Peterke dochter van Henrick SEBEN bij Henderske dochter van Jan NELISSEN en Jan Theijsse WEIJGERGANCX man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Henrick voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen en Gestel.
15.10.1680 | R 1651A | f 2v

Jacomina en Maria, dochters van Cornelis Jacobs van VECHEL bij Catharina FILTERS; Jan van Ingen, Jacobus de BECKER en Cornelis van INGEN, momboirs over de onmondige kinderen van Cornelis van INGEN bij wijlen Theodora ook dochter van Cornelis en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante, resp. oud-tante Alegonda van VECHEL: te Engelen, Bokhoven, Vlijmen, chijnsen, obligaties, pachten en renten.
12.02.1681 | R 1651A | f 104

Adriaen, Delis en Anneke, kinderen van wijlen Huijbert Henrick BROEREN bij Theijske zijn huisvrouw, dochter van Adriaen SIJMONS; Gerit GOIJAERTS en Dirck JACOBS momboirs over de twee onmondige kinderen van Laureijns JACOBS bij Henderske zijn huisvrouw, ook dochter van Huijbert en Theijske voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen en Gestel.
03.05.1681 | R 1651A | f 173v

Michael Jan EIJCKEMANS, vader en momboir over zijn drie onmondige kinderen bij Metken dochter van Willem DANIELS bij Agneesken dochter van Peter Willem ARIENS en Cornelis Ariens van der DONCK in huwelijk hebbende Henderske dochter van Willem en Agneesken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, Berlicum.
24.06.1682 | R 1651B | f 178v

Joncker Maximiliaen van DRIESTEN, voor de ene helft; Maria HENRICX, gemachtigd van Sebastiaen van de SANDE, weduwe en geinstitueerde erfgename van Helena DONCKERS, nevens meer anderen, voor notaris Jan Francois HAERIJ, te Antwerpen op 22.3.1681 en van Maria DONCKERS, Jan DONCKERS, Laureijnsken dochter van Barbara HUIJBRECHTS, weduwe van Christoffel COMINETTO, nevens meer anderen, gemachtigd voor de bovenstaande notaris te Antwerpen op 22.3.1681, voor 1/4 part; Gerard DONCKERS en Adriaen GHIJSSELEN momboirs over de onmondige kinderen van Willem DONCKERS, voor het resterende 1/4 gedeelte, gaan erfdeling aan van de goederen die hen onbedeeld toebehoren: te Roosmalen.
25.06.1682 | R 1651B | f 181v

Johan, Norbertus en Catharina, kinderen van wijlen Jan Andries van HEES bij Elisabeth van der HEIJDEN, voor henzelven en voor hun zuster Maria: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en hun grootmoeder.
31.07.1682 | R 1651B | f 211v

Matthijs zoon van Marten van OVERBEECK bij Arike dochter van Thijs Delisse van OSCH, Jan Thijsse van DIJCK man en momboir van Aelke zijn huisvrouw, Leendert Pauwels MOORS man en momboir van Merijke zijn huisvrouw, allen dochters van Marten en Arike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Middelroij onder Berlicum, Schijndel en Berlicum.
03.10.1682 | R 1651B | f 246v

Joost en Anna kinderen van Thomas HURKENS bij Anna Michielse WANT, approbatie van de erfdeling van de goederen, gepasseerd voor notaris Willem VOS op 24.9.1682.
03.10.1682 | R 1651B | f 249

Anthonij en Aert zonen van Peter THEUNISSE bij Maeijke dochter van Jan GIELIS; Jan Aerse van WEERTHUIJSEN, momboir over de onmondige kinderen van Lijske weduwe van Pieter van WEERTHUIJSEN, ook dochter van Peter en Maeijke voorsz, in presentie van Geerit Herbers van WEERTHUIJSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Vught, Deuteren, Haren en Helvoirt; pachten.
23.10.1684 | R 1652A | f 11v

Willem Corsten ROOCHS en Hendrick Goijerts van KEMPEN, momboirs over Willem en Maijke, kinderen van wijlen Dielis Jans van der STEEN bij Jenneke dochter van Willem Wouter van HAMMEN en Hendrick Gerit SEBERS man en momboir van Jenneke, ook dochter van Dielis en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen en St Michielsgestel.
11.01.1685 | R 1652A | f 62

Aert Peter MEIJS, gemachtigd door zijn vader Peter Aert MEIJS voor Franchoijs van SIBBEN notaris te Diessen op 8.1.1683, voor de ene helft; Jan Marcken van de STRICKVOIR, voor hemzelve en voor Joost, Adriaen en Margriet, zijn broeders en zuster, gemachtigd voor bovenstaande notaris op dezelfde datum: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 8.1.1676 (zie ook acte R 1652B f 45v).
11.01.1683 | R 1652B | f 43

Jan Marckus van de STRICKVOIR, gemachtigde van Joost, Adriaen en Margriet: approbatie van de subdivisie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 8.1676 Baerschot onder Hilvarenbeek (zie ook acte R 1652B f 43).
11.01.1683 | R 1652B | f 45v

Hendrick en Huijbert, zonen van Jan Peter EIJCKEMANS bij Willemke dochter van Adriaen Jan van der MERENDONCK; Frans Jan FRANSEN man en momboir van Marike zijn huisvrouw ook dochter van Jan en Willemke voorsz; Willem GERITS en Huijbert Jan PETERS, momboirs over de drie onmondige kinderen van Dirck ook zoon van Jan en Willemke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum.
20.04.1683 | R 1652B | f 91v

Catharina en Wijnant kinderen van Balthasar Wijnants van GELENBERCH bij Maria COLEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
01.06.1683 | R 1652B | f 148v

Ariaen en Hendrick; Margriet in huwelijk hebbende Hendrick SMULDERS en Theunis Jans SPIERINCX man en momboir van Merijke, allen kinderen van wijlen Wouter Ariaens van den BOSCH bij Merijke dochter van Henrick REECKERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen en Empel; renten.
29.06.1683 | R 1652B | f 156v

Jan en Peter, zonen van Aert Janse van GRINSVEN bij Treijntje Peter Willem ARIENSE; Hendrick Janse van KEMPEN met Willem Janse van GRINSVEN, testamentaire momboirs over Hendrick onmondige zoon van Aert en Treijntje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendricxke, hun zuster: Den Dungen en Berlicum.
25.04.1684 | R 1652C | f 93v

Aelbert, Jan, Anthonij en Henrick, zonen van Adam van EIJL bij Josina van OS zijn huisvrouw, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, o.m. een brouwerij en het huis "de Bierwagen" in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch.
26.04.1684 | R 1652C | f 97

Adriana dochter van Adriaen Adriaens van den BOSCH bij Sijke JACOBS; Johannes de WEER man en momboir van Jacomina zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Sijke voorsz, voor hemzelve en als momboir over de twee onmondige kinderen van Laureijns van SCHIJNDEL bij Judith ook dochter van Adriaen en Sijke voorsz; Bartholomeus THEULINGS vader en momboir over zijn onmondige kinderen bij Margriet zijn huisvrouw ook dochter van Adriaen en Sijke voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders krachtens hun testament gepasseerd op 24.9.1675 voor notaris Willem VOS.
30.05.1684 | R 1652C | f 105

Peeter van DINTHER man en momboir van Johanna DONCQUERS, Henrick VISSERS man en momboir van Anthonetta DONCQUERS en Adriaen GHIJSSELEN momboir over Johan DONCQUERS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Jacobus DONCQUERS gepasseerd op 26.5.1684 voor notaris Hendrick van HEESWIJCK.
08.06.1684 | R 1652C | f 126v

Johan KUIJSTEN, koopman te 's-Hertogenbosch man en momboir van Michelet, zijn huisvrouw en Cornelis BRANDIJN in huwelijk hebbende Angela zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Gerard van den ANCKER bij Jenneke d'ZAERS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en hun grootmoeder, op 13.11.1680 aangegaan.
12.06.1684 | R 1652C | f 128v

Jan Creijn Hendricx de KONINGH en Jan Jans van COLLENBURGH gaan erfdeling aan van de goederen aan hen opgedragen door Wouter van VECHEL, rentmeester van de achtergelaten goederen van Hendrick VERCAMP, in zijn functie als evicteur, te Oirschot.
27.07.1684 | R 1652C | f 156

Peter, Hendrick, Jan en Catelijn, in huwelijk hebbende Arien Arien COOLEN, kinderen van Gerrit Jan van de SCHOOT bij Liske Jan DIRCX, gaan erfdeling aan van 1/4 deel in de goederen van wijlen hun ouders, op de Locht te Haeren bij Oisterwijk.
03.03.1685 | R 1661 | f 1v

Anthonie DONCKERS, executeur van de boedel van Hendrick DONCKERS, koopman in wijnen te 's-Hertogenbosch, ter eenre en Martinus EELKENS man en momboir van Maria BUIJSSEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de nalatenschap van Niclaes BUIJSSEN en Maria SOMERS zijn huisvrouw, eerder weduwe van Hendrick DONCKERS: renten en obligaties.
07.04.1685 | R 1661 | f 16

Jan en Arnt, zonen van wijlen Dirck Jan Otto POSTELEN bij Merike JANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Dinther, St Oedenrode.
12.05.1685 | R 1661 | f 22v

Wilhelmus van BREE, koopman te 's-Hertogenbosch voor hem zelve en voor zijn broeder Rutger Ignatius van BREE en Jacobus WANTEN, man en momboir van Guilielma Elisabeth van BREE: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders Dirck van BREE en Elisabeth van RIELE.
18.05.1685 | R 1661 | f 26

Cornelis de LEEUW man en momboir van Hester zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert van VECHEL bij Elisabeth de RAET, Herman en Maria ook kinderen van Aert en Elisabeth voorsz approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 27.6.1685.
28.06.1685 | R 1661 | f 34

Willem van VECHEL en Arien Gerits OOSTVOGEL man en momboir van Mechteld van VECHEL, kinderen van Aert Aert van VECHEL bij Corstke SPIERINGS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Engelen, St Michielsgestel.
06.09.1685 | R 1661 | f 43

Jenneke dochter van Arien van de MORSSELAER bij Margriet PETERS en Caspar Peters van GEMERT in huwelijk hebbende Marij ook dochter van Arien en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Vught.
19.11.1685 | R 1661 | f 61

Johan, Nicolaes en Geertuijd; Willem EIJCKENS in huwelijk hebbende Elisabeth, allen kinderen van wijlen Aert LEIJTEN bij Anna van DANCKERT, approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders, gepasseerd voor notaris Hendrik VOS op 29.8.1684.
14.12.1685 | R 1661 | f 65v

Aelbert van EIJL weduwnaar van Maria NEIJTS en Adriaantje MOONEN weduwe van Jan Jansz de PESSER hebben op 13.4.1668 hun huwelijkse voorwaarden gepasseerd; Adriaentje is overleden Aelbert van EIJL en Adnthonetta dochter van Adriaaantje voorsz uit haar eerste huwelijk gaan erfdeling aan van de goederen van Adriaantje voorsz. Aelbert zal zijn leven lang een hoeve te St Michielsgestel ter tochte bezitten; goederen te St Michielsgestel.
19.12.1685 | R 1661 | f 68v

Nicolaes LOEFF man en momboir van Catharina GERARDTS en Maria Teresa Gerardts weduwe van Floris van ORTEN geassisteerd met Nicolaes van ORTEN, haar schoonvader en voogd over haar twee onmondige kinderen, beiden dochters van Govert GERARDTS bij Elisabeth LEENSEN, zijn eerste huisvrouw, ter eenre; Willem Geraarts Ermgardus van HEES man en momboir van Waltera; Cornelia en Govert, allen meerderjarige kinderen van Govert GERARDTS bij Maria van VEEN zijn tweede huisvrouw, voor henzelven en voor hun minderjarige broeder en zuster: Cornelis en Elisabeth, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Waalwijk.
07.05.1686 | R 1661 | f 95v

Aelbert van EIJLL, laatst weduwnaar van Adriaantje MOONEN ter eenre en Anthonetta dochter van Jan Jans de PESSER bij Adriaantje MOONEN voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling van renten aan. (zie ook 19.12.1685 acte 68v).
05.07.1686 | R 1661 | f 107v

Laureijns MOREE man en momboir van Catharina PITTERS zijn huisvrouw en als momboir over Huijbert zoon van Huijbert van der MERENDONCK bij Maria MOREE en Matthijs van DORT man en momboir van Aeltje STASSEN, gaan erfdeling aan van goederen, die Laureijns, Huijbert en Matthijs elk voor 1/3 deel bezitten, aanbestorven via hun oom en oud-oom, Jan Huijbert HANSSE te Luijck: Maastricht, Marland, Luik; contanten, obligaties, chijnsen.
25.07.1686 | R 1661 | f 112v

Laureijns MOREE, Matthijs van DORT en Huijbert van der MERENDONCK gaan subdivisie aan van de goederen verkregen op 25.7.1686 (acte f 112v).
26.07.1686 | R 1661 | f 116v

Laureijns MOREE momboir over Huijbert van der MERENDONCK, ter eenre en Matthijs van DORT, ter andere zijde, gaan subdivisie aan van goederen verkregen op 25.7.1686 (zie acte f 112v).
26.07.1686 | R 1661 | f 117v

Jan, Ruth en Maijke meerderjarige kinderen van Jan Janse Rutgers van GRIENSVEN bij Jenneke AERTS, allen te Den Dungen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, St Michielsgestel en Berlicum.
26.08.1686 | R 1661 | f 121v

Dielis FRANSE, man en momboir van Dircxe dochter van Peter GIELIS bij Maria Jan MICHIELS, ter eenre en Peter AERTS man en momboir van Henderske dochter van Dirck HENRICX bij Maria Jan MICHIELS in haar tweede huwelijk, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Maria Jan MICHIELS: Vught St Peter; chijnsen en pachten.
01.09.1686 | R 1661 | f 129

Jenneke SPOORDONCK weduwe van Boudewijn van VUCHT, Maria SPOORDONCK weduwe van Lambert van BOCKHOVEN, Dirck van WIJERMONT man en momboir van Hendrina van SPOORDONCK, allen dochters van Aelbert van SPOORDONCK en Hendrina dochter van Jacob de BIJE bij Anneke ook dochter van Aelbert voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader resp grootvader, gepasseerd op 8.5.1686.
01.10.1686 | R 1661 | f 137v

Johanna van KELST; Peter vanden ENDEPOEL man en momboir van Maria de GRUIJTER; Helena de GRUIJTER weduwe van Laureijns DONCKERS en Laureijns van HAEREN vader en voogd over zijn twee onmondige kinderen bij Anna de GRUIJTER, allen erfgenamen van Maria Joris REMMEN: approbatie van de erfdeling van 1/4 van de goederen van Maria voorsz, op hen verstorven gepasseerd op 10.12.1685.
28.12.1686 | R 1661 | f 154v

Cornelis Gijsberts van HEUMEN en Willem Reijnders van MEULEVEN gaan erfdeling aan van een huis te Os in de Peperstraat, dat zij gezamelijk gekocht hadden.
27.01.1687 | R 1661 | f 161

Gijsbert BOSCH en Martinus van BERLICUM executeurs van het testament van Corstiaen van BERLICUM, in naam van de twee onmondige kinderen van Corstiaen, ter eenre en Herman CASAERTS man en momboir van Helena van BERLICUM, dochter van Corstiaen voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Corstiaen voorsz: te 's-Hertogenbosch, Hinthamereijnd, renten, pachten en obligaties.
07.02.1687 | R 1661 | f 167v

Abraham van SUSTEREN, Johan van BEUGHEN man en momboir van Johanna van SUSTEREN, Helena DONCKERS weduwe van Gijsberts van SUSTEREN, allen kinderen van wijlen Henrick van SUSTEREN bij Elisabeth van ZUTPHEN, approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders, krachtens testament gepasseerd op 20.2.1660 voor notaris Hendrick van DEURSEN - gepasseerd voor notaris Willem VOS op 8.3.1687.
13.03.1687 | R 1661 | f 180v

Johan Ghijsbert RUIJSCH, ritmeester van een compagnie paarden ten dienste dezer landen; Isabella Clara; Johanna Cornelia; Maria Florentina en Adriana Elisabeth in huwelijk hebbende Johan FAIRWELL, capiteijn over een compagnie voetknechten ten dienste der Republiek der Verenigde Nederlanden, allen kinderen van wijlen Ghijsbert RUIJSCH, colonel over een regiment paarden ten dienste dezer landen,bij Diderica PLOOS van AMSTEL, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
19.03.1687 | R 1661 | f 180v

Johan van MALSEN man en momboir van Hendrina dochter van Geerlingh RUIJSCH, ter eenre en Gerard ten NOORT, secretaris en clerck ter stadssecretarie, dirigerende de evictie goederen door Paulus van CEULEN als cessie van actie en transport hebbende van de erfgenamen van Henrick BUCKENTOP ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Geerlingh RUIJSCH: de Hoff ten Houten, een Cranendoncks leen; te 's-Hertogenbosch een huis in de Kerkstraat, Empel, Kessel, Rosmalen, Deuteren, Vught; renten.
19.05.1687 | R 1661 | f 196

Juriaen, Lucas en Anna Maria in huwelijk hebbende Dirck DORTSMAN, allen kinderen van Marcus CLOOT en erfgenamen van hun grootvader Lucas CLOOT gaan erfdeling aan van de goederen van Lucas CLOOT: het huis "Middelburgh" in de St Anthonisstraat, het huis "het Wit Peert" op de Brede Haven en een huis in de Mortel, te 's-Hertogenbosch.
18.08.1687 | R 1661 | f 211

Gijsbert van GEFFEN en Anthonij van VLIERT, momboirs over Roelof, Maria, Margriet en Hendrina onmondige kinderen van Albert Janse KIEVITS bij Willemijn VERHOEVEN en Michiel van BOXTEL in huwelijk hebbende Maria KIEVITS, erfdeling goederen: te 's-Hertogenbosch: huis in de Hintemerstraat, achter de Tolbrugh, in de Lange Putstraat, in de St Jacobsstraat; Udenhout, Dinther, Gemert, Schijndel; renten, pachten en obligaties.
30.08.1687 | R 1661 | f 215v

Henrick HAMEL man en momboir van Geertruijd TULLEKENS, voor 1/8 part erfgenaam van Francina de LEEUW weduwe van Rutger TULLEKENS, president en raad van 's-Hertogenbosch; Catharina TULLEKENS weduwe van Marcus de BIJE de MONTFOORT, voor 1/8 deel; Catharina de ROIJE weduwe van Rutger TULLEKENS, ook raad van 's-Hertogenbosch, voogdes over haar onmondige kinderen; Rutger TULLEKENS luitenant ten dienste dezer landen, meerderjarige zoon van Catharina en Rutger voorsz, voor hemzelven en hen fort en sterk makende voor zijn absente broeder Thomas TULLEKENS en notaris Daniel BOONS te 's-Hertogenbosch in naam van Hendrick PIPER man en momboir van Catharina zijn huisvrouw ook dochter van Catharina en wijlen Rutger voorsz, eveneens voor 1/8 deel; Alida van WILLAERT weduwe van Assuerus TULLEKENS, ook raad van 's-Hertogenbosch voogdes over haar onmondige kinderen bij Assuerus voorsz, ook voor 1/8 deel; Heer en Mr Rutger RUIJSCH en Barbara Catharina RUIJS meerderjarige kinderen van wijlen Mr Hendrick RUIJS, president van 's-Hertogenbosch bij wijlen Alida TULLEKENS zijn huisvrouw en Diderick RUIJSCH raad van 's-Hertogenbosch, momboir over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick RUIJSCH bij Alida voorsz, voor 1/8 deel; de advocaat Henrick RUIJSCH voorsz nog gemachtigd van Jacob FOCANUS meerderjarige zoon van Jacob FOCANUS bij wijlen Helena TULLEKENS, voor notaris Johan PAVORT te Rotterdam op 18.5.1683; Francisca Elisabeth meerderjarige dochter van Jacob en Helena voorsz, Daniel BOONS voorsz nog gemachtigd van Mr Maurits LIBEN man en momboir van Sara FOCANUS ook meerderjarige dochter van Jacob en Helena voorsz en nog gemachtigd van Rutger FOCANUS, raad van 's-Hertogenbosch; Daniel BOONS ook nog als curator over de uitlandige Francois zoon van Assuerus FOCANUS meerderjarige zoon van Jacob en Helena voorsz, eveneens voor 1/8 deel; Francois Jansz CLOOT weduwnaar van Sophia TULLEKENS, momboir over zijn onmondige kinderen, voor 1/8 part; Bartholomeus SECHWAERT en zijn zuster Francien, beiden meerderjarige kinderen van Mr Meijndert SECHWAERT, oud-raad en ontvanger der verpondingen van Dordrecht bij Willemina TULLEKENS, voor het laatste 1/8 deel: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Francina de LEEUW, hun moeder, resp grootmoeder, gepasseerd op 2.9.1687 voor notaris Jacob de BIJE.
03.09.1687 | R 1661 | f 231

Heer en Mr Paulus POTTEIJ, advocaat te 's-Hertogenbosch; Lucas van ENGELEN in huwelijk hebbende Johanna POTTEIJ en Reijnier VUCHTS momboir over Cornelis POTTEIJ, allen kinderen van wijlen Reijnier POTTEIJ bij Elisabeth SUIJSKENS, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 22.6.1685 voor notaris Willem VOS.
24.09.1687 | R 1661 | f 238

Mr Rudolph RUIJSCH, advocaat te 's-Gravenhage, gemachtigd door Jacob FOCANUS meerderjarige zoon van Jacob FOCANUS bij Helena TULLEKENS, voor notaris Johan PAVORT te Rotterdam op 18.5.1683; Francina Elisabeth FOCANUS meerderjarige dochter van Jacob en Helena voorsz; Maurits LIBEN in huwelijk hebbende Sara FOCANUS, ook dochter van Jacob en Helena voorsz, voor henzelven en mede gemachtigd door Rutger FOCANUS, raad van 's-Hertogenbosch voor notaris Johan van CAMPEN te 's-Hertogenbosch op 8.7.1687; Daniel BOONS curator over Francois en Assuerus ook meerderjarige zonen van Jacob FOCANUS bij Helena TULLEKENS, approbatie van de subdivisie van de goederen, verkregen bij erfdeling op 3.9.1687 (zie acte f 231).
01.10.1687 | R 1661 | f 239

Aert Henrick BROEREN man en momboir van Willemke zijn huisvrouw en Jenneke, beiden meerderjarige dochters van wijlen Jan Goijaerts van VAERLE bij Jenneke Jan RUTTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel.
21.10.1687 | R 1661 | f 246v

Peter, Thonis en Huijbert meerderjarige zonen van wijlen Jan Goijaert STRICK bij Jenneke Dircx SEBEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel en Berlicum.
28.10.1687 | R 1661 | f 251v

Jan van TURNHOUT man en momboir van Anna BITS en Maria BITS approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: Adriaen BITS en Cathelijn van RIJNSHOVEN, gepasseerd voor notaris Johan van CAMPEN op 29.10.1687.
30.10.1687 | R 1661 | f 255

Heer en Meester Cornelis ACKERSDIJCK, raad van 's-Hertogenbosch, Dirck ACKERSDIJCK, advocaat en Herman ACKERSDIJCK, meerderjarige zonen van Martinus ACKERSDIJCK bij Mechteld CANTERS, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 4.2.1688.
05.02.1688 | R 1661 | f 265

Thomas HANDERSIJD, Luitenant in het regiment van colonel MONCK, man en momboir van Anna Catharina MOREL en Pieter MOREL, vader en voogd over Jan, Andries en Debora, alle vier kinderen van Anna la FLERU, allen erfgenamen van Johan COLTIER, poorter van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Catharina Janse van DORTMONDT, gaan erfdeling aan van de goederen van Johan COLTIER volgens zijn testament gepasseerd op 12.12.1684 voor notaris Jurriaen van LUIJNEN: obligaties en chijnsen.
07.02.1688 | R 1661 | f 265v

Maria DONCKERS weduwe van Willem SIJBERTS; Helena DONCKERS, weduwe van Gijsbert van SUSTEREN, Melchior DONCKERS, Martinus DONCKERS en Judocus van VALENDRIES, griffier en secretaris van Dendermonde, man en momboir van Agnes DONCKERS, allen kinderen van wijlen Johan Baptist DONCKERS bij Adriana van HORENBEECK, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
26.02.1688 | R 1661 | f 271v

