Jacob SPIJCKERS man en momboir van Geerburg zijn huisvrouw dochter van Henrick Jans KEMP bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van DOERN, ter eenre; Henrick, Walraven en Marijke, kinderen van wijlen Henrick voorsz bij wijlen Elisabeth zijn tweede huisvrouw dochter van wijlen Ambrosius van den HANENBERGH en Willem zoon van wijlen Lambert van den LAERSCHOT man en momboir van Deliana zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick en Elijsabeth voorsz, sluiten compromis in de erfdeling van de goederen van wijlen Henrick en Elijsabeth.
21.02.1547 | RA 1349 | f 268

Heer Dirck, priester en Arnt, zonen van wijlen Rombout KEPKENS, Ambrosius zoon van Jan WOUTERS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Rombout voorsz en Goessen LIJCELEN man en momboir van Hadewig zijn huisvrouw dochter van Jan en Elisabeth voorsz, ter eenre; Heer en Meester Jan en Peter, zonen van wijlen Meester Peter zoon van wijlen Jan Rutger van OSS, voor henzelven en in naam van Joostken dochter van Goessen PIJNAPPEL bij wijlen Oda zijn huisvrouw dochter van wijlen Meester Peter Jan Rutger van OSS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen: de Kuijksche Hoeve te Maren, Schijnle, chijnsen.
16.06.1548 | RA 1349 | f 352

Allen uit de bovenstaande acte, samen met Jan zoon van wijlen Rutger zoon van Jan Rutgers van OSS; Lambrecht van den GRAVE man en momboir van IJda zijn huisvrouw en Nijcolaes ROMBOUTS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx zoon van Jan Rutgers van OSS voorsz en Margriet dochter van wijlen Gerart zoon van Henrick GHIJSBERTS bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw dochter van Jan Rutgers van OSS, allen condividenten ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen: te Oss, chijnsen.
16.06.1548 | RA 1349 | f 494

Jacob en Jan zonen van wijlen Anthoni zoon van wijlen Willem van ACHEL bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck VOEGELS bij wijlen Aleijt dochter van wijlen Otten BOLCX; Meester Joris des TROMPES licentiaet in de beide rechten man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw, Goossen PIJNAPPEL man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Anthonis en Aleijt voorsz; Henrick van DEVENTHER en IJgrom Willems van ACHEL en Wouter van ACHEL, momboirs over Jan, Willem, IJgrom, Otten, Agnees en Marijke onmondige kinderen van Anthoni en Aleijt voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen Otten voorsz: renten en pachten.
11.05.1549 | RA 1352 | f 25

Jan en Charle zonen van wijlen Daniel zoon van wijlen Jan van VLIERDEN bij Barbara van CLEIJNAEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Moergestel op de Heijsen, renten.
28.11.1550 | RA 1355 | f 79

Lazarus en Gregor zonen van wijlen Seger zoon van wijlen Jan Goijaerts van HEDEL; Henrick die HUESCH man en momboir van Martha zijn huisvrouw, dochter van wijlen Seger zoon van wijlen Jan voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootouders: Jan Goijaertsz van HEDEL en Aleijdis zijn huisvrouw: in de St Jorisstraat te 's-Hertogenbosch; Hedel, Vlijmen; chijnsen.
20.10.1550 | RA 1355 | f 16

Willem en Claes zonen van wijlen Claessen zoon van wijlen Jan VERSPANC bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Diricx van ACHT, gaan erfdeling aan van zes morgen land, de Rouwencamp, te Schijndel.
12.06.1551 | RA 1356 | f 327

Anthonis zoon van wijlen Anthonius Roelofs van der STAPPEN bij wijlen IJken zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonius van den BROUCK; Jan van den DUNGEN, Claes HENRICX, Everaert zoon van Claes MARCELIS en Henrick zoon van Gerard ANTHONISZ, momboirs over Roelof, Joachim, Elisabeth, Anthonia en Agnees onmondige kinderen van Jan zoon van wijlen Roelof BROES bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonius bij wijlen IJken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonius en IJken voorsz: te 's-Hertogenbosch het sterfhuis van Anthonius aan de Boertschestraat; chijnsen en pachten.
15.04.1551 | RA 1356 | f 248

Peter zoon van Jan zoon van Corstiaens van den IJSER man en momboir van Anthonia zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx DACHVERLIES bij wijlen Engelke zijn huisvrouw dochter van Peter COLEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Henrick DACHVERLIES en Engelke voorsz, gepasseerd op 1.8.1544. Zij verklaren, de delen, toegescheiden aan Henrick zoon van wijlen Henrick DACHVERLIES, te zullen respecteren.
09.04.1550 | RA 1356 | f 246

Dierck die RAET man en momboir van Digna zijn huisvrouw en Jan MOER man en momboir van Anna zijn huisvrouw, dochters van wijlen Mr Cornelis van der STAL bij Elisabeth zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun schoonvader, waarvan de tocht afgegaan is van hun schoonmoeder: te 's-Hertogenbosch, Oirschot, Rosmalen, chijnsen.
05.05.1557 | RA 1358 | f 493v

Lodowick, Jan en Marijke kinderen van wijlen Goossen zoon van wijlen Jan Goossens van AKEN bij wijlen Barbara zijn huisvrouw natuurlijke dochter van wijlen Lodowick BUIJS en Jan Rutgers van HOUT man en momboir van Katharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goossen voorsz: erfdeling van een chijns van en uit een huis te 's-Hertogenbosch.
18.02.1552 | RA 1361 | f 276

Jan zoon van Jan Henricx van GESTEL bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnts zoon van wijlen Arnt Willem van HAENVELT en Joachim zoon van wijlen Goijaerts van de WEIJER in huwelijk hebbende Mechteld dochter van Jan en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Arnt WILLEMS en zijn huisvrouw: te 's-Hertogenbosch, in de Vughterstraat; Geffen; Nuland; chijnsen.
15.04.1553 | RA 1362 | f 190

Jan zoon van wijlen Goijaert zoon van wijlen Roever GOIJAERTS, des hantschoenmackers; Elisabeth en IJken zijn zusters, ook dochters van wijlen Goijaert voorsz; Jan en Elisabeth voorsz nog met Herman zoon van wijlen Goijaert ROEVERS, Mr Gijsbert Eijmbert TOELINCK man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaert voorsz; Joost zoon van wijlen Roe-ver GOIJAERTS, Henrick Peter COLLARTS, Heer Cornelis Henricx die RAET, priester en Henrick Cornelis die RAET, momboirs over Goijaert, Henrick, Roever, Goertken en Ansemke, kinderen van Herman voorsz bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van Cornelis die RAET voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Aertken weduwe van Goijaert zoon van Roever GOIJAERTS, op 27.5.1553.
16.08.1553 | RA 1363 | f 316

Peter zoon van wijlen Henricx LOEKEMANS, man en momboir van Emken zijn huisvrouw en Jacop zoon van Henrick HERMANS, man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw, dochters van Gerard OOMS bij Luijtgard zijn huisvrouw, dochter van Diricx zoon van wijlen Arnt EGENSZ bij Adriana van ESCH, voor henzelve, alsmede van wegen Gerart zoon van wijlen Willem HENRICX, man en momboir van Adriana zijn huisvrouw en Lenaert van HIJNSBERGEN in huwelijk hebbende Agnese zijn huisvrouw, ook dochter van Gerard en Luijtgard voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Diricx en Adriana voorsz, aangegaan door Jan en Aert zonen van Diricx en Adriana; Wouter PIJNAPPEL, man en momboir van Katharina zijn huisvrouw dochter van Jan die SCHIPPER bij Katharina zijn huisvrouw en Thielman Jansz BUEKENTOP, weduwnaar van Elisabeth zijn huisvrouw, beide ook dochters van Diricx en Adriana voorsz.
14.03.1553 | RA 1364 | f 330

Jan zoon van wijlen Goijaerd ORSCH en Heer Marcelis zoon van Marcelis DEECKENS, priester, gemachtigd voor schepenen van Mierlo door zijn vader, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaerd ORSCH voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun broeder Dirck Goijaerds van ORSCH, priester te Doerne: renten.
19.02.1553 | RA 1365 | f 244

Roelof zoon van Jan Gijsbrechts van AMPSTEREN bij wijlen Dircxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Philip WOUTERS en Lambert zoon van wijlen Jan STRICKX man en momboir van Elsken dochter van Jan en Dircxken voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen - op 25.11.1559 - van wijlen Philip WOUTERS en Aelken zijn eerste huisvrouw: renten en chijnsen.
21.02.1559 | RA 1378 | f 365

Claes en Gerrit, kinderen van wijlen Henrick MOENS, voor henzelven en in naam van hun broeder Wilhelmus, ter eenre en Wouter SCELLENS in naam van Anna dochter van wijlen Henrick MOENS weduwe van Jan SCELLENS, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Hendrick MOENS en de erfdeling van de goederen van Elisabeth KOENEN.
Zij doen afstand van hun porties.
17.05.1561 | RA 1380 | f 260

Sijmon en Marijke, kinderen van Peter PELGROM bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Sijmon DIRCX bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan Dircx van OS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Demoed dochter van Sijmon en Marijke voorsz: pachten en chijnsen.
27.11.1564 | RA 1386 | f 53

Gerrit zoon van wijlen Wouter COOLEN, de bontwerker, bij wijlen Barbara zijn huisvrouw, voor hemzelve en gemachtigd van Gerard zoon van Joachim Maes van LUBEECK man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Wouter en Barbara voorsz, voor schepenen van 's-Hertogenbosch; Meester Jan APAERT man en momboir van Baetken zijn huisvrouw, dochter van Wouter en Barbara voorsz; Aleijdt weduwe van Jan zoon van Wouter en Barbara voorsz, mede voor haar kinderen; Jan APAERT voorsz met Mattheus JOOSTEN en Lambrecht AELBRECHTSZ momboir over de onmondige kinderen van Lambert ook zoon van Wouter en Barbara voorsz, verklaren een erfdeling aangegaan te hebben van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen, pachten, schulden, obligaties, huis en huisraad. Alles in vijf gelijke porties verdeeld.
17.06.1566 | RA 1388 | f 411

Everaert en Sijmon, zonen van wijlen Jan van de WATER bij Jutken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van de WIEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, buiten de Vughterpoort; te Maren, gekocht van Aerd, Boudewijn en Jacob, zonen van Diercx die LOUWE op 6.1.1532 door Jan van de WIEL en Ambrosius van HANENBERCH; de materialen van de oliemolen, die buiten de Vughterpoort gestaan heeft.
05.03.1583 | RA 1393 | f 224v

Ewalt zoon van wijlen Daniel LOIJEN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Ewalt MALLANTS, Herman GHIJSBERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Jaspar Jans van OLDRINO in huwelijk hebbende Margriet, beide dochters van wijlen Daniel en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten en chijnsen.
10.05.1570 | RA 1394 | f 298

Everaert van PROUNINCK alias van DEVENTHER zoon van wijlen Jacob van DEVENTHER bij Barbara BACX zijn huisvrouw; Jonker Goijaert zoon van Jonker van EIJCK, Heer van Blaerthem, Velthoven en Zeelst, man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacob en Barbara voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, 's-Hertogenbosch, de gruijt van Son, Breugel, Schijndel en Liempde; tienden van Esch, renten van Vught, tienden van Asten.
14.05.1575 | RA 1400 | f 206

Heer en Meester Willem zoon van wijlen Peter Willems van BREUGEL, raadsheer in de Raad van Brabant, bij wijlen Agnetis van der AMEIJDE zijn huisvrouw, Maria zijn zuster, dochter van wijlen Peter en Agnetis, weduwe van Henricx van der SCHOOT; Jan van ESSCHE man en momboir van Dircxke zijn huisvrouw dochter van Peter en Agnetis voorsz; Marten van BERZE in huwelijk hebbende Aleijd zijn huisvrouw, ook dochter van Peter en Agnetis voorsz, gemachtigd voor schepenen van Oirschot door zijn vrouw op 8.9.1579 en Gijsbert van der SCHOUT gemachtigd voor schepenen van Oirschot door Arnd zoon van wijlen Peter en Agnetis voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen Catharina dochter van wijlen Peter en Agnetis voorsz: te Zon, Brogel, Empel, renten en pachten.
25.10.1579 | RA 1404 | f 7v

Willem Oliviers van BERCHUIJSEN zoon van wijlen Mr Henrick Oliviers van BERCHUIJSEN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henrick KEMP; Elisabeth Oliviers van BERCHUIJSEN dochter van wijlen Mr Henrick Oliviers van BERCHUIJSEN, weduwevan Artus ARNTS; Wouter van KESSEL, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Henrick en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: o.m. de hof van Sevenbergen te 's-Hertogenbosch; renten, pachten en chijnsen.
19.02.1593 | RA 1407 | f 512

Herman ROMBOUTS, med. doctor en Raadsheer te 's-Hertogenbosch; Hermen en Elisabeth kinderen van wijlen Michiel Hermans ROMBOUTS en Franchoijs JACOBS man en momboir van Hilleken zijn huisvrouw dochter van wijlen Michiel Herman ROMBOUTS allen erfgenamen van wijlen Agnes dochter van wijlen Herman ROMBOUTS voorsz, hun tante, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Agnes: Chijnsen, pachten en renten.
20.09.1591 | RA 1407 | f 141

Gerard en Anna, kinderen van wijlen Joncker Ghijsbert PELS bij Johanna zijn huisvrouw dochter van Joncker Jan van VLADERACKEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Orthen, Maren; renten en chijnsen.
03.11.1590 | RA 1407 | f 4v

Henrick, Claes en Arnt zonen van wijlen Jan Jan van THIEL bij Neesken zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Geffen, Nuland; renten.
24.10.1590 | RA 1407 | f 2

Huijbrecht en Willem, kinderen van wijlen Willem Jans VERSCHOUT bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Peter GOIJAERTS; Wouter zoon van Daem Matheus SEIJSMAKERS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem en Elisabeth voorsz; Huijbrecht voorsz nog gemachtigd van zijn broeder Peter voor schepenen van Loven en Mr Jan van BERCKEL, gemachtigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch van Jan VERSCHOUT, zoon van Willem en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: pachten en contanten.
27.11.1603 | RA 1410 | f 452

Arnt, Adriaen, Geraert en IJken, kinderen van wijlen Henrick Arnts van ZUTPHEN bij wijlen Petronella zijn huisvrouw, dochter van Geraert HAGENS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders voor notaris Arnt Peetersz van HEES op 29.1.1603.
31.01.1603 | RA 1410 | f 385

Pauwels, Willem, Jan en Gerard, zonen van wijlen Jan Willem SOEMERS bij wijlen Fabenelda of Fabeentken dochter van wijlen Pauwels HENRICX, mede voor hun absente broeder Wouter en hun onmondige broeder Henrick en hun onmondige zuster Metken, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een huis in de Visstraat te 's-Hertogenbosch, chijnsen, contanten en pachten.
17.06.1569 | RA 1411 | f 383

Reijnier, Jenneke en IJda, kinderen van wijlen Daniel LOIJEN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Andries van den HAMME; Mr Willem Jan van EMMERICK weduwnaar van Peterken zijn huisvrouw dochter van Daniel en Jenneke voorsz, mede in naam van zijn kinderen: Daniel, Jan en Margaretha - allen erfgenamen van Aleijda dochter van Andries van den HAMME huisvrouw van Cornelis van GIERLE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aleijda voorsz: chijnsen en renten.
29.05.1578 | RA 1412 | f 620v

Henrick en Geertruijd kinderen van wijlen Arnt die BRUIJN bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert van den LAERSCHOTH, Servaes Peeters van der GOUDA man en momboir van Hadewich zijn huisvrouw, Anthoni Jan PREEKERS man en momboir van Christina zijn huisvrouw en Luijcas Jans VORSTERMAN in huwelijk hebbende Heijlwich zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Arnt en Anneke voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notarissen van 's-Hertogenbosch op 26.10.1577.
07.11.1577 | RA 1412 | f 494

Jan, Goessen, Wouter, Frans en Marcelis kinderen van wijlen Jan Boudewijn MARCELISZ bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Goossen HACKEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders.
11.02.1571 | RA 1412 | f 39v

Franchoijs Hendrick van GESTEL, Mr en rector van den Groten Gasthuijs te 's-Hertogenbosch, voor de helft; Leonard zoon van wijlen Gijsbert ARNTS, broeder van Eimbert ARNTS, voor zich zelve, voor zijn kinderen en voor de kinderen van zijn broeders en zusters; Wouter zoon van wijlen Jan WOUTERS bij wijlen Cathelijn zijn huisvrouw, die een zuster was van Eijmbert ARNTS, voor zijn kinderen en voor de kinderen van zijn broeders en zusters; Gerard zoon van wijlen Jan Gerarts van STOCKHORST bij Cathalijn dochter van Bernart ARNTS ook broeder van Eijmbert ARNTS, voor hem zelve en voor de andere kinderen, erfgenamen van wijlen Bernart ARNTS; Arnt GOIJAERTS, voor zijn kinderen bij Cathalijn dochter van wijlen Jacob ARNTS, ook broeder van Eijmbert ARNTS; voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen aanbestorven via Eijmbert ARNTS, krachtens testament gepasseerd voor de vicecureijt en openbaar notaris Wouter van ELST, op 23.11.1562.
29.12.1580 | RA 1413 | f 343v

Goijaert zoon van Aert MICHIELS, ter eenre en Lambert zoon van Michiel Lamberts die CUIJPER man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, eerder weduwe van Jacob Huberts VERHELLEN, welke Jacob erfgenaam was van Jenneke dochter van Goijaert zoon van Huberts VERHELLEN en dezelfde Hubert met Jenneke en haar man Lambert, ter andere zijde, gaan een erfdeling aan van de goederen die Goijaert en Jenneke voorsz ieder voor de helft aanbestorven zijn via Catharina dochter van Aert MICHIELS grootmoeder van Jenneke: van moederszijde, welke goederen na overlijden van Jenneke GOIJAERTS voorsz voor de helft aangekomen zijn aan Jacob Huijberts VERHELLEN, oom van Jenneke GOIJAERTS: renten.
02.05.1579 | RA 1413 | f 149

Jan zoon van wijlen Jan van WEERT man en momboir van Agatha zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan die HOEVENAER, erfgenaam van Goijaert Dionijs van CUIJCK, ter eenre en Wouter Henricx die LUIJCKENAER man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob HERMANS, erfgenaam van Jenneke weduwe van Goijaert van CUIJCK voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Goijaert en Jenneke voorsz, te 's-Hertogenbosch in de Aert Berwoutstraat.
27.08.1584 | RA 1414 | f 368v

Gerrit van DOREN en Marike weduwe van Cornelis HELSELMANS gaan erfdeling aan van een hoeve te Son, aan de Horck.
24.01.1590 | RA 1416 | f 406v

De kinderen van Wouter zoon van Boudewijn JANS, actie hebbende van de kinderen van Andries zoon van Boudewijn JANS; Meester Jacop van BERCHEM, actie hebbend van de portie van de kinderen van Joost ROVERS bij Engelke zijn huisvrouw, dochter van Boudewijn JANS en de kinderen van wijlen Wouter zoon van Boudewijn JANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina dochter van Boudewijn JANS huisvrouw van Mr. Henricx OLIVIERS: renten en chijnsen, ter waarde van fl 3900,-.
12.02.1590 | RA 1420 | f 238v

Diercxke dochter van Nijclaes zoon van Henrick KUIJSTEN weduwe van Diericx van der HOEVEN, krachtens hun testament; Willem VERHOUTART man en momboir van Anneke zijn huisvrouw en Pauwels JACOPS man en momboir van Sara zijn huisvrouw, beiden dochters van Nijclaes KUIJSTEN voorsz en Nijclaes VERHOUTART, gemachtigd van Jan KUIJSTEN voor schepenen van Amsterdam, ter eenre; Henrick KUIJSTEN voorsz voor hemzelve en in naam van de kinderen van wijlen Gijsbert KUIJSTEN zoon van Henrick voorsz bij Geertruijd COLLARTS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen, die hen gezamelijk toebehoren: te Hees, Rosmalen; chijnsen en pachten.
24.07.1610 | RA 1426 | f 496v

De kinderen van Joncker Erasmus van GREVENBROECK, Heer van Mierlo bij Johanna zijn huisvrouw, dochter van Hendrick BLOIJMAN, Heer tot Helmont, bij Elisabeth LOMBARTS van ENCKEVOIRT zijn huisvrouw, dochter van Meester Jan LOMBARTS van ENCKEVOIRT, ter eenre en de kinderen van Joncker Johan van der STEGEN bij Maria zijn huisvrouw, ook dochter van Jan LOMBARTS van ENCKEVOIRT, ter andere zijde, allen erfgenamen van wijlen Heer en Meester Goijaert LOMBARTS van ENCKEVOIRT, president van 's-Hertogenbosch, zoon van Johannes LOMBARTS van ENCKEVOIRT: approbatie van de erfdeling van de goederen, die Alarda BERWOUTS weduwe van Heer en Meester Goijaert LOMBARTS van ENCKEVOIRT voorsz, ter tochte bezeten heeft en de condividenten aangekomen bij testament van Goijaert en Alarda voorsz, door Leonora van GREVENBROECK.
07.05.1627 | RA 1429 | f 430

Matthijs zoon van Bartholomeus GOIJAERTS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost JOOSTENS; Elisabeth dochter van wijlen Nicolaes DRIESSEN bij IJda zijn huisvrouw, dochter van Joost JOOSTENS voorsz; Anthonis STAESSEN man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes en IJda voorsz en Anthonis zoon van Laureijns HENRICX in huwelijk hebbende Jenneke dochter van wijlen Jacob GOOSSENS bij wijlen Christina zijn huisvrouw dochter van Joost JOOSTENS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joost zoon van Joost JOOSTENS, kinderloos overleden: te Schijndel, Gemonde; chijnsen.
24.12.1592 | RA 1431 | f 491

Hillegont weduwe van Adriaen Henricx AELBRECHTS cedeert al haar goederen aan haar zonen Guiliam en Peter, die een erfdeling van deze goederen aangaan: te 's-Hertogenbosch "in de gulden Hant" in de Minderbroederstraat; renten.
27.04.1592 | RA 1431 | f 489

Jan zoon van wijlen Willem SEBREGTS man en momboir van Bertha zijn huisvrouw dochter van wijlen Peeter Cornelis JONCKERS bij Elisabeth zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Goossen BEIJENS en Guiliam de VRIJESE, gemachtigd voor schepenen van Dansick op 20.9.1591 door Nicolaes zoon van wijlen Peter JONCKERS voorsz bij wijlen Barbara COLLARTS, zijn laatste huisvrouw; Thomas van UPHOGEN man en momboir van Ercke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter en wijlen Barbara voorsz, met Jan UPHOGEN momboir over de twee onmondige kinderen van Peter en Barbara voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch in de Vughterstraat; een huis en oliemolen, "de witte Arend" aan de Grote Markt; te Dansick; renten en chijnsen.
06.06.1592 | RA 1431 | f 261

Jan zoon van wijlen Herbert ROELOFFS bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert Thomas CAROLI, ter eenre; Peter Eijmberts GRINSVENNE, van Geffen en Jacob Jans van HAREN, testamentaire momboirs over Hillegont, minderjarig enig kind van wijlen Daniel zoon van Anthonis Colen SCHALCKEN bij Hillegont zijn huisvrouw dochter van wijlen Eijmberts GRINSVENNE voorsz bij Aleijd zijn laatste huisvrouw dochter van wijlen Lambert zoon van Thomas CAROLI, gaan erfdeling aan krachtens het testament van Maria dochter van wijlen Lambert Thomas CAROLI: te Geffen, Litoijen, Nuland; pachten.
29.04.1594 | RA 1432 | f 254v

Michiel en Dirick zonen van wijlen Lambert MAESSEN bij wijlen Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Adriaens ROMMEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Geffen, Hees, Kessel, Nistelroij; chijnsen en pachten.
16.04.1594 | RA 1432 | f 236

Reijnier zoon van wijlen Diricx GEERAERTS, gareelmaecker en Geraert zoon van wijlen Alarts van HERPEN man en momboir van Aleijdt zijn huisvrouw dochter van wijlen Diricx voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Diricx GEERAERTS en Aleijd zijn huisvrouw: te 's-Hertogenbosch een huis in de Karstraat, gekocht op 6.7.1567 van Cornelis zoon van Peter GOIJAERTS; een huis in de Karstraat te 's-Hertogenbosch, gekocht op 13.12.1563 van Sophia dochter van wijlen Henricx COTTERMANS weduwe van Peter AERTS; chijnsen.
23.05.1595 | RA 1433 | f 232

Sijmon zoon van wijlen Arnt BERNARTSSOEN; Beatrix zijn zuster, weduwe van Jan ROELOFFS met de momboirs over de onmondige kinderen van Beatrix en Jan voorsz en Gerardt zoon van wijlen Jan Gerardts STOCKHORST, van Santen, bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Bernaert Aert JACOPS, gaan erfdeling aan van een onbedeeld perceel land, in het Bellenbroeck te St Michielsgestel.
20.01.1595 | RA 1433 | f 79

Geerlingh van BEBBER man en momboir van Maijke zijn huisvrouw dochter van Roeloff JANS, van Amstelredamme en Roelof NOPPEN curator van Jan Jacops Gielis van MECHELEN en Eesken RAESSEN eerder weduwe van Roeloff JANS voorsz, gaan erfdeling aan van goederen krachtens hun testament gepasseerd voor Heer en Meester Peter POELMAN, vicecureijt van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch op 1.9.1575: chijnsen.
15.11.1594 | RA 1433 | f 31

Corstiaen, Jan en Hadewijch, kinderen van wijlen Jan QUINTEN bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan PETERS en Arnt zoon van wijlen Bartholomeus GERITS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Jan en Magdalena voorsz, gaan efdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Boxtel onder Liempde.
06.10.1594 | RA 1433 | f 4

Henrick zoon van Franciscus BROCKEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw en Adriaen zoon van wijlen Peter LOEFF man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijns Henricx WITLOCX, ter eenre; Heijlwich weduwe van wijlen Adriaen Wouter GOIJAERTS. Welke Adriaen eerder gehuwd was met IJken dochter van Henricx WITLOCX; Jan Wouter ADRIAENS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van Adriaen en IJken voorsz en Lucas zoon van wijlen Adriaen Wouter GOIJAERTS bij Heijlwich zijn laatste huisvrouw, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen, die ongedeeld zijn gebleven: te Helvoirt.
08.03.1596 | RA 1434 | f 172

Wouter zoon van wijlen Nicolaes Wouters van HANNEN bij wijlen Peterke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick WILLEMS en Peter zoon van wijlen Wouter Jans van HANNEN en Andries zoon van wijlen Jan ANDRIESSEN momboirs over Mechteld onmondige dochter van wijlen Nicolaes en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen en St Michielsgestel.
21.02.1596 | RA 1434 | f 153v

Peter zoon van wijlen Sebert JACOPS, Jan zoon van wijlen Michiel RUTGERS en Jan zoon van wijlen Jan Gielis WEIJGERGANCX momboirs over Sebert, Willem en Marike, kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Sebert JACOPS bij wijlen Catharina zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Willem Jan SIJMONS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun tante Baetken: te Belveren aan de Boom, onder Berlicum, Den Dungen, chijnsen.
10.02.1596 | RA 1434 | f 132v

Dirck zoon van wijlen Jan ROELOFFS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Lenard zoon van wijlen Peters van BLOEMENDAAL en Lijsbeth weduwe van Reijnier BERIJS en Christina weduwe van Geraerts GEENE, beiden, dochters van Jan ROELOFFS en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en pachten.
17.12.1595 | RA 1434 | f 60v

Peeter zoon van wijlen Franchoijs van NEERVEN voor hemzelve en gemachtigd van Nicolaes JOOSTEN, man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Franchoijs voorsz en als oom paternel en momboir over de kinderen van wijlen Jan, zijn broeder, ter eenre en Willem zoon van Peeter PEETERS man en momboir van Luetgard zijn huisvrouw dochter van wijlen Anna Jans van NEERVEN, zuster van Franchoijs voorsz bij wijlen Jan MIJSSEN, haar man, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van renten en chijnsen van wijlen Franchoijs en Anna voorsz, hen toegescheiden bij testament gepasseerd voor notaris Jan van BERDONCK op 18.4.1591 door Joncker Jasper SUERMONTS zoon van wijlen Joncker Jan SUERMONTS bij Heijwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick KNOIJEN.
26.06.1597 | RA 1435 | f 412v

Willem en Andries, zonen van wijlen Jacob Geerits van DOIRN, elk voor 1/6 deel; Jan zoon van wijlen Adriaen JACOBS, voor hemzelve en in naam van zijn zuster Dieliske en zijn broeder Adriaen, 23 jaar oud - voor het derde zesde deel; Adriaen zoon van wijlen Jan van HEESE bij Metke zijn huisvrouw dochter van Jacob Geerits van DOIRN voorsz, voor henzelven en voor Lijntke en Metke, kinderen van Jan en Metke voorsz en Aerdt Diricx van GHOOR man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Jan en Metke voorsz, voor het vierde zesde gedeelte; Jan ADRIAANS man en momboir van Echtke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert LUCASSSE bij Agneesken zijn huisvrouw dochter van Jacob Geerits van DOIRN, voor henzelven en voor Aert HERMANS man en momboir van Metken zijn huisvrouw en Jan JANS man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw, dochters van wijlen Marten JUNGERSSOEN bij Willemke zijn huisvrouw dochter van Jacob Geerits van DOIRN voorsz; Jan zoon van Laureijns Jans van VECHEL man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw en Jan Goijaert van WELHUIJSEN man en momboir van Willemken zijn huisvrouw voor henzelven en in naam van Willem CORNELIS man en momboir van Emken zijn huisvrouw en Adriaen HERMANS man en momboir van Digna zijn huisvrouw, allen dochters van Jacop natuurlijke zoon van Willem AERTSEN bij de voorsz Agneesken dochter van wijlen Jacob Geerits van DOIRN, voor het vijfde zesde gedeelte; Jan zoon van wijlen Cornelis JACOPS, Anthonis WILLEMS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van Cornelis JACOPS voorsz, voor henzelven en in naam van Jenneke en Adriaentken onmondige dochters van wijlen Geerit Jans van GERWEN bij wijlen Lijntke zijn huisvrouw dochter van Cornelis JACOPS voorsz, voor het resterende zesde gedeelte, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jacob Geerits van DOIRN en weduwe van Christoffel zoon van Jan HACKEN: chijnsen en renten.
30.04.1597 | RA 1435 | f 320

Marten, Jan en Henricxken kinderen van wijlen Geerits zoon van Jan DELIS bij wijlen Metken zijn huisvrouw dochter van wijlen Aerts van VAERLE; Henrick Henrick JANSZ en Gielis Henrick VREIJSSEN momboirs over de zeven onmondige kinderen van wijlen Gielis zoon van wijlen Geerit en Metken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
03.01.1598 | RA 1436 | f 136

Catharina dochter van wijlen Jan BACX weduwe van Joost van OUWEN; Joncker Goijaert van EIJCK, Heer tot Zeelst, in huwelijk hebbende Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Jacob van DEVENTER bij Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan BACX, Adriaen van der SCOUTH in naam van Anna HACK weduwe van Jacob BACX, rentmeester van de Staten van Brabant in het kwartier van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Mr Jan BACX; Jan Marcus en Reijnier Marcus zonen van wijlen Marcus van der HULST bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan BACX; Jan ESCOHIJ man en momboir van Margarita zijn huisvrouw en Toussaint PHILI man en momboir van Maria zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Andries zoon van wijlen Mr Jan BACX, gaan erfdeling aan van de goederen - krachtens testament - van Sijmon zoon van wijlen Jan BACX en Maria RAESSEN, na overlijden van Maria voorsz, de langstlevende: renten en chijnsen.
13.12.1597 | RA 1436 | f 97

Jan en Adriaen, gebroeders en met hen geaffirmeerd hun behouden oom Jan Gielis JANS de Jonghe - zonen van Willem Adriaen Peters van GRIENSVENNE bij wijlen Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Andries van BOERDONCK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader Jan Andries van den BOERDONCK, te Den Dungen en St Michielsgestel.
02.04.1599 | RA 1437 | f 349v

Nicolaes zoon van Welten WELTENS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick zoon van Peter GOIJAERTSSOEN bij Metken zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert THOMAS, ter eenre, en Peeter zoon van wijlen Gielis zoon van Gielis CEELEN momboir over Jan zoon van wijlen Geerit zoon van wijlen Gielis zoon van wijlen Gielis CEELEN bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert THOMAS voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader Lambert THOMAS: te Rosmalen.
16.03.1599 | RA 1437 | f 283

Mattheus, Henrick en Marten, voor henzelven en voor hun overleden broeder Peter, zonen van wijlen Peter Mattheus de LOUW ter eenre en Nicolaes, Jan, Geertruijd en Marijke ook kinderen van wijlen Mr Peter Mattheus de LOUW, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van twee renten, van wijlen hun vader.
01.12.1598 | RA 1437 | f 32v

Mattheus, Henrick, Marten, Nicolaes, Joris en Geertruijd, kinderen van wijlen Peter Mattheus de LOUW, voor henzelven en voor hun zuster Marijke - 20 jaar oud - ter eenre; Henrick van den HOVE man en momboir van Anna DUENXS, voor henzelve en gemachtigd op 25.11.1598 voor schepenen van Lueven door Elisabeth van RELAER weduwe van Jan DUENXS, moederlijke momboir van Josijna DUENXS, onmondig en met Heer Gielis de GREVE, neef van Josijna, in naam van de erfgenamen van wijlen Catharina DUENXS huisvrouw van wijlen Mr Peter de LOUW voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter en Catharina voorsz: roerende goederen, o.a. huisraad, lijfgoederen en sieraden.
01.12.1598 | RA 1437 | f 31v

Jenneke en Catharijna dochters van wijlen Jan SUIJSKENS bij wijlen Oda zijn huisvrouw dochter van Rut RUTTEN; Peeterke dochter van Jan en Oda voorsz, weduwe van Rutger zoon van wijlen Peter COMANS van Geffen, geassisteerd met Henrick zoon van Mr Peter COMANS en Dirck LAMBRECHTS momboirs over de drie onmondige kinderen van Peterken bij wijlen Rutger haar man; Peeter Jan PEETERS en Joost Jan WOUTERS, te Den Dungen, momboirs over Jenneke onmondige dochter van wijlen Heijlwich dochter van wijlen Jan en Oda eerstgenoemd, bij Huijbert Jan HUIJBERTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marike dochter van Jan en Oda voorsz: te Den Dungen.
15.03.1600 | RA 1439 | f 61

Goijaert en Petronella kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Mr Franchoijs van BALEN bij wijlen Petronella zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, pachten en chijnsen.
07.10.1600 | RA 1440 | f 18v

