Mattheus ADRIAENS en Jan WERNAERTS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Eijmbert ADRIAENS, scoenlapper, soldaat onder capiteijn PIJNAPPEL - gedood door de vijand - bij Cunera zijn huisvrouw dochter van Niclaes PETERS, uit zijn eerste huwelijk en nog twee onmondige kinderen uit zijn tweede huwelijk.
Verkoop van goederen om schulden te delgen; van het resterende bedrag kunnen de kinderen in het armen weeshuis te 's-Hertogenbosch besteld worden.
??.15.1625 | R 1925 | f 1

Schepenen van Venloon hebben momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan ANDRIES, van Loon, ruijter onder Baron GROBBENDONCK, bij Marike zijn huisvrouw dochter van Everaert WILLEMS.
Een van deze momboirs, Gerart ANDRIES, is overleden. Vervangen door Adam Peters van HIJNSBERG.
08.08.1625 | R 1925 | f lv

Peter Peters van HAREN en Vranck JANS, te Vught, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Niclaes Anthonis van GEFFEN weduwnaar van Arijke zijn eerste huisvrouw, dochter van Jan VRANCKEN.
Beheer van 1/6 deel in twee partijen erve, geincorporeerd tot het fort van het Reut, buiten 's-Hertogenbosch.
29.07.1625 | R 1925 | f 2v

Joncker Everhardt MONIX zoon van wijlen Rogier MONIX en Willem van BOSHUIJZEN, wiens moeder een tante van vaderszijde was, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Rogier MONIX - Jonker Everardt, de oudste zoon is 23 jaar.
Beheer goederen.
19.08.1625 | R 1925 | f 3v

Jan AERTS, cremer en Claes Laureijns DONCKERS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Goijaert WIJNANTS bij Marijke zijn huisvrouw.
Jan AERTS is als momboir ontslagen en vervangen door Joost Jan COENEN, bakker, zwager van de moeder.
20.08.1625 | R 1925 | f 4

Henrick Peters VERVOIRT was met Willem HENRICX, te Cromvoirt door schepenen van Vught aangesteld als momboir over Wouterken onmondige dochter van wijlen Dierck HENDRICX, bij wijlen Marike zijn huisvrouw, te Cromvoirt.
Henrick is overleden; vervangen door Jan HENRICX.
08.07.1625 | R 1925 | f 4

Herman Peeters JANS, oom paternel, Anthonis ANTHONIS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, zuster van de vader; Goossen GOOSSENS, bakker, zoon van de zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Neelken, Baeijken, Huijbert en Jan, onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Peeters JANS, smid, bij Marijke zijn laatste huisvrouw.
Beheer van goederen.
18.09.1625 | R 1925 | f 5

Henrick Jan MARCELIS man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen Lamberts van HEZE, oom paternel en Wijnant ADRIAENS, lijnenwever, zijn momboirs gesteld over Adriaen en Marijke onmondige kinderen van wijlen Jan Adriaen Lamberts van HEZE bij Lijske IJpe DOUWES, zijn huisvrouw, geboortig van Sneek in Friesland.
Beheer goederen.
25.09.1625 | R 1925 | f 5v

Anthonis FRANS, Thomas en Jan, zonen van wijlen Willem Thomas NEIJTS, worden door schepenen gevorderd de voogdij over de onmondige kinderen van wijlen Franchoijs van den HEUVEL, te aanvaarden. Zij waren al op 29.8.1625 aangesteld!
05.09.1625 | R 1925 | f 6v

Jan zoon van wijlen Anthonis FREDERICX, broeder, Reijnier ADRIAENS, spelmaker man en momboir van Aelke zijn huisvrouw, dochter van Cornelis COPENOLS, ooms van de onmondigen en Gerard Jans van VALCKENBORCH, lijnenwever, neef, zijn aangesteld als momboirs over Abraham, Frederick en Cathelijn, onmondige kinderen van wijlen Anthonis FREDERICX, lijnenwever, bij wijlen IJda zijn huisvrouw, dochter van Cornelis COPENOLS.
07.11.1625 | R 1925 | f 7v

Goijaerd Henricx van SPOIRDONCK, oom, Goossen Goossens van GROOTLIJNDEN, bakker in de Hinthamerstraat en Goijaerd HUIJBERTS, smid, beiden neven, allen van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige dochter van Dierck DIERCX, timmerman te Vlijmen, bij wijlen Jenneke dochter van wijlen Henrick van SPOIRDONCK.
Op verzoek van Jan de HONT man en momboir van Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van SPOIRDONCK, soldaat onder capiteijn KEVELAER.
Beheer van goederen.
10.11.1625 | R 1925 | f 8

Jan van EMMERICK, vader en Henrick van EMMERICK, broedermet Gielis WIJNANTS neef, momboirs gesteld over David van EMMERICK en Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Thielman Thielman CORSTIAENS bij Walburch zijn huisvrouw.
Erfdeling - samen met Abraham, ook zoon van Thielman Thielman CORSTIAENS - van de goederen van Anneke dochter van Thielman Thielman CORSTIAENS.
20.11.1625 | R 1925 | f 9

Jacop Martens de GUIJLICKER, vader, Jan JANS, mandemaker, neef paternel; Floris Cornelis van GEMERT oom maternel en Aelbrecht PAUWELS, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Jacob Marten de GUIJLICKER, bierbrouwer bij Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Jan BOEST.
Verkoop van 4 in twee huizen: "de Kleine Stockvisch" en "de Grote Stockvisch" aan de Hooge Steenwech te 's-Hertogenbosch.
27.11.1625 | R 1925 | f 10

Heer en Meester Jacob CASSIJER, licentiaet in de H. Godtheijt en plebaan van 's-Hertogenbosch en Joncker Reijnier van REIJS met Jan Adriaens SCHEN en Henrick RUTTEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Mr Reijnier CASSIJER, goudsmid en essaquer van de munt, te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Aleijdt zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis Willems van ROOSMALEN. Aangesteld op verzoek van Catharina weduwe van wijlen Anthonis Willems van ROOSMALEN, grootmoeder.
Beheer van goederen.
14.10.1625 | R 1925 | f 10v

Henrick KARS, van vaderszijde en Gerard HAVENS, van moeders kant, zijn momboirs gesteld over Pelgrom onmondige zoon van wijlen Thomas KARS bij wijlen Maeijke HOPPENBROUWERS, zijn huisvrouw - oud 24 jaar.
Erfdeling van de goederen van zijn ouders.
17.12.1625 | R 1925 | f 12

Peter PAUWELS en Sijmon CIJPRES, van vaderszijde; Boudewijn Peters van SANTVOORT en zijn zoon Peter, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan PAUWELS, bode van 's-Hertogenbosch, bij Maijke zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
02.01.1626 | R 1925 | f 12v

Peter ADRIAENS, van vaderszijde en Peter en David de CORT, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Dierck zoon van Thomas KARS bij Gerardina dochter van Peeter de CORT.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader, Thomas KARS tegen de dochter van Thomas KARS en de zoon van Pelgrom KARS.
31.12.1625 | R 1925 | f 13

Peter CORNELIS, grootvader en Gielis CORNELIS, oud-oom, van vaderszijde; Daniel ANTHONISSE in huwelijk hebbende Heesken zijn huisvrouw dochter van Hans Henricx van ZEELANDT, oom maternel en Herbert ANTHONIS, bakker op de Cruijsstraat neef vanwege de grootmoeder, zijn momboirs gesteld over Jenneke en Adriaentken onmondige dochters van Jan zoon van Peeter CORNELIS bij wijlen IJken zijn huisvrouw dochter van wijlen Hans Henricx van ZEELANDT.
De vader is na het overlijden van zijn vrouw soldaat geworden onder de armaeda van Marquis SPINOLA, voor Breda.
Hij heeft zijn gezin verlaten; de grootvader Peter CORNELIS is ook soldaat.
Beheer van goederen.
30.12.1625 | R 1925 | f 13v

Johan van der STEGEN, schepen van 's-Hertogenbosch, Johan van der STEGEN, stadhouder tot Vught, neven paternel; Nicolaes van EMPEL en Niclaes HICXSPOIR de Jonge, zoon van Nicolaes HICXSPOIR, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Cornelis en Agnees, onmondige kinderen van wijlen Nicolaes BOUDEWIJNS bij Anna HICXSPOIRS, zijn huisvrouw, beiden zijn overleden: te Gansoijen.
Andere verwanten: Cornelis BOUDEWIJNS, half-broeder te Middelburg, Joncker Gooswijn van der STEGEN, van vaderszijde; Heer Arnd van EMPEL, priester, canonick, deken van St Geertruijdenberch, Aert en Cornelis Dircx van WELD, van moederszijde.
Beheer van goederen.
08.01.1626 | R 1925 | f 14v

Corstiaen WEIJGERGANCX en Dierck JANS, resp. broeder en zwager van vaderszijde, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Mr. Cornelis WEIJGERGANCX, chirurgijn, geboren poorter van 's-Hertogenbosch, te Beest, bij wijlen Cathalina Geraerts de CROM.
Beheer van goederen aanbestorven via Mr Cornelis de CROM alias van der SLOOT, licentiaet in de rechten en auditeur militaire van Zijne Majesteit, oom, te Antwerpen en Brussel.
De vader is ziekelijk.
12.01.1626 | R 1925 | f 15

Jan van HAREN, Jan HENRICX, corenmeter, Gerart Diericx van MOORS en Gerardt Adriaen BIDTS, lijnenwever, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van de moeder van Aleijdt dochter van Henrick MICHIELS, op verzoek van Jan van HAREN voorsz in huwelijk hebbende Aleijdt voornoemd. De vader van Jan van HAREN: Michiel HENRICX is 70 jaar
Beheer van goederen.
15.01.1626 | R 1925 | f 15v

Arnd Henricx van ZUTPHEN en Adriaen Henricx van ZUTPHEN, ooms maternel, kooplieden te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over Henrick, onmondige zoon - 18 jaar - van Richard VORSTER, in garnizoen te Rijnberck bij wijlen IJken dochter van Henrick Aerts van ZUTPHEN.
Zijn vader is een Hiberneus of Irlander en heeft geen familie te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
23.01.1626 | R 1925 | f 16v

Lambert Daniels van VELP, corporaal in de compagnie curassiers van de Heer van OUWEN, man en momboir van Catarina dochter van Peter van HIJNSBERCH en Roelof Cornelis van HEDEL, neef zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jacob Roelofs van HEDEL, provoost in de compagnie van capiteijn Dierck de LEEUW bij Barbara Peter van HIJNSBERCH, hertrouwd met Geraert AERTS, soldaat in dezelfde compagnie.
Beheer van goederen.
29.01.1626 | R 1925 | f 17

Adam HERMANS, oom paternel, te Eindhoven en Pauwels GEERITS, oom maternel, wonende op de Langstraat, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan CORNELISSEN bij wijlen Helena zijn huisvrouw dochter van Geraert LAUREIJNS. Helena is voor ca zes maanden overleden aan de pest; er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
09.03.1626 | R 1925 | f 17v

Jacob en Gijsbert Anthonis van KESSEL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lambrecht Diercx van MALBRACHT.
Beheer van goederen.
05.03.1626 | R 1925 | f 18

Cornelis Cornelis van DOERN, vader, Peter Jan CLAESZ, vader, Goijaerd HENRICX spelmaker en Peter HUIJBERTS, schoenmaker zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Cornelis Cornelis van DOERN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw en over de onmondige kinderen van Peter Jan CLAESZ bij wijlen Maeijke zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Aert Peter COLEN bij wijlen Luijtken zijn huisvrouw dochter van IJewaen HENRICX. Aangesteld op verzoek van IJewaen zoon van wijlen Aert Jan van COLEN en Jan Claes van GERWEN in huwelijk hebbende Stijntken zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert en Luijtken voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aert en Luijtken.
18.03.1626 | R 1925 | f 19v

Anthonis en Ghijsbert zonen van Jan HERINCX, oom paternel, Michiel WILLEMS in huwelijk hebbende Margriet dochter van Joost ARIENS, oom maternel zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Willem Jan HERINCX bij wijlen Diericxken zijn huisvrouw dochter van Willem DIERICX beiden te Waalwijk overleden.
18.03.1626 | R 1925 | f 20v

Cornelis NULAETH, corencoper en Lambert Daniels van VELPE corporaal in de compagnie curassiers van de Heer van OUWEN ooms, paternel en maternel, zijn momboirs over Jan en Geertruijd onmondige kinderen van wijlen Henrick Peters van HIJNSBERCH bij wijlen Engelken HENRICX zijn huisvrouw, laatst getrouwd met Geraert PETERS.
Beheer van het huis "in de Weijngaert" in de Karstraat te 's-Hertogenbosch.
04.04.1626 | R 1925 | f 21

Dierck Peters OTTEN, knokenhouwer, Jan Jacops van de VEN, Jacop Geraerts REIJNEN, bierbrouwer en Jan DIERICX van vaderszijde - van moederszijde is er geen familie binnen 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over de negen onmondige kinderen van wijlen Andries Honoratio MUNERETTI, zadelmaker, bij wijlen Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Silvester Claes COECKENBORGER.
Beheer goederen.
08.04.1626 | R 1925 | f 21v

Peter Frans van BAERDWIJCK en Jan SEBERTS, neven zijn door Willem Henricx van BAERDWIJCK weduwnaar van Anneke dochter van Aert Henrick de GRAEDT bij testament gepasseerd op 11.7.1625 momboirs gesteld over zijn onmondige nicht en twee onmondige neven. Willem is overleden op 5.9.1625. Peter voorsz is overleden en vervangen door Joost AERTS, vlaskoopman, op verzoek van Aert zoon van wijlen Wouter Aerts van BAERDWIJCK en Nicolaes Jans FRAEMER.
Erfdeling van de goederen van wijlen Willem voorsz.
23.01.1626 | R 1925 | f 22

Jan en Willem zonen van Willem van GRIENSVEN, van vaderszijde en Goijaerd CORNELIS en Jan CORNELIS, broeders, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter Jenneke van wijlen Andries ANTHONIS, van St Michielsgestel, bij wijlen Heijlken Cornelis van CROMVOIRT, hertrouwd met Gabriel JANS, van 's-Gravenmoer. Heijlken is overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
15.04.1626 | R 1925 | f 23

Jan van HOUBRAKEN, te Tilburg en Anthonij van den BERGE in huwelijk hebbende Aelken LAMBERTS, ooms paternel en maternel, zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Cornelis Henricx HOUBRAKEN bij Maria LAMBERTS, zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar grootouders: Henrick HOUBRAKEN en Marike zijn huisvrouw tegen de meerderjarige broeders en zusters.
20.04.1626 | R 1925 | f 23v

Pauwels PELGROM, oom paternel en Henrick HOUBRAECKEN oom maternel, zijn momboirs over Anneke en Henricxke onmondige dochters van wijlen Jacob zoon van Mr Peter PELGROM, raadsheer van 's-Hertogenbosch - overleden aan de pest te Breda - bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx HOUBRAECKEN bij wijlen Marijke dochter van Jan VOGELS.
Beheer goederen.
09.05.1626 | R 1925 | f 24

Franck SIJMONS, oom maternel en Cornelis HENRICX neef paternel zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Adriaen WOUTERS bij wijlen Lijsken PETERS zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van een van de mondige kinderen.
Beheer van goederen.
12.05.1626 | R 1925 | f 24v

Joost JANS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan HUIJBRECHTS, tante van vaderszijde en Delis zoon van Delis Jansz DELISZ man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan RUTTEN, tante van moederskant, zijn momboirs gesteld over het onmondig kind van wijlen Huijbert Jan RUTTEN bij Jenneke dochter van Huijbrecht Jan HUIJBRECHTS. Compromis in een geschil met de momboirs over de vóórkinderen van wijlen Huijbert voorsz, op Den Dungen.
18.05.1626 | R 1925 | f 25

Aerd van AELST, grootvader en Guiliam van AELST zijn momboirs gesteld over Maria dochter van wijlen Henrick WEIJNEN, de Jonge - overleden te Amsterdam - bij wijlen Maria dochter van Aerd van AELST, zijn eerste huisvrouw.
Compromis in een geschil over het testament van Henrick voorsz over zijn nakinderen bij Maria dochter van Lambert PEIJMANS.
04.06.1626 | R 1925 | f 25v

Jan Henrick CIERNEELS, Aert HENRICX, Peter en Jan zonen van Boudewijn Peters van der SANTVOORT, zijn momboirs over Livina onmondige dochter van Arnt Henricx de ROIJ, wollen lakenverkoper, weduwnaar van Catharina dochter van wijlen Boudewijn voorsz.
Erfdeling van de goederen van Boudewijn van der SANTVOORT, grootvader.
17.06.1626 | R 1925 | f 26

Jan Peters van HEDEL en Michiel Jans WANT, zijn momboirs over Dierck en Aelken, onmondige kinderen van Peter zoon van Dierck Cornelis COOLEN.
Beheer van een legaat ad fl 400,- hun toegedeeld via wijlen hun tante Aelke.
22.06.1626 | R 1925 | f 27

Jacob Jans DARKENNIS, Jan Geerits HOUBRAECKEN, Niclaes zoon van Aert KUIJSTEN en zijn zoon Jan, zijn momboirsgesteld over Jan onmondige zoon van Seger Jansz DARKENNIS bij wijlen Diericxken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Herman COLEN bij Margriet KUIJSTEN.
Beheer van goederen.
27.06.1626 | R 1925 | f 27v

Henrick SNAVELS, vader, Jan Peters van HEDEL, beiden deurwaarders zijn met Henrick DANCKARTS en Jacob van CASTEREN momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Mr Henrick SNAVELS, deurwaarder van de Raad van Brabant te Hilvarenbeek bij wijlen Catharina dochter van wijlen Marten WIJNANTS bij wijlen Dingna van CASTEREN.
Catharina, haar ouders en zes van haar kinderen zijn overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
25.06.1626 | R 1925 | f 28

Jan GELDERS, de Oude, grootvader en Jan GELDERS de Jonge, te Harssel, vader; Henrick DANCKARTS en Jacob van CASTEREN, van moederszijde, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Jan GELDERS de Jonge bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten WIJNANTS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marten WIJNANTS en wijlen Dingna van CASTEREN, zijn huisvrouw, grootouders.
25.06.1626 | R 1925 | f 28v

Gerardt DIERCX, te Waalwijk en Guiliam Michiels van de WIEL zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Michiel Willems van de WIEL bij wijlen Lijsken Peters van HELMONT en over de onmondige kinderen van Henrick KUNNEMAN weduwnaar van Cathelijn dochter van Michiel en Lijske voorsz, ruijterman onder Baron van RIBBECOUNT. Op verzoek van Guiliam en Willem (!) zonen van Michiel en Lijske voorsz.
Beheer van goederen.
07.07.1626 | R 1925 | f 29v

Boudewijn Jans van HERPEN, oom paternel en Sijmon LUENIS man en momboir van Aleijt zijn huisvrouw dochter van Cornelis van TILBORCH bij Heijlken PETERS, neef maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Johan van HERPEN procureur te 's-Hertogenbosch, bij Catelijn zijn huisvrouw.
Verkoop roerende goederen om een schuld te delgen.
11.07.1626 | R 1925 | f 30

Coen CORNELIS en Jan PEETERS, ooms maternel zijn momboirs gesteld over Anthonis onmondige zoon van wijlen Peeter DIERICX bij wijlen Mariken JANS. De vader komt uit Gelderland.
Beheer van goederen.
15.07.1626 | R 1925 | f 30v

Jan HERMANS, halfbroeder, Goossen JANS, nastelmaker, oom paternel en Joost Jans COENEN, bakker en Anthonis Goiaerts van LITH, schoenmaker, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Henrick onmondige zoon van wijlen Herman JANSZ, schoenmaker, bij wijlen Magdalena zijn tweede huisvrouw, dochter van Gielis van ORTEN.
Erfdeling van de goederen tegen zijn broeders en zusters uit het eerste en het tweede huwelijk van zijn ouders.
23.07.1626 | R 1925 | f 31

Pedro BLANDINO, Christoffel, bakker, van vaderszijde; Arnd van ASPEREN en Wouter Diericx van WEL, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Arnt CORSTIAENS, bakker, bij wijlen Catharina van ERP, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
06.08.1626 | R 1925 | f 31v

Goijaert zoon van Christoffel is gedoopt in de St Jacob. De voogd Peter de LOUWE wordt bedankt. Goijaert vervangt Mr Arnd van ASPEREN, die ook bedankt is, als momboir over de nog onmondige broeders Corstiaen en Ghijsbert.
07.08.1626 | R 1925 | f 31v

Isaack Adriaens van ROIJ man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Henrick LAMBERTS bij wijlen Martha zijn huisvrouw; Clement JANSZ en Gielis ABRAHAMS, seemtouwer, zijn momboirs gesteld over Lambert en Jan onmondige zonen van Henrick LAMBERTS bij wijlen Martha voorsz.
Beheer van goederen.
13.08.1626 | R 1925 | f 32v

Joncker Peter van EIJCK, grootvader paternel en Johan van IJPELAER, licentiaat in de rechten, neef, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kindern van Joncker Rodolph van EIJCK bij wijlen Postelina de BEVER, zijn laatste huisvrouw.
Erfdeling van goederen van wijlen hun grootouders maternel: Joncker Johan de BEVER en Catharina PELGROMS, zijn huisvrouw.
14.09.1626 | R 1925 | f 33

Jan Andries de CORT, busschieter, oud-oom; Gerard JACOBS, Hoijmaker, neef van vaderszijde; Sebert MARCELIS en Peter Henricx van OUTART man en momboir van Judith dochter van Marcelis SEBERTS voorsz, zijn momboirs over Maijke onmondige dochter van wijlen Nicolaes FLORISZ, hoijmaker, bij Cathelijn zijn tweede huisvrouw, dochter van Marcelis SEBERTS.
Beheer van goederen.
26.09.1626 | R 1925

Anthonij Rutger LOMMERS, alias van BOXMEER, oompaternel en Peter: zoon van Daems DAMEN oom maternel, zijn momboirsgesteld over Adam, Rogier, Maijke, Jenneke, Geertruijd en Grietken, onmondige kinderen van wijlen Anthonis Goijaert LOMMERS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Daem DAEMSZ, hertrouwd met Joachim Goijaerts van HAREN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader: Goijaert Rutger LOMMERS - alias van BOXMEER; o.m. een hoeve te Nulant.
15.10.1626 | R 1925 | f 34

Jan Henricx van HELMONT, vader, Andries zoon van wijlen Anthonis JANS man en momboir van Heijltien zijn huisvrouw, Jan GERAERTS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Ghijsbert de WEIJER en Henrick Jans van ROSSUM, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Jan Henricx van HELMONT bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert de WEIJER voorsz.
Beheer van goederen.
15.10.1626 | R 1925 | f 35

Nicolaas zoon van wijlen Jacops Jan DANCKEN, vader, Jan Rutgers MICHIELSZ man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van Jacops Jan DANCKEN, zuster van de vader en Delis Jans van der STEEN in huwelijk hebbende de voordochter van wijlen Hilleke dochter van Ghijsbert Peeters RUELLEN, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Nicolaas eerstgenoemd, op Den Dungen, bij wijlen Hilleke zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert Peters RUELLEN bij Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen SPIERINCX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marike voorsz, grootmoeder van de onmondigen.
17.10.1626 | R 1925 | f 35v

Daniel zoon van Gijsbert DANIELS man en momboir van Arijke CORNELIS, zijn huisvrouw, van vaderszijde en Peter zoon van Peter GOIJAERTS, half-broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Cornelis en Anthonia omondige kinderen van wijlen Jacob CORNELIS bij wijlen Neelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter GOIJAERTS, zeeldreijer - Neelken is als laatste overleden op 18.10.1626.
Erfdeling tegen haar half-broeder Daniel Peters van ANTWERPEN, soldaat in dienst van Zijne Majesteit.
20.10.1626 | R 1925 | f 36

Adriaen Jans van DRUIJNEN, van vaderszijde en Thomas ABRAHAMS van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Frans Peters van SUSTEREN bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Abraham THOMAS.
Beheer van goederen.
04.11.1626 | R 1925 | f 37

Arnt Jans van MOEURS, goudsmid, Mr Gerardt van HORENBEECK, raadsheer van 's-Hertogenbosch en Arnt zijn broeder, zijn met Steven SNELLEN momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis van HORENBEECK bij Eufemia van SWOL. Een van de onmondigen, Allegonda van HORENBEECK, is gehuwd met Franchoijs van KESSEL, Licentiaet in de rechten.
Aert voorsz wordt op zijn verzoek vervangen door Mr Franchoijs voorsz.
03.11.1626 | R 1925 | f 37v

Jan Wollfart ENTEFUES, oom maternel, bij provisie momboir over Joncker Wolffart, Joncker Alexander, Joncker Jacob, Anne en Mechtelt onmondige kinderen van wijlen Diego de la PORTILLIO, commissaris van Hunne Hoogheden bij Catharina ENTEFUES - op verzoek van Joncker Ghijsbert ENTEFUES, oom maternel De vader is geboren in Spanje, de moeder in het land van Gulick. De kinderen hebben geen verwandten dan hun ooms: Joncker Ghijsbert en Joncker Wolffart voornoemd, beiden te St Oedenrode
Beheer van goederen.
07.11.1626 | R 1925 | f 38

Meester Goijaert van HERLAER, Licentiaet in de rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch en Nicolaas van EMPEL, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van Adriaen SUIJSKENS bij Marijke dochter van Adriaen van EMPEL.
De grootvader paternel, Adriaen WIJNANTS cedeert aan zijn vijf voorkinderen: Hans STRICK man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, Delike weduwe van Ewout PETERS, Elisabeth weduwe van Frans PEETERS, Lenaertken ADRIAENS en Marijke voornoemd, zijn tochtrecht in vier huizingen resp. te St Michielsgestel, Roosmalen, Berlicum en Dinther; deze panden zijn afgebrand en worden verkocht.
Adriaan krijgt 5% rente over de helft van de opbrengst per jaar; de andere helft ontvangen de kinderen resp. kleinkinderen.
09.11.1626 | R 1925 | f 39

Anthonis JASPERS, glaesmaecker, is momboir gesteld over David, Jan en Maijke onmondige kinderen van wijlen Jeronimus JANSZ bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Mr David TORQUET. Jeronimus is overleden op het fort Isabella op 21.5.1626.
De goederen berusten bij hun stiefmoeder Henrixcke THIJSSE, die de goederen kwijt wil.
De kinderen hebben geen verwanten in de stad en meijerij!
21.11.1626 | R 1925 | f 39v

Herman DANIELS, Daniel DANIELS en Peter CLAESZ, ooms en oud-oom resp. zijn momboirs gesteld over Roger onmondige zoon van wijlen Reijnder DANEELS, timmerman - overleden aan de pest - bij Marijke zijn huisvrouw en over de onmondige zoon van wijlen Heijlke dochter van Reijnder en Marijke voorsz, overleden aan de pest ca een jaar geleden, bij Joost BRUSSELMANS, corporaal in de compagnie van capiteijn PIJNAPPEL.
Beheer van goederen.
07.12.1626 | R 1925 | f 40v

Adriaen HUIJBERTS, oom van de vader, Adriaen WILLEMS, neef paternel en Andries Huijbert CLAESSEN in huwelijk hebbende de schoonmoeder van de vader, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Peeter, zoon van wijlen Henrick Peeter BROEREN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Dierck Goijaerts BERMER.
Verkoop van een kamp land, ter delging van schulden.
07.12.1626 | R 1925 | f 41

Jan Jans ADRIAENS, oudste zoon, Gerard HENRICX, behoud-oom; Peter en Jan zonen van Jan DIERICX, zijn momboirs gesteld over Adriaen en Willemke onmondige kinderen van Jan Adriaen AERTS alias SCHEIJ bij wijlen Marijke zijn laatste huisvrouw dochter van Jan Diericx van DELFT.
Verkoop van het huis "de Roscam" aan de Hinthamerpoort, toebehorende aan zijn kinderen uit het eerste huwelijk met wijlen Willemke zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Jan WILLEMS, alsmede aan de nakinderen uit het tweede huwelijk met Marijke voorsz.
09.01.1627 | R 1925 | f 42

Adriaen LUCAS, knokenhouwer, schoonzoon en Michiel Jan WANT, cremer, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Bartholomeus BARTHOLOMEUSZ bij Marijke zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
29.01.1627 | R 1925 | f 42v

Willem JANSZ en Jan JANSZ, cleermaker, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem Laureijns van STIPHOUT bij wijlen Diericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Embert RUTTEN.
Beheer van goederen.
06.02.1627 | R 1925 | f 43

