Na overlijden van Arnt JACOPS, blauwverver is enig huisraad aanbestoirven aan zijn onmondige zoon Jacop, terwijl ook aan Jacop goederen aanbestorven zijn via zijn half-zuster. Henrick SCHENCK en Jan van EIJCK, ooms paternel met Thomas PETERS, loodgieter en Jan Cornelis SCHALCKENSZ, ooms maternel zijn voogden gesteld over Jacop voorsz.
07.08.1560 | R 1922 | f 1

Jan die MAELDER, Jan van ROIJ, meester Goijart NAECK, priester en Otth PETERS, die becker, waren voogden gesteld over Marijke onbejaarde dochter van wijlen Peter HENRICKS, raeijmaecker, bij Ariken zijn huisvrouw dochter van Mattheus ADRIAENS.
De voogden zijn - op Otth PETERS na - overleden aan de pest. Vervangers zijn: Gerit GOIJAERTS en Matthijs PETERS, naaste verwandten van Marijke.
13.11.1560 | R 1922 | f 1v

Aan Margriet weduwe van Dierck TOELINCK en haar acht kinderen, waarvan er 6 nog minderjarig zijn goederen aanbestorven van wijlen Embert van LITH en van wijlen Joost BLOEMAERTS.
Tot voogden over de minderjarigen: Jan, Wouter, Aert, Rombout, Henricxken en Margriet, worden gesteld: Wouter TOELINCK, Peter LOENISSEN, Jan Goessen BLOEMARTS en Reijnier EVERSWIJN.
12.11.1560 | R 1922 | f 2

Tot voogden over de onmondige kinderen van Arnd KEMP bij Zegerken, zijn eerste huisvrouw, dochter van Goeswijn BLOEMAERTS zijn gesteld: Heer en meester Willem van den BOSCH, priester, Goijaert KEMP, Jan Goessens BLOEMAERTS en Hendrick Goessen HEEREN. Tot voogd over Zegerke minderjarige dochter van Arnt KEMP bij Heijlwig zijn tweede huisvrouw zijn gesteld: de voorzegde Heer en meester Willem van den BOSCH en Goijaert KEMP. Voorts: Willem van VECHEL en Jan Matthijs van de WIEL.
14.11.1560 | R 1922 | f 3

De bovenvermelde voogden krijgen toestemming van schepenen het huis: "de Zijde Spek" op de Hoge Steenweg te 's-Hertogenbosch aan de kinderen van Arnd KEMP aanbestorven via Arnolda dochter van 'Goessen BLOEMAERTS weduwe van Rombout Jans van LITH, dat Rombout en Arnolda te samen bezeten hebben en dat met hypotheek bezwaard is, te verkopen.
19.11.1560 | R 1922 | f 4v

Tot voogden over Dirick en Jan, onbejaarde kinderen van wijlen Jacop Jacops die CUIJPER zijn gesteld: Jacop JACOPSZ, Marcelis Jans van den EEKHOUT, Lieven PETERSZ en Gerlach CLAESZ. De voogden krijgen toestemming van schepenen om het deel van de onmondigen - 2/5 deel - in een huis en oliemolen achter de Mandenmakers, te 's-Hertogenbosch, door hun vader gekocht van Jenneke dochter van Peeter PELS, te verkopen.
19.11.1560 | R 1922 | f 5v

Gerart onmondige zoon van wijlen Thomas GERITS bij wijlen Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Herman JANS erft van zijn grootvader 1/3 deel in een huis in de Volderstraet. Tot voogden over Gerart worden gesteld: van moederszijde: Hubert HERMANS en Jonas Corstiaen THIELMANS; van vaderszijde: Andries GIELISSEN en Gerart WILLEMS.
19.11.1560 | R 1922 | f 6

Momboirs over de onmondige kinderen van Anna weduwe van Jan van den HAZENPUT zijn: Wouter HACKEN, Peter van den STEEN, Peter WOUTERS en Lenaert STAELS.
20.11.1560 | R 1922 | f 7

Tot momboirs over de onmondige kinderen van Peterke weduwe van Franchoijs SPIJCKERS heeft Peterke gesteld: Christiaen Henricx PEETERSZ en Jacop Henricx van CLEVE.
Deze kinderen is bij erfdeling de goederen van wijlen hun grootvader Jan SPIJCKERS ten deel gevallen: 1/3 deel in een huis in de Corte Putstraet. Dit huis mag verkocht worden. Inmiddels is Christiaen Henricx PEETERS overleden. In zijn plaats wordt Jan zoon van wijlen Meester Jan KEMP in huwelijk hebbende Lijske dochter van wijlen Christiaen HENRICX voorsz. tot momboir gesteld.
13.11.1560 | R 1922 | f 7v

Henrick ROGGEN en Henrick GEVARTS, van vaderszijde en Hercules RAESSEN met Arnd HANRICX, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Cathalijna onbejaarde dochter van Dirck REIJNDERS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw.
29.11.1560 | R 1922 | f 9

Claes minderjarige zoon van wijlen Jan JANS is aanbestorven - via Anneke dochter van Willem VASTARTS - 1/3 gedeelte in een huis, "de Cleijne Beer", aan de Vismarct te 's-Hertogenbosch. Zijn voogden: Willem Jan JACOPSZ, Oth zoon van Otten van ASPEREN, Joost van BERKEL en Rombout Willem FLODORP, vragen toestemming dit goed te mogen verkopen.
05.12.1560 | R 1922 | f 10

Leonard onmondige zoon van Willem zoon van Jan LENAERTS alias VOSS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Lenaerts van GEFFEN is via Willem zijn vader 1/3 deel aanbestorven in een huis "de Cleijne Beer" aan de Vismarct te 's-Hertogenbosch, zijn vader aanbestorven via Anneke Willem VASTART en nog 1/3 deel in een huis met een oliemolen aan het Hintemereijnd. Tot voogd worden gesteld: Willem zoon van Jan JACOPSZ, Jan Lenaerts van GEFFEN, Henrick Henricx LUECKEMAN, Leonard zoon van wijlen Joost LENAERTS.
05.12.1560 | R 1922 | f 10v

Tot voogd over Daniel en Geertruijd, onbejaarde kinderen van wijlen Arnd Henricx van ZUTPHEN bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx van LINTHER zijn benoemd: Heer Jan van der STRATEN, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch, Gielis PETERS, cangieter en Arnd JORIS, glaesmaecker.
Tot momboirs over Willem en Agnees, minderjarige kinderen van wijlen Willem Jan ADRIAENS bij wijlen Brigitte zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx van LINTHER, zijn gesteld: Ghijsbert Jans van de KERCKHOFF, Mathijs MATHIJSEN en Jan MATHIJS.
16.12.1560 | R 1922 | f 11v

Tot momboir over de onmondige kinderen van wijlen Michiel JANS, glaesmaecker bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerits die VISCOPER zijn gesteld: Jan zoon van wijlen Jan JANS, Peter zoon van wijlen Jan JANS, zijn broeder, Wouter MARCELIS en Wouter LAUREIJNS.
04.01.1560 | R 1922 | f 12v

Momboirs over de onmondige kinderen van Elijsabeth weduwe van Gerart EIJMBRECHTS, koopman, zijn gesteld: Willem zoon van Gerart EIJMBRECHTS, Meester Gerart van DIEPENBEECK, Wouter TOLINCK en Wouter MARCELIS.
22.01.1560 | R 1922 | f 13

Voogden over de onmondige kinderen van wijlen Floris Peeters van den BOSCH bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van HUERN zijn: Jan van MEER, Andries COPPENS, van vaderszijde en Jan Melis MAESS en Marcelis JANS, van moederszijde.
07.01.1560 | R 1922 | f 13v

Goijaert HENRICX, Peeter ARNTSZ en Hanrick HANRICX zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Meester Willem FONCK.
20.01.1560 | R 1922 | f 14v

Momboirs over Catharina minderjarige dochter van wijlen Ghijsbert PELS alias HARTSCHEN zijn: Mathijs Willems PELS en Jan JANS.
05.02.1560 | R 1922 | f 15v

Tot momboirs over Baetken onmondige dochter van wijlen Peter Jansz VOETS bij wijlen Elken zijn huisvrouw dochter van Henricx die KETHELAER zijn gesteld: Willem JANSZ, sloetmaker; Lodewijck GOESSENS, cleermaker, Ghijsberd en Dirick zonen van wijlen Jan HOPPENBRAUWERS.
11.02.1560 | R 1922 | f 16

Momboirs over Cornelis en Jenneke, onbejaarde kinderen van wijlen Leonard ANTHONISSEN bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Deonijs DEONIJS zijn: Claes ANTHONIS; Adriaen DIONIJS, Dionijs LENARTSZ en Jan Gerards BROCKEN. De goederen te Esbeek onder Hilvarenbeek omvatten o.m. een deel in een windmolen.
12.02.1560 | R 1922 | f 16v

Tot voogden over Dionijs onbejaarde zoon van wijlen Anthonis LENAERTSZ bij wijlen Walburg zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van GREVENBROECK zijn gesteld: Claes ANTHONISZ, Adriaen DIONIJS, Jan Gerards BROCKEN en Cornelis Jansz van GREVENBROECK. Goederen te Esbeek onder Hilvarenbeek, o.m. een deel in een windmolen.
12.01.1560 | R 1922 | f 17v

Voogd over Peter onmondige zoon van wijlen Lambert Peters van OSS, verwer, bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Thonis van WEERT: Peter Daniels van DINTHER, Joost Arnt KNOIJEN, van vaderszijde en Jan WILLEMS, schoenmaker en Dirick JANSZ, zeemtouwer, van moeders zijde.
26.02.1560 | R 1922 | f 18

Tot voogden over Wouter, Dirick, Joostken, Aelken en Lijntken onbejaarde kinderen van wijlen Diricx HEEREN bij wijlen Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter van LITH zijn gesteld: Henrick HEEREN, Mr Dirick van den HOUVEL, Meester Goijaerts die RUIJTER en Wouter Jansz van LITH.
30.03.1560 | R 1922 | f 19v

Voogden over de onmondige kinderen van wijlen Thomas NEIJTS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henricx van ORTEN zijn: Michiel NEIJTS, Henrick WILLEMS, nagelmaker, Willem MARCELIS en Roelof LAMBRECHTS.
01.04.1561 | R 1922 | f 20

Tot voogden over Lucasken, Marike, Aerdeke en Postulijntke onbejaarde kinderen van Peter van EIJCK bij Anna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Ghijsbert PELS zijn gesteld: Roeloff van EIJCK, Willem van BOSSHUIJSEN; Jan en Everard zonen van wijlen Ghijsbert PELS.
20.03.1560 | R 1922 | f 20v

Over Everaert en Sijmon, onbejaarde kinderen van Jan zoon van wijlen Everaert van de WATER bij wijlen Jutken, dochter van Jan van de WIEL, zijn tweede huisvrouw, zijn momboirs gesteld: Jan van de WATER voorsz, Meester Peter van de WATER, canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch, Everaert van de WATER en Mathijs van de WIJELE.
25.06.1560 | R 1922 | f 21

Momboirs over Lambert, Geertken en Merike, minderjarige kinderen van Jan LAMBERTS bij wijlen Margrietken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx SPIERINCX zijn gesteld: Alart Jans BECKER, Henrick LAMBERTS, Goessen HENRICXS en Henrick PAUWELS. Goederen te Vorstenbosch onder Nistelroij.
04.07.1560 | R 1922 | f 22

Tot voogden over de vier minderjarige kinderen van Meester Gijsbert PAIJMANS bij wijlen Marie zijn huisvrouw, dochter van wijlen Boudewijn WILGEMANS zijn gesteld: Henrick van MIDDEGAEL, Meester Dominicus EIJMBRECHTS, Hans van AMSTERDAMME en Jan BEECK.
19.07.1560 | R 1922 | f 22v

De momboirs over Pauwels, onmondige zoon van Elisabeth weduwe van Herbert RAESS - Herbert is voor twee jaren overleden aan de pest - zijn: Gerart BRANTS en Cornelis FRANCEN, van vaderszijde; Willem GAST en Meester VALCX, van moederszijde (zie: 31.5.1561).
18.07.1560 | R 1922 | f 23

Momboirs over Marike dochter van Huijbert van ENGELANT bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw zijn: Jan Dircksz van ENGELANT, grootvader, Jan van ENGELANT, oom, Rover PETERSZ, molder en Adriaen ANTHONISZ.
04.08.1560 | R 1922 | f 24

Tot momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peeter die LEUWE bij wijlen Barbara zijn huisvrouw dochter van Gielis ZIJMONSZ zijn gesteld: Jan Henricx LIJNEN, lakenkoper en Melchior Lodowicxs van DUEREN, van vaderszijde en van moederszijde: Meester Henrick NIJENHOFF, orgelmaker en Herman PETERS, corenkoper.
07.08.1560 | R 1922 | f 25

Tot momboirs over Sijmon en Elken, onbejaarde kinderen van Willem zoon van Gerart SIJMONS bij Marike dochter van Wouter SIJMONS, zijn laatste huisvrouw zijn gesteld: Henrick JANS, Henrick WOUTERS, Henrick HENRICXS en Henrick GERARTS.
20.09.1560 | R 1922 | f 25v

Momboirs over de onbejaarde kinderen van Sijmoens zoon van Gerart SIJMOENSZ zijn: Jan BUIJSSEN, Willem GERARTSZ, Jan DIRICXSZ, mesmaker en Henrick GERARTSZ.
20.09.1560 | R 1922 | f 26

De momboirs over de onmondige kinderen van Willem zoon van Gerart SIJMONS bij Jutken zijn eerste huisvrouw, dochter van Henrickx MOELL zijn: Arnt VOGELS, Boudewijn HENRICKSZ, Henrick GERARTSZ en Arnt MOELL.
Na overlijden van Arnt VOGELS is Mathijs MATHIJSSEN in zijn plaats gesteld.
20.09.1560 | R 1922 | f 27

Momboirs over Cornelis, Herbert en Peter, onmondige zonen van wijlen Joachim zoon van Goijaert van den WIJER bij Mechteld zijn eerste huisvrouw dochter van Jan Henricx van GESTEL alias FRANCEN zijn: Peeter Claes van de WIJER, Willem Robbrecht GERARTSZ, Frans Henricx van GESTEL en Henrick Jans SUIJSKENS. Tot momboirs over de onmondige kinderen van Jan zoon van Goijaert van den WIJER zijn gesteld Frans Henricx van GESTEL, Hanrick Jan SUIJSKENS, Peeter JOOSTEN, Cangieter en Meester Goijaert die RUIJTER.
22.05.1561 | R 1922 | f 28

Gerart PEETERS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem ROVERS moet om zijn nering te kunnen uitoefenen momboirs hebben. Hiertoe zijn aangesteld: Goijaert MATHIJSSEN, Goijaert van de CAMP, Willem PEETERS en Pauwels JANSZ.
21.5.1561 f 28
21.05.1561 | R 1922 | f 28

Momboirs over Jan onmondige zoon van Reijnier zoon van wijlen Daniel LODEN bij wijlen Peterken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan OOMS - Peterken is 11 jaar geleden in het kraambed overleden - zijn: Peter MICHARTS, alias van ANTWERPEN Herman OOMS, Philips POTTERE en Arnt Peters van ANTWERPEN.
01.04.1559 | R 1922 | f 29

Momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Gerart WILLEGEMANS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Dirck Jans die WOLFF zijn: Jan van LIEBERGEN, Jeronimus WIJNANTS, Jan van den MERE en Andries van HAREN.
20.05.1561 | R 1922 | f 30

Tot momboirs over Gielis, 18 jaar en uitlandig en Jenneke, oud 23 jaar, kinderen van wijlen Nijcolaes STEVENS alias TAPHOIREN bij Mechteld dochter van Gielis van OSS zijn gesteld: Heer en Meester Dirick van den MEER, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch, Adriaen VOSS, Jacop van der BORCHT en Willem van den BOSSCHE.
24.04.1561 | R 1922 | f 30v

Peter natuurlijke zoon van Goessen zoon van Peter TOELINCK heeft bij testament van zijn vader, gepasseerd op 4.6.1558 voor Heer Jan, priester, het versterf dat Goessen aanbestorven is via zijn broeder Jan TOLINCK: een deel in een hoeve op de Djstelberch te Helvoirt, percelen land te Cromvoirt en in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, verworven.
Tot momboirs worden aangewezen: Dirick TOELINCK, Aelbert TOELINCK, Jan JOOSTEN en Arnt ARNTS.
14.05.1561 | R 1922 | f 31

Tot momboirs over Lambrecht, Robbrecht en Engelke, onbejaarde kinderen van wijlen Meester Willem HEMELAER zijn gesteld: Gerlingh ARNTS, Christiaen GOBELS, Peeter SCHUERMANS en Claes van RAVESTEIJN.
Goederen te Roesmalen.
28.07.1561 | R 1922 | f 31v

De momboirs over de acht minderjarige kinderen van Agnes weduwe van Aelbert van der LIJNDEN zijn: Jasper en Willem van der LIJNDEN, broeders, Jan die LEUWE en Claes Goijaerts die VRIESE.
17.06.1561 | R 1922 | f 31v

Tot momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter Henricx die LEUWE zijn gesteld: Herman PETERS, coorncoper; Meester Henrick NIJHOFF, orgelmaker, Jan zoon van Henricx EELKENS en Melchior LODEWIJCX.
08.08.1561 | R 1922 | f 33

Momboirs over Wouter, Jan en Aleijd, onmondige kinderen van wijlen Jan WOUTERS, velblotter, bij Fransken zijn huisvrouw dochter van Thielman ADRIAENSZ zijn: Henrick die RUIJTER, Jacop HEEREN, Dirck en Adriaen zonen van wijlen Thielmans van DIEPERBEECK. Fransken gaat hertrouwen.
16.08.1561 | R 1922 | f 33v

Over de onmondige kinderen van Jeronimus SALOMONS bij Jacomina zijn huisvrouw, dochter van Sebastiaen van den LEIJDEN en bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Willem HAGENS zijn op 5.11.1554 tot momboirs gesteld: Goijaert van BLADEL, Jasper van BLADEL, Jacob van den LEIJDEN en Peter Thielmansz HAGENS.
Peter Thielmansz HAGENS is uit de stad gevlucht; hij is vervangen door Hanrick LOEKEMANS.
30.09.1560 | R 1922 | f 34

Tot momboirs over Willem, onbejaarde zoon van Peeter Diricx van ENGELEN bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw dochter van Joosten van LIESHOUT zijn gesteld: Gerart GERAERTS, verwen en Merten JANSZ.
31.05.1561 | R 1922 | f 34v

Lambert van den HEZEACKER in huwelijk hebbende Margaretha dochter van Matthijs Lambert STOOTERS verzoekt om aanstelling tot voogden over het onmondige kind van wijlen Lambert BRUGMANS bij Margaretha voorsz van Jacob Claesz van RAVESTEIJN, Lambrecht Matthijs STOOTERS en Jan BRUGMANS.
20.04.1561 | R 1922 | f 35v

Tot momboir over Jan en Aelbert onmondige zonen van Jacob JANS, bakker bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Aelbert BONTWERKER zijn gesteld: Gevart PEETERS, Cornelis SIJMONS, rademaker, Bernart GERARTS en Anthonis JACOPS.
21.06.1560 | R 1922 | f 36

Willem van HERCK is drie jaar geleden gehuwd met Christina RUIJTERS, die toen weduwe was van Henrick DACHVERLIES, uit welk huwelijk Christina twee onmondige dochters verkregen had. Willem van HERCK verzoekt nu om aanstelling tot momboir over deze beide meisjes van Heer Peter COLEN, canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch, Gerard COLEN, scretaris van 's-Hertogenbosch van vaderszijde en Aelbert die RUIJTER en Frederick van DORNE, van moederszijde.
03.04.1560 | R 1922 | f 36v

Momboirs over Sijmon, onmondige zoon van wijlen Joost MARCELIS - oud 20 jaar - zijn: Anthonis JACOPSZ, Henrick CORNELISSEN, Joost ZANDERS.
23.09.1561 | R 1922 | f 37v

Gerart BRANS, Willem GAST, Cornelis FRANCEN en Marten VALCX zijn momboirs over Pauwels onmondige zoon van wijlen Herbert RAES.
Erfdeling goederen van wijlen zijn oud-oom Claes Peters RAES.
30.05.1561 | R 1922 | f 37v

Momboirs over Gerit en Jacop minderjarige zonen van wijlen Servaes van WEERDT bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan de BAKERE zijn: Jan Goijaerts van der BEERDONCK, Jan zoon van Jan van DOIRN, Meester Gerart FABRI, procureur en Peeter van BROEKHOVEN.
30.09.1561 | R 1922 | f 38v

Momboirs over Gilis, Henrick, Jan en Jacop minderjarige zonen van Bernard GAST bij Christine zijn huisvrouw, dochter van Gielis LUIJCASZ zijn: Willem Jansz GAST, Willem Berntsz GAST, Jacop van WEL en Corstiaen WILLEMSZ.
07.10.1561 | R 1922 | f 39

Tot momboirs over de drie onbejaarde kinderen van wijlen Jan de MOOR bij Anneke zijn huisvrouw, die hertrouwd is met Peeter van HAREN, zijn gesteld: Heer en meester Goijard BEECKMAN, canonick, Meester Jan de MOOR, Goessen van de VEN en Jan van der MERE.
24.10.1561 | R 1922 | f 40v

Momboirs over Reijner, Roeloff en Elisabeth minderjarige kinderen van wijlen Reijner POTTEIJ bij wijlen Hillegond zijn huisvrouw dochter van Peeters van BROECKHOVEN zijn: Ambrosius POTTEIJ, Jan Jan DEGENS, Jan en Peeter zonen van Peeter van BROECKHOVEN voorsz.
30.10.1561 | R 1922 | f 41

Cornelis, 21 jaar oud en IJken zijn zuster, oud 17 jaren, kinderen van wijlen Dirck van WOENSEL bij Lijsken zijn huisvrouw, nu hertrouwd met Alart HENRICX, hebben 1/4 deel van de nalatenschap van Roelant BOGAERTS - onlangs te London in Engelant overleden - verworven, welke goederen grotendeels te Antwerpen gesitueerd zijn. Alart HENRICX, hun stiefvader reist regelmatig naar Antwerpen en kan dan hun belang behartigen.
Tot momboirs over de beide minderjarigen zijn aangesteld: Alart HENRICX voorsz en Peeter JOOSTEN, cangieter.
11.03.1559 | R 1922 | f 42

Tot momboirs over Marcelis en Peter, minderjarige zonen van wijlen Peter, zoon van Jan MARCELISSEN bij Elken zijn huisvrouw zijn gesteld: Jasper Jan MARCELISSEN, Jan JANSZ, Jan van GEMERT en Aelbert ADRIAENSEN.
De te beheren nalatenschap omvat o.m. een huis in de Verwer straat te 's-Hertogenbosch.
08.11.1561 | R 1922 | f 42v

Momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Nicolaes TAPHOIREN bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw dochter van Gieliss van OSS zijn gesteld: Heer en Meester Dirck van der MERE, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch, Andries Egbertsz VOSS, Jacop van der BURCHT en Willem van den BOSSCHE.
Nicolaes TAPHOIREN was pachter van de Bieraccijns van 's-Hertogenbosch. Hij heeft een schuld nagelaten van 400 gulden. Op het eind van zijn leven heeft hij een zwaar proces moeten voeren, hetwelk voortgezet is door zijn weduwe.
07.11.1561 | R 1922 | f 43

De onmondige kinderen van Peeter van den IJSER bij wijlen Anthonia DACHVERLIES hebben, krachtens het testament van hun ouders, gepasseerd voor schepenen van Vechel tot voogden gekregen de executeurs van het testament van hun ouders: Willem GAST, poorter van 's-Hertogenbosch en Heer en Meester Frans DACHVERLIES. Deze laatste is evenwel buiten de provincie wonende. Daarom wordt in zijn plaats benoemd Heer Willem van BEECK, pastoor of vicaris te Vechel.
08.11.1561 | R 1922 | f 44v

Tot momboirs over Matthijs onbejaarde zoon van wijlen Peter Matthijse van den WIELE bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt van SCHUTROP waren gesteld: Anthonis van den WIELE, Jan Jan VERHOEVE, Jan WILLEMS en Peeter Ghijsberts soen van CEULEN.
De momboirs krijgen volmacht de haeffelijcke goederen te verkopen.
14.11.1561 | R 1922 | f 45v

Tot momboirs over Henrick, Arnd en Maike, minderjarige kinderen van wijlen Jan ARNTSZ bij wijlen Baetken zijn huisvrouw dochter van Henrick PEETERS zijn gesteld: Henrick Jans van PELT en Dirck OTTEN, van vaderszijde; Jacop Nijcolaus van DELFT en Jan zoon van wijlen Meester Jan HANS, van moederszijde.
Tot de te beheren goederen behoort o.m. een huis in de Karstraet, een hoekhuis naast "de IJseren Hoet".
14.11.1561 | R 1922 | f 46

Tot momboirs over Henrick, 11 jaar oud en Jenneke, 17 jaar oud, onbejaarde kinderen van wijlen Jan Willemssoen de MOLDER bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck GIJSBERTSSOEN zijn gesteld: Jan ARNTS, Jan BEIJNEN, Willem Daniels KETHELER en Geraert Daniels BEEKER.
Tot de te beheren goederen behoort o.m. een "oud ruijneus Huijs" aan de Huls, genoemd Weversplaets.
15.11.1561 | R 1922 | f 47

Momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Willem Jan BECKER bij Willemke zijn huisvrouw zijn: Heer Adriaen WILLEMSZ, priester; Alart JANS, Becker, Claes PETERS, Hoijmaecker, Jan PETERS, Becker
De te beheren goederen zijn: een huis op de hoek van de Vischstraet te 's-Hertogenbosch, een beemd te Veghel en een akker te Heeswijk.
14.11.1561 | R 1922 | f 47v

Anthonij JACOPS, Floris JANSZ, Marcellis HERMANS en Gerard MARCELIS zijn momboirs gesteld over Jasper, Henrick en Heijlke onbejaarde kinderen van Jan AELBERTSZ bij Maria zijn huisvrouw dochter van Henrick van ORTEN.
De momboirs krijgen toestemming een erfdeling aan te gaan met de mede erfgenamen: Jan Willems van GERWEN man en momboir van Marceliske zijn huisvrouw dochter van Jan AELBERTSZ voorsz: o.m. een huis met een braugetauwe en toebehoren en nog een camer, in de Colperstraat te 's-Hertogenbosch.
15.11.1561 | R 1922 | f 48v

Michiel NEIJTS, Henrick WILLEMS, Willem MARCELIS en Roelof LAMBERTSZ zijn momboirs gesteld over Willem, Peter en Agnes, minderjarige kinderen van Thomas NEIJTS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henricx van ORTTHEN.
De voogden krijgen toestemming erfhaeffelijke goederen te verkopen.
15.11.1561 | R 1922 | f 49v

Jan ARNTS, Schaelmaecker, Jan van BLADEL, Goijaert KEMP en Gerart MARCELIS waren momboirs gesteld over Cornelis, Lijntken en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Gerard Claes Martens van der MOELEN, wonende bij Antwerpen. Samen met Jan zoon van Claes Martens van der MOELEN, in Engeland wonende en de dochter van Peter Claes Martens van der MOELEN die in Kopenhagen woont zijn hun de goederen van Antonia dochter van Peter WALBECKER, huisvrouw van Claes Martens van der MOELEN, hun grootmoeder - maandag j.l. overleden in het Fraterstraetje te 's-Hertogenbosch aanbestorven. De momboirs krijgen toestemming haeffelijcke goederen te verkopen.
22.11.1561 | R 1922 | f 50

Henricxke onmondige dochter van Goijaert PETERS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, natuurlijke dochter van Arnt van der HOEVEN wil intreden in het convent van de Zusters achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch. Henricxke, haar broeders en zusters zijn goederen toegevallen bij overlijden van hun oom Arnt zoon van wijlen Arnt van der HOEVEN voorsz.
Schepenen verlenen Goijaert PETERS toestemming om voor 100 caroli guldens uit die goederen te verkopen.
22.11.1561 | R 1922 | f 51v

De momboirs over Lijsken onmondige dochter van wijlen Steijn CLAES bij Lijntken zijn huisvrouw dochter van Gerit REMBOUTS: Jan Peter PREDICKARTS, Michiel van OSS, Daniel REMBOUTS Claesz en Thomas Jansz BECKER krijgen machtiging om 1/4 in een huis in de Hintemerstraet tegenover de St Jacopsstraet, te verkopen.
24.11.1561 | R 1922 | f 53

Michiel Henricx van OSS, Thomas Jansz BECKER, Aerd Jan KERPERS en Henrick PETERS momboirs over Anthonis, Jacop en Henricx onbejaarde kinderen van Jan Peeters PREDICKARS bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw, verkopen o.m. k in een huis in de Hintemerstraet te 's-Hertogenbosch tegenover de Jacopsstraet.
24.11.1561 | R 1922 | f 53v

De momboirs over Ancem, Jan en Magdalena onmondige kinderen van Jan ANCEMS bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Gerart van ASTEN en ook over Henricxke onbejaarde dochter van Goijaert HENRICX bij Willemke zijn huisvrouw dochter van Gerart van ASTEN voorsz: Daniel ANTHONIS, Jacop GERARTSZ, Gijsbert GIELIS en Gerart WILLEMS, beheren het huis met zijn aangelag in het straatje van de Wijndmolenbergstraat naar de Diepstraat, de onmondigen aanbestorven via hun grootvader Gerart Willem van ASTEN.
02.12.1561 | R 1922 | f 54v

De momboirs over de minderjarige kinderen van Philips Willemsz BOIJEN, geinstitueerde erfgenamen van hun oom Jan BOIJEN en Merijke zijn huisvrouw zijn: Willem BOIJEN, Anthonius CLAESSEN, Reijnier LOBBE en Aernd HERMANS. Deze momboirs krijgen toestemming de erfgoederen van de onmondigen te verkopen.
02.12.1561 | R 1922 | f 55v

Jan Henricx COLEN, Herman GOIJAERTSZ, Arnt Arnts de BONT en Rover Hendricx van den GRAVE, momboirs over Willem, onmondige zoon van Ghijsbert HENRICX, verkopen 1/4 in een huis in de Colperstraet te 's-Hertogenbosch, Willem aanbestorven via zijn oom Gijsbert ADRIAENSZ.
01.12.1561 | R 1922 | f 56

De momboirs over Jacob onmondige zoon van Herman zoon van Peter JACOPSZ, huedemaecker, bij wijlen Regina zijn huisvrouw dochter van wijlen Meester Henricx NIJHOF, orgelmaecker: Peter JACOPSZ, huedemaecker, voorsz, Roelof ARNTSZOON, becker, Meester Claes zoon van Meester Henricx NIJHOF voorsz en Jan zoon Herman PETERSZ, coorncoper, verkopen de goederen die Jacob voorsz aanbestorven zijn via zijn grootvader Henricx NIJHOF.
01.12.1561 | R 1922 | f 57

Marten ADRIAENS, Henrick ARNTS, Joost van UDEN en Heer en Meester Dirck van der MEER zijn momboirs over Jan, Jenneke, Maria en Elisabeth onbejaarde kinderen van wijlen Jacop van POPPEL bij Hillegond zijn huisvrouw, dochter van wijlen Laureijs van UDEN. Zij verkopen 1/3 in een runmolen buiten de Ortenpoort.
03.11.1561 | R 1922 | f 57v

De momboirs over Lambertken onmondige dochter van wijlen Lambert Henricx MESMAECKER bij Merijke dochter van Willem JANSZ, buiten s-lands wezende: Lambert Henricx LAMBERTSZ, Bastiaen PHILIPS van vaderszijde en Michiel JANSEN en Huijgen SALOMONS van moederszijde, verkopen 1/2 in een huis op de Vuchterendijck, de onmondige aanbestorven via Willem JANSZ voorsz.
13.12.1561 | R 1922 | f 59

De momboirs over de vijf minderjarige kinderen van Herman GOERTSZ bij weijlen Elisabeth die RAET: Willem REMMEN, Jan ROEVERS, Henrick die RAET en Henrick COLLAERTS, verkopen een huis in de Vischstraet.
10.12.1561 | R 1922 | f 59v

Jasper ARNTS, Arnd JASPERS, Thomas PETERS, lootgieter en Jan JANSZ, momboirs over Ghijsbertken onmondige dochter van wijlen Ghijsbert zoon van Jasper ARNTS bij Jenneke Heijmerichs van RAVESTEIJN, verkopen een huis met daarachter gelegen camer op de Vuchterendijcq.
11.12.1561 | R 1922 | f 60v

Jan ROELOFSZOON, Gerart ROELOFSZOON, Jan HEZE en zijn zoon Everart Jan HEZE, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacop GROOTARTS bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Jan EVERAERTS, verkopen de haeffelijcke goederen van wijlen Goijaert GROOTARTS, grootvader van de onmondigen.
25.11.1561 | R 1922 | f 62

Jan HEEREN, Marten Geraert WOUTERSZ, Willem PIJNAPPEL en Wouter PIJNAPPEL momboirs over Willem, Claes, Anneke, Heijlke en Elsken, onbejaarde kinderen van Jan zoon van Claes STRICK, gaan erfdeling aan van de goederen, aanbestorven via IJken en Ercken dochters van Goijaert STRICK, tegen de andere erfgenamen.
23.12.1561 | R 1922 | f 62v

Anthoenis LOENISZ en Jan Arntsz van VAERLE, ooms paternel en maternel, momboirs over het onmondige kind van Jan zoon van wijlen Jan PETERS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx STRICK, verwerven toestemming tot erfdeling van de goederen, aanbestorven via Ercken STRICK.
23.12.1561 | R 1922 | f 63

Peter MATTHIJS, Goessen HEEREN en Jacop HEEREN, momboirs over Goijaerd en Jan, minderjarige kinderen van wijlen Jan STRICK, verwerven toestemming over te gaan tot erfdeling van de goederen van wijlen Ercken dochter van Goijaert STRICK, de minderjarigen aanbestorven.
23.12.1561 | R 1922 | f 63v

Adriaen DERCX en Jacop JANSZ momboirs over Willem zoon van wijlen Thomas JANSZ bij Mechtelt zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van Margriet dochter van Thomas van de VELDE.
05.01.1561 | R 1922 | f 64v

Jan Dircx van ENGELAND, Peeter WOUTERS, Viscoper, Cornelis THOMASZ, screijnwercker en Winant JANSZ, momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Dirck DINGENS bij Anneke zijn huisvrouw verwerven toestemming om met Christoffel JANSZ man en momboir van Hilleken zijn huisvrouw, oock dochter van Dirck voorsz, erfdeling aan te gaan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, o.m. het huis de Gulden Valck.
10.01.1561 | R 1922 | f 65

Wouter en Peter, zonen van wijlen Peter BUIJTEN zijn bij testament aangesteld tot momboirs over Sijmon onbejaarde zoon van hun broeder Anthonis Peter BUIJTEN. Zij krijgen toestemming om 1/16 in een huis, op de hoek van de Waterstraet, dat Sijmon toebehoort, te verkopen.
21.01.1561 | R 1922 | f 66

Henrick zoon van Jacop BRANTS, Alart zoon van Peeter SCHOENMAKERS, Jacop KUIJPERS en Jan de Jonge zoon van Jan GHIJSBERTSSOEN, momboirs over Jacop en Geertruijd onbejaarde kinderen van Claes WILLEMS bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Jacop BRANTS, verkopen goederen van de onbejaarde kinderen.
16.02.1561 | R 1922 | f 67

Alart Jansz BECKER, Jan PETERS en Claes PETERS, hoijmaecker en Heer Adriaen WILLEMS, priester, zijn voogden over de onmondige kinderen van wijlen Willem Jansz BECKER bij Willemke zijn huisvrouw. Heer Adriaen is overleden en in zijn plaats is benoemd Arnd Henricx BECKER.
12.01.1561 | R 1922 | f 67v

Meester Frans van BALEN, Heer Jan van BALEN, priester en Jan ROELOFSZOON, zijn door Christoffel zoon van Jan zoon van Willem van BALEN aangesteld tot executeurs van zijn testament en tot momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Christoffel voorsz bij Thomasken COELBERNER zijn huisvrouw.
De momboirs verwerven toestemming goederen van de onbejaarden te verkopen.
12.03.1561 | R 1922 | f 68

Lambert GERITSOEN, screijnwercker, Jan LAUREIJNS, Jan van EIJCK en Anthonis JACOPSZ, becker, zijn aangesteld tot momboirs over Jan en Henric, minderjarige zonen van wijlen Peter Jans van RODE, de een tot Zaltbommel, de ander wonende te Grave.
02.03.1561 | R 1922 | f 69

Peter VALCKENBORCH momboir over Margriet onmondige dochter van Peeter die BRUIJN en Henrick Peeters van den HOVEL momboir over Vaes onbejaarde zoon van Sebastiaen zoon van Jan DIERICX verwerven toestemming om een huis in de St Anthonisstraet te 's-Hertogenbosch, te verkopen.
24.03.1561 | R 1922 | f 69v

Joost JANSZ te Gemert, Herman Andries OOMS, Jan ARNTSZ, snijder en Andries LENAERTS, te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over Peterke onmondige dochter van Thomas zoon van Herman OOMS bij wijlen Grietken zijn huisvrouw dochter van wijlen Hongaert Peeter HONGAERTSZ.
Beheer van een huis te Gemert aen de Hage Eijck.
13.03.1561 | R 1922 | f 70

Jacop BACX en Lambert ARNTS, testamentaire momboirs over de minderjarige kinderen van Diricx ARNTS de Jonge bij wijlen Judith van ELMPT zijn eerste huisvrouw, krijgen toestemming om twee cameren in het Thinckartstraetje - tussen Korenstraet en Hooge Steenwech - en een vervallen huis in de Stoofstraet te 's-Hertogenbosch, te mogen verkopen.
12.03.1561 | R 1922 | f 71

Jan die LEEUW en Jacop HEEREN, testamentaire voogden over het onbejaarde kind van Dirck Jan DIRICKSEN bij Juttken zijn huisvrouw krachtens het testament van Juttken weduwe van Dirck voorsz, verkopen het huis, "de Roode Roose", in de Ortenstraet te 's-Hertogenbosch.
29.01.1561 | R 1922 | f 71v

Jan van RULLEN en Adriaen TIMMERMANS zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Sijmon DANIELS bij Marike zijn huisvrouw.
31.01.1561 | R 1922 | f 72

Philip en Cornelis OSMANS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Joesten RAESEN geheten SGROOTS bij Barbara zijn huisvrouw. Barbara is hertrouwd met Robbrecht KAFFLLOEUL.
Barbara heeft de aflossing van een rente ad 300 gld, door Godela weduwe van Andries RAESSEN, ontvangen.
14.03.1561 | R 1922 | f 72v

Daniel ANTHONISSE, cremer, Michiel Rembout HERMANS, Sijmon en Steijn zonen van Jan PETERSZ momboirs over Aleijd minderjarige dochter van Goijaert Peter SMITS bij wijlen Matthijske zijn huisvrouw dochter van Joost Matthijs van den GEVEL verkopen de helft van een huis in de Verwerstraet te 's-Hertogenbosch en twee percelen land te Empel.
23.01.1561 | R 1922 | f 73

Jan zoon van Henricx EELKENS, Herman PETERS, corenkoper en Meester Dirick zoon van Meester Anthonis van den BLAECKE zijn momboirs gesteld over de vijf onbejaarde kinderen van Peter Henricx die LEUWE bij wijlen Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Gielis SIJMONS.
Zij verkopen de helft van het huis, de kinderen aanbestorven via Jacoba, huisvrouw van Ghijsbert ADRIAENS, zeepzieder, bij de Coornbrugge, waarin Ghijsbert overleden is.
23.04.1562 | R 1922 | f 74

