Peter zoon van wijlen Jacob WESSELS, turfdrager en Willemke dochter van wijlen Joost WILLEMS, te 's-Hertogenbosch
De testateur is ziek.
23.01.1639 | N 2250? | f 127v | 2e stuk

Jan Willem HEIJMANSZ, schepen van Baertwijck. Uitbreiding van het testament gepasseerd voor schepenen van Baertwijck op 10.4.1624.
15.11.1629 | N 2256 | f 1 | 3e stuk

Jacob Gerits de BIE, messemaecker en Maeijke Anthonis dochter van BEURDEN, tevoren weduwe van Wouter NOELEN, mesmaker te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
16.11.1629 | N 2256 | f 2v | 3e stuk

Jan CORNELIS, grutmaker en Maeijke Reijniers de LEEUW, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
17.11.1629 | N 2256 | f 5v | 2e stuk

Anthonis zoon van wijlen Anthonis BOLLAERTS bij wijlen Cathalijn van AENHOVEN, j.m. 22 jaar oud, te Antwerpen.
14.03.1621 | N 2256 | f 6v | 1e stuk

Goijaert Gijsberts van OISTERWIJCK, drapenier en Anneke EVERTS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
18.11.1629 | N 2256 | f 6v

Besloten testament van Willemke PEETERS weduwe van Gilles Hendricx van RAVESTEIJN, te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 21.11.1629.
21.11.1629 | N 2256 | f 8

Willem zoon van wijlen Jan PETERS, den Stuurman, geboren te Schiedam, 26 jaar oud, timmerman, te 's-Hertogenbosch.
22.11.1629 | N 2256 | f 9v

Adolff Jansz ENGELS, j.m., 22 jaar oud, geboren te Doesburg, wageman te Antwerpen.
25.03.1621 | N 2256 | f 10

Anna HECTORS, huisvrouw van Cornelis de VISSCHERE, kleermaker te Antwerpen.
De testatrice ligt in het kraambed.
26.03.1621 | N 2256 | f 10v | 2e stuk

Henrick zoon van wijlen Lenaert van WELHUIJSEN, olieslager en Lijsbeth HENRICX, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
29.11.1629 | N 2256 | f 14

Godevaert DENS, osseweijer en Margriete Nicasius van MOL, te Antwerpen.
12.05.1621 | N 2256 | f 14v

Besloten testament van Aldegonde Henrica van RAVESTEIJN, huisvrouw van Godefridus PIJNAPPEL, kapitein ten dienste van de Koning van Spanje, te 's-Hertogenbosch gepasseerd op.
30.11.1629 | N 2256 | f 16 | 3e stuk

Adriana dochter van wijlen Joris BEIJS bij wijlen Margriet van HOECKE, j.d., 23 jaar oud, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
29.05.1621 | N 2256 | f 16v | 1e stuk

Elisabeth dochter van wijlen Joris BEIJS bij wijlen Margriete van HOECKE, j.d. oud 25 jaar, te Antwerpen.
29.05.1621 | N 2256 | f 17 | 1e stuk

Herman zoon van wijlen Joris BEIJS bij wijlen Margriete van HOECKE, j.d., oud 19 jaar, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
29.05.1621 | N 2256 | f 17v | 1e stuk

Guille de BONTRIDDERE zoon van wijlen Guillaume de BONTRIDDERE bij wijlen Lijsbeth ANTHONISZ, 19 jaar oud, bootsgezel onder kapitein Cornelis BALLAST, te Antwerpen.
29.05.1621 | N 2256 | f 18v | 1e stuk

Anneke dochter van Henric BASTIAENS weduwe van Claes PETERS, metser, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 16.12.1629.
Zij woonde op de Wijntmolenberg tegenover de St Jacobskerk, op de Dijck te 's-Hertogenbosch en laat na: Peter CLAES, 19 jaar oud, Grietken CLAES, 16 jaar en Hendricxken CLAES, 5 jaar (N 2256 f 64, 2e stuk).
Inventaris op 2.1.1630 op verzoek van Bastiaen HENDRICX, metselaar, oom van de weeskinderen en van Thijsken DIERICX weduwe van Hendrick BASTIAENS voorsz, grootmoeder van de weeskinderen (N 2256 f 69, 2e stuk).
04.12.1629 | N 2256 | f 28 | 2e stuk

Hans MERCKELBEKE, kleermaker en Elisabeth van BROECKHUIJSEN, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
30.08.1621 | N 2256 | f 29v | 1e stuk

Jan Joosten HANEGRAEFF, geboren te Someren, woont te 's-Hertogenbosch, oud-schoenmaker.
De testateur is ziek.
Inventaris 10.2.1630 (N 2256 f 138, 2e stuk).
16.11.1629 | N 2256 | f 30 | 2e stuk

Thonisken dochter van Frans PIJNAPPELS, weduwe van Jan PREKERS, de schoenmaker, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
11.12.1629 | N 2256 | f 35 | 2e stuk

Hendrick Adriaens van der AA en Anna Rutgers van GRIENSVEN. Besloten testament, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 15.11.1616.
Geopend op verzoek van de weduwe, Peter Peters van der AA, neef, last en procuratie hebbende van zijn broeder Hendrick Peters van der AA en van Geraert AERTS en Thonis Aert JANSEN, in naam van hun huisvrouwen en als momboiren van de kinderen van Delis Adriaensz van der AA, eveneens broeder van Hendrick Adriaensz van der AA, te 's-Hertogenbosch op 11.12.1629.
11.12.1629 | N 2256 | f 35v

Jan zoon van Peter DELIS, geboren te Roosmalen, present te 's-Hertogenbosch, teulman.
De testateur is ziek.
12.12.1629 | N 2256 | f 37

Maria dochter van wijlen Mr Hendrick de BIE, weduwe van Jan MICHIELS, koopman te Amsterdam.
De testatrice woont te Dordrecht, doch present te 's-Hertogenbosch, ziek.
12.12.1629 | N 2256 | f 37v | 3e stuk

Lenaert WOUTERS, vioscoper en Merike Aert Jans, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
13.12.1629 | N 2256 | f 38 | 3e stuk

Maijke dochter van wijlen Willem ADRIAENSZ bij wijlen Maeijken CONINCX, jonge dochter, 19 jaren oud, te Antwerpen.
08.10.1621 | N 2256 | f 38

Wijtman zoon van wijlen Jochum Arnts van BREDA, kleermaker en Judith dochter van wijlen Jan Jan Gerits van der AA, van Berlicum, present te 's-Hertogenbosch.
14.12.1629 | N 2256 | f 39 | 3e stuk

Anthonis Rutgers van BOXMEER, bierbrouwer en Maria dochter van Coenraet Jans van den DUNGHEN, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
15.12.1629 | N 2256 | f 40 | 3e stuk

Jan Adriaensz SCHEIJ, eerder weduwnaar van Willemken Jan WILLEMSZ en laatst van Maeijken dochter van Jan Diericx van DELFT, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
16.12.1629 | N 2256 | f 42

Besloten testament van Christoffel Corstiaen BECKER en Pierijntken dochter van Augustijn CIERMANS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 15.7.1625 voor notaris Peeter Peeters van LEEUWEN.
Geopend op verzoek van de weduwe.
22.12.1629 | N 2256 | f 43 | 2e stuk

Mr Christiaen ADRIAENS, geboortig van Driel, woont te Antwerpen.
15.11.1621 | N 2256 | f 46v

Hendricxke dochter van wijlen Matthijs LAMBERTS weduwe van Volckart Pauwels van GERWEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
18.12.1629 | N 2256 | f 48 | 3e stuk

Gijsbert Jacobs van MUNSTERBILSEN, lintwerker te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek; besmet van de haestige ziekte.
19.12.1629 | N 2256 | f 50v | 3e stuk

Hendrick COURTS, geboren te Groeningen, soldaat in de compagnie van kapitein GHIJSHAER; Adriaen WILLEMS, geboren te Rhenen, soldaet in de compagnie van drossaert van BUEREN.
Beide testateuren in het grote zieken gasthuijs te 's-Hertogenbosch; ziek, besmet met de haastige ziekte.
19.12.1629 | N 2256 | f 51v

Lijske dochter van wijlen Evert VOGELS, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
20.12.1629 | N 2256 | f 51v

Janneke dochter van wijlen Adriaen MERTENS, weduwe van Geraert van der STEEN, bleeker, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
20.12.1629 | N 2256 | f 53 | 3e stuk

Catharijn dochter van wijlen Jan van ESPEN weduwe van Cornelis JANS, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
31.12.1621 | N 2256 | f 53v

Peeter zoon van Anthonis LAUREIJS, cremer en Peerke Adriaens van de LOO, te 's-Hertogenbosch.
22.12.1629 | N 2256 | f 54 | 3e stuk

Jan Jan van LOON, schrijnwerker en Anna dochter van Gielis DIERICKSZ, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
21.12.1629 | N 2256 | f 56v | 3e stuk

Catharina dochter van wijlen Goijaert GERAERDTS geboortig van Nulant, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
29.12.1629 | N 2256 | f 58v

Jan Jans van GELDROP, lakenkoper en Lijsbeth dochter van Henricx GREVENRAEDT, te 's-Hertogenbosch.
Beide testateuren zijn ziek.
Revocatie: 17.12.1631.
30.12.1629 | N 2256 | f 61

Andries des GRESNE, rentmeester van de domijnen en ontvanger van de gemeene landsmiddelen, te 's-Hertogenbosch.
30.12.1629 | N 2256 | f 62v | 3e stuk

Artus BOUWENS, mesmaker, en Anna de HONT, te Antwerpen.
20.08.1621 | N 2256 | f 69v | 1e stuk

