Anna van den BOSCH, weduwe van Willem van BEURDEN, maakt inventaris van haar goederen voor haar twee kinderen: Helena Maria en Adriana voor notaris Willem de RAAFF op 24.12.1749.
Approbatie van de inventaris door Helena MULDERS weduwe van Dielis van den BOSCH, grootmoeder maternel en Maria van BEURDEN, nicht van de minderjarigen.
27.12.1749 | R 1737 | f 258

Adriaantje van DIEST weduwe van Anthonij van DELFT maakt inventaris van haar goederen voor haar zoon Arnoldus voor notaris Evert van BRUGGEN op 19.12.1749.
Approbatie door Adriaantje van IVOIJ en Margriet TIENMANS.
03.01.1750 | R 1737 | f 259v

Anna van HAL weduwe van Marcelis KIEVITS maakt inventaris van haar goederen voor haar zoon Matthijs KIEVITS voor notaris Egmond van PROIJEN op 1.4.1750.
Approbatie door Jan KIEVITS, oom paternel en Adriaen van HAL oom maternel.
01.04.1750 | R 1737 | f 262

Johan van UIJTTERT, Mr glasemaker, weduwnaar van Maria Anna van der HEIJDE maakt inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen voor notaris Jaspar VERSTER.
Approbatie door Theodora van der HEIJDE huisvrouw van Johannes van der HEIJDE, tante maternel en Gerardus van UIJTTERT oud-oom paternel.
09.05.1750 | R 1737 | f 268v

Arnoldus ter CROIJ, Doctor in de medicijnen, weduwnaar van Arnolda van HEMERT maakt inventaris voor zijn onmondige kind voor notaris Samuel LOEFF op 24.11.1750.
Approbatie van de inventaris door Gijsbert van HEMERT, oom maternel en Johannes SCHOUW in huwelijk hebbende Elisabeth ter CROIJ, dochter van Arnoldus voorsz.
01.12.1750 | R 1737 | f 282v

Gerrit HOGAARS weduwnaar van Adriaantje van der AA maakt inventaris ten behoeve van zijn minderjarige kinderen voor notaris Samuel LOEFF op 8.1.1751.
Approbatie door Anna HOGAARS, tante paternel en Jan van ALTENHUIJSEN, aangetrouwde oom maternel.
09.01.1751 | R 1737 | f 293v

Geertruij du ZAAR weduwe van Willem TRAPMAN maakt inventaris ten behoeve van haar minderjarige dochter: Margaretha Willemina TRAPMAN, voor notaris Samuel LOEFF op 6.4.1751.
Approbatie door Jacomina LOEFF weduwe van Pieter TRAPMAN, grootmoeder paternel.
08.04.1751 | R 1737 | f 304v

Jacques MARCHANT weduwnaar van Anna Maria van der PAS maakt inventaris ten behoeve van zijn zes minderjarige kinderen: Jacques David, Anna Maria, Susanna, Sara, Abram en Catharina, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 12.4.1751.
Approbatie van de inventaris door Dielis van MIERLO, in huwelijk hebbende Hendrina van der PAS, oom maternel.
16.04.1751 | R 1737 | f 305v

Johanna van den ROIJENACKER weduwe van Johan FRANKEN maakt inventaris ten behoeve van haar zoon Evert FRANKEN voor notaris Cornelis WIJGERS op 18.8.1751.
Approbatie door Jasperreijn VELS weduwe van Jan FRANKEN, oudtante paternel en Cornelis van den ROIJENACKER, oom maternel.
19.08.1751 | R 1737 | f 315v

Jacobus van HERNE, Mr bakker, weduwnaar van Clara van LOON maakt inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen voor notaris Samuel LOEFF op 18.8.1751.
Approbatie door Luijcas van HERNE, oom paternel en Carel de GROOT in huwelijk hebbende Maria van LOON, oom maternel.
20.08.1751 | R 1737 | f 316v

Harman Hendrik HARRINGA de HATZUM weduwnaar van Anna HEBELIE van BUTTINGA passeert - in plaats van een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Etta Sophia en Jan Hendrik - een acte van uitkoop tussen hem, Harman voorsz en de assessor van de Generaliteits krijgsraad, Peter Jan van BUTTINGA, gedeputeerde van de voogden: Hajo Ulrich HARRINGA de HATZUM, te Oost Vriesland en de convoijmeester Nicolaas van BUTTINGA.
Approbatie door Samuel VELTMAN, gezworen administrateur van de stadsweeskamer van Groningen.
27.11.1751 | R 1737 | f 320v

Adriaantje SCHEFFERS weduwe van Jan BROUWERS maakt inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Mechelina en Pieter, voor notaris Samuel LOEFF op 13.4.1752.
Approbatie van de inventaris door Adriaan BROUWERS, oom paternel te Waalwijk en Hendrikus SCHEFFERS, te 's-Hertogenbosch, oom maternel.
15.04.1752 | R 1737 | f 332

Peeter HOOS weduwnaar van Jenneke van der VLEUTEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn minderjarige dochter Maria Catharina voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 5.1.1753.
Approbatie van de inventaris door Peeter HOOS, oom paternel, te Rosmalen.
05.01.1753 | R 1737 | f 349v

Hermanus van VENROOIJ weduwnaar van Johanna van EGERE maakt inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Reijnier en Francis, op 31.12.1752 *.
Approbatie door Anthonij van VENROIJ, oom paternel en Francis VERSCHUEREN, aangetrouwde oom maternel.
* Hermanus trouwt met Elizabeth te 's-Hertogenbosch 14.1.1753.
05.01.1753 | R 1737 | f 350

Elizabeth PETERS weduwe van Chrijsostomus MULDERS maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon Johannes, voor notaris Egmont van PROIJEN op 31.12.1752 *.
Approbatie door Johannes SPENS en Anthonij van VENROIJ, die beide geen verwanten zijn van Elizabeth voorsz.
* Hermanus trouwt met Elizabeth te 's-Hertogenbosch 14.1.1753.
05.01.1753 | R 1137 | f 350

Anthonij ADMIRAAL weduwnaar van Agatha de GENT maakt inventaris tot behoef van Anna Maria en Everdina ADMIRAAL, voor notaris Egmont van PROIJEN op 2.11.1751.
Approbatie door Maria HOOBOOKE weduwe van Adriaan de GENT, grootmoeder maternel en Johanna MERTS * weduwe van Evert ADMIRAAL, grootmoeder paternel, beiden wonende te 's-Hertogenbosch.
* Bij haar huwelijk met Evert ADMIRAAL op 29.4.1708 wordt zij vermeld als Johanna van den BROECK.
04.11.1751 | R 1742 | f 6v

Johannes POORTERS weduwnaar van Johanna van IERSEL wordt ontslagen van de verplichting een inventaris te maken: er is geen bezit.
Mede verklaard door Ida Hendricx van IERSEL, tante maternel, te Oisterwijk.
??.11.1751 | R 1742 | f 7v

Severinus ROELEN weduwnaar van Catharina LOUTERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Hendrik, voor notaris Isaacq BOPP op 30.12.1751.
Approbatie door Johan van UIJTERT en Jan Anthonij SCHOORMANS.
30.12.1751 | R 1742 | f 20

Cornelis ROELOFFS weduwnaar van Willemina WEIJERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Geertruij, voor notaris J. v.d. OEVER op 10.10.1752.
Approbatie door Willem ROELOFFS, enige bloedverwant te 's-Hertogenbosch.
11.10.1752 | R 1742 | f 64

Casparus JANSEN weduwnaar van Johanna BOVEE maakt inventaris ten behoeve van Hendrik, Petrus en Anna Mechelina zijn drie onmondige kinderen voor notaris Justus Eckehard RAIDT op 26.7.1753.
Approbatie van de inventaris door Petrus BOVEE en Anna BOVEE huisvrouw van Lambert van HOMMERT, oom en tante.
27.07.1753 | R 1742 | f 104v

Laurens BEER weduwnaar van Anna Maria LEENDERS maakt inventaris ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen, voor notaris J. HAMERS te Den Dungen, op 29.7.1753.
Approbatie door Geertruij CUIJPERS, nicht paternel, te 's-Hertogenbosch.
02.08.1753 | R 1742 | f 107

Michiel GULDEMANS weduwnaar van Theodora STRICK maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen Henricus en Maria Catharina voor notaris Justus Eckehardt RAIDT op 18.10.1753.
Approbatie door: Willem GULDEMANS, oom paternel en Nicolaas STRICK, oom maternel, te Rosmalen.
19.10.1753 | R 1742 | f 116v

Franciscus VALCKENBURGH weduwnaar van Johanna EVERMANS maakt inventaris ten behoeve van zijn negen kinderen voor notaris Petrus van BRUGGEN op 24.4.1755 *.
Approbatie door Adriaan en Reijnier VALCKENBURGH, zijn meerderjarige zonen.
* Francis en Anna trouwen te 's-Hertogenbosch op 11.5.1755.
25.04.1755 | R 1742 | f 163

Anna NOIEL, weduwe van Jan van UDEN maakt inventaris ten behoeve van haar kinderen Marcus en Joachim *.
Approbatie door Ambrosius NOIEL en Maria NOIEL weduwe van Florus COOLEN, oom en tante maternel.
* Francis en Anna trouwen te 's-Hertogenbosch op 11.5.1755.
25.04.1755 | R 1742 | f 163v

Adrianus van ERP weduwnaar van Johanna van DIJCK maakt inventaris ten behoeve van Henricus zijn onmondige zoon, voor notaris Evert van BRUGGEN op 25.6.1755.
Approbatie van de inventaris door Allegonda van DIJCK, zuster van de moeder, Johanna van DIJCK, nicht maternel, Henricus van ERP en Willemijn KERCKWIJCK, oom en tante paternel.
27.06.1755 | R 1742 | f 167

Catharina TRISBACH weduwe van Gijsbertus van BEUGEN maakt inventaris ten behoeve van Arnoldus van BEUGEN uit eerder huwelijk van Gijsbertus bij Hendrica TOEBAERS en tot behoef van Hendrina va van BEUGEN dochter van Gijsbertus en Catharina voorsz, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 14.10.1755 Approbatie door Johannes van BEUGEN, oom paternel en Petrus FREIJT, oom maternel van Hendrina voorsz.
16.10.1755 | R 1742 | f 179

Pieternel van SANTVOORT weduwe van Gijsbertus van AGGELEN maakt een inventaris tot behoef van haar zoon Cornelis voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 20.11.1755.
Approbatie van de inventaris door Michiel van AGGELEN, grootvader paternel en Anthonij van DOORN, oom maternel.
04.12.1755 | R 1742 | f 184v

Jordanus van HOOFT weduwnaar van Anna Maria MOSMANS maakt inventaris ten behoeve van haar drie dochters: Catharina, Lamberdina Christina en Francisca Jacoba voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 20.12.1755.
Approbatie door Mathijs van HOOFT, grootvader paternel en Willem MOSMANS, oom maternel.
24.12.1755 | R 1742 | f 186v

Elisabeth SPIES weduwe van Gerrit STERCK maakt inventaris ten behoeve van Dirck en Jacobus, haar onmondige zonen, voor notaris Hendrik Laurens van der LINDEN OP 20.3.1756.
Approbatie door Ida SPIES, tante maternel.
22.03.1756 | R 1742 | f 197

Johannes Cornelis van der GOU, commies van de recherche van de Admiraliteijt te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Jacoba Maria SAM, maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Adriana Jacoba en Adriaan David, voor notaris Hendrik Laurens van der LINDEN op 23.3.1756.
Approbatie door Sara Maria van der GOU weduwe van Eduard Jacob van der GOU, tante paternel en Maria Lucia SAM, weduwe van Arnold WALRAVEN, tante maternel.
25.03.1756 | R 1742 | f 198v

Catharina van HAM, eerst weduwe van Jan de STAA en laatst van Louis LOVET, maakt een inventariis.
21.05.1756 | R 1742 | f 200v

Johanna CUSTERS weduwe van Peter BIJNEN, koopvrouw, maakt een inventaris ten behoeve van haar minderjarige dochter Margo voor notaris P.MANS op 1.10.1756.
Approbatie door Peter GOORS, neef paternel, te Bree, land van Luik en Jan van DIJCK aangetrouwde oom maternel, te 's-Hertogenbosch.
08.10.1756 | R 1742 | f 213

Elisabeth van den HEUVEL, weduwe van Jacobus van LOON maakt inventaris ten behoeve van haar vijf onmondige kinderen voor notaris Anthonij VARSVELT, op 14.10.1756.
Approbatie door Anna van LOON, tante paternel en Gerardus van WETTEN, aangetrouwde oom maternel.
20.10.1756 | R 1742 | f 215

Jan RIGT weduwnaar van Elijsabeth OPHUIJSEN maakt inventaris ten behoeve van zijn dochter Engelina voor notaris Evert van BRUGGEN op 22.10.1756.
Approbatie van de inventaris door Peeter SIEBERG in huwelijk hebbende Johanna OPHUIJSEN, nicht maternel en Peeter van WIJN, schoonzoon.
23.10.1756 | R 1742 | f 216v

Christiaan KERSTEN weduwnaar van Mechelina van GOGH maakt inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Jan en Johanna Maria, voor notaris P. MANS, op 5.4.1757.
Approbatie: Abraham KERSTEN, grootvader paternel en Henricus van GOGH, oom maternel.
06.04.1757 | R 1742 | f 229

Jan SCHOLTEN commies der convoijen en licenten weduwnaar van Dina ter VOORDE maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen Albertus en Geertruij voor notaris C. WEIJGAERS op 12.4.1757.
Approbatie door Dirk SCHOLTEN, commies der licenten en convoijen te Breda, oom paternel en Lubertus BRUIJST, commies der convoijen en licenten te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Aeltie MEIJERS weduwe van Aelbert ter VOORDE, gepasseerd voor de richter van Delden op 26.2.1757, grootmoeder maternel.
14.04.1757 | R 1742 | f 232

Dionijsia Elisabeth WEIJTS, weduwe van Johan MASTRICHT, maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Josina Maria voor notaris W.H. PELS op 12.4.1757.
Approbatie dooer Anna Rebecka WIGHS, nicht paternel en Abraham HUBERT, gemachtigd door Heer WEITS, onderstalmeester van de Prins van Oranje, gepasseerd voor notaris Cornelis de BRUIJN te 's-Gravenhage op 2.4.1757.
15.04.1757 | R 1742 | f 233

Willem BACKERS, Mr spellemaker weduwnaar van Lijsbeth HANIBAL maakt een inventaris ten behoeve van zijn meerderjarige en minderjarige kinderen: Reijnier, Jan, Joseph, Cobus, Hendrina en Maria voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 13.4.1757.
Approbatie: Hendrina BACKERS weduwe ALLO en Jan SCHIJNTIES in huwelijk hebbende Maria BACKERS, oom en tante paternel.
NB. Er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
15.04.1757 | R 1742 | f 233v

Margaretha van VECHEL, weduwe van Bernardus Josephus van den BOGAERT maakt inventaris ten behoeve van Johanna Maria, Petronella Carolona en Maria Catharina, haar dochters, voor notaris J. van den Oever op 20.4.1757.
Approbatie door: Maria Catharina VALCKENHOFF weduwe van Johannes van den BOGAERT, grootvader paternel en Johanna van DAM weduwe van Justus van VECHEL, grootmoeder maternel.
21.04.1757 | R 1742 | f 234v

Jacob RINGELANDS weduwnaar van Anna van den BERG maakt inventaris ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 7.7.1757.
Approbatie van de inventaris door Hermina Dorothea van MEGEN weduwe van Gijsbert van NECK, oud-tante en Pieternella Magdalena van NECK, nicht.
07.07.1757 | R 1742 | f 239v

Adriana HOLTHUIJSEN weduwe van Simon KULDER maakt inventaris ten behoeve van haar kinderen, voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 7.7.1757 *.
Approbatie door haar meerderjarige dochters Everdina en Sibilla.
* Jacob en Adriana trouwen te 's-Hertogenbosch op 24.7.1757.
07.07.1757 | R 1742 | f 240

Adriaantje van ESCH weduwe van Joseph VERBEEK, maakt inventaris ten behoeve van Anna Maria en Maria Josepha, haar onmondige dochters, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 4.8.1757.
Approbatie door Francis van ESCH, oom maternel, te Helvoirt en Jan EMBERTS, neef paternel, te 's-Hertogenbosch.
08.08.1757 | R 1742 | f 241

Pieternella Janse van de GEVEL weduwe van Jan LAM, vader in het Grote Gasthuis te 's-Hertogenbosch, maakt inventaris ten behoeve van haar vier kinderen: Jan, Anna, Samuel en Gerit voor notaris Isacq van RUELO op 19.9.1757.
Approbatie door Claes THEIJSSE, aangetrouwde oom maternel en Godefridus KONINGS, naaste buur.
21.09.1757 | R 1742 | f 246

Laurens van BEIJNEN weduwnaar van Dina SMITS, maakt inventaris ten behoeve van Paulus, zijn onmondige zoon voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 27.10.1757.
Approbatie door Laurens SMITS, grootvader maternel en Cornelis van BEIJNEN, oom paternel.
28.10.1757 | R 1742 | f 251v

Adriaen VISSERS, koopman, weduwnaar van Agnes van ESCH, maakt inventaris ten behoeve van Gerardus, Antoinetta en Gerdina voor notaris P. MANS op 2.4.1758.
Approbatie door Lucas VISSERS, oom paternel en Daniel VLASVELT, oom maternel.
13.04.1758 | R 1742 | f 268

Johannes KOPPELAAR, koopman in wijnen, weduwnaar van Catharina CORTIER, maakt inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Gregorij, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 12.4.1758.
Approbatie door Frans van den BIGGELAER weduwnaar van Clara CORTIER, behuwd oom maternel en Jacob KOPPELAAR, oom paternel.
13.04.1758 | R 1742 | f 269

Gijsbertus VERSLUIJS weduwnaar van Elisabeth Sophia ANDRIESSE maakt inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen Philip Carel en Johanna Lucia voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 1.6.1758.
Approbatie door Judith Petronella BACKERS, oud-tante en Pieter VERSLUIJS, oom.
01.06.1758 | R 1742 | f 271v

Reijnier HERMANS weduwnaar van Agnes van COURSEL, maakt inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Anna Maria voor notaris Petrus van BRUGGEN op 26.6.1758.
Approbatie van de inventaris door Nicolaas van den HEUVEL en Johannes KOPPELAAR, kooplieden te 's-Hertogenbosch.
27.06.1758 | R 1742 | f 272v

Henricus van VECHEL weduwnaar van Margo van der CAMME maakt inventaris ten behoeve van Albertus, Adrianus en Everhardus voor notaris P. MANS op 25.7.1758.
Approbatie door Andries SWIJGENHOVEN en Evert van der CAMME resp. neef paternel en oom maternel.
26.07.1758 | R 1742 | f 275v

Catharina van SANTVOORT weduwe van Johannes van de GRAEF maakt inventaris ten behoeve van haar dochter Geertruijd voor notaris Petrus van BRUGGEN op 27.9.1758.
Approbatie door Pieter van de GRAEFF oom paternel, te 's-Hertogenbosch en Wouter van SANTVOORT, oom maternel te Vught.
30.09.1758 | R 1742 | f 278v

Johanna BALVOORT weduwe van Lambertus van OSCH, maakt inventaris ten behoeve van haar zoon Joost voor notaris Justus Eckehardt RAIDT op 2.10.1758.
Approbatie door Anthonij van BALVOIRT, oom maternel, te 's-Hertogenbosch.
NB. Er is geen verdere familie aanwezig te 's-Hertogenbosch.
05.10.1758 | R 1742 | f 280

Johannes Henricus LOTZ, te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Elisabeth REIJNHARD - voor acht jaar overleden te Dordrecht - maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Maria Margaretha, Christina, Dorothea, Leendert en Charlotte, voor notaris Evert van BRUGGEN op 8.10.1758.
De man is geboren in Nassau Dietz; de vrouw in Katzenellnbogen, Hessen Darmstadt.
Er is geen familie aanwezig te 's-Hertogenbosch.
12.10.1758 | R 1742 | f 280v

Dirck t HORT, koopman, weduwnaar van Maria HASSELMANS maakt inventaris ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen: Theodorus, Adriaen en Noldina, voor notaris Justus Eckehard RAIDT op 15.10.1758.
Approbatie door Eijmbert t HORT, oom paternel, te 's-Hertogenbosch en Jan HASSELMANS, oom maternel, te Berlicum.
16.10.1758 | R 1742 | f 281v

David KLIJNE, meester van den scherpen gerechte van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Sophia DEURING tot behoef van zijn vijf onmondige kinderen: Jan Libordus, Frans Christoffel, Margaretha Geertruij, Anna Catharina en Leonora, voor notaris Hendrika Jan van den PAVORT, op 8.1.1761.
Approbatie door Frans KLIJNE, enige bloedverwant te 's-Hertogenbosch.
NB. David passeert met Catarina Lijsebet van ANHOLT huwelijkse voorwaarden op 23.5.1761 (R 1756 f 16).
09.01.1761 | R 1756 | f 1

Anna Maria Hendrik LAMBERTS, te Den Dungen, weduwe van Hendrik Jansen van GRINSVEN maakt inventaris ten behoeve van haar onmondige zonen: Jan, Hendrik en Willem, voor notaris Hendrik COUWENBERG te Den Dungen op 18.6.1761.
Approbatie door Jan Jan van GRINSVEN en Hendrik Jan van der LAAR, resp. oom paternel en neef maternel.
20.06.1761 | R 1756 | f 22v

Jan Steven LUCARDIE weduwnaar van Willemina SMITS, maakt inventaris tot behoef van zijn kinderen voor notaris Willem Hendrik OVERVEST te 's-Hertogenbosch op 15.7.1761.
Approbatie door Willem STERK en Tieleman Simons van BREUGEL, poorters van 's-Hertogenbosch.
17.07.1761 | R 1756 | f 23v

Cornelis VERSCHUUREN weduwnaar van Elijsabeth Huijberts van der POEL maakt inventaris ten behoeve van zijn minderjarige zoon Jan, voor notaris Hendrik COUWENBERG op Den Dungen op 31.12.1761.
Appreobatie door Hendrik SLUTJENS en Francis Jansen VERSCHUUREN resp. te Den Dungen en 's-Hertogenbosch, verwandten van de onmondige.
02.01.1762 | R 1756 | f 58v

Barbara Corsten van den OETELAAR te Den Dungen, weduwe van Anthonij Hendrik SMITS, maakt inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Geertruijda, Johannes en Gerardus voor notaris Hendrik COUWENBERG te Den Dungen op 24.10.1762.
Approbatie door Hendrik Geurt SMITS, grootvader paternel en Rijkaart van den OETELAAR, oom maternel.
30.10.1762 | R 1756 | f 102v

Albert van der STOOVEN, weduwnaar van Toontje van GURP maakt inventaris ten behoeve van zijn zoon Godefridus, voor notaris Gerard HAMERS te 's-Hertogenbosch op 4.8.1762.
Approbatie door Laurens van der STOOVEN en Dirck van GURP, resp. ooms paternel en maternel.
05.08.1762 | R 1756 | f 92v

Jacobus van der MEER weduwnaar van Clara BOELAARS, maakt inventaris ten behoeve van Matheus, Allegonda en Godefridus zijn onmondige kinderen, voor notaris Gerard HAMERS op 31.10.1762.
Approbatie van de inventaris door Nicolaas van der MEER, oom paternel.
04.11.1762 | R 1756 | f 103v

Johanna Maria HUS, weduwe van Johannes van ROSMALEN, maakt inventaris ten behoeve van haar vier onmondige kinderen: Adrianus, Theodorus, Anna Maria en Antonius Laurentius voor notaris Willem Hendrik PELS te 's-Hertogenbosch op 17.6.1763.
Approbatie door Francis van ROSMALEN en Jacob BLOEM, resp. oud-oom paternel en maternel.
18.06.1763 | R 1756 | f 124

Johannes van LUIJT, te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna Petronella MASBACH, maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen: Jan Francis, Geertruij, Petronella en Johanna Petronella voor notaris Philip MANS op 3.10.1763.
Approbatie door Willem KILSENBERG in huwelijk hebbende Anna Geertruij van LUIJT, zijn oudste dochter en Roelof HERHOUT, buurman, bij gebrek aan bloedverwanten in de Generaliteit.
07.10.1763 | R 1756 | f 134

Dingena SLUIJTERS weduwe van Staas HEESTERMANS maakt inventaris ten behoeve van Hendrik en Peter, haar onmondige zonen voor notaris Philip MANS te 's-Hertogenbosch op 4.10.1763 *.
Approbatie door Govert van der WIELEN, oom maternel en Leonardus DRIESSEN, buurman, bij gebrek aan familie in de Generaliteit.
* Johannes en Dingena trouwen te 's-Hertogenbosch 23.10.1763.
07.10.1763 | R 1756 | f 134v

Anna VREESWIJCK, weduwe van Jasper van DIJCK maakt inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Hendrika.
Approbatie door Anthonij van HAEFTEN en Wilhelmina van den ANCKER weduwe van Jacob van DIJCK.
Anna heeft alleen haar kleding.
24.12.1763 | R 1756 | f 147v

Jan BOWIER, oud-schepen en raad van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Henriette Maria Hermina ACKERSDIJCK maakt inventaris ten behoeve van zijn acht onmondige kinderen: Aletta Cornelia, Marten, Maria Cornelia, Frans, Jacoba Elisabeth, Hugo, Adriaan en Barbara Sophia voor notaris Hendrik TERCROIJE te 's-Hertogenbosch op 1.3.1764.
Approbatie door: Constantijn BOWIER en Mr Nicolaas SANTVOORT ACKERSDIJCK, ooms paternel en maternel.
03.03.1764 | R 1756 | f 157

Michiel BEEKVELT, Mr Chirurgijn, weduwnaar van Helena van LINGEN, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 8.5.1764.
Approbatie door Michiel van LINGEN, grootvader maternel en Philip van de VEN man en momboir van Johanna BEEKVELT, neef.
11.05.1764 | R 1756 | f 162v

Nicolaas TAARTMAN weduwnaar van Maria van MEGEN maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen Ferdinand, Jan en Maria voor notaris Philip MANS op 3.6.1764.
Approbatie van de inventaris door Jacob FRANCKEN en Jacob de CORT. Verwandten van vaderszijde zijn afwezig en de verwandten van moederskant zijn onwillig.
08.06.1764 | R 1756 | f 165v

Michiel van DARTEL weduwnaar van Anna Helena GEUSEN maakt inventaris ten behoeve van zijn dochter Maria Anna voor notaris Philip MANS op 22.6.1764.
Approbatie door Geertruij van HEESWIJK weduwe van Jan van DARTEL, grootmoeder paternel en Anthonie VERSTIJNE, buurman.
22.06.1764 | R 1756 | f 166v

Hendrik SMULDERS te Orten, weduwnaar van Jenneke van MAAS-BOMMEL maakt inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Johanna Wilhelmina en Cornelis, voor notaris Anthonij VERSFELT op 8.11.1764.
Approbatie: Francis van MAASBOMMEL en Adriaan SMOLDERS, ooms maternel en paternel.
09.11.1764 | R 1756 | f 181v

Hendrina CHRISTOPHELSE weduwe van Bartholomeus SCHERMO maakt inventaris ten behoeve van haar enige dochter Ida, voor notaris Philip MANS op 15.11.1764.
Approbatie door Stephanus BULO, neef maternel, in naam van zijn vrouw en Arnoldus LERUT, stads kassaijer.
16.11.1764 | R 1756 | f 184v

Maria de BOOIJ weduwe van Adriaan PRONCK, maakt inventaris ten behoeve van haar dochters Sara Jacoba en Wilhelmina voor notaris Hendrik PELS op 5.2.1765.
Approbatie door Christiaan de BOOIJ en Anna Maria PRONCK in huwelijk hebbende Johan Daniel RAMDOHR, oom maternel en tante paternel resp.
07.02.1765 | R 1756 | f 194

Francis Hendrik SPIERINCX weduwnaar van Johanna Matthijse SPIERINCX, maakt inventaris tot behoef van zijn enige zoon Jan Francis voor notaris Hendrik CAUWENBERG te Den Dungen op 2.5.1765.
Approbatie door Jan Hendrick SPIERINCX en Gerard van de HOFSTAD, ooms paternel en maternel.
03.05.1765 | R 1756 | f 200v

Adrianus DAMEN weduwnaar van Johanna JANSSEN, maakt inventaris tot behoef van Johannes, Wilhelmina, Johanna Maria en Adriana zijn onmondige kinderen voor notaris HAMERS, op 4.7.1765 Approbatie door Godefridus DAMEN en Jan JANSSEN, oom paternel en grootvader maternel.
05.07.1765 | R 1756 | f 207v

Jan BUENEN weduwe van Adriana van DONGEN maakt inventaris ten behoeve van Peternel en Adriana zijn dochters, voor notaris Philip MANS op 2.8.1765.
Approbatie van de erfdeling door Willem de GELDER en Nicolaas ORNIE, buren. Er is geen familie in de Generaliteit.
03.08.1765 | R 1756 | f 213

Peter SMITS weduwnaar van Johanna JANSSEN maakt inventaris ten behoeve van zijn dochter Anna Maria voor notaris Philip MANS op 20.8.1765.
Approbatie door Petronella van der STEEN weduwe van Dirk SMITS en Jacobus JANSEN, grootmoeder en grootvader.
21.08.1765 | R 1756 | f 216

Jan VUCHTS, te Orten, weduwnaar van Caat van de VEERDONCK maakt inventaris ten behoeve van Geertruij, Martijn, Jennemie en Lambert, zijn kinderen, voor notaris Pieter Dirk SANTVOORT te 's-Hertogenbosch op 28.8.1765.
Approbatie door Matijs van de VEERDONCK en Nicolaes van EIJS oom maternel en 'half-oom' paternel.
28.08.1765 | R 1756 | f 216v

Johan Michiel HAMILTON of SILVERTONHIL, majoor bij de infanterie ten dienste dezer landen, weduwnaar van Janetta Jacoba van der GON maakt inventaris tot behoef van zijn enige zoon Willem Jacob voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 26.9.1765.
Approbatie door Janette FENWICK weduwe van Jacob van der GON, Capiteijn ter Zee, grootmoeder maternel en Sara Maria van der GON, weduwe van Eduard Jacob van der GON, tante maternel.
27.09.1765 | R 1756 | f 218

Anthonij JAGER weduwnaar van Geertruij JANSEN maakt inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Theresia voor notaris Samuel de CASSEMAJOR.
Approbatie door Willem JAGER, grootvader paternel.
27.12.1765 | R 1756 | f 234

Willemina Frederica BACX weduwe van Arien BLOK, maakt inventaris tot behoef van haar zoon Jan voor notaris Philip MANS op 26.4.1766.
Approbatie door Wouter BLOK en Jan BAKX, grootvaders.
09.05.1766 | R 1756 | f 249v

Barbara EVERLINGEN weduwe van Johannes MENGELS maakt inventaris ten behoeve van haar kinderen. Het bezit beloopt fl 20.-.
Approbatie door Anthonij HANSWIJCK, kennis.
15.07.1766 | R 1756 | f 257v

Nicolaas KUIJPERS weduwnaar van Johanna van HELVOORT maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochters Cornelia en Antonetta voor notaris Gerard HAMERS op 26.8.1766.
Approbatie door Jan KUIJPERS, grootvader paternel en Hendrik van HELVOORT, oom maternel.
28.08.1766 | R 1756 | f 265

Jan van MIERLO weduwnaar van Elisabeth van der DONCK wordt vrijgesteld om ten behoeve van zijn zoon Gerard een inventaris te maken: er is geen bezit.
Approbatie: Helena van der DONCK huisvrouw van Joost HUIJSMANS, tante maternel.
05.11.1766 | R 1756 | f 273

Antonia van BREUGEL weduwe van Johannes HOFMAN maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Johannes Christianus voor notaris Hendrik Ter CROIJE op 29.12.1766.
Approbatie door Assuerus van ROOSMALEN en Johannes HEEREN oom maternel en neef paternel resp.
02.01.1767 | R 1756 | f 284

Hendrik van GEFFEN, schippersknecht, weduwnaar van Jenneke ESSERS heeft geen goederen en wordt ontslagen van de verplichting om een inventaris te maken.
Approbatie: Valentijn BIBOU en Pieter van der PUTTEN.
20.02.1767 | R 1756 | f 291

Johanna van der LINDEN weduwe van Gerard HAANRAAD maakt een inventaris ten behoeve van al haar kinderen, zo minderjarig als meerderjarig, voor notaris Gerard HAMERS op 15.6.1767.
Approbatie door Johanna SISOO weduwe van Dirck van der LINDEN, grootmoeder maternel en Herman VELTMAN in huwelijk hebbende Maria HAANRAAD, meerderjarige dochter.
17.06.1767 | R 1756 | f 302v

Dirk van BESOUWEN weduwnaar van Anna Catharina BELGERS heeft slechts een gering bezit en wordt ontslagen van de verplichting een inventaris te maken.
Approbatie door Maria Anna Petronella van BESOUWEN, te Tilburg en Hendrick VERDUIJN, te 's-Hertogenbosch, resp. tante paternel en neef paternel en Johannes BROUWERS, te 's-Hertogenbosch, buurman.
26.10.1767 | R 1756 | f 313

Hermanus SERAEL weduwnaar van Anna Margaretha BURGHART maakt een inventaris ten behoeve van Johannes en Maria haar kinderen, voor notaris Philip MANS op 12.1.1768.
Approbatie door Johanna VALENTIJN weduwe van Peter SERAEL grootmoeder paternel en Johan BURGHART, oom maternel.
13.01.1768 | R 1756 | f 319

Theresia van OMMERT weduwe van Wilhelm TRUENEN te 's-Hertogenbosch maakt inventaris ten behoeve van Arnoldus en Cornelia, haar kinderen, voor notaris Philip MANS op 23.1.1768.
Approbatie van de inventaris door Hermanus van OMMERT, oom maternel en Francis Joseph ISANGRIN, buurman. Er is geen andere familie te 's-Hertogenbosch.
25.01.1768 | R 1756 | f 321

Jan COLEN, geboren te Hees bij Leende, gaat hertrouwen.
Hij heeft twee kinderen, beide geboren te 's-Gravenhage. Jan heeft geen bezit. Vader en beide kinderen worden onderhouden door de armbezorgers van de RK statie te 's-Gravenhage Er kan derhalve geen inventaris gemaakt worden.
19.03.1768 | R 1756 | f 328

Willem van der WAGT, keurslijfmaker, is weduwnaar van Geertruij HOUWAERT, te 's-Hertogenbosch. Maakt inventaris tot behoef van Isak, Adriaan, Jacob, Martijntje en Abraham voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 28.4.1768.
Approbatie: Willem de BRUIJN, neef maternel en Johannes OUWERS, knecht van Willem voorsz.
29.04.1768 | R 1756 | f 333v

Elisabeth van MIERLO weduwe van Arnoldus van KESSEL maakt inventaris tot behoef van haar kinderen Joannes en Anna voor notaris Evert van BRUGGEN op 25.8.1768.
Approbatie door Gerardina VERSCHUUREN weduwe van Wouter van MIERLO en Michiel van MIERLO, moeder en oom van Elisabeth voorsz; Hendrika van KESSEL weduwe van Jan van KESSEL, te Driel, grootmoeder paternel en Hendrick van KESSEL, oom paternel, te Velp.
26.08.1768 | R 1756 | f 346

Adriaan VELTHUIJSEN, weduwnaar van Caharina BOERS maakt inventaris ten behoef van zijn onmondige kinderen, Gerard en Hendrina, voor notaris Philip MANS op 20.1.1769.
Approbatie door Jacobus van ZEELEN, stief grootvader en Govardus van der WIELE, buurman van Adriaan voorsz.
27.01.1769 | R 1761A | f 4

Silvester PAUWELS weduwnaar van Johanna van TONGEREN maakt een inventaris ten behoef van haar kinderen Jan, Adriaan, Anna Catharina en Adriana voor notaris Gerard HAMERS op 3.3.1769.
Approbatie door Johannes PAUWELS, oom paternel.
05.04.1769 | R 1761A | f 12v

Willem de LANGH, kleermaker, weduwnaar van Johanna STRIK, maakt inventaris ten behoeve van Jacobus en Willemina, zijn kinderen, voor notaris Pieter Dirk SANTVOORT op 9.6.1769.
Approbatie door Johannes de LANGH en Philippina BRIENEN, grootouders paternel; Helena STRIK en Allegonda STRIK tantes maternel.
08.07.1769 | R 1761A | f 24

Maria van de VRIJTHOF weduwe van Godefridus GOUDSMITS gaat hertrouwen met Johannes BORGHOUTS. Omdat zij geen bezit heeft wordt zij ontslagen van de verplichting een inventaris te maken. Approbatie door Jan GOUDSMITS, wolspinder en Maria NOEL, huisvrouw van Jan BENNEKENS.
16.02.1770 | R 1761A | f 45v

Matthijs de WIT, weduwnaar van Petronel van ASTEN maakt inventaris ten behoef van haar enige dochter Johanna, voor notaris Evert van BRUGGEN op 10.4.1770.
Approbatie van de inventaris door Johanna NOOTMANS weduwe van Gerard de WIT en Antonij de WIT, grootmoeder en oom van vaderszijde.
13.04.1770 | R 1761A | f 48v

Peeter van HEESWIJK weduwnaar van Geertruij van WEERT, molenaar te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn beide onmondige dochters Cornelia en Maria Theresia voor notaris Pieter Dirk SANTVOORT op 11.4.1770.
Approbatie door Andries van HEESWIJK, oom paternel, te Oisterwijk.
13.04.1770 | R 1761A | f 49v

Robbert KERSTEN weduwnaar van Johanna ARNOLD, gaat hertrouwen. Hij kan geen inventaris maken: er is geen bezit.
Approbatie door zijn zoon Willem KERSTEN.
14.04.1770 | R 1761A | f 50

Matijs WIJNSCHEF, weduwnaar van Clara SONNENSCHIJN, gaat hertrouwen met Helena van der DUSSEN. Hij heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor zijn drie kinderen, waarvan het oudste zeven jaar oud is.
Approbatie door Gabriel HUBERTUS en Anna Catharina van den BERG, zijn buren.
14.04.1770 | R 1761A | f 50v

Engelina STEVENS, weduwe van Hendrik WOUTERS heeft geen bezit en wordt ontslagen van de verplichting een inventaris te maken voor haar zoon Abraham.
Bevestiging door haar buren: Hendrina huisvrouw van Joseph van BEECK en Margaretha huisvrouw van Laureijns OLIJSLAGERS.
28.08.1770 | R 1761A | f 68

Jan RIJNKENS te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Elisabeth Claas SCHIPPERS maakt inventaris tot behoef van zijn enige dochter Anna, voor notaris Hendrik ter CROIJE op 19.10.1770.
NB. Er is geen verklaring van approbatie vermeld!
19.10.1770 | R 1761A | f 72