Peter Huberts van HENCXTHOVEL, Jan GOOSSENS, mesmaecker, zijn momboirs gesteld bij testament gepasseerd voor notaris Frederick van BAUCHEM te Amsterdam door Gerard Huberts van HENCXTHOVEL en bij testament van Barbara Jan Henricx BACKELMANS, zijn huisvrouw, voor notaris van Leeuwen, over de vijf onmondige kinderen van wijlen Gerard Huberts van HENCXTHOVEL bij wijlen Barbara voorsz.
Hieraan worden toegevoegd: Abram Huberts van HENCXTHOVEL en Peter PETERSZ, bakker.
Beheer van goederen.
29.01.1627 | R 1925 | f 44

Anthonis JANSZ en Goijaert JANS, van vaderszijde met Peter MARTENS en Joost MARTENS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Gijsbert Jan DANIELS, tin- en loodgieter, uit zijn eerste huwelijk bij wijlen Margaretha MARTENS en over de onmondige kinderen uit zijn tweede huwelijk bij wijlen Geertruijd dochter van Willem den RAIJMACKER.
Beheer van goederen.
11.02.1627 | R 1925 | f 45

Folcar, Guiliam en Henrick van GERWEN, ooms paternel, zijn momboirs gesteld over een onmondig zoontje van 8 jaar en een onmondige dochter van 5 jaar van Jan Pauwels van GERWEN - onlangs verongelukt - bij Anneke BOOGAERTS.
Beheer van goederen.
17.02.1627 | R 1925 | f 45v

Jan MANNAERTS in huwelijk hebbende Elizabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Jan LAUREIJNSZ en Henrick Jans van SPRANGH zijn momboirs gesteld over de innocente Maijke, dochter van wijlen Mr Jan LAUREIJNSZ, op 20.5.1620.
Henrick is overleden en vervangen door Jan Henrick SLUIJTERS.
Beheer van goederen.
17.02.1627 | R 1925 | f 46

Henrick EVERTS, vader, Henrick GERITS, olijslager, neef paternel; Marten GERITS en Henrick Henrick GERITS, van moederszijde zijn momboirs over de onmondige dochter - 19 jaar oud - van Henrick EVERTS bij wijlen Luíjtken zijn huisvrouw dochter van Aert MATTHEUSZ.
Beheer van goederen.
01.04.1627 | R 1925 | f 47

Heer Gerard Eijmberts van den HOVEL, priester en Peter GOIJAERTS, spelmaker, van vaderszijde; Goijaerd en Arnd zonen van Jan GOIJAERTS, van moeders kant, zijn momboirs gesteld over Jan en Rutten van HEES bij Emmeke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan GOIJAERTS; Daniel STANS, vader en Stan STANS, broeder van de vader, Cornelis Aert Joordens van OIRSCHOT en Jan FRANS, schoenmaker, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Marike, Margriet, Emmeke, Adriaentken en Anneke, onmondige dochters van Daniel STANS bij wijlen Heesken zijn huisvrouw, dochter van Jan Rutten van HEES bij wijlen Elijsabeth zijnhuisvrouw, dochter van wijlen Herman JANS, cuijper.
Henrick Willems VOLDERS, vader, Mr Henrick LEERMAECKERS, notaris, van vaderszijde; Emont zoon van wijlen Aert WILLEMS, bierbrouwer en Abraham Adriaens van den KERCKHOF, van moederskant, zijn momboirs over Marijke enige dochter van Henrick Willems VOLDERS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, ook dochter van Jan en Elisabeth voorsz.
De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Anthonis en Jan, zonen van wijlen Jan Rutten van HEES, cuijper bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman JANS, cuijper.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders maternel.
17.04.1627 | R 1925 | f 47v

Henrick van LIEBERGEN, schoenmaker, in huwelijk hebbende de zuster van wijlen Anneke de BIJE, Laureijns van KESSEL, neef, zijn momboirs over Nicolaes zoon van wijlen Herman VOS bij wijlen Anna de BIJE - 21 jaar oud - en Maeijke, zijn zuster.
Beheer van goederen.
27.03.1627 | R 1925 | f 48v

Joncker Johan van ERP, capiteijn van een compagnie voetknechten ten dienste van Zijne Majesteit en Servaes Jacops van WEERT, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Mr Sacharias van BRECHT.
Aangesteld op verzoek van Servaes Jacops van WEERT en Joncker Philips van BRECHT, Hoog en Laag schout van stad en meijerij van 's-Hertogenbosch.
17.03.1627 | R 1925 | f 49

Henrick Willems van GELDER man en momboir van Neesken Jans van CUIJK, zijn huisvrouw, zuster van de moeder; Tielman en Cornelis zonen van Aerts de BRUIJN, neven paternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Franck Diericx van DIEPERBEECK bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan van CUIJK.
Beheer van goederen.
19.05.1627 | R 1925 | f 50

Jan CLAES, molenmaecker en Anthonis THONIS, alias ZINCK, molder, beiden van vaderszijde; Dierck Jans van DINTHER en Lambert ANTHONIS, beiden te Dinther, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Reijnder onmondige zoon van wijlen Mattheus REIJNDERS, overleden aan de pest, bij Jenneke zijn huisvrouw.
Reijnder heeft nog een meerderjarige broeder en een meerderjarige zuster.
Beheer goederen.
28.06.1627 | R 1925 | f 51

Gielis ABRAHAMS en Lo Wijes DONCKERS, van vaderswege; Johan HOUTAPPEL en Schalck NOPPEN, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige zoon - 16 jaar oud - van wijlen Abraham JANS, zeemtouwer bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van Gijsberts van WELL.
Erfdeling van het huisraad van zijn ouders tegen zijn meerderjarige broeders en zusters.
30.06.1627 | R 1925 | f 51v

Franchoijs PIJNAPPEL, vader, met Mr Bartholomeus WIJTFLIETH en Hermen Aert van HELMONT, resp. neef maternel en neef paternel zijn momboirs over de onmondige kinderen van Franchoijs PIJNAPPEL bij wijlen Josina zijn huisvrouw dochter van Joost de BIJE bij Elizabeth STOOTERS.
Beheer goederen.
01.07.1627 | R 1925 | f 52

Mr Jacob van der CAMMEN, raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch en Joncker Jacob de COCK, raad van 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Joncker Bertholt MUIJKENS, zoon van Joncker Willem MUIJKENS bij Geertruijt WIJTFLIET, bij Johanna zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Joncker Willem MUIJKENS. De helft van de goederen gaat naar de kinderen van Bertholt voorsz; de andere helft naar Joncker WOLFFAERT ENTEFUES, man en momboir van Maria van BOSHUIJSEN, dochter van wijlen Joncker Nijclaes van BOSHUIJSEN bij Ida MUIJKENS dochter van Joncker Willem MUIJKENS bij Geertruijt voorsz.
23.06.1627 | R 1925 | f 52v

Gielis zoon van Adriaen WIJNEN, wollen laken koper bij wijlen Cathelijn zijn huisvrouw dochter van Peeter BECX, tante van hun vader en Adriaen Jans van DRUENEN, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis Peter BECX bij wijlen Willemke dochter van Jan Willems van DRUENEN.
Beheer goederen.
NB. Overige verwandten zijn: Balthus zoon van Adriaen WIJNEN, neef; Jenneke zijn zuster, in huwelijk hebbende Pauwels CIJRNEELS, van vaderszijde. Van moederszijde: Mechtelt dochter van Adriaen van DRUENEN, huisvrouw van Jacob GOOSSENS.
27.01.1626 | R 1925 | f 53

Henrick JANSEN en Marcelis Jan MARCELISZ, ooms... paternel; Michiel Jansz van GRIENSVEN en Jan Henricx van KEMPEN, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Jenneke en Heijlwich onmondige dochters van wijlen Cornelis JANSZ bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van Jan Michiels van GRIENSVEN. Op verzoek van hun drie mondige broeders: Jan, Jacob, Henrick.
Beheer goederen.
30.08.1627 | R 1925 | f 54

Mr Silvester LINTERMANS, vader en Leonard JANSZ, bierbrouwer zijn momboirs gesteld over Barbara, Theodora en Johanna, onmondige dochters van Mr Silvester voorsz, med. doctor, bij wijlen Beatrix zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Jan PERWIZ van BOXTEL.
De verwanten wonen in het land van Luijck en het land van Cleve; te 's-Hertogenbosch alleen nog Henrick JANSZ, olijslager, "in de Roode Muelen".
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan PERWIZ van BOXTEL.
14.09.1627 | R 1925 | f 54v

Lambrecht Martens van LOON, grootvader en Ambrosius van GEMERT, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de negen onmondige kinderen van wijlen Jan van de CAMP bij Maijken zijn huisvrouw dochter van Diericx FABRIJ.
Beheer goederen.
14.09.1627 | R 1925 | f 55

Henrick Jans van WESTERVOIRT man en momboir van Maijken zijn huisvrouw dochter van Henric Henricx van MAREN, zuster van de vader en Adriaan DRIES man en momboir van Metken zijn huisvrouw, ook dochter van Henric Henricx van MAREN, te Maren, behoud ooms, zijn momboirs gesteld over Maeijke en Aelke, onmondige dochters van wijlen Jan Henricx van MAREN bij Grietken zijn huisvrouw dochter van wijlen Diericx CORNELISZ.
De moeder komt uit Holland.
Beheer goederen.
16.09.1627 | R 1925 | f 55v

Jan en Peter zonen van wijlen Jacob FILTERS, Thielman HENRICX en Boudewijn JANSZ, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Gerardt JANSZ, "in de Blauwe Cuijp", bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henricx FILTERS, op 4.1.1623.
Thielman en Boudewijn voorsz zijn overleden: vervangen door Adriaen HENRICX en Henrick LAUREIJNS, van vaderszijde.
04.11.1627 | R 1925 | f 56v

Mr Willem WILLICH, van vaderszijde en Peeter THOMAS, "in het Wit Cruijs", van moederszijde, zijn bij testament van 12.6.1619 momboirs gesteld over Beatrix, onmondige dochter - 10 jaar oud - van wijlen Mr Abraham Wouter VEREIJCKEN bij Bertken zijn huisvrouw, hertrouwd met Willem Adriaen WIJNEN Peeter THOMAS treedt terug en wordt vervangen door Mr Wilbort van der BURCHT, in huwelijk hebbende Willemke ABRAHAMS, zuster van Beatrix.
13.11.1627 | R 1925 | f 57

Antonius JOOSTEN, spelmaecker en Wouter Cornelis de GRUIJTER, zwagers van de onmondigen, Jan Anthonis FREDERICX en Willem Jans van STIPHOUT, hun neven, zijn momboirs over Adriaen, Peter en Cornelis onmondige zonen van wijlen Reijnier ADRIAENSZ, spelmaecker, bij wijlen Aelken zijn huisvrouw, dochter van Cornelis COPPENOLS.
Beheer goederen.
23.11.1627 | R 1925 | f 57v

Peter MAATHEEUSEN en Jan van EMMERICK, van vaderszijde; met Jan Jans van RAVESTEIJN en Nicolaes Laureijns DONCKERS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Hans CORSTIAENS bij wijlen Jenneke Jans van RAVESTEIJN.
Beheer goederen.
24.11.1627 | R 1925 | f 58

Willem en Cornelis, zonen van Reijnders van den BERCKENBOSCH zijn momboirs gesteld over Anneke onmondige dochter van Jan Reijnders van den BERCKENBOSCH bij Maria zijn huisvrouw. Verkoop van de nalatenschap van wijlen Jacob Jan Jacobs van DINTHER: hoeve te Nulant, haar samen met haar broeders bij testament aangekomen.
10.12.1627 | R 1925 | f 58v

Dierick Diericx van VLADERACKEN, Joris WIJNANTS en Claes CLAES en Ewout PEETERS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Aelbert Henricx van HORSSEN bij wijlen Hester CLAES.
Ewout is overleden en vervangen door Jan Henricx de ROIJ, in huwelijk hebbende de oudste dochter van Ewout voorsz.
13.01.1628 | R 1925 | f 59v

Henrick WILLEMS in huwelijk hebbende de zuster van wijlen Jan EVERARTS, wonende tot Megen, van vaderszijde; Arnd van STRIJP, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Jan EVERAERTS, van Megen, laatste man van Josijna dochter van wijlen Jacques van STRIJP, eerder gehuwd geweest met wijlen Bartholomeus van der LIJNDEN, bij wie zij drie kinderen heeft.
Verkoop van het huis, waarin Josijna woont.
15.01.1628 | R 1925 | f 60

Dierck Jans van DOORN, broeder van de moeder en Anthonij DIERICX, neef maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter Peters van MAESEIJCK, leertrouwer, bij Maijke dochter van Jan Jans van DOORN.
Verkoop van een huis aan de St Anthoniespoort, over de brug.
07.02.1628 | R 1925 | f 60v

Balthasar ADRIAENS, oom paternel en Henrick ANTHONIS, oom maternel zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter ADRIAENS, sergeant in de compagnie van de gouverneur van 's-Hertogenbosch, bij Catharina ANTHONIS, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
17.02.1628 | R 1925 | f 61v

Abraham en Isaack, zonen van Henrick DANIELS, ooms maternel en Peter zoon van Adriaen JACOBS, neef paternel, zijn momboirs over Hilleken onmondige dochter van wijlen Cornelis zoon van Peter WOUTERS bij Geertruijd dochter van wijlen Henrick DANIELS.
Beheer goederen.
14.03.1628 | R 1925 | f 62

Jaspar Jansz GAST en Jaspar Jacobs van der DUSSEN, blauwverver, ooms, zijn momboirs gersteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Adriaen WILLEMS, van Ravensteijn, schoenmaker te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Barbara zijn huisvrouw dochter van Jan GAST.
Beheer van goederen.
15.03.1628 | R 1925 | f 62v

Leunis EELKENS en Herman SOMERS, van vaderszijde; Franchoijs van BREE en Christiaen van GROENINGEN, van moederskant, zijn momboirs gesteld over Jan zoon van wijlen Marcellis van GROENINGEN bij wijlen Diericxken van BERGEN, die op 9.10.1627 overleden is.
Erfdeling van goederen van zijn ouders tussen hem en de onmondige kinderen van Leunis EELKENS bij wijlen Ida van GROENINGEN, zuster van Jan voorsz.
16.03.1628 | R 1925 | f 63

Herbert zoon van wijlen Jan HERBERTS, vader en Elias PETERS, te Vught, Peeter Wouter ROBBEN en Lamber ADRIAENS van moederszijde, zijn momboirs over Jenneke onmondige dochter van Herbert zoon van wijlen Jan HERBERTS, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Wouter ROBBEN.
Erfdeling van de goederen, aanbestorven via Heijlke weduwe van Wouter ROBBEN, te Boekel en Liemde.
21.03.1628 | R 1925 | f 64

Jan Wijnen SUIJSKENS, te Dinther, broeder van de vader en Adriaen zijn zoon, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch "in den Nobel", van vaderszijde en Pauwels WIJNANTS, broeder van de moeder met Henrick DANCKAERTS, neef, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Adriaen Wijnen SUIJSKENS, bierbrouwer "in de swarte Leerse", overleden 19.3.1628, bij wijlen Elizabeth, zijn tweede huisvrouw, dochter van wijlen Paulus WIJNANTS.
Beheer van goederen.
22.03.1628 | R 1925 | f 65

Jan Peter KETELAER, oom paternel en Mr Victor van WAMEL, apotheker, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Cornelis Peters KETELAER bij Eerken dochter van Mr Jan van WAMEL.
Erfdeling van de goederen van grootvader Peeter Peeterse KETELAER.
29.04.1628 | R 1925 | f 65v

Eustaes van ASPEREN, te 's-Hertogenbosch en Willem Jan de VISSCHER, te Boxtel, van vaderszijde en Elen zoon van Michiel HUIJBERTS, ook te Boxtel, van moederskant, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Jan zoon van Lucas Jans de VISSCHER, soldaet in de compagnie van capiteijn PIJNAPPEL, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Diercken zijn huisvrouw dochter van Michiel Huijberts van BOXTEL.
Beheer van goederen.
29.04.1628 | R 1925 | f 66

Jan GOIJAERTS, grootvader maternel, Jacob WOUTERS van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Henric, zoon van Huijbert CLAES, te Den Dungen.
Verkoop goederen, nagelaten door een oom van de onmondigen.
09.12.1628 | R 1925 | f 66v

Jan van OSS, soldaat in de compagnie van capiteijn PIJNAPPEL en Hans Dierck DENEN, te Oirschot, behoud ooms, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan Huijghen van BRAKEL, corporael in een compagnie voetsoldaten bij wijlen Deliken RUTTEN zijn eerste huisvrouw.
De tweede vrouw van Jan Huijghen wil goederen verkopen.
19.05.1628 | R 1925 | f 67

Aelbert Isaac KETELERS, Peeter JASPERS, pleijtmaker, van vaderszijde en Jan Jans VERHEIJDEN, van moederszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Gielis Abrahams KETELERS, zeemtouwer, bij Elijzabeth zijn huisvrouw, doch ter van wijlen Bartholomeus HENDRICX.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun oud-oom, Mr Jan van VILVORDEN, schilder, te Calcar overleden.
17.06.1628 | R 1925 | f 67v

Simon FRANCKEN, goudsmid, vader, Aelbert Isaac KETELERS en Peter JASPERS, zijn momboirs over de onmondige dochter van Simon FRANCKEN bij wijlen Marike dochter van Abraham KETELERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar oud-oom Mr Jan van VILVOORDEN, schilder, te Calcar overleden.
17.06.1628 | R 1925 | f 68

Jan en Jacob LIJEVITS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jenneke dochter van wijlen Mechtelt dochter van Mr Adriaen Leonis van HEEZE.
Beheer van 1/5 deel van de goederen van wijlen Mechtelt voorsz en van de goederen aanbestorven via haar grootmoeder.
NB. Jan en Jacob voorsz zijn ook zonen van Mechtelt eerder vermeld.
20.06.1628 | R 1925 | f 68v

Frans Aerts Wouter van EERSEL, vader, Jan Roelof KIEVITS, Wouter Aert KIEVITS en Henrick Cornelis de WIJS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Frans Aerts Wouters, van EERSEL bij wijlen Henricxke dochter van wijlen Roeloff KIEVITS. Op verzoek van Merike dochter van wijlen Roeloff KIEVITS. Frans voorsz is hertrouwd in 1627.
Beheer van goederen.
27.06.1628 | R 1925 | f 69

Jan en Peter Jacob FILTERS, Adriaen HENRICX en Henrick Jan LAUREIJNS, zijn momboirs ocver de twee onmondige kinderen van wijlen Gerardt JANS, "in de Blauw Cuijp", bij Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henricx FILTERS. Peter is overleden en vervangen door Henrick Lamberts van RAVENSTEIJN man en momboir van Maijke dochter van Jacob FILTERS.
31.07.1628 | R 1925 | f 69v

Goijaerd en Wouter, broeders van de vader, Peter REIJNDERS, te Empel en Mattheus FRANS, te Roosmalen, zijn momboirs gesteld over Andries, Barbara, Allart, Marijke, Heesken, Aerdt en Geraerdt, zeven onmondige kinderen van Frans Geraerdt FRANS, te Roosmalen, bij wijlen Maijken DRIES, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
05.08.1628 | R 1925 | f 70

Jan CORSTIAENS, grootvader en Ghijsbert CORSTIAENS, oom paternel - de moeder stamt uit Loven en heeft geen familie te 's-Hertogenbosch - zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Claes zoon van Jan CORSTIAENS bij Cathelijn zijn huisvrouw dochter van Willem MEERBIJS.
Verkoop van roerende goederen.
09.08.1628 | R 1925 | f 70v

Aert MARTENS, slootmaker, in huwelijk hebbende Peterke zuster van de vader, Aert Jans van EIJCK, broeder van de moeder, Jan PETERSZ, van Maasbommel, ruijterman onder Baron van WEZEMAEL, in huwelijk hebbende Catharina dochter van Jacob WILLEMS en Willem Jacob WILLEMS, mondige zuster en broeder, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van Jacob WILLEMS, soldaat onder capiteijn PIJNAPPEL bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van EIJCK, met namen: Peter, Sijken, Adriaen, Secilie, Jan en Pauwels. Verkoop van een perceel land te St Oedenrode.
17.08.1628 | R 1925 | f 71

Mr Laureijns de LEEUW en Jan JANS, cremere zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Adriaen van WIJCK, gesneuveld, bij Johanna zijn huisvrouw.
Verkoop van het huis op de Vughterdijck, waarin zij wonen.
16.08.1628 | R 1925 | f 72

Mr Gerard van HORENBEECK, licentiaet in de rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch; Mr Jan LOEIJEN, practisijn te Helmond, ooms paternel; IJgrom Reijnders POTTEIJ en Peeter Gerards VUCHTS, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Catharina onmondige dochter van wijlen Jan Arts van HORENBEECK bij Lucia dochter van wijlen Reijnder IJgroms POTTEIJ.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Arts van HORENBEECK.
21.08.1628 | R 1925 | f 72

Mattheus Adriaens van CROMVOIRT, oom paternel; Ghijsbert Floris van CROMVOIRT, te Vught, man en momboir van Maijke zijn huisvrouw en Henrick PETERS man en momboir van Magdalena zijn huisvrouw, dochters van wijlen Goijaert DANIELS, schepen van Oirschot, ooms maternel, zijn momboirs over Jacob onmondige zoon van wijlen Eijmbert Adriaens van CROMVOIRT, eerste man van Anneke dochter van wijlen Goijaert DANIELS, schepen van Oirschot. Eijmbert voorsz. soldaat onder capiteijn PIJNAPPEL is drie jaar geleden gesneuveld.
Erfdeling van de goederen van wijlen de grootmoeder Anthonia EIJMBERTS weduwe van Adriaen van CROMVOIRT, te Udenhout.
16.09.1628 | R 1925 | f 73

Henrick Aert CUIJPERS in huwelijk hebbende Hilleke dochter van Willem SCHEEPERS, half-zuster van de vader en Dierck Jacobs van GENDT, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Henrick en Jan, onmondige zonen van Peter HENRICX, leertouwer, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jacob van GENDT, overleden te 's-Hertogenbosch op 18.2.1628.
Verkoop van een pand achter de Tolbrugh.
18.09.1628 | R 1925 | f 74

Andries MATTHIJS, backer en Mr Frans WIJNANS, horlogemaker zijn momboirs over Jan, onmondige zoon van wijlen Paul DELMANS - oud 17 jaar - bij Hermken zijn huisvrouw, dochter van Bernd de LOSSER. Mr Frans voorsz is de tweede man van Hermken, die geen familie heeft binnen 's-Hertogenbosch; Hermken is afkomstig uit Friesland.
Erfdeling van de goederen van de grootmoeder paternel.
22.09.1628 | R 1925 | f 74v

Albert Jan JANS, tijmmerman en Philip zoon van Laureijns BOEIJEN, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert FREDERICX bij Anthonette dochter van Adriaen SPRENGERS.
Beheer goederen.
26.09.1628 | R 1925 | f 75

Henrick WILTKENS en Jan WIJNGAERT zijnop 17.4.1625 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henricx van MEIJLSFOIRT bij wijlen Jacomina zijn huisvrouw. Jan is naar het buitenland vertrokken en het is onbekend op hij nog in leven is. Zijn vervanger is Henrick zoon van wijlen Henricx van MEIJLSFOIRT voorsz. Van de kinderen zijn Jacomina en Neelken nu meerderjarig; alleen Thielman is nog minderjarig.
Beheer goederen.
26.09.1628 | R 1925 | f 75

Jan Henrick RAIJMACKER te St Michielsgestel, neef paternel en Wouter PAUWELS op den Dungen, oom maternel zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Adriaen Henrick BEIJEN, smid, bij Adriana zijn huisvrouw, dochter van wijlen Pauwels WOUTERS. Jan, voorsz, die ongehuwd is en geen vaste woonplaats heeft, weigert. In zijn plaats komt Peter Jansen RAIJMACKERS te Vechel, oom paternel.
De moeder is hertrouwd met Frans Jan de CORT, ruijterman in de compagnie van de Heer van Rambecourt.
15.09.1628 | R 1925 | f 75v

Aert JANSEN en Lambert Adriaens MULDERS, van vaderzzijde, met Marcelis JANS en Ghijsbert HENRICX, van moederskant, zijn momboirs over Peeter, Jan, Thielman en Fransken, kinderen van wijlen Peeter THIELMANS bij Catelijn dochter van Peeter REIJNDERS. Peter is voor zeven jaar overleden en Cathelijn is hertrouwd met Jan van ERP, soldaet of bootsgezel in de compagnie van capiteijn Dirck de LEEUW. Catelijn is onlangs overleden.
Beheer goederen; er zijn grote schulden, o.m. aan Sijmon CIJPRES (8.8.1628, f 77).
Lambert ADRIAENS is te oud; hij wordt vervangen door Aert Geraert GERAERTS en Jan Theunis GERITSEN, te Nuenen, ooms paternel.
07.11.1628 | R 1925 | f 77v

Anthonis Jans COLEN en Arnd HERMANS, van vaderszijde; Gerard en Jan, zonen van wijlen Aert van UDEN, neven van moederskant, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Goijaert Jan COLEN.
Verkoop van goederen.
04.12.1628 | R 1925 | f 78v

Lambert van der MEER, Jacob de BIJE, Jacob DARKENNIS en Frans PETERS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan van der MEER bij Anna zijn huisvrouw, dochter van Sebastiaen COLEN.
Verkoop van een huis.
17.01.1629 | R 1925 | f 79

Goijaert de WEER en Aernout zoon van Dierck Aertsen TOLINCK, van vaderszijde; Henrick MOMBOIRS, schoenmaker, met Ancem REIJNDERS te Orten, van moederskant, zijn momboirs over de onmondige dochter van Dirck van ENGELAND - onlangs vermoord bij Helmond - bij wijlen Hester zijn huisvrouw, dochter van Herbert STEVENS; Hester was eerder gehuwd met capiteijn THOMAS.
Beheer van de goederen van wijlen hun grootvader paternel.
22.01.1629 | R 1925 | f 79v

Henrick Jan SMULDERS en Lambert FRANCKEN, schrijnmaecker, met Ghijsbert LAMBERTS, drapenierder, zijn momboirs gesteld over Jan, Aerd, Aleijdtken en Maijken, onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jan Henricx SMULDERS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Lambert Ghijsberts van OISTERWIJCK.
Ghijsbert, die oud en ziek is, wordt vervangen door Henrick en Louis, zonen van wijlen Henrick BOUDEWIJNS, drapenierder.
19.01.1629 | R 1925 | f 80v

Anthonis HENRICX, te Schijndel, van vaderszijde en Joost HENRICX, te Den Dungen met Peter Jansz van SCHIJNDEL, ooms van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Andries HENRICX, te St Michielsgestel, bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck ANTHONIS.
Verkoop van 1/3 in een huis met zijn aangelag te Den Dungen aanbestorven via Jutken hun grootmoeder, weduwe van Dirck ANTHONIS.
30.01.1629 | R 1925 | f 81v

Adriaen BRIENEN, koopman van paarden, te Gorcum, van moederszijde en Henrick Lenaert van WELHUIJSEN, van vaderszijde, zijn momboirs bij testament door Margriet BRIENEN, weduwe van Ambrosius van LAERSCHOTH, laken koopman en H. Geest meester te Waelwijck.
Adriaen wordt vervangen door Cornelis HERBERTS, alferis (=vaandrig) de compagnie van Baron de GROBBENDONCQ, gouverneur van 's-Hertogenbosch.
10.02.1629 | R 1925 | f 82

Willem zoon van Henric GEERLINCX, te Hedichuijsen, oom en Jasper WILLEMS, cleermaecker, te 's-Hertogenbosch, neef, zijn momboirs gesteld over Joost onmondige zoon van wijlen Huijbert zoon van Henrick GEERLINCX.
Op verzoek van Willemke en Aelke, in huwelijk hebbende Laureijns DIRCX, dochters van wijlen Huijbert voorsz.
Er zijn nog een meerderjarige zoon, Herman en twee meerderjarige dochters in resp. Holland en Zeeland.
Verkoop van een akker te Erp.
14.02.1629 | R 1925 | f 82v

Simon RUTTEN, Henrick ADRIAENS en Jan Jansz van den DUNGEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan Jansz van DUSBORCH, alias NOOTMAN, bij wijlen Geertruijd HERMANS, zijn eerste huisvrouw.
Van vaderszijde is er geen familie binnen 's-Hertogenbosch. Ontvangst en beheer van fl 50,- door Emken dochter van wijlen Jan Roelofs van ROOSMALEN bij haar testament, gepasseerd op 28.9.1621 aan de kinderen gelegateerd.
27.02.1629 | R 1925 | f 83v

Jan HENRICX, oom maternel en Michiel JANS, neef van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem Peeter Zeberts van der WESTERLAECKEN bij Willemken zijn huisvrouw, dochter van Henrick AERTS.
Erfdeling van goederen.
03.03.1629 | R 1925 | f 84