Margriet JANSSEN, meulenmaker en IJken dochter van wijlen Diericx Lamberts van GEFFEN, te Moergestel, doch present te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
07.01.1630 | N 2256 | f 72

Jan zoon van Wouter JANS, ongehouden jongman te 's-Hertogenbosch.
08.01.1630 | N 2256 | f 74v

Cornelis JACOBS, stoeldraaijer en Jenneke REIJNDERS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
10.01.1630 | N 2256 | f 80

Adriaentken dochter Rogier JANSEN, de grafmaker van de St Jans kerk te 's-Hertogenbosch. Ongehouden jonge dochter, 27 jaar oud.
De testatrice is ziek.
09.01.1630 | N 2256 | f 84 | 2e stuk

Philippe de MONCHIJ, geboren te Vergie, provoost van Vimeulx in Picardie, kapitein d'armes in de compagnie van kapitein d'ARMOIZE en Elisabeth MARIS, geboren te Bommel, te 's-Hertogenbosch.
30.5.1643.
09.01.1630 | N 2256 | f 84v | 3e stuk

Wouterke dochter van wijlen Jan Wouter MOLDERS, lintwerker, bij Hester, zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Jan AERTS, te 's-Hertogenbosch.
Ongehouden dochter, 19 Jaar oud.
09.01.1630 | N 2256 | f 84v | 3e stuk

Jan Peters van TEGELEN en Maria dochter van faurits Huijberts van WEL, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
13.01.1630 | N 2256 | f 85 | 2e stuk

Philippe ALARD, geboortig van Fumois bij Charlemont, soldaat in de compagnie van kapitein ROMER in het regiment van Baron de GROBBENDONCQ, te 's-Hertogenbosch.
07.09.1628 | N 2256 | f 87

Margriet Jans MONCKAERTS, weduwe van Jonker Christiaen COENEN, drossaard van Wouwe, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
25.09.1622 | N 2256 | f 97 | 1e stuk

Mr Geeraert van VLEUTEN, notaris te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
25.01.1630 | N 2256 | f 97v | 3e stuk

Herberdina de VRIES, weduwe van Job Huijbrechts van LIER, wijnverlater, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
25.01.1630 | N 2256 | f 98v | 2e stuk

Besloten testament van Jan Aerts de CREMER en Henricxken dochter van Mr Jan de VRIES 7.9.1625 te hunner woonhuis het 'cleijn winckelken' op de Vuchterstraet.
Geopend op verzoek van de weduwe, haar zoon Aert Jans CREMER en Xhristiaen Claes van VECHEL en Aert Wernaerts van BERLICUM, naaste bloedverwanten van de onmondige kinderen van Jan en Henricxke voorsz. (zie ook: N 2256 f 425).
28.01.1630 | N 2256 | f 99v

Sijmon AELBERTS, busmaker te s-Hertogenbosch.
Ziek van de haestige ziekte.
05.02.1630 | N 2256 | f 102

Margriete dochter van wijlen Anthonie PREKERS, te 's-Hertogenbosch.
06.02.1630 | N 2256 | f 102v

Eduwaert REIJNDERS, metser en Sara van de VELDE, te Antwerpen.
26.11.1622 | N 2256 | f 103 | 1e stuk

Aert MERTENS, slootmaker en Margriet WILLEMS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
11.02.1630 | N 2256 | f 111 | 2e stuk

Mr Jan Godefridus van AERLEBEKE en Willemke dochter van Jan Laurens ter MEER, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
13.02.1630 | N 2256 | f 112

Catharina RAIJMONDI, enig kind van Mario Anthonio RAIJMUNDI bij Susanna van HEGGEN, Jonge dochter, 30 Jaar oud, te Antwerpen.
Testatrice is ziek.
31.10.1622 | N 2256 | f 112v

Matthijs van den VEKENE, oud-schoenmaker en Pirijne PEETERS, te Antwerpen.
Beide testateurs zijn ziek.
04.11.1622 | N 2256 | f 114

Guilliam van HOVE, timmerman en Agnete REIJNDERS, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
08.11.1622 | N 2256 | f 116v | 1e stuk

Heijlken MARTENS, weduwe van Willem Adriaen STEM, leermaecker, te Antwerpen.
23.11.1622 | N 2256 | f 118 | 1e stuk

Willem Nicolaes van de VOORT, visser en Pasque BAL, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
23.11.1622 | N 2256 | f 119 | 1e stuk

Huijbert VERTONEN, schepen van Antwerpen en Maeijke VERSTAPPEN, mede aldaer.
De testateur is ziek.
07.01.1622 | N 2256 | f 121 | 1e stuk

Geraert Hendricx HABRAKEN, zilversmid en Jenneke dochter van Cornelis BECX, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
16.03.1630 | N 2256 | f 122v

Jan zoon van Roelant THOLINCK, secretaris tot Vught en Maria dochter van Jan VERSTEGEN, present te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
18.03.1630 | N 2256 | f 123v | 2e stuk

Marinus WOUTERS, stuerman bij kapitein Michiel van ROSSEM, ten dienste van Hunne Doorluchtige Hoogheden te Antwerpen.
27.04.1622 | N 2256 | f 132 | 1e stuk

Franchoise van STRIJP, weduwe van Jonker Geeraert van GERWEN, luitenant in een compagnie kurassiers van ritmeester VEREIJCKE, ten dienste van de Koning van Spanje te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 7.9.1629 (N 2256 f 120, 2e stuk).
28.02.1630 | N 2256 | f 142v | 2e stuk

Inventaris wijlen Jan Christoffels van HONSELAER, schoenmaker en wijlen Petronella GEERLINGS, in de Ridderstraet te 's-Hertogenbosch.
29.03.1630 | N 2256 | f 151 | 2e stuk

Besloten testament van Constantia, dochter van wijlen Jonker Rudolph BERWOUT bij wijlen Appolonia van der STEGEN, j.d. te 's-Hertogenbosch, overleden 4.4.1630 in haar woning in de Waterstraet.
Inventaris: 4.4.1630 (N 2256 f 154).
Contracedulle: 26.4.1630 (N 2256 f 332) (zie ook: N 2256 f 11v).
Opening van het op 26.11.1629 gepasseerde testament op verzoek van de executeurtestamentaire Adriaen van HERLAER.
04.04.1630 | N 2256 | f 154

Dierickken de Godarts van GOCH, bagijntken geweest op de grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
07.02.1630 | N 2256 | f 164

Inventaris Anthonis WILLEMS, mesmaecker, weduwnaar van Peterke dochter van wijlen Henrick PETERS, overleden 's-Hertogenbosch 7.3.1630.
Woonde in het 'Pijlke' in de Postelstraet te 's-Hertogenbosch.
20.03.1630 | N 2256 | f 164v

Dierck zoon van wijlen Aert Dierck THOLINCKS, cremer te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek, overleden in zijn huis, de Papegaaij aan de Marct te 's-Hertogenbosch op 19.4.1630.
Inventaris: 19.4.1630 (N 2256 f 229v, 2e stuk).
05.04.1630 | N 2256 | f 212v | 2e stuk

Besloten testament van Dierck zoon van wijlen Aert Dierck TOLLINCX, weduwnaar van Walberch dochter van Jan SCHEFFER de Oude, die weduwe was van Anthonis de LOUW, gepasseerd in zijn woonhuis, de Molen aan de Marct te 's-Hertogenbosch.
Geopend op verzoek van zijn zoon Aert Dierck TOELINCK.
20.04.1630 | N 2256 | f 230 | 2e stuk

Adriaen CORSTENS, geboren te Driel, soldaet in de compagnie van kapitein PERCHEVAL, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
03.05.1630 | N 2256 | f 294 | 3e stuk

Cornelis DUERHOUDT, geboren te Gorinchem, adelborst in de compagnie van de Graaf van HORNES, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
07.05.1630 | N 2256 | f 296v

Gijsbertgen dochter van Jan van BEVERDIJCK, weduwe van Cornelis DUERHOUDT, van Gorinchem, wonende te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
10.05.1630 | N 2256 | f 297v

Goijaert JANSEN, coperslager en Claeske dochter van Jan van GANGEL, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
16.05.1630 | N 2256 | f 298v | 2e stuk

Inventaris van Merike Jacobs van SUSTEREN, huisvrouw van Paulus Anthonis van WALTVUGT, smid te 's-Hertogenbosch in de Postelstraet.
Zij laat n kind na: Pauwels Anthonisz van WALTVUGT, oud 5 jaar.
22.05.1630 | N 2256 | f 299v | 2e stuk

Mr Adriaan van MAUSEIJENBROUCK, licentiaat in de beide rechten, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Eerder testament: 30.1.1630 (N 2256 f 130).
12.04.1630 | N 2256 | f 308v

Inventaris van wijlen Cornelis de ROIJ, griffie klerk te 's-Hertogenbosch.
02.03.1630 | N 2256 | f 309 | 2e stuk

Aert Wouters van BAERTWIJCK, genaemd de GAST, santvoerder en Jenneke Jans de SWERT, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek: pest.
22.04.1630 | N 2256 | f 313

Jan Peters van GEMUNDEN, ruiter in de compagnie van ritmeester BERGOIGNE, hoogschout van 's-Hertogenbosch en Metken Claes van DRUENEN, tevoren weduwe van Jasper ADRIAENSZ, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
11.06.1630 | N 2256 | f 320v

Jan natuurlijke zoon van wijlen Thonis BLOEMEN, tevoren weduwnaar van Jenneke Willem LEINS en Oijke Thonis WIJNEN zijn tegenwoordige huisvrouw te Erp, beide present te 's-Hertogenbosch.
08.07.1630 | N 2256 | f 360 | 2e stuk

