Willem Matthijse van der AA.
Ziek ten huize van Peter van DEUREN te Bokhoven.
25.01.1742 | R 21 | testamenten

Jenneke AERTS, weduwe van Geert Jansen van de GRIENT te Bokhoven.
11.10.1685 | R 13 | testamenten

Anthonij Anthonisse van AMMELRODE en Jenneke STEVENS te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
17.03.1685 | R 13 | testamenten

Jan Wouter ARIENSEN en Emmerentiana PETERSSEN, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
11.05.1642 | R 13 | testamenten

Anthonij Jansen van ASTEN en Lijsken Hendricx DOOPS.
De testatrice is ziek
06.12.1688 | R 13 | testamenten

Anthonis Jansen van ASTEN en Agnes Jansen GULDEMANS.
De testatrice is ziek.
21.04.1696 | R 32 | testamenten

Cornelis van BALCOM en Johanna van den OEVER, te Bokhoven.
Eerder testament: 22.10.1764 (R 21)
26.03.1772 | R 22 | f 18v | testamenten

Sirnon Engelhert van BANCHEM, te Rotterdam, doch present te Bokhoven.
24.04.1769 | R 21 | testamenten

Jacobus BEAUDOUX en Maria Caharina van der HOVEN, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
16.05.1762 | R 21 | testamenten

Johannes Paulus BEEM en Catharina DROM.
Besloten testamenten, gepasseerd te Bokhoven, resp: 12.7.1632 (R 29); 12.7.1762 (R 21)
12.07.1632 | R 29 | testamenten

Geopend op verzoek van Jonker Paulus van ALKEMADE, Heer van Beunigen en Leeuwensteijn, op 31.5.1763.
31.05.1763 | R 29 | testamenten

Jan Aertsen BELL en Handersken MAESSEN, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
28.08.1658 | R 13 | testamenten

Jan Aertsen BELL, oud-schepen, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
14.10.1680 | R 13 | testamenten

Willem van BEURDEN, priester en diaken van de collegiale kerk van St. Petrus te Boxtel, die naar Bokhoven gevlucht is.
Besloten testament gepasseerd te Bokhoven 29.12.1641.
Geopend op verzoek van Gaspar BEIJHARTS, deken van het capittel van Boxtel en zijn neven en nichten: Cornelis, Leo en Catharina, kinderen van wijlen Jan van BEURDEN, zijn broeder en Adriana weduwe van Jan van BEURDEN.
Goederen: te Oisterwijk in de Haerense akkers, o.m. gekocht van Dierek Geerarts van de WIEL, op 18.2.1651.
18.02.1651 | R 29 | testamenten

Hendrina BOERS weduwe van Adriaen REIJNDERS, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
01.07.1736 | R 13; R 21 | f 48 | testamenten

Anthonij Janse van BOORT en Lijsbeth van GENT, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
14.04.1744 | R 13; R 21 | testamenten

Jan Dierckxen BRABER eerder weduwnaar van Henricxken dochter van Henriek de KEMPENAER en Lijsken dochter van Hendrick HERMANS.
Besloten testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch op 21.11.1630 voor notaris HUIJS.
Geopend voor pastoor Norbertus VERCUIJLEN en Johan DAMANTSSCHER, oud burgemeester, op verzoek van Dirck JANSEN, Henriek GHIJSBERTS en Cornelis Claes van WEIRDENBURCH.
29.03.1636 | R 30 | testamenten

Jan Dierexken BRABER en Lijsken HENDRICX.
De testateur is ziek.
22.01.1633 | R 13 | testamenten

Maria BROUWERS van GOOL, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
06.06.1689 | R 13 | testamenten

Clement du BUISSON, gewezen luitenant ten dienste van Hunne Hoogmogenden Heren Staten Generaal en Maria LAMMERS.
De testateurs wonen in de kelderkamer van het huis "de Valck".
De testateur is ziek.
09.10.1679 | R 13 | testamenten

Maximiliaen Josephus de BULOUW, med. doctor te Laaren, doch present te Bokhoven.
14.09.1764 | R 21 | testamenten

Petronella dochter van Johan DAMANS, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
NB. De acte is sterk geschonden.
08.12.1658 | R 13 | testamenten

Huijbert DANIELS en Driken COENEN.
De testatrice is ziek.
18.11.1660 | R 13 | testamenten

Jan DEKKERS en Lamberdina van den BROEK, te Bokhoven.
07.08.1793 | R 23 | f 94v | testamenten

Martinus, Hendrick, Maria en Marjanna DECKERS, broeders en zusters, te Bokhoven.
Martinus en Hendrik zijn ziek.
Het bezit is minder dan fl 4000.-
06.11.1806 | R 24 | f 161 | testamenten

Robbert DEKKERS en Jenneke van WEERT, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
20.03.1748 | R 21 | testamenten

Willem Janse DECKERS en Anthonetta van der HOVEN, te Bokhoven.
Eerder tesatament: 9.11.1785 (R 23 f 32)
05.05.1798 | R 23 | f 154v | testamenten

Dierek Woutersen DEUGENS en Adriaentken Aertsen de GROOT.
De testatrice is ziek.
18.08.1679 | R 13 | testamenten

Elizabeth dochter van Cornelis DEUGENS, geboren poorteresse van 's-Hertogenbosch, woont te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
Eerder testament: 27.7.1651 (R 13)
06.02.1655 | R 13 | testamenten

Wouter Direken DEUGENS.
De testateur is ziek.
30.09.1701 | R 13 | testamenten

Aeltjen Jan DIERCX, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
07.07.1669 | R 13 | testamenten

Dierek zoon van Jan DIERCX, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
31.10.1666 | R 13 | testamenten

Hendrik Drisen DOOP en Geertruijd PEETERS, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
12.08.1664 | R 13 | testamenten

Lammert van DUUREN en Jenneke KIVITS, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
27.02.1779 | R 22 | testamenten

Albert DUWOOZ, drossaerd en rentmeester van de Vrije Rijxheerlijckheid Bokhoven en Maria van den HOVEN, te Bokhoven.
De testateurs zijn redelijk gezond.
28.12.1772 | R 22 | testamenten

Philippus DUWOOZ en Maria Catharina d' HOOG, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
20.12.1777 | R 22 | testamenten

Lammert Cornelissen EELENS en Anneke Claes TIELENS, te 's-Hertogenbosch.
De testateur is ziek.
06.10.1669 | R 13 | testamenten

Peter Lambertsen EELANT en Maria Gijshertsen van de WIELL.
De testatrice is ziek.
15.11.1683 | R 13 | testamenten

Michiel van ENGELEN en Anneke AERTS eerder weduwe van Dirck Seger VOETS.
De testatrice is ziek.
15.10.1732 | R 13 | testamenten

Adriaens van ESCH, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
21.06.1668 | R 13 | testamenten

Emken dochter van wijlen Engelhert Anthonissen van EIJCK bij Margriet LAMMERS.
19.02.1675 | R 13 | testamenten

Engelhert Anthonisse van EIJCK en Margriet LAMBERS.
Eerder testament: 6.3.1651 (R 13) tijdens ziekte van de testatrice.
24.08.1657 | R 13 | testamenten

Engel Anthonisse van EIJCK, weduwnaar van Grietje LAMMERTSEN, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
13.05.1662 | R 13 | testamenten