Margriet en Cornelia dochters van wijlen Marcelis VRIJSSEN bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis de GROOT; Anthonis Jansen van ROIJ weduwnaar van Emken zijn huisvrouw en Adriaen CORNELIS man en momboir van Laureijntken zijn huisvrouw dochter van Marcelis en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Kerckhoven onder Oisterwijk.
02.03.1602 | RA 1442 | f 175v

Laureijns zoon van wijlen Peter Laureijns van den SANDE bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem RAESSEN; Jan Willem THIELENS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van Peter en Marike voorsz; Rutger Laureijns van den SANDE momboir over Heijlke onmondige dochter van Peter en Marike voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor notarissen op 28.12. 1600: chijnsen en pachten.
01.03.1602 | RA 1442 | f 173

Dirck en Elisabeth kinderen van wijlen Aert Lamberts van DINTHER bij Geerbrug zijn huisvrouw dochter van Geeraerts van BERCHHUM, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen wijlen hun ouders, voor 2/3 gedeelte, omdat hun zuster Anna haar vierde deel aan hen afgestaan heeft en Laureijns hun broeder voor het resterende 1/3 deel: te 's-Hertogenbosch het sterfhuis van hun ouders in de Verwerstraat; te Well.
09.01.1602 | RA 1442 | f 91v

Adiaen Huijbert ADRIAENS man en momboir van Arijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs Willems van der MERENDONC bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Cool PETERS, voor 1/3 deel; Marten zoon van Peter Cool PETERS en Willem zoon van Art Jan WILLEMS en Peter zoon van wijlen Cool PETERS momboirs over Peterke onmondige dochter van wijlen Matthijs van der MERENDONC en Margriet voorsz, voor 1/3 deel; Marten, Willem en Peter voorsz nog momboirs over Jenneke onmondige dochter van Matthijs en Margriet voorsz, ook voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Matthijs en Margriet: te St Michielsgestel, renten.
30.10.1602 | RA 1443 | f 27

Adriaen Seger en Baetken, in huwelijk hebbende Henric PETERS, kinderen van Huijbert ADRIAENS gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Huijbert ADRIAENS en Lijsken zijn huisvrouw dochter van Jan WILLEMS, te Den Dungen.
28.02.1604 | RA 1444 | f 103

Gielis en Henric zonen van wijlen Adriaen Henricx van der AA bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric zoon van Peter EIJMBERTS, voor henzelven; de voorszegde Henric met Peter zoon van Jeronimus GERAERTS, Willem Matthijs van der MERENDONCK en Adriaen zoon van Huijbert ADRIAENS, momboirs over Henric, Huijbert en Peter, onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Adriaen Henric van der AA bij wijlen Maria voorszegde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen in de Lithsestraat; St Michielsgestel; Schijndel; chijnsen en pachten.
30.03.1606 | RA 1447 | f 51

Sijmon en Peter, zonen van wijlen Lambrecht Sijmon DEELER bij wijlen Peter GHIJSBERTS en Jan zoon van wijlen Gielis Jans van der STEEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambrecht en Dijmphna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Den Dungen, Middelrode.
20.02.1607 | RA 1449 | f 289

Gerardt en Sijmon zonen van wijlen Jan Peter MARTENS bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van Sijmon WILLEMS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en obligaties.
16.10.1607 | RA 1450 | f 34

Peeter zoon van Gerardt Jaspers van LIESHOUT man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis zoon van wijlen Peter van SCHIJNDEL bij wijlen Beelke zijn huisvrouw dochter van wijlen Seger Jan van RODE, ter eenre, Henrick zoon van Peeter SEBERTS en Peeter Jan Peeters van SCHIJNDEL, momboirs over Lijntken onmondige dochter van Anthonis en Beelke voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
31.10.1607 | RA 1450 | f 77v

Jan zoon van wijlen Jacob Francken TIMMERMANS bij Margriet zijn laatste huisvrouw, ter eenre en Gijsbert zoon van Willem ZOMERS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van Jacob en Margriet voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen aangekomen bij erfdeling op 15.3.1600 voor schepenen van 's-Hertogenbosch van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een houttuin met een huisje bij de St Janspoort; renten.
06.11.1607 | RA 1450 | f 85v

Thomas zoon van Jacob ROELOFFS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Mattheus Willems van der MEREN-DONCK bij wijlen Margreetken zijn huisvrouw, voor de helft; Jan Adriaens van der AA, Peeter JERONIMUS en Willem Mattheus van der MERENDONCK momboirs over Henrick, Huijbert en Peter, onmondige zonen van wijlen Peter Adriaens van der AA bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs en Margreetken voorsz, voor de andere helft, gaan een erfdeling aan van de goederen van wijlen Matheus en Margreetken, hun ouders: Den Dungen en Empel.
04.03.1609 | RA 1453 | f 9

Geraert PROENINCX, genoemd van DEVENTER, Heer van Crimpen aan de IJsel, ter eenre; Godevaert van EIJCK, Heer van Zeelst, Velthoven etc. in huwelijk hebbende Elisabeth PROENINCX van DEVENTER, ter andere zijde, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling op 13.5.1575 van de goederen van wijlen hun oom, Aelbert van DEVENTER en wijlen hun neef Elias van DEVENTER: te Geffen, Rosmalen; renten en pachten.
04.11.1609 | RA 1454 | f 64v

Henrick zoon van wijlen Peeter JANS bij wijlen Hilleke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Dirck DIRCX, Bartholomeus zoon van wijlen Jan MEEUSZ man en momboir van Neesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peeter en Hilleken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peeter en Hilleken voorsz: Vught St Lambert, chijnsen.
04.01.1610 | RA 1454 | f 162

Eijmbert en Willem zonen van wijlen Jan van den HEUVEL bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem de HAEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Empel, Maren; pachten, renten.
15.02.1611 | RA 1458 | f 279v

Sebert en Henrick zonen van wijlen Henrick ERBERTSZ gaan erfdeling aan van de goederen, die zij onbedeeld bezitten: te Den Dungen op de Boeijdonck.
04.06.1612 | RA 1458 | f 481

Heer en Meester Roelof, pastoor te Roosmalen, Jan en Aelijt kinderen van wijlen Gerardt zoon van Peter LOEKEMANS bij wijlen Agnees zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan zoon van Roelof BROESSEN bij wijlen Lureijntken zijn tweede huisvrouw, voor henzelven; Jan voorsz nog gemachtigd van Heer en Meester Peeter LOEKEMANS, pastoor te St Eloij Vijne in Vlaanderen, voor de Balliu en schepenen aldaar op 27.6.1612, voor Q deel en Aleijt weduwe van Roelant Lenerts van SCHIJNDEL bij wijlen Dijmphna zijn huisvrouw, oudste dochter van wijlen Jan Roelof BROESSEN bij Elisabeth VALCKENBORCH, zijn eerste huisvrouw, voor henzelve en mede voor Mr Cornelis en Leonardus van SCHIJNDEL, zonen van Aleijt bij wijlen Roelant voorsz, voor 1/4 deel; gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan zoon van Roelof BROESSEN: renten en pachten.
17.07.1612 | RA 1458 | f 560

Henrick en Aertken kinderen van wijlen Lambrecht zoon van Aert LOENIS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick van WELHUIJSEN en Cornelis zoon van Pieter HESE man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambrecht bij wijlen Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: het huis "in de Lijntboom" op de Vughterdijck te 's-Hertogenbosch; te Helvoirt, chijnsen en renten.
01.08.1612 | RA 1458 | f 580v

Joost en Geertruijd, kinderen, Elisabeth weduwe van wijlen Lenaert zoon van Joost Lenaerts van VECHEL - in plaats van Marike, haar overleden dochter - voor henzelve en voor Gerardt zoon van wijlen Jacob POLL bij wijlen Margriet dochter van wijlen Lenaert voorsz: approbatie van de subdivisie van de goederen op 27.9.1609 verkregen van wijlen Aleijdt dochter wijlen Joost Lenaerts van VECHEL en verkregen van de goederen op 6.2.1609 van de weduwe van Jacob JOORDENS: renten en chijnsen.
04.08.1612 | RA 1458 | f 593

Jan en Henrick LIEVENS, hun zuster Elisabeth in huwelijk hebbende Balthasar HECKER, machtigen Henrick LIEVENS te Bergen op Zoom en Jan GOVERTS te Maeseijck om hun goederen in de Langhstraat, aanbestorven via hun ouders Nicolaes LIEVENS en Brigitta JUNCKERS, te verkopen.
11.10.1611 | RA 1458 | f 28v

Huijbert zoon van wijlen Huijbert van der MERENDONCK in huwelijk hebbende Jenneke dochter van wijlen Henric RUTTEN bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric DIELISSEN; Henric en Catharina kinderen van wijlen Henric zoon van wijlen Jan Henric DIELISSEN voorsz en Henric zoon van wijlen Lambert VUCHTS, oom maternel, momboir over Ariken onbejaarde dochter van wijlen Willem zoon van wijlen Henric RUTTEN bij Magdalena zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan Henric DIELISSEN: te Den Dungen.
27.10.1611 | RA 1458 | f 62v

Jan, Jochem en Catharina kinderen van wijlen Claes AERTS bij wijlen Anthonisken zijn huisvrouw; Aert zoon van Jan GOOSSENS man en momboir van Claesken zijn huisvrouw; Geraerdt Geraerdts van den HEUVEL man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw - welke Geraerdt onwillig is - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthoniske weduwe van Claes AERTS: te Berchem.
22.11.1612 | RA 1459 | f 118

Willem zoon van wijlen Willem HERINCX man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen Henricx van HULTEN bij wijlen Hillegond zijn huisvrouw, voor 1/3 deel; Joris de GREVE, dienaer van de Groene Roede in 's-Hertogenbosch, curator over de portie van Willem zoon van wijlen Adriaen en Hillegond, voor 1/3 deel; Hans zoon van Mr Reijnier Henricx ROGGEN man en momboir van Adriaentken zijn huisvrouw en Willem zoon van wijlen Willem LOENISSEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw en Peter zoon van Jan Jans DECKER man en momboir van Martijntken zijn huisvrouw alle drie dochters van wijlen Peter zoon van Adriaen en Hillegond voorsz, voor het resterende 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hillegond weduwe van Adriaen Henricx van HULTEN: chijnsen.
12.01.1613 | RA 1459 | f 225v

Anthonis zoon van wijlen Jacop zoon van Anthonis SANDERS -26 jaar oud - Jan zoon van Anthonis JANS man en momboir van Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacop voorsz; Philip zoon van Anthonij SANDERS momboirs over Metken onmondige dochter van wijlen Jacop voorsz, gaan erfdeling aan van de Jacop SANDERS hoeve te Venloon.
13.05.1613 | RA 1460 | f 158v

Catharina weduwe van Willem Henricx van de LEEMPUT, voor haarzelve en voor haar zonen Mr Jan en Mr Henrick, voor 1/5 gedeelte - door Huijbert voorsz op 27.6.1590 bij transport verkregen; Jan zoon van wijlen Sijmon WANT en Aerdt Geraerdts de WIJSE, voor het tweede vijfde gedeelte; Jacop zoon van wijen Geraerdt Peeters REIJNEN, voor het derde vijfde gedeelte - verkregen door koop van de kinderen van wijlen Jan Jan de LOUW bij Geritken zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraerdt Claes PAUWELS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, die daarna weduwe was van Aert MARIS; Jan Jan van BEECK alias de LOUW, momboir over zijn kinderen en Peeter zoon van wijlen Reijner Peters de BACKER man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Andries JANSZ, voor het vierde vijfde part en Jacob zoon van wijlen Gijsbert zoon van Jan WILLEMS bij wijlen Metke zijn huisvrouw, voor hemzelve en in de naam van zijn mede condividenten, voor de rest, gaan een erfdeling aan van een hoeve die zij te samen ongedeeld bezitten, het Hemelrijck te Udenhout.
24.04.1613 | RA 1460 | f 133

Jacob zoon van wijlen Jan Jacob HACKEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw; Cornelis zoon van wijlen Jan REIJNERS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw; Willem Willems van de BOESDONCK in huwelijk hebbende Marike en Jan zoon van wijlen Robbert LENERTS man en momboir van Huijbertken, alle vier dochters van wijlen Seger Willems van de MERENDONCK bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Willems van BEECK, gaan erfdeling aan van de goederen wijlen Geertruijd voorsz aanbestorven via Henricx Willem van BEECK, haar vader en haar man ter tochte aangekomen: te Den Dungen, St Michielsgestel.
31.03.1615 | RA 1462 | f 226v

Henrick HENRICKS man en momboir van Judith zijn huisvrouw en Gielis DIRCX man en momboir van Aelken zijn huisvrouw gaan subdivisie aan van een perceel akkerland te Den Dungen, hen onbedeeld toegescheiden bij erfdeling van de goederen van wijlen Dielis zoon van wijlen Jan DIELIS op 25.10.1608.
28.09.1615 | RA 1462 | f 453

Jan GIJSBERTS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Nicolaes Aerts van EMPEL: bij Willemke ROELOFFS zijn eerste huisvrouw; Arndt zoon van wijlen Dierck ARTSZ bij Jenneke zijn huisvrouw; Dierck zoon van wijlen Goossen BERNAERTS in huwelijk hebbende Diercxken zijn huisvrouw dochter van Dierck en Jenneke voorsz en Aelken dochter van Nicolaes Aerts van EMPEL bij Jenneke zijn laatste huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huis te 's-Hertogenbosch bij de H.Cruijspoort, door Nicolaes gekocht op 21.1.1597 van Michiel FRANSSEN; Engelen.
30.09.1617 | RA 1465 | f 237v

Henrick, Toniske en Marijke, kinderen van wijlen Peter Henricx STOCKELMANS; Henrick zoon van wijlen Otten Willems VERHOEVEN en Heijltken zijn zuster; Jan zoon van wijlen Roeloff LOERGER, ter eenre; Lenaert zoon van wijlen Ruth Henricx STOCKELMANS in naam van en in presentie van Pauwels zoon van wijlen Dierck FRANCKEN, met zijn zusters: Aelken, Lijntken, Marijken, Anneke en Barbara in huwelijk hebbende Antonius EVERTS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Henricx STOCKELMANS alias Jan van GELDROP, hun Oom, gehuwd met Lambertken zijn huisvrouw. Approbatie van deze erfdeling: renten en chijnsen, op 22.11.1617.
02.03.1617 | RA 1465 | f 249

Adam en Bartholomeus, zonen van wijlen Willem DAMEN bij Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Bartholomeus zoon van wijlen Joost ROELOFFS alias HOERNKENS bij Marijke zijn huisvrouw; Jacop zoon van wijlen Henrick HOUWBRACKEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochters van Willem en Geertruijd voorsz; Willem GAST en Huijben Jan Joris van STRAESBORCH te 's-Hertogenbosch, in naam van Bernaert Jans van ACHELEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Bartholomeus en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Bartholomeus en Marijke voorsz: renten en chijnsen.
12.01.1618 | RA 1466 | f 52

Lambertken dochter van wijlen Peter van der LIJNDEN, Adriaen Gielis van HEZE man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, voor zichzelve en voor Matthijsken, beiden dochters van Peter voorsz; Christijne dochter van wijlen Sebastiaen JANSZ, voor haar zelve en voor haar broeders Jan en Gerard; Marten Diercx MULDER man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonius JANSZ; Jan Arnts van RAVESTEIJN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Goessen WILLEMS, voor hemzelve en voor Mattheus JANS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van wijlen Goessen WILLEMS en voor de kinderen van Rutger PETERS bij Elisabeth zijn huis vrouw ook dochter van wijlen Goessen WILLEMS, allen erfgenamen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan Lenaerts van RAVESTEIJN en Peter zoon van Anthonis PETERS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Pauwels ADRIAENS; Heer en Broeder Lambert, procurator van het Convent van den Hemelschen Poirte te 's-Hertogenbosch en Jan Henricx HAIRWASSER, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henric ADRIAENSZ bij Cornelia zijn huisvrouw, allen erfgenamen van wijlen Elijsabeth dochter van Jan GIJSBERTS huisvrouw van de voorszegde Jan, zoon van wijlen Jan Lenaerts van RAVESTEIJN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en Elijsabeth voorszegde krachtens hun testament: renten, chijnsen en contanten.
04.02.1618 | RA 1466 | f 78

Marijke dochter van wijlen Aert Jan MERCX alias SPIERINCX en Aert Dierck AERTS man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw dochter van Aert Jan MERCX voorszegde, gaan subdivisie aan van de goederen, toegescheiden bij erfdeling van de goederen van wijlen Henrick GERAERTSZ: Gestel bij Herlaer.
10.03.1618 | RA 1466 | f 116v

Joost zoon van wijlen Henricx zoon van wijlen Peter Eijmberts van GRIENSVEN bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan WOUTERS; Peter en Michiel, zonen van Joost voorszegde; Jan zoon van wijlen Cornelis HENRICX man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, dochter van Joost voorsz, ter eenre; Henrick en Peter zonen van Adriaen van der HEIJNICX bij wijlen Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick en Margriet voorsz, voor henzelven en in naam van Delis en Peter, zonen van Adriaen en Maijke voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, pachten en chijnsen.
22.10.1594 | RA 1467 | f 21v

Jan zoon van wijlen Adriaen GHIJSBERTS bij wijlen Willemken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerart BRANTS en Pauwels zoon van wijlen Wouter die COCK man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen en Willemken voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heijlke dochter van Adriaen en Willemken voorsz: Den Dungen.
02.04.1594 | RA 1467 | f 136v

Gerard, Henrick en Peter zonen van wijlen Adriaen Jacop ANDRIES bij wijlen Anna zijn huisvrouw; Jan Adriaen van ROIJE man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Anna voorsz; Jan Peters BROUWER man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop zoon van Adriaen en Anna voorsz, voor zichzelf en tot behoef van Arndt, Diericxken, Deliken en Lijsken onmondige kinderen van wijlen Jacop voorsz Gerard en Peter eerstgenoemd met Ghijsbert zoon van wijlen Lenaert GHIJSBERTS momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Matthijs zoon van Adriaen en Anna voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen en Anna voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel, chijnsen en contanten.
15.04.1595 | RA 1467 | f 194

Cornelis Peter SCHREIJNMAKERS weduwnaar van Jenneke dochter van wijlen Willem van HELDEN, geassisteerd met Henrick Jan NOPPEN, momboir over de onmondige kinderen van Cornelis bij wijlen Jenneke voorsz; Gerard zoon van Peter DIERCX, weduwnaar van Marijke zijn huisvrouw, dochter van Willem van HELDEN, geassisteerd met zijn vader Peter DIERCX een van de momboirs over Elisabeth onmondige dochter van Gerard bij wijlen Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen, voor de helft Cornelis ter tochte en zijn kinderen ten erfrechte en Gerard voorsz voor de helft ter tochte en Elisabeth ten erfrechte, toebehorende: renten en chijnsen.
13.11.1595 | RA 1468 | f 64

Meester Peter, priester en canonick van de Colegiale kerk van St Petrus Apostel te Boxtel; Henrick zijn broeder, secretaris van Turnhout en Emerentiana hun zuster, bagijn op den Hof te 's-Hertogenbosch, kinderen van wijlen Henricx van der SCHOOT bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van BROEGEL; Jan van den BROECK man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick en Marijke voorsz; Heer Peter, Henrick en Jan voorsz, momboirs over Heijlke en Anneke onmondige kinderen van wijlen Henrick en Marijke voorsz resp. 23 en 21 jaar oud - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een hoeve te Liempde onder de Vrijheid van Bocxtel, die door Wouter MARTENS gepacht is; Oirschot.
22.12.1595 | RA 1468 | f 110

Gerardt en Hilleken kinderen van wijlen Jan Anthonis van den MUGHEUVEL bij wijlen Emken zijn huisgrouw dochter van wijlen Geraerts van EIJNDHOVEN; Jan zoon van wijlen Lauwereijns LAUWEREIJNS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan en Emke voorsz; Willem zoon van wijlen Cornelis AERTS man en momboir van Emken zijn huisvrouw; Jan Laureijns Jan van VECHEL en Mesken zijn huisvrouw; Adriaen HEIJMANS man en momboir van Dingen zijn huisvrouw en Jan Goijaerts van WELHUIJSEN man en momboir van Willemke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Jacop JANS bij wijlen Anthoniske zijn huisvrouw, dochter van Jan en Emke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Wouter, zoon van Jan en Emken voorsz: Den Dungen, contanten.
29.08.1596 | RA 1468 | f 458v

Evert natuurlijke zoon van wijlen Heer Jan Everts van WINTELRE, priester, en Marijke dochter van wijlen Meester Arndt LOUWERENS alias LOEKEMAN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer Jan Everts voorsz, krachtens zijn testament gepasseerd voor Heer Jan Jansens van AERLE, priester en notaris: renten en pachten.
08.08.1597 | RA 1469 | f 425

Henrick en Jan, zonen van wijlen Jan Arnts van VERLAER bij Catharijne zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan PETERS; Jan zoon van wijlen Aelbert zoon van wijlen Arnt PELS man en momboir van Marijcke zijn huisvrouw en Henrick zoon van wijlen Jan Delis WEIJGERGANCX man en momboir van Arnolda zijn huisvrouw, beiden dochters van Jan en Catharijna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Schijndel; renten en chijnsen.
18.07.1597 | RA 1469 | f 476v

Zeger zoon van wijlen Wouter EELKENS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw; Willem zoon van wijlen Jacop SPOERMAECKER man en momboir van Beelke zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Ruth Henricx MESMAECKER bij wijlen Beelke zijn huisvrouw dochter van Jan zoon van wijlen Gerard van DIJCK gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Beelke voorsz, weduwe van Ruth MESMAECKER, krachtens het testament van Beelke gepasseerd voor Peter Arntsz van HEESCH, secretaris van 's-Hertogenbosch, op 19.3.1597: Vught St Lambert, renten en chijnsen.
04.08.1597 | RA 1469 | f 496

Gijsbert zoon van wijlen Willem Gijsbers van der BRAKEN en Henrick zoon van wijlen Adriaen MATTHIJS man en momboir van Christijne zijn huisvrouw dochter van wijlen Mattheus Cornelis GOIJAERTS bij wijlen Hillegonda zijn huisvrouw, dochter van Willem voorsz, voor 1/3 deel; Gijsbert zoon van wijlen Cornelis Gijsberts van der BRAKEN, Adriaen CHRISTIAENS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter zoon van wijlen Gijsbert van der BRAKEN voorsz; Adriaen en Gerard zonen van Willem SANDERS in naam van Arndt onmondige zoon van wijlen Adriaen zoon van wijlen Cornelis zoon van wijlen Gijsbert van der BRAKEN voorsz, voor 1/3 deel; Cornelis zoon van wijlen Diercx zoon van wijlen Jan JOORDENS bij wijlen IJda zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert van der BRAKEN, voor henzelven en voor zijn broeder Gerard en zijn zuster Margaretha en voor Willem, Dierck en Marijke, onbejaarde kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Dierck Jan HEERDERS bij wijlen IJda voorsz, voor 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer Henrick Gijsbert van der BRAKEN, priester: Vught St Lambert, Vught St Peter, renten en chijnsen.
07.02.1598 | RA 1470 | f 114

Oth zoon van wijlen Adriaen Joost Gerards van VECHEL, man en momboir van Geraertken zijn huisvrouw; Anthonis zoon van wijlen Herbert JANS, man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Geraert zoon van wijlen Jan Gijsberts BACKER bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Barthold HERMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard en Jenneke: huis in de Cruijsstraat te 's-Hertogenbosch, door Gerard tegen Daniel zoon van wijlen Dierck van WIJCK ten thijns verkregen op 11.2.1576, chijnsen.
28.04.1598 | RA 1470 | f 242

Wessel en Willem zonen van wijlen Nicolaes Jansen van OSCH bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Wessel van STEENSTROIJ; Gijsbert ARNTS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Nicolaes en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch, huis op de Corte Corenstraet; chijnsen.
23.07.1598 | RA 1470 | f 392v

Marcelis en Wouter, zonen van wijlen Jan Marcelis JANS, gaan erfdeling aan van een akker te Haenwijck onder Gestel bij Herlaer welke akker Geraert zoon van wijlen Jacob GERAERTSZ en Rutger zoon van wijlen Dierck OTTEN weduwnaar van IJke zijn huisvrouw dochter van Jacob GERAERTSZ voorsz krachtens testament van Gerard en IJke voorsz en Gerard en Rutger nog in naam van de andere kinderen van Gerard en IJke verkocht hadden aan Andries zoon van wijlen Jan ANDRIES en Henrick MARTENS momboirs over de kinderen van wijlen Jan Marcelis JANS op 23.11.1590.
03.03.1605 | RA 1471 | f 50

Joost en Ghijsbert zonen van wijlen Adriaen Leonarts van WELHUIJSEN en Gerard SPIJCKERS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Adriaen voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Aelken dochter van Joost LEONARTS weduwe van Jacop JOORDENS, gepasseerd op 6.2.1609: renten en chijnsen.
10.03.1609 | RA 1471 | f 331

Cornelis en Franchoijs zonen van wijlen Cornelis FRANS, koopman te Colen, bij Elijsabeth PIJNAPPEL; Johan van VOUREN man en momboir van Josina; Jacop van CASTEREN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, beide dochters van wijlen Cornelis en Elijsabeth voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen, voor enkele maanden gepasseerd voor notaris en getuigen: te 's-Hertogenbosch het huis "de Drie Moriaenshoofden" aan de Visbrug, Empel, renten pachten en chijnsen.
Approbatie door Aert.. Peter van HEES, gemachtigd voor schepenen van Colen op 31.12.1609.
21.01.1610 | RA 1472 | f 10

Goijaert zoon van wijlen Jacop Daniels Gerits SMITH bij wijlen Heijltken zijn huisvrouw dochter van Claes GOIJAERTS; Anthonis zoon van wijlen Goijaert CLAES man en momboir van Adriana zijn huisvrouw; Adriaen zoon van wijlen Peter CLAES in huwelijk hebbende Cathalijn en Abraham zoon van Henrick Daniels van OS man en momboir van Hilleken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gielis zoon van Adriaen PETERS bij wijlen Hilleke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Jacop Daniels en Heijltken voorsz; Felix Lucas van de LOOFFAERT man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaert Goijaerts de SNIJDER bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop bij wijlen Heijlke voorsz, allen kinderen en erfgenamen van Jacop en Heijlke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders resp grootouders: Den Dungen, St. Michielsgestel, chijnsen.
27.09.1613 | RA 1472 | f 342v

Anthonia dochter van wijlen Mr Nicolaes Aelbrechts van der HEIJDEN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert zoon van Henric AERTS, huisvrouw van Reijnder MAES tot Peterschem, ter eenre en Marijke haar zuster, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huizen in de Torenstraat te 's-Hertogenbosch door Nicolaes voorsz gekocht van Gijsbert en Jan, zonen van wijlen Jan van de VELDE bij Heijlwich zijn huisvrouw en Jan van THUERENOUT man en momboir van Joostken zijn huisvrouw, dochters van Jan en Heijlwich voorsz, op 12.3.1585; renten en chijnsen.
17.04.1602 | RA 1473 | f 139v

Jan, Anthonis, Peter en Nicolaes, zonen van wijlen Goijaert CLAES bij wijlen Ariken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan PAUWELS alias Jan aen de HEIJDE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, renten en chijnsen.
02.10.1604 | RA 1476 | f 2

Jan en Jenneke kinderen van wijlen Goijaert Jan AERTS bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick COSTER van DINTHER; Jan Jan van VAERLE weduwnaar van Henricxken dochter van wijlen Goijaert en Anna voorsz, met Jan GOIJAERTS en Jan Aelberts PELS momboirs over het onmondige zoontje van Jan Jan van VAERLE en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Goijaert en Anna voorsz: Den Dungen.
18.02.1605 | RA 1476 | f 170v

Marten zoon van wijlen Peter Daniels van VECHEL bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten SIJMONSZ; Henrick zoon van wijlen Jan HENRICX man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, dochter van Peter en Catharina voorsz gaan een erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader en door afgaan van de tocht door hun moeder op 4.3.1605 (R 1476 f 200v): Vechel.
05.03.1605 | RA 1476 | f 202

Jan en Peter zonen van wijlen Goijaert CLAES bij wijlen Ariken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan PAUWELS alias Jan aen de HEIJDE, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen hun ouders op 2.10.1604 (R 1476 f 2): St Michielsgestel.
30.09.1605 | RA 1476 | f 436

Arndt zoon van Henrick Jan Rut COPPENS; Willem zoon van wijlen Loij CORNELISSE man en momboir van Margriet zijn huisvrouw; Goijaert zoon van wijlen Jan COOLEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochters van Henricx voorsz, weduwnaar van Elijsabeth dochter van wijlen Jan KEIJSERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder en door afgaan van de tocht door hun vader: Rosmalen, chijnsen en pachten.
12.10.1605 | RA 1477 | f 26

Henrick, Laureijns en Emilie in huwelijk hebbende Jan GOIJAERTS kinderen van wijlen Jan LAUREIJS bij Heijltken zijn huisvrouw dochter van Jan Anthonis van den MUGHEUVEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader en door afgaan van de tocht door hun moeder: Den Dungen.
10.10.1605 | RA 1477 | f 39

Henrick zoon van wijlen Aelbert HENRICX bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw; Aelken, Willem JASPERS in huwelijk hebbende Hilleke; Aerdt MATTHIJS man en momboir van Agneesken zijn huisvrouw; Henrick Jan LAUREIJNS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Aelbert en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Berlicum; renten en contanten.
30.12.1605 | RA 1477 | f 120v

Peter van BROECKHOVEN, raad en rentmeester van de Staten van Brabant in het quartier van 's-Hertogenbosch; Rogier en Mr Gerard zonen van wijlen Mr Henrick van BROECKHOVEN, raad en rentmeester van de staten van Brabant bij wijlen Johanna van WEERT; Joncker Godefroij van EIJCK, Heer van Blaerthem etc., man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Henrick en Johanna voorsz; Rogier Peters van BROECKHOVEN nog gemachtigd van Mr. Christiaen van BROECKHOVEN, pensionaris van 's-Hertogenbosch; voorts Rogier nog met zijn broeder Gielis Peters van BROECKHOVEN momboirs over Gielis en Jan, onmondige zonen van wijlen Henrick en Johanna voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders gepasseerd voor notaris Peeter van LEEUWEN op 12.1.1606.
13.01.1606 | RA 1477 | f 140

Dierck van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van de kinderen van wijlen Nicolaes van der STEGEN, raad van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Gooswinus van der STEGEN, voor het eerste deel en Dierck voorsz nog gemachtigd van Gerard en Maria kinderen van wijlen Johan zoon van wijlen Gooswinus van der STEGEN, Wouter EELKENS man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Johan van der STEGEN voorsz voor het tweede deel; Gooswijn van der STEGEN voor hemzelve en in naam van Elisabeth en Heijlwich zijn zusters, voor het derde deel, allen kinderen van Johan van der STEGEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, ten deel gevallen op 18.2.1606: Kessel, Lith, tienden.
03.04.1606 | RA 1477 | f 290

Jan zoon van wijlen Marten Peters van den BICHELAER bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henricx van de VLUET; Catharina, Beelken in huwelijk hebbende Leonard JANS, beide dochters van Marten en Lijske voorsz; Judith weduwe van Peter zoon van Marten en Lijske voorsz; Jan en Leonard voorsz met Ambrosius GOIJAERTS, goudsmid en Geraert AERTS momboirs over de onmondige kinderen van Judith en Peter voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marten en Lijsken voorsz te 's-Hertogenbosch een huis in de Vughterstraat, Oirschot, renten, pachten en chijnsen.
19.05.1606 | RA 1477 | f 392

Heijlke dochter van wijlen Peter zoon van wijlen Jan VALCKENBORCH, voor haarzelve en voor haar zuster Aelken en voor Henrick ANDRIESSEN, haar zwager in huwelijk hebbende Jenneke, zijn huisvrouw en van wege Lijsbeth Gielis van BOCKHOVEN weduwe van Herman WILLEMS, in naam van Lieven zoon van Peter Jan VALCKENBORCH voorsz en nog van Engelbert CORSTIAENS man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van Henrick de MARS bij Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van Jan VALCKENBORCH voorsz; gemachtigd van Matthijs WERNAERTS weduwnaar van Agnees dochter van Jan VALCKENBORCH en nog in naam van Peter LAUREIJNS, zijn schoonzoon: approbatie van de subdivisie van chijnsen, pachten en renten, hen ten deel gevallen bij erfdeling voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 13.1.1606.
31.05.1606 | RA 1477 | f 399

Daem en Robbrecht, zonen van wijlen Daem DAEMS, mesmaecker, bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Robbert Hermens van HELVOIRT; Jenneke, Margaretha in huwelijk hebbende Christoffel CORSTIAENS, bakker, beiden dochters van Daem en Jenneke voorszegde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 27.5.1606.
12.08.1606 | RA 1477 | f 487

Sebert zoon van wijlen Lambert van der STAPPEN bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Wouter Henrick LOIJEN; Deliana zijn zuster, Jan SCHEFFER de Jonge man en momboir van Magdalena zijn huisvrouw dochter van Lambert en Geertruijd voorsz; Jan Geraertsz HAUBRAECKEN weduwnaar van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Diercx van den IEVELAER bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Lambert en Geertruijd voorsz, zich fort en sterk makende voor zijn onmondige dochter; Catharina wweduwe van Jan PETERS zoon van wijlen Jenneke en Henrick voorsz, ook dochter van wijlen Henrick Wouter LOIJEN voorsz - Catharina geassisteerd met Tielman TIELMANS en Herman WIJNANTS momboirs over haar onmondige dochters Deliana en Catharina - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun tante Catharina dochter van wijlen Henrick Wouter LOIJEN, krachtens testament gepasseerd op 4.3.1586: Liempde.
18.08.1606 | RA 1477 | f 496v

Anna en Catharina, bagijnen, dochters van wijlen Goijaert zoon van wijlen Henricx Wouters van DOOTLEGGEN bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Philips GOIDTSCHALCX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: het huis te 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat over de Geerlingse brug, door Goijaert voorsz ten thijns verkregen op 27.7.1585 tegen Marcelis en Ghijsbert zonen van wijlen Jan Hermans JANSSOEN, Anthonis JANSSEN, lijnnenwever man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Herman JANSSOEN voorsz, Jacob zoon van wijlen Peter Jacobs de BREIJ bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman JANSSOEN voorsz, Roelof Arndt VASTARTS cum suis, voor de ene helft en Jan van der STEGE zoon van wijlen Marten Jans van der STEGEN, raadsheer van 's-Hertogenbosch en Matheus JANS van WHEGEN, procuratie hebbende van Margriet weduwe van Herman zoon van wijlen Jan STEMPELS, gelaesmaecker, gepasseerd voor schepenen van Wesel, voor de andere helft; St Michielsgestel; Tongerloo bij Eindhoven, chijnsen en pachten.
15.11.1606 | RA 1478 | f 45

Adriaen en Claes zonen van wijlen Peter Claes DELISZ bij wijlen Arike zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
02.12.1606 | RA 1478 | f 86v