Johanna de GELDER weduwe van Michiel CRUIJS gaat hertrouwen. Daar er geen goederen zijn kan er geen inventaris gemaakt worden voor haar enige dochter Cornelia.
Approbatie door Willem de GELDER, oom maternel en Johannes EMMERCAMP, kennis.
08.11.1770 | R 1761A | f 79

Johanna OOSTVOGEL weduwe van Francis VINCK maakt inventaris ten behoeve van haar beide kinderen: Hendrik en Johanna Maria voor notaris Philip MANS te 's-Hertogenbosch.
Approbatie door Francis BECKERS, neef maternel en Adriaan de CORT, buurman.
05.02.1771 | R 1761A | f 95v

Annemie van den OETELAER weduwe van Corstiaen Jans van de WATER, te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van Hendrikus en Johannes, haar onmondige zonen, voor notaris Hendrik CAUWENBERG te Den Dungen op 9.10.1771.
Approbatie door Adriaen van de WATER te Den Dungen en Jan Anthonij BROEREN te St Michielsgestel, broeder resp. zwager van de overledene.
12.10.1771 | R 1761A | f 124v

Hendrik SMITS, Mr Verwer en gelasemaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria de BEER maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen Johannes, Peter en Dina, voor notaris Jan de GIER op 1.11.1771.
Approbatie door Cornelis de BEER, tinnegieter te 's-Hertogenbosch, oom maternel.
02.11.1771 | R 1761A | f 130v

Wilhelmus CLAUS te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Petronella van der WIELEN maakt inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Hendrik Antonius, Johannes Bernardus, Anna Margaretha en Anna Maria, voor notaris Gerard HAMERS op 31.12.1771.
Approbatie door Willem TIELEN en Willem DIJK, buren.
02.01.1772 | R 1761A | f 140v

Daniel van den BOGAARD weduwnaar van Catharina PEUFFLE maakt inventaris ten behoeve van haar kinderen Hendrina, Jacobus, Leopoldus en Everardus voor notaris Evert van BRUGGEN op 13.2.1772.
Approbatie: Cornelis van ROSMALEN, aangetrouwde oom paternel en Jacobus van HERL╔, oom paternel.
14.02.1772 | R 1761A | f 146v

Willem EELSINK, ontvanger der verpondingen van Kempenland, weduwnaar van Cornelia OCKERSE maakt een inventaris tot behoef van Cornelia Jacoba, Anna Wilhelmina en Alida Catharina zijn dochters, voor notaris Johan VERSTER de BALBIAN op 11.9.1772.
Er wordt geen approbatie vermeld.
12.09.1772 | R 1761A | f 178v

Jean Daniel CLAVEL, dienaar van de Hoogschout, weduwnaar van Johanna Cornelia GIJSELHART heeft geen bezit en kan dus geen inventaris maken.
05.12.1772 | R 1761A | f 185

Nicolaas VOS weduwnaar van Helena van der HIJDEN maakt inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Hendrik, Agnes, Lucretia en Helena voor notaris Johan VERSFELT op 22.4.1773.
Approbatie door Arnold VOS, vˇˇrzoon van Nicolaas; Johannes Esaias SPELTHAAN en Jan JANSEN, buren.
23.04.1773 | R 1761A | f 204

Maria SIMSON weduwe van Willem PRINCEN, kan ten behoeve van haar kinderen Johannes en Dorothea geen inventaris maken want er is geen bezit.
Approbatie door Judith EEKHOUT huisvrouw van Philip BROGERS en Johanna van VUCHT huisvrouw van Gerard GERITSE, buren.
02.07.1773 | R 1761A | f 212v

Maria BOSCH weduwe van Francis MULDERS te Orthen maakt inventaris tot behoef van haar kinderen: Adriaen, Anthonette, Anthonij, Johannes Henricus, Francis, en Peter voor notaris Johannes VERSTER de BALBIAN te 's-Hertogenbosch, op 6.10.1773.
Approbatie: Anthonij MULDERS, oom paternel, Anthonij Francis van de WESTERLAAKEN, aangetrouwde oom, weduwnaar van de tante paternel, resp. te 's-Hertogenbosch en Den Dungen.
09.10.1773 | R 1761A | f 225

Otto WICHERS weduwnaar van Josina des MILLE VILLES kan geen inventaris maken voor zijn onmondige dochter Henrietta Johanna.
De roerende goederen van zijn vrouwen ouders: winkelwaar en enig meubilair zijn verkocht op 6, 7 en 8 mei 1760 en brachten op fl 144.-. Dit bedrag kwam toe aan Josina voorsz en haar zusters: Johanna, Allegonda en Aelbertine.
21.07.1774 | R 1761A | f 258

Govert den DOOP te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Geertruij Henriette van der HAGEN maakt een inventaris tot behoef van zijn kinderen Hubertus Hendrik en Sijbilla Maria, voor den Gerechte van Bokhoven, op 21.10.1774.
Approbatie: Arnold den DOOP, momboir over de minderjarigen.
28.10.1774 | R 1761A | f 274

Christiaan KLEERMANS weduwnaar van Gweertruij Maria TREIJNEN maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen Hendrick en Anna Maria voor notaris Philip MANS op 20.12.1774.
Approbatie van de inventaris door Jan LEURS, oom paternel em Jan WANSING, oom maternel.
21.12.1774 | R 1761A | f 280

Willem HUBERT, Mr timmerman, weduwnaar van Sara Catharina BRANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier zonen en twee dochters voor notaris Jan van BRUGGEN, op 13.4.1775.
Approbatie door Jan HUBERT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Schiedam en Theodorus RIJGERS, ooms paternel en maternel.
14.04.1775 | R 1761A | f 315

Johannes den ADMIRAAL, onderkoster van de St Jan, weduwnaar van Adriana van RUENEN maakt een inventaris ten behoeve van Adriana Johanna, Geertruij en Gerardus zijn onmondige kinderen voor notaris Philip MANS op 13.7.1775 *.
Approbatie door Paulus CLABBANS en Hendrik SMITS, poorters van 's-Hertogenbosch. Er zijn geen overige bloedverandten te 's-Hertogenbosch.
* Johannes en Anna Maria trouwen te 's-Hertogenbosch op 20.8.1775.
18.07.1775 | R 1761A | f 327

Anna Maria de GASEE weduwe van Gerard Willem van CRANENBURG maakt inventaris ten behoeve van haar kinderen: Hendricus, Frederik en Geertruij voor notaris Philip MANS op 18.7.1775.
Approbatie door Johannes van de GEVEL, oom maternel en Jan Hendrik BRAAS, buurman.
19.07.1775 | R 1761A | f 328

Maria Anthonij VENROIJ weduwe van Jan PELS te Den Dungen maakt een inventaris tot behoef van haar vier onmondige dochters: Peternel, Antonet, Annamaria en Hendrien voor notaris Hendrik CAUWENBERG te Den Dungen op 17.8.1775.
Approbatie door Jan Marten PELS en Hendrik Antonius VENROIJ, ooms.
25.08.1775 | R 1761A | f 332v

Age JACOBS, beurtschipper van 's-Hertogenbosch op Utrecht, weduwnaar van Hendrina VERHAGEN maakt inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Jacob JACOBS voor notaris Johan VERSTER de BALBIAN op 12.9.1775.
Approbatie door Dirk van GENDEREN en Matijs ENTE, neven maternel.
12.09.1775 | R 1761A | f 338

Hendrik SMULDERS weduwnaar van Elisaet FLAMINCK, maakt inventaris tot behoef van zijn twee kinderen Cornelis en Johanna Maria voor notaris Jan van BRUGGEN op 25.1.1776.
Geen approbatie: er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
26.01.1776 | R 1761A | f 354

Francis DEKKERS, koopman, weduwnaar van Catharina Alida van RAVENSTEIJN maakt inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Mechelina voor notaris Hendrik ter CROIJE op 15.4.1776.
Approbatie door Johan WATRIN en Johan Hendrik DEKKERS resp. neef maternel en oom paternel.
16.04.1776 | R 1761A | f 364

Zwaantje UITHOOVEN, weduwe van Hendrik BROEKHUIJSEN, maakt inventaris ten behoeve van haar onmondige kinderen Markje en Bernt voor notaris Gerard HAMERS op 25.6.1776.
Approbatie der inventaris door Andries HUIJGERS, neef paternel.
27.06.1776 | R 1761A | f 368

Jan Pieter TIELEN, kleermaker, weduwnaar van Hendrica van BOEKEL maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Allegonda voor notaris Jan de GIER op 9.10.1776.
Approbatie door Wilhelmina van den BERG, eerder weduwe van Willem van BOEKEL en nu gehuwd met Jan SCHOORMANS, grootmoeder maternel.
11.10.1776 | R 1761A | f 371v

Hendrick van BEECK weduwnaar van Anna Maria CLOMP, maakt een inventaris tot behoef van zijn kinderen Cornelis, Willem, Martinus, Catharina, Clasina en Johanna voor notaris Philip MANS op 10.1.1777.
Approbatie door Thomas van BEECK, grootvader paternel en Johannes CLOMP, oom maternel.
21.01.1777 | R 1761B | f 4v

Anthonij EVERS weduwnaar van Adriaantje HUBERS maakt inventaris tot behoef van zijn onmondige kinderen Anthonij en Catharina voor notaris Gerard HAMERS op 30.1.1777.
Approbatie van de inventaris door Catharina BRUIST weduwe van Arnold HUBERS, grootmoeder maternel.
30.01.1777 | R 1761B | f 7v

Jean Pierre CHOFFAT weduwnaar van Maria KUIJP heeft geen goederen en kan geen inventaris maken.
Approbatie door Susanna CHOFFAT, zijn meerderjarige dochter en David TIEGE, voorlezer van de Waalse Kerk.
27.02.1777 | R 1761B | f 11v

Cornelis van ESCH, weduwe van Peter DIEBELS maakt een inventaris tot behoef van haar kinderen: Christiaan DIEBELS en Johanna Maria DIEBELS in huwelijk hebbende Pieter HUTTER voor notaris Philip MANS op 21.4.1777.
Approbatie door Frederick HOLSTIJN en Hendrina van HIJNSBERGEN, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
22.04.1777 | R 1761B | f 18v

Johannes van den BOSCH, Mr metselaar, weduwnaar van Francijn BOUWMANS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Godefridus en Hendrina en tot behoef van Mechelina en Francijna, kinderen van wijlen zijn zoon Jan Francis van den BOSCH bij Maria CROONEN, voor notaris Everard van BRUGGEN op 23.4.1777.
Er wordt geen approbatie vermeld.
24.04.1777 | R 1761B | f 19v

Anna Catharina TEULINGS weduwe van Josephn STIGMANS maakt inventaris ten behoeve van haar dochter Maria voor notaris Gerard HAMERS op 29.4.1777.
Approbatie door Francis TEULINGS, grootvader maternel en Maria KLEERMANS weduwe van Gerard STIGMANS, grootmoeder paternel.
01.05.1777 | R 1761B | f 26

Matthias HOLLANDERS weduwnaar van Anna Wilhelmina van de SANDE, maakt inventaris tot behoef van zijn onmondige kinderen: Simon Wouterus, Gerardus Josephus, Maria Agnes, voor notaris Gerard HAMERS op 6.8.1777.
Approbatie door Hendrina van de SANDE, tante maternel.
07.08.1777 | R 1761B | f 30

Jan van SCHIJNDEL weduwnaar van Maria ECKERS, te Orthen maakt inventaris tot behoef van zijn vijf onmondige kinderen: Adriaan, Johannes, Jennemie, Catharina en Anna Catharina voor notaris Evert van BRUGGEN op 26.8.1777.
Approbatie door Matheus Lambert van GERWEN man en momboir van Hendrina van SCHIJNDEL, aangetrouwde oom paternel.
27.08.1777 | R 1761B | f 32v

Elisabeth van de GRINT, te Orthen, weduwe van Rijnier BOVEE, maakt inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Joserph en Hendrik Peter voor notaris Evert van BRUGGEN op 26.8.1777 *.
Approbatie door Peter BOVEE, grootvader paternel en Geurt van der MAECK in huwelijk hebbende Jenneke van de GRINT, aangetrouwde oom maternel.
* Jan en Elisabeth trouwen te 's-Hertogenbosch op 14.9.1777.
27.08.1777 | R 1761B | f 33

Louis CASOBON weduwnaar van Catharina PLESIK maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Martha CASOBON in huwelijk hebbende Christiaan KEIJSER te Oisterwijk; Johannes Louis CASOBON te Amsterdam en Catharina Petronella CASOBON, meerderjarige dochter.
Hij passeert geen inventaris, maar wel een akte voor schepenen van Oisterwijk op 10.1.1778 en voor notaris Dirk ORMOND te Amsterdam.
Approbatie door Catharina Petronella CASOBON.
29.01.1778 | R 1761B | f 48

Pieter MOURITSZ, canonnier in de compagnie van capitein PARAVICINI di CAPELLI te 's-Hertogenbosch, weduwnaar. Hij heeft geen bezit en kan geen inventaris maken.
Approbatie door Peter van SCHIJNDEL en Hendrik DRIESSEN, kennissen.
16.02.1778 | R 1761B | f 52v

George Hendrik ALSTEDE weduwnaar van Helena WINKELMANS maakt inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Maria Magdalena, Bernardt en Hendrik moor notaris Jan van den OEVER op 3.3.1778.
Approbatie door Jan Hendrik ALSTEDE oom paternel, de enige bloedverwant te 's-Hertogenbosch.
04.03.1778 | R 1761B | f 54

Johannes SINGELMANS, weduwnaar van Johanna BERINGS maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Jacob voor notaris Jan van BRUGGEN op 26.4.1778.
Approbatie door Maria Magdalena SINGELMANS, grootmoeder paternel en Elisabeth van HIRTUM, tante maternel.
01.05.1778 | R 1761B | f 61v

Andreas de LEPO weduwnaar van Anna Maria GOOSSENS maakt inventaris ten behoeve van haar vier kinderen: Levina, Catharina, Johan en Agnes.
Approbatie: Hendrik de LEPO, broeder van de vader; Mathijs van PINXTEREN in naam van Oda de LEPO en Anthonij van GRINSVEN in huwelijk hebbende Catharina GOOSSENS, ooms paternel en maternel.
R 1671B
01.05.1778 | f 62

Elisabeth LEEMANS weduwe van Isac van KLEEFF maakt inventaris ten behoeve van haar vier kinderen: Nicolaas, Sara Johanna, Gerardus en Cornelis voor notaris Johannes VERSFELT op 12.5.1778.
Approbatie door Nicolaas van KLEEFF en Gerardus LEEMANS, grootvaders paternel en maternel.
15.05.1778 | R 1761B | f 62v

Helena MULDERS weduwnaar van Jan SNEL, marktschippersknecht, maakt inventaris ten behoeve van haar kinderen: Roelof,Lambert en Catharina voor notaris Philip MANS: 24.9.1778.
Approbatie door Juriaen KLOOSTERHUIJZEN en Johan SEVENBERGEN, poorters van 's-Hertogenbosch.
24.09.1778 | R 1761B | f 73

Johannes SMOLDERS, verwer en glazenmaker, weduwnaar van Helena van der BIESEN, maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Lambert, Mijntje en Johannes voor notaris Everardus van BRUGGEN op 6.10.1778.
Approbatie van de inventaris door Anthonij van der BIESEN en Johannes SMOLDERS, ooms maternel en paternel.
06.10.1778 | R 1761B | f 75v

Hendrina de HOOG weduwe van Wilhelmus COONEN heeft geen bezit en kan derhalve geen inventaris maken.
Dit verklaart ook haar zoon Anthonij COONEN, soldaat in het regiment van kolonel VOURLOU, in garnizoen te 's-Hertogenbosch.
09.10.1778 | R 1761B | f 78

Hendrikus Johannes APPELBOOM, koopman, weduwnaar van Lucia Catharina van DRUNEN, maakt inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen voor notaris Johan van BRUGGEN op 21.11.1778.
Approbatie door: Petrus van DRUNEN, grootvader maternel en Johanna Catharina BAKKERS weduwe van Jan Hendrikus APPELBOOM, grootmoeder paternel.
23.11.1778 | R 1761B | f 79v

Dirck CLARDIJ, weduwnaar van Allegonda BEENS kan geen inventaris maken voor Anthonij en Francis zijn beide onmondige zonen: hij heeft geen bezit, hetgeen bevestigd wordt door Peter BEENS, grootvader maternel en Aeltje van de GRAAF huisvrouw van Julius BROCHIO, buurvrouw.
10.12.1778 | R 17613 | f 82v

Pieter van DAL weduwnaar van Huijbertina van den BRAEK maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Evert, Elisabeth en Clasina voor notaris Jan de GIER op 17.4.1779.
Approbatie door Simon van den BRAEK te Herpt bij Heusden, oom maternel.
18.04.1779 | R 1761B | f 100v

Jacobus van HEDEL weduwnaar van Anna Maria TRIMBOSCH maakt inventaris ten behoeve van zijn vier minderjarige kinderen Rogier, Anna Maria, Hendrick en Anna Catharina, voor notaris Jan de GIER op 26.4.1779.
Approbatie door Peter TRIMBOSCH en Godefridus van OSCH, ooms maternel.
28.04.1779 | R 1761B | f 102

Wouter WEERTS weduwnaar van Anna van den BOGAART maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Anna Maria, Peter, Frans, Dominicus, Anna Barbara, Jan Matthijs voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 15.7.1779.
Approbatie van de inventaris door Maria van den HEUVEL weduwe van Simon van den BOGAART, grootmoeder maternel en Maria EMTIN, nicht paternel.
16.07.1779 | R 1761B | f 114v

Adriaen van UDEN weduwnaar van Maria van KALKAR maakt inventaris ten behoeve van zijn dochter Erdine voor notaris Philip MANS op 20.7.1779.
Approbatie door Louis KOPPELAARS, oom paternel en Willem van KALKAR, oom maternel.
21.07.1779 | R 1761B | f 115

Johannes Adam CHEPEL weduwnaar van Maria Agnees CAMERS, maakt inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Jan Jurien, Joseph en Elisabet voor notaris Evert van BRUGGEN op 11.8.1779.
Approbatie door Bastiaan CHEPEL, grootvader paternel en Lambertus van den NIEUWENHUIJSEN, oom maternel.
12.08.1779 | R 1761B | f 115v

Hendrik WALTERS weduwnaar van Allegonda SOMERS, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken tot behoef van zijn dochter Johanna.
Dit wordt mede verklaard door Johanna MAKASKE en Helena MAKASKE, tantes maternel.
23.09.1779 | R 1761B | f 119

Theodora Adriana VELTERS weduwe van Johan Michiel HAMILTON of SILVERTONHIL maakt inventaris voor haar kinderen: Dorothea, Daniel en Johannes, voor notaris Hendrick ter CROIJE op 20.12.1779.
Approbatie door Wijna GORDON, weduwe van Majoor ALTHUIJSEN en kolonel W.J.H. HAMILTON of SILVERTONHIL, oom paternel.
22.12.1779 | R 1761B | f 129v

Peeter MAAS weduwnaar van Martijne van LOON, maakt inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen Johannes en Adriana voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 16.1.1759.
Approbatie door Thomas MAAS, oom paternel en Coenradus KOLFF, weduwnaar van Maria van LOON, oom maternel.
16.01.1759 | R 1762 | f 11

Anthonij van den BERG weduwnaar van Elisabeth VONDERS, maakt inventaris tot behoef van zijn dochter Eva voor notaris Evert van BRUGGEN op 17.4.1759.
Approbatie van de inventaris door Nicolaas van den BERG en Dirk VONDERS, grootvaders.
18.04.1759 | R 1762 | f 18

Hendrik ESSERS weduwnaar van Maria van VELTHOVEN maakt inventaris ten behoeve van zijn enig kind Adriana voor notaris Samiel de CASSEMAJOR op 25.4.1759.
Approbatie door Hendrik van VELTHOVEN, te Orten en Piet van BALCOM, te 's-Hertogenbosch, ooms maternel.
26.04.1759 | R 1762 | f 19

Frederick CLEIJN weduwnaar van Maria Catharina CNEBEL maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen Johannes en Barbara voor notaris Peter Dirk SANTVOORT.
06.07.1759 | R 1762 | f 24v

Gijsbert van ROSMALEN weduwnaar van Maria STOKS maakt inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Jan Hendrik en Josina, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 8.8.1759 Approbatie door Peter STOKS, grootvadermaternel en Jacobus van ROSMALEN oom paternel.
09.08.1759 | R 1762 | f 26

Johannes NICOLS weduwnaar van Maria SCHEFFERS te Waalwijk, maakt inventaris ten behoeve van zijn minderjarige kinderen: Johannes, Lucia en Petrus, voor notarissen te Waalwijk op 26.7.1759 en twee acten van ampliatie, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op resp. 28.7.1759 en 2.8.1759.
Approbatie door Jacobus SCHEFFERS in plaats van Petrus SCHEFFERS, grootvader maternel.
29.03.1760 | R 1762 | f 53v

Jilles BEVOO weduwnaar van Willemijn COENEN maakt inventaris tot behoef van zijn twee onmondige dochters Allegonda en Johanna voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 25.3.1760.
Approbatie door Luijcas BEVOO, oom paternel en Gerit DIXSE, oom maternel.
02.04.1760 | R 1762 | f 55

Luijcas VISSERS te Den Dungen, weduwnaar van Petronella Laurens van HOUTUM maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Johannes voor notaris Gerardus HAMERS te Den Dungen.
Approbatie van deze inventaris door Adriaan VISSERS en Nicolaas van HOUTUM, ooms paternel en maternel.
17.04.1760 | R 1762 | f 57

Hendrik Aelberts van der AA weduwnaar van Catharina Jansen van der CAMMEN, te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen: Martinus, Cornelis, Gerit, Angenees, Allegonda en Marcus, voor notaris Gerard HAMERS te Den Dungen.
Approbatie door Johannes van der AA, oom paternel en Jan van der CAMMEN, grootvader maternel.
09.05.1760 | R 1762 | f 58v

Hendrina van BEEK weduwe van Marten Gerit ONDERSTEIJN te Den Dungen, maakt inventaris ten behoeve van haar kinderen Hendrik, Geertruij en Petronella, voor notaris Gerard HAMERS te Den Dungen.
Approbatie van deze inventaris door Jan Gerit ONDERSTEIJN en Jan Hendrik van BEEK, ooms paternel en maternel.
09.05.1760 | R 1762 | f 59

Arnoldus HOLLANDERS weduwnaar van Johanna SNEIJDERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige dochters Cornelia en Anna Maria voor notaris Philip MANS op 29.8.1760.
Approbatie door Pieter HOLLANDERS, oom paternel en Francis BACKERS, in naam van zijn vrouw, neef maternel.
29.08.1760 | R 1762 | f 62

Abraham SCHERMERS weduwnaar van Christina van MUNNIKHOF, maakt krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 16.9.1754, een inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Jan, Johannes Martinus, Catharina Christina, Barbara Maria, Alexander en Pieter, een inventaris voor notaris Cornelis van der LOOIJ, te Rotterdam.
Approbatie van de inventaris door Maria van der WALLEN, meerderjarige ongehuwde dochter, nicht paternel en Emmerentiana CASTELEIJN, huisvrouw van Jacobus OBREEN, te Rotterdam.
10.09.1760 | R 1762 | f 64v

Willemijna BROERS weduwe van Teunis van BOXTEL maakt een inventaris tot behoef van Dirk, Maria en Antonia, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 10.3.1761.
Approbatie door Jan BROERS, grootvader maternel en Peeter van BOXTEL, oom paternel.
12.03.1761 | R 1762 | f 79

Ariaantje PELS weduwe van Pieter van ROOIJ maakt een inventaris tot behoef van haar kinderen Laurens en Marie voor notaris Gerardus HAMER te 's-Hertogenbosch op 30.3.1761.
Approbatie van deze inventaris door Jan Laurens van ROOIJ en Lambertus PHILIPPUS in huwelijk hebbende Maria PELS, ooms paternel en maternel.
08.04.1761 | R 1762 | f 89

Cornelis RAMAKER weduwnaar van Pieternella Johanna MARTIJN, canonnier in de compagnie van capiteijn ALTHUIJSEN, in garnizoen te Sluijs, maakt een inventaris ten behoeve van Catrina zijn onmondige dochter voor notaris Johannes van den OEVER op 27.11.1761.
NB. Er wordt geen approbatie vermeld.
04.12.1761 | R 1762 | f 112

Johan Hendrik GOMBERT weduwnaar van Geertruij Geermina STOUTERS, maakt inventaris tot behoef van zijn kinderen Johannes, Andries, Jan Hendrik en Anna Maria, voor notaris Gerardus HAMERS op 14.1.1762.
Approbatie door Johanna HOGENDIJK, weduwe van Andries STOUTERS, grootmoeder maternel.
21.01.1762 | R 1762 | f 115v

Christiaen August VIEWEG weduwnaar van Johanna FLEMMING maakt inventaris tot behoef van zijn twee dochters Johanna Juliana en Dorothea Elisabeth voor notaris Hendrik ter CROIJE op 21.3.1762.
Approbatie door Lodewijk MARKGRAAF en Georg WELLER van moederszijde.
24.03.1762 | R 1762 | f 120

Hendrik GEURTS, van Den Dungen, weduwnaar van Maria Geurt CUIJPERS, maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen Willem, Catharina en Maria voor notaris Hendrik COUWENBERG te Den Dungen op 8.4.1762.
Approbatie door Dirk Geurts CUIJPERS en Dillis Anthonij van der STEEN, ooms.
15.04.1762 | R 1762 | f 122v

Joseph van EIJCK Mr schoenmaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna van LIBERGEN maakt inventaris ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen Josua en Drica voor notaris Everardus van BRUGGEN op 25.4.1762.
Approbatie door Francois van LIBERGEN, oom maternel en Aletta van EIJCK weduwe van Matthijs HIJMANS, tante paternel.
27.04.1762 | R 1762 | f 123

Maria MULDERS weduwe van Hendrik COLFF maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Maria voor notaris Philippus MANS op 29.4.1762.
Er woont geen familie te 's-Hertogenbosch.
R 1672
30.04.1762 | f 124

Christiaan GABEL weduwnaar van Josina DUL╔ maakt inventaris tot behoef van zijn onmondige zoon Matthias Augustinus voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 6.5.1762.
Approbatie van de inventaris door Frederik DUL╔, grootvader maternel en Simon DUL╔, oom maternel.
07.05.1762 | R 1762 | f 125v

Adriaan van DUNGEN, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Adriana van LITH, maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Cornelia voor notaris Johan VERSTER de BALBIAN op 1.7.1762.
Er woont geen familie te 's-Hertogenbosch.
03.07.1762 | R 1762 | f 128v

Gijsje BOX, geboren te Bremen, weduwe van Claas TIJSSEN, te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen Matthijs en Johanna Petronella voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 22.9.1762.
Approbatie door de buren: Ambrosius KLOECK en Anthonij SLIET.
23.09.1762 | R 1762 | f 134

Mr Carel Jan BISDOM, oud-schepen en controleur der licenten en convoijen te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Henriette Louise STORM van 's-GRAVEZANDE, maakt inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen voor notaris Mr Willem Hendrik PELS op 17.9.1762.
Approbatie door Charlotte BOIJD, weduwe van Mr Evert Hendrik STORM van 's-GRAVEZANDE, oud president en Raad van 's-Hertogenbosch, grootmoeder maternel en Nicolaas Jeremias STORM van 's-GRAVEZANDE, schepen en Raad van 's-Hertogenbosch, oom maternel.
05.10.1762 | R 1762 | f 135

Johanna TEUNISSE weduwe van Nicolaas LIEBERGEN maakt een inventaris tot behoef van haar beide onmondige kinderen: Cornelia en Simon voor notaris Gerard HAMERS op 9.11.1762.
Approbatie door Cornelis LIEBERGEN, oom paternel.
11.11.1762 | R 1762 | f 135v

Herman van DEIJSEN weduwnaar van Johanna MAKASKE, maakt inventaris ten behoeve van zijn zoon Wilhelmus Antonius voor notaris Philippus MANS op 10.12.1762.
Approbatie door Jan HARTHOUT, oom paternel en Stephanus MAKASKE, oom maternel.
10.12.1762 | R 1762 | f 140

Maria NOOTMANS weduwe van Pieter SPIERINGS te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Johanna Cornelia voor notaris Philippus MANS op 21.1.1763 *.
Approbatie door Lucas SPIERINGS, oud-schepen te Berlicum, oom paternel en Willem van GEMERT, te 's-Hertogenbosch, oom maternel.
* Johannes en Maria trouwen te 's-Hertogenbosch op 13.2.1763.
27.01.1763 | R 1762 | f 141

Johannes ONVERVEERT weduwnaar van Maria van der EIJCKE te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris tot behoef van zijn zoon Johannes voor notaris Philippus MANS op 26.1.1763.
Approbatie door Anthonij ONVERVEERT, neef paternel en Frans MEIJS, kennis, te 's-Hertogenbosch.
27.01.1763 | R 1762 | f 142

Petrus VEREIJCK weduwnaar van Hendrina TRIMBOSCH maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Arnoldus Josephus, Anna Maria Clasina en Anna Elisabeth voor notaris Johan van BRUGGEN op 19.1.1763.
Approbatie door Cornelis BIERENS oom paternel en Godefridus van OSCH, oom maternel.
28.01.1763 | R 1762 | f 142v

Francis TEULINGS, lintwerker te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Maria BIEST maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen Adrianus, Hendrikus en Anna, voor notaris Philippus MANS op 6.4.1763.
Approbatie door Peter HOLLANDERS in huwelijk hebbende Anna BIEST, tante maternel en Adriaan TEULINGS, neef paternel.
07.04.1763 | R 1762 | f 147v

Johan van WESTRINGH weduwnaar van Betje van OERS maakt inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Eva en Jan Willem voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 15.4.1763.
Approbatie door Johannes STORM en Matthijs ELBERS bij gebrek aan familie te 's-Hertogenbosch.
15.04.1763 | R 1762 | f 148

Mechelina Wendelina DECKERS weduwe van Guiliam HEEREN, koopvrouw te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Geertruij voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 23.3.1759. Deze inventaris is geapprobeerd op 29.3.1763 door Albert Leonardus VOGELVANGER in huwelijk hebbende Catharina HEEREN, vˇˇrdochter uit het eerste huwelijk van Guiliam HEEREN, half-zuster van Geertruij voorsz en Johannes HEEREN, oom paternel en Elisabeth DRAAK weduwe van Gerard DECKERS, grootmoeder maternel.
21.04.1763 | R 1762 | f 149v

Hendrik FRANSEN, gegageerd corporaal in het regiment van luitenant-generaal CROIJE weduwnaar van Jacoba PILLET maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Bernard voor notaris Philippus MANS op 15.7.1763.
Approbatie door Gerardus KLEIJN, in naam van zijn vrouw, oom maternel.
16.07.1763 | R 1762 | f 152

Elisabeth de LAURE, weduwe van Samuel ISLER, die geboren is in het canton Bern, maakt een inventaris ten behoeve van haar minderjarige kinderen Hendrina en Christiaan voor notaris Everardus van BRUGGEN op 28.9.1763.
Approbatie door Maria de LAURE, zuster van de moeder; Peter VERVOORT, bloedneef en Engelina van RIEMSDIJCK, aangetrouwde nicht.
30.09.1763 | R 1762 | f 158

Johanna van der LINDEN weduwe van Leendert SMITS maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige dochters Francina en Antonetta voor notaris Gerard HAMERS op 12.10.1763.
Approbatie van de inventaris door Jan SMITS en Jan van der LINDEN, ooms paternel en maternel.
14.10.1763 | R 1762 | f 159

Johanna STEENBERGEN weduwe van Jan van HEES maakt inventaris ten behoeve van haar dochter Beatrix voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 19.10.1763.
Approbatie door Albert STOOF in huwelijk hebbende Maria van HEES, tante paternel en Peter van de WERFF neef maternel.
21.10.1763 | R 1762 | f 160

Hendrik MEIJER, koopman in granen en grutter te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Commelijna CUIJPERS, maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Frederick en Johanna in huwelijk hebbende Godefridus CHUNE voor notaris Everardus van BRUGGEN op 21.10.1763.
Approbatie door zijn beide kinderen.
21.10.1763 | R 1762 | f 161

Caspar BRANTSEN weduwnaar van Maria WOLTINGH maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Everdina, Maria, Johanna Geertruij en Gijsbert voor notaris Philip-pus MANS op 20.10.1763.
Approbatie door Maria LIESEN weduwe van Hendrik WOLTINGH grootmoeder maternel.
21.10.1763 | R 1762 | f 161v

Hendrik van der HORST, Mr vleeshouwer te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Hendrina HEEREN maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige zonen, Johannes en Jacobus voor notaris Gerardus HAMERS op 27.10.1763.
Approbatie door Goijert van der HORST, oom paternel.
28.10.1763 | R 1762 | f 162

Robertus van ALTENA, Mr kleermaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Margriet SOMERS maakt een inventaris ten behoeve van de meerderjarige en minderjarige kinderen van Thomas van COEHOORN bij wijlen Catharina van ALTENA, resp: Gerardus, Adrianus, Anthonis, Hendricus, Anna Elisabeth alsmede van Robertus, Rudolphus en Jacobus COEHOORN voor notaris Gerard HAMERS op 16.5.1764.
Approbatie door Anthonij van ALTENA, oom.
18.05.1764 | R 1762 | f 169v

Geertruij van HEESWIJK weduwe van Jan van DARTEL maakt inventaris ten behoeve van haar zonen Hendrik en Michiel voor notaris Philippus MANS op 13.6.1764 *.
Approbatie door Hendrik en Michiel, haar voorsz. zonen.
* Geertruij en Jacobus trouwen: 's-Hertogenbosch 1.7.1764.
15.06.1764 | R 1762 | f 170v

Jacobus GAMBIE weduwnaar van Jenneke van SON maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Johanna voor notaris Gerard HAMERS op 13.6.1764 *.
Approbatie door Johannes GEERLINGS weduwnaar van Cornelia van SON, oom maternel.
15.06.1764 | R 1762 | f 170v

Maria van BEUGEN weduwe van Anthonij CASTELEIJNS maakt een inventaris ten behoeve van haar zonen Gerardus en Anthonij voor notaris Everard van BRUGGEN op 10.8.1764.
Approbatie door Arnold CASTELEIJNS en Jacobus CASTELEIJNS resp. grootvader en oom paternel.
11.08.1764 | f -

Pieter van HAREN weduwnaar van Maria van BEUGEN, maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen: Aletta en Hendrik voor notaris Gerardus HAMERS op 22.8.1764.
Approbatie: Anna van HAREN, tante paternel.
24.08.1764 | R 1762 | f 174

Maria SWANENBERG weduwe van Laurens van HEIJTHUIJSEN maakt inventaris ten behoeve van haar onmondige kinderen: Creijneke, Geerdina en Laurens, voor notaris Everardus van BRUGGEN op 29.8.1764.
Approbatie: Antonius SWANENBERG te Orten, broeder van Maria voorsz en Peter SWANENBERG, zwager van Maria voorsz.
NB. Maria en Laurens hebben in 1757 een mutueel testament gepasseerd.
29.08.1764 | R 1762 | f 174v

Jurien KLOOSTERHUIJSEN weduwe van Maria HEMERICK, te 's-Hertogenbosch, maakt inventaris ten behoeve van Frans, Adriaen en Nicolaas, zijn kinderen, voor notaris Philippus MANS op 5.9.1764.
Approbatie van de inventaris door Gerardus van den BOGAERT Mr knoopmaker, te 's-Hertogenbosch, achterneef paternel en Anthonij WESSELMANS, schoolmeester, te 's-Hertogenbosch.
07.09.1764 | R 1762 | f 175v

Johanna Catharina COLLINET de STOCKHEIJM weduwe van Mr Guilielmus van VELPE, maakt inventaris ten behoeve van haar enig overgebleven dochter Wilhelmina Catharina voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 23.9.1764.
Approbatie door Gerardus Franciscus van STOCKHEIJM, gepensioneerde luijtenant, oud-oom maternel.
12.10.1764 | R 1762 | f 179

Jacobus HUBERT, Mr verwer en glazemaker, te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Hermina FRANKEN maakt inventaris ten behoeve van zijn dochter Elisabeth voor notaris Philippus MANS op 11.12.1764.
Approbatie door Willem HUBERT, Mr timmerman, oom paternel.
12.12.1764 | R 1762 | f 181

Clara LOOG wedwe van Hendrik TEULINGS maakt inventaris ten behoeve van Aleijda Catharina haar enige minderjarige dochter voor notaris Everardus van BRUGGEN op 1.5.1765 *.
Approbatie door Frans TEULINGS, oom paternel.
* Willem en Clara trouwen: 's-Hertogenbosch 27.5.1765.
02.05.1765 | R 1762 | f 188v

Willem JAGERS weduwnaar van Maria Theresia LUTSCHERKE maakt een inventaris ten behoeve van zijn meerderjarige zoon Anthonij voor notaris Everardus van BRUGGEN op 1.5.1765.
Approbatie door zijn zoon Anthonij.
03.05.1765 | R 1762 | f 188v

Matthijs OFFERMANS, weduwnaar van Willemina SCHOLTEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 25.10.1765.
Approbatie door zijn meerderjarige zoon Jacobus; er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
25.10.1765 | R 1762 | f 194

Jan Willem BRUIJSTENS weduwnaar van Johanna Helena STORM maakt inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Piet, Cornelis, Aletta en Dingena voor notaris Everardus van BRUGGEN op 13.11.1765.
Approbatie door Cornelis BRUIJSTEN, secretaris van het Hoog Officie van stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, oom paternel.
13.11.1765 | R 1762 | f 195

Mr Frans van HEURN, raad en secretaris van 's-Hertogenbosch weduwnaar van Maria Christina COLLOT d'ESCURIJ, maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Antonia Emilia voor notaris Jan de GIER op 9.2.1766.
Approbatie door Antonia Emilia WOLFFERS, weduwe van Jan van HEURN, grootmoeder paternel, Margaretha Willemina van HEURN, oud-tante, Jan Hendrik van HEURN en Geertruijda Henriette Jacoline COLLOT d'ESCURIJ, tante maternel.
11.02.1766 | R 1762 | f 200

Elias MEIJER weduwnaar van Maria de GRUIJTER maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen: Maria Catharina en Andries voor notaris Everardus van BRUGGEN op 28.3.1766.
Approbatie door Peter de GRUIJTER, oud-oom maternel en Jan van ENGELEN, neef paternel.
18.03.1766 | R 1762 | f 204

Maria van der PUTTEN weduwe van Jacobus SOETENBERGH maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige zonen Gerardus en Anthonij voor notaris Gerard HAMERS op 27.10.1766.
Approbatie door Elske ROMBOUTS weduwe van Hendrik SOETENBERGH, grootmoeder paternel en Simon van der PUTTEN, oom maternel.
29.10.1766 | R 1762 | f 215v