Dirck en Bavier zonen van Goijaert BAVIERS, Wouter Henricx EELKENS en Jan REMBOUTS zijn momboirs gesteld over Claes en Jenneke, onmondige kinderen van Arnt zoon van Goijaert BAVIERS bij wijlen Alith zijn huisvrouw dochter van wijlen Zeger JANS en over Elke dochter van Henrick GIJSBERTS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Arnt voorsz. Om de schulden veroorzaakt door Arnt voorsz, koopman, te kunnen delgen verkopen zij het huis "de Eenhoorn" in de Karrestraet te 's-Hertogenbosch.
Ongedateerd 1561/1562 | R 1922 | f 75

Daniel ARNTSZ, Jan PLEIJTMAKER, Laureijns JACOPS en Jan van TESTELT zijn momboirs gesteld over Aernt onmondige zoon van wijlen Heijman DANIELSZ bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Lucas LUCAS.
Beheer van een weiland en huis op Vranckenhofstad bij 's-Hertogenbosch en een huis te Hijntham.
23.01.1561 | R 1922 | f 76v

Tot momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Peter die LEEUWE bij wijlen Barbara zijn huisvrouw zijn gesteld: Jan Henricx EELKENS en Melchior LODEWIJCX, van vaderszijde; Meester Henrick NIEHOFF orgeklmaker en Herman PETERS corencoeper, van moederszijde.
Mr Henrick NIEHOFF is overleden en wordt vervangen door Mr Dirck Anthonis van den BLEECK, die echter van vaderszijde is. De momboirs verkopen het huis in het Colperstraetgen te 's-Hertogenbosch.
04.04.1562 | R 1922 | f 77

Tot momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Frans Jan SPIJCKERS bij Peterke zijn huisvrouw dochter van Meester Jan DARKENNIS zijn aangesteld: Jacop Henricx van CLEVE en Jan Jans KEMP. Peterke is hertrouwd met Jan Anthonis van den HEUVEL. Aflossing van een rente van 100 car gld aangegaan door Frans Jan SPIJCKERS voorsz bij Henrick PETERS, te Gestel.
16.02.1561 | R 1922 | f 78

De momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peeter van OERLE bij wijlen Anneke zijn huisvrouw: Hendrick COLLARTS, Jan DARKENNIS, Dirck Goorts van MEREVENNE en Jacop Henricx van CLEEFF verkopen een huis in de Peperstraet te 's-Hertogenbosch.
31.01.1561 | R 1922 | f 79v

Jan GOERTS, Loenis STEVENS, Everaert WILLEMS en Joost SANDERS zijn momboirs over Gerart enige onbejaerde zoon van wijlen Bartholomeus JACOPSZ bij wijlen Beatris van BERLIKUM. De momboirs verkopen haeffelijke goederen.
25.03.1561 | R 1922 | f 80v

De momboirs over Willem onmondige zoon van wijlen Claes CORNELIS bij Jacopken zijn huisvrouw dochter van wijlen Dircx van WEERT zijn: Jacop CORNELIS, Henric van OS, Arndt WILLEMS en Everaert WILLEMS.
25.03.1561 | R 1922 | f 81

De momboirs over de drie minderjarige kinderen van Henrick Sijmon VOS bij wijlen Arike zijn huisvrouw dochter van Jan MEIJS, te Boxtel, krijgen toestemming om een huisje in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, op de Vranckenhofstad te verkopen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om twee percelen land te Esch, gekocht vr het overlijden van Arike, doch niet betaald, te kunnen voldoen.
25.03.1561 | R 1922 | f 82

Gerard Lucas STEIJNSEN, Peeter AELBERTS, Jan GERAERTS, becker en Willem Jans van HELDEN zijn momboirs gesteld over Henricxke en Goertke onbejaarde dochters van wijlen Henrick Goijaerts van ROIJ bij Magdalena ROBBRECHT.
28.02.1561 | R 1922 | f 82v

Anneke weduwe van Joest Jans van OIRL gaat hertrouwen. Daartoe worden over Philips en Jenneke, haar onmondige kinderen tot momboirs aangesteld: Jacop van CLEEFF, Jan Jansz DARKENNIS, Lambert STRICK en Roeloff van AMSTERDAM.
30.05.1562 | R 1922 | f 83v

Jan Adriaen GLAVIMANS, Lambert Boudewijn ZEVERINCX, Dirck RAESSEN zoon van Mr RAESSEN en Willem Petersz RAES zijn momboirs gesteld over Jan en Margarete kinderen van wijlen Mr Francois GLAVIMANS, Licentiaet in de rechten en advocaat voor de Raad van Brabant, bij Anna van der STREPEN.
Janna weduwe van Mr Jan van der STREPEN, Mr Peeter MADOETS en Mr Cornelis van der STRATEN, naaste familie van deze kinderen verklaren voor schepenen van Brussel, dat Margarete de THIJMO weduwe van Mr Joris GLAVIMANS op 26.4 1560 voor schepenen van Leuven Henrick OLIVIERS gemachtigd heeft om haar tocht in een akker te Michielsgestel en een aantal chijnsen te cederen aan de onbejaarde kinderen.
Janna voorsz is grootmoeder van deze kinderen.
05.01.1561 | R 1922 | f 84

Rutger LAUREIJNS, Wouter LAUREIJNS, Jan Peters van BROECHOVEN en Gielis Peters van BROECHOVEN, momboirs over Jenneke onmondige dochter van Henrick Jans van MEIJELSFOIRT, seemleertouwer bij wijlen Geritken zijn huisvrouw dochter van wijlen Martens van BROECHOVEN, verkopen zeemtouwersgereedschap en huisraad.
26.02.1561 | R 1922 | f 85

Anthonis Jacop ANTHONISZ en Ariaen Jan HUIJBERTS zijn testamentaire voogden over de onmondige kinderen van wijlen Ariaen JACOPS bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van Jan HUIJBERTS. Door schepenen worden nog als momboirs aangesteld Jan JACOPS en Joris JANS. Wijlen Jacop ANTHONISZ, grootvader van de kinderen had met wijlen Goijaerd van GOCH de bieraccijns over 1553 en 1554 te 's-Hertogenbosch, gepacht. Daartoe hadden Anthonis en Joris zonen van wijlen Jacop ANTHONISZ een huis met zijn aangelag aan Vranckenhofstad in de Vrijheid van 's-Hertogenbosch verpand. Om nu dit huis te kunnen verkopen, moest het aantal momboirs op vier gebracht worden!
21.01.1561 | R 1922 | f 85v

Jan JACOPSZ, Anthonis JACOPSZ, broeders, Arnd JERONIMUS en Arnd JASPERSZ zijn momboirs gesteld over Jacop onmondige zoon van Jacop ANTHONISZ en over Peter, onmondige zoon van wijlen Dierck PETERS bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop ANTHONISZ voorsz.
21.01.1562 | R 1922 | f 87

Daniel DIERCX, Dierck ANDRIESEN, Jan Henricx EELKENS en Henrick GHIJSSELEN zijn momboirs gesteld over het onmondige kind - oud 1 jaar - van Jenneke natuurlijke dochter van wijlen Jan ZEGERS, bij Frans ANDRIESEN. Frans ANDRIESEN is uit de stad gebannen.
Jenneke gaat proces voeren om 500 gulden te kunnen ontvangen, die haar krachtens testament van wijlen Jan ZEGERS toekomen.
12.03.1561 | R 1922 | f 88

Andries LENAERTS, Jacop DIERICX, screijnwercker, Dierick WIJNANTS en Joachim GHIJSBERTS, momboirs over Peter onbejaarde zoon van wijlen Quirijn MATHEUS bij Beleken zijn huisvrouw, verkopen 1/6 van een huis in de Ortenstraet te 's-Hertogenbosch.
07.02.1561 | R 1922 | f 89

Pelgrom PETERS, Matthijs van den WILDEMAN, Dierck HUIJBERTS en Gelden GIJSBERTS waren momboirs gesteld over Joostken onmondige dochter van Cornelis GELDENS bij wijlen Eelken zijn huisvrouw dochter van Pelgrom PETERS. Gelden GIJSBERTS is overleden; hij wordt vervangen door Joost MICHIELS, mesmaker.
23.04.1562 | R 1922 | f 90

Geraert JOOSTEN, Henrick van CLEVE, Jan JACOPS en Arnt HENRICXZOON zijn momboirs gesteld over Henricxken, Catharina en Jacob onmondige kinderen van wijlen Henric JACOBS bij Anna zijn huisvrouw; Geraert JOOSTEN voorsz, Willem ZEGERS, Jan RUTTEN en Willem GOESSENS zijn momboirs gesteld over Goijaert en Rutger onmondige kinderen van wijlen Lambrecht LAMBRECHTS bij IJda zijn huisvrouw dochter van Goijaerts de LOUWE.
Geraert JOOSTEN is voor 1/3 deel en de onmondige kinderen zijn voor 2/3 deel gerechtigd in een huis met zijn aangelag te Den Dungen. Het gehele perceel wordt nu verkocht.
26.03.1561 | R 1922 | f 92

Marcelis Gerits van BEECK, Mr Jaspar MATTHIJSEN en Arnd WERNERS momboirs over Barbara onbejaarde dochter van wijlen Meester Frans Matthijsen van MAREN bij Jutken zijn huisvrouw, verkopen de helft in een camer in de Berwoutstraet te 's-Hertogenbosch.
04.06.1562 | R 1922 | f 92v

Joseph zoon van Goijaert GERARTS en Henrick zoon van Willem HENRICX zijn testamentaire voogden door Erken dochter van Henrick GERITS en weduwe van Goijaert zoon van Gerart GOIJAERTS over haar minderjarige kinderen.
De voogden krijgen volmacht tot erfdeling van de goederen van wijlen Goijaert en Erken voorsz.
03.06.1562 | R 1922 | f 93v

Hendrick Michiels van HORSSEN en Anneke zijn zuster verzoeken om aanstelling van momboirs over de minderjarige, uitlandige Marten, zoon van wijlen Arnt BERNS bij wijlen Christina Michiels van HORSSEN, zuster van Hendrick en Anneke voorsz. Tot momboiren zijn gesteld: Hendrick Michiels van HORSSEN, Sander Diricx van HORSSEN, Adriaen ARNTS te Helvoirt en Thomas WILLEMS te Vught.
06.06.1562 | R 1922 | f 94

Jan Geraerts, molder tot Hijntham, Adriaen LAUREIJNSZ, Lambrecht van de VELDE te Hedel en Dierick MICHIELS, nastelmaker te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Adriaen LAMBRECHTS, tot Orthen, bij wijlen Ariken zijn huisvrouw dochter van Gerincx Peter OTTEN voor het beheer van een huis te Orten en goederen te Empel.
05.06.1562 | R 1922 | f 94v

De momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Eijmbert MARTENS: Roeloff PETERS, Marten van LIER en Adriaen Peter COMANS, verkopen een roggepacht.
03.04.1562 | R 1922 | f 95v

Steijns LUCAS, Ghijsbert LUCAS, Jan DIRICX en Jan SIJMONS zijn momboirs gesteld over Corneliske onbejaarde dochter van Cornelis ADAMS. De momboirs verkopen 1/11 gedeelte in de helft van 14 hont broekland te Geffen, door Corneliske verkregen via Adam zoon van Adam DAMENSZ, die het gekocht heeft van Ghijsbert zoon van Willem HENRICX man en momboir van Lijntken zijn huisvrouw dochter van Willem WILLEMSZ.
19.12.1559 | R 1922 | f 96

Jordaen JOERDENS, Jan GERITS, cuijper, Lambrecht van LEIJDEN, cremer en Matthijs JANSZ zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jacob JOERDENS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw. De momboirs verkopen haeffelijke goederen.
11.06.1562 | R 1922 | f 96v

De momboirs over Thomas en Goijaert zonen van Henricx zoon van Thomas LAMBERTS bij Hilleke zijn huisvrouw dochter van Henricx zoon van Willem de VLEMINCK en over Jacob onmondige zoon van Arnd COENRAEDS bij Hilleken voorsz, haar laatste man: Jan Jacopsz van EMPEL, Anthoenis GERARTS, Jacop JOERDENS en Jan THOMAS.
De te beheren goederen zijn: een huis in de Crullenstraet te 's-Hertogenbosch, twee huizen te Hijntham en land in de Vleert.
23.01.1559 | R 1922 | f 97

Heer en Meester Willem van den BOSSCHE, priester en beneficiaat van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, Gerard HAGENS, Arnd KEMP en Wouter KEMP zijn momboirs gesteld over Peter, Dirick en Elsken onbejaarde kinderen van Jan van den BOSSCHE. Samen met Willem van den BOSSCHE en Lambert Jan Cornelis van VUCHT man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van den BOSSCHE verkopen de momboirs o.m. een huis in de Colperstraet te 's-Hertogenbosch achtergelaten door Jan van den BOSSCHE.
26.01.1559 | R 1922 | f 97v

Momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Gerart GERARTS, zeemtouwer, bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric GLAVIMANS zijn: Henrick van MEIJNSVOERT, zeemtouwer, Willem GLAVIMANS, snijder, Gerit MATHEUS, zeemtouwer en Michiel van LIEROP, spelmaker.
26.01.1559 | R 1922 | f 98v

De momboirs over het minderjarige kind van wijlen Frans van STRIJP bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Jacop COELBERNER zijn: Jan Goessen van TONGEREN, Jan Gerarts van RAVESTEIJN, Thomas GOIJAERTS en Mattheus Jans van den WEGE.
13.06.1562 | R 1922 | f 98v

De momboirs over Jan, Arnt en Gijsbert onmondige zonen van Gijsbert Jans de DAPPER bij Christina zijn huisvrouw dochter van Jan GAST: Jeronimus WINANTS, raadsheer te 's-Hertogenbosch, Jan CORNELISSEN, Willem GAST en Peter zoon Jan MATHIJSEN beheren de nalatenschap, een huis met zijn aangelag in de Vuchterstraet te 's-Hertogenbosch.
23.12.1559 | R 1922 | f 99

De momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen IJgrom SEBERTS, loijer, bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw: Peter ANDRIES en Frans van CASTEREN verwerven toestemming om een huis in de Beursestraet, dat de onmondigen toebehoort en dat wegens achterstallige renten door Engelke weduwe van Lambert ROBBERTS opgewonnen dreigt te worden, te verkopen.
13.06.1562 | R 1922 | f 100

Floris DIRICXS, Peter Henricx van den HOVEL en Arnt zoon van Diricx MARS, zijn testamentaire voogden over de onmondige kinderen van wijlen Sander Henricx van den HOVEL bij Diricxken zijn huisvrouw. Peter en Arnt zijn overleden; zij worden vervangen door Henrick Petersz van den HOVEL en Jan van WEERT.
De momboirs worden belast met het oplossen van een acht jaar achterstallige rente ad 12 caroli gulden per jaar, gehypothekeerd op een huis met zijn toebehoren aan het Hintemereijnde buiten de Pijnappelse poort.
19.06.1562 | R 1922 | f 100v

Jan van den LAER, Anthonis WILLEMSZ en Dirck, zijn broeder zijn met Aelbert TOELINCK momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Meester Adriaen WILLEMS gesteld. Zij krijgen een hoeve aan de molen te Oss te beheren.
29.06.1562 | R 1922 | f 101v

Jan van SCHIJNDEL en wijlen Anna zijn huisvrouw hebben een handel in lijnwaad gedreven. Bij testament was bepaald, dat hun huis tegenover het St Geertruijd Convent, niet verkocht mocht worden: het zou hun dochter Catharijne toevallen. Jan verwerft van schepenen toestemming het huis alsnog te verkopen.
30.07.1562 | R 1922 | f 102

De momboirs over de minderjarige zoon en de drie onbejaarde dochters van wijlen Goijaert van GOCH: Frans van der CAMMEN, Gerard HAGENS, Peter van OSS en Arnd CORNELIS, verkopen - samen met Heer Henrick, priester, Gerit en Anthonia in huwelijk hebbende Joris van der HEIJDEN, allen kinderen van wijlen Goijaert van GOCH - de erffelijke goederen van hun over leden vader om zijn schulden te delgen.
29.07.1562 | R 1922 | f 102v

De momboirs over Jacop en Catharijntgen, onbejaarde kinderen van wijlen Henrick DONCK bij Jenneke zijn huisvrouw zijn: Jacop Henricx DONCK, wonende in de Vischstraet, Jacop Henricx DONCK, Arnd van MUERS en Baltis LOEDOWICH.
De momboirs verkopen een huis in de Wijmelenberchstraet te 's-Hertogenbosch de voorsz kinderen aanbestorven via Margaretha dochter van Wouter VUGTS, huisvrouw van Jan IJewaensz KUIJST en via Anneke dochter van Jan en Margaretha voorsz.
31.01.1559 | R 1922 | f 103v

De momboirs over Geertruijd en Grietken kinderen van Gerard van GOCH zijn: Willem van den BOSSCHE, Henrick HAGENS, Peter Schultens van ROIJ en Adriaen zoon van Meester Jan BROCK. De vader van de onmondigen had bij zijn huwelijk een jaarlijcke en erffelijcke pacht van 2 mud rogge van en uit onderpanden te Hilvarenbeek, meegekregen. Deze pacht is echter overgedragen aan Lijske weduwe van Claes van GOCH, maar bij haar overlijden teruggekomen.
12.08.1562 | R 1922 | f 104v

Jan DIRICX, Ghijsbert GLAVIMANS, Herman PEETERS, corencoper en Dirick PETERS zijn momboirs over Peeter, Arnt en Lijntken onmondige kinderen van wijlen Arnt van HEES bij Heesken zijn eerste huisvrouw, dochter van Peeter de BECKERE.
De nalatenschap omvat het huis met zijn aangelag, "t Scaepshooft" op de Vuchterendijcq.
20.08.1562 | R 1922 | f 105

De momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Ambrosius Willem van GERWEN bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Jan van den KERCKHOFF: Henrick OOMS en Lieven PETERS, cremers, Ghijsbert Jans van den KERCKHOFF en Peeter Jacops, hoijmaker, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan van GERWEN oom van de minderjarigen.
18.07.1562 | R 1922 | f 106v

De momboirs over de onmondige kinderen van Frans HENRICX, lakenkoper, bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem van GERWEN: Frans HENRICX, Goijaert Peters van der RULLEN, Henrick FRANSEN en Henrick BRUERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom Jan van GERWEN.
18.07.1562 | R 1922 | f 107

De momboirs over Eijmbert, Jan en Diricx minderjarige kinderen van wijlen Henrick Jansz van den HOVEL bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw: Mr Dirick van den HOVEL, Jacop van den LAER, Eijmbert PETERSZ en Willem die HAEN, delgen de schulden van de ouders.
11.05.1560 | R 1922 | f 108

Arnt Jeronimus van HEEST, Andries van GERWEN, Sebastiaen JANSZ, loijer en Bernard GAST zijn momboirs gesteld over Gijsbert en Willem onmondige zonen van wijlen Herman GIJSBERTS bij wijlen Alken zijn huisvrouw. Bernard GAST is overleden en vervangen door Gerard van WEL.
Gijsbert is meerderjarig geworden en verkoopt de helft in een huis op het Hintemereijnd bij de Zwengelbrug, dat hem en zijn broeder toebehoort.
12.09.1562 | R 1922 | f 108v

Momboirs over Matheus onmondige zoon van wijlen Cornelis WILLEMSZ bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Jop GERRITS zijn: Henrick PEETERS, Adriaen MATHEEUSZ, Cornelis en Peter, gebroeders, zonen van Jop GERRITS. Zij verkopen 1/6 in een huis met zijn aangelag te Cromvoirt onder Vught.
22.08.1562 | R 1922 | f 109v

De momboirs over Joost, Jan, Henric en Claes onbejaarde zonen van Henric JANS bij Arcke zijn huisvrouw dochter van Joost van HAPART zijn: Jan Joosten van HAPART, Matheus JANS, Thomas HORNKENS en Jacop Claes van CUIJCK.
De te beheren goederen zijn: huisraad en 1/3 in het huis "de Gulden Wan" aan de Marct onder de cortte cameren.
03.10.1562 | R 1922 | f 1l0v

Willem WOUTERS, becker, Jan LOECKEMANS, snijder, Adriaen HENRICX en Aert HENRICX waren momboirs gesteld over Marten en Grietken, onmondige kinderen van wijlen Roeloff HENRICX bij Barbara zijn huisvrouw.
Adriaen en Aert zijn inmiddels overleden en vervangen door Henrick HEIJM en Jan Jansz van ENGELANT, mulder.
Het bezit beloopt 1/4 deel in een windmolen buiten de Piecke Poort te 's-Hertogenbosch.
31.08.1562 | R 1922 | f 111v

Jan ADRIAENS, ketheler, Otten JANSZ, Jan ARNTS, scaelmaecker, Henrick GERAERTS, brouwer zijn momboirs gesteld over Wouter minderjarige zoon van wijlen Adriaen Wouters de SMIT.
Het bezit: een hoeve te Hijntham.
29.10.1562 | R 1922 | f 112v

De momboirs over Geertruijd, 20 jaar oud en Metken, 18 jaar oud, onbejaarde dochters van wijlen Jan JOOSTEN, oud cleerkoper zijn: Heer Corstiaen van SCHIJNDEL, priester, Frans HOUTAPPEL, Claes van CUIJCK en Marten DIRICXSZOON.
De te beheren goederen: Een huis op de Vuchterendijck, een huis met drie cameren op de hoek van de Verwerstraet, 3 huizen aan de Steenweg naar Vught.
03.06.1562 | R 1922 | f 113

Claes JOOSTEN, Joost JASPERS, Heer Joseph van NISTELROIJDE, priester en Arnd DIERICX, zijn momboirs over Henrick onbejaarde zoon van Cornelis Arnt SMOLLERS bij wijlen Aertken zijn huisvrouw.
Een huis met zijn aangelag en landerijen te St Oedenrode aan de Koeveringe, dat verkocht wordt aan Dierck zoon van Peter Dierck STEVEN.
22.01.1562 | R 1922 | f 114

De momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henric Jansz EELKENS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten van BROECHOVEN waren: Roelof MARTENS, Henrick MARTENS, Arnt WILLEMS en Henric WILLEMS. Henric en Roelof MARTENS zijn overleden en Arnt WILLEMS is voortvluchtig. Hun vervangers zijn: Jan en Gielis zonen van Peter Roelofs van BROECHOVEN.
09.12.1562 | R 1922 | f 115

Peter Willems van RIEL, Gerardt GERONCXS, Anthonis DANIELS en Gerard MATTHEUS zijn de momboirs over Aelken onbejaarde dochter van wijlen Dierck GERONCXS. Zij beheren de goederen van haar vader: te Empel en Orthen.
10.12.1561 | R 1922 | f 116

Wouter en Dirck zonen van wijlen Jan WOUTERS, Matthijs HENRICX en Henrick WILLEMS zijn momboirs over Jenneken en Heesken onmondige dochters van wijlen Gielis Jan WOUTERS bij wijlen Eelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick CORSTIAENS Beheer van een huis met zijn aangelag te Den Dungen.
27.03.1562 | R 1922 | f 120

Henrick WILLEMSZ, Pelgrom WILLEMSZ, ooms en Caerle van VLIER DEN en Jan GERARDS, neven, zijn momboirs gesteld over Jan, 19 jaar, Willem, 13 jaar, Anneke, 17 jaar en Elisabeth, 15 jaar kinderen van Frans WILLEMS bij wijlen Margreet van COLLENBURCH.
De te beheren goederen zijn: een huis met zijn aangelag in de Verwerstraet en een huis met zijn toebehoren in de Ridderstraet.
19.11.1562 | R 1922 | f 121

Aert JANS, die waterleijder; Claes JANS, screijnwercker en Jacop die WITH zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Mr Jasper JANS, orgelmaecker, bij Cornelia zijn huisvrouw. Zij beheren het huis in de St Jorisstraet tegenover de Oude Scuttersbogaert met het daarin aanwezige huisraad.
12.11.1562 | R 1922 | f 122

Jan en Henrick zonen van wijlen Peter DEGENS, Jacop en Herman zonen van Peter JACOPS, hoijmakers zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Wouter DEGENS. Onder het beheer vallen twee huizen op het Orteneijnde, de onmondigen aanbestorven via hun grootvader Peter DEGENS.
20.11.1562 | R 1922 | f 122v

Jacop Laureijns van der STAECK, Dirck Peters de HAEN, Anthonis DANIELS en Claes die CUIJP zijn momboirs gesteld over Elizabeth onmondige dochter van Henrick Niclaes van der STAECK bij wijlen Maijke WOUTERS.
Het bezit: land te Orthen.
26.11.1562 | R 1922 | f 123v

Heer en Meester Cornelis Claesz EIJMBERTS, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch Jan Willems THIELMANSZ, Heer Peter COLEN, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Jan Jans PIJNAPPEL zijn momboirs over Luijtken, Catharina en Merijke kinderen van wijlen Aert EIJMBERTSZ bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw; Jan Willems THIELMANSZ voorsz, Thielman WILLEMSZ en Heer en Meester Cornelis voorsz, zijn mornboirs gesteld bij testament van wijlen Heijlken, huisvrouw van Jan Willems THIELMANSZ voorsz over Willem, Maijke en Lijntken, onmondige kinderen van Jan en wijlen Heijlken voorsz.
De te beheren goederen: een huis aan de Marct te 's-Hertogenbosch en land te Haren
01.12.1562 | R 1922 | f 124

Wouter en Peter zonen van wijlen Peter BUIJSEN, zijn testamentaire voogden over Sijmon onbejaarde zoon van wijlen Anthonis zoon van wijlen Peter BUIJSEN door Anthonis voorsz.
De overheid benoemd hiernaast nog: Heer en Meester Cornelis Claesz EIJMBERTS en Jan Willems THIELMANSZ.
Het bezit: een huis te 's-Hertogenbosch in de Waterstraet.
04.12.1562 | R 1922 | f 125

Peter ANTHONIS heeft bij wijlen Barbara HENRICX, zijn huisvrouw twee kinderen: Joachim, overleden en Heijlke.
Joachim heeft een dochter nagelaten, oud zeven jaar. Over dit onbejaarde kind worden tot momboirs gesteld: Goijaert Jans van WELHUIJSEN, Mattheus GERRITSZ, Henrick GIELISZ en Henrick HENRICX.
Peter ANTHONIS, poorter van 's-Hertogenbosch, lijnenwever, is ruim 70 jaar oud en kan zijn brood niet meer verdienen. Hij bezit nog enige huisjes te Nuenen. Zijn dochter Heijlke, oud 35 jaar, in huwelijk hebbende Peter ARTS en de momboirs over zijn kleindochter, stemmen toe in de verkoop van deze panden. Van de opbrengst kan Peter verzorgd worden.
19.01.1562 | R 1922 | f 126

Jheronimus GERITSZ, Peter Peter EIJMBERTS, Matthijs Willems van MERENDONCK en Huijbert Huijberts van MERENDONCK zijn momboirs gesteld over Jan onbejaarde zoon van Henrick Peters EIJMBERTS bij wijlen Anna Jan van MERENDONCK.
Erfdeling goederen van wijlen Jan van MERENDONCK.
26.01.1562 | R 1922 | f 127v

Henrick zoon van Gielis COENEN, Goijaert Jans van WELHUIJSEN, Mattheus GERITSZ en Peter ARNTS zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Joachim zoon van Peter ANTHONISZ bij Aleijd zijn huisvrouw, die nu hertrouwd is met Peter Peters van NISTELROIJ.
Beheer van een huis met zijn aangelag te Roosmalen.
26.02.1562 | R 1922 | f 128

Jan Thomasz LAMBERTS, Jan van EMPEL, screijnwercker, Jacop JORDENS, cuijper en Thomas ARNTS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henricx Thomas LAMBERTS bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Goijaerts van EMPEL.
Beheer over een huis met zijn aangelag in de Kerckstraet tegenover de Grote School.
02.12.1562 | R 1922 | f 129

Jan COLEN, Jan APART, van vaderszijde; Lambert JOOSTEN en Mattheus AELBERTS, van moederszijde, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Lambert zoon van wijlen Wouter COLEN bij Barbara zijn huisvrouw dochter van Steven WASS, beheren twee huizen in de Gasthuijsstraet - waar in n Wouter COLEN woonde - en het huis "in de Bonte Koe", aanbestorven via hun grootvader Wouter COLEN en zijn huisvrouw.
19.05.1563 | R 1922 | f 130

Momboirs over Marijke, IJken en Metken - Marijcke is meerderjarig! - dochters van IJken weduwe van Marten WIJNEN, zijn gesteld: Adam Jans van RIJEL, Dirck Ghijsberts van der STAECK, Alard BARTHOLOMEUS en Arnd Jans van RIJSWIJCK.
Goederen te Helvoirt, in het Oortbroeck.
07.01.1562 | R 1922 | f 131

Momboirs over Goijaert en Heijlwich, onbejaarde kinderen van Jan Claes van den BROECK - zij treden in in het convent van Coudewater te Roosmalen - zijn gesteld: Dirck Jan Claes van den BROECK, hun broeder, Pelgrom Peter WILLEMSZ, carsmeker, Claes die BIJE en Henrick die BIJE.
Verkoop van chijnsen, om de schulden die ze gemaakt hebben om te kunnen intreden, te betalen.
19.05.1563 | R 1922 | f 132

Marten Gherarts SHEEREN is testamentaire momboir over de onmondige kinderen van Jan MOENS bij Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Jacob COELBORNER.
De momboir koopt de andere helft van een hoeve te Roosmalen van Willem KIESPENNINCK man en momboir van Sophia dochter van Goijaert van MIDDEGAEL, voor 1726 caroli guldens.
24.11.1562 | R 1922 | f 133

Herman PETERS, scheensnijder en Henrick van DORSTEN zijn testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Roeloff Gerits van der HORST. Zij verzoeken vervangen te mogen worden door nieuwe momboirs: Gerit ROELOFFS en Anthonie ANDRIES.
15.05.1563 | R 1922 | f 133v

De momboirs over het onmondige kind van Jenneke natuurlijke dochter van wijlen Jan ZEGERS, Hameker, huisvrouw van Frans ANDRIESSEN zijn: Daniel van AMEIJDEN, Dirck ANDRIESSEN, Wouter Henrick EELKENS, Huijbert Arnt HUIJBERTS.
Frans ANDRIESSEN is een balling uit 's-Hertogenbosch en de Meijerij.
Het bezit: 1/4 in een huis op de Uijlenburgh te 's-Hertogenbosch de onmondige toegescheiden bij testament van wijlen Jan ZEGERS.
09.01.1562 | R 1922 | f 134v

Dirck RAETSEN, Mr Jacop van BERCHEN, Zeger Claesz ZEGERS en Jan ROMBOUTS zijn momboirs gesteld over Aleijdt onmondige dochter van Henrick Gijsbertsz GIJSSELEN bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Arnt Goijaerts BERNIERS.
Aleijdt bezit 1/20 deel in de helft van een huis op de Uijlenburch te 's-Hertogenbosch.
09.01.1562 | R 1922 | f 135v

Henrick en Lenard zonen van wijlen Peter STRIJBOSCH, Henrick BERCHMANS en Christoffel van RIJSINGEN zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Peter LAST bij wijlen Geertruid zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter STRIJBOSCH.
De te beheren goederen: 1/5 deel in een oliemolen bij de St Janspoort te 's-Hertogenbosch.
14.05.1563 | R 1922 | f 136v

Matthijs van BERCKEL, broeder van de vader, Goossen HEEREN en Everaert van de WATER zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Jan van BERCKEL bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Everaert van de WATER.
19.04.1563 | R 1922 | f 138

Gerard TOELINCK, Michiel DIRICX, Jan STOCKELMANS de Jonge en Cornelis OSSMANS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan BERNAERTSZ bij wijlen Diericxke zijn huisvrouw dochter van Cornelis OSSMANS.
Beheer van een huis in de Hinthamerstraet bij de Pijnappelse Poort.
12.12.1562 | R 1922 | f 139v

Jan zoon van wijlen Jacop HAMEKER, Arnt Henricxs van der STAECK Geraert Joosten van de VENNE en Henrick Goijaerts van CLEVE zijn momboirs gesteld over Jacop, Henricxken en Katrijnken onbejaarde kinderen van wijlen Henric Jacops HAMEKER.
Beheer van een huis tussen de beide poorten op de Vuchteren dijck te 's-Hertogenbosch.
14.01.1562 | R 1922 | f 140v

Matheus HENDRICX, grootvader, Henrick zoon van Matheus HENRICX voorsz, oom, Geret Jan GERITSZ en Gerit Jansz van VECHEL zijn momboirs gesteld over Henrick onbejaarde zoon van wijlen Jan zoon van Matheus Hendricx van BROEGEL.
Beheer: 2/6 deel van een huis op het Ortereijnde.
04.02.1562 | R 1922 | f 142

Adriaen GHIJSEMAERS, Jan Goossens van TONGEREN, Herman HUIJBERTS en Roeloff Jansz NOPPEN zijn momboirs gesteld over Goijaert, onbejaarde zoon van wijlen Frans Goijaerts van STRIJP bij Claesken Henricx GHIJSEMAERS.
30.04.1563 | R 1922 | f 143v

Thomas Jans die BECKER en Andries Jans ZEIJSMAKER, zijn momboirs gesteld over Willem minderjarige zoon van Anthonis van PAESSCHEN, spelmaker.
Beheer van een huis en renten.
31.03.1562 | R 1922 | f 144

Adriaen en Aelbert zonen van Seger JANS; Rijcalt zoon van Willem JANSZ en Roeloff zoon van Jan HENRICX zijn momboirs gesteld over Hillegond dochter van wijlen Roeloff RIJCARTS om 1/4 deel in een hoeve te Berlicum te beheren.
05.11.1562 | R 1922 | f 145

Dirck Jochen OTTEN en Lenaertken zijn huisvrouw, dochter van Geraert ROELOFFSZ zijn overleden en laten 7 kinderen na, waarvan nog drie minderjarige zijn. Over deze kinderen worden tot momboirs gesteld: Jan WILLEMS, Jan WONDERS, Jan GEERARTS en Gerard GHIJSBERDEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
26.05.1563 | R 1922 | f 145v

Rutger AELBERS, Willem HENRICX, Claes ADRIAENS en Joost WILLEMS zijn momboirs over Jan, Willem, Adriaen, IJken en Elijsabeth, onmondige kinderen van wijlen Henricx Willem BEIJENS bij wijlen Christina zijn huisvrouw, gesteld.
Beheer van een huis met zijn toebehoor te Hijntham.
18.03.1562 | R 1922 | f 146

Peter Dircx van HEDEL, Henrick Willems de CORT, Jacop Gerits van OS en Leonart Danielsz PETERS zijn momboirs gesteld over de zes minderjarige kinderen van wijlen Matthijs JANS, brouwer bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw.
Het bezit: een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch aan de Wijntmolenberghstraet, waarin Matthijs overleden is.
12.01.1562 | R 1922 | f 147

Jan die DONCKER, Anthonis DIRICX, Joost WILLEMS, metser en Jan zoon van wijlen Jan PETERS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Gerart LAMBERTS bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van Willem ARNTSZ.
Deze momboirs zijn geen directe bloedverwanten.
22.01.1562 | R 1922 | f 148

Ghijsbert REMBOUTS, Henrick CORNELIS, Dirck Joostens van den CORPUT zijn momboirs gesteld over Marten onbejaarde zoon van Coenraet Henricx van der STAECK bij Anthoniske zijn huisvrouw.
Verkoop van haeffelijcke en erffhaeffelijcke goederen.
09.02.1562 | R 1922 | f 148v

Jan GERITS, molder, Dirick MICHAELSZ, Lambert van de VELDE en Adriaen LAUREIJNS, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Adriaen LAMBERTS bij Arijke zijn huisvrouw dochter van Gherincx Peter OTTEN.
Goederen te Orthen.
26.02.1562 | R 1922 | f 148v

Frans zoon van Willem PETERS, Henrick Jans van PELT, Steijn PETERS en Laureijns van BERCKEL zijn aangesteld tot momboirs over Anthonis en Barbara onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Willem PETERS bij Heijlke zijn huisvrouw.
De te beheren goederen zijn: het huis "het Bijlken" aan de Marct te 's-Hertogenbosch en de helft in een hoeve te Heuclum, waarvan de andere helft toebehoort aan de broeder van wijlen Jan voorsz.
09.12.1562 | R 1922 | f 149v

Walter van ACHEL, Dirick Dirick ARNTS, Lambert en Dirick zonen van Dirick voorsz zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van Walter van ACHEL voornoemd bij wijlen Elizabeth zijn huisvrouw dochter van Dirick Dirick ARNTS.
Hoeve te Berlicum aan het Braeckven.
26.11.1562 | R 1922 | f 150v

Lieven PETERSZ, Cornelis OOMS, Mr Henrick OLIVIERS en Lazarus SOENS zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Heijmerick JANS bij Aleijt zijn huisvrouw.
Haeffelijcke en erfhaeffelijcke goederen.
15.12.1562 | R 1922 | f 151v

Peter CLAESZ, Joachim Goijaerts van de WIJER, Jan JANSZ en Jan ARNTSZ zijn momboirs gesteld over Jan, Aleijt en Claeske onbejaarde kinderen van Wouter Claes van de WIJER bij wijlen Elizabeth dochter van wijlen Jan DIRCX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan DIRCX voorsz.
06.02.1562 | R 1922 | f 152

Claes die BRUIJN, Henrick CLAESZ, Henrick WOUTERS, spelmaker Steijn PETERS, snijder, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Jan CLAESZ bij Metken zijn huisvrouw dochter van Wouter SIMONS.
Beheer van 1/5 deel in twee cameren in de Grote en de Kleine Tolbrughstraet te 's-Hertogenbosch.
29.01.1562 | R 1922 | f 152v

Willem LAUREIJNSEN, Daemen LAUREIJNSEN, Cornelis CORNELIS en Frans Jacops van STIPHOUT zijn momboirs gesteld over Laurens onbejaarde zoon van wijlen Gherit LAUREIJNSEN.
Beheer van haeffelijke en erffhaeffelijke goederen.
07.01.1562 | R 1922 | f 153v

Lambrecht MARCELIS, Wouter OEMS, Jacob van MERWEL en Jan van LIER zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van Henrick die VRAESSELAER bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gherits van HEESSEL.
Beheer van 1/4 deel in een hoeve te Roosmalen/Berlicum, aanbestorven via de moeder.
19.01.1562 | R 1922 | f 154v

Steven, zijn broeder, Remboid van ALCKMAER en Ghijsbert zijn zoon met Jan van DEVENTER, glasmaecker, zijn momboirs gesteld over Cornelis, zoon van wijlen Pauwels STEVENS, 20 jaar oud.
Beheer van het huis "het Blauwe Schaep" aan de Vismarct te 's-Hertogenbosch.
15.11.1562 | R 1922 | f 156

Matthijs CORNELISSEN, Dirick GOIJAERTS, Boudewijn JANSZ en Sander JANSZ, mesmaecker, zijn momboirs gesteld over Arnt, 12 jaar, Anthonis, 10 jaar en Joostken onmondige dochter van wijlen Thomas ARNTS bij Eken zijn huisvrouw dochter van Jan GIELIS.
Beheer van 1/5 deel in een huis op de hoek van de Hooge Steenwech en het Lootgietersstraetje.
01.12.1562 | R 1922 | f 157

Mr Arnt ROMBOUTS, Dr medicijnen, Jan ADRIAENS, tot Vechel, Cornelis zoon van Jan GERARTS en Henrick ARNTS, tijmmerman zijn momboirs gesteld over Catharina onbejaerde dochter van wijlen Eijmbert Eijmbertsz REMBOUTS bij Bernartken zijn huisvrouw dochter van Jan Geraerts van HAEREN.
Beheer van een huis met zijn toebehoor achter het Oude Raadhuijs te 's-Hertogenbosch.
03.12.1562 | R 1922 | f 157v

Arnt van BEECK, Reijnier die LEEUW, Heer IJgrom van WEL, priester en Willem van MIDDELAER zijn momboirs gesteld over Dirck onbejaerde zoon van Sijmon Marcelis van MAREN.
Beheer van het huis aan de Marct bij het convent van de Minderbroeders te 's-Hertogenbosch waarin Sijmon woont.
01.12.1562 | R 1922 | f 158v

