Lidmaaten-Boek voor de kerk van Rosmalen, beginnende met den jaare 1649

1720 Nederlands Hervormde Gemeente Berlicum - Rosmalen, 1649-1992

73 Lidmatenboek van de kerk van Rosmalen, 1649-1815
Datering: 1649-1815
Vindplaats origineel: Den Bosch
Omvang: 1 deel
Oude Orde: 653

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Naam-Registers der Predikanten bevestigt in den dienst des Heere tot Rosmaele en Empel

 1. Joannes Kischius, beroepe A. 1648 bevestigt den . . . ende vertrokken nae Drunen en Cuijk Anno 1673.
 2. Isaak Tergun beroep van Kessel 1673, bevestigt den . . . ende gestorven den . . . 1679.
 3. Tileman van Breugel beroepe van Bergum en Nistelroij den . . . 1679 bevestigt den Ö gestorven den . . . 1685.
 4. Hermanus Gerbaden beroepe den . . . 1696 bevestigt den . . . ende gestorven 1736, ontslagen wegens kransinnigheid 1709.
 5. Carolus Hardevelt beroepe tot adjunct 1709, bevestigt den . . . ende vertrokke nae Alem en Mare den julij 1712.
 6. Jacobus van Meurs beroepe den 2 augusti 1712, bevestigt den 30 octob. 1712, vertrokken naar Drunen en Nieukuijk 1716.
 7. Bernhardus de Wolde, beroepen den . . . 1716, bevestigt den volle dienst 1736, en gestorven 1746.
 8. Henricus Carp, beroepen den 11 april 1747, bevestigt den 28 maij 1747, uijtgedient wegens suakheid in t hoodt 1781.
 9. A. Laurentius bevestigt als adjunct den 7 april 1782.

Schoolmeesters te Empel

Matthijs van Strijp
[doorgehaald, onleesbaar]
Godfridus Broekhuijzen schoolmeester te Empel en teffens secretaris

Adriaan van den Oever
Burgardus de Bok 1738, gestorven 1748
in deszelfs plaatse is schoolmeester gewroden deszelfs zoon:
Daniel de Bok 1748
Putte Koffer 1790

Schoolmeesters te Gewande

Jan Vermeulen
Nicolaus Hommes
Jacobus Blad 1740
Martinus Heijnsbergen 1748
Adriaan Mans 1749
Christoffel Krap 1760
Matthijs van Heijst 1790

Kosters en schoolmeesters te Rosmalen

 1. de eerste was Jan Schut 1648
 2. Andries Gerrarts
Jan Willems van der Horst
Johan van der Horst de oude
den 20 julii 1712 schoolmeester geworden Johan van der Horst de jonge volgens changeringe jegens zijnen vader
den . . . 1726 Everhardus Raats, gestorven in januari 1748.
Den . . . 1748 schoolmeester aangestelt Hendrik Kerkhoff
Den . . . 1786 A. Hardevelt bij changering jegens zijn schoonvader.

Schoolmeesters op de Kruijs-straat

 1. Johan Bel schoolmeester op de Kruijs-straat
 2. . . . Sterkman
 3. Willem Aanhuijs op de Kruijstraat overleeden den 6 sept. 1763
 4. Abraham van Linden in september des jaars 1763 aangestelt.
 5. Hardevelt
 6. H. Kerkhoff bij ruijling tegen zijn schoonzoon Hardevelt.
 7. Leonardus Erasmus Duijtz septbr. 1789, obiit 20 april 1791.
 8. Gerard van Woelderen meij 1791.

Hier volgen de naemen der communicanten aende Tafel des Heeren Jesu Christi

Joannes Kischius pastor loci, met attestatie vanden Bosch
Margereta van Son sijn huijsvrou met attestatie van Heusden
Jan Schut coster en schoolmeester tot Rosmaelen, en
Anneken Adolfs sijn huijsvr. met attest. vanden Bosch
Willem Peters met attestatie vanden Bosch
Ariaen Snijers belijdenisse doende
Jan Leus, met belijdenisse
Jan Peters met belijdenisse
Jacob Peters van Weert met belijdenisse
Adriana Maria Drost, met belijdenisse
Andries Geerarts coster en schoolmr. tot Rosmaelen en
Cornelia sijn huijsvr. met attestatie vanden Bosch
Matthijs Janssen Hoeffsmit en Trijntie Matthijssen sijn huijsvrouwe, met attestatie vanden Bosch en sijn weder met
attestatie vertrocken nae Schijndel.
Ceuris Ariaens met belijdenisse
Joncker Dirck Pieck van Tienhoven met belijdenisse
Jan van Empel met attestatie van Driel
Johan vande Graef, met Margrieta Pinckteren sijn huijsvrouwe met attestatie van Engelen.
Willem Theunissen van Weerthuijsen ende sijn huijsvrouwe Peterken met attestatie van síHertogenbosch vanden 17 nov. 1653.
Bartholomeus Tiecke j.m. van Leijden met attestatie van Leijden
Jan Wouters van Oorschot woont tot Empel met belijdenisse
Teunis Adriaenssen van Kesteren met belijdeniss en
Reniertien Gijselen sijn huijsvrouwe met attestatie tot Empel, sijn vertrocken met attestatie.
datering: 1 jul. 1648
folio: 1

Matthijs van Strijp met attestatie van Driel
Cateling Dingens J.D. met belijdenisse
Jan Welten haer man met belijdenisse, sijn vertrocken met attestatie.
Adriaentien Hendricks huijsvrouwe van Matthijs van Strijp woont tot Empel, met attestatie van Driel, weder met attestatie derw. . . .
Johan Ferederick Ferichs ende Agniete sterck sijn huijsvr. . . . Huijbert Janssen Sterck haer vader, met attestatie uijt den Bosch.
Mr. Jacob Offermans met Amerents Simons van Oeckel sijn huijsvr. woonen op ít Herseijnt met attestatie van Carolus Gortzenius predicant Terheijden en van de forten aldaer.
Jan Willemssen van Weerthuijsen J.M. met belijdenisse. Doot.
Item Jan Willemssen van der Horst J.M. met belijdenisse.
Item Peter Willemssen vander Horst J.M. met belijdenisse. Doot.
Ottho Willemssen de Leeuw [doot] ende Maeijken Damen, sijn huijsvrouw met attestatie uijt den Bosch. Vertrocken met attestatie
Gerrit Everts Schrijvers tot Empel met belijdenisse [gestorven] en Jenneken Aerts sijn huijsvr. met attestatie, wederom vertrocken met attestatie nae den Bosch.
Jan Vermeulen tot Gewande met belijdenisse.
Marie de Borst met attestatie van St. Andries, is vertrocken nae den Bosch.
Neeltje Willems J.D. met belijdenisse, maer is daer nae wederom aengecomen met attestatie van Amsterdam. Vertrocken met attestatie.
Teuntje Willems van Waerthuijsen J.D. met attestatie van Amsterdam. Vertrocken nae Hedel met attestatie.
Dominus Antonius Lambergh ende Tetje Dercks sijn huijsvr. tot Empel met attestatie van Groningen vanden 26 nov. 1669, ondertekent Johannes Columbier pastor.
folio: 2

