Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch

Archieven
Fichier Smulders

Belastingen

Cijnsregister
Zestigste penning
Versterf 1548-1600

Bevolkingsregistratie

Borgbrieven, borgstellingen en reispassen
Borgbrieven algemeen
Borgbrieven afgegeven door schepenen van 's-Hertogenbosch 1684-1809
Borgbrieven Bokhoven 1748
Borgbrieven Godshuizen 1755-1810
Borgbrieven en borgstellingen te Orten 1681-1805
Borgstelling confinementen 1764-1807
Borgstellingen gepasseerd voor schepenen 1742-1808
Borgstellingen van binnengekomen personen 1755-1810
Reispassen uitgereikt door schepenen 1769-1806
Momboirboeken
Periode 1560-1590
Periode 1554-1600
Periode 1588-1625
Periode 1625-1645
Periode 1645-1687
Periode 1697-1809
Volkstelling
1822

Charters Sint-Jan

Periode 1295-1801

Defensie

Inkwartiering 1602
Inkwartiering 1673-1744
Inkwartiering 1747
Inkwartiering 1795-1813

FinanciŽn

Erf- en lijfrenten op de stad 's-Hertogenbosch
Leen- en Tolkamer van 's-Hertogenbosch 1605-1800
Henk Beijers Archiefcollectie
Toegang 8 Inventarisnummer 144

Notariaat

Inventarissen 1749-1809
Notarissen met standplaats 's-Hertogenbosch
1475-1842
1926-1935
Testamenten gepasseerd voor
Notaris Gillis Ketgen Sr. 1621-1660
Notarissen te Rosmalen 1652-1762
Notarissen te 's-Hertogenbosch 1580-1810
Notarissen te 's-Hertogenbosch 1811-1842
Testamenten Bokhoven 1610-1810
Testamenten Empel 1688-1810
Testamenten Engelen 1654-1810

Openbaar bestuur

Resoluties stadsbestuur 1629-1674

Overige

Brede Haven
Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen
Henk Beijers Archiefcollectie
Toegang 9 Inventarisnummer 293

Priesters

De oude dekenaten
Priesterkinderen

Rechtspraak

Dataschurk
Doodslagen en strafbedevaarten
Schepenbank
's-Hertogenbosch 1366-1811
Bokhoven 1610-1810
Empel 1688-1810
Engelen 1654-1810
Schepenen
Periode tot 1629 (Jacobs)
Periode 1629-1794 (Hoekx)
Bijlage schepenen en rentmeesters (Schuttelaars)

Registratie van kerkelijk lidmaatschap

Lidmatenboek van de kerk van Rosmalen 1649-1815

Registratie van onroerend goed

Erfdelingen
Periode 1467-1580
Periode 1544-1637
Periode 1551-1570
Periode 1570-1600
Periode 1600-1639
Periode 1629-1709
Periode 1680-1792

Schepenprotocol

Bokhoven
Empel
Engelen

Sociaal- Cultureel Welzijn

Tafel van de H. Geest
Lijst van procuratoren, provisoren, goederen, spynden en testamenten
Regesten van oorkonden:
Inleiding