Jan Aert SMEESTERS, oom en Jan HENRICX, viskoper, van vaderszijde en Jacob zoon van Marten Erasmus de WILDE, grootvader, met Francois DOOL, oom, van moederszijde, zijn momboirs over Marten en Jacob onmondige zonen van wijlen Pauwels Aert SMEESTERS, timmerman, bij Marijke, schoondochter (!) van Marten Erasmus de WILDE. De moeder is hertrouwd.
Beheer van goederen.
29.03.1629 | R 1925 | f 85

Gerardt Dierck van MOEURS, van vaderszijde en Jan Henricx ZIERNEELS, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Jan zoon van Henrick AELBERTS, corencoper, bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Jan ZIERNEELS zijn eerste huisvrouw.
Jan Henrick ZIERNEELS is overleden; vervangen door Aert Henricx ZIERNEELS, blauwverver, oom maternel.
31.03.1629 | R 1925 | f 85v

Mr Arnt PEELMANS, oom maternel en Cornelis HICXSPOIR, sergeant onder capiteijn KEVELAER, stiefvader, zijn mondeling door Gerart Henrick GEERLINGS - nu overleden - momboirs gesteld over Peter, Elizabeth en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Gerart voorsz bij wijlen Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacop PEELMANS.
Zij zijn vervangen door Henrick en Huijbert, broeders en Adriaen van der STEEN in huwelijk hebbende Aelken zijn huisvrouw, resp. broeders en zuster van de onmondigen. Cornelis HICXSPOIR is sergeant te Boxtel.
Beheer van goederen.
05.04.1629 | R 1925 | f 86

Jan WILLEMS, Jacop Reijnder BULLENS, neef paternel resp. maternel, zijn momboirs gesteld over Jacop onmondige zoon van Frans JANSZ, bakker, bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw, dochter van Jacop BULLENS.
Aangesteld op verzoek van Jan, broeder van de onmondige. Verkoop van een huis op het Hintemereijnde.
12.04.1629 | R 1925 | f 87

Jan Gielis Diercx van HEEZE, drapenier, oom paternel en Frans Peters ARTS, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Jan, Peter, Adriaen en Beatrix, onmondige kinderen van wijlen Philips Jansz van NAPLES bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Peeter Arts SNEEUWINT.
Beheer van goederen.
09.10.1629 | R 1925 | f 87v

Aelbert Isaacq KETELERS en Pauwels PELGROM, ooms paternel, en Sijmon Leunisz van PUTTEN, neef maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Geeraert Isaacq KETELERS bij wijlen Aeltie DIERICX, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
26.10.1629 | R 1925 | f 88

Zebert en Henrick, broeders van de moeder en Henrick Herman CLAESZ, half-broeder van de vader, zijn momboirs gesteld over Joost, Henrick en Joachim, onmondige kinderen van wijlen Joachim JOOSTEN bij Diericxke dochter van Peter JANS.
Beheer van goederen.
08.03.1629 | R 1925 | f 89

Peeter Huijghen van BERCKEL en Jan zoon van Jan Henricx van GERWEN, van vaderszijde; Jan Peeters van OEFFEL, bierbrouwer met Bernardt SOMERS, bierbrouwer, van moederszijde, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Diericx Huijgen van BERCKEL, overleden te Cuijck, bij Judith dochter van wijlen Peter ABELS, "in de Sterre".
Verkoop van roerende goederen en het huis "de Rode Leerse" in de Hinthamerstraat.
17.10.1629 | R 1925 | f 89v

Dierck van BERCKEL en Jan van LIEBERGEN, neven van moederswege; Dierck Jansz van RAVESTEIJN en Jan JOOSTEN, te Berckel, zijn momboirs gesteld over het onmondig dochterke - 14 maanden oud - van Coenraet REIJNDERS, cleermaecker, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan ERASMUS.
Beheer van goederen.
29.12.1629 | R 1925 | f 90

Goijaerd WILLEMS, cuijper, oom van vaderszijde, Jan Jan RUTTEN, neef van vaderswege, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem Willems CUIJPERS, bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Diericx ADRIAENSZ.
Beheer van goederen.
03.01.1630 | R 1925 | f 91

Henrick Cornelis de WIJZE en Adriaen Ghijsberts PEIJNENBORCH, drapeniers, oud ooms van moederszijde, Lucas Adriaens van HAM, grootvader en Jan Luijcas van HAM, broeder van de vader, zijn momboirs gesteld over Anneke onmondige dochter van Ghijsbert Luijcas van HAM, beenhouwer bij wijlen Elijzabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Cornelis de WIJZE bij Marijke huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert PEIJNENBORCH. Elizabeth is vóór haar ouders overleden aan de pest.
Erfdeling van de goederen van de onmondige.
15.01.1630 | R 1925 | f 91v

Bastiaen HENRICX, metselaer, oom maternel en notaris Gillis KETGEN, zijn momboirs gesteld over Henricxken 15 jaar oud, onmondige dochter van wijlen Nijclaes PEETERS, metser, bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx BASTIAENS bij Thijsken DIERICX. Op verzoek van Thijsken voorsz.
Beheer goederen.
04.02.1630 | R 1925 | f 92

Henrick Henricx WILLEMS en Willem IGROMS, neven paternel en maternel resp. zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Huijbert Ghijsberts van BLADEL bij Cathelijn CLAESZ, zijn tweede huisvrouw - het kind uit het eerste huwelijk is overleden - de moeder heeft met wassen en schuren de kost verdiend.
Beheer van fl 25,- toegescheiden bij testament van Maeijke Ghijsberts van BLAEIJEL huisvrouw van Balthazar Adriaens van RIJNBERCK, tante paternel, bij de belegering van 's-Hertogenbosch door geschutvuur gedood.
13.02.1630 | R 1925 | f 93

Goidtschalck Henrix NOPPEN en Jacob LAUREIJNS de Jonge, van vaderszijde; Dierck Diercx van ERP en Jan HENRICX, blauwverver, van moederszijde, resp. oom en neef, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Geeraert Jans van der STEEN.
Beheer van goederen.
13.02.1630 | R 1925 | f 94

Henrick Peter BERIS te Tilburg en Jan MOONS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Mr Jan Dominicus SCHENKELS bij wijlen Elizabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Marten MOONS.
Jan MOONS is overleden en vervangen door Mr Laureijns Huijbrechts van LOEMEL, behoud-cosijn en Mr Henrick van den BROECK cosijn van de vader.
19.02.1630 | R 1925 | f 94v

Jan en Peter zonen van Adriaen Jan WILLEMS, ooms paternel em Jacob Willem GIJBEN oom maternel en Anthonis WOUTERS, zijn door de vader op zijn sterfbed aangewezen als momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jan WILLEMS bij wijlen Baetken Willems GHIJSBERTS, te Roosmalen.
Beheer van goederen.
02.03.1630 | R 1925 | f 95

Bernard GERARTS en Huijbert Jan ADRIAENS, oom paternel en neef maternel resp. zijn momboirs over Gerard onmondige zoon van Henrick GERAERTS bij wijlen Cathalijn zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert CORNELIS.
Erfdeling van de goederen van zijn grootouders: Wouter MATTHIJS bij Merijke, zijn huisvrouw.
21.03.1630 | R 1925 | f 95v

Claes Henrick CLAES, broeder en Balthus Adams van HIJNSBERCH, broeder van de moeder, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Henrick CLAES, zeeldrijer, bij Marijke dochter van wijlen Adam van HIJNSBERCH.
Verkoop van een huis in de Vughterstraat en het huis, "het Wiltwijff" welk laatste zware oorlogsschade had opgelopen.
22.03.1630 | R 1925 | f 96v

Niclaes Jans van DIEPENBEECK, neef paternel en Emont Jans EMONTS neef maternel zijn momboirs gesteld over Jacob onmondige zoon van wijlen Boudewijn FRANCKEN bij wijlen Cunera Jan EMONDS, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
25.03.1630 | R 1925 | f 97

Cornelis JANS, "in de Roos" van vaderszijde is met Henrick en Robert van den BERCKENBOSCH, van moederszijde, momboir gesteld over de acht onmondige kinderen van wijlen Michiel GIJSBERTS, "in den Ancker" bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Reijnder van den BERCKENBOSCH. Deze kinderen zijn: Reijnder, Magdalena, Gerart, Beatrix, Marijke, Lijsbeth, Michiel en Goortken.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader, Gijsbert GERITS tegen Gerard en Marijke, hun oom en tante.
16.04.1630 | R 1925 | f 97v

Michiel en Cornelis CORSTEN, gebroeders, van vaderszijde; Jan en Rijcard zonen van Peter JACOBS, van moederskant, zijn momboirs gesteld over Anthoniske onmondige dochter van wijlen Jan CORSTEN bij wijlen Jacomijntken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Peeter Jacobs RAEPKOECK.
Erfdeling van de goederen van wijlen Peter JACOBS, hun grootvader.
19.04.1630 | R 1925 | f 98

Wouter Aert KIEVITS, van vaderswege en Willem JANSZ, cremer, in huwelijk hebbende Metken, dochter van Nicolaes ADRIAENS, van moederszijde, te 's-Hertogenbosch en Johan van den HEUVEL, van vaderswege, te Hoogeloon, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan Wouters van ESCH bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter. van Claes ADRIAENS, verwer.
Er zijn nog twee meerderjarige zonen: Wouter en Adriaen.
Beheer van goederen.
17.10.1629 | R 1925 | f 99

Aert Tielemans van BLADEL en Thomas JANS, van vaderszijde; Jan van DIEST, schoenmaker en Claes HENRICX, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Frans zoon van wijlen Jan Jan KEIJTEN bij Baerten zijn huisvrouw.
Op 4.4.1629 heeft Frans een stede te Gemonde verkocht voor fl 972,- aan Adriaen Jan van SON.
Vest van de goederen.
23.04.1630 | R 1925 | f 100

Arnt Henricx de ROIJ, Jan Henricx ZIERNEELS, zijn momboirs gesteld over Livina onmondige dochter van Arnt Henricx de ROIJ bij wijlen Catharina zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn Peters van der SANTVOIRT.
Jan HENRICX voorsz is overleden en vervangen door Jan Henricx van ROIJ, broeder van de vader en Andries Gerits van den OUDENHOVE, van moederskant.
Proces over de erfdeling van de goederen van Boudewijn van den SANTVOIRT.
24.04.1630 | R 1925 | f 101

Peter CIERMANS en Jan Aerts KIEVITS,van vaderszijde en Peeter Tomas van ALPHEN, van moederszijde zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Adriaen CIERMANS bij wijlen Maeijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Thomas Henricx van ALPHEN.
Beheer van goederen.
25.04.1630 | R 1925 | f 101v

Jan Peter Zeberts van den WESTERLAECKEN en Jan Adriaen STAECK, timmerman, zijn momboirs over Gerardt - 12 jaar oud - en Dijmphna - 6 jaar oud - onmondige kinderen van wijlen Henrick Jans OTTEN bij wijlen Gloria zijn huisvrouw, dochter van Gerardt van DIEPENBEECK, overleden te Berlicum.
Beheer van goederen te Berlicum.
07.05.1630 | R 1925 | f 102

Dierck van THULDEN, oudste broeder van de vader en Gerard Dierck van MOEURS, goudsmid, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de acht onmondige kinderen van wijlen Jacob van THULDEN - overleden in november 1629 - bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Diercx Aertsz van MOEURS.
Beheer van goederen.
29.05.1630 | R 1925 | f 103v

Henrick van WELHUIJSEN, testamentaire momboir over de onmondige kinderen van wijlen Ambrosius Willem van den LAERSCHOTH bij Margriet zijn huisvrouw, is overleden.
De andere voogd Gerard BRIENEN woont te Beest, te ver van Waalwijck. Hun vervangers: Lambert van WELHUIJSEN, olijslager op het Hinthamereijnd en Jan Gijsbert van AUWEN, van moederszijde, te Vlijmen, die echter weigert en in wiens plaats komt Claes HERTOCHS, te Vlijmen.
03.06.1630 | R 1925 | f 104

Philips BOIJEN en Henrick ADRIANS, zijn momboirs over Ghijsbert en Maeijken onmondige kinderen van wijlen Peter WIJNANTS bij wijlen Cunera zijn laatste huisvrouw.
Beheer van goederen.
21.06.1630 | R 1925 | f 104v

Willem Willemsz van HOUT, bakker te Heusden, neef paternel en Peter Aerts van STRAETEN, man en momboir van Gerartken zijn huisvrouw en Evert Niclaes van ZOEMEREN in huwelijk hebbende Magdalena, zusters van de moeder, zijn momboirs over Peter - 20 jaar oud - onmondige zoon van wijlen Sebastiaen Peeters van HOUT bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem BERNTS. Marijke is overleden op 17.6.1630 te 's-Hertogenbosch; Sebastiaan is overleden te Heusden. Peter studeert in Waalsland.
Beheer van goederen te Heusden en te 's-Hertogenbosch.
25.06.1630 | R 1925 | f 105v

Heer Henrick van BOCXTEL, priester en pastoor te Den Dungen en zijn broeder Art van BOCXTEL, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Herman Lamberts STRICK: Henrick, Mr Jan en Geertruijd, waarvan de laatste twee nu meerderjarige zijn.
Heer Henrick, die naar buiten de Meijerij vertrokken is, heeft in december 1628 rekening en bewijs gegeven van zijn beheer.
Hij wordt opgevolgd door Lambert Herman STRICK.
05.07.1630 | R 1925 | f 106

Sijmon JACOBS, broeder en Geerardt Daniels van DIJCK man en momboir van Lijsbeth zijn huisvrouw en Floris Cornelis van GEMERT man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, beiden dochters van Henricx BOES, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Henrick, Frans, IJken en Heijlken onmondige kinderen van wijlen Jacob zoon van wijlen Sijmon Anthonis Sijmons van WEERDT bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx BOES. Hun moeder was hertrouwd met Herman Anthonis van der MOELEN.
Er zijn nog twee meerderjarige zonen: Jan, die in het buitenland is en Sijmon JACOBS bovengenoemd; van vaderszijde is er geen familie te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
02.08.1630 | R 1925 | f 107v

Peter Willem ARIENS, behuwd oom paternel en Henrick Peters van der AA, neef maternel, zijn momboirs over Jenneke en Henrick onmondige kinderen van Willem Jan Delis WEIJGERGANCX bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Adriaen SIJMONS.
Beheer van goederen.
24.08.1630 | R 1925 | f 108

Willem SONNEMANS, oom maternel is momboir gesteld over de twee onmondige zonen van Abraham FRANCKEN bij wijlen Margriet SONNEMANS zijn huisvrouw. Abraham, poorter van Wesel, is hertrouwd.
Op verzoek van Helena SONNEMANS: erfdeling van de goederen krachtens het testament van wijlen Maria de BIJE, haar moeders tante.
26.08.1630 | R 1925 | f 108v

Anthonis Joost CLAES, oom paternel en Adriaen Willems WANT van moederszijde, zijn momboirs over de zeven onmondige kinderen van wijlen Jacob Joost CLAES bij Mechel zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
06.09.1630 | R 1925 | f 109v

Adriaen Jan van DRUENEN oom en Huijbrecht van GOCH, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jacob GOOSSENS bij wijlen Metken JANS.
Erfdeling goederen tegen de kinderen van wijlen Goossen Jacob van OSCH bij wijlen Celeken zijn huisvrouw dochter van Peter Gerits van VUCHT.
30.08.1630 | R 1925 | f 110

Jan PETERS, bakker, broeder en Jacob van DELFT zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peeter GOOSSENS bij Jenneke zijn huisvrouw.
Erfdeling van goederen tegen de kinderen van wijlen Goossen Jacob van OSCH bij wijlen Celeken zijn huisvrouw dochter van Peter Gerits van VUCHT.
05.09.1630 | R 1925 | f 111

Jan Rutger MICHIELS en Anthonis AERTS, resp. te Den Dungen en St Michielsgestel, zijn momboirs gesteld over Pauwels onmondige zoon van Bartholomeus ANTHONIS, smid, bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van Pauwels Wouters de COCQ.
Bartholomeus is hertrouwd met Henricxken dochter van Jan ROELOFFS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Neesken weduwe van Pauwels Wouters de COCQ: huis met zijn aangelag en landerijen te Den Dungen.
07.09.1630 | R 1925 | f 112

Jacob Henricx van LOTTUM, stoeldraijer, van vaderszijde en Sebald DANIELS, van Hees, van moeders kant, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Reijnder GIJSBERTS, beenhouwer, bij wijlen Jenneke dochter van wijlen Peter Goossen de Oude.
Beheer van goederen, o.m. een huis met zijn aangelag tegenover de schaapskooi in de Ortenstraat.
03.10.1630 | R 1925 | f 113

Huijbert zoon van Henricx van LIEBERGEN, Jacob BOIJEN, man en momboir van Elizabeth dochter van Henricx van LIEBERGEN voorsz beiden kinderen van Jenneke dochter van Goijaert PEETERS, voorsz, van vaderszijde en Jan Cornelis van ROIJ man en momboir zijn huisvrouw dochter van Peter van ASPEREN, met Gustaaf van ASPEREN zijn momboirs gesteld over Maria onmondige dochter van wijlen Wouter zoon van Peter GOIJAERTS, tengieter, bij wijlen Judith zijn huisvrouw dochter van Peter van ASPEREN.
Beheer van goederen.
14.10.1630 | R 1925 | f 113v

Adriaen van AMPSTEL man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob MANNARTS, behoud-oom paternel en Jan SLUIJTERS, oud-oom maternel, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Mr Jan MANNARTS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Laureijns HARDENBOL. Op 15.1.1630 is toegevoegd als momboir Jacob WILLEMSZ, vorster en meijer te Geffen.
Beheer van goederen.
21.10.1630 | R 1925 | f 114

Henrick en Adriaen, zonen van wijlen Geraerd COPPENS, ooms paternel, Jan Jans Adriaen SPIERINCX, behoudoom maternel en Jan Henrick RUTTEN, oud-oom maternel zijn momboirs over Lijntken en Henricxken onmondige kinderen van wijlen Dierck Geraerds COPPEN - voor veertien dagen overleden - bij wijlen Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx RUTTEN, recent overleden, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
14.11.1630 | R 1925 | f 114v

Peter QUEST, Adriaen WIJNEN, Thomas WOUTERS en Jan Peters van de VELDE zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Adriaen QUEST bij Peternella zijn tweede huisvrouw; Adriaen was weduwnaar van zijn eerste huisvrouw: Jenneke dochter van Jan Loecx van SON. Adriaen is overleden aan de pest.
Uitkering van een legaat, groot fl 100,- aan de erfgenamen van zijn eerste huisvrouw.
15.11.1630 | R 1925 | f 115

Peter Matheus van OS, Jan van EMMERICK, Nijcolaes Laureijns DONCKERS en Jan Jan van RAVENSTEIJN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Hans Corstiaens van WEERDT bij wijlen Jenneke Jans van RAVENSTEIJN.
Jan Jan van RAVENSTEIJN, grootvader, is overleden en vervangen door zijn zoon, Jan Jans van RAVENSTEIJN de Jonge.
Erfdeling van de goederen van de grootmoeder maternel en van Anna Jans van LOON, weduwe van Corstiaen van WEERDT, grootmoeder paternel.
19.11.1630 | R 1925 | f 116v

Cornelis NULANT, grootvader paternel en Johan CUIJSTEN, neef maternel zijn momboirs over de onmondige kinderen van Willem Cornelis NULANT bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
05.12.1630 | R 1925 | f 117v

Matthieu de JONGE, capiteijn ten dienste van de Staten van Holland, in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, is momboir over de twee onmondige kinderen van Jacques de GOUWE capiteijn francois, ten dienste van de Staten van Holland, in garnizoen te Nijmegen, bij wijlen Magdalena van ALENDORP zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
20.12.1630 | R 1925 | f 118v

Henrick en Anthonis zonen van Huijbert Henricks van den MERENDONCK, ooms maternel, en Jan Henricx van KEMPEN, oom paternel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Goijaerd Henricx van KEMPEN bij Marijke zijn huisvrouw, dochter van Huijbert Huijbert van den MERENDONCK, nu hertrouwd met Roelof JANSZ, te Den Dungen.
Erfdeling van de goederen van de grootouders: Henrick van KEMPEN en Elijsabeth GOIJAERTS, zijn huisvrouw.
21.12.1630 | R 1925 | f 119

Peter Huijbrechts van HENCXTHEUVEL en Dierck van VEEN, neven van moederszijde - van de vader is er geen familie te 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over de onmondige zoon en onmondige dochter van wijlen Jan WIJNANTS bij wijlen Peeterke zijn huisvrouw, overleden aan de pest.
Beheer van een huis op het Hinthamereijnde.
24.12.1630 | R 1925 | f 120

Andries Huijberts CLAES en Adriaen Willems van der DONCK, zijn momboirs over Henrick en Dierick onmondige zonen van wijlen Peter Henrick BROEREN, op Den Dungen, bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Dirck GOIJAERTS.
Andries is overleden en vervangen door Jan Willem THIJSSEN op Den Dungen.
21.02.1631 | R 1925 | f 120v

Joachim GOIJAERTS, van vaderszijde en Rogier Zeger EELKENS, van moederszijde, zijn momboirs over Quirina en Anthonia dochters van wijlen Adam DAEMS, mesmacker, bij wijlen Beelken zijn huisvrouw dochter van Ruth HENRICX.
Erfdeling van de goederen van de ouders.
24.02.1631 | R 1925 | f 121v

Mr Henrick WILLEMS, barbier, van vaderszijde en Herman PETERS, smid, van vaderszijde, zijn momboirs over Willem, Jacob en Wouter onmondige zonen van wijlen Jacob WILLEMS bij Marijke zijn huisvrouw, dochter van Willem de HOIJMAECKER.
Verkoop van 1/5 deel in de nalatenschap van hun grootvader, Willem JACOBS.
07.03.1631 | R 1925 | f 122

Jacop Dionijs van ESPENDONCK, van vaderszijde en Goijaert LAUREIJNS, man en momboir van Margriet Cornelis OSSMANS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Laurens, Jan, Dionijs, Marie en Heijlke onmondige kinderen van wijlen Dionijs Laureijs van ESPENDONCK bij Hillegonda dochter van wijlen Jan Cornelis OSSMANS. Hillegonda is hertrouwd met Jan Michiels WANT. Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Cornelis OSMANS: de helft krijgen de vijf onmondigen; de andere helft komt aan Aelbert Henricx van SPOIRDONCK in huwelijk hebbende Heijlke dochter van Jan OSSMANS voorsz.
O.m. een huis in de Corte Kerckstraat.
10.02.1631 | R 1925 | f 123

Jacop Peter JACOPSZ, grootvader paternel, Anthonis Jan ANTHONIS behoud-oom maternel en Jan Jan van ENGELAND, neef maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Cornelis JACOPS bij wijlen Grietgen zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Herman WONDERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Peter Herman WONDERS en wijlen Anneke van ENGELAND, zijn eerste huisvrouw.
20.03.1631 | R 1925 | f 124

Jan Jansz Thomas van BERLICUM, vader, Willem Jan Thomas van BERLICUM, oom paternel en Corstiaen zoon van wijlen Herman Anthonisz SPIERINCX, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Marijke en Luijtgaers, onmondige dochters van Jan zoon van wijlen Jan Thomas van BERLICUM bij wijlen Grietken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Herman Anthonis SPIERINCX.
Beheer van goederen.
26.03.1631 | R 1925 | f 124v

Jan Jan ROELOFS, koopman van hop, te Den Dungen, oom paternel en Hendrick PREEKERS, schoenmaker, zijn zwager; Wijnant ROELOFFS, coperslager, broeder van de moeder en Joris WIJNANTS, bierbrouwer, oom maternel, zijn momboirs over Willem zoon van Bastiaen Jan ROELOFFS bij Aelke zijn huisvrouw dochter van wijlen Roelof Jan HENDRICX.
Willem had op 7.3.1631 het huis "in t swart Leeuwken" in de Hinthamerstraat, waarin zij woonden en het huis "in de Boerendans" op het Hinthamereijnde, waarin Reijnder MARS woont, verkocht aan Peter HENDRICX. Deze panden worden nu gevest.
11.04.1631 | R 1925 | f 125v

Jacob Lambert HORSTJENS, oom en Jacob PAUWELS, timmerman, van vaderszijde em Herman Anthonis van der MOLEN en Jan ANDRIES man en momboir van Beecken, dochter van Anthonis van der MOLEN, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Jan, Peter en Maijke onmondige kinderen van wijlen Michiel Lambert HORSTJENS bij wijlen Anthoniske Peters van der MOLEN, overleden aan de pest.
Beheer goederen.
24.04.1631 | R 1925 | f 127

Peter DANIELS en Hendrick PEETERS, behoud - zwagers van de moeder zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick ANTHONIS - overleden na een val in een put - bij Heijlke zijn huisvrouw.
Henrick ANTHONIS had vlak voor zijn dood drie morgen land verkocht aan Willem WILLEMS. Vest van dit goed.
03.06.1631 | R 1925 | f 127v

Pauwels JANS, oom paternel, te Hintham en Cornelis Hermans VERBEECK in huwelijk hebbende Maijken Jans ANTHONIS, zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Henricx AERTS, le man van Lijske zijn huisvrouw dochter van Jan ANTHONIS; Lijske is hertrouwd met Claes GERITSZ, pottenbakker.
Willem en Evert, broeders van de moeder, wonen in het buitenland, terwijl hun andere broeder Jan, te Antwerpen woont.
Beheer van goederen.
06.06.1631 | R 1925 | f 128v

Adriaen Jan van der MERENDONCK, grootvader maternel; Henrick Peters NUCHTEREN, oom paternel en Geerlincx Peters NUCHTEREN, zijn broeder, zijn momboirs gesteld over het onmondige dochtertje - zeven jaren oud - van wijlen Jan Peter NUCHTEREN molder, bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Adriaen Jan van der MERENDONCK, beiden overleden aan de pest - op Den Dungen.
Beheer van goederen.
16.06.1631 | R 1925 | f 129

Adriaen WIJNEN en Marten Peters van den BICHELAER zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Gielis WIJNANTS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Martens van den BICHELAAR bij wijlen Judith zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/5 deel in een huis aan de Gemeene Marckt waarin Margriet dochter van Jan Henricx van der LAST weduwe Goijaert Peters van den BICHELAER woont.
14.06.1631 | R 1925 | f 130

Jan Gerits van der LAST, grootvader en Marten Peters van den BICHELAER zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Goijaert zoon van Peeter Martens van den BICHELAER bij Margriet dochter van Jan Henricx van der LAST.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jutken, grootmoeder paternel van de kinderen.
14.06.1631 | R 1925 | f 130v

Henrick SOMERS, oom paternel - beenhouwer - en Goijaerdt SCHEFFERS, goede bekende, zijn momboirs over Sebastiaen onmondige zoon van wijlen Willem Sebastiaens van ARNHEM - 16 jaar oud - bij wijlen Margriet dochter van Gerart SOMERS zijn huisvrouw. Op verzoek van Geerardt, meerderjarige broeder van de onmondige.
Beheer van goederen.
28.07.1631 | R 1925 | f 131v

Mr Lucas van WEERDEN en Joris de GREVE zijn momboirs over Richard, Cornelis, Commerken en Judith, onmondige kinderen van Dirck de LEEUW, capiteijn ten dienste van Zijne Majesteit bij wijlen Maria CORNELIS, zijn huisvrouw, geboren te Babilonienbroeck, in het land van Altena.
Verkoop van het huis "t Gulde Canon", achter de Mandemackers.
05.08.1631 | R 1925 | f 132

Henrick zoon van Geerlingh RUIJS, secretaris van 's-Hertogenbosch en - nu wijlen - Jacques van SCHAEREN, koopman, zijn bij testament aangesteld tot momboirs over Nicolaes en Theodoor, onmondige zonen van wijlen Joncker Johan van DELFT bij Christoffelijne dochter van wijlen Joncker Roeloff BERWOUTS, door Joncker Johan voorsz.
Joncker Cornelis STEEGH vervangt de overleden Jacques.
18.08.1631 | R 1925 | f 133

Henrick en Jan EELKENS, broeders, oud-ooms paternel en Matthijs van ERP, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Maijke onmondige dochter van wijlen Wouter zoon van Zeger EELKENS bij Neelken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Matthijs Andries van ERP. Neelken gaat hertrouwen.
Beheer van goederen.
21.08.1631 | R 1925 | f 133v

Jan Aart PAUWELS, oom paternel en Marcelis Aernts de WIJSE, oud-oom maternel, zijn momboirs over de onmondige dochter - 1 jaar oud - van wijlen Arndt zoon van Aert PAUWELS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob DERKENNIS.
Beheer van goederen.
16.10.1631 | R 1925 | f 135