Christoffel LUTKIE weduwnaar van Johanna SEEUWEN, kan geen inventaris maken. Zijn bezit bestaat uit enkele aarden potjes. Christoffel woont in bij Jan SCHOENMAKERS in de Kerkstraat.
Dit wordt bevestigd door Anna SEEUWEN weduwe van Jacob van ES, tante maternel, Bernardus, Doreke en Wouter LUTKIE, kinderen van Christoffel voorsz en Maria GODIN huisvrouw van Jan SCHOENMAKERS voorsz.
04.11.1766 | R 1762 | f 216v

Johanna ONVERVEERT weduwe van Hendrik SMITH maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige kinderen: Johanna, Anthonij, Carel Gerardus en Hendrina voor notaris Philippus MANS op 8.1.1767.
Approbatie door Margaretha MEULENBEEK, weduwe van Anthonij ONVERVEERT, grootmoeder maternel en Johannes EVERMANS, buurman; er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
08.01.1767 | R 1762 | f 219

Maria HALLEMANS weduwe van Jan Baptist van HAREN, maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige kinderen: Elisabeth, Gerdina, Johanna, Henrica, Peter en Helena, voor notaris Philippus MANS op 5.2.1767 *.
Approbatie door Johan van HAREN, oom paternel en Evert WEIJGERGANCX, er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
06.02.1767 | R 1762 | f 221v

Jan STRIK, weduwnaar van Maria KILSDONK heeft drie onmondige kinderen: Antje, Mieke en Hendrina en heeft geen bezit. Hij kan derhalve geen inventaris maken *.
Bevestiging door Anthonij van ALTENA en Hermanus STRIK.
* Jan en Maria trouwen te 's-Hertogenbosch 22.2.1767.
09.02.1767 | R 1762 | f 223

Geertruij van RAVENSTEIJN weduwe van Hendrik HEIJNEN, maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon Gerardus voor notaris Philippus MANS op 11.2.1767.
Approbatie door Matthijs van RAVENSTEIJN, te 's-Hertogenbosch, oom maternel en Otto SPIERINGS, buurman. Er is verder geen familie te 's-Hertogenbosch.
12.02.1767 | R 1762 | f 224v

Johannes MOLENSTEEN, molenaar te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Anneke van der PAS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen Jan en Maria voor notaris Everardus van BRUGGEN op 2.4.1767.
Approbatie door Maria, meerderjarige dochter van Hendrik MOLENSTEEN, oom paternel. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
03.04.1767 | R 1762 | f 239

Goijaert van GRIENSVEN weduwnaar van Cornelia ROSKAMS maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Gerardus voor notaris Philippuis MANS op 16.7.1767.
Approbatie van de inventaris door Ida van GRIENSVEN, te Den Dungen, tante paternel en Hermanus ROSKAMS, oom maternel.
17.07.1767 | R 1762 | f 247v

Jan van der MEULEN, metselaarsknecht, verklaart, dat zijn dochter Maria die weduwe is van Jan van der LINDEN, al vier jaar bij hem inwoont.
Jan van der LINDEN, metselaarsknecht is - met drie anderen - met een steiger omgevallen te Amsterdam en omgekomen. Zijn weduwe heeft alles wat zij bezat moeten verkopen om hem te 's-Hertogenbosch te laten begraven.
Maria gaat nu hertrouwen met Jan GEERLINCX, hovenier, maar kan geen inventaris maken, omdat zij geen bezit heeft *.
* Maria van der LINDEN en Jan GEERLINCX trouwen 18.10.1767 te 's-Hertogenbosch.
29.09.1767 | R 1762 | f 254

Jan GEERLINCX weduwnaar van Cornelia van SON maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Peter, Rudolph, Johannes en Maria Catharina voor notaris Gerard HAMERS op 1.10.1767 *.
Approbatie door Hendricus van BOERS man en momboir van Maria GEERLINCX, aangetrouwde oom paternel en Geertruij van SON weduwe van Jacobus KARATS, tante maternel.
* Maria van der LINDEN en Jan GEERLINCX trouwen 18.10.1767 te 's-Hertogenbosch.
02.10.1767 | R 1762 | f 355

Willem VOETS, weduwnaar van Petronella Rombout CLING maakt inventaris tot behoef van haar zonen Peter en Jan voor notaris Gerard HAMERS op 1.10.1767.
Approbatie door Cornelis van TIEL in huwelijk hebbende Cornelia Rombout CLING, aangetrouwde oom maternel.
02.10.1767 | R 1762 | f 355v

Matthijs SCHEERS weduwe van Judith van der EEM, maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Johannes, Gerardus, Catharina en Peter voor notaris Johannes van den OEVER op 3.10.1767.
Approbatie door Dirck LUIJPEN en Peter van VUCHT, buren.
09.10.1767 | R 1762 | f 261v

Theodorus van WIGGEN, vleeshouwer, weduwnaar van Maria KOPPENS, maakt een inventaris tot behoef van zijn twee kinderen Thomas en Maria Dorothea voor notaris Johannes VERSTER de BALBIAN op 13.11.1767.
Approbatie door Pieternella van den DUNGEN weduwe van Thomas van WIGGEN, grootmoeder paternel en Godefridus van GEMERT, eertijds voogd over Maria KOPPENS.
13.11.1767 | R 1762 | f 262

Margaretha MAKASKE weduwe van Gerard SOMERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor haar kinderen. Bevestiging door Helena MAKASKE tante maternel en Francis SISOO, oom paternel.
Margaretha trouwt te 's-Hertogenbosch op 15.11.1767 met Jan van de GRAAF 15.11.1767.
14.11.1767 | R 1762 | f 263

Francis van der BURGHT te Orten weduwnaar van Hendrien GROVENDONCK maakt inventaris ten behoeve van zijn minderjarige dochter Antonetta voor notaris Gerard HAMERS op 16.11.1757.
Approbatie door Peter van der BURGHT, oom paternel en Jan GROVENDONCK, grootvader maternel.
17.11.1767 | R 1762 | f 263v

Jan Hendrick SPIERINCX weduwnaar van Hendrien Geert STILLENS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Willem, Maria, Gerardus, Hendrik, voor notaris Hendrik COUWENBERG te Den Dungen op 28.1.1768.
Approbatie door Cornelis Geert STILLENS en Pieter SCHOOTS in huwelijk hebbende Johanna Hendrick SPIERINCX, ooms paternel en maternel resp.
29.01.1768 | R 1762 | f 269

Jacobus BECKERS weduwnaar van Maria LEURS, maakt inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Willem, Josina en Johanna voor notaris Philip MANS op 12.4.1768.
Approbatie door Willem BECKERS, grootvader paternel en Johannes LEURS, grootvader maternel.
13.04.1768 | R 1762 | f 275v

Anna Maria HAGDOORN weduwe van Johannes van MACKELENBERGH maakt inventaris ten behoeve van haar drie kinderen: Nicolaes, Annemie en Johanna, voor notaris Johan van BRUGGEN op 20.7.1768.
Approbatie door Gerardus DRUIJE en Matthijs SMULDERS, ooms paternel en maternel resp.
23.07.1768 | R 1762 | f 281v

Jacobus van WURMOND weduwnaar van Anthonetta EMMERCAMP maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Jacobus, Marijnis en Maria, voor notaris Philippus MANS op 14.11.1768.
Approbatie door Adrianus van WURMOND, neef paternel en Wouterine EMMERCAMP, weduwe van Jan Bernard LÍCHNER, tante maternel.
15.11.1768 | R 1762 | f 285v

Johannes MESSEMER, eerst weduwnaar van Johanna CUSTERS en vervolgens van Margreet JANSEN, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken tot behoef van Antonet, uit zijn eerste huwelijk en Joseph uit zijn tweede echt.
Bevestiging door Abraham PELLEMANS, spellemaker en Francis van HERPEN, opperman.
15.09.1768 | R 1762B | f 286

Anthonij GROENEWALD, koopman te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna Maria STORM maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Wilhelmus en Mechelina voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 11.1.1781.
Approbatie door Pieter GROENEWALD, oom paternel en Anthonij KOPPENS, buurman.
12.01.1781 | R 1763A | f 1

Ariaan CLAASSEN, schoenmaker en winkelier te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Catharina VEKEMANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen: Mijntje, Willemien en Peter voor notaris Johan van BRUGGEN op 18.1.1781.
Approbatie door Stephanus VEKEMANS, oom maternel en Maria CLAASSEN, tante paternel.
19.01.1781 | R 1763A | f 3

Johanna Jan Huijbert STRICK weduwe van Adriaan Wouter den OTTER te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van haar drie minderjarige kinderen: Pieternel, Johannes en Cornelia, voor notaris Jan de GIER te 's-Hertogenbosch op 22.1.1781.
Approbatie van de inventaris door Hendrik Wouter den OTTER, oom paternel, te Den Dungen en Simon Gijsbert SPIERINCX, van moederszijde, te St Michielsgestel.
25.01.1781 | R 1763A | f 5

Adriaantje Anthonij KOOLEN te Den Dungen weduwe van Johannes Wouter den OTTER maakt inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Anna Maria en Wouter, voor notaris Jan de GIER te 's-Hertogenbosch op 22.1.1781.
25.01.1781 | R 1763A | f 5v

Catharina KOOREGEVEL, geboren te Bergen op Zoom, weduwe van Jan Antoon CROMMEJON, sergeant in het regiment HOLSTEIJN-GOTTORP, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar vier kinderen.
Bevestigd door Pieter MEIJER, sergeant en Augustinus MULLER, soldaat in het vorenvermelde regiment.
25.01.1781 | R 1763A | f 6

Hendrik EEKELS weduwnaar van Petronella van MAANEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Johannes voor notaris Johan van BRUGGEN op 1.2.1781.
Approbatie door Gerardus van GOCH, oom maternel en Franciscus Wijnandus SUIJSKENS, van vaderszijde.
02.02.1781 | R 1763A | f 8v

Johannes Gijsbertus BLISTENG, weduwnaar van Appolonia PANTEKOEK, maakt inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Sophia Maria BLISTENG gehuwd met Justus Louis JANSSEN Geref predikant te Bladel en Pieter BLISTENG, commissaris ter rechergie te 's-Hertogenbosch. Deze renuntieren de inventaris.
Johannes Gijsbertus trouwt te 's-Hertogenbosch op 8.5.1781 met Wilhelmina de BOOIJ, weduwe van Arnold van der PALM, die kinderloos is.
19.04.1781 | R 1763A | f 15v

Cornelia van HOOFD, weduwe van Christiaan NANNING, maakt inventaris voor haar zeven onmondige kinderen voor notaris Everardus van BRUGGEN op 28.4.1781.
Approbatie door Christina NANNING, tante paternel en Evert van HOOFD, oom maternel.
28.04.1781 | R 1763A | f 17

Dominicus HEEREN, poorter van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Ida Jansen de LEEUW maakt een inventaris ten behoeve van zijn enig in leven zijnde kind Geerdina, voor notaris Everard van BRUGGEN op 30.4.1781.
Approbatie van de inventaris door Hendrik van der HORST in huwelijk hebbende Cornelia HEEREN, te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Maria Jansen de LEEUW, te Berchem, tante maternel.
02.05.1781 | R 1763A | f 17v

Johanna Maria BAXTER weduwe van Johannes BROUWERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar zoon Jan.
Johanna Maria trouwt te 's-Hertogenbosch op 16.9.1781 met Johannes LOMANS, geboren te Marburg.
Bevestiging door Coba PERTIEL, goede kennis.
24.08.1781 | R 1763A | f 23v

Philip van ENGELEN weduwnaar van Elisabeth du PUI heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vier kinderen.
Bevestiging door Zacharias LEEMAN en Maria du PUI huisvrouw van Willem GILLIAM, zuster van Elisabeth voorsz.
11.09.1781 | R 1763A | f 25

Rogena BEUKERS weduwe van Hendrik HALSTEIJN maakt een inventaris ten behoeve van haar enig kind Cornelia voor notaris Everard van BRUGGEN op 16.10.1781.
Approbatie van de inventaris door Jacobus BEUKERS in huwelijk hebbende Annemie HALSTEIJN.
17.10.1781 | R 1763A | f 33

Hendrik van HERPEN weduwnaar van Johanna HURKS maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Peter, oud 17 jaar, voor notaris Everardus van BRUGGEN op 18.10.1782.
Approbatie door Godefridus CLERCK, neef van de minderjarige.
18.10.1782 | R 1763A | f 68

Jacobus den OTTER, te Den Dungen weduwnaar van Geertruij MOERS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Cornelis en Catarina voor notaris Hendrik COUWENBERG op 18.1.1768.
Approbatie door Arnoldus MOERS en Adriaan den OTTER, ooms maternel en paternel resp.
20.05.1769 | R 1763B | f 1

Adriaan DAMEN weduwnaar van Hendriena van HOEK, maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Roeloff, Johanna, Cecilia en Maria Barbara voor notaris Philippus MANS op 20.5.1769.
Approbatie door Adriaan van HOEK te Heesch, oom maternel en Adriaan SPIERINGS, te 's-Hertogenbosch, oud-oom paternel.
06.06.1769 | R 1763B | f 14

Jan LEURS, weduwnaar van Catharina KLUIJTMANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Peter en Hendrik voor notaris Philippus MANS op 10.7.1769.
Approbatie door Peter LEURS en Johanna KLUIJTMANS, oom paternel en tante maternel.
12.07.1769 | R 1763B | f 17

Peter VENMANS weduwnaar van Christina EMANS, timmermansknecht, kan geen inventaris maken voor zijn twee nog in leven zijnde minderjarige kinderen, bij gebrek aan bezit. Bevestiging door Peter CASTEL en Michiel van UIJS, poorters van 's-Hertogenbosch.
27.11.1769 | R 1763B | f 25v

Helena OTTEN weduwe van Dirk LEIJTEN maakt een inventaris tot behoef van haar vier onmondige kinderen voor notaris Jan de GIER op 2.12.1769.
Approbatie door Jacobus van VEGHEL en Jan VERMEULEN.
05.12.1769 | R 1763B | f 26

Helena van MECHELEN weduwe van Jan van LOTTUM maakt inventaris tot behoef van haar drie minderjarige kinderen: Theodorus, Hendricus en Cornelis voor notaris Gerardus HAMERS op 16.12.1769.
Approbatie door Dirk van LOTTUM, oom paternel.
18.12.1769 | R 1763B | f 27

Jan BURCHARD soldaat in de compagnie van capiteijn SCHMOEGER in het regiment infanterie SAXEN GOTHA, weduwnaar van Catharina MEERWIJCK, kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen: Jacoba, Francis en Jacobus: hij heeft geen bezit; hij gaat hertrouwen met Catharina van den VRIJTHOFF.
Bevestiging door Maria MEERWIJCK huisvrouw van Willem JANSSEN te 's-Hertogenbosch.
10.02.1770 | R 1763B | f 29v

Christina JANSSE weduwe van Roeloff BAART, overleden in 1765, maakt een inventaris tot behoef van haar minderjarige dochters: Elisabeth, Clasina en Annemie voor notaris Everardus van BRUGGEN op 28.2.1770.
Approbatie door Lena JANSSE, zuster van de moeder.
02.03.1770 | R 1763B | f 30

Gerardus VEKEMANS, weduwnaar van Maria van der HEIJDEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Wouter voor notaris Philippus MANS op 26.3.1770.
Approbatie van de inventaris door Stephanus VEKEMANS en Gerardus van der HEIJDEN, ooms paternel en maternel resp.
12.04.1770 | R 1763B | f 35v

Maria VERHAGE weduwe van Johannes GLASER maakt inventaris ten behoeve van haar dochter Hendrica voor notaris Everhardus van BRUGGEN op 9.4.1770.
Approbatie door Johanna Sara VERHAGE, tante maternel.
12.04.1770 | R 1763B | f 36

Jan KLERKS, eerst weduwnaar van Geertruij KRABBERS - bij wie hij een zoon Piet heeft - daarna weduwnaar van Johanna ROSKAM - bij wie hij twee kinderen heeft - is onvermogend en kan geen inventaris maken. Hij gaat trouwen met Adriana FORBUS.
Bevestiging door Frans van HAM en Johannes KLINKERS te 's-Hertogenbosch.
11.06.1770 | R 1763B | f 42

Christina ALEXIUS weduwe van Christiaan BOLLEIJN heeft twee jaar geleefd met haar zoon Johan Robertus van de goederen, achtergelaten door Christiaan. Er is geen bezit meer en zij kan geen inventaris maken.
27.09.1770 | R 1763B | f 51

Andries POULUS weduwnaar van Allegonda van de LAAR is onvermogend en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Silvester.
Bevestiging door Jacobus van de LAAR en Josina HOP, weduwe BISON.
27.09.1770 | R 1763B | f 51v

Hendrik van BERGEN weduwnaar van Margriet EVERMANS maakt inventaris tot behoef van zijn 5 kinderen: Pieter, Elisabeh, Clasina, Johannes en Antonia, voor notaris Philippus MANS op 8.11.1770.
Approbatie door Huijbert van BERGEN en Reijnier EVERMANS, ooms paternel en maternel.
09.11.1770 | R 1763B | f 57

Maria Goijaards VERHEIJDEN weduwe van Hendrik Jansen van der DONK te Den Dungen, maakt inventaris ten behoeve van haar zonen Hendrikus en Gerardus voor notaris Hendrik COUWENBERG te Den Dungen op 14.11.1770.
Approbatie van de inventaris door Anthonij Goijaards VERHEIJDEN en Derk Janse van der DONK, ooms maternel en paternel.
15.11.1770 | R 1763B | f 57v

Maria Anna van den BRAAK, weduwe van Willem BANK, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, maakt inventaris ten behoeve van zijn dochter Maria Catharina voor notaris Philippus MANS op 18.1.1771.
Approbatie door Catharina van der KEMP weduwe van Wouter BANK, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, grootmoeder paternel en Johannes van den BRAAK, koopman te 's-Hertogenbosch, grootvader maternel.
18.01.1771 | R 1763B | f 60

Johannes FUSIE, Mr cleermaker, weduwnaar van Maria Johanna MERTENS, maakt inventaris tot behoef van zijn onmondige dochter Johanna Theresia voor notaris Gerardus HAMERS op 30.5.1771.
Approbatie door Helena van der HEIJDEN, meerderjarige jonge dochter, nicht paternel en Jacobus van OS in huwelijk hebbende Anna Theresia MERTENS, tante maternel.
31.05.1771 | R 1763B | f 77v

Willemina HUIJBERTS weduwe van Rudolph SENN maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon Johannes Josephus voor notaris Everardus van BRUGGEN op 26.8.1771.
Approbatie van de inventaris door Hendrik GRIENEVELD in huwelijk hebbende Geertruij de PAAP, aangetrouwde neef en Marian de PAAP weduwe van Joseph den BRONDER, bakker.
28.08.1771 | R 1763B | f 78v

Hendrik GABRIEL weduwnaar van Johanna GEELS maakt inventaris ten behoeve van zijn minderjarige zoon Gabriel voor notaris Gerardus HAMERS op 27.8.1771.
Approbatie door Johannes van der LINDEN in huwelijk hebbende Maria GEELS, tante maternel.
29.08.1771 | R 1763B | f 79v

Maria van SANTEN weduwe van Johannes PERIK maakt inventaris ten behoeve van haar dochters: Anna Elisabeth, Geertruij en Johanna.
Approbatie door Gijsbertus van LINGEN achterneef maternel.
29.08.1771 | R 1763B | f 79v

Jean Francois NICOLLIER weduwnaar van Allegonda WOLFSTEIN, maakt een inventaris ten behoeve van haar enige zoon Jan Pieter, voor notaris Johan van BRUGGEN op 17.9.1771.
Approbatie door Tiel Matthijs WESSELS, schoenmakersbaas, te 's-Hertogenbosch, neef maternel; er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
03.10.1771 | R 1763B | f 83v

Jacobus SENGERS weduwnaar van Susanna LENTSEN maakt een inventaris tot behoef van zijn twee kinderen Hanna en Hubertus voor notaris Everardus van BRUGGEN op 17.10.1771.
Approbatie door Francis LENTSEN, grootvader maternel.
17.10.1771 | R 1763B | f 84

Maria JANSEN weduwe van Bastiaan BIEGWIELER gaat trouwen met Johannes LAUKS, onlangs soldaat in de compagnie van capiteijn BUTLER.
Zij heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor haar vijf onmondige kinderen.
Bevestiging door Jan JANSEN, grootvader maternel, in het van Griensvenne Gasthuijs en Gregorius ECKART, buurman.
19.10.1771 | R 1763B | f 84v

Peter RIJSERS te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna.
Tijs van GRINSVEN, knecht bij de vuilniskarren te 's-Hertogenbosch heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enige zoon Johannes Hij gaat hertrouwen met Hendrina van den BIGGELAAR.
Bevestiging door Albert WESTERHOUT en Stephanus SOMBOER, beiden te 's-Hertogenbosch.
13.04.1772 | R 1763B | f 100v

Jacobus DOCTERS te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria DEMAN maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen: Hendricus en Hermeijntje voor notaris Everardus van BRUGGEN op 22.4.1772.
Approbatie van de inventaris door Jacobus AERTZE in huwelijk hebbende Gerardien DOCTERS, tante paternel en Jan van den BERG, neef maternel.
24.04.1772 | R 1763B | f 102v

Adriaan van der CRABBEN weduwnaar van Elisabeth van den HEUVEL, maakt inventaris ten behoeve van Johanna en Johanna Maria voor notaris Philippus MANS op 28.4.1772.
Approbatie door Johannes van der CRABBEN, te Udenhout, oom paternel en Gerardus van GERWEN te Orten, oom maternel.
29.04.1772 | R 1763B | f 103v

Francis CRAHAIJ weduwnaar van Maria BECKERS maakt inventaris tot behoef van zijn onmondige zoon Jan Francis voor notaris Everardus van BRUGGEN op 1.6.1772.
Approbatie door Geertruij CRAHAIJ tante paternel; er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
02.06.1772 | R 1763B | f 112v

Judith EECKHOUT weduwe van Johan Christoph EIJCK heeft geen bezit en kan geen inventaris maken.
Verklaring van Jan SCHOUTEN en Antonia MAREL weduwe van Anthonij HEUNINGS, resp. half-broeder en -zuster maternel.
12.06.1772 | R 1763B | f 114v

Pieter Marten PELS, te Den Dungen weduwnaar van Jenneke Luijcas STRAKKENS maakt inventaris tot behoef van zijn onmondige dochter Anthonetta voor notaris Gerardus HAMERS op 24.7.1772.
Approbatie door Johannes Marten PELS, oom paternel en Hendrik Peter BOEKERMANS, aangehuwde oom paternel.
24.07.1772 | R 1763B | f 115v

Johannes Andreas MICHAEL, weduwnaar van Dingena van der HAGEN maakt inventaris tot behoef van Anna Maria en Lambertus, zijn onmondige kinderen voor notaris Johannes van den OEVER op 23.9.1772.
Approbatie door Age JACOBS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Utrecht, oom maternel en Dirk van GENDEREN, koopman te 's-Hertogenbosch, neef maternel; er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
25.09.1772 | R 1763B | f 120

Nicolaas KUIJPERS weduwe van Johanna van HEERTUM maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Wilhelmina voor notaris Gerardus HAMERS op 3.10.1772.
Approbatie door Jan KUIJPERS, grootvader paternel en Lamberdien van HEERTUM, tante maternel.
06.10.1772 | R 1763B | f 120v

Pieter ANGER, gewezen soldaat onder de Grisons van generaal majoor SMIT in de compagnie invalides, te Woerden, weduwnaar van Maria SATO, gaat hertrouwen met Margo van BALKE. Hij heeft geen bezit en kan derhalve geen inventaris maken ten behoeve van zijn dochter Anthonet. Verklaring door Christiaan RITS te Woudrichem ook soldaat in een compagnie invalides.
03.07.1773 | R 1763B | f 165

Jan ROSENDAAL, weduwnaar van Sophia WAGENSER, turfdrager, gaat hertrouwen met Hendrien SCHOT. Hij heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zes kinderen. Verklaring door Adam STRECKERS, deken van de turfdragers en Lambert van den BOSCH, turfdrager.
03.07.1773 | R 1763B | f 166

Adriaan Corst CUSTERS te Den Dungen, weduwnaar van Haarsken Janse van VECHEL, maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Christiaan voor notaris Hendrik COUWENBERG te Den Dungen op 17.8.1773.
Approbatie door Delis BROEREN, oom maternel en Cornelis CUSTERS, meerderjarige half-broeder.
19.08.1773 | R 1763B | f 171

Dirk van ROOSMALEN weduwnaar van Helena van VUCHT, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Barbara voor notaris Philippus MANS op 5.10.1773.
Approbatie door Michiel van BEUGEN, neef paternel en Johannes van der HORST, neef maternel.
06.10.1773 | R 1763B | f 176v

Johannes CINGELMANS, opperman van een metselaar, weduwnaar van Huijbderdina van HIRTUM, gaan hertrouwen met Johanna BEENS, j.d. Hij is bezitloos en kan geen inventaris maken voor zijn zoon Jacobus.
Bevestiging door Elisabeth van HIRTUM weduwe van Nicolaas DAVIES en Adriaantje de LOUW weduwe van Lourens SMITS, buren.
18.10.1773 | R 1763B | f 177

Johanna Marten van DALEN, weduwe van Nicolaas SCHOLTEN, te 's-Hertogenbosch gaat hertrouwen met Philip van de ROS.
Er is geen bezit en zij kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee kinderen.
Bevestiging door Elisabeth SCHOLTEN, huisvrouw van Joseph KOK, zuster van de vader en Jacoba CRAIJENHOFF weduwe van Jan HEIJM, nicht maternel.
06.11.1773 | R 1763B | f 178

Maria van BOXTEL weduwe van Peter JONGMANS maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen: Hendrina, Johanna, Anna Catharina, Adriana, Adriaen en Jan, voor notaris Philippus MANS op 17.11.1773.
Approbatie door Hendrina JONGMANS, tante paternel en Hendrik van BOXTEL, oom maternel.
18.11.1773 | R 1763B | f 180

Servaes Dirks van de WATER te Den Dungen, weduwnaar van Johanna Adriaans van OVERBEEK, maakt inventaris ten behoeve van zijn beide onmondige dochters: Annemie en Johanna, voor notaris Hendrik COUWENBERG op 5.1.1774.
06.01.1774 | R 1763B | f 183v

Johannes van ROOSMALEN, Mr bakker en korenkoper te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Mechelina van der WIELEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Francis voor notaris Philip MANS op 10.1.1774.
Approbatie door Theodoor CRONENBURG oud-oom paternel en Judocus van der LOO, oud-oom maternel.
11.01.1774 | R 1763B | f 184

Frederick CONSENT, metselaarsknecht te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria ROOTHANS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen: Maria Margaretha, Bernardus en Catharina voor notaris Philippus MANS op 21.1.1774.
Approbatie door Joseph CONRADIE, schrijnwerkersknecht, neef paternel en Gerard van HERPEN, Mr kuijper, neef maternel.
25.01.1774 | R 1763B | f 184v

Gielis BEEKMAN weduwnaar van Annemie van ROSMALEN, substituut turfdrager, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor zijn onmondige zoon Johannes.
Approbatie door Johannes ROOSENDAAL en Lambert van den BOSCH turfdragers.
26.01.1774 | R 1763B | f 185v

Gerard van de GEVEL weduwnaar van Elisabeth SCHREIJDER maakt inventaris ten behoeve van Johanna en Wilhelmus, zijn twee onmondige kinderen voor notaris Everardus van BRUGGEN op 2.2.1774.
Approbatie door Willem van MIERLO in huwelijk hebbende Maria van de GEVEL tante paternel; Hendrik SCHREIJDER oom maternel.
03.02.1774 | R 1763B | f 187

Robbert MAGGAIJ weduwnaar van Antonia VERVOORT, te 's-Hertogenbosch maakt inventaris tot behoef van zijn drie kinderen: Wilhelmus, Alida en Anna Maria voor notaris Philippus MANS op 21.4.1774.
Approbatie door Hermanus BERKT en Arnoldus VOS, enige familie te 's-Hertogenbosch van vaders- en moederskant.
21.04.1774 | R 1763B | f 201

Christiaan KAREL, knecht bij Caspar REIJS, tapissier te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Anna van US, maakt inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Anna Peternel voor notaris Everhardus van BRUGGEN op 6.6.1774.
Approbatie door Willem KAREL, oom paternel en Michiel van US, oom maternel.
24.06.1774 | R 1763B | f 203

Geertruij van ENGELEN weduwe van Cornelis de CORT maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Arnoldus en Peternel voor notaris Everardus van BRUGGEN op 13.10.1774.
Approbatie door Willem de CORT oom paternel en Gerardus WATTENBERG, oud-oom paternel.
14.10.1774 | R 1763B | f 215

Jan van DONGEN, tavernier te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna KERSSEMAKERS maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Peter voor notaris Gerard HAMERS op 25.9.1774.
Approbatie door Willem van DONGEN, neef paternel en Johannes SCHUURMANS in huwelijk hebbende Catharina KERSSEMAKERS.
18.10.1774 | R 1763B | f 215v

Francis SISOO, Mr vleeshouwer te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Antonetta SOMERS maakt inventaris ten behoeve van Jan, Hendricus en Catharina, zijn drie onmondige kinderen voor notaris Jan de GIER op 14.10.1774.
Approbatie door Maria SISOO en Johannes NOEL in huwelijk hebbende Johanna SISOO, resp. zusters en zwager.
19.10.1774 | R 1763B | f 216

Dirk van ROOSMALEN weduwnaar van Johanna van ROOIJ, te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Jan, Hendrien en Anneke voor notaris Everardus van BRUGGEN op 22.10.1774.
Approbatie door Johannes van ROOIJ, oom paternel en Petrus van UDEN neef paternel.
26.10.1774 | R 1763B | f 218v

Catharina SCHROOIJENSTEIJN weduwe van Anthonij de WITH maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen Gerardus en Anna Maria voor notaris Everardus van BRUGGEN op 8.11.1774.
Approbatie door Mattheus de WIT, oom paternel en Cornelis CRAS in huwelijk hebbende Cornelis van GEMERT van moederszijde.
10.11.1774 | R 1763B | f 220

Willem WELIE, stoelemaker, weduwnaar van Wouterina SMITS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn zonen Josephus, Antonij en Francis voor notaris Everardus van BRUGGEN.
Approbatie van de inventaris door Reijnier SMITS en Maria LANE weduwe van Cornelis de GRUIJTER, neef en nicht.
16.11.1774 | R 1763B | f 220v

Lambertus du BOEUFF sergeant in de compagnie van kolonel REIJGERSMAN in het regiment van de Graaf d'ENVIE, weduwnaar van Clasina VERBRUGGEN heeft geen bezit en kan derhalve geen inventaris maken voor zijn onmondige dochter Catharina.
21.11.1774 | R 1763B | f 222

Adriana Theresia van BREKELENCAMP weduwe van Nicolaas van GRASVELT te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon Charles Henrij voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 10.1.1775.
Approbatie door Elisabeth NIEUKERK, die enige jaren als gezelschapsdame bij Adriana gewoond heeft. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
11.01.1775 | R 1763B | f 231

Elisabeth WARNE weduwe van Johannes KESIE heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor haar enig kind. Bevestiging door Arnoldus van BOKHOVEN en Willemijn HUBERS.
31.03.1775 | R 1763B | f 234v

Pieter WOLFFS weduwnaar van Johanna van TOLL, eerder weduwe van Hendrik PALETH maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Adrianus WOLFFS en Johanna WOLFFS voor notaris Everardus van BRUGGEN op 26.4.1775.
28.04.1775 | R 1763B | f 237

Cornelis van DALEN weduwnaar van Maria KEPPEL gaat hertrouwen met Maria KOPPERS, jonge dochter. Er is geen bezit en hij kan geen inventaris maken voor zijn zoon Cornelis Bevestiging door Albertus WESTERHOUT en Dorothea van KOETSVELD huisvrouw van Peter Francis TORNE.
04.05.1775 | R 1763B | f 237v

Jacobus HAMILTON weduwnaar van Anna Geertruij MULDERS gaat hertrouwen met Petronel van SAMBEEK. Omdat er geen bezit is wordt er geen inventaris gemaakt ten behoeve van zijn kinderen Jacobus en Anna Maria.
Verklaring door Anna Margaretha MILLECAMP dochter van de zuster van de moeder en Willem ASSENBERG.
19.06.1775 | R 1763B | f 239v

Pieter REABEL weduwnaar van Gerdina GERRITSEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Rogier, Willem en Francina voor notaris Evert van BRUGGEN op 29.6.1775. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
30.06.1775 | R 1763B | f 240v

Johanna SAS weduwe van Thomas van ESCH maakt inventaris ten behoeve van haar zonen Anthonij en Gerrit voor notaris Evert van BRUGGEN op 29.6.1775.
Approbatie door Gerardus van OSCH aangehuwde vader van Anthonij en Gerrit voorsz, die uitlandig is en dus vervangen is en Hendrina HEIJBERG, weduwe van Anthonij SAS, grootmoeder maternel.
30.06.1775 | R 1763B | f 241v

Johannes WALDER, die een korendragersplaats bedient, weduwnaar van Hendrica PEROL, maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Elisabeth voor notaris Jan de GIER op 2.10.1775.
Approbatie door Willem PEROL - op fort St Andries - oom maternel. Er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
06.10.1775 | R 1763B | f 243v

Pieter KAPPEN, weduwnaar van Elisabeth CASTELEIJN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee kinderen.
Bevestiging door Willem FORIES, zwager en Laurens HUTTERS.
16.10.1775 | R 1763B | f 245v

Elisabeth MIJNINGHAUSEN weduwe van Johannes Andries STROMPHF, canonnier, maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Elisabeth Dorothea voor notaris Evert van BRUGGEN op 11.4.1776.
Approbatie door Johannes van DEVENTER en Heer VERSPIJCK, bij wie Elisabeth gediend heeft.
11.04.1776 | R 1763B | f 251v

Dirk van DIJK, soldaat van het corps invalides, weduwnaar van Johanna JANSSE maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Anthonij, Albertus en Wilhelmus voor notaris Everardus van BRUGGEN op 24.4.1776.
Approbatie door Lambert BIRCHERONT en Beonardus van GLANSBERG, kennissen.
25.04.1776 | R 1763B | f 252v

Rogier SNOEK, weduwnaar van Anna Dorothea WILLEM maakt een inventaris ten behoeve van zijn zonen Harmen Hendrik en Johannes voor notaris Gerardus HAMERS op 29.4.1776.
Approbatie door Alberdina TOLKAMP weduwe van Jan POT, nicht paternel; er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
02.05.1776 | R 1763B | f 253

Bernardus BOUMAN, gegageerd grenadier, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor zijn drie kinderen. Verklaring van Christiaan BUTTERS en Engelbert STEENBAG, buurtgenoten.
18.06.1776 | R 1763B | f 258

Paulus KELDERMANS, koopman in wijnen, weduwnaar van Catharina van LUINEN, maakt een inventaris ten behoeve van Johanna en Maria Catharina, voor notaris Everardus van BRUGGEN op 17.7.1776.
Approbatie door Gerardus van LUINEN, grootvader maternel en Arnoldus KELDERMANS, half-broeder van de vader.
18.07.1776 | R 1763B | f 264

Jan JANSEN, soldaat in de compagnie van capiteijn van HULST in het regiment van Graaf d'ENVIE, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Anna Catharina van ROSMALEN heeft slechts schamel bezit en kan geen inventaris maken voor zijn zoon Henricus.
Verklaring door Pieter van ROSMALEN en Pieter van HAM, te 's-Hertogenbosch.
19.09.1776 | R 1763B | f 271

Herbert VERHAREN weduwnaar van Elisabeth RUKGRAAD kan geen inventaris maken voor zijn dochter Anneke, hij heeft geen bezit.
Verklaring door Albertus WESTERHOUT en Maria KOPPERS, buren.
26.09.1776 | R 1763B | f 271v

Maria HENEVELD weduwe van Sibert SCHOLTUS, corporaal in het regiment van MAARSSEN van SOMMELSDIJCK maakt een inventaris ten behoeve van haar beide onmondige kinderen voor notaris Everardus van BRUGGEN op 5.2.1777.
Approbatie door de grootmoeder maternel; er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
07.02.1777 | R 1763B | f 279v

Jacobus ERAS weduwnaar van Catharina van de ZANDE, maakt inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Frederik, Arnoldus, Leonardus en Helena voor notaris Philippus MANS op 18.3.1777.
Approbatie van de inventaris door Bastiaan ERAS, oom paternel te 's-Hertogenbosch en Anna Maria van der ZANDEN, te Vught, tante maternel.
19.03.1777 | R 1763B | f 281

Martinus FRANSEN weduwnaar van Geertruij VERHOEVEN, maakt een inventaris tot behoef van zijn enige zoon Baptist Willem voor notaris Gerardus HAMERS op 15.5.1777.
Approbatie door Christiaan KRAAIJWINKEL, oom maternel; er is geen verdere familie van de vader te 's-Hertogenbosch.
16.05.1777 | R 1763B | f 283

Johannes HOLTHUIJSEN, wolspinder weduwnaar van Catharina van MEURS kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Coenraad Johannes.
Bevestiging door Allegonda BLOM weduwe van Adam van MEURS, grootmoeder maternel: en Maria HOLTHUIJSEN weduwe van Jacob COLFF, tante paternel.
29.05.1777 | R 1763B | f 284

Johannes van ROOSMALEN weduwnaar van Elisabeth van der AA maakt inventaris ten behoeve van Assuerus en Lambertus, zijn zonen, voor notaris Johan van BRUGGEN op 19.9.1777.
Approbatie door Jasper Lambertus van ROOSMALEN, Mr bakker neef paternel en Gerardus van WEERT, neef maternel.
19.09.1777 | R 1763B | f 293v

Johanna Elisabeth SCHONENBERG, weduwe van Petrus SCHONENS maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon Theodorus voor notaris Johannes van den OEVER op 23.4.1778.
Approbatie door Francis SCHONENBERG, te Oijen, oom maternel en Theodorus van der SANDEN, neef paternel en Johan Willem van den BONGAART, beiden te 's-Hertogenbosch.
24.04.1778 | R 1763B | f 298v

Johannes BOGAERTS, weduwnaar van Sophia Elisabeth STOFFENBERG heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor zijn zoon Francis.
Bevestiging door Jacoba BIESE wweduwe van Hendrik STOFFENBERG, grootmoeder paternel.
08.05.1778 | R 1763B | f 299v

Willem Jan GUALTHERIJ, erfsecretaris van St Oedenrode, weduwnaar van Alida Johanna de JONG, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie dochters: Elisabeth, Johanna Judith en Alida Johanna Wilhelmina voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 9.5.1778.
Approbatie van de inventaris door Johanna Judick GUALTHERIJ meerderjarige dochter, Johanna Cornelia GUALTHERIJ, tante paternel en Anthonij Balthazar GUALTHERIJ, oom paternel en Pieter de JONG, oom maternel.
20.05.1778 | R 1763B | f 300

Michiel van OSCH, schippersknecht, weduwnaar van Henrica GIELINGS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Jan en Catharina voor notaris Johannes van BRUGGEN op 21.5.1778.
Approbatie door Bastiaan CRAS, van moederszijde en Johannes NIJSSEN, kennis. Er is geen familie van vaderszijde binnen 's-Hertogenbosch.
22.05.1778 | R 1763B | f 301