Mariken huijsvr. van mr. Jan Vermeulen schoolmr. tot Gewande inden jare 1670 met belijdenisse.
Item ter selver tijt Daem Otten, woont in den Heijnis, met belijdenisse.
Anthonij Weerthuijsen vorster met belijdenisse.
Susanne ende Agniet Kies mijne beijde dochters met belijdenisse.
Arien Willems vande Horst met belijdenisse.
Gerritie Dammers met attestatie, vertrocken met attestatie.
Elsken Weerthuijsen met belijdenisse.
Peter Janssen van der Horst met belijdenisse.
Elisabet Janssen van Groeningen met belidenisse.
Wijltje Loeffen van Thiel huijsvrouwe van Anthonij van Weerthuijsen met attestatie van Driel.
Catharina Provestingh met attestatie van Nunen etc.
Jan Hendricksen en Neeltjen Janssen sijn huijsvrouw wonende tot Hintham, beijde met attestatie van síHertogenbosch.
Margriet van den Heijden huijsvrouwe van Johan Delling, met attestatie van sHertogenbosch.
Hilleken huijsvrouwe van Daeme met belijdenisse.
Johannes van Dellingh met belijdenisse.
Mr. Johan Bell schoolmeester op de Kruijstraedt met attestatie uijt den Haeghe, met attestatie vertrocken.
Sijbrecht Calje J.M. met belijdenisse.
Aeltie van Caucercken met belijdenisse, die attestatie gegeven den 3 jan. 1683.
folio: 3

Dirck Sterckman ende Agatha Ackermans beijde met attestatie van Vechel.
Willemcke Ackermans met attestatie van Ravesteijn, wederom met attestatie vertrocken.
Mariken van Bredijck, huijsvrouwe van Johan vander Horst,
ende Dirckie Herckens J.D. beijde met attestatie van Barlicom, met attestatie vertrocken den 7 april 1686 naer Somersdijck.
Marijcken van Hogerheijden met attestatie van den Bosch.
Alegonda van Breugel door belijdenisse.
Hendrick Roeloffs ende Lijsbedt Roeloffs sijn huijsvrouwe door belijdenisse.
Andries van Swol ende Ariaentie Nassingh sijn vrouw met attestatie van Nimmegen.
Claes Hanssen door belijdenisse.
Elisabedt Andersom met attestatie van Nistelroij van Do. de Rouw predicant tot Berchem den 16 meij 1688.
Jan Shudts door belijdenisse den 6 november 1689.
Tielman van Breugel door belijdenisse den 24 december 1689.
Josijna van Breugel door belijdenisse den 24 mert 1690.
Reijnier Verkerck ende Aeltie Verkerck sijn huijsvrouw met attestatie van sHertogenbosche, Reijnier gestorven en Aeltie met attestatie wederom vertrocken.
Frans van de Hoeven ende Maria Middeldorp sijn huijsvrouwe met attestatie van Rheenen den 9 junij 1690.
Dirck Strick door belijdenisse den 26 october 1691.
Pieter Starrenborgh met attestatie van den Bosche den 5 julij 1692.
folio: 4

Maria Willems huijsvrouwe van mr. Verspagh met attestatie van Swolle in dato den 28 meij 1689, naderhandt van Mancaester in Engelandt van date 12 april 1690, aldaer mede onderteeckent, vertrocken met attestatie.
Dirck van Hekense door belijdenisse den 2 october 1692.
Dirck van Cloodtwijck, en Katrijn Emons met attestatie van het fort S. Andries den 25 meij 1693.
Geertruije van Broeckhuijsen door belijdenisse, den 5 april 1694, vertrocken met attestatie.
Gerardt van Breugel door belijdenisse den 9 april 1694.
Den 21 meij door belijdenisse aengecomen Pieter de Cort en Dirck de Cock 1695.
Den 16 october 1695 is door mij Joh. Hallmmans predicant tot Berchen tot lidtmaedt aengenomen Hendericus van Breugel.
Den 4 april 1697 sijn aangenomen na gedane belijdnis:
Gijsbart van Brouwershaven ende
Agnees van Brouwershaven sijn vrouw
Sara van der Horst
Anna Sterrenborg
Hendrina Bosmans
Maria Schellemans
Alen Hendrix
Johanna van Hoeven
folio: 5

den selven dito 4 april 1697
Hendrik Franke met sijn vrouw Cathalijna Franke
Johanna van Breugel.
Anno 1698 den 28 mart sijn als ledematen ten avontmaal toegelaten:
Peternelle van Hoeven
Jakomijntje Hubers, beide wonagtig alhier.
Den 11 april 1700 is na gedane belijdenis alhier tot lidmaat aangenomen Marike Coks alhier op den heinis woonagtig.
Den 24 meert 1701 sijn na gedane belijdenis tot ledematen van de gereformeerde gemeinte aangenomen dese volgende personen:
Jan van der Hoeven
Jan van Zutphen
Gert Damen
Adriana Starenberg
Anna Maria van der Steen
Hendrina van Heusden
Cornelis van der Steen
Jenneke Pieters

Anno 1702

den 5 october is tot ledemaat na gedane belijdenis des geloofs aangenomen:
Johannes Clootwijk
en Johannes van der Horst.
Den 25 mei 1703 is tot ledemaat na gedane belijdenis aangenomen Debora van der Steen.
Den 17 mart 1704 sijn tot ledemaaten aangenomen na gedane belijdenis:
Willem van der Steen
en Jenneke van Ek
Den 9 juli 1705 is tot ledemaat na gedane belijdenis aangenomen Johanna Doornman.
Den 31 meert 1706 is tot ledemaat na gedane belijdenis aangenomen Johanna Mathijs van der Steen.
Anno 1707 den 20 april sijn na gedane belijdenis tot ledematen aangenomen:
Robert Dielissen
Antonette Kalf, huisvrouw van Robert Dielissen
Pieter van Nierop
Item in julij 1707 naar gedane beleijdenisse aengenomen Deonisius van Clootwijk J.M., attestatie gegeven den 16 maart 1716.

1710
april
na gedane belijdenisse is aangenomen als een lidmaat tot het H. Avontmaal Johannes Witkint J.M. den 16 april 1710.
 
september 13
Mateus Janssen met attestatie van Middelburg.

1711
meert 1
Met attestatie uijt het leger Cornelius Koenradus MŲller.
Na gedane belijdenisse sijn aangenomen tot lidmaten:
Seger van Clootwijk
Alida van der Steen
Elisabeth van der Steen
Hendrina van Hoeve, attestatie gegeven nae Bergen op Zoom.
Hendrik van Ham met attestatie uijt den Haag.
Fredrik Hamaker en sijn huijsvrouw Maria van Ketsinge met attestatie van Maasbommel.
Adof Jakobs van Liende met attestatie.
Met attestatie van síBos hier gekome Martinus van Meurs en Catarina van Gerlof.

1712
december 23
Nae gedaene belijdenisse aengenome als ledematen tot des Heeren H. Avontmael:
Leonardus Kalf
ende Dirckje van Sante sijn huijsvrouw
met attestatie gekome van
Adolph Pilgrim jager van de hr. Opdam met attestatie van Strinkede ?, attestatie te rug gegeve.
Met attestatie gekomen van Langerak Jan de Kijser.
Nae gedaene belijdenisse sijn aengenomen als ledematen tot des Heeren H. Avontmael:
Pero van Wuermont
en Anthoni Hendriks Oeveringh.


1715
aprill 12
Nae gedaene belijdenisse sijn aengenomen als ledematen tot des Heeren H. Avontmael:
Gerrit van Hoeven, attestatie gegeve nae Rotterdam
en Gerrit van Nieuwegen.

1719
-
op attestatie van Wel is hier als litmaat erkent Jenneke Cornelis, [doorgehaald: attestatie geg. na Helmont] weergekomen den 10 febr. 1724.

1720
-
op attestatie uijt den Haag is als litmaat erkent & aangenomen Willem Aanhuijs schoolmr. op de Kruisstraat.