Dierck, broeder, Peter SOMERS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van Henrick BOUDEWIJNS en Jan zoon van Clement JANS, zijn momboirs over Tijske - 15 jaar - en Maeijke - 13 jaar - onmondige dochters van wijlen Peeter PHILIPS, cleermaecker bij Lijsken zijn huisvrouw, dochter van Geerardt RIJCKEN.
Verkoop van een huis in de Thorenstraat te 's-Hertogenbosch.
25.10.1631 | R 1925 | f 135v

Jan Jan van VLIJMEN, de Jonge, Anthonis RIJCKENS, oom maternel te Acquoij, zijn momboirs gesteld over Elijsabeth onmondige dochter van wijlen Willem Jan van VLIJMEN en over Margriet onmondige dochter van wijlen Dierck JANS alias van der MOLEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Jan van der MOLEN alias van VLIJMEN, hun grootvader.
28.10.1631 | R 1925 | f 136v

Mr Albrecht van BROEGEL, oud-raad van 's-Hertogenbosch, Joncker Dierck van de WATER en Walter van BROEGEL, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Mr Jan van BROEGEL, president van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Johanna van de WATER.
De zoon: Mr Sijmon van BROEGEL, is meerderjarig en vervangt de overleden Walter van BROEGEL.
24.12.1631 | R 1925 | f 137

Peeter THOMAS, grootvader en Aelbert IJSAACX, oom, van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Adriaen zoon van Isaack Jans KETELAERS bij Jacomina zijn huisvrouw dochter van Peter THOMASZ.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aelken dochter van Geerardt MOLEMANS weduwe van Mr Arndt PEELMANS, oud-tante van de onmondigen.
23.12.1631 | R 1925 | f 137v

Henrick MERTENS en Laurens ADRIAENS waren door de magistraat van Utrecht momboirs gesteld over Matthijs en Dierckxken, resp. 22 en 18 jaar, kinderen van Merten MERTENS, hovenier, bij wijlen Diercxken PETERS.
De momboirs zijn overleden. Zij zijn vervangen door Adriaen CLAES, hovenier en Esaias JANS, "opziender op te policij", couzijns van de vader.
Henrick MERTENS woonde sedert de reductie te 's-Hertogenbosch.
03.01.1632 | R 1925 | f 138v

Rutger Jans van ORTHEN, van vaderszijde en Anthonis ADRIAENS, van moederszijde, te Rosmalen, zijn momboirs over Adriaen onmondige zoon van wijlen Ghijsbert ADRIAENS bij wijlen Peterke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Daniels COLEN, beiden overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
13.01.1632 | R 1925 | f 139

Jan Henricx VERCAMP en Jacob van SCHAREN, zijn momboirs over Dierck onmondige, enige zoon van wijlen Hans van HAM. Jacob voorsz is overleden; vervangen door Cornelis Jaspers van HEESWIJCK, koopman te 's-Hertogenbosch.
27.01.1632 | R 1925 | f 140

Roeloff Cornelis van HEDEL en Lambert Daniels van VELP, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jacop ROELOFFS bij Barbara Peeters van HIJNSBERCH. Barbara is hertrouwd met Gerrit AERTS.
Roeloff is overleden; hij is vervangen door Peeter Geerlings van RIEL.
07.02.1632 | R 1925 | f 140v

Claes Gerarts van OISTERHOUT, Jacob zoon van wijlen Lambert HORSTKENS - vervanger van de overleden Lambert HORSTKENS en Michiel Lambert HORSTKENS, zijn momboirs gesteld over Catarina onmondige dochter van wijlen Jan Gerarts van OISTERHOUT. Innen van een restant schuld bij Mr Peter van den BERG, licentiaet in de rechten, borg voor Andries Gerarts van OISTERHOUT, krachten schepen vonnis van 30.10.1626.
03.03.1632 | R 1925 | f 141

Aert MARTENS, slootmaker, in huwelijk hebbende Grietken dochter van Willem PETERS, een der momboirs over Adriaen, Jan, Pauwels en Cecilia onmondige kinderen van wijlen Jacob WILLEMS bij wijlen Catharina zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jan van EIJCK, is vervangen door Willem zoon van wijlen Gerart Diercx van DIJCK, bakker, bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Willem PETERS.
Samen met Arnt Jans van EIJCK, Jan Peters van MAESBOEMEL en Willem Jacob WILLEMS is hij momboir over de voorszegde vier onmondige kinderen.
Verkoop van een huis achter de Tolbrugh en landerijen te St Oedenrode, die de onmondigen te samen bezitten met hun meerderjarige broeders en zusters: Willem, Peter, Catharina en Sijken.
04.03.1632 | R 1925 | f 142v

Arnt van DUIREN, te Utrecht, oom maternel en Daniel ANTHONIS, te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Frans Peters van SON.
Verkoop van goederen te St Oedenrode.
09.03.1632 | R 1925 | f 143v

Adriaen zoon van wijlen Huijbert ADRIAENS en Jan Willem THIJS, zijn momboirs over Henrick en Dierick, onmondige zonen van Peter Henricx BROEREN bij wijlen Jenneke DIERICX, zijn huisvrouw.
Adriaen is overleden, vervangen door Dierck WILLEMS, cuijper, van moederswege.
Beheer van goederen.
17.03.1632 | R 1925 | f 144

Henrick PETERS, behoud-oom van vaderszijde en Cornelis zoon van Gillis COREMANS, oom maternel, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Adriaen ter MEER bij Aelken dochter van wijlen Gillis COREMAN. De weduwe gaat hertrouwen met Willem AGITH, sergeant in de compagnie van capiteijn ZOUST.
25.03.1632 | R 1925 | f 145

Jan Henricx HENRICX, broeder van de moeder, Henrick HUIJBERTS, neef van de moeder en Anthonis Jan Lucas JONGERS, van vaders zijde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan Willem Aert van GRIENSVEN bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Henricx HENRICX. De moeder - voor de helft - en haar vijf onmondige kinderen - voor de andere helft - bezitten een huis te Den Dungen. Echter het vijfde kind, Catharina, is overleden. Haar deel in de helft van het huis gaat over op de vier overgebleven kinderen.
26.02.1632 | R 1925 | f 146

Peeter PAUWELS en Sijmon CUIJPERS, van vaderszijde en Boudewijn Peters van der SANTVOORT van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Pouwels COLEN, gezworen bode van 's-Hertogenbosch bij Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Boudewijn Peters van der SANTVOORT.
Boudewijn is overleden en vervangen door Cornelis Jaspers van HEESWIJCK.
11.09.1630 | R 1925 | f 147v

Heer Gijsbrecht RUIJS, oom paternel en Matthijs van den ANCKER, griffier van 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Henrick RUIJS, zoon van wijlen Geerling RUIJS - één jaar vóór zijn vader overleden - bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Jan DENEN. Aangesteld op verzoek van de weduwe van Geerling RUIJS.
Beheer van goederen.
30.04.1632 | R 1925 | f 148

Peter Huijbert HENCXTHEUVEL en Abraham Huijberts HENCXTHEUVEL, ooms paternel; Aert Willems van MALSEN en Goijaert Henricx van BLADEL, van moederszijde, zijn momboirs over Jan en Huijbert onmondige zonen van wijlen Henrick Huijbert HENCXTHEUVEL bij IJcken zijn huisvrouw dochter van Jan Laurens ter MEER.
IJcken is ca een jaar geleden hertrouwd met Nicolaes Lamberts van UTRECHT, soldaet. IJcken is voor veertien dagen overleden.
Beheer van goederen.
16.06.1632 | R 1925 | f 149

Goijaert en Aert JANS, molders, resp. te Berlicum en Schijndel, van moederszijde en Peeter SPELMAECKERS en Heer Geraert van den HEUVEL, van vaderskant, zijn momboirs gesteld - ca 5 jaar geleden - over de twee onmondige kinderen van wijlen Herman Jan RUTTEN bij Emken JANS.
Peter is overleden en Heer Gerard is vertrokken naar Venlo; hun vervangers zijn: Anthonis en Jan RUTTEN, van vaderszijde.
Beheer van goederen.
26.02.1633 | R 1925 | f 150

Teunis Jacops van OS, te 's-Hertogenbosch, is momboir over Jacob zoon van zijn broeder Henrick Jacobs van OS, te Oss. Neel Jan NEELEN, van moederszijde, te Oss, is door de schout van Oss beëdigd als momboir.
Beheer goederen.
23.07.1632 | R 1925 | f 151

Henrick JANS, vader, Henrick Aerts IJSVOGEL man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Jacob LAUREIJNS, van vaderszijde; Joost en Thonis, gebroeders, zonen van wijlen Jan ANTHONIS, ooms maternel, zijn momboirs over Anthonis, Jan en Peter, onmondige zonen van Henrick Jans van EESCHAREN bij wijlen Catharina zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jan Anthonis van GESTEL.
Erfdeling van goederen van wijlen Jan Anthonis van GESTEL, grootvader maternel, te St Michielsgestel.
28.07.1632 | R 1925 | f 152

Heer Henrick HERINCX, canonick te Eijndhoven, oom paternel, Gerart LIEVENS, behoud-oom paternel, Anthonis DONCKERS en Arnoult DONCKERS resp. grootvader en oom maternel, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Adriaen zoon van wijlen Guilielmus HERINCX bij Luijtgen Anthonis DONCKERS.
Erfdeling van de goederen van de grootvader paternel.
18.09.1632 | R 1925 | f 153

Heer Henrick HERINCX, canonick te Eijndhoven en zijn broeder Adriaen HERINCX zijn momboirs over Gijsbert, Peeter en Magdalena onmondige kinderen van wijlen Guiliam HERINCX bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen van HULTEN. Adriaen HERINCX is overleden: vervangen door Arnout DONCKERS in huwelijk hebbende Hillegonde HERINCX; Heer Henrick wordt vervangen door Geraert LIEVENS in huwelijk hebbende Anneke HERINCX.
Beheer van 3/9 in de nalatenschap van de grootouders.
18.09.1632 | R 1925 | f 153v

Boudewijn Jans van ROSSUM, te Alem, man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van Reijnier ADRIAENS, oom; Arnd Cornelis van HASSELT, bakker en Boudewijn Lamberts ZUERINCK, glasmacker man en momboir van Maeijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Cornelis Peters van HASSELT, neven van de onmondigen, zijn momboirs gesteld over de zeven onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Reijnier Adriaen van DRIEL, rademaker, bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert zoon van Peter Diercx van HIJNSBERCH.
Beheer van goederen.
20.09.1632 | R 1925 | f 154

Jan Claes van BERCKEL in huwelijk hebbende Aelken, voordochter van wijlen Jans de WIJER, zuster der onmondigen; Heer Johan van der VEN, priester, oom maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Jansz de WIJER bij Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
28.09.1632 | R 1925 | f 155

Oth Adriaens van VEGHEL, grootvader, Goijaert Huijbert SEIJSMAECKERS, behoud-oom, Pauwels en Willem, zonen van Jan POUWELS, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Geertruijd onmondige dochter van Geraert Otten van VEGHEL bij wijlen Cathalijn zijn huisvrouw, dochter van Jan POUWELS. De vader gaat hertrouwen.
Beheer van goederen.
15.10.1632 | R 1925 | f 156

Andries JANS, gruetmaecker en Herbergier te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Anthonij van den BERGH van moederskant, zijn momboirs gesteld. over Gerartken onmondige dochter van wijlen Gerrit Jans van OEFFEL bij Jenneke LAMBERTS, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
05.11.1632 | R 1925 | f 156v

Jacob Peters ZEBERTS broeder van de vader, Jan Peter ZEBERTS, te Berlicum, half broeder van de vader, Thomas Aerts van GRINSVEN, broeder van de moeder, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Henrick Peeter Zebert Jacobs van de WESTERLAECKEN bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Jan Rutten van GRINSVEN.
Beheer goederen.
25.11.1632 | R 1925 | f 157

Aert REMMENS, oom maternel, Goijaert Jans van UDEN, oom maternel, Jan DIERCX en Claes DIERCX, ooms paternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Willem DIERCX bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambrechts van UENEN.
Beheer goederen.
06.12.1632 | R 1925 | f 158

Peter en Joost Martens van VECHEL, ooms paternel; Dierck en Pauwels zonen van Wouters van MIDDEGAEL bij wijlen Henricxke AERTS, zuster van Judith AERTS, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Adriaen Martens van VECHEL bij wijlen Artken dochter van Huijbert JANS bij wijlen Judith AERTS.
Beheer goederen.
20.01.1633 | R 1925 | f 159

Henrick GEERARTS, op de Erpse Boerdonck en Jan HEIJMANS, spiesemaecker, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Eijmberts van ERP, bij Anneke zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
22.12.1632 | R 1925 | f 159v

Heer Henrick van BOXTEL, Aert van BOXTEL, Jacob GERITS en Adriaen van MEERWIJCK zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jasper Gijsmaers van MEERWIJCK bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
11.01.1632 | R 1925 | f 160

Jan Jan van HEZE, vader, Jacob Jans van NIMMEGEN en Joost Gijsberts van den AFTER, man en momboir van Alken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Jans van NIMMEGEN en wijlen Aelken zijn eerste huisvrouw, ooms maternel zijn momboirs over Jan en Marijke onmondige kinderen van Jan Jan van HEZE bij wijlen Hilleken zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan van NIMMEGEN bij wijlen Aelken zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jacob AMBROSIUS.
Beheer goederen.
03.02.1633 | R 1925 | f 161

Jan Peters AELMANS, gelaesmaecker, Jan LUCAS man en momboir van Elizabeth Peter AELMANS, ooms paternel; Herman Jacops van WOENSEL, grootvader maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter Peter AELMANS bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Herman Jacobs van WOENSEL.
Beheer en ratificatie van net accoord dat Peter Peter AELMANS over zijn huis, "de witte Eenhoiren" op de Vuchterdijck, met de kinderen van Cornelis Jacobs van OISTERWIJCK, eigenaars van het aanpalende huis "de Engel" op 11.9.1631 aangegaan hadden.
04.02.1633 | R 1925 | f 161v

Jan AERTS, oom paternel en Henrick JANS, bakker en Jan ADRIAENS, slootmaker, neven van moederszijde, zijn momboirs over Lambert en Aert onmondige zonen van Goossen Aert SERVAES bij wijlen Catarina zijn huisvrouw dochter van Jacob LAUREIJNS.
Beheer van goederen.
11.02.1633 | R 1925 | f 162

Jacob Philips BOIJEN, Huijbert van LIEBERGEN, van vaderszijde; Jan Cornelis van ROIJ en Eustaes van ASPEREN, van moederszijde zijn momboirs over Maria onmondige dochter van wijlen Wouter GOIJAERTS, tingieter, bij wijlen Judith van ASPEREN.
Jan Cornelis van ROIJ is overleden en vervangen door Jan Gerarts van BLOTENBORCH in huwelijk hebbende een zuster van de moeder.
17.03.1633 | R 1925 | f 162v

Matheus FRANCK, oud-president tot Rosmalen, behoud-oom paternel en Daniel van WIJCK, neef maternel, zijn momboirs over Herman onmondige zoon van wijlen Herman Jan HERMANS bij Joostken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Lenaert ADRIAENS. Joostken is hertrouwd met Andries DANIELS.
Verkoop van de helft van vijf morgen land te Maren; de andere helft bezit Elisabeth dochter van Henrick Lenaert ADRIAENS.
13.04.1633 | R 1925 | f 163v

Joost Martens van VECHEL, oom paternel, Jan zoon van Lucas HENRICX, oom maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter Martens van VECHEL bij Jenneke dochter van wijlen Lucas HENRICX.
Verkoop in 1/5 deel in een akker te St Oedenrode.
19.04.1633 | R 1925 | f 164

Henrick Jans SMULDERS is - als enige - momboir over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jans Henricx SMULDERS, drapenier bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Lambert Gijsberts van OISTERWIJCK.
Verkoop van de helft in een huis met zijn aangelag "het Meere-blad" op de Oude Huls of Weversplaets, hun aanbestorven via Marike dochter van wijlen Arnt Jans DORIMANS weduwe van Gijsbert Lamberts van OISTERWIJCK.
Als medemomboir wordt aangesteld Jan zoon van wijlen Henrick Henrick BOUWENS, van moederszijde.
01.06.1633 | R 1925 | f 164v

IJgrom Reijnder POTTEIJ en Wouter zoon van Henrick EELKENS zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Peter GeRaerts van VUCHT bij wijlen Digna Reijnders POTTEIJ, zijn eerste huisvrouw. Het vierde kind is meerderjarig; getrouwd met Abraham GOETHALS, koopman te Frankfort. Wouter is hertrouwd.
Erfdeling van de goederen tussen de voorszegde kinderen en de tweede vrouw van Peter Geraerts: Geertruijd.
06.07.1633 | R 1925 | f 165v

Jacob zoon van wijlen Matthijs SPIERINCX bij wijlen Oda zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick SEBERTS, neef paternel; Thonis THOMAS weduwnaar van Anneken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Geraert ADRIAENS, oom maternel, zijn momboirs over Henrick en Gerart - resp. 23 en 20 jaar - onmondige zonen van wijlen Sebert Henrick SEBERTS bij wijlen Peterken zijn huisvrouw dochter van Geraert ADRIAENS.
Beheer goederen: Den Dungen en St Michielsgestel.
07.07.1633 | R 1925 | f 166

Jan en Jacob de HEE, ooms maternel, Jan Ransecremer en Cornelis van OS, schoonzoons van de grootvader der kinderen; Herman Anthonis van der MEULEN, van vaderszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Abraham zoon van Herman Anthonis van der MEULEN bij wijlen Maria zijn huisvrouw, dochter van Jan de HEE - Maria is overleden op 15.6.1633.
Inventaris van het sterfhuis; delgen van schulden.
21.06.1633 | R 1925 | f 167

Gerart GERARTS en Jan van DOIJENBRAECKEN, oom en neef, van vaderszijde met Philip BOIJEN van moederswege, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Goijaert zoon van Jan VIJGE bij Heesken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van Emmerentiana weduwe van Jan VIJGE.
22.08.1633 | R 1925 | f 168

Oth Adriaens van VECHEL, grootvader en Goijaert HUIJBERTS, behoud-oom van vaderszijde; Jan AERTS, grootvader en Jan GOOSSENS, oom, van moederszijde, zijn momboirs over het onmondigkind van wijlen Gerart zoon van Oth Adriaens van VECHEL, bij Elisabeth zijn tweede huisvrouw dochter van Jan AERTS, de mesmaecker.
Erfdeling van de goederen tussen de onmondigen en het vóórkind van Geraert voorsz bij wijlen Catharina zijn eerste huisvrouw dochter van Jan PAUWELS.
10.09.1633 | R 1925 | f 168v

Hans Jansz de HEE en Adriaen van MEERWIJCK, ooms maternel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Ghijsmar van MEERWIJCK bij Catharina Jans de HEE.
Erfdeling van de goederen van wijlen Ghijsmar van MEERWIJCK, waarvan de onmondigen 1/5 deel toekomt.
19.10.1633 | R 1925 | f 169v

Arnt van BOCXTEL, vader en Adriaen van MEERWIJCK, oom maternel zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Arnt voorsz bij wijlen Sophia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Ghijsmar van MEERWIJCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader, waarvan 1/5 deel de onmondigen toekomt.
19.10.1633 | R 1925 | f 169v

Mr Henrick de BIJ, med. doctor, Hans HOVIUS, apotheker, Lambrecht PAIJMANS, koopman in zijden lakens zijn met Herman WIJNEN momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lambrecht de BIJE, ook apotheker.
Herman WIJNEN is overleden,vervangen door Nicolaes NIJHOFF.
21.10.1633 | R 1925 | f 171

Jacop ADRIAENS en Henrick ANDRIES, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Willem HUIJBERTS, lakenwever bij wijlen Metken LEONARTS, zijn huisvrouw, overleden aan de pest.
Beheer van een huis met zijn aangelag in de Hinthamerstraat.
15.11.1633 | R 1925 | f 171v

Gerard en Jacop DONCK, broeders van de moeder, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jan Jans van ENGELEN bij wijlen zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis "de Vijghboom" in de Visstraat.
18.11.1633 | R 1925 | f 172v

Jan RUTTEN, grootvader, Jan zoon van Henrick HENDRICX, oom maternel; zijn momboirs over de drie onmondige kinderen — het oudste is vijf jaar - van wijlen Rutger zoon van Jan RUTTEN bij wijlen Arijke zijn huisvrouw dochter van Henrick HENRICX.
Beheer goederen.
21.11.1633 | R 1925 | f 172v

Henrick DANCKERS en Paulus WIJNANTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Lieven WIJNANTS en van Henrick WIJNANTS.
Erfdeling van goederen tegen Mattheus WIJNANTS en Dierck van BERCKEL, gehuwd met resp. Josina en Maria, kinderen van Lieven WIJNANTS, de kinderen van Henrick WIJNANTS en Jan PETERS man en momboir van Diericxke zijn huisvrouw dochter van Peter DIERICX.
22.11.1633 | R 1925 | f 173v

Jan Peter SEBERTS en Peter COLEN, ooms paternel en maternel zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Mr Henrick van den DUNGEN bij wijlen Catharina van DORNICK zijn eerste huisvrouw.
Verkoop van het huis "het Trepken" aan de Colperstraat.
09.12.1633 | R 1925 | f 174

Bartholomeus Cornelis van AELST oom paternel en Jan Aerts van BOCXTEL, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Mr Cornelis Cornelis van AELST, chirurgijn en pestmeester.
Beheer van de erfgoederen van de moeder.
06.01.1634 | R 1925 | f 174v

Goossen AERTS en Jan AERTS, ooms maternel te 's-Hertogenbosch en Sijmon Lamberts van der DRIJEBORCHT, oom paternel em Gielis Jans van der STEEN, neef paternel, beiden te Den Dungen, zijn momboirs over Rutger en Sijmon, onmondige zonen van wijlen Peter Lambert van der DRIJEBORCHT bij wijlen Heesken AERTS, overleden aan de pest.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen hun meerderjarige broeder Servaes.
11.01.1634 | R 1925 | f 175v

Willem Reijnders van den BERCKENBOSCH, barbier, Goijaert HUIJBERS, Zeijsmaecker, Sijmon Lievens van der PUTTEN en Engelbrecht Henricx van BLADEL in huwelijk hebbende Merijke dochter van Geraert ROELOFFS, zijn momboirs gesteld over Goossen onmondige zoon van wijlen Goossen Goossens van GROOTLIJNDEN, barbier bij wijlen Lucia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Roeloff DIERCX, overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
24.11.1633 | R 1925 | f 176v

Jacop Ruth OTTEN en Adriaen JACOPS, grootvader en oom, beiden te St Michielsgestel, zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Cornelis Lambert Diercx van LIESHOUT bij Barbara zijn eerste huisvrouw dochter van Rutger Dierick OTTEN en het onmondige kind van Cornelis voorsz bij zijn tweede huisvrouw Marijke dochter van Adriaen JACOPS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Lambert Diericx van LIESHOUT bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Jan Jans STRICK.
04.02.1634 | R 1925 | f 177v

Jan Dielis van GESTEL, te Oirschot man en momboir van Lijntken zijn huisvrouw dochter van Willem Peters ROESTEN, van vaderskant en Petrus THOMAS te 's-Hertogenbosch, broeder van Marijke Thomas WILLEMS, van moederszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Peter Willems ROESTEN bij wijlen Marijke Thomas WILLEMS, overleden te Oud-Herlaer onder St Michielsgestel.
Erfdeling van de goederen van wijlen Willem Peter ROESTEN, overleden te Oirschot, waarvan 1/6 deel aan de onmondigen toekomt.
10.02.1634 | R 1925 | f 178

Henrick de RUIJT, oom - waar het onmondige kind wordt opgevoed - en Jan van DORT, zijn momboirs over Gerardt, onmondige zoon van Corstiaen FRANCKEN bij Anneke dochter van Anthonij de RUIJT.
Verkoop van 1/7 deel in een huis "de Wildeman" aan de Vismarkt.
03.02.1634 | R 1925 | f 179

Hendrick EVERARTS in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, en Adriaen PETERS, neef paternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Peter Gerrits van LIESHOUT bij wijlen Henricxsken dochter van Anthonij PETERS, afkomstig van Den Dungen. Er zijn nog twee meerderjarige kinderen.
15.02.1634 | R 1925 | f 180

Henrick en Robbert van den BERCKENBOSCH, van moederszijde; Gerart Gijsbert GERARTS en Cornelis Jans SARS, van vaderskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Michiel zoon van Ghijsbert GERARTS bij Anneke van den BERCKENBOSCH.
SARS is overleden en vervangen door Claes Claes van BERLICOM, wollenlaken verkoper te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende de zuster van wijlen Cornelis Jan SARS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marike dochter van Gijsbert GERARTS.
03.03.1634 | R 1925 | f 180v

Henrick HENRICX, grootvader maternel en Cornelis MARTENS, broeder van de vader, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Arnt zoon van Michiel Dircx STEVENS bij Cathalijn zijn huisvrouw dochter van Henrick HENRICX.
Vest van 1/59 deel in de goederen van wijlen Henrick Jan EVERTS, overleden, te Liempde aan Anthonis Dircx STEVENS, oom van de kinderen.
09.03.1634 | R 1925 | f 181

Franchoijs THIELMANS en Balthasar van der VEEN, van vaderszijde; Cornelis Henricx SIERNEELS en Jan Lenarts van den BOOM, van moederskant, zijn momboirs over Goijaert onmondige zoon van Bartholomeus LOEFF bij wijlen. Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lenart Jans van den BOOM. De vader is in Denemarken.
Beheer van goederen.
14.03.1634 | R 1925 | f 182

Dierick GOOSSENS en Henrick LAMBERTS zijn momboirs over Eerken onmondige dochter van wijlen Herman Aerts van EMPEL bij wijlen Henricxken Roeloff JANS. De momboirs zijn overleden en vervangen door Hendrick LAUREIJNS, cleermaker, neef en Daniel Hermans, broeder van de onmondige.
Zij heeft in het weeshuis gewoond en is daaruit vertrokken zonder het resterende bezit ontvangen te hebben.
17.03.1634 | R 1925 | f 183

Rutger GEURTS, van Isendoorn, grootvader maternel en Jan Peter RAEPCOECK oom paternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Rijckart Peters RAEPCOECK bij Marijke dochter van Rutger GEURTS, van Isendoorn in de Betuwe.
Verkoop van 1/3 deel in vier lopense akkerland te Geffen bij de molen, ter delging van schulden.
11.04.1634 | R 1925 | f 183v

Adriaen en Thonis Henricx EVERTS resp. te Liempde en Boxtel, broeders van de moeder, zijn momboirs over de vier vóórkinderen van wijlen Hilleken Henricx EVERTS bij wijlen Henrick Martens van RECKUM, haar eerste man en over haar onmondige dochter Cathelijn bij Pauwels Anthonis van WALTVUCHT.
Beheer goederen.
20.04.1634 | R 1925 | f 184

Peeter van HAEREN en Jan GOORTSSEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Adriaentken dochter van Nicolaes HICXSPOIR bij Nicolaes de WAEL.
Erfdeling van twee cameren op de Cleijn Bagijnhof, uitkomende in de Postelstraat, tussen Dierick Jans BEIJNEN te Utrecht, Jan GOORTSSEN in huwelijk hebbende Heijlken zijn huisvrouw en Peeter van HAEREN, procureur te 's-Hertogenbosch man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Maijken LAURIS.
Nicolaes de WAEL woont in het land van Breda.
06.05.1634 | R 1925 | f 185

Dries Arien JANS in huwelijk hebbende de nicht van Huijbert DAENDELS en Willem Jan WILLEMS, neef van Huijbert voorsz, resp. te Roosmalen en Geffen, van vaderszijde; Claes REIJNDERS in huwelijk hebbende de grootmoeder maternel, te Empel, en Wijnand ROELOFFS, coperslager, man en momboir van Neeske, tante maternel van de onmondige, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Huijbert Daendel VOETS bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter OTTEN.
Beheer van goederen.
20.05.1634 | R 1925 | f 185v

Rogier Jacob MERCKHOFF te 's-Hertogenbosch en Cornelis Arien SPIERINCX zijn momboirs over het onmondig kind van wijlen Emont Gerartsz STOCKHORST bij wijlen Willemken zijn huisvrouw dochter van Ruth HENRICX. Cornelis heeft het momboirschap neergelegd. De momboirs worden aangevuld met Jan RUTTEN, te Den Dungen en Ruth HENRICX.
Beheer goederen.
26.05.1634 | R 1925 | f 186v

Pauwels Wouters van MIDDELER, van moederszijde en Goijaert AERTS, viscoper, van vaderskant, zijn momboirs gesteld over het onmondig kind van wijlen Henrick AERTS bij Sijken zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
30.05.1634 | R 1925 | f 187