Jacob van EIJCK, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
23.04.1672 | R 13 | testamenten

Jacop Roelofsen van EIJCK en Grietien Cornelissen van den HEUVEL.
De testateur is ziek.
17.11.1702 | R 13 | testamenten

Johan Baptist van EIJCK en Hendriene ... (naam niet ingevuld), te Bokhoven.
De testateur is ziek.
12.09.1656 | R 13 | testamenten

Jenneke Hendricx van EIJCK, jonge dochter.
De testatrice is ziek.
26.04.1692 | R 13 | testamenten

Jeneneke dochter van Jan Engelbrechts van EIJCK, 20 jaar oud, te Bokhoven.
17.07.1669 | R 13 | testamenten

Maijken dochter van Engel Anthonissen van EIJCK.
De testatrice is ziek.
01.02.1670 | R 13 | testamenten

Peter Janse van EIJCK en Jenneke JANSSEN.
De testateur is ziek.
07.05.1671 | R 13 | testamenten

Peter Janse van EIJCK en Maria Andries MULDERS te Bokhoven.
De testateur is ziek.
21.04.1748 | R 21 | testamenten

Roelof van EIJCK en Maria LAMBOOIJ, te Bokhoven.
De kinderen uit het eerste huwelijk van Roelof van EIJCK met Cernelia van GENT zullen gelijk op delen met de kinderen uit het tweede huwelijk met Maria LAMBOOIJ.
21.05.1785 | R 23 | f 21v | testamenten

Adriaan van GELDROP en Oijsbeth Jacobse SCHEIJEN, geboren te Vlijmen, woont te Bokhoven.
De testateur is ziek.
29.04.1743 | R 21 | testamenten

Anthonij en Maria Catharina van GELDROP, broeder en zuster, te Bokhoven.
Anthonij van GELDROP is ziek.
03.10.1786 | R 23 | f 38 | testamenten

Henricus van GEMERT, RK priester te Gemert, doch present te Bokhoven.
Eerder testament: 26.8.1775 (R 22)
26.09.1775 | R 22 | testamenten

Pieternel Janse van GIESBERGEN, eerst weduwe van Cornelis Aart WITLOCX, laatst van Willem van STRIJTHOVEN, te Cromvoirt.
De testatrice is ziek.
Geciteerd door schepenen van Bokhoven.
03.03.1784 | R 23 | f 91v | testamenten

Dierek Jansen den GOEDEN, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
20.01.1670 | R 13 | testamenten

Geeraert Jansen van de GRIENT en Jenneke AERTS.
02.01.1664 | R 13 | testamenten

Adriaan GIJSBERTS te Bokhoven.
Gepasseerd na het overlijden van zijn dochter Corneliske.
Revocatie: 16.8.1611
27.06.1610 | R 10 | testamenten

Michiel GIJSBERTSEN, woont te Boxtel, doch present te Bokhoven.
02.06.1659 | R 13 | testamenten

Jenneke Aarts HAGELAER huisvrouw van Jan Jansen COPPENS, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
02.09.1666 | R 13 | testamenten

Franciscus van der HAGEN en Maria MERKX, te Bokhoven.
De testateur is ziek en is te Bokhoven overleden op 1.8.1789.
27.07.1789 | R 23 | f 60 | testamenten

Pieter van der HAGEN en Maria Magdalena COOPS.
Besloten testament gepasseerd te Bokhoven op 31.3.1781.
Geopend op verzoek van Pieter en Franciscus van der HAGEN - na het overlijden van de testatrice - op 8.3.1782.
08.03.1782 | R 22 | testamenten

Adriaan HANSEN, geboren te Achelen, land van Luijek en Wilhelmina van de GRAEFF, geboren te Herwijnen.
Eerder testament: 1.2.1772 (R 22 f 15v).
29.02.1772 | R 22 | f 17 | testamenten

Willem van HEES en Maria Theunisse Jansen den DECKER, te Bokhoven.
26.01.1778 | R 22 | testamenten

Peter Hendricx van HEESACKER en Maria Aerts van GERWE, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
30.12.1679 | R 13 | testamenten

Geeraert Pauwelscon van den HOVE en Maijke Jans GIJSSELS.
30.07.1671 | R 13 | testamenten

Jan Franciscus HUIJGENS en Johanna Maria MARIENUS, te Bokhoven.
11.07.1790 | R 23 | f 72v | testamenten

Cornelis JONGMANS eerder weduwnaar van Geertruij SUERMONTS en Deliaan HERTOGS.
De testateur is ziek.
24.04.1730 | R 13 | testamenten

Johannes CALFF en Jenneke van LITH.
Besloten testament gepasseerd op 1.9.1768 te Bokhoven.
Geopend op verzoek van de erfgenamen: Hendrik CALFF, Deriske CALFF in huwelijk hebbende Francis van EIJCK, Johanna CALFF in huwelijk hebbende Hendrick van EIJCK en Leendert CALFF, te Bokhoven.
19.09.1782 | R 22 | testamenten

Adriana CAUW weduwe van Adriaan van ES, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
04.03.1807 | R 24 | f 180 | testamenten

Engelhert CLERCX, weduwnaar van Catharina van VUGT.
22.11.1739 | R 13 | testamenten

Justina Maria Theresia en Maria Norbertina CLERCX j.d. te Bokhoven.
Justina Maria Theresia CLERCX is ziek.
26.05.1743 | R 21 | testamenten

Cornelia CLIJN, weduwe van Jan SERGIS, geboren te Loon op Zand, wonende te 's-Hertogenbosch.
28.06.1770 | R 22 | f 1v | testamenten

Hans KNOTS in huwelijk hebbende Teuniske Lamberts ELANDT (getrouwd te Bokhoven 2.2.1721).
De testateur is ziek; overleden Bokhoven 6.9.1721.
05.09.1721 | R 13 | testamenten

Mechtildis KONINGS weduwe van Leenardus HOOGERS, te Bokhoven.
01.03.1790 | R 23 | f 64v | testamenten

Jan Janssen COPPENS en Jenneke AERTS, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
26.02.1657 | R 13 | testamenten

Teunisken CORNELIS weduwe van Jan Hendricksen KEMPENAER te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
15.01.1670 | R 13 | testamenten

Adriaan de KORT en Adriana JONGMANS (JONKMANS) te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
Eerder testament: 6.3.1787 (N 23 f 42).
30.04.1803 | R 24 | f 69 | testamenten

Jacob COSIJNS en Elisabeth van WEERT.
Besloten testament gepasseerd te Bokhoven op 19.7.1752.
Geopend op verzoek van Maria Anna de BREFF weduwe van Judocus Balthasar van GROOTENHUIJS, te 's-Hertogenbosch, cum suis.
05.08.1752 | R 21 | testamenten

Laurens COSIJNS, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
16.11.1762 | R 21 | testamenten

Jan Driese KRIELAERTS en Jenneke SACHEIJ, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
06.08.1748 | R 21 | testamenten

Peter Janssen CROLL, schepen en Elisabeth LAURENSEN, te Bokhoven.
12.10.1663 | R 13 | testamenten

Peter Jansen CROLL en Gijshertie Huijbertsen van LEEUWESTEIJN, te Bokhoven.
29.04.1686 | R 13 | testamenten

Hendrick LAMBERS en Maijken TIELENS.
De testatrice is ziek.
12.02.1657 | R 13 | testamenten

