Jan zoon van wijlen Jan GIELISZ, schoenmaker en Margaretha weduwe van Herman zoon van wijlen Huijbert WONDERS, dochter van Jan GIELISZ voorsz. gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader Jan GIELISZ: te Orten en voorts chijnsen en pachten.
16.01.1570 | RA 1848 | f 1

Marcelis, Adriaen en Catharina, kinderen van wijlen Arnt PETERS bij wijlen Arnolda zijn huisvrouw, dochter van wijlen Geraert van VUCHT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
08.03.1570 | RA 1848 | f 3

Marike en Nijcolaa, zusters, kinderen van wijlen Jan zoon van Goijaert WILLEMS bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes Gerit ELIAS; Nijcolaes zoon van wijlen Aert DIRICX man en momboir van Lijske zijn huisvrouw, Jan zoon van Adriaen JANS man en momboir van Goertkene zijn huisvrouw; Joost zoon van Willem BODDEN man en momboir van Adriana zijn huisvrouw, allen dochters van Jan Goijaert WILLEMS bij Geertruijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Udenhout aan de Creijten molen, te Huiklom, te Oisterwijk aan de Houtsestraat, te Enschot en in de Berkelse akkers.
08.04.1570 | RA 1848 | f 8

De erfgenamen van wijlen Coenraet Jansz van CALCAR en Barbara zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Coenraet en Barbara voorsz: chijnsen.
15.04.1570 | RA 1848 | f 13

Marcelis en Catharina, kinderen van wijlen Arnt PETERS bij Arnolda zijn huisvrouw, dochter van wijlen Geraert van VUCHT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Dinther, Den Dungen; chijnsen.
08.05.1570 | RA 1848 | f 14

Gerardt zoon van wijlen Willem GERARDTS, nastelmaker en Dierck Lambrechts van OS gaan erfdeling en erfscheiding aan van twee huizen op de Vuchterdijck te 's-Hertogenbosch tegen over de Cornelius capel.
27.07.1570 | RA 1848 | f 16

Meester Goijaerd en Lambert, zonen van wijlen Peter zoon van wijlen Matthijs zoon van Lambert STOTERS en Willem zoon van Bernard GAST, momboirs over Jan, Gerard en Christina, onbejaarde kinderen van wijlen Willem zoon van Jan van GRUENINGEN bij Emke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter MATTHIJS, gaan erfdeling aan van de goederen welke de voorsz onbejaerde kinderen voor de ene helft en de onbejaerde kinderen van wijlen Jan van GRUENINGEN de Jonge bij IJke zijn huisvrouw voor de andere helft aanbestorven zijn via Jan van GRUENINGEN de Oude en Marijke zijn huisvrouw: te Maren, chijnsen, renten en pachten.
17.10.1570 | RA 1848 | f 18

Meester Lambrecht en Willem, zonen van wijlen Pauwel Jans Henricx van ZOEMEREN bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aerts BROESSOEN; Lambert BUECKENTOP man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Pauwels en Marijke voorsz; Dirck Jan Claes van den BROECK man en momboir van Digna zijn huisvrouw, dochter van Pauwels voorsz bij Elisabeth zijn eerste huisvrouw; Meester Lambrecht eerstgenoemd, Dirck Jan Claes van den BROECK, Thomas Dirck JANSEN, bakker en Gerard COELEN, bontwerker, momboirs over de onbejaerde kinderen van wijlen Henricx zoon van wijlen Pauwels bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Dircx JANSEN, bakker; Willem Pauwels van ZOEMEREN voorsz, Jan Claes van den BROECK en Jan ZOMERS, vleeshouwer, momboirs over Elisabeth dochter van Goijaert Jans van den HOECK bij wijlen Jutken zijn huisvrouw dochter van Pauwels en Marijke voorsz; Meester Lambrecht voornoemd, Lambert BUEKENTOP en Jan ZOMERS momboirs over Jan en Marijke kinderen van Aert zoon van Pauwels en Marijke voorsz bij Elisabeth zijn eerste huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Pauwels Jan Henricx van ZOEMEREN: te Boxtel; chijnsen en pachten.
20.10.1570 | RA 1848 | f 25

Marten, Jacop en Marijke kinderen van Jan MOONS bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacop COELBERNER gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun grootmoeder Aleijd weduwe van Jacop COELBERNER: te 's-Hertogenbosch een camer op de St Anna plaats, thans in gebruik bij Jan IJSBRANTS, en nog een camer op de St Anna plaats, verhuurd aan Christoffel PETERS; te Meijlsfoirt onder Woensel, Ospel, Mierlo, Empel, Roosmalen, Alem; renten en pachten.
26.01.1571 | RA 1848 | f 30

Arnd zoon van wijlen Arnd KEMP bij wijlen Zegerken zijn huisvrouw dochter van wijlen Goesewijn BLOEMARTS en Mr Jan DERKENNIS man en moboir van Meriken zijn huisvrouw dochter van Arnd en Zegerken voorsz, voor henzelven en nog procuratie hebbende van Jan, zoon van Arnd en Zegerken voorsz en van Jaspar zoon van wijlen Boudewijn van DIEPENBEECK man en momboir van Goesken zijn huisvrouw dochter van Arnd en Zegerken voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan zoon van Goesewijn BLOEMARTS: te 's-Hertogenbosch een huis in de St Jorisstraat, welk huis Goijart zoon van wijlen Arnd KEMP voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 16.11.1549 verkocht had aan Eerken dochter van wijlen Goerswijn zoon van wijlen Jan BLOEMARTS; een huis in de Vuchterstraat door Coenraet zoon van wijlen Jan Coenraets van CALCAR voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 31.1.1556 verkocht aan Jan zoon van wijlen Goeswijn BLOEMARTS, te Orten; pachten, renten en chijnsen.
17.02.1571 | RA 1848 | f 35

Christina dochter van wijlen Marcelis Geverts van ORTHEN bij wijlen Catharina zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Peter Claes van WALBEECK, smid, en Jan zoon van Aert Jans, scaelmaecker, weduwnaar van Barbara dochter van wijlen Marcelis en Catharina voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen, verkregen bij eerdere erfdeling van de goederen van Wouter zoon van wijlen Peter Engberts van den NIJMELAER man en momboir van Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van Peter Claes van WALBEECK: te Roosmalen, pachten en chijnsen.
28.02.1571 | RA 1848 | f 39

Marcelis zoon van Willem MESMAECKER, Jan zoon van Jan Hermans van OS en Willem ROELOFS, momboirs over Herman, Claes en Arnd onbejaarde kinderen van wijlen Peter Hermans van de SANDE bij wijlen Aelken zijn huisvrouw, dochter van Hermans die BOODE, voor de ene helft; Peter en Henrick zonen van wijlen Jan CORSTIAENS, voor henzelven en in naam van hun broeder Dierick; Dierick zoon van wijlen Henrick Jan CORSTIAENS en Ghijsbert JANS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Jan CORSTIAENSZ voorsz, voor henzelven en Dierick en Gijsbert voorsz nog voor Claes, Herman en Peter zonen van wijlen Henrick Jan CORSTIAENS; Wouterke weduwe van wijlen Lenaert Jan CORSTIAENS en in naam van Henrick, Jan, Lenard en Aelken minderjarige kinderen van wijlen Lenaert voorsz; Arnt zoon van Jan ARNTS bij Neelisken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan CORSTIAENS voorsz en Jan WILLEMS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan ARNTS bij Neelisken voorsz; Udo zoon van wijlen Jan ARNTS, voor hemzelve en in naam van Dierick, Arnt, Jan en Lambert onbejaarde kinderen van wijlen Lambert GERRITS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierick CORSTIAENS, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter Hermans van de SANDE en Aelken zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Jan CORSTIAENS: renten en chijnsen.
02.05.1571 | RA 1848 | f 42

Heer Jan van BRECHT de Oude, Canonick en Sanger tot Aken; Heer Jacop van BRECHT, schout van Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, Ridder, Heer Dierck van BRECHT, Ridder; Joncker Arnt van BRECHT, de Jonge, Joncker Hercules Sacharias van BRECHT; Joncker Coenraet van BRECHT zonen van wijlen Heer Jan van BRECHT, Ridder, bij wijlen Elisabeth van HUNNENBORCH zijn huisvrouw; Walraven van ERPE, Heer van Erp en Vechel, man en momboir van Catharina van BRECHT, dochter van wijlen Joncker Jan en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis bij de Lombartsbrug; te Schoten bij Antwerpen; Tilburg, Goirle, St Michielsgestel, Riel, Breda, Galder en Oss; voorts renten en chijnsen.
25.05.1571 | RA 1848 | f 45

Goijart, Henrick en Catharina, kinderen van wijlen Jan Goijaerts van der HEIJDEN; Jacob zoon van wijlen Henrick die LEEU en Jan Willem DIRCXEN, voor henzelven en Jan en Jacop voorsz nog voor alle erfgenamen van wijlen Beelken weduwe van Joost van der HEIJDEN, dochter van Henricx die LEEU voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Beelken voorsz: chijnsen en obligaties.
09.06.1571 | RA 1848 | f 56

Lazarus Zegerts van HEDEL, voor de ene helft; Arndt en Zeger zonen van wijlen Henricx die HEUSCH bij wijlen Martha zijn huisvrouw dochter van wijlen Zegerts van HEDEL voorsz, Joost van HERSEL man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw en Everard Jansz van de WATER man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Henricx en Martha voorsz, allen voor henzelven en in naam van Jan, Henricx en Elijsabeth, onbejaarde kinderen van Henricx en Martha voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Zeger van HEDEL en Aelken zijn huisvrouw dochter van Mr Willem van den BOSSCHE: te 's-Hertogenbosch het huis de Roose, tussen het huis met zijn aangelag van Willem van LOON, ter eenre en ter andere zijde het huis "de Sijde Specx" op de Hooge Steenwech en de camer daarachter, verhuurd aan Rijcart LAMBRECHTS, de gruenen muelen op de Hijnthamse steenwech, te St Oedenrode en te Mierlo.
20.08.1571 | RA 1848 | f 64

Matthijs zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Matthijs van de WIEL; Jan van de WATER en Mr Jacop DONCK, secretaris van 's-Hertogenbosch momboirs over Sijmon minderjarige zoon van Jan van de WATER bij wijlen Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Matthijs van de WIEL, gaan subdivisie aan van de goederen hen toegevallen bij erfdeling van de goederen van wijlen Elsken dochter van wijlen Matthijs zoon van wijlen Jan van de WIEL huisvrouw van Eijmbert CLAESSEN, cremer en van de goederen van wijlen Heijlken dochter van Ambrosius van HAENENBERGH: te Nulant en verder chijnsen en renten.
11.09.1571 | RA 1848 | f 66

Willem en Anneke kinderen van wijlen Henricx zoon van Geraert MOENS; Diricxken weduwe van Geraert zoon van wijlen Henricx Geraert MOENS voorsz, ter tochte; Anthonis, Elijsabeth, Henricxke en Jenneke kinderen van wijlen Geraert en Diericxken voorsz voor henzelven en voor hun broeders Henrick en Lambert; Elijsabeth en Marijke dochters van wijlen Goijaert zoon van wijlen Henricx zoon van Geraert MOENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Claes den Ouden, zoon van wijlen Henricx zoon van Geraert MOENS: te Woensel, Son en verder pachten.
14.03.1572 | RA 1848 | f 78

Willem zoon van wijlen Willem BOIJEN bij Richtmode zijn huisvrouw, dochter van Dirck WILLEMS, Anthonis CLAESSEN, cremer, man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem BOIJEN en Richtmode, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Mr Dierick en wijlen Aleijt, beide kinderen van wijlen Willem en Richtmode voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de Orthenstraat, waar Willem in woont; drie vleesbanken in het vleeshuis te 's-Hertogenbosch, te Vlijmen en verder renten en pachten.
14.03.1572 | RA 1848 | f 80

Jenneke dochter van wijlen Diericx ERMERTS en Nijcolaes zoon van wijlen Henricx GERAERTS man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Diericx voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
19.04.1572 | RA 1848 | f 83

Alit en Goetschalcka, dochters van Goijaert zoon van wijlen Henricx BOIJENS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henricx van den HESEACKER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag, over de Coornbrug; te Vucht St Lambert, Empel en verder pachten en chijnsen.
24.05.1572 | RA 1848 | f 88

Goijaert, Jan en Anneke, kinderen van Goijaert Claessen GERITS bij Goetschalcka zijn huisvrouw dochter van Goijaert Henricx BOIJENS, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Goertken en Margarethe hun onmondige zusters, ook kinderen van Goijaert en Goetschalcka, approbatie van de erfdeling van de goederen van Goijaert Henricx BOIJENS en Elijsabeth zijn huisvrouw.
24.05.1572 | RA 1848 | f 91

Adriaen, Willem en Marike, kinderen van wijlen Gerarts de VRIESE bij wijlen Ercxke zijn huisvrouw, Sophia dochter van wijlen Jan zoon van Gerarts de VRIESE en Ercxke voorsz; Peter zoon van Wouter BUIJSEN bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerarts en Ercxke en Jan en Anneke kinderen van wijlen Maerten WOUTERS bij wijlen Gultken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerart en Ercxken voorsz; gaan erfdeling aan van de goederen van hun overleden ouders: chijnsen.
07.06.1572 | RA 1848 | f 93

Bartholomeus en Peter, zonen van wijlen Henricx Peters CROMMEN bij Lijsken zijn huisvrouw; Roeloff ARNTS en Dierick ARNTS momboirs over Arijke minderjarige dochter van Henricx en Lijsken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Oirschot; de Vrancken Hof stadt in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch; verder: chijnsen.
26.06.1572 | RA 1848 | f 95

Mr Anthonis van DORSTEN, chirurgijn, man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter die BECKER; Willemke weduwe van wijlen Jacop zoon van wijlen Wouter die BECKER voorsz; Jan zoon van wijlen Diercx zoon van wijlen Wouter die BECKER voor hemzelve en voor Jan MARTENS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Diercx voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anneke dochter van wijlen Wouter die BECKER, weduwe van Henricx Jacops van DRIEL: renten, pachten en chijnsen.
04.07.1572 | RA 1848 | f 97