Bij besloten testament van Matthias van de LINDE en Maria SNELL - gepasseerd voor notaris Henrick van DEURSEN op 21.12.1661 en geopend door notaris Gerard van ASTEN op 16.12.1683, is bepaald, dat de langstlevende in volle eigendom de helft van de erfgoederen zal bezitten en de andere helft ter tochte; hun dochter Margaretha zal deze helft ten erf rechte bezitten. Na overlijden van Matthijs heeft zijn weduwe bepaald, dat al haar goederen Margaretha ter tochte zouden toevallen en haar kinderen ten erfrechte. Zouden deze kinderen overlijden zonder oir, dan zou Arent zoon van Adolph SNELL met zijn kinderen deze goederen ter tochte bezitten en de kinderen van Arent ten erf rechte, volgens het besloten testament, gepasseerd voor notaris Willem VOS op 23.4.1687 en door hem geopend op 28.10.1687. Hendrik MUS is de tweede echtgenoot van Margaretha voorsz.Zij hebben samen een mutueel testament gepasseerd, waardoor Hendrick gerechtigd is in de helft van de goederen, die zijn vrouw heeft nagelaten. Hendrick MUS - in zijn bovenvermelde kwaliteit - ter eenre en Gerard van NOORT een der clercquen van de stadssecretarie die de erfgenamen van Maria SNELL representeert, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Mathias en Maria voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de Karrestraat, "de Sester", een huis in de Minderbroederstraat, een huis in de Colperstraat, "de gulden Mortier", een huis in de Stoofstraat, "de Sonnewijser"; te Hedickhuijsen, Empel, Hedel, Alem, Maren, Kessel, Roosmalen, Bockhoven, St. Oedenrode; renten en chijnsen.
13.03.1688 | R 1661 | f 275

Jan Denis Hansse SCHAPENDONCK en Gommaert Janse de CORT, gaan erfdeling aan van een hoeve te Loon op Zand, die zij tesamen bezitten.
20.03.1688 | R 1661 | f 285

Maria van de COEVERING en Gijsbert BOSCH, notaris, momboirs over Maria Catharina, enige dochter van Hendrick van de COEVERING, gaan - krachtens codicillaire dispositie, op 5.5.1680 gepasseerd voor notaris Henrick van WIJCK - erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob Henricx van de KEER: te Geffen; obligaties en chijnsen.
05.06.1688 | R 1661 | f 299

Wilhelmus VUCHTS en Henrick van RIJSINGE man en momboir van Digna CONERS, voor henzelven en gemachtigd van Henrick VUCHTS voor notaris Peter de LEEUW, te Eindhoven op 29.4.1689 approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun zuster Johanna.
13.05.1689 | R 1662 | f 54

Theunis en Jan, zonen van Aert THEUNISSEN bij Ariaentje JANS, zijn eerste huisvrouw; Willem en Cathalijn in huwelijk hebbende Petrus AERTS, kinderen van Aert voorsz bij Jenneke WILLEMS zijn tweede huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: in het Boschveld, Helvoirt en Vught.
13.05.1689 | R 1662 | f 58v

Michiel Le HARDIJ, koopman en burger te 's-Hertogenbosch en Maria van de COEVERINGH, voogdes over Maria Catharina van de COEVERINGH, dochter van wijlen Henrick van de COEVERINGH bij wijlen Cornelia Le HARDIJ, approbatie van een erfdeling van de goederen van wijlen Godefrida van den ANCKER weduwe van Bernard Le HARDIJ, krachtens haar testament van 9.6.1689.
28.06.1689 | R 1662 | f 68v

Isaacq van der BEECK, voor henzelve en voor zijn minderjarige broeder Jacobus van der BEECK; Jacob van HERNE, momboir over de drie onmondige kinderen van wijlen zijn zuster Anthonette van HERNE bij wijlen Michiel van der BEECK in zijn tweede huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Michiel van der BEECK: te 's-Hertogenbosch, een huis op de Vuchterdijck, tussen de poorten, door Michiel gekocht op 30.7.1676 van Wouter MULDERS als evicteur; een huis op de Vuchterdijck, door Michiel gekocht op 31.1.1678 van Jenneke Peter van LEENT; een huis achter "de Leeuwenborg" te 's-Hertogenbosch, door Michiel gekocht op 10.5.1681 van Gaspar de VOOCHT, te Engelen, Vlijmen. Renten en chijnsen.
03.10.1689 | R 1662 | f 89v

Johan van CAMPEN, notaris en Cornelis van STRIJP, clercq ter stadssecretarie, momboirs over Jasper en Geertruijt onmondige kinderen van Gerard de GAST, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem BOONS, voor de ene helft aanbestorven aan de onmondigen, waarvan moeder was Catharina BOONS en voor de andere helft aan Johan van CAMPEN voorsz, in huwelijk hebbende Maria BOONS: Hoijdonck, Breugel, Os, Woensel, Neerwetten, Mierlo en Eindhoven.
12.01.1690 | R 1662 | f 118

Godefridus de HELDT en Wilhelmus de HELDT; Theodorus van VELP, man en momboir van Maria Mechtildis de HELDT, allen kinderen van Guiliam de HELDT bij Wilhelmina van ASTEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 12.12.1689.
28.01.1690 | R 1662 | f 128

Wouter en Elisabeth kinderen van Jan Wouters van ESCH, bij Maria van der MEULEN, Jan zoon van Gerard BITS bij Maria van der MEULEN in haar tweede huwelijk, gaan approbatie aan van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Johan van CAMPEN op 22.6.1682.
15.04.1690 | R 1662 | f 142v

Jasper GAST en Johan van CAMPEN, notaris, momboirs over Geertruijd GAST gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Gerard GAST en Catharina BOONS: te 's-Hertogenbosch het huis "de SESTER" in de Hinthamerstraat, Breugel, Bockhoven, Hoijdonck, Eindhoven, Osch, Rosmalen, Mierlo; obligaties, renten en chijnsen.
22.06.1690 | R 1662 | f 153v

Anthonij de WILDE en Jacobus van BLADEL, testamentaire voogden over de onmondige kinderen van Jasper BACKERS bij Maria SMEESTERS, Gerardus MOLDERS, man en momboir van Catharina BACKERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch de huizen "de grote Valck" en "de kleine Valck", op de Vuchterdijck, het huis "de Wan" op de Vuchterdijck en nog een huis op de Vuchterstraat; Roosmalen, Vught St Lambert, Oisterwijk, Udenhout; renten, obligaties en contanten.
02.08.1690 | R 1662 | f 172

Gerard van ZANDVOORT, Maria, Johanna, Catharina, Maria Catharina, Johan en Boudewijn, allen kinderen van wijlen Catharina van ZUTPHEN bij Boudewijn van ZANDVOORT, in haar eerste huwelijk en bij Heer en Meester Henrick VLOOTS, Raad van 's-Hertogenbosch, in hun tweede huwelijk en Adriaen zoon van Catharina bij Henrick voorsz - oud 21 jaar - approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 23.8.1690.
25.08.1690 | R 1662 | f 183v

Adriaen en Jan, zonen van wijlen Willem JANSSE, bij Merike Jan Thijs SPIERINCX; Mr Jan van GELDROP man en momboir van Maria; Andries Corstiaen van der AELST man en momboir van Heijlke, beiden dochters van Willem en Merike voorsz; Gijsbert SPIERINCX en Jan Thijs SPIERINCX, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Theunis zoon van Willem en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Roosmalen en Geffen.
21.10.1690 | R 1662 | f 194

Cornelis van de PLAS en Adriaen Cornelis KENNEKENS, beiden te Loon op Zand, gaan erfdeling aan van gemeenschappelijke goederen te Loon op Zand.
06.12.1690 | R 1662 | f 204v

Aletta DARREMONT weduwe van Steven van TEFFELEN, Raad van 's-Hertogenbosch, ter eenre en Heer en Meester Pieter van TEFFELEN, zoon van Steven van TEFFELEN in zijn eerste huwelijk bij Johanna ROSSIERE zijn eerste huisvrouw, ter andere zijde, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Steven van TEFFELEN.
20.12.1690 | R 1662 | f 207v

Joanna de LOBELL weduwe van Johannes MOLERUS, predikant, Magdalena de LOBELL weduwe van Gerardus van BLOTENBURGH, predikant, Robbert de LOBELL, raad van 's-Hertogenbosch en Philippina van BLANCKEVOORT weduwe van Daniel de LOBELL, predikant, allen erfgenamen van wijlen Johanna BULTJOU, weduwe van Nicolaas de LOBELL, Raad van 's-Hertogenbosch, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 18.1.1691.
10.02.1691 | R 1662 | f 218

Voor schepenen van Diest is een erfscheding gepasseerd tussen de schout, gemachtigde van Henrick van BUEDEL - zijn zinnen niet meer machtig en op last van wethouders verpleegd in het klooster van de Cellebroeders - en Godefridus van BUEDEL, kinderen van Huijbert van BUEDEL bij Johanna van GROENENDONCK, op 3.9.1685. Deze condividenten approberen deze deling voor schepenen van 's-Hertogenbosch.
03.03.1691 | R 1662 | f 221

Goijaert en Willem, kinderen van Hendrick Goijaert SMITS bij Heijltje Huijberts van der MERENDONCK; Theunis Jansse WEIJGERGANCX man en momboir van Helena zijn huisvrouw dochter van Hendrick en Heijltje voorsz; Jan Jan Peter GOOSSENS man en momboir van Handerske zijn huisvrouw, dochter van Hendrick, ook zoon van Hendrick en Heijltje voorsz bij Jenneke Delis BROERE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp grootouders, te Den Dungen, St Michielsgestel en Berlicum.
10.03.1691 | R 1662 | f 222v

Cornelis Ariens van ONSENOORT man en momboir van Liske zijn huisvrouw dochter van Claes JANSEN, Aert van HELMONT in huwelijk hebbende Digna dochter van Claes JANSEN voorsz, Henrick Dircx van de VEN man en momboir van Marike, ook dochter van Claes JANSEN en in naam van Jan Jan COENEN in huwelijk hebbende Jenneke ook dochter van Claes JANSEN, ter eenre en Laureijns CORSTEN, broeder en enige erfgenaam van Merike CORSTEN, getrouwd geweest met Claes JANSEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen te Vught aan de Heicant.
31.05.1691 | R 1662 | f 234

Samuel KEUCHENIUS, med. doctor, Wilhelmus KEUCHENIUS, Ned. Geref. predikant te Maren en Alem, Florentius van der HORST man en momboir van Helena zijn huisvrouw, allen kinderen van Clement KEUCHENIUS, conrector te 's-Hertogenbosch, bij Geertruijd BOSMAN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepaseerd op 1.8.1691.
02.08.1691 | R 1662 | f 243v

Johannes van der PUTTEN, te 's-Hertogenbosch, ter eenre; Ludovicus van der PUTTEN, voor hemzelve en in naam van zijn vader Cornelis van der PUTTEN, ter andere zijde, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Wilhelmus en Catharina van der PUTTEN, gepasseerd op 25.6.1691 voor notaris Jacob de BIJE.
04.08.1691 | R 1662 | f 244

Joncker Ambrosius Jacobs BAIJART, Heer van Mottes, erfridder van het H.Roomsche Rijk, erfgenaam voor de helft van Helena Charlotte BAIJART weduwe van Roeloff van RENESSE en Anna Elisabeth GRAHAME, weduwe van Philip Adolph BAIJART, erfgename voor de andere helft, approbatie van de erfdeling der goederen van Helena voorsz, gepasseerd voor notaris Jacob de BIJE op 24.9.1691.
10.11.1691 | R 1662 | f 272

Gerard NOTELAERS, Walter van GENT man en momboir van Maria NOTELAERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom maternel Johan FABRI, van Gemert.
Chijnsen, obligaties en renten.
03.04.1692 | R 1662 | f 308v

Johan Franchoijs van GREVENBROECK, Heer tot Vredendael, momboir over Joncker Cornelis en Joncker Theodorus onmondige zonen van Hans Henricx de GREVENBROECK, Heer tot Swijnsbergen bij Anna Elisabeth van POLLAERT met Henrick van POLLAERT, oom en bloedvoogd over de onmondigen; Barbara van SCHERPENZEEL, douaričre van Erasmus de GREVENBROECK, Heer van Mierlo, moeder en voogdes over Florentina Maria en Mechtelt Theodora de GREVENBROECK; Johan Franchoijs voorsz met Charel Emanuel van KEVERBERGH, Heer van Aldenhoven, Lenssemich en Hare, in huwelijk hebbende Johanna Maria Elizabeth dochter van Heer Hans Caspar van KEVERBERGH bij Maria Hillegonda de GREVENBROECK en JOhan Scharel de JEGER tot CORTENBRUGH in huwelijk hebbende Anna Elisabeth de GREVENBROECK eerder weduwe van Wolfgangh Wilhelmus van OLDENBROECK Heer van Haen, Cortenbach en Damhoff, Amptman van Barnevelt en Sakenswagen, allen afstammelingen en erfgenamen van Cornelis de GREVENBROECK, Heer van Helvoirt en Swijnsbergen, bij Anna van EIJCK zijn huisvrouw, app obatie van de erfdeling der goederen van wijlen Cornelis de GREVENBROECK en Anna zijn huisvrouw, gepasseerd voor notaris Udo Melchior VERWEIJ, op heden.
27.06.1692 | R 1662 | f 324v

Hendrick zoon van Jan van VECHEL en Peter Anthonis CAPITEIJNS man en momboir van Eerke zijn huisvrouw, dochter van Jan van VECHEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan van VECHEL en zijn vrouw: te Den Dungen en St. Michielsgestel.
04.07.1692 | R 1662 | f 328

Cornelis, Adriaen en Henderske kinderen van wijlen Henrick HEESTERS bij Emke Jan EMMEN; Adriaen zoon van Henric van EERSEL en zijn broeder Peter, waarvan moeder is Maijke dochter van Henrick en Emke voorsz; Jan van den BOSCH, weduwnaar van Adriaentje dochter van Henrick en Emke voorsz, in naam van zijn zoon Cornelis; Henrick Jan de SMIT man en momboir van Maria ook dochter van Jan van den BOSCH bij Adriaentken voorsz en mede in naam van Jan zoon van Jan en Adriaentken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp grootouders: Belveren onder Haren, Haren en Helvoirt.
04.08.1692 | R 1662 | f 334v

Laureijns zoon van Ariens van ANDEL man en momboir van Rebecca dochter van Frederick ADOLPHS bij Iken DOBBELIJN, voor de ene helft; Daniel van ESCH vanderlijke momboir over zijn twee onmondige kinderen bij Helena, dochter van Iken DOBBELIJN bij Gerard van GIERSBERGEN, haar eerste man, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Tolbrughstraat tegenover het klooster, huis achter "de drije Mollen" in de Hinthamerstraat en het huisje "de drije Oranjeappels" in de Cleijne Tolbrughstraat.
06.08.1692 | R 1662 | f 339

Gerrit Cornelis STRICK, Adriaantje dochter van wijlen Thonis Cornelis STRICK bij Metgen MARTENS, Gerrit Aerts GOIDTSCHALCX; Jan Henricx WEIJGERGANCX, vader van zijn drie onmondige kinderen bij Jenneke Aert GERRITS, Jan Jacobs van SCHIJNDEL man en momboir van Adriaantje dochter van Peter Gerit MAES bij Neeske Cornelis STRICK - de eerste comparant voor 3/7 deel en de andere comparanten elk voor 1/7 deel - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Cornelis STRICK en Maria Anthonis van der DONCK, te Schijndel, de Calenberch in het Bossche Broeck, Den Dungen.
09.08.1692 | R 1662 | f 341

Jan, Hester en Magdalena; Abraham SCHORTES in huwelijk hebbende Walburch Sabina, allen kinderen van Arnoldus BUS bij Hester TENTEMEIER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Ricxtel, Helmond, Goirle en Tilburg.
11.08.1692 | R 1662 | f 346

Johan, Jacobus en Ignatius, allen zonen van wijlen Johan SCHEFFER, boekdrukker te 's-Hertogenbosch, bij Maria de GULICKER; Anthonij van EIJL man en momboir van Sophia zijn huisvrouw ook dochter van JOhan en Maria voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 4.8.1692.
05.09.1692 | R 1663 | f 2v

Jan en Jacob zonen van Jan Jan Peter ADAMS bij Anneke Jacob MARCELIS; Jan Goijaert HEEREN, man en momboir van Adriaentken zijn huisvrouw; Arien Adriaen GERITS man en momboir van Maijken zijn huisvrouw, beiden dochters van Jan en Anneke voorsz en Willem Jan PAUWELS in huwelijk hebbende Neeltje zijn huisvrouw dochter van Cornelis zoon van Jan Jan Peter ADAMS en Anneke voorsz; Jan Pauwels van HAEREN man en momboir van Adriaentje zijn huisvrouw, ook dochter van Cornelis voorsz, voor zich zelve en hem fort en sterk makende voorde andere kinderen van Cornelis voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders, te Udenhout.
22.11.1692 | R 1663 | f 16

Gerard meerderjarige zoon van Daniel van WEL bij Maria van VECHEL; Johan van VECHEL momboir over Wouter, Dierck, Johanna en Maria, onmondige kinderen van wijlen Daniel en Maria voorsz, gaan erfdeling aana an de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch, het huis "de Rolwagen" in de Hinthamerstraat, waarvan de helft toebehoort aan de weduwe van Dirck van WEL en door Gerard van WEL, de grootvader van de kinderen, gekocht op 21.12.1646 van Willem van SUIJLEN; te Empel, Engelen, in het Boschvelt; renten, pachten en chijnsen.
06.12.1692 | R 1663 | f 21v

Florentius van der HORST, Govert LOEFF, weduwnaar van Henderske van der HORST; Gerrit van GESTEL, man en momboir van Elisabeth van der HORST; Hans SCHOUW weduwnaar van Claerke van der HORST, Jacobus van WOERKOM man en momboir van Anneke van der HORST en Florentius en Govert voorsz met Hans SCHOUWE voorsz monboirs over de onmondige kinderen van Govert en Hans voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Herman van der HORST bij Catharina FLORIS, hun ouders.
12.01.1693 | R 1663 | f 37

Mr Laureijs VERCAMP, vader en voogd over zijn onmondige kinderen bij Wilhelmina van BEURDEN, zijn eerste huisvrouw, voor 1/4 deel; Rogier van ZUIJLEN, vader en momboir over de onmondige kinderen bij Maria VERCAMP, voor 1/4 part; Jan SPINNEWIJL man en momboir van Christina VERHAEGEN, weduwe en enige erfgenaam van Gerard VERCAMP, krachtens zijn testament, gepasseerd te Haarlem op 21.2.1692 voor notaris HAESWINDIUS, voor 1/4 part; Mechteld, Willemijn en Allegonda, meerderjarige kinderen van Anthonij van WALDHUT bij Claesken VERCAMP, voor henzelven en voor hun onmondige zuster en broeders: Paulina, Anthonij en Gerard, ook voor 1/4 part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard VERCAMP den Ouden: chijnsen en obligaties.
17.01.1693 | R 1663 | f 38

Peter en Willem KARMANS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 13.4.1693.
17.04.1693 | R 1663 | f 68

Henrick, Adriaen, Jan, Cornelis en Ariaentie, kinderen van Adriaen HAMERS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Willem Jan ARIENS; Huijbert Ariens van HEES man en momboir van Maijke zijn huisvrouw; Cornelis Adriaen JOOSTEN in huwelijk hebbende Heijltke, beiden dochters van Adriaen en Jenneke voorsz; Peter zoon van Adriaen Aerts van LAERHOVEN bij Willemke zijn huisvrouw, ook dochter van Adriaen en Jenneke voorsz, voor henzelven en voor de verdere kinderen van Adriaen Aerts van LAERHOVEN en Willemke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Adriaen HAMERS en Jenneke Willem Jan ARIENS, te Udenhout en Loon op Zand.
11.06.1693 | R 1663 | f 81

Henrica van NERTINGEN, weduwe van Johan van GRAVE, ter eenre; Joncker Herman en Joncker Rombout PELGROM, voor henzelven en voor Joncker Maximiliaen van den DRIESSEN man en momboir van Isabella Maria PELGROM, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Johanna Boudewijns van NERTINGEN - hen toegescheiden bij testament, gepasseerd voor notaris Arnoldus Georgius van BOCXTEL op 7.2.1688 - gepasseerd op 17.6.1693.
18.06.1693 | R 1663 | f 87v

Johan, Christoffel, Geertruijd, Gerardus, Anna in huwelijk hebbende Petro van de VINNE, Govert en Francis, allen geinstitueerde erfgenamen van wijlen hun broeder Coenraet STORM, krachtens het testament gepasseerd voor notaris Henrick van HEESWIJCK op 13.4.1693, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Coenraet voorsz, gepasseerd voor notaris Henrick van HEESWIJCK op 9.7.1693.
11.07.1693 | R 1663 | f 91

Guiliam POLEN, oud-burgemeester van Eindhoven; Heer en Meester Gerard van ZANDTVOORT, licentiaet in de rechten te 's-Hertogenbosch; Ulanda, Johanna en Maria VLOOTS, Boudewijn en Adriaen VLOOTS, gemachtigd door hun broeder Johan VLOOTS, te Luik, gepasseerd voor notaris Daniel BOONS te 's-Hertogenbosch op 24.2.1693; Johanna van ZUTPHEN, gelegitimeerd door wijlen Johan van ZUTPHEN - huisvrouw van Matthias WENIGHUIJSSEN, ritmeester ten dienste dezer landen, ook gemachtigd voor notaris Daniel BOONS, op 2.5.1693 - elk voor 1/9 part approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Johan van ZUTPHEN, gepasseerd op 22.7.1693 voor notaris Daniel BOONS.
22.07.1693 | R 1663 | f 93v

Jan zoon van Matthijs WEIJGERGANCX bij Aeltje THOMAS; Jan Jan van GRIENSVEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Matthijs en Aeltje voorsz - elk voor 1/4 deel - Peter Catelijn en Henrick Willem WEGHS, man en momboir van Henderske, alle drie meerderjarige kinderen van Teunis Peter SMITS bij Lijsbeth ook dochter van Matthijs en Aeltje voorsz, eveneens voor 1/4 deel en Willem Gerits van GRIENSVEN momboir over Maria en Geertruijdt, meerderjarige kinderen van wijlen Claes, ook zoon van Matthijs en Aeltje voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van Matthijs en Aeltje voorsz te Den Dungen en St Michielsgestel.
27.10.1693 | R 1663 | f 117

Johan zoon van Matthijs COOLEN bij Anna van WOLFFSWINCKEL; Reijnier van WOLFFSWINCKEL en Joost BECKERS, momboirs over Francis en Beatrix kinderen van wijlen Matthijs en Anna voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Helmond; obligaties, renten.
28.10.1693 | R 1663 | f 123v

Henrick en Gerardt, kinderen van wijlen Willem Janse van GRIENSVEN bij Neesken Jan LEENDERTS en Jan Peters van GRIENSVEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, ook dochter van Willem en Neesken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
20.11.1693 | R 1663 | f 1231v

Matthijs, Jan, Hendrick en Marten; Jenneke en Jan Jan MARTENS in huwelijk hebbende Aeltje zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Huijbert Adriaens van der MERENDONCK bij Willemina Matthijs van OSCH, Henrick Henrick JANSE momboir over de vier onmondige kinderen van wijlen Adriaen, ook zoon van Huijbert en Willemina voorsz, bij Jenneke Janse HEUVEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Berlicum, Den Dungen, St Michielsgestel en Schijndel.
07.12.1693 | R 1663 | f 145

Theodorus van ASTEN, clerck ter secretarie van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Mr Johan van der MEULEN, secretaris van 's-Hertogenbosch en Maria Clara van der MEULEN, kinderen van wijlen Johan van der MEULEN bij wijlen Maria van der HIERST; Johan, Adolph, Jacobus en Daniel van der MEULEN, alle vier zonen van Daniel van der MEULEN, ook zoon van Johan en Maria voorsz, bij Johanna BECX; Johan van der MEULEN voorsz nog in naam van Ida Isabella Maria van der MEULEN, zijn zuster op 13.1.1694 voor notaris Daniel BOONS; approbatie erfdeling goederen ouders, gepasseerd op 13.1.1694.
14.01.1694 | R 1663 | f 163v

Jan Elisa BROCKE, man en momboir van Maria; Peter van der SCHOOT, in huwelijk hebbende Neeltje, beiden dochters van Peter Claes de COCK bij Geertruijdt PETERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Tilburg, aan de Vijfhuijsen; Waalwijck, Udenhout; chijnsen.
29.01.1694 | R 1663 | f 164v

Jan, Matthijs en Heijltje; Lucas Janse de VISSCHER man en momboir van Marike, allen kinderen van wijlen Lucas Matthijs van ESCH bij Jenneke Hendricx van WESTERLAECKEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen en St Michielsgestel.
26.03.1694 | R 1663 | f 175v

Rutger, Cornelis, Hendrick en Anna, kinderen van wijlen Willem Corsten VOOGHTS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Rut Hendrick EIJCKEMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
26.03.1694 | R 1663 | f 180

Balthazar van HEESWIJCK man en momboir van Oda van de LAER, borger van 's-Hertogenbosch en Elizabeth van de LAER weduwe van Adriaen van BEUGHEN, beiden dochters van Paulus van de LAER bij Jenneke HESSELS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Udo Melchior VERWEIJ op 16.4.1694.
17.04.1694 | R 1663 | f 187

Dirck van 's-Gravesande, raad van 's-Hertogenbosch en Willem van VLIET, momboirs over de onmondige kinderen van van wijlen Laurens van 's-GRAVESANDE; Heer Willem van WASSENBERGH zoon van wijlen Johanna van 's-GRAVESANDE; Christina en Anna, allen kinderen van wijlen Mr Laurens van 's-GRAVESANDE: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader gepasseerd op 10.12.1687 voor notaris Gerard van NOORT, krachtens zijn testament van 7.11.1686.
22.05.1694 | R 1663 | f 194v

