van Matheeus Laureyns vander Zantvoirt van eenen huyse staende tot Hyntham - 3 CG 3 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van David Willems van eenen huyse tot Hyntham - 2 CG 3 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Lambert Jacops van die helfte van eenen huyse staende after die Mandemekers - 5 CG 6,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Christoffel van Balen van eenen huyse after dwiltvercken - 42 CG 9 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van heeren Anthoenis van Eeckhout van eenen huyse staende by St.Janskercke - 20 CG.
SAH 1400 SR 1548/9
van Dircken Janss van eenen huyse staende inde Orthenstraet - 8 CG 14 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Symon van Heel van eenen huyse staende opt Hynthamereynde - 6 CG 8 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Arnden Keymp van eenen huyse inde Verwerstraet - 14 CG 2,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jasper Jan Staeckmans van eenen huyse opten Ouden Huls - 2 CG 16,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Jacops van eenen huyse staende inde Vuchterstraet - 6 CG 16 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Ariaen Janss van Scyndel van eenen huyse staende opte Oude Dieze - 10 CG 6 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Peter Janss alias Staeckmans van eenen huyse staende inde Buertsche straet - 3 CG 15 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Roeloff Hermans voer die helfte van eenre camer staende by St.Jacopskercek - 12 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Huybrecht Ariaens van eenen huyse staende inde Verwerstraet - 12 CG 18 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Stanss Huyberts van eenen huyse staende inde Ridderstraet - 6 RG 7 st ort.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen van Dillen van eenen huyse aende merct - 18 CG 6,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Floris Peters van eenen huyse staende opt Ortheneyndt - 5 CG 19 st 3 oirt.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Willems molder van eenen huyse aende Weverplaetse - 2 CG 18 st ort.
SAH 1400 SR 1548/9
ontfangen van eenen huyse staende op St.Janskerckhooff van Jannen van Delft Claess - 15 CG 16,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Goyart Pynappel van eenen huyse staende aenden Hoigen Steenwech - 13 CG 1 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jacop van Empel van eenen huyse staende after die mandemekers - 6 CG 4,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jaspar Jan Marceliss van eenen huyse staende inde Putstraet - 5 CG 10,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Peteren Goyartss van Oss van eenen huyse staende inde Verwerstraet - 3 CG 11 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Zanders van eenen huyse staende inde Vuchterstraet - 9 CG 10 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Henrick Peter Eymbrechts van eenen stuck lantz opte Dungen gelegen - 8 CG 13 st ort.
SAH 1400 SR 1548/9
van Rutgeren van Rossem van eenen huyse inde Hynthamerstraet - 8 CG 5 11 st.
(er staat: v xi st)
SAH 1400 SR 1548/9
van Mathys Henricx van Buerden van eenen huyse opt Ortheneynde - 8 CG 14 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Franss die Bruyn van eenre cameren inde Schilderspoirt ende eenen halven camp lantz opten Petteler - 5 CG 16 st 3,5 ort.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Joerdens van eenen huyse aenden hoigen steenwech - 10 CG 15 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Rutger Staess van eenen huyse staende tot Hyntham - 31 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Cornelis Joest Huybrechts van eenen huyse staende after die Tholbrugh - 7 CG 10 st ort.
SAH 1400 SR 1548/9
van Herman van Elten van eenen huyse staende aende Cruysstraet - 4 CG 4 st 3 ort.
SAH 1400 SR 1548/9
van Henrick Bernts van eenen huyse staende inde Buertsche straet - 4 CG 9,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Roelofs van eenen huyse staende opten Ouden Huls - 3 CG 6 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Peteren Arnts van eenen huyse staende opten Ouden Huls - 3 CG 8 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Coenraet Geritss van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet - 4 CG 4 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Mathys Arnts boighmeker van eenen huyse staende opt Ortheneyndte - 8 CG.
SAH 1400 SR 1548/9
van Willem Goebels van eenen stuck lantz gelegen tOrthen - 31 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Joachim Peters vanden Hoevel van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 5 CG 14 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Peteren Artss bontwercker van eenen huyse staende inde Kerckstraet - 7 CG 16,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Arts van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet - 5 CG 4 st oirt.
SAH 1400 SR 1548/9
van Wouteren Jan Hacken van eenen stuck hoplantz gelegen opte Dungen - 4 CG 1 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Peters molder van eenen huyse staende tot Orthen - 41,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Peteren Peters van eenen huyse staende tot Hyntham - 8 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Willemen Jan Goyartss van eenen huyse staende inde Cleyn Tolbrughstraet - 3 CG 6,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Bartholomeus Ariaens van eenre cameren opten Vuchterendyck - 48 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Michels van een stucxken lantz gelegen tot Hyntham - 3 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Claes Dircx van drie scheren weyen gelegen inde Vlierdt - 22,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Lenart Roelofss van eenen stuck lantz gelegen buyten St.Anthoenispoirt - 36 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Dircken van Meer van eenen stuck lantz gelegen opte Meer byde Donck - 3 CG 5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Roelofs ende Floris Peters van eenen huyse staende tot Hyntham - 41,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Herman Kodden van eenen huyse staende inde Colperstraet - 13 CG 19 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Dircken Janss van eenen huyse aende Vischmerct - 8 CG 2 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Anthoenis Jan Huberts van eenen huyse staende op Vranckenhostat - 3 CG 10 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Wouter Peters van eenen huyse staende inde Wynmolenberchstraet - 2 CG 5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen soen Gielis Janss van eenen huyse ende erffeniss gelegen opte Dunge - 8 CG 6 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van j. Anna dochter Jan Monix soen m. Jans des jongen van eenen huyse staende opte Oude Dieze - 33 CG 3 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Henrick Henricx Coenen s. van eenen huyse staende tot Hyntham - 24,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Dircken Arnts Hermans van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 3 CG 1 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Arnde Zanders van Hees van eenen huyse staende inde Kaerstraet - 8 CG 7,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Dircx van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet - 8 CG 6 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen van Hemart screynmeker van eenen huyse inde Orthenstraet - 3 CG 10 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Gerit van Macharen van eenen huyse staende inde Vischstraet - 6 CG.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen van Scutdrop mesmeker van eenen huyse inde Vuchterstraet - 10 CG.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Arts van Berlyckem van eenen huyse aende Merct - 19 CG.
SAH 1400 SR 1548/9
van Emken weduwe Walravens van Gemart becker van eenen huyse staende by St.Anthoenis capelle - 6 CG 5,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Lenart Ariaens van die helfte van eenen hoybeempt gelegen op Vranckenhostat - 38 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Willem Reyners van eenen huyse staende opt Ortheneynde - 7 CG 16,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
vanden pater after die Tholbrugh van eenen stuck lantz gelegen tot Orthen - 40 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Ariaen Zegers van eenen huyse staende inde Vuchterstraet - 5 CG 11 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jacop Peters van eenen huyse staende opten hoeck vander Volderstraet - 3 CG 4 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Otten van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt - 4 CG 8 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen s. Henricx Sleeuwen alias van Erpe van eenen huyse inde Vuchterstraet - 13 CG 6 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Zegeren Jacops van 2 cameren after die Tolbrugh - 47 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Goyart s. Dircx Goebels van 2 huyse staende in St.Anthoenis straet - 5 CG 8 st ort.
SAH 1400 SR 1548/9
van Daniel Henricx van eenen huyse inde Hynthamerstraet - 15 CG 2,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Anna dochter Jans Artss van twee vierde gedeelten van eenre cameren staende inde Schilderspoirt - 33 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Peters van eenen huyse staende inde Orthenstraet als voer vyff achte gedeelt - 9 CG 18 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Henricx van eenre cameren staende opte Molenbrugh - 24 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Arnde Laureyns van eenen huyse staende after die drie mollen - 5 CG 10 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Joest Goyarts vander Hoeven van eenen huyse met twee cameren staende opt Hynthamereyndt tussen beyde poerten - 7 CG 4 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen van Raveschot van eenen stuck hoybeemptz opte Dungen gelegen - 7 CG 10 st 3 ort.
SAH 1400 SR 1548/9
van Gielis die Keyser van eenen huyse staende opte Oude Diese - 8 CG 9 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Thielmans voer 9e gedeelt van 9 margen lantz gelegen buyten St.Janspoirte - 36 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Hermans van eenen huyse staende inde Orthenstraet - 21 CG 15 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jannen Janss die Bont van eenen huyse staende tot Hyntham - 4 CG 14 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Vranck Janss van eenen huyse staende opte Oude Dieze - 7 CG 13 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Peter van Nymegen van eenen huyse staende inde Boertsche straet - 9 CG 2 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Jacop van Spoerdonck van drie scharen inde Vlierdt - 2 CG 10 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Gerit die Vriese van eenen huyse staende aende Merct den sloetel - 15 CG 1 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Peteren van Oirle van eenen huyse staende inde Verwerstraet - 12 CG 2,5 st.
SAH 1400 SR 1548/9
van Peteren van Antwerpen van eenen huyse staende inde Orthenstraet - 11 CG 9 st ort.
SAH 1400 SR 1548/9
van Lambert soen Willem Herincx van eenen huyse staende op Ortheneyndt - 14 CG 10 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Anthoenis Anthoeniss van Zutphen van eenen huyse staende after die cleyn tolbrugh - 2 CG 11 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Anna d. Jans Hacken van eenre cameren staende by die celbrueders - 3 CG 17 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Eerken Goessen Bloemarts van eenen huyse staende in St.Jorisstraet - 7 CG 1 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Peteren Henricx Janss van eenen huyse staende inde Putstraet - 3 CG 4 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Peteren Claess van eenen huyse staende inde Verwerstraet - 6 CG 16 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Arnden Jasper Artss van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 5 CG 16,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opt Ortheneyndt - 4 CG 14 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen sester lantz gelegen opte Dungen - 18 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenre halver cameren int Waterstraet opt Hynthamereyndt - 12 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenre cameren staende inde Schilderspoirt - 4 CG 10 st 3 oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Verwerstraet - 8 CG 1 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenre cameren staende inde Waterstraetken by die Gevangenpoirte - 3 CG 7 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende aenden hoigen steenwech naist den gebroeken pot - 8 CG 14 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Vuchterstraet - 14 CG 11 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 11 CG 13 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt - 19 CG 7,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende after den minrebruederen genoempt die Barbaer - 8 CG 0,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Postelstraet - 4 CG 6 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van een stuck lantz groot vier mergen int Boschvelt - 12 CG 15 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse aenden Hoigen Steenwech in St.Merten - 24 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
voer tseste gedeelt van eenen huyse inde Karstraet - 38,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet naest die croen - 20 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende St.Jorisstraet - 5 CG 19 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Vischstraet - 12 CG 14 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van twee kempkens gelegen buyten die Pickepoirt - 3 CG 8 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse in die Orthenstraet - 6 CG 19 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Postelstraet - 2 CG 6,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van twee scaren inde Vlierdt - 33 st 3,5 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Orthenstraet - 16 CG 5 st oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenre cameren int straetken van Best - 2 CG 10 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen stuck lantz aldaer gelegen - 4 CG 13 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 9 CG 11 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van twee scaren inde Vlierdt - 34,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende op die Cruysstraet - 12 CG 16 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 3 CG 12 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Kerckstraet - 8 CG 12 st ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van een huyse omtrent St.Janskercke - 11 CG 8 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse inde Postelstraet - 11 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opte Dungen - 26 st oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van een huyse hoff etc opte Dungen - 5 CG 7 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Buertsche straet - 9 CG 2,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van een camer aen St.Jacops capelle - 2 CG 1 st oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van een huyse opten Vuchterendyck - 5 CG 4 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende after Ste.Peters capelle - 2 CG 9 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Waterstraet byde Gevangenpoirt - 4 CG 13 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Kerckstraet - 5 CG 10 st.
SAH 1401 SR 1549/50
er staat: item van eenen huyse staende inde Waterstraet - 2 CG 9 st oirt.
(wordt hier de vorige persoon, Gerit Claess, bedoeld?)
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Kerckstraet - 16 CG 15 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Symon Janss ende Roever Peters van een halff wyndmoelen tot Hyntham - 4 CG 16,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van een huysken tot Orthen - 12,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende tegens die bogaerden over - 7 CG 5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende teynden die Vuchterstraet - 7 CG 5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen buenre lantz opte Dungen - 3 CG 13,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse ende zeker lant opte Dungen - 7 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van drie loepenzaet lantz tot Hyntham aenden boem - 33 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen camp lantz tot Hyntham - 2 CG 5,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Buertsche straet - 4 CG 15 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van zekere erffenisse opte Dungen - 13 st oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opten Ulenborch - 5 CG 3 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van een dordendeel vander cuypen aende merct - 6 CG 5 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van zeker lant op die Dungen - 36 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van een stuck lantz opte Dungen opte drie borcht - 5 CG 15 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende aende Corenbrugh - 10 CG 17,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opt Ortheneynde - 16 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen stuck ackerlantz - 2 CG 4 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende over die Geerlicxe brugge - 12 CG 4,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen mergen lantz op die Dungen - 2 CG 1,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Schilderspoirt over die Geerlicxe brugge - 3 CG 10 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Volrestraet - 21 CG 10 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van zekere lant tot Hyntham - 3 CG 6 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opten Ouden Huls - 4 CG 4 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse by sHeylichs cruyspoirt genoempt dwilt wyff - 6 CG 13 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opte Dungen - 5 CG 6,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen stuck lantz opte Oetheren - 3 CG 16 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van een vierendeel van eenen huyse inde Corte Putstraet - 5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse inde Kerckstraet - 13 CG 15 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse ende erffeniss tot Hyntham - 2 CG 19 st 11 d.holl.
SAH 1401 SR 1549/50
van een halff wyndmoelen tot Hyntham - 2 CG 6,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Kerckstraet - 8 CG 10,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Hilleken Egens ende Anneken Claes dochter van Driell van eenen huyse staende inde Ridderstraet - 5 CG 10 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse den Hollantschen thuyn genoempt aende Vischmerct - 42,5 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen halven huyse tot Orthen - 33 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen halven huyse tOrthen - 2 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse inde Hynthamerstraet - 6 CG 17 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen stuck lantz opte Dungen - 11 CG 2 st oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen stuck weylantz opte Dungen - 7 CG 10,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van een stuck lantz opte Dungen - 5 CG 1 st oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen hopvelt opte Dungen - 2 CG 17 st oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen halven huyse genoempt tgulden vlies inde Zadelstraet - 21 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse genoempt die dornecroon inde Kerckstraet - 12 CG 15 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse after die tholbrugh - 8 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opt Ortheneyndt naist die zonne - 9 CG 1,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen erffken after Wouter Peters inde Wynmolenberchstraet - 4,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse onder die cameren naist den ezel - 8 CG 5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende after die tolbrugh - 2 CG 15 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 7 CG 11 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende opte Vuchterendyck - 2 CG 10,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet - 18 CG 1 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse ende vier cameren opt Ortheneynde - 8 CG 7 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse ende 2 cameren opten Ouden Huls - 6 CG 17,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse erff ende hoff opte Dungen - 10 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van een huyse inde Berwerstraet - 2 CG 11 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende op Vranckenhostat - 5 CG 4,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende aenden Hoigen Steenwech - 18 CG 8,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Kerckstraet - 17 CG 1,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen legen erve op Vranckenhostat - 16 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van een dordegedeelt van eenre cameren inde Verwerstraet - 12 st 0,5 oirt.
SAH 1401 SR 1549/50
van twee cameren after die tolbrugh - 33 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen hont lantz inde benedenschen weerdt campen - 22 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Claes Henricx becker van een cleyn huysken staende inde Volrestraet gecoft van Jan Gerits - 2 CG 8 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenre camer staende inde Postelstraet byden cleynen begynhoff - 4 G 11 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde langh Putstraet - 4 CG 5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Christoffel Bot van eenen huyse staende aende Pynappels poirt gecomen van Dirck Rovers - 5 CG 5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Peter Janss van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecomen van Lysken Coenen - 7 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van Jan Cornelis van eenre cameren after die tholbrugh gecomen van Mathys van Strathen - 2 CG 9 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen stuck lantz met eenen huse opte Dungen - 3 CG 6,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen stuck hoylantz opte Dungen - 13 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende inde Vuchterstraet in Sint Jacop - 15 CG.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse ende hoff opte Dungen op die Sporct - 2 CG 2 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen halven huyse staende after die mandemekers - 5 CG 17 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Mathys van Boerden van vier vyff deelen vander helfte van eenen huyse inde Ridderstraet gecomen vande erffgenamen Dircx die Lu - 4 CG 17 st 2,5 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen stuck lantz gelegen opte Dungen - 2 CG 1 st 3 ort.
SAH 1401 SR 1549/50
van Goyarden vanden Grave van eenen huyse met twee cameren staende opten Vuchterendyck gecomen van Joest die cuyper - 5 CG 16,5 st.
SAH 1401 SR 1549/50
voer den 60en penn. van eenen huyse opten ouden Huls tegens Massereels - 7 CG 2 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van een 5te gedeelt van een dordegedeelt van eenen huyse inde Peperstraet ende een huyss aende Weverplaetse - 25 st.
item vanden selven Joesten noch van een 5te gedeelt van een dordegedeelt vanden huyse voirs - 25 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van eenen huyse staende onder die cameren - 15 CG 8 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Anneken d. Jans Arts van een vierengedeelte van eenen cannen gecoft van Arnt Peters inde Schilderstraet staende - 16,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Laureyns van Sprangh van eenens stuck lantsz van Jannen Huygen vercregen gelegen buyten die Molenstege - 4 CG 16,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jaspar vanden Broeck van eenen huyse staende inde Kerckstraet van Peter Joesten - 17 CG 1,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Mechtelt van Vechel van eenen mergen lantz gecoft van Jenneken Mallantz - 3 CG 11 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen van Vinckenroye van eenen huyse staende inde Orthenstraet gecoft van Lysbet van Stryp 18 CG 2,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Joest van Auwen van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet gecoft van Joest vander Lynden - 10 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Herman Bitters vanden 60en penninck van die helft van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 3 CG 6 st 3 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
vander weduwe Daniels Loyen van eenen huyse staende op die Oude Diese vercregen van Gielis die Keyser - 8 CG 17 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Geritden Jan Gieliss van vier stucken lantz op die Dungen gelegen genoempt Reyndonck - 6 G 15 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Ansem Jacops van eenen stuck lants opte Dungen gelegen van Lambert Wouters - 2 CG 18 st 3 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Lambert Wouters van eenen stuck hoylants op die Dungen gelegen - 25 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Roeloff Daniels van eenen huyse staende inde Postelstraet van Joest van Oss - 4 CG 3,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Arnden Willem Goyartss van eenen stucxken lantz op die Dungen gelegen - 2 CG 12 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jacop Corneliss van drie campen lants gelegen buyten die Pickepoirt - 16 CG 5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
Laureyns Ariaens van een hostat tOrthen gelegen tegens Gieliss Peterss vercregen 2 CG 9 st 3,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen die Louwe van vier 5te gedeelten van eenre cameren gecoft van Peter Arts - 2 G 1,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jaspar van Balen van eenen huyse staende after die Tholbrugh gecoft van m. Frans van Uden - 17 CG 6 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Roelofs van eenen huyse genoempt Bourgongien van Art Vogels - 19 CG 7 st 3,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peter Joesten van eenen huyse genoempt die witte duyffve tegens Goyarts van Goch gecoft - 18 CG 15 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Bartholomeus Hoirnkens van eenen huyse met twee cameren staende opten hoeck vanden mortel - 10 CG 12 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Henricxke weduwe Jans van Oirschot van eenen huyse staende inde Verwerstraet tegens den engel over - 10 CG 18 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peteren van Vladeracken van eenen huyse staende after die Tolbrugge - 18 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Prekers van eenen huyse staende op Hynthamereyndt vercregen tegen Jannen Otten scoenlepper - 4 CG 11,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Reyner Huberts van eenen huyse staende tOrten opten Camstraet - 2 CG 7 st ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Willem Robberts cremer van eenen huyse ende erffenisse tot Orten gelegen - 3 CG 14,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Anthonis Janss van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet by die fonteyn - 18 CG 6,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Joest Hermaenss van Graes snyder van eenen huyse staende inde Verwerstraet van Peteren Janss vercregen - 7 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen vander Ameyden van eenen huyse die blauwe hant staende inde Verwerstraet - 17 CG 6,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
Jacop Gerits van eenen huyse staende inde Orthenstraet tegens Laureyns Jacops vercregen - 3 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Peters van eenen huyse staende inde Kerckstraet tegens Mechtelt beckers vercregen - 9 CG 17 st oirt.
SAH 1402 SR 1550/1
van Henrick Claes Rutgers van eenen stuck hoplantz omtrent 5 lopensaet gelegen opte Dungen tegens Arnden Pels vercregen - 3 CG 17 st 3 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Margriet Henricx Willems d. van 2 scairen weyen opte Dungen tegens Arnden Pels vercregen - 41,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Balthes Henricx die schilders huysvrouwe van eenre cameren opten Wynmolenberch tegen Peteren Janss gecoft - 3 CG 5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
8-1 van eenen huyse staende inde Vischstraet van Thomas Boest tegens die kynderen van Lambert Arnts vercregen ontfangen 15 CG 12 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Geritden Jan Rutten van eenen huyse ende erffeniss opte Dungen inde Litsche straet gecoft tegen Christoffel Janss - 7 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Aelberden vander Lynden van eenen huyse inde Vuchterstraet tegen Henricx van Deventer gecoft - 13 CG 13 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peter Henricx die Leeuwe van eenen huyse staende inde Zadelrestraet vercregen tegen die kynderen Martens die Bitter - 20 CG 2 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Arnden Peterss van 6 loepensaetz lants met een busselken opte Dungen vercregen tegen die kynderen Bernyer Artss - 5 CG 8 st ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Ariaen Roelofs van eenen campken drie mergen opte Dungen vercregen tegens die kynderen Arts Bernier - 8 CG 17 st 3 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
22-1 van Cornelis Claess van eenen huyse staende inde Volrestraet gecoft van Goessen Heeren - 2 CG 18 st oirt.
SAH 1402 SR 1550/1
van Ghysbert Ariaens van eenen huyse staende opte Cruysstraet gecoft tegen den kynderen Peters van Oss - 17 CG 5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Symon Daniels van eenen huyse staende aende merct vercregen van Ghysbert Jan Ysbrants - 23 CG 12,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Zegers van eenen stucxken lants after die drie mollen gecoft tegens heeren Goessen Peters - 13 st 2,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Henrick Gerits drapenierder van eenen huyse staende aende Weverplaetse opten hoeck vande molenstege - 9 CG 16,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Goyarden Strick van eenen huyse staende inde Putstraet vercregen tegens Merikens belmekers - 10 CG 17 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Arnden Jan Lamberts van eenen huyse staende opten Vuchterendyck vercregen van Marten van Heel - 9 CG 12 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van m. Dominico inden Beer van eenen huyse staende inde Verwerstraet tegens Cornelis van Thournout gecoft - 7 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Henricx die Leeuwe van eenen huyse inde Volrestraet vande kynderen Arnts Boonen vercregen - 5 CG 5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Henricken Henricx Coenens van eenre camer opten Wynmolenberch gecoft van Peter Byermaet - 35 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Rembout Gieliss van eenre camer in St.Annenstraet gecoft vande weduwe Meriken Marcelis Peters - 4 CG 2 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen van Raveschot van eenen stuck weylantz 3,5 mergen groot opte Dungen int Wout vanden kynderen Gevarts die Louwe vercregen - 9 CG 6 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Noppen van eenen stucxken lants dat grientken genoempt aen Pickepoert gelegen tegen Goyarden van Vlierden gecoft - 15 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Ariaen Lamberts van eenen huyse hoff tot Orthen van Marcus Henricx gecoft - 13 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Anthoenis Arts van 2 cameren inde Putstraet tegens Arnts Janss gecoft - 4 CG 3 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Thomaes Henricx van eenen huyse staende inde Orthenstraet tegen Jannen Ghysberts - 4 CG 3 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jaspar Janss oirgelmeker van eenen huyse staende in St. Jorisstraet van Lambert Artss vercregen - 8 CG 16 st oirt.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Dircx Janss van Engelant van een hostat tot Hyntham vercregen van Hilleken weduwe Dircx Janss van Engelant - 2 CG 17 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Zegers van vier cameren opten Ulenborch van Jannen Buekentop gecoft - 6 G 10 st oirt.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Janss tymmerman van eenen huys opten ouden huls vercregen vanden erfgenamen Henrick int Leeuken - 3 CG 14 st 3 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Joest Knoyen van een camer after Joachim van Huesden opten Vuchterendyck vercregen tegens Lambert Janss - 1 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Geritden Lamberts van eenen acker groot 3 lopensaet opte Dungen opte Poeldonck van Laureyns Janss gecoft - 2 CG 10,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Dircken Goyarts van eenen huyse aende merct tegen die weduwe Ygrams van Achelen vercregen - 48 CG 6,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van h. Jacop Zanders priester van 4 hont lantz tot Orthen gelegen - 41 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Corstiaen Weygergancx van 4 mergen lantz tot Orthen gelegen - 14 CG 12 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jacop Bacx van eenen huyse staende inde Verwerstaet tegen derffgenamen Gerits Toelincx gecoft - 16 CG 9 st 1,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Laureyns Pelgrom van eenen huyse staende aende Molenstege van Henrick van Deventer Hermanss vercregen - 20 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Noppen van eenen stuck lantz van 3 mergen opten hoigen stroom gelegen van Joachim vanden Wyer vercregen - 7 CG 7,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Henrick Peter Eymberts van een huys hoff opte Dungen inde Lytsche straet van Everit Jan Rutten vercregen 2 CG 16,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Ghysbert Janss van eenen huyse opten Triniteyt vanden executien heer Laureyns Cuypers gecoft - 6 CG 11 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Geritden vanden Grave van eenen huyse staende inde Hytnahermstraet den noetboem van Fyken vander Mazen gecoft - 24 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Henrick Symonss van eenen huyse buyten die Pickepoirt staende van Jannen Goessens - 56 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peter Hermans van eenen huyss hoff tot Orthen vanden erfgenamen Cornelis Jacopss gecoft - 5 CG 13 st oirt.
SAH 1402 SR 1550/1
van Claes Coelen van eenen ackerlantz met eenen berch tot Orthen vanden erffgenamen Corneliss Jacopss gecoft - 4 CG 2 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jenneken Bouwens van eenen mergen lantz inden liesscamp noch van eenen camp van drie mergen tot Orthen tegen derffgenamen Cornelis Jacopss vercregen - 14 CG 16 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Marcelis Hermans van een roy dycx tOrthen gelegen vanden erffgenamen Cornelis Jacops gecoft - 2 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Yken weduwe Dircx die Haen van eenen huysken etc tot Orthen gelegen van Berthout Wessels cs vercregen - 22,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Anthoenis Danielss van een stuck zeylantz inder prochie van Orthen gelegen tegens Jannen Papen gecoft - 2 CG 13 st.
SAH 1402 SR 1550/1
21-4 van Peter Gheelmans van eenen mergen lantz onder Orthen tegens Jannen Wonders gecoft - 45 st 2,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Lenart Ariaens Michiels van een erffken met twee cleyn huyskens genoempt het hemelryck tot Vucht tegen Mathys Berwoutz gecoft - 21 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Henrick Willems van eenen halven huyse inde Ridderstraet van Cornelis van Zambeeck vercregen - 3 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
vanden procurator vanden carthuseren van eenen huyse in St.Joris straet tegen Laureyns Pelgrom gecoft - 19 CG 3 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Anthoenis Jacopss raymeker van eenen ledige plaetse tot Vucht tegen die weduwe Lysbeth Claess gecoft - 4 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Gerit Peterss van eenen huyse after die Tolbrugh van Cristiaen vanden Yser vercregen - 5 CG 5,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Joest Roevers van eenen huyse inde Kerckstraet dwelck hy m. Franss Hanenberch vercoft heeft 15 CG 6,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Cristiaen van Weert van eenen huyse aende Merct genoempt den schilt van Vranckryck - 28,5 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Claes Janss die Hertoigh van 9en gedeelt van eenen camp buyten St.Janspoert int slyck van Jannen van Tangeren gecoft - 15 CG 4 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Joest Roevers van eenen huyse staende inde Kerckstraet tegens derffgenamen Metken van Maren vercregen - 29 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Wouteren Colen van een camer inde Postelstraet tegen Jan Zanders vercregen - 2 CG 6,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Henricx van Breda van een ledighe plaetse inde Berwoutstraet staende tegens den block inde Vuchterstraet gecoft - 11 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Franss Spykers van een huyse erve tot Hyntham gelegen tegen Goyarden Coelborneer gecoft - 2 CG 14 st 11 d.holl.
SAH 1402 SR 1550/1
van Steven Henricx van een 10en gedeelt van een stuck lantz int Boschvelt tegen derffgenamen Daniels Roelofs gecoft 31 st oirt.
SAH 1402 SR 1550/1
van Ariaen Everits van een halff hont ende een halff vierdel hont lantz gelegen aender Bosscher sloet tegen derffgenamen Daniels Roelofs gecoft - 14 st 3 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Ghysbert Janss van een dordegedeelt van twee campen lantz buyten die Pickepoirt tegens Willem Gast gecoft - 3 CG 17 st.
SAH 1402 SR 1550/1
Aleyt Brugmans van een huyse tegens myn heer van Brecht ridder van m. Jan van Oss cs vercregen - 6 CG 13 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jacop Anthoeniss van 2 huyskens onder een dack after die tholbrugh tegen Zegeren Jacops vercregen - 4 CG 2,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jenneken vanden Yser ter cause van een camer inde schilders poirte van Katherine weduwe Henrick Bierkens vercregen - 4 CG 15 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Willem Franss van twee huyskens after die tholbrugh onder een dach tegen Jacoppen Anthoeniss vercregen - 6 CG 3,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Arnden Marss van eenen huyse inde Hynthamerstraet tegen Reyneren Huybert Henricx vercregen - 10 CG 4 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen van Zusteren van eenen halven huyse after die tholbrugh tegen Claes Wouters gecoft - 3 CG 17 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van heeren Gieliss opten thoeren priester van een huysken tegens den gulden put over inde Putstraet van Jannen Jacops cs vercregen - 4 CG 1,5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Goyaerden vanden Camp van eenen huyse met zyn erffeniss tot Hyntham bynnen boems tegen Claes Janss gecoft - 46 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Joachim van Huesden cs voer een dordegedeelt van twee huysen deen opte Cruystraet ende dander opten hoeck vanden Fraterstraet staende tegen Arnden Houbraken vercregen - 43 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Dircken Ghysberts van een camer opten Vuchterendyck vercregen van Arnden Houbrakens - 52 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peteren Jan Roelofs van drie vierde gedeelten van eenen huyse inde Vuchterstraet van Roloven Janss gecoft - 7 CG 14 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Pynappel Willems van eenen huyse staende aenden hoigen steenwech tegens derffgenamen vande weduwe van Brouheeze gecoft - 27 CG 9 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Geritden die Vriese van twee huyskens tot Hyntham tegens Claess Peters gecoft 4 CG 2 ort st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peter Claess van eenre wyndmoelen staende tOrthen tegens Peteren Rutgers vander Houtart vercregen - 3 CG 18 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Wouteren Wouterss van een ledige plaetsken inde Orthenstraet beneven St.Peters Capelle tegen Thoenis Jacops vercregen - 3 st ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen van Dillen van eenen huyse inde Hynthamerstraet genoempt die fonteyne tegen Walraven vander Elst vercregen - 31 CG 5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Thomaes Artss van 2 royen lantz op Vranckenhostat gelegen tegen Gerits Symons vercregen - 2 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Huybert Matheeuss van eenen huyse met 10 lopensaet lantz opte Dungen tegens Lenarden Peters gecoft - 9 CG 5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen vanden Water van een huyse opten Papen huls tegen derffgenamen Margriet Cock vercregen - 50 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peteren van Lyer van eenen huyse staende after de Tholbrugh van Franss Spyker gecoft - 4 CG 11 st 3 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Janss maelder van eenen huyse inde Wynmolenberche straet tegen Peteren vander Heyden gecoft - 17 st 1,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Heymerick Janss van een vierendeel van eenen huyse inde Corte Puttestraet tegens Goessen Lenarts gecoft 5 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Cornelis Lamberts Janss van eenen huyse inde Orthenstraet tegens den witten rave van Cornelis Arnts Willems gecoft - 4 CG 2 st oirt.
SAH 1402 SR 1550/1
van Philips Sebastiaens van eenen huyse staende byde Minrebruederen tegens Lysbeth weduwe Jans van Stryp gecoft - 7 CG.
SAH 1402 SR 1550/1
van Dircken die becker van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet tegens den valck van Jenneken weduwe m. Dircx Rutgerss cs vercregen - 8 CG 15 st.
SAH 1402 SR 1550/1
van Hanss van Amsterdam van eenen mergen lantz int Boschvelt tegen Joesten Raess Persoens vercregen - 2 CG 6 st 2 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peter Gheelmans van eenen huyse inde Kerckstraet tegens Raphael Bardeyn gecoft - 8 CG 17 st ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jasper cangieter van eenen huyse staende aende Merct tegen die kynderen Aelbert Kethelers gecoft - 27 CG 8 st ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Peteren van Oirle van eenen erff tot Hyntham gelegen van Jannen die becker vercregen - 13 st oirt.
SAH 1402 SR 1550/1
van Jannen Martens kerssmeker van eenen huyse staende inde Verwerstraet tegen derffgenamen Willem Vastarts vercregen - 3 CG 6 st 2,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Walraven van Hanenberch van een vierendeel van eenen huyse inde Hynthamerstraet gecoft tegens den kynderen Jans Gast Willems - 4 CG 6 st 2,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
vanden selven Walraven (vanden Hanenberch) van een 8e gedeelt vanden selven huyse tegen Goyarden Monick gecoft - 41 st 2,5 ort.
SAH 1402 SR 1550/1
van Cornelis van Zambeeck van eenen huyse inde Vuchterstraet vanden erfgenamen Peters Steenwechs gecoft - 19 CG 12 st.
SAH 1402 SR 1550/1
voer die helft van eenen huyse inde Orthenstraet - 1,5 CG.
item alsoe Jan die Wolff cs. rentmeesteren inden voergaende jaer in hueren ontfanck inden capittele vanden 60en penninck geset hadden ontfangen te hebbene van Goessen Heeren 30 st ter cause van eenen halven huyse inde Orthenstraet dwelck die vercoepers hem nyet en hebben kunnen gevesten ende alsoe den selven Goessen Heeren weder gerestitueert die voirs 30 st ende alhier voer vutgeven gestelt - 30 st.
SAH 1401 SR 1549/50
van Agnes Peters van Engelen van eenen hont lantz ende die helft van vyff vierendeel hont lantz int Boschvelt gelegen ontfangen - 21,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van een stuck lantz tot Orthen aent eyndt naist Empel gelegen - 3 CG.
SAH 1403 SR 1551/2
van een camer after die Mandemekers gelegen - 3 CG 2 ort st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Henricken soen Henricx Hicxspoers tripmeker van eenen huyse tegens der claren straet over inde Hynthamerstraet naist den huyse h. Jannen Kuyst gelegen tegen Symon Jan Peters vercregen - 9 CG 13 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Aelbert Willems becker van eenen huyse aende corenbrugge aent water gelegen tegens derffgenamen Willems van Wyck vercregen - 17 CG 14 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Henrick Rutgers mesmeker van eenen huyse inde Berwoutzstraet staende vercregen van Agatha d. Jan Peters - 3 CG 7 st 2 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Cornelis van Boextel van een ledighe erve gelegen opt Ortheneynde aende zevensteensche brugge - 16 st 2,5 ort 1 d. holl.
SAH 1403 SR 1551/2
vander helfte van eenen huyse staende inde St.Anthonisstraet - 3 CG 6 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Corstiaen Janss van Franyken cammeker van eenen huyse after die tolbrugh naist den huyse wylen vrouwe Bevers vercregen van mr. Lambert Priem priester - 9 CG 10 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Janss becker van Boeghen van eenen huyse hoff opten Vuchteren steenwech naist Heesken Eyckmans - 2 CG 19 st 3 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peter Peters tot Hyntham opten Steenwech vander tochte van eenen huyse als voer een 5te gedeelt tegens Anneken dochter Jans van Engelant weduwe Dircx Dungens gecoft 4 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jacop Willems alias Gast van eenen huyse after die Tholbrugh staende - 7 CG 16 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Herbert Janss becker van eenen 8ten gedeelt van eenen huyse van Willemen Janss zynen brueder gecoft staende opten Vuchterendyck tusschen beyde die poerten - 6,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Adriaen soen m. Jans van Berckel van eenen huyse inde Hynthamerstraet tegens den predicaeren over van Henricken Janss van Scyndel gecoft - 17 CG 13 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Geertruyt weduwe Thomaes Dircx van een vierdegedeelt van eenen huyse after die Tolbrugh naist den huyse Cornelis Scalcken - 22 st.