Jan Wijnants Jan BERNAERTSZ man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert Willemsz COELBORNER; Jan voorsz met Marten Bernts van SOEMEREN man en momboir van Baetken zijn huisvrouw en weduwe van Goijaert Willemsz COELBORNER, voor henzelven en in naam van Aerken en Willem kinderen van wijlen Goijaert voorsz en Mathijs zoon van Mathijs van ZOEREND, horlogemaker, man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Willem COELBORNER, gaan erfdeling aan van de goederen van Kaetken dochter van wijlen Willem COELBORNER, huisvrouw van Peter MIGIELS, schipper: renten.
21.08.1572 | RA 1848 | f 101

Arnt zoon van wijlen Peters van STRATEN man en momboir van Diricxken zijn huisvrouw en Lodewijck JANSZ man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw dochters van wijlen Joseph zoon van wijlen Diercx van den STADEACKER bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaerts van der RULLEN en Frans HENRICX, testamentaire momboir over Joseph, Ermgard en Katarijne minderjarige kinderen van wijlen Joseph en Marike voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Empel en Roosmalen; chijnsen en pachten.
25.08.1572 | RA 1848 | f 105

Mr Jan zoon van wijlen Mr Jan DARKENNIS; Arnd Jacobs van KERCK man en momboir van Hesken zijn huisvrouw dochter van Mr Jan DARKENNIS, eerder weduwe van Jacobs van CLEVE; Mr Jan van OIRT man en momboir van Catharijne dochter van Mr Jan DARKENNIS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Mr Jan voorsz: te Hijntham, renten, pachten en chijnsen.
10.11.1572 | RA 1848 | f 115

Balthasar zoon van Lodewijcx van DUEREN bij wijlen Hillegond zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx zoon van wijlen Laureijns die LEEUWE; Mr Dierck van BLEECK man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijns voorsz en Joost zoon van Ghijsberts OLISLEGERS man en momboir van Clemente zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick DONCK bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx die LEEUWE ter eenre en Claes en Gerard zonen van wijlen Jan Jans van de LAER ter andere zijde, allen erfgenamen van wijlen Heer Laureijns zoon van wijlen Peter die LEEUWE bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van de LAER voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer Laureijns: te 's-Hertogenbosch het huis in de Peperstraat waarin Heer Laureijns gewoond heeft en waar hij gestorven is, door hem gekocht van Hilleke dochter van Jan VALCX; pachten, chijnsen en obligaties.
29.11.1572 | RA 1848 | f 118

Tielman Henricx van BLADEL man en momboir van Matthijsken zijn huisvrouw; Frans zoon van wijlen Christoffel de BECKER man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochters van wijlen Arnt Goijaerts BERNIER; Jenneke dochter van wijlen Arnt voorsz, allen erfgenamen van Claes zoon van wijlen Arnt BERNIERS voorsz; Zeger CLAES, Jan ROMBOUTS, Mr Jacob van BERCHEM en Dierick Jans van LUDICK momboirs over Alijthe onbejaarde dochter van wijlen Henrick GIJSSELEN bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt BERNIERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Arnt Goijaert BERNIERS: te 's-Hertogenbosch het huis in de Karstraat door Arnt voorsz ten chijns gekocht van Henrick en Lijske, kinderen van wijlen Marcelis zoon van wijlen Aert MARCELIS voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 19.2.1539; te Maren; chijnsen en pachten.
09.12.1572 | RA 1848 | f 122

Heijman zoon van wijlen Jan DEGENS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Martens van AMPSTEL; Peeter zoon van wijlen Petrus van EMPEL man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert Jan AELBERTS bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Jan DEGENS bij Catharina voorsz; Peter Ghijsberts van CEULEN man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Goijaert en Aleijd voorsz, Joost zoon van Andries LEEUWENSOON bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan DEGENS bij wijlen Catharina voorsz voor hemzelve en Joost voorsz nog in naam van zijn uitlandige broeder Jan, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke DEGENS dochter van wijlen Jan en Catharina voorsz, Bagijn op de Groote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch: renten en chijnsen.
15.12.1572 | RA 1848 | f 126

Joncker Roeloff zoon van wijlen Jan die BEVER, voor hemzelve en nog met Peter Jansz van DOIRN, gemachtigd voor schepenen van Doirn door Joncker Johan van DOIRN, Heer tot Doirn, momboirs over Jan die BEVER onbejaarde zoon van wijlen Joncker Robbrecht zoon van wijlen Joncker Jan die BEVER voorsz, Willem zoon van wijlen Willem van HIJNSBEECK en Servaes zoon van wijlen Silvester STEENTKENS actie en transport hebbende van Joncker Cornelis die BEVER en Aleijd die BEVER weduwe van Joncker Franchoijs van MECHELEN, gaan erfdeling aan van vier hoeven, de Spierincxhoeven te Doirn en goederen te Helmond, hen aanbestorven via Hugo SPIERINCX van AELBORCH; pachten en chijnsen.
04.01.1573 | RA 1848 | f 129

Joncker Roeloff die BEVER en Peter van DOIRN, voor 1/4 gedeelte en Willem van HIJNSBEECK en Servaes Silvester STEENKENS, voor 1/4 gedeelte, gaan erfdeling aan van 8 lopense land, het Nijeland te Doirn.
04.01.1573 | RA 1848 | f 136

Frans zoon van wijlen Walraven FRANSSEN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Goossen JONCKERS, voor hemzelve en voor Elisabeth dochter van Walraven en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader en van wijlen hun ouders: renten en chijnsen.
21.01.1573 | RA 1848 | f 137

Daniel zoon van wijlen Diericx van WIJCK en Geertruijd zijn zuster weduwe van Jan van den BOERDT en hun andere condividenten gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Diericx van WIJCK en Josina zijn huisvrouw dochter van Daniel van VLIERDEN de Oude: te 's-Hertogenbosch het huis in de Orten straat door Diericx zoon van Luenis van WIJCK gekocht van Rutger zoon van wijlen Ghijsbert zoon van wijlen Goijaerts HEER; te Roosmalen, Empel, Engelen en Boxtel; verder chijnsen en renten.
23.01.1573 | RA 1848 | f 141

Dierck en Adriaen zonen van wijlen Dirckx Henricx van ROIJ bij wijlen Heijlwijg zijn huisvrouw dochter van wijlen Dircx SMITS van VECHEL, Claes Geraert ARNTS man en momboir van Anna zijn huisvrouw; Arnt Lenaert ARNTS man en momboir van Gertrude zijn huisvrouw en Claes Geraert THONIS man en momboir van Michielken zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Dirckx en Heijlwijg voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders te Berlicum; pachten en chijnsen.
29.01.1573 | RA 1848 | f 149

Jan zoon van wijlen Thomas Jan van BOCXTEL man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Gevert Marcelis die POTTER bij Catharina zijn huisvrouw; dochter van wijlen Peter Claesz van WALBEECK en Jan ARNTS, scaelmaker, gemachtigd voor schepenen van Breda door Jan zoon van wijlen Gevert Marcelis die POTTER, gaan erfdeling aan van goederen te te Orten; Vrijdom van 's-Hertogenbosch; renten en pachten.
26.02.1573 | RA 1848 | f 152

Adriaen zoon van wijlen Peter VANNIS bij Aleijd zijn huisvrouw; Franck zoon van wijlen Jan Peters STIJNEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw; Adriaen zoon van wijlen Laureijns HUBERTS man en momboir van Adriana zijn huisvrouw en Ghijsbrecht zoon van Jan HEIJMENS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochters van wijlen Peter VANNIS en Aleijdt voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Berckel aan de Raem; pachten.
17.03.1573 | RA 1848 | f 154

Matthijs en Jacob zonen van Henricx WILLEMSEN gaan subdivisie aan van de goederen hen ten deel gevallen bij erfdeling tegen hun broeder: te Den Dungen.
13.03.1573 | RA 1848 | f 158

Heer Nicolaes, priester en Zeger, zonen van wijlen Peter zoon van wijlen Franchoijs VUCHTS bij Catharina dochter van Adriaen ZEGERS, gaan erfdeling aan van de leengoederen van wijlen Peter Franchoijs VUCHTS.
18.03.1573 | RA 1848 | f 161v

Heer Nicolaes, priester, Zeger en Agnes kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Franchoijs VUCHTS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Adriaen ZEGERS; Jan zoon van Wouter van ACHELEN man en momboir van Hadewijch zijn huisvrouw dochter van Peter en Catharina voorsz; Wouter zoon van wijlen Boudewijn JANSZ, Mr Zegher, Licentiaet in de Rechten en zijn broeder Adriaen ZEGERS, momboirs over Johanna minderjarige dochter van Peter en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Middelrode onder Berlicum, Schijndel, Enschot, Son, Tilburg aan de Commerstraet, te 's-Hertogenbosch een huis met zijn aangelag op de Wijntmolenberch, pachten, renten en chijnsen.
23.03.1573 | RA 1848 | f 162

Bartholomeus zoon van Lodowijcx Petersz van DUEREN bij Hillegond zijn huisvrouw dochter van Hendricx die LEEUW zoon van Laurens die LEEUW; Diericx van BLEECK alias van GEMERT man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijns die LEEUW zoon van wijlen Henricx die LEEUW en Wernaerts Lamberts GREVERAET in den naem van de kinderen van wijlen Peter Henricx die LEEUW gaan subdivisie aan van de goederen hen bij erfdeling der goederen van Heer Laureijns zoon van wijlen Peter Laureijns die LEEUW toegescheiden: te 's-Hertogenbosch huis op de Oude Diese door Heer Laureijns gekocht van Hilleke dochter van Jan VALCX; chijnsen, pachten en obligaties (zie f 118).
28.03.1573 | RA 1848 | f 174

Dirick en Heijlwig, kinderen van wijlen Willem Diricx van OERLE bij wijlen Anna zijn huisvrouw; Adam JANSZ man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem en Anna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: pachten en chijnsen.
28.03.1573 | RA 1848 | f 176

Jan en Hendricxke kinderen van wijlen Boudewijn GOESSENS, cremer, bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost VRANCKEN - beiden ouder dan 24 jaar - Joost zoon van wijlen Boudewijn en Elisabeth voorsz - 23 jaar oud - Jan Corstiaens van WEERT en Alert Jansz VRANCKEN momboirs over Goossen en Vranck, minderjarige zonen van wijlen Boudewijn en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: pachten en obligaties.
07.04.1573 | RA 1848 | f 179

Dierick zoon van wijlen Jan de GRUIJTER bij wijlen Jutken zijn huisvrouw, voor hemzelven en voor Henrick van MEIJELSVOERT executeurs van het testament van wijlen Aleijd dochter van Nijclaes COLEN, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch en momboirs over Jan, Cornelis en Frans, zonen van Jan ADRIAENS bij Jutken zijn huisvrouw, halfzuster van Aleijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Aleijd COLEN voorsz, renten, chijnsen en pachten.
10.04.1573 | RA 1848 | f 185

Wouter en Jenneke kinderen van wijlen Joost WOUTERS bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert SWIJSEN; Wouter JANSZ man en momboir van Mericke zijn huisvrouw; Frans Jacops van STIPHOUT man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw dochters van wijlen Jan zoon van wijlen Lambert SWIJSEN voorsz en Jan COENEN man en momboir van Bertken zijn huisvrouw dochter van Joost GERITS bij Diericxken voorsz Jan COENEN nog met Wouter JANSZ en Jan HENRICX momboirs over Digna en Geritken minderjarige dochters van Joost GERITS bij Diericxken voorsz en over Jutken dochter van Lambert ZWIJSEN voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, ooms en tantes: te Boxtel, pachten, renten en chijnsen.
24.04.1573 | RA 1848 | f 192

Gillis BORREMANS zoon van Guiliams BORREMANS man en momboir van Bessela zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbrecht zoon van Robbrecht HEIJMANS bij wijlen Petronella PELGROMS; Henrick ROBBEN, testamentaire momboir over Elisabeth, Heijlwich en Henricxken, onbejaerde kinderen van wijlen Ghijsbrecht en Petronella voorsz, Willem MONIX gemachtigde van Hanrick PELGROM oom en testamentaire momboir over de voorsz onbejaerde kinderen en ook nog van Gerard PELGROM, koopman, oom en momboir van de minderjarigen, gemachtigd voor schepenen van Antwerpen, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder en hun grootmoeder Margriet KEMPS weduwe van Franchoijs PELGROMS: renten, pachten, chijnsen en contanten.
09.05.1573 | RA 1848 | f 195

Corstiaen en Wouter zonen van wijlen Gielis zoon van Christiaen LUCAS, nastelmaecker, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een van twee huizen aan de Orthenpoort waarin Gielis zoon van Christiaen Lucas van den HAM overleden is en welk huis voor 1/4 gekocht is van Willem en Lucas zonen van wijlen Christiaen Lucas van den HAM en Adriaen Jan GOOSSENS man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw dochter van Christiaen Lucas voorsz en nog een huis in de Orthenstraat door Gielis gekocht van Diericxken dochter van wijlen Aelbert van MAREN, voor schepenen van 's-Hertogenbosch; voorts renten, pachten en chijnsen.
16.05.1573 | RA 1848 | f 200

Gregorius zoon van wijlen Diricx Reijnersz van der MEERE bij wijlen Johanna zijn huisvrouw dochter van Gielis van OSS, Claes zoon van wijlen Henricx KUIJST man en momboir van Hadewijch zijn huisvrouw dochter van wijlen Diricx van der MERE, Joost van OUWEN, Wouter PIJNAPPEL, Jan AERNTSZ momboirs over de onbejaerde kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Dircx van der MERE bij Johanna zijn huisvrouw, man en momboir van Aelbertken zijn eerste huisvrouw; Gregorius voorsz, Jeronimus WIJNANT en Peter PELGROM momboirs over de minderjarige kinderen van Willem voorsz bij Elisabeth PELGROM, zijn tweede huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer en Meester Dirick van der MERE, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch: landerijen in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, renten en pachten.
20.05.1573 | RA 1848 | f 209

