Adriana JONGMANS, weduwe van Adriaan de KORT, overleden Bokhoven 11.2.1804
Verzoek tot onder curatele stelling van Adriana voorsz door Maria van BOXTEL, weduwe van P. JONGMANS, Adriaan JONGMANS, Hendrina JONGMANS weduwe van M. GLOUDEMANS, Johannes JONGMANS, Anna Catharina JONGMANS en Johanna JONGMANS, resp. moeder, broeders en zusters
21.03.1804 | R 24 | f 103