Anthonij AUWERS, mr horlogemaker en Hendrik van BOXTEL, hovenier, te 's-Hertogenbosch, stellen zich borg voor Maria TONNOIR, die krachtens acte van confinement van 23.11.1769 geconfineert gaat worden in het tuchthuis St Barbara te Luik.
04.12.1769 | R 1761 | f 36v | 1e stuk

Adriana BOLSIUS, huisvrouw van Johan CLERCQS en Andreas BOLSIUS, chirurgijn, stellen zich borg voor Johan CLERCQS voorsz., die krachtens acte van confinement gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 6.6.1764, geconfineerd zal worden te Luik.
09.06.1764 | R 1756 | f 166

Henricus BOSELIE, stelt zich borg voor Duijfken NATHAN, huisvrouw van Simon HARTOG, die krachtens acte van bewaring of confinement, gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 9.8.1798 te Amelrode geconfineerd zal worden.
13.08.1798 | R 1788 | f 197

Francis van DIJK te 's-Hertogenbosch stelt zich borg voor Petrus van DIJK, die bij acte van confinement, gepasseerd ter griffie van 's-Hertogenbosch, voor twee jaren naar Beeck bij Bree geëxpedieerd wordt.
21.10.1807 | R 1790 | f 39v

Leendert de GROOT, stelt zich borg voor zijn zuster Johanna Clasina de GROOT, wegens acte van confinement van 3.3.1803 te confineren binnen of buiten de republiek.
10.03.1803 | R 1789 | f 59v

Hendrikus van HEESWIJK, in het stads Barriere huis te Vucht, stelt zich borg voor Maria HAARBOSCH, dochter van wijlen Christoffel HAARBOSCH bij Mechelina CLERCX, krachtens acte van confinement, geconfineerd in het klooster St Barbe te Luik.
09.07.1771 | R 1761 | f 113v | 2e stuk

Matthias HOLLANDERS te 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Jan MULDERS, die krachtens acte van confinement van 12.6.1797, in een verzekerde plaats geconfineerd zal worden.
17.06.1797 | R 1788 | f 107v

Jordanus van HOOFF, koopman te 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Maria Catharina van HOOFF, gesepareerde huisvrouw van Antonius Josephus ZEELANDS, die buitenslands gebracht wordt.
27.08.1772 | R 1761 | f 176v | 1e stuk

Matthijs van HOOFF, koopman te 's-Hertogenbosch, borg voor Anna Maria H. van GEMERD, bij acte van confinement van 29.9.1795 vóór een jaar geconfineerd te Amsterdam.
29.12.1795 | R 1793 | f 26

Willem van der HORST te 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Johannes Carolus MARSMANS, gehuwd met Johanna van LINGEN, die krachtens acte ter griffie te 's-Hertogenbosch van 30.8.1775, te Maastricht besteld wordt bij J.G. La ROQUE.
06.09.1775 | R 1761 | f 334v | 1e stuk

Martinus van der HIJDEN, koopman te 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Thomas van WIGGEN, krachtens acte van confinement van 5.9.1797, geconfineerd te Beek bij Bree in het land van Luik.
09.09.1797 | R 1788 | f 115v

Adrianus MEURS en Jan PAUWELS, burgers van 's-Hertogenbosch, stellen zich borg voor Antoine Josephus WATRIN, geconfineerd voor één jaar te Beeck bij Bree.
06.04.1796 | R 1793 | f 33v

Johannes van MEUWEN, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Allegonda en Louise COEHOORN, die op request van C.A. ZORRETH, majoor in het regiment garde dragonders en Catharina van EIBERGEN weduwe van Pieter HUBERT en schepen appointement van 2.4.1770, buiten het territoir van hunne Hoog Mogenden besteld gaan worden.
17.04.1770 | R 1761 | f 51 | 1e stuk

Hendrik van OIRSCHOT, stelt zich borg voor Willem MOURIK, krachtens decreet van 15.5.1775, gepasseerd te 's-Hertogenbosch te transporteren in confinement binnen het land van Luik.
16.05.1775 | R 1761 | f 321

Francis SCHÖLLER, koopman te 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Josephus van GEMERT, die krachtens acte van 17.10.1797, geconfineerd wordt te Achelen, land van Luik
23.10.1797 | R 1788 | f 123v

Constantinus van SOMEREN, te 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Antoni van GEFFEN, die voor één jaar geconfineerd wordt te Hasselt.
23.07.1796 | R 1793 | f 45

Franciscus Josephus van SON, koopman te 's-Hertogenbosch stelt zich borg voor zijn broer Johannes van SON Sr, die wegens acte van confinement van 20.1.1796, te Bree geconfinieerd wordt.
05.02.1796 | R 1788 | f 24v

Theodorus SOPERS, lid van de municipaliteit te 's-Hertogenbosch stelt zich borg voor Wilhelmina Josepha van ROOSMALEN waarvoor een acte van confinement voor Uden Land van Ravesteijn afgegeven is.
11.01.1797 | R 1788 | f 79

Theodorus SOPERS, schepen van 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Wilhelmina Josepha van ROOSMALEN, geconfinieerd te Geel, krachtens acte van confinement geexpedieerd op 11.8.1807 ter griffie van 's-Hertogenbosch.
07.09.1807 | R 1790 | f 35

Nicolaas van TIENBERGEN, koopman te 's-Hertogenbosch stelt zich borg voor Wouterus HOLLEN, geconfineerd te Bree, land van Luik, volgens acte van confinement van 3.3.1797.
04.03.1797 | R 1788 | f 89v

Leonardus van de VEN en Augustinus Tieleman van RIJCKEVORSEL stellen zich borg voor de minderjarige Wilhelmina Catharina van VELPE, om haar voor één jaar als pensionnaire ter school te bestellen in het Clooster der Penitenten, te Maastricht.
19.07.1773 | R 1761 | f 218 | 1e stuk