Gregorius zoon van wijlen Diricx van der MERE, Joost OUWEN Wouter PIJNAPPEL en Jan ARNTSZ momboirs over de onbejaerde kinderen van wijlen Willem van der MERE bij Aelbertken zijn eerste huisvrouw; Gregoerius voorsz met Jeronimus WIJNANT en Peter PELGROM momboirs over de onbejaerde kinderen van wijlen Willem van der MERE bij Elisabeth PELGROM zijn tweede huisvrouw gaan subdivisie aan van de goederen, verkregen bij erfdeling op 20.5.1573: perceel heide buiten de Pickenpoort in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, renten en pachten (zie f 209).
20.05.1573 | RA 1848 | f 216

Willem Nijcolaes, Anneke, Heijlke en Elske kinderen van wijlen Jan STRICK bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem PIJNAPPEL en Marten SHEEREN momboir over Goiaerd en Jan, zonen van wijlen Willem PIJNAPPEL voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Empel en Maren; renten, chijnsen, pachten en contanten.
23.05.1573 | RA 1848 | f 219

Henrick zoon van wijlen Willem zoon van Henricx Gerartsz die SMIT, nastelmaecker; Adriaen zoon van Henrick MAECKS man en momboir van Zwenken zijn huisvrouw dochter van Willem voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun broeder Gerard zoon van Willem Henricx voorsz: te Orten; pachten en contanten.
25.05.1573 | RA 1848 | f 222

Willem Andries, Lijnken en Stijntken kinderen van Marcelis GERITS, voor henzelven en voor Lijntken dochter van Cornelis HENRICX bij Anneke dochter van Marcelis voorsz; Marijke dochter van Goijaert Thomas van BROGEL bij Arijke dochter van Marcelis voorsz; Stijn dochter van Marcelis GEVERTS, weduwe Perpiaen LUCASZ; Jacop, Jan, Marijke en Lijntke kinderen van Jan Aert SCAELEMAECKERS bij Huijbertken dochter van Marcelis GEVERTSZ voorsz; Jan en Lijsken kinderen van Gevert MARCELIS, voor de ene helft; Ariaen HENRICXS man en momboir van Swaentken zijn huisvrouw dochter van Willem Henricx WILLEMS; Mr Dirick voor hem zelf en voor Baetken zijn zuster, kinderen van Huijbert zoon van Willem HENRICX voorsz; Henrick WILLEMS en Andries MARCELIS momboirs over Willem en Arnd zonen van wijlen Willem HENRICX voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Meester Cornelis GEVERTS, priester, en Oijken zijn zuster: te Nuland en Empel; voorts renten, chijnsen en contanten.
09.06.1573 | RA 1848 | f 226

Arnd, Zeger en Jan zonen van wijlen Henrix die HUESCH bij wijlen Martha zijn huisvrouw dochter van wijlen Zeger Jan GOIJAERTS; Arnd voorsz, Lambert REMMEN en Claes KEMP, gemachtigd door Joost HERZEL man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw; Everard Jans van de WATER man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw; Jacop SANDERS man en momboir van Elsbene zijn huisvrouw, dochters van wijlen Henricx en Martha voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Hinthamerstraat bij het convent van de zusters van Orten; een huis op de Oude Diese, een huis aan de Vischmarkt ; het huis de Roose aan de Hooge Steenwech bij de Vischstraat en een huis achter "de Roose", in huur bij Rijcart Lambert van OSS; een huis met brouwhuis op de Papenhulst; te Hedel, Nuland, Vlijmen en verder renten chijnsen en pachten.
15.06.1573 | RA 1848 | f 229

Reijnier RIJCARTSSOEN man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Jan Diricx van OECKEL bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Robbrecht Ghesberts HEIJMANS; Meester Goiaerd, Henrick en Willem zonen van Dirck van OECKEL; Henricx zoon van Robbrecht voorsz momboirs over Dirck, Robbrecht, Goiardt Mechteld en Besselken minderjarige kinderen van Jan en Heijlwich voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en Heijlwich voorsz: Hooiland op de Hooge Donck in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, te Roosmalen en verder renten, pachten en chijnsen.
23.07.1573 | RA 1848 | f 238

Willem zoon van wijlen Jan zoon van Meester Willem MOOR, klokgieter, voor hem zelve en voor zijn broeder Cornelis; Dierck Wouters van bEECK man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Mr Willem MOOR, klokgieter; Dierck en Catharina kinderen van wijlen Jan HAGENS bij Geertken zijn huisvrouw dochter van Willem MOOR voorsz; Dierck HAGENS, in naam van zijn zuster Grietken en Hugen JANS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Jan HAGENS en Geertken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Maria, dochter van wijlen Willem MOOR, chijnsen en pachten.
29.07.1573 | RA 1848 | f 243

Adriaen Henricx RAIJDEMAECKER man en momboir van Zwenke zijn huisvrouw dochter van Willem HENRICX bij Baetken zijn huisvrouw dochter van Gevarts de POTTER; Willem, Mr Diricx en Baetken kinderen van wijlen Willem HENRICX bij Baetken voorsz; Henrick WILLEMS, nastelmaecker, Peter Anthonis RAIJDEMAECKER en Adriaen MARCELISZ, momboirs over Willem en Arnd zonen van Arnt zoon van Willem HENRICX en Baetken voorsz, erfgenamen van Heer en Meester Cornelis Gevartssoen POTTER, priester, gaan erfdeling aan van de goederen van Heer Cornelis voorsz: pachten.
17.08.1573 | RA 1848 | f 245

Meester Jan, Gerart en Jacob zonen van wijlen Mr Andries VOS, chirurgijn bij wijlen Hilleke zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen.
17.09.1573 | RA 1848 | f 248

Heer Nijcolaes, priester, Zegher en Agnes kinderen van wijlen Peeter zoon van wijlen Franchoijs VUCHTS bij Catharina, dochter van Adriaen ZEGERS, zijn eerste huisvrouw; Jan zoon van Wouters van ACHELEN man en momboir van Hadewigh zijn huisvrouw dochter van wijlen Peeter en Catharina voorsz, voor hen zelven en hen fort en sterk makende voor Heer Nijcolaes hun broeder en Jan van ACHELEN hem fort en sterk makende voor Jenneke dochter van Peeter en Catharina voorsz, voor de ene helft; Jan zoon van wijlen Nijclaus van HENCXTHEM alias van DELFT, voor hemzelve, voor 1/6 gedeelte; en hem mede fort en sterk makende voor zijn kinderen; Jutken dochter van Nijclaus van DELFT voorsz, voor 1/6 gedeelte; Gerartken dochter van Nijclaus van DELFT voor 1/6 gedeelte; Peter zoon van wijlen Willem zoon van Nijclaes van DELFT voorsz bij Anneke dochter van Peeter TOELINCK zijn huisvrouw, voor hemzelve en nog met Jan Nijclaus van DELFT voorsz, momboirs over Mechteld onbejaerde dochter van Jaspar van BEL bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem voorsz zoon van wijlen Nijclaus van DELFT, voor 1/6 gedeelte; Diricx zoon van Diricx ARNTS, voor de kinderen van Walterken dochter van Nijclaus van DELFT voorsz bij wijlen Jan van ELMPT, voor 1/6 gedeelte en Mr Henrick van BROECHOVEN, voor hemzelve en hem fort en sterk makende voor zijn moeder Jutken dochter van Rutger van DOIRNE bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijclaes van DELFT voor 1/6 gedeelte, voor de andere helft, erfgenamen van wijlen Peter zoon van Franchoijs VUCHTS en Mechtelt dochter van wijlen Nijcolaes HENCXTUM alias van DELFT, zijn tweede huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen len Peeter en Mechteld: te 's-Hertogenbosch op de Wijntmolen berch, huis te Oisterwijk aan de Steenwech, te Son; pachten en chijnsen.
De condividenten ter andere zijde gaan subdivisie aan van de goederen.
28.11.1573 | RA 1848 | f 250

Claesken dochter van Wouter Claes van de WIJER; Dierck zoon van Willem DIERICX man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van Wouter Claes voorsz; Peter zoon van Nijclaes van WIJER en Jan DAEMS momboirs over Marike en Margriet, onbejaerde kinderen van wijlen Wouter voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Empel, Maren.
10.02.1574 | RA 1848 | f 255

Jan zoon van wijlen Jacop Jans HACKEN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Roeloff EIJMBERTS; Anthonis zoon van wijlen Daniels SCHALCKEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jacop en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St-Michielsgestel, Roosmalen, Den Dungen en St Oedenrode; voorts pachten en chijnsen.
09.02.1574 | RA 1848 | f 259

Ermgardt dochter van wijlen Joseph Diericx van den STADEACKER; Arndt zoon van Peters van STRATEN man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw; Lodewijcx JANSZ man en momboir van Marike zijn huisvrouw en Peter zoon van Willem van DELFT man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Joseph voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joseph voorsz: te Empel; verder: chijnsen, pachten, renten en obligaties.
15.03.1574 | RA 1848 | f 263

Herman zoon van wijlen Peter Hermans van de SANDE bij Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman de BOODE; Marcelis Willem MESMAECKER en Willem ROELOFS momboirs over Nijcolaes en Arnt, onbejaarde kinderen van wijlen Peter en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten.
10.03.1574 | RA 1848 | f 267

Jacques zoon van wijlen Franchoijs van STRIJP man en momboir van Luijtgarde zijn huisvrouw en Marten zoon van Lodowijcx van WEREMONDE man en momboir van Anna zijn huisvrouw, dochters van wijlen Meester Arndt PLEMERS, apothecaris, zoon van wijlen Carolus PLEMERS, kinderen van wijlen Arndt voorsz bij Joostgen dochter van Zebert ZEBERTS, de bakker, zijn eerste huisvrouw; gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Arndt en wijlen Joostgen voorsz: te 's-Hertogenbosch huis in de Colperstraat, welk huis Mr Arnd ten chijns verkregen had voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 9.5.1552 van Meester Jan GOIJAERTS, priester en Andries OOMS, secretaris van 's-Hertogenbosch, executeurs van het testament van Jan Willems van GERWEN, voor de ene helft en de erfgenamen van Marretie, dochter van wijlen Henric van ORTHEN, huisvrouw van wijlen Jan Willem van GERWEN, voor de andere helft; 1/4 gedeelte in de Raeskens molen op de Vuchterendijck buiten de stad, door Mr Arndt gekocht van Adriaan Wcutersz KETHELER; het huis: in den Haen, aan de Markt, door Mr Arndt gekocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 19.12.1547 van Heer Jan van de WIJNGAERT, Ridder, Meester Marten de GREVE, Jan MONICX en Laureijns PELGROM, momboirs over Henrick en Jan kinderen van Susanna MONICX bij wijlen Franchoijs van HALMALEN; chijnsen, renten en pachten.
02.03.1574 | RA 1848 | f 270

Peter zoon van Goijaert PETERS en Jan HENRICX zijn zwager gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Rosmalen; chijnsen en obligaties.
29.03.1574 | RA 1848 | f 279

Ghijsbrecht zoon van wijlen Jan zoon van Jan THOMASSEN bij Maria COCX; Jan THIELMANS, man en momboir van Maria zijn huisvrouw; Willem van der CAPELLEN man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw, dochters van Jan Jan THOMASSEN bij Maria voorsz; Willem van der CAPELLEN, het recht van Lambrecht die WOLFF man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van Jan en Maria voorsz door koop verkregen hebbende, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Jan THOMASSEN en Maria COCX: te 's-Hertogenbosch het pand: Engelant aan de Markt, welke pand Marcelis Gerarts van CORSTEN, wijntavenier, voor fl 25,- per jaar gehuurd heeft; het huis het Steenken aan de Markt te 's-Hertogenbosch, in huur bij Henrick THOMAS en Willem van EIJCK; een oliemolen aan de Berberstraat het huis: de Ulenberg bij het gelijknamige convent; verder renten, chijnsen en pachten.
05.06.1574 | RA 1848 | f 289

Meester Goijaert die RUIJTER, man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter van LITH bij Margriet zijn huisvrouw, voor de ene helft; Wouter, Arnd, Jenneke, Goosken en Henricxke kinderen van wijen Dierck TOLINCX bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Wouter en Margriet voorsz; Wouter en Arnd voorsz met Adriaen van BERCKEL momboirs over Remboud, onbejaerde zoon van Dierck en Margriet voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Wouter van LITH en Margriet voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de Sadelstraet en nog het huis de groene Keese eveneens in de Sadelstraat, waarin Wouter Dierck TOLINCX woont, te Roosmalen, Kessel; verder pachten en chijnsen.
09.07.1574 | RA 1848 | f 297

Rutger zoon van wijlen Diricx Henricx van SOEMEREN bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Geerit RUTTEN; Jan JACOPSZ man en momboir van Peterke zijn huisvrouw; Anthonius zoon van Herman JANSZ man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw; Henrick zoon van Willem ARNTS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Diricx Henricx bij wijlen Margriet voorsz, voor henzelven en Henrick Willem ARNTS voor zijn wettige kinderen bij Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Hijntham en Roosmalen.
21.08.1574 | RA 1848 | f 304

Arndt en Andries zonen van wijlen Henrick Andriessen van de STAECK bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Huijbert FLORIS voor henzelven en voor Cornelia hun zuster; Arndt voorsz en Willem CORNELIS, gemachtigd door Gloria weduwe van Wouter zoon van Henricx van de STAECK voorsz en momboirs over Jan, Henrick en Barbara onbejaarde kinderen van Gloria bij wijlen outer voorsz en Elisabeth weduwe van Ghijsbert zoon van Henrick van de STAECK voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Cromvoirt; verder pachten.
14.10.1574 | RA 1848 | f 307

