0001-01-01 (cijnsboek 029r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / Duifhuis
Schenker:Corneliszoon, Marieke, weduwe van Pauwel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 stuiver 3 oord; was eerst 5 schelling.
In marge: no 35.
Laatst 1628 over 1627.
vSvY: -.
Mosmans: 33 perceel 259, later De Engelse Handschoen.

0001-01-01 (cijnsboek 005r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:staten van Brabant
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfrente 17 schelling 1 denier; in marge:.
Nieuwe Legger no 1.
Laatst 1628 over 1625.

0001-01-01 (cijnsboek 027r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kruisstraat / Warmoeskorf
Schenker:Raaszoon, Pauwel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 schelling nu 3 stuivers 2 oord uit huis Warmoeskorf.
Laatst 1628 over 1627.
vSvY: -.
Mosmans: 45 perceel 587.

0001-01-01 (cijnsboek 031r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / Vuurstaal
Schenker:Brantsgasthuis
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 2 kwarten olie; omgezet naar erfcijns 12 stuivers; laatst over 1627.
In marge: no 37.
Akte (ongedateerd) betreffende deze erfpacht berust bij het gasthuis achter het huis Vuurstaal.
vSvY: -.
Mosmans: 33 perceel 265.

0001-01-01 (cijnsboek 062r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / Krullartstraat
Schenker:Ruiter, kinderen van mr Goijaart
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 schelling nu 3 stuivers 2 oord uit huis in Korte Kerkstraat.
Laatst over 1628; in marge: no 57.

0001-01-01 (cijnsboek 071v)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / In de Zoete Naam Jezus
Schenker:Bakker, Herman de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 gulden 10 stuivers uit huis In den Zoete Naam Jezus.
Voor 143 gulden 14 stuivers afgelost; verantwoord in rekening 24-06-1621 tot 24-06-1622.
vSvY: II 333-334 (eerst Hooge Kamer geheten).
Mosmans: 63 perceel 1124.

0001-01-01 (cijnsboek 115r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Papenhulst
Schenker:Mierde, heer Adam van (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 schelling nu 3 stuivers 2 oord uit het Vrouwengasthuis op de Papenhuls, eertijds in gebruik als wijnkelder van het kapittel van St-Jan.
Laatst over 1628; in marge: no 78.

0001-01-01 (cijnsboek 125r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Putstraat
Schenker:Meilsfort, Willem van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling nu 7 stuivers uit een hof waar eerst een huis op stond.
In marge: no 81; laatst over 1627 en '28.

0001-01-01 (cijnsboek 149v)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat
Schenker:Dinther, Anthonis Hermans van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 9 gulden 7,5 st.
Mogelijk rond 1613 naar kerkfabriek.
Laatst: juli 1627: 7 gulden 10 stuivers; na 1622 is deze erfcijns verminderd, niet te bepalen wanneer.

0001-01-01 (cijnsboek 182r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Volderstraat
Schenker:Erasmus, Pirijnken, weduwe van Aart (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 schelling nu 1 stuiver 7 d; is afgelost bij Jan scheffers (de eerste).

0001-01-01 (cijnsboek 184r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Volderstraat
Schenker:Willemssen, kinderen van Augustijn, spelmaker
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 40 schelling op St-Jan en 5 schelling op Kerst te betalen uit huis, nu 15 stuivers 3 oord; laatst over 1627; in marge: no 107.

0001-01-01 (testament voor notaris / cijnsboek 201r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterdijk / St-Jacob
Schenker:Cottens, Reinier + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 8 pond nu 2 gulden 16 stuivers uit huis St-Jacob; in marge: no 115; laatst over 1626.
vSvY: II 184-186.
Mosmans: 56 perceel 942 later Het Anker.

0001-01-01 (cijnsboek 203r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterdijk
Schenker:Rombouts, Pauwel, wever
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 25 schelling nu 8 stuivers 3 oord; inmarge: no 116; laatst over 1627.

0001-01-01 (cijnsboek 207r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Weverplaats
Schenker:Mannengasthuis van Aart Berwout
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond nu 21 stuivers; in marge: no 123; laatst over 1627.
Verband met 1391-08-02.

0001-01-01 (cijnsboek 209r)

Plaats:nvb / onbekend
Plek:nvb / onbekend
Schenker:Kapittel St-Jan / Groot-Begijnhof 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een aantal cijnzen die het kapittel schuldig is aan de kerkfabriek; in totaal 4 pond 16 schelling 6 d; verder van het Groot-Begijnhof 6 schelling; uit de fundatie van heer Johannes de Campo, kanunnik, 2 pond 10 schelling (zie 1453-10-04); op het feest van Servatius, bisschop, 2 pond 10 schelling.
In totaal gaat het nu om 3 gulden, 10 stuivers, 3 oord.
Laatste over 1628; in marge: no 126.

0001-01-01 (cijnsboek 212r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Metsius, Laurentius, bisschop 's-Hertogenbosch / schrijver kapittel St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarlijkse bijdrage van 12 stuivers voor de verlichting; wordt nu betaald door de schrijver van het kapittel.
Laatst over 1628; in marge: no 128.

0001-01-01 (cijnsboek 214r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Krabeels, Clemens, bisschop 's-Hertogenbosch / schrijver kapittel St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarlijkse bijdrage voor de verlichting, nu te betalen door de schrijver van het kapittel; bedraagt 9 stuivers; laatst over 1628; in marge: no 127.

0001-01-01 (cijnsboek 215r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Masius, Gijsbertus, bisschop 's-Hertogenbosch / schrijver kapittel St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarlijkse bijdrage 12 stuivers voor verlichting, te betalen door schrijver kapittel; laatst over 1628; in marge: no 130.

0001-01-01 (cijnsboek 215v)

Plaats:nvb / onbekend
Plek:nvb / onbekend
Schenker:Kievits, mr Johannes / schrijver kapittel St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns voor anniversarium van Johannes Kievits, te betalen door schrijver kapittel; bedraagt 9 stuivers; laatst over 1626 (L. van Lommel).
Is doorgehaald.

0001-01-01 (cijnsboek 216v)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:beneficianten St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarlijkse bijdrage van de beneficianten van 25 sch, nu 8 stuivers 3 oord; laatst over 1629; in marge: no 133.
Staat bij de annus fabrice.

0001-01-01 (cijnsboek 218r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:cantor St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de bijdrage van de nieuw gekozen cantor, die 15 gulden bedraagt: bestemming is de koorkap.
Degenen die de cantor benoemen zijn de deken en de 2 oudste kanunnik en de kerkmeesters 1623 Paulus Havens cantor, 21 juni 15 gulden ontvangen; later: Zoerendonk cantor, ook 15 gulden betaald.

0001-01-01 (cijnsboek 224r)

Plaats:nvb / onbekend
Plek:nvb / onbekend
Schenker:St-Catharinagilde / St-Catharinabroederschap / Amelius Speciers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarlijks 6 pond nu 2 gulden 2 st.
Zijn ooit door Amelius Speciers gelegateerd onder de last dat men kaarsen laat branden op het hoogkoor, aan de pilaren en op de "croonen" op St-Catharijnavond ten tijde van de Vespers en de Metten.
In marge: no 140; laatst over 1627.

0001-01-01 (cijnsboek 256r)

Plaats:Berghem
Plek:onbekend
Schenker:Celen, Peter Dirks
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling waarvan de kerkfabriek 10 schelling krijgt, het kapittel van St-Jan de andere 10 schelling.
Nu 3 stuivers 2 oord; bij J van scharen afgelost, incl 1618 en helft 1619.

0001-01-01 (cijnsboek 259r)

Plaats:Berkel
Plek:onbekend
Schenker:Lemmens, Aaltje, weduwe van Adriaan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 36 schelling 10 d, nu 12 stuivers 3 oord.
Na 1573 niet verder geheven.

0001-01-01 (cijnsboek 264r)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Hinthamsche Kamp
Schenker:Eimerts, Hendrik Peters
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 schelling nu 1 stuiver uit 1 morgen land in Hinthamsche Kamp te Den Dungen.
Vanaf 1562 niet meer betaald.

0001-01-01 (aflossing cijns / rente / cijnsboek 265r)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:onbekend
Schenker:Donk, Aart Willem Goijaartszoon van der
Ontvanger:(Engelen, Adriaan Willems van) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 18 schelling nu 6 stuivers 5 d.
Is gekweten bij Adriaan van Engelen als kerkmeester (z.d.).

0001-01-01 (cijnsboek 276r)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:Lokart
Schenker:Peters, Aaltje, weduwe van Jan Peeters
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 30 schelling nu 10 stuivers 2 oord uit De Lokart.
Laatst over 1621 en '22.

0001-01-01 (testament voor notaris / cijnsboek 283r)

Plaats:Haren bij Megen
Plek:onbekend
Schenker:Emonts, Jan Gijsberts
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling nu 3 stuivers 2 oord uit huis en hof; ter sprake komt een testament van Klaas van Berkel voor notaris Jan van Binderen; mogelijk verband met 1557-05-26.

0001-01-01 (cijnsboek 290r)

Plaats:Maren
Plek:in den Ham
Schenker:Blikman, Catharina, dv Simon
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 g; tot en met 1620 vervallen wegens onbruik; daarna steeds 6 gulden over 2 jaar betaald; laatst 1626 over 1623.
Testament van onbekende datum.

0001-01-01 (overdracht voor notaris / cijnsboek 292)

Plaats:Nistelrode / Loosbroek
Plek:onbekend
Schenker:Bakker, Mattheus de, executeur-testamentair van Alart de Bakker
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 7 stuivers (vroeger 20 schelling) uit hoeve in Loosbroek (al genoemd in akte uit 1316) 17 juni 1613 afgelost.
Overdracht van onbekende datum.

0001-01-01 (cijnsboek 295r t/m 307r)

Plaats:Oirschot
Plek:Spoordonk
Schenker:verscheiden personen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
(295r) verscheidene cijnzen uit Spoordonk, waarvan een cijnsboek is bijgehouden; voor de "troubelen" ontving men hieruit 3 gulden 17 stuivers 7 denier en 4 lopen raapzaad - 296r 5 oude groten, nu 9 stuivers 3 d; nauwelijks ontvangen: in 1620 4 stuivers; de rest is kwijtgescholden.
 • 297r 2/6 deel in 10 oude groten nu 6 stuivers 2 d; laatst over 1627
 • 298r 2/6 in voorn 10 oude gr, nu 6 stuivers 2 d; laatst over 1626 en '27
 • 299r 1/6 deel in voorn 10 oude gr, nu 3 stuivers 1 d; laatst over 1627
 • 300r 1/6 deel in voorn 10 oude gr, nu 3 stuivers 2 d; laatst over 1626 en '27
 • 301r 10 oude groten nu 15 stuivers 6 d; laatst over 1624 en '25
 • 302r 2,5 oude groot en 1/2 van 2,5 oude groten, nu 6 stuivers 1 d; laatst over 1626 en '27
 • 303r andere helft van 2,5 oude gr, nu 2 stuivers 5,5 d; laatst over 1625
 • 304r 10 schelling en 2 zester raapzaad; onregemlatig betaald; 10 schelling nu 3,5 stuivers; raapzaad: 15 gulden 5 stuivers over 2,5 jaar, dus 6 gulden 2 stuivers per jaar
 • 305r 12 schelling nu 18 stuivers 11 d; verhoogd tot 19 stuivers (Anthonie Donckers)
 • 306r 1 oude schild, nu 30 stuivers; zie ook 1445-01-27; laatst over 1625 en '26
 • 307r 6 gulden; zie ook 1592-02-21; laatst over 1626
Zie inv. nr. 2240: in 1460 door Marcelis de Lu aan kerkfabriek geschonken ten bate van een lamp op het hoogkoor.

0001-01-01 (cijnsboek 308r)

Plaats:Orthen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:onbekend
Schenker:Wouters, Reinier Hermans
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling nu 2 stuivers 2 d; rest 1596, niet verder aangevuld.

0001-01-01 (cijnsboek 309r)

Plaats:Orthen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Neel Coppens land
Schenker:Lamberts, Aart Gerit
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 22 schelling 6 denier nu 7 stuivers 3 oord 2 denier uit 3 morgen 4,5 hond land in Neel Coppens Land.
28 aug 1614 bij Adriaan van Engelen afgelost.

0001-01-01 (cijnsboek 311r)

Plaats:Oss
Plek:Ruijsstraat
Schenker:Deenen, Hendrik Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond nu 21 stuivers uit erfgoed waarop ooit een huis stond, 2 vatzaad groot in de Ruijsstraat.
Laatst over 1626.
Testament van Willem, zoon van wijlen Jan Loyen van onbekende datum genoemd.

0001-01-01 (cijnsboek 316r)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Kempen, Engelke, weduwe van Jan van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling nu 2 stuivers 2 d; rest 1538; nva.

0001-01-01 (cijnsboek 322r)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:convent Marienwater
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 12 schelling nu 4 stuivers 1 oord.
Aan Jan in den Rijder in een keer betaald over 1606-1613; in 1614 afgelost.

0001-01-01 (cijnsboek 323r)

Plaats:Rosmalen
Plek:hoeve van het convent van de Kruisbroeders
Schenker:convent van de Kruisbroeders
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling nu 2 stuivers 2 denier uit de hoeve van dat convent; laatst over 1626 en '27.

0001-01-01 (cijnsboek 326r)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Mulder, Hendrikje, weduwe van Mathijs Lucas de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling nu 7 stuivers; laatst over 1625 en '26.

0001-01-01 (cijnsboek 327r)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Engelant, Jan van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling nu 2 stuivers 2 oord; rest 1564, nva.

0001-01-01 (cijnsboek 331r)

Plaats:Schijndel
Plek:onbekend
Schenker:Simons, Anthonis Roelofs
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 schelling nu 3 stuivers 2 oord; laatst over 1626 en '27; 1609 kwijtgescholden wegens schade.

0001-01-01 (cijnsboek 336r, 337r, 338r, 339r, 344r, 345r, 349r)

Plaats:Vught
Plek:onbekend / Op het Ruet
Schenker:verscheiden personen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • (336r) erfcijns 18 schelling nu 6 stuivers 6 d; rest 1552 (nva) door Willem Baliaart en Willem van Haren
 • (337r) erfcijns 12 schelling nu 3 stuivers 1 oord; rest 1547 (nva) door Jan Lenarts
 • (338r) erfcijns 6 schelling nu 2 stuivers 2 denier; rest 1549 (nva) door Aleid vd Heuvel
 • (339r) erfcijns 3 pond 16 schelling nu 1 gulden 6 stuivers 10 d; rest 1539 (nva) door Marcelis Janszoon van den Eeckart
 • (344r) erfcijns 3 schelling nu 1 stuiver 1 denier (op het Ruet); rest 1569 (nva) door Jutke Adriaan Zegers
 • (345r) erfcijns 3 stuivers 2 oord; rest 1556 (nva) Margriet Joris en Gijs Heesters
 • (349r) erfcijns 3 schelling nu 1 stuiver 1 denier (op het Ruet); rest 1562 (nva) door Neeltje, weduwe van Jan Ruelens

0001-01-01 (cijnsboek 340r)

Plaats:Vught
Plek:Kuilkamp / Vrankenhofstad
Schenker:Vermeer, mr Laurens Dirkszoon + Geertruid, zijn dochter + mr H Pelgrom
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 3 pond 9,5 denier nu 1 gulden 1 stuiver 1 oord uit de Kuilkamp in Vrankenhofstad.
Eerst Laurens, daarna zijn dochter Geertruid, daarna haar weduwnaar Herman P.
Laatst over 1627.

0001-01-01 (cijnsboek 341r)

Plaats:Vught
Plek:onbekend
Schenker:Strijp, efgenamen van Heilken
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 24 schelling en 30 sch, nu 18 stuivers 14 d; laatst in 1621 over 1602-'22; daarna afgelost voor 26 gulden 2 stuivers 1 oord.

0001-01-01 (cijnsboek 342r)

Plaats:Vught
Plek:onbekend
Schenker:Ievens, Wouter Aart
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 19 schelling 3 denier nu 6 stuivers 3 oord; vanaf 1573 niet betaald; in 1621 voor achterstand wegens onbruik van onderpand 2 gulden 5 stuivers betaald, daarna afgelost voor 6 gulden 15 st.

0001-01-01 (cijnsboek 343r)

Plaats:Vught
Plek:onbekend
Schenker:Huerkens, mr Jan, procureur
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft helft erfcijns 50 schelling (andere helft naar THG) en 2 po, nu 1 gulden 2 stuivers 2 oord in totaal.
Vanaf 1592 onbetaald; in 1616 voor kerkfabriek 22 gulden 15 stuivers als aflossing; voor de achterstand nog 2 gulden 8 stuivers (=1 reaal) (wegens onbruik).
De kerkfabriek krijgt nog steeds 9 gulden wegens achterstand die er al in 1592 was, waarvoor de erfgenamen van Huerkens verantwoordelijk blijven.

0001-01-01 (cijnsboek 348v)

Plaats:Vught
Plek:onbekend
Schenker:Zegers, erfgenamen van Adriaan, bakker + Jan Jacobs Oliewiel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Erfcijns 5 po, nu 35 st.
Laatst over 1627.
Verband met 1396-12-04 waarin 2 erfcijnzen van 5 pond ter sprake komen.

0001-01-01 (cijnsboek 350r)

Plaats:Vught
Plek:Oeteren
Schenker:Toelinck, erfgenamen Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 en 25 schelling nu 15 stuivers 3 oord; rest 1554.
Het onderpand van erfcijns 25 schelling is door de erfgenamen verkocht, maar omdat de erfcijns niet "gegroot" was is daarover een overeenkomst gesloten: 25 gulden als aflossing van de erfcijns en voor de achterstand 6 gulden; van andere erfgenamen voor een erfcijns van 30 schelling 7 gulden 10 stuivers; verder nog een erfcijns van 20 schelling waarvoor 1 gulden 10 stuivers; voor de hoofdsom nog eens 7 gulden.
(Schrift ten tijde van van Joseph van Delft).
Deze erfcijnzen zijn onverwacht naar voren gekomen: "die oyck in de deylinge van den jaere.
48 nyet bekent en was".
Deze erfcijnzen waren ten tijde van Hendrik van Uden al in het bezit van de kerkfabriek, inv. nr. 1151, dus er is verband met 1396-12-04.

0001-01-01 (cijnsboek 351r)

Plaats:Vught
Plek:Kalverenberg
Schenker:Gewanden, Hilleke + Lenard Adriaans de Smit + Joostje, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 30 schelling 4,5 denier nu 10 stuivers 10 denier uit erfgoed op de Kalverenberg, eerst van Hilleke van Gewanden, daarna van Lenart Adriaans de Smit en Joostke.
Laatst over 1625 en '26.

0001-01-01 (testament voor notaris / cijnsboek 355r, 265r)

Plaats:Udenhout
Plek:onbekend
Schenker:Moijarts, Cornelia, dochter van wijlen Wouter
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3g 10st.
Is 4 apr 1614 omgezet in een erfcijns uit onderpanden te Drunen: zie 1614-04-04.
Datum van testament in cijnsboek niet aangegeven.

0001-01-01 (cijnsboek 357r)

Plaats:Weert
Plek:onbekend
Schenker:Alberts, Jacob
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 schelling nu 3 stuivers 2 oord; rest 1570, nva.

0001-01-01 (overdracht / cijnsboek 375r)

Plaats:Rosmalen
Plek:Bruggensche Roomput
Schenker:Zande, Gijsbertus van den
Ontvanger:(Neynsel, Daam van) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 1 bunder land in de Roomput; datum van akte onbekend 1611-'12 6 gulden; 1613-1618 7 gulden; over 1619 en '20 13 gulden; 1621 10 gulden 10 stuivers; 1622 9 gulden; vanaf Ciermans bij 1462-12-16 274r.

0001-01-01 (cijnsboek 397r)

Plaats:Oss
Plek:onbekend
Schenker:Geritssen, Gerit, zoon van Ceel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 zester rogge; volgens akkoord naar Jan Scheffer: 3 gulden 8 stuivers voor achterstand t/m 1605; In de Rijder 1 gulden 2 oord voor 1 zester rogge volgens marktprijs over 1611; Engelen over 1607 en '08 2 zester; vd Meer 2 gulden 17,5 stuivers ipv 2 zester rogge; Horenbeek 1612 en '13 2 gulden; Willemssen 1 gulden 15 stuivers over 2 jaar; van Delft over 1616 1 gulden; Zoerendonk over 1617 en '18 2 gulden 10 stuivers; van Bethmeer 1619 en '20 4 gulden 5 stuivers; Ciermans over 1621 1 zester; zo t/m Lommel over 1624.

0001-01-01 (cijnsboek 406r)

Plaats:Tilburg
Plek:onbekend
Schenker:Bont, Heiligen + Joost, kinderen van Willem de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 malder rogge, consequent in geld (7 gulden 10 stuivers) per jaar betaald t/m 1627 "desideratur testamentum Henrici van Heester" Heester genoemd in verband met akte dd 1427-02-17 (niet verwerkt); zie voor Heester ook 1467-04-15.

1111-01-01 (cijnsboek kapittel 447v)

Plaats:Heeswijk
Plek:onbekend
Schenker:Bernardinus, Aleidis, weduwe van + zoon Johannes
Ontvanger:Kelnere, Rutgerus ten gunste van kaarsen St-Jan + kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 2 mud rogge uit allodiaal goed van Willelmus de Heeswijk alias Bastaard, toegewezen door Aleidis, weduwe van Bernardinus en haar zoon Johannes aan Rutgerus Kelnere voor gebruik voor de kaarsen in de St-Jan.
Deze erfpacht is samen met andere erfpachten in 1510 toegewezen door de kerkmeesters aan de kapelanie van Appolonia als vervanging van erfpacht 6 mud rogge uit de Kleine Laar te Aarle.

1111-01-01 (verkoop / cijnsboek kapittel 447v)

Plaats:Geldrop
Plek:onbekend
Schenker:Sluisman, Johannes
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 2 mud rogge uit hoeve met afhankelijkheden in Geldrop; zie verder 1111-01-01 Heeswijk.

1111-01-01 (testament / cijnsboek kapittel 448r)

Plaats:Erp
Plek:onbekend
Schenker:Huisman, Elizabeth, weduwe van Willelmus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit huis erf hof; zie verder 1111-01-01 Heeswijk.

1111-01-01 (cijnsboek kapittel 448r)

Plaats:Rosmalen
Plek:Loefoert
Schenker:Bresser, Henricus die
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit 8 lopen land in de Loeffoertsche Hoeve; zie verder 1111-01-01 Heeswijk.

1111-01-01 (cijnsboek kapittel 380r)

Plaats:Waalwijk
Plek:onbekend
Schenker:Lepelers, Lana, begijn
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft erfpacht van.
 • 3 lopen rogge voor het kapittel
 • 1 loop rogge voor THG
 • 1 loop rogge voor de kerkfabriek
Uit totaal van 1 mud rogge.

1111-01-01 (cijnsboek kapittel 249r)

Plaats:Schijndel
Plek:Eilde
Schenker:Vilt, Henricus + vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 40 sol in totaal.
 • 10 sol voor kapittel
 • 20 sol voor de rector van de kapel te Den Dungen
 • 10 sol voor de kerkfabriek van St-Jan

1295-01-10 (cijnsboek 140r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Tolbrugstraat / herberg Spanje
Schenker:Groningen, Marcelis, waard (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 schelling nu 3 stuivers 2 oord uit de herberg Spanje in de Tolbrugstraat.
Volgens het cijnsboek is er 1 schepenbrief van: "Nos Wolterus filius quondam Nonne et Nicolaus de Meghen, scabini in Buscoducis" etc 1294 f 2 post epiphanie Domini.
Laatst over 1623-'26.
Is deze akte de eerste vermelding van de kerkfabriek ?! Onmogelijk dit na te trekken (niet in ONB).
vSvY: -.
Mosmans: mogelijk 28 perceel 148.

1295-06-07 (overdracht / cijnsboek 159r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kolperstraat / Verwerstraat / Den Jonas
Schenker:Woltherus Calvus
Ontvanger:investiet St-Jan namens kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking van totale cijns van 41 schelling.
Uit Colperstraat 26 schelling.
Zie voor de rest 1295-06-07 (ook voor cijnsboek) kerkmeesters: procuratores fabrice ecclesie.
Verband met 1303-08-22.
vSvY: II 187-191.
Mosmans: 68-69 perceel 1313.

1295-06-07 (overdracht / cijnsboek 159r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kolperstraat / Verwerstraat / Den Jonas
Schenker:Woltherus Calvus
Ontvanger:investiet St-Jan namens kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft totale cijns van 41 schelling.
Hier zijn aangeduid 2 cijnzen:.
 • 10 Leuvense schelling uit het huis en grond tegenover paardenmolen Henricus (de Neynsel, schepen) eveneens in de Colperstraat Volgens cijnsboek heet huis anno 1607 Den Jonas en wordt er ipv 10 schelling nu 3 stuivers 2 oord uit geheven; in marge: no 99; laatst over 1627
 • 5 schelling uit huis en grond van Scumbeken, slager
Deze erfcijnzen moeten door de kerkmeesters verdeeld worden onder de begunstigden volgens een testament dat Wolterus gemaakt heeft.
Verband met 1303-08-22.
vSvY: II 187-191.
Mosmans: 68-69 perceel 1313.

1303-08-22 (testament / cijnsboek 159r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / Kolperstraat / Den Jonas
Schenker:Wolterus Calvus en Ermgardis, zijn vrouw
Ontvanger:kerk St-Jan
Categorie:2
Cijns 10 schelling.
Transfix met 1295-06-07.
In het testament worden meerdere cijnzen geschonken.
N.B.: kerkmeesters zijn executeurs-testamentair.
In dorso: Verwerstraat uyten Jonas X schelling.
no. 68 (V.d. Weeghe ?).
no. fo. 89.
nieuwe legger fo. 110.
cijns wordt samen met andere cijnzen (die naar andere kerkelijke instellingen gaan) nagelaten: o.m. 12 penningen die gaan naar de investiet van het Groot-Begijnhof en later (zie 1332-09-04) terechtkomen bij de kerkmeesters.
Zie 1295-06-07 voor cijnsboek.
vSvY: II 187-191.
Mosmans: 68-69 perceel 1313.

1303-08-22 (testament / cijnsboek 159r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Wolterus Calvus en Ermgardis, zijn vrouw
Ontvanger:(kerkfabriek St-Jan)
Categorie:2
Zie ook 1303-08-22.
Cijns omvat 2 schelling aan de kandelaar van de H.Maagd te schenken.
Deze cijns wordt met meerdere cijnzen geschonken.
Zie voor cijnsboek 1295-06-07.

1304-12-17 (Verkoop / cijnsboek 293r)

Plaats:Nuland
Plek:Wilshuizen
Schenker:Verspertiic de Wilshuizen, Henricus
Ontvanger:Sweensbergh, Mychael de, en Johannes, zijn zoon
Categorie:2
Betreft verkoop erfcijns 40 schelling uit grond te Wilshusen, ongeveer 5 bunder groot. Het verband met de kerkfabriek ligt mogelijk in de dorsale aantekening: II libras dubito in Nulant van II libras in Nulant.
Verband met 1441-12-19 en 1500-11-12 (zie hier voor cijnsboek).
Deze akte wordt niet vermeld in cijnsboek.

1309-07-18 (testament)

Plaats:'s-Hertogenbosch (niet van belang)
Plek:onbekend
Schenker:Wolterus Nenne (poorter 's-Hertogenbosch)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Maakt onderdeel uit van grotere nalatenschap.
Betreft m.i. eenmalige schenking van 10 pond.
Aanduiding kerkfabriek: Fabrice ecclesie beati Johanne in Buscoducis.
Woltherus heeft het testament zelf voor getuigen bekrachtigd met zijn zegel.

1309-09-07 (testament)

Plaats:'s-Hertogenbosch (niet van belang)
Plek:onbekend
Schenker:Makarius de Buscoducis
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van 40 libras nigrorum turonensium.
Geen nadere bepaling, dus m.i. eenmalig.
Maakt onderdeel uit van een grotere nalatenschap.

1312-04-09 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Loef de Osse, Theodericus de
Ontvanger:Steenweghe, Petrus van den
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns van 10 schelling in de dorso: X schelling auds ghelts (...) ane den erve dat Gherart Valken was nu Goessen Steenwech nu Willem Janssoen van Haaften des smeeds x schelling auds nu Sinte Anthonijscapelle X schelling tsjaers aen Gerit Valke in die Hinthamerstraat verband met 1332-09-24; 1460-08-04; 1463-08-23; 1464-06-03; 1493-01-17 (2x).
Voorlopig geen verband met kerkfabriek.

1320-07-10 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:bij de kerk St-Jan
Schenker:Theodericus Crensken, pr
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop voor schepenen 's-Hertogenbosch.
Aanduiding van kerkmeesters: procuratores Huis en erf liggen aan het einde van de kerk aan de oostkant belast met 3 p en 10 schelling aan onbekenden en cijns aan hertog datum: f. 5 ante festum beate Margarete virginis.

1321-08-21 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan
Schenker:executeur-testamentair van Johannes de Reytsel, priester
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht volgens testament Johannes de Reytsel door frater Gerardus de Veghel van de orde van de Willemieten van een huis en erf naast het atrium (kerkhof) van de St-Jan gelegen, samen met de erfgoederen hierbij horend.

1321-12-06 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:bij kerkhof St-Jan
Schenker:Alardus de Vanderinc
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop huis en erf van wijlen vrouw de Anle, onder belasting van cijns aan hertog.
aanduiding kerkmeester: procurator.
in dorso: Dits nu kerchof.
Ad amplificationem ecclesie.
datum: in festo beati Nycholai episcopi.

1322-02-27 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:oostzijde St-Jan
Schenker:Johannes, zoon van wijlen mr Daniel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop erfcijns 20 schelling uit erfgoed aan oostkant St-Jan.
In dorso: 20 solidis ex hereditate Johannis filij magistri Daniellis versus partem orientalem ecclesie de Busco quos non invenio in registro (Van Uden).
Aanduiding kerkmeesters: procuratores.
Datum: sabbato post dominicam Invocat me, 1321.

1328-05-19 (verkoop / cijnsboek 180r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Beurdse Straat / Volderstraat / St-Laurens
Schenker:Heersel, zoon van wijlen Johannes en zussen Aleydis en Wendelmodis, Johannes de
Ontvanger:Sceyvel pr,Johannes
Categorie:2
Betreft erfcijns 17 schelling uit huis en erf St-Laurens in straat genoemd Buerde (Beurdse Straat).
In dorso: XVII schelling bi her Daems gasthuis int Engstraet nu Dyrc Ravens Volderstraet no 74 fo. xxiii bij her Daems gasthuis XVII sch.
Verband met kerkfabriek mogelijk te vinden in de aanduiding in dors van fo.
Datum: f 5 ante Penthecostes.
In cijnsboek 6 stuivers; laatst over 1627; in marge: no 106.
vSvY: -.
Mosmans: 67 perceel ongenummerd.

1330-01-06 (privilege)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:hertog van Brabant
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft zgn privilegium Trinitatis uit 1330.
Wie het poorterschap van de stad 's-Hertogenbosch koopt moet betalen.
 • 5 po, de ene helft voor de hertog, de andere helft voor de stad
 • 1 grote Tournoois aan de kerkfabriek van St-Jan
 • 2 groten aan de hoogschout
 • 1 Engelse groot aan de vorster (Vd Heuvel, ambachtsgilden, 88)
Dit wordt gecollecteerd door de secretaris van de stad 's-Hertogenbosch en aan de kerkmeesters overgegeven.
 • J van Delft in 1621 voor 49 poorters 4 gulden 18 stuivers
 • G Vos over 1625/'26 voor 7 poorters 14 stuivers
 • L van Lommel voor 12 poorters 1 gulden 4 stuivers (nva)
Inv. nr. 1325 art. 35 afschrift van privilegium): staat bovenvermelde.

1332-09-04 (ontvangst)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:bij kerkhof St-Jan
Schenker:(Zuilichem, Jacobus de) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:investitus begijnen Johannes Millinc
Categorie:2
Johannes Millinc, investitus van de kerk van het Groot-Begijnhof, maakt bekend dat hij ontvangen heeft een erfcijns van 5 schelling van Jacobus de Zulichem, kerkmeester van de St-Jan, dat geheven wordt uit het erfgoed van wijlen Stunken achter het erfgoed van Johannes Gevardus, slager, welk cijns de kerkfabriek had verkregen van Walterus Calvus in zijn testament (zie 1303-08-22).
Dit wordt geruild ten gunste van de prebende van de investitus voor erfcijns van 4 sch, klein Tournoois, uit erfgoed heer Johannes de Reitsel en voor 12 klein den door Walterus Calvus vermaakt ten gunste van een jaargetijde.
Datum: in crastino beati Remacli confessoris.
Aanduiding kerkmeester: procurator.
In dorso: een wisselyng vanden persoen vanden beghynen als van syns nu kerchof.
(In V. Bavel, Marienweerd, 219 wordt vermeld dat Jacobus de Zulichem pachter was van de Nistelrodese goederen van Marienweerd).

1332-09-24 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:(Lapidea Via) Steenweg, Petrus (de)
Ontvanger:Steenweg, Gossuinus, familie van Petrus
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 10 schelling.
In dorso: In die Hynthamerstraet van testament Goessen Steenwech nu Jan van der Stegen nu Willem Janssoen van Haeften des smeeds X schelling auds nu Alaert des smeets nu Peter Valenborch nu Sinte Anthonys capelle.
Verband met 1312-04-09; 1463-08-23.
Datum: f 5 post festum beati Mathei apostoli et evangeliste.

1333-02-28 (aflossing cijns / rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:onbekend
Schenker:(Zuilichem, Jacobus de) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Coen, Johannes, prior Predikheren
Categorie:2
Betreft de voldoening door kerkmeester Jacobus de Zulichem van een erfcijns van 2 zwarte schellingen, door Godefridus, zoon van Ludingus aan convent van predikheren gelegateerd voor zijn jaargetijde Jacob van Zulichem wordt meester der werken van de St-Jan genoemd.
Datum: dominica qua cantatur Reminiscere.

1333-06-26 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:onbekend
Schenker:prior en convent predikheren 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Zuilichem, Jacobus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop aan de kerkfabriek van een erfcijns van 5 schelling uit erfgoed Godefridus, vroeger genoemd "De Rijke", door de kassiers van de kapelaans van de kerk in Buscoducis betaald voor de zielen van de ouders van Jacobus aan de predikheren.
Verplichting tot vieren jaargetijde blijft.
Waarschijnlijk aan Jacobus de Zulichem persoonlijk verkocht.
Datum: in die Johannis et Pauli martyrum.

1335-05-12 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straat van kerkhof naar Weverhulst / Papenhulst
Schenker:Vort, Alardus, zoon van wijlen Nycholaus
Ontvanger:Vort, Luta, zuster van Nycholaus
Categorie:0
Betreft verkoop van de helft van een huis en erf Geen verband met de kerkfabriek gevonden; mogelijk was dit geheel cijnsplichtig aan de kerkfabriek: er is nl 16 schelling cijns verschuldigd aan onbekenden.
Datum: f 6 post dominicam Jubilate.

1335-12-03 (belofte betaling geld)

Plaats:St-Oedenrode (vermoedelijk)
Plek:Onbekend
Schenker:Writer van Veghel, Didderic de, + Lonijs Peters- zoon van Keldonk
Ontvanger:Dommelen, Henric van
Categorie:0
Betreft belofte voor schepenen St-Oedenrode tot betalen van 100 pond.
Dorsale notitie: Dit boeck is gemaeck by tyden der proosten mr Gysbert Peymans ende Jacob Colen anno XVc ende XXXIX.
Datum: des zondaghes na Zenta-Andryen-dach der apostelen.

1337-01-12 (verkoop)

Plaats:Maren
Plek:Maarsche Rysweert
Schenker:Gewanden, Johannes de
Ontvanger:Herinc, Gossuinus
Categorie:0
Betreft verkoop van de helft van een vierde deel van de Maersche Ryswert.
Mogelijk verband met kerkfabriek: erfcijns te betalen aan onbekenden (3 pond).
Datum: dominica die post festum Epyphanie Domini, 1336.

1338-02-13 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter de minderbroeders
Schenker:Porta, Arnoldus de
Ontvanger:Porta, Henricus de, zoon van Arnoldus
Categorie:22
Betreft overdracht vruchtgebruik in erfcijns 58 schelling.
Cijns doorverkocht aan Theodericus Buxken.
In dorso: Klae Reibrant dochter III pond (...).
Die Heilig Gheest uuter lersenken h. nu Jan Ruys.
Datum: 1337, f 6 ante festum beati Valentini martiris.

1338-02-13 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter de minderbroeders
Schenker:Porta, Henricus
Ontvanger:Buxken, Theodericus
Categorie:0
Zie 1338-02-13: Betreft zelfde cijns.

1339-08-25 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Ghiseken, Henricus
Ontvanger:(Zuilichem, Jacobus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van cijns van 10 schelling uit erfgoederen gelegen aan het kerkhof van de St-Jan Jacobus de Zulichem ontvangt hier ten gunste van de kerkfabriek, maar wordt geen kerkmeester genoemd.
Datum: f 4 post festum beati Bartholomei apostoli.

1341-01-06 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat (hoek)
Schenker:Leydecker, Theodericus de
Ontvanger:Johannes, zoon van Berta, bontwerkster
Categorie:0
Betreft overdracht van huis/erf/kamer/erf aangrenzend op hoek Kerkstraat.
Mogelijk verband met kerkfabriek: cijnzen schuldig aan onbekenden: 30 schelling.
Datum: in die Epyphanie Domini, 1340.

1341-03-07 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Berse jr., Johannes de, zoon van senior
Ontvanger:(Zuilichem, Jacobus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van huis, erf met daarin de school van 's-Hertogenbosch, onder last van erfcijns 5 schelling aan onbekenden.
Datum: f 4 post dominicam Reminiscere, 1340.
Zulichem treedt hier op namens de St-Jan, wordt geen kerkmeester genoemd.

1341-05-09 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Brakel, heer Eustatius, ridder, en Theodericus, zijn zoon
Ontvanger:(Zuilichem, Jacobus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van huis en erf aan kerkhof St-Jan met de afhankelijke goederen en erfgoed opzij van dat huis en erf gelegen.
Zulichem wordt alleen genoemd als optredend namens de Sint-Jan.
Datum: f 4 post dominicam Cantate.

1346-10-19 (Verkoop/cijnsboek 404r)

Plaats:Schijndel
Plek:Aan den Borne
Schenker:Scoet, Godefridus van den, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:(Arkel, Henricus de) St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfpacht van 1 loop raapzaad uit 1 zester land met als last 2 schelling aan onbekende personen.
Henricus de Arkel treedt hier op namens de St-Jan, maar wordt geen kerkmeester genoemd.
Dorsaal: no 78.
Datum: in crastino beati Luce Evangeliste.
In cijnsboek nog steeds 1 loop raapzaad uit stuk hopland van 1 zester zaad groot.
Over 1607-'09 3 lo; 1610 1 loop; in 1613 1 loop, wegens schade en "quaet gewas" ook over 1611 en '12; 1613 1 loop; 1614 1 loop; 1615 en 1616 onbekend; 1617 1 loop; 1618 1 loop; in 1620 over 1619 in geld 1 gulden 2,5 stuivers; 1620 30 stuivers; 1621 1 gulden 16 stuivers; 1622 en '23 1 loop en 0,5 vat raapzaad, rest kwijtgescholden wegens schade; 1624 1 loop; 1625 onbekend; 1626 1 loop; 1627 1 loop.

1347-07-06 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Deenkini, Elysabeth, en haar zoon Johannes Trippijn
Ontvanger:investiti en kapelaans kerken 's-Hertogenbosch / Orthen
Categorie:0
Betreft erkenning van een verkoop van cijns 20 schelling uit huis en erf in Kerkstraat aan Gerardus Graet en Walterus Deeenkini, priester, ten gunste van genoemde ontvangers, voor notaris Heinricus Gerardi de Neysel en getuigen Arnoldus de Scinle, priester, en Johannes de Neysel, clericus.

1349-03-26 (cijnsboek 405r)

Plaats:Schijndel
Plek:Borne
Schenker:Dungen, Jan Dirks van + Hendrik Jan Hendriks (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 loop raapzaad uit huis erf hof en erfgoed totaal 5 lopen groot gelegen in de Borne.
Datum: f 5 post Letare 1348 1603/'04 ontv; 1605 en '06 kwijtgescholden wegens schade aan de onderpanden door de legers; daarna steeds 1 lo; Engelen 3 jaar, 1 jaar kwijtgescholden wegens schade, dus betaald 1610-'13; 1615 onbekend; 1616 17 stuivers 2 oord in plaats van 1 loop; 1617 1 gulden 2 oord; 1618 en '19 3 gulden; 1620 en '21 3,5 gulden; 1622 1 loop; 1623 onbekend; Lommel 1 loop lijnzaad over 1624.
Eerst betaalde Jan Dirks, daarna Hendrik Jan.

1349-09-04 (verkoop / cijnsboek 335r)

Plaats:Veghel
Plek:Brobbelaar / Dorenhoek
Schenker:Zijtaart, Ruthgerus de, zoon van Rutherus de Zijtaart de Veghel
Ontvanger:Beke, Arnoldus de, zoon van wijlen Arnoldus
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 40 schelling uit veld, Brobbelaar in Veghel en erfgoed ernaast gelegen.
Opgenomen in akte notaris Johannes Sceyvel 1392-10-04.
Datum: f 6 post diem beati Egidii abbatis.
Volgens cijnsboek gaat het om erfgoed aan de Dorenhoek; in totaal samen met ander erfcijns tot 2,5 pond nu 17 stuivers 2 oord; laatst over 1625.
(Mogelijk verband met 1491-07-27).

1350-06-17 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op Geen Oeteren / Die Haverdonk
Schenker:(Arkel, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Son, Reinerus de
Categorie:1
Betreft overdracht van 1 morgen grond, onderdeel van 1000 morgen gemene grond op plaats Op Gheen Oeteren ook wel Die Haverdonc geheten Voorwaarde overdacht: erfcijns 20 schelling ten gunste van de kerkfabriek (e.a. cijns).
Dorsaal: Reyken van Son xx solidi op Die Oeteren van 1 morgen lants nu Gudet van Eyck.
Datum: f 5 post diem beati Barnabe apostoli.
Genoemde schenker wordt kerkmeester genoemd.

1350-06-17 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op Geen Oeteren / Die Haverdonk
Schenker:Son, Reynerus de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie voor nadere informatie 1350-06-17.

1351-03-18 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Mols, Heilwigis
Ontvanger:Horst, Arnoldus van der, zoon van Wolfhardus, Luta de Megen, zijn vrouw
Categorie:0
Betreft verkoop van huis en erf aan kerkhof St-Jan.
Een voorwaarde is het betalen van een erfcijns van 4 schelling aan de priesters van de Sint-Jan en 12 schelling aan Henricus de Hees, priester.
Datum: f 6 post dominicam Reminiscere, 1350.

1352-04-13 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Wellen, Wolterus zoon van wijlen Yseboldus de Asten
Ontvanger:Vlochoven, Ghiselbertus de
Categorie:0
Betreft verkoop huis en erf in de Hinthamerstraat.
Verband met kerkfabriek mogelijk in de cijnzen die betaald moesten worden aan niet nader aangeduide personen (20 schelling en 4 p).
Datum: f 6 post festum Pasche.
In dezelfde akte doet de broer van Wolterus afstand van al zijn rechten in het huis en erf.

1353-01-26 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Nicoel, Nicolaus, zoon van wijlen Johannes Ricaertszoon de Os
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns 20 schelling uit kamer aan kerkhof St-Jan en stukje erfgoed voor die kamer.
Dorsaal: xx solidis ex quadam domo iuxta cimiterium quos non invenio in nostro registro.
Datum: in crastino Conversionis beate Pauli apostoli, 1352.
Genoemde ontvanger ten gunste van kerkfabriek optredend.

1353-05-08 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:(Steenweg, Goeswinus + Ghis. de Spina) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Horst, Arnoldus Wolfhardi van der
Categorie:1
Betreft overdracht van elk deel en alle rechten op een stukje erfgoed naast huis Arnoldus en naast kerkhof St-Jan in ruil voor betaling erfcijns 5 schelling.
Datum: f 4 post Ascensionem Domini.
Genoemde schenkers worden kerkmeesters genoemd.

1353-05-08 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Horst, Arnoldus Wolfhardi van der
Ontvanger:(Steenweg, Ghoeswinus, + Ghis. de Spina) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 5 schelling in ruil voor afstand doen door de kerkmeesters van elk deel en alle rechten in een stukje erfgoed naast het huis van Arnoldus en naast het kerkhof van de St-Jan.
Zie verder 1353-05-08.
Genoemde ontvangers worden kerkmeesters genoemd.

1353-06-05 (Overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude Hulst
Schenker:Olieslager, Cristianus zoon van Johannes
Ontvanger:Meer, Oda van der dochter van wijlen Gerardus de Overvenne + Geor. Staefdriecht
Categorie:0
Betreft overdracht van stuk onbebouwd erfgoed aan de Audehuls.
Verband met kerkfabriek: zie 1353-06-05.
Datum: f 4 post octavas Sacramenti.

1353-06-05 (overdracht / cijnsboek 054r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude Hulst / St-Jorisstraat / Witte Havet
Schenker:Olieslager, Christianus, zoon van Johannes
Ontvanger:Meer, Oda van der, dochter van wijlen Gerardus de Overven
Categorie:1
Betreft overdracht onbebouwd stuk erfgoed aan de Audehuls tegen betaling van o.m. erfcijns 20 schelling aan Christianus.
dorsale notitie: fabrica x scelling van xx scelling aen de vercoft x scelling nu plaets Henrick Rutten Willem Stokers.
In cijnsboek vermoedelijk; nu 3 stuivers 2 oord; zie 1353-07-19.

1353-07-19 (overdracht / cijnsboek 054r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude Hulst / St-Jorisstraat / Witte Havet
Schenker:Olieslager, Cristianus
Ontvanger:Buscoducis, Matheus pistor de, clericus van bisdom Luik
Categorie:2
Betreft de overdracht van een erfcijns van 20 schelling. Zie hiervoor ook 1353-06-05.
Vermoedelijk heeft de ontvanger hier later x schelling vermaakt aan de kerkfabriek.
In dorso: fabrica fo. xxix x solidi Auden Huls (Van Uden?).
In cijnsboek nu 3 stuivers 2 oord; in marge: No 53; uit huis Witte Havet in St-Jorisstraat.
Laatst over 1626.

1355-11-19 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Os, Franco de + Cristina, zijn vrouw
Ontvanger:Gemert, Emundus de ten gunste van Heilwig, dochter van wijlen Matheus Gheghel
Categorie:0
Betreft de overdracht van cijnzen van 20 en 40 schelling uit huis, erf, kamer enerzijds, en kamer en grond in de Kerkstraat anderzijds.
In dorso: dit sijn Aerts brijef van Os in die Kerckstraet nu Maes landmeter die snijder.
Datum: f 5 post octavas beati Martini hyemalis.

1356-04-12 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt
Schenker:Margareta + Heilzoeta, dsvw Henricus, zwaardveger
Ontvanger:Batenborch, Johannes, zoon van wijlen Arnoldus
Categorie:0
Betreft overdracht van huis en erf aan de Markt tegen een cijns te betalen aan de hertog en 3 pond aan onbekenden; nieuwe erfcijns: 25 pond aan Margareta en Heilzoeta in twee helften.
Verband met kerkfabriek niet aan te tonen.
In dorso: hier aff heeft die kerck van Sinte Peters vijff (groten?) vijff ende dit is een originalen gelesen xxii julij (...) Stegen Erp et Moins de domo Johannis Batenborch xviii libris fiat vidimus de ista littera et hereditate de Amerzoyen qui super omnia et (...) Jac. Gobye ad opus (...) ad opus domini Theoderici Gobye presbyteris sui fratris uit in (...) (Dicbier?) et Geldrop. Datum 23 septembris. Fiat vidimus de ista littera (...).

1356-08-20 (overdracht voor notaris)

Plaats:Rosmalen
Plek:Heze
Schenker:Lisschap, Ghiselbertus, zoon van wijlen Katherina en Johannes Lisschap
Ontvanger:(Aggere, Henricus de + Arnoldus Meelman) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht van 18 schelling en 4 penn uit een erfcijns van 50 schelling uit een stuk grond door genoemde schenker als executeur-testamentair van zijn moeder. De rest van deze cijns moeten de kerkmeesters betalen aan anderen.
Notaris: Theodericus Mathei, vroeger genoemd Gegel de Busco.

1356-08-20 (overdracht)

Plaats:Rosmalen
Plek:Heze
Schenker:Lisschap, Ghiselbertus
Ontvanger:convent van de 13 Armen
Categorie:2
Betreft 5 schelling die de kerkmeesters uit een totaal erfcijns van 50 schelling moesten betalen aan het convent van de Dertien Armen. Blijkens de volgende dorsale aantekening is deze cijns door de kerkmeesters afgekocht: dit hebben die kercmeester afgecoft tegen dat gasthuys van Neynsel.
Zie ook 1356-08-20.

1357-03-22 (testament voor notaris)

Plaats:Woensel
Plek:onbekend
Schenker:Bussel, Ludovicus zoon van Albertus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft testamentaire schenking van een vast inkomen (erfcijns) van 20 schelling uit vermoedelijk grond in parochie Woensel gelegen gezien de.
Dorsale aantekening: Dat instrument van xx schelling in di prochi van Woncel enen vlemschen groet voir xvi denarij hier salmen (...) af dat capittel beset had Lodewich Aelbertsoen van Bussel; tamen non habemus in nostro registro.
Verder wordt ook 20 schelling erfcijns geschonken aan de investitus en de kapelaans van de St-Jan.

1357-06-01 (verkoop / cijnsboek 035r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / Halve Maan
Schenker:Webel sr, Rodolphus + Aleidis, zijn vrouw
Ontvanger:Monardi de Denanto, Augustinus
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfcijns van 20 schelling uit huis en erf (de Halve Maan volgens cijnsboek) van de verkopers aan einde Hinthamerstraat.
Verband met kerkfabriek op basis van dorsale notities: Nl fo 65; van den erve Rolof Webels op Hintemer eynd nu Aert van Son, nu syn naturlic soen nu Jan Sanders die Kolfmeker; tegen over St Anthoins capel; fo. 40 numero; fo. 49 v; fo. 34; fo. 30. De op een na laatste notitie verwijst naar het cijnsboek van de kerkfabriek uit 1607, alleen wordt deze akte niet genoemd of foutief gedateerd in het cijnsboek; de persoon die genoemd wordt (Webel sr.), de ligging van het huis bij de St-Antoniskapel en het bedrag komen verder ook overeen met het cijnsboek.
Datum: f 5 post festum Penthecostes.
Andere akte dd 1369-04-04 (volgens cijnsboek): mogelijk toen naar kerkfabriek; in marge: no 38.
Laatst over 1628.
vSvY: III 91, 522.
Mosmans: 36 perceel 320.

1357-12-09 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kolperstraat
Schenker:Hedel, Henricus de zoon van Johannes
Ontvanger:Coster, Gerardus, zoon van Ghiselbertus Brauwe
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfcijns van 40 schelling uit helft van huis en erf in straatje van Kerkstraat naar Colperstraat en 8 hond land in parochie Maren op plaats Jordens Goer.
Verband met kerkfabriek op basis van dorsale.
Notitie: Colperstraat 40 solidi, Maren (...) fo. (LXXX ?) Hein tot (Sanz?) nu Wolferts (Van Uden).
Datum: sabbato post diem Conceptionis beate Marie Virginis.
Zie ook 1357-12-09.

1357-12-09 (verkoop)

Plaats:Maren
Plek:Jordens Goer
Schenker:Hedel, Henricus de, zoon van Johannes
Ontvanger:Coster, Gerardus, zoon van Ghiselbertus Brauwe
Categorie:2
Zie 1357-12-09.

1359-01-31 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter kapel vlakbij St-Jan
Schenker:Olie de Berlicum, Johannes
Ontvanger:Helmond, Johannes, zoon van Jordanus
Categorie:0
Betreft verkoop van onbebouwde grond met onder meer als last een erfcijns van 5 schelling aan de priesters van de St-Jan.
Datum: f 5 post diem Conversionis beati Pauli apostoli 1358.
In een andere oorkonde met dezelfde datum doet Johannes Tymmerman de Schijndel, echtgenoot van Aneta, dv Johannes Oly de Berlicom, afstand van het recht op terugkoop en naastingsrecht op genoemde erfgoed.

1359-11-22 (Overdracht / cijnsboek 088r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / Het Duifje
Schenker:Loyer, Johannes
Ontvanger:Elizabeth, dochter van wijlen Arnoldus Brustinus
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 4 pond uit huis aan de Markt. Wordt samen met erfcijns van 40 schelling uit huis en erf in de Vughterstraat: zie ook 1359-11-22.
Verband met kerkfabriek op basis van dorsale aantekening: fiat vidimus de ista littera Theoderici Pels filio qoundam Petri qui(...) super omnia huiusmodi tradere Johanni Lu filio qoundam Mathei nisi per incendium aliter (parieter vitrifer talis ?) Scilder et Vucht. Datum quinta februarij cancellatum et vidimus; fiat vidimus de ista littera et tradatur Symoni de Gheel, magistro fabrici ecclesie sancti Johannis Evangeliste in Buscoducis ex parte sub obligatione omnium bonorum dicte fabrice nunc ad opus conventus fratrum cruciferorum in Buscoducis (...) Busco et Vucht. Datum quarta augusti.
Datum: f 6 post diem beate Elizabeth vidue.
Verband met 1483-05-28; zie aldaar voor cijnsboek.
Mogelijk Witte Duif bedoeld (vSvY: III 301-310; Mosmans: perceel 211).

1359-11-22 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterstraat
Schenker:Loyer, Johannes
Ontvanger:Elizabeth, dochter van wijlen Arnoldus Brustinus
Categorie:2
Zie 1359-11-22.
Betreft hier erfcijns 40 schelling uit huis en erf in Vughterstraat.

1360-02-23 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:kerkhof St-Jan
Schenker:Guedenssoon de Son, Gerardus, man van Belia dochter van wijlen Johannes Matmeker
Ontvanger:Eymkerke, Elizabeht de
Categorie:0
Betreft verkoop van huis en erf bij atrium St-Jan met als lasten erfcijns 3 schelling te betalen aan de priesters van de St-Jan; 20 schelling aan Tafel van H Geest 's-Hertogenbosch; erfcijns 25 schelling aan Yda Vlemincs; 40 schelling aan Gerardus.
Verband met kerkfabriek niet echt duidelijk.
Datum: dominica qua cantatur Invocavit 1359.

1361-12-06 (testament)

Plaats:Onbekend
Plek:Onbekend
Schenker:Roesmont, Elizabeth
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking bij testament van een oude groot uit het erfgoed van Johannes Coptiten om elk jaar licht te kopen voor H.Sacrament, H. Kruis en Zalige Maagd Maria.
In dorso: Dese x schelling syn gewisselt voers ii libras payment die men plach te gelden uut enen campe van 4,5 morgen lands gelegen in die hoeve wilneer Jan Aelbrechs ende na Lysbeth Osmans synre nichten.
Van dit testament heeft notaris Adam de Mierd de Buscoducis een authentiek afschrift gemaakt op verzoek van Theodericus de Beke, clericus.

1362-01-05 (verkoop voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Weverhulst
Schenker:Katherina, dv Henricus, kleermaker
Ontvanger:Son, Elizabeth de
Categorie:1
Betreft verkoop van de helft in een huis met afhankelijke goederen in de Weverhuls voor notaris Arnoldus Nonden de Buscoducis.
In dorso: van her Pouwels Borchaert huys ende erve op der Weverhuls metten enen eynde ende metten anderen eynde aen den kerchof.

1362-04-26 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Schilder, Willelmus
Ontvanger:(Aggere, Henricus de) St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van de helft in een erfcijns van 20 schelling uit huis en erf in Hinthamerstraat.
Datum: f 3 post octavas Pasche.

1363-01-20 (schenking voor notaris)

Plaats:Oirschot
Plek:Onbekend
Schenker:Loze, Hermannus
Ontvanger:(Aggere, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking erfcijns 8 schelling uit zeker erfgoed in dorp Oirschot voor notaris Johannes Leydecker de Buscoducis, clericus, door Hermannus Loze, procurator en ontvanger van de investiet en kapelaans van St-Jan aan de kerkmeester Henricus de Aggere.

1363-06-03 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:Berlicum / Middelrode
Plek:Dat Rotte
Schenker:Noddenvelt, Johannes van den
Ontvanger:Engelant, Arnoldus zoon van wijlen Lambertus
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van erfcijns 20 schelling uit huis en hof in parochie Berlicum op plaats Middelrode met afhankelijke goederen, land aldaar aan de overkant van de weg, land op plaats Dat Rotte.
Verband waarschijnlijk met kerkfabriek op basis van dorsale notitie: fo xxvi.
Datum: f 2 post festum beatorum Petri et Pauli.

1363-11-03 (overdracht)

Plaats:Berlicum / Middelrode
Plek:Dat Rotte
Schenker:Engelant, Arnoldus, zoon van wijlen Lambertus
Ontvanger:Wisseleer, Gerardus
Categorie:2
Zie 1363-06-03.
In dorso: Andries van Noddeven xx solidi.
Datum: in die beati Huberti episcopi.

1364-07-24 (schenking / cijnsboek 324r, 325r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Rosmalen / Berlicum
Plek:Op die Loefoert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking ook door stad 's-Hertogenbosch van 2 kampen met de weteringen die bij die kampen horen: eerste kamp gelegen Op Die Loefoert, 11 morgen groot aan de openbare weg van Berlicum afkomend; voor 2e kamp zie 1364-07-24.
In dorso: viii libras meester Marten Moins.
Datum: op sente Jacobs avond des apostels.
In cijnsboek vermeld.
 • (324r) erfcijns 4 pond uit totaal van 8 po, nu 28 stuivers; de 11 morgen zijn door de kerkmeesters in cijns uitgegeven (6 nov 1365, niet meer voorhanden); laatst over 1626 en '27; in rechtermarge: 213
 • (325r) andere helft van erfcijns 8 po, nu 28 stuivers; laatst over 1626; rechtermarge: 214

1364-07-24 (schenking / cijnsboek 315r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Rosmalen
Plek:Achter die Loefoert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking kamp gelegen Achter Die Loefoert, 8 morgen groot aan de zelfde weg.
Zie ook 1364-07-24.
Volgens cijnsboek waren deze 8 morgen in 1363 aan de kerk overgedragen, dit moet echter 1364 zijn.
Erfcijns bedroeg eerst 8 pond, is nu 2 gulden 16 stuivers.
Laatst over 1626.

1364-09-12 (verkoop voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:(Weverhulst) overzijde St-Jan / kerkhof St-Jan
Schenker:Son, Elizabeth de, dochter van wijlen Joh. + Marcilius van den Werve, haar voogd
Ontvanger:Mulsen, Tielmannus de, clericus van diocees Luik
Categorie:1
Betreft verkoop van een huis en erf met afhankelijke goederen aan de overzijde van de St-Jan gelegen; waarschijnlijk de Papen- of Weverhuls, in dorso nl: her Pauwels huys ende erve op der Weverhuls metten enen eynde en metten anderen eynde aen den kerchof.
Gedaan voor Johannes Leydecker de Buscoducis, notaris.

1365-01-29 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:molen van Engelant
Schenker:Poeldonk, Johannes, zoon van Arnoldus
Ontvanger:Wisseleer
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van een erfcijns van 3 pond uit 7,5 hond land bij de molen van Engelant gelegen en bij het erfgoed van het clarissenklooster in 's-Hertogenbosch; onderpand: hof 7,5 hond en een ander erfgoed door Johannes verkregen.
Verband met kerkfabriek vermoedelijk op basis van dorsale aantekening: bij d'Engellantse moelen 3 libras fo xxx (Van Uden?).
Datum: f 4 post diem Conversionis beati Pauli apostoli 1364.
Zie verder 1367-01-26.

1366-04-27 (testament voor notaris)

Plaats:Onbekend
Plek:Onbekend
Schenker:Ouden, Roverus de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking bij testament voor notaris Johannes Leydecker de Buscoducis van 20 schelling uit de erfgoederen van schenker; onderdeel van meerdere schenkingen in het testament gedaan.
Erfcijns geschonken voor plaatsen van graf.

1366-07-18 (Verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:(Kolperstraat) straatje naar Kerkstraat lopend
Schenker:Peyns, Sapientia + Mechtildis, dochter + Jacobus, zoon
Ontvanger:Wisselaer/Wisseleer, Gerardus
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 20 schelling uit huis/erf/afhankelijke goederen op de hoek van een straatje lopend langs dat huis naar de Kerkstraat; huis e.d. al eerder belast met erfcijns van 4 pond aan onbekenden.
Waarschijnijk verband met kerkfabriek op basis van aantekeningen in dorso: Sapientia dicta Peyns de xx solidis nu Aert Ygheram fo. 34 Colperstraet xx schelling (Luyc ...) limeus et Horenbach. Lecta 18 maij 1602.
Datum: f 5 post festum beate Margarete virginis.

1367-01-26 (schenking voor notaris / cijnsboek 023r, 165r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Maren
Plek:Kolperstraat / over de Visbrug / Jordens Geer
Schenker:Wisseleer, Gerardus + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus zoon van wijlen Ywanus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking van een aantal cijnzen aan de kerkfabriek van de St-Jan.
Erfcijns 4 pond uit huis en erf Colperstraat (cijnboek 165r: zie 1369-02-26); erfcijns 3 pond uit 7,5 hond land bij de molen van Engelant; cijns van 40 schelling uit helft van huis en erf in straatje van Kerkstraat naar Colperstraat en uit 8 hond land te Maren op plaats Jordens Ghere; erfcijns 20 schelling uit onbebouwde grond gelegen Over de Visbrug; erfcijns 20 schelling uit in schepenakten gespecificeerde erfgoederen; erfcijns 20 schelling uit huis en erf op hoek van straatje langs dat huis naar Kerkstraat (cijnsboek 23r: zie 1367-01-26 en 1369-02-26; erfcijns 4 pond uit een kamp achter de Windmolenberg.
In dorso: No 70; hoort tot fo 52 verso; fo 108.
Notaris: Theodericus zoon van Matheus Gheghel de Buscoducis.
Voorwaarden: jaarlijks door kerkmeesters 10 pond aan schoenen voor armen binnen 4 dagen na Kerst na advies van Gerardus of Elizabeth of beiden; jaarlijks erfcijns van 20 schelling naar infirmerie Groot-Begijnhof 's-Hertogenbosch; evenveel naar convent van de 13 armen door Henricus de Neynsel gesticht in Hinthamerstraat; evenveel naar convent van de armen opgericht door Anthonius Lumbardus bij de brug van einde Hinthamerstraat naar convent Portaceli; evenveel naar vondelingen 's-Hertogenbosch; in toekomst iets gebeurend met de onderpanden dan begustigde instellingen recht hebbend op cijnzen naar verhouding hun toekomend.
Adam de Neynsel en Theoderis zoon van wijlen Ywanus de Gravia worden kerkmeesters genoemd.

1367-01-26 (schenking voor notaris / cijnsboek 023r, 165r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Molen van Engelant
Schenker:Wisseleer, Gerardus + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus zoon van wijlen Ywanus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie verder 1367-01-26.
In dit geval een erfcijns van 3 pond uit 7,5 hond land bij de molen van Engelant: zie ook 1365-0-1-29.

1367-01-26 (schenking voor notaris / cijnsboek 023r, 165r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Maren
Plek:straatje Kerkstraat naar Kolperstraat
Schenker:Wisseleer, Gerardus + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus zoon van wijlen Ywanus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie 1367-01-26.
In dit geval een cijns van 40 schelling uit huis en erf in straatje van Kerkstraat naar Colperstraat en uit 8 hond land te Maren.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:Maren
Plek:Jordens Ghere
Schenker:Wisseleer, Gerardus de + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Th, zoon van wijlen Ywanus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft 8 hond land te Maren waaruit samen met een huis en erf in straatje van Kerkstraat naar Colperstraat erfcijns van 40 schelling betaald moest worden.
Zie ook 1367-01-26.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:over de Visbrug
Schenker:Wisseleer, Gerardus de + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus zoon van wijlen Ywanus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling uit onbebouwde grond over de Visbrug gelegen.
Zie ook 1376-01-26.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:Onbekend
Plek:Onbekend
Schenker:Wisseleer, Gerardus + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus zoon van wijlen Ywanus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een erfcijns van 20 schelling uit erfgoederen gespecificeerd in schepenakten.
Zie ook 1367-01-26.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:hoek straatje naar Kerkstraat
Schenker:Wisseleer, Gerardus + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus zoon van wijlen Ywanus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling uit een huis en erf in genoemde straatje.
Zie ook 1367-01-26.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter de Windmolenberg
Schenker:Wisseleer, Gerardus de + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus zoon van wijlen Ywanus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 4 pond uit een kamp achter de Windmolenberg.
Zie ook 1367-01-26.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Wisseleer, Gerardus / kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:armen
Categorie:2
Betreft een voorwaarde waaraan de kerkfabriek moet voldoen; zie voor specificatie 1367-01-26.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Wisseleer, Gerardus / kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:infirmerie Groot-Begijnhof
Categorie:2
Betreft een voorwaarde voor de schenking op 1367-01-26 gedaan; zie voor specificatie aldaar.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Wisseleer, Gerardus / kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:convent van de 13 armen in de Hinthamerstraat
Categorie:2
Betreft voorwaarde bij schenking door Wisseleer, Gerardus op 1367-01-26 gedaan; zie voor specificatie aldaar.

1367-01-26 (schenking voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Wisseleer, Gerardus / kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:convent van de armen bij de brug aan eind Hinthamerstraat
Categorie:2
Betreft een voorwaarde bij de schenking door genoemde Gerardus op 1367-01-26 gedaan; zie voor specificatie 1367-01-26.

1367-01-26 (voorwaarde bij schenking door Wisseleer, Gerardus)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Wisseleer, Gerardus / kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:vondelingen 's-Hertogenbosch
Categorie:2
Betreft voorwaarde bij de schenking gedaan door genoemde Gerardus; zie voor specificatie 1367-01-26.

1368-02-19 (overdracht)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Coninc, Marcelius + Tielkinus de Nederynen + Aleidis, weduwe Nic Reynbrant
Ontvanger:Borne, Henricus van den
Categorie:1
Betreft de overdracht van 2 stukken grond in Rosmalen.
Een van de voorwaarden is een pacht van 1,5 mud rogge te betalen aan Aleydis (0,25) en Marcelius dn Tielkinus (0,75).
In dorso: Stijn van Kessel Hijnen (...); dessen briev na te sien off geen 1,5 mud rog is uyt onderpanden tot Rosmalen toebehoort hebbende Gerard van Runde, fo 27.
Datum: sabbato post diem beati Valentini martiris, 1367.

1368-02-19 (overdracht / cijnsboek 398r)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Coninc, Marcelius + Tielkinus de Nederynen + Aleidis, weduwe Nic Reynbrant
Ontvanger:Borne, Henricus van den
Categorie:2
Betreft de erfcijns van 1,5 mud rogge te heffen uit land in Rosmalen, die was bestemd voor de genoemde schenkers; waarschijnlijk is deze erfcijns in handen gekomen van de kerkfabriek van de St-Jan.
Zie verder 1368-02-19.
Verband met 1528-11-27 (ook cijnsboek).

1368-04-05 (verkoop)

Plaats:Hintham
Plek:Eyndehouts
Schenker:Hullinc de Hintham, Gibo + Amelius + Johannes
Ontvanger:Hels, Willelmus
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfcijns van 3 p en 5 schelling uit een stuk land op de plek Eyndehouts.
Verband met kerkfabriek mogelijk op basis van dorsale aantekening: van 3 pond van schelling payments te Kersmisse uyt enen stuc lants tot Hyntham tot Eyndhouts daer 1 wyntmoelen aent eynd op steet toebehoerende Jacob Heinaertssoen vander Hazeldonc Jacob van Os Hein Valkenborch ende meerder anderen.
Datum: f 4 post dominicam Palmarum 1367.

1368-05-03 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:(atrium) kerkhof St-Jan
Schenker:Hullen, Bertha van der
Ontvanger:(Gravia, Theodericus de, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van en huis en erf gelegen bij de kerkhof van de St-Jan, vroeger van Johannes Matmeker Theodericus de Gravia wordt hier niet kerkmeester genoemd; toch verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: ad amplificationem ecclesie.
Datum: f 4 post dominicam qua cantatur Jubilate.

1368-12-14 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:kerkhof St-Jan
Schenker:Nycoel, Nicolaas, zoon van wijlen Johannes Rutgerszoon
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van een huis en erf gelegen bij het kerkhof van de St-Jan; het geheel is belast met een erfcijns van 15 schelling aan onbekenden. De ontvangers treden op namens de kerkfabriek van de St-Jan, maar worden geen kerkmeesters genoemd.
Datum: f 5 post diem Lucie Virginis.

1369-02-26 (overdracht / cijnsboek 023r, 165r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend / Verwerstraat / Kolperstraat/Windmolenberg/molen van Engelant
Schenker:Wisseleer, Elizabeth weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht van een aantal cijnzen waarvan de ligging niet nader gespecificeerd is, op 2 uitzonderingen na:.
 • cijns 26 schelling en 8 penning, door Gerardus van Ghibo Loef, wolwever gekocht (dd 1362-08-31; zie cijnsboek 165r; in marge: no 104 (zo andere 2 erfcijnzen van 26 schelling en 8 d: bij elkaar 4 po, nu 28 stuivers); laatst over 1628 en 1629
 • erfcijns 20 schelling, door G van Sapientia Peyns, weduwe van Theodericus Rooskens, Mechtildis, dochter, Jacobus, zoon gekocht (dd 1366-07-18); uit huis erf hof in de Colperstraat op hoek met Krullenstraat; verwerkt in cijnsboek 23r
 • cijns 26 schelling en 8 penning, door G van Petrus Coman, echtgenoot van Heilwig, dochter van wijlen Theodericus Loef gekocht (cijnsboek 165r)
 • erfcijns 20 schelling van Theodericus Posteel gekocht
 • erfcijns 40 schelling van Henricus, zoon van Johannes de Hedel gekocht
 • erfcijns 26 schelling en 8 penning door Theodericus Loef, zoon van wijlen Theodericus aan Johannes de Globo ten gunste van Gerardus verkocht (cijnsboek 165r)
 • erfcijns 20 sch, door Arnoldus, zoon van wijlen Lambertus de Engelant aan Gerardus overgedragen
 • erfcijns 3 pond door Joh, zoon van wijlen Arnoldus de Poeldonc aan Gerardus verschuldigd uit 7,5 hond nabij de molen van Engelant
 • erfcijns 4 pond door Ghibo de Gestel aan Gerardus verschuldigd uit een kamp achter de Windmolenberg
In dorso: Colperstraet opten hoeck van de Cruellenstraat XX schelling; fo 34; no 15; fo 26 verso; fo 18 verso.
Nieuwe legger fo 61.
Datum: f2 post domincam qua cantatur Reminiscere 1368.
De ontvangers worden niet kerkmeesters genoemd, maar treden op ten gunste van de kerkfabriek.

1369-02-26 (overdracht / cijnsboek 023r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kolperstraat / Verwerstraat / Krullartstraat
Schenker:Wisseleer, Elisabeth weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie verder 1369-02-26.
Betreft hier erfcijns 20 schelling door Gerardus van Sapientia Peyns, weduwe van Theodericus Rooskens gekocht uit huis erf hof op hoek met Krullenstraat.
In cijnsboek op fo 23r; nu 7 stuivers; daar staat vermeld dat de akten betreffende deze erfcijns liggen bij die van 165r; zie 1367-01-26 voor erfcijns 23r.

1369-02-26 (overdracht / Cijnsboek 165r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / Kolperstraat / Bogarden / Annenburg
Schenker:Wisseleer, Elizabeth, weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de cijns van 26 schelling en 8 penning door Gerardus van Petrus Coman, echtgenoot van Heilwig, dochter van wijlen Theodericus Loef gekocht uit huis in de Verwerstraat; in cijnsboek verwerkt op 165r; in marge: no 104; omgezet in 28 stuivers ipv 4 pond (samen met andere 2 van 26 schelling en 8 penn).
Wordt geheven uit het vroegere convent van de bogarden, nu convent van Annenburg.
Niet geheven in 1602 en 1603 wegens schade door 2 belegeringen.
Zie verder 1369-02-26.
vSvY: II 222.
Mosmans: -.

1369-02-26 (overdracht)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Wisseleer, Elizabeth, weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus
Categorie:2
Betreft de erfcijns door Gerardus van Theodericus Posteel gekocht.
Zie verder 1369-02-26.

1369-02-26 (overdracht)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Wisseleer, Elizabeth, weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 40 schelling door Gerardus van Henricus de Hedel, zoon van Johannes, gekocht.
Zie verder 1369-02-26.

1369-02-26 (overdracht / cijnsboek 165r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / Kolperstraat
Schenker:Wisseleer, Elizabeth, weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 26 schelling en 8 penning door Theodericus Loef aan Johannes de Globo ten gunste van Gerardus verkocht.
Zie verder 1369-02-26.

1369-02-26 (overdracht)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Wisseleer, Elizabeth, weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling door Arnoldus zoon van wijlen Lambertus de Engelant aan Gerardus overgedragen.
Zie verder 1369-02-26.

1369-02-26 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:nabij de molen van Engelant
Schenker:Wisseleer, Elizabeth weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit 7,5 hond land nabij de molen van Engelant gelegen.
Zie verder 1369-02-26.

1369-02-26 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Windmolenberg
Schenker:Wisseleer, Elizabeth, weduwe van Gerardus
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond uit een kamp gelegen achter de Windmolenberg.
Zie verder 1369-02-26.

1369-08-22 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:bij kerkhof St-Jan
Schenker:Boden, Gloria, dochter van wijlen Ghibo
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia. zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van elk deel en alle rechten in het huis en het erf van Ghibo, ligging niet nader aangeduid, en in en onbebouwde hofstad daarnaast gelegen bij het kerkhof van de St-Jan, tussen kerkhof en erfgoed van Henricus Buc, pr, nu toebehorend aan St-Jan.
Datum: in octavis Assumptionis beate Marie Virginis.
Ontvangers genoemd als optredend namens de kerkfabriek van de St. Jan.
Lias met 1371-05-08.

1370-02-11 (cijnsboek 254r)

Plaats:Berghem
Plek:onbekend
Schenker:Haubraken, Dirk Willems (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling nu 7 stuivers; sinds 1563 onbetaald gebleven.

1371-02-16 (verzoek tot afschrift / cijnsboek 086r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / 3 Monniken
Schenker:Vladeracken, Christina, vrouw van Daniel de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verzoek tot afschrift door kerkmeester van St-Jan Adam de Neynsel aan notaris Theodericus Yper de Buscoducis van enkele clausules van het testament van Christina, vrouw van Daniel de Vladeracken waarin zij aan de St-Jan een vast inkomen van 20 schelling geeft; verder nog een aantal schenkingen: investiet/deken/kapittel 20 schelling vast inkomen, in ruil voor eeuwig jaargetijde voor haar; predikheren 's-Hertogenbosch jaarcijns 20 schelling in ruil voor jaargetijde voor haar; minderbroeders 's-Hertogenbosch erfcijns 20 schelling in ruil voor jaargetijde voor haar.
Aantekeningen in dorso: fo lii xx solidis Merckt; no 37; fo 45 v; fo 34; 1 pond payment uyten Buydel aende Merckt; Corstyn wyf Danels van Vladeracken beset der kercken xx schelling ende dats Jan Daneels vayer ende moeder Adam de Neynsel wordt kerkmeester van de St-Jan genoemd.
In cijnsboek nu 7 stuivers; laatst over 1627; in marge: no 67.
Betreft huis waar eertijds de 3 Monniken uithingen.
vSvY:-.
Mosmans: 23 perceel 29, later Den Buidel.

1371-05-08 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Sassenberg, Joh, echtgenoot van Jutta dochter van wijlen Giselbertus Boden
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia, zoon van wijlen Ywanus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van alle rechten en elk deel in een huis, erf, hof gelegen aan het kerkhof van de St-Jan tussen erfgoed van wijlen Henricus Buc, nu van de St-Jan.
Schenker waarschijnlijk namens Jutta optredend Lias met 1369-08-22.
Datum: f 5 post dominicam qua cantatur Cantate ontvangers optredend namens de kerkfabriek Volgens het cijnsboek van het kapittel 321v moet de kerkfabriek aan het kapittel 20 schelling uit een totaal erfcijns van 4 pond 9 schelling in oud geld betalen uit dit erfgoed; volgens het cijnsboek woont rond 1500 Gerardus Ruben in dit erfgoed; uit hetzelfde erfgoed moest nog eens 20 sch, verminderd tot 10 schelling betaald worden uit een totaal van 40 schelling uit een ander deel van datzelfde erfgoed; op 322r komt Giselbertus Boden nog eens ter sprake: erfcijns 3 schelling door de kerkfabriek te betalen uit erfgoed van Belia ..., welk was van G.
(mogelijkheid blijft natuurlijk dat het hier om een ander erfgoed gaat, maar aangezien er.
 • sprake is van (nalatenschap van) Giselbertus Boden in zowel de akte als het cijnsboek en
 • het erfgoed in kwestie zowel in de akte als in het cijnsboek ligt bij het kerkhof is dit onwaarschijnlijk)

1372-09-06 (ruil)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Orthenstraat
Schenker:Ghiessen, Wolphardus de
Ontvanger:(Neynsel, Adam de + Theodericus de Gravia) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van een erfcijns van 20 schelling met alle achterstallige bedragen uit een huis en erf in de Orthenstraat in ruil voor een erfcijns van 20 schelling uit een erfgoed op de Markt waarin de schenker woont, dat Johannes de Neynsel in het verleden aan de kerkfabriek verkocht had.
Datum: f5 post festum beati Egidij abbatis.
Ontvangers worden genoemd als optredend namens de kerkfabriek.
Aantekeningen in dorso: xx schelling uuyt de Gulden Kan aen den Hoogen Steenwech; no 19; fo 35; fo 23 v; no fo 44; fo liii; 20 schelling d'Orthen straet bij Thincartstraetken.

1372-09-07 (cijnsboek 041r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hoge Steenweg / Gulden Kan
Schenker:Gijsberts, Joost (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling nu 5 stuivers uit huis Gulden Kan.
Laatst over 1628.
vSvY: -.
Mosmans: 23 perceel 46-47: uit Gulden Pot en De Wijnkan / 't Wit Keuls Kannetje.

1373-08-12 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:kerkhof St-Jan, overzijde
Schenker:Werve, Mechtildis van den
Ontvanger:Raat, Johannes
Categorie:0
Betreft verkoop van een huis en erf gelegen aan de overzijde van het kerkhof van de St-Jan, onder last van cijns 40 schelling aan Laurentiusaltaar in St-Jan, cijns 5 schelling aan Tafel H Geest, cijns 23 schelling aan leprozenhuis (Ter Eyendonck), cijnzen 4 pond aan onbekenden.

