Niclaes TIELEMANS, ter eenre en Dierick JANSEN, voogd over Tieleman CLAESSEN, zoon van Niclaes voorsz bij Jenneke JANS, zijn eerste huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke JANS.
17.04.1630 | R 14

Peter zoon van Reijnder JANSEN, Reijnder zoon van wijlen Jan Reijnder JANSEN, Melis PETERS, daer moeder af was Manke dochter van Reijn JANSEN en Jan ANTHONISSEN man en momboir Ariaentie dochter van Dirck ANTHONISSEN bij wijlen Hilleken dochter van Reijn JANSEN voornoemd, gaan erfdeling aan van een perceel hopland, aanbestorven via hun vader, Reijn JANSEN.
24.04.1645 | R 14

Roelof PETERSEN en zijn broeders Jan, Dierck en Claes gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeije Barbara JANSEN, te Bokhoven.
15.04.1654 | R 14

Peter Jansen CROLL, man en momboir van Elisabeth LAURENSEN; Anthonij Joachim HELSEMANS en Abraham VEDER momboiren over Maria dochter van Johan Joachim HELSEMANS bij Elisabeth REIJNDERS; Adriaan Jansen HICXSPOORS, mede gerechtigd door Dierck Walraven van de GRAEFF, voogden over Maria onmondige dochter van Johan voorsz bij Lijsbeth REIJNDERS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Joachim HELSEMANS, te Bokhoven.
31.03.1663 | R 31

Hendrick Cornelissen VOSKENS en Peter Jansen van TIEL, voogden over Willemijn, Cathelijn, Adriaentie en Jacob, kinderen van Jan COSIJNS bij Jenneke CORNELISSEN: liquidatie van de inboedel van hun ouders.
17.08.1667 | R 14

Jan Lammertsen STAM, man en momboir van Catharina dochter van Hendricx POTTER bij Lijsbeth HENDRICX en Peter Jansen van EIJCK man en momboir van Jenneké ook dochter van Lijsbeth HENDRICX, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Hendrick Jansen POTTER en Elisabeth HENDRICX, te Bokhoven.
18.04.1670 | R 14

Engelbert STOOTERS VAN ENCKEFORT, drossaard en rentmeester van Bokhoven; Matthijs Cornelissen VERHEIJE man en momboir van Marie Philibert STOOTERS VAN ENCKEFORT; Peeter STOOTERS VAN ENCKEFORT, kinderen van Cornelis STOOTERS VAN ENCKEFORT, eveneens drossaard van Bokhoven, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader.
31.01.1671 | R 14

Geerart Jansen van de GRIENT en Jenneke Aerts van ENGELEN, ter eenre en Jan Jansen van GEFFEN man en momboir van Jenneke BOUDEWIJN, mede als oom en voogd over het kind van Floris ANDRIESSEN bij Marie BOUDEWIJNS en Lijsbeth BOUDEWIJNS in absentie van haar man, te Maestricht in garnizoen, mede geassisteerd met Jan Jan van GEFFEN voorsz., hen mede fort en sterk makende als erfgenamen van Jenneke AERTS voorsz, voor 1/3 part, ter andere zijde sluiten een accoord van erfdeling van een obligatie, groot Fl 300.-, verkocht door Wouter EELKENS aan Geraert Jansen van de GRIENT en wijlen Boudewijn JANS.
??.??.1671 | R 14

Sijmon Willemse van den ANCKER, in huwelijk hebbende Jenneke JACOBS, eerder weduwe van Aert Silvester van HEDICHUIJSEN is binnen Bokhoven ab intestato overleden.*.
De weduwe, geassisteerd met haar schoonzoon Johannes de JONGH en Anthonij Willem van den ANCKER, broeder van Sijmon voorsz., gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Sijmon Willems van den ANCKER.
* ab intestato = zonder testament.
15.11.1677 | R 14

Anthonij ANTHONISSEN, man en momboir van Jenneke Stevens van VUCHT en Hendrick Jansen van THUIJLL, voogden over de onmondige kinderen van wijlen Steven Jan van VUCHT bij Iken PETERSZ, gaan erfdeling aan van de goederen, hen aanbestorven via Nicolaas Stevense van VUCHT, te Loon op Zand.
12.01.1685 | R 14

Peeter Jansen CROLL, ter eenre en Nicolaes Geeraerts van ENGELEN voogd over de innocente dochter van wijlen Cornelis Hendricxen VOSKENS bij wijlen Handersken Cornelis van ENGELEN; Cathalijn weduwe van Jacob Corneklis van ENGELEN, voor haar minderjarige kinderen; Jan Geeraerts van ENGELEN, voor zijn moeder Maijke HENDRICX; Jasper Anthonissen van AMMELROOIJ voor zijn broeder Anthonij Anthonissen van AMMELROIJ man en momboir van Jenneke STEVENS zijn huisvrouw, allen erfgenamen van wijlen Maijke HENDRICX huisvrouw van Peter Jansen CROLL, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Maijke voorsz.
22.02.1685 | R 14