SAH 1403 SR 1551/2
Herman Janss lynenwever van 6 cameren inde Diepstraet van Arnden Voegels gecoft - 8 CG 13 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Reyneren Jan Lobben van eenen huyse inde Orthenstraet after St.Peters capelle tegens Anthoeniss Romboutz gecoft - 2 CG 5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Gielis Janss cuyper van twee cameren int Hinckart straetken after Jacoppen die hoffsmyt van Herman Dircx gecoft - 6 CG 17 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Henricken Wouter Ottens van eenen huyse staende inde Karstraet naist den hoffsmyt gecoft van Thomaes Janss wyntapper - 5 CG 1 st 3 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Geritden Ariaens cuyper van eenen huyse inde Hynthamerstraet opte Zwengelbrugge staende vander weduwe Jan Zegers cs gecoft - 7 CG 1,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van eenen huyse staende tOrthen naist den noetboem - 18 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Willemen Pelgrom Peters van eenen huyse opt Hynthamereyndt by Pynappelspoirt betaelt - 7 CG 17,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Cornelis Jacops van een ledige plaetse after die tholbrugh gecoft van m. Henrick de barbier - 41,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen van Hemairt screynmeker van eenen huyse after den craen gecoft vanden erffgenamen Bartholomeus die Mombaer - 5 CG 19 st 1,5 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Willemen Geerlicx van eenen huyse staende int Waterstraetken tegens Ste Jacopsstraet over gecoft van Ariaen Willems - 40,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Willem Jan Jacops metser van een camer after die tholbrugh van Jacoppen Donck gecoft - 51,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Goyarden Strick van eenre wyndmoelen staende buyten die Vuchterpoirt ter zyden vanden Oetheren gecoft van Cornelis Ghysberts van Donghen - 7 CG.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peteren Jan Zeberts van twee huysen onder een dack opt Ortheneyndt vercregen van Jannen Naitz - 5 CG 17 st 0,5 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Emont Janss brouwer van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt genoempt die maen gecoft van Henricken Jan Adriaens - 17 CG 5 st ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Goyarden Willems naistelmeker van vier cameren staende opten Vuchterendyck after St.Anne gecoft van Jacoppen van Delft - 4 CG 16 st 2 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
Henricxken d. Ghysbert Arts opte Dungen van 4 lopensaet lantz gecoft van Michiel Willems opte Dungen inde Hoydonck - 2 CG 10 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Heylken Henricx Goyarts dochter van eenen huyse hoff opte Dungen gelegen ter plaetse op die Sporct - 4 CG 8 st ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Henricx van Helmont van eenen huyse inde Corte Putstraet after m. Frans van Hanenborch gecoft van Arnden Jeronimus - 4 CG 11 st ort 3 d.hol.
SAH 1403 SR 1551/2
van Lambert Jan Symons van drie cameren opten cleynen begynhoff gecoft van Aleyten d. Claes Colen - 8 CG 6,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Claess Theeuwen Haecx van eenen stuck lantz gelegen opte Dungen 9 lopensaet groet gecoft tegens Michielen van Roye - 5 CG 16,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peteren Rutten van eenen stuck lantz opte Dungen omtrent 4 lopenzaet gecoft van Michielen van Roye - 2 CG 14 st ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Willemen van Middelair van eenen huyse tegens die Vischstraet over genoempt die struys gecoft van Dircken Dircx - 13 CG 2 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Marcelis Hermans van eenen kempken gelegen buyten St.Anthoenis poirt geheyten loyerskempken gecoft tegens Michielen van Roye - 3 CG 10 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jacop Corneliss van eenen huyse after die mandemekers gecoft van Lambert van Dinther - 10 CG 11 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Vranck Janss van eenen huyse inde Schilderspoirt gecoft van Mathys die Vondelinck - 5 CG 4 st 3 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Andries Dircx van twee mergen lantz gelegen tot Orthen opte hoighe donck gecoft van Jannen Pape - 4 CG 9 st oirt.
SAH 1403 SR 1551/2
van Arnt van Hommelheze van eenen huyse staende opten hoeck vanden ramen gecoft van Vranck Janss - 8 CG 2 st ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Anthoenis van eenen huyse staende inde Vuchterstraet gecoft van Jannen van Scutdrop - 9 CG 19 st ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Marcelis die Bruyn van eenen huyse staende opte Geerlicxe brugh gecoft van Corneliss van Thurnout - 14 CG 8 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jacop Willems van Herpt van eenen huyse inde Hynthamerstraet gecoft van Marcelis Henricx - 10 CG 13,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Theeuwen Geroncx ende Dircken zyn brueder van een schaerweylant tot Orthen - 42 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Andries Artss metser van twee cameren opten ouden Huls gecoft van h. Anthoenis van Eeckhout - 2 CG 16 st 2,5 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Spierincx opte Dungen van weylant ende eycken lantz opte Dungen gelegen gecoft van Michielen van Roye - 4 CG 4 st ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Andries Artss van Erpe van een dorde gedeelte van eenen huyse opten Vuchterendyck genoempt den naem Jhesus - 3 CG 6,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peter Jacops van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt gecoft van Adriaen Peter Ariaens - 4 CG 11 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Arnt Goyarts van eenen huyse staende tegens Mathys Lamberts over dair Willem die leertouwer plach te woenen - 4 CG 18,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peteren van Vladeracken gedaen een permutacie van zynen huyse met Willemken zynre zuster van haeren huyse ende heeft toegegven 200 G daervan betaelt den 60en penn - 3 CG 6 st 2,5 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peteren Janss busmeker van eenen hoeckhuyse staende aende Stoeffstraet gecoft van Goyarden Dircx vanden Graeff - 7 CG 4 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Willem Pynappel van een erffeniss gelegen after derffenisse Willems voirs - 30 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Henricx die Leeuwe van eenen huyse opt Ortheneynde gecoft van Jan Boyen - 6 CG 16 st 3 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Marten Jan Spykers van een dordegedeelte van 2 cameren staende inde Postelstraet vercregen tegens Sebastiaen Clever - 33 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peteren Vuchtz van eenen huyse staende inde Kerckstraet gecoft van Marten (Peter: doorgehaald") Goyarts Zeben - 19 CG 17 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Goessen van Hedel van eenen huyse staende after die minrebruederen gecoft van Hansen van Bree - 45 CG.
SAH 1403 SR 1551/2
van Aelbert Ariaens mesmeker van eenen huyse staende inde Verwerstraet omtrent den bogarden gecoft van Jannen Martens - 5 CG 16,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Robben van eenen huyse aende merct genoempt die drie coningen vercregen van Jannen Otten - 37 CG 10 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Adriaens van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt - 4 CG 3 st ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Katharine weduwe Jans van Oss van eenen huyse aent Loefsbrucxken gecoft tegens Lysken haer dochter - 5 CG 16,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Rutger Dircx van eenen huyse staende inde Peperstraet tegen Jeronimus Artss gecoft - 6 CG 13 st ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Cornelis Peters van een camer staende inde Waterstraet tegens St.Jacopsstraet over - 23,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jutta van Vechel van eenen huyse gecoft tegens Christoffel van Balen aenden Papenhuls - 33 CG 5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van myn heer van Geffen van eenen huyse staende inde Berwoutstraet vercoft Gielis Janss - 6 CG 13 st 2 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Colen Henricx van eenen huyse staende inde Vuschstraet gecoft van Jannen van Elmpt - 28 CG 10 st 2 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van heer Jacop Zanders priester van 2 cameren gecoft tegen den kynderen Lenarts van Bloemendael staende int Fratersstraetken - 3 CG 14 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Dircken Thomaess metser van eenen camer gecoft tegens Beelken d. Cornelis Gieliss staende after die tholbrugh - 45 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peteren Henricx die Greeff ende Geritden Lucas Steyns van eenen huse met eenre camer inde Kerckstraet gecoft tegens die weduwe Arts vander Yser - 14 CG 15,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peteren Symonss van een hostat tot Hyntham gelegen gecoft tegens Jacoppen Peters - 10 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Geritden Peters molder van eenen huyse met eenen halven hoff aende molenstegen gelegen gecoft van Jannen Peters - 33 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van h. Jannen van Bladel priester van eenen huyse staende inde Schilderspoirt gecoft tegens Vrancken Janss - 4 CG 4,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Aleyt Rutten van eenen camp van drie mergen gelegen opte Dungen gecoft vanden Regulieren bynnen Boemel - 6 CG 13 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Daniel Hermans smyt van eenen huyse staende inde Kerckstraet gecoft van Jannen van Stralen - 6 CG 1 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jannen Henricx Willems van drie vier gedeelten van eenen huyss ende olimoelen op Vranckenhostat noch van drie vierde gedeelten van een ledige erve dair beneven liggende ende van drie vierde gedeelte daerover opten stroom gelegen gecoft tegens derffgenamen m. Gerit Lueken priesters - 5 CG 2 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Willem Robberts van eenen halven huyse staende onder die Corte Cameren gecoft van Heylken Voss - 5 CG 5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Lucas Corstiaens van eenen camp lants van vier mergen gelegen buyten St.Anthonis poert vercregen tegens derffgenamen Fykens vanden Broeck - 9 CG 4 st 2 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Dircken die Cock van eenre cameren staende inden bogart inde Verwerstraeet gecoft van Lysbeth d. Jan Anthoeniss cs - 32 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Andriess van Erpe van eenre cameren staende inde Wynmolenberchstraet genoempt den bock - 5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Anthoenis Arnts Janss van eenre cameren staende inde langh putstraet gecoft van Arnden zynen vader - 41,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peteren Jan Claess van eenen huysken staende inde Hynthamerstraet gecoft tegens Gieliss den steenhouwer - 4 CG 1 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peter Rutten van een camerken staende in St.Jacopsstraet gecoft van Gielis die steenhouwer - 2 CG 15 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Jacoppen Spierincx opte Dungen van twee stucken lantz gelegen opte Dungen - 3 CG 19 st 3 ort.
SAH 1403 SR 1551/2
van Michielen Bartholomeus van eenen stuck lantz van 6 mergen gelegen int Boschvelt gecoft tegens Toelinck - 17 CG 10 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Michielen Bartholomeus van eenen stuck lantz van 6 mergen gelegen int Boschvelt gecoft tegens Toelinck - 17 CG 10 st.
SAH 1403 SR 1551/2
13-8 van Marceliss Dircx van een hostat op Vranckenhostat gelegen tegens Lenarden van Nystelre vercregen - 19 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peter Severyn scaelmeker van eenen huyse staende inde Volrestraet gecoft van Jannen Mathyss verwer - 3 CG 18 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Peter Rutten van een camerken staende in St.Jacopsstraet gecoft van Gielis die steenhouwer - 2 CG 15 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Andries Peters van eenen huyse staende in St.Anthoenisstraet - 16 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Herman Willems vanden huyse genoempt den noebel tegens Mathyss vanden Wyel gecoft - 32 CG 6,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Willem Dircx Janss van 50 royen lantz tot Hyntham aenden boem gelegen gecoft van Engele Peters Vischers - 6,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Claes Janss scoemeker van een halff wyndmoelen buyten Pickepoirt gecoft tegens Goyarden Strick - 5 CG 8 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Henricken Goyarts vanden Boirne vande tochten in 9 ende 1/2 hont lantz gelegen int Boschvelt aenden busschersloet gecoft van Jan Janss van Waelre - 16,5 st.
SAH 1403 SR 1551/2
van Arnden Dircx den 60en penninck van eenen huyse staende naist Ste Anthoenis capelle gecoft tegens Dircken Matheeus - 5 CG 18 st 3 ort.
SAH 1404 SR 1552/3
van Willemen Zegers opte Dungen van eenen huyse hoff vyff loepenzaet lantz met twee scaren opte Dungen ter plaetsen genoempt Hooydonck gelegen - 7 CG 3 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jannen Andriess gewantsnyder van twee mergen lantz gelegen aende Petteler - 3 CG 6 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Henricken Arnts mollener ende Cornelis zynen soen van eenre wyndmoelen naist der Hynthamerpoirt by hem gecoft tegens Loeniss van Hedel ende der weduwe Peters vanden Putte - 7 CG 19 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Matheeus Geroncx van twee koen scharen liggende opte Orthenschen donck - 4 CG 1,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Ansemss spelmeker van eenen huyse staende in Sint Jorisstraet - 3 CG 1,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Henricken Willems van eenen huyse staende inde Vuchterstraet vercregen van Henricken van Deventer die jonge - 4 CG 7 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Roeloff Noppen van eenen stuck lantz gelegen opten Hoigen Stroom opte Hoighdonck - 3 CG 15 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Arnden Aelberts van eenen huyse staende opten hoeck vanden scaepmerct inde Vuchterstraet - 5 CG.
SAH 1404 SR 1552/3
van Lenarden Ariaens van een hostadt liggende op Vranckenhostat tegen Goessen van Hedel gecoft - 16 st 1 d.holl.
SAH 1404 SR 1552/3
van Peter Degens van eenen huyse staende opt Ortheneynde naist den witten rave - 10 CG 16,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Cornelis Janss sceymaker van eenen huyse staende after dwilt vercken - 3 CG 5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Henrick Janss op Vranckenhostat van een roye erfs gelegen buyten Pickepoert - 2 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van eenen huyse staende inde Fraterstraet ontfangen van Jan Huberts - 6 CG 6 st 3 ort.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jacop Gerits mollener van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt naist der moelen - 8 CG 6 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van m. Willem Moel priester van eenen huyse staende opten Papenhuls naist der dekenye - 12 CG 18 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Peter Goyart Henricx van eenen huyse staende omtrent der Cruysstraiten naist der leerze - 28 CG 6,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jan Henricx van Bredevoirt van eenre cameren staende opten Vuchterendyck tegens St.Corneliscapelle over - 2 CG 6 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jan Arnden Peters snyder van eenen huyse staende inde Kaerstraet naist den yseren hoet opten hoeck van tHinckeler straetken - 8 CG 13,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Bartholomeus Ariaens van Ghoer van eenen huyse staende opten Vuchterendyck genoempt die Stoeff - 3 CG 18 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Willemen Kyespenninck van eenen huyse metten afterhuyse gelegen inde Vuchterstraet tegens den gulden draeck over - 16 CG 12 st 2 ort.
SAH 1404 SR 1552/3
31-12 van Jannen Gerits van Boextel mesmeker van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 6 CG 8,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Anthoenis Artss ende Jacoppen vanden Venne vander helfte van eenen huyse staende after den craen geheiten die drie roezen krenskens - 2 CG 19 st 2,5 ort.
SAH 1404 SR 1552/3
van Geritden Willems opten Vuchterendyck van eenen huyse gecoft vanden mombaers van Jannen Joesten Henricx Arts - 6 CG 19 st 2 ort.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jan Henricx van Breda van een ledighe plaetse gelegen inde Berwerstraet - 11,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Anthoenis Lamberts van Boextel spelmeker van eenen huyse staende inde Orthenstraet - 5 CG 2 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van m. Dircken vanden Hoevel van een dordegedeelte van eenen huyse staende inde Verwerstraet genoempt den Homel gecoft tegens Jacops vanden Laer - 2 CG 10 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Pouwels Janss van eenen huyse staende opten Ouden Huls - 6 CG.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jannen Lenarts van Geffen van eenre cameren oft woeninge staende onder die camere naist zynen huyse - 12,5 CG.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jacop van Grueningen ... van eenen huyse hoff omtrent 11 loepensaet lantz ende noch drie mergen lantz opte Dungen ter plaetsen genoempt Boydonck gelegen - 11 CG 12 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jenneken weduwe Gielis Dircx raymekers van eenen huyse met drie cameren gelegen inde Orthenstraet - 6 CG 5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Eymbert Artss vanden Dungen van eenen stuck lantz gelegen buyten die molenstege - 5 CG 8 st oirt.
SAH 1404 SR 1552/3
van Peter Arts bontwercker van eenen halven huyse ende woeninge staende inde Kerckstraite gecoft tegens Mechtelt dochter Jan Meliss - 4 CG.
SAH 1404 SR 1552/3
van Meriken weduwe Frans van Fleris van twee huysen staende after die Croen inde Hynthamerstraet vercoft by Peter van Dinther - 10 CG 16,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Henricken van Uden van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet tegens den predicaren over - 16 CG 1 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Arnden Willem Goyaerts van zeker lant gecoft van Wouteren Henricx vander Aa - 9 CG 7 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Henricken Dircx van een camere staende opten Vuchterdyck in St.Annenstraetken - 33 st oirt.
SAH 1404 SR 1552/3
van Geritden Peterss spelmeker van eenen huyse staende after die Tholbrugge gecoft van Katheryn Pouwels - 5 CG 11 st ort.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jannen Wouters vander helft van eenen huyse staende inde Vuchterstraet genoempt die gulden boern - 6 CG 5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jannen Toelinck van een hostat gelegen buyten Pickepoirt gecoft van Arnden van Dinther - 16,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Reyneren, Yken ende Peterken kynderen Daniels Loeden van tvierendeel van eenen huyse staende opten Wynmoelenberch - 3 CG 3 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Rutgeren Willem Ruttens vvan eenen huyse staende inde Vuchterstraet opt hoecxken op St.Jorisstraet - 14 CG 13 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Dircken Henricx Loekemans van eenen huyse staende opt Ortheneynde tegens St.Eloyscapelle - 7 CG 10 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Arnt Coelborner Willems van eenen huyse ende hostat gelegen tot Hyntham gecoft vanden erfgenamen Wouters vanden Hezeacker - 2 CG 8 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Huybert Janss coeper van eenen huyse staende opte Oetheren gecoft vanden erfgenamen Wouters vande Hezeacker - 2 CG 7 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Claes Peters van Dorsten van eenen huyse staende opten Vuchterendyck gecoft vanden erfgenamen Henrick van Leeuwaerden - 6 CG 16 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Huybert Janss coeper van eenen huyse staende opte Oetheren gecoft vanden erfgenamen Wouters vande Hezeacker - 2 CG 7 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Jan van Scutdrop van eenen huyse staende inde Langhe Putstraet - 3 CG 5,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Christoffel Daniels van Vlierden van eenen huyse staende tot Hyntham gecoft van Gerit van Goch - 3 CG 13,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Peter Jan Prekers van eenen huyse staende opt Ortheneyndt beneven Hermans Degens - 15 CG 13 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Lambert Wouter Colens van eenen huyse staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Hermans Stevens - 7 CG 15 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jan Janss mesmeker van eenen huyse staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Geritden Willems - 6 CG 19 st 1,5 ort.
SAH 1404 SR 1552/3
Thomaes Degens van eenen huyse staende opt Ortheneynde - 12 CG 16 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Gielis Peterss van eenen huyse staende opt Ortheneynde gecoft tegens die kynderen Peteren Degens - 17 CG 6 st 3 ort.
SAH 1404 SR 1552/3
van Arnt Degens van eenen huyse staende opt Ortheneynde gecoft tegens die kynderen Peteren Degens - 8 CG 5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
Marcelis Willems van eenen huyse over die Geerlicxe brugge - 4 CG 7,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jan Gielis Willems van een huys erff ende hoff gelegen opte Dungen - 10 CG 1,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Wouter Bouwens van een kempken lantz gelegen tot Orthen gecoft tegens Geerlyck Scalcken - 26 st 3 ort.
SAH 1404 SR 1552/3
van Ghysbert Philips tymmerman van eenen huyse staende in Sint Jacopsstraet gecoft van Matheeus Pauwels - 5 CG 7 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jaspar vanden Broeck van een zeste gedeelt inde helfte van een camer staende opten cleynen begynhoff - 4,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Andries Brugmans van eenen huyse staende aende Merct genoempt den yseren man - 26 CG 1,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Coenraet Janss van een stuck lantz buyten die hekele aent meer - 41,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Joachim Janss olisleger vander helfte van eenen huyse staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Cristophel Everit Joris becker - 4 CG 1 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Henrick Jacops Willems van eenen huyse staende omtrent St.Anthoenis capelle van Anthoenis Lamberts gecoft - 4 CG 7 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Mathys Janss bleycker van eenen huyse opten Papenhuyls gecoft tegens Ghysberden inde Kathelyn - 3 CG 10 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Lenart Ariaens smyt van een stuck hoy lantz omtrent eenen mergen gelegen tegens Vranckenhostat over tussen beyde die stromen - 2 CG.
SAH 1404 SR 1552/3
van Andries Bouwens van eenen huyse staende inde Kerckstraet naist den roesboem - 11 CG.
SAH 1404 SR 1552/3
van Aelbert Spyker van eenen huyse staende inde Thoerenstraet naist zynen huyse - 3 CG 10 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Peter Damen van eenen erve ende een stuck lantz gelegen buyten die Vuchterpoirt inde vryheyt - 5 CG.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jannen vanden Water van eenen halven mergen lantz gelegen buyten die Vuchterpoirt omtrent Vranckenhostat gecoft tegens Jannen vanden Hoevel - 30 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Lenart Ariaens van een stuck lantz gelegen buyten die Pickepoirt omtrent Vranckenhostat genoempt die helle - 2 CG 3,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Dircken Dircx snyder van eenen huyse staende opt Ortheneynde tegens den hantboech over - 9 CG.
SAH 1404 SR 1552/3
van Matheeus Arnt Paeuweters van eenen huyse die paeuwe genoempt inde Verwerstraet staende - 11 CG 13,5 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Jannen Thomas van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecomen van Jannen Martens - 9 CG 14 st.
SAH 1404 SR 1552/3
van Cornelis Jan Roelofs van een camer staende inde Hynthamerstraet genoempt tslyperstraetken gecoft tegens Peteren Ruelens ontfangen - 13 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
van Geritden Lamberts opte Dungen van eenen stuck lantz gelegen opte Poeldonck - 3 CG 9 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jannen van Loen Martenss van eenen huyse staende opten hoeck vander Vischstraite - 18 CG 3 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
van Goyart Willems van een cleyn erfken gelegen tot Hyntham tegen m. Jan Brock gecoft - 12,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Ariaen Arnt Janss van eenen huyse staende after de Minrebrueders - 10 CG 17,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Bouwen Goessens van eenen huyse staende aen St.Anthoeniscapelle - 12 CG 2 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Coenraet vanden Staeck van eenen huyse staende after die Tolbrughe - 6 CG 13 st 3 ort.
SAH 1405 SR 1553/4
van Bartholomeus Hoirnkens van eenen cruythoff gelegen buyten die Molenstege - 7 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Reyneren Jan Reyners van eenen huyse staende inde Orthenstraete beneven den Berendanze - 6 CG 9,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Herbert Raess van eenre cameren staende inde ramen aende plaetse gecoft tegens Coenraet van Olphen - 2 CG 8 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Barbaer Jans Dircx dochter van Geffen van eenre camer staende inde Schilderspoert - 36 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Lieven Jan Lievenss van eenen huyse staende inde Vuchterstraet genoempt die Bye carre - 21 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jan Peters molder van eenen huyse metten hoeve dair aen liggende tot Orthen gelegen tegen Ghysbert Ghysselen gecoft - 4 CG 5 st 3 d. holl.
SAH 1405 SR 1553/4
van Lenart Roelofs van eenen huyse erve hoff dairaen gelegen opte Dungen - 7 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Anna weduwe Peters van Zonne van twee huysen staende inde Hynthamerstraet gecoft tegens die kynderen Joest van Auwen - 37 CG 12,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Aelbert Toelinck van eenen huyse staende inde Zadelrestraet tegen de kynderen Henrick Willems vercregen - 20 CG 5,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jan Henricx die Weerdt van eenen huyse hoff ende 6 lopenzaet lantz gelegen opte Dungen - 5 CG 8 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Anthoenis Lenarts van Thuyll van eenen huyse staende teynden die Stoeff straet gecoft tegens die kynderen Henricx Willems - 6 CG 12,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Anthoenis Willems van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet byde kercke - 8 CG 12,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Wemmer Mathyss vander helfte van eenen huyse staende inde Verwerstraet genoempt tgulden rat - 3 CG 5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van m. Dominico Goessens inden beer van eenen huyse staende inde Peperstraete van Jasper vanden Kerckhoff vercregen - 13 CG 10 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jan Joris Dames van eenen huyse staende op Hynthamereyndt aende poirte - 7 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Ambrosio van Gerwen van eenen mergen lantz gelegen buyten St.Anthoenis poerte gecoft van Arnt Willems - 2 CG 5,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Andries Peter Ottens van twee scairen weyen gelegen inde Vlierdt gecoft tegens Arnden Willems - 2 CG 5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Michiel Janss zadelmeker van eenen huyse staende inde Kaerstraet gecoft tegens Geritden Laureyns - 8 CG 3 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Thomaes Wouters van Gerwen van eenen huyse aende Merct genoempt den Gulden Appel - 21 CG 7 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Peter Janss Hoeffnaegel van eenen huyse staende inde Ridderstraet - 8 CG 5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Goyart Geritss van Boexmeer van eenen huyse staende opten hoeck vander Corenstraet - 23 CG 16 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Heylken weduwe Jan Ottens van eenen huyse staende by St.Janspoerte - 6 CG 17 st 3 ort.
SAH 1405 SR 1553/4
van Joest Jaspars van eenen huyse staende tot Hyntham metten hoeve - 30 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Dirck van Doirne van eenen huyse staende inde Hynthamerstrat - 16 CG 13 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Frans Janss snyder van eenen huyse naist m. Martens die Greve after dwiltvercken - 7 CG 10 st.
SAH 1405 SR 1553/4
vanden jongen Elyaes die Cock van een vierengedeelt van eenen huyse staende aende hoigen steenwech - 32,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jannen Lenarts van eenen mergen lants gelegen tot Hyntham opte Aa - 50 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Herman van Elten van eenen huyse staende after die Minrebruederen tegens den noebel over vercoft Mathyss Janss vanden Wyel - 17 CG 1 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Ghysbert Janss alias Dapper van eenen huyse staende inde Vuchterstraet - 21 CG 6 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Matheeus Geerlicx Dircx van eenen huyse ende halven mergen lantz tot Orthen - 7 CG 2 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Frans Spykers van eenre cameren staende inden mortel - 3 CG 17 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Arnden Willems cremer van eenen huyse staende inde Verwerstraet - 4 CG 16 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Peter van Antwerpen van een stuck lantz gelegen tot Orthen aende gemeynt - 6 CG 15 st 0,5 ort.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jan Peterss vanden Dungen van twee gedeelten in eenen camp lantz gelegen opte Dungen vercregen van Anthoenis Loeniss cs - 5 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Elyaes die Cock die jonghe van eenen 8ten gedeelte van eenen huyse staende aenden hoigen steenwech vercregen tegens Anneken d. Jans die ketheler - 16 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
van Wouter Toelinck ende Claes Henricx Leeuwen s. van 1,5 mergen lantz gelegen int eerde velt onder Orthen - 6 CG 12 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jacop Marceliss van eenre helft ende 1/2 quartier van een scaire weyen gelegen inde Vlierdt - 7 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
van Andries Ottens van eenen mergen zeylantz gelegen tot Orthen vercregen van heer Cornelis Gevaerts priester - 31 st 3 ort.
SAH 1405 SR 1553/4
van Michiel Bartholomeus van eenen camp lantz gelegen onder tvrydom vander stat genoempt calvenberch - 5 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Wouter Toelinck ende Claes van Erpe van twee mergen lantz gelegen tot Orthen genoempt die nyeuwe campen - 7 CG 13 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jannen Bolcx van eenen huyse staende inde Vuchterstraet tegens Ghysbert van Oss vercregen - 26 CG 17 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Henrick Janss van Dinther van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet - 19 CG 15 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Heylken weduwe Jan Rutten opte Dungen van eenen halven mergen hoylantz gelegen opte Dungen - 36 st 3 ort.
SAH 1405 SR 1553/4
van Willem Janss van Boxmeer becker van eenen huyse staende opten hoeck vander Vischstraet - 17 CG 15 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Dirck Hermans van eenen huyse staende inde Ridderstraet vercregen van Peter vanden Yser - 5 G 14 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Bernt Henricx van eenen huyse staende after die Tholbrugh - 2 CG 17 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Wouter Eymbert Toelincx ende Claes Henricx die Leeuwe van eenen mergen lantz gelegen onder Orthen vercregen tegen Peter Laureyns - 3 CG 7 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jannen Anthoeniss die smyt van eenen huyse staende in die Stoeffstraet - 5 CG 8 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
van Meriken weduwe Hermans scrienwerckers van eenen huyse gecoft van Ghysbert den Drapper - 6 CG 13 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Arnt Peter Colen s. van anderhalff mergen lantz gelegen opte Dungen genoempt crabbendyck - 3 CG 8 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
van Andries van Erpe van een dordendeel van eenen huyse staende opten Vuchterendyck - 3 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Frans Thielmans van Zittart van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt tussen beyde de porten - 4 CG 7 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Henrick Alarts van Dommelen van de helft van twee mergen lantz gelegen onder Orthen gecoft van Peter Gerits - 3 CG 4 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van der weduwe Hermans van Deventer van eenen mergen lantz gelegen buyten St.Janspoerte - 4 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jacop Dircx brouwer van eenen huyse staende aende Vischmerct byden craen gecoft tegens die weduwe Jans van Maren - 7 CG 9 st.
SAH 1405 SR 1553/4
vander nichten van Katharinen kersmaikers van drie vyfte gedeelten van eenen huyse staende inde Kerckstraet - 7 CG 1,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Peter die Cort van eenen huyse staende in St.Jorisstraet - 6 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Henrick die Hont die jonghe van een gedeelte in eenre moelen gelegen buyten die Orthenpoirt gecoft tegens Thomaes Peters - 5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jannen Henricx Wouters den 8-5 van 2 dordegedeelten in een huys opten Vuchterendyck - 4 CG 1 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Frans Havens cremer van eenen huyse staende aenden Hoigensteenwech - 23 CG 11 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Henrick Jacop Willems van eenen huyse inde Wynmolenberchschestraet - 3 CG 15 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Ariaen Anthoeniss van eenen huyse hoff ende zyn toebehoerten gelegen tot Orthen - 3 CG 5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Lambert vanden Hezeacker van eenen huyse staende aende merct genoempt duyffken - 19 CG 11 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Peter Jacops van eenen huyse ende erve gelegen tot Orthen aenden dyck - 3 CG 13,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Willem Arts als mombaer van den kynderen van Loenis Arts zynen broeder van 2 12te gedeelten van eenen huyse staende inde Zadelrestraet genoempt tscaephoeft - 2 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Peter Peterss smydt van eenen huyse ende erve gelegen tot Hyntham opte Steenwech - 3 CG 1 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Frans Bogart van eenen huyse gelegen opten Papenhuls gecoft van Jannen vanden Water - 40 CG 5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jannen vanden Water van eenen beempdeken gelegen tot Vucht teynden den steenwech - 42,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Henrick Janss van Stryp van eenen huyse staende inde Verwerstraet genoempt die blauwe hant - 19 CG 9 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Peter Arts van Heze van eenre cameren gelegen oft staende inde Wynmolenberchstraet - 3 CG 7,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Dirck van Beeck van eenen huyse staende in St.Jacopsstraet - 2 CG 10 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Wouter Gerits van eenen huyse staende inde Vuchterstraet by die molenbrugh - 11 CG 2,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Peter Goessens alias Roempot van eenen huyse staende aende merct naist den regenboech - 14 CG 7,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Joachim Janss van eenen camp hoylantz gelegen buyten St.Anthoenis poirt - 3 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Walraven van Hanenberch van een vierdegedeelt van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet - 4 CG 6,5 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Matheeus Dircx van Engelant van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt - 8 CG 2 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jannen Dachverlies van een 6e gedeelte van eenen huyse gelegen inde Hynthamerstraet aende gevangenpoirt - 2 CG 3 st 3 ort.
SAH 1405 SR 1553/4
van Peter Janss becker van eenen huyse gelegen inde Vischstraet opten hoeck vande Kaerstraet - 15 CG 3 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Marcelis Janss van Eeckart van eenre olymoelen staende opten Ulenborch - 7 CG 10 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
van Anthoenis Jacops raidemeker van eenen erve op Vranckenhostat gelegen - 9 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Anthoenis Daniels van twee stucken lantz tot Orthen gecregen tegens Gielis Peters - 4 CG 16 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
Goyart Janss heeft betailt van een 12te gedeelte van eenen huyse gelegen inde Hynthamerstraet opten hoeck vander Waterstraet tegen Huybert Gerits vercregen - 25 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Cornelis Faess van eenen huyse opt Ortheneynde staende omtrent der poirten ontfangen - 2 CG 8 st ort.
SAH 1405 SR 1553/4
van m. Dirck vanden Hoevel van een dorden gedeelte van eenen huyse staende inde Verwerstraet - 2 CG 10 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Roever Peters van eenen huyse staende tot Hyntham - 42 st oirt.
SAH 1405 SR 1553/4
van Roelof Henricx ende Jacop Ariaens moelder vander helfte van eenre moelen staende buyten die Vuchterpoirt vercregen van vader van Nystelre - 4 CG 18 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jannen Lieven Janss van eenen huyse genoempt den witten valck - 19 CG.
SAH 1405 SR 1553/4
van Jan Peters Prykers vander helfte van eenre moelen staende buyten die Hynthamerpoirt die roindt moelen aldaer - 28 st.
SAH 1405 SR 1553/4
van Adriaen Ghysberts van Uffen van eenen huyse ende erffenisse dair aen gelegen dwelck hy tegen Henricken soen Jacops Driess mits coop vercregen hadde ontfangen - 17 CG 14 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Willemen Jan Scalckens smit van eenen huyse gelegen binnen deser stadt opten alden huls dwelck hy tegen Anthonis die Wolff gecoft heeft ende dair af ontfangen - 3 CG 16 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henricken Donck van eenen elfsten gedeelte van eenen huyse genoempt het gulden hooft staende binnen deser stadt ontfangen - 3 CG 5 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Laureyns Marceliss van eenen stuck lants gelegen buyten die Pickepoirt dwelck hy tegen Jannen olislaager gecoft heeft ende dair voir ontfangen - 5 CG 15 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Willemen van Bakel molder van eenen huyse ende erffenisse gelegen inder prochien van Orthen by hem tegen Jannen Gerits potbacker gecoft dairaf ontfangen - 2 CG 2,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen van Stiphout van eenen huyse gelegen inde Volrestraet tegen heeren Jannen Goyarts vercregen ontfangen - 36 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Dircken van Ghent van eenen huyse gelegen inde Hynthamerstraet ende dair af ontfangen - 9 CG 7 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Gerarden Janss zeyssemaker van eenen achtste gedeelte van eenen huyse gelegen opten Vuchterendyck tegen Sinte Cornelis capel over dair af ontfangen - 23 st.
noch vanden selven Gerarden van eenen anderen achste gedeelte van selven huyse ende dair af ontfangen - 23 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Arntden Jeronymus van Kelst vander helft van 2 gedeelten van eenen huyse staende inde sadelstraet genoempt den gulden arn ende dair aff ontfangen - 10 CG 2,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Herman Ghysberts van Vucht vander helft van eenen erffenisse gelegen tot Vucht opten Steenwech ontfangen - 9 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henrick Alarts van Dommelen van eenen huyse ende erffenisse gelegen tot Orthen dair af ontfangen - 2 CG 18 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Blaffarts vander helft van eenen huyse ende noch vander helft van 4 lopensaet lants tot Orthen gelegen ontfangen - 5 CG 2 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jaspar van Eyck van 2 huysen staende inde Peperstraet tegen Huybrecht van Malsen gecoft dair af ontfangen - 34 CG 7 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Dachverlies van eenen huyse gelegen inde Hynthamerstraet ontfangen tegen Goyartden Janss - 25 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Goyart Denys van eenen huyse staende inde Bruederenstraet tegen Cornelis Goyarts (doorgehaald") Ooms vercregen ontfangen - 3 CG 14 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Reyner Nootstock van eenen hoff gelegen aende molenstege ontfangen - 12,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henricken van Myerle van eenen huyse staende inde Verwerstraet tegen die weduwe Peter Dircx vercregen - 7 CG 17 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Anthoniss van eenen stuck lants gelegen opte Dungen ontfangen - 4 CG 7 st oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Peter Goessens van eenen huyse staende opten Vuchterendyck tegen Willemen Willems vercregen ontfangen - 5 CG 13 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Anthonis Mathys vanden Wyel van eenen huyse staende inde Vuchterstraet tegens Frans die Bruyn gecoft - 7 CG 4 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Ghysbrechten Henrick Loekemnas van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt gecoft tegens Roeloven van Merlair cs ontfangen - 5 CG 10 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Reyneren Reyners Pottey van eenen huyse staende inde Orthenstraet ontfangen - 13 CG 4 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Arntden Hermanss van Asperen van eenen huyse staende inde Vuchterstraet tegens den kynderen Martens van Broeckhoven gecoft ontfangen - 12 CG 15 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Peteren Joosten van eenen huyse staende aende Weverplaets ontfangen - 5 CG 11 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Gerartden van Zittart van eenen huyse staende opten Vuchterendyck tegens den momboirs Cornelis die Gruyter vercregen ontfangen - 7 CG 2 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Gerarden Janss zeyssemaker van eenen sevenste gedeelte van eenen huyse staende binnen deser stadt opten Vuchterendyck ontfangen - 4 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Anthonis van Cleve van vyf 6te gedeelten van eenen huyse staende inde Stoofstraet ontfangen - 4 CG 16 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen vanden Laer van eenen huyse staende inde Vuchterstraet ontfangen - 21 CG 8 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Gerart van Zittart van eenen camer staende opten Vuchterendyck ontfangen - 30 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Willemen Robbrechts van twee cameren staende opten cleynen begynhoff ontfangen - 4 CG 8 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Adriaen Peter Eymbrechts van eenen vierde gedeelte van 3 mergen lants gelegen byder stat muer ontfangen - 20 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Matheeus Dircx van Engelant van 2,5 mergen lants gelegen tot Hyntham inden Peper ontfangen - 7 CG 7 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Goyart Claess van Goch van eenen huse staende aenden hoigensteenwech ontfangen - 29 CG 5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Henricx van eenen huyse staende opten Vuchterendyck ontfangen - 4 CG 19 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Peter Corstkens van eenen derden gedeelte van eenen 6ten gedeelte in eenen huyse staende -- (niet ingevuld) ontfangen - 1 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henricken Henricx van eenen huyse ende erfve gelegen tot Orthen ontfangen - 2 CG 18 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van heren Jacop Strick priester van eenen huyse staende inde Verwerstraet ontfangen - 11 CG 7 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Andries Janss van Poppel van een wyntmolen gelegen buten die Hynthamerpoirt ontfangen - 12 CG 18 st 2 ort.