Jacques van den LEEMPUT zoon van wijlen Henrick Adriaens van den LEEMPUT bij Hadewich zijn huisvrouw dochter van Jan GECK, voor de ene helft; Catharina dochter van Mr Jan van LANTFOIRT alias van TURNHOUT weduwe van Huijbrecht van den LEEMPUT zoon van Henrick en Hadewich voorsz; Mr Jan van LANTFOIRT alias van TURNHOUT curator over de onmondige kinderen van Catharina bij wijlen Huijbrecht voorsz, voor de andere helft, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Henrick en Hadewich, aangekomen bij erfdeling te Antwerpen op 28.4.1586: renten.
05.01.1607 | RA 1478 | f 137v

Henrick zoon van wijlen Jan LAUREIJS en Jan GOIJAERTS in huwelijk hebbende Emken dochter van wijlen Jan LAUREIJS voorsz gaan erfdeling aan van een onbedeelde kamp land, bij eerdere erfdeling aangekomen, te Den Dungen.
20.01.1607 | RA 1478 | f 181v

Cornelis, Adriaen Henrick en Peter zonen van wijlen Willem Adriaen PETERS; Adriaen voorsz nog met Peter Adriaen JACOPS momboir over Barbara onmondige dochter van Jan zoon van wijlen Willem Adriaen PETERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem Adriaen PETERS en ook door transport van Jan Adriaen SPIERINCX op heden verkregen: Den Dungen, Schijndel.
10.11.1607 | RA 1480 | f 56v

Rutger, Jan, Bartholomeus en Rover, zonen van wijlen Anthonis ROVERS bij wijlen Peterke zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Loosbroeck onder Heesch.
15.12.1607 | RA 1480 | f 103

Rogier zoon van wijlen Aert van BERCKT man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Gielissen van TESSELT bij Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter zoon van wijlen Willem Jans PIJNAPPELS, voor 1/3 deel; Rijckaert RUBBENS weduwnaar van Anna PIJNAPPELS voorsz en Jacob zoon van wijlen Jan de Oude zoon van wijlen Willem PIJNAPPELS, momboirs over Gielis en Marijcke onmondige kinderen van Rijckaert en wijlen Anna voorsz, voor 2/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anna PIJNAPPELS voorsz en van de goederen van wijlen Heijlke dochter van Willem Jansz PIJNAPPELS: Empel.
04.01.1608 | RA 1480 | f 174

Marijke weduwe van Mr Johan DARKENNIS, steenhouwer, zoon van wijlen Mr Jan DARKENNIS de Oude, krachtens hun testament, gepasseerd op 24.1.1607 voor notaris Peter van LEEUWEN, ter eenre; Jan van NOORT de Jonge zoon van wijlen Mr Jan van NOORT bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan DARKENNIS de Oude; Gerrit Jans van VELP man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Mr Jan van NOORT bij Catharina voorsz, testamentaire erfgenamen van Aert Peters van OERL; Elisabeth huisvrouw van wijlen Jan DARKENNIS de Oude moeder van Jan en Catharina voorsz, die tante was van Arnt Peters van OERL en zuster van wijlen Peter van OERL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aert Peters van OERL: Empel.
05.01.1608 | RA 1480 | f 181v

Henrick zoon van wijlen Jan LUCAS SIONGERS bij wijlen Jaecxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop van GROENINGEN; Gijsbert van den BOOGAERT, Willem Willems van VLIJMEN en Willem Arnts van GRIENSVEN momboirs over Anthonis en Marijke onmondige kinderen van Jan en Jaecxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
23.02.1608 | RA 1480 | f 290

Henrick zoon van wijlen Jan CRANEN man en momboir van Beelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Henrick van TARTWIJCK, voor 1/4 deel; Henrick voorsz transport hebbende van Jan zoon van wijlen Gerart WILLEMS alias HOUBRACKEN, voor de ene helft gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 22.3.1607, alles te samen voor 1/4 deel; Jan Willems van HEESWIJK actie en transport hebbende van Marike weduwe van Lambert Henricx van TARTWIJCK, voor haar kinderen Marike en Lambert van TARTWIJCK, voor het resterende k part, gaan erfdeling aan van goederen, te St Oedenrode, Eerscoth.
26.07.1608 | RA 1481 | f 196

Roelof Wouters van BERCHEM man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost LENAERTS, voor 1/7 deel; Joost zoon van wijlen Pauwels zoon van Joost LENAERTS voorsz in naam van Elisabeth dochter van Joost LENAERTS weduwe van Joost GOOSSENS, voor het tweede zevende deel; Oth zoon van wijlen Adriaen zoon van de voorsz Joost LENAERTS voor hemzelve en voor zijn broeders en zusters, voor het derde zevende deel; Joost zoon van wijlen Lenaert zoon van Joost LENAERTS, voor hemzelve en voor zijn zusters en zijn moeder Elisabeth en nog momboir over Goijaert onmondige zoon van wijlen Jacop POOL bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Lenaert Joost voorsz voor het vierde zevende deel; Joost zoon van wijlen Jan zoon van Joost LENAERTS voorsz, voor hemzelve en voor zijn broeders en zusters voor het vijfde zevende deel; Joost voorsz zoon van Pauwels zoon van wijlen Lenaert JOOSTEN, voor hemzelve en voor de andere kinderen van Pauwels voor het zesde zevende deel;.. Ghijsbert zoon van wijlen Jan DANIELS, tingieter, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten zoon van Joost LENAERTS en momboir over Joost en Lambertken onmondige kinderen van wijlen Marten voorsz, voor het laatste zevende deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aelken dochter van Joost LENAERTS, weduwe van Jacop JOORDENS: chijnsen, pachten en renten.
06.03.1609 | RA 1481 | f 303

Matthijs zoon van wijlen Jan DELISSOEN, Henrick HENRICX man en momboir van Judith zijn huisvrouw; Gielis DIRCX man en momboir van Aelken zijn huisvrouw; Arndt SIJMONS man en momboir van Adriana zijn huisvrouw en Adriaen CLAESSEN man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Jan DELISSOEN, allen erfgenamen van Delis Jan DELISSOEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Delis voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel.
25.10.1608 | RA 1482 | f 33v

Adriaen en Peter zonen van wijlen Marten JOOSTEN; Ghijsbert Jan DANIELS, tingieter, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en Guilliam JORIS, man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, beiden dochters van Marten JOOSTEN voorsz; Ghijsbert voorsz nog momboir over de twee onmondige kinderen van wijlen Marten JOOSTEN voorsz, gaan subdivisie aan van twee renten, aangekomen bij erfdeling op 6.3.1609 van de goederen van Aelken dochter van Joost Lenaerts van VECHEL, weduwe van Jacob JOORDENS.
20.03.1609 | RA 1482 | f 330

Jan en Jutken kinderen van wijlen Gijsbert PETERS bij wijlen Wouterke zijn huisvrouw, dochter van Jacob HENDRICX en Peter FRANSZ man en momboir van Christina zijn huisvrouw dochter van Gijsbert en Wouterken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Gemonde onder St Michielsgestel Schijndel.
28.03.1609 | RA 1482 | f 340

Gregorius van der MEER, raadsheer van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Diericx Reijnders van der MEER, voor 1/4 deel; Maria dochter van wijlen Reijnder zoon van wijlen Diericx van der MEER voorsz; Johan Michiels van der STARREN man en momboir van Margariet zijn huisvrouw dochter van wijlen Reijnder de HAZE, raadsheer van 's-Hertogenbosch, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Reijnder van der MEER voorsz, voor hemzelve en voor Lambrecht zoon van Reijnder de HAZE bij Catharina voorsz en nog voor Henrick van den BERGE man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Reijnder de HAZE bij Catharina voorsz; Aert Peeters van HEES gemachtigd van Matthijs zoon van Reijnder van der MEER, raadsheer van 's-Hertogenbosch, voor het tweede vierde gedeelte; Willem zoon van wijlen Willem zoon van Dierick van der MEER voorsz; Jan JANSZ, in "den Rijder" man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem van der MEER, voor hemzelve en hem fort en sterk makende voor Jenneke en Arnolda dochters van Willem van der MEER voorsz voor het derde vierde gedeelte; Willem zoon van wijlen Geraerts VERHOUTERT man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes KUIJSTEN bij wijlen Hadewijch zijn huisvrouw dochter van wijlen Diericx van der MEER voorsz, voor henzelve en voor de andere kinderen van Nicolaes en Hadewijch voors, - voor de rest, gaan subdivisie, aan van de goederen aan gekomen bij erfdeling op 28.6.1606 van de goederen van Geertruijd dochter van Mr Laureijns zoon van wijlen Diericx van der MEER voorsz en huisvrouw van wijlen Mr Herman PELGROMS, raadsheer van 's-Hertogenbosch: Vrijdom van 's-Hertogenbosch, renten en chijnsen.
08.05.1609 | RA 1482 | f 390

Adriaen zoon van Jan RIJCKARTS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes Claes van SOEMEREN bij wijlen Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Willem MANTELS; Lambrecht Lamberts van SCHIJNDEL en Adriaen Huijbert ADRIAENS momboirs over Jenneke onmondige dochter van Nijcolaes en Judith voorsz, gaan erfdeling aan van den goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel, renten en chijnsen.
17.06.1609 | RA 1482 | f 566

Joncker Caerl van LANGENHAGEN zoon van wijlen Joncker Cornelis zoon van Cornelis van LANGENHAGEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Marcelis van den EECKART en Joncker Ferdinandus SUERUS man en momboir van Susanna zijn huijsvrouw dochter van wijlen Joncker Constantinus van LANGENHAGEN, zoon van wijlen Joncker Cornelis en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob, Cornelis, Jan en Elisabeth, kinderen van wijlen Cornelis en Henricxken voorsz: Orten.
03.11.1609 | RA 1483 | f 72v

Jan zoon van wijlen Jan zoon van Jacob SPIERINCX bij Huijbertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Andriessen van den BOIJDONCK; Gerartken dochter van wijlen Jan en Huijbertken voorsz, Henrick zoon van wijlen Henrick Jans EIJCKEMANS man en momboir van Oijken zijn huisvrouw; Jan Jan van den SCHUELENBERCH man en momboir van Gerartken; Anthonij zoon van wijlen Dierck DIERCKS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, allen dochters van Jan en Huijbertken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
10.11.1609 | RA 1483 | f 93v

Jan zoon van wijlen Hendrick Peter EIJMBERTS bij Anna zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jan VERMERENDONCK; Adriaen zoon van wijlen Hendrick Peter EIJMBERTS bij Heesken, zijn laatste huisvrouw, dochter van wijlen Hendrick SPIERINCX Goijaert Jacob DANIELS man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Hendrick en Heesken voorsz; Jacopken weduwe van Hendrick zoon van wijlen Hendrick voorsz, voor haar zelve en in naam van haar dochters Grietgen en Hendricxken, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick Peter EIJMBERTS: Den Dungen, St Michielsgestel.
12.06.1610 | RA 1484 | f 113v

Adriaan zoon van wijlen Hendrick Peter EIJMBERTS, Goijaert Jacob DANIELS man en momboir van Anna zijn huisvrouw en Jacopken weduwe van Hendrick zoon van wijlen Hendrick Peter EIJMBERTS en haar beide dochters Grietgen en Hendricxken, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder Heesken weduwe van Peter Hendrick EIJMBERTS: Den Dungen, Berlicum, Boschbroeck.
12.06.1610 | RA 1484 | f 117

Marcellis PIJNAPPEL en Guiliam PETITEAU man en momboir van Aelken zijn huisvrouw, voor henzelven en in naam van de andere kinderen van Willem PIJNAPPEL bij Bertken zijn huisvrouw, ter eenre en Frederick zoon van Ambrosius KEMP, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick KEMP en Dorfken zijn huisvrouw: huis in de St Jorisstraat te 's-Hertogenbosch tegenover de St Joris kapel; chijnsen.
27.06.1610 | RA 1484 | f 171v

Dierck zoon van wijlen Nicolaes DIERCX man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Peters de LEEUWE; Beelken dochter van wijlen Dierck Jans van BOECKEL bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem voorsz en Jacob zoon van wijlen Peter Jan de BRUIJN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Dierck en Jenneke voorsz, zusters, erfgenamen van wijlen Willem Hendrick de LEEUWE voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader, resp. vader, krachtens diens testament gepasseerd te Gemert op 11.3.1573: Erp, pachten en chijnsen.
26.08.1610 | RA 1484 | f 307

Adriaen MAES, cremer, in huwelijk hebbende Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Arndt Hendricx van WERDEN bij wijlen Francijntken zijn huisvrouw dochter van Gregoris van der MEER, raadsheer van 's-Hertogenbosch en Godevaert PIJNAPPEL, capiteijn ten dienste Hunner hoogheden, een der momboirs over Arnd onmondige zoon van wijlen Arndt van WERDEN en Francijntken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth dochter van Arndt en Francijntken voorsz: chijnsen.
03.09.1610 | RA 1484 | f 376

Joncker Johan van BOSHUIJSEN, zoon van wijlen Nicolaes van BOSHUIJSEN bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Joncker Johan MONICX, voor 4 part; Joncker Rogier MONICX momboir over Joncker Everard, Joncker Willem en Geertruij kinderen van wijlen Nicolaes en Margaretha voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joncker Johan MONICX en Maria zijn huisvrouw, krachtens hun testament, gepasseerd op 9.5.1597 voor notaris Jacob Matthijs van ZOERENDONCK: zilveren voorwerpen.
09.04.1611 | RA 1485 | f 363

Joncker Johan COENEN, Joncker Johan van GERWEN, momboirs over Anna van GERWEN, onbejaarde dochter van Joncker Henrick zoon van wijlen Joncker Willem van GERWEN bij wijlen Francoise de MARRETI (?), ter eenre en Joncker Tobias van EIJNATTEN man en momboir van Livina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joncker Willem en Francoise voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Tongeren en Someren.
10.06.1611 | RA 1485 | f 433

Anthoniske dochter van wijlen Anthonis Willem ZERIS, voor de ene helft; Jan, Heer Peter, pastoor te St Eloij in Vlaanderen Heer Roeloff, pastoor te Roosmaelen, zonen van wijlen Geraert LOEKEMANS bij Agnes zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Roeloffs AMBROES; Heer Peter, voor zichzelve en gemachtigd van zijn zuster Aelken ook dochter van Geraert en Agnes voorsz, voor 1/4 deel in de andere helft; de voorszegde vier kinderen van Geraert LOEKEMANS nog als erfgenamen van Elijsabeth dochter van Jan Roeloff AMBROES, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenosch, voor 1/4 part in de andere helft; Aelken dochter van wijlen Adriaen van HERLAER weduwe van Roeland van SCHIJNDEL zoon van Leonard van SCHIJNDEL bij Dingen zijn huisvrouw dochter van Jan Roeloff AMBROES voorsz, voor haar zelve en voor haar kinderen bij Roeland voorsz, voor 1/4 part in de andere helft; Reijnder Henricx van BOXTEL man en momboir van Catharina zijn huisvrouw weduwe van Joachim zoon van Jan Roeloff AMBROES, voor 1/4 deel in de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Roeloff AMBROES en IJken Willems ZENIS, zijn laatste huisvrouw, welke goederen ongedeeld gebleven zijn: Nuland; renten.
12.10.1611 | RA 1486 | f 16

Michiel, Jan en Adriaen zonen van wijlen Jan MICHIELS; Cornelis JANS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw; Peter GERARTSZ man en momboir van Anneke zijn huisvrouw; Jan Henricx van KEMPEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Marijke weduwe van Henrick LENAERTS, allen dochters van Jan MICHIELS voorsz; Adriaen voorsz een der momboirs over Jan onbejaarde zoon van Cornelis JANS en Heijlken voorsz en nog als momboir over Agnes natuurlijke dochter van Anneke dochter van Jan MICHIELS voorsz, krachtens testament van IJken dochter van wijlen Michiel RUTTEN en weduwe van Jan Jan HENRICX, gepasseerd op 1.8.1611; Jan Cornelis HENRICX man en momboir van Margreet zijn huisvrouw dochter van Joost Henricx van GRIENSVEN bij wijlen Margriet dochter van Michiel RUTTEN en Jacob zoon van Peter zoon van Joost Henricx bij Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen IJken dochter van Michiel RUTTEN weduwe van Jan Jan HENRICX: Den Dungen, St Michielsgestel.
11.10.1611 | RA 1486 | f 23

Lenaert en Henrick zonen van wijlen Henrick zoon van Jan Henrick DELIS; Peter zoon van Sebert Jacops van de WESTERLAACKEN man en momboir van Metken zijn huisvrouw; Delis zoon van Jan Delis WEIJGERGANCX man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Goijaert Peters van ALS man en momboir van Arike zijn huisvrouw; Peter COLEN in huwelijk hebbende Marike; Huijbert Jan RUTTEN man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en Catharina, allen dochters van Henrick zoon van Jan Henrick DELIS voorsz; Willem Henrick Willems van BERLICOM man en momboir van Gloria zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Peter COLEN bij Gloria zijn huisvrouw dochter van Jan Henrick DELIS voorsz; Henrick zoon van wijlen Henrick Rutten van GRIENSVEN bij wijlen Magdalena zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henrick DELIS voorsz, Huijbert zoon van Huijbert van den MERENDONCK man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Henrick RUTTEN en Magdalena voorsz; Henrick en Huijbert voorsz nog momboirs over Arike onbejaarde dochter van wijlen Willem zoon van Henrick Rutten van GRIENSVEN en Magdalena voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan Henrick DELIS, hun oom, resp neef: Den Dungen.
20.10.1611 | RA 1486 | f 46

Adriaen zoon van wijlen Jan WILLEMS, te Nuland; Jan zoon van wijlen Pauwels WILLEMS man en momboir van Ghijsbertken zijn huisvrouw en Adriaen Gerartsz van den HOVEL man en momboir van Rutken zijn huisvrouw, dochters van Jan WILLEMS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Nuland en Geffen.
24.11.1611 | RA 1486 | f 73

Mr Jacob van der CAMMEN, richter van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Jacob van der CAMMEN, raadsheer van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Maria van EIJCK dochter van wijlen Joncker Peter van EIJCK bij Anna PELS zijn huisvrouw; Joncker Godevaert van LANCKVELT, schout van Heeze, Leende en Geldrop en Joncker Robbrecht de BEVER momboirs over Maria van LANCKVELT onbejaarde dochter van Joncker Godevaert van LANCKVELT bij wijlen Maria van EIJCK, gaan subdivisie aan van de goederen, die Mr Jacob van der CAMMEN voor de ene helft en Maria van LANCKVELT voor de andere helft zijn toegescheiden bij erfdeling van de goederen van wijlen Joncker Peter van EIJCK en Anna PELS op 9.10.1610: St Michielsgestel.
21.10.1611 | RA 1486 | f 77v

Gheraert en Walraven, genoemd WELLEN, zonen van Ghijsbert WELLEN, Ghijsbert zoon van wijlen Meeus LAMBERTS man en momboir van Metken zijn huisvrouw en Peter Jan PETERSEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochters van Ghijsbert WELLEN voorsz, gaan erfdeling aan van een hoeve met zijn aangelag te Heesch op Monicxvinckel - hun toebehorend voor 1/29 deel - gekocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 10.11.1610 van Adriaen van EMPEL cum suis.
01.12.1611 | RA 1486 | f 104

Joost, Henrick, Lambrecht en Margriet kinderen van wijlen Pauwels JOOSTEN bij Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambrechts van DALE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, pachten en chijnsen.
26.04.1612 | RA 1486 | f 478

Joost en Margriet kinderen van wijlen Pauwels JOOSTEN bij Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambrechts van DALE, erfgenamen van wijlen Aelken dochter van Joost Lenaerts van VECHEL weduwe van Jacob JOORDENS, gaan erfdeling aan van de goederen van Aelken voorsz: chijnsen.
26.04.1612 | RA 1486 | f 480

Mr Rogier van GRINSVEN, licentiaet in de beide rechten, raadsheer van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Rutger zoon van wijlen Rutger Nicolaes van GRINSVEN bij wijlen Heerken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Goijaerts van den MERENDONCK voor hemzelve en voor Hesterke en Jenneke zijn onbejaarde kinderen bij wijlen Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Jans van AMELROIJ alias van VLIJMEN; Herbert STEVENS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw en Agnes, beiden zusters van Mr Rogier voorsz, allen erfgenamen van Rutger zoon van Rutger Nicolaes van GRINSVEN: approbatie van de erfdeling gepasseerd op 7.1.1606.
21.01.1613 | RA 1487 | f 253v

IJda van EIJCK dochter van wijlen Jasper van EIJCK weduwe van Joncker Jacop van MERSSEL, krachten testament van haar en Joncker Jacop voorsz, voor 1/3 deel; Joncker Alart van der SCOUTH, voor de rest, hem toekomende krachtens testament van wijlen Heijlwig van EIJCK en door transport verkregen van Heijlwig BAX weduwe van Joncker Goijard van EIJCK en haar kinderen, gaan erfdeling aan van een hoeve, de Heijcamp, te Berlicum, aanbestorven via Jasper van EIJCK.
26.01.1613 | RA 1487 | f 290

Adriaen zoon van wijlen Marten zoon van Joost LEONARTS; Gijsbert zoon van wijlen Jan DANIELS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw; Willem JORIS man en momboir van Geertruijd, zijn huisvrouw, dochters van wijlen Marten Joosten voorsz, ter eenre en Peter en Lambertken kinderen van Marten Joosten voorsz, voor henzelven en voor hun broeder Joost, ter andere zijde, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling op 10.1.1613 van de nalatenschap van Marijke dochter van Joost LEONARTS huisvrouw van Roeloff Wouters van BERCHEM: chijnsen.
31.01.1613 | RA 1487 | f 295

Jan zoon van wijlen Henricx de HUESCH weduwnaar van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Aert van den BROECK eerder weduwe van Leonis Diercx van WIJCK, voor hemzelve en voor Leonis en Henrick zijn zonen bij Geertruijd voorsz, voor de helft; Dierck zoon van wijlen Leonis van WIJCK en Geertruijd voorsz, voor 1/4 deel en Leonis en Henrick zonen van wijlen Johan WIJNANTS zoon van Jeronimus WIJNANTS, raadsheer van 's-Hertogenbosch bij wijlen Josina zijn huisvrouw dochter van Leonis van WIJCK bij Geertruijd voorsz, Mattheus zoon van wijlen Jan MATTHEUS man en momboir van Josina zijn huisvrouw en Dierck Rutgers van BERCKEL man en momboir van Maijken zijn huisvrouw, dochters van Jan WIJNANS en Josina voorsz, voor henzelven en mede als erfgenamen van wijlen Pauwels zoon van Jan WIJNANTS en Josina voorsz voor 5/6 gedeelte; Dierck van WIJCK voorsz, Michiel Jansz WANT en Geraerdt van HAEREN momboirs over Diercxken PETERS, onmondige dochter van Josina van WIJCK, voor het resterende 1/6 gedeelte in 1/4 deel en dus tesamen voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Leonis Diercx van WIJCK en Geertruijd van den BROECK, krachtens hun testament: renten en chijnsen.
18.04.1613 | RA 1488 | f 99

Ambrosius zoon van Henricx KEMP bij Dorffa zijn huisvrouw dochter van Henrick GAST, koopman te Amsterdam, ter eenre; Henrick zoon van wijlen Ghijsbrecht IJSEBRANTSZ bij Agneesken zijn huisvrouw ook dochter van Henrick GAST voorsz weduwnaar van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Willem BARTHOLOMEUSZ, geassisteerd met zijn meerderjarige zoon, Mr. Gijsbrecht, Herbert van de WIJER en Jan van HEIJST zijn zwagers, momboirs over de onmondige kinderen van Henrick bij wijlen Elisabeth voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick GAST: Tilburg aan het Hagelcruijs en Tilburg aan de Vlaschstraat.
21.08.1614 | RA 1489 | f 341v

Henrick zoon van Thomas Jans van OLPHEN man en momboir van Rutgera zijn huisvrouw dochter van Gerard Peter Eijmberts van GRIENSVEN bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Gijsbert WOUTERS, ter eenre; Eijmbert zoon van wijlen Peter Eijmberts van GRIENSVEN en Jan Geraertsz van HOUTEN momboirs over Cornelis onmondige zoon van Gerard en Anneke voorsz, ter andere zijde, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen Peter Eijmberts en Anneke voorsz, gepasseerd op 20.8.1608: Den Dungen, chijnsen.
13.01.1615 | RA 1490 | f 152

Jan de Oude, zoon van wijlen Jasper HAGENS bij Hadewijch zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan OTTEN, voor hemzelve en in naam van de onmondige zoon van Jasper bij Hadewijch voorsz; Reijnder RAIDTS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van Jasper en Hadewijch voorsz; Willem ook zoon van Jasper en Hadewijch voorsz; Joris de LOUWE in naam van Jan de Jonge, zoon van wijlen Jasper en Hadewijch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anna Jan OTTEN, weduwe van Thomas van der HOEVEN krachtens haar testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch voor notaris Joris de LOUWE op 30.10.1613: renten en chijnsen.
04.12.1615 | RA 1491 | f 77

Heer en Meester Everardus van RAVENSTEIJN, priester, licentiaat in de rechten en canonick te 's-Hertogenbosch zoon van Jan Everart van RAVENSTEIJN bij Adriana zijn huisvrouw dochter van Boudewijn SUERINCX; Balthasar DONCKERS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw; Anthonius HERINCX man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw, beide dochters van Jan en Adriana voorsz; Thomas zoon van Jan Thomas van VELP bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw ook dochter van Jan en Adriana voorsz en Wouter Martens van de LAER en de andere momboirs over Jan, Dierck, Gijsbert, Boudewijn, Geertruijd en Catharina onbejaerde kinderen van Jan Thomas van VELP bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, Jan en Adriana voorsz: renten en tienden.
28.11.1615 | RA 1491 | f 99

Guiliam, Jasper, Geraert en Weijndelke allen kinderen van Goijaerd GHIJSSELEN bij Weijndelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob van CASTEREN, gaan erfdeling aan van de goederen door Marcelis zoon van Geraert van CASTEREN aan hen gelegateerd: renten en chijnsen.
05.03.1616 | RA 1491 | f 244

Dierck, Adriaen en Joost zonen van wijlen Rutger van BERCKEL bij wijlen Margriet de RAET zijn huisvrouw; Willem Maes HENRICX man en momboir van Dingen zijn huisvrouw; Jeronimus WIJNANTS man en momboir van Josina zijn huisvrouw en Aert EVERTS man en momboir van Hester zijn huisvrouw, allen dochters van Rutger en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, obligaties en chijnsen.
03.09.1616 | RA 1492 | f 260

Jan zoon van Gerard CLAESSE, Goijaert Willemsz CUIJPER man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw dochter van Gerard CLAESSE voorsz, ter eenre en Servaes DRIESSEN man en momboir van Handersken zijn huisvrouw dochter van Corstiaen GIELISSE, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Nicolaes zoon van wijlen Gerard Claes van HANNEN en Margriet dochter van Corst GIELISSE zijn huisvrouw, te St Michielsgestel, chijnsen.
08.10.1616 | RA 1493 | f 18v

Jan en Jacob zonen van Mr Arnt Wouters van HOUBRACKEN bij Jacomijntje zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Sander Jacobs van den BOESDONCK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader Sander Jacobs van den BOESDONCK, aanbestorven via hun moeder: Hintham, contanten, obligaties en pachten.
10.10.1616 | RA 1493 | f 27

Mr Herman PELGROM, raadsheer te 's-Hertogenbosch, voor de helft; Jan Willem ANTHONISZ voor 1/3 part en Adriaen CORNELIS voor 1/6 part, te samen de andere helft, gaan erfdeling aan van een hoeve te Vught St Peter.
31.01.1617 | RA 1493 | f 273

Cornelis, Jacob en Henrick; Mr Herman van HUEMEN licentiaet in beide rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Beelken zijn huisvrouw en Mr Henrick hun zoon; allen kinderen van wijlen Henrick Adriaen van den LEEMPUT bij Hadewich dochter van wijlen Jan GECK bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerong zoon van wijlen Peter Gerongs van den BOSCH; Jacob voorsz nog transport hebbende van 1/8 deel van Sara dochter van wijlen Joost van OUWEN weduwe van Mr Geerling van den LEEMPUT en hun kinderen, gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 19.1.1610, voor de helft; Joncker Godefroij ABSLOONS actie en transport hebbende voor 3/8 deel van Huijbert, Jacob en Adriaentken allen kinderen van wijlen Henrick van den LEEMPUT bij Hadewijch zijn huisvrouw, gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op resp 3.8.1593; 15.11. 1593 en 26.10.1595 en nog als man en momboir van IJda zijn huisvrouw eerder weduwe van Mr Pauwels van den LEEMPUT, voor het resterende 1/8 deel, gaan erfdeling aan van goederen: Empel.
23.06.1617 | RA 1493 | f 431v

Mr Gerard van den BERGE raadsheer van 's-Hertogenbosch man en momboir van Petronella PELS ter eenre; Joost FABRI man en momboir van Johanna PELS zijn huisvrouw; Elias PELS zoon van wijlen Aert Cornelis PELS voor hemzelve en actie en transport hebbende van Anna en Geertruijd PELS zijn zusters, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen - in presentie van Peeter Eijmberts van de KEER, voor hemzelve en ook voor Jasper zoon van Jasper AERTS te Gorinchem, die 5/42 deel in een hoeve te Loo onder St Oedenrode, 11/36 in een hoeve te Esch en 1/24 in een hoeve aan de Pettelaer toekomen.
Op 29.4.1617 gaan Joost FABRI in huwelijk hebbende Johanna PELS, ter eenre en Elias zoon van wijlen Aert Cornelis PELS, ter andere zijde, een subdivisie aan van de goederen door hen verworven (R 1493 f 533).
18.04.1617 | RA 1493 | f 523

Johan, Hendrick en Elijsabeth, kinderen van wijlen Wouter van KESSEL bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Hendrick Oliviers van BERCHUIJSEN bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Hendrick KEMP; Dierck OLIVIERS momboir over Melchior, Guiliam en Jacques onmondige kinderen van wijlen Wouter en Catharina voorsz, gaan een erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: 1/3 deel in de Hof van Sevenbergen te 's-Hertogenbosch tegenover des Keijsers Hof, waarvan de rest toebehoort aan Jacques DARBANTS, koopman te Antwerpen, in huwelijk hebbende Elisabeth OLIVIERS en Wouter en Elijsabeth toegecheiden bij erfdeling van de goederen van wijlen Mr Hendrick en Elisabeth op 29.1.1593 gepasseerd te 's-Hertogenbosch voor notaris Dierck van KESSEL: Orten, Nuland, Geffen, pachten, renten en chijnsen.
21.01.1617 | RA 1493 | f 535

Henrick zoon van wijlen Wouter van KESSEL bij wijlen Catharina OLIVIERS; Godefroij LOEFF van der SLOOT, raadsheer van 's-Hertogenbosch, in naam van zijn schoonzoon Melchior van KESSEL, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen ouders: Wouter van KESSEL en Catharina Hendrick Oliviers van BERCHUIJSEN op 21.1.1617: Orten, chijnsen.
02.11.1617 | RA 1494 | f 51

Jan Peters van ROSMALEN in huwelijk hebbende Marijke, eerder weduwe van Henrick AELBERTS, aanvechting van de erfdeling van de goederen van wijlen Goijaert CLAES en Catharina zijn huisvrouw, gepasseerd voor schepenen van Berlicum op 24.1.1579 en de Raad van Brabant in october 1612.
Approbatie van deze erfdeling door Rutger COLEN.
11.12.1617 | RA 1494 | f 97

Anthonis en Anneke kinderen van wijlen Willem Marcelis WILLEMS bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Peters van den EECKHOUT; Anthonis ROELOFFS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van Willem en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huis in de Postelstraat te 's-Hertogenbosch; chijnsen.
05.01.1618 | RA 1494 | f 210

Agnees en Neelken kinderen van wijlen Gerard zoon van Gerard Gerards de VRIESE, molder, en Jan zoon van Gielis CORNELISSE man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw; Jan zoon van Diericx Sijmons van DINTHER en Willem Gerardtsz BACKER, momboirs over Willem en Mechteld onbejaarde kinderen van wijlen Gerard voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard voorsz: chijnsen en obligaties.
01.10.1618 | RA 1495 | f 23

Henrick, Aert, Adriaen en Metken, kinderen van wijlen Jan Henricx SPIERINCX; Henrick Corst SPIERINCX en Huijbert Jan RUTGERS momboirs over Jan onmondige zoon van Jan Jan RUTTEN bij wijlen Aelken dochter van wijlen Jan voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jen Henricx SPIERINCX en wijlen Anthoniske zijn huisvrouw dochter van Jan AERTS: Den Dungen.
30.04.1619 | RA 1495 | f 331v

Embert zoon van wijlen Gerart FRANSEN en Reijnder zoon van wijlen Henrick REIJNDERS gaan erfdeling aan van een huis, hof met zijn aangelag te Cromvoirt onder Vught St Lambert, gekocht op 12.10.1617 van Aelbert RUTTEN.
25.06.1619 | RA 1495 | f 389

Marten zoon van wijlen Aert zoon van Jan PETERS man en momboir van Anthonia zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert LAURENS bij Peterken zijn huisvrouw dochter van wijlen Denis PETERS, de molder, voor hemzelve en transport hebbende van Frans GOIJAERTS man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw ook dochter van Denis voorsz, voor de ene helft; Lucas zoon van Denis voorsz voor 1/4 deel; Denis en Marijke kinderen van wijlen Jan zoon van Denis voorsz - na cessie van de tocht door hun moeder Lijsbeth - voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Denis PETERS: St Oedenrode, pachten en chijnsen.
29.07.1617 | RA 1494 | f 454v

Dirck PAUWELS weduwnaar van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Floris GHIJSBERTS bij Aleijt BOIJEN, ter eenre en Wouter zoon van wijlen Peter WOUTERS ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen te Belveren onder Haren, die zij gezamelijk bezitten.
07.09.1619 | RA 1495 | f 508

Dierck Hugo van BERCKEL, bierbrouwer en Ghijsbert Anthonius BOSCH, leijdekker, gaan erfdeling aan van 2/3 deel in twee huizen in de Diepstraat te 's-Hertogenbosch naast het Cruijgelgancxke, waarvan het resterende deel toebehoort aan Dierck voorsz, op 28.4.1618 gekocht van Mr Tobijas van SANTVOORT man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter JOORDENS bij Maijke zijn huisvrouw; Henrick JOORDENS en Jan SCHELTENS momboirs over Joorden, Erberden, Hester, Magdalena en Judith, onbejaarde kinderen van Joorden en Maijke voorsz.
23.12.1619 | RA 1496 | f 47

