Schepenprotocol van Empel

Testamenten, Ingekomen Borgbrieven, Uitgaande Borgbrieven Borgstelling, Huwelijks Voorwaarden, Huwelijks Acten, Huwelijks Consent, Inventarissen, Aangifte Collaterale Successie, Forensische Geneeskunde, Aanstelling van Voogden, Schoolmeesters, Natuurlijke Kinderen, Curatele, Paspoorten, Venia Aetatis, Erfdeling & Erfscheiding.
De akten, opgenomen in alle rubrieken zijn alfabetisch gerangschikt, waarbij de letter C opgenomen is onder K of S, al naar gelang de uitspraak; F en V zijn samengevoegd onder de letter V.
Verder is de letter Z en een deel van de letter C opgenomen onder de letter S. De familienamen zijn weergegeven zonder voorvoegsels. De opgenomen erfdelingen & erfscheidingen zijn niet alfabetisch gerangschikt vermeld, maar chronologisch. Alleen op deze rubriek is een index op de familienamen - eveneens met weglating van voorvoegsels - gemaakt.
Inhoud:
Borgbrieven, ingekomen (1773)
Borgbrieven, uitgegaan (1708-1807)
Borgstelling (1786)
Collaterale Successie (1668-1810)
Curatele (1808)
Erfdeling en Erfscheiding (1612-1811)
Forensische Geneeskunde (1741-1810)
Huwelijksakten (1810)
Huwelijksconsent (1737-1771)
Huwelijksvoorwaarden (1690-1765)
Inventarissen (1688-1810)
Natuurlijke Kinderen (1736-1750)
Paspoorten (1793-1796)
Schoolmeesters (1736-1796)
Testamenten (1688-1810)
Venia Aetatis (1782-1801)
Voogdijstellingen (1607-1810)
P.L. Leget Kuijlen | J.N. Leget | Oss 1990