Adriaan Petrus POST, cremer en Hendricxken Jacobs van LIEBERGEN, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
14.07.1630 | N 2256 | f 361v

Thomas Thomas KARS, ongehouden jongman, kleermaker, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
16.07.1630 | N 2256 | f 364v

Emont AERTSEN, bierbrouwer en Anna ADRIAENS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
26.07.1630 | N 2256 | f 365v

Bastiaen HENDRICX, metselaar te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
14.08.1630 | N 2256 | f 374 | 2e stuk

Contracedulle van de goederen van wijlen Peter Hendrik Denis van RAVESTEIJN en Geritken Thomas KARS, te 's-Hertogenbosch.
05.09.1630 | N 2256 | f 380

Jenneke dochter van wijlen Peter van HAEREN bij wijlen Ida JACOBS, geboren te Wijck bij Maestricht, ca 12 jaar oud te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
27.07.1630 | N 2256 | f 398

Mattheus Adriaens van HERLAER, laatst weduwnaar van Peterke dochter van wijlen Henricx SUIJSKENS, te 's-Hertogenbosch.
Revocatie van alle testamenten: 23.12.1632 (N 2257 f 273).
04.12.1630 | N 2256 | f 406v

Christina Henricx van LOTTUM, tevoren weduwe van Jan GERAERTSEN, bakker, van Vriesevenne, huisvrouw van Adam Floris van OS, Mr chirurgijn, te 's-Hertogenbosch.
Inventaris Christina Henricx van LOTTUM eerder weduwe van van Jan Geraerdts, die backer: 13.6.1630 (N 2256 f 322).
Eerder testament: 13.6.1630 (N 2256 f 326v).
11.12.1630 | N 2256 | f 409

Cornelis Herberts STEENBACKERS, Alphares in de compagnie voetknechten van Baron de GROBBENDONCQ, commandeur van 's-Hertogenbosch en Maria Jan van DRUENEN.
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 3.5.1629 geopend op verzoek van de weduwe.
03.10.1630 | N 2256 | f 422

Huijbert van WIJCK, sergeant in de compagnie van kapitein HEETVELT, in garnizoen te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek.
14.01.1631 | N 2257 | f 7

Antoon GOZ, Heer de VIGNIJ, Cornet in de compagnie Cavallerie de CORMOND in het regiment van de Hertog van BOUILLON, te 's-Hertogenbosch.
Testament in de Franse taal.
21.01.1631 | N 2257 | f 9v

Pieter Janse de GREVE, stoeldraeijer te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
03.02.1631 | N 2257 | f 13v

Mechtelt JANS, j.d. geboren te Delft, woont te 's-Hertogenbosch, 43 jaar oud.
De testatrice is ziek.
09.04.1631 | N 2257 | f 28

Jaspar Diericx ROECAERTS, j.m. geboren en wonende te 's-Hertogenbosch, 24 jaar oud.
14.04.1631 | N 2257 | f 30

Catharina, dochter van wijlen Geeraerts BRUIJNINCX, ontvanger van de contributien van de Meijerij van 's-Hertogenbosch bij wijlen Johanna d'OIRSCHOT, huisvrouw van Jonker Adriaen DOUBLET, te 's-Hertogenbosch.
19.04.1631 | N 2257 | f 30v

Rijnder zoon van Gielis Cornelis de CRIJGER bij Peterke THONIS, ongehouden jongman, 30 jaar oud, soldaat in de compagnie van Majoor GLESER, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
15.05.1631 | N 2257 | f 38

Philibert de la PORTE, marechal in de compagnie cavalerie de St MARTIN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Susanna CARBONEL.
Testament in de Franse taal.
16.05.1631 | N 2257 | f 39v

Jacob zoon van wijlen JEAN DAILLIER, geboortig van Bergue in Picardie, 55 jaar oud, soldaat in de compagnie de la FALAIJS in het regiment van Marchal de GASTILLON, te 's-Hertogenbosch.
04.07.1631 | N 2257 | f 42v

Adriana dochter van wijlen Jan Willem JOOSTEN eerder weduwe van Wouter Jan van THUIJLL, smid en nu huisvrouw van Peeter MEEMAN, constabel, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
24.01.1631 | N 2257 | f 61

Peter Antoon van ERP, waard in de Grote Weijde achter de Brueren en Stijnken GIJSBERTS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
09.04.1634 | N 2257 | f 64 | 2e stuk

Arnt MATTHIJS, geboortig van bij Aken, naaldemaker, lidmaat van de Hoogduitse kerk, te 's-Hertogenbosch. De testateur is ziek ten huize van Dierck Jacobs van GENT, schoenmaker in de Witte Swaen op de Hinthamerstraet; overleden aldaer 22.3.1631.
Inventaris 22.3.1631 (N 2257 f 77v).
18.03.1631 | N 2257 | f 66v

Jan Gerits van der HORST en Levina dochter van wijlen Jan van ASPEREN, te 's-Hertogenbosch.
Herhaling op 13.8.1636.
28.04.1634 | N 2257 | f 68v | 2e stuk

Roelof Huijberts SEIJSSEMAECKER en Peterke dochter van wijlen Dirk Lamberts van GEFFEN, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
09.08.1631 | N 2257 | f 73v

Gheerlingh Peeters van RIEL, schoenmaker te s-Hertogenbosch.
19.08.1631 | N 2257 | f 74v

Maeijke dochter van wijlen Thielen PETERS bij Engelke CORNELIS, jongedochter, 20 jaar oud, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
21.07.1631 | N 2257 | f 87

Daniel zoon van Peter COOLEN bij wijlen Hesken Jan RUTTEN, j.m. 25 jaar, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
17.09.1631 | N 2257 | f 87v

Wijtman Joachim Arnts van BREDA, kleermaker, weduwnaar van Judith Jansen van der AA, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Eerder testament: 22.4.1631 (N 2257 f 32).
Inventaris: 12.9.1631 (N 2257 f 95).
05.08.1631 | N 2257 | f 88

Paulus Anthonis van WALTVUCHT, sloot aker en Hilleke HENDRICX, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
06.04.1634 | N 2257 | f 96 | 2e stuk

Inventarius van de goederen van Berthelmeus Janssen LOEFF van der SLOOT, droogscheerder en koopman.
Overleden IJslant 1.8.1634.
14.11.1634 | N 2257 | f 105v | 2e stuk

Inventaris van de goederen van Erasmus HABRAKEN,te 's-Hertogenbosch.
30.09.1634 | N 2257 | f 127 | 2e stuk

Christina de RUIJTER, natuurlijke dochter van wijlen Peter de RUIJTER bij Mechtelt van Aken, alias Mechtelt van ORTEN, weduwe van Jan van de KERCKHOFF, te 's-Hertogenbosch.
Eerdere testamenten: 11.12.1629 (N 2256 f 33v, 3e stuk), 20.11.1632 (N 2257 f 265), 4.5.1634 (N 2257 f 4, 2e stuk).
10.11.1635 | N 2257 | f 137 | 2e stuk

Besloten testament van Joan van den BOSSCHE weduwnaar van Johanna dochter van wijlen Andries van BROECKHOVEN bij Maria Adriaans van SPRANG, gepasseerd te 's-Hertogenbosch 9.8.1631.
Geopend op verzoek van de weduwnaar op.
23.03.1637 | N 2257 | f 141

Besloten testament van Jan Jan van RAVESTEIJN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.3.1628, tijdens ziekte van de testateur.
De testateur is overleden 's-Hertogenbosch 15.10.1630.
Geopend op verzoek van zijn zoon en dochter: Jan en Lijsbeth van RAVESTEIJN.
01.05.1631 | N 2257 | f 142

Besloten testament van Adriaan Anthonis van ENGELEN weduwnaar van Mattheusken dochter van wijlen Marten TEUWENS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 22.10.1629.
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 4.1.1632.
Inventaris: 9.2.1632 (N 2257 f 159).
Geopend op verzoek van zijn zoon Anthonis, op 4.1.1632.
04.01.1632 | N 2257 | f 147

Besloten testament van Adriaen MAES en Johanna van WEERDEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 20.7.1624.
Geopend te 's-Hertogenbosch op verzoek van de weduwnaar op 14.10.1634.
14.10.1634 | N 2257 | f 156v | 2e stuk

Besloten testament van Johanna dochter van Niclaes BUIJS huisvrouw van Mr Jacob VERCUIJLEN, Raad van 's-Hertogenbosch, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.2.1630.
Geopend te 's-Hertogenbosch op verzoek van haar kinderen.
15.11.1634 | N 2257 | f 157v | 2e stuk

Jenneke dochter van wijlen Willem EVERTS, de Pleijt-maker, weduwe van Lenaert Henrics van BOXMEER, de bierbrouwer, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
08.06.1632 | N 2257 | f 175

Jan Jan van den BOSCH, graftmaker en lijkbidder en Aeltgen Jans van de PAS eerder weduwe van Jan Gerits van den BERCH, te 's-Hertogenbosch.
15.02.1635 | N 2257 | f 177v | 2e stuk

Jorge DUER, steenhouwer, geboren Dinant en Maria TILLY te 's-Hertogenbosch.
Testament in de Franse taal.
De testateur is ziek.
27.02.1635 | N 2257 | f 181 | 2e stuk

Inventaris van Maria VERWAEIJ, huisvrouw van Mattheus Janse van HELVOIRT, brouwer in het Lam, in de Postelstraet.
03.03.1635 | N 2257 | f 182 | 2e stuk

Lambert ARIENS, schaliedekker en Maijke LAMBERTS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
17.08.1632 | N 2257 | f 183v

Neesken TIELENS weduwe van Jacob JOOSTEN, de Viscoper, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
03.02.1632 | N 2257 | f 189