Pauwels en Catharina kinderen van wijlen Jan Willems van OIRSCHOT bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw verklaren, dat hun moeder op 22.4.1573 haar testament gepasseerd heeft. De executeurs testamentaire willen hun legitieme portie - 1/3 gedeelte van alle goederen - niet uitkeren.
Schepenenen van 's-Hertogenbosch gelasten op het verzoek der voorsz kinderen de uitkering: chijnsen en renten.
Op 17.12.1574 gaan zij een subdiviesie aan.
27.11.1574 | RA 1848 | f 317

Wouter, Arnd, Jenneke, Goosken en Henricxken, kinderen van Dierck TOELINCX bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter van LITH bij Margriet zijn huisvrouw; Wouter en Arnd voorsz met Jan van BLADEL en Adriaen van BERCKEL momboirs over Remboud onbejaerde zoon van wijlen Dierck en Margriet voorsz, ter eenre en Henrick HEEREN, Jan DARKENNIS en Meester Jan van den HOEVEL momboirs over de onbejaerde kinderen van wijlen Dierck HEEREN bij Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter en Margriet voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Margriet weduwe van Wouter van LITH: te Lithoijen; chijnsen (zie f 297).
20.12.1574 | RA 1848 | f 323

Joncker Jacob zoon van wijlen Willem Jan SUERMONTS, voor hem zelven, voor 1/5 gedeelte; Joncker Jacob voorsz gemachtigd door Joncker Wilhem van MEETEREN, Heer tot Meteren, man en momboir van Anna SUERMONTS, zuster van Jacob voorsz, voor 1/5 gedeelte; Elisabeth SUERMONTS zuster van Joncker Jacob, huisvrouw van Joncker Diricx van DRIPT, voor 1/5 gedeelte; Joncker Reijnier Aelbrecht SUERMONTS momboir over Mechtelt en Johanna dochters van wijlen Joncker Jan Willem SUERMONTS en nog voor Joncker Jan VAECK man en momboir van IJsabella zijn huisvrouw zuster van Mechtelt en Johanna voorsz, voor 1/5 gedeelte; Joncker Jacob en Joncker Reijnier voorsz, momboirs over de minderjarige kinderen van Joncker Eustasius zoon van wijlen Joncker Willem SUERMONTS, voor 1/5 gedeelte, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Joncker Jan Jansz SUERMONTS, door hen verkregen bij erfdeling voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 26.2.1574: chijnsen en obligaties.
02.03.1575 | RA 1848 | f 325

Jan BECK man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Herbert BRANTS; Gerart zoon van wijlen Geraert zoon van Herbert BRANTS voorsz, Goijaert BUIJSEN, man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van Geraert Herbert BRANTS voorsz; Mr Jacob zoon van Willem ROBBERTS bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Herbert voorsz; Henrick de HONT de Jonge man en momboir van Antonia en Willem van MEIJELSFOIRT man en momboir van Marike zijn huisvrouw, dochters van Willem ROBBERTS en Jenneke voorsz: gaan erfdeling aan van twee hoeven te Roosmalen, resp. aan de Huijsberch en aan de Heze bij de Cruijsstraet resp., aanbestorven via Heer en Meester Jan BRANTS, zoon van wijlen Herbert BRANTS voorsz, priester en canonick te Brugge.
07.03.1575 | RA 1848 | f 329

Nijcolaes en Rutger zonen van wijlen Henric GERAERTSZ bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van Willem Goijaerts van der DONCK; Henrick zoon van wijlen Zebert JACOBS man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van Henrick en Heijlwich voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, Berlicum en St Michielsgestel.
18.04.1575 | RA 1848 | f 335

Eijmbert zoon van wijlen EIJMBERTS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw; Lenaert ARNTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Joerden HENRICX bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Diericx HENRICX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joerden en Anneke voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis St Anthonis aan de Botermarkt, te Vucht St Lamberts.
05.05.1575 | RA 1848 | f 339

Catharijn dochter van wijlen Jan Matthijs STOOTERS bij IJda zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx PELGROM; Goijaert Willem PIJNAPPEL man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw en Johan MARTINES man en momboir van Emken zijn huisvrouw dochters van wijlen Jan en IJda voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aleijd dochter van wijlen Jan en IJda voorsz een uiterwaard te Driel, renten, pachten, chijnsen en contanten.
05.05.1575 | RA 1848 | f 341

Sijmon en Dierck zonen van wijlen Arnt JACOBS; Jan Rutten man en momboir van Cathalijne zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt JACOBS voorsz; Peter en Stijnken kinderen van wijlen Loenis die GREVE bij Coenegonda zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob HENRICX; Jan Willems van BORCHT man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob en Coenegonda voorsz Claes Jans van GERWEN man en momboir van Cathelijne zijn huisvrouw, dochter van Jacob HENRICX voorsz; Henrick Jans van GERWEN in de naam van de kinderen van Cathelijne en Claes voorsz, voor de ene helft en Adriaen en Dirck zonen van wijlen Marten Jans WILLEMS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck van de VENNE; Jan Jan ROELOFZS man en momboir van Beelken zijn huisvrouw dochter van Marten en Peterken voorsz; IJken en Cathelijn dochters van wijlen Jacob Dircx van de VENNE; Gerard PETERS in huwelijk hebbende Neesken dochter van Jacob Dircx van de VENNE voorsz, voor zichzelven en voor hun onbejaarde broeder en zusters: Henricxken, Peterken en Jan, kinderen van wijlen Jacob Dircx van de VENNE, ter andere zijde, erfgenamen van wijlen Thomas zoon van Jacob HENRICX bij Hilleke dochter van wijlen Dircx van de VENNE, gaan erfdeling van de goederen van wijlen Thomas aan: te Roosmalen; chijnsen.
16.06.1575 | RA 1848 | f 347

Andries zoon van wijlen Elias Eliasz die COCK; Dircx zoon van Goijaert Jacobs van de SPOORDONCK bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Elias die COCK de Ouden; Arnt zoon van wijlen Cornelis PELS man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw dochter van Goijaert en Anna voorsz; Andries voorsz, Arnt PELS, Joost zoon van Joost van OUDEN en Dircx zoon van Meester Gerarts van den BERGE momboirs over de minderjarige kinderen van Herman zoon van Goijaerts van de SPOORDONCK en Anna voorsz bij Agnes zijn huisvrouw dochter van Joost Joost van OUDEN, gaan erfdeling aan van de goederen van Jacoba dochter van wijlen Elias die COCK weduwe van Steven van DIJCK, krachtens haar testament: te Vucht St Lamberts; renten, chijnsen en pachten.
19.01.1575 | RA 1848 | f 351

Everard zoon van wijlen Jan van de WATER, raetsheer van 's-Hertogenbosch, bij Judith van de WIEL zijn tweede huisvrouw, dochter van Jans van de WIEL; Meester Pieter van den WATER, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Everard zijn broeder, zonen van wijlen Everard van de WATER, raetsheer van 's-Hertogenbosch; Jan van de WIEL en Meester Jacob zoon van wijlen Henricx DONCK momboirs over Sijmon onbejaerde zoon van wijlen Jan van de WATER bij Judith voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan van de WATER en Judith zijn huisvrouw: te 's-Hertogenbosch het huis het Molenijzer aan de Markt verhuurd aan Jan Peter GOORTS, zeepzieder; het huis het gulde Spoir in de Stoof straet, verhuurd aan Anneke weduwe van Henricx MESMAECKER; een camer aan het Loefsbrugske, waarin de weduwe Anneke PALM woont, te Maren, Kessel, te Vucht St Peter en aan de Pettelaer; voorts renten, chijnsen en pachten.
15.10.1575 | RA 1848 | f 359

Gerartken en Jutta dochter van Niclaes Henricx van HENXTHEM alias van DELFT bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Willem van GEWANDEN; Rogier zoon van wijlen Peters van BROECHOVEN bij Jutgena dochter van Rutger zoon van Jan die COLNER bij wijlen Mechteld de oudste dochter van wijlen Niclaes en Henricxken voorsz, voor henzelven en voor zijn moeder Jutgena en de andere kinderen van Peter en Jutgena voorsz Peter van HENXTHEM alias van DELFT zoon van wijlen Willem zoon van Niclaes en Henricxken voorsz.; Peter voorsz actie hebbende krachtens het testament van wijlen zijn zuster Mericke dochter van Willem van DELFT voorsz, voor hemzelve en voor Mechteld onmondige dochter van Jaspar van BELL bij Henricxke dochter van wijlen Willem van DELFT voornoemd; Dirck ARNTS de Jonge in naam van zijn kinderen bij wijlen Jutgena zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van ELMPT bij wijlen Wouterken zijn huisvrouw dochter van Niclaes van HENXTHEM bij Henricxke voorsz, voor henzelven en voor Niclaes de Oude en Niclaes de Jonge zonen van wijlen Jan zoon van wijlen Niclaes Henricx van HENXTHEM alias van DELFT; Marten Henricx van BEERZE bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, dochter van Jan van ELMPT bij Wouterke zijn huisvrouw; Willem zoon van Frans DANCKARTS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Hendricx van BEERZE en Anneke voorsz, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor de andere kinderen van wijlen Henricx en Anneke; Jan DIELENS en Meester Sijmon HENRIXSSOEN momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Jan van ELMPT en Wouterke voorsz, allen erfgenamen van Mechteld de Jongste dochter van wijlen Niclaes van HENXTHEM alias van DELFT bij Henricxke zijn huisvrouw, huisvrouw van wijlen Peter zoon van wijlen Franchoijs VUCHTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Mechteld voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de Minderbroedersstraat; aan de Vliert in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, te Empel, Maren en Son; verder pachten en chijnsen
05.11.1575 | RA 1848 | f 380

Aleijd dochter van wijlen Jacob Petersz COLEN weduwe van Marcelis van DOERN; Henrick Jans van SANTHEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Aleijd en wijlen Marcelis voorsz, voor hemzelven en voor de andere kinderen van Aleijd en wijlen Marcelis; Jacob, Catharina, Marijke en Engelke, kinderen van Jan Jansz PIJNAPPEL bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob COLEN voorsz, voor henzelven en van wege hun minderjarige broeder Willem, ook zoon van Cornelia en Jan voorsz; Matthijs van LOOZEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw en Philip van ELMT in huwelijk hebbende Marija beiden dochters van wijlen Aernt EIJMBERTS bij wijlen Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob COLEN voorsz; Elizabeth en Engelken dochters van Jan Willemsz PIJNAPPEL bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob COLEN voorsz en Jacob Jan JACOBSZ man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan PIJNAPPEL en Marijke voorsz, allen erfgenamen van wijlen Hanricxken dochter van wijlen Jacob Petersz COLEN voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Hanricxken voorsz: renten.
23.11.1575 | RA 1848 | f 388

Adriaen zoon van wijlen Goijaert Petersz van VECHEL, Lijngen dochter van wijlen Goijaert voorsz, Aernt MARS vanwege Heesken zijn dochter bij wijlen Lijsken ook dochter van Goijaert voorsz en Adriaen Mattheus van HERLAER in den naam van Mattheus, Goijaerd, Aelken en Anneke zijn kinderen bij Diericxke zijn eerste huisvrouw, dochter van Goijaert voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Goijaert Peters van VECHEL, renten en pachten.
14.12.1575 | RA 1848 | f 393

Heer en Meester Jan HELS, priester, canonick en cantor van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, ter eenre; Henrick WILLEMSZ, nastelmaecker, man en momboir van Oda zijn huisvrouw; Jan THOMAS in huwelijk hebbende Helena, beiden dochters van wijlen Willem Corstiaens LUCASZ; Herman zoon van Jan zoon van Willem Corstiaens LUCASZ voor hemzelve en voor Margriet zijn zuster, ook dochter van Jan voorsz; Herman zoon van wijlen Corstiaen zoon van wijlen Willem Corstiaens LUCASZ voorsz, voor hemzelve en voor zijn broeder Aelbert en zijn zusters Aleijd en Merijcke, allen kinderen van wijlen Corstiaen voorsz; Philips SANDERS man en momboir van Aelijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Herman zoon van wijlen Willem Corstiaens voorsz, ook voor hemzelve en nog voor Geertruijd, Heijlwig, Willemke en Jutken dochters van wijlen Herman zoon van wijlen Willem voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Mechteld dochter van wijlen Willem HELS weduwe van Willem Corstiaens LUCASZ: pachten en chijnsen.
19.12.1575 | RA 1848 | f 400

Adriaen zoon van Frans HENRICXS bij Heijlwig zijn huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn HENRICX; Willem VOEGELS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Frans bij wijlen Heijlwig voorsz en Heer Joost HENRICX, priester, momboir over Marijke en Heijlke dochters van Frans en Heijlwig voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader, Boudewijn HENRICX: renten, chijnsen en pachten.
30.12.1575 | RA 1848 | f 403

Marijke weduwe van Hubrecht HUIJBRECHTS cedeert de tocht in verschillende renten aan Joncker Peter LIESER in huwelijk hebbende Alartken, dochter van wijlen Hubrecht en Marijke voorsz; aan Peter STAECKMANS en Jan MARTENS momboirs over Catharina, minderjarige dochter van Marijke bij wijlen Hubrecht. Dezen gaan erfdeling aan van de renten.
31.12.1575 | RA 1848 | f 407

Arnd zoon van Jan DIERICX man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerong DIERCX bij Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Goijaerts van den CAMP; Lenard ROELOFFS, Jan JACOPSZ en Peter Willems van RIEL momboirs over Marij onbejaarde dochter van wijlen Gerong en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerong en Margriet voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel, in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch buiten de St Anthonie poort, pachten en chijnsen.
05.01.1576 | RA 1848 | f 411

Daniel, Jan de Oude, Jan de Jonge, zonen van wijlen Laureins Adriaens van der MEER bij wijlen Geertruijd dochter van wijlen Daniel COOLEN; Willem Aerts van MALSEN in huwelijk hebbende Marijke dochter van wijlen Laureins en Geertruijd voorsz; Adriaen zoon van Adriaen ter MEER, Jacob PARIDAENS, Claes Daniels COOLEN en Daniel zoon van wijlen Thoenis COOLEN momboirs over Elizabeth onbejaarde dochter van Laureins en Geertruijd voorsz aan erfdeling aan van de goederen van wijlen Laureins en Geertruijd: te Empel, Orthen en Roosmalen.
12.01.1576 | RA 1848 | f 417