SAH 1406 SR 1554/5
van Gerart van Zittart van eenen huyse staende opten Vuchterendyck ontfangen - 3 CG 2 st 2 ort.
SAH 1406 SR 1554/5
van Cornelis van Boextel van eenen huyse staende inde Putstraet ontfangen - 6 CG 8 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Arnts van 2 cameren staende inde Putstraet ende noch van een camere staende aent Loefbrughsken binnen deser stadt ontfangn - 7 CG 10 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Wouter Toelinck cs van eenen stuck lants gelegen buyten Sint Janspoirt ontfangen - 12 CG 2,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Peter Ariens van eenre cameren staende inde Verwerstraet ontfangen - 28 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Lambrecht sGreveraet van wegen myns heeren van Boextel van eenen huyse Martens Tymmermans staende inde Peperstraet tweemael vercoft ontfangen - 21 CG 5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Matheeus Ariens van eenen huyse staende inde Hynthamerstraet ontfangen - 3 CG 9 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Ghysbrecht Janss van eenen huyse ende hoff gelegen tot Orthen ontfangen - 3 CG 3 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen van Engelant ende Dircken Henricx van eenen huyse staende tot Hyntham ontfangen - 2 CG 2,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Rycalt Lamberts van een camer gelegen int Hinckaert straetken ontfangen - 3 CG.
SAH 1406 SR 1554/5
van Gerart zeyssemaker van eenen sevensten gedeelte vanden selven huyse ontfangen - 23 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Symon Daniels van eenen huyse staende aende Merct genoempt het Gulden Hooft ontfangen - 48 CG.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henricken Schenck van eenen huyse staende onder die corte cameren ontfangen - 17 CG 5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Geritden Reynen van eenen huyse gelegen inde Hynthamerstraet ontfangen - 7 CG 19 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Arntden Peters Coel Zebens van eenen stuck lants opte Dungen gelegen - 4 CG 8 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Laureyns Anthoniss van eenen huyse ende 4 cameren gelegen opt Ortheneyndt ontfangen - 8 CG 11 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henrick Huyberts die Ruyter van eenen huyse met 3 cameren gelegen opt Hynthamereyndt ontfangen - 17 CG 1 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henrick Jan Suyskens van 2 huysen ende erfven gelegen inde Hynthamerstraet genoempt die sterre ontfangen - 37 CG 5,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Gerit Laureyns van eenen huyse gelegen teynden die Verwerstraet - 6 CG 10 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jan Adriaens spelmaker van eenre cameren staende opten Wyntmolenberch ontfangen - 31 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Margrieten Ariens van vyf hont lants gelegen int Boschvelt - 5 CG 5 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Peter van Antwerpen van eenen huyse staende aende Vischmerct - 5 CG 15 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van heren Henrick vanden Cloot van eenen huysken staende inde Clarenstraet - 3 CG 18 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Cristiaens van Weert van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt - 15 CG 6 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Arnt Jeronymus van Kelst van eenen dordengedeelte van eenen huyse staende inde Sadelstraet genoempt den gulden arn - 3 CG 7 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Willemen Aelbrechts van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt - 7 CG 6 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Geritden Lamberts van het 5te gedeelte van eenen huyse gelegen tot Hyntham - 20 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Post van eenen huyse staende aen die plaetse - 2 CG 10 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van h. Ricolt van Merode van eenen huyse staende inde Postelstraet - 19 CG 2 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Degens Hermanss van sekere erffenisse gelegen tot Orthen tegens Franss Bogart gecoft - 20 CG.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jacop van Ouden van vyf cameren staende opten Vuchterendyck - 3 CG 6,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
vanden kynderen van Arnt van Scutdrop 3 gedeelten van 13 gedeelten van eenen huyse ende camer staende inde Putstraet - 16,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Cristophel Baecx tot Berlyckem van eenen stuxken lants gelegen opte Dungen - 19 st oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Peteren Joosten van 2 husen staende aen Sint Janspoirt - 5 CG 9 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Ambrosio Willems van Gerwen van eenen huyse staende inde Verwerstraet ontfangen - 22 CG 6 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Dircken Ariens ende Henricken Loekeman van eenen huyse staende inde Vischstraet - 12 CG.
SAH 1406 SR 1554/5
van Joosten Rutten van eenen huyse staende opt Ortheneyndt - 3 CG 2 oirt st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Lenart Clenarts van eenen huyse staende inde Carstraet genoempt den Wyngart - 10 CG 4 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van m. Lenart Herincx van eenen huyse staende inde Kerckstraet - 17 CG 18 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Ghysberts van een camere staende inde Mortel - 28 st 0,5 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Wouter Scellens van wegen Henricx Kemp des ouden van eenen huyse staende inde Orthenstraet - 23 CG 10,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Marten Jacops van een camer staende inde Putstraet ontfangen - 26,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henrick van Utrecht van eenen huyse staende inde Vuchterstraet - 6 CG 8 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jan Goyarts van eenen huyse staende op Vranckenhostadt ontfangen - 3 CG 15 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Adriaen Everts van 2,5 hont lantz gelegen inden Boschpolre - 2 CG 10,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Dircx van een camer staende by Sint Anthonispoirt - 2 CG 13,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Peteren Jans van Heze ende Jannen Wouters van Woensel van 2 cameren staende opten alden huls ontfangen - 37 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Mechtelt weduwe Jans Moons van twee scharen weyen opte Donck - 41,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jannen Wouters van Woensel van eender cameren staende opten alden huls - 17,5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Goyartden vanden Steen van eenen huse met 2 cameren staende inde Hynthamerstraet ontfangen - 19 CG 3 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Adriaen Henrick Claess van eenen halven mergen lants gelegen tot Orthen - 33 st oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Dionys van Malsen van 1,5 mergen lants gelegen tot Orthen - 3 CG 8 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van m. Wouter van Meel van eenen huyse staende inde Peperstraet ontfangen - 9 CG 8 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Wouteren Jan Evertss van eenen huyse staende inde Orthenstraet ontfangen - 7 CG 3 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henrick Collarts van eenen vierden gedeelte van eender wyntmolen staende tot Hyntham - 3 CG 11 st 2,5 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Servaes Claess van eenen huyse staende aende Merct naest den vleeschuys - 13 CG.
SAH 1406 SR 1554/5
van Lambrecht Bouwens van eenen huyse staende tegen die Verwerstraet over - 11 CG 13 st oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van m. Jan Boschart van eenen huyse staende inde kerckstraet - 8 CG 17 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henrick Mallants van eenen huyse gelegen over die molenbrugge binnen deser stadt - 9 CG 10 st oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Arntden Vogels van een schaer weyen gelegen inde Vliert - 13 st oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van M. Ghysbert Peymans vander helft van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecoft tegen Geritden Wilgemans - 5 CG 10 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Dympna weduwe Gerarts van Vlymen van eenen gedeelte genoempt Boxhovel - 10 CG.
SAH 1406 SR 1554/5
van Theeuwen van Engelant van eenen huyse staende opt Hynthamereyndt - 8 CG 10 st oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Peter Henricx van Utrecht van eenen huyse staende inde Vuchterstraet over die Molenbrugge - 7 CG 4 st 3 oirt. DOORGEHAALD.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jan Toelinck van eender hosstat gelegen buten die Pickepoirt - 16 st 2 oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Henrick die Hont die jonge van eenen gedeelte van eenre molen staende buten die Orthenpoirte - 5 st.
SAH 1406 SR 1554/5
van Cornelis Arnts molder van eenen huyse ende hoff tot Hyntham gelegen - 3 CG 11 st oirt.
SAH 1406 SR 1554/5
van Jan Franss van Weert van eenen huyse staende after Sinte Peters capel - 4 CG 16 st.
SAH 1406 SR 1554/5
alsoo die voirgaende rentmeesters Everart vanden Water cs afgegaen synde te bamisse anno 53 ontfangen hebben gehadt van Peteren Damen wonende tot Vucht van sekere erffeniss by hem gecoft gelegen soo aengebracht wairt inder vriheyt vanden Bosche buyten die Vuchterpoirt den 60en penn belopende 5 CG gelyck die rekeninge eyndende te bamisse 53 dat begrypt ende zoemen naderhant by kennisse vander coop cedulle bevonden heeft dat een stuck vanden selven vercoften erve gelegen is onder die prochie van Vucht buyten der vriheyt deser stadt ende nyet gehouden en is geweest inden 60en penninck heeftmen den selven Peteren cooper weder restitutie gedaen byden selven rentmeesteren deser rekeninge Henrick Ghysselen ende Jans van Lyebergen soo die voirgaende rentmeesteren Water cs huer betalinge gedaen hadden belopende dat hy te vele gegeven hadde 2,5 CG ende die alhier betaelt - 2,5 CG.
SAH 1406 SR 1554/5
Jan Jaspers Moir voor huis erf aan de Vuchterdijk van Laureyns die zeysmaker - 8 G 7 st.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Cloot 1/3 van 2 kamers in de Postelstraat van Claes van Baecx - 23 st 1 ort.
SAH 1407 SR 1555/6
Frans die Bruyn 2/5 deel huis Berwoutstraat van Jan Moirs - 2/13/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Andries van Erpe 1/4 kamer bij St. Jacopskapel van Willem Ariens - 0/7/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Hr Lenart Herincx priester vanwegen Mathys die Uregewerckmaker huis kerkstraat - 16/13/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Arnt Eymbertsz 1/6 ve 1/4 deel huis Hinthstraat van Arnt Jeromms - 0/8/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Arnt Eymbertsz 1/8 van hetzelfde huis in Hinthamerstraat van Ghysbert Cornelisz - 0/20/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Wemair Mathysz van St. Oedenroede 1/2 huis Verwerstraat - 3/5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Lenaert Adriaensz van Schijndel huis Orthenstraat van erfgename Margriet van Broeckhoven - 7/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Gerit Toelinck huis St. Jorisstraat van de weduwe van Art Scalcken - 6/10,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Cornelis Ariens huis Verwerstraat van de weduwe Peter van Os - 3/5/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Laureyns Jans Stegelmans huis Achter Tolbrug van Peter Goyartsz van Lyer - 5/10/2.
SAH 1407 SR 1555/6
Goyart Buysen huis Verwerstraat - 9/10/0,5.
SAH 1407 SR 1555/6
Willem Andries van een ackerlants gelegen op te Dungen tegen die weduwe Ghysbert Arts verkregen - 3/8/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Willem van Geldrop huis op Windmolenbergstraat - 5/12,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Goyard Monick huis kerkstraat van Henrick Collarts. - 22/1/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Gerart Willemsz brouwer huis Hoge Steenweg 'De Engel' van Jan Pynappel - 29/3/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Jacop van Ouden van een camp lants buyten die Pickeport gelegen groot 2 mergen - 8/17/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Arnt Jansz Scillinck huis achter die Mandemakers 'die Sonne' - 17/6,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Lambert Jansz van Berlyckem ledige plaetse Berwoutstraat - 0/6/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick Willemsz nestelmaker huis Ortheneind naast Hantboighe - 6/9/2.
SAH 1407 SR 1555/6
Jacop Jansz olislager huis Colperstraat 'daer Dirck van Loen inne gestorven is' - 26/2,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Lyntken Boyens 2 kamers + hof Achter Tolbrug, by tclooster - 9/8/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Aelbert Geritsz hof Achter Tolbrug - 2/5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Frans Jansz sceymaker vanwegen Joest Leestmaker huis Karstraat 'Den Yseren Hoet' - 8/7,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Reyner die Leeuwe 1/3 huis Vuchterdijk - 0/33/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Goyart Henricxz huis Hinthamereind 'Den Huybert' - 7/12/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Symon Daniels van een huyse staende tot Hyntham aen den dryboem - 5/6/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick Jansz van de Brechelingen huis Orthenstraat - 8/3/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Willem Danielsz huis Achter de Mandemakers - 0/26/03.
SAH 1407 SR 1555/6
Claes van Erpe 1,5 kamer buiten Pieckepoort - 6/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Peter Joosten huis met 7 kamers op de Hulst - 4/18/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Peter Joosten huis St. Jacopsstraat - 2/2/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Mr. Cornelis Eymbertsz. 1/4 + 1/12 deel huis over die Gevangenpoirt - 4/7/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Goyart Goyartsz huis Orthenstraat naast 'den Ancker' - 4/7,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Dirck Jansz huis mien Mortel - 4/13/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Andries Vos huis Torenstraat - 7/8/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Lambert van Oirle huis Verwerstraat - 3/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Hans van Ampsterdam huis Hoge Steenweg - 26/13/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jacop Ghysbertsz van Uden huis Windmolenbergstraat - 3/19/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Gojart van der Steen erfenisse Den Dungen - 10/12/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Jansz van Stiphout 1/4 molen (Roestenmolen) - 3/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Ghysbert van Maren huis Colperstraat 'Die twee Gapaets' (Gapers) - 15/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Cornelis Faesz huis Orthenstraat - 2/16/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick Goyart Gerits huis ter Fraters - 0/26/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Lieven Jansz en Jacop van Arkel huis + 2 kamers Hinthamereind - 7/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Adam Adamsz Lambertsz huis Vuchterdijk - 7/7/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Arnt Naets huis Hinthamerstraat - 16/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick die Ruyter die Jonge a,5 morgen Den Dungen - 0/25/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Arnt Jacopsz huis 'Den Gulden Voet' - 15/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Lyntken weduwe Arnts Leydeckers huis Lange Putstraat - 2/15,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
dirck Jansz van Middelair huis Hogesteenweg - 14/8,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Noppen van 2 hout lants tot Orthen gelegen - 0/4,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Dympna weduwe van Gerarts van Vlijmen van een stuk lant genaamd Buxhovel - 11/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Claes Peters Vrancken huis Orten - 0/33/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Goyart Jan Peterz 1/8 huis Hinthamerstraat over die Gevangenpoort - 2/11/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Cristofel Zanders van Os c.s. van 1/3 van 2 mergen lants gelegen tot Orthen - 0/26/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Everart vd Water huis St.Jorisstraat - 11/8/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Artsz van Erpe huis Ortheneind naast 'de Zonne' - 14/8/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Willem Daniels huis Markt 'Die Drye Monicken' - 22/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick Arien Claes van een hont lants tot Orthen gelegen - 3/6/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Willem Henricx van een huyse staende tot Orthen op de Cruysstraat - 0/36/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Peeter Buysen 3/8 huis bij Gevangenpoort van Jan Dachverlies - 8/6/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Zeger Henricx van de helft van 11 hont lants gelegen op die Poeldonck op te Dungen - 2/9/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Andries Everts tot orthen van een huys staende tot Orthen - 4/11/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Willem van Meer huis Hinthamerstraat van Henrick Kemp de Jonge - 25/2/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick van Brussel huis Hinthamereind 'Die Roy' - 5/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick Jansz van Peelt 1/2 huis Ortheneind - 2/12,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Dirck van Dynther camer Windmolenbergstraat - 0/33/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Lambert Henrickz huis onder die cameren - 4/19/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Cristiaen Claesz van de Staeck huis achter Wilt Varken - 5/7,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Adriaense huis onder die cameren - 6/5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Goyart Goyartsz leertouwer huis Diepstraat - 2/7/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Henricxz huis St. Anthonisstraat - 5/6,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Tielmans huis Achter Wild Varken - 36/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan van Ravestein huis Verwerstraat 'Dat Zoutvat' - 5/2/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Heeren van een huyse en de hoff op te Dungen gelegen - 6/17/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Adriaen Muelmans van Diepbeeck huis Hinthamerstraat - 14/11,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick Coenen Henricxz kamer Windmolenbergstraat - 0/21/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Anthonis Jansz Michielsz huis staende in de Borcht aan St. Anthonis poirt - 0/31/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Roelof Lamberts van een stucken lants gelegen tot Hyntham tusschen den Steenwech en de capel aldaer - 0/12/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Joachim van Vinckenroye van een huis Achter Tolbrug op ten Hoeck aldaer - 8/9/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Arnt die Goese huis Hinthamerstraat - 7/16,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Peter Joosten huis kerkstraat beneden Andries Bouwens - 16/11/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Frans Gerits huis Hoge Steenwech 'die Doornencroon' - 11/8/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Marcelis vanden Ekart van een hont lants gelegen tusschen den boom en de St. Janspoert - 0/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Andries Loyen van 1/3 van 2 mergen lants gelegen op den Orthendijk - 0/18/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Anthonis Gerits van een huyse en hof staende tot Orthen 5/8/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Everart vd Water 3 kamers bij St.Janskapel after die Fortuyn - 5/6,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Anthonis Artsz Toeback huis Vuchterstraat - 17/2/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Peeter Goessens huis op Vuchterendijk beneden 'die Carre' - 5/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Everart vd Water huis St.Jorisstraat - 3/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Thielmans Franck Jansz camer Inden Bogaert - 0/22/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Andries Raess van een camp lants gelegen buyten die Molenstege - 5/16/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Marcus Adriaensz huis aan de plaatse - naast St. Thonis - 6/18,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan van Strijp huis Hintham van Cristoffel van Vlierden - 4/3/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Goyart Gerart Michiels kamer Acher die Tolbrug tegenover klooster - 1,5/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Claes Michiels van 2 campen tot Orthen gelegen gecoft van de aerffgenaam Ygrams van Achelen - 10/9,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Ariken dochter Gerits Geritsz en Thonisken dochter Jan Anthonisz kamer Achter Tolbrug tegenover klooster - 0/35,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Hr. Jan Kuysten can. huis Postelstraat van Heer van Postel - 9/3/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Hans in de Trompet kamer achter de Trompet - 1,5/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Peters Crabbant van een huyse en de hoff staende tot Orthen - 0/41/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Herbert Jansz huis Vuchterdijk - 3/11,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Mariken weduwe Mr. Peter Droighmans 3 kamers Achter de 'cleynen Kethel' - 7/6,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Arien Henricx tot Hyntham van een huyse staende op den Steenwech - 0/36,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Peter Claesz van een huyse staende tot Hyntham - 0/31,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Herman Jan Hermansz 1/5 huis tegenover St. Anthoniskapel - 0/19/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Willems van een erfenisse gelegen op Vranckenhofstraat bij den Boom - 0/39,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Boudewijn Goessens huis Ulenborch - 2/6,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Dirck Nassart huis Markt 'Den Cop' - 40/9/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Peterken Scalcken 1 kamer opten Vuchterendijk achter St. Corneliskapel - 0/44/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Henrick die Hoesch huis Papenhuls - 28/15/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Elias die Cock 1/8 huis tegenover 'Den hout' - 1/0/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jan Willemsz 4/5 huis Karrestraat 'Den Gulden Zister' (Sester) - 13/6/3.
SAH 1407 SR 1555/6
Symon Jansz van Heest 3/5 huis Carstraat 'den Royen Zwaen' - 8/13/1.
SAH 1407 SR 1555/6
Peter Jacopsz mesmaker 2 gedeelten van 2 kamers opten dijk - 0/13,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Thys Lucas van een huyse staende tot Hyntham - 2/2,5/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Peeter Claesz smit huis Hinthamereind tussen beide de poorten - 4/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Jacop Jacops van Dungen van 1,5 mergen lants opte Dungen gelegen - 3/10/0.
SAH 1407 SR 1555/6
Matheeus Henricsz huis by 't zevengesterre daer Jan van Luyck inne woent - 2/13/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Cornelis Arnts Stevens 1/3 van 3 kamers Achter Tolbrug - 0/11/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Ghysbert Ghysselen 1 mergen 1 ants gelegen op de Vogelsanck buyten Sint Jans Poirt - 0/33/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Wouter van Lyth Jansz 1/6 't Gulden Hecken Kerkstraat - 0/25/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Adriaen Smollers Jansz van Helmont huis Hinthamerstraat tegenover 'de 3 Handelaren' - 6/1,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Reyner Henricx in den Yserenman cooper van een huyse gestaen op Vranckenhosstat daer Ghysbert Jans inne woent ontfangen - 2/11,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Adriaen Spierinck cooper van een huyse gestaen opde Dungen bij de Capelle - 2/10/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Rooveren Peters van een huyse gestaen op den Steenwich tot Hyntham by hem vercregen tegen die weduwe Frans Spyckers - 3/10/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Mr. Jacob van Deventer huis van wylen Jan Bacx Achter dwilt Varken - 11/12/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan vande Hoevele Dircx koopt 'Den Beer' Vischmarct - 17/12/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Dircxken weduwe Henricxz Cottermans 1/3 huis naast 'Verloren Zoen' Karrestraat - 3/3/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Andries Peter Otten cooper van vier vyfst gedeelte van een erfve gelegen tot Orthen nefvens die erfven van Thomas Driess ten eenre ende Adriaens Bouwens ter andere zyde - 0/33/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Jansz van Schynle kamer Volre naast Nachtegael - 3/3/0,33.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Goertsz van Grave huis Orthenstraat 'De Cleyne Roose' - 7/13,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Aelbert den Jans lynemaker cooper van enen huysken en de erfken gelegen tot Vucht op Vranckenhosstadt - 0/17/2,5.
SAH 1408 SR 1556/7
Jacobben Ariaens Jacobs cooper van eenen huysken gelegen op Vranckenhofstadt - 5/11/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Noppen cooper van 4 hont lants gelegen tot Orthen in Heynsbroeck - 0/13/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Digna weduwe Gerits van Vlymen coopersse van drye mergen lants gelegen in de Boschvelt ende vercregen tegen den kynderen Jans vanden Broeck - 10/10/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jacobben Spycker cooper van 4 mergen lants - 15/7,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Peter Degens van enen huyse gestaen tot Hyntham vercregen tegen Peeteren van Oerle - 0/20/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Cornelis en Goyard Cornelisz Roelofsz legeplaats met een huisje Achter Den Beer byde Vismarkt - 5/17/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Lambert van Berlicom cooper van een zekere ramen gestaen after die drye mollen - 3/7,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Cornelis Frans Loots 1/2 huis 'die Crabbe' achter de Mandemakers - 9/3/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jacobben Cornelis Jacobs cooper vanden leghen Verckenscamp int Boschvelt - 10/6/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Wouter Jansz Wouters huis naast de Entvoegel Visstraat - 12/1,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Leonard Arens cooper van een stucxken lants gelegen buyten Pickepoirt neffens den Steenwich - 2/3/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Arien Gerits cooper van een mergen lants geheyten den Gonsmergen gelegen torten op de Donck - 2/2/3.
SAH 1408 SR 1556/7
Henrick Robbertsz huis, eertijds van Claes die Wolff St. Jorisstraat - 12/6,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jacobben Spycker cooper van 5 mergen lants gelegen int Boschvelt vercregen tegen Danelen van Vlierden - 15/5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Henrick Mertens kamer Stoefstraat van de kinderen Jan Gast - 2/10/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Willem van Vechel Dircxz huis Vismarkt naast de Wilde Zee - "
SAH 1408 SR 1556/7
Jan van Gent huis 'Die Groen' - 16/13/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Erasmus Aertsz huis Volrestraat van Jan van Stiphout - 4/3,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Peter Henricxz die Leeuw huis Hoge Steenweg van Jan van Auwen - 18/11,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jasparen Roelofs molder van een megen lants gelegen tot Hyntham vercregen tegen Franchois Loefs - 0/37/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Marcus Henricx van een huyse gestaen tot Malstrom tOrten vercregen tegen Andries Dircx potbecker - 0/20/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Michiel Aelberts huis Kruisstraat aan de Vismarkt van Aelbert de becker - 10/13,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Geerlinck Claesz van Linter huis Visstraat van Peter Jansz van Bocxmeer - 16/0/2.
SAH 1408 SR 1556/7
Ghysbert Engelbertsz Toelinck huis Vuchterdyk van Arnt Leonis (de leeuw) - 5/16,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Frans Bogaert 1/4 huis Achter Mandemakers van Aert Pauwelsz schipper - 0/27/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Willem Gielisz van Broeckhoven huis Boertschestraat van Marcus Andriesz - 6/15/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Willem Gerits van 4 roeden lants gelegen by Malstrom vercregen tegen den kyndren Welt Jans - 0/14/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Aelbert den Hermans van 1,5 mergen lants gelegen int Boschvelt genoempt de Moeren vercregen tegen die kerkmeester van Orthen - 3/12/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Pauwels vande Heer huis Achter Tolberg naast Joachim Winckelroy - 6/3/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Joost Hermansz kamer Cortte Putstraat van erfgen Claes die Wolff - 2/7/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Roover Dircx van een huyse ende erfken gelgen tot Orthen gecoft tegen Marten Dircx - 3/15/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Thomas Peters lootghieter cooper vanden Scaeckbuert - 14/19,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Peter Neyts huis naast de Beer aan de Vismarkt - 17/10/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Goyart van Vlierden Danielsz huis inde Mortel van weduwe Frans Spyckers - 4/1/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Peeteren van Antwerpen van een hont lants gelegen tot Orthen - 0/4,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Henrick van Ruyter huis Orthenstraat van de weduwe Jan Lambrechts - 20/6,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Vranck vd Stegen den Pesser St. Jorisstraat - 12/12/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Reyner van Meer huis Hinthamerstraat van Jenneken Bouwens - 37/13/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Gerit Geroncx Dircx van eenen camp van 3 mergen gelegen tot Orthen vercregen tegen derfgenamen Jennekens voirs. - 7/16/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Wouteren Bouwens van 2/3 van een mergen lants gelegen tot Orthen vercregen tegen Andries zijn brueder - 3/1/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Leonarden Roelofs cooper van een zisterzaet lants gelegen op te Dungen gecoft tegen kynderen Jacobs Aerts - 0/16/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Wouteren Bouwens cooper van 4 lopensaet gelegen tot Orthen gecoft tegen Roelofve van Merlair - 3/8/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Hr. Jan vander Straten priester hus Peperstraat - 10/13/4.
SAH 1408 SR 1556/7
Mechtelt weduwe Willems Peters 2 kamers Achter Wilt Vercken achter Baten poertken - 0/30/2.
SAH 1408 SR 1556/7
Joost die Bruyn huis St.Jacopsstraat van Henrick Jan Suyskens - 19/3/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Hr. Gerard van Gameren huis Peperstraat van Helleken van Bochum - 11/14/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Adriaen Jans Ghysberts van een camp lants gelegen op de Dungen vercregen tegen Claes Willems - 2/18/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Dionys Thysz huis Achter Minderbroeders van de executeurs Ambrosius Hermansz - 4/7/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Aert den Peters Aerts van een ecker van 3 loopen seat gelegen op de Borcht inde op de Donck vercoft by der voirs. armenmeesters - 0/24/2.
SAH 1408 SR 1556/7
Thomas Aben huis Papenhulst van hr. Peter Kuyst - 8/3/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Adriaen Jan Thielens erf Boschvelt vercoft by Goessen Arts van Littoye - 2/6,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Elias de Cock de Jonghe 1/2 huis Hoge Steenweg van de erfgenamen Cornelis Keteler - 3/13/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Mathys Willems voer de helft van 2 mergen lants gelegen op de Dungen vercoft by Jacobben van Groeningen - 2/3/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Henricx van een stucxken hoplants vercoft by Geritden Artsz van Schyndel op de Dungen liggende - 2/1,5/-.
SAH 1408 SR 1556/7
Anthonis Luenis huis St.Jorisstraat van Gerard Teulinck - 6/15/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Matheus Jans van een huys en de erfken gelegen op Vranckenhosstadt ende vercregen tegen den erffgenamen Gretken Bots - 2/1/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Peter van Ryel Willemsz 3/4 huis van zijn vader Orthenstraat - 10/12/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Petersz huis Kerkstraat naast de school van Wouter van Beeck - 4/17/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Jacop Geritsz 7 kamers Orthenstraat int Nyeuw straetken van Wouter Goessensz - 0/28/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Herman Wonders Jansz huis en hof Ortheneind van de erfgenamen Laureyns Peters Otten - 4/8/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Dircxken Peter Otten een van de erfgenamen van Laureyns Peters Otten van 4/5 van een hof daarby Ortheneind - 2/6,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Meriken weduwe Barthus Dircxz een "leyffken' Achter Tolbrug In de Hove van Coenrard van de Staeck - 0/8/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Willem Geritsz Symonsz 1/7 huis en 1/2 huis Orthenstraat van zijn broer - 0/13/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Mr. Jan Goyarts priester van 2 megen lants gelegen tot Orthen inden Peper vercregen tegen Meriken weduw Huberts Willems - 5/0/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Aert Henricxz van Buegen huis + 5 kamers Achter mandenmakers van Floris Aerts Antonis - 11/6/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Henrick Ariaens schoutet tot Empelen van 1,5 mergen gelegen int Boschvelt vercregen tegen Henricken Loekeman - 5/19/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Gerits Noots 1/10 huis Hinthamerstraat van Jan van Meerhout - 0/3,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Bartholomeeus Jansz huis van de erfgenamen Goyart van de Heyden - 0/37/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Adriaen Gerits Bouwens van een hont lants gelegen tot Orthen vercoft by Peeteren van Antwerpen - 0/4,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jane Herman Degens van een hofstaat en de berch gelegen tot Orten vercoft by op Malstroom gecoft tegen Andries Everts - 4/5,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Cornelis Aertsz 1/3 van 4 kamers Achter Tolbrug - 0/11/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Mr. Henrick vande Broeck huis Peperstraat van Jeronimo Wynants - 19/15,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Reyneren Peters van Boecxtel van twee hont lants gelegen op de Dungen gecoft tegen Laureyns Jansz van den Dungen - 0/16,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Cornelis Absolons huis aan de St.Janspoort van Henrick Goyarts Henrics - 6/13,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Peeter die Gruyter 'die Leeuwe' aan de Marckt van den weduwe Roelofs Daniels - 44/5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
de broers van wylen heer Jan Kuysten huys tov convent Clarissen van Jan Kuysten - 19/18,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Henricx rietmaker huis aan de Molenbrug van de kinderen Cornelis Joosten - 4/17,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Henrick Peters vanden Hoevel van een schaerweyen in de Vliert gelegen vercoft by Janne Corstiaens - 0/18/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Thielman van Dieperbeeck 8/9 huys en 8 kamers bij d'artilleryhuys van de erfgenamen Wouter Eymbertss - 15/14/0.
SAH 1408 SR 1556/7
van Wouter Ysebrants huis Corenstraat van Peter en Dionys van Vladeracken - 12/9/3.
SAH 1408 SR 1556/7
Leonarden Leonarts molder van een huysken gestaen tot Hyntham vercoft by Katharyna d. Henrix Jans - 0/18,5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Margrieta weduwe Jan Weygergancx huis Crullenstraat van Arnt van Helst - 11/13/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Cornelis Lamberts Remmen 2 kamers Hinthamerstraat achter St.Jan - 0/20/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Thomas van een stukje erf Berwoutstraat van Willem van Middelaer - 0/6/1.
SAH 1408 SR 1556/7
Peter van Antwerpen huys achter Craen van de erfgenamen Joost Francken - 2/10/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Geertruyt van Maren huis Kerkstraat van Henrick van Vechel - 12/10/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Mathys Andries Hessels huis Corte Kerkstraat van Joost vande Lynden - 9/3/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Gerit van Aken schoenmaker huis bij St.Anthoniskapel van Aleyd en Jan Hermans - 5/5/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan natuerlijke zoon van heer Jan Kuysten huis tov convent Clarissen van de erfgenamen van Heer Jan Kuysten - 17/11/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Dirck Dircx van Roede van een stucxken groeslants gelegen op de Dungen vercoft by Katharyn Ghysberts - 0/3/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Jan Joisten vercooper 1/2 camer Corte Putstraat van Tonisken Arnts - 0/10/0.
SAH 1408 SR 1556/7
Michiel Jacops van Zoemeren huis bij Fraterspoort - 4/15/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Sophie weduwe Peters Arnts huis 'den sluetel' Kaerstraat - 4/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jacoppen van Groeningen ende Adriaen Peter Eymberts van een hoeve gelegen opte Dungen 27/18/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Peteren Janss van sekeren huysken staende -- (niet ingevuld) 0/21,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jannen Janss cooper van 1/4 van een camp gelegen tOrten - 0/30/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Lysken Goyarts Roevers huis Lange Putstraat - 4/4/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Adriaen soen Henrick Claess cooper van een halven mergen lants gelegen int Boschvelt inde Eertcampen - 3/3/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jacop Gerits Snouspylt (") 1/2 huis Ortheneind - 2/6,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Anna weduwe Willem van Delft huis 'den groenen schilt' van Willem van Kessel - 37/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Reyner Loyen 1/3 huis Windmolenberg - 2/1,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Mathys Gerits cooper van een huyse gestaen tot Orthen - 3/1,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jan Ghysberts van Bladel huis Achter Tolbrug - 7/1,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Henrick Oliviers van een stuck lants tot Orten beneven den Wielscem ende van twee stucken ackerlants ontrent den kerckhoff gelegen - 6/2/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Goessen Goessens van een placxken lants gelegen tot Orten op Maelstrom - 0/2/3.
SAH 1409 SR 1557/8
Henrick Henricx Peters huis Vuchterstraat - 13/18,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Adriaen keteler 1/4 molen - 1/10/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Henrick Oliviers van een 1/2 mergen lants gelegen tot Orten int Eertvelt - 2/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Arnt Henricx huis achter Tolbrug.
SAH 1409 SR 1557/8
Mathys Stooters van 2/3 van een stuck lants genoemt den Stert gelegen tot Orten - 10/1/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Dirck Cottermans 1/3 huis Corenstraat - 4,5/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Assweren Henricx 1/3 huis Karstraat - 0/33/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Alitten Jans Henricx Gielis van een stucxken lant gelegen aen die Aa - 3/10,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jan Dircx mr. vanden grooten Gasthuys van een camp gelegen achter het groot gasthuys - 10/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Yeuwaen de gelaesmaker kamer Putstraat tov 'den gulden putte' - 2/9/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Frans Hermans Mathys van Vlymen huis naast Cleyn Begynhof - 3/1/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Huybert Arnts huis Stoefstraat - 5/2,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Goyard Cornelisz huis Visstraat 'den stuer' - 14/12/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Henrick Peters van 2 huisen staende op Vranckenhoffstadt - 0/26/3.
SAH 1409 SR 1557/8
Dirck vande Hovel 4 kamers onder een dak in de Raemen bij de Hekel - 0/13,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Peter Joosten kamer Verwerstraat inden Bomgart - 0/10/1.
SAH 1409 SR 1557/8
heer Eymbert Luucx priester 1/2 huis Kerkstraat - 6/5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
mr. Goessen vander Stegen huis Windmolenberg van wijlen heer Willem van Os riddere - 31/13/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Joost Claess vanden Kerckhoff huis bijde Vuchterpoort - 5/18,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jan Diericx van Hedel 1/2 huis bij de Bokhoventrap - 9/8,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Anthonis Ghysberts van Zeelst 'int zweenken' Windmolenbergstraat - 1/19/2.
SAH 1409 SR 1557/8
Pelgrom Peters huis Colperstraat inden mortier - 10/9/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jaspar de Moor en Lambert Henricx huis Vuchterdijk - 0/22/3.
SAH 1409 SR 1557/8
Philip Janss 1/2 huis achter Mandemaickers - 3,5/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Mathys Jans vande Wiel huis en 3 kamers op Vuchterdijk - 11/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jan van Delft 1/6 huis tov tSevengestert - 2/13/0.
id. 2/6 van 2/3 van 1/6 huis tov tSevengestert - 0/22/0.
id. 1/6 huis tov tSevengestert - 0/16/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Goyard Willems 3/4 huis Markt naast de Lelie - 9/10/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jeronimo Wynants huis en erf achter Minderbroeders van Ghysbert Heym - 33/7/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Peter Janss busmeker huis Stoefstraat - 5/10/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Dympna van Vlymen huis Vuchterstraat tov Postelstraat - 28/19/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Claes Janss mesmaker 'den yseren hoet' Carstraat - 7/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Andries van Poppel 2/3 van 2 huizen achter Mandemakers - 5/19/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Aelken vande Wiel 2/3 van 1/4 huis bij St.Joriskapel - 0/21,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
heer Jan pastoor te Geffen huis Papenhulst - 8/1/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Mariken Goyarts 1/2 huis Hinthamereind - 4/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jan vande Water 'de cuype' Markt - 35/5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Erasmus van Houwelingen huis Verwerstraat - 11/5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jan Noppen molen en erf buiten Hinthamerpoort - 17/10/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Diericxken dr. Henrick Cottermans huis Clarenstraat - 2/10/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Joostken weduwe Willem Goebels camer Achter de Tolbrug - 2/14,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Marcelis Hermans huis 'Spangien' - 53/6/0).
SAH 1409 SR 1557/8
Anthonis Henricx 1/2 kamer achter de Tolbrug - 0/26,5/0.
id andere helft - 0/26,5/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Jan Janss 8 kamers achter Cellebroeders - 4/0/0.
SAH 1409 SR 1557/8
Thomas Wouters 'de roelant' St.Jorisstraat van Jan Henricx van Herlaer - 7/17,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Thomas Hermans 1/2 huis Burtsestraat bij St.Barbarakapel van Jan Willems velblotter - 0/18/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Roelof Peters 1/2 kamer achter St.Corneliskapel van Cornelis Wilboirtsz - 0/25/0.