Henrick KEMP, Henricx Jacop Jacopsz SPIJCKER, Folcart van den DIJCK en Floris JANSZ, lakenkoper zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Walraven Henricx KEMP bij Zoeta zijn huisvrouw.
Erfdeling goederen van wijlen hun grootvader Henrick KEMP.
26.02.1562 | R 1922 | f 159

Dirck Nicolaus LAUREIJNSZ, Jacob Laureijns van de STAECK, Vrijs JANSZ en Matthijs EVERARTSZ zijn momboirs gesteld over Jan minderjarige zoon van wijlen Nijcolaus LAUREIJNSZ, te Orthen.
Beheer van een huis met zijn aangelag te Orthen.
26.11.1562 | R 1922 | f 159

Andries en Lambert zonen van Peter BAUWENS, Jacop Laureijns van de STAECK en Dirck zoon van Nijcolaus LAUREIJNSZ zijn momboirs gesteld over Jacop onmondige zoon van wijlen Nicolaus PETERS, te Orthen.
Beheer van goederen te Orthen, aanbestorven via zijn grootvader LAUREIJNSZ.
26.11.1562 | R 1922 | f 160

Jacob LAUREIJNSZ, Dirck CLAES, Herman WONDERS en Adriaen REIJNERS zijn momboirs over Hendricxken onmondige dochter van Hendrick Claes van de STAECK bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van Reijners.
Beheer van de helft in 1/5 deel van goederen te Orten, aanbestorven via haar grootvader Laureijnsz van de STAECK.
26.11.1562 | R 1922 | f 161

Floris MASSEREEL, commandeur van de Duitse Orde te Vught, Joncker Herbert MASSEREEL, zijn broeder, Joncker Arnd HEIJM en Joncker Adriaen EIJNHOUTS, testamentaire voogden over de onbejaarde kinderen van wijlen Joncker Johan MASSEREEL, Heer tot Balgoij, Keent en Opijnen.
Van deze voogden zijn overleden Joncker Herbert en Joncker Adriaen voorsz; Joncker Arnd is te oud en Floris wordt overgeplaatst.
Hun vervangers zijn: Joncker Arndt SCHENCK, Heer tot Hillenrode, Joncker Floris van BOCHOLT tot Tongerloo, Joncker Henrick van BONENBERCH, burgemeester van Nijmegen en Joncker Jacop de COCK.
Verkoop van renten en chijnsen te Erp.
04.08.1563 | R 1922 | f 162

Henrick PETERS die Jonge, Jan RUTHEN, Jan JANS en Zeger HENRICX zijn momboirs over het minderjarige kind van Catharina weduwe van Jan Arnts van VAIRLAIR, te Den Dungen.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jacoba weduwe van Arnt van VAIRLAIR, grootmoeder van de minderjarige.
30.06.1563 | R 1922 | f 163

Pauwels GOOSSEN, spelmaecker, Jan JANS, smid tot Aalborch, Jacop zoon van Henricx van der HOUT, Jacop ANTHONIS, lijnenwever, momboirs over Henricxke dochter van Peter JANS, busmaecker bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van Henricx van der HOUT bij Neelke zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van Neelke voorsz.
19.06.1563 | R 1922 | f 163v

Heer Jacop van BRUEGEL, priester, Jan Peter DEGENS, Gerart Hermans van ARNHEM en Govaert Diricx de LUWE, momboirs over de kinderen van wijlen Henricx DEGENS.
Beheer van een huis op het Ortereijnd, de kinderen aangekomen bij testament van hun grootvader Peter DEGENS.
30.07.1563 & 22.06.1563 | R 1922 | f 165 resp. 168v

Joncker Goessens zoon van wijlen Heer Jan van BRECHT, ridder, Joncker Johan MONIX en Francois van RIJSWIJCK zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Heer Jan van BRECHT, Heer tot Diessen, zoon van wijlen Jacop van BRECHT bij Anna MONIX.
Beheer van renten en chijnsen van en uit onderpanden te Tongerlo, Bruijsen, Bollaer, Wackerseele, Haeght, Wrechteren, Corbeke, Overloo, Loven en Thienen.
03.07.1563 & 14.08.1563 | R 1922 | f 166 resp. 167v

Jan HENRICX, cleermacker man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Thomas LAMBERTSZ is met Jan en Thomas, zonen van Thomas LAMBERTSZ, Jan van EMPEL en Jacop JOORDENS momboir gesteld over de andere - onmondige - kinderen van wijlen Henrick Thomas LAMBERTSZ.
Zij verkopen renten om de schulden, gemaakt voor het onderhoud van de onmondigen te kunnen delgen.
10.07.1563 | R 1922 | f 169v

Jan Hermansz die LEUWE en Anthonij Henricx van MIERLOE zijn momboirs gesteld over Caterijn en Barbara onbejaarde dochters van wijlen Gielis van REEMPST, steenhouwer, bij Margriet zijn huisvrouw.
Beheer van twee cameren in de Zusters van Orthenpoort.
14.08.1563 | R 1922 | f 171

Marcelis Jans van den EECHART; Goijaert van RULLEN, Jan Dirck LAMBERTS en Jacop WILLEMS, snijder, zijn momboirs gesteld over Lambert onbejaarde zoon van wijlen Adriaen LAMBERTS.
De momboirs, tesamen met Jacop WILLEMS man en momboir van Aleijt zijn huisvrouw en Adriaen Jan ADRIAENS in huwelijk hebbende Heijlwig, beiden dochters van wijlen Adriaen LAMBERTS voorsz, verkopen een jaarlijke en erffelijke rente van 5 karoli guldens hen aanbestorven via wijlen Jan zoon van wijlen Adriaen LAMBERTS, die kinderloos overleden is in het buitenland.
06.08.1563 | R 1922 | f 171v

Jan Jans van SCHUTTROP, Matheus FLORISSEN, Cornelis OSMANS en Herbert KARS te Antwerpen, zijn momboirs gesteld over Cornelis onbejaarde zoon van Jan WESSELS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 gedeelte in een huis achter de Minnebroers te 's-Hertogenbosch.
15.09.1563 | R 1922 | f 172v

Peter Janssoen die GRUIJTER, Jan Anthonis GIJSBERTS, Roelof ANCEMS en Ancem van HERPEN, momboirs over Jan, Gielis en Helena onmondige kinderen van wijlen Cornelis die GRUIJTER bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Gielis die PIJPER, verkopen een huis met twee cameren, "de Lijndeboom" op de Vuchterendijck, aan Alart Henricx van DOMMELEN.
27.11.1563 | R 1922 | f 173v

Jan ARNTS, schaelmaecker, Heer en Meester Jan GOIJAERTS, priester, Direck DIRCKSZ, wollen lakenwever, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Huijbert WILLEMS, gaan erfdeling aan van de goederen van Heer en Meester Cornelis GOIJAERTS, priester overleeden Bamis 1561 en de kinderen bij testament aangekomen.
16.04.1563 | R 1922 | f 174

Henrick die RAET, Dirck die RAET, Henrick COLLARTS en Jan zoon van Goijaert ROEVERS, momboirs over de onmondige kinderen van Herman zoon van Goijaert ROEVERS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Cornelis die RAET.
Beheer van een huis, "die Meerminne" op de hoek van de Vismarct en de helft van het huis "de Blauwe Sluetel" achter de Mandemakers, te 's-Hertogenbosch.
04.12.1562 | R 1922 | f 174v

Jan zoon van wijlen Jan TIJMMERMANS, Peter JANS, Gelaesschrijver, Adriaen en Willem zonen van Geraert Jansz de VRIESE zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Marten zoon van Wouter GOIJAERTS bij wijlen Gudele zijn huisvrouw, dochter van Geraert Jansz de VRIESE.
13.10.1563 | R 1922 | f 175v

Peter GHIJSBERTS en Steven GHIJSBERTS; Ghijsbert GOIJAERTS en Jan JANSZ zijn momboirs gesteld over Lijske onbejaarde dochter van Henrick ALARTS bij Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer van een huis met zijn toebehoor achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch, welk huis door Andries WILLEMS verkocht was aan Jacop HUIJBERTS, Jan zoon van Henrick ALARTS en de onbejaarde Jenneke.
18.10.1563 | R 1922 | f 176

Jan PETERSZ, Peter PETERSZ, Jan JANSZ en Jacop JANSZ zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Henricx PETERSZ bij wijlen Francxken zijn huisvrouw.
Samen met Matthijs MAXIMILIAENS in huwelijk hebbende Beatris en Jan JANSZ man en momboir van IJken zijn huisvrouw, ook dochters van wijlen Henricx en Francxken voorsz, verkopen zij een huis met zijn aangelag te Vught St Lambert.
25.10.1563 | R 1922 | f 177

Jan die LEEU, Loef BLOEMAERS, cuijper, Willem ANTHONIS en Wouter Goissen van den BERCH zijn momboirs gesteld over Lijsken dochter van wijlen Daniel Jansz die LEEUWE.
Het bezit: een cleijn Huijske te Roosmalen.
18.12.1563 | R 1922 | f 177v

Jan Henricx COLEN, Everaert van de WATER, Willem Jansz GAST en Herman GOIJAERTS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Bartholomeus zoon van Henrick ADRIAENS; Jan Henricx COLEN voorsz, Herman GOIJAERTS, Arent die BONT en Rover HENRICX zijn momboirs over Ghijsbert onmondige zoon van Henrick ARIAENS voorsz.
De huizen op de hoek van de Colperstraet hebben brandschade.
12.11.1562 | R 1922 | f 178v

Willem WOUTERS, Gerard van ZITTART, Jan van EIJCK en Reiner zoon van Jan POTTEIJE zijn momboirs gesteld over Pauwels, Adriaen en Corneliske onbejaarde kinderen van wijlen Marten JOOSTEN bij Weijndelken zijn huisvrouw. Marten is ca vier jaren geleden overleden.
Beheer van een huis met zijn aangelag te Vught tegenover het convent van de Carthuijsers.
18.11.1563 | R 1922 | f 179

Peter LOEKEMANS, Jan PETERS, Adriaen Peters van HELMONT en Jan MATTHIJS zijn momboirs over Ghijsbert en Merijke onmondige kinderen van wijlen Jan Cornelis LOEKEMANS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Peperstraet, hen aanbestorven via Heer en Meester Henrick LOEKEMANS, priester.
12.11.1563 | R 1922 | f 180v

Wouter Jan van LITH, Aert GOISSENS, Goijaerd en Gerard zonen van Peter Henricx SMIT zijn momboirs gesteld over Elisabeth onbejaarde dochter van Henric ROBBERTS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Henricx SMITS.
Erfdeling goederen van wijlen hun ouders tegen Peter hun meerderjarige broeder.
03.12.1563 | R 1922 | f 181

Jan Andries HESSELS, oom, Henrick EMONDTS, becker, Jan ARIENS, lakenbereider en Herman WILLEMS, greelmaker, zijn momboirs gesteld over Andries onmondige zoon van wijlen Matthijs Andries HESSELS.
Verkoop van een huis in de Corte Kerckstraet, door Matthijs voorsz ca 11 jaar voor zijn overlijden gekocht van Henrick Geraerts van DEVENTHER.
09.12.1563 | R 1922 | f 181v

Anthonis en Ghijsbert zonen van Claes DONCKERS, Cornelis HENRICX, saerdswever en Thomas Wouter van GERWEN, zijn de momboirs over Peter onbejaarde zoon van wijlen Gielis CLAESSEN bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van WEERT.
Verkoop van 1/5 deel in een huis in de Ridderstraat waarin Anneke overleden is.
11.12.1563 | R 1922 | f 182v

Jan Peters van ASPEREN, Peter Luijcas van DOIJENBRAKEN, Andries Jansz van HAREN en Mr Jan JACOPS, hoefsmid zijn momboirs over Peter en Catharina onmondige kinderen van Aert Peters van ASPEREN.
Verkoop huis in de Colperstraet naast Anneke de HONT weduwe van Jan TOELINCK.
15.12.1563 | R 1922 | f 183v

Jan MARTENS, de Bleijcker, Peter STAECKMAN, Nijcolaes zoon van Mr Henrick die BEIJE en Peter ALARTS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Hubert HUIJBERTSZ gesteld.
Verkoop van een halve hoeve te Roosmalen.
20.12.1563 | R 1922 | f 184

Cornelis HOERNKENS, Laureijns HOERNKENS, Heer Peter COLEN en Gerard COLEN, secretaris van 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van Mr Aernt HOERNKENS bij Oda zijn huisvrouw. Aernt HOERNKENS is vier jaar lang absent en buitenslands.
Verkoop goederen te Aerle en Mierlo.
24.12.1563 | R 1922 | f 185

Tielman zoon van Willem TIELMANS, Jan zoon van Henrick WILLEMS en Geraert Geraerts die VERWER met Henrick JANSZ zijn momboirs gesteld over Catharina en Metken onbejaarde dochters van Tielman zoon van Henrick Willem TIELMANS.
Verkoop van 1/5 van een huis met zijn aangelag in de Vughterstraet; de andere kinderen van Henrick voorsz willen hun deel verkopen.
03.01.1563 | R 1922 | f 185v

Adriaen HENRICX en Heer Goessen PETERS, priester waren momboirs gesteld over Joseph, Jan, Elijsabeth en Merijken, onbejaarde kinderen van wijlen Cornelis zoon van Henricx AERTS.
Adriaen HENRICX is overleden en vervangen door Jan zoon van Jan van ENGELANT.
Verkoop van een huis met zijn toebehoor te Hijntham aan Hubert zoon van Jan van ENGELANT.
05.01.1563 | R 1922 | f 186v

Meester Dierick van den BLEECK, Aernd WILLEMS, Jan BANTS en Marcelis Jans van den EECKART zijn momboirs gesteld over Marijke onmondige dochter van wijlen Adriaen van BEECK bij Lijsken zijn huisvrouw dochter van Henricx van den GASTHUIJS.
Erfdeling van de goederen van haar overleden ouders tegen haar meerderjarige broeder.
08.01.1563 | R 1922 | f 187

Peter Jans die LEEUWE, Hendrick Jans van der HOEVEN, Gerit PETERS en Franck Floris die BRUIJN zijn momboirs over Jan, Aerd, Lijntken en Grietken, onbejaarde kinderen van Peter van LIER, spelmacker, weduwnaar van Anneke dochter van Willem COERDEWAGEN.
Verkoop van een huis met zijn aangelag en een camer in de Cleijne Tolbrughstraet.
11.01.1563 | R 1922 | f 188

Andries VOSS, Henrick GOESSENS, Jan van OS en Ghijsbert, zoon van wijlen Adriaen van GESTEL zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Adriaen Diericx van GESTEL.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Cleijne Tolbrughstraet.
15.01.1563 | R 1922 | f 188

Frans van CASTEREN, Jacop zoon van Henrick HERMANS, Henrick zoon van Willem ANDRIES en Clement Adriaen van de LANGHSTRAET zijn de momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacop zoon van Herman van CASTEREN.
Verkoop van 1/7 deel in een hoeve te Nistelroij, in t Loo goederen te Empel.
19.01.1563 | R 1922 | f 189

Jan Willem ZEGERS, Willem zoon van Peter BERNTS, IJgrom POTTEIJ en Jan Michiel van LIEROP zijn testamentaire voogden over Goijaerd minderjarige zoon van Jan Goijaerts van AUDVORST.
Overleden zijn: Jan Willem ZEGERS en IJgrom POTTEIJ, terwijl Jan Michiel van LIEROP op zijn verzoek ontslagen wordt van zijn voogdijschap. Tot nieuwe momboirs worden benoemd: Jan Peters van HEDEL, vleeshouwer, Michiel DIRICX, cremer, IJewaen PETERS, Hoefsmid en Coenraet JANSZ.
Beheer van renten en chijnsen.
21.01.1563 | R 1922 | f 190

Heer Peter MARCELIS, priester en pastoor tot Kessel, Ghijsbert ADRIAENS, Thomas PETERS, lootgieter en Henrick CORNELIS zijn momboirs gesteld over Cornelis minderjarige zoon van wijlen Ghijsberts van MAREN.
Verkoop van het huis met zijn aangelag, "de Twee Gapers" in de Colperstraet te 's-Hertogenbosch.
22.03.1563 | R 1922 | f 190v

Gerard Cornelis van de VENNE, broeder van de minderjarigen, Philips GOIDTSCHALCX, Henrick Jaspersz van ESSCHE en Jan van EIJCK, momboirs over Adam, Huijbert, Steven, Ermgart, Hadewijch en Merike onmondige kinderen van wijlen Cornelis van de VENNE bij Heijlwig zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Helvoirt.
19.10.1563 | R 1922 | f 191v

Mr Jan DERKENNIS en Mr Jan DARGELIST, van vaderszijde en Peter van den BROECK en Jan Henricx van HEES, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Hilleke innocente dochter van wijlen Jan, zoon van wijlen Jan van HERSSELE alias van OIRLE bij Jutken zijn huisvrouw, oud 26 jaar.
Renten uit onderpanden te Den Dungen.
03.01.1563 | R 1922 | f 192v

Meester Willem HOIRNKENS en Meester Cornelis van BERCKEL, van vaderszijde en Heer Peter COLEN, priester en canonick van 's-Hertogenbosch met Gerard COLEN, secretaris van 's-Hertogenbosch, van moederszijde, momboirs over Henrick, 22 jaar, enige zoon van Cornelis zoon van Henrick HOIRNKENS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Geraerts van EIJCK.
Het bezit: twee watermolens, n windmolen, een huis en landerijen te Erp.
13.01.1563 | R 1922 | f 194

Marcelis Janse van den ECHOUT, Goijaert Peters van den RULLEN, Adriaen Jan ADRIAENS en Jacop zoon van Willem MATTHEUS zijn op 3.7.1563 tot momboirs benoemd over Jan, Arnd en Lambert zonen van wijlen Adriaen LAMBERTS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter BORSTSZ.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Slijperstraet te 's-Hertogenbosch.
15.04.1564 | R 1922 | f 195

Peter GHIJSBERTS, Steven GHIJSBERTS, Ghijsbert GOIJAERTS en Jan JANSZ zijn momboirs gesteld over Lijsken minderjarige dochter van Henrick ALLAERTS bij Jenneke zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis in de Tolbrughstraet te 's-Hertogenbosch.
12.05.1564 | R 1922 | f 195v

Joachim van den WIJER, Wouter Claes van den WIJER, Jan zoon van Everaert GOESSENS en Jan Peters van HEDEL zijn momboirs over de drie onbejaarde kinderen van Peter Claessen van den WIJER bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Peter van den PUT bij Anna zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Peter van den PUT en Anna voorsz.
16.05.1564 | R 1922 | f 196

Jan DENS, Arnt zoon van Dirck Goijaerts van MERENVENNE, Anthonis NEIJS en Goijaert van SPOERDONCK zijn de testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van Dierck Goijaerts van MERENVENNE bij Elisabeth DENS, nu overleden.
Het bezit: 3/4 in een windmolen tot Hijntham, goederen tot Hijntham, Roosmalen, Schijndel en Berlicum.
27.05.1564 | R 1922 | f 197

Henrick die RAET, Willem REMBOUTS, Henrick COLLARTS en Jan Goijaerts ROVERS zijn op 4.12.1562 tot momboirs benoemd over de minderjarige kinderen van Herman zoon van wijlen Goijaerts ROVERS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Heer Cornelis die RAET.
De momboirs krijgen toestemming tot erfdeling van de goederen van wijlen Heer Cornelis voorsz.
19.07.1564 | R 1922 | f 198

Lambrecht ZUERINCX, Bertram CORNELIS, Jan Anthonis van GEEMART en Steven Ghijsberts van COLEN zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Geerlinck GEERLINCX bij Baetken zijn huisvrouw, te Orten. De momboirs verwerven toestemming tot het vestigen van een hypotheek groot fl 150,- caroli gulden op de goederen van de minderjarigen.
08.07.1564 | R 1922 | f 198v

Arnt die RAET, Arnt die BIJE, Peter van BROECKHOVEN en Jasper van BEL zijn momboirs gesteld over Mechteld onmondige dochter van Jasper van BEL bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem van DELFT.
Erfdeling van de goederen van wijlen Meester Henricx van DELFT haar oud-oom.
27.07.1564 | R 1922 | f 199v

Jan BOSCH, Joseph CORNELIS, Jan ROBBERTS en Jan zoon van Jan DEGENS zijn momboirs over Geertruijd en Lijsken onmondige dochters van wijlen Henrick WILLEMS bij wijlen Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Zander van OS.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders tegen haar twee meerderjarige broeders.
09.08.1564 | R 1922 | f 200v

De momboirs over Henrick minderjarige zoon van Cornelis HOIRNKENS bij wijlen Catharina van EIJCK verwerven toestemming om 200 caroli guldens te lenen om de molens te Erp te repareren (zie: 13.1.1563, f 194).
03.08.1564 | R 1922 | f 201

Gerit JACOPS, schilder, Laureijns Henricx van BERGE, Roelof JANS, spelmaker en Jan Peters van de VELDE, momboirs over Jan - nauwelijks meerderjarig, buiten slands wezende - Peter en David onmondige zonen van wijen Wouter HEIJMANS bij wijlen Peterke zijn huisvrouw, dochter van Gerit JACOPS voorsz en ook over Jenneke, Marijke en Lijnken onmondige dochters van wijlen Jan van den EECKHOUT bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan JOOSTEN.
De momboirs verkrijgen toestemming tot erfdeling van de goederen van wijlen Heer Anthonis van den EECKHOUT, priester en canonick te 's-Hertogenbosch en Mr Jacop van den EECKHOUT, advocaat te Antwerpen, ooms van de onmondigen.
05.09.1564 | R 1922 | f 202

Jan GERITS, in "Melanen", Huijbert Jans van GORCOM, Jan Peter PREKERS, Jan de Jonge, zoon van Jan OLISLEGERS zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Christoffel EVERAERTS de becker, bij wijlen Heijlke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen BOECHMAKERS.
Beheer van het huis met zijn aangelag in de Cruijsstraet, waarin hun ouders overleden zijn; huisraad.
14.10.1564 | R 1922 | f 202v

Henrick Jans van ROOSMALEN, Herman Jansz de SMIT, Wouter Gerarts JOOSTEN en Arnd GERARTS zijn momboirs gesteld over Adriaen, Ghijsbert en Marike, onmondige kinderen van wijlen Huijbert GHIJSBERTS bij wijlen Luijtgaert zijn huisvrouw, dochter van Peter PETERSZ.
Beheer van een huis met zijn aangelag op de IJpelaer te Den Dungen.
16.10.1564 | R 1922 | f 203v

Henrick Jan van ROOSMALEN, Herman Jansz SMIT, Jacop WILLEMS en Willem Jacop WILLEMSZ zijn momboirs gesteld over Geertruijd en Anneke onbejaarde dochters van wijlen Henricx GHIJSBERTS bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Beheer van land te Den Dungen.
16.10.1564 | R 1922 | f 204v

Michiel Jans van OSS, Cornelis Henricx van OSS, Jan WILLEMS, velbloter en Ghijsbert VERSTEGEN zijn momboirs over Jacop en Lijske onmondige kinderen van wijlen Joost Jan van OSS bij Merike zijn huisvrouw dochter van Claes GEELMANS.
Beheer: 1/4 deel in een camer in de Waterstraet bij de Gevangenpoort, de onmondigen aanbestorven via Claes GEELMANS.
07.11.1564 | R 1922 | f 205

Dominicus EMBRECHTS, doctor Andries van GERWEN, cremer, Jan FASSIJN, apoteker en Adam van GERWEN, cremer, zijn momboirs gesteld over de twee minderjarige kinderen van wijlen Adriaen ARNTS, sloetmaker, bij Oda zijn huisvrouw.
Beheer van het zwaar verhypotheekte huis achter de Minderbroeders, te 's-Hertogenbosch.
07.11.1564 | R 1922 | f 205v

Lucas JANSZ, graftmaker, Aerd GOIJAERTS, viscoper, van vaders wege en Henrick FRENCKE met Henrick BRUESSEN, van moederszijde, cremers, zijn momboirs over Jenneke onmondige dochter van wijlen Jan van HEES, cremer bij Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop, cremer.
07.11.1564 | R 1922 | f 206

Andries JOESTENSOEN, viscoper, Jan PETERS, becker, Geraert Jansz van BOCXTEL en Christoffel EVERAERTS waren voogden gesteld over Merike onmondige dochter van wijlen Claes JANSZ Gheraert Jansz van BOCXTEL en Christoffel EVERAERTS zijn overleden. Zij worden vevangen door: Jan zoon van Gheraert Jansz van BOCXTEL en Everaert zoon van Christoffel EVERAERTS.
08.11.1564 | R 1922 | f 207

Jan GIELISZ tot Waelre en Claes van der STEGEN de Jonge zijn momboirs over de vier minderjarige kinderen van wijlen Claes van ELMPT, in 1560 overleden tot Bercheijck.
Verkoop van een hoeve te Bercheijck.
11.11.1564 | R 1922 | f 207

Jacob zoon van Joerden POTTEIJE, vader en Jan Henrick WILLEMSZ, Peter REIJNEN en Henrick GOESSENS zijn momboirs over Marike en Godesleuken onmondige dochters van Jacob voorsz bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert VASTAERTS bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 in renten en huisraad, aanbestorven via Heijlwich voorsz.
20.11.1564 | R 1922 | f 208

Stans HUIJBERTSZ, Jan van TURNHOUT de Oude en Jan van TURNHOUT de Jonge zijn momboirs gesteld over Henrick onbejaarde zoon van Jan STANSZ.
Beheer van een huis in de Verwerstraet tegenover de Loeffbrug waarin Matthijs van LOENEN, de cuijper, gewoond heeft.
20.11.1564 | R 1922 | f 208v

Peter Goijaerts van LIER, Peter van den WIJER, Jan EVERTSZ en Peter GOIJAERTS zijn momboirs gesteld over de vier minderjarige kinderen van wijlen Gielis GEVERTS bij Catharina zijn huisvrouw. Gielis is enkele jaren geleden overleden en liet 8 minderjarige kinderen na, waarvan er inmiddels vier overleden zijn.
Beheer van het huis "in de Marsman" achter de Tolbrugh en twee cameren in de Cleijne Tolbrughstraet.
22.11.1564 | R 1922 | f 209v

Thomas HOERNKEN, Arnd ROELOFFS, George van STRAETSBERCH en Willem Daniel van AMMELROIJ zijn momboirs gesteld over de minderjarige dochter van wijlen Bartholomeus bij Marike dochter van George van STAETSBERCH de Oude. Bartaholomeus heeft in totaal twee kinderen nagelaten, waarvan n meerderjarig is.
Beheer van: huis op de hoek van de Mortel; huis "de Swijnencop" in de Buersestraet.
27.11.1564 | R 1922 | f 210

Gerard zoon van Jacop GERITS, Willem zoon van wijlen Henrick CLOOT en Nijclaes zoon van wijlen Adriaen JACOPSE zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Christoffel zoon van Anthonis JACOPSE bij wijlen Elke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx CLOOT.
Beheer van een huis met zijn aangelag op de Oude Hulst, te 's-Hertogenbosch.
27.11.1564 | R 1922 | f 210v

Lambrecht van BOCXTEL, Jan GERAERTSZ, Henrick van ZANTHEN en Jan AERTSZ worden momboirs gesteld over Nijcolaes onbejaarde zoon van wijlen Geerlincx CLAESZ. Jan AERTSZ en Henrick van ZANTEN zijn overleden en worden vervangen door Jan Geerlincx CLAESZOON en Willem zoon van Geerlincx CLAESZOON.
Verkoop van een camer, Nijclaes voorsz bij erfdeling toegevallen, in het Straetken van de Drie Lieve Heeren, te 's-Hertogenbosch.
29.11.1564 | R 1922 | f 212

Jan broeder van de minderjarige Daniel, zoon van wijlen Jan Cornelis van den OERT, Lucas JANSZ, graftmaker, Anthonis GEERARTS en Lodewijck Goebels van COELEN zijn momboirs gesteld over de voorsz Daniel, zoon van wijlen Jan Cornelis van den OERT - van Utrecht - bij wijlen Maria, zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan COLEN.
Verkoop van de helft in een huis, met zijn aangelag, in de Verwerstraet, "de Trompet"; de andere helft is eigendom van de eerstgenoemde Jan.
07.12.1564 | R 1922 | f 212v

Jan de Oude en Jan de Jonge, zonen van Jan van TURNHOUT en hun broeder Thomas, zijn momboirs gesteld over Catharina onbejaarde dochter van wijlen Cornelis zoon van Jan van TURNHOUT.
Beheer van 1/2 huis met zijn toebehoren in de Kerckstraet te 's-Hertogenbosch.
09.12.1564 | R 1922 | f 213v

Gerard COLEN, bontwerker, Mr Jan APART, Aelbert ADRIAENS en zijn broeder Cornelis ADRIAENSZ, mesmakers, zijn moboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Jan COLEN, bontwerker.
Verkoop van 1/5 in een huis met zijn aangelag, in de Putstraet te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via zijn grootvader Wouter COLEN.
09.12.1564 | R 1922 | f 214

Jan BECK, Anthonis Anthonis van DIEPENBEECK, Gielis PETERS en Jan PETERS, cangieters, zijn de momboirs over Jan en Peterke onbejaarde kinderen van wijlen Jasper BECK bij wijlen Peterke zijn huisvrouw.
Verkoop van 2/3 deel van een huis aen de Marct te 's-Hertogenbosch omtrent de Gevangenpoort. Het resterende deel bezit Peeter Jan COLLAERTS in huwelijk hebbende Margriet dochter van Jasper en Peterke voorsz.
22.12.1564 | R 1922 | f 215

Jan zoon van Cornelis ADRIAENSZ, Michiel Aertsz van ZONNE, Andries LENAERTS en Arnd Willemsz van GEMAERT zijn momboirs gesteld over Lijske onbejaarde dochter van wijlen Adriaen zoon van wijlen Cornelis ADRIAENSZ bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/4 deel in een huis met zijn aangelag op de Oude Hulst te 's-Hertogenbosch.
30.12.1564 | R 1922 | f 215v

Joncker Henrick van EIJNHOUTS, schepen van 's-Hertogenbosch; Lucas Jans van EIJNHOUTS; Dirck ARNTS, schepen van 's-Hertogenbosch en Peter die GRUIJTER zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Jan van EIJNHOUTS bij Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van Willem van OS.
Beheer van een huis met zijn aangelag te St Oedenrode.
01.02.1564 | R 1922 | f 216

Arnd Willem van BEECK, Marcelis JANS, Jan BANTS en Mr Dirick van den BLEECK zijn momboirs over Marike minderjarige dochter van wijlen Adriaen van BEECK bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henricx van den GASTHUIJSE.
Verkoop van de helft van een beemd te St Oedenrode.
13.02.1564 | R 1922 | f 216v

Heer en Meester BANELDUS, priester, Leonaert WILLEMS, Geert THOLINCK en Peter die GUIJLICKER, snijder, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Jan JOOSTEN, becker, bij Lijntken zijn huisvrouw dochter van IJgram ZEBERTS.
Verkoop van de helft van een huis, achter de Mandemakers, te 's-Hertogenbosch; de andere helft competeert Leonard WILLEMS, vetwarier.
15.02.1564 | R 1922 | f 217

Henrick Jans DIERICX voor hemzelve en momboir over Goossen zijn innocente broeder en momboir over de onbejaarde kinderen van Aleijd, zijn overleden zuster en Jan die LEEUWE met Jacop HEEREN momboir over de onbejaarde kinderen van wijlen Dierick JANSZ, verkopen een huis met zijn aangelag, in het Straetje van Best, aangekomen via Jenneke, grootmoeder van de onmondige kinderen.
23.12.1564 | R 1922 | f 217v

Jan LAMBERTSZ, Sebastiaen GERITSZ, Jan WILLEMS en Claes WILLEMS zijn momboirs gesteld over Marijcke onmondige dochter van wijlen Arnt WILLEMS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijen Lambert van GOEDERHEIJL.
Beheer van 9 vaetsaet land te Oss, omtrent de Heessche Boom, en een akker aan de Langendoncksche wetering, opgewonnen door wijlen Arnt WILLEMS voorsz.
08.01.1562 | R 1922 | f 218v

Roelof LAMBERTSZ, timmerman, Jan AELBERTS, corencoper, Henrick van WELHUIJSEN en Dierck Jansz van LUIJCK zijn als momboirs over Lijske onmondige dochter van Goijaert zoon Henrick AELBERTS, bij Peterke zijn huisvrouw, door de vader voorgesteld.
Lijsken, huisvrouw van Claes FAES en Marike haar zuster, hebben als momboirs van moederszijde over Lijsken voorsz, voorgesteld: Peeter zoon van Lambert REMMEN en Jan zoon van Ambrosius van GERWEN.
Schepen stellen als momboiren, de eerste twee door de vader genomineerd en de twee laatst vermelden van moederszijde, aan.
Beheer van goederen, aanbestorven via Jan Willem van GERWEN.
29.03.1564 | R 1922 | f 225

Jan Peter PREKERS, Jan,die Jonge, zoon van wijlen Jan OLISLAGERS, Hubert Jansz van GORCHEM en Jan GERAERTS waren momboirs gesteld over Adriaen, Jenneke en Neelke onbejaarde kinderen van wijlen Everaert JORIS, die Becker.
Verkoop van 1/6 deel in een huis met zijn aangelag "in den Boeghe" in de Cruijsstraet te 's-Hertogenbosch, 1/6 in drie cameren aan de Vuchterendijck en 1/6 in een camer in het Florisstraetke, te 's-Hertogenbosch.
12.04.1564 | R 1922 | f 225

Goijaert Arnts KEMP, Jan van BLADEL en Jan ARNTS, scaelmaker zijn momboirs gesteld over de minderjarige dochter van wijlen Peter Nijclaessen Martens van den MOLEN, overleden te Copenhagen.
Verkoop van een camer in de Zusters van Orthenpoort.
09.05.1565 | R 1922 | f 225v

Jan HUIJBERTS, Gerard. Jan DIELISZ, Jan JANSZ, Zeger Henrick LEGERS zijn momboirs gesteld over Huijbert, Jan en Marijke onmondige kinderen van wijlen Gielis HUIJBERTSZ bij wijlen Stijnken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Lijsken HUIJBERTSZ, te Den Dungen.
26.05.1565 | R 1922 | f 226v

Jan HUIJBERTS, Gerard Jan DIELISZ, Jan JANSZ, Zeger Henrick LEGERS zijn momboirs gesteld over Huijbert, Jan en Marijke onmondige kinderen van wijlen Gielis HUIJBERTSZ bij wijlen Stijnken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Lijsken HUIJBERTSZ, te Den Dungen.
26.05.1565 | R 1922 | f 226v

Mr Jacop van DEVENTER, Joachim VINCKELROIJ, Hanrick VINCKELROIJ en Arnd van BRUEGEL zijn momboirs gesteld over Marijke, Elijsabeth en Jan onbejaarde kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan VINCKELROIJ.
Verkoop van de helft in twee huizen: "de Ploegh" in de Orterstraet en "de vergulde Passer" in de Vuchterstraet.
04.07.1565 | R 1922 | f 227

Christoffel van RIJSINGEN, Lenaert Peter STRIJBOSCH en Henrick Jan BERCHMANS zijn momboirs gesteld over Peterke en Heijlke onbejaarde dochters van wijlen Peter LAST bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter zoon van wijlen Lenaert STRIJBOSCH.
Beheer van renten en chijnsen.
22.08.1565 | R 1922 | f 229v

Heer Christoffel Jansz BAECX, priester, Cornelis Henricx van OS, Jan PELS en Thomas die BIJE momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Clements ACCOURNEIJ bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan BAECX.
Thomas die BIJE is overleden; hij wordt vervangen door Jan Daniels MARTENS.
Beheer goederen, waarvan 1/3 deel bezit is van Heer Christoffel voorsz, 1/3 deel aan Jenneke Jan BAECX en de rest bezit van de minderjarigen. Jenneke is overleden; zij heeft haar deel gelegateerd ten tochte aan haar broeder Heer Christoffel en de minderjarigen ten erf rechte.
Het bezit: het huis aan de Oude Hulst waar Heer Christoffel in woont, een huis in de Verwerstraet, het huis "de Boog" van de rentmeester Jacob BOCX; percelen bij de Zusters van Orten molen.
23.03.1565 | R 1922 | f 230

Tot momboirs over de twee onbejaarde kinderen van wijlen Geraert Claes van OSS bij Geertruijd zijn huisvrouw, zijn aangesteld: Nijcolaes die CORT te Geffen en Jan van den HOEVEL te Oss, van vaderszijde en Henrick VINCKELROIJ en Henrick van TULDEN van moederszijde.
30.08.1565 | R 1922 | f 232

Jacop van OS, metser, Mr Henrick LIEVENS, barbier, Lambrecht PETERS, mesmacker en Matheus AELBERTS, mesmacker zijn momboirs gesteld over Emken en Jan onbejaarde kinderen van wijlen Frans Jans van OIRSCHOT.
Beheer van: een huis met zijn aangelag, de kinderen aanbestorven via hun ouders; 1/4 in de goederen, aanbestorven via hun grootvader Jan van den EMEIJDE en Margriet zijn tweede huisvrouw.
14.09.1565 | R 1922 | f 232

Gooswijn en Jan van HEDEL, Jan GIJSSELEN en Willem MUIJCKENS zijn momboirs gesteld over Metken onmondige dochter van wijlen Ghijsbert zoon van Jacop van HEDEL bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Peter MUIJCKENS.
Beheer van goederen: chijnsen.
27.08.1565 | R 1922 | f 233

Stans HUIJBERTS, de Oude, Stans HUIJBERTS, de Jonge, Jan van TURNHOUT de Oude en Jan van TURNHOUT de Jonge zijn momboirs gesteld over Henricx onmondige zoon van wijlen Jan STANSZ. De eerste twee momboirs zijn overleden; zij worden vervangen door: Mathijs EIJMBERTSZ, velblotter en Jan van NEUMEGE.
01.11.1565 | R 1922 | f 234

Peter, broeder van de onmondigen; Jacop van DELFT, laeckenkoper Lambert en Joseph zonen van Cornelis HENRICX, die becker, zijn momboirs gesteld over Jan en Joachim zonen van wijlen Ghijsbert Henricx van ORTEN bij Margriet zijn huisvrouw.
Dit echtpaar heeft nog de volgende meerderjarige kinderen: Peter, Marijke, Claerke en Engelke.
Beheer van goederen: afgebrand huis te Vught St Lambert.
05.11.1565 | R 1922 | f 234

Joncker Roeloff die BEVER en Joncker Jan van DOERNE zijn momboirs over Jan minderjarige zoon van wijlen Joncker Robbrecht die BEVER.
Beheer van 1/6 deel van de goederen, Joncker Robbrecht aanbestorven via Huijgo Spierincx van AELBORCH, te Ospel.
30.11.1565 | R 1922 | f 234v

Dierck ADRIAENS, Matheus Jansz in den WAIJ en Anthonis ADRIAENSZ zijn momboirs gesteld over Elijsabeth minderjarige dochter van wijlen Heer Gielis VINCK, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch, bij Roeloffken WEIJNEN.
De momboirs vragen rekening en verantwoording van Heer Jan van der STRATEN, executeur testamentaire van wijlen Heer Gielis voorsz en van Heer Gielis MALLANS, beheerder van de nalatenschap van Roeloffken WEIJNEN en Anna WEIJNEN haar moeder. Anthonius ADRIAENSZ is overleden. Hij wordt vervangen door Peter Lucas van DOIJENBRAKEN en Henrick GOESSENS.
02.01.1565 | R 1922 | f 235

Nicolaes LENAERTS, spelmaker, Peter JANS, snijder, Gerit MARCELIS, lijnenwever en Willem GLAVIMANS zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van Roeloff CLAESZ, spelmaker, oud 16 jaar.
Beheer van een huis met brandschade in de Diepstraet.
02.01.1565 | R 1922 | f 235

Jan NOPPEN, Joseph GOIJAERTS, Frans van CASTEREN en Jacob HENRICX zijn momboirs gesteld over Geraert onbejaarde zoon van Jan zoon van wijlen Jan GERAERTS bij Marijke zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Geraert Jacops van CASTEREN.
Beheer van 1/4 deel in een huis op de hoek van de Uijlenburch en de Postelstraet en 1/3 deel in de helft van drie cameren in het Uijlenburchstraetken.
12.02.1565 | R 1922 | f 236