Huijbert, Oijken en Handersken, kinderen van Otten Huijbertsen van den OEVER, ter eenre; Jacob Roelofs van EIJCK, haar zwager en Eijmert Philipsen van ENGELEN man en momboir van Maria dochter van Jacob Roelofs van EIJCK bij wijlen Peterke Otten van den OEVER, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Otten Huijbertse van den OEVER, te Bokhoven.
29.05.1686 | R 14

Berrent Peter KIJNTS, man en momboir van Jenneke SUERMONTS, Cornelis JONGMAN, man en momboir van Geertruijd Jacop SUERMONTS zijn huisvrouw; Maria Jacob SUERMONTS, Jan Jacob SUERMONTS, Cornelis JONGMAN en Laurens de LEEUW voogden van Anna Maria onbejaarde dochter van Willem SUERMONTS bij Wijntie WIJNANDS zijn huisvrouw; Jacob Woutersen COSIJN voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Margriet SURMONTS bij Anthonij van BREUGEL, ter eenre en Huijbert Jansen VISSCHERS en Jenneke Jansen CEMPELAERS, ter andere zijde gaan erfdeling aan van de goederen van Cornelis Jan KEMPENAERS hun zwager en oom resp. te Bokhoven en Engelen.
11.09.1689 | R 14

Johan Peterse VISSERS, testamentaire erfgenaam van Huijbert Jansen VISSCHERS, voor 1/3 deel; Maria Wouterse COSIJNS, Wouter en Hendrick COSIJNS, Anna van de LEUR weduwe van Jacob Wouterse COSIJNS, geassisteerd met Johan van de LEUR, momboir over haar minderjarige kinderen, voor 2/3 parten, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Huijbert Jansen VISSCHERS.
??.05.1702 | R 14

Jan Peters van EIJCK, vader en voogd over zijn vijf minderjarige kinderen bij wijlen Maria Peters VERHEIJE en Gabriel van GAMEREN, voogd over deze vijf minderjarige kinderen gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Maria Peeterse VERHEIJE, te Bokhoven.
28.11.1708 | R 14

Wouter REM, weduwnaar van Maria Anna VERHEIJE, voor zichzelve en voogd van zijn gewezen huisvrouw en Jan VERHEIJE met zijn gecoren voogd Geerit DROSSAERTS, te Baerdwijck, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, Jan Matthijs VERHEIJE en Anneke Peters van EIJCK, te Bokhoven en Oud-heusden.
28.01.1711 | R 14

Dirrick Cornelis JONGMANS en Cornelis JONGMANS, zijn vader gaan overeenkomst aan over 1/3 part in de nalatenschap van zijn moeder, resp. huisvrouw, Geertruijd Jacobs SUERMONT.
NB. Mogelijk 1711?
17.01.1713 | R 14

Anneke Cornelis van de LEUR, weduwe van Jacob Wouterse COSIJNS, ter eenre, Jan en Francois COSIJNS, Huijbert van NOORT weduwnaar van Maria COSIJNS en Jacob COSIJNS, allen vier kinderen van Anna Cornelis van de LEUR bij wijlen Jacob voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacob Wouter COSIJNS, te Bokhoven.
01.06.1725 | R 14/21 | f 1

Jan en Jacob JONGMANS, zonen van Cornelis JONGMANS, gaan overeenkomst aan met hun vader over de nalatenschap van hun moeder, Geertruijd SUERMOND.
24.04.1730 | R 14

Frans COSIJNS, momboir van de onmondige kinderen van wijlen Huijbert van NOORT, ter eenre en Anneke Willems van ROIJ, weduwe van Huijbert van NOORT - hertrouwd met Joris van BEECK - ter andere zijde, gaan accoord aan over de verdeling van de nalatenschap van Huijbert voorsz.
15.05.1730 | R 14

Hendrick, Anthoon, Peeter, Jacob en Adriaan; Adriaan den OUDEN in huwelijk hebbende Petronella, allen kinderen van wijlen Jan van BOORT en Driekske van HEDICKHUIJSEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Bokhoven.
29.08.1731 | R 14/21 | f 29v

Maria Adriaense van EIJNDHOVEN, weduwe van Herman van EIJNDHOVEN, geassisteerd met haar zwager Herman van OERS, ter eenre; Hendrick Janse van EIJNDHOVEN en Peeter Peeterse van EIJNDHOVEN last en procuratie hebbende van zijn vader en Hendrick Jacobs van EIJNDHOVEN en Wouter van den ABEELE zoon van wijlen Hendrina van EIJNDHOVEN, ter andere zijde gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Herman van EIJNDHOVEN, te Bokhoven.
13.06.1732 | R 21 | f 36