Laureijns zoon van wijlen Diericx Peters OTTEN, Jan Henricx van OUWEN man en momboir van Petronella zijn huisvrouw en Willem Henricx van OIRSCHOT, mulder, in huwelijk hebbende Marijke, beiden dochters van wijlen Diericx voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aercxken hun zuster, ook dochter van wijlen Diericx voorsz: te Empel; renten.
18.01.1576 | RA 1848 | f 422

Lambert ROMBOUTS, voor hem zelve alsmede voor zijn broeder Eijmbert; Arnd van den BROECK man en momboir van Cecilia dochter van ROMBOUTS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en hun grootmoeder: te Roosmalen, in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch buiten de St Janspoort, Empel, Kessel; pachten.
20.01.1576 | RA 1848 | f 424

Willem zoon van wijlen Jan van HELDEN in huwelijk hebbende Elisabeth dochter van wijlen Huijbert AELBERTS bij Eerken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henric Gielisz DONCKERS; Henric zoon van Jan van der MEER bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw dochter van van Huijbert en Eerken voorsz; Jan Jans van der MEER, Jan Lamberts van OIRLE, Henrick ROGGEN en Job Jansz van LIER momboirs over Aelbert minderjarige zoon van Jan Jans van der MEER voorsz; Joost zoon van Gijsbrecht GOESSENSOEN; Gerard JORIJSSOEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Gijsbrecht GOESSENSOEN voorsz bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis WILLEMS bij wijlen Sijken zijn huisvrouw dochter van Henric DONCKERS voorsz; Gijsbrecht JOESTEN, Jan GERITS, mesmaecker, Cornelis LAMBERTS en Henrick PASZ momboirs over Thoniske, Sijke en Marijke onbejaarde dochters van Gijsbrecht JOESTEN bij Lijsken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer Gielis zoon van Henrick DONCKERS, priester en beneficiaet van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch: te 's-Hertogenbosch een huis in de Lange Putstraat, te Erp; verder chijnsen, renten en pachten.
26.01.1576 | RA 1848 | f 426

Henrick zoon van Jan van der MEER bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Huijbrecht AELBERTS bij Eercken zijn huisvrouw dochter van wijlen henrick Gielis DONCKERS; Jan Jan van der MEER, Jan Lamberts van OIRLE, Henrick ROGGEN en Job Jans van der MEER momboirs over Aelbert onbejaarde zoon van Jan van der MEER bij Mechtelt voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Heer Gielis DONCKERS, hen aangekomen bij erfdeling tegen hun andere condividenten op 26.1.1576: renten, pachten en chijnsen.
31.01.1576 | RA 1848 | f 430

Peter DIERICX man en momboir van Claeske zijn huisvrouw; Hans Gevarts van HALLENBRON man en momboir van Diericxke zijn huisvrouw dochters van wijlen Anthonis zoon van Aert JANS, de leidekker, bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck die LEPPER; Jan zoon van Henrick EELKENS, Jan zoon van Aert JANSZ voorsz en Willem BOIJENS momboirs over Eerken en Anneken onmondige dochters van Anthonis en Aleijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Thorenstraat; het huis de Vossenborch in de Lange Putstraat en nog twee cameren in de Lange Putstraat; twee huizen en twee cameren achter de Tolbrug; pachten en chijnsen.
11.02.1576 | RA 1848 | f 432

Jan zoon van wijlen Aert JANS, de leidekker, bij Catharina zijn huisvrouw, voor hemzelve en transport hebbende van Oijke zijn zuster dochter van Aert en Catharina voorsz, voor 2/3 gedeelte; Peter DIERICX man en momboir van Clara zijn huisvrouwen Hans Gevarts van HALLENBRON in huwelijk hebbende Diericxke, beiden dochters van wijlen Anthonis zoon van wijlen Aert en Catharina voorsz bij Aleijd dochter van Diericx Jans die LEPPER, voor henzelven; Jan zoon van Henrick EELKENS en Willem BOIJENS momboirs over Eerken en Anneken minderjarige dochters van wijlen Anthonis en Aleijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina weduwe van Aert JANS: chijnsen.
11.02.1576 | RA 1848 | f 436

Meester Joris van St TRUIJEN man en momboir van Conegonde zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob HENRICX; Peter zoon van wijlen Loenis de GREVE bij Conegonde voorsz, zijn huisvrouw; Jan Willems van BORCHT man en momboir van Marijke zijn huisvrouw voor henzelven en mede voor Christina, beide dochters van wijlen Loenis bij Conegonde voorsz, voor 1/3 gedeelte; Jacob zoon van Arnt JACOBS en Jan RUTTEN in huwelijk hebbende Catharina, dochter van Arnt JACOBS, voor 1/3 gedeelte en Claas van GERWEN Servaes Henricx SCHEERS en Jan Henricx van LIESHOUT, momboirs over de minderjarige kinderen van Claes en Catharina voorsz, voor 1/3 gedeelte, gaan erfdeling aan van de goederen hun aanbestorven via wijlen Thomas JACOBS en hun toegescheiden in een erfdeling tegen hun andere deelgenoten op 16.6.1575: renten en chijnsen (zie f 347).
01.03.1576 | RA 1848 | f 440

Jacob zoon van wijlen Franchoijs BEIJARTS bij wijlen Arijke zijn huisvrouw dochter van Jacob die BROUWER, voor hemzelve en Peter HOEVELMANS gemachtigd voor het gerecht van de stad Tongeren door Heer Jan BEIJARTS, priester zoon van wijlen Franchoijs en Arijke voorsz, gepasseerd op 4.2.1576, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Moergestel, een huis op de Hoogstraat te Oisterwijk; verder renten en chijnsen.
28.03.1576 | RA 1848 | f 442

Hans zoon van wijlen Jan van den HOVEL man en momboir van Geertruid zijn huisvrouw dochter van wijlen Lenaert Adriaens van SCHIJNDEL bij wijlen Dijmphna dochter van Jan Roeloffs BRUESSOEN, zijn eerste huisvrouw, voor hemzelve alsmede voor Roeloff Lenaerts, zijn zwager; Elisabeth dochter van Jan Roeloffs BRUESSOEN, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch, dochter van Jan Roeloffs uit zijn tweede huwelijk met wijlen Liesken; Gerard Petersz LUEKEMANS in huwelijk hebbende Agneeske dochter van Jan en Liesken voorsz; Willem, Arijke en Henricxke, kinderen van wijlen Anthonis GEERTSSOEN, voor henzelven en voor hun minderjarige zuster Anthoniske, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Roeloffs; BRUESSOEN en wijlen Liesken zijn tweede en laatste huisvrouw: een hof buiten de muren van 's-Hertogenbosch, renten en pachten.
02.04.1576 | RA 1848 | f 447

Hieronimus GEVAERTS man en momboir van Appollonia zijn huisvrouw dochter van wijlen Heer Jacop SANDERSZ, priester, en de andere condividenten, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer Jacop voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis aan de Geerlingse brug waarin Heer Jacop overleden is; zeven cameren in het Arme Fratersstraatje, een zijstraat van de Hinthamerstraat, een huis op de hoek van de Schilderstraat; in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch buiten de St Anthonispoort; te St Michielsgestel, Maren, Teeffelen, Orthen, Boxtel, Vucht St Lamberts, Loon op Zand, Sijdewijnde Capelle, Valckenswaard, Baardwijk, Roosmalen, Empel, Vucht St Peters, renten en pachten en chijnsen (zie ook subdivisie op 26.11.1577 f 575).
11.04.1576 | RA 1848 | f 450

Jan zoon van wijlen Gerart JACOBS bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Van EECKHOUT voor hemzelf en voor zijn broeder Jacob; Heer Peter van EECKHOUT, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, Adriaen Pauwels KETELAER en Jan voorsz, momboirs over Peter onbejaerde zoon van wijlen Wouter HEIJMANS bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard JACOBS bij Heijlwich van EECKHOUT voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard en Heijlwich voorsz: chijnsen en renten.
27.04.1576 | RA 1848 | f 469

Dirick, Claes en Lambert, zonen van wijlen Dirick DIRICXSSOEN, Dirick GOOSSENSSOEN weduwnaar van Emken zijn huisvrouw, dochter van Dirick DIRICKSSOFN voorsz; Jasper JANSEN, slootmaker en Jan ARNTSSOEN, schaelemaecker, momboirs over Marten, Goessen en Mechteld onbejaarde kinderen van Diricx en Emken voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel en Gemonde; voorts pachten en chijnsen.
19.05.1576 | RA 1848 | f 472

Nijclaes zoon van Franchoijs KUIJSTEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, erfgenaam van wijlen Henrick en Soetken, broeder en zuster van Jenneke voorsz, allen kinderen van wijlen Jan Henricx van GESTEL alias FRANSSEN, van de eerste Jan bij wijlen Soeta zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijcolaes zoon van Jan die WOLFF; Jan en Heeske minderjarige kinderen van Arnt zoon van wijlen Jan van HEES bij wijlen Soeta zijn huisvrouw dochter van wijlen Nijclaes Jan die WOLFF, gaan erfdeling aan van de goederen, die Jenneke huisvrouw van Nijlcaes KUIJSTEN voorsz en haar broeder en zuster Henrick en Soetken voor 3/5 gedeelte en Jan en Heeske voorsz voor 2/5 gedeelte toekomen in de naletenschap van wijlen IJda dochter van Jan die WOLFF voorsz, hen toegevallen op 30.4.1574 en waarvan Nijclaes voorsz de helft op 6.6.1576 verkocht had aan Jan zoon van Jan BARTHOLOMEUSSOEN tot behoef van Jan en Heeske voorsz: renten, pachten en chijnsen.
09.06.1576 | RA 1848 | f 474

Willem natuurlijke zoon van wijlen Goossen Willems van JABEECK en Sewald Diercx MALLANTS man en momboir van Cecilia natuurlijke dochter van wijlen Goossen voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader, krachtens zijn testament van 7.1.1576, gepasseerd voor notaris Matheus van den WEGHE: chijnsen.
27.06.1576 | RA 1848 | f 480

Cecilia dochter van wijlen Joncker Roelof zoon van wijlen Joncker Jan die BEVER bij Hillegond van VEEN zijn huisvrouw, waarvan moeder was Anna SCHOIJTE dochter van Jan SCHOIJTE bij Pauweke van MECHELEN; Joncker Floris van BERCKEL man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw; Joncker Johan MONIX man en momboir van IJsabeau zijn huisvrouw, dochters van wijlen Roelof die BEVER bij Anna SCHOIJTE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, ooms en tantes: te Doern, Schijndel, Sandhoven, de Bijvanc van LIER; te Wersse, Berlicum, Pulle, Aerlebeeck, Bouchout, Lierwinckel, Hoeven en in het Boschvelt; verder pachten, renten en chijnsen.
13.08.1576 | RA 1848 | f 490

Seger zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Jan OTTEN bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen zoon van wijlen Zeger zoon van Jan ELIAS bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan EIJCKEMANS; Thomas zoon van wijlen Jan van der HOEVEN man en momboir van Anna zijn huisvrouw; Jaspar HAGENS man en momboir van Heesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Geertruijd dochter van Loenis van WIJCK alias DUIJFFHUIJS: te 's-Hertogenbosch een huis aan de Hooge Steenwech verhuurd aan Catharina weduwe van Gijsberts van de KERCKHOFF; renten en chijnsen.
16.08.1576 | RA 1848 | f 502

Jan zoon van Jeronimus WIJNANTS man en momboir van Josijna zijn huisvrouw dochter van wijlen Loenis zoon van wijlen Dierck van WIJCK; Goijaert van VLIERDEN, Daniel zoon van wijlen Dierck van WIJCK voorsz en Henrick NOPPEN, momboirs over Dierck en Marijke kinderen van wijlen Loenis voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Dierck van WIJCK en Josijna zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel van VLIERDEN en van hun grootouders: te Roosmalen en Engelen; chijnsen en renten.
12.09.1576 | RA 1848 | f 504

Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Jan van den HOEVEL bij Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Willem GAST; Jan van WELL, Jan Henricx van SOEMEREN, Jan BERNARTS alias GAST en Peter ANTHONIS momboirs over Ghijsbrecht onbejaarde zoon van wijlen Ghijsbrecht voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen en pachten.
02.11.1576 | RA 1848 | f 508

Jacob en Herman zonen van wijlen Peter Jacops de HOIJMAECKER bij Magdalena zijn huisvrouw dochter van Herman JANSZ; Roeloff Aerts WASTICSZ man en momboir van Josijna zijn huisvrouw; Aert Goessens van GEFFEN man en momboir van Marijke, beiden dochters van Peter en Magdalena voorsz; Jacop en Herman voorsz., met Lambrecht HERRINCX momboirs over Willem en Peterke minderjarige kinderen van Willem HERRINCX bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw dochter van Peter en Magdalena voorsz; Jan MATHEEUS in huwelijk hebbende Henricxke, Henrick JANSZ man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, beiden dochters van Wouter DEGENS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Peter en Magdalena voorsz, voor henzelven en voor Peter zoon van wijlen Wouter DEGENS, hun zwager, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter en Magdalena voorsz: huis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat bij de St Anna kapel; pachten en renten.
14.12.1576 | RA 1848 | f 518

Jacop en Jan, zonen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Arnt Jans HAERMANS, scaelemaecker, bij Huijbertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Marcelis Gerards de POTTER bij Catharina zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Peter Claes van WALBEECK en Peter PENNINCX man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan en Huijbertken voorsz, voor henzelven en voor Catharina hun zuster, ook dochter van Jan en Huijbertken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan SCAELEMAECKER, hun vader: renten, chijnsen en pachten.
29.01.1577 | RA 1848 | f 521