Michiel EVERTSZ, spelmaker, Peter Jans int CLOCXKEN, scoelmeester, Mattheus FLORISZ en Marten DIERICX zijn momboirs gesteld over Goijartken onbejaarde dochter van wijlen Goijaert EVERTS bij wijlen Diercxken zijn huisvrouw.
Beheer van een huis achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch.
29.04.1566 | R 1922 | f 236

Hendrick ARNTS, Lucas ADRIAENSZ, Peter ROELOFFS en Henrick JANS zijn momboirs gesteld over Henricx onbejaarde zoon van Dierck Jan PETERS bij wijlen Henricxken HENRICX zijn huisvrouw.
Beheer van een huis met zijn aangelag te Den Dungen op de Poeldonck.
25.01.1565 | R 1922 | f 236v

Leonard GLAVIMANS & Dierck JANSZ zijn momboirs gesteld over Lijntken onbejaarde dochter van wijlen Henric Goijaert KETELAERS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan DIERICX.
Beheer van de goederen van wijlen hun oom Peter GOIJAERTS, die vermoord is; leengoederen te Breda.
18.02.1569 | R 1922 | f 237v

Jacob ROMBOUTS, Henrick GHIJSBERTS, graftmaker, Goijaert Henrick AELBERTS en Peter van EMPEL zijn momboirs gesteld over Margriet onbejaarde dochter van wijlen Roeloff ARNTS, tijmmerman, bij Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx AELBRECHTS - nu hertrouwd en buijten 's-Hertogenbosch wonende.
Verkoop van huisraad.
16.09.1566 | R 1922 | f 238v

Tot momboirs over de onbejaarde kinderen van Anthonij Jan DIRICX waren gesteld: Jan Arnts van den AMEIJDEN, Mr Jan Lievens van der PLANCKEN, Thomas JANSZ, die becker en Andries Jan WUEST, zeijsmacker. De beide eerste momboirs zijn overleden. Hun vervangers zijn: Joest en Jan zonen van wijlen Rutger DIERICX.
Beheer van pachten en chijnsen.
03.04.1565 | R 1922 | f 239

Corstiaen DIRICX, Anthonius van der VENNE, Reijnier van der VENNE, zonen van Anthonis van der VENNE zijn momboirs gesteld over Jan en Adriana onbejaarde kinderen van wijlen Daniel SERIS bij Crijntken zijn huisvrouw.
Dit echtpaar heeft nog een meerderjarig kind.
Beheer van het huis "de Backoven" op de Hooge Steenweg te 's-Hertogenbosch.
05.04.1565 | R 1922 | f 239v

Heer Adriaen Jansz van HIJNTHAM, priester, Goessen van HEDEL Herman Huijbert WONDERS en Henrick GOESSENS zijn momboirs over Rijcaert onbejaarde, zoon van wijlen Gielis Rubbens van WECHLESANDE bij Hilleken zijn huisvrouw dochter van Huijbert WONDERS.
Beheer van goederen te Roosmalen.
19.04.1566 | R 1922 | f 240

Heer Adriaen Jans van HIJNTHAM, priester, Jacop JANS, te Vught, Herman en Peter zonen van Huijbert WONDERS zijn momboirs gesteld over Huijbert en Aleijd, onbejaarde kinderen van wijlen Steven Jans van ASTEN bij Engelken zijn huisvrouw dochter van Huijbert WONDERS en nu hertrouwd met Franck ARNTS.
Beheer van landerijen te Roosmalen.
19.04.1566 | R 1922 | f 240v

Henrick Jans van den BEERT alias MEIJNTKENS, Lambert Anthonis van der EIJCKEN, Jan Willem SOEMERS en Marten THOMAS zijn momboirs gesteld over Thomas onbejaarde zoon van wijlen David Jans van den BEERT alias MEIJNTKENS.
Beheer van 1/3 van de goederen van wijlen Heer Jan zoon van Jan van den BEERT alias MEIJNTKENS, priester en beneficaet van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch.
19.04.1566 | R 1922 | f 241

Jan van TONGEREN en Marten Geraerts SHEEREN zijn momboirs gesteld over Bruijst onmondige zoon van Jan MAESSEN.
Beheer van renten en chijnsen.
19.04.1566 | R 1922 | f 241v

Adriaen van den BROECK, Lambert TEEUWEN, Thomas WILLEMSZ, zijn de momboirs over de onbejaarde kinderen van Daniel WILLEMSZ bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Goijaert JACOPS.
23.06.1566 | R 1922 | f 242

Lambert RAES man en momboir van Emken zijn huisvrouw; Herwich CRETIERS in huwelijk hebbende Hillegond, Jan Cornelis van den OIRDT weduwnaar van Hadewig zijn huisvrouw, allen dochters en erfgenamen van wijlen Mr Frans Arntsz van BREUGEL bij Dorothea zijn huisvrouw dochter van Arnt KEMP. Mr Frans voorsz heeft tot executeurs testamentaire en momboirs over zijn minderjarige kinderen aangesteld: zijn broeder Mr Jan Arnts van BREUGEL en Goijaert KEMP.
Mr Jan is overleden. Om tot erfdeling van de goederen over te kunnen gaan zijn nog tot momboirs aangesteld: Arnd zoon van Goijaert KEMP voorsz, Arnt van BREUGEL en Jan van ASPEREN.
De nalatenschap omvat beleggingen tot 2950 caroli guldens en andere kapitalen.
08.05.1566 | R 1922 | f 242

Joost Denijs van MALSEN, Ghijsbert zoon van Willem HERINCX, Arndt Adriaen van MALSEN en Anthonis Willems van EMPEL zijn momboirs gesteld over Merijke, Anneke, Magdalena en Ghijsbertken, alle vier onbejaarde dochters van wijlen Arndt Denijs van MALSEN. De voorszegde momboirs zijn eveneens momboirs over Willem onbejaarde zoon van Ghijsbert HERINCX voorsz bij wijlen Dijmphna zijn huisvrouw dochter van wijlen Denijs van MALSEN.
De momboirs over Joost, Arndt en Dijmphna van MALSEN hebben in 1545 een hoeve te Oisterwijk op de Hoeven en een akker te Moergestel, aan Frans BOGAERT verkocht. Het vesten van deze goederen is achterwege gebleven.
Frans BOGAERT heeft deze goederen gelegateerd aan Lambert onbejaarde zoon van Jacop van ARCKEL; over deze goederen is nu een proces ontstaan.
De bovenvermelde momboirs verkrijgen toestemming van schepenen om de hoeve en de akker alsnog te vesten.
07.05.1566 | R 1922 | f 243

Tot momboirs over Lucas - 24 jaar oud - zoon van Peter HENDRICX spelmaker, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Udemans van WIJCK zijn gesteld: Mr Goijaerd GROOTAERT licentiaet in de beide rechten, Anthonis SIJMONS, op ten Cleijnen Bagijnhof, Cornelis JANS, mesmaecker en Peter Sebastiaens van der POERTEN.
Beheer van 1/2 huis - met brandschade - in de Corte Putstraet, Lucas aanbestorven via Jan Udemans van WIJCK.
18.07.1566 | R 1922 | f 244

Mr Hendrick van den HOEVEL, Jasper van den BROECK, Claes en Goiaerd zonen van Mr Henricx die BIJE zijn momboirs gesteld over de beide minderjarige kinderen van Henricx die BIJE bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Diericx HERMANS.
Beheer van de helft van de goederen van Henrick en Elisabeth.
01.06.1566 | R 1922 | f 244v

Frans HENRICX, Henrick FRANSEN, Goijaert Sander RULLEN en Henrick BROERS zijn momboirs gesteld over Willem, onbejaarde zoon van Frans HENRICX, uijtlandig.
Erfdeling van landerijen tegen Jan Diericx van HEES in huwelijk hebbende Lucia dochter van Frans HENRICX, zuster van Willem voorsz.
??.??.1566 | R 1922 | f 245

Willem Jansz MONIX, Gerrit Arnts van VERTEIJNEN alias ZOMERS; Arnt LAMBERTS en Mr Jacop DOELEN zijn momboirs over Lijsken en Lijntken onbejaarde dochters van wijlen Peter van SONNE bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Otten die RICHTER.
30.01.1566 | R 1922 | f 246

Jan WOUTERS, Jan JANSZ, Jan ANDRIES en Wouter ANDRIES zijn momboirs gesteld over Marijke onbejaarde dochter van wijlen Lourens JANSZ bij IJcken zijn huisvrouw.
18.01.1566 | R 1922 | f 246v

Henrick Jan PETERS, Peter Roeloff JANSZ, Henrick Jan WILLEMS en Willem Andries WILLEMS zijn momboirs gesteld over Adriaen onbejaarde zoon van Jan PETERS bij Margriet STRICK, zijn eerste huisvrouw.
Adriaen voorsz is de enige erfgenaam van wijlen IJda dochter van Goijaert STRICK weduwe van Loenis Henrick LOENIS, moeijke van Adriaen voorsz.
29.01.1568 | R 1922 | f 246v

Henrick Peters WRAETSELAER, Jan Corstiaens van COLERT, Alard en Jan zonen van wijlen Jan VRANCKEN zijn momboirs gesteld over Jan, Joest, Goessen, Vranck en Henricxken, onbejaarde kinderen van wijlen Boudewijn GOESSEN bij wijlen Elijsabeth dochter van wijlen Joest VRANCKEN.
Verkoop van goederen van wijlen hun ouders.
10.01.1566 | R 1922 | f 2437

Joncker Henrick van EIJNHOUTS, Jan PIJNAPPEL zijn momboirs gesteld over Willem en Johan onbejaarde zonen van wijlen Joncker Jan van ERPE bij Egidia zijn huisvrouw.
Beheer van goederen de onmondigen aanbestorven via Johanna dochter van Wouter BOLCX weduwe van Joncker Jan Jans van ERPE, de Oude.
22.05.1566 | R 1922 | f 247v

Jan zoon van Jan OTTEN en Zeger Adriaens BUECKENTOP zijn momboirs gesteld over Zeger onbejaarde zoon van Jan Thielman BUECKENTOP.
De momboirs verkrijgen toestemming om opgewonnen goederen te Dinter te verkopen.
13.02.1567 | R 1922 | f 248

Christoffel Jan SPIJCKERS, Arnt COENRAETS alias CUSTERS, Jan zoon van Mr Jan KEMP en Gerard zoon van Diricx CLUETINCX zijn momboirs gesteld over Jan en Geertruijd onbejaarde kinderen van wijlen Jerij van STRAESBORCH bij Heesken zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/10 in een huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch.
13.09.1567 | R 1922 | f 249

Rutgher CLAESZ en Ansem van DINTHER zijn momboirs gesteld over Jaecxken dochter van Henricxken dochter van Dielis JANSZ bij wijlen Jacop JACOPSZ, haar eerste man.
Henricxken is hertrouwd met Jan Henricx CLAESZ, te Den Dungen. Uit dit huwelijk is een kind geboren. Henricxken is inmiddels overleden.
Erfdeling goederen van wijlen Henricxken voorsz.
24.05.1568 | R 1922 | f 249v

Peter JANS, schrijnwercker, Arnd SIJMONS, mesmaker, Adriaen ADRIAENS, smid, Bartholomeus de ZEIJSSEMAECKER, zijn momboirs gesteld over Cristijntgen onmondige dochter van Christina weduwe van Ghijsbrecht de MESMAKERE.
Beheer van renten uit onderpanden te Antwerpen, aanbestorven via Heer Michiel van LATHEM.
28.07.1568 | R 1922 | f 250

Willem Jansz van HELDEN en Jan Lamberts van OIRL zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Zeger zoon van Jan van HELDEN bij Ercken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Ercken tegen Willem zoon van Jan van HELDEN bij Ercken voorsz en Jan Lamberts van OIRL in huwelijk hebbende Oda dochter van Jan van HELDEN en Ercken voorsz.
20.08.1568 | R 1922 | f 250v

Wouter SCELLENS en Anthonis zoon van Claes GERARDTS, van vaderszijde; Marten Gerardts SHEEREN en Marten Jans MOENS, van moederszijde zijn momboirs over Dierick onbejaarde zoon van wijlen Jan SCELLENS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric MOENS.
Beheer van goederen te Son, aanbestorven via de grootouders maternel; Elisabeth KOENEN, oud-moeije maternel; Claes de Jonge Luijtgard, Catharina en Margriet allen kinderen van Henric MOENS.
29.10.1568 | R 1922 | f 251v

Herman JANSZ, sloetmaker, wonende bij de St Anthonis kapel, Thomas Peters van STRIJP, lijnenwever, wonende in de Mortel en Henrick GERITS, wollenwever, wonende bij de Mortel, momboirs over Maijke, Peter, Henrick, onbejaarde kinderen van Willem Henricx die VRIESE - uijt Vrieslant, linnenwever - bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert van MACHEREN bij Bertken zijn huisvrouw.
Henricxken is bij de geboorte van haar vierde kind overleden.
Willem is drie maanden geleden hertrouwd en heeft de goederen van zijn eerste schoonvader verkocht: opbrengst 150 gld, welk bedrag belegd is voor de drie kinderen.
22.10.1568 | R 1922 | f 253

Goijard HENDRICX, lijnenwever, Jan Peters van LOON, Andries en Henrick zonen van Marcelis GEVAERTS zijn momboirs gesteld over Catharjntken onmondige dochter van wijlen Cornelis HENRICX, velblotter, bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Marcelis GEVAERTS, van Orten.
Beheer van een huis met zijn aangelag op het Hintemereijnde.
23.09.1568 | R 1922 | f 253v

Jan MONICX, Jan van ACHELEN, Jan Arnts van ZOEMEREN, cleermaker en Jan ADRIAENS, wonende tot Alem, zijn momboirs gesteld over Dircxken onmondige dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Mr Goossen van ROSSUM bij wijlen Agatha zijn huisvrouw dochter van wijlen Lenaert van HIJNSBURCH.
14.12.1568 | R 1922 | f 254

Cornelis van OS, Jan PELS en Jan MARTENS zijn momboirs gesteld over Henrick onbejaerde zoon van wijlen Clements van ACCORNEIJS bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan BACX.
Verkoop van renten, aanbestorven via wijlen Heer Christiaen BACX, de onbejaarde bij erfdeling aangekomen.
26.01.1568 | R 1922 | f 255v

Jan ANSEMS, Goijaert HENRICXS, Aert van OS en Lenaert GERRITS lijnenwevers, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van Huijbert Henricx van NISTELRODE bij Luijtgarde zijn huisvrouw.
Beheer van goederen, aanbestorven via Marcelis zoon van Henricx van NISTELRODE te Utrecht, oom van de onmondige.
10.02.1568 | R 1922 | f 256v

Gerard Jan HENRICX, tot Dinther, Peter JANSZ, lakenkoper te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Jan Andries HESSELS met Dirck ANCEMS, mesmacker te 's-Hertogenbosch, van moederszijde zijn momboirs gesteld over Hendrick, Andries en Lijntken, onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van Henrick EMONTS, becker, bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Andries HESSELS, van Dinther.
De momboirs gaan met de twee meerderjarige dochters een erfdeling aan van de goederen van de ouders, te Dinther.
09.05.1569 | R 1922 | f 257

Henrick MARCELIS, cleermaecker en Jan AERTS, wever, zijn momboirs gesteld over Jan, 23 jaar en Jaecxken, 16 jaar, onbejaarde kinderen van wijlen Peter ANTHONIS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw.
17.05.1569 | R 1922 | f 258

Franchoijs Arnts van ROIJE, spelmaecker, Pauwels LAMBRECHTS en Heer Arnd LAMBRECHTS, priester, ooms van resp. vaders en moederszijde zijn momboirs over Reijnder JANS, 23 24 jaar oud, geboren poorter van 's-Hertogenbosch, spelmaker.
26.05.1569 | R 1922 | f 258v

Jan en Christoffel zonen van wijlen Jan SPIJCKER, Geert Diericx CLUETINCX, lakenkoper en Henrick HOUBRAECKEN zijn momboirs over Jan, Peter en Eva onbejaarde kinderen van wijlen Marten zoon van Jan SPIJCKER.
Beheer van 1/10 gedeelte van een huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch.
13.06.1569 | R 1922 | f 259

Jan LAMBERTS, Jan GOIJAERTS, Herbert JANS, Anthonis ARNTS, zijn de momboirs over Willem, Jan, Arnt en Peter, onmondige kinderen van wijlen Peter LAMBERTS bij Margrietken zijn huisvrouw.
13.06.1569 | R 1922 | f 260v

Heer en Meester Dierck van der MEER, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Gregorius zijn broeder, van vaderszijde; Jheronimus WIJNANTS, Raetsheer van 's-Hertogenbosch en Pieter zoon van wijlen Laurens PELGROM, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Willem zoon van Diricx Reijners van der MEER bij Elisabeth, zijn tweede huisvrouw, dochter van wijlen Laureijs PELGROM en over de minderjarige kinderen van wijlen Willem bij zijn eerste huisvrouw Aelbertgen dochter van wijlen Jan Arnts van VLADERACKEN.
Alle kinderen zullen gelijkelijk delen.
30.08.1569 | R 1922 | f 261

Jan GOIJAERTS was op 13.6.1569 momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter LAMBERTS bij Margriet zijn huisvrouw; Jan GOIJAERTS is getrouwd met Catharina dochter van wijlen Peter LAMBERTS voorsz. Hij verzoekt om ontheven te worden van zijn momboirschap. Vervangen door Jan Jan LAMBRECHTS.
04.08.1569 | R 1922 | f 262

Joost van OUWEN, zwager van Anneke weduwe van Marcus van der HULST en Jacop WIJNEN, gelaesschrijver, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van Anneke, geboren te Breda. Zij worden gemachtigd om een som gelds te Breda te ontvangen.
01.02.1568 | R 1922 | f 263

Hubert HENRICX, te Boxtel wonende; Jan van DOMMELEN, houtsager, Nijclaes ADRIAENS, mulder tot Hijntham en Jan MICHIELS, molenmaker, zijn momboirs gesteld over Henricxke en Margrietke, onbejaarde kinderen van wijlen Jan Henricx van BOCXTEL bij Baetken zijn huisvrouw.
Beheer van goederen te Luijcel onder Boxtel.
06.08.1569 | R 1922 | f 263

Wouter BOUDEWIJNS, grootvader, Jan van DELFT, Peter VUCHTS en Heer Nijcolaes die RAETH, ooms, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Emken weduwe van Arnt die RAET.
Erfdeling van goederen.
08.10.1569 | R 1922 | f 264

Bartholomeus GOIJAERTS en Arnd JOOSTEN, beijde tot Heusden; Jan van OS en Aelbert Jans KETELAER, beijde tot 's-Hertogenbosch zijn de voogden over de onmondige kinderen van wijlen Sijmon zoon van Daniel DAEMS bij wijlen Marijke Goijaerts van HUESDEN.
Beheer van een hoeve te Moergestel.
24.10.1569 | R 1922 | f 264v

Dierck HENRICX, Nijclaes ANTHONIS, Jan ARNTS en Peter HENRICX zijn momboirs over Bernaert Sebastiaen JANSZ, oud omstreeks 23 jaar, ouderloos, geboren te Schijndel en wonende tot 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen te Schijndel.
24.10.1576 | R 1922 | f 265

Marten Geraerts TSHEEREN, Lambert die WOLFF en Jacop van MERSSEL zijn momboirs gesteld over Geraert, Dierck en Marten minderjarige zonen van Jan Henrick Gommaerts van LIER bij wijlen Margaretha dochter van wijlen Gerart WOUTERSZ.
Verkoop haeffelijke goederen aanbestorven via hun moeder.
28.01.1569 | R 1922 | f 266

Joachim ARNTS, cleermaker en Lenaerd STEVENS, lijnenwever, zijn momboirs gesteld over Ghijsbert, 23 jaar oud, zoon van wijlen Jacop van UDEN bij wijlen Lucia zijn huisvrouw.
Beheer van renten en chijnsen.
21.02.1569 | R 1922 | f 267v

Jan LAMBERTS, Sebastiaen Geerits SMITS, Jan en Claes zonen van wijlen Willem van der MOELEN tot Oirschot, momboirs over Maria onbejaarde dochter van wijlen Arnt WILLEMS alias SLINCHALS bij wijlen Elijsabeth dochter van wijlen Lambert van den GOEDERHEIJL.
Beheer van opgewonnen renten van en uit goederen te Oss aen de Heessche boom.
02.03.1569 | R 1922 | f 268

Heer en Meester Dierck priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch en Gregoris zijn broeder, zonen van wijlen Diercx van der MEER, Jan Aerts van VLADERACKEN Mr Jacop DAEMS, Joost van OUWEN en Wouter Jans PIJNAPPEL zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Diercx van der MEER bij wijlen Aelbertken zijn eerste huisvrouw dochter van Jan Aerts van VLADERACKEN; de eerste vier zijn ook nog momboirs over de onbejaarde kinderen van Willem voorsz bij zijn tweede huisvrouw Elisabeth dochter van Laureijns PELGROM.
Erfdeling goederen van wijlen Diercx van der MEER.
25.03.1570 | R 1922 | f 269v

Willem GEERITS wonende "in de Swaen" te Orthen, Jan COENRAETS, becker, Jan van BOXTEL, snijder, naast "het Wiltvercken" en Jan HENRICX, snijder, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Diericxke weduwe van Joest GEERIS, schoenmaker.
Erfdeling goederen van wijlen hun grootvader maternel: Jan LAMBERTS, te Boxtel.
05.04.1570 | R 1922 | f 271

Gregoris, vader en Mr Dierck, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, zonen van wijlen Diercx van der MEER, van vaderszijde; Gerard en Henrick, zonen van wijlen Franchoijs PELGROMS bij Margriet zijn huisvrouw, zijn momboirs gesteld over de vier minderjarige kinderen van Gregoris Diercx van der MEER bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Franchoijs PELGROM bij Margriet zijn huisvrouw.
Erfdeling goederen grootouders.
12.04.1570 | R 1922 | f 272

Lieven Peter LIEVENSZ; Cornelis Adriaens OOMS, Jan Jansz AELBERT en Henrick Ambrosius OOMS, zijn momboirs gesteld over Hanrick, Peeter, Pauwels en Marike, onbejaarde kinderen van wijlen Ambrosius van GERWEN.
Erfdeling van een hoeve te St Michielsgestel, hun aanbestorven via Jan Willemsz van GERWEN.
16.09.1570 | R 1922 | f 272v

Marcelis WILLEMS, Willem ROELOFS, mesmacker, Jan Hermans van de SANDE wonende te Oss, momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Peter Herman van de SANDE bij Aleijd zijn tweede huisvrouw dochter van Herman die BOIJ.
12.10.1570 | R 1922 | f 273

Willem GAST, Henrick MALLANTS en Willem Bernts GAST waren momboirs over Marcelis en Willem onbejaerde zonen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan van GROENINGEN bij IJda zijn huisvrouw dochter van wijlen Marcelis die LOUW.
Willem GAST is overleden en Henrick MALLANTS woont buiten 's-Hertogenbosch. Zij worden vervangen door Mr Henrick van BROECHOVEN; Willem Bernts GAST is schoenmaker.
18.10.1570 | R 1922 | f 273v

Frans Jans RAIJMAKER, Wouter die CUIJPER, Jan ADRIAENS en Adriaen THONIS zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Joris Jans RAIJMAKER bij Anna zijn huisvrouw.
Transport van k in een huis met zijn aangelag op Franckenhofstad in het Vrije van 's-Hertogenbosch en van 1/4 in een akker te Vught St Lambert.
07.11.1570 | R 1922 | f 274

Jan van WEERT, Claes in de BELLAERT, Gerit en Jan, zonen van Ghijsbert TOELINCK zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Henrick Peters van den HOVEL bij Aleijda zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert TOELINCK voorsz.
Transport van een akker te Roosmalen.
Jan TOELINCK is wethouder te Worcum; wegens een overstroming kan hij niet naar 's-Hertogenbosch komen en vraagt ontheffing van de eed over deze verkoop.
22.06.1570 | R 1922 | f 274v

Adriaen van den GROODONCK, barbier en Jan ADRIAENS, raaijmaker tot Vlijmen, van vaders zijde; Daniel Reijner LOIJE en Rutger BOOLANTS, schrijnwercker, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Peter, onbejaarde zoon van wijlen Jans JANS, raaijmaker, bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van Reijner LOIJE.
Beheer van een legaat van wijlen zijn oudoom, Mr Henrick LOIJE, canonick te Breda: fl 100,- en huisraad, aanbestorven via zijn ouders.
05.12.1570 | R 1922 | f 275

Jacop Joerdens POTTEIJ en Henrick VINCKELROIJ zijn met Ghijsbrecht POTTEIJ bij testament van Beelke weduwe van Philip POTTEIJ aangesteld tot momboirs over haar minderjarige kinderen: Jan en Stoiken. Ghijsbrecht POTTEIJ is overleden; hij wordt vervangen door Jan Diericx die GREVE.
Erfdeling nalatenschap van Hilleke, weduwe van Goijaerd POTTEIJ.
29.12.1570 | R 1922 | f 275v

Wouter en Arnt, zonen van wijlen Diricx TOELINCX bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter van LITH, Jan van BLADEL en Adriaen van SCHIJNDELL, zijn momboirs gesteld over Rombout en Henricxke onbejaarde kinderen van wijlen Diricx TOELINCK bij wijlen Margaretha voorsz.
Erfdeling goederen tussen: Wouter, Arnt, Jenneken, Goosken, Rombout en Henricxke, van wijlen hun ouders en van hun grootmoeder Margriet weduwe van Wouter van LITH.
16.06.1570 | R 1922 | f 276v

Peeter BECK, vader en Jan MICHIELSZ, zijn momboirs gesteld over de drie minderjarige kinderen van Peeter voorsz bij wijlen de dochter van Gielijsen WEIJLAERTS, zijn huisvrouw. Aanvaarden van een donatio inter vivos, gedaan door Anneke VESTERS, die meer dan vijfentwintig jaar bij Peeter BECK en zijn ouders gewoond heeft. Allen te Helmond.
05.04.1570 | R 1922 | f 277v

Heer Peter COLEN, priester en canonick van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, Lambert ARNTS en Hubert van DOREN tot Oosterhout, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Arnts ANTHOENIS bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw,dochter van wijlen Peter COLEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Dierick COLEN, ontvanger generaal der Artilerijen des Konings, te Brussel.
10.08.1571 | R 1922 | f 278v

Henrick HEIJM, dienaer van den Groenen Roede, Goijaert van LANCKVELT, gezworen bode en Jan van CLEVE zijn momboirs gesteld over Pauwels onmondige zoon van Herbert RAESSEN bij Elsken dochter van wijlen Coenraet van ALPHEN.
Verkoop van erfgoederen van zijn ouders.
04.07.1571 | R 1922 | f 279v

Ancem ANCEMS, Thomas van STRIJP, Peter Peters van TRICHT man en momboir van Agnees zijn huisvrouw dochter van Anthonis ANCEMS en Sijmon JANSZ man en momboir van Agnees zijn huisvrouw dochter van Joachim ANCEMS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van Roelof ANCEMS bij Mechtelt zijn huisvrouw.
Verdeling van fl 400,- bij testament toegedeeld door Roe lof en Mechtelt voorsz: de wettige kinderen van Joachim ANCEMS; de kinderen van wijlen Anthonis ANCEMS, Ancem ANCEMS en de kinderen van Lijsken ANCEMS, elk voor 1/4 part.
11.09.1571 | R 1922 | f 280

Heer en Meester GOIJAERT BLICKMANS, priester en canonick van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch en Goessen Andries van UDEN, kleermaker, te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over Willem en Cornelis onbejaarde zonen van Anna weduwe van Jan de MOOR, haar eerste man.
Proces tegen Cornelis van der MOELEN.
11.09.1571 | R 1922 | f 281

Jutken weduwe van Peter van BROECHOVEN is achtergebleven met zes kinderen, waarvan 5 minderjarig zijn.
Heer Christiaen van SCHIJNDEL, priester, Willem van VECHEL, Meester Laureijns van GORROP en Meester Henrick van BROECHOVEN, de meerderjarige zoon, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen.
Verkoop van goederen - o.m. te Roosmalen - om schulden te delgen.
16.08.1571 | R 1922 | f 281v & 282v

Jan TOELINCK, Lambert RAESSEN, Jan van WEERT en Claes VERSPANCK zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van Henrick Peters van den HOVEL bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert TOELINCK.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Hintemerstraet: huur fl 34,- en lasten fl 45,- per jaar! Twee cameren met hun aangelag te Hijntham.
10.01.1571 | R 1922 | f 283v

Huijgen, zoon van wijlen Jan HUIJGEN bij Cornelia zijn huisvrouw; Henrick Lamberts van UDEN, Anthonis ARNTSZ en Lambert JANSZ momboirs over Peter onmondige zoon van wijlen Jan HUIJGEN bij Cornelia voorsz.
Verkoop van percelen buiten de Vuchterpoort, tegenover de Buertse molen.
14.03.1571 | R 1922 | f 284

Jan JACOPS, de Jonge, tot Empel, Andries Jan MEEUS, Mattheus JANS, becker en Jan van ENGELANT, de Jonge, molder te Hijntham zijn momboirs gesteld over Geeraert, Peeterken en Marjken, onbejaarde kinderen van wijlen Peter Peters van WEERT.
Verkoop van 3/4 part in een huis met zijn aangelag te Hijntham.
18.01.1572 | R 1922 | f 284v

Henrick CREEFT, schout van Grave en zijn broeder Mr Otto CREEFT, Arnt ANTHONISSEN en Mattheus KUIJST zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Michiel CREEFT bij wijlen Elijsabeth CUIJSTEN. Arnt voorsz is overleden en Mattheus KUIJST woont te Brussel.
Erfdeling van de goederen van wijlen Dirick COLEN, ontvanger generaal van de Artelerijen te Brussel en erfdeling van de goederen van wijlen Magdalena van URECHEM, o.m. krachtens accoord te Brussel gepasseerd op 31.3.1571 (voor Pasen).
19.04.1572 | R 1922 | f 285

Heer Peter COLEN, priester en canonick van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, Dirck ARNTS, de Jonge, raetsman van 's-Hertogenbosch, Lambrecht AERTS en Huijbrecht van DOREN te Oisterhout zijn op 10.8.1571 momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Arnt ANTHONIS bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter COLEN.
Heer Peter is overleden; de andere momboirs verwerven volmacht tot erfdeling van de goederen van wijlen Dirick COLEN, ontvanger generaal van de Artelerijen te Brussel en de goederen van Magdalena van URECHEM, o.m. krachtens overeenkomst, gepasseerd te Brussel op 31.3.1571.
08.05.1572 | R 1922 | f 286

Arnt JANSZ, snijder vervangt de overleden Geraert Roeloffs WERT op Groenenborch als momboir over de minderjarige kinderen van Elisabeth dochter van Jan HOOZE, weduwe van Jacop GROOTAERT.
06.09.1572 | R 1922 | f 287

Reijner HENRICX, Philips POTTEIJ, Daniel ANTHONIS en Frans Jacopsz van STIPHOUT zijn op 11.6.1556 momboirs gesteld over Lijntken, onmondige dochter van Herman zoon van wijlen Henrick Loij BEIJS bij Anneke zijn huisvrouw; Reijner en Philips voorsz zijn overleden en worden vervangen door Reijner Jansz POTTEIJ en Reijner Philips POTTEIJ.
25.06.1572 | R 1922 | f 287

Anthoenis DIERCX, olijsleger; Henrick Peter DIERICX, lijnen-wever, Claes van DORSTEN, cleermaecker en Willem CORNELIS, mesmaecker zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Jacop Peter DIERICX bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dierck ANTHONIS.
Verkoop van 1/4 van goederen te Vught.
02.05.1571 | R 1922 | f 287v

Peeter van DOIRN in huwelijk hebbende Ike dochter van Dirck HAGENS, broeder van de vader van de onmondigen; Thielman HAGENS, hun neef, van vaderszijde; Henrick van den HOEVEL, broeder van de moeder en Joncker Willem van CHENU, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Gerard HAGENS uit zijn tweede huwelijk bij wijlen IJda van den HOEVEL en over de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk met Adriana van SPOERDONCK. Gerard is overleden op 24.11.1571.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
12.09.1572 | R 1922 | f 288v

Gerardus COLEN, secretaris; Arndt WILLEMS, coperslager; Jan WILLEMS, lintwercker en Henrick van SOCHEL, corencoper, zijn momboirs over het onbejaarde kind van wijlen Rochus CLEERMONT bij Heijlken zijn huisvrouw.
Er wordt door Cornelis de BECKER een proces tegen hen aangespannen wegens achterstallige renten.
14.02.1572 | R 1922 | f 289v

Mr Jan DARKENNIS, de Jonge, Jan van den HOVEL, Henrick LOIJEN, secretaris te Os en Jan zoon van Frans JANS, momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob van CLEVE bij Heesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Jan DARKENNIS de Oude, loedtsmeester bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Jan van HERSEL alias van OIRLE, welke Elijsabeth hertrouwd is met Arnt Jacobs van BERCT.
Meester Jan DARKENNIS de Oude en Elijsabeth hebben bij testament, gepasseerd voor Heer Peter BANELDUS, priester en notaris, op 12.5.1562 goederen gelegateerd aan Heeske voorsz, of aan Jacob haar man. Dit legaat is later veranderd in: "Heeske en/of haar man ter tochte en hun kinderen ten erf rechte".
Goederen te Hijntham, bij het leprozenhuis.
11.04.1573 | R 1922 | f 290

Nicolaes MARCELISZ, Thomas HOERNKENS, Cornelis ADAMS, organist tot Oisterwijk en Lambert LAMBERTS, cleermaker, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Willem DAMEN bij wijlen Geertruijt HOERNKENS, dochter van wijlen Bartholomeus HOERNKENS bij Maria zijn huisvrouw.
Beheer van een huis met zijn aangelag op de Huls, hoek van de Mortelstraet te 's-Hertogenbosch.
15.04.1572 | R 1922 | f 290v

Hubert BERNTZ, van Empel, Peter JANS, van Empel, van vaderszijde Peter en Jan zonen van Jan VOET van moederszijde zijn momboirs gesteld over Jan, Lijske en Merike onbejaarde kinderen van wijlen Arnt BERNTS bij wijlen Beleken zijn huisvrouw.
Verkoop van haeffelijke goederen.
09.04.1573 | R 1922 | f 292

Peter Jans GOIJAERTS, tot Orten, Wouter ROELOFS, tot Maren, Hubert BERNTS en Jacop EVERTS, beide tot Empel, zijn momboirs over Claes, Dirick en Toelke, onmondige kinderen van wijlen Adriaen Jans CLAESSEN bij Lijsken zijn huisvrouw.
Verkoop haeffelijke goederen en een huis te Empel onder Henxthom.
22.04.1573 & 02.05.1573 | R 1922 | f 292v

Aert Jans KIEMT, Nicolaes JANSZ, Adriaen GHIJSEMARS en Ghijsmaer JOESTEN zijn momboirs gesteld over de minderjarige Peter TOELINCK zoon van Elisabeth dochter van Ghijsmaer HENRICX bij wijlen Frans zoon van Dierck Peter TOELINCK, haar eerste echtgenoot. Dierck Peter TOELINCK is onlangs overleden.
Erfdeling van de goederen van Dierck Peter TOELINCK voorsz tegen de andere erfgenamen.
09.04.1573 | R 1922 | f 293 & 293v

Goris van der MERE, Joost van OUWEN, Wouter PIJNAPPEL en Jan ARNTS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem van der MERE bij wijlen Aelbertken zijn eerste huisvrouw; Goris voorsz met Jeronimus WIJNANTS en Peeter PELGROM momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Willem van der MERE bij Elizabeth PELROM, zijn tweede huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
15.04.1573 | R 1922 | f 294

Goris zoon van wijlen Diricx Reijners van der MERE, Joost van OUWEN, Jan Arnts van VLADERACKEN en Wouter PIJNAPPELS, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem van der MERE bij Aelbertken zijn eerste huisvrouw; Goris voorsz, Claes Henrick CUIJSTEN, Jeronimus WIJNANTS en Peeter PELGROM momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Willem van der MERE bij wijlen zijn tweede huisvrouw, Elizabeth PELGROM.
Erfdeling goederen van wijlen Heer en Meester Dirick van der MERE, priester en canonick van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, o.m. 1/3 deel in een huis met brandschade op de Papenhulst te 's-Hertogenbosch.
14.05.1573 | R 1922 | f 294v

Meester Dirick van der MERE, priester, Gregorius van der MERE en Joost van OUWEN, van vaderszijde, met Jacop DAEMS, licentiaet in de beide rechten, Wouter PIJNAPPEL en Jan Arnts van VLADERACKEN, van moederszijde, zijn voorgesteld als momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Willem Diercx van der MERE bij wijlen Aelbertken zijn eerste huisvrouw dochter van Jan Arnts van VLADERACKEN.
11.12.1569 | R 1922 | f 296

Bernard WILLEMS, cremer, Frans van CASTEREN, Gerit TUELINCK en Peter de GUIJLICKER waren momboirs gesteld over Catharina dochter van Jan Joost HENRICX bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen IJgrom ZEBERTS bij Henricxken zijn huisvrouw. Bernt en Frans voorsz zijn overleden en vervangen door Heer en Meester Peter BANELDUS, priester en Lenaert WILLEMS. Inmiddels is ook Heer Peter BANELDUS overleden evenals Gerit TUELINCK. Deze worden vervangen door Arnd Peters van WEERT en Joost HENRICX.
11.04.1573 | R 1922 | f 296v

Joncker Henrick van EIJNHOUTS en Eustace van GERWEN zijn momboirs gesteld over de vijf onbejaarde kinderen van wijlen Gerarts van GERWEN bij Margaretha zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch.
17.09.1573 | R 1922 | f 297

Henrick BEIJENS, "in den Beer", Marten PIJELMANS, Henrick de RUIJTER en Anthonis van ERPE zijn momboirs gesteld over Henrick onmondige zoon van Jacop HEEREN bij wijlen Eelken zijn huisvrouw, dochter van Henrick de RUIJTER.
Beheer van goederen van zijn grootouders: 1/8 in goederen te Roosmalen, Kessel en Antwerpen.
17.11.1573 | R 1922 | f 297v

Jan van DELFT, Niclaes die RAET, Aerd die BIE en Mr Henrick ENDTVOGEL zijn momboirs over het minderjarig kind van Jasper van BEL bij Henricxke van DELFT, dochter van wijlen Willem van DELFT bij Anneke zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Mettken van DELFT en wijlen Peter VUCHTS, welke goederen Peter als langstlevende ter tochte had bezeten.
29.01.1573 | R 1922 | f 298

Peter Henricx WOUTERS, spelmaecker; Lambert Jacops CLOOT, Marten de WILDE, metser en Matijs van GEMERT, timmerman, allen van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over Wouter onbejaarde zoon van wijlen Wouter HENRICX bij Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van LIER.
Cornelia heeft nauwelijks of geen verwandten te 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder Jenneke Chaerls de BODE tegen Peter Henricx WOUTERS voorsz.
23.06.1567 | R 1922 | f 301

Jan zoon van wijlen Herman ROMBOUTS, lakenkoper, Jacop zoon van Rutger van BERCHEM, brouwer, Jan JANSZ, wever zijn momboirs gesteld over Mettken onmondige dochter van wijlen Aerts van HOMMELHEZE.
Erfdeling tegen de kinderen van wijlen Alard SPIJCKER en Anneke dochter van wijlen Andries WANT.
09.01.1569 | R 1922 | f 302

Jan zoon van wijlen Herman ROMBOUTS, lakenkoper, Jacop zoon van Rutger van BERCHEM, brouwer, Jan JANSZ, wever zijn momboirs gesteld over Mettken onmondige dochter van wijlen Aerts van HOMMELHEZE.
Erfdeling tegen de kinderen van wijlen Alard SPIJCKER en Anneke dochter van wijlen Andries WANT.
09.01.1569 | R 1922 | f 302