Abraham VERSTER, oud-schepen van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Florentia van WOERKOM - begraven 's-Hertogenbosch 5.12.1771 - maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier meerderjarige kinderen: Jan Louis, advocaat te 's-Hertogenbosch, drossaard van St Michielsgestel, Florentius, stads medicinae doctor, Catharina en Abraham Gijsbertus, secretaris van de polder van het Laaghemael en de minderjarigen: Geertruij, 23 jaar en 7 maanden en Johanna Geertruij - 18 jaar - voor notaris Johan VERSFELT op 11.6.1778.
Approbatie door de vier meerderjarige kinderen.
12.06.1778 | R 1763B | f 302

Petrus MINORETTI, weduwnaar van Cornelia VEKEMANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn zes minderjarige kinderen: Maria Elisabeth, Willem, Agnes, Catharina, Hermina en Johannes voor notaris Jan de GIER op 8.6.1778.
Approbatie door Johannes MINORETTI, grootvader paternel en Willem VEKEMANS, oom maternel.
12.06.1778 | R 1763B | f 303

Johannes BATENS, weduwnaar van Johanna Catharina PELET maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Johanna voor notaris Philippus MANS op 1.11.1778.
Approbatie door Gerardus BATENS, grootvader paternel en Josephus PELET, grootvader maternel.
03.11.1778 | R 1763B | f 307

Jan Willem KEIJL weduwnaar van Johanna Catharina WILHELMI, bombardier in de compagnie artillerie van capiteijn PARAVICINI, gaat hertrouwen met Johanna van der ENDT. Hij heeft geen goederen en kan geen inventaris maken.
Bevestiging door Peter van TILBURG commandeur over de timmerlieden onder capiteijn PARAVICINI.
13.03.1779 | R 1763B | f 316

Dorothea WEIJGERANS weduwe van Cornelis EIJGENHUIJSEN maakt een inventaris ten behoeve van haar drie kinderen: Johannes Cornelis, Johanna en Elisabeth voor notaris Everardus van BRUGGEN op 20.3.1779.
Approbatie door Ariaantje van ALTENA weduwe van Christiaan WEIJGERANS en haar dochter Willemijntje WEIJGERANS in huwelijk hebbende de innocente Jan LOBBERIE, resp. grootmoeder en tante maternel; er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
23.03.1779 | R 1763B | f 316v

Arnoldus VOS weduwnaar van Josina RITTER maakt inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Theodorus voor notaris Jan de GIER op 23.3.1779.
Approbatie door Hendrik DERKS en Peter HOFFER, ooms maternel te 's-Hertogenbosch.
31.03.1779 | R 1763B | f 318

Johannes van VENROIJ weduwnaar van Josina SMOLDERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier minderjarige kinderen voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 7.4.1779.
Approbatie door Matthijs SMOLDERS te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Christiaan RICHT in huwelijk hebbende Antonetta van VENROIJ, oudste dochter van Johannes van VENROIJ.
08.04.1779 | R 1763B | f 318v

Ferdinandus Hermanus TAARTMANS weduwnaar van Maria Jacoba van HOOGSTRATEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Nicolaas Hendrik, Johannes Antonius, Johanna Elisabeth voor notaris Philippus MANS op 24.4.1779.
Approbatie door Nicolaas TAARTMANS, grootvader paternel.
26.04.1779 | R 1763B | f 321

Martin van GURP, weduwnaar van Hendrina BOK, begraven te Empel op 11.12.1770 heeft een inventaris gepasseerd voor de secretarie van Empel en Meerwijck op 3.5.1779.
07.05.1779 | R 1763B | f 323v

Johannes van MILL weduwnaar van Willemijn van MEREVOORT maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen: Maria, Geertreuij en Anna Catharina, voor notaris Johannes van BRUGGEN op 16.6.1779.
Approbatie door Wilhelmus en Thomas van MEREVOORT, ooms maternel en Anthonij van GRIENSVEN, in de Zwarte Arend te 's-Hertogenbosch. Er is geen familie van de vader te 's-Hertogenbosch.
17.06.1779 | R 1763B | f 327

Anna WIJMANS weduwe van Anthonij GARESLOOT te 's-Hertogenbosch gaat hertrouwen met Cornelis WAGENING. Zij heeft geen bezit en derhalve geen inventaris.
Verklaring door Geertruij VLIMMENS en Maria TIBOS weduwe van Johannes CLAASSENS, familie van vaderszijde.
05.08.1779 | R 1763B | f 331

Maria Anna van SANTVOORT weduwe van Johannes van OUDVORST maakt een inventaris ten behoeve van haar enige dochter Johanna Clara voor notaris Everardus van BRUGGEN op 10.8.1779.
Approbatie door Johannes van HOEFSLOOT te Driel, aangetrouwde oom paternel en Jacobus van SANTVOORT, oom maternel.
12.08.1779 | R 1763B | f 332

Gerardus van GOCH weduwnaar van Mechelina van MAREN, maakt inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Jacobus voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 26.8.1779.
Approbatie door Petrus Josephus VEROUDEN, oom paternel en Peternella van MAAREN, tante maternel.
26.08.1779 | R 1763B | f 332v

Maria Margaretha ROSMAAL weduwe van Gerardus van der STAPPEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken. Zij gaat hertrouwen met Samuel MEIJER, gegageerd Zwitsers soldaat. Verklaring door Willem van BOEKHOVEN, soldaat onder Holsteijn Gottorp en Willem JANSEN, kennissen.
15.10.1779 | R 1763B | f 335

Leonardus van de VEN, weduwnaar van Maria Josephina GAST maakt een inventaris tot behoef van zijn twee kinderen: Maria Catharina en Godefridus Jacobus voor notaris Hendrik Jansen van den PAVORT op 9.11.1779.
Approbatie door Francis FRENKEN oud-oom paternel en Nicolaas van den HEUVEL in huwelijk hebbende Geertruij Josephina GAST oom maternel.
10.11.1779 | R 1763B | f 335v

Willem TORNE, spelleklopper, weduwnaar van Engelien ADOLFI heeft geen bezit en kan voor zijn drie kinderen: Johannes, Annemie en Geerdien geen inventaris maken.
Bevestiging door Gerrit van BOXTEL en Henricus BAG.
03.12.1779 | R 1763B | f 338

Samuelina DUIJTS weduwe van Henricus van RAVENSTEIJN maakt inventaris ten behoeve van haar twee kinderen: Nicolaas en Johanna Dina voor notaris Willem Hendrik PELS op 7.1.1780.
Approbatie door Jacobus DUIJTS, schoolmeester te Gerwen en Carel van GENNIP, schoolmeester te Tilburg, ooms maternel en paternel.
14.01.1780 | R 1763B | f 342v

Antonetta KROON, weduwe van Dirk Jans KOMPEER maakt een inventaris ten behoeve van haar enig kind Hendrina voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 13.1.1780.
Approbatie door Jan Jans KOMPEER, oom paternel en Eijmert van AELST; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
14.01.1780 | R 1763B | f 343

Maria CANDE weduwe van Evert SCHINKEL maakt inventaris ten behoeve van haar vier kinderen: Anna Maria, Carolina Wilhelmina, Everardus en Jacobus voor notaris Jan de GIER op 14.3.1780.
Approbatie door Guillaume CANDE, koopman te Amsterdam, oom maternel.
23.03.1780 | R 1763B | f 362

Johannes BEEK gewezen sergeant in het regiment van generaal majoor Baron van BENTINCK, weduwnaar van Catharina SCOTT maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Anna Geertruijde en IJda Elisabeth, voor notaris Jan de GIER op 21.3.1780.
Approbatie door Lodewick BLANCHART en Theodorus van der DONCK, bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
23.03.1780 | R 1763B | f 362v

Helena van ES weduwe van Cornelis ESVELT maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Hendrik en Catharina voor notaris Jan van BRUGGEN op 6.4.1780.
Approbatie van deze inventaris door Christoffel van ESCH, van moederszijde en Pieter SCHELLINGS, bekende; er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
07.04.1780 | R 1763B | f 370v

Pieter BREM, Mr cleermaker weduwnaar van Eva van BERGEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Leonardus voor notaris Philippus MANS op 11.4.1780.
Approbatie van deze inventaris door Judith LACH╔ weduwe van Rudolph BREM, grootvader paternel en Huijbert van BERGEN, oud-oom maternel.
12.04.1780 | R 1763B | f 371

Johannes Jacobus KAM weduwnaar van Johanna SOK maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf kinderen: Pieter, Johanna, Johannes Jacobus, Elisabeth en Christiaan voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN op 8.4.1780.
Approbatie door Johanna Catharina van GASTEL weduwe van Peter KAM grootmoeder paternel en Elisabeth ROS weduwe van Johannes SOK, grootmoeder maternel.
15.04.1780 | R 1763B | f 372

Johannes HEEROF, voermansknecht te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Johanna REDI, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor zijn zoon Johannes. Hij gaat hertrouwen met Wilhelmina Cornelia SLUIJTERS.
Bevestiging door Hendrik SLUIJTERS en Lambert BOVE, 's-Hertogenbosch.
31.05.1780 | R 1763B | f 385v

Hubertus WESSELMAN weduwnaar van Helena TAMSON, maakt, krachtens mutueel testament door hen gepasseerd op 19.8.1774 voor notaris Willem Hendrik PELS een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Isabella Maria, Johanna Maria en Lucas voor notaris Everhardus van BRUGGEN op 20.7.1780.
Approbatie door Anthonij WESSELMAN, schoolmeester te 's-Hertogenbosch oom paternel; er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
20.07.1780 | R 1763B | f 394v

Pieter VALCKHOFF, Mr timmerman te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Johanna Maria POORTERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn zes kinderen: Christianus, Henricus, Johannes, Gerardus, Jacobus en Lambertus voor notaris Willem Hendrik ALTENHUIJSEN op 21.7.1780.
Approbatie door Arnoldus HOUTMANS, neef maternel en Lambertus NIEUWENHUIJSEN in huwelijk hebbende Petronella VALCKHOFF zuster van de vader.
22.07.1780 | R 1763B | f 395v

Phlip van GEMERT, hoveniersknecht te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna VERHAGEN kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie kinderen: Allegonda, Johanna en Francis. Hij is bezitloos. Phlip gaat hertrouwen met Johanna BRESKENS.
Verklaring door Hendrik VORSTENBOSCH te 's-Hertogenbosch, oom paternel van halve bedde en Mieke OUWERS, tante maternel.
03.08.1780 | R 1763B | f 396v

Hendrik FIEGE weduwnaar van Maria CORNE maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochters Barbara en Johanna voor notaris Everardus van BRUGGEN op 5.10.1780.
Approbatie door Peter ARNOLD, koopman te 's-Hertogenbosch oom maternel; Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
05.10.1780 | R 1763B | f 404v

Jacobus Peter van der STEEN te Den Dungen weduwnaar van Johanna Francis ROVERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee zonen: Petrus en Henricus voor notaris Hendrik COUWENBERG te Den Dungen op 11.10.1780.
Approbatie van deze inventaris door Peter Peters van der STEEN, oom paternel en Francis Adriaan ROVERS, grootvader maternel.
12.10.1780 | R 1763B | f 407

Elisabeth VORMERSHUIJSEN weduwe van Matthijs van ECK, soldaat in de compagnie van Lt kolonel FRANKENBERG in het regiment van Lt generaal Baron de VILLEGAS, overleden op 7.12.1779, heeft geen bezit. Zij kan geen inventaris maken voor de onmondige Adriaan van ECK.
Bevestiging door Hendrik RUIJSELAER, Maria Catharina PLANCK, kennissen.
19.10.1780 | R 1763B | f 409

Johannes van de FLEUR weduwnaar van Beatrix van der STRUIJCK overleden te Boxtel, maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee meerderjarige kinderen in Holland voor notaris Everardus van BRUGGEN op 11.10.1780.
Approbatie door: Hendrikus VEROUDEN, brouwersknecht bij J. van MEEUWEN.
20.10.1780 | R 1763B | f 409v

Johannes PASSIER, Mr vleeshouwer weduwnaar van Maria KNUPPERS maakt een inventaris ten behoeve van Anthonie en Johannes, zijn zonen,voor notaris Philippus MANS op 17.10.1780.
Approbatie door Francis PASSIER, Mr vleeshouwer te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Lambert van den BOSCH, buurman. Er is geen verdere familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
23.10.1780 | R 1763B | f 410v

Johan LOMAN, weduwnaar van Hendrina van SWOL te 's-Hertogenbosch heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn dochter Catharina Elisabeth.
Bevestiging door Geertruij van SWOL en Jacoba MULLER, resp. zuster van de moeder en nicht van de moeder.
03.11.1780 | R 1763B | f 411v

Hendrik van de GOOR te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Anna Maria GLOUDEMANS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Johannes en Johanna voor notaris Everardus van BRUGGEN op 15.11.1780.
Approbatie door Pieter GLOUDEMANS, oom maternel en Gerardus WIJNEN, neef paternel.
16.11.1780 | R 1763B | f 414

Johanna Maria van DALSEN weduwe van Adrianus van HERWAARDEN te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar enige dochter voor notaris Johannes de CASSEMAJOR op 5.2.1783.
Approbatie door Andreas van DALSEN, broeder van de moeder.
15.02.1783 | R 1774A | f 10v

Maria SALOMON, weduwe van Conrad FEIT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor haar kinderen: Erick Willem, Maria, Jacob en Johanna. Dit wordt bevestigd door Anna Maria Louise, weduwe van Frans WITMER en Johanna Georgina HOLSAPPEL huisvrouw van Georg WELLER.
17.02.1783 | R 1774A | f 11

Johannes MAKKENIE weduwnaar van Catharina TEUWIS heeft geen bezit en maakt geen inventaris ten behoeve van zijn zoon Christiaan. Dit wordt mede verklaard door Aaltje JANSEN weduwe van Andreas KIESINGER, Goverdina van HEUSDEN, meerderjarige jonge dochter.
17.02.1783 | R 1774A | f 11v

Cornelis de BEER, loodgietersbaas te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Anna de MOOR, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Johannes, Carel en Cornelis voor notaris Johannes van den OEVER op 25.2.1783.
Approbatie door Hendrik SMITS, oom paternel en Roelof SNEL, neef paternel.
27.02.1783 | R 1774A | f 14

Rodolph BAUWERT, verwersbaas te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria Catharina van STOKKUM, maakt inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Jacobus en Geertrui Barbara voor notaris Everardus van BRUGGEN op 16.7.1783.
Approbatie door Philippus de BERGH, achterneef maternel en Jacobus SCHOUTEN aangetrouwde achterneef maternel.
Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
19.07.1783 | R 1774A | f 26v

Johannes van den BERGH, te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna de HAAN, maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Christiaan voor notaris Johan van BRUGGEN op 5.8.1783. Christiaan is jaren geleden uit 's-Hertogenbosch vertrokken en het is onbekend of hij nog in leven is.
Er is geen familie te 's-Hertogenbosch aanwezig.
08.08.1783 | R 1774A | f 28

Barbara VERHAREN weduwe van Reinier KOPSE heeft geen bezit. Kan geen inventaris maken.
Deze acte is niet doorgegaan: de zoon van KOPSE is een onmondig kind.
Verklaring door Willemina van BERKEL huisvrouw van Anthonij van der VEN en Anthonij van der BIESEN.
08.10.1783 | R 1774A | f 44

Christiaan KEIZER, weduwnaar van Lena HEIJMANS - gegageerd soldaat- heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zeven kinderen.
Bevestiging door Maria van der LOO, weduwe van Lambert van der SCHOOT, Anthonij van der BIESEN en Mijntje van BERKEL huisvrouw van Antonij van de VEN.
26.10.1783 | R 1774A | f 46v

Geertruij de HAAS weduwe van Johannes van VALCKENBURGH heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor haar enige dochter Willemina.
Verklaring door Reinier van VALCKENBURGH, Engelina van VALCKENBURGH huisvrouw van David JENNER en Hendrien van MEERWIJCK, weduwe van Willem de HAAS.
15.11.1783 | R 1774A | f 47

Johanna de BOOI weduwe van Jan DIEDERICH heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor haar drie kinderen, hetgeen mede verklaard wordt door Jan BERENDS soldaat in het tweede bataillon van het regiment d'ENVIE, waarin Jan DIEDERICH ook soldaat was en Elisabeth van RAVENSTEIJN, zijn huisvrouw.
22.12.1783 | R 1774A | f 51

Adriaan HUISMANS weduwnaar van Ida CROES heeft geen bezit en kan geen inventaris maken.
Verklaring door Johanna GREVENBROEK weduwe van Theodorus van OTTEN en Francijn HUISMANS weduwe van Hubertus VERHAAREN, dochter van Adriaan voorsz.
01.04.1784 | R 1774A | f 58

Beatrix van den BERG weduwe van Guiliam SOMERS, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee kinderen Jan en Helena.
Bevestiging door Johanna GREVENBROEK weduwe van Theodorus van OTTEN.
06.04.1784 | R 1774A | f 58v

Leonardus SCHWARZ verklaart te gaan trouwen met Geertruida den ADMIRAAL. De winkel en de koopmanschap, die zijn a.s. vrouw zal gaan voeren, wordt door haar aangegaan.
08.05.1784 | R 1774A | f 60v

GIESSEN, Engelbert van, Mr kleermaker, weduwnaar van Petronella van HAL, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie zonen Johannes, Gerardus en Hendrikus voor notaris Johan de GIER op 10.6.1784.
Approbatie door Catharina van GIESSEN tante paternel, te 's-Hertogenbosch; er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
11.06.1784 | R 1774A | f 62v

Anton BEERST, ruiter in het regiment van STOKKUM in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Eva ENGELS, heeft geen bezit en kan geen inventaris maklen ten behoeve van zijn zoon Paulus.
Verklaring door Willem BEERST en Cornelis CLEEREN, ruiters in het voorsz. regiment.
01.07.1784 | R 1774A | f 63v

Jan Hendrik SEMLING, gegageerd sergeant van het regiment Oranje Gelderland weduwnaar van Willemina SCHERF heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn kinderen Johanna, Catharina en Maria.
Verklaring van Pieter SCHEFFER en Jacobus FRANKEN, sergeants van het voorsz regiment.
12.07.1784 | R 1774A | f 64

Matthijs VOS weduwnaar van Johanna van KOEVEREN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Willem.
Verklaring van Theresia de DIE weduwe van Jan MEWESE en Jan VOS, beiden te 's-Hertogenbosch.
28.08.1784 | R 1774A | f 68

Hendrik RUGEER weduwe van Anna Catharina van TILBURG heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vier kinderen.
Verklaring door Geertruij DIEDERIKS, weduwe van Michiel van TILBURG, moeder van Anna Catharina en Gerrit van BOXSTEL, buurman.
24.09.1784 | R 1774A | f 75

Johannes LUURMANS, eerst weduwnaar van Johanna de LEE en nu weduwnaar van Helena VINCK - dit tweede huwelijk is kinderloos verlopen - heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn beide kinderen uit zijn eerste huwelijk.
Verklaring door Elisabeth WARNI, huisvrouw van Francis OEDERIK, Ariaan van den BOOM en Peter van DEUTEKOM.
12.10.1784 | R 1774A | f 76v

Johannes van IJSENDIJK weduwnaar van Willemijn RUTTEN is bezitloos en kan derhalve geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee kinderen.
Bevestiging door Agatha van IJSENDIJK huisvrouw van Johannes de BOOIJ, Ariaan van den BOOM en Pieter van DEUTEKOM, allen te 's-Hertogenbosch.
12.10.1784 | R 1774A | f 77v

Johanna van den BOGAERT weduwe van Johannes STRAATMANS maakt een inventaris ten behoeve van Petrus en Hendrikus, haar kinderen, voor notaris Philippus MANS op 29.10.1784.
Approbatie door Jacob van den BOOGAART en Reinier SITSKOORN, ooms maternel. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
29.10.1784 | R 1774A | f 79v

Willem van GULICK, koopman te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Josephina Beatrix van den BICHELAAR maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Wilhelmus Hendrikus, Catharina Francisca en Franciscus Antonius voor notaris Johan van den OEVER op 3.12.1784.
Approbatie door Christina van HEESCH weduwe van Frans van GULICK, grootmoeder paternel en Francis Martinus van den BICHELAAR, oom maternel.
08.12.1784 | R 1774A | f 85v

Cornelis SUIJKERMANS, canonnier in de compagnie van capiteijn PICART, in garnizoen te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Anna Elisabeth van HALL, overleden te Vlissingen. Zijn bezit is minder dan fl 50.-. Hij passeert een acte voor notaris Everardus van BRUGGEN op 6.12.1784 waarbij zijn vier kinderen fl 25.- toegezegd krijgen.
Approbatie door Jurrien SUIJKERMANS, bombardier in de zelfde compagnie, oom paternel; er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
11.12.1784 | R 1774A | f 86v

Maria Elisabeth HEBBIKHUIJSEN, enig kind en ongehuwde dochter verklaart alle nagelaten goederen van haar moeder onder haar beheer te hebben. Haar vader: Goierd van HEBBIKHUIJSEN weduwnaar van Francijn MARINGO, kan dus geen inventaris maken.
20.01.1785 | R 1774A | f 91

Anna Maria van SOGGEL, weduwe van Lambertus van der HEIDE te Orten, maakt een inventaris ten behoeve van haar minderjarige dochter Elisabeth voor notaris Jan van BRUGGEN op 22.4.1785.
Approbatie van de inventaris door Dirk van SOGGEL, oom maternel te Berlicum en Frederik van der HEIDE, oom paternel, te 's-Hertogenbosch.
22.04.1785 | R 1774A | f 96

Peter PEIJS, weduwnaar van Anna Maria KEIZERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Michiel en Anna.
Approbatie door Willem KEIZERS te Orten, oom maternel en Martinus KOOLEN, te 's-Hertogenbosch, van vaders zijde *.
* Anna Maria en Peter trouwen te 's-Hertogenbosch op 8.5.1785.
22.04.1785 | R 1774A | f 97

Georg Christiaan FRANCK, sergeant in het regiment Oranje Gelderland, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Cornelia Petronella RECKERS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Josephus Petrus, Johanna Louise en Johannes voor notaris Jan van BRUGGEN op 29.4.1785. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
29.04.1785 | R 1774A | f 99

Johanna van GULIK weduwe van Jacobus TESSIER maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Helena, Frans en Jacoba, voor notaris Everardus van BRUGGEN.
Approbatie door Jacobus van GULIK en Frans van GULIK, resp. oom en grootvader maternel.
29.04.1785 | R 1774A | f 99v

Andries GOVERS weduwnaar van Mechteld GLOUDEMANS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Nicolaas voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN.
Approbatie door Clara van HASSEL, weduwe van Klaas GLOUDEMANS, grootmoeder maternel, te Rosmalen en Geurt GOVERTS, oom paternel, te Nuland.
21.07.1785 | R 1774A | f 107

Margaretha SCHEEREN weduwe van Anthonij van den DUNGEN maakt een inventaris ten behoeve van haar vier onmondige kinderen: Hendrikus, Elisabeth, Johanna en Wilhelmina voor notaris Everardus van BRUGGEN op 11.8.1785.
Approbatie van de inventaris door Johannes van den DUNGEN, broeder van de vader en Wilhelmus SCHEEREN, broeder van de moeder.
11.08.1785 | R 1774A | f 111v

Philip STREMAN, ruiter in het regiment van Generaal majoor van STOKKUM, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Catharina ROOS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Gijsbertus, Johannes en Anna Maria voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 10.8.1785
Approbatie door Anna Maria ROOS, tante maternel en Christiaan WENDELBERG, kwartiermeester in het voorsz regiment.
11.08.1785 | R 1774A | f 112

Hendrien van BERGEN, weduwe van Gijsbertus van KLEEF, te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Willemijntje van KLEEFF voor notaris Everardus van BRUGGEN op 10.9.1785.
Approbatie door Hendrik van BERGEN, grootvader en Hubertus LAMBICE, te Vught.
14.09.1785 | R 1774A | f 114

Johannes KLINKENBERG weduwnaar van Catharina HUIJTS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf kinderen: Ida, Anna Catrien, Agnes, Elisabeth en Hubertus voor notaris Johannes de CASSEMAJOR op 23.9.1785.
Approbatie door Catharina KLINKENBERG huisvrouw van Klaas TILBURG en Pieternel KLINKENBERG huisvrouw van Engelbert STEENBACH, tantes paternel, te 's-Hertogenbosch, Laurens van ROOSMALEN en Peter van BRUSSEL, buren. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
30.09.1785 | R 1774A | f 115v

Hendrik KESPER, schoenmaker, weduwnaar van Joduca KLAASSEN heeft geen bezit en maakt geen inventaris ten behoeve van zijn dochter Josepha.
Bevestiging door Johan Lodewijk LUIJ en Maria Catharina DANVERS, te 's-Hertogenbosch.
31.01.1786 | R 1774A | f 121v

Johanna KOER weduwe van Philemon HEERS, is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee zonen Philemon en Klaas.
Bevestiging door Gerardus KOER en Elisabeth ZWIJGENHOVEN, huisvrouw van Jan RUIJSCH.
07.02.1786 | R 1774A | f 122

Hendrik PESSERS, gegageerd soldaat in de compagnie van majoor FRANKEN in het regiment van Generaal DOUGLAS, weduwnaar van Agnies PEEGELS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee kinderen.
Verklaring door Lambertus de KONING, soldaat in de voorsz compagnie en Willemijn SPIER huisvrouw van Pieter van DEUTEKOM, buurvrouw.
22.03.1786 | R 1774A | f 137v

Christoffel WOLFF, soldaat in de compganie van capiteijn van LITH de JEUDE in het regiment van kolonel PABST weduwnaar van Magdeleen van BOMMEL, met verlof te 's-Hertogenbosch, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Johannes.
Bevestiging door Andries GALJAARD, soldaat in het voorsz regiment. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
04.07.1786 | R 1774A | f 140

Arnoldus van der KAMMEN weduwnaar van Wilhelmina CLABBANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn zes minderjarige kinderen voor notaris Jan van BRUGGEN op 8.8.1786.
Approbatie: Netje CLABBANS, tante maternel en Reinier van der KAMMEN, oom paternel.
10.08.1786 | R 1774A | f 141

Antonius van ROOSMALEN weduwnaar van Johanna VERHULST, maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Petronella Cornelia voor notaris Everardus van BRUGGEN op 9.8.1786.
Approbatie van deze inventaris door Johannes VERHULST, oom maternel en Thomas STRICK, aangehuwde neef paternel.
10.08.1786 | R 1774A | f 142

Johannes Franciscus NOPPEN weduwnaar van Mechtilda FRIS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee kinderen: Johannes en Rudolph Franciscus. Verklaring door Johannes BROUWERS te 's-Hertogenbosch en Maria Anna van de GRAAFF, huisvrouw van Martinus PIETERS, neef en nicht van moederszijde.
11.09.1786 | R 1774A | f 143

Martinus van der HEIJDEN weduwnaar van Anna Maria van LOON te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen: Adrianus, Anneke en Truike voor notaris Everardus van BRUGGEN op 11.10.1786.
Approbatie van deze inventaris door Jan van LOON, grootvader maternel en Annamaria BRUNS, grootmoeder paternel.
12.10.1786 | R 1774A | f 146v

Margaretha van der PUTTE weduwe van Jacobus MIRANDE te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van haar beide kinderen: Anna en Petronella Elisabeth, voor notaris Everardus van BRUGGEN op 15.12.1786.
Approbatie door Johannes MIRANDE, grootvader paternel en Jonas van der SCHOOT in huwelijk hebbende Geertruy van der PUTTE, oom maternel.
18.12.1786 | R 1774A | f 153v

Henriette KUNZE weduwe van Frans WERNER te 's-Hertogenbosch heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee minderjarige kinderen.
Verklaring door Jacob WERNER, kleermaker, grootvader paternel en Hendrik KESPER, schoenmaker.
19.12.1786 | R 1774A | f 154

Johanna KLINGER weduwe van Antoon SCHELLEN heeft geen bezit en kan derhalve geen inventaris maken ten behoeve van haar enig kind: Anthonij Lodewijk.
Bevestiging door Sibilla DEMENI, weduwe Coenraad TIEL en Helena van BRONSWIJCK weduwe van Hendrik CASENBROOD, te 's-Hertogenbosch.
08.01.1787 | R 1774A | f 161v

Catharina MANSVELD, weduwe van Lambertus REINDERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Johannes en Francis. Verklaring door Francis MANSVELD en Johannes van ROOSMALEN, resp. grootvader en kennis maternel.
29.01.1787 | R 1774A | f 162v

Pieter KRANS, weduwnaar van Anna Maria EUWENS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vier kinderen.
Bevestiging door Dirk EUWENS en Elisabeth EUWENS in huwelijk hebbende Everardus van NIMWEGEN.
24.05.1787 | R 1774A | f 169v

Pieter van BERGEN weduwnaar van Anna Elisabeth van LOON maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Hendrik, Willem, Johannes, Petrus en Anna Elisabeth voor notaris Jan van BRUGGEN op 24.5.1787.
Approbatie door Hendrik van BERGEN, grootvader paternel en Augustinus Le BLAN, buurman. Er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
25.05.1787 | R 1774A | f 170

Maria HIJMANS weduwe van Lambertus VINCENT maakt een inventaris ten behoeve van haar twee kinderen Catharina en Jan Willem voor notaris Everardus van BRUGGEN op 30.5.1787.
Approbatie door Jan VINCENT, grootvader paternel en Maria CORSJES weduwe van Hermanus HIJMANS, grootmoeder maternel.
31.05.1757 | R 1774A | f 171

Hermanus HARTHOUT weduwnaar van Jacoba STORM te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf onmondige kinderen: Jacoba, Johannes, Gerardus, Johanna en Hermanus op 18.6.1787.
Approbatie door Johannes HARTHOUT oom paternel en Hendrina STORM, tante maternel.
21.06.1787 | R 1774A | f 178v

Hermanus KEMPER weduwnaar van Marianne FELLIESE heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar vier minderjarige kinderen.
Verklaring door Dirk DIRKSE, kanonnier in de compagnie van capiteijn PICHART en Bernardina HERMICH, buren.
13.09.1787 | R 1774A | f 178v

Hermanus KOPPENS weduwnaar van Hendriena HEIJNSBERGEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige, onmondige zoon Wilhelmus voor notaris Johannes van BRUGGEN op 24.10.1787.
Approbatie van deze inventaris door Maria Florentina de WACHTER, weduwe van Willem KOPPENS, grootmoeder paternel en Francis van HEIJNSBERGEN, oom maternel.
02.11.1787 | R 1774A | f 181v

Catharina van HOFTEN weduwe van Willem van de GARDEN maakt een inventaris ten behoeve van haar zonen Gerardus en Walraven voor notaris Jan de GIER op 28.2.1788.
Approbatie door Gerrit de GARDE te Driel, grootvader paternel en Maria CROL weduwe van Wijnands van HOFTEN, grootmoeder maternel.
29.02.1788 | R 1774A | f 205v

Johanna de GOEIJ weduwe van Hendrikus van GRIENSVEN maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen: Jacobus, Petronella, Wilhelmus, Helena en Gerardus voor notaris Jan de GIER op 11.4.1788.
Approbatie door Johannes SUIJS, oom paternel en Cornelis TEULING, neef maternel.
11.04.1788 | R 1774A | f 206v

Anna Catharina JOACHUMS weduwe van Ambrosius van der HEIDEN te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris tot behoef van haar dochter Anna Maria voor notaris Johan van BRUGGEN op 19.6.1788.
Approbatie door Catharina van der HEIDE, tante paternel en Hendrikus MICHIELS in huwelijk hebbende Helena JOACHUMS, oom maternel.
19.06.1788 | R 1774A | f 211

Adrianus MANSFELT weduwnaar van Helena van DIJCK heeft geen bezit en kan geen inventaris maken.
Verklaring door Francis MANSFELT broeder van de vader en Johannes van GEMERT, buur.
21.07.1788 | R 1774A | f 214

Johanna Maria BENNEKES weduwe van Johannes de RAAIJ heeft geen bezit en kan geen inventaris maken *.
Bevestiging door Johannes POELMAN, in huwelijk hebbende Johanna Catharina BENNEKES en Jacob le REU, buurman.
* Adrianus en Johanna Maria trouwen te 's-Hertogenbosch op 10.8.1788.
21.07.1788 | R 1774A | f 214

Jan SCHELLEKENS weduwe van Martinus van ESCH, is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar enig kind. Verklaring door Hendrikus BACH, neef van Johanna en Antonius KASTELEIN, buur.
29.07.1788 | R 1774A | f 215

Hendrik VERRIJT weduwnaar van Helena van den HEUVEL maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen voor notaris Everardus van BRUGGEN op 24.7.1788.
Goedkeuring door Gerardus VERRIJT, oom paternel en Elisabeth van der LINDEN, tante maternel.
02.08.1788 | R 1774A | f 215

Adolph van GERWEN weduwnaar van Christina van HULST, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 1.9.1788.
Approbatie van deze inventaris door Catharina STAAS weduwe van Nicolaas van GERWEN, grootmoeder paternel en Johannes Adam CHEPEL, buurman.
NB. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
04.09.1788 | R 1774A | f 219v

Arnoldus de GELDER weduwnaar van IJda de BOOM maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen voor notaris Everardus van BRUGGEN op 14.11.1788.
Approbatie door Jan Piet VREGGE en Pieter VERMAZE, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
28.11.1788 | R 1774A | f 224v

Geertruij VUCHTS weduwe van Gerrit de HAAS te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar twee kinderen voor notaris Johan VERSFELT op 22.1.1789.
Approbatie door Jan de HAAS te Geffen, van vaderszijde en Johannes BEERENDS te Orten, van moederskant.
03.02.1789 | R 1774A | f 230v

Hendrina van den BROECK weduwe van Nicolaes KUIJPERS te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen voor notaris Everardus van BRUGGEN op 4.2.1789.
Approbatie van deze inventaris door Johannes MEUSEN en Simon WOLFS, ooms paternel en maternel resp.
06.02.1789 | R 1774A | f 232

Gerardus OLTHUIJSEN weduwnaar van Allegonda HEESEMANS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen voor notaris Everardus van BRUGGEN op 3.4.1789.
Approbatie door Johannes OLTHUIJSEN, oom paternel; er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
03.04.1789 | R 1774A | f 236

Petrus SCHIPPERS, apotheker te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Elisabeth van DEURSEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 7.5.1789.
Approbatie door Petronella SCHIPPERS, te Vught, tante paternel en Everardus van DEURSEN, oom maternel.
08.05.1789 | R 1774A | f 238v

Mr Benjamin de BRUEIJS, advocaat voor het Hof van Holland weduwnaar van Elisabeth Cecilia van BEUSEKOM maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon voor notaris Johannes van BRUGGEN op 4.8.1789.
Approbatie door Jean Baptist ROUSSEAU du CROISSI in huwelijk hebbende Elisabeth de BRUEIJS en Willem van BEUSEKOM, van vaderszijde, resp. van moederskant.
15.09.1789 | R 1774A | f 248

George Francis du PONT weduwnaar van Gerardina Francina HIJNSELMANS, te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar zes minderjarige kinderen voor notaris Jan de GIER op 22.9.1789.
Approbatie door Dionijsius du PONT, oom paternel en Wilmina HEIJNSELMANS, tante maternel.
24.09.1789 | R 1774A | f 249

Maria JONKERS weduwe van Jan de ZWART heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar dochter Marike.
Bevestiging door Hendrik JONKERS, grootvader maternel, Jurrien HAAG en Anna PELS in huwelijk hebbende Samuel FAUCAULT.
20.10.1789 | R 1774A | f 251

Pieter LATOUR weduwnaar van Elijsabeth GOIJAERDS te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van zijn zeven minderjarige en meerderjarige kinderen voor notaris Jan de GIER.
Approbatie van deze inventaris door Willem VERBRUGGEN in huwelijk hebbende Barbara LATOUR, meerderjarige dochter, Jan van TIEL in huwelijk hebbende Adriana LATOUR en Peter MANSFELT, neef.
07.11.1789 | R 1774A | f 260v

Hubertus van der HEIDE, Mr metselaar, weduwnaar van Anna Maria KRIJN maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 12.11.1789.
Approbatie door Christiaan Johan KRIJN, grootvader maternel en Maria BRUIJN weduwe van Adrianus van der HEIDEN, grootmoeder paternel.
13.11.1789 | R 1774A | f 261

Hendrik Hieronimus ten OEVER, Ned. Geref predikant weduwnaar van Maria MUKENSCHRIJVER maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Johan Hendrik, Hendrik Christiaan, Christina Adriana Lucretia Catharina en Martina Gijsberta voor notaris Johan VERSFELT op 19.1.1790.
Approbatie door Mr Pieter LOSECAAT, gemachtigde van Johan MUKENSCHRIJVER, wonende even buiten Rotterdam, grootvader maternel.
21.01.1790 | R 1774A | f 273v

Catharina SCHAAP weduwe van Martinus van der VEEN, gewezen soldaat maakt een inventaris ten behoeve van Margaretha haar enige dochter voor notaris Everardus van BRUGGEN op 26.3.1790.
Approbatie door Johanna BOVE weduwe van Willem van den BERG kennis; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
26.03.1790 | R 1774A | f 281v

Hendrik KERSTEN weduwnaar van Maria van de POEL te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn zonen Johannes en Wilhelmus.
Approbatie van deze inventaris door Johannes KERSTEN, grootvader paternel en Hendrikus van de POEL, oom maternel.
NB. De inventaris wordt in extenso vermeld.
16.04.1790 | R 1774A | f 284v

Geertruij STEVES weduwe van Willem TRAFELT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar zoon Jacob. Bevestiging door Jacob STEVES, grootvader maternel, Johanna FELTEN huisvrouw van Oortge STEVES, tante maternel, Johanna SLECHTENS huisvrouw van Christiaan BAAIJENS.
10.08.1790 | R 1774A | f 297

Maria Catharina NEEFS weduwe van Cornelis SCHUURMANS maakt een inventaris ten behoeve van haar enige dochter voor notaris Everardus van BRUGGEN op 11.11.1790.
Approbatie van deze inventaris door Wilhelmus NEEFS en Pieter NEEFS, ooms maternel; er is geen familie van vaderskant te 's-Hertogenbosch.
17.11.1790 | R 1774A | f 304v

Catharina Cornelia ZIJNEN weduwe van Hendrick van GINKEL, te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen: Johanna Catharina Elisabeth en Abraham Jan voor notaris Johan van BRUGGEN op 27.1.1791.
Approbatie door Willem ZIJNEN, oom maternel en Hendrina van GINKEL, tante paternel.
27.01.1791 | R 1774B | f 2v

Johannes BRANDS weduwe van Hendrien van den BERG heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen *.
Verklaring door Hendrik MAAS en Dirk de BEVER, buren.
* Johannes en Huberdina trouwen te 's-Hertogenbosch op 27.2.1791.
14.02.1791 | R 1774B | f 3

