Inventaris van de goederen van Jenneke AERTS, weduwe van Geraert Jansen van de GRIENT.
21.01.1671 | R 15

Sijmon Willemsen van den ANCKER, overleden Bokhoven.
09.11.1677 | R 15

Cornelis ARIENS en Neesken ARIENS zijn eerste huisvrouw te Engelen.
01.12.1687 | R 15

Goederen van Arnoldus van den BROECK, door de weduwe Maria Willem Huijperse van den OEVER tot behoef van de onmondige Willem van den BROECK.
Maria gaat hertrouwen met Hendrick Francis van ENGELE.
12.06.1752 | R 15

Inventaris wijlen Elisabeth Cornelis DEUGENS, alias van GENT.
09.12.1655 | R 15

Wouter Cornelisse DEUGENS.
21.08.1660 | R 15

Wijlen Maijke Hendricx DIERCKX, huisvrouw van Sijmen Adriaen SIJMONSZ, overleden mei 1644.
01.09.1646 | R 14

Inventaris van de goederen van wijlen Hendrick DOOPS door de weduwe, Maria Catharina van WEERDT.
Gaat hertrouwen met Jan CAUWENBERGH.
23.06.1730 | R 15

Goederen van Pieter Reijnders den DOOP door de weduwe Jacoba de MOOIJE.
Goederen te Bokhoven en Well.
De weduwe van hertrouwen met Peeter Francis van ENGEL.
22.03.1754 | R 21

Inventaris goederen wijlen Pieter Michiel van den ENDENPOEL, overleden 26.8.1773 en wijlen Petronella COUZIJNS, overleden 14.7.1765, tot behoef van hun minderjarige kinderen.
31.08.1773 | R 15

Hendrik van ENGELEN.
Inventaris en verkoping van zijn goederen door de erfgenamen.
08.01.1777 | R 31

Goederen van wijlen Jan van ESCH, wereldlijk priester.
Overleden Bokhoven 23.6.1668.
23.06.1668 | R 15

Anneke Peter van EIJCK, inventaris door de weduwnaar Johan Matthijse VERHEIJE.
20.10.1702 | R 15

Goederen van wijlen Anthonetta Hendrikse van EIJCK door de weduwnaar Engelbert CLERCX.
O.m. wordt een brouwerij vermeld.
09.09.1733 | R 15

Engelbert Anthonis van EIJCK, echtgenoot van Grietje LAMMERS, overleden 20.4.1665.
08.05.1665 | R 15

Lambert Janse van EIJCK en Johanna Janse van EIJCK.
21.06.1690 | R 15

Goederen wijlen Adriaan van GENT en wijlen Johanna van de SANDE.
04.05.1726 | R 15

Wijlen Wouter van GENT, eerst weduwnaar van Heeltgen en laatst gehuwd met Jenneke SIJMONS.
05.09.1654 | R 15

Jan GIJSBERTS, eerste man van Hendersken CORNELISSEN.
Inventaris gemaakt door haar tweede man en nu haar weduwnaar Arien MICHIELSEN.
21.02.1658 | R 15

Inventaris van de goederen van Hendrik van HEES door de weduwe Catharina Lambert STAM.
25.06.1723 | R 15

Inventaris van de goederen van wijlen Otto HUIJBERTSEN.
Overleden 7.7.1662 te Bokhoven, door de voog voogden van de onmondige kinderen: Adriaan VERHOUVEN, van moederszijde en Jan JANSEN.
08.05.1663 | R 15

Goederen van wijlen Cornelis Jansen KEMPENAARS.
09.02.1689 | R 15

Maria Magdalena KOOPS, overleden 5.3.1782.
Door de weduwnaar Pieter van der HAGEN.
10.04.1782 | R 15

Inventaris van de goederen van wijlen Wouter CORNELISSEN door de voogden over z┬▒ijn minderjarige kinderen: Goijaert LODEWIJCX en Jan ADRIAENSSEN.
Goederen te Engelen.
01.09.1654 | R 15

Adriaan de KORT overleden Bokhoven 11.2.1804.
Inventaris door zijn weduwe Adriana JONGMANS.
28.02.1804 | R 24 | f 96

Jan COZIJNS.
Inventaris door zijn weduwe tot behoef van de vier kinderen.
17.02.1747 | R 15

Inventaris door de weduwe Elisabeth Adriaan DOOPS, gaat hertrouwen met Wouter Willemse VERHOEVEN.
01.02.1751 | R 15

Hendersken MAES, weduwe van Jan Aertsen BELL, inventaris.
15.12.1687 | R 15

Inventaris van de goederen door Elisabeth van GENT.
De weduwe gaat hertrouwen met Anthonij van BOORT.
01.12.1728 | R 15

Inventaris van de goederen van Arnoldus de MOIJ door zijn weduwe Elisabeth van GENT.
31.03.1729 | R 15

Inventaris door Maria Willem Huijperse van den OEVER, weduwe van Arnoldus avan den BROECK, te Bokhoven.
Maria gaat hertrouwen met Hendrick Francis van ENGELEN.
12.06.1752 | R 31

Inventaris goederen van Neeltje weduwe van Dierck PETERS.
08.05.1659 | R 15

Goederen wijlen Peeter Jan PEETERS en wijlen Margriet Claes Claes PEETERS, te Bokhoven.
Op verzoek van de erfgenamen.
21.04.1661 | R 31

Inventaris goederen van wijlen Barbara dochter van Jan PETERSEN, weduwe van Hendrick JANSEN.
05.11.1652 | R 15

Catharina Lambert STAM
Zie: Hendrick van HEES Lambert Jansen STAM maakt inventaris van de goederen van wijlen Johanna Jansen van EIJCK, zijn huisvrouw te Bokhoven in mei 1693 tot behoef van zijn onmondige zoon Jan Lambertsen STAM.
Vader en zoon komen op 4.7.1721 overeen, dat de zoon Fl 500.- zal ontvangen voor moeders erfdeel.
??.05.1693 | R 14

Inventaris van de goederen van Simon van der STELT.
28.03.1768 | R 15

Inventaris door Nicolaas Abrahamse VEDERS van de goederen van zijn eerste huisvrouw: Maria Aertsen van DRUENEN, begraven 11.5.1697 en Dirsken Jansen SCHILDER, zijn tweede vrouw, begraven 9.5.1703, tot behoef van de drie minderjarige kinderen uit beide huwelijken.
15.03.1707 | R 15

Inventaris van de goederen van wijlen Jan Matthijse VERHEIJ en Anneke van EIJCK zijn eerste huisvrouw door Helena Frans JONCKERS, zijn tweede vrouw en nu zijn weduwe.
21.04.1704 | R 15

Marije Corneklissen VERHEIJE, overleden 10.8.1703.
Inventaris door de weduwnaar Jan Peterse van EIJCK.
19.01.1706 | R 15

Inventaris van de goederen van Hendrick Cornelis VOSKENS door zijn weduwe Catharina CORNELISSEN.
01.09.1684 | R 15

Inventaris van de goederen van Agatha de VRIES.
22.07.1729 | R 15

Inventaris van de goederen van wijlen freule Adriana Gertrudis de VRIESE TOT WESENBERGH, overleden 26.7.1752.
11.11.1752 | R 15

Staat van schulden van Elisabeth van WEERT, weduwe van Jacob COZIJNS.
Opgesteld op verzoek van de erfgenamen.
03.11.1767 | R 31

Inventaris van de goederen van Engelbert van IJMMERSEEL Borchgraeff van Aelst, Vrijheer tot Boechoven etc.
10.05.1624 | R 15