Lenaert GHIJSBERTS, Cornelis WILLEMS, Peter COMANS en Jan Jans DEGENS, seemtouwer zijn momboirs over Peter onbejaarde zoon van wijlen Heer Peter COMANS, priester.
Verkoop van een rente van drie cronen (1 croon = 24 stuivers).
14.10.1570 | R 1922 | f 302v

Mr Henrick van BROECHOVEN en Jan LOENISZ zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Adriaen LOENIS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Melis MAES.
Verkoop van haeffelijke goederen.
16.11.1570 | R 1922 | f 303v

Joachim METSERS, snijder en Lenaert STEVENS, lijnewever, zijn momboirs over Ghijsbert - oud 23 jaar - zoon van wijlen Jacop van UDEN bij wijlen Lucia zijn huisvrouw dochter van wijlen Heer Jacop SANDERS, priester.
Erfdeling van de goederen van wijlen Heer Jacop SANDERS en zijn zusters Mechteld en Aleijd SANDERS tegen de andere erfgenamen.
09.01.1570 | R 1922 | f 304

Huijbert GOOSSENS, tot Uden, grootvader en Heer Joseph van NISTELROIJ, priester te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over de twee minderjarige kinderen van wijlen Henric CLAESZ bij Willemke zijn huisvrouw dochter van Huijbert GOOSSENS.
Verkoop van een akker te Roosmalen.
16.07.1571 | R 1922 | f 305

Mattheus en Anthonis zonen van wijlen Jan WOUTERS, Jan THOMAS en Jorre GRAFFS zijn momboirs over: de onmondige kinderen van wijlen Wouter zoon van wijlen Jan WOUTERS voorsz; de onmondige kinderen van wijlen Jan WOUTERS bij ANNEKE JACOBS en ook over Anneke onmondige dochter van wijlen Jan WOUTERS voorsz bij Weijndelken, zijn laatste huisvrouw.
Beheer van een huis achter de Tolbrug, te 's-Hertogenbosch, tegenover het clooster.
23.07.1571 | R 1922 | f 305v

Jan van HEESCH, Andries Gielis van ERP, Ghijsbert Jan GLAVIMANS en Lambert ARNTS, momboirs over Marijke onmondige dochter van Andries van ERP.
Verkoop van 1/10 deel en 1/3 deel in 1/10 part van een hoeve, "de Swarte Leeuw" te Helvoirt.
27.11.1571 | R 1922 | f 306

Willem GERITS, Henrick MICHIELS, Lambert ARNTS en Ghijsbert JANS zijn momboirs gesteld over Rutger MICHIELS, 22 jaar oud.
Verkoop van goederen van wijlen zijn grootvader Henrick Henricx de VISSCHER: 1/6 deel in een huis op het Orteneijndt te 's-Hertogenbosch.
08.01.1571 | R 1922 | f 307

Arnd WOUTERS, Adriaen GOIJAERTS, Jan van WEERDT en Andries JANSZ zijn momboirs gesteld over Lenaert en Jan, onbejaarde zonen van wijlen Peter Lenaerts van THUIJLL bij Aelbertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop CORNELISZ.
Beheer van landerijen in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch op de Eijckendonck.
22.04.1572 | R 1922 | f 307v

Jan van HEESSEL, stadhouder tot Roij, Goijaert WILLEMS, vel blotter, Matthijs MATTHIJS, vleeshouwer, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Henric Peters van WAETSSELAER ter vervanging van de voogden over de voorsz onmondige en zijn zuster Mettken: Jacob van MERSEL, Jan van LIER, Lambert CORNELIS en Wouter OEMS. Deze momboirs wilden de goederen, Mettken dochter van wijlen Henric Peter van WAETSSELAER bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerarts van HEESSEL - welke Mettken getrouwd is met Willem Wouters van BERCHEN - aanbestorven, verkopen.
Erfdeling goederen van wijlen hun grootmoeder tegen de meerderjarige kinderen.
22.04.1572 | R 1922 | f 308

Roeloff ARNTS en Dierck ARNTS zijn momboirs gesteld over Arijke onmondige dochter van wijlen Henrick PETERS bij wijlen Lijske zijn huisvrouw.
Erfdeling goederen wijlen haar ouders tegen Bartholomeus en Peter, haar meerderjarige broeders.
26.06.1572 | R 1922 | f 308v

Henrick HEEREN, Gerit van den HOVEL, Meester Jan Diercx van den HOVEL, licentiaet in de beide rechten en Mr Jan DARKENNIS, zijn momboirs gesteld over Wouter, Dierck, Aelken en Catharina onbejaarde kinderen van wijlen Diericx HEEREN bij Adriana dochter van Wouters van LITH.
Beheer van de helft van de goederen van wijlen Margriet BLOEMAERTS weduwe van Wouter van LITH, bij testament toegescheiden.
24.02.1572 | R 1922 | f 309

Franchoijs CLEIJNAL, Henrick Arts HOERNKENS, Carel van VLIERDEN, Wilbrecht van BEUGELEN en Willem van EIJCK zijn momboirs over de twee onmondige dochters van Henrick Cornelis HOERNKENS bij Isabeau CLEIJNALS, enig kind van Franchoijs CLEIJNALS.
02.06.1571 | R 1922 | f 309v

Reijnder POTTEIJ, Clement ADRIAENS, lakenkoper, Frans Peters REIJNERSZ en Reijnder BOLANTS zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Roeloff Matthijs van BROECHOVEN bij Margaretha zijn huisvrouw. Clement ADRIAENS is overleden en wordt vervangen door Jan HEIJMERINCX.
Verkoop van het huis "de Moelen" annex brouwerij, in de Orterstraet te 's-Hertogenbosch.
04.03.1572 | R 1922 | f 311

Boudewijn JANS, mesmaker; Peeter GHIJSBERTS, cleermaker, van vaderszijde; Michiel AELBERTS en Walraven van HEESCH, van moederszijde zijn momboirs gesteld over het minderjarig kind van Arnd HENRICX, cremer bij wijlen Marijke dochter van Aelbert DIERCX.
NB. Er waren uit dit echtpaar twee kinderen: n is overleden.
15.05.1573 | R 1922 | f 312

Adriaen GOIJAERTS, cremer, Jan de GREVE, Lodewijck GERITS en Jan COENEN zijn momboirs over Geritke en Claeske onmondige dochters van wijlen Anthonis GEERTS bij Elijsabeth zijn huisvrouw, te Orthen.
Verkoop van de helft in een huis te Orthen.
04.06.1573 | R 1922 | f 312v

Peter HENRICX, Lambert Jacops CLOOT, Marten de WILDE, metser en Adriaen AERTS, spelmaker, zijn momboirs gesteld over Wouter onmondige zoon van Wouter HENRICX.
Verkoop van de helft van een huis met zijn aangelag aan de St Jans poort.
08.06.1573 | R 1922 | f 314

Heer Joost JANS, Wouter BOUWENS, cremer en Wernaert GREVENRAET zijn momboirs over de onmondige kinderen van Frans HENRICX bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn HENRICX. Wouter BOUWENS, hun oom, is overleden en vervangen door Henrick SLUIJTERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Boudewijn HENRICX.
15.09.1573 | R 1922 | f 315

Matthijs MATTHIJS, vleeshouwer, Hubert ARNTSZ, lijnwatier en Rutger HENRICX zijn momboirs gesteld over Eerken onmondige dochter van wijlen Matheus ADRIAENS, ketheler, bij wijlen Willemke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert VOGELS. Matheus is hertrouwd met Elijsabeth van den EEKHOUT.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar moeder tussen Eerken en haar broeder Cornelis, ook uit het eerste huwelijk. Zij hebben geen verdere verwandten te 's-Hertogenbosch.
22.09.1573 | R 1922 | f 315v

Mr Christoffel van VLADERACKEN, Jasper MATTHIJS en Andries LOIJEN, wonende te Orten, zijn moboirs gesteld over Elijsabeth onbejaarde dochter van wijlen Jan Aerts van den DAELE, nastelmaker, bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost DIERICX.
Verkoop huisraad.
09.12.1573 | R 1922 | f 316v

Henrick die RUIJTER, Anthonis van ERP, Henrick Goossen "in den Beer" en Marten POELMANS zijn momboirs gesteld over Henrick onbejaarde zoon van Jacob HEEREN bij wijlen Aleijd zijn eerste huisvrouw dochter van Henrick die RUIJTER.
Verkoop van een kwart van een huis te Orten, waarvan de helft behoort aan Henrick die RUIJTER en het resterende kwart aan Franchois BERCHMMANS in huwelijk hebbende Marijke dochter van Jacob en wijlen Aleijd voorsz.
11.12.1573 | R 1922 | f 317

Anthonis van ERP, Hanrick Willem HANRICX, Matthijs EIJMBERTS en Jan COLEN zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Willem Gerits van der HOEVEN bij Alken zijn huisvrouw dochter van wijlen Hanricx van ERPE.
Beheer van 1/4 in een huis met zijn aangelag op het Hintemereijnd bij de Zwengelbrug, aanbestorven via Hanricx van ERPE en Joestken zijn huisvrouw.
17.12.1573 | R 1922 | f 317v

Jan ADRIAENS, schoenmaker, Gerit SOMERS, Lambert SUERINCX en Jan Everarts van RAVESTEIJN zijn momboirs over Elisabeth en Catharina onmondige dochters van wijlen Goijaert Goijaerts van BATHESEN bij Agnees zijn huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn SUERINCX.
Beheer van 1/3 deel in het huis "de drie Roosen" aan de Marct te 's-Hertogenbosch aanbestorven via hun grootvader Boudewijn SUERINCX.
17.12.1573 | R 1922 | f 318

Peter en Ghijsbert zonen van Daniel ANTHONIS, Jan Diercx die GREVE en Reijnder Jans POTTEIJ zijn momboirs gesteld over Jacop onbejaarde zoon van wijlen Frans van STIPHOUT bij Stoulke zijn huisvrouw dochter van wijlen Philips POTTEIJ.
04.01.1573 | R 1922 | f 319

Henrick zoon van Thomas JANSS; Marten Bernts van SOEMEREN, Christoffel SPIJCKERS en Jan SPIJCKERS zijn momboirs over Aelken, Henricxken en Lijsken onbejaarde kinderen van wijlen Henrick van SOEMEREN bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnts THOMASSEN.
Erfdeling goederen wijlen hun grootmoeder Diericxken weduwe van Lamberts van OIRLE. De onbejaarde kinderen bezitten hierin 3/6 part.
29.01.1573 | R 1922 | f 319

Henrick WILLEMS, nastelmaker, Andries MARCELLIS en Peter ANTHONIS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Aert WILLEMS.
Verkoop van goederen, hen aanbestorven via Heer Cornelis Gevarts van ORTHEN, priester te Empel.
05.02.1573 | R 1922 | f 319v

Aert van RIJSWIJCK, smid, op het Hintemereijnde; Jacop AERTS tot Berlicum, Jan PETERS, tot Roesmalen en Joris JANS, tot Orthen zijn momboirs gesteld over Willem, Jenneke en Marike, allen kinderen van wijlen Jan WILLEMS bij Beelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jans van VESSEM.
Beheer van goederen hen aanbestorven via hun oom en tante: Jan en Barbara, kinderen van Jan van VESSEM.
Deze goederen worden verkocht op 29.1.1573 (f 321).
17.10.1573 | R 1922 | f 320v

Jan Goossens HEEREN, brouwer, Heer Adriaen KEPKENS, van Geffen, priester, Wouter Jans van RAVESTEIJN, timmerman en Goijaerd van LIESHOUT zijn momboirs gesteld over Rembout onbejaarde zoon van Goijaerd Goossen HEEREN.
Verkoop van 1/3 deel in het huis en brouwerij "het Wit Leeuwken" in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch en 1/3 in landerijen te Maren.
04.03.1573 | R 1922 | f 321v

Mr. Andries HESSELS, Willem zoon van Henricx WILLEMS momboirs over Cornelia onmondige dochter van wijlen Joost PETERS, coorncoper, bij wijlen Clara zijn huisvrouw dochter van Jan van SAMBEECK.
Deling van goederen tussen Cornelia voorsz en Reijnder POTTEIJ, schoenmaker, weduwnaar van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost en Clara voorsz.
22.04.1574 | R 1922 | f 323

Joost Denis van MALSEN, Ghijsbert Henrick WILLEMS, Jan LAUREIJS en Aerd van MALSEN zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Aert Denis van MALSEN bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Beheer van goederen te Orten.
22.04.1574 | R 1922 | f 323

Willem voorzoon van wijlen Frans WILLEMS en Henrick zoon van Jasper van ESCH zijn momboirs gesteld over Jaspar, Andries, Rijcalts, Margriet, Magdalena en Metken, onbejaarde kinderen van wijlen Frans WILLEMS voorsz bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van Jaspar van ESCH.
29.04.1574 | R 1922 | f 324

Wouter Aert HOUBRACKEN, Jan Henricx, Jan van LIESHOUT en Willem van MEIJELSFOIRT zijn momboirs gesteld over de twee onbejaarde kinderen van wijlen Henrick HOUBRACKEN bij Marike zijn huisvrouw. Uit dit echtpaar zijn nog twee meerderjarige kinderen in leven.
Beheer van een huis en drie cameren aan de Buertsebrug en een camer in het Slijperstraatje.
17.06.1574 | R 1922 | f 324v

Jan Alberts KETELAER, oom en Adriaen Wouters KETELAER, neef, van vaderszijde; Henrick en Willem van VECHEL, twee ooms en Dierck zoon van Mr Goijaert van VECHEL, in plaats van zijn vader, neef, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Adriaen Alberts KETELAER bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van Diericx van VECHEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders tegen haar meerderjarige zusters, Henricxken en Catharina.
17.06.1574 | R 1922 | f 325v

Wouter EELKENS, Anthonis Jansz die LOUWE, Willem ANTHONIS, becker en Dierck ANDRIES, cleermaker, zijn momboirs over Marijke minderjarige dochter van Catharina dochter van Jan Willems van OIRSCHOT en weduwe van Diericx Jansz die LOUWE.
Beheer van een legaat van haar grootmoeder: Henricxke weduwe van Jan Willem van OIRSCHOT.
02.09.1574 | R 1922 | f 326v

Jacop en Herman zonen van Peter Jacops BREIJ, Lambert en Ghijsbert zonen van wijlen Willem HERINCX, momboirs over Willem en Peterke onbejaarde kinderen van Willem zoon van wijlen Willem HERINCX bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Jacops BREIJ.
Erfdeling van de goederen van wijlen Magdalena weduwe van Peter Jacops BREIJ, hun grootmoeder.
07.10.1574 | R 1922 | f 327

Joncker Charles van MALSEN, Heer van Tilborch en Jacop van MERSEN zijn momboirs over Huberta van WIJCK onbejaarde dochter van wijlen Huijbrecht van WIJCK, Heer tot Onsenoort bij wijlen Arnolda SPIERINCX. Deze momboirs zijn vervangers van Joncker Gerart SPIERINCX, castelijn van Huesden, grootvader en Joncker Jacop van POELGEEST, haar neef. Beiden zijn overleden.
09.10.1574 | R 1922 | f 327v

Jan Ghijsberts TOELINCK, Jan Christiaens van WEERT, Claes van den BELLAERT en Gerit TOELINCK - de laatste is uit 's-Hertogenbosch vertrokken - zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Henricx Peters van den HOVEL bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert TOELINCK. Gerit TOELINCK wordt vervangen door Lambert RAESSEN.
Verkoop van een huis in de Hintemerstraet naast "de Sterre".
03.12.1571 | R 1922 | f 328

Goijaert LENAERTS, grootvader; Simon GERAERTS, haeckmeker; Jan Lucas ADRIAENS, vleeshouwer en Jan Peters van HEDEL, vader zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan zoon van wijlen Peter Lonis Jan van HEDEL weduwnaar van Stijnken zijn huisvrouw, dochter van Goijaert LENAERTS, schrijnwercker.
Erfdeling goederen van Lonis Jans van HEDEL tegen Anneke dochter van Lonis Jans van HEDEL en Heesken dochter van Jaspar van den KERCKHOVE bij Jenneke dochter van Lonis Jans van HEDEL.
04.03.1574 | R 1922 | f 329

Andries VOS, lakencooper, en Mr Marcus FOTIER, persoon te Erp, zijn aangwezen als testamentaire momboirs over de zeven onbejaarde kinderen van Lambrecht SUERINCX bij wijlen Heijlken VOS zijn huisvrouw, zuster van Andries VOS. Mr Marcus weigert deze aanstelling omdat hij geestelijke is en onder de rector van Leuven valt. In zijn plaats wordt aangewezen Jan EVERAERTS, in "het Cleverblat". Lambrecht SUERINCX gaat hertrouwen.
06.04.1573 | R 1922 | f 329v

Henrick zoon van Thomas JANSZ, Marten Bernts van SOMEREN, Christoffel en Jan SPIJCKERS zijn momboirs over Aelken, Henricxken en Lijsken onmondige kinderen van wijlen Henricx van SOMEREN.
Erfdeling van de helft van de goederen van wijlen Lambrecht van OIRLE en Diercxken zijn huisvrouw krachtens het testament van Diercxken gepasseerd op 12.10.1573, tegen hun drie meerderjarige broeder en zusters.
De andere helft van de goederen competeert Jan zoon van Jan DARKENNIS en Aert WILLEMS, cremer.
16.02.1573 | R 1922 | f 330v

Henrick zoon van Thomas JANSZ, Marten Bernts van SOMEREN, Christoffel en Jan SPIJCKERS zijn momboirs over Aelken, Henricxken en Lijsken onmondige kinderen van wijlen Henricx van SOMEREN.
Erfdeling van de helft van de goederen van wijlen Lambrecht van OIRLE en Diercxken zijn huisvrouw krachtens het testament van Diercxken gepasseerd op 12.10.1573, tegen hun drie meerderjarige broeder en zusters.
De andere helft van de goederen competeert Jan zoon van Jan DARKENNIS en Aert WILLEMS, cremer.
16.02.1573 | R 1922 | f 330v

Henrick BEIJENS, "in den Beer"; Marten zoon van wijlen Jacop POELMANS, Henrick die RUIJTER en Anthonis van ERPE zijn momboirs gesteld over Henrick onbejaarde zoon van Jacop HEEREN bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick die RUIJTER.
Beheer van 1/4 deel in een perceel te Kessel, aanbestorven via zijn moeder.
11.12.1573 | R 1922 | f 331v

Meester Henrick WILLEMS, barbier, Arnd JANS, cleermacker, Peter JANS, gelaesmacker en Goijaerd van STIPHOUT, zijn momboirs gesteld over Joost, Claes en Anneke minderjarige kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Joost HUBERTS bij Marijke zijn huisvrouw. Marijke hertrouwt Peeter van LIER. Proces over de erfgoederen van wijlen Alejd van GOERL.
16.11.1571 | R 1922 | f 332

Jacop Laureijns van der STAECK, Claes HUIJBERTS, cuijper en Anthonis Daniels COLEN, tot Orten, zijn momboirs gesteld over Elijsabeth minderjarige dochter van wijlen Henrick Lauwereijns van der STAECK bij wijlen Marijke zijn huisvrouw.
Beheer van een huis met zijn aangelag te Orten, aanbestorven via haar moeder, welk huis "bedorven en beschadigd is door de Holsteijnsche ruijters en andere garnizoenen".
22.03.1573 | R 1922 | f 332v

Peter JOACHIMS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert COLEN, Lambert JOOSTEN en Mattheus AELBERTS zijn momboirs over Gerard onbejaarde zoon van wijlen Lambert COLEN.
Beheer van pachten, eigendom van: Gerard voorsz, Barbara weduwe van Lambert COLEN en Peter JOACHIMS voorsz.
30.06.1574 | R 1922 | f 333

Henrick THOMAS, Jacop van DELFT en Henrick ROBBEN zijn momboirs gesteld over de minderjarige voorkinderen van Jan THOMAS en de dochter van wijlen Jan THOMAS bij Arijke zijn tweede huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun vader.
19.03.1573 | R 1922 | f 334

Arnd JANS, Jan ROELOFFS, Mr Jan van UDEN, zijn momboirs over Dierck en Jacomina, voorkinderen van wijlen Jacop zoon van wijlen Goijaert GROOTAERTS, eerste man van Elijsabeth dochter van wijlen Jan Everaerts HOZE.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Goijaert GROOTAERTS, secretaris te 's-Hertogenbosch.
09.09.1573 | R 1922 | f 334v

Jan ROELOFFS, lakencooper, Jan ADRIAENS, pleijtmaker, Peter EIJMERTS en Dionijs JACOPS, schipper, zijn momboirs gesteld over Jacop onbejaarde zoon van wijlen Simon ANTHONIS bij wijlen Elisabeth FRANS.
19.07.1574 | R 1922 | f 335

Jan Nijclaes van DELFT en Wernaer GREVENRAET zijn momboirs gesteld over Peterke innocente dochter van wijlen Mr Goijaerd GROOTAERTS.
24.09.1573 | R 1922 | f 335

Arnd Henricx van der STAECK, Hieronimus GEVAERTS, Marten PETERS, cuijper en Jan COENEN, timmerman, zijn momboirs gesteld over Jacop onmondige zoon van Jan Jacops HAMMEKERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn grootmoeder Christina weduwe van Jacop HAMMEKERS voorsz, van welke goederen hem 1/4 deel toekomt.
23.07.1574 | R 1922 | f 335v

Mr Goijaerd de RUIJTER, Jan van BLADEL, vleeshouwer, Sebastiaen Philip KETELER en Gerit WILLEMS, nastelmaker, zijn momboirs gesteld over de drie onbejaarde kinderen van wijlen Jan AELBERTS, die cuijper, bij Erke zijn huisvrouw.
09.11.1574 | R 1922 | f 336v

Thomas HOIRNKENS en Jacop Diericx van BRUEGEL, lakencooper, Herbert JANS en Goijaerd FRANS, schreijnwerckers zijn momboirs gesteld over Cornelis en Peter onmondige zonen van wijlen Jan Aerts van der SLUIJS bij wijlen Margrieta zijn huisvrouw dochter van wijlen Gielis van CRAENENBORCH.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen Aert, Jan en Geertruijd, hun meerderjarige broeders en zuster.
09.11.1574 | R 1922 | f 337

Lambert van den HEZEACKER, Henrick die HONT, rentmeester van 's-Hertogenbosch en Henrick die HONT de Jonge, zijn zoon, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan SANDERS bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van Lamberts van den HEZEACKER, hertrouwd met Jan Dierick GUEBELS.
Verkoop van een huijzing met zijn aangelag achter de Tolbrugh, Aleijd aanbestorven via haar ouders "onverhuert, dagelijks meer bedorven van de knechten en soldaten daer inne Liggende". Er staan processen te voeren.
11.09.1574 | R 1922 | f 337v

Anthonij Daniels COLEN, Henrick Lucas BECKER, Jan Matthijs AERTS en Gerit GERINCX zijn momboirs gesteld over de twee onbejaarde dochters van wijlen Aert THIJSZ, potbacker, bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijclaes zoon van wijlen Petrus VRANCKEN, te Orten.
Aert heeft zijn vrouw Elijsabeth "mits de voerleden troubelen" verlaten. Hij is aflijvig geworden, zonder, weergekeerd te zijn of zonder de gratie en het generaal pardon genoten te hebben van Zijne Majesteit.
Elijsabeth heeft tegen de fiscalen in de Raad van Beroerten geprocedeerd over de goederen, die zij bij haar huwelijk van haar ouders had gekregen en in beslag genomen waren. Deze goederen worden haar gerestitueerd.
Om het proces te kunnen voeren, had zij haar handelsvoorraad potten verpand. Bovendien hadden de Holsteijnse ruiters haar beroofd van haar koopwaar, huisraad en meubilair en ten slotte had zij achterstallige schulden - allen gemaakt tijdens het leven van haar man - ten bedrage van meer dan 300 guldens. De schuldeisers dreigen haar te vervolgen.
Zij verzoekt nu toestemming om haar gerestitueerde onroerende goederen: een huis met hof etc. en de helft in vier morgen weide in de Ortense donck te mogen verkopen.
29.01.1574 | R 1922 | f 338v

Ghijsbert CLAES, Jan ADRIAENSZ, Peter ANTHONISSOEN en Adriaen ARNTS zijn momboirs over de vier onbejaarde kinderen van Jan HENRICX bij wijlen Hilleke zijn huisvrouw, te Vught.
Beheer van drie lopense hopveld te St Michielsgestel.
29.04.1574 | R 1922 | f 339v

Anneke dochter van Peter TOELINCK, weduwe van Willem van DELFT alias van HENCXTOM, is in financiele moeilijkheden geraakt door het trouwen van een van haar kinderen en tengevolge van het opgroeien van twee andere kinderen. Hierdoor heeft zij nogal wat achterstallige renten en chijnsen te betalen. Zij wil het huis, "de vergulde Schild" in de Hintemerstraet te 's-Hertogenbosch en een hoeve te Helvoirt, door haar verworven na het overlijden van haar man, verkopen.
Hierover heeft zij overeenstemming bereikt met haar oudste zoon Willem van DELFT en met Jan van DELFT, Nicolaes die RAET, Mr Hendrick van UDEN en Arnt die BIJE, momboirs over het onbejaarde kind van Jaspar van BEL bij wijlen Henricxke dochter van Anneke en wijlen Willem van DELFT voorsz.
Henrick die RAET en Peter van DELFT vervangen Heer Nicolaes die RAET en Jan van DELFT als momboirs. Zij krijgen toestemming - met de beide andere momboirs, Mr Hendrick van UDEN en Arnt die BIJE - om een weide: te Orten te verkopen.
03.12.1574 | R 1922 | f 339 bis

Voor Pauwels en Catharina, kinderen van wijlen Jan van OIRSCHOT en Henricxke zijn huisvrouw zijn problemen ontstaan met de executeurs van het testament van wijlen hun moeder Henricxke. Deze executeurs waren: Arnt WILLEMS, cremer en Peter van VUCHT. Peter is overleden en vervangen door zijn zoon Heer Nicolaes van VUCHT, priester.
Hoewel de nalatenschap hen ter tochte en hun kinderen ten erfrechte is toegescheiden, mogen zij krachtens een schepen vonnis van 27.11.1574 van de Goederen 1/3 deel verkopen. Tot momboirs over hun onbejaarde kinderen zijn gesteld: Wouter Henrick EELKENS, Anthonis de LOUW, cremer en Willem ANTHONIS, backer.
07.12.1574 | R 1922 | f 341

Arnt Willem Goijaerts van der DONCK, Coenraet VERTS, spelmaker; Peter NOIJEN, Matheus ROEFS en Jacop DIERICX, allen lijnenwevers, naburen, zijn momboirs gesteld over Geertruijd onmondige dochter van wijlen Philip Geraerts van HELMONT en wijlen Aleijdt zijn huisvrouw. Dit echtpaar heeft geen verwandten binnen 's-Hertogenbosch.
Verkoop van het huisraad.
09.12.1574 | R 1922 | f 343v

Jacop zoon van Diericx GHIJSBERTS en Jacop Laureijs van der STEEN zijn momboirs over Jan onmondige zoon - elf jaar oud - van wijlen Mr Jan Faseijn van BRUSSEL, apotheker bij wijlen Elijsabeth zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Dierck GHIJSBERTS.
Verkoop van de lijfgoederen van wijlen zijn vader en belegging van de opbrengst.
04.05.1575 | R 1922 | f 344

Henrick DONCK, de Oude, Wouter Rutgers van LAESVELT, Jan JANSZ, zeemtouwer en Pauwels van BEUSECOM, momboirs over Agnees, Willemke, Geertruijd en Paulijntke, minderjarige dochters van wijlen Willem Willemsz RAESSEN bij Anneke van GORCUM.
Beheer van 1/7 deel in de goederen van wijlen hun oom Pauwels Willemsz RAESSEN: landerijen en een rente.
26.11.1574 | R 1922 | f 344v

Wilbord Sijmons van OS, Dierck BORGARTS, Dierck en Roelof, broeders, zonen van wijlen Jan CLAESZ, zijn momboirs gesteld over de vijf onbejaarde kinderen van wijlen Pelgrom PETERSZ bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan CLAESZ.
Beheer van een huis met zijn aangelag, "de gulden Mortier" in de Colperstraet te 's-Hertogenbosch.
10.12.1574 | R 1922 | f 346

Jan Aerts van SOEMEREN, Jan MONIX en Jan Wouters van ACHELEN zijn momboirs gesteld over Diericxken onmondige dochter van wijlen Jan zoon van Mr Goossen van ROSSUM bij Agatha zijn huisvrouw dochter van Lenaert van HIJNSBERCH.
Beheer van 2/3 in een chijns verkocht op 26.9.1561 door Jan van ROSSUM aan Dierck van BERGE.
04.03.1574 | R 1922 | f 347

De verkoop van de panden door de momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Aert MATTHIJS, pottenbacker, bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Niclaes Peter VRANCKEN levert niet genoeg op om alle schulden te kunnen delgen.
De kinderen wordt de resterende schuld kwijtgescholden (zie: 29.1.1574, f 338v).
14.03.1574 | R 1922 | f 347v

Alard zoon van Jan VRANCKEN, Joachim van de WIJER, Reijnder POTTEIJ, Jan WOUTERS, cuijper, zijn momboirs over de zes onbejaarde kinderen van wijlen Henrick Peters die GREVE bij Elijsabeth zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 deel in een huis "de gulden Lampet of Waterpot" in de Kerckstraat te 's-Hertogenbosch. De rest behoort toe aan Alard Jan VRANCKEN, Reijnder Jansz POTTEIJ en Augustijn CIERMANS, die elk gehuwd zijn met een dochter van wijlen Peter die GREVE.
08.07.1575 | R 1922 | f 348v

Gregoris van der MEER, Joost van OUWEN en Wouter PIJNAPPEL zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Willem van der MEER en zijn eerste huisvrouw.
Verkoop van een huis "de Lijntworm" in de Vuchterstraet.
14.06.1575 | R 1922 | f 349v

Willem Peter SOMERS en Geraert WILLEMS zijn momboirs gesteld over Jan onbejaarde zoon van Henrick Geraerts SLUIJTERS, spelmaker.
Verkoop roerende en onroerende goederen.
15.06.1575 | R 1922 | f 350

Joachim van de WEIJER, Reijnder Jansz POTTEIJ, Jan WOUTERS, cuijper en Augustijn CIERMANS, zijn momboirs, gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Peters die GREVE bij Elijsabeth zijn huisvrouw.
Erfdeling goederen van wijlen Catharina weduwe van Peter die GREVE, die het huis "de vergulde Waterpot" in de Kerckstraet te 's-Hertogenbosch verkocht had aan haar zoon Hendrick, tussen Alard zoon van Jan VRANCKEN, in huwelijk hebbende Eefken, Reijnder Jansz POTTEIJ, namens zijn huisvrouw en Arijke, allen dochters van Catharina voorsz, tegen de onbejaarde kinderen van wijlen Henrick voorsz (zie: 8.7.1575, f 348v)
08.07.1575, 21.08.1575, 26.08.1575 | R 1922 | f 350v

Jan ZEBERTS, Gielis HENRICX, Henrick ANDRIES en Jacop Laureijs van der STEEN zijn testamentaire momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Boudewijn JANS, de hoijmaker, bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Andries van HEESSEL, beide gestorven aan de pest.
Verkoop van huisraad en hoijdemakers gereedsschap.
26.08.1575 | R 1922 | f 351 & 351v

Andries VOS en Peeter van TULDEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henric GIJSSELEN bij wijlen Christina van ORTHEN. Op verzoek van de grootmoeder Agnes GIJSSELEN.
05.01.1574 | R 1922 | f 353

Willem ARIAENSZ, Willem HENRICX, Adriaen LAMBERTSZ en Gerart WILLEMS zijn momboirs over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Claes ARIAENSZ bij Hilleke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick BEIJENS.
Verkoop van een door "chrijgsluijden bedorven huijs" te Hintham.
27.04.1575 | R 1922 | f 353

Jan van LIESHOUT en Dierck de BONT zijn momboirs over Gerart oud 21 jaar en Jan, 17 jaar, kinderen van wijlen Gerart Henricx van WIJTVELT, chirurgijn, bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Gerarts de BITTER.
Beheer roerende en onroerende goederen.
15.06.1575 | R 1922 | f 354

Jan Goijaert HEIJMANS, Ghijsbert ROELOFFS, Adriaen Andries van ORTHEN en Jan Jans REIJNERS zijn momboirs gesteld over Peterke en Arnolda onbejaarde dochters van wijlen Esaias zoon van wijlen Aert JOIRDENS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter CRABBOUTS, op verzoek van Margriet weduwe van Aert JOIRDENS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Orthen, achter de "Swaen" op de Cruijsstraet.
24.09.1575 | R 1922 | f 354

Sijmon REMMEN, Peter Gielis in t SCHIP, Jaspar AERTS, brouwer en Claes DIERICXE, lijnenwever zijn momboirs over Salomon en Cornelia onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert REMMEN bij Merike zijn huisvrouw, dochter van Dierick.
04.11.1575 | R 1922 | f 355v

Daniel Diericx van WIJCK, Jan BOLANTS, Sebastiaen PHILIPS en Hugen SALOMONS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Willem Diericx van WIJCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders: Dierck Loenis van WIJCK en wijlen Joostken zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel van VLIERDEN de Ouden, krachtens het testament van Joostken voorsz.
23.01.1573 | R 1922 | f 356

Aert Jans van VLIJMEN, Nijclaes JANS, lijwatier, Adriaen GIJSMARS en Ghijsmaer JOOSTEN zijn momboirs gesteld over Peter, onbejaarde zoon van Frans TUELINCK.
Beheer van een huis, "de Broucuijp", in de Vuchterstraet door Dierck TUELINCK, grootvader ten thijns uitgegeven aan Willem zoon van Peter Willems van de BORCHWORN.
21.11.1575 | R 1922 | f 356v

Peter van GEMART,timmerman, Peter HENRICX, spelmaker, Gerard DANIELS, Bakker en Marten ERASMUS, metser, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Matthijs Henricx van GEMART bij Margriet zijn huisvrouw.
Vercoop van een huis met zijn aangelag aan de St Janspoort om achterstallige rente te betalen aan Gerard de MOOR, hoefsmid.
05.12.1575 | R 1922 | f 357

Lambert CORNELIS en Cornelis zijn zoon, Dierck Thielmans van DIEPERBEECK, Willem Peters SOMERS, vleeshouwer zijn momboirs gesteld over Adriaenus, Thielmanus en Nijclaes onbejaarde kinderen van wijlen Goijaert WILLEMS, velblotter, bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Thielmans van DIEPERBEECK.
13.12.1575 | R 1922 | f 357v

Willem Peter SOMERS, vleeshouwer, Gerart WILLEMS, Adriaen PETERS, spelmaker en Gheerlingh AERTS, kersmaker, momboirs over Jan onmondige zoon van Henric SLUIJTERS.
Beheer van een huis aan de Weversplaets.
14.12.1575 | R 1922 | f 358

Mr Goijaert van VECHEL, raetsheer van 's-Hertogenbosch, Henrick zijn broeder en Henrick ROBBEN, wijntavernier, zijn momboirs gesteld over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan, zoon van Diericx van VECHEL bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Robbert GHIJSBERTS.
Beheer van twee huizen in de St Jorisstraet bij de Poort van het convent van de Cruijsbroeders, waarin de weduwe van Zeger CLAES, osseweijer, woonde.
07.06.1576 | R 1922 | f 359

Arnd HENRICX, Andriesz Willems van EIJCK en Willem CORNELIS zijn momboirs gesteld over Jan, Henrick en Barbara onbejaarde kinderen van Wouter zoon van Henrick Andries Aert WEIJENS.
Willem CORNELIS, Jan HENRICX en Claes Jan SCUERMANS zijn momboirs gesteld over Peter onbejaarde zoon van Jacop PETERS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Dierck ANTHONISZ bij Magdalena zijn huisvrouw dochter van Andries Aert WEIJENS.
Andries HENRICX, Lambert CORNELIS, Joseph CORNELIS, zijn momboirs over Dierck, Andries, Joost, Arnd en Marijke, onmondige kinderen van Anthonis zoon van Dierck ANTHONISZ bij Magdalena voorsz.
Erfdeling van de goederen - krachtens het testament - van Peterke dochter van Marten zoon van wijlen Nijclaes zoon van Nijclaes PRATS bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Andries Aerts WEIJERS, in huwelijk hebbende Jan GOETSELS.
11.01.1576 | R 1922 | f 359v

Adriaen zoon van wijlen Adriaen ter MEER, Jacop PARIDAENS, Claes Daniels COLEN en Daniel Thomas COLEN zijn momboirs gesteld over Elisabeth dochter van wijlen Laureijns Adriaens van der MEER bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel COLEN.
Verkoop goederen ouders, samen met haar broeders en haar zuster Marijke.
12.01.1576 | R 1922 | f 361v

Lambert CORNELIS, Aert HENRICX, messestekers, Adriaen PETERS, hoedemaker, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Frans van STIPHOUT bij Heijlke zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis in de Kerckstraet om 6 jaar achterstallige rente, ad fl 21 caroli guldens per jaar, te kunnen betalen.
13.01.1576 | R 1922 | f 362

Peter van OS is enig overgebleven momboir - na overlijden van zijn medemomboirs - over Nijclaes zoon van wijlen Goijaert van GOCH bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aerts van OS. Nijclaes is 23 jaar oud, droogscheerder en woont in het land van Cleve. Hij heeft een ongeval gehad, waarbij zijn hand gekwetst is.
Om dit te laten cureren, is hij naar 's-Hertogenbosch gekomen, "omdat sijn zenuwen alsoe gecrompen waren, dat hij in de selve hant geschapen was eeuwelijck lam te blijven, zulx dat hem nijet moeglijck en waer sijn voorsz hantwerck voirts aen te doen". Hij moet een ander beroep uitoefenen om de kost te verdienen voor hem en zijn vrouw, die in het kraambed ligt. Daartoe verzoekt hij toestemming om zijn deel in het huis "de Vijff Ringen" aan de Marct te 's-Hertogenbosch te mogen verkopen om over geld te beschikken om een nieuw beroep uit te oefenen.
18.01.1576 | R 1922 | f 363

Jan van DOIJENBRAECKEN, Henrick GOOSWIJNS en Jan van ASPEREN zijn testamentaire momboirs over Anthonis onmondige zoon van Peter van DOIJENBRAECKEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Peter van ASPEREN.
Peter is inmiddels hertrouwd; Henrick GOOSWIJNS en Jan van ASPEREN zijn overleden. Zij worden vervangen door Christiaen STOFFELS, bakker.
23.01.1576 | R 1922 | f 363v

Aert van RIJSWIJCK, smid te 's-Hertogenbosch, Jacop AERTS, tot Berlicum, Jan Peters tot Rosmalen en Joris JANSZ tot Orten zijn momboirs gesteld over Willem, Jenneke en Marijke on bejaarde kinderen van wijlen Jan WILLEMS bij Beelke zijn huisvrouw dochter van Jan van VESSEM.
Verkoop van de goederen van wijlen hun oom en tante.
26.01.1576 | R 1922 | f 364

Jan Henrick EELKENS, Jan AERTSEN en Willem BOIJEN zijn momboirs gesteld over Eerke en Anneke, onbejaarde dochters van wijlen Anthonis AERTS bij Aleijd zijn tweede huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder Catharina weduwe van Aert JANS, de leijdecker tegen Peter DIERCX man en momboir van Clara zijn huisvrouw, Hans Geverts van HALLEBRON, in het duijts garnizoen van 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Diericxken zijn huisvrouw, dochters van wijlen Anthonis voorsz bij Aleijd voorsz en Henrick Huijbertsz van CLEEFF man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis voorsz bij wijlen Agnees, zijn eerste huisvrouw.
11.02.1570 | R 1922 | f 365

Marten ROELOFFS, Roeloff JANS, molders, Jacop HERMANS en Adriaen LAMBERTS zijn momboirs gesteld over Henricxken onbejaarde dochter van wijlen Aert HENRICX, molder, bij Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer van de helft in een huis in de Hintemerstraet en een cleijn huiske te Hintham.
14.02.1576 | R 1922 | f 365v