Jan zoon van wijlen Anthonis Anthonis Goijaerts van de MERENDONCK bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Zegers van de CAMP; Adriaen Jansz van ENGELEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw; Jan Dierck HENRICX man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, Peter zoon van wijlen Eijmbert zoon van Peter Willems van GIERSBERGEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw allen dochters van wijlen Anthonis en Margaretha voorsz; Joost zoon van Jan Wouters de VISSCHER en Deen zoon van Deen Peter WILLEMS de Jonge, testamentaire momboirs over Anthonis, Adriaen, Goijaert, Peter, Anneke, Eerke en Marijke onmondige kinderen van wijlen Anthonis zoon van wijlen Anthonis en Margaretha voorsz bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Peter WILLEMS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Anthonis en Margaretha voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel.
30.01.1620 | RA 1496 | f 97

Jan zoon van Peter BROEREN en Seger HUIJBERTS momboirs over Peter zoon van Henrick Peter BROEREN bij wijlen Baetken zijn huisvrouw dochter van Huijbert ADRIAENS; Delis, Huijbert en Elisabeth, ook kinderen van Henrick en Baetken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
02.09.1620 | RA 1496 | f 390v

Henrick zoon van wijlen Jan Jan VERCUIJLEN bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Jan zoon van Henrick Peters van GHESTEL bij Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Joost GERRITS en Goijaert zoon van wijlen Anthonis VRANCKEN man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Jan en Elijsabeth voorsz ter eenre; Adriaen Jans HERMANSSEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, voor henzelven en actie en transport hebbende van Gerard zoon van Jan PAUWELS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, beide dochters van Jan en Elijsabeth voorsz, ter andere zijde, gaan subdivisie aan van goederen, toegedeeld bij erfdeling, aangekomen op heden bij erfdeling van de goederen van hun oom wijlen Henrick zoon van wijlen Jan Henrick Peters van GHESTEL bij wijlen Cornelia voorsz: St Michielsgestel; renten en chijnsen.
19.10.1620 | RA 1497 | f 54v

Willem zoon van Matthijs Willems van der MERENDONCK, Adriaen zoon van wijlen Sijmon HENDRICX man en momboir van Anneke zijn huisvrouw; Peterke weduwe van Peter Jan ANTHONIS; Adriaen zoon van wijlen Huijbert ADRIAENS man en momboir van Arike zijn huisvrouw; Thomas Jacop ROELOFFS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, allen dochters van Matthijs Willems voorsz; Jacop zoon van wijlen Jan JACOPS man en momboir van Lijske zijn huisvrouw; Cornelis JANS man en momboir van Hendricxken zijn huisvrouw; Willem WILLEMS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, Jan ROBBEN man en momboir van Huijbertken zijn huisvrouw allen dochters van wijlen. Seger Willems van der MERENDONCK, gaan erfdeling aan van de goederen hun aanbestorven via Catharina weduwe van Huijbert Willems van der MERENDONCK: Den Dungen.
08.01.1621 | RA 1497 | f 141

Hendrick en Peter zonen van wijlen Peter Adriaen Hendrick van der AA bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs Willems van der MERENDONCK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Empel, Den Dungen, St Michielsgestel.
13.03.1621 | RA 1497 | f 239v

Willem en Elisabeth kinderen van wijlen Hans Jan Delis WEIJGERGANCX bij wijlen Crijntken zijn huisvrouw dochter van Willem JANSZ, Peter zoon van Willem Adriaen van GRIENSVEN man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van Hans en Crijntken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel; chijnsen.
04.09.1621 | RA 1497 | f 483v

Jan Peter GERITS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, Peter Peters COLEN in huwelijk hebbende Marike; Delis DELIS man en momboir van Handersken zijn huisvrouw en Huijbert Jan RUTTEN man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, allen dochters van Henric JANS, voor henzelven en actie en transport hebbende van hun broeders: Lenaert en Henrick en van Goijaert Peter GOERTS man en momboir van Ariken zijn huisvrouw, hun zwager, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Empel, Berlicum Moergestel.
22.11.1621 | RA 1498 | f 285v

Arndt zoon van Peter Arndts de DONCKER bij Marijke zijn huis vrouw dochter van Henricx SCHEIJNEN, voor 1/3 deel; Adriaen zoon van Henrick Pauwels PLUIJM man en momboir van Marijcke zijn huisvrouw dochter van Peter en Marijke voorsz, voor hen zelven en voor Frans zoon van Henrick Pauwels PLUIJM man en momboir van Jaecxken zijn huisvrouw dochter van Peter en Marijke voorsz, voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Hilvarenbeek.
18.03.1623 | RA 1498 | f 337v

Claes Claesz WELTEN te Roosmalen man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henrick PEETERS, Magdaleen dochter van Gielis PENNINCX weduwe van Adriaen Jacobs RUTTEN, ter eenre; Jasper Joost AERTS man en momboir van Marike Thonis AERTS zijn huisvrouwe, ter andere zijde, erfgenamen van wijlen Marcelis Theunis AERTS gaan erfdeling aan van de goederen van Marcelis voorsz: Roosmalen, chijnsen.
25.02.1623 | RA 1498 | f 382

Jan Jans van OOSTERHOUT, ruijterman in de compagnie curassiers van Lancelot van GROBBENDONCK, Heer ter Ouwen etc. man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs Willems van LITH bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willems van ACHELEN, schout van het kwartier van Maasland en raadsheer van 's-Hertogenbosch; Anthonij PIJNAPPEL ook raadsheer van 's-Hertogenbosch en Jan Jansen van der LAECK momboirs over Jan onmondige zoon van Matthijs Willems van LITH bij Aelken van ACHELEN voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Matthijs en Aelken voorsz: chijnsen en renten.
23.03.1623 | RA 1498 | f 385

Jan zoon van wijlen Jacques MARCOT, Italiaan, ruijterman in de compagnie curassiers van de baanderheer van GROBBENDONCK; Willem zoon van wijlen Jan VERSCHOUT, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van Jacques voorsz bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw dochter van Lambert GOIJAERTS, ter eenre en Mr Henrick van BEECK, notaris en curator over Marijke, Jenneke, Anneke, Peter en Lambertken onmondige kinderen van Jacques en Henricxke voorsz ter andere zijde hebbende op 12.7.1622 een erfdeling aan gegaan: schepenschuldbrieven van 's-Hertogenbosch obligaties. Jacop Jans BOLANTS man en momboir van Maijke zijn huisvrouw en Guiliam PICKARTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jacques en Henricxken ter eenre en Mr Henrick van BEECK, momboir over de vijf onmondige kinderen, ter andere zijde, gaan subdivisie aan van de goederen verworven bij de voorszegde erfdeling.
08.05.1623 | RA 1498 | f 453

Jan en Lambert zonen van wijlen Dierck HENRICX en Jan Gerarts van der LOO te Gemonde onder St Michielsgestel, gemachtigd van Raphael HELI sergeant in de conmpagnie Irlandoisen, in garnizoen te Sichem en Johanna DIERCX zijn huisvrouw gepasseerd voor schepenen van Sichem op 29.9.1623, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Schijndel, Gemonde onder St Michielsgestel.
19.03.1624 | RA 1499 | f 235v

Goijaert en Peter zonen van wijlen Jan Goijaerts de WEER bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan VERHOFFSTADT; Jan Jan COENEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan en Elisabeth voorsz en Laureijs zoon van Dierck KESSELS, secretaris van 's-Hertogenbosch, momboir over Dierck, Sewitgen en Jenneke onmondige kinderen van Goijaert van ENGELAND de Jonge bij wijlen Beelken zijn huisvrouw ook dochter van Jan en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, weduwe van Jan Goijaert de WEER: te Helmond, door Aert Willem JOOSTEN bij erfmangeling afgestaan aan Jan SWEERS, priester, op 30.9.1553 voor schepenen van Helmond; een jaarlijke en erffelijke rente van 17/10/00 van en uit een hoeve te Baeckel, door Jan Willem op ten LEEUW verkocht aan Jan zoon van wijlen Goijaert de WEER op 7.2.1601; een sille hooiland te Helmond door Marten van ENGELAND man en momboir van Katharina Willem SWEERS zijn huisvrouw verkocht aan Goijaerd zoon van Willem SWEERS op 22.11. 1524; een sille hooiland te Helmond in gebruik bij Gerard VERSCHUEREN; een chijns van 16 Rins gulden van en uit een huis te Helmond in de Hage op 28.11.1564 verkocht door Jan de WEER, priester aan Aelken weduwe van Peter Petersz HEIJN voor schepenen van Helmond en getransporteerd aan Jan Goijaert de WEER op 20.5.1602; renten van en uit onderpanden te Baeckel door Jan Michiel STUER verkocht aan Elisabeth weduwe van Jan de WEER op 3.4.1609 voor schepenen van Helmond; een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 Rins gulden door Heer Jan DIERCX, priester verkocht aan Elisabeth Jans VERHOFFSTADT van en uit een huis te Gemert voor schepenen van Gemert op 18.2.1561; een jaarlijke en erffelijke rente van 6/10/00 van en uit een akker, Rutgers hof te Helmond, door Gijsbert zoon van wijlen Willem SCHELLEN verkocht aan Jan Goijaerts de WEER op 20.5.1602; een perceel land te Gemert en een jaarlijke en erffelijke chijns Jan Dierck SWEERS priester, gekocht van Thomas, priester, zoon van wijlen Michiel Goijaerts van AIJEN op 3.5.1505 voor schepenen van Helmond; renten van en uit "de Oeijevaersnest" te Erp verkocht op 10.4.1599 aan Jan zoon van wijlen Goijaert de WEER; een jaarlijke en erffelijke chijns van drie Rins gulden door Kathelijn weduwe van Jan ALAARTS van en uit een akker te Gemert voor schepenen van Gemert verkocht op 28.1.1552 aan Elisabeth dochter van Jan VERHOFFSTADT; een jaarlijke en erffelijke chijns van en uit onderpanden te Liempde onder Casteren door Adriaen zoon van Jan Gherit van den BORNE verkocht aan Hadewich weduwe van Jan EIJKMANS op 10.3.1523 en een jaarlijke en erffelijke chijns van 2 car gld van en uit een huis te Zoemeren door Margriet Gerit ROUFS verkocht aan Goijaerd de WEER op 16.6.1540; een jaarlijke en erffelijke chijns van en uit onderpanden te Nuland verkocht door Adriaen zoon van meester Claes NIJHOFF, gemachtigd van Roeland HUIJBERTS en Aelken dochter van Jan van MIDDEGAEL, verkocht op 4.8.1607 aan Steven zoon van wijlen Aelbert Herman SNELLEN alias van SWOLLE en door Goijaerd Jan Goijaerds de WEER vernaderd op 30.10.1607; een jaarlijke en erffelijke chijns van 18/15/00 van en uit onderpanden te 0lland door Everaert en Jan zonen van wijlen Willem ANDRIES verkocht op 12.5.1566 aan de onmondige kinderen van wijlen Goijaert SWEERS; een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld van en uit onderpanden te Groot Lith door Jan Goijaerts de WEER gekocht op 15.10.1596 van Peter zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Jan PETERS.
30.04.1624 | RA 1499 | f 323

Geertruijd dochter van Huijbert JANS, blauwverver, bij wijlen Aleijdt zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert Michiels van der VLEUTEN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Nathael die LOUWE; Thielman Jans VISSCHERS man en momboir van Pireijne zijn huisvrouw ook dochter van Huijbert en Aleijdt voorsz; Mr Jan van WAMEL, apotheker, zich fort en sterk makende voor Nathael ook zoon van Huijbert en Aleijdt voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder: chijnsen en renten.
30.04.1624 | RA 1499 | f 333

Jan en Corstiaen zonen van wijlen Peter Henricx van den BRANT bij Frensken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henrick EMONTS, Dirck Jan van HEES man en momboir van Merike zijn huisvrouw; Gerart Jan RIJCKERS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter en Frensken voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Frensken weduwe van Peter voorsz, haar eerste man: St Michielsgestel.
07.05.1624 | RA 1499 | f 342

Jan en Areike kinderen van wijlen Henrick Henrick van GRINSVEN bij wijlen Jutken zijn huisvrouw; Jan zoon van wijlen Willem AERTS man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw, ook dochter van Henrick en Jutken voorsz; Adriaen zoon van wijlen Nicolaes HENRICX en Henrick zoon van Huijbert HUIJBERTS, momboirs over Jan en Magdalena kinderen van wijlen Henricx en Jutken voorsz krachtens acte en attestatie in plaats van het testament gepasseerd op 23.1.1625 voor Heer en Meester Henrick van BOXTEL, priester, pastoor te Den Dungen, gaan erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Schijndel.
29.01.1625 | RA 1500 | f 96v

Gerard zoon van Philips EIJMBERTS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van STAIJCK voor hemzelve en door koop van de actie en het deel van nu wijlen zijn broeder Eijmbert Philips EIJMBERTS, voor 2/4 deel; Marijke dochter van wijlen Philips en Elisabeth voorsz, weduwe van Jan Peters van BARDTWIJCK en Elisabeth haar zuster, ook dochter van Philips en Elisabeth voorsz voor de rest, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen aan het Lanck Griensven.
16.04.1625 | RA 1500 | f 141

Nijclaes Jans van CREIJELT, ter eenre en Jacob zoon van wijlen Peter Joosten van GRINSVEN weduwnaar van Elijsabeth zijn eerste huisvrouw dochter van Jan Willems van ROOSMALEN alias van GEFFEN; Joost zoon van wijlen Jan Willems voorsz en Cornelis zoon van wijlen Jan Cornelis en Adriaen Gerits van den HOVEL testamentaire momboirs over Peter en Agnes onmondige kinderen van Jacob Peeters Joosten bij Elijsabeth zijn eerste huisvrouw, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen te Nuland.
15.05.1625 | RA 1500 | f 151

Heer en Meester Johan HERMANS, priester, licentiaet in de rechten en deken van de capel van de cathedrale kerk van St Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch voor hemzelve en hem fort en sterk makende voor Nijcolaes HERMANS, zijn broeder; Heer en Meester Johan MASIUS ook licentiaet in de rechten en canonick van de voorszegde capel en zegelaer van het Bisdom 's-Hertogenbosch, Helena en Maria zijn zusters, allen kinderen van wijlen Thomas MAES, rentmeester van Z.M. de Koning; Joncker Peter van GESTEL, licentiaet in de rechten, eerder president van 's-Hertogenbosch man en momboir van Hester zijn huisvrouw en Mr Laureijs van der EIJNDE, ook licentiaet in de rechten en ontvanger van Zijner Majesteits contributies in de Bommeler en Tieler waard, man en momboir van Anna zijn huisvrouw ook dochter van Thomas MAES voorsz, voor hen-zelve en voor heer Gielis van ELSHOUT, raad en rekenmeester van Zijner Majesteits rekencamer van Gelderland man en momboir van Catharina zijn huisvrouw ook dochter van Thomas MAES voorsz: Johan van den HEUVEL stadhouder van de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Udo VERSTEEGEN; Adriaen MAES zoon van wijlen Herman Jansz MAES, koopman te 's-Hertogenbosch en Anna van METEREN huisvrouw van Maes JANSZ, gemachtigd van haar man voor schepenen van Zaltbommel op 3.5.1625, allen testamentair geinstitueerde erfgenamen van Hester MAES, zuster van Bisschop MASIUS voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van Hester voorsz, gepasseerd op 14.5.1625.
15.05.1625 | RA 1500 | f 185

Dirck zoon van wijlen Goijaerd van ENGELAND de Jonge, zoon van wijlen Goijaerd van ENGELAND de Oude, raadsheer van 's-Hertogenbosch bij wijlen Beelke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Goijaerds de WEER; Goijaerd Jan de WEER en Laureijns van KESSEL momboirs over Eusebia en Jenneke onmondige dochters van wijlen Goijaerd van ENGELAND de Jonge en Beelke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Goijaerd van ENGELAND en Beelke voorsz en van Elisabeth VERHOFFSTAD weduwe van Jan Goijaerds de WEER, grootmoeder paternel: Roosmalen, Helmond, Nuland, St Oedenrode en Vught; renten en chijnsen.
14.06.1625 | RA 1500 | f 232

Geraert van SOEMEREN, licentiaet in de rechten en raad van 's-Hertogenbosch man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Guiliaem Oliviers van BERCHUIJSEN, raad van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Mr Henric Oliviers bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Henric KEMPS, bij Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Diercx van den BERCH, voor hem-zelve alsmede als geinstitueerde erfgenaam van wijlen Dierck Oliviers - geprofest als frre Reijnier in de Orde van de Capucijnen - ook zoon van Guiliam Oliviers bij Anna van den BERCH voorsz; Godefroij PIJNAPPEL capiteijn van een compagnie soldaten ten dienste van Zijne Majesteit te 's-Hertogenbosch in garnizoen, in naam van Henrij Oliviers, koopman te Parijs, ook zoon van Guiliaem en Anna voorsz, gemachtigd voor de provoost van Parijs op 11.7.1624.
Geerlingh RUIJS, secretaris van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Elisabeth de COCQUIEL weduwe van Artus Oliviers zoon van Guiliaem en Anna voorsz; Johan Baptista en Anselmus de COCQUIEL momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Artus en Elisabeth voorsz, gepasseerd voor schepenen van Antwerpen op 6.8.1624; Laureijs zoon van Dierck van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch, een van de momboirs over Anna onmondige dochter van Guiliaem en Anna voorsz, voor henzelven en mede erfgenaam van frre Reijnier, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: 1/3 in de Hof van Sevenbergen te 's-Hertogenbosch; Carckhoven onder Oisterwijk; renten en chijnsen.
23.08.1625 | RA 1500 | f 321

Sijmon, Gerartken en Jenneken kinderen van wijlen Luenis zoon van wijlen Sijmon Gerarts van der PUTTEN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van SANTEN; Willem SONMANS in huwelijk hebbende Aelken en Paulus DUCHET man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, beiden dochters van Luenis en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huis te 's-Hertogenbosch op het Orteneijnd tegenover de Sevensteense brug, door Jan Jan van SANTEN op 22.1.1563 gekocht van Gerard zoon van wijlen Gerlincx CLAESZ; Hoeve te Loosbroeck onder Nistelroij op 17.12.1574 door Jan Jan van SANTEN gekocht van Lambert van de HEZEACKER in huwelijk hebbende Margaretha dochter van Matthijs Lambert STOOTERS, Empel, Roosmalen; chijnsen en renten.
31.12.1625 | RA 1501 | f 135

Gerard van SOEMEREN man en momboir van Elisabeth Oliviers en Anna Oliviers, gaan subdivisie aan van de goederen, verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen Guiliaem Oliviers van BERCHUIJSEN en Anna van den BERGH op 23.8.1625 gepasseerd: renten en chijnsen.
09.04.1626 | RA 1502 | f 113v

Jan zoon van wijlen Henricx DENIS secretaris van Vught bij wijlen Elijsabeth VOGELS zijn eerste huisvrouw; Geraert zoon van Willem MICHIELS in huwelijkhebbende Marike; Cornelis Laureijs van der SCHOOT actie en transport hebbende van Art JANS, zijde verwer te Antwerpen man en momboir van Jenneke, beide dochters van wijlen Henric en Elijsabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Vught St Peter pachten en chijnsen.
10.12.1626 | RA 1503 | f 151v

Peeter zoon van wijlen Willem PEETERS man en momboir van Gerartke zijn huisvrouw; Gijsbert Dierck WILLEMS man en momboir van Catharina, beiden dochters van Willem GOOSSENS bij wijlen Heijlke zijn huisvrouw dochter van Ghijsberts van CAUWENBERCH en Jan natuurlijke zoon van Pauwels Willems van HIJNSBEECK bij Heijlke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heijlke krachtens testament van Heijlke voorsz gepasseerd voor Heer Jacob PEETERS, pastoor te Erp op 16.7.1626, aanbestorven gedurende haar weduweschap via hun oom Henrick van CAUWENBERCH: Aerle bij Beeck, Lieshout, obligaties, pachten en chijnsen.
12.02.1627 | RA 1503 | f 312

Jan en Arnt; Jan zoon van wijlen Bastiaen HENRICX man en momboir van Marike zijn huisvrouw, voor hemzelve en hen fort en sterk makende voor Laureijns CORNELIS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; allen kinderen van wijlen Dielis zoon van wijlen Gerarts zoon van Jan DELIS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Laureijs MICHIELS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Schijndel, Oetelaer, Den Dungen.
06.03.1627 | RA 1503 | f 357

Geertruijd en Eustochia, dochters van wijlen Reijnder IJgrams POTTEIJ bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Jansz SUIJSKENS, erfgenamen van wijlen Jan, hun broeder, gaan erfdeling aan - ten overstaan van Mr. Godevaerd van HERLAER, licentiaet in de rechten, hun neef, raadsheer van 's-Hertogenbosch, IJgram Reijnder POTTEIJ, hun broeder, Jan Aert van HORENBEECK en Peeter Gerart VUCHTS, hun zwagers - van de goederen van wijlen hun broeder Jan, krachtens zijn testament gepasseerd op 17.5.1625 voor notaris Gerard van ASTEN.
21.05.1627 | RA 1504 | f 91v

Diercxken dochter van wijlen Marcelis Jans van BERGEN, weduwe van Marcellis Jan van GROENINGEN, krachtens hun testament gepasseerd op 13.9.1614 voor notaris Jan SOMERS, ter eenre; Catharina JOOSTEN wweduwe van Hans Hermans van BERGEN, met haar broeder Thomas JOOSTEN, momboir over haar twee onbejaarde kinderen bij Hans voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van gemeenschappelijke goederen: Nuland.
24.09.1627 | RA 1504 | f 310

Dierck zoon van wijlen Goijaert Goijaert van ENGELAND en Artus Diercx TOELINCK man en momboir van Eusebia zijn huisvrouw dochter van Goijaert Goijaert van ENGELAND, gaan erfdeling aan van de goederen, verkregen door uitkoop van hun zuster Johanna van ENGELAND geprofest in het convent van de Annuntiaten te Brussel: chijnsen en renten.
03.02.1628 | RA 1505 | f 118v

Mr Nicolaes van BROECHOVEN, priester, licentiaet in de rechten, canonick van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch en Mr Aernout van BROECHOVEN licentiaet in de rechten, raadsheer van 's-Hertogenbosch; Petronella en Elisabeth hun zusters, allen kinderen van wijlen Rogier van BROECHOVEN, raadsheer van 's-Hertogenbosch bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Anthonis van JAEBEECK en Artus van HOIRENBEECK weduwnaar van Gooswina zijn huisvrouw dochter van Rogier en Elisabeth voorsz en in naam van Mr Sijmon zoon van wijlen Jan van BROEGEL ook licentiaet in de rechten en president van 's-Hertogenbosch, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van Artus en Gooswina voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 2.9.1628 voor notarissen van 's-Hertogenbosch.
27.10.1628 | RA 1506 | f 49

Guiliaem van DOIJENBRAECK, raad van 's-Hertogenbosch man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Johan Aert van HOIRENBEECK bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Henrick HENRICX; Mr Gerard van HOIRENBEECK licentiaet in de rechten raad van 's-Hertogenbosch; IJgrom Reijners POTTEIJ en Peter Gerarts VUCHTS momboirs over Catharina onmondige dochter van Johan voorsz bij Lucia zijn laatste huisvrouw, dochter van Reijnder POTTEIJ voorsz, zich fort en sterk makende voor Jan LOIJS hun mede momboir, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Johan en zijn eerste huisvrouw Catharina voorsz: een korenmolen te 's-Hertogenbosch bij de Papenhulst; een loth in het vleeshuis te 's-Hertogenbosch; Vught; chijnsen en pachten.
30.10.1628 | RA 1506 | f 115

Joncker Philips en Agnes, kinderen van wijlen Joncker Henricx DACHVERLIES bij wijlen Agnees zijn huisvrouw dochter van wijlen Joncker Philips de GRUIJTERE gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Anthoni TIBOSCH op 18.6.1616 en het codicil van Joncker Henrick gepasseerd op 31.12.1623 voor dezelfde notaris: te Vechel op Middegael, Roosmalen; renten en chijnsen.
18.11.1628 | RA 1506 | f 119

Jan zoon van wijlen Delis Jans van der STEEN, ter eenre en Peter Henricx BROEREN man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Delis voorsz, te voren weduwe van Jacop Peter Eijmberts van GRIENSVEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
23.02.1629 | RA 1506 | f 231

Henrick en Jacop zonen van wijlen Peeter Zebert Jacobs van der WESTERLAECKEN bij Jenneke zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Zeger Jan van RODE; Willem Jansz Zeberts van der WESTERLAECKEN gemachtigd van Jan WEIJTENS en Helena zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter en Jenneke voorsz, gepasseerd voor notarissen te Antwerpen op 7.10.1628; Jan Willem AERTS en Michiel Jans van der WESTERLAECKEN momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van Peter en Jenneke voorsz bij Willemke zijn huisvrouw, dochter van Henrick AERTS; Peter Jan MUTSAERTS en Jan van de VELDE, procureur voor het gerecht van 's-Hertogenbosch, momboirs over de drie onmondige zonen van wijlen Zeger ook zoon van Peter en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Schijndel, contanten.
03.03.1629 | RA 1506 | f 241

Adriaen van ENGELEN, zoon van wijlen Willem Henricx van ENGELEN weduwnaar van Heijlwich zijn huisvrouw dochtervan Jan MATTHIJS cedeert de tocht in alle goederen, achtergelaten door zijn vrouw, aan: Heer Willem ab ANGELIS, priester en Doctor in de Heilige Godtheijt en zijn broeder, Heer Roeloff, ook priester; Mr Henrick, ook een broeder, licentiaet in de rechten; Jacob GIJSSELEN man en momboir van Maria zijn huisvrouw en Alitken, allen dochters van Adriaen en wijlen Heijlwich voorsz: approbatie - op dezelfde dag - van de erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder.
16.11.1629 | RA 1507 | f 44v

Matthijske dochter van wijlen Adriaen SIJMONS, Wouter Claes HENRICX man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw en Willem Jan WEIJGERGANCX weduwnaar van Anna zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Adriaen SIJMONS bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs Willems van den MERENDONCK; Willem voorsz nog met Peter Willem ADRIAENS momboir over Jenneke en Henricxke, onmondige dochters van Willem bij wijlen Anna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel; renten en chijnsen.
20.11.1629 | RA 1507 | f 48

Gerardt en Jan zonen van wijlen Wouter MATTHIJS bij Merijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerardt CORNELISZ, Eerke en Anneke, ook dochters van Wouter en Merijke voorsz; Bernaert GERARTS en Huijbert Jan ADRIAENS momboirs over Gerard onmondige zoon van Henrick GERARTS bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van Wouter en Merijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
09.02.1630 | RA 1507 | f 101v

Matthijs zoon van wijlen Henrick WILLEMS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs Willems van BEECK, ter eenre; Rutger zoon van wijlen Corstiaen Henricx SPIERINCX man en momboir van Willemken zijn huisvrouw dochter van Henrick en Elisabeth voorsz ter andere zijde, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling op 3.3.1628 voor schepenen van 's-Hertogenbosch: St Michielsgestel, Schijndel.
16.02.1630 | RA 1507 | f 154

Jan zoon van Jacob GOESSENS man en momboir van Lambertken zijn huisvrouw en Henrick Thomas van NUENEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, beiden dochters van Anthonius Lambert WEIJGERGANCX; Henrick Henricx ROELOFFS en Goijaert Willems CUIJPER, testamentaire voogden over Wouter, Elisabeth, Anneke, Grietke, Willemke en Anthoniske, onmondige kinderen van wijlen Anthonius Lamberts voorsz,gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonius voorsz: Den Dungen.
27.04.1630 | RA 1507 | f 238

Anthonis Jan ARIENS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Aert Servaes van DAELEN; Jenneke dochter van Jan van LITH en Willemke dochter van Gheraerts van VARICK, Jenneke halfzuster van wijlen Albert Jan van LITH, ter eenre; Claes Jan van DIEPENBEECK en Emont Jan EMONTS momboirs over Jacob onmondige zoon van wijlen Boudewijn zoon van wijlen Franck Boudewijn GOOSSENS, actie en transport hebbende van Henricxken dochter van wijlen Boudewijn GOOSSENS weduwe van Aelbert voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aelbert voorsz: chijnsen.
12.06.1630 | RA 1507 | f 325

Anselmus en Aelken, kinderen van wijlen Gerarts van den KERCKHOFF bij Adriana zijn huisvrouw, dochter van Anselmus Diericx van den GREVE bij Sophia LOECKEMANS zijn huisvrouw, Jan MAES, gemachtigd voor Bartholomeus van den BERGH, notaris te Antwerpen op 19.12.1629 door Dominicus van den LEEMPUT en Maria zijn huisvrouw dochter van Gerarts van den KERCKHOFF bij Adriana voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth dochter van Anselmus van den GREVE bij Sophia voorsz en van wijlen Jan zoon van wijlen Gerarts en Adriana voorsz: chijnsen en pachten.
04.05.1630 | RA 1507 | f 432

Henrick MICHIELSZ, te Boxtel, ter eenre en Jacob OUTHOVIUS Geref predikant tot Aelburg, gemachtigd door Bastiaen ADRIAENSZ, brouwer "in den Ruijter" te Haerlem in huwelijk hebbende Maijke ADRIAENSZ, daar moeder af was Maijke JANS, dochter van Jan Pauwels VERVOORT, voor schepenen van Haerlem op 24.9.1630, ter andere zijde, verklaren dat Henrick MICHIELSZ en Pieter Willem VISSCHERS, wonende op de Leur, gemachtigd van Bastiaen ADRIAENSZ wonende te Haerlem op 17.9.1630 voor notaris BEECK te Heusden, een erfdeling aangegaan hebben van de goederen, hen aanbestorven via Jan Pauwels VERVOORT: Halle onder Boxtel; Boxtel Harencant.
10.10.1630 | RA 1508 | f 1

Wouter en Gerard zonen van wijlen Pauwels WOUTERS bij wijlen Neesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen GIJSBERTS en Anke haar zuster, eerder weduwe van Adriaen den BLIJDEN, smid, en nu gehuwd met Frans de CORTTE in garnizoen te Diest, die zij verlaten heeft; Jan Michiels RUTTEN en Anthonis AERTS momboirs over Pauwels onmondige zoon van Bartholomeus ANTHONIS bij Heerken zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Pauwels en Neesken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp. grootouders: Den Dungen; chijnsen.
07.11.1630 | RA 1508 | f 60

Heer en Meester Cornelis MOORS, licentiaet in de Godheijt, pastoor te Bochoven, in naam van zijn broeder Mr Maximiliaen MOORS, geinstitueerde erfgenaam van wijlen Herman zoon van wijlen Willem POTTEIJ bij Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Mr Jacob LAMBERTS, hoeffsmith, transport hebbende van Peter Peters van VENROIJ, gemachtigd van Dierck en Jan zonen van wijlen Mr Jan van CUIJCK, hoeffsmith, bij Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob LAMBERTS voorsz, voor de ene helft, voor Heer en Meester Maximiliaen gemachtigd voor schepenen van Brussel, ter eenre; Peter Peters van VENROIJ transport hebbende van Laureijns van KESSEL gemachtigd van Dierck en Jan zonen van wijlen Mr Jan van CUIJCK voorsz, voor de andere helft, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Herman Willems POTTEIJ: renten.
05.02.1631 | RA 1508 | f 150

Cornelis zoon van Wouter PETERS man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van Willem Cornelis HOIREVOIRTS bij Geertruijd zijn huisvrouw; Peter Cornelis HOIREVOIRTS en Peter Cornelis JANS, momboirs door schepenen van Tilburg gesteld over Jan, Niclaes, Jenneke en Catalijn onmondige kinderen van Willem Cornelis en Geertruijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem Cornelis voorsz: chijnsen en renten.
13.03.1631 | RA 1508 | f 204

Christiaen zoon van wijlen Herman Anthonis SPIERINCX bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick GHIJSBERTS, ter eenre; Jan zoon van wijlen Jan Thomas van BERLICUM weduwnaar van Gultken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick GHIJSBERTS voorsz en Willem zoon van wijlen Jan Thomas voorsz, momboirs over Merike en Luijtgaert onmondige dochters van Jan en Gultken voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom maternel Arnt Henrick GHIJSBERTS, krachtens testament gepasseerd voor notaris Adriaen Adriaens van den BOSCH op 5.9.1629: St Michielsgestel, Den Dungen; chijnsen.
26.03.1631 | RA 1508 | f 214v

Jan zoon van Gherard Claes van HANNEN bij wijlen Goesken zijn huisvrouw dochter van Henrick WILLEMS; Goijaert Willem WILLEMSZ, cuijper, man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw dochter van Gherard en Goesken voorsz; Jan Matthijs SPIERINCX en Wouter CLAES momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Gherard voorsz bij Jaecxken zijn tweede huisvrouw, dochter van Henrick RUTTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gherard en Goesken voorsz: St Michielsgestel en erfdeling van de goederen van wijlen Gherard en Jaecxken voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel.
Jan voorsz en de beide momboirs gaan een subdivisie aan van de goederen, aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen Gherard en Goesken: Den Dungen.
27.03.1631 | RA 1508 | f 220v, 223v & 226

Margriet en Aelijdt dochters van wijlen Dierck HUIJGEN bij Lijsken FRANSZ, zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader en door afgaan van de tocht door Lijsken, hun moeder: renten en chijnsen.
31.03.1631 | RA 1508 | f 238v

Jan en Adriaen zonen van Jan Diercx van GEFFEN bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Henrick RUTTEN, Wouter Claesz van HANNEN man en momboir van Baetken zijn huisvrouw, Huijbert Jan HUIJBERTS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw en Jan Jans van UDEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Jan en Catharina voorsz; Arndt Wouters van HOUBRACKEN in naam van de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick Peter WIJNTEN bij Hendeske zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Jan en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
05.04.1631 | RA 1508 | f 250

Henrick zoon van wijlen Jan Henrick SLEEUWEN bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Michiel JANSSEN; Adriaen SANDERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan en Anneke voorsz; Petro BLANDINO en Jan zoon van wijlen Mr Jan van WAMEL, apothecaris, momboirs over Michiel onmondige zoon van wijlen Jan en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: huis op het Orteneijnde te 's-Hertogenbosch, gekocht op 31.5.1608 door wijlen Jan voorsz van Marcelis zoon van wijlen Andries MARCELIS bij Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Reijnder POTTEIJ; chijnsen.
12.12.1631 | RA 1509 | f 48

Henrick zoon van wijlen Geraerts Claes van HANNEN bij Jaecxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric van GRINSVEN, de Oude; Wouter CLAESZ en Jan zoon van wijlen Matthijs Adriaen SPIERINCX momboirs over Elisabeth dochter van Geraerts en Jaecxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen hun gemeenschappelijk toebehorende: St Michielsgestel, Den Dungen.
17.02.1632 | RA 1509 | f 146

Joachim zoon van wijlen Henricx Joachims CLOOT, ter eenre en Henrick Eijmberts van CROMVOIRT man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Joachims CLOOT ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: het huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch, eertijds "St Quirijn" en nu de "Venloosche Peperkoek".
10.05.1632 | RA 1509 | f 363