1374-10-27 (testament voor notaris / cijnsboek 094r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / Gulden Fles
Schenker:Dicbier, Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft auth extract uit testament Arnoldus Dicbier waarin aan de kerkfabriek erfcijns van 20 schelling vermaakt wordt uit huis en erf met afhankelijke goederen op de Markt gelegen in de buurt van lakenhuis en vleeshal.
Aantekeningen in dorso: fo li xx schelling aen die Merckt (Van Uden?); testament her Arnt Dicbier redders van xx schelling nu Tys Voghel by 't fleeshuys; uyter gulde (flescho?); no 41; fo 17.
Notaris: Adam de Mierde.
In cijnsboek: 20 schelling nu 7 stuivers; laatst over 1628; uit huis Gulden Fles.
vSvY: I 285.
Mosmans: -.

1375-03-15 (belofte betaling cijns/rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat (einde van)
Schenker:Voet de Heze, Johannes
Ontvanger:Boc/Buc, Everardus
Categorie:0
Betreft belofte tot betalen van een erfcijns van 3 pond uit hofstad gelegen aan het einde van de Hinthamerstraat, dat verder belast is met cijns aan hertog en erfcijns 5 schelling aan priesters St-Jan.
Datum: f5 post dominicam qua cantatur Invocavit 1374.

1375-04-09 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude Dieze / Maalstroom / over de Korenbrug
Schenker:Minderbroeders 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Gravia, Th, zoon van wijlen Ywanus
Categorie:0
Betreft erfcijns 40 sch.
 • 15 schelling uit huis erf aan Oude Dieze
 • 15 schelling erfgoed in de Maalstram
 • 10 schelling erfgoederen over de Korenbrug gelegen
De ontvanger treedt waarschijnlijk op als prive-persoon.

1375-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:overzijde kerkhof St-Jan
Schenker:Raat, Johannes
Ontvanger:Meelman, Johannes
Categorie:0
Betreft verkoop van huis en erf gelegen aan de overzijde van het kerkhof van de St-Jan, eerder door Mechtildis van den Werve aan Johannes verkocht.
Datum: f 6 post dominicam qua cantatur Misericordia.

1376-01-11 (overdracht voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt
Schenker:Rover, Theodericus (die), zoon van Johannes, ridder
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een bevestiging door Th, zoon van wijlen Johannes die Rover, van het testament van laatstgenoemde waarin een erfcijns van 20 schelling wordt geschonken aan de kerkfabriek; Theodericus draagt nu aan Franco de Gestel ten gunste van de kerkfabriek over die erfcijns, onderdeel van een totaal erfcijns van 14 pond, waarvan 10 pond toekomt aan de Tafel van de H Geest.
Als getuigen zijn genoemd: Arnoldus de Ligno, kanunnik St-Jan, heet Theodericus die Rover, ridder, Th, zoon van wijlen Ywanus de Gravia, Johannes de Padbroek en Johannes van der After.
In dorso: xx schelling in de Ridderstraet op ten hoeck ter bruggenwaert (VD Weeghe?); no 53; fo 54; fo 42 v; fo 76; Jan die Rover beset der kerken xx schelling ut die erffenisse her Arts Rover in die Ridderstraet, fo xxxiiii (Van Uden?).

1377-12-09 (overdracht)

Plaats:Rixtel
Plek:onbekend
Schenker:Son, Marcelius de
Ontvanger:(Gravia, Theodericus, zoon van wijlen Ywanus) THG 's-Hertogenbosch
Categorie:0
Betreft overdracht van een erfpacht van 1,5 mud rogge, onderdeel van erfpacht 8 mud, aan Theodericus de Gravia ten gunste van de Tafel van de H Geest in 's-Hertogenbosch.
Datum: f 4 post festum Conceptionis beate Marie Virginis.

1378-03-13 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Moedel, Goeswinus, zoon van wijlen Bertoldus, zoon van wijlen Th
Ontvanger:Vlochoven, Giselbertus
Categorie:0
Betreft overdracht van een erfcijns van 20 schelling uit erfgoed Johannes Ghyskinus in de Hinthamerstraat gelegen; uit dit erfgoed is ook nog een erfcijns van 10 schelling aan de priesters van de St-Jan verschuldigd.
Datum: sabbato post domincam qua cantatur.
Invocavit, 1377.
Zie ook 1378-08-12.

1378-08-12 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Vlochoven, Giselbertus de
Ontvanger:Spina, Gerardus, zoon van wijlen Giselbertus
Categorie:0
Betreft overdracht van erfcijns 20 schelling uit erfgoed van Johannes Ghyskinus, kanunnik St-Jan; zie ook 1378-03-13.
Datum: f 5 post festum beati Laurentii martiris.

1378-08-12 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Vlochoven, Johannes, pr, zoon van wijlen Giselbertus (sic!)
Ontvanger:Spina, Gerardus, zoon van wijlen Giselbertus
Categorie:0
Betreft verkoop van een huis en erf in de Hinthamerstraat gelegen, door Johannes bij een deling van een erfenis verkregen.
Opvallend: Johannes is zoon van wijlen Gislebertus, die in een andere akte van dezelfde datum als handelend persoon genoemd wordt!
Datum: f 5 post festum beati Laurentij martiris.

1378-09-21 (overdracht)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:Haanwijk
Schenker:Zweenslake, Margareth, weduwe van Wolterus van der
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Gravia, Theodericus zoon van wijlen Ywanus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht van 1 zester raapzaad en 7 cijnshoenderen, met de achterstallige betaling over 7 jaar uit 2 zester roggeland gelegen op Haanwijk.
In dorso: (videatur?).
Datum: in die beati Mathei apostoli et evangeliste.
De ontvangers treden op namens de kerkfbriek van de St-Jan.

1378-12-16 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:overzijde kerkhof St-Jan
Schenker:Meelman, Johannes
Ontvanger:Meelman, Walterus priester + broer van Johannes
Categorie:0
Betreft overdracht van een huis en erf gelegen op.
genoemde plaats.
Datum door Lindner niet gespecificeerd.

1379-05-24 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Loze, Hermannus, kanunnik St-Jan
Ontvanger:verscheiden personen en instellingen
Categorie:0
Betreft een eenmalige schenking aan de kerkfabriek van St-Lambert te Luik van 1 maal 8 pond; deken en kapittel van St-Jan 50 pond eenmalig, waardoor het kapittel en de deken verplicht zijn met eigen kandelaars te houden het jaargetijde voor de testateur en zijn ouders, broers,zusters; verder begunstigd: derde orde Franciscus; Johannes Luken; Hilla, zuster van testateur; Gerbergis, zuster van t; Johannes en Johannes, zonen van t; Ywanus Stierken en Elisabeth, zijn vrouw en hun kinderen.
Notaris: Adam de Mierd de Buscoducis.

1381-05-31 (verkoop)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Laar
Schenker:Rover, Theodericus, ridder
Ontvanger:Clercke de Puppel, Theodericus die
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfpacht van 6 mud rogge uit goederen gelegen Ten Laar in Aarle en zijn afhankelijkheden.
In dorso: pro capelle Apollonie; dessen rogghe hebben die kercmeesteren ghequeeten aen dessen capittel anno XVc XII.
Datum: f 6 post dominicam qua cantatur Exaudi.

1381-06-05 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Horst, Luitgardis, weduwe van Arnoldus van der + Johannes, diens broer
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van 2 huizen en erven gelegen aan het kerkhof van de St-Jan; na de verkoop heeft de procurator van de Tafel van de H Geest, Albertus Waal, met toestemming van de provisoren van de Tafel van de H Geest, afstand gedaan van alle rechten en elk deel dat de Tafel daarin bezat De ontvangers worden genoemd als optredend ten gunste van de kerkfabriek.
Datum: f4 post festum Penthecostes.
In dorso: van erve dat kerchof is.

1381-07-17 (belofte betaling cijns voor notaris/cijnsboek 092r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:bij de Markt / Gulden Fles
Schenker:Wilgeman, Johannes
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot jaarlijks betalen van 13 kwarten raapolie uit de kamer van Johannes met afhankelijke goederen gelegen bij de Markt.
Voorwaarde van schenking: de meesters van de kerkfabriek moeten deze olie branden ter ere Gods, Maria en alle andere heiligen in de lampen hangend in de kerk; in geval de meesters de olie vervreemden dan zal de schenker en diens erfgenamen ontslagen zijn van de betaling van de olie.
Notaris: Johannes de Mierde de Buscoducis.
In dorso: fo LI (Van Uden?); no 41; fo 35 v.
In cijnsboek staat ten gunste van licht H Sacrament uit huis Gulden Fles; laatst over 1628 13 kwart olie; in marge: no 70.

1381-09-23 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Vleminc, Godefridus, zoon van wijlen Willelmus
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns van 20 schelling uit huis en erf in de Hinthamerstraat.
Ontvanger genoemd als optredend ten gunste van kerkfabriek van St-Jan.
In dorso: de xx solidis Hinthamerstraet nunc cimiterium (Van Uden?).
Datum f 2 post festum beati Mathei apostoli et evangeliste.

1382-05-14 (testament voor notaris)

Plaats:(Orthen) 's-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:(Maalstroom)
Schenker:Coptiten, Jacobus, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft hier schenking bij testament voor notaris Petrus de Polslauwer de Buscoducis van een cijns van 1 pond.
Verder wordt in dit testament geschonken: erfcijns 10 schelling voor een graf van de erflater uit een huis gelegen te Maelstram (in Orthen).
In schenking van 1382-05-28 wordt nog een erfcijns van 10 schelling aan de kerkfabriek gegeven; 1383-02-27 nog 12 schelling en 6 penn.
Zie aldaar.
In dorso: Jacob Tijt in die Ortenstraet beset der kerken XLII schelling ende VI denarij welc x schelling giltmen tot Malstram uit enen huis Metten van der Oeteren ende XII schelling gilt men uyt enen huis op dat Orten Eynde ende hoert Reynken Potten toe ende die anders XX schelling ende VI denarij sommen (belegt?) als vanden Reyen Hoyen.

1382-05-14 (testament voor notaris)

Plaats:(Orthen) 's-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:Maalstroom
Schenker:Coptiten, Jacobus, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 10 schelling voor graf van schenker; erfcijns moet geheven worden uit het huis van Metta van der Oter uit de Maelstram.
Zie verder 1382-05-14.

1382-05-28 (testament voor notaris)

Plaats:(Orthen) 's-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:Maalstroom
Schenker:Coptiten, Jacobus, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 schelling; meer informatie wordt niet gegeven.
Zie verder 1382-05-14.

1383-01-24 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Mers, Johannes, zoon van wijlen Johannes Mersman
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van een erfcijns van 20 schelling en 10 penn, de ene helft op geboorte Johannes de Doper, de andere helft op kerstmis; onderpand: een zesde deel van huis en erf in Hinthamerstraat.
In dorso: xx solidi x denarij in die Hinthamerstraet quos non invenio in nostro registro.
Datum: sabbato post diem beate Agnetis virginis 1382.
Ontvangers genoemd als optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1383-02-27 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:einde van Orthenstraat
Schenker:Coptiten, Jacobus, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking van 12 schelling en 6 penn aan de kerkfabriek; niet nader gespecificeerd.
Zie verder 1382-05-14.

1383-10-18 (testament voor notaris)

Plaats:Onbekend
Plek:Onbekend
Schenker:Coptiten, Elizabeth
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking bij testament, waarvan een extract opgemaakt is door notaris Petrus de Polslauwer de Buscoducis, van een erfcijns van 10 schelling waarvoor de erflaatster in de kerk begraven wil worden.
Deze erfcijns is onderdeel van een groter geheel.
In dorso: x schelling payment gilt capittele der fabrique Lysbet Coptiten Wouter Colensoens wijf beset der kerk x schel wel x schel gheloen sallen dat capittel van Sunte Jans uit iii libras die hem beset syn van haer uit vi libras van xxx libras die Mergriet Aykens ende Peeters kynder van Errep prout in registro principali fabrice fo CCXIII.

1384-05-08 (testament voor notaris)

Plaats:Lith
Plek:onbekend
Schenker:Lith, Roverus de
Ontvanger:(kerkfabriek St-Jan) bouw (structura) van St-Jan
Categorie:2
Betreft een schenking bij testament van 2 zester rogge uit 1 mudzaad rogge in de parochie Lith, op een plaats die door de executeur-testamentair zal worden aangewezen.
Notaris: Arnoldus Willelmi de Huesden.

1384-06-04 (overdracht voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterstraat
Schenker:Nerinc de Buscoducis, Henricus
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een totaal erfcijns van 20 schelling uit een huis en erf in de Vughterstraat, waarvan de kerkfabriek van de St-Jan 5 schelling krijgt.
Notaris: Petrus de Polslawer de Buscoducis.
Franco de Gestel wordt kerkmeester genoemd.

1384-07-29 (cijnsboek 065r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / tegenover Putstraat
Schenker:Raat, weduwe van Anthonis de (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling nu 7 stuivers uit huis tegenover de Putstraat in de Kerkstraat; volgens het cijnsboek is er een schepenbrief dd 1384-07-29 over deze cijns: is aanwezig; daarna is deze cijns door broeder Hendrik Zwaardveger aan de kerkfabriek gegeven, volgens "de registre fol 11".
In marge: no 58; laatst over 1628.
Mogelijk verband met 1483-07-09.

1386-06-02 (overdracht (/cijnsboek 371r))

Plaats:Oss
Plek:Hoge Weide, naast Aan Die Waalbeemd
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht van een cijns van 6 oude gouden penningen, oftewel scilde, en 16 schelling uit 5 morgen min een halve hond door Theodericus Hermanszoon en Johannes Hermanszoon te betalen.
Verder zijn overgedragen: erfcijns 4 gouden penningen uit cijns van 5 uit kamp in Oss naast de plaats Aen Den Neckers Putte, tussen water Die Meer en plaats Meerdyc; erfcijns 2 oude penningen en erfcijns 40 schelling uit 2 morgen en 35 roede land in Oss naast plaats Die Lytterwech en naast plaats Teyen Camp; erfcijns 1 oude penning en erfcijns 20 schelling uit 3 stukken land in Oss: - Den Moenschen Aker; - In Nyppenlandt; -In Nyppenlandt; erfcijns 1 ouden penning uit land in Oss op plaats achter Den Hoevel; erfcijns 28 schelling uit land, genoemd Die Cloet in Oss, op plaats Westervelt; erfcijns 16 schelling uit 2 stukken grond in Oss op plaats Westervelt; erfcijns 16 schelling uit stuk land Die Aenweynden in Oss op, 2,5 lopenzaat rogge; erfcijns 11 groten uit 2 lopenzaat rogge in Oss op plaats Oestervelt; erfcijns 5 schelling en 4 penn uit land op plaats Westervelt in Oss Franco de Gestel genoemd als optredend namens kerkfabriek St-Jan.
Datum: sabbato post festum Ascensionis Domini Stuk land mogelijk tersprake 371r.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Aan Neckers Putte / Teyen Kamp
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 gouden penningen, oude schilden genoemd, uit cijns van 5 penningen uit een kamp in Oss, genoemd Aen den Neckers Putte, tussen het water Die Meer en de plaats Meerdyc; verschuldigd door Symon, zoon van Johannes van der After.
Zie verder 1386-06-22.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Lytterweg
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 oude penningen, oftewel schilden uit totaal erfcijns 40 schelling door Johannes Gruyter de Os te betalen uit 2 morgen en 35 roede land in Oss naast plaats Die Lytterwech en Teyen Camp.
Zie verder 1386-06-02.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Moensche Aker / Nyppenland / Nyppenland
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 1 gouden oude penning, oftewel schild, en erfcijns van 20 schelling te betalen door Wanntgherus, zoon van wijlen Johannes Weynskens zoon uit 3 stukken land: 1. Den Moenschen Aker; 2. In Nyppenlandt; 3. In Nyppenlandt.
Zie verder 1386-06-02.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:achter de Heuvel
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van een erfcijns van 1 gouden oude penning, oftewel schild, uit land gelegen in Oss achter Den Hoevel te betalen door Lambertus, molenaar.
Zie verder 1386-06-02.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:De Cloet
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 28 schelling te betalen door Johannes Stynenzoon de Os uit stuk grond genaamd Die Cloet in Oss op plaats Westervelt.
Zie verder 1386-06-02.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Westerveld
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 16 schelling uit 2 stukken grond in Oss op plaats Westervelt te betalen door Ricoldus Belyenzoon.
Zie verder 1386-06-02.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Aanweinden
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 16 schelling te betalen door Godefridus Egidius Godefridus de Os, ridder, uit stuk land Die Aenweynden, 2,5 lopenzaad rogge.
Zie verder 1386-06-02.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Oosterveld
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 11 groten te betalen door Zebertus die Smyt uit 2 lopenzaad rogge op plaats Oestervelt.
Zie verder 1386-06-02.

1386-06-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Westerveld
Schenker:Ouden, Johannes de
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 schelling en 4 penn uit stuk grond op plaats Westervelt te betalen door Henricus die Ridder.
Zie verder 1386-06-02.

1386-08-10 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:De Hoeve
Schenker:Broechoven, Catharina, weduwe van Walterus Bac de, + kinderen
Ontvanger:Kessel, Albertus de + Catharina, zijn vrouw
Categorie:1
Betreft de overdracht van de helft van 12 morgen land gelegen op Die Hoeve als bruidsschat; verband met de kerkfabriek op basis van de dorsale aantekeningen: fiat vidimus de istis 4 litteris et tradatur magistris fabrice ecclesie sancti Johannis evangeliste in Buscoducis qui vir Henricus de Uden et Jordanus de Boert tamquam magistri fabrice sub (obligatione ...) omnium litterarum eiusdem fabrice ... sancti Petri... datum XXiX januarij anno decimo (1510).
Datum oorkonde: in festo beati Laurentij martiris.

1386-10-24 (verkoop / cijnsboek 358r, 408r)

Plaats:Blaarthem / Zeelst
Plek:Klein Eindhoven / In de Biesen
Schenker:Raat, Henricus, echtgenoot van Bela dv Henricus de Laar
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfpacht van 3 mud rogge aan Godefridus Sceyvel ten gunste van de kerkfabriek van de St-Jan uit de goederen van Henricus Coman in Blaerthem.
In dorso: Blaerthem III mudden roggen daer van de kerck buert maer 2,5 mud; no 8.
Datum: in crastino Severini episcopi.
Zie ook 1589-04-20 (voor cijnsboek).

1387-03-16 (verkoop)

Plaats:Heeswijk / Moergestel / St-Michielsgestel
Plek:onbekend
Schenker:Aa, Willelmus de, ridder
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van erfpacht van 40 mud rogge uit de windmolen in Heeswijk en de korentienden in de parochie (Moer)Gestel aan Godefridus Sceyvel ten gunste van de kerkfabriek van de St-Jan (niet gespecificeerd).
In dorso: fiat ... vidimus pro Johannis van der Stegen tamquam magistro fabrice ecclesie sancti Johannis Ev in Buscoducis et tradatur (presentem?) litterem eidem Johanni van der Stegen. Testes Borchgreve et Loeff. Datum 3 feb anno 1519.
Datum: sabbato post dominicam qua cantatur Oculi 1386.
Zie ook 1546-12-08; 1557-04-15.
Vidimus van deze akte dd 1570-02-03.
Zie ook inv. nrs. 2075, 2729-2730, 2733, 1274, 1355, 2663, 2652, 1291, 2799(a), 2737.

1387-03-16 (verkoop)

Plaats:Moergestel / St-Michielsgestel
Plek:onbekend
Schenker:Aa, Willelmus de, ridder
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de erfpacht van 1387-03-16 die ook uit de korentienden van Gestel voldaan moet worden.
Zie verder 1387-03-16.

1388-04-10 (cijnsboek 129r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Ridderstraat
Schenker:Rover, heer Arnoldus, ridder
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / kapittel St-Jan / THG 's-Hertogenbosch
Categorie:2
Betreft erfcijns 14 po.
 • 10 pond voor kapittel
 • 3 pond voor THG
 • 1 pond voor kerkfabriek nu 7 stuivers; in marge: no 84; laatst over 1628
Akte berust bij THG volgens cijnsboek.

1388-04-18 (verkoop)

Plaats:Son
Plek:Ter Boekt
Schenker:Aa, Willelmus de, ridder + Gerardus de Aa
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfcijns van 15 p en 15 schelling uit een totaal van 21 p tournooise groten uit goederen Ter Boect + afhankelijkheden ervan.
Genoemde ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.
Datum: sabbato post domincam qua cantatur Misericoridia Domini.
 • In akte dd 1458-04-28 verklaart Thomas, zoon van wijlen Goeswinus Maaszoon dat hij tegenwoordig bezit 6 lopenzaad land in de parochie Son op plek Ter Boect zich uitstrekkend tot aan de Boecterstraat en dat dit land is afgescheiden van de voornoemde goederen Ter Boect N.B. in deze akte wordt de handeling in de akte dd 1388-04-18 genoemd, maw deze is nog steeds geldig!
 • In akte dd 1458-04-28 wordt ook melding gemaakt van deze rechtshandeling dd 1388-04-18; nu verklaren Happo Keris, zoon van wijlen Happo Pouwels, Johannes de Doinekaat, zoon van wijlen Johannes en Engbertus, zoon van wijlen Nicolaus de Vroenhoven dat zij een beemd bezitten op plek de Boect zich uitstrekkend tot aan de Dommel en dat deze genomen is uit de goederen Ter Boect
 • In akte dd 1458-04-28 wordt ook melding gemaakt van deze rechtshandeling dd 1388-04-18; nu verklaart Th, zoon van wijlen Wolterus Weyten dat hij een stuk land bezit van 1 zester groot en een daar aan grenzend stukje beemd en dat deze stukjes land genomen zijn uit de goederen Ter Boect

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamsche Kamp
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop door de schepenen, gezworen rentmeesters, dekens van de ambachten, een deel der goeder knapen en alle die gemene stad van 's-Hertogenbosch aan de genoemde ontvangers van een groot aantal erfcijnzen die apart beschreven zullen worden onder dezelfde datum met verwijzing naar deze kaart; in dorso: ... op Mercelis die ... XII decembris anno 95 ... Busco, Hedel, Grotaert et ...
Datum: des manendachs na den sonnendach als men singt Exaudi.
Deze kaart: erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Tielken van Engelant in de Hinthamsche Camp.
Doel van verkoop: ten gunste van tymmeringen en kerkfabriek.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamsche Kamp
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Hein Engelant in de Hinthamsch Camp.
Zie verder 1387-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:De Vliedert / Vliert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land gelegen in Den Vliedert van Roelof van Engelant.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamsche Kamp
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 3 schelling uit 0,5 morgen in de Hinthamsche Camp van Roelof van Engelant; erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Emont Heinenzoon van Rode; erfcijns 12 schelling uit 2 morgen land van Jan Art Trudenzoonszoon en Gerit, zijn metgezel.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:De Vliedert / Vliert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 9 schelling uit 1,5 morgen land in Den Vliedert van Goddyn die Olyslegher.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Bij Smeesters donk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 18 schelling uit 3 morgen land van wijlen Jan den Meester By Smeesters donk; cijns 6 schelling uit 6 morgen land van heer Emont Rover, ridder; erfcijns 3 pond en 3 schelling uit 11,5 morgen land van Jan van den Dike.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:De Vliedert / Vliert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Wouter Hels In den Vliedert.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamsche Kamp
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Jan Ghenenzoon in Hinthamsche Camp.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Wolfsdonk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 schelling uit 0,5 morgen land van Frank Croecs op Die Wolfsdonk.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:De (Hoge + Lage) Vliedert / Vliert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 12 schelling uit 2 morgen land van Matheus Snoeke 1 in den Hogen Vliedert, de ander in Den Legen Vliedert; erfcijns Hogen Vliedert van 6 schelling uit 1 morgen land van Hein van Beke.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Assmyt, ook wel geheten Luwes Bleecke
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 48 schelling uit 8 morgen land van Gielijs van den Doren After den Assmyt.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Baseldonk / Aan de Assmyt
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 52 schelling uit 8 morgen en 4 hont land van Jan van Brolye: 4,5 After die Baseldonk, 4 morgen en 1 hond Aan de Assmyt.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op de Orthensche Donk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Gerit van den Wiel Op Die Orthensch Donk Betreft erfcijns 12 schelling uit 2 morgen land van Lisbeth, vrouw van wijlen Groet Willems, dochter van wijlen Peter van Lith, de smid.
Zie verder 138-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op Spijk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 12 schelling uit 2 morgen land van Margriet van Roesel.
Betreft erfcijns 3 schelling uit 0,5 morgen land van Goeswijn Moedel van den Steenwech.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Bij de Vogeldonk
Schenker:Stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 24 schelling uit 4 morgen land van Wellen Scilder.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:In de Vliedert / Vliert
Schenker:Stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 16 schelling uit 2 morgen land van Jan Cnode In den Vliedert.
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land geweest van Reinier van Barleham.
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Hendrik die Raet.
Betreft erfcijns 3 schelling uit 0,5 morgen land van Jan van Achel.
Betreft erfcijns 12 schelling uit 2 morgen land van gasthuis bij de Gevangen poort.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op de Oeteren
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond en 12 schelling uit 12 morgen land van Jan Reinier Kuls zoon Op die Oetheren.
Betreft erfcijns 13 schelling en 2 penn uit 2 morgen en 1 hond land en nog wat van Hein Groets kinderen.
Betreft erfcijns 30 schelling van Hein Meynenzoon uit 5 morgen land.
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land geweest van Jan Specier.
Betreft erfcijns 6 schelling uit 6 morgen land geweest van Dirk van den Haseldonk en zijn broer Willem.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op de Lage / Lege Donk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 schelling uit 0,5 morgen land van Lery van Neynsel Op die Lege Donk.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:In de Peper / In de Haver Kamp
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 12 schelling uit 2 morgen land van Christine, vrouw van wijlen Hein Beckers: 1 morgen In den Peper, 1 morgen In den Haver Camp.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op de Merendonk / Heynen / In de Vliedert / Vliert / Hoge Donk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 33 schelling uit 6,5 morgen land: 2,5 Op die Merendonk; 2 morgen tot Heynen; 1 morgen In den Vliedert; 0,5 morgen Op die Hoge Donk.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op de Slagen / Orthensche Donk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 24 schelling uit 4 morgen land van Laurens Gherenzoon: 2 mud Op die Slagen, rest Op die Orthensch Donk.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op Spijk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Jan Molnere Op Spijk.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:In de Vliedert / Vliert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Matheus Janszoon van Oss.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Op de Slagen
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 6 morgen land van Peter Witmeri.
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Han Cuper.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:In de Vliedert / Vliert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns uit 1 morgen land van Hein Ossen.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:In de Slagen
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Maes Loden zoon.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Oeteren / Op de Wolfsdonk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 27 schelling uit 5,5 morgen land van Bathe, dochter van wijlen Didderic Specier: 3 After die Oeteren, 1,5 Op die Wolfsdonc.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Voor de Assmyt
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 24 schelling uit 4 morgen land van de kinderen van Denkens Lu Willemszoon.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:In de Slagen
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 12 schelling uit 2 morgen land van Aleit, dochter van wijlen Hendrik Moelens.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:In de Peper
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 0,5 morgen grond van wijlen Jan van Herzel.
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van wijlen Mechteld van den Hoevel.
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Lisbeth, vrouw van wijlen Jan Spiker.
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Aleit Ley, vrouw van wijlen Gerit Mostarts.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Baseldonk / Aan Empels Voort
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 33 schelling uit 6,5 morgen grond van Roelof Vrient: 5 After die Baseldonk, 0,5 Aen die Empels Voert.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Aan de Merendonk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 9 schelling uit 1,5 morgen land van Jan van der Merendonc.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter het Hogebos bij Maas Kamp van Hintham
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 18 schelling uit 3 morgen land van Jan Tielmanszoon.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Hoge donk / Achter de Slagen
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 36 schelling uit 6 morgen land van heer Didderic de Rover, ridder: 3 After die Hoge Donk, rest Achter die Slagen.
Zie verder 1388-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Baseldonk
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 15 schelling uit 3,5 morgen land van Peter Willemszoon; erfcijns 48 schelling uit 8 morgen land van Jan Vranckenzoons kinderen;erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Art van der Rennendon.
Zie verder 138-05-11.

1388-05-11 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Assmyt
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 schelling uit 1 morgen land van Matheus van Empel.
Zie verder 1388-05-11.

1389-05-05 (verkoop / cijnsboek 275r)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:Ruimel / Dommel
Schenker:Aa, Goeswinus de, ridder
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus), kerkfabriek st-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 12 oude schilden uit: hoeve van verkoper en afhankelijke goederen op de plek Ruimel bij de Dommel; een kamp van de verkoper op plek Moersscot; goederen Ter Aa en afhankelijkheden in Boxtel.
Datum: f 4 post dominicam qua cantatur Misericordia.
Godefridus ten gunste van kerkfabriek St-Jan ontvangend.
Dorsale aantekeningen: no 24; fo 105 van et 106 et v; fo 89 v; de heer Paulus van Beresteyn.
In cijnsboek tot 17 g; laatst over 1626.

1389-05-05 (verkoop / cijnsboek 275r)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:Moersschot
Schenker:Aa, Goeswinus de, ridder
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 12 oude schilden uit o.m. kamp gelegen op plek Moersscot.
Zie verder 1389-05-05 (ook voor cijnsboek).

1389-05-05 (verkoop)

Plaats:Boxtel
Plek:Ter Aa
Schenker:Aa, Goeswinus de, ridder
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 12 oude schilden uit o.m. goederen Ter Aa en afhankelijkheden gelegen in de parochie Boxtel.
Zie verder 1389-05-05.

1389-12-07 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Geel, Arnoldus de, zoon van wijlen Jacobus
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van het achterste stuk van het erfgoed van de verkoper in de Hinthamerstraat.
In dorso: joffrou Deric van Neinsel; de posteriore parte domus quondam Arnoldi de Gheel nunc cimiterium.
Datum: in crastino beati Nycholai confessoris.
Zie ook 1390-05-14.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1389-12-23 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof van St-Jan
Schenker:Horst, Johannes van der, grafdelver
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling uit het huis en erf van verkoper; dat huis en erf zijn al bezwaard met cijns 27 schelling en 6 penningen aan kerkfabriek.
Datum: f5 post festum beati Thome apostoli.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1390-05-14 (afstand doen van rechten)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Erp, Maria dochter van wijlen Godefridus de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft afstand doen van de rechten die Maria heeft op het achterste deel van het erfgoed van Arnoldus de Geel, zoon van wijlen Jacobus, die dat deel heeft verkocht aan de kerkfabriek: zie hiervoor 1389-12-07.
Datum: in crastino beati Servatij confesoris.

1390-07-16 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan achter het koor
Schenker:Goet, Arnoldus zoon van wijlen Godefridus
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns van 30 schelling uit huis en erf van verkoper.
Datum: sabbato post diem Margarete virginis.
Ontvanger ten gunste van kerkfabriek optredend.
In dorso: fabrica eccelsie sancti Johannis quos non invenio in nostro registro.

1390-12-05 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan
Schenker:Woesic, Luitgardis, weduwe van Johannes de, + haar dochter Margaretha
Ontvanger:(Gestel, Franco de + Godefridus Sceyvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van een stuk hof van Johannes aan de kerkfabriek; ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.
In dorso: dit is den bryef van her ... erf als van der kerreken muyren after dat nyen werk.
Datum: in crastino beate Barnabe virginis.

1391-01-16 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straatje van Hinthamerstraat naar kerkhof van St-Jan / Potgietersstr
Schenker:Wetten, Philippus de, kleermaker
Ontvanger:(Gestel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van een kamer met daarbijbehorende grond.
In dorso: de quadam camera Philippi de Wetten nunc cimiterium.
Datum: f 2 post octava Epipahnie Domini 1390.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1391-03-04 (testament voor notaris / cijnsboek 335r)

Plaats:Veghel
Plek:Brobbelaar / Dorenhoek
Schenker:Beke, Arnoldus de, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 30 schelling uit een totaal van 40, waarvan de resterende 10 naar het kapittel van St-Jan gaat; dit wordt in het tweede protocol gelegateerd; in het eerste protocol dd 1390-09-02 is daar nog geen sprake van; de kerkfabriek krijgt na de dood van Arnoldus 15 schelling erfcijns, na de dood van Catharina, zijn vrouw (?) de resterende 15, met als doel in de St-Jan begraven te worden.
Notaris: Petrus Polslawer; dit protocol is opgenomen in en akte van notaris Johannes Sceyvel de Buscoducis dd 1392-09-20.
In cijnsboek gaat het om erfgoed aan de Dorenhoek; samen met erfcijns 20 schelling verwerkt tot totaal van 2,5 pond nu 17 stuivers 2 o.
Van de erfcijns van 20 schelling is geen akte meer over (misschien vermeld in akte d.d. 1491-07-27).
Zie ook 1392-10-04; 1349-09-04.

1391-08-02 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Weverhulst / kerkhof St-Jan
Schenker:Berwout, Arnoldus, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:(Sceyvel, Godefridus) kerkfabriek St-jan
Categorie:1
Betreft de verkoop van 2 kamers met hun grond aan de overzijde van het kerkhof van de St-Jan op de plaats Weverhuls en een zeker hof achter die kamers gelegen.
In dorso: dit is kerchof.
Datum: f 4 post festum beati Petri ad Vincula.
Zie ook 0001-01-01 Weverplaats.
Sceyvel wordt procurator van de St-Jan genoemd.

1392-09-20 (testament voor notaris / cijnsboek 335r)

Plaats:Veghel
Plek:Brobbelaar / Dorenhoek
Schenker:Beke, Arnoldus de, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie verder 1391-03-04.
In dorso: Testament Arnts Beke van 40 schellingen sjiaers in Vechel. Des heeft die fabrike 30 schellingen ende dat capittel 10 scellingen Dit ghilt die Brobbelaire.
Zie ook 1392-10-04; 1349-09-04 (voor cijnsboek).

1392-10-04 (overdracht voor notaris / cijnsboek 335r)

Plaats:Veghel
Plek:Brobbelaar / Dorenhoek
Schenker:Beke, Catharina, weduwe van Arnoldus, zoon van wijlen Arnoldus de; vrouwe
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Vlochoven, Giselb de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de erfcijns van 40 schelling waarvan deckerkfabriek 30 schelling krijgt; zie ook 1391-03-04, 1392-09-20.
De ontvangers worden kerkmeesters genoemd.
In dorso: Testament Arts van Beke van Xl Sch siaers in Vechel der heeft die fabrike XXX schelling ende dat capittel X schelling; in Vechel XXX schelling no 60 (Vd Weeghe?); fo 130 v; 29 v; fo 112.
Zie eveneens 1349-09-04 (voor cijnsboek).

1392-10-20 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Heimen, Aleidis, dochter van wijlen Wolt Sneysers en vrouw van Joh, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1,5 Gelderse gulden in gerede goederen; maakt onderdeel uit van een groter geheel van legaten.
Notaris: Marcelius de Bakel.
Lias met 1394-06-14, waarin de officiaal van Luik het testament goedkeurt.

1393-01-22 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan overkant kerkhof St-Jan
Schenker:Berlicum, Alardus de
Ontvanger:(Andel, Arn de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 40 schelling uit 2 huizen en erven: 1 van Arnoldus die Graet en ander aan Hermannus zoon van wijlen mr Hermannus de Dalem.
In dorso: de XL solidis ex contrapignoribus nunc cimiterium.
Datum: f 4 post festum beate Agnetis virginis, 1392.
Genoemde opvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.

1393-02-04 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:overkant kerkhof St-Jan
Schenker:Dalem, Hermannus zoon van wijlen mr Hermannus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfcijns van 20 schelling uit een huis een erf van verkoper; huis en erf al bezwaard met erfcijns van 20 schelling aan de kerkfabriek (zie 1393-01-22).
Datum: in crastino beate Aghate virginis 1392.
Ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.
In dorso: de xx solidis ex contrapignoribus Hermanni de Dalem nunc cimiterium.

1393-12-16 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter kapel vlakbij St-Jan
Schenker:Oss, Jordanus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 40 schelling uit hele erfgoed gelegen achter de kapel vlakbij de St-Jan.
In dorso: van erve dat kerchof is; de Xl solidis ex contrapignoribus nunc cimiterium fabrica sancti Johannis in Buscoducis.
ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.
Datum: f 3 post diem beate Lucie virginis.

1394-01-08 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter kapel vlakbij St-Jan
Schenker:Rode, Arnoldus de, kleermaker
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdracht van de helft van een erfgoed gelegen achter de kapel vlakbij de St-Jan: ligt tussen erfgoed Hermannus de Swalmen en Rutgerus de Woesic: zie ook 1393-12-16, waarin een erfcijns uit ditzelfde goed wordt overgedragen: ligt nl eveneens tussen de genoemde erfgoeden.
Ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.
Datum: f 5 post festum Epiphanie 1393.

1394-06-09 (belofte betaling pacht)

Plaats:Oss
Plek:Oosterveld op plek Die Roeden
Schenker:Maaszoon de Zomeren, Henricus
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van erfpacht van 3 lopenzaad uit stuk grond.
In dorso: van 3 lopen rogs in Os die af zijn geleegt ut patet fo CX LIIII.
Ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.
Datum: f 3 post festum Pentecostes.

1394-06-09 (belofte betaling pacht)

Plaats:Oss
Plek:Westerveld (+ Steenakker)
Schenker:Aelwynszoon, Johannes
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van een erfpacht van 2 zester rogge uit: stuk land, 3 lopenzaad groot op plaats Westerveld; uit stuk land op plaats Westerveld op plaats Steenacker. Beide stukken land zijn geweest van wijlen Willelmus van der Aelsvoort.
In dorso: van II sesters rogs tot Os habetus in registro nostro dat sy syn afgeleegt fo 145 v.
Datum: f 3 post festum Pentecostes.

1394-07-25 (testament voor notaris / cijnsboek 104r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straat van kerkhof St-Jan naar Weverhulst / Papenhulst
Schenker:Mulsen, Tielmannus de, kanunnik St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 3 pond uit huis en erf; voorwaarde van schenking: kerkmeesters moeten uit dit erfcijns 30 schelling betalen aan Gerardus, zoon van de erflater, zolang G leeft.
In dorso: Item testamentum III libras de domo Pauli Borchardi; III pond uuijten huise metter poirten naest den vundelingenhuijs (Vd Weeghe?); no 45 (Vd W?); fo 49 v.
Op 1394-09-07 is deze akte overgeschreven.
Volgens cijnsboek erfcijns 3 pond en nog 20 schelling (=1 po); van de 20 schelling geen akten voorhanden; laatst over 1628; is omgezet in 28 st.
In marge: no 74.
Notaris: Mareclius de Bakel.

1394-08-19 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:overkant kerkhof St-Jan
Schenker:Mierde, Adam de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van 0,75 deel van een erfgoed gelegen aan de overzijde van het kerkhof van de St-Jan.
Ontvangers genoemd als optredend ten gunste van kerkfabriek.
Datum: f 4 post festum Assumptionis beate Marie virginis.

1395-04-07 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Mers, Johannes, zoon van wijlen Johannes Mersman
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van een stukje van een erfgoed van de verkoper gelegen in de Hinthamerstraat, grenzend met een zijde aan het kerkhof van de St-Jan.
Ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.
Datum: f 4 post dominicam Palmarum, 1394.

1395-04-13 (overdracht / cijnsboek 371r)

Plaats:Oss
Plek:De Hoge Weide / Mekelendonk
Schenker:Vlochoven, Giselbertus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van een aantal stukjes land gelegen in Oss: 5 morgen in bezit van Theodericus Hermanszoon op plek Die Hogheweyde.
Zie verder de andere beschrijvingen van 1395-0-4-13.
Al deze goederen zijn door Theodericus Berwout krachtens uitspraak schepenen in Buscoducis verkocht aan Giselbertus.
Datum: f 3 post festum Pasche.
De ontvangers worden volgens het regest niet in verband gebracht met de kerkfabriek; mi is er wel degelijk een verband: alle 3 zijn zester volgens andere akten kerkmeester (geweest): voor Vlochoven zie 1392-10-04; Arnoldus de Andel en Eustatius de Hedichuisen ontvangen steeds samen als kerkmeesters: zie mn 1396-08-19.
Vermoedelijk gaat het op 371r om dit stuk land dat nu 4 morgen 5,5 hond groot is gelegen op de Hoge Weyde op de Mekelendonk 1609-1613 15g 1614- G vd Meer 21g; ten tijde van G vd Meer samen met 1395-04-13 370r samen verhuurd voor 26g (1615).

1395-04-13 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:onbekend
Schenker:Vlochoven, Giselbertus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 1,5 morgen in bezit van ene Deemken.
Zie verder 1395-04-13.

1395-04-13 (overdracht / cijnsboek 370r)

Plaats:Oss
Plek:Aan de Akkersput / Meerdijk
Schenker:Vlochoven, Giselbertus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft kampje van 3 morgen groot van Simon van den After.
Zie ook 1395-04-13.
In cijnsboek nog steeds 3 morgen groot; ligt aan de Meerdijk 1609-1612 20g; 1613 - G vd Meer 24g.
Erna samengevoegd met ander land: zie 1395-04-13 371r.
Samen met andere land voor 26g; vanaf 1618 voor 63g 5st (laatst).

1395-04-13 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Wetering
Schenker:Vlochoven, Giselbertus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 2 morgen in bezit van Johannes dGruiter de Oss voor de plek Wetringe.
Zie ook 1395-04-13.

1395-04-13 (overdracht (/cijnsboek 369r))

Plaats:Oss
Plek:De Roeden (/Horrik)
Schenker:Vlochoven, Giselbertus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 3 vatzaad grond in bezit van Nicolaus Rodekenszoon op plek Die Roeden.
Zie ook 1395-04-13.
Dit stuk is mogelijk genoemd in het cijnsboek: gaat om 2 stukjes akkerland 3 vaatzaats en 1 vaatzaad groot gelegen in de Horrik 1610-1613 3g; 1613-1614 4g; 1615-1618 4g 5 stuivers; Horenbeek (na 1618) 7g; J van Delft (na 1620) - Pelgrom (na 1624) 5g; Donckers t/m 1627 5g 6st.

1395-04-13 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:onbekend
Schenker:Vlochoven, Giselbertus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 5 lopenzaad rogge in bezit van Lambertus, molenaar, achter zijn hof tot de sloot strekkend.
Zie ook 1395-04-13.

1395-04-13 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Wetering (waarschijnlijk)
Schenker:Vlochoven, Giselbertus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft stuk grond van Johannes Sceynenzoon gelegen aan het Westerveld, bij erfgoed van Johannes Gruiter de Oss.
Zie ook 1395-04-13.

1396-05-27 (overdracht / cijnsboek 346r)

Plaats:Vught
Plek:onbekend
Schenker:Huekelem, Jordanus
Ontvanger:(Sceyvel, Johannes) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 7 schelling nu 2 stuivers 1 oord 3 d; ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Vanaf 1620 2 stuivers 2 oord (laatst; daarna samen met erfcijns van 347r, zie 1490-08-04).

1396-08-19 (verkoop voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:overkant kerkhof St-Jan
Schenker:Mulse, Gerardus de, zoon van wijlen Tielmannus
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van een lijfrente van 30 schelling uit een erfcijns van 3 pond aan de ontvangers, gen als kerkmeesters van de St-Jan; onderpand: huis en erf van wijlen Johannes Walsschart aan overzijde St-Jans kerkhof.
Notaris: Johannes Sceyvel de Buscoducis.

1396-10-05 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat (Hinthamereind)
Schenker:Beke, Arnoldus de + Heilwig, overleden bedgenote van hem
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 30 schelling voor een graf in de St-Jan te betalen uit een huis in de Hinthamereinde (in fine Hinthamensi).
Notaris: Marcelius de Bakel, pr.
Dit testament wordt gedeeltelijk herroepen op 1403-06-01.
Op 1411-12-12 wordt dit testament nog eens bekrachtigd door de officiaal van Luik; in die bekrachtiging wordt melding gemaakt van Arnoldus de Andel als magister fabrice; notaris Paulus Borchardi de Zulichem, die het protocol van Marcelius de Bakel heeft overgenomen, heeft de akte ondertekend.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:Berlicum
Plek:Brugelaar / De Gesceet
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Deze akte bevat een groot aantal erfcijnzen die verkocht worden door de schepenen, gezworen rentmeesters, dekens van ambachten, een deel der goeder knapen en iedereen van de stad 's-Hertogenbosch.
In dorso: alle dese tsijns hier inbegrepen tot Beerlikem te vergelden dair af die summe gedreeght XXXVI pond XI solidis III denarijs payments syn vercoft bi Peter van Best, Marselis die Lu, Art van Andel, Heilwigem Gasteldonx, ww Goeswyn Herinx anno 1424 mensis maij die XVI; fiat vidimus de ista littera et tradatur Ghiselberto Haeck et Amelio de Boechem qui prout magistris et rectoribus fabrice ecclesie sancti Johannis evangeliste in Buscoducis qui eo nomine prout sub obligatione omnium bonorum dicte fabrice presentium et fututorum tradere Luytgardi, relicte quondam Tyelmanni Pijckevet ut in ... Heezeacker et Busco D. XXVI septembris.
In lias met een staat van te heffen cijnzen, met prcijns het te innen bedrag (17e eeuw).
Verkoop aan de ontvangers ten gunste van de werken der St-Jan.
Eerste erfcijns: 4 pond 17 schelling 6 pe uit kamp van Brugelaar tot Den Gesceet zich uitstrekkend in bezit van Godvaart die Bicker, gekocht van stad 's-Hertogenbosch.
Datum: des manendachs na sente Andries dach des apostels.
N.B.: alle stukken land zijn door de stad 's-Hertogenbosch verkocht aan de genoemde bezitters.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Achter de Loefoert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarcijns 3 pond uit 10 morgen land Achter die Loefoert in bezit van Didderic heren Roverszoon, gekocht van de stad.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:Berlicum
Plek:Toelkens hoeve
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft helft van erfcijns van 5 pond 14 schelling 6 pe uit 7 morgen land voor Toelkenshoeve gelegen, door Barnier Andrieszoon van de stad 's-Hertogenbosch gekocht.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Loefoertswaarts
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit de 12e kamp Ter Loefoertswaarts, 10 morgen groot, in de buurt van Sente Janscamp.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:Berlicum
Plek:onbekend
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond 10 schelling uit 10 morgen kamp door Peter van Best van de stad 's-Hertogenbosch gekocht.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:richting Vlijmen/'s-Hertogenbosch
Plek:voor Vlijmen
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond 10 schelling 15,5 pe uit de twaalfde kamp, 5 morgen 1 hont 30 rogge voor Vlijmen beneden de straat Vlimenwaarts, door Gielys Lange Gielyszoon van de stad 's-Hertogenbosch gekocht Betreft erfcijns 42 schelling 1 pe uit helft van Art Nolleken quap den Visscher van de 10e kamp 7 morgen 2 hond 20 rogge land voor Vlijmen beneden de straat in de riching van Vlijmen.
Betreft erfcijns 4 pond 7 schelling uit helft van Hendrik Goes, visser, in zevende kamp van 9 morgen 0,5 hond voor Vlijmen boven de straat bij Des Heren Camp.
Betreft jaarcijns 23 schelling 4 pe uit jaarcijns 3 pond 10 pe uit 7 morgen kamp voor Vlijmen beneden de straat richting Vlijmen van Wouter Jan Laytenszoonszoon van Helvoirt, snijder.
Betreft erfcijns 25 schelling 3 pe uit 4 morgen 1 hond 15 rogge land voor Vlijmen in bezit van Reinier van Baerlehem.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:richting Engelen / 's-Hertogenbosch
Plek:voor Engelen
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 49 schelling uit 1,5 morgen kamp, in totaal 5,5 mo, voor Engelen gelegen, 1,5 morgen door Willem Art Tielkenszoon van de stad 's-Hertogenbosch gekocht.
Betreft erfcijns 49 schelling uit 1,5 mo, vroeger van Hendrik van Uden geweest in een totaal van 5,5 morgen kamp voor Engelen.
Betreft jaarcijns 10 schelling uit 1 morgen land van wijlen Art van Waderle voor Engelen.
Betreft erfcijns 14 schelling 9 pe uit de helft van Reinier van Baerleham in een kamp van 4 en 6,5 hond voor Engelen.
Betreft erfcijns 10 schelling uit 1 morgen van wijlen Gerit Wisseleer voor Engelen in een kamp van Gijsbrecht Lysscap en zijn metgezellin.
Betreft erfcijns 18 schelling 7,5 pe uit helft van wijlen Gerit Wisseleer in 3 morgen 4 hond 23 rogge voor Engelen, vanaf de Dieze naast een grote sloot tot een wiel.
Betreft erfcijns 14 schelling 4 pe uit de helft van wijlen Gerit Wisseleer in 2 morgen 5 hond 10 rogge voor Engelen.
Betreft erfcijns van 49 schelling uit 1,5 morgen van Gerit van Vladeracken geweest in een kamp 5,5 morgen groot voor Engelen.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:richting Vlijmen / 's-Hertogenbosch
Plek:voor Vlijmen / Esche Kamp
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 14 schelling 3 pe uit de helft van Jan Bathenzoon de Jonghe van de Esche Camp 5,5 morgen en 1,5 hond voor Vlijmen, boven de openbare weg in de richting van Vught.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop / cijnsboek 378r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Vught
Plek:In den Ham / St-Lambertusparochie / voor Vlijmen
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 15 schelling uit de helft van Daam van Neynselin, de derde kamp in Den Ham, 5 morgen groot, in de richting van de Oethers Donk.
Betreft erfcijns 30 schelling uit 5 morgen In den Ham, geweest van Jan van Brolyo, nu van erfgenamen Ghiben Herincs.
Zie ook 1396-12-04.
In cijnsboek is dit land van in totaal 10 morgen groot in bezit van de kerkfabriek van St-Jan; het wordt gesitueerd in Vught in de parochie van St-Lambert bij of voor Vlijmen; er wordt gezegd dat dit de kerkfabriek is opgedragen door de stad 's-Hertogenbosch in een akte (z.d.); C Donkers 1610 en 1611 51g; daarna onduidelijk; Horenbeek 1618 ...; 1619 verdeeld in 3/4 deel (8g per morgen) en 1/4 deel (9g per morgen =23g); daarna per jaar 45g (totaal); vanaf 1625 55g; 1627 45g; over 1628 27g wegens onbruik.

1396-12-04 (verkoop / cijnsboek 348v, 350r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Vught
Plek:Vughtbroek
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 pond uit het 4e kamp van Oeterse Vuchtwaarts, 10 morgen groot in het Vughtbroek, in bezit van Hendrik Goes.
Betreft jaarcijns 30 schelling uit 3 morgen land van Wouter van Beke, zoon van Jan, in de derde kamp 10 morgen groot.
Zie ook 1396-12-04.
Mogelijk verband met 0001-01-01 348v (erfcijns 5 po).

1396-12-04 (verkoop / cijnsboek 350r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Vught
Plek:De Oeteren / Vughtbroek
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarcijns 20 schelling uit 2 morgen in de eerste kamp van de Oeteren in de richting van Vught, kamp in totaal 10 mo, liggend in de Vughtbroek, in bezit van Arnt Stamelart van den Kelre.
Zie ook 1396-12-04.
Verband met 0001-01-01 Oeteren: is ook sprake van erfcijns 20 sch.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:Berlicum
Plek:onbekend
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft cijns 3 pond uit een kamp van 10 morgen in Berlicum in bezit van Hendrik Steenweg.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop (/cijnsboek 348v, 350r))

Plaats:Vught/'s-Hertogenbosch
Plek:Vughtbroek / De Oeteren
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarcijns 20 schelling uit 2 morgen in de eerste kamp van de Oeteren te Vught, kamp 10 morgen groot in het Vughtbroek liggend, in bezit van Art van Waderle.
Betreft erfcijns 5 pond uit 8e kamp van de Oeteren te Vught, 10 morgen groot, gelegen in het Vughtbroek, in bezit van Art Heimen.
Zie ook 1396-12-04.
N.B.: bij de andere erfcijnzen die geheven worden uit land op de Oeteren of in het Vughtbroek is er geen sprake van dat dat land in Vught ligt: mogelijkheid bestaat dat het een groot gebied.
Betreft dat deels in 's-Hertogenbosch en deels in Vught lag.
Mogelijk verband met 0001-01-01 348v waarin erfcijns 5 pond ter sprake komt.
Mogelijk verband met 0001-01-01 350r waarin erfcijns 20 schelling ter sprake komt.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan Kalvenberg / In 't Riet
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 13 schelling uit 2 morgen 1 hond land Aan Kalvenberg in de derde kamp In 't Riet van totaal 8 morgen en 4 hond groot, in bezit van Art van Waderle.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Berlicum
Plek:In 't Grote Ven
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit een kamp In't Grote Ven boven het Gesceet, 10 mud groot in bezit van Jan, zoon van wijlen Jan Bathenzoon.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:Berlicum
Plek:Loefoert
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond 18 schelling uit 8 morgen in Berlicum bij die Loefort voor de draaiboom.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:Berlicum / Rosmalen
Plek:Molenbroek
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 59 schelling uit 4 morgen van Abeken Abenszoon in Berlicum en Rosmalen in het Molenbroek.
Betreft erfcijns 4 pond 8 schelling 6 pe uit 6 morgen in Berlicum en Rosmalen in het Molenbroek in bezit van Didderic van Engelant en Jan van der Drieborch.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:Berlicum
Plek:De Toeleye / Oude Erven
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 21 schelling uit 4,5 morgen van Zebeken den Dorren in Die Toeleye tussen waterleiding Die Toeleye en Aude Erven.
Zie ook 1396-12-04.

1396-12-04 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch / richting Vlijmen / Cromvoirt
Plek:De Sant Kamp
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 36 schelling 10 pe uit zesde deel van wijlen Ghiben Herinc in 22 morgen 53 rogge geheten Der Sant Camp voor Vlijmen tussen de gemene gronden van 's-Hertogenbosch en beemden van Cromvoirt.
Zie ook 1396-12-04.

1397-01-12 (verkoop voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan
Schenker:Hagen, Math van der, heer, + Elizabeth, zijn zus
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 schelling van hen en hun zus Wendelmodis die zester na de dood van hun ouders hadden gekregen, uit huis en erf naast kerkhof St-Jan.
In dorso: x solidis ex domo iuxta cimiterium quos non invenio in nostro registro.
Notaris: Johannes de Vessem.
Math van der Hagen was kanunnik in de St-Pieter te Hilvarenbeek, zijn zuster Elizabeth begijn in het Groot-Begijnhof te Buscoducis.
Ontvangers kerkmeesters van St-Jan genoemd.

1398-03-29 (pacht / huur)

Plaats:St-Oedenrode
Plek:Straatsbol / Ter Voort
Schenker:Aa, Willelmus de, ridder
Ontvanger:Voert, Theodericus van der (later: kerkfabriek St-Jan)
Categorie:1
Betreft in erfpacht geven van een hoeve in St-Oedenrode met de afhankelijkheden.
Volgens aantekening in dorso is later door Floris vander Aa aan de fabriek van de St-Jan iets afbetaald: Als Florijs van der Aa der fabrieken sinte Jans af betaelt heeft so sal men desen brief weder over gheven.
Dat laatste is dus duidelijk niet gebeurd.
Tot grotere zekerheid van betaling erfpacht andere erfpacht aangewezen van 4 mud rogge uit goed Ter Voort en afhankelijkheden van die hoeve.
Datum: f 6 post domincam qua cantatur Iudica 1397.

1398-09-13 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:overkant van kerkhof St-Jan
Schenker:Meelman, walterus, pr
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van huis en erf aan overzijde kerkhof St-Jan.
Ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
Datum: f 6 post festum Nativitate beate Marie.
In cijnsboek kapittel is ook sprake van een huis van (mr) Walterus Meelman bij het kerkhof waaruit de kerkfabriek 40 schelling moet betalen ten bate van altaar van St-Laurentius (323v).

1398-09-21 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan
Schenker:Vladeracken, Arnoldus, Johannes, Jacobus de, broers etc
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop door Arnoldus, Johannes, Jacobus de Vladeracken, broers, kinderen van wijlen Gerardus de Vladeracken, die het huis en erf, dat was van Willelmus, en zijn vader Johannes de Oyen naast het kerkhof van de St-Jan in bezit had gekregen volgens uitspraak der schepenen Buscoducis (gekocht), tevens door Johannes Loyer, echtgenoot van Gherburgis, en Willelmus de Audenhoven, echtgenoot van Cristina, en Engelbertus Delft, zoon van wijlen Jacobus Abenzoon (?), van een huis en erf gelegen naast het kerkhof van de St-Jan.
In dorso: de domo quondam Johannis de Oyen nunc cimiterium.
Datum: in festo beati Mathei apostoli.
Ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.

1399-02-19 (overdracht / cijnsboek 274r)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:onbekend
Schenker:Werve, Mechtildis van den, begijn
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 30 schelling uit land in St-Michielsgestel uit de erfgoederen van Johannes Rijt.
Datum: f 4 post dominicam qua cantatur Invocavit 1398.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Is nu 10 stuivers 2 oord te betalen door de kastelein van St-Michielsgestel.
Rest 1535; volgens cijnsboek in rekening van Jacob Back (rentmeester kerkfabriek geweest) beginnend Kerst 1553 t/m Kerst 1554: "van Daendel van den Anreyden casteleyn tot Herlaer xxx schelling van Ste Michiels anno XLV ontf X,5 schelling ergo rest 46".
Niet verder aangevuld.

1399-09-18 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Hugenszoon, Henricus, zoon van wijlen Rutgerus, tonnenmaker
Ontvanger:(Hedikhuizen, Eustatius de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de verkoop van een stuk van een erfgoed aan het einde van de Hinthamerstraat, gelegen naast het kerkhof van de St-Jan door Henricus zoon van wijlen Rutgerus Hugenszoon, echtgenoot van Bela, dochter van wijlen Henricus Happen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Datum: in crastino beati Lamberti martiris.

1400-03-08 (verkoop / cijnsboek 380r)

Plaats:Rixtel
Plek:Ten Broek / Ten Kuilen
Schenker:Rover, heer Theodericus, ridder
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van een erfcijns van 100 goudgulden, Hollands geld uit o.m. 't goet Ten Broecke en 't goet Ten Culen in de parochie Rixtel gelegen; voor de overige goederen waaruit de cijns geheven wordt zie rest 1400-03-08.
Datum: f 2 post dominicam qua cantatur Invocavit 1399.
Ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.
Alle hiervoor en -na genoemde namen zijn namen van hoeven.
In dorso: fiat ... de ista littera pro fabrica sancti Johannis ... Arkel, Uden et Hedel den XVII julij non solvit et tradant Victori; set te boeck Rijnsche gulden Janssoen als gemechtigt et vendere tres mansi videlicet mansos de Asdonck in Bakel, mansus Ten Cuylen in Rixstel en mansi Ten Caudenborch ende Ten Eynde in Aarle situati; C Hollans gulden aen Willem van Gent, here tot Rixtel; ... Jannen Bacx als ...; 1599.

1400-03-08 (verkoop / cijnsboek 380r)

Plaats:Aarle
Plek:Koudenberg / Ten Eynde / Ten Laar / windmolen
Schenker:Rover, heer Theodericus, ridder
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Hier uit 't goet Ten Caudenberg, 't goet Ten Eynde, 't goet Ten Laar in de parochie Rixtel gelegen; tevens uit de windmolen en de afhankelijke goederen en rechten van verkoper in parochie Aarle.
Zie ook 1400-03-08.

1400-03-08 (verkoop)

Plaats:Bakel
Plek:Asdonk
Schenker:Rover, heer Theodericus, ridder
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Hier uit 't goet Ter Asdonc in de parochie Bakel.
Zie ook 1400-03-08.

1400-03-08 (verkoop)

Plaats:Deurne
Plek:Ten Bergelen
Schenker:Rover, heer Theodericus, ridder
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Hier uit 't goet Ten Bergelen in de parochie Deurne.
Zie ook 1400-03-08.

1400-03-08 (verkoop / cijnsboek 359r, 380r)

Plaats:Son
Plek:Ten Broek
Schenker:Rover, heer Theodericus, ridder
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Hier uit 't goet Ten broecke in de parochie Son.
Zie voor cijnsboek 1506-01-21.
Zie ook 1400-03-08.

1400-12-11 (pacht/huur / cijnsboek 401r)

Plaats:Schijndel
Plek:dat Nederland
Schenker:Aa, Gerardus de, zoon van wijlen heer Gerardus, ridder + Gerardus, zoon van G
Ontvanger:Locht, Walterus van der + Lambertus van den Vorstenbosche
Categorie:2
Betreft in erfpacht geven van een stuk grond, Dat Nederlant; blijkens aantekening in dorso is de kerkfabriek later hier ook bij betrokken geweest: fo 18 v; pagten no 76; fiat vidimus de ... 4 litteris et tradantur Amelio vanden Hoevel et Goeswino Toelinc tamquam rectoribus et magistris fabrice ecclesie sancti Johannis in Buscoducis ... prout sub obligatione omnium bonorum dicte fabrice tradere Gerardo die Aa filio quondam Gerardi de Aa ut in forma nisi per incendium ... ut in forma ... Loyer ... Datum XXVIII septembris anno XLI.
Datum: sabbato post festum conceptionis beate Marie Virginis.
Verband met 1441-09-28; zie aldaar voor cijnsboek.

1401-07-01 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Spina, Catharina, weduwe van Gerardus de + kinderen
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Eustatius de Hedikhuizen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de verkoop door Catharina, wv Gerardus de Spina, haar kinderen Giselbertus, Tielmannus, Beatrix, Mechtildis, Catharina van een stuk uit erfgoed van Gerardus in de Hinthamerstraat, 58,5 voet lang, grenzend aan het kerkhof van de St-Jan.
In dorso: dit is van Tyelmans huis van den Doren dat nu kercof is.
Datum: in octavo Nativitatis beati Johannis baptiste.
Ontvangers optredend ten gunste van kerkfabriek.

1401-08-04 (testament voor notaris / cijnsboek 144r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Tolbrugstraat
Schenker:Megen, Godescalcus + Aleidis, dv Rutgerus Peerkens, zijn vrouw
Ontvanger:(kerkfabriek) St-Jan
Categorie:2
Betreft de legatering van 2 kwarten olie na de dood van beide schenkers uit hun huis en erf achter de Tolbrug gelegen.
Dit is een extract door notaris Theodericus de Mosa Johannis van een akte van notaris Marcelius de Bakel, pr, uit 1394.
In dorso: twe quarten olys (j)aerlix over die Tolbrug ut Godescalcs huus ende arve nu Jans Borchgraven arve nu Jan die Roever van der Nemelaar fo LXIII (Van Uden?).
In cijnsboek nog steeds 2 kwart olie: laatst over 1628; in marge: no 92; huis ligt achter Den Hont.

1402-01-01 (bevel tot betaling van schulden aan de kerkfabriek)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:officiaal van Luik
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:4
Betreft een bevel van de officiaal van Luik aan degenen die nog een schuld hebben uitstaan bij de kerkfabriek van de St-Jan, om die schuld binnen 7 dagen te voldoen, anders volgen kerkelijke sancties.
Categorie 4: niet van belang.
Datum is 1402 zonder nadere specificatie.

1402-02-21 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straatje van St-Clara naar Papenhulst
Schenker:Schijndel, Arnoldus de, zoon van wijlen Gerardus Rosa, kleermaker
Ontvanger:(Hedikhuizen, Eustatius de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de verkoop van een stukje erfgoed in het genoemde straatje, dat van wijlen Arnoldus de schijndel, pr, was. Het ligt in de richting van het kerkhof van de St-Jan en is 64 voet lang vanaf het kerkhof tot het huis van Arnoldus.
Datum: f 3 post domincam qua cantatur Reminiscere 1401.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
Op dezelfde datum verkoopt Willelmus Bac, zoon van Mathias, zijn rechten op terugkoop en naasting aan Eustatius de Hedichuisen.
In totaal zijn met deze zaak 3 oorkonden gemoeid.

1403-02-09 (testament voor notaris / cijnsboek 261r)

Plaats:Boxtel
Plek:Luissel
Schenker:Sceyvel, Godefridus, burger van 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een erfcijns van 2 pond uit een geheel van 8 pond uit goederen van de erflater in het dorp Luisel (volgens cijnsboek 261r ligt hier een hoeve).
Dit is een extract door notaris Johannes Paweter, pr.
van het testament van genoemde erflater.
In dorso: Boxtel II libras no 12; II libras tot Luisel uiter hoeven behoerende totten autaer Sunte Berreberen autar in sunt Joris cappel.
Volgens cijnsboek moet de pastoor van de kerk van St-Catharina in Boxtel deze erfcijns van nu 14 stuivers betalen uit zijn hoeve gelegen te Luisel na incorporatie van de beneficien van het St-Barbara-altaar in de kapel van St-Joris in 's-Hertogenbosch.
Laatst over 1627.

1403-06-01 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Beke, Arnoldus de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de herroeping van de schenking van een erfcijns uit een huis in de Hinthamerstraat, waarvoor nu in de plaats een eenmalige schenking gedaan wordt aan de kerkfabriek van 16 nieuwe goudguldens van de hertog van Gelre.
In dorso: van XXX schelling in Vechel dits testament van Art van Beecke.
Notaris: Theodericus Johannes de Mosa.

1404-05-01 (testament voor notaris / cijnsboek 098r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Boxtel
Plek:Orthenstraat / Molen / tegenover convent Geertruid
Schenker:Bresers, Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 kwarten wijn, nu 5 gulden uit huis de Molen in 's-Hertogenbosch en onderpanden Boxtel.
Vanaf 1621 is deze erfcijns in geld omgezet.
Notaris: Jan Paneter.
Waarschijnlijk De Groene Molen:.
vSvY: -.
Mosmans: 25 perceel 80.

1404-08-07 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Rode, Lambertus + Hilla + Elizabeth, kinderen van wijlen Th
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de verkoop van een stuk onbebouwde grond van 61 voet lang in de Hinthamerstraat, zich strekkend vanaf het kerkhof van de St-Jan.
Namens Elizabeth treedt haar echtgenoot Matheus Kytsart op.
Datum: in crastino beati sixti.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In dorso: de quadam vacua hereditate LXI pedatarum nunc cimiterium (Van Uden?).

1405-03-30 (verkoop voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan
Schenker:kapittel St-Jan
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Johannes Sceffenere) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de verkoop van een huis met erf naast het kerkhof van de St-Jan gelegen.
Het kapittel zal aan de kerkfabriek een erfcijns van 2 schelling betalen; de kerkfabriek moet de cijnzen blijven betalen die zester al betaalde.
De koopsom voor huis en erf is door de fabriek omgezet in de aankoop van vaste inkomsten.
not: Paulus Borchardi de Zulichem.
Ontvangers kerkmeesters genoemd.

1405-04-02 (pacht / huur)

Plaats:Oss
Plek:De Kortvoort
Schenker:(Andel, Arnoldus de + Johannes Sceffenere) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Boemel, Arnoldus de, zoon van Johannes Boen
Categorie:1
Betreft het in erfpacht geven van een hofstad van wijlen Willelmus van der Aelsvoirt geweest, nu van de kerkfabriek, op plek die Cortvoirt in ruil voor erfpacht van een halve mud rogge.
Onderpand Arnoldus de Boemel: 4 hond achter plek Scadewijc.
Zie ook 1405-04-02.
Schenkers worden kerkmeesters genoemd.

1405-04-02 (pacht/huur)

Plaats:Oss
Plek:Kortvoort
Schenker:Boemel, Arnoldus de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Johannes Sceffenere) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de erfpacht van 0,5 mud rogge uit een [hofstad die] de kerkfabriek aan Arnoldus de Boemel in erfpacht heeft gegeven. Onderpand is 4 hond land bij Scadewijc.
In dorso: Os van 4 seters rogs die afgeleegt zyn ut habetur fo 147 fabrice ecclesie in Buscoducis (Van Uden?); van enen mauder rogghen nu Jan Gielissoen.
Datum: f 5 post dominicam qua cantatur Letare 1404.
Zie ook 1405-04-02.

1407-01-31 (overdracht)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Laar
Schenker:Buc, Theodericus + Nicolaas Coel, zoon van wijlen Wynricus Screynmaker
Ontvanger:Sloetel, Maria, dochter van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft de overdracht van een erfpacht van 6 mud rogge uit Ten Laar te Aarle en zijn afhankelijkheden.
Verband met de kerkfabriek waarschijnlijk op basis van aantekeningen in dors: Item en opdracht vanden VII mud rogs; fiat unum vidimus traditur Johanni de Orthen litera Arnoldus Hoernken habebit vidimus cum suis.
Datum: f 2 post festum coversionis beati Pauli apostoli 1406.

1407-06-04 (verkoop)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Eikendonk / De Keere
Schenker:Bruekelen, Zanderus zoon van wijlen Laurentius de
Ontvanger:Boxtel, Stephanus zoon van wijlen Henricus de, bakker
Categorie:2
Betreft erfcijns van 40 schelling uit stuk grond binnen vrijheid 's-Hertogenbosch op plaats Dungen op plek Eikendonk en huis en hof van de verkoper op plaats Dungen naast plek Die Keere; last: cijns aan hertog en cijns 20 schelling aan deken en kapittel St-Jan.
Verband met kerkfabriek: van II pond die deze fabrique pleech te gelden Steven (Beelen?) ... gequeten primi januarij 99 in registro Pelgrom (Van Uden?).
Datum: sabbato post octavas Sacramenti.

1407-07-12 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:Onbekend
Schenker:Beerze van der Horst, Jacobus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een extract van notaris Arnoldus de Aggere uit het testament van de schenker; hierin legateert hij o.a. aan de kerkfabriek van St-Jan een erfcijns van 0,5 oude schild uit een totaal van 5,5. De meester van de Tafel van H Geest te 's-Hertogenbosch moet deze erfcijns jaarlijks aan de kerkfabriek uitbetalen en houdt de desbetreffende stukken in zijn bezit.

1409-05-09 (verkoop volgens uitspraak)

Plaats:Meerwijk / Empel
Plek:Assmyt
Schenker:Geffen, Johannes de
Ontvanger:Stempel, Johannes
Categorie:1
Betreft huis erf hof in Meerwijk, 0,5 morgen land, Hengmenge, erfgoed, Halve Schare, 0,5 morgen land, Bergelen, 0,5 hof.
In dorso: no 15 (Van den Weeghe?).
Dit wordt in erfcijns gegeven voor 4 pullorum (wijn / bier?) 1 oude schild.

1411-11-18 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Herinc, Goeswinus, zoon van wijlen Johannes Cale
Ontvanger:Berlicum, Johannes de, zoon van wijlen Johannes, hoppebrouwer
Categorie:2
Betreft de verkoop van een erfcijns van 6 pond uit huis, erf en afhankelijke goederen, en kamers met grond, gelegen in de Hinthamerstraat, zich uitstrekkend van die straat tot het kerkhof van de St-Jan.
Verband met kerkfabriek op basis van dorsale aantekening: dit hoert der kerken toe ende dese VI libras syn afgecoft van Goessens Herincx erve.
Datum: in profesto beate Elisabeth.
Verbonden met 1424-07-29.

1411-12-12 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat (Hinthamereind)
Schenker:Beke, Arnoldus de
Ontvanger:(Arnoldus de Andel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie 1396-10-05.

1412-12-13 (overdracht voor notaris / cijnsboek 277r)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:onbekend
Schenker:Uden, vrouw Agnes, weduwe van Gerardus de + kinderen
Ontvanger:(Sceffenere, Johannes) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht voor notaris Paulus Borchardi de Zulichem van een erfcijns van 2 pond uit de parochie St-Michielsgestel in plaats van 24 gulden Hollands geld voor het graf van Gerardus. Voorwaarde voor schenking: terug te kopen voor 24 Hollandse gulden en de 2 pond cijns van dat jaar.
Johannes Sceffeneer wordt kerkmeester genoemd.
In dorso: XL scelling siaers van joffrou Agnees van Uden betaelt met alden afterstel te Kerssavont in't jaer XIIIIc ende XXIIII; Gestel by Herlaer II pond no 25; fo 90 v.
In cijnsboek tot 14 stuivers; laatst over 1623.

1412-12-28 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:overzijde van de Hooigraaf
Schenker:Gruiter de Oss, Johannes die + Henricus, zijn zoon
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de + Johannes Sceffenere) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdracht van 4 hond land in de parochie Oss gelegen in het moeras aan de overzijde van Die Hoygrave.
In dorso: van IIII hond lants in Os fo CLI.
Datum: niet nader aangeduid in regest.
Ontvangers genoemd als kerkmeesters.

1413-04-14 (inbezitstelling)

Plaats:Vught / 's-Hertogenbosch
Plek:Vughtbroek
Schenker:Beke, Walterus de, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de inbezitstelling ten gunste van de kerkfabriek van 3 hond land in het Vughtbroek gelegen: 3 morgen in het derde veld van 10 morgen groot, wegens in gebreke blijven van betaling van de erfcijns van 30 schelling aan de kerkfabriek die Arnoldus de Andel en Eustatius de Hedichuisen gekocht hadden van de stad ten gunste van de kerkfabriek van de St-Jan; Arnoldus de Andel heeft nu deze inbezitstelling overgedragen aan Jacobus de Geel, die de helft heeft verkocht aan Arnoldus de Andel.
Datum niet nader aangeduid in regest.
Arnoldus de Andel wordt kerkmeester genoemd.

1413-05-27 (belofte betaling geld)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Aa, Florentius de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de belofte tot betaling aan Arnoldus de Andel ten gunste van de kerkfabriek van St-Jan op het eerstvolgende feest van St-Magriet van 154 goudgulden, 13 aude vleems groeten 't stuk en 72,5 goudgulden, 9 Brabantse boddregers het stuk.
Datum: niet nader aangeduid in regest.
Zie ook 1414-06-18.

1413-09-28 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:kerkhof St-Jan
Schenker:Meester, Hermannus Hermanszoon + kleinkinderen
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de verkoop van een huis en erf aan Arnoldus de Andel ten gunste van kerkfabriek, dat gelegen is aan het kerkhof van de St-Jan, waarin Hermannus placht te wonen, met als last een erfcijns van 40 schelling te betalen door de kerkfabriek.
Kleinkinderen van Hermannus: Robertus Roffyn en Elisabeth, kinderen van Gobelinus van der Horst en Elisabeth, dochter van Hermannus.
In dorso: de domo Hermanni die Meester nunc cimiterium.

1414-06-18 (belofte betaling geld)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Aa, Florentius de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Belofte aan Arnoldus de Andel ten gunste van kerkfabriek St-Jan tot betaling van 78 gouden penningen, gewoonlijk kronen genoemd op het eerstvolgende feest van St-Martinus in de Winter.
Zie ook 1413-05-27.

1415-02-07 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:onbekend
Schenker:Woesic, Nella dochter van wijlen Johannes
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een erfpacht van 1 mud rogge uit onbekend stuk grond; deze was de kerkfabriek van St-Jan jaarlijks verschuldigd. Zij wordt nu niet kwijtgescholden maar geschonken aan de kerkfabriek van St-Jan in ruil voor een graf in het nieuwe koor van de St-Jan.
Notaris: Arnoldus de Aggere.

1416-04-10 (inbezitstelling)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Aa, Florentius de
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de inbezitstelling van de goederen van Florentius de Aa, omdat hij zijn belofte tot betaling van 78 goudpenningen, gewoonlijk kronen genoemd, niet heeft kunnen nakomen; deze goederen zijn vervolgens door Arnoldus doorverkocht aan Johannes die Hoessche de Lithoien.
Eveneens is Florentius in gebreke gebleven omtrent de betaling van 154 goudgulden en 72,5 goudgulden; eveneens zijn de goederen aan dezelfde Johannes doorverkocht.
Zie ook 1413-05-27; 1414-06-18.
Arnoldus wordt kerkmeester genoemd.

1416-06-09 (inbezitstelling)

Plaats:Orthen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:De Broule
Schenker:Corstiaanszoon, Christianus zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Vught, Henricus de, bakker
Categorie:2
Betreft de inbezitstelling van een stukje land in Orthen op plek Den Broule omdat een erfcijns van 35 schelling onbetaald is gebleven; Henricus de Vught heeft het stukje land doorverkocht aan Gerardus, zoon van Hesselo van Vught.
Verband met kerkfabriek volgens aantekening in dorso: 2 pond ad fabricam ...

1417-02-02 (betwisting)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Geel, Jacobus de + Arnoldus Monic, schelling 's-Hertogenbosch / Nic de Kessel
Ontvanger:Andel, Arnoldus de
Categorie:4
Betreft een oorkonde van genoemde schepenen die daarin mededelen dat Arnoldus voor hen aangevochten heeft alle verkopen, vervreemdingen en verplichtingen die met welke goederen dan ook van wijlen Nicolaas de Kessel aangegaan zijn.

1417-03-15 (testament voor notaris / cijnsboek 127r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Ridderstraat / Trompet
Schenker:Wunnink, Jan + Elizabeth van den Kerkhof, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond nu 2 gulden 16 stuivers uit huis De Trompet; laatst over 1627.
Notaris: Wouter van Luik.
vSvY: -.
Mosmans: 70 perceel ongenummerd (na perceel 1370).

1418-04-24 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Bakel, Giselbertus de, pr
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft een testament van Giselbertus de Bakel uit 1418-04-24 voor notaris Theodericus de Mosa gepasseerd, waarin hij aan de kerkfabriek van St-Jan schenkt eenmalig 1 kroon ten tijde van zijn overlijden.
Kerkmeesters in het Latijn geheten: magistri sive mamburni fabrice ecclesie etc; in dorso: rectores fabrice.
Deze oorkonde is opgenomen in 1496-12-18 van notaris Johannes Amelrici de Buscoducis, die de akte heeft opgemaakt op verzoek van de officiaal van Luik dd 1453-02-10.
In dorso: testamentum quondam domini Gysberti de Bakel presbyteri in quo sit mentio de altari seu beneficio sanctorum Bartholomei et Katherine in ecclesia Buscoducis ad quod rectores fabrice huius ecclesie cum consensu dominorum decani et canonicorum habent presentare presbyterum ydoneum. nunc alternatis ... (videlicet) in instrumento. Henricus de Uden (in cijnsboek kapittel fo112r).
Zie verder 1418-04-24.

1418-04-24 (testament voor notaris / cijnsboek 266r)

Plaats:Empel / Meerwijk
Plek:Assmyt
Schenker:Bakel, Giselbertus de, pr
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 ouden schild en 4 hoenderen uit Asmyt te Empel, voor een ieder 2 !
Houdt in dat er in 1418 nog 2 kerkmeesters zijn !
Not: Theodericus de Mosa.
In cijnsboek is dit nu 30 stuivers en 4 cijnhoenderen.
Laatst over 1575 betaald; in maart 1613 hebben de kerkmeesters de akten laten lezen en het onderpand verhuurd voor 3 gulden 10 stuivers; ontv in 1614 over 1613; vanaf 1615 over 1615 steeds 4 gulden tot en met 12 dec 1621: toen 4 gulden 17 stuivers (laatst).
Inv. nr. 2147A ook over deze cijns.

1418-04-24 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:St-Jan
Schenker:Bakel, Giselbertus de, pr
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / kapittel St-Jan
Categorie:4
Betreft het recht van presentatie van een priester die missen moet opdragen aan het altaar van Chr, Maria, Bartholomeus dat de erflater wil laten oprichten en laten bedienen; dat presenteren moet gebeuren met toestemming van het kapittel van St-Jan. Sterft de erflater voordat dat altaar voltooid is dan moeten de missen voor hem opgedragen worden aan het altaar van Lambertus (cijnsboek kapittel fo 112r).
Erflater schenkt ten bate van het altaar zijn misornamenten, 2 altaardwalen en missaal.
Zie verder 1418-04-24.
Zie ook inv.nr. 2600.
Zie ook Schutjes IV 200.