1721
october 9
op attestatie is litmaat aangenomen Geertruij van Eekeren, huijsvrou van Jan Verhage. Attestatie geg. na Berlikum den 3 julij 1723.

 
november 10
Na gedane belijdenis is uijt de Augsburgse Confessie tot ons gekomen Willem Haaks.

 
december 30
Na gedane beleijdenis is aangenomen als lidmaat tot ít H. Avondmaal des Heren:
Johanna Rachel Pinxteren (huijsvrou van Willem Aanhuijs schoolmr. op de Kruijsstraat) en nu met attestatie van den 26 januari 1765 naa Kessel vertrokken.

1723
-
met attestatie van Elden in Gelderlant den 19 october is als litmaat gekomen Leendert Kalf.

 
december 20
Na gedane beleijdenis is aangenomen als litmaat Allegonda van Wichen huijsvrouw van Leonardus Kalf de jonge.

1726
-
Na gedaane beleijdenis sijn hier als litmaten aangenomen den 19 april 1726:
Dirk Munnikshoff, en
Heijlken van Nivel.
Op attestatie van Os Sprankhuijsen secretaris en Jacoba van Broukhuijsen, egteluijden.


1726
-
Sijn op attestatie van den Haag als litmaten erkent Evert Raads schoolmeester alhier en Aaghje Tuijnsaat echte luijden. [Aaghje:] den 12 september 1748 met attestatie naar síHage vertrokken.
Op attestatie van den Bos Hendrik Wens vorster alhier.

1728
febr. 29
na gedane beleijdenisse Ariaantje van Wagtendonk. Attestatie gegeven in februari 1732 na Vugt.

 
maart 26
met attestatie van Leijden Hieronijmus Gerbade, S.S.M.C. Ook attestatie gegeven na Vugt.

 
december 24
op attestatie van Nederhemert Antoni Diderik la Bonot. Attestatie gegeven den 9 october 1730.

1729
december 11
op attestatie van Aalst Sijmen Verhellouw. Attestatie weer gegeven den 14 julij 1730.
23 dito met belijdenis:
Jacobus Hopmans
Piternel van Wiechen, egte luijden
en Jan Hopmans

1730
7 julij
op attestatie van Kevezen in Switserland Joris Nussi wagtmeester den 25 juni 1757 met attestatie vertrokken naa ís Bosch.

1732
october 10
met attestatie van Oosterhout van den 27 maij 1731 Wilhelmina Scriba. Attestatie gegeven na den Bos anno 1737.

1734
october 30
na gedane belijdenis alhier Adriana Scriba. Attestatie gegeven na Lommel den 14 october 1735.

 
november 6
op attestatie van Lith van den 22 october 1734 Petrus Berevelt.


1734
december 27
na gedane belijdenis alhier:
Christina Piternella Scriba (attestatie geg.)
Johanna Raads (attestatie geg.)

1736
junij 29
op attestatie van Geffen Aalberdina Roothuijsen

 
october 17
na gedane belijdenis alhier Bernardina Adolphina Scriba. Attestatie geg. Attestatie geg. den 16 september 1738. Den 30 nov. 42 v. Alman. ib.

1737
januari 10
met attestatie van de Klundert Johannes Meijer. Attestatie geg. den 13 september 38 na Geffen. Weergekomen met attestatie van Os den 31 maert 1741. Weer geg. den 15 junij 46.

 
maert 18
met attestatie van den Bosch:
Gratiana Florentina van Luinen. Attestatie geg. d. 4 october 42.
Hermannus van Luinen.

 
april 19
met attestatie van Geffen: Bartl Born.

 
october 30
na gedane belijdenis Maria Raads. Attestatie geg. na den Bosch 1 november 1737.

1738
-
Op attestatie van den Bos getekent den 27 januari 1737 Adrianus Burchardus de Bok, schoolmeester te Empel.
Op attestatie van Utrecht van den 15 julij 1737 Christina van Dulmont. Attestatie geg. na Utrecht d 7 november 40.
Op attestatie van Hedel den 2 april Sophia Roelofse wed. ten Holten. Attestatie geg. na Vugt den 25 augustus 1740.
Met beleijdenis den navolgende drie den 22 september 1738:
Hendrik Raads, met attestatie naar s Hage vertrokken. Den 12 september 1748 25.
Thomas de Bok. Attestatie geg. den 14 meij 1742
Maria van der Sluijs attestatie geg. den 27 september 43 na Berchen.


1740
februari 27
op attestatie van Breda van den 22 dito Nicolaas Hommes schoolmr. te Gewanden. Attestatie geg. na Vechel den 8 october 41.
en Marij van Daalen.

1741
december 4
op attestatie van den Bosch Johannes Antonij Ellet. Attestatie gegeven na den Bosch den 4 augustus 45.
5 dito op attestatie van den Haag Jacobus Blad, schoolmeester te Gewande, en
Maria Horn echte luijden.

1742
januari 1
op attestatie van Oss Agnes Wolfstijn, attestatie gegeven den 14 september 43.

1743
-
op gedane belijdenis alhier den 6 julij dese vier navolgende:
Daniel de Bok
Neeltje van der Laar huijsvrouw van de voster Wens
Marij Wens. Attestatie gegeven na den Haag den 11 junij 44
Elisabeth Lieps, deze laatst den 1 october 1755 met attestatie naar Bommel.
Den 1 op attestatie uijt Aarnhem Juriaan Wambach.

1744
januari 2
op attestatie van Venlo Johan Peter Moorton. Attestatie vernieuwt den 23 maert 1744.

 
maert 22
op attestatie van Os Johan Bakkers. Attestatie gegeven den 12 september 44 na Os.

 
april 3
op attestatie van den Switserse predikant in īt regiment van Hirstsel in guarnisoen ten Bos Nicolaas Assolder

1744
november 10
volgens attestatie van den Bos:
Andries Engel. Attestatie gegeven den 15 junij 46
en Geeske uijt den Ham (egte luijden)

1745
-
op attestatie van den Bos van den 27 julij 1743 Lodewijk Scheefer. op attestatie van Oberriede van den 29 januari 1745 Johan Klaas Pril. 1746 17 october attestatie gegeven.

 
april 18
op attestatie van Gellikum van den 29 october 44. Attestatie gegeven den 24 januari 46.
Willem van Iterson

 
september 26
op attestatie van Geldermalsen van den 1 meij 45 Margaretha Bock. Attestatie na den Haag den 2 october 45 gegeven.

 
october 1
op attestatie van den Bos en Lier Jurrien Schilling. Attestatie na den Haag den 10 november geg. dito op attestatie van Oijen Wilmeijn Peperkoorn. Volgens een attestatie van Namen hier overgegeven den 1 october 1747 is lidmaate: Sisanna Dederiks huisvrouwe van D. Henricus Carp. Vertrokken na ís Bosch met attestatie.


1748
april 1
is, volgens een attestatie uit síHage bij mij berustende, lidmaat Martinus Heinsbergen schoolmeester te Gewande. Attestatie gegeven den 4 meij 1750.

 
april 24
is van mij naar gedaane beleidenisse tot lidmaat aangenomen de substitut schoolmeester op de Kruistraat genaamt Roeland van den Berg. Den 3 maij met attestatie vertrokken.