SAH 1410 SR 1558/9
heer Jan de sangmeester huis Peperstraat van Hilleken van Bochem - 11/9,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Bartholomeus Peters 1/2 huis Buertsestraat van Jan Willems - 0/26/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Henrick die Hont 1/2 hostadt Den Dungen van erfgenamen Jan Toelinck - 3/1/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Jan Wouters vande Gevel huis Swengelbrugge van Jan Adriaens - 2/8/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Andries Willem Rutten opten Dungen huis opte Dungen bij dEykendonck - 2/13,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Dirck Peters potbecker cooper van 7 hont lants tot Orthen van erfgenamen Met Pauwels - 0/32,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Jacop Rutgers van Berchem huis St.Jorisstraat 8/16/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Cristoffel Janss Hack huis hof ackerlant op die Dungen van Peter Gerits 3/0/2.
SAH 1410 SR 1558/9
Jan Henricx huis en hof tot Hyntham after die Baers van Goyart Driess - 0/19/3.
SAH 1410 SR 1558/9
Gielis van Bladel huis aan de Plaats van erfgenamen Dirck die Borchgreeff - 4/17/0.
SAH 1410 SR 1558/9
weduwe Willem Gobels huis of kamer achter de Tolbrug van Neesken Gerits - 3/10,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Thomas Jans van Turnhout van 1/4 van 1/5 huis Kerkstraat tov school van Lenart Geerits Helss - 6/14/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Mathys Werners huis 'ons lieff vrou' van erfgenamen Peter Smits - 13/7/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Claes van Empel 1 morgen lant by Pettelaer - 0/36,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Peter Henricx van Asten huis tov Barbarakapel van Joost Marcelis - 3/2,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Anthonis Jan Michiels huis Hinthamereind van Henrick vande Hovel - 5/0/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Henrick Houbraken 1/3 van 2 huizen Postelstraat van Jan Cloot - 0/34,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Jan Willemsz kamer Windmolenberg van de weduwe Henrick Coenen - 2/0/3.
SAH 1410 SR 1558/9
Anthonis Gerits 1/2 huis met een hof tot Orthen van Joost Gerits - 2/3/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Frans van Stryp Goyarts huis en erf Kruisstraat naast Korenbrug van huisvrouw Jan van Stryp - 16/13/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Joost van Oirle huis Peperstraat over de Triniteyt van heer Jan vande Straten - 11/10/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Henrick Jans vande Hoeven huis achter Tolbrug - 3/13,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Jan Gerits opte Dungen van een stuck eckerlants opte Dungen van Adriaen Willems - 4/1,5/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Frans van Casteren 1/2 huis 'den gapert' van Herman van Casteren - 13/8/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Metken Janss 2 delen van een kamer Gasthuysstraat van Cornelis en Joseph haer swager - 2/18/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Jacop van Casteren 1/3 huis 'deycke' van Marcelis van Casteren - 15/0/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Thomas steenbecker 'het roode cruys' van erfgenamen Arnt Eymberts - 36/10/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Henrick van Doirne 4 kamers bij St.Janspoort van erfgenamen Jacop Coelbornts - 0/31/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Jan Janss van Mee snyder huis Putstraat van Wouter Arnts - 5/9/-.
SAH 1410 SR 1558/9
Peter Janss 1/4 van 2 kamers Postelstraat van Anthonis Marcelis - 0/23/0.
SAH 1410 SR 1558/9
Ghysbert hoppenbrouwer 1/2 huis Colperstraat van Dirck zijn broer - 2/10/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Mathys vande Wiel huis Hoge Steenweg van Willem van Middelair - 11/13/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Heer Laureyns die Leeuwe priester huis op de Oude Diese van Jan Valcx - 7/10/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Thomas Andriess 1 mergen lants tot Orthen in de slagen van heer Peter vande Water - 0/33/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan vande Water huis Kerkstraat van Joost Rovers - 26/18,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Heeren 1 mergen land int Boschvelt vande erfgenamen jouffre Zanderlyns - 2/19,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Willems 3 morgen land onder Orthen van Gerit Gerincx - 6/2/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Aryken weduwe Henrick Gerits 1 morgen land van Geritden Gerincx - 0/33/1.
SAH 1411 SR 1559/60
Niclaes Taphooren huis en erf Postelstraat vande kinderen Gerit Kuyst - 16/4/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan van Eyck Lucass huis erf Vrankenhofstadt van Arnt vande Heesacker - 3/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Willem Herincx huis en oliemolen van Henrick Gerits van Doirn - 6/7/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Andries Janss huis en erf karstraat 'den wyngaert' van Dirck Symons vander Wouwe - 15/5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Goyarts van Roye huis met houttuin Kerkstraat van Arnt Houbraken - 9/19/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Ghysbert Andriess huis Hoge Steenweg 'den sot' van Jenneken ende Zuetken drs. Pauwels Henricx - 9/3/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Andriess camp lant gelegen opten Pettelair van Willem Marcelis van Meerdonck - 2/6/2.
SAH 1411 SR 1559/60
Willem Peters van Beverloe huis en erve Putstraat - 4/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Anthonis Henricx van Mierloe huis tov H.Geest van erfgenamen Aert die coster - 16/12/0.
SAH 1411 SR 1559/60
ruederen 'het swertken' van de mombers van de kinderen int Swert - 10/13/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Dachverlies schoenmaker huis Ortheneind van Dirck Lambert Remmen - 6/10/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Willem Remmen huis en erf Buertschestraat van de erfgenamen van Jan Post - 3/0/2.
SAH 1411 SR 1559/60
Peter Lenarts die Guylicker huis Karstraat van erfgenamen Gerit Janss vande Donck - 6/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Peter Lambert Remmen 'Ravesteyn' by de Fraters van erfgenamen Tielman van Dieperbeeck - 23/15/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Kuysten huis tov Claren van de kinderen Henrick Hicspoir - 8/11/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Joost Reyners huis hoek Berwoutstraat van de kinderen Cornelis Joosten - 4/17/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Gerit Laureynss huysse en hoff gelegen tot Orthen van Thonis Gerits - 4/15/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jacop Henrick Janss huis en erf achter Mandemakers van de erfgenamen Jan Marcelis - 3/10/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Laureyns Gerits huis 'St.Peter en Pauwels' van Dirck Goyarts - 16/10/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Mathys vande Meer huis Hinthamerstraat van erfgenamen mr. Henrick die Bye - 10/18/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Henricx de metter 'die borcht' Anthonisstraat van Jan Dircx - 2/6/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Pynappel huis St.Jorisstraat van erfgenamen Jan Strick - 18/2,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Coenen Henricx 2/3 huis Kerkstraat van zijn broers - 2/4/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Wouter Jans huis tov Visstraat van Yken Scoercops - 29/10/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Matheus Willem van Kessel 'Wiltwyff' Vughterstraat van Dirck Peters - 17/1/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Gielis van Hedel 2 mergen lants Orthen in de slaigen van Jan Willems - 4/3/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Wynant Adriaens huis, erf, hof Ortheneind van erfgenamen Jan Arnts van Erpe - 11/2/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Roelof Huyberts van Opinen huis, erf, oliemolen Hinthamereind van Jan Corstiaens van Weert - 11/18/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jacop Henricx inde Rynck 'den rinck' Visstraat van kinderen Henrick van Liebergen - 31/15/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jacop Corstiaens Weygergancx 5/6 huis Achter Minrebrueders 'Ste Peter' van de erfgenamen Corst Tielens - 4/3/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Anthonis haakmaker huis Vuchterdijk van de erfgenamen Yewen vande Hovel - 6/13,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Willem Henrick Claess tot Engelen van een helft van een stuck lants gelegen tot Orthen genoempt den Spyck van Gielissen Clerck - 5/15/1.
SAH 1411 SR 1559/60
Jacop Heeren ende Henrick die Ruyter huys en hoff tot Orthen van Gielis Clerck - 9/1/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Coenen huis Windmolenbergstraat van Henrick - 2/15/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Dirck Janss van Boecxmeer 3 mergen gelegen int Boschvelt van Jan Lenarts van Cuyck - 9/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Wolffart Henricx huis op Ouden Huls van erfgenamen Hadewichs Koeback - 3/2/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Joostken weduwe Henrick van Erp stukje land achter Drie mollen bij de Ramen van Aryken Tynagel - 3/2/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Fredrick Janss cuyper huisje achter de Craen van Arnt van Liebergen - 3/4/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Ewouts bakker huis teynden Peperstraat, hoek Volrestraat van Roelof Arnt Vastarts - 10/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Peter Henricx huis Windmolenbergstraat van Bela weduwe Lamberts van Cleve - 2/17/0.
SAH 1411 SR 1559/60
1/6 huis Kerkstraat verkocht door erfgenamen Jan van Lith - 2/7/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Dirck Thielmans van Dieperbeeck 3/4 huis 'de herpe' van medeerfgenamen - 10/9/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Henricx huis Hinthamerstraat naast St.Jan van Thielen van Dieperbeeck - 9/7/0.
SAH 1411 SR 1559/60
weduwe Henrick Jan Laureyns 1/3 van 4 mergen lants by tBoschvelt gecoft van Marcelis Hermans cs - 4/15,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Thoeniss huyse tot Hyntham op de Steenwech van Lysken Janss - 25 st.
SAH 1411 SR 1559/60
mr. Frans van Balen huis Weverplaats van Laureyns Pelgrum - 17/17/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Peter de Cort huis Vuchterstraat van Ghysbert Jans de Dapper - 29/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Willem Jans Gast 2/3 huis Vuchterstraat 'de gulde hant' van medeerfgenamen - 11/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Wouter van Lith Jans 1/6 huis en erve Kerkstraat van Jenneken zijn zuster - 2/6,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Marcelis vande Ekart huis Ulenborch van de erfgenamen Styntken Cloot - 4/11,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Adriaen Peters van Uden huis Windmolenbergstraat van heer Daniel Diricx - 5/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Arnt Henricx huis met kamer aan de Gevangenpoort van Jacop Jaspars - 16/8/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Dirck Ansems huis Vuchterendyk van Lysken dr. Goetscalck Wouters Henricx - 4/1,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Marten Peters van Beeckelair huis Vuchterstraet byden Olifant van Jan Gerits Claes - 6/7,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Dionisz huis St.Jacopstraat van Joostken dr. Jans vande Ekart - 2/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Henricx Koenen erfje van Thonis Ghysberts van Zeelst 0/2/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Jans van Peelt 1/2 huis Ortheneind van Goessen Heeren - 2/16/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Severyn Jeronimus huis Verwerstraat van Joost Henricx - 0/23/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Joirden Henricx huis Orthenstraat tov St.Geertruden van Jan Zymons - 6/12/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Willem Janss van Kerckwyck huyse ende hoff op Vranckenhostadt van Teuwen de pleytmaicker - 0/35/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Liefkens huis Vuchterstraat van weduwe en erfgenamen Henrick Pauwels alias van Liebergen - 18/10/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Mathys Mathyss 'het swart leeken' Hinthamereind van de weduwe en erfgenamen Henrick Pauwels alias van Liebergen - 16/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Liefkens Janss huisje tov St.Geertruide van Jan Gerits vande Graeff - 0/20/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Adriaen Peters opte Dungen 1 mergen lants opte Dungen opten auwen dyck van erfgenamen Henrick Hencxhovel - 0/26/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Lambert Adriaen Lamberts huys en hoff tot Orthen van Peter Roelofs - 2/4,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Adriaen Dirck Henricx huys tot Hyntham van de mombairs Jans Henricx van Geffen - 0/18/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Willemen van Meerdonck 1/2 stuck weylants gelegen byden Pettelair vanden mombairs der kynderen Jans Marceliss vande Meerdonck - 0/27,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Joris van Straesborch huis Postelstraat van Joost en Jan Zanders - 4/19/0.
SAH 1411 SR 1559/60
weduwe Zymon Daniels van een erve op Vranckenhostadt van de jongen Henrick Kemp; noch van de zelve erve van Henrick Kemp doude cs. gecoft tegen der voors weduwe tsamen ontfangen - 0/14/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Clement Adriaens 'den tenen stoop' bijde Gevangenpoort van Peter Jacops hoedenmaker - 26/13/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Dirck Dircx Arnts huisje Postelstraat bijde kleine Begynhof van erfgenamen Arnt Joirdens - 4/13/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan (doorgehaald: Gerincx) van Gerwen van 5 mergen lants int Bosschvelt van Lenarden de verwer van Hynsberch - 9/2,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Sebastiaen Clover huis achter tolbrug van Jeronimus (") Lamberts - "
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Houbraken camer Slyperstraatje van Peter Wouters - 3/15/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Peter Janss huysken tot Hyntham van Joost Lamberts - 0/34/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Martha weduwe Henricx die Huesch huysken in de lant tot Orthen van de erfgenamen Marten Bennincx - 9/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Martens Daniels 1/12 huis Peperstraat van Andries Ysbrants - 0/13/1.
SAH 1411 SR 1559/60
Luenis Joosten huyse ende erve tot Hyntham van Thonis Henricx - 0/33/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Henrick Bueckentop huis St.Joristraat van Peter de Cort - 8/8/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jacop Donck huis Visstraat van erfgenamen Mathys Lambert Stooters - 22/6/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jan Willems huis en hof opte Dungen van Lyntken Corstiaens - 2/6/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Jacop Donck vanwegen Lambert Strick huis en erf Visstraat van erfgenamen Jan Strick - 35/16/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Gysbert Janss van de eynde van eenen huyse staende op Vranckenhostadt van Heyman Adriaens - 0/21,5/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Ghysbert Ysbrants 'de swarten aernt' Markt van erfgenamen Aleyt Donckers - 31/10/0.
SAH 1411 SR 1559/60
1/3 van een huis op Hynthamereynde - 0/14/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Cornelis Pauwels huis en erve aan de Merckt over de Cameren van Huybert Henricx - 10/0/0.
SAH 1411 SR 1559/60
Anneken weduwe Arnt Noppen huis Verwerstraat van Matheus Henricx - 3/1/3.
SAH 1411 SR 1559/60
Peter Jacops van Vlymen 2 delen van huis Ortheneind achter Peterskapel van Cristiaen Claes Willems cs - 0/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Mr. Peter van Geffen kanunnik huis met 2 kamers Verwerstraat van de executeurs Peters van Oirle - 16/4/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Gerit die verwer huis Hinthamerstraat van Yda dr. Jacops van Bell - 6/14/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Rover die molder hostadt tot Hyntham van Lambert Stooters - 0/2/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Goyart Rovers huis achter Wilt Vercken van Cornelis die Bever - 27/11,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Goyart Pauwels huis Hinthamerstraat van mr. Henrick Lamberts van Uden - 19/3/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Franck Janss huis naast 'der druyven' by de Barbarakapel van hr. en mr. Cornelis Eymberts - 6/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick de Hont doude van een eyndt wallen buyten de Molenstege gelegen metten grave streckende vande stadt mueren totten erve des voirs Henricx gecoft van Jan van Oirle - 0/9/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Willem Anthoniss 1/4 huis Valckenborch Hinthamerstraat van Ariaen Anthonis zyn bruer - 0/23/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Frans Jacops van Stiphout 1/20 huis onder die corte cameren 'den gulden spiegel' van Willem Janss - 0/20/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Goyart Janss huis hoek Kerkstraat van mr. Jan die Moor klokgieter - 13/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Willem van Helden huis tov Corte Putstraat van Jan van Meer - 5/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Niclaes Henricx van Nyhoff huis Verwerstraat van Jan Ghysselen - 10/10/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Arnt Peters Colen huis, erf, hof, stukland van Dirck van Best en Wouter Laureyns - 7/3/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan van Turnhout die jonge huis tov school vande mombers van de kinderen Henrick Thomas - 10/2/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Geerling Thomas Hinthamerstraat van Joost van Auwen - 11/1,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Arnts huis bij Loeffsbrucxken van Jan Arts oudecleerkoper - 2/6/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Cornelis van Beeck huis Vuchterstraat 'die cartouwe' van Gielis Keldermans - 10/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Alart Henricx van Dommelen huis middelhuis 2 camers onder een dak Vuchterdijk bij de Katerstraat van Peter Jans die Gruyter cs. - 9/2/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Thomas Jans Verhoeven 1/8 huis (Vuchter)dijk 'den valck' van kinderen Willem van Vechel - 0/20/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Arnt Alarts huis Vuchterstraat tov Postelstraat van Adriaen Zegers die jonge - 4/7/0.
SAH 1414 SR 1562/3
mr. Peter vande Water 2,5 mergen lants onder Orthen inde slaigen van de pater van St.Geertruiden - 5/10/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Mary weduwe Arnt Eymberts camp lants groot omtrent 3 mergen int Boschvelt van Jacop Cornelis van Engelen - 7/4,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan van Roye 3/4 huis aan St.Anthoniskapel van Aelbert van Roye - 2/17/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Eustachius Coppey deurwerder huis Verwerstraat van Peter Claess snyder - 9/15/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Claes Daniels een sestersaet lants gelegen inde Bruelschen hoff tot Orthen van mr. Henrick Oliviers - 2/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Frans Pynappel huis St.Jorisstraat van Henrick Robben - 17/3/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Glaudyn Matheus van Boxtel huis Ortenstraat van Cornelis Fransen - 8/15/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan van Stripe 'den David' Markt van de mombers van de kinderen Ghysbert Robben - 17/11/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Jacops 3 lopensaet lants, noch een camp lants van 8 lopensaets lants gelegen bynnen tvridom deser stadt opte Dungen te plaetsn gen. opten Keer van Constantinen Geriden ende Gysbertden zoone Lucas Steyns - 7/11/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Cornelis Ariaens van Dort huis Vuchterstraat van jonkheer Willem van Liere - 13/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Jans van Engelant 1/2 huis tot Hyntham van de kynderen Jaspar Roelants molder - 0/25/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Willem Zanders huis Achter het Wilt Vercken van Melis Stevens van Culenborch cs. - 3/17/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ariaen Peters van Empel 8e 7e deel camer Slyperstraatje van mombers vande kinderen Rutger Jans - 0/1/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ariaen Goyarts huis Vuchterstraat van Henrick Lueckemans - 15/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Dirck Coenen 1/2 huis aan de Pickepoort van Joris Henricx - 4/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Willem Dircx huis Vuchterstraat van Jan die Cort - 16/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Zymons 3 mergen lants opte Dungen van de kinderen Henricx Huberts - 5/14/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Jans olisleger huis Hinthamereind van Michiel Emonts - 13/12/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Matheus Jans huis Hoge Steenweg dair Jan Gieliss inne gestorven is van kinderen Jan Gielis - 18/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Willems van Eyndoven huis in St.Jacopsstraat van Dirick Peter Jans - 4/2/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Aelbert Hermans 1/2 huis Colperstraat van Jan Jans cs - 3/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Henrick Willems mergen lants inde slaigen van Matheus Gerits - 2/12,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ariaen Gysberts en Peter Ariaens acker lants 1 maldersaet noch van een camp 1,5 mergen hoylants gelegen opte Dungen opte Drieborch van Mechtelt wed. Jan Lucas - 6/15/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Floris huis Kerkstraat van Anthonis Henricx van Mierloe - 21/11/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Jans van Meerdonck huis hof gelegen opte Dungen van Henrick Jan Delis - 7/8/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick Beck van Helmont 1/3 huis bij de Nobel achter minrebruederen van Laureyns Peter Jacops - 0/11,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Arnt Pleviers 1/4 windmolen buiten stad op Vuchterdijk van Cristina wed. Andries Jans van Poppel - 4/11,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ariaen Peters van Empel 1/33 kamer Slyperstraat van Jacop Roelofs - 0/0/1,5.
SAH 1414 SR 1562/3
jonkheer Willem die Borchgreeff 2 huisjes opt doude Diese van mr. Jacop die straetmaicker en Jan van Eersel cs. - 7/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Peter Wouters huis in Waterstraat bij Gevangenpoort van de kindeeren Peter Buyssen - 5/4/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Oth van Mispelen 1/2 huis Achter Tolbrug van Ariaen Ariaens spelmaker - 3/8,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Mr. Henrick Oliviers huis Vuchterstraat tov Postelstraat van Jan van Ampsterdam - 28/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Anthonis van Duyseldorp huis Vuchterdyk naast 'den blauwen voet' van Jan die jonge, zoon van Jan Ghysberts olysleger - 10/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
mr. Dirck vande Meer campken lants gelegen opte Donck gecoft van de Bogarden bynnen deser stadt - 2/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick van Alphen camer bij St.Janspoort van Jan van Esch Jans - 0/31/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Thomas Goyarts huis Kerkstraat 'den scilt van Artois' van Gerit Lucas Steyns en Katharina weduwe Peter Henricx die Greve - 19/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Frans Marcus 2 huizen met 6 kamers en houttuin Ortheneind van de erfgenamen Dirck Neyts cs - 25/12/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan ketelair huis Buertschestraat van Joirden Arts - 5/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Willem Cloot huis Markt 'die cuype' van Jan vande Water - 33/10/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jaspar vande Broeck Lamberts huis aan de Corenbrug van Joost Anthonis secretaris tot Vlymen - 17/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick Moll 1/2 huis Ulenborch van de erfgenamen Jan Zegers - 3/10/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jaspar Zuermonts huis erf hof Wyntmolenberch van Reyner Loyen Daniels - 12/6,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ghysbert Hermans van Nyemegen huis Buertschestraat van Peter Jans Mengelen Staeckmans - 4/2,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Gerit Fabri Jans procureur huis Postelstraat van Metken wed. Claes Taphoren - 26/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jacop Dircx vande Graeff 2 huizen onder een dak aan de Lombertsche brug van de erfgenamen Mathys van Teeffelen - 12/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Soetken wed. mr. Goyart van Empel 2/3 huis St.Jorisstraat van de kinderen mr. Jan van Bruegel - 5/3/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Jans huis Achter de Tolbrug van Claes Claes - 2/12,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Robbert van Montfort huis Kerkstraat van hr/mr Henrick van Uden - 8/17/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Lodowich Goessens beeldsnyder huis over de Geerlinxe brug, 'inde rogge' van Henrick van Bruessel - 9/1/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Willem Willems van Geffen huis Ridderstraat van Jan Rombouts - 6/6/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Claes Jans van Ravestein 1/2 mergen land Orten ter plaetsen gen. Herven van Gielis Peters van Broekhoven - 0/35/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Gerit Willems becker huis naast 'Engelenborch' Vuchterstraat van Joostken wed. Henricx van Erp alias die Leeuw - 8/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ghysbert Philips 2/3 huis Verwerstraat van mombers Jan Pottey cs. - 4/19/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick Joosten 2/5 camp weylants met zynen toebehoirten 4 mergen inde parochien van Orthen gelegen gecoft tegens Jacoppen Laureynss cs. - 2/8,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Wouter Peters van Hees kamer St.Anthonisstraat van Gielis Claess van Beeck - 2/10/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Marten van Elmpt huis opte Triniteyt van weduwe Reyner Lobben cs. - 5/8/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Anthonis Daniels mergen lants opte Donck after 'verloiren cost' tot Orthen van Henrick van Tulden - 0/35/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Pels Peters 'den molensteen' Hinthamerstraat 2 delen van kinderen Wouter Dirck Jans, 1 deel van de koning - 26/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Anthonis Claes huis Markt 'twit cruys' van Eymbert Claes - 27/1/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Thomas Driess huis met een stucxken lants onder Orthen van Mateus Matheuss - 0/3,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick Willems van Beeck van zeker gedeelte van huis en hof opte Dungen aengecomen Willem Delis van Henricken Delis en byden voirs Henrick gecoft - 0/8/3.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan van Zanten stuck lants groot 2 mergen buyten Pickepoirt van mr. Fransen van Hanenberch - 7/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Laureyns Adriaens huis hof met eenen berch tot Orthen van de mombairs der kynderen Laureyns vande Staeck - 8/4/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Jans van Merendonck 2 mergen lants opte Dungen vande erfgenamen Henricx Rutten - 5/9/3.
SAH 1414 SR 1562/3
Ariaen Marten tymmermans huis buiten den boom op de Vuchterdijk gen. de hamer van Jozef Goyarts Gerits - 7/12/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Willem Gerits huis hof tot Orthen van Willem Henricx molder - 2/10/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Arnt Mathys huis tot Orthen met een stuck lants daerby gelegen van de erfgenamen Andries Dirck Andries - 3/6,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Schalcken Beyens huis op Vranckenhostadt van Jan Michiels cs - 5/4,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan van Vechel huis St.Jorisstraat van heer Gielis Mallants - 21/10/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Joris van Straesborch huis Orthenstraat 'den gulden ancker' van de executeurs van de weduwe Wouter die bode - 5/15/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Quiryn Arnts huis en erf Windmolenbergstraat van mombers van de onmondige kinderen Mathys Janss brouwer - 3/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Janss 6 lopensaet lants opte Dungen van heer Gielis Jan Diricx - 4/12,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Zeger Adriaens hopvelt 6 lopensaet lants opte Dungen van heer Gielis Jan Diricx voirs - 5/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Sophia wed. Ariaens vande Graeff huis Hinthamerstraat tov Claren van Henrick Ghysselen - 15/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Dirck Jan Wouters cs 1/3 huis en hoff opte Dungen van Jan Arnts - 2/1/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jacques vande Borcht 'thert' Markt, van mombers van de kinderen Heiliger Cruyssart - 42/10/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Arnt Hermans huis Orthenstraat over de Swengelbrugge van heer Geritden Berck als executeur Claes Wouters en zijn vrouw Sophia - 12/12/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Cristiaen Jans kanmaicker 2 kamers Achter de Tolbrug van de kinderen Wouter Zymons cs - 4/11/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick Joosten 1/10 camp weilants c. 4 mergen onder parochien van Orthen ter plaetsen gen. Papenborch van Dirick Claessen - 0/12/0.
SAH 1414 SR 1562/3
heer Bartholomeus Wouters huis achter St.Peterskapel van Peter Jacops van Vlymen - 0/25/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jacop Daniels 1/2 huis hof opte Dungen van Goyart Goyarts - 3/6,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Rutger Ghysberts Arnts huis Hinthamereind van Jan Kemp Henricx - 5/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Margriet weduwe Peter Yewens 1/2 van 1/8 huis tov St.Joriskapel van Jan Rutgers van Schyndel - 8/1,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Gerit Toelinck 1/7 huis St.Jorisstraat tov huis van Tongerloe van medeerfgenamen - 3/17/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan van Scyndel 1/2 huis Ortenstraat van Jan Rutgers van Schyndel als executeur vanwege Jan Rienen - 8/10,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Peter Jonckers 2 huisen onder 1 dak Vuchterstraat van Rutger Laureyns - 24/14/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick Goessens kamer of huis St.Jorisstraat opte brugge van Ancem Ancems - 2/12/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Bartholomeus Vickefort 1/2 van 1/3 huis aan de Gevangenpoort van Jan Delens - 2/2/0.
SAH 1414 SR 1562/3
mr. Goyart Wyfflet huis teynden Peperstraat van executoren jouffre van Amelroye - 9/14/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Hubert Willems camp lants 3 mergen opte Dungen aan de hostadt van Ariaen Everts - 17/7/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ariaen Anthonis Martens 1/4 windmolen buiten Hinthamerpoort van Rover Peters de cuyper - 3/15/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Gerit Willems camer Vuchterdijk van Thonis Janss cs - 0/18/3.
SAH 1414 SR 1562/3
Willem van Beeck huys hoff scop bogart metten ackerlant dair by gelegen opte Dungen ter plaetse gen. die Sporct van Anthonis Janss cs - 6/8/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Sebastiaen Wouters huis Kerkstraat van Matheus van Aldenhoven - 14/8,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Marten Erasmus huis aan de Loeffbrugge van mr. Peter - 2/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Kemp Hernicx huis erf hof achterhuis 'die papegaye' aan de Markt van Willem vande Laerschot - 43/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan van Rullen 'die gulden poirt' aan de Markt van de mombers van de kinderen van Daniel metten baert - 33/15/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Aleyd wed. Peter Geelmans 2/3 huis teynde Kolperstraat 'het zegelken' van Anthonis van Ryswyck cs - 5/12/3,5.
SAH 1414 SR 1562/3
Gerit Philips 'de drie emers' Hinthamerstraat van Jan Kuysten - 26/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Michiels Rutten van 1/2 huis en 14 lopensaet lants daer by gelegen opte Dungen van Willem Andriess - 9/11/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Michiel Mathyss van een huis erff hoff ende erfenisse daerby liggende 4 lopensaet lants tot Hyntham achter de Baers van Jan Henricx Willem Boyens cs - 3/6/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Willem van Beeck 3/5 huis hof met 14 lopensaet lants of daer omtrent opte Dungen van Ricard Pauwels cs. - 0/15/3.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick van Middegael huis Papenhuls van Jaspar van Bel en de mombers van de kinderen van Jan van Elmpt Henricx - 15/17/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Heer Dirck die Borchgreeff priester huis Papenhuls van Willem Michiels cs als blokmr. van de Hinthamerstraat en bij heer Anthonis van de Ekart den voirs block beset - 22/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Mathys Valckenborch 2/6 huis Orthenstraat van de kinderen Mathys zeeldreyer - 3/3/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Dirick Jans Roelofs 'het gulden hooft' Markt van Evert Heze en vrouw - 48/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ariaen Peters van Empel 2/7 kamer Slyperstraat van erfgenamen Cornelis Jans - 0/1,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ariaen Gerits Bouwens stuk dijk en land Orten van Peter Roelofs - 0/6/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Marcelis Arnt Peters huis hoff ende ackerlants opte Dungen opte Poeldonck van de kinderen van Marcelis Goyarts - 6/18/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Denys van Gestel huis Wyntmolenberch van Joris Willems - 2/13,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Gerit Gysberts molder huis tot Hyntham opten Steenwech van Peter Janss becker 3/9/1.
SAH 1414 SR 1562/3
Hillegont wed. Gielis Robbens huis in Scilderspoort van Agatha dr. Willem Gerits - 4/6/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Claess brouwer huis en houttuin Diepstraat van Adriaen van Lieshout - 2/10,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Mr. Cristoffel van Vladeracken huis teynden Peperstraat opten hoeck van Jan van Rossum - 11/17/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Rutger Jan Spierinx camp lants groot 3 mergen opte Dungen op Rovers hostadt van Peter van Antwerpen cs. als mombaren van de kinderen Jacops van Antwerpen - 6/8,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Peter Corstiaens huis Hinthamereind van Jacop Cornelis - 7/8/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Jans Thomass huis bij Loeffsbrug van heer Frans van Uden cs - 25/6/3.
SAH 1414 SR 1562/3
Frans Peters Zonmans 4/5 'den emer' Zadelstraat van Jan zijn broer - 8/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Mallants kamer opte Triniteyt van Coenraet Jans - 2/17/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick Henricx die pasteybakker 1/2 van 1/3 huis tov 'den swaen' merckt van Lambert Henricx zyn broer - 1/7,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Goyart vande Camp stuxken lants gelegen tot Hyntham opte Steenwech by het Zieckerlant gecoft van Gielis die houtzeger - 0/2/3.
SAH 1414 SR 1562/3
vande voors Goyart (vande Camp) van een hostadt gelegen tot Hyntham voirs opten Steenwech gecoft tegens Joirden van Maren - 0/5,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Dirick Janss seemstauwer huis 'tgulde hert' Ortheneind van Henrick Degens (") - 8/6,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Marten sHeeren Gerits als mombaer van de kinderen Jans Moons schairweide gelegen opte Donck van Hans Wolffarts - 0/19/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jacop Rutten 1/4 van 2 mergen lants opte Dungen van de weduwe Jans Robben - 0/26/0.
SAH 1414 SR 1562/3
mr. Gerit van Wytvelt 3/4 huis naast 'Gulden poort' Markt van zyn zusters en broers - 5/8/0.
SAH 1414 SR 1562/3
jan van Lieshout 3/4 huis Achter de Tolbrug van zijn borers en zusters - 0/8/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Ghysbert Claess huis Crullenstraat van Jacop die Bye - 5/2/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Frans Willems huis Kerkstraat 'die 5 bellen' van Maryken wed. Arnt die Cock met haar kinderen - 14/3/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Dirick Arnts huis byde Wage van de erfgenamen Rombout van Lith cs - 7/13/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Henrick Bosch 1/2 huis achter Mandemaickers 'den blauwen slotel' van heer Cornelis die Raet cs. - 4/2/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Pauwels Absolons vande Graeff huis Buertschestraat van Franck Janss spelmaker - 7/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Goessen Goessens hof met een berch tot Orthen van de mombaren van de kinderen Dirck Gerincx - 8/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
mr. Frans van Hanenberch oliemolen Colperstraat van erfgenamen Peter Stribosch - 8/5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Dirick Goyarts van Broeckhuisen timmerman huis Vuchterendijk van de mombers van de kinderen Henrick Jacop hammaickers - 3/8,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Arnt ketelair 1/2 huis op Vuchterdijk van Jan Janss - 0/30,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan Gysberts zeeldreyer 1/3 huis Vranckenhostat van Henrick Janss 0/31,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Jan van Rullen huis bijde Corenbrug 'den breyel' van Joris van Straesborch - 18/0/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Reyner die Leuwe huis achter de Minrebrueders van de kinderen Wessel van Scuttrop - 6/12/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Goessen Arnts huis achter de Minrebrueders van de kinderen Wessen van Scuttrop - 3/16/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Aleyt weduwe Henrick die hoefsmit alias Osmans huis achter Minrebruederen van de kinderen Wessel van Scuttrop - 2/8,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Arnt Mathyss huis tot Orthen met een stuck lants daerby gelegen van de erfgenamen Andries Dirck Andries - 3/6,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Scalck Beyens huis op Vranckenhostat van Jan Michiels cs - 5/4,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Joost Henricx van Empel 2 kamers bij Loeffbrug van Frans van Strype cs - 2/1,5/0.
SAH 1414 SR 1562/3
Henrick Peters huis Hinthamereind van Lysbeth Bauwens - 2/6,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Gerit Janss huis en 4 lopensaet tot Hyntham van Ghysbert Thulens - 0/25/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Anthonis Daniels mergenlants Orthenschestege van Claes Daniels - 0/26,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Gerits 'Milanen' Markt van Loys Foillon en Jan van Lieshout als gemechtigt van de crediteuren van Jan Aelberts - 26/4,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Dirck van Luyck huis hoek Scaepmerct van Jan Aelberts - 4/19/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Adriaen Ketelair 1/3 huis 2 kamers 1/3 huis 3 nieuwe kamers in Diep- en Windmolenbergstraat van Jan Aelberts - 2/12/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt Arnts die Bont huis Kerkstraat van Jan Henrick Gerits - 6/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Daniel Michiels huis St.Jacopsstraat van Thonis Claess en Henrick Dionys - 3/4,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
weduwe Jan Arnts huis hoff ackerlant hoplant en hontwasch opte Dungen van Gerit Jan Deliss cs - 15/16/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Henrick Gerits bakker huis Vuchterdijk van Jan Huygen cs - 8/16/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Alart Jans bakker huis tov Fraterspoort van Jan Jaspars Monicx - 3/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt van Bruegel Jans huis bij Corenbrug 'de Breyel' van Jan van Rullen 18/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Gielis Claess van Beeck kamer St.Anthonisstraat van weduwe Willem die metser - 1/3/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Gielis Claess van Beeck kamer St.Anthonisstraat van weduwe Willem die metser - 1/3/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Adriaen Henricx 'de gulden hant' Vuchterstraat van de mombers van de kinderen van Willem van Grueningen - 38/7/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Anthonis Claess huis naast 'den gulden hant' van de mombers van de kinderen Willem van Grueningen - 12/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan van Stiphout molen werf buiten Orthenpoort van mr. Goyart Grootarts - 3/16/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Thomas Zeberts huis Ridderstraat van de mombers onmondige kinderen Jan Staess - 6/4/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter Vrancken 1/2 sestersaet lant Hermalen van Arnt Thyss cs - 0/5,5/0.
Peter Vrancken 2 delen ryswertken Orten van Arnt Thys cs - 0/14,5/1.