1418-04-24 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:St-Jan
Schenker:Bakel, Giselbertus de, pr
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (missch)
Categorie:3
Betreft een boetebepaling indien er minder dan 4 missen per week worden gelezen ter nagedachtenis van de erflater: per mis die niet wordt gelezen moet 1 oude Tournooise groot betaald worden ten gunste van de kerkfabriek.
Zie verder 1424-04-24.
N.B.: dit is slechts een onderdeel van een testament waarin meerdere schenkingen aan anderen worden gedaan; echter niet van belang.

1418-10-15 (overdracht)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:Ruimel
Schenker:Orthen Johannes zoon van wijlen mr Petrus de
Ontvanger:Geffen, Henricus de, zoon van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft de overdracht van een erfpacht van 6 mud rogge uit een hoeve op de plek Rumel in St-Michielsgestel, de afhankelijke goederen van die hoeve; verder uit een stenen huis en erf met afhankelijke goederen op de Matkt in 's-Hertogenbosch.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: fiat vidimus ... bus literis A et B signatis et trad...t Willemo Pynappel tamquam magistro fabrice ecclesie sancti Johannis Evangeliste in Buscoducis ad opus eiusdem fabrice. Qui Willelmus predictus tamquam magister fabrice predicte prout bonorum fabrice magistro Petro de Os tamquam magistro et tutoribus magnis hospitalis nisi per incendium prout in forma ... dictus Petrus de Os et Hedel. Datum XXI maij secundam post octavas Penthecostes anno etc. LIIII.

1419-09-27 (overdracht)

Plaats:Meerwijk + Empel + Eyghen
Plek:De Hoeven
Schenker:Drongelen, Hesselo de (procurator THG in 's-Hertogenbosch)
Ontvanger:Hels, Johannes
Categorie:2
Betreft een erfcijns van 3 pond en achterstallig bedrag uit 0,33 deel van een hoeve in rechtsgebied Meerwijk en 6 akkers en 2 stukken beemd in terr. van Eyghen.
Verband met kerkfabriek mogelijk in verband met aantekening in dorso: II libras tsyaers aen Jan Oman uyt van morgen in Die Hoeven te Bamis.

1420-01-24 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Orthenstraat
Schenker:Wever, Everardus, zoon van wijlen Willelmus
Ontvanger:Stercken, Willelmus zoon van wijlen W
Categorie:1
Betreft de verkoop van een huis en erf in de Orthenstraat.
Verband met kerkfabriek mogelijk op basis van aantekening.
In dorso: van huis after die capel over die straet.

1420-03-02 (overdracht)

Plaats:Berlicum
Plek:De Hasselt
Schenker:Coel, Nicolaas, schrijnwerker
Ontvanger:Yvelaar, Rutgerus, zoon van wijlen Jacobus
Categorie:1
Betreft de overdracht van 4 morgen op genoemde plek zich achterwwarts uitstrekkend van de openbare weg tot aan de Aa.
Verband met de kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: sedt te boeck Jan Bacx als gemechtigt; traditur Henrico de Uden pro fabrica.

1420-05-23 (overdracht / cijnsboek 317r)

Plaats:Rosmalen
Plek:Boelstreep / Zegedijk / Heze
Schenker:kinderen van wijlen Godefridus Sceyvel + kinderen van wijlen Arnoldus Rover Boest
Ontvanger:Holland, Nicolaus van
Categorie:1
Betreft.
 • stuk landbouw- en moerasgrond, Boelstreep op plek Heze
 • nog 2 stukken land
 • 1 roede van de Zegedijk
Last: erfcijns 5 pond aan de schenkers.
In dorso: no 45 (Van den Weeghe?); fo 21.
Verband met 1462-12-16; zie daar ook voor cijnsboek.

1420-10-18 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Oudenhoven, Rutgerus de, pr, plebaan van de St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de eenmalige schenking van 1 lichte gulden aan de kerkfabriek van de St-Jan en 1 x 1 lichte gulden aan de Onze Lieve Vrouw kapel in de St-Jan.
Bekrachtigd door Johannes de Straesborch, priester van 3e orde van Franciscus.
In dorso: ratione legati dicti testamenti fabrice capelli sancti Petri in Buscoducis tenetur nostro conventui medietatem 4 librarum et reliqua medietas spectat ad conventum predicatorum; ex parte Johannis Vleminx voere Claes die Hoesch; Item 2 pond aen sinte Peter, item 0,5 pond in de Putstraet.

1421-09-30 (belofte)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Over de Korenbrug
Schenker:Spiegel, Hermannus, zoon van wijlen Johannes Geritszoon
Ontvanger:hemzelf + Vos, Bartholomeus Vos, zoon van wijlen Wolterus
Categorie:1
Betreft de belofte door Hermannus Spigel om een vidimus dd 1415-03-18 te bewaren waarin een akte dd 1377-06-25 bekrachtigd wordt. In die akte wordt Walterus Heynen in bezit gesteld volgens uitspraak der schepenen van 's-Hertogenbosch van een erfgoed gelegen over de Korenbrug omdat Gerardus Koeten in gebreke is gebeleven in het betalen van een erfcijns van 3 pond 10 schelling en een andere niet nader gespecificeerde erfcijns aan Willemus Vos, bakker.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: de quadam hereditate oever die Corenbrugge (Van Uden?).

1422-01-21 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Oosterveld (De Moenssche Akker / Nyppenland (2x))
Schenker:Weynskens, Jacobus zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdacht van 3 stukken land in de parochie Oss gelegen:.
Den Moenschen Acker, en 2 stukken land, allebei geheten Dat Nyppenland.
Alle stukken land zijn gelegen op de plek Oosterveld.
Deze stukken land had de schenker eerder verkregen van Arnoldus de Andel en Eustatius de Hedichuisen.

1422-01-21 (opeising inkomsten)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:(Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:velen
Categorie:3
Betreft een verklaring van Arnoldus de Andel als rector van de kerkfabriek waarin hij alle verkopen, vervreemdingen en verplichtingen, aangegaan met welke goederen dan ook van alle schuldeisers van de kerkfabriek nietig verklaard heeft en alle cijnzen, inkomsten en pachten van de laatste 3 jaar die onbetaald zijn gebleven opeist.

1422-02-19 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan
Schenker:Meissen, Arnoldus, zoon van wijlen Willelmus Bernardszoon
Ontvanger:Heikens, Henricus, zoon van wijlen Fredericus
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns 3 pond uit de hofstad van een achterhuis bij het kerkhof.
In dorso: Item dit is al kerchoff.

1422-06-07 (overdracht)

Plaats:Meerwijk / Empel
Plek:Oude Kamp / De Hangebake / Nieuwe Kamp
Schenker:Broek, Henricus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Doringen, Aleidis, weduwe van Johannes de
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 oude schilden uit 7,5 hond land, Oude Kamp, 7 ho, Die Hangebake, 4 ho, Nieuwe Kamp.
In dorso: Aliit tesmaker; III aude scilde tot Empel ende Meerwijk hic census a memorie hominum ... fuit solutus sed eius loco apprehense sunt quedam portioncule terrarum in Empel sitarum cum oneribus aggerum plurimis Mose 267,5 pedum.

1422-06-08 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Orthenstraat
Schenker:Stercken, Willelmus, zoon van wijlen W
Ontvanger:Graat, Marcelius, zoon van Johannes Merseliszoon
Categorie:1
Betreft de verkoop van een huis, erf, hof in de Orthenstraat, met een aantal lasten; mogelijk verband met de kerkfabriek op basis van aantekeningen in dorso: desen brief hoert sunte Peter toe; XXI.

1422-06-23 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Spina, Beatrix dochter van wijlen Gerardus, zoon van wijlen Giselbertus de
Ontvanger:(Best, Petrus de + Marcelius die Lu) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van een huis en erf in de Hinthamerstraat.
Zie verder 1422-06-23.

1422-06-23 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Spina, Beatrix dochter van wijlen Gerardus, zoon van wijlen Giselbertus de
Ontvanger:(Best, Petrus de + Marcelius die Lu) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een erfcijns van 20 schelling uit erfgoed in de Hinthamerstraat; cijns 10 schelling uit huis en erf in de Hinthamerstraat, verkregen van het kapittel.
Dit alles wordt overgedragen aan de kerkmeesters tegen betaling van erfcijns van 8 pond aan Beatrix.
Zie ook 1422-06-23.

1423-01-14 (schenking)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter toren St-Jan
Schenker:Rover van der Poirten, Arnoldus
Ontvanger:Bruin, Ghibo, zoon van wijlen Gerardus die
Categorie:1
Betreft een schenking van een hofstad met zijn gebouwen 16 voet groot, gelegen achter de toren van de St-Jan, tegen betaling van een aantal erfcijnzen.
Verband met de kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: desse 3,5 pont syn gequeten anno XIX den XII januario.

1423-01-19 (belofte betaling cijns / rente / cijnsboek 284r)

Plaats:Heeswijk
Plek:onbekend
Schenker:Bever, Henricus, zoon van wijlen Rodolphus Bever de Geest + Hilla, zijn vrouw
Ontvanger:Swalmer, Henrica, dochter van wijlen Jacobus
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond 10 schelling uit landbouwgrond 1,5 lopen en 2,5 lopen in Heeswijk.
In dorso: III, 5 lb te Heeswijck nu Maes Korstens; 108 v; fo 92.
Verband met 1462-10-19; zie aldaar (ook voor cijnsboek).

1423-06-07 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Reinbouts, kinderen van Johannes
Ontvanger:(Lu, Marcelius die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht van een erfcijns 1 pond aan genoemde ontvanger ten gunste van kerkfabriek St-Jan. De schenkers zijn Theodericus Rover zoon van wijlen Johannes Reinbouts, Willelmus van den Hoerinc, wettig echtgenoot van Catharina en Franco Post, wettig echtgenoot van Christina, dochters van genoemde Johannes.
In dorso: van erve ende cijns nu is kerchoff Heilwich (Herix Goeesens was...).

1423-07-26 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan
Schenker:Heykens, Henrcius, zoon van wijlen Fredericus
Ontvanger:(Lu, Marcelius die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdracht van een hofstad van een achterhuis gelegen naast het kerkhof van de St-Jan en een stukje hof gelegen achter dat achterhuis.
In dorso: de quodam domistadio quondam Henrici Heykens nunc cimiterium (Van Uden?).

1423-12-16 (afstand doen van pacht)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:Thede / De Hostat
Schenker:Coel Hannenzoon, Johannes Theodericus kinderen van wijlen Nicolaas
Ontvanger:Zeeland, Gerardus de
Categorie:2
Betreft het afstand doen van een erfpacht van 1 mud rogge en alle rechten daarop uit een huis en hof gelegen in de parochie St-Michielsgestel op de plek Thede tussen Dat Gemeyn Venne aan de ene kant en de opembare weg aan de andere kant en uit een akker, geheten Die Hostat.
Verband met kerkfabriek op basis van dorsale aantekening: fabrica 3 mud roggen tot Gestel bij Herlaer Er is nog een ander akte van dezelfde datum.
In dorso: ... dese litere Johannis filio quondam Laurencij dicti van den Bredeacker qui prout super omnia et habendem tradere Remigie dicti Meis, relicte Gerardi de Zelant tradere ut in forma nisi per incendium ad alias per infortunium perierunt ... Pyckevet Datum XII augusti.

1424-02-10 (cijnsboek 150r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vismarkt / In den Spiegel (nu Kruisstraat)
Schenker:Herinx, Willem (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 7 pond nu 2 gulden 9 stuivers uit huis Spiegel aan de Vismarkt;.
Verband met 1531-11-03 waarin dezelfde eigenaar 6 pond was moet betalen.
In marge: no 96; laatst over 1628.
Zie ook inv. nrs. 2601 en 2612.
Waarschijnlijk Blinde Spiegel.
vSvY: -.
Mosmans: 46 perceel 603.

1424-02-18 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Korenbrug
Schenker:Lis, Albertus, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:Heester, Henricus
Categorie:2
Betreft erfcijns 7 pond uit huis erf hof, gelegen bij de Korenbrug.
In dorso: fo LV Corenbrug Henricus Heester VII p.

1424-02-23 (testament voor notaris / cijnsboek 102r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Papenhulst
Schenker:Brabander, Reinerus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een jaarlijkse bijdrage uit een huis en erf van de genoemde erflater die bestaat uit een kwart liter Rijnse wijn, uit te delen op het feest van Maria ten hemelopneming aan alle parochianen.
Notaris: Johannes Paweter, priester In dorso: fo VII uuyt zynen huise op den Papenhuls et eius uxor disposuit unam quartam vini similiter II quarten wins (Van Uden?).
Vermeld in cijnsboek, als onderdeel van erfcijns 2 kwart wijn: door heer Gerard van Zomeren heeft dit huis van de vrouw van Reinerus gekocht onder de last van nog een kwart wijn; dit alles is omgezet in 14 stuivers; laatst over 1628.
Dit huis staat naast het huis van de zangmeester.
In marge: no 73.

1424-05-16 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Gasteldonk, Heilwigis, weduwe van Goeswinus Herinx
Ontvanger:(Best,Petrus de + Marcelius die Lu + Arnoldus de Andel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van 2 huizen en erven in de Hinthamerstraat, bij het Potgieterstraatken zich uitstrekkend tot het kerkhof van de St-Jan met als lasten een totaal aan erfcijnzen van 24 po, waarvan volgens het cijnsboek van het kapittel 19 schelling en 6 penn aan het kapittel betaald moesten worden (322r).
Genoemde ontvangers worden kerkmeesters genoemd in reg. nr. 169 van het archief van de THG te 's-Hertogenbosch (dd 1424-05-16); hier treden zester op ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
In dorso: Item dit is nu kerchoff ende die kerc ganc daer 1 pond tsyaers ut ende dat is af gecoft.

1424-07-29 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / Potgieterstraatje
Schenker:Berlicum, Johannes de, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Orthen, Goeswinus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht van een erfcijns van 6 pond uit een huis en erf met afhankelijke goederen en kamers gelegen aan de Hinthamerstraat bij het Potgieterstraatken, zich uitstrekkend tot het kerkhof van de St-Jan, verkregen van Goeswinus Herinc.
In dorso: de VI pond ex contrapignoribus nunc cimiterium (Van Uden?).
Verbonden met 1411-11-18.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In cijnsboek kapittel staat een Johannes de Vught vermeld: de kerkfabriek moet 20 schelling betalen aan het kapittel uit een totaal van 3 pond voor het altaar van St-Maarten (323v).

1424-11-23 (overdracht)

Plaats:St-Oedenrode
Plek:Straatsbol
Schenker:Aa, Florentius de, zoon van wijlen heer Willelmus de Aa, ridder
Ontvanger:(Best, Petrus de + Andel, Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 14 mud rogge en 10 mud gerst uit hoeve de Straatsbol met rechten en afhankelijke goederen in parochie St-Oedenrode.

1426-01-26 (overdracht / cijnsboek 321r)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Beke, Arnoldus de
Ontvanger:Gobelszoon, Lambertus, zoon van wijlen Marcelius
Categorie:1
Betreft stuk land.
Lasten.
 • erfcijns 12 pond aan schenker
 • 1 zester rogge aan onbekenden
In dorso: Arnoldus de Beke Jan Jacopssoen non solvit; fiat vidimus de ... litera ... Martino Beerwout filio Arnoldi Beewout qui prout super omnia et huiusmodi tradere Bertoldo de Beke filio quondam Arnoldi de Beke nisi per incendium ... in forum perient ... Buck Grootart datum XXVII julii; VI libras aen ... sunte ... te betalen.
Verband met 1452-07-27 en 1501-10-03 (zie hier cijnsboek).

1426-12-10 (overdracht)

Plaats:Meerwijk / Empel / Engelen
Plek:De Laren
Schenker:Hoernken, Johannes
Ontvanger:(Someren, mr Martinus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 3 pond uit 3 morgen land, geheten Die Laren in territorium van Meerwijk en uit land te Engelen: zie verder 1426-12-10.
In dorso: non solvit; meester Gerit Hoernken heeft hieraf den ouden brief.

1426-12-10 (overdracht)

Plaats:Engelen
Plek:Op Spijk
Schenker:Hoernken, Johannes
Ontvanger:(Someren, mr Martinus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit 2 morgen land aan plek Op Spijk naast de sluis bij Engelen, en uit genoemde land in Meerwijk.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1427-01-30 (overdracht)

Plaats:Middelrode
Plek:onbekend
Schenker:Loecken, Petrus + Nicolaus, kinderen van wijlen Michaelis
Ontvanger:Loecken, Johannes, zoon van wijlen Gerardus van der Ham
Categorie:2
Betreft erfcijns 15 schelling uit huis hof erfgoed te Middelrode.
In dorso: ista littera pertinet capelle de Middelrode.

1427-04-09 (extract door notaris / cijnsboek 134r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Zadelstraat
Schenker:Mynghen, Johannes, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de testamentaire schenking van een erfcijns van 1 pond aan de kerkfabriek; verder krijgt de kerkfabriek ook jaarlijks 1 pond voor het graf van de erflater, gelegen naast het altaar door hem opgericht (welke dat is wordt niet vermeld).
Dit alles moet jaarlijks betaald worden uit huis en erf in de Sadeleerstraat van genoemde erflater.
Dit maakt onderdeel uit van een groter geheel van schenkingen.
Op 11 juni worden er nog aanvullingen gemaakt die niet van belang zijn.
Notaris: Theodericus de Mosa Johannis.
In dorso: fo 50 Sadel straet 2 pond payment (Van Uden?); Op 't Treptien (Vd Weeghe?); no 56; fo 55; fo 43 v; testament Jans van Myngen van II pond die Tijs Kleynael gylt yn de Saielerstraet; fo 78.
In cijnsboek is sprake van erfcijns 20 schelling nu 7 stuivers; Hendrik van Uden heeft over 1469 tot 1512 deze erfcijns ontvangen, volgens zijn register; de rentmeesters Bax en Vanden Meer hebben slechts 1 pond ontvangen (?); laatst over 1628.

1427-12-16 (verkoop)

Plaats:Empel / Meerwijk
Plek:Dieze / Ghermensteeg / Oude Kamp / Kostverloren
Schenker:Loef, Arnoldus + echtgenote Maria, dochter van wijlen Hermannus Willemszoon
Ontvanger:Keymp, Giselbertus, zoon van wijlen Godefridus
Categorie:2
Betreft de verkoop van 2 huizen, erven en hoven in parochie Empel, gedeeltelijk aan de Dieze gelegen, een stuk land van 20 hond groot, tussen Die Ghermensteeg en Auden Camp, een kamp, Den Auden Camp geheten, 5 morgen groot en een stuk land van 5 mo, geheten Kostverloren, met een aantal lasten.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: van I malder ofte IIII sester rogs habetur fo IIc IIII dat zy afgelegt zyn et pauci vel nullius valoris (Van Uden?).

1428-04-10 (overdracht / cijnsboek 067r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / Korte Putstraat
Schenker:Vinnink, Johannes, goudsmid, weduwnaar van Agnes, dochter van wijlen Godefridus Becker
Ontvanger:Tielmanszoon, Tielmannus, zoon van wijlen Arnoldus + echtgenote Heilwig, dochter van wijlen Go
Categorie:22
Betreft de overdracht van het vruchtgebruik in de helft van een cijns van 40 schelling uit een huis en erf in de Kerkstraat, eerder verkregen door HenricusBecker, zoon van wijlen Johannes Becker, van Elisabeth Blockeels, weduwe van Gerardus Barbier. wolwever en van Johannes, haar zoon.
Vervolgens heeft Tielmannus, als echtgenoot van Heilwigis de helft van voornoemde cijns overgedragen aan genoemde Johannes Vynninck.
In dorso: fo XII Xl solidis payments in die Kerckstraet etc. pro fabrica ecclesia sancti Johannis Evangeliste in Buscoducis.
Verband met 1467-01-23; zie aldaar.

1429-08-29 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Snoek, Henricus zoon van Arnoldus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:armen Hinthamereinde + St-Crispinus- St-Crispianusaltaar
Categorie:2
Betreft de schenking bij testament, waarvan een extract wordt opgemaakt door notaris Hermannus ten Kolke de Doesborch, van een erfcijns van 1 pond aan de armen, gezamenlijk wonend op het Hinthamereinde, die door de "vuermeysters" beheerd moet worden en van een erfcijns van 1 pond voor het genoemde altaar. Deze cijnzen worden betaald uit het deel van de huizen en het erf die aan de erflater toebehoren gelegen in de Hinthamerstraat, zich uitdstrekkend van de straat tot aan het kerkhof van de St-Jan.
Ook is er een erfcijns van 2 pond aan de St-Antoniuskapel geschonken, eveneens te heffen uit het genoemde onderpand.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: vn 1 pond payment d'welck deze fabrique gilt den auter Crispini et Crispiani; van 1 pond payment den armen op 't Hinthemereynde d'welck is gequeten ut teneo est non monetur.

1429-11-23 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straat van Kortkolperstraat naar Langkolperstraat
Schenker:Rover van der Poirten, Arnoldus
Ontvanger:Witmeri, Petrus, zoon van wijlen Wennemarus
Categorie:2
Betreft de overdracht van een erfcijns van 40 schelling uit een huis en erf in genoemde straat.
Mogelijk verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: van XL schelling in die Cortcolperstraet gecoft tegen Arnt Rover van der Porten.

1429-12-22 (overdracht voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Sleiden, Henricus van der, alias Hans Coens
Ontvanger:Cox, Mathias, kanunnik van St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdracht van een erfgoed, met zijn rechten en afhankelijke goederen gelegen in de Hinthamerstraat, zich uitstrekkend van de straat tot aan het kerkhof van de St-Jan.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: van de IIIen huysen Claes Janssoen van der Stegen nu meester Jan suo filio meester Jan van Helmont ende Jan van den Steen pertinentes (Van Uden?).
Notaris: Dionisius Schonarts de Kermpt.

1430-01-24 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterdijk
Schenker:Tielmanszoon, Tielmannus, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:Hannen, Ancelmus, zoon van wijlen Johannes
Categorie:1
Betreft overdracht huis erf hof aan de Vughterdijk in ruil voor 0,66 erfcijns van 1 po, 1 oude groot en erfcijns 4 pond aan de verkoper.
In dorso: Herman Hees aen desen brief 4 p en ...

1430-04-11 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Eikendonk
Schenker:Doernen, Arnoldus de, zoon van Ingramus de Doernen
Ontvanger:(Screynmeker, Nicolaas) kerkfabriek st-Jan
Categorie:2
Betreft de belofte tot betalen van een erfcijns van 1 pond uit een stuk land van 6 morgen groot binnen de vrijheid van stad 's-Hertogenbosch op de plaats (Den) Dungen op plek Eikendonk.
In dorso: Item I libra aen Aert Ygeram uut VI mergen lants op Dungen nu Willem Huben Screynmeker optredend als meester van de kerkfabriek.

1430-04-11 (bevel betaling schulden)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:officiaal van Luik
Ontvanger:(Lu, Marcelius die + Petrus de Best) kerkfabriek St-Jan
Categorie:4
Betreft bevel tot betaling aan de ontvangers van deze akte van hun schulden aan de kerkfabriek, in welke vorm dan ook, binnen 7 dagen, aan de genoemde kerkmeesters op straffe van excommunicatie of suspensie.
Verband met 1432-09-12 en 1436-07-12.

1430-05-13 (betaling cijns / rente)

Plaats:Son
Plek:Ter Boekt
Schenker:velen
Ontvanger:(Lu, Marcelius die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de betaling van een onbekend bedrag uit een totaal van 31,5 pond die men de kerkfabriek van St-Jan schuldig was uit de laatste 2 voorgaande jaren wegens een erfcijns van 15 pond en 15 schelling uit goederen Ter Buect in de parochie Son gelegen.
De schuldenaren zijn: Johannes, zoon van Johannes Diddenzoon, Henricus Janszoon, Matheus Dirkszoon, Johannes van den Hove, Godefridus van den Spiker, Engelbertus de Doernen, Deinaldus Danielszoon, Godescodis Hepkens, Jacobus Spar, Wolterus Lathouwer, Johannes, zoon van Thomas Metten, Johannes, zoon van Arnoldus Noikenszoon, Johannes de Elschot en Johannes de Hulst.
Genoemde ontvanger optredend als kerkmeester van de St-Jan.

1430-12-13 (verkoop)

Plaats:Berlicum
Plek:Belver / Westerakker / Hostakker / Housmeer / Speelberg
Schenker:Bosch, Arnoldus Petri
Ontvanger:Bosch, Bela, weduwe van Johannes Mauritius de
Categorie:2
Betreft 1 mud rogge erfpacht uit.
 • Westerakker te Berlicum op plek Belver
 • stuk land
 • stuk land bij erfgoed abdij Berne
 • stuk land Hostakker
 • beemd Housmeer
 • beemd Speelberg
 • ander beemd Housmeer
 • nog een stuk land daar
In dorso: Aert Peter Boschzoon; hier en buert men nyet af.
Betreffende deze pacht nog akte dd 1454-01-16 (nvb).

1431-01-16 (erfdeling)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Onder de Eik / Zijle
Schenker:velen
Ontvanger:onder andere kerkfabriek st-Jan
Categorie:2
Betreft een erfdeling van een groot aantal goederen, belast met een aantal cijnzen; o.a. een erfcijns van 7 schelling en 6 penn aan de kerkfabriek, die betaald moest worden uit een huis met grond en afhankelijke goederen, gelegen Onder die eyck op de plek Zyle; de erfcijns die betaald moest worden aan de kerkfabriek is er een uit een totaal van 6.
Erfdelers: Henricus, zoon van wijlen Johannes Broek, Gerardus, zoon van wijlen Michael de Breda, wettig echtgenoot van Margaretha, Johannes Gerritszoon, wettig echtgenoot van Hilla, en Arnoldus Boyen, zoon van Egidius, wettig echtgenoot van Heilwigis, alle dochters van Johannes Broek.
N.B.: vidimus van deze akte in 1432-06-07.

1431-03-15 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:velen
Ontvanger:Erp, Johannes, zoon van wijlen Leonius de
Categorie:1
Betreft de overdracht door Petrus, Leonius, Aleidis, Elizabeth, kinderen van wijlen Leonius de Erpe, aan hun broer Johannes van elk deel en alle rechten die zij hadden in een hofstad van wijlen Leonus in de Hinthamerstraat; Johannes moet tevens alle lasten berustende op dat erfgoed betalen.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: dit syn die bryef van Jans huis van Errep, nu kerrchof.

1431-12-15 (overdracht / cijnsboek 096r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Beurdse Molen / Weverplaats / Mortel
Schenker:velen
Ontvanger:Carnauwe, Johannes, kramer, zoon van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft de overdracht door Egidius, gen "die cremer de Strathe", wettig echtgenoot van Margaretha, Egidius, zoon van Johannes van der Audermolen, wettig echtgenoot van Elizabeth en Franco, zoon van Giselbertus Zoete de Delft, echtgenoot van Aleidis, dochters van wijlen Johannes Carnauwe, van elk deel en alle rechten in een erfcijns van 3 pond uit huis, erf en hof tegenover de Buerdsche molen.
In dorso: Weverplaetse tegenover die Molensteghe, nr 42 (Vd Weeghe?); fo 62.
Verband met 1467-10-03; zie aldaar voor cijnsboek; ook verband met 1518-09-01: volgens het cijnsboek wordt dit bij dit geheel bewaard.

1432-01-15 (bevel tot teruggave)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:officiaal van Luik
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:4
Betreft een bevel van de officiaal van Luik wegens een onenigheid: tegen de gewoonte in wordt de grootste kaars meegenomen, die bij het lijk wordt ontstoken: normaliter moet men deze kaars aan het kerkbestuur laten. Echter, vele personen van allerlei slag nemen deze kaars wederrechtelijk mee.
Daarom moet openlijk in de St-Jan tijdens de hoogmis worden afgekondigd dat degenen die zulke kaarsen hebben meegenomen deze binnen 6 dagen moeten inleveren onder bedreiging van zware kerkelijke straffen en een boete van 500 Engelse ponden nobels, gelijkelijk te verdelen tussen de bisschop van Luik en de rechthebbenden; men kan ook volstaan door de waarde van de kaarsen te betalen.

1432-09-12 (bevel betaling schulden)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:officaal van Luik
Ontvanger:(Lu, Marcelius die + Colinus Screynmeker) kerkfabriek St-Jan
Categorie:4
Betreft een bevel van de officiaal van Luik dat de ontvangers van deze akte binnen 7 dagen hun schulden, welke dan ook, aan de meesters van de kerkfabriek moeten betalen, op straffe van excommunicatie / suspensie.
Verband met 1431-04-11 en 1436-07-12.

1432-10-17 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Kessel, Johannes, zoon van wijlen Arnoldus de
Ontvanger:Audermolen, Johannes van der
Categorie:2
Betreft een belofte tot betaling van een erfcijns van 7 pond en 10 schelling uit een erfgoed en gebouwen daarop staande gelegen aan de Hinthamerstraat, welk erfgoed ligt naast een erfgoed van de kerkfabriek van de St-Jan.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: want de fabryck dit huys ender onderpant gecoft heeft ... (Van der Weeghe?).

1433-06-07 (testament voor priester Egbertus uiten Wier)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Bok, Lambertus, parochiaan van St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe Onze Lieve Vrouw / St-Jan in St-Jan
Categorie:3
Betreft de schenking aan de kerkfabriek van de St-Jan van ieder 1 maal 1 Arnhemse gulden voor beeld Onze Lieve Vrouw en St-Jan. Dit maakt onderdeel uit van meerdere schenkingen aan anderen.

1433-09-23 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt
Schenker:Spijker, Margaretha, dochter van wijlen Johannes Gijskens, pr. + Heilwig Spijker
Ontvanger:Ammerzoijen, Hermannus
Categorie:2
Betreft de overdracht van erfcijns 10 schelling uit een totaal van 25 pond uit een huis op de Markt op de hoek van het straatje lopend van de Markt naar de Schrijnwerkersstraat.
Verband met de kerkfabriek op basis van dorsale aantekeningen: 3 gulden, II stuivers, 3,5 oirt uuytte Pellicaen opden hoeck vande Corenstraet; no 3 (Vd Weeghe); 36; fo 24 v.

1433-10-13 (afstand doen van rechten)

Plaats:'s-Hertogenbosch (waarschijnlijk)
Plek:onbekend
Schenker:Carnauwe, Hubertus
Ontvanger:Strathe, Egidius, zoon van Egidius "die cremer van Strathen"
Categorie:2
Betreft het afstand doen door de schenker van zijn recht op terugkoop en naastingsrecht op een erfcijns van 8 pond en de helft van een erfpacht van 1 mud rogge; dit alles is in het verleden overgedragen aan Egidius door Johannes Carnauwe, zoon van wijlen Johannes.
Zie ook 1431-12-15.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: VIII pond ex domo angulari ... huys.
Verbonden met 1433-10-13; 1467-10-03.
1433-10-13 heeft dezelfde strekking als bovenvermelde akte.

1434-09-01 (verkoop)

Plaats:Teeffelen
Plek:Schildwacht
Schenker:Broekszoon, Catharina, dochter van wijlen Daniel
Ontvanger:Tefelen, Catharina, dochter van wijlen Gerard v
Categorie:1
Betreft 0,33 deel van 3 morgen land in Tefelen op plek Schiltwacht in ruil voor betaling 3 oude groten en onderhoud van 0,33 roede Maasdijk in Reek.
In dorso: dit sijn die brieve van II mergen die beset sijn totter missen ende spreken van II ... ende ... 3 ander van III koeren ...

1435-05-25 (verkoop / cijnsboek 393r)

Plaats:Heesch
Plek:In de Beemd / Op de Koningstraat
Schenker:Stock, Gerardus van den, zoon van wijlen Johannes Ghibenzoon
Ontvanger:Vinnink, Johannes, goudsmid, zoon van wijlen Willelmus V
Categorie:2
Betreft verkoop van erfpacht van 0,5 mud rogge uit stuk landbouwgrond van 3,5 lopenzaad in de parochie Heesch op plek In den Beempt en stuk landbouwgrond van 2,5 vatzaat op plek Op die Koninxstraet.
Verband met kerkfabriek op basis van dorsale aantekening: Heesch 1 malder roggen no 70 (VD Weeghe); 156v; Red 39; Lenart Gysberts.
In cijnsboek ipv 4 zester rogge wordt nu 3g / jaar betaald; laatst over 1626.
Lmarge: vendidit.

1435-07-28 (overdracht)

Plaats:St-Michielsgestel + Vught
Plek:verscheiden
Schenker:--
Ontvanger:--
Categorie:2
Betreft een vidimus van 1431-05-12 waarin land in St-Michielsgestel wordt overgedragen alsmede een erfcijns: beemd Gestelschebossche, stuk land in de Thede (Duyschbroek), stuk land in St-Peterparochie Vught, cijns en erfpachten.
Verband met kerkfabriek op basis van dorsale aantekening: fo 104 v; no 100 (VD W?); fo 88 v.
In de vidimus belooft Gerardus Boden, zoon van wijlen Godefridus dat hij de gevidimeerde akte ten gunste van hemzelf en van Arnoldus Paenweter, zoon van wijlen Henricus, in bewaring zal houden en dat hij hem zo vaak aan Arnoldus zal overhandigen als deze hem voor de uitoefening van zijn rechten zal nodig hebben.

1435-08-16 (Zie 1400-03-08)

Plaats:Zie 1400-03-08
Plek:Zie 1400-03-08
Schenker:Zie 1400-03-08
Ontvanger:(M die Lu + P van Best + A vd Heuvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft vidimus van 1400-03-08, waarin uit verscheidene (8) hoeven en 1 windmolen verkocht is een erfcijns van 100 Hollandse gulden.
Kerkmeester van de St-Jan Meelys van den Heuvel is verschenen en heeft de akte laten vidimeren.
Marcelijs die Lu en Peter van Best hebben als kerkmeesters getuigd deze cijns te hebben geind.
Er is nog een tweede akte van vermoedelijk dezelfde datum die dezelfde cijns behandeld.

1436-01-23 (opeising inkomsten)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:onbekenden
Ontvanger:(Lu, Mareclius die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft een opeising door de genoemde kerkmeester van alle niet betaalde schulden aan de kerkfabriek van de afgelopen 3 jaar.

1436-03-26 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Copal de Lith, Ermgardis dochter van wijlen Giselbertus, zoon van wijlen Theodericus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe Onze Lieve Vrouw / St-Jan
Categorie:3
Betreft de eenmalige schenking van 1 maal 1 gulden van hertog Arnoldus in gereed geld; maakt onderdeel uit van een groter geheel aan beelden Nieuwe Onze Lieve Vrouw en St-Jan 1 Arn gulden.
Notaris: Arnoldus Rover.

1436-07-12 (bevel betaling schulden)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:officiaal van Luik
Ontvanger:(Lu, Marcelius die + Amelius van den Heuvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:4
Betreft een bevel tot betaling van schulden aan de kerkfabriek van St-Jan op straffe van suspensie voor de priesters en excommunicatie voor de clerici en leken die niet voldoen aan het bevel.

1437-01-02 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:tegenover Beurdse molen
Schenker:Delft, Franco, zoon van wijlen Gijselbertus de
Ontvanger:Carnauwe, Margaretha, dochter van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit huis erf hof tegenover de Boertsche molen.
In dorso: Willem van Zittart te boeck.
Retroakte dd 1421-07-23:.
In dorso: III lb aen de plaetse Thijs Brugman.

1437-03-09 (verkoop / cijnsboek 052r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude Hulst
Schenker:Back, Giselbertus, zoon van wijlen Goeswinus Enoden
Ontvanger:Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus (/kerkfabriek St-Jan)
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 2 pond uit huis, erf, hof van Christianus op de Ouden Huls gelegen.
Verband met kerkfabriek op basis van dorsale aantekening: fabrica 2 libras aende plaets Henricus Rutten.

1438-06-05 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Houtappels, Aleidis, dochter van wijlen Giselbertus, weduwe van Johannes de Doringen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1 Arnoldusgulden na haar dood; onderdeel groter geheel.
Notaris: Johannes Gruter de Venrade, pr.
Erflaatster is begijn geweest op het Groot-Begijnhof.

1438-11-25 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Landmeter, Thomas, zoon van wijlen Willelmus. kleermaker + Johanna, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de eenmalige schenking van 2 kromstaarten; onderdeel van groter geheel.
Opgenomen in akte notaris Godefridus Hels 1449-02-13.
Notaris: Johannes de Gruiter.

1439-01-31 (verkoop / cijnsboek 395r)

Plaats:Oirschot
Plek:Spoordonk / Boterwijk
Schenker:Roef, Willelmus, zoon van wijlen Rodolphus R van der Sloeven
Ontvanger:Meeuszoon van Aarlebeke, Willelmus zoon van wijlen Lucas
Categorie:2
Betreft verkoop van erfpacht van 1 mud rogge uit huis, erf, hof en aangrenzend land van 0,5 mudzaad in de parochie Oirschot in pastorie Spoerdonk en 1 zester land in dezelfde parochie in pastorie Boterwijk.
In dorso: no 72 (Vd W?); Red met 6 gl; fo 15.
Verband met 1488-02-29, 1468-12-08 en 1505-07-17 (ook cijnsboek).

1439-03-07 (vidimus / overdracht)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:Dodebroek / Pettelaar / De Houw / De Haze
Schenker:Berwout, Hermannus + Luitgardis, dochter van wijlen Johannes de Erp
Ontvanger:Boner, Beatrix, weduwe van Johannes die
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 po; dit is een vidimus van akte dd 1389-04-29.
Erfcijns uit land Dodebroek bij Pettelaar, uit land De Houw en uit land De Haze.
In dorso: X pond Henric Berwout mij vercoft den anderen brief is noch in die scrifkamer.
Andere akte van dezelfde datum, betreffende overdracht van dezelfde cijns.

1439-08-07 (vonnis)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Laar
Schenker:verscheidene (niet van belang)
Ontvanger:verscheidene (niet van belang)
Categorie:2
Betreft uitspraak door Bossche schepenen in geschil over erfpacht 6 mud rogge uit hoeve Te Laer in Aarle.
In dorso: dese VI mudden roggen syn aen 't capittel gequeten by permutatie van VI aude mudden die de fabriyck daertegen overgegeven heeft volgens specificatie hierby gevuecht.

1439-08-11 (testament voor notaris / cijnsboek 058r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Karrenstraat / Markt / Rode Zwaan
Schenker:Coptiten, Jutta, dochter van wijlen Willelmus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft 10 oude groten uit huis in de Karrenstraat in de richting van logement "In de Clock" (Mosmans: 52 perceel 794) en 1 pond voor de wijn die in de kerk gebruikt wordt op hoogfeesten bij de sacramenten voor de gelovigen; 1 pond onderdeel van 15 pond die erflaatster ontvangt uit 2 huizen bij de Markt.
In dorso: X aude groot Karrestraet fo LVI ende 1 pond payment aen die Merckt fo L (Van Uden); X aude grooten uuyt den Rooden Swaen in de Kaerstraet (Vd W); no 27; fo 39 v; fo 52; fo 28.
In marge aantekening uit 1588 dat het bedrag van 1 pond afgelost is.
Zie cijnsboek en 1495-03-14 en 1495-03-19.
Rode Zwaan in Karrenstraat:.
vSvY: -.
Mosmans: 52 perceel 825.

1440-02-12 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Colonia, Matthias de, zoon van wijlen Johannes die Cuper
Ontvanger:Colonia, Agnes + Mechtildis, dv Matthias de
Categorie:11
Betreft de overdracht van het vruchtgebruik in de helft van een erfgoed in de Hinthamerstraat zich uitstrekkend tot aan het kerkhof van de St-Jan.
In dorso: fabrica sancti Johannis in Buscoducis.

1440-02-12 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Colonia, Agnes + Mechtildis dv Matthias de
Ontvanger:(Lu, Marcelius die + Amelius van den Heuvel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:11
Betreft de overdracht van het vruchtgebruik in de helft van een erfgoed in de Hinthamerstraat gelegen; zie ook de andere akte van dezelfde datum als deze.
Ontvangers kerkmeesters genoemd.

1440-04-01 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Buck, Arnoldus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Lu, Marcelius die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdracht van 0,25 deel en de rechten van de schenker in een huis en erf in de Hinthamerstraat.
Ontvanger kerkmeester genoemd.

1440-04-01 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Buck, Weindelmodis, weduwe van Lambertus Buck, zoon van wijlen Everardus
Ontvanger:(Lu, Marcelius die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdracht van de helft van een huis en erf in de Hinthamerstraat en het vruchtgebruik in de andere helft van dat huis en erf.
Ontvanger kerkmeester genoemd.

1440-05-14 (verkoop / cijnsboek 391r)

Plaats:Haaren
Plek:Het Brederot / Belver
Schenker:Appels, Arnoldus, zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:Vos, Bartholomeus, zoon van wijlen Willelmus
Categorie:2
Betreft verkoop van erfpacht 1 mud rogge uit stuk landbouwgrond, Dat Belver, op plek Belver.
Verband met kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: 1 mud roggen tot Haaren synde reductie; no 68 (Vd W); fo 156; van enen mud roggen tot Belversen ghilt Aert Appels na (dode) Goerttruyt Vos idem Willemus Pieck.
Verband met 1471-05-25 (zie aldaar ook cijnsboek).
Zie ook inv. nr. 2046.

1440-06-14 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Cranenborch, Henricus de, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:Cranenborch, Mattheus, zoon van Henricus
Categorie:1
Betreft overdracht van de helft van een hofstad met zijn gebouw in de Hinthamerstraat.
In dorso: fabrica in Buscoducis.

1440-08-18 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Audermolen, Johannes van der, wandsnijder
Ontvanger:Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 20 schelling uit huis, erf, hof in de Hinthamerstraat.
In dorso: fabrica in Buscoducis non solvit.

1440-09-02 (testament voor notaris)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Geffen, Johannes de, mr in de artes + Sophia, zus, kinderen van Henricus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond uit de goederen van erflaters nog aan te wijzen door de executeurs-testamentair; zie ook 1440-09-02.

1440-09-02 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Geffen, Johannes de + Sophia, zijn zus kinderen van Henricus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 2 lichte guldens na de dood van erflaters.
Notaris: Johannes Gruter de Venrade.
Zie ook 1440-09-02.
In dorso: oratur utrum facta sit in possessionem ...

1440-11-19 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Cranenborch, Mattheus, zoon van Henricus
Ontvanger:(Heuvel, Amelius van den) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van de helft van een hofstad gelegen in de Hinthamerstraat.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
Er zijn nog twee akten van dezelfde datum waarin Theodercius, zoon van Henricus Cranenborch afstand wil doen van zijn recht op terugkoop en naasting ten gunste van de kerkfabriek van de St-Jan en in de tweede akte is dit ook daadwerkelijk gebeurd.

1441-02-21 (vonnis)

Plaats:St-Michielsgestel / Moergestel
Plek:Thede
Schenker:verscheidene personen
Ontvanger:(Heuvel, Amelius van den) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een uitspraak in een conflict over de betaling van 40 mud rogge uit de tiende te Thede; uiteindelijk krijgt de kerkfabriek deze 40 mudde door tussen komst Willem van der Aa die namens hen betaald.
In dorso: overgegeven martis XIII martij anno gratie LIII; 11,5 o. fo.

1441-08-12 (testament voor plebaan)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Coel Dorrenzoon, Nicolaas
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1 Arnoldusgulden aan kerkfabriek en Onze Lieve Vrouw in de St-Jan 1 maal 1 Arnoldusgulden.
Plebaan van de St-Jan: Jacobus de Lyss, pr.
Onderdeel van groter geheel.

1441-09-13 (overdracht voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Waarloos, Willelmus, provisor Grootziekengasthuis
Ontvanger:Geffen, Jacobus de, zoon van wijlen Henricus en wijlen Sophia
Categorie:4
Betreft de overdracht van de executoriale bevoegdheid van de testamenten van wijlen Sophia, wettig weduwe van Henricus de Geffen, en van wijlen mr Johannes en Sophia, kinderen van wijlen Henricus en wijlen Sophia; verder worden alle vazen, lepels, zilveren en vergulde zaken en alle juwelen die bij die executie hoorden en die bij Amelius van den Heuvel en Goeswinus Toelinck, kerkmeesters van de St-Jan in bewaring waren gegeven, overgedragen.
Notaris: Rutgerus de Arkel.

1441-09-28 (afstand doen van pacht)

Plaats:Moergestel
Plek:onbekend
Schenker:Aa, Gerardus, zoon van wijlen heer Gerardus de, ridder
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft helft van erfpacht 18 mud rogge uit een hoeve met de akkers, beemden, weiden die bij die hoeve hoorden.
Zie verder 1441-09-28.
Afschrift: inv. nr. 2092.

1441-09-28 (afstand doen van pacht / cijnsboek 401r& 402r& 403r)

Plaats:Schijndel
Plek:In Delschot / Dat Nederland
Schenker:Aa, Gerardus, zoon van wijlen heer Gerardus de, ridder
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1,5 mud rogge uit stuk land Dat Nederland in parochie Schijndel, op plek In Delschot (=3 malder).
Zie verder 1441-09-28.
Verband met 1400-12-11 (401r).
In cijnsboek sprake van 4 zester rogge; C Donkers 12g 11st 3o voor 2 zester resterende 1608 en voor 2 maart 1609 en '10; Scheffer 5g 5st over 1611; In den Rijder 4g voor 1 maart 1612 (marktprijs); Engelen over 2 jaar in geld volgens markt, gekort 1g per 0,25 jaar: 1613 en '14 (niet aangegeven hoeveel); zo ook 1615-1617; van Horenbeek over 1618: 9g per mud, dus 4g 10st; 1619 onbekend; Delgt 4g voor 1620; 1621 onbekend; 1622 8g 18st; 1623 7g 3st; 1624 onbekend; 10g 16st over 1625; 1626 4 zester rogge; ook over 1627 (402r) In cijnsboek sprake van 2e deel van 4 zester rogge uit 3 malder; 1608 en '09 1 mu; 1610 kwijtgescholden; 1611 4g wegens "quaet gewas"; 1612 4g min 3st, "de merckt van den rogge was leech"; 1613 in geld; 1614 1 ma; 1615, 1616 onbekend; 1617 en '18 1 mu; 1619, 1620, 1621 onbekend; 1622 4 ma; 1623 1 ma; 1624 9g 4st; 1625 2 zester en 5g 8st ipv 2 ze; 1626 4 ze; in 1628 over 1627 en 1628 1 mud (403r) ook nog 3e deel van 4 zester rogge uit 3 malder; over 1608-1611 1 mud 6 zester 2g 10st; 1612-'13 6 ze; 1614 4 ze; 1615 in geld volgens de markt; 1616-'17 onbekend; 1618 4 ze; 1619 onbekend; 1620 4g; 1621 onbekend; 1622 4 ze; 1623 4 ze; 1624 en '25 onbekend; Lommel over 1626 en '27 1 mud rogge.

1441-09-28 (afstand doen van pacht)

Plaats:Schijndel
Plek:De Hautart
Schenker:Aa, Gerardus, zoon van wijlen heer Gerardus de, ridder
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht van 1,5 mud rogge uit een stuk beemd van 2 bunder groot en 0,25 deel van 1 bunder min 1 roede op plek Die Hautart.
Zie ook 1440-09-28.
In dorso: fabrica in Buscoducis; no 76; 17 v.

1441-10-31 (testament voor plebaan)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Vos, Bartholomeus
Ontvanger:kerkfabriek st-Jan
Categorie:3
Betreft 1 keer 1 gulden van hertog Arnoldus aan de kerkfabriek St-Jan; eveneens 1 x 1 gulden aan de Zalige maagd Maria; onderdeel van groter geheel.
Plebaan: Petrus Mollener.

1441-11-28 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Luet, Godefridus en kinderen
Ontvanger:(Heuvel, Amelius van den + Goeswinus Toelinck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van 0,25 deel en alle rechten in huis en erf in de Hinthamerstraat In dorso: dit 's den bryef da ... Goedert van Loot op ... heeft met sinen kinderen als van ... erve dat nu kerchof ys.
Ontvangers genoemd als kerkmeesters.

1441-12-19 (overdracht / cijnsboek 293r)

Plaats:Nuland
Plek:Wilshuizen
Schenker:Henrikszoon van Boxtel, Stephanus zoon van wijlen Stephanus + Margaretha, zijn vrouw
Ontvanger:Berkel, Elizabeth, dv Jordanus van
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 40 schelling uit huis, hof en aangrenzende erfgoederen in Nulant op plek Wilshuzen.
In dorso: no 35 (Vd W?).
Verband met 1304-12-17 en 1500-11-12 (zie hier voor cijnsboek).

1442-01-27 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Moel, Willelmus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Goeswinus Toelinck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:11
Betreft overdracht van vruchtgebruik in een hofstad in de Hinthamerstraat en de gebouwen op die hofstad; aanvankelijk is dit aan Lambertus de Doerne overgedragen ten gunste van Oda, Elizabeth, kinderen van wijlen Willelmus Moel en van Hilla, zijn vrouw, dochter van wijlen Johannes Coel en ten gunste van Giselbertus en Godefridus, broers, kinderen van wijlen Rutgerus Morinc en van wijlen Hilla; een aantal heeft vervolgens dit aan de kerkmeester overgedragen.
In dorso: dit's den brief daer Willem Moel ... heeft op een erve dat nu kerchof is.

1442-05-05 (vidimus)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Zadelmakersstraat
Schenker:--
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft een vidimus van een aantal akten: 1355-09-30 (over erfcijns uit huis Zadelmakersstraat); 1356-01-18; 1420-05-04; 1422-02-28 (over huis bij Jodenpoort); 1402-05-27 (over huis in Zadelmakersstraat); 1403-03-10 (over huis Zadelmakersstraat).
In dorso: de quadam domo in die Sadelstraet ad fabricam (Van Uden); no 57 (Vd W).
In de vidimus wordt een belofte gedaan door een aantal personen om de akten veilig te bewaren; verband met de kerkfabriek is in de tekst van de akte niet aanwezig.

1442-07-06 ((toestemming tot) verkoop (leenhof Brabant))

Plaats:Hilvarenbeek / Lithoijen
Plek:nvb / onbekend
Schenker:Rode, Willem van, zoon van Willem Laurens v
Ontvanger:Sporkille, Jan
Categorie:2
Betreft rente 50 Beierse gulden uit de helft van 0,25 deel van de tienden Hilvarenbeek en uit 26 morgen land te Littoyen.
In dorso: van der tyende tot Hilvarenbeeck die erme aldair.

1442-07-07 (testament voor notaris)

Plaats:Berlicum
Plek:onbekend
Schenker:Schrijnmaker, Nicolaas
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de schenking van een erfcijns uit goederen te Berlicum in ruil voor een graf voor de erflater en zijn vrouw in de St-Jan en dat deze cijns nooit mag vervreemden.
Notaris: Daniel van den Steenakker, clericus van bisdom Kamerijk.

1442-07-10 (testament voor priester)

Plaats:Middelrode
Plek:Het Gewat
Schenker:Egidii, Johannes
Ontvanger:kapel Middelrode
Categorie:2
Betreft testament door Petrus de Tuil, priester van parochiekerk Berlicum beoorkond.
Tgv 1 mis in de kapel van Middelrode schenkt de testateur een erfcijns van 10 schelling uit huis en hof op plek Dat Gewat bij de kapel.
In dorso: Deelis Jan Deelens Zoenzoen X schelling op Sinte Bartholomeusdach.

1442-07-20 (schenking / cijnsboek 394r)

Plaats:Nistelrode
Plek:Dorselaar
Schenker:Kiemt, Petrus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Witmery, Wennemarus
Categorie:1
Betreft schenking huis, erf, hof en aangrenzende erfgoederen op plek Dorselaar.
In dorso: Nystelroy 1 malder roggen 157 van (Vd W?).
Verband met 1487-07-03 en 1529-11-09 (ook cijnsboek).

1442-10-06 (overdracht / cijnsboek 409r, 410r)

Plaats:Hilvarenbeek
Plek:Niet van belang
Schenker:Langelaar, Willem van, zoon van wijlen Bruisten
Ontvanger:Stamelaart, Arnt, zoon van wijlen Hendrik
Categorie:2
Betreft de overdracht van de helft van 0,25 van de tienden te Hilvarenbeek voor Philips de Goede van Bourgondie, Hendrik Magnus, stadhouder van de lenen in Brbant, mr Jan Bout, mr in beide rechten, de aartsdiaken van Famenne, kanselier, Simon van Herbais. raadsman, Ambrosio van Dinther, secr van het land van BRabant, Herman van Vorssen, deurwaarder, Jan tsRaits, Jan van Herysen, Huibrecht Goebels en Klaus Goey.
In dorso: tienden tot Hilvarenbeek no 82 (Vd W).

1443-01-02 (overdracht)

Plaats:Rixtel / Aarle
Plek:Ten Kuilen / windmolen
Schenker:Rode, Giselbertus de, zoon van wijlen Goedfridus, weduwnaar van Elizabeth, dochter van wijlen Arn Monic
Ontvanger:Rode, Marcinus, zoon van Giselbertus de
Categorie:2
Betreft erfpacht 3 mud rogge.
In dorso: Johannes Pels Gysbrecht solvit.

1443-02-28 (overdracht)

Plaats:Oisterwijk / Berkel
Plek:De Wuesthoeve
Schenker:Grietenzoon, Willelmus, zoon van Witmannus, zoon van wijlen Willelmus
Ontvanger:Sparbosch, Theodericus, zoon van Arnoldus
Categorie:2
Betreft de overdracht van een erfpacht van 9 zester rogge uit huis erf hof en aangrenzend land, uit een stuk land van 17 lopenzaad, uit een akker van 6 lopenzaad en uit een stuk land, Die Wuesthoeve geheten.
In dorso: 8 sester d'Oesterwyc te Berkel ex parte Ode; ... teneo ad fabricam van 8 sester rogs Oesterwick (Van Uden?).

1444-02-01 (overdracht / cijnsboek 407r)

Plaats:Vught
Plek:De Heibunder (Heybuenre) (St-Petrusparochie)
Schenker:Scilder, Rodolphus, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:Cnode, Petrus, zoon van wijlen Arnoldus + Bolant, Henricus, zoon van wijlen Henricus
Categorie:1
Betreft de overdacht van een stuk land.
Verband met de kerkfabriek op basis van aantekening in dorso: Item die fabryc Sinte Jans 2 sester, Sinte Lambertskeerc te Vucht 3 sester ende die ... ten Bosch 1 sester ut pater in libro.
Verband met 1450-09-28 (ook cijnsboek).

1444-08-19 (overdracht voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Erp, Johannes, zoon van wijlen Leonius de
Ontvanger:(Heuvel, Amelius van den + Goeswinus Toelinck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdracht door genoemde schenker van alle schepenbrieven betreffende een huis in de Hinthamerstraat om in de toekomst conflicten te voorkomen. Dit huis en erf maken tegenwoordig deel uit van het kerkhof van de St-Jan.
Notaris: Rutgerus de Arkel de Buscoducis.

1444-08-26 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Erp, Johannes de, zoon van wijlen Leonius
Ontvanger:(Heuvel, Amelius van den + Goeswinus Toelinck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de overdracht van een hofstad in de Hinthamerstraat dat was van Leonius; de kerkfabriek moet een erfcijns van 4,5 pond aan het kapittel van de St-Jan betalen, een erfcijns van 7 pond aan de THG te 's-Hertogenbosch; en een cijns aan de erfgenamen van Theodericus die Lu.
Zie ook 1444-08-19.
In het cijnsboek van het kapittel staat Leonius van Erp 2x vermeld: de eerste keer betreffende een erfcijns van 10 schelling uit totaal van 12 pond uit het deel van Leonius in het erfgoed van Gibo de Gestel voor jaargetijde Boudewijn Gruiter (322r), de tweede keer betreffende een erfcijns van 20 schelling uit zijn deel in het erfgoed van Johannes Vassaarts in de Colperstraat (322v).

1444-11-04 (testament voor notaris / cijnsboek 052r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Joriskapel (Oude Hulst)
Schenker:Manesijns, Walramus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de schenking van een erfcijns van 2 pond uit een huis erf en hof van Giselbertus Back bij de St-Joriskapel; onderdeel van groter geheel.
In dorso: fo verso XXiX (Vd W); no 25 (Vd W); 2 pond tegen oever der ouden schuts boogert (Vd W); II pond payment op den Audenhuls; no fo 50.
In cijnsboek nu 14 stuivers; laatst over 1626; in marge: no 52.
Notaris: Philips van Boningen.
Verband met 1437-03-09.

1445-01-27 (testament voor notaris / cijnsboek 306r)

Plaats:Oirschot
Plek:Spoordonk
Schenker:Geffen, Jacob van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 oude schild nu 30 stuivers; zie ook 0001-01-01 Oirschot.
Laatst over 1625 en '26.
Notaris: Peter Molenaar.

1445-05-31 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Schilder, Catharina, weduwe van Paulus, inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:4
Betreft fundatie van 2 weekmissen op nieuwe altaar van Eligius; een van de voorwaarden is dat de rector 2 betrouwbare mannen presenteert aan de kerkmeesters; die 2 mannen zorgen voor de ornamenten bij dit altaar.
In dorso: copia fundacionis altaris sancti Eligii pro rectoribus fabrice ecclesie de Buscoducis.

1445-06-09 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Cuper, Jacobus zoon van wijlen Goeswinus, burger van 's-Hertogenbosch + Mechtildis, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1 braspenning.
Notaris: Phillipus de Bonyngen.

1445-11-22 (vidimus)

Plaats:'s-Hertogenbosch + Berlicum
Plek:Kolperstraat / Hinthamerstraat
Schenker:Schilder, Goeswinus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een vidimus van 1393-11-24 waarin erfcijnzen worden verkocht: erfcijns 10 schelling uit huis en erf in Colperstraat, erfcijns 40 schelling uit kamp in Berlicum van 6 bu, erfcijns 27 schelling uit huis en erf in Hinthamerstraat.
Schilder belooft dat hij de vidimus goed zal bewaren en de kerkfabriek zo vaak zal geven als deze deze akte nodig zal hebben voor de uitoefening van haar rechten.

1446-01-29 (overdracht)

Plaats:Orthen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Maalstroom
Schenker:Laurenszoon, Petrus
Ontvanger:Geritszoon, Boudewinus, zoon van wijlen Johannes Geritszoon
Categorie:1
Betreft overdracht van een huis erf en hof in de parochie Orthen.
Verband met kerkfabriek: ... ad fabricam ... pauci vel nullius valoris.

1446-09-07 (toestemming)

Plaats:Luik
Plek:Niet van belang
Schenker:Heinsberg, Johannes van, bisschop van Luik
Ontvanger:priesters in St-Jan
Categorie:4
Betreft toestemming door de bisschop van Luik aan geschikte priesters, niet geexcommuniceerd, om op gedempte toon in stilte de mis te lezen op een draagbaar altaarsteen op het altaar voor het Mariabeeld in de St-Jan.
In dorso: desen brief is doet.

1446-10-21 (Huur / pacht)

Plaats:Lithoijen
Plek:onbekend
Schenker:Hoest, Arnoldus die, zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:Doernen, Lambertus ten gunste van Arnoldus de Huesselingen Goijaartszoon
Categorie:2
Betreft 5 Rijns gulden per jaar wegens huur van land te Littoyen voor 6 jaar.
In dorso: dit's betaelt op X Rijns gulden nae.

1446-12-13 (overdracht)

Plaats:Aarle
Plek:Laar
Schenker:Buck, mr Arnoldus, deken kapittel St-Jan, bastionarius 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Crom, mr Petrus, deken van kapittel St-Jan ten bate van rectoren Apollonia
Categorie:2
Betreft overdracht van 6 mud rogge ten bate van stichting kapelanie op altaar van Apollonia en Michael door de executeurs van testament van Johannes de Oss, kanunnik van Luik die voornoemde pacht hadden gekocht van Arnoldus, die de pacht nu overdraagt aan Petrus.
N.B.: verband met kerkfabriek: De kerkfabriek moet een erfpacht van 6 mud rogge aan deze kapelanie betalen (volgens cijnsboek kapittel;.
Zie ook 1463-08-09 en Schutjes IV 192).

1447-03-13 (overdracht)

Plaats:Berlicum
Plek:Middelrode / In die Loe
Schenker:Luidenzoon, Martinus, zoon van wijlen Wantgerus
Ontvanger:Poeteren, Hubertus, zoon van wijlen Hesselo van der
Categorie:1
Betreft overdracht van stuk landbouwgrond in parochie Berlicum op plek Middelrode en stuk land.
In die Loe tegen betaling van erfpacht van 3 lopenzaad rogge aan kerkfabriek Berlicum.
Verband met kerkfabriek St-Jan: pro fabrica de uno modio silignis ... in Berlickem.

1447-07-13 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Hezeakker, Gerardus van den + Jutta, zijn vrouw, burgers 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1,5 gulden van de hertog Arnoldus aan de kerkfabriek van de St-Jan.
Notaris: Gerardus de Grotel.
Zie ook 1447-07-13.

1447-07-13 (testament voor notaris)

Plaats:Oirschot
Plek:Spoordonk (pastorie) / Den Brants beemd
Schenker:Hezeakker, Gerardus van den + Jutta zijn vrouw, burgers 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking van erfpacht 1 mud rogge uit beemd, Den Brants beemd in pastorie Spoerdonk te Oirschot.
In dorso: Uuytgesloeten (Van Uden?).
Zie ook 1447-07-13.
Onderdeel meerdere schenkingen.

1447-07-15 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Kerkhof, Bela, vrouw van Willelmus van den, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking aan kerkfabriek St-Jan van 1 Arnoldusgulden.
Zie ook 1447-07-15; 1453-12-19.

1447-07-15 (testament voor notaris)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:Haanwijk
Schenker:Kerkhof, Bela, vrouw van Willelmus van den, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / fabriek St-Corneliuskapel Vughterdijk
Categorie:1
Betreft schenking van kamp, Die Voort, op plek Haanwijk bij St-Michielsgestel van 4 morgen groot voorwaarde: te betalen door kerkmeesters erfcijns 9 pond voor eeuwige mis elke maandag in de St-Jan onder bescherming kapittel.
Na dood erflaters moeten meesters kerkfabriek aan convent Minderbroeders zoveel mud rogge betalen als mogelijk is voor bedrag 40 rijns gulden.
Willelmus kan voormoemde kamp terugkopen voor 200 r gulden, te betalen binnen 1 jaar na dood Bela.
Notaris: Hermannus ten Kolcke.
Onderdeel van meerdere schenkingen.
Zie ook 1447-07-15; 1453-12-19.
1478-05-09 wordt door notaris Godefridus Hels de Buscoducis op verzoek van de officiaal van Luik dd 1453-08-28 het testament gemaakt.

1447-09-15 (overdracht)

Plaats:Middelrode
Plek:Loo / Bulic
Schenker:Luidenszoon, Martinus, zoon van wijlen Wantgerus
Ontvanger:Vinnink, Johannes, goudsmid
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit stuk land in parochie Bulic (Middelrode) op plek Loo.
In dorso: te vergelden bij Willem Aert Gerrits; 154.

1448-01-29 (nietigverklaring)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:(Heuvel, Amelius van den + Goeswinus Toelinck) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:verscheidene personen
Categorie:4
Betreft nietigverklaring van de verkopen, vervreemdingen en verplichtingen met welke goederen dan ook door de debiteuren van de kerkfabriek St-Jan aangegaan schenkers zijn kerkmeesters.

1448-06-11 (afstand doen van rechten)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Slager, Petrus die + Michael die Dasse + Arnoldus de Engelant
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft het afstand doen door Petrus die Slager, wettig man van Engela, Michale die Dasse, wettig man van Yda, dochters van wijlen Jacobus de Engelant, en Arnoldus Engelant, zoon van wijlen Lambertus, van een zeker erfgoed en van alle rechten daarop gelegen naast de Hinthamerstraat, vroeger van Lambertus Buck, door de kerkfabriek verworven van Weyndelmoedis, weduwe van Lambertus.
In dorso: Dat is nu kerrekof.

1448-08-02 (belofte schenking)

Plaats:Oirschot
Plek:Niet van belang
Schenker:Joede, Johannes die + Johannes, zijn zoon
Ontvanger:(Toelinck, Goeswinus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot schenking voor hertog van Brabant of diens vervanger in leenzaken van kleine tienden in Oirschot, voor zover die als leen van de hertog afhankelijk zijn Goeswinus Toelinck genoemd als optredend ten gunste van kerkfabriek.
Verband met 1448-08-02.

1448-08-02 (overdracht)

Plaats:Oirschot / Boxtel / Gemonde
Plek:niet nader aangeduid
Schenker:Joede, Johannes die, zoon van Gueldis en Johannes die
Ontvanger:(Toelinck, Goeswinus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdacht grote en kleine tienden in Oirschot, het hele aandeel en alle rechten in de tol van Oirschot, en recht Den Doven Houtschat, en alle cijnzen verschuldigd aan Willelmus de Aa in Boxtel en Gemonde.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
Zie ook 1448-08-02.
In dorso: non habetur in lilas.

1448-08-02 (overdracht)

Plaats:Boxtel / Oirschot / Gemonde
Plek:Selissen (B) / Den Doven Houtschat (O)
Schenker:Joede, Johannes zoon van Gueldis en Johannes die
Ontvanger:(Toelinck, Goeswinus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht hoeve in Boxtel op plek Selisem samen met alle andere beemden, weiden, heidegronden en afhankelijke goederen van die hoeve; tevens overdracht van vruchtgebruik in het recht Den Doven Houtschat van Oirschot met alle afhankelijke goederen.
Zie ook 1448-08-02.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
Wat Betreft de lasten die hieruit jaarlijks betaald moeten worden: zie 1449-06-07.

1448-08-02 (ontvangst)

Plaats:Oirschot / Boxtel / Gemonde
Plek:Selissen (B)
Schenker:(Toelinck, Goeswinus) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Joede, Johannes die
Categorie:2
Betreft verklaring Johannes die Joede waarin hij verklaart van Goeswinus Toelinck, kerkmeester, 100 goudgulden (r gulden) en 52 gouden penningen (peters) te hebben ontvangen wegens het vee dat op de hoeve in de parochie Boxtel op de plek Selisem is, de tol van Oirschot en het recht Houtschat van Oirschot en van enkele cijnzen die men aan Johannes verschuldigd was in Boxtel en Gemonde.
Zie ook inv. nr. 1291.

1448-08-02 (overdracht)

Plaats:Boxtel/Oirschot/Gemonde
Plek:zie 1448-08-02
Schenker:zie 1448-08-02
Ontvanger:zie 1448-08-02
Categorie:11
Zie 1448-08-02 voor uitgebreide informatie.
Hier draagt Johannes die Joede het vruchtgebruik in de in de andere op 1448-08-02 gedateerde akten genoemde goederen en rechten over aan zijn zoon Johannes.
In dorso: fabrica in Buscoducis.

1448-10-15 (bul)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:paus
Ontvanger:kerkfabriek st-Jan
Categorie:4
Betreft toestemming door paus Nicolaas van aan de kerkmeesters van de St-Jan om op het (draagbare) altaar dat voor het nieuwe Maria-beeld staat zo vaak als nodig is door geschikte seculiere priesters een mis te laten vieren en dit in weerwil van andere bepalingen.
In dorso: XIIII maij anno XIIIIc XLIX, pontificatus Nicolai van anno tercio, Amelius et Goeswinus, rectores fabrice presentaverunt decano has litteras et petierunt decerni processum. Cui domus decanus, conscito de assentatione quod capitulum dicte ecclesie ad id accessit consensus, decernit processum in fine, presentibus in aula decanali dominis Egidio Boubosch, Bat, Crom et Adriano (Froldi) presbyteris Buscoducis testinus J. ...

1449-01-29 (overdracht)

Plaats:Boxtel
Plek:Selissen (Celesel)
Schenker:Joede, Johannes die
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van recht op terugkoop van een pacht van 3 mud rogge en te verwerven; pacht afkomstig van hoeve te Boxtel op plek Selisem (Celesel) en afhankelijke goederen.
In dorso: des brief syn van Jan die Joede tynden ende hoeven ... Goessen Tolinc tegen Jannen ghecoft heeft.
Zie ook 1448-08-02 voor nadere informatie Lambertus de Doernen genoemd als optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1449-02-05 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt
Schenker:Lu, Johannes, zoon van wijlen Matthias + vrouw Elizabeth, dochter van wijlen Arnoldus Bruistinus
Ontvanger:Pels, Th
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond uit huis erf afhankelijke goederen aan Markt.
In dorso: fo 59.

1449-03-29 (overdracht)

Plaats:Berlicum
Plek:onbekend
Schenker:Scheenken, Elizabeth + Egidius Dunnekop
Ontvanger:Zeelst, Catharina dochter van wijlen Godefridus
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond uit 1,5 morgen weide Berlicum.
In dorso: rector capelle in Middelre non solvit; anno 1574 modo ... Lambert de ... uuyt zijnen gecoften camp in't ...

1449-06-07 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:verscheidene (o.m. Oirschot)
Plek:verscheidene
Schenker:Hynckaert, Willelmus
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen achterstallige bedragen van verscheidene cijnzen en pachten die als onderpand de kleine en grote tienden in Oirschot hadden.
Deze cijnzen en pachten zijn ook genoemd in de akten dd 1448-08-02.
 1. Lijfrente 10 goudgulden (r gulden) aan Johannes Bubnagel
 2. erfcijns 5 pond 5 schelling aan Clarissenklooster 's-Hertogenbosch
 3. erfcijns 3 goud oude penningen (oude schilden) aan altaar te Boxtel
 4. erfcijns 20,5 gouden penn aan Tafel H Geest Boxtel
 5. erfpacht 40 mud rogge aan kerkfabriek St-Jan
 6. erfpacht 20 mud rogge aan erfgenaam Gerardus de Aa
 7. erfpacht 5 mud rogge aan Tafel H Geest 's-Hertogenbosch
 8. erfpacht 9 mud rogge aan Arnoldus Beerwout
 9. erfpacht 12 mud rogge aan Daniel Roesmont
 10. erfpacht 5 mud rogge aan Abraham Montfranc
 11. erfpacht 10 mud rogge aan erfgenamen Willelmus de Petershem
 12. erfpacht 7 mud rogge aan erfgenamen Gerardus die Wael
 13. erfpacht 2 mud rogge aan heer Henricus die Smyt, pr
Dit zijn de lasten die de kerkfabriek moest betalen na schenking in akten dd 1448-08-02; echter dit Betreft de achterstallige bedragen die eerst nog voldaan moesten worden.
Niet genoemd, dus niet achterstallig in betalen: erfpacht 6 mud rogge aan erfgenamen Henricus de Gerwen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkmeesters St-Jan.

1449-09-20 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterdijk
Schenker:Arennest, Petrus de
Ontvanger:Coenen, Hermannus, zoon van wijlen Christianus
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond 10 schelling 9 penn uit totaal 4 pond uit huis erf hof.
In dorso: 76; pro Philippo.

1449-10-17 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan
Schenker:Pauli, Goeswinus, priester + Jacobus Cuper + Lambertus de Doernen, zoon van Chr
Ontvanger:(Weilhuizen, mr Arnoldus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van een erfgoed met afhankelijke goederen gelegen naast het kerkhof van de St-Jan.
Dit gebeurt door de executeurs van het testament van heer Everardus de Doernen, pr.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1449-12-30 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Zuwen, Johannes van der, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:Zeger, Engbertus, zoon van Giselbertus die
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 2 pond uit huis erf en hof van de verkoper in Hinthamerstraat.
In dorso: modo Lambert van ...; vla ... Belarts Os; Pels Bever meester Zeger xx ... (VD Weeghe?).

1450-01-20 (overdracht)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Beke, Willelmus, zoon van wijlen Lucas Meeuszoon de
Ontvanger:Weilhuizen, mr Arnoldus de
Categorie:22
Betreft overdracht van vruchtgebruik in goederen door Elizabeth, dochter van wijlen Theodericus Hermanszoon de Spoordonk, vrouw van genoemde schenker.
In dorso: fabrica in Buscoducis.
Genoemde ontvanger draagt alles over aan Lucas, zoon van genoemde Willelmus in een andere akte van dezelfde datum.

1450-04-08 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:de Haven (buiten stadsmuur)
Schenker:Akkermans, Margaretha, dochter van wijlen Zanderus Moels, begijn
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:2
Betreft de schenking van 0,33 deel van erfcijns 1 pond uit totaal van 9 pond als onderpand huis erf bij genoemde plek van deze cijns gaat een ander 0,33 deel naar de Nieuwe OLV.
Notaris: Goeswinus Pauli.
Andere delen van erfcijns naar kerkfabriek St-Lambert te Luik en Onze Lieve Vrouw bij de toren (het nieuwe beeld).
In dorso: Item argaretha Eckerans beguta beseet XII s IIII d ut enen huze after den Craen, nu Wouter van ...; nu echtelt syn wijf; nullius valoris qui sunt redepti et acquitati XIX decembris anno XVc ut patet in registris .... et receptorum de dicto dato. H. de Uden.

1450-09-08 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Vught, Willelmus de, zoon van wijlen Johannes burger 's-Hertogenbosch, samen met vrouw Ida
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 0,5 gulden van hertog Arnoldus.
Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Hermannus Pieck.
In dorso: testament Wijllems van Vucht op den Vuchteren dyc II sester roggen te Vucht uut den Heyloeze gilt nu Henric Bolant tot Vucht; no 80; 165 v.
Zie ook 1450-09-08.

1450-09-08 (testament voor notaris / cijnsboek 407r)

Plaats:Vught
Plek:De Heibunder (Heybuenre)
Schenker:Vught, Willelmus de, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking van erfpacht 2 zester rogge uit totaal 6 zester rogge uit stuk land Den Heybuenre in Vught (St-Pparochie) ten bate van bouwwerken St-Jan; aan de kapelaans van de St-Jan wordt ook nog 1 zester gegeven.
Verband met 1444-02-01.
Zie ook 1450-09-08.
In cijnsboek is sprake van 3 ze, misschien omdat de kerkmeesters dit beheerden voor de kapelaans; laatst over 1625, steeds in rogge voldaan.

1450-10-26 (verkoop / cijnsboek 376r)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Diepte / Hindensche Diepte
Schenker:Kepken, Ponthenerus, zoon van wijlen Judocus
Ontvanger:Steenweg, Jacobus, zoon van Goeswinus
Categorie:1
Betreft verkoop van de helft van 3 morgen land in Rosmalen; last: onderhoud sluizen, sloten, watergangen, dijken binnen genoemde kamp In dorso: Item van II morgen lants die Jacob Steenweg der kerken beset heeft gelegen tot Hynen in Die Diept.
In cijnsboek nog steeds zo; ligt onder water; 1619 onbekend; 1620 voor 5g verhuurd, maar ontvangen 3g wegens onbruik.
Verband met 1451-05-26 en 1461-10-01 en 1462-05-20 (over de andere helft van dit land).

1450-12-05 (overdracht / cijnsboek 205r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude hulst / Weverplaats
Schenker:Ryt, Theodericus zoon van Wolterus van der
Ontvanger:Heere, Johannes, zoon van wijlen Gerardus
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 40 s uit huis erf hof op Den Audenhuls.
In dorso: II p payment Audenhuls (Van Uden?); Weverplaets 40 s pagts ende 10 s pagts maeckende tsamen 17,5 stuivers; no 80; Dit huys komt toe den heer Jacob Kughlinus; 70 v; fo 60 v; van XL schelling opten Huls beset totten Vuerwagen.
In cijnsboek verwerkt bij andere cijns van 10 schelling; samen 17 stuivers 2 oord.
Wordt bewaard bij akten van erfcijns 8 pond uit huis Windmolen Orthenstraat.
In marge: no 120; laatst over 1622.

1451-01-12 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Pels, Johannes, zoon van wijlen Gerardus, burger 's-Hertogenbosch + Margaretha, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 1 stuiver aan kerkfabriek; 1 maal 1 stuiver aan Onze Lieve Vrouw (geen nadere specificatie).
Onderdeel van groter geheel: zie 1451-01-12.

1451-01-12 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude Hulst
Schenker:Pels, Johannes, zoon van wijlen Gerardus, burger 's-Hertogenbosch + Margaretha, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking aan kerkfabriek St-Jan ten bate van bouw, Onze Lieve Vrouw broederschap, THGeest en Groot-ziekengasthuis van huis erf hof van erflaters.
Ieder zal gelijke portie krijgen.
Notaris: Philippus de Bonyngen.
In dorso: een half huys dat ons comen sal na der doot des besetters Jan Pels; Dits vercoft; clausula ex taestamento Johannis Pels et sue uxoris in quo legaverunt fabrice ecclesie medietatem domus ... ut ... vendita ... ut patet ...

1451-05-26 (overdracht / cijnsboek 376r)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Diepte / Hindensche Diepte
Schenker:Loze, Albertus, zoon van wijlen Johannes die
Ontvanger:Ricoutszoon, Henricus, zoon van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft in erfpacht geven van de helft van een kamp van 3 mud voor 1 malder rogge; in dorso: Albertus die Loze; van enen mauder roghen van der dyc tot Roesmalen comende van Ghysb. Hoecz ... syn executoers ghecoft; de dimidio modij silignis in die Diepth ... legato.
Verband met 1450-10-26en 1461-10-01 en.
1462-05-20: gaat het om dezelfde helft: ligt aan een openbare weg bij de erfgoeden van Willelmus Noet, Arnoldus en Johannes de Oyen en anderen.
Zie aldaar voor cijnsboek.

1451-06-11 (overdracht / cijnsboek 138r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast Jodenpoort / Zadelstraat / Schaap
Schenker:Leeuw, Johannes + Luppertus, kinderen van wijlen Theodericus die
Ontvanger:Dommelen, Henricus de
Categorie:1
Betreft overdracht van een huis, erf, hof en afhankelijke goederen gelegen naast de Jodenpoort, Schaap geheten; onderdeel van de lasten die betaald moeten worden: erfcijns 5 pond en erfcijns 10 po;.
In dorso: X libras payment fo LIII Sadelstraet (Van Uden?); fo 44 verso Sadelstraat.
Verband met 1470-08-08 en 1500-09-16.

1452-02-11 (verkoop / cijnsboek 389r)

Plaats:Erp
Plek:Op Heuvelsberg
Schenker:Melter, Arnoldus, zoon van wijlen Theodericus die
Ontvanger:Wyse, Henricus die, bontwerker, zoon van wijlen Nicolaus
Categorie:2
Betreft verkoop erfpacht 1 mud rogge uit huis, erf, hof, land (3 lopenzaad).
In dorso: in Erpe een mud roggen Aert ... dit sal Ons Lieve Vrouwe hebben.
Verband met 1485-07-29 (ook cijnsboek).

1452-07-27 (overdracht / cijnsboek 321r)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Elst / Hynen / De Hynensche Beemd / Heze
Schenker:Beke, Bertoldus de, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:Beerwout, Martinus, zoon van Arnoldus
Categorie:2
Betreft overdracht van helft erfcijns 12 pond uit stuk land, Die Elst op plek Hynen; 0,5 morgen land op plek Die Hyndenesche Beemd; 0,5 bunder land op plek Heze.
In dosro: no 48 (Van den Weeghe?); Die ghylt men in de Muts tot Hijnen.
Verband met 1426-01-26 en 1501-10-03 (zie hier voor cijnsboek).