Michiel, Jacob, Gijsbert, Peter, Adriaentie, Theuniske, Maria in huwelijk hebbende Dirck Jan HEESTERS, alle zeven kinderen van Adriaen TERMEER bij Neeltje GIJSBERTS; Peter THEUNISSE man en momboir van Adriaentie dochter van Freijs ook zoon van Adriaen bij Neeltje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp grootouders: te Haren, Helvoirt.
02.12.1694 | R 1663 | f 255

Willem en Leonart, Cristiaen Anthoni GODTSCHALCX in huwelijk hebbende Maria, alle drie kinderen van Mathijs Leonart MEULENBROECX bij Aeltje dochter van Jan Jan van GRIENSVEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en hun grootouders: Jan Jan van GRIENSVEN en Mechteld zijn huisvrouw dochter van Jan Cornelis van TONGEREN: Den Dungen, St Michielsgestel, in het Ertveld, Berlicum.
04.12.1694 | R 1663 | f 260

Margaretha en Philippina, dochters van Ambrosius van OLDENZEEL bij Catharina van der MEULEN en Jacobus, Thielman en Maria, ook kinderen van Ambrosius en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: renten en obligaties.
07.12.1694 | R 1663 | f 269v

Maria EVERAERDTS weduwe van Jan BRANTS, Helena dochter van Jan Claessen BRANTS, Hendrina BRANTS huisvrouw van Charel de MERUIJ en Johannes de GELDER, zoon van Cornelis de GELDER bij Catharina BRANTS - krachtens besloten testament, gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 17.2.1679 en geopend door dezelfde notaris op 20.4.1690 en Hendrina voorsz krachtens huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor commissarissen van de Raad van Brabant op 12.11.1685 - verklaren, dat Hendrick HEIJMANS namens de erfgenamen van Mr Frederick GOOSSENS de helft van een rente van 25 car gld - aanbestorven via hun grootmoeder Marijke HAREN weduwe van Rombout van den PRELAER, heeft afgelost.
01.02.1695 | R 1663 | f 280v

Michiel van BOCXTEL man en momboir van Maria KIEVITS, Simon Henrick SAUER, adjudant in het regiment van Graaf van der LIP, man en momboir van Hendrina KIEVITS; Gijsbert van GEFFEN, administrateur van de goederen van Rudolph KIEVITS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun zuster Margaretha KIEVITS: renten en obligaties.
14.02.1695 | R 1663 | f 284v

Roeloff Claes van KILSDONCK man en momboir van Catelijn van der STRAETEN, Aert Daniels van KILSDONCK man en momboir van Diricxken van der STRAETEN, beiden dochters van Lambert van der STRAETEN bij Maria van MALSEN, hun mede fort en sterk makende voor de andere kinderen van Lambert en Maria voorsz Hendrina RUIJSCH weduwe van Johan van MALSEN - krachtens het testament van haar en haar man, gepasseerd op 28.2.1694 voor Gijsbert LODEN - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Arnouth van MALSEN: een huis met brouwerij "de drije Candelaers" op het Hinthamereijnde door Arnouth gekocht op 7.4.1609 van Henrick Rutger GIJSBERTS; een huis achter de St Jan in de Choorstraat, door Arnouth gekocht op 29.2.1636 van Jan Corsten VERCUIJLEN, ruijter.
24.03.1695 | R 1663 | f 299v

Adriaen Theunis van de PAS en Peter Wouter WASMANS, gaan erfdeling en erfscheiding aan van percelen grond te Huijclom, die zij gezamelijk bezitten.
24.05.1695 | R 1663 | f 310v

Lambertus van den BOGAERT en Hendrick Claessen van KILSDONCK zijn momboirs gesteld over Nicolaes, Andries, Johannes, Catharina en Christina onmondige kinderen van Jan Claessen van KILSDONCK bij Hendrina van den BOGAERT; Johan van ROOSMALEN man en momboir van Anthonet zijn huisvrouw, dochter van Jan en Hendrina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Dirck van GOOR, zoon van Anthonet van den BOGAERT: te 's-Hertogenbosch het huis "t Sevengesternt" op het Hinthamereijnde bij de Zwengelbrug; te Vechel, Uden, Roosmalen en Lieshout; obligaties, renten en tienden.
10.06.1695 | R 1663 | f 316

Cornelis Sijmon PRIEMS, voor de ene helft; Jan Willem van ORISCHEN (?) man en momboir van Lijsken Thonis FRIJSEN eerder weduwe van Adriaen Peter van RIJSWIJCK, Adriaen Joosten SMOLDERS in naam van zijn moeder Geertje Peter van RIJSWIJCK, eerder weduwe van Joost SMOLDERS, Jan Hendrick JANS momboir over de kinderen van Adriaen Peters van RIJSWIJCK, allen voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter Eijmbert van RIJSWIJCK: te Udenhout.
20.06.1695 | R 1663 | f 324v

Catharina, Everardt, Maria Magdalena, in huwelijk hebbende Philip Jacob BERTER (?), allen kinderen van wijlen Mr Dirck MINORETTI bij wijlen Sophia van SOMEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis aan de markt; renten en chijnsen.
21.06.1695 | R 1663 | f 326v

Joannes Petrus en Jacobus Norbartus, vóór kinderen van Franciscus Dominicus van de VELDE, alias HONZELAER, bij Catharina Margaretha van den BROECK, zijn eerste huisvrouw, ter eenre; Margaretha Cornelia van den BERCH van LUENENBORCH weduwe van Franciscus Dominicus voorsz, moeder en voogdes over haar onmondige kinderen van Franciscus voorsz, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader, gepasseerd op heden.
De condividenten ter andere zijde: approbatie van de erfdeling der goederen, verkregen op 6.9.1695, op 7.9.1695.
06.09.1695 | R 1663 | f 344

Jan de Oude, Jan de Jonge en Dirck, kinderen van Jan Jan APPELS bij Maijke JANSEN, erfdeling goederen ouders: Udenhout.
07.11.1695 | R 1663 | f 367v

Catharina de WEER, begijntje op de Hof te Turnhout, voor haar zelve en gemachtigd van Franciscus GOVAERS, mede te Turnhout, in huwelijk hebbende Geertruid de WEER, voor notaris Anthonij van BUIJTTERT te Turnhout op 21.9.1695; Anna de WEER weduwe van Anthonij LOMBARTS, te Oisterwijk, allen kinderen van Johan de WEER, rentmeester van het kwartier van Oisterwijk, bij Johanna van den HEUVEL; Catharina VERSCHUEREN, laatst weduwe van Laureijns WIJTENS, geassisteerd met haar meerderjarige zoon Adriaen van IERSEL; Elisabeth VERSCHUEREN, begijntje op de Hof te Turnhout, voor haarzelve en voor Joannes VERSCHUEREN, pastoor te Reijken in Vlaanderen; Dirck DANCKERS, te 's-Hertogenbosch, man en momboir van Elisabeth VERSCHUEREN; Cornelis COLEN, oud-schepen, last hebbende van Thomas VERSCHUEREN, zijn schoonzoon, allen kinderen en kindskinderen van wijlen Joris VERSCHUEREN bij Josina van BERCKEL, meerderjarige dochter, Elisabeth van BERCKEL, weduwe van Cornelis van ESCH, te Oisterwijck; Alegonda van BERCKEL, begijntje op de Hof te Turnhout, geassisteerd met haar neef Adriaen WIJTMANS, haar fort en sterk makende voor haar zuster Catharina van BERCKEL, ook begijntje te Turnhout; Adriaen WIJTMANS voorsz man en momboir van Alegonda van IERSEL, voor hun zelven en voor Dierck van IERSEL, zijn zwager, allen kinderen en kindskinderen van wijlen Johan van BERCKEL bij Alegonda van den HEUVEL; Andries ERMERS, oud-burgemeester van Oisterwijk man en momboir van Margaretha LEMNIUS zijn huisvrouw, voor henzelven en gemachtigd van Johan van RIJCKEVORSEL med. doctor, man en momboir van Catharina LEMNIUS, gepasseerd voor notaris Johan PELS te 's-Hertogenbosch op 29.9.1695 en nog procuratie hebbende van Maria LEMNIUS begijntje te Turnhout en van Hendrick ROBERT, koopman te Turnhout, in naam van de drie meerderjarige kinderen van Maria MALLANTS bij wijlen Ivo LEMMENS, gemachtigd voor notaris SLAATS te Turnhout op 18.7.1695, kinderen en kindskinderen van Barbara van den HEUVEL bij Tielman LEMNIUS, oud-president van Hilvarenbeek, allen erfgenamen van wijlen Maria van den HEUVEL, meesteresse van de Bagijnhof te Turnhout en van wijlen Johan van den HEUVEL, Licentiaet in de rechten en canonick te Xanten, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom Johan en hun tante Maria van den HEUVEL: te Oisterwijck, Carckhoven, Udenhout, Helvoirt, Druenen en Boxtel.
12.11.1695 | R 1663 | f 370v

Dirck van WINSEN, Thomas DELVAUX in huwelijk hebbende Elsken van WINSEN en Joachim van SUMMEREN man en momboir van Maria van WINSEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: Herman van WINSEN en Mechteld van ENGELANT, gepasseerd voor notaris Johan KEIJSERS te 's-Hertogenbosch in november 1695.
17.01.1696 | R 1663 | f 402

Cornelis Janse van HEESCH weduwnaar van Willemke JANSSE, ter eenre; Jan JANSSE, de Oude en Jan JANSSE de Jonge, Eijmbert JANSSE, Aeltje JANSSE en Sijmon JANSSE, allen broeders en zuster van Willemke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willemke voorsz: te Osch.
12.03.1696 | R 1664 | f 17

Govert, Paulus, Theodora in huwelijk hebbende Moses TEMPELAER, Catharina getrouwd met Evert CUIJSTEN en Elisabeth, allen erfgenamen van hun broeder en zwager Arnoldus van CEULEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Arnoldus voorsz,gepasseerd voor notaris Gerard van NOORT te 's-Hertogenbosch op 21.5.1696.
22.05.1696 | R 1664 | f 49v

Cornelis van STRIJP, secretaris der stadssecretarie, gemachtigd van Mattheus HAGEN, predikant te Geffen en Nuland; Franchoijs van ROTTERDAM, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, Adriaen BIERKENS, koopman te Amsterdam, gepasseerd voor notaris Jan de KEIJSER op 28.5.1696: approbatie van de erfdeling van de goederen, gepasseerd voor notaris KEIJSER voorsz op heden.
27.06.1696 | R 1664 | f 65

Cornelis en Adriaen, kinderen van Stans Cornelis van BEURDEN; Nicolaes Henrick TEULINGS man en momboir van Catelijn zijn huisvrouw; Gijsbert Janse van den GROENENDAEL man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw, beiden dochters van Stans voorsz; Andries Peters van HEESWIJCK in huwelijk hebbende Cornelia de Jonge, dochter van Stans voorsz; Adriaen Wouters van HERP momboir over het onmondige kind van Teuniske ook dochter van Stans voorsz bij Aert Wouters van HERP; Peter Claes THEULINCX in naam van Helena ook dochter van Stans voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Helvoirt, St Oedenrode, St Michielsgestel.
09.07.1696 | R 1664 | f 68v

Jacobus zoon van wijlen Peter HAVERNEEL, ter eenre; Philippus Amelicus, zoon van wijlen Philippus de RIJCKENWAERT, gemachtigd van zijn moeder Cornelia Virginia de LANDAS, voor Henricus LAES, notaris te Brussel op 26.5.1696, gaan erfdeling aan van molens te Oss, Heesch, Berchem en Nistelroij.
16.08.1696 | R 1664 | f 81v

Gerard Wouter SCHETTERS, Jacob Wouter SCHETTERS, Adriaen Claessen van den DUNGEN man en momboir van IJken Wouter SCHETTERS en Cathalijn dochter van Reijnder Wouter SCHETTERS, ter eenre; Dirck van MILL weduwnaar van Cornelia BODES die weduwe van Marten Wouter SCHETTERS was, testamentaire erfgenaam van zijn huisvrouw, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marten Wouter SCHETTERS en Cornelia BODES: te 's-Hertogenbosch een huis in de Lange Putstraat, Den Dungen, Geffen.
21.10.1696 | R 1664 | f 99

Floris, Sijmon en Cathalijn; Joannes SNELLAERTS man en momboir van Engelke zijn huisvrouw, alle vier kinderen van Thomas Ariense de GARDE bij Eeltje FLORIS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Loon op Zand.
16.01.1697 | R 1664 | f 130v

Elizabeth dochter van Paulus van de LAER weduwe van Adriaan van BEURDEN; Balthazar van HEESWIJCK, man en momboir van Oda dochter van Paulus van de LAER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis op het Hinthamereijnde, "de Roode Haen"; Cromvoirt.
21.01.1697 | R 1664 | f 133

Joris van de VEN man en momboir van Johanna TIEBOUT; Willem POOL, in huwelijk hebbende Francina TIEBOUT en Willem van HORCK man en momboir van Maria TIEBOUT; Bernard EVERMANS met Joris voorsz momboirs over de onmondige Peter TIEBOUT, allen kinderen van wijlen Philips TIEBOUT bij Jenneke SNELLAERT zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis aan de St Janspoort, het huis "het Cruijs" aan de St Jans poort, twee cameren achter dit huis en nog een huijsing met vier cameren daarachter - op 6.9.1677 gekocht door Philips TIEBOUT van Johan van MALSEN; nog twee woningen bij de St Janspoort; te Waalwijk.
04.02.1697 | R 1664 | f 135v

Dirck de GROOT, voor hemzelve en in naam van zijn broeder Pieter de GROOT; Matthijs IN DE WAEL man en momboir van Catharina de GROOT; Heer en Meester Johan van NIJEHOEFF, gemachtigd op 18.1.1697 voor notaris Herman van WOUDENBERGH te Utrecht door Dirck en Judith de GROOT; Agnes en Maria van TIELENS, Matthijs van JABEECK man en momboir van Judith van TIELENS, Leonart CORNELIS, wewduwnaar van Barbara van TIELENS - in naam van zijn onmondig zoontje - en momboir over de onmondige kinderen van Henrick Hijacinthus van HOORENBEECK bij Genoveva van TIELENS, hem mede fort en sterk makende voor hun uitlandige broeder en zwager Dirck van TIELENS; Gerart van HAMONT, man en momboir van Maria van RINGELENBERGH en Maria Teresa GOVAERTS weduwe van Peter van ORTEN, in naam van haar minderjarige zoon Nicolaes van ORTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick van BERLICOM, naaste bloedverwant maternel: te 's-Hertogenbosch, een huis in de Gasthuijsstraat, door Elizabeth de GROOT, weduwe van Hendrick van BERLICOM op 31.8.1672 gekocht; renten, obligaties.
13.03.1697 | R 1664 | f 146

Anneke Mattheus JOOSTEN weduwe van Laureijns Janse van RIJSWIJCK; Jan, Catolijn en Maria, in huwelijk hebbende Arien Janse SCHAPENDONCK, alle drie meerderjarige kinderen van Laureijns voorsz, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Joost, ook zoon van Laureijns voorsz, ter eenre; Maria dochter van Peter Gerrits van de PLAS weduwe van Peter Aert STOELDRAIJERS met Jan Ariens van RIJSWIJCK en Cornelis Cornelis STOELDRAIJERS, momboirs over de onmondige kinderen van Peter STOELDRAIJERS voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen die wijlen Laureijns en wijlen Peter voorsz, gezamelijk bezeten hebben: een huis met zijn aangelag in de Mortel te Oisterwijk; te Vught in den Ham.
29.04.1697 | R 1664 | f 165

Jacob van CASTEREN, raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch, ter eenre; Maria dochter van Peter Gerrits van der PLAS, en Peter Aert STOELDRAIJER met Jan Ariens van RIJSWIJCK en Cornelis Cornelis STOELDRAIJERS momboir over de onmondige kinderen van wijlen Peter Gerits van der PLAS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen te Udenhout.
29.04.1697 | R 1664 | f 167v

Roelant van BREUGEL, drossaert en rentmeester van de graefschap van Bockhoven; Alida, Josina Maria en Maria Catharina, zijn drie zusters: approbatie van de erfdeling van de goederen, gepasseerd op 20.7.1697, krachtens het testament van Albert van BREUGEL, gepasseerd voor schepenen van Rosmalen op 16.9.1673, alsmede krachtens het besloten testament van Cornelia van BREUGEL en haar echtgenoot Henrick VERCAMP, gepasseerd op 6.3.1668 voor notaris Jacob de BIJE.
22.07.1697 | R 1664 | f 187v

Godefridus, Joannes en Pieternella, kinderen van Leonardus van HERLAER, Theodorus LOOS man en momboir van Robbertine, ook dochter van Leonardus voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van Maria van HERLAER, gepasseerd op 22.11.1697.
28.01.1698 | R 1664 | f 230

Alida, Josina Maria en Maria Catharina van BREUGEL, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders: Geerlingh van BREUGEL en Maria van der LIJNDEN, gepasseerd op 10.5.1698.
14.05.1698 | R 1664 | f 254v

Cornelis van STRIJP, clercq ter stadssecretarie, gemachtigd van Franciscus en Gerardus CREMERS, zonen van wijlen Adolphe CREMERS bij Anna van BERCK, te samen voor 2/4 part; Gerardina Maria VERVOORT weduwe van Johan CREMERS, mede in naam van Anna CREMERS, ook dochter van Adolphe voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Jacob de BIJE, op 11.10.1697.
21.05.1698 | R 1664 | f 256

Jan, Wouter, Pieter, zonen van Jan BROCKEN bij Cathelijn Jans van GESTEL, erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, te Haeren.
25.06.1698 | R 1664 | f 268v

Cornelis Anna FRANCKEN, weduwe van Jenneke Jansz van MEES, voor hemzelve en voor zijn twee kinderen; Cornelis Cornelis SMITTENS man en momboir van Catharina Jansz van MEES en Johan van GILS man en momboir van Maria Jansz van MEES, gaan erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: Jan van MEES en Anthonetta dochter van Daniel van HEST: te Tilburg aan de Velthoven.
26.07.1698 | R 1664 | f 276

Anthonij CINCQ, te 's-Hertogenbosch en Jan Willem VERHALLEN approbatie van de erfdeling van de goederen van Anneke Peters VERHALLEN, gepasseerd voor notaris Jacob de BIJE.
28.07.1698 | R 1664 | f 279v

Arnoldus van MEERWIJCK, voor hemzelve en voor zijn kinderen bij Anna van DRUENEN; Hendrick van BOXMEER weduwnaar van Maria van MEERWIJCK, voor hem zelve en in naam van zijn kinderen; Hendrick Jan Tijsse WEIJGERGANCX man en momboir van Johanna van MEERWIJCK, voor henzelven en in naam van Petrus van GEFFEN, vóórzoon van Johanna van MEERWIJCK bij Jan van GEFFEN in haar eerste huwelijk; Guiliam van BREUGEL, neef, momboir over Elisabeth onmondige dochter van Hermanus van MEERWIJCK bij Anna Catharina van DRIJEBORGH, allen kinderen en kindskinderen van Hubert van MEERWIJCK bij Elisabeth Gerit Aerts van ORTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hubert en Elisabeth voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis op St Jacobs Kerckhof, Orten, een eendenkooi te Empel, Den Dungen, Helvoirt, Haren, St Michielsgestel, Rosmalen, Aerlebeeck; renten, chijnsen en obligaties.
06.12.1698 | R 1664 | f 326

Joris van GULICK, in naam van zijn drie kinderen, Cornelia en Mechtelt van GULICK, allen erfgenamen van Jacob van GULICK, gaan erfdeling aan van de boedel van Jacobus voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis "de Vergulde Kar" op de Hoge Steenweg, waarvan Cornelia de helft reeds bezit; huis op de Oude Diese; renten en obligaties.
17.12.1698 | R 1664 | f 349

Pieter van den ENDENPOEL weduwnaar van Maria de GRUIJTER, ter eenre; Helena de GRUIJTER weduwe van Laurens DONCQUERS met Jeronimus, Guilielmus en Joannes DONCQUERS, haar kinderen; Pieter zoon van Jan van HAREN en Matthijs de PESSER in huwelijk hebbende Anna Elisabeth dochter van Jan van HAREN, ter andere zijde, gaan erfdeling van goederen aan.
09.01.1699 | R 1664 | f 360

Michiel Ariens TERMEER man en momboir van Neeltje Jans BOUWENS; Adriaen van BEURDEN in huwelijk hebbende Jenneke Jan BOUWENS en Adriaentje Jan BOUWENS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: Jan BOUWENS en Joostie Jan HENDRICX, gepasseerd voor notaris Udo Melchior VERWEIJ op heden.
10.04.1699 | R 1664 | f 395

Jan en Jenneke, kinderen van Peter Jan VUCHTS bij Lijsbeth Jan van KEMPEN, elk voor 1/4 deel; Cornelis Lamberts ROIENLEIJN - gemachtigd van Marten, ook zoon van Peter en Lijsbeth voorsz, gepasseerd voor notaris Guiliefflus van EIJCK te Hoochstraten op 22.4.1699, voor 1/4 deel; Peter Dircx SCHUERMANS en Gerard Henricx CUIJPERS momboirs over Anthonie en Matthijs, onmondige kinderen van wijlen Cornelis, ook zoon van Peter en Lijsbeth voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter en Lijsbeth voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel.
19.05.1699 | R 1665 | f 10

Cornelis en Andries OLISLAGERS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun broeder Joost, gepasseerd op 18.7.1699 voor notaris, Theodorus van ASTEN.
20.07.1699 | R 1665 | f 36v

Guilielmus van BUNGELAER, vader van zijn vier kinderen bij Maria van DRUNEN, voor 1/3 part; Catharina van DRUNEN, laatst weduwe van Gijsbert van BREUGEL, voor 1/3 part en Arnoldus van MEERWIJCK, in huwelijk hebbende Maria van DRUNEN, voor 1/3 part, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Anthonis van DRUNEN en Maria van BETH: te 's-Hertogenbosch het huis "de Christoffel", aan de Korenbrug, door hun ouders gekocht van Geertruijd en Catharina ZIERNEELS op 20.12.1679; het huis "de Wan" op de Hooge Steenweg gekocht van Jacoba en Godefrida van Gerwen op 12.1.1699 het huis "Nieuw Halder" in de Postelstraat door hun ouders gekocht op 9.10.1671 van Engelke Godtschalcx van BOCXTEL weduwe van Jan Robbert van SONCK; te St Oedenrode, Oeteren, pachten en obligaties.
12.09.1699 | R 1665 | f 57v

Bartholomeus, Jan de Oude, Jan de Jonge, Peter, Cornelis en Claeske en Maria, kinderen van Adriaen Claes MEUWISSE bij Willemke Adriaen STEVENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Diessen, Moergestel.
08.03.1700 | R 1665 | f 112

Wouter en Peter zonen van Gijsbert van EERSSEL, voor 5/6 deel; Cornelis Cornelis JACOBS, vader en voogd over zijn drie onmondige kinderen en geassisteerd met zijn beide medemomboirs Paul Cornelis JACOBS en Jacob CORTHOUT, voor het resterende 1/6 deel: erfdeling goederen, te Udenhout.
17.03.1700 | R 1665 | f 120

Bernard WUESTENBURCH, in huwelijk hebbende Cathelijn; Claes Claes Peter JANSEN in huwelijk hebbende Jenneke zijn huisvrouw, beiden dochters van Gerard Willem HESSELS bij Marije ANTHONISSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Hilvarenbeek.
21.05.1700 | R 1665 | f 145

Aert Andriesse VERMEER, Lijske Driesse VERMEER, Jan CORNELISSE man en momboir van Adriaentje Driesse VERMEER, allen kinderen van Andries VERMEER bij Anneke Aert FRANSSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Helvoirt, Cromvoirt en Baerdwijck.
22.01.1701 | R 1665 | f 199v

Margriet VERMEER huisvrouw van Jan SNOECKAERT, ter eenre en Margriet VERMEER, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 1.8.1701.
02.08.1701 | R 1665 | f 249

Huijbert, Jan, Peerke, Henderske in huwelijk hebbende Cornelis Peters TOEBACK, kinderen van wijlen Cornelis Henricx van der MERENDONCK bij Willemke Peter DIRCX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Berlicum, Middelroij, St Michielsgestel, Empel.
06.08.1701 | R 1665 | f 252v

Jan, Cornelis, Maria, Adriaentje in huwelijk hebbende Claes van de WETERINGE, allen kinderen van Jan van der STEEN bij Adriaentje van TONGEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
21.01.1702 | R 1665 | f 301

Wouter Cornelis MARCELIS; Cornelis Peter JANSSE te Berckel en Jan Aertse de RIDDER te Udenhout, gaan erfdeling aan van gemeenschappelijke goederen te Udenhout en Tilburg.
20.02.1702 | R 1665 | f 307v

Mr Paulus SUIJSKENS, momboir over Elias en Hendriena, onmondige kinderen van Gijsbert van LIEMD bij Elisabeth DECKERS en Jan van WEGEN man en momboir van Catharina van LIEMD, alen kinderen van Gijsbert en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Gecroonde Haversack" in de Hinthamerstraat - met de windmolen - en te Vechel.
21.03.1702 | R 1665 | f 323

