTON. Willem is overleden en vervangen door Heer VERMEER. Jeronimus GASKIN, kleermaker, wil zich te 's-Hertogenbosch vestigen. Hij verzoekt om 100 gulden te mogen ontvangen.
Uit het legaat van 1800 gulden door Anneke DANIELS, moeije van Maria voorsz, de onmondigen bij testament toegedeeld.
29.04.1656 | R 1926 | f 182

Mr Peter van HAREN, notaris te 's-Hertogenbosch, wiens moeder en de grootmoeder paternel zusters waren, Andries van VUCHT, bierbrouwer in huwelijk hebbende de dochter van Henrick SOMERS, zuster van de vader van de onmondigen, Jan Joost van VECHEL, broeder van de moeder en Adriaen DANCKLOFF, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige voorkinderen van wijlen Sebastiaen Willem van AERNHEM bij wijlen Barbara DANCKLOFF uit haar eerste huwelijk. Barbara is hertrouwd met Roeloff Engelbert van BLADEL.
Beheer van goederen.
26.08.1655 | R 1926 | f 183

Claes HERMANS, te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Wouter Adriaens van den BOSCH te Den Dungen, van moeders-zijde, zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Adriaen van HERPEN bij wijlen Metken Adriaens Adriaens van den BOSCH, zijn laatste huisvrouw. Op verzoek van de grootmoeder Cathalijn weduwe van Adriaen Adriaens van den BOSCH.
Verkoop van goederen.
24.05.1656 | R 1926 | f 184

Adam Stoffels van BEUGEN, cremer te 's-Hertogenbosch, Jan Stoffels van BEUGEN en Peeter Jhoris de LEEUW, te 's-Hertogenbosch, ooms maternel - er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick FRANCKEN, weduwnaar van Cathalijn Stoffels van BEUGEN.
Nalatenschap van de vader.
06.04.1656 | R 1926 | f 185

Jan Henrick EIJMBERTS, van vaderszijde en Jan Dierck Jansz van der MEULEN, van moederswege met Jacob MARTENS, de vader, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Jacob MARTENS, te Schijndel, in huwelijk hebbende Heijltien dochter van Willem Emberts van VORSTENBOSCH.
Beheer van de nalatenschap van Catharina en Jenneke dochters van Willem EIJMBERTS voorsz, krachtens hun testament, gepasseerd op 3.7.1654.
14.09.1656 | R 1926 | f 185v

Pauwels Aelberts van VENROIJE en Mr Jan Henricx van UDEN, chirurgijn, te Middelroije, zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Daniel van OISTERWIJK bij Baetien zijn huisvrouw dochter van Jacob HERMANS.
Erfdeling goederen van wijlen Joostken dochter van Jan Henricx van WOLFSWINCKEL, eerst weduwe van Jacob HERMANS en laatst van Geraert Geraerts van SCHAIK, tegen Jan HERMANS, te Hintham, man en momboir van Maijke dochter van Jacob Herman WONDERS.
??.??.1656 | R 1926 | f 187

Aert Jansen TIBOS en Peter Henrick SIMONS zijn momboirs over de onmondige kinderen van Frans Aerts van LAMPEREN.
Peter is overleden en vervangen door Hendrick Jan van KEMPEN, op Den Dungen, oom.
??.??.1656 | R 1926 | f 189

Jan BACKERS, de Jonge vervangt Daniel van SUTPHEN, die 10 jaar momboir is geweest over de onmondige kinderen van wijlen Gerart HULDERINCX.
06.02.1655 | R 1926 | f 189v

Theodoor THULDEN en Guilielmus SEBERTS, neven van vaderszijde zijn momboirs gesteld over Gerard onmondige zoon van wijlen Johan van ASTEN, notaris, bij zijn eerste huisvrouw. Op verzoek van Maria dochter van Arnout DONCKERS, zijn tweede huisvrouw.
Beheer goederen.
06.12.1655 | R 1926 | f 190v

Herman CUCHELINUS, momboir over de onmondige kinderen van wijlen Pieter de BEST van BEVEREN, ontvanger van de Gemeene Landsmiddelen te 's-Hertogenbosch, bij Sijbilla ROGIERS, die later hertrouwd is met Ernst CREMERS, capiteijn en commandeur van het fort Isabella. Sijbilla is overleden op 1.5.1656. De onmondige kinderen zijn: Sibilla, Louis en Peter de BEST van BEVEREN. De momboirstelling heeft plaats gehad op verzoek van de meerderjarige zuster Anna Maria de BEST van BEVEREN. Sibilla trouwt LAMOTTE de VRECOURT en gaat te Brussel wonen. Anna Maria is getrouwd met Jacobus de MARCELLUS, med. doctor.
Afrekeningen van de voogden op 19.2.1669 (in marge).
16.06.1656 | R 1926 | f 191v

Deelis van der STEEN en Goijaert GERRITS, te Boxtel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Adriaen Willems van der DONCK bij Merike dochter van Jan HENRICX. Goijaert is overleden en vervangen door Jan GOIJAERTS, te Boxtel, in huwelijk hebbende de dochter van wijlen Goijaert voorsz.
09.01.1657 | R 1926 | f 192v

Jan Arnt de KEIJSER, te Orten is als momboir - naast Arent Henrick HERBERTS, oom paternel - aangesteld door Joncker Godtschalck van WIJNGAERDEN, drossaert in het Oisterkwartier van het Marquisaet van Bergen op Zoom. Hij wordt gesubstitueerd op 4.1.1657 door Thomas MATTHEUSZ, welke acte gepasseerd is voor notaris Jacob van HAREN te Oudenbosch. Zij zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Joris Henrick HERBERTS bij Maijke dochter van Arents LAUREIJNS, 17 jaar oud.
Beheer goederen.
09.01.1657 | R 1926 | f 193

Jan Jan van den DUNGEN en Jan van der HOEVEN zijn momboirs over Lijsken onmondige dochter van wijlen Dierck WOUTERS, bij Elsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan van der MEULEN alias van VLIJMEN.
Jan van der HOEVEN is overleden en vervangen door Reijnier SCOETMANS, behoud-oom, te 's-Hertogenbosch.
Verkoop van 1/4 part in een kamer in de St Jacobstraat te 's-Hertogenbosch.
06.03.1657 | R 1926 | f 195

Rogier van GOOR, gewezen scholtis van Driel, neef van Jan ROELOFS, curator over de innocente Catharina dochter van Anthonia de LEEUW weduwe van Gijsbert BOSCH, moeder van Gijsbertken Gijsberts BOSCH in huwelijk hebbende Jan ROELOFS.
Zij zal in het zinnelooshuis ondergebracht worden.
??.??.1657 | R 1926 | f 195v

Dielis van der STEEN is momboir gesteld naast Goijaert GERRITS, te Boxtel, over de drie onmondige kinderen van Adriaen Willems van der DONCK bij Maijke dochter van Jan HENRICX.
Beheer goederen.
07.04.1657 | R 1926 | f 197v

Mr Jan VERCUIJLEN en Rombout van ASPEREN, zijn momboirs gesteld bij testament van Johanna BUIJS weduwe van Mr Jacob VERCUIJLEN, Raet van 's-Hertogenbosch, gepasseerd voor notaris Johan van der HAGEN op 23.11.1654, over de onmondige kinderen van Johan VERCUIJLEN.
Rombout van ASPEREN, clercq ter stadsgriffie, is gehuwd met Paulina dochter van Jacob en Johanna voorsz.
Beheer van goederen.
??.??.1657 | R 1926 | f 198v

Sijmon Jan WILLEMS, oom paternel der onmondigen en Henricx Claes Dielisz WEIJGERGANCX, cosijn maternel, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Willem Jan WILLEMS te Den Dungen weduwnaar van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Matthijs SPIERINCX bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Rutten van GRIENSVEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Henricxke - onlangs overleden - tegen Matthijs zoon van wijlen Jan en wijlen Henricxke voorsz.
17.03.1657 | R 1926 | f 199v

Claes Peter THEEUWENS, van vaderszijde en Lenaert Jan LENAERTS van moederskant, zijn momboirs over Jan en Marijke onmondige kinderen van wijlen Huijbert JANS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, eerder weduwe van Jan zoon van Delis van der STEEN te Den Dungen.
Erfdeling van goederen tegen de voorkinderen van Jenneke uit haar eerste huwelijk.
??.02.1657 | R 1926 | f 200v

Abraham HENCXTHEUVEL en Goossen BOSCH, grootvader en neef resp. van vaderszijde; Herbert Anthonis van DIJCK en Hendrick TIELMANS, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Johan Abraham van HENCXTHEUVEL bij wijlen Aelken Luijcas de BRUIJN.
Johan is hertrouwd met Elisabeth van HORSSEN.
De grootvader is beëdigd op 8.12.1659 (in marge).
22.06.1657 | R 1926 | f 201v

Wouter EELKENS en Herbert Anthonis van DIJCK ooms, waren momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Sebert Jans de RAEDT bij Maijke EELKENS. Herbert Anthonis van DIJCK wordt vervangen door Wouter EELKENS in verband met de erfdeling van de goederen van wijlen Catharina Jansen de BRUIJN tegen Herbert van DIJCK man en momboir van Maijke Janssen ZEBERTS.
15.09.1657 | R 1926 | f 202v

Geraert Jacobs der KENNIS en Ghijsbert Paulus BLOM, ooms zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Aert Jacobs der KENNIS, tweede man van wijlen Maijken Paulus BLOM.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootouders maternel: Paulus Jan BLOM en Peterken Henricx van STRALEN.
20.10.1657 | R 1926 | f 203

Abraham van den KERCKHOFF, mesmaecker te ’s-Hertogenbosch en Gijsbert Paulus BLOM, oom paternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Govart Paulus BLOM, te Brussel.
Erfdeling van de goederen van de grootouders paternel: Paulus Jan BLOM en Peterken Henricx van STRALEN.
20.10.1657 | R 1926 | f 203v

Claes CROOST, marktschipper van Amsterdam op 's-Hertogenbosch en Cornelis zijn zoon, resp. grootvader en oom, zijn momboirs over Beligen, onmondige dochter - oud vijf jaar - van Hilletje PETERS weduwe van Jan Claes CROOST, chirurgijn te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
29.11.1657 | R 1926 | f 204

Peeter JACOBS, grootvader maternel en Goijaert GOIJAERTS, grootvader paternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Henrick GOIJAERTS bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Peeter JACOBS.
Beheer goederen.
03.11.1657 | R 1926 | f 204v

Peeter zoon van wijlen Cornelis ADRIAENS is momboir over Wouter zijn onmondige broeder en curator over Willem, zijn absente broeder, kinderen van wijlen Cornelis ADRIAENS bij Geeritien zijn huisvrouw dochter van Evert LAMBERTS bij wijlen Peeterken zijn huisvrouw dochter van Geerit Peeters EIJCKMANS.
Erfdeling van de goederen van Evert en Peeterken, waarin de drie broeders 1/4 deel toekomt.
29.10.1657 | R 1926 | f 205

Willem THIJSSEN, van moederszijde en Claes Peter PELS, van vaderszijde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Peter Claes PELS - voor 5 jaar overleden - bij Marijke HUIJBERTS.
Beheer goederen.
30.01.1658 | R 1926 | f 206

Herman CUCHLINUS, Licentiaet in de rechten, is momboir gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Joncker Gudert GERNIER bij wijlen Aldegonda van BROUCKHOVEN dochter van wijlen Joncker Rogier van BROUCKHOVEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader maternel, waarin hun 1/5 toekomt.
28.02.1658 | R 1926 | f 206

Elisabeth BERESTEIJN weduwe van Willem WIJLICH, raedt en stadhouder over 's-Hertogenbosch, is voogdes gesteld over haar onmondige kinderen.
Beheer van goederen in het Land van Cleeff.
11.04.1658 | R 1926 | f 206v

Henrick Gijsberts SMITS, grootvader paternel en Pauwels Cornelis PENNINCX, oom maternel, zijn momboirs over Gijsbert onmondige zoon van wijlen Gijsbert SMITS, bierbrouwer - na zijn overlijden geboren - bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Cornelis PENNINCX, hertrouwd met Cornelis Joosten OLIJSLAEGERS, ook bierbrouwer.
Beheer goederen.
04.05.1657 | R 1926 | f 207

Sebastiaen Willems van den DUNGEN, zoon van de broeder van de vader en Jan Jan van HERPEN zoon van de broeder van de moeder zijn momboirs over Boudewijn, Elske, Geertruijd en Maria, onmondige kinderen van wijlen Roelof Bastiaens van den DUNGEN -voor vier jaar overleden - bij Engeltie Boudewijns van HERPEN.
12.08.1658 | R 1926 | f 208

Andries Peters LOIJEN, van vaderszijde met Peter en Jan, zonen van Frans Peters van WOLFFSWINCKEL, van vaderskant, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Gijsbert MAESSINCK bij Anneke PETERS uit haar eerste huwelijk en over de twee onmondige kinderen van Peter du PREE bij Anneke uit haar tweede huwelijk. Anneke woont te Emmerick.
Beheer van een legaat van fl 400,- door Adriaentgen FRANSEN weduwe van Peeter van LEEUWEN aan Anna ter tochte en haar kinderen ten erfrechte, toegescheiden.
19.06.1658 | R 1926 | f 208v

Jan Andries van VRIESEVEEN en Goijaert NIEUWENHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Catharina van BERCKEL onmondige dochter van Jan Claes van BERCKEL.
Beheer goederen.
20.06.1658 | R 1926 | f 209v

Reijnier van den BERCKENBOSCH en Geraerdt van der VENNE, ooms, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Guilliam van LIEBERGEN bij Catharina dochter van wijlen Silvester LINTERMANS, med. doctor.
09.09.1658 | R 1926 | f 210

Hendrick Fransen van SUSTEREN en Niclaes van DELFT zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Frans van SUSTEREN bij Aeltken van WEERT.
Niclaes is vervangen door Jan BAEIJENS, in naam van zijn vrouw.
26.10.1658 | R 1926 | f 210v

Jan Jan de BEER, oom paternel en Jan Gijsberts van de GRAEFF, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Quirijn Jan de BEER bij wijlen Johanna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Ghijsbert Willem van de GRAEFF.
Inventaris, in veband met het testament van Margaretha, weduwe van Ghijsbert Willems voorsz.
26.10.1658 | R 1926 | f 211

Aert Jacobs ISVOGELS en Henrick Wouter van ROOSMALEN, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jasper Jacobs ISVOGELS (zie: 27.11.1658, f 212v).
Beheer goederen.
14.11.1658 | R 1926 | f 211v

Elisabeth weduwe RIJSINGEN, grootmoeder paternel is voogdes over Jan onmondige zoon van Herman van RIJSINGEN bij Catharine zijn huisvrouw dochter van Emont EMONTS. Wijlen Jan van RIJSINGEN, oom paternel, heeft tot behoef van de onmondige op 22.4.1652 een perceel land te St Oedenrode verkocht aan Dierck Matthijs VERSANTVOIRT, hetgeen niet gevest is.
07.03.1659 | R 1926 | f 213

Quirijn van NIEL en Johan van NIEL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Henrick van den BICHELAER bij wijlen Maria van NIEL.
Beheer.
07.03.1659 | R 1926 | f 214

Peeter JACOBS, oom van vaderszijde en Lucas THIJSSEN, oom maternel, zijn momboirs over Marijke onmondige dochter.
Erfdeling van goederen op Den Dungen tegen haar broeder Matthijs JANSEN.
06.03.1659 | R 1926 | f 214v

Jan Otto van VECHEL en Peter Dielis van HESE, ooms paternel en Jacob DOMIUS - waard in "het Sweert" - te 's-Hertogenbosch, zwager van de moeder zijn momboirs over Peternelle onmondige dochter van wijlen Adriaen van der STEEN bij Janneke PETERS.
Beheer goederen.
19.05.1659 | R 1926 | f 215

Jan Otten van VECHEL, Peter Dielis van HESE, ooms paternel te 's-Hertogenbosch en Henrick Goijaerts van DUPPEN, oom maternel, te Helmond, zijn momboirs over Jenneke en Alegonda onmondige dochters van wijlen Adriaen van der STEEN bij wijlen Perijntje Goijaerts van DUPPEN.
Beheer goederen.
19.05.1659 | R 1926 | f 215v