1453-01-02 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Beerze, Johannes, zoon van wijlen Arnoldus + Franco van der Tangelryt
Ontvanger:(Boest, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 1 pond uit deel van huizen en erf van wijlen Arnoldus de Vught in Hinthamerstr. zich uitstrekkend van die straat tot aan kerkhof St-Jan; dit cijns was eerder vermaakt door Henricus, zoon van Arnoldus Snoek aan de armen op Hinthamereinde.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
De genoemde schenkers zijn "vuermeesteren".

1453-04-28 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Ijnden, Goeswinus, zoon van wijlen Goeswinus Willemsen van der, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 100 Arnoldusgulden ten gunste van de bouwwerken binnen 1 jaar na zijn dood uit te betalen; verder aan Onze Lieve Vrouw ten gunste van bouwwerken zijn "plaet harnas" (waarschijnlijk is hier de Nieuwe Maria bedoeld), na zijn dood uit te reiken.
Dit is onderdeel van een groter geheel.
Notaris: Gerardus de Grotell.
N.B.: de kerkmeesters zijn aangesteld als executeurs van het testament Akte is opgenomen in akte van not. Johannes de Amelrici de Buscoducis dd 1473-05-20 die die heeft gemaakt op verzoek van de officiaaal van Luik dd 1460-09-11.
In dorso van 1473-05-20: ut in registro de expositum XXIII januarij 1500 (VU?); marginaal: deze C gauwen ryders zyn betaelt prout in prothocollo secretariorum de dato XXIX januarij XVc (VU?).
Zie inv. nr. 1782A.

1453-05-07 (overdracht)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Loden, Reinerus, zoon van Reinerus
Ontvanger:(Lu, Andreas die + Vught, Wolterus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:4
Betreft overdracht van de welke schuld ook die Jacobus Monics bij zijn dood aan zijn vader had.
In dorso: Item ontfaen van Merten Monic ... 38 gulden als van Reynners wegen van synen gedeelt die Dirk vanden Hovel bracht der kerken.

1453-06-27 (Huur / pacht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter koor van St-Jan
Schenker:(Lu, Andr die + Amel van den Heuvel + Wolt de Vught) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Orthen, Theodericus de, kanunnik St-Jan
Categorie:1
Betreft de verhuur van een stukje erfgoed van de kerkfabriek van 19,5 voet breed tussen erfgoed van heer Gerardus Albrechts, vroeger kanunnik in 's-Hertogenbosch en overige erfgoed kerkfabriek, zich uitstrekkend van erfgoed heer Goeswinus Keymp, kanunnik in 's-Hertogenbosch tot aan erfgoed Johannes de Nyftric.
Eveneens heeft de ontvanger recht van in- en uitgang over overige erfgoed van kerkfabriek.
Ontvanger moet wel aan de kerkfabriek een lijfrente van 20 schelling betalen; na de dood van de ontvanger of als ontvanger geen kanunnik meer is zal de kerkfabriek alle gebouwen hebben die op dat stukje erfgoed gebouwd zullen worden.
In dorso: dit's nu kerchoff.

1453-08-13 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Hals, Rodolphus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking aan Onze Lieve Vrouw van 0,5 Arnoldusgulden (OLV is andere benaming van St-Jan).
Notaris: Johannes Eyckman, pr.
Opgenomen in akte not. Engbertus Fabri, alias De Palude dd 1455-06-08, zie aldaar.

1453-10-04 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Campo, Johannes de, kanunnik St-Jan en officiaal van dekenaat Cuyk
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1 gouden schild na zijn dood uit te betalen.
Notaris: Johannes de Amelrici de Buscoducis.
Zie verder 1453-10-04.

1453-10-04 (testament voor notaris / cijnsboek 209r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Oisterwijk
Plek:achter St-Antoniuskapel / Vughterdijk
Schenker:Campo, Johannes de, kanunnik St-Jan + officiaal dekenaat Cuyk
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de schenking van.
 • erfcijns 11 pond die de rentmeester van de hertog van Brabant in de stad en meierij van 's-Hertogenbosch hem verschuldigd is uit de burcht, kasteel en aangrenzende erfgoederen binnen de stadsmuren achter de St-Antoniuskapel waar men gaat naar het klooster Porta Celi;
 • erfcijns 2,5 pond uit erfgoederen op Vughterdijk
 • erfcijns 2 pond uit huis, erfgoederen Willelmus de Beck in Oisterwijk
Hiervan voor kapittel St-Jan 9,5 po, kapelaans kerk 2,5 po, kerkfabriek St-Jan voor versieringen en bovenlichten (in kandelaars en andere zaken die in het koor bij festi triplices staan) 2,5 pond (zie hiervoor 0001-01-01 kapittel / cijnsboek 209r), voor kosters voor luiden klokken 0,5 po, rectores en scholieren en bastionarius 0,5 pond en deel in de bedeling op het feest.
Zie ook 1453-10-04; verband met 0001-01-01 kapittel / cijnsboek 209r.
In dorso: fo XL (VU?).

1453-12-19 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Kerkhof, Bela, vrouw van Willelmus van der
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:4
Betreft grosse van testament van Bela dd 1447-07-15, door notaris Godefrius Hels, op verzoek van de officiaal van Luik dd 1453-08-28, dit weer op verzoek van de kerkmeesters St-Jan en fabriek St-Corneliskapel 's-Hertogenbosch.
NB. door desbetreffende notaris geen grosse gemaakt wegens zijn vroegtijdige dood.
Zie 1447-07-15 voor testament.

1454-03-13 (verkoop)

Plaats:Schijndel
Plek:Aan den Borne
Schenker:Akker, Hubertus, zoon van wijlen Daniel van der
Ontvanger:Ben, Rodolphus, zoon van wijlen Jacobus
Categorie:2
Betreft verkoop erfcijns 6 pond uit huis erf hof en aangrenzend land van 9 lopenzaad groot op plek Aan den Borne.
In dorso: set te boeck dominus Johannes die Groet, canonicus ... Pels ...

1454-03-25 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Lu, Andreas die, burger 's-Hertogenbosch + echtgenote Vrouw Elizabeth
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van 1 pond Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Gerardus de Grotel.
Andreas die Lu is kerkmeester van de St-Jan geweest.
Zie ook 1454-03-25.

1454-03-25 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Papenhulst
Schenker:Lu, Andreas die, burger 's-Hertogenbosch + echtgenote Vrouw Elizabeth
Ontvanger:(kerkfabriek St-Jan)
Categorie:2
Betreft schenking erfcijns 10 pond uit huis en afhankelijke goederen op de Papenhuls voor een van de lampen hangend buiten het koor voor het H. Sacrament.
Na dood beide echtgenoten te betalen.
Akte opgenomen in akte van not. Johannes Amelrici de Buscoducis dd 1461-02-04(zie aldaar); dit is gemaakt op verzoek officiaal dd 1460-09-11.

1454-06-27 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / Torenstraat
Schenker:Willemszoon, Adrianus, zoon van wijlen Petrus
Ontvanger:Heesch, broeder Jan de, zoon van wijlen Rutgerus de
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond uit huis erf kamer in de Kerkstraat op de hoek van de Torenstraat.
In dorso: de sexta ... ; III lb ghelt erflec ... op huise te 's-Hertogenbosch; Item 4 p af XXVIII stuivers op dat hoeckhuse broeder Jan van Hese bij de roeste in de Kerckstraet 1454.

1454-08-28 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Hals, Hilla weduwe Rodolphus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:4
Betreft schenking Onze Lieve Vrouw in St-Jan 3 gouden peters, Johannes Ev in St-Jan 6 kromstaarten, St-Catharinagilde in St-Jan 1,5 g, kapelaans St-Jan 0,5 g, kosters St-Jan 1 oude penning (braspenning), erfcijns 0,5 pond uit te betalen na dood erflaatster uit huis in straatje achter toren van St-Jan aan kapelaans voor gebed op preekstoel uit te (laten) spreken.
Notaris: Petrus Molenaar, priester Utrecht.
Voorlopig geen verband met kerkfabriek.

1454-09-18 (testament voor notaris)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Diepte
Schenker:Steenweg, Jacobus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking van 1,5 morgen land in Rosmalen op plek Die Diepte.
Onderdeel van groter geheel (ook schenking van 1 kan bier gedaan aan broederschappen Catharina, Barbara en Agatha in St-Jan).
Notaris: Theodericus de Rethym.

1455-03-06 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Tefelen, Catharina de, begijn Groot-Begijnhof 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 1 gouden Arnoldusgulden uit te betalen na haar dood.
Notaris: Godefridus Hels.
Onderdeel groter geheel.

1455-06-08 (testament voor notaris)

Plaats:('s-Hertogenbosch) [aantekening in dorso]
Plek:(Torenstraat / Pettelaar) [aantekening in dorso]
Schenker:Hals, Rodolphus, burger 's-Hertogenbosch + echtgenote Hilla
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:4
Betreft verzoek dd 1454-09-20 van officiaal van Luik tot grosse van testament 1453-08-13 op verzoek van kind van erflaters.
Notaris: Engbertus Fabri, alias de Palude.
In dorso: dit testament heeft toebehoirt den susteren van Orthen tot dezen daige toe (ut patet) ... maij anno secundo ende maect mencie van III pond payment die zij geldende hadden uyt zekeren onderpanden in die Thoerenstraet gelegen die gewisselt ende gecommuteert zyn tegen III aude ponden geldende uuyt zekeren onderpanden op den Pettelaere gelegen prout in registro principali fabrice fo LXIX.

1456-01-08 (verkoop)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Luitsche Straat / Eikendonk
Schenker:Janszoon, Johannes zoon van wijlen Raso
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie verder 1476-03-26.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1456-02-27 (testament voor notaris / cijnsboek 109r, 111r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Papenhulst
Schenker:Spina, vrouw Beatrix, dochter van wijlen Gerardus de, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking van huis aan kerkfabriek om van de opbrengst of huur elk jaar absolutiewijn te kopen; door meesters jaarlijks aan kapittel 1 pond te geven voor miswijn; mogelijkheid Henricus de Spina, haar neef, tot kopen huis binnen jaar na haar dood voor 18 pond ineens te betalen; fabriek voldoende miswijn: geld door kerkmeesters naar eigen inzicht te gebruiken.
In dorso: fo VIII (VU); X pond payment op den Papenhuls; Item dit huys is vercoeft Peeter Steenwech van der fabrieken weghen anno LIX des anderen na Palmarum.
Notaris: Gerardus de Grotel.
In cijnsboek omgezet tot helft van erfcijns 10 po, nu 35 stuivers; in marge: no 76; laatst in 1623 over 1621 en '22; verband met 1460-04-07; huis ligt bij de Zusters van de Papenhuls.
De andere helft van deze erfcijns moet door kanunnik Peter van den Schoot worden betaald; in marge: no 77; laatst over 1628.
Verband met 1462-12-16.

1456-07-24 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Sceyen, Arnoldus, zoon van Johannes + echtgenote Aleidis
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / OLV
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van een halve gulden.
Ook in testament geschonken aan de Onze Lieve Vrouw (zonder specificatie) 1 g.
Zie ook 1456-07-24.

1456-07-24 (testament voor notaris)

Plaats:onbekend (mogelijk 's-Hertogenbosch / Den Dungen / Heeze
Plek:onbekend
Schenker:Sceyen, Arnoldus zoon van Johannes + echtgenote Aleidis
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 2 mud rogge die wordt geschonken aan de fabriek van OLV; geen specificatie waar die 2 mud rogge vandaan komen.
Notaris: Johannes Eyckman, viceplebaan St-Jan.
Onderdeel van groter geheel.
Zie ook 1456-07-24.
Akte is opgenomen in 1458-04-14 van notaris Godefridus Hels, dat is opgemaakt op verzoek van de officiaal van Luik en dat weer op verzoek van de kerkmeesters van St-Jan, omdat notaris Eyckman geen officiele akte heeft nagelaten.

1456-08-28 (verkoop / cijnsboek 069r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Eliaszoon, Th, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Nieuwaal, Johannes, zoon van wijlen Goeswinus
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond uit huis erf hof in Kerkstraat.
In dorso: ... pont paijments uut huys van ... Hanrick Fransen van Gestel in de Kerckstraet; boucke Berx; no 31 (Van den Weeghe?); fo 42; fo 30 v.
Verband met 1461-07-28; zie aldaar.

1457-01-21 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Daar Achter, Heilwig, dv Simon van + Willelmus Myssen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe Onze Lieve Vrouw / St-Jan in St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking voor ieder 0,5 g.
Notaris: Amelius Pan de Driel, bisdom Utrecht.
In dorso: dit testament is van Peter van Heel (sic!).
Vermoedelijk is hier geschonken aan het Nieuwe OLV-beeld en het beeld van St-Jan.

1457-03-01 (cijnsboek 428r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:looiers + Schoenmakers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie meester wordt moet betalen 2 po, wie leerknaap wordt 1 oude groot.
 • 17 maart 1608 voor 3 mrs en 22 leerknaap
 • 16 dec 1608 2mrs 20 leerkn
 • C Donkers voor 1609 2g
 • J Scheffers voor 1610 3g 18st
 • voor 1611 1g 8st voor 14 leerkn
 • voor 1612 3g 6st voor 19 leerknaap en 2 mrs
 • J in den Rijder 2 mrs en 20 leerknaap 3g 8st voor 1613
 • A van Engelen voor 1614 voor 2 (mogelijk verbeterd tot 14) mrs en 17 leerknaap 3g 2st voor 1614
 • G vd Meer voor 2 mrs en 21 leerknaap 3g 10st voor 1615
 • G de weer 4g 2st
 • J van Scharen 10 mrs 12 leerknaap 8g 14st
 • J Willemssen 2 mrs 18 leerknaap 3g 4st
 • J van Delft in 1620 2 mrs 21 leerknaap 3g 10st 1o
 • H van Zoerendonk in 1621 2 mrs 26 leerknaap 4g
 • S van Bethmeer in 1622 3 mrs 32 leerknaap 5g 6st
 • P Ciermans 6 mrs 30 leerknaap 7g 4st
 • J Pelgrom 34 leerknaap 4 mrs 6g 4st
 • G Vos 3 mrs 36 leerknaap Bavo 1624-'25 5g 14st
 • L van Lommel 2 mrs 25 leerknaap 4g 18st
 • 4 mrs 27 leerknaap 5g 10st
In V.d. Heuvel, Bronnen wordt vermeld keur dd 1457-03-01 [B 66]: art 3: wie leerknaap wordt moet aan de kerkfabriek 1 oude groot betalen; wie meester wordt moet 2 pond aan de kerkfabriek betalen.

1457-04-30 (testament voor notaris / cijnsboek 329r)

Plaats:Schijndel
Plek:Aan Wijbosch
Schenker:Herpen, Rodolphus de + Bertradis, echtgenote, dochter van wijlen Gerard. Roelofsz.
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:2
Betreft schenking van erfcijns 5 pond uit 1 morgen land.
 • 3 pond naar beeld Onze Lieve Vrouw in St-Jan
 • 1 pond voor de lampen die in de St-Jan hangen buiten het koor voor het H. Sacrament
 • 1 pond naar de priesters die in de kerk een beneficie hebben
In dorso: Schijndel aen d'Wybosch van libras no 51 (Van den Weeghe?); fo 124; fo 106v; Item 5 libras payments tot Schijndel beseet van Roelof van Herpen anders geheiten Roelken metter Keesen nu Willem van der eynden nu Katelyn syn suster (VU?);Item 5 pond payment beseet van Roelof van Herpen ende Beerten syn wyf anders geheiten Roelken metter Kesen (VU?).
Retroakte dd 1443-02-11: land is 1 morgen groot.
In dorso: Willem van den Eynde dit ghilt nu Luyken Hanssen si suster ... Willem van Kessel Hermanssoen van pont.
In cijnsboek nu 35 stuivers; laatst over 1624.
Lijkt erop dat de kerkfabriek in dit geval ook namens de beneficianten ontvangt.

1458-01-04 (vidimus)

Plaats:Boxtel (mogelijk)
Plek:onbekend
Schenker:Joede, Catharina, weduwe van Arnoldus, zoon van wijlen Robertus die
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft vidimus van testament voor notaris Rodolphus de Hijdert, priester en bedienaar van parochiekerk Boxtel dd 1454-11-25.
In testament alleen schenkingen aan de kerkfabriek van St-Lambert te Luik.
In dorso: eenen goutgulden die men leth met 3 gulden; no 11 (Van den Weeghe?); fo 97v; ... Van de Graaft fo 83v Breugel [niet gevonden in cijnsboek Van den Weeghe!].

1458-06-16 (inbezitstelling)

Plaats:Rosmalen
Plek:Hynen
Schenker:Coninc, Marcelius + Tielkinus de Nederyenen + Aleidis, weduwe N Reynbrant
Ontvanger:Kessel, Christina, weduwe Rutgerus de
Categorie:1
Christina wordt volgens uitspraak der schepenen van 's-Hertogenbosch dd 1361-02-20 in bezitgesteld van 2 stukken land op genoemde plek wegens het in gebreke blijven van betaling van 1,5 mud rogge door genoemde "schenkers".
In dorso: Rosmalen fo 16 Willem van Boschuysen (inv. nr. 1977/8?).

1458-06-17 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Boeve, Rugerus, zoon van wijlen Arnoldus de Oyen, inwoner 's-Hertogenbosch + echtgenote Johanna
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 0,5 Arnoldusgulden; eveneens aan "nieuwe OLV" hetzelfde.
Onderdeel groter geheel.
Notaris: Goeswinus Pauli.

1458-10-06 (overdracht)

Plaats:St-Oedenrode
Plek:onbekend
Schenker:Meerlaar, Gerardus, zoon van wijlen Henricus de
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond (incl. achterstallige betalingen) uit 0,33 deel van huis erf hof en aangrenzende erfgoederen van heer Johannes de Oeffel; 0,33 deel van heer Johannes in 1 zester land; akker van 1 mudzaad groot; dit cijns van Johannes de Oeffel door voornoemde schenker gekocht.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
In dorso: in registro principali CV ... (VU?).
N.B.: tenzij anders vermeld zijn de ontvangers kerkmeesters.

1458-10-07 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Berwout, Martinus, zoon van Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van 1x 13 rijnsgulden.
Notaris: Gerardus Lamberti de Berlicum.
Onderdeel van groter geheel.
Zie verder 1458-10-07.

1458-10-07 (testament voor notaris)

Plaats:Oss
Plek:onbekend
Schenker:Berwout, Martinus, zoon van Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond uit goederen schenker (niet gespecificeerd).
In dorso: Item 1 pond van Marten Berwout in Os post obitum Beele sue Uxoris. Dit pond hebben die kercmeesters opgedragen heeren Claessoen van Hoyberch, presb et nullius valoris pro fabrica (VU?).
Onderdeel van groter geheel.
Zie ook 1458-10-07.

1458-10-10 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Hennepert, Elizabeth, dv Johannes, echtgenote van Jacobus de Berk
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
(Jacobus de Berck is burger en schepen van 's-Hertogenbosch).
Betreft schenking aan de kerkfabrieken van St-Jan te 's-Hertogenbosch en St-Lambert te Luik elk 1x 7 stuivers; aan Onze Lieve Vrouw in st-Jan en ook aan fabriek haar beste rode tabbard met afzetting in bont; Catharina, Barbara, Agatha in St-Jan 1x 7 stuivers; onderdeel van goter geheel.
Notaris: Gerardus Lamberti de Berlicum.

1459-02-26 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Art Berewoutstraat
Schenker:Bruin, Godefridus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 pond uit huis erf en afhankelijke goederen in Art Berwoutstraat; eveneens 1x 30 Arnoldusgulden uit hetzelfde huis.
Notaris: Petrus Molenaar, bisdom Utrecht.
Verband met 1459-04-26/27.

1459-03-02 (overdracht)

Plaats:Oss
Plek:Oosterveld
Schenker:Bubben, Wynricus zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:(Arkel, Rutgerus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 2 stukken land in Oss op Oosterveld op plek Dat Doergat.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1459-04-16 (cijnsboek 396r)

Plaats:Oisterwijk / Udenhout
Plek:Leempoel
Schenker:Franken, Goijaart (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfpacht 9 zester rogge uit hoeve Leempoel; rest 1585.
Er is een proces over de reductie en kwijtschelding van de pacht gevoerd dat is geresulteerd in de uitspraak door de Raad van Brabant dat deze erfpacht is kwijtgescholden bij A Donckers (voor 90 st?) (inv. nr. 2125): wegens een plakkaat uit 1571.

1459-04-26 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Bruin, Godefridus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van 1x 1 st.
Zie verder 1459-04-26 en 27 en 29.

1459-04-26 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Bruin, Godefridus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft.
 • 3 cussinos [MiNe: cussine= kussen]
 • amphoram unam stanneam ( 1 tinnen kan)
 • 2 potten (ollas): 1 grote en 1 kleine
In dorso: xx schelling in Vuchterstraet (no 77) Van den Weeghe?); fo 99; testamentum Go... di Bruyn in quo legavit fabrice inter cetera post obitum alterius Bussen xx s. in Arnt Berwoutsstraet ende (4,5) pond tot Gestel bij Herlair (VU?).
Zie ook 1459-04-26 en 27 en 29.

1459-04-26 (testament voor notaris / cijnsboek 195r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterdijk / Vughterstraat / Gulden Burrie
Schenker:Bruin, Godefridus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 pond uit huis en erf op de Vughterdijk, volgens cijnsboek in de Vughterstraat naast Den Gulden Burrie (Mosmans: 57 perceel 957);.
In marge no 112; nu 7 stuivers; laatst over 1628.
Zie ook 1459-04-26 en 27 en 29.

1459-04-26 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Art Berewoutstraat
Schenker:Bruin, Godefridus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking van erfcijns 5 pond uit huis en erf in vernoemde straat van erflater; uit deze goederen schenkt de erflater nog 30 Arnoldusgulden eenmaal.
Zie ook 1459-04-26, 27 en 29.
Verband met 1459-02-26.

1459-04-26 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Art Berewoutstraat
Schenker:Bruin, Godefridus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking uit goederen in Berwoutstraat.
Zie hiervoor 1459-04-26 Berwoutstraat.
Zie verder 1459-04-26, 27, 29.

1459-04-27 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Bruin, Godefridus
Ontvanger:(kerkfabriek St-Jan) Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft schenking van 1 zilveren voorwerp (tacheam[=tasciam / casseam] argenteam) en 1 kist met alle daar in liggende bescheiden; bovendien legateert hij nog 30 gulden uit zijn goederen (vermoedelijk Art Berwoutstraat).
Zie ook 1459-04-26 en 29.

1459-04-29 (testament voor notaris)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:onbekend
Schenker:Bruin, Godefridus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:2
Betreft de helft van een erfpacht van 11 zester rogge; de helft van een erfcijns van 4 pond met een half uit goederen te St-Michielsgestel; als laatste nog een erfcijns van 2 pond op te brengen door Willelmus van den Heesakker.
Zie ook 1459-04-26 en 27.
Domina Nostra = Nieuwe OLV.

1459-05-19 (testament voor notaris/cijnsboek 392r / fundatie)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Heesch
Plek:Hinthamerstraat / onbekend
Schenker:Vinnink, Johannes, goudsmid + Gerlaca zijn vrouw
Ontvanger:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de fundatie van 2 missen per week op het nieuwe altaar van Maria in de kapel van de St-Jan voor het zielheil van de stichters. In geval men vergeet deze missen te (laten) vieren dan moet de kerkfabriek 1 oude groot betalen de helft aan de THGeest en de andere helft aan de kosters van de St-Jan.
Voor het (laten) vieren van deze twee missen krijgt de fabriek het huis, erf en hof van de erflaters in de Hinthamerstraat en bovendien 1 malder erfpacht uit waarschijnlijk land in de parochie Heesch.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
De kerkmeesters worden ook genoemd onder de opsomming van getuigen.
In cijnsboek is alleen nog de erfpacht over: 4 zester rogge; er wordt nu per jaar 2g 10 stuivers voor betaald; laatst over 1629.

1459-05-19 (testament voor notaris/cijnsboek 392r / fundatie)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Heesch
Plek:Hinthamerstraat / onbekend
Schenker:Vinnink, Johannes, goudsmid + Gerlaca zijn vrouw
Ontvanger:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de fundatie van 2 missen per week op het nieuwe altaar van Maria in de kapel van de St-Jan voor het zielheil van de stichters. In geval men vergeet deze missen te (laten) vieren dan moet de kerkfabriek 1 oude groot betalen de helft aan de THGeest en de andere helft aan de kosters van de St-Jan.
Voor het (laten) vieren van deze twee missen krijgt de fabriek het huis, erf en hof van de erflaters in de Hinthamerstraat en bovendien 1 malder erfpacht uit waarschijnlijk land in de parochie Heesch.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
De kerkmeesters worden ook genoemd onder de opsomming van getuigen.
In cijnsboek is alleen nog de erfpacht over: 4 zester rogge; er wordt nu per jaar 2g 10 stuivers voor betaald; laatst over 1629.

1459-06-22 (belofte betaling geld)

Plaats:Niet van belang (Herpen / Schaijk)
Plek:Niet van belang (Scadewijk=Schaijk)
Schenker:Huesselingen, Arnoldus de, zoon van Goijaart
Ontvanger:Weilhuizen, mr Arnoldus de
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 15 pond groten Vlaams geld.
In dorso: pro fabrica de Buscoducis.
Zie ook 1462-07-27.

1460-04-07 (overdracht / cijnsboek 109r, 111r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Weverhulst / Papenhulst
Schenker:(Toelinck, Goeswinus + Nicolaus Spierinck) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Steenweg, Petrus
Categorie:1
Betreft overdracht van de helft van een erfgoed met de gebouwen in de Weverhuls, tegen de betaling van een erfcijns van 10 pond aan de kerkfabriek door de ontvanger.
In dorso: no 47 (Van den Weeghe?); nu mr Jan Schenckels van pond ende heer ende meester Henrick Vranck van po; fo 38v et fo 39; fo 70 et 71.
Zie ook 1460-04-07.
In cijnsboek geheel geplaatst op de Papenhuls;.
Zie voor cijnsboek 1456-02-27.

1460-04-07 (overdracht / cijnsboek 109r, 111r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Weverhulst / Papenhulst
Schenker:Steenweg, Petrus
Ontvanger:(Toelinck, Goeswinus + Nicolaus Spierinck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 po.
Zie verder 1460-04-07.

1460-06-13 (cijnsboek 328r)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Adriaans, erfgenamen van Jan en Heilken (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond nu 14 stuivers; laatst over 1621 en '22.

1460-07-10 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Landmeter, Thomas, kleermaker + Mechteldis Bongiers, burgers 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe Onze Lieve Vrouw / St-Jan in St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 2 stuivers na de dood van de eerste van de schenkers aan Onze Lieve Vrouw en St-Jan (ieder 2 st).
Notaris: Petrus Molenaar, bisdom Utrecht.

1460-09-05 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:onbekend
Schenker:Spierinck, Johannes, magister / rector THGeest 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Doernen, Lambertus, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht van een aantal cijnzen die de kerkfabriek moest betalen aan de THGeest:.
 • erfcijns 10 sch
 • erfcijns 33 penn uit goed van wijlen heer Giselbertus de Bakel, later van wijlen heer Everardus de Doernen, nu van de kerkfabriek
 • erfcijns 8 schelling en 6 penn + erfcijns 10 schelling uit erfgoed vroeger van Johannes de Vught, later van Everardus Bucs, voller, nu van de kerkfabriek
 • erfcijns 15 schelling uit erfgoed van wijlen Godefridus Keteleer en Arnoldus de Vught, later van Willelmus de Oele, nu van kerkfabriek
 • erfcijns 5 pond 4 schelling 2 penn uit erfgoed vroeger van Truda Passenants, later van Johanes Mersen, later van Nicolaus de Lyere, nu van kerkfabriek
 • erfcijns 5 schelling uit erfgoed vroeger van Johannes de Beerze, later Johannes Boden, later Goeswinus Herinx, nu van kerkfabriek
 • erfcijns 20 schelling uit erfgoed vroeger van Franco Herinx, later van Goeswinus Herinx, nu van kerkfabriek
 • erfcijns 17 pond uit erfgoed van wijlen MArgaretha Moedels, nu van kerkfabriek
In dorso: Item hier tegen is den Heylighen Gheest anderen tzijns opgedragen anno LX.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1461-01-10 (overdracht voor notaris / cijnsboek 376r)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Diept / Hindensche Diepte
Schenker:Steenweg, Hadewig, weduwe van Jacobus, burgers 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:11
Betreft overdracht van (vruchtgebruik en alle rechten van schenkster in) de helft van een kamp van 3 morgen groot, Die Diepte, door Jacobus Steenwech in zijn testament vermaakt aan de kerkfabriek en die de kerkfabriek eigenlijk meteen na de dood van hem en Hadewig in bezit zou krijgen.
In dorso: Item 1,5 morgen lants tot Roesmalen beseet Jacop Steenwech Goessensoen.
Notaris: Gerardus Lamberti de Berlicum.
De ontvangers worden meesters van de Onze Lieve Vrouw in de St-Jan genoemd: hiermee wordt de nieuwe Onze Lieve Vrouw bedoeld in de St-Jan die onder de kerkfabriek viel (zie o.m. 1459-05-19).
In cijnsboek nog steeds zo; heeft onder water gelegen; in 1619 verhuurd voor onbekend bedrag; 1620 voor 5g verhuurd maar 3g betaald wegens onbruik.
Verband met 1450-10-26 en 1451-05-26 en 1462-0-5-20.

1461-02-04 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Lu, Andreas die (voormalig kerkmeester St-Jan)
Ontvanger:(Toelinck, Goes. + Gis. Haeck + Nic. Spierinck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:4
Betreft grosse van het testament van Andreas die Lu dd 1454-03-25; deze grosse wordt gemaakt op verzoek van de officiaal dd 1460-09-11, dit weer op verzoek van de kerkmeesters van St-Jan Goeswinus Toelinck, Giselbertus Haeck en Nicolaus Spierinck.
In dorso: testamentum quondam Andreas die Lu ... H. de Uden.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
Zie voor nadere inhoud testament 1454-03-25.

1461-02-04 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Goijaartszoon van Huesselingen, Arnoldus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1 Arnhemse gulden na dood schenker; voor versiering St-Barbaraschildering OLV-kapel 1x 2 postulaatgulden.
Zie verder 1461-02-04.

1461-02-04 (testament voor notaris)

Plaats:Herpen / Schaijk
Plek:Scadewijk (=Schaijk)
Schenker:Goijaartszoon van Huesselingen, Arnoldus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking hoeve, ontstaan uit samenvoeging 2 hoeven met alle huizen, gebouwen, akkers, landerijen, beemden, weiden, houtgewas, hei, gemene gronden, vee, afhankelijkheden en rechten bij de hoeve horend.
De kerkfabriek moet hieruit de volgende lasten betalen:.
 • OLV-Broederschap ipv 1 oude schild, door erflater verschuldigd, 1x 6 Rgulden
 • THGeest 's-Hertogenbosch ten gunste van armen erfpacht 0,5 mud rogge of ip daarvan 1x 20 peters in gereed geld
 • Grootziekengasthuis 's-Hertogenbosch ten gunste van armens 5 peters
 • Anthonius de Oeffel 1x 50 Rgulden
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
Getuigen oa: Giselbertus Haeck en Nicolaus Spierinck, raadslieden 's-Hertogenbosch.
Zie ook 1461-02-05; 1462-01-28.

1461-02-05 (overdracht)

Plaats:Herpen / Schaijk
Plek:Scadewijk (=Schaijk) / Molengrave
Schenker:Goijaartszoon de Huesselingen, Arnoldus, zoon van wijlen Godefridus
Ontvanger:(Arkel, Rutgerus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van de hoeve in parochie Herpen op genoemde plek en een stuk moerasgrond van 5 morgen min 2 hond gelegen bij Den Molengrave.
In dorso: Dit lant is vercoeft Jans kynderen van Os per nos magistros fabrice anno LXI.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Zie 1461-02-04 voor nadere omschrijving hoeve.
Zie ook 1462-01-28.

1461-02-27 (testament voor notaris / cijnsboek 178r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat
Schenker:Pantelaars, Ida, dv Hendrik
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit huis naast huis van fo 176r; hierbij komt nog een erfcijns van 10 sch, waarvan de kerkfabriek sinds 1466 in bezit is; dit is nu 24 stuivers 2 oord; in marge: no 105; laatst over 1627.

1461-04-22 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Osman, Elizabeth, weduwe van Johannes, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1 Rijns gulden aan de kerkfabriek St-Jan ten bate van OLV-beeld (ook genoemd Nieuwe Maria).
[eveneens 1 Rijns gulden naar de Oude Maria en broederschap daarvan 1x 1 Rgulden].
Notaris: Daniel van den Steenakker.
Zie verder 1461-04-22.

1461-04-22 (testament voor notaris / cijnsboek 373r)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Rosmalensche Hoeven
Schenker:Osman, Elizabeth, weduwe van Johannes, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking van de helft van 4,5 morgen kamp in De Hoeven aan de kerkfabriek van de St-Jan ten bate van Nieuwe Maria, na de dood van heer Johannes Alberti, haar neef, die het tijdens zijn leven mag hebben.
[andere helft naar zusters van de 3e orde Franciscus achter de Tolbrug].
Lasten wel genoemd, maar niet nader omschreven.
In dorso: Testament Lysbet Osmans beset fabrice die helft van 4,5 mergen lants Berlicum in Die Hoeven.
Zie ook 1461-04-22; 1464-01-14.
In cijnsboek nog steeds 4,5 mo, de andere helft nog steeds van de zusters achter de Tolbrug C Donkers 1610 10g vanaf 1614 14g 1615 12g 1616 14g J van Delft 14g 14st, 6 stuivers gekort 1621-'22 voor 40g verhuurd (kerkfabriek krijgt dus de helft); 1621 18g nva; 1623 onbruik; 1624 9g; 1625 5g 1626 9g 1627 7g.

1461-06-03 (cijnsboek 216r / annus fabrice)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:kapittel St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de zgn annus fabrice: als een kannunik stierf gingen de inkomsten van zijn prebenden het eerste jaar na zijn dood naar zijn erfgenamen (annus gracie), het tweede jaar naar de kerkfabriek (annus fabrice); zodoende kon de opvolger pas in zijn derde jaar beuren.
Zie (archief bisdom 's-Hertogenbosch) Mechelse Aanwinsten 173 (kopie van dit stuk) en Peeters blz 54, waar hij spreekt over het 1e jaar: is fout !!!
Deze overeenkomst is in 1463 goedgekeurd door bisschop van Luik.
De bijdrage is gestandaardiseerd op 40 Rijns gulden 25 jun 1608 40 g; 26 jan 1609 40 g; 19 feb 1609 120 g; z.d. 160 gulden (Donckers); z.d. 80 gulden (Scheffer), en nog eens 80 g; z.d. 40 gulden (Inden Rijder); z.d. 120 gulden ( G Van den Meer), en nog eens 40g; z.d. 40 gulden (Jasper Willemssen) (217r) S van Bethmeer 40 g; Peter Cammen 40 g; J Pelgrom 40 g; G Vos 40 g; L van Lommel 40 g.

1461-07-28 (testament voor notaris / cijnsboek 142r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kleine Tolbrugstraat / Rostbaar
Schenker:Hannes, Elizabeth, dv Henricus, echtgenote van Henricus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking van erfcijns 1 po, door haar vroegere man Godefridus vermaakt aan de kerkfabriek; deze cijns krijgt de kerkfabriek pas na haar dood; onderpand van de erfcijns is een huis, erf, grond met afhankelijke goederen After die Cleen Tollenbrugghe Straet.
Aan OLVbeeld in St-Jan 1x 1 peterman (vermoedelijk Nieuwe Maria bedoeld).
Doel van schenking: zieleheil van schenkster en Godefridus; haar zoon Henricus kan erfcijns terugkopen voor 7 peters.
In dorso: fo LXIII (VU?); Item 1 pond after die Tolbrug beset van Lysbet Henricx Janssoen wyf by Jan Wantghers speldmaker; XX schelling op Jacobi Inde CLeijn Tolbrugstraet, no 60 Van den Weeghe?); fo 56v; fo46.
Notaris: Lubbertus Sprakelaar.
In cijnsboek tot 7 stuivers geworden; in marge: no 91; laatst over 1628.
Naam huis: Het Rostbaar (Mosmans: 25 na perceel 106-108).

1461-07-28 (testament voor notaris (herroeping) / cijnsboek 069r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Nieuwaal, Johannes Goeswinus, burger 's-Hertogenbosch, weduwnaar Sophia
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft herroeping van een testament voor notaris Amelius Pan dd 1459-10-03 gepasseerd in afwezigheid van Sophia; geldig blijft het testament voor dezelfde notaris dd 1459-10-02.
Van kracht blijft dan ook de clausule waarin hij een erfcijns van 7 pond aan de kerkfabriek schenkt; de kerkfabriek moet de lasten betalen die berusten op die erfcijns; verband met 1456-08-28.
Herroeping voor notaris Johannes Amelrici de Buscoducis.
In cijnsboek nu 2 gulden 9 stuivers; in marge: no 60.
Laatst over 1629.

1461-09-09 (belofte betaling geld voor schelling Herpen)

Plaats:(Herpen / Schaijk)
Plek:(Scadewijk=Schaijk)
Schenker:Oss, Willem Jacobszoon van + Aart Celenzoon + Jan van der Hoeven
Ontvanger:(Spierinck, Klaas + Gijsbert Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 24 Rijns gulden voor eerstvolgende maand mei aan de genoemde kerkmeesters.

1461-09-09 (belofte betaling geld voor schelling Herpen)

Plaats:(Herpen / Schaijk)
Plek:(Scadewijk=Schaijk)
Schenker:Peterszoon, Hendrik + Jan van Diechden + Herman Groot + Aart Celenz
Ontvanger:(Spierinck, Klaas + Gijsbert Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 80 schapen ter waarde van 6 stuivers voor eerstvolgende maand mei aan genoemde kerkmeesters.

1461-12-03 (huur / pacht)

Plaats:'s-Hertogenbosch (zie dorsale aantek.)
Plek:Ham (zie dorsale aantekening)
Schenker:Staak, Henricus van den, zoon van wijlen Will. + Willelmus, zoon van Jan Roelofs
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van 19,5 Rijns gulden op het feest van Martinus, bisschop, gedurende een termijn van 6 jaar zonder onderbreking; eerste betaling: eerstvolgende feest.
In dorso: Item Heynricus van den Staeck die laet op Gruysberch heeft gehuert X mergen in den Ham; die jaeren syn ut.

1461-12-22 (belofte betaling geld voor schepenen Herpen)

Plaats:(Herpen / Schaijk)
Plek:(Scadewijk=Schaijk)
Schenker:Marceliszoon, Aart
Ontvanger:(Snavel, Hendrik) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van.
 • 28 Rijns gulden uit 5,5 malder rogge op eerstvolgende feest van Maria Lichtmis na het verstrijken van 1 jaar
 • 1 jaar later 18,5 Rijns gulden uit 3,5 malder rogge Herpense maat
 • 1 jaar later 18,5 Rijnsgulden uit 10 vatzaten rogge Herpense maat
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1462-01-28 (overdracht)

Plaats:Herpen / Schaijk
Plek:Scadewijk (=Schaijk)
Schenker:(Toelinck, Goes. + Nic. Spierinck + Gis. Haeck) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Oss, Arnoldus, zoon van wijlen Johannes, zoon van wijlen Arnmoldus de
Categorie:1
Betreft overdracht van de helft van een hoeve in parochie Herpen, door het testament van Arnoldus de Huesselingen in het bezit gekomen van de kerkfabriek, de helft die aan Arnoldus de Oss toebehoorde.
Zie ook 1461-02-04 en 05.
De begunstigde moet aan de kerkfabriek de volgende erfpachten betalen:.
 • 4 mud rogge
 • 6 zester boekweit
 • 3 hoenderen
In het verleden had Arnoldus de Huesselingen deze helft door een uitspraak van schelling in Buscoducis van Gerardus Moll de Driel verkregen.
Zie ook 1462-02-28.

1462-01-28 (overdracht)

Plaats:Herpen / Schaijk
Plek:Scadewijk (=Schaijk)
Schenker:Oss, Marcelius, zoon van wijlen Johannes, zoon van wijlen Arnoldus de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de betaling van erfpachten.
 • 4 mud rogge
 • 6 zester boekweit
 • 3 hoenderen
Zie verder 1462-01-28.

1462-01-28 (belofte betaling geld)

Plaats:(Herpen / Schaijk)
Plek:(Scadewijk=Schaijk)
Schenker:Oss, Marcelius, zoon van wijlen Johannes, zoon van wijlen Arnoldus de
Ontvanger:(Weilhuizen, Arnoldus de, mr) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 14 Rijns gulden op eerstvolgende feest van geboorte Johannes de Doper.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
Zie ook 1462-01-28.

1462-01-28 (belofte betaling geld)

Plaats:(Herpen / Schaijk)
Plek:(Scadewijk=Schaijk)
Schenker:Oss, Marcelius, zoon van wijlen Johannes, zoon van wijlen Arnoldus de
Ontvanger:(Weilhuizen, Arnoldus de, mr) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 14 Rijns gulden en 5 mud rogge Herpense maat vanaf eerstvolgende feest van Maria Lichtmis na het verstrijken van 1 jaar.
Zie ook 1462-01-28.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1462-01-28 (belofte betaling geld)

Plaats:(Herpen / Schaijk)
Plek:(Scadewijk=Schaijk)
Schenker:Oss, Marcelius, zoon van wijlen Johannes. zoon van wijlen Arnoldus de
Ontvanger:(Weilhuizen, Arnoldus de, mr) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 14 Rijns gulden en 4 mud rogge (Herpense maat) vanaf eerstvolgende feest Maria Lichtmis na verstrijken van 2 jaar.
Dezelfde persoon doet eveneens belofte:.
 • 14 Rijns gulden en 3 mud rogge Herpense maat vanaf eerstvolgende Maria Lichtmis na verstrijken 3 jaar
 • 14 Rijns gulden en 2 mud rogge Herpense maat vanaf eerstvolgende Maria Lichtmis na verstrijken 4 jaar
 • 14 Rijns gulden en 1 mud rogge Herpense maat vanaf eerstvolgende Maria Lichtmis na verstrijken 5 jaar
Zie ook 1462-01-28.

1462-02-17 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Loden, Reinerus, raadslid 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van 1x 1 Arnoldusg.
Notaris: Franco de Langel.
Zie ook 1462-02-17.

1462-02-17 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kruisstraat
Schenker:Loden, Reinerus, raadslid 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond uit huis erf in de Kruisstraat, lopend naar de Vismarkt.
Erflater wil dat op grote feestdagen op uur hoogmis en vespers en op zaterdag na de vespers als de lofzang van Onze Lieve Vrouw wordt gezongen achter in de kerk in de OLV-kapel bij haar beeld eeuwig op kosten van de kerkfabriek 5 waskaarsen aangestoken worden ter ere Gods en Maria en het zieleheil van erflater en Margaretha, zijn 1e vrouw en zijn ouders.
Vroeger heeft Martinus Monc namens de erflater 12 peters in gereed geld overgedragen voor dezelfde bestemming; indien nu de erfgenamen hiertegen in opstand komen krijgt de kerkfabriek een erfcijns van 4 pond uit het huis en erf van de erflater door Henricus Deinaldi de Vladeracken te betalen; eveneens vermaakt hij dan ook een erfcijns van 2 pond uit het voornoemde huis en erf, welk cijns hij na de dood van zijn 1e vrouw van Hermannus, zoon van Philippus had verkregen.

1462-04-13 (overdracht / cijnsboek 314r)

Plaats:St-Oedenrode / Olland
Plek:Onbekend
Schenker:Bever, Genesena, weduwe van Theodericus die, zoon van Th
Ontvanger:(Weilhuizen, Arnoldus jr, mr) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 40 schelling uit huis erf hof en aangrenzend stuk land van 10 lopenzaad in parochie St-Oedenrode.
Voorwaarde van overdracht: de kerkfabriek moet de "Zelbruderen in de Trinityt" 0,75 Rijns gulden betalen, de ene helft op Kerstmis, de andere helft op Pasen 1e betalingstermijn: eerstvolgende paasfeest, zoals Nicolaus Spierinck en Gisbertus Haeck als kerkmeesters hebben beloofd.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
In dorso: No 43 (Van den Weeghe?); fo 85.
In het cijnsboek is sprake van 3 potten Rijnse wijn die aan de cellebroeders uitgereikt moeten worden; 40 schelling is nu 14 stuivers; laatst over 1625 en '26.

1462-05-11 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Ketelaar, Petrus, zoon van wijlen Engbertus, inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 2 st.
Zie verder 1462-05-11.

1462-05-11 (testament voor notaris)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Ketelaar, Petrus, zoon van wijlen Engbertus, inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan( / Nieuwe OLV)
Categorie:1
Betreft schenking van 0,10 deel van alle roerende en onroerende goederen die de erflater en zijn vrouw Elizabeth Bullen hebben verworven aan de kerkfabriek van St-Jan en aan OLV; de langstlevende mag die goederen in vruchtgebruik hebben.
Notaris: Lubbertus Sprakelaar, priester van bisdom Utrecht.

1462-05-20 (overdracht / cijnsboek 376r)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Diepte / Hindensche Diepte
Schenker:Coel, Nicolaus, zoon van wijlen Christianus Keizer
Ontvanger:(Doernen, Lambertus, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van de helft van een kamp van 3 morgen groot.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Verband met 1450-10-26, 1451-05-26, 1461-10-01;.
Zie aldaar voor cijnsboek.

1462-05-29 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Lucas, heer Lucas, zoon van Willelmus, pr, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / St-Jan in St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft schenking van 1x 1 stuiver aan St-Jan in St-Jan en 2 stuivers aan Onze Lieve Vrouw in St-Jan op dezelfde wijze die voor dezelfde fabriek aangewend moeten worden; met Onze Lieve Vrouw wordt waarschijnlijk de Nieuwe Maria bedoeld, dus komt het de kerkfabriek ten goede.
Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Johannes de Ponte.

1462-06-02 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Loy, Gertrudis, dochter van wijlen Johannes, weduwe van Johannes Simon, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft een schuld aan de kerkfabriek van de St-Jan en daarom moet er na de dood van erflaatster uit al haar goederen die zij nalaat 1x 10 Rijns gulden betaald worden; tevens wil zij geven aan de nieuwe Onze Lieve Vrouw op naam van dezelfde fabriek haar beste bonten voering.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.

1462-06-22 (overdracht voor notaris)

Plaats:St-Oedenrode
Plek:In Ghenen Beckaert
Schenker:Mertens, Barbara, dochter van wijlen Hermannus Avemari en weduwe van Henricus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Spierinck, Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns 4 po.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.

1462-07-27 (overdracht)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Gijsselen, Henricus
Ontvanger:(Arkel, Rutgerus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de overdracht van 15 pond aan genoemde ontvanger ten gunste van kerkfabriek St-Jan, die in het verleden door Arnoldus Goijaartszoon de Huesselingen ten gunste van Henricus beloofd waren aan mr Arnoldus de Weilhuzen ten gunste van de kerkfabriek.
Ontvanger optreden ten gunste van kerkfabriek.
Zie 1459-06-22.

1462-10-19 (overdracht)

Plaats:Heeswijk
Plek:onbekend
Schenker:Cleynaal, God. + Eg. van der Audemolen + Goes. Heer
Ontvanger:(Arkel, Rutgerus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht door de genoemde meesters van de St-Jacobskapel aan Rutgerus ten gunste van kerkfabriek St-Jan van helft van erfcijns 3 pond 10 schelling uit.
 • stuk landbouwgrond 1,5 lopenzaad in Heeswijk
 • stuk landbouwgrond 2,5 lopenzaad in Heeswijk
Deze cijns eerder door Arnoldus de Weilhuzen jr ten gunste van kerkfabriek St-Jan en de fabriek van de St-Jacobuskapel verkregen van Arnoldus, zoon van wijlen Goeswinus Vrancken (dd 1460-02-01, niet aanwezig in archief).
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In cijnsboek nu 1 gulden 4,5 stuivers; laatst over 1626.

1462-12-16 (belofte)

Plaats:Son
Plek:Ter Boekt
Schenker:Toelinck, Goes. + Nic. Spierinck + Gis. Haeck) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:verscheiden personen
Categorie:2
Betreft belofte van de kerkmeesters tot het niet opeisen van erfcijns 15 pond en 15 schelling van een totaal van 21 pond uit genoemde goederen maar max. 9 pond en 10 sch.
De belofte is gedaan aan mr Gerardus Boest, Godefridus Sceyvel, Henricus die Hoesch, Jacobus Spijker en Rutgerus van den Zande.
Verband met andere 1462-12-16.

1462-12-16 (overdracht / cijnsboek 113r, 267r, 317r)

Plaats:Rosmalen / Empel / Meerwijk
Plek:Boelstrepe (R) / Heze(R) / Kortbeemd (E) / Orbers Grave (E)
Schenker:Boest, Gerardus, mr
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht aan genoemde ontvanger die optreedt namens de kerkfabriek van St-Jan.
Overgedragen wordt:.
 • erfcijns 5 pond uit 2 stukken grond, Boelstrepe, in Rosmalen op plaats Heze, eerste is landbouwgrond, 2e is moerasgrond (cijnsboek 317r; is nu 35 st, laatst over 1626; verband met 1420-05-20)
 • helft van erfcijns 24 oude groten uit stuk moerasgrond op plek In Die Cortbeemde bij Den Orbers Grave (cijnsboek 267r; is nu 2 gulden 4 st, laatst over 1627)
In dorso: Empel Roesmalen 5 pond paijment ende XII aude grooten ende XII oude groeten Empel, no 16 (Van den Weeghe?); fo 103.
Akte is in tweevoud opgemaakt; in dorso 2e akte: fo CXXIIII van pond payment Roesmalen, fo XXXIX XII aude groeten Empel (VU?); van pond Rosmalen, no 16 fo 103.
Verband met andere 1462-12-16.

1462-12-16 (overdracht / cijnsboek 374r, 375r)

Plaats:Rosmalen
Plek:Hoge Blok / Hoefdijk
Schenker:verscheiden personen
Ontvanger:(Boest, Gerardus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van stuk moerasgrond 1 bunder in Rosmalen op plek In den Hogenblock, zich uitstrekkend tot aan de Hoefdijk.
Lasten: grondcijns 6 oude penn aan hertog en onderhoud van Zegedijk, sluizen, sloten, waterleidingen die erbij horen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Zie verder 1462-12-16 (DB/Empel).
Verband met alle andere akten van 1462-12-16.
In cijnsboek nog steeds 1 bunder (=anderhalve morgen = 9 ho) Land heeft lange tijd onder water gelegen; 1611 2g; 1612 3g; tot Horenbeek; daarna 1619-'20 12g; 1621 13g; 1622 10g 15st; ook 1623; ten tijde van P Ciermans samen met 1 bunder land Roomput (0001-01-01 375r) 1624 16g; 1625 15g 15st; 1626 16g; 1627 10g en 8g.

1462-12-16 (overdracht / cijnsboek 113r, 267r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Empel / Meerwijk
Plek:Papenhulst (DB) / Beghinen Grave(DB) / Kortbeemd (E)
Schenker:verscheiden personen
Ontvanger:(Boest, Gerardus, mr) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van.
 • erfcijns 1,5 pond uit huis erf hof op plek Papenhuls zich uitstrekkend tot aan Den Beghinen Grave (in cijnsboek 113r nu 10 stuivers 8 d; laatst over 1628)
 • helft van erfcijns 24 oude groten op plek Cortbeemde te Empel (in cijnsboek 267r nu 2 gulden 4 st, laatst over 1627)
Zie ook 1462-12-16 (Rosmalen) en 1462-12-16 overig.
In dorso: fo CLXII een buenre lants Roesmalen, fo verso VII 1,5 pond Papenhuls, medietatem XXIIII grossorum antiquorum Empel (VU?); 20, 21.
In cijnsboek 113r erfcijns van 1,5 pond omgezet in 10 stuivers 8 d; in marge: no 76 (gaat om zelfde huis als in 1456-02-27 en 1460-04-07); laatst over 1628.

1462-12-16 (cijnsboek 263r)

Plaats:Dinther / Vorstenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Boest, mr Gerardus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond nu 2 gulden 2 stuivers; laatst over 1625.

1463-02-01 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Bredeakker, Laurentius van den, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 1 stuiver (ook voor fabriek St-Lambert te Luik en fabriek OLV, waarschijnlijk de kerkfabriek als de Nieuwe Onze Lieve Vrouw wordt bedoeld).
Onderdeel van groter geheel waarin een aantal schenkingen gedaan wordt aan de fabriek van Onze Lieve Vrouw in de St-Jan; waarschijnlijk de Nieuwe Onze Lieve Vrouw dus de kerkfabriek: zie 1463-02-01.
Notaris: Hermannus Pieck, pr, vice-cureit St-Jan.

1463-02-01 (testament voor notaris)

Plaats:Vught / St-Michielsgestel / 's-Hertogenbosch
Plek:Ganspoel / Thede / Vughterdijk
Schenker:Bredeakker, Johannes, zoon van wijlen Laurentius van den
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:2
Betreft.
 • 0,5 mud rogge uit een huis erf en andere erfgoederen in St-Michielsgestel op plek Thede
 • erfcijns 1 pond uit huis erf hof op Vughterdijk in 's-Hertogenbosch
 • erfpacht 0,5 mud rogge uit huis erf hof aangrenzende goederen op plek Ganspoel in St-Lambertusparochie Vught; verband met 1465-0-1-26
In dorso staat hetzelfde; op grond hiervan aan te nemen dat de kerkfabriek dit alles heeft gekregen.
Zie ook 1463-02-01.

1463-03-03 (testament voor notaris)

Plaats:Niet van belang
Plek:Niet van belang
Schenker:Cox, Mathias, heer, kanunnik St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 2 peters;.
Onderdeel groter geheel.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.

1463-03-08 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Zeger, Wolterus + Henricus + Giselbertus, kinderen van wijlen Gis. die
Ontvanger:Ekart, Marcelius de, bontwerker,zvw Marcelius
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 2 pond uit huis erf hof in Hinthamerstraat.
In dorso: anno 1574 de ... Lambert van Mierloe in de Hinthemerstraet by het sindeloeshuys solvit modo ...; Laembert saerdwever beneven sijndelshuys II pont.

1463-05-14 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Hagen, Mechteldis, weduwe van Henricus van der, vrouw van Johannes de Lith
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft schenking van 1x 1 stuiver na haar dood.
Aan de fabriek Onze Lieve Vrouw in St-Jan (Nieuwe Maria dus kerkfabriek): gouden ring.
Onderdeel van groter geheel.
Notarissen: Rutgerus de Arkel de Buscoducis en Remboldus Vilt de Oss.

1463-08-09 (overdracht)

Plaats:Lith / Kessel / Maren / 's-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Beerze, Theodericus de
Ontvanger:Buck, Johannes, zoon van wijlen Udo
Categorie:1
Betreft overdracht van huis erf hof stuk land ( 3 mo) in Lith.
Indien blijkt dat er meer dan 2 mud rogge erfpacht aan het Apollonia-altaar betaald moet worden (e.a. erfcijns) hij dit voor zijn rekening neemt.
Mogelijk van belang voor kerkfabriek: nl aan kapelanie van Apollonia moest kerkfabriek betalen(volgens cijnsboek kapittel kwam de 6 mud rogge uit Aarle uit goederen te Laar toe aan de kapelanie, zie ook Schutjes IV, 192 alwaar de stiching van de kapelanie ter sprake komt; zie ook 1446-12-13).
Vidimus: 1490-07-14 (niet verwerkt).

1463-08-23 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Woude, Petrusvan den, zoon van wijlen Ancelmus
Ontvanger:Valkenborch, Petrus de, zoon van wijlen Henricus
Categorie:0
Betreft overdracht huis en erf in Hinthamerstraat.
Voorlopig geen verband met kerkfabriek.

1463-11-23 (verkoop / cijnsboek 048r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude hulst / St-Jorisstraat
Schenker:Visser, Theodericus die, zoon van wijlen Willelmus die
Ontvanger:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van.
 • huis erf hof op plek Audenhuls
 • woonhuis van Theodericus op plek Audenhuls
 • huis erf zich uitstrekkend van St-Jorisstraat tot aan huis van Th
In dorso: St-Jorisstraet nu hier van maer VII schellingen uuyt den stall des huys van Sevenbergen, no 23 (Van den Weeghe?); fo 37; fo 25v; no fo 48; N.L. fo 73; fo 30, 21 schelling payment op den Audenhuls.
In cijnsboek sprake van 3 cijnzen: 10 schelling, 10 schelling, 7 schelling, tesamen 27 schelling; nu 9 stuivers 2 oord; in marge: no 50.
Laatst: over 1628.

1464-01-14 (overdracht / cijnsboek 373r)

Plaats:tussen Berlicum + 's-Hertogenbosch
Plek:De Hoeven
Schenker:Alberti, Johannes, zoon van wijlen Goeswinus, heer
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:11
Betreft overdracht van vruchtgebruik en alle rechten van schenker in 4 morgen kamp op plek De Hoeven door Elizabeth, weduwe van Johannes Osman aan hem nagelaten.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
Zie ook 1461-04-22 (voor cijnsboek).

1464-01-27 (overdracht/cijnsboek 409r, 410r)

Plaats:Hilvarenbeek / Lithoijen
Plek:onbekend
Schenker:Stamelaart, Arnoldus
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van helft van kleine en grote tienden met bijbehorende goederen in Hilvarenbeek, ooit toebehoord aan vrouw Aleidis de Langelaar.
Na de dood van Arnoldus zal de kerkfabriek die tienden bezitten op voorwaarde dat de kerkmeesters deze helft nooit zullen vervreemden of verkopen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek st-Jan.
Ook nog akte dd 1450-10-08 waarin Arnoldus Stamelart aan Jan Sporkille belooft te betalen een lijfrente van 55 Beierse gulden uit de helft van 0,25 van de tienden Hilvarenbeek en 26 morgen land Littoyen; dit voor leenhof Brabant.
Cijnsboek onder deze datum verwerkt omdat kerkfabriek toen deel van tienden heeft gekregen.

1464-01-27 (cijnsboek 409v, 410r)

Plaats:Hilvarenbeek
Plek:verscheiden
Schenker:verscheiden personen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de tienden van Hilvarenbeek.
Ontvangers zijn:.
 • de proost
 • kapittel Hilvarenbeek
 • de deken en de pastoor
 • Damiaan c.s.
 • cantor voor de ene helft, THG Hilvarenbeek en kerkfabriek St-Jan 's-Hertogenbosch voor de andere helft
De kerkfabriek heeft ongeveer 1/16 deel van de tienden.
De fabriek krijgt haar deel uit de volgende blokken.
 • Schijnen / Kranenbroek / Eekhof / Roijbeek / Kreekhof / Vrijhof / Grote Akker / Kleine Akker
Vervolg op 1464-01-27.

1464-01-27 (cijnsboek 409v, 410r)

Plaats:Hilvarenbeek
Plek:verscheiden
Schenker:verscheiden personen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie ook 1464-01-27.
In cijnsboek aantal afwezige stukken genoemd: 1443-12-09 waarin Aart Stamelaart toestemming krijgt zijn goed te belenen en een verhefbrief voor mr Maarten Moens waarin hij Jan van der Stegen dit geeft, dd 1589-06-16 1609 14 mud rogge; 1610 14 mu; 1611 9g; 1612 16 mu, zo ook 1613 en '14; 1615 12,5 mud en ipv 3,5 mud 11g (marktprijs); zo ook 1616-1619 (alleen 1618 staat gespecificeerd in cijnsboek); 1620 150g; per 1621 voor 4 jaar voor 14,5 mud rogge per jaar; 1621 2 mud 7,5 zester en 115g 12,5 stuivers ipv 11 mud 4,5 zester voor 10g per mu; 1622 14 mud 3 ze, rest 1 ze; 1623 14,5 mu; 1624 9 mud 6 zester 81g 6st ipv 4 mud en 6 ze; per 1626 voor 2 jaar verpacht voor 13 mud 4 zester rogge per jaar; 1625 (verbeterd uit 1626) ontv ...; 1626 ontv ...; 1627 ontv ... (laatst).

1464-02-24 (verkoop)

Plaats:Oss
Plek:Teyenkamp / Litterweg
Schenker:Coenen, Hermannus, zoon van wijlen Philippus
Ontvanger:(Arkel, Rutgerus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van 1 morgen land op plek Litterweg naast Teyenkamp grenzend aan het erfgoed van de kerkfabriek van St-Jan met als lasten onderhoud van dijken, sluizen, sloten, watergangen die bij dat stuk land horen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1464-03-01 (verkoop (/cijnsboek 371r))

Plaats:Oss
Plek:Mekelendonk
Schenker:Koster, Petrus die
Ontvanger:(Arkel, Rutgerus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 4 pond uit bouwland 2,5 morgen groot in Oss op plek Meckeleerdonk.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.
Mogelijk ter sprake gekomen 1395-04-13 371r.

1464-07-29 (verkoop)

Plaats:Oirschot
Plek:Brantsbeemd (in pastorie Spoordonk)
Schenker:Novamerica, frater Cornelius, prior + convent fraters eremieten St-August.
Ontvanger:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van erfpacht 2 lopenzaat rogge uit de helft van totale erfpacht 1 mudzaad rogge.
Het convent dat de erfpacht verkoopt is gelegen in Dordrecht.

1465-01-02 (overdracht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Rennen, Johannes van der, zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft betaling 32 goudgulden (Rgulden) door Nicolaus van Den Dungen, zoon van wijlen Henricus aan Johannes verschuldigd.

1465-01-26 (overdracht)

Plaats:Vught
Plek:Ganspoel (Lambertusparochie)
Schenker:Bredeakker, Hilla, weduwe van Johannes, zoon van Laurentius van den
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht 0,5 mudzaad rogge met alle achterstallige bedragen uit huis, erf, hof en aangrenzende akker van 10 lopenzaad op plek Ganspoel; verband met 1463-02-01.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In dorso: 4 sester rogs Vucht uuytgesloeten.

1465-01-30 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Geel, Elizabeth weduwe van Jacobus de
Ontvanger:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft verkoop van alle huisraad, zilveren en gouden juwelen van Elizabeth die zester op dat moment had en later zou verwerven.
In een andere akte van dezelfde datum wordt bekend gemaakt dat de kerkmeesters 103 goudguldens (Rgulden) betaald hebben aan Elizabeth.
Zie ook 1465-02-08.

1465-02-08 (huur / pacht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Geel, Elizabeth, weduwe van Jacobus de
Categorie:3
Betreft de verhuur van huisraad en juwelen door Elizabeth dd 1465-01-30 aan kerkfabriek verkocht; zij huurt dit alles nu van de kerkfabriek voor 5 pond per jaar, te betalen op Kerstmis.

1465-04-16 (testament voor notaris)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Cnodde, Jacobus, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 8 lopenzaad rogge uit totaal van 10 lopenzaad te betalen door erfgenamen Henricus Sanderes uit de goederen van de schenker in Rosmalen; de overige 2 lopenzaat hoeven niet meer betaald te worden.
Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Franco de Langel.
Schenker was lid St-Catharinabroederschap.

1465-05-06 (testament voor notaris / cijnsboek 025r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kleine Korenstraat
Schenker:Peelt, Giselbertus de, zoon van wijlen Johannes, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit Klein Korenstraatke uit huis en erf.
Herziening van testament voor notaris Gerardus de Berlicum, gedaan voor Franco de Langel.
Cijnsboek fo 25r; in marge No 32; samengevoegd met de helft van een ander erfcijns van 7 po; uit huis de Kleine Ark; zie voor de andere erfcijns uit dit huis 1479-08-22; laatste over 1628.

1465-05-23 (overdracht voor notaris / cijnsboek 318r, 319r)

Plaats:Rosmalen / Nuland
Plek:tegenover kerk van Nuland / Heze
Schenker:Priem, vrouw Catharina, dochter van wijlen Willelmus, burgeres 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Haeck, Giselbertus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft:.
 • erfcijns 4 pond uit huis, erf, hof, erfgoed Henricus Volken tegenover parochiekerk Nuland en uit verschillende andere plaatsen
 • erfcijns 9 goede stuivers erfgoed Rodolphus Broeszoon, nu van Henricus Volken (zie 1466-06-21) aldaar
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
In dorso: Roesmalen IIII pont paijments ende noch IX stuvers, no 46; fo 110 et 11 v; fo 94v et 95.
Zie ook 1466-02-15; 1466-02-14; 1466-06-21 (voor cijnsboek).
Niet genoemd in cijnsboek.

1465-07-23 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat
Schenker:Herenthals, frater Goeswinus, prior convent Predikbroeders 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Doernen, Lambertus zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop.
 • huis erf in Torenstraat
 • klein hof aldaar
 • paden en recht overpad die bij de goederen horen
Lasten:.
 • recht van overpad
 • grondcijns (niet gespecificeerd)
 • erfcijns 4 pond en erfcijns 12 schelling (aan onbekenden)

1465-10-14 (belofte betaling cijns / rente / cijnsboek 106r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straat van kerkhof St-Jan naar Weverhulst / Papenhulst
Schenker:Mostaart, Petrus, zoon van wijlen Nicolaus
Ontvanger:Spoerdonk, Gerbergis, weduwe van Willelmus de
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van erfcijns 3 pond uit huis erf en afhankelijke goederen in genoemde straat.
In dorso: pro fabrica sancti Johannis ... 4 augusti anno 75.
In cijnsboek 21 stuivers; in marge: no 75; huis tegenover Vondelingenhuis; laatst over 1627.
Verband met 1475-08-04.

1465-12-24 (overdracht)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Sporkt
Schenker:verscheiden personen
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) Hall, Theodericus zoon van wijlen Goeswinus de
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns 2 pond uit huis erf hof en akker op genoemde plek.
De schenkers zijn: Giselbertus en Rodolphus, kinderen van wijlen Wolterus Eelkens en wijlen Lutgardis, dochter van wijlen Gibo,zvw Lodevicus van der Sporkt; Henricus, zoon van wijlen Petrus Janszoon, echtgenoot van Zota; Arnoldus, zoon van wijlen Johannes Willemszoon, echtgenoot van Lutgardis, samen met Zota dochters van wijlen Wolterus voornoemd; Arnoldus van den Zande, echtgenoot van Elizabeth; Nicolaus, zoon van wijlen Lodevicus voornoemd; Lambertus en Johannes, kinderen ve Hermannus, zoon van wijlen Lambertus Luithannenzoon.
In dorso: II pont op Die Dungen de kynderen Andries van dern Ritten; LOdewyck Janssen rest 96; No 3 (Van den Weeghe?); fo 113.

1466-02-14 (overdracht / cijnsboek 318r, 319r)

Plaats:Rosmalen / Nuland
Plek:Heze / tegenover kerk Nuland
Schenker:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus
Categorie:2
Zie voor nadere omschrijvingen 1465-05-23 en 1466-02-15, zie ook 1466-06-21 (zie hier voor cijnsboek).
Betreft overdracht erfcijns 4 pond uit huis erf hof erfgoederen in parochie Rosmalen tegenover parkerk Nuland, erfcijns 9 penn, goede stuivers, uit andere erfgoederen op plek Heze en alle achterstallige bedragen.

1466-02-15 (overdracht / cijnsboek 318r, 319r)

Plaats:Rosmalen / Nuland
Plek:Heze / tegenover kerk Nuland
Schenker:Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus
Ontvanger:(Arkel, Rutgerus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 4 pond uit huis erf hof en erfgoederen van wijlen Henricus Volken in parochie Rosmalen tegenover parkerk Nuland en uit andere plaatsen; erfcijns 9 penn, goede st, uit erfgoederen Rodolphus Broeszoon, nu van Henricus Volken (zie 1466-06-21); achterstallige bedragen uit die cijnzen.
Deze cijnzen had Catharina, dochter van wijlen Willelmus Priem aan Giselbertus Haeck, rector van de kerkfabriek van de St-Jan ten bate van dezelfde kerkfabriek gegeven als schenking onder de levenden.
In dorso: de kinderen Peter Hendrik van Grinsven tot Nieuland IV libras fo 194v.
Zie ook 1465-05-23; 1466-02-14; 1466-06-21 (voor cijnsboek).
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1466-05-03 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Beverszoon, Beatrix, weduwe van Johannis, zoon van wijlen Roelof
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 pond uit huizen en erven van wijlen Johannes Saverney, nu van Ambrosius Janszoon van der Stegen in de Hinthamerstraat; hiervan gaat 3 pond naar de kerkfabriek van de St-Jan; tevens zullen de kerkmeesters alle akten bewaren die deze erfcijns aangaan.
Onderdeel van groter geheel.
notaris: Franco de Langel.
In dorso: 1466-05-23 zie hiervoor de datum die genoemd is.

1466-05-22 (testament voor notaris (wijziging in dorso))

Plaats:'s-Hertogenbosch / St-Michielsgestel
Plek:Dooibroek / Pettelaar
Schenker:Beverszoon, Beatrix, weduwe van Johannes Roelof
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft toevoeging in dorso op testament dd 1466-05-03.
In die toevoeging wordt gezegd dat als de kinderen van Beatrix weigeren te betalen zij een ander erfcijns van 10 pond moeten betalen uit de Dooibroek bij de Pettelaar of daaromtrent.

1466-05-23 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:kerkgoederen
Plek:nvb
Schenker:(Spierinck, Nicolaus + Giselbertus Haeck) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Vos, Wolterus
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen door de kerkfabriek St-Jan van een rente van 2 pond uit alle goederen van de kerkfabriek St-Jan aan het convent van de Predikheren in 's-Hertogenbosch na de dood van Wolterus Vos en Engela, zijn vrouw en weduwe van Thomas die Lu.
In marge: ... ut in registro exposito ... fabrice acquitatus est XII aprilis anno ... schenkers zijn kerkmeesters.

1466-06-02 (overdracht)

Plaats:Dinther
Plek:Werst / Gerendonk
Schenker:Monic, Martinus, zoon van wijlen Jacobus
Ontvanger:Doernen, Lambertus, zoon van Christianus
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond uit wei, Die Werst op plek Gerendonk; erfcijns 6 pond uit dezelfde weide.
Laatstbedoelde erfcijns is door Wolterus Sleyninc beloofd te betalen aan Willelmus Vos en als borgstelling van erfcijns 4 pond aan Martinus Monic toegewezen.
In dorso: 4 pond die Henrick ... die Hinthamerstraet gilt; fo II Hinthammerstraet 4 pond (Van Uden?).

1466-06-16 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:kerkhof St-Jan / Torenstraat
Schenker:Peterszoon, Johannes, zoon van wijlen Willelmus
Ontvanger:Hacken, Gertrudis, dochter van wijlen Jordanus
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit huis en erf naast kerkhof St-Jan.
In dorso: dit sijn die brijef van 3 libras payments int gilt in die Torenstraet ... Henr. Goessenssoen die snyder nu Jan Kemp Henr. Goessoen Kamps canonick.

1466-06-21 (verklaring / cijnsboek 318r, 319r)

Plaats:Rosmalen / Nuland
Plek:tegenover kerk Nuland
Schenker:Priem, Catharina, dochter van wijlen Willelmus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een verklaring onder ede van Catharina betreffende het bezit van een erfcijns van 4 pond uit huis erf hof stuk landbouwgrond en stuk wei daaraan grenzend vroeger van Johannes Volken, nu van Johannes van der Pasch, in parochie Rosmalen tegenover parochiekerk Nuland, dat Catharina deze cijns meer dan 30 jaar geleden van Rodolphus Broeszoon gekocht had en dat zij van deze cijns schepenakten had die echter bij de grote stadsbrand van 13 juni 1463 verloren zijn gegaan.
In dorso: fabrica in Buscoducis; 3 v; fo 95; set te boeck Jan Bacx als gemechtiget; expedit ...
Op een andere akte van dezelfde datum legt zij een verklaring af betreffende een erfcijns van 9 penningen, stuivers genoemd uit huis erf hof stuk landbouwgrond en stuk wei daaraan grenzend, nu van dezelfde persoon, welk cijns zij van Rodolphus Broeszoon 25 jaar geleden gekocht had; hiervan zijn de schepenakten ook verloren gegaan.
Zie ook 1466-02-14 en 15 en 1465-05-23 (318r) erfcijns nu ipv 4 pond 28 stuivers; laatst over 1629 (319r) erfcijns nog steeds 9 st, niet betaald van 1585 tot en met 1612 wegens leegstand; " dese ... chijns heeft Jan van Doeyenbrake gegroot Peter Peter Bouwens ... anno 1569 den 2 may ... om te betalen aen Jan van Oekl .... d'welck die tijt rentmeester was van de fabrijcke van St-Jans Evangelist.

1466-06-22 (verklaring voor notaris)

Plaats:Woensel
Plek:Acht
Schenker:Johannes, Rutgerus zv
Ontvanger:Johannes, Egidius zv
Categorie:2
Betreft verklaring dat wijlen Arnoldus Comenart, zoon van wijlen Egidius aan voornoemde Rutgerus in zijn testament vermaakt heeft een erfpacht van 14 lopenzaat rogge, Woenselse maat, welke men aan Arnoldus verschuldigd was in parochie Woensel op plek Acht op voorwaarde dat Rutgerus aan zijn broer egidius uit die erfpacht eenmaal zou betalen 7,5 gouden peters; Egidius verklaart nu dat hij daarin voldaan is.
Notaris: Henricus Beelarts.
In dorso: van cleynen importantien (Van den Weeghe?).

1467-01-23 (testament voor notaris / cijnsboek 067r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / Korte Putstraat
Schenker:Vinnink, Johannes, goudsmid
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond uit huis en erf in Kerkstraat op hoek met Korte Putstraat.
In dorso: II pond off XL schelling in de Kerckstraet opte hoeck van de Cortte Putstraet (Van den Weeghe?); no 30; fo 30; fo 56; nieuwe legger fo 80.
Notaris: Franco de Langel.
Verband met 1428-04-10.
In cijnsboek nu 14 stuivers; laatst over 1628; in marge: no 59.

1467-04-15 (overdracht)

Plaats:Helvoirt
Plek:dijk uitstrekkend naar heide van Gestel
Schenker:Heester, Petrus, zoon van wijlen Johannes, zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:(Arkel, Rutgerus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 0,5 mudzaat rogge uit: 6 lopenzaad rogge in parochie Helvoirt aan de gemeenschappelijke dijk zich uitstrekkend naar de heide van Gestel; 4 lopenzaad rogge aldaar; de gebouwen op die 4 lopenzaat rogge staand.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
N.B. Henricus Heester genoemd in cijnsboek 406r:.
Zie 0001-01-01 Tilburg 406r.

1467-10-03 (overdracht / cijnsboek 096r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast Onze Vrouwepoort / naast huis/erf het Wilde Varken / Mortel
Schenker:Kelre, Arnoldus Stamelaart van den, man van Lucia, dochter van wijlen Will Loyer
Ontvanger:Zijtaart, Willelmus de
Categorie:2
Betreft erfcijns 8 pond uit huis met zijn brug waarop dat huis gebouwd is en uit een kamer naast Dat Wiltverken naast Onzer Vrouwepoort (vSvY: II 108 e.v.; Mosmans: 73 perceel 1457).
Schenker treedt op als wettig echtgenoot van Lucia, dochter van wijlen Willelmus Loyer, bontwerker, weduwe van Theodericus de Strathen en Lucia.
In dorso: uut het Gulden Harnas; no fo 81; fo 102; no 93; fo 45.
Retroakte dd 1433-10-33; in dorso daarvan: VII pond ex domo angulari ... huys.
Volgens cijnsboek wordt dit geheel bwaard bij 1518-09-01 voor een erfcijns van 6 pond uit huis Vughterstraat Distelbloem (cijnsboek 186r); ook verband met 1431-12-15.
Naar deze akte wordt ook verwezen in verband met erfcijns uit erfgoed gelegen aan de Mortel: 3 pond nu 21 stuivers;.
In marge: no 71; laatst over 1627.

1467-10-03 (testament voor notaris / cijnsboek 090r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / Rode Os
Schenker:Stamelaart, Arnoldus + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 8 dubbele Brabantse Mottoenen, nu 7 gulden 3 stuivers 11 d.
In marge: no 69; laatst over 1627.
Na deze datum moet dit testament gemaakt zijn: in het cijnsboek wordt een stuk uit 1439 aangehaald waarin Willelmus Loyer optreedt, de vader van Jutta, op deze datum de vrouw van Stamelaart; waarschijnlijk is hij hierna hertrouwd huis heette ook Groene Scheer.
vSvY: III 241-242.
Mosmans: 37 perceel 137.

1467-10-30 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan / Oude school
Schenker:Rombouts, Johannes, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Doernen, Lambertus de, zoon van Christianus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van erfgoed van de oude School gelegen aan kerkhof St-Jan met afhankelijke goederen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1468-02-05 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:aan kerkhof St-Jan
Schenker:Erp, Johannes de, zoon van Arnoldus
Ontvanger:(Spierinck, Johannes) Tafel Heilige Geest 's-Hertogenbosch
Categorie:0
Betreft erfcijns 3 pond uit huis en erf aan kerkhof St-Jan.
Genoemde ontvanger optredend als meester van THG.

1468-05-21 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Wal, Wolterus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Gerijs, Arnoldus, zoon van wijlen Gibo
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond bestaande uit:.
 • cijns 20 schelling uit huis erf en aangrenzend kamer op hoek van Kerkstraat
 • cijns 40 schelling uit kamer Kerstraat
In dorso: Arnoldus Gherys Ariaen; ... tiet is den brief vanden 3 poenden in die Kerckstraet uuter enen huis ende uuter enre kameren daer bi staenden ende in't huis woent Ariaen Moex Hoet.

1468-07-18 (testament voor notaris)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Gerardszoon, Johannes zoon van wijlen Otto
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 0,5 mud rogge uit verscheidene goederen gespecificeerd in zijn originele testament van onbekende datum na de dood van hem en zijn vrouw Margaretha.
Notaris: Theodericus Blerinkt.

1468-12-08 (testament voor notaris / cijnsboek 395r)

Plaats:Oirschot
Plek:Spoordonk (waarschijnlijk)
Schenker:Bartholomeuszoon, Willelmus, zoon van Lucas
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:1
Betreft schenking van een hoeve gelegen in Oirschot; de ene helft gaat naar de kerkfabriek van St-Jan (in de hoedanigheid van verzorger nieuwe Onze Lieve Vrouw in St-Jan [B.M.V. nove eccl sancti Johannis et ad fabricam eidem eccl. ...]), de andere helft naar de kerkfabriek van de St-Pieter in Oirschot.
Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Johannes Kerberg de Erffordia, Mainz.
Testament staat vermeld bij een erfpacht van 1 mud rogge; verband met 1439-01-31 1488-02-29 en 1505-07-17 (ook cijnsboek).

1469-08-22 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Valkenaar, Theodericus die, zoon van wijlen Simon
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van eenmaal 1 stuiver en 1.
zilveren casseam (geldkist / kist voor.
reliquieen?) na de dood van erflaters.
Zie verder 1469-08-22.

1469-08-22 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Korenstraatje / Kleine Korenstraat
Schenker:Valkenaar, Theodericus die, zoon van wijlen Simon
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de helft van erfcijns 7 pond uit huis en erf in Korenstraatke; de ene helft krijgt de kerkfabriek, de andere helft krijgt de THG 's-Hertogenbosch.
Notaris: Franco de Langel.
In dorso: testament Dirckx Simons die Valkener et sue uxor van III en een half pond payment in die Corenstraet, fo LVII (VU?); Cleyn Xorenstraet Cleyn Arck Noe, de helft van VII pont III en een half pont, no 16 (Van den Weeghe?); fo 27v; fo 16v.