Delis, Cornelis LAMBERTS, in huwelijk hebbende Judith zijn huisvrouw; Theunis Peters DIRCX man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, alle drie kinderen van Thijs JANS WEIJGERGANCX, voor 1/4 part; Jan Henricx WEIJGERGANCX en Merike zijn zuster, voor 1/4 part; Jan Jan van GRIENSVEN man en momboir van Geertruijt WEIJGERGANCX, voor 1/4 part en Willem Henrick JANSZ man en momboir van Jenneke Paulus WEIJGERGANCX, voor zichzelve en in naam van Anneke Paulus WEIJGERGANCX, zijn vrouwen zuster, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anneke Peter WEIJGERGANCX: Den Dungen, St Michielsgestel.
30.03.1702 | R 1665 | f 326

Cornelis, Willemijn en Cathelijn, kinderen van Adriaen van RIJSWIJCK; Cornelis voorsz nog voor zijn onmondige broeder Jan, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Udenhout.
19.06.1702 | R 1665 | f 354v

Catharina en Elisabeth, dochters van wijlen Christiaen van BOCXTEL bij Maria van BILSEN; Maria KIEVITS weduwe van Machiel van BOCXTEL, zoon van Christiaen voorsz, moeder en voogdes over Maria en Hendrina haar beide onmondige dochters gaan erfdeling aan van de goederen van Maria van BILSEN, weduwe van Christiaen van BOCXTEL: te 's-Hertogenbosch het huis "de Vergulde Biecorff" op de Vuchterdijck, voor de helft Christiaen aanbestorven via zijn ouders en de andere helft gekocht op 16.1.1668 van zijn broeder Anthonij; een huis op de Vuchterdijck, naast de St Cornelius kapel, Maria aanbestorven via haar ouders; Belveren onder Haeren, contanten.
28.08.1702 | R 1665 | f 372

Eijmert Eijmerts HANTES man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Adriaen PETERS bij Cathalijna dochter van Theijss NICLAESSEN, voor 1/3 deel, Peter PETERS weduwnaar van Perijntje, ook dochter van Adriaen en Cathalijna voorsz voor hemzelve en voor zijn drie kinderen, voor 1/3 deel; Meuwis THEIJSSE en Jan ADRIAENS, momboirs over de 7 onmondige kinderen van wijlen Pauwels ook zoon van Adriaen en Cathalijn voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Oedenrode.
09.01.1673 | R 1666 | f 13

Laureijns DONCKERS, gemachtigd van Johan zoon van wijlen Jacob GIJSSELEN bij Maria van ENGELEN - op 26.8.1673 voor notaris Johan ROEFFEN, voor 1/4 deel; Guilielmus GIJSSELEN, raad ordinaris van Zijne Majesteits Souvereine Raad van Gelderland te Roermond en Jacobus GIJSSELEN, zonen van wijlen Jacob en Maria voorsz, elk voor 1/4 deel; Cornelis van HORENBEECK, advocaat te 's-Hertogenbosch man en momboir van Margaretha BECQUERS zijn huisvrouw, dochter van Johan BECQUERS bij Agnes zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Jacob en Maria voorsz en Johan BECQUERS voorsz vader en voogd over zijn minderjarige zonen Adrianus en Jacobus, voor het resterende deel: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Jacob en Maria voorsz, gepasseerd voor notaris Johan ROEFFEN op 25.8.1673.
26.08.1673 | R 1666 | f 135

Hendrick Aerts van EMPEL, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw; Jan Jan van SCHIJNDEL man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, dochters van Goijaert Adriaen PETERS bij Heijlke dochter van Goijaert JACOBS; Geurtje en Theunis, ook kinderen van Goijaert en Heijlke voorsz; Pauwels Adriaen SMITS, vader en voogd met Jacob Peter SMITS over zijn onmondige zoon Peter bij Peterke zijn huisvrouw ook dochter van Goijaert en Heijlke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, renten.
30.09.1673 | R 1666 | f 143

Reijnder POTTEIJ man en momboir van Elizabeth dochter van Paulus SUIJSKENS bij Maria van MERENDONCK, voor henzelven en gemachtigd van Cornelis SUIJSKENS, koopman te Cadiz op 2.3.1672 en Johanna van de GRAEFF weduwe van Mr Cornelis van MERENDONCK, advocaat en raad van 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen aan van Mr Cornelis van MERENDONCK: chijnsen en obligaties.
28.05.1672 | R 1666 | f 182v

Jan, Adriaen, Anthonis, Jenneke en Aeltien in huwelijk hebbende Reijger LEENDERTS, alle 5 kinderen van Arien ARIENS bij Merike ARIENS zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel; Schijndel.
08.10.1672 | R 1666 | f 212

Jan, Henrick, Theunis en Hilleken, kinderen van wijlen Goijaert Jan van VAERLE bij Jenneke Jansen van den HEUVEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
15.10.1672 | R 1666 | f 218v

Jacob de BIJE, notaris, gemachtigd van Carolus BLOM, ingenieur van Z.M. de Koning van Spanje, wonende te Brussel, zoon van wijlen Goijaert Paulus BLOM, voor 1/3 part; Jacob meerderjarige zoon van wijlen Aert DERKENNIS bij Maijke zijn huisvrouw dochter van Paulus BLOM, voor 1/3 part; Gerard DERKENNIS momboir over Seger, minderjarige zoon van wijlen Aert DERKENNIS bij Maijke Paulus BLOM voorsz, voor 1/3 part gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Goijaert Paulus BLOM: chijnsen, obligaties en pachten.
12.07.1673 | R 1666 | f 369v

Lijsbeth weduwe van Gerrit SPIJCKERS dochter van wijlen Rogier EELKENS, ter eenre, voor de helft; Jan Sijmons van den HEUVEL man en momboir van IJken zijn huisvrouw, dochter van Pauwels zoon van Gerrit Aerts van UDEN bij IJken dochter van Peter ROVERS; Theunis Jansser van OVERBEECK man en momboir van Grietje zijn huisvrouw dochter van Pauwels zoon van Gerrit en IJken voorsz; Adriaen en Aert, zonen van Peter zoon van Gerrit en IJken voorsz - Aert 24 jaar oud - allen tesamen voor 1/3 deel in de andere helft; Dirck STANTON man en momboir van IJda zijn huisvrouw, dochter van Jan Peter ROVERS, voor hem zelve en in naam van Peter Marten BLUIJSSEN met Marten zijn enige zoon bij Catalijn dochter van Jan Peter ROVERS; Catalijn SCHROETENS weduwe van Hendrick Peter ROVERS geassisteerd met haar broeder Adriaen SCHROETENS en Grietje dochter van Jan Peter ROVERS, gemachtigd door haar man, Jan HENRICX; Maria van de VENNE weduwe van Peter Jan Peter ROVERS, geassisteerd met Jan van de VENNE, haar vader; Jan GERARDS, man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochter van Jan Peter ROVERS, alle voorgaande constituanten zich fort en sterk makende voor Jenneke dochter van Jan Peter ROVERS, krachtens machtiging. gepasseerd voor schepenen van Geldrop op 9.9.1673, allen voor 1/3 deel in de andere helft; Claes PETERS man en momboir van Maijke dochter van Willem DAEMEN bij Merike dochter van Peter ROVERS, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Rogier EELKENS en Elisabeth ROVERS, krachtens hun testament, gepasseerd voor notaris J. de LOUW op 13.12.1656: renten.
14.09.1673 | R 1666 | f 401v

Notaris Peter van BREE man en momboir van Cornelia LAUREN, zijn huisvrouw bij Maria Boudewijn van SANTVOIRT; Magdalena de la POORTE huisvrouw van Daniel Jans COLEN zoon van wijlen Jan Pauwels COLEN bij Maria van SANTVOIRT uit haareerste huwelijk - bij afwezigheid van haar man - voogdes over haar drie onmondige kinderen, met haar oudste zoon, Jacobus COLEN, vaandrager in het Duitsregiment van de Graef van SCHELLAERT, voor haar zelve en voor de voorsz. onmondigen, gaat erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacques LAUREN en Maria van SANTVOIRT, krachtens hun testament: te 's-Hertogenbosch, bij de Gevangenpoort, door Boudewijn Peter van SANTVOIRT vader van Maria van SANTVOIRT gekocht op 16.4.1608 van Elisabeth dochter van wijlen Henricx KEMP; het huis "de Gulden Wereld" aan de Markt, door Johan zoon van Pauwels Jans COLEN, gezworen bode van 's-Hertogenbosch, eerste man van Maria van SANTVOIRT gekocht op 10.1.1618 van Mr. Herman FELLINUS, Med. doctor; huis te 's-Hertogenbosch bij de Wijntmolenberg, tegenover de St Jacob; Hintham, chijnsen en obligaties.
11.10.1673 | R 1667 | f 8

Judith dochter van wijlen Adriaen FREIJSSEN bij Anna BAERTMAN, zijn eerste huisvrouw, ter eenre en Reijnier zoon van Adriaen voorsz uit zijn tweede huwelijk bij Appolonia de BRUIJN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en van hun oom Johannes FREIJSSEN, overleden in Oost Indie, gepasseerd op 18.12.1673 voor notaris Jacob de BIJE.
20.12.1673 | R 1667 | f 100v

Melchior DONCKERS, blockmeester van het block van de Markt; Matthijs van den ANDEL, blockmeester van het block van de Kerkstraat; Jacob de BIJE blockmeester van het block van de Weversplaets; Jan DONCKERS, blockmeester van het block van de Vuchterstraet; Sebastiaen SCHELLEKENS, blockmeester van het blok van de Hinthamerstraat; Cornelis Jacobs van den ANDEL, blockmeester van het block van de Vischmarkt; Matthijs van CALDEKERCKEN, blockmeester van het block van de Vuchterendijck; Jacob van HELWERDEN, blockmeester van het Block van het Orteneijnd en Gerard van den ANCKER, blockmeester van het block van het Hinthamereijnd, gaan erfdeling aan van chijnsen en renten, krachtens het testament van Gijsbert Paulus BLOM en Maria van der MEULEN.
29.01.1674 | R 1667 | f 124

Reijnier zoon van wijlen Jasper van DIJCK bij wijlen Catharina LODEN; Gerardus van BEUGEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van Jasper en Catharina voorsz met Johan BRUIJNINGH en Hendrick LODEN, momboirs over Gerardus onmondige zoon van Jasper en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en obligaties.
08.03.1674 | R 1667 | f 147v

Mr Adriaen DEDEL, advocaat te 's-Gravenhage en Hendrick van SUSTEREN te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Mr Cornelis DEDEL, advocaat te 's-Gravenhage bij Anna SUIJS van DINTHER, voor 4/5 deel; Petrus CRASMANS weduwnaar van Maria Catharina zijn huisvrouw, dochter van Cornelis en Anna voorsz, vader en voogd over zijn onmondige dochter Cornelia Justina bij Maria Catharina voorsz, voor het resterende deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrica van EMPEL, weduwe van Godefroij van HERLAER, advocaat en raad van 's-Hertogenbosch: te 's-Hertogenbosch een huis op het Hinthamereijnd: "de Cleijne Mantel"; een huis in de Hinthamerstraat; in het Boschvelt, te Maren, Gansoijen, Roosmalen en Empel; pachten renten, chijnsen en obligaties.
05.04.1674 | R 1667 | f 174

Adriaen en Jan, zonen van wijlen Peter ADRIAENS bij Marike dochter van Hendrick Delis van OSCH; Anthonis en Adriaen Hendrick van OSCH, momboirs over Henderske onbejaarde dochter van Peter en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Orten.
09.05.1674 | R 1667 | f 223v

Jan JANSE, Arien JANSE, Hendrick JANSE, Gerrit WOUTERS, man en momboir van Anneke JANSE, Jan RUTTEN in huwelijk hebbende Jenneke JANSE en Grietje JANSE, allen kinderen van Jan Jan SPIERINCX bij Merike dochter van Cornelis COOLEN, elk voor 1/7 part; Marie, Henderske en Jenneke, in huwelijk hebbende Jan HUIJBERTS, alle drie kinderen van Cornelis zoon van Jan en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel; chijnsen.
05.10.1674 | R 1668 | f 1

Joanna van de GRAEFF weduwe van Cornelis van der MERENDONCQ, ter eenre; Lambertus BRANTWIJCK, voor hemzelve en gemachtigd van zijn vader Cornelis BRANTWIJCK en van Adriaen en Matthias van BRANTWIJCK, voor Peter van SPIJK, notaris te Hulst op 6.10.1671 en hen fort en sterk makende voor Johan van NAELDTWIJCK in huwelijk hebbende Teuwardina van BRANTWIJCK, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Cornelis voorsz en Johanna van BRANTWIJCK, zijn eerste huisvrouw: te Berchem, Empel; renten, chijnsen obligaties.
24.04.1675 | R 1668 | f 95

Jan en Peter, zonen van Peter LEUNISSEN bij Lijske Hendrick VERLOOCHT, zijn huisvrouw: approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders, gepasseerd voor notaris Gerard van ASTEN.
14.03.1675 | R 1668 | f 216v

Mr Hendrick, advocaat te 's-Hertogenbosch; Quirijn, koopman te 's-Hertogenbosch en Maria, in huwelijk hebbende Willem de BIJL, alle drie kinderen van Jurien Hendrick van NEERVEEN bij Cornelia HENRICX, zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch: een huis op het Hinthamereijnd.
21.03.1675 | R 1668 | f 219

Jan zoon van Adriaen van BOCXTEL bij Maria van OERLE; Jan Davidts van EMMERICK man en momboir van Barber zijn huisvrouw en Leonart Evertsen van DOEVEREN in huwelijk hebbende Jenneke, beiden dochters van Adriaen en Maria voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
16.04.1675 | R 1668 | f 242v

Elisabeth van ERP, weduwe van Wouter van ACHELEN, voor 1/3 part; Peter BLANDIJN, man en momboir van Wilhelmina KUIJSTEN en Johanna KUIJSTEN, ook voor 1/3 part; Peter BLANDIJN voorsz, Johanna KUIJSTEN en Josina van ROSAN weduwe van Franchoijs WONDERS en Josina van CASTEREN weduwe van Gerrit Tielemans van BREUGEL, te samen voor het resterende gedeelte, gaan erfdeling aan van een akker te Udenhout en pachten, volgens testament van Catharina van EIJS, gepasseerd voor notaris Guilliam DONCKERS, op 19.8.1646.
08.06.1675 | R 1668 | f 341v

Peter BLANDIJN en Joanna KUIJSTEN, tesamen voor 1/3 part; Josina van CASTEREN weduwe van Gerrit Tielemans van BREUGEL voor 1/3 part en Josina van ROSAN weduwe van Franchoijs WONDERS, ook voor 1/3 part, gaan subdivisie aan van 8 lopense akerland te Udenhout, verkregen bij erfdeling op 8.6.1675 van de goederen van Catharina van EIJS.
08.06.1675 | R 1668 | f 343v

Cornelis zoon van Cornelis Peter ARIENS bij Anneke Gijben SEGERS, zijn huisvrouw; Peter Jan VERHOEVEN in huwelijk hebbende Frenske en Geert Willemse VERBEENT man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, beiden dochters van Cornelis en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Tilburg aan de Commerstraat, Enschot.
11.06.1675 | R 1668 | f 345

Peter en Goijaert zonen van wijlen Dirck HUIJBERTS bij Anneke dochter van Theunis GOIJAERTS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Jan KEIJSERS op 18.1.1676.
22.01.1676 | R 1669 | f 129

Balthasar DONCKERS, ter eenre en Wilhemus SIJBERTS, gemachtigd voor notaris Andreas TALVARIA, te Venetie op 15.4.1675 door Jaspar DONCKERS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader, Jeronimus DONCKERS, gepasseerd voor notaris Udo Melchior VERWEIJ, op 4.10.1675.
23.01.1676 | R 1669 | f 131v

Gerard van ASTEN, notaris, gemachtigd van Heer Johan Gerard de VRIES ten WESENBERGH, enige zoon van Heer Rudolph de VRIES ten WESENBERGH bij Adriana Geertruijd van DEUREN, uit haar eerste huwelijk, ter eenre; Gerard van BOECKHOLT, notaris te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Aelbert Ferdinand, Graaf van BERLO, BORCHGRAVE van QUABEECKE, Heer van VECHEL en tot FRISSELSTEIJN, Maitre de Camp van een regiment arquebusiers van Z.M. de Koning van Spanje man en momboir van Jenne Philippine van ERP tot FRISSELSTEIJN, Borggravin van QUABEECKE, Vrouwe van VECHEL en tot FRISSELSTEIJN, enige dochter van wijlen WALRAEFF van ERP tot FRISSELSTEIJN, Heer van ERP, VECHEL en FRISSELSTEIJN, bij Adriana Geertruijd van DEUREN, uit haar tweede huwelijk, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder, gepasseerd voor notaris Cornelis van BOXMEER op 25.1.1676.
27.01.1676 | R 1669 | f 141v

Cornelis zoon van Claes CORNELISSE bij Anneke dochter van Adriaen ROVERS, Luijcas Arien JONGERS, man en momboir van Lijntje en Denis Janse van TILBORGH in huwelijk hebbende Neeltje, beiden dochters van Claes en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Nollant en Geffen.
15.02.1676 | R 1669 | f 185

Geerlingh Luijcas JONGERS man en momboir van Merike dochter van Willem Gerit BOSCH, te Heeswijk, ter eenre; Peter zoon van Willem Gerit BOSCH, voor zich zelve en in naam van zijn broeders Hendrick en Jan, ter andere zijde: erfdeling van de goederen van wijlen hun vader, te Schijndel en Berlicum.
10.08.1676 | R 1669 | f 355v

Johannes, Jacobus, Maria, Emmerentiana en Catarina, in huwelijk hebbende Johan van den BICHELAER, allen kinderen van Johan van TURNHOUT bij Theodora van DEUREN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: het huis "de Doornekroone" in de Kerckstraat te 's-Hertogenbosch.
29.09.1676 | R 1669 | f 378

Anthonis THEUNISSE, Ariaen Janse PIJNENBURCH, Hendrick Everts van de WATER en Anthonis Hendricks van VENROIJ, momboirs over Jenneke Hendricx van VENROIJ en over Jan Jacobs van GROENENDAEL, gaan erfdeling aan van goederen te Haeren, die zij te samen bezitten.
15.10.1676 | R 1670 | f 7v

Huijbert, Jan, Margriet en Merike, kinderen van wijlen Peter CLAESSE bij Merike PETERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, Schijndel en St Michielsgestel.
21.10.1676 | R 1670 | f 15v

Johan zoon van wijlen Johan BACQUERS, ter eenre en Melchior DONCKERS man en momboir van Margaretha, dochter van Daniel Gijsberts van ZUTPHEN, koopman in wijnen te 's-Hertogenbosch, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van gemeenschappelijke goederen gepasseerd voor notaris Gerard van ASTEN op 11.6.1677.
12.06.1677 | R 1670 | f 280

Willem en Jan zonen van wijlen Peter Gerits van BOCXTEL bij Catharina van der HEIJDEN, elk voor 1/3 deel; Johan van BEUGEN vader en voogd over zijn onmondige kinderen van wijlen Catharina zijn huisvrouw, ook dochter van Peter en Catharina voorsz en Boudewijn PAIJEMANS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Johan van BEUGEN en Catharina voorsz, voor het resterende 1/3 deel: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 22.11.1677.
24.11.1677 | R 1671 | f 21v

Hendrick zoon van Willem Peters van GRIENSVEN bij Neeske Willem PETERS; Peter Henricx van AMSTEL man en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van Willem voorsz bij Engel Jan GOIJAERTS; Wouter HEIJNEN in huwelijk hebbende Marike met Jenneke weduwe van Adriaen Aerts de BIJE, voor haar zelve en voogdes over haar onmondige kinderen, beiden dochters van Willem en Engelke voorsz, elk voor 1/4 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Schijndel; renten.
13.04.1678 | R 1671 | f 12

Claes zoon van Henrick Gerits van HANNE bij Henderske dochter van Claes Jan DELIS en Jan Geerits WEIJGERGANCX in huwelijk hebbende Lijske dochter van Henrick en Henderske voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
12.10.1678 | R 1672 | f 12

Joncker Herman PELGROM, Joncker Rombout PELGROM, Maximiliaen van den DRIESSCHE man en momboir van Isabella Maria PELGROM: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Cornelia van BEECKEN, weduwe van Anthonij DONCKERS, krachtens haar testament.
26.01.1678 | R 1672 | f 62

Hendrick zoon van Adriaen Hendrick DELISSE bij Margriet ANDRIESSE en Claes Janse van GRIENSVEN in huwelijk hebbende Henderske dochter van Adriaen en Margriet voorsz: erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
09.12.1678 | R 1672 | f 74

Anthonie SWAEN, zoon van Sebastiaen SWAEN bij Anna MUTSAERTS, voor zich zelve en gemachtigd van zijn broeder, Gerrit SWAEN, Mr backer te Rotterdam, gepasseerd voor notaris Philips BARTELS te Rotterdam op 20.12.1678 en gemachtigd van Dingeman Matthijs BOUWMAN, te Sevenbergen, voogd over de drie onmondige kinderen: Joanna, Dirck en Noorbert van wijlen Sebastiaen bij Anna voorsz, gepasseerd voor notaris Adriaen VOORHOFF te Sevenbergen op 1.1.1679, gaan subdivisie aan van de goederen de voorsz kinderen van Sebastiaen en Anna aangekomen bij erfdeling tegen de andere erfgenamen van Adriana Peter MUTSAERTS op 13.9.1675: renten en chijnsen.
NB. Hun broeder Matthijs SWAEN is overleden.
05.01.1679 | R 1672 | f 94v

Henrick Jan SPIERINCX man en momboir van Willemke zijn huisvrouw; Jan THONISSEN in huwelijk hebbende Peterke; Peter zoon van Jan STRICK bij Henderske zijn huisvrouw, alle drie dochters van Jan Henrick JONCKERS bij Engelke JANSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en Engelke voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel; renten.
23.01.1679 | R 1672 | f 118v

Engelbert PECX man en momboir van Judith VERMEER; Johan PROOST voor zichzelve en vaderlijke momboir over zijn dochter Justina PROOST bij Allegonda VERMEER en in naam van Catharina VERMEER en Margaretha VERMEER, ter eenre en Rogier en Gielis van BERCKEL, mede in naam van hun overige broeders en zusters, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen, deels aanbestorven via Hubert van BERCKEL, raad van 's-Hertogenbosch en deels krachtens testament van Maria en Elisabeth van BERCKEL, gepasseerd te 's-Hertogenbosch voor notaris Joachim van GRIENSVEN, op 27.3.1663: te 's-Hertogenbosch een huis Achter het Wild Vercken; te St Michielsgestel.
27.04.1679 | R 1672 | f 229

Catharina dochter van Hendrick Jacobs van WEERT bij Hester zijn huisvrouw en Rogier van MEERWIJCK in huwelijk hebbende Maria dochter van Hendrick en Hester voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van hun tante maternel Antonetta HERINX, gepasseerd voor notaris Udo Melchior VERWEIJ op 8.5.1679.
09.05.1679 | R 1672 | f 248v

Heer Jacob Ferdinand SWEERTS de LANDAS, president van 's-Hertogenbosch; Marten Christiaen SWEERTS, Heer van Oirschot, oud-president van 's-Hertogenbosch; Frederick Hendrick SWEERTS, raad van 's-Hertogenbosch en ontvanger van de verpondingen, allen kinderen van wijlen Jacob SWEERTS bij Joanna LOPES de VILA NOVA, voor henzelven en voor hun zuster Maria SWEERTS; Johan FABRI in naam van Samuel BRUIJNINCX weduwnaar van Sara SWEERTS ook dochter van Jacob en Joanna voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders gepasseerd op 30.11.1673.
02.09.1679 | R 1672 | f 352

Adriaen Teunis TEUNISSE man en momboir van Cathalijn; Goijaert zoon van Teunis JANSE, in huwelij hebbende Maria, beiden dochters van Luijcas EIJMBERTS bij Jutgen zijn huisvrouw, dochter van Aert SIJMONS, beiden te Den Dungen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen en St Michielsgestel.
17.10.1679 | R 1673 | f 13

Abraham, Catelijn, Jan Theunis van KESTEREN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Aelbert PETERS, man en momboir van Mariken zijn huisvrouw, alle vier kinderen van Isaac Hendricx van OSCH bij Jenneke Huijbert JANSSE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Rosmalen, Berlicum, St Michielsgestel.
09.11.1679 | R 1673 | f 32v

Jan en Theunis, Melchior Driessen CUIJPERS in huwelijk hebbende Lijske, alle drie kinderen van wijlen Hendrick Jans REIJCKERS bij Catelijn dochter van Thijs WILLEMS, te Vught, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Vught St Lambert & Vught St Peter; obligaties en chijnsen.
15.11.1679 | R 1673 | f 44

Dominicus van NUNEN, Quirijn de BEER en Gerrit Janse van OS, momboirs over Joannes en Gerardus, beiden zonen van wijlen Henrick zoon van wijlen Jan Henrick van NUNEN bij Johanna Matthijse van OPGELEIJN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en Joanna voorsz: te 's-Hertogenbosch.
zes cameren in de Diepstraat, genaamdt "Allemansgadt"; te Nunen; renten en chijnsen.
21.11.1679 | R 1673 | f 62v