De ouderlingen van de Franse Kerk te ’s-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over de zes kinderen van wijlen Johan ROGIER bij Catharina BILLETH. Elk kind zou fl 600,- krijgen; de rest krijgt Catharina ter tochte en de kinderen ten erf rechte.
Catharina is hertrouwd met Peter GROENHOOFT, die geld van de kinderen op zijn eigen naam belegd heeft!
23.05.1659 | R 1926 | f 216

Mr Peter van HAREN, procureur te 's-Hertogenbosch en Geraert Jacobs de LOURIS, zijn momboirs over Claes onmondige zoon van Jan Jacobs Der KENNIS.
Erfdeling van de goederen van Aelken de WIJS weduwe van Jacob Der KENNIS, grootmoeder paternel, op verzoek van Gerardt Jacobs Der KENNIS.
24.05.1659 | R 1926 | f 218

Peter en Jan zonen van Baudewijn van SANTVOIRT, Dierck Peter OTTEN en Tieleman Aerdts de BRUIJN, van vaderszijde, zijn op 4.1.1651 momboirs gesteld over de twee onmondige voorkinderen van Aert Peter OTTEN, beenhouwer bij Gultien zijn huisvrouw dochter van Philips van der LAST.
Jan, Dierck en Tieleman zijn overleden. Peeter is 71 jaar oud. De anderen zijn vervangen door: Dirck Jan OTTEN, beenhouwer, van vaderszijde, Baudewijn Philips van der LAST, broeder van de moeder en Jacques LAST oud-behouwdoom maternel.
Er is nog één onmondige: Philips zoon van Aert Peter OTTEN.
10.04.1659 | R 1926 | f 218v

Cornelis VERHEIJE, vader, is momboir gesteld over Cornelis zijn zoon, bij wijlen Maria d'AERVILLE, zijn tweede huisvrouw. Cornelis gaat een derde huwelijk aan.
Erfdeling van goederen door Cornelis Jr tegen zijn halfbroeder: Steven de MON, aanbestorven via zijn grootmoeder maternel, overleden te Maastricht.
12.09.1659 | R 1926 | f 219v

Henrick SIJMONS, te Nulant, behoud-oom van moederszijde en Herbert Dircx van NULAND, oom paternel zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Anthonij Dircx van NULAND bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan WOUTERS.
Erfdeling van de goederen van hun grootvader Dirck Denisse van NULAND, overleden te 's-Hertogenbosch.
16.07.1659 | R 1926 | f 220v

Hendrick BOGARTS, te Loosbroeck onder Hees, oud-oom maternel en Herbert Dircx van NULAND oom paternel, zijn momboirs over het onmondig kind van wijlen Ermert Dircx van NULAND bij Hendersken Lambert BOGAERT.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Dirck Denisse van NULAND.
16.07.1659 | R 1926 | f 221

Herbert Dircx van NULAND, oom paternel en Dielis DIELIS, oom maternel, te Lith, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Denis zoon van Dirck Denisse van NULAND bij Heesken dochter van Dielis TEUNISSEN.
Erfdeling van de goederen van hun grootvader Dirck Denisse van NULAND.
16.07.1659 | R 1926 | f 221v

Jan ERMERT, grootvader paternel en Herbert Dircx van NULAND, oud-oom maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Ermert JANSEN bij wijlen Jenneke JANSEN, te Nulant.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun overgrootvader Dirck Denisse van Nuland.
16.07.1659 | R 1926 | f 222

Dionijs van den BOSCH, is curator over Anna Maria en Francoise van BASSENHOVEN, onmondige dochters van wijlen Maria van der LINDEN, in tweede huwelijk hebbende Henricus HERBERTS, praeceptor van de Latijnse school.
13.12.1659 | R 1926 | f 222

Daniel BOONS is curator over Marcelis - 23 jaar oud - zoon van wijlen Ancem Jan van HAUBRACKEN bij wijlen Wilhelmina de WIJS. Wilhelmina is hertrouwd met Herman PILIA, gereformeerd Luitenant in een compagnie ruiters, welk huwelijk kinderloos is verlopen. De dochter Tanneke van Herman PILIA is getrouwd met Marcelis van HAUBRACKEN.
Proces over fl 1.000,- tegen Jan TIMMERMANS, laatse echtgenoot van Wilhelmina voorsz, welk bedrag Marcelis bij testament van zijn vader is toegescheiden.
29.12.1659 | R 1926 | f 223

Jacob de BIJE, notaris, is curator over de goederen van de onmondige kinderen van wijlen Jan Abraham HENCXTHEUVEL; aan gesteld op verzoek van de momboirs: Abraham Huijbert HENCXTHEUVEL, Herbert Anthonis van DIJCK, Goossen BOSCH en Henrick TIELMANS.
10.01.1660 | R 1926 | f 224v

Nicolaes HAUBRACKEN, goud- en zilversmid en Gerard Jacobs DERKENIS, mede te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Jan van VUCHT bij wijlen Margriet dochter van wijlen Marcelis Aerts de WIJSE. Jan gaat hertrouwen. Aangesteld op verzoek van de grootmoeder: Jenneke dochter van Lowies Jansen DONCKERS weduwe van Marcelis Aerts de WIJSE.
27.01.1660 | R 1926 | f 225

Huijbert Anthonis van der MERENDONCQ, te Middelroij onder Berlicom, zijn momboirs over de onmondige Aert Jan Aerts van der DONCK.
Proces tegen Henrick Jan Aerts van der DONCK c.s.
12.02.1660 | R 1926 | f 225v

Matthijs van BLADEL, cleermaecker te 's-Hertogenbosch, is momboir gesteld over Henrick zoon van wijlen Henrick van den DUNGEN, ketelaer, bij Catharina EBBENS, zijn laatste vrouw. Het voorkind van Henrick bij N.N. dochter van Jan de SMITH was voorzien van een momboir: de grootvader Jan de SMITH Henrick en Catharina zijn overleden aan de pest.
Beheer goederen.
28.02.1660 | R 1926 | f 226

Cornelis Adriaense STEENHUIJSE weduwnaar van Jenneke ADRIAENS geboren te Ouderkercke, is momboir gesteld over zijn onmondige kinderen.
Beheer goederen.
19.03.1660 | R 1926 | f 226v

Herman Baron van HEERMA, Heer van Holewinde etc. weduwnaar van Barbara Catharina PIECK van TIENHOVEN, zijn huisvrouw, is momboir gesteld over hun onmondige dochter Isabella Maria Beheer goederen, aanbestorven via de neef van Isabella voorsz: Joncker Theodorus van GREVENBROECK.
16.04.1660 | R 1926 | f 227

Pauwel Aelberts van VENROIJ en Mr Johan van der AA, chirurgijn te Berlicum, zijn momboirs over de onmondige zonen van wijlen Daniel van OISTERWIJCK, winkelier te 's-Hertogenbosch. Mr Johan is overleden en Pauwels is inmiddel te oud. Vervangen door Henrick JONGERS, in de Vuchterstraat en Jan Dominicus ROVERS, schoenmaecker.
27.04.1660 | R 1926 | f 227v

Joost Martens van VECHEL, grootvader en Coenraeth Jansen van CUIJCK, oud-oom maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Marten van VECHEL bij Maria van HAREN, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
28.04.1660 | R 1926 | f 228v

Govaert Govaers des MENSCHEN, oom maternel is momboir over het onmondige voorkind van Reijnier BONGHS bij wijlen Maria zijn eerste huisvrouw, dochter van Govaers des MENSCHEN Reijnier is hertrouwd.
01.03.1661 | R 1926 | f 229v

Govaert Govaers des MENSCHEN, neef, is naast Joost Govers van de VEN, te St Michielsgestel, momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Peter Daendels van TILBORGH bij Govaertke Govaerts van de VEN.
Beheer goederen.
01.03.1661 | R 1926 | f 230

Peter de GULICKER en Jasper STRICK, ooms paternel en maternel zijn momboirs over Jacobus onmondige zoon van Marten de GULICKER bij wijlen Beatrix zijn huisvrouw dochter van wijlen Hans STRICK. Jaspar is overleden, vervangen door Christoffel STRICK.
Beheer goederen (zie: 30.8.1661, f 232).
13.06.1661 | R 1926 | f 231

Mr Anthonis van OUTHEUSDEN en Franchoijs van BREE, behoud-ooms paternel en maternel, verzoeken om een curator over de twee kinderen - resp. 23 en 21 jaar oud - van wijlen Johan VERHEIJEN bij wijlen Hillegonde van GROENINGEN zijn huisvrouw. Mr Anthonij is tot curator benoemd.
16.08.1661 | R 1926 | f 232

Jacob en Govert van CASTEREN, resp. president en raad van 's-Hertogenbosch en Johan van ORLE, schepen van 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Dierick van CATTENBURGH, president van 's-Hertogenbosch bij Catharina van CASTEREN, zijn huisvrouw.
Catharina is hertrouwd met Mr Cornelis van DEUVERDEN, secretaris van de Staten van Utrecht.
02.09.1661 | R 1926 | f 233

Andries Geraerts de VRIES, oom maternel en Jan Willems van OLDEZEEL, behoud-oom paternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Reijnder JACOBS bij Diercxken Geraerts de VRIES, die hertrouwd is.
Erfdeling van de goederen van wijlen Heesken ROELOFFS weduwe van Jacob REIJNDERS, grootmoeder paternel.
12.09.1661 | R 1926 | f 234

Jan van TURNHOUT, boekverkoper te 's-Hertogenbosch, broeder van de vader en Robbrecht van den BERCKENBOSCH, half-broeder van de grootvader maternel, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Guilliam van TURNHOUT bij wijlen, Anneke van den BERCKENBOSCH.
27.09.1661 | R 1926 | f 234v

Franck Henricx van LIL, oud-oom paternel en Jan Jan van BERCHEM oud-oom maternel, zjn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick Gielis van LIL bij Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van Jan van BERCHEM.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootouders paternel Gielis Henricx van LIL en Cornelia Jan van den DUNGEN.
23.05.1661 | R 1926 | f 235

Michiel van den BERGH, neef maternel, Jan LAMBERTS, oom paternel en Henrick van NUENEN, neef maternel, zijn momboirs over Maria dochter van wijlen Jacob Hans BOSCH bij wijlen Anneke Lamberts van OS. Jacob voorsz is hertrouwd met Cornelia van NIEL, die hem overleefd heeft (zie: f 237v).
Beheer goederen.
02.11.1661 | R 1926 | f 236

Corst Jan JANSEN te St Michielsgestel en Geeraert Henrick JANSEN te Den Dungen zijn momboirs over het onmondige kind van Jan Henrick JANSEN bij Lijsken dochter van Jan JANSEN, ook te Den Dungen.
Geraert is overleden en vervangen door Cornelis Jan Jansen SPIERINCX, op Den Dungen.
15.11.1661 | R 1926 | f 236v

Jan Jacops van de LAER, broeder van de vader, Evert COLEN, rollier en Jan van CUIJCK, kamerbewaarder van het college van schepenen van 's-Hertogenbosch resp. in huwelijk hebbende Catharina en Jenneke, zusters van de vader, zijn momboirs over Jacob en Henricxken onmondige kinderen van wijlen Pieter Jacops van de LAER - overleden in juni 1661 - bij Peterke Jacops van de GRAEFF zijn huisvrouw. Op verzoek van de grootmoeder paternel Geertruijt HENRICX, weduwe van Jacop van de LAER.
10.01.1662 | R 1926 | f 237

Jacob Jan OTTEN, te Berlicum, van vaderszijde en Jan Dierck LUIJCKEN, te Geffen, van moederskant zijn momboirs gesteld over Henrick en Corstiaen onmondige zonen van Gerart HENRICX, ruijter onder ritmeester de GRUETER, bij wijlen Catharina CORSTIAENS. Gerart is hertrouwd.
Beheer goederen, krachtens het testament van Gerart en Catharina gepasseerd te 's-Hertogenbosch 6.8.1659 voor notaris JEGERS.
09.02.1662 | R 1926 | f 238

Cornelis Goossen VERHEIJDEN en Jan Goossen VERHEIJDEN zijn momboirs gesteldover het onmondige kind van wijlen Roeloff Matthijs van ESCH. Jan is overleden en vervangen door Aert Wouters van EERSSEL.
14.03.1662 | R 1926 | f 239

Peter LAMBERTS, oom paternel en Willem JANSEN, neef, resp. te Well en Roosmalen, zijn momboirs over Marten en Iken onmondige kinderen van wijlen Adolph LAMBERTS en wijlen Elisabeth MEEUSEN, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
14.02.1662 | R 1926 | f 239v

Cornelis HENDRICX en Gijsbert Janssen CREVELT, te Cromvoirt resp. half-broeder en oom, zijn momboirs over Lijske onmondige dochter van wijlen Thomas JOOSTEN bij wijlen Meriken Jans VERHOEVEN te Cromvoirt.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen de meerderjarige broeders en zusters.
16.03.1662 | R 1926 | f 240

David LUWELIJN, koopman in tabak, in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, Thomas FEILT, handschoenmaker "in de Sleutel" op de Markt te 's-Hertogenbosch, goede bekende van de vader, zijn momboirs gesteld over Elsken onmondige dochter van wijlen Lucas TORRENTON bij wijlen Stijntken JANS, zijn tweede huisvrouw. Lucas is hertrouwd met Elisabeth RICHERTS, die hem overleefd heeft. Op verzoek van Thomas en Cornelia kinderen van Lucas TORRENTON uit zijn eerste huwelijk met Trijntken CLAESSEN.
Beheer goederen.
04.04.1662 | R 1926 | f 240v

Theodore NIJEHOFF, Licentiaet in beide rechten en Franchoijs PIJNAPPEL zijn momboirs gesteld over Catharina van de LEEMPUTTE.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders tegen Mr Huijbrecht van de LEEMPUTTE en Hester van de LEEMPUTTE, haar broeder en zuster, resp. te 's-Hertogenbosch en Esch.
17.04.1662 | R 1926 | f 242

Peter Fransen SUEDEWIJND en Henrick Joordens CLOOT zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Davidt Fransen SUEDEWIND bij Erken Jochems CLOOT.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootmoeder van de kinderen.
21.04.1662 | R 1926 | f 242v

Peeter Peeters van VELSEN, half-broeder en Adriaen van BALEN behoud-oom maternel zijn momboirs gesteld over Diercxken onmondige dochter van wijlen Peeter Lamberts van VELSEN bij Grietien Peeters WORM.
Beheer goederen, o.m. een schepenschuldbrief ad fl 2.000,-.
10.05.1662 | R 1926 | f 243

Aert de ROVER, neef paternel en Adriaen van BALEN, behoud-oom maternel, zijn momboirs gesteld over Hendrina onmondige dochter van wijlen Jan de ROVER bij wijlen Elijsabeth dochter Peeters WORM.
Beheer goederen, o.m. een schepenschuldbrief ad fl 2.000,-.
10.05.1662 | R 1926 | f 243v

Henrick THIELMANS, neef paternel en Govert van SCHIJNDEL, neef maternel zijn momboirs over Dircxken, Laureijns en Elijsabeth onmondige kinderen van wijlen Jan LAUREIJNS bij Gijsbertie dochter van Jan Aerts VERCUIJLEN. Jan is 11 jaar tevoren overleden.
Erfdeling van de goederen van wijlen Henrick LAUREIJNS en Catharina zijn huisvrouw dochter van Lambert AERTS, hun oom en tante.
Er zijn nog twee meerderjarige kinderen.
17.05.1662 | R 1926 | f 244v

Jan STAES, grootvader, is momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Huijbert LENSSEN, Maasschipper, bij wijlen Maeijke STAES, zijn eerste huisvrouw en het onmondige kind van wijlen Huijbert uit zijn tweede huwelijk met wijlen Neeltgen CORNELISSEN.
Beheer goederen.
06.06.1662 | R 1926 | f 245

Jan Gijsbert van VECHEL, broeder van de moeder en Andries Lamberts van den BOOGAERT in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Dirck Jan van SON bij Maijken Gijsberts van VECHEL, die hertrouwd is met Wouter DONCKERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elijsabeth van SON weduwe van Huijbert DIRCXS, overleden te Gent, tegen Peter en Wouter van SON.
25.01.1663 | R 1926 | f 246