Boudewijn LATHOUWERS en Maria CALFF, te Bokhoven.
Bezit minder dan fl 4000.-
17.12.1805 | R 24 | f 132 | testamenten

Gijshert LATHOUWERS en Allegonde HOPPENBROUWERS, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
29.12.1736 | R 13; R 21 | testamenten

Johannes LATHOUWERS en Johanna DEVENENS, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
06.10.1743 | R 21 | testamenten

Corne1is Jansen LATHOUWERS en Elisabeth KIPPING, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
18.10.1760 | R 21; R 13 | testamenten

Hendrik Janse van LIDT, te Bokhoven.
17.10.1795 | R 23 | f 115v | testamenten

Johanna Maria van LIT te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
30.04.1800 | R 24 | f 3 | testamenten

Jenneke Claasse MEGIELSE laatst weduwe van Hendrik Lambert ELANDT.
De testatrice is ziek.
03.04.1746 | R 13 | testamenten

Huijbert MEIJS en Elizabeth van BUEREN, te Bokhoven.
21.01.1777 | R 22 | testamenten

Antonie van MIL en Johanna van HEES, te Bokhoven.
28.10.1779 | R 22 | testamenten

Arnoldus de MOEIJ en Elisabeth van GENT, te Bokhoven.
De testateur is ziekelijk.
10.04.1728 | R 21 | f 15 | testamenten

Theodorus de MOIJ en Digna van ZEELAND, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
10.09.1773 | R 22 | testamenten

Maria MULDERS weduwe van Adriaan van den OEVER, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
28.11.1796 | R 23 | f 128 | testamenten

Pieter MUTSAERTS en Johanna de HART, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
Eerder testament: 15.7.1790 (R 23 f 71v).
10.12.1790 | R 23 | f 74v | testamenten

Pieter MUTSAERS en Huijberdina van de GRINT, te Bokhoven.
17.10.1795 | R 23 | f 116v | testamenten

Adriaan van den OEVER en Maria MEULDERS, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
27.05.1781 | R 22 | testamenten

Frederik van den OEVER en Cornelia van der MEIJDEN, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
24.05.1798 | R 23 | f 159 | testamenten

Gijsbert Hendricx den OUDEN en Catharina WOUTERS.
Beide testateurs zijn ziek: pest.
Het testament is gepasseerd "aan het huis"; de testateurs zitten "voor de glasen".
13.09.1655 | R 13 | testamenten

Catharijn Jans van OVERBEECK weduwe van Robbert van HERCKA, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
02.05.1675 | R 13 | testamenten

Emken PEETERS huisvrouw van Sijmon Willemsen van den ANCKER, te Bokhoven.
Besloten testament gepasseerd te Bokhoven tijdens de ziekte van de testatrice op 9.4.1670.
Geopend op verzoek van Wouter Jansen van TIEL, momboir van de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Jansen van TIEL en Metje, weduwe van Peter Jansen van TIEL, te Bokhoven.
14.07.1670 | R 29 | testamenten

Maijkwen PETERS weduwe van Peter HENDRICXEN, te Bokhoven.
Eerder testament: 14.3.1663 (R 13)
19.04.1666 | R 13 | testamenten

Nelis PETERS, schepen en Catelijn CARELS, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
09.11.1657 | R 13 | testamenten

Grietken weduwe van Peter Jan PETERSSEN, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
20.03.1656 | R 13 | testamenten

Jan PEETERSSEN en Elijsabeth WOUTERSSEN.
De testatrice is ziek.
22.11.1658 | R 13 | testamenten

Cathalijn Hendricx POORTERS weduwe van Jan Lamberts STAM en haar zoon Lambert Jansen STAM, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
05.12.1688 | R 13 | testamenten

Jan van ROS en Theodora Maria de CLEIJN, te Bokhoven.
22.08.1800 | R 24 | f 4 | testamenten

Anna Maria ROOVERS weduwe van Johannes CLERCX.
Besloten testament gepasseerd 12.7.1726 te Bokhoven.
Geopend op verzoek van haar vier kinderen te Bokhoven.
13.01.1730 | R 21 | testamenten

Johanna van de SANDE weduwe van Adriaan van GENT.
De testatrice is ziek.
Approbatie van het testament, gepasseerd voor notaris Hendrik de LEPO ... te 's-Hertogenbosch op 3.8.1713.
Duijzend gulden voor Jenneke de MOIJ, dochter van Sander de MOIJ bij Pieternella BOUCHÉ.
De begunstigde verklaart op 20.8.1737 het geld ontvangen te hebben.
04.09.1721 | R 13 | testamenten

Suster Allegonda van SANTBEECK, Bagijntje te Turnhout, doch present te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
03.10.1699 | R 13 | testamenten

Margrita SARTS, weduwe van Nicolaes Nicolaes van BERLICOM, te 's-Hertogenbosch.
Het testament is gepasseerd voor notaris Jacob de WIJS te 's-Hertogenbosch.
Onvolledig testament.
Zonder datum | R 31 | testamenten

Maria Jacobse SCHAIJMANS huisvrouw van Paulus Geeritse van der HOEVE.
De testatrice is in barensnood.
02.01.1704 | R 13 | testamenten

Maria Jacob SCHEIJMANS weduwe van Adriaen Hendricx den DOOP, te Bokhoven.
25.08.1756 | R 21 | testamenten

Adriana Claes SEGERS, weduwe van Engel COPPENS.
21.10.1658 | R 13 | testamenten

Maria SNIJDERS.
Besloten testament gepasseerd 29.12.1751 te Bokhoven.
Geopend op verzoek van Susanna SNIJDERS huisvrouw van Jan CAMER, te 's-Hertogenbosch en Petrus van den ENDENPOEL te Bokhoven.
05.08.1752 | R 29 | testamenten

Peter Peters van SON en Maria Franse COZIJNS, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
28.03.1762 | R 21 | testamenten

Johan Dirxse SPAENDONCK.
De testateur is ziek.
20.09.1702 | R 13 | testamenten

Abraham Joseph SPIERINGS, pastoor te Alem en zijn zuster Johanna Maria SPIERINGS, woenende te Alem bij haar broeder.
25.08.1761 | R 21 | testamenten

Willem STAM, schepen van Bokhoven.
De testateur is ziek.
24.12.1755 | R 13; R 21 | testamenten

Marie Philibert STOOTERS, te Bokhoven.
De testatrice is ziek.
19.05.1662 | R 13 | testamenten

Marie Philibert STOOTERS van ENCKEFORT, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
06.04.1671 | R 13 | testamenten

Hendrick STRUMP, j.m.
De testateur is ziek.
05.06.1675 | R 13 | testamenten

Johanna Henricx TIMMERMANS, geboren te Oisterwijk, woont te Bokhoven.
Universele erfgenamen zijn: haar oom en tante: Mechelien Hendrik MAARTENS en Adriaen van de VOORDT te Bokhoven.
Legaten voor haar broeder Adriaan en haar zusters Hendrina en Jenne TIMMERMANS.
07.10.1756 | R 21 | testamenten

Jacoba TREVIJN weduwe CILUS, geboren te Middelbeers woont te Bokhoven.
21.06.1756 | R 21 | testamenten

Jan Ariens VEDDERS en Tielemijntje Anthonisse HELSEMANS, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
29.09.1682 | R 13 | testamenten