Anthonij JANSZ, coperslager, man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw; Splinter Gerards van VOORN man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van de WIJER bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerards van de GRAAFF; Melchior DONCKERS, koopman te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Peter zoon van wijlen Peter en Catharina voorsz, voor notaris Juan Fernandes de OSEDA te Sevilla op 9.3.1632: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
30.06.1632 | RA 1509 | f 436

Adriaen en Agnes, kinderen van Gerard Jacobus SPIJKERS, schoenmaker, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen Joosten van VECHEL en Joost Pauwels van VECHEL, testamentaire momboir over Henricxke en Marijke onmondige dochters van Gerard en wijlen Margriet, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth dochter van wijlen Joost Lenaerts van VECHEL weduwe van Joost GOOSSENS, hun oud-tante, krachtens haar testament: chijnsen en renten.
02.08.1632 | RA 1509 | f 485v

Jan Jacobs FILTERS, Henrick LAMBERTS en Jan WOUTERS, cuijper, executeurs van het besloten testament van wijlen Peter Jacobs FILTERS, gepasseerd voor notaris Joris de LOUW te 's-Hertogenbosch gepasseerd op 14.12.1627, erdeling van de goederen tussen de beide kinderen: Catharina dochter van wijlen Peter Jacobs FILTERS in huwelijk hebbende Cornelis Jacobs van VECHEL en Jacob zoon van wijlen Peter Jacobs voorsz: renten en chijnsen.
07.09.1632 | RA 1509 | f 581

Robbert Reijnders van den BERCKENBOSCH man en momboir van Johanna zijn huisvrouw; Wouter Jan EELKENS man en momboir van Elisabeth zijn huisgrouw, beiden dochters van Peeter Thomas REINERS alias LOOTGIETERS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Peter Thomas voorsz, gepasseerd voor notaris Niclaus van NIJEHOFF op 23.9.1632.
25.09.1632 | RA 1509 | f 618

Goijaert Jan DANIELS, smid en Henricxke weduwe van Wouter DRIESSEN, gaan erfdeling aan van vier lopense land te St. Michielsgestel.
04.11.1632 | RA 1510 | f 52v

Heer Johan van den ASSELDONCK, priester, licentiaet in de Godtheijt, canonick van de Collegiale kerk van St Gudula te Brussel, zoon van wijlen Cornelis van der ASSELDONCK bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henrick Jans van ERP, ter eenre; Jacob Laureijns van EMPEL, de Jonge, in naam van Anna van der ASSELDONCK, zuster van Heer Johan voorsz, gemachtigd voor schepenen van Brussel op 6.9.1632, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen, renten en pachten.
27.11.1632 | RA 1510 | f 93

Johan en Mr Wilhem, zonen van wijlen Matthijs Janssoen van OUTFORST bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van Peter DIELEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een huis op het Hinthamereijnde bij de Zwengelbrug te 's-Hertogenbosch, door Matthijs voorsz gekocht van Geertruijd weduwe van Jan de Oude zoon van wijlen Jan OLIJSLAGERS op 2.6.1595; een huis op het Hinthamereijnde tussen de beide poorten te 's-Hertogenbosch, door Matthijs gekocht van Jenneke, enige dochter van wijlen Wouter zoon van Arndt Wouter OOMS, op 14.1.1605; chijnsen, obligaties.
22.12.1632 | RA 1510 | f 131

Hans BEIJHARTS en Hans Hermans van BERGEN gaan erfdeling aan van goederen te Rosmalen, die hen gemeenschappelijk toebehoren.
27.09.1623 | RA 1498 | f 576

Gerrit van ZOEMEREN, licentiaet in de rechten, raadsheer van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Maria KELDERS zijn huisvrouw, dochter van Mr Jan Hoegaert KELDERS zijn huisvrouw, ter eenre Heer en Meester Laureijns KELDERS, priester, licentiaet in de rechten en canonick graduaat van St Jans Evangelisten Kerk, Johan Hoegaerts KELDERS, zijn vader en Everaert Claes van ZOEMEREN momboirs over de onmondige kinderen van Mr Geraert van ZOEMEREN bij wijlen Maria zijn huisvrouw, ter andere zijde, approbatie van de erfdeling van de goederen, krachtens testament van Mr Geraert en Maria voorsz, gepasseerd voor notaris Peeter van LEEUWEN op 8.9.1615 - gepasseerd op heden: renten, pachten en chijnsen.
25.09.1623 | RA 1498 | f 581

Goijaert Jan de WEER, Jan Jans KOENEN en Gerard JANS, poorters van 's-Hertogenbosch, momboirs over de onmondige kinderen van Goijaert Goijaerts van ENGELAND de Jonge, ter eenre en Jan Wouters van ACHELEN, weduwnaar van Beelken de WEER zijn huisvrouw ter andere zijde, sluiten een compromis over de verdeling van de goederen, bezeten door Jan van ACHELEN en wijlen Beelken voorsz, in conformiteit met het testament, gepasseerd voor Heer Bastiaen WALRAVENS, pastoor van de St Jacobs Kerk en notaris.
24.10.1623 | RA 1499 | f 27

Jan van HENCXTUM, alias van DELFT, eertijds capiteijn van de Keizer, te Luijck, ter eenre en Willem de SUCCA, koopman en poorter van Luijck in huwelijk hebbende Anna van HENCXTUM alias van DELFT, ter andere zijde, kinderen van Guiliam van HENCXTUM alias van DELFT bij Anna COENEN, compromis over de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: renten.
05.03.1633 | RA 1510 | f 196

Jacob zoon van wijlen Jacob Laureijnssoen ROMINGEN bij wijlen Agnees zijn huisvrouw dochter van Henricx van BOXMEER; Henrick Arntssoen IJSVOGEL man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, Goossen en Jan, kinderen van wijlen Arndt Servaes van GEFFEN, Henrick JANSSEN en Jan Corstiaens SMIT momboirs over de onmondige kinderen van Govert Arnts van GEFFEN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Jacob en Agnees voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch: drie cameren in de Hintemerstraet, een huis achter de Tolbrug, gebouwd door wijlen Jacob voorsz, drie cameren in de Orthenstraat; St Oedenrode; pachten en chijnsen.
26.03.1633 | RA 1510 | f 228

Joost CLAESSEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert Jan DANIELS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten JOOSTEN; Anthonij JANSZ, koperslager en Joost MARTENS, momboirs over Marten, Geertruijd en Elijsabeth onmondige kinderen van Gijsbert en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: 's-Hertogenbosch: het huis "de Engelse dog" in de Visstraat, voor 1/4 gekocht op 18.4.1616 door Gijsbert Jan DANIELS, tingieter, van Peter Jacobs RINCK en Cornelis van HORENBEECK; twee huizen in de Kerkstraat en de Peperstraat resp. door Henrick zoon van Geerling RUIJS, secretaris van 's-Hertogenbosch man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Jan zoon van wijlen Jan Willems DAMEN ten thijns uitgegeven op 12.2.1622 aan Gijsbert voorsz; renten, pachten en chijnsen.
10.05.1633 | RA 1510 | f 297

Niclaes zoon van wijlen Quirijns van NIEL bij Maria dochter van Lambert van den BROECK, zijn tweede huisvrouw, krachtens brieven van venia aetatis; Goijaert van VLIERDEN canonick te 's-Hertogenbosch, Jan zoon van wijlen Quirijn van NIEL bij Emken zijn eerste huisvrouw; Jasper zoon van Lambert van den BROECK voorsz voor hemzelve en Mr Laureijns Huijberts van LOEMEL man en momboir van Hillegond van den BROECK, momboirs over Judith onmondige dochter van Quirijn en Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "de Rode Hant" bij de Verwerstraat, door Quirijn gekocht op 21.2.1601 van de momboirs over de onmondige kinderen van Willem FRANSSEN; een huis in de Verwerstraat door Quirijn voorsz gekocht van Cornelis zoon van Peter HENRICX, schrijnmaker, op 4.7.1602; te Doirn onder Vlierden; renten en chijnsen.
01.08.1633 | RA 1510 | f 397

Mattheus Janse WIJTMANS man en momboir van Josina zijn huisvrouw; Dierck zoon van wijlen Rutger van BERCKEL man en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan WIJNANTS bij Josina zijn huisvrouw dochter van Loenis van WIJCK; Gerardt van KELST gevolmachtigd van Jan Peters van HEDEL, deurwaarder van de Raad van Brabant man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw dochter van Peter Diercx COLEN bij Josina zijn huisvrouw dochter van Loenis van WIJCK voorsz, voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 13.8.1633 en van Marijke weduwe van Loenis zoon van Jan en Josina voorsz, ter tochte en Henrick DANCKARTS en Pauwels WIJNANTS momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Loenis en en Henrick, gebroeders, zonen van wijlen Jan en Josina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen - krachtens testament van - Diericx Loenis van WIJCK: Rosmalen; renten, obligaties en chijnsen.
NB. Herhaling van deze acte : f 157v.
14.12.1633 | RA 1511 | f 135

Jan, Dierck, Denis en Goijaert zonen van wijlen Lambert DIERCX bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Jan JANSEN; Geraert JANSEN man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw ook dochter van Lambert en Margriet voorsz; Jacop RUTTEN en Adriaen JACOPS momboirs over Jan en Marijke onmondige kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Lambert en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van goederen te Den Dungen.
07.02.1634 | RA 1511 | f 185

Peter, Antheunis en Antheuniske kinderen van Jan Aerts van den HOEVEL bij Hilleken zijn huisvrouw dochter van Adriaen PETERS; Goijaerd zoon van wijlen Jan Jan van VAERLE man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Aertsen van den HOEVEL en Hilleken voorsz; Adriaen zoon van Peter ADRIAENS en Rutger Aert JANS, momboirs over Jan, oud 23 jaar, zoon van Jan en Hilleken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
10.11.1634 | RA 1512 | f 31v

Dierck, Jenneke en Boudewijn, kinderen van wijlen Adriaen zoon van Jan BOUDEWIJNS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: het huis "in St Anna" in de Thorenstraat te 's-Hertogenbosch.
Dierck en Jenneke staan hun deel af aan hun broeder Boudewijn.
14.09.1635 | RA 1512 | f 268

Jan Aerts HAGEN, soldaat in de compagnie van capiteijn STEELANT in huwelijk hebbende Peeterke dochter van wijlen Jan zoon van Jan Eijmberts van ERP en Jan HEIJMANS, spiermaker en Henrick GERAERTS, te Erp, momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Jan Jan Eijmberts voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wilen hun vader: chijnsen en renten.
10.10.1635 | RA 1512 | f 316

Jan zoon van wijlen Willem zoon van Jan WILLEMS, voor hem zelven; Peter zoon van wijlen Daniels FRANSEN ook voor hemzelve en wegens de kinderen van zijn broeders, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
06.11.1635 | RA 1512 | f 334v

Frans GEERAERTS en Dierck HUIJBERS, momboirs over Aert en Maijke onmondige kinderen van wijlen Frans DANIELS; Henrick, Jan en Nicolaes; Henrick JANSSEN man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Frans DANIELS voorsz en Peter zoon van wijlen Daniel FRANSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
06.11.1635 | RA 1512 | f 335v

Henrick, Jan en Nicolaes, zonen van wijlen Frans DANIELS bij wijlen Metken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick ZEBERTS; Henrick Jansen ROOVERS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van Frans en Metken voorsz en Peter Daniel FRANSSEN met Dierck zoon van wijlen Huijbert zoon van Thomas Diercx van der STEEN momboirs over Arndt en Merijke onmondige kinderen van wijlen Frans en Metken voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
29.11.1635 | RA 1512 | f 374v

Arndt en Aert zonen van wijlen Jan Gerit Jan DELIS en Antonis JOOSTEN in huwelijk hebbende Marijke dochter van wijlen Jan voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Antonis hun broeder, resp. zwager: Den Dungen St Michielsgestel.
01.02.1636 | RA 1512 | f 429v

Arnt zoon van Jan Aerts van BERLICOM bij Henricxken de VRIES zijn huisvrouw, voor hemzelve en met Aert Wernaert Aerts van BERLICOM momboir over Wernaert onmondige zoon van Jan en Henricxken voorsz; Jenneke en Catelijn dochters van wijlen Bartholomeus de DOLIO bij Catharina de VRIES, Aelbert Jan BAELJOUW, timmerman, man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Bartholomeus en Catharina voorsz, voor henzelven en in naam van haar zusters Geertruijd en Marijken ook dochters van Bartholomeus en Catharina voorsz, allen erfgenamen van Corstiaen CLAESSEN, ter eenre; Henrick Rutten de MOOR, Coenraed JANSEN en Geertruijd JANSEN weduwe van Marcelis JANSEN van HAEREN, momboirs over de onmondige kinderen van Marcelis en Geertruijd voorsz, erfgenamen van wijlen Catharina van HAEREN dochter van wijlen Marcelis voorsz bij wijlen Maijken zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Mr Egon de GIER bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert zoon van wijlen Garbert van BOXMEER bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert VOGTS, gewezen huisvrouw van Corstiaen CLAESSEN voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Corstiaen CLAESSEN en Catharina van HAEREN: chijnsen en renten.
17.03.1636 | RA 1512 | f 470v

Dierck zoon van Cornelis FABRIJ man en momboir van Dorothea zijn huisvrouw, dochter van wijlen Geraert Geraert DONCK en Anna dochter van wijlen Geraert voorsz, met attestatie van Jacob DONCK en Eerken Adriaens MEIJDEN, oom en tante van Dorothea en Anneke voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Beelken Adriaens van MEERWIJCK eerste huisvrouw van Geraert Geraert DONCK en van de goederen van Geraert Geraert DONCK uit zijn tweede huwelijk met Maijken Adriaens MEIJDEN achtergelaten, gepasseerd op 29.4.1636.
02.05.1636 | RA 1513 | f 8

Dierck en Gielis zonen van wijlen Lambert Remmens van OS secretaris van 's-Hertogenbosch, ter eenre en Cecilia en Elisabeth dochters van Lambert voorsz: approbatie van het compromis over de erfdeling van de goederen van wijlen hun zuster Aleijt, ook dochter van Lambert voorsz.
12.06.1636 | RA 1513 | f 38

Lowies, Melchior en Guiliam, zonen van wijlen Jan Nicolaes DONCKERS; Joris HAUBRACKEN man en momboir van Helena zijn huisvrouw; Marcellis de WIJSE man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Melchior nog in naam van Peter LIEBRECHTS man en momboir van Maijke zijn huisvrouw en Johan van LOON in huwelijk hebbende Emerentken zijn huisvrouw dochter van Lowies Jan DONCKERS bij wijlen Maria van GRIENSVEN zijn eerste huisvrouw; Aelbert zoon van Isaeck Jan KETELERS en Dierck zoon van wijlen Gijsberts van de VELDE, secretaris ter griffie van 's-Hertogenbosch, momboirs over de twee onmondige kinderen van Lowies Jan DONCKERS bij Anneke dochter van Abraham Jan KETELERS zijn tegenwoordige huisvrouw; Johannes Baptista en Mr Elias, der rechten doctor, zonen van Melchior DONCKERS voorsz, Melchior voorsz nog in naam van Henrick van ZUTPHEN man en momboir van Susanna DONCKERS, zijn huisvrouw en Mattheus van BOECKHOLT man en momboir van Helena zijn huisvrouw beide dochters van Melchior DONCKERS voorsz; Melchior nog in naam van zijn verdere drie kinderen en Melchior nog voor schepenen van Breda getransporteerd de actie van Jan van de GRACHT man en momboir van Jenneke dochter van wijlen Cornelis Gielis van GIERLE bij Jacomina zijn vrouw, dochter van wijlen Nicolaes Jan DONCKERS; transport hebbende van Lambert CORSELIUS drossaard van Beringen man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes VERELST bij wijlen Helena dochter van Jan DONCKERS voorsz, van Adriaen VERELST, rentmeester van de Prins van Oranje binnen Oosterhout, zoon van wijlen Nicolaes en Helena voorsz, ter andere zijde, allen geinstitueerde erfgenamen krachtens het besloten testament van wijlen Nicolaes Jan DONCKERS en Anna van JABEECK gepasseerd voor notaris Geerlingh RUIJSCH te 's-Hertogenbosch op 27.10.1631; Johanna REIJS, huisvrouw van Arnout van BROECKHOVEN, Petronella van BROECKHOVEN weduwe van Guilielmus ARTS,voor haarzelve en voor haar zuster Elisabeth van BROECKHOVEN weduwe van Peter CLAESSEN; Arnout voorsz nog in naam van Catharina, dochter van Arnout van HORENBEECK bij wijlen Josina van BROECKHOVEN; ... Laureijs van KESSEL, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Aert Anthonis van JABEECK, voor hemzelve en nog gemachtigd van Arnout, Dierck, Matthijs en Geborch; Gielis Jansen van MERCKELBEECK man en momboir van Heijlwig, allen kinderen van wijlen Willem zoon van Aert Anthonis van JABEECK voorsz, gemachtigd voor schepenen van Brunssum, land van Valckenborch, op 29.12.1634, allen erfgenamen van Anna van JABEECK dochter van wijlen Aert Anthonis van JABEECK voorsz, weduwe van Nicolaes Jan DONCKERS, krachtens het besloten testament gepasseerd in februari 1636 voor notaris van HIJNSBERCH, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Nicolaes Jan DONCKERS en Anna van JABEECK voorsz: chijnsen.
NB. Sterk geschonden akte.
12.04.1636 | RA 1513 | f 54

Ancem en Hilleke; Jacob CLAESZ man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Arnd Claes van der ASMUNT bij Jenneke zijn huisvrouw; Jacob voorsz met Arnt Claes van der ASMUNT weduwnaar van Jenneke zijn eerste huisvrouw en hen fort en sterk makende voor Niclaes en Ancem onmondige zonen van Arnt en wijlen Jenneke voorsz, allen kinderen van Reinder Ancem van HERPEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Reinder voorsz, gepasseerd op heden.
12.07.1636 | RA 1513 | f 105v

Geijsbert en Philips, zonen van wijlen Anthonis Geijsbert BOSCH bij Barbara zijn huisvrouw dochter van Geijsbert PHILIPS; Goossen, Geijsbert en Jenneke kinderen van wijlen Anthonis zoon van wijlen Anthonis en Barbara voorsz; Johan zoon van Lambert van der MEER, secretaris van Empel, man en momboir van Anneke zijn huisvrouw; Jan Jans van BAELJOU in huwelijk hebbende Maijke zijn huisvrouw, beide dochters van Anthonis Anthonis BOSCH voorsz; Geijsbert en Jan van der MEER voorsz in naam van Mechtelt, 23 jaar oud, dochter van Anthonis Anthonis BOSCH voorsz; Geertruijd dochter van Ambrosius SEBERTS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Anthonis en Bar-bare voorsz; Willem JACOBS man en momboir van Anna zijn huisvrouw en Gerart Geijsberts RUIJTER in huwelijk hebbende Anthonia, beide dochters van van Ambrosius en Marike voorsz, erfdeling goederen wijlen hun ouders, resp. grootouders, Anthonis en Barbara voorsz: huis in de St Anthoniusstraat te 's-Hertogenbosch, gekocht door Anthonis Geijsbert BOSCH op 7.10.1591 van Mr Geijsbert van BERCHEM; huis in de Hinthamerstraat, naast de Schilderspoort te 's-Hertogenbosch, gekocht op 27.3.1593 door Anthonis voorsz van Sara dochter van Jan SANDERS en Willem zoon van Jan DACHVERLIES; het huis "St Joris" in de St Anthoniusstraat gekocht in drie parten door Anthonis op resp 21.7.1593, 21.11.1587 en 15.7.1587 en nog een huis in de St Anthoniusstraat, door Anthonis gekocht van Reijnder Willem van den BERCKENBOSCH op 4.5.1596; drie cameren in de Lange en Korte Putstraat te 's-Hertogenbosch, gekocht op 27.4(?).1603 van Peter van ROESTENBURCH; twee huizen neven elkaar in de St Anthoniusstraat door Anthonis gekocht op resp. 7.11.1595 en 29.2.1594 en nog een camer in de St Anthoniusstraat; chijnsen en renten.
21.06.1636 | RA 1513 | f 187

Dierck zoon van Cornelis FABRI man en momboir van Dorothea zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert Geraerts DONCK en Reijnier Jaspers GAST in huwelijk hebbende Anna ook dochter van Geraert Geraerts DONCK: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Geraert voorsz, die bij de erfdeling op 29.4.1636 nog ongedeeld waren gebleven - gepasseerd op 20.10.1636.
25.10.1636 | RA 1513 | f 213v

Peter en Cornelis zonen van wijlen Jan Cornelis MUTSAERTS; Jan ADRIAENS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan voorsz, voor henzelven en voor Adriaentken ook dochter van wijlen Jan voorsz, erfgenamen van Jan zoon van wijlen Adriaen BAUWENS, krachtens zijn testament gepasseerd voor notaris Jan VERBURCH op 3.5.1635, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan Adriaen BAUWENS: chijnsen en renten.
21.10.1636 | RA 1513 | f 215v

Daem JANSEN man en momboir van Willemke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Willems van GRIENSVEN bij Agneesken zijn huisvrouw, dochter van Delis Jans van der STEEN; Jan Willem Adriaens van GRIENSVEN en Delis Jansz van der STEEN momboirs over Willem, Delis, Henrick en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Willem Willems van GRIENSVEN en Agneesken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willem en Agneesken voorsz: St Michielsgestel.
20.12.1636 | RA 1513 | f 272

Jan en Jenneke, kinderen van wijlen Jan van LIMBORCH bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Peters van den BEERDONCK; Mr Peter van den BEERDONCK momboir over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Jan van LIMBORCH bij Jenneke voorsz; Mr Peter ook nog momboir over Margaretha onmondige dochter van wijlen Hans Coenraets KIES bij Mechtelt RIJCKAERTS zijn huisvrouw, welke Mechtelt door het overlijden van haar twee half-zusters bij wijlen Peter zoon van wijlen Jan van LIMBORCH bij Jenneke voorsz in haar eerste huwelijk bij Mechtelt RIJCKAERTS in plaats van voor 1/4 gedeelte, nu als condividente, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan en Jenneke Jan Peters van den BEERDONCK: huis in de Peperstraat, aan het einde bij de Diese, te 's-Hertogenbosch, door Jan Peters van BEERDONCK op 23.12.1573 gekocht van Jasper de ULDRINO: Den Dungen, renten en chijnsen.
20.12.1636 | RA 1513 | f 276v

Jan Corstiaens van den HAM en Aelke zijn huisvrouw, dochter van Jan zoon van Goijaert Aerts van RAVENSTEIJN, Dierck van NIEUWENHUIJS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan Goijaerts van RAVENSTEIJN voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Willem Goijaerts van RAVENSTEIJN, gepasseerd voor notaris Jan WIJTMANS op 20.12.1636.
22.12.1636 | RA 1513 | f 295

Hendrick zoon van Jan Goijaerts van RAVENSTEIJN en Dierck van den NIEUWENHUIJS gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen Willem Goijaerts van RAVENSTEIJN op 20.12.1636.
07.03.1637 | RA 1513 | f 295

Jacob Gerits van CAMPEN, ruijter onder de vanen van Zijne Genade Graaf Frits van NASSAU, man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Andreas Willem van AFFELEN bij wijlen Niclaes Lenaertsen van AFFELEN, ruijter onder de vanen van ritmeester van WINTELRE, man en momboir van Geertruijt zijn huisvrouw, ook dochter van Andreas en Anna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Andreas en Anna voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de Orthenstraat; in het klein Straetken van Best, door Andreas gekocht van de erfgenamen van Mr Coenraet RINGH op resp 24.1.1632 en 3.6.1632 en nog drie naast elkaar gelegen cameren in de Orthenstraat, o.m. een looijerij, tussen de beide Straetkens van Best, door Catharina enige dochter van wijlen Mr Jan LANTFORT van TURENHOUT ten thijns uitgegeven aan Andreas voorsz op 10.1.1625; pachten en chijnsen.
19.01.1637 | RA 1513 | f 301

Mr Gerart en Merijke kindereen van wijlen Peter Thomas Jans van NUENEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan Aert JOORDENS; Franchoijs PIJNAPPEL, man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw ook dochter van Peter en Jenneke voorsz; Albert Pauwels van BUESECOM met Mr Gerart voorsz, momboir over de drie onmondige kinderen van wijlen Peter ook zoon van wijlen Peter en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke weduwe van Peter Thomas Jan van NUENEN: het huis "het Hazewijntken" in de Waterstraat te 's-Hertogenbosch; Nuenen; chijnsen en pachten.
03.01.1637 | RA 1513 | f 331v

Jan, Delis en Henrick, kinderen van wijlen Delis Jan WEIJGERGANCX; Henrick Peters van der AA man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw en Henricxken, beiden dochters van wijlen Jan Jan WEIJGERGANCX; Wouter Claes HENRICX en Huijbert Henricx BROEREN momboirs over Jenneke, Henderske en Heijlke, onmondige kinderen van wijlen Willem Jan WEIJGERGANCX; Henrick Delis WEIJGERGANCX, testamentaire momboir en Peter ADRIAENS, vader, van de onmondige zoon Henrick van Peter ADRIAENS voorsz bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Jansen WEIJGERGANCX; Matthijs, Henrick en Henricxke, kinderen van wijlen Nicolaes Jansen WEIJGERGANCX; Lambert, Maijke en Heijlke kinderen van Sebert Lambert VUCHTS bij Heijlken Jansz WEIJGERGANCX - Sebert zich fort en sterk makende voor zijn dochter Aelke, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Margriet dochter van Jan Jan WEIJGERGANCX: St Michielsgestel, Den Dungen.
30.01.1637 | RA 1513 | f 360v

Adriaen, Willem en Jan, zonen van wijlen Henrick Ariaens van den LENNISHEUVEL bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Jan WILLEMS, Frans Goiaerds van den EIJNDE man en momboir van Swaentken zijn huisvrouw en Jacob Jaspers van der DUSSEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, beiden dochters van Henrick en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Jan en Boudewijn, hun nazaten: huis in de Hinthamerstraat bij de Zwengelbrug te 's-Hertogenbosch; 4/5 deel in landerijen te Orthen; obligaties.
18.03.1637 | RA 1513 | f 386v

Guilliam en Peter zonen van wijlen Willem Willems van ESCH bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter van den CLEIJGAET; Willem Gerritsen van WITFELT man en momboir van Heijlwig zijn huisvrouw; Joost Mertens van VECHEL man en momboir van Margriet zijn huisvrouw; Thomas van BEUGEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw; Cornelis Jansz van ENSCHOTT man en momboir van Adriana zijn huisvrouw en Anthonis Willems van JABEECK man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, alle dochters van Willem van ESCH en Maria voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: een huis - tegenwoordig geheten "in de Zonnebloem" in de Colperstraat te 's-Hertogenbosch door Willem van ESCH bij chijnsuitwinning verkregen op 8.1.1600 tegen Aert van STRIJP en een ledige plaats aldaar, gekocht van Mr Aert van ASPEREN door Willem op 16.5. 1611; chijnsen en renten.
19.02.1637 | RA 1513 | f 392

Delis en Henrick zonen van wijlen Delis Jans WEIJGERGANCX, bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, resp. van wijlen hun vader.
05.02.1637 | RA 1513 | f 397v & f 400

Adriaen, Jan en Jenneke kinderen van wijlen Jan Adriaen SPIERINCX; Laureijns Henrick VRANCKEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van Jan Adriaen SPIERINCX; Jan Jan SPIERINCX en Henrick Willems van BEECK momboirs over Willem en Jenneke onmondige kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Jan Ariaen SPIERINCX bij Hilleke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van BEECK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Adriaen SPIERINCX en Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henrick Arien PETERS, hun ouders: St Michielsgestel, Den Dungen.
18.02.1637 | RA 1513 | f 404

Ida dochter van wijlen Marcelis Andries van ORTTEN bij wijlen Heijlwich dochter van Adriaen GOIJAERTS, zijn eerste huisvrouw en weduwe van capiteijn Willem BROG; Dierck Anthonis CLOOT van den HIJNSBERCH, vader, Jan Anthonis CLOOT van den HIJNSBERCH en Henrick van den HEUVEL momboirs over Elisabeth onmondige dochter van Dierck voorsz bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw ook dochter van Marcelis Andries van ORTTEN voorsz bij Anna dochter van Joost Hermans de BIJE, zijn tweede huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marcelis en Anna voorsz en van wijlen Andries Marcelis Andries van ORTTEN, krachtens hun testamenten.
18.04.1637 | RA 1513 | f 484

Aert Niclaes van RAVENSTEIJN man en momboir van Hester zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes van der STEGEN de Oude, raadsheer van 's-Hertogenbosch; Johan van der STEGEN zoon van wijlen Niclaes van der STEGEN de Jonge zoon van wijlen Niclaes van der STEGEN de Oude, Emmanuel SWERTS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en Frederick Cornelis van HERLAER man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Niclaes de Jonge voorsz; Nicolaes Jans BOUDEWIJNS in naam van zijn moeder Florentina dochter van wijlen Niclaes de Oude weduwe van Jan BOUDEWIJNS; Aert MATTHIJS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Pauwels GOLTZ, med. doctor, bij Martha zijn huisvrouw dochter van wijlen Niclaes de Oude; Johannes SNETER man en momboir van Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Niclaes de Oude: approbatie van de erfdeling, gepasseerd op 22.9.1588 van de goederen van Niclaes van der STEGEN de Oude en Heijlwich van LANGEL zijn huisvrouw.
02.05.1614 | RA 1514 | f 495

Johan van den BOSSCHE stadhouder van den Hoogschout van 's-Hertogenbosch, zoon van Mr Willem van den BOSSCHE; Johanna, zijn zuster, in huwelijk hebbende Andreas de VOSS, gemachtigd door haar man voor schepenen van Antwerpen op 21.7.1614; Eduwaert zoon van Jan REIJNDERS bij wijlen Aleijt zijn huisvrouw ook dochter van Willem van den BOSSCHE; Joris de LOUWE, curator over Willem en Agnes, onmondige kinderen van Jan REIJNDERS en Aleijt voorsz; Joris nog naast Anthoniske weduwe van Dierck HENDRICX momboir over de onmondige kinderen van Anthoniske en Dierck voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Mr Peter van den BOSSCHE krachtens zijn testament: chijnsen, obligaties en renten.
08.11.1614 | RA 1515 | f 44

Huijbert zoon van wijlen Peter DIERCX man en momboir van Agnes zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Frans van TRIEST bij wijlen Eijmbertken EIJMBERTS, zijn huisvrouw, ter eenre en Marten CLAESZ, hoedenmaker, weduwnaar van Thomasken zijn huisvrouw dochter van Jan en Eijmbertken, voor hemzelve en voor zijn twee onmondige kinderen, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen: huis in de Wijntmolenbergstraat te 's-Hertogenbosch, chijnsen.
10.01.1615 | RA 1515 | f 114v

Margaretha dochter van wijlen Peter zoon van Dierck PETERS weduwe van Wouter Frans BROEREN, slootmaker, voor de helft; Peter zoon van wijlen Jan Peter TUENISZ, schrijnwercker, Dierck zoon van wijlen Thomas Dierck SMIT man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Peeter zoon van wijlen Geerart ZANDERS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Jan Peter TUENISZ voorsz; Herman zoon van Wijnand ADRIAENS, corencoper, n van de overgebleven momboirs over Henrick, Anthonis en Delicken onmondige kinderen van Jan Peter TUENISZ voorsz, voor k deel; Peter DIERCX, rademaker en Dierck Thomas SMIT voorsz momboirs over Adriaen, Marike en Jenneke onmondige kinderen van wijlen Geerart zoon van Peter DIERCX voorsz bij Gerartken zijn huisvrouw dochter van Adriaen VERHORT bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Anthonis PETERS voor het resterende k deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Peter DIERCX, raeijmaecker en Ariken zijn huisvrouw, dochter van Theunisz PETERS: Helvoirt, Vught St Peter, Vught St Lambert, Cromvoirt; renten, pachten en chijnsen.
15.10.1615 | RA 1516 | f 47

Huijbert zoon van wijlen Daniel Sijmon VOETS bij Deliken zijn huisvrouw dochter van Peter THONISZ en Jan zoon van Jan WILLEMS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Daniel en Deliken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Geffen, Nuland, Rosmalen; renten en chijnsen.
14.10.1615 | RA 1516 | f 55

Joncker BORCHART, Mr Gijsbrecht, Mr Wolphart en Catharina weduwe van Diego de la PORTILION, allen kinderen van wijlen Joncker Wolphart ENTENFOUTS bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Gijsbrecht van HEDEL bij Elisabeth MUIJKENS gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth MUIJKENS: het huis "de Roodenburch" op de hoek van de Tolbrugstraat en de Markt, van welk gehele pand 1/4 deel toebehoort aan Catharina ENTENFOUTS; Esch, renten en chijnsen.
20.10.1615 | RA 1516 | f 60

Heman en Peter zonen van wijlen Peter Jan HERMANS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan van COLEN; Hendrick MARTENS, mesmaker, man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw; Laureijns JANS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw; Anthonis ANTHONISZ man en momboir van Marijke zijn huisvrouw; Anthonij Adriaens de VOS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw allen dochters van wijlen Peter en Elijsabeth voorsz; Henrick MARTENS voorsz, Goijaert zoon van Nicolaes ADRIAENS, verwer, Seger Wouter EELKENS en Adam DAEMS, momboirs over Jan, Jenneke, Anneke en Pierijntke onmondige kinderen van Peter en Elijsabeth voorsz en Herman GOOSSENS en Roeloff GOOSSENS momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Niclaes, ook zoon van Peter en Elijsabeth voorsz bij Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert Hermans van SPOIRDONCK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter en Elijsabeth voorsz: chijnsen, contanten, obligaties en renten.
23.02.1616 | RA 1516 | f 260v

Oth zoon van wijlen Jan HENRICX te Maren, weduwnaar van Metken zijn huisvrouw dochter van Lenaert JANSZ, eerder weduwe van Geraert LOIJEN, haar eerste man, ter eenre; Adam Jans DAMEN - ook te Maren - weduwnaar van Beelken zijn huisvrouw dochter van Geraert LOIJEN bij Metken voorsz, voor hem zelve en voor zijn kinderen, ter andere zijde, approbatie van de erfdeling van de goederen van Beelken Geraert LOIJEN - gepasseerd voor schepenen van Maren op 22.4.1615 - en Metken ter tochte en Beelken en Metken haar zuster, dochters van Metken en Geraert voorsz ten erf rechte aangekomen.
18.07.1616 | RA 1516 | f 484

Johan de WASSELIN, Heer de Wattrins, ridder, man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van Gooswijn van BRECHT bij Geertruijt van BOCHOVEN en Joncker Jacob van BOISOT man en momboir van Johanna MAES dochter van wijlen Joncker Jacob MAES te Maastricht, gaan erfdeling aan van een huis te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via hun grootvader.
12.04.1617 | RA 1517 | f 281

