Schepenprotocol van Bokhoven

Testamenten, Borgbrieven, Voogdijstellingen, Huwelijksvoorwaarden, Inventarissen, Echtscheiding, Collaterale successie, Curatele en Erfdelingen.
De akten, opgenomen in alle rubrieken, zijn alfabetisch gerangschikt. Hierbij is de letter C opgenomen onder K of S, al naar gelang de uitspraak. F en V zijn samengevoegd onder de V. Verder is de Z een ook de letter C opgenomen onder de S. De familienamen zijn weergegeven zonder voorvoegsels. De opgenomen erfdelingen en erfscheidingen zijn CHRONOLOGISCH weergegeven. Op dit onderdeel is een ingang gemaakt op de familienamen, met weglating van voorvoegsels en voornamen. Sommige testamenten en ook sommige erfdelingen zijn in twee registers - of - onder twee verschillende inventarisatie van de schepenbank van Bokhoven terug te vinden. De reden hiervan is niet duidelijk!
Inhoud:
Borgbrieven (1748)
Collaterale Successie (1790-1810)
Curatele (1804)
Echtscheiding (1765)
Erfdeling en erfscheiding (1630-1809)
Huwelijksvoorwaarden (1657-1732)
Inventarissen (1624-1804)
Testamenten (1610-1810)
Voogdijstellingen (1785-1809)
P.L. Leget Kuijlen | J.N. Leget | Oss 28 juni 1990