Willem MONICX, Jan AELBERTS, Caspar zoon van Jan AELBERTS en Willem van LOON momboirs over de onbejaarde kinderen van Floris Jan FLORIS; Matthijs VALCKENBORCH, Matthijs WERNERTS en Arnt DIERCX, momboirs over Lieven en Artken, minderjarige kinderen van Peter VALCKENBORCH bij Soetke zijn huisvrouw, dochter van Jan FLORIS; Arnt DIERICX in huwelijk hebbende Heijlken; Hendrick ANDRIES man en momboir van Jenneke, dochters van Peter en Soetke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Dorffke weduwe van Jan FLORIS en daarna weduwe van Lievens zoon van Peter van RODE, de kinderen van Floris JANS en de kinderen van Peter van VALCKENBORCH bij Soetke voorsz: renten en pachten.
15.03.1577 | RA 1848 | f 529

Wouter en Anthonis zonen van wijlen Lambert Wouters WEIJGERGANCX; Wouter en Lambert zonen van wijlen Goijaert Jan ADRIAEN bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van Wouter WEIJGERGANCX voorsz, hun fort en sterk makende voor hun impotente moeder Heijlwich; Henrick zoon van Matthijs Henricx CORSTIAENS bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Wouter WEIJGERGANCX, voor henzelven en mede in naam van hun broeder Wouter en zijn zuster Marijke, kinderen van Matthijs en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van een akker te Den Dungen, hen aanbestorven via Jan zoon van Wouter WEIJGERGANCX voorsz.
07.03.1577 | RA 1848 | f 533

Jan LAMBERTS de Oude, Jan LAMBERTS de Jonge, Herbert Jansz BECKER en Anthonis ARNTS momboirs over Peter zoon van wijlen Peter LAMBERTS bij Margrietken zijn laatste huisvrouw; Lambert zoon van wijlen Peter LAMBERTS voorsz bij Heijlke zijn eerste huisvrouw; Jan GOPIJAERTS in huwelijk hebbende Catharina dochter van Peter en Heijlke voorsz, voor hemzelve en voor Joseph zoon van Peter en Heijlke zijn tweede huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter LAMBERTS en Margrietken zijn laatste huisvrouw: renten, chijnsen en pachten.
26.06.1577 | RA 1848 | f 539

Anna weduwe van Wouter MARCELTS, dochter van wijlen Henrick de LEPPER bij Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Lamberts van UDEN bij Peterke dochter van Willem van de STRATEN; Tobias zoon van Christoffel Henricx die LEPPER alias van den BOSCH bij Maria voorsz, voor hemzelve en procuratie hebbende van Joost van LIER, zijn zwager, man en momboir van Peterke zijn huisvrouw, dochter van Christoffel voorsz; Tobias voorsz nog momboir over Maria minderjarige dochter van Aelbert BARKELOEFF bij Zara dochter van Henricx en wijlen Maria voorsz en Catharina weduwe van Abraham zoon van Henricx en wijlen Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Torenstraat, te Empel, te St Michielsgestel, pachten en chijnsen.
12.07.1577 | RA 1848 | f 549

Wouter, Arnd, Jenneke en Henricxke, kinderen van wijlen Dierck zoon van Eijmbert THOELINCK bij Margaretha dochter van wijlen Wouter van LITH; Jan FLORIS in huwelijk hebbende Goosken, dochter van wijlen Dierck en Margtriet voorsz; Wouter en Arnd met Adriaen van BERCKEL en Jan van BLADEL momboirs over Remboud onbejaarde zoon van wijlen Dierck en Margriet voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen hun ouders, verkregen bij een andere erfdeling tegen hun mede erfgenamen: te 's-Hertogenbosch een huis in de Sadelstraat; een huis achter t Wiltvercken; een huis in de Postelstraat; te Kessel, Lithoijen; verder renten, pachten en chijnsen.
07.07.1577 | RA 1848 | f 553

Anthonis zoon van wijlen Bartholomeus LUCAS; Henrick en Bartholomeus zonen van wijlen Jan zoon van wijlen Bartholomeus voorsz, voor henzelven alsmede voor Joost, Barber en Marijke, kinderen van wijlen Jan voorsz; Dierick zoon van Jan DIERICX, transport hebbende van Peter zoon van wijlen Lucas zoon van wijlen Bartholomeus voorsz; Quirijn Wouters van MOLL actie en transport hebbende van Gerit GOELOFFS bij Katharina zijn huisvrouw dochter van Lucas zoon van Bartholomeus voorsz voor hemzelven en krachtens procuratioe van Peter voorsz, gepasseerd voor schepenen van Doern; Henrick en Bartholomeus voorsz, erfgenamen van Marijke dochter van wijlen Bartholomeus LUCAS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter zoon van Bartholomeus LUCAS: chijnsen, pachten en renten.
16.07.1577 | RA 1848 | f 559

Henrick zoon van wijlen Cornelis die RAET; Dirk, zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Henrick die RAET voorsz; Arnt Henricx van VARICK in huwelijk hebbende Elijsabeth dochter van wijlen Aelbert zoon van wijlen Willem Henricx die RAET voorsz, gaan erfdeling aan - Henrick voor 1/3 en Dirk voor 2/3 gedeelte in 2/3 deel en Arnt voor 1/3 deel in 2/3 deel competerende - lenen van de Heer van Geffen, te Gemonde.
19.10.1577 | RA 1848 | f 563

Sijmon en Baetken kinderen van wijlen Arnt Bernart ARNTSZ bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Willems RUTTEN; Arnt Jans WILLEMS, Henrick Joris HENRICX, Gerit Jan GERITS en Jan JACOPS, momboirs over Arent en Marike minderjarige kinderen van Arnt en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
19.11.1577 | RA 1848 | f 571

Arnd en Jan zonen van wijlen Jan Arnts van de SLUIJS bij Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Gielisse van CRAENEN BORCH; Everard Jacops van ERCKEL in huwelijk hebbende Geertruijd dochter van Jan en Margriet voorsz; Jacop DIERICXS, Herbert JANSZ en Goijaerd FRANSZ momboirs over Cornelis en Peter onmondige zonen van Jan en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis over het Loeffs brugske; verder pachten en obligaties.
04.04.1578 | RA 1848 | f 587

Willem Jansz KANGIETER, Mr Leonard VOS en Gerartken dochter van wijlen Anthonis Geraerts van BAERTWIJCK, gemachtigd door Nijclaes zoon van wijlen Jan zoon van Jan JACOBS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeijen Aleijd GOIJAERTS en Anneke VASTARS: pachten en renten.
07.06.1578 | RA 1848 | f 591

Mr Walraven zoon van wijlen Franchoijs van HANENBERCH man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw; Ghijsbert Jans van de VELDE man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Adriaen zoon van Aelbert KETELERS bij Aleijd dochter van wijlen Diericx van VECHEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel; in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch in de Pepers; voorts pachten en chijnsen.
11.07.1578 | RA 1848 | f 593

Herman en Heijlken kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Henricx COLEN alias de HELT bij Diericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman van SPOERDONCK; Gerard zoon van wijlen Jan WILLEMS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Jan en Diericxken voorsz, en mede voor de innocente Petronella, ook dochter van Jan en Diercxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "in het Jeruzalems Cruijs" in de Vischstraat met het huisraad daarin aanwezig; renten, pachten en chijnsen.
21.07.1578 | RA 1848 | f 599

Anthonis, Jacob en Henrick zonen van wijlen Jan Peters PREKERS, looier, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te 's-Hertogenbosch het huis aan het eind van de Hinthamerstraat, waarin hun vader overleden is; te Roosmalen; verder renten en pachten.
26.11.1578 | RA 1848 | f 600

Jan zoon van Adriaen SPIERINCX man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx zoon van wijlen Adriaen zoon van Peter EIJMBERTS door Henricx verwekt bij Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerit zoon van Jan RUTTEN, voor hemzelve, Henrick zoon van wijlen Henrick zoon van Peter EIJMBERTS en Peter zoon van wijlen Eijmbert PETERS momboirs over Henrick onbejaarde zoon van wijlen Henricx en Anna voorsz - oud 22 jaar - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel, Geffen; chijnsen.
10.12.1578 | RA 1848 | f 613

Abraham zoon van Arnt PELT, Lucas BOSCH man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt PELT, de onbejaarde kinderen van wijlen Goijaert Jans van CREIJELT bij Marike dochter van wijlen Arnt PELT en Jenneke dochter van Arnt PELT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aelken CUIJPERS weduwe van Jan Wouters van HORSSEN, hun moeije; chijnsen en pachten.
29.01.1579 | RA 1848 | f 617

Cornelis en Dierck zonen van wijlen Jan Cornelis HOUBRAECKEN bij wijlen Perina LEEUWENS; Cornelis DIERICX man en momboir van Christina zijn huisvrouw dochter van Jan en Perina voorsz voor henzelven en mede in naam van Arnd zoon van Jan en Perina eerder genoemd; Andries zoon van Andries van GERWEN, Henrick Arnt HOUBRAECKEN, Leeuw zoon van Dierck LEEUWENS en Wouter Jan van UDEN momboirs over Joost, Hans, Peter, Rutger en Heijlken onbejaarde kinderen van wijlen Jan en Perina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Oisterwijk, Borgerhout bij Antwerpen; voorts renten en chijnsen.
28.01.1579 | RA 1848 | f 621

Meester Dierck zoon van Goijaert zoon van wijlen Diercx van VECHEL mede in naam van zijn vader, Mr Goijaert van VECHEL; Matthijs van GERWEN in naam van Geertruijd dochter van wijlen Diercx van VECHEL en weduwe van Jan van MAREN; Dierck zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Diercx van VECHEL; Thomas GOIJAERTS man en momboirs van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem van VECHEL voorsz en nog Mr Dierck van VECHEL, Mr Goijaert van VECHEL, Dierck zoon van Willem van VECHEL momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Diercx van VECHEL; Franchoijs KUIJSTEN in naam van Mechtildis zijn dochter, bij wijlen Oelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Diercx van VECHEL en in naam van de kinderen van Mechtildis voorsz; Nijclaes en Arnd zonen van Franchoijs KUIJSTEN en Oelken voorsz; Willem GHIJSSELEN man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw en Herman COLEN in huwelijk hebbende Margriet, dochters van Franchoijs en wijlen Oelken voorsz; Meester Walraven van HANENBLOCK in huwelijk hebbende Henricxken en Gijsbert Jans van de VELDE man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Adriaen KETELAER bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Diericx van VECHEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henricx zoon van wijlen Diercx van VECHEL: te Roosmalen, Den Dungen; pachten en chijnsen.
24.01.1579 | RA 1848 | f 628

Arijke dochter van wijlen Arnt VOGELS bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw; Hubert Jan HUIJBERTS in huwelijk hebbende Alken, dochter Matthijs MATTHIJS bij wijlen Ercken dochter van Arnt en Henrixcxken voorsz; Matthijs MATTHIJS, Jan MATTHIJS en Huijbert voorsz momboirs over Erken en Jenneke minderjarige kinderen van Matthijs en Erken voorsz; Henrick Matthijs KUIJL, Andries Mattheeus KETELER en Jan ANTHONIS, momboirs over Erken onbejaarde dochter van wijlen Jan zoon van wijlen AL = VOGELS en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Arnt en Henricxken voorsz: chijnsen en pachten.
31.01.1579 | RA 1848 | f 633

Jan zoon wijlen Gielis van VILVOERDEN bij Hadewich zijn huis Matthijs MATTHIJS, Jan MATTHIJS en Huijbert voorsz momboirs over Erken en Jenneke minderjarige dochters van Matthijs en Erken voorsz; Henrick Matthijs KUIJL, Andries Matthijs KETELER en Jan ANTHONIS momboirs over Erken minderjarige dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Arnt VOGELS en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Arnt en Henricxke voorsz chijnsen en pachten.
31.01.1579 | RA 1848 | f 633

Jan zoon van wijlen Gielis van VILVOORDEN bij Hadewich zijn huisvrouw, natuurlijke dochter van wijlen Heer Dierck KEPKENS, priester; Abraham zoon van Jan Aelberts KETELER man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gielis en Hadewich voorsz, gaan erfdeling goederen van wijlen Heer Dierck KEPKENS: pachten en chijnsen.
19.02.1579 | RA 1848 | f 637

Mr Jan zoon van wijlen Laurensen HOERNKENS in huwelijk hebbende Johanna dochter van wijlen Lenaert STRIJBOSCH bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van de PUT; Mr Henrick van BROECHOVEN, Raetsheer van 's-Hertogenbosch en Henrick van OUDENHOVEN momboirs over Peter onbejaarde zoon van wijlen Lenaert en Aleijt voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Nistelroij, Maren, Vrijdom van 's-Hertogenbosch, Aerle bij Beeck en verder renten chijnsen en pachten.
28.03.1579 | RA 1848 | f 641

Jacob, Willem, Barbara, Jenneke en Catharijna kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Willem PIJNAPPELS bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Jacob van HEDEL; Jacob PIJNAPPEL, Jan en Lambert zonen van wijlen Matthijs PETERS en Gooswijn van HEDEL momboirs over Anneke, Heijlke, Marijke, onbejaarde dochters van wijlen Jan PIJNAPPELS en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Willem PIJNAPPELS, hun grootvader: te 's-Hertogenbosch een camer in de Orthenstraat achter het huis de Pijnappel; een camer in het Straatje van Best; te Roosmalen en verder renten pachten en chijnsen.
29.01.1579 | RA 1848 | f 645

Meester Nicolaes zoon van wijlen Diericx van TULDEN bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Willem van CUIJK, zoon van Goijaert van CUIJK en Henric Cornelis die RAET in huwelijk hebbende Henricxke dochter van Willem Wijnands van CUIJK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem van CUIJK chijnsen.
12.03.1579 | RA 1848 | f 651