Maria Abraham VEERDERS weduwe van Cornelis LATHOUWERS.
De testatrice is ziek.
26.09.1715 | R 13 | testamenten

Robertus Cornelis van der VEN en Elisabeth van den OEVER, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
23.03.1787 | R 23 | f 45 | testamenten

Jan Matthijs VERHEIJE en Anneke Peters van EIJCK.
12.12.1685 | R 13 | testamenten

Matthijs VERHEIJ en Maria STOOTERS van ENCKEFORT.
Besloten testament, geopend aanwezig, gepasseerd te Bokhoven op 16.6.1680.
16.06.1680 | R 29 | testamenten

Huijbert Jansen VISSCHERS weduwnaar van Jenneke Jansen KEMPENAERS.
De testateur is ziek.
31.10.1701 | R 13 | testamenten

Geeritien Matthijsen van VOOREN, te Bokhoven.
15.05.1685 | R 13 | testamenten

Adriaan Laurens van de VOORDT en Mechelina Hendricxe van HELVOIRT.
28.06.1768 | R 21 | testamenten

Francis Laurense van de VOORDT en Jenneke SCHEIJ eerder weduwe van Jan Driese KROLLAERTS, te Bokhoven, (zij zijn gehuwd te Bokhoven op 24.5.1756, met afkondigingen te Haren).
Eerder testament op 8.8.1763 tijdens ziekte van de testatrice op 8.8.1763 (R 21).
29.08.1766 | R 21 | testamenten

Anneke Aerts VERCUIJLEN laatst weduwe van Dierek Zeger VOETS, ziek ten huize van Miehiel van ENGELEN.
15.10.1732 | R 21 | f 37v | testamenten

Hendrick Cornelissen VOSKENS en Cathalijn CORNELISSE te Bokhoven.
De testateur is ziek.
05.07.1684 | R 13 | testamenten

Freule Adriana Gertrudis de VRIESE tot den WESENBERGH te Bokhoven.
Eerder testament op 24.3.1749 tijdens ziekte van de testatrice (R 21).
19.07.1752 | R 21 | testamenten

Adriana Gertrudis de VRIESE tot den WQESENBERGH, ongehuwdde bejaarde dochter.
Besloten testament gepasseerd op 19.7.1752 te Bokhoven; de testatrice is ziek.
Geopend op verzoek van Maria Anna de BREFST weduwe van Judocus Baltesar van GROOTEHUIJS en Peter van ORTEN, koopman, te 's-Hertogenbosch.
26.07.1752 | R 29 | testamenten

Hendrick Willemse van WEERT.
02.05.1690 | R 13 | testamenten

Willem van WEERT, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
14.09.1720 | R 13 | testamenten

Willem Hendricx van WEERT en Jenneke SIJMONS.
De testatrice is ziek.
30.10.1672 | R 13 | testamenten

Ariaen WILLEMSE zoon van Willem HUIJBERTSE.
De testateur is ziek.
31.07.1694 | R 13 | testamenten

Huijbert WILLEMSEN en Margriet DIERCX, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
29.06.1686 | R 13 | testamenten

Isaacq WILLER, eerst weduwnaar van Susanna MARTIN, laatst van Johanna BRUIJER, woont te Leiden, doch present te Bokhoven.
13.06.1780 | R 22 | testamenten

Bastiaen WOUTERS en Fijcken JANSZ, te Bokhoven.
De testateur is ziek.
01.12.1630 | R 13 | testamenten

Bokhoven naar Hedickhuijsen.
Jan van CRUGTEN, geboren te Bokhoven en Lucia Albers van BALENN
07.06.1748 | R 21 | borgbrieven

Adriaan de KORT en Francis van EIJCK zijn voogden gesteld over de minderjarige Anna, dochter van Adriaan de KORT voorsz bij wijlen Anthonetta van EIJCK, overleden Bokhoven 6.11.1784.
04.01.1785 | R 23 | f 15 | voogden

Jan van den BERG, te Tilburg, oom maternel wordt aangesteld tot voogd over de twee minderjarige kinderen van Cornelis CRAS en Elisabeth van den BERG, die met hun kinderen: Petrus, Maria, Cornelis en Walterus op 29.1.1809 bij ijsgang en watersnood verdronken zijn.
06.02.1809 | R 24 | f 124 | voogden

Huwelijksvoorwaarden tussen Jan van BOORT, weduwnaar van Geertruij ANTHONISSE en Dirsken Josten van HEDICKHUIJSEN, laatst weduwe van Abrahamse VEDERS.
24.10.1707 | R 13 | huwelijks voorwaarden

Jacob COZIJNS trouwt met Elijsabeth dchter van wijlen Willem Hendricx van WEERDT, weduwe van Willem van den OEVER.
Overeenkomst met Eijmbert van EIJCK, voogd over de kinderen van de bruid: de minderjarigen Maria, Johanna, Adriaen, Hendrick, Jan, Huijbert en de meerderjarige Anna Maria.
19.03.1732 | R 14 | huwelijks voorwaarden

Arien MICHIELSEN, tegenwoordig te Hedel en Hendersken CORNELISSEN, laatst weduwe van Jan GIJSBERTSEN, geassisteerd met haar neef, Jan ANTHONISSEN, van Hedel, gaan trouwen.
Overeenkomst met Lammert CORNELISSEN, broeder van de bruid, over de minderjarige kinderen van Hendersken CORNELISSEN.
27.01.1657 | R 13 | huwelijks voorwaarden

Jan van SELST en Lijsbeth Laurense van LOON, geassisteerd met Hendrick van WEERT, haar gecoren momboir, passeren hun huwelijkse voorwaarden.
13.05.1727 | R 13; R 21 | huwelijks voorwaarden

Inventaris van de goederen van Jenneke AERTS, weduwe van Geraert Jansen van de GRIENT.
21.01.1671 | R 15 | inventarissen

Sijmon Willemsen van den ANCKER, overleden Bokhoven 9.11.1677.
??.??.1677 | R 15 | inventarissen

Cornelis ARIENS en Neesken ARIENS zijn eerste huisvrouw te Engelen.
01.12.1687 | R 15 | inventarissen

Goederen van Arnoldus van den BROECK, door de weduwe Maria Willem Huijperse van den OEVER tot behoef van de onmondige Willem van den BROECK. Maria gaat hertrouwen met Hendrick Francis van ENGELE.
12.06.1752 | R 15 | inventarissen

Inventaris wijlen Elisabeth Cornelis DEUGENS, alias van GENT.
09.12.1655 | R 15 | inventarissen

Wouter Cornelisse DEUGENS.
21.08.1660 | R 15 | inventarissen

Wijlen Maijke Hendricx DIERCKX, huisvrouw van Sijmen Adriaen SIJMONSZ, overleden mei 1644.
01.09.1646 | R 14 | inventarissen

Inventaris van de goederen van wijlen Hendrick DOOPS door de weduwe, Maria Catharina van WEERDT.
Gaat hertrouwen met Jan CAUWENBERGH.
23.06.1730 | R 15 | inventarissen

Goederen van Pieter Reijnders den DOOP door de weduwe Jacoba de MOOIJE.
Goederen te Bokhoven en Well.
De weduwe van hertrouwen met Peeter Francis van ENGEL.
22.03.1754 | R 21 | inventarissen