SAH 1415 SR 1563/4
Cornelis Franss huis Vismarkt van Jan Pelgroms - 30/19/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Adriaen Gommars 'het brantyser' Orthenstraat van Wouter Arnts cs - 8/4,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Berwyn Arnts huis Peperstraat van erfgenamen mr. Henrick Lueckemans - 8/5,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Daniels 'den slotel' Markt van dambacht van de smeden - 18/16/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Dirck Gerits huis Karstraat 'die twee slotels' van Sophia wed. Peter Arnts - 8/12/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Anthonis Claess huis Vismarkt van weduwe mr. Cornelis Coelborner - 29/11/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Rutger Ghysberts huis Ortheneind van heer Cristiaen van Scyndel cs - 5/16/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter Jans van Brecht huis aan de St.Janspoort 'de wynwagen' van kinderen Henrick Janss (") van Nistelroye - 5/11/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Joost die Bye huis Ridderstraat van heren van capittele van St.Jan Evangeliste - 2/7/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Mathys van Gemart timmerman huis Coeportstraat van Gerit en Mariken zij zuster kynderen Marcelis soen Dirick Celen den timmerman cs - 8/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Geritken weduwe Thomas die Bye 4/5 huis Colperstraat van medeerfgenamen - 11/8/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Reyner Philips Pottey huis Corenstraat van Gerit van Maris cs - 11/18/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Hubert Willems vande Merendonck camp lants omtrent 3 mergen by Hyntham op d'Aa van Jacop Colen cs - 4/15/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt van Moirs huis Minderbroederstraat van Frans Kuysten - 4/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Reyner die Leuwe huis Verwerstraat van Ghysbert Philips Potteye - 8/8/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Wouter Arnts timmerman 2 woningen onder 1 dak Kerkstraat van Arnt Peters die Bont - 7/10/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Gerit Willems van Hautart 2 huizen met hueren gronden ende erfenissen darby aen gelegen kamer 4 huyzen achter Tolbrug achter Hoge Steenweg van Jan en Peter zonen Jans Goyarts de timmerman en Dirck Vrancken cs - 11/10,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter Jans Mengelen alias Staeckman huis Buertschestraat van Ghysbert Herinck - 4/2,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jacop van Erckel (Arckel) huis Vuchterstraat van Willem Eymberts - 15/12/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Cornelis Jan Zuyskens 'den hont' Hoge Steenweg van de momboirs van de kinderen van Goyart van Goch - 36/13/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Joost van Berckel huis Windmolenberg van mr. Jan vander Stegen cs - 38/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Goyart Dircx Gobels huis Vuchterdijk van Goessen Ariaens cs - 4/18,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Dirick Jans maelder 'die drie scabellen' Verwerstraat van Jan Henricx schrynwerker cs. als momber van de kinderen Henrick Henricx van Erpe - 6/15,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jacop Joirdens cuyper 'die drie tonne' Hoge Steenweg van Jan Jacops Gieliss - 11/8/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Frans Jans van Stiphout 2 woningen onder 1 dak en houttuin Kerkstraat van Jan Thomass - 12/17/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Willem Spaenjartsz scoenmaicker 'die moelen' byde Markt in de Sadelstraat van Jan Thomas Janss - 20/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt Jacops stuck hoylants omtrent 2 lopensaets gelegen opte Dungen ter plaetse gen. Poeldonck van Jan die Doncker cs. als mombaren van de kinderen Willem Arnts - 2/1/1.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Jans Huyskens weycamp lants groot c. 2,5 mergen op te Dungen opte Sporct van Jacop Rutten - 8/14/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Goyart Jan Vogels mesmaker huis met toebehoirten Vuchterdijk 'die croon van Vranckryck' van Dirick Goyarts Dircx - 3/10,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter van Oss huis Kerkstraat van Wouter Bouwens - 18/16/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Lenart Gysbert Arnts camp lants c. 2 mergen op te Dungen opte Hoydonck van Ambrosio Jan Wouters met zyn kynderen - 4/18/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Agnes wed. Jan die Bitter huis Vuchterdijk van Reyner die Leuwe - 4/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Wouter Eelkens huis Vuchterdijk van Jan clockgieter cs - 2/7/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Adriaen Jacops van Kerckwyck huis Hoge Steenweg van Anna wed. Jan die Bruyn - 33/7/0.
SAH 1415 SR 1563/4
mr. Cristoffel van Vladeracken hoeffken buyten molenstege van Thomas Hoirkens cs - 0/30/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Marcelis Hermans 2 huise Achter Tolbrug van Otto van Mispelen - 10/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter Arnts scoenlepper en Jan Jans cleermaicker 2 kamers bij Loeffbruxken van Claes vande Laer - 4/3/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Lodowich Willems van Boxtel huis Vuchterdijk van Lambert Dircx Bueckentops - 6/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
heer Lenart Diricx van Tuyl van Nistelroye huis met toebehoirten Scilderstraat van Hubert en Jan Jans Huberts vande Laer cs - 4/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
heer Lenart Diricx van Tuyl van Nistelroye huis met toebehoirten Scilderstraat van Hubert en Jan Jans Huberts vande Laer cs - 4/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Dirick vanden Berge 2 scharen weyen inde Vliert van Jan vande Laer cs - 2/4,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Goyard Mathysz schipper huis Hinthamereind van Jan vande Laer - 5/8/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Andries Anthonis Mughovel 2/3 huis schuer esthuys hoff hoplant gelegen opte Dungen ter plaetse gen. Griensven van Jan zynen brueder cs. - 4/6/3.
SAH 1415 SR 1563/4
Adriaen die Groot huis Kerkstraat van Peter Joosten - 13/8/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Peters vanden Dungen huys hoff eckerlant opte Dungen gelegen vande mombaren van de kynderen Dirck Janss - 6/5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Everts huis tov convente van St.Geertruden in Ortenstraat van Cristoffel Evert Janss becker cs - 9/18/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Janna weduwe Gielis Ariaens 4 kamers after cleyn Tolbrugge int Petercelystraetken van Yken dr. Adriaen Janss - 3/15/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt van Helmont huis over Corenbrug naast de Beer van Lysken wed. Peter Lueniss van Hedel - 14/10/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan van Zanten huis en kamer Ortheneind opte hoek van een klein straatje van Gevert Geerlincx - 5/14/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Daniel van Wyck 'havercast' Cruysstraat van mombers onmondig kind van Willem Jans Gregorius van Hercxsel - 14/16/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Ghysbert Floris die Cort huis en erf corte Kerkstraat van de mombers van Andries Willem Mathys Andries Hessels - 9/3/0. ER STAAT WRSCH: Andries wilner Mathys Andries Hessels....
SAH 1415 SR 1563/4
Gerit Cornelis van een stegen opte Dungen ten plaets gen. Griensven van Jan Andriess en Willem Janss - 0/5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Maryken dr. Peter Jans kamer Hinthamerstraat tov St.Jacopstraat van Cornelis Peters - 0/25/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Willem vande Meer huis Postelstraat van Willem Diricx - 3/18,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter glaesmaicker huis Vuchterdijk van Jan Arnts - 5/15/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter Joosten cangieter 2 huizen onder 1 dak 'de pynappel' tov Visstraat van Katharina dr. Jacop Diricx van Hedel wed. Jan Pynappel Willems - 26/3/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Lambert Stoters Mathyss huis Kerkstraat van weduwe Gerit Steyns - 22/8/0.
SAH 1415 SR 1563/4
mr. Arnt Pleviers apteker 1/4 molen buiten Pickepoort: Roeskensmolen, van Adriaen Wouters ketelair - 4/12/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Wouter Peters huis Diepstraat van Willem van Os - 0/33/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt Gerit Vogels plaats Postelstraat van Cornelis Coenrarts van Beeck - 0/30,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jaexken Henricx die Hont huis tov Ridderstraat van Oyken Jans van Gemert - 5/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jacop Rommens huis Zadelstraat van Jan en Adam Lueniss Arnts - 14/17/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Goyart Corstiaens cremer cs. huis ende erfenisse met zynen toebehoirten buiten Pynappelsche poort by dwater van Rutger Ghysberts Arnts - 5/16,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jacop Spierincx 2 stucken lants opte Dungen inde Sporct van Anthonis Janss die molder - 3/18/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Goyard van Rullen huys Hinthamereind van Emken weduwe Walraven van Gemart - 7/11/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt Herman Vluggers alias Degens camp lants 8 mergen byden Muntel van Willem Gerits vande Hoeven - 12/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Henrick Luenis kamer St.Anthonisstraat van Andries Peter Arnts - 0/25/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Dirck Lamberts Zanders blasere huis Corte Putstraat van Peter Ermerts van Nistelroy - 7/11/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Goessen Willems camp lant 5 mergen buyten Hinthamerpoort ter plaetse gen. in Brenttens Peper van Claes Jans van de Lair - 14/12/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt Gerits vande Koeveringe stuck ackerlants c.4 lopensaet opte Dungen ter plaetse gen. opten Yvelair van Jan Reynen - 0/33/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Joachim vande Wyer 3 kamers achter Mandemaikers in een gancxken van Willem Cornelis Mouns - 4/15,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Gerit Roelofs tgulde vlies oft Groenenborch Markt van erfgenamen Dirick Goyarts - 30/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt Heymericx zager kamer St.Anthonisstraat van Katharina wed. Willem Arnts - 0/28/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt die Wyse 'die swartte lerse' Kruisstraat van kinderen Dirck Goyarts - 30/3/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Henrick Willem Rutten huysinge ende hoff gelegen opte Dungen van Henrick Peter en Eymbert van Kessel - 5/4,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Wouter Claess vande Wyer 2 huizen Hinthamereind van Peter Lambert Peters van Os des verwers - 8/14/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Daniels 1/2 van een 1/2 van een huyse met zyn toebehoirten gel. tot Orten ter plaetse gen. Maelstrum van Peter Claes - 2/3,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Pynappel huis tov Visstraat van wed. Jan Pynappel Willems - 38/7/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Claess van Berlickem huis Hinthamerstraat St.Jan van Thomas lootgieter cs - 27/10/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt Cornelis 'de aschton' Hoge Steenweg van Goyart Pyanppel Willems - 21/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Ghysbert Claess Gielis huis St.Jorisstraat van Jan van Bladel - 5/18,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Willem Ariaens van Engelen huis Ortheneind van heer en mr. Cristoffel van Scyndel als momber van de kinderen van Lenart van Scyndel - 9/3/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Vrancken huis over Swengelbrugge 'twit reecalff' van Pelgrum Peters - 9/9/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Mathys Keyen huis achter Tolbrug bij de 2e brug van Ghysbert Adriaen Dircx van Gestel - 14/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Katharina weduwe Jan Henricx huis Ridderstraat van de kinderen Peter Arnts van Weert - 4/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Claes Joosten huis achter Mandemakers van Gerit Heymans en Gerit de beckers - 10/2/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Baetken wed. Geerlinck Geerlincx 1/2 huis tot Orthen van Cornelis Peters - 0/12,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jaspar Jaspars huis Ortheneind van Gielis Peters van Broeckhoven - 4/18/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter Henrick Diricx huis Vranckenhostadt van de mombaers van de kinderen Jan Joosten - 0/22/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Gerits vande Graeff 2/3 huis hoek Clarenstraat van Heylken en de mombers van Laureyns hair brueders kinderen - 4/14/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Lambert Ghysbert van Bladel huis achter Tolbrug van Goyart en Jan kinderen Peter Hubert Martens ende kinderen van hun zuster Mechtelt - 5/10/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Joost Jaspars 3 mergen lants inde Peper van de mombaers vande kinderen Hermans van Casteren cs - 7/14/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Dirick Jan Claes vande Broeck 'twee gapers' Colperstraat van heer Peter Marceliss cs als momber van Cornelis Ghysbert Everts - 10/14/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Wouter Bouwens lynwatier wyndmolen buiten Buerdepoort aan de Weverplaats van heer Cornelis van Hedel Jans - 12/14,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Franchoys Marcus timmerman kamer cleyn Tolbrugstrate van Ghysbert Adriaens Diricx, Goyart Gieliss en de mombers van Jan en Gielis kinderen Adriaen Dircx - 2/12,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Gerit Arnts die Wyse 3/4 huis Karrenstraat bij het Minrebruederpoirtken van zijn broers en zussen - 25/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Goyart Corstiaens van Brieckevelt 3/4 huis Hinthamereind van zijn broers en zusters - 7/12/1.
SAH 1415 SR 1563/4
Gerit Dircx van Mill huis Kerkstraat van Dirick Reyners cs - 6/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Aelberts van Lith huis Bochovenstraat van Gielis Clercx cs - 5/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter Eymbert Peters 4 lopensaet hoplants opte Dungen gen. Coppenhoff van erfgenamen Wouter Jan Hacken - 6/5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
mr. Dirick vande Hovel huis Verwerstraat van Anthonis van Mierlo - 6/3/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Cornelis Ariaens huis Verwerstraat van mombers van de kinderen Andries van Erp - 7/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Andries Gielis van Erp huis hoek Scilderspoirt van Grietken weduwe Jacop Marcelis - 6/17/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Gerit Peters huis Achter de Tolbrug van mombers kinderen Henrick Aelberts cs - 4/5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Quiryn Jacops 1/4 huis bij de Heyligecruyspoort Vuchterstraat van erfgenamen Jan Block - 0/22/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Margriet Kuysten 1/2 huis in de Kruisbruederenpoort van Matheus Kuysten haar broer - 0/25/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt Jan Anthonis huis Ortheneind naast 'die ploech' over de Zevesteensche brugge van erfgenamen Claes Peter Vrancken - 7/18,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Joncher Cristoffel Baecx cleyn stucxken lants over die Aa onder die Dungen vercoft met zyn huysinge staende tot Berlickem aen Lubberden van Bemmel overmidts hy egeen vry gelt en hadde besceyde - 0/6/0.
SAH 1415 SR 1563/4
mr. Henrick Anthonis houttuin naast Gulden Hoorn achter Tolbrug van Peter Arnts - 0/39/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jacop Janss camp lants gelegen in Boschvelt c. 6 mergen van de joncheren vander Aa - 22/21/0.
SAH 1415 SR 1563/4
mr. Jacop Jans Willems van Breda 2 huizen, een achter Minderbroeders en een Waterstraat bij de Gevangenpoort van brueder Henrick van Oisterwyck procurator van de Predikheren - 9/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Lambert van Berlickem huis met een kamer Verwerstraat Achter 3 mollen van Aryken Tynagel cs - 4/11/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Peter Hooffs Diricx van Venloe 1/4 huis bij Ulenborch van Adriaen Jans van Casteren - 3/6,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Dirick Janss kamer achter Weverplaats bij 't Gulden Rat' van Wouter Janss - 2/2/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Bolants huis a. Loeffbruxken van Cristina wed. Andries van Poppel cs. - 7/2/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Arnt van Ryswyck 4 kamers Hinthamereind van kinderen Frans Roelofs - 3/8/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Adriaens 1/3 huis tot Orthen van Lambert Ariaens - 0/14/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Willem van Emmerick huis met 2 kamers op Vuchterdijk van Ghysbert olieslager - 6/14/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan van Gemonden metser 2 huizen beneffen den anderen achter Mandemaickers van Anthonis Willems schipper wonende tot Antwerpen ende Jacop Claess schipper als momber van Anthonis medeerfgenaam - 2/7/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Heeren Jacops van een banck uit vleeshuys van de voorkynderen Jan Strick - 0/16,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Hubert vande Straten van 4 mergen lants buyten die Molenstege van de huysvrouwen Franchois Maes - 12/10/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Gerits Cloot huis erf hof Orten van Anthonis Geerincx Scalcken cs als mombers Wouter Wouters Jans - 2/11/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Lievens Peters van Roye huis 'de witte leuwe' Vuchterstraat van Jan van Eyck - 21/19/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Aleyt weduwe Peter Geelmans 1/2 kamer aan de Gevangenpoort Waterstraat van de mombers van de kinderen van Oss - 0/8/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Mathys vande Meer huis Oude Huls van Maria Wouter Cornelis dr. huisvrouw Franchois Mans coopman poorter Antwerpen - 5/3,5/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Ambrosio Jan Wouters 2 buenre lants opte Dungen in welcke 2 buenre die voors Ambrosio gecedeert heeft zijn tochte tot behoeff van Wouteren Jan Wouters ende Zebert zijn broeder - 8/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Daniel Henricx van Oss huis Hinthamerstraat tov St.Jacopsstraat van Joost die Bruyn - 21/0/0.
SAH 1415 SR 1563/4
Jan Janss 1/4 huis en hoff een sestersaet groot opt Raet (Ruet") bij Vucht van Arnt Gielis - 0/11,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
14-10 Adriaen Spierinck camp houtlants c. 3,5 mergen achter de vaergraeff opte Dungen van Marten van Elmpt - 12/1,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
18-10 Heilken wed. Hubert Janss Vermerendonck ende Lucas haeren zoon van een ackerlants c. 12 lopensaet opte Dungen opte Sporct van Goyarden Jan Weygergancx - 10/4/0.
SAH 1416 SR 1564/5
23-10 Wouter Goessens vande Berch 1/4 huis naast 'wilt wyff' bij H.Kruispoort Vuchterstraat van de mombers van de kinderen mr. Willem Arnts - 0/35,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
23-10 Quiryn Jacops 1/4 'de granaetappel' Vuchterstraat daer hy inne woent van de mombers van de kinderen mr. Willem Arnts - 0/21/1.
SAH 1416 SR 1564/5
Claes van Ravesteyn 3/4 huis Windmolenberg van mombers kinderen mr. Willem Hemeler - 8/8/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Willems 1/3 van 1/4 stuck lants gen. die Langdonck inder prochien van Orthen van Adriaen Henricx - 0/24/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Ghysberts Ghysselen 2 huizen Vuchterdijk van de mombers kind Jacop van Auwen - 24/7/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Mathys Janss erffenisse op Vranckenhostadt van Joost die raymeker - 0/5/3.
SAH 1416 SR 1564/5
Willem Peters van Borchworm huis 'Braucuyp' Vuchterstraat van Dirck Toelinck - 25/13/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gysbert Janss den Auwen van Engelen 2 schaerweyen opte Hoochdonck van erfgenamen h. Hubert Diricx van Mereven - 0/30/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Arnt Diricx cremer 1/2 windmolen buiten Hinthamerpoort van weduwe Andries van Poppel - 7/0/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Cornelis Dircx van Rye huis Arnt Berwerstraat van Goyart Deniss van Gemart cs - 3/18,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Robben huis Postelstraat van de weduwe Goyart Peters met haar kinderen - 7/5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Willem Henricx van Duffel huis Weverplaats van Dirick Zymons van de Wouwe - 5/15/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Willem Vennincx van Gestel bij Oisterwijk kamer St.Anthonisstraat van Gielis van Beeck - 0/25/0.
SAH 1416 SR 1564/5
12-12 Henrick vande Planck huis naast de Groote Scole Kerckstraat van Jan Peters van Boecxmeer - 6/0/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Jan Willems 1,5 mergen lants tot Orthen after die kerck van de mombers der kynderen Jans Papen - 5/5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
13/12 Jan Michiel Rutten stuck ackerlants en een maldersaet opte Dungen opten Yevelair van Marcelis Willem Jan Denen cs als mombaren van de kinderen Henrick Gysberts - 0/34/0.
SAH 1416 SR 1564/5
14-12 Henrick Jans vande Hoeven alias Garsten Broycken 5 kamers achter Tolbrugge van jouffre Johanna van Vladeracken wed. Ghysbert Pels met haren kinderen - 8/5/0 min 2 denieren.
SAH 1416 SR 1564/5
16-12 Joseph Goyarts 2 huizen op Ulenborch van kinderen Rutger Belarts - 24/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Peter Goyarts zeepsieder huis Cruysstraet tov de 'lerse' van Lazarus Jans Colen en Willem Jan Jacops - 6/2/0.
SAH 1416 SR 1564/5
16-12 Jan Jans die jonge olieslager huis erf ende hoff metter loyerie over Swengelbrugge 'die zonne' van Sebastiaen Adriaens van Berckelair - 9/3/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Willem Frans huis op Hinthamereind van Peter Corstiaens - 7/6,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
20-12 Peter Claes van de Wyer 'de lelie' Markt van Peter Lucas van Doyenbraken - 20/13,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Willems die Luwe huis achter Tolbrug van Jan Janss Gerits - 2/5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Anthonis Gysberts huys hoff en een sestrsaet lants opte Dungen van de mombers van de kinderen Hubert Gysberts - 0/22,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Roelofs lakenkoper huis achter Minderbroeders van Zeger Claess - 22/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Claes vande Laer huis achter Minrebrueders van Zeger Claess - 17/4/0.
SAH 1416 SR 1564/5
2-1 Gysbert Henricx 1,5 hout lants in eenen camp van 19 hont lants inde Bosch polre gen. die Wertcamp van de erfgenamen Mathys van Dommelen - 0/11,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick die Bye huis Postelstraat van Ghysbert Ysbrants - 20/13/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Jans Hermans 2 huizen Orthenstraat van Ghysbertken weduwe Goessen Diricx - 23/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Ghysbert Claes Gielis huis Verwerstraat van Willem Lamberts van Erp cs - 3/5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
4-1 Jan Kuysten gang naast een huis met een plaetse Verwerstraat van Ghysbert Claes Gielis - 0/21/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Michiel Laureyns Goessens huis Straatje van Best van weduwe mr. Jan die scoolmr. - 2/16/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gerit Hagens die jonge huis achter Minrebruederen van Reyner die Leuwe - 6/12/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Willem Herinck huis Cruysstret 'Spiegel' van mr. Henrick Agileo - 30/0/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Frans Hollant Wouters van Lueven boekbinder huis Kerkstraat van Lambrecht Willem Raess - 9/2/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gerit Toelinck huis Visstraat van Anthonis van Empel - 15/17/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jacop Peters huis Hinthamereind van Claes van Dorst - 2/5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Lueniss huis Weverplaats van Pauwels Absolons vande Graeff - 8/6/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Roelof Janss huis Karstraat van erfgenamen Jan Gielis cuyper - 7/11/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Claes die Leuwe huis St.Jorisstraat van Vranck vande Stegen - 21/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Aleyt dr. Willem Henricx van Acht hout lants in het Boschvelt van Adriaen Gysmaer Henricx - 7/3/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Willem Weels huis Markt van mombers kinderen Jaspar Beck - 33/14/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick die Bye huis erf hoff bogart achter Tolbrug van de mombers van Robbert Bouwens Jans - 5/0/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Dirick die Gruyter huis Hoge Steenweg van Peter van Oss cremer - 28/19/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Henricx lemmersmeder kamer Vuchterdijk van Zeger Henrick Rutgers - 2/1/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Zeger Adriaens stuck lants opte Dungen van Willem Zegers - 12/12/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jacop Corstiaens huis over Visbrugge van Willem van Vechel - 16/12/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Roelof Huberts huis Hinthamereind van Thys de vleeshouwer - 4/13,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Peter Henricx huis Ridderstraat van Anna Claes Ariaens - 7/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Dirck Janss huis achter Mandemakers van Jacop Corstiaens Weygergancx - 9/15/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jeronimus Arnts Henricx kamer Weverplaats bij Massereels van Wouter Scellens - 0/30/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gerart Pels huis Papenhuls van Jan Monicx - 12/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Jan Eyckmans huis, hof, lants gelegen opte Dungen van Henrick Ariaens - 9/12/0.
SAH 1416 SR 1564/5
1-2 Willem Raess huis aan de Corenbrug van Jeronimus Benedick als gemechtigt van mr. Marten Joosten van Alphen doctor medicine - 9/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Willem die wever huis Verwerstraat van Henrick die verwer - 24/18/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Lenart Willems half huis achter Mandemakers van mombers van Katharyn dr. Jan Joosten - 4/19/0.
SAH 1416 SR 1564/5
7-2 Adriaen van Kerckwyck 'den helm' Hoge Steenweg van Hans van Ampsterdam - 39/0/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Wouter Jans van Uden huis Hoge Steenweg van erfgenamen Henrick Loeff - 9/13/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gerit Jans huis St.Anthonisstraat van Jan Bosch - 3/18/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Oliviers 5/6 huis en beempt van Zevenbergen van erfgenamen Henrick Kemp - 60/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jacop Jacops van Boesdonck huis bij St.Annenkapel van Jan Marcelis - 10/3,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Thomas van Kessel huis Verwerstraat van Henrick Kuysten cs - 15/13/0.
SAH 1416 SR 1564/5
13-2 Henrick Degens in den naeme van Dirick Jans en Jan die Cort 't gulden hert' Ortheneind gecoft van Dircken ende Jannen voirs van Henricken voirs - 7/14,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
15-2 Aleyt weduwe Peter Geelmans stuk lediger plaetsen achter het huis van Arnt die Bont Arnts Kerckstraet van Arnt voirs - 0/12,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Cornelis Roelofs huis achter Tolbrug van momber kinderen Corstiaen rameker / cammeker - 6/15/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Peter Jans van Pameren huis Ortheneind naast 'den luwe' van Cornelis Roelofs - 3/12/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Peter Jacops mesmaker huis Vuchterdijk van mombaren van de dochter Gerits van Zittart - 7/18/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Matheus Aelberts kamer Vuchterdijjk van mombaren van de dochter Gerits van Zittart - 1/14/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan van Eck huis Vuchterstraat 'de drie nobelen' van Herman die Ruyter - 31/13/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Claes die Leeuw 3/4 windmolen en 2 morgen lants gen. Deynhouts Hintham van Goyart vander Elst cs. als erfgenamen van Dirck Goyarts van Meervenne - 7/14/0.
SAH 1416 SR 1564/5
26-2 Katharyn weduwe Frans Roye Henricx van Velthoven dr. Peters van Veerdonck huis Hinthamereind Waterstraat tov St.Jacopsstraat van Adriaen Peters van Uden mesmaker - 1/14/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Goessens Beyens 1/4 van 2 huizen achter Mandemakers daer hy inne woent van Kathalyn wed. Ghysbert Toelinck - 7/1,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
27-2 Peter Jans van Roye stuck ackerlants c. 5 lopensaet tot Hyntham int Sant van Mathys Arnts - 3/1,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Rut s. Rut Claes 3 mergen lants opte Dungen van Peter Joost van Berckel - 6/18/0.
SAH 1416 SR 1564/5
16/3 Henrick die Bye huis met een plaetsen achter Tolbrug van Lambrecht Bauwen van Risingen - 5/0/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Willem Lenarts huis naast hoekhuis van Ridderstraat tov Verwerstraat van heer en mr. Peter vande Water - 4/11,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Goyart Symons tot Orthen van een huys, erf, hoff met zynen toebehoirten tot Orthen van Frans Claes Claes Peter Vrancken cs. - 5/13/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Hermans Jans Wonders doude stuck ackerlants tot Orthen van Frans Claes voirs - 0/14,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
van de voors Frans Claes tot Orthen 1/9 in een camp lants groot c.4 mergen tot Orthen opte Donck van Arnt Thyss zyn swager - 0/11,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
mr. Henrick vanden Dungen huys hoff metter erfenisse dair teynden liggende opte Dungen van Willem Zegers - 10/14/3.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan die Luwe 1/6 van 2 mergen lants buyten Vuchterpoort van Adriaen Peters - 0/20/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gerit Zomers huis Verwerstraat van Jan Janss cs - 7/12,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
29-3 Mathys Willems van Merendonck camp lants 1 mergen opte Dungen inde hostadt van Mechtelt Hubert Gieliss - 3/5,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
31-3 Anneken van Elderen 1/2 huis achter Tolbrug van Margriet dr. Willem Clemens huysvrouwe Jan Andriess - 2/15/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Matheus Willems linnenwever huis Diepstraat van Wouter Peters van Heze - 0/26,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Matheus Janss ledige hostadt tot Hyntham opten Steenwech van Gerit Hermans en Cornelis Jacop Arnts - 0/16/3.
SAH 1416 SR 1564/5
Hubert Willems 3,5 mergen lants opte Dungen van joncher Jan van Raveschot - 12/16/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Cornelis Joppen huys en hoff op Vranckenhostat van de mombers Jan Gysberts - 4/18/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Wouter Bouwens lynwatier stuk land van Jan Peters molder - 0/24/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Dirick Thomass huis achter Tolbrug van Joost Rovers - 0/33,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
(13-6) Jacop Spykers die jonge 'den regenboge' Markt van de voorkynden van Henrick Kemp - 35/0/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Wouter Bouwens lynwatier 3 mergen lant min een hont Orten after de kercke van Willem Ariaens van Engelen - 9/1,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Gerits hostat op Wyntmolenberch van Henrick Gielis Coenen - 0/8/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Heeren die jonge duer handen mr. Henrick Entvogel 'die ploech' Orthenstraat van Henrick Mallants cs - 21/0/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gerit Colen Wouters van 4/5 huis Corte Putstraat van mr. Jan Apart cs - 8/1,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gerit Toelinck huis of kamer met een ledige plaets ende met een ganck voor in de Visstraat after den huyse eertyts Hermans Goyarts Rovers van Claes vande Stegen cs als momboir kind Claes van Elmpt Jans - 9/15,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Joosten huis Oude Huls aan de Weverplaats van Jan Andries cs - 2/18,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Alart van Herpen huis naast St.Corneliskapel Vuchterdijk van Cristina weduwe Jacop hamekers cs - 9/4,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Zeger Jan Roelofs en Jan zijn brueder stuck lants eens deels hoplant ende eensdeels ackerlant opte Dungen ter plaetse gen. in Brabants lants van Yewen Henrick Janss - 5/3/1.
SAH 1416 SR 1564/5
Jacop Colen huis Postelstraat tov Ulenborchstraatje van Gerit en Jan sonen Wouters Colen cs. - 2/12/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Cornelis Jacops van Ham huis, erf, hof bij St.Anthoniskapel van Aelbert Jans die Wit - 2/5/3.
SAH 1416 SR 1564/5
Jonker Jan van Doirne Everts tot Doirne van een ledige erve tov St.Jacopskerk van Henrick Henricx Goyarts - 0/2/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Goessen Arnts huis Bruerenstraat van erfgenamen Wessel van Scuttrop - 11/14/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Peter Lenarts huis Colperstraat van mr. Willem vande Bosche procureur - 9/18,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
mr. Willem vande Bosche huis St.Jorisstraat van Cornelia wed. mr. Jaspar de orgelmaicker - 13/14/0.
SAH 1416 SR 1564/5
1-6 Gerit van Stryp vanwege Anneken wed. Henricx Ghysselen 1/2 huis en 2/5 van deze 1/2 Peperstraat van erfgenamen Arnt Henricx van Zutphen - 9/4/0.
SAH 1416 SR 1564/5
7-6 Fyken weduwe Ancem vanden Grave kamer in Colverspoort in Hinthamerstraat tov Clarissen gekocht door Gerart Lueckemans van Cristina dr. Marcelis Gevarts cs - 2/18/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Fyken wed. Ancem vanden Grave kamer naast voirs kamer van Goyart Kemp cs als momber onmondige kinderen Peter Claess Martens - 2/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
8-6 mr. Gerit van Dieperbeeck 2 kamers Straatje van het Baetenpoortje van Henrick Gerits cx. wonende tot Cromvoirt - 3/7/0.
SAH 1416 SR 1564/5
9-6 Pauwels van Zoemeren 'de marsman' Tolbrugstraat van Katharyn weduwe Gielis Gevers Gielis en haar kinderen - 12/17/0.
SAH 1416 SR 1564/5
15-6 Joost Cornelis Joosten linnenwever huis Hinthamerstraat over Geerlinxe brug hoek Gecxstraatje van Goyart Jans van Betmeer en zijn zoon Jan - 8/18/1.
SAH 1416 SR 1564/5
19-6 Adriaen Lueniss spelmakers huis St.Jacopsstraat van Geertruyt weduwe Gielis van Hedel - 4/11/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Anthonis Diricx huis hoek Diepstraat van Jenneken weduwe Willem Lucas - 3/6,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Ruth Michiels camp lants opte Dungen opten auwen dyck van Willem Goyarts - 7/15/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Henrick Houbraken cs 4 kamers Berwerstraat van Marten Janss - 3/18/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Gerit Diricx huis Kerkstraat van Jan Kuysten - 11/9/3.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Fredericx cuyper 'de boge' Cruysstraet by de Corenbrug van Marcelis Jans van Ekart cs. - 10/13/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Henricx Bosch 2 delen, Lambert Cloot Jacops 1/3 deel van huis, erf, hof, achterhuis opten Huls van erfgenamen Pauwels Jans van Scyndel - 4/13/0.
SAH 1416 SR 1564/5
6-7 Adriaen Henricx vander Aa woenhuyse scuer ende c. vyfftalff lopensaet opten Dungen in de Litsche straet van Jan Hubert Deliss - 9/14/0.
SAH 1416 SR 1564/5
13-7 Arnt Hermans van Nyemegen 1/4 huis Oude Huls Jan Cornelis Adriaens cs. als mombers kinderen Adriaen Cornelis Adriaens - 0/24/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Hercules Raess kamer Diepstraat van Henrick Henricx - 2/5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Arnt Willems 1/4 van 4 kamers bij St.Anthoniskapel van Yeuwen Peters hoefsmid - 0/22/0.
SAH 1416 SR 1564/5
17-7 Anna en Jenneken dr. Jan Udemans van Wyck van Honsoirt 1/2 huis Corte Putstraat van Joachim Diricx schrynwercker en Arnt Jans van Wyck - 2/1,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Lysken weduwe Herman Ghysberts 1/2 huis over Swengelbrug van Willem Herman Ghysberts - 3/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jeronimus Lenarts kamer oude Gasthuysstraat van Mechtelt dr. Jan van Brouheze cs - 2/6,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
31-7 Peter Arnts huis, erf, hof Hinthamerstraat over Geerlinxe brug 'inden marsman' van Henrick Henricx Diricx - 9/16/0.
SAH 1416 SR 1564/5
4-8 Henrick Goessens spelmaker huis Achter Tolbrug naast Joostken Gobels van Henrick Jans vande Hoeven alias Garsten Broyken leidekker - 6/13/4.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Rut Janss stuck ackerlants opte Dungen van Hilleken dr. Henrick Jan Rutten van Griensven - 6/19/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Peter Joosten huis aan de plaets opten Oude Huls van Willem Jan Scalcken - 0/23/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Janss huys ende hoff opte Dungen int Wout gecoft van Gerit Cornelis - 5/10,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
27-8 Lenart Gysberts en Gerit Cornelis opte Dungen 3/5 van zeker ackerlants ende weylant groot omtrent 13 lopenstaet opte Dungen op Griensven van Rut Gysberts cs - 0/32,5/0.
SAH 1416 SR 1564/5
13-9 Loy Bartholomeus 3 mergen lants byde Vliert van Marten van Elmpt - 8/18/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Arnt Hermans van Nyemegen 3/4 huis opten Oude Huls aende plaets van Jan Cornelis Ariaens - 3/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Mr. Dirck vande Hovel huis Vuchterdijk byde jonge scutbogaert van Herman Peters - 0/16/3.
SAH 1416 SR 1564/5
Arnt Thonis Henricx huys en hoff opte Dungen van Jan Janss - 6/3/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan van Erp schrynwercker huis met toebehoirten Vuchterstraat 'de gulden pesser' van Henrick Mallants cs - 10/10/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Jans van Erp huis Kerkstraat van Jan van Turnhout doude cs - 7/1/0.
SAH 1416 SR 1564/5
Jan Pauwels, Franciscus Borgaengie huis Achter Wiltvarken van Joost Millinck - 25/6/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Margriet wed. Cornelis Adriaens kamer met toebehoirten opte Triniteyt van Jan Mallants - 2/18/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Anthonis Arnts stuk erf Diepstraat van Arnt Eymberts - 0/4/1.
SAH 1417 SR 1565/6
Anthonis Daniels 3 veldekens onder Ortten gen. den Ryschbosch van Frans Claess - 0/3/1.
SAH 1417 SR 1565/6
3-11 Henrick Arnts van Peelt huis Krullestraat van Ghysbert Claess Donckers - 5/8/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Adriaen Jans van Helmont hostadt ende erffenisse c. een hont lants tot Hyntham by tcapelleken van Dirck Luekemans - 0/8/1.
SAH 1417 SR 1565/6
9-11 Jan van Esch huis St.Jorisstraat van Frans Pynappel Jans - 21,5/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
16-11 Neelken Zymons 1/4 huis bij Zevensteense brug van Jan Peters - 0/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
17/11 Jan Jeronimus huys, esthuys hoplant en ackerlant 10 lopensaet off daeromtrent opte Dungen int Camsche velt gen. den Calmhoff van Lenart Jan Glavimans - 12/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
21-11 Cristina dr. Jan die Bitter 4/28 huis Vuchterdijk 'inden naem Jesus' van mombers erfgenamen Henrick Eelkens - 0/18,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
24-11 Matheus vande Wege en Marcelis Janss 6 kamers Vuchterdijk achter huis van Herman Janss bekker vercoft byden voirs Marcelis en Henrick Jans Willems - 4/11,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
27-11 Goyart Cornelis huis Hinthamerstraat van Cornelis clockgieter - 25/16,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Elisabeth weduwe mr. Jan Lombarts ab Enckevoirt huis Hinthamerstraat naast de Gruenpoorte van Cornelis clockgieters - 18/6/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Peter Andriess huis over Corenbrugge 'in Homborch' van Cornelis vande Moelen - 23/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
28-11 Jan Cornelis Gruyter 'inde gulden druyve' tov Buertschestraat by Barbarenkapel van Adriaen Henricx vande Velde - 6/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Anneken huysvrouwe Jan die Leuwe huis Scilderstraat van Henrick Coenen en Ariaen Peter Zuermons - 4/5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
4-12 Dirck Jans huis Hinthamerstraat van Jan van Stiphout en Goyart van Rullen - 6/3/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Willem van Vechel huis bij de Cruysstraat van Henrick van Zoemeren - 26/7/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Anna Willems dochter van Beeck 1/6 huis hof opte Dungen op Griensven van Ariaen Henrick Jacops - 0/27/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jacop Ghysberts huyse tot Hyntham van Mathys Henricx - 2/11,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
10-12 Henrick Wouters viskoper huis Vismarkt naast 'den Rinck' van Ermgart door Jan Mathys Stooters - 28/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
11-12 Rochus Cleermont nieuwe windmolen metten werff buiten Orthenpoort aan de zijde van Hintham van Jan van Stiphout timmerman - 16/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick Coenen linnenwever huis erf hof en camer van 2 cameren onder een dack Windmolenbergstraat van Jacop Peters Jacops van Scayck - 3/15/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Peter Wouters huis Vuchterstraat van Anthonis Claess - 11/16/0.
SAH 1417 SR 1565/6
13-12 Peter Henrick Corstkens linnenwever woning met hof St.Jacopsstraat van Michiel Gysbert Spierincx cs - 0/28,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Willem Henricx huys en hoff tot Orthen van Willem Gerits - 2/7/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Peters Prekers vanwege Henrick Mallants 1/2 molen buyten Hinthamerpoort van Jan Peters voirs - 0/24/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Cornelis Franss 1/2 stuk land 2,5 mergen int Ertvelt van Jacop Wouter Peter (Stryp") - 3/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Cornelis Franss 1/2 stuk land 2,5 mergen int Ertvelt van Jacop Wouter Peter (Stryp") - 3/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
18-12 Wouter Bouwens lijnwatier huis achter Wiltvarken van erfgenamen Henrick van Deventer - 86/15/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Peter Janss timmerman huis Verwerstraat van Henrick Goessens spelmaker - 0/29/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Lysbeth weduwe Arnt van Malsen 4 lopensaet lants tot Orthen van mr. Henrick Oliviers - 3/18/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Herman Janss 1/2 mergen int Ertvelt van mr. Henrick voirs - 2/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Anthonis Gerits 1/2 mergen op Hornen tot Orthen van mr. Henrick Oliviers - 0/14/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan soon Jan Janss 3/4 kamer Putstraat van Henrick van Riel cs - 0/39/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick van Riel 3/4 huis Orthenstraat van Peter van Riel cs - 6/4,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
20-12 Andries Joosten huis achter Mandemakers van momber van Jan Peters sMenschen - 12/3/0.