Engelbert CLERCX, eerder weduwe van Anthoniske Hendrickse van EIJCK, nu in huwelijk hebbende Catharina van VUGT, te Bokhoven, ter eenre en Peter van MEIRWIJCK te Nieuwkuijk voogd over de vier onmondige kinderen van Engelbert CLERCX uit zijn eerste huwelijk met Anthonette Hendrice van EIJCK, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Anthonette voorsz.
18.03.1734 | R 14/21 | f 42v

Elisabeth van GENT, weduwe van Arnoldus de MOIJ en haar kinderen Theodorus en Jacoba de MOIJ, gaan erfdeling aan van de nalatenschap van Arnoldus de MOIJ.
O.m. een brouwerij te Bokhoven.
08.02.1755 | R 21/31

Adriaan van de VOORDT en Emmert de GROOT gaan erfdeling en erfscheiding aan van een stede te Bokhoven, die zij op 1.10.1751 van Johan Paulus BEEM te Bokhoven gekocht hebben.
06.06.1758 | R 14

Clemens August, Judocus Franciscus, Antonetta, Maria Martina en Francis COPPEN in huwelijk hebbende Maria Catharina, allen kinderen van wijlen Peter Frans DANCKERS bij Johanna BIJNEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Bokhoven.
13.04.1761 | R 21

Willem Jansen KNOIJ, Maria Janse KNOIJ en Joris de LEUW in huwelijk hebbende Johanna MALLANT dochter van wijlen Adriaan. MALLANT en Margaretha Janse KNOIJ, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan Jan KNOIJ, te Vlijmen en te Bokhoven.
NB. gepasseerd te Vlijmen.
29.04.1761 | R 21

Laurens COZIJNS, ter eenre en Aert van ENGELEN, voor zich en voor de kinderen van Geertruij COZIJNS, weduwe van Dirk van ENGELEN, Jan van ENGELEN en Steven van ENGELEN, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elizabeth van ENGELEN, huisvrouw van Laurens COZIJNS.
22.09.1761 | R 14

Cornelis Jan LATHOUWERS, weduwe van Elisabeth KIPPING, hertrouwd met Catharina Hendrix COZIJNS, ter eenre en Cornelis Gijsbert LATHOUWERS met Nicolaas KIPPING voogden over het onmondige kind van Cornelis en Elisabeth voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elizabeth KIPPING voorsz, te Baardwijck, Bokhoven en Boxtel.
15.03.1762 | R 21/14

Peeter Peeterse van SON, in huwelijk hebbende Maria en Peeter Michiel van den ENDEPOEL in huwelijk hebbende Petronella, dochters van wijlen Francis COZIJNS bij wijlen Elisabeth van der AA, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Bokhoven.
24.03.1762 | R 14

Peter, Adriaan en Maria Elisabeth, kinderen van wijlen Nicolaes OERLEMANS bij Elisabeth BERCKELMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van hun overleden ouders, te Bokhoven.
03.02.1767 | R 21

Adriaen van de VOORDT, ter eenre en Anna WOLFS, weduwe van Emmert de GROOT; Peter van der LEE in huwelijk hebbende Maria Emmerts de GROOT en Jan Peterse van den BRAND in huwelijk hebbende Adriana Emmerse de GROOT, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van een hofstede te Bokhoven, aangekocht van Johan Paulus BEEM op 1.10.1751.
03.06.1768 | R 21

Jan DECKERS, thans in huwelijk hebbende Helena van DIJCK, eerder weduwnaar van Mie HOEFBANCK, ter eenre; Arnoldus en Willem DECKERS, meerderjarige zonen van Jan DECKERS uit zijn eerste huwelijk, ter andere zijde, gaan overeenkomst aan metde eventuele kinderen uit het tweede huwelijk: alle kinderen zullen gelijkelijk delen.
Erfdeling op 26.1.1778.
21.05.1771 | R 22 | f 10

Adriaan de KORT, in huwelijk hebbende Anthonetta van EIJCK, ter eenre en Anna Catharina van EIJCK en Jan van DIJCK, haar man en momboir ter andere zijde, gaan overeenkomst aan over de erfgoederen van EIJCK, aan het Oost eijnde te Bokhoven.
31.10.1774 | R 22

Adriaan van den OEVER, schepen, Cornelis van BALKUM in huwelijk hebbende Johanna van den OEVER; Willem van den BROECK enige zoon van wijlen Maria van den OEVER bij Arnoldus van den BROECK uit haar eerste huwelijk en de erfgenamen van wijlen Hendrick van ENGELEN, tweede echtgenoot van Maria van den OEVER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elizabeth Willemse van WEERT, eerst weduwe van Willem Huijbert van den OEVER en daarna van Jacob COZIJNS, te Bokhoven.
20.01.1777 | R 14