Maria en Johanna van TURNHOUT in huwelijk hebbende Anna, dochters van Adriaen BITS bij Catelijn van RIJNSHOVEN; Thomas van VUCHT momboir over de onmondige kinderen van Hendrick BITS en Wouter van ESCH momboir over het onmondige kind van Gerard BITS, beiden zonen van Adriaen en Catelijn voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "het Gulden Hecke" in de Hinthamerstraat, door Adriaen BITS gekocht op 15.11.1646 van Hendrick de LEPO; het huis op de hoek van de Torenstraat en de Hinthamerstraat door Adriaen gekocht op 12.3.1665 van Maijke weduwe van Dirck van WEERT en nog een huis in de Hinthamerstraat door Adriaen gekocht van Jan zoon van wijlen Hendrick Arents de ROIJ op 19.11.1646; chijnsen en obligaties.
22.11.1679 | R 1673 | f 71

Johan van ZUTPHEN, schepen van 's-Hertogenbosch; Helena van ZUTPHEN, Catharina van ZUTPHEN, weduwe van Mr Henrick VLOOTS, raad van 's-Hertogenbosch; Guiliam POOLEN, voor zich zelve en voor zijn zuster Maria POOLEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Theodora van ZUTPHEN, krachtens kanttekening op de acte van inventaris, gepasseerd voor notaris Jacob de BIJE op 17.7.1628 en het accoord dat zij gesloten hebben op 15.7.1628 voor dezelfde notaris.
15.12.1679 | R 1673 | f 74

Jan van WEL, ter eenre en Jan HESSELS man en momboir van Geertruij van WASSENBERGH zijn huisvrouw eerder weduwe van Dirck van WEL - ter tochte - en Hendrick van BERLICUM met Daniel van WEL momboir over de onmondige kinderen van wijlen Dirck en Geertruij voorsz, - ten erf rechte - ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun oom Aert Diricx van WEL: te 's-Hertogenbosch het huis "de Ploegh" in de Ortenstraat en nog een huis in de Ortenstraat; Engelen; in het Boschvelt.
13.01.1680 | R 1673 | f 114

Dirck van WEL, Daniel van WEL, Anneke van WEL weduwe van Hendrick BOIJEN, Hendrick van BILSEN, man en momboir van Maria van WEL; Matthijs SOPERS vader en voogd over zijn drie onmonduge kinderen bij wijlen Catharina van WEL, gaan erfdeling aan van: vijf obligaties ten laste van het ambacht van het vleeshuijs & 1/4 part in het huis van wijlen Aert Diercx van WEL: Bueckentopspoort en nog meerdere obligaties en renten, in plaats van het kapitaal ad fl 1100.- krachtens testament van Gerrit Dircx van WEL weduwnaar van Jenneke Daniels BACKHOVEN, gepassseerd voor notaris Peter van BREE op 23.4.1676.
13.02.1680 | R 1673 | f 144v

Het kindsgedeelte van Willem de BIJLL, gehuwd met Maria van NEERVEN in de goederen van Cornelia weduwe van Jurriaen van NEERVEN, bij evictie toegedeeld aan Mr Henrick van NEERVEN, advocaat en Johan TORNE in huwelijk hebbende Henrica ook dochter van Cornelia en Jurriaen voorsz, is nu schuldig aan Henrick en Quirijn zonen van Jurriaen en Cornelia, krachtens verklaring van Johan TORNE voor notaris Udo Melchior VERWEIJ, gepasseerd in 1679 Henrick en Quirijn gaan erfdeling aan van de goederen, die hun toekomen: te 's-Hertogenbosch vier cameren in de Hinthamerstraat achter het huis "het Molenijser"; het huis "de Vergulde Bijecaer" op het Hinthamereijnd tussen de poorten; te Hintham.
09.03.1680 | R 1673 | f 179

Maria meerderjarige dochter van Jan Ariens van der SCHOOT bij Cathalijn WOUTERS; Wouter Janse van de VEN man en momboir van Cornelia; Jan LOMBARTS man en momboir van Adriaentge, beiden dochters van Jan en Cathalijn voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: te Haeren bij Oisterwijk.
05.04.1680 | R 1673 | f 217v

Jan, Willem, Arien, Heijlke en Lijske, in huwelijk hebbende Jan Willem BREUSSEN, allen kinderen van Arien ARIENS bij Cathalijn dochter van Jan JOORDENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
02.10.1680 | R 1673 | f 405

Adriaen HUIJBERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Janse van den HEUVEL bij Thoniske zijn huisvrouw dochter van Henrick EIJMBERTS; Henrick HENRICX en Henrick VREIJNSSEN, momboirs over de drie onmodige kinderen van Henrick HENRICX bij Hilleke zijn huisvrouw, ook dochter van Jan en Thoniske voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Janse van den HEUVEL en Jenneke zijn huisvrouw en van Henrick EIJMBERTS voorsz: Den Dungen en St Michielgestel.
11.10.1680 | R 1674 | f 5v

Hendrick WEIJGERGANCX man en momboir van Jenneke dochter van Aert GERITS, bij Catharina dochter van Nelis Thonis STRICK; Jan Nelis STRICK en Huijbert GERRITS momboirs over Gerrit onmondige zoon van Aert en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de IJzeren Man" in de Hinthamerstraat; Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel en Berlicum; renten en chijnsen.
10.11.1680 | R 1674 | f 51

Anthonis zoon van Henrick MAES bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van Aert FRANSSE, ter eenre; Hendrick, Teunis en Maijke alle drie meerderjarige kinderen van Jan NELISSE bij Cathalijn ook dochter van Henrick en Heijlke voorsz, voor henzelven en voor hun broeder Dirck, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick MAES, uitgezonderd de hoeve te Rosmalen, gekocht van Joncker Dirck de BROUCKHOVEN: te Rosmalen en Berlicum.
19.12.1680 | R 1674 | f 97

Aert, Henrick en Aeltie, gehuwd met Jan Gerit SELEN, allen kinderen van wijlen Henrick Henricx SMULDERS bij Heeske Aert Jan DIRCX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
08.02.1681 | R 1674 | f 147

Reijnier en Judith meerderjarige kinderen van wijlen Johan van der HAGEN, procureur te 's-Hertogenbosch bij wijlen Maria LODEN; Mr Johan BRANDIJN en Cornelis COOLEN, advocaten te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Martinus en Maria Magdalena onmondige kinderen van wijlen Johan en Maria voorsz: erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: te St Oedenrode; renten, chijnsen, pachten en obligaties.
11.02.1681 | R 1674 | f 152v

Ariaen HUIJBERTS man en momboir van Jenneke en Henrick HENRICX in huwelijk hebbende Hilleke, beiden dochters van Jan van den HEUVEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen en St Michielsgestel.
29.03.1681 | R 1674 | f 197v

Engelbert DIRCX man en momboir van Judith VERMEER, voor zich zelve en in naam van zijn vrouwen broeders en zusters, ter eenre; Ruth van BERCKEL voor zich zelve en voor zijn broeders en zusters, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Elisabeth van BERCKEL, gepasseerd op 12.4.1681.
15.04.1681 | R 1674 | f 227v

Gerard en Nicolaes de MOEIJ: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
22.04.1681 | R 1674 | f 238v

Mr Johan BRANDIJN en Cornelis COLEN, advocaten te 's-Hertogenbosch, momboir over de onmondige kinderen van wijlen Johan van der HAEGEN, procureur te 's-Hertogenbosch; Judith van der HAEGEN, meerderjarige dochter van Johan voorsz en Johan BRANDIJN voorsz in naam van Reijnier van der HAEGEN, meerderjarige zoon van Johan van der HAEGEN voorsz: subdivisie van de goederen van wijlen hun vader, verkregen bij erfdeling op 11.2.1681 (R 1674 f 152v).
23.04.1681 | R 1674 | f 240v

Thomas van VELP, Peter Anthonij MATTHIJSENS man en momboir van Anna Catharina van VELP, beiden meerderjarige kinderen van wijlen Jan van VELP bij Sara van KESSEL; Theodorus zoon van wijlen Jan en Sara voorsz - 22 jaar oud - voorzien van brieven van Venia Aetatis van 20.2.1681 door de Raad van Brabant verstrekt: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 19.1.1681 voor notaris Guiliam van CAMPEN.
27.05.1681 | R 1674 | f 274

Henrick zoon van wijlen Dirck Henricx van WICHEN bij Oeijcke REIJNDERS; Dirck zoon van wijlen Wijnant Janse van AMELSFOORT bij Oeijcke voorsz in haar tweede huwelijk: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder gepasseerd voor notaris Gijsbert BOSCH op 15.7.1681.
18.08.1681 | R 1674 | f 365v

Gerardus, Wilhelmus en Dingna. meerderjarige kinderen van Johan VUCHTS bij Maria van den BROECK; Maria THEULING weduwe van Peter, ook zoon van Johan en Maria voorsz - overleden zonder oir - voor henzelven en mede in naam van Hendricus en Joanna, hun absente broeder en zuster, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 17.4.1678 voor notaris Gerard van ASTEN.
12.09.1681 | R 1674 | f 397v

Adam en Perijn, kinderen van Jan DAMEN bij Maria Corsten van der MERENDONCQ; Willem PETERS man en momboir van Ercken zijn huisvrouw, weduwe van Jan Corsten van der MERENDONCQ en Adriaen Jasper van der CAMMEN momboirs over Anthoniske en Willem onmondige kinderen van Jan en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Gemonde, St Michielsgestel, St Oedenrode, Schijndel en Boxtel; renten.
16.12.1681 | R 1675 | f 75

Govert des MENSCHEN, koopman en poorter van 's-Hertogenbosch voor hemzelve en gemachtigd van Artur des MENSCHEN voor notaris Dirck KETGEN te Antwerpen op 19.9.1680; Philippus FREIJSSEN, med. doctor, man en momboir van Geertruijd des MENSCHEN zijn huisvrouw; Johan des MENSCHEN en Nicolaa des MENSCHEN - elk voor 1/5 part erfgenamen van Catharina Jacob des MENSCHEN, krachtens haar testament gepasseerd voor notaris Willem VOS op 9.9.1680: approbatie van de erfdeling van de goederen van Catharina Jacob des MENSCHEN.
21.01.1682 | R 1675 | f 113v

Igrom, Huijbrecht, Hillegonda, Peternella en Anna, in huwelijk hebbende Peter KAERSMANS, allen kinderen van Reijnier Igroms van RUERMONT bij Alegonda de BRUIJN, allen voor 1/3 deel; Aert Goossens van GEFFEN, voor hemzelve, man en momboir van Anna de BRUIJN, zijn huisvrouw, ter tochte en Peternella en Catharina van GEFFEN, ten erfrechte, eveneeens voor 1/3 deel; Hillegonda van RUERMONT en Peternella de BRUIJN, executrices testamentaires van Catharina de BRUIJN volgens haar testament gepasseerd op 5.10.1680 voor notaris Hendrick van DEURSEN en met hen Wouter van VECHEL in plaats van de overleden Johan van BLADEL, krachtens acte van 30.12.1681 gepasseerd voor notaris Hendrick van DEURSEN, representerende de kinderen van Catharina de BRUIJN bij Anthonij van WITVELT, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina de BRUIJN: te Helmond; chijnsen, obligaties en renten (zie: R 1675 f 151).
20.02.1682 | R 1675 | f 138

Igrom, Huijbrecht, Hillegonda, Peternella en Anna, in huwelijk hebbende Peter KAERSMANS, allen kinderen van Reijnier Igroms van RUERMONT, gaan subdivisie aan van de goederen, verkregen bij erfdeling van de nalatenschap van Catharina de BRUIJN weduwe van Boudewijn PAEIJMANS op 20.2.1682 (zie: R 1675 f 138).
26.02.1682 | R 1675 | f 151

Nelis Hendricx van der MERENDONCQ en Peterke Hendrick SEBERTS: erfdeling van een akker te Den Dungen.
16.04.1682 | R 1675 | f 182

Lambertus zoon van wijlen Andries Lamberts van den BOGAERT bij Christina Gijsberts van VECHEL, testamentaire momboir over Dirck, onmondige zoon van Gijsbert van GOOR bij Anthonetta van den BOGAERT dochter van Andries en Christina voorsz; Johan Claesse van KILSDONCK man en momboir van Hendrina ook dochter van Andries en Christina voorsz: erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Wolsack" en het huis "t Sevengestern" op het Hinthamereijnd aan de Swengelbrug; het huis, eertijds "St. Christoffel" en nu "de drije Crabben" op de Cruijsstraet; een camer in de St Jacobstraet; Roosmalen, Veghel, Vught St Peter, Schijndel, Uden, Lieshout; renten, chijnsen, pachten en obligaties.
02.06.1682 | R 1675 | f 236

Adriaen en Anthonij van der HORST: approbatie van een erfdeling van gemeenschappelijke goederen, op 17.6.1682 gepasseerd.
22.06.1682 | R 1675 | f 268

Govert, Paulus en Dorothea in huwelijk hebbende Mozes TEMPELAER, kinderen van wijlen Johan van CEULEN bij Adriaantje PIPPELAERS; Nicolaes van BRUGGEN en Nicolaes SIGHMANS testamentaire momboirs over Catharina, Arnoldus en Elisabeth onmondige kinderen van Johan en Adriaentje voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen, krachtens accoord gepasseerd op 2.11.1682 voor schepenen van 's-Hertogenbosch en geapprobeerd op 3.11.1682: te Middelrode, Schijndel, Cuijck, Udenhout, Vught, Gansoijen; renten, pachten, chijnsen en obligaties.
04.11.1682 | R 1676 | f 23v

Maria VERHEIJDEN weduwe van Jan de BRUIJN, Ned Geref predikant te Babiloniënbroeck; Cornelis VERHEIJDEN, erfgenamen van hun vader Cornelis VERHEIJDEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader, gepasseerd voor notaris Hendrick van HEESWIJCK op heden.
05.11.1682 | R 1676 | f 29

Adriaen, Peternella en Johanna in huwelijk hebbende Wouter van LEEN, kinderen van wijlen Dirck de HOOGH bij Elizabeth dochter van Adriaen BLIJEN, approbatie van de erfdeling van de goederen van Helena van ZUTPHEN, gepasseerd op 23.7.1682 voor notaris Willem VOS.
17.11.1682 | R 1676 | f 39

Johan van ZUTPHEN raad van 's-Hertogenbosch; Catharina van ZUTPHEN weduwe van Mr Henrick VLOOTS, raad van 's-Hertogenbosch; Guiliam POOLEN voor zichzelve en voor zijn zuster Maria POOLEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van Helena van ZUTPHEN, gepaseerd op 14.5.1682 voor notaris Jacob de BIJE.
17.11.1682 | R 1676 | f 41

Michiel le HARDIJ en Hendrick van de COEVERING weduwnaar van Cornelia le HARDIJ: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Cornelis le HARDIJ, canonick te Antwerpen, gepasseerd op 6.12.1682.
25.02.1683 | R 1676 | f 146

Cornelis GERRITS, zoon van Gerrit CORNELIS, te Helvoirt; Ghijsbert GHIJSBERTS man en momboir van Lijske zijn huisvrouw dochter van Gerrit CORNELIS, te Esch; Ike weduwe van Cornelis AERTSE, ook dochter van Gerrit CORNELIS voornoemd; Joost JANSSE in huwelijk hebbende Adriaentje, te Haeren en Anthonij Geraerdts van de GRAEFF men en momboir van Marike, te Helvoirt, ook dochters van Gerrit CORNELIS, allen kinderen van Gerrit en Lijntje voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Gerard van ASTEN op 15.3.1683.
09.07.1683 | R 1676 | f 285

Rutger van BERCKEL, raad van 's-Hertogenbosch, Isabella, Gillis, Johan, Hendrick en Judith, alle zes kinderen van wijlen Laureijns van BERCKEL, raad van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Johanna van GELENBERGH: approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders, gepasseerd op 11.3.1679, o.m. het huis "de Lelie" in de Vughterstraat te 's-Hertogenbosch.
10.09.1683 | R 1676 | f 339

Johanna DONCKERS weduwe van Johan GIJSSELEN; Gerard BECK, advocaat, gemachtigd van Guiliaem GIJSSELEN, raad in Zijne Majesteits raad van Gelderland te Rueremonde, in huwelijk hebbende Hendrina DONCKERS, voor de leengriffier te Ruermonde op 20.8.1683; Helena de GRUIJTER weduwe van Laureijns de GRUIJTER, krachtens besloten testament van Arnout DONCKERS en Hildegunda HEERINCX, gepasseerd voor notaris Jacob de BIJE op 23.10.1679 en door dezelfde notaris na het overlijden van Arnout en Hillegonda geopend op 13.5.1681; Peter van DINTHER man en momboir van Johanna dochter van Willem DONCKERS; Cornelis STRIJP, representerende de onmondige kinderen van Willem DONCKERS voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Arnout DONCKERS, gepasseerd voor notaris Willem VOS op 5.5.1682.
24.10.1683 | R 1677 | f 12v

Adriaen en Johanna, kinderen van Leonard van HERLAER bij Maria van den BERCKENBOSCH; Johan de CLERCQ man en momboir van Mechtildis dochter van Leonard en Maria voorsz, Johan BRANDIJN en Maria van HERLAER, testamentaire momboirs over Petronella, Robbertina, Godefridus en Henricus, onmondige kinderen van Leonard en Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Wolsack" in de Verwerstraat, in het Boschvelt, Maren, Kessel, Orten; renten, chijnsen en pachten.
30.10.1683 | R 1677 | f 15v

Jan, Adriaentje in huwelijk hebbende Thomas ANDRIESSE; Sebastiaen MARCELISSE man en momboir van Willemke zijn huisvrouw, allen kinderen van Jan Peter OOMS bij Anna Willem ARIENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder Anna Willem ARIENS: te Schijndel, St Michielsgestel, Den Dungen.
11.02.1684 | R 1677 | f 101v

Maria van WOLFSWINCKEL; Johan van der MEULEN weduwnaar van Beatrix van WOLFSWINCKEL, gebeneficieerd met de nalatenschap van zijn vrouw, krachtens testament gepasseerd op 4.6.1680 voor notaris Willem VOS, beiden erfgenamen van wijlen Peter van WOLFSWINCKEL gehuwd met Anna van WAMEL; Mr Victor van BEUGHEN, advocaat, curator van de nalatenschap van Anna van WAMEL, gaan erfdeling aan van de goederen van Peter en Anna voorsz, hen voor de helft aanbestorven: chijnsen.
25.02.1684 | R 1677 | f 114v

Cornelis GANS, baronnet, Heer van Nulant, Bommenede en Blois, ter eenre; Diderick RUIJSCH in huwelijk hebbende Leonora WIJLDE, universeel testamentair erfgenaam van Henriette Maria BLOM; Johan Hendrick van GOOLEN man en momboir van Catharina GROENHOOFT; Isaac de GRAEFF, procuratie hebbende van Henry GRAHAME, weduwnaar en universeel erfgenaam van Maria GROENHOOFT, verleend op 16.2.1684, allen erfgenamen van Franchoijs BLOM en Maria SPRONCK, ter andere zijde gaan erfdeling aan van goederen, die ongedeeld zijn gebleven: te 's-Hertogenbosch: het Minderbroeders magazijn met koetshuis en uitspringende kamer, de soldatenkamer, in de Nieuwe Minderbroedersstraat, het huis in de Snellestraat, het geweldige huijs, naast het Minderbroedersmagazijn.
02.03.1684 | R 1677 | f 124v

Albert MILLINGH van GERWEN, ter eenre; Cornelis van INGEN en Paulus van CEULEN, burgers van 's-Hertogenbosch, ter andere zijde: erfdeling van de Honselaershoeve te Nieuwcuijck.
19.05.1684 | R 1677 | f 182v

Arnoldus van den HEUVEL, ter eenre; Anthonij, Gerardus en Arnoldus, kinderen van Laureijns DONCKERS; Arnout SNELLE in huwelijk hebbende Johanna dochter van Laureijns DONCKERS, voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Magdalena van HEMSELROIJ weduwe van Aert van den HEUVEL, hun moeder, resp grootmoeder: renten en obligaties.
22.08.1684 | R 1677 | f 240v

Willem, Jan, Anneke en Cornelis; Joorden van de VEN man en momboir van Adriaentje, alle vier kinderen van Wouter WILLEMS bij Anneke BARTRAMS; Teuniske dochter van Arien Teunisse MANDEMAECKERS bij Engeltje zijn huisvrouw, dochter van Wouter en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Loon op Zand, Zuijdewijn Capelle.
09.09.1684 | R 1677 | f 256

Rogier MATTHIJSSEN, voor zich zelve en vader en voogd over zijn vier kinderen bij Elisabeth van BERLICUM en Jacobus van den BICHELAER, ter eenre; Aert KEMP, momboir over de onmondige kinderen van Johan KEMP bij Mechtelt van BERLICUM, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vrouwen ouders: te 's-Hertogenbosch, het huis "de Drije Molenijsers" aan de Corenbrugge, waarin een brouwerij is, gekocht door Adriaen Henrick van BERLICUM op 14.1.1639 van Adriaen AELBERTS, bierbrouwer; een huis in de Karstraat, door Adriaen voor 5/6 deel gekocht van Andries, Herman, Joost en Matthijs zonen van wijlen Anthonie Jans van WOLFSBERGEN en Jasper Peters de LEEUW man en momboir van Aelken dochter van Anthonie voorsz, op 19.10.1631 - het resterende 1/6 deel was reeds in bezit van Adriaen - huis in de Beursestraat en een huis in de St Anthoniestraat, door Peter Peter van MAESEIJCK verkocht aan Adriaen op 11.5.1644; chijnsen en renten.
14.10.1684 | R 1677 | f 289v

Hendrick van PULLEN, koopman en poorter van 's-Hertogenbosch, voor 1/3 part; Johanna van PULLEN, te Waalwijck, voor 1/3 part en Jan van HEESCH man en momboir van Digna van PULLEN, voor 1/3 part: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: Hendrick Berents van PULLEN en Catharina VERMAES, gepasseerd op 28.6.1683: o.m. te Waalwijck en Turnhout.
18.10.1684 | R 1677 | f 301

Dirck GROEN, Ned. Geref. predikant te Den Dungen; Elisabeth GROEN, Abraham HIBELET, predikant van de Franse gemeente te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Anna GROEN, allen kinderen van wijlen Johan GROEN, Ned. Geref. predikant te 's-Hertogenbosch: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
01.11.1684 | R 1677 | f 314

Wouter van DIJCK en Wouter van ESCH, voor henzelven en momboirs over Jenneke en Digna van DIJCK; Wouter van ESCH nog met Johan van der MEULEN momboir over Elisabeth van ESCH; Wouter van ESCH, gemachtigd op 6.7.1684 voor notaris Willem VOS van Thomas en Margriet van DIJCK en nog van Franchoijs COP, in huwelijk hebbende Elisabeth van DIJCK, op 20.7.1684 gepasseerd voor notaris J. CROONENBURCH te Ruremonde, gaan erfdeling aan van goederen krachtens het testament van Maijke van ESCH, gepasseerd voor notaris Willem VOS in 1679: chijnsen, renten en obligaties.
01.12.1684 | R 1677 | f 331v

Michiel van DORTMONT man en momboir van Cathelijn Pauwelse van CEULEN, voor de ene helft; Gerard van CEULEN, Pauwels van CEULEN en Moses TEMPELAER man en momboir van Dorothea van CEULEN; Moses voorsz en Nicolaes SIGMANS momboirs over Cathalijn, Arnoldus en Elisabeth van CEULEN, alle zes kinderen van Jan Pauwels van CEULEN, voor de andere helft: gaan erfdeling aan van de goederen van Lijsbeth Peter BOOMS, overleden te Geel: renten en obligaties.
06.01.1685 | R 1677 | f 361

Cornelis KUCHLINUS, ontvanger van de gemeene middelen en oud-president van 's-Hertogenbosch, ter eenre; Johan van CAMPEN, substituut raad en rentmeester generaal der Domijnen van Brabant over het quartier van 's-Hertogenbosch man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Willem Adam BOONS, mede in naam van de onmondige kinderen van Gerard GAST bij Catharina BOONS, ook dochter van Willem Adam BOONS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de Lemmendonckse hoeve te Mierlo, door Cornelis KUCHLINUS en Willem Adam BOONS tezamen gekocht op 21.10.1658 van het gemeijne land.
12.01.1685 | R 1677 | f 364v

Tieleman zoon van wijlen Herman HAMERS bij wijlen Helena Sanders van THUIJLL; Catharina Jan VET weduwe van Laurens zoon van Herman en Helena voorsz, moeder en voogdes over haar vijf onmondige kinderen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Helena Sanders van THUIJLL, haar moeder, resp. grootmoeder: te 's-Hertogenbosch een huis in de St. Anthonisstraat door Helena weduwe van Herman HAMERS op 5.8.1681 gekocht van Jenneke dochter van Peter van LENDT weduwe Aelbert LEIJNTS; een camer te 's-Hertogenbosch in de St Anthonisstraat door Helena gekocht op 28.5.1691 van Anthonetta HEIJNSBERGEN; obligaties.
23.09.1702 | R 1692 | f 9