Jan Peters van OS en Gerard VERCAMP zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Luijcas van RAVENSTEIJN bij Jenneke KELDERMAN.
Beheer van de nalatenschap van wijlen Jenneke Luijcas van RAVENSTEIJN, vervallen op de drie onmondigen.
27.01.1663 | R 1926 | f 246v

Franchoijs van KESSEL en Gijsbrecht van GRIENSVEN waren bij testament van Johan BACXEN en Maria CROCK, gepasseerd op 21.11.1661 voor notaris Jacob de BIJE, aangesteld tot momboirs over Gijsbert onmondige zoon van Johan en Maria. Maria is hertrouwd met Herbert van ESCH, bode op Antwerpen.
De testamentaire momboirs zijn nu ook aangesteld door schepenen.
05.02.1663 | R 1926 | f 247

Jacob GOIJAERTS en Eijmbert WILLEMS, ooms paternel en maternel zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan GOIJAERTS, tot Orten, bij wijlen Willemken zijn huisvrouw, hertrouwd met Lenaert SWAENS, die haar overleefd heeft.
Beheer goederen.
09.03.1663 | R 1926 | f 247

Thomas van BOCHOLT, vader en Gerard van BOCHOLT, zijn broeder, met Peter ALEMANS, momboirs over de onmondige kinderen van Thomas bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van Mr Jacop SCHONEUS en de twee onmondige kinderen van wijlen Andries SCHONEUS bij Anna Maria HOEN, zijn huisvrouw, hertrouwd met Hendrick van WELLEN, goudsmid te Amsterdam.
Erfdeling van de goederen van wijlen Mr Jacop SCHONEUS en wijlen Maria van BLADEL zijn huisvrouw en van hun zuster Mechtelt SCHONEUS. Op verzoek van Cornelis en Geraert SCHONEUS, resp. apotheker en chirurgijn.
Peeter ALEMANS wordt van zijn taak ontheven, nadat de erfdeling plaats gehad heeft (zie: 27.3.1663, f 249).
05.11.1662 | R 1926 | f 248

Peter de LOUW en Willem van GESTEL te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Nicolaes van HOUBRAKEN, practizijn te 's-Hertogenbosch, bij Anneke Peters de LOUW, die hertrouwd is. Aangesteld op verzoek van Helena DONCKERS weduwe van Joris HOUBRACKEN.
Beheer goederen.
06.04.1663 | R 1926 | f 249v

Lenaert Jans van HEEL, broeder van de vader en Jan Roeloffs van DIEPENBEECK, van moedeszijde, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jan van HEEL bij wijlen Lijsken JANS, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
18.04.1663 | R 1926 | f 249v

Roeloff Janssen SPIERINCX en Willem Theunis REIJNEN, ooms paternel en maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Jan SPIERINCX - voor 4 dagen overleden, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Theunis REIJNEN.
Beheer goederen.
08.05.1663 | R 1926 | f 250v

Heer en Meester Herman van BREUGEL is momboir over Willem onmondige zoon van wijlen Jacop Aerts van WESEL bij wijlen Jacomina van HAREN. Er is nog een zoon Arnt, die uitlandig is, zonder dat zijn verblijfplaats bekend is. De zonen zijn gerechtigd voor 1/3 deel in de goederen van hun ouders. Aangesteld op verzoek van Johan van GELDROP, chirurgijn te 's-Hertogenbosch.
10.05.1663 | R 1926 | f 250v

Simon GIELISZ, Medart KAMPEN en Peter van ABEELEN zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Willem CORSTIAENS bij wijlen Geertruijd GIELISZ zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
21.05.1663 | R 1926 | f 251

Cornelis van THOOR, meerderjarig, is momboir over zijn onmondige broeder Gooswijn van THOOR, beiden zonen van wijlen Lenaert van THOOR.
Beheer goederen.
01.06.1663 | R 1926 | f 252

Jacob van RAVENSTEIJN is momboir over Jenneke onmondige dochter van wijlen Matthijs, zoon van wijlen Andries Matthijs van RAVENSTEIJN bij Engelken Jacobs van LIER.
Erfdeling van de goederen van wijlen Andries en Engeltie voorsz, tegen haar ooms en tantes.
....1663 onvoltooide acte zonder datum.
??.??.1663 | R 1926 | f 252v

Coenraed van RENSEN in huwelijk hebbende de zuster van de vader; Anthonij van LOON, zilversmid in huwelijk hebbende de dochter van de zuster van de moeder en Jan van ROIJ zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Frans Willems van ZUTPHEN bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van Willem van den HEUVEL.
Beheer.
10.09.1663 | R 1926 | f 253v

Aert Marcelissen van den DUNGEN en Mr Jan GELLENS zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Jeronimus van den DUNGEN bij Jenneke van RAVENSTEIJN, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
18.10.1663 | R 1926 | f 254v

Jan DELISSEN, oom paternel, Jan Ariens SPIERINCX over oud-oom zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Henrick Jan DELISSEN bij Hendersken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Baetie Jan DELISSEN, hun tante.
27.10.1663 | R 1926 | f 255

Aert en Peter van VUCHT, van vaderszijde; Cornelis Joost OLIJSLAGHER en Everardt Jansen des MENSCHEN, van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jenneke Andries des MENSCHEN. Jenneke is hertrouwd met Jaspar van RIJNSHOVEN.
Beheer goederen op verzoek van hun meerderjarige zuster Elijsabeth Jans van VUCHT.
13.11.1663 | R 1926 | f 255v

Mr Andries van VUCHT en Jacob Jan van DOCKUM, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Simon JOIRDEN, te Vught, weduwnaar van Henricxken zijn huisvrouw dochter van Henrick Henricx van ECK bij wijlen Jenneke Diercx van MIERLO.
Erfdeling van een huis "de Cruiwagen" in de Hintemerstraat, nagelaten door Henrick en Jenneke voorsz.
18.07.1663 | R 1926 | f 256

Daniel BOONS, notaris en clercq der griffie, is momboir gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Peter van de WIEL bij Anna STRIJBOSCH, die hertrouwd is met Frederick Hendrick DONCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen David Thomassen SENS, neef: drie huizen te 's-Hertogenbosch.
Anna is gereformeerd geworden en de familie van Jan Peter van de WIEL is RK gebleven. Derhalve treedt geen familie op als momboir, doch de gereformeerde Daniel BOONS!
30.12.1663 | R 1926 | f 257v

Robbert Dircx van HELLEMONT en Henrick SIJMONS, ooms maternel zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van Antoni BASTIAENSEN weduwnaar van Cornelia zijn huisvrouw, dochter van Dirck van HELLEMONT.
Erfdeling van de goederen van wijlen Dirck van HELLEMONT.
15.01.1664 | R 1926 | f 259

Walraven THOMAS, te Roosmalen, met Huijbert BECKERS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Peter CLAESSEN. Huijbert is overleden; zijn vervanger is: Peter CLAESSEN voorsz.
24.01.1664 | R 1926 | f 259v

Matthijs Geeraerts van ORTHEN en Cornelis VRIENT, molder te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Arndt Arntse van CROMVOIRT bij Aeltien dochter van Geerardt MATTHIJS.
Matthijs is overleden; vervangen door Henrick FRANS te Cromvoirt (zie: f 260v).
11.02.1664 | R 1926 | f 260

Hendrick van de VEN is curator gesteld over Corstiaen WEIJGERGANCX wegens zijn hoge ouderdom.
Beheer van goederen.
21.01.1664 | R 1926 | f 261

Jan MELOT en Henrick Jans ROGGEN zijn momboirs over Cornelis onmondige zoon van Marten Jans de LEEUW bij wijlen Anneke CORNELISSEN. Henrick is overleden, vervangen door de vader.
10.05.1664 | R 1926 | f 262v

Jan ANDRIES, van vaderskant en Pauwels DIERCX van moederszijde zijn momboirs over Jacob onmondige zoon van wijlen Jacob CORNELISSEN bij wijlen Aelken Jacobs RIJCKEN.
Op verzoek van Roelof en Marijke, meerderjarige broeder en zuster Delging van schulden.
13.05.1664 | R 1926 | f 263

Johan van de LAER, zilversmid, was momboir gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Willem Jans van de LAER bij Luijtgen dochter van Jan Jan ROVERS, voor de erfdeling van de goederen van wijlen Geburch van de LAER.
De erfdeling heeft plaats gehad; hij wordt vervangen door Henrick van LOON.
30.05.1664 | R 1926 | f 263

Gijsbert van de GRACHT, meerderjarige broeder, tin en loodgieter, in de Hintemerstraat en Peter van de GRACHT, koopman in granen op de Hooge Steenwech, neef van de vader, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Marten van de GRACHT bij Agnes van den HEUVEL.
Verkoop van goederen.
14.06.1664 | R 1926 | f 264

Franchoijs van KESSEL, koopman te 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over Joost minderjarige zoon van Matthijs van TILBORGH bij wijlen Cornelia BAECXEM. Franchoijs is uit 's-Hertogenbosch vertrokken en vervangen door Michiel van TILBORGH, halfbroeder van Joost.
23.05.1664 | R 1926 | f 265v

Roeloff Jansen SPIERINCX, broeder van de vader en Rut Willems Thijssen van de MERENDONCQ van moederszijde, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Huijbert Jansen SPIERINCX bij Geraertken, zijn huisvrouw.
Delging van schulden.
30.06.1664 | R 1926 | f 266v

Peter en Jacob de LANGE zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jacques de LANGE, capiteijn-geweldiger (=provoost, commandant militaire gevangenis) van het garnizoen van 's-Hertogenbosch. Op verzoek van Johan van der HORST en Laureijns van 's-Gravensande, executeurs testamentaire, raden van 's-Hertogenbosch.
08.09.1664 | R 1926 | f 267

Jan Aelbert ZEGERS is momboir over zijn onmondige kinderen bij Margriet LEMMENS, samen met zijn vader en Jan van MALSEN; Peter de GULICKER en Jan Jan van BOCXMEER zijn momboirs over de minderjarige kinderen van Matheus SIRNEELS, aangesteld voor de verkoping van aanbestorven goederen. Jan van MALSEN wordt vervangen door Adam STOFFELS; Peter de GULICKER en Jan Jan van BOCXMEER worden vervangen door Caspar KERCKHOFF en Henrick SIRNEELS.
30.05.1662 | R 1926 | f 267v

Laureijns van KESSEL, oud-secretaris van 's-Hertogenbosch, oom maternel is momboir over Johannis zoon van wijlen Guiliam DONCKERS bij Hester van KESSEL dochter van wijlen Dierck van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch.
Verkoop van goederen te Den Dungen en Middelrode.
NB. Er is nog een meerderjarige zoon.
20.02.1663 | R 1926 | f 268v

Daniel BOONS, notaris te 's-Hertogenbosch, is momboir over de onmondige kinderen van Jan Peter van de WIEL bij Anna STRIJBOSCH. Hij moet te vaak naar Amsterdam reizen om de belangen goed te kunnen behartigen. Vervangen door Dominee Everhardus SCHULIUS, predikant te 's-Hertogenbosch en Cornelis de HASE, behoud-oom van de onmondigen (zie: 31.12.1663, f 257v).
05.01.1665 | R 1926 | f 269v

Peter en Denijs MORRE, van vaderszijde; Daniel COLEN, stiefvader van de moeder en Peter van VELP, van moederszijde, zijn momboirs over Denijs - oud 1½ jaar - zoon van wijlen Jan MORRE overleden aan boord van zijn schip te Luik, bij Catharina van ANDEL zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van Henrick MORRE.
Beheer van goederen.
??.??.1665 | R 1926 | f 270

Dierck WEIJERS, Daniel COLEN, stiefvader van de moeder, gehuwd met Marijke van VELP, grootmoeder maternel en Lambert van VELP, broeder van de grootmoeder maternel zijn momboirs gesteld over Denijs - 1½ jaar oud - zoon van wijlen Jan MORRE, koopman en Maasschipper - in januari overleden te Luik aan boord van zijn schip - bij Catharina van ANDEL.
Beheer van goederen.
NB. De momboirs stelling (f 270) is hiermede verworpen.
25.04.1665 | R 1926 | f 271v

Adriaen Anthonis DANCKLOFF is met Andries Engelbert van BLADEL momboir gesteld over Elisabeth dochter van Roelof Engelbert van BLADEL bij Barbara DANCKLOFF, zijn huisvrouw. Andries is overleden, vervangen door Henrick Goijaerts van BLADEL en Goijaert Laureijns van BLADEL, neven paternel. Maijken van HOOGERLINDE weduwe van Engelbert van BLADEL is voor drie dagen overleden.
Als momboirs over Maria en Jan onmondige kinderen van wijlen Henrick van BLADEL zijn gesteld: Cornelis van STRIJP, camerbewaarder, van moederszijde en Anthonij van EMPEL met zijn zoon Ambrosius, molders te 's-Hertogenbosch, van moederszijde.
Beheer van goederen.
04.05.1665 | R 1926 | f 272v

Thomas Diercx van WUERMONT, broeder van de vader en Joris Willems van ORTHEN, broeder van de moeder, zijn momboirs over Dierck en Willem onmondige zonen van wijlen Cornelis Diercx van WUERMONT - overleden 2.2.1660 - bij Adriana dochter van Willem van ORTHEN. Adriana gaat hertrouwen.
Beheer goederen.
24.06.1665 | R 1926 | f 273

Peeter Andries van HEES en Adriaen BIDTS, ooms paternel en maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Nicolaes Henricx van RIJNSHOVEN bij wijlen Elisabeth van HESE.
Beheer goederen.
16.01.1665 | R 1926 | f 274

Jan MARTENS, te 's-Hertogenbosch, Pauwels ADRIAENS, te Roosmalen zijn momboirs gesteld over Hendrick, Pauwels en Jan, onmondige zonen van wijlen Thomas PAUWELS bij Metken dochter van Marten GEERAERTS. Metken gaat hertrouwen.
Beheer goederen.
14.08.1665 | R 1926 | f 274v

Jacob van OUWEN, oom maternel, cannegieter te 's-Hertogenbosch en Boudewijn van der LAST, schoenmaker te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Maria Magdalena dochter van wijlen Mr Geraert van HEUSDEN, chirurgijn te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Maria van OUWEN.
Beheer goederen.
NB. Er is nog een uitlandige broeder!
14.08.1665 | R 1926 | f 275

Joncker Dominicus van LEEMPUTTE, half-broeder van wijlen Joncker Guiliam d'ABSLOINS en de advocaat NAGELMAECKERS zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Joncker Rogier d'ABSLOINS bij wijlen Barbara RIJCKEL.
Aangesteld op verzoek van Joncker Adrianus van RIJDEWIJCK, Heer van Rocquenij, in huwelijk hebbende Marie Anthonette Isabelle d'ABSLOINS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader, resp. vader.
09.09.1665 | R 1926 | f 276v

Boudewijn van der LAST, vader en Jacques LAURENS, neef, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Boudewijn van der LAST bij wijlen Jacomina zijn huisvrouw dochter van wijlen Marcus van AUWEN bij wijlen Maria van de WATER.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders maternel.
30.12.1665 | R 1926 | f 277v

Doctor Paulus Reijnier VUCHTS en Aert van VECHEL, van vaders en moederskant, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Govert EELKENS bij Maria Anna CREMERS.
Beheer goederen.
13.01.1666 | R 1926 | f 278v

Christiaen Cornelis VLEMINCX, oom maternel, Reijnier VUCHTS en Aert Joost van VECHEL, aangehuwde ooms paternel zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Seger de RAEDT bij Margaretha VLEMINCX.
Beheer goederen.
02.02.1666 | R 1926 | f 279

Roelant van GEMERT en Dierck DONGEUS, neef en oom van vaderszijde, Anthonij SCHEFFERS in huwelijk hebbende de zuster van de onmondigen en Ignatius van GEMERT, broeder van de vader zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Guiliam van GEMERT bij Anneke PIJNAPPELS.
Beheer goederen.
02.02.1666 | R 1926 | f 279v

Godefroij van LIEBERGEN, Jasper WIJNANDS van ROSAND, Jasper en Henrick van HEESWIJCK, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jaspers van HEESWIJCK bij wijlen Isabella van LIEBERGEN.
Erfdeling van de goederen van Wilhelmina van HEESWIJCK weduwe van Nicolaes van NIJEHOFF.
08.04.1666 | R 1926 | f 280