SAH 1417 SR 1565/6
22-12 Wouter Toelinck plaats Hinthamereind bij Arnt Keytsgasthuys mr. Goyart Lombarts als mr. van het H.Geesthuis - 0/13/1.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Thomas huis Vismarkt 'tgulden scip' van de weduwe Jan van Doirne - 15/14,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Cornelis vande Moelen huis Achter Wiltvarken bij Loeffbrug van weduwe Jan Kemp - 34/3/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick Thomas kamer Achter Tolbrug van Dirick Thomass metser - 0/27/0.
SAH 1417 SR 1565/6
24-12 Marcelis Jan Hermans 'den bock' Merct van Joost van Auwen - 78/6,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick die Bye Franss huis erf hof afterhuis Hinthamerstraat van Jan Martens cs. als momber van de kinderen wylen Hubert Huyberts - 12/4/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick die Bye Franss huis erf hof afterhuis Hinthamerstraat van Jan Martens cs. als momber van de kinderen wylen Hubert Huyberts - 12/4/0.
SAH 1417 SR 1565/6
29-12 Aleyt wed. Willem Henricx Claess tot Engelen 1 mergen lants in een camp gen. dErtvelt naest die spyck van Jan Mathys Stooters - 2/16,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
30-12 Jan Claes Gielis huis Vuchterstraat van Goyart van Stiphout - 13/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
2-1 Gielis Coenen huis Weverplaats van Jan Vermeer - 5/15/0.
SAH 1417 SR 1565/6
7-1 mr. Henrick Bueckentop huis hof en poort Orthenstraat van Willem Robberts - 20/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
mr. Cornelis Otten 'die croon van Vranckryck' Hinthamerstraat van Gerit Toelinck cs - 17/14/3.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Gielis Weygergancx en Claes Henrick Claes 3 lopensaet lants opte Poeldonck van Henrick Janss - 2/1,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
10-1 Victor Victoirs leidekker 4 kamers bij St.Janspoort van Henrick van Doirne - 2/9/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Gerit Willem Gerits huis hof tot Hyntham van Hubert Gerits - 0/37/0.
SAH 1417 SR 1565/6
12-1 Wouter Bouwens cremer 'de papegaye' Markt van Joost die Bye - 39/5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Robbert van Montfort huis Kerkstraat van Anneken weduwe Jan vande Hovel - 15/8/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Sebastiaen Peters 9,5 roye maesdycx onder Orthen van de kinderen Jan Jan Nyss - 0/7/1.
SAH 1417 SR 1565/6
14-1 Jan Arnts schaalmaker 1/3 camer Clarenstraat van Cristina weduwe Corst Lucas - 0/11/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Peter van Empel huis Zadelstraat 'die halff maen' van Bernart Gerits vande Houtart - 27/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Yda weduwe Jan Scuercop huis Peperstraat van Henrick Goessens als gemechtigt van de voorkinderen Henrick vande Broecke - 9/4,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick Goessens huis, 1/6 van 4 kameren daerafter aen staende Postelstraat hoek Ulenborchstraat van erfgenamen Jan Zegers - 9/1/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Willem Jans van Loon huis tov Visstraat van Jan Pynappel Willems - 31/2/0.
SAH 1417 SR 1565/6
17-1 Jan vande Meer huis op St.Annenplaats van mr. Goyart Loeff - 19/18/3.
SAH 1417 SR 1565/6
Thomas Willems schoenmaker huis Visstraat 'in de groote vischerie' van Joostken weduwe Willem Gobels en kinderen - 4/13/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Joachim Maess van Lubeeck huis Kerkstraat van Jan van Eyck - 16/9/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Thomas Driess 1 mergen lants tot Orthen van Jan van Auwen - 2/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Arnt Willems huis Ortheneind van Mathys van Gemart - 4/2/0.
SAH 1417 SR 1565/6
23-1 Jeronimus Gerits ackerlants c. 1 sestersaet opte Dungen ter plaetse gen. den keer van Lucas Goyarts Hugens van Lith - 2/19/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Lambert Zymons huis, hoff, ackerlant opte Dungen van Maryken weduwe Gerits - 3/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Arnt Gerits maldersaet lants gelegen als voer, van Maryken voirs (weduwe Gerits) - 0/34/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Arnt van Bruegel huis Corenbrugge van Mr. Goyart Loeff - 9/3/0.
SAH 1417 SR 1565/6
29-1 Wouter Houbraken huis met 3 kamers Kerkstraat 'den Haan' van Jan Henricx - 8/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Henricx van Griensven huys scuer hoff en stuck ackerlants metten hoyvelden opte Dungen opten Yevelair van Henrick en Jan gebruederen kynderen Claes Peter Henrick Bermerss cs - 18/18/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Wouter Jans van Boxtel kamer in de mortel van Henrick Cornelis als gemechtigt - 0/38,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
heer Goyart van Wyfflet 2 kamers Volrestraat van Arnt Lamberts - 6/5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
5-2 Jan Arnts van Berse huys en erf op Vranckenhostat van Henrick Lamberts van Uden cs - 2/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
weduwe Joirden van Maren 1/3 huis Hinthamerstraat van Jacop Bax - 2/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Ariaen Peters van Boxtel huys met olymolen op Vranckenhostat van Jan Peter Goessens - 4/6/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Willem Jans spelmaker huis Verwerstraat tov Buertschestraat van Ghysbert Claess - 0/33/1.
SAH 1417 SR 1565/6
Arnt Hermans van Erp huis Diepstraat van Jan Claes brouwer - 2/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jacop Heeren Jans huis of hoff en afterhuys Orthenstraat tov convent van St.Geertruye van Henrick die Ruyter Henricx - 22,5/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick Lueniss metser Diepstraat van de mombers van Claes Peters spelmaker - 2/8/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Joost Pynappel huis Hinthamerstraat van weduwe Joirden van Maren - 6/7/0.
SAH 1417 SR 1565/6
12-2 Ariaen Jans van Helmont hostat erff hoff metter helft van een wech tot Hyntham by tcapelleken van de kinderen Gerits van Goch - 0/7,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
mr. Dirck vande Meer huis Papenhuls van Evert Pels - 12/18/0.
SAH 1417 SR 1565/6
14-2 Cornelia weduwe Goetscalck Gielisz 1/2 van 2 kamers onder een dack St.Anthonisstraat van Arnt Hermans van Erpe - 0/28/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Otto Jans die Lewe huis Vuchterendyck van de mombers kinderen Daem Daems Jans - 5/15,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
16-2 Jan Delis Weygergancx stuck hoylants groot dordalven mergen int Boschbroeck van Euwout Claess tot Gorichem - 7/1,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
21-2 Goyart Henricx huis met toebehoirten by trappen Gevangenpoirt van Jan vande Meer - 11/15,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
23-2 Peter Janss hostat tot Hyntham van Arien Thielmans - 0/23,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Herman Peters steensnyder huys hof tot Vucht opt Ruet van Jan Jan Willems - 0/19/1.
SAH 1417 SR 1565/6
Roelof Arnts huis met zyn toebehoirten 'die swarten arent' Markt van Ghysbert Ysbrants - 34/13/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Daniels 1/2 huis en hoff tot Orthen van de erfgenamen Claes Peters - 0/33,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
5-3 Thomas Henricx van Alphen huis met zyn toebehorten Corenstraat van erfgenamen Jan van Geldrop - 12/13,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
12-3 Willem vande Meer 'den pauwe' Hinthamerstraat van Arnt die Raet - 48/6/0.
SAH 1417 SR 1565/6
13-3 heer en mr. Peter Eymbrechts van Geffen kamer Putstraat van executoren Cristina Goetscalcx - 0/30/0.
SAH 1417 SR 1565/6
15-3 Anthonis Gerits tot Orthen camp lants 2 mergen inde Vliert van jouffre Luytgart ende Maria van Campen cs - 6/4/0.
SAH 1417 SR 1565/6
16-3 Henrick Goessens 1/6 van 4 kamers Ulenborchstraatje van Jacop van Casteren - 0/11,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick Rutten van Griensven huys erf hof c. 5 lopensaet lants opte Poeldonck opte Dungen van de mombaren van de kinderen Dirick Jan Peters - 7/7/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Jans sestersaet lants ter plaetse voirs (opte Poeldonck opte Dungen) van de mombers voirs (van kinderen Dirick Jan Peters) - 1/18,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Marcelis Arnt Peters c. 3 lopensaet ackerlants op Reyndonck opte Dungen van de mombers voirs (kinderen Dirick Jan Peters) - 3/9,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
16-3 heer Christoffel Baecx priester van wegen heer Peter Colen priester huis etc Verwerstraat inden boge van heer Cristoffel Baecx priester - 17/6/0.
SAH 1417 SR 1565/6
19-3 Pauwels Absolons huis teynden Buertschestraat van Thomas Hoornkens - 5/17/0.
SAH 1417 SR 1565/6
21-3 Mathys Jan Eymberts 1/3 van 1/2 camp lants groot c.3 mergen opte Oetheren vande mombers der kinderen Marten Peters van Thuyl - 0/32/0.
SAH 1417 SR 1565/6
22-3 Corstiaen Henricx van 2 huizen 3 kamers in de Borcht by St.Anthonispoort van Henrick Goessens - 10/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Jans van Eyck kamer achter Tolbrug van Jacop Willems Arnts - 0/39/0.
SAH 1417 SR 1565/6
23-3 Gerit Ghysberts van Tulden huis etc inde Borcht bij St.Anthonispoort van Corstiaen Henricx - 4/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
26-3 Arnt die Raet Eliass vanwegen Wouter Bouwens lynwatier van elff hont lants tot Orthen int Ertvelt van de erfgenamen heer Cornelis Gevarts die Potter - 9/5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Henrick Willems nastelmaicker 1 mergen lants ter plaetse voors (tot Orten int Ertvelt) ende gecoft van de erfgenamen voirs (heer Cornelis Gevarts die Potter) - 5/3/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Lenart Roelofs 1/2 camp lants 3 mergen opte Dungen op die Boydonck van Cool Theuwen Hacken - 2/18/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Mathys Henricx van Gemart huis etc bij St.Janspoort van Cornelis vande Moelen - 9/13/0.
SAH 1417 SR 1565/6
30-3 Willem Cloot huis Oude Huls van Gerit Jacops schilder als mombaer kinderen Cristoffel Anthonis Jacops - 0/33/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Joseph Diricx huis Hinthamereind van Willem Franss - 3/19/0.
SAH 1417 SR 1565/6
2-4 Henrick Oliviers stuk erf achter thuis van Zevenbergen van Willem Cloot - 0/4/0.
SAH 1417 SR 1565/6
18-4 Jaspar van Bel huis Postelstraat van Dirick Arnts die jonge - 3/19/3.
SAH 1417 SR 1565/6
20-4 Adriaen Peters vande Dungen 1/4 camp lants byder susteren van Orthen royweye buyten de Molenstege gen. Monicx lant van Katharina wed. Gysbert Hessels - 0/18,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Jans Willems van huis Corte Kerkstraat van Thomas de becker cs - 10/14/0.
SAH 1417 SR 1565/6
29/4 Lambert Ghysberts van Leyen 'die gulden poorte' Markt van Jan van Rullen - 35/7/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan van Dieden huis Vuchterdijk van Peter Colen - 9/7/0.
SAH 1417 SR 1565/6
3-5 mr. Cristoffel van Vladracken huis teynden Peperstraat van Roelof Arnts - 16/13/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Jan Mathyss hof buiten Molenstege van mr. Cristoffel van Vladeracken - 2/10/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Lambert Herincx huis Verwerstraat van de erfgenamen Dirick vande Meer - 22/2,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
9-5 Jan Goyarts stucxken lants 1 lopensaet tot Orthen op dEynden van Yken wed. Peter Jans met huer kynderen - 0/26/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Gerit Vogels huis Vuchterstraat van Jan Noppens cs - 11/13/0.
SAH 1417 SR 1565/6
7-6 Gerit Gerits huys en erve 'den bruynvisch' met kamer achter in de Visstraat van Agnes wed. Ghysbert Ghysselen en Henrick haar zoon - 20/11,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
12-6 Mariken dr. Peter van Verdonck 2 kamers Waterstraat tov St.Jacopsstraat (Elias Florisstraetken) van erfgenamen Herbert Huberts van Molenvelt gevangenknecht - 0/36/0.
SAH 1417 SR 1565/6
13-6 Arnt Pouwels van Helmont en Jan Maes 'die zoutcast' Kruisstraat van Anna weduwe Diricx Hermans - 4/17/0.
SAH 1417 SR 1565/6
16-6 Marten Diricx huis achter Tolbrug tov klooster van Michiel Everts cs. - 0/25/0.
SAH 1417 SR 1565/6
17-6 Heilken dr. Jan Jacops huis en hof achter 3 mollen Hinthamerstraat van Aryken Tynagel - 2/5,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Matheus Aelberts mesmaker huis Vuchterdyk van Willem van Emmerick - 8/6/0.
SAH 1417 SR 1565/6
21-6 Adriaen Peters huis Corte Putstraat van Lucas Peters Henricx cs - 5/6/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Cornelis Janss 1/3 huis Vranckenhostat van Jacop Gerits - 0/33/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Anthonis Vrancken stuk land Orthen van Dirck Claess - 0/16,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
3-7 Jan Fredericx cuyper huis achter de craen 'die slange' van Henrick Andries vander Donck kuyper - 3/13/0.
SAH 1417 SR 1565/6
13-7 Coenraet Janss blauverwer Ste.Barber Hinthamerstraat van Claes Rovers - 13/4/0.
SAH 1417 SR 1565/6
16-7 Maria Joosten alias inde Nachtegael 'in Sinte Andries' eind Buertschestraat tov Volrestraat van Pauwels Absolons - 5/0/0.
SAH 1417 SR 1565/6
20-7 Henrick vande Hovel Gerits snyder huis Thorenstraat van Katharina weduwe Arnt Jans - 7/4/0.
SAH 1417 SR 1565/6
mr. Jan de hoefsmid 4/5 huis Karstraat van Aryken weduwe mr. Jacop Lamberts - 11/14,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Reyner Gerits 1/4 huis hoek St.Jacopsstraat van Henrick Gerits - 0/22/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Adriaen ketelair werf over het water gelegen achter Tolbrug van mr. Laureyns Jans - 0/5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
20-8 Thomas Oems Hermans 1/2 huis Buertschestraat van Arnt Peters zyn zwager - 2/17/0.
SAH 1417 SR 1565/6
19-9 Dirck van Remunde raymaicker van de helft van een hoeffken op Vranckenhostat van Jan Claess - 0/12,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Lambert van Achelen huis Verwerstraat 'Ons Lieve Vrou inde Son' van Peter van Doirne - 30/5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Herman Diricx huis bij St.Anthoniskapel van Peter van Broeckhoven en Arnt van Dinther - 12/3/0.
SAH 1417 SR 1565/6
26-9 Henrick Joosten 1/10 stuck lants gen. Papenborch c.4 mergen tot Orthen van Peter Claes Bouwens - 0/12,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Goyart Diricx die Luwe huis St.Jorisstraat van Jacop de Wit - 9/13/0.
SAH 1417 SR 1565/6
Bastiaen Peters hostadt Orthen van Dirck Claess van de Staeck 4/19/0.
SAH 1417 SR 1565/6
30-9 Marten Willems 1/5 van 1/2 huis Peperstraat van Jacop Kemp zyn zwager - 0/13/1.
SAH 1417 SR 1565/6
20-11 Henrick Jans die Laet 1/3 huis Verwerstraat tov Bogardenklooster van Goyard zyn broer - 0/26,5/0.
SAH 1417 SR 1565/6
3-11 Henrick Goessens 1/3 van 4 kamers Ulenborchstraat van Marcelis van Casteren - 0/10/0.
SAH 1418 SR 1566/7
9-11 Goyart die Luwe stucxken lants opte Dungen aen die Aa van Lubbert van Bemmel - 0/6,5/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Henrick Jacops zeismaker huis met 2 cameren Vuchterdijk van Ariaen Arnt - 5/14/0.
SAH 1418 SR 1566/7
18-12 Peter Jans van Delft lemmersmeder huis ende hoff Orteneind van Peter Henrick Wouters spelmaicker - 2/6/0.
SAH 1418 SR 1566/7
19-12 Thomas van Turnhout 1/5 deel 'inde 3 meechden' Kerkstraat van Gerit Ghysberts en Henrick Ghysberts zonen Eymbert Gerits - 2/10/0.
SAH 1418 SR 1566/7
9-1 Jan Jans opte Dungen stuck hoplant c 2 lopensaet opte Dungen in de Poeldonck van Arnt Jacops - 39 st 1 ort.
SAH 1418 SR 1566/7
11-1 Andries Andriess 1/4 van 4 kamers hoek St.Jacopsstraat van Gerit Peters - 0/22/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Anthonis die Raet huis St.Jacopsstraat van Joris Willems van Eyndoven - 39/10/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Arnt Hermans Vuchterstraat Inden leeuwe van Henrick Oliviers - 26/13/0.
SAH 1418 SR 1566/7
16-1 Goyart Remmen huis Verwerstraat van Arnt Henricx - 2/13/0.
SAH 1418 SR 1566/7
22-1 Wouter van Rullen 1/3 huis op Oude Dieze bij Watertrap van Thomas Jans zyn zwager - 0/20/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Dierick van Cuyck huis Vuchterdijk van Claes van Cuyck cs - 6/0/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Ghysbert Herinck huis en oliemolen St.Janspoort van mr. Frans van Hanenborch - 8/0/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Roeloff Lenarts huis Vuchterstraat van Huybert Arnts - 9/15/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Jan Gerits Myss huis erf hoff tot Orthen van Arnt Mathyss - 2/19/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Anneken Kuysten 1/4 van 5 mergen lants by de pompe van Jan Kuysten ende Heylken hen sustere - 4/3/0.
SAH 1418 SR 1566/7
3-3 Mathys Henrick Gerits stuck ackerlants opten Dungen opte Spoorct van Henrick Deliss van Scyndel - 5/18/0.
SAH 1418 SR 1566/7
25-4 Arnt Jan Diericx van huis erf hof Vuchterstraat 'die cortouwe' van Cornelis Coenrarts van Beeck - 10/0/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Jan Jans kamer in St.Anthonisstraat van de erfgenamen mr. Coenraet - 0/24/0.
SAH 1418 SR 1566/7
20-6 Henrick Joosten 1/10 van 4 mergen lants inder parochien van Orthen van Jan Claes Peter Bouwens - 0/13/0.
SAH 1418 SR 1566/7
21-6 Claes Gerit Anthonis 1/2 huis en hoff tot Orthen van Jenneken die Ruyter - 5/1,5/0.
SAH 1418 SR 1566/7
Jan die molder huis erf hof tot Ortten van Cornelia van Astel baghyn - 0/34/0.
SAH 1418 SR 1566/7
15-7 Daniel Anthonis 1/20 huis corte cameren inden gulden spiegel van Evert Anthonis tesmaker - 0/16,5/0.
SAH 1418 SR 1566/7
22-8 Goyart van Stiphout 2 delen huis tov Verwerstraat naast den blynden spiegel van Arnt van Stiphout en Cornelis van Emmerick - 2/16/0.
SAH 1418 SR 1566/7
8-8 Dierick Diericx campken lants opte Dungen opte Hoydonck van Jan vande Hovel tot Oss - 4/14/0.
SAH 1418 SR 1566/7
11-8 Jasper Beck ende Anthonis int wit cruys blokmeester van de Markt kamer achter Tolbrug int Pietercelenstraat van Jan van Bladel en Steven hoymaickere cs - 0/16/0.
SAH 1418 SR 1566/7
26-8 Bouwen Janss mesmaker 1/4 huis hoek Postelstraat tov het lam 'inde sterre metten start' van Sander zijn broer - 0/29/3.
SAH 1418 SR 1566/7
Marten Janss Vervoort 2 kamers zusters van Ortenpoort tov Clarissenconvent van Adam vande Lair - 2/16/0.
SAH 1418 SR 1566/7
30-8 Jan Peters kamer straatje van Best van Thonis Arnts cs - 2/9/0.
SAH 1418 SR 1566/7
15-10 van Jannen van Vechel van eenen huyse staende in St.Joristraet beneffen de cruysbruederen poort gecoft van Jannen Pynappel Willems ontfangen 40 gul.
SAH 1419 SR 1567/8
29-10 van Wouter van Rullen van een dorddegedeelte van eenen huyse staende opte Oude Diese byde watertrappe aldaer gecoft van mr. Henrick van Uden ende Thomas Janss spelmaicker cs. als mombairen vande erfgenamen Wouter van Rullen die jonge ontfangen 20 st.
SAH 1419 SR 1567/8
ultima octobris van Goyart Driess van huys ende hoff gelegen tot Hyntham gecoft van Gerit Willems ontfangen 2 gul 3,5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
21-11 van Jan Henricx van Griensvenne van een vierdepart van twee stucken lants groot omtrent 5 lopensaet lants gelegen opte Dungen opten Nyvelair gecoft van Jannen Reyners ontfangen - 32 st.
SAH 1419 SR 1567/8
9-12 van Peter Anthonis raymecker van een campken lants gelegen buyten de Pickepoort aen dwater aldaer gecoft van Jannen Noppen Roelofs ontfangen - 14 st 3 ort.
SAH 1419 SR 1567/8
19-12 van Arnt Peters van de helft van twee huysen staende inde kerckstraet after de vyff bellen gecoft van Ludolff Mechelman ontfangen 2 gul 10 st.
ten zelven daige ontfangen van Ludolf voors (Mechelman) twee huysen gecoft by Arntden voors 2 gul 10 st.
SAH 1419 SR 1567/8
van Peter Frans Reyners van Oss van huys, erff, hoff gelegen inde Diepstraet gecoft van Matheus Willems van Helmont ontfangen 37 st.
SAH 1419 SR 1567/8
van heer ende meester Goyart van Doirne canonick van twee mergen lants gelegen buyten Sint Anthonispoort gecoft van Marten van Elmpt Janss ontfangen 3 gul 6,5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
19-1 van Marcelis Arnt Peters van eenen acker lants groot vyff lopensaet oft dair omtrent gelegen opte Dungen opte hoydonck gecoft van Henrick Janss die Witte ontfangen 3 gul 15 st.
SAH 1419 SR 1567/8
28-1 van Willem die Vriese van wegen Jans Crabbe van vyff sevende gedeelten van eenen camp lants gelegen buyten den boom gecoft vande erfgenamen Jacop Corneliss ontfangen 9 gul 15 st.
SAH 1419 SR 1567/8
5-2 van Roelof Diricx van huys, erf, hoff staende inde Wyntmolenberch strate gecoft van Sophia weduwe Anthonis Claess ontfangen 2 gul 18,5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
14-2 van Alart Henricx van een dorddegedeelt van eenen huyse, hoff ende erffenisse gelegen opte Dungen opte Sporct gecoft van Claes Gerit Arnts ontfangen 15 st.
SAH 1419 SR 1567/8
22-2 van Katharina wed. Arnt Janss van eenen huyse staende inde Putstraet gecoft van Jannen Arnts ontfangen 4 gul 5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
13-3 van Claes Adriaen Jacops molder vande helft van eenen huyse erff hoff gelegen tot Hyntham gecoft van Willem Henrick Beyens ontfangen - 22 st.
SAH 1419 SR 1567/8
van Ariaen Henricx den 29-3 van een vierendeel van een huys ende hoff gelegen tot Orthen gecoft van Thys Evert Henricx - 17 st 3 oirt.
SAH 1419 SR 1567/8
1-4 van Marcelis Arnt Peters van drie lopensaet lants gelegen opte Dungen genoempt die Reydonck gecoft vanHenrick Geerlincx - 3 gul 11,5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
8-4 van Dirick Diricxs van eenen weycamp groot omtrent twee mergen gelegen opte Dungen op Griensven gecoft van Henrick s. Henrick Rutten - 5 gul 6,5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
10-4 van Jan Gerits van Munster van een ledige plaetse ende hoff gelegen inde Wyntmolenberchstrate gecoft van Ariaen Peters van Uden - 7 st oirt.
SAH 1419 SR 1567/8
22-4-68 van Anthonis Geritss van eenen weycamp gelegen opte Dungen byde Eyckendonck gecoft van Jacop Hermans - 7 gul 11,5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
29-5 van Arnt Jacops vanden Dungen van vier vyfste gedeelten van huys ende hoff gelegen opte Dungen opte Sporct gecoft vande erffgenamen Arnt Wouters - 10 gul 8 st.
SAH 1419 SR 1567/8
van jouffre Aleyt van Haeften van een stuxken lants gelegen opte Dungen byde Aa gecoft van Goyart de Luwe - 6,5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
25-6 van Daniel Anthonis van een sestegedeelte van eenen huyse staende aende merct genoempt den gulden Spiegel gecoft van Thomas Jacops ontfangen 15 st 1,5 ort.
SAH 1419 SR 1567/8
van Magdaleen weduwe Joost Lamberts van eenen huyse staende opten Vuchterendyck gecoft van heeren Ygram van Wel - 4 gul 10 st.
SAH 1419 SR 1567/8
7-9 van Jan Janss vanden Dungen van eenen huyse met zynen toebehoorten staende opte Dungen opte Sporct gecoft van Jannen Gerits - 16 gul 5 st.
SAH 1419 SR 1567/8
27-9 van h. Gielis Mallants canonick van eenen huyse staende inde Verwerstrate gecoft van Jannen Goyarts ende Claes Faess - 5 gul 5 st ort.
SAH 1419 SR 1567/8
20-10 van Goyart Pauwelss van een huys gestaen in de Ridderstraet gecoft van die beneficiaten van Sint Jans - 3 G 12 st.
SAH 1420 SR 1568/9
15-11 van Dierick Corstiaens van Remunde van een huys erve gelegen op Vranckenhofstadt tegens over die drie Starren gecoft van Emont Jaspers - 16,5 st.
SAH 1420 SR 1568/9
11-12 van Emken weduwe Arnts die Raet van eenen huyse genoempt die Roypoort gestaen inde Hinthamerstraet gecoft tegens Wouteren Bouwens haeren vader ontfangen - 63 G. 5 st.
SAH 1420 SR 1568/9
15-12 van Ansem Janss van Herpen van eenen huyse, erve, hoff ende achterhuys gelegen buyten die Pynappelsche poort gecoft tegens Henricken Arntss die Vriese cs ontfangen - 11 G 8 st.
SAH 1420 SR 1568/9
3-1 van Ariaen Keteler van een seste gedeelte van twee huysen ende porte mit vyff cameren gestaen in die Diepstraet gecoft van die kynderen Jan Aelberts ontfangen 26 st.
SAH 1420 SR 1568/9
19-1 Thonis Peters tot Orten van eenen huyse erve hoff gelegen tot Orten gecoft van die erffgenamen Jannen Goyarts Belien ontfangen 3 G. 1 st.
SAH 1420 SR 1568/9
19-1 van Herman Wonders tot Orten van een lopenzaet lants gelegen als voer ende gecoft vande voors erfgenamen (tot Orten van die erfgenamen Jannen Goyarts Belien) 30 st.
SAH 1420 SR 1568/9
21-1 van Dierick Coenen becker van huys hoff gelegen tot Hintham gecoft van Huybert Janss - 28 st 3 ort.
SAH 1420 SR 1568/9
3-2 van Gerit Cornelis op die Dungen van eenen weycamp 3 mergen groot gelegen op die Hoydonck gecoft van Willemen Jacops ende Jan Gerit Janss als mombaren van onmundige kynderen - 7 G 5 st.
SAH 1420 SR 1568/9
15-2 van Claes Wouter Janss van Hannen van een helft van huys, erff, hoff gelegen op die Dungen op die Poeldonck gecoft van Rutger Jacop Arts - 4 G 19 st.
SAH 1420 SR 1568/9
(15-2) van Joost van Oss van enen huys gestaen in die Stoofstraet gecoft van Dierick Arnts - 3 G 6,5 st.
SAH 1420 SR 1568/9
19-2 van Arnt Geritss vanden Dungen van huys, hoff, eckerlant gelegen op die Dungen genoempt den Yevelair gecoft van Frensken Adriaenss cs. 17 G 6 st.
SAH 1420 SR 1568/9
8-3 Ariken weduwe Henricx Coenen van een vierdegedeelt van een camer staende in de Wyntmolenberchstraet gecoft van derffgenamen Henricx Nennen ontfangen 11 st.
SAH 1420 SR 1568/9
26-3 van Peeter Ariaens van een helft van een huys hoff gelegen op die Dungen ter plaetssen genoempt die Heer gecoft van Lucas Goyartss - 33 st.
SAH 1420 SR 1568/9
21-4 van Dierick Ariaen Huyben van een huys hoff eesthuys gelegen op de Dungen byde kerck gecoft van Goessen Henrick Wernarts - 5 gul.
SAH 1420 SR 1568/9
26-4 van Willem van Bemmel van eenen camp lants groot drie mergen gelegen ter plaetsse genoempt calveren berch over die Diese gecoft van Jaexken weduwe Michiel Bartholomeuss met haeren kynderen - 5 G 5 st.
SAH 1420 SR 1568/9
ultima aprilis van Emont Jan Rutten van eenen huyse ende erve gelegen opt Hinthamereynt genoempt die son ende gecoft tegen Jan olislegers de jonge - 8 G 11,5 st.
SAH 1420 SR 1568/9
21-6 van Dierick Diericx van drie lopensaet lants gelegen op die Dungen ter plaetss genoemt boyenhorst gecoft tegen Gerit Corneliss ende Henrick Driess cs. 3 G 4 st.
SAH 1420 SR 1568/9
8-7 van Dierick Arnts den swager in Spangien van Marcelis Hermans van eenen camp weylants groot ontrent vyff mergen gelegen buyten Sint Anthonis poort gecoft van Marcelis Hermans - 8 G 6,5 st.
SAH 1420 SR 1568/9
16-7 van Anna wed. Jans van Elderen van een helft van een huyse staende after die tolbrugge gecoft vande erffgenamen Sebastiaens clever ontfangen 2 G 15 st.
SAH 1420 SR 1568/9
20-7 van Jan Delis ende Claes Henricx vanden Dungen van een stuxken groeslants groot ontrent anderhalven mergen gelegen opte Dungen ter plaetsse genoempt aen scheelen straet gecoft van Ariaen Jacops - 4 G 3 st ort.
SAH 1420 SR 1568/9
9-8 van Anna scoelmeesters van eenen huyse staende inde Putstraet gecoft van Claes van Cuyck - 4 G 15 st.
SAH 1420 SR 1568/9
22-10 van Bernt Janss Penn. van een camer gestaen opt Hinthamereyndt aen die stadt wal gecoft tegen Arnt van Ryswyck - 22,5 st.
SAH 1421 SR 1569/70
3-12 van Willem Tielens moller van een mergen lants gelegen tot Hintham inde duysent mergen aen Calfhovel gecoft tegens Ariaen Henricx raymaker - 3 G 3 st.
SAH 1421 SR 1569/70
15-12 van Hanrick Joris van huys, hoff, bogart, hoplant groot ontrent ses lopensaet gelegen opte Dungen in de lichste strate ende gecoft van Aelbert Willems - 7 G 7 st.
SAH 1421 SR 1569/70
4-1 van Claesken Peeter Henricx van huys, hoff gestaen tot Orten opt eynde gecoft van heer Herman van Hanne - 5 G 12 st.
SAH 1421 SR 1569/70
van Jan Ghysberts vanden Kerckhoff van twee scaer weyen gelegen inde Vliert gecoft tegen heer Herman voors (Hanne) - 30 st.
SAH 1421 SR 1569/70
9-1 van Dierick van Bueren van een dordegedeelt van vyff cameren staende in de Berwerstraet gecoft van Frans Janss van Stiphout - 14 st.
SAH 1421 SR 1569/70
27-2 van Jan Jacops Hacken van eenen camp lants genoempt Gerit Roelen camp groot ontrent twee mergen gelegen opte Dungen op Bosbroeck gecoft tegens Zeger Henricx vande Camp - 5 G 6 st.
SAH 1421 SR 1569/70
1-3 van Jacop Geritss lynenwever van een huys, erff, hoff gelegen inde Wyntmolenberchstraet gecoft tegens Huybert ende Sebastiaens gebruederen - 3 G 18 st.
SAH 1421 SR 1569/70
1-4 van Jan Cuysten van eenen huyse genoempt het Hert gestaen aen die merct gecoft tegens Jacob vander Borcht - 42 G.
SAH 1421 SR 1569/70
6-4 van Henrick Artss Vlasman van een vyffste gedeelt van eenen huyse staende aende merct opten hoeck vande corte Kerckstraet genoempt dExterken gecoft tegens Wouter Willems van Waelwyck als man ende momboir van Hadewich syn huysvrouwe dre. Ysbrant Willems - 5 G 11 st.
SAH 1421 SR 1569/70
7-4 van Ansem Jacops van een stuck hoplants ende zaylants gelegen opte Dungen opte Poeldonck gecoft tegens Jan Janss - 3 G 16 st.
SAH 1421 SR 1569/70
18-4 van Dierick van Luydick van een ledich erve gelegen after die Kanne opten Vuchterendyck gecoft tegens Kathalyn weduwe Cristophels van Vlierden - 1 st ort.
SAH 1421 SR 1569/70
20-4 van Jan Artss van eenen huyse, cruythoff mit zyn toebehoorten gestaen tot Hintham int Zant gecoft tegens Roeloff Diericx ontfangen - 33 st 1 ort.
SAH 1421 SR 1569/70
ten selven dage (20-4) van Lucas Goyartss van een camer staende after die Tolbrugge gecoft van Dierick Janssen ontfangen - 2 G 8 st.
SAH 1421 SR 1569/70
21-4 van mr. Cornelis Helsemans van een huys mit zyn toebehoorten staende aende coorenbrugge gecoft tegens Martenen Poelmans ende Jan Peeters synen swager - 7 G 19 st.
SAH 1421 SR 1569/70
11-5 van Roeloff Rutten tot Orten van een huysken staende opten Vuchterendyck aende westzyde gecoft tegens Bartholomeus Wessels van Antwerpen - 8 st.
SAH 1421 SR 1569/70
19-5 van Hanrick Aertss opte Dungen van een vierdegedeelt van drie mergen lants gelegen aen de lange vondere aldair gecoft tegens Henrick Diericx - 29,5 st.
SAH 1421 SR 1569/70
19-6 van Jan Peeters vande Dungen van huys, scuer, esthuys, hoplant gelegen op die Dungen int Wout gecoft van Jan s. wylen Jan Peeters - 5 G 10 st.
SAH 1421 SR 1569/70
van Lysken Rovers Lambertsdr. van een halff huys staende by die Volrestraet gecoft van Lambert Rovers - 33 st.
SAH 1421 SR 1569/70
21-6 van Jan Peeter Colen van Berlicom van 10 lopensaet lants gelegen opte Dungen op Griensven gecoft tegens Margriet weduwe Henrick Henricx - 6 G 18 st 3 d.
SAH 1421 SR 1569/70
ten selven dage (21-6) van Jan Delis Weygergancx van vyff lopensaet lants gelegen ter plaetssen voors (opte Dungen op Griensven) gecoft tegens Margriet voors (weduwe Henrick Henricx) - 4 G 8 st ort.
SAH 1421 SR 1569/70
22-6 van Roeloff Henricx vande Ven van een kempken hoylants tot Hintham gelegen aenden steewech gecoft vande momboirs vande kynderen Henrick vande Hovel Peeters - 33,5 st.
SAH 1421 SR 1569/70
13-7 van Anthonis Diericx smit van een vierdegedeelt van eenen huyse staende inde sadelstraet gecoft tegens Roeloff Ghysberts zynen zwager ontfangen - 28 st ort.
SAH 1421 SR 1569/70
Jan Ariaens tot Hal van eenen mergen lants gelegen inde may after de lazarus gecoft van Ariaen Arnts - 33 st.
SAH 1421 SR 1569/70
25-8 van Joachim Hanricx tot Roesmalen van een stucxken weylants gelegen tot Hintham gecoft tegens Beelken van Spoerdonck - 5 st ort.
SAH 1421 SR 1569/70
1-9 van Dierick vanden Berge van drie mergen lants gelegen buyten Sint Janspoort int Bosvelt gecoft vande executeuren Dierick Artss - 7 G 1 ort.
SAH 1421 SR 1569/70
2-9 Meus Meuss cs. van een camer gestaen int Waterstraetken tegens Sint Jacopsstraet over gecoft van Gerit Cluetincx - 16,5 st.
SAH 1421 SR 1569/70
van Jan Jasper Monicx van een halff camer staende inde Cortte Putstraet gecoft tegens Diericxken dr. Joost die maelder ontfangen - 10,5 st.
SAH 1421 SR 1569/70
4-11 van Jan Arts oudecleercoopere van eenen huyse staende inde Thoorenstraet gecoft tegens Katharyn weduwe wylen Arnt Janss des leydeckers - 13 st ort.
vanden selven van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet opten hoeck vande Thoorenstraet gecoft tegens Katharyn voors - 4 gl.