Jan Aerts van BREDA, momboir over Peter en Anneke onbejaarde kinderen van Jan DENIS bij Maria Anthonisse van OSCH, geassisteerd met Delis Anthonis van OSCH, oom van de onmondigen, gaan erfdeling aan van wijlen hun ouders en van hun overleden broeder Hendrick: te Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel.
27.09.1702 | R 1692 | f 13v

Ruth, Hendrick, Huijbert, Peterke, Jenneke en Cathelijn in huwelijk hebbende Jan Huijbert van MERENDONCK, alle zes kinderen van Peter Rutten van GEFFEN bij Merike zijn huisvrouw dochter van Hendrick HUIJBERTS en Ruth Peters van GEFFEN met Hendrik Jans WEIJGERGANCX momboir over Peter zoon van Jan ook zoon van Peter en Merike voorsz: gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen en St Michielsgestel.
23.10.1702 | R 1692 | f 21v

Leendert DIRCX, man en momboir van Maria dochter van wijlen Ruth Jans van GEFFEN bij wijlen Merike Matthijs WEIJGERGANCX; Peter Janse van GEFFEN en Dilis Matthijs WEIJGERGANCX momboirs over Jenneke minderjarige dochter van wijlen Ruth en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Schijndel, Berlicum, Den Dungen, Littoijense broeck, Maren.
31.10.1702 | R 1692 | f 30

Jacq Janse van CASTEREN, Theunis Janse van CASTEREN en Christiaen HUBERS in huwelijk hebbende Anneke Janse van CASTEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Hintham, de Vliert, Rosmalen, Berlicum, Den Dungen.
17.03.1703 | R 1692 | f 58

Johan BRANTS, Ned. Geref. predikant te Wasbeeck; Abraham BRANTS, zijn broeder, predikant te Hilversum; Dirck van der HORST, koopman in wijnen te 's-Hertogenbosch man en momboir van Margaretha BRANTS; Anthonij van WAELWIJCK, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch gehuwd met Mechelina BRANTS, allen kinderen van wijlen Johan BRANTS, koopman te 's-Hertogenbosch, bij wijlen Maria EVERAERTS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 21.5.1703.
13.06.1703 | R 1692 | f 81

Bouderwijn van ASTEN, notaris te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Johanna de BRUIJN, weduwe van Christoffel de HERTOGH; Maria de BRUIJN, huisvrouw van Jacob Leonard BETHELAER van GRINTHAM, adjudant van Overste BALDEWEIJN, in het leger vóór Lillo en Philippus de BRUIJN, ter eenre; Johanna DUMONT, Juliana DUMONT, Jacob HASWOET man en momboir van Mechelina, gemachtigden van Johan KERCKHOVEN te 's-Gravenhage man en momboir van Maria DUMONT, voor notaris Pieter van ROON op 14.6.1703 te 's-Gravenhage, ter andere zijde, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun oom Cornelis VERHEIJEN, gepasseerd op 21.7.1703 voor notaris Daniel BOONS.
11.08.1703 | R 1692 | f 90v

Helena van KERCKHOVEN weduwe van Jan van der ENDEN, te Tilburg, ter eenre; Jan RUTTEN en Cornelis Jan MARCELIS, voor henzelven en voor hun mede erfgenamen van Jan MARCELIS, ter andere zijde gaan erfdeling aan van een heideveld, de Brughlaer, te Belveren onder Haren.
24.08.1703 | R 1692 | f 93v

Jacobus GIJSSELEN, Hendrick GIJSSELEN, Nicolaes LEIJTEN weduwnaar van Johanna Maria GIJSSELEN, vader en voogd over zijn vier onmondige kinderen, allen erfgenamen van Jacobus GIJSSELEN en Maria KARSMANS, hun ouders: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, op 31.8.1703.
01.09.1703 | R 1692 | f 98v

Jenneke, Marijke en Henderske, allen kinderen van Michiel Jan EIJKEMANS bij Mecheltie, zijn eerste huisvrouw, dochter van Michiel Willem DANIELS; Adriaen, Huijbert en Anthonij, kinderen van Michiel Jan EIJKEMANS bij Barbara, zijn tweede huisvrouw, dochter van Huijbert de SNIJDER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: Den Dungen, Berlicum en St Michielsgestel.
23.08.1704 | R 1692 | f 152

Vreijs Cornelis PETERS, te Udenhout in huwelijk hebbende Sijken Ariens van EERSEL, Adriaan van EERSEL en Adriaentje Teunis Jan ROCKE, weduwe van Herman van EERSEL, momboirse over haar onmondige kinderen, beide te Helvoirt, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader, Ariaen van EERSEL, te Udenhout.
02.03.1705 | R 1692 | f 190v

Denis Anthonisse van OSCH, Adriaen Cornelis van der DONCK man en momboir van Hilleken dochter van Jan Anthonisz van OSCH; Peter Jansen van GRIENSVEN en Servaes Corsten van de WATER man en momboir van Anneke Janse van GRIENSVEN bij Maria Anthonis van OSCH, Adriaen Anthonis op t HOOGH en Peter Hendrick GOOSSENS, vader en momboir, resp. van Jenneke onmondige dochter van Adriaen Anthonis op t HOOGH bij Hendersken Anthonisz van OSCH; Peter van den VORSTENBOSCH man en momboir van Hendersken Peter ADRIAENS daar moeder af was Maria Hendrick van OSCH, allen tesamen voor 5/11 deel; Adriaen Peter ADRIAENS daar moeder af was Maria Hendricks van OSCH, Huijbert Jansen van GRIENSVEN man en momboir van Maria Hendricks van HANNEN, daar moeder van was Willemke Hendrick van OSCH; Jan van den BICHELAER man en momboir van Anna dochter van Hendrick van HANNEN, bij Willemke Hendrick van OSCH; Hendrick, Willem, Jan en Heijltje in huwelijk hebbende Hendrick TEUNISSE, meerderjarige kinderen van Hendrick Hendricks van HANNEN, waarvan Willemke Hendricks van OSCH, grootmoeder was; Hendrick en Willemken in huwelijk hebbende Lambert PETERS, beiden kinderen van wijlen Jan Hendricks van HANNEN, daar Willemke Hendricks van HANNEN eveneens grootmoeder van is, allen tesamen voor 6/11 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen Hendricks van OSCH, hun oom en oudoom, krachtens testament, gepasseerd voor Willem MANS, notaris te Den Dungen op 5.5.1700. Goederen te Berlicum.
23.02.1705 | R 1692 | f 194

De deelgenoten uit de vorige akte, voor het 5/11 deel - allen te St Michielsgestel en Den Dungen - gaan subdivisie aan van de goederen verworven bij de erfdeling op 23.2.1705.
12.03.1705 | R 1692 | f 202

Gerrit MULDERS en Barbara zijn zuster, ter eenre; Seger van HERCK man en momboir van Anna Catharina de GROOFF, Francis KEIJSERS man en momboir van Cornelia de GROOFF en Eleonora de GROOFF, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van Jan Leonartse van OIRSCHOTH, hun oudoom, gepasseerd op 25.6.1705 voor notaris Theodorus van ASTEN.
26.06.1705 | R 1692 | f 219

Jacobus Jans van GOGH, te Nuland; Hendrick JOOSTEN en Aert JOOSTEN, broeders, te Heeswijk en te Loosbroek onder Dinther; Jan Peters van HOUTHEM in huwelijk hebbende Maria dochter van Jan van GOGH, te Heeswijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter van GOGH weduwnaar van Johanna EVERTS, broeder van de eerste comparant en oom en tante van de tweede en derde comparant: te Loosbroek onder Hees, Vechel en Hees.
06.06.1707 | R 1692 | f 327

Johan PAPEGAIJ man en momboir van Hillegonda zijn huisvrouw, dochter van Aelbert van BOUSEL; Jacob van HILVERSOM, curator over Johanna, Johannes, Sara, Catharina en Aelbert, onmondige kinderen van Aelbert van BOUSEL voorsz bij Adriana van den HEUVEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: twee huizen te 's-Hertogenbosch op de Haven, Veen, obligaties.
04.07.1707 | R 1692 | f 334v

Willem Ariens DOBBELSTEEN, Heijlke in huwelijk hebbende Jan Ghijsberts van de VELDE, Helena, Maria in huwelijk hebbende Joost HENDRICX en Ariaentje gehuwd met Jan Peters van den BOGAERT, allen kinderen van Arien Gerits DOBBELSTEEN bij Jenneke Adriaen SEGERS, gaan erfdeling an van de goederen van wijlen hun ouders: Heeswijk, Middelroij onder Berlicum.
14.09.1707 | R 1692 | f 345v

Adriaen, Josijn en Michiel, alle drie kinderen van wijlen Goijaert Ariens van VUCHT bij Maijken Jacobs de WEERT, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: te Belveren onder Haren.
16.09.1707 | R 1692 | f 350

Anna van LIER, weduwe van Michiel le HARDIJ, Bernard le HARDIJ en Anna Margaretha le HARDIJ, oudste zoon en dochter van Anna en Michiel voorsz, voor henzelven en in naam van hun onmondige broeder en zusters, krachtens testament van hun vader, gepasseerd op 15.2.1707 voor notaris Theodorus van ASTEN, ter eenre; Martinus de LEEUW man en momboir van Catharina van de COEVERINGH dochter van wijlen Henrick van de COEVERINGH bij wijlen Cornelia le HARDIJ, ter andere zijde: subdivisie van de goederen van Godefrida van den ANCKER weduwe van Bernard le HARDIJ, moeder, resp. grootmoeder, verkregen bij erfdeling voor notaris BOSCH op 16.6.1689: te Empel; obligaties en chijnsen.
29.10.1707 | R 1692 | f 354v

Jenneke Ghijsberts van de VELDE, weduwe van Jan Peter PENNINGS en Jan Ghijsberts van de VELDE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Rosmalen, Heeswijk en Caathoven onder Nuland.
16.06.1708 | R 1693 | f 3

Op Joannes KERPERS te Haarlem en Maria KERPERS in huwelijk hebbende Michiel GIJSELS, te Antwerpen, erfgenamen van Geertruijd en Elisabeth KERPERS, is een perceel land te Empel, de Morgenhoff, gedevolveerd, dat onderhoudsplichtig is aan een deel van de Maasdijk. Dit perceel is verkocht aan Adriaen Claessen van den DUNGEN. Dijckgraaf en Heemraden van Empel verklaren, dat het onderhoud van de Maasdijk door dit perceel, in orde is.
31.08.1708 | R 1693 | f 17

Heer en Meester Jacobus Bonaventura van der MEULEN en Johan van NIJEHOF man en momboir van Isabella van der MEULEN en Jacob HILVERSOM, administrateur van de goederen van de onmondige kinderen van Adolf van der MEULEN, krachtens testament van Johan van der MEULEN, gepasseerd op 5.8.1707, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johan van der MEULEN, raad van 's-Hertogenbosch: obligaties, renten en pachten.
09.04.1709 | R 1693 | f 53v

Gregorius COLEN, voor zichzelve en gemachtigd van zijn zusters Catharina en Johanna, voor notaris Jan VERDORENT op 15.11.1711 te Herenthout; Peter de MEIJER man en momboir van Cornelia COLEN, Peter en Maria COLEN, allen kinderen van wijlen Dionisius COLEN bij wijlen Gertrudis LEMMIUS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Moergestel, Riel, Tilburg, Lagemierde.
28.10.1711 | R 1693 | f 212v

Maria dochter van wijlen Marten PENNINCX, weduwe van Peter PELS, te Den Dungen, momboirse over Martinus, Claes, Johannes, Anna Maria en Catharina PELS, haar onmondige kinderen, geassisteerd met Adriaen Peter PELS en Henrick BROERS, resp half-broeder en meerderjarige broeder van de onmondigen, ter eenre en Lijsbeth Jansen van WETTEN weduwe van Aert Marten PENNINCX te 's-Hertogenbosch, krachtens hun testament, gepasseerd voor notaris Theodorus van ASTEN op 8.10.1711, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Marten PENNINCX en Cathalijn zijn huisvrouw: Berlicum, Rosmalen.
18.12.1711 | R 1693 | f 222

Adriana en Martinus van den BRAND; Hendrick ven BEUGHEN, momboir over Hendrick en Catharina van den BRAND; Nicolaes de BEUK, gemachtigd door Johanna en Judith Theresia van den BRAND, voor notaris THOMASIS te Herenthals op 22.12.1711, allen kinderen van Wilhelmus van den BRAND bij Josina van BOXMEER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Jan van BOXMEER en Johanna van HEESWIJCK, hun grootouders: renten en obligaties.
20.01.1712 | R 1693 | f 229v

Lucas van ENGELEN, te Engelen en Maria van ENGELEN weduwe van Andreas van EMMERICK, koopvrouw te 's-Hertogenbosch: approbatie van de subdivisie van de goederen verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen hun oom Geerling van ENGELEN - op 18.1.1689 voor notaris Gijsbert BOSCH - gepasseerd op 5.10.1713 voor notaris Hendrick de BIJE.
19.10.1713 | R 1693 | f 278

Jan Jan van LITH, te Nuland; Hendrik Janse van ROSMALEN man en momboir van Jenneke Jansen van LITH, Jan Hendrik VERHAGEN, man en momboir van Hendrina Jansen van LITH, Jan Peters van DOREN man en momboir van Marij Jansen van LITH, alle drie te Berlicum, gaan erfdeling aan an de goederen van wijlen hun ouders, Jan van LITH en Eerken zijn huisvrouw dochter van Hendrick Arien ROMBOUTS: te Kessel, Maren, Heesch, Caathoven onder Berlicum en Berlicum.
23.11.1712 | R 1693 | f 279

Theodorus van ASTEN, notaris te 's-Hertogenbosch, gemachtigd door Menno COEHOORN van HOUWERDA, majoor, commandant van de stad Ruremonde, in huwelijk hebbende Johanna MENTEN; Louis de MONTFORT, vaandrig ten dienste dezer landen, in huwelijk hebbende Eufemia MENTEN; Thomas MENTEN de Jonge, Jacobus MENTEN, oom van Clara MENTEN, nog minderjarig, gemachtigd op 10.10.1713 voor notaris Willem MANS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader Thomas MENTEN, de Oude, gepasseerd op 10.10.1713.
19.10.1713 | R 1693 | f 327

Jan Joosten van MAECHDENBORCH, in naam van zijn moeder, de weduwe van Joost Cornelis van MAECHDENBORCH, te Loon op Zand; Michiel VERMEER te Tilburg, Jan Hendrick DOLCK en Gijsbert Hendrick DOLCK, beiden te Udenhout, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Ariaentje Peter FAASSEN, Sijmen Peter FAASSEN, Goossen Peter FAASSEN, hun tante en ooms, te Loon op Zand in de Molenstraat en te Udenhout.
23.01.1714 | R 1693 | f 383v

Jan Jan van den MEUCHHEUVEL; Anthonij Hendrick ARIENS, vader en momboir over Hendrina zijn dochter bij Maria Janse van MEUCHHEUVEL, beiden kinderen van Jan Gerits van den MEUCHHEUVEL bij Hilleken CLEIJNE; Francis en Wilhelmina kinderen van Anthonis Janse van den UDEN bij Hilleke Jan CLEIJNE, in haar tweede huwelijk, approbatie van de erfdeling goederen van van wijlen Anthonis Janse van den UDEN en Hilleke dochter van Jan van GRINSVEN, alias Hilleke Jans CLEIJNE, gepasseerd op 28.10.1700 voor notaris Willem MANS: Den Dungen, Middelroij, St Michielsgestel.
15.06.1715 | R 1693 | f 399

De beide kinderen van Jan Gerits van den MEUCHHEUVEL bij Hilleke Jan CLEIJNE, gaan subdivisie aan van de goederen, aanbestorven via hun ouders (zie: R 1693 f 399).
17.06.1715 | R 1693 | f 402

Herman GREMME, man en momboir van Johanna Maria van CROMVOIRT, Willem COPIER, te 's-Hertogenbosch, het recht verkregen hebbende van Peter van CROMVOIRT voor schepenen van 's-Hertogenbosch, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij Catharina van CROMVOIRT en Elisabeth van CROMVOIRT, allen kinderen van Govaert van CROMVOIRT: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Govaert van CROMVOIRT, gepasseerd voor notaris Theodoor van ASTEN, op 26.8.1701: te Orten.
22.06.1715 | R 1693 | f 407v

Jan Hendricx van HEES in huwelijk hebbende Lijske dochter van wijlen Willem Gerrits van GRIENSVEN bij Marike Jansen van den MERENDONCK; Hendrina Jansen van GRIENSVEN weduwe van Gerrit zoon van Willem Gerrits van GRIENSVEN bij Marike Jansen voorsz moeder en voogdes over haar twee onmondige dochters Maria en Geertruij, geassisteerd met haar mede momboir Ruth Jansse van GRIENSVEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem en Marike voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel.
20.07.1715 | R 1693 | f 411

Jan en Adriaentje kinderen van wijlen Adriaen Crijne van SPAENDONCK bij Jenneke Goijaert SIJMONS, zijn huisvrouw, beiden te Udenhout, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: Udenhout, Loon op Zand, Besoijen.
28.10.1715 | R 1693 | f 424v

Peter van TILBORGH en Sebastiaen van der EIJKE, momboirs over Arnoldus en Gerardus, zonen van Cornelis van CEULEN bij Anneke van WICHEN, zijn eerste huisvrouw; Johan van der HAGEN, man en momboir van Maria Anna dochter van Cornelis en Anneke voorsz; Gerard van GEFFEN en Anthonij van CRUIJSSTRAEDT momboirs over Anna Maria, enige onmondige dochter van Cornelis voorsz bij Isabella van WARTENBERG, zijn tweede huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Cornelis van CEULEN - de voorkinderen en het nakind elk voor de helft toekomende: te 's-Hertogenbosch het huis "de Vijgenboom" in de St Anthonisstraat, door Cornelis gekocht van Wilhelmus van LIER, evicteur, op 7.1.1707; het huis in de Windmolenberghstraat, door Cornelis gekocht van Jan Anthonis van NULANT op 9.3.1678; chijnsen.
30.10.1709 | R 1700 | f 8

Aert Hendricx van VECHEL, vader en voogd over Cathalijn, Anna en Wilhelmina, zijn onmondige kinderen bij Maria Dirck CUIJPERS; Hendrick meerderjarige zoon van Aert Henricx van VECHEL, voor zich zelve en als mede voogd over zijn drie onmondige zusters, hun nog fort en sterk makende voor hun absente meerderjarige zoon, resp. broeder Dirck Aerts van VECHEL; Hendrick Jansen van VECHEL, Goijaert Dirck CUIJPERS en Wilhelmina Dirck CUIJPERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Dirck Willem CUIJPERS en Maria Hendricx van EMPEL, hun ouders, resp grootouders: Den Dungen, St. Michielsgestel.
07.12.1709 | R 1700 | f 14v

Johan Quirijn van NIEL, koopman te 's-Hertogenbosch, vader en voogd over Johan Baptist en Carel zijn twee minderjarige zonen bij wijlen Anna Maria HASSING, geeft machtiging af, om vertegenwoordigd te zijn bij de erfdeling van de goederen van IJsabella DONCKERS, bagijntje te Antwerpen.
13.12.1709 | R 1700 | f 18v

Adriana van HAEREN, weduwe van Guilliam van VECHEL en Maria SOUGEIJ in huwelijk hebbende Guilliam van der HAEGHEN, gemachtigd van haar man voor notaris Jacob HUGO op 10.12.1707 te Rijssel: approbatie van de erfdeling - gepasseerd voor notaris Hendrick de BIJE op 28.3.1710, van de goederen van wijlen Joost Martens van VECHEL, haar mans vader en grootvader resp.
01.05.1710 | R 1700 | f 43v

Peter Goijaert van VESSEM in huwelijk hebbende Wilhelmina Aert van GESTEL; Marten Dircx van den BERGH man en momboir van Maria Michiel TAET, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Michiel TAET, elk voor de helft: Diessen, Hilvarenbeek.
31.05.1710 | R 1700 | f 49v

Francois van GRINSVEN en JOhan van LIER, momboirs over de onmondige kinderen van Johan de POIRTERE bij Lucia van GRINSVEN, Guilielmus en Johan van GRINSVEN, allen kinderen van Ghijsbert van GRINSVEN bij Maria van CAMPEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en hun grootvader Guiliam van CAMPEN: te 's-Hertogenbosch een huis in de Verwerstraat, op 26.6.1686 door Ghijsbert gekocht van Jonker Ferdinand TOURMALION de MASSIN; twee huisjes in de Postel-straat, door Ghijsbert gekocht op 1.4.1681 van de Heer van DEURNE; drie huisjes, "de Ploegh" aan de Hinthamerstraat, door Guiliam van CAMPEN gekocht op 30.9.1673 van Cornelis van STRIJP en Elisabeth van GREVENRAEDT; te Helvoirt, Oorschot, Bokhoven; tienden, renten, pachten, chijnsen en obligaties.
26.08.1710 | R 1700 | f 60

Willem van WICHEN man en momboir van Wilhelmina van de GRAFT te Nijmegen, ter eenre en Arnoldus TIJBOSCH in huwelijk hebbende Cornelia van de GRAFT, te 's-Hertogenbosch, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vrouwen ouders, gepasseerd op 31.8.1709.
10.09.1710 | R 1700 | f 83v

Adriaen MARTENS, vader en voogd over Francisca en Jenneke, zijn onmondige dochters bij Merike Aert HUBERTS, voor 1/4 part; Gerrit Aert HUBERTS en Francois van UDEN momboirs over Jan, onmondige zoon van wijlen Jan Aerts HUBERTS bij Anna van UDEN, voor 1/4 part aanbestorven via Jan Aert HUBERTS en voor 1/4 part gekocht van zijn broeder Geurt; Geurt Aert HUBERTS nog met Willem Jan DIRCXS momboir over Arnoldus, Jan en Allegonda, onmondige kinderen van wijlen Hubert Aert HUBERTS, voor de rest - allen te Den Dungen, behalve Willem Jan DIRCXS, te Middelrode - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante Aeltie Aert HUBERTS: Den Dungen.
17.10.1710 | R 1700 | f 94

Dirck van den BICHELAER, Duef GOOSSENS en Leendert VERSTEIJNEN in naam van hun onmondige kinderen; Marten van den BICHELAER momboir over de onmondige kinderen van wijlen zijn broeder Peter van den BICHELAER; Duef voorsz nog in naam van zijn meerderjarige kinderen Jan en Anna; Herbert van GESTEL, Maria VERSTEIJNEN meerderjarige dochter van Leendert VERSTEIJNEN, voor haarzelve en voor haar absente meerderjarige broeders, Nicolaes en Cornelis, gaan erfdeling aan van de goederen van Anna EECKERSCHOT, eerst weduwe van Jacob van WEERT en laatst van Johan van de VEN, krachtens haar testament, gepasseerd op 19.8.1709 voor notaris Gijsbrecht BOSCH: renten, obligaties en chijnsen.
21.01.1711 | R 1700 | f 103

Adriaen PUECK, Peter Hendrick DANIELS en Marten van der MERENDONCK, momboirs over Dirck PUECK, kinderen van wijlen Jacob Diercx PUECK bij Hendersken Gerit Jan COOLEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van hun oud-oom Goijaert JACOBS: St Michielsgestel en Schijndel.
11.02.1712 | R 1700 | f 152

Cornelis zoon van Jan Jan Huijberts van GRINSVEN bij wijlen Meriken Hendricks van KEMPEN; Anthonie Peters van GRINSVEN in huwelijk hebbende Jenneke en Jan Jan van MUGGENHEUVEL man en momboir van Anna Maria, dochters van Jan en Merike voorsz; Jan Jan Huijberts van GRINSVEN , vader en voogd over zijn onmondige zoon Jan - 24 jaar oud - gaan subdivisie aan van de goederen, hen aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders maternel op 14.3.1698: Den Dungen, St Michielsgestel.
27.02.1712 | R 1700 | f 155

Johan Quirijn van NIEL, voor 1/3 deel, voor hemzelve en zich fort en sterk makende voor Leonard, Johannes en Jacoba van HERLAER, kinderen van Magdalena Maria van NIEL en Petronella van HERLAER in naam van Anna onmondige zuster van Leonard voorsz, voor het tweede derde gedeelte; Wilhelmus van BREE voor het laatste derde deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johanna van NIEL, krachtens haar testament, gepasseerd op 27.9.1708 voor notaris Melchior VERWEIJ: te 's-Hertogenbosch: het huis "de Rode Molen" in de Ortenstraat; Zochel onder Heesch, Udenhout; obligaties.
??.04.1712 | R 1700 | f 166

Elisabeth, Dielis en Arnoldus, kinderen van Jan Aerts van LEUVEN bij Barbara Dielis MOESKOPS, allen te Oirschot, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Oirschot.
25.11.1712 | R 1700 | f 204v

Jan Hendricx SPIERINCX, Hendrick Aelberts van SPRANGH, in huwelijk hebbende Maria Anna, Jan Anthonisse SPIERINCX, testamentaire momboir over Hendrina - oud 21 jaar - dochters van wijlen Hendrick SPIERINCX bij wijlen Petronella Henricx van OSCH, allen te Den Dungen, behalve Hendrick Aelberts van SPRANGH: te St Michielsgestel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
23.05.1713 | R 1700 | f 235v