Henrick THIELMANS en Lucas Jan Abraham HENCXTHEUVEL zijn op 3.7.1665 momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Abraham HENCXTHEUVEL. Henrick doet niets en wordt vervangen door Hubertus, broeder van Lucas.
09.05.1666 | R 1926 | f 280v

Johan van der HAGEN en Peeter Jacobs die GUIJLICKER zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jasper van DIJCK bij wijlen Catharina zijn huisvrouw. Proces tegen Gerardt Daniels van DIJCK over de tocht van de goederen van zijn eerste huisvrouw.
08.06.1666 | R 1926 | f 281v

Gerart Cornelis van OISTERHOUT, oom maternel en Dierck Jan van GERWEN, behoud-oom paternel, zijn momboirs over de negen onmondige kinderen van wijlen Gerart Cornelis van CEULEN bij Maijke Cornelis van OISTERHOUT.
Beheer goederen.
21.05.1666 | R 1926 | f 282

Dierck Jacop RUTTEN, oom paternel en Gielis Huijberts BROEREN, oom maternel zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Laureijns Jacops RUTTEN bij wijlen Henricxke Huijberts BROEREN.
Beheer goederen.
25.09.1666 | R 1926 | f 282v

Nicolaes Ambrosius van ORTHEN is momboir over de twee onmondige kinderen van wijlen Roeloff Diericx de GROOT bij wijlen Elijsabeth van BOXMEER, beiden overleden aan de pest.
Delgen van schulden.
30.09.1666 | R 1926 | f 283

Peter Francken van de KEER, oom paternel en Johan zoon van Peter BECX in huwelijk hebbende Margriet FRANCKEN, zuster van de vader, Johan Jansen van RAVENSTEIJN en Bartholomeus van ROOSMALEN, in huwelijk hebbende Maria dochter van Jan Jan van RAVENSTEIJN voorsz, zijn momboirs over Franciscus en Adriaen onmondige zonen van wijlen Jan Francken van de KEER bij wijlen Neesken FRANSSEN, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
26.10.1666 | R 1926 | f 284

Alard van VECHEL is aangesteld als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Johan VOS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman GEERMANS, voor de erfdeling van de goederen van Herman GEERMANS tegen Jan, Bartholomeus en Geertruijd in huwelijk hebbende Reijnier van ROSMAER, kinderen van wijlen Herman voorsz.
Na deze erfdeling wordt hij vervangen door Johan en Bartholomeus GEERMANS.
22.10.1666 | R 1926 | f 284v

Hendrick van der DUSSEN en Jan de LEPO, van vaderskant en Jan van BOXMEER de Jonge met Adriaen SUIJSKENS, de Jonge, van moederszijde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Dirck van der DUSSEN, notaris te 's-Hertogenbosch.
06.11.1666 | R 1926 | f 285v

Aert DONCKERS, van vaderszijde en Jan STRICK van moederskant, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Laureijns van KUIJCK, te 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen.
06.11.1666 | R 1926 | f 286

Jan Claessen van de COEVERINGH, te Roosmalen en Peter BECX, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Maria onmondige dochter van wijlen Anthonis van de COEVERINGH. Peter is overleden en vervangen door Jacob Henricx van de KEER en Johan van BLADEL, te 's-Hertogenbosch.
25.11.1666 | R 1926 | f 286v

Dierck VERBEECK en Pauwels van HAEFFTEN, vaders der onmondigen, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Dierck VERBEECK bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van WILLEM VLIET bij Anna WIJBRECHTS en de onmondige kinderen van Pauwels van HAEFFTEN weduwnaar van Anna Maria zijn huisvrouw dochter van Willem VLIET en Anna voorsz. Anna is overleden.
Erfdeling van twee huizen te 's-Hertogenbosch: "in de Hertstraet" op het Orteneijnde en waarin de weduwnaar van Anna WIJBRECHTS, Matthijs SCHRIJNENS, woont en het daarachter staande huis, "het Hof van Holland" uitgaande op de Haven.
30.09.1666 | R 1926 | f 288

Tielman DIRCX en Roegier Rogiers van den ANCKER, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick Matthijs van DIETTENHOVEN bij wijlen Geertruijd Jacobs Aerssen van DIEST, aangesteld op verzoek van Jenneke JANSSEN, laatste huisvrouw van wijlen Jacob Aerssen van DIEST.
Beheer goederen.
23.12.1666 | R 1926 | f 288v

Franchoijs van FLODORP, één der momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Marten van EMPEL bij wijlen Jenneke van FLODORP, is overleden. Vervangen door: Reijnder Herman van MEERWIJCK. De andere momboir woont te Eijndhoven.
Beheer van goederen: te Orten en Empel.
11.01.1667 | R 1926 | f 289

Anthonij de LOUWE en Geraert Jacobs van ROOSMALEN, beenhouwers te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Wouter Jansen van ROIJ bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Goijaert van BLADEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Metjen van RIEL weduwe van Goijaert van BLADEL tegen: Hendrick, Maijke weduwe van Nicolaes HEEREN en Penia in huwelijk hebbende Willem van ARNHEM, allen kinderen van wijlen Goijaert en Metjen voorsz.
20.01.1667 | R 1926 | f 289v

Jacob POOL, broeder van de moeder en Joachim van GRIENSVEN notaris te Vught, zijn momboirs over Willem onmondige zoon van wijlen Gijsbert van GEFFEN bij wijlen Margaratha, zijn huisvrouw, dochter van Goijaert POOL.
Beheer goederen.
07.12.1666 | R 1926 | f 290

Anthonij BROUWERS, vader en Henricus GILENUS, broeder van de moeder, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Anthonij BROUWERS bij wijlen Maria GILENUS.
Beheer goederen.
11.02.1667 | R 1926 | f 291

Guiljam van GROESDONCK, vader, is momboir gesteld over Willem, Frans, Hercules en Elijsabeth onmondige kinderen van Guiljam van GROESDONCK bij wijlen Adriaena van WEGE.
Erfdeling van de goederen van Alida van WEGE, waarin hen 1/3 deel toekomt.
23.02.1667 | R 1926 | f 291v

Laureijns LAMBERTS, van moederszijde en Jan Peter EIJCKEMANS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van Adriaen van de MERENDONCK, zijn momboirs over Adriaentje en Marike onmondige dochters van wijlen Jan Adriaen van de MERENDONCK bij Lijske zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Henrick Adriaen van de MERENDONCK, hun oom.
24.02.1667 | R 1926 | f 292v

Christoffel de COCK van KERCKWIJCK, stadsmedicus te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende de zuster van de vader en Anna Beatrix van LINTHENICH, weduwe van Franchoijs van BEAUMONT, meerderjarige zuster, zijn momboirs over de twee onmondige dochters van Laureijns van LINTHENICH bij wijlen Pieternella de GRAEFF.
Beheer goederen.
05.03.1667 | R 1926 | f 293

Hendrick van den ANDEL, grootvader en Reijnder Hermans van MEERWIJCK, oud-oom, van vaderszijde en Jacob van RAVENSTEIJN behoud-oom maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Thomas van MEERWIJCK bij wijlen Maria van den ANDEL.
Beheer goederen.
05.03.1667 | R 1926 | f 294

Jan Willems van VLIJMEN, de momboir over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis Aerts van ALTENHUIJSEN bij Hendersken Lambert BOGAERTS, is overleden. Vervangen door Herbert Diercx van NOLLANT.
04.02.1667 | R 1926 | f 294v

Laureijns DONCKERS en Johan STRICK, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Laureijns Joosten van KUIJCK.
De nering van de momboirs noopt hen hun momboirschap op te geven. Vervangen door Jan en Herman, meerderjarige broeders van de onmondigen.
26.03.1667 | R 1926 | f 295

Pauwels Jans COPPELMANS en Peter van GINCKEL, grootvaders, zijn momboirs over Anna Catharina onmondige dochter van wijlen Jan Pauwels COPPELMANS - overleden aan de pest op 3.8.1666 - in huwelijk hebbende Maria van GINCKEL, geboren te Baerdwijck.
Beheer goederen.
06.03.1667 | R 1926 | f 296

Corstiaen Michiels van BOCXTEL, zoon van de broeder van de vader en Philips van STRATHEM man en momboir van Agneta dochter van Pauwels Jan AERDEMANS, zuster van de moeder, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Huijbert Cornelis van BOCXTEL bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Pauwels Jan AERDEMANS.
Beheer goederen.
19.02.1667 | R 1926 | f 297

Reijnier. LAST, loijer en Henrick van NUIJS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jan Selberts ZEGERS. Henrick is overleden; vervangen door Cornelis van de LAER, bontwerker te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende de weduwe van Henrick van NUIJS.
24.05.1667 | R 1926 | f 298

Godefridus de RUIJTER, predikant te Nuenen, Gerwen en Wetten is momboirs over de onmondige Jan Goverts van WITTENHOVEN zoon van wijlen Govert Theunis van WITTENHOVEN bij Catelijn WOUTERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Theunis Goverts van WITTENHOVEN, grootvader.
21.04.1667 | R 1926 | f 298v

Willem Jan NULANTS, oom paternel en Johannes van BLADEL, neef maternel zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Cathelijn dochter van Guiliam Marcelis van HOOCHSTRAETEN uit haar tweede huwelijk bij wijlen Quintijn Jan NULANTS. Aangesteld op verzoek van Jan, Jasper en Cathelijn, meerderjarige kinderen van Cathelijn voorsz uit haar eerste huwelijk met wijlen Henrick BACKERS.
Beheer.
02.05.1667 | R 1926 | f 299

Johan en Ruth Nelissen van ROSMAELEN, ooms paternel en Johan en Cornelis van de LAER, ooms maternel zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Goijaert Nelissen van ROSMAELEN bij wijlen Maijke van de LAER, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
20.05.1667 | R 1926 | f 299v

Boudewijn van der LAST en Jacob van AUWEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Mr Gerard HUIJSSENS bij Maria van AUWEN, die hertrouwd is met Johan van GENT. Jacob van AUWEN is overleden en vervangen door Mr Johan van GELDROP.
06.06.1667 | R 1926 | f 300

Jasper van MEERWIJCK en Ghijsbert van GESTEL in huwelijk hebbende de zuster van de moeder zijn momboirs over de vier onmondige kinderen - het oudste is 12 à 13 jaar - van Christoffel van de GRAVE bij wijlen Henricxke van MEERWIJCK, voor 1 1/2 jaar overleden. Christoffel is hertrouwd met zijn dienstmeid.
Beheer goederen.
28.07.1667 | R 1926 | f 300v

Michiel van DUN, zwager, te Oisterwijk, in huwelijk hebbende de zuster van Jan de WEER, curator over de portie van Jan de WEER, absent, uit de nalatenschap van Godefridus de WEER, overleden te Antwerpen.
Jan de WEER is 30 jaar geleden naar Spanje vertrokken; hij was toen ruim 30 jaar oud. Men vermoedt dat hij overleden is.
16.08.1667 | R 1926 | f 301v

Nicolaes van DAEL te 's-Hertogenbosch, behuwd-oom en Joris STUWAERT, te 's-Hertogenbosch, neef, van Willem ROS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem ROS bij Engeltie COCK zijn huisvrouw.
Beheer van een obligatie, groot fl 300,- ten laste van Brigitta van der EIJCK weduwe van vaandrig ACHTERLONIJ.
09.09.1667 | R 1926 | f 304

Peeter KARS en Thomas KARS, oud-oom en oom maternel resp. - van vaderszijde zijn er geen verwandten in de Meijerij - zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Adriaentgen dochter van Pelgrom KARS - overleden aan de pest - in "de Taerton" te 's-Hertogenbosch bij Claes PROVO, overleden aan de pest te Worcum.
Beheer goederen.
13.09.1667 | R 1926 | f 304v

Johan Laureijs van der HEIJDEN is momboir over Johanna - 22 jaar oud - dochter van van wijlen Mr Henrick MOLENGRAEFF bij wijlen Maria SCHENCKELS zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen de vijf meerderjarige broeders en zusters.
14.09.1667 | R 1926 | f 305

Johan STRICK en Anthonij de LOUW zijn momboirs over Johanna - 14 jaar oud - dochter van Anthonij CINCK bij wijlen Henricxke Dircx van RAVESTEIJN. Anthonij gaat hertrouwen Aangesteld op verzoek van Stouken Dircx van RAVESTEIJN.
Beheer goederen.
20.09.1667 | R 1926 | f 306

Jasper de LEEUW, neef paternel en Jacob WEIJGERGANCX, neef maternel zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jacob Aerts van BATENBORCH bij wijlen Frensken FRENSSEN.
27.09.1667 | R 1926 | f 306v

Jan Peters van OS en Geraert Geraerts VERCAMP zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Luijcas van RAVESTEIJN bij Henricxken KELDERMANS. Jan is overleden en vervangen door Jan Andries BECKERS.
25.10.1667 | R 1926 | f 306v

Peter en Thomas KARS zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Claes PROVO bij wijlen Adriaentgen dochter van Pelgrom KARS, verzoeken vervangen te worden door Cornelis Goossens VERHEIJ, bakker, tijdens de erfdeling van de goederen van wijlen Maijke KARS (zie: 13.9.1667, f 304v).
11.11.1667 | R 1926 | f 307

Goijaert van EIJL, oom maternel, is momboir over de onmondige Jan en Anthonette van HIJNSBERCH bij wijlen Weijndelke van EIJL, hun moeder.
Beheer van twee huijsjes in de straat achter "de drie Eksters" hun ter tochte, krachtens het testament van wijlen Heer en Meester Peter van EIJL, doctor med. en na overlijden van de langstlevende, aan het Brants gasthuijs ten erfrechte, toegescheiden.
11.11.1667 | R 1926 | f 307v

Jacob Henrick van ZELLER, van moederszijde, Mr Gijsbertus MORING, advocaat, half-broeder maternel en Adrianus DONCKERS, advocaat, broeder van de vader, zijn momboirs over Aldegonda - 10 jaar oud - dochter van wijlen Advocaat DONCKERS bij wijlen Mechtildis van ZELLER. De vader is overleden op 11.9.1667; de moeder en vier kinderen zijn op 12.9.1667 overleden.
Beheer goederen (zie: 26.3.1668, f 310v).
29.12.1667 | R 1926 | f 308v

Aert Everts van ORTHEN, grootvader maternel en Alart Wouters van VECHEL, zijn sedert 1653 momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Matthijs Wouters van VECHEL bij Margriet van ORTHEN.
Aert wordt vanwege zijn hoge ouderdom vervangen door de advocaat van der HORST.
10.01.1668 | R 1926 | f 309v

Adam van EIJL man en momboir van Johanna van OSCH, tante paternel en Matthijs van OSCH zijn momboirs over de onmondige weeskinderen van wijlen Adriaen van OSCH, waard in "de David".
Beheer goederen.
09.02.1668 | R 1926 | f 310

Rogier Aertsen van ORTHEN, koopman, te 's-Hertogenbosch is momboir over de drie onmondige kinderen van Maria Catharina Joost Aertsen van ORTHEN. Hij is vervangen door de grootmoeder: Maria Catharina de BURIJ, te Mechelen, weduwe van Joost Aertsen van ORTHEN, vóór de erfdeling van de goederen van wijlen Joost voorsz.
30.06.1668 | R 1926 | f 312

Odolph SUES, bode van 's-Hertogenbosch op Amsterdam,, is momboir over Hester zijn dochter - oud 21 jaar - bij wijlen Anna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert Everts van ORTEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aert Everts van ORTEN.
30.06.1668 | R 1926 | f 312v

Anthonij Jacobs van BATENBORCH in huwelijk hebbende Matthia dochter van Jan Everts van ENGELEN; Gijsbert Wijnants van RAVENSWAIJ, schout te Engelen, behuwd-oom paternel en Jan Aerts BITS, oom maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Everts van ENGELEN, waard in "de vergulde Crabbe", aan de Vismarckt, bij Maijcken HENDRICX.
Beheer goederen.
30.06.1668 | R 1926 | f 313v

Joachim van GRINSVEN, notaris en Charle Le HARDIJ, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Hendrick van den BICHELAER bij wijlen Maria van NIEL.
Alleen gedurende de erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Jan van NIEL.
26.08.1669 | R 1926 | f 314