1749
julij 3
heeft onze schoolmeester Hendrik Kerkhoff zijne attestatie als lidmaat der gereformeerde kerk, gegeven in síHage door Gerardus Sandifort, aan mij vertoont.

 
dito
insgelijks deszelfs huijsvrouwe Berendina Bost hare attestatie uit síHage getekent door E.v.Staveren, overgeleevert.

 
maart 31
is van mij naar gedaane beleijdenisse tot lidmaat gemaakt de substitut schoolmeester op de Kruis-straat genaamt Gerrit van Heemert en den 1 maij met attestatie vertrokken.

 
maart 20
is mij overgeleevert van Do. de Tilburg de attestatie van Adriaan Mans jongman geboortig van Dungen, nu schoolmeester van Gewande.

 
-
nog aan mij den 21 overgeleevert de attestatie van Andries Engel en Geeske uit den Ham. De vrouw dood, de man attestatie gegeven naar den Bosch.

 
maij 6
naar afgenomen beleidenisse tot lidmaat aangenomen Bernardus Wens zoon van den vorster Wens alhier.

 
october 19
is volgens eene aan mij overgeleverde attestatie van D. Benjamin Buijs predikant te Vlijmen lidmaate Elisabeth Honcop huisvrouw van den schepen Essing alhier. Obiit.

 
-
den laatsten december aan mij overgelevert de attestatie van Jan van Gelder, den schooldienst op de Kruis-straat waarneemende. Den 3 maij 1750 attestatie gegeven om naar te plaats te solliciteren.

1750
december
is van mij naar gedaane beleidenisse tot lidmaat aangenomen de zoon van de oude vrouw Hopman te Empel genaamt Gillis. Dog helaas 1756 paapsch geworden.

 
-
nog op die tijd J.D. Louwise van Oijen tot lidmaat gemaakt. 1751 op den 7 januari attestatie gegeven, dog ligt nog Ö, maar heb die den 1 februari 1751 gegeven.

 
maart 1
hebben hunne attestaties overglevert de twee gegageerders Jacobus Cnecht en Henricus Mullerus beide de attestaties waren getekent door Do. Hegner pastor Leg. Helv. dictae Hirzel. Welken ik daarna op den 26 september 1750 wederom attestaties heb gegeven.


1750
april 12
een attestatie ontvangen van Evert Collet en Petronella de Heger, de attestatie van lidmaatschap Ö van Utregt de dato 8 december 1749 en getekent door J. van IJsseldijk sijn Ö scriba eidem, op verzoek van den heer Blankendal eene attestatie aan Evert Collet gegeven op een zegel van 3 st.

 
october
aangenomen tot lidmate de dogter van voster Wens genaamt Bernardina. Attestatie gegeven na ís Bosch.

1751
julij 16
ingekomen een attestatie van Oijen waaruit blijkt dat Hermijn Peperkorn is lidmate.

1752
december
aangenomen tot lidmaat den meester op de Kruistraat met namen Johannes van de Weert, den 1 october met attestatie naar Bommel 1755.

1753
april 19
tot lidmaat aangenomen den clercq van den secretaris genaamt Hermannus Queekel, den 11 april 1754 met attestatie vertrokken.

 
september 26
litmaat geworden Abraham de Bok van Empel.

1754
november 21
ingekomen de kerkelijke attestatie van Abraham Molemakers getekent door G. van Nouhuijs predikant te Oeden-Rode. Vertrokken.

1755
junij 22
overgelevert de attestatie van Samuel Isler gewezen zoldaat onder t regiment van Sturler, den 2 november wederom gegeven.

 
junii 23
hebben ingelevert hunne kerkelijke attestatie Johannes Munnikhof en Maria Kalf egte lieden en zijn met attestatie den 22 januari 1764 naa Hilvertsum 4 uren van Amsterdam vertrokken.

 
october 20
hare attestatie overgegeven Getruda Klein, wonende als meijd bij de hr. Aandris en met attestatie na Amsterdam vertrokken 13 april 1760.

 
december 18
zijn naar voorgageaane belijdenisse van mij tot lidmaten aangenomen:
Wilm Hopman
Dirk Kalf
Henricus Kalf
Robertus Kalf
Johanna Clara Kalf, alle van Empel.


1756
september 9
een attestatie ingekomen uit ís Bosch van Maria Keurling, getekent door J. Mobach.

 
maart 28
door mij opentlijk te Empel ten overstaan van Do. Brunings uit ís Bosch als clas. deput. geŽxcummuniceert Gillis Hopman om dat Roomsch geworden was, mijn tekst was Math. 18 N. 15, 16, 17.

1757
junii
ingegeven de attestatie van Willem van Koten getekent door Do. van Vierssen pred. te Bladel.

 
augustus 6
heeft hare kerkelijke attestatie overgegeven Hester Jacoba Louise van Megen getekent door J.C. Palier predikant te Wel & Ammersode.

 
september 7
is naar voorafgegane beleidenisse tot lidmate der gemeente aangenomen de Roomsch ge-
wezene dienstmaagd van den meester de Bok te Empel genaamt Lena Scheres, geboortig van Roermonde.

1758
april
door mij naar voorgegane beleidenisse tot lidmaate aangenomen Maria Huneveld, J. dogter.

 
september 29
hebben op den 29 september hun attestatie ingegeven Bartel Aalberts en Dina Eltings egtelieden, komende van Vugt, en tans wonde op Koude-Water.

 
october 30
attestatie op den 30 october ingegeven Anna Honkop, huijsvrouwe van Adrianus Diderik van Doorn.
Do. Mr. Abraham de Bok zijn attestatie ingelevert.

1759
maart 1
heb attestatie gegeven aan Gerhardus van Sinderen van Appeltern, die lidmaat is volgens een attestatie 1753 op..en getekent A. Finman V.D.M. in Dieten en Appeltern. Obiit.


1759
-
den laatsten maij een attestatie ingelevert door Johannes Wšlthij soldaat in ít Switserse regiment van de hr. major Sturler, getekent door dhr. Hunziger Switsers predikant tans in ís Bosch in garnisoen.

1760
april 22
van lidmaatschap gegeven naar ís Bosch aan Emmeke Vermaas tot lidmaat van mij aangenomen in den jare 1759.

1760
junij 14
attestatie gegeven aan Johannes Wšlthij.

 
julii 13
attestatie ingekomen van Anna Florentina de Bock.

 
september 28
attestatie ingekomen van Willemijntje van den Dries.

 
november 10
meester Adriaan Mans met attestatie vertrokken van Gewande naa Middelbeers.

1761
maart 6
de attestatie ingekomen van den meester van Gewande Christoffel Krap en Aligonda zijne huijsvrouwe.

 
april 1
de kerkelijke attestatie ingekomen van Mechlina Roesing, laatst gewoond hebbende te Vugt en nu ten huise van den meester te Gewande.

 
maij 1
eene attestatie ingekomen van Berlicum wegens ít lidmaatschap van Anna Catharina Ackerman, nu getrouwt met Kalf te Empel, en zijn nu met attestatie naa Amsterdam vertrokken te weeten in april 1765.

 
september 25
heeft zijne attestatie ingelevert Caspar Ernst van Veltseim canton Zurich in Switserland, gepensioneerd ruiter in de guarde te paard van zijn hoogheid den prins van Oranjen, met attestatie vertrokken den 1 maij 1762.

 
october 11
heeft zijn attestatie overgegeven Jacobus Lips gegageerd Switser, in leg. Helv. dicta Hirzel.

1762
maart 20
zijne attestatie overgegeven Derk van der Horst komende van Schijndel in 1764 11 september met attestatie vertrokken.


1762
junii 7
eene kerkelijke attestatie ingelevert van Jan Hendrik Bijvank ít schoolmeesterschap waarneemende op de Kruijs-straat, en in nov. wederom met attestatie vertrokken, naa Esch sorteerende onder de kerk van Boxtel.

 
november 5
met attestatie van Grave Aaltje van Sinderen.