Inventaris goederen wijlen Pieter Michiel van den ENDENPOEL, overleden 26.8.1773 en wijlen Petronelia COUZIJNS, overleden 14.7.1765, tot behoef van hun minderjarige kinderen.
31.08.1773 | R 15 | inventarissen

Hendrik van ENGELEN.
Inventaris en verkoping van zijn goederen door de erfgenamen.
08.01.1777 | R 31 | inventarissen

Goederen van wijlen Jan van ESCH, wereldlijk priester.
Overleden Bokhoven 23.6.1668.
23.06.1668 | R 15 | inventarissen

Anneke Peter van EIJCK, inventaris door de weduwnaar Johan Matthijse VERHEIJE.
20.10.1702 | R 15 | inventarissen

Goederen van wijlen Anthonetta Hendrikse van EIJCK door de weduwnaar Engelhert CLERCX.
O.m. wordt een brouwerij vermeld.
09.09.1733 | R 15 | inventarissen

Engelhert Anthonis van EIJCK, echtgenoot van Grietje LAMMERS, overleden 20.4.1665.
08.05.1665 | R 15 | inventarissen

Lambert Janse van EIJCK en Johanna Janse van EIJCK.
21.06.1690 | R 15 | inventarissen

Goederen wijlen Adriaan van GENT en wijlen Johanna van de SANDE.
04.05.1726 | R 15 | inventarissen

Wijlen Wouter van GENT, eerst weduwnaar van Heeltgen ... en laatst gehuwd met Jenneke SIJMONS.
05.09.1654 | R 15 | inventarissen

Jan GIJSBERTS, eerste man van Hendersken CORNELISSEN.
Inventaris gemaakt door haar tweede man en nu haar weduwnaar: Arien MICHIELSEN.
21.02.1658 | R 15 | inventarissen

Inventaris van de goederen van Hendrik van HEES door de weduwe: Catharina Lambert STAM.
25.06.1723 | R 15 | inventarissen

Inventaris van de goederen van wijlen Otto HUIJBERTSEN overleden 7.7.1662 te Bokhoven, door de voogden van de onmondige kinderen: Adriaan VERHOUVEN, van moederszijde en Jan JANSEN.
08.05.1663 | R 15 | inventarissen

Goederen van wijlen Cornelis Jansen KEMPENAARS.
09.02.1689 | R 15 | inventarissen

Maria Magdalena KOOPS, overleden 5.3.1782.
Door de weduwnaar Pieter van der HAGEN.
10.04.1782 | R 15 | inventarissen

Inventaris van de goederen van wijlen Wouter CORNELISSEN door de voogden over z±ijn minderjarige kinderen: Goijaert LODEWIJCX en Jan ADRIAENSSEN.
Goederen te Engelen.
01.09.1654 | R 15 | inventarissen

Adriaan de KORT overleden Bokhoven 11.2.1804.
Inventaris door zijn weduwe: Adriana JONGMANS.
28.02.1804 | R 24 | f 96 | inventarissen

Jan COZIJNS.
Inventaris door zijn weduwe tot behoef van de vier kinderen.
17.02.1747 | R 15 | inventarissen

Daniel van de LEUR.
Inventaris door de weduwe: Elisabeth Adriaan DOOPS, gaat hertrouwen met Wouter Willemse VERHOEVEN.
01.02.1751 | R 15 | inventarissen

Hendersken MAES, weduwe van Jan Aertsen BELL, inventaris.
15.12.1687 | R 15 | inventarissen

Arnoldus de MOIJ.
Inventaris van de goederen door Elisabeth van GENT.
De weduwe gaat hertrouwen met Anthonij van BOORT.
01.12.1728 | R 15 | inventarissen

Inventaris van de goederen van Arnoldus de MOIJ door zijn weduwe Elisabeth van GENT.
31.03.1729 | R 15 | inventarissen

Inventaris door Maria Willem Huijperse van den OEVER, weduwe van Arnoldus van den BROECK, te Bokhoven.
Maria gaat hertrouwen met Hendrick Francis van ENGELEN.
12.06.1752 | R 31 | inventarissen

Inventaris goederen van Neeltje weduwe van Dierek PETERS.
08.05.1659 | R 15 | inventarissen

Goederen wijlen Peeter Jan PEETERS en wijlen Margriet Claes Claes PEETERS, te Bokhoven.
Op verzoek van de erfgenamen.
21.04.1661 | R 31 | inventarissen

Inventaris goederen van wijlen Barbara dochter van Jan PETERSEN, weduwe van Hendrick JANSEN.
05.11.1652 | R 15 | inventarissen

Lambert Jansen STAM maakt inventaris van de goederen van wijlen Johanna Jansen van EIJCK, zijn huisvrouw te Bokhoven in mei 1693 tot behoef van zijn onmondige zoon Jan Lambertsen STAM.
Vader en zoon komen op 4.7.1721 overeen, dat de zoon fl 500.- zal ontvangen voor moeders erfdeel.
??.?5.1693 | R 14 | inventarissen

Inventaris van de goederen van Simon van der STELT.
28.03.1768 | R 15 | inventarissen

Inventaris door Nicelaas Abrahamse VEDERS van de goederen van zijn eerste huisvrouw: Maria Aertsen van DRUENEN, begraven 11.5.1697 en Dirsken Jansen SCHILDER, zijn tweede vrouw, begraven 9.5.1703, tot behoef van de drie minderjarige kinderen uit beide huwelijken.
15.03.1707 | R 15 | inventarissen

Inventaris van de goederen van wijlen Jan Matthijse VERHEIJ en Anneke van EIJCK zijn eerste huisvrouw door Helena Frans JONCKERS, zijn tweede vrouw en nu zijn weduwe.
21.04.1704 | R 15 | inventarissen

Marije Corneklissen VERHEIJE, overleden 10.8.1703.
Inventaris door de weduwnaar: Jan Peterse van EIJCK.
19.01.1706 | R 15 | inventarissen

Inventaris van de goederen van Hendrick Cornelis VOSKENS door zijn weduwe Catharina CORNELISSEN.
01.09.1684 | R 15 | inventarissen

Inventaris van de goederen van Agatha de VRIES.
22.07.1729 | R 15 | inventarissen

Inventaris van de goederen van wijlen freule Adriana Gertrudis de VRIESE tot WESENBERGH, overleden 26.7.1752.
11.11.1752 | R 15 | inventarissen

Staat van schulden van Elisabeth van WEERT, weduwe van Jacob COZIJNS.
Opgesteld op verzoek van de erfgenamen.
03.11.1767 | R 31 | inventarissen

Inventaris van de goederen van Engelbert van IJMMERSEEL, Borchgraeff van Aelst, Vrijheer tot Boechoven etc.
10.05.1624 | R 15 | inventarissen

Matthijs van der LINDEN en Antonia POORTER, te Heusden
04.05.1765 | R 14 | echtscheiding

Petronella van BEERS, gewoond hebbende en overleden te Nieuwkuijk.
03.10.1810 | R 24 | collaterale successie

Laurens van BROEKHOVEN, j.m.
Overleden en begraven het Helvoirt.
21.08.1805 | R 24 | f 129 | collaterale successie

Jacobus Johannes van DOOREN.
Overleden te Rotterdam 8.10.1808.
07.11.1808 | R 24 | f 114 | collaterale successie