Henrick KARS en Aert van BOXTEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Thomas KARS - overleden in Farnabucq in West Indie - bij Heijlken ADRIAENS, thans te Antwerpen wonende.
Beheer van goederen te 's-Hertogenbosch.
21.06.1634 | R 1925 | f 187v

Henrick van HEIJNSBERCH man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Jan de BECKER bij wijlen Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Jacques de MOOR, Jan zoon van Henrick voorsz en Jacob PIJNAPPEL man en momboir van Willemijntken zijn huisvrouw dochter van wijlen Bernardijn MORIS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Jan ROOVERS bij Henricxke de MOOR, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Isabeau dochter van wijlen Willem Jan ROOVERS en wijlen, Henricxken voorsz bij wijlen Balthasar van CUELEN, haar eerste man en de drie onmondige kinderen van wijlen Isabeau bij wijlen Johan MEIJERS, - haar tweede man. Aangesteld op verzoek van Francisca dochter van wijlen Balthasar Corstiaens van CUELEN bij wijlen Isabeau voorsz.
Beheer goederen.
04.07.1634 | R 1925 | f 188

Bartholomeus WIJTFLIET en Herman Aerts van HELMONT zijn met Franchoijs PIJNAPPEL op 1.6.1627 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Franchoijs PIJNAPPEL bij Josina zijn huisvrouw dochter van van wijlen Joost de BIE bij Elisabeth STOOTERS. De eerste twee momboirs worden vervangen door Marcelis ANDRIES, behoud oom der onmondigen en Joost zoon van Franchoijs PIJNAPPEL, broeder van de onmondigen.
Beheer van goederen, aanbestorven via hun moeder en grootmoeder maternel; Mr Jan de QUADE van RAVENSTEIJN en Lambert STOOTERS.
28.07.1634 | R 1925 | f 189

Wouter ADAMS en Boudewijn JANS zijn momboirs over Huijbert - 22 jaar oud - zoon van Jacob JANSZ, molder bij wijlen Meriken Jan BEIJENS. Jacob JANSZ gaat hertrouwen.
Beheer van goederen.
30.09.1634 | R 1925 | f 190

Goijaert de WEER, oom en Pauwels Jan COENEN, neef van vaderszijde; Jan en Guiliam FABRI, ooms maternel zijn momboirs over Jan, Marten, Pauwels en Josijntken onmondige kinderen van wijlen Peter de WEER bij wijlen Phillippota FABRI.
Beheer goederen.
24.10.1634 | R 1925 | f 190v

Sijmon Luenisse van der PUTTEN en Wouter van ACHELEN zijn met Pauwels DOUCHET testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem SONMANS bij wijlen Aelken van der PUTTEN Pauwels is overleden, vervangen door Dr Henrick de BIJE, med doctor.
Beheer van goederen.
10.11.1634 | R 1925 | f 191

Jan en Andries, broeders en Pauwels VERMEULEN, behouden-broeder zijn momboirs over Willem onmondige zoon van Herman van ELSTEREN bij Marijke dochter van Matthijs Andries van ERP.
Erfdeling van de goederen van wijlen Matthijs ANDRIES, zijn grootvader, tegen zijn andere broeders en zusters.
10.11.1634 | R 1925 | f 191v

Peter Everaerts de GREVE, stoeldraijer en Reijnder Peeters LOIJEN, vleeshouwer, van vaderskant; Mr Guiliam van SOEMEREN, oudste zoon, zijn momboirs over de zeven onmondige kinderen van wijlen Geraert van SOEMEREN bij Magdalena zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders paternel Nicolaes van SOEMEREN en Heijlke zijn huisvrouw.
21.11.1634 | R 1925 | f 192v

Johan en Goijaert SCHEFFERS, van vaderszijde; Jan en Dierck SOPERS, beenhouwers, van moederskant, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen: Maria, Heijlke en Jan, van Anthonie SCHEFFERS bij wijlen Sophia zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Nicolaes van SOMEREN bij Heijlken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder maternel.
30.11.1634 | R 1925 | f 193

Dielis van BROICHOVEN en Jacob zoon van Gerart REIJNDERS, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan van der HOEVEN bij Anneke zijn huisvrouw. Jacob is overleden; vervangen door Matheus Martens van RAVENSTEIJN, cosijn maternel.
30.11.1634 | R 1925 | f 193v

Alart van MACHAREN, grootvader en Wouter HESSELS, oom maternel zijn momboirs over Dierck enige onmondige zoon van wijlen Jacob van ENGELEN bij wijlen Zebertken dochter van Alart van MACHAREN.
Beheer goederen.
15.12.1634 | R 1925 | f 194

Jan Jacobs van de VEN, van vaderszijde en Mattheus Martens van RAVENSTEIJN, van moederskant, zijn momboirs over de zeven onmondige kinderen van wijlen Jacob Gerard Peter REIJNERS bij Christina zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
11.01.1635 | R 1925 | f 195

Arnd Everaerts Andriessen van ORTEN, van vaderszijde en Cornelis Jans van NISTELROIJ, steenhouwer, van moederskant zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van Laureijns GERARTS, corenmeter, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Jan STROIJBANTS.
Beheer goederen.
19.01.1635 | R 1925 | f 195

Aelbert zoon van IJsack Jans KETELER en Dierck van de VELDE neef maternel, zijn momoirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Lowijs Jan DONCKERS bij Anneke dochter van Aelbert Jans KETELER, zijn tweede huisvrouw.
Erfdeling van goederen krachtens het besloten testament van wijlen Niclaes Jans DONCKERS, oud Raad van 's-Hertogenbosch, broeder van Lowijs voorsz en Anneke dochter van Aert Anthonis van JABEECK: de molen aan de Westzijde van de Vuchterpoort, het huis "de Drie Nobels", het huis daar neven, "de Rolwagen" en twee cameren, in de Verwerstraat.
03.03.1635 | R 1925 | f 196

Jan Jans van HEESWIJCK en Roelof PETERS, molder, zijn momboirs gesteld over Aert onmondige zoon van wijlen Joost PETERS, tweede man van wijlen Engelke dochter van Peter Jacobsz van NULANT.
Op verzoek van Peter en Jan, zonen van wijlen Arnt Peters DIERICX, eerste man van Engelken voorsz.
Compromis in een geschil over de erfdeling van de goederen van hun ouders.
27.02.1635 | R 1925 | f 197v

Peter Willem ADRIAENS, behoud-oom paternel en Henrick Peters van der AA, neef maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Willem Jan WEIJGERGANCX bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Adriaen SIJMONS. Anneke is overleden en Willem is hertrouwd met Lijske dochter van Henrick PETERS.
Henrick Peters van der AA is vervangen door Wouter Claes HENRICX, behoud-oom maternel.
07.03.1635 | R 1925 | f 198v

Heer Henrick HERINCX, canonick te Eijndhoven, Geraert LIEVENS, Arnout DONCKERS en Anthonis DONCKERS, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Adriaen HERINCX bij Luijtken zijn huisvrouw, dochter van Anthonij DONCKERS. De drie eerste momboirs zijn vervangen door Anthonij HERINCX, neef paternel.
Erfdeling van de goederen van wijlen Guiliam HERINCX.
09.05.1635 | R 1925 | f 199

Andries MATTHIJSSOEN en Jan Jacob FRANCHOIJS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Gerard, Henrick, Geertruijd en Goijaert, onmondige kinderen van wijlen Andries Jans van TILBORCH bij Gerartken dochter van Gerart Jans van FRIESEVENNE.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aerken weduwe van Gerart Jans van FRIESEVENNE: huis in de Peperstraat en twee cameren in de Tolbrughstraat.
09.05.1635 | R 1925 | f 200

Lambert zoon van Herman STRICK,broeder van de vader en Herman GEEREMANS, broeder van de overleden moeder, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Henrick zoon van Herman Lamberts STRICK weduwenaar van Jenneke GEEREMANS, van de Graeff.
Beheer goederen.
04.06.1635 | R 1925 | f 200v

Marcelis HERINCX, vader en Henrick DANCKARTS, neef, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Marcelis HERINCX bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Pauwels WIJNANTS, raetsheer van 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder maternel, Barbara WIJTMANS.
25.09.1635 | R 1925 | f 201

Henrick DIERICX is een der momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jacobs de BUNGER; zijn weduwe is hertrouwd met Bartholomeus Cornelis de BONT; zij is inmiddels overleden. Henrick DIERICX is overleden. Hij is vervangen door Jan HENDRICX, neef.
08.05.1635 | R 1925 | f 202

Lambert Henricx ADRIAENS en Lambert van BERCHEM, oom en broeder paternel resp.van vaderszijde; Anthonij Goijaerts van LITH en Loef Jacobs van OS, moederlijke oom en zwager resp. zijn momboirs over de onmondige dochter, een der drie kinderen van wijlen Mr Henrick van BERCHEM bij Diericxken zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
23.06.1635 | R 1925 | f 202

Peeter DANIELS, broeder van de moeder en Gooris HENRICX, neef van vaderszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Aert CORNELISSEN bij Catharina zijn huisvrouw.
Geschil over de nalatenschap van Maijke huisvrouw van Boudewijn SUERINCX, zuster van Aert voorsz.
08.07.1635 | R 1925 | f 202v

Dierck HUIJBERTS, behoud-oom maternel en Frans Gerarts FRANSSEN, neef paternel zijn momboirs over Arnt en Marike onmondige kinderen van wijlen Frans Daniels FRANSEN bij wijlen Metken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick SEBERTS.
Erfdeling tegen de zes broeders en zusters, van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen.
27.07.1635 | R 1925 | f 203

Peeter en Jan oudste broeders, zijn momboirs over Adriaen onmondige zoon van wijlen Aernt Peter DIERICX.
Erfdeling tussen de zes broeders en zusters van de helft in een windmolen te 's-Hertogenbosch achter de Hantschuts Boogaert en van 1/4 deel in de windmolen bij de Hinthamerpoort te 's-Hertogenbosch.
07.07.1635 | R 1925 | f 204

Jacob KENICKEN en Matthijs REIJNERS, ooms, zijn momboirs over Jenneke onmondige dochter van wijlen Goossen VRANCKEN de cuijper, bij wijlen Goertken zijn huisvrouw, dochter van Jan van GEFFEN. Beiden zijn overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
05.09.1635 | R 1925 | f 204v

Dierck JACOPS, viscooper, oom maternel en Thomas JOOSTEN, viscooper, oud-oom, zijn momboirs over Metken onmondige dochter van wijlen Joost ADRIAENS, bierdrager bij wijlen Henricxken JACOBS, beiden zijn overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
05.09.1635 | R 1925 | f 205

Franchoijs LOEFF en Jan Jan van BEUGEN, grootvaders, zijn momboirs over Dierck en Margriet, onmondige kinderen van wijlen Diercx zoon van Franchoijs LOEFF bij wijlen Margriet dochter van Jan Jans van BEUGEN, overleden aan de pest.
26.10.1635 | R 1925 | f 205v

Herman SOMERS, broeder van Peter SOMERS en Mr Johan PELGROM licentiaet in de rechten in huwelijk hebbende Maria Boudewijns van NERTINGEN, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter Willems SOMERS bij Alitken zijn huisvrouw; er is een meerderjarige dochter: Willemijntken. Vest van 4½ morgen land, de Harense Camp te Bochoven aan Cornelis STOOTERS van ENCKEVOIRT verkocht op 19.9.1635, vlak voordat Peter aan de pest is overleden.
27.10.1635 | R 1925 | f 206v

Geertruíjt, de moeder en Coenraet Jans van CUIJK, oom maternel zijn momboirs over Cornelis, Geertruijt en Marijke, onmondige kinderen van wijlen Marcellis Jansen van HAREN, timmerman, bij Geertruijt voorsz.
Als momboir wordt toegevoegd: Henrick Rutten de MOOR, schrijnwercker, neef paternel.
08.11.1635 | R 1925 | f 207v

Goessen JANSEN, nastelmaker en Henrick van SCHIJNDELL, oud-oom en oom resp. zijn momboirs gesteld over Henrick, 18 jaar oud en Cathalijn, 16 jaar oud, kinderen van wijlen Jan REIJNDERS, beenhouwer te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Marike dochter van Adriaen van SCHIJNDELL, onlangs overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
26.11.1635 | R 1925 | f 208

Frans PETERS en Jan Davids van OERLE, oom en behoud-oom van vaderszijde en Gerart Jacobs de COOT en Peter JANS, greelmacker, broeder en behoud-oom van de moeder, zijn momboirs over het onmondig kind van wijlen Jan Lamberts van OERLE, hoedemaker, bij wijlen Adriaentken dochter van Jacob Gerarts de COOT, beiden overleden aan de pest.
Beheer goederen.
07.12.1635 | R 1925 | f 208v

Franchoijs KUIJSTEN en Wouter van ACHELEN, neven paternel; Aelbert van BROEGEL, oom maternel en Anthoni DANCKLOFF, oud-oom maternel zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick WILLEMS, zijden lakenverkoper bij wijlen Marike zijn huisvrouw, dochter van Aelbrecht van BROEGEL, beide overleden aan de pest.
Beheer goederen.
15.12.1635 | R 1925 | f 209

Roelant zoon van Jacop SERVAES en Daniel Anthonij van der LIJNDEN, zijn momboirs over Jacop onmondige zoon van Hans zoon van Jacop SERVAES bij Henricxken zijn huisvrouw, dochter van Anthonij van der LIJNDEN, gesteld op 22.11.1617.
Beheer van goederen van zijn grootmoeder Catharina weduwe van Anthonij van der LIJNDEN voorsz en van wijlen zijn ouders.
De voogden zijn overleden en vervangen door Gerard zoon van Jacob SERVAES en Lodowijck zoon van Anthonij van der LIJNDEN.
03.01.1636 | R 1925 | f 209v

Peter Peters van VENROIJ, van vaderszijde en Jacob Peters van LOREIJNEN, van moederskant, zijn momboirs gesteld over Isabel enige onmondige dochter van wijlen Lambert ARIENS bij wijlen Cornelisken JACOBS; Corneliske is hertrouwd met Jan MAESSEN, die beide aan de pest overleden zijn.
Verkoop van roerende goederen.
03.01.1636 | R 1925 | f 210

Pauwels Henrick ZIERNEELS en Cornelis Henricx ZIERNEELS, ooms paternel, Henrick EELKENS en zijn zoon Wouter, grootvader en oom maternel zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Aerdt Henricx ZIERNEELS bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van Henrick EELKENS, beide overleden aan de pest.
Beheer goederen.
04.01.1636 | R 1925 | f 211

Thomas Joost van GEMERT, bakker, grootvader en Thomas Wouters van DEURSEN, weduwnaar van de zuster van de vader, behoud-oom paternel en Henrick HOUBRAECKEN te Vechel, weduwnaar van Lucia zijn huisvrouw, nicht van de onmondige, zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van Jan Thomas van GEMERT, bakker, bij wijlen Hester dochter van Floris JANS, beiden overleden in oktober 1635 aan de pest.
Beheer goederen.
12.01.1636 | R 1925 | f 211v

Peeter en Sijmon van TURNHOUT, ooms paternel; Wouter Jans van ESCH en Roelof Jans van DIEPENBEECK, ooms maternel, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan van TURNHOUT, boekverkoper, bij wijlen Catharina zijn huisvrouw.
Op verzoek van Jan zoon van Jan van TURNHOUT voorsz.
Beheer van goederen.
12.01.1636 | R 1925 | f 212v

Dierck DECKERS, Frans LOEFFEN en Sijmon Jacops van WEERT zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Floris Cornelis van GEMERT bij Cathalijn van OSS, zijn eerste huisvrouw.
Beheer goederen.
13.02.1636 | R 1925 | f 213

Mr Roelof zoon van Jan BLOEMAERTS, neef paternel en Rogier van BERKT, oom maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Herman BLOEMAERTS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Arnts van BERKT.
Aanvaarding van de nalatenschap van Margriet en Jenneke Loeff BLOEMAERTS.
08.02.1636 | R 1925 | f 213v

Nicolaes WILLEMS en Hans CORSTE, van vaderswege; Gerard en Steven, broeders van de moeder zijn momboirs gesteld over Herman onmondige zoon van wijlen Adriaen Willems van BOXTEL bij wijlen Stoucken dochter van Steven GIELENS, beiden overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
16.02.1636 | R 1925 | f 215

Reijnder CEMP, korenkoper in huwelijk hebbende de halfzuster van de onmondigen; Goossen Jansen de PESSER, nestel-maker en Henrick van SCHIJNDEL oud-oom resp. oom maternel, zijn momboirs over Henrick en Cathelijn - 19 en 17 jaar oud - kinderen van wijlen Jan REIJNDERS, beenhouwer bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen van SCHIJNDEL, onlangs aan de pest overleden.
Beheer goederen.
28.01.1636 | R 1925 | f 216

Peter CIERMANS, oom en gewezen momboir over de vader en Thomas van HIJNSBERCH, neef paternel; Lowies DONCKERS behoud-oom en Albert IJSACX, Jan JANSZ, grootvader maternel en Jan JANSZ de Jonge, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Adriaen onmondige zoon van wijlen Thomas CIERMANS uit zijn eerste huwelijk bij Deliken ABRAHAMS en Thomasken, onmondige dochter van Thomas bij Lijsbeth JANS, zijn tweede huisvrouw.
Beheer goederen.
29.02.1636 | R 1925 | f 216v

Adriaen COCX was momboir gesteld over de onmondige nakinderen van wijlen Bartholomeus LOEFF van der SLOOT bij Jenneke van DIJEN zijn huisvrouw. Tot mede momboir was gesteld Servaes Peters van DRIJENBURCH, te 's-Hertogenbosch Proces tegen de momboirs over de voorkinderen van Bartholomeus voorsz.
03.03.1636 | R 1925 | f 217

Daniel van ESCH, cleermaker en Geraert JASPERS, hoeijmaker, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Claes zoon van Peeter Claesz van OISTERWIJCK bij Heijlken dochter van Gerart ROELOFFS, beiden overleden aan de pest.
Op verzoek van Reijnier zoon van Peeter Claesz van OISTERWIJCK.
Erfdeling van goederen tegen de twee onmondige kinderen van Daniel zoon van Peter Claesz van OISTERWIJCK, te Mechelen.
08.03.1636 | R 1925 | f 217v

Willem GERARTS, vader, te Orten is momboir over zijn onmondige kinderen bij wijlen Metken, zijn eerste huisvrouw, dochter van Antonius Jansen van OIRSCHOT. De andere kinderen zijn: Jenneke in huwelijk hebbende Henrick PETERS, te Drecht in het land van Maas en Wael; Marijke huisvrouw van Andries GIJSBERTS te Orthen, beiden meerderjarig; Jan en Metken, resp. 23 en 20 jaar.
Beheer van goederen aanbestorven via Joost Jans van OISTERHOUT, te Utrecht.
18.03.1636 | R 1925 | f 218

Jan en Jacques broeders van de vader en Mr Bartholomeus LOEFF van der SLOOT, licentiaet in de rechten, oud-oom maternel zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Melchior van KESSEL bij wijlen Josina dochter van wijlen Godevaert LOEFF van der SLOOT, oud-raad van 's-Hertogenbosch. Op verzoek van Hillegond, weduwe van Mr Godevaert voorsz.
Beheer goederen.
08.04.1636 | R 1925 | f 219

Henrick VERHEIJEN, broeder van de vader en Peter Gerarts van BOCXTEL, man en momboir van Catharina VERHEIJEN, zuster van de vader; Jan en Goijaert SCHEFFERS broeders van de moeder zijn momboirs gesteld over Elisabeth, 19 jaar en Jenneke, 17 jaar, dochters van wijlen Peter VERHEIJEN bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Jan SCHEFFERS.
09.04.1636 | R 1925 | f 219v

Anthonis ANTHONISSE, mesmaecker, weduwnaar van Marija zijn huisvrouw; Huijbert van HENGEL man en momboir van Johanna zijn huisvrouw beiden dochters van Peter Jans van STIPHOUT, behoud-ooms paternel; Jan Aerts van LITH weduwnier van Mechtel zijn huisvrouw dochter van Mr Zebert van OS en Joncker Reijnier POL, tot Oss, vanwege de moeder der voorkinderen; vanwege de tweede huisvrouw: Marcelis zoon van Jan van ASTEN en Frans JOOSTEN resp. oom en neef maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Herman Petersvan STIPHOUT bij wijlen Henricxken zijn eerste huisvrouw, dochter van Mr Zebert van OS en bij wijlen Maria dochter van Jan van ASTEN, zijn laatste huisvrouw.
Beheer goederen.
28.03.1636 | R 1925 | f 220

Franchoijs van EERSSEL, vader, Jan Roelofs KIEVITS en Henrick Cornelis de WIJS zijn op 27.6.1628 momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Roelof KIEVITS, die in 1625 overleden was (zie: f 69).
De voogden zijn overleden en vervangen door Jan RUTTEN, gewezen wolwever en Jan LAUREIJNS, bakker.
Beheer goederen.
05.11.1635 | R 1925 | f 221

Arndt en Cornelis zonen van Diericx van WEL, ooms maternel; Henrick SOMERS oud-oom paternel en Goijaert SCHEFFERS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Gerardt Willemsz van AERNHEM bij wijlen Catharina Diercx van WEL.
Beheer goederen.
17.04.1636 | R 1925 | f 221v

Guiliam d'ANGELIS, vader en Adriaen HENRICX, neef, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Guiliam d'ANGELIS. Zíj zijn gerechtigd voor 1/3 deel in de nalatenschap van Boudewijn Jans WILLEMS, die o.m. bestaat uit het huis "de drije Keijsers" op de Vuchterdíjck. 1/3 deel komt de kinderen van Henrick ADRIAENS toe en het laatste 1/3 deel aan Laurens HENRICX.
Elisabeth weduwe van Boudewijn is overleden op St Paulus bekering j.l. (= 25 januari). Zij was hertrouwd met Huijbert van LIEBERGEN. Geschil met Huijbert van LIEBERGEN.
17.04.1636 | R 1925 | f 222v

Dierck GERARTS, broeder van de vader en Paulus JANS, broeder van de moeder, zijn momboirs over Catharina onmondige dochter van wijlen Nicolaes GERITS, pottenbakker bij Lijske zijn huisvrouw dochter van Jan ANTHONIS.
Beheer goederen.
28.04.1636 | R 1925 | f 223v

Peter CORNELIS, oudste broeder, Jan JANSEN en Thomas ROMBOUTS, ooms maternel, zijn momboirs over Mechteld en Christina onmondige dochters van wijlen Cornelis MICHIELS, leijdekker.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, o.m. een huis en twee cameren in de Verwerstraat tegen hun broeders en zusters.
17.05.1636 | R 1925 | f 224

Claes PAUWELS, van vaderszijde en Peter Jans MUTSAERS, van moederszijde, beiden te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over Adriaen en Cathalijn onmondige kinderen van wijlen Adam Jans van VLIERDEN, mulder, bij wijlen Teunisken JACOPS, zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen hun broeders en zuster: Wouter, Adam en Maijke.
23.05.1636 | R 1925 | f 224v

Philips BOIJEN, beenhouwer te 's-Hertogenbosch, Jan DOIJENBRAECK en Geraert GERAERTS man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Jan VIJGE, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Goijaert VIJGE, zoon van Jan VIJGE bij Heesken BOIJEN.
Philip voorsz is alleen als momboir overgebleven. Naast hem wordt aangesteld: Peeter van ZUCHTELEN, goudsmid.
02.06.1636 | R 1925 | f 225

Thomas JANS, timmerman te Meeuwen en Adriaen CLAESSEN, te Waelwijck, van vaderszijde, zijn momboirs over het onmondige kind van Jan Wouters van DUIJSEL bij wijlen Laurentia HOET, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
12.06.1636 | R 1925 | f 226v

Jacob Jacobs den BOCK, IJsaac Peters van der MOLEN, Sijmon ADRIAENS, timmerman en Arnt JACOBS, schoenmaker, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Frans Jacobs DOOL bij wijlen Freesken dochter van Jacob MARTENS, stadstimmerman, beiden overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
12.06.1636 | R 1925 | f 226v

Huijbert zoon van Henrick BROEREN, van vaderskant en Peter Peters van der AA van moederszijde, beiden te Den Dungen, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Adriaen zoon van Huijbert ADRIAENS bij wijlen Arijken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Matthijs Willems van der MEREN DONCK, op Den Dungen.
Erfdeling van goederen tegen hun drie meerderjarige broeders en zusters.
21.06.1636 | R 1925 | f 227v

Jan Arnts van CROMVOIRT, behoud-oom paternel, Jan Arnts van ORDUIJNEN, neef paternel, Gooswinus HERICX en Peter HENRICX, ooms maternel, zijn momboirs over Martijn, onmondige zoon van wijlen Anthonis zoon van wijlen Marten Diericx van ORDUIJNEN bij Aelken zijn huisvrouw, hertrouwd met Andries PETERS.
Beheer goederen.
25.06.1636 | R 1925 | f 228v

Aert Jacops de WILDE, oom paternel, Adriaen OUWENS, stiefvader, Jan Coenraets SALOMONS, neef maternel, zijn momboirs over Hilleke onmondige dochter van wijlen Willem Jacops de WILDE bij Adriana zijn huisvrouw dochter van Diericx van VLADERACKEN.
Beheer van 1/4 deel van de goederen van wijlen haar grootmoeder paternel: Thorcken CRETIERS, weduwe van Jacob de WILDE.
03.07.1636 | R 1925 | f 229v

Jan Adriaen SCHEIJEN, de Oude en Mattheus Willems van BREDA grootvader en oom resp. zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Gerardt Henricx van LEEUWEN, leertouwer, bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw, dochter van Jan Adriaen SCHEIJEN, beiden overleden aan de pest.
Op verzoek van Jan zoon van Jan Adriaen SCHEIJEN.
Beheer goederen.
05.07.1636 | R 1925 | f 230

Dierck Peters OTTEN, beenhouwer en Jan PETERS, zijn broeder, zijn momboirs over Jenneke onmondige dochter van wijlen Adriaen JANSZ bij Grietken CORNELIS, zijn huisvrouw Jan PETERS is overleden aan de pest; vervangen door Arnd JANSZ, wielmaecker.
18.07.1636 | R 1925 | f 230v

Henrick PREKERS, broeder van de vader, Johan van AERLEBEECK zwager van de moeder, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Franchoijs PREKERS - overleden aan de pest - bij Maria Gerits van HAAREN.
Beheer en aanvaarding van 1/3 in de nalatenschap van wijlen Boudewijn PIJNAPPEL, oom maternel van de vader.
24.07.1636 | R 1925 | f 231

Jan Andries CUIJPERS, Hendrick Jan MICHIELS en Peter WOUTERS zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Jan Jan MICHIELS, mulder te Vught, bij Maijke zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
05.08.1636 | R 1925 | f 231v

Mr Tobias van der SANTVOORT, vader en Eghbert de LEEUW, oom maternel zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Mr Tobias voorsz bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter Joordens de LEEUW.
14.08.1636 | R 1925 | f 232

Anthonij GIJSBARTS, neef maternel en Mr Jan van AERLEBEECQ notaris te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Anthonij Anthonisz de BERCK bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Herberts de WIJER bij Dorffken IJSBRANTS. Op verzoek van Catharina dochter van Anthonij de BERCK, zuster van de vader.
Erfdeling van de goederen van wijlen Dorffken weduwe van Herbert de WIJER.
16.08.1636 | R 1925 | f 232v

Claes ANTONIS en Jaspar Crijnen van CAMPEN, stiefvader, zijn momboirs gesteld over Peeter onmondige zoon van wijlen Jan CORNELIS bij Catharina JANS zijn huisvrouw die hertrouwd is met Jaspar Crijnen van CAMPEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Cornelis Goijaerts van SOMEREN, grootvader.
30.08.1636 | R 1925 | f 233v

Arnd Peters de POST, van vaderskant; IJgrom Reijnders POTTEIJ en Wouter Hendrick EELKENS, van moederszijde, zijn momboirs over het onmondig kind van Adriaen de POST bij wijlen Stoucken POTTEIJ, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
03.09.1636 | R 1925 | f 234v

Henrick MARTENS, te Orten, weduwnaar van Jenneke HERBERTS zuster van de vader, behoud-oom en Jan Willem JANS zijn momboirs gesteld over Marijke onmondige dochter van wijlen Arnt Herbert WILLEMS bij wijlen Elijsabeth Claes van GROESBEECK, die hertrouwd is met Corstiaen van de WIJER.
Op verzoek van Willem zoon van wijlen Herbert WILLEMS, steenbecker.
Beheer goederen.
15.09.1636 | R 1925 | f 235

Goossen Hendrick van BERZE en Andries PETERS, ooms paternel; Hendrick HERMANS en Laureijns JOOSTEN, ooms maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter Hendrick van BERZE, bakker, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman STRICK, beiden overleden aan de pest.
Beheer van goederen.
13.10.1636 | R 1925 | f 235v