1763
julij 3
heeft hare kerkelijke attestatie overgegeven Anna Veltelen komende van Michiels-Gestel. Gemerkt er toen een vacature te Michiels-gestel was zo was de attestatie getekent door den naburigen predikant Corn. Muller V.D.M. ten Dungen.
Nog is aan mij ingevolge eene ingekomene attestatie van Heernen gebleeken dat lidmaat van de
Herformde Kerk is Abraham van Linden substituut schoolmeester op de Kruijs-straat, dewelke in den jaare 1763 in de maand van september naa ít versterf van Wilm Aanhuijs tot effectif schoolmeester op voornoemde Kruijs-straat van haar edelmogende aangestelt is.
De heer Johannes Adriaan Esser is in de maand van september des jaars 1763 geworden secretaris van den dorpe van Rosmalen, in plaatse van wijlen de hr. Jacob Dirk Cremers, ende heeft gemelde Johannes Adriaan Esser deszelfs kerkelijke attestatie getekent door J.W. van Otting pre-


 
 
dikant te Breda, overgelevert den 15 october 1763.

1764
april 16
tot lidmaat aangenomen Johannes Peperkoren.

 
-
volgens missive van Vlijmen getekent Do. B. Buijs van den 24 octob. 1764 is lidmaate Elisabeth Honkop huijsvrouwe van den schepen Mol. Obiit.

 
december 18
heeft attestatie ingelevert van lidmaatschap, Helena van der Horst, de attestatie was getekent door J. Bruining pred. in ís Bosch. Obiit.

1765
junij 18
is kerkelike attestatie van lidmaatschap ingelevert door Roelof van Sandwijk, de attestatie was van den 26 maij 1765 en getekent door A. Coermans V.D.M. in Thiel en dezelve aan
denzelven wederom gegeven den 18 sept. 1765.

 
october 3
haar attestatie overgelevert Catharina Nieuw-Kasteel weduwe de Ruiter, komende van Ravestein, en was de attestatie geteketn door D. Buschman.

1766
februari 9
heeft hare kerkelijke attestatie overgegeven Johanna Jacoba de Witte, huijsvrouwe van den heer secretaris J.A. Esser, en was geteekent door D. Noortbergh V.D.M. in ís Bosch.

 
april 27
hebben hunne kerkelijke attestatie overgeleevert Dirk van der Straeten en Ercara Elisabeth Ode, egte lieden, wonende aan den Diest Kant behorende onder Empel en was deze attestatie geteekent door Everhard Francois van Noorle V.D.M. in Kessel. Vertrokken.


1766
julij 4
hebben hare kerkelijke attestatie, getekent door Petrus Bisschop eccles. in Altfort, overgegeven: Jacob van der Sluijsen en Wilhelmina de Bie deszelfs huijsvrouwe.
Jenneke van der Burgh J.D. en dogter van voorn. Wilhelmina de Bie wijt haar eerste huwelijk, dog is naderhand afgevallen en Roomsch geworden.

 
september 5
is kerkelijke attestatie ingekomen van ís Bosch getekent door J. Mobachius V.D.M. ibidem van Johan Gunther Haan en Hermina Peperkoren egte lieden. De vrou overleden.

 
november 25
heeft zijne kerkelijke attestatie overgegeven Johan-
nes Manuel Brocx, clercq op de secretarij van den hr. secret. Essers. Vertrokken met attestatie.

1767
april 27
heeft hare kerkelijke attestatie overgeleevert Johanna Rachel Pinxteren, weduwe wijlen Wilm Aanhuijs, en was de attestatie getekent den E. F. van Noorle V.D.M. in Kesel. Obiit.

 
augustus 9
drie attestaties ontfangen: eene getekent door Louis Agassiz Frans Predikant te Gorcum, waaruit blijkt dat Adriaan den Hertog, tans secretaris te Empel, is lidmaat aangenomen in de Franse kerk te Gorcum, of Gorinchem. Nog zijn op den zelven dag ingelevert twee attestaties bijde getekent door J. Habbema predikant te Gorinchem, eene van Johanna Cuperus en de andere van Johanna Willemina den Hertog.

 
september 29
zijn door mij tot lidmaaten der kerk aangeno-


 
 
men Johanna Maria Carp, dogter van den predikant Henricus Carp en van Susanna Dederiks, egte lieden, en dan nog ten zelven dage Anna Kerkhof [in marge: overleden] dogter van den schoolmeester Hendrik Kerkhof en van Bernardina Bol, egte lieden.

1768
maart 30
ingekomen een kerkelijke attestatie van Willemina de Roel geteekent door de hr. professor en predikant H.G. Clemens en gedateert den 23 maart 1768. [in marge:] 1768 bij de visitatie opgen. 42 lidm.

 
junii 19
ingekomen een kerkelijke attestatie geteekent door den predikant van Dinther predikant te Heeswijk en Dinther waaruit bleek dat lidmaat was de jonge dogter Johanna Christina Nieklaes, den 4 nov. 1768 met attestatie vertrokken naa ís Bosch.

 
november 6
attestatie inge-
komen van Catharina Magdalena Jordaan, geteekent door Clemens Keuchenius V.D.M. te Vugt.

 
november 16
Hermannus Schade met een attestatie van Thomas Sprankhuijzen predikant te Osch en Heesch en wederom met dezelve attestatie vertrokken den 11 december 1768 naa Osch.

1768
-
Op den [niet ingevuld] des jaars 1769 zijn door mij tot lidmaaten der kerk aangenomen Wouter Hopman wonende op de Asmunt onder Empel en dan de dogter van den heere Balbiaan gepensioneert lieutenant en genaamt Johanna.

1769
november 10
een attestatie vertoont ondertekent van Joh. van Roijen V.D.M. te Loon op Zand behelzende dat (doorgehaald: Dirk, erboven: Handrik) Cremers lidmaat was; waarvan wederom aan Dirk Cremers attestatie hebbe gegeven naa Amsterdam den 1 junij 1770.


in marge: 1769 waren te Rosmalen en Empel 42 lidmaaten


1770
-
met attestatie naa Oost Indien vertrokken Johan van Linden, zijnde de attestatie hem dienaangaande gegeven getekent den 21 sept. des jaars 1770 zijnde voor Johan van Linden als lidmaat van mij aangenomen in ít laatst van julii 1769.

 
september 23
van mij tot lidmaate aangenomen de van Roomsch tot onze Gereformeerde kerk overgaane Vrouwe van Wouter Hopman, genaamd Elisabet Leermakers en den 8 april 1770 getrouwt met voornoemden Wouter Hopmans.

 
september 27
attestatie ingekomen van Jacob Hauswirts sergeant in ít regiment van den collonel Maij, de attestatie was getekent door Roseng Chapalain du Reigment Suisse de Maij. Vertrokken.

1771
-
Vervolgens heb in den jaare 1771 tot lidmaa-
ten aangenoomen en dat wel op den 28 febr. 1771 den klerk van de heer secretaris Essers genaamt Wilm Leenert Brocx [in marge: vertrokken] en den cadet (in ít Regiment van den lieut. generaal en gouverneur van Namen Hertel, in de compagnie van den lt. colonel en capitein Piper) genaamt Christian Klemping, welke laatste den 28 oct. 1771 met attestatie vertrokken is naa Batavia.

 
junii 28
zijn de kerkelike attestatie ingelevert van Robertus Anneus Wierdsma, drost van Nuland, en deszelfs egtgenoote Maria Francisca van Berestein, beijde getekent door J.S. Schouten predikant der heerlijkheeden Geffen en Nuland, en opte attestatien getekent wederom gegeven den 2 maij 1776.

 
november 17
een kerkelijke attestatie ingelevert van Ulerich Halder Helvetius in cantone Suricensi, getekent door J. Pfeister, minister legionis Helveticae sic dictae Escher. obiit.