Erasmus van HOUWELINGEN, Roeloff Aerts NOPPEN, Robbrecht van BRUHEZE en Thomas WILLEMS zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Anthonis Gerarts van HOUWELINGEN bij Catharina dochter van wijlen Jan NUIJS.
21.02.1576 | R 1922 | f 366v

Frans HENRICKS, in de Rijhant, Zeger JANS, brouwer in "de Witte Leerse", Wouter HENRICKS, vetwarier en Dirck OTTEN zijn momboirs over Henric en Lambertken onmondige kinderen van wijlen Gerart Jans van SCHIJNDEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader, Jan Gerart van SCHIJNDEL: 1/4 deel in "het huis van Megen" in de Hintemerstraet te 's-Hertogenbosch.
05.12.1575 | R 1922 | f 367

Andries Willems van VLODORP, cleermaker; Henrick BOIJS, cremer, Andries en Goossen zonen van Joost KNOEDEN, zijn momboirs gesteld over Anneke onmondige dochter van Gerart RIJCKEN, cleermaker, bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joost Arnts KNOEDEN: 1/4 in een huis, "de IJzeren Hoet" in de Carstraet, 1/3 in een huis in de Buersestraet, een perceel land in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
14.02.1576 | R 1922 | f 367v & 368v

Jan van LIER, Henrick HERINCX, Henrick van TULDEN en Lambrecht Matthijs STOOTERS zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Jenneke weduwe van Pauwels WOUTERS.
Proces over de inventaris van de goederen van wijlen Wouter MARCELIS, vader van Pauwels voorsz.
20.03.1576 | R 1922 | f 369

Adriaen SIJMONS, Cornelis CORNELIS, Dierck BERNAERTS en Evert BASTIAENS, bakker, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Sijmon Adriaen GERARTS bij wijlen Anneke JANS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun tante Marijke dochter van wijlen Adriaen Geraerts van MEERKERCK, tegen hun meerderjarige broeders.
Marijke is ca n jaar geleden te 's-Hertogenbosch overleden.
14.04.1756 | R 1922 | f 369v

Adriaen SIJMONS, Cornelis CORNELIS, Dierck BERNAERTS en Evert BASTIAENS, bakker, zijn momboirs over de minderjarige kinderen van Lenaert DIERCX bij wijlen Thoniske dochter van wijlen Adriaen Gerits van MEERKERCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marijke Adriaen Gerarts van MEERKERCK.
14.04.1576 | R 1922 | f 370

Marten ROELEFFS, Roelef JANSZ, Jacob HERMANS en Adriaen LAMBERTS, molderen, zijn momboirs gesteld over Henricxke onbejaarde dochter van Arnt zoon van wijlen Henricx ARNTS, molder.
Verkoop van een door storm vernield huis op het Hintemereijnd tussen de poorten.
20.03.1576 | R 1922 | f 370v

Henrick GERITS, Reijnder GERITS, Reijnder LOIJEN en Rutger BOOLANTS, zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan GERITS bij Jutken zijn huisvrouw.
Beheer van twee huizen: een in de Wijntmolenbergstraet, het ander in de Hinthamerstraet.
22.05.1576 | R 1922 | f 371

Jan zoon van Adriaen JACOPS, Christoffel Jan HACKEN en Cornelis JACOPS, allen te Den Dungen en Ruth JANS te St Michielsgestel zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Hubert zoon van Adriaen JACOBS - overleden aan de pest te 's-Hertogenbosch op Bamis 1575 - bij Margriet zijn huisvrouw.
Verkoop van een rente uit onderpanden te Den Dungen.
24.05.1576 | R 1922 | f 372

Peeter Gijsberts de MEIJER, te Vught en Henrick Gijsberts de KOIJTEN, te Berlicum, Roelof JANS en Servaes EIJMBERTS zijn momboirs gesteld door schepenen van Vught over de onbejaarde kinderen van Roelof EIJMBERTS bij Marijke zijn huisvrouw.
Verkoop van twee percelen weide te Vught, St Peter.
01.06.1576 | R 1922 | f 372v

Henrick van VINCKENRODE, Goijaerd zoon van Peter JOOSTEN, Jan zoon van Albert KETHELER en Arnd van BROEGEL momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Jan van VINCKENRODE.
Beheer van goederen, aanbestorven via Anna VIJGE weduwe van Albrecht van DEVENTHER.
16.06.1576 | R 1922 | f 374

Dierick Joosten te Hedel, Cornelis JANS, te Haeften, van vaderszijde; Arnd Lenaerts van WEERT en Peter GERITS, beide te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan JOOSTEN, schipper bij Heijlke zijn huisvrouw.
19.06.1576 | R 1922 | f 374

Henrick WILLEMS, Arnd HENRICX, messesteker, Willem BERNTS en Jan JASPERS zijn momboirs gesteld over het minderjarige kind van Geert HENRICX bij Oike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Philippus van AMMELROIJ.
Beheer van 1/4 in een akker te St Oedenrode en 1/4 in een chijns uit onderpanden, te Bergeijk.
27.06.1576 | R 1922 | f 374v

Jan DIELEN, schout tot Waelre en Mr Sijmon HENRICX scretaris tot Bergeijck zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van Nicolaes Jans van ELMPT.
1/8 in een hoeve te Son, aanbestorven via Peter VUCHTS en Mechtelt van DELFT.
03.11.1576 | R 1922 | f 375

Willem MONIX, Jan ALAERTS, Jasper JANS en Willem van LOON zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Floris JANS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder Dorffa weduwe van Jan FLORIS tegen: Willem van LOON, in huwelijk hebbende Peterke en Margaretha weduwe van Jan Peters LIEVENS, beide dochters van Dorffa en Floris voorsz.
10.03.1576 | R 1922 | f 375v

Eewoud zoon van Dierck MALLANTS en Aelbrecht van BRUEGEL, momboirs over Eewoud en Gerard onbejaarde zonen van Henrick MALLANTS bij Susanna natuurlijke dochter van wijlen Aelbrecht van DEVENTHER.
24.12.1576 | R 1922 | f 376v

Jan EELKENS, Mr Dierck van BLEECK en Jan CLAESZ, lakenkoper zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Peter de LEEU.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Ortherstraet bij de Hooge Steenwech.
01.12.1576 | R 1922 | f 376v

Frans WILLEMS en Henrick van PELT, nastelmakers, van vaderszijde; Arnd en Jacop zonen van Peter van der STRAETEN, van moederszijde zijn momboirs gesteld over Peter, Jenneke en Hilleke, onbejaarde kinderen van wijlen Diericx OTTEN, bakker bij Aelbrechtken zijn huisvrouw dochter van Peter van der STRAETEN.
Verkoop roerende goederen ouders.
21.11.1576 | R 1922 | f 377

Joost PIJNAPPEL en Mr Peter PELGROM zijn momboirs over Sijmon onbejaarde zoon van wijlen Jan Goijaerts van BETHMER bij Lijske zijn eerste huisvrouw, dochter van Diericx van OERLE. Henrick van OUDENHOVE en Mr Henrick van BROECKHOVEN zijn momboirs gesteld over Peter en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Lenaert STRIJBOSCH bij wijlen Aelken dochter van Peter van de PUT, welke Aelken de derde huisvrouw is geweest van wijlen Jan Goijaerts van BETHMER, met wie Aelken na het overlijden van Lenaert getrouwd is. Uit het derde huwelijk van Jan Goijaerts van BETHMER is zijn zoon Jan geboren, waarover als momboirs gesteld worden: Cornelis CORSTIAENS en Cornelis PAUWELS, cremers.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
10.12.1576 | R 1922 | f 377v

Jan MARTENS, Zeger JACOPS, Arnd WILLEMS en Meijnaert JANS zijn momboirs gesteld over Wouter, Jacop, Anneke en Margriet onbejaarde kinderen van wijlen Peter WOUTERS bij Magdalena zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun tante: Heijlke, weduwe van Mr Anthonis HENRICX, barbier.
10.12.1576 | R 1922 | f 379

Jan JANSZ de Jonge, Thomas JANSZ, becker, Jan SCHEFFER en Michiel LUCAS, zijn momboirs over Bernaert, Jan, Elisabeth, Margriet en Mechteld, onbejaarde kinderen van wijlen Henric zoon van Pauwels van SOMEREN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer van 5/6 gedeelte in een huis, "de Can" op de Hooge Steenwech te 's-Hertogenbosch.
16.12.1576 | R 1922 | f 380v

Henrick van BROECKHOVEN en Henrick van OUDENHOVEN zijn momboirs gesteld over Peter en Jenneke onmondige kinderen van wijlen Lenaert STRIJBOSCH bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Peter van de PUT.
Beheer van een huis met zijn aangelag op de Wijntmolenberch.
04.01.1577 | R 1922 | f 380v

Jacop BAELLIAERTS te 's-Hertogenbosch en Cornelis van LIEBERGEN te Oisterwijk zijn momboirs gesteld over de onnozele Henric zoon van wijlen Jacop BAELLIAERTS bij Maeijke zijn huisvrouw. Beide zijn te Amsterdam overleden en Henric is 40 50 jaar oud.
Beheer van goederen: van moederszijde in Holland en van vaderszijde in de Meierij.
04.04.1577 | R 1922 | f 382

Jan BERNARTS, Jan van WEL, Jan van SOEMEREN en Peter ANTHO NISZ zijn momboirs gesteld over Ghijsbert minderjarige zoon van wijlen Ghijsbert Jansz de DAPPER bij wijlen Christina zijn huisvrouw, dochter van Jan zoon van Willem GAST.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn broeder Arnt tegen Jan en Lijske, zijn andere broeder en zuster.
04.01.1577 | R 1922 | f 382v

Matthijs VALCKENBORCH, Matthijs WERNAERTS, coorncoper, Aerden DIERICX en Henrick ANDRIESSEN zijn momboirs over Lieven en Aelken, onbejaarde kinderen van wijlen Peter van VALCKENBURGH bij wijlen Soetken zijn huisvrouw.
Beheer van goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun grootmoeder.
05.02.1572 | R 1922 | f 383v

Peter ARNTS, Gijsbert ROELOFFS, Nijclaes CORNELIS en Henrick JANS zijn momboirs gesteld over Willem, Gerrit en Cornelis, onmondige zonen van wijlen Ghijsbert WILLEMS bij wijlen IJken zijn huisvrouw.
Beheer van goederen van wijlen hun grootmoeder Barbara weduwe van Peter DENIS.
25.04.1577 | R 1922 | f 384v

Heer en Meester Cornelis EIJMBERTS, priester en canonick, Jan TIELMANS, Heer en Meester Jan NEMIUS, priester en beneficiaet en Willem de VRIESE, zijn momboirs gesteld over Peter onmondige zoon van Wouter BUIJSSEN bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraerts die VRIESE.
Beheer van 1/6 deel in een huis op de Cruijsstraet te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via zijn grootvader, Geraert die VRIESE; het huis de "Vier Heijmskinderen" op de Cruijsstraet en nog 1/7 deel in drie andere huizen te 's-Hertogenbosch, eveneens aanbestorven via zijn grootvader.
17.05.1577 | R 1922 | f 385

Jan ROELOFFS, Mr Henrick van UDEN en Wernaer zoon van Lambert GREVENRAET zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Everaert zoon van wijlen Jan Everaerts HOZE en over de minderjarige kinderen van Elijsabeth dochter van wijlen Jan Everaertsz HOZE.
Verkoop van een huis op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch, in huur bij Jan van CLEEFF, mesmaecker en de helft van de Haubraeckensweerd te Driel, aanbestorven via Jan Everaerts HOZE, in huur bij Jan SOEMERS, aan Peter van ANTWERPEN.
12.10.1576 | R 1922 | f 385v

Adriaen HENRICX, Jeronimus GEVERTSZ, Jan CAMEN, timmerman en Jan HUIJBERTSZ, zijn momboirs over de Jacop onmondige zoon van wijlen Jan HAMMAECKERS bij Erken zijn huisvrouw.
Verkoop van huisraad.
20.04.1577 | R 1922 | f 386

Jan Jan SUIJSKENS, brouwer, Heer Gerart Jan SUIJSKENS, priester, ooms; Francis Henricx van GESTEL, Meester in het Groot Gasthuijs en Aelbert CORSTIAENS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Henric Jan SUIJSKENS, Mr bierbrouwer, in "de Sterre", bij wijlen Dymphna zijn huisvrouw dochter van Henric Jans van GESTEL.
Beheer van twee huizen, waaronder de bierbrouwerij "de Sterre". Proces tegen Thomas CORSTIAENS over een roggepacht.
08.05.1577 | R 1922 | f 386v

Willem Damen van AMEROIJE en Thomas in den APPEL zijn momboirs over Jeronimus minderjarige zoon van wijlen Jeronimus HOUBRACKEN bij wijlen Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Jorijens van STRAESBORCH, aangesteld bij testament van Margriet weduwe van Jorijens van STRAESBORCH.
Thomas voorsz is overleden; de momboirs worden aangevuld met Aert Peter van WEERT, brouwer, Mr Jan de LAET, organist tot Roij en Jan Jorijen van STRAESBORCH.
Beheer van k in een huis, "het gulden Hoefijzer" bij de St. Anthoniskapel en k deel in een huis met zijn aangelag bij de St Barbara kapel te 's-Hertogenbosch, hem aanbestorven via zijn grootmoeder.
09.05.1577 | R 1922 | f 387v

Jan CLAESZ en Peter Hanens van de PUT, corencoper, testamentaire voogden over Margriet, onmondige dochter van wijlen Arnt die WIJSE bij wijlen Goertken zijn huisvrouw dochter van Claes GOIJAERTS, overleden aan de pest. Gerit Aerts die WIJSE wordt door schepenen aangewezen als derde momboir.
Beheer van een huis met zijn aangelag, met brouwerij, "de zwarte Leerse", op de Ulenborch te 's-Hertogenbosch.
09.05.1577 | R 1922 | f 388v

Oth HENRICX, spelmaecker; Thomas van STRIJP, Roeloff NOPPEN en Meester Herman SADELMAECKER zijn momboirs gesteld over Anthoniske onmondige dochter van wijlen Ancem ANCEMS en over Joachim onbejaarde zoon van wijlen Jan Jan JOACHIMS, bij wijlen Emken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Ancem ANCEMS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Diepstraet bij de Wijntmolenberch, aan Adriaen REIJNERS, metser.
14.06.1577 | R 1922 | f 389

Henrick Henricx DONCK, Henrick Jacopsz DONCK, Peter PELGROM en Lambert STOOTERS zijn momboirs over Jan onmondige zoon van Cornelis Jan de MOOR, clockgieter, bij Catharina zijn huisvrouw.
Beheer van een huis op de Vuchterendijck tussen de poorten en 2/5 in een huis met zijn aangelag, in de Verwerstraet, de Clockgieterspoort.
14.06.1577 | R 1922 | f 390

Peter MATTHEUS, Henrick PEETERS, Heer Arnt van HELMONT, priester en Jacop VERHELLEN zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Peter AERTS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw.
Verkoop van het sterfhuis van de ouders en van huisraad.
16.06.1577 | R 1922 | f 391

Jan zoon van Matthijs STOOTERS, Lambert Matthijs STOOTERS, broeders; Gooswijn van HEDEL, raetsheer van 's-Hertogenbosch en Jacop PIJNAPPEL zijn momboirs gesteld over Anneke, Heijlke en Marijke, onbejaarde dochters van Jan zoon van Matthijs STOOTERS bij wijlen zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan PIJNAPPEL bij wijlen zijn huisvrouw Catharina van HEDEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Catharina van HEDEL, waarvan 1/7 deel aan de onmondigen toegescheiden wordt.
05.12.1577 | R 1922 | f 391v

Joachim van den WIJER en Dierck Willems van VECHEL zijn testamentaire momboirs over Mechteld, Matthijske en Marijke, onbejaarde dochters van wijlen Willem van VECHEL bij wijlen IJda zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert GHIJSELEN.
Beheer van 1/4 gedeelte van de goederen van wijlen Matthijske COELBORNER, eerste huisvrouw van Willem van VECHEL voorsz, welke goederen ten deel gevallen zijn aan Catharina dochter van wijlen Willem voorsz uit zijn eerste huwelijk: het huis "de rode Sleutel" aen de Vismarct te 's-Hertogenbosch.
11.12.1577 | R 1922 | f 392v

IJewaen zoon van Adriaen IJewaens van HOVELL, Anthonis zoon van Lambert HOERNS, Ghijsbert GHIJSEMARS en Reijnder Jans POTTEIJ zijn momboirs over Henric, Frederick, Elisabeth, Mechtelt, Adriaenken en Jenneken, zes onmondige kinderen van wijlen Jan Jan HENRICX bij Anthonia zijn huisvrouw.
20.12.1577 | R 1922 | f 394

Willem THOMASZ, Robbrecht REMMENSZ, Jacob ANDRIESZ en Arnt JANSZ zijn momboirs gesteld over Lijske en Henricxke onmondige dochters van Peter THOMASZ bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Nijclaes ARNTSZ.
Beheer van 1/9 van de goederen, hen aanbestorven via Jan van GERWEN, te Hees.
14.01.1577 | R 1922 | f 394v

Matthijs VALCKENBORGH, Matthijs WERNERS, Arndt Dericx van BUEREN en Henrick ANDRIESZ zijn momboirs gesteld over Lieven en Aelken, onmondige kinderen van Peter VALCKENBORGH bij Suetken zijn huisvrouw.
Beheer van de helft van een huis, "de Sterre" te 's-Hertogenbosch, onder de Corte Cameren en de helft in twee huizen naast elkaar, achter het Oude Raedhuijs.
20.12.1577 | R 1922 | f 395

Jacob en Herman, zonen van wijlen Peter BREIJ, Lambert en Ghijsbert, zonen van Willem HENRICX, waren momboirs gesteld over Willem en Peterke, onmondige kinderen van Willem HENRICX bij Henricxken zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Peter Jacobse BREIJ.
Ghijsbert en Herman voorsz zijn overleden; zij worden vervangen door Roeloff Aert VASTAERTS en Henrick HENRICX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Magdalena weduwe van Peter BREIJ, hun grootmoeder, o.m. de helft in een huis aan de St Anna capel, waarin Geraert van POPPEL, de schoenmaker, woont.
20.12.1577 | R 1922 | f 395v

Thomas van STRIJP, wever, Peter van TRICHT, spelmaker, Jasper Andries van UTRECHT en Lambert DIERICX zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Joachim ANSEMS bij Lijsken zijn huisvrouw.
21.10.1578 | R 1922 | f 396v

Henrick en Marten, zonen van Jan van de BICHELAER, beiden cuijpers, Lambert Matthijs STOOTERS en Goijaert Willem PIJNAPPEL zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Cornelis Jan de MOOR, clockgieter - in januari 1573 overleden ten gevolge van een ongeval - bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Matthijs STOOTERS. Van de momboirs is alleen Lambert Matthijs STOOTERS nog in leven; de overledenen worden vervangen door: Jacob DONCK, secretaris van 's-Hertogenbosch, Jan van der BEERDONCK, beiden van vaderszijde. Jacob DONCK wordt voorts vervangen door zijn zoon Hendrick.
21.10.1578 & 26.02.1578 | R 1922 | f 396v & 400

Jan Geraertsz van de GRAEFF en Goijaert van der ELST zijn momboirs over Geraert onmondige zoon van wijlen Laureijns Geraerts van de GRAEFF.
Beheer van 1/6 deel in het huis "de Grevenborch" aan de Marct te 's-Hertogenbosch.
05.05.1578 | R 1922 | f 397v

Jan LAMBERTS, de Oude, Jan LAMBERTS, de Jonge, Herbart JANSZ, becker en Anthonis ARNTS zijn momboirs gesteld over Peter onbejaarde zoon van wijlen Peter LAMBERTS bij Margriet zijn 2e huisvrouw. Margriet is hertrouwd met Machiel MATTHIJS, welk huwelijk kinderloos is verlopen.
Beheer van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch op het Orteneijnde, gekocht tijdens het tweede huwelijk van Margriet.
26.06.1578 | R 1922 | f 398

Arnd Laureijssen SMOLDERS, Arnd Peter Willems VOSS, Jordaen Henricx Claessen van LIESHOUDT en Claes Henricx van LIESHOUDT zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van Laureijns LAUREIJNS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van LIESHOUDT.
Beheer van roerende en onroerende goederen, te Den Dungen.
26.06.1578 | R 1922 | f 399

Laureijns en Rutger, zonen van Joost van BERCKEL, ooms, Mr Goijaert die RUIJTER en Thielmannus van BLADEL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter Joost van BERCKEL bij Arike zijn huisvrouw dochter van Pauwels van BLADEL.
Beheer van goederen van wijlen Hendrick van VECHEL, weduwnaar van Margriet van BLADEL.
07.07.1578 | R 1922 | f 401

Andries zoon van wijlen Andries Arts van GERWEN, Henrick Arts HOUBRACKEN, van vaderszijde en Wouter Jans van UDEN van moederszijde zijn momboirs gesteld over Joris, Hans, Peeter, Rutger en Heijlken onbejaarde kinderen van Jan Cornelis HOUBRACKEN bij wijlen Peterke zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Dirick LEEUWENS.
Erfdeling van de goederen, de kinderen aanbestorven.
17.07.1578 | R 1922 | f 401v

Goijaert Arnts van KELFFS, Corstiaen van KELFFS, Jan Jansz die BRUIJN en Willem Peter GIELIS zijn momboirs gesteld over Jan, Roeloff, Arnt, Jenneke en Aelken onmondige kinderen van wijlen Roeloff Diercx van OS bij Marijke zijn huisvrouw.
10.06.1578 | R 1922 | f 402v

Jan van RIJSWIJCK en Adriaen van RIJSWIJCK, broeders, in het land van Heusden, zijn testamentaire momboirs over Otten, natuurlijke zoon van wijlen hun broeder IJewaen van RIJSWIJCK.
Beheer van de helft in een hoeve te Helvoirt.
28.01.1578 | R 1922 | f 403

Sander Dierick van HORSSEN, Ghijsbert CORNELIS, Gerard Willemsz SANDERS en Lambert ERBERTS, zijn momboirs over Jan en Antonia onbejaarde kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Anthonis PETERS bij wijlen Jenneke zijn le huisvrouw dochter van wijlen Henrick Wouters TIMMERMANS.
10.11.1578 | R 1922 | f 404

Jan ARNTS, woonachtig te Vught; Dierick van DIEPENBEECK en Jan Jans OLISLEGER, de Oude, beide te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Oda onbejaarde dochter van wijlen Henrick ROBBE bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw.
Beheer van het huis "de drie Koningen" aan de Marct te s-Hertogenbosch, opgewonnen tegen Dirck van den BERCH.
10.11.1578 | R 1922 | f 404v

Goijaerd en Jan zonen van wijlen Gerarts HENCXTHEUVEL, Jan Henricx van ERP en Lambert Matthijs STOOTERS zijn momboirs gesteld over Anna onmondige dochter van wijlen Wouter Gerarts HENCXTHEUVEL, loijer en schoenmaker, bij Anneke zijn eerste huisvrouw.
Op verzoek van zijn weduwe: Marijke, dochter van wijlen Henricx van ERP.
Huisraad en handel in loijerijen en schoenmakerijen.
30.09.1578 | R 1922 | f 405v

Willem PETERS, Herman PETERS, Leonard WILLEMS en Adriaen PAUWELS zijn testamentaire momboirs over Peter onmondige zoon van wijlen Peter Peter GIELISZ. Herman PETERS en Leonard WILLEMS zijn overleden en Willem PETERS is vertrokken uit 's-Hertogenbosch. Zij worden vervangen door Jan LENAERS en Jan Jans de BRUIJN.
De grootmoeder van de minderjarige is: Aelken JANS.
24.10.1579 | R 1922 | f 407

Jan Jans van WAALDER, snijder, Goijaert GERITS, snijder, Peter PAUWELS, vleeshouwer en Cornelis HERMANS zijn momboirs over Lijntken onmondige dochter van wijlen Jan PAUWELS bij wijlen Lenaertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Claes van HAESTEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders.
24.10.1579 | R 1922 | f 407v

Leonard ROELOFS, de snijder; Henric JANS, Jan COENEN, van Boxtel, timmerlieden en Lenart ADRIAENS, zijn momboirs over Henric onbejaarde zoon van Dirck Jans PETERS bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric. AERTS,de timmerman bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, inwoners van Den Dungen.
Erfdeling van de goederen van hun grootouders, tegen: Laureijns JANSZ man en momboir van Lijsbeth zijn huisvrouw en Jan Jan HENRICX man en momboir van Baetken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric en Elisabeth voorsz.
10.11.1579 | R 1922 | f 408v

Joncker Erasmus van GREVENBROECK, Heer tot Mierlo en Joncker Jan van RAVESCHOT zijn momboirs over Franchoijs onbejaarde zoon van Joncker Raes van GREVENBROECK bij wijlen Barbara van RAVEN SCHOT zijn huisvrouw, 10 jaar oud. Joncker Raes hertrouwt met Elijsabeth van DOERN, uit welk huwelijk een dochter geboren wordt. Joncker RAES is overleden, waarna een proces over de nalatenschap ontstaan is.
16.09.1579 | R 1922 | f 409v

Peter GOOSSENS in huwelijk hebbende Gielisken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan JANSSEN bij Beelken zijn huisvrouw dochter van Gillis ADRIAENS en Jan van BOCXTEL, neef paternel zijn momboirs over Joseph, Jacob, Adriaen, Marijke en Jenneke onmondige kinderen van wijlen Jan JANSSEN bij Beelken zijn huisvrouw dochter van ADRIAENS bij Jenneke zijn huisvrouw.
Goederen van wijlen hun grootouders.
17.11.1579 | R 1922 | f 411v

Thomas WILLEMS en Goijaerd Hans van OUDVORST, van vaders zijde Jan WANT, bontwerker en Raes WILLEMS, van moeders zijde, zijn momboirs gesteld over Jenneke minderjarige dochter van wijlen IJewaen zoon van wijlen Peter die SMIT bij Anneke zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders: Peter die SMIT en Margriet zijn huisvrouw.
12.12.1579 | R 1922 | f 413v

Everaert zoon van Dirck MALLANTS, broeder van de vader, Gerardt van TULDEN en Everaert Jacops van DELFT, allen van vaderszijde en Rogier van BROECKHOVEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Dierck, Willem en Joost, minderjarige zonen van wijlen Ewout Dirck MALLANTS bij wijlen Cecilia zijn huisvrouw dochter van Goossen van JABEECK, beide overleden aan de pest.
Verkoop van de goederen van hun ouders.
23.12.1579 | R 1922 | f 414

Geraert LENAERTS, oom, Gerard GERAERTS, wever, Willem JACOPS en Laureijns MEEUS zijn momboirs over de vier minderjarige kinderen van wijlen Roeloff LENAERTS bij wijlen Margriet GOOSSENS.
24.12.1579 | R 1922 | f 415

Heer Jan HORCKMANS, priester en Jan ANTHONIS zijn momboirs over Jan en Goijard onbejaarde zonen van Willem ROEVERS.
Aanvaarding van de goederen van wijlen Aelken dochter van Rutger JORDAEN, geboren te Emmerich.
30.12.1579 | R 1922 | f 415v

Art van der STRATEN, Mr Loijs van HEEMSSE, van vaderszijde, Marten de METSER en Aert HENRICKSZ, mesmaker, van moederszijde, zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Goijaert van der RULLEN bij Catharina zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen, aanbestorven via hun grootvader Peter Goijaerts van der RULLEN, overleden te Antwerpen.
09.01.1580 | R 1922 | f 416

Arnd Adriaens van DINTHER, Joost THOMASZ, grootvader en Peeter Rijckaerts van de AELSFOIRT zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Goijaert ADRIAENS bij Jenneke zijn huisvrouw, te Geffen.
Jenneke en haar oudste dochter Cathalijn - ca oud 20 jaar - zijn op 21.1.1580 buiten Geffen gevangen genomen door soldaten en naar Megen gebracht, waar de troepen in garnizoen liggen. Er wordt een losgeld van fl 200,- geist. Dit is alleen op te brengen, als haar goederen - deels leengoederen - verkocht worden.
29.01.1580 | R 1922 | f 416v

Ghijsberd Jans HOPPENBROUWER, Henrick W. den VLASMAN en Willem Henricx van MEIJELSVOIRT zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Anthonis Henricx van LIL bij Aelken zijn eerste huisvrouw en over Anthonis, onbejaarde zoon van wijlen Anthonis voorsz bij Elisabeth zijn tweede huisvrouw.
Geschil over de deling van de goederen van Anthonis tussen de voorkinderen en het nakind, ten overstaan van de Raadsheren van 's-Hertogenbosch: Mr Goijaert LOEFF en Mr Arnd van BROEGEL.
05.02.1580 | R 1922 | f 417

Pieter DIRCX, cleermaker, Joris HENRICX, spelmaker, van vaderszijde; Dirck HERMANTS, becker, Reijner REIJNEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Pouwels onbejaarde zoon van wijlen Jan Pouwels van de KEER bij Jutken zijn huisvrouw.
Beheer van 1/3 deel van de goederen van wijlen zijn grootmoeder Heesken van de KEER.
10.03.1580 | R 1922 | f 417v

Dirck Dircks van BUEREN, Joost Dircks van BUEREN, zijn zoon, Jan Peter PELS en Wijnand ROELOFSZ zijn momboirs gesteld over Peter onbejaarde zoon van wijlen Eijmbert Pouwels van de KEER bij Catharina dochter van Peters PELS.
Erfdeling van de goederen van zijn grootmoeder Heesken van de KEER.
NB. Er zijn nog twee meerderjarige kinderen.
10.03.1580 | R 1922 | f 418

Ruth Geraerts van STRIJP, grootvader maternel en Marcelis JANSSOEN, neef paternel, zijn momboirs gesteld over Anna onbejaarde dochter van wijlen Adriaen ADRIAENS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Ruth Goijaerts van STRIJP.
11.03.1580 | R 1922 | f 418v

Jan Claessen DONCKERS, lakenkoper, Joost GHIJSBERTS, olijsleger, Dirck van BUEREN en Joost van BUEREN, zijn momboirs gesteld over Lodewijck onmondige en innocente zoon van wijlen Melchior LODOWIJCX bij wijlen Deliana van de KEER.
Beheer van goederen, aanbestorven via zijn grootmoeder Heesken van de KEER.
14.03.1580 | R 1922 | f 419

Willem JANSZ, Anthonis de RUIJTER, van vaderszijde; Lambert Huijgen GOIJAERTS en Jan Goijaert LAMBERTS, zijn momboirs gesteld over de drie onbejaarde kinderen van wijlen Coenraet Jan HENRICX bij Marike zijn huisvrouw.
De momboirs zijn aangesteld in verband met de processen die reeds tijdens het leven van Coenraet voorsz liepen.
15.03.1580 | R 1922 | f 419v

Jan Anthonis van RIJSWIJCK, Gerrit Jans van ZUIJTPHEN, Gooswijn en Jan, gebroeders zonen van wijlen Henrick HENRICX, bakkers, zijn momboirs over Marike onbejaarde dochter van wijlen Peter Claes GEELMANS, tweede echtgenoot van Aleijd zijn huisvrouw en over Peterke natuurlijke dochter van wijlen Claes Peter GEELMANS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
Uit het tweede huwelijk van Aleijd zijn nog geboren: Jan en Claes, die evenwel jong overleden zijn.
08.03.1580 | R 1922 | f 420

Willem KEMP en Anthonis de RUIJTER, van vaderszijde; Adriaen Aert ANTHONIS en Jan Steven HESSELS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Coenraet Jan KEMP bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert ANTHONIS.
18.03.1580 | R 1922 | f 421

Jan Willems van den BORGH, Reijnier LUIJCAS en Anthonis WILLEMSE zijn momboirs over Joris onmondige zoon van wijlen Peter Loenis die GREVE, timmerman.
Beheer van een huis met zijn aangelag op de hoek van de Hintemerstraet en de Clarastraet, door Joris voorsz gekocht - ca vier jaren vr zijn dood - van Jan ARNTS, schaelmacker.
21.03.1580 | R 1922 | f 421v

Mr Loijs van HEEMSSEN, Marten ERASMUS, metser en Art HENRICX zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Goijaerts van der RULLEN.
Verkoop van een klein huisje te Antwerpen, hen aanbestorven via Peter Goijaerts van der RULLEN en zijn huisvrouw, hun grootouders.
07.04.1580 | R 1922 | f 422v

Joncker Goossen van BRECHT, Joncker Jan van HEIJM en Mr Christoffel van FLADERACKEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Joncker Nicolaes van FLADERACKEN bij wijlen Barbara van BRECHT.
De aanstelling is geschied op verzoek van Marie van BRECHT, hun tante.
02.05.1580 | R 1922 | f 423

Anna dochter van Goort CLAESSEN, Dierck, Metken en Lijntken, kinderen van Diercx JANS bij Anna voorsz; Willem en Dierck zonen van wijlen Huijbrecht WILLEMS bij Metken voorsz; Jan LIEVENS, met hem Willem voorsz en Dierck HUIJBRECHTS, momboirs over de minderjarige kinderen van Dierck DIERCX voorsz Cornelis le HARDIJ, Peter Jan GOORTS en met hen Willem voorsz en Dierck HUIJBRECHTS, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Huijbrecht BERNARTS bij Metken voorsz; Huijbert en Ghijsbrecht van WEL en Willem voorsz met Dierck HUIJBRECHTS momboirs over de minderjarige kinderen van Wouter van WEL en Lijntken voorsz; Jan LIEVENS voorsz vader en momboir over Marijke zijn dochter bij Lijntken DIERCX voorsz, verzoeken toestemming om de goederen, hen aangekomen bij testament van Heer en Meester Jan NEMIUS, te mogen verkopen.
Deze goederen zouden Anna eerstgenoemd, toevallen en na haar dood aan haar drie kinderen: Dierck, Metken en Lijntken eerstgenoemd.
11.04.1580 | R 1922 | f 423v

Jan van UDEN, Peter PETERS, schoolmeester, Goijaerd Frans HAVENS en Peter Gerit HAVENS, momboirs over Anneke minderjarige dochter van wijlen Peter PETERS bij Beelke Jan PETERS; Beelke is hertrouwd met Anthonis WILLEMS en inmiddels overleden.
Reparatie van een huis.
17.05.1580 | R 1922 | f 424

Rut Jan WILLEMSZ, Matthijs Henrick VOETS, Aert Claes AERTS, schout tot Empel, Henrick Peter EIJMBERTS, Lambert ERBERS en Huijbert PETERS, meester, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Willem ANDRIES bij wijlen Emken zijn eerste huisvrouw, dochter van Claes AERTSZ en over de onbejaarde kinderen van Willem voorsz bij wijlen Anneke ERBERS, zijn tweede huisvrouw.
05.05.1580 | R 1922 | f 424v

Anthonis Jan Henrick OEMS, Wouter Jans die COCK, Arnt zoon van Goijaert THEEUSSOEN en Theeuwen zoon van Goiaert THEEUSZ zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Gerart Arnt WOUTERS.
Theeuwen Goiaert THEEUSZ is voor ca vijf jaar overleden en vervangen door Loenis JOOSTEN.
Beheer van goederen te Berlicum en onder de Vrijdom van 's-Hertogenbosch.
17.06.1580 | R 1922 | f 425

Arnt Hendericx van NIJENWENHOOVEN; Heer Peter BOUDEWIJNS, priester en Goiaert van AECKEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan zoon van Jan IJSEBRANTS, cremer, bij Martha zijn huisvrouw, dochter van Boudewijn JANS. De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Elsken dochter van Boudewijn JANS.
Erfdeling van goederen, krachtens testament gepasseerd te Antwerpen.
15.07.1580 | R 1922 | f 425v

Adriaen Willems van ENGELEN, Jan JOACHIMS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde zoon - twee jaar oud - van wijlen Willem Arnt van MAESSEN, overleden omtrent Lichtmis 1580, bij Maritie dochter van wijlen Laureijs VERMEER.
16.07.1580 | R 1922 | f 426

Goirden van LITH; Thoenis en Jacop zonen van wijlen Jan PREKERS zijn momboirs gesteld over Lijske onmondige dochter van wijlen Jan van LITH. Van moederszijde woont niemand in 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen haar aanbestorven via haar tante Lijntke dochter van Goijaert van LITH, begijntje op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch.
19.10.1580 | R 1922 | f 426v

Seger zoon van wijlen Bet JANSSEN, oom, Adriaen JACOPS, lijnen-wever en Mathijs MATHIJS, knookenhouwer, zijn momboirs over Arnt en Marijke, onbejaarde kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen BET JANSSEN.
Beheer van de helft in een huis met zijn aangelag te Sochel onder Hees.
24.10.1580 | R 1922 | f 427

Seger zoon van wijlen Bet JANSSEN, oom, Cornelis Jacops, lijnen-wever, Wouter EELKENS, nastelmaker en Bernard HENRICX, oudkleercoper, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Adriaan zoon van wijlen BET JANSSEN.
Beheer van 1/7 deel in een huis met zijn aangelag te Sochel onder Hees, waarin Bet JANSSEN gewoond heeft.
24.10.1580 | R 1922 | f 427v

Ghijsbert zoon van Diercx HENRICX, Aert WILLEMS, man en momboir van Aelke zijn huisvrouw en Jan Henricx EELKENS, brouwer, zijn momboirs over de twee minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon van Diericx HENRICX.
Goederen van wijlen Diericx HENRICX en Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Ghijsbert ROOMPOTS, hun grootouders.
17.12.1580 | R 1922 | f 428

Andries MARCELIS en Henrick WILLEMS, van vaderszijde en Peter ANTHONIS, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Art WILLEMS.
Peter ANTHONIS is overleden; hij is vervangen door Willem HUIJBRECHTS en Henrick ARIAENS.
14.11.1580 | R 1922 | f 428v

Jan Daniels van MIERLOE, timmerman, Zeger JACOPS, viscoper, Wouter LAUREIJNSZ, gereelmaecker en Meester Jan BERNAERTSZ, barbier, zijn momboirs over Jan, Marten en Mariken, onbejaarde kinderen van Jan MARTENS bij Catharina zijn huisvrouw. De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Antonio PELEN, commissaris van de artillerie van Zijne Majesteit, die gehuwd is met een dochter van Jan MARTENS en Catharina voorsz.
Proces tegen Jan CHRISTOFFELS, de tweede echtgenoot van Catharina voorsz over de nalatenschap van Jan MARTENS.
28.02.1581 | R 1922 | f 429

Herman ANTHONIS, bierbrouwer, Peter Arnts van HEES, Mr.Nicolaes en Mr Arndt zonen van Henricx NIJHOFF, orgelmaker, zijn momboirs over de zes onbejaarde kinderen van wijlen Jan HERMANS, bierbrouwer, bij Christina zijn huisvrouw.
De momboirs vragen om toestemming om een huis met zijn aangelag, met brouwerij en brouwers gereedschap, de "rode Leeu" in de Vuchterstraet tegenover de Postelstraet, te mogen verkopen. Er is grote schade ontstaan door de Duitse soldaten van GRAUWENBORCH, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, die de gehaalde bieren niet betaald hebben. Hierdoor is een schuld van fl 1400,- ontstaan.
03.03.1581 | R 1922 | f 430

Reijnder Jans POTTEIJ, Thomas WILLEMSZ en Arnd Diricx van ROEDE zijn momboirs gesteld over de onbejaarde zoon Henrick, zoon van Andries OEMS bij wijlen Anneke zijn eerste huisvrouw.
08.03.1581 | R 1922 | f 431v

Lodowijck BARTHOLOMEUSZ, smit, Peter van DOIRNEN, van vaderszijde; Jeronimus BENEDICTI en Thielmannus Willem HAGENS, van moederszijde zijn momboirs over de twee minderjarige kinderen van Adriaen ADRIAENS, bierbrouwer bij wijlen Adriaentken zijn huisvrouw, dochter van Henrick ADRIAENS, schrijnwercker.
Beheer van goederen, hen aanbestorven via hun grootouders Henrick ADRIAENS, IJken zijn huisvrouw.
10.03.1581 | R 1922 | f 432