Hendrick Adriaen de HENSCH en Petro BLADINO zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Aert Huijberts van BLADEL bij Claeske zijn huisvrouw, dochter van Adriaen de HENSCH. Hendrick is overleden en Petro is ziek te Brussel. Vervangen door Johan van WAMEL, apothecaris.
Erfdeling van de goederen van hun vader tegen de andere erfgenamen.
17.10.1636 | R 1925 | f 236

Jan Hendricx van der LAST, broeder van de vader en Arnt Peters SOBERS in huwelijk hebbende een der meerderjarige dochters, van vaderszijde; Peter en Jan, zonen van Boudewijn Peters van de SANTVOORT, van moederskant, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Philips Hendricx van der LAST, cremer, bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Boudewijn Peters van de SANTVOORT, beiden overleden aan de pest.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen de drie meerderjarige broeders en zuster.
27.10.1636 | R 1925 | f 236v

Hendrick Adriaens van SCHIJNDEL en Jan Harmans de PESSER, van vaderskant; Jan Peter GOOSSENS en Jacob van DELFT van moederszijde, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Henrick Jans van MAASTRICHT, bij Lijsken PETERS.
Beheer goederen.
27.10.1636 | R 1925 | f 237

IJgrom Reijnders POTTEIJE en Reijnder MARS zijn momboirs over Maijke onmondige dochter van wijlen Jan Adriaen de HENSCH, getrouwd met Dirck Jans van WEERDT (15.1.1631).
Erfdeling van de goederen van wijlen Henrick Adriaen de HENSCH tegen Adriaen zoon van wijlen Jan Adriaen de HENSCH en Dirck Jans van WEERDT man en momboir van Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Adriaen de HENSCH.
30.10.1636 | R 1925 | f 237v

Reijnder KEMP en Gerardt RIJCKARTS, van vaderszijde en Matthijs Jans van der CRABBE van moederskant, zijn momboirs over Goijaert - 15 jaar - enig overgebleven kind van wijlen Joris Wijnants van BERNAGIE bij wijlen Jenneke dochter van Adriaen JACOPS, beiden overleden aan de pest.
Beheer goederen.
17.11.1636 | R 1925 | f 238

Mr Robbert POTTEL en Joost JACOBS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Aelberts BERCKENBOSCH, suikerbakker, bij wijlen Jenneke van ACHELEN zijn eerste huisvrouw.
Op verzoek van zijn tweede huisvrouw Catharina van der VELDE.
Beheer goederen.
17.11.1636 | R 1925 | f 239

Daniel Anthonis van SOMEREN, oom paternel en Jan Peter de WIJS, neef maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Anthonis van SOMEREN - overleden aan de pest - bij wijlen Anneke Cornelis de WIJS.
Beheer goederen.
20.11.1636 | R 1925 | f 239v

Aelbert Pauwels van BEUSECOM, grootvader maternel en Gerard van NUENEN, oom paternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Peter van NUENEN bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Aelbert Pauwels van BEUSECOM, beiden overleden aan de pest.
Beheer goederen.
26.11.1636 | R 1925 | f 240

Anthonis ARTS, te Den Dungen en Jan Rutger MICHIELS zijn in 1630 momboirs gesteld over Pauwels onmondige zoon van Bartholomeus BORGERS bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van Pauwels Wouters de COCK.
De vader is tot voogd gesteld ter vervanging van de overleden Jan Rutger MICHIELS.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn ooms maternel te Den Dungen.
28.11.1636 | R 1925 | f 240v

Jan GOOSSENS en Jan Aerts SMEESTERS, oud-ooms van vaderskant en Peter Walravens van ROOSMALEN, behoud-oom maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Andries, zoon van Diercx GOOSSENS - overleden aan de pest - bij wijlen Maijke Jans van MEGEN zijn huisvrouw - overleden aan de tering. Op verzoek van de grootmoeder, Diericxken weduwe van Dierck GOOSSENS.
Beheer goederen.
05.12.1636 | R 1925 | f 241

Henrick Willem AERTSEN en Gerart JACOPS, van vaderszijde en Jan Henricx HENRICX van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Willem AERTS bij wijlen Henricxke dochter van Henricx RUTTEN.
Beheer van goederen.
09.12.1636 | R 1925 | f 241v

Jacob Thijs SPIERINCX, op Den Dungen, van vaderszijde en Peter van BEM, van moederskant, zijn momboirs over het onmondig kind van Jan Ruth MICHIELS bij wijlen Lijsken JACOBS, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
13.12.1636 | R 1925 | f 242

Delis Jansen van der STEEN, van vaderskant en Jan Willem Driessen van GRIENSVEN, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem Willems van GRIENSVEN bij Agnes dochter van Jan Delis van der STEEN.
Erfdeling van de goederen tegen hun ooms paternel.
13.12.1636 | R 1925 | f 242v

Goijaert JACOPS, gewezen burgemeester van Den Dungen, is momboir over het onmondige kind van wijlen Lambert Jan van der STEEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henrick LENAERTS.
De moeder heeft een geschil met de ooms paternel over de goederen van haar overleden echtgenoot.
13.12.1636 | R 1925 | f 243

Ruth Jan PETERS en Gerard Jacob RUTTEN, van vaderszijde; Henrick Adriaen PETERS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Ruth Henrick EIJCKMANS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Henrick Adriaen PETERS.
Beheer goederen.
16.12.1636 | R 1925 | f 244

Henrick Henrick WILLEMS, van vaderskant en Henrick GOIJAERTS man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw dochter van Huijbert van de MERENDONCK - beiden te Den Dungen - zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Roeloff JANSZ bij wijlen Marijke Huijberts van de MERENDONCK; op verzoek van Henrick HUIJBERTSZ.
Beheer goederen.
19.12.1636 | R 1925 | f 244v

Jacob Peter JOOSTEN, van vaderszijde en Jan Henricx Henricx van GRIENSVEN, van moederskant, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Rut Jan RUTTEN bij wijlen Arike zijn huisvrouw dochter van Henricx Henricx van GRIENSVEN.
Beheer goederen.
20.12.1636 | R 1925 | f 245

Jan HAUBRACKEN, grootvader en Ancem HAUBRACKEN, oom paternel, Anthonij Henricx van BERCHEM en Jan ANTHONISZ, resp. grootvader en oom van moederskant, zijn momboirs over Anthonij - oud 6 jaar - onmondige zoon van wijlen Jan Jans HAUBRACKEN bij IJken zijn huisvrouw dochter van Anthonij HENRICX, zijn eerste huisvrouw.
Op verzoek van zijn weduwe en tweede huisvrouw Anneke dochter van wijlen Peter SPIEGELS.
Beheer van goederen.
30.12.1636 | R 1925 | f 246

Hans Jansz de HEE, oom paternel en Anthonis Jansz DANCKLOFF grootvader maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Jacop Jans de HEE, overleden aan de pest, bij Cathalijn dochter van Anthonis Jans DANCKLOFF.
Beheer goederen.
09.01.1637 | R 1925 | f 247

Andries MATTHIJSEN, Bakker, Jan Jacobs van LIER, timmerman en Henrick Jans van RAVENSTEIJN, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Andries JANSSEN bij Gerartken zijn huisvrouw dochter van Gerart Jans van VRIESEVEN.
Erfdeling tussen Jan, zoon van Andries JANS en zijn onmondige broedere en zusters.
23.12.1636 | R 1925 | f 247v

Mr Anthonis SCHOFFAERTS, pastoor tot Goerle en Pauwels CAUWENBERGH, man en momboir van Maijke SCHOFFAERTS, resp. broeder en behoud-broeder van de onmondige kinderen van Hans SCHOFFAERTS bij Sara van DEVENTHER, beiden overleden aan de pest.
Beheer goederen.
29.12.1636 | R 1925 | f 248

Gerart RIJCKARTS, spelmaker te 's-Hertogenbosch, neef paternel en Nicolaes REIJNDERS, stadhouder van Empel, in huwelijk hebbende Heesken Jan GERARTS, weduwe van Peter OTTEN, grootmoeder maternel, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Wijnant ROELOFFS, coperslager, bij wijlen Neesken Peter OTTEN, beiden overleden aan de pest.
Beheer goederen.
30.12.1636 | R 1925 | f 248v

Notaris Gijsbert BOSCH is momboir over Claesken onmondige dochter van wijlen Corstiaen van de WIJER.
Erfdeling van goederen tegen Metken dochter van Herberts van de WIJER, weduwe van Jan Everaerts van de WATER en twee andere kleinkinderen - meerderjarig en in Italie wonende - van de goederen van wijlen Dorffken IJSEBRANTS weduwe van Herbert van de WIJER, overleden op 7.7.1636, resp. moeder van Metken en grootmoeder van de drie andere kinderen.
16.08.1636 | R 1925 | f 249

Dierck Jansen de BACKER en Jan Jansen de BACKER, resp. broeder en oom maternel, zijn momboir gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Marcelis Peters van CEULEN, koopman te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Anneke Jansen de BACKER. Er zijn nog twee meerderjarige kinderen.
20.01.1637 | R 1925 | f 250

Henrick van RIENSHOVEN, oom paternel en Ghijsbert zoon van Jan CORNELIS, mesmaecker, neef maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Guiliam van RIENSHOVEN, apothecaris bij wijlen Geertruijd Ghijsberts van DIEPENBEECK.
Beheer goederen.
24.01.1637 | R 1925 | f 250v

Joncker Henrick REIJS en Mr Arnt van BROECHOVEN, van vaderszijde en Henrick Lamberts van RAVENSTEIJN oom maternel en Goijaert van LIEBERGEN, schoonzoon van Henrick, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Guilliam van GERWEN bij wijlen Jacomijn dochter van Jan Jacob FILTERS, overleden aan de pest.
Op verzoek van Geertruijd van GERWEN. Goijaert voorsz kan niet optreden als momboir, vervangen door Cornelis Jacobs van VECHEL.
Beheer goederen.
24.01.1637 | R 1925 | f 251

Adriaen zoon van wijlen Jan Adriaen SPIERINCX, van vaderszijde en Henrick Willem Henricx van BEECK, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Jan Adriaen SPIERINCX bij Hillegond, zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Henricx van BEECK. Op verzoek van Laureijns Henrick FRANCKEN en Jan zoon van wijlen Jan Adriaen SPIERINCX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Adriaen SPIERINCX, waarin de onmondigen 1/5 deel toekomt.
09.02.1637 | R 1925 | f 252

Roeloff zoon van Jan Roeloff KIEVITS, broeder van de onmondigen en Marten Dircx van BUEL zijn momboirs gesteld over Jan en Peter onmondige zonen van Jan Roeloff KIEVITS.
Verkoop van 1/3 deel der goederen bij testament van wijlen Marike dochter van Roeloff KIEVITS, toegescheiden aan de vijf kinderen van wijlen Jan Roeloff KIEVITS.
14.02.1637 | R 1925 | f 252v

Gerrit PETERS, te Empel en Rogier JACOBS te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over Bernart en Janneke, onmondige kinderen van wijlen Peter Oth Jan Gerrits VERSLUIJS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van Gerrit Jans STOCKHORST.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun vader en grootvader paternel.
12.02.1637 | R 1925 | f 253v

Henrick Jaspers van RIJNSHOVEN, broeder van de vader en Nicolaus Laureijnssen DONCKERS, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Mr Guiliam van RIJNSHOVEN, apothecaris - overleden november 1636 aan de pest - bij Theodora WIJNANTS.
Beheer goederen.
21.02.1637 | R 1925 | f 254

Johan VLOOTS, raadsheer van 's-Hertogenbosch en Adriaen VREIJSSEN, oom en neef paternel, zijn momboirs gesteld over het onmondig kind van wijlen Peter VLOOTS bij wijlen Anna de BOCK zijn eerste huisvrouw. Op verzoek van Adriana van HEIJST, zijn tweede huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van Peter tussen Adriana en het onmondige kind.
06.03.1637 | R 1925 | f 254v

Jan Jan HEIJMANS en Henrick Jan HEIJMANS, ooms paternel, zijn momboirs gesteld over Corstiaen onmondige zoon van wijlen Heijman Jan HEIJMANS - voor vijf jaar overleden aan de pest -bij wijlen Hilleken zijn huisvrouw omstreeks 1 oktober 1635 eveneens aan de pest overleden.
Op verzoek van Willem Dierick GOIJAERTS, behuwdoom, te Berlicum, die eveneens tot momboir aangesteld is (f 255v).
Aanvaarding van de nalatenschap van wijlen Gerardt PHILIPS, grootvader, overleden te Den Dungen.
12.03.1637 | R 1925 | f 254v

Jan Anthonis CLOOT van den HUIJSBERCH, broeder van de vader en Henrick van den GEVEL, neef van moederskant, zijn momboirs over Elisabeth - oud drie jaar - dochter van Dierick Anthonis CLOOT van den HUIJSBERCH bij wijlen Heijlken dochter van Marcelis Andries van ORTEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Heijlken voorsz.
17.03.1637 | R 1925 | f 256

Adriaen Jans van GROENENDAEL, te Boxtel, oom maternel en Wouter EELKENS, zijn momboirs over Joost - 23 jaar - en Marijke - 19 jaar -, kinderen van wijlen Claes Henricx van EETEN, zeeldraijer te 's-Hertogenbosch - overleden aan de pest – bij Anneke Jansen van GROENENDAEL.
Erfdeling van de goederen van hun vader.
21.03.1637 | R 1925 | f 256v

Jan EVERTS en Lucas MARTENS zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Jan Steijns van STIPHOUT bij Jenneke dochter van Eijmbert Jans van GRIENSVEN.
Beheer goederen.
23.03.1637 | R 1925 | f 257v

Dierck LUIJCAS, op de Dijstelberch te Helvoirt, broeder van de vader en Peter Jans de CORTTE, te 's-Hertogenbosch, zwager van de vader; Jan Peter AELEMANS, broeder van de moeder en Laureijns DENISSEN, behoud-neef van de moeder, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan LUIJCAS, mesmaecker, te 's-Hertogenbosch bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van Peter Jan ALEMANS.
Beheer goederen.
26.03.1637 | R 1925 | f 258v

Jan ERMERS, te Geffen, van vaderszijde en Henrick Jans VERHEIJDEN, te 's-Hertogenbosch, van moederskant, zijn momboirs gesteld over het onmondig kind van Lambert GEERLINGS, cuijper, te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Deliana zijn huisvrouw dochter van Jan VERHEIJDEN.
De vader gaat hertrouwen.
15.04.1637 | R 1925 | f 259

Geraert Servaes van WEERT en Sijmon van TURNOUT, behoud-ooms maternel zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dirck Luijcas van TETRODE bij wijlen Anna van BERCKEL, beiden overleden aan de pest.
Beheer goederen.
05.11.1637 | R 1925 | f 259v

Dierck KUIJSTEN en Joris HILKEN, cosijns van de onmondigen, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Willem NULANT bij wijlen Magdalena LOEFF zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
19.05.1637 | R 1925 | f 260

Wouter Claes HENRICX en Peeter Willem ADRIAENS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem Jans WEIJGERGANCX bij Anneke dochter van Adriaen SIJMONS.
Peeter is overleden; vervangen door Peeter Henricx van der AA.
23.05.1637 | R 1925 | f 261

Jan Gerards HOUBRACKEN en Nicolaes en Jan KUIJSTEN zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Zeger DARKENNIS, te 's-Hertogenbosch.
Nicolaes en Jan zijn overleden; vervangen door Dierck KUIJSTEN hun broeder.
23.05.1637 | R 1925 | f 261v

Andries van ALDENHUIJSEN en Dierck ARNTS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Alphero DENIJS bij Luijtken zijn huisvrouw dochter van Anthonij COUSERNA den Ouden.
Beheer van goederen.
04.06.1637 | R 1925 | f 262

Jacob DOEL, oom en Joost Anthonis van den WOLFFSBERCH, van vaderszijde, zijn momboirs over Jan en Elisabeth onmondige kinderen van wijlen Jacob Jacobs van DIJCK bij wijlen Anthoniske dochter van wijlen Jacob DOEL.
Beheer goederen.
10.06.1637 | R 1925 | f 262v

Henrick Jans van LIEMDE, van moederszijde en Jan WILLEMS, bleijcker, van vaderszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Nicolaes Aertsen Jansen BASELAER, haar eerste man. Lucia is nu weduwe van Mr Henrick van den DUNGEN, licentiaet in de rechten, haar tweede man.
Ontvangst van fl 50,- die Matthijs Jans van NUENEN hun schuldig was.
11.07.1637 | R 1925 | f 263

Gerardt MARTENS, van vaderszijsde en Henrick PETERS, van moederszijde zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dries WOUTERS, bij Peterken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder paternel.
01.08.1637 | R 1925 | f 263v

Peter Jan Bruer VISSCHERS, op de Beexschedonck, neef paternel en Jan LAMBERTS, neef van moederszijde, zijn momboirs over Henricxken onmondige dochter van wijlen Frans PETERS bij Lijntken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter WOUTERS. Haar ouders zijn voor dertien jaar overleden.
Henricxken woont bij haar oom Eckart HENRICX, metser, te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Marike dochter van Peter WOUTERS, zuster van de moeder.
Een zuster van Henricxken is getrouwd met Henrick Jans van DEURSEN, te Erp.
Jan LAMBERTS is overleden en vervangen door Matthijs JANSZ.
03.09.1637 | R 1925 | f 264

Sijmon Leunis van der PUTTEN, Gijsbrecht STRICK, Jacob Everts van VUCHT en Peter Walramus van ROOSMALEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter Mathias van OS, bierbrouwer, bij wijlen Margriet PETERS, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
03.09.1637 | R 1925 | f 265

Peter zoon van wijlen Adriaen Peters CLAES, neef paternel en Anthonis Goijaerts CLAESZ, oud-oom maternel, beiden te Den Dungen, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Huijberts CLAESZ bij Mechtelt dochter van wijlen Jan GOIJAERTS.
Uitbetaald aan Wouter en Willemke, natuurlijke kinderen van wijlen Henrick voorsz, elk 100 gld, krachtens testament van wijlen Huijbrecht CLAES, grootvader paternel.
Verkoop van enkele percelen grond, door erfdeling verkregen.
16.09.1637 | R 1925 | f 265v

Henrick Henrick WILLEMS, alias CUSTER, oud-oom paternel Jan Diericx van SON man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Bartholomeus Willem SOMERS, beenhouwer, man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, beiden dochters van Nicolaes GOIJAERTS, behoud-oom maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Anthonis HENRICX, beenhouwer bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Nicolaes Goijaerts van DIEPENBEECK, beiden overleden aan de pest, wonende achter de Tolbrug.
Beheer van goederen.
15.09.1637 | R 1925 | f 266v

Wouter ADRIAENS, broeder en Gerart WILLEMSEN, behoud-broeder zijn momboirs over Joordaen, onmonige zoon - 15 jaar oud - van wijlen Adriaen Cornelis KEIJSERS, overleden te Tilburg, bij Adriana dochter van wijlen Wouter JORDENS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Adriaen Cornelis KEIJSERS tussen zijn kinderen: Jenneke, Wouter en Joordaen voorsz en Elisabeth, in huwelijk hebbende Gerart Willems van de COOMEN.
17.10.1637 | R 1925 | f 267

Henrick Hermans STRICK en Laureijns JOOSTEN, ooms paternel en Dierck Jans van RAVENSTEIJN, grootvader maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lambert Herman STRICK, schoenmaker te 's-Hertogenbosch, bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Dierck Jans van RAVENSTEIJN.
Beheer goederen.
14.11.1637 | R 1925 | f 267v

Gijsbert Willems van den GRAEFF, Aernout KEMP en Arnt Arnts van BERLICUM zijn momboirs over Jan en Anneke resp. 5 en 3 jaar, onmondige kinderen van Reijnder Jans KEMP te 's-Hertogenbosch bij wijlen Catharina dochter van Jan REIJNDERS.
Beheer goederen.
12.01.1638 | R 1925 | f 268

Henrick CLAESSEN, bakker, oom paternel en IJewaen Aerts van CEULEN, oom maternel, zijn momboirs over de drie minderjarige kinderen van wijlen Johan Claes van GERWEN bij wijlen Stijnken Aerts van CEULEN - het vierde kind is meerderjarig.
Op verzoek van Heesken weduwe van Claes Jans van GERWEN, grootmoeder paternel.
Beheer goederen.
19.01.1638 | R 1925 | f 268v

Roelof RUTTEN alias SWITSEN, oom maternel te Schijndel en Jan Jans SMITH oudste zoon van Hensken, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Hensken van BREDA Het innen van een schuld door Frans Goijaerts van der EIJNDE, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch bij Dirck ADRIAENS, clompmaker bij Hensken van BREDA, krachtens schepenvonnis van 1.4.1636. Hensken is overleden; haar goederen worden executabel op 25.1.1638.
23.01.1638 | R 1925 | f 269

Claes Joosten de VORMER, visscher, neef van moederszijde en Thonis Gijsberts van HELVOIRT, mesmaker, oom paternel, zijn momboirs over Jenneke, Eerke, Gielis en Peter, onmondige kinderen van Victor JANS, poorter van 's-Hertogenbosch, soldaat onder Z.E. BREDERODE, gouverneur van 's-Hertogenbosch bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Gijsbert MARCELIS, voor drie jaar overleden.
Aanvaarding van een legaat groot fl 30,- toegescheiden bij testament van Peeter Diercx CLOOT en Jenneke DONCKER.
11.02.1638 | R 1925 | f 269v

Peeter Diericx de GREEFF, stoeldraijer, behoud-oom paternel en Jacob GIJSSELEN, bierbrouwer, Dierck TOLINCK, procureur bij het gerecht van 's-Hertogenbosch, van moederskant, zijn momboirs over Andries, Catharina en Diericxken, onmondige kinderen van wijlen Gerard de VRIES, mulder te 's-Hertogenbosch bij wijlen Emken zijn huisvrouw, die onlangs overleden is aan de pest. Hun broeder Gerard is meerderjarig.
Beheer goederen.
13.02.1638 | R 1925 | f 270

Egbert en Wouter VOS, meerderjarige broeders, zijn momboirs over de vier minderjarige kinderen van wijlen Mr Willem VOS bij wijlen Sibilla TOLINCK, beiden overleden in 1632.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elijsabeth VOS, tante paternel, welke goederen Mr Willem VOS onbedeeld beheerd heeft.
01.03.1638 | R 1925 | f 271

Lucas MATTHIJSSEN, van vaderskant en Claes AERTSEN van moederszijde zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Johan Aert SIJMONS bij Margriet dochter van Adriaen DIRCKSEN.
Erfdeling van de goederen van de overgrootvader paternel Sijmon AERTSEN.
24.03.1638 | R 1925 | f 271v

Jan Jan ROELOFS, te Den Dungen, oom paternel en Joachim Goijaerts van HAREN, neef maternel zijn momboirs over Cornelis en Nicolaeske onmondige kinderen van wijlen Bastiaen Jan ROELOFFS, van Den Dungen bij wijlen Gerartken zijn huisvrouw dochter van Peter DAMEN.
Er zijn meerdere meerderjarige kinderen, waaronder Roeloff, die buiten slands verblijft.
Beheer goederen.
08.04.1638 | R 1925 | f 271v

Adriaen van MEERWIJCK, secretaris van Vlijmen, is naast de testamentaire momboirs maternel, momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Gijsbrecht HAMEL, ontvanger van de gemeene middelen en inkomsten van de Meijerij.
Beheer goederen.
19.04.1638 | R 1925 | f 273

Claes REIJNDERS in huwelijk hebbende de moeije paternel van de onmondigen is naast Jan CORNELIS, oom maternel, momboir gesteld over Hester en Jenneke onmondige dochters van wijlen Jan Gerit STOCKHORST bij wijlen Stijntken CORNELIS.
Beheer goederen.
11.05.1638 | R 1925 | f 273v

Nicolaes van DEURNE, cosijn paternel, Adriaen van der WOERDT en Reijnder Hermans van MEERWIJCK, ooms maternel, zijn momboirs over Jenneke, Rogier en Steven, onmondige kinderen van wijlen Nicolaes van DEURNE bij Engelke dochter van wijlen Herbert Steven van der WOERDT.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder tegen Willem SPIERINCX en zijn kinderen en hun grootmoeder maternel.
21.05.1638 | R 1925 | f 274

Mr Henrick de BIE, med. doctor en Nijcolaes van NIJHOFF zijn jarenlang momboirs geweest over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Mr Lamberts de BIE bij Henricxken van BALEN, zijn huisvrouw.
Zij worden vervangen door: Johan VERWEIJ, Joirdan de LEEUW en Marten Jan van HELVOIRT, zwagers van resp. Mr Henrick voorsz en de onmondige.
Beheer goederen.
16.05.1638 | R 1925 | f 272v

Jan Henricx de ROIJ en Claes CLAESSEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Aelbert Henricx van HORSSEN. Claes voorsz is overleden, vervangen door Gijsbert van BOXMEER.
Beheer goederen.
27.05.1638 | R 1925 | f 275

Bertken JANSZ, weduwe van Philips BOIJEN, momboir over Jenneke onmondige dochter van wijlen Philips Laureijns BOIJEN Erfdeling van de goederen van wijlen Heijlke Laureijns BOIJEN kinderloos overleden weduwe van Adriaen DONCKERS, moeije paternel, tussen Jenneke, de kinderen van Lijntken BOIJEN, Geertruijd BOIJEN weduwe van Tielman in den GAPERT, de drie dochters van wijlen Philips BOIJEN, broeder van Heijlke, waarvan Jenneke één der dochters is. Haar zusters zijn getrouwd met resp. Gerart JANSZ en Jan POLIJ, ruijterman onder ritmeester STAECKENBROECK in garnizoen te Grueningen.
04.06.1638 | R 1925 | f 275v

Marcelis Jans van GESTEL, oom paternel en Tielman Evert CORSTIAENS, viscoper, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Gijsbert HENRICX bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Evert CORSTIAENS.
Beheer goederen.
18.12.1637 | R 1925 | f 276

Corstiaen van GRUENINGEN, oom paternel en Jacob Herman BOIJEN van moederszijde zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter van GRUENINGEN, olislager, bij Christina van ACHTEREN.
Corstiaen en Jacob voorsz zijn ook momboirs over Willem en Hieronimus onmondige kinderen van wijlen Peter van GRUENINGEN olislager, bij wijlen Cathalijn Joost PETERS zijn huisvrouw (zie: 28.7.1638, f 277).
Beheer goederen.
16.06.1638 | R 1925 | f 276v

Gerardt Gerarts DONCK is momboir over de onmondige kinderen van Jan Jansen van ENGELEN bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw dochter van Gerardt DONCK. Hij is vervangen door: Dierck WILLEMS, schipper, neef paternel.
Jan Jansen van ENGELEN en wijlen Cornelis hadden bij het overlijden van Cornelia in 1628 zeven onmondige kinderen; Jenneke is overleden en Anneke is ingetreden in het klooster Marien-water vulgo Coudewater.
In 1638 zijn Jacomijn, Maijke en Aelke nog onmondig en willen met hun meerderjarige zuster Gerartken in het ouderlijk huis in de Vischstraat een cruijdenierswinkel vestigen en exploiteren.
29.07.1638 | R 1925 | f 278

Thomas Joosten van GEMERT, bakker, grootvader en Thomas Wouters van DEURSEN, zijn zwager, zijn op 12.1.1636 momboirs gesteld over Marike onmondige dochter van wijlen Jan Thomas van GEMERT bij wijlen Hester dochter van wijlen Floris JANSZ, beiden overleden aan de pest.
Thomas Wouters van DEURSEN is overleden en vervangen door Goossen Henricx van BERSE, bakker in "de Witte Sterre" in de Vuchterstraet.
09.08.1638 | R 1925 | f 278v

Henrick Rutten de MOOR, van moederszijde, grootvader en Gerart Daniels van DIJCK, neef paternel, zijn momboirs over Gerart onmondige zoon van wijlen Henrick Gerarts van DIJCK bij Catharina dochter van Henrick Rutten de MOOR.
Erfdeling van de goederen van Gerart van DIJCK, grootvader paternel.
11.08.1638 | R 1925 | f 279v

Huijbert REIJNDERS, lijnenwever, oom paternel en Johan DANIELS, van moederszijde, zijn momboirs over Jacob - 7 jaar oud - zoon van wijlen Corstiaen REIJNDERS.
Verkoop van huisraad, beheer van een lening ad fl 250,-.
30.07.1638 | R 1925 | f 280

Teunis EIJMMERS en Peter Michiels van der HORST, van moederswege, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Hendrick Eijmmers van CROMVOIRT, te 's-Hertogenbosch, bij Lijsken zijn eerste huisvrouw.
Beheer van goederen.
12.10.1638 | R 1925 | f 281