Huberdina PLOEGMAKERS weduwe van Hermanus FLEISTER heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar enige onmondige dochter *.
Bevestiging door Maria PLOEGMAKERS huisvrouw van Christiaan van DARTEL, tante maternel en Johannes BEEKMANS, buur.
* Johannes en Huberdina trouwen te 's-Hertogenbosch op 27.2.1791.
14.02.1791 | R 1774B | f 3

Pieternel BENS weduwe van Dirk HELLEGERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar zeven kinderen.
Verklaring door Willem van DIJK en Mijntje STEVENAAR, weduwe EGELI, Daniel de BEEK en Martina EUBAGHS huisvrouw van Jan van den AKKER.
08.04.1791 | R 1774B | f 10

Hendrik KRUL, gegageerd soldaat weduwnaar van Jacoba CRITDORP heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn kinderen.
Bevestiging door Johannes van der HOFSTAD en Johannes van MULLER, soldaten, kennissen.
05.08.1791 | R 1774B | f 17v

Maria KOLF weduwe van Hendrikus van HOUTEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar kinderen. Verklaring van Maria MULDERS, laatst weduwe van Andreas HUIJGE en eerder van Hendrik KOLF, grootmoeder maternel.
05.08.1791 | R 1774B | f 17v

Hendrina SITSKOORN weduwe van Hendrik van WETTEN maakt een inventaris ten behoeve van Johanna - uit een eerder huwelijk - en Anna Maria, voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN op 25.8.1791.
Approbatie van de inventaris door Johanna van den HEUVEL weduwe van Gerardus van WETTEN, grootmoeder paternel en Helena GROENEVELT weduwe van Johannes SITSKOORN en Reinier SITSKOORN, resp. grootmoeder en oomspaternel.
02.09.1791 | R 1774B | f 19

Maria Anna van de GRAAFF, weduwe van Martinus PIETERS,maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf onmondige kinderen voor notaris Cornelis Willem van BRUGGEN op 25.2.1792.
Approbatie van de inventaris door Johannes van BEEK neef paternel en Johannes BROUWERS, neef maternel.
31.05.1792 | R 1774B | f 38v

Johannes Petrus KWAKS weduwnaar van Maria Elisabeth van BOEKHOUT is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vijf kinderen.
Bevestiging door Bernardus van BUUL Mr broodbakker en Francis JANSEN, garentwinder te 's-Hertogenbosch.
04.09.1792 | R 1774B | f 42v

Antonia BROK weduwe van Hubert van KESSEL maakt een in ventaris ten behoeve van Huberdina en Johanna, haar dochters voor notaris Johan van BRUGGEN.
Approbatie door Anthonij van KESSEL, oom paternel, te Orten en Johannes BROK, oom maternel te Druenen.
07.09.1792 | R 1774B | f 43

Laurens LUCAS weduwnaar van Maria PORTIER heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn beide onmondige kinderen.
Verklaring door Jan JANSEN in huwelijk hebbende Elisabeth PORTIER, zwager en Piet MUTTERS, kennis.
07.09.1792 | R 1774B | f 44

Johanna van de GEVEL weduwe van Klaas WILLEMS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar kinderen Maria, Jan en Phlip.
Bevestiging door Gerrit van de GEVEL, grootvader maternel, Joseph WITZ en Pieter van der ELS kennissen.
10.09.1792 | R 1774B | f 44v

Helena MATTHIJSEN weduwe van Johannes van ALTENHUIJSEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar dochter Lena.
Bevestiging door Anthonet SMITS, weduwe van Hendrik ALTENHUIJSEN, Johanna van ALTENHUIJSEN weduwe van Hendrik van BOXTEL en Franciscus VINCKEN. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch aanwezig.
10.10.1792 | R 1774B | f 48

Petronella GEURTS weduwe van Jan WOUTERS, te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 24.10.1792.
Approbatie door Adriaan van der PAL en Anthonij HERMENS, kennissen.
30.10.1792 | R 1774B | f 49v

Beatrix van HEES weduwe van Gerardus van OSCH maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Cornelis voor notaris Jan de GIER op 9.11.1792.
Approbatie door Herman KOPPENS, oom paternel en Anthonij van GEMERT, stiefgrootvader maternel.
13.11.1792 | R 1774B | f 52v

Adrianus van den BICHELAAR weduwnaar van Johanna GEFFEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enige dochter Francisca.
Verklaring door Lambert GEFFEN en Johannes van DINTHER, te 's-Hertogenbosch.
30.11.1792 | R 1774B | f 53

Geert SCHELLEKENS weduwnaar van Johanna Michiel EIJKEMANS te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 8.1.1793.
Approbatie door Anthonie Michiel EIJKEMANS en Johannes SCHELLEKENS, te Den Dungen, familie van moederskant, resp. van vaderszijde.
12.01.1793 | R 1774B | f 55

Anthonij Janse SMITS weduwnaar van Maria Roelof HUISMANS te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van zijn minderjarig kind voor notaris Adrianus de GIER op 24.1.1793 te Den Dungen.
Approbatie van deze inventaris door Hendrik van de WETERING en Willem Hendriks van GRUNSVEN.
26.01.1793 | R 1774B | f 55v

Coenraad BOORDT weduwnaar van Maria PAX maakt een inventaris ten behoeve van zijn enig kind.
De goederen zijn verkocht voor schepenen van Vlijmen op 27.1.1790 en hebben fl 105/08/00 opgebracht.
Approbatie door Hendrik van BOORDT, oom paternel te Alem en Wilhelmus van de LAAR en Raas van MIERLO, buren, op Haarsteeg.
05.05.1793 | R 1774B | f 60v

Augustinus Tilmanus van RIJCKEVORSEL, koopman te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Maria Barbara van LEEMPOEL maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Jacoba Catharina, Thomas Cornelis, Victor Andreas en Louise Maria voor notaris Jan de GIER op 7.5.1793.
Approbatie door Thomas van RIJCKEVORSSEL koopman te 's-Hertogenbosch, oom paternel, Gregorius KOPPELAAR, kennis. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
10.05.1793 | R 1774B | f 62v

Johannes BOLSIUS, Mr chirurgijn, weduwnaar van Johanna Margaretha Maria van VALKENBURG, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 6.6.1793.
Approbatie door Reinier VALKENBURG, oud-oom maternel en Hendrik BOLSIUS, oom paternel.
08.06.1793 | R 1774B | f 66v

Petrus BLOM, Mr kleermaker weduwnaar van Johanna Maria TEULINGS maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen voor notaris Cornelis Willem van BRUGGEN op 7.9.1793.
Approbatie door Jan Baptist BLOM en Adrianus TEULINGS, ooms.
10.09.1793 | R 1774B | f 84v

Albertus LAMBOIJ weduwnaar van Josina de KOK heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn kinderen Johan Francis en Maria Clara.
Bevestiging door Hermanus LAMBOIJ, grootvader paternel en Martinus Gerardus KALF in huwelijk hebbende Johanna Catharina de KOK, oom maternel.
09.05.1794 | R 1774B | f 97

Anna Maria Engelina SCHOLTE weduwe van Johan Georg MUNCH maakt een inventaris ten behoeve van haar drie kinderen: Johan George, Antonius en Everardus Frederikus Lodewikus voor notaris Cornelis Willem van BRUGGEN op 29.5.1794.
Approbatie door: Johannes STORM en Johannes WANSING, in woners van 's-Hertogenbosch. Geen familie te 's-Hertogenbosch.
10.06.1794 | R 1774B | f 99

Robertus WALTERS, weduwnaar van Barbara FLOERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar zoon Jacob.
Verklaring door Hendrik WALTERS en Willem WALTERS, ooms paternel, Francijn MANSFELT huisvrouw van Jan GERMANS en Maria GERMANS huisvrouw van Johannes ZUIJL, buren.
16.06.1794 | R 1774B | f 100

Francis JANSEN weduwnaar van Elisabeth WINSCHEEF heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enige dochter Johanna Catharina.
Bevestiging door Jacobus BEEK en Petrus BEEK, neven paternel.
04.08.1794 | R 1774B | f 102v

Johannes van ASTEN weduwnaar van Geertruij KORTHOUT is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vijf kinderen: Dirk, Willem, Jan, Huijbert en Theodorus *.
Verklaring door Machiel BESELER en Susanna van MEURS huisvrouw, buren; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
* Johannes en Maria trouwen te 's-Hertogenbosch op 7.9.1794.
26.08.1794 | R 1774B | f 105v

Maria VERSCHUREN, weduwe van Kaspar HENDRI heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar dochter Maria Elisabeth *.
Verklaring door Dielis VERSCHUUREN, Lambertus HENDRI, resp. grootvader maternel en oom paternel.
* Johannes en Maria trouwen te 's-Hertogenbosch op 7.9.1794.
26.08.1794 | R 1774B | f 105v

Maria Elisabeth van WINKEL weduwe van Cornelis de GRUIJTER maakt een inventaris ten behoeve van haar enige zoon Cornelis voor notaris Johannes van BRUGGEN op 21.8.1794.
Approbatie door Jan de GRUIJTER, grootvader paternel en Allegonda van WINKEL, echtgenote van RAIJMAN, tante maternel.
28.08.1794 | R 1774B | f 107

Francis Wilhelmus LOUTERMANS, enige meerderjarige zoon, ontslaat zijn vader van het maken van een inventaris. Michiel LOUTERMANS, weduwnaar van Petronella van DINTER gaat hertrouwen met Josina Adriana van LENT.
08.02.1781 | R 1779A | f 1

Frederik WALGER, kraankind, weduwnaar van Cornelia STEENGERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Johan voor notaris L.W. van BEUSEKOM op 31.3.1781.
Approbatie door Paulus STEENGERS, grootvader maternel en Hendricus WALGER, oom paternel.
04.04.1781 | R 1779A | f 3

Geertruij van SUMMEREN weduwe van Matthijs GRANCIAN maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf kinderen: Anthoni Cornelia, Willem, Johannes en Coenraad voor notaris Philip MANS op 22.10.1781.
Approbatie door Joseph LIEL╔, neef paternel en Gerardus van den BERGH, buurman.
23.10.1781 | R 1779A | f 23v

Francis GREMMEN weduwnaar van Johanna BEEKVELT maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Martina voor notaris Philip MANS op 22.10.1781.
Approbatie van deze inventaris door Jan Baptist van GULPEN, oom paternel en Jacobus van OLDENBEEK, neef maternel.
23.10.1781 | R 1779A | f 24

Antonia de GESTER weduwe van Hendrik BORET maakt een inventaris ten behoeve van haar enige minderjarige zoon Hermanus voor notaris Evert van BRUGGEN op 10.1.1782.
Approbatie door Margarita de SWART weduwe van Herman de GESTER, te Osch, enig familielid van Hermanus voorsz.
11.01.1782 | R 1779A | f 29v

Johannes van STOKKUM weduwnaar van Maria Angenees MICHIELSE heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie kinderen: Petrus, Anna Catharina en Sophia. Bevestiging door Jacob SCHERRIJ en Jan SLINDERS.
22.02.1782 | R 1779A | f 35v

Petronella FRENSEN weduwe van Pieter de CORT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie kinderen: Martinus, Francina en Cornelia. Verklaring door Jan van VELPE en Johannes SOMERS.
08.05.1782 | R 1779A | f 42

Laurens NOIJEN, ruiter in het regiment van generaal-majoor van STOKKUM, weduwnaar van Petronella DRIESSEN, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enige zoon Dorus.
Bevestiging door Ardina van GRINSVEN, weduwe van Henricus van ZEELAND.
08.05.1782 | R 1779A | f 42

Lucia HOGENDORP weduwe van Hendrikus SASBURG maakt een inventaris ten behoeve van haar twee kinderen Abraham en Susanna voor notaris Philip MANS op 15.5.1782.
Approbatie door Wijnand SASBURG Mr spellenmaker, oom paternel en Peter ESSING. Van moederszijde is er geen familie te 's-Hertogenbosch.
23.05.1782 | R 1779A | f 43

Hendrik FIEGE weduwnaar van Catharina KOLP heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie kinderen: Barbara, Johanna en Catharina.
Verklaring door Steven WALRAVESTEIJN en Hendrina GULTERS weduwe van Jacob van CASTEREN.
10.06.1782 | R 1779A | f 45

Helena SONNENSCHIJN weduwe van Willem Marcus GIESELER maakt een inventaris ten behoeve van haar twee kinderen Wilhelmina en Bernardus voor notaris J. v.d. OEVER op 26.6.1782.
Approbatie door Willem SONNENSCHIJN grootvader maternel en Pieter RINGELANDS, aangehuwde oom paternel.
28.06.1782 | R 1779A | f 45v

Zara ROURAGE weduwe van Johannes MANSFELT maakt een inventaris ten behoeve van haar enige dochter Wilhelmina voor notaris Everard van BRUGGEN op 28.6.1782.
Approbatie door Gerrit VERKUIJLEN in huwelijk hebbende Hendrina MANSFELT en Godefridus BORGERS in huwelijk hebbende Catharina MANSFELT, dochter van Zara voorsz en Ariaentie MANSFELT, tante van de onmondigen.
28.06.1782 | R 1779A | f 44A

Hendrikus Dionisius SCHOUTEN weduwnaar van Maria Lucia van ROOSMALEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Hendrikus Dionisius, Petrus en Adriana voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 14.8.1782.
Approbatie door Filip BOOGERS en Mattijs van ROOSMALEN, oud-oom en oom resp. van moederszijde. Er is geen familie van vaderskant te 's-Hertogenbosch.
17.08.1782 | R 1779A | f 47v

Hendrica Jacoba BEEKVELT weduwe van Hendricus GREMMEN maakt een inventaris ten behoeve van Allegonda GREMMEN, dochter van Henricus uit een eerder huwelijk voor notaris Philip MANS op 9.1.1783.
Approbatie door Francis GREMMEN, oom paternel en Jacobus OLDENBEEK, neef maternel.
10.01.1783 | R 1779A | f 55

Maria MINORETTI weduwe van Willem de CORT maakt een inventaris ten behoeve van haar zeven onmondige kinderen: Maria, Elisabet, Johannes, Cornelis,Gerardus, Johanna Mechelina en Cornelia voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN op 10.1.1783.
Approbatie door Peter MINORETTI, oom maternel en Johannes WARTENBERG, van vaderszijde.
13.01.1783 | R 1779A | f 55v

Pieter HAMILTON weduwnaar van Helena de WAEL maakt een inventaris ten behoeve van Johannes en Cornelia zijn kinderen voor notaris Philip MANS op 22.5.1783.
Approbatie door Maria COUWENBERGH weduwe van Johannes van EIJMEGEN, tante paternel en Wouter WERTZ, buurman. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch aanwezig.
23.05.1783 | R 1779A | f 62

Johanna van den STEEN weduwe van Adriaan van den BOSCH maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen Wouter Maria, Johanna, Peter, Willem Hendrikus en Gijsberdina voor notaris Adriaan de GIER te Den Dungen op 18.7.1783.
Approbatie door Willem SMITS en Rut Peter van den STEEN, testamentaire voogden.
25.07.1783 | R 1779A | f 63

Dirk BRUGMAN weduwnaar van Barbara SUURHOF te 's-Hertogenbosch heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor zijn vier onmondige kinderen: Johan, Bernardus, Francis en Maria.
Verklaring door Gerrit BRUGMAN, oom en Francis GRIETE, buurman.
14.10.1783 | R 1779A | f 70v

Jan van MONSTREL weduwnaar van Allegonda GEVERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige dochters Barbara en Petronella.
Bevestiging door Johannes KLUIJTMANS, wijnkopersknecht en Huijbertus de LAARS wijnstekersknecht, buren.
05.01.1784 | R 1779A | f 82

Anthonij van der BIESEN weduwnaar van Catharina BAX heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Lambertus.
Verklaring door Barbara KEIJZER huisvrouw van Christiaan KEIJZER en Adriaan van KRIECKEN, buren. Er is geen familie aanwezig te 's-Hertogenbosch.
29.01.1784 | R 1779A | f 85

Philippus du PON weduwnaar van Maria van KAMMEL heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enige dochter Johanna.
Bevestiging door Johanna MULDER huisvrouw van Machiel KAMMEL, grootmoeder maternel en Karl SMITH.
10.02.1784 | R 1779A | f 87

Johanna Jacoba PRIEVO weduwe van Martinus OOMS, Mr kleermaker maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Johanna Catharina voor notaris Philip MANS op 15.6.1784.
Approbatie door Johan KAM en Cornelis OTTEVANGER, buren. Er is geen familie aanwezig te 's-Hertogenbosch.
16.06.1784 | R 1779A | f 95

Lambertus KOKS weduwnaar van Mechteld KUIJPERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn kinderen.
Bevestiging door Isabella en Maria, zijn meerderjarige dochters.
22.06.1784 | R 1779A | f 95v

Elisabeth CREMERS weduwe van Cornelis MARTENS maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf kinderen: Petronella Elisabeth, Johannes, Maria en Helena voor notaris Philippus MANS op 23.6.1784.
Approbatie van deze inventaris door Dirk NEDERVEN en Johan Michiel WIELTZING, buren. Er is geen familie aanwezig te 's-Hertogenbosch.
24.06.1784 | R 1779A | f 97

Maghiel EIJSCH weduwnaar van Helena PILET maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Francis voor notaris Philippus MANS op 13.10.1784.
Approbatie door Anna Margriet EIJSCH, tante paternel en Gerardus de KLIJN, neef maternel.
13.10.1784 | R 1779A | f 100

Hendrika van DIJK weduwe van Jan WEEDA maakt een inventaris ten behoeve van haar vier onmondige kinderen voor notaris Jan de GIER op 18.11.1784.
Approbatie door Anna van VREESWIJK weduwe van Jasper van DIJK, grootmoeder maternel.
20.11.1784 | R 1779A | f 105v

Anthonij VESTERS weduwnaar van Petronella MULDERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Hendrikus en Johanna voor notaris Everardus van BRUGGEN op 28.12.1784.
Approbatie door Adriana MULDERS, zuster van de moeder. Er is geen familie van vaderszijde aanwezig te 's-Hertogenbosch.
30.12.1784 | R 1779A | f 108v

Dora Maria van GRINSVEN weduwe van Petrus du PONT maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Johannes voor notaris Willem Hendrikus PELS op 20.1.1785.
Approbatie door Jan du PONT, te Tilburg, oom paternel en Hendrikus van GRINSVEN, oom maternel, te 's-Hertogenbosch.
25.01.1785 | R 1779A | f 111v

Johannes Cornelis SCHOENMAKERS weduwnaar van Anna Maria van OERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Johannes Wilhelmus, Johanna Cornelia en Johannes Franciscus voor notaris Everardus van BRUGGEN op 1.4.1785.
Approbatie door Cornelis SCHOENMAKERS, grootvader paternel en Cornelis van OERS, oom maternel.
01.04.1785 | R 1779A | f 118v

Willem REABEL weduwnaar van Maria KILDERHUIJZEN maakt een inventaris tot behoef van zijn vier onmondige kinderen: Elisabeth, Franchijn, Geerdien en Anna voor notaris Everardus van BRUGGEN op 6.4.1785.
Approbatie van deze inventaris door Ignatius KILDERHUIJZEN, grootvader maternel en Roger REABEL, oom paternel.
08.04.1785 | R 1779A | f 119

Antonia van der HENST weduwe van Johannes van ROSMALEN maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Mechelina en Johannes voor notaris Philippus MANS op 16.4.1785.
Approbatie door Anthonij van ROSMALEN, neef paternel en Ludovicus van der HENST, oom maternel, te Vlijmen.
20.04.1785 | R 1779A | f 119

Pieter MANSVELD, weduwnaar van Barbara ZIJDINGS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Francis voor Everardus van BRUGGEN op 21.4.1785.
Approbatie van deze inventaris door Elisabeth ZIJDINGS, tante maternel en Bernardus MANSVELD, grootvader paternel.
21.04.1785 | R 1779A | f 119v

Hendrikus van SOMEREN, faktoor te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Beatrix van de VEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn zes onmondige kinderen: Maria Helena, Martinus, Constantinus Johannes, Lamberdina Theresia, Hendrina Theresia en Lambertus, voor notaris ter CROIJE op 22.4.1785.Approbatie door Anna Maria van der LINDEN weduwe van Lambertus van de VEN, grootmoeder maternel en Cornelis de WIJS in huwelijk hebbende Anna Maria van SOMEREN, aangetrouwde oom paternel.
23.04.1785 | R 1779A | f 119v

Maria Catharina BROUWER weduwe van Jacobus DOUCHAN, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar zoon Herman.
Verklaring door Jacques DOUCHAN en Marijke van den BERG.
28.04.1785 | R 1779A | f 121

Hendrik GLAUDEMANS weduwnaar van Maria KAMPEN maakt een inventaris ten behoeve van haar vier kinderen: Mechelina, Johanna, Sophia en Hendrina voor notaris Philippus MANS op 5.5.1785.
Approbatie door Francis GLAUDEMANS, te Rosmalen, oom paternel en Jan van BEEK, te 's-Hertogenbosch, neef maternel.
13.05.1785 | R 1779A | f 122

Christiaan MEIJERS weduwnaar van Anna Geertruij OP TEN NOORT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie kinderen.
Bevestiging door Augustus METZ en Johannes FREDERICH, soldaten in het regiment Zwitsers van STURLER.
03.08.1785 | R 1779A | f 130

Isabella Helena Josepha van BALEN weduwe van Anthonij Matthias SUIJSKENS maakt een inventaris ten behoeve van Petronella Maria SUIJSKENS huisvrouw van Jacob Lodewikus WATRIN en Martina Maria Josephina Antonia SUIJSKENS in huwelijk hebbende Philippus Jacobus van COENEN, haar dochters, voor notaris Johannes van den OEVER op 20.7.1785.
Approbatie door haar beide voorsz dochters.
04.08.1785 | R 1779A | f 131

Allegonda Janse SMITS weduwe van Leonardus Everts van der CAMMEN te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 5.8.1785.
Approbatie van deze inventaris door Aalbert Everts van der CAMMEN en Anthonij Francis SMITS.
08.08.1785 | R 1779A | f 131

Philip STREMAN, ruijter in het regiment van generaal-majoor STOCKEM, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Catharina DOOS kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen, want er is geen bezit. Verklaring door Anna Maria DOOS, te 's-Hertogenbosch en Christiaan WENDELBERG, kwartiermeester in het voorsz regiment.
08.08.1785 | R 1779A | f 131v

Lodewijck WEGVAART, sergeant in het regiment Oranje-Gelderland, in garnizoen te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Anna Geertruij SWIDERING, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige dochter.
Verklaring door Francis QUINTE en Mathias JACQUIER, korporaals in het voorsz regiment.
09.08.1785 | R 1779A | f 132

Christiaan KLEERMANS weduwnaar van Johanna Catharina BULTERMANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen: Maria Christina en Johanna Jacoba voor notaris J. van BRUGGEN op 8.9.1785.
Approbatie door Petrus de SOIL, oom paternel en Jacoba BULTERMANS weduwe van Jan van GEFFEN, tante maternel.
08.09.1785 | R 1779A | f 133v

Adriaan KLAASSEN, eerder weduwnaar van Catharina FEKEMANS en laatst weduwnaar van Johanna ROOVERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vˇˇrkinderen bij Catharina voorsz: Willemijn, Willem en Peter, voor notaris E. van BRUGGEN op 14.10.1785.
Approbatie: Steven FEKEMANS, oom maternel en Maria Catharina KLAASSEN, tante paternel.
20.10.1785 | R 1779A | f 134

Seger QUE weduwnaar van Marta de LANG maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Jacobus, Wilhelmus, Lisebeth en Philippus voor notaris E. van BRUGGEN op 14.10.1785.
Approbatie door Johannes van NEDROP, oud-oom maternel en Marta QUE, tante paternel.
20.10.1785 | R 1779A | f 134v

Johanna CASPERS weduwe van Johannes George KROMJON heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee zonen Pieter en Anthonij.
Bevestiging door Pieter CASPERS en Cornelia BRETICHE zijn huisvrouw, Hendrina van LESTER en Cornelia KALFF, allen te 's-Hertogenbosch.
18.11.1785 | R 1779A | f 144

Daniel PELTERS, stads horlogiemaker, weduwnaar van Elisabeth LEIJDECKER maakt een inventaris ten behoeve van zijn zes kinderen: Anna, huisvrouw van Jacob BERNER, Marian, Susanna, Daniel, Abraham en Bettie, voor notaris Everardus van BRUGGEN op 8.12.1785.
Approbatie van deze inventaris door Anna voorsz; van de zijde van Elizabeth is geen familie te 's-Hertogenbosch.
08.12.1785 | R 1779A | f 145v

Antonetta VELDHUIJSEN weduwe van Johannes van ROOSMALEN maakt een inventaris ten behoeve van haar twee kinderen: Maria Wilhelmina en Gerard voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN op 24.12.1785.
Approbatie door Willem en Dirk van ROOSMALEN, te Rosmalen, ooms paternel en Gerardus Boudewijn VELDHUIJSEN, oom maternel.
30.12.1785 | R 1779A | f 152

Margaretha WOLFS weduwe van Anthonij EVERTS maakt een inventaris ten behoeve van haar enig kind voor notaris E. van BRUGGEN op 25.1.1786.
Approbatie door: Christoffel WOLFS, oom, enige familie in de Generaliteit.
25.01.1786 | R 1779A | f 153v

Vincent BERGMANS weduwnaar van Geertruij PREVOST heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee zonen: Godefridus en Johannas Ludovicus. Verklaring door Jacoba en Cornelia PREVOST.
30.01.1786 | R 1779A | f 154

Jacoba MANS weduwe van Hermanus TROOSTERS maakt een inventaris ten behoeve van haar enige dochter Cornelia voor notaris Johan van BRUGGEN op 23.5.1786.
Approbatie van deze erfdeling door Gerardus Hendrik van HEMERT, in huwelijk hebbende Cornelia voorsz.
26.05.1786 | R 1779A | f 161

Hendrik SOETENS weduwnaar van Margaretha van WOLFSBERGEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Felix, Johanna Magdalena, Wouter, Wilhelmina en Henrica voor notaris E. van BRUGGEN op 12.6.1786.
Approbatie van deze inventaris door Laurens van ROOSMALE en Johannes FLONBENBERG, buren.
16.06.1786 | R 1779A | f 161v

Johanna Joseph BERTRAN weduwe van Andries OBBERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar onmondig kind.
Verklaring door de weduwe BERTRAN en Andries VERSCHUUR, te 's-Hertogenbosch.
16.06.1786 | R 1779A | f 162

Hendrik SPIERINGS te Orthen weduwnaar van Maria Catharina SWANENBERG maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Elizabeth, Johannes, Nicolaas en Annemie voor notaris E. van BRUGGEN op 29.6.1786.
Approbatie door Gerrit ONDERSTEIJN, neef paternel te Den Dungen en Jan van der KALLE, oom maternel.
30.06.1786 | R 1779A | f 163

Willem VEKEMANS weduwnaar van Maria Christina van HERCK, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Cornelia, Seger en Agnes, voor notaris E. van BRUGGEN op 17.10.1786.
Approbatie door Stephanus VEKEMANS, oom paternel en Petrus van der VELDEN, neef maternel.
20.10.1786 | R 1779A | f 168

Nicolaas van OSCH te Den Dungen weduwnaar van Allegonda GODSCHALKS maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 26.10.1786.
Approbatie door Lambert VEROUDEN te Den Dungen en Willem VEROUDEN en Wilhelmus SCHOUTEN, te St Michielsgestel.
04.11.1786 | R 1779A | f 171

Anthonet SCHELLENBERG weduwe van Felix SCHELLENBERG heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie zonen: Adriaan, Gabriel en Wijnand.
Bevestiging door Hendrik GERRITS en Alexander ROBBERTSON.
19.02.1787 | R 1779A | f 176

Mattheus van der MEER weduwnaar van Jacoba CLAERHOUT te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Mattheus voor notaris E. van BRUGGEN op 13.4.1787.
Approbatie door Jacobus van der MEER grootvader paternel en Theodora CLAERHOUT tante maternel *.
* Mattheus en Allegonda Janse SMITS trouwen 's-Hertogenbosch 29.4.1787.
13.04.1787 | R 1779A | f 179

Geertruij van der POEL weduwe van Mattheus Augustinus GABEL maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige dochters Johanna en Marian voor notaris E. van BRUGGEN op 13.4.1787.
Approbatie van deze erfdeling door Christiaan GABEL, grootvader paternel; van moederszijde is er geen familie in de Generaliteit.
13.04.1787 | R 1779A | f 179v

Anna Maria KRANS weduwe van Nicolaas RUTTEN maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf onmondige kinderen: Anna Catharina, Adrianus, Leonardus, Catharina en Josephus, voor notaris J. van BRUGGEN op 23.8.1787.
Approbatie door Jacobus KRANS, grootvader maternel en Michiel van den ACKER, buurman; er is geen familie van vaderszijde in 's-Hertogenbosch.
24.08.1787 | R 1779A | f 193

Petronella HAAK weduwe van Johannes GARESLOOT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee kinderen: Elisabeth en Willem.
Verklaring door Johanna GARESLOOT, ongehuwde dochter en Johanna SPIJKERS.
14.03.1788 | R 1779A | f 201v

Johannes SPENGLER, soldaat in het regiment van generaal-majoor DOUGLAS, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Geertruij SNIJDERS is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie kinderen: Johannes, Grietien en Johanna.
Bevestiging door Johannes NELISSEN, sergeant en Johan van PITONI, korporaal in het voorsz regiment.
17.03.1788 | R 1779A | f 202v

Elisabeth van den BOGAART weduwe van Oswaldus van DENSEN maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Jan voor notaris Willem Hendrik PELS op 28.3.1788.
Approbatie door Johan van DENSEN en Jacobus van HEDEL, ooms paternel en Johannes Franciscus HURDEMAN, buurman.
31.03.1788 | R 1779A | f 204v

Jan van de VEN, soldaat in het regiment van HARDENBROEK, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Helena BAKKERS is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enig kind.
Verklaring door: Johannes BAKKERS, grootvader maternel en Jacobus MACKI in wiens huis de vrouw overleden is.
08.04.1788 | R 1779A | f 207

Johanna Hendrica TIELE huisvrouw van Godefridus Gijsbertus van der VAERT, enig kind, ontslaat haar vader, Johannes TIELE, broodbakker, weduwnaar van Lamberta ONTIJD van het maken van een inventaris.
22.04.1788 | R 1779A | f 207v

Margaretha Elisabeth PIECKENDIE weduwe van Jacob EIJMANS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar kind.
Bevestiging door Jean MOINAT, steenhouwer te 's-Hertogenbosch en Goverdina BEEKMANS huisvrouw van Johannes Hendrik PIECKENDIE.
28.06.1788 | R 1779A | f 210v

Arnoldus WERLINCKHOFF, bombardier en adjudant in de compagnie artillerie van Lt kolonel du BOIS weduwnaar van Johanna Maria NIEPELS, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn kinderen.
Verklaring van Karel KAMPS, bombardier en Christiaan August PIMAEUS, cadet, beiden in voorsz compagnie.
30.06.1788 | R 1779A | f 210v

Lukas STRIKKERS weduwnaar van Catharina Elisabeth TOUT maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Albertus, voor notaris E. van BRUGGEN op 22.7.1788.
Approbatie door Adam STRIKKERS, oom paternel en Willemijn van DIEDEN, tante maternel.
25.07.1788 | R 1779A | f 212v

Jacomijn CHEREAEL weduwe van Pieter VERBEECK, te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Anna Sophia voor notaris E. van BRUGGEN op 7.8.1788.
Er woont geen familie te 's-Hertogenbosch!
08.08.1788 | R 1779A | f 213v

Marten van HELVOIRT weduwnaar van Cornelia HAERWASSER, te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van Catharina zijn onmondige dochter voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 28.8.1788.
Approbatie door Dirck Dircks van HELVOIRT te Berlicum en Francis Cornelis HAERWASSER, te St Michielsgestel.
04.09.1788 | R 1779A | f 214v

Cornelis VELTMAN weduwnaar van Johanna Jacoba van NES maakt een inventaris ten behoeve van Theresia Cornelia, zijn onmondige dochter, voor notaris Johan van BRUGGEN op 4.9.1788.
Approbatie door Hermanus VELTMAN, oud-oom paternel en Nicolaas KLAMAN, vervanger van de familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
05.09.1788 | R 1779A | f 214v

Jan SOMERS weduwnaar van Johanna Catharina van GRINSVEN maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Pieter voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 4.10.1788.
Approbatie van deze inventaris door Jan SOMERS, neef paternel en Jan NAS, buurman.
14.10.1788 | R 1779A | f 216

Johannes des MENSCHEN weduwnaar van Hendrina van BERGEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Johannes Dominicus voor notaris E. van BRUGGEN op 14.10.1788.
Approbatie door Laurens des MENSCHEN, grootvader paternel en Hendrik van BERGEN, grootvader maternel.
16.10.1788 | R 1779A | f 216v

Anthonij SCHEIJ, weduwnaar van Johanna HORION maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Adrianus en Helena voor notaris E. van BRUGGEN op 14.10.1788.
Approbatie door Johanna Maria Le GRAND, weduwe SCHEIJ; er is geen verdere familie te 's-Hertogenbosch.
17.10.1788 | R 1779A | f 217

Maria Du POND weduwe van Matthijs KLOEK maakt een inventaris ten behoeve van haar beide onmondige kinderen: Dionijsius en Maria Catharina, voor notaris E. van BRUGGEN op 22.10.1788.
Approbatie door Willemijn JANSEN, weduwe van Ambrosius KLOEK, grootmoeder paternel en Dionijsius Du POND, oom maternel.
23.10.1788 | R 1779A | f 219v

Johannes KLIJN soldaat onder het regiment van generaal-majoor DOUGLAS, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Catharina CHRISTIAANS, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige zonen Philippus en Jan.
Verklaring door Francis BOER en Steven BENEENS, soldaten in het voorsz. regiment.
27.10.1788 | R 1779A | f 218

Jan de LANGE weduwnaar van Cornelia van WORDEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige dochters: Bet en Mie.
Verklaring door Isabel van DIEST weduwe de LANGE, grootmoeder paternel; Johannes TIMMERMANS en Maria HEIJTELHOF, buren. Er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
27.10.1788 | R 1779A | f 218v

Hendrik van BERGEN, weduwnaar van Willemijn van der MEULEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Willem en Peternel en de kindskinderen van wijlen zijn dochter Hendrien van BERGEN, uit een eerder huwelijk met Gijsbertus van KLEEF en daarna gehuwd met Jan des MENSCHEN voor notaris E. van BRUGGEN op 1.11.1788.
Approbatie van deze inventaris door Jan des MENSCHEN, schoonzoon van Hendrik, vader en momboir over Dominicus des MENSCHEN en Coenraad HERMANS.
06.11.1788 | R 1779A | f 219

Francis COOIJMANS weduwnaar van Lamberdina STRIK te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Anthonij voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 3.11.1788.
Approbatie door Gerardus COOIJMANS en Geert STRIK, familie van de onmondige.
11.11.1788 | R 1779A | f 219v

Peeter Nicolaas van HOUTUM weduwnaar van Maria Corstiaan GODSCHALCX te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Clasina voor notaris Adrianus de GIER, te Den Dungen op 17.4.1789.
Approbatie door Laurens Nicolaas van HOUTUM te St Michielsgestel en Hendrikus Corstiaan GODSCHALCX, te Den Dungen.
24.04.1789 | R 1779A | f 232v

Hendrikus Peter van der STEEN weduwnaar van Maria Janse SCHUURMANS te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 14.5.1789.
Approbatie door Rut Peter van der STEEN te Den Dungen en Francis SCHUURMANS, te St Michielsgestel.
30.05.1789 | R 1779A | f 237v

Maria Isabella van BEECK weduwe van Arnoldus Josephus VERREIJCK te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Maria Christina voor notaris Willem Hendrik PELS op 23.5.1789.
Approbatie door Jan van BEECK en Francis MOSMANS, resp. grootvader maternel en oom paternel.
02.07.1789 | R 1779A | f 239v

Gabriel KRANEN weduwnaar van Adriaantje PAIJENS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Anna Catharina KRANEN voor notaris E. van BRUGGEN op 8.11.1789.
Approbatie door Jacobus WITMER, aangetrouwde oom paternel en Nicolaas PAIJENS, oom maternel.
27.12.1789 | R 1779A | f 262v

Johanna van BALKUM weduwe van Hendrik van den BERG is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar onmondige zoon Aelbert.
Bevestiging door Nicolaas LOOS, neef en Johanna Catharina van der KLEIJ, nicht.
05.01.1790 | R 1779A | f 263v

Johannes FIERHOF weduwnaar van Mie van der HEIJDE heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie kinderen: Carel, Jan en Mie.
Verklaring door Adolph van GERWEN, spellemakersbaas en Johannes TEUNISSE, beiden te 's-Hertogenbosch.
18.01.1790 | R 1779A | f 264

Hendrik de BOOM weduwnaar van Anna Maria KLUIJTMANS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee zonen: Jan en Cornelis.
Bevestiging door Johannes de BOOM en Johannes KLUIJTMANS, resp. grootvader paternel en maternel.
23.01.1790 | R 1779A | f -

Johan Hendrik STRAATMANS weduwnaar van Everdina van DREMMEN, maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 23.3.1790.
Approbatie door Johanna van VELSEN weduwe van Johan Hendrik STRAATMANS, grootmoeder paternel en Willem van DREMMEN, grootvader maternel.
25.03.1790 | R 1779A | f 268v

Matthijs MARTENS soldaat in het regiment mariniers van generaal-majoor DOUGLAS weduwnaar van Gijsberdina PILET heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige zoon Hendrik.
Verklaring door Catharina MARTENS en Ordina PILET, resp. moeder van Matthijs en zuster van Gijsberdina.
22.04.1790 | R 1779A | f 271

Pieter BEEKWIELDER soldaat in het regiment mariniers van generaal-majoor DOUGLAS in huwelijk hebbende Petronella STRIK, enige dochter van Hendrik STRIK weduwnaar van Petronella ROMBOUTS, ontslaat zijn schoonvader van de verplichting een inventaris te maken.
12.05.1790 | R 1779A | f 272

Cornelis Theodorus HOEVENAER, weduwnaar van Amelia Wilhelmina Henriette ECKERINGE van SPRANGH maakt een inventaris ten behoeve van zijn zeven kinderen: Digna Maria, huisvrouw van Jan Lubbes van der MEER, Arnout Anthonij, Pieter Hector, Cornelis, Antoni Arnout, Aldert en Maria Lucia voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 2.6.1790.
Approbatie van deze inventaris door Arnout Anthoni van GALEN, advocaat en Pieter Hector van GALEN, procureur, zonen.
03.06.1790 | R 1779A | f 274v