Arnoldus en Willem, meerderjarige zonen van wijlen Jan DEKKERS bij Anna Maria HOEFBANK; Martinus, Maria, Peter en Hendrik meerderjarige kinderen van Jan DEKKERS voorsz uit zijn tweede huwelijk met Helena van DIJCK; Martinus DEKKERS voorsz met Cornelis van BALKUM voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan DEKKERS en Helena van DIJCK met namen: Maria Anna, Johanna Maria en Petronella, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, onder revocatie van de erfdeling van 21.5.1771.
26.01.1778 | R 31

Henricus LATHOUWERS, ter eenre en Johanna van MEERWIJCK weduwe van Cornelis LATHOUWERS, moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen en Aldegonda haar meerderjarige dochter ter andere zijde, gaa erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader resp. grootvader Gijsbert LATHOUWERS, te Hedikhuijzen.
11.02.1778 | R 14

Steeven, Johanna, JOhannes en Cornelis, meerderjarige kinderen van wijlen Dirck van ENGELEN en Gertrudis COZIJNS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, te Bokhoven.
26.03.1778 | R 22/14

Elisabeth de LAAT, in huwelijk hebbende Jan Jansen van den HOVEN en Johannes de LAAT man en momboir van Elisabeth Wouterse van der STELT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun moeder, Francina van ENGELEN huisvrouw van Jan de LAAT, o.m. de hof het Hoefken te Bokhoven.
11.01.1779 | R 14/31

Antonetta Jansen van den BOSCH, bejaarde dochter en Jan Cornelis van den BOSCH, beide te Haeren en Adriaan KRUISSEN in huwelijk hebbende Petronella Cornelis van den BOSCH, de eerste zuster en de laatste twee kinderen van wijlen Cornelis Jansen van den BOSCH bij wijlen Jenneke Dirk van den BIGGELAAR, gaan erfdeling aan van de goederen, die Anthonetta en wijlen Cornelis van den BOSCH onverdeeld in bezit hebben gehad, te Haeren en Bokhoven.
18.02.1783 | R 22

Jan Willemse SCHEIJ, te Vlijmen, voogd over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick van GELDROP en Maria van KASTEREN, ter eenre en Nicolaas van DIESEN te Driel, weduwnaar van Maria van KASTEREN voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Hendrick van GELDROP en Maria van KASTEREN.
09.05.1789 | R 23 | f 56v

Peter van HUKELOM, in huwelijk hebbende Cornelia Peter DAANDELS Cornelis WITLOKS in huwelijk hebbende Maria Peter DAANDELS Peter van ZON in huwelijk hebbende Willemijn Peter DAANDELS gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Peter DAANDELS en Johanna van den HEUVEL, gewoond hebbende en over leden te Udenhout. Goederen te Udenhout en Helvoirt.
25.09.1806 | R 24 | f 182

Cornelis, Pieter, Adriaan, Maria Catharina en Martinus, meerderjarige kinderen van wijlen Adriaan van ABEELEN bij Anna Maria Cornelis PIJNENBORG, gewoond hebbende en overleden te Helvoirt, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders, te Helvoirt in de Gijsel en te Bokhoven.
18.06.1806 | R 24

Hendrick en Leendert CALFF, Franciscus van EIJCK, weduwnaar van Dorothea CALFF, Boudewijn LATHOUWERS in huwelijk hebbende Maria CALFF en Johanna CALFF weduwe van Hendrik van EIJCK, allen te Bokhoven en Hendrina van WINKEL weduwe van Jan CALFF, te 's-Hertogenbosch, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, Johannes CALFF en Jenneke van LITH, te Empel en Meerwijk.
18.07.1806 | R 24

Aart KUIJPERS, in huwelijk hebbende Willemijna Wouters SPAN; Martinus Steven PIJNENBORG in huwelijk hebbende Anna Catharina Wouter SPAN; Wilhelmus Peeter van HUIJKELEM, Peeter Nicolaas KLEIJZEN in huwelijk hebbende Anna Maria Peter van HUIJCLOM en Maria Peter van HUIJCLOM meerderjarige ongehuwde dochter allen kinderen resp. kindskinderen van wijlen Wouter SPAN en Johanna van LIEMPT, eerder weduwe van Willem BERKELMANS, gewoond en overleden te Haaren, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders, resp. grootouders, te Haaren Oisterwijk en Bokhoven.
22.03.1809 | R 24 | f 132

Jan Martinus SCHOENMAKERS, in huwelijk hebbende Cornelia van RIJSWIJK, Geert Peter ELIAS in huwelijk hebbende Petronella van RIJSWIJK en Wilhelmus van RIJSWIJK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Martinus van RIJSWIJK en Maria Peeter van IRSEL, gewoond en overleden te Udenhout, te Bokhoven.
21.12.1809 | R 24 | f 141