Adriaen CLIMAERS zoon van Jeronimus CLIMAERS bij Margriet JANSSEN, geboren te Antwerpen, ongehouden jongeman, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
12.03.1635 | N 2257 | f 192 | 2e stuk

Sebastien le BORNE, onder de compagnie van kapitein SOUSES en Marie VASSEUR, te 's-Hertogenbosch.
Testament in de Franse taal.
13.04.1635 | N 2257 | f 204 | 2e stuk

Inventaris van de goederen van wijlen Goijaert Jans van ASTEN, cremer in de Bock, op de Hooge Steenwech door zijn weduwe Metken Willems THOMAS.
De erflater is overleden 's-Hertogenbosch 16.1.1633.
07.05.1635 | N 2257 | f 206 | 2e stuk

Jacob Franssen PAIJN, metser, tevoren weduwnaar van Mechtelt dochter van wijlen Frans Lucas NAUTS en Aeltien dochter van Thomas PETERS, tevoren weduwe van Dierick HENDRICX, te 's-Hertogenbosch.
02.10.1632 | N 2257 | f 215

Merijcke dochter van wijlen Peter HENDRICX weduwe van Peter Aerts MARTENS, te Helvoirt, present te 's-Hertogenbosch.
02.10.1632 | N 2257 | f 216

Peter HENDRICX, cremer, en Lijsbeth Diericx DAELMANS te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek. 27.2.1633.
02.10.1632 | N 2257 | f 216

Clement Janssen van SOEMEREN en Marthe Getruij HAUBRAKEN, te 's-Hertogenbosch.
28.08.1632 | N 2257 | f 222v

Hendrick Peters van VAL, turftonder en Maria Adriaens ter MEER, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Eerder testament: 14.1.1635 (N 2257 f 170, 2e stuk).
06.08.1635 | N 2257 | f 223 | 2e stuk

Inventaris van wijlen Peter Jan van de WIEL, beenhouwer in de Tolbrugstraet, overleden 's-Hertogenbosch 11.3.1630 door de weduwe Geertruijdt dochter van Seberts van MERLAER en zijn enig kind Jan van de WIEL.
De weduwe gaat hertrouwen met Lambert zoon van Hendrick van der SCHOOT, 28 jaar oud.
22.06.1635 | N 2257 | f 224 | 2e stuk

Jan van den BOVEN, geboortig van Antwerpen, adelborst in de compagnie van kapitein JUTPHAAS, in garnizoen op het fort op het Reut buiten s-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Inventaris: 10.7.1632 (N 2257 f 244).
13.06.1632 | N 2257 | f 239

Claeske, dochter van wijlen Jan Claes ABEN bij wijlen Josijntken CLAES, bagijn in het clooster van St Andries geheten Jeruzalem of Susters van Orten convent binnen 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 20.9.1632 (N 2257 f 248).
Revocatie van alle testamenten: 31.8.1634 (N 2257 f 34, 2e stuk).
23.10.1632 | N 2257 | f 249v

Christiaen Claes Lenaerts van VECHEL, zoon van Margriet Roelof Lambert AERTS, weduwe van Catalijn Marcelis van HAREN, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
10.09.1635 | N 2257 | f 250 | 2e stuk

Pauwels Anthonisz van WALTVUGHT, slootmaker en Wouterken Henricx BUS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
Eerder testament: ??.5.1635 (N 2257 f 210, 2e stuk).
21.09.1635 | N 2257 | f 255 | 2e stuk

Maria Adriaens van SCHIJNDEL weduwe van Jan Reijnders LEIJDEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
30.09.1635 | N 2257 | f 255v | 2e stuk

Johan Willem WANTS, ongehuwde Jongman te Vught, ziek te 's-Hertogenbosch.
26.10.1632 | N 2257 | f 263

Jan Adriaensz CONINCX, cordewagencruijer en wijncroijer te 's-Hertogenbosch en Neelken zijn huisvrouw docnter van Corstiaen CORNELISSEN, eerder weduwe van Wouter Adriaen VERHEIJEN, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
15.12.1632 | N 2257 | f 268

Charles du MORTIER, corporaal in de compagnie van ritmeester de St MARTIN en Neelken dochter van wijlen Peter Cornelis van OOSTERHOUT, tevoren weduwe van Roeloff Michiel BOELEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
22.12.1632 | N 2257 | f 272

Jacques Louwerens CREMER, geboren te Stavel in Vlaanderen en Maria Boudewijns van SANTVOORT, te 's-Hertogenbosch.
16.10.1635 | N 2257 | f 273 | 2e stuk

Inventaris van de goederen van Jan van BILEVELT, ruiter in de compagnie van de la FORCE, weduwnaar van Biecke Christoffel LATINDER, wachtmeester te 's-Hertogenbosch.
19.12.1632 | N 2257 | f 276

Geerlingh Peeters van RIELL, schoenmaker, weduwnaar van Peterken THOMAS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
08.01.1633 | N 2257 | f 281v

Wouter Anthonis van BUEREN, busmaecker te s-Hertogenbosch.
De testateur is ziek: pest.
01.11.1635 | N 2257 | f 288v | 2e stuk

Johan SANDAL, korporaal in de compagnie van Marquis de La FORCE en Aertien COPSSEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
Eerder testament: 14.12.1632 (N 2257 f 266v).
14.02.1633 | N 2257 | f 292

Geraert zoon van wijlen Willem Sebastiaens van ARNHEM, beenhouwer en Catharina dochter van wijlen Diercx Wouters van WEL, te 's-Herogenbosch.
De testateur is ziek.
21.12.1635 | N 2257 | f 296 | 2e stuk

Jan Corstiaens SCHOENMAKER, tevoren weduwnaar van Barbara dochter van wijlen Wouter Henricx BUSCH en Sara dochter van wijlen Jan ROVERS, tevoren weduwe van Jan Pauwels CUTTERS van Oisterwijk, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
06.03.1633 | N 2257 | f 300

Henrick Aertsen TOLINCK, cremer en Petronella dochter van wijlen Jan Gielis van BOCXTEL, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
14.02.1633 | N 2257 | f 306

Abraham THIELMANS, cleermaecker en Elijsabeth GOVAERTS, te 's-Hertogenbosch.
17.02.1633 | N 2257 | f 307

Samuel du POVIJ, Luitenant in de compagnie PONS de BESQUE, Heer van MONT MARNAIR, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
31.07.1635 | N 2257 | f 310 | 2e stuk

Cornelis zoon van wijlen Herman VERBERCH en Maria dochter van wijlen Jan ANTHONISSEN, te 's-Hertogenbosch.
17.04.1633 | N 2257 | f 317v

Jan Aertsen van ENGELEN en Peterke WILLEMS zijn huisvrouw, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
28.04.1633 | N 2257 | f 320

Beelke dochter van wijlen Marten Peter van den BICHELAAR, laatst weduwe van Lenaert Jan van den BOOM, de cremer, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 23.1.1634.
Inventaris: 14.3.1634 (N 2257 f 43v, 2e stuk).
Erfdeling: 15.3.1634 (N 2257 f 50, 2e stuk).
Contracedulle: 16.3.1634 (N 2257 f 54, 2e stuk).
02.05.1633 | N 2257 | f 321 | 1e stuk

Jan GOIJAERTSSEN, koperslager en Maria WILLEMS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
28.11.1635 | N 2257 | f 322 | 2e stuk

Adriana dochter van wijlen Diericx Adriaans van ENGELEN weduwe van Jan Willems van de WIEL, te 's-Hertogenbosch.
09.05.1633 | N 2257 | f 324

Anthonij Adriaan Anthonis van ENGELEN, pleijtmeester en Peterke, dochter van wijlen Willem Anthonis van BERLICUM, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
09.05.1633 | N 2257 | f 324

Berthel Aerts LIEBRECHTS en Willemke Hendricx PETERS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
20.05.1633 | N 2257 | f 327

Laurens zoon van Lucas van SANTVOORT, ongehouden jongman, te 's-Hertogenbosch, 28 jaar oud.
24.05.1633 | N 2257 | f 327v

Mr Cornelis van CUIJCK, Licentiaet in de rechten, schepen van 's-Hertogenbosch en Paulina van ANDEL, te 's-Hertogenbosch.
16.08.1635 | N 2257 | f 331 | 2e stuk

Jacob Jacobsen van AERTWIJCK en Lenaertgen PIETERS, te 's-Hertogenbosch.
06.08.1633 | N 2257 | f 342v

Peeter zoon van wijlen Jan Peters van GRIENSVEN bij Diericxke WOUTERS, ongehouden j.m., te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
06.11.1633 | N 2257 | f 355v

Besloten testament van Abel CATS, stadhouder van den Hoogschoudt en Maria PLOOS, gepasseerd 's-Hertogenbosch 27.9.1635.
Geopend op verzoek van hun zonen, te 's-Hertogenbosch.
24.11.1635 | N 2257 | f 359v | 2e stuk

Niclaes zoon van wijlen Willem Elias van BOXTEL en Adriana dochter van wijlen Joost PAUWELS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
26.07.1633 | N 2257 | f 362

Albert zoon van wijlen Matthijs van BOCXTEL bij wijlen Christina Wouters van EIJCK, ongehouden jongman, 21 jaar oud, te 's-Hertogenbosch.
19.11.1633 | N 2257 | f 362v

Besloten testament van Erasmus de GREVENBROUCK, Heer tot Mierlo en Johanna van WTWIJCK, gepasseerd 22.8.1626 resp. 10.9.1632.
Geopend op verzoek van zijn weduwe en kinderen, 's-Hertogenbosch.
20.09.1633 | N 2257 | f 442