Claes Lievens van MENNEN, man en momboir van Birgitta zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis JONCKERS; Jan Willem SCHERHOEN in huwelijk hebbende Betgen dochter van Peter JONCKERS en Jan Willem SEBERTS, gemachtigde van Peter JONCKERS, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Aleijt dochter van wijlen Anthonius de WAEL alias JONCKERS: chijnsen en pachten.
27.03.1579 | RA 1848 | f 653

Jacob, Sacharias en Jan zonen van wijlen Diericx Jans van TRIER bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop LEIJTEN; Peter zoon van wijlen Peter AERTZEN in huwelijk hebbende Aleijd; Jan zoon van wijlen Peter Henrick WOUTERS man en momboir van Heijlwegis, beiden dochters van wijlen Diericx Jan van TRIER en Henricxken voorsz voor henzelven en nog als momboirs over Adriaen onbejaerde zoon van Hubert SCELLEKENS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Diericx en Henricxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen en pachten en obligaties.
18.02.1579 | RA 1848 | f 661

Joost HENRICX, weduwnaar van IJgram zijn huisvrouw dochter van wijlen Bernt ARNTS bij wijlen Agnes dochter van wijlen Willem HESSELS; Henrick PETERS weduwnaar van Neesken dochter van Joost HENRICX bij wijlen IJgram voorsz ter eenre; Mr Willem zoon van wijlen Bernt ARNTS vootrsz; Jan de GRUIJTER man en momboir van Aleijd dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Bernt ARNTS voorsz voor hemzelve en voor Henrick zoon van wijlen Jan Bernt ARNTS voorsz; Meester Jacob zoon van Gerart BRANTS bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Bernt ARNTS voorsz; Gerart JANS in huwelijk hebbende Willemke, dochter van Gerart BRANTS bij Aleijd voorsz en Jenneke dochter van Gerart en Aleijd eerder genoemd; Wouter, Willem en Jacop zonen van Jacop GIELENS bij wijlen Christina dochter van wijlen Wouter Jacop QUATTELS bij wijlen Agnes eerder genoemd, dochter van Willem HESSELS; Jan de BERLO in huwelijk hebbende Lijntken en Jan Mattheusz de GROOT man en momboir van Fijken, beiden dochters van Jacop en Christina voorsz, voor henzelven en voor Dirick BOGAERTS man en momboir van Lijsken dochter van wijlen Lenaert FRANS bij wijlen Aleijd dochter van wijlen Wouter Jacops en Agnes HESSELS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willemke dochter van wijlen Bernt ARNTS en van wijlen Agnes HESSELS, krachtens overeenkomst van 28.2.1579: te Berchem en Haren onder Megen.
02.03.1579 | RA 1848 | f 667

Gielis JANSZ man en momboir van Dingna zijn huisvrouw; Goijard Jans van LITH in huwelijk hebbende Gerartke, beiden dochters van Joost GEERTS bil Diericxken dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Lambert SWIJSEN; Jan COENEN, bakker, Jan Jansz de MOOR en Diericx HENRICX momboirs over Joost en Metken onbejaerde kinderen van Jan COENEN voorsz. bij wijlen Beertken zijn huisvrouw dochter van Joost en Diericxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Boxtel, Empel, Schijndel, St Oedenrode; voorts pachten en chijnsen.
28.03.1579 | RA 1848 | f 669

Heesken dochter van wijlen Jan die RIDDER weduwe van Cornelis GOIJAERTS; Adriaen BROEREN weduwnaar van Henricxke dochter van Jan die RIDDER; Diericx zoon van Adriaen en Heesken voorsz, voor hemzelve en mede voor de andere kinderen van Adriaen en Henricxke voorsz; Cornelis zoon van wijlen Jan de Oude, zoon van Jan die RIDDER, voor hemzelve en in naam van Marijke, zijn zuster, ook dochter van Jan die RIDDER voorsz; Jacop GERRITS, mulder, man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van Jan de Oude voorsz; Aert zoon van wijlen Jan de Jonge zoon van Jan die RIDDER voor hemzelve en in naam van Jan, zijn broeder; en Peter JACOPS, Adriaan CORNELIS, mulder en Jacop zoon van Nijclaes GERRITS, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Wouter zoon van wijlen Gijsbert zoon van Jan die RIDDER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom Adriaen zoon van wijlen Jan Henricx die RIDDER, van Cromvoirt: renten.
11.04.1579 | RA 1848 | f 678

Gerard zoon van wijlen Jacop Hermans van den BERGE bij Diericxke zijn huisvrouw; Marijke weduwe van Henrick van den HOUT, voor haarzelve en voor haar kinderen bij wijlen Henrick voorsz Jan MICHIELS man en momboir van Marijke dochter van Meester Henrick die BIJE bij Lijske zijn huisvrouw, voor hemzelve en ook in naam van Catharina onbejaerde dochter van Mr Henrick die BIJE en Lijsken voorsz; de momboirs over de onbejaerde kinderen van Jan SONMANS bij wijlen Peterke zijn huisvrouw, allen dochters van Jacop Hermans bij Dircxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Postelstraat, door Diricxke weduwe van Jacop Hermans gekocht van Ghijsbrecht zoon van Jan IJSBRANDTS, voor schepenen van 's-Hertogenbosch; twee cameren in de Postelstraat door Jacop zoon van Jan Hermans gekocht van Aleijd weduwe van Henrick van LINTHER, voor schepenen van 's-Hertogenbosch, op 27.4.1528; pachten en chijnsen.
23.05.1579 | RA 1848 | f 685

Jan zoon van wijlen Henricx PETERS bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van Gerarts van HEESSEL; Willem Wouters van BERCHEM man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochter van Henricx de WATSELAER bij Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van gemeenschappelijke goederen: te 's-Hertogenbosch een huis op het Hintemereijnde, een huis in de Wijntmolenberchstraat, camer in de Diepstraat; renten en chijnsen.
23.05.1579 | RA 1848 | f 691

Nijcolaes zoon van wijlen Henrick Claes van LIESHOUT en Arnt zoon van wijlen Laureijns SMOLDERS gaan erfdeling aan van een huis met zijn aangelag te Den Dungen op het Griensven.
02.06.1579 | RA 1848 | f 693

Geerlingh zoon van wijlen Mr Franchoijs van BALEN, Raetsheer van 's-Hertogenbosch, man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx zoon van wijlen Henricx PETERS, lakencooper, bij Anna zijn laatste huisvrouw, dochter van Jan HENRICX; Franchoijs KUIJST en Adam van de LAER, testamentaire momboirs over Hilleken onbejaarde dochter van Henricx en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henric HENRICX voorsz: te 's-Hertogenbosch: huis in de Postelstraat, huis in de Vuchterstraat; renten, pachten en chijnsen.
14.08.1579 | RA 1848 | f 699

Aelken dochter van Peters van ASPEREN weduwe van Henricx GOOSSENS en haar andere mede erfgenamen gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonis van DOIJENBRAACKEN: chijnsen.
31.08.1579 | RA 1848 | f 705

Dierck zoon van wijlen Willem van VECHEL bij Matthijske zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop COELBORNER; Thomas GOIJAERTS man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Willem en Matthijsken voorsz; Dierck van VECHEL voorsz metJacop van STRIJP en Herbert van de WIJER momboirs over Mechteld, Matthijsken en Marijke, onbejaarde dochters van Cornelis zoon van Joachim van de WIJER bij Catharina dochter van Willem van VECHEL en Matthijske voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: in het Boschvelt; verder chijnsen en renten.
22.08.1579 | RA 1848 | f 707

Aelbrecht zoon van wijlen Goijaert zoon van wijlen Arnt GOIJAERTS; Gerard FRANCEN man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert Arnt GOIJAERTS; Adriaen zoon van wijlen Arnt GOIJAERTS met Arnt WILLEMS momboir over Antonia en Heesken, kinderen van wijlen Goijaert Arnt GOIJAERTS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Goijaert Arnt GOIJAERTS: te St Michielsgestel, Empel; verder renten.
31.10.1579 | RA 1848 | f 711

Hadewijch dochter van Jan GECX, weduwe van Hendrick Adriaen van den LEEMPUTTE en Margaretha dochter van wijlen Marcelis die LOUW, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Digna weduwe van Mr Peter GECX, licentiaet in de beide rechten: te Nuland; chijnsen en renten.
20.11.1579 | RA 1848 | f 714

Jan zoon van wijlen Willem ANDRIESSEN en Heijlke zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten JANS, eerder weduwe van Adriaen Henricx SCHELLEKENS te Boxtel, doch present te 's-Hertogenbosch, passeren hun testament.
De drie voorkinderen van de testatrice: Jan, Catharina en Marijke, bij wijlen Adriaen voorsz zullen een perceel heide te O11ant onder St Oedenrode ontvangen.
Metke, dochter van de testatrice bij Jan Willem ANDRIESSEN zal fl 500,- krijgen.
15.12.1571 | RA 1848 | f 74

Jan Lambrecht GREVENRAIDT, cremer, zijde laken verwer en Otto van ASPEREN, tingieter en coopman van lijnwaet, beiden te 's-Hertogenbosch verklaren zich borg te stellen tot een bedrag van fl 300,- voor Willem zoon van Dircx CORNELISSEN, cremer of vetwarier, die gevangen zit.
Adriaen DIRCX, mesmaker, stelt zich borg tot fl 300,- voor zijn zoon Albert ADRIAENS, die eveneens gevangen zit.
NB. Stilus Leodiensis: Sedert 1333 begon in het bisdom Luik het jaar op 25 december.
25.03.1570 | RA 1848 | f 5

Adriaan Mattheus de GROOT, Jan van GENDT, de Oude en Jan van GENDT de Jonge stellen zich borg voor fl 300,- voor de gevangen Dirck van GENDT.
04.04.1570 | RA 1848 | f 7

Zuster Clara JONCKERS, materse, IJda MONICX, onder-materse, Dingena van GHEEL, procuratersse, Scholastica van WEL, IJda van TEEFFELEN en Elisabeth LEMMENS, senioren van het convent van St Elisabeth van de Derde Regel van St Franciscus, achter de Tolbrugh te 's-Hertogenbosch, in presentie van Heer en brueder Laureijnsse van PAEIJNENBORCH, priester en pater van het voorsz convent, verkopen een jaarlijkse en erffelijke chijns van 3 karoli guldens uit onderpanden te Moll, welke chijns Willem LOEMEKEN voor schepenen van Moll aan Lijsbeth Jacops LEMMENS verkocht had, aan Servaes JOOSTEN.
09.04.1570 | RA 1848 | f 12

Peter zoon van wijlen Willem ROMMEN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Maes Lemmens van ROIJ; Thomas zoon van Peter en Anneke voorsz, voor henzelven en voor Goijaerd die CUIJPER in huwelijk hebbende Gerritken dochter van Peter en Anneke voorsz, erfgenamen van Jan LEMMENS alias van ROIJ en Adriana dochter van Jan LEMMENS, eerst huisvrouw van Franxchoijs BOOGARTS, machtigen Mr Gerard FABRI, om de hun toegevallen erfgoederen te beheren en ten slotte te verkopen aan Jacop van ARCKEL en zijn kinderen.
07.03.1571 | RA 1848 | f 41

Heer en Meester Leonardt zoon van wijlen Goijart Peter van VECHEL, pastoor en canonick van de collegiale kerk van St Marten en St Vincent tot Gorinchem, zijn broeder Adriaan zoon van Goijaert Peters voorsz en Arndt MARS weduwnaar van Elisabeth zijn eerste huisvrouw, dochter van Goijaert Peters voorsz, magen en verwandten van Hadewich, onbejaarde dochter van Arnt MARS bij wijlen Elisabeth voorsz, krijgen toestemming huisraad dat Elisabeth toebehoord heeft, te verkopen.
10.07.1571 | RA 1848 | f 58

Heer Lucas DEILENS, deecken, Heer Goijaert WIJFFLETH, Heer Peter die RUIJTER, canonicken van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch en Adriaen MAERSCHOT, Peter van de WATER, Lenaert van BOERT en Cornelis EIJMBERTS, senioren van het capittel, stellen Goijaert Goijaert van ENGELANT aan als rentmeester van het capittel.
10.03.1572 | RA 1848 | f 75

Mr Jacop van OSTAEIJEN, voor hemzelve, Servaes LENAERTS man en momboir van Katarijn zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter JANS bij Clara van OSTAEIJEN; Mr Lenart van de POEL, secretaris van Brecht en Vorst, in huwelijk hebbende Johanna Geertruijt van OSTAEIJEN daar stiefvader af was Michiel RAEPS; Jan zoon van Wouter FAES, schrijnwercker, bij Cathelijn ECKERMANS; Peter SMOLDERS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Wouter en Cathelijn voorsz, voor hemzelve en mede momboir over Marij van PARCK; Henrick SLOVEN in huwelijk hebbende Katharijna van PARCK; Peter MOLDERS, gemachtigd voor schepenen van Antwerpen op 11.4.1572 door Gielis van der MEER en Jacob SOOM momboirs over de kinderen van Lambrecht van der MEER, voor Lambrecht RIJCARTS, vader en Jan RIJCARTS momboirs over Catharijn dochter van Lambrecht RIJCARTS voorsz, ter eenre en de Blokmeesters van de negen Blokken van 's-Hertogenbosch ter andere zijde, verklaren dat Meester Zeger ADRIAENS, Licentiaet in de Rechten, Jan BECK en Henrick die HONT, executeurs van het testament van Heer en Meester Jacob van OSTAEIJEN alias van ZUNDERT, priester en doctor medicinae, zich goed van hun taak gekweten hebben.
21.04.1572 | RA 1848 | f 85

Goetschalcke weduwe van Goijaert Claesen GERITS cedeert de tocht in 1/4 gedeelte van een rente van 12 gouden croonen a 24 stuivers per stuk, welke rente Weijndelmoet dochter van wijlen Bartholomeus van MERLAIR op 19.5.1472 verkocht had, aan haar kinderen.
19.05.1572 | RA 1848 | f 92

Catharina van OLPHEN weduwe van Goessen GAST en Margaretha die HAZE, erfgenamen van wijlen Philips die HAZE, machtigen Agnes dochter van wijlen Goessen GAST voorsz, Bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch, om al hun goederen te administreren.
03.04.1572 | RA 1848 | f 104