Adriaen zoon van Henrick WILLEMS man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Marten zoon van Geraert JANSZ bij wijlen Heijlke zijn huisvrouw dochter van Lenaert GIJSBERTS, voor 1/3; Jan zoon van wijlen Geraert zoon van Jan DELISZ en Jan zoon van wijlen Lenaert GIJSBERTS, testamentaire momboirs over Gerard en Jan onmondige zonen van Marten Geraerts en Heijlke Lenaerts voorsz, voor het resterende 2/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel; chijnsen en renten.
14.11.1617 | RA 1518 | f 55v

Willem zoon van Peter Willems HOUBRACKEN bij Neelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman Laureijns van MEURS - Willem is ouder dan 24 jaar - Matthijs Henricx van CUIJLEN en Michiel EVERAERTS momboirs over Matthijs en Catharina, onmondige kinderen van Peter en Neelken voorsz; Jan zoon van wijlen Jan Laureijns van MEURS en Jan de DECKER, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Jan Gerarts de CUIJPER alle drie momboirs over Lucia, Laureijns, Lambert, Maijke en Anna, onmondige kinderen van wijlen Medardus van SALMS bij Gieliske zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman Laureijs van MEURS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Walraven zoon van wijlen Herman Laureijns van MEURS, krachtens zijn testament: Vechel; contanten.
24.05.1618 | RA 1518 | f 240v

Adriaen WIJNANTS, bierbrouwer, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter BEX bij Johanna zijn huisvrouw dochter van Gielis WIJLAERTS, voor de ene helft; Willemina dochter van Jan van DRUENEN weduwe van Cornelis BEX, zoon van wijlen Peter en Johanna voorsz en Gillis zoon van Adriaen WIJNANTS en Adriaen zoon van Jan van DRUENEN, voorsz, momboirs over de vijf onmondige kinderen van Willemina bij wijlen Cornelis voorsz, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen, hen onbedeeld aanbestorven via Peter BEX: Helmond; renten en chijnsen.
29.11.1618 | RA 1519 | f 73v

Balthasar Jan DONCKERS, wollenlakenkoper en Anthonis Diericx van ALCKMAER, houtkoper gaan erfdeling aan van vijf cameren te 's-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat bij het Fraters-straatje, gekocht van Jan en Neelken, kinderen van Nicolaes QUEST bij Barbara zijn huisvrouw.
05.01.1619 | RA 1519 | f 112v

Delis, Hans, Henrick en Niclaes zonen van wijlen Jan Jan Delis WEIJGERGANCX bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Henrick Claes Rutten van GRIENSVEN; Margriet dochter van Jan en Henricxke voorsz weduwe van Henrick Anthonis SCHELLENS; Sebert zoon van wijlen Jan Jan VUCHTS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van Jan en Henricxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Den Dungen.
15.10.1619 | RA 1520 | f 26

Jan zoon van wijlen Willem RUTTEN bij wijlen Neesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Adriaen COLEN en Corstiaen zoon van wijlen Willem JANSZ man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem en Neesken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Schijndel, Berlicum, Roosmalen.
12.05.1620 | RA 1520 | f 303v

Henrick, Jan en Anthonis zonen van wijlen Willem Aerts van GRIENSVEN bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van Jan Henricx van LIESHOUT; Delis Jan Delis WEIJGERGANCX, Rutger Henrick Jans van GRIENSVEN en Adriaen Claes HENRICX momboirs over Niclaes, Marike en Geertruijt onmondige kinderen van wijlen Willem en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Den Dungen.
02.04.1620 | RA 1520 | f 482

Gerard van HAREN man en momboir van Metken zijn huisvrouw dochter van wijlen Diercx Cornelis COLEN; Michiel Jans WANT man en momboir van Engelke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Diercx Peter zoon van wijlen Cornelis zoon van wijlen Peter die BRUIJN en zijn onmondige zuster Elisabeth, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Cornelis die BRUIJN: te 's-Hertogenbosch een huis in de Orthenstraet, een camer in de St Jacobstraet, een huis aan de Zwengelbrug; Empel; chijnsen en pachten.
13.06.1541 | RA 1520 | f 47

Henricx zoon van wijlen Godschalcx GERINCX; Jan WOUTERS man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochter van Godschalcx voorsz, voor henzelve en voor Esselke onmondige dochter van wijlen Gerard zoon van wijlen Godschalcx voorsz; Jenneke dochter van wijlen Wouter van ROIJ bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van Godschalcx voorsz; Mechteld dochter van Gijsbert HENRICX bij Hillegond zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter van ROIJ bij Mechtelt voorsz; Cornelia en Merike, zusters, dochters van wijlen Gerart zoon van wijlen Wouter en Mechteld voorsz zo ook de voornoemde Jenneke, Mechteld, Cornelia en Merike, voor henzelven alsmede voor Goossen en Gerard onmondige kinderen van Goossen GOOSSENS bij Oeke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerart Wouters van ROIJ en ook voor Cornelis onmondige zoon van Matheus PAUWELS bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Gerart Wouters van ROIJ voorsz, allen erfgenamen van Daniel GERINCX; Peter, Claes en Jenneke, kinderen van wijlen Gijsbert zoon van Michiel Gijsberts van der AA, voor henzelven en voor Frederic haar broeder en Michielken haar zuster, allen erfgenamen van Jutken huisvrouw van Daniel GERINCX en dochter van Michiel Gijsberts van der AA, gaan erfdeling aan van de goederen van Jutken en Daniel voorsz, krachtens hun testament: renten, pachten en chijnsen.
22.06.1541 | RA 1520 | f 49

Jan zoon van wijlen Ariaen van BEKELAER man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx SGRAVEN bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouters van BROECHOVEN; Adam, Henrick en Beatrice, kinderen van Marten van BROECHOVEN bij Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricus van UDEN; Henrick Jan EELKENS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, Jaspar BUCKE man en momboir van Peterken zijn huisvrouw en Henrick Jans van MEIJELSFOIRT man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, dochters van Marten en Margaretha voorsz; Margaretha, Henricxke en Marijke dochters van Jacques Henricx van UDEN; Henrick en Margriet, kinderen van Henricx Henricx van UDEN; Matthijs,Jacop, Peter en Margriet kinderen van wijlen Henricx van BOERDEN bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henricx van UDEN de Ouden en Arnd zoon van wijlen Hieronimus van KEELST, snijder, man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw dochter van Henricx van BOERDEN bij wijlen Aleijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Kathrijn dochter van wijlen Jan Gijsberts van der LEEST weduwe van Henrick zoon van wijlen Matthijs Tielemans van DOIRNE, Nicolaes Henricx van DOIRNE en Arnt Peters van HEES, secretaris van 's-Hertogenbosch, momboirs over de vier onmondige kinderen van Tieleman van DOIRNE bij Arnolda zijn huisvrouw dochter van Mr Matthijs van ZOERENDONCK, horlogemaker, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten en chijnsen.
06.11.1622 | RA 1523 | f 37v

Marcellis zoon van wijlen Andries zoon van Marcellis GEVERTS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Reijnder Reijnen POTTEIJ, die daarna getrouwd was met Jacop Jans de ROIJ; Johan van den GEVEL man en momboir van Luijtgaert zijn huisvrouw dochter van wijlen Andries en Elisabeth voorsz; Cornelia en Elisabeth dochters van wijlen Henrick Andries Marcellis GEVERTS bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Marten MOONS, raadsheer van 's-Hertogenbosch; Mr Peeter Joachim VERSCHUEREN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Henrick en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth Reijnder Reijnen POTTEIJ, hun moeder, resp. grootmoeder: Rosmalen, Littoijen; renten, pachten en chijnsen.
09.09.1623 | RA 1523 | f 432

Sebastiaen, Jan, Marcellis en Willem, zonen van Jan Roeloffs Willem van den DUNGEN, hopkoper, bij Corstiaenken zijn tweede huisvrouw dochter van Sebastiaen van den HOVEL, voor henzelven en voor hun innocente broeder Nicolaes ook zoon van Jan en Corstiaenken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Berlicum, St Michielsgestel, Nuland, Geffen; chijnsen, pachten en obligaties.
NB: Uit het eerste huwelijk van Jan met Nicolaesken NN is geboren Christina, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch.
23.06.1623 | RA 1523 | f 459

Cornelis en Agnes kinderen van wijlen Anthonis zoon van Jan Jan PETERS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Cornelis ROBBEN en Henrick zoon van wijlen Henrick GOOSSENS man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: St Michielsgestel, Den Dungen.
30.10.1623 | RA 1524 | f 33v

Marike dochter van Jan Jacops CUIJPER weduwe van Jan GERAERTS, voor 1/3 deel; Jacop van LIEBERGEN man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van Jan Jacops CUIJPERS voorsz, voor 1/3 deel; Nicolaes de MOIJ man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Geeraert zoon van Jan Jacop CUIJPERS voorsz en Thomas ABRAHAMS en Geraert JANS momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Geeraert voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Jacop CUIJPERS voorsz: pachten en chijnsen.
11.07.1624 | RA 1524 | f 446

Lenart zoon van wijlen Pauwels LENAERTSZ bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Goijaert CLAES; Arnt HENRICX en Jan LENAERTSZ testamentaire momboirs over Goijaert, Anthonis en Metken, onmondige kinderen van wijlen Pauwels en Jenneke voorsz; Willem Jan THOMAS, vader, met Adriaen Jan THOMAS en Jan MARTENS zijn mede momboirs over de drie onmondige kinderen van Willem voorsz bij wijlen Agnes zijn huisvrouw, dochter van Pauwels en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen.
04.02.1625 | RA 1525 | f 152v

Adriaen zoon van wijlen Huijbrecht ADRIAENSZ - te Den Dungen - vader van zijn zes kinderen bij Ariken zijn huisvrouw dochter van Matthijs Willems van der MERENDONCK; Peter, bejaarde zoon van wijlen Henrick Peters BROEREN bij Baetken zijn huisvrouw dochter van Huijbert voorsz en Jan zoon van Peter BROEREN voorsz, testamentaire voogden over Delis, Huijbert en Elisabeth kinderen van Henrick Peter BROEREN bij Baetken voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van Zeger zoon van Huijbert ADRIAENS, ab intestato verworven: St Michielsgestel, Den Dungen, Boxtel en Orten.
02.05.1625 | RA 1525 | f 240

Laureijns zoon van wijlen Henrick Francken BROCKEN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Laureijns WITLOCX; Peeter zoon van wijlen Henricx LOEFF man en momboir van Marie zijn huisvrouw; Jan zoon van Jan HENRICX man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw; Matthijs Henricx WILLEMS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw en Anthonis zoon van Jan ANTHONIS man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Henrick en Catharina voorsz; Henrick en Franck zonen van wijlen Cornelis zoon van Henrick en Catharina voorsz en Frans zoon van wijlen Aert AERTS man en momboir van Maria zijn huisvrouw, dochter van Cornelis voorsz, voor henzelven en de voorsz Henrick, Franck en Frans hen fort en sterk makende voor Peter en Jenneke onmondige kinderen van wijlen Cornelis zoon van Henrick en Catharina voorsz; Anthonis, Franck en Marijke, bejaarde kinderen van Joost zoon van Jan ANTHONIS voorsz bij Arike zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick en Catharina voorsz; Anthonis en Franck voorsz met hun vader Joost, hen fort en sterk makende voor Jan, Henrick en Catharina onmondige kinderen van Joost voorsz bij wijlen Arike zijn huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Vught St Lambert, Vught St Peter, Cromvoirt, Helvoirt en Haeren.
08.11.1625 | RA 1526 | f 52

Jan zoon van wijlen Jan BROCKEN bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric Reijnier HEESTERS; Henrick zoon van wijlen Michiel Henricx van HAL bij Catharina voorsz in haar tweede huwelijk en Maria dochter van Michiel en Catharina voorsz weduwe van Andries Eijmberts van de VOORT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder Catharina voorsz: Haren; chijnsen.
29.11.1625 | RA 1526 | f 85

Jan Jan van EMMERICK, Hendrick Jan van EMMERICK zijn zoon en Gielis Adriaen WIJNANTS momboirs over David onmondige zoon van Jan van EMMERICK voorsz en Geertruijd huisvrouw van David voorsz, dochter van wijlen Jan zoon van Thieleman Thielemans Corstiaen WEIJGERGANCX, de Viscoper, allen erfgenamen van Walborch Corstiaens van HERBACH weduwe van Thielman Thielmans voorsz, hun grootmoeder, ter eenre; Maijke dochter van wijlen Andries JOOSTEN weduwe van Abraham ook zoon van Walborch en wijlen Thieleman voorsz, geinstitueerde erfgenamen van Anneke dochter van Walborch en wijlen Thieleman voorsz, krachtens hun testament gepasseerd op 9.3.1622 voor notaris Jan SOMERS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van Walborch en Thieleman voorsz: het huis "het Schaeckbort" te 's-Hertogenbosch bij de Vismarkt, door Thieleman gekocht van Tielman Willems HAGEN op 13.7.1588 en een huis over de Visbrug te 's-Hertogenbosch op 8.2.1589 gekocht door Thieleman voorsz van Goijaert zoon van wijlen Joseph GOIJAERTS.
13.12.1625 | RA 1526 | f 105

Lenaert en Dierck zonen van wijlen Jan LENAERTS bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dierck de SMITH; Joachim CLAESZ man en momboir van Emken zijn huijsvrouw, dochter van Jan en Lijsken voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Berchem.
11.02.1626 | RA 1526 | f 182v

Jan zoon van wijlen Jan BOLANTS, schreijnmaecker bij Geertruijt zijn huisvrouw, voor de ene helft; Jan zoon van wijlen Jan van ASTEN man en momboir van Hester zijn huisvrouw, beide dochters van wijlen Lambert zoon van Pauwels Lambert CLOOT, metser, bij Aelken zijn huisvrouw dochter van Joost Wouters de LEEUW, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader Pauwels Lamberts CLOOT, gepasseerd voor notaris Erbert Lamberts van der STAPPEN op 25.4.1605: te 's-Hertogenbosch het huis "de Verguilde Truffel" en vier cameren daarachter, achter de Mandemakers en twee huizen in de Lange Putstraat te 's-Hertogenbosch, op 15.8. 1591 door Pauwels voorsz door uitwinning van Cornelia weduwe van Geraert Jacop GERAERTS, de molenmaecker, verkregen.
26.01.1626 | RA 1526 | f 235

Arent zoon van wijlen Goijaert NIJCLAESZ alias VILTS, bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert MOMMAERTS en Anthonis zoon van wijlen Evert JANS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Goijaert en Jenneke voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Gestel bij Herlaer; chijnsen.
21.02.1626 | RA 1526 | f 248

Anthonis zoon van wijlen Jan Cornelis HORSTGENS bij Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter de BIJL, Eijmbert Goijaerts van OUTFORST, schoenmaker, Wouter DINGMANS, Anthonis zoon van Peter de BIJL voorsz en Goijaert JANSZ, momboirs over Cornelis en Jacomijntken onbejaarde kinderen van wijlen Jan en Heijlken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Kessel, Empel.
24.03.1626 | RA 1527 | f 59v

Anthonis, Jan en Jenneke, kinderen van Aert Jan RUTTEN bij Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Henrick WERNAERTS; Jacop Rutten Diercx OTTEN man en momboir van Jenneke de Oudste; Henrick zoon van Peter Zeberts WESTERLAECKEN man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw, beiden dochters van Aert en Marike voorsz, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Catharina hun bejaarde zuster en Rutten hun onbejaarde broeder - 22 jaar oud - ook kinderen van Aert en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Den Dungen.
28.03.1626 | RA 1527 | f 67

Henrick Daniels van OS te St Michielsgestel, erfgenaam van twee morgen land in een camp van 8 morgen te Rosmalen; Daniel Claes COLEN voor hemzelve en voor zijn mede gerechtigde, voor 8 hont waarvan de resterende 4 hont toebehoren aan Geraert MATTHIJS te Orthen, alles tesamen de ene helft van 8 morgen en de afwezige Geraert MATTHIJS voor de andere helft van de voorszegde 8 morgen, gaan erfdeling aan van dit perceel land.
02.05.1626 | RA 1527 | f 149

Jan zoon van wijlen Wouter zoon van Jan GOOSSENS, kuijper, bij Diericxke zijn huisrouw, dochter van Jan Diericx GOITSCHALCX, voor 1/3 deel; Jan, Anthonis en Heeske, kinderen van wijlen Aert zoon van Jan Diericx GOITSCHALCX voorsz; Jan zoon van Andries CUIJPERS, weduwnaar van Heijlke zijn huisvrouw dochter van Aert voorsz; Jan zijn zoon bij Heijlke voorsz - ouder dan 24 jaar - Jan ANDRIES en zijn zoon Jan voorsz hen fort en sterk makende voor Arnd hun onmondige zoon en broeder resp. Jan Aerts GOITSCHALCX en Niclaes zoon van Jacob zoon van Jan DANCKERS, momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Geraert zoon van Aert Jan Diericx GOITSCHALCX bij Jenneke Jacops zijn huisvrouw, voor 2/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen volgens testament van Michiel en Margriet, kinderen van wijlen Jan Diercx GOITSCHALCX: huis "in St Jacobi" omtrent de Barbaracapel te 's-Hertogenbosch, St Michielsgestel, Den Dungen, Vught; renten.
12.05.1626 | RA 1527 | f 182v

Jacop zoon van wijlen Gijsbert zoon van Jan WILLEMS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Jacop Jan Jacops OLIELEGER; Niclaes zoon van Jan CHRISTIAENSZ man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw en Mattheus Marten van RAVENSTEIJN man en momboir van Hester zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gijsbert en wijlen Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Engelen; renten.
22.05.1626 | RA 1527 | f 217

Henrick Dierix DIERIXS man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Rutger ANSEMS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Adriaen SPIERINCX, voor 1/4 deel; Henrick Henricx ZEBERTS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Gijsbert ROELOFS bij Marike Adriaen SPIERINCX voorsz uit haar tweede huwelijk, voor 1/4 deel; Gielis Jans van den STEEN man en momboir van Arike zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem Henricx Rutten van GRIENSVEN bij Hilleke zijn huisvrouw dochter van Gijsbert en Marike voorsz; Niclaes zoon van wijlen Jacob Jan DANCKERS, Jan Rutger MICHIELSZ en Gielis Jans van den STEEN voorsz, momboirs over Jenneke en Willemke onbejaarde dochters van Niclaes Jacop Jan DANCKERS bij Hilleke voorsz, voor 1/4 deel; Lambert, Anthonis, Jan en Henrick zonen van Henrick Lambert VUCHTS bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van Anthonis Jan WILLEMS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Adriaen SPIERINCX in haar eerste huwelijk, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Marike en Anneke onbejaarde dochters van Henrick VUCHTS en wijlen Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marike Adriaen SPIERINCX: Bossche Broek, Den Dungen.
27.10.1626 | RA 1528 | f 14

Henrick Henrick ZEBERTS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Gijsbert Peter RUELENS bij Marike SPIERINCX, voor de ene helft; Niclaes zoon van wijlen Jacob Jan DANCKERS, Jan Rutger MICHIELSZ en Gielis Jan van den STEEN momboirs over Jenneke en Willemke onbejaarde dochters van Niclaes Jacop Jan DANCKERS voorsz bij Hilleke zijn huisvrouw dochter van Gijsbert Peter RUELENS bij Marike SPIERINCX voornoemd en Gielis van den STEEN voorsz in huwelijk hebbende Arike zijn huisvrouw, dochter van Willem Henricx Rutten van GRIENSVEN bij Hilleke voorsz, voor de andere helft gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling van de goederen van Marike Adriaen SPIERINCX op 27.10.1626.
31.10.1626 | RA 1528 | f 34v

Gielis Jans van den STEEN man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Willem Henricx Rutten van GRIENSVEN bij Hilleke zijn huisvrouw dochter van Gijsbert Peter RUELENS, voor 1/3 deel; Niclaes zoon van Jacop Jan DANCKERS, vader en met hem Jan Rutger MICHIELSZ en Henrick Henricx SEBERTS momboirs over Willemke en Jenneke, beiden onmondige dochters van Niclaes en Hilleke voorsz, dochter van Gijsbert voorsz bij Marike SPIERINCX, voor 2/3 deel gaan subdivisie aan van de goederen, verkregen bij erfdeling op 31.10.1626 (f 34V).
18.11.1626 | RA 1528 | f 64v

Lambert, Anthonis, Jan en Henrick zonen van Henrick Lambert VUCHTS bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis WILLEMS bij wijlen Marie zijn huisvrouw dochter van Adriaen SPIERINCX; Henrick Lambert VUCHTS en zijn vier zonen hen fort en sterk makende voor Marike en Anneke hun onmondige zuster, resp. dochters, ter eenre en Henricx Dierck DIERCX man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Rutger Anteunis van DINTHER bij Marike SPIERINCX, ter andere zijde gaan een erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder resp. grootmoeder: St Michielsgestel.
09.12.1626 | RA 1528 | f 108v

Wouter en Jan zonen van wijlen Jan Goijaert CRILLAERTS bij Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrix COOLE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Tilburg, Zijdewijn tot Capel; pachten, renten en chijnsen.
15.12.1626 | RA 1528 | f 120

Arnt en Ancem, broeders; Marike in huwelijk hebbende Anthonis Corstiaen WOUTERS, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Anthonis hun broeder - 22 jaar oud - allen kinderen van wijlen Jan Geraert Jan DELIS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Ancem Jacops van DINTHER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: St Michielsgestel, Den Dungen.
31.12.1626 | RA 1528 | f 149

Heijlke, Jenneke en Peterke dochters van wijlen Jan Jan ZIERNEELS voor 4/16 deel; Jan zoon van wijlen Willem Jan ZIERNEELS voor hemzelve en gemachtigd van zijn broeder Thomas; Peter van LEEUWEN, curator over Mechtelt, Maijke, Judith en Margriet, allen dochters van wijlen Willem voorsz en ook over Seger, onmondige zoon van Jeremias CASTEELS bij Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Jan ZIERNEELS; Peter van LEEUWEN voorsz executeur van het testament van wijlen Luijtgaert van SAMBEECK weduwe van Cornelis Jan ZIERNEELS, erfgename van Cornelia haar dochter bij Cornelis voorsz en ook in naam van Cornelis zoon van wijlen Henrick ZIERNEELS en van Marijke dochter van Willem Jan ZIERNEELS, Geertruijd weduwe van Henrick Jan ZIERNEELS voorsz en Jan zoon van wijlen Henrick AELBERTS, corenkoper, weduwnaar van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Jan ZIERNEELS voorsz; Matthijs de HORST, voor hemzelve en mede voor Jan Peter ADAMS, bakker, tesamen gemachtigd van Margriet dochter van wijlen Peter van AELST bij wijlen Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan ZIERNEELS voorsz en ook momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Peter van AELST bij wijlen Judith zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan ZIERNEELS voorsz en ook momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Peter van AELST en Judith voorsz, voor 12/16 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anna dochter van wijlen Jacob ZIERNEELS bij Sophia zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten van BROECHOVEN: chijnsen en renten.
24.11.1617 | RA 1529 | f 72v

Hercules van VLADERACKEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Dierck TOELINCK weduwe van Hans zoon van Jan van KESSEL bij wijlen Luijtgaert zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van STRIJP bij wijlen Beatrix van HEESSEL en Lijske dochter van wijlen Henricx van HAZEL weduwe van Leonard van HEESSEL zoon van wijlen Leonard Geeraerts van HEESSEL, cedeert de tocht die Elisabeth en Lijske competeren in 2/6 deel in een hoeve te Wijntelre en Oirschot, aan Henrick Aert TOELINCK, een der momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Hans van KESSEL en Elisabeth voorsz en Arijke dochter van wijlen Matthijs MATTHIJS, knokenhouwer, bij wijlen Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Leonard van HEESSEL.
05.12.1617 | RA 1529 | f 88v

Matthijs Adriaens van HERLAER, cremer, gemachtigd van Heer en Meester Albert, priester, pastoor te Ettenhoven, zoon van wijlen Reijnder IJgrom POTTEIJ bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henrick Jans SUIJSKENS, voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 27.11.1617; Geertruijd dochter van Reijnder en Jenneke voorsz, Matthijs Adriaen van HERLAER en Lambert IJgrom POTTEIJ, Peter Geerit VUCHTS en Sijmon van TURNHOUT, momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Henricx zoon van Reijnder IJgrom POTTEIJ voorsz bij Heijlken zijn huisvrouw, dochter van Nicolaes van BERCKEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Reijnder en Jenneke voorsz: renten en chijnsen.
14.03.1618 | RA 1529 | f 310

Jan zoon van Peter van LOON alias BESAUWEN en Aert MATTHIJSEN gaan erfdeling aan van goederen, gekocht van de kinderen van wijlen Arndt KUIJSTEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan BARTHOLOMEUS, te Tilburg.
05.07.1618 | RA 1529 | f 537v

Elisabeth dochter van wijlen Goossen TIELEMANS, te Eeren in het Land van Gulick, bij wijlen Luijtken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Denissen van GEMERT en Joost ELIAS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Goossen en Luijtken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Eeren in het Amt Aldenhoven; obligaties.
12.09.1618 | RA 1529 | f 623

Gerling zoon van wijlen Anthonis SCHALCKEN bij wijlen Hadewich zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan PAUWELS; Jan en Everaerdt zonen van wijlen Jan zoon van wijlen Anthonis voorsz; Hendrick zoon van wijlen Arnt STEVENS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan zoon van Anthonis SCHALCKEN bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Willem EVERTS; Gerling ANTHONIS, Leonard Henricx van BOXMEER en Gielis Jans van ORTEN, schoenmaker, momboirs over Pauwels, Daniel, Willem en Marijke kinderen van Jan Anthonis SCHALCKEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonis en Handewich voorsz, waarin Gerling 1/3 deel toekomt en de anderen de rest: te Orten.
25.08.1618 | RA 1529 | f 655

Dierck van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch man en momboir van Catharina zijn huisvrouw en Matthijs Ghijsberts van den ANCKER, secretaris van Empel en Meerwijck, man en momboir van Hester zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Mr Wouter van ACHELEN, doctor in de rechten, bij wijlen Hadewich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter VUCHTS; Matthijs van den ANCKER voorsz, gemachtigd van Heer en Meester Willem van ACHELEN, pastoor te Hombeek, kanunnik van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Jan en Hadewich voorsz, voor schepenen van Mechelen op 6.8.1618: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
17.11.1618 | RA 1530 | f 51

Herman zoon van wijlen Anthonis zoon van wijlen Jan MAESSEN, de lantmeter van Vechel, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman JANS, ter eenre en Steven zoon van wijlen Jan zoon van Henricx EELKENS man en momboir van Marijke dochter van Anthonis en Margriet voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een camer achter de Tolbrugh door Anthonis voorsz gekocht van Anneke weduwe van Marcelis zoon van Jacob van ROERMOND op 5.2.1597; een camer in de St Jacopstraat te 's-Hertogenbosch, door Herman Jan HERMANS gekocht van Gerard de VRIEZE natuurlijke zoon van wijlen Henrick Roovers van CUIJSTHEZE op 30.4.1592; chijnsen.
22.11.1618 | RA 1530 | f 65

Henrick, Mattheus, Adriaen, Nicolaes en Geraertken, kinderen van wijlen Peter zoon van Mattheus PELS bij Digna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob JACOBS; Jan zoon van Adriaen BARTHOLOMEUS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Jacob HENRICX man en momboir van Digna zijn huisvrouw, beiden dochters van Peter en Dingna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en wijlen hun tante Catharina COLEN: te St Michielsgestel.
27.06.1619 | RA 1530 | f 467v

Anthonis, Mr Everaert, licentiaet in de beide Rechten, Jan en Rogierke; Anneke in huwelijk hebbende Mr Jan FABRI; Catharina in huwelijk hebbende Mr Huijbert ANTHONIJ; scholtis in het kwartier van Maesland, allen kinderen van Goijaert Rutgers LOMBAERTS alias van BOXMEER, bierbrouwer, bij wijlen Geertruijt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Geeraert Hermans van HERPEN, gaan erfdeling aan van de goederen, die zij heden gekocht hebben: een huis met een brouwerij en toebehoren, "de Bellaert" in de Ortenstraat te 's-Hertogenbosch, St Oedenrode, Geffen en Den Dungen.
13.07.1619 | RA 1530 | f 474v

Peeter zoon van wijlen Arent Peeters VERHOEVEN en Jan zoon van wijlen Jan zoon van Dierck AERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Arent voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen, voor 2/3 aanbestorven via Arent voorsz en voor 1/3 deel door uitkoop van Thomas zoon van wijlen Arent voorsz op 29.4.1617, te Cromvoirt.
27.02.1620 | RA 1531 | f 272v

Heer en Meester Henrick, priester, Cornelis en Robbert, zonen van wijlen Reijnder Willems van den BERCKENBOSCH, bakker, bij wijlen Goijaertken, zijn laatste huisvrouw, dochter van wijlen Henrick GOIJAERTS en Michiel zoon van Ghijsbert GEERARTSZ man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Reijnder en Goijaertken voortsz, gaan erfdeling aan van goederen, voor 3/7 deel verkregen door koop tegen de voorkinderen van Reijnder voorsz bij Anneke zijn eerste huisvrouw, dochter van Jan Geeraertsz van den GRAVE, met namen: Willem, Jan en Catharina in huwelijk hebbende Jan Jacobs van DINTHER: te 's-Hertogenbosch het huis in de Hinthamerstraat bij de St Anthoniuskapel, "de Groene Hand" waarin eerst Reijnder en daarna Goijaertken zijn overleden; St Michielsgestel, Den Dungen, Roosmalen, Gemonde onder St Michielsgestel.
28.02.1620 | RA 1531 | f 310v

De nakinderen van Reijnder van den BERCKENBOSCH bij Goijaertken zijn laatste huisvrouw, gaan erfdeling aan van 4/7 van de goederen van wijlen hun ouders (zie: RA 1531 f 310v).
28.02.1620 | RA 1531 | f 313v

Heer Walraven, priester, capellaan te Steenockerzeel, Peter, Willem, Elisabeth en Aelke, allen kinderen van wijlen Arndt zoon van Peter COLEN bij wijlen Heijlwig zijn huisvrouw dochter van Adriaen WILTS gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, Berlicum.
06.10.1620 | RA 1532 | f 57

Anthonij la BARRE man en momboir van IJda zijn huisvrouw; Jan Jans van BUEGEN in huwelijk hebbende Catharina, beide dochters van wijlen Jan Lamberts GREVENRAET bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Aert HAUBRACKEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anneke voorsz weduwe van Jan Lambert GREVENRAET: chijnsen en renten.
07.12.1620 | RA 1532 | f 77

Adriaen Jan van den MERENDONCK man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Dielis zoon van Jeronimus GERITS; Henrick zoon van Dielis voorsz; Adriaen zoon van Peter ADRIAENS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, dochter van Goijaert zoon van Jacop SPIERINCX bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jeronimus voorszegde, voor henzelven en nog voor Marcelis zoon van Arnt FRANSZ man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan zoon van Jeronimus voorsz, ter eenre; Willem zoon van wijlen Laurens WILLEMS, beenhouwer, man en momboir van Diercxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Eijmbert Rutten van EMPEL, voor henzelven en voor hun mede erfgenamen, ter andere zijde, allen erfgenamen van wijlen Peter zoon van wijlen Jeronimus voorsz en Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Rutten van EMPEL, gaan erfdeling aan van de goederen van Peter en Catharina voorsz: Den Dungen, St Michielsgestel.
22.03.1621 | RA 1532 | f 279

Laureijns zoon van wijlen Jan Laureijns ROELOFFS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert zoon van wijlen Ruth Jansen van EMPEL, ter eenre en Jan zoon van Robbert LEONARTS man en momboir van Huijbertken zijn huisvrouw dochter van Zeger Willems van der MERENDONCK en Adriaen zoon van Sijmon HENRICX man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Matthijs Willems van der MERENDONCK, erfgenamen van wijlen Huijbert Willems van der MERENDONCK, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van goederen te Den Dungen.
09.07.1621 | RA 1532 | f 458v

De condividenten ter andere zijde, gaan subdivisie aan van de goederen, verkregen bij erfdeling op 9.7.1621 (zie: RA 1532 f 458v).
09.07.1621 | RA 1532 | f 459v

Adriaen Jans van HEZE, ter eenre; Arndt, Jan Christoffel en Jacob, zonen van wijlen Henrick AERTS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van HEZE voorsz en Peter zoon van Jan MATTHIJS man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochter van Henrick AERTS en Catharina voorsz, ter andere zijde, allen erfgenamen van wijlen Mariken dochter van Jan van HEZE, weduwe van Arnt Diericx van GOIRL alias van BAKEL en van haar zuster Agnes ook dochter van Jan van HEZE voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Mariken en Agnes voorsz: te Den Dungen op de Merendonck; chijnsen, renten.
24.03.1623 | RA 1533 | f 275v

Jan zoon van Corstiaen Rijckarts van BOCXTEL weduwnaar van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Reijnder Willems van OS, ter eenre; Coenraedt zoon van wijlen Reijnder Willems van OS, enig erfgenaam van zijn voorsz zuster Margriet, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van alle goederen van wijlen Margriet, zo haeffelijcke als erfhaeffelijcke.
30.05.1623 | RA 1533 | f 367

Huijbert en Arndt zonen van Aert AERTS bij Elisabeth zijn huisvrouw en Diercxken dochter van wijlen Jan DIERCX weduwe van Arnt de Jonge, zoon van Aert AERTS voorsz, voor haar zelve en voor haar zoon Aert bij Arnt de Jonge voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aert en Elisabeth voorsz te Den Dungen en een huis met oorlogsschade te Berlicum.
16.11.1621 | RA 1534 | f 30v

Henrick Goossens van BEERZE, bakker, man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Peter Peters van CUIJCK alias HOPS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Peters van den OUDENHUIJSE, voor de ene helft; Marike dochter van Thomas JOOSTEN, ook bakker, bij Catharina zijn eerste huisvrouw dochter van Peter en Margriet voorsz; Peter Peters de BRUIJN, bakker, man en momboir van Peterken zijn huisvrouw en Anthonij FRANCKE in huwelijk hebbende Hester zijn huisvrouw, beiden dochters van Thomas en Catharina voorsz en voor Jan hun broeder - 23 jaar oud - voor de andere helft, allen erfgenamen van Peter Peters van CUIJCK alias HOPS en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Peter en Margriet voorsz: chijnsen en obligaties.
12.03.1622 | RA 1534 | f 225v

Niclaes en Anneke, kinderen van wijlen Gerarts zoon van Marten de BRUIJN bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt GIELISZ en Cornelis zoon van Wouter PEETERS, bakker, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, dochter van Gerarts en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van hun tante Marijke dochter van wijlen Marten de BRUIJN en nog krachtens de rekening, door Jan zoon van Jan ZEBERTS en Arnd Artsz IJSVOGEL den Ouden, cuijper, gewezen momboirs over de condividenten - gepasseerd op 22.4.1622: te 's-Hertogenbosch drie cameren onder een dak op de Postelstraat bij het Klein Bagijnhof; chijnsen.
30.04.1622 | RA 1534 | f 284