Jan en Wouter van DUUREN, te Bokhoven.
06.02.1804 | R 24 | f 99 | collaterale successie

Michiel Hendrik van HOOREN, overleden te Vlijmen 24.10.1808.
Op verzoek van de weduwe Mechelina Janse van de BRAAK.
21.12.1808 | R 24 | f 122 | collaterale successie

Jan Carel van HUIJSBERGEN.
Overleden 's-Hertogenbosch 18.7.1808.
06.11.1808 | R 24 | f 115 | collaterale successie

Johan de JONG.
Overleden te 's-Gravenhage.
18.02.1804 | R 24 | f 102 | collaterale successie

Johanna van den OEVER, overleden Bokhoven 17.12.1789, weduwe van Cornelis van BELLEKUM, overleden Bokhoven 20.12.1788.
15.02.1790 | R 23 | f 63 | collaterale successie

Johannes Carelsz TEULINGS.
Begraven te Nieuwkuijk op 21.2.1805.
26.03.1805 | R 24 | f 124 | collaterale successie

Maria Anna du TROMP, weduwe van Christiaan Antonius van VELSEN, overleden 22.4.1806 te Vijfhuijze bij Utrecht.
26.04.1806 | R 24 | f 143 | collaterale successie

Peter van de WOUW, overleden Moergestel 4.5.1808, door de weduwe Catharina Adriaanse van VUCHT.
30.06.1806 | R 24 | f 110 | collaterale successie

Adriana JONGMANS, weduwe van Adriaan de KORT, overleden Bokhoven 11.2.1804.
Verzoek tot onder curatele stelling van Adriana voorsz door Maria van BOXTEL, weduwe van P. JONGMANS, Adriaan JONGMANS, Hendrina JONGMANS weduwe van M. GLOUDEMANS, Johannes JONGMANS, Anna Catharina JONGMANS en Johanna JONGMANS, resp. moeder, broeders en zusters.
21.03.1804 | R 24 | f 103 | curatele

Niclaes TIELEMANS, ter eenre en Dieriek JANSEN, voogd over Tieleman CLAESSEN, zoon van Niclaes voorsz bij Jenneke JANS, zijn eerste huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke JANS.
17.04.1630 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Peter zoon van Reijnder JANSEN, Reijnder zoon van wijlen Jan Reijnder JANSEN, Melis PETERS, daer moeder af was Marike dochter van Reijn JANSEN en Jan ANTHONISSEN man en momboir Ariaentie dochter van Dirck ANTHONISSEN bij wijlen Hilleken dochter van Reijn JANSEN voornoemd, gaan erfdeling aan van een perceel hopland, aanbestorven via hun vader, Reijn JANSEN.
24.04.1645 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Roelof PETERSEN en zijn broeders Jan, Dierek en Claes gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeije Barbara JANSEN, te Bokhoven.
15.04.1654 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Peter Jansen CROLL man en momboir van Elisabeth LAURENSEN; Anthonij Joachim HELSEMANS en Abraham VEDER mombeiren over Maria dochter van Johan Joachim HELSEMANS bij Elisabeth REIJNDERS; Adriaan Jansen HICXSPOORS, mede gerechtigd door Dierek Walraven van de GRAEFF, voogden over Maria onmondige dochter van Johan voorsz bij Lijsbeth REIJNDERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Joachim HELSEMANS, te Bokhoven.
31.03.1663 | R 31 | erfdeling, erfscheiding

Hendrick Cornelissen VOSKENS en Peter Jansen van TIEL, voogden over Willemijn, Cathelijn, Adriaentie en Jacob, kinderen van Jan COSIJNS bij Jenneke CORNELISSEN: liquidatie van de inboedel van hun ouders.
17.08.1667 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Jan Lammertsen STAM man en momboir van Catharina dochter van Hendricx POTTER bij Lijsbeth HENDRICX en Peter Jansen van EIJCK man en momboir van Jennekč ook dochter van Lijsbeth HENDRICX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick Jansen POTTER en Elisabeth HENDRICX, te Bokhoven.
18.04.1670 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Engelbert STOOTERS van ENCKEFORT, drossaard en rentmeester van Bokhoven; Matthijs Cornelissen VERHEIJE man en momboir van Marie Philibert STOOTERS van ENCKEFORT; Peeter STOOTERS van ENCKEFORT, kinderen van Cornelis STOOTERS van ENCKEFORT, eveneens drossaard van Bokhoven, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader.
31.01.1671 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Geerart Jansen van de GRIENT en Jenneke Aerts van ENGELEN, ter eenre en Jan Jansen van GEFFEN man en momboir van Jenneke BOUDEWIJN, mede als oom en voogd over het kind van Floris ANDRIESSEN bij Marie BOUDEWIJNS en Lijsbeth BOUDEWIJNS in absentie van haar man, te Maestricht in garnizoen, mede geassisteerd met Jan Jan van GEFFEN voorsz., hen mede fort en sterk makende als erfgenamen van Jenneke AERTS voorsz, voor 1/3 part, ter andere zijde sluiten een accoord van erfdeling van een obligatie, groot fl 300.-, verkocht door Wouter EELKENS aan Geraert Jansen van de GRIENT en wijlen Boudewijn JANS.
??.??.1671 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Sijmon Willemse van den ANCKER in huwelijk hebbende Jenneke JACOBS, eerder weduwe van Aert Silvester van HEDICHUIJSEN is binnen Bokhoven ab intestate overleden.*
De weduwe, geassisteerd met haar schoonzoon Johannes de JONGH en Anthonij Willem van den ANCKER, broeder van Sijmon voorsz., gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Sijmon Willems van den ANCKER.
* ab intestate = zonder testament
15.11.1677 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Anthonij ANTHONISSEN man en momboir van Jenneke Stevens van VUCHT en Hendrick Jansen van THUIJLL, voogden over de onmondige kinderen van wijlen Steven Jan van VUCHT bij Iken PETERSZ, gaan erfdeling aan van de goederen, hen aanbestorven via Nicelaas Stevense van VUCHT, te Loon op Zand.
12.01.1685 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Peeter Jansen CROLL, ter eenre en Nicolaes Geeraerts van ENGELEN voogd over de innocente dochter van wijlen Cornelis Hendricxen VOSKENS bij wijlen Handersken Cornelis van ENGELEN; Cathalijn weduwe van Jacob Corneklis van ENGELEN, voor haar minderjarige kinderen; Jan Geeraerts van ENGELEN, voor zijn moeder Maijke HENDRICX; Jasper Anthonissen van AMMELROOIJ voor zijn broeder Anthonij Anthonissen van AMMELROIJ man en momboir van Jenneke STEVENS zijn huisvrouw, allen erfgenamen van wijlen Maijke HENDRICX huisvrouw van Peter Jansen CROLL, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Maijke voorsz.
22.02.1685 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Huijbert, Oijken en Handersken, kinderen van Otten Huijbertsen van den OEVER, ter eenre; Jacob Roelafs van EIJCK, haar zwager en Eijmert Philipsen van ENGELEN man en momboir van Maria dochter van Jacob Roelafs van EIJCK bij wijlen Peterke Otten van den OEVER, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Otten Huijbertse van den OEVER, te Bokhoven.
29.05.1686 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Eerrent Peter KIJNTS man en momboir van Jenneke SUERMONTS, Cornelis JONGMAN, man en momboir van Geertruijd Jacop SUERMONTS zijn huisvrouw; Maria Jacob SUERMONTS, Jan Jacob SUERMONTS, Cornelis JONGMAN en Laurens de LEEUW voogden van Anna Maria onbejaarde dochter van Willem SUERMONTS bij Wijntie WIJNANDS zijn huisvrouw; Jacob Woutersen COSIJN voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Margriet SURMONTS bij Anthonij van BREUGEL, ter eenre en Huijbert Jansen VISSCHERS en Jenneke Jansen CEMPELAERS, ter andere zijde
gaan erfdeling aan van de goederen van Cornelis Jan KEMPENAERS hun zwager en oom resp. te Bokhoven en Engelen.
11.09.1689 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Johan Peterse VISSERS, testamentaire erfgenaam van Huijbert Jansen VISSCHERS, voor 1/3 deel; Maria Wouterse COSIJNS, Wouter en Hendrick COSIJNS, Anna van de LEUR weduwe van Jacob Wouterse COSIJNS, geassisteerd met Johan van de LEUR, mornboir over haar minderjarige kinderen, voor 2/3 parten, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Huijbert Jansen VISSCHERS.
??.?5.1702 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Jan Peters van EIJCK, vader en voogd over zijn vijf minderjarige kinderen bij wijlen Maria Peters VERHEIJE en Gabriel van GAMEREN, voogd over deze vijf minderjarige kinderen gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Maria Peeterse VERHEIJE, te Bokhoven.
28.11.1708 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Wouter REM weduwnaar van Maria Anna VERHEIJE, voor zichzelve en voogd van zijn gewezen huisvrouw en Jan VERHEIJE met zijn gecoren voogd Geerit DROSSAERTS, te Baerdwijck, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, Jan Matthijs VERHEIJE en Anneke Peters van EIJCK, te Bokhoven en Oudheusden.
28.01.1711 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Dirriek Cornelis JONGMANS en Cornelis JONGMANS, zijn vader gaan overeenkomst aan over 1/3 part in de nalatenschap van zijn moeder, resp. huisvrouw, Geertruijd Jacobs SUERMONT.
17.01.1713 (of 1711?) | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Anneke Cornelis van de LEUR weduwe van Jacob Wouterse COSIJNS, ter eenre, Jan en Franccis COSIJNS, Huijbert van NOORT weduwnaar van Maria COSIJNS en Jacob COSIJNS, allen vier kinderen van Anna Cornelis van de LEUR bij wijlen Jacob voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob Wouter COSIJNS, te Bokhoven.
01.06.1725 | R 14; R 21 | f 1 | erfdeling, erfscheiding