Wouter de LAAT, schippersknecht weduwnaar van Maria Christina van der LOO maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Quirinus voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN op 21.7.1790.
Approbatie door Hendrien de LAAT, halfzuster van Wouter en Jan Hendrik VOGELSANG in huwelijk hebbende Catharina MOSMANS, nicht.
29.07.1790 | R 1779A | f 277v

Nicolaas FLAMAN, weduwnaar van Maria VELDMAN maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen voor notaris E. van BRUGGEN op 26.8.1790.
27.08.1790 | R 1779A | f 280

Willem MINORETTI, weduwnaar van Anna Maria van HEDEL maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Anna Maria voor notaris J. van BRUGGEN op 1.9.1790.
Approbatie door Petrus MINORETTI grootvader paternel en Jacobus van HEDEL, grootvader maternel.
02.09.1790 | R 1779A | f 280v

Anthonij BACH weduwnaar van Johanna BOSCH heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn kinderen. Verklaring door Johannes Anthonij BACH, zoon van Anthonij voorsz en Machiel PETERS, buurman.
02.09.1790 | R 1779A | f 291

Stien BOXELAAR weduwe van Johannes SELIJ heeft geen bezit en maakt geen inventaris ten behoeve van haar enig kind. Verklaring door Adam BOXELAAR, broeder van Stien en Cornelia PREVOT, buurvrouw.
02.09.1790 | R 1779A | f 281v

Maria PLOEGMAKERS weduwe van Caspar FRANCKEN maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen: Maria Catharina, Arnoldus, Christiaan, Johanna en Caspar voor notaris Johan VERSFELT op 16.11.1790.
Approbatie door Pieternella Maria van DIJK weduwe van Willem FRANCKEN en Laurens PLOEGMAKERS, naaste familieleden.
30.11.1790 | R 1779A | f 291

Christiaan van DARTEL weduwnaar van Hendrina JONKMANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen Johannes, Hendrika in huwelijk hebbende Johannes de LAAT, te Hilversum, Adriaan en Adriana voor notaris Johan VERSFELT.
Approbatie door Hendrik van DARTEL en Johan LEIJTENS.
30.11.1790 | R 1779A | f 291v

Hendrik FIEGE weduwnaar van Hendrina PETERS is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enige dochter Henrica.
Bevestiging door: Jurrij PETERS en Alexander ROBBERTSON, resp. broeder van de moeder en oom maternel.
20.01.1791 | R 1779A | f 295v

Francis BROERS weduwnaar van Willemijn VOETS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Johanna, Martinus, Willem,Jan en Meijntje voor notaris Johan VERSFELT op 3.2.1791.
Approbatie van deze inventaris door Peter en Willem BROERS.
05.02.1791 | R 1779A | f 295v

Maria Margaretha POLMANS weduwe van Petrus van KEIJSERSWAART maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Anna Maria voor notaris Hendrik Jan van de PAVORT op 14.4.1791.
Approbatie door Hendrikus van KEIJSERSWAERT, grootvader paternel en Adriaan van den BOOM. Er is geen familie maternel binnen 's-Hertogenbosch.
29.04.1791 | R 1779A | f 305

Theodora Dirks van NULAND weduwe van Jacob van der BIESEN maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Maria voor notaris Cornelis Willem van BRUGGEN op 12.11.1791.
Approbatie door Johannes van NULAND, oom maternel.
17.11.1791 | R 1779A | f 323

Johanna NETJES weduwe van Barent GUILIAMS maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zonen Johannes en Bernardus voor notaris Willem Hendrik PELS op 30.12.1791.
Approbatie door Christoffel NETJES, te Heusden, grootvader maternel en Jacobus BRUIJST, vriend van Barent.
31.12.1791 | R 1779A | f 325v

Maria Catharina van ESCH weduwe van Jurrien KLOOSTERHUIJSEN maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen: Everardus, Leonora Jacoba, Cornelis en Wilhelmus voor notaris Cornelis Willem van BRUGGEN op 10.2.1792.
Approbatie door Hermanus KUHNEN, neef maternel; Cornelis en Leonora Jacoba, meerderjarige broeder en zuster van de onmondigen.
13.02.1792 | R 1779A | f 326v

Nicolaas Frederik KNIP weduwnaar van Elisabeth DREXLER te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Anna Elisabeth, Josephus Augustus, Henrietta, Mattheus, Dirck en Frederick Willem, voor notaris Johan van BRUGGEN op 2.3.1792.
Approbatie door Jacob SWIJLING, van moederskant en Peter RIJSERS; van vaderszijde is er geen familie te 's-Hertogenbosch.
02.03.1792 | R 1779A | f 327v

b= soldaat, majoor, feldwebel
Joseph MÍRITZ soldaat in de compagnie van majoor HANNIKEN, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria de VRIES, heeft geen bezit en maakt geen inventaris ten behoeve van zijn zonen Philip en Jan Baptist.
Verklaring door Andreas GOLDBERG, feldwebel in de voorsz. compagnie.
03.07.1792 | R 1779A | f 332

Maria Eva SCHEFFERS weduwe van Augustus METZ heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee kinderen Katarina en Lodewijk.
Bevestiging door Frans van MECHEL, soldaat in de compagnie van capiteijn SCHEREN en Anthonij ROOD sergeant in de compagnie van majoor Emanuel STURLER in het regiment Zwitsers van kolonel de GUEMOENS.
22.10.1792 | R 1779A | f 336v

Maria TERWIJN weduwe van Philip KAHLE maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige kinderen: Catharina, Joost Hendrik en Adriana voor notaris Johannes van den OEVER op 3.4.1793.
Approbatie door Johannes VERHAGEN en Dirk STERK, inwonende burgers van 's-Hertogenbosch, bij gebrek aan familie.
05.04.1793 | R 1779B | f 4

Hendricus PEIJ weduwnaar van Johanna van HAL heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn beide dochters Theodora en Elisabeth.
Verklaring door Giele de KLEIJN en Adrianus van der KALLEN, resp. zwager van de vader en neef van de moeder.
09.04.1793 | R 1779B | f 4v

Albertus PASSIER weduwnaar van Helena MEMMIUS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige dochter Henrica.
Verklaring door Leendert PASSIER, grootvader paternel en Bastiaan SOETHOUT, buurman.
22.04.1793 | R 1779B | f 5

Hermanus KOPPENS weduwnaar van Maria van OS heeft een inventaris, die uit slechts wat huisraad bestaat.
Verklaring door Petronella GRINSVEN weduwe van Cornelis van OS en Johannes KOPPENS, resp. grootmoeder maternel en oom paternel.
22.05.1793 | R 1779B | f 5v

Gerrit Arnoldus KETELAARS, weduwnaar van Clasina Joost ZITSKOORN te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Maria Catharina en Gerardus voor notaris Jan de GIER op 13.6.1793.
Approbatie door Johannes MACLEAN en Lambertus de KREIJ, buren en Joost ZITSKOORN grootvader maternel.
14.06.1793 | R 1779B | f 6

Abraham MOINAT weduwnaar van Elisabeth ENTROUWE maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige zonen Abraham Jean en Samuel, voor notaris Willem Hendrik PELS op 6.8.1793.
Approbatie door Hendrik Robertus CASTEL en Bartel VOS, buren.
07.08.1793 | R 1779B | f 10

Jan Baptist van GULPEN weduwnaar van Maria Elisabeth GREMMEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige zoon Hendrikus voor notaris Johan van BRUGGEN op 3.8.1793.
Approbatie door Johan van BEEK, van moederszijde en Gerardus PRINCE. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
09.08.1793 | R 1779B | f 10v

Marten Janse ONDERSTEIJN weduwnaar van Johanna Maria VORSTENBOSCH te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Johanna voor notaris Adriaan de GIER te Den Dungen op 25.10.1793.
Approbatie door Adriaan Janse ONDERSTEIJN, oom paternel en Hendrik Wouter den OTTER, nabuur.
30.10.1793 | R 1779B | f 13

Arnoldus HOUTMAN weduwnaar van Maria van LIESHOUT is bezitloos en maakt geen inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige zonen Petrus en Anthonij.
Bevestiging door Theodorus van LIESHOUT en Everardus FRANKEN familie.
30.10.1793 | R 1779B | f 13v

Anthonij de LEEUW, Mr broodbakker, weduwnaar van Maria Anna SAIJEN, maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Agnes voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN op 6.11.1793.
Approbatie door Maria Anna HERMANS weduwe van Jacobus SAIJEN grootmoeder en Francis de LEEUW, oom.
20.11.1793 | R 1779B | f 14

Maria STEENBAKKERS, weduwe van Pieter Nicolaas van HOUTUM maakt een inventaris ten behoeve van haar dochters Jenneke en Adriana voor notaris Adriaan de GIER te Den Dungen op 10.1.1794.
Approbatie door Laurens van HOUTUM en Jan STEENBAKKERS, ooms paternel en maternel.
21.01.1794 | R 1779B | f 23

Gerardus van AARDEWIJCK weduwnaar van Johanna BENNINGER maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochters Elisabeth en Anna Maria voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 3.2.1794.
07.02.1794 | R 1779B | f 25v

Peter Delis van der STEEN weduwnaar van Maria Zeger van den BROECK maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee dochters Catharijn en Francisca voor notaris Adriaan de GIER te Den Dungen op 20.2.1794.
Approbatie door Annemie Hendrik SMITS weduwe van Zeger van den BROEK te Den Dungen en Andries van OVERBEEK te St Michielsgestel.
21.02.1794 | R 1779B | f 28

Wilhelmus Johannes d'EVERDINGE van den NIJPOORT, weduwnaar van Haidewina Adriana SEFFL╔, te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Johannes Wilhelmus, Maria Catharina en Alida Haidewina voor notaris Adam SCHOUW op 19.3.1794.
Approbatie door Rudolph Florentius van den NIEPOORT en Maria Catharina d'EVERDINGE van den NIJPOORT, oudste dochter. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
28.03.1794 | R 1779B | f 29

Jan BERENDS weduwnaar van Martijntje VUGHTS te Orthen maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Catharina voor notaris Johan VERSFELT op 10.5.1794.
Approbatie door Joseph van ZEELAND te 's-Hertogenbosch en Asseuerus SCHAFT, te Orthen, familie maternel.
13.05.1794 | R 1779B | f 33v

Christiaan COPPENS weduwnaar van Maria Catharina BANK maakt inventaris ten behoeve van zijn zoon Wilhelmus Adrianus voor notaris Willem Hedrik PELS op 18.6.1794.
Approbatie: Maria Anna van den BRAAK, eerst huisvrouw van Wilhelmus BANK en nu van Peter de GOEDE, grootmoeder maternel en Johannes COPPENS, oom paternel.
24.06.1794 | R 1779B | f 36v

Johannes Henricus SITSKOORN weduwnaar van Maria Elisabeth TRIMBOSCH maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Helena Maria, Elisabeth Johanna en Laurens Petrus voor notaris Hendrik van ADRICHEM op 21.4.1795.
Approbatie door Jan Leonardus DONKERS, oom paternel en Petrus TRIMBOSCH oom maternel.
01.05.1795 | R 1788 | f lv

Matthijs LOUWENDIE weduwnaar van Elisabeth HENDRIKS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Willem, Theresia, Elisabeth, Carel en Helena, voor notaris Johannes van BRUGGEN op 28.4.1795.
Approbatie: Laurens LUCAS en Jan HOLBERT, bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
01.05.1795 | R 1788 | f 2

Francis JANSEN weduwnaar van Annemie HORNE is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Martinus en Hendrikus Verklaring door Matthijs JANSEN, oom paternel en Anton BEUMER, buurman.
28.05.1795 | R 1788 | f 3v

Herman van BOXTEL te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Willemijn CUIJPERS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Willemijn voor notaris Johannes van BRUGGEN op 2.7.1795.
Approbatie van de inventaris door Anthonij van BOXTEL, oom paternel en Johannes MEEUWSE, oom maternel.
02.07.1795 | R 1788 | f 4v

Lauwerien HENNIBE weduwe van Assuerus van THIENEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Jan, Herbert en Theodora.
Bevestiging door Cornelis LEMMERS, oom paternel en Hendrikus FORRIES, kennis.
15.07.1795 | R 1788 | f 5v

Wilhelmina van ACKERVEEKE weduwe van Albertus VORSTENBOSCH maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Petronella voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 5.8.1795.
Approbatie door Petrus BEEK, oom paternel.
07.08.1795 | R 1788 | f 6v

Johanna Jansen van DIJK weduwe van Johannes DAMEN maakt een inventaris ten behoeve van haar drie minderjarige kinderen Maria, Adriaan en Hendrina voor notaris Jan de GIER op 3.9.1795.
Approbatie van de inventaris door Francis POORTUGAL, van moederszijde en Francis BROER, buur.
28.09.1795 | R 1788 | f 9

Bertel VOS weduwnaar van Hendrien VELTMAN maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Hendrikus, Johanna en Jacoba, voor notaris Johan van BRUGGEN op 24.9.1795 *.
Approbatie door Johanna VOS meerderjarige dochter en Nicolaas FLAMAND, oom maternel.
* Bertel en Elisabeth trouwen te 's-Hertogenbosch op 4.10.1795.
29.09.1795 | R 1788 | f 9v

Elisabeth KUIJPERS weduwe van Anthonij VERHAAGEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn zes minderjarige kinderen: Marian, Allegonda, Maria, Elisabeth, Catharina en Johannes voor notaris. Johan van BRUGGEN op 27.9.1795 *.
Approbatie door Johannes KUIJPERS oom maternel en Hendrik BETTONVILLE, aangetrouwde oom paternel.
* Bertel en Elisabeth trouwen te 's-Hertogenbosch op 4.10.1795.
29.09.1795 | R 1788 | f 10

Ludivicus PEIJS weduwnaar van Hendrica HOMOTS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Jacobus, Ludovicus Theodorus, Antonetta en Petronella voor notaris Jan de GIER op 30.9.1795.
Approbatie door Joseph STEENBERGEN oom paternel en Johanna HOMOTS tante maternel.
01.10.1795 | R 1788 | f 11

Adriaan van den BORNE weduwnaar van Geertruij Arnoldus van GRINSVEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf kinderen, meerderjarig en minderjarig voor notaris A. de GIER te Den Dungen op 3.10.1795.
Approbatie door Johannes VERBRUGGEN in huwelijk hebbende Johanna Adriaan van den BORNE, Albert van der CAMMEN in huwelijk hebbende Maria Johannes van den BORNE, Willem VISSERS, Willem Jan ONDERSTEIJN en Francis Matthijs van GRINSVEN, allen te Den Dungen.
05.10.1795 | R 1788 | f 12

Gerrit Jan WILLEMSE, weduwnaar van Johanna ECKART heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee kinderen Cornelia en Wilhelmina.
Verklaring door Gregorius ECKART, oom maternel en Hendrik de LAAT, kennis.
06.10.1795 | R 1788 | f 12v

Anna Maria Appolonia RADEMAKERS weduwe van Martinus MARCELIJN maakt een inventaris ten behoeve van haar twee zonen Joseph en Johannes voor notaris Johan van BRUGGEN op 7.10.1795.
Approbatie van de inventaris door Hester RUCHT weduwe van Francis van HERPEN en Peter VERMAREN, bekenden.
Er woont geen familie te 's-Hertogenbosch.
09.10.1795 | R 1788 | f 13v

Geertruij PAAMEL weduwe van Christiaan van NUENEN maakt een inventaris ten behoeve van haar dochters Petronella en Marianna voor notaris W. van BRUGGEN op 7.10.1795.
Approbatie door Jan PAAMEL, grootvader maternel en Jan Baptist PAAMEL oud-oom maternel. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
09.10.1795 | R 1788 | f 13v

Hermannus Philippus HORNON weduwnaar van Maria HASTERS heeft geen bezit en kan geen inventaris voor zijn vier onmondige kinderen: Philippina, Johannes, Jan en Gerarda maken. Bevestiging door Jan Jacobus STEVES en Valentijn PAUL, ooms van vaders en moederszijde, resp.
12.10.1795 | R 1788 | f 14

Peternella NOLDUS weduwe van Dirk van BESOUWEN kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee minderjarige kinderen Johanna Clara en Dirk: er is geen bezit.
Bevestiging door Matthijs LOUVENDIE en Christoffel BERHOLTS.
12.10.1795 | R 1788 | f 14v

Johanna Maria van der MEULEN weduwe van Cornelis VERBEEK maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Johannes, Petrus en Carolus voor notaris W. van BRUGGEN op 8.10.1795.
Approbatie door Martinus VERBEEK, grootvader paternel en Johannes VERMEULEN, oom maternel.
14.10.1795 | R 1788 | f 15

Gerardus LONDEN weduwnaar van Anna Maria van de GOOR maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige dochters: Mechel, Agnes en Johanna voor notaris Johan van BRUGGEN op 15.10.1795.
Approbatie door Philips LONDEN, grootvader paternel en Anthonij SCHOFFERS, van moederskant.
15.10.1795 | R 1788 | f 15v

Jacobus VERSAAN weduwnaar van Gijsberdina van de GRAEFF heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige kinderen: Machiel, Abraham, Geertruij, Sibilla en Lambertus.
Bevestiging door Geertruij VERSAAN, tante paternel en Aeltie van de GRAAFF, tante maternel.
19.10.1795 | R 1788 | f 16

Jan van den ACKER weduwnaar van Anna Maria KRANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Machiel, Hendrien en Allegonda voor notaris W. VERBRUGGEN op 29.10.1795.
Approbatie door Michiel van den ANCKER, grootvader paternel en Leonardus KRANS, oom maternel.
31.10.1795 | R 1788 | f 17

Rosina ERMERS weduwe van Johannes HERBS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Martina, Johanna en Evert *.
Verklaring door Tresia van den BERG en Lena van DENSEN, buren; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
* Rosina en Pieter trouwen te 's-Hertogenbosch op 29.11.1795.
16.11.1795 | R 1788 | f 17v

Pieter FURET weduwnaar van Helena CRANS maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen Johannes, Jacobus en Cornelia voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 13.11.1795 *.
Approbatie van deze inventaris door Leonardus CRANS, oom maternel en Josephus CRANS, eveneens oom maternel.
Er woont geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
16.11.1795 | R 1788 | f 18

Johan Christiaan MEIJSKI weduwnaar van Maria Elisabeth BASTIE heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Johannes Frederik en Johan Bastiaan.
Verklaring door Jan CLARDIE en Andries GALJAAR.
16.12.1795 | R 1788 | f 19

Adam BOXSELAAR weduwnaar van Pieternel van HEESWIJK maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Johannes, Wouter, Maria en Johanna.
Approbatie door Johannes BOXSELAAR, oom paternel en vrouw BRACHT, tante paternel; er woont geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
29.12.1795 | R 1788 | f 21

Johanna Catharina MANSFELT weduwe van Godefridus BURGERHOFF maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf onmondige kinderen: Johannes, Wilhelmus, Gerardus, Hendricus en Willemina.
Approbatie door Wilhelmus BURGERHOFF, broeder van de onmondigen en vrouw KERKELING, kennis.
Er woont geen familie te 's-Hertogenbosch.
18.01.1796 | R 1788 | f 21v

Hendrikus Hendrik SMITS, weduwnaar van Hendrina Henricus van ZEELAND maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Hendricus voor notaris Jan de GIER te Den Dungen op 23.5.1796.
Approbatie van de inventaris door Gerardus van de WESTELAKEN en Johannes Willem SMITS, momboirs, aangesteld bij testament.
23.01.1796 | R 1788 | f 22v

Francois HALEWIJN weduwnaar van Alida Maria KUIJPER maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Johannes Ernestus en Henricus Jordanus voor notaris Johan van BRUGGEN op 11.1.1796.
Approbatie door Catharina TRAA, grootmoeder paternel en door Jan Ernestus KUIJPER bij acte gepasseerd voor notaris Isaacq van de WATERING te 's-Gravenhage op 22.1.1796.
25.01.1796 | R 1788 | f 23

Johanna Catharina de COCK weduwe van Martinus KALFF maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Florentina voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 29.1.1796.
Approbatie door Gerdina van OIJEN weduwe van Florus KALFF grootmoeder paternel en Casparus BARBIE, oud-oom paternel.
12.02.1796 | R 1788 | f 25v

Jan de WAAL, Mr timmerman, weduwnaar van Sara van ERVEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Zeger, Jannetje en Cornelia voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 4.3.1796.
Approbatie door Cornelis de WAAL, grootvader paternel en Pieter van HEKESEN, buurman.
Geen familie te 's-Hertogenbosch.
10.03.1796 | R 1788 | f 27v

Maria Catharina van ROOIJ weduwe van Johannes WERTS maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen Johannes en Catharina voor notaris Jan de GIER op 17.3.1796.
Approbatie door Gerardus PRINSEN en Anthonij BEUMER; er is geen familie aanwezig te 's-Hertogenbosch.
18.03.1796 | R 1788 | f 28

Hendrik van MIERLO weduwnaar van Anna Maria KERSTEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf kinderen: Johannes, Elisabeth, Gijsbert, Geertruij en Antonius voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 25.3.1796.
Approbatie door Wouter van MIERLO, oom paternel en Johannes KERSTEN, grootvader maternel.
25.03.1796 | R 1788 | f 30

Hendrik FAKKER weduwnaar van Helena CUMENT is bezitloos en kan geen inventaris maken tot behoef van zijn drie onmondige kinderen: Hendrikus, Johannes en Gerardus.
Bevestiging door Joseph NIESSEN en Gerrit HOFMAN, beiden te 's-Hertogenbosch. Er is geen familie binnen 's-Hertogenbosch aanwezig.
01.04.1796 | R 1788 | f 34

Evert van den BERG weduwnaar van Petronella Nicolaas den HERTOG maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Hendricus voor notaris A de GIER te Den Dungen op 31.3.1796.
02.04.1796 | R 1788 | f 35v

Christiaan SAUSER weduwnaar van Maria Catharina GUE heeft geen bezit en kan geen inventaris maken tot behoef van zijn twee dochters Maria Frederica en Louisa.
Verklaring door Abraham MOINAT en Joseph MECHALITZ, buren.
07.06.1796 | R 1788 | f 41

Jan KLUIJT weduwnaar van Hendrica Louise van BAALEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee zonen: Pieter en Coenraat.
Verklaring door Coenraat van BAALEN en Johanna NEERHASSEN, grootvader en tante van moederszijde.
18.06.1796 | R 1788 | f 43v

Anthonij van der AA weduwnaar van Barbara DUIJSENS maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Wilhelmina voor notaris Jan de GIER op 29.7.1796.
Approbatie door Geertruijd de KOOK weduwe van Servaes DUIJSENS, grootmoeder maternel en Hendrik van der AA grootvader paternel.
30.07.1796 | R 1788 | f 55v

Anna Elisabeth van SANTEN weduwe van Arnoldus HOLLANDERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee kinderen: Johannes Baptist en Adrianus Bevestiging door Johannes HOLLANDERS, oom paternel en Pieter van SANTEN, grootvader maternel.
30.07.1796 | R 1788 | f 56

Arnoldus TIELRADEN weduwnaar van Antonetta VERBEEK maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Johannes voor notaris Jan de GIER op 4.8.1796.
Approbatie door Jurrien BROENS, oud-oom maternel en Alexander KLUIJTMANS, buur. Er is geen familie van de vader te 's-Hertogenbosch 5.8.1796.
04.08.1796 | f -

Johannes van de MERENDONCK weduwnaar van Petronella COMPEER maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Antonette voor notaris A. de GIER te Den Dungen op 25.8.1796.
Approbatie van deze inventaris door Nicolaas en Willemina van de MERENDONK.
01.09.1796 | R 1788 | f 59

Francoise NOPPEN weduwe van Lambert du BOEUFF heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Maria, Clara en Jennemie. Verklaring door Johannes ORTERVELT en Theodorus HERTSLUIJVER, kennissen.
13.09.1796 | R 1788 | f 63

Jacob SEIDENKAM weduwnaar van Barbara BURGER maakt een inventaris ten behoeve van zijn kinderen: Barbara, Helena, Martijn Balthasar en Jacobina voor notaris Antonie BOLSIUS op 27.10.1796.
Approbatie door Nicolaas ROMAN, Georg SCHMEDSEN, sergeant; er woont geen familie te 's-Hertogenbosch.
28.10.1796 | R 1788 | f 71v

Maria KETELAAR weduwe van Hendrik van der HEIJDEN maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon.
Approbatie door Johannes van der HEIJDEN, oom paternel en Hendrik van WEL, buurman; er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
28.10.1796 | R 1788 | f 72

David HOGENBERG weduwnaar van Catharina LEM maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf onmondige kinderen: Johanna, Wilhelmina, Johannes Jacob, Francijna en Cornelia voor notaris Johan van BRUGGEN op 22.12.1796.
Aprobatie door Dora MEULEMAKER, nicht maternel en Jan HEMMINK, kennis.
24.12.1796 | R 1788 | f 77v

Johannes RUIJF weduwnaar van Elisabeth ZWEIJDENHOVEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee dochters: Anna Maria en Christina.
Approbatie door Daniel STEVENAAR en Daniel ZINGELMAN, buren.
16.01.1797 | R 1788 | f 80

Elisabeth PLAK weduwe van Johannes WALDER heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee zonen Johannes en Hubertus.
Verklaring door Christina PLAK en Jan de GRAEFF, tante en oom maternel; er is geen familie van vaderskant binnen 's-Hertogenbosch.
31.01.1797 | R 1788 | f 82v

Gerrit BOURLAGER weduwnaar van Geertruij van der STRATEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Andries.
Bevestiging door Maria van der VELDEN en Theodorus FOUSSIN, kennissen.
07.02.1797 | R 1788 | f 84v

Jacoba MOERS weduwe van Johan BEDOLF heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar zes kinderen: Jan, Cornelia, Philippus, Antonij, Frans en Caspar Bevestiging door Huberdina PLOEGMAKERS en Petronella TEUNIS bekenden.
07.02.1797 | R 1788 | f 85

Hendricus de GRUIJTER weduwnaar van Hendrica Petronella de KROON maakt geen inventaris ten behoeve van zijn zoon Pieter, maar scheidt hem een som van fl 100.- toe. Hendricus verbindt daartoe zijn huis "de Witte Rooster" op de Vugterdijk, gekocht op 1.2.1796 van Walterus Johannes HEEREN bij acte gepasseerd voor notaris Jan de GIER op 4.2.1797.
Approbatie door Jan de GRUIJTER, grootvader paternel te 's-Hertogenbosch en Pieter de KROON, grootvader maternel te Heusden.
07.02.1797 | R 1788 | f 85v

Gerardus MUSCH Junior weduwnaar van Antonette TERVOIZE maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Anna Maria voor notaris Jan de GIER op 12.5.1797.
Approbatie door Gerardus MUSCH, Senior, grootvader paternel en Mechelina TERVOIZE, tante maternel.
15.05.1797 | R 1788 | f 102

Jan Ernst KRUIS weduwnaar van Elisabeth van HELVOIRT, maakt een inventaris ten behoeve van zijn zonen Johannes en Jan Willem voor notaris Jan de BERGH op 15.5.1797.
Approbatie door Jan van HELVOIRT, grootvader maternel te Vlijmen en Willemijna KRUIS, tante paternel te 's-Hertogenbosch.
15.05.1797 | R 1788 | f 102v

Dirk van GLANSBEEK weduwnaar van Catharina van MIERLO heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Allegonda, Melchior en Arnolda.
Bevestiging door Bernardus van GLANSBEEK, oom paternel en Theodoor SLUIJTERS, buur.
26.05.1797 | R 1788 | f 103v

Cornelia der KINDEREN weduwe van Jan van AARLE maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Johanna Maria, Johanna en Adriaan voor notaris Johan van BRUGGEN op 27.5.1797.
Approbatie door Piet van AARLE oom paternel en Cornelis FRANS, aangetrouwde neef maternel.
06.06.1797 | R 1788 | f 105

Peter Joseph ALLEG weduwnaar van Maria Elisabeth WETZEL heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Johan Jacob.
Verklaring: Daniel PETTER, oom paternel; er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
12.06.1797 | R 1788 | f 106v

Geertruij van den BANK weduwe van Abraham COEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee kinderen: Hendrik en Grietje.
Bevestiging door Annemie COENEN en Johannes FELSEN, buren Er is geen familie binnen 's-Hertogenbosch.
19.06.1797 | R 1788 | f 108

Catharina Janse van den BESSELAAR weduwe van Johannes ONDERSTEEN maakt een inventaris ten behoeve van haar vier kinderen: Jan, Maria, Johanna, Maria Anna voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 23.8.1797.
Approbatie van de inventaris door Marten ONDERSTEEN oom paternel en Johannes van den BESSELAAR, oom maternel.
30.08.1797 | R 1788 | f 114

Hendrikus van WOERKOM weduwnaar van Willemijn BECKERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Gerdina, Godefrida en Anthonij.
Verklaring door Joseph BECKERS en Gerdina van WOERKOM, resp. oom maternel en grootmoeder paternel.
18.09.1797 | R 1788 | f 116

Francis van STIPHOUT weduwnaar van Adriana VERMEULEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Adriaan voor notaris Johan van BRUGGEN op 17.9.1797.
Approbatie door Pieter van STIPHOUT en Stephanus HERMKES, ooms paternel en maternel resp.
21.09.1797 | R 1788 | f 117

Gerrit GOVERS weduwnaar van Elisabeth ZEGERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Hendrica, Jan en Henricus Josephus voor notaris Jan de GIER op 6.10.1797.
Approbatie van deze inventaris door Dirk GOVERS oom paternel Johannes ZEGERS, grootvader maternel.
06.10.1797 | R 1788 | f 122

Christina van de SAVEL weduwe van Bores VREGGEN maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Johannes Pieter voor notaris Jan de GIER op 25.10.1797.
Approbatie door Johanna Adriana van AMEREN weduwe van Johannes Pieter VREGGEN, grootmoder paternel en Kunera de BRUIJN weduwe van Johannes van de SAVEL, grootmoeder maternel.
27.10.1797 | R 1788 | f 124v

Jacobus LAMMEN weduwnaar van Maria Ida HUNDERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen voor notaris Jan de GIER op 3.11.1797.
Approbatie van de erfdeling door Joachim HOOS, oom paternel te 's-Hertogenbosch en Jan KERSTENS, buur. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
04.11.1797 | R 1788 | f 125v

Annemie BRUNSELAAR weduwe van Andries MANSFELT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar onmondige dochter Anna Maria Elisabeth.
Bevestiging door Lambertus MANSFELT oom paternel en Elisabeth BRUNSELAAR, tante maternel.
13.11.1797 | R 1788 | f 128

Leonardus KRANS weduwnaar van Petronella Elisabeth MAAS maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Anna Maria, Johannes Wilhelmus en Josephus Jacobus voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN op 10.11.1797.
Approbatie door Joseph KRANS, oom paternel en Willem de BRUIJN, oom maternel.
14.11.1797 | R 1788 | f 128v

Johannes SMOLDERS weduwe van Johannes van HAM maakt een inventaris ten behoeve van haar zeven onmondige kinderen Hendrikus, Johannes, Adriaan, Willem, Cornelis, Assuerus en Elisabeth voor notaris Jan de GIER op 2.12.1797.
Approbatie van de inventaris door Cornelis SMOLDERS, oom maternel en Nicolaas LOMAN, buur. Er is geen familie van de vader te 's-Hertogenbosch.
04.12.1797 | R 1788 | f 130

Pieter REAAL weduwnaar van Johanna SMIT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Carel, Elisabeth, Maria Catharina en Israel. Verklaring door Godefridus van DEE en Jacobus WARAN, buren.
Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
04.12.1797 | R 1788 | f 131

Wilhelmina SCHOONDERMARK weduwe van Gerrit RIJMS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar dochter Gerdina.
Bevestiging door Johannes SCHOONDERMARK en Judith EEKHOUT, resp. oom maternel en buur. Er is geen familie van vaderskant te 's-Hertogenbosch.
09.12.1797 | R 1788 | f 132

Maria Catharina MILLEDICK weduwe van Carel Willem BENEKE heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar onmondige zoon Carel Frederik.
Bevestiging door Dominicus LUIJPEN en Piet MUDSARTS, bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
09.12.1797 | R 1788 | f 133

Marinus CARELS weduwnaar van Marjanna van WEERT maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen: Jan en Cornelia voor notaris Jan de GIER op 14.12.1797.
Approbatie door Jan CARELS, oom paternel en Pieter DAS oom maternel.
18.12.1797 | R 1788 | f 135

Lena van den BROEK weduwe van Christiaan POLTERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie kinderen: Jan, Nicolaas en Johanna.
Verklaring door Willem POLTERS en Justinus van den BROEK ooms paternel en maternel resp.
19.12.1797 | R 1788 | f 135

Adam van DRIEL weduwnaar van Johanna van HELVOIRT maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen Petrus en Maria voor notaris Jan de GIER op 22.12.1797.
Approbatie door Johannes van HELVOIRT, oom maternel en Johannes SMALS; er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
03.01.1798 | R 1788 | f 136v

Antoni MULDERS weduwnaar van Johanna van LAARHOVEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Antonette voor notaris Antoni BOLSIUS op 11.1.1798.
Approbatie van de inventaris door Herman MULDERS, oom paternel en Adriaan van HEERTUM, oom maternel.
15.01.1798 | R 1788 | f 138

Mourant FIBER weduwnaar van Elisabeth van LEEUWARDEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Willem.
Bevestiging door Jan Hendrik GERRITS en Hendrik LAMBOOIJ.
29.01.1798 | R 1788 | f 140v

Johannes ZEEBIS weduwnaar van Helena PIKKENI heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn dochter Maria Geertruij.
Verklaring door Thomas van HEESACKER en Johan van HEESACKER. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
31.01.1798 | R 1788 | f 141v

Maria Samuel PETTER weduwe van Beat HARTESTEIJN maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Rudolph voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 31.1.1798.
Approbatie door Conrad MULLER van vaderszijde en Daniel PETTER, grootvader maternel.
01.02.1798 | R 1788 | f 142

Louis Samuel LOUDE weduwnaar van Susanna de NIE maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Louis Carel, Philip, Susanna en Anna Maria voor notaris Johannes VERSTER de BALBIAN op 2.3.1798.
Approbatie door Maria HOEDEMAKER weduwe van Dirk de NIE, grootmoeder maternel en Hermanus WEDERHOLT in huwelijk hebbende Geertruij de NIE, oom maternel *.
* Louis en Elisabeth trouwen te 's-Hertogenbosch op 18.3.1798.
10.03.1798 | R 1788 | f 155v

Elisabeth CRANENBURG weduwe van Simon Anthonij PLUIJM maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Lucia Elisabeth *.
Approbatie door Frederik Jan van CRANENBURG en Johannes van CRANENBURG, resp. grootvader en oom maternel.
* Louis en Elisabeth trouwen te 's-Hertogenbosch op 18.3.1798.
10.03.1798 | R 1788 | f 156

George BERNARD wedunaar van Maria Geertruij BOERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar dochter Maria Theresia.
Verklaring door Adriaan van de PAS en Daniel SCHIFFERLI, bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
10.05.1798 | R 1788 | f 156

Helena Peter van GRINSVEN weduwe van Willem Peter RUTTE te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Geertruij voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 10.5.1798.
Approbatie door Jan Peter RUTTE en Jan Peter van GRINSVEN, familie van vaders en moederszijde.
16.05.1798 | R 1778 | f 166v

Arnoldus WARTENBERGH weduwnaar van Maria Francisca WALLAARS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Jacomina, Johanna Elisabeth, Gerardus Josephus en Maria Catharina voor notaris Jan de BERGH op 25.5.1798.
Approbatie door Hendrik DIJKS, oud-oom paternel en Eliabeth WOLMERSHUIJZEN weduwe van Hendrik SERS, oud-tante maternel.
30.05.1798 | R 1788 | f 169v

Anton CASTELEIJN weduwnaar van Anna Maria de LEERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn kinderen Johannes en Annemie.
Verklaring door Maria van BEUGEN, weduwe van Antoon CASTELEIJN, grootmoeder paternel en Maria BODENSTAFF in plaats van de zieke Anna Maria de LEERS, grootmoeder maternel.
12.06.1798 | R 1788 | f 175v

Annemie van VLIJMEN weduwe van Nicolaas van de POL heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar kinderenAdriaan en Marian.
Verklaring door Jan van de POL te St Michielsgestel, grootvader paternel en Gerardus JONKERGOUW te Orten, oom maternel.
14.06.1798 | R 1788 | f 176v

Maria Magdalena du BOSC weduwe van Petrus DRUIJ maakt een inventaris ten behoeve van haar drie kinderen: Elisabeth, Theresia en Constantinus voor notaris Jan de GIER op 22.6.1798.
Approbatie door Noel du BOSC, grootvader maternel en Elisabeth HAGEDOORN weduwe van Gerard DRUIJ, grootmoeder paternel.
25.06.1798 | R 1788 | f 178

Bartholomeus KOLEN weduwnaar van Maria Anna RIDDERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Johanna Margaretha voor notaris Antonie BOLSIUS op 6.7.1798.
Approbatie van deze inventaris door Jan van VALKENBURG oom paternel en Cornelis KRAS, buur. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
07.07.1798 | R 1788 | f 185v

Mechelina REIJNDERS weduwe van Herbertus van MAANEN maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Johannes, Johanna en Martinus voor notaris Jan de GIER op 20.7.1798.
Approbatie door Hendrik EKELS, oom paternel en Joseph REIJNDERS oom maternel.
24.07.1798 | R 1788 | f 189

Catharina CALVERT weduwe van Gerrit REIJLAND maakt een inventaris ten behoeve van haar drie kinderen: Johannes Daniel, Cornelis en Willem voor notaris Jan de BERGH op 23.8.1798.
Approbatie door Hermanus KUENEN, aangehuwde neef paternel en Arnoldus BIERENS, kennis. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
24.08.1798 | R 1788 | f 199v

Jan KROL weduwnaar van Johanna Elisabeth CROES maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Henricus Wilhelmus, Johanna Elisabeth, Sophia Christina en Anna Elisabeth.
Approbatie door Johanna ter HOLTE weduwe van Leendert KROL grootmoeder paternel en Johannes VERHAGEN, buur.
24.08.1798 | R 1788 | f 200v

Pieter DIJKX weduwnaar van Johanna Clasina van VLAANDEREN maakt een inventaris ten behoeve van haar vier onmondige kinderen Reinier, Johannes Henricus, Johanna Maria en Theodorus voor notaris Antonie BOLSIUS op 21.9.1798.
Approbatie door Hendrik DIJKX, oom paternel en Bernard POTMER, buur. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
25.09.1798 | R 1788 | f 211

Bernard METTLER weduwnaar van Johanna LADRER heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Bernard, Maria Francisca en Elisabeth.
Bevestiging doort Henri HOFSTEDE en Maria VORSTERHUIJS.
05.10.1798 | R 1788 | f 215v

Petrus Hieronimus VISSERS weduwnaar van Elsken GOOSEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Johanna, Petronella en Johannes.
Verklaring door Maria GOOSEN huisgrouw van Johan Baptist KREDDELIJ, tante maternel en Isabella GOOSEN grootmoeder maternel.
05.10.1798 | R 1788 | f 218