Jacob en Isaac, zonen van wijlen Adriaen zoon van Adriaen Andries CUIJPERS bij Marijke zijn laatste huisvrouw en Jacob Jansz van VUCHT man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Adriaen en Anneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te St Oedenrode; chijnsen.
31.10.1622 | RA 1535 | f 19

Franck zoon van wijlen Dierck zoon van Thielman Adriaen van DIEPERBEECK bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Jan Cornelis de BIJE, ter eenre en Nicolaeske, ook dochter van Dierck en Mechtelt voorsz, weduwe van Arnd zoon van Cornelis Aerts de BRUIJN, loijer, krachtens hun testament, gepasseerd voor notaris Jan SOMERS te 's-Hertogenbosch op 13.3. 1621, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Hinthamerstraat over de Geerlingse brug, door Dierck voorsz voor 3/4 gekocht van de kinderen van wijlen Jan Cornelis de BIJE op 27.7.1560 - 1/4 behoorde aan Mechtelt voorsz - drie cameren op het Hinthamereijnde bij de Pijnappelse poort door erfdeling der goederen van Thielman Adriaens van DIEPERBEECK op 6.4.1559 verkregen; chijnsen en pachten.
16.11.1623 | RA 1535 | f 57

Wijnant EVERAERTS, wollenlakenmaker, weduwnaar van Fijken Jans RUTTEN, ter eenre en Jan RUTTEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen door Fijken ten huwelijk ingebracht.
07.02.1624 | RA 1535 | f 179

Henrick zoon van Seger HENRICX man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw; Gerart Goossens van VECHEL, bierbrouwer, man en momboir van Claerken zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Lambert MICHIELS, "in de Roij Tonne" bij wijlen Barbara zijn huisvrouw dochter van Gerart van GENDEREN; Thomas Jan van TURNHOUT momboir over Geraert onmondige zoon van Lambert en Barbara voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Lambert en Barbara voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis "in de Roij Tonne" in de Hinthamerstraat, door Erasmus en Marten, zonen van wijlen Marten de WILDE verkocht op 8.11.1557 aan Catharina weduwe van Michiel Jacob van SOEMEREN ter tochte en hun zoon Jacob ten erfrechte; Berlicum, Nuland; chijnsen.
05.12.1624 | RA 1536 | f 114

Cornelis, Claes, Merten, Jan, Willem en Jenneke in huwelijk hebbende Frederick JANS, allen kinderen van wijlen Reijn Cornelis VISSER bij wijlen Imercken REIJNEN: registratie van de erfdeling, gepasseerd voor schepenen van Empel op 17.4.1624.
09.07.1625 | RA 1536 | f 451v

Arndt zoon van wijlen Henrick Aerts van ERP bij Aeltgen zijn huisvrouw dochter van Henrick WOUTERS; Anthonis zoon van wijlen Marcelis JACOBS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw; Jan Jansz de WITH in huwelijk hebbende Henricxken, beiden dochters van Henrick en Aeltgen voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Erp, renten.
27.04.1626 | RA 1537 | f 432v

Matthijs RUTTEN man en momboir van Merijke zijn huisvrouw,dochter van wijlen Adriaen zoon van Jan Adriaen VERCUIJLEN bij Aelken Welt ROVERS; Henrick zoon van Jan Peter GERITS man en momboir van Anthonisken zijn huisvrouw dochter van Jan en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aelken Welt ROVERS: te Nuland, Maren.
20.05.1626 | RA 1537 | f 471

Jan, Jacob en Heijlwich kinderen van wijlen Matthijs Adriaen SPIERINCX bij wijlen Oda zijn huisvrouw dochter van wijlen Sebert Jacobs van WESTERLAKEN; Nicolaes zoon van wijlen Jan Delis WEIJGERGANCX man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Matthijs en Oda voorsz; Jan en Jacob zonen van Jan Adriaen SPIERINCX, momboirs over de onmondige kinderen van Jan zoon van Delis Jan WEIJGERGANCX bij wijlen Anneke zijn eerste huisvrouw ook dochter van Matthijs en Oda voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Mr Sebert zoon van Matthijs en Oda voorsz, priester en canonick van de O.L. Vrouwe Kerk te Antwerpen: te Den Dungen.
29.03.1626 | RA 1537 | f 478

Johan zoon van Nicolaes van der STEGEN de Jonge man en momboir van IJda zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Henricx BUECKENTOP, voor 14/16 gedeelte; Johan van der STEGEN voorsz in naam van Henricxken dochter van wijlen Mr Henrick BUECKENTOP en haar kinderen bij wijlen Willem SONMANS en Mr Peeter van EVERDINGEN weduwnaar van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Henrick BUECKENTOP voorsz en hun kinderen, voor 2/16 gedeelte, ter eenre; Anneke dochter van wijlen Willem OTTO bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Dierck THOLINCX bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Dierck de WOLFF; Peter Henrick REEPMAKERS weduwnaar van Aleijt zijn huisvrouw, dochter van Willem OTTO en Marijke voorsz, voor hem zelve en voor zijn kinderen; Everardt HULSEMANS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Willem en Marijke voorsz en nog in naam van Marijke dochter van Willem OTTO voorsz, gemachtigd voor notaris Lambrecht van BOXTEL te Oirschot op 10.6.1626, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch, een huizing in de Tolbrughstraat; een huis in de Koepoortstraat en twee cameren bij de St Janspoort.
12.08.1626 | RA 1537 | f 607v

Rutger en Adriaen zonen van wijlen Corstiaen zoon van Henricx SPIERINCX bij wijlen Metken zijn huisvrouw dochter van Jan RUTTEN, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel.
22.10.1626 | RA 1538 | f 36

Goijaert zoon van wijlen Arnt zoon van Corstiaen CHRISTOFFELS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Goijaert Peters van ERP; Pedro BLANDINO, Christoffel CORSTIAENS en Wouter Diercx van WEL momboirs over Christoffel en Ghijsbert, onmondige zonen van Arnt en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch 2/3 deel in een huis "In den Reuse" aan de Cruijsstraat, Arnt deels aanbestorven via zijn vader en deels gekocht van zijn broeder Christoffel op 7.8.1608; chijnsen en pachten.
17.12.1626 | RA 1538 | f 114

Joncker Wolffaert ENTEFOUS man en momboir van Maria van BOSHUIJZEN zijn huisvrouw, dochter van Nicolaes van BOSHUIJZEN bij wijlen IJda MUIJCKENS dochter van wijlen Joncker Willem MUIJCKENS, ter eenre; Mr Jacob van der CAMMEN, Raad en Rentmeester van 's-Hertogenbosch en Joncker Jacob de COCK, Raad van 's-Hertogenbosch, momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Joncker Berthout MUIJCKENS zoon van wijlen Joncker Willem MUIJCKENS bij Geertruijd WIJTFLIET, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Joncker Willem en Geertruijd voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis op de Wintmolenberch; renten, chijnsen en pachten.
23.06.1627 | RA 1538 | f 446

Jan zoon van Robbert LEONARTS; Stouken zijn zuster, gescheiden huisvrouw van Thomas Jacobs van ROOSMALEN bij divortium door de sententie van de Eerwaarde Heer Officiaal van het Bisdom op 20.12.1623; Jan zoon van Goijaert JANSZ man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Jacob zoon van Lauwereijs LEONARTS man en momboir van Aelken zijn huisvrouw; Elisabeth weduwe van Adriaen ROELOFFS en Marijke weduwe van Adriaen Matthijs van der MERENDONCK, allen dochters van Robbert LEONARTS bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem PETERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
31.07.1627 | RA 1538 | f 525v

Peeter en Elisabeth, kinderen van wijlen Henricx zoon van Peeter BROEREN bij Baetken zijn huisvrouw dochter van Huijbert ADRIAENS; Jan Peeter BROEREN testamentaire momboir over Huijbert onmondige zoon van Henricx en Baetken voorsz, gaan erfdeling aan van een akker te St Michielsgestel.
04.10.1627 | RA 1539 | f 16v

Jasper zoon van wijlen Willem Adriaens van HEESWIJCK, ter eenre en Agnees, enige dochter van wijlen Diercx de GRUIJTER weduwe van Henrick Peeters van GESTEL, bierbrouwer, voor haar zelve en in naam van haar kinderen, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen die zij tesamen bezitten: renten en chijnsen.
09.11.1627 | RA 1539 | f 102v

Thomas Adriaens de BIJE man en momboir van Adriana zijn huisvrouw; Peter ADRIAENS in huwelijk hebbende Hester, beiden dochters van wijlen Willem zoon van Jan HERINCX bij Diercxken DIERCX zijn huisvrouw; Ghijsbert zoon van Jan HERINCX voorsz en Michiel Willem ZEGERS, voor henzelven en fort en sterk makende voor Anthonis Jans HERINCX, momboirs over Willem, Christiaen en Anthonia onmondige kinderen van wijlen Willem en Diercxken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Waalwijk: een huis en oliemolen; Meeuwen, Suijdewijn Capelle.
11.01.1628 | RA 1539 | f 155

Heer Andries TOLINCK, priester en beneficiaet van de cathedrale kerk van St Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch, voor hemzelve en voor zijn broeder Johannes - 22 jaar oud - Jan zoon van Quirijn van NIEL man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Frans zoon van Joost COSTERS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Roelant Aert TOLINCK bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan Andries VOS, chirurgijn, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: het huis "in de Witte Lavoir" aan de Markt te 's-Hertogenbosch, Roelant ten deel gevallen bij erfdeling van de goederen van zijn schoonouders op 6.2.1608; het huis naast de "Wit te Lavoir" in de Colperstraat, door Roelant ten thijns verkregen van de kinderen van Henrick de HONT de Jonge op 30.1.1607; Vught, Cromvoirt, Helvoirt; renten en chijnsen.
31.08.1628 | RA 1539 | f 537

Mr Adam van REIJDEN, licentiaet in de Rechten, schepen van Eijndhoven; Mattheus van BOECHOLT man en momboir van Maria zijn huisvrouw, beiden kinderen van wijlen Adriaen Goidtschalcx van REIJDEN bij wijlen Marijke, zijn eerste huisvrouw odhcter van wijlen Adam van BUEDELL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Woensel, Oirschoth, Eijndhoven, Helmond, Stratum, Ghestel, Aelst en Blaerthem; renten en chijnsen.
13.03.1629 | RA 1540 | f 253

Marcelis en Aeltien, kinderen van wijlen Aert Gerards de WIJSE en Adriaen Wouters van HEEL man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: te Roosmalen.
28.11.1629 | RA 1541 | f 51

Adriaen zoon van wijlen Herman Wijnants van OSS bij wijlen Goijaertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Corsten WEIJGERGANCX; Adriaen zoon van Ghijsmaers van MEERWIJCK in huwelijk hebbende Heijlwich; Goijaert Jacops POOL man en momboir van Baetken zijn huisvrouw en Daniel GOIJAERTS in huwelijk hebbende Anneke, alle drie kinderen van wijlen Herman en Goijaertken voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 15.12.1629.
08.01.1630 | RA 1541 | f 64v

Servaes, Gooswijn, Jan en Heesken, kinderen van wijlen Aert Servaes van GEFFEN, beenhouwer, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Goossen HEEREN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Hinthamerstraat door Arnt gekocht van Thielman en Adriaen, zonen van Thielman van DIEPENBEECK op 17.7.1587; een camer in de Hinthamerstraat achter "het Swart Leeuwken", door Arnt gekocht van Goijaert van ENGELAND, priester en rector van het Groote Gasthuijs op 4.3.1600; 2 cameren in de Hinthamerstraat tegen over "de Grote Valck" door Arnt gekocht van Dirck zoon van wijlen Peter MERTENS op 7.4.1598; Kessel en Geffen.
20.02.1630 | RA 1541 | f 113v

Constantijn, IJgrom en Lambert zonen van wijlen Jan IJgrom POTTEIJ bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Constantijn CLAESZ en Jasper Jan GAST, loijer, man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw ook dochter van IJgrom en Elisabeth voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder, gepasseerd op 21.3.1630.
11.04.1630 | RA 1541 | f 186v

Mr Jan zoon van Geraert CLAES, secretaris van Tongelre, testamentaire momboir over Gerard zoon van wijlen Jacop Peeter Eijmberts van GRIENSVEN bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Delis van der STEEN, ter eenre; Delis Jans van der STEEN testamentaire momboir over Goijaertken en Marijke dochters van wijlen Michiel zoon van Teeuwen PELS bij Anneke voorsz in haar tweede huwelijk, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van hun moeder: te Den Dungen.
30.04.1630 | RA 1541 | f 227v

Jan en Adriaen zonen van wijlen Gerard Jan van der STEEN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Adriaen MARTENS; Jan Henrick ZIERNEELS, blauwverver, Dierck Dierck van ERP, Godtschalcx NOPPEN en Jacob zoon van Jacob LAUWREIJNS de Jonge, momboirs over Catharina, Marten, Willemken, Bartholomeus en Elisabeth, kinderen van wijlen Gerard en Jenneke voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis op de Oude Diese door Gerard voorsz gekocht van Balthasar zoon van wijlen Mr Frans van BALEN op 14.11.1615; huis op de Oude Diese door Gerard voorsz gekocht van Jan zoon van wijlen Emont WOUTERS, bierbrouwer, op 2.5.1606; te Vught St Peter; Gilze; renten, pachten en chijnsen.
15.03.1630 | RA 1541 | f 235v

Belijken dochter van wijlen Wouter Diercx TOLINCK weduwe van Mr Willem VOS en Jenneke haar zuster, ter eenre; Peter DANIELS man en momboir van Margriet dochter van wijlen Wouter voorsz, voor haar zelve en haar fort en sterk makende voor haar kinderen, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun broeder Alart Wouter TOLINCK, kinderloos overleden in Zweden, welke goederen Alart ten deel gevallen waren op 26.2.1628 krachtens testament van Wouter TOLINCK en Elsken van DOMMELEN, gepasseerd op 6.6.1617: obligaties en renten.
15.06.1630 | RA 1541 | f 273v

Peeter, Jan en Johanna, kinderen van wijlen Boudewijn Peters van der SANTVOORT bij wijlen Livina zijn huisvrouw dochter van Andries HENDRICX; Philips Hendricx van der LAST man en momboir van Heijlwich zijn huisvrouw; Gielis Adriaens van HEZE in huwelijk hebbende Geertruijt zijn huisvrouw; Jack LOUWERENS man en momboir van Maria zijn huisvrouw, allen dochters van Boudewijn en Livina voorsz, voor henzelven en allen cessie en transport hebbende van Matthijs, ook zoon van Boudewijn en Livina voorsz, geprofest in het klooster van Baseldonck te 's-Hertogenbosch; Arndt Hendricx de ROIJ weduwnaar van Catharina ook dochter van Boudewijn en Livina voorsz; Jan Hendricx de ROIJ en Andries Gerards van OUDENHOVEN momboirs over Livina onmondige dochter van Arndt en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een camer in de Postelstraat door Boudewijn gekocht van Bernaert HENRICX man en momboir van Judith zijn huisvrouw en Lambert DIERCX cum suis op 17.2.1607; huis achter de Minderbroeders te 's-Hertogenbosch, door Rover zoon van Bartholomeus ROELOFFS op 15.3.1557 verkocht aan Gooswijn zoon van Frans Herman Matthijs van VLIJMEN, gehuwd met Geertruijd, moeder van Livina voorsz, ten huwelijk gebracht en op Livina verstorven via Frans zoon van Goossen FRANS; huis op de Markt te 's-Hertogenbosch door Boudewijn gekocht van Isabeau van STAKENBROECK weduwe van Joncker Geraerds van VLADERACKEN en hun zoon Joncker Gerard van VLADERACKEN op 23.10.1618; het huis: "de Twee Roosen" in de Orthenstraat, gemeenlijk genoemd de Hooge Steenweg, door Catharina dochter van wijlen Goijaert CORNELISSE verkocht aan Boudewijn op 22.1.1591; het huis "de Roode Haen" bij de Gevangenpoort, door Boudewijn gekocht op 16.4.1608 van de erfgenamen van Jan DANIELS bij wijlen Elisabeth dochter van Henricx KEMP; te Hintham, Vechel; renten, chijnsen en erfpachten.
31.05.1630 | RA 1541 | f 326

Matthijs van den ANCKER, griffier en secretaris van 's-Hertogenbosch man en momboir van Hester zijn huisvrouw dochter van wijlen Johan van ACHELEN; Hester dochter van Diricx van KESSEL, ook secretaris van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Catharina dochter van Johan van ACHELEN, testamentaire erfgenamen van Mr Willem zoon van Johan van ACHELEN canonick van het capittel van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Heer en Mr Willem.
06.04.1632 | RA 1541 | f 372v

Maijken dochter van wijlen Jan Willem van DRUENEN bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Henricx GOIJAERTS, ter eenre; Henrick GEERARTS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan en Henricxken voorsz, ter andere zijde gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder: te 's-Hertogenbosch het huis "in de Gulden Schol" in de Visstraet door Henricxken gekocht op 9.1.1620.
05.09.1628 | RA 1541 | f 427v

Heer en Mr Henrick van den LEEMPUTTE, canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, ter eenre; Mr Johan van den LEEMPUTTE, licentiaet in de Rechten, Raad van 's-Hertogenbosch, ter andere zijde, zonen van wijlen Huijbrecht van den LEEMPUTTE bij wijlen Catharina LANTFORT, van Turenhout, zijn huisvrouw, hebben op 1.1.1627 een erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders aangegaan. Inmiddels is Johan voorsz overleden. Henrick voorsz ter eenre en Johanna van RAVENSTEIJN weduwe van Johan voorsz, voor haarzelve en ook voor Jan, Huijbrecht, Catharina, Helena, Maria, Hester en Elisabeth allen kinderen van Johan en Johanna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis "in den vierigen Wagen van Helias" in de Kerkstraet tegenover de Oude Schole; te Breugel; chijnsen.
30.09.1631 | RA 1541 | f 447v

Goijaert, Peter en Eijmbert zonen van wijlen Eijmbert zoon van Peter WILLEMS bij Joostken zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert HEIJMANS gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel.
08.11.1631 | RA 1542 | f 515

Henrick zoon van wijlen Jan Peters van der HEIJDEN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis PETERS, zadelmaker; Jenneke weduwe van Dierck Thomas van HEIJNSBERCH, dochter van Jan en Catharina voorsz; Peter Geraerts van BOXTEL man en momboir van Catharina zijn huisvrouw; Lambert GEERLINCX in huwelijk hebbende Deliana, allen dochters van Jan en Catharina voorsz; Jan Jan SCHEFFERS een der momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Jan Peters van der HEIJDEN en Catharina voorsz, bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Jan SCHEFFERS den Ouden, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina voorsz: te 's-Hertogenbosch een huis in de Korte Putstraet door Jan Peters, rademaker, gekocht op 8.3.1598 van Anneke dochter van Henricx GHIJSSELEN bij Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van ORTEN; te Vught St Lambert, Cromvoirt, Helvoirt, Liempde, Vlijmen; chijnsen en pachten.
06.06.1631 | RA 1542 | f 568

Henrick en Jacob, zonen van wijlen Cornelis Jan HENRICX bij Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan MICHIELSZ, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor hun broeder Jan; Jan Willems van MERENDONCK, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, ook dochter van Cornelis en Heijlken voorsz; Michiel JANSZ, Henrick Jan HENRICX, Marcelis Jan MARCELIS en Jan Henricx van KEMPEN momboirs over Heijlken onmondige dochter van wijlen Cornelis en Heijlken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: op de Pettelaar; St Michielsgestel; renten.
19.11.1640 | RA 1543 | f 69

Peter zoon van wijlen Willem Adriaen van GRIENSVEN en Willem Robben van GESTEL momboirs over Willemke, Eerke, Jenneke en Anneke onmondige dochters van wijlen Willem voornoemd bij Willemke zijn huisvrouw dochter van Sijmon HENDRICX gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen hun ouders bij erfdeling hen ten deel gevallen op 18.12.1627: te Den Dungen, Schijndel en Berlicum.
05.01.1628 | RA 1543 | f 106v

Bartholomeus zoon van wijlen Jan Loeff van der SLOOT, president van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Diercxken zijn huisvrouw dochter van Mr Cornelis OTTEN; Franchoijs THIELMANS man en momboir van Christina zijn huisvrouw; Balthasar van den STEENE in huwelijk hebbende Johanna zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Jan voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en krachtens het testament van wijlen Dijmphna dochter van Cornelis OTTEN voorsz: renten en chijnsen.
11.01.1628 | RA 1543 | f 119v

Andries zoon van wijlen Huijbert CLAESSEN bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Andries TEUNISSE, ter eenre; Jan Goijaert CLAESSEN met Jacob Wouter DRIESSEN momboir over de drie onmondige kinderen van wijlen Hendrick zoon van wijlen Huijbert CLAESSEN voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Huijbert en Catharina voorsz: te Den Dungen, St. Michielsgestel, Schijndel en Berlicum.
30.03.1628 | RA 1543 | f 233v

Goijaert zoon van wijlen Geraert Fransen van den DUNGEN bij wijlen Barbara zijn huisvrouw; Henrick Geritsen PINCXTEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van Geraert voorsz, voor zich zelve en actie hebbende van Wouter Geraert Fransen voorsz en gemachtigd van Frans Geraert Fransen van den DUNGEN; Peter Reijnders de VISSCHER man en momboir van Agnes zijn huisvrouw; Jan PAUWELS man en momboir van Christina zijn huisvrouw, beiden dochters van Geraert en Barbara voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen; Empel; chijnsen.
27.03.1628 | RA 1543 | f 290v

Jan, Geraert en Mechtelt, kinderen van wijlen Jan GOIJAERTS bij Emken zijn huisvrouw dochter van Jan Laureijns van der STEEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel, Den Dungen.
08.05.1628 | RA 1543 | f 337v

Cornelis zoon van wijlen Robbert PEETERS bij wijlen Peterke zijn huisvrouw; Jan zoon van wijlen Peter Geraerts KETELAERS; Jan Willem van HEDEL man en momboir van Stijntken zijn huisvrouw; Engel Ariens van BOCHOVEN man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, beiden dochters van Peter Goijaerts KETELAERS en Anneke ook dochter van Peter Goijaerts voorsz, allen erfgenamen van wijlen Peter zoon van wijlen Peter Goijaerts KETELAERS, hun vader en van Goijaert zoon van wijlen Peter Goijaerts KETELAERS, spelmaker: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun vader en wijlen hun oom, gepasseerd voor notaris Peeter van LEEUWEN op heden.
15.06.1628 | RA 1543 | f 377

Herbert zoon van wijlen Jan HERBERTS, bakker, bij wijlen Jenneke KUIJSTEN zijn huisvrouw; Abraham Huijberts HENCXTHEUVEL man en momboir van Hester zijn huisvrouw; Jan zoon van Ghijsbert BOSCH in huwelijk hebbende Aleijt zijn huisvrouw, beiden dochters van Jan en Jenneke voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een bakkerij op de Vuchterendijck, Jan HERBERTS voor 1/5 deel aanbestorven en voor 4/5 verkregen door koop van zijn broeder Anthonis HERBERTS op 15.12.1599.
31.07.1628 | RA 1543 | f 436

Accoord over de verdeling van de goederen krachtens testament gepasseerd op 27.6.1629 voor notaris Henrick Claes van EIJNDHOVEN door Hester dochter van Rutger Jans ORTEN tussen haar weduwnaar Claes DANIELS, ter eenre en Rutger JANS, zijn huisvrouw en zijn kinderen, ter andere zijde.
15.07.1629 | RA 1544 | f 323v

Jacob zoon van Niclaes Jacob van DELFT bij wijlen Jenneke JOOSTEN en Jenneke zijn zuster, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op heden voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
02.05.1630 | RA 1545 | f 45

Heer en Meester Frans van den BICHELAER, priester en pastoor te Halen; Marten van den BICHELAER; Lodewijck van der LIJNDEN man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw; Jan Hendricx van der LAST en Diederick Marten van den BICHELAER momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Goijaert van den BICHELAER bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Jan Hendricx van der LAST voorsz; Adriaen WIJNEN en Marten van den BICHELAER voorsz, momboirs over de onmondige kinderen van Gielis WIJNEN bij wijlen Elisabeth van den BICHELAER zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Peter Matthijs van den BICHELAER bij wijlen Judith GOIJAERTS: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd op 3.7.1631: chijnsen en renten.
07.07.1631 | RA 1545 | f 148v

Jan Goijaerts van AERLEBEECK, notaris, in huwelijk hebbende Diricxken zijn huisvrouw; Jan Jansen PREKERS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, beiden dochters van Geraert Andriesz HAEREN bij DIRCXKEN Cornelissen CELEN: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
15.01.1632 | RA 1545 | f 180v

Johan TIJPOETS, priester, licentiaet in de Godheijt; Goijaert TIJPOETS, licentiaet in de Rechten; Elisabeth, Barbara, Catharina, Maria en Christijn, allen kinderen van wijlen Mr Jean TIJPOETS bij Maria van GOROP zijn huisvrouw, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders en hun tante paternel Barbara TIJPOETS, op heden gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH.
30.08.1632 | RA 1545 | f 234v

Diericxken dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Jacop Henricx TFILTERS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Andries Matthijsen HERLAER; Guilliam Pauwels van GERWEN man en momboir van Jacomijntken zijn huisvrouw; Dierck Reijnders van den BERCH in huwelijk hebbende Cathalijn zijn huisvrouw, beiden dochters van Jan en Anneke voorsz; Jan Jans de BACKER man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, eerder weduwe van Adriaen zoon van Jan en Anneke voorsz en dus in naam van Catharina en Anthonia onmondige dochters van Margriet uit haar eerste huwelijk, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een camer in de Kerckstraet; in het Boschvelt; obligaties, renten en chijnsen.
12.01.1633 | RA 1545 | f 266v

Johan van der HEIJDEN, priester, voor hemzelve en voor zijn broeder Mr Henrick van der HEIJDEN; Dierck JANSZ man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Cornelis THEUNISZ man en momboir van IJken zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Peter Jacop Goijaerts van der HEIJDEN bij Diericxken zijn huisvrouw dochter van Jan van ROIJ, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Lambert WOUTERS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, ook dochter van Peter en Diericxken voorsz, ter eenre; Hendrick Jans TIBOS daar moeder af was Christina dochter van wijlen Michiel van EIJCK, voor hemzelve en voor zijn broeder Anthonis Jans TIBOS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Willemke dochter van Goijaerts van EIJCK weduwe van Jan Peters van MEGEN, krachtens haar testament gepasseerd voor notaris Jan SOMERS op 19.9.1634: te St Oedenrode, chijnsen.
19.04.1635 | RA 1545 | f 483

Geertruijt weduwe van Arnt Peters van OSCH, grootmoeder en erfgenaam van wijlen Jan onmondige zoon van Cornelis Jans GOOSSENS, metselaar, bij wijlen Judith zijn huisvrouw, dochter van Arnt en Geertruijt voorsz, ter eenre; Goossen, Goijaert en Lijsbeth weduwe van Adriaen HUIJBERTS, lintwercker, allen kinderen van Jan GOOSSENS voorsz en erfgenamen van hun broeder Cornelis Jan GOOSSENS, metselaar, krachtens zijn testament gepasseerd op 21.11.1621 voor notaris Jan SOMERS, ter andere zijde: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Jan en wijlen Cornelis voorsz: renten en chijnsen.
16.01.1630 | RA 1546 | f 10

Hendrick van BEURST te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Joncker Jasper van EIJCK, drossaerd van het Land van Heusden en van zijn broeder Joncker Jacob van EIJCK, voor notaris Nijcolaes VERDUIJN te Utrecht op 25.4.1631; Catharina van EIJCK weduwe van Mr Marten FIERLANTS en Anna van EIJCK, allen kinderen van wijlen Joncker Godevaert van EIJCK bij Heijlwich BROCH (7): approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, aangegaan te Heusden op 17.5.1631.
28.05.1631 | RA 1546 | f 290

Pauwels zoon van wijlen Adriaen Wijnant SUIJSKENS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Pauwels WIJNANTS, raad van 's-Hertogenbosch; Hendrick Pauwels DANCKARTS zoon van Pauwels Wijnants voorsz, voorzien van brieven van venia aetatis; Jan WIJNEN en Adriaen zoon van Jan Wijnen van DINTHER, momboirs over Mechteld en Barbara onmondige dochters van Adriaen en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel; chijnsen en renten.
14.08.1631 | RA 1546 | f 310

Mr Hendrick van den BROECK, licentiaet in de Rechten; Mr Laureijns Huijbrechts van LOEMEL en Henrick BERIS, momboirs over Dominicus, Catharina en Mechtelt, onmondige kinderen van wijlen Mr Johan SCHENCKELS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Marten MOINS, raadsheer van 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: pachten en chijnsen.
23.01.1632 | RA 1546 | f 417

Hendrick Aerts THOLINCK, man en momboir van Petronella zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Gielis van BOCXTEL; Mr Silvester LINTERMANS med. doctor en Lenaert Jans van GRIENSVEN momboirs over Theodora en Johanna onmondige dochters van Silvester voorsz bij wijlen Beatrix zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Gielis van BOXTEL; Mr Guilliaem van BOESDONCK man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van Silvester en Beatrix voorsz, voor 2/3 deel; Diericxken dochter van wijlen Gielis zoon van Jan Gielisz van BOCXTEL en Guilliaem SEGERS, momboir over Seger, Jan en Gielis onmondige zonen van Gielis voorsz, voor het resterende 1/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Gielis van BOXTEL: chijnsen en renten.
24.04.1632 | RA 1546 | f 506v

Arike weduwe van Dierck PHILIPSEN, tochteresse; Willem en Engelke haar kinderen bij Dierck voorsz, hen fort en sterk makende voor Peter hun absente broeder; Gijsbert Anthonis BOSCH, schaliedecker, Jenneke weduwe van Matthijs van den HESEACKER, Guilliaem, Jan, Jenneke en Luijtken, kinderen van wijlen Hans van KESSEL, allen eigenaars van vier cameren onder n dak te 's-Hertogenbosch tegenover het koor van de St Jacob op het Dijcxken: approbatie van de erfdeling van deze cameren, gepasseerd voor notaris Gijsbert BOSCH op 18.2.1632.
27.05.1632 | RA 1546 | f 518

Emken en Beelken, dochters van wijlen Sijmon Aerts BERNAERTS; Jan Jan Henricx van GRIENSVEN en Dierck Delis DIERCX, testamentaire voogden over de vier onmondige kinderen van wijlen Aert ook zoon van Sijmon voorsz bij wijlen Arijke zijn huisvrouw dochter van Jan Gielis THIJSKEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader Sijmon Aerts BERNAERTS: te Den Dungen, St Michielsgestel.
11.03.1633 | RA 1547 | f 91

Stans zoon van wijlen Stans ADRIAENS bij Mariken PETERS zijn huisvrouw; Arike weduwe van Dirck EIJMBERS en Marike weduwe van Laureijns CORSTEN, beiden, dochters van Stans en Mariken voorsz; Stans gemachtigd van Cornelis Peters van BEURDEN man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw voor schepenen van Vught; Anthonis HENDRICX man en momboir van Anthonisken zijn huisvrouw en Geraert AMBROSIUS man en momboir van Catalijn zijn huisvrouw, beiden ook dochters van Stans en Mariken voorsz; Stans nog momboir over de onmondige kinderen van Daniel zoon van Stans en Mariken voorsz bij Heesken zijn huisvrouw dochter van Jan RUTTEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te St Michielsgestel, Vught St Lambert.
21.05.1633 | RA 1547 | f 122v

Aert ADRIAENS, cleermacker, curator over de onmondige kinderen van Henricx zoon van Gerit HENRICX bij Neesken zijn huisvrouw en over de onmondige kinderen van Marijke dochter van Gerit HENRICX bij wijlen Henrick AELBERTS en bij Joost VELTEN haar tegenwoordige man, ter eenre; Pauwels en Willem; Claes GERITS man en momboir van Lijsbeth zijn huisvrouw en Cornelis VERBERCKT man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, allen kinderen van Jan ANTHONISSE bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van Willem EVERTS, ter andere zijde, allen erfgenamen van Lenaert Henricx van BOXMEER, bierbrouwer en Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Willem EVERTS, pleijtmaecker, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Lenaert en Jenneke krachtens hun testament: chijnsen en renten.
21.05.1633 | RA 1547 | f 130

Dielis, oudste zoon van Michiel WAGEMAECKERS en Henrick SIMONS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, dochter van Michiel voorsz en de andere kinderen van Michiel voorsz, ter eenre; de momboirs over Nicolaes onmondige zoon van wijlen Dierck Aert THOLINCK, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een hoeve met zijn aangelag, te Enschot.
17.06.1633 | RA 1547 | f 154

Aert zoon van wijlen Dierck Aert THOLINCK; Gerart van Zutphen man en momboir van Walborch zijn huisvrouw, neven van Heer Caspar van HEIRSTRATEN, persoon tot Esch - overleden - executeurs van het testament van Dierck Aert THOLINCK voorsz, ter eenre en Dielis oudste zoon van wijlen Michiel Dielis WAGEMAECKERS, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een hoeve te Enschot, door Dierck voorsz gekocht waarbij Michiel de helft betaald heeft; bij overlijden van Dierck en Michiel wordt het bezit door hun nabestaanden gedeeld.
17.06.1633 | RA 1547 | f 156v

Gerard van ZUTPHEN zoon van Adriaen Henricx van ZUTPHEN in huwelijk hebbende Walborch dochter van Dierck Aerts THOLINCK bij Catharina van DINTHER heeft het huis "In de drie Schalen" in de Lange Putstraat, door Dierck voorsz gekocht op 14.10.1606 van Mechtelt dochter van wijlen Peter Gerits van VALCKENBORCH en Gerard en vrouw ten deel gevallen bij erfdeling van de goederen van Dierck Aerts THOLINCK, ten thijns uitgegeven aan Steven zoon van Jans van der MERCKT.
07.11.1633 | RA 1547 | f 237

Peter en Jan zonen van wijlen Rutger Peter COMANS bij Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan SUIJSKENS; Claes zoon van wijlen Henrick Daniels van OS man en momboir van Oeijke zijn huisvrouw dochter van Rutger en Peterke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, St Michielsgestel.
06.12.1633 | RA 1547 | f 262

Adriaen zoon van Peter Thomas van KESSEL bij Dorothea zijn huisvrouw dochter van Adriaen van SPRANGH; Adriaen COCX man en momboir van Johanna zijn huisvrouw; Jacob Jan van BLADEL man en momboir van Anna zijn huisvrouw, beiden dochters van Peter en Dorothea voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Jan van SAMBEEK, gepasseerd op 9.1.1634: pachten en chijnsen.
06.02.1634 | RA 1547 | f 374