Anthonie van LOON, zilversmid te 's-Hertogenbosch, Huijbert van RUERMONT in huwelijk hebbende de grootmoeder van de onmondigen en Hendrick Jansen LOODEN zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Cathalijn dochter van wijlen Aert Aerts van BERLICUM bij wijlen Jenneke Jansen LOODEN, daar vader af is Gijsbert van de GRACHT, die hertrouwd is. Jenneke Jansen LOODEN is hertrouwd met Evert Andriessen van BERLICOM, bakker, welk huwelijk kinderloos is verlopen.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jenneke Jansen LOODEN.
28.05.1672 | R 1926 | f 314v

Ottho van de POL, custos van de St Jacob te 's-Hertogenbosch en Willem HEIJMANS, bode van 's-Hertogenbosch op Antwerpen in huwelijk hebbende Johanna FIER, meerderjarige zuster van de onmondigen, zijn momboirs over Johannes en Magdalena onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieterse FIER, custos van de St Jan bij wijlen Hendricxken van de POL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen Willem HEIJMANS voorsz.
??.??.1669 | R 1926 | f 315

Theodorus en Joachim, meerderjarige zonen van wijlen Antoni van de PAS, apotheker te 's-Hertogenbosch, bij Catharina VERHAEREN, zijn momboirs over Hendrick, Gerardus en Maria, kinderen van wijlen Antoni en Catharina voorsz.
Willem, zoon van Antoni en Catharina voorsz is in 1664 naar Oost Indie vertrokken voor de kamer Amsterdam van de VOC en in Indie overleden.
Erfdeling van de goederen van hun broeder Willem.
22.03.1669 | R 1926 | f 316v

Jan EVERTS, te Middelroij onder Berlicum en Marten Jans van den HEUVEL, hovenier te 's-Hertogenbosch, van moederszijde zijn momboirs over Nicolaes, Maria, Catharina en Petronella onmondige kinderen van Jan Gerrit CLAESSEN bij Heijlke JANSEN zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van Gerrit Jansen van den BERG en Willem Jan GULDEMANS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun oom Peeter GEERITS, overleden te Berlicum.
18.03.1669 | R 1926 | f 317

Willem Gerrits van WICHEN, oom en Willem BOSCH, neef, zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Willem Jacobs van HERNEN bij wijlen Anneke Ambrosius.
Beheer van goederen.
23.04.1669 | R 1926 | f 318

Bastiaen van der EIJCKEN, vader en Jacob Willem van HERNEN, oom maternel te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over het onmondig kind van Bastiaen voorsz bij wijlen Merike zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Jacobs van HERNEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Willem Jacob van HERNEN.
23.04.1669 | R 1926 | f 319

Steven JANS, soldaat in de compagnie van commandeur THUIJLL, aangetrouwde oom, van vaderszijde en Jacob Willems van HERNEN oom maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Cornelis CORNELISZ alias den DAELDER bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Jacob van HERNEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Willem Jacob van HERNEN.
23.04.1669 | R 1926 | f 319v

Meeus WILLEMSE, te Vught, is momboir over Jan onmondige zoon van wijlen Gerart WILLEMSE.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn ouders tegen zijn vier meerderjarige broeders en zuster: huis in de Postelstraat, winkel.
02.05.1669 | R 1926 | f 320v

Johan van der MEULEN, lakenkoper te 's-Hertogenbosch en Johan VUCHTS, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Henricx van den BROECK bij Maria van WOLFFSWINCKEL. Johan VUCHTS is overleden en vervangen door Lambert van WAERDEN.
21.05.1669 | R 1926 | f 321v

Rogier van ORTEN, van vaderszijde en Gijsbert van GRINSVEN, van moederskant en Franchoijs van BERCKEL oom paternel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Dirck van BERCKEL bij wijlen Helena van GRINSVEN, overleden te 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootouders paternel: Dirck van BERCKEL en Maria WIJNANDS van ROSAN, beiden te Oisterwijk overleden.
Gijsbert voorsz heeft al twee momboirschappen: een over het onmondige kind van Jan BACX en de andere over de onmondige kinderen van wijlen Henricx van BLADEL. Hij beveelt Adriaan VERHOEVEN te Waalwijk, oom van wijlen Helena van GRIENSVEN aan als momboir.
19.07.1669 | R 1926 | f 322

Adam STRIJBOSCH te Eijndhoven en Peter de HAES in huwelijk hebbende Catharina STRIJBOSCH, resp. broeder en zuster van de moeder, zijn momboirs over Peter en Johanna onmondige kinderen van wijlen Peter van de WIEL en wijlen Anna STRIJBOSCH.
Beheer van goederen.
28.08.1669 | R 1926 | f 325

Jan van BOXMEER en Peter Francken van de KEER worden vervangen door Jacob van DONCK, brouwer in "Mechelen" te 's-Hertogenbosch en Peter van LOOSBROECK, hun zwager, brouwer in "St Christoffel" te 's-Hertogenbosch, als momboirs over Aldegunda en Beatrix, onmondige dochters van wijlen Gijsbert DONCK. De onmondigen wonen bij Peter van LOOSBROECK voorsz.
06.04.1669 | R 1926 | f 325v

Alardt Andries van HEZE, Johan Anthonis SCHEFFER en Willem van BOCXTEL, resp. oom paternel en cosijns maternel, zijn momboirs over Johannes, Norbertus, Maria en Catharina onmondige kinderen van wijlen Johan Andriessen van HEZE bij wijlen Elisabeth Peters VERHEIJDEN, overleden 15.5.1663.
Beheer van de goederen van hun ouders en erfdeling van de goederen van wijlen Maria GUILIELMIJ, grootmoeder paternel.
18.09.1669 | R 1926 | f 326

Adriaen Adams van WERDEN, molenaar, oom maternel en Jan Aerts MARS, beenhouwer, neef paternel, zijn momboirs over Antonette onmondige dochter van wijlen Cornelis Henricx VRIENT bij wijlen Catharina Adams van WERDEN.
Beheer goederen.
13.09.1669 | R 1926 | f 328

Jan Barents van AMEROIJ, van vaderszijde en Matheus van BILSEN, van moederskant, zijn momboirs over Jan en Willemijntje onmondige kinderen van wijlen Jan Janse van BOECKHOVEN bij wijlen Adriaentie HENDRICX.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen Anthonij van BOCXTEL man en momboir van Elisabeth van BOECKHOVEN, Jan van de CAMP man en momboir van Maria van BOECKHOVEN en Hendrick van BOECKHOVEN, hun meerderjarige broeders en zusters.
06.09.1669 | R 1926 | f 328v

Cornelis de HAES, broeder van de moeder en Joost de WITT, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Frederick Hendrick DONCK bij Anna STRIJBOSCH, eerder weduwe van Peter van de WIEL. Aangesteld op verzoek van de grootmoeder Elisabeth van DIEPENBEECK weduwe van Peter DONCK.
Beheer goederen.
08.10.1669 | R 1926 | f 329v

Augustijn Jansen NIEUWENCUIJK, neef paternel en Jan JASPERS, oom maternel zijn momboirs over Thomas en Emke onmondige kinderen van wijlen Augustijn CIERMANS bij wijlen Merike CORNELISSE.
Erfdeling van goederen tegen hun meerderjarige broeders en zuster: Adriaen, Cornelia en Anthonij.
29.11.1669 | R 1926 | f 330

Jan WILLEMS, te Gestel en Jan ROELENS, wollewever te Oisterwijck, weduwnaar van de zuster van de vader, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Adriaen WILLEMS, overleden te Orten.
Beheer goederen.
16.12.1669 | R 1926 | f 331

Johan van der HAGE was momboir over de onmondige kinderen van Jasper van DIJCK bij Catharina LODEN. Hij is overleden. Vervangen door Johan BRUIJNINCX van vaderszijde en Henrick Jansen LODEN, van moederszijde.
07.01.1670 | R 1926 | f 331v

Jan van OSCH, clercq ter stadsgriffie, neef paternel en Bartholomeus van ROSMALEN, bierbrouwer, neef maternel, zijn momboirs over Egbert en Margaretha, onmondige kinderen van wijlen Jan van VENROIJ bij wijlen Giertje EGBERTS. Aangesteld op verzoek van hun tante: Maria EGBERTS.
Beheer goederen.
21.01.1670 | R 1926 | f 332

Anthonij de LOUW, van vaderszijde en Johan STRICK van moederskant, zijn momboirs over de onmondige dochter van Anthonij CINCK bij wijlen Hendricxken van RAVENSTEIJN, zijn huisvrouw. Anthonij is overleden en vervangen door de vader.
14.01.1670 | R 1926 | f 332v

Joncker Jacob de COCQ van OPPEIJNEN, dictus VLADERACKEN is momboir over zijn onmondige broeder Joncker Berndt zoon van Joncker Philips de COCQ van OPPEIJNEN dictus VLADERACKEN Heer van Geffen etc., bij Geertruijd van RIJSENBURCH.
Verkoop van goederen om schulden te delgen.
NB. Er is nog een broeder: Joncker Johan.
09.01.1670 | R 1926 | f 334

Geerart van ROOSMALEN in huwelijk hebbende Jenneke dochter van Wouter JANSSEN en Jenneke Goijaerts van BLADEL, van vaderszijde en Adriaen zoon van Nicolaes HEEREN bij Maria dochter van Goijaert van BLADEL, van moederskant, zijn momboirs over Anna, Elisabeth, Maria, Mechtelt en Goijaert onmondige kinderen van wijlen Wouter Jan van ROIJ, beenhouwer te 's-Hertogenbosch bij wijlen Jenneke Goijaerts van BLADEL.
Beheer goederen.
30.10.1669 | R 1926 | f 335v

Adriaen en Jan, broeders van de onmondigen zijn momboirs over Geerlingh, Henrick en Gijsbertina onmondige kinderen van wijlen Nicolaes HEEREN bij wijlen Maijke van BLADEL.
Erfdeling van de goederen van Elisabeth HEEREN weduwe van Johannes CRAIJELT, overleden te Antwerpen, tegen de andere erfgenamen.
20.02.1670 | R 1926 | f 336

Rogier HEEREN, meerderjarige broeder en Johan BERGOER, oom maternel, zijn momboirs over Hendrina en Helena HEEREN, onmondige dochters van wijlen Henrick HEEREN bij wijlen Jenneke BOLANTS.
Erfdeling - met hun broeder Rogier - van de goederen van wijlen Elisabeth HEEREN weduwe van Johannes CRAIJELT - overleden te Antwerpen - tegen de andere erfgenamen.
20.02.1670 | R 1926 | f 336v

Henrick Jansen LOODEN, korenkoper en bakker te 's-Hertogenbosch, Henrick van EIJNDHOVEN, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch, cosijns, zijn momboirs over Gijsbert en Cornelis - de jongste is 17 jaar - onmondige zonen van Andries Peter LOODEN, beenhouwer te 's-Hertogenbosch, bij Anna zijn huisvrouw dochter van Joris HEEREN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elisabeth HEEREN, weduwe van Johannes van CRAIJVELT(?), koopvrouw te Antwerpen, o.m. een huis in de Huijvetterstraat bij de Meir te Antwerpen.
15.03.1670 | R 1926 | f 337v

Mattheus van ROSAN, momboir over de onmondige kinderen van Herman van ROSAN, is overleden en vervangen door Franchoijs WONDERS, man van de zuster van de vader.
04.04.1670 | R 1926 | f 339

Daniel van ARNHEM, te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Johannes van den BERGH te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Barbara van AELST, van moederskant, zijn momboirs over het onmondig kind van wijlen Maria dochter van Huijbert Peters van ST TRUIJEN bij wijlen Steven ROGIERS. Aangesteld op verzoek van de grootvader Huijbert Peters van ST TRUIJEN, weduwnaar van Maria van AELST.
Beheer goederen.
14.04.1670 | R 1926 | f 342

Baptist van PRAET in huwelijk hebbende Angela LOIJEN, meerderjarige dochter van wijlen Andries Peters LOIJEN bij Catharina HEEREN, te Antwerpen, zijn momboirs over Ghijsbrecht, Cornelis en Johanna onmondige kinderen van Andries en Catharina voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elisabeth HEEREN weduwe van Jan van CRAIJELT, te Antwerpen.
15.04.1670 | R 1926 | f 343

Johan BECX, koopman te 's-Hertogenbosch, oom van vaderszijde, Johan van ESCH, clercq ter griffie, neef maternel, zijn momboirs over Willem, Maria, Goossen, Margriet en Joris, onmondige kinderen van wijlen Joris van GULICK bij Margriet van der BORCHT.
Beheer van goederen.
24.04.1670 | R 1926 | f 343v

Franchoijs WONDERS en Bartel van den BOGAERT te Schijndel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Herman WIJNANDS van ROSAND bij wijlen Hendersken van den BOGAERT. Het aantal momboirs wordt aangevuld met Cornelis Joosten OLIJSLAGERS, brouwer te 's-Hertogenbosch, aangetrouwde neef van vaderszijde: en Dielis van der AA te Schijndel, neef maternel.
Beheer goederen.
27.12.1670 | R 1926 | f 344

Peter AELSTIUS, oom paternel, predikant te Berge, is momboir over de onmondige zoon van wijlen Leonardus AELSTIUS, predikant te Lith, bij Geertruijt BACX. Aangesteld op verzoek van de grootmoeder Maria ZEECKERMANS weduwe van de predikant AELSTIUS.
Beheer goederen.
27.11.1669 | R 1926 | f 345

Jan en Lambert zonen van wijlen Henrick Jan Aerts van der DONCK te Berlicum, zijn curators over Aert Jan Aerts van der DONCK, hun oom paternel, die doof en stom is geworden.
30.01.1671 | R 1926 | f 346

Marten en Huijbert KIP, broeders van de moeder, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Johan van der BOSSCHE te 's-Hertogenbosch, overleden te Heusden, waar hij op bezoek was. Aangesteld op verzoek van de grootmoeder maternel Catharina RADEMAKERS, weduwe van Abraham KIP.
Beheer goederen, o.m. te Aecken.
26.05.1671 | R 1926 | f 348

De vader, Meester Johannes SCHELLEKENS, doctor in de rechten, te Ceulen, broeder van de vader en Willem van CATTENBURGH, oudste broeder van de moeder, zijn momboirs over de onmondige dochter van Marten Sebastiaen SCHELLEKENS, doctor en professor in de rechten te 's-Hertogenbosch bij wijlen Maria van CATTENBURGH, zijn eerste huisvrouw. Marten Sebastiaen gaat hertrouwen.
20.11.1671 | R 1926 | f 350

Johannes van HEESWIJCK en Joseph van de GRAEFF, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Jacob VOGELS. Aangesteld op verzoek van Wilhelmus van HEESWIJCK te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Ida dochter van Jacob VOGELS voorsz.
02.01.1673 | R 1926 | f 350v

Anthonij en Jan van KESSEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis MENGELIS. Aangesteld op verzoek van Aert zoon van Cornelis MENGELIS (zie: f 365v).
14.01.1673 | R 1926 | f 351

Henrick Marten van MEURS is - in plaats van Thomas Diercx van WUERMONDT - met Joris Willems van ORTEN momboir gesteld over de twee onmondige kinderen van Cornelis Diercx van WUERMONDT bij Adriana Willems van ORTEN.
Hendrick is trompetter onder de Graaf van BREDERODE en kan het momboirschap niet waarnemen. Joris is overleden, hij is vervangen door Jan Gijsberts van OIRSCHOT, wieldraaijer.
05.04.1672 | R 1926 | f 351v

Willem van HEESWIJCK is als momboir over de zes onmondige kinderen van wijlen Jacob Aertsen VOGELS bij wijlen Jenneke van HERETON vervangen door Matthijs van AECKEN, tijdens de erfdeling van de goederen van de ouders (zie: 2.1.1673, f 350v).
23.01.1673 | R 1926 | f 352v

Peter van BOCXTEL en Bastiaen van TILBORG te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Anthonij, Abraham en Petronella, onmondige kinderen van Rutger MINNEN bij wijlen Theunisken JANS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader maternel Jan Theunissen van GESTEL.
14.01.1673 | R 1926 | f 353