1772
augustus 16
ingekomen de kerkelijke attestatie van mijne dogter Jo-


 
 
hanna Maria Carp. De attestatie was getekent door Do. Broes predikant te Amsterdam. En is met attestatie vertrokken naa Eijndhoven.

 
october 3
heeft haare kerkelijke attestatie ingelevert Anna Sibilla Barbara Brand, de attestatie was getekent door Scheider V.D.M. te Wesel en vernieuwt te Winterswijk door Evers V.D.M. aldaar den 12 april 1772 en vertrokken den 15 jan. 1773 en aan dezelve dezelve attestatie vernieuwt ende door mij toegezonden naa Wesel 23 nov. 1773.

 
october 6
heeft Jacob Balbian zijn belijdenisse gedaan en is den 9 october met attestatie van mij nae Kessel vertrokken, attestatie gegeven op ís Gravenhage 13 maij 1776.

1773
junii 23
heeft zijne kerkelijke attestatie getekent door D. du Toit te Utregt ingelevert Wolter Scheffers tans wonende aan den Dies-Kant onder Empel. Vertrokken.

 
julij 28
tot lidmaat aangenoomen Leonard Jacob van Cattenburch cornet in de Holl. Guardes. Vertrokken.


Volgt nu het jaar

1774
januarii 27
is door mij tot lidmaat aangenoomen Nicolaas van Sinderen. Obiit.

 
september 16
tot lidmaat aangenoomen Bartholomeus Balbian. Vertrokken.

 
october 9
heeft hare kerkelijke attestatie overgelevert Johanna Markus, en was getekent door J.H. Bachiene predik. te Utregt, met attestatie vertrokken 5 maij 1775.

1775
januari 17
zijn bij mij ingelevert twee attestatien, waarvan de een was getekent van den kerken-raat der Waalschen Gemeente te Gouda inhoudende dat de hr. en mr. Jean Charles de Cattenburg lidmaat was van die kerk, en een tweede attestatie getekent T. Sibelius V.D.M. in de Nederduitsche Gemeente te Gouda, uijt welke bleek dat vrouwe Adriana Constantia Palm, huijsvrouwe van mr. Jan


 
 
Charles Cattenburg was bekent als lidmaate der Gereformeerde Kerk te Gouda en toen daar woonde bekend was van te zijn gezond in ít gelove en stigtelijk van wandel. De vrou overleden.

 
-
den laatsten maij hare kerkelijke ingelevert Louisa Lasche, en was getekend door D. J. Mobachius predikant in ís Bosch.

 
december 20
naa voorafgegaan examen heb ik tot lidmaate aangenoomen de dogter van onzen meester Hendrik Kerkhof en Bernardine Bol egte lieden, zijnde dit haar tweede of jongste dogter genaamt Adriana.


Volgt nu 1776.

1776
april 4
heb tot lidmaaten aangenoomen Petrus de Balbiaan, zoon van den heer lieutenant Balbian, en 1778 9 april attestatie gegeven naa Gorinchem.
Hendrik Peperkoren en Hendrina Peperkoorn zoon en dogter van Johannes Peperkoorn schepen te Rosmalen.

 
julii 25
heeft Adrian Boll zijne kerkelijke attestatie bij mij in gelevert, getekent door Joannes Henricus Hogeveen V.D.M. te Eethen. Vertrokken den 1 meij 1782 met attestatie.

 
julii 29
heeft zijn kerkelijke attestatie ingelevert Anthonij van Hardevelt, nieuws aangestelde school-meester op de Kruijs-straat.

 
augustus 24
tot lidmaat aangenoomen Gerrit Boll toen als klerk woonende bij de hr. secretaris Esser, attestatie gegeven den 1 sept. 1776.


Volgt ít jaar 1777.

1777
februari 17
zijn attestatie overgelevert Frederik Stramfer en was getekent Bosch den 28 december 1776 door P.F. de Fremerij predik. in ís Bosch.

 
julii 13
is de attestatie van lidmaatschap ingelevert van Frederik Bartels en Maria Ox egte lieden, die nu te Empel wonen en de attestatie was geteekent door J.A. Eck predikant te Amsterdam en zijn met attestatie vertrokken in maij 1778.
Nog is bij ons ingekomen een kerkelijke attestatie getekent 20 maart 1777 door Aaron le Grand predikant te Amsterdam waaruit blijkt dat lidmaate is Philipina Herminghuijzen.

 
november 3
heeft zijne kerkelijke attestatie overgelevert Johan


 
 
Christian Hannes. De attestatie was getekent door H.J. Schuchard predikant te Cleve. Wederom gegeven (gedateert 22 dec. 1778) en mit Hopman gezonden aan Mr. de Bok.

1778
maij
aan de Heer Van der Straten de oude kerkelijke attestatie weerom gegeven met bijgevoegde brief waarom.

1779
maij
zijn kerkelijke attestatie (getekent door Do. van Drunen in ís Bosch) ingelevert Hendrik Vos. Vertrokken.

 
julii 4
ingekomen attestatie van aart van Bokkel. De attestatie was van 2 julii 1779 en getekent door J.H. de Mist predikant te Driel. Den 30 julii op zijn verzoek attestatie gegeven en deze gegeve attestatie heb ik van hem den 3 sept. 1780 weerom ontfangen.

 
augustus 5
ingekomen een attestatie van Anna Elisabeth van den Broek, getekent Vlijmen den 30 junii 1779 en geschreven door Nic. Buijs eccl. te Vlijmen & Hondsoirt. Vertrokken.

 
december 5
ingeleevert de kerkelijke attestatie van Maria Barbara Dederiks, getekent door F. Sernerier predikant tíAmsteldam, en geŽxpedieert 2 decemb. 1779. Vertrokken met attestatie na ís Bosch.


1779
december 31
ingeleevert de kerkelijke attestatie van Helena Johanna Cremers, getekent door de heer Joh. Frantzen, predikant in ís Hertogenbosch. Vertrokken.


Volgt nu ít jaar 1780.

1780
maart 28
naa belijdenisse tot lidmaat aangenoomen de zoon van den Heere van Cattenburch, genaamt Willem Johan Hendrik van Cattenburch, zijnde naa afgelegde belijdenisse vertrokken naa Gouda en daarvan gegeven attestatie 22 junii 1780.

 
junii 25
ingeleevert de kerkelijke attestatie van Andreuws Crage, vernieuwt laatst uijt de Clundert door Bernhard van Spijk V.D.M. aldaar.

 
julii 16
aan mijn dogter Johanna Maria Carp getrouwt met Do. Arnoldus Walkart, attestatie gezonden naa Eijndhoven.

 
julii 30
heeft Adrianus van den Dungen (tot vorster aangestelt te Empel) zijne kerkelijke attestatie ingelevert ze was getekent door den heer J.H. de Mist predikant te Driel.


Volgt nu ít jaar 1781.