Beatrix van den BERGH weduwe van Adriaan HUIJSMANS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee minderjarige kinderen: Bastiaan en Maria.
Verklaring door Thomas GOUDSMIT en Catharina VOSTERS weduwe van Daniel KENNIS, resp. neef paternel en kennis.
05.10.1798 | R 1788 | f 219

Maria Johanna Goverdina ZORRET weduwe van Vincentius Franciscus Josephus van der SCHUUREN maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon Petrus Hubertus Wilhelmus voor notaris Johan van BRUGGEN op 23.10.1798.
Approbatie door Johannes Baptist van der SCHUUREN, oom paternel en Louis Frederik ZORRET, oom maternel.
26.10.1798 | R 1788 | f 222v

Albert TERWIJN weduwnaar van Wilhelmina FRANKEN is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zoon Hendreik.
Bevestiging door Pieter TERWIJN, Adrianus MEURS, resp. groot vader paternel en oom maternel.
03.11.1798 | R 1778 | f 226

Toon KAMEROM weduwnaar van Adriana van OORSCHOT maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Johanna KAMEROM, weduwe van Jan WOLSBERGEN te 's-Hertogenbosch, Wilhelmus KAMEROM te Rotterdam; Adrianus KAMEROM jager onder het corps jagers ten dienste dezer landen, in garnizoen te Doesburg; Maria KAMEROM huisvrouw van Tieleman STOKVIS te 's-Hertogenbosch, voor notaris Johannes de CASSEMAJOR op 3.11.1798.
Approbatie door Johanna en Maria KAMEROM voorsz.
03.11.1798 | R 1788 | f 227

Geertruij VERZAAN weduwe van Jacob HERMSE maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Geertruij voor notaris Antoni BOLSIUS op 16.11.1798.
Approbatie door Machiel VERZAAN oom maternel en Peter SABEL buur. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
19.11.1798 | R 1788 | f 230v

Johannes van den AKER weduwnaar van Cornelia Anthonij den HERTOG te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van zijn zoon Anthonij voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 4.1.1799.
Approbatie door Cornelis Anthonij den HERTOG en Anthonij Janse van de WESTELAKEN, familie van vaders- en moederszijde.
07.01.1799 | R 1788 | f 238v

Adriana MULDERS weduwe van Michiel CROES te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar twee kinderen: Catharina en Franciscus voor notaris Jan de GIER op 24.1.1799.
Approbatie door Petrus MULDERS te Bockhoven en Henricus Franciscus SPELTHAAN in huwelijk hebbende Johanna MULDERS te 's-Hertogenbosch, ooms maternel. Er is geen familie paternel te 's-Hertogenbosch.
25.01.1799 | R 1788 | f 241v

Hillegonda Adriaan STRUKKENS weduwe van Nicolaas Hendrik van der DONK te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Hendrikus voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 28.3.1799.
Approbatie door Adriaan Peter van der DONK, neef paternel en Antonij Francis SMITS, neef maternel.
29.03.1799 | R 1788 | f 253

Engelbertus STRUIJCK weduwnaar van Johanna LARESSE maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Maria Catharina voor notaris Jan de GIER op 15.4.1799.
Approbatie door Johannes SERVAES, koopman te 's-Hertogenbosch bekende en Dingena BOUWENS weduwe van Johannes Nicolaas LARESSE, grootmoeder maternel. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
17.04.1799 | R 1788 | f 256v

Jan Adriaan SMITS weduwnaar van Hendrina Willem SMITS te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Willem, Lambertus en Annemie voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 18.4.1799.
Approbatie door Anthonij Willem SMITS, oom maternel en Hendricus Hendrik SMITS, neef paternel.
20.04.1799 | R 1788 | f 258

Willemijn SMITS weduwe van Paulus KUENEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Cornelia, Jan en Helena voor notaris Jan de GIER op 29.4.1799.
Approbatie door Johannes SMITS, grootvader maternel en Gerardus van der VAART, neef paternel.
03.05.1799 | R 1788 | f 262

Jenneke MEIJSCHET weduwe van Egbert WESTERVELD maakt een inventaris ten behoeve van haar drie absente kinderen: Johanna Geertruij, Jan Jacob en Berendina voor notaris Jan de BERGH op 10.5.1799.
Approbatie door Berend Jan WESTERVELD, vˇˇrzoon van de vader en Johan EIJFORT, bekende.
15.05.1799 | R 1788 | f 265

Gerard de KORT weduwnaar van Antonia van MOSSEVELD te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 15.7.1799.
Approbatie door Johan de KORT, oom paternel en Francis van MOSSEVELD, oom maternel.
22.07.1799 | R 1788 | f 272v

Jan van GEENHUIZEN weduwnaar van Maria van ZOOM heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vijf kinderen: Jan, Anna, Willem Adriaan, Jacobus en Elisabeth.
Bevestiging door Michiel WANTENAAR en Gerrit PHILIPSE, neven van vaders- en moederszijde.
19.08.1799 | R 1788 | f 275v

Hendrica van HEUKELOM weduwe van Gerardus VUGTS, maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen Johanna en Franciscus Johannes voor notaris Antonij BOLSIUS op 30.8.1799.
Approbatie door Joost van ZEELAND, oom paternel en Hendrikus van den BOGAARD, kennis; er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
05.09.1799 | R 1788 | f 277v

Johannes DAAMEN weduwnaar van Cornelia LIEFKENS maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige dochters: Maria, Hendrina en Willemina voor notaris Anthoni BOLSIUS op 4.9.1799.
Approbatie door Hermanus DAAMEN oom paternel en Petrus METSERS, kennis, er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
06.09.1799 | R 1788 | f 279v

Simon Anthonius LUIJCKX weduwnaar van Elisabeth RINCK te 's-Hertogenbosch, maakt geen inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Maria Anna Elisabeth. Krachtens het testament van Simon en Elisabeth gepasseerd voor notaris Johan van BRUGGEN op 12.5.1798 is Maria Anna Elisabeth bij acte van 11.9.1799 gepasseerd voor notaris Johan van BRUGGEN Fl 1.200 toegescheiden.
Approbatie door Wilhelmina OLISLAGERS weduwe van Theodorus Henricus LUIJCKX, grootmoeder paternel en Hendrik van den BOOGAARD, buurman.
13.09.1799 | R 1788 | f 282

Hendrik SOONS weduwnaar van Isabella KUIJL te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Hendrik en Anna Maria voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 29.10.1799.
Approbatie door Hendrik STAM in huwelijk hebbende Catharina SOONS, aangehuwde oom paternel en Maria de KLIJN, weduwe van Evert KUIJL, tante maternel.
30.10.1799 | R 1788 | f 287v

Beatrix de GOEIJ weduwe van Hendrik EKELS te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar kinderen: Petrus, Hendrina Marianna, Matheus, Johannes en Constantinus voor notaris Johan van BRUGGEN op 9.1.1800.
Approbatie door Willem van de WIEL, neef paternel, te Vlijmen en Michiel DROSSARS, neef maternel te 's-Hertogenbosch.
09.01.1800 | R 1788 | f 296v

Johannes Baptist MAHIE weduwnaar van Christina SPIERINGHS te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Catharina Geertruij voor notaris Antoni BOLSIUS op 15.1.1800.
Approbatie door Johannes SPIERINGHS, grootvader maternel en Johannes VERHULST, oom paternel.
18.01.1800 | R 1788 | f 299v

Lamberdien Antoni Piet COENRADI wqeduwe van Hendrik SPIERINGS maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Antonia voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 12.2.1800.
Approbatie door Leendert Toon CONRADI te Berlicum, oom maternel en Johannes SPIERINGS, half-broeder van Hendrik voorsz.
18.02.1800 | R 1788 | f 303

Arnolda SCHOUW, weduwe van Hendrik PALIER te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar twee kinderen: Hendrik en Jan Carel voor notaris Jan de BERGH op 18.2.1800.
Approbatie door Jacobus PALIER en Jan SCHOUW, familie paternel en maternel resp.
21.02.1800 | R 1788 | f 304

Maria Elisabeth van WINKEL weduwe van Dirk DEKKERS maakt een inventaris ten behoeve van haar drie kinderen: Antoni, Theodorus en Antonetta voor notaris Antoni BOLSIUS op 7.5.1800.
Approbatie door Ulrich REIJMANS, oom maternel en Gerardus HANSEN, kennis. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
09.05.1800 | R 1788 | f 310v

Adrianus van KEIJZERSWEERD weduwnaar van Jacoba van GREVENBROEK te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Cornelia voor notaris Jan de BERGH op 9.5.1800.
Approbatie door Johannes van KEIJZERSWEERD, oom paternel en Johanna van GREVENBROEK, tante maternel.
16.05.1800 | R 1788 | f 311v

Elisabeth BEKKERS weduwe van Johannes SCHOUTEN maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen Frederica en Josephus voor notaris Antoni BOLSIUS op 12.5.1800.
Approbatie door Leendert CLEMENS, oom paternel en Jan BOKSELAAR, oom maternel.
17.05.1800 | R 1788 | f 312v

Wilhelmina SOMERS weduwe van Peter VERSTEIJNEN te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar enig kind: Lamberdina op 13.5.1800.
Approbatie door Jan SOMERS, grootvader maternel en Hendrikus VERSTEIJNEN, oom paternel.
20.05.1800 | R 1788 | f 313

Martinus van HOUTEN weduwnaar van Anneke van der WIELEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Cornelis en Johanna voor notaris Johan van BRUGGEN op 14.6.1800.
Approbatie door Jan van LITH in huwelijk hebbende Cornelia van HOUTEN oom paternel en Goijaert GROVENDONCK, neef maternel.
18.06.1800 | R 1788 | f 314v

Annemie van HANNEN weduwe van Nicolaas van STRIJP te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Hendrik en Helena voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 11.7.1800.
Approbatie door Geert van STRIJP, oom paternel en Goijerd van der DONK, neef maternel.
12.07.1800 | R 1788 | f 315v

Maria Juliana WIJSZ weduwe van Hendrik BARTH maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen Coenraad, Hendrik en Elisabeth voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 28.7.1800.
Approbatie door Johan KRATZ en Pieter HUBBELER, kennissen. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
01.08.1800 | R 1788 | f 316v

Johannes van der HEIJDEN, weduwe van Goerdina van den KAUWENBERGH maakt een inventaris tot behoef van zijn vier onmondige kinderen: Maria, Wilhelmina, Jacobus en Johanna voor notaris Antoni BOLSIUS op 11.9.1800.
Approbatie door Gerardus van der HEIJDEN, oom paternel en Thomas HANEGRAAF van moederszijde.
12.09.1800 | R 1788 | f 320v

Catharina HEIJMANS weduwe van Arnoldus HAARBOSCH maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Johanna voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 10.9.1800.
Approbatie door Johannes Chrisostomos MULDERS en Johannes HUIJBRECHTS, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
12.09.1800 | R 1788 | f 321v

Johan Michiel WETSTEIN, weduwnaar van Hendrica BEECKVELT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn minderjarige dochter Theodora Maria.
Verklaring door Annemie van OLDENBEECK huisvrouw van Bernardus OLDENDIJK en Christien WINTER huisvrouw van Herenanus van OLDENBEECK, nichten maternel. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
15.09.1800 | R 1788 | f 322v

Johanna Willem van EEDWIK weduwe van Hendrik DIJCKX heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar vier onmondige kinderen: Reinier, Johannes Stephanus, Maria Elisabeth en Johan Hendrik.
Bevestiging door Peter DIJCKX en Johanna WEIJMANS weduwe van Cornelis van WAGENINGEN, resp. oom paternel en kennis.
Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
20.10.1800 | R 1788 | f 325

Hendrina GOOSSENS weduwe van Gerardus FILIPSEN maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon Johannes voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 31.10.1800.
Approbatie door Hendrik OFFERMANS en Joseph VUE, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
03.11.1800 | R 1788 | f 326

Arnoldus van TIELRADEN weduwnaar van Jacoba EBERLINGS maakt een inventaris tot behoef van zijn zoon Jacobus voor notaris Jan de BERGH op 7.11.1800.
Approbatie door Johannes HAGEN en Alexander KLUITMANS, kennissen; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
08.11.1800 | R 1788 | f 326v

Willem DAS weduwnaar van Johanna HENDRIKS maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Maria voor notaris Antoni BOLSIUS op 12.11.1800.
Approbatie door Peter DAS, grootvader paternel en Bartholomeus LOUWMAN, kennis. Er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
15.11.1800 | R 1788 | f 326v

Hendrina STELT weduwe van Petrus van UDEN maakt een inventaris ten behoeve van haar vier dochters: Hendrina Catharina van UDEN huisvrouw van Jan van den BRAAK, Agnes van UDEN, Willemina van UDEN en Wouterina van UDEN voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 17.1.1801.
Approbatie door Ludovicus ANTHONISSEN in huwelijk hebbende Maria STELT, oom maternel en Jan van den BRAAK in huwelijk hebbende Hendrina Catharina van UDEN zwager van de voorsz kinderen, te 's-Hertogenbosch.
30.01.1801 | R 1788 | f 340v

Maria Theresia van HARTE weduwe van Georg NARROLD heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Anna Catharina, Jan en Georg Ulrich. Bevestiging door Jacob HOSANG en Marian DOIJEN huisvrouw van Anthonij van MONT, kennissen. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
18.04.1801 | R 1788 | f 349

Mr Pieter LOSECAAT, advocaat, weduwnaar van Anthonetta van ESVELD maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Jacobus, Geertruijda Helena en Pieter Gerard Anthonij voor notaris Mr Willem Hendrik PELS op 18.4.1801.
Approbatie door Mr Jacobus LOSECAAT.
23.04.1801 | R 1788 | f 351

Anna Elisabeth SPRENKELS wedwe van Woutherus van DARTEL maakt een inventaris ten behoeve van haar enige onmondige dochter Adriana voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 24.4.1801.
Approbatie door Petronella van de WERFF weduwe van Hendrikus van DARTEL, grootmoeder paternel en Wouterus Franciscus SCHOENMAKERS, kennis.
Er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
01.05.1801 | R 1788 | f 352

Petrus STEVENAAR weduwnaar van Elisabeth de LANG maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Leonora, Johannes en Petrus Josephus voor notaris Jan de BERGH op 1.5.1801.
Approbatie door Daniel STEVENAAR, grootvader paternel en Johannes de LANG, oom maternel.
04.05.1801 | R 1788 | f 353

Antonetta KOPPELAAR weduwe van Martinus van OLPHEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie kinderen: Paulina, Willem Joseph en Anna Elisabeth Verklaring door Bava LELIJVELD weduwe van Willem KOPPELAAR grootmoeder maternel en Cornelis CANTE neef paternel.
15.05.1801 | R 1788 | f 354

Johannes REGGERS weduwnaar van Beatrix LAMBOOIJ maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Franciscus Ignatius en Petronella voor notaris Antoni BOLSIUS op 29.5.1801.
Approbatie door Johannes LAMBOOIJ, oom maternel en Willem van GULICK, van vaderszijde.
29.05.1801 | R 1788 | f 356

Johanna VODERMANS weduwe van Leonardus de WINTER, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor haar enige dochter Johanna Margaretha.
Verklaring door Adrianus BONIER en Johannes VOSTER resp. fourier en bombardier in de derde compagnie Bataafse artillerie, kennissen. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
06.07.1801 | R 1788 | f 359

Adriana HEIJMANS, weduwe van Hendrik STRIEGERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar vijf kinderen: Anna Maria, Johannes, Bernardus, Antonetta en Paulus.
Verklaring door Catharina HEIJMANS huisvrouw van Jan BRULL, Petronella STRICK huisvrouw van Piet BEEKWIELDER, resp. tante maternel en buurvrouw. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
21.09.1801 | R 1788 | f 368v

Johannes BOUMAN weduwnaar van Barbara FRANKEN maakt een inventaris ten behoeve van haar zeven kinderen voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 1.10.1801.
Approbatie door Lambertus BOUMAN oom paternel en Arnoldus FRANKEN, neef maternel.
09.10.1801 | R 1788 | f 370

Johannes van RIJSWIJCK weduwnaar van Catharina van de SANDE maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Francis, Adriana, Geertruijda, Maria en Catharina voor notaris Johan van BRUGGEN op 19.10.1801.
Approbatie door Anna BREKELMANS, grootmoeder paternel en Maria Christina van de SANDE, tante maternel.
23.10.1801 | R 1788 | f 372

Hendrien van GERWEN weduwe van Ard HAGELAAR te Orthen maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Geertruij voor notaris Johan van BRUGGEN op 29.4.1802.
Approbatie door Bernard HAGELAAR te 's-Hertogenbosch en Adriaan HAGELAAR te Empel, ooms paternel en Quirinus van de GRINT, neef maternel.
29.04.1802 | R 1789 | f 10v

Johannes SLIJPEN weduwnaar van Catharina VERMEULEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 27.4.1802.
Approbatie door Theodorus NEERHOF en Petrus MINER, bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
01.05.1802 | R 1789 | f 11v

Hermanus LOTS weduwnaar van Gerardina van GERWEN te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee dochters Johanna en Janske voor notaris Antoni BOLSIUS op 14.6.1802.
Approbatie door Josephus RIJSERS, oom paternel en Petronella van GERWEN, tante maternel.
21.06.1802 | R 1789 | f 20

Helena du PONT, weduwe van Johannes PERENBOOM maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige dochters Anna Maria en Johanna Catharina.
Approbatie door Laurens PERENBOOM en Dionisius du PONT, grootvaders.
21.06.1802 | R 1789 | f 20

Johanna Valentin VOGT, muzikant in het regiment Saxen Gotha in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Bastiaantje van RAVENSTEIJN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn Johann George.
Verklaring door Johan Christian POPP en Johann Valentin WEBER beiden in het voorsz regiment. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch aanwezig.
29.06.1802 | R 1789 | f 23v

Peter van den KRAAN weduwnaar van Elisabeth van HOUSSEL maakt inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Andries, Aaltje, Egonius en Willem Frederik voor notaris Jan de BERG op 23.8.1802.
Approbatie van deze inventaris door Jacob ZIEGLER en Engel van den BERG, kennissen; er is geen familie te 's-Hertogenbosch aanwezig.
25.08.1802 | R 1789 | f 31

Catharina ENGEL, weduwe van Johannes van der MEULEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Maria en Leonardus.
Verklaring door Catharina FRANCKEN weduwe van Lodewijk SCHOONEVELT en Hendrien van AKKERVEEKE, huisvrouw van Dirk van GLANSBEEK, te 's-Hertogenbosch, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
28.09.1802 | R 1789 | f 34v

Govert van der DONK weduwnaar van Johanna van HANNEN te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen Maria en Jacobus voor notaris Adriaan de GIER te Den Dungen op 1.10.1802.
Approbatie door Hendrik van der DONK te Gewande, oom paternel en Geert van STRIJP, te Den Dungen, oom maternel.
02.10.1802 | R 1789 | f 36

Petronella GODSCHALCK weduwe van Cornelis van den HEUVEL maakt inventaris ten behoeve van haar enige minderjarige dochter Johanna Christina voor notaris Antonius BOLSIUS op 8.10.1802.
Approbatie door Johannes SLIJPEN, oom paternel en Johannes van ABEN, kennis. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
11.10.1802 | R 1789 | f 38v

Lena van BREE weduwe van Leendert SNIJDERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar enige zoon Arnoldus.
Verklaring door Adriaan CLAASSENS en Johannes SMALS, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
02.11.1802 | R 1789 | f 41

Johanna TIGGELMAN weduwe van Nicolaas COBITS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee onmondige dochters Johanna en Maria.
Verklaring door Anna Maria BENNEKAMP laatst weduwe van Frederick SPELTHUIJSEN, grootmoeder paternel en Hendrina van BEST, huisvrouw van Jan REIJKERS, buur.
27.11.1802 | R 1789 | f 43

Hendrikus Josephus HABRAKEN weduwnaar van Anna Maria VALKENBURG maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Hendrikus Josephus, Josina Bernardina en Matthias Josephus voor notaris Johan van BRUGGEN op 28.12.1802.
Approbatie door Hendricus HOFFMANS, neef maternel en Margo van HASSELT, weduwe van Adriaan HABRAKEN, grootmoeder paternel.
28.12.1802 | R 1789 | f 48

Abraham DOUSI weduwnaar van Martijntje BECKERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige dochters: Maria, Cornelia en Lena.
Bevestiging door Willem BECKERS en Ida KLINKENBERG huisvrouw van Joseph CHANBON, oom maternel, resp. buurvrouw. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
08.02.1803 | R 1789 | f 54v

Piet van GRINSVEN weduwnaar van Hendrien van ROOIJ te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Anthonij voor notaris Adriaan de GIER te Den Dungen op 14.5.1803.
Approbatie door Jan van GRINSVEN en Hendrik Michiel EIJKEMANS beiden te St Michielsgestel familie van vaders en moederszijde.
14.05.1803 | R 1789 | f 68

Nicolaas VROOM, weduwnaar van Godefrida LAKERMANS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee zonen: Joseph en Hendrik.
Verklaring door Anna Maria COENEN huisvrouw van Andries GIEBEL en Anna Maria SMITS, huisvrouw van Adrianus van MIL, te 's-Hertogenbosch, goede bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch aanwezig.
08.06.1803 | R 1789 | f 70v

Hendrik KEMP, weduwnaar van Petronella BROEREN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee dochters Hendrina en Johanna.
Verklaring door Arnoldus BROEREN en Nicolaas KORS, oom maternel resp. buur. Er is geen familie paternel te 's-Hertogenbosch.
19.07.1803 | R 1789 | f 73v

Johanna LEIJTENS weduwe van Albertus PESIER maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf onmondige kinderen: Leonardus, Johannes, Johanna, Petrus en Albertina voor notaris Johannes de CASSEMAJOR op 15.7.1803.
Approbatie door Leonardus PESIER, grootvader paternel en Adrianus LEIJTENS, grootvader maternel.
23.07.1803 | R 1789 | f 76v

Marianna KOLVERS weduwe van Johannes SCHNEIJDERS maakt een inventaris ten behoeve van haar vijf kinderen: Theresia, Manuel, Johannes, Marianna en Henriette op 22.7.1803.
Approbatie door Auigustinus REUNS in huwelijk hebbende Henriette voorsz en Hendrik WALSMIL, buur; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
23.07.1803 | R 1789 | f 77v

Jacobus van SANTEN weduwnaar van Johanna Margaretha FREIJLINGH maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf kinderen: Peter, Petronella, Jan Hendrik, Willem en Elijsabeth op 21.7.1803.
Approbatie door Pieter van SANTEN, grootvader paternel en Peter voorsz, meerderjarige broeder van de onmondigen.
23.07.1803 | R 1789 | f 78

Johannes DRIESSEN weduwnaar van Helena PIEREN te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Martinus, Wilhelmina, Gerardina, Pieter en Theodorus voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 3.8.1803.
Approbatie door Catharina POLET weduwe van Matthijs DRIESSEN, grootmoeder paternel en Godefridus van den BOSCH, oud-oom maternel.
05.08.1803 | R 1789 | f 79

Andreas WITMER weduwnaar van Anna Maria van GEMERT maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Johanna Helena voor notaris Antoni BOLSIUS op 4.8.1803.
Approbatie door Anthoni van GEMERT, oom maternel; er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
05.08.1803 | R 1789 | f 80

Arnolda Johanna van DREMMEN weduwe van Johannes KEER maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Ruth Johannes, Everdina Wilhelmina en Elisabeth voor notaris Johan van BRUGGEN op 7.9.1803.
Approbatie door Wilhelmina KEER, tante paternel en Jan Hendrik STRAATMANS, aangehuwde oom maternel.
09.09.1803 | R 1789 | f 84v

Johannes OUWERS weduwnaar van Maria van GEMERT maakt een inventaris ten behoeve van zijn vijf kinderen: Elisabeth, Johanna, Petronella, Josephus en Ida voor notaris Antoni BOLSIUS op 18.10.1803.
Approbatie door Hubertus PAULUS en Franciscus JANSEN, bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
25.10.1803 | R 1789 | f 89v

Franciscus DICKMANS weduwnaar van Anna BASELAAR maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Maria Elisabeth voor notaris Antoni BOLSIUS op 30.12.1803.
Approbatie door Anna Louise MAKAN weduwe van Johannes BASELAAR grootmoeder maternel en Wouter DICKMANS, oom paternel.
31.12.1803 | R 1789 | f 101

David KLOSNER weduwnaar van Martha KOSTER maakt geen inventaris voor zijn drie meerderjarige kinderen: Anna, Lodewijk en Catharina en zijn twee minderjarige zonen Jan en Carel. Hij schenkt hen tesamen fl 150.-.
13.01.1804 | R 1789 | f 102v

Catharina Frederik CONSENT weduwe van Peter SCHEEFHALS te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Johannes Petrus Antonius voor notaris Jan de BERGH op 14.1.1804 op 14.1.1804.
Approbatie door Gerardus SCHEEFHALS en Frederik CONSENT, grootvader maternel.
18.01.1804 | R 1789 | f 104v

Petronella van HOUTE weduwe van Bernardus van EWIJK heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Maria Anna, Hendrik en Martina.
Bevestiging door: Petrus van HOFTEN en Geertruij van den HEESAKKER huisvrouw van Jan RENTEMA, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
18.04.1804 | R 1789 | f 119v

Matthijs Josephus TILMAN weduwnaar van Lamberdina Wilhelmina van GULICK maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Catharina Theresia voor notaris Antoni BOLSIUS op 12.4.1804.
Approbatie door Antonius Adrianus van GULICK, oom maternel en Jacobus KUIJPERS, buurman, er is geen familie paternel te 's-Hertogenbosch.
18.04.1804 | R 1789 | f 121v

Antonette Janse van den BROEK weduwe van Johannes van OVERBEEK te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Elisabeth, Adriaantje en Johanna voor notaris Adriaan de GIER te Den Dungen op 1.6.1804.
Approbatie door Johannes Peter van OVERBEEK en Servaes van de WATER, familie van vaderszijde en Michiel van den BROEK en Lambertus van den BOGAARD, familie van moederskant; de eerste drie te Den Dungen, de laatste te Schijndel.
NB op 11.1.1805 een inventaris opgemaakt! (17.1.1805 f 182v).
04.06.1804 | R 1789 | f 135v

Petrus Josephus MOSMANS weduwnaar van Hendrina Josephina APPELBOOM maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Wilhelmus Fredericus Josephus, Catharina Adriana Josephina, Henricus Wilhelmus Josephus, Lucia Maria Josephina voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 16.6.1804.
Approbatie door Franciscus Adrianus MOSMANS, oom paternel en Petrus Josephus APPELBOOM, oom maternel.
21.06.1804 | R 1789 | f 137

Antonette SMOLDERS weduwe van Willem KONING, maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Willem voor notaris Antoni BOLSIUS op 4.7.1804.
Approbatie door Wilhelmina SMOLDERS, tante maternel en Willem van der SANDE, buur. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
11.07.1804 | R 1789 | f 140v

Johanna Christina NICOLAAS weduwe van Jan Abraham JACOT te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar zeven kinderen: Jacob, Adriana Willemina, Susanna, Sara Margaretha Agnes, Johannes Hermanus, Johanna Christina en Jacob.
Er is alleen huisraad!
Approbatie door Jacob WURTZ en Jacob Johannes MUNCK, behuwd ooms.
13.07.1804 | R 1789 | f 141v

Hendrina van der LOON weduwe van Wilhelmus KUIJPERS maakt een inventaris ten behoeve van haar acht kinderen: Amerentia, Wilhelmina Catharina, Cornelia, Elisabeth, Albertus, Francis, Johannes en Nicolaas voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 26.10.1804.
Approbatie door Amerentia KUIJPERS, Josephus de FEIJS in huwelijk hebbende Wilhelmina Catharina, Cornelia, Albertus, Francis en Johannes, hun fort en sterk makende voor hun absente meerderjarige zuster Elisabeth en hun onmondige broeder Nicolaas.
07.11.1804 | R 1789 | f 166v

Wilhelmus HULSKAMP weduwnaar van Neeltje MONROOIJ maakt inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Maria Cornelia voor notaris Jan de BERGH op 6.11.1804.
Approbatie door Albertus HULSKAMP, oom paternel en Francis van SON, buurman; geen familie maternel te 's-Hertogenbosch aanwezig.
07.11.1804 | R 1789 | f 167v

Hendricus LAMBOIJ weduwnaar van Allegonda SALOMONS te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige zonen Antonius en Johannes voor notaris Petrus Henricus van FENEMA op 21.11.1804.
Approbatie door Theresia Maria weduwe van Jacobus LAMBOIJ, grootmoeder paternel, Jan Francis LAMBOIJ, oom paternel; Anna BURGGRAAF weduwe van Johannes SALOMONS, grootmoeder maternel en Gijsbertus Wilhelmus van ROOSMALEN, oom maternel.
21.11.1804 | R 1789 | f 172

Frans FRANSEN weduwnaar van Anna Maria BAKKERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee kinderen: Johannes en Maria.
Verklaring door Johannes KEHR en Valentin ROMER, bekenden, er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
28.12.1804 | R 1789 | f 176v

Maria PELET weduwe van Jan BELLE maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige zonen Gerardus en Jacobus voor notaris P.D. SANTVOORT op 1.2.1805.
Approbatie door Geertruij van GREVENBROECK weduwe van Jan PELET grootmoeder maternel, te 's-Hertogenbosch en Thomas BELLE, oom paternel te Groot Deuteren.
09.02.1805 | R 1789 | f 185v

Pieter EPPINX weduwnaar van Adriana SERVIS, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Digna. Er is alleen maar huisraad.
Approbatie door Geertruij RIETHOVEN weduwe van Willem EPPINX, grootmoeder paternel en Anna Maria Geertruij SERVIS in huwelijk hebbende Jan de WILT, tante maternel.
21.06.1805 | R 1789 | f 204

David MOOLEMAKER weduwnaar van Theodora LUTTEKES maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie zonen: Carolus, Leonardus en Johannes voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 11.7.1805.
Approbatie door Willem RUIMAN, oom paternel en Wouter LUTTEKES oom maternel.
13.07.1805 | R 1789 | f 209v

Catharina SOONS weduwe van Hendrik STAMME maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige dochters: Margaretha en Catharina.
Approbatie: Hendrik en Theodoor SOONS, ooms maternel. Er is geen familie van vaders zijde te 's-Hertogenbosch.
13.07.1805 | R 1789 | f 210

Lambertus BLOM weduwnaar van Maijke van ZOELEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie kinderen: Pieternel BLOM huisvrouw van Frans de MUNICK, Johanna en Adrianus Jan BLOM voor notaris Petrus Henricus van FENEMA op 27.6.1805.
Approbatie door Willem BLOM, grootvader paternel en Willem van den BOOM, oom maternel, beiden te Driel in Gelderland.
26.07.1805 | R 1789 | f 212

Willem ROVERS weduwnaar van Elisabeth Willemina BENAIJ maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Johannes ROVERS voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 11.9.1805.
Approbatie door Johannes Jacobus BENAIJ, grootvader maternel en Aart ROVERS, oom paternel.
12.09.1805 | R 1789 | f 219

Johannes POULISSEN weduwnaar van Maria Josepha van EIJS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Clasina, Wilhelmus, Andreas Lambertus en Johanna voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 14.9.1805 Approbatie door Johan Georg KAM, buur en Nicolaas van EIJS grootvader maternel, er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
19.09.1805 | R 1789 | f 221v

Caspar SEEGEWAART weduwnaar van Hendrica STORM maakt een inventaris van het huisraad voor zijn drie onmondige kinderen: Hendrik, Antonia en Frederick.
Approbatie door Albertus SEEGEWAART, oom paternel en Jan de BIE; er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
15.10.1805 | R 1789 | f 227

Frans CELEN weduwnaar van Margo van HOUTUM te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Jan voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 12.10.1805.
Approbatie door Andries SCHELLEKENS en Arnoldus HELLING, buren.
28.10.1805 | R 1789 | f 230

Hendrik van de GRAAFF weduwnaar van Josina STOFFERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Petronella en Daniel voor notaris Jan de BERGH op 31.10.1805.
Approbatie door Glaudi van de GRAAFF, oom paternel en Hendrina STOFFERS huisvrouw van Michiel BORDORFER, tante maternel.
01.11.1805 | R 1789 | f 232v

J. Theodorus LANVER, weduwnaar van Catharina JACOBS maakt een inventaris ten behoeve van zijn minderjarige dochter Johanna Maria voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 8.11.1805 Approbatie door Andreas Le GRAND en Theodorus CLEOPHAS, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
12.11.1805 | R 1789 | f 235v

Thomas van WIERMONT weduwnaar van Dirkje van der HORST heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten bewhoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Johannes, Elisabeth, Pietje, Adrianus en Coba.
Bevestiging door Elisabeth PALING weduwe van Adrianus van WIERMONT, grootmoeder paternel en Johanna FELSER huisvrouw van Jacob WEISSEVLOER, in plaats van de grootmoeder maternel.
12.11.1805 | R 1789 | f 236v

Maria du MOULIN weduwe van Laurens van ROOSMALEN maakt een inventaris ten behoeve van haar zeven onmondige kinderen: Maria, Elisabeth, Theodorus, Catharina, Ferdinand, Ludovicus en Hendrina voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 27.11.1805.
Approbatie door Adrianus van ROOSMALEN en Adriaan van MIERT, ooms paternel. Er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
06.12.1805 | R 1789 | f 244v

Nicolaas KALBERG, weduwnaar van Maria Cornelia van HERPEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Laurens, Allegonda, Johanna en Gerardus voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 24.1.1806.
Approbatie door Laurens KALBERG en Matthijs van HERPEN, resp. grootvader paternel en oom maternel.
28.01.1806 | R 1789 | f 255

Anna Maria van DOORN, weduwe van Jan LEMMES maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Jan, Johanna en Maria voor notaris Petrus Henricus van FENEMA op 8.2.1806.
Approbatie door Ida van DOORN weduwe van Joseph van der ELST, van moederszijde en Hendricus KAPPEN, buur.
13.02.1806 | R 1789 | f 258v

Johannes van MACKELENBERG weduwnaar van Hendrina van VENROOIJ maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Catharina voor notaris Johan van BRUGGEN op 18.4.1806.
Approbatie door Petrus van MACKELENBERG te 's-Hertogenbosch en Maria van VENROIJ, te Hintham, resp. van vaders- en moederskant.
24.04.1806 | R 1789 | f 265v

Johannes KOCH weduwnaar van Gerdina BOEBELAAR heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Johannes, Johanna, Leonardus, Gerardus en Antoon Verklaring door Geertruij HOF huisvrouw van Johannes WAGENAAR, tante maternel en Dora van der SLOOT huisvrouw van Willem KENNIS, buur.
24.04.1806 | R 1789 | f 266v

Pieternel van der SLAGEN weduwe van Pieter DORTMANS maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige dochters Maria en Catharina voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 3.5.1806.
Approbatie door Adrianus de PAUW, aangetrouwde neef maternel en Adrianus van der WIELE, bekende; er is geen familie van de vader te 's-Hertogenbosch.
05.05.1806 | R 1789 | f 269v

Mechelina MERKELBACH weduwe van Theodorus VISSERS te Den Dungen maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Matthijs voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen, op 30.5.1806.
Approbatie door Hendrikus VISSERS, oom paternel en Francis EIJKMANS, oom maternel.
06.06.1806 | R 1789 | f 256

Henrica Johanna RUELH weduwe van Petrus Henricuas van FENNEMA gaat hertrouwen. Haar zoon Petrus Henricus van FENNEMA ontslaat zijn moeder van de verplichting een inventaris te maken.
27.06.1806 | R 1789 | f 278

Jacobus WITMER weduwnaar van Agnes BOUVROU heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Jacoba Wilhelmina, Catharina, Gabriel en Johannes. Bevestiging door Laurens BOUVROU, grootvader maternel en Johanna van STRATUM, bekende; er is geen familie van de vader te 's-Hertogenbosch.
25.07.1806 | R 1789 | f 280

Franciscus Gijsbertus LIGHTERVELT weduwnaar van Hendrina Theresia de WIJS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Maria Cornelis voor notaris Petrus Hendricus van FENEMA op 26.9.1806.
Approbatie door Anna Maria van SOMEREN weduwe van Cornelis de WAP, grootmoeder maternel en Daniel Antonius LIGHTERVELT, oom paternel.
27.09.1806 | R 1789 | f 291

Michiel van CRANENBURG weduwnaar van Maria Agnes van EIJS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Nicolaas, Frederik en Maria. Verklaring door Frederik Jan van CRANENBURG, grootvader paternel en Nicolaas van EIJS, grootvader maternel.
18.10.1806 | R 1789 | f 292v

Adriana Clara MURRAIJ weduwe van Rutger SUKKEL maakt een inventaris ten behoeve van haar mondige en onmondige kinderen: Bart, Ruth, Johanna Margaretha en Johanna voor notaris Johan van BRUGGEN op 28.10.1806.
Approbatie door Nicolaas en Adriaan KEUKENSCHRIJVER, familie te 's-Hertogenbosch.
30.10.1806 | R 1789 | f 294

Jan Francis JOCHEMS weduwnaar van Catharina LAMBOIJ heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Hendrik, Jan en Maria. Bevestiging door Gerrit van HEMMEN in huwelijk hebbende Cornelia LAMBOIJ, oom paternel en Peter PETERS, buur.
10.11.1806 | R 1789 | f 295v

Maria van GULICK weduwnaar van Johanna van HAM maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige zonen: Bernardus en Dominicus voor notaris Anthoni BOLSIUS op 6.11.1806.
Approbatie door Wilhelmina HERMANS en Willem van GULICK, van vaders- en moederszijde.
10.11.1806 | R 1789 | f 296v

Jacobus HOOS weduwnaar van Johanna van BEEK maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige dochters: Wouterina, Hillegonda en Adriana voor notaris Petrus Henricus van FENEMA op 1.11.1806.
Approbatie door Evert HOOS te 's-Hertogenbosch en Johannes van BEEK, te Vught, van vaders- en moederskant.
14.11.1806 | R 1789 | f 298

Dorothea Allegonda van HELLENBERG weduwe van Jean Paul VINCENT maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige zonen: Henricus Alexander Godefridus Dominicus en Gerardus Petrus Hieronimus Polijcarpus op 14.11.1806.
Approbatie door Thomas van HEESAKKER en Johannes M─GELI; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
14.11.1806 | R 1789 | f 298v

Gerardus CASTELIJNS weduwnaar van Maria BODENSTAFF heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie zonen: Antonius, Coenraet en Godefridus. Bevestiging door Johannes van den BROEK in huwelijk hebbende Catharina ZWAGERS, oom maternel en Cornelis LOKENBERG, buurman.
21.11.1806 | R 1789 | f 299v