Peeter Matthijs van OSS, brouwer in de Witte Swaen in de Vuchterstraet en Margriet Christiaens van WEERT te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
09.01.1636 | N 2258 | f 2

Mechtelt dochter van wijlen Ambrosius van de LAERSCHOT huisvrouw van Wernart Jansen van BERLIKUM, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice ligt in het kraambed.
26.01.1638 | N 2258 | f 4v | 2e stuk

Jean le MASSONIER, geboren in de parochie van Graissez jurisdictie de Puijmirol et Agitrois, soldaat in de compagnie de PEGILLARD in het regiment van de Markies de LUSIGNAN, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Testament in de Franse taal.
24.02.1636 | N 2258 | f 9

Nicolaas zoon van wijlen Sijmon REMIJ, geboren te Breda, ongehouden Jongman, ruiter in de compagnie de La FORCE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
11.02.1638 | N 2258 | f 11 | 2e stuk

Adriaen Corstens van OISTERWIJCK, wullenlakenwever en Diericxken ADRIAENS, te 's-Hertogenbosch.
25.02.1638 | N 2258 | f 18 | 2e stuk

Catharina Diericx van WEL weduwe van Geraert Willems van AERNHEM, beenhouwer te 's-Hertogenbosch, woont in de Sadelstraet.
De testatrice ligt in het kraambed.
Inventaris: 17.4.1636 (N 2258 f 29).
14.03.1636 | N 2258 | f 24v

Anna dochter van wijlen Cornelis PAUWELS bij wijlen Cathalijn JOOSTEN, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch.
04.04.1636 | N 2258 | f 25

Wernaert Jansen van BERLICUM, bakker, weduwnaar van Mechtelt van de LAERSCHOT, te 's-hertogenbosch.
09.03.1638 | N 2258 | f 32 | 2e stuk

Lucretia Janss van GENNA, geboortig van Schiedam, ongehouden bejaarde dochter, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
01.04.1638 | N 2258 | f 39 | 2e stuk

Henrick zoon van wijlen Gerard SOMERS en Hester dochter van wijlen Adriaen HIXSTIJNS, te 's-Hertogenbosch.
06.08.1636 | N 2258 | f 39

Pierre FOLLET, dictus la PORTE, soldaet onder kapitein CARBONNEL, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek van de pest.
26.04.1636 | N 2258 | f 48

Diercxken dochter van wijlen Jan FILTERS, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
Revocatie: 10.6.1642.
17.03.1638 | N 2258 | f 54 | 2e stuk

Anthonis Lambrechts CLOOT van HUIJSBERCH en Johanna Diericx van SCHERPENBERCH, te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 7.7.1636 (N 2258 f 38v).
12.07.1638 | N 2258 | f 59 | 2e stuk

Rogier van BERCKEL, lakenkoper te 's-Hertogenbosch De testateur is ziek: pest.
08.08.1637 | N 2258 | f 64

David la BORNE, geboren Aimeth en Perigfort, korporaal bij de Franse infanterie van MONTMARVAIS, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
De testateur staat op het punt ten strijde te trekken.
29.05.1638 | N 2258 | f 69 | 2e stuk

Mariken dochter van Pauwels Jans COLEN bij Merike Jan GERITS, weduwe van Willem HODDELSTEIJN, te 's-Hertogenbosch.
14.06.1638 | N 2258 | f 72 | 2e stuk

Floris del'ISLE, del'ISLE, geboren te Culenborch, vaandrig in de compagnie van kapitein AQUILA in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
20.07.1638 | N 2258 | f 78 | 2e stuk

Heijlke dochter van wijlen Marcelis van ORTEN bij Anna Joosten de BIE, huisvrouw van Dierck Anthonis CLOOT van den HUIJSBERGH, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
Inventaris van wijlen Heijlwich voorsz door haar weduwnaar, te 's-Hertogenbosch, in de drije Ruijters, in de Vuchterstraet
op 27.3.1637 (N 2258 f 280v).
16.07.1636 | N 2258 | f 78v

Lenaertken PETERS weduwe van Jacob Jacobs van AERTWIJCK te 's-Hertogenbosch.
05.08.1636 | N 2258 | f 94

Jan JOORDENS, wullenwever en Merike DRIESSEN, te 's-Hertogenbosch.
Beide testateuren zijn ziek: pest.
De testateur is overleden op 5.10.1636.
03.10.1636 | N 2258 | f 100

Andries zoon van wijlen Marcelis Andries van ORTEN, ongehouden jongman, 40 jaar oud.
De testateur is besmet met de pest.
14.05.1636 | N 2258 | f 104

Cornelis zoon van wijlen Cornelis NULAET, geboortig van Deurne bij Antwerpen en Heijlke dochter van wijlen Willem GAST, tevoren weduwe van Claes Henricx VERHOEVEN te 's-Hertogenbosch.
10.10.1636 | N 2258 | f 110

Adriaen Jansen Wijnants van DINTER, brouwer in den Nobel en Willemijn Henricx DANCKAERTS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice ligt in het kraambed.
19.07.1636 | N 2258 | f 125

Maria VASSELIER weduwe van Sebastien le BORGUE.
Testament in de Franse taal.
14.08.1636 | N 2258 | f 128

Heijlke dochter van Jan HENDRICX, lijnenwever, bij wijlen Henricxke, dochter van wijlen Robert Jans de WEIJER zijn eerste huisvrouw, j.d., 19 jaar oud, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
30.08.1636 | N 2258 | f 134v

Elisabeth dochter van wijlen Willem GIJSBERTS, weduwe van Wouter CORNELISSEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
22.03.1639 | N 2258 | f 137v | 2e stuk

Alexander BROCX, geboren te Sanambrij, soldaet in de compagnie van MONT MARIUARS en Maria HERBIN, te 's-Hertogenbosch.
In de Franse taal.
09.09.1636 | N 2258 | f 148

Jacob Aertssen de GRUIJTER, schrijver aen de Vuchterpoort en Helena dochter van wijlen Niclaes ROBBRECHTS te 's-Hertogenbosch.
11.09.1636 | N 2258 | f 149

Jacob de LANGE, gewoon conducteur van het magazijn en de forten van 's-Hertogenbosch.
30.09.1636 | N 2258 | f 153v

Mechtelt dochter van Jan van DELFT, huisvrouw van Dierck Jansz BACKERS, te 's-Hertogenbosch.
16.10.1636 | N 2258 | f 157

Jan Gijsbertsen van OISTERWIJCK, cleermaker en Maijke ROELOFS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
20.05.1639 | N 2258 | f 157 | 2e stuk

Franchois de MARON, seigneur de MONCHALOT, luitenant in de compagnie kurassiers St MARTIN DRUBECQ, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Gabriele de MARTIGNAULX.
Testament in de Franse taal.
26.05.1639 | N 2258 | f 158 | 2e stuk

Adriaen Claessen COLEN, geboortig van Berlicum, woont te 's-Hertogenbosch en Jenneke dochter van Eijmberts van GRIENSVEN, eerder weduwe van Jan Stansen van STIPHOUDT.
Beide testateurs besocht van de pest.
20.10.1636 | N 2258 | f 166v

Adriaentken WILLEMS weduwe van Peter THOMAS, molder, te 's-Hertogenbosch.
Ziek (pest).
31.10.1636 | N 2258 | f 168v

Willem HADDELSTIJN, geboren te Boutel in Commerlandt, Engeland, soldaet in de compagnie van kapitein Francis VEER en Martha Pauwels COLEN, geboren te 's-Hertogenbosch, beide te 's-Hertogenbosch.
16.11.1636 | N 2258 | f 172v

Maria dochter van Coenraet Jans van den DUNGEN, weduwe van Anthonis Rutgers van BOXMEER, te 's-Hertogenbosch.
01.06.1639 | N 2258 | f 173 | 2e stuk

Johan CHANDAL, korporaal in de compagnie kurassiers van Marquies de la FORCE, eerst weduwnaar van Jenneke Denijs SIJMONS, daarna van Aertien COPPSEN en Sara BRODART, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is overleden 's-Hertogenbosch 3.7.1640.
Inventaris: N 2259 9.2.1641 f 89v.
12.06.1639 | N 2258 | f 174v | 2e stuk

Bartholomeus PAUWELS, te Herlaer onder St Michiels-gestel, eerst weduwnaar van Anna PETERS en laatst van Elsken GOOSSENS, present te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
26.07.1639 | N 2258 | f 182 | 2e stuk

Pietrre MOREAU, sergeant in de compagnie van kapitein MONT MARVOIS, te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Jenne BRACKENBURG en Neesken HEIJLIGERS.
13.08.1639 | N 2258 | f 184 | 2e stuk

Jean de CARBONEL, kapitein en sergeant majoor in het regiment de HAULTERIVE, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Testament in de Franse taal.
14.10.1639 | N 2258 | f 238 | 2e stuk

Gijsbrecht Jansen van OISTERWIJK, cleermaker en Josina Jan van FROONHOVEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
21.10.1639 | N 2258 | f 239 | 2e stuk

Maurice DOILLARD cornet in de copmpagnie kurassiers St MARTIN DRUBECQ en Aldegonda de PAIJ dochter van wijlen Henrij de PAIJ, weduwe van Nicolaas HENRIJ te 's-Hertogenbosch.
Testament in de Franse taal.
07.11.1639 | N 2258 | f 241 | 2e stuk

Jan Boudewijns van SANTVOORT, wullen laken cooper en Willemke dochter van Peter de GUIJLICKER, te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 21.8.1630 (N 2256 f 377v, 2e stuk).
tijdens ziekte van de testatrice.
01.12.1636 | N 2258 | f 243