Dirck zoon van wijlen Aert Hendrick SMULDERS bij Aeltie dochter van Dircx van GRINSVEN; Huijbert Cornelis van der MERENDONCK man en momboir van Jenneke; Jan Hendrick WEIJGERGANCX in huwelijk hebbende Hester; Abraham AELBERTS, man en momboir van Teuniske en Antonius Goijaert SMITS in huwelijk hebbende Adriaentie, allen dochters van Aert en Aeltie voorsz en Anthonis Hendrick ADRIAENS momboir over Hendrick, Allegonda en Maria, alle drie minderjarige kinderen van wijlen Hendrick ook zoon van Aert en Aeltie voorsz bij Grietge Hendrick ADRIAENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp grootouders: Den Dungen, St Michielsgestel, Berlicum.
19.07.1714 | R 1700 | f 298

Pieter 's-GRAVESANDE, raad en oud-schepen van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Alpheda Louise van LUCHTENBURGH en notaris Theodoor van ASTEN in naam van Laurens en Anna Josina, zoon en dochter van Pieter en Alpheda voorsz, Alpheda is overleden op 13.5.1711 en Jonathan Daniel, ook zoon van Pieter en Alpheda, is overleden op 11.6.1711. Pieter is hertrouwd met Ernestina Henriette van BRONCKHORST, van Utrecht (Ondertrouwd op 10.6.1713) Op 29.7.1714 overlijdt Margaretha TRIP, douaričre Samuel de MAREEX, Heer van Meersberghe. In de nalatenschap van Margaretha en Samuel voorsz is Louise de MAREEX weduwe van Johan van LUCHTENBURGH, moeder van wijlen Alpheda voorsz, voor 1/4 gerechtigd. Subdivisie van deze nalatenschap op 10.4.1715, voor notaris Thomas VOSCH van AVESAAT, te Utrecht, levert Pieter een bedrag op van fl 11679/15/102/3. De kinderen verwerven bij deling elk de helft van dit bedrag.
13.07.1715 | R 1701 | f 5

Leendert Matthijsen MEULENBROECK; Jan zoon van Jansen van GRINSVEN bij Heijltje MEULENBROECK; Anthoni Anthonissen GODTSCHALCK in huwelijk hebbende Maria dochter van Jan en Heijltje voorsz; Anthoni zoon van Corstiaen GODTSCHALCK bij Maria Matthijs MEULENBROECK; Maria van der STEEN weduwe van Willem Matthijs MEULENBROECK, met haar broeder Anthonie van der STEEN voogd over haar onmondige kinderen: Matthijs, Jan, Peter, Aeltie, Maria en Jenneke, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom en oud-oom Jacob Leenderts MEULENBROECK, verkregen bij subdivisie, krachtens het Besloten Testament gepasseerd voor notaris Willem MANS op 24.11.1707 en door hem geopend op 16.8.1715: Den Dungen, Orten, Middelrode, St Michielsgestel.
08.11.1715 | R 1701 | f 33v

Mattheus van BOXEL, gemachtigd van Johan van VUCHT, momboir over Johanna, Geertruijd, Hendrick en Anthonie, onmondige kinderen van wijlen Willem van HULST bij Mechtelt van VUCHT voor notaris Theodoor van ASTEN op 18.6.1715; Wouterus van den ENDEPOEL man en momboir van Helena van HULST, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis, brouwerij en achtergelegen huis "'t Schaapshooft" op de Vughterdijck, gekocht op resp. 7.11.1698, 18.1.1700 en 7.2.1707; het huis "de Drij Swarte Ruijters" in de Vughterstraat gekocht op 7.11.1698 en 18.1.1700; het huis "de Engelse Roos" op de Botermarkt gekocht van Laurens VERKAM op 5.9.1698, welke panden allen door Willem voorsz gekocht zijn; het huis "de Roghbloem" door hun grootmoeder maternel gekocht op 27.2.1663 van Elisabeth weduwe van Adriaen de PAUW en overgegaan op hun moeder en haar broeder Johan van VUCHT; nog drie woningen achter de Roghbloem; Cromvoirt.
15.11.1715 | R 1701 | f 40v

Johannes, Jacobus, Johanna Maria en Cornelis, kinderen van Joost des MENSCHEN bij Maria van ASTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "Onder O.L. Vrouwe Nissen" in de Corenstraat en het naastgelegenhuis: "de Kleine Oijevaer"; Nuland, Geffen; winkelwaren, renten en chijnsen.
22.02.1716 | R 1701 | f 60v

Reijnier PLENUS, koopman en solliciteur te 's-Gravenhage, voor zichzelve, voor 1/5 deel in 1/7 deel, voor Huijbert van BRUGGE; ook voor Theodora van BRUGGE; voor de kinderen van Herman WILLEMS bij Paula van BRUGGE en ten slotte ook voor de kinderen van Nicolaes de BOCK bij Elisabeth van BRUGGE - elk voor 1/5 part in 1/7 deel - verklaart van Mr Norbert Hendrik SNELLE executeur van het testament van Michiel van DORTMONT en het accoord tussen Michiel van DORTMONT, ter eenre en de kinderen van wijlen Catarina van CEULEN, laatst getrouwd met Michiel voorsz, gepasseerd voor notaris Gijsbert BOSCH op 23.2.1703, 5/7 deel in deze nalatenschap ontvangen te hebben.
09.06.1715 | R 1701 | f 123

Henderske Hendrick Dircx van GRINSVEN weduwe van Claes Adriaens van BOXEL, ter eenre en Reijnier Peters van VLIJMEN approbatie van de erfdeling van de goederen, gepasseerd voor notaris P. van OUDENHOVEN op 25.10.1703.
14.06.1715 | R 1701 | f 124

Anthonij van der STEEN en Anthonij van TUIJL, momboirs over Aldegonda, Matthijs, Maria, Johannes, Johanna en Peter, kinderen van Willem MEULENBURGH, tesamen voor 1/6 deel; Leendert MEULENBROECK, voor 1/6 deel; Anthonie Corstiaens GODTSCHALCK, voor 1/6 deel, Anthonie Tonissen GODTSCHALCK, voor 1/6 deel; Jan Jansen van GRINSVEN voor 1/6 en Jan Goorts MEULENBROECK voor de rest, gaan erfdeling aan, krachtens het testament van Leenderdina VUCHTS weduwe van Anthonie GODTSCHALCK, gepasseerd voor notaris Willem MANS: Den Dungen.
08.11.1717 | R 1701 | f 138

Johan van der MEULEN, te Den Dungen; Pero de CASSEMAJOR, gemachtigde van Willem Hendrick MULLER, med. doctor te IJperen man en momboir van Maria Hester van der MEULEN, kinderen van wijlen Johan van der MEULEN, secretaris van 's-Hertogenbosch: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader, krachtens diens testament gepasseerd voor notaris Willem MANS.
27.03.1719 | R 1701 | f 176

Anthonie Peters van de STEEN; Hendrik Jans van GRIENSVEN man en momboir van Maria Peters van de STEEN, Peter Jan ROVERS, Jan Jan ROVERS, Jan Dielissen van OSCH man en momboir van Jenneke Jan ROVERS; Jan Peter van de POEL met Peter Jan ROVERS voorsz momboir over Francis, Jenneke en Matthijs, onmondige kinderen van Matthijs Jan ROVERS - half-broeders en -zusters - bij wijlen Mechtelt Jan SPIERINCX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, resp. grootmoeder Mechtelt Jan SPIERINCX: te Middelrode, Schijndel, Berlicum.
22.04.1719 | R 1701 | f 187

Peter Jan ROVERS, Jan Jan ROVERS, Jan Dielissen van OSCH man en momboir van Jenneke Jan ROVERS; Jan Peter van de POEL en Peter Jan ROVERS voorsz, momboirs over Francis, Jenneke en Matthijs, onmondige kinderen van Matthijs Jan ROVERS - half-broeders en -zusters - bij wijlen Mechtelt Jan SPIERINCX, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder, op heden: te Berlicum en Middelrode (zie: R 1701 f 187).
22.04.1719 | R 1701 | f 193

Maria LEMMENS in huwelijk hebbende Michiel CREFFEN, approbeert het accoord gesloten tussen haar man en Henricus Johannes DAES op 18.10.1719 te Venlo, over de goederen van wijlen Coenraet FAESE.
02.08.1720 | R 1701 | f 249v

Claes Cornelis van DIESE en Maria van DIESE weduwe van wijlen Jan WILBERTS, zijn zuster, te Diessen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Cornelis van DIESE en Margriet Anthonij HUIJBRECHTS: te Baeschot onder Diessen, Dun, Hilvarenbeek.
31.08.1720 | R 1701 | f 254v

Hendrik PULLEN in huwelijk hebbende Maria HEIJKANS en Cornelia HEIJKANS, allen te Tilburg, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders Bartholomeus HEIJKANS en Maria Peter DONDERS: te Tilburg Goirke; Tilburg aan de Hasselt; Tilburg Ruijbraeck.
12.06.1722 | R 1701 | f 336

Hendrik Ariens ONDERSTEIJN; Peter Daniel HELLINGS man en momboir van Cornelia Adriaen ONDERSTEIJN; Frans Adriaen ONDERSTEIJN en Michiel Hendrik GEVERS, momboirs over Marike ONDERSTEIJN, allen kinderen van Adriaen Martens ONDERSTEIJN bij Jacomina van HERETUM, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
13.11.1723 | R 1701 | f 404

Willem COPIER weduwnaar van Catharina van CROMVOIRT, vader en voogd over Anna Catharina en Hendrina, zijn onmondige kinderen en actie hebbende van Peter zoon van Govert van CROMVOIRT; Hermanus GREMME in huwelijk hebbende Johanna Maria van CROMVOIRT, allen te 's-Hertogenbosch en Elisabeth van CROMVOIRT, allen kinderen van wijlen Govert van CROMVOIRT gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te 's-Hertogenbosch: een huis op de St Annaplaats "de Witte Schoen" door Govert in 1680 gekocht van Engelken VERLIJM weduwe van Hendrik Janse van BEUGEN, een huis in de Hinthamerstraat bij de St Anna kapel, het huis, "het Gekroont Kruijspotjen" door Govert gekocht op 30.11.1695 van Jacob van den BERG; St Michielsgestel, Rosmalen en Cromvoirt; chijnsen.
04.03.1719 | R 1710 | f 157v

Tonnis Goijaerts SMITS, Henrick Goijaerts SMITS, Geerling Adriaen GEERLINCX man en momboir van Jenneke Goijaerts SMITS, Willem Jansen van HANNEN, momboir van Jan Dircx van der DONCQ, Adriaen Peter Jan GOOSSENS, vader en momboir over Petronella zijn onmondige dochter bij Maria Dircx van der DONCQ, te Den Dungen en Jan Driessen van GRINSVEN man en momboir van Geertruijd Anthonissen van der DONCQ, te Rosmalen, allen erfgenamen van Cornelis, Haarsken en Jan allen kinderen van Theunis van der DONCQ te Den Dungen, hun oom en tante resp oud-oom en oud-tante, gaan erfdeling aan van de goederen van Cornelis, Haarsken en Jan: Den Dungen, Middelrode.
25.03.1719 | R 1710 | f 169v

Jan Jansen van GRIENSVEN man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, Leendert MATHIJSE MEULENBROECK man en momboir van Henderske zijn huisvrouw; Roelof Alberts den HARTOG man en momboir van Petronella zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Jan Gerit WEIJGERGANCX bij Lijsbeth van HANNEN; Petronella van GRINSVEN, weduwe van Henrick zoon van wijlen Jan Gerit WEIJGERGANCX, moeder en voogdes over haar onmondige kinderen: Hendrick, Hendrickus (!), Jenneke en Adriaentge gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Lijsbeth van HANNEN weduwe van Jan Gerit WEIJGERGANCX: Den Dungen, St Michielsgestel, Empel, Orten, Schijndel en Rosmalen.
01.07.1719 | R 1710 | f 184

Anthonij, Jan, Maria, in huwelijk hebbende Jan Jacobs van WEL en Agniet gehuwd met Jan Jansen van BEECK, kinderen van Nicolaes van DOMMELEN - de eerste te Riel en de anderen te Goirle - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: Goirle en Hilvarenbeek.
18.11.1718 | R 1710 | f 216

Nicolaes van BLOTENBURGH, raad en rentmeester te 's-Hertogenboasch, voor hemzelve en voor de erfgenamen van Maria van BLOTENBURGH weduwe van Cornelis Martinus ACKERSDIJCK, raad van 's-Hertogenbosch, alsmede voor Elisabeth en Maria Cornelia dochters van wijlen Nicolaes van ZANTFOORT bij Adriana van BLOTENBURGH en van Cornelis Martinus PELS bij Johanna van BLOTENBURGH, ter eenre; Herman ACKERSDIJCK advocaat voor de Hoven van Justitie te 's-Gravenhage, erfgenaam, usus fructus van zijn broeder Cornelis Martinus ACKERSDIJCK voorsz en Johan HIBELET advocaat te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Marten ACKERSDIJCK, Ned. Geref predikant te Waspik en Maria CHATVELT weduwe van Mr Hendrick ACKERSDIJCK, moeder en voogdes over haar onmondige zoon Willem Cornelis, beiden eigenaars van de goederen van wijlen Mr Cornelis Martinus ACKERSDIJCK voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen, gepasseerd op 4.3.1720 voor notaris Florentius van WOERKOM.
05.03.1720 | R 1710 | f 257v

Theodorus, Jacobus, Dominicus en Allegonda in huwelijk hebbende Tielemannus ERMERTS, allen kinderen van wijlen Wilhemus van LIER, alle te 's-Hertogenbosch, approbatie van de erfdeling, gepasseerd op heden, van de goederen van wijlen hun vader en wijlen hun tante Johanna van den ANCKER.
19.09.1720 | R 1710 | f 284

Dominicus LIVERMANS, vader van Johannes LIVERMANS bij Maria Anna TERMEER; Johannes VERHOEVEN man en momboir van Jacobmina TERMEER, beiden dochters van Gijsbert TERMEER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gijsbert voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis "de Vergulde Bril" op de Vuchterdijck, Gijsbert gekocht van de kinderen van Adriaen van BOCXTEL, Helvoirt, Belveren onder Haren.
16.10.1720 | R 1710 | f 292

Cornelis em Jacobus van OURLE, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Petrus van LIEMPT in huwelijk hebbende Anna van OURLE en Johanna dochter van Steven RUIJSCH bij Maria van OURLE, ter eenre; Nicolaes KEELVOETS in huwelijk hebbende Maria de GROOT en gemachtigde van Barend van der MEULEN, constabel in het regiment van Baron VERSCHUIR, man en momboir van Aldegonda de GROOT, gepasseerd voor de auditeur militaire te Namen op 3.10.1719; Nicolaas voorsz, zich fort en sterk makende voor de kinderen van Jan SMERT; Willem de WIT in naam van de kinderen van Michiel VERSPEECK, gemachtigd voor schepenen van Eijndhoven op 5.10.1719 en nog in naam van Hendrick van PAAL, momboir over de voorsz kinderen en Heijlke van PAAL huisvrouw van Michiel VERSPEECK, ter andere zijde, allen erfgenamen van Cornelia van LEENT: erfdeling van de goederen van Cornelia voorsz: obligaties en renten.
05.11.1720 | R 1710 | f 295

Michiel de GASEE man en momboir van Geertruijt LARENSEN, voor de ene helft; Johan TERSTALL in huwelijk hebbende Geertruíjt van WEES; Hendrick van WEES en Adriaan van der HEIJDEN in huwelijk hebbende Adriana van WEES, voor de andere helft - Michiel en Johan te 's-Hertogenbosch en de anderen te Utrecht; de laatste drie representerende hun moeder Jenneke van WAGTENDONCK - allen erfgenamen van Anthonetta van WAGTENDONCK weduwe van Jan VERHOEVEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonetta voorsz krachtens haar testament gepasseerd voor notaris Florentius van WOERKOM op 7.11.1720: te 's-Hertogenbosch twee huizen in de Tolbrughstraat, door Anthonetta gekocht van Johan van GROENINGEN op 24.6.1698 en nog een huis in de Tolbrughstraat door Anthonetta gekocht van de Heer van BAESCHOT; renten en obligaties.
11.04.1724 | R 1711 | f 45v

Sander van DEURSEN, momboir over Adriaen, Arnoldus en Jasper BOONS en Willem VOSCH, in huwelijk hebbende Anna Maria BOONS, allen kinderen van Gijsbert BOONS bij Petronella van VECHEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis: "de Antwerpse Wagen" op de Vuchterdijck; het huis "de Vingerhoet" in de Postelstraat, een huis aan de Groote Heeckel; renten, obligaties; huisraad.
05.09.1725 | R 1711 | f 117v

Antonius Ignatius; Gerardus; Adriana in huwelijk hebbende Hendricus Johannes de BRUIJNINCX; Jacoba in huwelijk hebbende Johannes van der MEULEN; Anna Michelet gehuwd met Bernardus Judocus van NIEL, allen kinderen van Petrus AB ANGELIS bij Maria Anna van KESSEL: approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders.
02.04.1726 | R 1711 | f 137v

Aart WIJBURG, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, voor hemzelve en voogd over de onmondige kinderen van Johan van BOUSEL bij Susanna WIJBURG; Johan VERSPIJCK marktschipper van Nijmegen op 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Elisabeth WIJBURG; Johan van BOUSEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voogd over zijn kinderen gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Pieter WIJBURG, beurtschipper te 's-Hertogenbosch.
09.05.1727 | R 1711 | f 225

Judith Mechtildis STAPPERS, meerderjarige j.d. te 's-Hertogenbosch en Judith Mechtildis KARMANS, bejaarde geestelijke dochter te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Ida Francoise STAPPERS, bruid van Judocus van NIEL, op 4.6.1728 voor notaris Gerrit de RAAF te 's-Hertogenbosch: approbatie van een erfdeling van goederen.
18.06.1728 | R 1711 | f 311v

Gerrit VERBEET, in huwelijk hebbende Catharina van BOUSEL; Petronella en Aelbert, minderjarige kinderen van Johan van BOUSEL bij Susanna WIJBURG, gaan subdivisie aan van de goederen, bij erfdeling verkregen op 9.5.1727 van de goederen van wijlen hun grootvader Pieter WIJBURG (zie: R 1711 f 225): obligaties.
06.05.1729 | R 1711 | f 360

Theodoor, Dominicus en Allegonda in huwelijk hebbende Tielman ERMERS, allen erfgenamen van Jacobus van LIER, med. doctor, approbatie van de erfdeling van de goederen van hun broeder Jacobus van LIER (zie: R 1710 f 284; 19.9.1720).
20.10.1729 | R 1711 | f 384

Hendrik Jansen de JONG weduwnaar van Hendrina Jansen GOOSSENS, vader en voogd over zijn onmondige kinderen Jan en Jenneke; Jan Jansen van GRINSVEN in huwelijk hebbende Heijlken Jansen GOOSSENS en Hendrick Jansen GOOSSENS, allen te Den Dungen, kinderen en kindskinderen van Jan Jansen GOOSSENS bij Haasken Hendrick SMITS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel, Schijndel.
18.01.1730 | R 1711 | f 396

Frederick Hendrick HUBERT, te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Thomas OUDSTEN, te Middelburg; Johanna MOLSBERGEN, weduwe van Bartholomeus de ROETER, voor haar zelve; Johannes KUIJPERS, vader en voogd over Maria zijn dochter bij Isabella de ROETER en Egmont van PROIJEN, voor zich zelve en voogd over Hermanus, Johanna en Cornelis, zijn onmondige broeders en zusters, allen erfgenamen van Magdalena HEEDEL, laatst weduwe van Daniel de l'ARBO, dictus la FAILLE gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Magdalena voorsz krachtens het testament gepasseerd voor notaris Hendrik de BIJE op 22.9.1723 en het codicil, gepasseerd voor notaris Gerrit de RAAFF op 26.4.1732.
14.07.1735 | R 1712 | f 221v

Francois van de VEN in huwelijk hebbende Rogera Willemina van RIJN; Jacobus GIJSSELEN en Rudolphus van RIJN, momboirs over Albertus, Judocus en Catharina van RIJN alle drie kinderen van wijlen Gijsbertus van RIJN bij Maria Carolina van RIJSWIJCK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te 's-Hertogenbosch een huis in de Grote Tolbrughstraat, hun moeder aangekomen bij testament van Anna THOLINCK, gepasseerd voor notaris van ASTEN op 6.2.1700 te 's-Hertogenbosch en aangekomen bij erfdeling met haar broeders en zusters tegen de kinderen van Josephus van RIJSWIJCK; twee huisjes met hun aangelag op de Vughterdijck, gekocht door hun vader op 20.12.1721 van Pieter La ROS; een huis in de Dwarse Tolbrugstraat, door hun vader gekocht op 20.7.1726 van notaris Hendrick de BIJE; "de Moriaen" en "de Olifant" op de Markt, gekocht van Florentius van WOERKOM op 6.12.1726; "het Paradijs" op de hoek van de Minderbroederstraat, gekocht van Judith van GEFFEN weduwe van Godefroij ter BEECK van COETSVELD op 5.5.1728; te Hintham, Empel en Roosmalen; pachten, renten en obligaties.
23.02.1739 | R 1712 | f 333v

Willem en Adriaen zonen van wijlen Jan Willem de BEER, gaan erfdeling aan van de goederen, aanbestorven via hun vader: te Tilburg aan de Hasselt.
19.09.1724 | R 1724 | f 40v

Jan Janse van BEECK, vader en voogd over Willem en Johanna zijn twee onmondige kinderen bij Haerske Jacob HENDRIKS, voor 1/4; Huijbert en Anthonij Tonis HUIJBERS en Jan Dircx van BOXTEL in huwelijk hebbende Maria Tonis HUIJBERS, voor 1/4 deel, ter eenre; Hendrik en Anthonij Peters BROEREN, gemachtigd voor notaris Willem MANS te Den Dungen op 19.1.1727 door Catharina Hendrik DANIELS weduwe van Peter Hendrik BROEREN, voor de rest, ter andere zijde, allen te Den Dungen gaan erfdeling van van goederen: de eersten aanbestorven via hun tante Maria Huijbert TONIS; de laatste aanbestorven via haar broeder Adriaen Hendrik DANIELS, te Berlicum.
20.01.1727 | R 1724 | f 193

Aert WEIJBURCH, voogd gesteld op 26.3.1727 over de drie kinderen van wijlen Johan van BOUSEL bij wijlen Susanna WEIJBURGH, voor 1/3 deel; Aert WEIJBURGH voorsz voor zich zelf, voor 1/3 deel en Jan VERSPIECK in huwelijk hebbende Elisabeth WEIJBURCH voor 1/3 deel, allen kinderen en kindskinderen van wijlen Pieter WEIJBURCH, eerst weduwnaar van Angenieta WOUTERS en laatst van Catharina IERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader, resp grootvader: te 's-Hertogenbosch het huis op de Breede Haven, gekocht op 10.7.1702 van Johan ELFFERS; drie huisjes onder een dak op de Breede Haven, gekocht op 1.9.1714 van de Heer van BAESCHOT en het huis op de Breede Haven, gekocht van Johan van PROIJEN op 8.10.1718.
18.04.1727 | R 1724 | f 209

Hendrina Maria van den HEESAKKER te 's-Hertogenbosch, ter eenre; Ambrosis SCHUT man en momboir van Cornelia SCHOUTEN, te Amsterdam, voor henzelve, gemachtigd door Joachim SCHOUTEN voor notaris Adriaen KARRENMAN op 23.9.1727 te Amsterdam, alsmede Johan Ferdinand SCHOUTEN en Maria Agatha SCHOUTEN, ter andere zijde, allen erfgenamen van Mr Lammert van den HEESAKKER, krachtens testament gepasseerd op 8.12.1726 voor notaris Gerrit Lammert van STRIJP te 's-Hertogenbosch: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun broeder resp. oom maternel.
26.09.1727 | R 1724 | f 232

Anthonij VUGTS, wonende te Den Dungen en Daniel KIEVITS, te Schijndel, momboirs over Hendricus en Allegonda, onmondige kinderen van Adriaen KIEVITS bij Maria dochter van Joost VUGTS, Hendrik Gijsbert VUGTS te Den Dungen en Reijndert van den BOGAERT testamentaire momboirs over Joost onmondige zoon van Joost KIEVITS bij Maria DORTMANS, Rutger KIEBOOMS, vader en momboir over zijn onmondige dochter Catharina bij Johanna KIEVITS; Anthonij KIEVITS te Vechel en Daniel KIEVITS te Schijndel, Reijndert van den BOGAERT te Schijndel, in huwelijk hebbende Margriet KIEVITS en Hendrik RUBENS man en momboir van Catharina KIEVITS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Adriaen KIEVITS en Maria Joost VUGTS: te Schijndel, Veghel, Den Dungen.
25.04.1739 | R 1725 | f 231v

Christiaen LIBOIJ, vertegenwoordiger van de uitlandige Hendrik van ESCH, door schepenen van 's-Hertogenbosch gemachtigd op 8.6.1740; Christiaen nog gemachtigd door Willem van ESCH te Middelburg voor notaris Jonas SMIJTEGELT te Middelburg op 9.6.1740 en Everdina van ESCH, meerderjarige j.d. te 's-Hertogenbosch, allen erfgenamen voor de helft van Adriaentje CONINGH weduwe van Evert van SCHEPSEL, krachtens haar testament gepasseerd voor notaris Isaac van RULO te 's-Hertogenbosch op 24.5.1730, gaan erfdeling aan van de goederen van Adriaentje voorsz: obligaties en huisraad.
17.06.1740 | R 1725 | f 298