SAH 1422 SR 1570/1
14-11 van Ariaen Jan Huybens smit op Vranckenhoffstadt van een lopensaet lants in een stuck zaylants groot vier lopensaet gelegen byde Galchstraet tot Vucht noch een vierde gedeelt van eenen huyse staende op Vranckenhoffstadt voors gecocht tegens Anna weduwe Joris Janss raymaker - 36,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
16-11 van Zebert Jacops woonende opte Dungen van huys hoff zaylants hoplant ende weylant gelegen opte Sporct opte Dungen gecoft tegens syn brueders ende susters - 19 G 6,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
1-12 van Willemken Scuermans van een halff dordegedeelt van eenen huyse staende inde Coorenstraet tegen over troothuys gecoft tegens Dionys van Vladracken haeren broedere - 28 st ort.
SAH 1422 SR 1570/1
7-12 van Roeloff Geritss van Empel van huys, hoff ende erffenisse daer aen gelegen gelegen opt Ruet gecoft van Nicolaes Huyberts cuyper - 4 G 18 st.
SAH 1422 SR 1570/1
22-12 van Marten de metser van een camer staende in het Slypstraetken tegen de claren over gecoft tegen Peeter Wouters - 22 st.
SAH 1422 SR 1570/1
van Jan Geritss becker van huys hoff gelegen tot Orten gecoft tegens Jan Clooten - 3 G 5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
28-12 van Huybert Ariaens van een stuxken weylants gelegen opte Dungen opte Poeldonck gecoft tegens Arnt Willems - 16 st 3 ort.
SAH 1422 SR 1570/1
29-12 van Zeger Janss van Roy van huys, hoff, bogart gelegen inde Bursche strate gecoft tegens Thoenis Janss - 3 G 8,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
2-1 vanden jongen Jan van Engelant van een lege erve gelegen tot Hintham opten Stewech gecoft tegens Matheus Janss becker - 33 st.
SAH 1422 SR 1570/1
3-1 van Jan Geritss van eenen huyse mit syn toebehoorte gelegen op Vranckenhoffstadt gecoft tegens Ariaen Huyberts - 35 st.
SAH 1422 SR 1570/1
4-1 van Anthonis Daniels van eenen mergen lants gelegen opte Ortensedonck gecoft tegens Claes Daniels - 14,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
9-1 van Hanrick Arnts van Peelt van vier vyffste gedeelten van eenen huyse staende aende merct opten hoeck vande corte kerckstraet gecoft tegens die kynderen Ysbrant Willems - 23 G 18,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
ten selven dage (9-1) van Zeger Janss brouwer van eenen mergen lants gelegen after die Cathuysers gecoft van Hilleken weduwe Jans Kuysten - 33 st.
SAH 1422 SR 1570/1
ten selven dage (9-1) van Gerit Marcelis vande Meer van eenen huyse staende inde Sadelstraet genoempt het Bylken gecoft tegens Frans Willems cs. - 18 G.
SAH 1422 SR 1570/1
ten selven dage (9-1) van Frans Kuysten van een huys staende inde Stoeffstraet gecoft tegens Hanrick Robben - 3 G 14 st.
SAH 1422 SR 1570/1
ten selven dage (9-1) van Anthonis Lamberts becker van eenen huyse genoempt den sueten naem Jesus staende inde Kerckstraet gecoft tegens Peeter Janss - 12 G 14,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
10-1 van Bernairt Bernarts smit van huys, hoff, erffenis mit noch een camer after den voors huyse staende gestaen byde Ortenpoorte gecoft tegens Willem Ariaens smit - 5 G 8 st.
SAH 1422 SR 1570/1
ten voors dage (10-1) van Thuenis Hermans opte Dungen van vier dalff lopensaet lants gelegen ter plaetsse voors genoempt op Griensven gecoft tegens Hanrick Diericx - 2 G 14 st ort.
SAH 1422 SR 1570/1
van Zander van Horssen van eenen huyse mit syn toebehoorten staende naest den leeuw inde Sadelstraet genoempt inde Sterre mit den Stert gecoft tegens Dierick die Gruyter - 15 G 10 st.
SAH 1422 SR 1570/1
11-1 van Hanrick Arnts van Zutphen vande helft van eenen huyse staende aende merct beneven het vleeshuys gecoft tegens Anthonis Gielis coremanss - 2 G 18 st ort.
SAH 1422 SR 1570/1
ten voors dage (11-1) van Wouter Jan Wouters vanden Dungen van een stuck hoplants groot ontrent vyff lopensaet gelegen opte Dungen opt Sporct gecoft tegens Peeter Zeberts Jacops - 4 G 11,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
van Thuenis Daniels tot Orten van een mergen lants gelegen opte Donck onder Orten gecoft tegens Peeter van Os - 31,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
van Gielis Peeter Willems van huys, hoff, hoplant ende zaylant gelegen .... (niet ingevuld) gecoft tegens de kynderen Dries Anthoniss - 10 G 3 st.
SAH 1422 SR 1570/1
van Ghysbert Batenss van een achterhuys staende achter die Ploech inde Hinthamerstraet gecoft tegens Bartel Vervoirt - 5 G 6,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
24-1 van Mathysken weduwe Jan Hanricx van Os van eenen halven camp hoylants int geheel groot vier mergen gelegen opte Dungen after doude hoffstadt gecoft tegens Gielis s. Peeter Willem Henrick Deliss - 5 G 13 st.
SAH 1422 SR 1570/1
14-2 van Jan Thuenis vande Wiel van eenen halven huyse gestaen aende plats gecoft tegens Arnt Henricx messteker - 2 G 1,5 st ort.
SAH 1422 SR 1570/1
1-3 van Jan Claess lantmeter van eenen huys gestaen op Vranckenhoffstadt gecoft tegens Jan Peeters - 25 st.
SAH 1422 SR 1570/1
van Jan Janss tot Orten van eenen huyse mit synen erffenis genoempt den Nootboom gelegen tot Orten gecoft tegens derffgenamen Jacops vanden Vilt - 12 st.
SAH 1422 SR 1570/1
16-3 van Jannen Gerits poirter deser stadt van eenen erffwech aen syn lant gelegen opte Dungen int Wout gecoft tegens Willem Willems vanden Dungen - 1 st.
SAH 1422 SR 1570/1
ultima mert van Hanrick Thomass van een stuxken lants gelegen by die pomp soo sy verclairden dat die erffgenamen Arnt Thomass dair nyet meer in gerecht en soude zyn - 10 st.
SAH 1422 SR 1570/1
9-4 van Zeger Henricx van Dieden van een huysken mit eenen hoff groot ontrent een sestersaet lants gelegen tot Hintham gecoft tegens Ariaen Diericx - 21 st.
SAH 1422 SR 1570/1
10-5 van Marten Thueniss van een camer in 6 cameren gestaen int Slyperstraetken gecoft tegens Gerit Cluetincx - 21 st.
SAH 1422 SR 1570/1
15-5 van Jan Wouters van Tilborch van een huys mit syn toebehoorten staende inde Vuchterstraet genoempt den Swarten Draeck gecoft tegens Gerit Cornelis vanden Ven - 10 G.
SAH 1422 SR 1570/1
16-5 van Thys Willems van Merendonck van vier ende eenen halven mergen lants genoempt den Berch gelegen byde Petteler gecoft tegens Willem Marcelis - 5 G 9,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
2-6 van Rutger van Rossum van een 28e gedeelt van eenen huyse staende inde kerckstraet after die vyff bellen gecoft tegens Willem Willems van Rossum - 2 st.
SAH 1422 SR 1570/1
item vanden selven (Rutger van Rossum) van een 28e gedeelt vande voorn huyse gecoft tegens Jan Willems - 2 st.
SAH 1422 SR 1570/1
ten selven dage (2-6) van Mathys Mathyss van een camere staende opt Hinthamereyndt after Zwart Lamp gecoft tegens Peeter Arnt Peeters - 22 st.
SAH 1422 SR 1570/1
3-7 van Adriaen Peeter Eymberts van 2 mergen lants gelegen by die Baseldonck gecoft tegens Hanrick Janss van Zanten - 3 G 1,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
13-7 van Rut Lamberts vanden Dungen van huys hoff mit zekere lant dairaen liggende gelegen opte Dungen by het clooster aldaer gecoft tegens Goyart Lamberts - 3 G 6,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
23-7 van Marten Diericx spelmaker van eenen huyse met een camer ende hoff gelegen inde Tolbrugstraet tegens over den convent aldair gecoft tegens Mathys s. wylen Jans Coppelmans c.s. - 3 G 11,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
28-7 van Ariaen Lamberts molder van twee achtste gedeelt van een moelen wesende die tweede moelen staende aende rechter zyde buyten die Hinthamerpoort naden zieckers hoff gecoft tegens Jan Gerits van Bergen cs. - 3 G 6,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
6-8 van Arien Jan Goyarts van Helvoirt van eenen huyse ende erve gelegen tot Hintham gecoft tegens Henrick Peeters Tempeler cs - 25 st.
SAH 1422 SR 1570/1
29-8 van Ariaen Janss van Lieshout van eenen huyse mit een camer daer aen staende gestaen inde Wintmolenberchstraet gecoft tegens Evert Jan Henricx - 13,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
van Jan Arntss scaelmeker van een dordegedeelt van twee cameren deen gestaen inde susteren van Ortenpoort ende dander inde Clarenstraet gecoft vande mombaers vande onmundige kynderen Gerit Marceliss - 3 G 6,5 st.
SAH 1422 SR 1570/1
23-10 van Andries van Luyck van twee huysen deen staende inde Wintmolenberchstraet ende dander inde Diepstraet gecoft tegens derffgenamen Jan Henricx die Luw ontfangen - 6 G 1,5 st.
SAH 1423 SR 1571/2
van Ghysbert Peeterss van een vierdendeel van eenen huys staende inde Volrestraet gecoft tegens Jan Jeronimus - 12 st 3 ort.
SAH 1423 SR 1571/2
13-11 van Arnt Gielissen van een huys staende beneffen dwilt vercken gecoft vande weduwe Jans van Boxtel - 2 G 14 st.
SAH 1423 SR 1571/2
23-11 van Jasper van Uldrino van twee dordegedeelten van eenen huyse gestaen op doude Diese gecoft tegens Euwout s. Daniels Loden cs. ontfangen 5 G 5 st.
SAH 1423 SR 1571/2
7-12 van Jan Janss van Hooboken van een huys gestaen op Vranckenhoffstadt gecoft van Joost de Bruyn cs. 2 G 10,5 st.
SAH 1423 SR 1571/2
13-12 van Huybrecht Willems vande Merendonck van eenen hoycamp groot vier mergen oft daer omtrent gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt after die Hoffstadt gecoft tegens Eymbert Peeterss - 5 G 13 st 1 ort.
SAH 1423 SR 1571/2
van Oth van Asperen van een sestegedeelt van eenen huyse staende inde Corenstraet vercoft by Anneken Goyartss - 25 st.
SAH 1423 SR 1571/2
18-12 van Meriken Ghysbert Geritss van twee scaerweyen gelegen inde Vliert tot Hintham gecoft tegen Dierick Sanders vanden Hovel - 38 st.
SAH 1423 SR 1571/2
10-1 van Dierick Janss van Hynsberch van huys hoff staende op Vranckenhoffstadt buyten deser stadt gecoft van Willem Janss metsere - 2 G 1,5 st.
SAH 1423 SR 1571/2
18-1 van Roeloff Huyberts van Oppynen ende Jan Cristiaens van Weert van twee ende eenen halven mergen lants genoempt den Peper gelegen int tvrydom deser stadt byde Vliert gecoft tegens Henrick die Hont die jonge - 7 G 5 st.
SAH 1423 SR 1571/2
21-1 van Lenart Ariaens smit op Vranckenhoffstadt van een huys staende op Vranckenhoffstadt gecoft tegens Thys Ariaens molder - 29 st 2 d.
SAH 1423 SR 1571/2
den lesten januarii van Dierick Janss van Engelant van huys, hoff gelegen tot Hintham gecoft tegens Mathys Ariaens - 2 G.
SAH 1423 SR 1571/2
1-2 van Peeter van Gemert van een camer staende inde Putstraet gecoft tegen Peeter van Riel - 32,5 st.
SAH 1423 SR 1571/2
4-2 van Hanrick Diericxs van een seste gedeelt van sesse cameren staende after Sinte Peeters Capel inde Ortenstraet gecoft tegen Henrick Michiels - 13 st 1 ort.
SAH 1423 SR 1571/2
5-2 van Jannen Adriaenss inde fleesche van vier vyffste gedeelten van een huys mit eender olymoelen staende inde Berwerstraet gecoft tegens Wouteren Pynappel cs. 4 G 7,5 st.
SAH 1423 SR 1571/2
item ten voors dage (5-2) van Anthonis Daniels van een stuck ackerlants gelegen onder tvrydom deser stadt onder die prochie van Orten gecoft tegens Henrick Daniels - 22 st.
SAH 1423 SR 1571/2
ten selven dach (5-2) van Ariken Hanricx van twee ende eenen halven mergen lants gelegen int vrydom van deser stadt onder de prochie van Orten gecoft tegens Henrick Daniels - 6 G 1 st.
SAH 1423 SR 1571/2
7-2 van Jasper van Rynshoven van 7 lopensaet lants gelegen opte Dungen gecoft van Jan Joachims - 7 G 9 st.
SAH 1423 SR 1571/2
van Thys Janss van een hoybeemtken gelegen inde prochie vanden Dungen opte Sporct gecoft tegens Jan Joachims voors - 2 G 16 st.
SAH 1423 SR 1571/2
19-2 van Marcelis Jacops van een halff kamer gestaen after die Tolbrug gecoft tegens Metken weduwe Joost Jacopss - 32 st.
SAH 1423 SR 1571/2
van Jan Geritss becker van huys hoff gelegen tot Orthen onder Maelstrum gecoft tegens Cornelis Zymonss raymaker - 2 G 4 st.
SAH 1423 SR 1571/2
23-2 van heer ende mr. Dierick vande Meer canonick vander cathedrael kercke van Sint Jans Evangelist van eenen huyse staende opten Papenhuls by de dekenye gecoft tegens derffgenamen heer Dierick die Borchgreeff eertyts deken tot Hemert - 21 G 9 st.
SAH 1423 SR 1571/2
ten voors dage (23-2) van heer Jan vande Straten canonick vande voors kercke (St.Jan) van eenen huys staende opte Papenhuls gecoft tegens heer ende mr. Dierick vande Meer - 11 G 13 st 1 ort.
SAH 1423 SR 1571/2
van Hanrick Diericxs van een seste gedeelte van een huys ende vyff cameren staende after Sinte Peeters capel gecoft vande momboirs Willem Geritss cs - 21 st.
SAH 1423 SR 1571/2
3-3 van Ariaen Diericx van huys, hoff, gelegen tot Hintham ende gecoft van die momboirs vande kynderen Hanricx vande Hovel - 25 st ort.
SAH 1423 SR 1571/2
van Goyart van Engelant van een kempken lants gelegen ter voors plaetssen (Hintham) gecoft tegen de voors erffgenamen (momboirs vande kynderen Hanricx vanden Hovel) - 25 st.
SAH 1423 SR 1571/2
ten voors dage (3-3) van Gerit Colen van een huys gelegen in die Postelstraet gecoft vanden jongen Dierick Arntss - 14 G.
SAH 1423 SR 1571/2
20-3 van Herman Wonders tot Orthen van twee scaerweyen gelegen inde Vliert gecoft tegens Jan Ghysberts vande Kerckhoff - 36,5 st.
SAH 1423 SR 1571/2
22-3 van Arnt Lamberts die Meyer van een huys gestaen by tZevengestart hem voor zeecker sculden overgegeven by Willemken dochter Cornelis Suyssen ende deur procuratie bij Jannen van Zwol cs. gevest - 5 G.
SAH 1423 SR 1571/2
24-3 van Mathys van Losen van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecoft tegens dexecuteurs des testaments heer Peeter Colen - 13 G 3 st.
SAH 1423 SR 1571/2
19-9 van Lambert Cloot van een dordegedeelt van eenen huysen staende aende plaetse by hem vercoft aen Jannen Bosch - 38 st.
SAH 1423 SR 1571/2
10-10-1572 van Anthoni die Rait van een huys gestaen in Sint Jacopstraet gecoft van Jacop Anthoniss - 3 G.
SAH 1424 SR 1572/3
14-10 van Elisabeth dochter Cornelis Henricx van een huys erve hoff etc staende after die drie Mol dair heer Goessen van Erp priester in gestorve is gecoft van heer Jan vanden Horrick ende van heer Lenart van Nistelroy executeuren des testaments heer Goessens voors - 3 G 7,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
ten voors dage (14-10) van Peter Gerit Janss lynewever van een camer erve ende hoff staende by dander huys voors gecoft vande voorn executeuren ( heer Jan vanden Horrick ende van heer Lenart van Nistelroy executeuren des testaments heer Goessens van Erp) 2 G 16 st.
SAH 1424 SR 1572/3
vande weduwe Luenis Hermans van een vierdegedeelt van eenen camp lants gelegen op die Petteler gecoft van Zymon Peeters - 31,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van die kynderen Daniel Anthoniss van een vierdegedeelt van een vyffste deel van een huys gestaen aen die merct genoempt den gulden spiegel gecoft tegens Evert Anthonis - 5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
21-11 ontfangen van Ariaen Goyarts van Helmont van drie cameren gestaen int Waterstraetken tegens Sint Jacop straet over gecoft tegens Gerit Cluetincx - 26,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
30-11 van Anna naegelaten weduwe Henricx Ghysselen van drie vyffste gedeelten van eenen huyse staende inde Peperstrait naest des sangmeesters huys gecoft tegens Marten ende mr. Willemen cs. erffgenamen wylen Fykens cuypers - 3 G 15 st.
SAH 1424 SR 1572/3
5-12 van Jeronimus Benedictus van eenen huyse gestaen op die Cruystrait gecoft tegens Hermen Hanricx van Druenen - 2 G 10 st.
SAH 1424 SR 1572/3
10-12 van heer Arnt Lamberts priester van eenen huyse staende ontrent die dekenye opten Papenhuls gecoft van heer Jan vander Straten - 2,5 G.
SAH 1424 SR 1572/3
12-1 van Hanrick Gerit Diericx van een vierdegedeelt van eenen huyse gestaen opt Orteneyndt gecoft van Dierick Ot Peeters - 18 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Joost Jacops van een achtste gedeelt vander helft van eenen huyse gestaen opden Vuchterendyck genoempt den bierwagen gecoft tegens Lambert Rovers ontfangen 13 st ort.
SAH 1424 SR 1572/3
17-1 van Ghysbert van Wel van ses sevenste gedeelten van eenen huyse gestaen opden Vuchterendyck den bierwagen genoempt gecoft van Joost Jacops cs. 3 G 19 st.
SAH 1424 SR 1572/3
21-1 van Arnt Janss van een woonhuys, hoplant, ackerlant groot ontrent een maldersaet gelegen opte Sporct op te Dungen gecoft tegens Anthonis ende Jan kynderen Jans Rovers cs - 12 G 2 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Anthonis Gerit Scalcken tot Orten van huys hoff gelegen opt dOrteneyndt genoempt dolimoelen gecoft van Ghysbert Herincx Lamberts - 12 G 10 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Ghysbert Gerits van Wel van elff seventienste gedeelten van eenen huyse genoempt den bierwagen gestaen opten Vuchterendyck gecoft van derffgenamen Goyart Janss van Calcar - 9 G 15 st.
SAH 1424 SR 1572/3
29-1 van Aleyt wed. Jan Henrick Delis van eenen hoycamp groot drie mergen oft daerontrent gelegen opte Dungen ontrent Rovers Hoffstadt gecoft tegens Mariken wylen Gerit Artss van Swaenbergen weduwe wylen Rutgers Jans Rutgers cs - 6 G.
SAH 1424 SR 1572/3
30-1 van Thys Willems vanden Dungen van vyff hont lants gelegen aldair opte Drieborch gecoft tegens Nelis Janss - 2 st 1 ort.
SAH 1424 SR 1572/3
2-3 van Henricken van Alphen van een huys gestaen aen Sint Janspoort gecoft tegens Lamberden Cloot cs - 26 st.
SAH 1424 SR 1572/3
ten voors dage (2-3) van heer Goyart Wyfflet van twee cameren staende inde Volrestraet gecoft tegens heer Eymbert Luedincx - 33,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
5-3 van Hanrick Anthoniss molder van een huys met twee woningen onder een dach staende tot Hintham opten Steewech gecoft tegens Jan Jacops die jonge cs - 2 G 1 ort st.
SAH 1424 SR 1572/3
ten voors dage (5-3) van Michiel Andriess van eenen huyse mit syn toebehoorten staende ter voors plaetse (Hintham opten Steenwech) ende gecoft tegens Jannen voors (Jacops die jonge cs) - 37 st 1 ort.
SAH 1424 SR 1572/3
9-3 van Ghysbert Herincx van zeecker wallekens genoempt den rysbosch gelegen onder Orten gecoft tegens Claes ende Thonis Daniels ende Peeter Jan Goyarts - 5 st ort.
SAH 1424 SR 1572/3
ten selven dagen (9-3) van Claes Faessen van een huys gestaen in die Ortenstrait genoempt die molen gecoft tegens die momboers vande kynderen van Roelofs Huyberts inde muelen - 34 G 12,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
16-3 van Hanrick Beyens van een camer staende inde lang putstraet after den screynwercker die hy vercoft heeft heeren Peeteren Poelmans capellain int Sint Jans kercke - 26 st.
SAH 1424 SR 1572/3
17-3 van mr. Gerit vande Straten (een streep inkt doorheen geveegd ...) van wegen des convents after die Tolbrug ende Sinte Gertruyen van een hont lants dwelck zy vercoft hebben Joostken Gobels gelegen onder Orten - 3 G.
SAH 1424 SR 1572/3
van Peeter Jan Henricx van eenen huyse mit syn toebehoorten gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegen die momboers van die kynderen Jans Daems - 5 G 6,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
1-4-73 vanden prior vande cathuysers van eenen huyse staende naest der poorte ende huysinge den convent voors toebehoorende in Sint Jorisstraet gecoft tegens Margriet weduwe Peeters die hoeffsmit - 12,5 G.
SAH 1424 SR 1572/3
2-4 van Jan Roeloffs van wegen Daniels van Wyck van huys, hoff, gelegen tot Hintham gecoft van Jan Peeters - 20,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
9-4 van Jan Goyarts van een halff huys gestaen opden Vuchterendyck beneffen den cloveniers scutbogart gecoft tegen Peeter Jacops scoenmeker - 3 G 6,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
10-4 van Agnees weduwe Peeter Goyarts van Boxtel van een camer staende inde Putstraet gecoft van Jan Jasper Monicx - 2 gl 1 st.
SAH 1424 SR 1572/3
16-4 van mr. Henrick Oliviers van eenen huyse wesende twee wooningen erve hoff mit eenen bogart ende twee cameren staende opten Ouden Huls opten Hoeck vande Mortelstege byden beempt van Zevenbergen gecoft tegens Maria weduwe Bartholomeus Hoirkens cs - 19 G.
SAH 1424 SR 1572/3
17-4 van Peter Jans van Roy van 2 hont lants gelegen tot Hintham gecoft tegens Roeloff Henricx vande Ven - 28,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
23-4 van Jan Everts brouwer van eenen huyse staende after die Tolbrug byde houthuyn gecoft tegens Katharina weduwe Willem Peeters Jans Peeters - 6 G 8 st.
SAH 1424 SR 1572/3
24-4 van Lenart Joosten van verscheyden bleyckvelden mit een bleyckhut gelegen buyten die mulenstege op die Donck gecoft tegens Neel Huygen - 48 G 15,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
28-4 van Hanrick soon wylen Arts die Bruyn van een vierde gedeelt van een wyntmolen staende tot Hintham opten steewech over die tweetste brugge westwairt genoempt die molen opten hoeck vercoft by Rutgeren Henricx van Maren - 4 G 1 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Cornelis Diericx inden naem van Jan Houbraken van een huys gestaen inde Vuchterstraet genoempt die gulde Hant gecoft tegen Jutken weduwe Ghysbert Ghysselen - 13 G 18 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Art vander Straten van vyff seste gedeelten van eenen camp gelegen tot Orten genoempt Reynen ecker gecoft tegen syn susters ende bruers - 10 G 12 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Thomas Janss van een dordegedeelt van een camer staende in Sint Jacops straet gecoft tegens Ghysbert Janss - 2 st 3 ort.
SAH 1424 SR 1572/3
van Thomas voors (Janss) van een dordegedeelt vande voors camer gecoft van Marcelis Janss - 2 st 3 ort.
SAH 1424 SR 1572/3
9-5 van Jan inden Flees van een huys genoempt den zwaen gestaen op die Molenbrug gecoft tegen brueder Gerardt Peeters woonende binnen den convente vande Cauwenwater - 4 G.
SAH 1424 SR 1572/3
19-5 van Gerit Henricx van een dordegedeelt inde helft van eenen camp lants gelegen inden may opt weren gecoft tegens Mathys Willems ende Jan Eymberts - 30 st 1 ort.
SAH 1424 SR 1572/3
30-5 van heer ende mr. Michiel van Hallair van Hairllersteyn canonick binnen deser stadt van een huys erve ende twee hoeven ende twee achterhuysen annex liggende opten Papenhuls by Sint Jans kercke byde dekenye gecoft tegens Gregorius s. wylen Diericx vande Meer cs als erfgenamen wylen heer ende mr. Diericx vande Meer canonick der voors kercke - 20 G 1 st.
SAH 1424 SR 1572/3
2-6 van Bartholomeus Loeff van een campken lants gelegen opten Vuchterendyck aen die Diese ende gecoft tegen Willem Strick - 25 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van heer en mr. Jan Nemius van een huys ende hoff gestaen inde Boertsche straet gecoft van derffgenamen ende Mathys vande Wiel - 33 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Gerit die verwer van zeeckere ramen mit een camer ende den gront dair die voors ramen op staen gelegen after die drie Mol gecoft tegens die weduwe Lamberts van Berlicom - 5 G 6 st ort.
SAH 1424 SR 1572/3
6-6 van Meriken Cristiaens Willems van huys erff ende hoff mit zeker cameren onder een dack staende after die Tolbrug after den Gapart gecoft tegen die kynderen Jans van Roy - 7 G 1 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Willem Everts van een halff huys gestaen after die mannemakers mitten houtuyn gecoft tegen Lambert Remmen - 5 G 16 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Arnt die Wyse van een dordegedeelt van een huysken gestaen opde Ulenborch gecoft van Thonis van Dieperbeeck - 25 st ort.
SAH 1424 SR 1572/3
van Jan Everts inde Hont van eenen camp lants groot ontrent drie mergen gelegen by die pomp genoempt olislegers camp gecoft tegens Arnt die Hues cs - 9 G 12,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Ariaen Spierincx ende Jan Spierincx vanden Dungen van allen die goeden toebehoorende Jacop Spierincx gelegen onder het vrydom deser stadt dairaff ontfangen 20 G.
SAH 1424 SR 1572/3
van Gerit Janss van twee vyffste gedeelten van eenen huyse erve hoff afterhuys gelegen opden dyck gecoft tegens Anthonis ende Jenneken kynderen Mathys Jans vande Wiel - 4 G 16,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
26-6 van Dierick Bartholomeuss van Rekels van een camer staende int slyperstraetken tegens den convente vande clarissen over gecoft tegens Claes vander Stegen - 28 st ort.
SAH 1424 SR 1572/3
van Jan Janss van Engelant van een wyntmolen gestaen buyten die Hinthamerpoort int Broeck gecoft tegen Claes van Erp - 13 G 6,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
13-7 van Herbert Janss screynwercker van eenen huys staende aen het Loefbruxken gecoft tegens Agnees Ariaen Peeter Ariaens - 38 st ort.
SAH 1424 SR 1572/3
16-7 van Roelof Arnts van eenen huyse gestaen in Sint Jorisstraet tegens Sint Joris capel over gecoft tegen heer Gielis Mallants - 29 G 9 st ort.
SAH 1424 SR 1572/3
24-7 van Thys Ariaens molder van een vierde gedeelt van een wyntmolen gestaen buyten de Pickepoort gecoft tegens Jannen Michiels - 3 G 15 st.
SAH 1424 SR 1572/3
29-7 Delis Janss van Os van twee stucken lants ende noch twee stucken lants eens deels hoplant tsamen groot ontrent 14 lopensaet gelegen opte Dungen opte Sporct gecoft tegens Ariaen Spierinck ende Gielis Henricx - 7 G 3 st.
SAH 1424 SR 1572/3
ten dage voors (29-7) van Jan Willems inde drie roosen van een stuck lants groot drie morgen oft dairomtrent synde hoylant gelegen aenden nyeuwendyck buyten Sint Anthonispoort gecoft tegens Arien (Spierincx) ende Gielis Henricx voors - 6 G 16 st.
SAH 1424 SR 1572/3
3-8 van Jan Everts van eenen huyse staende after die Tolbrug gecoft tegens Anna weduwe Aelberts van Deventer - 5 G 16,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
4-8 van Jannen Tielens molder van huys hoff erve etc gelegen tot Hintham teynden den steewech gecoft tegens Aert Roelofs - 3 G 8,5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
22-8 van Lieven Janss van een huys met zyn toebehoorten gelegen binnen deser stadt doer die heylich cruyspoort doen aende poort tegens die nonnen van Geertruyen over gecoft tegens Jan Lievens - 4 G 3 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van heer Gielis Mallants van een huysken gelegen tegen die Buertsche straet over gecoft tegen Symon Jeronimus - 24 st ort.
SAH 1424 SR 1572/3
van Matheus vande Wege van een huys hoff dair aen liggende gelegen inde Diepstrait gecoft tegen derffgenamen wilner Gerits van Hessel cs. - 10 G.
SAH 1424 SR 1572/3
29-8 van Joost s. wiler Wilen Peeter Joosten cangieter van een camere mit haeren gront ende hoff gelegen in Sint Jacopsstraet gecoft tegens Jenneken weduwe Peeters voors - 2 G 5 st.
SAH 1424 SR 1572/3
29-8 Lysken dr. wylen Goyart Moons van twee cameren staende inden bogart inde verwerstrait gecoft tegens Jenneken voors (Jenneken weduwe Peeter Joosten cangieter) - 5 G 3 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van heer ende mr. Cornelis Eymberts van een huys gestaen inde strait tegen theylich cruys over by die susteren van Orten gecoft van Evert vande Water Janss - 6 G.
SAH 1424 SR 1572/3
van Hanrick Thomass van twee dorde gedeelten van eenen huyse gestaen aen die merct genoempt de vysel gecoft tegens mr. Cornelis Otten van Beeck als gemechticht van Jan Thomas ende Huybert Janss inde drie monicken als geinstitueerde erffgenamen van Lysbeth nagelaten weduwe wylen Thomas Janss - 25 G 17 st.
SAH 1424 SR 1572/3
van Adam vande Laer vande helft van eenen huyse staende inde lange Putstraet gecoft tegen heer Gerit van Berck - 4 G.
SAH 1424 SR 1572/3
28-9 van Thomas Peeterss van Stryp van een huys staende opten Ouden Huls gecoft tegens die weduwe Peeters Joosten - 38 st.
SAH 1424 SR 1572/3
3-10-73 van Willem Tielens moldere van eenen bunder lants gelegen op Bosbeeck onder de Dungen gecoft tegens Rycart Dierick Hanricx - 2 G 18 st ort.
SAH 1425 SR 1573/4
7-10 van heer ende mr. Lenart van Erp van eenen huyse mit syn toebehoorten staende by de susteren van Orten gecoft tegens Evert vande Water - 11 G 13 st ort.
SAH 1425 SR 1573/4
31-10 van Joncker Jan van Vladracken soen wylen heer Gerits van Vladracken heer tot Geffen van eenen huyse afterhuys ende stallinge met synen toebehoorten staende aende merct genoempt den Cop gecoft tegens Marcelis Hermans - 41 G.
SAH 1425 SR 1573/4
13-11 van Joost Henrick Peters vanden Dungen van huys erve hoff gelegen opt Hinthamereyndt over die Zwengelbrug gecoft tegens Agnees Spykers cs. - 9 G 14 st.
SAH 1425 SR 1573/4
16-11 van mr. Jacop Donck van een stuck lants gelegen by die leprosen tot Hintham gecoft tegens derffgenamen mr. Jan Darkennes - 9 G 13 st.
SAH 1425 SR 1573/4
5-12 van Gerit Gerits van drie cameren met eenen hoff dairafter aen gelegen opt Hinthamereyndt after die drie moll gecoft van Willemen van Meyerffoirt als gemechticht van Adriana dr. Huygman Tynagels - 5 G.
SAH 1425 SR 1573/4
12-12 van Jan Peeters van Antwerpen van huys hoff afterhuys etc staende inde Ortenstraet tegens het convent vande Gertruyen over gecoft van Hanricxken die Ruyter - 18 G 7,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Claes Gerits tot Orten van een helft van huys hoff gelegen tot Orten aende kerck aldair gecoft tegens Jacop Heeren ende dair nae tegens Franchoys Beeckmans - 5 G.
SAH 1425 SR 1573/4
15-12 van Jacop Franssen van huys hoff genoempt den houthuyn gelegen by Sint Janspoort gecoft tegens de weduwe Mathys van Gemert - 7 G 14 st.
SAH 1425 SR 1573/4
ten selven dage (15-12) van Peeter van Antwerpen van een huys gestaen opt Orteneyndt den Bellart genoempt gecoft tegen derffgenamen Henrick de Ruyter cs. - 26 G 6,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
19-12 van Joost Gerits van twee mergen lants gelegen int Boschvelt gecoft van Hanrick de Ruyter voors - 7 G 3 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Dierick Hermans van een halff huys gestaen aen de Mulenstege tegen tRat over gecoft tegen Mechtelt syn suster - 39 st 3 ort.
SAH 1425 SR 1573/4
ten selven dage (19-12) van Willem Jan Henricx Deliss van een vyffste gedeelt in een 7e gedeelt van eenen camp lants gelegen opte Dungen opte Hoydonck gecoft van Jan Joachims - 2 st ort.
SAH 1425 SR 1573/4
24-12 van Bartholomeus Arntss van eenen huys staende aende merct genoempt inde drie rossen gecoft tegens Lamberden Zuerincx cs - 23 G 1,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
ten selven dage (24-12) van Jasper de Oldrino van een camer staende opde triniteyt gecoft tegens Willem Anthoniss - 2 G 17,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
5-1 van Jan Roelofs van een dordegedeelt van eenen huys genoempt den Oyver staende after dwilt vercken gecoft tegens Jannen van Rysingen zynen zwager - 3 G 1 st.
SAH 1425 SR 1573/4
8-1 van Lucas Huyberts vander helft van een stuxken lants gelegen opte Dungen byden Yveler gecoft tegens Thonis Janss - 4 st.
SAH 1425 SR 1573/4
11-1 van Willem Henricx van eenen huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegen Dingen van Poppel cs - 11 G 11 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Willem Jan Willems van Orten van huys hoff erve gelegen te Maelstrum tot Orten gecoft tegens Gertruyt weduwe Jan Daniels - 3 G 18 st.
SAH 1425 SR 1573/4
20-1 van mr. Henrick Oliviers van een sestegedeelt in eenen camp lants groot zynde ontrent 6 ofte 7 mergen gelegen tot Orten genoempt den Start gecoft tegen Jan s. wylen Mathys Stoters vanden naebedde - 2 G 12 st.
SAH 1425 SR 1573/4
26-1 van Henricxken weduwe Wouter Peeters van een stuck erffenisse gelegen opte Wyntmolenberch in een straetken by Goyart Henricx opgewonnen - 3,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
ten selven dage (26-1) van Goyarden Lenarts van een seste gedeelt in twee campen lants genoempt die Donck gelegen tot Orten gecoft tegen Emont Gerits - 24 st 2 ort.
SAH 1425 SR 1573/4
3-2 van Andries Janss van een vierde gedeelt van een erffken gelegen opte Dungen ter plaetsse genoempt den Yveler gecoft tegens Jannen Peeters - 17,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Gielis de Gruyter van een vierdepart van ses cameren gestaen opten Vuchterendyck int Katerstraetken gecoft tegen Jan Anthoniss - 24 st 3 ort.
SAH 1425 SR 1573/4
15-2 van Zegeren Janss van Schyndel van eenen huys hoff afterhuys staende inde Vuchterstraet tegens het convent vande cruysbruederen over genoempt die Meriminne gecoft tegens Jannen Goyarts de Weer cs - 34 G 15 st.
SAH 1425 SR 1573/4
ten selven dage (15-2) van Henricken Herincx van drie vierde gedeelten van drie cameren staende in Sint Jorisstraet gecoft tegens Anthonis van Erp cs. - 5 G 5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
17-2 van Peeteren van Hees van een huys ende plaetsse staende inde Kerckstraet gecoft tegens Lamberden Raess - 10 G 14 st.
SAH 1425 SR 1573/4
1-3 van Huybert Zebert Huyberts cs. van elff 12e gedeelten van huys hoff campen beempden met zyn toebehoorten gelegen opte Dungen opten Yveler gecoft tegens derffgenamen van Udo s. Huybert Janss - 15 G 4,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
2-3 van Reyner Philips Pottey van een huys gestaen inde corenstraet gecoft tegens Jan Spyker - 19 G 2 ort st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Lysken weduwe Jans Mathyss van een sestersaet lants gelegen tot Hintham gecoft tegens Jan Claess - 37 st.
SAH 1425 SR 1573/4
11-3 van Jacop Willems van huys hoff staende opt Hinthamereyndt gecoft tegens Herman Peters - 25 st.