Jan en Jacob JONGMANS zonen van Cornelis JONGMANS, gaan overeenkomst aan met hun vader over de nalatenschap van hun moeder, Geertruijd SUERMOND.
24.04.1730 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Frans COSIJNS momboir van de onmondige kinderen van wijlen Huijbert van NOORT, ter eenre en Anneke Willems van ROIJ, weduwe van Huijbert van NOORT - hertrouwd met Joris van BEECK - ter andere zijde, gaan accoord aan over de verdeling van de nalatenschap van Huijbert voorsz.
15.05.1730 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Hendrick, Anthoon, Peeter, Jacob en Adriaan; Adriaan den OUDEN in huwelijk hebbende Petronella, allen kinderen van wijlen Jan van BOORT en Driekske van HEDICKHUIJSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Bokhoven.
29.08.1731 | R 14; R 21 | f 29v | erfdeling, erfscheiding

Maria Adriaense van EIJNDHOVEN weduwe van Herman van EIJNDHOVEN, geassisteerd met haar zwager Herman van OERS, ter eenre; Hendrick Janse van EIJNDHOVEN en Peeter Peeterse van EIJNDHOVEN last en procuratie hebbende van zijn vader en Hendrick Jacobs van EIJNDHOVEN en Wouter van den ABEELE zoon van wijlen Hendrina van EIJNDHOVEN, ter andere zijde gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Herman van EIJNDHOVEN, te Bokhoven.
13.06.1732 | R 21 | f 36 | erfdeling, erfscheiding

Engelhert CLERCX eerder weduwe van Anthoniske Hendrickse van EIJCK, nu in huwelijk hebbende Catharina van VUGT, te Bokhoven, ter eenre en Peter van MEIRWIJCK te Nieuwkuijk voogd over de vier onmondige kinderen van Engelhert CLERCX uit zijn eerste huwelijk met Anthonette Hendrice van EIJCK, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonette voorsz.
18.03.1734 | R 14; R 21 | f 42v | erfdeling, erfscheiding

Elisabeth van GENT weduwe van Arnoldus de MOIJ en haar kinderen Theodorus en Jacoba de MOIJ, gaan erfdeling aan van de nalatenschap van Arnoldus de MOIJ, o.m. een brouwerij te Bokhoven.
08.02.1755 | R 21; R 31 | erfdeling, erfscheiding

Adriaan van de VOORDT en Emmert de GROOT gaan erfdeling en erfscheiding aan van een stede te Bokhoven, die zij op 1.10.1751 van Johan Paulus BEEM te Bokhoven gekocht hebben.
06.06.1758 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Clemens August, Judocus Franciscus, Antonetta, Maria Martina en Francis COPPEN in huwelijk hebbende Maria Catharina, allen kinderen van wijlen Peter Frans DANCKERS bij Johanna BIJNEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Bokhoven.
13.04.1761 | R 21 | erfdeling, erfscheiding

Willem Jansen KNOIJ, Maria Janse KNOIJ en Joris de LEUW in huwelijk hebbende Johanna MALLANT dochter van wijlen Adriaan MALLANT en Margaretha Janse KNOIJ, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Jan KNOIJ, te Vlijmen en te Bokhoven.
NB. gepasseerd te Vlijmen
29.04.1761 | R 21 | erfdeling, erfscheiding

Laurens COZIJNS, ter eenre en Aert van ENGELEN, voor zich en voor de kinderen van Geertruij COZIJNS, weduwe van Dirk van ENGELEN, Jan van ENGELEN en Steven van ENGELEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elizabeth van ENGELEN, huisvrouw van Laurens COZIJNS.
22.09.1761 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Cornelis Jan LATHOUWERS weduwe van Elisabeth KIPPING, hertrouwd met Catharina Hendrix COZIJNS, ter eenre en Cornelis Gijsbert LATHOUWERS met Nicelaas KIPPING voogden over het onmondige kind van Cornelis en Elisabeth voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elizabeth KIPPING voorsz, te Baardwijck, Bokhoven en Boxtel.
15.03.1762 | R 21; R 14 | erfdeling, erfscheiding

Peeter Peeterse van SON in huwelijk hebbende Maria en Peeter Miehiel van den ENDEPOEL in huwelijk hebbende Petronella, dochters van wijlen Francis COZIJNS bij wijlen Elisabeth van der AA, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Bokhoven.
24.03.1762 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Peter, Adriaan en Maria Elisabeth, kinderen van wijlen Nicolaes OERLEMANS bij Elisabeth BERCKELMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van hun overleden ouders, te Bokhoven.
03.02.1767 | R 21 | erfdeling, erfscheiding