Hendrick PAESMANS, meerderjarige broeder en Simon van STOCKUM notaris te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Lambert en Geertruijd onmondige kinderen van wijlen Jan PAESMANS bij Jacomijn NEPURIEX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan PAESMANS, hun broeder, gehuwd met Adriana de ROIJ, overleden te Antwerpen.
14.01.1673 | R 1926 | f 353v

Jan van OERS, bakker en Simon van BUEREN, zijn momboirs over Maria en haar zuster, onmondige kinderen van wijlen Jacob Thomas van WEERTENBORCH, overleden te 's-Hertogenbosch op 12.1.1672 bij wijlen Jenneke Simons van OERS.
Beheer goederen.
15.01.1672 | R 1926 | f 354

Claes SCHUERE, timmerman, in huwelijk hebbende Anneke EIJMBERTS en Jan MATTHIJSE, stoeldraijer te 's-Hertogenbosch, neef, zijn momboirs over Anna Maria en Wilhelmina onmondige dochters van Eijmbert ANDRIESSEN bij wijlen Griet WILLEMS. Eijmbert is hertrouwd en is voor drie jaar naar Leiden getrokken, zonder naar de onmondigen om te kijken.
Beheer van fl 600,- de onmondigen en hun meerderjarige zuster Anna toegescheiden bij testament van Govert Gijsberts van SCHIJNDEL en Aeltien JANSEN, zijn huisvrouw, te Breda gepasseerd voor notaris Gelijen POPTO op 22.1.1650.
10.10.1672 | R 1926 | f 355

Jacob ARIENS, oom paternel te Gestel en Jan van SOONHOVEN aangetrouwde oom maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Anthonie ARIENS bij wijlen Jenneke PEETERS. Aangesteld op verzoek van de grootvader maternel: Peeter Jansen van ECHT, te Schijndel.
Beheer goederen.
13.10.1672 | R 1926 | f 355v

Amelis COPIER, meerderjarige broeder en Adriaen van den BERGH, neef, zijn momboirs over het onmondig kind van Johan COPIER bij wijlen Anthoniske FILTERS zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
16.11.1672 | R 1926 | f 357

Jan MARTINEL en Jan van den BOSCH zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Guilliam van LIEBERGEN bij wijlen Catharina LINTERMANS in plaats van Gijsmaer LINTERMANS en Roegier van BOXMEER, die provisionele voogden waren tijdens de erfdeling van de goederen van het sterfhuis.
Jan MARTINEL is gehuwd met Petronella van LIEBERGEN en Johan van den BOSCH heeft in huwelijk Elisabeth van LIEBERGEN.
16.09.1672 | R 1926 | f 358

Jaspar van SCHRIECK te 's-Hertogenbosch, momboir over Maria Anna van SCHRIECK - 23 jaar oud - is overleden en vervangen door Gielis van HUIJSINGEN, te 's-Hertogenbosch.
15.09.1672 | R 1926 | f 359

Dielis Matthijs WEIJGERGANCX en Johan Geerit WEIJGERGANCX, neven, zijn momboirs over Anneke onmondige dochter van wijlen Peter Jan Dilis WEIJGERGANCX bij wijlen Merike Herman SCHUERMANS, te Den Dungen.
Beheer goederen.
11.02.1673 | R 1926 | f 360

Willem van HEESWIJCK, momboir over de zes onmondige kinderen van wijlen Jacob Aert VOGELS bij wijlen Jenneke Jans van HERETON, is vervangen door Matthijs van AKEN (zie: f 350v).
??.??.1673 | R 1926 | f 360v

Jan van SCHIJNDEL en Jacob van LIER zijn momboirs gesteld over Catelijn, Peterijn en Jan, onmondige kinderen van Aert Guiliams van ANTWERPEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Eerken en Anneke, dochters van Aert Goijerts van ERP.
??.??.1673 | R 1926 | f 361

Marcus SAUVE en Willem van ES zijn momboirs over Maria, Henrick en Eva, onmondige kinderen van wijlen Mr Daniel SAUVE bij wijlen Anna MOREL zijn eerste huisvrouw.
Deling van goederen tegen hun stiefmoeder Adriana van KERPEN.
??.??.1673 | R 1926 | f 361v

Johan en Jaspar BACKERS zijn momboirs over Guilliam onmondige zoon van wijlen Quintijn NIEULANDS bij wijlen Cathalijn van HOOCHSTRAETEN, kooplieden. Johan van BLADEL is in 1667 momboir gesteld over Guiliam en Anneke, om met Jan, Jaspar en Catharina, half-broeders en - zuster van Guiliam en Anneke de nalatenschap van hun moeder te delen.
Anneke is inmiddels meerderjarig geworden en gehuwd met Gerard Jacob van SCHIJNDEL.
15.02.1673 | R 1926 | f 362

Peter Henricx van der LOO, oom paternel en Lambert Jansen van THILLART, oom maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Henricx van der LOO bij Henricxken van THILLART. Aangesteld op verzoek van Adriaen Janse van THILLART.
Beheer goederen.
15.02.1673 | R 1926 | f 362v

Adriaen de POORTER, wijnkoper, neef paternel en Hendrick de BIJSTER, oom maternel, zijn momboirs over Sophia en Cornelia onmondige dochters van wijlen Jan GELDENS bij wijlen Elisabeth van RAVESTEIJN.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen hun half-zuster in huwelijk hebbende Jonas SONNEVELT.
27.04.1672 | R 1926 | f 363

Henrick Steven EELKENS, oud-oom paternel en Simon JANSEN oom maternel zijn momboirs over Jan, onmondige zoon van wijlen Steven Jansen EELKENS bij Jacomijn ADRIAENS, zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van hun neef, Jacob Anthonis van WOENSEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Steven EELKENS en wijlen Catharina Gerrits van WOENSEL.
27.04.1672 | R 1926 | f 364

Willem Anthonis van HELVOIRT, behoud-oom paternel en Geraerdt van OISTERHOUT, hun oom maternel, zijn momboirs gesteld over Peter en Catharina, onmondige kinderen van wijlen Jan Marcelis van GESTEL bij Geertruijd Andries van OOSTERHOUT.
Erfdeling van de goederen van hun grootouders paternel: Marcelis Jansen van GESTEL en zijn vrouw, tegen hun ooms Gijsbert en Peter van GESTEL.
19.01.1672 | R 1926 | f 365

Daniel de LORIE, oom en Paulus SLEBAN, neef, beide te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over Pero en Anna Catharina, onmondige kinderen van wijlen Samuel MENSINGH bij Anna Amelina de LORIE, nu hertrouwd met Willem NANNINGH.
Erfdeling van de goederen van Bernard MENSINGH, oom van de onmondigen, kinderloos overleden te Zwolle. Goederen te 's-Hertogenbosch en Amsterdam.
15.02.1674 | R 1926 | f 366

Adriaen Henricx van OSCH, te Den Dungen en Arien ARIENS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Peter Arien Peter CLASEN bij Merike Henricx van OSCH, zijn tweede huisvrouw. Arien ARIENS - ook Peter Arien Peter CLASEN - overleden en vervangen door Anthonis Henricx van OSCH.
05.04.1674 | R 1926 | f 367v

Johannes FELINGIUS, predikant te Maarheeze, tegenwoordig te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Sophia BRANTWIJCK, zuster van de moeder is momboir over Clara onmondige dochter van wijlen Johannes GELIS bij wijlen Susanna BRANTWIJCK, die hertrouwd was met dominee Johannes MONNICX te Leende.
Beheer goederen.
09.04.1674 | R 1926 | f 368

De moeder, Jeremias MEES, majoor op het fort Orten en Corstiaen PELS te 's-Hertogenbosch, zwager van de onmondige, zijn momboirs over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Samuel BEEN - overleden in Moscou - bij Margrieta HELLA.
Beheer van fl 1.000,- de onmondige toegescheiden bij testament van de vader en overgemaakt aan de weeskamer van Amsterdam.
22.09.1674 | R 1926 | f 369

Willem Martens van GESTEL, burger en tinnegieter te 's-Hertogenbosch en Peter de LOUW zijn momboirs gesteld over Joris onmondige zoon van wijlen Nicolaes HAUBRAECKEN bij wijlen Anna de LOUW, die hertrouwd was met Hendrick van HIJNSBERGEN, chirurgijn. Peter de LOUW is overleden; vervangen door Jan van HERPEN, oom paternel.
22.09.1674 | R 1926 | f 370

Jan en Jasper BECKERS zijn momboirs gesteld over Guiliam onmondige zoon van Quintijn NIEUWLANTS. Jan is blind geworden. Vervangen door Aert KEMP in huwelijk hebbende Catharina, zuster van Jan BECKERS.
22.09.1674 | R 1926 | f 370v

Huijbert GERRITS, oom paternel en Jan Cornelis STRICK, oom maternel, zijn momboirs over Jenneke en Gerrit onmondige kinderen van wijlen Aert GERRITS, overleden te Den Dungen op 19.12.1674, bij wijlen Cathalijn Cornelis STRICK.
Beheer goederen.
07.01.1675 | R 1926 | f 371

Ambrosius Tielemans van OLDENZEE, lakenkoper, oom paternel en Marcelis WILLEMS, oom maternel, te Nuland, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Jan Tielemans van OLDENZEE bij Maria Jacobs van de CLAIJ.
Erfdeling van de goederen van wijlen Beatrix Tielemans van OLDENZEE.
07.01.1675 | R 1926 | f 372v

Jan Jan COLEN en Simon DANIELS te Littoijen, broeder en zwager van de ouders, zijn momboirs over de zeven onmondige kinderen van wijlen Peter REIJNEN bij wijlen Jenneke JANS zijn huisvrouw, beiden overleden te 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen.
07.01.1675 | R 1926 | f 373v

Henrick van SUSTEREN is op 14.11.1673 momboir gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Mr Cornelis DEDEL, advocaat te 's-Gravenhage bij Anna SUIJS - tijdens de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
Henrick is hoogbejaard en vervangen door Mr Peter DEDEL, oudste zoon van Mr Cornelis DEDEL.
Beheer goederen.
16.05.1675 | R 1926 | f 374

Floris van STRIJP en Johan MOERS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacob BOONEN, wiens weduwe hertrouwd is met Anthonie KASTELEIJNS, bakker.
Beheer goederen.
24.01.1676 | R 1926 | f 385

Laurens DONCKERS, oom paternel en Jan van VREE, oom maternel zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Wilhelmus DONCKERS, notaris te Eindhoven bij wijlen Geertruijd van VREE, overleden op 20.1.1676.
Beheer goederen.
24.01.1676 | R 1926 | f 385v

Johannes PETERS en Jan Gijsberts, ooms, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Corstiaen Gijsberts van VECHEL bij Helena PETERS zijn huisvrouw.
Johannes PETERS is vervangen door Helena PETERS voorsz.
28.05.1676 | R 1926 | f 386v

Roelandt van NIEL, advocaat, van vaderszijde en Johan van MAESSEN, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Quirijn van NIEL bij wijlen Jacomina RUIJSCH. Aangesteld op verzoek van Geerlingh RUIJSCH, grootvader: maternel.
Beheer goederen, o.m. te Diest en Brussel.
28.05.1676 | R 1926 | f 387v

Anthonij van SCHIJNDEL, broeder van de vader en Jaspar BECKERS, half-broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over het minderjarige kind van wijlen Gerart Jacobs van SCHIJNDEL bij Anneke NIEUWLANDTS, hertrouwd met Herman KIEVITS.
Aangesteld op verzoek van de grootmoeder: Lijske weduwe van Jacob van SCHIJNDEL.
28.05.1676 | R 1926 | f 389

Ivo DECKERS, van vaderszijde en Anthonij van GEFFEN, van moederskant, zijn momboirs over de twee onmondige vóórkinderen van wijlen Wouter MULDERS bij wijlen Geertruijdt Peters van GEFFEN in zijn eerste huwelijk en over het nakind uit zijn tweede huwelijk met Elisabeth Janssen PEIJNENBORCH.
Erfdeling van goederen tussen de vóórkinderen, ter eenre en Elisabeth en hun nakind, ter andere zijde.
21.10.1676 | R 1926 | f 389v

Mr Abraham van de GRAEFF, advocaat te 's-Hertogenbosch, is momboir over de onmondige kinderen van wijlen Sijmon MOUREAU bij Maria CLAESSEN, die hertrouwd is met Gerard de LARGE.
Erfdeling van de goederen van wijlen Anna MARSEL.
De kinderen zullen gereformeerd opgevoed worden. De familie - allen te Luijck - zijn alle RK; de vermelde advocaat is gereformeerd!
21.10.1676 | R 1926 | f 390

Laurens LAMBERTS en Claes PETERS, ooms paternel en maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan LAMBERTS bij Aeltie PETERS zijn huisvrouw.
Verkoop van landerijen, aangekomen via Geritken Jan LAURENSEN, om schulden te delgen.
11.01.1677 | R 1926 | f 391

Jan Aerts van VECHEL en Jan Theunis CORSTEN, ooms, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Laurens Aerts van VECHEL bij Cathalijn Theunis CORSTEN.
Verkoop van goederen om schulden te delgen.
11.01.1677 | R 1926 | f 391v

Jan de BRUIJN en Willem KEMPS zijn momboirs over Maria onmondige dochter van wijlen Joost WOLFFS bij Anneke van ESCH, die daarna hertrouwd is met Anthonij van BRUSSEL en overleden is als echtgenote van Pauwel ESTIGER.
Beheer goederen.
25.02.1677 | R 1926 | f 392

Jan Willem MATTHIJSEN te Gemert, is momboir over Josijntie onmondige dochter van wijlen Anneke van ESCH uit haar tweede huwelijk met wijlen Anthonij van BRUSSEL.
Aangesteld op verzoek van de derde man van Anneke van ESCH: Pauwels ESTIGER.
25.02.1677 | R 1926 | f 392

Anthonis Henricx van OSCH, Adriaen Henricx van OSCH, van moederszijde; Nicolaes Henricx van HANNEN en Henrick Janssen van KEMPEN, van vaderszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Peter GERITS bij wijlen Willemke Henricx van OSCH, op Den Dungen.
Beheer goederen.
15.12.1676 | R 1926 | f 392v

Naast Jan Jacob van de VEN en Reijnder GRUIJTER wordt als momboir over de vier onmondige kinderen van Jan Aert van SCHIJNDEL - onlangs overleden - bij wijlen Maria Jacobs van de VENNE, aangesteld: Aert Jan van SCHIJNDEL, grootvader paternel van de onmondigen.
Beheer goederen.
25.02.1677 | R 1926 | f 393

Philips van ROOSMALEN en Jacob van OISTERWIJK van vaderskant - van moederszijde zijn er geen verwandten in stad en meijerij - zijn momboirs - in plaats van de provisionele momboir notaris Daniel BOONS - over de vier onmondige kinderen van wijlen Philips van STRATUM bij Agnees AERDEMANS, gesteld.
Beheer goederen.
06.04.1677 | R 1926 | f 393v

Jan van DIJCK, man en momboir van Johanna DRIESSEN, eerder weduwe van Godefridus zoon van Gossewijn VERHEIJEN bij Barbara Hendricx zijn huisvrouw dochter van Hendrick Wouters BUSCH bij Heijlken JANSEN, is met Jacob HUIJGERMANS momboir gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Godefridus bij Johanna voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen Hendrick en Heijlke voorsz tegen de onmondige dochter van Jan de LEEUW bij Heijlke voorsz.
14.03.1677 | R 1926 | f 394v

Jan de LEEUW weduwnaar van Henricxke dochter van wijlen Hendrick Wouter BUSCH bij Heijlke JANSEN, is met Marten de LEEUW broeder van de vader, momboir gesteld over Allegonda onmondige dochter van Jan en wijlen Henricxke voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen Hendrick en Heijlke voorsz tegen de onmondige kinderen van wijlen Godefridus Gossewijn VERHEIJEN.
14.03.1677 | R 1926 | f 395

Reijnier van DIJCK en Cornelis HEIJSKENS zijn bij testament van Jenneke dochter van Cornelis VERPORTEN weduwe van Joost van OOSTERHOUDT - gepasseerd op 14.3.1677 voor notaris Johan FIER - aangesteld als momboirs over de twee onmondige kinderen van Jaspar zoon van Joost en Jenneke voorsz bij Nicolaeske zijn huisvrouw. Reijnier en Cornelis voorsz zijn schoonzoons van Jenneke!
Beheer goederen.
04.05.1677 | R 1926 | f 395v