Jan Rutger DIRICXS, Joost Jans van NULANT, Nicolaes SERVAES en Leonard AERTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joost zoon van wijlen Rutger DIRICXS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis van de VOERT.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder Arike, weduwe van Rutger DIRICXS.
13.03.1581 | R 1922 | f 433

Jacob Jansen HAREN, Everaert Jans van de WATER en Lambert PETERS, lakenkoper en Jacob Huijbertsz VERHELLEN zijn momboirs gesteld over de zes onbejaarde kinderen van wijlen Peter Nicolaes van den WIJER alias van EMPEL bij Catharina zijn laatste huisvrouw, dochter van Jan van HERENTHALS. Lambert PETERS en Jacob Huijbertsz VERHELLEN zijn overleden; zij worden vervangen door Peter zoon van wijlen Peter van den WIJER bij zijn eerste huisvrouw, half broeder en Lambert MICHIELS in huwelijk hebbende de tante van de onbejaarden.
28.02.1581 | R 1922 | f 433v

Henrick WILLEMS, Willem HUIJBRECHTS en Henrick ADRIAENS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Aert WILLEMSZ.
Beheer van 1/3 deel van de nalatenschap van wijlen Heer Cornelis Gerrits van ORTHEN.
16.03.1581 | R 1922 | f 434v

Jan van den NIJEUWENHUIJS en Henrick van den KERCKHOFF, beide te Woensel en Jan van den KERCKHOFF, te Son, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Michiel Pauwels RAIJMAKERS, te Son.
23.03.1581 | R 1922 | f 435

Jan WILLEMS, Marten Henrick WILLEMS, Ghijsbert Jacops van UDEN en Henrick HENRICXS zijn momboirs over de twee onbejaarde kinderen van Jan WILLEMS bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop van UDEN.
Beheer van de helft in een hoeve te Boxtel.
24.04.1581 | R 1922 | f 435v

Anthonis van de WIEL, Marcelis van CASTEREN, Thomas Jan VERHOEVEN en Dirick van BERGE zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Jan van den HOVEL bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Dirck PELGROM.
Beheer van 1/3 in een hoeve op de Brandt te St Michielsgestel.
29.04.1581 | R 1922 | f 435 bis verso

Willem, voorzoon van wijlen Frans WILLEMS en Henrick zoon van Jasper van ESCH zijn momboirs over de na kinderen van Frans WILLEMS voorsz bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van Jasper van ESCH.
Zij verklaren, dat Margaretha de oudste dochter - 22 jaar oud - wordt geprofest als non in het Convent van St Geertruij.
Zij heeft al veel gekost en moet nog een jaarlijke en erffelijke rente van 16 guldens meebrengen. Hiertoe moeten de bezittingen belast worden met een lening van 150 gulden.
01.06.1581 | R 1922 | f 435 tris

Henrick Aerts die BRUIJN en Jan Goiaerts van de CAMP, van vaderszijde; Heer Christiaen van SCHIJNDEL, priester en beneficiaat van de St Jans Kerk te 's-Hertogenbosch en Gerit LUKEMANS, van moederszijde, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Jan van den HEUVEL bij Geertruijd dochter van wijlen Leonart van SCHIJNDEL.
Erfdeling van de goederen van Jenneke van den HEUVEL, zijn grootmoeder.
12.06.1581 | R 1922 | f 436

Jan ARNTS en Jan Jan ROELOFS, ooms, te Vught en Adriaen CORNELIS smid, achter de Minnebroers te 's-Hertogenbosch, met Thielman zoon van wijlen Geraerts van WEER, vader, zijn momboirs over Jacomina onmondige dochter van Thielman voorsz bij wijlen Jacomina zijn huisvrouw dochter van Jan ROELOFS, aen de Ruet te Vught.
Beheer van de goederen van wijlen Geraerts van WEER, haar grootvader, te Weer in het land van Gulick.
02.09.1581 | R 1922 | f 437

Willem van HELDEN, Jan Lambrechts van OIRL, Goijaert van ENGELANT en Cornelis Jan van ENGELANT, zijn momboirs over de minderjarige zoon van wijlen Seger van HELDEN bij wijlen Ercken zijn huisvrouw.
Verkoop van huisraad om een schuld van fl 30,- aan te zuiveren.
06.09.1581 | R 1922 | f 438

Floris en Aert zonen van wijlen Meester Jacop DOEL en Jan Zeberts van ONNTE, barbier aan de Hooge Steenwech, zijn momboirs gesteld over Anthonis onbejaarde zoon van wijlen Meester Jacop DOEL bij wijlen Thonisken zijn huisvrouw.
Erfdeling van goederen van zijn ouders tegen Floris, Aert en Lijsken, zijn broeders en zuster.
05.10.1581 | R 1922 | f 438v

Peeter LAMBERTS en Anthonis Jan SMOLDERS, van vaderszijde; Dirck ROELOFFS en Adam ADAMS, van moederszijde, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Joost LAMBERTS bij wijlen Magdalena MATTHEUS zijn huisvrouw.
31.10.1581 | R 1922 | f 439

Wouter EELKENS, oom, Henrick de HONT de Oude, Ghijsbert HOPPENBROUWERS, Wouter zoon van wijlen Jan Henrick EELKENS, broeder, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Henrick EELKENS bij Arnolda zijn huisvrouw.
Processen over het innen van schulden wegens geleverde waren.
23.12.1581 | R 1922 | f 439v

Peter Jan VASTARTS, kleermaker en Jan zoon van wijlen Anssem Jan van HERPEN, zijn momboirs over de beide onbejaarde dochters van wijlen Anssem Jan van HERPEN bij Engelke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx die VRIESE.
Beheer van een huis met zijn aangelag, op het Hintemereijnde te 's-Hertogenbosch tussen de poorten.
21.02.1582 | R 1922 | f 441v

Franchoijs SONMANS, Mr Peter SONMANS en Willem Aerts van MEIJELSFOIRT zijn momboirs over Frans onmondige zoon van wijlen Jan Henrick ADRIAENS bij wijlen Judith van MEIJELSFOIRT zijn eerste huisvrouw; zijn tweede huwelijk met Jenneke PIJNAPPEL is kinderloos verlopen.
Erfdeling van de goederen van zijn ouders tegen zijn broeder Cornelis zoon van wijlen Jan en wijlen Judith voorsz.
05.03.1582 | R 1922 | f 442v

Dirick van VECHEL en Dirick Willems van VECHEL zijn momboirs over Goijaert en Mechtelt onbejaarde kinderen van wijlen Jan van VECHEL.
Dirick Willems van VECHEL is overleden. Hij wordt vervangen door Nijcolaes zoon van Frans KUIJSTEN.
30.03.1581 | R 1922 | f 443v

Mr Marten MOONS, Pauwels van de LEEMPUT, Mr Jan SCHENCKELS zijn momboirs over Embert minderjarige zoon van wijlen Mr Dominicus SCHENCKELS, medicus en rector van de Grote Schole te 's-Hertogenbosch bij Anna van UDEN zijn eerste huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van hun ouders en van de goederen, hen aanbestorven via Henrick Lamberts van UDEN.
15.03.1582 & 30.03.1582 | R 1922 | f 444

Joost ANDRIES en Adriaen Willem GOIJAERTS zijn momboirs over Willemke onbejaarde dochter van wijlen Dierck WILLEMS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs LIEBERGEN. Willemke is in het clooster van de Claren te 's-Hertogenbosch.
Verkoop van twee perceeltjes land te Nuland.
28.03.1582 | R 1922 | f 445

Jan Evertse van RAVESTEIJN, Cornelis van DORP, van vaderszijde; Jan Aelbrecht KETELAER en Adriaen Wouters KETELAER van wege de eerste huisvrouw; Thomas WOUTERS, cuijper en Jacop van BLADEL, vleeshouwer, van wege de tweede huisvrouw, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Dierck Everts van RAVESTEIJN bij Anneke zijn eerste huisvrouw, natuurlijke dochter van wijlen Herman van DEVENTHER en zijn tweede huisvrouw Marijcke dochter van Thomas WOUTERS, cuijper.
08.05.1582 | R 1922 | f 445v

Jan zoon van wijlen Jan ADRIAENS, Wouter WOUTERSZ en Jan BOOLANTS zijn momboirs over de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan WOUTERS bij Mechtelt zijn huisvrouw, die hertrouwd is met Peter LODUWIJCX.
16.05.1582 | R 1922 | f 446v

Jan van DOIJENBRACKEN, Marcelis MARCELIS en Joost PETERS, kan-gieter, zijn momboirs over de drie minderjarige kinderen van wijlen Peter van DOIJENBRACKEN bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van VINCKELROEDE.
Beheer van huisraad en meubilaire goederen.
14.10.1580 | R 1922 | f 447

Arnt van BROEGEL, Jan ALBERTSZ en Goijaert PETERS zijn momboirs over Jan en Elisabeth onmondige kinderen van wijlen Jan van VINCKELROEDE; Jan van DOIJENBRACKEN, Joost PETERS, tingieter en Marcelis MARCELIS momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Peter van DOIJENBRACKEN bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van VINCKELROEDE.
Beheer van een huis in de Ortenstraet te 's-Hertogenbosch: "de Ploech".
Jan en Elisabeth voorsz hebben recht op 2/3 deel, de kinderen van wijlen Peter van DOIJENBRACKEN de rest.
14.10.1580 | R 1922 | f 448

Peter en Jan zonen van wijlen Laureijns van SPRANGH, Meester Roeloff LOECKEMANS, pensionaris van 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijns van SPRANGH, ooms, zijn momboirs gesteld over Laureijns onbejaarde zoon van wijlen Michiels Laureijns van SPRANGH en over Laureijns onbejaarde zoon van wijlen Oliviers Laureijns van SPRANGH.
Erfdeling van de goederen van wijlen Heijlwich OLIVIERS weduwe van Laureijns van SPRANGH tegen de andere erfgenamen.
05.05.1582 | R 1922 | f 449

Willem DANCKARTS, Willem FRANSSEN, Wouter Roelofs van MAREN en Ghijsbrecht FLORIS, zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Peter GOIJAERTS bij Elisabeth zijn huisvrouw. Peter is op 15.10.1580 overleden aan de pest en veertien dagen later is in het gasthuis zijn laatste kind geboren.
Er is een grote schulden last!
28.08.1582 | R 1922 | f 450

Heer IJgrom van WEL, priester, Thomas ABEN, Jan Thomas van KESSEL, Henrick Jan BOES, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Jan van WEL, kleermaker, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer van een huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch.
22.10.1582 | R 1922 | f 450v

Pauwels van de LEEMPUT en Balthus van BALEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan van BALEN en de onmondige kinderen van Jasper van BALEN, op verzoek van Marten en Anna, kinderen van wijlen Francois van BALEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Francois van BALEN, te Rosmalen.
30.10.1582 | R 1922 | f 451v

Peter van EMPEL, Andries THEEUWENS, Ghijsbrecht VRANCKEN en Dierck GHIJSBRECHT, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan JANSZ, cangieter.
Verkoop van huisraad en roerende goederen.
14.11.1582 | R 1922 | f 454

Jacques van STRIJP, Meester Dirck van VECHEL en Henrick FRANSSEN zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis van de WEIJER bij wijlen Catharina van VECHEL.
Door Willem van VECHEL en Joachim van de WEIJER, grootvaders van de minderjarigen is een inventaris opgemaakt op 5.10.1582.
14.12.1582 | R 1922 | f 455v

Willem DANCKARTS, Willem FRANSSEN, Wouter Roelofs van MAREN en Ghijsbrecht FLORIS zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Peter GOIAERTS bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Verkoop van goederen te Kessel en te Roosmalen.
20.12.1582 | R 1922 | f 458

Jan JACOBS, Cornelis ROELOFFS, Jan Dirck GOEBELS en Jacop ROMMENS zijn momboirs over Marike onbejaarde dochter van wijlen Anthonis GOEBELS bij Heesken zijn huisvrouw, 17 18 jaar oud. Zij is voor 1/8 deel erfgenaam, krachtens testament, van haar half broeder Goiert, zoon van Anthonis GOEBELS voorsz.
07.01.1583 | R 1922 | f 459

Willem HUIJBERTS en Mr Dierck Huijberts REMIUS, executeurs testamentaire van wijlen Heer en Meester Jan REMIUS, priester en met hen Cornelis le HARDIJ en Peter Jan GOETSZ, zijn momboirs gesteld over Goijard, Huijberd en Bernard, onbejaarde zonen van wijlen Huijberd BERNARDSZ bij Metken zijn huisvrouw; Huijberd en Ghijsbert van WEL, Willem HUIJBERTS en Dierck Huijberts REMIUS zijn momboirs over Dierck, Wouter en Meriken kinderen van wijlen Wouter van WEL bij Lijntken DIERICXS; Jan LIEVENS, vader van Marijke, zijn dochter bij Lijntken voorsz; Jan LIEVENS nog met Willem en Mr Dierck voorsz, momboirs over de kinderen van Dierick DIERICX, allen erfgenamen van Heer Jan REMIUS voorsz.
Beheer van de helft van een huis op het Orteneijnde.
19.01.1583 | R 1922 | f 459v

Peter de GULICKER, Jan DIRCX, mandemaker, beiden van vaderszijde Jan Willems SWANENBERCH en Jan ROBBERTS, mesmaker, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Marten zoon van Peter de GULICKER bij Anneke dochter van wijlen Marten van LOON.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
18.01.1583 | R 1922 | f 461v

Dirck Thielmans van DIENBEECK en Willem Peter SOEMERS zijn momboirs gesteld over Thielman en Nicolaes onbejaarde zonen van wijlen Goijaert WILLEMS, velblotter, bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw,dochter van Thielmans van DIEPENBEECK.
Beheer van 2/5 deel in een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch op het Hintemereijnd, welk perceel brandschade heeft.
18.01.1583 | R 1922 | f 462

Geraert zoon van Jan HENRICX en Henrick HENRICX, van vaderswege en Jan en Dirck zonen van Gerrits van den CAMP, van moederswege zijn momboirs gesteld over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henric zoon van Jan Henricx WILLEMS bij Anneke zijn eerste huisvrouw, van welke kinderen het jongste ca 18 jaar is.
Verkoop van huisraad van wijlen hun ouders.
06.02.1583 | R 1922 | f 463

Willem zoon van Frans Willem DANCKARTS en Henrick Jaspers van ESCH zijn momboirs over de minderjarige kinderen van Frans Willem DANCKARTS bij Heijlken zijn tweede huisvrouw dochter van Jaspers van ESCH.
Verkoop van renten.
21.01.1583 | R 1922 | f 463v

Heer en Meester Goijaerts LOMBARTS van ENCKEVOIRT, van moederszijde, oom, Jan van der STEGEN en Joncker Jan de BORCHGRAVE van vaderswege, zijn momboirs gesteld over de 8 onmondige kinderen van wijlen Jan van der STEGEN, raadsman en oudste kerkmeester van 's-Hertogenbosch in de commissie van 's-Hertogenbosch van de Prince van PARMA, gouverneur en capiteijn binnen de stad Berghen in Henegouwen.
Erfdeling van de helft in 1/4 deel van de ongedeelde goederen onder de rechtsbanne van Driel.
04.03.1583 | R 1922 | f 466v

Heer Christiaen van SCHIJNDEL, priester en beneficiaat van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch; Henrick Aerts de BRUIJN, Henrick Aerts van SUTPHEN en Aelbert CORSTIAENS zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Daniel GIJSBERS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan Gielis van MECHELEN.
Deze momboirs kunnen de voogdij niet meer voeren, zij zijn f te oud geworden f zij wonen buiten de stad.
Hun vervangers zijn: Gerart Jans van SUTPHEN en Roelof Lenaerts van SCHIJNDEL van vaderszijde en Goijaert VRANCKEN en Mr Matthijs MATTHIJS, horlogiemaker, van moederswege.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder: Catharina weduwe van Gijsbert HENRICX.
26.10.1582 | R 1922 | f 468

Rogier van BROECKHOVEN, Everaert van DELFT en Evert MALLANT zijn op 23.12.1579 momboirs gesteld over Dirck, Willem en Goossen, onmondige zonen van wijlen Ewout MALLANTS bij wijlen Cecilia zijn huisvrouw dochter van wijlen Goossen van JABEECK (zie: f 414).
Everaert MALLANT is overleden en wordt vervangen door Willem Goossen van JABEECK, oom maternel en Arnt Arnts van HEESCH in huwelijk hebbende Aleijd dochter van Dirick MALLANTS, hun tante.
26.10.1581 | R 1922 | f 469

Henrick Arnts die BRUIJN, Aelbert CORSTIAENS, Goijaert VRANCKEN en Matthijs MATTHIJS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Daniel GIJSBERTS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan zoon van Jacob GIELIS (van MECHELEN).
Erfdeling goederen (zie: 28.3.1583, f 474v).
21.02.1583 | R 1922 | f 471

Lambert JACOPSZ, Jan Lamberts van OS, schreijnwercker en Noel WOUTERS, mesmaker, zijn momboirs over de minderjarige dochter van Jan MICHIELS bij wijlen Elisabeth zijn eerste huisvrouw, dochter van Gielis van OS.
Verkoop van huisraad en andere meubilaire goederen.
28.03.1583 | R 1922 | f 474v

Wijnand ROELOFS, Jan Gerrits van HELMONT, Peter HUIJBERTS en Schalck ARNTS zijn momboirs over Marijke - oud 22 jaar dochter van Gielis Claesz van BEECK, wonende in Heer Adams Gasthuijs.
Beheer van een camer achter de "drie Mollen" te 's-Hertogenbosch.
29.03.1583 | R 1922 | f 475

Mr Henrick van THULDEN, Henrick HENRICX, Jan van LIER en Lambert STOOTERS zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van Pauwels WOUTERS bij Jenneke van THULDEN, zijn huisvrouw. Jenneke is met haar kinderen weggetrokken uit 's-Hertogenbosch. De eerste twee momboirs hebben - bij afwezigheid van de beide laatsten - te Goch een accoord gesloten met de grootvader van de kinderen, Wouter MARCELLIS.
De weduwe en elk kind zullen 100 caroli guldens krijgen.
11.05.1583 | R 1922 | f 476

Jan zoon van Jan Delis WEIJGERGANCX en Huijbert CLAES, van vaderszijde; Ghijsbert Peter GHIJSBERTS en Daniel FRANSSEN, van moederswege, zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Lambert zoon van Simon DELIS bij Digna zijn huisvrouw, te Den Dungen.
Erfdeling goederen, hen bij testament van Jan zoon van Simon DELIS - overleden te 's-Hertogenbosch - toegescheiden.
18.05.1583 | R 1922 | f 477

Mr Jacop en Mr Jan DONCK met Jan GREVENRAET, zijn momboirs over de twee minderjarige kinderen van wijlen Henrick Clements van ACCORNEIJ bij wijlen Helena zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouters van LOEFVELT.
Verkoop van huisraad en een weide in het Boschvelt.
14.06.1583 | R 1922 | f 478

Thomas BOEST en Henrick ADRIAENS zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Goijaert van WEITHUIJSEN bij Arijcke zijn huisvrouw.
Verkoop van een camp land te Vught St Lambert wegens een schuld aan Aelbert JANSZ.
18.06.1583 | R 1922 | f 478v

Willem KEMP, Anthonis de RUIJTER en Willem HUIJGEN zijn momboirs over de vier minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jan KEMP - voor vier jaar overleden - bij Marijke zijn huisvrouw.
Verkoop van een rente van en uit de oliemolen achter de Mandemakers.
21.05.1583 | R 1922 | f 479

Ghijsbert zoon van Dierick HENRICX, Arnt WILLEMS en Jan Henricx EELKENS, brouwer, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Henricx zoon van Diericx HENRICX.
Innen van 275 caroli guldens, zoenpenningen bij Jan van der MEER wegens doodslag van Jan van der MEER tegen wijlen Henricx voorsz.
19.07.1583 | R 1922 | f 479v

Gerard van TULDEN en Mr Nijclaes van TULDEN, broeders van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Dirck Jans die GRUIJTHER bij Elisabeth van TULDEN. De grootvader van deze kinderen kwam uit Keulen en van vaderszijde zijn er geen verwandten in 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jenneke dochter van Peter ROBBRECHTS, weduwe van Henricx van MEIJELSFOIRT.
07.09.1583 | R 1922 | f 480v

Gerart GERARTS, Adriaen van den LAER, Jan GERITS, medeblander en Gerit Dircx van TULDEN - de laatste twee zijn executeurs testamentaire - zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Mr Peter van den BORCHWORM bij Marijke GERITS, aangesteld bij het testament gepasseerd op 11.4.1550. Twee huizen en camers, "de Cleijne Kethel" in de Verwerstraet, met de brauketel en alles wat tot de blanderije behoort, gekocht van Marcelis DIRCX, timmerman.
Marijke heeft ook een testament gepasseerd, waarbij de boven genoemde executeurs aangesteld zijn.
07.09.1583 | R 1922 | f 481

Jan AERTS, Willem TIMMERMANS en Jan Jan OLISLAGER de Jonge zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dirck Willem ZANDERS.
Jan Jan OLISLAGER heeft als momboir grote schade aangericht. Hij is vervangen door Gerard zoon van Willem ZANDERS, oom en Arnd WILLEMS, beide van vaderswege.
13.09.1583 | R 1922 | f 482v

Gerard Jan LAUREIJNS, broeder van de vader, Adriaen Jan Cornelis MEEUS in huwelijk hebbende Luijtgard dochter van Jan LAUREIJNS; Reijn en Eijmbert zonen van wijlen Ghijsbert REIJNEN, broeders van de moeder, zijn momboirs over de twee minderjarige zonen - de oudste is drie jaar - van Jan LAUREIJNS doodgestoken door Jan WILLEMS, die te Haren woont, bij Jenneke dochter van Ghijsbert REIJNEN.
Proces over de kosten en de zoenpenningen tegen de dader.
20.09.1583 | R 1922 | f 483v

Bartholomeus zoon van wijlen Jasper van der LIJNDEN en Jan zoon van Peter ANTHONIS, testamentaire momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Lambert Erbers van der STAPPEN bij Geertruijd zijn huisvrouw.
Bartholomeus Jasper van der LIJNDEN trekt zich terug als momboir en wordt vervangen door Gerard Willem ZANDERS.
14.11.1583 | R 1922 | f 484

Meester Jacop van BERCHEN, Jan ROMBOUTS en Andries VOS zijn momboirs gesteld over Aelken onmondige dochter van wijlen Henrick GHIJSSELEN bij wijlen Anneke zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Arnt BERNIERS en over Anneke nadochter van Henrick GHIJSSELEN voorsz bij Christina van ORTTHEN zijn tweede huisvrouw.
Beheer van de haeffelijke goederen van wijlen Agnes, weduwe van wijlen Ghijsbert GHIJSSELEN, grootmoeder.
15.11.1583 | R 1922 | f 485

Jan de GUERDE, van Ravensteijn, Jan Peter GOIAERTS, Peter ARTS, van Os en Coenraad van WERDEN zijn momboirs over de minderjarige innocente kinderen van wijlen Jan NOBELMAN.
26.11.1583 | R 1922 | f 485v

Martten die BRUIJN, Jan Gerartsz die BRUIJN, Martten van POPPEL en Henrick HENRICX zijn momboirs over Henricxken onmondige dochter van Jan Henricx FLORIS, schreijnwercker, bij wijlen IJda zijn huisvrouw, dochter van wijlen Nicolaessen die BRUIJN.
Henrick HENRICX is overleden.
Beheer van de helft in 1/4 part van een windmolen buiten de Hinthamerpoort welke molen, in verband met de troubelen afgebroken is, aanbestorven via Nicolaessen die BRUIJN.
29.11.1583 | R 1922 | f 486

Leonard zoon van Adriaen DIRCX, Gerardus Peter BRANTS, beide te Gestel, van vaderswege; Adriaen zoon van Jan PETERS en Jan zoon van Wouter JANS, van moederszijde, zijn momboirs over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick Henrick WERNARTS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Wouter Jansz COCK.
Beheer van goederen aanbestorven via hun oom Goossen Henrick WERNARTS.
31.12.1583 | R 1922 | f 487

Jan CLAESSOEN, half broeder, Peter WOUTERS, oom, van vaderszijde en Jan ROELOFFEN, van moederswege zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Claes WOUTERS, overleden te Den Dungen.
31.12.1583 | R 1922 | f 488

Henrick Willem DIRCXS, Peter WOUTERSZ, smid, Adriaen Gerards van VLIJMEN zijn momboirs gesteld over Mechteld onmondige dochter van wijlen Otten JANSZ, oud 23 jaar.
Verkoop van 2/3 deel in een huis op het Hintemereijnde te 's-Hertogenbosch.
02.01.1584 | R 1922 | f 488v

Jan ROELOFFS, Anthonis NIJCOLAESSEN, linnenwevers; Jan DANIELS, tingieter en Peter CORNELISSEN, knoeckenhouwer, zijn momboirs over Jacop en Cornelis zonen van wijlen Goiart Henricx van SOEMEREN bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/3 in een huis aan de Diepstraet te 's-Hertogenbosch.
05.01.1584 | R 1922 | f 489v

Wijnand ROELOFFS, een van de momboirs op 10.3.1580 aangesteld over Peter onmondige zoon van wijlen Eijmbert Pauwels van de KEER bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van Peter PELS, is overleden (zie: f 418).
Vervangen door Abraham Jans AELBERTSZ, zeemtouwer.
03.02.1584 | R 1922 | f 490v

Pauwels WIJNANTS, raadsheer van 's-Hertogenbosch, Michiel SERVAES, Andries Willems van FLODROP en Geerlinck van BROEGHEL zijn testamentaire momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Rombout Willems van FLODROP bij wijlen Maijke zijn huisvrouw.
Geerlinck van den BROEGHEL is vertrokken uit 's-Hertogenbosch; hij wordt vervangen door Roelof Wouters van BERCHEM, van vaderszijde.
04.02.1584 | R 1922 | f 491

Zebert AERTS, Jan THOMAS, van vaderswege; Aert HENRICX van moederszijde zijn momboirs over Daniel - 23 jaar - en Goiart - 20 jaar - zonen van wijlen Lenaert VRANSSEN, schreijnwercker, bij wijlen Sophia zijn huisvrouw.
10.02.1584 | R 1922 | f 492

Henrick de Jonge, zoon van wijlen Henricx Jan RUTGERSZ, Jan Jansz van de MERENDONCK, Jan DANCKERT en Jacop Rutgers van GRIENSVENNE zijn momboirs over Marike, Jenneke, Jaecxke en Henricxke onmondige dochters van wijlen Henricx de Oude zoon van wijlen Henricx Jan Rutgersz van GRIENSVENNE bij Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop van GROENINGEN bij Elijsabeth zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en hun grootouders.
20.02.1584 | R 1922 | f 492v

Henrick de Jonge, zoon van wijlen Henricx Jan RUTGERSZ, Jan Jansz van de MERENDONCK, Jan DANCKERT en Jacop Rutgers van GRIENSVENNE zijn momboirs over Marike, Jenneke, Jaecxke en Henricxke onmondige dochters van wijlen Henricx de Oude zoon van wijlen Henricx Jan Rutgersz van GRIENSVENNE bij Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop van GROENINGEN bij Elijsabeth zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en hun grootouders.
20.02.1584 | R 1922 | f 492v

Adriaen GIELISZ en Joest GERRITS, viscoper, zijn momboirs over de drie minderjarige kinderen van wijlen Joest ADRIAENS.
Beheer van de helft in een camer met zijn aangelag in het Straatje van Best, waarvan de andere helft toebehoort aan Catharina weduwe van Gielis GEVAERTS met haar kinderen.
23.02.1584 | R 1922 | f 493

Leonard GLAVIMANS en Zeger Jans van ROIJEN, van vaderszijde; Jacop en Gerard zonen van Adriaen JACOPS, van moederszijde, zijn momboirs over de vier onbejaarde kinderen van wijlen Zeger Jacop van GRUENINGEN bij Marike zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders: Jacop van GRUENINGEN en Elisabeth zijn huisvrouw.
19.03.1584 | R 1922 | f 494

Mattheus PRIEM, cremer, Henrick JANS, blauwverver, Claes MICHIELSZ en Mr Henrick van MUNSTERBILSEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joachim DIERCX bij wijlen Steijntken zijn huisvrouw.
13.10.1583 | R 1922 | f 495

Jan JOOSTEN, Wouter WELTE en Gerard MARCELISSEN zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Peter GOESSENS bij Ermke. WELTE zijn huisvrouw; Ermke is hertrouwd met Henricx de SNIJDER; dit echtpaar is overleden.
12.04.1584 | R 1922 | f 495

Joncker HEIJM, Meester Christopher van VLADERACKEN, Joncker Gerard van EIJCK en Joncker Goijaerd van EIJCK, gebroeders, zijn momboirs gesteld over het minderjarige kind van wijlen Joncker Joost van VLADERACKEN bij Johanna van MALSEN.
Joncker Joost is voor ca vier jaar overleden, toen zijn kind nog niet geboren was; Johanna van MALSEN is hertrouwd met Joncker Walraven van ERP.
08.05.1584 | R 1922 | f 495v

Mr Henrick van BROECHOVEN en Jan LOENIS zijn in 1570 als momboirs aangesteld over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Adriaen LOENIS bij Margriet dochter van Amelis MAES.
Jan LOENIS is uit 's-Hertogenbosch vertrokken en inmiddels overleden. Hij is vervangen door Rogier van BROECHOVEN en Marcelis van EVERINGEN.
Beheer van het huis "de blauwe Schuit" te 's-Hertogenbosch.
De momboirbrief is niet uitgemaakt, deze omissie is hersteld op 4.12.1604.
06.03.1584 | R 1922 | f 496v

Joncker Gooswijn van BRECHT, Joncker Johan HEIJM, Joncker Willem van ERP en Mr Christopher van VLADERACKEN zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Joncker Nicolaes van VLADERACKEN bij Barbara van BRECHT.
De aanstelling is geschied op verzoek van Maria van BRECHT, tante van deze kinderen.
07.06.1584 | R 1922 | f 498

Aert Wernaerts van OIRSCHOT en Jan Wouters van TILBORCH, lakenkopers, zijn momboirs gesteld over de twee minderjarige dochters van wijlen Wernaerts CLEIJNAEL bij Henricxken zijn huisvrouw.
Proces tussen de moeder en haar beide dochters ter eenre en Francoijs CLEIJNAEL ter andere zijde.
13.06.1584 | R 1922 | f 498v

Jan LAMBERTS, schoenmaecker, Willem JACOPSZ, Lijnwaetschonier, Sijmon ANTHONIS en Adriaen MARTENS, beiden leertouwers, zijn momboirs gesteld over Dirck onbejaarde zoon van wijlen Herman BERNTSZ bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Jan ANTHONIS.
Verkoop van een huis op het Orteneijnde, voor j eigendom van Dirck en voor 3/4 eigendom van Catharina dochter van wijlen Arnt Jans ANTHONIS voorsz.
20.06.1584 | R 1922 | f 499

Wouter zoon van wijlen Claes MERCX, van St Oedenrode, naar 's-Hertogenbosch gevlucht, oom; Rutger HENRICXS, mesmaker op de Vuchterendijck en Jan SIJMONS, cremer,op de Cruijsstraet zijn momboirs gesteld over Swaentken, en Jenneke onbejaarde dochters van wijlen Henrick Jans van ROIJ, brouwer, van St Oedenrode, bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Leonart Jan van BOCKHOEVEN (zie: 14.7.1584, f 501v).
Huisraad en gerede goederen van wijlen hun ouders.
22.06.1584 | R 1922 | f 500

Jeronimus BENEDICTIJ, Thielman Willem HUIGENS en Peter van DORN, zijn momboirs over de twee minderjarige dochters van Adriaen Adriaens van BEECK bij Adriaentken zijn huisvrouw dochter van Henrick ADRIAENS. Een rente uit onderpanden te Besoijen met 14 jaar achterstal, op te brengen door de inwoners van Waelwijck en Sprangh. Deze rente met zijn achterstal is niet of nauwelijks te innen wegens de oorlog.
De ingezetenen van Waelwijck en Sprangh willen deze lening ruilen tegen een lening op en van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch van 3.3.1530.
06.07.1584 | R 1922 | f 501v

Henrick ROGGEN, Gerard Henricx van BOCXMEER, Thomas JANSZ en Arnt Arnts de GRAEFF zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Cornelis Goijaerts van BOCXMEER, bakker, bij wijlen Anneke zijn huisvrouw.
14.07.1584 | R 1922 | f 503v

Henrick zoon van Meester Jacob DONCK, secretaris van 's-Hertogenbosch, Nijcolaes Jan ROELOFFS, Jan LUIJCAS en Sijmon ARNTS, op Den Dungen, momboirs over Jacob, Henrick, Franck, Jenneke en Cathelijn, onbejaarde kinderen van wijlen Jan Jacob HACKENS bij Margriet zijn huisvrouw.
Beheer van goederen te Den Dungen.
03.10.1584 | R 1922 | f 504

Willem WELS, Arnt Janssoen van VLIJMEN, poorters van 's-Hertogenbosch, van vaderszijde en Willem Gillis KEIJSER en Hanns COLIJN, te Antwerpen, van moederszijde, zijn momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Goeswijn GOEBELS, overleden te Antwerpen, acht jaar geleden.
Deze kinderen wonen niet meer te Antwerpen. De Antwerpse momboirs worden vervangen door Willem Jan MEEUS en Aelbert JOACHIMS.
Beheer van de goederen, aanbestorven via Joestken GOEBELS hun grootmoeder, overleden te 's-Hertogenbosch.
25.08.1584 | R 1922 | f 505

Willem WELS, Arnt Janssoen van VLIJMEN, Willem Jan BARTHOLOMEUS en Aelbert JOACHIMS, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Goessen zoon van Willem GOEBELS.
Zij gaan met de executeurs van het testament van wijlen Josina weduwe van Willem GOEBELS: Mr Willem van RUIJS, licentiaet in de rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch en Geronimus BENEDICTIJ een erfdeling aan van de goederen aan met Willem en Arnt voorsz, in naam van hun huisvrouwen, Margriet weduwe van Lieven JANSZ, dochter van wijlen Willem GOEBELS en de onmondigen.
Drie huizen - met brandschade - achter de Tolbrug; renten.
11.09.1584 | R 1922 | f 506

Lambert en Christiaen zonen van Matthijs GIJSBERTS, Rutger en Jan zonen van Jan ROBBEN, tot Gestel bij Herlaer, ooms, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert MATTHIJSEN bij Marike zijn huisvrouw, te Den Dungen.
06.10.1584 | R 1922 | f 507v

Joost Dircx van BUEREN en Thielman HUIGENS, dienaar van de Groene Roede te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de drie onbejaarde kinderen - het oudste is 11 jaar - van wijlen Aelbert van MEGEN bij Aelken zijn huisvrouw.
29.10.1584 | R 1922 | f 508

Lenaert Adriaen DIERICX, Gerart Peter BRANTS, Adriaen Jan PETERS, Jan zoon van Wouter JANS zijn momboirs gesteld over Henrick en Margriet onmondige kinderen van Henrick zoon van Henrick WERNAERTS.
Beheer van goederen van wijlen Goossen zoon van Henrick WERNAERTS: 2/3 deel in drie cameren in de Diepstraet; het resterende behoort aan Arnt zoon van Jan Rutgers van GRIENSVENNE in huwelijk hebbende Marike dochter van Henrick WERNAERTS voorsz.
06.10.1584 | R 1922 | f 508v

Jan BOLANTS en Henrick Gerits van OS, van vaderszijde; Geraert Peter REIJNE en Jan ROELOFS, van moederswege, zijn momboirs over de zes onbejaarde kinderen van wijlen Reiner BOLANTS bij Metken zijn huisvrouw.
02.11.1584 | R 1922 | f 509v

Henrick Jan RUTTEN, van vaderswege en Jacop ARTSSOENE en Marcelis ARIJAENS, van moederswege zijn momboirs over de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Rutten COPPEN bij Lijntken zijn huisvrouw dochter van Jan RUTTEN en over de twee kinderen uit het eerste huwelijk van wijlen Jan Rutten COPPEN.
05.11.1584 | R 1922 | f 510

Peter Peters van EMPEL, Andries Matheus ARIENS, keteler, Dirck GHIJSBERTS en Ghijsbert FRANCKEN zijn momboirs gesteld over Dirck en Jan minderjarige kinderen van wijlen Jan Jan DIRCXS, die kangieter.
Beheer van een huis met zijn aangelag aan de Cornelius kapel te 's-Hertogenbosch.
19.11.1584 | R 1922 | f 510v

Franchoijs en Meester Peter SONMANS, broeders, Cornelis Jan ADRIAENS en Willem van MEIJELSFOIRT zijn momboirs gesteld over Frans onbejaarde zoon van wijlen Jan Henricx Adriaens van der BLAERT.
Jan had na het overlijden van Jutken van MEIJELSFOIRT, zijn eerste huisvrouw, drie huizen verkregen: "de zwarte Arend" aan de Marct, het huis "de Samson" in de Verwerstraet en het huis "Waelwijck" in de Vuchterstraet.
Verkoop van deze huizen, die verhypotheekt zijn, belast met achterstallige renten en reparatie behoeven.
16.11.1584 | R 1922 | f 511v

Henrick NOPPEN, Luenis JOOSTEN en Lambrecht AERTSE zijn momboirs gesteld over IJda dochter van wijlen Goidtschalck LUENISSEN bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Joachim van HUESDEN Zij is 20 jaar oud. Zij treedt als begijntje in de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch, waarin ze een camer gekocht heeft.
Om in haar levensonderhoud te voorzien, verzoekt zij toestemming om twee huizen en drie cameren op de Vuchterdijck te verkopen.
07.12.1584 | R 1922 | f 513

Mattheus HENRICX, Marten LUCASSOEN, Peter DELISSOEN en Leonart WILLEMS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Gerit Jacop LENAERTS bij resp. zijn eerste en tweede huisvrouw.
Verkoop van de goederen van wijlen hun ouders om grote schulden te delgen.
10.12.1584 | R 1922 | f 513v

Laureijns en Rutger, zonen van Joost van BERCKEL, Mr Wiardt RUIJTTER en Tielman van BLADEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter van BERCKEL bij Adriana zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen aanbestorven via Henrick van VECHEL en Margriet van BLADEL. Hierbij komen nog de goederen van wijlen Joost BERCKEL en Hadewich zijn huisvrouw.
Verkoop en erfdeling van goederen.
13.12.1584 | R 1922 | f 514v

De momboirs over de onmondige kinderen: Jacop, Henrick, Franck en Catharijn van wijlen Jan Jacop HACKEN bij Margriet zijn huisvrouw, aangesteld op 3.10.1584 en Jan HERMANS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw ook dochter van Jan en Margriet voorsz, verkopen landerijen te Den Dungen en Schijndel. De schuldenlast is opgelopen tot meer dan duizend gulden.
03.01.1585 | R 1922 | f 515

Dirck en Lambrecht van de CAMP, van vaderswege en Mr Herman VOECHTS en Job VOECHTS, van moederszijde, zijn momboirs over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Gerits van de CAMP bij Neelken CORSTIAENS zijn huisvrouw, die in 1582 overleden is.
Beheer van een perceel land in de Langstraat.
11.01.1585 | R 1922 | f 517

Jan Everaerts van RAVESTEIJN, Cornelis van DORT, Jan Aelbert KETELAER en Adriaen Wouter KETELAER zijn op 8.5.1582 momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Everaerts van RAVESTEIJN bij Anneke zijn eerste huisvrouw, natuurlijke dochter van Hermanus van DEVENTHER. Adriaen Wouter KETELAER is overleden en vervangen door Jan van DOIJENBRAECK.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
18.01.1585 | R 1922 | f 517v

Jan FLORISSE en Willem de VRIESE zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van Cornelis MARCUS, bontwerker, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen de kinderen aanbestorven via Maria LINCX, zuster van wijlen Heer Embrecht LINCX, priester.
08.02.1585 | R 1922 | f 518