1781
februari 4
zijne kerkelijke attestatie ingelevert Bartholomeus Nicolaas Pijll, komende van Lith en nu wonende te Empel. De attestatie was getekent G. Versfelt V.D.M. te Lith. Vertrokken met attestatie na ís Bosch.

 
april 12
hebben een kerkelijke attestatie overgegeven de hr. en mr. Johan Abraham van Thije Hannes Drossard der Heerlijkheeden Empel en Meeruijk, en de hr. Johannes Frisekolk Secretaris van Empel en Kessel; de eerste was getekent door Do. Koning Predikant te Gorinchem en de andere door J.F. Schouten van Sprankhuijzen Predikant te Kessel.

 
april 29
hebben kerkelijke attestatie ingelevert Jacobus Verwers en Elisabeth de Hoog, ze was getekent door J.J. Juijn predikant te Engelen.

 
maij 2
naa afgelegde belijdenisse tot lidmaate aangenoomen de dogter van de weduwe Alders genaamt Grietje Kelders, draagende dezen naam naa haren eersten man [niet ingevuld] Kelders. Vertrokken na ís Bosch.


ít jaar 1782.

Namen der gereformeerde ledematen van Rosmalen, en Empel, welke aldaar gevonden zijn door den predikant Adrianus Laurentius alhier bevestigt door Professor Fransen predikant te ís Bosch den 7 april 1782.

Rosmalen

De heer J.A. Esser secretaris te Rosmalen.
J.J. de Witte huijsvrou van den secretaris J.A. Esser.
Hendrik Kerkhoff schoolmr. te Rosmalen. Obiit 1789.
Berendina Bolhuijs vrou van gem. meester. Obiit 1788.
Adriana Kerkhoff.
de hr. en mr. J.C. de Cattenberg. Vertrokken met attestatie na Hoorn.
A. van Hardevelt schoolmr. op de Kruijstraat.
Abraham van Linden voster te Rosmalen (vertrokken met attestatie na Leijden).
Willemijntje van den Dries (vertrokken met attestatie na Leijden).
J. Peperkoren praesident. Obiit.
Zijne huijsvrou Aaltje van Sinderen.
H. Peperkoren hun zoon.
Wilhelmina de Bie weduwe van der Sluijs. Met attestatie vertrokken.
J. Gunther Haan. Met attestatie vertrokken na den Bosch.
Louisa Lache. obiit.
Johanna Balbian. Met attestatie vertrokken.
Adriaan Bol klerk bij den secretaris. Met attestatie vertrokken na Dinteren.

Empel

de hr. en mr. Johan Abr. van Teije Hannes drossaart.
J. Vriesekolk secretaris. Vertrokken met attestatie.

Christoffel van der Crap. Obiit 20 jan. 1790.
Allegonda Zijnen zijn huijsvrou. Vertrokken met attestatie.
Daniel de Bok scoolmr. alhier. Obiit.
Anna Voltelen. Obiit.
Evert Colet. Obiit.
Aard van Boekel. Vertrokken na Driel.
Wouter Hopmans.
Elisabet Leermakers zijn huijsvrou.
Adriaan van den Dungen voster. Vertrokken na Driel.
Adrianus den Hertog. Obiit.
Johanna Wilhelmina den Hertog.
Jacobus Verwers zijn huijsvrou.
Elisabet de Hoog.
Cornelis van Altena thans wonende te Engelen. Met attestatie vertrokken na Engelen en weder tot ons met attestatie. Vertrokken met attestatie na Engelen.
B. Nicolaas Pijl. Vertrokken na ís Bosch.

1782
april 7
tot ons gekomen Rachel en Rebecca Laurentius. Rebecca met attestatie vertrokken na ís Bosch. Obiit 1 jan. 1784.

 
april 30
met kerkelijke attestatie uijt den Bosch gekomen Johan Hendrik Missert.

 
september 20
met kerkelijke attestatie van Dinteren tot ons overgekomen Johannes van de Graaf en zijn huijsvrou Grietje Macaster. Vertrokken bijde met attestatie na Berlicum.

1783
januari 5
is na voorgegane geloovsbelijdenis tot lidmaat deser gemeente aangenomen Willem Folkert Frijlinck.

 
maart 18
heevt Johannes Brink zijne kerkelijke attestatie van litmaatschap aan ons overgegeven. Vertrokken na ís Bosch.

 
julij 13
zijn met kerkelijke attestatie van Hedikhuijsen tot ons overgekomen Dirk van Wijk, en Johanna Ooremans egtelieden. Vertrokken na Amsterdam met attestatie.

 
december 27
is na voorafgegane geloovsbelijdenis tot lidmaat deser gemeente aangenomen Jacobus van Linden. Vertrokken na Leijden met attestatie.

1784
junij 3
is na voorafgegane geloovsbelijdenis tot lidmaat deser gemeente aangenomen Sara de Balbian. [doorgehaald: vertrokken met attestatie na Maastricht]. Obiit 1789.

 
junij 6
zijn tot ledematen deser gemeente aangenomen Adriana Anna de Bock en Johanna Cathrina de Bock. Vertrokken met attestatie na ís Bosch.

 
junij 21
zijn met kerkelijke attestatie van Nuland tot ons overgekomen Jacobus Akkerman en zijn huijsvrou Alida Gelderblom.

1785
meij 16
is na voorgegane geloovsbelijdenis tot lidmaat deser gemeente aangenomen Geertruijda Ottevanger. Vertrokken na Engelen met attestatie.


1785
julij 10
is met kerkelijke attestatie van Heusden tot ons overgekomen Cornelis Muller. Vertrokken met attestatie.

 
augustus 14
is met kerkelijke attestatie van Boxtel tot ons overgekomen Margaretha Pagez.

1786
maart 23
is na voorafgegane geloovsbelijdenis tot lidmaat aangenomen Pieter Theodorus de Meij. Vertrokken met attestatie na Bommel.

 
september 30
is met kerkelijke attestatie van Made tot ons overgekomen Maria Elisabeth van Hardevelt.

 
oktober 16
zijn met kerkelijke attestatien van Utrecht tot onse gemeente overgekomen Johan Coenraad Plieger vorster te Empel en Anna Elizabeth Hartman huijsvrou van Johan Coenraad Plieger. Terstond weder vertrokken met attestatie.

1787
januarij 7
is met kerkelijke attestatie van ís Bosch tot ons overgekomen Melchert Jan Ommelo kanonier onder de atillerij van den hr. Chatillon. Vertrokken na Vriesland met attestatie.

 
maart 15
is met kerkelijke attestatie van ís Hage tot ons overgekomen Jacoba Elisabeth de Bock. Obiit.

 
junij 8
is met kerkelijke attestatie van ís Bosch tot ons overgekomen Jacob Toren. Vertrokken.

 
september 10
zijn met kerkelijke attestatie van Berlicum tot ons overgekomen Johannes van de Graaf en zijn huijsvrouw Grietje Macaster. Bijde vertrokken na Helvoirt met attestatie.

1788
februari 8
is tot ons overgekomen Christiaan Haldij vorster te Empel. Stil weggegaan.

 
april 18
is na voorafgegane geloovsbelijdenissen tot ledematen aangenomen Dina Johanna Alberdina Akkerman. Vertrokken met attestatie na Geffe.

 
junij 23
is van ís Bosch met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen Johan Abraham Knevels gepensd. kapt. ten dienste deser landen. Met attestatie na Berlicum vertrokken.

1789
maart 12
is met kerkelijke attestatie van ís Bosch tot ons overgekomen Anna Barbara Mengels. Vertrokken met attestatie na ís Bosch.

 
april 25
is met kerkelijke attestatie van ít Retrenchement tot ons overgekomen Leonardus Erasmus Duijtz nieu aangestelde schoolmr. op de Kruijsstraat. Obiit 20 april 1791.

 
september 20
zijn met kerkelijke attestatien tot ons overgekomen van Gornichem Johan Abraham van Thije Hannes en Anna Christina van Barnevelt. Bijde met attestatie vertrokken.
Uijt ís Hage Johanna Benjamina Hannes en uijt Wel Anna Margareta van der Linden. Vertrokken met attestatie.