Willem Jans van de LAER, gerboren te Nijeuwbroeck bij Deventer, ruiter onder ritmeerster HARSOLT, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
07.12.1639 | N 2258 | f 244v | 2e stuk

Adriaen VREIJSSEN en Apolonia Reijniers de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch.
14.01.1637 | N 2258 | f 263

Sijmon Adriaens TIJMMERMANS en Helena dochter van wijlen Adriaen van WEERT, te 's-Hertogenbosch.
25.02.1637 | N 2258 | f 273v

Niclaes Lenaerts van OFFERDEN, ruijter onder ritmeester WINTELROIJ en Geertruijd dochter van wijlen Andries ASSELEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
13.01.1637 | N 2258 | f 297

Geraert Diericx van MEURS, zilversmid en Angela Peters van DEUREN, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
27.03.1637 | N 2258 | f 299v

Jan GIJSBERTS, lijnenwever, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
08.03.1637 | N 2258 | f 300v

Huijbert Jansen van der VLIERT, bierbrouwer, eerder weduwnaar van Aelken dochter van wijlen Gerard Jansen STOCKHORST en Jenneke dochter van Jan Fransen van WOLFSWINCKEL, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Revocatie: 22.11.1642.
11.05.1637 | N 2258 | f 309

Huijbert zoon van Joris VERHEIJDEN, zijden laken cooper weduwnaar van Maria, dochter van wijlen Laureijns van BERGHE, te 's-Hertogenbosch.
13.05.1637 | N 2258 | f 311v

Jonker Adolph van HONSSELAAR, te Nieuw Kuijk, thans wonende te 's-Hertogenbosch.
14.06.1737 | N 2258 | f 318

Bartholomeus HOOFF ruiter in de compagnie van Graaf Frits van NASSAU en Jenneke dochter van wijlen Bartholomeus van HASSELBERCH, te 's-Hertogenbosch.
04.06.1637 | N 2258 | f 326

Anna Christiaensen van WEERT, ongehouden dochter, te 's-Hertogenbosch, 63 jaar oud.
De testatrice is ziekelijk.
07.07.1637 | N 2258 | f 327v

Maijke dochter van wijlen Goert SCHEIRDERS bij wijlen Margriet MEESTERS, ongehouden dochter, geboren te Sittard, land van Guijlijck, woont te 's-Hertogenbosch, 26 jaar oud.
De testatrice is ziek.
21.07.1637 | N 2258 | f 329v

Henricxken IJGROMS, eerder weduwe van Hans ANDRIESZ en nu huisvrouw van Pauwels Anthonis WALTVUCHT, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek, overleden vr 3.10.1637.
11.08.1637 | N 2258 | f 331v

Mechtelt Jans van DELFT, tevoren weduwe van Dierck Jansz de BACKER en nu huisvrouw van Andries Anthonis van WOLFFSBERCH, te 's-Hertogenbosch.
16.03.1640 | N 2259 | f 4v

Evert zoon van wijlen Jacob Everts van THIEL, soldaet in de compagnie van BREDERODE, te 's-Hertogenbosch, 19 jaar oud.
21.03.1640 | N 2259 | f 6v

Christiaen van de CAMP, luitenant in de compagnie Harquebusiers van ritmeester RANDTWIJCK en Maria BRANTS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
23.04.1640 | N 2259 | f 14

Isaac BATTEM, Luitenant in de compagnie van kapitein BOCKEL, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Ermgard SLOOT.
02.05.1640 | N 2259 | f 16v

Besloten testament, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 31.8.1640 door Theodorus van ASPEREN, weduwnaar van Maria van HEES.
Geopend op verzoek van Barbara CORTTENBACH, weduwe van Mr Dierck van ASPEREN, licentiaat in de Rechten op 17.9.1640.
17.09.1640 | N 2259 | f 23

Wibo Peters WITINGER, vaandrig in de compagnie van kapitein ROORDA en Aelken Cornelis HAENBORCH, te 's-Hertogenbosch.
22.05.1640 | N 2259 | f 28

Loijs zoon van wijlen Anthonis BROCARD bij wijlen Maria van BERLICUM, oud 16 jaar, te 's-Hertogenbosch.
08.06.1640 | N 2259 | f 29

Peeter SCHRIJVERS, zeemtouwer en Sijken PERSOONS, eerder weduwe van Matthijs ARENTS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
26.06.1640 | N 2259 | f 30

Anthoniske dochter van wijlen Anthonis van den BERCH, weduwe van David TORQUET, Mr chirurgijn te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 7.10.1630 (N 2256 f 402v).
De testatrice is ziek.
19.07.1640 | N 2259 | f 31

Jan Aelders van APPELDOREN, trompetter in de compagnie harquebussiers van Graaf Fritz van NASSAU en Maria GOVIJ, te 's-Hertogenbosch.
25.07.1640 | N 2259 | f 32v

Jean SOVIJ, j.m. geboortig in het Palatinaat, ruiter in de compagnie kurassiers van BREDERODE, te 's-Hertogenbosch.
25.07.1640 | N 2259 | f 33v

Geraert HABRAKEN, zilversmid, weduwnaar van Jenneke BECX, zijn eerste huisvrouw en Barbara HICXSPOORS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
Eerder testament: 7.2.1634 (N 2257 f 84v, 2e stuk).
13.10.1640 | N 2259 | f 40v

Jean de MONT armurier en Jenene de LANOIJ, te s-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
20.11.1640 | N 2259 | f 46v

Jehenne Jean THIRY, huisvrouw van Therion JACOB.
24.05.1640 | N 2259 | f 52

Besloten testament van Johan de HAEN weduwnaar van Henricxken VUIJSTING, gepasseerd 's-Hertogenbosch 29.5.1638.
De testateur is ziek, overleden 's-Hertogenbosch 13.6.1640.
Geopend op verzoek van Peter en Gilles de HAEN, broeders, ooms van Jan onmondige zoon van Jan de HAEN.
13.06.1640 | N 2259 | f 66

Franchois de BIGORRE, ruiter in een compagnie kurassiers van Markies de la FORCE en Agnes DACHVERLIES, te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 10.5.1640 (N 2259 f 21).
20.11.1640 | N 2259 | f 71

Maria Jan van DRUENEN, laatst weduwe van Cornelis Herbert STEENBACKERS en nu huisvrouw van Christiaen zoon van Anthonis HERINCX, te 's-Hertogenbosch.
19.09.1641 | N 2259 | f 109

Jan Diericx van BOXMEER, bakker en Willemken Willems van MOERGESTEL, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
14.04.1641 | N 2259 | f 112

Nicolaas Jansen de BRUIJN, looier en schoenmaker en Jenneke Christoffels van HONSELAAR, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Eerdere testamenten: 15.6.1633 (N 2257 f 332), 15.5.1641 (N 2259 f 115v).
20.05.1641 | N 2259 | f 116

Sijmon Franssen van EIJCK, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
30.05.1641 | N 2259 | f 118

Jan zoon van wijlen Laureijsz JANS, wullen laecken koper en Lijsbeth dochter van Adriaen CORSTEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
Eerder testament: 10.1.1641 (N 2259 f 76).
20.07.1641 | N 2259 | f 124

Maria Cornelis STEENBAKKERS, te 's-Hertogenbosch, 18 jaar oud.
??.09.1641 | N 2259 | f 142

Besloten testament van Gerrit Willems van MAERLANT, canonnier, eerder weduwnaar van Anneke Jansen van den BERGH en Anneke WILLEMS, weduwe van Philips CRANENBORGH gepasseerd 's-Hertogenbosch 8.4.1641.
De testateur is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 23.4.1641.
Geopend op verzoek van de weduwe.
31.05.1641 | N 2259 | f 147

Angela Peters van DEUREN, weduwe van Gerart Diericx van MEURS, zilversmid te 's-hertogenbosch.
De testatrice is ziek; overleden 's-Hertogenbosch 30.8.1641.
Inventaris: 6.9.1641 (N 2259 f 170, resp. f 175).
28.08.1641 | N 2259 | f 169

Catharina dochter van Roeland van de PLAS, ongehuwde dochter, 26 jaar oud, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
06.11.1641 | N 2259 | f 186

Aelken dochter van Franchoijs BROECK, weduwe van Franchois HENDRICKS, soldaet in de compagnie van kapitein HOLCRAFT, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
28.08.1641 | N 2259 | f 188

Charles du MONTIER, kwartiermeester in de compagnie kurassiers HAULTCOURT en Heijlken JACOBS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
10.10.1641 | N 2259 | f 189v

Hendrick Thomas NEIJTS, cruijdenier en Judith Quirijns van NIEL, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek in het kraambed.
Eerder testament : 23.4.1640 (N 2259 f 9v).
16.11.1641 | N 2259 | f 199

Niclaes zoon van Steven STEVENS, lijnenwever en Henricxke dochter van wijlen Jan Rutgers SCHOTELMANS, te 's-Hertogenbosch.
13.12.1641 | N 2259 | f 202v

Lenaerts Petrus van LOTTUM, ongehouden Jongman, omstreeks 28 jaar oud, te 's-Hertogenbosch.
Staat op vertrek naar Oost Indie.
05.05.1642 | N 2259 | f 218

Jean de LOOS, matre de l'cole en Susanna de PARADIS beiden geboortig van Luik.
De testateur is ziek.
09.07.1642 | N 2259 | f 225

Jacob GIJSBERTS, bierbrouwer en Marike Claes AERTS, te 's-Hertogenbosch.
26.07.1642 | N 2259 | f 227v

Pierre du QUESNE, Heer van HAMEL, te 's-Hertogenbosch.
Testament in de Franse taal.
24.05.1642 | N 2259 | f 237