1469-10-19 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Zusters van Orthen
Ontvanger:Pickevet, Lutgardis, weduwe van Tielmannus
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond uit hofstad in Hinthamerstraat, zich uitstrekkend tot aan kerkhof St-Jan.
In dorso: van den VIl libras aen die fabrijck van St-Jan.

1469-12-04 (opeisen)

Plaats:Uden / Boekel
Plek:De Esterse Hoeve
Schenker:Heeswijk, Phillipus
Ontvanger:Heeswijk, Th, zoon van Th
Categorie:2
Betreft opeisen van een erfpacht van 0,5 mud rogge, de laatste 3 jaar niet betaald uit een hoeve Die Esterse Hoeve.
In dorso: fabrica in Buscoducis.
Verband met 1471-08-03.

1470-01-18 (vidimus)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Lucas, heer Lucas, zoon van Willelmus genoemd, priester, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Nieuwe Onze Lieve Vrouw / kerkfabriek St-Jan / St-Jan in St-Jan
Categorie:3
Betreft vidimus van testament van genoemde erflater dd 1462-05-29 voor notaris Johannes de Ponte, waarin hij geeft.
 • aan St-Jan in de St-Jan 1x 1 st
 • Nostre Domine in eadem ecclesie duos stuferos similiter dandos et ad fabricam eandem convertendas (aan Onze Heer indezelfde kerk 2 stuivers op gelijke wijze te geven en tot de dezelfde fabriek aan te wenden)
Sterk vermoeden dat de kerkfabriek deze giften heeft gekregen.
Onderdeel van groter geheel.
Nostre Domine slaat dus op een altaar in de St-Jan (zie ook 1459-04-26, 27 en 29, mn de dorsale aantekeningen).

1470-01-20 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch (waaarschijnlijk)
Plek:Torenstraat (waarschijnlijk)
Schenker:erp, Catharina, weduwe van Willelmus de
Ontvanger:Erp, kinderen van Gerlacus, zoon van wijlen Willelmus
Categorie:2
Betreft erfcijns 28 peters uit huis in Torenstraat.
In dorso: testamentum Katherine, relicta Wilhelmi de Erp, sartoris et II pond eo legavit fabrice.

1470-08-08 (overdracht voor notaris / cijnsboek 138r, 190r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Rosmalen / Haaren
Plek:Vughterdijk / Jodenpoort / Zadelstraat / Vliedert / Brederot / Belver
Schenker:Palude, Gertrudis, dochter van wijlen Gijsbertus de, weduwe van Bartholomeus Vos
Ontvanger:(Haeck, Gijsbertus + Amelius de Boechem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van.
 • erfcijns 9 pond uit huis, erf, hof met aangrenzende goederen Vughterdijk (nu Vughterstraat) 's-Hertogenbosch (190r / inv. r. 2046)
 • erfcijns 10 pond uit huis, erf, hof bij Jodenpoort Schaap geheten (138r / inv. nr. 2046)
 • erfcijns 6 pond 2 morgen Die Vliedert Rosmalen (inv. nr. 2046)
 • erfpacht 1 mud rogge uit landbouwgrond Dat Brederot, 1 malder groot Haren op plek Belver (zie ook inv. nr. 2046)
Zie verder 1470-08-08.
Verband met 1451-06-11 en 1500-09-16.
Mogelijk wordt bij deze akte een aantal akten bewaard aangaande een erfcijns van 9 pond uit huis in Vughterstraat (190r).
Bij deze akte wordt ook een aantal akten bewaard aangaande een erfpacht uit land te Nuland / Geffen (390r).

1470-08-08 (overdracht voor notaris)

Plaats:Geffen / Strijp
Plek:onbekend / Welpschoet
Schenker:Palude, Gertrudis, dochter van wijlen Gijsbertus de, weduwe van Willelmus Vos
Ontvanger:(Haeck, Gijsbertus + Amelius de Boechem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • helft van erfpacht 1 mud rogge Geffen
 • helft van erfpacht 1 mud rogge uit hoeve te Strijp op plek Welpschoet
Zie verder 1470-08-08.

1470-08-08 (overdracht voor notaris)

Plaats:Boxtel
Plek:Borgakker / Lutterliempde / Strepdonk / Lennensheuvel / Huisakker / Rijt
Schenker:Palude, Gertrudis, dochter van wijlen Gijsbertus de, weduwe van Willelmus Vos
Ontvanger:(Haeck, Gijsbertus + Amelius de Boechem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • helft erfpacht 1 mud rogge uit stuk land Die Borchakker in Boxtel op plek Lutterliemde bij de Dommel
 • helft erfpacht 1 mud rogge uit weiland Strepdonk in Boxtel op plek Lennensheuvel, uit akker Huisakker, uit weiland Die Rijt
Voorwaarde van overdracht van alle genoemde cijnzen en pachten is dat de kerkfabriek de helft van de cijnzen en 1 mud rogge en de helft van de helft van de andere pachten na de dood van Gertrudis aan Johannes, zoon van wijlen Bartholomeus Vickevoort overdraagt. Eveneens moet de kerkfabriek aan Christianus, zoon van wijlen Johannes Laurenszoon 20 peters betalen.
Notaris: Johannes Amelrrici de Buscoducis.
In dorso: Sadelstraet 10 ponden payments uuyt het Schaep tegen over de Groote Waghe, no 57 (Van den Weeghe?); fo 56; fo 44v; fo 80.
Zie ook inv. nr. 2046.

1470-09-26 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Pickevet, Luitgardis, weduwe van Tielmannus
Ontvanger:(Busco, mr Willelmus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns 6 pond uit een hofstad in de Hinthamerstraat.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1471-02-15 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Vught, Ida, weduwe van Reinerus de
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns 3 pond uit hofstad in Hinthamerstraat.
In dorso: nu kerchof.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1471-03-08 (overdracht)

Plaats:Uden / Boekel
Plek:De Esterse Hoeve
Schenker:Heeswijk, Theodericus zoon van wijlen Th
Ontvanger:(Franco de Langel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 0,5 mudzaad rogge en alle achterstallige hoeveelheden daaruit uit stuk grond 12 lopenzaat in parochie Uden op plek Boekel op plek Esterse Hoeve.
Verband met 1469-12-04.

1471-05-25 (overdracht / cijnsboek 390r, 391r)

Plaats:Haaren / Geffen / Nuland
Plek:Brederot / Belver
Schenker:Deil, Godefridus, zoon van wijlen Nicolaus de
Ontvanger:Pickevet, Willelmus
Categorie:2
Betreft overdracht van 0,25 en alle delen en rechten die de schenker bezat door dood Gertrudis, weduwe van Bartholomeus Vos, zoon van Willelmus in erfpacht 1 mud rogge uit stuk landbouwgrond Brederot 1 mudzaad groot.
In dorso: no 68; fo 12.
In het cijnsboek wordt naar deze akte verwezen in verband met een erfpacht van 1 mud rogge uit land te Geffen hoewel dit in deze akte niet vermeld wordt; zie 1501-01-28.
In het cijnsboek komt de erfpacht uit Belver ter sprake op fo 391r.
Steeds 5g/jaar betaald, laatst over 1625 en 1626; deze akte wordt bewaard bij erfcijns 10 pond Zadelstraat (138r).
Zie ook inv. nr. 2046.

1471-05-25 (overdracht / cijnsboek 190r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Jodenpoort / Vughterstraat / Ploeg
Schenker:Deil, Godefridus de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 9 pond uit huis De Ploeg in de Vughterstraat; akte wordt bewaard bij akten van huis Schaap in de Zadelstraat (10 pond erfcijns) fo 138r.
Nu 3 gulden 3 stuivers; in marge: no 110; laatst over 1627.
vSvY: I 344-345, 367.
Mosmans: 58 perceel 1005.

1472-02-14 (overdracht)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Vliert
Schenker:Vladeracken, vrouw Margaretha, weduwe van mr Gerardus de
Ontvanger:Vladeracken, Johannes + Jacobus de, zoons van Gerardus + Margaretha
Categorie:11
Betreft overdracht vruchtgebruik in helft 1 morgen grond in Die Vlierd, zich uitstrekkend vanaf erfgoed huis Ter Eyndonck tot aan openbaar pad.
In dorso: fabrica in Buscoducis.
Zie ook 1472-02-14.

1472-02-14 (overdracht / verkoop)

Plaats:Rosmalen
Plek:De Vliert
Schenker:Vladeracken, Johannes + Jacobus
Ontvanger:(Peregrinus, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:11
Ontvanger optredend voor kerkfabriek.
Zie voor nadere informatie grond 1472-02-14.
Verkoop- en overdrachtakte van stuk grond van zelfde datum.

1472-02-26 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Orthenstraat
Schenker:Oss, Remboldus, zoon van Johannes
Ontvanger:verscheidene personen
Categorie:1
Betreft huis erf hof.
In dorso: Item dit is den brief van den VI cameren die ...
Ontvangers: Petrus van Stapelen, Hendrik Stok, zoon van wijlen Nicolaus, Hermannus, zoon van wijlen Johannes de Bochoven, Johannes van der Aa, zoon van wijlen Petrus.

1472-04-20 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter toren St-Jan
Schenker:Kiemt, kinderen van Gerardus
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft helft in huis, erf, stukje erfgoed aangrenzend, gelegen achter toren St-Jan.
Lasten erop berustend: 6 pond 10 schelling te betalen aan diverse personen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Schenkers: Gerardus, Johannes, Emondus, broers, Luitgardis, Heilwigis, hun zusters, kinderen van wijlen Emondus, zoon van wijlen Gerardus Kiemt, Wolterus, zoon van wijlen Egidius Lambrechtszoon, echtgenoot van Hillegondis,Reimboldus zoon van wijlen Ambrosius Goedenszoon, echtgenoot van Margaretha, voor zichzelf, zijn vrouw, als voor Gerardus, zoon van wijlen Henricus Artszoon en Elizabeth, Thomas, zoon van wijlen Giselbertus Maaszoon en Margaretha, dochter van wijlen Gerardus Kiemt.

1472-09-03 (verkoop / overdracht / overdracht)

Plaats:Vught / Cromvoirt
Plek:Bunder (Beunre) / St-Lambertusparochie / Bunt
Schenker:Rover, Arnoldus, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:(Lapicide, Michaelis) kerkfabriek st-Jan
Categorie:2
Betreft akte dd 1442-02-19 waarin wordt verkocht erfpacht 0,5 mud rogge uit.
 • stuk land Den Buenre in St-Lambertusparochie bij Cromvoirt
 • stuk land Den Bunt 1 zester groot
 • huis erf hof en aangrenzende akker 5 lopen groot
In dorso: de capelle tot Middelroey.
Akte dd 1449-04-09: overdracht vruchtgebruik in dezelfde erfpacht.
In dorso: de capelle tot Middelroey.
Akte dd 1449-12-15: overdracht van zelfde erfpacht.
In dorso: capelle tot Middelroey.
In akte dd 1459-11-16 ook melding van erfpacht 0,5 mud rogge uit huis erf hof akker van 10 lopen in dezelfde parochie; in dorso: Idem een meerder rogh tot Vucht.
Voorgaande stukken zijn vermoedelijk retroakten bij akte dd 1472-09-03 (inv. nr. 2100) waarin een erfpacht van 0,5 mud rogge wordt overgedragen aan Michaelis Lapicide ten gunste van de kerkfabriek voor notaris Johannes Amelrici.

1472-09-04 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:De Vliedert / Vliert
Schenker:Heuvel, Amelius van den
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 1 morgen uit 1000 morgen gemene grond van 's-Hertogenbosch op plek die Vliedert.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In dorso: 1 morgen lants Roesmalen (VU?).
Schenkers: heer Amelius en Reinerus, broers, kinderen van wijlen Amelius van den Heuvel, en Johannes de Ham, wettig echtgenoot van Beatrix, dochter van wijlen Amelius van den Heuvel.

1472-09-04 (overdracht / cijnsboek 368r)

Plaats:Nuland
Plek:De Korthoeve / Korte Gemeen Hoeven / Zeven Vierdel
Schenker:Heuvel, kinderen van Amelius van den
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft helft van kamp in Nuland in Die Corthoeven.
Schenkers zie 1472-09-04.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Retroakte dd 1436-01-31; in dorso daarvan: II merghen lans ijn die ghemeyn hoeven.
In cijnsboek sprake van 2 morgen 1 hond land in de Korte Gemeen Hoeven in polder Zeven Vierdel; heeft lang leeg gelegen 1611 4g 1612 5g 1613 5g 10st 1616-1618 6g; daarna samen met land in Lithoijen verhuurd: zie 1473-04-10 (366r).

1472-10-30 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Oude hulst
Schenker:Rijcartsfoort, mr Mattheus de, + fraters Arn de Hees + Sim de Oosterhout
Ontvanger:(Franco de Langel) kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft erfcijns 40 schelling uit huis erf hof, vroeger van Johannes Pels, zoon van wijlen Gerardus, op plek den Audenhuls Schenkers zijn Predikheren in 's-Hertogenbosch en hebben deze cijns verkregen bij testament van Oda van den Wege.
Andere ontvangers zijn:.
 • OLV Broederschap in St-Jan
 • Tafel HG
 • Grootziekengasthuis

1472-10-31 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Orthenstraat
Schenker:Andel, Johannes, zoon van wijlen Laurentius de
Ontvanger:Rode, Johannes de
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit huis erf hof.
In dorso: Luydick.

1473-01-04 (verkoop / cijnsboek 163r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / tegenover Pauw
Schenker:Joosten, Hadewig, weduwe van Johannes
Ontvanger:Elst, Theodericus van der, zoon van wijlen Th
Categorie:2
Betreft erfcijns 30 schelling uit huis erf hof van genoemde Hadewig.
In dorso: set te boeck Symon Bacx als gemechtigt van der fabryken sint Jans in 's-Hertogenbosch expedit ...
Verband met 1503-08-25 en 1512-12-31.
Over huis Pauw: Mosmans 68 perceel 1299.

1473-01-09 (overdracht / cijnsboek 260r)

Plaats:Boxtel
Plek:Langestraat / St-Peter
Schenker:Maren, Johannes, zoon van wijlen Rodolphus de
Ontvanger:(Haeck, Giselbertus + Amelius de Boechem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 goudgulden (Rgulden) en alle achterstallige bedragen uit huis erf hof St-Peter geheten in parochie Boxtel binnen de bruggen nabij Langestraat.
In 1609 1 gg= 2g15st; 1614 1 gg=2g18st2o over 1612; 1622 over 1622: 3g; evenzo over 1623; in 1625 over 1624: 2g; over 1624 en 1625 3 gulden 15 st.
Laatst over 1626.

1473-01-21 (overdracht)

Plaats:Berlicum / Middelrode
Plek:onbekend
Schenker:Wouterszoon, Petrus, zoon van wijlen Henricus, weduwnaar + kinderen
Ontvanger:Peregrinus, mr Henricus ten gunste van rector kapel Middelrode
Categorie:1
Betreft 0,2 deel van grond 4 lopenzaad groot, zowel akker als wei zich uitstrekkend van openbare weg tot aan erfgoed abt van Berne.
Schenker is weduwnaar van Elizabeth, dochter van wijlen Henricus van den Gasthuis; zijn kinderen zijn: Henricus, Wolterus, Reinerus, Catharina, Elizabeth, Beatrix, Ida.
In dorso: van 4 lopensaet lants sommige ackerlant sommige weylant by het ... Gemert.

1473-04-10 (testament voor notaris (/cijnsboek 366r, 368r))

Plaats:Lithoijen / Nuland
Plek:(Melis Hoeven/) Korte Gemeen Hoeven / Zeven Vierdel
Schenker:Kanapart, Johannes, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Haeck, Giselbertus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking bij testament voor notaris Wilhelmus Spierinck van 0,5 morgen land in Lithoijen.
Dit is een toevoeging op een testament dd 1473-03-04; erna is nog een toevoeging dd 1473-04-16.
Zie ook 1473-04-10 (366r) vermeld op 366r; maakt dan onderdeel uit van 8 ho; andere 5 hond van anderen Donkers tot G de Weer (1616): 6g/jaar; G de Weer-Horenbeek (1618) 7g;daarna de 0,5 morgen met (1472-04-09 368r) 13 hond (= 2mo 1 ho) land te Nuland verhuurd voor 17g; vanaf Zoerendonk (1622) 18g; laatst: 6 apr 1628 de helft kwijtgescholden wegens onbruik.
Inv. nr. 1960: pachtcontract over deze twee stukken land.

1473-04-10 (testament voor notaris / cijnsboek 287r, 288r)

Plaats:Lithoijen
Plek:onbekend
Schenker:Kanapart, Johannes, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Haeck, Giselbertus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking erfcijns 2 oude schilden uit grond te Lithoijen.
Onderdeel van groter geheel.
In dorso: pro fabrica ecclesie sancti Johannis in Buscoducis van II aulde scilden en van 1 mergen lants in Litoyen, fo (CXVI?) (VU?); Litoijen II aude schilden ende een halven mergen lants vercoght anno 1458 (sic!) no 32 (Van den Weeghe?); fo 109; fo 92v.
Zie ook 1473-04-10.
In cijnsboek in in twee erfcijnzen gesplitst.
 • (287r) 1 oude schild nu 30 stuivers; laatst over 1626 en '27
 • (288r); rest 1553, niet verder aangevuld

1473-05-26 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Hoornkens, Elizabeth Hughen, dochter van wijlen Andree, begijn Groot-Begijnhof 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(kerkfabriek St-Jan)
Categorie:3
Eenmalige schenking van 1 oude groot na haar dood uit te betalen.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
Gaat mogelijk om een schenking aan de kerkfabriek St-Jan; er staat nl in het testament dat aan de kerkfabriek van St-Lambert in Luik 1 x 1 oude groot wordt geschonken; daarna: "Item legavit fabrice etc.".

1473-10-09 (testament voor notaris / cijnsboek 100r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Orthenstraat / Molen
Schenker:Gerards, heer Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 pond uit huis de Molen, nu 2 gulden 16 stuivers; is afgelost in 1626.
Notaris: Goijaart Hels.
Waarschijnlijk De Groene Molen:.
vSvY: -.
Mosmans: 25 perceel 80.

1473-12-07 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter de Tolbrug
Schenker:Buck, Willelmus + Aleidis, kinderen van Johannes
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek st-Jan (o.m.)
Categorie:1
Betreft huis erf hof achterhuis achter de Tolbrug.
Zie verder 1473-12-07.

1473-12-07 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Buck, Willelmus + Aleidis, kinderen van Johannes
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft erfcijns 3,5 goudgulden, Arnhems.
Voorwaarden: overdracht na dood van genoemde schenkers; dienstmaagd mag haar kamer in het huis houden.
Ontvanger treedt op namens de kerkfabriek van de St-Jan, klooster van de minderbroeders, klooster van de kruisbroeders, armen van Groot-Ziekengasthuis.
In dorso: achter die Tolbrug ... husinge Jan Boc ... datur magistro Godefrido Hals.
Zie ook 1473-12-07.

1473-12-29 (opeising inkomsten)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:onbekend
Ontvanger:(Haeck, Giselbertus + Amelius de Boechem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft opeisen door de kerkmeesters van alle inkomsten, cijnzen, pachten die de afgelopen 3 jaar niet betaald waren.

1473-12-29 (opeising inkomsten)

Plaats:(Aarle-Rixtel)
Plek:onbekend
Schenker:Gent, Willelmus de
Ontvanger:(Haeck, Giselbertus + Amelius de Boechem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft opeisen van een erfcijns 100 goudgulden, Hollands, die de afgelopen 3 jaar niet betaald was door Willelmus de Gent.
N.B.: Betreft de erfcijns die betaald moest worden uit een aantal hoeven te Aarle-Rixtel en Son, die later werden opgeeist door de kerkfabriek bij het in gebreke blijven van de betaling van deze cijns.
Ontvangers zijn kerkmeesters.

1474-03-19 (overdracht / cijnsboek 119r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Postelstraat / Uilenburgstraatje
Schenker:Goossens, Goossen Hendriks
Ontvanger:pastoor van Boxtel
Categorie:2
Betreft erfcijns 25 pond uit huis in de Postelstraat op de hoek met Uilenburgstraatke; dd 1474-03-19 is dit geschonken aan de Nieuwe Onze Lieve Vrouw in de St-Jan; verder schonk zij nog 1x 1 stuiver aan de kerkfabriek.
In dorso: fo XLVII van 25 pond payments in de Postelstraet aenden persoen van Bucstel; Postelstraet op ten hoeck van den Vlenborchstraetken XXV libras no 50; fo 119 Sp legger.
In cijnsboek omgezet in 8 gulden 15 stuivers; opvallend: er wordt niet naar deze akte verwezen maar naar een testament van Aleid van Engelen, vrouw van wijlen Tielman, dd 1492-01-01 en naar een tweetal schepenakten dd 1495-03-19: geen van beide akten is aanwezig !!
Laatst over 1626.

1474-05-27 (huur / pacht / cijnsboek 197r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterstraat
Schenker:Polslouwers, Margaretha, weduwe van Th, zoon van wijlen Petrus
Ontvanger:Vught, Everardus, zoon van wijlen Albertus de
Categorie:2
Betreft in erfcijns geven van huis erf in Vughterstraat; erfcijns is 5 po.
In dorso: ... Aelberto Kethelere; Eyndhout Swat et Loeff; fabrica vijff libras payments opten Vuchterendijck.
In cijnsboek samen met erfcijns 3 pond 10 sch, nu 2 gulden 19 stuivers 3 oord; in marge: no 114.
Zie ook 1486-01-30.
Naar kerkfabriek dd 1505-07-17.

1475-08-04 (overdracht / cijnsboek 106r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straat van kerkhof St-Jan naar Weverhulst
Schenker:Lambrechtszoonzoon, Johannes, zoon van wijlen Jacobus
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit huis erf in straat van kerkhof St-Jan naar weverhuls.
In dorso: 3 libras Papenhuls fo VIII (VU?); 3 libras pagts 't convent van Swerte susteren no 46 (Van den Weeghe?); fo 49, no; fo 38; fo 69.
Verband met 1465-10-14; zie aldaar voor cijnsboek.

1475-10-18 (overdracht)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Rennen, Johannes van der, zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:(Haeck, Giselbertus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft overdracht 40 Rijns gulden die Jacobus Rovers zoon van wijlen Johannes verschuldigd was.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1476-02-10 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt
Schenker:Andel, Johannes de, + man van Mechteldis, kinderen van Johannes
Ontvanger:Busco, Willelmus de ten bate van Johannes Heer, zoon van wijlen Godefridus, slager
Categorie:2
Betreft erfcijns 40 schelling Tournooise groot uit huis erf aan de Markt.
Man van Mechteldis: Henricus de Gruiter; Johannes de Andel, de vader van Johannes en Mechteldis, was pr, cantor en kanunnik in de St-Jan.
In dorso: dit syn die brieve van den 2 pont audts uuyt myns huyse aen die Botermerct.

1476-03-26 (verkoop)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Luitsche Straat / Eikendonk
Schenker:Bredebaart, Henricus
Ontvanger:(Volcardus de Amsterdam, Simon) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop nadat Simon in bezit is gesteld van de hierna genoemde bezittingen wegens het niet betalen van een erfcijns van 2 po, eerder door Lambertus de Doernen, zoon van Christianus, ten gunste van kerkfabriek St-Jan dd 1456-01-08 gekocht; Simon Volcardus de Amsterdam wordt in het bezit van het onroerend goed gesteld wegens niet betalen van genoemde erfcijns; Simon draagt de inbezitstelling over aan Henricus Bredebaart, die de goederen aan Simon ten gunste van kerkfabriek heeft verkocht (vermoedelijk goed naar Simon die erfcijns blijft betalen).
Gaat om:.
 • huis erf hof en aangrenzend grond 3 lopen groot op plek Luitsche Straat
 • huis erf hof en aangrenzend grond 6 lopen groot op plek Eikendonk
In dorso: fiat vidimus de ista littera et traditur Symoni de Gheel et Henrico de Uden tamquam magistris fabrice ecclesie sancti Johannis evangeliste in Buscoducis qui prout sub obligatione omnium bonorum dicte fabrice tradere magistro Nycolao Kuyst ad opus Fancisci filii quondam Petri filii quondam Johannis Vuchts ... per incndium ut in forma te Bochoven ... camp ... (VU?); deze twee ponden payments syne den negende decembris anno 1595 aan handen der heren kerkmeesteren gelost ende afgequeten (Van den Weeghe?).

1476-05-15 (cijnsboek 421r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Korenkopers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft het recht op een bepaalde som geld dat de kerkfabriek krijgt indien iemand meester (of knaap) wordt.
Korenkopers: iemand meester: 1 oude groot naar de kerkfabriek.
Van elke hoed koren die door de korenkopers verkocht wordt krijgt de kerkfabriek 1 zester.
In 1621 voor 1 zester rogge van een koop 90 "in alder in de Swaen" 19 stuivers 2d "geschiet tegens commanduer van Gemert" nva.
In V.d. Heuvel, bronnen, vermeld keur dd 1476-05-15 [B 81]: art 1: wie tot het ambacht toetreedt moet 1 oude groot voor de Onze Lieve Vrouw betalen "tot haar timmeringen"; art 4: als een meesterszoon toetreedt moet hij ook 1 oude groot betalen tot de "timmeringen" van OLV.
In het volgende keur dd 1509-10-10 [B 108] niet meer vermeld.

1476-10-23 (verkoop / cijnsboek 117r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter klooster Minderbroeders / naast Abtsbrug / Postelstraat
Schenker:Broek, Willelmus, zoon van wijlen Johannes van den
Ontvanger:Hendrikszoon, Tielmannus, zoon van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft erfcijn 3,5 pond uit huis erf.
In dorso: fabrica 3,5 libra achter de minrebruederen; set te boeck Jan van der Meer; 3,5 libra Claes ...; Balen Campe et Erpe ...
In cijnsboek omgezet in 24 stuivers 2 oord; inmarge: no 79; laatst over 1627.
Verband met 1518-09-01.

1477-01-24 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat
Schenker:verscheiden personen
Ontvanger:Huberman, Gerardus, zoon van wijlen Willelmus
Categorie:22
Betreft overdracht vruchtgebruik in erfcijns 2 pond uit huis erf.
Schenkers: Johannes, zoon van wijlen Rutgerus van den Ameiden, Hubertus, zoon van wijlen Hubertus van den Loeck; Petrus, zoon van wijlen Johannes Peterszoon.
In dorso: diese rente is gequeeten bijden rentmeesters anno XXXIX.

1477-02-20 (verkoop; genoemde schenkers zijn de oorkonders)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat
Schenker:Convent Predikheren 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Kemp, Jan, zoon van heer Goessen Kemp, priester + kanunnik 's-Hertogenbosch
Categorie:2
Betreft erfcijns 24 schelling uit huis in Torenstraat door Simon van OOsterhout, procurator, Hendrik van Berlicum, coventualen, namens henzelf en het convent.
In dorso: Bosch van ... huys in die Thoerenstraet dat Jan Kemp der kercke vercocht (VU?).

1477-02-21 (belofte betaling geld)

Plaats:onbekend / nvb
Plek:onbekend / nvb
Schenker:Heeren, Giselbertus
Ontvanger:(Busco, Willelmus de) Kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van 82 peters over 4 jaar op Kerstmis.
Zie voor verdere toelichting 1494-09-01.

1477-07-16 (testament voor notaris)

Plaats:Kessel bij Maren, heerlijkheid
Plek:In 't Voorbroek
Schenker:Berze, Theodericus de, raad burger 's-Hertogenbosch + Catharina, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking van een kamp van 4 morgen in de heerlijkheid Kessel bij Maren na de dood van beiden of eerder op voorwaarde dat hun kinderen deze kamp mogen kwijten met de som van 100 gulden Peters ineens in contant geld te betalen; deze gift blijft van kracht ook al verkopen de erflaters of de langstlevende hun goederen of worden veranderingen in het testament aangebracht.
Notaris: Sanderus Pieck de Batenborch, clericus van Keulen.
Zie ook 1482-07-01.

1477-09-09 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Grinsven, Beatrix de, begijn Groot-Begijnhof
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft schenking 1 x 4,5 stuivers aan de Nostre Domine Nove in de St-Jan; dit is ten goede gekomen aan de kerkfabriek, die eigenaar van beeld was: staat namelijk meteen na een schenking aan de kerkfabriek van St-Lambert te Luik en voor een schenking aan de Onze Lieve Vrouw broederschap.
In dorso: niets belangrijks.
Notaris: Gerardus de Beest.
Onderdeel van groter geheel.
Toevoegingen gedaan dd 12-08.

1477-11-05 (schenking voor notaris / cijnsboek 388r)

Plaats:Vught / Cromvoirt
Plek:onbekend
Schenker:Wollewever, Arnoldus zoon van Arnoldus die
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft schenking voor notaris Johannes Keerberg de Erffordia, clericus van Mainz, van erfpacht 1 mud rogge uit 2 stukken landbouwgrond van 6 lopen in gebied Vught op plaats Cromvoirt.
De kerkmeesters mogen deze mud verkopen en vervreemden naar eigen goeddunken.
In dorso: 154 van 65 (Van den Weeghe?); fo 79, van rogpagten.
Verband met 1480-02-11: daar wordt dit daadwerkelijk overgedragen; zie ook cijnsboek aldaar.

1478-07-11 (overdracht)

Plaats:Nijnsel / St-Oedenrode
Plek:hoeve te Loe
Schenker:Klaaszoon, Elizabeth, weduwe van Theodericus + Rutgerus, haar zoon
Ontvanger:(Peregrinus, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft overdracht van alle gewassen en vruchten die dat jaar staan op de helft van de hoeve te Loe in de parochie St-Oedenrode op plaats Neynsel.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1479-05-26 (verkoop)

Plaats:Vught (St-Lambertusparochie)
Plek:tegenover Karthuizerklooster
Schenker:Zegher, Engbertus, zoon van wijlen Giselbertus die
Ontvanger:Butkens, Henricus, zoon van Johannes, molenaar
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 2 pond uit huis erf hof en aangrenzende erfgoederen.
In dorso: ... meester Henricken van den Velden, priester; 132 v; no 95 (Van den Weeghe?); Vucht 4 pond.

1479-06-22 (overdracht / cijnsboek 081r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / Groenenborg
Schenker:Bever, Rodolphus, zoon van Catharina + Rodolphus die
Ontvanger:Amstel, Johannes, zoon van wijlen Henricus de
Categorie:1
Betreft huis erf naast Groenenborg met bijbehorende rechten; lasten: grondcijns en erfcijns 15 po.
In dorso: no 35; XV L super forum fo 49; Mathys Heyn Bogart; lecta coram dominis scabinis sub ... Decker den lestleden desen 19 julij 1658; eersten 1658; lecta coram dominis scabinis ... efand van handen et ... desen 25 junij 166...; Joost ...; ... Gysselen.
Verband met 1493-06-06.
In cijnsboek nu 5 gulden 5 stuivers; laatst over 1627.
vSvY: I 18 III 442-447.
Mosmans: 31 perceel 234.

1479-07-31 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Vullinck, Margaretha, weduwe van Ricwinus
Ontvanger:Gestel, Johannes de, gardiaan Minderbroeders + Johannes de Cluus, prior Kruisbr
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 3,5 pond en 24,5 peters en 18 stuivers op eerstvolgende Johannes de Doper Geboorte na verstrijken 1 jaar.
In dorso: pro fabrica sancti Johannis Evangeliste et mense sancti Spiritus.

1479-08-22 (testament voor notaris / cijnsboek 025r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Korenstraat
Schenker:Valkenaar, Dirk de + Geertruid, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Tafel van de Heilige Geest
Categorie:2
Betreft erfcijns 7 pond nu 2g 5st 2o uit huis in Korenstraat; de ene helft gaat naar de kerkfabriek van St-Jan, de andere helft naar de THG 's-Hertogenbosch.
Cijnsboek fo 25r; in marge No 32; samen met ander cijns van 3 pond uit huis Kleine Ark (zie 1465-05-06); laatst over 1628.

1479-11-12 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Gerritszoon van Vladeracken, Catharina dochter van wijlen Art
Categorie:2
Betreft lijfrente 8 Rijns gulden en 3 Brabantse groten, of de waarde daarvan in andere valuta.
In dorso: Katharine weduwe Ygramas van Achel heeft fabrice istius ecclesie beset de afterstel van desen renten tafter staende van 4 jaeren vorschenen ... eer die 6 mannen aen ...

1480-01-09 (opeising inkomsten)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:onbekend
Ontvanger:(Boechem, Amelius de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft opeisen van cijnzen inkomsten en pachten die de afgelopen 3 jaar niet betaald zijn.

1480-02-11 (overdracht / cijnsboek 388r)

Plaats:Vught / Cromvoirt
Plek:onbekend
Schenker:Wollewever, Arnoldus, zoon van Arnoldus die
Ontvanger:(Busco, mr Willelmus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mudzaad rogge uit 2 akkers van 6 lopenzaad.
Dit is een schenking als aalmoes; ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Verband met 1477-11-05 waar dit aan de kerkfabriek wordt geschonken bij testament.
In cijnboek is dit in geld omgezet: 3g per jaar; laatst over 1626.

1480-03-24 (schenking / cijnsboek 167r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kolperstraat / Verwerstraat
Schenker:Berwout, vrouw Heilwig, weduwe van Arnoldus, dochter van wijlen Daniel Roosmont
Ontvanger:(Boechem, A de + G Sanders de Oss + N Janssen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • erfcijns 6 pond uit huis erf in Colperstraat
 • cijns 48 schelling Tournooise groten uit voornoemde huis erf
Ontvangers zijn de kerkmeesters Amelius de Boechem, Gerardus, zoon van wijlen Henricus Sanders de Oss, en Nicolaus Johannes (Broessen).
In dorso: fo XIX VI pond Verwerstraet (VU?); is nu genoempt de Verwerstraat (Van den Weeghe?); 78.
Retroakte dd 1424-01-17.
In dorso: VI pont aen Jan van Beerse.
Hoort bij cijnsboek 167r en bij akte dd 1488-06-21 (zie daar voor cijnsboek).

1480-06-14 (overdracht)

Plaats:St-Oedenrode / 's-Hertogenbosch
Plek:onbekend / Vughterstraat
Schenker:Eik, mr Adolf van, zoon van wijlen Goijaart
Ontvanger:Aa, Dirk van der, HGmeester en rector van THG
Categorie:2
Betreft.
 • erfpacht 4 mud rogge uit watermolen van Jan van Erp in parochie St-Oedenrode + uit afhankelijke goederen en rechten van deze molen
 • erfcijns 8 pond en 15 sch
 • erfpacht 14 zester rogge uit hofstad met timmeringen in Vughterstraat 's-Hertogenbosch
Dit alle moet aangewend worden aan een bedeling ten bate van armen elk jaar op dinsdag na 1e zondag in de Advent of op andere dag waarop geen bedeling is.
Advies van de Gasthuismeester en van de oudste kerkmeester moet worden ingewonnen voordat de bedeling plaatsvindt in verband met grootte van de borden; beiden houden eveneens toezicht op die bedeling en zullen met de HGmeester eten en drinken waarvoor van die 8 pond 15 schelling 1,5 pond afgetrokken zal worden. Indien de HGmeesters deze bedeling nalaten zullen het gasthuis en de kerkfabriek de bedeling overnemen.

1480-08-31 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Lith, Johannes de, timmerman, burger 's-Hertogenbosch + Heilwig, zijnn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 7 stuivers.
Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Sanderus Pieck de Batenborg.
In dorso: dese brieven salmen leveren Hubert ... Janssen coeper vanden hoefken (VU?).

1480-12-14 (verkoop)

Plaats:Megen
Plek:straat lopend naar de Maas
Schenker:Kempen, Udo, zoon van wijlen Johannes van
Ontvanger:Ven, Coenrardus de, zoon van wijlen Coenrardus
Categorie:2
Betreft erfpacht 2 zester rogge uit huis hof(stad) in Megen, zich uitstrekkend van gemeenschappelijke weg tot aan gemeenschappelijke dijk.
In dorso: 2 sesters rogs in Megen vercocht Coenrarden vanden Ven Megen ... gratur qui ad fabricam.
Zie ook 1487-07-09.

1481-09-14 (testament voor notaris)

Plaats:Nuland
Plek:onbekend
Schenker:Bakker, Christianus + overleden vrouw Hilaria
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 pond uit goederen te Nuland; vervreemding alleen mogelijk indien noodzakelijk.
Zie ook 1481-09-14.

1481-09-14 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Bakker, Christianus + overleden vrouw Catharina
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van 1 pond groten Vlaams geld; de helft is uitbetaald na de dood van Catharina, de andere helft zal worden uitbetaald na de dood van Christianus Bakker, die raad en burger van 's-Hertogenbosch is.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
Zie ook 1481-09-14.

1481-12-20 (opdeling)

Plaats:Middelrode / Berlicum
Plek:Balsbeemd
Schenker:--
Ontvanger:--
Categorie:22
Betreft opdeling vruchtgebruik helft van wei 1 morgen groot in Berlicum / Middelrode.
In dorso: rector capelle in Middelrode; het hoyveldeken tot Middelroij aan het Hecken.

1482-03-15 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Landmeter, Mechteldis, weduwe van Thomas, kleermaker
Ontvanger:Borchove, Cornelius van den, burger Leuven, zoon van wijlen Wolterus
Categorie:1
Betreft huis erf in Kerkstraat.
In dorso: fabrice ecclesie sancti Johannis in Buscoducis.
Zie ook 1482-05-23.

1482-05-23 (overdracht voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Bochoven, Cornelius van den + Mechtildis Bongiers
Ontvanger:(Volcardus de Amsterdam, Simon) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht door Cornelius als echtgenoot van Mechtildis van huis erf van wijlen Thomas Landmeter, die eerst getrouwd was met Mechtildis Bongiers, die nu getrouwd is met Cornelius van den Bochoven, burger Leuven.
Lasten: 0,25 deel van 1 stuiver; 4 pond erfcijns aan verscheiden personen.
In dorso: het huys van S. Geldrip in de Kerckstraet tot 's Hertogenbosch ende jaerlyx gaet VII stuivers et XX stuivers payment; fo 41; no 30; fo 29v; goede.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Op 1482-05-24 draagt Mechtildis, gemachtigd, dit huis en erf samen met al haar huisraad, juwelen, vorderingen en gerede goederen over aan Franco de Langel ten gunste van de kerkfabriek.
Zie ook 1482-03-15.

1482-06-18 (overdracht)

Plaats:Onbekend
Plek:De Groene weg
Schenker:(Boechem, Amelius de) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Langel, Franco de
Categorie:2
Betreft overdracht van erfpacht 0,5 mud rogge uit akker 1 zester, Den Gruenen Wech, inclusief nog te betalen hoeveelheden.
Vermoedelijk is deze erfpacht op 1482-06-20 weer overgedragen aan de kerkfabriek.
N.B.: mogelijk doel van deze constructie: zie 1482-06-20.

1482-06-20 (overdracht)

Plaats:Boxtel
Plek:Oinerakker
Schenker:Langel, Franco de
Ontvanger:(Volcardus de Amsterdam, Simon) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit een wei, Oynerakker, welke pacht met de achterstallige hoeveelheden die nog betaald moesten worden Franco dd 1482-06-18 van Amelius de Boechem, kerkmeester, had verkregen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In dorso: 1 morgen rogs Buxtel nullius valoris want ... fo CXXXIII (VU?).
N.B.: zie voor mogelijke verklaring gebruik deze constructie 1482-06-20.

1482-06-20 (overdracht)

Plaats:Riel
Plek:onbekend
Schenker:Langel, FRanco de
Ontvanger:(Volcardus de Amsterdam, Simon) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 0,5 mud rogge uit onbekende erfgoederen, welke erfpacht incl. achterstallige hoeveelheden die nog betaald moesten worden Franco de Langel dd 1482-06-18 had verkregen van Amelius de Boechem, kerkmeester van de St-Jan.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
N.B.: mogelijke bedoeling van deze constructie: overdracht voor enkele dagen opdat ontvanger van 1482-06-18 de rente kon innen; waarschijnlijk zo afbetaling van schuld door kerkfabriek.

1482-07-01 (huur / pacht)

Plaats:Kessel
Plek:In 't Voorbroek
Schenker:Buck de Lith, Johannes, zoon van wijlen Hubertus
Ontvanger:(Franco de Langel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen gedurende 6 jaar vanaf laatste feest van Kerstmis zonder onderbreking:.
 • 1e jaar 8 gouden penningen, peters
 • elk van de volgende 5 jaren 10 gouden penningen, peters op Kerstmis
Eerstvolgende betalingstermijn: eerstvolgende kerstmis.
Dit alles wegens de huur van 4 morgen 2 hond land in Kessel nu in bezit van de kerkfabriek, maar vroeger van Theodericus de Berze.
Zie ook 1477-07-16.

1482-07-05 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat (je)
Schenker:Bruin, Catharina, dochter van wijlen Henricus de
Ontvanger:(Boechem, Amelius de + Gerardus Sanders de Oss) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht 2 huizen, erven en onbebouwd erfgoed in Torensstraatje tegen betaling van.
 • erfcijns 24 schelling aan kapittel St-Jan
 • erfcijns 15 schelling aan investiet van Begijnenkerk 's-Hertogenbosch
 • erfcijns 2 pond aan Gerardus, zoon van wijlen Willelmus Huiberman
 • erfcijns 9 pond aan Johannes, zoon van wijlen Nicolaus Coenen
tot zijn vruchtgebruik en dat van Catharina, zijn dochter.
Het geheel grenst aan het erfgoed van de kerkfabriek.
In dorso: gequeten aen handen van Peter Willemssoen van ... Bosch den ... XXV anno XLVI.
In een andere akte van dezelfde datum geeft Johannes aan Catharina, zijn dochter het vruchtgebruik in bovengenoemde goederen.
In dorso: fabrica sancti Johannis in Buscoducis.
In een andere akte van dezelfde datum beloven de kerkmeesters deze erfcijns van 9 pond te betalen en machtigen Johannes en Catharina de kerkmeesters om vanaf het eerstvolgende feest van Johannes de Doper tot na het verstrijken van 7 jaar op hun goederen onderpanden te leggen op 2 of 3 plaatsen om deze erfcijns van 9 pond te betalen; daarna dragen zij deze erfcijns over aan de kerkfabriek.

1482-12-03 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Pels, Elizabeth, vrouw van Theodericus Pels, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 1 stuiver; eveneens aan St-Jan de patroon van de St-Janskerk 1 st.
Onderdeel groter geheel.
Notaris: Theodericus Blerinct.
In dorso: fiat vidimus de isto instrumento tradatur Theoderico Pels filio quondam Arnoldi Pels qui prout super omnia ... tradere Theoderico Dabelyn cupifici filio quondam Theoderico Dabelyn nisi per incendium ut in ... Kuyst dato XVIII decembris (VU?).

1482-12-09 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Stegen, Nicolaus Janszoon van der, kerkmeester St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe Onze Lieve Vrouw / St-Jan in St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking 1 x 7 stuivers aan Domine Nostre Nove in St-Jan; aan St-Jan de patroon van de kerk 7 st.
Onderdeel groter geheel; als executeurs-testament heeft hij aangesteld: Johannes Clivis, prior Kruisbroeders, Michaelis Tielmannus de Breda, rector St-Gregoriushuis in de Hinthamerstraat, Amelius de Boechem, oudste kerkmeester van de St-Jan en Godefridus Dicbier, mr en rector van het Grootziekengasthuis te 's-Hertogenbosch dd 1483-01-07 is er nog een toevoeging gemaakt op het testament.
Notaris: Sanderus Pieck de Batenborg, bisdom Keulen.
In dorso: donatie van 3 huyskens gecomen van Niclaes Janssen vander Stegen.

1483-01-14 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Stegen, Nicolaus Janszoon van der, kerkmeester
Ontvanger:(Pieck de Batenborg, Sanderus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de schenking van huis erf hofstad achterhuis bij het kerkhof van St-Jan; tevens 2 huizen, erven en achterhuizen eveneens in de Hinthamerstraat gelegen; alle 3 de huizen worden met hun rechten en afhankelijke goederen gegeven na de dood van de schenker in ruil voor 1 mis ten eeuwige dage op het altaar van Domine Nostre Nove (nieuwe OLV) bij de toren door een priester; verder moeten de kerkmeesters zorgen dat ten tijde van de Lauden ter ere van Onze Lieve Vrouw boven het oxaal voor het beeld van de gekruisigde Jezus-Christus voor het hoge koor van de St-Jan 1 kandelaar van 3 pond was brandt ten bate van de ziel van Nicolaus, zijn overleden vrouw Heilwigis en zijn/haar overleden dochter Elizabeth en mrs Johannes en Rutgerus, zijn zonen.
Notaris: Sanderus Pieck de Batenborg, bisdom Keulen.
Transfix met 1490-11-15.
In deze akte geeft de bisschop van Luik (Johannes de Hoern) toestemming het geheel te verkopen en de opbrengst te gebruiken om aan de verplichtingen te voldoen zoals die in het testament staan.

1483-03-03 (overdracht / cijnsboek 079r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / Witte Arend
Schenker:Bever, kinderen van wijlen Rodolphus die
Ontvanger:Einskens, Egidius, zoon van wijlen Henricus, laarsmaker
Categorie:2
Betreft overdracht huis en erf Witte Arend aan de Markt; in ruil daarvoor moet de ontvanger een erfcijns van 15 pond betalen aan Catharina, weduwe van Rodolphus die Bever.
In dorso: XV libras ... forum fo XLIX (VU?) Kinderen van Rodolphus die Bever: Rodoplhus, Amelius en vrouw Elizabeth.
Cijnsboek nu 5 gulden 5 stuivers; laatst over 1628; in marge: no 64.
Verband met 1493-06-06.
vSvY: III 435-442.
Mosmans: 31 perceel 232.

1483-05-28 (testament voor notaris / cijnsboek 088r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / Het Duifje
Schenker:Pels, matrona Mechteldis, weduwe van Theodericus Pels, dochter van wijlen Henricus Mildman
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond uit stenen huis en erf aan de Markt.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
In dorso: de 4 libris legatis fabrice per Mechteldem Pels alias Mylsmans aen die Merct by Henricken Haubraken; fo LIIII (VU?);IIII pond uyt 't Duyfken aen de Merct; no 38; fo 46; fo 34 v.
In cijnsboek nu 28 stuivers; in marge: no 68; laatst over 1628; huis heet Het Duifke.
Verband met 1359-11-22.
Mogelijk Witte Duif bedoeld (vSvY, III 301-310; Mosmans perceel 211).

1483-07-09 (afstand doen)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Zwaardveger, Johannes, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft huis erf met rechten en afhankelijke goederen in Kerkstraat.
Mogelijk verband met 1384-07-29.

1483-09-06 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Loyen, vrouw Elizabeth, vrouw van wijlen Henricus, dochter van wijlen Henricus van der Vloot
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 100 peters; deze moet het Groot-Ziekengasthuis uitbetalen; het Groot-Ziekengasthuis krijgt nl. een omvangrijke schenking.
Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Sanderus Piek de Batenborg dd 1488-04-10 verzoekt de officiaal van Luik (op verzoek van kerkmeesters Simon van Geel, Hendrik van Uden, Albert Keteleer) notaris Henricus van den Loo de Oisterwijk om van dit testament een expeditie te maken; dit gebeurt op 1494-11-14.
In dorso: clausula testamenti quondam Elizabeth van den Vloet que legavit nostre domine niove c peters post obitum Hendrickx Loyen 't welck c peters sal betaelen 't groet gasthuys in 's-Hertogenbosch post obitum eiusdem Henrici Loyen infra annum qui obiut post paschiam anno XCIX videlicet; deze c peters zyn betaelt te minsten bewesen dat wy des te vreden zyn (VU?).

1483-10-20 (verkoop / cijnsboek 014r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarlijkse rente van 12 g, Rijnsg. Deze rente mag worden afgekocht voor 12,5 Rijns gulden voor elke gulden en het jaar dat nog betaald moet worden en de achterstand in het betalen.
In dorso: nummer 7 (Van den Weeghe?); dese rente is gereduceert tegens den ... xx beloopende seven guldens thien stuijvers jaerlycx ierstmael verschijnende Remigius XVIc vijfenveertich actum 28 septembris 1644 J. van Casteren.
N.B.: met stad 's-Hertogenbosch worden bedoeld: schepenen, gezworenen, dekenen van de ambachten, een deel der goede knapen en de gemene stad 's-Hertogenbosch Cijnsboek fo 14 r; gereduceerd tot 8 gulden 6 stuivers; laatst in 1629 over 1628.
In marge: fol. No 10.

1484-01-01 (los briefje)

Plaats:Zie informatie
Plek:--
Schenker:--
Ontvanger:--
Categorie:1
"de helft van twaelf bunders lants gelegen in die hoeve tusschen erve van Hendrick Dicbier van d'eene zijde en tusschen erve van Gerart Eelkens van d'ander zijde, die helft ... gelegen is aen erve Gent Gerart Eelkens in't jaer 1484".

1484-04-24 (overdracht / cijnsboek 320r)

Plaats:Rosmalen
Plek:naast slagboom genoemd stadboom, en stadsdijk / De Biecht
Schenker:Pijnappel, Johannes
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling uit huis erf hof en stuk grond van 1,5 loop in parochie Rosmalen naast de slagboom, stadboom genoemd en de stadsdijk; 1 mudzaad grond aldaar op plek Die Biecht.
In cijnsboek nu 7 stuivers; rest 1556, nva, mogelijk vermeld in inv. nr. 2139.

1484-06-02 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Volcardus de Amsterdam, Simon, zvw
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van.
 • 20 pond op eerstvolgende feest van geboorte Johannes de Doper na verstrijken 1 jaar
 • evenveel pond op eerstvolgende feest van Johannes de Doper na verstrijken 2 jaar
 • evenveel pond 3 jaar
met nog eens 150 goudgulden, Rgulden, extra.

1484-09-20 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch (mogelijk o.m.)
Plek:Postelstraat (o.m.)
Schenker:Engelen, Tielmannus Janssen de + Beatrix, dochter van wijlen Henr van den Driel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:2
Betreft erfcijns 25 pond uit alle goederen van schenkers, dus o.a. huis in Postelstraat waar zester woonden.
Beatrix is de vrouw van Tielmannus.
Deze erfcijns is gegeven aan: "fabrice ecclesie sancti Johannis seu Domine Nostre in eadem ecclesie".
Notaris: Theodericus Blerinkt.
Zie ook 1484-09-20.

1484-09-20 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Engelen, Tielmannus Janssen de + Beatrix, dochter van wijlen Henr van den Driel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 1 stuiver aan kerkfabriek; eveneens aan "Domine Nostre in eadem ecclesie" 1 st.
Zie ook 1484-09-20.

1484-11-03 (verkoop)

Plaats:Schijndel
Plek:Aan den Borne
Schenker:Witven, Johannes, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Busco, mr Willelmus ten gunste van kinderen Wolterus van der Stappen
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 pond uit huis erf hof en grond van 12 lopenzaad groot op plek Aan den Borne; uit een kamp met zijn houtwas 3 bunder groot aldaar.
In dorso: van x ponden tot scyndel aen Jan Wytsen; Jan Vytsen x pont tot Scynle Lias met 1493-10-23, 1500-03-02 en 03-10.

1485-04-23 (toestemming)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:toren St-Jan c.a.
Schenker:Hoerne, Johannes de, bisschop Luik
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / OLVBroederschap
Categorie:4
Betreft toestemming door de bisschop om het kerkgebouw te verfraaien en te vergroten, een nieuwe toren te bouwen.
Zie Schutjes IV 805.

1485-07-29 (testament voor notaris / cijnsboek 389r)

Plaats:Erp
Plek:Heuvelsberg
Schenker:Wijze, Henricus die, + Alveradis, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit 3 lopenz land in Erp op plek Heuvelsberg dd 1491-07-03 wordt door Alverardis, die dan de weduwe is van Henricus haar vruchtgebruik aan kerkmeester Christianus van den Meerakker overgedragen.
In dorso: Erp 1 mud rog nummer 66 (Van den Weeghe?); red. tot 5 gulden 10 stuivers; fo 12 rogpagten.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.
In cijnsboek nog steeds 1 mud rogge, nu in geld te betalen: 5g / jaar; laatst over 1626.

1485-09-30 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Art Berewoutstraat
Schenker:Dover, Christianus, zoon van wijlen Theodericus van den
Ontvanger:Helmond, Catharina, dochter van wijlen Willelmus Barbiers de
Categorie:1
Betreft 1 kamer met grond en hof in Arnt Berwoutsstraat van de opnebare weg tot aan de stadsmuur zich uitstrekkend.
Lasten:cijns 1po en grondcijns van 1 penn, Vlaams, erfcijns 3 gouden penningen, peters.
In dorso: camera in die Berwoutzstraet fabrice et (sancte Barbare).

1485-12-14 (overdracht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Bredelaar, Th, zoon van wijlen Wantgerus van den
Ontvanger:Artszoon, Henricus, zoon van wijlen Th
Categorie:3
Betreft overdracht van 35 gouden penningen (peters) en 5 pond door Martinus de Wilde, zoon van wijlen Henricus Mutsmaker aan Henricus beloofd.
In dorso: teneo dat deze brieven al zyn betaelt ... pauci valoris (VU?).

1486-01-30 (overdracht / cijnsboek 197r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterstraat
Schenker:Pauwelszoon, Hillegonda, weduwe van Paulus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Busco, Willelmus de, ten gunste van Albertus Keteleer (kerkfabriek St-Jan?)
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 pond uit huis erf Vughterstraat;.
Verband met 1474-05-27.
(zie ook voor cijnsboek).
Naar de kerkfabriek op 1505-07-17: zie aldaar.

1486-12-12 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Laar, Elizabeth, weduwe van Serisius Janszoon van den, brouwer
Ontvanger:Lieshout, Henricus + Johannes + Gerardus + Aleidis, kinderen van wijlen Theodericus de
Categorie:3
Betreft bedrag van 49 gouden penningen (peters), te betalen op eerstvolgende feest van Johannes de Doper.
In marge: soluta est ista litera ... Elizabeth.
In dorso: 2 pond pro fabrica.

1487-02-13 (overdracht / cijnsboek 280r)

Plaats:Goirle / Oss (/Schaijk)
Plek:Paymanshoeve / Osser Scadewijk (=Schaijk)
Schenker:Monix, Willelmus
Ontvanger:(Roben), Petrus
Categorie:2
Betreft erfpacht 6 goudgulden uit hoeve in Oss op plek Osser Scadewijk en uit helft van Paymanshove te Goirle; eveneens uit de afhankelijke goederen van genoemde hoeven en uit de 2e helft van de Paymanshoeve die aan Marcelius de Uden toebehoort.
In dorso: van golden gulden uutter hoeven tot Goerle aen Goessen va Brecht; Jacob ...; 107 v; no 27; fo 91 v.
Wordt 1584-11-07 aan de kerkfabriek vermaakt; zie aldaar voor cijnsboek.

1487-07-03 (overdracht / cijnsboek 394r)

Plaats:Nistelrode
Plek:Dorselaar
Schenker:Kievit, Gerardus + Engela, kinderen van wijlen Petrus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Kievit, Petrus + Agnes, kinderen van Gerardus
Categorie:2
Betreft 0,4 deel van erfpacht 1,5 mud rogge uit huis erf hof erfgoederen eraan grenzend, uitgezonderd een buurtweg over de goederen lopend.
In dorso: Herbertus Goyartssoen aurifaber; van 1,5 mudde roggen die nu ter tyt ghilt Jacob van Hul goutsmyt; nistelroey 1 malder roggen 157 verso (Van den Weeghe?); fo 14 van no 71.
In een andere akte van dezelfde datum wordt dit deel van de erfpacht door Petrus, Agnes, Petrus, zoon van Engela, Petrus, zoon van wijlen Petrus en Johannes Heist, zoon van Richmodis, dochter van wijlen Petrus Kievit, namens henzelf en namens Herbertus en Godefridus, broers van Petrus en Ganes overgedragen aan Herberetus, zoon van Goedfridus Habben, goudsmid, echtgenoot van Maria, dochter van wijlen Agnes, zuster van Margaretha Kievit; tevens ook de andere 0,4 die aan Petrus, zoon van wijlen Petrus Kievit en aan Johannes de Heist toebehoorde.
Verband met andere akten dd 1487-07-03.
Verband met 1442-07-20 en 1529-11-09 (ook cijnsboek).

1487-07-03 (overdracht)

Plaats:Lith
Plek:onbekend
Schenker:Kievit, Gerardus + Engela, kinderen van wijlen Petrus
Ontvanger:KIevit, 5 leden van familie
Categorie:2
Betreft 0,4 deel van erfcijns 5 pond uit hofstad, hof en aangrenzende erfgoederen.
Petrus, Agnes, kinderen van Gerardus Kievit, broer van Petrus en Engela, namens henzelf en namens Herbertus en Godefridus, hun broers, en aan Petrus, zoon van Engela hebben ieder 0,2 deel van 0,4 deel van deze erfcijns gekregen.
In dorso: Herbertus Goyartzoen aurifaber; dit is den brieff vanden vijff ponden tot Lytt die nu ghilt Jan van Berze.
In een andere akte dd 1487-07-03 wordt dit alles overgedragen aan Herbertus, zoon van Godefridus Habben; tevens wordt nog eens 0,4 deel overgedragen toebehorend aan Petrus, zoon van wijlen Petrus Kievit.
Verband met andere akten dd 1487-07-03.

1487-07-03 (verkoop)

Plaats:Nistelrode
Plek:onbekend
Schenker:Kievit, familie
Ontvanger:Habben, Herbertus, zoon van Godefridus
Categorie:1
Betreft stuk grond.
Verband met andere akten dd 1487-07-03.

1487-07-09 (overdracht)

Plaats:Megen
Plek:straat lopend naar de Maas
Schenker:Ven, Coenrardus van den,zvw Coenrardus
Ontvanger:(Volcardus de Amsterdam, Simon) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfpacht 2 zester rogge met achterstallige betalingen over 3 jaar uit huis erf of hofstad.
Zie ook 1480-12-14.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1487-08-11 (belofte betaling pacht)

Plaats:Rosmalen
Plek:Heze / Hees
Schenker:Jonge, Johannes zoon van wijlen Daniel die + Berta, weduwe van Arnoldus Arntszoon, bakk
Ontvanger:Einde, Elizabeth, dochter van wijlen Tielmannus
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van efpacht 1 mud rogge uit hoeve, vrouw van Johannes de Lith, timmerman, nu van Johannes en Berta. Met de hoeve wordt bedoeld huis erf voorraadschuur en erfgoederen eraan grenzend, zowel akkers als weiden Eizabeth treedt namens zichzelf en namens Hubertus en Henricus, kinderen van wijlen Reinerus Loden, zoon van Elizabeth.
Deze erfpacht is los te kopen voor 40 gouden penningen (peters) en voor de pacht van het jaar van de loskoop (ook evt. achterstallige bedragen).
Betreffende deze overdracht zijn er 2 akten dd 1487-08-11.
In dorso akte I: dit mud roggen is gequeten d'een helft aen Daniel van Vlierden ende d'ander helft aen Henrick Loeyen ende gaet uuten hoefken wilen Jan Daniels tot Roesmalen gelegen d'welck Roelof seysemeker gecoft heeft Wouteren in de Hinthamerstraet tegen St Jacobsstraet uver.
In dorso akte II: losbrief van 1 mud rogs et traditur fabrice.

1487-12-24 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Schoenmaker van Boxtel, Jan, zoon van wijlen Dirk
Categorie:2
Betreft lijfrente 6 goudgulden (Rgulden).
In dorso: dominus Johannes de Bucstel presbyter dedit fabrice ... ecclesie den afterstel van deser renten.

1488-02-29 (overdracht / cijnsboek 395r)

Plaats:Oirschot
Plek:Spoordonk / Boterwijk
Schenker:Coster, gewandsnijder, erfgenamen van wijlen Bela, vrouw van Johannes die
Ontvanger:Keteleer, Albertus zoon van wijlen Hermannus
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit huis erf hof 0,5 mudzaad land in parochie Oirschot in pastorie Spoordonk en 1 zester grond in dezelfde parochie in pastorie Boterwijk.
In dorso: fo 158; legger fo 15 van de corenpagten 1726.
Verband met 1439-01-31 1468-12-08 1505-07-17 (ook cijnsboek).

1488-04-26 (overdracht / cijnsboek 377r)

Plaats:tussen Berlicum + 's-Hertogenbosch / Rosmalen
Plek:Koeweide / die Hoeven / Kuistens Hoeve / Empelsche Veld
Schenker:Hedel, Johannes de
Ontvanger:Boyens, Henricus
Categorie:1
Betreft 1 kamp van 3 mo, groot bestaande uit 2 kampen.
Bijlage bij akte:.
"Een camp lants van 2 campen onttrent 3 bunder lants behel ... ende gelegen is in de hoeven na de zyde van de stat Den Bos tusschen den overigen camp van Johan van Hedel van d'een zijde van erve die Koeweide sig streckende totten erve van Willem Hinckart ... e in't jaer 1488".
In cijnsboek 1 van de 2 genoemd: helft van 3 mo, andere helft van de predikheren t/m A van Engelen 8g; vanaf Horenbeek 10g;.
Laatst: Lommel 9g.
Verscheiden namen genoemd in cijnsboek: Koeweide (doorgehaald) Kuystens Hoeve (doorgehaald) In het Empelsche Veld.

1488-06-21 (overdracht / cijnsboek 167r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat
Schenker:Berk, heer Everardus, kanunnik 's-Hertogenbosch + Henricus de Uden
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 6 pond uit huis erf in Verwerstraat tegenover convent van de Bogarden.
In dorso: no 71 (Van den Weeghe?); VI ponts uyt het huys over Bogarden toekomende Johan Crab; 64 v; fo 92, no; fo 51 v; nieuwe legger fo 113.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Schenkers zijn executeurs-testamentair van testament Vrouwe Heilwig, weduwe van Arnoldus Berwout en treden op namens henzelf en andere executeurs van het genoemde testament.
In cijnsboek nu 2 gulden 2 stuivers; in marge: no 102; laatst over 1625.
Verband met 1480-03-24.

1488-07-04 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straatje van Hinthamerstraat naar Kerkstraat
Schenker:Trappart, Gerardus + Henricus + Johannes, kinderen van wijlen Johannes
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van stukje erfgoed uit stukje erfgoed in straatje van Hinthamerstraat naar Kerkstraat lopend achter de toren van de St-Jan; hieronder vallen ook de huizen en gebouwen die op het stukje erfgoed staan.
Lasten:.
 • 2,5 penning (stuivers) grondcijns
 • 11 penning (stuivers) aan kapittel st-Jan
 • 17 stuivers aan gezamenlijke kapelaans in de kerk een beneficie hebbend
 • 2 schelling aan Groot-Begijnhof 's-Hertogenbosch
Eveneens wordt overgedragen een erfcijns; zie hiervoor 1488-07-04.
In cijnsboek kapittel is er sprake van een erfcijns van 31 sol 3 den die door de kerkfabriek betaald moet worden uit erfgoed Johannes Trappart (323v).

1488-07-04 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straatje van Hinthamerstraat naar Kerkstraat
Schenker:Trappart, Gerardus + Henricus + Johannes, kinderen van wijlen Johannes
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 45 sch, onderdeel van erfcijns 7 pond 5 schelling uit erfgoed in straatje van.
Hinthamerstraat naar Kerkstraat achter toren St-Jan.
Zie voor omschrijving erfgoed 1488-07-04.

1488-10-16 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:KLaaszoon, Gerardus, zoon van wijlen Petrus + Petra, dochter van wijlen Johannes vd Heijden, zijn vrouw
Ontvanger:(Weilhuizen, mr Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns 2 po, onderdeel van erfcijns 3 po:.
 • 20 schelling uit huis erf aangrenzende kamer op hoek Kerkstraat
 • 40 schelling uit kamer en grond in Kerkstraat

1488-12-12 (verkoop voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Bij Zwengelbrug / Hinthamerstraat
Schenker:Oud-Heusden, Adrianus, zoon van wijlen Bertoldus Aart Iwanszoon de, inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Oud-Heusden, Margaretha, dochter van wijlen Johannes de
Categorie:2
Betreft verkoop erfcijns 4 Rijns gulden uit huis erf aangrenzend hof van Adrianus bij de Zwengelbrug en uit alle (on)roerende goederen van Adrianus.
In dorso: dit syn die brieve van Margrieten van Aut-hoesden lijfgoet ende syn van cleynen weerden want van den afterstel ontfangen is te samen XIIII gulden in libro receptorum.
Notaris: Johannes Amelrici de Buscoducis.

1489-08-14 (cijnsboek 435r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Viskopers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie mr wordt betaalt 1 oude groot; "hiervan die caerte van den voers. ambacht articulo (nva)".
 • in 1607 voor 3 mrs 8st 1o
 • J in den Rijder 2 stuivers voor 1 mr
 • J van Scharen 11st
 • H van Zoerendonk voor 1 mr 2st 3o
 • L van Lommel voor 2 mrs 5st
In V.d. Heuvel, bronnen wordt keur dd 1489-08-14 [B 90] vermeld: art 2 wie toetreedt tot het ambacht met o.m. aan de Onze Lieve Vrouw tot haar "timmeringen" 1 oude groot betalen; art 3: een meesterszoon die na de dood van zijn vader meester wordt moet ook 1 oude groot voor hetzelfde doel betalen.
In volgende keur dd 1613-07-29 [B 168] wordt dit niet meer vermeld.

1489-10-16 (belofte betaling geld)

Plaats:Den Dungen (mogelijk)
Plek:onbekend
Schenker:Hagens, Arnoldus, zoon van wijlen Petrus
Ontvanger:Volcardus de Amsterdam, Simon
Categorie:3
Belofte tot betalen gedurende 3 jaar ononderbroken 3 pond 10 sch.
In dorso: dese brieven waeren by die brieven van den 2 morgen lants op die Dungen ... solute (VU?).

1489-10-20 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast kerkhof St-Jan achter de toren / achter toren St-Jan
Schenker:verscheidene personen
Ontvanger:(Langel, Franco de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft helft van huis erf hof Lasten: helft van erfcijns 38 schelling aan kapittel St-Jan en helft van erfcijns 20 schelling aan THG 's-Hertogenbosch.
Schenkers: Catharina Margaretha, dochters van wijlen Philippus, zoon van wijlen Theodericus die Leeuw, Catharina, vrouw van Philippus, Henricus Anthoniszoon als echtgenoot van Brabara, dv Philippus, Henricus Wouterszoon van Welle, wettig weduwnaar van Elizabeth, dochter van Philippus, Wolterus zoon van Henricus, Henricus ook namens Johannes, zijn minderjarige zoon.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In een andere akte van dezelfde datum wordt de helft van een kamer overgedragen aan dezelfde ontvanger; de andere helft van de kamer is al van de kerkfabriek.
Lasten: helft van erfcijns 10 sch.

1489-11-26 (testament voor notaris)

Plaats:Rosmalen
Plek:Heze / Hees
Schenker:not. Loo de Oisterwijk, Henricus van den
Ontvanger:Klaaszoon, Berta, weduwe van Arnoldus, zoon van Arnoldus + Bartholomeus, zoon van B
Categorie:2
Betreft officiele akte van testament 1480-08-31 (zie aldaar) op verzoek van officiaal van Luik dd 1488-04-10, die weer een verzoek had gekregen van Berta, weduwe van Arnoldus en van haar zoon Bartholomeus.
Zie ook 1487-08-11.
In dorso: van 1,5 mud rogs byden kerckmeesteren gequeten uuyten hoeven tot Roesmalen by hen ... vercoft etc; anno a nativitate domini XVc sexto decimo XXVIII januarii presentibus in ecclesia sancti Johannis in Buscoducis testibus ... van der Lynden et Willelmo Boeyen fabris Belia relicta quondam Johannis (sic!) de Lotthem in retroscripto testamento legataria recognovit se recepisse de rectoribus fabrice ecclesie predicte pridem proprietarie mansi retroscripti et pronunc venditi summam viginti petrorum quolibet ad XXVIII stuferos monete iam currentis computato in acquitatione et redemptione presenti testamento legate quitande recognoscendum et cum promissione relevationis et indempnitatis est ut morum est. Super quibus etc.
Johannes Bax notarius rogatus premissis interfuit scripsit.

1490-01-26 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Keelbrekers, Catharina, weduwe van Willelmus van Tussenbroek, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 3 st.
Onderdeel groter geheel.
Zie verder 1490-01-26.

1490-01-26 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:onbekend
Schenker:Keelbreker, Catharina, weduwe van Willelmus Tussenbroek
Ontvanger:Nieuwe Onze Lieve Vrouw / kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft huis erf hof van erflaatster; dit alles legateert zij aan Domine Nostre Nove (Domina Nostra Nova= Nieuwe OLV) (en Sancta Barbara), dus indirect deels aan de kerkfabriek; indien de erfgenamen van de erflaatster erop staan ook een deel te krijgen dan krijgen de Domina Nostra Nova en Sancta Barbara de helft.
Notaris: Hugo Welli de Aggere, Utrecht.

1490-08-04 (cijnsboek 347r)

Plaats:Vught
Plek:Oudevoort / Aan 't Zand / Boekelaar / Die Poel / Drieboekt / St-Petruspar
Schenker:Denis, Hendrik + M Eimberts + A Eimberts + A Bakkers (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns.
 • 3 pond uit akker van 4 lopen (Audervoort) door Hendrik Denis, secr van Vught
 • 2 pond uit huis, hof, weitje door Michiel Eimberts of zijn dochter
 • 3 pond door Aleid Bakkers, weduwe van Adriaan Eimberts
In retroakten worden verschillende namen genoemd: akker van 4 lopen (Audervoort); akker van 1 zester (A); stuk land (Die Poel); stuk land (Drieboekt), 1/4 morgen land (Boekelaar) alsmede huis erf hof voorraadschuur en een beemdje in de St-Petruspar Vught: 14 mei 1454 en 12 jan 1465.
Regelmatig betaald; laatst: 1620 over 1616, daaran samen met cijns 346r (zie 1396-05-27).
In 1620 wordt het goed waaruit de cijnzen betaald moeten worden gekocht door Jan Bal te Vught, waarna de cijnzen "gegroot" zijn; daarna: nva.

1490-10-16 (overdracht)

Plaats:Woensel
Plek:onbekend
Schenker:Gestel, Everardus, zoon van Erka, zuster van heer Wolterus de,
Ontvanger:(Simon de Geel + Christiaan van den Meerakker) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft 8 mud rogge (Woenselse maat) en 29 peters, afkomstig uit een schuld aan heer Wolterus de Gestel, kanunnik Catharinakerk Eindhoven.

1490-10-27 (belofte onderhoud)

Plaats:Lith
Plek:onbekend
Schenker:Buck, Udo zoon van wijlen Johannes + Elizabeth, zijn moeder
Ontvanger:(Geel, Simon de + Christianus van den Meerakker) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft belofte tot onderhoud van Maasdijken die bij de goederen horen van wijlen Willelmus de Kessel die in het verleden door Theodericus de Beerze aan de kerkfabriek was overgedragen.

1491-01-29 (opeising inkomsten)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:onbekend
Ontvanger:(Meerakker, Christianus van den) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Kerkmeester Christianus van den Meerakker eist alle cijnzen, pachten, en andere inkomsten op die de laatste 3 jaar niet betaald zijn.

1491-07-04 (overdracht voor notaris / cijnsboek 389r)

Plaats:Erp
Plek:Heuvelsberg
Schenker:Wijze, Alverardis, weduwe van Henricus die, bontwerker
Ontvanger:(Meerakker, Christianus van den) kerkfabriek St-Jan
Categorie:22
Zie 1485-07-29 voor verdere informatie.

1491-07-15 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter de Tolbrug
Schenker:Uden, Gerardus, zoon van wijlen Franco de + Wellinus, zoon van wijlen Arnoldus Last
Ontvanger:Arntszoon, Arnoldus, zoon van wijlen Reinerus
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 schelling uit 2 kamers.
In dorso: fo 71 v.

1491-07-27 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Hendrikszoon, Mechteldis, dochter van wijlen Petrus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / St-Jan in St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Eenmalige schenking aan Domina Nostra Nova en Sanctus Johannes Evangeliste 1 stuiver.
Zie verder 1491-07-27.

1491-07-27 (testament voor notaris ( / cijnsboek 335r))

Plaats:Veghel
Plek:onbekend (Dorenhoek)
Schenker:Hendrikszoon, Mechteldis, dochter van wijlen Petrus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond uit erfgoederen te Veghel 1 pond gaat naar het H. Sacrament in de St-Jan tot verlichting 1 pond gaat naar de kerkfabriek voor een nieuw vont.
Notaris: Adrianus Venyn de Oudendijk, Utrecht.
Onderdeel van groter geheel.
Zie ook 1491-07-27.
Mogelijk verwerkt in cijnsboek 335r, samen met 1349-09-04, 1391-03-04, 1392-09-20, 1392-10-04.

1492-06-16 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Koepoortstraat
Schenker:Brabant, Johannes, zoon van wijlen Wolterus van
Ontvanger:Bakker, Marcelius, zoon van wijlen Johannes de
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond uit huis erf hof in Koepoortstraat.
In dorso: II libras Coeportstraet de quibus habet fabrica I libra, fo LVIII.

1492-08-15 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Korenbrug / Verwerstraat / Zwengelbrug in de Hinthamerstraat
Schenker:Meerakker, Christianus van den, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:1
Betreft een schenking van 200 peters aan de kerkfabriek; de THG en het Grootziekengasthuis krijgen ook ieder 200 peters. Dit geld moet komen uit de verkoop van 3 huizen, waarvan de eerste ligt aan de Korenbrug, de tweede op de hoek van de Verwerstraat, de derde aan gene zijde van de Zwengelbrug in de Hinthamerstraat Het geld dat de "fabrica Nostre Domine" (in MiNe "Onser Liven Vrouwen") ontvangt moet gebruikt worden voor de "timmeringen".
Notaris: Franco de Langel.

1492-10-26 (overdracht)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Breda, Eva, weduwe van Petrus de
Ontvanger:(Geel, Simon de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een schenking door Eva weduwe van Petrus de Breda krachtens het testament van Petrus, en Petrus en Judocus, haar kinderen van alle erfpachten die Petrus tijdens zijn leven verworven heeft van Johannes de Litsart, als deurwaarder van het Hof van Brabant.

1492-11-02 (overdracht / cijnsboek 016r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Lommel Engbrechtszoon, Adriaan van
Categorie:2
Betreft erfcijns 8 Rgulden.
In dorso: van XII Rijnsgulden op die stadt van 's-Hertogenbosch ut in registro principali fabrice fo van LXIIII (VU?); aantekening uit 1644 (nvb); van 8 Rijnsgulden erffelic verschenen Omnium Sanctorum gereduceert op van gulden VIII stuivers XLII duyt; dese rente is gereduceert op 3.18 stuivers ende is beseth 1492 fo 12; no 8 (Van den Weeghe?).
Cijnsboek fo 16r; gereduceerd tot 5 gulden 8 stuivers;.
Laatste 1629 over 1628.
In marge: fol. no 1 no 11.
Nog melding van testament van Adriaan voor Jan Back: zie 1498-05-30 en 1503-04-29.

1492-11-26 (testament voor notaris / cijnsboek 362r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Koepoort / Donk / Vier Scharen Weiden / St-Janspoort
Schenker:Haaren, Johannes de, sr
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking van van 1 van de 4 weiden in de volksmond bekend als de Vier scharen Weiden, gelegen buiten de Koepoort op de plek Donk; aan de kerkfabriek eveneens 1 andere wei voor het onderhoud en vermeerdering van de kaarsen voor het H.Sacrament en de kaarsen die gebruikt werden bij het rondbrengen van de ziekencommunie.
Onderdeel van groter geheel.
Dit is een toevoeging op een testament dat voor dezelfde notaris Henricus van den Loo de Oisterwijk dd 1492-11-19 opgemaakt is.
In dorso: van de Schaeren weyen opte Hoogh Donck (Van den Weeghe?); fo 120 v.
In cijnsboek vermeld: 1 schare wei op de Donk buiten St-Janspoort 1610 5g 12st 1611-1612 5g 13st 1613 en 1614 totaal 11g 5st 1615-1620 6g 1621-1624 6g 10st 1625-1628 7g.

1492-12-27 (opeising inkomsten)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:onbekend
Ontvanger:(Geel, S van + H van Uden + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Bovengenoemde kerkmeesters eisen alle inkomsten op die de laatste 3 jaar niet voldaan zijn.

1493-03-08 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat
Schenker:Pierszoon, Henricus die, zoon van wijlen Johannes, hostiebakker
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft huis erf hof in Torenstraat.
Zie ook 1494-05-17.
Ontvanger ten gunste van kerkfabriek optredend.

1493-03-29 (verkoop)

Plaats:Bakel / Rixtel / Aarle
Plek:Asdonk / Ten Kuilen / Koudenberg / Ten Einde
Schenker:Bredebaard, Henricus
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft verkoop van deze 4 hoeven, waarvan Caudenberg en Ten Eynde in de parochie Aarle liggen.
Eerder is al een erfcijns van 100 gouden gulden, Hollands, te heffen uit o.m. deze hoeven, verkocht aan de kerkfabriek (zie 1400-03-08).

1493-04-11 (verkoop / cijnsboek 018r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente 8 Rgulden, verkocht aan de kerkfabriek en de schrijver van het kapittel St-Jan; deze rente mag afgekocht worden voor 12 Rijns gulden en 1 oord per Rgulden, met de rente van dat jaar en incl. achterstand in betaling.
In dorso: VIII rijnsgulden gereduceert op van gulden VIII stuivers XLII ten ...; dese rente is gereduceert op 3:18:7; no 9 (Van den Weeghe?); fo 13; fo 19; aantekening 1644 (nvb).
Cijnsboek fo 18r: melding van erfrente 10 sch, nu 3 stuivers 2 oort; ook melding va 8 Rgulden, nu 5 gulden 8 st.
In marge: no 10 N.L.; laatst 1629 over 1629.

1493-06-06 (overdracht / cijnsboek 079r, 081r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / Witte Arend / Groenenborg
Schenker:Bever, Johannes + Hector + vrouw Adriana + vrouw Elizabeth, kinderen van R. die
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:22
Er zijn 2 akten van deze datum: in de eerste wordt het vruchtgebruik in een erfcijns van 15 pond uit een huis erf aan de Markt door vrouw Catharina, weduwe van Rodolphus die Bever, zoon van wijlen Rodolphus, dochter van wijlen Hector Specier, aan haar kinderen Johannes en Hector, namens zichzelf en namens Adriana en Elizabeth, hun zusters, overgedragen.
In dorso: no 35.
In de tweede wordt het vruchtgebruik door Johannes, Hector, Henricus de Uden, als man van Adriana, en Wolterus die Jager, als man van Elizabeth, overgedragen aan mr Henricus Pelgrom ten gunste van de kerkfabriek van St-Jan.
In dorso: XV libras aende Merct naest Groenenborch no 35 (Van den Weeghe?).
Betreffende een ander huis en erf aan de Markt zie 1493-06-06.
Verband met 1483-03-03; zie aldaar voor cijnsboek; ook verband met 1479-06-22; zie aldaar voor cijnsboek.
Over Witte Arend: vSvY: III 435-442; Mosmans: 31 perceel 232.
Over Groenenborg: vSvY: I 18 III 442-447; Mosmans: 31 perceel 234.