1790
januari 24
is met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen Lambertus Geene. Vertrokken met attestatie.

 
februari 23
is tot lidmaat aangenomen Machalina Eliske van der Crap. Vertrokken met attestatie na Herwaarde.

 
april 3
is na gedane geloovsbelijdenis tot lidmaat aangenomen Johanna Soetens. Vertrokken met attestatie na Geffen.

 
april 2
is met kerkelijke attestatie van Lier in Brabant tot ons overgekomen Cornelia Bertha Vreede weduwe Vos.

 
augustus 29
is met attestatie van Alem tot ons overgekomen Mathijs van Heijst. Obiit 3 aug. 1792.


1790
september 18
zijn met kerkelijke attestatien van Veere in Zeeland tot ons overgekomen:
- Johan Ludwich de Mohr. Obiit.
- Johanna Susanna Lodowika de Mohr (vertrokken met attestatien)
- en Josina Johanna Wilhelmina (vertrokken met attestatien).

1791
januari 13
is met kerkelijke attestatie van Waalwijk tot ons overgekomen Grietje Kelders. Vertrokken met attestatie 5 november 1792.

 
april 21
zijn na gedane geloovs-belijdenis tot ledematen aangenomen:
- Emelia Jacoba Frederike
- Everdina Maria Huijbertina Hillegonda (in marge: den 22 aug 1791 naar Amsterdam)
- en Johanna Jacoba dogters van den heer Esser.

 
meij 19
is na gedane geloovs-belijdenis tot lidmaat aangenomen Sara Klimpeneij. 30 april 1793 vertrokken na Dordregt.

 
meij 29
zijn met attestatie. van de Graaf tot ons overgekomen Gerard van Woelderen, nieu aangestelt schoolmr. op de Kruijstraat, en Petronella van Hal zijn huijsvrou.

 
junij 5
is met attestatie van Boxtel tot ons overgekomen Coenraad Prandouw. Vertrokken met attestatie na Hees, 20 november 1791 met attestatie terug gekomen, weder vertrokken na Berlicum.

 
junij 29
is na voorgegane geloovs-belijdenis tot lidmaat aangenomen Judith Duijtz en aanstonds attestatie gegeven.

 
junij 3
met attestatie uijt ís Bosch tot ons overgekomen Jan Jacob Puttekoffer.

1790
oktober 20
met attestatie tot ons gekomen Johan Hendrik Mans. Met attestatie vertrokken na Autheusden 11 oktober 1792.

1791
augustus 28
zijn met kerklijke attestatie van Utrecht tot ons overgekomen:
Gerard van Materen en (met attestatie vertrokken)
Sara Gerarda Blanken E.L. (met attestatie vertrokken)
Sara Gerarda de Bruin weduwe van Gerrit van der Moolen (met attestatie vertrokken)

 
september 1
zijn na voorafgegane geloovs-belijdenis tot lidmaten aangenomen met genoegen:
- Jan Hopmans
- Peter Hopmans
bijde wonende op Asmunt onder Empel.

1792
maart 19
is na voorgaande geloovsbelijdenis tot lidmaat aangenomen Nicolaas Esser Meerman. Attestatie gegeven.

 
meij 212
is na gedane belijdenis tot lidmaat aangenomen Willem Hendrik van Thije Hannes. Attestatie gegeven.

1793
julij 21
met kerkelijke attestatie van Domburg tot ons overgekomen:
- Mathijs Zoeijmans (vertr. met attestatie naar Poederoien)
- Johanna Catharina Boudewijns, egte lieden (vertr. met attestatie naar Poederoien)
- Susanna Johanna Zoeijmans (vertr. met attestatie naar Poederoien)

 
augustus 22
zijn met attestatie van ís Bosch tot ons overgekomen Joannes Jacobus Hanegraet en zijn huijsvrou Johanna Elizabeth van Deventer.

1795
januari 12
is met kerkelijke attestatie van Geffen tot ons overgekomen Johanna Alberdina Akkermans. Vertrokken naar Zoelen den 2 sept. 1796.


1795
maart 26
met attestatie van Koeverden ingekomen Dirk van den Dries.

1796
januari 29
met attestatie van Breda ingekomen Andreas TrŁgg en vertrokken. (1798 zie de andere zijden).

1799
maij 20
met attestatie van Andel ingekomen Johanna Maria Reijers. Vertrokken.

 
october 28
met attestatie van Geffen ingekomen Johan Casper Buchofen. Vertrokken.

1800
januari 3
met attestatie ingekomen van Breda Joos Flusch. Overleden.

 
maart 25
zijn na gedane belijdenis tot ledematen aangenomen Huijbert Dirk Esser, Johan Babtist Daniel Liefrinck en Frans Adam Liefrinck. Huijberd Dirk Esser vertrokken na Breda.

1801
october 5
met attestatie ingekomen van Berg-Eijk Jacob Lem. Vertrokken.

 
december 2
met attestatie ingekomen van Osch Maria Margaretha van der Straat en Johanna Rachel van der Straaten. Beide vertrokken.

1803
maart 28
met attestatie van den Bosch ingekomen Johanna Barbara Mengels. Gestorven.

 
april 24
met attestatie van Geffen ingekomen Jan Willem Brox, met attestatie vertrokken november 1805.

1798
maij 1
met attestatie ingekomen van Berchem Theodora Johanna Elisabeth Liefrinck gebooren van Goor en Elisabeth Liefrinck, als ook Leonora Liefrinck. [in marge: dit behoort tot het voorigen blad].

1803
maij 1
met attestatie van Zurich ingekomen Jacob Nuder. Vertrokken.

1805
april 7
met attestatie ingekomen van Drunen Adam Troost en Apolonia Folker. Adam Troost overleden.

 
september 29
heeft Agnita Margretha Lam attestatie van den Bosch komende, ingeleverd. Vertrokken na Tiburg 3 maij 1807.

 
november 3
is met attestatie binnen gekomen van Driel Jenneken Schimmel.

1806
junij 20
is als lidmaat ingekomen van het Ginneke Leonora Liefrinck.

 
julij 4
is van Alem als lidmaat ingekomen Jacobus Andreas van Vessem.

 
augustus 26
heeft lidmaats attestatie overgegeven Gerrit Picardt uit den Bosch.


1807
september 30
is met attestatie van Nederhemert ingekomen Willem IJsaac van Beusekom.

1808
januari 16
is met attestatie van den Bosch ingekomen Petronella Firoud, thans wonende te Empel. Overleden.

 
november 5
is met attestatie van Veghel binnen gekomen Johanna Steili.

 
december 4
heeft Anthonij Petrus van Beusekom attestatie ingeleverd, van Nederhemert.

 
december 17
is tot lidmaat na gedane belijdenis aangenomen Berendina Anna van Hardeveldt.

 
december 19
heeft lidmaats attestatie van Berlicum ingeleverd Dirk van Dockum. Vertrokken naar Driel.

1809
september 20
is als lidmaat ingekomen Hendrik Burrij, gegageerd tamboer major bij den Swidsers.

 
october 31
is met attestatie van Boxtel ingekomen Corn. Casteren van Cattenburch.

1811
meij 3
(1811 of 1817?) heeft kerkelijke attestatie ingeleverd Johan Hendrik van Harteveld van Oorschot.