Maria ARNTS weduwe van Jan LEEMANS, te s-Hertogenbosch.
26.01.1643 | N 2259 | f 251

Mr Theodorus van ASPEREN, Licentiaat in de Rechten en oud-Raad van 's-Hertogenbosch en Maria van HEES, te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 22.9.1633 (N 2257 f 346).
Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 13.11.1638; geopend op verzoek van Barbara CORTTENBACH 17.9.1640.
26.01.1643 | N 2259 | f 251

Jean Pierre, Heer van ARMOIZE, kapitein in een compagnie Franse infanterie en Maria Catharina de WEES, te voren weduwe van Mr Louis de MEAULCX, Heer de BOISE.
18.05.1643 | N 2259 | f 342

Jacques de BRASSELAIJ, Heer de BETBEDER, geboren Brasselay en Barn, luitenant in een kompagnie kurassiers van Marquies de la FORCE, te 's-Hertogenbosch.
19.06.1643 | N 2259 | f 345

Daniel JANSSEN, hellebardier van de Hoog- en Laag-Schout van 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
07.02.1644 | N 2259 | f 355

Jan Jansen de SEEUW, metselaar, weduwnaar eerst van Meriken HENDRICX en laatst van Wijntken JACOBS en Anna HAMES, tevoren weduwe van David Le FORT, chirurgijn te 's-Hertogenbosch.
19.04.1644 | N 2259 | f 366

Anna Reijnders van STEENBERGEN, huisvrouw van Frans Henricx van VERCKENSWEERT, ruiter in de compagnie de CHASTILLON, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
24.08.1644 | N 2259 | f 376v

Jan Jan van OERS en Hendricxken Peters van LOTTUM, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
15.09.1644 | N 2259 | f 377

Jacob Michielsen WANDT, schoenmaecker en Anna Cornelis WEIJGERGANCX, te 's-Hertogenbosch.
08.11.1644 | N 2259 | f 381

Lijsbeth ANTHONISSE, eerst weduwe van Govaert JANS en laatst van Daniel JANS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
18.01.1645 | N 2259 | f 390v

Jacob JANSSEN en Hilleken HENDRICX, beide geboren te Rosmalen en wonende te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
07.02.1644 | N 2259 | f 399v

Nicolas de la MARE, kwartier meerster van de Franse cavallerie van Marquis de la FORCE, te 's-Hertogenbosch.
26.01.1645 | N 2259 | f 421

Jeneneke Christoffels van HONSSELAAR, weduwe van Nicolaas Jansen de BRUIJN, te 's-Hertogenbosch.
11.02.1645 | N 2259 | f 422

Cornelia dochter van Jan Pauwels van COELEN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
20.03.1645 | N 2259 | f 424v

Hendrick Michielsen LOS, kleermaker en Maijke Adriaen PETERS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
27.06.1645 | N 2259 | f 433

Jacob Mattheus van CULENBORCH, soldaet in de compagnie van kapitein Floris van WINTROIJ, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
03.12.1645 | N 2260 | f 16v

Inventaris van de gerede goederen van wijlen Sijmon GOVERTS, op verzoek van Jan GOVERS en Evert GOVERTS, vaderlijke ooms, te Woenssel bij Eindhoven en Aert THOMAS, moederlijke oom, te Haarlem, voogden over Govert Sijmon en Maria, onbejaarde kinderen van Sijmon voorsz.
03.07.1646 | N 2260 | f 31

Pierre CLEMENT, soldaet in de compagnie DONTELLE en Helena VELTMAN, te 's-Hertogenbosch.
20.06.1646 | N 2260 | f 47

Thijske dochter van Dierick PETERS weduwe van Henrick BASTIAENS, te 's-Hertogenbosch.
Eerder testament: 10.11.1636 (N 2258 f 170v).
Revocatie: 2.6.1639.
??.08.1646 | N 2260 | f 49

Inventaris van de goederen van wijlen JOhan van de GEVEL de Ouden, koopman, te 's-Hertogenbosch en Lucretia van ORTTEN, weduwe van Johan voorsz, op verzoek van Hendrik van den GEVEL en Helena van OPHOVEN de Jonge, koopman te Antwerpen, door schepenen van 's-Hertogenbosch geauthoriseerde curatrice van haar onmondige kinderen op 4.3.1644 - haar dochter Maria van den GEVEL is inmiddels meerderjarig geworden - verder haar minderjarige kinderen Michiel en Isabella, waarover tot voogden gesteld zijn Joost van BERCKEL en Reijnder IJgroms LEENHOUWER, aangesteld op 11.2.1645 en op verzoek van Hendrik van den GEVEL en Maria van den GEVEL, meerderjarige kinderen en de voogden over de twee minderjarige kinderen, alles krachtens de testamenten van Johannes en Lucretia, gepasseerd op resp. 3.7.1635, 22.5.1637, 25.8.1637 en 23.1.1644.
Er is zeer veel bezit.
29.03.1645 | N 2260 | f 57

Staat en inventaris van het sterfhuis van Lucretia de POTTER alias van ORTEN, weduwe van Johan van de GEVEL den Ouden, te 's-Hertogenbosch.
31.03.1645 | N 2260 | f 231

Inventaris van wijlen Anthonis Lamberts CLOOT van HUIJSBERGH,weduwnaar van Johanna van SCHERPENBERCH, overleden 's-Hertogenbosch 3.8.1641 (N 2259 f 129; 8.8.1641).
Inventaris van wijlen Anthonis Lamberts CLOOT van HUIJSBERGH, weduwnaar van Johanna dochter van Diricx van SCHERPENBERCH, overhandigd aan Jan en Dierck zonen van Anthonis Lamberts CLOOT van HUIJSBERGH; aan Lambert zoon van Lambert VERSCHOUT bij wijlen Agnes zijn huisvrouw dochter van Anthonis en Johanna voorsz; Dierck PETERS man en momboir van Cornelia VERSCHOUT, zuster van Lambert voorsz; Francois zoon van wijlen Jacob COOLS bij wijlen Anna ook dochter van Anthonis en Johanna eerder genoemd en zijn zuster Anna COOLS, onbejaarde dochter 19 jaar oud, allen erfgenamen van hun ouders resp. grootouders voorsz.
11.01.1645 | N 2260 | f 292

Paridanus LEMANNUS, predikant te Herwijnen, present te 's-Hertogenbosch.
05.10.1646 | N 2260 | f 379

Maria Jansdochter PIJL, eerst weduwe van Rolants van den PLASSE en laatst van Jacques ESSINGS, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
06.10.1646 | N 2260 | f 381v

Nicolas de LAMARE, kwartiermeester in de compagnie de la FORCE.
17.11.1646 | N 2260 | f 387

Margrete DAMMON dochter van wijlen Bertrand DAMMON, huisvrouw van Lenaert KISCH, cremer te 's-Hertogenbosch.
23.12.1646 | N 2260 | f 388

Oeijken Jacobs van WEERT, eerst weduwe van Charles du MONTIER en laatst weduwe van Adriaen Cornelis van DOORN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
26.01.1645 | N 2260 | f 399v

Pierre AMELIJ dictus LAURIER en Maria MERCADETH, te 's-Hertogenbosch.
11.12.1646 | N 2260 | f 401

Staat en inventaris van de goederen achtergelaten door Jacques ESSINGS, auditeur militaire van de stad en de forten, overleden 's-Hertogenbosch 20.2.1645, door zijn weduwe Maria PIJL.
29.05.1648 | N 2260 | f 419

Elisabeth KEMP, weduwe van Mr Lucas van WEERDEN, te 's-Hertogenbosch.
02.12.1646 | N 2260 | f 426

Besloten testament van Elisabeth KEMP weduwe van Mr. Lucas van WEERDEN, gepasseerd 's-Hertogenbosch 2.12.1646.
Geopend op verzoek van Elisabeth COSTERIUS, haar nicht, op 18.2.1647.
18.02.1647 | N 2260 | f 433v

Anthonis zoon van wijlen Anthonis JACOBS, schoenmaker oud 18 jaar, te 's-Hertogenbosch.
04.12.1647 | N 2260 | f 466v

Jan Willems van BOERDONCK weduwnaar van Jenneke Servaes MOONS en Margriet Petrus STRICK, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
16.12.1647 | N 2260 | f 475

Robert TROMEL den Ouden, soldaet in de compagnie van kapitein ABRAHAM, eerder weduwnaar van Josijne HERBERTS en Neesken WEMMERS, te 's-Hertogenbosch.
04.05.1648 | N 2260 | f 492

Paulus Anthonis van WALTVUCHT, smid, eerst weduwnaar van Meriken Jacobs van ZUSTEREN, daarna van Hilleken HENRICX en Aelken Michiels WANT, te 's-Hertogenbosch.
28.07.1648 | N 2260 | f 502

Hendrick Janse van UDEN, smid, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
16.11.1648 | N 2260 | f 510v

Franchoijs VOGELS, schoenmaker en Mechtelt Seger EELKENS, te 's-Hertogenbosch.
21.10.1649 | N 2260 | f 512

Wouter MERTENS, schilder en Margriet JANS, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
01.06.1654 | N 2261 | f -

Daniel WILLEMSEN, kaffawerker en Elisabeth BOVEN, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
01.08.1656 | N 2261 | f -

Anna de LAET dochter van wijlen Jan de LAET bij Elisabeth SELDERSLACH, oud 18 jaar, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
12.11.1658 | N 2261 | f -

Peter JANSSEN, zoon van Hans PETERS, visser, bij wijlen Peternelle CORNELIS, 17 jaar oud, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
12.05.1660 | N 2261 | f -

Catharina LOENS weduwe van Peter PENNE, te Antwerpen.
13.11.1660 | N 2261 | f -

Michiel WIJNS en Elisabeth SCHROIS, tevoren weduwe van Adam IJSENBERCH, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
14.10.1655 | N 2261 | f -