1493-06-06 (overdracht / cijnsboek 079r, 081r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / Witte Arend / Groenenborg
Schenker:Bever, Johannes + Hector + vrouw Adriana + vrouw Elizabeth, kinderen van R. die
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:22
Betreft overdracht van vruchtgebruik erfcijns 15 pond uit huis erf aan de Markt bij het erfgoed "Den Aern"; evenals de andere akten dd 1493-06-06 waarin het gaat om een ander huis erf (ligging is anders volgens de omschrijving) wordt dit alles uiteindelijk aan de kerkfabriek van St-Jan overgedragen.
Ook hier zijn er twee akten van overdracht: in de eerste krijgen de kinderen het vruchtgebruik, in de tweede wordt dit overgedragen aan de kerkfabriek.
Voor een nauwkeuriger omschrijving zie 1493-06-06.
In dorso tweede akte: XV libras opten Witte Aern aende Merct no 34 (Van den Weeghe?); fo 44v; fo 32v; fo 61 no.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Verband met 1483-03-03; zie aldaar voor cijnsboek; ook verband met 1479-06-22; zie aldaar voor cijnsboek.
Over Witte Arend: vSvY III 435-442; Mosmans: 31 perceel 232.
Over Groenenborg: vSvY I 18 III 442-447; Mosmans: 31 perceel 234.

1493-06-28 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:straatje naast kerkhof St-Jan
Schenker:Keimp, Ida + Aleidis, kinderen van Johannes, glazenier, zoon van Goeswinus,kann
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:11
Betreft vruchtgebruik in huis erf in een straatje naast het kerkhof van St-Jan.
Ontvanger treedt op ten gunste van kerkfabriek.
Last: 56 schelling aan infirmerie Groot-Begijnhof.
In een andere akte van dezelfde datum is het vruchtgebruik eerst overgedragen door Johannes Keimp, als wettig weduwnaar van Aleidis, dochter van wijlen Johannes de Sittard, aan zijn kinderen Ida en Aleidis.

1493-11-21 (volmacht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Geel, Simon van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Herenthals, Victor van der Molen van
Categorie:4
Betreft volmacht voor Victor van der Molen van Herenthals, factor (=zaakgelastigde) en procureur van de kerkfabriek, over de goederen van de kerkfabriek; hij moet rekening en verantwoording afleggen aan de kerkmeesters.

1493-12-04 (testament / cijnsboek 205r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Orthenstraat / Windmolen / onbekend
Schenker:Heere, Johannes, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Samen met 1493-12-15 en 1494-08-12 Betreft het hier een (redditus=rente) legaat van 8 pond (volgens cijnsboek 205 r uit huis De Windmolen in Orthenstraat: nl vermelding van testament Jan Heer), een van 2 pond en 0,25 deel van een geldsom uit huis van erflater, dat jaarlijks de kerkmeesters toekomt. De kerkmeesters moeten het vierde part omzetten in een erfelijke redditus en met de inkomsten daarvan en van de 8 en 2 pond moeten zester zorgen vanaf St-Maarten bisschop in de herfst tot aan Petrus op de Stoel zorgen voor een zester brandend houtskool tussen 6 en 7 uur 's morgens, opdat iedereen, arm en rijk zich eraan kan warmen.
Dit hebben kerkmeesters verscheidene jaren uitgevoerd, maar nu komen er allerlei minderwaardige lieden (o.m. plebanen) op af die zorgen voor onrust in de kerk. Daarom willen zester de inkomsten op een andere manier aanwenden: zester willen een soort schalen laten maken met brandende kolen bij de altaren waar gelezen wordt. De officiaal van Luik roept nu de erfgenamen van Johannes Heere, en andere belanghebbenden, op om op een zondag of feestdag naar de St-Jan te komen en hun mening te geven dd 1493-12-15 deelt vice-plebaan Simon Lem van Dordrecht aan de officiaaal mede dat hij het mandaat heeft uitgevoerd op de 3e zondag van het Advent van de Heer: de erfgenamen moesten komen op St-Anthonis abt naar Diest waar het proces tegen de kerkmeesters zou plaatsvinden dd 1495-08-12 deel dezelfde vice-plebaan aan de officiaal mede dat hij Reinier van de Heuvel en Reinier van den Houte, kerkmeesters, geciteerd heeft.
In cijnsboek nog erfcijnzen 40 schelling (op St-Jansdag) en 10 schelling (op Kerst) nu 17st 2o; laatst over 1622.
vSvY: -.
Mosmans: 26 perceel 92.

1493-12-17 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vismarkt (o.m.)
Schenker:Dirkszoon, Catharina, vrouw van Nicolaus, dochter van wijlen Johannes Rombout
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft schenking van alle (on)roerende goederen van de erflaatster, die ook optreedt namens haar man, aan de kerkfabriek van St-Jan voor de ene helft, aan de OLVBroederschap voor de andere helft.
Voorwaarde is dat beide partijen aan de Zwartzusters 1 pond Vlaamse groten betalen, 1 pond aan de zoon van haar broer Johannes, dit echter 1 maal.
Notaris: Jacobus de Fine.
In dorso: fiat vidimus de isto instrumento et traditur magistris fabrice ecclesie sancti Johannis evangeliste in Buscoducis qui videlicet Henricus de Uden tamquam rector et magister dicte fabrice ... Petro Willemssoen van den Boedonck ... per incendium ut in ...; clausula testamente Katherine filie quondam JOhannis Rombout Claes Dirckxsoen huysfrouwe in quo legavit fabrice omnia sua bona (VU?).

1494-02-05 (overdracht / cijnsboek 361r)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Eikendonk / Garstakker / Garstkamp
Schenker:Volcardus de Amsterdam, Simon
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft kamp, die Garstakker, 2 morgen groot binnen de vrijheid 's-Hertogenbosch op plaats Den Dungen op plek Eikendonk.
Voor een helft neemt Simon de verplichtingen op zich op de andere helft moet een erfcijns van 5 pond betaald worden.
In cijnsboek is sprake van Garstkamp van 1,5 morgen groot gelegen bij convent Eikendonk t/m Aart van Engelen jaarlijks 14g; G vd Meer t/m J van Delft (1620): 18g; over 1621 18g; H van Zoerendonk t/m P Ciermans 20g; J Pelgrom 10g 7st; A Donckers 19g.

1494-05-17 (betaling cijns / rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat
Schenker:(Geel, Sim van + Hendr van Uden + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Pierszoon, Margriet, weduwe van Hendrik + Jenneke, hun dochter
Categorie:2
Betreft een lijfrente van 10 Rijns gulden te betalen op 1 dec en 1 juni, vanaf 1 dec 1494, wegens het bedrag van 99 gouden peters en 15,5 stuivers, Bourgondisch, die de kerkmeesters hen verschuldigd zijn omdat zij van Hendrik Pierszoon in 1493 hun huis in de Torenstraat gekocht hadden.
In dorso: dese brieff is verstorven.
N.B.: oorkonde is geraseerd.
Zie ook 1493-03-08.

1494-06-06 (afstand doen)

Plaats:Bakel / Rixtel / Aarle
Plek:Asdonk / Ten Kuilen / Koudenberg / Ten Einde
Schenker:(Uden, Hendrik van) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:--
Categorie:4
Hendrik van Uden doet als kerkmeester afstand van alle vorderingen die hij heeft op bovengenoemde hoeven.
In dorso: deze renuntiatie is te nyet gedaen ende gewezen by den scepenen in dezen brief begrepen.

1494-07-08 (verklaring)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:koor van Onze Lieve Vrouw in St-Janskerk
Schenker:onbekenden
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft een aantal getuigenissen van mr Adriaan Venijn, Simon Lem Peterszoon en Klaas Pels dat zij verkondigd hebben, op aandringen van de kerkmeesters, dat iedereen die recht meende te hebben op de kisten die stonden in het koor van Onze Lieve Vrouw in de St-Jan naar de kerkmeesters moesten komen met het bescheiden aangaande een van de kisten en de achterstallige betalingen zouden voldoen op Ascentiendag; echter, er waren geen mensen gekomen en dientengevolge zijn de kisten geopend en heeft Klaas Pels namens de stad het gemene volk geinformeerd.

1494-09-01 (verklaring)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Heeren, Giselbertus
Ontvanger:(Geel, Sim van + Albertus Keteleer + H van Uden) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een verklaring van de schepenen van 's-Hertogenbosch dat zij geen uitspraak mogen doen krachtens een verbod van de officiaal van Luik inzake de betaling van 82 peters door Giselbertus Heeren; deze is volgens kerkmeester Hendrik van Uden in gebreke gebleven; de kerkmeesters gehoorzamen onder protest.
Zie ook 1477-02-21.

1494-09-28 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Lange, alias In den Anker, Gertrudis, weduwe van Henricus die
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 10 stuivers.
Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Victor de Molendino.

1494-12-24 (vonnis / cijnsboek 380r)

Plaats:Son
Plek:Ten Broek
Schenker:ene partij: Spoor, alias die Wever, Arnt,
Ontvanger:andere partij (Uden, Hendrik van) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een vonnis over de rechtmatige betaling van een erfcijns van 100 gouden Hollandse gulden; deze is dd 1400-03-08 geschonken aan de kerkfabriek, met onder meer als onderpand de bovengenoemde hoeve; de pachter van deze hoeve bestrijdt dit en bestrijdt ook dat er een achterstand is in de betaling van deze cijns. Het vonnis van de schepenen luidt echter dat deze hoeve onderpand mag blijven van deze erfcijns (zie ook 1495-10-04).
Stukken die worden aangehaald:.
 • 1400-03-08 (zie aldaar)
 • 1491-01-29 waarin kerkmeester Christianus van den Meerakker eist dat alle niet voldane cijnzen, pachten en andere inkomsten voldaan moeten worden
 • 1492-12-27 waarin kerkmeesters Simon van Geel, Hendrik van Uden en Albert Keteleer hetzelfde doen
In cijnsboek genoemd betreffende bezit van de hoeven door kerkfabriek.

1495-01-09 (huur / pacht)

Plaats:Eersel
Plek:molen
Schenker:(Uden, Hendrik van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Goijaartszoon, Goijaart
Categorie:2
Betreft verpachting van een windmolen te Eersel voor een periode van 11 jaar.

1495-01-22 (vonnis)

Plaats:Gemert
Plek:Aarle, te Hoge / Molenstraat
Schenker:ene partij: Steven Peterszoon die Raymaker, voogd van zijn vrouw Cath.
Ontvanger:andere partij: Jan Hendrik donkerszoon
Categorie:2
Betreft vonnis inzake een erfcijns 8 pond uit hoeve Te Hoge Aarle en uit huis erf en hof aan de Molenstraat gelegen in het verleden verkocht aan Bruistinus, zoon van wijlen Nicolaus Geritszoon, overleden man van Catharina, nu vrouw van Steven Peterszoon; deze partij eist betaling en krijgt gelijk.
In dorso: no 5 (Van den Weeghe?); fo 98v; aantekening uit 18e eeuw (nvb).

1495-03-14 (overdracht / cijnsboek 058r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Karrenstraat / Rode Zwaan
Schenker:(Uden, Hendrik van) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Langel, Franco de
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 oude groten en achterstallige bedragen uit huis in de Kerkstraat gericht naar huis "Die Clock" (Mosmans: 52 perceel 794), in het verleden aan de kerkfabriek geschonken door vrouw Jutta, dochter van wijlen Willelmus Coptiten.
In dorso: lecta XVI julij 1601 testibus Pelgrom, Bardoul et Everswijn ...
In cijnsboek nu 18 stuivers 1 oord 2 denieren; huis heet Rode Zwaan (Mosmans: 52 perceel 825).
Laatst over 1628; in marge: no 55.
Zie ook 1495-03-19.

1495-03-19 (overdracht / cijnsboek 058r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Karrenstraat / Rode Zwaan
Schenker:Langel, Franco de
Ontvanger:(Uden, Hendrik van) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 oude groten; zie voor verdere informatie 1495-03-14.
vSvY: -.
Mosmans: 52 perceel 825.

1495-05-22 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kolperstraat
Schenker:Hagen, Arnoldus, zoon van wijlen Petrus
Ontvanger:(Geel, Simon van + Hendrik van Uden) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3,5 pond uit huis erf in Colperstraat Mogelijkheid tot terugkopen voor elke penning 20 peters en 18 stuivers, cijns van het jaar van terugkoop en achterstallige bedragen.
In dorso: deze cyns zijn gelost ... in anno (XXXVI?).

1495-10-04 (bekendmaking)

Plaats:Rixtel (e.o.)
Plek:Ten Einde (e.a.)
Schenker:Philips, hertog van Bourgondie, Brabant etc.
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een bekendmaking op verzoek van de kerkmeesters dat iedereen die op de een of andere manier ontvangen erfpachten of -cijnzen uit de 4 hoeven (zie ook 1494-12-24) zich moet melden bij de kerkmeesters; aangezien dit niet is gebeurd maakt Philips nu bekend dat dit binnen 6 weken moet gebeuren.
Dit alles in het kader van een erfcijns van 100 goudgulden die de kerkfabriek mocht heffen op de hoeven; aangezien echter het koren goedkoop is kan hieraan niet worden voldaan; verder zijn de hoeven vervallen en is herstel noodzakelijk.

1495-10-19 (overdracht / cijnsboek 330r)

Plaats:Schijndel
Plek:Aan den Borne
Schenker:Oedenzoon, heer Lambertus, pr, zoon van wijlen Hermnannus
Ontvanger:Bye, Giselbertus die, deken st-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit huis erf hof en aangrenzend stuk grond van 6 vaadzaten groot in schijndel op plek aan den Borne.
In dorso: Schyndel 3 pont payments no 52 (Van den Weeghe?); 124v; fo 107.
Andere akte dd 1457-03-21 maakt melding van dezelfde erfcijns.
In dorso: ... in libro ... pro Johanni Hees.
In cijnsboek nu 21 stuivers; laatst over 1625; verband met 1499-05-10.

1496-02-21 (schenking)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:altaar H. Eligius (gilde-altaar der smeden)
Schenker:ambacht der smeden
Ontvanger:(Geel, S van + H van Uden + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking door het gilde der smeden (verpersoonlijkt in Gerit den Moens, alias Keteleer, Staas van Dipenbeek, Aart die Smid bij Pickepoort en Peter Klaaszoon van Waalwijk) van 2 oude groten.
Voor allen die sinds de vorige akte tot dan toe meesters geworden zijn zullen zij 3 Rijns gulden betalen aan de kerkfabriek.
De kerkmeesters zullen toestaan dat het gilde een offerblok heeft bij het altaar van het ambacht (H. Eligius [Mosmans 336 nr. 34]) en dat op kosten van dat gilde het oude altaar afgebroken wordt en een nieuwe ervoor in de plaats gezet wordt, dit met toestemming van de kerkmeesters en van Jan Heins, meester van de bouwwerken.
Zie ook 1541-03-29 smeden 432r Amb.

1496-08-09 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Diepstraat
Schenker:Heiden, Rutgerus + Henrica, z/dochter van wijlen Henricus, zoon van wijlen Jacobus van der
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) St-Romboutsgilde in St-Jacobskapel
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond uit huis erf in Diepstraat.
In dorso: no 7 (Van den Weeghe?); fo 143.

1496-09-22 (huur / pacht)

Plaats:Bakel
Plek:Ter Asdonk
Schenker:Snabben, Johannes + Godefridus, kinderen van Godefridus
Ontvanger:(Weilhuizen, mr Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft betaling gedurende 2 jaar vanaf eerstvolgende Maria-Lichtmis zonder onderbreking 8 mudzaad rogge, Helmondse maat uit hoeve Ter Asdonk.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1496-10-14 (huur / pacht)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Einde
Schenker:Gobben, alias die Liedrop, Arnoldus, zoon van wijlen Thomas
Ontvanger:(Weilhuizen, mr Arnoldus de) kerkfabriek St-Jano
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen vanaf eerstvolgende Maria-Lichtmis zonder onderbreken gedurende 2 jaar van 8 mud rogge, Helmondse maat uit hoeve Ten Eynde.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Lias met 1496-10-14; 1500-08-27; 1503-09-09; 1507-09-20.
In de andere akte van dezelfde datum belooft dezelfde persoon aan dezelfde persoon om gedurende 3 jaar zonder onderbreken vanaf eerstvolgende Maria-Lichtmis 22 Rijns gulden te betalen wegens de pacht op dezelfde hoeve.

1496-10-21 (huur / pacht)

Plaats:Rixtel
Plek:Ten Kuilen
Schenker:Meliszoon, Petrus, zoon van wijlen Petrus + Johannes, zoon van wijlen Gerardus Stanssart
Ontvanger:(Weilhuizen, mr Arnoldus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen gedurende 3 jaar vanaf Lichtmis zonder onderbreking van 31 Rijns gulden vanwege pacht op hoeve Ten Cuylen.
Lias met 1496-10-21; 1500-07-20; 1504-05-27; 1508-01-27.
In de andere akte van dezelfde datum beloven dezelfde personen aan dezelfde persoon om gedurende 2 jaren 10 en 8 mud rogge, Helmondse maat, te betalen uit dezelfde hoeve.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1496-12-01 (overdracht / cijnsboek 148r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat / St-Anna
Schenker:Hagen, Johannes, zoon van wijlen Petrus van der + echtgenote Luitgardis
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns van 4 pond uit huis erf genaamd St-Anna voor de helft voor de kerkfabriek en voor de andere helft voor de verlichting van het H.Sacrament in de St-Jan.
In dorso: no 63 (Van den Weeghe?); fo 58; fo 47v; no fo 84.
In cijnsboek fo 148r (no 94); nu ipv 2 pond 14 stuivers; de andere helft gaat naar de Broederschap van het H Sacrament; laatst over 1627.

1497-02-27 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:tegenover toren St-Jan
Schenker:(Pelgrom, mr Henricus) convent van Westroyen bij Tiel
Ontvanger:(Uden, Hendrik van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond 12 schelling uit huis erf tegenover toren St-Jan; dit erfcijns was aan het convent vermaakt zolang Petra, dochter van wijlen Johannes Witmeri, geprofest zuster aldaar, in leven was; na haar dood moest het vermaakt worden aan de kerkfabriek van de St-Jan.

1497-04-14 (overdracht voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch (vermoedelijk)
Plek:Vughterstraat (vermoedelijk)
Schenker:Thijszoon, Gerardus, zoon van wijlen Mathias + Elizabeth, zijn vrouw, burgers 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Geel, S van + H van Uden + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 30 Rgulden, aan de schenker verschuldigd door Rutgerus, zoon van wijlen Henricus Hesselszoon, wagenmaker, waarvan de kerkfabriek de ene helft en Marcelius, zoon van wijlen Arnoldus Willemszoon, smid, Hermannus POelman en Wolterus Stoeck, dekens van de broederschap vh H. Sacrament in het convent van de predikbroeders de andere helft krijgen.
Verder vragen de schenkers aan beide ontvangend partijen om rechtsbijstand voor Matheus, zoon van wijlen Baetrix, dochter van wijlen Rutgerus Hendrik Hesselszoon in verband met de legaten aan hem gegeven door Aleidis, weduwe van Rutgerus in haar testament, indien deze aangevochten zouden worden.
Notaris: Victor de Molendino.
Verband met 1497-04-14.

1497-04-14 (overdracht voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch (o.m.)
Plek:Vughterstraat (o.m.)
Schenker:Zanten, Marcelius, zoon van wijlen Gerardus de, schaarslijper
Ontvanger:(Geel, S van + H van Uden + A Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht (on)roerende goederen, hem aangekomen na de dood van Rutgerus, zoon van wijlen Henricus Hesselszoon, wagenmaker, en Aleidis, dochter van wijlen Johannes Jordaanszoon van den Oetheren.
Een voorwaarde is dat de ontvangers (de kerkfabriek voor de ene helft en de broederschap vh H. Sacrament in het convent van de kruisbroeders voor de andere helft) de zoon van Rutgerus, Mattheus, evt. bijstaan in geval de legaten aan hem toegewezen mochten bestreden worden.
In dorso: virtute istius instrumenti vendenderunt provisores confraternitatis venerabilis sacramenti et magistri fabrice huius ecclesie medietatem ... domus site in Busco in die Vuchterstraet by ende op den hoeck van den.
Berwoutstraet ...
Notaris: zie andere akte van 1497-04-14, waarmee verband is.

1497-05-25 (testament voor notaris (de uitvoering ervan))

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Berk, Everardus + Alardus Baliaart + Henricus Heim, kannken St-Jan
Ontvanger:(Uden, Hendrik van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Schenkers zijn executeurs van testament heer Johannes Cock, eveneens kanunnik van de St-Jan.
De kerkfabriek krijgt:.
 • som van 6 Rgulden
 • som van 57 Rijns gulden voor zieleheil Johannes en voor vermeerdering van de goddelijke eredienst; dit wordt als volgt gedaan: de kerkmeesters moeten op het feest van de geboorte van Johannes de Doper 2 of 3 (na de dood van Johannes' broer Rodolphus) (offer)schalen vol verlichten (m.a.w. 2 of 3 schalen vol met was om te verlichten tijdens de dienst) opdat het tot evenbeeld wordt van de feesten voor Maria; eveneens moeten zester op de feesten van Johannes de Evangelist en Maria voor een witte kap en witte misversieringen zorgen
 • verder geven de executeurs-testamentair aan de kerkmeesters een som van 8 Rijns gulden voor het verven en de versiering van de koorkappen van de fabriek, voor gouden rozen
Notaris: Henricus van den Loo de Oisterwijk.

1498-01-03 (overdracht)

Plaats:Schijndel
Plek:het Luttel Einde
Schenker:Hal, Michael, zoon van wijlen Petrus de
Ontvanger:Zijtaart, Willelmus de
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 pond met achterstallige cijnzen over 3 jaren uit grond 3 lopenzaad groot.
In dorso: no 98 (Van den Weeghe?); fo 108; 125.
In lias met een akte dd 1485-04-28 (nvb).

1498-01-03 (overdracht)

Plaats:Schijndel
Plek:aan Delschot
Schenker:Hal, Michael, zoon van wijlen Petrus, zoon van wijlen Theodericus de
Ontvanger:Zijtaart, Willelmus, zoon van wijlen Marcelius
Categorie:2
Betreft erfcijns 40 schelling uit huis erf hof en aangrenzende goederen van 5 lopenzaad groot in parochie Schijndel op plek Aan Delschot.
In dorso: no 99 (Van den Weeghe?); fo 108v.

1498-02-09 (testament voor notaris / cijnsboek 046r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:St-Janspoort / St-Jansstraat / Koepoortstraat
Schenker:Bakker, Marcelius, zoon van wijlen Johannes die
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond waarvan de kerkfabriek van St-Jan de ene helft en de fabriek van de St-Petruskapel de andere helft krijgt.
In dorso: bij St-Janspoirt pasche 1 libra No 22 (Van den Weeghe?); M. van den Ancker; fo 36v; bb; fo 25; fo 47; N.L. fo 72.
Notaris: Victor de Molendino.
In cijnsboek in marge: no 49; omgezet naar 7 st.
Laatst over 1628.

1498-02-17 (overdracht)

Plaats:Erp
Plek:Mostaarthoeve
Schenker:Willemszoon, Johannes, zoon van wijlen Lodovicus
Ontvanger:Eliaszoon, Zegerus, zoon van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit huis erf hof en aangrenzende erfgoederen van 10 lopenzaad groot in parochie Erp op plek Mostaarthoeve.
In dorso: dyt mudt roggen is gelost alzoe van eeghender verden.

1498-05-30 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Lommel, Adrianus de, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Zie 1503-04-29.

1498-06-16 (vonnis / cijnsboek 380r)

Plaats:Rixtel / Aarle / Bakel / Deurne
Plek:Ter Asdonk / Ten kuilen / Ten Einde / Te Koudenberg / Ten Bergelen
Schenker:1. kerkfabriek St-Jan, vertegenwoordigd door Victor van der Molen
Ontvanger:2. Cauldermazen, Klaas + Arnt die Wever, vertegenwoordigd door Jan die Greve
Categorie:1
Betreft een proces tussen bovengenoemde partijen, waarin de tweede partij betwist dat de kerkfabriek recht had om gedurende 4 jaar over bovenstaande hoeven te beschikken;de kerkfabriek verdedigt zicht door te wijzen op de enorme inkomstenderving voor de kerkfabriek omdat de erfcijns van 100 gouden Hollandse gulden 12 jaar lang niet betaald is geweest, waardoor zij 1222 gouden gulden en 4 stuivers aan inkomsten misliep.De kerkfabriek heeft de hoeven dus voor 4 jaar opgewonnen en in het openbaar geveild (o.l.v. Hendrik van Uden) nadat het eerste jaar was verstreken, in welk jaar de kerkfabriek de hoeven heeft laten repareren (meer dan 170 Rgulden); de termijn van 4 jaar loopt tot Kerstmis 1497.Voor de eerste keer zijn de hoeven verkocht aan Willem Pickevet ('95); de tweede keer heeft Willem Pickevet wederom de 4 hoeven gekocht; de derde keer heeft Willem van Gerwen een bod uitgebracht dat door Hendrik van Uden niet is aangenomen; willem Pickevet bracht een nog beter bod uit en heeft wederom de 4 hoeven in gebruik (betaalde meer dan 300 Rgulden; eerste verkoop was voor 175 Rgulden; de tweede voor 25 Rijns gulden meer).De kerkfabriek verdedigt zich door te wijzen op een soortgelijk verhaal betreffende een hoeve Ten Bergelen in Deurne, dat door het kapittel van Oirschot verkocht is voor 302 Rijns gulden aan Daniel Melis Nauwaartszoon, omdat een erfcijns van 30 oude schilden niet betaald is aan het kapittel; deze heeft vervolgens de hoeve overgedragen aan de kerkfabriek, die hiervoor 302 Rijns gulden aan het kapittel van Oirschot betaald heeft. Een verder argument voor openbare veiling van de 4 hoeven is dat de kerkfabriek nogal krap bij kas zit.Vonnis: de kerkfabriek mag doorgaan waarmee zij bezig is.Partij 1: Simon van Geel, Hendrik van Uden, Albert Keteleer, kerkmeesters van de St-Jan, vertegenwoordigd door Victor van der Molen. Partij 2 (gedaagden): Klaas van der Cauldermazen (Aarle), Arnt die Wever (Son) vertegenwoordigd door Jan die Greve; wegens obstructie van de gang van zaken zijn zester gedaagd. Cijnsboek 380r.

1498-08-22 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Korte Kolperstraat / Kortkolperstraat
Schenker:Zijtaart, Willelmus de, zoon van wijlen Marcelius
Ontvanger:Wouts, Gueldis, dochter van wijlen Johannes
Categorie:1
Betreft overdracht van huis aan de Korte Colperstraat; lasten: 5 pond en 40 sol erfcijns.
In dorso: no 91; gelost vid. fo 16.

1498-10-27 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Alarts de Driel, Hadewigis, dochter van wijlen Goeswinus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft eenmalig 15 Rijns gulden voor de Domina Nostra Nova in de St-Jan (ook eenmalig 5 Rijns gulden naar de Nostra Domina Antiqua= OLVBroederschap).
Indien er aan een bepaalde voorwaarde niet voldaan wordt dan krijgt de kerkfabriek de helft van 20 Rijns gulden en 2 mud rogge.
Zie verder 1498-10-27.

1498-10-27 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Alarts de Driel, Hadewigis, dochter van wijlen Goeswinus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:1
Betreft huis erf hof met achterhuis in Kerkstraat tegenover de grote school met alle rechten en afhankelijke goederen, evenals alle huisraad.
Dit alles geeft zester aan de predikheren voor de ene helft en aan de kerkfabriek voor de andere helft; voorwaarde is dat na haar dood van dit alles een goede inventaris wordt gemaakt door de ontvangers; een tweede voorwaarde is dat mr en heer Th, kanunnik in Rossem, zoon van de schenkster, dit alles mag gebruiken zolang als hij leeft; hij moet echter een aantal reparaties laten uitvoeren en hiervoor krijgt hij een som van 20 Rijns gulden en 2 mud rogge; indien hij weigert die reparaties aan o.a. het dak uit te laten voeren, dan komt dit de predikheren en de kerkmeesters toe. Na de dood van Theodericus moeten de predikheren hun aandeel in vieren opsplitsen en weggeven aan bepaalde personen / instellingen. De testatrice houdt zolang zij leeft het vruchtgebruik in dit alles.
Onderdeel groter geheel.
Notaris: Thomas Odijk, alias de Borken.

1499-01-28 (testament)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Hoenkens, Arnoldus, zoon van wijlen Henricus + Heilwigis, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (misschien)
Categorie:2
Betreft een testament waarin de voornoemde schenkers te kennen geven dat zester direct de volgende dag alle hun roerende goed verdeeld willen hebben, tijdens hun huwelijk verkregen, ten gunste van van gewijde zaken.
Notaris: Marcelius Servatius de Landonk.
In dorso:pauci valoris ... ut habetur in registro receptorum facte VII novembris XCIX (VU?).

1499-02-09 (testament voor notaris (clausule))

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Koepoortstraat
Schenker:Bakke, Marcelius, zoon van wijlen Johannes de, inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond uit huis erf hof in Koepoortstraat; de ene helft krijgt de kerkfabriek, de andere helft krijgt de fabriek van de kapel van St-Pieter in de Orthenstraat.
Notaris: Victor de Molendino.
In dorso: bij St-Janspoirt pasche 1 libra no 22 (Van den Weeghe?); M. van den Ancker; fo 36 v; bb; fo 25; fo 47; N.L. fo 72.

1499-05-10 (overdracht / cijnsboek 330r)

Plaats:Schijndel
Plek:Aan den Borne
Schenker:Bye, mr Giselbertus die, deken van kapittel St-Jan
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit huis erf hof aangrenzend grond van 6 vatzaten groot.
In dorso: fo 107.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Verband met 330r; zie daar voor cijnsboek.

1499-07-11 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Hoops, Henricus, zoon van Gerardus Janszoon de
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen aan.
 • Johanna, dochter van wijlen Rutgerus, zoon van wijlen Henricus Hessels, weduwe van Marcelius, zoon van wijlen Gerardus de Zancien, alias de schaarslijper voor de ene helft
 • Henricus de Uden en Albertus Keteleer als kerkmeesters, en aan Johannes die Wolf Klaaszoon, Arnoldus Strik en Andreas Geritszoon, als dekens broederschap H. Sacrament de andere helft van 28 penningen (peters) en 19 penningen (stuivers) vanaf eerstvolgende feest van de geboorte van Johannes de Doper na het verstrijken van 5 jaar
In marge: solutis ... et ideo tradutur Henrico ista litera.

1499-07-17 (cijnsboek 434r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:verwers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie mr wordt moet betalen 5,5 groot.
In marge: siet het root privilegeboeck fo 189: klopt niet.
Doel: "om daer mede die gelasen die het ambacht eertijts bij henne altaer heeft laten maken in gerete ende goede dispositie te onderhouden. Siet die caert van den voors. ambacht articulo (nva)": bedoeld is het keur dd 1499-07-27 (V.d. Heuvel,.
Bronnen B 99 art 3 en 4).
 • C Donkers voor 4 mrs 1g 18st voor 1609
 • G vd Meer 11st voor 1 mr 1615
 • H van Zoerndonk in 1621 voor 3 mrs 1g 13st
 • GJ van Weert 3 aug 1629 voor 1 mr 11 st

1499-08-19 (verkoop / cijnsboek 186r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterstraat / Schapenmarkt
Schenker:Kei, Robertus, zoon van wijlen Willelmus
Ontvanger:Zijtaart, Willelmus de, zoon van wijlen Marcelius
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond uit huis kamer met daarachteraansluitende grond in Vughterstraat naast Onze Vrouwe poort.
In dorso: van VI libras in de Vuchterstraat ... fabrica.
In een andere akte van dezelfde datum blijkt dat Robertus 4 pond van deze erfcijns al eerder verkocht had aan Willelmus de Poppel; Robertus belooft nu Willelmus de Sittard schadeloos te stellen (32 penningen (peters en 18 penningen (stuivers)) indien hij deze 4 pond niet kan terugkopen van Willelmus de Poppel; als dat gebeurd is zal Willelmus de Sittard deze erfcijns weer teruggeven aan Robertus.
In dorso: Vuchterstraat opten hoeck vande Schaepmerct VI libras (Van den Weeghe?).
In cijnsboek nu 2 gulden 2 stuivers; in marge: no 108; laatst over 1628.
Verband met 1518-09-01.

1499-09-05 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Muddegaal, Walterus de + Elizabeth, dochter van wijlen Johannes de Nieuwaal
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmaal 50 Rgulden.
Notaris: Simon de Couderborg.
Blijkens aantekening van Hendrik van Uden (na 1505-02-13) is van deze 50 Rijns gulden uiteindelijk maar de helft bij de kerkfabriek tercht gekomen, omdat Elizabeth haar testament herroepen heeft.

1500-01-01 (testament voor kapelaan St-Jan)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Gijsbrechtszoon, Willem + Jan Gijsbrechtszoon
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft.
 • St-janskerk: 1 oude groot
 • Nieuwe Onze Vrouwe: 1 pond groot
 • St-Barbara: 2 Rgulden
 • St-Agatha: 2 Rgulden
 • St-Catharina: 2 Rijns gulden (zie Mosmans 333)
(nvb vanaf hier).
Nog andere schenkingen aan andere altaren.
In testament is er sprake van dat de 2 schenkers tot executeurs-testament nemen de 2 kerkmeesters en Matheus Vranke, waarvoor ieder 3 Rijns gulden krijgt.
Kapelaan: Jacob van Zierikzee.
Akte: 1500 zonder nadere specificatie.

1500-01-29 (schenking voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Oud-Heusden, Margaretha, dochter van wijlen Johannes van
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van [in goud].
 • 1 gouden leeuw
 • 2 gouden rijders
 • 1 gouden denier, genaamd saluit
 • 2 gouden kronen
 • 7 gouden florijnen met het kruis van St-Andreas (Andreasgulden)
 • 3 Willelms schilden
 • 5 gouden Rijns gulden
 • 3 nieuwe Gelderse rijders
 • 1 Luikse engel
 • 2 gulden "hoirnenses"
 • 1 gouden gulden rodolphus geld
 • 1 halve denier, genaamd halve Phillipsschild [in zilver]
 • 8 slepers en 0,75 ervan
 • 100 halve bommelaars en griffioenen
 • 57 dubbele vuurijzers
 • 4 Rgulden
Notaris: Johannes Bax.

1500-01-29 (schenking voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Oud-Heusden, Margaretha, dochter van wijlen Johannes de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van haar huisraad, bestaand uit.
 • 2 witte carabos (?) (mogelijk van cacabo = ketel)
 • 6 koperen potten
 • 3 zwarte cacabos (?)(zie hierboven)
 • 1 pendule
 • 1 kuip / tobbe (=tenellam=tine)
 • 2 fakkels
 • 3 kwart tinnen kannen, genoemd hoogvoets kannen
 • 2 tinnen potten, genoemd kwartkannen
 • 3 tinnen potten, genoemd drinkpotten
 • 1 mengel tinnen kan, genoemd hoogvoets mengelken
 • 1 klein bad (lavacrum=bad)
 • 1 kleine schotel
 • 1 kleine tafel
 • 1 kist
 • 1 stoel met een bed en een linnen kleed (sardia=saerdoec) en ketels
 • 1 kleine stoel, genoemd kotse, met een klein bed, 4 oorkussens, 4 slaaplakens
 • en verder aanwezige huisraad
Notaris: Johannes Bax.
Zie ook 1500-02-26 en 02-26, waar dit stuk een geheel mee vormt.

1500-02-04 (overdracht)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Eikendonk / De Keer
Schenker:Bakker, Stephanus, zoon van wijlen Christianus
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 40 schelling uit.
 • stuk grond binnen vrijheid 's-Hertogenbosch op plaats Den Dungen op plek Eikendonk
 • huis hof van verkoper op plaats Den Dungen naast Die Keer
Onderworpen aan land-, burenrecht samen met andere wereldlijke goederen.

1500-02-10 (verkoop)

Plaats:Moergestel (Gestel bij Oisterwijk)
Plek:Winkenberg / de Aa / De Ruimheuvel
Schenker:Rozen, Antonius, zoon van Godefridus
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit huis erf hof, 6 lopen groot, van de verkoper in Moergestel op plek Winkenberg en uit 2 stukken beemd aan weerzijden grenzend aan stroompje de Aa in dezelfde parochie op plek Ruimheuvel bij het erfgoed van de karthuizers van Keulen.

1500-02-20 (schenking voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Pauweter, Elsbeen, weduwe van Hendrik, dochter van wijlen Peter Zijberts
Ontvanger:(Uden, Hendrik van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft 104 Rijns gulden die de schenkster ontvangen heeft uit een lijfrente die de stad haar verschuldigd was, en die zij de stad nu kwijtscheldt; tevens geeft zij het recht op het bedrag dat men haar verschuldigd is Onderaan: Anno XVc XIII marcij ... presentibus in camera conputi (rekenkamer?) magistrorum fabrice ecclesie sancti Johannis ... sita iuxta cimiterium dicte ecclesie Alberto de Berze et Arnoldo Pauweter testibus, Elsbena, relicta ... Henrici Pauweter supranominata prescriptas restancias pensionum suarum in maiorem roborationis premissorum cum annexis prescriptis supportatis Henrico de Uden, magistri fabrice ecclesie predicte ad opus eiusdem fabrice solvendo illi huiusmodi centum florenos renensos pecuniam quondam Henricum suum dum vixerit maritum et ipsis dicte fabrice relictos et legatos renuncians etc ut in forma meliori Theodericus de Hall ad premissa notarius.

1500-02-26 (schenking voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Oud-Heusden, Margaretha, dochter van wijlen Johannes de
Categorie:2
De kerkmeesters geven aan Margaretha, die net huisraad aan hen heeft gegeven 5 peters jaarlijks als een soort pensioen.
Deze akte vormt met 1500-01-29 en 02-26 een geheel.

1500-02-26 (schenking voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Oud-Heusden, Margaretha, dochter van wijlen Johannes de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft schenking van 4 jaar "pensioen" van 2 Rijns gulden en nog eens 3 Rgulden.
Notaris: Johannes Bax.
Dit stuk is onderdeel van 1500-02-29 en 02-26.

1500-03-10 (overdracht)

Plaats:Schijndel
Plek:Aan den Borne
Schenker:Kesselman, Sophia, weduwe van Johannes, + Giselbertus Ricoutszoon de Schijn
Ontvanger:Zijtaart, Willelmus de, zoon van wijlen Marcelius
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 pond uit huis erf aangrenzende erfgoederen, 12 loop groot op plek Aan den Borne en een kamp met houtgewas.
De schenkster is begijn aan het Groot-Begijnhof, de schenker (Giselbertus Ricoutszoon de Schijndel) is gemachtigd door de clarissen van Wamel, tussen Maas en Waal gelegen.
In dorso: no 101 (Van den Weeghe?); schijndel X libras payements uyt huys hoff ende erve aan de Borne ... 10.0 fo 109 v.
Lias met 1500-03-02 (daarin wordt de volmacht verleend).

1500-05-23 (verklaring)

Plaats:Aarle / Rixtel
Plek:molen / Ten Broek / Grote Vloot / Koudenbergse / Bakelse beemden
Schenker:Philips, hertog van Bourgondie, Brabant etc
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft 2 akten:.
Er wordt de voorgeschiedenis weergegeven van de processen die de kerkfabriek gevoerd heeft om een erfcijns van 100 Hollandse guldens te krijgen; Philips heeft nog een paar stukken land aan de kerkfabriek in leen gegeven: 1 beemd, 4 bunder Grote Vloot geheten te Rixtel; 1 beemd, 3 bu, de Coudenbergse Beemd gehete, bij Aarle; 1 beemd aan het eind van Elschorstbast gelegen bij de Bakelsche beemden, 4 bunder groot.
De kerkfabriek wist echter niet dat zester onrechtmatig de 4 hoeven in het verleden opgewonnen hebben: de kerkfabriek moest eerst de erfcijns van de hertog in leen ontvangen, wat bij dezen dan ook gebeurt.

1500-07-25 (huur / pacht)

Plaats:Bakel
Plek:Asdonk
Schenker:Snabben, Johannes, + Godefridus, zijn vader, pachters
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van.
 • alle grondcijnzen gedurende een termijn van 4 jaar, zonder onderbreking
 • 8 bundels stro van goede kwaliteit
 • 26 Rgulden
 • 9 mud rogge, Helmondse maat
Eerstvolgende betaling Maria Lichtmis, rogge over de Aa te vervoeren.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1500-07-25 (huur / pacht)

Plaats:Rixtel
Plek:Ter Kuilen
Schenker:Stanssart, Johnannes
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft betaling van.
 • alle grondcijnzen op de hoeve berustend
 • 5 mud haver
 • 12 bundels stro van goede kwaliteit
 • 32 Rgulden
 • 20 mud rogge, Helmondse maat
Haver en rogge over Aa te vervoeren.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Verbonden met 1496-1021 (2x) en 1504-05-27.

1500-08-02 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Kessel, de korenkoper, Kerisius, alias Kerys + Hillegonda, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft schenking van.
 • 1 oude groot
 • 1 gouden ring
 • aan de Nostra Domina Nova: de beste ceintuur van Hillegonda
Notaris: Gerardus de Palude, Kamerijk.

1500-08-18 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Geenen, Deliana, dochter van wijlen Henricus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe Onze Lieve Vrouw / St-Jan in St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 20 stuivers aan de Domina Nostra Nova en St-Jan in de St-Jan.
Zie verder 1500-08-18.

1500-08-18 (testament voor notaris / cijnsboek 310r)

Plaats:Oss
Plek:Amsteleinde
Schenker:Geenen, Deliana, dochter van wijlen Henricus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe Onze Lieve Vrouw / St-Jan
Categorie:2
Betreft 3 pond erfcijns uit huis erf etc, groot omtrent 3 malderzaad (cijnsboek) te Oss, die wordt geschonken aan de fabriek van de Domina Nostra Nova (=kerkfabriek St-Jan), na de dood van Heilwigis, begijn.
Notaris: Victor de Molendino.
Er zijn 2 akten van dezelfde datum met eenzelfde inhoud; in dorso van de 2e akte: clausula testamenti quondam Deliane filie quondam Henricus Geenen relicte quondam Johanne Henrikcxsoen in quo legavit nostre domine ecclesie sancti Johannis Buscuducensi post obitum Heylwigis filie quondam Simonis vander After hereditarium censum III pond in Os prout in registro principali fabrice fo van CXVIII (VU?); fo 118v; fo 100 van legger Breugel; no 40 (Van den Weeghe?).
Zie ook 1500-08-18.
In cijnsboek nu 21 stuivers; laatst over 1627.

1500-08-22 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Schilder, Godefridus, raadsheer en burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalig 2 Rgulden.
Onderdeel groter geheel.
Notaris: Johannes, zoon van Johannes Willelmi de Balen.

1500-08-22 (vidimus / testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Schilder, Johannes, zoon van wijlen Goedfridus, raadsheer en burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmaal 2 Rgulden.
Onderdeel groter geheel.
Vidimus dd 1538-05-04.
Testament dd 1500-08-22.
Notaris: Johannes Johanneszoon de Balen.

1500-08-27 (huur / pacht)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Einde
Schenker:Liedrop, Arnoldus de + Anthonius, zoon van Thomas de Onstaden
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van.
 • alle grondcijnzen op hoeve berustend
 • 10 bundels stro van goede kwaliteit
 • 28 Rgulden
 • 15 mud rogge, Helmondse maat
Rogge over de Aa per boot te vervoeren.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Verbonden met 1496-10-14 (2x), 1503-09-05, 1507-09-20.

1500-09-16 (overdracht)

Plaats:Boxtel / Strijp
Plek:Scheepdonk / Lenensheuvel / Huisakker / Rydt / Borgakker / Welpschot
Schenker:Deil, Godefridus de + Margaretha, zijn vrouw, dochter van wijlen Godefridus Vos
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft helft.
 • Boxtel: erfpacht 1 mud rogge uit weide genoemd Scheepdonk op plek Lenensheuvel, uit akker genoemd Huisakker, uit weide genoemd die Rydt, uit een huis en hof
 • erfpacht 1 mud rogge uit stuk land genoemd Borgakker
 • Strijp: 1 mud rogge erfpacht uit een hoeve op plek Welschot
Zie verder 1500-09-16.
Zie ook inv. nr. 2046.

1500-09-16 (overdracht / cijnsboek 138r, 390r, 190r, 391r)

Plaats:Haaren / Nuland / 's-Hertogenbosch / Rosmalen / Geffen
Plek:Belver/Brederot/Korthoeve/Jodenpoort/Zadelstr/Vliedert/Vughterstr
Schenker:Deil, Godefridus, zoon van wijlen Nicolaus de + Margaretha, zijn vrouw, dochter van wijlen G Vos
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • Haren: erfpacht 1 mud rogge uit stuk bouwland op plek Belver, genoemd Dat Brederot (391r / inv. nr. 2046)
 • Nuland: 1 mud rogge erfpacht uit 1 morgen land op plek Korthoeve (390r / inv. nr. 2046)
 • 's-Hertogenbosch: 10 pond erfcijns uit huis erf hof en alle afhankelijke goederen en rechten bij de Jodenpoort in de Zadelstraat Schaap geheten (138r / inv. nr. 2046)
 • Rosmalen: erfcijns 6 pond uit 2 morgen land op plek Vliedert (inv. nr. 2046)
 • 's-Hertogenbosch: erfcijns 9 pond uit huis erf hof met afhankelijkheden in de Vughterstraat en uit een hof met afhankelijkheden aan het gemene water (190r / inv. nr. 2046)
In dorso: fiat vidimus de ista litera et traditur Henrico de Uden tamquam rectori fabrice ecclesie sancti Johannis Ewangeliste ad pus eiusdem fabrice ... sub obligatione omnium bonorum fabrice tradere Sophie relicte quondam Godefridi Cuypers ...
Zie ook 1500-09-16.
Verband met 1451-06-11 en 1470-08-08 (Zadelstraat) (138r) nu ipv 10 pond 3 gulden 10 stuivers; laatst over 1628; in marge: no 88 (190r) van een erfcijns uit de Vughterstraat worden de akten hierbij bewaard; zie verder 1471-05-25 (390r) akten betreffende erfpacht van 1 mud rogge uit land te Nuland worden hierbij bewaard; zie verder 1501-01-28 (391r) akte betreffende erfpacht 1 mud rogge uit land te Haren wordt hierbij bewaard: zie 1471-05-25.

1500-11-12 (overdracht / cijnsboek 293r)

Plaats:Nuland
Plek:Wilshuizen
Schenker:Bakker, Stephanus, zoon van wijlen Christianus
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 40 schelling uit huis erf hof en aangrenzende erfgoederen in parochie Nuland op plek Wilshuzen.
Voorwaarde: kerkmeesters moeten ten eeuwige dage de opbrengst van deze erfcijns gebruiken voor waskaarsen gedurende de winter voor zangers die de lauden van Onze Lieve Vrouw boven op het oxaal in de St-Jan zingen.
In cijnsboek tot 14 stuivers; laatst over 1627; verband met 1441-12-19 en 1304-12-17.

1500-12-22 (testament voor notaris / holografisch)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Campo, mr Godefridus de, pr, kanunnik St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmaal 3 Rijns gulden dat gebruikt moet worden voor het afmaken van zijn graf bij het altaar van het H.Kruis.
Verder Betreft het een schuld die nog aan de testamentair afgelost moest worden; zie voor de verdeling hiervan 1502-05-02.
Onderdeel groter geheel.
Notaris: Nicolaus Hooibergs de Bladel.

1501-01-28 (overdracht / cijnsboek 390r)

Plaats:Nuland / Geffen
Plek:Korthoeve
Schenker:Pelgrom, mr Henricus
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfpacht 1 mud rogge uit 1 morgen land op plek Korthoeve in Nuland; deze erfpacht had mr Henricus Pelgrom dd 1500-01-26 gekregen van de kerkmeesters Henricus de Uden en Albertus Keteleer.
In dorso: 1 mud roggen tot Geffen no 67; 155; fo 12v van legger van de Rogpachten.
In cijnsboek zijn deze akten verwerkt onder Geffen; erfpacht wordt in geld betaald; t/m 1611 kwijtgescholden wegens leegstand; A van Engelen: 8 gulden 1 stuiver; G vd Meer 11 gulden 19 stuivers in 2 reizen, samen met 8 gulden 1 stuiver van Engelen 30 gulden, waarmee betaald is 1612 t/m 1615; Van Delft verminderd 2 gulden 1 stuiver; 24 november 1621 over 1618 2 gulden 15 stuivers, op 26 februari over 1619 5 gulden; daarna steeds 5 gulden/jaar; laatst over 1626.
In cijnsboek wordt vermeld dat de akten van deze erfpacht bewaard worden bij de akten van 10 pond uit de Zadelstraat 138r; zie 1500-09-16; hierin komt de erfpacht te Nuland / Geffen ook ter sprake.
Zie ook inv. nr. 2046.

1501-01-29 (ontvangst)

Plaats:Erp
Plek:nog te bepalen
Schenker:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:inwoners Erp
Categorie:3
Betreft een akte van kwijting voor de kerkmeesters wegens een som geld van 100 gouden rijders, die de vertegenwoordigers van de inwoners van Erp nu ontvangen hebben en die zullen worden omgezet in een erfpacht van 2 mud rogge binnen de meierij van 's-Hertogenbosch.

1501-09-22 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Nuland, Gerlacus, zoon van wijlen Willelmus de + Agnes, zijn vrouw + dochter van wijlen Hen Luikens
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 5 stuivers bij dood van Gerlacus en eenmaal 7 stuivers bij dood van Agnes.
Onderdeel van groter geheel.
Notaris: Johannes, zoon van Johannes Willelmi de Balen.

1501-09-27 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat
Schenker:Bever, Catharina, vrouw van Johannes, zoon van Rodolphus die
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 15 pond uit huis (en meer) in de Verwerstraat voor een wekelijkse mis aan het altaar van de Domina Nostra Nova na de dood van beide schenkers; de priester moet worden uitgekozen door de kerkmeesters.
In dorso: post obitum Johannis die Bever, filij quondam Rodulphi, uuyt den gueden Henricx Gysselen in die Verwerstraet, fo van XXI, XV pond payment (VU?).
Onderdeel groter geheel.
Notaris: Johannes Bax, Kamerijk.
Hendrik van Uden is een van de getuigen.

1501-09-27 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Bever, Catharina, vrouw van Johannes, zoon van Rodolphus die
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft schenking van 1 gouden ketting aan de Nostra Domina nova in de St-Jan ten bate van een kelk.
Eveneens aan de kerkfabriek van St-Jan 3 Rijns gulden 1x.
Zie verder 1500-09-27.

1501-10-23 (testament voor notAris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Berwout, Bela, weduwe van Martinus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft 1x 20 stuivers.
Zie verder 1500-10-23.

1501-10-23 (testament voor notaris / cijnsboek 321r)

Plaats:Rosmalen
Plek:onbekend
Schenker:Berwout, Bela, weduwe van Martinus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond uit een hoeve in de parochie Rosmalen hiervan gaat 1 pond naar de kerkfabriek.
Notaris: Nicolaus Hooibergs de Bladel.
Zie ook 1501-10-23.
Verband met 1426-01-26 en 1452-07-27.
In cijnsboek 20 schelling nu 7 stuivers 6 pond uit totaal van 12 pond erfcijns.
 • 1 pond naar kapittel
 • 1 pond convent van Marienwater
 • 1 pond THG
 • 1 pond Grootgasthuis
 • 1 pond St-Jacobskerk
Laatst over 1625.

1501-11-17 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat bij het kerkhof van St-Jan
Schenker:Noddeveld, Simon, zoon van wijlen Johannes, zoon van wijlen Andre de
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht van huis erf in de Hinthamerstraat; lasten: 2 Philipspenningen (5 sol 3 den) grondcijns; erfcijns 1 pond aan Groot-Begijnhof.
Verband met 1501-09-27.

1501-11-17 (belofte tot betalen)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat bij kerkhof van St-Jan
Schenker:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Noddeveld, Simon de
Categorie:2
Kerkmeesters beloven rente 14,5 Rijns gulden te betalen.
In een andere akte van dezelfde datum belooft Simon dat de kerkmeesters deze rente altijd mogen terugkopen voor elke Rijns gulden 19 Rgulden, met de cijns van het jaar van terugkoop en de achterstallige bedragen uit die cijns.
Verband met 1501-11-17.

1501-11-23 (verklaring)

Plaats:Aarle / Bakel / Rixtel
Plek:verscheiden hoeven
Schenker:'s-Hertogenbosch, schepenen en raad van
Ontvanger:(Uden, Hendrik van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Schepenen en raad van 's-Hertogenbosch roepen iedereen op die renten en/of pachten moet betalen vanwege de hoeven van wijlen Willem van Gent te komen, omdat de kerkfabriek van plan is de hoeven te laten veilen, omdat de erfcijns van 100 gouden Hollandsche gulden niet voldaan is.
Deze bekendmaking is gedaan namens de kerkfabriek, de deken en het kapittel van St-Petrus te Oirschot, Geerling van den Donk, kanunnik van de kathedraal te Utrecht, Hendrik, jan en Jacob van Gent en anderen.
In dorso: met dezen placaet is den weet gedaen eenen yegelyken in den selver begrepen ... 2 decembris anno XVc ... aengaende der rente van C gouwen Hollandsche gulden.

1501-12-16 (huur / pacht)

Plaats:Aarle
Plek:Koudenberg
Schenker:Blok, Gerardus + Jacobus die Sluiter + Servatius Faessen, zoon van Lamb.
Ontvanger:(Couderborg, mr Simon de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van.
 • alle grondcijnzen berustende op hoeve Coudenberg, die afgebrand is, voor 4 jaar zonder onderbreking vanaf de vigilie van Pinksteren na 1499
 • 25 Rgulden
 • 12 mud rogge, Helmondse maat, voor de 1e termijn
 • nog eens 25 Rgulden
 • 12 mud rogge op de eerstvolgende Maria Lichtmis en gedurende 2 achtereenvolgenden jaren erna
Rogge zal per boot over de Aa vervoerd worden.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1502-05-02 (overdracht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Celen de Helmond, Hubertus via Giselbertus die Bye, deken St-Jan
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft overdracht van 40 en 50 Rijns gulden die Hubertus, zoon van wijlen Henricus Celen de Helmond aan wijlen mr Godefridus de Campo, kanunnik van St-Jan verschuldigd was; Giselbertus was executeur-testamentair.
 • 1e derde deel naar kerkfabriek
 • 2e derde deel naar broederschap H. Sacrament
 • 3e derde deel naar Grootziekengasthuis
Zie ook 1500-12-22.

1502-05-09 (verkoop)

Plaats:Vught
Plek:St-Lambertusparochie / Koekbakker
Schenker:Skennen, Henricus, zoon van wijlen Engbertus
Ontvanger:Zijtaart, Willelmus, zoon van wijlen Marcelius de
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond uit huis erf hof aangrenzend stuk grond van 5 loop op plek Koekbakker in de bovengenoemde parochie.
In dorso: XL solidis payment Nuwelant fo van CXXII.

1502-07-14 (verklaring)

Plaats:Son / Aarle
Plek:Ten Broek / Ten Kleine Laar
Schenker:1. (Hendrik van Uden + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. klooster regularissen te Venlo + Lambrecht Millinck
Categorie:2
Betreft arbitrage in een conflict tussen bovengenoemde partijen (klooster regularissen als pachter hoeve Ten Broek en Lambrecht Millinck als pachter hoeve Ten Kleine Laar) over een erfcijns van 100 gouden hollandse gulden.
De arbiters zijn Johan van Vladeracken, sch, Jan Kannapart, gezworene, mr Willem van 's-Hertogenbosch, mr Raas Raasen, raadsheren, Peter Toelinck en Mathijs Lambrechtszoon, dekens van de korenkopers en de viskopers van 's-Hertogenbosch, vertegenwoordigend de 3 leden van 's-Hertogenbosch, die voor Bamis een uitspraak zullen doen er zijn 2 van deze akten; in dorso van een van deze 2: op huyden den VIIIen dach julij anno tercio in presencia Raessonis Raessen et Lamberti Millinck scabinorum ende by consent der partyen bynnen gescreven, soe is dit compromisss continueert usque Remigii naestcomende omme bynnen dien tyde opten peen bynnen begrepen by de seggers namentlic (de namen van de arbiters) uuytspraeck gedaen te wordene op te gescillen bynnen geruert ende in gevalle van non accordacien alsdan soe sal heere Jan die Bever pater van Helmont als overman gecoeren te beiden zyden metten meesten deel der voirseyde seggers dair op moegen doen een uuytspraeck die partyen opten peen voirseyde moeten onderhouden ut patet ... Os.
Uitspraak: 1503-09-20, zie aldaar.

1502-07-19 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Abtsbrug / achter de Minderbroeders
Schenker:Molengraaf, Henricus, zoon van wijlen Johannes de Loon, zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:Zijtaart, Willelmus, zoon van wijlen Marcelius de
Categorie:2
Betreft erfcijns 3,5 pond uit huis erf achter het convent van de minderbroeders bij de Abtsbrug.
In dorso: affter de minderbroeders naest den Nobel 3,5 libras no 49 (Van den Weeghe?); fo 40.
Over de Nobel (later St-Ignatius): Mosmans 45 perceel 581.

1502-11-08 (schenking)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Uden, Hendrik van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Grootziekengasthuis
Categorie:2
Betreft een jaarlijkse schenking van de kerkfabriek van 42 tonnen houtskool, te betalen vanaf Allerheiligen as., met als doel dat deze verbrand worden in 2 vuurwagens, waarin per wagen 1 zester kool zit; een wagen zal bij de zieke mannen staan, de tweede bij de zieke vrouwen. De wagen zullen gebruikt worden in de periode van St-Maarten tot en met Lichtmis.
Als de kerkfabriek de 42 tonnen niet kan krijgen, dan zal zij 5 Rijns gulden in drank, wijn en brood e.d. geven; indien de meesters van het gasthuis verzuimen de kool te verbranden, dan zijn de kerkmeesters van deze verplichting ontslagen.
In dorso: no 97 (Van den Weeghe?); fo 126 v; fo 109.

1502-12-19 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Heesch
Plek:Hinthamerstraat bij Pijnappelpoort / Zoggel (steegje) / Gemeen Raakt
Schenker:Arntszoon, Arnoldus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Zijtaart, Willelmus, zoon van wijlen Marclius de
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond uit 2 huizen erven hoven 7 kamers aan het einde van de Hinthamerstraat bij de Pijnappelpoort; verder uit een hoeve in de parochie Heesch op plek Zoghel en de rechten en de goederen erbij behorend; hoeve gelegen bij die Gemeen Raakt en Zoghelse steegje.
In dorso: no 92 (Van den Weeghe?); fo 20v; fo 42; fo 32.

1503-01-13 (huur / pacht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:naast Beverbrug / Uilenburg
Schenker:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Bor, Henricus, zoon van wijlen Nicolaus
Categorie:1
Betreft verhuur van een huis en erf naast de Beverbrug gelegen, aan Henricus Bor, die het huis net aan de kerkfabriek geschonken had. Henricus Bor zal de muren en het dak van dat huis in goede staat houden.
In dorso: fo XLVIII van VI pond payments opten Ulenborch (VU?).

1503-04-05 (overdracht / cijnsboek 060r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Karrenstraat / St-Joris
Schenker:Boxtel, Mechtildis de, + Dimpna de + Cornelia (convent Uilenburg)
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan + broederschap H Sacrament
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit huis en erf in de Karstraat genaamd St-Joris.
Ontvanger treedt op als kerkmeester ten bate van kerkfabriek en broederschap van het H. Sacrament 1 pond krijgt de kerkfabriek, 2 pond de broederschap Zusters van Uilenburg zijn van 3e orde Franciscus.
In dorso: fo LVIII van III pond Carrestraet sar habet fabrica 1 pond et fraternitas venerabili Sacramenti II pond (VU?); no 28 (Van den Weeghe?); fo 40.
In cijnsboek nu 20 schelling (=1 po) uit erfcijns 3 po, nu 7 st.
In marge: no 56; laatst over 1628.
vSvY: -.
Mosmans: 52 perceel 797.

1503-04-29 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Lommel, Adrianus de, burger 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:2
Betreft schenking van rente van 8 Rijns gulden door de stad te betalen; voorwaarde is dat de kerkmeesters ervoor zorgen dat op het altaar van Onze Lieve Vrouw bij de toren een wekelijkse mis gehouden wordt voor het zieleheil van de testamentair en zijn vrouw Agneta.
Oorspronkelijke datum: 1498-05-30 (door notaris Henricus van der Loo de Oisterwijk).
Opgenomen in notariele akte dd 1503-04-29 van de hand van Johannes Bax, Kamerijk.
Cijnsboek fo 16: zie ook 1492-11-02.

1503-06-23 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / bij kerkhof st-Jan
Schenker:Peterszoon, Petrus, zoon van Otto
Ontvanger:Hoze, Everardus die, zoon van wijlen Henricus
Categorie:2
Betreft erfpacht 0,5 mud rogge uit huis erf hof en achterhuis.
In dorso: Everardus Hoze filius Henrici van het malder roggen van Jan van Genep; dit malder roggen heeft die fabryck gequeten ... XVI ... malder roggen actum XX augusti XXIIII.

1503-07-15 (overdracht)

Plaats:tussen Berlicum + 's-Hertogenbosch
Plek:de Hoeven
Schenker:Boyens, Henricus
Ontvanger:Sbyen, Catharina, dochter van wijlen Wolterus
Categorie:1
Betreft overdracht 1 kamp (3 mo) uit geheel van 2 kampen op plek die Hoeven, aan de zijde gekeerd naar de stad 's-Hertogenbosch.
In dorso: 1 camp van III mergen in die Hoeven; fiat vidimus de ista.
In kleine bijlage staat de ligging nauwkeurig omschreven.

1503-08-12 (cijnsboek 424r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:goudsmeden
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de goudsmeden: wie meester wordt en binnen 's-Hertogenbosch zijn ambacht geleerd heeft moet de kerkfabriek 2 ons zilver betalen of 2 goudguldens; wie meester wordt en buiten de stad het ambacht geleerd heeft moet de kerkfabriek 3 ons zilver of 3 goudgulden betalen (V.d. Heuvel, Bronnen, B 103, art 5).
 • J inden Rijder van Aart Meurs en Guiliam Vos (!) van ieder 4g, per goudgulden 2g, dus 8g
 • A van Engelen van Jan Emonts 6g en van Reinier Jacobs 4g, dus 10g
 • J van Scharen van Johan de Haan 4g
 • J van Delft in 1621 van Lodewijk Donckers namens Simon Vlancken 4g
 • H van Zoerendonk in 1622 van ... genoemd Stappaart 6g
 • S van Bethmeer in 1623 van Lucas van Lommel 6g

1503-08-20 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Lomans, vrouw Aleidis, dochter van wijlen Henricus + dochters Henrica, Elizabeth
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmaal 5 stuivers.
Zie verder 1503-08-20.

1503-08-20 (testament voor notaris)

Plaats:Heusden
Plek:nvb
Schenker:Lomans, Aleidis, dochter van wijlen Henricus + dochters Henrica, Elizabeth
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft een schuld van 150 gouden guldens die de stad Heusden bij haar heeft; hiervan gaan 30 gouden guldens naar "dicte fabrice ecclesie ad honorem gloriosissime virginis", maw ten gunste van OLV; dit geld zal de kerkfabriek hebben na de dood van de testatrice en haar dochter Henrica.
Notaris: fredericus Schaak, Utrecht.
Zie ook 1503-08-20.

1503-08-25 (testament voor notaris / cijnsboek 163r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:tegenover Bogarden / Verwerstraat / tegenover Pauw
Schenker:Elst, Theodericus van der + Hillegondis, dochter van wijlen Johannes van Guntelaar, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:2
Betreft erfcijns 30 schelling uit huis tegenover de Bogarden (vSvY II 222) ten gunste van "Onser Nieuwer Lief Vrouwe" en "Sunte Jorys" (=St-Jorisgilde).
Zie verder 1503-08-25.
Verband met 1473-01-04 en 1512-12-31 (zie ook cijnsboek).
Over huis Pauw: Mosmans 68 perceel 1299.

1503-08-25 (testament voor notaris / cijnsboek 163r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Elst, Theodericus van der + Hillegondis, dochter van wijlen Johannes van Gunterslaar, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:3
Betreft schenking.
 • gouden riem aan nieuwe OLV
 • gouden ring (incl verpakking) aan Onze Lieve Vrouw van "melacien"
Notaris: Nicolaus Hooibergs de Bladel.
In dorso: no 69 (Van den Weeghe?); fo 61; fo 51; 79.
Zie ook 1503-08-25.
N.B. er zijn 2 akten die gedeelten uit het testament bevatten.

1503-09-05 (huur / pacht)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Einde
Schenker:Kosterszoon, Willelmus, zoon van wijlen Wolterus
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Henricus de Uden oorkondt dat Willelmus, als pachter, zal betalen aan de kerkfabriek.
 • grondcijnzen
 • 15 mud rogge Peellandse maat
 • 27 Rijns gulden gedurende 4 jaar
Daarnaast zal Willelmus betalen.
 • 10 bundels stro voor het bedekken van de gebouwen van de hoeve indien dit nodig is
De pacht kan op verzoek van de kerkmeesters na 2 jaar beeindigd worden.
Verbonden met 1496-10-14; 1500-08-27; 1507-09-20.

1503-09-20 (vonnis)

Plaats:Son / Aarle
Plek:Ten Broek / Ten Kleine Laar
Schenker:1. kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. pater van de zusters te Venlo + Lambrecht Millinck
Categorie:2
Betreft uitspraak door Jan die Bever, pater van de reguliere zusters te Helmond (omdat de arbitrale commissie van mr Raas Raasen, mr Willem van 's-Hertogenbosch, mr Jan Vladeracken en Jan Kanapart er niet uit is gekomen) dat de kerkfabriek de bovengenoemde hoeven mag verkopen dmv een veiling.
Zie voor geschil 1502-07-14.

1503-09-23 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Gijsbertszoon, Johannes, kangieter, inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 2 stuivers Eveneens voor die arme aan welke kerkmeester Albertus Keteleer het zal toekennen 1 gouden gulden eenmaal.
Verder nog een aantal schenkingen.
Als executeurs-testamentair benoemt de testamentair in 1507 de 3 kerkmeesters en Mathias Vrancken. De kosten die zij zullen maken zullen worden betaald uit zijn nalatenschap dd 1507-06-15 wordt er een aanvulling op dit testament gemaakt; zie aldaar.

1503-10-17 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Pels, Th, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft 1x 2 Rgulden.
Zie verder 1503-10-17.

1503-10-17 (testament voor notaris / cijnsboek 243r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Beek
Plek:achter de Tolbrug / Op Dongen
Schenker:Pels, Th, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (in 3e instantie)
Categorie:2
Betreft erfcijns 2,5 oude schild uit totaal van 10 oude schilden uit de goederen van de testateur, uit goed Op Dongen te Beek (cijnsboek 243r) (mogelijk o.m. uit zijn woonhuis achter de Tolbrug,) die eerst toekomt aan Willelmus, zijn zoon; indien hij deze cijns verkoop of vervreemdt, dan zal zijn dochter Elizabeth deze cijns krijgen; indiens zij geen kinderen krijgt, dan komt deze cijns toe aan de kerkfabriek van St-Jan; het convent van St-Gertrudis kan deze cijns verwerven door de kerkfabriek 18 oude schild voor elke schild te betalen.

1503-10-17 (testament voor notaris)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Pels, Th, zoon van wijlen Arnoldus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft schenking van alle (on)roerende goederen die de testateur nog niet aan anderen heeft vergeven; een nauwkeurige beschrijving hiervan is afwezig.
Voorwaarde is dat de kerkfabriek alle schulden van de testateur afbetaalt Verder moet de kerkfabriek zorgen voor 13 kaarsen, ieder van 1,5 pond was.
 • 3 naar gilden [St-Barbara Catharina], Agatha ieder
 • 1 naar St-Anna
 • 1 naar St-Petrus in de Orthenstraat
 • 1 naar St-Jacobus
 • 1 naar de predikbroeders
 • 1 naar de minderbroeders
 • 2 naar convent St-Gertrudis
 • 1 naar convent achter de Theolonij brug
Ook wil de testateur zijn graf hebben in de St-Jan onder de toren.
Verder moeten de kerkmeesters de voogden worden van Elizabeth.
Notaris: Johannes Andree.
Zie ook 1503-10-17.
Verband met 1506-01-05, 1506-05-25, 1507-08-09 (zie aldaar voor cijnsboek).

1503-10-19 (belofte betaling cijns voor notaris/cijnsboek 354r)

Plaats:Udenhout
Plek:onbekend
Schenker:Gerits, Jan Hendirk
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 pond nu 14 st.
Notaris: Nicolaus Hooiberg van Bladel.
Voor 25 gulden is dit gekweten bij Joseph van Delft.

1504-02-08 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kleine Tolbrugstraat
Schenker:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan + OLVBroederschap
Ontvanger:Brabant, Elizabeth, dochter van wijlen Theodericus de
Categorie:1
Betreft overdracht van een kamer, voor de helft van de kerkfabriek, voor de helft van de OLV Broederschap, met zijn grond en hof, in het verleden aan hen geschonken door Adriana, dochter van wijlen Mathias de Hoculem; incl gebruikersrecht van een daarachter lopend straatje en een riool dat daar naast het stromende water ligt OLVBroederschap vertegenwoordigd door Johannes de Gerwen en mr Johannes de Vladeracken, proosten Voorwaarde is dat de ontvangster een erfcijns van 0,5 braspenning, oftewel 0,1 deel van 2 pond betaald, waarvan de ene helft gaat naar de kerkfabriek, de andere helft naar de OLV Broederschap.
Indien de ontvangster de kamer als een slecht befaamd gastenhuis gebruikt, dan zal dit alles aan de kerkfabriek en de broederschap terugkomen.
In dorso: pro fabrica ecclesie de Busco van eenre camere after die Tolbrugge ... vercoft (VU?).

1504-05-11 (verkoop / cijnsboek 380r)

Plaats:Aarle / Son
Plek:Ten Broek / Ten Laar
Schenker:Kriekenbeek, Marcelius de
Ontvanger:(Bax, Johannes) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Johannes Bax is in het bezitgesteld van 8 hoeven wegens het niet betalen van een erfcijns van 100 Hollgulden: Ten Broek, Ten Kuilen in Rixtel, Ten Coudenberg, Ten Eynde, Ten Laar in Aarle, Ter Asdonk in Bakel, Ten Bergelen in Deurne in pastorie Vlierden en Ten Broek in Son.
Verder de windmolen te Aarle.
Johannes Bax heeft dit alle aan Marcelius de Kriekenbeek verkocht, die aan Johannes Bax ten gunste van de kerkfabriek heeft verkocht de hoeve Ten Laar en Ten Broek in Son met al hun rechten en afhankelijke goederen.
[Johannes Bax is rentmeester geweest van de kerkfabriek].
Is in cijnsboek genoemd als een van de 2 akten waardoor de kerkfabriek in het bezit is gesteld van de hoeven; de andere is dd 1505-06-17.

1504-05-17 (huur / pacht)

Plaats:Rixtel
Plek:Ter Kuilen
Schenker:Hallen, Petrus, zoon van wijlen Gerardus van der
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van gedurende 2 of 4 jaar, naar eigendunken van de kerkmeesters van (wegens verpachting).
 • grondcijnzen
 • 22 mud rogge
 • 6 mud haver, Peellandse maat
 • 34 Rgulden
de rogge en de haver moet naar Beek op de plek "Op Heist aan die Brugge" worden gebracht.
Verder moet de pachter 12 bundels stro evt gebruiken voor de gebouwen; indien dit niet nodig is dan krijgen de kerkmeesters de bundels.

1504-06-01 (vonnis)

Plaats:St-Oedenrode
Plek:onbekend
Schenker:Hoerne, Johannes de, bisschop Luik
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een erfcijns van 60 pond uit feodale goederen te St-Oedenrode, die de erfgenamen van Nicolaus de Nyspen willen aflossen voor 25 pond per po.
De bisschop oordeelt dat dit mag; de kerkfabriek moet het geld aanwenden voor het aflossen van andere erfcijnzen (blijkens aantekening in dorso).
Verder in dorso de cijnzen die zijn afgelost: erfcijns van XIIII, 5 Rijns gulden uit al haar goederen voor 275 Rijns gulden op 1504-12-20 (zie aldaar); verder op 23 dec anno '04 erfcijns 7,5 Rijns gulden gekocht van Christina, dochter van wijlen Willem Pickevet; verder erfcijns 4 pond afgelost te betalen aan Jan Kemp, glasmaker (prout in principali fabrice fo (CCXXXI); verder verkregen een erfcijns 5 oude schelling uit totaal van 10 te Beek (prout in registro principali fabrice fo van ...); afgelost erfcijns 13 gulden 4,5 stuivers (prout in registro principali fabrice fo van IIcXLI);verder afgelost erfcijns uit Ten Kuilen 7,5 oude schild; verder afgelost 6 mud rogge uit Te Kleine Laar; aan de HGmeesters afgelost 5 mud rogge met achterstand voor LXV gulden in november, 20.
Aantekeningen in dorso zijn van Hendrik van Uden, behalve die vanaf de hoeve Ten Kuilen.

1504-12-20 (overdracht)

Plaats:kerkgoederen
Plek:nvb
Schenker:Noddeveld, Johannes, zoon van wijlen Andree de
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Albertus Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft de overdracht van een erfcijns van 14,5 Rijns gulden die de kerkfabriek aan de schenker schuldig was uit al haar goederen; zie hiervoor ook 1504-06-01.

1505-06-17 (verkoop / koop / cijnsboek 380r)

Plaats:Son / Aarle
Plek:Ten Broek / Ten Kleine Laar
Schenker:(Uden, Hendrik van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:(Uden, Hendrik van + Albert Keteleer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de openbare veiling van bovengenoemde hoeven, omdat de koop dd 1504-05-11 verjaard was; toen heeft de kerkfabriek er 1000 Hgulden voor betaald en een derde deel van de erfcijns van 100 Hgulden.
Nu is de hoeve Ten Kleine Laar weer in handen van kerkfabriek gekomen voor 500 Hgulden; eveneens is de hoeve Ten Broek weer aan de kerkfabriek gekomen.
In cijnsboek genoemd als een van de 2 belangrijke akten (samen met 1504-05-11) betreffende het bezit van de hoeven.

1505-07-17 (testament voor notaris / holografisch)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Keteleer, Albert, zoon van wijlen Herman, kerkmeester St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 20 Rgulden.
In dorso: 68; no 78 (Van den Weeghe?); fo 57v; fo 58; N.
Leggere fo 122.
Zie verder 1505-07-17.

1505-07-17 (testament van notaris / cijnsboek 197r, 394r, 395r)

Plaats:'s-Hertogenbosch / Oirschot
Plek:Vughterdijk / Vughterstraat / Spoordonk
Schenker:Keteleer, Albert, zoon van wijlen Herman, kerkmeester St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • erfcijns 5 pond op de Vughterdijk tussen de 2 poorten (197r)
 • 3 pond 10 schelling 9 penn uit erfcijns 4 pond uit huis erf hof op de Vughterdijk (197r)
 • erfpacht 1 mud rogge uit Spoordonk te Oirschot
 • erfpacht 1 mud rogge uit goederen te Oirschot 1 van de twee staat in cijnsboek 394r en de ander 395r
Voorwaarde is dat de kerkmeesters zorgen voor een wassen kaars van 4,5 pond was voor het H. Sacrament in de St-Jan op de middelste grote metalen kandelaar die Albert heeft laten maken; deze moet staan recht voor het H. Sacrament bij St-Batholomeusaltaar en moet elke dag tot 's avonds aan toe branden wanneer men in de kerk Onze Lieve Vrouw lof zingt, op alle zondagen en heilige dagen onder de hoogmis en de vesper; eveneens op de donderdagen onder de mis die men zingt voor het H. Sacrament; de koster van de broedeerschap van het H. Sacrament krijgt jaarlijks 1,5 pond om de kaars aan te steken en uit te doen en om ervoor te zorgen dat de kaars wordt vervangen als hij nog maar 2 voet groot is.
Notaris: Jacobus de Fine.
Zie ook 1505-07-17 (197r) nu 2 gulden 19 stuivers 3 oord; in marge: no 114; laatst: onbekend (z.d.) (394r) erfpacht 1 mud rogge nu 3g 10st; laatst over 1616-1618; afgelost (395r) erfpacht 1 mud rogge nu 6g; laatst over 1626.
Albert was poorter van 's-Hertogenbosch.

1505-08-26 (huur / pacht)

Plaats:Eersel
Plek:windmolen
Schenker:1. (Uden, Hendrik van) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. Goijaartszoon van Stokkele, Goijaart
Categorie:2
Betreft verpachting van de windmolen van Eersel op de volgende voorwaarden.
 • jaarlijkse pacht 35 mud rogge, Eerselse maat
 • aan Koudewater (klooster) 2,5 mud rogge, aan Jan die Wolf 7,5 mu, welke pachten worden gekort op de pacht van de kerkfabriek
 • timmerwerk aan molen voor rekening van kerkfabriek; mondkost timmerlui voor rekening Goijaard; in geval molen langer dan 3 dagen stil dan korting op pacht
 • huis moet in dezelfde staat afgeleverd worden aan het einde van de pachtperiode
 • Goijaart sterft voortijdig, dan binnen half jaar pacht beeindigd, dit voor Pasen, dan op St-Remigius
 • Goijaart moet de dagen van Maria Lichtmis, M Tenhemelopneming en St-Jan Ev vieren; indien door gebrek aan wind onmogelijk, dan vergoeding door molenaar te geven dmv was of iets anders
 • in geval verlenging pacht met 6 jaar dit 3 jaar van tevoren aangeven

1505-12-24 (vonnis)

Plaats:Aarle / Son
Plek:Ten Kleine Laar / Ten Broek
Schenker:1. (Bax, Jan) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. Millinck, mr Lambert + Jan die Greve
Categorie:2
Betreft uitspraak dat het vonnis dd 1504-05-24, waarin de tegenpartij gesommeerd werd haar aandeel bij te dragen aan een erfcijns van 100 Hgulden nog van kracht is.
Op 1506-01-02 wordt nog een tweede mislukte poging ondernomen.
Jan Bax is de procureur van, en is gemachigd door de kerkfabriek van de St-Jan Lambert Millinck vertegenwoordigd de gebruikers van de Kleine Laar; Jan die Greve vertegenwoordigt die van Ten Broek.

1506-01-05 (afstand doen van cijns / rente / cijnsboek 243r)

Plaats:Beek
Plek:Op Dongen / Langbeemden
Schenker:Pels, Th, zoon van wijlen Theodericus + Ger Pels Rutgzoon, voor zoon vrouw Christina, dochter van wijlen Theodericus P
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Schenkers hebben afstand gedaan van erfcijns 5 oude gouden schilden uit een totaal van 10, te betalen uit het goed Op Donge met zijn land, beemden, huizen en alle afhankelijkheden bij die Langebeemden gelegen.
In dorso: Beeck by Aerle X aude schilden no 3 (Van den Weeghe?); fo 95; ... 15 ...
Verband met 1503-10-17, 1506-05-25 en 1507-08-09 (zie aldaar voor cijnsboek).

