Schepenprotocol van Engelen

Testamenten, Borgbrieven, Voogdijstellingen, Huwelijksvoorwaarden, Inventarissen, Collaterale successie, Forensische geneeskunde, Natuurlijke kinderen, Curatele, Wees en sterfhuis rekeningen en Erfdelingen.
De akten, opgenomen in alle rubrieken, zijn alfabetisch gerangschikt, waarbij de letter C opgenomen is onder K of S, al naar gelang de uitspraak; F en V zijn samengevoegd onder de letter V. Verder is de letter Z en ook een deel van de letter C opgenomen onder de letter S. De familienamen zijn weergegeven zonder voorvoegsels.
De opgenomen erfdelingen en erfscheidingen, zijn niet volgens alfabet, maar chronologisch weergegeven.
Inhoud:
Borgbrieven (1789-1794)
Collaterale Successie (1792)
Curatele (1666-1671)
Erfdelingen (1650-1790)
Forensische geneeskunde (1666-1753)
Huwelijksvoorwaarden (1642-1737)
Inventarissen (1654-1791)
Natuurlijke kinderen (1749)
Testamenten (1654-1810)
Voogden (1664-1786)
Wees- en sterfhuisrekeningen (1658-1679)
P.L. Leget Kuijlen | J.N. Leget | Oss 22 juli 1990