Adriaan de KORT en Francis van EIJCK zijn voogden gesteld over de minderjarige Anna, dochter van Adriaan de KORT voorsz bij wijlen Anthonetta van EIJCK, overleden Bokhoven 6.11.1784
04.01.1785 | R 23 | f 15

Jan van den BERG, te Tilburg, oom maternel wordt aangesteld tot voogd over de twee minderjarige kinderen van Cornelis CRAS en Elisabeth van den BERG, die met hun kinderen: Petrus, Maria, Cornelis en Walterus op 29.1.1809 bij ijsgang en watersnood verdronken zijn.
06.02.1809 | R 24 | f 124