Adriaen van de VOORDT, ter eenre en Anna WOLFS, weduwe van Emmert de GROOT; Peter van der LEE in huwelijk hebbende Maria Emmerts de GROOT en Jan Peterse van den BRAND in huwelijk hebbende Adriana Emmerse de GROOT, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een hofstede te Bokhoven, aangekocht van Johan Paulus BEEM op 1.10.1751.
03.06.1768 | R 21 | erfdeling, erfscheiding

Jan DECKERS thans in huwelijk hebbende Helena van DIJCK, eerder weduwnaar van Mie HOEFBANCK, ter eenre; Arnoldus en Willem DECKERS, meerderjarige zonen van Jan DECKERS uit zijn eerste huwelijk, ter andere zijde, gaan overeenkomst aan metde eventuele kinderen uit het tweede huwelijk: alle kinderen zullen gelijkelijk delen.
Erfdeling op 26.1.1778.
21.05.1771 | R 22 | f 10 | erfdeling, erfscheiding

Adriaan de KORT in huwelijk hebbende Anthonetta van EIJCK, ter eenre en Anna Catharina van EIJCK en Jan van DIJCK, haar man en momboir ter andere zijde, gaan overeenkomst aan over de erfgoederen van EIJCK, aan het Oost eijnde te Bokhoven.
31.10.1774 | R 22 | erfdeling, erfscheiding

Adriaan van den OEVER, schepen, Cornelis van BALKUM in huwelijk hebbende Johanna van den OEVER; Willem van den BROECK enige zoon van wijlen Maria van den OEVER bij Arnoldus van den BROECK uit haar eerste huwelijk en de erfgenamen van wijlen Hendrick van ENGELEN, tweede echtgenoot van Maria van den OEVER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elizabeth Willemse van WEERT, eerst weduwe van Willem Huijbert van den OEVER en daarna van Jacob COZIJNS, te Bokhoven.
20.01.1777 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Arnoldus en Willem, meerderjarige zonen van wijlen Jan DEKKERS bij Anna Maria HOEFBANK; Martinus, Maria, Peter en Hendrik meerderjarige kinderen van Jan DEKKERS voorsz uit zijn tweede huwelijk met Helena van DIJCK; Martinus DEKKERS voorsz met Cornelis van BALKUM voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan DEKKERS en Helena van DIJCK met namen: Maria Anna, Johanna Maria en Petronella, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, onder revocatie van de erfdeling van 21.5.1771.
26.01.1778 | R 31 | erfdeling, erfscheiding

Henricus LATHOUWERS, ter eenre en Johanna van MEERWIJCK weduwe van Cornelis LATHOUWERS, moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen en Aldegonda haar meerderjarige dochter ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader resp. grootvader Gijshert LATHOUWERS, te Hedikhuijzen.
11.02.1778 | R 14 | erfdeling, erfscheiding

Steeven, Johanna, Johannes en Cornelis, meerderjarige kinderen van wijlen Dirck van ENGELEN en Gertrudis COZIJNS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Bokhoven.
26.03.1778 | R 22; R 14 | erfdeling, erfscheiding

Elisabeth de LAAT in huwelijk hebbende Jan Jansen van den HOVEN en Johannes de LAAT man en momboir van Elisabeth Wouterse van der STELT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, Francina van ENGELEN huisvrouw van Jan de LAAT, o.m. de hof het Hoefken te Bokhoven.
11.01.1779 | R 14; R 31 | erfdeling, erfscheiding

Antonetta Jansen van den BOSCH bejaarde dochter en Jan Cornelis van den BOSCH, beide te Haeren en Adriaan KRUISSEN in huwelijk hebbende Petronella Cornelis van den BOSCH, de eerste zuster en de laatste twee kinderen van wijlen Cornelis Jansen van den BOSCH bij wijlen Jenneke Dirk van den BIGGELAAR, gaan erfdeling aan van de goederen, die Anthonetta en wijlen Cornelis van den BOSCH onverdeeld in bezit hebben gehad, te Haeren en Bokhoven.
18.02.1783 | R 22 | erfdeling, erfscheiding

Jan Willemse SCHEIJ, te Vlijmen, voogd over de ommondige kinderen van wijlen Hendrick van GELDROP en Maria van KASTEREN, ter eenre en Nicolaas van DIESEN te Driel, weduwnaar van Maria van KASTEREN voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Hendrick van GELDROP en Maria van KASTEREN.
09.05.1789 | R 23 | f 56v | erfdeling, erfscheiding

Peter van HUKELOM in huwelijk hebbende Cernelia Peter DAANDELS Cornelis WITLOKS in huwelijk hebbende Maria Peter DAANDELS Peter van ZON in huwelijk hebbende Willemijn Peter DAANDELS gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Peter DAANDELS en Johanna van den HEUVEL, gewoond hebbende en overleden te Udenhout. Goederen te Udenhout en Helvoirt.
25.09.1806 | R 24 | f 182 | erfdeling, erfscheiding

Cornelis, Pieter, Adriaan, Maria Catharina en Martinus, meerderjarige kinderen van wijlen Adriaan van ABEELEN bij Anna Maria Cornelis PIJNENBORG, gewoond hebbende en overleden te Helvoirt, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders, te Helvoirt in de Gijsel en te Bokhoven.
18.06.1806 | R 24 | erfdeling, erfscheiding

Hendrick en Leendert CALFF, Franciscus van EIJCK, weduwnaar van Dorothea CALFF, Boudewijn LATHOUWERS in huwelijk hebbende Maria CALFF en Johanna CALFF weduwe van Hendrik van EIJCK, allen te Bokhoven en Hendrina van WINKEL weduwe van Jan CALFF, te 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, Johannes CALFF en Jenneke van LITH, te Empel en Meerwijk.
18.07.1806 | R 24 | erfdeling, erfscheiding

Aart KUIJPERS in huwelijk hebbende Willemijna Wouters SPAN; Martinus Steven PIJNENBORG in huwelijk hebbende Anna Catharina Wouter SPAN; Wilhelmus Peeter van HUIJKELEM, Peeter Nicolaas KLEIJZEN in huwelijk hebbende Anna Maria Peter van HUIJCLOM en Maria Peter van HUIJCLOM meerderjarige ongehuwde dochter allen kinderen resp. kindskinderen van wijlen Wouter SPAN en Johanna van LIEMPT, eerder weduwe van Willem BERKELMANS, gewoond en overleden te Haaren, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp. grootouders, te Haaren Oisterwijk en Bokhoven.
22.03.1809 | R 24 | f 132 | erfdeling, erfscheiding

Jan Martinus SCHOENMAKERS in huwelijk hebbende Cernelia van RIJSWIJK, Geert Peter ELIAS in huwelijk hebbende Petronella van RIJSWIJK en Wilhelmus van RIJSWIJK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Martinus van RIJSWIJK en Maria Peeter van IRSEL, gewoond en overleden te Udenhout, te Bokhoven.
21.12.1809 | R 24 | f 141 | erfdeling, erfscheiding

Nicelaas van HALDEREN, Marinus van SON in huwelijk hebbende Johanna van HALDEREN, te Nieuwkuijk, voor de helft en Nicolaas van BEERS te Engelen met Huijbert van BEERS en Anthonetta van BEERS, beide te Nieuwkuijk, voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Petronella van BEERS, overleden te Nieuwkuijk, te Bokhoven.
27.10.1810 | R 24 | f 165 | erfdeling, erfscheiding