Maria REIJNDERS weduwe van Jacob ROETERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar vier onmondige kinderen: Martinus, Geertruij, Anna Maria en Johannes. Verklaring door Maria Catharina KERKELING, meerderjarig en ongehuwd en Adrianus BEERENS, bekenden, er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
21.11.1806 | R 1789 | f 300v

Johan George BOSHOLT weduwnaar van Elisabeth SERVUS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige dochters Barbara en Helena. Verklaring door Elisabeth BOSVELDT weduwe van Johan Philip REIJTS en Catharina BESELAAR huisvrouw van Louis VINCK, bekenden.
Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
19.12.1806 | R 1789 | f 303

Henricus van der PLAS weduwnaar van Johanna van der MEULEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Antonius en Anna.
Approbatie door Arnoldus van der MEULEN, oom maternel en Jan van HAL, neef paternel.
16.04.1807 | R 1790 | f 15

Johannes NIEUWENHUIJSEN weduwnaar van Wilhelmina van ZUIJLEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Petronella Catharina voor notaris Petrus Henricus van FENEMA op 15.4.1807.
Approbatie door Jacobus van OSCH en Jan Francis van ZUIJLEN familie van vaders- en moeders kant.
20.04.1807 | R 1790 | f 17

Carel STRICKERS weduwnaar van Elijsabeth van HEIJNINGEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige dochter Johanna Carolina Sophia.
Verklaring door Adam STRICKERS en David HOGENBERG, grootvader paternel en buur resp. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
28.04.1807 | R 1790 | f 18v

Hendrina Helena NOTTEN weduwe van Jan van de LEEMPUT maakt een inventaris ten behoeve van haar vier kinderen: Peter Paulus, Josephus, Maria Margaretha en Johanna voor notaris Antoni BOLSIUS op 27.4.1807.
Approbatie door Hendrik van de LEEMPUT te Dinther en Petrus Johannes NOTTEN te Aggelen, familie van vaders- en moederszijde.
02.05.1807 | R 1790 | f 19

Maria Elisabeth MESMAN weduwe van Heinrich Everardus FR─FF╔ maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige zonen: Heinrich Everhard en Godfried Melchior voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 27.4.1807.
Approbatie door Jacobus EVERHARD en Johan Adolf MENSING.
04.05.1807 | R 1790 | f 19v

Albertus STRIKKERS weduwnaar van Johanna Carolina Sophia van HANSTIJN maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Albertus.
Approbatie door Adam STRIKKERS, grootvader paternel en Johannes M─GLI, bekende. Er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
04.05.1807 | R 1790 | f 20

Frans MULLER weduwnaar van Helena van ALTENHUIJSEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige zoon Jan.
Verklaring door Jacobijn van der HEIJDEN huisvrouw van Frans SMITS en Hendrik van DARTEL in huwelijk hebbende Helena van ALTENHUIJSEN, resp. buur en halfzuster van de onmondige. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
05.06.1807 | R 1790 | f 24v

Adolph van GERWEN weduwnaar van Christina Margaretha La RUE, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vier kinderen: Clasina, Jacobus, Hendrik en Christiaan. Bevestiging door Hendricus BECKERS en Hendrick van de GRAAFF, 'aangetrouwde halfbroeder' resp. buur.
01.07.1807 | R 1790 | f 29v

Elisabeth de BIE weduwe van Bernard LUTTEKES heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee onmondige zonen Wouter en Johannes. Bevestiging door Catharina SISOO weduwe van Larius WETTER en Frans BOGAARS, tante paternel resp. buur. Er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
05.07.1807 | R 1790 | f 30v

Adam STRIKKERS weduwnaar van Elisabeth MIEHEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zeven kinderen: Nicolaas, Maria Elisabeth, Albertus, Winerdina, Petronella, Carel en Catharina. Bevestiging door Carel STRIKKERS voorsz en Gerardus SCHILDEBRAND, resp. broeder en zwager.
17.08.1807 | R 1790 | f 31v

Clasina WARTENBERGH weduwe van Niclaas VORSTENBoSCH maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige kinderen: Johanna, Petrus, Maria Petronella, Petronella Catharina en Antonius Wilhelmus voor notaris Jan de BERGH op 7.9.1807.
Approbatie door Willem WARTENBERG, oom maternel en Piet GLOUDEMANS oom paternel.
07.09.1807 | R 1790 | f 35

Antoni BOLSIUS weduwnaar van Adriana SWEENS maakt een inventaris ten behoeve van zijn zeven kinderen: Antonius Petrus, Petrus Johannes, Hendricus Gerardus, Michiel Godefridus, Johannes Christianus, Josephus Laurentius en Theresia Cornelia Maria voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 16.10.1807.
Approbatie door Johannes BOLSIUS, oom paternel.
20.10.1807 | R 1790 | f 38v

Dingena HUTTEN weduwe van Johannes NOUWERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee kinderen Hendricus en Pieternel. Bevestiging door Piet HUTTERS, Johannes van UIJTTERT, resp. oud-oom en oom maternel. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
09.11.1807 | R 1790 | f 43v

Johannes STILLES weduwnaar van Marie SIMONS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee kinderen Andries en Everardus Dominicus. Verklaring door Everardus van WEZEL en Lambert van der MEIJDEN, oom maternel en buur. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
09.11.1807 | R 1790 | f 44v

Willem van RAVESTEIJN weduwnaar van Adriana COOLEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige dochter Maria Christina. Verklaring door Johanna van den HEUVEL weduwe van Christiaan van RAVENSTEIJN en Johannes KERSTEN, grootmoeder paternel en buur.
12.11.1807 | R 1790 | f 45

Johannes KERSTE weduwnaar van Hendrina BEEK maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige kinderen: Hendricus, Meggelina, Antonius, Maggiel en Maria voor notaris Jan de BERGH op 20.11.1807.
Approbatie door Guiliam DIRKS, oom paternel en Maria van der HEIJDEN weduwe van Anthonij BEEK, grootmoeder maternel.
21.11.1807 | R 1790 | f 47

Hendrik FREIJT weduwnaar van Cornelia VERBRUGGEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vijf kinderen: Piet, Martinus, Gerrit, Hendrik en Cornelia. Verklaring door Gerardus FREIJT en Alexander de STA, oom paternel en buur; er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
19.02.1808 | R 1790 | f 62v

Nicolaas FLAMAND weduwnaar van Johanna van GIJLICK heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee kinderen: Jan en Carel. Verklaring door Hendrik FLAMAND, halfbroeder van de onmondigen en Willem van GULICK, oom maternel.
20.02.1808 | R 1790 | f 63

Anthonij Janse VENROOIJ weduwnaar van Maria Peter van GRINSVEN te Den Dungen, maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen Johannes en Antonia Maria voor notaris Adrianus de GIER te Den Dungen op 11.2.1808.
Approbatie door Antonij Peter van GRINSVEN, oom maternel en Hubert VENROOIJ, neef paternel.
20.02.1808 | R 1790 | f 63v

Josephus CONRADI weduwnaar van Maria FIDELAARS maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Johanna Maria Antonetta voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 21.4.1808.
Approbatie door Maximiliaan Joseph CONRADI, grootvader paternel en Willem DAS, bekende. Er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
22.04.1808 | R 1790 | f 68

Jan van BERGE weduwnaar van Maria PETRI heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enige dochter Elisabeth. Verklaring door Hendrik van BERGE en Willem CRANENBURGH, resp. neef paternel en bekende. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
28.04.1808 | R 1790 | f 68v

Geertruij LEMMENS, weduwe van Johan van EERD te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Johanna, Wilhelmina en Petrus voor notaris Antoni BOLSIUS op 23.5.1808.
Approbatie van deze inventaris door Willem van DOORN, oom paternel, te Veghel en Gijsbert KRoOIJMANS, oom maternel te 's-Hertogenbosch.
31.05.1808 | R 1790 | f 72

Johannes van ITEM weduwnaar van Elisabeth BOUCHER is bezitloos en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn zeven kinderen: Jacoba, Maria, Dorothea, Christina, Johannes, Maria Elisabeth en Francijna. Verklaring door Catharina Elisabeth van ITEM huisvrouw van Anthonij SPRENGLER, nicht paternel en Maria HURKENS, bekende; er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
31.05.1808 | R 1790 | f 73

Elisabeth LATOUR, weduwe van Augustinus van WANROOIJ maakt een inventaris ten behoeve van haar drie onmondige kinderen: Johannes, Maria en Cornelia, voor notaris Antoni BOLSIUS op 7.6.1808.
Approbatie door Johannes Martinus van WANROOIJ, grootvader paternel en Rogier LATOUR, oom maternel.
10.06.1808 | R 1790 | f 75v

Bernardus RIJK, weduwnaar van Anna Adriana van GEMERT maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Anna Maria en Johannes Franciscus voor notaris Petrus Henricus van FENEMA op 14.6.1808.
Approbatie door Francisca van GEMERT en Maria Clara van GEMERT huisvrouw van Christianus COPPENS; er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
23.06.1808 | R 1790 | f 79

Maria Charlotta van HOOGERLINDEN weduwe van Cornelis Jacobus de LEPPER, te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Cornelia Jacoba voor notaris Antoni BoLSIUS op 28.6.1808.
Approbatie door Francviscus van den BOGAART, oom paternel en David CABRIE, oom maternel.
30.06.1808 | R 1790 | f 80v

Wouter van MIERLO weduwnaar van Maria VOLLAARS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vijf onmondige kinderen: Dorothea, Cornelis, Gijsbertus, Antonetta en Christina. Bevestiging door Hendrik van MIERLO en Dirk GOVERS, resp. oom paternel en buur. Er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
24.08.1808 | R 1790 | f 102

Maria COPPERS weduwe van Cornelis van DAALEN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Johanna en Adrianus. Verklaring door Adriana van DAALEN huisvrouw van Adam STRIKKERS, tante paternel en Catharina Elisabeth van ITEM, bekende; er is geen familie van moederszijde te 's-Hertogenbosch.
24.08.1808 | R 1790 | f 104

Margaretha Maria RIPPENS weduwe van Quirinus van der VEN maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Gerardus voor notaris Leendert Cornelis van de VEN op 20.6.1808.
Approbatie door Franciscus Josephus RIPPENS oom maternel en Machiel WOUTVUGT, buur; er is geen familie paternel te 's-Hertogenbosch.
07.10.1808 | R 1790 | f 118

Johannes GLOUDEMANS weduwnaar van Elisabeth van den BOSCH, te Orten, maakt een inventaris ten behoeve van zijn zes kinderen: Antoni, Adriana, Lambertus, Adrianus, Anna Maria en Johannes voor notaris Antoni BOLSIUS op 22.8.1808.
Approbatie door Hendrikus GLOUDEMANS, oom paternel en Anthonij MULDERS, neef maternel, beiden te Orten.
22.10.1808 | R 1790 | f 131

Anthonij van EEUWIJK weduwnaar van Anna Maria van MEEL heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Gijs, Allegonda en Mijntje. Verklaring door Hendrik van EEUWIJK en Hendrik BLANK, resp. neef paternel en buur; er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
29.10.1808 | R 1790 | f 139

Johannes Peter STEKKEN weduwnaar van Helena van de GRAAF heeft geen bezit en kan geen inventaris maken voor zijn zes onmondige kinderen: Anna, Johan Peter, Hendrik, Woutrien, Matthijs en Leendert Glaudie. Verklaring door Gloudie van de GRAAF, oom maternel en Johan Bernard WERNER, kennis. Er is geen familie paternel te 's-Hertogenbosch.
19.11.1808 | R 1790 | f 145

Margriet PHEFER weduwe van Antoon WALS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie onmondige kinderen Catrina Elisabet, Susanna en Willem. Verklaring door Peter Joseph ALLEG en Elias MAUR, kennissen.
Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
19.11.1808 | R 1790 | f 147

Francis BEKKERS weduwnaar van Leonore VOLLAARS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Willem en Hendrina. Bevestiging door door Martinus oom maternel en Jan van de VEN, buur. Er is geen familie paternel te 's-Hertogenbosch.
27.01.1809 | R 1790 | f 167

Arnoldus van RIJSWIJK weduwnaar van Susanna BOT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige dochters: Adriana en Susanna. Verklaring door Hartman HEMMI en Caspar WIEDER, bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
26.04.1809 | R 1790 | f 195

Joachim HOOS weduwnaar van Anna Maria HOLLANDERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Petrus, Anna, Maria en Arnoldus voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 30.1.1795.
Approbatie door Anthonij HOOS, oom paternel en Wilhelmus CREEMERS in huwelijk hebbende Cornelia HOLLANDERS.
05.02.1795 | R 1793 | f 11v

Johannes BEEKWIJLDER weduwnaar van Maria ROMBOUTS maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen Joseph en Petronella voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 7.2.1795.
Approbatie door Hendrik STRICK, oud-oom maternel en Barbara BEEKWIJLDER, weduwe van Aart van REMMEN, overleden te Zaltbommel in 1791.
11.02.1795 | R 1793 | f 12

Judik PLOEGER weduwe van Bernardus KERKELING heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee onmondige kinderen Johannes en Johanna Catharina. Verklaring door Catharina KERKELING en Elisabeth REIJNEKE, resp. tante paternel en buur. Er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
11.04.1795 | R 1793 | f 13v

Hendrik Robertus CASTEL, weduwnaar van Jacoba van SCHENEVELD heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Johanna, Willem en Johannes. Verklaring door Johannes CASTEL en Theodora CUPPEN, resp. tante paternel en nicht maternel.
03.09.1795 | R 1793 | f 21

Jacobus KUIJPERS weduwnaar van Maria MAAS, zilversmid, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen Anna Maria, Judokus en Adriana Jacoba voor notaris Johan van BRUGGEN op 1.9.1795.
Approbatie door Anna Maria van de LEUR weduwe van Jacobus MAAS, grootmoeder maternel en Dirk ZEGER, achterneef paternel.
04.09.1795 | R 1793 | f 22

Dr. Florentius VERSTER weduwe van Antonia Emilia van HEURN maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Florentia Catharina, Frans, Martha Christina Geertruijd en Jan Francois Leopold voor notaris Johan VERSFELT op 19.9.1795.
Approbatie door Abraham VERSTER, grootvader paternel en Lodewijk Willem Ernst van HEURN, oom maternel.
19.09.1795 | R 1793 | f 22v

Cornelia van den ACKER weduwe van Jan van der HORST maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Adriaan voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 13.1.1796.
Approbatie door Geurt van den ACKER, grootvader maternel en Geurt van de VEN, buurman.
20.01.1796 | R 1793 | f 29

David JONIN, weduwnaar van Engelina van VALKENBURG heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige dochter Annetta. Bevestiging door Ferdinandus RINKHOUT en Joesph NIESSEN, resp. oom maternel en buurman. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
11.04.1796 | R 1793 | f 35v

Dina MEIJER weduwe van Johannes PAPPERT heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar onmondige dochter Wilhelmina. Verklaring door Hendrina van de SANDE, huisvrouw van Joost van OS, tante maternel en Allegonda CLARDIE huisvrouw van Hendrik BROEKMAN.
14.04.1796 | R 1793 | f 36

Johanna Maria MOONEN weduwe van Joseph de MORREE maakt geen inventaris. Zij stelt een schepen schuldbrief ad fl 500.-, verkregen bij vererving via haar vader Jan MOONEN, ter beschikking van haar onmondige zoon Josephus.
Approbatie door Lambertus MOONEN, Gerardus Laurens SWEENS, ooms maternel en Anthonij van der LO, buurman.
27.04.1796 | R 1793 | f 40

Gregorius KOPPELAAR, secretaris van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna Maria TORFS, maakt geen inventaris, maar stelt een assignatie van fl 800.- op onderpanden te Driel, ter beschikking van zijn zes onmondige kinderen: Ambrosius, Sijbilla Francisca, Dorothea Petronella, Francis Johannes, Johannes Theodorus en Jacobus Laurentius.
Approbatie door Johanna van LEUNEN weduwe van Johannes van den BOGAART, tante paternel en Augustinus Tilmannus van RIJCKEVORSSEL, bekende. Er is geen familie maternel te 's-Hertogenbosch.
21.10.1796 | R 1793 | f 52

Gijsbert de ROOVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, weduwnaar van Johanna Catharina LIEVELING, gaat hertrouwen met Maria Elisabeth HERL╔.
Zijn zoon Jan Lieveling de ROOVER verklaart zijn moeders erfdeel ontvangen te hebben.
04.11.1796 | R 1793 | f 53

Anna Maria MAAS weduwe van Lambert van HERP maakt een inventaris ten behoeve van haar vier onmondige kinderen: Adriana, Pieternel, Elisabeth en Anna Hermanna voor notaris Johan VERSFELT op 5.5.1797.
Approbatie door Leonardus KRANS, oom maternel en Theodorus HIRSLEBER, oom paternel.
11.05.1797 | R 1793 | f 70

Everardus van VECHEL, Mr metselaar, weduwnaar van Wilhelmina SOEREWIJN, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Adriana.
Approbatie door Bernardus SOEREWIJN, van moederszijde; van vaderskant is er geen familie te 's-Hertogenbosch.
11.05.1797 | R 1793 | f 70v

Johannes Libordus KLEIJNE, weduwnaar van Sophia Juliana KLEIJNE maakt geen inventaris doch verbindt al zijn goederen, getaxeerd op fl 2500.- ten behoeve van zijn zeven kinderen: David, Catharina, Allegonda, Hendrina, Francina, Jaco bus en Willem.
Approbatie door David KLEIJNE, oom paternel, te Middelburg en Johan Coenraad DEURINGS, te Middelburg, oom maternel.
14.11.1797 | R 1793 | f 81

Allegonda KOOLEN weduwe van Johannes STOK maakt een inventaris ten behoeve van haar twee kinderen Wilhelmina en Gerardus voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 13.4.1798.
Approbatie door Frans ARENDT en Adriaan NEERHOF, bekenden. De oud-tante maternel, de weduwe RAIJMAKERS, is hoog bejaard - 70 jaar oud - en niet meer in staat te compareren.
14.04.1798 | R 1793 | f 90

Dina de VOS weduwe van Hendrikus van SOEST heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee onmondige zonen: Hendrikus en Anthonij. Verklaring door Antonetta de VOS, meerderjarig en ongehuwd, tante maternel en Johannes GLOUDEMANS, bekende. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
16.04.1798 | R 1793 | f 91

Peter van UEDEN weduwnaar van Johanna KERKHOFF heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige zonen Gerrit en Piet. Bevestiging door Elisabeth DIELISSE weduwe van Peter DEKKERS en Hendrien WIELDERS, buren; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
16.04.1798 | R 1793 | f 91v

Mr Hendrik Bernard MARTINI, ontvanger over Bataafs Brabant, weduwnaar van Johanna Jacoba van HANSWIJK, maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige zonen: Anthonij, Nicolaas Johannes en Evert Marius Adriaan, voor notaris Adam SCHOUW op 8.11.1798.
Approbatie door Francis ANDR╔, de Jonge en Anthonij van HANSWIJK, familie van vaders- en moederszijde.
09.11.1798 | R 1793 | f 102v

Elisabeth Hester van ADRICHEM weduwe van Mr Jan Gijsbert THIERRIJ de BIJE heeft geen goederen maar stelt obligaties ter waarde van fl 5300.- ter beschikking van haar beide onmondige kinderen: Cornelis Sebastiaan en Johanna Gijsberdina Elisabeth.
Approbatie door Mr Hendrik Albert van ADRICHEM, grootvader maternel en Nicolaas Johannes GALL╔ in huwelijk hebbende Jacomina Bernardina THIERRIJ de BIJE te 's-Gravenhage, oom paternel.
09.02.1799 | R 1793 | f 106v

Johannes Franciscus REGGERS weduwnaar van Barbara WELFERS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Ignatius.
Approbatie door Wilhelmus van GULICK, neef maternel en Peter GOOSSEN, buur. Er is geen familie van vaderskant te 's-Hertogenbosch.
09.10.1799 | R 1793 | f 121

Beatrix LAMBOOIJ, weduwe van Matthijs SCHEEFHALS maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige dochters: Maria Theresia en Maria Catharina.
Approbatie door Maria Theresia MINN╔, weduwe van Jacobus LAMBOOIJ, grootmoeder maternel en Matthijs SCHEEFHALS, grootvader paternel.
09.10.1799 | R 1793 | f 122

Johanna RIJKE weduwe van Johannes SIEPKENS maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige zoon Wilhelmus voor notaris Antoni BOLSIUS op 27.6.1800.
Approbatie door Hendrik FABER, oom maternel en Willem BOONS van vaderszijde.
03.07.1800 | R 1793 | f 157v

Adrianus van GRINSVEN, weduwnaar van Christina CRONENBURGH maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Anna voor notaris Johan VERSTER de BALBIAN op 2.7.1800.
Approbatie door Theodorus CRONENBURGH, grootvader maternel en Anna DADEMA weduwe van Godefridus van GRINSVEN, grootmoeder paternel.
03.07.1800 | R 1793 | f 158v

Johanna van ITEM weduwe van Johannes JANSEN, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar vier onmondige kinderen: Antonia Jacoba, Allegonda, Johanna Catharina en Johannes Coenrades. Verklaring door Peter Antonij van ITEM, oom maternel en Nicolaas REIJNDERS, buur.
Er is geen familie van vaderskant te 's-Hertogenbosch.
19.08.1800 | R 1793 | f 166v

Joseph FAUST weduwnaar van Theresia STEEVES heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn onmondige dochters Theresia en Sibilla. Bevestiging door Frans LENS en Anna Maria HOEDEMAKERS, buren; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
27.10.1800 | R 1793 | f 173

Dirk de BEVER weduwnaar van Geertruij BOIJWENS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Nicolaas en Anna Maria. Verklaring door Geertruij STOF huisvrouw van Johannes WAGENER en Willemijn van VALKENBURG huisvrouw van Jan SOMERS, bekenden. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
22.01.1801 | R 1793 | f 178

Peternel Hendrik JANSEN, weduwe van Jan SNELDERS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee onmondige zonen Johannes en Laurens. Verklaring door Geertruij STOF en Willemijn van VALKENBURG, buren; er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
22.01.1801 | R 1793 | f 179

Johannes van de GOOR weduwnaar van Elisabeth CASTELIJN heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn twee onmondige dochters Anna Maria en Johanna. Verklaring door Johannes CASTELIJN en Jan van VUGT, resp. oom maternel en buur. Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
22.01.1801 | R 1793 | f 181v

Charles Jean GALL╔, professor en predikant te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Catharina Petronella FETMENGER maakt geen inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Servaas Anthoni, Maria Catharina, Carl Jacob en Petronella Eleonora. Zij krijgen de taxatie waarde van het bezit - voor notaris Hendrik Willem PELS op 30.3.1801 - waarvoor hij zich verbindt.
Approbatie door Francois Johan GALL╔, neef paternel en Johan Florus MOLLERUS, neef maternel.
02.05.1801 | R 1793 | f 190

Alexander Jean de la PAUCERIE, capiteijn in het corps artillerie, weduwnaar van Maria Elisabeth de GUEIJLE maakt geen inventaris ten behoeve van zijn zoon Louis Alexander, gepasseerd voor notaris Willem Hendrik PELS OP 20.11.1801. Er is geen familie in dit land.
05.12.1801 | R 1793 | f 202

Tieleman STOKVIS, weduwnaar van Maria KAMERON heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie onmondige kindeen: Jan, Anthonij en Adriana. Verklaring door Anthonij KAMERON en Herbertus van HERPEN, resp. grootvader maternel en een kennis; Er is geen familie van vaderszijde te 's-Hertogenbosch.
11.11.1803 | R 1793 | f 255

Jacob van WEISSENFLUCH weduwnaar van Maria Agnes VOS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn drie kinderen: Geertruij van WEISSENFLUCH, in huwelijk hebbende Jacob de KLEIJN, ELisabeth en Willem van WEISSENFLUCH. Verklaring door Geertruij VOS huisvrouw van Francis DONA en Geertruij van WEISSENFLIJCH voorsz.
03.02.1804 | R 1793 | f 261v

Johanna FELSEN weduwnaar van Herman HONIG heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar drie kinderen: Philippina, Jan en Diena. Verklaring door Jacob van der ROS en Johannes STEVENS, resp. in huwelijk hebbende Philippina voorsz en een zoon van Johanna uit een eerder huwelijk.
03.02.1804 | R 1793 | f 262

Elisabeth FREDRIKS weduwe van Laurens WEBER heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar vier kinderen: Johannes, Jacobus, Johanna en Willemijntie. Verklaring door Francina REEKERS huisvrouw van Hendrik van HOOFT en Johanna van SUMMEREN huisvrouw van Joseph GERARDS, buren. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
12.03.1804 | R 1793 | f 267

Henricus ROVERS weduwnaar van Anna Catharina van MILL maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Maria Josephina voor notaris Petrus Hendricus van FENEMA op 30.6.1804.
Approbatie door: Maria Anna Geertruij van der BENDE weduwe van Thomas van MEREVOORT en Catharina Adriana van MEREVOORT, beiden nichten maternel; Johanna Elisabeth de BRUIJN weduwe van Johan van MIL, stiefmoeder maternel en Johannes van WOLFSBERGEN, bekende.
11.07.1804 | R 1793 | f 280

Lucretia Hermina GOEDERSOON, weduwe van Jan SPRUIJT van OPSTAL, heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar twee kinderen: Jan en Maria Everardina.
Verklaring door Arend Jan ZIEGELER, luitenant in het regiment Bataafse dragonders, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Johannes van DRIEL wonende te 's-Gravenhage, doch aanwezig te 's-Hertogenbosch. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
06.02.1806 | R 1793 | f 298

Frans COLLAN weduwnaar van Isabella TIJSSENS heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn vier onmondige zonen: Nicolaas, Coenraad, Lambertus en Bernardus. Verklaring door Catharina WEIJS huisvrouw van Ulrich RETHMEIJER en Frans DONA, resp. tante paternel en bekende. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
05.01.1806 | R 1793 | f 317v

Maria Catharina BELLEMANS weduwe van Andries DIETZ heeft geen bezit en kan geen inventaris maken ten behoeve van haar zoon Andries. Verklaring door Andries voorsz.
05.01.1806 | R 1793 | f 318

Johannes JANSEN, weduwnaar van Isabella Wilhelmina van der LOO maak geen inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Maria Margaretha Willemina en Hendrik Theodorus Thomas. Hij verbindt zich voor de taxatiewaarde van de inboedel: f1 400.- Borg: Nicolaas JANSEN, grootvader paternel en Anthonij van der LOO, grootvader maternel.
27.03.1807 | R 1793 | f 367

Johannes VOGELS weduwnaar van Lamberdina Antonia PIET COENRADI te Orten maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Elisabeth en Hendrikus voor notaris Willem Michiel ALTHUIJSEN.
Approbatie door Leendert PIET COENRADI en Hendrik PIET COENRADI, resp. broeder en half-broeder van de moeder en Goijaert CLEMENT in huwelijk hebbende Anna Maria VOGELS, oom paternel.
22.08.1807 | R 1793 | f 385

Antonetta ARENDS weduwe van Johannes van GIERSBERGEN maakt een inventaris ten behoeve de onmondige Godefridus Josephus van GIERSBERGEN voor notaris Gerardus HAMERS, te Den Dungen op 29.7.1753.
Approbatie door Lamberdina van GIERSBERGEN, tante paternel.
02.08.1753 | R 1749 | f 27v

Gerrit HAGT, weduwnaar van Adriana den HOLLANDER maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen: Johannes, Solon en Anna voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 9.11.1753.
Approbatie door. Gijsbertine van GOG weduwe van Adam ZWILLIUS, goede bekende.
14.11.1753 | R 1749 | f 42v

Geerdina WARNOUTS weduwe van Johan van INGEN maakt een inventaris ten behoeve van haar zoon Michiel voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 16.6.1754.
Approbatie door Wilhelmus SONNENSCHIJN in huwelijk hebbende Adriana van INGEN, half-zuster van Michiel.
21.06.1754 | R 1749 | f 82

Herman van der HORST, vleeshouwer en tavernier te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Jacoba van ELFTEREN maakt een inventaris ten behoeve van zijn zonen Jan en Jacobus voor notaris Justien ECKHART RAID op 9.1.1755.
Approbatie door Gerard van den HEUVEL, oom paternel te Druten en Johanna van ELFTEREN huisvrouw van Francis LENSEN, tante maternel.
10.01.1755 | R 1749 | f 116

Jan van MACKELENBERG, Mr schoenmaker, weduwnaar van Anna Maria DRUIJ maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Johanna Catharina en Petrus voor notaris E. van BRIJGGEN op 1.5.1755.
Approbatie door Gerard DRUIJ, Mr timmerman, oom paternel.
07.05.1755 | R 1749 | f 129

Margaretha de GREEF weduwe van Johannes Josua ESSING maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige dochters Cornelia en Jacoba voor notaris Isak van RUELO op 18.4.1755. Er woont geen familie te 's-Hertogenbosch.
09.05.1755 | R 1749 | f 129v

Peter CRAMERS weduwnaar van Anna Louisa VERSLUIJS maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Anna Philippina voor notaris Samuel de Cassemajor op 16.7.1755.
Approbatie door Gijsbert VERSLUIJS en Pieter VISSERS, ooms maternel en paternel.
18.07.1755 | R 1749 | f 136

Hendrikus GREMMEN te 's-Hertogenbosch, laatst weduwnaar van Johanna Maria van COERSEL en eerder van Petronella van ROSMALEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn dochter Anna Petronella bij Johanna Maria voorsz, gehuwd met Andreas HERMANS te Maastricht, voor notaris Justien ECKHARDT RAID en notaris Hendrik Laurens van der LINDEN op resp. 18.5.1746 en 21.8.1755, te 's-Hertogenbosch.
Alleen de inventaris voor Justien ECKHARDT RAID wordt in de beschouwing betrokken.
23.08.1755 | R 1749 | f 139

Reijnier de GRUIJTER, Mr spellemaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria van NIEULANT maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen: Jacoba, Albert Peter en Willem, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 2.4.1756.
Approbatie door Berber van de SANDE weduwe van Gerrit Claessen van NIEULANT, grootmoeder maternel en Mechelina de GRUIJTER, weduwe van Floris TRIEN, tante paternel.
02.04.1756 | R 1749 | f 174v

Adrianus van den ENG, trompetter in het lijfregiment cavallerie van de Prince van Oranje in de compagnie van capiteijn HUMALDA, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Geertje VELDE maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige zoon Johan voor notaris Isak van RUELO op 9.4.1756.
Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
09.04.1756 | R 1749 | f 175

Willem CRUIJS weduwnaar van Wilhelmina FRITS maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Michiel en Ammarens voor notaris Justien ECKHARDT RAID op 7.6.1756.
Approbatie door Anna FRITS, tante maternel.
10.06.1756 | R 1749 | f 179

Barbara LUIJMANS weduwe van Hendrik TRAMPENDAGH maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen Pieternel en Hendrik voor notaris Cornelis WIJGAERS op 14.7.1756.
Approbatie door David TRAMPENDAGH, oom paternel en Francis van GEFFEN neef maternel.
15.07.1756 | R 1749 | f 190v

Anna Maria van der SCHOOT weduwe van Willem VERBEEK maakt een inventaris tenbehoeve van haar drie onmondige kinderen: Gijsbert, Francis en Anna Maria voor notaris Justien ECKHARDT RAID op 23.7.1756.
Approbatie door Maria VERBEEK, tante paternel.
30.07.1756 | R 1749 | f 192v

Jacobus van ROSMALEN, schoenlapper te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Johanna LOIJEN kan geen inventaris maken ten behoeve van zijn enige zoon Ludovicus.
Verklaring door Elisabeth LEENDERS, weduwe van Peeter LEENDERS, tante maternel en Michiel van GEENHUIZEN, buurman.
04.08.1756 | R 1749 | f 196

Francis GEBROES weduwnaar van Theodora VERSTIJNEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen: Lambertus en Maria Constantia voor notaris Justien ECKHARDT RAID, op 24.9.1756.
Approbatie door Cornelia de GREEF weduwe van Lambertus VERSTIJNEN, grootmoeder maternel.
25.09.1756 | R 1749 | f 198

Johanna DEMENIE weduwe van Pieter COESSE te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van haar dochter Ida Friselle voor notaris Justien ECKHARDT RAID op 13.10.1756.
Approbatie door Sibilla DEMENIE huisvrouw van Johannes GRAULICH, tante maternel.
14.10.1756 | R 1749 | f 201v

Jan BAECX, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Nijmegen, weduwnaar van Catharina de GRAEF maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie onmondige dochters: Wilhelmina, Johanna en Anna voor notaris Isak van RUELO op 28.1.1757.
Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
31.01.1757 | R 1749 | f 226v

Johanna OVERSTEEG weduwe van Hendrik van BAAL maakt een inventaris ten behoeve van haar onmondige dochter Catharina voor notaris Isak van RUELO op 19.1.1757.
Approbatie door Catharina van OVERSTEEG huisvrouw van Anthonij Le GRAND, tante maternel en Hendrik WIJENBERG, neef paternel.
20.10.1757 | R 1749 | f 263v

Antonet van DRAGTEN weduwe van Hendrik SPIERINCX maakt een inventaris ten behoeve van haar enige zoon Adriaan voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 30.12.1757.
Approbatie door Jan van DRAGTEN oom maternel en Petronella VALKENHOF, grootmoeder paternel.
30.12.1757 | R 1749 | f 276v

Hendrina van MIJNSTER weduwe van Frederik NoLEN maakt een inventaris ten behoeve van haar drie kinderen: Frederik, Maria en Johanna voor notaris Cornelis WIJGAERS op 29.12.1757.
Approbatie door Herman van MUNSTER, oom maternel en Willem VERSPIECK, buurman. Er is geen familie te 's-Hertogenbosch.
30.12.1757 | R 1749 | f 277v

Johanna BURGHOIJT weduwe van Jan van VECHEL maakt een inventaris ten behoeve van haar drie kinderen: Willem, Johanna en Dorothea voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 19.1.1758.
Approbatie door Johan COEIJMANS in huwelijk hebbende Maria van VECHEL te 's-Hertogenbosch, enig familielid te 's-Hertogenbosch; alle anderen zijn buitenslands.
19.01.1758 | R 1749 | f 280

Beatrix van DOESBURGH weduwe van Arnold van den HEUVEL, Mr broodbakker te 's-Hertogenbosch, maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige dochters Clasina en Maria, voor notaris Justien ECKHARDT RAID op 14.3.1758.
Approbatie door Maria Anna HAARBOS, weduwe van Nicolaas van den HEUVEL, grootmoeder paternel en Arnoldus van DOESBURG, grootvader maternel.
16.03.1758 | R 1749 | f 285v

Georg WELLER weduwnaar van Geertruij ten HOLTEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee onmondige kinderen Christoffel en Maria Sophia, voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 5.7.1758.
Approbatie door Johannes ten HOLTEN en Leendert CROL in huwelijk hebbende Anna ten HOLTEN, ooms maternel.
06.07.1758 | R 1749 | f 297

Johan van der HEIJDEN, Mr broodbakker, weduwnaar van Willemina van de VEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Johanna voor notaris Peter Dirk SANTVOORT op 19.12.1758.
Approbatie door Adriaan van der HEIJDEN, oom paternel en Philip van de VEN, oom maternel, beiden te 's-Hertogenbosch.
27.12.1758 | R 1749 | f 313

Gerardus WARTENBERG, Mr paruijkemaker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Everdina SPULS maakt een inventaris ten behoeve van zijn drie zonen: Jan, Francis en Hendrik voor notaris Petrus van BRUGGEN op 13.7.1759.
Approbatie door Matijs SPULS, oom maternel en Anna Maria WARTENBERG, laatst weduwe van Francis SMITS, tante paternel.
13.07.1759 | R 1749 | f 338

Mattijs CoLLAERT weduwnaar van Mechelina van LAAR maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier kinderen: Johannes, Hendrika, Maria Catharina en Gerardus voor notaris Justien ECKHARDT RAID op 17.7.1759.
Approbatie door Jan COLLAERT oom paternel.
18.07.1759 | R 1749 | f 341v

Jan HENSEN weduwnaar van Maria van HAL maakt een inventaris ten behoeve van zijn vier onmondige dochters: Martina, Maria Catharina, Willemina en Maria Jacoba voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 22.1.1760.
Approbatie door Pieter de CLIJN en Andries van HAL, ooms, te Vught.
24.01.1760 | R 1749 | f 371v

Johan Willem THIELEN, majoor van het Fort Isabella, weduwnaar van Charlotte JOSELIN, maakt een inventaris ten behoeve van zijn onmondige dochter Maria Elisabeth voor notaris Jasper VERSTER op 2.1.1760.
Approbatie door P.G. JOSSELIN, grootvader maternel, te Veghel.
01.03.1760 | R 1749 | f 373v

Jan Franchoijs van de GRAAFF, Mr knopenmaker, weduwnaar van Maria van de GEVEL, maakt een inventaris ten behoeve van zijn enige dochter Gijsberta voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 21.9.1760.
Approbatie door Anna Maria van de GRAAFF, tante paternel en Jan STEENBERGEN, man en momboir van Johanna van de GEVER, oom maternel.
25.09.1760 | R 1749 | f 398

Johanna NIJSSEN weduwe van Hendrik van den EERTVOGEL maakt een inventaris ten behoeve van haar enige zoon Mathijs voor notaris Philip MANS te 's-Hertogenbosch op 11.9.1760.
Approbatie door Cornelis van den EERTVOGEL en Hendrik NIJSSEN, ooms paternel en maternel.
27.09.1760 | R 1749 | f 400v

Adrianus KLUIJTMANS weduwnaar van Christina van der LINDEN maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee dochters Petronella en Jacoba voor notaris Willem Hendrik OVERVEST op 13.10.1760.
Approbatie door Johanna KLUIJTMANS en Catharina KLUIJTMANS in huwelijk hebbende Johannes LEURS. Er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
16.10.1760 | R 1749 | f 405

Johannes ten HOLTEN Mr chirurgijn te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Maria TRIP, maakt een inventaris ten behoeve van zijn twee kinderen Johanna en Gerard voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 15.10.1760.
Approbatie door Leendert CROL en George WELLER, ooms paternel; er is geen familie van moederskant te 's-Hertogenbosch.
16.10.1760 | R 1749 | f 406

Deliana KERKHOF weduwe van Wernandus Franciscus van BEUGEN ten behoeve van haar zeven onmondige kinderen: Jan Baptist, Paulus, Adrianus, Johanna, Agnes, Maria en Judocus voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 22.10.1760.
Approbatie door Anthonij van BEUGEN en Johannes KERKHOF, ooms.
23.10.1760 | R 1749 | f 408v

Elisabeth ESSERS weduwe van Daniel DEMENIJ te 's-Hertogenbosch maakt een inventaris ten behoeve van haar twee onmondige kinderen: Michiel en Catharina, voor notaris Everardus van BRUGGEN op 5.12.1760.
Approbatie door Willem DEMENIJ, oom paternel.
06.12.1760 | R 1749 | f 412v