Jan Gerrit MARTENS en Jacob Jan FRANSSEN zijn momboirs over Adriaen onmondige zoon van wijlen Marten ADRIAENS bij wijlen Geritie dochter van Jan FRANSSEN, te Den Dungen. Aangesteld op verzoek van Frans Hendrick FRANSSEN en Jan Jansen MARTENS.
Beheer goederen.
14.05.1677 | R 1926 | f 396

Gijsbert LAMBERTS, te Geffen en Jan Goijaerts WAGESCHOTH te Vught, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Aert Cornelis van HELMONT bij wijlen Cornelia Herman JOOSTEN.
Beheer goederen.
05.05.1677 | R 1926 | f 396v

Hendrick DEUR en Dirck KIEVITS, aangetrouwde ooms zijn momboirs over Hendrick en Bernard, onmondige zonen van wijlen Franchoijs van NUIJS bij wijlen Maria MOLENGRAEFF.
Beheer goederen.
16.07.1677 | R 1926 | f 397

Adriaen van den BERGE, koopman te 's-Hertogenbosch en Gijsbert Wijnants FABRIE, broeder van de vader, schout te Engelen, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Wijnant van BOTTRECHT bij Gerardina HEILTERICX, hertrouwd met Jacob HOOFT, te 's-Hertogenbosch. GIjsbert is overleden en vervangen door Jacob de BACQUER, koopman te 's-Hertogenbosch, neef.
15.04.1676 | R 1926 | f 397v

Peeter VUCHTS, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, Theodorus BLOMMERTS, advocaat resp. aangetrouwde oom maternel, resp. neef zijn momboiors over de vier onmondige kinderen van Franchoijs van RIJSWIJCK - tegenwoordig te Antwerpen - bij wijlen Catharina TEULINGS. Aangesteld op verzoek van Johanna, Theodora en Anneke TEULINGS.
Beheer goederen.
15.04.1676 | R 1926 | f 398v

Mr Abraham van de GRAEFF is momboir over de onmondige kinderen van wijlen Splinter van COIREN bij Helena de SWEIJER.
Beheer goederen.
27.11.1676 | R 1926 | f 399v

Daniel en Derick van WEL zijn , met Hendrick van BILSEN momboirs over de drie onmondige kinderen van Matheus SOPERS, beenhouwer bij wijlen Catharina dochter van wijlen Gerit Dircx van WEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Gerit Dircx van WEL.
27.11.1676 | R 1926 | f 401

Hendrick van BERCHEM in huwelijk hebbende de zuster van de moeder en Johan BECX, weduwnaar van de zuster van de moeder zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joris van GULICK bij Margaretha van der BORCHT.
04.03.1678 | R 1926 | f 402

Mr Theodorus BLOMMERTS, advocaat en Peter VUCHTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van Franchoijs van RIJSWIJCK - te Antwerpen - bij wijlen Catharina TEULINGS. Peter is overleden en vervangen door Anthonij de WILDE, van moeders kant (zie: 15.4.1676, f 398v).
17.06.1678 | R 1926 | f 403

Gijsbert Aerts van DEURSEN vervangt de overleden Hendrick LODEN als momboir over de onmondige kinderen van Gijsbert van de GRAEFF bij wijlen Catharina van BERLICUM.
Erfdeling van goederen tegen de oom maternel: Jan van BERLICUM.
20.06.1678 | R 1926 | f 403v

Wilhelmina van HAFTEN weduwe van David HEUVEL is momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Paulus van HAFTEN.
Beheer goederen.
25.06.1678 | R 1926 | f 404

Johannes de HEIJDE, Meester chirurgijn, oom paternel en Mattheus HARDENS, stiefvader, zijn momboirs over Lijske en Metie, onmondige dochters van wijlen Lambert CRISTEN bij Jenneke SAVELCOUL, zijn huisvrouw, die hertrouwd is met Mattheus voorsz.
Beheer goederen.
22.09.1678 | R 1926 | f 404v

Aert KEMP, half-broeder van vaderskant en Rogier MATTHIJSEN in huwelijk hebbende de zuster van de moeder zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Johan KEMP bij wijlen Mechtildis van BERLICUM.
Beheer goederen.
12.11.1678 | R 1926 | f 405

Peter van OERS en Wernart van WOLFFSBERGEN, ooms, zijn momboirs over Peter onmondige zoon van wijlen Jan van OERS, bakker, bij wijlen Margriet van WOLFFSBERGEN.
Beheer goederen.
23.12.1678 | R 1926 | f 405v

Hendrick van HEES, aangetrouwde oom en Martinus SMITH, stiefvader zijn momboirs over Geertruijd Elisabeth, onmondige dochter van wijlen Abraham van der LIP bij Cornelia van WACHTVELDT, hertrouwd met Martinus SMITH en over Frederick onmondige zoon van wijlen Adriaen van der LIP, broeder van Abraham voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder paternel: Neeltje Ariaen COLEN weduwe van Frederick Matthijs van der LIP.
02.01.1679 | R 1926 | f 406

Jan van INGEN, Cornelis van INGEN, de vader en Jacob BACKERS zijn momboirs over de onmondige kinderen van Cornelis voorsz weduwnaar van de dochter van wijlen Cornelis Jacob van VECHEL bij Catharina FILTERS.
Erfdeling van de goederen van Jan Cornelis van INGEN, grootvader, krachtens zijn testament gepasseerd op 13.11.1671 voor schepenen van Vlijmen.
09.02.1679 | R 1926 | f 407

Johan Servaes MONE, koopman te Tilburg, van vaderszijde en Mr Livinus DIRCX te Loven, van moederskant, zijn momboirs over Maximiliaen onmondige zoon van wijlen Maximiliaen MONE bij wijlen Cornelia WAEGNIER.
Beheer goederen.
24.12.1678 | R 1926 | f 407v

Gerardus van den BERGH, bakker en Anthonijs van DEURSEN, korenkoper, van moederszijde - van vaderskant zijn er geen verwandten te 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over Catharina en Marten, onmondige kinderen van wijlen Leendert CRANEN, zwaartveger te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van Marten van SELST.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen hun meerderjarige broeder Matthijs CRANEN.
23.01.1679 | R 1926 | f 408

Naast Anthonij van DEURSEN en Gerardus van den BERGH wordt als momboir over de onmondige kinderen van Leendert CRANEN aangesteld Herman VALCKHOFF.
23.02.1679 | R 1926 | f 408v

De vader en Frans Jan FRANSSEN, oom maternel zijn momboirs over de onmondige zoon van Lambert DENISSEN bij wijlen Geritie Jan FRANSSEN, te Den Dungen.
Erfdeling van de goederen van de grootvader.
26.01.1679 | R 1926 | f 409

Jacob Wouter COSIJNS, oom maternel, te Bockhoven en Herman Jan HERMENSE, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Anthonij Jan HERMENSE bij Maijke dochter van Hendrick JOOSTEN. Hermen is overleden en vervangen door Marten Jan HERMENSE, oom paternel.
10.03.1679 | R 1926 | f 409v

Gerit Adriaen BERTENS en Jan Adriaens van RIJSWIJCK, neven paternel zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Bastiaens van ENGELAND bij Jenneke van der LINDEN, te Udenhout.
Beheer goederen.
15.03.1679 | R 1926 | f 409v

De grootvader, Rutger Melis van ROOSMAELEN en zijn zoon Cornelis, van vaderskant en Gerard en Willem van de VEN, van moederszijde, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Philips van ROOSMAELEN bij Petronella de BIE.
Beheer goederen.
18.03.1679 | R 1926 | f 410

Peter Jacobs RADEMACKER vervangt de overleden Jan JOOSTEN als momboir over de twee onmondige kinderen van wijlen Cornelis MENGELIS uit zijn eerste huwelijk.
07.04.1679 | R 1926 | f 410v

Daem BLANCKENDAEL en Jacob HUIJGERMANS zijn momboirs over de twee onmondige zonen van wijlen Mechteld CANTERS.
Erfdeling van goederen tegen hun meerderjarige broeder Mr Cornelis ACKERSDIJCK.
18.04.1679 | R 1926 | f 410v

Gijsbert KIEVITS en Jaspar BECKER zijn momboirsover het onmondig kind van wijlen Herman KIEVITS bij wijlen Anna NIEUWLANTS. Aangesteld op verzoek van Hilleken NIEUWLANTS, weduwe van Jan KIEVITS, zuster van de moeder.
Beheer goederen.
26.04.1679 | R 1926 | f 411

Jasper DECKERS en Anthonij van SCHIJNDEL, momboirs over het onmondige kind van Gerit Jacobs van SCHIJNDEL en Anna NIEUWLANTS. Anthonij is overleden en vervangen door Jan van SCHIJNDEL, oom der onmondigen.
02.05.1679 | R 1926 | f 411v

Mr Cornelis ACKERSDIJCK, advocaat, broeder en Daem BLANCKENDAEL, commissaris ter recherche, van moederszijde, zijn momboirs over Hendrick en Herman ACKERSDIJCK, onmondige zonen van wijlen Martinus ACKERSDIJCK bij wijlen Mechteld CANTERS.
Beheer goederen (zie: 18.4.1679, f 410v).
15.05.1679 | R 1926 | f 412

Anna van SON, half-zuster, is momboir over de vier onmondige kinderen van wijlen Peter Jan van SON.
Beheer goederen.
19.07.1679 | R 1926 | f 412v

Jan van HEES, boekbinder te 's-Hertogenbosch en Willem STRIJBOS, te Eijndhoven, zijn momboirs over Mechtelt onmondige dochter van wijlen Peter van GEMERT bij Mechtelt GORTS te Eijndhoven.
Innen van achterstallige hypotheekrente van een hoeve te Cromvoirt.
20.07.1679 | R 1926 | f 413

Jan Andries van VRIESEVEN en Peter LESIUS zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Dirck Andries van VRIESEVEN bij wijlen Elisabeth dochter van Wouter LESIUS. Aangesteld op verzoek van Johan van der LAGEN, wijnkoper te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
27.07.1679 | R 1926 | f 413

Jan van HECK, de Oude en Hugo Anthonis de VRIES zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jan Jans van HECK de Jonge bij wijlen Anneke Anthonis HUIJGEN.
Beheer goederen.
23.11.1679 | R 1926 | f 413v

Wernart van WOLFSBERGEN, koopman te 's-Hertogenbosch, neef paternel en Hendrick Joosten van LIER, te Vlijmen, oom maternel zijn momboirs over Jenneke en Seijken onmondige dochters van wijlen Jan Claessen van DIEPERBEECK bij wijlen Handersken Jansen van LIER.
Beheer goederen.
15.12.1679 | R 1926 | f 415

Daniel en Dirck van WEL, van vaderszijde, Wernaert van WOLFFSBERGEN en Hendrick van BERLICUM, van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dirck van WEL bij Geertruijdt van WASSENBERGH.
Erfdeling van goederen tegen Johan van WEL, te 's-Hertogenbosch.
08.11.1679 | R 1926 | f 415v

Dirck van WURMONT en Lambert van BOCKHOVEN aangetrouwde oom maternel, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Boudewijn van VUCHT bij Jenneke SPOORDONCK.
Beheer goederen.
20.12.1679 | R 1926 | f 416

Herman en Johannes VALCKHOFF, van moederszijde, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan van VUGHT bij Margaretha van ERCKELENS.
Beheer goederen.
21.12.1679 | R 1926 | f 416v

Jacob van TONGEREN en Wernaert van WOLFFSBERGEN zijn momboirs over Maria dochter van wijlen Jan van WOLFFSBERGEN bij Geertruijd BUECKENTOP.
Beheer goederen.
03.02.1680 | R 1926 | f 417

Meester Dielis van HOUDT, Mr cleermaecker te 's-Hertogenbosch en Adriaen PEIJNENBORCH zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Wouter MULDERS bij Elisabeth Jansen PEIJNENBORCH.
Beheer goederen.
05.05.1678 | R 1926 | f 417

Johannes en Pieter van BERGEN, broeders van de onmondigen, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Hendrick Pieters van BERGEN bij wijlen Agnees WETHOVEN. Aangesteld op verzoek van Thomas van den BOOM, Mr schoenmaker te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Tanneke dochter van Hendrick Peters van BERGEN.
Beheer goederen.
19.02.1680 | R 1926 | f 417v

Johan van VREE, de Oude en Lauwereijns DONCKERS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Wilhelmus DONCKERS bij Geertruijd van VREE, zuster van Johan voorsz. Lauwereijns is overleden en vervangen door Peter van DINTHER in huwelijk hebbende Catharina dochter van Wilhelmus DONCKERS.
19.02.1680 | R 1926 | f 418

Jan van SANTEN en Cornelis de GRUIJTER zijn momboirs over Catharina en Jenneke onmondige dochters van Albert van SANTEN bij wijlen Jenneke Anthonis van GESTEL, zijn eerste huisvrouw.
Beheer goederen.
23.02.1680 | R 1926 | f 418

Hendrick van HEESWIJCK, notaris en Joost de WITH, mr schoenmaker, de momboirs over Anna Elisabeth minderjarige dochter van wijlen Frederick Hendrick DONCK bij Anna STRIJBOS, zijn vervangen door Peeter van de WIEL, half-broeder.
Beheer goederen.
23.02.1680 | R 1926 | f 418v

Jacob de BACKER en Johan van VREE, van Breugel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Winand van UIJTRECHT bij wijlen Gerardina HULTERINCX, hertrouwd met Jacobus t HOOFT.
Beheer goederen.
23.02.1680 | R 1926 | f 418v

Andries van VRIESEVEEN, waard in "de Keijser" te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Jan BRANTS te Boxtel - oud 70 jaar - van moederskant, zijn momboirs over de minderjarige kinderen van Jan Andries van VRIESEVEEN bij Beelken Jan CORSTEN.
Jan BRANTS wordt vervangen door Jan van HEDEL, van moederskant.
04.03.1680 | R 1926 | f 419

Jan van der CAMP en Jan Cornelis van HEEL, aangetrouwde ooms, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Jan Hendricx van BOCKHOVEN bij wijlen Maijke zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
19.03.1680 | R 1926 | f 419v

Johan de LEEUW, oom paternel en Laureijns VERCAMME, oom maternel, zijn momboirsover de zes onmondige kinderen van wijlen Martijn de LEEUW bij wijlen Maria van BEUGEN. Aangesteld op verzoek van Anna de LEEUW, zuster van de vader.
Beheer goederen.
22.07.1680 | R 1926 | f 419v

Hendrick van de BRUGH en Jan Paulus van CEULEN zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van Nicolaes van de BRUGH bij wijlen Catharina van CEULEN.
Jan is overleden en vervangen door Govert van CEULEN.
06.06.1680 | R 1926 | f 420

Johan SOMERS en Johan van GUILICK zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Nicolaes BUIJSEN bij wijlen Anna SOMERS. Aangesteld op verzoek van Hillegonda SOMERS.
Beheer goederen.
24.08.1680 | R 1926 | f 420v

Heer en Meester Anthonij van der HORST en Johan SOMERS zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Henricus DONCKERS bij wijlen Anna SOMERS. Aangesteld op verzoek van Hillegonda SOMERS.
Beheer goederen.
24.08.1680 | R 1926 | f 420v

Casparus DUIJTS, predikant te Oerle en Zeelst en Abraham van WALCHEREN te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Johannes en Gerardt onmondige kinderen van IJsaack van LEEUWEN bij wijlen Maria dochter van wijlen Caspar DUIJTS.
IJsaack van LEEUWEN is momboir tijdens de erfdeling der goederen van wijlen Caspar DUIJTS, te 's-Hertogenbosch.
29.08.1680 | R 1926 | f 421

Wouter van der SCHELSTRAATEN is momboir over de onmondige kinderen van Philips van STRATUM. Wouter vertrekt uit 's-Hertogenbosch en wordt vervangen door Roelant van der ACHTER, zwager der onmondige.
09.09.1680 | R 1926 | f 422

Jan van INGEN, neef paternel te 's-Hertogenbosch en Hendrick van HEESCH, te Boxtel, oom maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis van DEURSEN. Aangesteld op verzoek van zijn moeder Jenneke weduwe van Adriaen van DEURSEN.
Beheer goederen.
16.09.1680 | R 1926 | f 422