Mr Willem STRIJP, oom, in huwelijk hebbende Geertruijd VIJGEN, zuster van de vader - eerder te Breda, thans te 's-Hertogenbosch - is momboir over de onmondige kinderen van wijlen Goijaerdt VIJGEN bij Heesken BOIJEN, te 's-Hertogenbosch. Hij vervangt de overleden Gerardt GERARDTS en Philips BOIJEN, die twee jaar geleden aangesteld zijn.
Beheer goederen.
11.10.1638 | R 1925 | f 281v

Jan Jansz BACQUERS, van moederszijde en Corstiaen WEIJGERGANCX, oom, zijn momboirs over Dirck en Maria, kinderen van Dirck Jans BACQUERS bij Aelken zijn huisvrouw dochter van Anthonis Jan WEIJGERGANCX.
Willem Jan HAEGHTIENS man en momboir van Antonia zijn huisvrouw en Alardt Cornelis de ROVER man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw beiden dochters van Dirck Jan BACQUERS en Aelken voorsz verkopen - met de beide onmondigen - het huis "de Witvoet" staande over de Visbrug te 's-Hertogenbosch.
26.10.1638 | R 1925 | f 283v

Willem Peters HAERWASSER, gritmaecker, te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Marcelis van CEULEN in huwelijk hebbende de dochter van de broeder van de moeder, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter LAMBERTS bij Judith zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
03.11.1638 | R 1925 | f 284v

Gerard LIEVENS, van vaderszijde en Jan PHILIPS, "in de Lelie", van moederszijde, in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, Peter Sijlvester van HEIJMSELRODE, grootvader maternel en Jan Corstiaens van HAM, oom, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Aert van den HEUVEL bij Magdalena dochter van Peter Sijlvester van HEIJMSELRODE.
Erfdeling goederen van wijlen Heer Gerart van den HEUVEL, priester, oom van de onmondigen.
19.10.1638 | R 1925 | f 282v

Willem Peters HAERWASSER, gritmaecker te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Marcelis van CEULEN in huwelijk hebbende de dochter van de broeder van de moeder zijn momboirs over de onmondige dochter van Peter LAMBERTS bij Judith zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
03.11.1638 | R 1925 | f 284v

Martijn VERMANDEL was bij provisie momboir over de onmondige kinderen van wijlen capiteijn Thomas de NETTIN - tot de erfdeling van de goederen van wijlen Maijken van GRIENSVEN, weduwe van Herbert Stevens van der WAERDT.
Na de erfdeling worden tot momboirs gesteld: Reijnder HERMANS en Ancem REIJNDERS, behoud-ooms van de kinderen.
12.11.1638 | R 1925 | f 285

Jan Sebert JANS, neef van moederskant en Adriaen Jansz van der MERENDONCQ zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van Henrick GOOSSENS.
Erfdeling tussen Henrick zoon van Henrick GOOSSENS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Peter GOOSSENS; Peter Jan PETERS man en momboir van IJken zijn huisvrouw en Adriaen Claes HENRICX man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Henrick en Marijke PETERS voornoemd, van de goederen van wijlen Marijke Peter GOOSSENS, te Den Dungen.
27.11.1638 | R 1925 | f 285v

Dierck Peter SOPERS, beenhouwer te 's-Hertogenbosch, van vaderskant, Goijaert Claes van VEEN, broeder van de moeder, te Waalwijk, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Jacob van de VEN bij Maria dochter van Cornelis van VEEN; Dierck voorsz, van vaderszijde en Peter Huijberts HENCXTHEUVEL met Wouter EELKENS, te 's-Hertogenbosch, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Gijsbert van de VEN bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van Jan Gortssen van AKEN.
Erfdeling van de goederen van de grootvader paternel: Jan Jacobs van de VEN. Twee huizen in de Ortenstraat te 's-Hertogenbosch naast elkaar: "de drie Biertonnen" en "de drie Bellen".
07.12.1638 | R 1925 | f 286v

Cornelis Henricx CIERNEELS en Aert Henrick de ROIJ, ooms paternel en maternel, zijn momboirs gesteld over Mattheus, Marijke en Geertruijd, onmondige kinderen van wijlen Jan CIERNEELS bij wijlen Beatrix zijn huisvrouw.
Er zijn nog twee meerderjarige kinderen: Henrick en Agnes Beheer goederen.
09.12.1638 | R 1925 | f 287

Gijsbert Willems van de GRAEFF en Jasper Peeters de LEEUWE zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick van SOMEREN bij Hilleken, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
11.12.1638 | R 1925 | f 287v

Boudewijn ARIENS, leijdecker, in huwelijk hebbende Geritken JACOBS, moeije paternel en Anthonis SINCKEN, oom maternel, schoenmaker, zijn momboirs over Anthonis - oud 7 jaar - zoon van wijlen Anthonis JACOBS, molder, bij wijlen Peterken dochter van Anthonis SINCKEN.
Beheer goederen.
11.01.1639 | R 1925 | f 288

Peeter Jansen van FALKENBORCH, behoud-oom maternel en Jan Henrick STOCKVIS, neef paternel, zijn momboirs over Aert - 12 jaar oud - zoon van wijlen Aelbert AERTS bij wijlen Marijke dochter van Henrick Aertsen van der AMEIJDEN.
Erfdeling goederen van wijlen Peeter Sijmons Jansen van HOEL krachtens zijn testament, te Nieulant.
23.02.1639 | R 1925 | f 288v

Michiel WOUTERS en Nicolaes DANIELS zijn momboirs over Anneke onmondige dochter van wijlen Claes Jacops DANCKEN bij Geertruijd, zijn laatste huisvrouw.
Beheer goederen.
15.03.1639 | R 1925 | f 289

Lodewijck en Roelant, zonen van Anthonij van der LIJNDEN, zijn momboirs over Arnt - 21 jaar - en Catelijn - 16 jaar - onmondige kinderen van wijlen Daniel Anthonis van der LIJNDEN - overleden in 1629 - bij Margriet ARNTS, zijn huisvrouw, overleden in 1639. Er is nog een zuster: Henricxken, 25 jaar oud.
Beheer goederen.
15.03.1639 | R 1925 | f 290

Jacob BODEN, schoenmaker en Christiaen van GROENINGEN, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter van GROENINGEN bij Catharina, zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Joost PETERS, cangieter.
Christiaen is overleden, vervangen door Franchoijs de BREE, de Jonge en Jan VERHEIJDEN, schoonzoon van wijlen Christiaen.
15.04.1639 | R 1925 | f 290v

Corstiaen Anthonis WEIJGERGANCX, oom paternel en Absolom, broeder van de onmondigen,zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Mr Cornelis Anthonis WEIJGERGANCX bij Cathalijn Gerarts de CROM. Er zijn nog drie meerderjarige kinderen. Aangesteld op verzoek van Aelken dochter van wijlen Corstiaen WEIJGERGANCX, oud-moeije van de kinderen.
Beheer goederen.
30.04.1639 | R 1925 | f 291

Jan Joris van der BORCHT, broeder van de moeder, Jan van der BORCHT en Mr Laureijns MELEN oud-oom van de moeder, zijn momboirs gesteld over Joris onmondige zoon van wijlen Jasper DIERICX, te Mill, in 1636 aan de pest overleden bij Elisabeth Joris van der BORCHT.
Beheer van goederen en het oplossen van de moeilijkheden met zijn oom paternel, Adriaen DIERICX, te Mill.
31.03.1639 | R 1925 | f 291v

Anthonis ANTHONISZ, mesmaker, weduwnaar van Marijke zijn huisvrouw en Huijbrecht van HENGEL man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, beiden dochters van Peeter Jansz van STIPHOUT, behoud-ooms paternel; Jan Aerts van LITH weduwnaar van Mechteld zijn huisvrouw dochter van Mr Sebert van OS en Joncker Reijner POLL, tot Os, zijn momboirs over de vóórkinderen van moederszijde; Marcelis zoon van Jan van ASTEN en Frank JOOSTEN resp. oom en neef maternel, zijn momboirs over de nakinderen; Elisabeth, Mechteld en Sebert, onmondige vóórkinderen van wijlen Herman Peters van STIPHOUT bij wijlen Henricxken zijn eerste huisvrouw dochter van Mr Sebert van OS, secretaris te Os en over Catharijn, Henricxken en Pierijntken, nakinderen bij wijlen Maria dochter van Jan van ASTEN, zijn laatste huisvrouw.
Beheer goederen.
23.04.1639 | R 1925 | f 292v

Robbert van den BERCKENBOSCH, Heer Henrick van den BERCKENBOSCH, Cornelis SARTS en Niclaes CLAES, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Michiel Gijsbert van den ANCKER bij wijlen Anneken van den BERCKENBOSCH, overleden te 's-Hertogenbosch op 18.7.1639. Cornelis en Niclaes zijn overleden, Heer Henrick mag niet meer in de stad komen; hun vervangers zijn: Jasper GAST en Jan DEGENS.
Erfdeling van de goederen van hun ouders.
19.07.1639 | R 1925 | f 293v

Cornelis EECKERSCHOT, vader en Henrick Fransen van SUSTEREN, van moederszijde, zijn momboirs over Mechteld onmondige dochter van Cornelis EECKERSCHOT bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van EMMERICK.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan van EMMERICK, grootvader maternel.
20.08.1639 | R 1925 | f 294

Anthonis Geraerts van BUERDEN, oom van de onmondige en Cornelis GERAERTS, neef, van moederszijde, zijn momboirs over het onmondig zoontje van wijlen Matthijs Gerards van BUEREN bij Maijke CORSTEN, zijn huisvrouw, te Gemert.
Beheer van fl 100,- krachtens testament van wijlen Geraert Anthonis van BUEREN en Geertruijd Jansen van OIRS, zijn huisvrouw, toegedeeld aan wijlen Matthijs voorsz.
25.08.1639 | R 1925 | f 295

Henrick Goijaerts HEISTEN, te Liemde, neef paternel en Lambert van WELHUIJSEN, oom maternel, zijn momboirs over Jan, onmondige zoon van wijlen Jan Boudewijn van HERPEN bij Maria van WELHUIJSEN zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen aanbestorven via hun grootvader.
13.09.1639 | R 1925 | f 295v

Nicolaes en Jan, zonen van Henrick Nicolaus JOOSTEN, ooms paternel, Joost Cornelis OLISLAEGERS zijn momboirs over Jenneke enige onmondige dochter van wijlen Andries zoon van Henrick Nicolaus JOOSTEN.
Beheer goederen.
30.08.1639 | R 1925 | f 296

Op verzoek van Gerart Jans VERHOEVEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Thomas van NUENEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Thomas van NUENEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Henrick voorsz.
Onvoltooide acte, zonder datum.
??.??.???? | R 1925 | f 296v

Kerst JANSEN, te Mill, oom maternel, Gerart GOOSSENS, zwager, gehuwd met Marijke, resp. hele en half-zuster, dochter van wijlen Jan Gerarts van GROENINGEN, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Jan Gerarts van GROENINGEN en Hendrick, onmondige zoon van wijlen Arnt ROMMEN bij wijlen Beelken Jan HEESTERS, uit haar eerste en tweede huwelijk.
Beheer goederen.
02.11.1639 | R 1925 | f 297v

Jan Jans van BERLICUM, te Dongen, land van Breda, oom paternel is momboir over Gerart onmondige zoon van wijlen Gerart PEETERS bij wijlen Jutken Geraerts de ROIJ, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
12.11.1639 | R 1925 | f 298

Jan ROELOFFS, oom paternel en Henrick Peters van der AA, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Jan - 17 jaar - zoon van wijlen Marcelis Jan ROELOFFS bij wijlen Jenneke DELIS, zijn huisvrouw, die later hertrouwd is met Geraert Arnts van ORTEN.
Beheer goederen.
22.11.1639 | R 1925 | f 298

Mr Aelbrecht van BROEGEL, licentiaet in de rechten, oud-Raad van 's-Hertogenbosch, van vaderskant en Arndt van HOIRENBEECK, grootvader maternel, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Mr Sijmon van BROEGEL bij Catharina van HOIRENBEECK, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
19.12.1639 | R 1925 | f 299

Adriaen Henricx van HENCXTHEUVEL, Henrick TIELMANS en Lucas van GROENINGEN, zijn momboirs over Marijke onmondige dochter van wijlen Cornelis HOZEN bij wijlen Agnees zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van Jan, Henrick, Marike en Emke, kinderen van wijlen Cornelis bij Agnees voorsz.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
03.01.1640 | R 1925 | f 299v

Henrick PREKERS en Hans Jansen de HEU, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Sijmon PIJNAPPEL bij wijlen Maria van EMMICHOVEN, zijn huisvrouw.
Hans voorsz is overleden; vervangen door Jacop JACOPS, corenkoper.
02.01.1640 | R 1925 | f 300v

Balthasar Geerlincx van ELSBRUCQ, vader en Victor van WAMEL, apotheker, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Balthasar voorsz bij wijlen Anthonisken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Rutger COLEN.
Beheer goederen, verworven door erfdeling van de goederen van wijlen Rutger COLEN, grootvader maternel.
15.12.1639 | R 1925 | f 301.

Cornelis van der HAGEN, te St Oedenrode en Willem Jansen van der HOEVEN te 's-Hertogenbosch, ooms paternel en maternel resp., zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Mr Marten van der HAGEN bij Judith zijn huisvrouw dochter van Jan van der HOEVEN.
Beheer goederen van wijlen hun grootvader Peeter Marten van der HAGEN, te St Oedenrode.
05.04.1640 | R 1925 | f 301v

Gijsbert Jans van den ECKER, te Geffen en Geraert Peters van den BOSCH, ruijter onder generaal Graaf FRITS, ooms, zijn momboirs gesteld over het onmondige zoontje van wijlen Jan Jan van den ECKER bij Anthoniske dochter van Peter GERARTS.
Beheer goederen.
05.04.1640 | R 1925 | f 302

Ghijsbert Huijberts van BLADEL, cosijn en Willem IGROMS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Willem IGROMS. Aanvaarding van een legaat, krachtens het testament van wijlen Henricxken IGROMS, tante paternel, toegescheiden en aanbestorven via wijlen Pauwels Anthonis van WALTVUCHT.
01.05.1640 | R 1925 | f 302v

Roelof BASTIAENS, oom paternel; Jan Jan ROELOFFS, van Den Dungen, oom van vaderszijde en Gerardt RIJCKERS te 's-Hertogenbosch, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Willem zoon van Bastiaen Jan ROELOFS bij Aeltgen Roeloffs Jan HEIJMERICX, zijn huisvrouw.
Willem is voor 10 jaar naar Amsterdam gegaan en daar in dienst getreden van de VOC en zo men aanneemt in storm en onweder vergaan en van wie niets meer vernomen is.
Erfdeling van de goederen van wijlen Peter ADAMS, grootvader van Willem voorsz.
29.05.1640 | R 1925 | f 303

Henrick Jan van RAVENSTEIJN, oom en Jan Jacop van LIER, neef zijn momboirs over Goijaert en Jan, onmondige zonen van wijlen Dierick van NIJEWENHUIJS, overleden 26.5.1640, bij wijlen Elisabeth dochter van Jan Goijaerts van RAVENSTEIJN, voor zes jaar overleden.
Beheer van goederen krachtens testament van hun ouders.
04.06.1640 | R 1925 | f 303v

Maximiliaen NICOLAESZ, mesmaecker, neef van vaderskant en Adriaen Thomas van DEURSSEN, broeder van de moeder, zijn momboirs over Gerart, Jan, Heijlken - 16 jaar - en continu ziekelijk. Gerart en Jan zijn soldaat te Steenbergen in garnizoen.
Er is nog een meerderjarige zuster.
Beheer van goederen van wijlen hun oom paternel: Lenaert Henricx van BOXMEER.
01.06.1640 | R 1925 | f 304

Jasper GAST, vader, Jasper Jacobs van der DUSSEN, oom, Dirck FABRIJ, oom en Jacob DONCK, te Vught, oud-oom zijn momboirs over Reijnier onmondige zoon van Jasper GAST bij wijlen Anna zijn huisvrouw, dochter van Gerart DONCK.
Beheer van goederen.
03.08.1640 | R 1925 | f 305

Bernart Peters VERSLUIJS, vader, is momboir gesteld over zijn onmondig kind bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan STRICK.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan STRICK.
22.10.1640 | R 1925 | f 306

Arnt Jans van BOXTEL, Jacob GERAERTS en Adriaen Ghijsmaers van MEERWIJCK momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jasper Ghijsmaers van MEERWIJCK bij Elizabeth zijn huisvrouw dochter van Jan van BOXTEL.
Adriaen vestigt zich buiten 's-Hertogenbosch; vervangen door Dierck zoon van Cornelis FABRIJ.
04.01.1641 | R 1925 | f 307

Geraert Jans van OIRSCHOT, neef, is momboir gesteld over Catharina onmondige dochter van Laureijns zoon van wijlen Goijaert LAUREIJNS bij wijlen Elizabeth zijn huisvrouw, dochter van Ghijsbert Diericx van den SPIJCKER bij Beelken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elizabet te Oirschot, tussen hen en Gijsbert zoon van wijlen Goijaert LAUREIJNS, te 's-Hertogenbosch, Dierck Jacobs van VIANEN, soldaat onder generaal BERLEMONT, gouverneur van 's-Hertogenbosch, man en momboir van Marike, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaert LAUREIJNS, voorsz en Anthoniske ook dochter van wijlen Goijaert voorsz.
12.01.1641 | R 1925 | f 307v

Bernart PEETERS, vader; Adriaen STRICK en Jan COENEN, van moederszijde, zijn momboirs over het onmondige kind van Bernart voorsz bij wijlen Geertruijd zijn dochter van wijlen Jan STRICK.
Beheer goederen.
21.02.1641 | R 1925 | f 308

Dierck Evert Jaspers de BRESSER te Boxtel, heeft op 23.5.1640 de helft van een akker, de Bovenstraeth, te Gemonde onder Boxtel, vernaderd, die Wouter Jasper de BRESSER, gevolmachtigd van Evert Jaspers de BRESSER, voor schepenen van 's-Hertogenbosch verkocht had aan Adriaen zoon van Henrick EVERTS tot behoef van zijn vader Henrick EVERTS.
Dierck is minderjarig; zijn vader wordt momboir gesteld.
07.03.1641 | R 1925 | f 308v

Mr Aelbert van BREUGEL, licentiaet in de rechten, oud-Raad van 's-Hertogenbosch, van vaderszijde is in plaats van de grootvader maternel, wijlen Arnout van HOIRENBEECK, momboir gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Mr Sijmon van BREUGEL, licentiaet in de rechten, bij Catharina van HOIRENBEECK, zijn huisvrouw.
22.03.1641 | R 1925 | f 309v

Hendersken van LIEBERGEN, moeder, is voogdes over Perijntken, haar onmondige dochter van wijlen Adriaen Peters de POST. Erfdeling van de goederen van de grootmoeder, paternel.
23.03.1641 | R 1925 | f 309v

Jasper Peters van HEESWIJCK en Robbert Reijnders van BERCKENBOSCH zijn met Peter Thomas LOOTGIERS, in februari 1626 momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Henrick Peters van HEESWIJCK bij Matthijsken JANS.
Een kind - Peter - is inmiddels meerderjarig; Mechteld en Maria, zijn resp. 20 en 18 jaar.
Peter Thomas LOOTGIETERS is overleden; de momboirs worden bedankt; de moeder is aangesteld als momboir.
??.02.1641 | R 1925 | f 310

Joost PAUWELS, Gelaesmaecker, van moederszijde en Gerart MICHIELS, "in den Ancker" van vaderszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Jan CORNELIS bij Henricxken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan CORNELIS.
18.04.1641 | R 1925 | f 311

Peeter HENRICK, "in t Eeckel", mesmaecker en Jan Michiels WANT, resp. behoud-oom paternel en neef, zijn momboirs over Hester en Thomas, onmondige kinderen van wijlen Sebert van LOON, bij Henricxken zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
23.04.1641 | R 1925 | f 311v

Anthonis zoon van Boudewijn ANTHONIS en Jan JANS in huwelijk hebbende Margriet BOUDEWIJNS, zijn momboirs gesteld over Peter onmondige zoon van wijlen Philip PHILIPS bij Marijke BOUDEWIJNS.
Erfdeling van de goederen van Henricxken BASTIAENS, weduwe van Boudewijn ANTHONIS, grootmoeder maternel.
15.05.1641 | R 1925 | f 312

Matthijs REMIJ en Francois de BIGORRE zijn momboirs over Emmerentiana onmondige dochter van wijlen Johan CHANTAL, korporaal in de compagnie van Marquis de la FORCE bij Jenneke REMIJ, zijn eerste huisvrouw.
Uitkoop van de tweede huisvrouw Sara BRODARD.
28.06.1641 | R 1925 | f 312v

Jan Aerts RANSECREMER, van vaderszijde en Goijaert ERBERTS, van moederszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Abraham, zoon van Herman Anthonis van der MEULEN bij Maijke zijn huisvrouw dochter van Jan de HEE.
Erfdeling van de goederen van hun vader.
07.08.1641 | R 1925 | f 313v

Pauwels DIELIS, metser, aangetrouwde oom paternel en Joost Willems van LIEBERGEN, half oud-oom maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van OOSTERHOUT bij Maijken zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs van LITH, zoon van Willem Matthijs van LIEBERGEN bij Baetken zijn huisvrouw. Matthijs van LITH was gehuwd met Allegonda dochter van wijlen Joncker Willem van ACHELEN, Raad van 's-Hertogenbosch en schout van het kwartier van Maasland.
Erfdeling van de goederen van wijlen Willem Matthijs van LIEBERGEN, overgrootvader maternel: 1/4 deel in 5/12 deel der goederen te Geffen en 1/4 in 1/3 deel der goederen van wijlen Allegonda van ACHELEN, te Roosmalen.
19.07.1641 | R 1925 | f 314

Johan BIERENS, oom en broeder van de moeder is momboir over Maria van REIJDEN - 12 jaar oud - dochter van wijlen Mr Adam van REIJDEN, licentiaet in de rechten, bij Elsebena BIERENS Johan is overleden, vervangen door Gregorius KOPPEN, cosijn van de moeder Reijnier BIERENS, broeder van de moeder zou momboir kunnen zijn, maar heeft reeds de voogdij over tien onmondige andere kinderen.
17.08.1641 | R 1925 | f 314v

Henrick de SMITH en Jan CLAES zijn momboirs over Lijsbeth, 10 jaar oud, Hester, 8 jaar, Jenneke 6 jaar en Herman, 3 jaar, onmondige kinderen van wijlen Herman de BECKER, eerste man van wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan de SWART. Zij is hertrouwd met Jan ROELOFFS, cuijper; Jenneke is overleden op 23.8.1641.
Op verzoek van de grootmoeder: Hilleke weduwe van Jan de SWART.
Beheer goederen.
16.09.1641 | R 1925 | f 315

Peeter WALRAVEN en Joost ARIENS zijn momboirs over Catharina onmondige dochter van Jacop Denis van ESPENDONCK bij wijlen Aeltgen Jans SWENCKELS. Jacop gaat hertrouwen.
Beheer van fl 1200,- ten behoeve van Catharina.
16.09.1641 | R 1925 | f 316

Pauwels Jans BLOM, grootvader maternel en Willem Jans van der HOEVEN, behoud-oom, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Gerart Gerarts de VRIES bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Pauwels Jansz BLOM.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun vader en wijlen Jenneke Goijaerts HICXSPOIRS, hun oud-tante paternel. O.m. een huisje in de Waterstraat te 's-Hertogenbosch.
24.09.1641 | R 1925 | f 316v

Adriaen HENRICX, velblotter te 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over de onmondige kinderen van Aert zoon van wijlen Guijliam d'ANGELIS bij Geertruijd zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elijsabeth Willems van ENGELEN weduwe van Herman Aerts van EERSEL. Krachtens haar testament erven de onmondige en meerderjarige kinderen 1/9 deel van haar nalatenschap.
18.10.1641 | R 1925 | f 317v

Dierck Jacobs de BRUIJN, bakker, Elias ANDRIESSEN man en momboir van Jenneke PETERS zijn huisvrouw, van vaderszijde; Jan Jan van GEMERT, van moederskant en Andries PETERS, molder, man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van Henricx van BEERS, zijn momboirs over Maijke en Anneke, onmondige kinderen van wijlen Peter Peter de BRUIJN bij wijlen Perijn zijn huisvrouw dochter van wijlen Thomas Joost van GEMERT.
Erfdeling van de goederen van Thomas Joosten van GEMERT, hun grootvader maternel.
19.11.1641 | R 1925 | f 317v

Thomas Joosten van GEMERT, grootvader paternel en Thomas Wouters van DEURSEN, behoud-oom, zijn momboirs over Marike onmondige dochter van Jan Thomas van GEMERT bij Hester FEBRIS, overleden aan de pest in 1635.
Thomas Wouters van GEMERT is overleden en vervangen door Goossen Henricx van BEERS inmiddels ook overleden. Vervangen door Jan Jans van GEMERT, bakker en Andries PETERS, molder, man en momboir van Alitken Henricx van DEURSEN.
19.11.1641 | R 1925 | f 318v

Mr Georgius de LOUWE is testamentaire voogd over Frederick en Joachim, zonen van wijlen Jan Lamberts HANEGREEFF, sedert 1635. Er is vrijwel geen bezit.
Georgius wordt vervangen door Mr Theodore de MATHEIS, van moederszijde.
09.12.1641 | R 1925 | f 320

Dieríck en Franchoís, zonen van Anthonis Anthonisvan KESSEL, ooms paternel en Peter BLANCKARTS, van vaderskant, zijn momboirs over resp. de onmondige kinderen van wijlen Anthonis zoon van Anthonis Anthonis van KESSEL bij Susanna zijn huisvrouw dochter van Reijnier de LEEUW en het onmondige kind van Peter BLANCKERTS bij wijlen Maria dochter van Anthonis Anthonis van KESSEL.
Beheer van goederen.
12.12.1641 | R 1925 | f 320v

Joris HAUBRAECKEN, oom paternel, Michiel CORSTIAENS en Ghijsbert BOSCH, oom en neef maternel, met Anthonis ANDRIES, zadelmaker, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Gerrit HAUBRAECKEN - een week geleden overleden - bij wijlen Barber, zijn huisvrouw dochter van Thomas HICXSPOIRS.
Beheer goederen.
17.12.1641 | R 1925 | f 321

Jan van der POEL en Bastíaen van CUIJCK zijn momboirs over het onmondige kind van Lambert JANSEN, soldaat onder BOEKENRODE, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van 600 guldens, bij testament toegescheiden door Sebastiaen JANSZ, broeder van de vader, aan de onmondige, bij testament gepasseerd voor notaris van BERCHEN.
Een deel van dit geld wordt gebruikt tot behoef van Lambert JANSEN, die op 2.1.1641 een been gebroken heeft.
23.12.1641 | R 1925 | f 322

Jan Henricx van CREIJ en Cornelis Henricx van CREIJ, te Geffen, van moederszijde, zijn momboirs over Peeter onmondige zoon van wijlen Jacob PETERS, trommelslager te Venlo, bij Cornelia dochter van Ambrosius Jans van GEFFEN en over de onmondige kinderen van Thielman Jansz van OLDENZE man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw dochter van wijlen Ambrosius Jansz van GEFFEN, krachtens testament van Margriet, moeder van Beatrix, en Cornelia, gepasseerd voor notaris van der MEER.
11.02.1642 | R 1925 | f 323

Henrick Jans SIRNEELS en Dierck Jansen van VELP zijn momboirs over Anthonet - 21 jaar - en Catharina - 20 jaar - dochters van wijlen Anthonis HENRICX, koopman te 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van goederen tegen de vier mondige kinderen.
14.02.1642 | R 1925 | f 323v

Nicolaes DONCKERS, grootvader paternel en Gijsmaer CORNELISSEN van moedeskant, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Philips DONCKERS bij wijlen Adriana CORNELISSEN.
Beheer goederen.
27.02.1642 | R 1925 | f 324

Adam zoon van Christoffel CORSTIAENS bij Margriet DUERENS, zijn eerste huisvrouw en Peter FLORIS, van vaderszijde, in huwelijk hebbende Heijlken zijn huisvrouw dochter van Christoffel en Margriet, met Augustijn Adriaen CIERMANS, pleijtmaecker, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Maria onmondige dochter van wijlen Christoffel CORSTIAENS bij Pierijnken zijn huisvrouw dochter van Augustijn CIERMANS.
Erfdeling van de goederen van haar ouders.
12.07.1642 | R 1925 | f 324

Adriaen van GORICHEM man en momboir van Henricxken JANS, zuster van de vader en Jasper GORIS, te Geldrop, man en momboir van Neesken ANTHONISSEN, zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van wijlen Margriet ANTHONISSEN weduwe van Pauwels Jans van VIANEN, haar eerste man.
Op verzoek van Jasper Jacob van der DUSSEN, blauwverver en Huijbrecht van de VLIET, bierbrouwers, executeurs testamentaire van het testament van Margriet ANTHONISSE, gepasseerd op 20.5.1641.
25.06.1642 | R 1925 | f 325