1506-01-21 (vonnis / cijnsboek 359r)

Plaats:Son
Plek:Ten Broek
Schenker:1. (Uden, H van + Jord van Boert + Wouter vd Rullen) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. Moens, alias Keteleer, Gerard
Categorie:2
Betreft de betaling van een zesde deel uit deze hoeve voor een erfcijns van 100 Hgulden; Gerard had de hoeve gekocht na de verjaring van de koop.
De uitspraak van een arbitrale commissie is als volgt: Gerard zal betalen aan de kerkfabriek 500 Hgulden en 125 Rgulden, en daarmee is de hoeve voor altijd verlost van die 100 Hgulden.
In cijnsboek is nog steeds sprake van een zesde deel, oftewel 15 gulden 10 maart 1615 vonnis wegens achterstand 4 jaar, waarna voor 3 jaar is betaald: 45g; daarna 4e jaar: 8g 10st; daarna nog steeds onregelematige betaling; laatst over 1625: 14g; daarna nog bij Anthonie Donckers 2g en 7g (19 mei ...).

1506-04-01 (vonnis)

Plaats:Son / Aarle
Plek:Ten Broek / Ten Laar
Schenker:1. (Uden, H van + Jord van Boert + Wout vd Rullen) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. pater van klooster Maria te Venlo + Lambert Millinck
Categorie:2
Betreft uitspraak in geschil tussen de partijen over de bovengenoemde hoeven:.
 • de pater (Leonardus Dolen) van het convent te Venlo moet alle oude akten e.d. over leveren aan de arbiters, waarmee zij van de kerkmeesters het eigendom van de hoeve kunnen afdwingen
 • verder moeten de fabriekmeesters betalen 100 Phgulden en nog eens 100 Rgulden; omdat de kerkmeesters dit geld niet hebben moeten zij een erfcijns van 13 Rijns gulden betalen en 4,5 stuivers (in akte 1506-04-02 waarin zij de cijns vesten); deze cijns mag gelost worden voor 17 Rijns gulden de gulden en de cijns van dat jaar met de achterstand
In dorso akte dd 1506-04-02: want die kerckmeesters hebben moegen quiten deze rente van XIII gulden 4,5 stuivers zoe hebben zy ende gequeten prout in registro expositorum fabrice de dato XVII aprilis anno VII ende daer over zyn onze brieven gecancellert ... H. De Uden.
In een akte dd 1506-05-09 verkoopt Leonardus deze cijns aan Johannes Comiti ten gunste van Willelmus de Oss.

1506-05-09 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Oud-Heusden, Margaretha van
Ontvanger:(Bax, Jan) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de verkoop van de huisraad van Margaretha van Oud-Heusden, die zij aan de kerkfabriek had vermaakt; Jan Bax heeft de huisraad als procureur van de kerkfabriek opgekocht voor 12 Rgulden, waarna de huisraad bij Margaretha in bewaring is gegeven.

1506-05-09 (verkoop)

Plaats:kerkgoederen
Plek:nvb
Schenker:(Dolen, Leonardus) convent Maria en 11000 maagden te Venlo
Ontvanger:Comiti, Johannes, namens Willelmus de Oss
Categorie:2
Zie 1506-04-01.
Oorkonde is geraseerd.

1506-05-25 (overdracht / cijnsboek 243r)

Plaats:Beek
Plek:Op Dongen / Langbeemden
Schenker:Pels, Willelmus, zoon van wijlen Th, zoon van wijlen Arnoldus + Elizabeth, zijn dochter
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2,5 oude schilden uit totaal van 10; zie voor beschrijving goederen 1506-01-05; verband met 1503-10-17, 1507-08-09 (zie aldaar voor cijnsboek).
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1506-06-05 (testament voor notaris)

Plaats:onbekend / nvb
Plek:onbekend / nvb
Schenker:Bladel, Theodericus Janszoon + Elizabeth, zijn vrouw
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Wolterus van der Rullen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de schenking van 0,33 deel van alle (on)roerende goederen.
Notaris: Johannes Bax, Kamerijk.
Zie ook 1516-09-23; 1545-02-28.

1506-07-16 (ontvangst)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Moens alias Keteleer, Gerit
Ontvanger:(Uden, H van + Jord van Boert + Wout vd Rullen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:4
Betreft een akte voor de kerkmeesters, waarin Gerit bekent een aantal akten betreffende de hoeve Ten Broek in Son, te hebben ontvangen.

1506-09-02 (overdracht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Boxtel, Johannes, zoon van wijlen Theodericus de
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van een "pensionem vitalem" (=lijfrente) van 6 Rgulden, de ene helft op de geboorte van Johannes de Doper, de andere helft op Kerstmis, te betalen door de stad 's-Hertogenbosch; er is een achterstand van 4 jaar.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1507-03-22 (belofte betaling pacht)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Kleine Laar
Schenker:Roefszoon, Klaas Hans Klaas
Ontvanger:(Pelgrom, mr Henricus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • alle rogge gerst haver en boekweit
 • andere zaken
die hij de kerkfabriek per Lichtmis moet betalen ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1507-06-15 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Gijsbertszoon, Johannes, kangieter
Ontvanger:(kerkfabriek St-Jan) kerkmeesters als executeurs-testamentair
Categorie:3
Betreft een betaling van 3 Rijns gulden aan de executeurs-testamentair.
Notaris: Fredericus Schaak, Utrecht.
Zie ook 1503-09-23.

1507-07-19 ((testament voor notaris/) benoeming)

Plaats:onbekend / nvb
Plek:onbekend / nvb
Schenker:Danielsdochter, Engeltje Jans
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:1
Betreft de aanstelling van de kerkmeesters Hendrik van Uden, Jordaan van Boert en Wouter van der Rullen, namens de kerkfabriek, mr Laurens van Guntersaal, kann, Jan Kanapart, raadsheer, en Wouter van der Rullen, eveneens als provisor van de broederschap van het H. Sacrament, omdat 2 (Hendrik Bogaart en Steven Lambrechtszoon) van de 4 executeurs-testamentair (samen met Willem Luding en Willem Hamer, die wel willen) weigeren als zodanig op te treden.
In haar testament heeft Engelken nl bepaald dat de helft van al haar goederen gegeven zullen worden aan de Onze Lieve Vrouw bij de toren (Domina Nostra Nova) en aan de broederschap van het H. Sacrament, de andere helft aan de executeurs-testamentair, die het zullen nalaten aan een aantal kloosters e.d. tenzij haar broer binnen 6 jaar (na de datum van het testament(=8 juni) terugkeert.

1507-08-09 (overdracht / cijnsboek 243r, 245r, 247r)

Plaats:Beek
Plek:Langbeemden
Schenker:convent St-Gertrudis in Orthenstraat 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Jordanus de Boert) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht erfcijns 2,5 oude schilden, zie 1506-01-05 en 1506-05-24 voor nauwkeurigere omschrijvingen; eveneens verband met 1503-10-17.
In cijnsboek sprake van erfcijns 10 oude schilden; (243r) van deze erfcijns heeft anno 1607 jonkvrouw Petronella van Eyck, weduwe van Jonker Roelof van Lier 2,5 oude schild te betalen.
Nu 3 gulden 15 stuivers; laatst ontvangen door Anthonie Donckers (245r) 3,5 oude schild door jonkvr Catharina van Berkel, weduwe van jonker Jacob van Eindhouts, nu 5 gulden 5 stuivers; laatst over 1627 (247r) Goijaart de Lou uit Helmond 4 oude schild; dd 1569-06-16 heeft hij aan kerkmeester Jan van der Stegen 100 gulden geleend, en hij hoeft deze erfcijns niet eerder te betalen dan dat hij het geld terug heeft gekregen; dit is gebeurd, want hij betaalt gewoon 6 g; laatst over 1626.

1507-08-25 (overdracht)

Plaats:Nuland
Plek:onbekend
Schenker:Lambertszoon, Stephanus
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit goederen van Angele, dochter van wijlen Johannes Danielszoon, die deze erfpacht aan Stephanus Lambertszoon had vermaakt.
In dorso: van 1 mud rogs in Nulant ut fo CCI van (VU?); bequeten.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1507-09-20 (huur / pacht)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Einde
Schenker:Kosterszoon, Willelmus, zoon van wijlen Wolterus
Ontvanger:(Uden, Henricus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft betaling van (wegens pacht).
 • grondcijnzen
 • 13 mud rogge Peellandse maat
 • 27 Rgulden
te brengen naar "Op Heist aan de brug Op't water" in Beek.
Indien een van beide partijen de overeenkomst na 6 jaar wil breken, dan kan dat; de overeenkomst loopt over 12 jaar.
Indien noodzakelijk door de pachter 10 bundels stro op te brengen voor bedekking van de daken van de gebouwen.

1507-10-28 (huur/pacht)

Plaats:Deurne
Plek:Ten Bergelen
Schenker:Snabben, Johannes
Ontvanger:(Uden, H van + Jord de Boert + Wolt vd Rullen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verpachting van bovengenoemde hoeve voor.
 • de grondcijnzen
 • 26 mud rogge, Helmondse maat
 • 34 peters
 • een mieuwe zak met 2 lopen raapzaad
 • 15 el lakens
Overeenkomst voor 12 jaar van kracht; rogge over de Aa te vervoeren per boot.
Andere voorwaarden:.
 • Huur op te zeggen na 6 jaar
 • jaarlijks op de daken van de hoeve indien nodig 12 bundels stro voor bedekking; ook binnenmuren door de pachter te onderhouden; dit alles op eigen kosten
 • indien door kerkfabriek nieuwe gebouwen geplaatst op de hoeve en de daken laat bedekken, dan moet Johannes degenen die het knechtwerk doen van levensmiddelen voorzien; de kerkfabriek zal hem terugbetalen
 • Johannes zal opeigen kosten 25 eiken aanplanten, genaamd poeten
 • indien meer eiken volgens wil kerkfabriek dan zal Johannes op die plaatsen zijn paard en wagen inspannen
 • Johannes mag 1000 takken afzagen, alleen voor gebruik van een omheining
Verbonden met 1507-03-22.

1508-01-27 (huur / pacht)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Kuilen
Schenker:Hallen, Petrus van der
Ontvanger:(Uden, Henricus de + Wolterus van der Rullen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verpachting van hoeve Ten Kuilen te Aarle voor 12 jaar tegen betaling van.
 • grondcijnzen
 • 18,5 mud rogge, Helmondse maat
 • 5 mud haver
 • 2 zester raapzaad
 • 15 el laken, genoemd vlessen laken
 • 40 Rgulden
rogge en haver over de Aa te vervoeren.
Indien gewenst kan de overeenkomst over 6 jaar worden verbroken.
Petrus zorgt ook voor 12 bundels stro voor de daken indien noddzakelijk.
Zie ook 1507-10-28.

1508-05-22 (cijnsboek 281r)

Plaats:Haaren
Plek:Onbekend
Schenker:dorp Haren (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 12g 10st; laatst over 1620 en '21; in 1621 afgelost voor 209g.

1508-07-26 (cijnsboek 050r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:St-Jorisstraat / tegenover Huis van Tongelro
Schenker:Adriaans, Cornelis, lijnwever (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond nu 2 gulden 2 stuivers; in marge: no 51; laatst over 1628.
Over Huis van Tongelro: vSvY: I 387-400.

1508-08-16 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Art Berewoutstraat
Schenker:kerkfabriek St-Jan + gilde van St-Barbara in St-Jan
Ontvanger:Emonts, Henrica, dochter van wijlen Gerardus
Categorie:1
Betreft een kamer, voor de helft van de kerkfabriek, voor de helft van het voornoemde gilde.
Uit deze kamer moet betaald worden.
 • grondcijns
 • 3 peter erfcijns
 • 1 pond erfcijns
Indien er uit deze kamer meer betaald moet worden dan zullen de schenkers bijspringen tot een hoogte van 7 Rgulden.
Als Henrica sterft, dan komt de kamer weer toe aan de schenkers.

1509-09-05 (toestemming voor notaris / cijnsboek 380r)

Plaats:Aarle
Plek:onbekend
Schenker:vertegenwoordigers gemeente Aarle + Rixtel
Ontvanger:(Uden, Hendrik van + Jordaan van Boert) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft een toestemming voor de kerkmeesters om ten bate van de kerkfabriek een huis met schuren te bouwen, in ruil waarvoor zij helpen bij de reparatie van de kerk van Aarle.
Notaris: Theodericus de Weert de Helmond.
Akte genoemd in cijnsboek.

1510-01-23 (verkoop / cijnsboek 380v)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Kleine Laar
Schenker:Rooijakker, Reinerus + Jacobus, kinderenvw Henricus van den
Ontvanger:(Oss, mr Petrus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft.
 • stukje grond van 2 lopenzaad in parochie Aarle naast hoeve Ten Kleine Laar
 • stukje grond van 1,5 lopenzaad
Last: 0,5 stuivers aan heerlijkheid Rixtel.
In cijnsboek alleen stukje land van 2 lopen genoemd.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1510-01-28 (cijnsboek 425r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:linnenwevers + tapijtwerkers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft lijnwevers en tapijtwerkers; alle leerknapen, ook de kinderen van meesters moeten kerkfabriek betalen 1 oude groot (V.d. Heuvel, Bronnen, B109, art 9).
 • in 1607 voor 6 leerknapen 2 blanken
 • in 1608 voor 7 leerknapen 2 blanken
 • J van Turnhout voor 13 leerknapen 19st 2o voor 1612
 • J inden Rijder 9st voor 1610 en nog voor 1611 20st, nog voor 1613 9st, nog voor 1614 7st
 • A van Engelen voor 1615 13,5st
 • G vd Meer 12st voor 1616
 • G de Weer voor 1617 21g (doorgehaald 17g 9st)
 • J van Scharen voor 16 leerknapen 24st
 • J Willemssen voor 11 leerknapen 16,5st
 • in 1621 voor 17 leerknapen 1g 5,5 st
 • P Ciermans voor 16 leerknaap 1g 4st
 • J Pelgrom voor 10 15st
 • G Vos voor 8 over pinksteren 1625-1626 12st
 • L van Lommel voor 8 12 st
 • A Donckers voor 8 12st

1510-02-20 (verkoop voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Uden, Henricus de + Wolterus van der Rullen) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Bladel, Theodericus Janszoon de + Elizabeth, zijn vrouw
Categorie:2
Betreft lijfrente van 9 Rijns gulden jaarlijks, de ene helft op St-Jan Ev en de andere helft op kerst te betalen.
De kopers hebben 100 Rijns gulden betaald.
Notaris: Johannes Bax, Kamerijk.

1510-03-18 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch (omgeving)
Plek:In de Kuistenhoeve
Schenker:Bye, Catharina, dochter van wijlen Walterus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan + Predikheren
Categorie:1
Betreft een kamp, waarvan de ene helft naar de kerkfabriek gaat, de andere helft naar de predikheren.
De ontvangers moeten uit dit kamp een erfpacht van 2,5 mud rogge, af te kopen met 100 Rgulden, betalen.
Notaris: Willelmus Borsaliensis, Utrecht.
Zie ook 1510-03-18.

1510-03-18 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Bye, Catharina, dochter van wijlen Walterus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking van 7 stuivers.
Zie verder 1510-03-18.

1510-05-04 (testament / cijnsboek 176r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / Kolperstraat
Schenker:Noeden, Henricus
Ontvanger:(Rullen, Wolterus van der) kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft een verwijzing in een akte dd 1510-05-04 naar een testament van Henricus Noeden die een 0,75 deel van een erfcijns van 4 pond uit een huis erf in de Colperstraat zou hebben vermaakt aan de kerkfabriek, aan de fabriek van de kapel van Petrus en Paulus en aan het wasmeestergilde oftewel de broederschap van de oude voetboog (St-Georgius) (=20 schelling per ontvangende partij).
Nu liggen huis erf in de Verwerstraat en draagt Catharina, weduwe van Godefridus Zeelst, deze erfcijns over aan Lambertus, zoon van Griffonis van den Berge de scheermaker, als mr van de fabriek van St-Cornelius ten gunste van van de gelijknamige kapel.
In dorso: IIII pond van Henrick Noeden uuten huyse van den orghelmaker; fo 52v 29 schelling 3 den payement 10 stuivers 5 den synde 6:10:5.
Op grond van tekst in dorso: is onderdeel van 3 cijnzen genoemd op fo 176r:.
 • 6 schelling 3 den
 • 20 sch
 • 3 sch
bij elkaar: 29 schelling 3 den, nu 10 stuivers 5 denier uit 1 huis in de Verwerstraat naast huis van fo 171r en 174r; laatste over 1627.

1510-07-10 (ruil / ovrdracht)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Laar
Schenker:Busco, Petrus de + heer Petrus die Ruiter, kanunnik St-Jan
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 6 mud rogge uit hoeve te Laar in Aarle.
Schenkers zijn afgevaardigd door het kapittel.
In ruil voor de schenking hebben Jordanus de Boert en Wolterus van der Rullen verscheiden pachten van in totaal 6 mud rogge aan mr Nicolaus ten gunste van het kapittel overgedragen.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1510-08-08 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Kleine Laar
Schenker:(Uden, Henricus de + Jordanus de Boert) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Doerne, Maria, dochter van wijlen Johannes de
Categorie:2
Betreft een lijfrente van 20 Rgulden, de 1e helft op Kerst, 2e helft op 24 juni uit de.
bovengenoemde hoeve en uit alle rechten en afhankelijke goederen van die hoeve.

1511-01-04 (huur / pacht)

Plaats:tussen Berlicum + 's-Hertogenbosch
Plek:De Hoeven / bij Quade Slenck
Schenker:Hendrikszoon, Henricus, zoon van wijlen Zemderus
Ontvanger:predikheren 's-Hertogenbosch / kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van 12 Rijns gulden gedurende 6 jaar uit een kamp van 3 morgen op plek Die Hoeven, in nabijheid van de plek Bij de Quade Slenck.
Henricus zal de kamp onderhouden met sikkel en zeisen; verder kan de overeenkomst na 3 jaar worden opgezegd door 1 van de partijen.
De helft van de 12 Rijns gulden krijgen de predikheren, de andere helft de kerkfabriek.
In dorso: pro fabrica Henricus van Horssen.

1511-04-02 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:bij kapel St-Anthonius
Schenker:Beerkelman, vrouw Johanna, weduwe van Giselbertus, zoon van wijlen Johannes Gyben
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 pond uit haar woonhuis bij de kapel van St-Anthonius voor het vieren van een wekelijkse mis ten gunste van van haar zieleheil; hiervoor benoemt zester heer Henricus de Bladel; als deze gestorven is moeten de kerkmeesters zorgen dat deze mis gevierd blijft worden.
Notaris: Johannes Ooms de Buscoducis.
In dorso: 20,5 pond payment uyt huys neffens de capel neffens de Rijsnaelt.

1511-05-19 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / bij kapel St-Anthonius / Rijsenaald
Schenker:Liebergen, Willelmus, zoon van wijlen Paulus de, linnenwever
Ontvanger:Hendrikszoon, Johannes, zoon van wijlen Theodericus
Categorie:1
Overdracht huis erf hof achterhuis.
Last: erfcijns 9 pond aan huis voor arme geestelijken in de Hinthamerstraat.
In dorso: 20,5 pond payment uyt huys neffens de capel neffens de Rijsenaelt.

1511-10-14 (overdracht / cijnsboek 387r, 400r)

Plaats:Berlicum / Rosmalen
Plek:pastorie Belver / Eijnhijnen
Schenker:Gijsels, mr Henricus
Ontvanger:(Greve, mr Martinus die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 mud rogge uit huis hof in parochie Berlicum in pastorie Belver In dorso: een mud roggen tot Berlickom no 64 (Van den Weeghe?); fo 11 legger rogpagten; red. met 6 gulden (387r) In cijnsboek nog steeds 1 mud rogge; is verwerkt in het register van Hendrik van Uden fol 184 en fol 202; is in geld omgezet t/m 1605 12g 10 stuivers wegens een achterstand, op 29 jan 1608 betaald; daarna 6g per jaar; laatst over 1625 (400r) in cijnsboek wordt ook naar akte van dezelfde datum van dezelfde schenker verwezen in verband met erfpacht 3 malder rogge en 2 kapoenen uit hoeve Eijnhijnen C Donkers 13g 10st ipv 3 zester en 2 kapoenen; daarna steeds in geld; laatst bij Lommel 1 malder rogge over 1623 en 3 malder 1624 en 1625 volgens akkoord 47g; voor 2 kapoenen 1623 en '24 1g 16st.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In dorso: geqweeten prout in libro Johannis Bacx.

1512-02-14 (belofte betaling cijns / rente / cijnsboek 083r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt / In den Zwaan
Schenker:Mols, Catharina, weduwe van Andreas Mols, wijnhandelaar
Ontvanger:Hamond, Mattheus Bins de / kerkfabriek St-Jan (misschien)
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 Rijns gulden uit helft van huis erf hof onbebouwde ruimte en aangrenzend achterhuis,.
In den Zwaan genoemd, op de Markt Mattheus moet wel priester worden en een wekelijkse mis lezen voor het zieleheil van Andreas en Catharina. Als Mattheus sterft, dan komt deze cijns toe aan de kerkfabriek van St-Jan op voorwaarde dat de kerkmeesters zorgen voor een geschikte priester die wekelijks 1 mis zal lezen voor het zieleheil van Andrea en Catharina.
Indien gewenst kunnen Catharina of andere bezitters van deze cijns met medeweten en goedvinden van de kerkmeesters een andere cijns van dezelfde waarde met een ander onderpand in 's-Hertogenbosch of de meierij aanwijzen.
In dorso: no 36 (Van den Weeghe?); fo 45.
Transfix met 1512-02-14 waarin de officiaal van Luik toestemming geeft voor Mattheus' wijding.
In cijnsboek nog steeds 6 g; laatst over 1628; in marge: no 66.
vSvY: I 310 III 489, 511-519; Mosmans: 22-23 perceel 25-26.

1512-04-06 (verkoop / cijnsboek 171r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / Zevengester
Schenker:Rode, Catharina, dochter van wijlen Lambertus de
Ontvanger:Kuist, mr Nicolaus ten gunste van zusters op de Papenhuls 's-Hertogenbosch
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 Rijns gulden uit huis erf en onbebouwde ruimte in de Verwerstraat naast erfgoed "Zevengester", later geheten De Stad Munster (vSvY I 245, 332 II 239; Mosmans 67 perceel 1279) gelegen en naast een straat naar de Dieze lopend.
In dorso: fabrica III gulden in de Verwerstraet naest 't Sevengestarst; no 72 (Van den Weeghe?); 62 Cijns is altijd terug te kopen voor 55 Rgulden, met het jaar van terugkoop en achterstallige bedragen.
In dorso: no 72; 62.
In cijnsboek nog steeds 3 gulden; in marge: No 103; laatst over 1627; uit zelfde huis als 1513-08-31.
Naar kerkfabriek: 1514-12-20; dit niet vermeld in cijnsboek.
(Zie ook inv. nr. 1826).

1512-08-27 (cijnsboek 121r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Postelstr / Zwaardje / Hertje met de Stralen / Drie Snellen / Snelle Str
Schenker:Laurenszoon, Denis, kleerkoper (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 7,5 pond nu 2 gulden 12 stuivers 2 oord uit huis Het Zwaardje, later Het Hertje met de Stralen, later De 3 Snellen genoemd dd 1622-08-13 over 1621 en 1622 betaald; dd 1623-06-20 is de cijns afgelost voor 52,5 peters oftewel 49 gulden 17,5 stuivers.
Opvallend is dat het cijnsboek dit huis plaatst in de Postelstraat, terwijl naar het huis De Drie.
Snellen later de Snellestraat wordt genoemd.
vSvY: I 185.
Mosmans: 54 perceel 893.

1512-12-31 (overdracht / cijnsboek 163r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / tegenover Pauw
Schenker:dekens van St-Jorisgilde 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Greve, Martinus die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft helft van erfcijns 30 schelling uit huis erf hof in Verwerstraat tegenover De Pauw die toekwam aan het gilde; de andere helft was al in bezit van de kerkfabriek.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Verband met 1473-01-01 en 1503-08-25.
In cijnsboek nu 10 stuivers 2 oord; in marge: no 101; laatst over 1628.
Over huis Pauw: Mosmans 68 perceel 1299.

1513-03-08 (overdracht)

Plaats:St-Michielsgestel / Stiphout
Plek:Hezelaar / onbekend
Schenker:Artssen, Catharina, weduwe van Henricus, zoon van wijlen Th
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht vruchtgebruik en rechten op.
 • erfcijns 5 pond en achterstallige bedragen uit huis erf hof afhankelijke goederen in parochie Stiphout
 • erfpacht 1 mud rogge uit huis erf hof en aangrenzende erfgoederen 1 mudzaad groot op plek Hezelaar in parochie St-Michielsgestel
Zie verder 1513-03-08.

1513-03-08 (overdracht)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:onbekend
Schenker:Artssen, Catharina, weduwe van Henricus, zoon van wijlen Th
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:11
Betreft overdracht vruchtgebruik en rechten op.
 • huis erf aangrenzend hof
 • stuk landbouwgrond
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Zie ook 1513-03-08.

1513-08-31 (verkoop / cijnsboek 174r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / Dieze
Schenker:Rotterdam, Gerardus, zoon van wijlen Adrianus de
Ontvanger:Coelborner, mr Arnoldus, zoon van wijlen Cornelius
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 Rijns gulden uit huis erf hof van verkoper, dat ligt tussen de Verwerstraat en het water (Dieze).
In dorso: III gulden naesten hoeck van der Verwerstraet.
In cijnsboek nog steeds 3 g; in marge: no 103; laatst over 1627; uit zelfde huis als in 1512-04-06.

1514-10-04 (overdracht / cijnsboek 381r)

Plaats:Bakel
Plek:Asdonk
Schenker:vertegenwoordigers Aarle + Beek + Rixtel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Schenkers zijn ook de oorkonders.
Betreft stuk erf van 3 lopenzaad groot bij de hoeve Ter Asdonk.
Last: 0,5 oude groot te betalen aan de heer.
In cijnsboek genoemd in verband met bezit van de hoeven door de kerkfabriek.

1514-12-20 (overdracht / cijnsboek 171r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat / Markt op hoek met Korte Kerkstraat
Schenker:zusters op Papenhulst
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft overdracht van erfcijns 3 Rijns gulden uit huis erf en onbebouwde ruimte in de Verwerstraat en erfcijns 3 Rijns gulden uit helft van huis erf met zijn rechten en afhankelijkheden aan de Markt op de hoek met de Korte Kerkstraat.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In dorso dd 1530-10-01 wordt de erfcijns van het huis aan de Markt afgelost door Herman Pelgrom Dirkszoon, alias Keteleer voor 50 Carolusgulden (erfcijns was 3 Cgulden); kerkmeesters zijn dan Goijaart Simons en Willem Pijnappel.
Wat Betreft erfcijns uit Verwerstraat: verband met 1512-04-06 (zie ook voor cijnsboek).

1515-01-03 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Willemszoon, Henricus, karremaker
Ontvanger:(Rullen, Wolterus van der) kerkfabriek St-Jan + gilde St-Barbara
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 21 Rijns gulden op pasen, onder de ontvangers op te splitsen.
In dorso: set te boeckt Johannes Bax als procurator der fabriken van Sint Jans overmits gebrek van der helft deser sommen ende men sal vercoepen een huys ende erve staende in Art Berwoutstraat by Henricken Gelover deser penningen nyeuwelinge ... tussen der stadt muer een ledige hofstadt tussen beyde liggende d'een zyde ende d'een eynde ende den erve der erfgenamen Wouter van Balen d'ander eynde die vorseyde strate; Geffen Brecht Coenen.

1515-01-15 (verkoop)

Plaats:Esch
Plek:Naaste Brug
Schenker:Hezeakker, Lambertus van den, zoon van wijlen Engbertus + zijn vrouw Elizabeth
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) Wolterus van der Rullen / Albertus Keteleer
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 3 pond uit hoeve in Esch aan de Naaste Brug, 5 mudzaad land bij de Aa.
Dit erfcijns is aan de ontvanger verkocht, die optrad namens Wolterus van der Rullen, die optrad als executeur van het testament van Albertus Keteleer.
Cijns is terug te kopen voor 21 Rijns gulden de pond en het jaar van terugkoop en achterstallige jaren.
In dorso: fo 119, fo 101.
Dit is in het bezit gekomen van de kerkfabriek (zie ook 1515-05-09).

1515-04-14 (overdracht)

Plaats:Rixtel
Plek:Ter Kuilen
Schenker:Donk, heer Henricus van der, zoon van wijlen heer Nicolaus van der
Ontvanger:(Rullen, Wolterus van der) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 7,5 oude schild uit de hoeve Ter Kuilen en afhankelijke goederen van deze hoeve Nicolaus was wereldlijk heer van Opbiecht Terugkoop van deze erfcijns kan met 180 Rgulden, met haet jaar van terugkoop en achterstallige bedragen.
In dorso: domicellum Henricus van der Donck ... den sevensten dach julij ... XVc 33 heeft heer Jan Fabri als gemechtich Jonckers Henricx van der Donck bekent ontfangen te hebben van desen losbrieff van Goyarden Symons als kerckmeester van St Jans Ev kerck 40 gulden 20 stuivers 't stuck ende 30 stuivers van wijncoep behalven die 180 gulden die die kerckmeesters te voerens dair aff betaelt hadden den 24en ... aprilis ... 1515 oerconden hebben Willem Pynappel ende Ghisbert Pels als Willem ende Ghisbert ende als scepen hier by ende over geweest ende onsen naem hier onder gescreven te yerst genoemde daige ende jaire. Willem Pynappel et G. Pels.
(maw de kerkmeesters hebben de cijns voor 180 gulden gekocht).

1515-05-09 (overdracht)

Plaats:Esch
Plek:aan de Aa / Naaste Brug
Schenker:Rullen, Wolterus van der + mr Henrcius + Hermannus, broers
Ontvanger:(Boert, Jordanus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond uit een hoeve te Esch; zie verder 1515-01-15.
Deze cijns had Wolterus ten gunste van de executie van het testament van Albertus Keteleer gekocht Henricus en Hermannus waren kinderen van wijlen Theodericus Pelgronis, alias Keteleer.

1515-05-09 (testament / overdracht)

Plaats:Rosmalen
Plek:Heze
Schenker:Jonge, Engela dochter van wijlen Johannes die
Ontvanger:(Boert, Jordanus de + Wolterus vd Rullen) kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:1
Betreft schenking bij testament van.
 • hoeve te Rosmalen op plek Heeze (van Johannes de Lith geweest, timmerman, zie 1480-08-31 en 1487-08-11) met rechten en afkankeliijkheden Helft van
 • 4 lopenzaad grond op plek Heze
 • 3 malder akkerland
 • 1 malder land bij de Duinberg
 • 4 morgen land
 • 0,5 morgen land
aan de (kerkfabriek van de St-Jan) Domina Nostra Nova bij de toren in de St-Jan en aan de H Sacrament Broederschap Deze twee partijen dragen het geheel nu over aan Hubertus, zoon van wijlen Johannes Dirkszoon, zeismaker; dit mocht krachtens het testament van Engela.
Namens de kerkfabriek: Jordanus de Boert en Wolterus van der Rullen, kerkmeesters; namens H Sacrament Broederschap: Petrus de Busco, kanunnik St-Jan, Wolterus van de Rullen en Wolterus de Vught, als provisors van de broederschap.

1515-05-21 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Schaap, Geertruid, dv wouter
Ontvanger:convent Marienburg op Uilenburg 's-Hertogenbosch / kerkfabriek St-Jan (missch)
Categorie:3
Betreft de verdeling en besteding van 600 Rijns gulden onderling.
Indien deze verdeling en besteding niet plaastvindt volgens de wil van Geertruid, dan zal 0,33 deel vervallen aan de kerkfabriek van de St-Jan "tot haire tymmeringen", 0,33 deel aan de minderbroeders, 0,33 deel Grootziekengasthuis.
Notaris: Johannes Willelmi de Geldrop dd 1515-06-22 is er nog een testament van Geertruid.

1515-06-22 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Schaap, Gertrudis, dochter van wijlen Wolterus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 20 gouden "overlensche" gulden (Overloonse) ten bate van de timmeringen van de St-Jan.
Zie verder 1515-06-22.

1515-06-22 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat
Schenker:Schaap, Gertrudis, dochter van wijlen Wolterus
Ontvanger:Mechteld / Sophie / kerkfabriek St-Jan (missch)
Categorie:1
Betreft een huis erf hof en achterhuis in de Hinthamerstraat met de huisraad van Mechteld en Sophie (zusters van Gertrudis); na de dood van beide komt dit alles toe aan Peter Wellen Klaaszoon en Guelde, zijn vrouw. Indien die sterven zonder wettig elijke kinderen, dan komt het allemaal toe aan de kerkfabriek en de "tymmeringe" van de St-Jan.
Zie ook 1515-06-22.

1515-06-22 (testament voor notaris)

Plaats:nog onbekend
Plek:nog onbekend
Schenker:Schaap, Gertrudis, dochter van wijlen Wolterus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Na de betaling van alle onkosten die de dood van Gertrudis met zich meebrengt zal het overblijvende van haar goederen toekomen aan het convent van Marienburg ten bate van haar dochter Beatrix voor de ene helft en aaan haar zusters Sophie en Mechteld voor de andere helft. Wat aan Mechteld toekomt zal door de executeurs worden belgd; Mechteld zelf mag over 100 Rijns gulden beschikken Na de dood van Mechteld zal dit aan de kerkfabriek vervallen ten bate van de bouw aan de St-Jan voor 0,33 deel, aan Peter Wellen Klaaszoon en zijn vrouw Guelde (haar nicht) voor 0,33 deel en aan Beatrix voor 0,33 deel. Als Beatrix sterft voor Mechteld, dan zal het geheel dat van Mechteld was in 2 delen worden gesplitst tussen de 2 eerstgenoemde partijen.
Notaris: Johannes Willelmi de Geldrop.
Zie ook 1515-06-22.

1515-11-14 (testament voor notaris)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Baarle, Daniel van, burger en inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (misschien)
Categorie:2
Betreft een som van 12 pond of de rente van 5 gulden die de weduwe van Marcelis van Ekaart hem schuldig is; dit zal gebruikt naar believen gebruikt mogen worden voor een wekelijkse mis in de St-Anthoniuskapel. Indien die mis niet gevierd wordt dan komt de helft toe aan de kerkfabriek van St-Jan, de andere helft aan het Grootziekengasthuis.
Notaris: Johannes Bax, Kamerijk.

1516-08-21 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt
Schenker:Straten, heer Egidius de, pr
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Als executeur heeft Egidius benoemd de koordeken van het kapittel van St-Jan, indien hij sterft voortijdig een andere kann, de langst in functie zijnde kerkmeester van de kerkfabriek van St-Jan, en Jan van Geldrop, bij zijn voortijdige dood de rector van het Grootziekengasthuis.
De kerkfabriek heeft tot taak gekregen om te zorgen voor een eeuwige mis op maandag onder hoogmis of een andere tijd op St-Stevensaltaar.
Als de mis valt op St-Jeronimus dan zal een extra gebed worden gehouden de executeurs zullen 2 huizen (van de testateur) op de Markt verkopen.
Uit die huizen krijgt de kerkfabriek 15 pond erfcijns, of 7 gouden peters voor elke pond.
Verder nog 10 po, waarvoor de kerkmeesters zullen zorgen voor een lamp die voor het beeld van St-Jeronimus zowel overdag als 's nachts zal branden; indien dit niet gebeurt dan krijgt het Grootziekengasthuis deze 10 po.
Notaris: Johannes Bax.

1516-09-23 (testament voor notaris)

Plaats:onbekend
Plek:onbekend
Schenker:Bladel, Dirk Janszoon van + Lisbeth, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de schenking van 0,33 deel van al het (on)roerende goed van de testateurs; de kerkmeesters worden eveneens aangesteld als executeurs van het testament (de 3 kerkmeesters zijn nu Jordanus de Boert, Wolterus van der Rullen en Tielmannus van der Broek, voor het eerst genoemd in een akte dd 1515-09-28).
Notaris: Johannes Bax, Kamerijk.
Zie ook 1506-06-05; 1516-09-23.

1517-11-14 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Baarle, Daniel van, burger en inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmaal 2 stuivers.
Zie ook 1517-11-14.

1517-12-09 (huur / pacht)

Plaats:Aarle
Plek:onbekende hoeve
Schenker:Smeetszoon, Jan Jan
Ontvanger:(Boert, Jordanus de + Wolterus van der Rullen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verpachting van een hoeve te Aarle voor 12 jaar tegen betaling van.
 • grondcijns
 • 42 gulden jaarlijks
 • nieuwe zak
 • 1 zester raapzaad
 • 10 el laken
 • 8 bundels stro (vimmen)
Indien gewenst is de overeenkomst na 6 jaar af te breken; indien de pachter of zijn vrouw overlijdt, dan is de overeenkomst ook af te breken per pinksteravond; verder moeten de pachters plaatsen 25 heesters en 25 jonge bomen; indien de kerkmeesters meer willen aanplanten dan zal de pachter zester halen; ook moet de pachter zoveel zand halen dat het blok van het huis 1 voet opgehoogd kan worden; ook mag de pachter de helft van het koren houden dat nu op het land staat; in ruil daarvoor moet hij een vergoeding betalen van 18 munten als waarvoor de hoeve verpacht is; in geval er een ramp gebeurt dan zal de pachter schadeloos gesteld worden; de pachter moet het huis goed onderhouden en teruggeven in de staat waarin het was bij aanvang van de overeenkomst; indien de kerkmeesters iets laten repareren dan zal de pachter voor mondkost voor de werklui zorgen, de kerkmeesters betalen de uren; de kerkmeesters zullen worden vervoerd met paard en wagen van en door de pachter als zester op bezoek komen.
Naam van hoeve niet gegeven!

1518-04-21 (overdracht voor notaris / cijnsboek 073r, 075r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:achter de Visbrug / Mandemakersstr / Breede Haven / Merenblad / De Sim
Schenker:Maas, Henricus, kanunnik St-Jan, ook namens Henricus de Bruin
Ontvanger:(Boert, Jordanus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond uit 3 kamers en hun grond, gelegen over de Visbrug Deze cijns geven de executeurs krachtens het testament van mr Giselbertus die Bye voor notaris Johannes Bax de Herenthals, Kamerijk.
In dorso: van VI pond after die Mandemekers; wordt nu betaelt uuyt de summe III pond ende uuyt Merenblat III pond no 32 (Van den Weeghe?); fo 31 of verso (18e eeuw).
In cijnsboek huizen genoemd De Sim (Mosmans 49 perceel 662) en Merenblad (Mosmans 49 perceel 664); in marge no 61 en no 62; laatst Simme: over 1627/8; laatst Merenblad: over 1628.
Nu 21 stuivers per huis ipv 3 pond per huis.
inv. nr. 2040.

1518-05-18 (verkoop)

Plaats:Hintham (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:onbekend
Schenker:Dirksen de Orthen, Jacobus
Ontvanger:Couderborg, mr Simon de ten gunste van rector OLValtaar Nieuwe Maria koor
Categorie:2
Betreft erfcijns 1,5 pond uit huis en hof te Hintham.
Dit is onder beheer geweest van de kerkfabriek van St-Jan omdat zij de Nieuwe Maria onder haar beheer had en vaak priesters betaalde die missen lazen op dit altaar (zie kwitanties).

1518-09-01 (testament voor notaris/cijnsboek 096r, 117r &186r)

Plaats:Schijndel / 's-Hertogenbosch / Gemonde / Vught
Plek:onbekend / Onze Vrouwepoort / Verwerstr / Orthenstr / Kolperstr / Putstr
Schenker:Zijtaart, vrouw Gertrudis, weduwe van Willelmus de, inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Boert, Jor de + Wolt vd Rullen + Tielm vd Broek) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • 10 pond erfcijns te betalen door Marcelius die Nagelmaker Schijndel
 • 5 pond Henricus vd Bogaart
 • 2 pond Henricus vd Kuilen
 • 6 pond Lambertus vd Akker
 • 8 pond door Elizabeth Jonkers bij Onze Lieve Vrouwepoort te 's-Hertogenbosch (cijnsboek 186r; zie 1499-08-09)
 • 7 pond Johannes Heis Verwerstraat
 • 6 pond Henricus de Weert in Gemonde
 • 6 pond Godefridus Bits buiten Pijnappelpoort 's-Hertogenbosch
 • 4 pond Theodericus de Engelen Orthenstraat
 • 4 pond Henricus Emmen Vught
 • 3 pond kinderen Gerardus Knoyen
 • 3 pond Mathias Brugman
 • 5 pond Franco die Snijder Colperstraat 's-Hertogenbosch
 • 4 pond Petrus de Busmaker Putstraat
 • 3 pond 10 sol kinderen van wijlen Godefridus Goddens bij huis de Nobel in Postelstraat: verband met 1476-10-23; zie aldaar voor cijnsboek 117r
Vervolg: 1518-09-01.
Zie ook inv. nr. 1170 voor ontvangsten en betalingen.

1518-09-01 (testament voor notaris / cijnsboek 096r, 186r)

Plaats:Schijndel / 's-Hertogenbosch / Gemonde / Vught
Plek:onbek/Vrouwepoort/Verwerstr/Orthenstr/Kolperstr/Putstr/Vughterstr
Schenker:Zijtaart, vrouw Gertrudis, weduwe van Willelmus de
Ontvanger:(Boert, Jor de + Wolt vd Rullen + Tielm vd Broek)kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Vervolg van 1518-09-01.
Voorwaarde van schenking is dat de kerkmeesters voor 5 missen voor het zieleheil van Gertrudis een priester benoemen voor op Nieuwe Onze Lieve Vrouw bij de toren, in welk koor zester ook haar graf wil:.
 • op de maandagen een Requiem
 • dinsdagen ter ere van St-Anna
 • donderdagen ter ere van het Sacrament
 • vrijdagen ter ere van het H Kruis
 • zaterdagen ter ere van Maria
De rector zal bovendien 13 pond krijgen uit de voorgenoemde legaten, waarmee wijn voor de viering van 3 koningen gekocht kan worden.
Als dit alles niet goed wordt uitgevoerd dan moet de kerkmeesters 2 oude groot betalen; verder moet een 0,5 pond uit de voorgenoemde legaten besteed worden voor brood en wijn voor de dienst en 10 pond voor kaarsen ter ere van het H Kruis; 2 pond verder voor de kerkfabriek zelf voor de bouw van de kerk.
Ter versterking van al deze beschikkingen voegt de erflaatster nog een erfcijns van 6 pond te betalen uit haar eigen huis in de Vughterstraat toe bij Ons Vrouwe poort (zie cijnsboek 096r, waar dit verwerkt is bij een erfcijns uit de Mortel; huis heet Distelbloem (Mosmans 63 perceel 1122, nu De Duif): verband met 1431-12-15 en 1467-10-03; zie aldaar voor cijnsboek; deze akte wordt ook gebruikt in verband met erfcijns 2 gulden 2 stuivers uit de Distelbloem: fo 186r; verband met 1499-08-19; zie aldaar voor cijnsboek); de erflaatster kan dit alles evt. nog veranderen; verder geeft zester nog een vergulde beker met "schotel" met haar naam in de voet geschreven om tijdens de dienst te gebruiken, 2 linnen zakken om het geheel in te bewaren, en nog een vergulde riem.
Notaris: Johannes Bax, Kamerijk.
In dorso: Vuchterstraet opten hoeck van de Schaepmerct in de Dystelbloem VI no 74 (Van den Weeghe?); fo 84 v; 83; fo 54 v; Vughterstraat fo 95 dd 1520-06-27 volgen er nog toevoegingen; zie aldaar; ook verband met 1529-07-28; zie aldaar.

1518-11-13 (huur / pacht)

Plaats:Rixtel
Plek:Ten Kuilen
Schenker:Vijfeiken, Luitgarde, weduwe van Jan van den + kinderen Peter, Mechteld
Ontvanger:(Boert, Jord van + Wout vd Rullen + Tielm vd Broek) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft betaling van (wegens verpachting voor 12 jaar).
 • grondcijns
 • 18 mud rogge
 • 32 gulden
 • 2 zester raapzaad
 • nieuwe zak
 • 15 el laken
 • 12 vimmen stro voor dakbedekking
Verdere voorwaarden:.
 • dakdekkers mondkost door pachters, rest door kerkmeesters
 • 20 heesters planten door pachters
 • pachters moeten kerkmeesters met paard en wagen halen en brengen
 • indien gewenst overeenkomst door een van beide partijen op te zeggen na 6 jaar

1518-11-17 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Lu, Adam, zoon van wijlen Wolterus die
Ontvanger:(Boert, Jordanus de + Wolterus van der Rullen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 6 Rijns gulden op Egidius Abt dag as.; evenveel en ook 7,5 stuivers op dezelfde dag een jaar later.

1518-12-11 (verkoop / cijnsboek 381r)

Plaats:Aarle
Plek:bij de Laar
Schenker:Roefszoon, Nicolaus, zoon van wijlen Henricus, zoon van wijlen Nicolaus
Ontvanger:(Boert, Jordanus de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft.
 • stuk landbouwgrond van 3,5 lopenzaad op plek Bij de Laar
 • stuk grond van 3,5 lopenzaad op plek Bij de Laar
In cijnsboek genoemd in verband met bezit van de hoeven door de kerkfabriek.

1519-01-22 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Laar, Johannes van den
Ontvanger:(Boert, Jordanus de + Wolterus van der Rullen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft.
 • 11 Rijns gulden op Egidius Abt as.
 • 11 Rijns gulden plus 13 stuivers op dezelfde dag een jaar later

1519-03-15 (overdracht)

Plaats:Maren
Plek:Grote Meersche Waard
Schenker:Wiel, Mathias, zoon van wijlen Coenrardus van den + zijn vrouw Jutta
Ontvanger:Coelbornen, Petrus, zoon van wijlen Johannes, man van Aleidis, zuster van Mathias
Categorie:1
Betreft 2 weiden in de Grote Meersche Waard.
Zie verder 1519-03-15.

1519-03-15 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hoge Steenweg
Schenker:Wiel, Mathias, zoon van wijlen Coenrardus van den + zijn vrouw Jutta
Ontvanger:Coelbornen, Petrus, zoon van wijlen Johannes, man van Aleidis, zuster van Mathias
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond uit huis erf aan de Hoge Steenweg.
In dorso: naest Laureins van Reeck VI pond die den jonghen Aelbert Keetteler plach te betalen sint Jan baptist gheboort; van die 2 scharen weyen inden utterweert ghenoomt die Grootte Marsche by Maren noch VIpo teghen die Roos over die Visstraet by den Hoghen Steenwech of teghen den over naest Laureins van Reeck; fiat ... vidimus de istis literis pro Jacobo Johannis et Henrico Hooze Merselio ... sue uxoris filie quondam ...
Testes ... XXXVIII junij anno ... LII.
Zie ook 1519-03-15.

1519-09-07 (testament voor notaris / Nieuwe OLV)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Pels, Catharina, weduwe van Andries, poorter 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalige schenking 2 stuivers; verder zal elke kerk etc van 's-Hertogenbosch waar de armenmis gevierd wordt een kaars van 2 pond was (hieronder valt ongetwijfeld de St-Jan); verder geeft zester aan Onze Lieve Vrouw aan de fabriek van de kerk een zilveren riem en een koralen rozenkrans; verder laat zester 0,25 deel na van al haar (on)roerende goederen aan de Onze Lieve Vrouw ten bate van de timmeringen aan de St-Jan, incl de schulden die zij gemaakt heeft.
Als executeurs van het testament stelt zij Jan van Zwolle, pater van convent achter de Tolbrug, en de fabriekmeesters aan, die hiervoor elk 6 gulden 1x krijgen; zij moeten zorgen dat het testament goed wordt uitgevoerd en zij moeten de huisraad en het zilverwerk verkopen; de opbrengst moet gebruikt worden om haar schulden af te lossen, de rest moet belegd worden in erfrenten en erfgoeden; verder beheren zij een soort fonds ten bate van Laurens, zoon van wijlen Jan van Allaar, die ook 0,25 deel heeft gekregen van alle (on)roerende goederen.
Als de kerkmeesters geen executeurs willen zijn, dan krijgen zij hun 0,25 deel niet; op 10 sept zijn er nog kleine toevoegingen gemaakt (nvb), met daarin o.a. een beschrijving van haar huisraad.
Notaris: Johannes Bax, Kamerijk.
Onderdeel groter geheel.
Zie ook 1520-03-19.

1520-03-19 (overdracht)

Plaats:Boxtel
Plek:Cleverbaard / Onrode
Schenker:Pels, alias Mol, Catharina, weduwe v
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
In deze akte wordt melding gemaakt van een deling in vieren van alle (on)roerende goederen van Catharina (zie hiervoor 1519-09-07); in deze akte wordt verder overgedragen aan de 4 partijen een erfcijns 6 Rijns gulden uit hoeve Cleverbaard op plek Onrode, samen met de achterstand van 2 jaar in deze erfcijns; dit komt ipv een erfcijns van 6 Rijns gulden uit een totaal van 12 Rijns gulden uit onderpanden te Veghel.

1520-03-22 (overdracht voor notaris / cijnsboek 199r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterdijk / Bierton
Schenker:Bax, Johannes
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 17 gulden uit huis De Bierton; laatst over 1617-'19; toen ook afgelost (300 g) bij Jasper Willemssen.
Mosmans: 60 perceel 1054 (zuidelijke helft).

1520-06-27 (testament voor notaris (toevoegingen))

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Zijtaart, Gertrude, weduwe van Willem van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft toevoegingen op het testament dd 1518-09-01.
Zij geeft aan de kerkfabriek nog een vergulde riem, een zilveren Agnus Dei, een koralen Pater Noster, met een Agnus Dei eraan hangend; nog een rode gordel met vergulde einde Verder krijgt de kerkfabriek nog 1x 7 stuivers voor reparatiewerkzaamheden.
Notaris: Johannes, zoon van Johannes Willelmus de Balen.
Grosse is dd 1534-03-08; ook in Groot-Begijnhof 's-Hertogenbosch 478.

1520-11-16 (vonnis)

Plaats:Rixtel
Plek:Ten Kuilen
Schenker:1. (Boert, J van + W vd Rullen + T vd Broek) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. (Kuist, Hendrik) Tafel vd Heilige Geest 's-Hertogenbosch
Categorie:2
Betreft geschil om achterstand van erfpacht van 5 mud rogge uit bovengenoemde goederen; hierover is een onbeslist proces gevoerd; tevens wil de kerkfabriek de helft van 4 mud en 14 zester roggepacht en 8 pond 15 schelling erfcijns die de THG heeft; ook onbeslist; verder wil de kerkfabriek 1 malder van een pacht van 4 mud rogge.
Uitspraak van een arbitragecommissie: De THG krijgt de 5 mud roge incl. de achterstand; de kerkfabriek heeft geen recht op de helft van de 4 mud en 14 zester roggepacht en 8 pond en 15 schelling; eveneens heeft de kerkfabriek geen recht op die malder rogge; binnen een maand moet de kerkfabriek bovendien een boete betalen van 100 gouden PHilipsgulden, indien onmogelijk, dan in de vorm van een erfcijns uit de goederen van de kerkfabriek.
Aflossing moeglijk door 20 voor 1 van de genoemde munten te betalen.

1521-03-13 (ontvangst)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Wouter van der Rullen + Jordaan van Boert) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Heist, mr Willem
Categorie:3
Willem Heist bekent ontvangen te hebben van de kerkfabriek een som geld (niet nader omschreven) wegens een reparatie aan het orgel; gedurende 12 jaar zal hij het orgel ook nog in goede staat houden, met als onderpand Willems huis in de Verwerstraat en andere goederen.

1521-03-21 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Markt
Schenker:(Boert, J de + W vd Rullen) kerkfabriek St-Jan, executeurs-testament
Ontvanger:(Coelborner, Willelmus, zoon van wijlen Cornelius)
Categorie:1
Betreft de verkoop van een huis, oftewel kamer, met zijn grond en afhankelijkheden dat was van wijlen Aleidis, dochter van wijlen Petrus Maaszoon, en dat de kerkmeesters verkopen als executeurs vanhaar testament; uit dit geheel moeten verscheidene erfcijnzen betaald worden, wat Willelmus belooft te doen.

1522-02-06 (verkoop / cijnsboek 132r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Zadelstraat / Beurdse straat naast Barbarakapel
Schenker:Velde, kinderen van wijlen Willelmus Thomassen van den
Ontvanger:Couderberg, mr Simon van der
Categorie:2
Erfcijns 9 Rijns gulden uit.
 • huis erf stuk onbebouwd erfgoed in Zadelstraat, gelegen tussen de straat en het water
 • huis erf hof en achtertuin in de Boertsestraat naast St-Barbarakapel
Erfcijns terug te kopen voor 163 Rijns gulden ineens, maar dit moet een 0,5 jaar van tevoren worden aangekondigd.
In dorso: IX gulden uuyten huyse tegen 't Gulden Hoeft (Mos 22 perceel 13) over; IX gulden tegen den Slotel (22 perceel 10) over aen die Merckt pro fabrica; fabrica IX gulden jaerlicx in de Sadelerstraet tegenover het Gulden Hooft; no 55 (Van den Weeghe?); fo 54 v; fo 43; 62; fo 77; Nieuwe Legger fo 98 (18e eeuw).
In cijnsboek erfcijns 9 gulden uit huis naast De Sterre metten Stert (Mosmans 32 perceel 244); laatst over 1627.

1522-02-07 (overdracht / cijnsboek 136r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Zadelstraat / Schaapshoofd
Schenker:Stevenszoon, Th, man van Margaretha, weduwe van Johannes die Keizer
Ontvanger:Keizer, Adrianus, zoon van wijlen Johannes die
Categorie:11
Betreft vruchtgebruik van Margaretha in een huis erf onbebouwd stuk grond en aansluitend achterhuis in de Zadelstraat geheten Schaapshoofd De Waag.
In dorso: Godefridus filius Johannis Voegel pistor; II gulden tsiaers; te lossen met 34 gulden.
Verband met 1588-01-05; zie aldaar voor cijnsboek.
vSvY: I 321-326.
Mosmans: 60 perceel 1057.

1522-05-23 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Rullen, W vd + T vd Broek + F Toelinck + J van Erp) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Ennien, Goessen, dochter van wijlen Hendrik
Categorie:2
Betreft lijfrente 5 gulden te betalen op 24-11 uit de goederen van de kerkfabriek.
Voor het eerst is hier sprake van 4 kerkmeesters te weten:.
 • Wouter van der Rullen
 • Tielman van den Broek
 • Franciscus Toelinck
 • Jan van Erp

1523-01-18 (vonnis)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:1. kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. OLVBroederschap
Categorie:3
Betreft een geschil tussen bovengenoemde partijen over de inkomsten van de offerkist die in de kapel van Onze Lieve Vrouw staat; op Goede Vrijdag en op de dag "al men Onse Lieve Vrouwe omme draecht" komen de offers van die dagen toe aan een begijn, die dit afdraagt aan de kerkfabriek ter reparatie van de kerk; dit schijnt al min. 60 jaar zo te zijn.
De proosten van de Broederschap bestrijden dit nu. Karel, Rooms Keizer, hertog van Brabant etc., beveelt de Broederschap nu om deze situatie zo te laten en in geval van betwisting zich te wenden tot de Raad van Brabant.

1523-11-09 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Orthenstraat
Schenker:Wiel, Mathias van den, zoon van wijlen Coenrardus
Ontvanger:Orthen, Mechteldis, dochter van wijlen Henricus de
Categorie:2
Na verkoop van een huis erf hof en achterhuis in de Orthenstraat bij de Petrus en Pauluskapel aan Mathias, belooft Mathias aan de verkoopster een erfcijns van 4 pond te betalen.
In dorso: van deese 4 gulden ontfangt men niet meer dan 2 gulden 8 stuivers ende dat doir crachte van den testamente Metheris, dochtere van Henricke van Orthen; dese rente ... betaelt van die kerckmeester van Sinte-Pieter; de censu 4 fl in presentibus literis comprehensis mr Johannes Typoets et Lambertus van den Broeck tamquam magistris fabrice ecclesie parochialis in oppido de Buscoducis acquitaverunt ad ... Johannis Jacobi van den Venne 2 fl et 8 stuferos prout latius in prothocollo. Actum XXI februarij XVIc 04. Danckers.

1524-05-31 (verkoop / cijnsboek 241r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Gouda (5 grote steden van Holl)
Ontvanger:(Simons, Goijaart) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente van 50 g; er is een kwitantie bij opgeborgen van 800 gulden die de kerkfabriek hiervoor heeft betaald (6 sept 1524).
Rest 1571; tot het bestand dd 9 apr 1609 is deze erfrente niet betaald; daarna onregelmatige betaling tot en met over 1619.

1524-07-05 (testament voor notaris / cijnsboek 220r, 222r)

Plaats:nvb / onbekend
Plek:nvb / onbekend
Schenker:Croy, Gerard van + Heilwig, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft stichting van 2 beneficien.
De rectors van dit altaar moeten betalen jaarlijks aan de kerkfabriek op St-Nicolaasdag:.
 • misbrood en -wijn ( 4 potten)
 • 1 ons zilver, nu tot 2 gulden 10 st
In samenwerking met het kapittel benoemen de kerkmeesters de rectors (volgens beschikking paus Leo X (zie Schutjes IV, 201).
In jaar 1607 5 gulden 12 stuivers voor een aantal jaren achterstand in betaling 4 pond wijn.
Laatst over 1627.
In marge 220r: no 130; in marge 222r: no 136.

1524-10-21 (vermindering van aantal zielmissen voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:executeurs van testament Gertrudis, vrouw van Willelmus de Zijtaart
Ontvanger:(Rullen, W vd + T vd Broek + G Simons + H van Deventer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een vermindering van een fundatie van 5 wekelijkse missen tot 3 per week wegens de te geringe som der fundatie, uitgaande van de executeurs-testamentair van Gertrudis.
Kerkmeesters zijn.
 • Wouter van der Rullen
 • Tielman van den Broek
 • Goijaart Simons
 • Herman van Deventer
Notaris: Johannes Johanneszoon de Balen.
Testament Gertrudis: zie 1518-09-01.
In een akte dd 1524-11-18 stelt de executeur-testamentair, Hubertus van Loon, prior van de karthuizers, Heliam van Oisterwijk, prior van de kruisheren te 's-Hertogenbosch, en Henricus Osman aan om deze kwestie te regelen, die in de akte van 1524-10-21 al geregeld wordt (sic!).
Notaris: Johannes Johanneszoon de Balen.

1525-04-08 (toestemming)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:kerkhof St-Jan
Schenker:(Simons, Goijaard + Herman van Deventer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Strijp, Wouter van
Categorie:4
Betreft toestemming aan Wouter om een achterhuis te verbouwen; dit achterhuis staat tegen een huis (op het kerkhof) van de kerkfabriek aan en delen zo een muur. Indien er schade geleden wordt door toedoen van Wouter, dan draait deze voor de kosten van reparartie op; verder mag hij ook geen goten aanleggen die uitmonden op het kerkhof; indien Wouter het huis wil verhuren dan mag dit alleen aan deugdzame personen die dan de in en uitgang via het kerkhof mogen gebruiken.

1525-10-23 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Lange Putstraat
Schenker:Keteleer, Albertus, zoon van wijlen Albertus
Ontvanger:Roelofssen, Rodolphus, zoon van wijlen Willelmus
Categorie:2
Betreft overdracht van een huis erf van 19,33 voet lang in de bovengenoemde straat; verder een erfcijns van 4 po.
Andere lasten: 1 pond aan kapittel St-Jan, 4 pond aan St-Nicolaasaltaar in St-Jan, 12,5 pond erfcijns aan Albertus.
In een andere akte van dezelfde datum belooft Albertus dat Rodolphus deze erfcijns voor 250 Rijns gulden ineens kan terugkopen op voorwaarde dat hij dit 0,5 jaar van tevoren aankondigt In dorso van deze akte: deese rente van XXII, 5 gulden heeft gelost Lisbet, wedue Dierick Janssoen van Bladel.

1525-11-29 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat
Schenker:(Rullen, Wolterus van der + Hermannus de Deventer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Simons, Godefridus, zoon van wijlen mr Gerardus
Categorie:2
Betreft een erfcijns van 10 Rijns gulden uit kamers met hun grond, aan de kerkfabriek toebehorend.

1526-01-28 (testament voor notaris / cijnsboek 123r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Postelstraat
Schenker:Orthen, Willem Hendriks van
Ontvanger:kerkfabriek van St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 pond was; in cijnsboek omgezet in 1 gulden 10 st.
In marge: no 80; laatst over 1629.
Notaris: Jan van Balen.

1526-02-20 (overdracht / cijnsboek 399r)

Plaats:Rosmalen
Plek:Kattenbos / Veldakker
Schenker:Toelinck, Rodolphus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:Toelinck, Mechteldis, zuster van Rodolphus
Categorie:2
Betreft erfpacht 2 zester rogge uit 1 zester land op plek Kattenbos, Den Veldakker.
In dorso: no 74 (Van den Weeghe?).
In cijnsboek door Mechteldis aan kerkfabriek geschonken.
Betaling onregelmatig: t/m van Engelen 3 zester rogge en geld ipv 3 zester wegens schade dientengevolge kwijtgescholden 1613; in 1616 1 zester over 1614; van Delft 1g 1 zester tot S van Bethmeer: 4g; Ciermans over 1622 4g 10st; Pelgrom in 1624 2 zester rogge; over 1623 4g 10st marktprijs; laatst bij van Lommel voor 1 zester rogge 1g 17,5st inv. nr. 1982-1985.

1526-09-19 (testament voor notaris / holografisch)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Cramen, Hendrik Jan + zijn vrouw Lisbeth
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmaal 6 Rgulden.
Zie verder 1526-09-19.

1526-09-19 (testament voor notaris)

Plaats:Rosmalen
Plek:Vressen
Schenker:Cramen, Hendrik Jan + zijn vrouw Lisbeth
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 1 malder rogge uit hoeve die na de dood van beide testateurs aan de kerkfabriek toekomt voor minimaal 50 jaar; indien noodzakelijk mag de erfpacht worden verkocht ten bate van bouwwerkzaamheden St-Jan.
Notaris: Arnoldus Kievits de Vlijmen.

1527-06-01 (overdracht / cijnsboek 146r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Tolbrugstraat / Gulden Hoorn / Grote Hoorn
Schenker:Amstel,Petra + Margaretha,kndnvw Johannes de + Anthonius, man van Joha, hun z
Ontvanger:Bever, Hector die, zoon van wijlen Rodolphus
Categorie:1
Betreft overdracht huis erf hof achterhuis met aangrenzende hof in een straat geheten Tolbrug Op dit alles rust een aantal lasten, waaronder 2 erfcijnzen van 7,5 Rgulden.
In dorso: no 62 (Van den Weeghe?); fo 57v; fo 47; dit gaet aen het ... ende is vanden VII,5 gulden der kercken op gedragen ut in libro Os den ...Dit cijns krijgt de kerkfabriek dd 1545-01-12, zie aldaar (ook voor cijnsboek).
vSvY: III 380-383; de kerkfabriek heeft dit huis dd 14 maart 1591 opgewonnen en 4 juli 1595 weer vervreemd.
Mosmans: 29 perceel 176.

1528-02-03 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:(Kleine) Tolbrugstraat
Schenker:executeurs-testamentair van Gertrudis de Zijtaart
Ontvanger:Mispel, Arnoldus, zoon van Judocus Janszoon
Categorie:1
Betreft overdracht van de helft van een huis erf en onbebouwd erfgoed, met een kamer daarachter staand in de Tolbrugstraat bij de Kleine Tolbrugstraat.
Lasten:.
 • erfcijns 3,5 pond aan convent van St-Clara Buscoducis; 7,5 Karolus gulden aan fabriekmeesters kapel St-Petrus en Paulus voor de ene helft, voor de andere helft Barbarakapel
In dorso: Testes Loeff Borchgreve et water; lecta ultima decembris anno XVIc 26 coram Gestel Someren ende vanden Bossch; no 13; fo 57 v.

1528-02-08 (verkoop)

Plaats:Middelrode
Plek:Hage / Vorst
Schenker:Bevers, Petrus, zoon van wijlen Rudolph
Ontvanger:Kuist, mr Nicolaus ten gunste van Mechteld, dv Johannes Alartszoon
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 Karolus gulden uit akker 10 lopen groot op plek Die Hage.
In dorso: Nistelroyt uyt een acker van 10 lopensaat genaamt die Hage en uuyt een acker van 9 lopens genaamt de Vorst op Ligtmis 2,5 gulden; fo 93.

1528-02-19 (cijnsboek 253r)

Plaats:Bakel
Plek:naast de kerk
Schenker:Pauli, mr Thomas, schout van Aarle (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 gulden uit huis erf hof bij de kerk van Bakel gelegen.
Laatst over 1625.

1528-05-08 (inventaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Pels, Johanna
Ontvanger:(Simons, Godefridus) kerkfabriek St-Jan / Nieuwe Onze Lieve Vrouw (o.m.)
Categorie:3
Betreft een inventaris van de huisraad in het huis van de overleden Johannes (dd 1526-07-04).
Notaris: Johannes de Balen.
Godefridus Simons en frater Gerardus de Rudimunda (Grootziekengasthuis 's-Hertogenbosch) zijn de executeurs-testamentair.
Volgens inv. nr. 2602 kreeg de kerkfabriek 1x 100 Rg, Onze Lieve Vrouw kreeg 2 zilveren schalen, zoals in het testament bepaald was (vonnis dd 1528-05-08).

1528-07-18 (overdracht)

Plaats:Lithoijen / 's-Hertogenbosch
Plek:Enge/Hoefslag/Noddenheuvel/Uiterdijk/Polderdijk/Bouwensh / Orthenstr
Schenker:Bakker, Johannes die, zoon van wijlen Mathias
Ontvanger:Stegen, Johannes van der (o.m.), o.a. ten gunste van kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft.
 • de helft van een huis erf hof in de Orthenstraat 's-Hertogenbosch
 • 2 morgen land in parochie Littoyen op plek Enge
 • 2 morgen land op plek Hoefslag
 • 2 morgen land op dezelfde plek
 • huis erf hof afhankelijke goederen bij de Maas
 • kamp land Den Wert op plek Uiterdijk tot aan de Maas lopend
 • 1,5 morgen in kamp Breede totaal 2,5 morgen groot, grenzend aan de Polderdijk
 • 0,5 morgen land
 • 0,5 morgen in kamp Ertsetel
 • 4 morgen kamp Bouwensheuvel bij Grote Heuvel
Dit alles is overgedragen aan Petrus van den Eekhout, zoon van wijlen Geldo, voor.
 • zichzelf
 • Zegerus, zoon van Johannes, zoon van wijlen Godefridus de Hedel, voor hemzelf en zijn vader en aan Johannes van der Stegen jr voor
 • OLVBroederschap in St-Jan
 • kerkfabriek St-Jan
 • kapittel St-Jan

1528-11-27 (testament voor notaris / cijnsboek 003r, 398r)

Plaats:Rosmalen / nvb / onbekend / 's-Hertogenbosch
Plek:onbekend / nvb / onbekend / Verwerstraat
Schenker:executeur-testamentair van Christina, weduwe R de Kessel, dochter van wijlen G Schaap
Ontvanger:(Simons, Godefridus) kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:2
Betreft een verdeling van de nalatenschap in 5 delen; de kerkfabriek (voor de Nieuwe Onze Lieve Vrouw in de kerk) krijgt:.
 • erfpacht 2 mud rogge uit een hoeve te Rosmalen
 • 0,33 deel van een rente van 8 kronen op de stad van 's-Hertogenbosch: akte dd 1472-05-19: zie cijnsboek fo 3r; cijns is omgezet in 3 gulden 4 stuivers; in 1617 +
 • 0,33 deel van erfcijns 2 pond uit het huis van Jan Klaaszoon, leidekker in de Verwerstraat
 • 15 gulden van de andere geheven cijnzen en pachten
Zie verder 1528-11-27 (398r).
Deze erfpacht is vroeger uitgesplitst geweest in 3 malder en 1 malder rogge; rest 1587, nva.
Verband met 1368-02-19.

1528-11-27 ((uitvoering v) testament voor notaris)

Plaats:achter Orthen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Eindthijnis
Schenker:executeur-testamentair van Christina weduwe van R de Kessel, dochter van wijlen G Schaap
Ontvanger:(Simons, Godefridus) kerkfabriek St-Jan / Nieuwe OLV
Categorie:1
Betreft 1 morgen land, gelegen achter Orthen op plek Eindhijnis.
Notaris: Johannes Johannis de Balen.
Zie ook 1528-11-27.
(zie ook inventarisbeschrijving dd 1526-09-28.
(niet verwerkt in PV).

1529-05-12 (verkoop / cijnsboek 056r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:St-Jorisstraat / Mortelgrave / Paushoed
Schenker:Danielssen, Jacobus, zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:Vogels, Godefridus, zoon van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 Karolus gulden uit huis erf hof van de verkoper, zich uitstrekkend van de straat tot aan de Mortelgrave.
In dorso: Godefridus filius quondam Johannis Vogels een gulden tsiaers in ende uuyt eenen huyse staende in Sint Jorisstraet by Masseriels over.
In cijnsboek nu 1 g; in marge: no 54; laatst over 1627; wordt samen genoemd met akte dd 1588-01-05 dat over een erfgoed in de Zadelstraat gaat, waar voorlopig geen duidelijk verband mee is, behalve dat de schenker dezelfde is als degene die in dorso van bovenstaande akte wordt genoemd.
vSvY: I 424-425.
Mosmans: 69.

1529-07-28 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch (omgeving)
Plek:Koepoort / Moerhem / Pomp / Nieuwe Polder
Schenker:Broek, Catharina, dochter van wijlen Hermannus vd Broek
Ontvanger:(Kuist, mr Nicolaus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 Karolus gulden uit de helft van een kamp, Den Moerhem buiten de Koepoort gelegen bij de plek De Pomp in de Nieuwe Polder.
Voorwaarden verkoop:.
 • cijns toe te passen naar inhoud van testament van wijlen Gertrudis de Zijtaart
 • cijns terug te kopen voor 39 Karolus gulden ineens met de cijns van dat jaar en de achterstallige bedragen
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1529-07-28 (verkoop / cijnsboek 416r H.S.)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Putstraat
Schenker:Hemelgeest, Johannes, zoon van wijlen Angelus, alias Engelen
Ontvanger:Kepken, heer Th, pr, zoon van wijlen Remboldus
Categorie:2
Betreft erfcijns 1,5 Karolus gulden uit kamer met grond en aansluitend stuk onbebouwd erfgoed van de verkoper.
In dorso: 1 gulden en 10 stuvers tsiaers die neefken Berbiers ten Bos ut een huis in de Putstraet ghilt Dierick Danelssen; fo 53; no 88 (Van den Weeghe?); fo 41v; fo 74 no Putstraat; ghilt Jan Engelen nu Berbers ten Bosch in die Putstraet Lisbeet Berbiers.
Verband met 1578-03-10, zie aldaar voor cijnsboek.

1529-11-09 (overdracht van schepenen Antwerpen / cijnsboek 394r)

Plaats:Nistelrode
Plek:Dorselaar
Schenker:Gansepoel, Jan van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfpacht 3 malder rogge uit huis erf hof erfgoederen, waarvan het gasthuis 1 m, de THG 1 mud en de kerkfabriek 1 mud hebben.
Verband met 1442-07-20 en 1487-07-03.
C Donkers van Michiel Franssen voor 1 zester rogge 1g 5st, en van Marijke Jan Thonissen 2g 10st; Jan inden Rijder van MJ 2g ipv 2 zester rogge, nog schuldig 2 ze; 10 mei 1614 ontv van Cornelis Alberts en Hendrik Dirks 7g; op dezelfde datum akkoord per Bamis 1614 1 mud rogge en per Lichtmis 1615 1 mud rogge van 1613; A van Engelen van Cornelis Alberts 1 mud rogge in geld betaald 8g 10st 10o; Hendrik Dirks nog 1 malder 4g 2st 12o, 1613 betaald; G vd Meer van CA 5g 10st ipv 1 malder rogge 1614; laatst: van Dylis Jacobs 6g 14st 2o voor 1625.

1529-11-17 (ontvangst)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Broek, Tielman + Jonkvrouw Mechteld, zijn vrouw + Jan Jan Arntszoon
Ontvanger:Grootziekengasthuis + kerkfabriek St-Jan (missch)
Categorie:3
Betreft ontvangst van 100 Karolus gulden om ten allen tijde elk jaar voor 6 Karolus gulden olie te kopen om die te laten branden ten gunste van de zieken aldaar; indien het gasthuis deze verplichting niet nakomt, dan worden die 100 Karolus gulden vebeurd verklaart en gaat de ene helft naar de kerkfabriek van St-Jan, de andere helft naar de THG.

1530-03-11 (ontvangst)

Plaats:nog onbekend
Plek:nog onbekend
Schenker:Broek, Elizabeth, dochter van wijlen Wouter vd
Ontvanger:(Pijnappel, Willem) kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft ontvangst door de kerkfabriek, H Sacramentbroederschap en kapittel van 2 Phg, 5 dubbele vuurijzers, 1 Phstuivers om te kopen een erfcijns van 2,5 stuivers voor.
 • schrijver van de tafels van de kann: hij moet schrijven 3 memoriaaltjes voor de 3 gefundeerde missen
 • de deken van het kapittel: hij moet zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt
 • schrijver van de tafels van de beneficianten opdat de 3 missen goed worden onderhouden en opdat zij de provisores van de broederschap van H Sacrament behulpzaam zullen zijn op Aswoensdag te distribueren of te betalen aan bepaalde personen brood (wit, 0,5 stuivers het stuk) of geld
 • de provisors zorgen ervoor dat de broden bij de desbetreffende personen worden thuisgebracht
Deze akte is geborgen onder 1538-01-20; waarom ?????

1530-07-24 (verkoop)

Plaats:Someren / onbekend
Plek:Slijven / onbekend
Schenker:Kessel, Theodericus de, zoon van wijlen Johannes + Martinus, zoon van wijlen Willelmus Bruinen
Ontvanger:Doerne, Maria, dochter van wijlen Johannes de
Categorie:2
Betreft erfcijns 5,5 Rijns gulden uit.
 • kamp van TH deels akkerland, deels weiland in parochie Someren op plek Aan het Slijven;
 • alle goederen van Martinus
in dorso: no 58 (Van den Weeghe?); 129; fo 111v; ... bij Daniel; ...

1530-08-14 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Diepstraat
Schenker:Klaaszoon, heer Lambrecht, als erfgenaam van Jan van Berlicum
Ontvanger:Onze Lieve Vrouw altaar in St-Jacobskapel / kerk
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 pond uit huis erf hof in Diepstraat, met als doel zielmis voor schenker e.a. fundators.
In dorso: dijt sijn de brieven van 4 pont payment in de Diepstraet no 6 (Van den Weeghe?); Lenart Back in de Diepstraet IIII pond payment; fo 34v; fo 22v; fo 43; Nieuwe legger fo 68 Mogelijk betaalt de kerkfabriek deze erfcijns.

1531-01-28 (verkoop)

Plaats:Oss
Plek:Anostel
Schenker:Diddenzoon, Jacob
Ontvanger:Lambertsen, Jacob, zoon van wijlen Hendrik
Categorie:1
Betreft verkoop 0,25 deel van huis hof, 1 malderzaad groot in parochie Oss op plek Anostel voor een erfcijns van 30 stuivers.
Cijns terug te kopen voor 25 Karolus gulden ineens, met cijns van dat jaar en achterstallige bedragen.
In dorso: Os 1: 10: 0 fo 102.

1531-04-26 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Spijkers, vrouw Elizabeth, weduwe van Johannes de Erkel, inwoner 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Categorie:2
Betreft lijfrente van 15 Rijns gulden per jaar te betalen door Nic Spierinck, inwoner van St-Michielsgestel, waarvan zij de laatste 4 jaar slechts 1 gulden gekregen heeft.
Van die schuld wil zij dat haar schulden en haar begrafenisrechten betaald worden; van de rest gaat de ene helft naar de kerkfabriek van St-Jan, de armen van het Grootziekengasthuis, de andere helft naar de fabriek van de St-Pieter in Boxtel en de huisarmen aldaar.
Notaris: Willelmus de Campo, vice-cureit te Boxtel.

1531-06-19 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Simons, Godefridus + Willelmus Pijnappel) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Oss, mr Petrus de
Categorie:2
Betreft rente 10 Karolus gulden als gevolg van uitvoering testament van wijlen Goeswinus vd Broek, uit alle goederen van de kerkfabriek; voorwaarden.
 • rente moet verdeeld worden onder de huisarmen of daar waar het nodig lijkt
 • kerkmeesters zullen rente altijd kunnen terugkopen met 200 Cgulden, cijns van dat jaar en achterstallige bedragen

1531-11-03 (testament voor notaris / cijnsboek 155r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vismarkt / In den Spiegel (nu Kruisstraat)
Schenker:Nuland, Aleid Geerlinxdochter van, weduwe van Hendrik van Linter
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 stuivers uit huis "In den Spiegel" opdat een wassen kaars van 6 pond zal branden op het oxaal in de St-Jan, al eerder door haar vader bepaald; verder krijgt de kerkfabriek ook 6 pond was uit het voornoemde huis voor de voornoemde kaars.
Zie ook 1531-11-03.
In cijnsboek 155r vermeld; samen met erfcijns van 1424-02-10 en erfcijns 1555-09-12 gegrond in verkoop huis dd 1565-01-10; laatst over 1628; in marge no 96.
Waarschijnlijk Blinde Spiegel.
vSvY: -.
Mosmans: 46 perceel 603.

1531-11-03 (testament voor notaris / cijnsboek 153r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Nuland, Aleid Geerlinxdochter van, weduwe van Hendrik van Linter
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmalig 7 stuivers.
Zie ook 1531-11-27.

1533-02-08 (verkoop)

Plaats:Dinther / Vorstenbosch
Plek:Hogenweg / Campen / Bowereckesse
Schenker:Jansse, Johannes, zoon van wijlen Egidius, man van Ermgardis
Ontvanger:Hemeler, Willelmus, zoon van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 Karolus gulden uit.
 • huis erf, huisje genaamd "Scop" en aangrenzend erfgoed 4 lopenzaad in parochie Dinther op plaats Vorstenbosch
 • stuk grond 4 lopenzaad op plek Opten Hogenweg
 • 1 zester grond
 • 1 bunder hooigrond op Vorstenbosch op plek In de Bouwererckesse
In dorso: III rijnsgulden tot Dinther ende ghilt Jan Gielis.

1534-10-22 (overdracht)

Plaats:Geffen
Plek:Wintsche Straat / Ham / Berg
Schenker:Hannes, heer Jacobus, kanunnik St-Jan, zoon van wijlen Godefridus Hannen, bontwerker
Ontvanger:Oss, mr Petrus de ten gunste van "zangernyen" van kanunnik St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 Rijns gulden uit.
 • huis erf hof in parochie Geffen aan Wintsche Straat
 • 1 zester stuk land
 • 3 lopen op plek Opten Ham
 • 6 lopen land op plek Aanden Berg
In dorso: Mathys Pennincx Jan Aert Meussoen; deze 6 gulden siaers gelost ende gequeten opten ... van de constitutie dezes ... de constitutie Theodericus filius Rutgeri etc in dato 28-01-1560; actum 23-09-1623.

1534-10-27 (overdracht / cijnsboek 381r)

Plaats:Aarle
Plek:Kleine Laar / Braak
Schenker:Spierings, Huigen, drossaart te Heusden
Ontvanger:(Willem Pijnappel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft overdracht stukje land bij de hoeve Kleine Laar in de Braak.
In cijnsboek genoemd in verband met bezit hoeven door de kerkfabriek.