Dirck van WEL en Johan van VECHEL ooms, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Daniel van WEL bij wijlen Maria van VECHEL.
Beheer goederen.
24.09.1680 | R 1926 | f 422v

Dirck van BERLICUM en Daniel van WEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dirck van WEL bij Geertruij van WASSENBERGH. Daniel is overleden en vervangen door Jan van WEL, oom paternel.
05.10.1680 | R 1926 | f 423

Franchoijs van OIRSCHOTH in huwelijk hebbende Maria dochter van wijlen Meester Andries van GRINSVEN, clercq ter secretarij van 's-Hertogenbosch, chirurgijn te 's-Hertogenbosch en Abraham van LANGHSTRATEN zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Catharijna Andries van GRINSVEN, overleden op 2.10.1680 te 's-Hertogenbosch, uit haar eerste huwelijk met wijlen Gooswinus van ESCH; Catharina was hertrouwd met Arnoldus de BEST.
08.10.1680 | R 1926 | f 423

Govert NIEUWENHUIJSEN, te 's-Hertogenbosch en Franchoijs NIEUWENHUIJSEN zijn in 1662 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan NIEUWENHUIJSEN bij Maria van der BURCHT.
Approbatie van het momboirschap.
05.10.1680 | R 1926 | f 423v

Matthijs van der LANDEN, oom, in naam van zijn vrouw en Rogier van ORTEN, koopman te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Maria en Clara onmondige dochters van wijlen Adolph SNEL, bode van 's-Hertogenbosch op Amsterdam.
NB. Er zijn nog twee meerderjarige kinderen.
Beheer goederen.
15.11.1680 | R 1926 | f 424

Willem van VORST, oom paternel en Daniel van KEULEN, aangehuwde oom, beiden te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over het minderjarige zoontje van wijlen Jasper van VORST bij Maria van SOIR.
Beheer goederen.
02.12.1680 | R 1926 | f 424v

Adriaen van der HORST en Arnoldus van den HEUVEL zijn momboirs over de onmondige vóórkinderen van Laurens DONCKERS bij wijlen Gerardina van den HEUVEL zijn eerste huisvrouw. Arnoldus was alleen momboir tijdens de erfdeling der goederen de onmondigen competerende. Hij is vervangen door de broeder van de vader: Anthonij DONCKERS.
05.10.1679 | R 1926 | f 425

Albert van EIJL en Christoffel STRICK zijn momboirs over Arnoldus onmondige zoon van wijlen Jan de BRUIJN, mr schoenmaker, bij Maria STRICK.
Beheer goederen.
28.12.1680 | R 1926 | f 426

Abraham LANGHSTRATEN en Mr Franchoijs van OIRSCHOT, chirurgijn, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Gooswinus van ESCH bij Catharina van OIRSCHOT. Franchoijs is overleden en vervangen door Gooswinus VERHEIJ (zie: 8.10.1680, f 423).
30.12.1680 | R 1926 | f 426v

Reijnier van DIJCK in huwelijk hebbende Geertruijt van OOSTERHOUT en Aert van DIEST man en momboir van Cornelia van OOSTERHOUT, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Cornelis HEIJSKENS bij Maria van OOSTERHOUT, die hertrouwd is. Aangesteld op verzoek van Adolff van OOSTERHOUT, oom.
Beheer goederen.
01.08.1681 | R 1926 | f 428

Teunis HUIJBERTS, neef paternel en Hendrick SPIERINCX, oom maternel zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan TEUNIS, te Den Dungen.
Beheer goederen.
28.08.1681 | R 1926 | f 428v

Peter zoon van Jan van OERS is momboir over de onmondige kinderen van Jan van OERS bij Margriet van WOLFFSBERGEN.
NB. De acte staat in het PROCURATIEBOEK.
09.09.1681 | R 1926 | f 429

Dierck van EDE in huwelijk hebbende Anthonetta Ariens van WESEL, 0om en Peter van ORSOU, stiefvader, zijn momboirs over Arien zoon van wijlen Roeloff van WESEL bij Wilhelmina van OUTSHOORN. Wilhelmina is hertrouwd met Peter van ORSOU.
Krachtens het mutueel testament, gepasseerd voor notaris J. FIERS op 12.9.1672, moet de langstlevende elk der kinderen fl 100,- uitbetalen. Dit is nog niet geschied.
20.10.1681 | R 1926 | f 429

Hendrick van DEURSEN, notaris te 's-Hertogenbosch, is momboir over de vier onmondige nakinderen van wijlen Hendrick Andries van VRIESEVEEN bij Elisabeth COSIUS.
Delging van schulden.
06.08.1681 | R 1926 | f 430

Peeter Teunis DRIESSEN in huwelijk hebbende Jenneke dochter van Goijaert; Willem Goijaert CUIJPERS en Hendrick Jans van KUPPEN resp. te St Michielsgestel en Den Dungen, ooms paternel en maternel, zijn momboirs over Jan en Maria onmondige kinderen van wijlen Henric GOIJAERTS, te St Michielsgestel. Aangesteld op verzoek van Gerrit meerderjarige broeder van de onmondigen.
Beheer goederen.
29.10.1681 | R 1926 | f 430v

Joseph van de GRAEFF, oud-oom en Jan van CUIJCK, stiefgrootvader, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Johan de BEER bij Maria van BEUGEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Quirijn de BEER.
15.12.1681 | R 1926 | f 431

Dominee COETS, predikant te Osch en Hendrick van AMERSFORT, schipper op Middelburgh, zijn momboirs over de onmondige zoon, oud acht jaar - van Wilhelmina van OUTSHOORN bij haar eerste man Roelff van ORTEN. Wilhelmina is hertrouwd met Peter van ORSOU.
Beheer goederen.
17.10.1681 | R 1926 | f 431v

Floris VISSCHER en Johan SALME zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Anthonij HARDEVELT bij wijlen Maria van der LINDEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Nicolaes van der LINDEN, majoor op de Cleijne Schans, krachtens besloten testament gepasseerd voor notaris Daniel BOONS.
22.01.1682 | R 1926 | f 432

Johan COETS, predikant te Osch en Hendrick van AMERSFORT, zijn neef, zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Roeloff Ancems van WESEL bij Wilhelmina van OUTSHOORN. Hendrick is overleden; vervangen door Dirck van ELDEN in huwelijk hebbende Anthonetta Ancems van WESEL, tante van de onmondige.
04.05.1682 | R 1926 | f 432v

Herbert van MEERWIJCK grootvader paternel en notaris van DEURSEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Christiaen SPIERINCX, bakker te 's-Hertogenbosch - overleden te Gemert.
Delging van schulden.
05.03.1682 | R 1926 | f 433

Hermanus VALCKHOFF en Johannes VALCKHOFF, half-broeders van de moeder, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan van VUGHT bij wijlen Margaretha van RIJNSBERGH, hertrouwd met Isebrant van VALCKHOFF.
Beheer goederen.
21.07.1682 | R 1926 | f 434

Govaert van CEULEN, Nicolaes SIGMANS en Nicolaes van BEUGEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan van CEULEN bij Adriana PIPELAER. Nicolaes wordt op 23.10.1683 vervangen door Moijses TEMPELAER (f 436v).
Beheer goederen.
19.08.1682 | R 1926 | f 434v

Hendrick DENIJS en Johan van KILSDONCK, zijn momboirs over Barbara onmondige dochter van wijlen. Lambert DENIJS bij wijlen Geertruijt van KILSDONCK, voor 11 jaar overleden. Haar twee broeders en haar half-broeder zijn overleden.
Beheer goederen.
12.03.1683 | R 1926 | f 435

Hendrick van WOLFSBERGEN en Laurens VERHAREN zijn momboirs over Maria onmondige dochter van wijlen Jan van WOLFSBERGEN. Aangesteld op verzoek van Peter van OERS te 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Matthijs van WOLFSBERGEN.
26.08.1683 | R 1926 | f 435v

Willem van TILBURGH, oom paternel, te 's-Hertogenbosch en Jan JACOBS te Rosmalen, oom maternel, zijn momboirs over Hendrick onmondige zoon van wijlen Cornelis van TILBURGH bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, hertrouwd met Cornelis Peters de LAAT.
Beheer goederen.
10.08.1683 | R 1926 | f 436

Jan van CUIJK en Joseph de GRAEFF zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jan de BEER bij Maria van BEUGEN. Joseph is overleden en vervangen door Gijsbert de BEER, oom.
19.01.1684 | R 1926 | f 436v

Anthonij van GEFFEN en Jan LAVEIGNE in huwelijk hebbende Maria de GROOFF, te Boxtel zijn momboirs over het onmondige kind van Lendert van GEFFEN bij wijlen Johanna dochter van Adriaen van OSTADEN en over de vier onmondige kinderen van wijlen Dirck de GROOFF, tweede man van Johanna voorsz, die hertrouwd is met Reijnder MICHIELSE. Alsmede momboir is aangesteld Willem van de VEN, aangetrouwde oom maternel.
Beheer goederen.
18.04.1682 | R 1926 | f 437

Jurrien MULDER en Johannes van WICHEN zijn momboirs over de onmondige Mattheus Evert van OLDENBURGH en Johannes HOFFEN.
Beheer van de goederen van wijlen hun oom Peter Evert van OLDENBURGH.
31.03.1681 | R 1926 | f 437v

Robert van EIJL en Christoffel STRICK, beide van moederskant, zijn momboirs gesteld over Arnoldus de BRUIJN onmondige zoon van wijlen Jan de BRUIJN.
Beheer goederen.
28.12.1680 | R 1926 | f 438

Dirck van WEL, van vaderszijde en Johan van VECHEL, van moederskant zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Daniel van WEL bij wijlen Maria van VECHEL.
Beheer van goederen.
24.09.1680 | R 1926 | f 438

Thomas en Gijsbert van BERESTEIJN zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Joncker Jacob Eijbert van EIJBERCH, raad van 's-Hertogenbosch en drossaert van St Michielsgestel, bij wijlen Amelia BRUWAERT, overleden resp. op 22 en 25 augustus 1683. Op verzoek van hun meerderjarige zusters: Amelia Margaretha en Thomasina Henrica.
Beheer goederen.
04.09.1683 | R 1926 | f 438v

Cornelis van ROOSMALEN en Willem van de WIJ, Rutger van ROOSMALEN en Gerart van de WIJ zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Philips van ROOSMALEN bij wijlen Petronella de BIE. Rutger en Gerart zijn overleden. Hun vervanger is: Mattheus SOPERS.
21.08.1683 | R 1926 | f 439

Stoffel van RIJN en Johannes RIJNSHOVEN, ooms paternel en maternel, te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dirck van RIJN, apotheker, bij wijlen Geertruijd van RIJN, zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Gijsbert van RIJNSHOVEN, ook apotheker, te 's-Hertogenbosch.
20.10.1684 | R 1926 | f 439

Govaert van KEULEN is sedert 14.5.1680 momboir in plaats van de vader over de onmondige kinderen van Nicolaes van BRUGGE bij Cathalijn van CEULEN. Govaert wordt vervangen door Hermanus VOLLERS, apotheker te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende de dochter van Govaert van CEULEN.
15.01.1685 | R 1926 | f 439v

Servaes en Jeronimus PETERS, broeders, zijn met Nicolaes van CEULEN momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Guiliam van der BORCHT bij Maria PETERS, zuster van Servaes en Jeronimus.
Erfdeling van de goederen - waarde fl 40,- van wijlen hun oom Josua PETERS, overleden te Maastricht op 6.3.1685.
08.05.1685 | R 1926 | f 440v

Hendrick Aerts VERCUIJLEN, te Schijndel, is momboir over het onmondige kind van Wouter Peter WOUTERS bij Maria JANSZ; Jan Jan van BAEL is momboir over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Peter WOUTERS bij Theuntie LAMBERTS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Agnees dochter van Peter WOUTERS, huisvrouw van Claes Peter WOUTERS.
04.04.1684 | R 1926 | f 441

Jan GIJSBERTS is momboir over de onmondige kinderen van wijlen Jan van VUCHT bij wijlen Margaretha van RIJNSBURGH, naast de eerder gestelde momboir Herman en Johannes VALCKENHOFF.
Erfdeling van de goederen van wijlen Isebrant VALCKENHOFF.
19.07.1685 | R 1926 | f 441v

Ambrosius van GEMERT oom maternel en Robbert van MEERWIJCK, brouwer te 's-Hertogenbosch, oom paternel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Peter CARS bij wijlen Maria van GEMERT. Aangesteld op verzoek van de grootvader maternel: Adriaen Ambrosius van GEMERT.
Beheer goederen.
26.11.1685 | R 1926 | f 441v

Jacob van den BICHELAER en Govert van CROMVOIRT zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Rogier MATTHIJSE bij wijlen Elisabeth van BERLICUM zijn eerste huisvrouw. Zijn tweede huisvrouw Maria BEELS is onlangs overleden.
Beheer goederen.
15.01.1686 | R 1926 | f 442v

Jan Josephus van ROESMAELEN, oom paternel en Teunis Rovers van NIEULANDT, oom maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Peter Josephs van ROESMAELEN bij wijlen Beelken zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van Jacob Dircx van der CRIBBEN, te Groot Lith.
22.07.1686 | R 1926 | f 443

Adriaen EIJMBERT, te Breda, half-broeder en Jacob Henricx van ROOSMAELEN zijn momboirs gesteld naast Heijman JACOBS over de onmondige Jacob Henricx van ROOSMAELEN.
Verkoop van de goederen van de moeder van Jacob.
23.07.1686 | R 1926 | f 443v

Floris VISSCHER en Hendrick SALM zijn in 1682 momboirs gesteld over Anthonij, Carel en Nicolaes, onmondige zonen van Anthonij HARDEVELT, bakker te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Maria van der LANT. Floris is overleden en vervangen door zijn zoon Johan VISSCHER.
09.06.1686 | R 1926 | f 444

Jacob Arien JANSEN en Willem RARICX zijn momboirs over Peter onmondige zoon van Jan JANSZ bij wijlen Perijntie Hendrick JANSZ, te Den Dungen.
Beheer goederen.
09.09.1686 | R 1926 | f 444v

Adam PALM, capiteijn ten dienste dezer landen en Henry GRAHAME in huwelijk hebbende resp. Goerdina Cornelia en Aegidia van SCHOONHOVEN, zijn momboirs over de twee onmondige van Frederick CUNNEGAM, capiteijn ten dienste dezer landen bij wijlen Charlotte Elisabeth SCHOONHOVEN.
Beheer goederen.
24.09.1686 | R 1926 | f 446

Dirck KALFF, marktschipper van Amsterdam op 's-Hertogenbosch, oom paternel en Joris van de GREFF in huwelijk hebbende Christina van der RIJDEN, oom maternel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Boudewijn KALFF bij wijlen Cornelia van der HIJDEN, hertrouwd met Adriaen BREETVELD, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam.
Beheer goederen.
06.02.1687 | R 1926 | f 446v

Jasper en Johan de LEPO, met Marten van de GRAEFF man en momboir van Johanna de LEPO, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Johan de LEPO bij Catharina van der DUSSEN. Deze momboirs zijn opvolgers van Hendrick van der DUSSEN, Jan van MIERLO in huwelijk hebbende Petronella van HAEREN weduwe van Johan van HAEREN.
Beheer goederen.
(zonder datum 1687?)
??.??.1687 | R 1926 | f 447v

Louwerens VERCAMP, oom, te 's-Hertogenbosch en Anthonij van VUCHT, neef maternel, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Anthonij WALTHUIJS bij wijlen Nicolaeske VERCAMP. Op verzoek van Gerrit Geerts VERCAMP, te Haarlem, broeder van de moeder.
Erfdeling van goederen.
12.11.1687 | R 1926 | f 448

Jan Peters STRICK en Jan Martens van BERLICUM, beiden te Rosmaelen, ooms paternel, resp. maternel, zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Peter Hendrick GLOUDEMANS bij wijlen Maijke Adriaen WOUTERS zijn eerste huisvrouw.
Beheer goederen.
20.11.1687 | R 1926 | f 448v

Jan OOMS, oom paternel en Adriaen SPIJCKERS, neef maternel, zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Ivo OOMS bij Elisabeth SPIJCKERS.
Beheer.
28.04.1680 | R 1926 | f 450