Jacob BACX, rentmeester van de Staten van Brabant in het kwartier van 's-Hertogenbosch, machtigt Peter Luijcas van DOIJENBRAECKEN, present en Jan LOEFF te Antwerpen, absent, om hem in alle processen, die tegen hem aangespannen worden, te vertegenwoordigen.
22.08.1572 | RA 1848 | f 104v

Ghijsbertus van der SCHOUT, gemachtigd voor schepenen van Batenburgh door Heer Cornelis die BEVER weduwnaar van Aleijdis BELARTS, zijn eerste huisvrouw verkoopt 31 lopense land te Oirschot aan Anthonis zoon van Cornelis die BEVER bij Aleijdis voorsz. Anthonis verkoopt aan Willem Henricx van OSTADEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 caroli guldens van en uit dit goed.
18.03.1573 | RA 1848 | f 159

Johannes zoon van wijlen Johannes van WEL, kleermaker, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 caroli guldens van en uit onderpanden buiten de St Anthonispoort van 's-Hertogenbosch aan de Nieuwendijck, welke rente Godefridus zoon van wijlen Johannes Goijaerts van den CAMP aan Geertrui weduwe van Peter Jans de HIEL verkocht had en welke rente Sophia weduwe van Lambert JACOPS krachtens testament verkregen en door legaat aan Johannes van WEL aangekomen, aan Johannes Willems Godefridus van WELHUIJSEN tot behoef van Heijlwich weduwe van Johannes PHILIPS, ter tochte en Heijlwich haar dochter ten erf rechte.
14.04.1573 | RA 1848 | f 191

Joncker Rutger van VECHEL, Heer tot Nuenen, verpacht Jan Goijaert HOOGAERTS zijn watermolen en slachmolen te Wetten voor 8 jaar tegen betaling van 54 mud rogge per jaar; ieder mud rogge kan betaald worden met 3/12/00. Verder 4 mud mond, een molder tarwe, 4 pot gijnbars (=gember) en 4 pond peper; verder nog 16 mud rogge aan de Heer van Mierlo.
Indien de molen langer dan veertien dagen wegens reparatie stilligt, mag de pachter korten op de pacht.
03.06.1573 | RA 1848 | f 224

Meestere Jan MELLING, procureur te 's-Hertogenbosch, gemachtigd voor schepenen van Antwerpen door Jan LIEVENS de Oude, die te 's-Hertogenbosch woont, verkoopt een huis aan de Ortenstraat, door Jan Janse LIEVENS onlangs gekocht, aan Lieven zoon van wijlen Jan Jan Lievens van MENNE.
22.08.1573 | RA 1848 | f 247

Jieronijmus HEIJM, in naam van Heer Wijnandts van den WIJNGAERDE, domdeken van Ludick, verhuurt een windmolen en rosmolen te Roosmalen bij het convent van de fraters, aan Wouter zoon van Adriaen Jansen van LITH, voor 5 jaar tegen 2 pond witte gember, 2 pond peper, een brood fijne canariesuiker van 10 pond en 36 mud rogge per jaar. Verder jaarlijks 36 caroli gulden voor het gemaal en 10 gulden voor de weijen.
NB. Indien de molen afbrandt of omvalt, dan zijn de kosten voor rekening van de pachter!
12.11.1574 | RA 1848 | f 315

Daniel Dircx van den AMEIJDE weduwnaar van Hillegond dochter van wijlen Theodorus van CUIJK en zijn zoon Theodorus hebben op 30.1.1569 van Albertus zoon van wijlen Gerard van den HATHART bij wijlen Anna dochter van wijlen Henrick Peter HUIJBERTSZ een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gulden van en uit onderpanden te Geldrop gekocht. Daniel en zijn zoon verkopen deze chijns aan Johan zoon van wijlen Henrick STOCKELMANS, van Oirschot.
28.07.1575 | RA 1848 | f 357

Dierck Aerts de JONGE, Raetsheer van 's-Hertogenbosch en Gerard COLEN, secretaris van 's-Hertogenbosch verklaren, dat Anthonis, Margriet en Catharijn, kinderen van wijlen Arnt ANTHONIS bij Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter COLEN, ongeveer 11 jaar geleden overleden zijn.
30.12.1575 | RA 1848 | f 409

Meester Anthonij BRUIJNINCX Licentiaet in de Godtheijt, canonick van St Jans Evangelisten Kerk, archipresbiter civitaten sis en Goijaert van VAERLE, burger van 's-Hertogenbosch, gemachtigd door de faculteit van de Godtheijt van Loeven voor notaris Cornelius SPAPIO op 22.2.1576, verpachten Jan van HEESSEL te St Oedenrode en Henrick Peter Arnts van de WETERING te Schijndel, de tienden van Schijndel, eertijds toebehoord hebbende aan de patronaatschap van de parochie kerk van St Servaes te Schijndel en nu toebehorend aan de voorsz faculteit, voor een periode van drie jaar tegen 643 caroli guldens per jaar.
05.07.1576 | RA 1848 | f 484

Er was een proces ontstaan tussen wijlen Jacop zoon van Ghijsbert alias Beerken van den SPIJCKER, cantor in de collegiale kerk van St Peter te Oirschot, bij wijlen Luijtgard zijn eerste huisvrouw en Jan zoon van Ghijsbert alias Beerken van den SPIJCKER bij Elisabeth zijn tweede huisvrouw over verschillende goederen, die zij gemeenschappelijk zouden bezitten. Dit proces is eerst gevoerd voor schepenen van Woensel en daarna voor schepenen van 's-Hertogenbosch.
Nu wordt er een compromis gesloten tussen Eijmbert zoon van wijlen Henricx Joorden HOPPENBROUWERS bij wijlen Margarita dochter van wijlen Ghijsbert alias Beerken van den SPIJCKER en de erfgenamen van Heer Jacop ter eenre en de erfgenamen van Jan voorsz, ter andere zijde over een hoeve te Meijlesfoirt onder Woensel.
12.07.1576 | RA 1848 | f 486

Joncker Floris van BERCKEL in huwelijk hebbende Hillegonda; Joncker JOhan MONIX man en momboir van Isabeau en Cecilia allen dochters van wijlen Joncker Roeloff Jans die BEVER bij Anna SCHOIJTE, gaan accoord aan over de verdeling van de goederen van wijlen Joncker Roeloff voorsz. Krachtens het testament zou de enige zoon, Joncker Jan o.m. de hoeve te Aerlebeeck op de Donck: "het goed te Herent", een leen van de Hertog van Brabant, als prelegaat krijgen.
13.08.1576 | RA 1848 | f 488

Ghijsbrecht Gerards van WEL en Jan Henricx van DIETEN, buren en huiseigenaren op de Vugterendijck te 's-Hertogenbosch gaan overeenkomst aan over aanbouwsels van het huis van Ghijsbrecht en een watertrap op het terrein van Jan voorsz.
10.12.1576 | RA 1848 | f 514

Schepenen en naburen van Gemert stellen zich borg voor Mr Gerard FABRIJ, van Gemert, geboren te Gemert, die door de vierkwartieren van de Meijerij van 's-Hertogenbosch aangesteld is om hun belangen te behartigen.
10.12.1576 | RA 1848 | f 515

Willem MONICX, Jan AELBERTS en Jacop zoon van Jan AELBERTS, momboirs over de onbejaarde kinderen van Floris zoon van Jan FLORISSEN; Matthijs zoon van Jan VALCKENBORCH, Matthijs zoon van Wernarts MOMBACH, Arnt DIERICX momboirs over Lieven en Artke onbejaarde kinderen van Peeter zoon van Jan VALCKENBORCH bij Soetke zijn huisvrouw dochter van Jan FLORISSEN; Arnt DIERICX in huwelijk hebbende Heesken en Hendrick ANDRIES man en momboir van Jenneke, beiden dochters van Peeter en Soetke voorsz verklaren dat Willem zoon van Jan van LOON in huwelijk hebbende Petronella dochter van Lievens Peeters van RODE bij Dorffke zijn huisvrouw dochter van Jan FLORISSEN en Margriet weduwe van Jan zoon van Lievens en Dorffke voorsz, alle goederen, die Dorffke bij testament aan hen gelegateerd had, uitgeleverd heeft.
15.03.1577 | RA 1848 | f 527v

Willem van LOON man en momboir van Petronella dochter van Lieven Peters van RODE bij Dorffke dochter van Henrick Folcarts van den DIJK en Margriet weduwe van Jan zoon van Lieven en Dorffke voorsz, verklaren dat zij 75 caroli guldens ontvangen hebben van Arnd DIERICX man en momboir van Heijlwig, Henrick ANDRIESSEN in huwelijk hebbende Jenneke, dochters van Peter VALCKENBORCH bij Soetke zijn huisvrouw dochter van Jan FLORISSEN bij Dorffke voorsz; Matthijs VALCKENBORCH, Matthijs WEMERS en Arndt DIERICX momboirs over Lieven en Artke, onbejaerde kinderen van Peter VALCKENBORCH bij Soetke voorsz. Dit is 1/4 van de verkoopsom van het pand achter het Wiltvercken door Dorffke en Margriet.
15.03.1577 | RA 1848 | f 531

Cornelis zoon van Fredericx van der MUELEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke rente van 8 caroli guldens, die de drie standen van Brabant op 31.1.1572 aan hem verkocht hadden en nog een rente van 46 caroli guldens door de drie standen van Brabant aan hem verkocht op 30.7.1569, aan Meester Andries HESSELS, pensionaris van de stad 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Margriet dochter van Cornelis eerstgenoemd.
21.03.1577 | RA 1848 | f 537

De canonicken van St Jans Evangelisten Kerk te ís-Hertogenbosch vernieuwen het contract van aanstelling van Goijaert Goijaerts van ENGELAND als rentmeester van het capittel.
23.10.1577 | RA 1848 | f 566

Roelof en Willem zonen van wijlen Wouter Henricx van BERCHEM bedanken als lid van het Bontwerkersambacht.
02.09.1577 | RA 1848 | f 578

Heer en Meester Coenraedt OTTEN, gemachtigd voor notaris Cornelius SPAPIO te Leuven op 5.10.1577 - licentiaet in der Godtheijdt, Canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, verpacht de tienden van Schijndel eertijds toebehorende de patronaatschap van de kerk van St Servaes te Schijndel, aan Jan van HEESSEL te St Oedenrode en Henrick Peter Arnts van der WETERINGE te Schijndel, voor een periode van drie jaar tegen 700 caroli guldens per jaar.
19.12.1577 | RA 1848 | f 579

Mechtildis dochter van wijlen Otto van den OEVER bij wijlen Eva dochter van wijlen Henrick van den LAER bij Johannes zoon van wijlen Akarinus JANS anders gezegd GERRITS, verkoopt een jaarlijke en erffelijke pacht van 15 lopense rogge, welke pacht Egidius zoon van wijlen Johannes GIELISSE aan Arnoldus zoon van wijlen Henricus BOUMAN verkocht had van en uit onderpanden in de Meckelendoncksche steeg te Oisterwijk op 22.10.1456 en welke pacht wijlen Jan zoon van wijlen Akarinus JANS van Gerard COENEN man en momboir van Anthonia dochter van wijlen Arnold zoon van wijlen Henrick BOUMANS en Theodorus van der HOEVEN voor schepenen van Antwerpen op 8.7.1483 verkregen hadden en welke pacht Otto en Eva aan Mechtildis bij testament gelegateerd hadden, aan Johannes zoon van wijlen Theodorus van LIESHOUT.
22.03.1578 | RA 1848 | f 583

Jacob Corstiaens WEIJGERGANCX, viscoper, leent 400 caroli guldens aan Pauwels van COIJEN doctor in der Godtheijdt, prior provinciaal van de Predicairen Orde in Nederduijtslant; Antonius de LEEND, prior, Arnt van ROSSUM subprior, Peter van LIEROP, bursarius, Jan van HESSEL, procurator Peter van TESTVELDT en Peter van den BERGE senioren van het Convent der Predicairen te 's-Hertogenbosch, op onderpand van een hoeve te Vught, St Lambert.
05.03.1578 | RA 1848 | f 505

Laureijns PETERS, Wouter Aerts van LAARHOVEN, gezworenen van Haren en Belveren en Jacob HENRICX en Anthonis EMBRECHTS, machtigen Adriaen JOERDENS en henricx BROUWERS, procureurs, om namens het voorsz dorp op te treden in geschillen etc.
21.10.1578 | RA 1848 | f 609

Frater Franciscus van BALEN, confessor en rector van het convent van St Geertrudis Regularissaren, verkoopt 3/5 deel in een huis met zijn aangelag te Orten aan Marcelis en Wilhelmus zonen van wijlen Jan van GROENINGEN en Franciscus Henricus van GESTEL, magister en rector van het Groot Gasthuijs te 's-Hertogenbosch in presentie van Joncker Johannes HEIJM, provisor van het Groot Gasthuijs en 2/5 deel aan Marcellis en Wilhelmus voorsz.
23.05.1579 | RA 1848 | f 673

Magister Johannes van der STEGEN zoon van wijlen Johannes van der STEGEN verkocht Joost zoon van wijlen JOhannes BLOEMARTS op 28.11.1543 een jaarlijke en erffelijke chijns van 20 caroli guldens van en uit onderpanden te 's-Hertogenbosch en Oirschot.
Afgelost door Johannes van der STEGEN.
11.06.1579 | RA 1848 | f 695

Henrick zoon van wijlen Gielis JANSZ pacht een hoeve te Zeelst, de Haessenborch, van Reijnhart Heer tot BREDERODE, Vossenholen, Reewijk, Asten etc. voor 8 jaren tegen 36 caroli guldens, 21 mnud rogge, een vet varken of 10 guldens, 6 capuijnen, 10 smalhoenders en 80 pond boter per jaar. Bovendien moet de pachter jaarlijks 20 eiken planten en die 2 jaar groeiende houden.
15.06.1579 | RA 1848 | f 697