Jacop SUERMONTS, Reijnier SUERMONTS, Heer en Meester Jan HAVENS, licentiaet in de rechten en pastoor van St Jacobs-kerk met Goiaert van ENGELAND, schepen, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Joncker Christiaen SUERMONTS.
Beheer van de goederen van wijlen Gaspar SUERMONTS in Vlaanderen, die de onmondigen zijn aanbestorven.
26.02.1585 | R 1922 | f 518v

Henrick GERITS, Jeronimus HABRAECKEN, Reijnder LOIJEN en Henrick van OS, cremer, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan GERITS bij Jutken zijn huisvrouw dochter van Goessen GHIJSBERTS.
Beheer van een huis in de Hintemerstraet op de hoek van de Waterstraet.
11.03.1585 | R 1922 | f 519v

Peter REIJNDERS, Meester David TONCQUET en Jan LAUWREIJNSE d'Oude, zijn momboirs over Geertruijt dochter van Daniel Laureijns van der MEER.
Beheer van de goederen, aanbestorven via haar grootmoeder, Jenneke RAESSEN, te Helmond.
12.07.1585 | R 1922 | f 520

Oth van ASPEREN, Pauwels CAPPELMANS en Lambert ARNTS, "in het Gulden Vlies" zijn momboirs gesteld over de twee minderjarige kinderen van wijlen Cornelis WOUTERS, stoeldraaijer, bij Catharina HEESACKERS, zijn eerste huisvrouw en nog n minderjarig kind bij Marike HENRICX,zijn tweede huisvrouw Cornelis is voor Antwerpen door soldaten gedood.
Beheer van de goederen, aanbestorven via zijn zuster, Heijlke WOUTERS, tante van de kinderen.
04.07.1585 | R 1922 | f 520v

Heer en Meester Jan van BALEN, priester, Jacob SPIJCKERS en Goijaert GHIJSSELEN zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van Jan Roeloff HENRICX bij wijlen Deliken zijn huisvrouw, dochter van Jacob SPIJCKERS.
03.07.1585 | R 1922 | f 521

Jan Hermans die LEEUWE, vader van Susanna en Hermken onmondige dochters en grootvader over de twee minderjarige kinderen van wijlen Marijke zijn dochter, huisvrouw van Jan Anthonis van DEVENTHER, Jan Diericx HERMANS en Jan Philips JANSZ zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan Hermans die LEEUWE.
Beheer van fl 500,- die Joncker Everaert PELS en Catharina die LEEUWE zijn huisvrouw deze kinderen bij testament toebedeeld hadden en uitgereikt zouden worden na hun overlijden door Anna dochter van Joncker Everaert PELS.
16.08.1585 | R 1922 | f 522

Pieter JANSZ, gelaesschrijver, van vaderswege en Jan JACOBS, van moederszijde zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Hans MICHIELS bij Maria dochter van Meester Henricx die BIJE.
Er zijn geschillen met sommige kooplieden te Antwerpen.
14.02.1586 | R 1922 | f 522v

Henrick Daniels van OS, broeder, Wouter Jan PENNINCK, zwager, Jan Jans Van den BICHELAER en Claes Gerits ARTS, resp. op Den Dungen, Schijndel en St Michielsgestel, zijn momboirs over Marijke, Aelbert en Hilleke, onbejaarde kinderen van wijlen Daniel Henricx van OS, te Den Dungen.
Na het overlijden van de vader is hun moeder Geertruijd hertrouwd met Jan Henricx van DUEREN. Jan Henricx van DUEREN is overleefd door Geertruijd, die inmiddels ook overleden is. Uit het tweede huwelijk zijn ook kinderen geboren.
Geschil over de nalatenschap met de nakinderen van Geertruijd.
13.01.1586 | R 1922 | f 523

Roeloff Jan ROELOFFS, Roeloff THIELMANS en Gillis ADRIAENS zijn momboirs over Peterke, Heijlke en Leijntke onmondige dochters van wijlen Jan Henricx van DUEREN bij Geertruijd zijn huisvrouw, weduwe van Daniel van OS. Geertruijd is het laatst overleden: op 21.12.1585.
Geschil over de nalatenschap met de voorkinderen van Geertruijd.
13.01.1586 | R 1922 | f 524

Peter Adriaen JACOPS, van vaderszijde en Wouter ANDRIES, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de twee minderjarige kinderen van Gerard ADRIAENS bij wijlen Geritken zijn huisvrouw dochter van Jan Thonis van MUGHOVEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Jan Thonis van MUGHOVEL, te Den Dungen.
01.03.1586 | R 1922 | f 524v

Willem van HELDEN, Cornelis PETERSZ, schrijnwercker, Jan en Daniel van OIRLE, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Jans van der MEER bij Hilleke zijn huisvrouw.
Beheer van het huis "de gulden Kemel" in de Corte Putstraet, waarin Henrick overleden is.
08.05.1586 | R 1922 | f 525

Gielis Jans OTTEN, Jan DIERICX, Jan WOUTERS en Gerard WILLEMS zijn momboirs over Magdaleen en Joostken onbejaarde dochters van Gielis Jans van ORTEN, schoenmaker, bij Dingna zijn eerste huisvrouw, dochter van Joost GERITS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jutken dochter van Jan LAMBERTS.
27.02.1586 | R 1922 | f 525v

Adriaen Peter BANCKMANS en Adriaen Peter BOUWENS, van vaderszijde; Ghijsbert Willem Ghijsberts van der BRACKEN en Ghijsbert Willem ELIASSEN, van moederswege, zijn momboirs over de minderjarige dochter van wijlen Matheus Cornelis Goijaert van CROMVOIRT bij Hilleke zijn huisvrouw.
Delging van een schuld van 100 daalders.
19.05.1586 | R 1922 | f 526

Franchoijs SONMANS, Mr Pieter SONMANS, ooms, van vaderszijde; Reijner Daniels LODEN en Ewald Daniels LODEN, ooms van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Daniel en Jan onmondige zonen van wijlen Mr Willem van EMMERICK, secretaris van 's-Hertogenbosch, bij Peterke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Daniel LODEN. Op verzoek van Marike, de tweede huisvrouw van Mr WILLEM voorsz.
NB. Er is nog een meerderjarige dochter: Margriet.
10.06.1586 | R 1922 | f 526v

Adriaen AERTS, Peter CORNELISZ, Goijaert RUTTEN en Peter JERONIMUS, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Albert WILLEMS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jacob de HAES.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aert Willems van den DUNGEN en wijlen Anna van SOCHEL zijn huisvrouw (zie: 23.6.1586, f 528v).
23.06.1586 | R 1922 | f 527v

Arnd RUTTEN, nagelmaecker te Son, Jan Henricx van EIJNDHOVEN, stiefvader, zijn momboirs gesteld over Jan natuurlijke zoon van Hanricxken dochter van wijlen Willem Goijaerts van BROEGEL bij wijlen Geerlng Jan Michiels van SONNE, ca vier jaar geleden geboren. Hanricxken is getrouwd met Jan Henricx van EIJNDHOVEN.
Ontvangst van de goederen van wijlen de natuurlijke vader.
25.06.1586 | R 1922 | f 528

Arnd RUTTEN, nagelmaecker te Son, Jan Henricx van EIJNDHOVEN, stiefvader, zijn momboirs gesteld over Jan natuurlijke zoon van Hanricxken dochter van wijlen Willem Goijaerts van BROEGEL bij wijlen Geerlng Jan Michiels van SONNE, ca vier jaar geleden geboren. Hanricxken is getrouwd met Jan Henricx van EIJNDHOVEN.
Ontvangst van de goederen van wijlen de natuurlijke vader.
25.06.1586 | R 1922 | f 528

Adriaen ARNTS, Peter CORNELIS, Goijaert RUTTEN, en Peter JERONIMUS, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van
wijlen Albert zoon van wijlen Willem zoon van Aert GOIJAERTS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Anna dochter van Eijmbert WILLEMS, huisvrouw van Arnt Willem Goijaerts van den DONCK: 1/12 deel in goederen te Schijndel
23.06.1586 | R 1922 | f 528v

Arnd van BROEGEL, raetsheer van 's-Hertogenbosch, Wouter Hubert ADRIAENS, vader, Ghijsbert van der VELDE en Goijaert Anthonis van den DUNGEN zijn momboirs over de onbejaarde zoon van wijlen Maria dochter van Lambert zoon van Robbert HEIJMANS bij wijlen Engelke zijn huisvrouw dochter van Jan van den GASTHUIJS, huisvrouw van Wouter Hubert ADRIAENS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Lambert Robbert van de SANDE tegen Franchoijs PIJNAPPELS tweede echtgenoot van Engelke.
14.07.1586 | R 1922 | f 529v

Jan Dierck GOBELS, Jan Jans van HERPEN, Jan LAMBERTS en Henrick LAMBERTS zijn momboirs gesteld over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Anthonis GOBELS bij wijlen Adriana LAMBERTS zijn huisvrouw.
Beheer van een huis met zijn aangelag, achter de Tolbrugh tegen over het klooster aldaar.
30.07.1586 | R 1922 | f 530v

Heer en Meester Jan HAVENS, pastoor van de St Jacobskerk te 's-Hertogenbosch en Peter HERMANS, zijn testamentaire momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Aert zoon van Willem GOIJAERTS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Jan van HOMONT.
Beheer van de helft in goederen te Berlicum; de andere helft is eigendom van de erfgenamen van de tweede vrouw van wijlen Aert voorsz.
04.08.1586 | R 1922 | f 531v

Geraert en Matthijs zonen van wijlen Adriaen BROUWERS, broeders van de vader; Adriaen van HERPEN, schoenmaker en Arndt Sebastiaen JONCKERS, gehuwd met tantes van de kinderen, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Jacob Adriaen BROUWERS bijwijlen Henricxke zijn huisvrouw dochter van Marcus Aerts van der HOMMELHEZE; Henricxke is voor ca vier jaren overleden; haar man Jacob onlangs.
Delgen van schulden, groot 800 900 guldens.
06.08.1586 | R 1922 | f 532

Dierck Jan ROELOFFS, "in het Gouden Hooft", Gerard COENEN, lijwatier en Matthijs Peter STOOTERS zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Lodowijcx zoon van wijlen Reijner BEIJS bij Franchoijsken HANINCKART, zijn huisvrouw; op verzoek van de grootmoeder Elisabeth weduwe van Reijner BEIJS aangesteld.
Lodowijcx is ongeveer een jaar geleden overleden en heeft zes kinderen nagelaten, waarvan er n overleden is.
Franchoijsken stamt uit Aat in Henegouwen en heeft geen familie te 's-Hertogenbosch.
27.09.1586 | R 1922 | f 532v

Peter zoon van Goijaert PETERS en Marten LUCAS zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van Nijclaes JANS bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Goijaert PETERS.
Beheer van 1/3 deel in 2/3 gedeelte van een huis met zijn aangelag te Roosmalen, aanbestorven via Willem zoon van wijlen Goijaert PETERS voorsz.
14.10.1586 | R 1922 | f 533

Ghijsbert DIERICX en Ghijsbert Jan WILLEMS zijn bij testament van wijlen Jan de LOUWE, grootvader, aangesteld als momboirs over Jan, Catelijn en Anneke onbejaarde kinderen van wijlen Gielis JANS bij wijlen Emken de LOUWE, zijn huisvrouw. De aangestelde momboirs accepteren hun aanstelling niet.
Jan JANS, blauwverver, Jan de LOUWE de Oude alias van BEECK en Jan de LOUWE, de Jonge, gebroeders en Henrick Laureijns van BERCKEL zijn momboirs gesteld door schepenen.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan de LOUWE, grootvader.
27.10.1586 | R 1922 | f 533v

Cornelis MAREG, bontwercker, bloedverwant van wege de moeder met Thomas SEBRICHS, vettewarier, Anthon THOMAS, brouwer en Peter DIERCX, becker, verwanten van de ouders, zijn momboirs gesteld over Jacop, Marijcke en Thomas, onbejaarde kinderen van wijlen Willem Henricx die VRIESE bij wijlen Metgen JACOPS.
18.11.1586 | R 1922 | f 534

Mr Jacop DONCKERS, secretaris van 's-Hertogenbosch, zijn broeder Jan; Willem en Jan GIJSSELEN, zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Lieven van LOESVELT bij Jenneke zijn huisvrouw.
Verpanding van een huis met zijn aangelag aan het Hintemereijnd tussen de poorten, te 's-Hertogenbosch.
14.11.1586 | R 1922 | f 535

Joost ELIAS, cleermaecker, Jan Arnt EIJSKENS, van Helvoirt, van vaderswege; Joachim PETERS, nastelmaecker en Jan JANS, die becker, van moederszijde, zijn momboirs over Matheus en Goijaert zonen van wijlen Peter Matheus JACOBSZ bij Merijke zijn eerste huisvrouw dochter van Goijaert PETERS, mesmaecker. Peter is hertrouwd met Elisabeth, bij wie hij n zoon had.
Erfdeling van de goederen van wijlen Peter voorsz.
12.02.1587 | R 1922 | f 536

Andries FAESZ, oom, te Den Dungen en Gerit Fransz van SCHIJNDEL te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Jacob onmondige zoon - 6 jaar oud - van wijlen Jacob Henricx van SOMEREN bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Faes GERITS.
Anneke is hertrouwd met Cornelis JOERDENS.
Beheer van gelden te Antwerpen, aan Jacob aanbestorven.
24.04.1587 | R 1922 | f 536v

Jan IJSBRANTS, cremer, Jan Thomas van BOCXTEL, lakencoper en Jan van EIJCK, vader, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Jan zoon van wijlen Jan Lucas van EIJCK bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Gielis van der HEIJDEN bij wijlen Paulijna van MECHELEN.
Catharina is in oktober 1586 overleden.
27.04.1587 | R 1922 | f 537

Joest Diericx van BUEREN, van vaderszijde en Peter ARNTS, boechmaecker en Dierck PETERS zijn zoon, van moederswege, zijn momboirs over Jacop onbejaarde zoon van wijlen Aert zoon van Diericx van BUEREN, bij Heijlke zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Diericx van BUEREN, grootvader.
17.04.1587 | R 1922 | f 537v

Jan RUTTEN en Willem zoon van Jan Willem RUTTEN, van vaders wege; Jan HENRICX de Jonge en Willem zoon van Jan Willem GOIJAERTS van moeders zijde, zijn momboirs over de zeven minderjarige kinderen van wijlen Sijmon HENRICX - voor ca n jaar overleden - bij Margriet zijn huisvrouw.
30.04.1587 | R 1922 | f 538

Willem OTTEN en Dierck GOIJAERTS zijn momboirs gesteld over Cornelia onbejaarde dochter van Aert GOIJAERTS, van Lith, oud 22 jaar.
Verkoop van goederen te Lith en Kessel, om een langdurig ziekbed te kunnen betalen.
09.04.1587 | R 1922 | f 538v

Goijaert zoon van Willem Goijaerts van der MERENDONCK, Rutger zoon van Rutger Claes van de GRIENSVENNE, van vaderszijde; Roeloff zoon van Lenaert ROELOFFS en Nijclaes Jans ROELOFFS, van moeders wege, zijn momboirs over Mattheus en Peterke, onbejaarde kinderen van wijlen Peter Willem Goijaerts van der MERENDONCK bij wijlen Jutken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Lenaert ROELOFFS, voor acht dagen overleden.
05.05.1587 | R 1922 | f 539

Jan LENAERTS en Jan Jan de BRUIJN, Adriaen Pauwels KETELAERS en Hermen PETERS zijn momboirs over Peter minderjarige zoon van wijlen Peter PETERS. Adriaen en Herman zijn overleden; zij worden vervangen door Heer en Meester Peter van den EECKHOUT, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Jan Jans van WAELRE de Jonge.
14.05.1587 | R 1922 | f 539v

Jan zoon van wijlen Jan Stans SCHOENMAKERS; Thuenis zoon van wijlen Willem van ASTEN; Ambrosius zoon van wijlen Goijaert AERTS en Pauwels zoon van wijlen Jan van SON, zijn momboirs over Wouter onbejaarde zoon van wijlen Michiel zoon van wijlen Jan Robben van den OUDENHUIJS bij wijlen Mechteld.
zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Jan Stans voorsz en nog over Jan en Mechteld onbejaarde kinderen van Jan zoon van wijlen Michiel voorsz bij Mechteld zijn eerste huisvrouw, bij wijlen Heijlwich dochter van Jan van SON voorsz.
Verkoop van goederen om schulden te delgen.
04.06.1587 | R 1922 | f 540

Adriaen HENDRICX, spelmaker en Adam ADAMS, mesmaecker, momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Anthonisz LAMBERTSZ bij Jenneke zijn huisvrouw.
Anthonis LAMBERTS en Peter Jans van SCHIJNDELL hebben in 1576 twee woningen onder n dak, achter de Mandemaeckers, gekocht. Dit blok wordt nu gesplitst.
10.11.1586 | R 1922 | f 541

Rutger Henrick RUTTE, mesmaecker en Sander Jacops van BOESDONCK zijn testamentaire voogden over de kinderen van wijlen Henricx zoon van wijlen Jan Gerritse DIJCK alias van CUELEN, mesmaecker bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop Jans van BOESDONCK.
Verkoop van 1/4 deel in een camer, aanbestorven via Jacopken, hun grootmoeder, weduwe van Jacop Jans van BOESDONCK.
15.11.1586 | R 1922 | f 542

Willem ADRIAENS en Pauwels STANS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Hubert Cornelis STANS bij Hilleke zijn huisvrouw.
Verkoop van meubels om een schuld van fl 200,- aan de bierbrouwer Emont JANS te kunnen betalen.
19.11.1586 | R 1922 | f 542v

Jan en Sander, zonen van wijlen Jacop van BOESDONCK, van vaderszijde, Joost GIJSBERTS, "in de Can" en Jan GERARTSZ, Olijslager, van moeders wege, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Jacop Jacops van BOESDONCK bij Marieken BARTHOLOMEUSZ.
Verkoop van een camer in de Schilderstraet, waarin de kinderen voor 1/4 deel in gerechtigd zijn, aanbestorven via hun grootmoeder Jacopken weduwe van Jacop Jans van BOESDONCK.
08.01.1587 | R 1922 | f 543

Jan van de LAER, de Oude, wonende in de Vuchterstraet, in "de Ploegh" te 's-Hertogenbosch en Hannart JOOSTEN van vaderszijde; Henrick Jans van EIJNDOVEN en Henrick TEMPELAERS van moederszijde, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van Anthonis JOOSTEN, waard in "de Swaen", bij wijlen Heijlke dochter van Jan Dierick GODERTS, in "de Sterre" te Eijndhoven, zijn eerste huisvrouw. Anthonis is hertrouwd.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn eerste huisvrouw.
24.01.1587 | R 1922 | f 544

Henrick EIJMBERTS en Henrick BASTIAENS, zijn momboirs gesteld over de twee onbejaarde kinderen van Henrick DIERICX, uit zijn eerste huwelijk.
Zijn huidige huisvrouw, Thijsken, die te Berlicum woont, vraagt toestemming om een huis met zijn aangelag te mogen verkopen. Henrick DIERICX zit gevangen te Tiel en om hem vrij te krijgen is fl 100,- nodig.
05.02.1587 | R 1922 | f 544v

Jan Jansz van de LAER, de Oude; Reijnder zoon van Matthijs WERNAERTS, Jan zoon van Willem SEBERTS en Joseph CORNELISZ, velbloter, zijn momboirs over Philips onbejaarde zoon van wijlen Reijnder PHILIPS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Michiel BARTHOLOMEUSZ.
06.03.1587 | R 1922 | f 545v

Heer en Meester Jan HAVENS, licentiaet in de Theologie en pastoor van de parochie kerk van St Jacobs apostel te 's-Hertogenbosch en Peter Hermans van ZEELAND zijn momboirs over Jan en Willem kinderen van wijlen Aert zoon van Willem Goijaerts van der DONCK bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan van HOMONT.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elisabeth dochter van Claes RUTTEN, eerste huisvrouw van wijlen Aert voorsz.
14.05.1587 | R 1922 | f 546

Peter ARNTS en Aert DANELS zijn momboirs over Metken en Thonisken onmondige dochters van wijlen Theeuwen Aerts van ROOSMALEN bij Truijke DANELS, zijn huisvrouw.
Verkoop van de helft in een weide te Roosmalen; de andere helft is bezit van hun meerderjarige broeders Jan en Daneel.
21.05.1587 | R 1922 | f 546v

Buerden JANS, Wachmeester, Jan FRANSZ, wever, Ruth JANS, op Den Dungen en Jacop JANSZ, schoenmaecker zijn momboirs gesteld over de vier minderjarige kinderen van wijlen Lambert PETERS, nastelmaecker, bij Henricxken zijn huisvrouw, dochter van Henricx JACOPS.
15.01.1587 | R 1922 | f 547v

Heer en Meester Peeter van de WATER, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch en Everaert van de WATER, met Mr Jan van HEDEL en Mr Jacob van de WATER momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Everaert van de WATER bij wijlen Josina zijn huisvrouw dochter van Franchoijs van der CAMMEN.
Mr Jan en Mr Jacob zijn overleden. Zij zijn vervangen door Joncker Jacop de COCK in huwelijk hebbende Margriet van der CAMMEN, tante van de onbejaarde kinderen.
22.06.1587 | R 1922 | f 548

Goijaert VRANCKEN, Mr Matthijs MATTHIJS, vlegtwerckmaecker en Henrick Aerts de BRUIJN - Goijaert met Aelbert CORSTIAENS momboirs van vaderszijde en de anderen van moederszijde - zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Daniel GIJSBERTS bij Anna dochter van Jan Gielis van MECHELEN. Albert is overleden en is vervangen door Roeloff Lenaerts van SCHIJNDEL.
30.06.1587 | R 1922 | f 548v

Joncker Goeswijn van BRECHT, Joncker Johan HEIJN, Joncker Willem van ERP en Mr Christoffel van VLADERACKEN zijn momboirs gesteld over Joncker Charles zoon van Joncker Nijclaes van VLADERACKEN.
Verkoop van de helft in een huis met zijn aangelag in de Berwoutstraet te 's-Hertogenbosch door Joncker Henrick DACHVERLIES in huwelijk hebbende de dochter van Joncker Nijclaes van VLADERACKEN; de andere helft van het huis behoort aan Joncker Charles toe. In het huis woont Willem Frans Thomas Lucas van GEMART.
07.07.1587 | R 1922 | f 549

Laureijns en Rutger, zonen van Joost van BERCKEL, Meester Goijaert die RUIJTER en Thielman van BLADEL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter van BERCKEL bij Adriana zijn huisvrouw dochter van Pauwels van BLADEL.
Beheer van de helft in twee huizen in de St Jorisstraet te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via Henrick van VECHEL, weduwnaar van Margriet zijn huisvrouw dochter van Jacop van BLADEL.
30.07.1587 | R 1922 | f 549v

Frans Goijaerts de VRIESE, broeder van de weduwe en Jan WILLEMS momboirs over de vier onbejaarde kinderen van wijlen Mr Goijaert GROTARTS bij Cornelia zijn tweede huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Hillegond dochter van Melis MAES zijn eerste huisvrouw tegen Jan Melis MAES.
27.08.1587 | R 1922 | f 550v

Anthonis PETERS en Jan HENRICX, van vaderszijde; Jan van OUWEN en Anthonis WILLEMS van moederswege, zijn momboirs gesteld over Leonart, onbejaarde zoon van wijlen Willem HENRICX, mulder, bij Marijke zijn huisvrouw, dochter van Dierck Peters OTTEN.
Leonart is creupel en impotent van leden; zijn ouders en drie van hun kinderen zijn overleden aan de pest.
Verkoop van het huis van de ouders.
10.10.1587 | R 1922 | f 551

Cornelis Jans de RIDDER en Jan HENRICX zijn momboirs gesteld over de minderjarige kinderen van wijlen Jacop GERITS, de mulder, bij Cornelia zijn huisvrouw.
Verkoop van drie scharen weide in de Vliert om een schuld te delgen.
06.11.1587 | R 1922 | f 551v

Jan Gerarts van VUCHT, Jan ARNTS en Wouter Aert ROELOFFS zijn testamentaire voogden over Jacomijn minderjarige dochter van wijlen Tielman Geraerts van SITTART.
Jan ARNTS en Wouter Aert ROELOFFS zijn overleden. Zij zijn vervangen door Adriaen CORNELIS, smid en Jan zoon van de voorsz Aert ROELOFFS.
24.10.1587 | R 1922 | f 552

Mr Goijaert STOTERS van ENCKEVOIRT, persoon van Veghel en Lambert STOTERS, zonen van wijlen Peter Matthijs STOTERS, Daniel van VLIERDEN en Cornelis van de LEEMPUT zijn momboirs over de twee minderjarige kinderen van Jan zoon van wijlen Peter Matthijs STOTERS bij wijlen Maria zijn huisvrouw, dochter van wijlen Meester Franchoijs van BALEN, raetsheer van 's-Hertogenbosch.
Inventaris van de goederen van wijlen Maria voorsz (zie: 27.2.1588, f 554v; 2.5.1587, f 556v).
04.01.1588 | R 1922 | f 552v

Jan en Meester Jacop DONCK, Willem en Jan GIJSSELS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lievens van LOEFVELT bij Jenneke zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag, op het Hintemereijnde (zie: 14.11.1586, f 535).
04.12.1588 | R 1922 | f 553

Mr Peeter van EECHOUT, canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Emont JASPERS, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Jan minderjarige zoon van wijlen Gertrudis dochter van wijlen Jan JOOSTEN bij Jan JOACHIMS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elisabeth weduwe van Jan JOOSTEN, grootmoeder van de minderjarige.
23.12.1587 | R 1922 | f 554

Henrick ROELOFS en Anthonis CLAES, lijnenwevers, zijn momboirs gesteld over de twee minderjarige kinderen van Jan ROELOFS, lijnenwever, bij wijlen Heijlke GOIJAERTS zijn huisvrouw, overleden aan de pest, voor ca drie jaren.
Jan ROELOFS is afkomstig van buiten 's-Hertogenbosch.
Beheer van 1/3 in een huis in de Diepstraet, waarvan de rest toebehoort aan de beide minderjarige broeders van wijlen Heijlke.
01.12.1587 | R 1922 | f 555v

Gerit HENRICX, Aert AERTS en Thomas JANS, ooms, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Denijs HENRICX, cleermaecker, bij wijlen Sophia JANS, zijn huisvrouw, resp. 20 en 18 jaar oud.
24.03.1588 | R 1922 | f 557v

Marten van KESSEL en Jacop van EIJCK - ieder met een zuster van Aelken dochter Arnt Jeronimus van KELST getrouwd - zijn momboirs over Marike, Hanske, Ambroseke en Jeronimus, onbejaarde kinderen van Jan Sijmon VOGELS, te Weert.
Het oudste kind is 16 jaren oud.
Beheer van een rente en kapitaal ter belegging, aanbestorven via hun tante Margriet dochter van Jeronimus van KELST weduwe van Peter LOECKEMANS.
06.06.1588 | R 1922 | f 558

Jan zoon van wijlen Cool TEEUWEN, van vaderszijde en Willem zoon van Marcelis DIERICX, van moederszijde zijn momboirs over de onbejaarde dochter van wijlen Anthonis zoon van Cool Teeuwen HACKEN bij Bertken zijn huisvrouw dochter van Marcelis DIERICX.
Erfdeling van een huis met zijn aangelag te Den Dungen door Cornelis en Luijtken, kinderen van Cool Teeuwen HACKEN, voor de ene helft, tegen Peter Willem Goijaerts van der MERENDONCK, voor de andere helft.
31.10.1587 | R 1922 | f 558v

Dirick AERTS, cremer in huwelijk hebbende Marike dochter van Thomas van BOCXTEL en Lambrecht AERTSEN, "in de Lijndboom", van vaderszijde en Jan Christiaens, nastelmaecker, neef van wijlen Elisabeth en Peeter Jan PENNINCX, laeckencooper, man en momboir van Maria, nicht van wijlen Elisabeth, van moederszijde zijn momboirs over Jenneke minderjarige dochter van wijlen Jan Thomas van BOCXTEL, lakenbereider, bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Gevert CORNELIS, cangieter, alias de POTTER.
Verkoop huisraad etc. (zie: 15.6.1588, f 560).
29.04.1588 | R 1922 | f 559

Anthonis PETERS, Jan van OUWEN, Anthonis WILLEMS en Jan HENRICX zijn momboirs over het minderjarig kind van wijlen Willem HENRICX, mulder, bij wijlen Maerike zijn huisvrouw dochter van Dierick Peters OTTEN.
Beheer van een huis met zijn aangelag in de Wijntmolenberchstraet, waarin de ouders en de overige kinderen aan de pest overleden zijn.
16.12.1587 | R 1922 | f 561v

Dierck Diericx van den HOVEL, te Liempde, Anthonis WILLEMS en Jan LAUREIJNS, te Gemonde, zijn momboirs over Diericxken onbejaarde dochter van Claes van den HOVEL.
Beheer van de testamentaire goederen van wijlen Elisabeth dochter van Dierick BRANS, begijntje op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch.
Regeling - met de executeurs testamentaire: Heer Jan van den STEENBERGE, priester en beneficaet van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Henrick Cornelis KETELAER over de schulden van de nalatenschap.
23.12.1587 | R 1922 | f 562

Willem en Gerard KEMP, gebroeders, Jan en Christoffel SPIJCKERS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan KEMP bij Elisabeth dochter van Christiaen HENRICX.
Alle momboirs, behalve Jan SPIJCKERS zijn overleden. Hun vervangers zijn: Ghijsbert KEMP, Pauwels THOMASZ en Cornelis Jans van der SLUIJS.
07.01.1588 | R 1922 | f 564

Goijart Willems van der MERENDONCK, Rutger zoon van Rutger Claes van GRIENSVENNE, Roeloff zoon van Lenaert ROELOFFS en Nijclaes zoon van Jan ROELOFFS, zijn momboirs gesteld over Marten en Agnes, onbejaarde kinderen van wijlen Peter Willem Goijaerts van der MERENDONCK bij Jutken zijn huisvrouw dochter van Lenaert ROELOFFS.
Erfdeling van een akker te Moergestel, hen aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen Lenaert ROELOFFS.
08.02.1588 | R 1922 | f 564

Mr Peeter van den EECHOUT, priester en Emont JASPERS zijn momboirs over Jan minderjarige zoon van Jan JOACHIMS Alart Henricx van DOVEREN, pachter van de Oude Cleeraccijns te 's-Hertogenbosch heeft de inboedel verkocht van wijlen Elisabeth HENRICX grootmoeder van de onmondigen om haar schulden te delgen. Er is echter nog een schuld van 16 carolus guldens overgebleven. Daarom wordt nu een huis met zijn aangelag en drie cameren, op de Vuchterendijck, aan gene zijde van de St Cornelius kapel verkocht.
05.03.1588 | R 1922 | f 565

Jan Henricx van LIESHOUT, Nijclaes Jan THEEUWENS en Anthonis Gerit GOESSENS zijn testamentaire momboirs over de twee onbejaarde kinderen van wijlen Nijclaes Henricx van LIESHOUT bij Jenneke zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Arnd WILLEMS weduwnaar van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Nijclaes RUTTEN: renten van en uit onderpanden te Den Dungen en Schijndel.
07.03.1588 | R 1922 | f 565v

Matthijs Henricx VOETS, op Den Dungen, Rutger Jan WILLEMS, Lambert ERBERTS en Hubert PETERS waren op 5.5.1580 aangesteld tot momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Willem ANDRIES bij Anneke ERBERTS, zijn tweede huisvrouw. Alleen Matthijs Henricx VOETS is overgebleven. Ter vervanging van de overleden momboirs worden aangesteld: Peeter zoon van Willem ANDRIES voorsz bij Emke zijn eerste huisvrouw, half-broeder van de onbejaarden, van vaderswege en Henrick ERBERTS, op Den Dungen, van moederszijde. Anneke ERBERTS is hertrouwd met Rutger LAMBERTS, die haar overleefd heeft.
12.03.1588 | R 1922 | f 567

Jan HERMANSZ, Willem en Henrick, zonen van wijlen Jan SOMERS, knoockenhouwers te 's-Hertogenbosch zijn momboirs gesteld over de zes onbejaarde kinderen van wijlen Henrick HERMANSZ bij Marike zijn huisvrouw.
Verkoop van 2/5 gedeelte in een huis met zijn aangelag, in de Hintemerstraet bij de St Anthoniuskapel.
23.03.1588 | R 1922 | f 567v

Franchoijs LOEFF, corencoper, Willem Jansz van de LAER en Reijnder CLOOT, metser, zijn momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Henricx ALBERTS bij wijlen Guelken zijn huisvrouw, dochter van Philips POTTEIJ.
30.05.1588 | R 1922 | f 568

Goijaert Goessens LOIJ, van vaderszijde; Jan WILLEMS, van de zijde van de moeder, die geen verdere familie te 's-Hertogenbosch heeft, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Adriaen JACOPS - voor twee jaar overleden - bij Geertken zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen van wijlen hun grootmoeder: IJken weduwe van Jacop GOESSENS, moeder van wijlen Adriaen JACOPS.
23.11.1588 | R 1922 | f 568v

Jan LAUREIJNS, broeder van de vader; Everard JANS, zwager van de vader en Meester David TORQUET, chirurgijn, beide van moederszijde, zijn momboirs over de enige dochter van Daniel Laureijns VERMEER bij wijlen Catharina RAETS, zijn huisvrouw.
14.01.1589 | R 1922 | f 569

Laureijns Henrick WOUTERS en Reijnder IJgrom POTTEIJ zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Aelbert CORSTIAENS bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Henrick Jan SUIJSKENS, brouwer, krachtens testament van Aelbert en Margriet gepasseerd op 8.5.1585.
Het huis met zijn aangelag annex brouwerij, "de Gulden Starre" te 's-Hertogenbosch in de Hintemerstraet wordt verkocht aan Peter ABELS, brouwer.
08.02.1589 | R 1922 | f 569

Heer Cornelis EIJMBERTS, priester en canonick van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, Peter Jan VASTARTS, cleermaker, beide van vaderszijde; Jan Henricx van DIETHEN en Mr Hercules WIJFFLETH,van moederszijde, zijn momboirs over Peter onmondige zoon van wijlen Peter Peters BUIJSEN bij Susanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt CORNELIS, ca 8 jaar oud. De moeder woont te Wesel.
Verkoop van het Huis "Jerusalem" in de Hintemerstraet bij de Gevangenpoort, te 's-Hertogenbosch, welk huis brandschade heeft (zie: 7.1.1589, f 571).
23.01.1589 | R 1922 | f 570v

Wouter en Adriaen zonen van Henricx van den DOOTLEGGER, wonen de tot Straelen, zijn momboirs over het onmondig kind van wijlen Goijaert van den DOOTLEGGER en Margriet zijn huisvrouw, krachtens hun testament. Margriet is hertrouwd met Jan van AKEN, cleermaecker.
De momboirs - eenvoudige huislieden, die ver van 's-Hertogenbosch wonen - worden aangevuld met Laureijs MICHIELS weduwnaar van de zuster van Goijaert voorsz en Henrick Jaspers van ESCH, neef van Margriet.
07.03.1589 | R 1922 | f 572

Arnt van BROEGEL, raetsheer van 's-Hertogenbosch en Goijaert PETERS, tengieter, zijn momboirs gesteld over Elisabeth innocente dochter van wijlen Jan van VINCKELRODE en Jan van DOIJENBRAECKEN en Joost PETERS, tengieter, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter van DOIJENBRAECKEN bij Marike zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jan van VINCKELRODE.
Beheer van twee huizen te 's-Hertogenbosch: "de Pluijm" en het huis tegenover "de Tenne Schotel", waarvan 1/3 toebehoort aan de kinderen van wijlen Joachim Alberts KETELAER.
Deze laatsten willen het pand verkopen.
15.04.1589 | R 1922 | f 572v

Jan Rutten SIJMONS, Willem Jan Rutten WILLEMS, Jan HENRICX en Willem Jan Willem GOIJAERTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Sijmon Henricx SIJMONS - 1 jaar geleden overleden - bij Margriet zijn huisvrouw.
Er is een schuld van fl 300,- te delgen uit de baten van de verkoop der goederen bij erfdeling van de zijde van Margriet te verkrijgen en de verkoop van een weide te Schijndel.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder Anneke weduwe van Henricx SIJMONS (zie: 13.5.1588, f 574).
02.04.1588 | R 1922 | f 573

Laureijs en Rutger van BERCKEL, Mr Goijaerd de RUIJTER en Tielman van BLADEL zijn momboirs over Margriet en Elisabeth onmondige dochters van wijlen Peter van BERCKEL.
Beheer van 2/3 deel in 1/4 part van vier lopense akkerland te Schijndel, aanbestorven via hun grootvader Joost van BERCKEL.
27.10.1588 | R 1922 | f 575

Goijaert Willems van der MERENDONCK, Rutger zoon van Rutger Claes van GRINSVENNE, Roeloff zoon van Lenaert ROELOFFS en Nijclaes zoon van Jan ROELOFFS zijn momboirs over Mattheus en Agnete, onbejaarde kinderen van wijlen Peter zoon van Willem Goijaerts van der MERENDONCK bij Jutken zijn huisvrouw dochter van Lenaert ROELOFFS.
Jutken heeft op 23.7.1586 van het convent van 's-Hertogendale bij Loven, de Voertcamp, een weide te St Michielsgestel, gekocht, welke camp door Rutger Claes van GRINSVENNE beleend was met fl 300,- door Jenneke af te lossen in zes jaar tijds. De camp blijkt fl 350,- gekost te hebben. Na verkoop van de weide wordt ook nog de helft in twee huizen met hun aangelag en een oliemolen, "de Witte Beer" op het Hintemereijnde bij de Poort verkocht.
19.11.1589 | R 1922 | f 576

Sebastiaen WOUTERS, kersemaecker, Cornelis Jan OLIJSLEGER, Nijclaes JOOSTEN, scheerslijper en Frederick ten HOVE, busmeester zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Goijaert Jans van AERNHEM bij Peterke zijn huisvrouw dochter van Nijclaes JOOSTEN, scheerslijper, op 16.4.1584 Nijclaes JOOSTEN wordt door de vijand gevangen gehouden in Holland, Frederick ten HOVE is vertrokken uit 's-Hertogenbosch. Zij worden vervangen door Dirck Bernhards van den GRAVE, concierge van den Jongen Schutsbogard te 's-Hertogenbosch.
De vader van de onbejaarden komt uit Arnhem en er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
Verkoop van een huis in de Ortenstraet.
09.05.1588 | R 1922 | f 577

Willem Jansz GAST, Willem Bernts GAST, Jacop van WEL en Corstiaen WILLEMSZ zijn momboirs gesteld over Gielis, Henrick, Jan en Jacop onmondige zonen van wijlen Bernard GAST bij wijlen Christine zijn huisvrouw dochter van Gielis LUCASZ.
Verkoop van huisraad.
07.10.1561 | R 1922 | f 40

Michiel Henricx van OS, Jan Peeter PREECKERS, Jacop Jan Michiels van BERCHEM en Anthonius Claes van OS, zijn momboirs over Geertruijd onbejaarde dochter van Jacop Gerit REMBOUTS, bakker, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw.
Beheer van 1/4 deel in een huis met zijn aangelag, annex bakkerij te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via de grootvader Gerit REMBOUTS.
22.11.1561 | R 1922 | f 51

Gijsbrecht Jans OLIJSLAGER, schrijver van de bier accijns te 's-Hertogenbosch en Adriaen JACOPS, wever, Joost LAMBRECHTS en Lodowijck JANS, zijn momboirs gesteld over de onbejaarde kinderen van wijlen Daem DAEMSZ, mesmaker, bij Quirina zijn huisvrouw, dochter van Jan PELGROM.
Verkoop van een huis met zijn aangelag en een rosmolen, op de Vuchterendijck te 's-Hertogenbosch.
09.06.1573 | R 1922 | f 314v

Jan Willem van BEECK, Jan Jan CLAES, Joost MICHIELS en Mattheus GHIJSBERTS, allen te St Michielsgestel, zijn momboirs gesteld over Jacop onbejaarde zoon van wijlen Joost Jacops VERHOEVEN.
Verkoop van goederen om schulden te delgen.
15.05.1573 | R 1922 | f 324v