Frederick Wilmar Baron de SCHIRP, capiteijn luijtenant van de cavallerie, in huwelijk hebbende Agnes de MESSIE, vader en voogd over zijn vier onmondige kinderen: Anna Helena, Saskia, Johanna Francisca en Ferdinandus, alsmede zijn meerderjarige dochter Charlotte de SCHIRP, Dirck WIJDEMANS weduwnaar van Maria de MESSIE, vader en voogd over zijn drie minderjarige kinderen: Cornelia, Johanna en Andries en Constantinus de MESSIE in huwelijk hebbende Maria COUWENBERGH, vader en voogd over zijn drie minderjarige kinderen: Anna, Nicolaes en Maria, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Maria van SCHIJNDEL, laatst weduwe van Jean Jacques de RASSAN, gepasseerd voor notaris Gillis KERCKHOVEN te 's-Hertogenbosch op 2.7.1736: erfdeling van de goederen van wijlen Maria van SCHIJNDEL.
09.01.1741 | R 1725 | f 330

Anthonie Luijcasse STRACKENS, Maria Luijcasse STRACKENS, Francis SPIERINCX in huwelijk hebbende Geurtje Luijcasse STRACKENS; Anthonij voorsz met Huijbert van HEDELEN testamentaire momboirs over de drie onmondige kinderen: Jenneke, Allegonda en Peter, van wijlen Luijcas STRACKENS bij Maria Janse ONDERSTEIJN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
22.02.1741 | R 1725 | f 338v

Adriaen NICOLS, momboir over het onmondig kind van wijlen Johannes NICOLS bij Margaretha van RAVENSTEIJN, Johannes van HEEK te 's-Hertogenbosch, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Catharina Margaretha NICOLS, Adriaen voorsz ook nog voor zich zelve en voor Louis Joseph OFFERMANS in huwelijk hebbende Adriana Maria NICOLS, te Antwerpen, allen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Geertruij van RAVENSTEIJN weduwe van Adriaen NICOLS, gewoond en overleden te 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling van goederen aan, krachtens testament, gepasseerd voor notaris Hendrik de BIJE op 15.4.1739: te 's-Hertogenbosch het huis "de Olifant" op de Vughterstraat; te Vught St Peter; renten en obligaties.
20.05.1741 | R 1725 | f 358

Jan de VLIEGER, Hendrina BACHELAAR weduwe van Nicolaas de VLIEGER, Ned. Geref. predikant te Brouwershaven, moeder en voogdes over haar onmondige zoon Jan Hendrik de VLIEGER; Allegonda de VLIEGER en Agneta Maria en Anthonij Johannes beiden kinderen van wijlen Anthonij de VLIEGER, Ned. Geref. predikant te Leerdam bij Elisabeth SANTVOORT, allen kinderen en kindskinderen van Agneta KIES weduwe van Carel de VLIEGER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp grootouders, krachtens het Besloten Testament gepasseerd op 16.10.1729 voor notaris Johan van BRUGGEN en op 11.6.1741 geopend: te 's-Hertogenbosch huis in de Koepoortstraat, huis in het Waterstraatje; Geffen, Druenen, Zuijdewijn Capel; obligaties.
30.06.1741 | R 1725 | f 387v

Charlotte de SCHIRP en Francois van den BIGGELAER in naam van Anna, Sophia Johanna en Ferdinand de SCHIRP, allen kinderen van Frederick Wilmar Baron de SCHIRP en Agnes de MESSIE, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: te Nieuw Cuijk; obligaties en contanten.
09.11.1745 | R 1737 | f 150

Hendrik JONCKERS, meerderjarige j.m. te 's-Hertogenbosch; Willem de RAAF notaris, gemachtigd voor notaris Jean Renier de MATTHIEU te Luik op 8.1.1753, geassisteerd met Leonard CUITE, koopman en wijnen te Luik, die gemachtigd was door Susanna JONCKER te Macon in Frankrijk voor de notarissen ROBBERT en CHAPUGS op 31.7.1752 en Carolus JONCKERS, minderjarige j.m. te Oirschot, allen kinderen van Adriaan en Jan JONCKERS, erfgenamen van Maria Christina FERLING, krachtens haar testament gepasseerd voor notaris Egmond van PROOIJEN op 14.10.1749, gaan erfdeling aan van de goederen van Maria Christina voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis "het Swaentje" op de Breede Haven tussen Willem van AAKEN en een gangetje, het huis "de Wolzak" in de Vuchterstraat het huis "het Wieltje" in de Vuchterstraat; Kessel. Executeur testamentaire is Francis de MEELE.
23.07.1753 | R 1749 | f 23v

Adriaen Anthonij GEURTS en Jan den HOMMEL, deelvoogden, aangesteld op verzoek van Hendrick Peters van den BROECK; Maria Anthonis van der DONCK huisvrouw van Hendrick Peters van den BROECK voorsz; Eijken Anthonis van der DONCK, meerderjarige j.d. en de onmondige kinderen: Adriaen, Theuniske en Johanna Anthonis van der DONCK, allen kinderen van Anthonij van der DONCK bij wijlen Margriet Theunis GOOSSENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootmoeder waternel Hilleken Adriaen NILESSEN en hun ouders: te Berlicum, Den Dungen en St Michielsgestel.
28.01.1755 | R 1749 | f 119v

Anthonij van GRINSVEN in huwelijk hebbende Catharina Isabella GOOSSENS, Arnoldus de LEPO in huwelijk hebbende Anna Maria GOOSSENS en Isabella Barbara GOOSSENS, kinderen van Cornelis GOOSSENS bij Levina van MIERLO, te 's-Hertogenbosch; Leonardus van DOORN, horlogemaker te 's-Hertogenbosch, gemachtigde van Johannes van KILSDONCK, actie verkregen hebbende van zijn zoon Jan van KILSDONCK, gepasseerd op 22.8.1763 en nog van Nicolaas meerderjarige zoon van Johannes voorsz, beiden te Uden, gepasseerd op 5.2.1768, voor notaris Gerard HAMERS, voor de helft erfgenamen van Jan PIEREN, krachtens testament, gepasseerd voor notaris Philip MANS gepasseerd op 26.8.1756; Anthonij SCHOENMAKERS te Helvoirt, Jan van BOXTEL te Nieuw Cuijk, gemachtigd van Jan SCHOENMAKERS te Oisterwijk en van Peter SCHOENMAKERS te Almkerk, voor notaris Anthonij GLAVIMANS te Oisterwijk op 16.3.1768 en Anthonij SCHOENMAKERS, nog testamentaire voogd over de vier kinderen van Cornelis SCHOENMAKERS, gemachtigd door schepenen van Druenen op 16.3.1768, voor de andere helft erfgenamen van Jan PIEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan PIEREN voorsz: obligaties.
21.10.1768 | R 1756 | f 360

Cornelis VEDDERS en Wouter JANSSEN de Jonge in huwelijk hebbende Maria VEDDERS, kinderen van wijlen Adriaan VEDDERS bij wijlen Elisabeth van HASSELT, te Druenen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, voor 2/3 deel aanbestorven en voor 1/3 deel verkregen door uitkoop van hun broeder Gerrit VEDDERS op 29.7.1773:te Druenen, Udenhout en Hedickhuijsen.
26.08.1773 | R 1763B | f 172

Opening van het Besloten testament van Gijsbert PIECK van TIENHOVEN, raad en rentmeester generaal van de Domeijnen van de stad en meijerij van 's-Hertogenbosch en Barbara van DORP, dochter van Peter van DORP, kolonel van een Noord-Hollands regiment en gouverneur van Zaltbommel, gepasseerd op 14.5.1668. Geopend op verzoek van Barbara voorsz, douaričre van Gijsbert voorsz en Willem PIECK Heer van Enspieck en Otto WALRAET, Baron van QUAEDT van LANDTSCROON, Heer van Meijlen, in huwelijk hebbende Johanna Elisabeth PIECK.
26.03.1681 | R 1651A | f 140v

Opening van het Besloten Testament van Cornelis COOLEN, rentmeester der adellijke abdij van St Geertruijd tot Loven. Gepasseerd tijdens ziekte van de testateur 11.10.1685. Geopend op verzoek van Henricus COOLEN en Johannes van GEMERT in huwelijk hebbende Maria Anna COOLEN, beiden kinderen van Cornelis COOLEN voorsz.
19.10.1685 | R 1661 | f 52

Opening van het Besloten Testament van Guiliaem van CAMPEN, te Oirschot wonende, gepasseerd voor notaris Pierre de LOUWE te Eindhoven tijdens ziekte van de testateur in zijn woonhuis op Groot Bijstervelt te Oirschot op 12.12.1681. Geopend door notaris Peter van OUDENHOVEN op verzoek van Johan van CAMPEN. Legaten: Jacob FOCANUS, raad en ontvanger generaal van de beden over de stad en meijerij van 's-Hertogenbosch; zijn dienstbode Mechteldt JACOBS en zijn zoon Johan van CAMPEN voorsz. Universeel erfgenaam: zijn zoon Johan van CAMPEN.
20.02.1687 | R 1661 | f 173v

Cathelijn Joosten VERMITTERAERT, te Loon op Zand. Haar broeder en zuster erven elk 1/5 deel en de kinderen van haar drie zusters de rest.
07.01.1692 | R 1662 | f 283

Petronella in de BETUWE te 's-Hertogenbosch, heeft een Besloten Testament gepasseerd voor schepenen van Nijmegen op 30.3.1667.
Approbatie van dit testament voor schepenen van 's-Hertogenbosch.
05.02.1692 | R 1662 | f 289

Henrica ADRIAENSE, getrouwd met Peeter van HOSTEN.
Goederen te Isendoren.
Universeel erfgenaam: haar schoonvader Gerrit van HOSTEN.
10.05.1692 | R 1662 | f 317

Besloten Testament van Joannes Govaert van CEULEN - ouder dan vijftien jaar - gepasseerd voor Gerard van NOORT, notaris te 's-Hertogenbosch op 14.12.1697.
Zijn vader Govaert is universeel erfgenaam. Geopend op verzoek van zijn vader.
01.09.1701 | R 1665 | f 259v

Opening van het Besloten Testament van Lucretia DONCKERS - tegenwoordig huisvrouw van Johan van der HORST, oud-schepen van 's-Hertogenbosch, gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 22.8.1663, wonende te 's-Hertogenbosch St Jorisstraat. Geopend op verzoek van Johan van KESSEL man en momboir van Maria HERINCX, voor henzelve en gemachtigd van Guiliam HERINCX voor notaris BOOMEN te Antwerpen op 17.4.1674, Hendrina HERINCX, huisvrouw van Guiliam Le FIEPRE, gemachtigd voor notaris STEEMAN te Amsterdam op 12.10.1669; Florentina van de LINDE, huisvrouw van Laurens HERINCX; Mr Anthonij van der HORST, voor hemzelve en gemachtigd voor zijn broeder Adriaen, voor notaris KEIJSERS, te 's-Hertogenbosch 17.3.1674.
24.05.1674 | R 1667 | f 244

Opening van het Besloten Testament van Lucretia DONCKERS, weduwe van Johan van der HORST, gepasseerd tijdens haar ziekte op 21.3.1672 voor notaris Jan KEIJSERS.
Geopend op verzoek van Johan van KESSEL, c.s.
Erfgenamen: Legaat voor haar meid, Marijke WIJNANTS; haar zes kinderen zijn universele erfgenamen.
24.05.1674 | R 1667 | f 247v

Gerrit Adriaen van HEST en Jenneke Adriaen Henrick DENIS, zijn huisvrouw, te Tilburg, doch present te 's-Hertogenbosch Mutueel testament.
19.03.1676 | R 1669 | f 227

Dirck ARIENS en Eijken REIJNDERS zijn huisvrouw, te Osch, doch present te 's-Hertogenbosch.
Mutueel testament.
Na overlijden van de langstlevende gaat de helft naar hun zoon Aert; de andere helft gaat naar Reijnder, enig kind van wijlen hun dochter Anneke, bij Laureijs PHILIPS.
18.06.1681 | R 1674 | f 302v

Paulus van de LAER en Jenneke HESSELS hadden bij hun Besloten Testament, gepasseerd voor notaris Arnoldus Georgius van BOXTEL op 30.9.1689 hun hele bezit nagelaten aan hun twee dochters Oda in huwelijk hebbende Balthazar van HEESWIJCK en Elisabeth gehuwd met Adriaen van BEUGEN, onder conditie dat zij Adriaen zoon van Paulus van de LAER bij Maria van den HEUVEL 400 gulden zouden uitbetalen.
Effectuering van dit testament, na opening door notaris Petrus van den OUDENHOVEN op 15.3.1689.
17.04.1694 | R 1683 | f 351

Belening van het Besloten Testament van Johan van HEERT totte HOFSTEEDE en Elisabeth Maria NAGEL, Vrouwe totte HOFSTEDE, zijn huisvrouw, gepasseerd voor notaris Gerart van NOORT op 23.2.1703, tot zekerheid van kooplieden te Amsterdam. Hiertoe stelt zich borg Johan van ESSEN te 's-Hertogenbosch.
27.02.1703 | R 1692 | f 54

Johannes NEOMAGUS, predikant te Vessem & Hoogeloon, weduwnaar van Elisabeth van WATERBEECK.
Erfgenamen zijn o.m. zijn inwonende nicht, Wilhelmina MOLLIUS dochter van Wilhelmus MOLLIUS bij Sijbilla NEOMAGUS, die een prelegaat krijgt van 300 gulden. Zijn twee kinderen: Johanna Samuellina en Johannes, zijn universele erfgenamen.
Tot momboirs over deze kinderen stelt hij aan: Theodorus NEOMAGUS, Ned. Geref. predikant te Eersel, Willem MOLLIUS, Ned. Geref predikant te Hiesvelt onder Cleve, Hermanus GILHUIJS, eveneens Ned. Geref predikant te Hiesvelt en Johannes NEOMAGUS, Ned. Geref predikant te Baerel in het Graafschap Meurs.
06.09.1705 | R 1692 | f 293

Telommaeth en Norbert SNELLE, advocaten, in naam van Johan Wilhelm Baron de SCHENCK de NIDEGGEN man en momboir van Catharina BECX, Gaspar Henricx BECX en Joncker Gerardus BECX, licentiaet in beide rechten: registratie van het Besloten Testament, gepasseerd door Joncker Lambert BECX, oud-schout van Helmond en Catharina de COCK, te Loven in 1675 voor notaris Q. WOUTERS.
Geopend op verzoek van de weduwe op 18.4.1675.
02.03.1707 | R 1692 | f 314

Cornelia SMITS, eerst weduwe van Cornelis WAGEMAKERS en hertrouwd met Anthoni STOCKELMANS te Kaerckhoven onder Oisterwijk.
Erfgename: Klaaske van BERCKEL, weduwe van Peter Gerrit WAGEMACKERS.
06.09.1714 | R 1693 | f 377

Het Besloten Testament van Wilhelmina van ASPEREN, gepasseerd voor notaris Theodoor van ASTEN tijdens haar ziekte, moet binnen zes weken na haar overlijden geopend worden.
04.08.1710 | R 1700 | f 57v

Het Besloten Testament van Wilhelmina van ASPEREN is geopend op verzoek van Susanna van ESCH, Paulina van ASPEREN en Frederik Hendrik SWEERTS de LANDAS in huwelijk hebbende Johanna Margaretha van RAESVELT.
De helft van de goederen krijgt Paulina van NAELTWIJCK, natuurlijke dochter van wijlen Paulus van ASPEREN, broeder van de erflaatster; de rest krijgt Susanna van ESCH, haar dienstbode.
02.09.1710 | R 1700 | f 76v

Joost Bernards van BERCKEL, eerst weduwnaar van Willemijn Willem Claes DIELIS en Adriaantje Jan LATHOUDERS.
Mutueel testament.
29.09.1712 | R 1700 | f 194

Besloten Testament van Franchoijs zoon van Ghijsbert van GRINSVEN bij Maria van CAMPEN, gepasseerd tijdens ziekte van de testateur op 11.5.1713.
Geopend op verzoek van Guiliam en Johan van GRINSVEN, Geertruijdt de GAST, Theodoor van BERCKEL en Hendrick van BEUGEN momboirs over de onmondige kinderen van Johan de POTTERE bij Lucia van GRINSVEN.
Legaten: Catharina dochter van zijn zuster Gertrudis bij Jasper GAST: een hoeve te Geffen, bewoond door Govert WOUTERS fl 1.000 voor de kinderen van zijn oudere broeder Guiliam; fl 800.- voor zijn jongere broeder Johannes.
Het resterende wordt gedeeld door zijn zuster Geertruijd en de kinderen van wijlen zijn zuster Lucia bij Johan de POTTERE.
11.05.1713 | R 1700 | f 242

Besloten Testament van Johan Baron van LEEFDAEL, Heer van Deurne, Liesel etc. president van 's-Hertogenbosch en rentmeester generaal van de Episcopale goederen, gepasseerd op 16.12.1714.
Geopend op verzoek van Gerard de SALIJARD de LEEFDAEL, capiteijn in het regiment van Generaal LANDER.
De testateur wil begraven worden in het choor van de kerk te Deurne.
Legaten: Zijn neef, Gerard voorsz, de kinderen van zijn nichten: Jacoba Baronesse de LEEFDAEL, gehuwd met Baron COLIJNS, Hester, in huwelijk hebbende ridder ABERCROMBIE, de twee dochters van zijn zuster Johanna Baronesse de LEEFDAEL douaričre SALIJARD.
Universeel erfgenamen: Gerard voorsz; hij mag niet trouwen dan met toestemming van Baron de LEEFDAEL, collonel in het regiment Mariniers van de Graaf van ATHLONE.
De pretensies die de testateur heeft ten laste van de Prins van ANHALT moeten verdeeld worden onder zijn eerder genoemde nichten.
23.12.1714 | R 1700 | f 333

Besloten Testament van Catharina TULLEKEN, eerst weduwe van Jan Marcus de BIJE de MONTFOORT en nu van ritmeester Hendrik PEERBOOM, gepasseerd voor schepenen van Driel op 3.3.1716.
Geopend op verzoek van de executeur testamentaire Rutger Aswerus TULLEKEN.
Legaten: Rutger zoon van haar broeder Aswerus TULLEKEN; Jennemarie JONGBLOET dochter van wijlen haar zuster Sophia TULLEKEN; Aletta Wilhelmina dochter van haar neef Evert TULLEKEN, Catharina Adriana Philippina dochter van haar neef August SCHORTUS.
Universeel erfgenaam: Rutger, Evert en Margrieta Alida, alle drie kinderen van wijlen haar broeder Aswerus TULLEKEN raad van 's-Hertogenbosch.
05.12.1719 | R 1710 | f 225

Hendrik PIPER, majoor in het regiment cavallerie van de Graaf van ATHLONE en Catharina TULLEKEN. Hun kinderen: Gerardt PIPER en Lucretia PIPER in huwelijk hebbende kolonel Charles COBBERN.
Mutueel testament.
10.02.1720 | R 1710 | f 252

Daniel CHAMBRIER, generaal majoor en kolonel van een regiment Zwitsers ten dienste van de Republiek der Verenigde Nederlanden en Gratiana Catharina SWEERTS de LANDAS, gepasseerd voor notaris Adam van der HORST op 29.1.1728.
Registratie op verzoek van de weduwe.
05.04.1728 | R 1711 | f 291v

Besloten Testament van Pieter van EKEREN, capiteijn der Infanterie, commandeur van het fort Isabella, gepasseerd op 29.4.1728 voor notaris Gerard Lambert van STRIJP en geopend op fort Isabella op 21.7.1728.
Registratie op verzoek van de weduwe: Anna Maria LESNA.
22.07.1728 | R 1711 | f 313

Normand MACKLEOD, vaandrig in de compagnie van majoor MACKAIJ in het regiment van wijlen kolonel CUNNIGAME, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Johanna van MECHLEN.
Erfgenamen: de half-broeders en -zusters van de bruid: Johannes, Cornelis, Maria, Johanna, Sijbilla en Isabella HEEZE en haar moeder, Johanna van CAALEN, in tweede huwelijk hebbende Johannes HEEZE.
20.02.1733 | R 1712 | f 104

Besloten testament van Johan ROVERS en Pieternella WILLEMS, gepasseerd voor notaris van WOERKOM op 14.9.1725 te 's-Hertogenbosch.
Geopend op verzoek van notaris Egmond van PROIJEN.
Universele erfgenamen zijn hun zonen: Adriaen en Willem ROVERS en Elisabeth dochter van hun overleden zoon Jonas ROVERS.
11.05.1736 | R 1712 | f 264

Anna Maria Laurens van de VOORT en Jacomijna Laurens van de VOORT, zusters, te Oisterwijk.
Zij stellen elkaar wederzijds aan tot erfgenamen.
09.06.1756 | R 1742 | f 201

Lambertus PENNINCX, RK priester te Empel.
Universeel erfgenaam: Johanna Petronella de NEEF, ter tochte en zijn enige zuster Geertruijda PENNINCX gehuwd met Hendrick VUGTS, te Schijndel, ten erf rechte.
Na overlijden van Johanna, zal Geertruijda de H.Geest armen te Empel en te Schijndel, elk 1.000 gulden schenken. Codicil op 19.9.1753: Alle roerende goederen zal Johanna verkrijgen (R 1749 f 33v).
14.09.1753 | R 1749 | f 32

Hendrick BRUIJNEN, koopman te Geldrop.
Erfgenamen: Hendrick, Maria, Willem en Catharina, zijn vier kleinkinderen, kinderen van zijn overleden zoon Jan.
Hendrick en Maria kinderen van zijn overleden zoon Hendrick. Helena, Reijnier en Maria, kinderen van Gerard HOLLEN bij Catharina BRUIJNEN, zijn dochter. Petrus BRUIJNEN, pastoor te Dinther; Wilhelmus BRUIJNEN, Anna Barbara BRUIJNEN huisvrouw van Dirk HEUVELMANS en Joseph BRUIJNEN.
30.11.1757 | R 1749 | f 270v

Catharina VOETS, meerderjarige dochter, te 's-Hertogenbosch.
Universeel erfgenaam: Petronella weduwe van Hendrik OPPERS en - indien overleden vóór de testatrice - haar zoon Hendrik OPPERS.
01.08.1760 | R 1749 | f 393v

Andries van RIXTEL, bejaar en ongehuwd te Veghel, present te 's-Hertogenbosch.
Legaat: Hendrina HOMMELS in huwelijk hebbende Peter van de LEEMPUT dochter van de zuster van Andries voorsz, te Veghel.
Universeel erfgenaam: de kinderen van Hendrina voorsz en alle kinderen van Sijmon HOMMELS, zoon van zijn zuster Hendrina.
15.08.1771 | R 1671A | f 115v

Elisabeth SIJMONS weduwe van Anselmus CUIJPERS, te Heesch, present te 's-Hertogenbosch.
Universeel: de vier kinderen van Christiaen GODTSCHALCK bij Catharina CUIJPERS, haar dochter.
28.04.1773 | R 1761A | f 206v

Margaretha RAM van SCHALCKWIJCK, douaričre Jan Carel de JEGER, heer van Eckhart op kasteel Eckhart, present te 's-Hertogenbosch.
Prelegaat: haar neef Eduardus Petrus RAM van SCHALCKWIJCK, haar nicht Maria RAM van SCHALCKWIJCK, gehuwd met Jan Carel de JEGER. Beiden zijn tevens universele erfgenamen.
17.09.1774 | R 1761A | f 267

Besloten Testament van Madelaine de GROULART, douaričre Otto de SUARZ, kolonel van de infanterie, gepasseerd op 30.3.2773.
Geopend op verzoek van Abraham Justus VERSTER, oud-schepen van 's-Hertogenbosch, executeur testamentaire.
Legaten: haar tweedochters: lijfrenten, belegd in Frankrijk.
Universeel erfgenaam: haar twee kleinzonen Frits en Otto de SUARZ.
Weesmeesteren te Utrecht zullen deze goederen beheren.
07.09.1775 | R 1761A | f 335

Opening van het Besloten Testament van Michiel de ROIJ en zijn huisvrouw Elisabeth MIJNE, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 15.2.1702.
Geopend op verzoek van de diaconie van de Ned. Geref. kerk te 's-Hertogenbosch.
Mutueel testament.
03.03.1761 | R 1762 | f 75v

Hermanus van MEERWIJCK en Catharina van ESCH, te Orten.
Mutueel testament. Codicil op 27.11.1772 (R 1763B f 128).
16.11.1772 | R 1763B | f 123

Johan Frederick VATTER, eerder weduwnaar van Johanna VALKENAAR en hertrouwd met Johanna LITTEN.
Gepasseerd op 18.7.1788, tijdens ziekte van de testateur; Johanna LITTEN is dan 80 jaar oud!
Copie voor de weduwe op 30.7.1789 en voor Jurriaen, zoon uit het eerste huwelijk op 2.2.1792.
Het testament wordt door schepenen geapprobeerd.
26.06.1792 | R 1749 | f 330