1535-05-05 (overdracht / cijnsboek 417r H.S.)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Visbrug
Schenker:Gunterslaar, Aleid, dochter van wijlen Matheus van, weduwe van Jan Goijaartszoon van Hedel
Ontvanger:Goijaartszoon, Aleid, weduwe van Zeger, zoon van wijlen Jan / kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Erfcijns 4 pond uit huis erf, geheten In den Wildeman, gelegen over de Visbrug.
Voorwaarde van overdracht is dat deze cijns besteed wordt aan waskaarsen op metalen kandelaars staande voor het H Sacrament buiten het hoogkoor van de St-Jan; cijns altijd terug te kopen voor 28 Cgulden, met jaar van terugkoop en achterstallige bedragen.
In dorso: no 89 (Van den Weeghe?); fo 59v; fo 49v; fo 88; uyt het huys Den Wildemen aenden Vischmerct jaerlycx 4 ponden payments anno 1535.
In cijnsboek nu 28st; laatst bij Vos 2g 8st over meer dan 1 jaar.

1536-02-09 (overdracht)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:De Keer
Schenker:(Pijnappel, Willelmus) kerkfabriek St-Jan (o.m.)
Ontvanger:meestersen van Groot-Begijnhof
Categorie:2
Betreft overdracht door de genoemde kerkmeester en Daniel de Vlierden, mr vh Grootziekengasthuis van erfcijns 5 Rijns gulden uit erfcijns 10 Rijns gulden uit huis erf hof en ander huis met grond en een ander aangrenzend erfgoed, 4 lopen groot binnen vrijheid 's-Hertogenbosch op plaats Den Dungen op plek Den Keer.
Dit krachtens een testament van Johanna, dochter van wijlen Petrus Pels.
In dorso: en quitanti gemact van der Auden vijff rijnsgulden in't ... van ... mr Jans Brock opten 20-06-'63.

1536-02-11 (testament van notaris/cijnsboek257r269r332r356r360r)

Plaats:Berlicum / Eindhoven / Schijndel / Waalre / Someren
Plek:Loefoert / Kloosterstraat bij de kerk / Delschot
Schenker:Deurne, Marieke, dv Jan van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
(257r) Betreft erfcijns 7 gulden en nog eens 7 gulden uit hoeve te Berlicum op Loefoert (inv. nr. 2074).
Notaris: mr Hendrik Loijkenman.
Laatst over 1624.
(269r) Betreft erfcijns uit huis in de Kloosterstraat in Eindhoven tegenover de kerk en nog andere onderpanden binnen en buiten Eindhoven van 7 gulden 10 st.
In cijnsboek testament vermeld welk bij de cijns van Berlicum bewaard wordt.
Laatst over 1625.
(332r) Betreft erfcijns 6 gulden uit erfgoed aan Delschot; laatst over 1626.
(356r) Betreft erfcijnzen 6g en 3g door de kerk en de naburen van Waalre.
Laatst in 1626 over 1624-'26, waarna de erfcijns afgelost is door de kerkmeesters van Waalre.
(360r) Betreft erfcijns 5g 10st; laatst over 1625.

1537-04-23 (overdracht)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Karrenstraat / In de Clock
Schenker:Naats, heer Gerardus, kanunnik + hr/mr Will de Helden, beneficiant St-Jan
Ontvanger:OLVBroederschap
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 po, overgedragen krachtens testament van Reinsa, weduwe van Wolterus Hal, uit huis erf en afhankelijkheden, geheten In de Clock.
In dorso: Karstraet VI pond paijments no 24; fo 18; 27.
vSvY: -.
Mosmans: 52 perceel 794.

1537-05-19 (erkenning)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / Torenstraat
Schenker:Bloemarts, Judocus, man van Catharina
Ontvanger:(Pijnappel, Willelmus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Judocus erkent dat de kerkfabriek mag terugkopen voor 20 pond jaar van terugkoop en achterstallige bedragen een erfcijns van 2 pond uit totaal van 4 pond uit huis erf hof in bezit van de kerkfabriek van St-Jan in de Kerkstraat op de hoek met de Torenstraat.
Deze erfcijns van 4 pond moet dus door de kerkfabriek betaald worden.
Zie ook 1538-03-27.

1538-02-18 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:Reiners, Catharina, weduwe van Peter
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 Cgulden; te lossen met 20 Karolus gulden het stuk.
In dorso: no 11; fo 16; fo VI no.

1538-03-16 ((uitvoering van) testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:executeurs-testamentair Barth van Merlaar, priester + kerkmeester G Simons
Ontvanger:verscheiden personen
Categorie:3
Betreft de besteding van 1000 Rijns gulden door de executeurs-testamentair van Goeswinus vd Broek.
Onduidelijk is voor wie dit geld nu bestemd was; daarom had de officiaal van Luik laten bekend maken dat ieder die meende recht te hebben op een deel hiervan naar Diest moest komen; ook de officiaal kwam er niet uit; daarom is 500 Rijns gulden vergeven onder de verwanten van Goeswinus; de andere 500 Rijns gulden wordt uitgezet voor 25 Rijns gulden per jaar 15 uit goederen van Giselbertus Heim, 10 gulden uit goederen van de kerkfabriek) ten bate van armen in 's-Hertogenbosch: 2x per jaar wordt door de kerkmeesters brood, vis en erwten onder de knechten uitgedeeld; opdat de kerkmeesters deze taak naar behoren zullen vervullen krijgt de kerkfabriek een zilveren amfoor voor wijn, dat verstrekt wordt aan de communicanten op de voornaamste feestdagen; verder mag de kerkfabriek een deel van het geld besteden aan wijn voor de 2 priesters die een dagelijkse mis ten bate van het zieleheil van Goeswinus opdragen.
Notaris: Cornelius Coggen.
Genoemd als kerkmeesters: Godefridus Simons en Willelmus Pijnappel.
Zie ook Schutjes IV 202.

1538-03-27 (terugkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / Torenstraat
Schenker:Bloemarts, Judocus, man van Catharina
Ontvanger:(Pijnappel, Willelmus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft terugkoop van erfcijns 2 pond uit totaal van 4 pond uit huis erf hof van de kerkfabriek in de Kerkstraat op de hoek van de Torenstraat voor 20 pond.
Zie ook 1537-05-19.

1538-03-27 (overdracht)

Plaats:St-Michielsgestel / 's-Hertogenbosch
Plek:onbekend / Verwerstraat
Schenker:executeurs-testamentair van Johanna Pels, dochter van wijlen Petrus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijnzen.
 • helft van 15 Rijnsgulden uit hoeve afhankelijkheden en rechten van wijlen Victor de Molendino in St-MIchielsgestel
 • 2 pond huis erf hof in Verwerstraat 's-Hertogenbosch
In dorso: Verwerstraet II pont paijments nu Joost van Auwen; dese voerseide II pond payments syn by Henrcik Janssoen van Nyemegen opten naest lesten februarij 1605 gelost ende gequeten met achterstelle anno 1604 jaerlycks verschenen te saemen ... XV gulden VIII stuivers.

1538-05-04 (vidimus / testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Schilder, Johannes, zoon van wijlen Godefridus
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft 1x 2 Rg; onderdeel van groter geheel;.
Notaris: Johannes Johanni Willemi de Balen.

1538-09-30 (belofte betaling cijns / rente)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Beurdse straat / (buiten stadsmuur) Meer
Schenker:Zeris, Willelmus, zoon van wijlen Anthonius, weduwnaar van Adriana
Ontvanger:Zeris, Anthonius, zoon van Willelmus + Heilwig, vrouw van Anthonius
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 Karolus gulden uit.
 • huis erf achterhuis aan einde Boertschestraat
 • hof aldaar buiten de stadsmuur, zich uitstrekkend tot aan water Die Meer
Terugkopen door 50 Cgulden, jaar van terugkoop en achterstallige bedragen.
In dorso: Buertschestaet fabrycke no 14; P.

1539-01-24 (overdracht / cijnsboek 381r)

Plaats:Aarle
Plek:Op Strijp / Loeken
Schenker:Stanssen, Petrus, zoon van Johannes
Ontvanger:(simons, Godefridus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft stuk grond, Loeken, op plek Strijp, samen met enkele eiken op dat stuk grond staande.
In cijnsboek genoemd in verband met bezit van de hoeven door de kerkfabriek.

1539-01-24 (huur / pacht)

Plaats:Aarle
Plek:onbekende hoeve
Schenker:Asdonk, Willem Gijsbertsen van der + vrouw
Ontvanger:(Simons, Goijaart + Willem Pijnappel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verpachting van een hoeve te Aarle vooor 12 jaar tegen betaling van.
 • grondcijns
 • 48 gulden jaarlijks
 • 8 vimmen stro
Voorwaarden.
 • na 6 jaar op te zeggen op Pinksteravond
 • 1 van de pachters dood: overeenkomst op Pinksteravond afgelopen
 • te planten jaarlijks door de pachters 50 jonge bomen en 25 heesters op zijn kosten; indien de kerkmeesters meer willen dan moeten de pachters die halen, met als zand e.d. om het gebouw een voet op te hogen
 • pachter zal de helft van het koren op het land mogen houden dat nu op het land staat
 • indien de paxchter schade lijdt, dan vergoeden de kerkmeesters dit
 • de pachter zal het gebouw op zijn kosten onderhouden
 • de pachter zal de kerkmeesters moeten vervoren wanneer zij op bezoek komen
Naam van hoeve niet gegeven.
Kerkmeesters genoemd: meester enden rector der ...

1539-11-18 (vonnis (landmeten)/cijnsboek 381r)

Plaats:Aarle
Plek:onbekend
Schenker:1. (kerkfabriek / kapittel) St-Jan
Ontvanger:2. Gijsbrecht van der Asdonk
Categorie:1
Betreft een twist over de grootte van een moerassig stuk weide.
De grootte is vastgesteld op 1,5 loop, 17,75 roede.
Partij 1: mr Frans Toelinck (34), priester + kanunnik St-Jan, Goijaart Simons (66), schepen 's-Hertogenbosch, Willem Pijnappel (53) raadslid 's-Hertogenbosch, Jan Marcelissen van Weert (27).
Partij 2: Gijsbrecht van der Asdonk.
In cijnsboek genoemd in verband met bezit hoeven door de kerkfabriek.

1539-12-31 (verkoop / cijnsboek 334r)

Plaats:Stratum (bij Eindhoven)
Plek:onbekend
Schenker:Monte, heer mr Godefridus, pr
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan als executeur-testamentair van Catharina Mols
Categorie:2
Betreft verkoop aan kerkmeesters Godefridus Simons en Willelmus Pijnappel als executeurs-testamentair van Catharina, weduwe van Andreas Mols ten gunste van Willelmus Torcket, vork- en messenmaker, van erfcijns 6 Karolus gulden uit een kamp hooiland van 3 of 4 lopenzaad groot.
Terugkoop voor 100 Karolus gulden met achterstallige bedragen en bedrag van jaar van terugkoop; moet 0,5 jaar van tevoren worden aangekondigd.
Zie ook 1542-05-19.
In cijnsboek nog steeds 6g; laatst over 1626.

1540-06-28 (verkoop / cijnsboek 412r H.S.)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Op bovenstaande datum heeft de stad rente verkocht van 11g 10st ten bate van licht H. Sacrament; in 1607 over 1604; in 1608 over 1605; in 1609 over 1606 en '07; laatst in 1628 over 1627; in marge: lib. novo fol. 156 i.

1541-03-29 (cijnsboek 432r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Smeden
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie meester wordt betaalt 2 oude groten, nu 3,5 stuivers (volgens V.d. Heuvel, Bronnen B 131 art 1 werd dit betaald aan de Onze Lieve Vrouw in de St-Jan) "Hieraff is een contract" (1496-02-21).
 • Donkers 4st voor 1609
 • In den Rijder 7st voor 2 mrs 1613
 • A van Engelen 3,5 stuivers voor 1 mr 1614
 • G vd Meer 7 stuivers voor 2 mrs 1615
 • G de Weer 3,5st
 • J van Scharen 7st
 • J Willemssen voor 8 mrs 1g 8st
 • J van Delft voor 8 mrs 1g 8st
 • H van Zoerndonk voor 2 mrs 7st
 • P Ciermans voor 2 leerknaap 7st
 • J Pelgrom voor 2 mrs 7st
 • G Vos voo 3 mrs Bavo 1624-'25 12st
 • A Donckers voor 2 mrs 7st
 • GJ van Weert in 1629 (7 nov) voor 2 mrs 7st
Verband met 1496-02-21.

1541-04-03 (verkoop voor schepenen Aarle / cijnsboek 381v)

Plaats:Rixtel
Plek:bij Ter Kuilen
Schenker:Ondaarts, jonker Jan
Ontvanger:(Simons, Goijaart + Willem Pijnappel) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft omheind deel van een uitstekend deel van een gebouw in Rixtel bij de hoeve Ter Kuilen, bij het erfgoed van de kerkfabriek van St-Jan.
In de akte zelf staat niet dat de ontvangers optreden als kerkmeesters, er staat alleen dat zij inwoners van 's-Hertogenbosch zijn; zester treden toch op als kerkmeesters, aangezien zij beiden deze funktie in deze tijd hebben.
In cijnsboek genoemd in verband met bezit van dew hoeven door de kerkfabriek.

1541-12-29 (testament voor notaris / cijnsboek 071r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Broek, Elizabeth van den
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Broederschap H Sacrament
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 gulden 14 stuivers waarvan de kerkfabriek 0,66 deel krijgt: 3 gulden 16 st.
Notaris: Cornelis Roggen.
In 1609 afgelost over 1605-1609 en gekweten.

1542-05-19 (verkoop / cijnsboek 334r)

Plaats:Stratum
Plek:onbekend
Schenker:Torcket, Willelmus, mesmaker
Ontvanger:(Oss, Godefridus Grotart de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 Karolus gulden uit kamp hooiland van 3 of 4 lopenzaad in parochie Stratum.
Deze overdracht is voor zijn leven.
Zie ook 1539-12-31 (ook voor cijnsboek).
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1542-09-03 (testament voor notaris / cijnsboek 271r)

Plaats:Gemonde
Plek:onbekend
Schenker:Keizer, Laurens Amertszoon de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft rente 3 gulden uit.
 • huis erf hof en erfgoed van 1 mauwerzaad groot
 • land van 4 lo
 • helft van stuk hooiland
Laatst over 1627.
Zie ook inv. nr, 2089 t/m H.

1543-04-21 (cijnsboek 240r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad Antwerpen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 26 g, gereduceerd tot 20 gulden 16 stuivers te betalen door de stad Antwerpen (constitutie hiervan dd 22 maart 1521, volgens cijnsboek).
In marge: staat verzeghelt op den naam van Jan.
Back No 1366 1376; laatst over 1617.

1543-05-09 (verkoop / cijnsboek 413r H.S.)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfrente 6g door de stad verkocht ten bate van H. Sacrament; in 1607 over 1604; in 1608 over 1605; 1609 over 1606 en '07; laatst over 1628 6g; in marge: fol. 156 i.

1544-07-31 (overdracht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Wolf, Petrus die
Ontvanger:(Wolf, Johannes die) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft overdracht van de helft van 294 Cgulden.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan.

1545-01-12 (overdracht / cijnsboek 146r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Tolbrugstraat / Gulden Hoorn
Schenker:Gasthuis, Ida, dochter van wijlen Henricus van den
Ontvanger:(Pijnappel, Willelmus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 7,5 Karolus gulden uit huis erf hof en onbebouwd stuk grond afgebroken en uitsprong gelegen achter de Tolbrug; eveneens uit een huis daarachter gelegen met 2 kamers en 2 stallen en hun grond; een groot stuk onbebouwde grond aldaar, zich uitstrekkend tot aan het water; alle rechten en afhankelijke goederen daarvan.
Zie ook 1527-06-01.
In cijnsboek tot 7 gulden 10 stuivers; in marge:no 93; laatst in 1629 over 1625-'29 (37 gulden 10 st); volgens cijnsboek is huis de Gulden Hoorn afgebroken en tot kamers en een blekerij gemaakt.
vSvY en Mosmans: zie 1501-06-01.

1545-02-28 (testament voor notaris)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Lange Putstraat
Schenker:Blade, vrouw Lisbeth, weduwe van Dirk Janssen van
Ontvanger:(Pijnappel, Willem + mr Gooswijn van der Stegen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Zij herroept de testamenten van haar man (dd 1506-06-05 en 1516-09-23), behalve dat gedeelte aangaande de kerkfabriek.
Zij wil dat de executeurs-testamentair (de kerkmeesters die hierboven genoemd zijn) haar huis in de Lange Putstraat verkopen en dat de opbrengst hiervan voor een derde deel naar de kerkfabriek van de St-Jan gaat Verder wil zester dat de kerkfabriek van haar huisraad een derde deel krijgt, eveneens van al haar andere erfgoederen.
Wel zijn de executeurs verplicht haar schulden en dergelijke af te handelen.
Notaris: Geardus Mathie de Loeken.
Onderdeel van groter geheel.

1545-03-31 (cijnsboek 272r)

Plaats:Geffen
Plek:Elst / Geffense Vrede
Schenker:Eikman, Catharina, dochter van wijlen Jan + weduwe van Peter Maurijssen
Ontvanger:(Pijnappel, Willem) kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 g; laatst over 1626.
Uit huis erf hof 4 vatzaad land in 't Elst en 2 morgen land in Geffense Vrede.
inv. nr. 1939.

1545-08-11 (verkoop / cijnsboek 414r H.S.)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:verschillende vrouwen ten gunste van het H Sacrament / kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van erfcijns 5 Karolus gulden en 3 Brabantse groten, evt. terug te kopen voor 20 Karolus gulden per gulden, 3 Brabantse groten, incl jaar van terugkoop en achterstallige bedragen.
Deze verkoop heeft plaatsgevonden ten gunste van het "wessen licht" binnen het metalen hek van het H. Sacrament.
De ontvangers zijn: Aleid, weduwe van Jan Goijaartszoon, Quen, weduwe van Maarten Boennens, Engelke Samson, vrouw van Adriaan Eindhout, Aleid, weduwe van Hendrik van den Heuvel, Thoniske, dv Hendrik Melissen, Martine, vrouw van Hendrik die Heesch, Catahrina, dv Roelof Zeismaker.
In dorso: no 86 (Van den Weeghe?); fo 30 no; de stadt van 's-Hertogenbosche verzegelt ... Goyaerts 5 gulden gereduceert op 4 gulden, fo 24.
Zie 1545-08-11.

1545-08-11 (cijnsboek 414r H.S.)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfrente 5g verkocht door de stad 's-Hertogenbosch ten bate van H. Sacrament; in 1607 over 1604; in 1608 over 1605; in 1609 over 1606 en '07; laatst over 1627; in marge: fol. 157 i.
Zie 1545-08-11.

1545-09-15 (verkoop / cijnsboek 012r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente 15 g.
In 1629 1628 ontvangen.
Cijnsboek fo 12r.
In marge: no 9.

1545-10-31 (testament voor notaris / cijnsboek 418r H.S.)

Plaats:Dinther
Plek:onbekend
Schenker:Gestel, Dirkje, dv Jan van, weduwe van Jacob van Bree
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / H Sacrament
Categorie:2
Betreft erfcijns 1g 1st.
Notaris: Gerit Mathijssen van Loeken.
In 1607 over 1602 en '03; in 1609 over 1604-'06; rest kwijtgescholden wegens schade aan het onderpand; laatst over 1625 17st en over 1626 4st vooruitbetaling.

1546-04-15 (verkoop / cijnsboek 161r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kolperstraat, nu geheten Verwerstraat / Putstraat
Schenker:Marcelissen, Petrus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Pijnappel, Willelmus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 Karolus gulden uit huis erf en kamer met zijn grond in de straat die eerst Colperstraat heette, en nu Verwerstraat genoemd wordt, op de hoek met de Putstraat.
Deze cijns kan worden teruggekocht voor 80 Cgulden, mits dit een half jaar van tevoren wordt aangekondigd.
In dorso: Balen, Pelgrom, Brecht; set te boeck Jan ven den Meer Peters (rentmeester van kerkfabriek geweest [fo 134r]); No 69 (Van den Weeghe?); censur 1545.
In cijnsboek 4 gulden ; laatst over 1626; in marge: no 100.

1546-04-16 (cijnsboek 193r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterstraat / Molenbrug / Zwaan
Schenker:Alberts, Mattheus, brouwer (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 gulden uit huis De Zwaan bij de Molenbrug, "waer eertijts die drie maechden hebben uutgehangen".
Laatst over 1627.
vSvY: II 375.
Mosmans: 61 perceel 1078.

1546-05-25 (verkoop / cijnsboek 278r)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:aan de Heuvel / Decke straatke
Schenker:Woestenborg, Margriet, weduwe van Jacob
Ontvanger:(Oss, Willem van) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 Karolus gulden en 5 stuivers uit huis erf hof van 12 lopen in de parochie St-Michielsgestel op plek Aan de Heuvel bij het Decke Straatke.
Terugkoop mogelijk voor 36 Karolus gulden met cijns van jaar van terugkoop en ahterstallige bedragen.
In cijnsboek staat dat de akte van deze erfcijns spreekt over 2 gulden terwijl dit volgens het protocol 2 gulden 5 stuivers moet zijn; laatst 1626.

1546-08-14 (cijnsboek 033r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / Sterren
Schenker:Stegen, Aleid van der
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (vermoedelijk) (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 gulden 12 stuivers 2 oord uit huis tegenover De Sterren (waarschijnlijk Mosmans 35 perceel 294).
Laatst over 1628; daarna +.

1546-12-08 (leenverheffing door drossaart)

Plaats:St-Michielsgestel / Moergestel
Plek:nvb
Schenker:Pass, Jan de, drossaart van graafschap Megen
Ontvanger:(Pijnappel, Boudewijn zoon van wijlen Willem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft in leenverheffing van 40 mud rogge uit de tienden geheten "Thede" in de parochie St-Michielsgestel (Gestel bij Gemonde).
In deze akte wordt ook melding gemaakt van een zekere Goijaart die dood is gegaan: hiermee wordt waarschijnlijk Goijaart Simons bedoeld, die kerkmeester is geweest.
Zie ook 1557-04-15 waar de tiende wordt genoemd.
Boudewijn wordt aangeduid als "provisoer der kercke St-Jans".

1547-04-17 (testament voor notaris / cijnsboek 294r)

Plaats:Nuland
Plek:Hoeven
Schenker:Michiels, Gerit, raadsheer 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 25 st.
Notaris: Joseph Valkenburg.
Grond is een tijd in onbruik geweest, waardoor de kerkfabriek een tijd geen inkomsten had: 6 gulden over 1594-1612 achteraf betaald; daarna laatst over 1627.

1547-06-28 (volmacht voor schepenen Lier)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Zwaarveld, Lisbeth + Francois haar man
Ontvanger:Moens, Hendrik, neef van Lisbeth
Categorie:4
Betreft een volmacht die door de schenkster voor de schepenen van Lier aan haar neef wordt gegeven om Willem Pijnappel en mr Cornelis de Luw te ontslaan als executeur-testamentair van Jan van Zwaarveld, apothecaris, oom van Lisbeth.

1547-09-28 (cijnsboek 169r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Verwerstraat
Schenker:Willemszoon, Geert, als man van Margriet, dv Jan Schalken (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 gulden uit huis; 14 jun 1622 is de rente gelost voor 100 gulden "te torens aen handen des voirs Zoerendoncq" (kerkmeester).

1548-09-04 (cijnsboek 422r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Kramers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft kramers: wie meester wordt betaalt de kerkfabriek 3st.
 • 1608 voor 7 meesters ieder 3 st
 • 1609 en '10 3g 6st
 • 1611 1g 16st
 • 1612 1g 10st
 • 1613 33st
 • 1614 18st (van G Vos (later kerkmeester))
 • 1615 33st
 • 1616 30st
 • J van Scharen 36st
 • J Willemssen voor 12 meesters 1g 16st
 • J van Delft voor 16 meesters 2g 8st
 • H van Zoerndonk in 1621 voor 13 meesters 39st
 • S van Bethmeer in 1622 voor 9 meesters 1g 7st
 • P Ciermans voor 21 meesters 3g 3st
 • J Pelgrom in 1624 voor 16 meesters 2g 8st
 • G Vos voor 8 meesters voor periode Bavo 1624-1625 1g 4st
 • L van Lommel voor 19 meesters 2g 17st
 • A Donckers voor 11 meesters 1g 13st
V.d. Heuvel, Bronnen, B 136 art 2: wie meester wordt moet de Onze Lieve Vrouw 3 stuivers betalen.

1548-11-14 (cijnsboek 270r)

Plaats:Erp
Plek:Meerakker
Schenker:Artsten van Uden, Gerit Geritszoon (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 7 gulden 10 stuivers uit akker De Meerakker groot 6 lo.
Laatst over 1626.

1549-01-11 (testament voor notaris)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Empel, Neelken, dochter van wijlen Gerard, burgeres 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmaal 1 stuiver.
Notaris: Henricus Loekeman de Buscoducis.

1549-09-14 (cijnsboek 251r)

Plaats:Asten
Plek:Heusden / Belhelp
Schenker:Erp, vrouw Johanna, dochter van wijlen W Bolcx, weduwe van Johannes de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 20 gulden uit hoeve Belhelp op plek Heusden bij Asten.
Laatst over 1628.

1549-11-27 (verkoop / cijnsboek 077r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Mandemakersstraat / Roodhuis / Witte Leeuw
Schenker:Keteleer, Agnes, dochter van wijlen Willem Alberts
Ontvanger:(Wolf, Jan die,) Kruisbroeders 's-Hertogenbosch / kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 11 gouden Karolus gulden uit huis erf hof en achterhuis, gelegen achter de Mandemakers, geheten Roethuis; volgens cijnsboek Witte Leeuw Jan die Wolf, kerkmeester van de St-Jan, treedt op ten gunste van het convent van de kruisbroeders te 's-Hertogenbosch; van deze cijns moet het convent in de toekomst 15 stuivers aan de kerkfabriek geven en 5 aan de oudste wasmeester van het St-Jorisaltaar.
Cijns te lossen met 200 Cgulden, met jaar van terugkoop en achterstallige bedragen.
In dorso: Transport ende contract blijct in libro Achelen, secretaris in date den 19 maij 1553, in libro Achel LII beginnende "wij Borchgreff ende Bartholomeus Loff" (Van den Weeghe?); nu die Carthouwe; no 32, fo 32.
Zie ook 1553-05-19.

1553-05-19 (overdracht / cijnsboek 077r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Mandemakersstraat / Witte Leeuw
Schenker:Uden, Frans van, zoon van wijlen Hendrik
Ontvanger:(Pijnappel, Willem + Gooswijn van der Stegen) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 11 Karolus gulden uit huis Witte Leeuw die de kerkmeesters krijgen Hiervan gaat 10 Karolus gulden naar de betaling van een wekelijkse mis op het altaar van St-Joris in de St-Jan; 15 stuivers mag de kerkfabriek voor zichzelf houden; 5 stuivers krijgt de oudste wasmeester van het vermelde altaar.
Indien er een mis wordt vergeten, dan mag de kerkfabriek 1,5 Karolus gulden inhouden, tenzij er op 1 dag 2 missen worden opgedragen; de kerkmeesters en de oudste wasmeester moeten toezicht houden dat er inderdaad een wekelijkse mis wordt opgedragen; indien de erfcijns wordt afgelost, dan moet de kerkmeesters een jaarloon betalen van 9 Karolus gulden uit haar eigen goederen.
Verder moet aan de pilaar bij het St-Jorisaltaar een bord gehangen worden, vastgemaakt met een ketting, waarop de voornoemde punten van de wekelijkse mis geschreven staan; bovendien moet er later nog een koperen plaat worden ingemetseld in een pilaar onder het glas van het St-Jorisaltaar met de voorschreven punten erop; verder moeten die punten ook geschreven worden in het boek van de kermeesters; dit alles is op kosten van het convent, net als de vernieuwing van de plaat; indien dit niet goed gebeurt, dan moeten anderen dat doen op dubbele kosten van het convent; voor onderhoud van de plaat heeft de schenker het convent van de kruisbroeders 20 Karolus gulden gegeven, waarmee zij een erfcijns of iets dergelijks kunnen kopen; wel moet het covent de wasmeesters nog 4 stuivers hiervan jaarlijks geven.
Zie ook 1549-11-27.
In cijnsboek nog steeds 11 g; in marge: no 63;.
laatst over 1625.
Huis volgens cijnsboek: Witte Leeuw "daer nu die cortauw uut hangt" (niet met zekerheid te traceren).

1553-06-19 (cijnsboek 427r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Barbieren en chirurgijns
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie meester wordt moet betalen 1 po.
In marge: siet de caerte van de barbiers articuls 4.
nva.
V.d. Heuvel, Bronnen. B 141, art 4: wie meester wordt moet 2 pond betalen, waarvan de ene helft aan de kerkfabriek, de andere helft aan het Groot-Ziekengasthuis.

1553-09-26 (cijnsboek 431r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Speldenmakers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie meester wordt betaalt 1 po, leerknaap betaalt 3st.
In marge: siet het root privilegieboeck fo 166v: klopt niet.
 • J inden Rijder 1g 16st 1o
 • 1609 1g 11st 3o
 • 1610 1g 8st
 • 1611 19st
 • 1612 9st
 • 1613 2g 6st
 • A van Engelen voor 1614 37st voor 1 mr 10 leerkn
 • G vd Meer voor 1615 2g 12 stuivers 1 mr 15 leerkn
 • G de Weer 2g 2st
 • J van Scharen 2g 18st
 • J Willemssen voor 8 leerknaap 1g 4st
 • J van Delft in 1621 voor 8 leerknaap 1g 4st
 • H van Zoerendonk voor 8 leerknaap 24st
 • S van Bethmer in 1622 21st
 • P Ciermans voor 2 mrs 14st
 • J Pelgrom voor 12 leerknaap 1 mr 2g 3st
 • G Vos voor 5 leerknaap over Bavo 1624-'25 15st
 • L van Lommel voor 8 leerknaap 1g 4st
 • A donckers voor 2 mrs 20 leerknaap 4g 14st
V.d. Heuvel, Bronnen, B 142, art 5: wie meester wordt moet de St-Jan tot haar "timmeringen" 4 oude groten betalen (keur dd: zie boven).

1555-09-12 (testament voor notaris / cijnsboek 150r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vismarkt / Den Spiegel (nu Kruisstraat)
Schenker:Nuland, Geerlinx van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond was uit huis Spiegel; in marge no 96; laatst over 1628.
Vanaf 1608 ipv 6 pond was nu 6 stuivers het pond.
Verband met 1424-02-10, 1531-11-03 en 1565-01-10.
(ook zelfde betaler van erfcijns, is nl de inwoner).
Waarschijnlijk Blinde Spiegel.
vSvY: -.
Mosmans: 46 perceel 603.

1555-10-13 (verkoop / cijnsboek 001r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Karel V
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente 100 Karolus gulden na bede Karel V.
Cijnsboek fo 1r.

1556-07-16 (overdracht / cijnsboek 333r)

Plaats:Stiphout
Plek:Grote Moest
Schenker:Erp, vrouw Johanna, weduwe van Johannes de
Ontvanger:(Pijnappel, Willelmus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 Rijns gulden uit stukje erfgoed, deels akker-, deels weiland, met zijn houtgewas van 2 lopen groot op plek Grote Moest.
In cijnsboek nog steeds 5 g; laatst in 1625 betaald aan Jan Pelgrom door de burgemeester van Stiphout.

1556-08-22 (overdracht / cijnsboek 415r H.S.)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / Gelderse brug
Schenker:Uden, Henricus de, zoon van wijlen Lambertus Arntssen de
Ontvanger:verschillende personen ten gunste van waskaarsen H Sacrament/kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 Karolus gulden uit erfgoed met gebouwen en een erfgoed daarachter gelegen in de Hinthamerstraat over de Geerlingsbrug (in cijnsboek bij Gelderse Brug gelegen); de helft van een tussenwand tussen het erfgoed en een ander erfgoed; gebruikersrecht van een riool op dat stukje erfgoed.
Ontvangers zijn: heer Arnoldus de Geldrop, pr, zoon van Henricus, Aleidis, weduwe van Zegerus, zoon van wijlen Johannes Goijaartszoon de Hedel, Cecilia, vrouw van Lazarus, zoon van dezelfde Johannes, Magdalena, dochter van wijlen Cornelius Zegerssen; zij treden op ten gunste van de waskaarsen voor het H. Sacrament.
De kerkfabriek is hier ook bij betrokken, aangezien een kerkmeester ook proost was van de Broederschap van het H. Sacrament en aangezien dit staat verwerkt in het cijnsboek; in 1608 over 1604-'07; laatst over 1626.
In dorso: # gulden die mr Hendrik ... Vogel opgedragen heeft tot behoef der metalen tuyn, nu ... (nvb).

1557-02-05 (verkoop / cijnsboek 286r)

Plaats:Boxtel / Liempde
Plek:Casteren
Schenker:Beinszoon, Henricus, zoon van wijlen Gooswinus, zoon van wijlen Henricus
Ontvanger:(Pijnappel, Willelmus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 24 Karolus gulden uit de helft van een hoeve en de helft van zijn landen, afhankelijkheden en rechten.
Cijns is af te kopen, mits dit een half jaar van tevoren kenbaar wordt gemaakt.
In cijnsboek nog steeds 24 g; laatst in 1627 over 1626 en '27; cijns is afgelost met 400 g, nadat dit ruim van tevoren bekend was gemaakt.
Volgens aantekening in cijnsboek is dit aangetekend in de rekening van Laurens van Lommel onder het hoofdstuk afgeloste renten.
Volgens de akte was de hoeve"ab eadem fabrica iure hereditario haben. et possiden.".

1557-04-15 (proces)

Plaats:Heeswijk / St-Michielsgestel / Moergestel
Plek:windmolen
Schenker:1. Bax, Jacob, rentmeester kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. Erp, Jan Lucas van
Categorie:2
Betreft proces wegens niet betalen erfcijns 40 mud rogge uit de windmolen van Dinther en uit de korentiende van Gestel (St-Michielsgestel of Moergestel?).
De uitspraak van de schepenen van 's-Hertogenbosch luidt dat partij 2 dit alles moet voldoen, incl. de achterstand van 4 jaar en de proceskosten.
Deze erfpacht en de tiende zijn volgens dit stuk in het verleden verworven door Goijaart Sceyvel ten gunste van de kerkfabriek, van heer Willem van der Aa, ridder (1387-03-16).
Zie ook 1546-12-08 waar de tiende weer in leen wordt gegeven aan de kerkfabriek.

1557-05-26 (cijnsboek 037r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hinthamerstraat / Halve Maan
Schenker:Berkel, Margriet, weduwe van Klaas van (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 24 gulden uit huis Halve Maan; mogelijk dd 1557-05-26 naar kerkfabriek: laatste akte van deze cijns volgens cijnsboek.
Afgelost 1625 over 1625.
vSvY: III 91, 522.
Mosmans: 36 perceel 320.

1558-03-10 (belofte tot betalen)

Plaats:Hilvarenbeek
Plek:onbekend
Schenker:Martenssen, Laurentius, + Petrus van Vuustenberg + Alardus Spijker
Ontvanger:(Pijnappel, Willem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft belofte tot betalen van 18,5 mud rogge gedurende 5 jaar wegens de pacht van een stuk grond waarop een tiende berustte van de kerkfabriek, gewoonlijk Oude Tiende genoemd.
De akte is gecancelleerd.

1559-03-14 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Trijssens, Gijsbrecht, als secr van vrouw Margriet van Culemborg
Ontvanger:(Pijnappel, Willem) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft belofte tot betalen van 600 Karolus gulden op Kerstmis.

1560-10-04 (verkoop)

Plaats:Vught
Plek:St-Lambertusparochie
Schenker:kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:(Stegen, Nicolaus Nicolauszoon van der) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft de openbare verkoop van huis erf hof en aangrenzend erfgoed en land van 10 roede groot omdat een erfcijns van 2,5 Karolus gulden onbetaald is gebleven aan de kerkfabriek.
De kerkfabriek heeft daarom dd 1557-08-23 het erfgoed opgewonnen voor 15 Karolus gulden (door Jacob Bax namens kerkfabriek); wegens verjaring wordt dit alles opnieuw openbaar verkocht: Nicolaus van der Stegen heeft opnieuw het land namens de kerkfabriek gekocht voor de eerdere 15 Karolus gulden met 3x 2,5 gulden erbij en 2 Karolus gulden die betaald moesten worden wegens de herveiling.

1562-05-11 (overdracht / cijnsboek 381v)

Plaats:Aarle
Plek:Heel / Gemene Loop / Slijkakker
Schenker:Simonssen, Simon, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Pijnappel, W + mr J van der Stegen + J de Liebergen)kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft stuk grond en stuk heidegrond aan elkaar grenzend in parochie Aarle op plek In die Heel aan water De Gemene Loop; ander stuk grond Den Slijkakker.
Dit heeft plaatsgevonden in het kader van een ruil van erfgoederen.
Lasten: 1 oude groot grondcijns op grond In die Heel.
Kerkmeesters: Willelmus Pijnappel, mr Johannes, zoon van mr Gooswinus van der Stegen, Johannes de Liebergen.
In cijnsboek genoemd in verband met bezit van de hoeven door de kerkfabriek.

1564-11-07 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:3 leden van Brabant (prelaten, edelen, steden)
Ontvanger:Bernard, heer Gerrit, zoon van wijlen Adriaan + Catharina, dochter van wijlen Emwaart van Wintelre
Categorie:2
Betreft verkoop van erfrente van 12 Karolus gulden en 10 stuivers voor 200 Cgulden, naar aanleiding van een bede van de koning; tussentijds aflossen voor 16 Karolus gulden de gulden met jaar van terugkoop en achterstand.
In dorso: nvb (te laat 1650); no 5 (Van den Weeghe?); fo 5; fo 4; no 316; Voir Mayken ... ende die medeerfgenamen.
In een akte dd 1571-04-25 draagt Gerrit zijn vruchtgebruik over aan Christiaan van Schijndel, pr, ten gunste van Catharina.

1565-01-10 (verkoop / cijnsboek 155r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vismarkt / Spiegel (nu Kruisstraat)
Schenker:Agilens, mr Henricus
Ontvanger:onbekend
Categorie:1
Betreft verkoop van huis Spiegel; tegen cijnzen vernoemd in 1424-02-10, 1531-11-03 en 1555-09-12.
Waarschijnlijk Blinde Spiegel.
vSvY: -.
Mosmans: 46 perceel 603.

1565-11-24 (cijnsboek 249r)

Plaats:Aalst (bij Eindhoven)
Plek:Egenroij
Schenker:Leuven, Frans Hendriks van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 7 gulden uit hoeve Egelroij.
Rest 1577; wegens leegstand is niet betaald, en daarom zijn door Jan van Turnhout, kerkmeester, de jaren voor 1610 kwijtgescholden.
Laatst over 1625.
Dmv testament van onbekend datum van Janneke, dochter van wijlen Peter Willemszoon Verbordonk, naar kerkfabriek; voorlopig op datum laatste akte betreffende deze erfcijns die er wel een had.

1567-07-31 (belofte betaling geld)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Stegen, Jan van der + Jan van Liebergen) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Colen, heer Peter, priester + kanunnik St-Jan, ten gunste van Marijke, dochter van wijlen M van Deurne
Categorie:3
Betreft een som van 318 gulden.

1567-08-07 (verklaring)

Plaats:Holland / Zeeland
Plek:tollen
Schenker:(Stegen, Jan van der) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:---
Categorie:4
Betreft: Jan van der Stegen Goossens, raadsheer en kerkmeester, zweert dat hij geen goederen zal meenemen voorbij de tollen van Holland en Zeeland, behalve goederen die van hem zelf, van de kerk of van degenen die sinds jaar en dag poorter van de stad 's-Hertogenbosch zijn.

1569-06-16 (lening / cijnsboek 247r)

Plaats:Beek
Plek:Dongen, op
Schenker:Lou, Goijaart de
Ontvanger:(Stegen, Jan van der) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft lening van 100g; zie verder 1507-08-09.

1569-12-30 (huur / pacht)

Plaats:Hilvarenbeek
Plek:nvb
Schenker:Laarhoven, Everardus de + Johannes, zoon van wijlen Laurentius, schout van Hilv
Ontvanger:(Colen, Gerardus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft 16,5 mud rogge voor 4 jaar wegens pacht van een derde deel van de tienden in Hilvarenbeek.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.

1574-03-22 (testament voor notaris / cijnsboek 352r)

Plaats:Vught
Plek:Waargarshuizen
Schenker:Blikman, mr Goijaart, priester kanunnik St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 1 gulden uit een hoeve gelegen te Waargarshuizen Willem Olivers, als gemachtigde van Nicolaus Kemp, die anno 1607 nog betaald, heeft deze rente gevest op 27 maart 1596; rest 1592 (dus daarvoor al voor de kerkfabriek) 25 juli 1613 over 1613 en 16 gulden als aflossing.
(In 1610/1/2 was 10 stuivers kwijtgescholden wegens "quaet gewasse").

1575-10-31 (cijnsboek 044r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hoge Steenweg / Dorenkronen
Schenker:Salomons, Coenrard (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 pond nu 2 gulden 2 stuivers uit huis Doornkronen.
Laatst over 1628.
In marge: no 47.
vSvY: -.
Mosmans: 24 perceel 53 (ook Groene Schild / Het Sotken).

1578-03-10 (overdracht / cijnsboek 416r H.S.)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Putstraat
Schenker:Ameijden, Th, zoon van wijlen Daniel van der
Ontvanger:Hedel, Cecilia, vrouw van Lazarus, zoon van wijlen Goijaart de / kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 1,5 Karolus gulden uit kamer met grond en onbebouwde grond daarachter liggend.
Verkoop aan de bovengenoemde ontvangers ten gunste van kaarsen H Sacrament, dus indir ten gunste van kerkfabriek St-Jan: staat in cijnsboek.
In 1608 over 1596-'99; laatst over 1627 1 gulden 10 stuivers; rechtermarge: no 272.

1581-09-01 (testament voor pastoor St-Jacobskerk)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Roermond, Hubert + Aaltje Matthijszoondochter, zijn vrouw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft eenmaal 1 stuiver.
Pastoor: Johannes Havens.
Onderdeel groter geheel.

1583-01-12 (in cijns geven / cijnsboek 188r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterstraat / Witte Valk
Schenker:Roggen, Hendrik
Ontvanger:Rijnshoven, Jasper Jans Mathijssen
Categorie:2
Betreft erfcijns 15 schelling nu 5 stuivers 2 oord uit huis De Witte Valk; laatst over 1628; in marge: no 109.
Deze cijns is na deze datum maar voor 1607 bij de kerkfabriek gekomen.
vSvY: I 86, 218.
Mosmans: 55 perceel 923.

1584-08-18 (testament voor notaris / cijnsboek 273r)

Plaats:Gerwen
Plek:onbekend
Schenker:Bye, Agnes, weduwe van Aart de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (via Tafel van Heilige Geest 's-Hertogenbosch)
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 gulden uit de helft van 90 gulden die de THG krijgt uit een hoeve met land en rechten en afhankelijkheden te Gerwen.
Dit krijgt de kerkfabriek ten bate van nachtlicht op altaar H Sacrament; dit mag niet gekweten worden; gebeurt dit toch dan is er een boete van 12g.
Laatst over 1627.

1584-11-07 (overdracht / cijnsboek 280r)

Plaats:Oss / Goirle (/Schaijk)
Plek:Paymanshoeve / Osser Scadewijk (=Schaijk)
Schenker:verschillende personen krachtens testament van Jacob Colen, raadsheer 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Weeghe, Mattheus van den) kerkfabriek St-JAn
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 Rijns gulden uit een hoeve te Oss op plek Osser Scadewijk, de helft van de Paymanshoeve te Goirle, alle delen en rechten van wijlen Marcelius de Uden in de tweede helft van deze hoeve, en alle akkers, weiden en andere afhankelijke hoeven (ontleend aan akte dd 1487-02-13); dit wordt gegeven aan M vd Weeghe ten gunste van de kerkfabriek omdat de St-Jan door bliksem afgebrand is.
In ruil daarvoor moeten de kerkmeesters zorgen voor een jaarlijks op 29 juli te vieren mis voor Jacob Colen en op 28 nov te vieren mis voor Catharina, zijn vrouw.
Dit moet plaatsvinden op het altaar van het Bacxkoorke en gebeden op zijn graf Verder moeten de kerkmeesters zorgen voor een kaars van 0,5 pond was voor het altaar van de 3 Koningen aan een pilaar bij het hoge koor Verder moeten op de dagen van de missen een maaaltijd aan de vrienden en familie van Jacob, die naar de mis komen, gegeven worden.
In dorso: fo 91v; fo 61.
In cijnsboek tot 6 gulden 18 stuivers; laatst over 1624;.
Verband met 1487-02-13.

1585-06-25 (testament voor notaris / cijnsboek 009r, 285r)

Plaats:nvb / Rosmalen / Knegsel
Plek:nvb / Poothoven
Schenker:Hemelaar, Engelken, dochter van wijlen Willem, begijn Groot-Begijnhof
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • (9r) rente 9 gulden dd 1576-01-01 door de staten van Brabant aan Engelken gegeven
In 1628 1621 voldaan Cijnsboek fo 9r.
In marge: no 914.
 • (285r) 0,33 deel van erfcijns 19 gulden uit totaal van 26 g: 6 gulden 10 stuivers uit een hoeve te Knechsel en 4 morgen te Rosmalen op plek Poothoven; is afgelost bij Jasper Willemssen voor 100 g, welke weer beleend zullen worden
Notaris: Jan Hoogarts.

1586-05-16 (cijnsboek 282r)

Plaats:Haaren
Plek:onbekend
Schenker:Peeters, Hendrik + Jan Janssen (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 g; 1606 kwijtgescholden wegens geleden schade; laatst over 1626.

1586-09-15 (testament voor notaris / cijnsboek 420r H.S.)

Plaats:Maren
Plek:Nieuwe Waard / Palingdijk
Schenker:Vladeracken, Jenneke, dv Jan Artssen van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:1
Betreft stukje land in Maren, (belast met 1 vadem Maasdijk in de Nieuwe Waarde bij de Palingdijk in) ()=in marge; per 1616 voor 6g verhuurd; over 1616 en '17 ontv ...; over 1619 4g 12st.
Omdat dit land van 1,5 morgen groot veel schade leed en omdat er nog een vadem Maasdijk als belasting bovenop kwam hebben de kerkmeesters dit land door Jenneke van der Meer aan Adriaan van Empel laten opdragen voor 100g, wat zester ook hebben gekregen (J Willemssen).

1587-04-07 (overdracht)

Plaats:Vught
Plek:St-Petrusparochie / De Nieuwe Troon
Schenker:Meer, Martina, dochter van wijlen Johannes van der Meer
Ontvanger:Velde, Gijsbertus van den,tgv Mattheus van den Weeghe, zoon van wijlen Johannes
Categorie:1
Betreft huis, leien dak, erf hof en achterhuis met zijn rechten en afhankelijke goederen in de parcohie van St-Petrus te Vught, geheten "De Nieuwe Troon", samen met een erfcijns van 12 Cgulden.
N.B. Dit goed is van de kerkfabriek geweest; mogelijk heeft Matheus vd Weeghe dit ontvangen ten gunste van de kerkfabriek.

1588-01-05 (overdracht / cijnsboek 056r, 136r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Zadelstraat / Schaapshoofd / St-Jorisstraat / Paushoed
Schenker:Vogels, Arnoldus, zoon van wijlen Godefridus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Weeghe, Mattheus van den) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 2 Rijns gulden uit 0,33 deel van huis erf onbebouwd stuk grond in Zadelstraat naast huis en erf "De Waag".
Terugkoop blijft mogelijk.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek St-Jan wordt in cijnsboek samen genoemd met 1529-05-12 waarin sprake is van erfcijns 1 gulden uit een erfgoed in de St-Jorisstraat; in marge: no 54; laatst over 1627; voorlopig enige verband daarmee is de schenker.
Feitelijk hoort deze akte bij erfcijns 2 gulden uit erfgoed in de Zadelstraat, bij de Waag, genoemd Het Schaapshoofd; verband met 1522-02-07; in marge: no 87; laatst over 1628.
Over Paushoed: vSvY I 424-425; Mosmans 69.
Over Waag: vSvY I 21 III 489-492; Mosmans 57 perceel 250-251.
Over Schaapshoofd: vSvY I 321-326; Mosmans 60 perceel 1057.

1588-03-04 (cijnsboek 039r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hoge Steenweg / St-Maarten
Schenker:Cuijper, Daniel Janssen (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 gulden uit huis St-Maarten.
Afgelost over 1616.
vSvY: -.
Mosmans: 23 perceel 44.

1588-11-05 (testament voor notaris / cijnsboek 419r H.S.)

Plaats:St-Oedenrode
Plek:onbekend
Schenker:Beke, juffr Maria van, weduwe van Dirk van Veghel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3g uit helft van een beemd in St-Oedenrode.
Notaris: Hendrik Rooij de Grasen.
Over 1611, daarvoor vervallen omdat Maria was.
overleden; laatst over 1624.

1589-04-20 (overeenkomst / cijnsboek 358r)

Plaats:Zeelst / Blaarthem
Plek:Eindhoven, Klein / In de Biesen
Schenker:1. (Breugel, Arnt van) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:2. Michielssen, Willem, zoon van wijlen Hendrik
Categorie:2
Betreft overeenkomst na geschil over de betaling van een erfpacht van 2,5 mud rogge uit totaal van 3 mu, in het verleden aan kerkfabriek verkocht (zie 1386-10-24) uit goederen Klein Eindhoven, deels in Zeelst In de Biesen, deels in Blaarthem liggend; zie ook inv. nr. 2088 t/m C.
Omdat deze erfpacht niet meer voldaan is over een lange tijd (t/m 1588) is er nog een erfcijns bijgekomen van 6 gulden en 5 stuivers.
In dorso: ... fo 166.
(358r) erfcijns 6g 5st.
Laatst over 1620.
(408r) erfpacht 3 mud roggewordt geheven uit een beemd in de Lapparts gelegen naast de hoeve Klein Eindhoven; in 1609 over 1608 en '09 25g; 1610 13g; 1611 en deels '12 17g 9st; etc; 1620 over 2 jaar 25g, kwijtgescholden 1615 en '16; van 1,5 jaar nog te betalen in 1621 1 jaar pacht en 1g; 1617 13g 10st; 1618 12g 10st en voor kosten van recht nog 4g 4st; 1619, 1620 ontv, over 1621 al 3g 1st (laatst).
Inv. nr. 1300: er is nog een rechtszaak over gevoerd in 1625, met onbekende afloop.

1589-11-20 (cijnsboek 157r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vismarkt
Schenker:Artszoon, Jan (anno 1607)
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 14 gulden uit huis aan de werf tussen de Korenbrug en de Visbrug.
Laatst over 1625 en '26 (28 g).

1590-02-06 (overdracht / cijnsboek 262r)

Plaats:Boxtel
Plek:Kleinder-Liempde / Dommel / De Kuilen / Mosven / Het Sestersaet
Schenker:Dirksen, Henrica, dochter van wijlen Herbertus
Ontvanger:(Weeghe, Mattheus Janssen van den) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 Karolus gulden uit.
 • stuk hooiland 1,5 dag hooien groot op plek Kleinder Liempde, bij de Dommel
 • stuk weide, koeweide, geheten De Kuilen, 1 mudzaad groot bij de gemene gronden Mosven
 • akker, Het Sestersaet, 1 zester groot
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
Laatst over 1625; 1609 kwijtgescholden.

1590-08-11 (overdracht / cijnsboek 238r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat
Schenker:Jacobs, Peter
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft huis erf hof achterhuis in de Kerkstraat.
Dit huis is verkocht dd 20 nov 1612 ten bate van nieuwe oxaal.

1592-02-21 (testament / cijnsboek 307r)

Plaats:Oirschot
Plek:Spoordonk
Schenker:Verwer, Iken, dochter van wijlen mr Anthonis Artszoon de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan (anno 1607)
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 g; laatst over 1626.
Zie ook 0001-01-01 Oirschot.

1592-02-23 (verkoop)

Plaats:Den Dungen (vrijheid 's-Hertogenbosch)
Plek:Drieborcht
Schenker:Grasven, Beatrix, weduwe van Johannes + dochters Beatrix + Jutta
Ontvanger:Keimp, Johannes, zoon van wijlen Johannes
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 pond uit stuk grond van 6 lopen en uit aangrenzend huis, erf, hof en stuk grond.
In dorso: dominus Joachimus Goswini Walravens capellanus et rectoir in Middelroj Schijndelius (Van den Weeghe?); Godefriy Loeff van den Sloot nomine ...; lata XI augusti 1620 ... Gastel ... Dungen.

1593-07-17 (overdracht / cijnsboek 312r)

Plaats:Oss
Plek:onbekend
Schenker:Steinssen, Gijsbertus + Elizabeth, kinderen van wijlen Lucas
Ontvanger:(Weeghe, Mattheus van den) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 Karolus gulden en 15 stuivers uit huis erf hof en landbouwgrond 19 lopen groot.
Ontvanger optredend ten gunste van kerkfabriek.
In cijnsboek nog steeds 3 gulden 15 stuivers; laatst over 1625.

1594-06-27 (benoeming)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Stiphout, Hendrik Gerardszoon
Categorie:4
Betreft benoeming van Hendrik Gerardszoon van Stiphout tot procurator van de kerk voor de Raad en het Leenhof van Brabant in Holland in een proces tussen Jan Peterszoon van Gemert tegen Janneke,wedv Jan van Duinhoven, pachtster van de hoeve van de St-Jan in Rixtel.
De kerkmeesters zijn de oorkonders.
Beschrijving zegel: rond, heeft randschrift ("fabrica beate Marie virginis beate Johannis evangeliste Buscoducis"), afbeelding laat een boom zien waaronder links Maria staat met het kindje Jezus op haar linkerarm, rechts onder de boom staat Johannes met zijn evangelie in zijn hand; hij ondersteunt zich door middel van een stok in zijn linkerhand.

1594-07-04 (overdracht / cijnsboek 291r)

Plaats:Nistelrode
Plek:Haag / Vorst
Schenker:Keimp, Cornelius, zoon van wijlen Henricus, zoon van wijlen Johannes
Ontvanger:(Willemszoon, Franciscus) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 Karolus gulden uit.
 • akker 10 lo, Die Haag
 • akker, 9 lo, op plek Die Vorst
Terugkoop mag voor 50 Cgulden, cijns van jaar van terugkoop en achterstallige bedragen, moet wel 0,5 jaar van tevoren aangekondigd worden.
Laatst over 1626.

1595-01-07 (verkoop / cijnsboek 381v)

Plaats:Aarle / Beek
Plek:Grote Laar / Pees Gal
Schenker:Dirkszoon, Henricus, zoon van wijlen Thomas + Johaanes, zijn zoon
Ontvanger:Velde, Gijsbert van den ten gunste van Arnoldus vd Breugel / kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft helft van stuk wei- en hooiland van 6 voor groot bij de hoeve Grote Laar, bij de Pees Gal die daar stroomt; de andere helft is van de St-Jan.
Last: 1 blank grondcijns (staat in boek van.
Lieshout).
In cijnsboek genoemd in verband met bezit van de hoeven door de kerkfabriek.

1595-06-12 (verkoop)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat / Kerkstraat
Schenker:(Breugel, A van + mr H Pelgrom + M vd Meer) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Aartssen, Hendrikje, weduwe van Geerlincx, kaarsenmaker
Categorie:1
Betreft huis erf hof en achterhuis met zijn rechten en afhankelijke goederen "De Drye Raucovels" in de Kerkstraat op de hoek van de Torenstraat, tussen het huis en erfgoed van de kerk aan een zijde en de Torenstraat aan de andere zijde, zich uitstrekkend vanaf de Kerkstraat tot aan het erfgoed van de kerk.
Lasten: grondcijnzen 3 stuivers en 6 denier en 2 stuivers en 9 den aan de hertog van Brabant.
Voorwaarden:.
 • Hendrikje zal de loden goot tussen dit huis en het huis van de kerk in goede staat houden
 • tussenmuur tussen dit huis en het huis van de kerk zal zij op haar kosten bouwen, en zal door beiden onderhouden worden
 • het water komend van erfgoed Jan Scheffer en van het erfgoed van de kerk zal zester leiden door een goot in de richting van de Torenstraat, zoals dat nu ook al is
Kerkmeesters: Arnt van Breugel, mr Herman Pelgrom, Mathijs van der Meer; zijn hiervoor gemachtigd door stadsbestuur.
Zie ook inv. nr. 2112; mogelijk is dit hetzelfde huis als in 1537-05-19 ter sprake komt.
vSvY: II 380.

1595-06-12 (overdracht / cijnsboek 020r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Meer, Matthijs van der
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente 5 gulden door de stad 's-Hertogenbosch te betalen;.
cijnsboek fo 20r; in marge: fol 3 no 1; laatste: 1629 over 1629.

1596-07-04 (overdracht / cijnsboek 272v)

Plaats:Geffen
Plek:Estersche Vree
Schenker:..., Arnoldus, zvw
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / Goijaart van Engelant ten gunste van altaar Onze Lieve Vrouw Presentatie
Categorie:2
Betreft een erfcijns van in totaal 9 G uit een weide, waarvan de kerkfabriek 9 stuivers krijgt In bovenstaande akte kreeg Onze Lieve Vrouw Presentatie 3 gulden 10 stuivers op voorwaarde dat de kerkfabriek 10 stuivers kreeg.
Laatst over 1626.
Vanaf Simon van Bethmeer ontving de kerkfabriek de 3 gulden 10 stuivers en reikte dit uit aan Onze Lieve Vrouw Presentatie.

1600-03-03 (ruil / cijnsboek 379r)

Plaats:Breugel
Plek:Op 't Ruth
Schenker:1. Jasper Tielmans van Hertsrode
Ontvanger:2. kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft een ruil van 3,5 lopen land te Breugel Op het Ruth tegen erfpacht 2 mud rogge uit onbekende onderpanden, te lossen met 350g.
t/m 1612 in onbruik gelegen; 1613 3g 5st; ook 1614; 1615 ipv 7 zester rogge 8g 15st; vanaf 1618 7g per jaar; vanaf 1624 5g/jaar; laatst over 1627 5g.
Zie inv. nr. 2745 en 46 (contracten tot verhuur).
(in 2746 genoemd: aan de Houtheuvel).

1600-10-09 (cijnsboek 007r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Staten van Brabant
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente van 87 gulden 13 stuivers 9 oord Dit voor een bedrag van 1402 gulden 10 stuivers dat "geleend" is van kerkfabriek in 1575: het zilverwerk is weggehaald en getaxeerd op dat bedrag.
Laatst: in 1628 1614 voldaan.
Cijnsboek fo 7r.
In marge: no 81; No 2 N.L.

1603-07-12 (ruil / cijnsboek 411r H.S.)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:staten van Brabant
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente 25g; er is een akte dd 1568-06-10 waarin Jacob Bax wordt genoemd als rentmeester van de 3 staten.
Bovenstaande daum is gebaseerd op akte waarin Lambrecht Millinck van Gerwen als ruil een erfpacht van 4 mud rogge heeft opgedragen.
In 1607 1603 ontvangen van de rentmeester van de Staten; in 1608 over 1604; laatst over 1626; in marge: no 67.
Onder hoofdstuk renten en cijnzen ten bate van licht van de kaarsen voor H Sacrament buiten het hoge koor en binnen de metalen "tuijn" (H.S.).

1603-10-13 (testament voor notaris / cijnsboek 258r)

Plaats:Berlicum
Plek:Heyenroth
Schenker:Havens, Jan, kann, plebaan St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 gulden uit 2 stukjes hooiland.
Laatst over 1622.
Notaris:Andries van Hoessel.

1605-08-19 (overdracht / cijnsboek 382r)

Plaats:Aarle
Plek:Kleine Laar
Schenker:Eindhouts, Georgius de
Ontvanger:(Bethmeer, Simon de) kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 5 lopen akkerland gelegen bij de hoeve Kleine Laar.
In cijnsboek in verband met bezit van de hoeven door de kerkfabriek.

1607-03-06 (overdracht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:(Weeghe, Mattheus) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Ruis, Gerling ten gunste van kinderen van Jan Pelgrom
Categorie:3
Betreft overdracht van 850 Karolus gulden Dit bedrag heeft de kerkfabriek geleend toen Mattheus vd Weeghe nog rentmeester van de kerkfabriek was.
 • 300 gulden van de kinderen van Jan Pelgrom, daarna Mattheus vd Weeghe voor rente van 18 gulden 15 st
 • 200 gulden van h rHendrik Willemszoon van Nistelrode, pr, daarna Suzanne vd Weeghe voor rente van 14 Cgulden
 • 150 gulden van heer Leonard Plas, pr, voor rente van 10,5 g
 • 50 gulden van Catharina Jacobs, daarna Suzanne vd Weeghe voor rente 3 gulden 10 st
 • 150 gulden van mr Jan Keisers, daarna Willem vd Weeghe voor rente 10,5 g
Volgens bekentenis kerkmeesters dd 1606-08-21.

1612-01-20 (overdracht)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Blankaarts, Nelleke, dochter van wijlen Hendrik + voogd
Ontvanger:(Scheffer de Oude, Jan) kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft alle kleren, huisraad en andere erfgoederen die Nelleke, 76 jaar oud, na haar dood zal achterlaten; zij verklaart geen schulden te hebben.
De kerkmeesters zullen Nelleke begraven en enige missen ten gunste van haar doen opdragen.

1613-12-14 (cijnsboek 011r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Lokeman, Maaike, begijn Groot-Begijnhof / staten van Brabant
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente 6 gulden 5 stuivers op de staten van Brabant na de dood van Maaikens zuster aan de kerkfabriek vermaakt.
Cijnsboek fo 11 r.

1614-02-25 (cijnsboek 268r, 372r)

Plaats:Empel / Meerwijk
Plek:Kijfkampje / Empelsche Veld
Schenker:Bladel, erfgenamen van Tielman
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 10 g; laatst over 1623; daarna over 1624 en '25 waarna op 20 jun 1625 de erfrente gekweten is voor 80 g.
Erfcijns wordt geheven uit 1 morgen van 1 van de twee Kijfkampkes, ieder 2,5 morgen groot gelegen in het Empelsche Veld.
In feb 1614 overgedragen aan de erfgenamen van Tielman van Bladel om daaruit te betalen jaarlijks 10g (zie boven).

1614-04-04 (overdracht / cijnsboek 265r)

Plaats:Drunen
Plek:Slijk, in het
Schenker:Weert, Hendrik Adriaans van Oirt, alias de
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 4 g; laatst over 1625 en '26; is bij Laurens van Lommel gekweten.
Zie ook cijnsboek 0001-01-01 Udenhout 355r.

1614-04-30 (verkoop / cijnsboek [2x ongenummerd] na 314r)

Plaats:St-Oedenrode
Plek:onbekend
Schenker:Rembouts, Robrecht
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft.
 • erfcijns 18 gulden dd 26 okt 1618 is deze erfcijns openbaar verkocht door de 3 leden van de stad 's-Hertogenbosch
 • erfcijns 6 gulden dd 26 okt 1618 in openbaar verkocht door de 3 leden van de stad 's-Hertogenbosch
Verkopingen vermeld in rekening van Aard van Horenbeek over 1618 (volgens cijnsboek).

1614-04-30 (cijnsboek [ongenummerd] na 334r)

Plaats:Son / Someren
Plek:Espe / onbekend
Schenker:Rembouts, Robrecht
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 9 gulden (nva) uit Espe te Son.
Op dezelfde fo: (Someren) helft van 11 gulden erfcijns, de andere helft is voor het weeshuis; in 1624 gereduceerd tot 7g 10st; laatst over 1623.

1614-04-30 (cijnsboek [ongenummerd] na 359r)

Plaats:Son
Plek:onbekend
Schenker:Rembouts, Robrecht
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 9 g; dd 26 okt 1618 verkocht met toestemming van de 3 leden van de stad (rekening Aart van Horenbeek).

1614-06-18 (verkoop / cijnsboek 313r)

Plaats:Olland / St-Oedenrode
Plek:onbekend
Schenker:Janssen, Denis, zoon van Puawel
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 12 gulden 10 stuivers; 26 mei 1625 over 1624 en '25, daarna afgelost voor 200 g.

1614-07-15 (cijnsboek 204r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Vughterdijk / naast Corneliskapel
Schenker:Wouterszoon, Gerard, zoon van Huibert, laarsmaker
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 g; erfcijns is nooit betaald: Gerard is er nl vandoor gegaan en heeft zijn vrouw en 7 kinderen laten zitten.

1614-07-21 (overdracht / cijnsboek 274v)

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:onbekend
Schenker:Stokhorst, Gerard Janssen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 g; laatst over 1619 en 1620 en vervolgens afgelost.

1614-08-29 (overdracht / cijnsboek 022r)

Plaats:Lithoijen / 's-Hertogenbosch
Plek:Brede Tweenen / Orthenstraat
Schenker:Tulden, Jacobus de, zoon van wijlen Gerardus
Ontvanger:(Rijder, Jan Janssen in den) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 5 Karolus gulden uit.
 • 1,5 morgen kamp de Brede Tweenen in Littoyen
 • huis erf hof in Orthenstraat 's-Hertogenbosch;
Huis is volgens cijnsboek afgebroken; nu betaalt de stad: fo 22r; in marge fo 275 no 15; laats over 1628.
Retroakte dd 1529-03-18.
In dorso: fo 275 no 1.

1615-03-08 (aflossing erfpacht)

Plaats:Rixtel
Plek:Ten Kuilen
Schenker:(Scheffer, Jan) kerkfabriek St-Jan
Ontvanger:Dirkszoon, Marieke, dochter van wijlen Reinier
Categorie:2
Betreft aflossing van erfpacht 1 mud rogge uit 2 mud rogge uit totaal van 8 mud rogge uit de goederen Ten Kuilen te Rixtel voor 100 Cgulden.
Jan Scheffer wordt in deze akte "affgegaen kerckmeester" genoemd.

1615-05-21 (cijnsboek [ongenummerd] na 285r, voor 286r)

Plaats:Kessel
Plek:onbekend
Schenker:Heeren, Cathelijn, dv Dirk
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfrente 7 gulden uit de helft van 1,5 morgen land uit een groter stuk land.
Laatst over 1625.

1616-03-04 (cijnsboek 045r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Hoge Steenweg / Gulden Laars / Broederstraat / Painthoed
Schenker:Berkel, Klaas Janssen van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns van 45 gulden uit huis Gulden Laars aan de Hoge Steenweg en huis Painthoed aan de Broederstraat.
In 1628 betaald over 1628 en een helft afgelost.
Over Gulden Laars: vSvY I 148 III 569-575; Mosmans 24 perceel 59.
(ook wel geheten De Engel).

1617-06-17 (overdracht / cijnsboek [ongenummerd])

Plaats:St-Michielsgestel
Plek:onbekend
Schenker:Stokhorst, Gerard Janssen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6 gulden uit dezelfde onderpanden als 1614-07-21.
Laatst over 1624-1628; daarna op onbekende datum afgelost.

1617-08-04 (overdracht)

Plaats:Aarle
Plek:Kleine Laar
Schenker:Dirkszoon, Hendrik Thomas
Ontvanger:(Heumen, mr H van + mr Jacob vd Cammen + J Verschuren)kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft stuk akkerland van 2 lopen bij de Kleine Laar.
De verkoper mag dit stuk land loskopen voor 250 Cgulden, mits hij dat een half jaar van tevoren aankondigt.
Kerkmeesters mr Herman van Heumen en mr Jacob van der Cammen zijn licentiaten in de rechten en raadsheren van 's-Hertogenbosch; Jacques Verschuren is de derde die in de akte genoemd wordt.

1621-02-01 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Delft, Joseph van) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van erfrente 21 Cgulden.
Terugkoop mogelijk voor 16 gulden de gulden, met de rente van jaar van terugkoop en achterstand.

1621-05-17 (overdracht / cijnsboek 149r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat / kerkhof St-Jan
Schenker:Ordquen, Aart Jacobssen van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 7 stuivers "ter sake van sekere erff betimmert op het kerckhoff".
Laatst ver 1623-'28 (2 gulden 2 st); in marge: no 95.

1621-07-05 (testament voor notaris / cijnsboek 131r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Ridderstraat
Schenker:Asseldonk, Hendrik Jacobs van den
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 3 gulden en nog eens 3 gulden uit huis.
Laatst over 1626.
Notaris: D van Kessel.

1622-04-26 (overdracht / cijnsboek 361r)

Plaats:Someren
Plek:onbekend
Schenker:Kessel, Dirk van, namens Antoinetta Monix
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan / weeshuis
Categorie:2
Betreft erfcijns 21g waarvan de kerkfabriek 10,5g krijgt.
Omdat Michiel Gerardszoon, die de erfcijns moet betalen, zeer verarmd was is overeengekomen dat nog maar 7g 10 stuivers betaald hoeft te worden; laatst over 1621.

1622-05-07 (cijnsboek 021v)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft rente 8 gulden 15 stuivers na lening van 220 gulden aan de stad.
Cijnsboek fo 21v; laatst 1629 over 1629.

1623-03-23 (cijnsboek 353r)

Plaats:Udenhout / Drunen
Plek:onbekend
Schenker:Hendriks, Corstiaan,zv Peter Jans + Jan, zoon van Jan Maartenszoon de Bont
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft erfcijns 6,5 gulden te lossen voor 100g; de cijns is door de kerkfabriek voor die prijs gekocht met geld dat is vrijgekomen uit de aflossing van een erfcijns van 6 gulden uit een huis in de Verwerstraat.
Over 1624 betaald, nva.

1629-01-01 (cijnsboek 251v, 252v)

Plaats:Boekel / Ravenstein / Tilburg / Goirle
Plek:nvb
Schenker:Grobbendonk, heer van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft jaarlijkse erfrente van 150 gulden uit de goederen (en tienden) Boekel in land van Ravenstein van de heer van Grobbendonk; af te lossen voor 3000 g; laatst over 1629.
Is in 1629 gevestigd op onbekende datum.
Eveneens 150 gulden uit goederen te Tilburg en Goirle, te lossen met 3000 g, eveneens op onbekende datum in 1629 gevestigd en eveneens in 1629 voor het laatst betaald.

1629-01-29 (verkoop)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:stad 's-Hertogenbosch
Ontvanger:(Horenbeek, mr G van + Jan Scheffer) kerkfabriek St-Jan
Categorie:2
Betreft verkoop van rente 250 Cgulden.
Terugkoop mogelijk voor 16 gulden de gulden.
In dorso: 3x nvb (te laat); fo 26; fo 14.
Kerkmeesters: mr Gerard van Horenbeek, raadsheer 's-Hertogenbosch en Jan Scheffer.

5555-05-05 (cijnsboek 423r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:kruiwagenkruiers en pakkers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Betreft de kruiwagenkruiers en pakkers: wie gildebroeder wordt betaalt de kerkfabriek 2 po; nva.
Niet gevonden bij V.d. Heuvel, Bronnen.

5555-05-05 (cijnsboek 426r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:lintwerkers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie meester wordt betaalt de kerkfabriek 1,5 po, en elke leerknaap 1st.
 • J inden Rijder voor 1614 12 mrs 25 leerknaap 7g 11st
 • A van Engelen voor 1615 voor 7 en 24 4g 17,5st
 • G vd Meer 7g 10st
 • J Verscharen 3g 9,5st
 • G de Weer 12g 9st
 • J Willemssen 9g 17st
 • in 1620 voor 48 leerknaap en 13 mrs en 8 halfmrs 11g 6,5 st
 • J van Delft voor 4 mrs en 35 leerknaap 3g 17st
 • S van Bethmeer voor 1 en 7 1g 1,5st
 • P Ciermans voor 6 mrs 3g 10st
 • G Vos voor 2 mrs 27 leerknaap over periode 1625 t/m 1626 1g 19st
 • voor 4 mrs en 18 leerknaap 3g
 • voor 1 mr en 5 leerknaap 15,5 st
Niks gevonden bij V.d. Heuvel, Bronnen.

5555-05-05 (cijnsboek 430r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:Nestelmakers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie meester of leerknaap wordt betaalt 1 oude groot.
In marge: siet het root privilegieboeck folio 143 verso: klopt niet.
 • J van Scharen 1 leerknaap 4st
 • J Willemssen 2 leerknaap 4st
 • S van Bethmeer in 1623 2 leerknaap 4st
Niks gevonden bij V.d. Heuvel, Bronnen.

5555-05-05 (cijnsboek 433r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:tingieters
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie meester wordt en geen zoon van een meester is betaalt 4 oude groten nu 8st, wie leerknaap wordt 1 oude groot "Hiervan die caerte van de tengieters, articulo (nva)".
 • in 1608 voor Daniel Janssen die mr werd 8st en voor de tijd dat hij leerknaap was 2st
 • in 1609 voor Hans roggen die leerknaap en mr werd 10st
 • G vd Meer voor 2 leerknaap 4 stuivers voor 1615
 • J van Delft voor 1 mr 3 leerknaap 14st
nva.
Niet gevonden bij V.d. Heuvel, Bronnen.

5555-05-05 (cijnsboek 437r Amb)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:hooimakers
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
Wie mr wordt moet betalen 1,5 oude groot; dit is echter nooit uitgevoerd.
nva.
Niet gevonden bij V.d. Heuvel, Bronnen.

6666-06-06 (cijnsboek 438r)

Plaats:nvb
Plek:nvb
Schenker:nvb
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:3
"Item van alle erven die te boeck geset worden plach de fabrijcke te hebben ende te ontfangen 1 oude groot".
nva.

8888-08-08 (cijnsboek 363r)

Plaats:Hintham
Plek:Hoge Vliert / Onze Lieve Vrouw Kampje
Schenker:onbekend
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 2 morgen land in de Hoge Vliert, genaamd Onze Lieve Vrouw Kampke t/m A van Engelen 12g (over 1614), G de Weer 7g; daarna geen bedragen genoemd; 1619-1623 20g 1624-1625 18g 1626 20g; laatst: 11 jan 14g, rest kwijtgescholden wegens onbruik.

8888-08-08 (cijnsboek 364r)

Plaats:Hintham
Plek:Vliert
Schenker:onbekend
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 2 scharen wei in de Vliert van een geheel van 150 scharen 1611- Aart van Horenbeek 4g 15st; A van Horenbeek tot A Donckers 6g; A donckers 6g 10st.
Betaald door rentmeesters THG vanaf J Willemssen.

8888-08-08 (cijnsboek 365r)

Plaats:Kessel
Plek:Kesselsche Graaf
Schenker:onbekend
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft 2 kampen land naast elkaar gelegen, elk ongeveer 2 morgen 1 hond groot Donkers / Scheffer tot A van Horenbeek 24g, vanaf Horenbeek 32g; laatst 16 maart 1628 9g.
Inv. nr. 1795: huurcontract.

8888-08-08 (cijnsboek 383r)

Plaats:Aarle
Plek:Kleine Laar
Schenker:Duinhoven, Hendrik Maassen van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
t/m 1617 alles vervallen; 9 jan 1619 verpacht voor 12 mud rogge.
In 1618 geld betaald: 40g; Horenbeek: 12 mud 4 zester rogge.
Daarna voor 4 jaar: 16 mud rogge op St-Maarten en "tot voorlijff" 40g op Lichtmis (nva).

8888-08-08 (cijnsboek 384r)

Plaats:Aarle
Plek:Ten Einde op het Strijp
Schenker:Peeters, Hendrik
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
28 dec 1618 verpacht voor 2 jaar priester pinksteren 1619 voor 13 mud rogge; "tot voorlijff" in geld 50g (nva).

8888-08-08 (cijnsboek 385r)

Plaats:Aarle
Plek:Ter Asdonk
Schenker:Gruiters, Aart Janssen
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
12 dec 1618 verpacht voor 4 jaar, evt met 2 te verminderen per pinksteren 1619 voor 122g ipv in rogge (nva).

8888-08-08 (cijnsboek 386r)

Plaats:Rixtel
Plek:Ten Kuilen
Schenker:Duinhoven, Peter Janssen van
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
19 dec 1618 verpacht voor 2 jaar per pinksteren 1619 voor 17 mud rogge op Kerstmis en "tot voorlijff" op St-Maarten 45g (nva).

9999-09-09 (cijnsboek 227r, 239v)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Kerkstraat / Torenstraat / Roostel
Schenker:plebaan van St-Jan
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft.
 • een huis erf hof van de kerkfabriek naast huis op de hoek van de Torenstraat, dat wordt gehuurd door de plebaan van de St-Jan (227r) (vSvY II 379-380) dd 1622-05-22 verhuurd aan de deken ten gunste van de nieuwe plebaan tegen betaling van 50 g; laatst over 1627
 • huisje staande in de Kerkstraat (op de Roostel) (239v)
In dit huisje worden gevonden voorwerpen, die bij Onze Lieve Vrouw verloren waren en niet werden opgehaald, door een begijn verkocht.
Aan Grietje Colen, weduwe van mr Jan Plaatman van Amsterdam door Jan Janssen in den Rijder verhuurd; een onbekende huursom wordt in 1615, 1616, 1617 ontvangen.

9999-09-09 (cijnsboek 228r, 229r, 230r, 230v, 231r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:Torenstraat
Schenker:onbekend
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft.
 • (228r) huis en erf in de Torenstraat. In 1611 verkocht ten bate van nieuwe oxaal aan T Hermans, grachtmaker
 • (229r) huisje in Torenstraat. Eveneens verkocht ten bate van nieuwe oxaal, nu aan Marijn Klaassen
 • (230r) 2 huizen onder 1 dak, erven, hoven, nu tot een woning gemaakt in de Torenstraat 16 aug 1611 verkocht ten bate van nieuwe oxaal
 • (230v) huisje staande naast de 2 voornoemde huizen in Torenstraat. 18 nov 1611 verkocht ten bate van nieuwe oxaal
 • (230v) huisje in de Torenstraat naast voornoemde huisje. 18 nov 1611 verkocht ten bate van nieuwe oxaal
 • (231r) huis erf onbebouwde grond in Torenstraat, waar "roock uut plach te hangen". 18 nov 1611 verkocht ten bate van nieuwe oxaal

9999-09-09 (cijnsboek 233r, 234r, 236r, 239r)

Plaats:'s-Hertogenbosch
Plek:op kerkhof St-Jan / Hinthamerstraat
Schenker:onbekend
Ontvanger:kerkfabriek St-Jan
Categorie:1
Betreft.
 • (233r) huis op het kerkhof tegenover de Oordeeldeuren. In 1612 verkocht ten bate van nieuwe oxaal; mogelijk in inv. nr. 2111 genoemd: huurcontract uit 1595
 • (234r) hoekhuis op het kerkhof naast voornoemde huis. In 1606 verhuurd voor 125 aan Aart Peters en Margriet, dv Maarten Janssen, zijn nicht, voor hun leven lang. 22 aug 1620 Aart overleden
 • (236r) huis erf onbebouwde ruimte en achterhuis op het kerkhof bij de Hinthamerstraat op de hoek van het kerkhof. 20 nov 1612 verkocht ten bate van nieuwe oxaal
 • de loods ("logie") op het kerkhof Huizenier: mr Joris Steenhouwer, die een onbekende huur betaalde; over hem o.m. inv. nr. 1427