Catharina dochter van Nicolaas PICAVET, bagijn op de Bagijnhof te Lier, present te Antwerpen.
Eerder testament: 19.3.1654 (N 2261).
De testatrice is overleden op 9.5.1658; inventaris: 15.5.1658 (N 2261).
14.07.1656 | N 2261 | f -

Magdalena dochter van Ferdinand BOMMAERTS bij wijlen Susanna VERPOIRTEN, ongehouden, bejaarde dochter te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
17.05.1658 | N 2261 | f -

Maria dochter van Hans van BERCKELAER bij wijlen Cecilia SMEIJERS, geestelijke dochter, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
18.11.1654 | N 2261 | f -

Philips PERRON, oud-schoenmaker en Barbara SOUVEILLE te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
02.01.1653 | N 2261 | f -

Christiaen, zoon van wijlen Christiaen MOLS bijwijlen Catlijne GHIJSENS, scheirmaecker te Antwerpen.
02.10.1658 | N 2261 | f -

Medard PICAVET en Magdalena van HAURE, te Antwerpen.
20.04.1655 | N 2261 | f -

Johanna STEM, dochter van wijlen Adriaan STEM bij wijlen Clara van den ENDE, geestelijke dochter, te Antwerpen.
De testatrice is ziek; overleden Antwerpen 24.12.1654. Inventaris: 13.1.1655.
22.12.1654 | N 2261 | f -

Helena du PONT, eerder weduwe van Abraham POSQUAAL huisvrouw van Jean FERRIJ, te Wilmarsdonck.
De testatrice is ziek.
22.08.1653 | N 2261 | f -

Besloten testament van Hendrik van den GEVEL, koopman en Anna van OPHOVEN, gepasseerd te Antwerpen 15.2.1645.
De testatrice is overleden op 20.9.1656.
Inventaris door de weduwnaar op 12.6.1658.
Geopend op verzoek van de weduwnaar.
22.09.1656 | N 2261 | f -

Judith PHENIX, dochter van wijlen Henrick PHENIX bij wijlen Cathalijn van ESCH, ongehouden dochter, geboren te Oirschot, woont te Antwerpen.
23.08.1658 | N 2261 | f -

Catalijn van BALEN, weduwe van Jacques van CRUIJCE, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
24.03.1656 | N 2261 | f -

Elizabeth BREELS, dochter van wijlen Guilliam BREELS bij wijlen Elijsabeth DOMIS, geestelijke dochter te Antwerpen.
24.07.1658 | N 2261 | f -

Joris MOONS, gelaesmaecker, weduwnaar van Anna FERNANDES, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
24.08.1657 | N 2261 | f -

Lucretia Elisabeth van den GHEVEL, dochter van Hendrik van den GHEVEL bij wijlen Anna van OPHOVEN, oud omtrent 12 jaar, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
25.02.1657 | N 2261 | f -

Adriana dochter van Jasper ADRIAENSZ daar moeder af was Anna JANSSENS, geestelijke dochter onder de derde regel van St Franciscus, te Antwerpen.
26.03.1656 | N 2261 | f -

Servaes van den ENDE, geboren te St Amants en Francijn Jan DURIER, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
26.04.1654 | N 2261 | f -

Laureijs GEENS, te St Laureijs ten Hove en Elisabeth SMITS.
28.09.1658 | N 2261 | f -

Jan van de VELDE, tevoren weduwnaar van Catharina SMEIJERS en Maijke van den BRANDE, tevoren weduwe van Steven de MOLDER, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
03.10.1658 | N 2261 | f -

Jan GILLIS, collecteur van de stadsaccijns op de buiten bieren en Maria MARTINI, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
04.09.1654 | N 2261 | f -

Elisabeth de BACKER dochter van wijlen Gevaert de BACKER, huisvrouw van Melchior de VISSCHER, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
06.02.1657 | N 2261 | f -

Theodoor van den BROECK, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
06.04.1653 | N 2261 | f -

Ida JANSSEN, eerst weduwe van Hans van WERLICHUIJSEN en laatst van Jacques de CLERCQ, te Antwerpen.
De testatrice is ziek.
08.03.1654 | N 2261 | f -

Rombout CASSET, ongehouden jongman, te Antwerpen, 24 jaar oud.
De testateur is ziek.
09.12.1651 | N 2261 | f -

Pieter HEIJMANS, kuiper, weduwnaar van Geertruijt van LANGEN en Maria de VRIES, te Antwerpen.
De testateur is ziek.
16.03.1654 | N 2261 | f ? | 2e stuk

Thomas REVIUS, adelborst in de compagnie van kapitein NORWOOD, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
22.06.1648 | N 2261 | f 4

Jan Willems van NIJS ongehouden bejaarde jongman te 's-Hertogenbosch.
29.08.1648 | N 2261 | f 12

Lijsbeth dochter van wijlen Adriaan HENDRICX, geboren te Oss, huisvrouw van Johan Adriaan METSERS, dienaer te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek, overleden vr 2.12.1648.
10.11.1648 | N 2261 | f 15

Willem zoon van wijlen Mertens van DELFT bij wijlen Geertruijd Dominicus, ongehouden jongman, 28 jaar, busmaker te 's-Hertogenbosch.
07.03.1649 | N 2261 | f 32v

Jan zoon van wijlen Mertens van DELFT bij wijlen Geertruijd DOMINICUS, ongehouden jongman, 22 jaar, slootmaker te 's-Hertogenbosch.
07.03.1649 | N 2261 | f 33

Catharina dochter van Cornelis SIMONS bij wijlen Margriet Peters HEESSELS zijn eerste huisvrouw, 20 jaar oud, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
14.06.1649 | N 2261 | f 71v

Maijke dochter van Adriaen HERMANS bij wijlen Digna JACOBS, tevoren weduwe van Gerit Gijsberts van OSS, huisvrouw van Lieven TIMMERMAN, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
09.08.1649 | N 2261 | f 79

Jan Aelberts BERCKENBOSCH, suikerbakker, weduwnaar van Jenneke van ACHELEN en Catharina dochter van wijlen Peters van de VELDE bij Maeijke WIJNANTS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek: pest.
Op 14.10.1636 stelt Jan Aelberts BERCKENBOSCH een inventaris op, van de goederen, achtergelaten door Johanna van ACHELEN.
Besloten testament gepasseerd door Aert Wernaerts van BERLICUM en Johanna WILLEMS, op 29.10.1648 te 's-Hertogenbosch.
Geopend op verzoek van de weduwe op 13.7.1649.
13.07.1649 | N 2261 | f 88

Jan Jansz GRUIJTERS, bakker en Trineke Jans CRAGHTINGS te 's-Hertogenbosch.
de testatrice is ziek.
20.09.1650 | N 2261 | f 116

Joan JORIS, geboortig van Heusdu bij Luik en Anneke JANS, zijn huisvrouw, eerst weduwe van Lambert LAMBERTS, daarna van Simon MORION en ten slotte van Hubert HENNEFER, te 's-Hertogenbosch.
27.10.1650 | N 2261 | f 119

Laureijns Jacobse van den HAVENDIJCK, brandewijnmaecker en Aeltie Peters van GOCH, tevoren weduwe van Hendrik COSTERS, te 's-Hertogenbosch.
28.01.1650 | N 2261 | f 122v

Besloten testament van Huijbert HELMEVEER, weduwnaar van Francijntien CLAESSEN, sergeant in de compagnie van kapitein BATALIE en Anneke JANSEN, weduwe van Sijmon MORION, gepasseerd 's-Hertogenbosch 31.3.1642.
Geopend op verzoek van de weduwe.
19.05.1650 | N 2261 | f 131

Casparus PIPARDUS, predikant op het Fort Isabella te 's-Hertogenbosch en Josina van DAM, te 's-Hertogenbosch.
17.05.1650 | N 2261 | f 133

Lenaert Diericxs van BUEL, timmerman en Maijke Jans van DELFT, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
Eerrder testament: tijdens ziekte van de testateur: 2.12.1650 (N 2261 f 142v).
25.12.1650 | N 2261 | f 142v

Catharina dochter van Pauwels Anthonis van WALDVUCHT bij wijlen Hilleke dochter van wijlen Henrick EVERTS jongedochter, 18 jaar oud, te 's-Hertogenbosch.
De testatrice is ziek.
16.02.1651 | N 2261 | f 146

Geleijn QUIRIJNSSEN, zoon van wijlen Guilliam QUIRIJNSSEN, burgemeester van Middelburg, bij wijlen Martina de la VINCQUETERE, te 's-Hertogenbosch.
11.02.1651 | N 2261 | f 147

Jan LIBERT, geboren te Riquelaing, land van Luik, faiseur de cordons, korporaal in de compagnie GANGIE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
Testament in de Franse taal.
15.02.1651 | N 2261 | f 149

Besloten testament van Jan Coenraets RENSHAGEN, koopman en Maria Philips CRANENBORGER, te 's-Hertogenbosch gepasseerd tijdens ziekte van de testateur te 's-Hertogenbosch op 10.8.1650.
Geopend op verzoek van de weduwe cum suis.
22.06.1651 | N 2261 | f 157

Jan Lenaerts van LIMPACH en Margriet Hendricx SELLA, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
28.05.1651 | N 2261 | f 165v

Aert Peters DUIJES, sergeant in de compagnie van kapitein KEERWEER en Anna DIERICX, tevoren weduwe van Henrick van OOSTADEN, eveneens sergeant in de compagnie van kapitein KEERWEER, te 's-Hertogenbosch.
24.06.1650 | N 2261 | f 188v