Pauwels Dierck CLOOT, metselaar, ter eenre; Peter Arnts van ERP man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Laureijns van WIJNTERSWIJCK, eerder weduwe van Claes Claes HICXSPOIRS, ter tochte; Peter van HAREN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en Jan GOIJAERTS in huwelijk hebbende Heijlken zijn huisvrouw beiden dochters van Claes Claes voorsz, voor henzelven; Peter en Jan voorsz hen fort en sterk makende voor de twee onmondige kinderen van Nicolaes BOTERIJN bij Adriana zijn huisvrouw ook dochter van Claes Claes voorsz, ten erfrechte, voor de andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Claes Claes HICXSPOIRS - Pauwels door koop aangekomen en de andere aanbestorven: twee cameren op de Cleijne Bagijnhof te 's-Hertogenbosch.
19.10.1634 | RA 1548 | f 15v

Matthijs, Henrick en Jan; Nicolaes DIERCX man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Geraert Matthijs GERAERTS bij Willemke zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis Hendrick LAMBERTS en Henrick VRIENTS momboir over Aelken onmondige dochter van wijlen Geraert en Willemke voorsz gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Roosmalen, Orthen.
18.04.1635 | RA 1548 | f 209

Balthasar zoon van Hans BOSCH man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert Diericx van OS bij Maijke zijn huisvrouw dochter van Matthijs Jans OPGELEIJN, Jan Henricx van NUENEN en Joost FREDERICX momboirs over Jan, Anneke en Jenneke, onmondige kinderen van Lambert en Maijke voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun moeder Maijke, gepasseerd op 24.11.1635.
19.05.1636 | RA 1548 | f 392v

Magdalena weduwe van Everaert Nicolaes van SOMEREN, testamentaire erfgename van Peter Sebastiasns van HOUTE, voor 2/3 deel; Mr Robbrecht van VOORN, licentiaet in de Rechten, Raedsheer te 's-Hertogenbosch, Johan van DREISCHOR, secretaris van 's-Hertogenbosch en Gerart van WEERT, alle drie recht en actie hebbende van Heer Dierick van der STRATEN, ook erfgenaam, voor 1/3 deel: approbatie van de erfdeling van de goederen gepasseerd op 22.12.1635: renten, chijnsen en pachten.
24.01.1636 | RA 1548 | f 395

Jan zoon van wijlen Jan Willem KARSMANS, Mr Jan zoon van Anthonij Lamberts van den HUIJSBERCH man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Jan voorsz bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Johan van der SCHOUT; Jan Jan van BUEGEN en Lambert Jans van der SCHOUT momboirs over Ghijsbert onmondige zoon van Jan en Jenneke voorsz - 20 jaar oud - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "In de gulden Pantoffel" aan de Markt door Roelant en Servaes zonen van Jacob Servaes van WEERT op 20.3.1620 verkocht aan Jan Willem KARSMANS; St Michielsgestel; Belveren onder Haren; renten, chijnsen en pachten.
12.03.1636 | RA 1548 | f 499

Jan zoon van wijlen Jan CORNELISSEN bij Maijke Peters van ASPEREN; Henrick Jansen de COCK man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Jan van BLOTENBURCH man en momboir van IJda zijn huisvrouw, allen nog in naam van Eusebia - oud 16 jaar - allen dochters van Jan en Maijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader en verkregen door afgaan van de tocht door hun moeder: te Boxtel, St Oedenrode.
21.05.1636 | RA 1548 | f 525v

Arnt zoon van wijlen Jan HANEGREEFF, ter eenre; Melchior Goijaert HANEGREEFF, testamentaire momboir naast zijn zoon Goijaert en hen fort en sterk makende voor Frederick en Joachim zonen van wijlen Jan Lamberts HANEGREEFF, ter andere zijde gaan erfdeling aan van een hoeve te Vinckel onder Nulant, door Arnt en Jan ten thijns verkregen van Peter zoon van wijlen Dierck Jan Roeloffs van DOIRN op 6.4.1633.
29.05.1636 | RA 1548 | f 540v

Guilliam zoon van wijlen Henric DANGELIS, vader van zijn kinderen, voor 1/3 gedeelte; Laureijns zoon van wijlen Henric JANSSEN, voor hemzelve, zijn kinderen en zijn kleinkinderen, voor 1/3 deel; Adriaen, Tielman, Hendrick, Willem en Jan, Frans GOIJAERTS man en momboir van Ariaentken zijn huisvrouw en Jacop JASPERS in huwelijk hebbende Corstiaenken zijn huisvrouw, allen kinderen van Henrick ARIAENS bij Anneke zijn huisvrouw, voor het resterende 1/3 deel, erfgenamen van de goederen van Jan zoon van wijlen Jan Henrick WILLEMS bij Luijtgaert zijn huisvrouw - de eerstgenoemde Jan is gehuwd geweest met Deliana dochter van Lambert van der STAPPEN - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis "In de drie Keijsers" op de Vuchterendijck, door Jan WILLEMS gekocht van Dominicus de CORT man en momboir van Arnolda zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert zoon van Eijmbert Henrick THOLINCK en Eijmbert Ghijsbert THOLINCK op 10.4.1579; Empel, Orthen, Hintham, Vught St Lambert; chijnsen.
30.07.1636 | RA 1548 | f 573v

Aert zoon van wijlen Jacob Martens de WILDE bij wijlen Thoricken CRETIERS zijn huisvrouw eerder weduwe van Willem SUERMONTS, voor hemzelven; Aert voorsz met Jan Aertsen SMEESTERS en Jan HENRICX, viscoper, momboir over Merten en Jacob zonen van wijlen Pauwels Aerts SMEESTERS bij wijlen Maijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem SUERMONTS en Thoricken voorsz; Aert voorsz nog met Jan Peters van der MEULEN en Jacob Jacob van DIJCK en Sijmon ADRIAENS momboirs over Cathelijn, Jacop, Merten en Paulijnken onmondige kinderen van wijlen Frans DOLEN bij wijlen Fransken zijn huisvrouw dochter van Jacob Merten de WILDE bij Thoricken voorsz; Aert verder nog met Dierck Wouters van MIDDELAER, Adriaen OUWENS en Jan Coenraet SALOMONS momboir over Hilleken dochter van wijlen Willem zoon van Jacob Martens de WILDE en Thoricken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, krachtens het testament van Jacob en Thoricken, gepasseerd op 2.7.1627 voor notaris Henrick van BERCHEM: renten en chijnsen.
22.08.1636 | RA 1548 | f 588

Aert zoon van Jan Aerts van BERLICUM bij Henricxke zijn huisvrouw dochter van Mr Jan de VRIES, voor hemzelve en met Aert Wernaerts van BERLICUM, momboir over Arnout onmondige zoon van Jan en Henricxke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "St Christoffel" op de Cruijsstraet en het huis op de hoek van de Vuchterstraet en de Aert Berwoutstraet.
17.06.1636 | RA 1548 | f 622

Jan en Anthonis zonen van Jan Jansz van UDEN bij wijlen Merike zijn huisvrouw dochter van Anthonis Delis van ROSMALEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen.
08.10.1636 | RA 1549 | f 2v

Daniel zoon van wijlen Ghijsbrecht van ZUTPHEN, in huwelijk hebbende Angelken zijn huisvrouw dochter van Roelof Jan GLAVINERS; Henrick Franssen van ZUSTEREN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Ghijsbrecht voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Maria dochter van wijlen Ghijsbrecht van ZUTPHEN voorsz: renten en chijnsen.
15.10.1636 | RA 1549 | f 13

Delis zoon van wijlen Jan Delis van der STEEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Lambert Sijmon van der DRIJEBORCHT; Henrick zoon van Henrick DEEN man en momboir van Dingena zijn huisvrouw; Delis. Jan voorsz met Jan Willem Driessen van GRIENSVEN momboir over de onmondige kinderen van Willem Willems van GRIENSVEN bij wijlen Agnees zijn huisvrouw; Delis voorsz nog met Goijaert JACOPS momboir over het onmondige kind van Lambert Jans van der STEEN bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan DIERICX en Gerard JACOPS momboir over de onmondige kinderen van Jan Jan van der STEEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henrick EVERAERTS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Jan Delis van der STEEN bij wijlen Jenneke voorsz: te Den Dungen, St Michielsgestel.
14.12.1636 | RA 1549 | f 36

Mechtelt dochter van Herbert Joachim van den WIJER bij Dorffken zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert Jansen ISEBRANTS, krachtens het testament van Herbert en Dorffken voorsz, gepasseerd op 23.3.1618 te 's-Hertogenbosch voor notaris Jan SOMERS; Jan LAGINES man en momboir van Dorffken zijn huisvrouw dochter van Mechtelt voornoemd bij Jan Everaerts van de WATER; Agnes dochter van Jan en Mechtelt voorsz weduwe van Gerard Reijnders van den RATH; Silvester LINTERMANS, gemachtigd van Dominicus en Gijsbertus zonen van Herbert en Dorffken voorsz, gepasseerd te Napels op 30.10.1634 ter groten vicarije; Gijsbert BOSCH, momboir over het onmondige kind van wijlen Corstiaen zoon van Herbert en Dorffken voorsz; Anthonij GIJSBERTS en Johan van AERLEBEECK, momboirs over de onmondige kinderen van Anthonis Anthonis de BERCK bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Herbert en Dorffken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Herbert en Dorffken: te Roosmalen; renten en chijnsen.
22.12.1636 | RA 1549 | f 42

Wouter zoon van wijlen Jan Wouter EELKENS bij Heijlken EIJMBERTS zijn huisvrouw; Jan zoon van Jan Peters van VUCHT bij Heijlken voorsz; Cornelis WIJNANT man en momboir van Aeltken zijn huisvrouw, dochter van Jan Peters van VUCHT bij Heijlken voors, gaan erfdeling aan van de goederen van Jan Wouter EELKENS: te 's-Hertogenbosch het huis, eertijds "de Trecktange" en nu "De gulden Croon", in de Vuchterstraet door Jan Wouter EELKENS gekocht van de kinderen van Willem GLAVIMANS op 4.5.1610; te Vught.
23.01.1637 | RA 1549 | f 102v

Jan en Henrick zonen van wijlen Henrick Aert LAUREIJNS bij Heijlken zijn huisvrouw dochter van Jan Jan van der MERENDONCK, Willemke dochter van Henrick en Heijlke voorsz, weduwe van Willem Peter SEBEN; Adriaen Jan van der MERENDONCK en Jan Peter SEBEN momboirs over de onmondige kinderen van Willemke voorsz bij Willem voorsz; Arnt Herman NEIJTS man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Henrick en Heijlken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders en wijlen hun grootmoeder Marike weduwe van Arnt LAUREIJSSEN: te Den Dungen, St Michielsgestel.
14.01.1637 | RA 1549 | f 104

Henrick zoon van wijlen Henrick Peters van der AA man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan Delis WEIJGERGANCX; Henricxke dochter van Jan Delis voorsz, weduwe van Peter Willem ARIENS, Wouter Claes HENRICX momboir over de kinderen van Willem Jan WEIJGERGANCX bij Anneke zijn eerste huisvrouw; Henrick eerstgenoemd met Huijbert HENRICX momboir over Heijlke dochter van Willem Jan WEIJGERGANCX bij Lijsken zijn tweede huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Margriet dochter van Jan Delis WEIJGERGANCX: te Den Dungen, St Michielsgestel.
07.02.1637 | RA 1549 | f 115v

Compromis in een geschil tussen Jan Adriaen van den BOER, grootvader van Jan onmondige zoon van Peter Aelbert HENRICX bij wijlen Heijlke zijn huisvrouw dochter van Jan Adriaen van den BOER, ter eenre en Henrick zoon van Aelbert HENRICX en Aert FRANSEN man en momboir van Elisabeth AELBERTS, ter andere zijde, ontsproten aan de erfdeling van de goederen van wijlen Peter AELBERTS en Heijlken zijn huisvrouw Jan Adriaen van den BOER zal de huizing te Cromvoirt gebruiken tot 1.5.1637.
27.02.1637 | RA 1549 | f 122

Marten AERTS man en momboir van Adriaentken zijn huisvrouw en Peter DIERICX man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw, dochters van wijlen Wouter Dingemans van RAESDONCK, pottenbakker, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en door uitkoop verkregen tegen hun broeder Dingeman zoon van Wouter voorsz: twee cameren in het straetke achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch.
09.03.1637 | RA 1549 | f 134v

Ghijsbrecht en Willem zonen van wijlen Ghijsbrecht Anthonius BOSCH bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Willem zoon van Jan Andries van der BOIJDONCK; Peeter Aertse van den LAMPE man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Ghijsbrecht en Marijke voorsz: approbatie van de erfdeling gepasseerd op 19.2.1637 voor notaris Johan van AERLEBEECK van de goederen van wijlen hun ouders.
28.04.1637 | RA 1549 | f 180

Joncker Gaspar van EIJCK; Drossaert en Dijckgraeff van Stad en Land van Heusden, voor zichzelve en gemachtigd van Joncker Jacob en Anna, zijn broeder en zuster resp op 20.11.1635 en 16.6.1637, voor 4/5 deel; Jacob FIERLANTS, voor hemzelve en procuratie hebbende van Heer Mattheus, canonick van Conde en Pauwels Roedolff FIERLANTS, zijn broeders op resp 7.11.1636 en 18.6.1637; Heer Henrick VOS, canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, momboir over Mr Adriaen VOS - 24 jaar oud - licentiaet in de rechten in huwelijk hebbende Maria Anna FIERLANTS; Henrick van BEVERST momboir over Johan Baptista FIERLANTS - oud 22 jaar - voor het resterende deel: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen IJda en Heijlwich van EIJCK, hun resp. tante en oud-tante, gepasseerd op 19.6.1637 voor notaris Thomas van TURNHOUT (zie: RA 1549 2.9.1637 f 323).
23.06.1637 | RA 1549 | f 241v

Lucia dochter van Peter Jan van TEGELEN weduwe van Jacob Corstiaen COELBORTS haar eerste man, voor 1/3 deel; Cornelis haar zoon voor 2/3 deel, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob Cornelis COELBORTS krachtens testament gepasseerd voor schepenen van Helvoirt op 30.4.1605: te 's-Hertogenbosch een huis achter 't Wilt Vercken door Henrick Wouters van CURINGEN en Mr Lambert Stevens de MOL verkocht aan Jacob voorsz op 19.8.1592; te Empel, Helvoirt; renten en chijnsen.
14.07.1637 | RA 1549 | f 257

Lambrecht Jansen van RIETHOVEN man en momboir van Claesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes HENRICXSEN bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem GAST, voor hemzelve; Elisabeth Jansen de CREMERE huisvrouw van Cornelis zoon van wijlen Cornelis Cornelissen NULAET bij Heijlke GAST, gemachtigd door haar man voor schepenen van Gennep op 5.8.1636; Adriaen Jans van DRUENEN gemachtigd door Balthus zijn zoon man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis NULAET bij Heijlke zijn huivrouw, gepasseerd voor notaris Godefridus van AERLEBEECK te s-Hertogenbosch op 8.7.1637; Diericx CUIJSTEN en Joris Jansen HEEREN momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem ook zoon van Cornelis en Heijlke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen krachtens het Besloten Testament van Cornelis Cornelis NULAET en Heijlke Willemsen GAST op 10.10.1636 gepasseerd voor notaris Jan Wouter SOMERS en geopend op 19.5.1636 door notaris Gilles KETGEN: te 's-Hertogenbosch een huis in de Karstraet of Scheijmackersstraet, door Cornelis voor de ene helft gekocht van Jacob zoon van Laureijs zoon van Jan van SUSTEREN alias CRIJNS op 8.7.1604 en de andere helft ten thijns verkregen van Jan zoon van Laureijs Jan van SUSTEREN alias CRIJNS op 7.1.1611; Den Dungen; chijnsen.
21.07.1637 | RA 1549 | f 283

Jacques FIERLANTS, voor hemzelve en gemachtigd door Heer Matthias FIERLANTS, canonick en tresorier van de collegiale kerk van Conde, op 7.11.1636 voor schepenen van Conde; Mr Adriaen de VOS, licentiaet in de beide rechten, man en momboir van Maria Anna FIERLANTS zijn huisvrouw en gemachtigd voor schepenen van Esch op 13.7.1637 door Pauwels Roeloff FIERLANTS en Henrick van BEVERST momboirs over Johan Baptista FIERLANTS, allen kinderen van wijlen Heer Marten FIERLANTS, Raad en Rentmeester van de domijnen in het kwartier van 's-Hertogenbosch, bij Catharina van EIJCK zijn huisvrouw: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders op 24.8.1637 gepasseerd voor notaris Thomas van HENSBERCH te 's-Hertogenbosch (zie: R1549 23.6.1637 f 241v).
02.09.1637 | RA 1549 | f 323

Jan zoon van wijlen Jan Cornelis van ROIJ bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van Peter van ASPEN; Henrick Jans de LEPO man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Jan van BLOTENBURCH in huwelijk hebbende IJda zijn huisvrouw; Willem van den HEUVEL en Henrick COLEN momboirs over Emerentiana, allen dochters van Jan en Marijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen, krachtens het testament van Marijke voorsz gepasseerd op 4.3.1637 voor notaris Dirck van REES, van wijlen hun ouders: renten, pachten en chijnsen.
20.07.1637 | RA 1549 | f 367

Geertruijd dochter van wijlen Ambrosius ZEBERTS bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis Gijsberts BOSCH; Willem JACOPS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw en Gerart GIJSBERTS in huwelijk hebbende Anthonisken, beiden dochters van Ambrosius bij Marijke voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen verkregen bij erfdeling van de nalatenschap van Anthonis Gijsberts BOSCH en Barbara dochter van Gijsbert PHILIPS, hun ouders en grootouders resp. op 21.6.1636: te 's-Hertogenbosch een huis in de St Anthonisstraet; huis in de Hinthamerstraet bij de Geerlincxe brug, contanten.
11.12.1637 | RA 1549 | f 420

Willemke dochter van wijlen Peter zoon van Matthijs Willems van WIERDT, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, bij Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Everaerts van DELFT; Willem Lucius van WIJCK man en momboir van Cristina zijn huisvrouw; Jan Frans van ZUSTEREN in huwelijk hebbende Aleijt, allen dochters van Peter en Heijlken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, chijnsen en pachten.
14.02.1638 | RA 1549 | f 456v

Elisabeth dochter van Herman Goijaerts van SAMBEECK bij Margaretha zijn huisvrouw dochter van Sijmon Jans van BEL - Elisabeth laatst weduwe van Joncker Cornelis SCHENCK - Thomas van TURNHOUT momboir over Wouterke dochter van Herman en Margriet voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder Margriet: renten en chijnsen.
19.06.1638 | RA 1549 | f 539

Jacob en Aleijt, kinderen van wijlen Anthonis zoon van wijlen Willem van ACHEL bij wijlen Aleijt zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck VOGELS bij wijlen Alejt zijn huisvrouw dochtervan wijlen Otten BOLCK; Goessen PIJNAPPEL man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw dochter van Anthonis en Aleijt voorsz; Meester Roelant ROEVERS, Henrick van DEVENTER en IJgrom Willem van ACHEL momboirs - met Wouter van ACHEL, oom - over Jan, Willem, IJgram, Otten, Agnees en Marijke, onbejaarde kinderen van wijlen Anthonis en Aleijt voorsz: approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen Anthonis en Alejt, gepasseerd op 10.3.1544.
14.03.1544 | RA 1342 | f 289

Approbatie van het testament van wijlen Margriet dochter van wijlen Aelberts van WERDENBURCH door Cornelia dochter van wijlen Willem van BOEMEL bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Jan COOPMAN bij wijlen Margriet dochter van wijlen Aelberts van WERDENBURCH.
17.06.1546 | RA 1345 | f 210

Testament van Peter zoon van wijlen Diercx van der LIJNDEN raadsheer van 's-Hertogenbosch; ziek.
13.04.1548 | RA 1350 | f 117

Approbatie van het testament van wijlen Jan GOIJAERTS en wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnts SCHALCKEN gepasseerd op 17.10.1542 voor Heer en Meester Henrick LOECKEMANS, priester en notaris, door hun zoon Peter.
12.12.1548 | RA 1351 | f 236

Approbatie van het testament van wijlen Henrick van den HOEVEL en wijlen Aleijd zijn huisvrouw dochter van Hubert Roelofs van HEES door: Jan, Reijnier en Willem zonen van wijlen Jan CLING bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Hubert Roelofs van HEES; Anthonis zoon van wijlen Gerijs zoon van Jan DIRICX man en momboir van Merijke zijn huisvrouw en Michiel zoon van wijlen Jan MICHIELS in huwelijk hebbende Annake, beiden dochters van Jan en Elijsabeth voorsz.
07.02.1548 | RA 1351 | f 80

Approbatie van het testament van Aleijt dochter van wijlen Goijaert SBROUWERS, bagijn te 's-Hertogenbosch, gepasseerd voor notaris Wouter SCELLENS door: Adriaen GHIJSBERTS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw zuster van de erflaatster en Ghijsbert en Goijaert zonen van Adriaen en Willemke voorsz en Dirck zoon van Adriaen en Willemke voorsz, buitenlands verblijvende en Hillegond dochter van Adriaen en Willemke.
25.04.1550 | RA 1354 | f 356

Agnes weduwe van Goossen HENRICX "in den Beer" heeft haar testament gepasseerd op 7.6.1550 voor Heer en Meester Henrick LOECKEMANS, priester en notaris.
Approbatie door Mr Dominicus Goossen HENRICX, in presentie van: zijn broeder Henrick, haar zonen en Heijlken huisvrouw van Adriaen ZEGERS, Katharijn weduwe van Peter MAURIS en Heesken EIJCKEMANS, alle drie zusters van Agnes voorsz.
04.01.1551 | RA 1360 | f 100

Leonart zoon van wijlen Goijart HENRICX; Govart zoon van Leonart voorsz; Peter Jan SCHEIJMAECKERS man en momboir van Emken zijn huisvrouw; Jan zoon van Wouter COLEN in huwelijk hebbende Jutken dochter van Leonart voorsz en Dionijs zoon van Peter van der HEIJDEN weduwnaar van Jenneke, dochter van Leonart voorsz, ter eenre en Catharina dochter van Jacob ANTHONISSE bij wijlen Luijtgard zijn huisvrouw, dochter van wijlen Roelof van VUCHT, Jacob en Hubert zonen van wijlen Henrick Henrick Henricx van ZEHNEN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jacob ANTHONISSE voorsz, ter andere zijde: approbatie van het testament, gepasseerd door Heer Roeloff zoon van wijlen Dionijs Goijaert Henricx van der ZEHNEN bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van wijlen Roelof van UTRECHT, priester en pastoor van de Buerkerk te Utrecht.
18.01.1557 | RA 1374 | f 37

Gijsbert ADRIAANS heeft een testament gepasseerd voor Mr. Henrick de BIJE op 24.10.1557; een additie op dit testament heeft hij gepasseerd voor notaris Walraven SCHELLEKENS. Henrick en Bartholomeus, voor henzelven en voor hun broeder Herman, allen zonen van wijlen Gijsbert ADRIAANS voorsz, approberen dit testament met zijn aanvulling op verzoek van Jan HENRICX, een der executeurs testamentaire.
19.09.1559 | RA 1376 | f 600

Bartholomeus HENRICX heeft tijdens ziekte op 5.11.1560 zijn testament gepasseerd voor Wouter MATTHIJS, vicecureijt van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch. Bij zijn overlijden krijgt zijn weduwe IJken Willems van WIJCK 1600 gulden ter tochte en zijn beide kinderen ten erf rechte. Dit kapitaal moet zijn weduwe binnen twee jaar na zijn overlijden beleggen.
Approbatie van het testament door zijn weduwe.
03.12.1560 | RA 1379 | f 63v

Arnt zoon van wijlen Jan van DRIELL approbeert het testament dat wijlen zijn oom Henrick zoon van wijlen Jacob van DRIELL op 6.4.1553 gepasseerd heeft voor notaris Jan LANDTS, van Luijck.
11.04.1562 | RA 1381 | f 516v

Lenaert zoon van wijlen Lambert ARNTS en Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan GOIJAERTS, te Berchem, passeren hun testament. De St Jan te 's-Hertogenbosch, de kerk van Berchem bij Oss en de St Lambert te Ludich, zullen elk 4 stuivers ontvangen. Elisabeth dochter van Jan RUTTEN bij wijlen Anna dochter van Jan MARCELIS krijgt: een hof land te Berchem en 1 1/2 hont hooiland in de achterste Beemden; de helft in 8 1/2 hont land te Haeren in de Graafschap Megen, de Oude Camp; een jaarlijke en erffelijke chijns van 3 gulden, die Hendrick Dierck SELEN hun betaalt. Overlijdt Elisabeth kinderloos, dan gaan deze legaten over op IJke en Anna, kinderen van wijlen Jan GOIJAERTS, zusters van de testatrice.
03.06.1563 | RA 1383 | f 390

Steven PAUWELS weduwnaar van Alitken zijn huisvrouw deelt het huis "het blauwe Schaap" op de Haven, achter de Craen, toe aan de tafel van de H. Geest.
26.07.1566 | RA 1389 | f 350v

Adam zoon van Marcelis WRIJLAERTS en Margriet zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert MAES te Oirschot, passeren hun mutueel testament. De natuurlijke zoon Joost van Adam en Mechteld zuster van Adam, krijgen een legaat toegedeeld.
22.03.1570 | RA 1395 | f 167v

Jacob zoon van wijlen Nicolaas SOETMANS, tegenwoordig te 's-Hertogenbosch passeert zijn testament. Zijn moeder Antonia JANS weduwe van Nicolaes SOETMANS is universeel erfgename. Overlijdt zijn moeder vr hem, dan komen zijn goederen aan zijn andere erfgenamen.
07.12.1574 | RA 1399 | f 74

Approbatie van het testament van Heer Joost zoon van Jan Henricx van GESTEL, priester en beneficiaat van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, door: Jan en Wernaer zonen van wijlen Lambrecht GREVENRAET, van Colen, bij Henricxken zijn huisvrouw dochter van Jan Henricx van GESTEL voorsz; Cornelis Jan JACOBSZ, "in den Rijder", gemachtigd van Henricxke en Margriet, dochters van Lambrecht voorsz, door Heer en meester Peter de RUIJTER, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, notaris, op 30.3.1591; Jan en Wernaert voorsz nog als momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Lambrecht GREVENRAET en Henricxken voorsz, nog met Peter Willem de GULICKER man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, eerder weduwe en moeder van de kinderen van wijlen Henric Lambrecht GREVENRAET.
01.04.1591 | RA 1430 | f 333v

Vidimus van het testament van Jan LENAERTS en Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck LENAERTS. Mutueel testament gepasseerd tijdens ziekte van de testateur voor Heer Peeter GHEERITSSOEN, vicecureijt van de kerk van Berchem en notaris apostolijck, op 20.9.1600. Hun zoon Lenaert zal fl 50,- ontvangen ter ondersteuning van zijn studies.
21.07.1607 | RA 1449 | f 37

Jan Dierck HERMANS en Jenneke dochter van wijlen Jan Henricx de DECKER, te Groot Liempde onder Boxtel, present te 's-Hertogenbosch.
Mutueel testament.
01.06.1602 | RA 1473 | f 213v

Arndt BARTHOLOMEUSZ. Alle goederen, op hem heden getransporteerd door Willem Goijaerts van der AA zullen - indien hij kinderloos overlijdt overgaan op de kinderen van Willem voorsz bij Jenneke dochter van wijlen Henricx Adriaen BRIENNINCX, zijn half-zuster die ook erfgename is van zijn moeder: Geertruij dochter van Aert van LAERHOVEN.
29.08.1606 | RA 1477 | f 518

Lowiesken dochter van wijlen Dirick JANSSE, van Oidtmoeren in Vriesland, gescheiden huisvrouw van Cornelis zoon van wijlen Jacobs VERHOUDT.
Legaten: Cornelis Jacobs, haar man (1); Maijke ADRIAENS, haar nicht te Erp; Jenneke THONIS, haar dienstmaagd; Goijaert DIERCX, haar knecht; Heijlke weduwe van Mr Peeters van DOERNE; Marijcke THOMAS huisvrouw van Adriaen CIERMANS; de drie kinderen van Marijcke "in t Hert" huisvrouw van Bernard MORIS; de twee kinderen van Balthasar van COLEN; haar huis aan de Crullestraat te 's-Hertogenbosch zal na overlijden van Cornelis Jacobs voorsz overgaan op de erfgenamen van Mr Goijaert STOOTERS, persoon te Vechel. De roerende goederen zullen de armen van den Block van de Markt te 's-Hertogenbosch ten deel vallen.
28.01.1609 | RA 1482 | f 300

Broeder Huijbrecht van MOLLE zoon van wijlen Jan van MOLLE, geboren te Antwerpen, gekleed broeder binnen het convent van de Predikheren te 's-Hertogenbosch. Zijn moeder Helena SHERTOGEN weduwe van Jan van MOLLE, zal het vruchtgebruik over zijn goederen genieten, waarna deze goederen na haar overlijden op het convent zullen besterven. Van de goederen van zijn grootvader paternel, op hem, zijn broeder Nicasius en zijn zuster Elisabeth verstorven, ad fl 1500,- wordt zijn deel beheerd door zijn oom Nicasius van MOLLE, die het incomen van zijn deel ad fl 500,- uitbetaalt aan het voorsz convent.
08.07.1609 | RA 1482 | f 576

Walburg de BIJE dochter van wijlen Henric de BIJE, conventialin van het convent van Elisabeth Bloemencamp, achter de Tolbrug te 's-Hertogenbosch.
Approbatie van het testament gepasseerd met haar zuster Maria de BIJE op 17.4.1616 voor schepenen van Bommel, Thuijl etc. Het voorsz convent is universeel erfgenaam.
01.10.1618 | RA 1495 | f 23

Jan zoon van Henrick ALARTS, greelmaker en Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Govaert van HOLTHUIJSEN alias van OSS, chirurgijn, eerder weduwe van Mr Jacob van den BERCH ook chirurgijn, te Oss.
Revocatie van het testament gepasseerd voor schepenen van Megen op 4.10.1617 en gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 23.7.1618.
Hun beider kinderen: Henrick en Beelken zijn erfgenamen; de vrkinderen van Margriet zullen een legaat ontvangen.
07.07.1627 | RA 1504 | f 229v

WILLEM Jan DIDDEN te Oss. Zijn vrouw Henricxke dochter van Jan Peter WELTEN zal het tochtrecht van zijn goederen genieten. Erfgenamen zijn: Dirck CELEN, zijn half-broeder en de twee kinderen van zijn half-zuster IJken, elk voor de helft.
19.10.1628 | RA 1506 | f 69

Gerard Jan HAENEN en Baetken zijn huisvrouw dochter van Gijsbert zoon van Gerart GIJSBERTS, te Lith.
Mutueel testament.
17.11.1633 | RA 1511 | f 49

Peter JEKERMAN, culdermaker en Hilleke ANDRIES, te 's-Hertogenbosch.
Mutueel testament.
11.02.1636 | RA 1512 | f 441

Johan zoon van Henrick ALAERTS en Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Gerardus WILLEMS alias van OS, eerder weduwe van Jacob van den BERGH.
Revocatie op 7.7.1627.
23.07.1618 | RA 1518 | f 485

Mutueel testament van Dielis zoon van wijlen Goossen DIELISZ en Jutken zijn huisvrouw dochter van Nijclaes SIJMONS, te Oss. Revocatie: 11.10.1623.
14.02.1619 | RA 1519 | f 487

Broeder Pauwels zoon van wijlen Jan Adriaen HICXSPOOR, gekleed maar niet geprofest in het Cruijsbroeders convent. Hij is 22 jaar en zal binnenkort geprofest worden.
Revocatie van het testament gepasseerd voor notaris Jan van HERPEN op 16.6.1623. Goederen te Tilburg.
26.02.1625 | RA 1525 | f 434

Cornelis zoon van wijlen Willem PETERS te Os, weduwnaar van Neesken zijn huisvrouw dochter van Jan PETERS alias GROESEN. Hij heeft alle goederen van wijlen Neesken voorsz uitgereikt aan hun drie kinderen. Cornelis hertrouwt Anna dochter van Govaert de CUIJPER, welk huwelijk kinderloos verlopen is. Daarna hertrouwt hij Anna weduwe van Marcelis PETERS, van Berchem. Cornelis sluit voor schepenen van Herpen en Berchem een accoord op St Martinus avond 1613 met Claes GERITS man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw dochter van Marcelis en Anneke voorsz, over de goederen van haar ouders. Prelegaten aan Willem zoon van Aert AERTS bij Merike zijn huisvrouw, dochter van Cornelis en Neesken voorsz en Willemke dochter van Sijmon van LIT bij Willemke ook dochter van Cornelis en Neesken voorsz.
De erfgenamen zijn: Jan Lambert JOCHEMS, tot Berchem, man en momboir van Grietke zijn huisvrouw; Aert AERTS, tot Herpen, in huwelijk hebbende Marike; de kinderen van Willemke bij Jacob de BIE en bij haar tweede man Simon Willem van LIT, elk voor 1/3 deel; alle drie zijn dochters van Cornelis en Neesken.
02.05.1624 | RA 1535 | f 607

Dierck OTTEN en Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert WILLEMS bij wijlen Lijske zijn huisvrouw dochter van wijlen Lijske zijn huisvrouw dochter van Vranck GEERITS, eerder weduwe van Welt Jan ROEFFEN, te Herpen-Schadewijk. Na overlijden van de langstlevende gaan de goederen van Anneke naar haar voorkinderen: Arnd en Weltken en haar nakinderen: Jan, Laureijs, Lijsken en Anneke.
28.06.1625 | RA 1536 | f 427

Mutueel testament van Roeloff zoon van Bernaert GOOSSENS, poorter van 's-Hertogenbosch en Adriana dochter van wijlen Adriaen Willems SCHILDERS te Sprangh.
Revocatie van de huwelijksvoorwaarden gepasseerd op 28.10. 1626.
10.12.1627 | RA 1539 | f 552

Hendrick zoon van wijlen Geraert MALLANTS en Catharina zijn huisvrouw dochter van Herman BUS.
Revocatie van het testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 20.5.1623 voor notaris Jan Willem BLOEMAERTS.
09.03.1629 | RA 1540 | f 213

Eerken dochter van wijlen Henrick HERMANS weduwe van Gerart JANSEN.
Approbatie van het testament gepasseerd op 31.10.1633 voor notaris Adriaen BACX.
10.11.1633 | RA 1545 | f 330v

Johan van GRADENVELT, geboortich van Nieumegen, constabel te 's-Hertogenbosch. De testateur is ziek.
Hij machtigt Arnout ..., in de Gasthuisstraat te Zaltbommel om het mutueel testament van Johan voorsz en Beatrix zijn huisvrouw dochter van Christiaen REIJSSEN voor schepenen van Zaltbommel te passeren. Beatrix was eerder weduwe van Coenraet GEBENSLAGER, kelder- of rentmeester tot Erbenheijm in de Graafschap Saarbrcken. Uit dat huwelijk zijn nog drie kinderen in leven. Deze kinderen en het ene kind van Johan en Beatrix voorsz zullen gelijkelijk delen, wanneer zij meerderjarig zullen zijn.
10.03.1633 | RA 1547 | f 208