Mr Peeter van HAESTRECHT, procureur te 's-Hertogenbosch, is, naast Matthijs Jan CORSTIAENS, te Oss, momboir over Catharina onmondige dochter van wijlen Jan Roeloffs van HAESTRECHT bij wijlen Jenneke dochter van Jan Corstiaens van de VELDE.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar grootvader, Jan Corstiaens van de VELDE.
21.01.1642 | R 1925 | f 326v

Mr Wouter van STIPHOUT, van vaderszijde en Mr Henrick van GEMERT, van moederskant, zijn momboirs over Anna - 21 jaar - dochter van wijlen Pauwels van STIPHOUT bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Jan van KELLENBORCH. De ouders zijn op twee verschillende plaatsen in de Meijerij overleden Anna is geboren te 's-Hertogenbosch en heeft o.m. gewoond bij haar broeder te Turnhout en aldaar ook bij haar oom Mr Wouter.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders.
18.04.1642 | R 1925 | f 327

Mr Jan CRAENVEN, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch, is momboir gesteld over Joncker Johan SEVERIJN, natuurlijke zoon van wijlen Jan de WASSELIJN, Ridder, Heer tot Mattines oud 16 jaar en zijn inmiddels overleden minderjarige broeder. Mr Jan voorsz is overleden en vervangen door Mr Norbert MUTSAERTS, licentiaet in de rechten.
29.07.1642 | R 1925 | f 327v

Mr Thomas van HEIJNSBERCH, van moederszijde en Henrick Jasper van RIJNSHOVEN, grootvader paternel, zijn momboirs over Anneke onmondige dochter van wijlen de zuster van Jan en Thomas zonen van wijlen Henrick Jans van BEUGEN.
Erfdeling goederen.
01.08.1642 | R 1925 | f 328

Doctor med. Silvester LINTERMANS, grootvader maternel en Cornelis Reijnder van den BERCKENBOSCH, behoud-oom paternel, zijn momboirs over het onmondige kind van Guiliam van den BOESDONCK, apothecaris te Helmond bij wijlen Barbara dochter van Silvester LINTERMANS.
Beheer goederen.
14.08.1642 | R 1925 | f 329

Jan Henricx de ROIJ, broeder van de vader en Henrick Jansen ZIERNEELS, van vaderskant met Henrick Aerts IJSVOGEL, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Henrick en Pelgrom onmondige zonen van wijlen Aert Henricx de ROIJ bij wijlen Catharina zijn tweede huisvrouw, dochter van Joirden de CUIJPERE, overleden voor resp. achtdagen en voor één jaar. Op verzoek van Agnes Henricx de ROIJ, zuster van de vader.
Beheer goederen.
25.09.1642 | R 1925 | f 329v

Jan Stoffels de BECKER, van vaderszijde en Absolom Cornelis WEIJGERGANCX, van moederskant, zijn momboirs over Anthonis en Cathalijn, onmondige kinderen van wijlen Aert CORSTIAENS bij wijlen Handersken Thonis CORSTEN, zijn laatste huisvrouw Goijaert, vóórzoon van Aert CORSTIAENS heeft bij testament aan elk van zijnhalf-broeders en half-zusters fl 500,- toegescheiden.
Beheer.
13.10.1642 | R 1925 | f 330

Henrick Arnts IJSVOGELS, oom en Arnd Diericx van WEL zijn momboirs over Anthoniske dochter van Gielis ARNTS.
Erfdeling van goederen tussen Anthoniske en Wouter ARNTS in huwelijk hebbende de zuster van Anthoniske, wonende in "t Bont Pertken".
25.10.1642 | R 1925 | f 330v

Anthonis WILLEMS, vader en Jacob zoon van Willem PETERS, zijn momboirs over: het onmondige kind van wijlen Henricxken dochter van Willem PETERS bij Anthonis WILLEMS.
Beheer goederen.
04.11.1642 | R 1925 | f 331

Lenart Peters van GEMERT en Jan Claessen van BATENBORCH, zijn momboirs over Melchior zoon van wijlen Jan Henricx van GEMERT - oud 22 jaar.
Erfdeling van de goederen van wijlen Henrick zoon van Henrick Anthonis van GEMERT, zijn oom.
15.11.1642 | R 1925 | f 331v

Laureijns van WEL, oom, Cornelis DANIELS, behoud-oom, zijn momboirsover de onmondige dochter van wijlen Catharina van WEL bij Pauwels GIJSBERTS.
Op verzoek van Hendersken LAUREIJNSZ, weduwe van Wouter Wouter van WEL. Catharina voorsz is overleden met Pasen 1642. De vader heeft voor fl 199/18/08 roerende goederen verkocht. Dit bedrag wordt belegd.
19.11.1642 | R 1925 | f 332

Laureijns van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch, Joost Martens van VECHEL, aangetrouwde ooms, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Anthonie Willemsen van JABEECK bij wijlen Elisabeth Willems van ESCH.
Beheer goederen.
29.11.1642 | R 1925 | f 333

Marten Peters MAASLANDER, mulder te Heusden, in huwelijk hebbende Anneke HENRICX, zuster van de moeder, behuwd-oom, is momboir gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Mattheus Willems van BREDA, leertouwer te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Marijke HENRICX, overleden resp. in 1641 en juli 1642.
Beheer goederen.
10.12.1642 | R 1925 | f 333v

Joris VERHEIDEN, grootvader paternel en Aelbert van BROEGEL neef maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Johan VERHEIJDEN bij Hillegonda dochter van wijlen Corstiaen van GROENINGEN bij Hendrica van de LAER.
Beheer goederen.
10.12.1642 | R 1925 | f 334

Henrick Delissen SPIERINCX, oom van de moeder, Henrick Jans ROVERS alias NUEVEWEERT, neef paternel en Peter Diericx van GREVE, stoeldreijer, oom met Dierck Peter OTTEN alias SOPERS, beenhouwer, neef, momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Aerts van CRANEVEN, secretaris te Heeswijk - overleden 20.3.1642 - en wijlen Aelbertken Diericx de GREVE zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
23.12.1642 | R 1925 | f 334v

Johan SCHEFFER, vader en Goijaert SCHEFFER; van moederswege: Peeter Boudewijn van de SANTVOERT en Johan zijn broeder, oud-ooms, zijn momboirs over Anthonij onmondige zoon van Johan SCHEFFER bij wijlen Levina zijn huisvrouw, vóórdochter van Arnt Henricx de ROIJ.
Erfdeling van de goederen van wijlen Arnt Henricx voorsz.
22.12.1642 | R 1925 | f 335v

Jan Adriaen GEURTS, te Alem en Henric Hermans van MEERWIJCK, te Empel, zijn momboirs over Niclaes onmondige zoon van wijlen Jan Marten CASPERS.
Erfdeling van goederen tegen zijn meerderjarige broeders: Marten, trompetter te paard van de Staten, in garnizoen te Maastricht en Nicolaes, trompetter te paard, in garnizoen te Breda.
26.11.1642 | R 1925 | f 336

Wouter ADRIAENS, te 's-Hertogenbosch is momboir over Dingen onmondige dochter van Andries CRIJNEN. Hij is te oud en treedt terug. Vervangen door: Jasper CRIJNEN, oom paternel, Peter LANAERTS en Absolon WEIJGERGANCX.
03.02.1643 | R 1925 | f 336v

Jan Henricx LOIJEN, oom paternel en Jan Daniel GEVERS, neef, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Reijnder Henricx LOIJEN bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw, dochter van Jan van CRANEVEN.
Verkoop van een huis in de Hintemerstraat.
09.02.1643 | R 1925 | f 337

Jan CORSTIAENS, koperslager, Adriaen Jan STRICK, schoenmaker, met Bernart Peeters VERSLUIJS zijn momboirs gesteld in 1642 over het onmondig kind van Bernart voorsz, tot de erfdeling der goederen voorbij was.
De erfdeling heeft plaats gehad: Jan en Adriaen zijn ontslagen. Vervangen door Christoffel Jan STRICK en Philip Wouter LIEVENS zijn nu momboirs gesteld.
Beheer van goederen.
08.02.1643 | R 1925 | f 337v

Jan Joost van VECHEL en Willem Gerits van WICHEM, leijdecker, neven, zijn momboirs gesteld over Cornelis Jacob DOIR.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn grootmoeder.
08.02.1643 | R 1925 | f 338

Willem DOLEN en Jan ANDRIES, spelmaker, neven, zijn momboirs over Jan en Jacob zonen van wijlen Walraven WALRAVEN bij wijlen Aelken JACOBS.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder maternel.
08.02.1643 | R 1925 | f 338v

Jacobus ISERCREMER is momboir over Johannes ISERCREMER, onmondige vóórzoon van Joost Jans van NIEUPOERT bij Heijlwich HUIJBERTS. Jacobus vervangt Gerart Adriaens COERS in huwelijk hebbende Cornelia zijn huisvrouw, vóórdochter van Jan Joost van NIEUPOERT. Jan Joost had Isaack ISERCREMER, vóórzoon van Heijlwich HUIJBERT bij capiteijn Johannes ISERCREMER bij testament als momboir aangesteld over Johannes voorsz.
Gerart Adriaens COERS gaat in 's-Gravenhage wonen.
27.02.1643 | R 1925 | f 339

Mr Godefroij van HERLAER, licentiaat in de rechten en advocaat te 's-Hertogenbosch, broeder van de vader met Doctor ROMBOUTS en zijn broeder, van moederszijde zijn momboirs over Leonart onmondige zoon van Adriaen van HERLAER, koopman te 's-Hertogenbosch bij wijlen Johanna FRANCKEN zijn huisvrouw, overleden 's-Hertogenbosch 10.12.1637.
Beheer goederen.
27.02.1643 | R 1925 | f 340

Adriaen Cornelis ADRIAENS, oom en Jacob Herman Jacobs, oom, met Wouter CLAES zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Nijcolaes zoon van Herman JACOBS.
Erfdeling van de goederen van Herman Jacob HERMANS en Neelken Claes van HANNEN tussen hun kinderen: wijlen Nijcolaes, Adriaen, Henrick en Marijke.
24.03.1643 | R 1925 | f 340v

Gijsbert BOSCH, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch Is momboirs over de onmondige dochter van Corstiaen van de WIJER bij Elisabeth BOLLENS, aangesteld op 16.8.1636 op verzoek van Metken dochter van Herbert van de WIJER weduwe van Jan Everaerts van de WATER. Gijsbert is in juli 1642 overleden en vervangen door Henrick van BEVERST, clercq ter stadsgriffie.
10.04.1643 | R 1925 | f 341

Henrick Jacops van WEERDT en Henrick Cornelis van HOVE man en momboir van Ida zijn huisvrouw dochter van Jacob SIMONS, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Charles de MONTIER, kwartiermeester van ritmeester HOUTCAIRT, bij Heijlke dochter van Jacob Simons van WEERDT. Heijlke is hertrouwd met Adriaen CORNELIS.
Beheer goederen.
16.05.1643 | R 1925 | f 342

Jan Goossens VERHEIJDEN oom van de vader en Gerard Herman MULDERS, oom maternel, zijn momboirs over Maria onmondige dochter van Aert van EERSSEL, bakker, bij wijlen Anneke Herman MULDERS.
Beheer goederen.
08.06.1643 | R 1925 | f 342v

Geraert zoon van Peter Thomas van NUENEN, oom paternel, Gerart Herman SMOLDERS en Willem Roeloff KIEVITS in huwelijk hebbende Geertruijd dochter van Herman SMOLDERS, neef maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Peter zoon van wijlen Peter Thomas van NUENEN bij Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aelbert Pauwels van BEUSECOM bij Anneke zijn huisvrouw; op verzoek van Anneke voorsz.
Beheer van goederen.
19.06.1643 | R 1925 | f 343

Peeter Henrick Geevaerts van OSTADEN en Willem Goijaerts.
WEKX zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Niclaes Henricx van GESTEL bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Aert van HEES.
Peeter is overleden; vervangen door Henricx Jans van VUCHT, te Berlicom.
09.07.1643 | R 1925 | f 343v

Arnout DONCKERS en Dierck Jans BRUIJNINCX, zijn momboirs over Adriaen en Arnoldus onmondige kinderen van wijlen Peter Jansz van BEUGEN bij Martijntken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van Jan Jan van BEUGEN, grootvader paternel.
13.08.1643 | R 1925 | f 344

Joost Martens van VECHEL, oom paternel en Huijbert van der CAPELLEN, neef maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter Martens van VECHEL bij wijlen Jenneke HENDRICX, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
25.09.1643 | R 1925 | f 344v

Jan Baptist DONCKERS en Mattheus BOECKHOLT, rentmeester te Weert, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van Marcelis HERINCX; Goijaert van den BROUCK te Eindhoven en Pauwels WIJNANTS zijn momboirs over de beide onmondige dochters van Marcelis bij Anna WIJNANTS.
Marcelis HERINCX, president schepen van Eijndhoven trouwde voor de eerste maal met Catharina dochter van wijlen Geraerts van den HEUVEL, bij wie hij vier kinderen had, waarvan één kinderloos overleden is te Antwerpen.
Henrick HERINCX trouwde met Catharina dochter van Michiel DONCKERS, waaruit één zoon en twee dochters, die onmondig zijn. Johanna HERINCX trouwde Jan JACOBS, president te Tongelre en Catharina HERINCX huwde Peter van FLODEROP, secretaris te Helmond; Marcelis hertrouwt Anna dochter van wijlen Pauwels WIJNANTS, Raed van 's-Hertogenbosch, bij wie hij twee onmondige dochters Catharina en Josina heeft. Marcelis trouwt ten derden male: Johanna dochter van Mathijs van TATERBEECK, welk huwelijk kinderloos verlopen is.
Beheer van goederen.
17.10.1643 | R 1925 | f 345v

Adriaen Jan de LOCHT, behoud-oom maternel en Anthonis Jans van OSCH, bierbrouwer, zijn momboirs over de onmondige voor en na kinderen van wijlen Aeltken dochter van Jan JANSZ uit haar eerste huwelijk met wijlen Dielis HENDRICX, van Cuelen, ruijter van het garnizoen te 's-Hertogenbosch en uit haar tweede huwelijk met Hendrick LUENIS.
Beheer goederen.
27.10.1643 | R 1925 | f 346v

Baltus Adams van HIJNSBERCH, waard in "de Beer", oom paternel en Jan Dierck BACKER, hun zwager, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Peter Adams van HIJNSBERCH bij wijlen Maijke zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
10.11.1643 | R 1925 | f 347

Henrick PREEKERS en Jan Goijaerts van AERLEBEECK zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Frans PREEKERS. Jan is overleden en vervangen door Mr Peeter van HAREN, notaris en procureur.
10.11.1643 | R 1925 | f 347v

Niclaes de LOBEL, broeder van de moeder en Evert NOREL, beiden te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Leonart bij wijlen Susanna de LOBEL.
Beheer goederen.
03.12.1643 | R 1925 | f 348

Anthonis Pauwels van ACHT, neef, is momboir over Jan onmondige zoon van wijlen Gerart HENRICX bij wijlen Catharina zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
05.12.1643 | R 1925 | f 348v

Wouter Cornelis de GRUIJTER en Willem BOSCH, zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Wouter JACOPS, glaesmaecker, bij Geertruijt BRUIJSTEN, zijn huisvrouw; Geertruijt is hertrouwd met Willem GERITS.
Beheer goederen.
29.01.1644 | R 1925 | f 349

Dierck van de VELDE en Mr Gijsbert STRICK zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joncker Franchoijs Segers van IDINGEN, alias WASSENHOVEN bij Maria van der LINDEN, die hertrouwd is met Mr Hendrick HERBERTS, licentiaet in de rechten. Proces van wijlen Joncker Franchoijs voorsz, Joncker Otto van SUIJLEN en Cornelis CORSTEN, momboirs voor hun vrouwen, zusters van de vrouw van Joncker FRANCHOIJS.
11.02.1644 | R 1925 | f 349v

Lambert Henricx van BOXTEL, oom paternel en Jacob Jans van BLAIJEL, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van Eijmbert Peters van de KEER bij wijlen Wouterken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan JASPERS.
Verdeling van een legaat van 800 ducaten, bij testament van wijlen Nicolaes SEBASTIAENS, koopman in Sicilien, toegescheiden aan de kinderen van wijlen Jan JASPERS.
09.02.1644 | R 1925 | f 350v

Jacobus Jans van BLAIJEL, oom maternel en Guiliam Marcelis van HOOCHSTRAETEN, vader, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Guiliam voorsz bij wijlen Cathalijn dochter van Jan JASPERS.
Verdeling van een legaat van 800 ducaten, bij testament van wijlen Nicolaes SEBASTIAENS, koopman in Sicilien, toegescheiden aan de kinderen van wijlen Jan JASPERS.
09.02.1644 | R 1925 | f 351

Mr Victor en Mr Johan, zonen van Mr Johan van WAMEL, apothecarissen, ooms paternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Peeter zoon van Mr Johan van WAMEL bij Johanna HERION, hertrouwd met Gerart SPLINTER van VOORN.
Beheer goederen.
03.03.1644 | R 1925 | f 351v

Guiliam van GEMERT, weduwnaar van Anna PIJNAPPEL, zuster van de vader, is momboir over Guilleke en Lijsbeth onmondige dochters van wijlen Sijmon PIJNAPPEL.
De andere momboirs zijn: Henrick PREEKERS en Jacob JANSZ.
Beheer goederen.
21.03.1644 | R 1925 | f 352

Jan Gerarts van BILSEN, vader en Niclaes Gerarts van SOMEREN, oud-oom, zijn momboirs over Neesken en Geertruijd onmondige dochters van Jan voorsz bij wijlen Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Bastiaens VERVLAESSEN.
Er zijn nog Bastiaen en Marike, half-broeder en half-zuster.
Erfdeling goederen van wijlen Mechteld, weduwe van Jan Bastiaens VERVLAESSEN, grootmoeder maternel.
23.04.1644 | R 1925 | f 352v

Jan Claes van BERLICUM is naast Henricus Claes JOORDENS, momboir over Joost onmondige zoon - 20 jaar oud en te Amsterdam - van wijlen Joachim JOOSTEN bij wijlen Diercxken dochter van Peeter JANSSEN.
Verkoop van goederen van wijlen de moeder, de laatst overledene.
28.05.1644 | R 1925 | f 353

Roeloff Diercx de GROOT en Liebert TIELENS, ooms, zijn momboirs over Maijke onmondige dochter van wijlen Richart CLERCQ bij wijlen Maijke zijn huisvrouw dochter van Dierck Jans de GROOT. Aangesteld op verzoek van Dierck Jans de GROOT.
Beheer goederen.
30.05.1644 | R 1925 | f 353v

Jan Gerarts SNELLEN, vader en Matthijs van den LANDE, zwager, zijn momboirs gesteld over Arnout en Adolff, onmondige zonen van Jan Aerts SNELLEN, bij testament van wijlen Emerentiana SNELLEN, tante paternel en wijlen Arnout van MEURS, goudsmid. Krachtens het voorsz. Bij testament zijn hun twee huizen te 's-Hertogenbosch toegescheiden, waarvan één in de Minderbroedersstraet.
Afwikkeling van de nalatenschap.
21.06.1644 | R 1925 | f 354

Mr Jan van AERLEBEECK, momboir over de onmondige kinderen van Anthoni Anthonijs de BEECK, is overleden. Vervangen door Marcus van AUWEN.
04.08.1644 | R 1925 | f 355

Joost Jans van CUIJCK, grootvader en Andries Wouters van VUCHT, oom, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Gerard van SOMEREN, beenhouwer, bij Bertien dochter van Joost Jans van CUIJCK. Aangesteld op verzoek van de grootmoeder, weduwe van Henrick van SOMEREN, beenhouwer.
Beheer goederen.
29.09.1644 | R 1925 | f 355v

Laurens Denis van ERPENDONCQ en Frans Cornelis BALLIAERTS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Jacob Denis van ERPENDONCQ bij wijlen Maijken zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter CORNELIS bij Lijske zijn huisvrouw.
Verkoop van de nalatenschap van zijn grootmoeder Lijske, weduwe van Wouter CORNELIS, o.m. het huis "in t Bruijtsbedde" in de Corte Kerckstraat te 's-Hertogenbosch.
23.11.1644 | R 1925 | f 356

Joris HEEREN en Augustijn CIERMANS zijn momboirs gesteld over Metken - 7 jaar - dochter van wijlen Jan Cornelis PLEIJT, bij Peterken WILLEMS zijn huisvrouw.
Delging van schulden.
30.11.1644 | R 1925 | f 356v

Dierck Gerritse BREMER en Jan Frans van WOLFFSWINCKEL zijn op 13.12.1636 momboirs gesteld over Peeter, onmondige zoon van wijlen Aert Jans LOIJEN. Jan voorsz is overleden; vervangen door Augustijn van IJEPEREN, korenkoper te ’s-Hertogenbosch.
06.12.1644 | R 1925 | f 357

Jan Jacops van HEDEL en Nicolaes van RIJNSHOVEN oom paternel resp. maternel, zijn momboirs over Levina onmondige dochter van wijlen Peeter zoon van Jacob Roeloffs van HEDEL bij Geertruijt Gielis van HEES.
Vest van het huis "de Bruijnvis", nu "de drie Oranje appels" in de Visstraat, verkocht voor fl 4200,- door Barbara weduwe van Jacob Roeloffs van HEDEL.
26.01.1645 | R 1925 | f 358

Jan Matthijs van de VELDE oom van vaderszijde en Adolf Jans de CREMER van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peeter Matthijs van de VELDE bij wijlen Catharina Jans de CREMER; Adolf Jans de CREMER voorsz, van vaderszijde en Peeter FLORIS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jans de CREMER bij wijlen Anneke FLORIS.
Beheer goederen.
03.02.1645 | R 1925 | f 358v

Joost van BERCKEL, koopman en Reijnder IJGROMS, beenhouwer, beiden te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Michael en Isabella van de GEVEL, onmondige kinderen van wijlen Johannes van de GEVEL, de Jonge, koopman te Antwerpen bij wijlen Henrica van OPHOVEN. Henrica was op 2.3.1644 aangesteld als voogdes.
Proces tegen Henrick van de GEVEL, hun oom, over de nalatenschap van hun grootouders: Johannes van de GEVEL de Oude en Lucretia van ORTEN, door Michael en Isabella - de laatste is nu meerderjarig.
11.02.1645 | R 1925 | f 359

Michiel Jans BEDA, grootvader en Peter CORNELIS, leijdecker, van vaderskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Matthijs MICHIELS bij Mechtelt zijn huisvrouw.
Beheer van een legaat van wijlen Margaretha dochter van Pauwels HEMMEN, huisvrouw van Henrick Gerarts van BRUGGEN, krachtens het testament gepasseerd voor notaris van CAMPHEN.
13.02.1645 | R 1925 | f 360

Lambert Goossen van GEFFEN en Ruth Peeters van DRIJEBORCHT, beenhouwers, zijn momboirs over Margriet - 1½ jaar oud - dochter van wijlen Servaes Aerts van GEFFEN, oom van Lambert voorsz, bij Judith Jans REMMEN.
Beheer goederen.
22.02.1645 | R 1925 | f 360v

Dierck Dielis DIERCX is momboir neven de testamentaire voogd Hendrick Geurt JACOBS,over de onmondige kinderen van wijlen Peter Geurt JACOBS.
Beheer goederen.
04.03.1645 | R 1925 | f 361v

Adriaen Jan DIERICX en Jan GOIJAERTS, ooms paternel resp. maternel zijn momboirs over het onmondige kind van Anthonis Jan DIERICX bij wijlen Geurtken GOIJAERTS, te Den Dungen.
Beheer goederen.
11.03.1645 | R 1925 | f 361v

Gijsbrecht Geerits van REENEN en Cornelis Jans PESSER, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Huijbrecht Geerits van REENEN in huwelijk hebbende Christina dochter van Peeter Peeters KETELAERS, eerder weduwnaar van Ida dochter van Jan PESSER.
Beheer goederen.
17.02.1645 | R 1925 | f 362

Jan Jan de BACQUERE, koopman te 's-Hertogenbosch, oom paternel, Reijnder Herman van MEERWIJCK en Marten QUINTEN, aangehuwde ooms maternel, zijn momboirs over Reijnder - 21 jaar - zoon van Cornelis Reijnder van den BERCKENBOSCH bij wijlen Neesken dochter van Herbert STEVENS.
Beheer van 1/7 deel van de nalatenschap van Marijke weduwe van Herbert STEVENS, voor zeven jaar overleden.
24.05.1645 | R 1925 | f 363v

Frans Peter HAIJRWASSER en Rutger Rutten CLUIJTMANS, ooms, zijn momboirs over Jenneke - 21 jaar - en Peterke - 17 jaar - dochters van wijlen Willem Peter HAIJRWASSER. Hun moeder is hertrouwd met Jan Claes CUIJPERS.
Beheer van goederen.
12.06.1645 | R 1925 | f 364

Adriaen Thielemans WOLFFS man en momboir van Gerarda zijn huisvrouw, dochter van Matthijs MICHIELS bij Willemke dochter van wijlen Geraert JANSZ en Jan zoon van Andries JANSZ bij Gerarda zijn huisvrouw, dochter van Geraert JANSZ voorsz, zijn momboirs over Michiel onmondige zoon - 11 jaar oud - van Matthijs Michiels van TILBORGH bij wijlen Elijsabeth dochter van wijlen Matthijs JANSZ.
Beheer goederen.
03.07.1645 | R 1925 | f 364v

Willem MICHIELS en Jacob LAUREIJNS, ooms paternel en maternel resp., zijn momboirs over de zeven onmondige kinderen van Corstiaen MICHIELS, te St Michielsgestel, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van Aert WOUTERS; er is nog één meerderjarig kind.
Beheer goederen.
03.05.1645 | R 1925 | f 365

Cornelis JACOPS, viscooper, oom paternel; Dierck Jacops van de MORTEL en Jan Jan van HEEL, behuwd-ooms maternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Anthonis JACOPS, viscooper, weduwnaar van Maijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacop SEGERS bij Margriet de MOMBER, zijn huisvrouw. Op verzoek van Margriet dochter van Marten Lucas de MOMBER, weduwe van Jacob SEGERS.
Beheer goederen.
15.07.1645 | R 1925 | f 365v

Franchoijs BAILLIOU, neef is op verzoek van Dierck Lenaerts CROONENBERCH, olieslager en Abraham Jansz de BRUIJN man en momboir van Jenneke dochter van Lenaert CROONENBERCH, momboirs gesteld over Catharina - 22 jaar - dochter van wijlen Lenaert Pauwels van CROONENBERCH bij wijlen Maijken Diericx BOON.
Delging van schulden.
04.08.1645 | R 1925 | f 366

Lambrecht van WELHUIJSEN, momboir over Jan onmondige zoon van wijlen Jan Boudewijns van HERPEN bij Marike Lenaerts van WELHUIJSEN, is overleden; vervangen door Anthonij van WELHUIJSEN, oom maternel.
05.08.1645 | R 1925 | f 366v

Gijsbert STRICK, een der momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joncker Franchoijs van WASSENHOVEN is vervangen door de Licentiaet in de rechten HERBERTS.
In verband met het proces van Otto van SUIJLEN man en momboir van Agnes zijn huisvrouw en Cornelis Corsten van der LOO man en momboir van Christijna zijn huisvrouw, dochters van wijlen Joncker Jan Segers van IDEGEM, alias WASSENHOVEN en wijlen hun behuwd broeder Joncker Franchoijs tegen Elsbena STRICK.
29.07.1645 | R 1925 | f 367

Wouter LENAERTS, oom paternel, Goijaert JANSEN en Peter JACOBS behuwd-ooms paternel zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis LENAERTS bij Agnes Rutgers van HESE.
Beheer goederen.
21.09.1645 | R 1925 | f 368

Silvester van den BERCH en Willem STAIJACKERS, ooms maternel met IJgrom POTTEIJ en Wouter EELKENS, ooms zijn momboirs over Engelke onmondige dochter van wijlen Hendrick van den BOGART, schout van Gemert bij wijlen Maria dochter van Hendrick POTTEIJ, hertrouwd met Johan SCHELLINCX, te 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
06.10.1645 | R 1925 | f 368v

Delis Jansen STEEN, Jan Willem Driessen van GRIENSVEN en Daem Jan EVERTS, zijn op 13.12.1636 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem Willem Driessen van GRIENSVEN.
Jan Willem Driessen van GRIENSVEN is overleden; vervangen door Willem meerderjarige zoon van wijlen Willem Willem Driessen van GRIENSVEN.
21.10.1645 | R 1925 | f 369