SAH 1425 SR 1573/4
18-3 van Cornelis Lamberts van een huys mit syn toebehoorten staende opt Hinthamereyndt gecoft tegens Anthonis van Erp - 6 G 6 st.
SAH 1425 SR 1573/4
26-3 van Henrick Kemp Janss van diii-e lants gelegen buyten Sint Jans poort gecoft van Jan Darkennez ende Arnt Willems cs als erfgenamen van wylen Lamberden van Oirl - 9 G 10,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
ten selven dage (26-3) van Jan van Oerdt van een huys gestaen inde Verwerstraet dair Dierick van Beeck in woont gecoft vande voors erfgenamen (Jan Darkennez en Arnt Willems) - 10 G 10,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Claes van Os van een huys gestaen inde Coorenstraet gecoft van Reyner Philips Pottey - 7 G 18 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Gerit Driess van huys hoff gelegen tot Hintham gecoft tegens de kynderen Jans Willems - 2 G 3 st.
SAH 1425 SR 1573/4
16-4 van Claes Joosten van vier hont lants gelegen tot Orten op Herven gecoft tegens Lysken Arnts cs ontfangen - 3 G 15 st.
SAH 1425 SR 1573/4
17-4 van Goyart Lenart van een 12e gedeelt van vier mergen lants gelegen tot Orten gecoft tegens Jan Franss cs - 12 st ort.
SAH 1425 SR 1573/4
20-4 van Zeveryn Jeronimus van huys erff hoff staende inde Burtsche straet byde Barbaren capel gecoft tegens Hanrick Bruess - 24 st.
SAH 1425 SR 1573/4
24-4 van Jeronimus Benedictus van een achtste gedeelt van eenen huyse gestaen opten hoeck van die Peperstraet gecoft tegens Hermen Hanricx - 16,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
26-4 van Daniel van Wyck van twee mergen lants gelegen buyten Sint Anthonispoort aenden nyeuwen dyck gecoft tegens Mathys van Gerwen - 3,5 G.
SAH 1425 SR 1573/4
van mr. Zeger Adriaens van huys hoff met synder poorten staende aende mulenbrugge gecoft tegens Dierick Arntss - 19 G.
SAH 1425 SR 1573/4
10-5 van Bartholomeus Losen van een huys ende erff staende inde Hinthamerstraet byde susteren van Orten gecoft tegens Jan s. Anthonis Daemss - 5 G 5,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
12-5 van Jacop Ariaens van een huys mit syn toebehoorten staende beneffens de Corenbrugge gecoft tegens die weduwe Jans Ghysselen - 16 G 5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
14-5 van mr. Nicolaes Joosten scheerslyper van twee stucken lants gemaect tot een bleyckerye mitten wiel dair toe behoorende gelegen inde prochie van Orten gecoft tegens Jan Thomass van Boxtel - 11 G 13,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Ansem Peeters van Wel van eenen huyse gestaen inde Mortel gecoft tegens Rutger Henricx - 2,5 G.
SAH 1425 SR 1573/4
25-5 van Lambert s. wylen Dierick Remmen van twee wielen gelegen tot Orten gecoft tegens Willem Jan Willems - 36 st.
SAH 1425 SR 1573/4
26-5 van Herman Diericx becker van een huys staende inde Kerckstraet gecoft tegen Peeter Jacop Gielis - 16 G 5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
14-6 van Arnt Jan Geritss van een huys mit hoff ende een camerken gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens Goyart van Engelant - 5 G 1 st ort.
SAH 1425 SR 1573/4
19-6 van Wouter alias nyeuwen lyt s. Peeter Artss van een camer gestaen int slyperstraetken gecoft tegens die Clarissen ende Mariken weduwe Henrick Houbraken - 27 st ort.
SAH 1425 SR 1573/4
22-6 van Corstiaen Lucass van drie vierde gedeelten van een huyse staende opte Orteneyndt gecoft van Jacop s. Jans van Haren - 3 G 15 st.
SAH 1425 SR 1573/4
25-6 van Jannen Anthoniss alias Graft van een huys stallinge hoff etc genoempt het Hert gestaen aende merct gecoft tegens de rentmeesteren deser stadt als by verbuete vercregen ende wederom doir procuratie vercoft - 32,5 G.
SAH 1425 SR 1573/4
van Jan Geritss smit van een huys gestaen opten hoeck van het Waterstraetken beneffen die drie kandelers gecoft tegen Willem Jan Roelofss - 4 G 16,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
1-7 vuyt handen van Matheus vande Wege van wegen ons eerw. heere den biscop Laurentius Metsius van een huys gestaen inde Hinthamerstraet gecoft tegen dexecuteurs vanden testament wylen Henricxken Colen - 25 G 17,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
ten selven dage (1-7) van heer Peeter vande Riet van een huys, erve, afterhuys staende opt Hinthamereyndt gecoft tegen Wouter Diericx van Heze moller - 5 G 10,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
7-7 van Willem Willems vanden Dungen van drie gedeelten van huys hoff gelegen opte Dungen opte Sporct gecoft tegens Hanrick Janss cs ontfangen - 3 G 8 st 3 ort.
SAH 1425 SR 1573/4
ten voors dage (7-7) van Jannen van Antwerpen van een campken lants gelegen buyten die Ortenpoort gecoft tegens Peeteren vande Wiel cs - 2 G 6,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
14-7 van Jacop Rutten van Griensven van huys hoff zeylant groot ontrent 10 lopensaet gelegen opte Dungen op Griensven gecoft tegen derffgenamen Rutgers van Geffen - 11 G 12,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Gielis Jan Weygergancx van eenen acker lants groot 6 lopensaet gecoft tegen derffgenamen voors (van Rutger van Geffen) - 5 G 19 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Nicolaes Joosten van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet beneffens de susteren van Ortenpoort gecoft tegens Bartholomeus Losen - 5 G 5,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Wouteren Scellens van eenen hoff gelegen after die Tolbrug gecoft tegens Jan Heeren - 2 G 8 st.
SAH 1425 SR 1573/4
24-7 van Claes van Tangeren van eenen huyse mit een loyerye staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Willemen Henricx alias Henxthovel - 11 G 19 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Herman Peters van twee huysen onder een dack gestaen opt Hinthamereyndt gecoft van Geritden van Tulden - 4 G 11,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
30-7 van Marten zoon eertyts Joost Lenarts van drie vierdegedeelten van twee huysen gestaen inde Vistraet genoempt die Verkeerde Werelt gecoft tegen Henrixken dr. Jacops Doncx cs. - 11 G 13 st.
SAH 1425 SR 1573/4
6-8 van Matheus vande Wege van acht mergen lants gelegen onder tvrydom bynnen deser stadt byde hoge vonder den dorencamp genoempt gecoft tegens Anneken van Delft - 30 G 10 st.
SAH 1425 SR 1573/4
14-8 van Jannen van Tesselt van een camer staende after het Vuerstael inde Hinthamerstraet gecoft tegens dexecuteurs van Mechtelt dr. Jan Aelberts - 2 G 4 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Hermen Bosch van een huys gestaen inde Hinthamerstraet naest den valck gecoft van Mathys zoone Jan Mathyss - 6 G 16,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Mathys ende Jan zoon wylen Mathyss van een dordegedeelt van eenen huyse genoempt den Valck gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens Hanricxken Vogels - 2 G 19 st ort.
SAH 1425 SR 1573/4
2-9 van Claes Gerits tot Orten van een halff huys mitten hoff gelegen tot Orten gecoft tegens Lysken weduwe Willem Gerits - 3 G 8,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
4-9 van Willem Monix vande helft van eenen huyse genoempt die Roypoort gecoft tegens Jan van Liebergen staende inde Hinthamerstraet - 30 G.
SAH 1425 SR 1573/4
28-9 van Herman Corstiaens van eenen huyse staende naest den Witten Hont ter merct wairt aenden hoogensteewech eertyts toebehoort hebbende Ariaen Keteler gecoft tegens de kynderen ende momboiren vande selven kynderen wylen Ariaens voors - 29 G 7,5 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Hanrick de Hont doude van een helft vande huysingen gestaen op doude Diese gecoft vande erffgenamen van mr. Jacop Sunderts voor een vierdepart ende dander vierdepart vande blockmeesters vande huysarmen deser stadt - 8 G 6 st.
SAH 1425 SR 1573/4
van Hanrick Arnts van het vierdegedeelt van drie mergen gelegen int Boschbroeck gecoft tegens Hanrick Diericx - 26 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
18-11 van Huybert Willems van huyss hoff optde Poeldonck gelegen gecoft tegens Jacop Hermans cs. als mombaers vande onmundige kynderen Jans Pels - 8 G 11 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Adriaen Adriaenss van een stuck hoylants groot 5 lopensaet gelegen ter plaetssen voors (opde Poeldonck) ende gecoft tegens Jacop voors (Jacop Hermans) - 3 G 3 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Gerit Jan Anthoniss van acht lopensaet ackerlants gelegen ter plaetsse voors (opte Poeldonck) ende gecoft tegens den voors Jacoppen (Hermans) cs. - 18 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
20-11 van Anneken van Elderen van een vierdegedeelt van eenen huyse staende opt Orteneynde genoempt inden Leeuw gecoft tegens Hanricxken Janss - 20 st.
SAH 1426 SR 1574/5
24-11 van Hanrick Spierincx van huys hoff mit seeckere erffenisse gelegen opt Ruet gecoft tegens die mombaers vande onmundige kynderen Joostens Janss - 8 G 18 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Metken weduwe Franck Jacops van huys erff hoff gelegen ter voors plaetssen ende gecoft tegens den momboirs voors (van de onmondige kinderen van Joost Janss) - 8 G 14 st 3 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
1-12 van Andries Zanders van een huys gestaen inde Hinthamerstraet naest die star gecoft tegens die mombaers vande onmondige kynderen Hanricx vanden Hovel - 13 G 16 st.
SAH 1426 SR 1574/5
7-12 van Eelken van Emmerick van een huys staende opten Papenhuls gecoft tegen derffgenamen van heer Aert Lamberts - 4 G 16 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Anneken van Elderen vande helft van eenen huyse staende opt Orteneyndt gecoft tegens Anneken Janss - 30 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Zebert Janss van Auwen van ses sevenste gedeelt van een bleyckvelt gelegen opten Papenhuls gecoft tegens syn susters ende broeders - 7 G 6 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten selven daege (7-12) ontfangen van Laureyns Michielss van een stuck lants gelegen by die heeckele aen die Papenhuls gecoft tegens derffgenamen voors (de susters en broeders van Zebert Janss van Auwen) - 6 G 5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
18-12 van Hanrick Noppen van drie vierde gedeelten ende 7/8 gedeelten van eenen huys gestaen over die Corenbrugh gecoft tegen derffgenamen Ghysbert zeepsier - 5 G 5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
20-12 van Pauwels Thielmans molder van een huys staende opten Steewech tot Hintham gecoft tegens Dierick Coenen backer - 25 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
22-12 van Jan Millinck procuruer van een huys hoff afterhuys staende inde kerckstraet gecoft tegens die executueren ende erffgenamen Yken Wolffs - 14 G 16 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Aert Evertss van een halff huys gestaen after die Tolbrugh tegen over het clooster gecoft tegens Roeloff Prinsse - 2 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jan Gobels van een dordegedeelt van eenen huyse staende after die Tolbrugh tegens tclooster over gecoft tegen Gerit Janss - 2 G 16 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Hanrick Lucass van vier vyffte gedeelten van een huys gestaen opten hoeck vander Volderstraeten gecoft tegens derffgenamen van Hanrick Ements - 9 G 11 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Aert Goossens bleycker van een huyse gestaen tegen die blauw hant over inde Verwerstraet gecoft tegen derffgenamen voors (van Hanrick Ements) - 5 G 14 st.
SAH 1426 SR 1574/5
4-1 van Ariaen Ariaens steenhouwer van een huys staende after den convent vande minnebruers genoempt tZwaenken gecoft tegens derffgenamen van Mathys Dionyss van Breda ende zynder huysvrouwen - 6 G 13 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors daege (4-1) van Bartholomeus Aerts van een sestegedeelt in een vierdegedeelt van eenen camp lants groot omtrent 9 mergen gelegen int Bosch velt genoempt tslyck gecoft tegens Willem Bernt Gast - 17 st.
SAH 1426 SR 1574/5
8-1 van Jan Delis die jonge van eenen acker zaetlants gelegen bynnen der parochien vanden Dungen ter plaetsen genoempt Griensvenne groot omtrent vyff lopensaet lants gecoft tegens Lenaerdt Ghysbert Aerts ende Gerit Corneliss zynen zwaeger - 4 G 5 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors dage (8-1) van Ghysbert Peters van een stuck hoplants gelegen opte Dungen ter plaetsen genoempt Hoydonck gecoft tegen Geri ende Leonardt voors (Lenaert Ghysbert Aertss ende Gerit Corneliss zynen zwaeger) - 3 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors dage (1-8) van Symon Fierlants Martenss van het vierdepart van een wyntmoelen staende buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens Marten Adriaenss van Poppel - 2 G 8 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Hanrick Hanrick Rutten op die Dungen van drie mergen weylants ende een stuck eckerlants ende seeckere hoplant gelegen op die Dungen gecoft tegen Jan Gerits - 22 G 18 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jeronimus Geritss van huys erff ende hoff mitten erffenisse daer aen gelegen omtrent een sesterzaet lants groot gelegen opte Dungen opten Nyveler gecoft tegen Dierick Anthonis Peters cs. - 28 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
18-1 van Dierick Gieliss van eenen huyse mit zynen gronde ende erffenisse staende beneven het Wilt Vercken gecoft tegens Elsbeen weduwe Aert Gieliss snyder - 4 G 14 st.
SAH 1426 SR 1574/5
22-1 van Jacop Anthoniss van eenen huyse staende inde Kerckstraet opten hoeck vande Cortte Putstraet gecoft tegens derffgenamen wylen mr. Frans van Hanenberch - 13 G 8 st.
SAH 1426 SR 1574/5
24-1 van Jan vande Kerckhoff van een huys gestaen aen die merck genoempt het gulden duyffken gecoft tegen Jenneken weduwe Peter Joosten - 28 G 18 st.
SAH 1426 SR 1574/5
25-1 van Jan Anthonis van Mughovel van huys hoff bogart gelegen op die Dungen in die Litsche straet gecoft tegen Gielis Janss van Geffen - 6 G 13 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
27-1 van Aert Peters van een helft van een camken hoylants ende ackerlants groot omtrent 4,5 lopensaet gelegen op die Dungen opten Yveler gecoft tegen Dries Janss - 2 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors daege (27-1) van Aert van Broegel van huys hoff gestaen aen die Moelenbrugge gecoft tegens mr. Zeger Adriaens - 22 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
29-1 van Margriet weduwe Arnt Corneliss van drie vierdegedeelte van een huys genoempt die cat inde vischstraet gecoft tegens Jan van Dieten - 9 G 11 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jan Heeren van een sestegedeelt van een huyse gestaen inde Verwerstraet genoempt het Wilt Leeuken gecoft tegen Willemken weduwe Everts scaelmeker - 2 G 16 st 3 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jasper van Rynshoven inden naem van heer ende mr. Willem ab Enckevoirt archidiaken van Famene van een huys gestaen inde Hinthamerstraet tegens over die Torenstraet gecoft tegens Mathys Arntss cs. - 8 G 2 st.
SAH 1426 SR 1574/5
29-1 van Gerit van Poppel van 2/7 gedeelten vande helft van een Wyntmoelen staende buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens Sebastiaen van Poppel ende Goossen Brants - 39 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
5-2 van Hanrick Noppen vande helft van een wyntmoelen huys ende lant daer after liggende staende teynden den steewech op Franckenhoffstadt byden hamer gecoft tegens den kynderen Andries van Poppel - 9 G 18 st.
SAH 1426 SR 1574/5
8-2 van Jenneken Hamers van die helft van eenen huyse gestaen inde Peperstraet gecoft tegen Willem van Berchem - 3 G 16 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Dierick Diericx van Bueren van een huys met zyn toebehoorten staende after die mandemekers genoempt die Witte Truyffel gecoft tegen Aert Goossens - 8 G 6 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jacop van Stryp van wegen heer ende mr. Jan Degens van eenen huyse naest die loodze gelegen ende byden voors Jacop vercoft mr. Jannen voors - 14 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jan Mathyss van een stuck lants gelegen buyten Sint Anthonis poort opten Aacant ende gecoft tegen Rutger Diericx - 4 G 6 st.
SAH 1426 SR 1574/5
11-2 van Lambert Strick van twee bancken int vleeshuys gecoft tegen Goerdt Strick zyn bruer - 33 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Baudewyn Peymans van een huys gestaen onder die Caemeren naest den eesel gecoft tegen Dierick die Wit als gemechticht van Cornelis Hanricx - 5 G.
SAH 1426 SR 1574/5
12-2 van Euwout Dierick Mallants van een huys gestaen inde Hinthamerstraet naest die maecht van Tricht gecoft tegen Zeger Peter Vuchts - 20 G 10 st 3 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
14-2 van Willem Adriaenss van een huys afterhuys mit twee cameren staende inde Hinthamerstraet genoempt die drie Zwarten Mollen gecoft tegens Hanricken wylen Ghysbert Janss van Tulden cs. - 11 G 13 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
17-2 Thomas Joost Hoirnkens van huys erve hoff afterhuys staende opt Hinthamereyndt tusschen beyde die poorten aldaer gecoft tegens Arntden ende Adrianen gebroederen ende Anneken hen sustere kynderen wylen Jans Emonts - 5 G 19 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
19-2 van Anthonis Daniels alias Colen van die helft van vier mergen lants gelegen opte Ortensche Donck gecoft tegens die mombaeren vande ombejaerde dochtere wylen Aerts Mathyss - 3 G 13 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten daege voors (19-2) van Mathys van Lozen van huys hoff afterhuys staende inde Hinthamerstraet tegens over den kerck gecoft tegens Marten Moens cs. als mombaeren vande kynderen Jans Pelgrom verweck by Margriet dre. Hanrick Janss van Schyndel - 36 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors daege (19-2) van mren. Zegeren Adriaenss van huys hoff ende afterhuys staende inde Verwerstraet gecoft tegens Jancoppen Bax - 25 G.
SAH 1426 SR 1574/5
26-2 van Hanrick die Hont die jonge van wegen h. Jannen Brants van eenen huyse gestaen inde Peperstraet gecoft tegens Henrick Peters als gemechticht van Bartholt vande Voirt - 12 G 1,5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Ermgart dr. Hanrick Willems bagyn van een caemer gestaen inde gasthuystraet die welck Hanrick voors haer vaeder om seeckere redenen will haer heeft getransporteert - 36 st.
SAH 1426 SR 1574/5
26-2 van Laureyns van Berckel van een huys erve gestaen inde Vuchterstraet genoempt die Roy Lelye gecoft tegen Elysabeth weduwe Goert Kemp - 11 G 11 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Luytken weduwe Aert Goossens becker van een huys gestaen inde Verwerstraet tegen over Sint An dwelck Hanrick Hanricx becker cs haer wederom over heeft gegeven - 5 G 13 st.
SAH 1426 SR 1574/5
2-3 van Goossen Peters tot Orten van een huys staende tot Orten gecoft tegens die mombaers van Aert Thyss - 3 G 9 st.
SAH 1426 SR 1574/5
4-3 van Cornelis Janss van Engelandt van 4/5 gedeelten van een huys staende tot Hintham opten Steewech gecoft van zyn broeders ende susters - 4 G 6 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors dage (4-3) van Willem Thielens van 4/5 gedeelten van een huys hoff gelegen tot Hintham genoempt inde gulde hant gecoft tegens zyn medeerffgenamen - 2 G 4 st 1 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jacop Hermans van 4/5 gedeelten van die helft van een huys gelegen tot Hintham gecoft tegens den voors erffgenamen (zie Willem Thielens) - 30 st 3 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
7-3 van Andries die Cock van 3/4 gedeelten van eenen huys gestaen aenden Hoogensteewech genoempt den gulden pot gecoft tegen zyn medeerffgenamen - 15 G 13 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jan Jaspers van een huys ende hoff gestaen after die mandemaekers gecoft tegen Andries Joost Driessen - 11 G 13 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Dierick vanden Berch van drie mergen lants int Boschvelt gelegen gecoft tegens die erffgenamen Jaecxkens die Cock - 3 G 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Hanrick Janss Vosch van eenen huyse gestaen aenden Hoogenstewech den gulden Stockvisch genoempt gecoft tegen derffgenamen voors (van Jaecxken die Cock) - 11 G 17 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Aert Janss becker van twee huysen gestaen inde Vuchterstraet by die Muelenbrugge gecoft tegen Hanricxken weduwe Jan Hanricx van Breda - 9 G 15 st.
SAH 1426 SR 1574/5
10-3 van Hanrick Melis ende Jan Japsers van vier caemeren onder een dack gelegen opden Wymelenberch gecoft tegen Andries Andriessen - 5 G 9 st 3 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Dierick Jan Claessen van een huys afterhuys gestaen after die Tolbrugh den marsman genoempt gecoft tegen die kynderen Hanrick Pauwels - 16 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
12-3 van Willem, Jan ende Cristophel gebruederen kynderen wylen Jans Spykers Diericx cs. van eenen huyse ledige plaetsse staende after die mandemaekers vercoft Cristophelen voors - 35 st.
SAH 1426 SR 1574/5
13-3 van mr. Michiel schermr. van een huys gestaen opten Wintmolenberch gecoft tegens Jan Hanricx Coenen - 2 G 3 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors dage (14-3) van Jan Lamberts van Os van een huys staende inde Vuchterstraet gecoft tegen die mombaeren vande kynderen Jans Zanders - 9 G 15 st.
SAH 1426 SR 1574/5
15-3 van Peter Hanrick Wouters van een huys staende after die mandemaekers gecoft tegen mr. Henrick Oliviers - 11 G 5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors daege (15-3) van Aert van Werden van eenen huyse staende aen die Merct genoempt de Regenboogh gecoft tegens Jacops wylen Jacop Spykers - 34 G 13 st.
SAH 1426 SR 1574/5
19-3 van Luytken weduwe Jan Aerts die Cock van 5/6 gedeelt inde helft van eenen huyse staende inde Corenstraet tegens tRoothuys over gecoft tegens die kynderen Peters Reynen - 33 st.
SAH 1426 SR 1574/5
24-3 van Andries van Luyck van wegen Roeloff Arnts van eenen huyse Sint Anthonis Cruys genoempt gestaen inde Verwerstraet gecoft tegen derffgenamen mr. Peter Pelgrum - 15 G 11 st.
SAH 1426 SR 1574/5
26-3 van Andries voors (van Luyck) van wegen als voor (Roeloff Arnts) van twee huys poort ende hoff gestaen after het Wilt Vercken tegens over joncker Goossens van Brecht gecoft tegen Dierick vanden Berch - 43 G 7 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten daege voors (26-3) van Jan Ariaens van eenen huyse genoempt den Arn gestaen aen die Merct gecoft tegen Roeloff Arnts - 31 G 3 st.
SAH 1426 SR 1574/5
29-3 van Claes Janss van Waelwyck van eenen huyse staende inde Kerckstraet genoempt den Roosboom gecoft tegens Jaecxken weduwe Jans van Doern - 39 G 8 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten daege voors (29-3) van Jan Prekers van die helft van drie mergen lants gelegen buyten Sint Anthonispoort gecoft tegens Jannen van Lier (er stond eerst Laer) - 3 G 5 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
30-3 van Roeloff Arnts van huys hoff mit eender poorten staende over het Loeff brucxken gecoft tegens den kynderen Jans Aerts vande Sluys - 16 G 8 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van mr. Goris Lodowich van Sint Truyne van een huys gestaen inde lange Putstraet gecoft vande erffgenamen Heesken Toelincx - 38 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
7-4 van Joost Jacops van huys esthuys corenberch ende hoff tsaemen omtrent drie lopensaet groot gelegen op die Dungen opten keer gecoft tegen Agnees Ariaen Rutten - 5 G 5 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jan Kaers van eenen huyse staende after daude raethuys naest den erve Eymbert Rembouts gecoft tegen Willem Frans Willems - 6 G 15 st.
SAH 1426 SR 1574/5
9-4 van Dierick Bernts van huys hoff erve afterhuys staende opten Vuchterendyck genoempt tsuart leeuken gecoft tegens Wouter Jan ende Frans kynderen wylen Hanrick Eelkens - 11 G 8 st.
SAH 1426 SR 1574/5
12-4 van Willem Monix van die helft van twee huysen staende inde Hinthamerstraet genoempt die Roy Poorte gecoft tegen die mombairen der kynderen wylen Aerts die Raet - 30 G 3 st.
SAH 1426 SR 1574/5
14-4 van Adam Mathyss van huys erve afterhuys ende hoff genoempt die gulde hant staende over die Muelenbrugge gecoft tegens Joosten soon wilner Jan Zanders van Os - 14 G 6 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
16-4 van Jan Janss tot Orten van een dordegedeelt van huys hoff etc gelegen tot Orten aen die kerck gecoft tegens Dierick Evert Michiels - 17,5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
18-4 van Gherit Janss van een camer staende after die mandemekers aende wal gecoft tegens Ghysbert Janss van Boxtel - 33 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
ten daege voors (18-4) van Jan Anthoniss alias Graft van huys erve etc. staende opten auden Huls aende Weverplaets gecoft tegens heer Jan (gekladder: wrsch. toch Jan bedoeld) van Montenaeken ende h. Adriaen van Chaem beneficiaten in St.Jans kercke - 3 G 12 st.
SAH 1426 SR 1574/5
19-4 van Bouwen Janss mesmaeker van eenen camp lants groot omtrent drie mergen gelegen buyten den boom int Boschvelt gecoft tegens Jannen Crab van Nyemigen - 11 G 6 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors daege (19-4) van heer Gevert van Zoemeren priestere van eenen huyse ende afterhuys staende opten Papenhuls gecoft tegens Jeronimus Wynants als gemechticht van Pauwels Wynants zynen neve - 3 G 5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
26-4 van Goyaert van Engelandt van huys, hoff, afterhuys staende over die Geerlincxe brugge naest Valckenborch gecoft tegens Pauwels vande Leemput als gemechticht - 14 G 2 st.
SAH 1426 SR 1574/5
28-4 van Aert Martens van huys erve lant mit een beemdeken daeraen liggende gelegen tot Hintham teynden den steewech gecoft tegens Willem Aeriaens cs. - 3 G 16 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
30-4 van Ghysbert Herincx van eenen camp lants groot dordalven mergen oft daer omtrent gelegen inde prochie van Orten ter plaetssen genoempt luttelrys gecoft tegens Joost s. wylen Dionys van Malsen - 6 G 13 st.
SAH 1426 SR 1574/5
7-5 van Rochius van Grevitswyer van huys afterhuys gestaen inde Karstraet genoempt den royen swaen gecoft tegen Jan van Turnhout cs. - 12 G 14 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van mr. Henrick van Broeckhoven van een caemer gestaen in Sint Jacops straet gecoft tegens die weduwe Peters van Broechoven zyn moeder - 3 G 13 st.
SAH 1426 SR 1574/5
9-5 van Dierick Thomas metser van ses caemeren staende after die Tolbrugh gecoft tegens die blockmeesters vande merct - 4 G 1,5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
18-5 van Jan soon wylen Jan Hanricx van vier caemeren onder een dack staende opt Hinthamereyndt gecoft tegen Gerit s. wylen Diericx van Tulden - 3 G 17 st.
SAH 1426 SR 1574/5
19-5 van Dierick Willems van Merendonck van die helft van huys hoff gelegen op die Dungen opten keer gecoft tegens die kynderen van Ariaen Peter Eymberts - 8 G 8 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
20-5 van Anneken weduwe Ariaen Gerit Bauwens van een actie in eenen mergen lants onder Orten gecoft tegen Joosten wylen Dionys van Malsen - 11 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Goossen Peter Goossens van huys erff hoff gelegen onder die prochie van Orten gecoft tegen Joost s. Willem Dionyss - 7 G 6 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
27-5 van Adam Hanrick Eymberts vande helft van een huys met vier caemeren staende opt Orteneyndt gecoft tegens Ariken weduwe Aert Ariaens cs - 2 G.
SAH 1426 SR 1574/5
van Jan Mathyss clerck inde scryffcaemeren van eenen huyse staende inde Kerckstraet byden put gecoft tegens mren. Goyaerden Loeff - 6 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
31-5 van Hanrick Thomas van twee huys onder een dack staende aen die merct genoempt opt steenken oft Middelborch gecoft tegen Willem van Capel - 46 G 11,5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
4-6 van Hanricken die Hont rentmeester ende Lambrecht vande Heesacker van seeckere gedeelte in een wyntmoelen staende buyten der Ortenpoortten waterwaert gecoft tegen die weduwe van Aert vande Heesacker - 4 G.
SAH 1426 SR 1574/5
van Oth Janss van huys hoff etc gelegen tot Orten op Maelstrum gecoft tegens Joris Janss - 3 G 5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
6-6 van Augustyn Chiermans procureur van eenen huyse afterhuys staende inde Kerckstrraet genoempt den waterpot gecoft tegens Lysken weduwe Henrick Peters - 18 G.
SAH 1426 SR 1574/5
7-6 van Hanrick Peters van Os van eenen huyse staende inde Stooffstraet genoempt die B. gecoft tegens Hanrick Zebert Brants - 5 G 8 st.
SAH 1426 SR 1574/5
10-6 van Marcelis van Casteren van huys erve ledige plaetse hoff afterhuys etc staende aende merct genoempt Engelant gecoft tegens Ghysbert s. wylen Jan Thomas - 50 G 8,5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten daege voors (10-6) van Anthonis Diericx van Kessel smit van een vierde gedeelt van eenen huyse staende inde Sadelstraet naest tgulden haernas gecoft tegens Cornelis Job Gerits - 37 st oirt.
SAH 1426 SR 1574/5
17-6 van Pauwels Jan Zomers vande helft van eenen camp lants groot int geheel twee mergen int Boschvelt buyten den boom gelegen de legedonck genoempt gecoft tegen derffgenamen van Lambert van Hedel - 2 G 15 st.
SAH 1426 SR 1574/5
18-6 van Yken Berwouts van twee hont lants ende een achtste gedeelt van een hont gelegen opt slyck int Boschvelt gecoft tegen Jan Gieliss - 21 st 2 ort.
ten daege voors (18-6) van Yken Berwouts van twee hont lants ende een achtste gedeelt van een hont gelegen opt slyck int Boschvelt gecoft tegen Jan voors - 21 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
19-6 van mr. Jan Scerpenborch van een huyse gestaen inde Vuchterstraet genoempt den Lyndtworm gecoft tegen die momboeren vande kynderen Willems Vermeer - 16 G 13 st.
SAH 1426 SR 1574/5
22-6 van Hanrick wylen Michiel van Zoemeren van eenen huyse staende opte tryniteyt gecoft tegens den schouteth van Engelen Willem Goyaerts mit zyn suster - 4 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
23-6 van joncker Rutger van Berckel heer tot Nuenen Gerwen etc. van twee huyskens staende opten Wyntmolenberch beneven der huysinge Rutgers voors gecoft tegens Goyarden Pynappel - 5 G 8 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
25-6 van Jan Thielmans vande helft van seven hont lants gelegen byde pomp int Boschvelt gecoft tegens Hanricken Thomass - 3 G 5 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
ten daege voors (25-6) van Arxken dochter Diericx Peter Otten van hoffstadt hoff gelegen tot Orten inde Bergen gecoft tegens derffgenamen van Peter onmundich s. Andries Peter Otten tot Orten - 20 st 10 d.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors daege (25-6) van Joris Jan Gerits van een stuck ackerlants groot omtrent eenen mergen gelegen tot Orten op Hermaelen gecoft tegens derffgenamen voors (van Peter onmundich s. Andries Peter Otten tot Orten) - 2 G 7 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
van Willem Hanrick Joosten molder van ses schaeren weyden gelegen inde Vliert gecoft tegens derffgenamen voors (van Peter onmundich s. Andries Peter Otten tot Orten) - 5 G 18 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors dage (25-6) van Jannen Comans van een caemer, hoff etc staende inde Verwerstraet after die huysinge daer Herbert maecht dr. Dierick Hermans moeder vande minnebruers in is woonende die welcke de gasthuys mr. Frans Henricx getranspoorteert heeft den kynderen van Jan Bernts verweckt by Clara zynen huysvrouwen tot zeeckere lasten - 20 st.
SAH 1426 SR 1574/5
6-7 van Jan Eelkens van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecoft tegen Mathys van Lozen - 11 G 11 st.
SAH 1426 SR 1574/5
9-7 van Adam Hanrick Eymberts van een vierdegedeelt van een huys mit vier caemeren staende opt Orteneyndt gecoft tegens Steven Willem Loyen cs - 20 st.
SAH 1426 SR 1574/5
12-7 van Peter Janss Bylget van een huys etc staende aende merckt naest den witten arent gecoft tegen Janss wylen Jan Diericx cs - 13 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
14-7 van Jheronimus Benedictus van een vierdegedeelte van eenen huyse staende opte Cruystraet gecoft tegens Willem Ghysberts - 2 G 10 st.
SAH 1426 SR 1574/5
15-7 van Herman Peters van een huys gestaen aen die merct genoempt die cuyp gecoft tegen joncker Willem van Lier - 6 G 17 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
16-7 van Willem Pauwels viscoper van twee dordegedeelten van eenen huyse staende after die mandemekers naest Ruelen gecoft tegens Emondt Willem Pauwels Willems zynen broeder - 8 G 3 st.
SAH 1426 SR 1574/5
17-8 van Jan Anthoniss van Zutphen van een huys staende after die Tolbrugh gecoft tegens Cornelis Peter Janss die Leeuw cs. - 2 G 12 st.
SAH 1426 SR 1574/5
van Willem Jan Willems tot Orten van huys hoff gelegen aldaer gecoft tegen Daniel Diericx van Wyck - 2 G 3 st ort.
SAH 1426 SR 1574/5
27-8 van Jan Hanricx haerwesser van een stucxken groeslant gelegen buyten die Pickepoort gecoft tegen die weduwe Peters van Broeckoven - 2 G 14 st.
SAH 1426 SR 1574/5
9-9 van Hanricken die Hont den auden van een 15e gedeelt inde helft van seeckere huysinge mit zynen poorten ende toebehoorten gelegen aen dwater op daude Diese gecoft tegens Hanricken die Hont die jonge zynen zoon - 11 st.
SAH 1426 SR 1574/5
22-9 van mr. Henrick van Vuyden van eenen camp lants omtrent drie mergen groot gelegen by die Eyckendonck gecoft tegen Jan Crabbe van Nyemigen - 5 G 13 st.
SAH 1426 SR 1574/5
27-9 van Jan van Doyenbraken van huys afterhuys hoff etc staende in Sint Jorisstraet naest de huysinge des abts van Bern gecoft tegens Jannen van Kessel cs. als oom der kynderen wylen Jans van Esch - 15 G 13,5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten daege voors (27-9) van Anthonis Lodowichs van twee sestegedeelten van eenen huyse staende onder die cortte caemeren genoempt in die croon gecoft tegens zyn swagers - 6 G 16,5 st.
SAH 1426 SR 1574/5
28-9 van Arntden van Ryswyck van een huys hoff erve gelegen inde Buertsche straet gecoft tegen Roeloffven Aerts cs. als executueren des testaments Hillekens vanden Dungen - 4 G 1 st.
SAH 1426 SR 1574/5
ten voors dage (28-9) van Andries van Luydick van een caemer staende after die huysinge voors (Buertsche straat) vuytgaende inden bogart gecoft tegens dexecuteueren voors (Roelof Arnts cs. als executueren des testaments Hillekens vanden Dungen) - 10 st 2 ort.
SAH 1426 SR 1574/5
12-10-75 van Michiel Lucas Celen van eenen huyse staende after dwiltvercken tegens den bonten os over gecoft tegens Deliken dochter Jans scheymeker - 2 G 12 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Mathys Arnts cremer van een huys staende aende merct genoempt inden horen gecoft tegens derffgenamen Hanricx inden Horen - 26 G 9 st 3 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
10-11 van Arnt Zymons van Os mesmaker van huys, erve, hoff achterhuys ende erffenisse daer by liggende gelegen tusschen die twee poorten opten Vuchterendyck genoempt inde drie kendelers gecoft tegens Barbara weduwe wylen Lamberts Colen - 6 G 7 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Ghysbert Loekemans van twee dorde gedeelten van eenen huyse gestaen inde Verwerstraet gecoft tegens Jan Janss cs - 3 G 16 st.
SAH 1427 SR 1575/6
21-11 van Jan Janss molder van huys hoff gelegen tot Orten gecoft tegens Ariaen Driess cs tot Orten ontfangen 33 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
26-11 van Laureyns Rommen van twee dordegedeelten van eenen huyse staende opte Orteneyndt gecoft tegens Jan Ansems ende Jacop Hermans - 2 G 10 st.
SAH 1427 SR 1575/6
2-12 van Luytken weduwe Jans van een helft van eenen huyse gestaen inde Corenstraet gecoft tegens die kynderen Jans Reynen ontfangen 33 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Nicolaes Jans Marceliss van huys ende erve gestaen inde Vuchterstraet gecoft tegens mr. Herman Back - 10 G.
SAH 1427 SR 1575/6
2-12 van Ghysbert Vrancken van drie cameren beneffens den anderen staende opten Vuchterendyck after die rosmoelen gecoft tegens Wernerden Grevenrait - 4 G 6 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Jacops becker van een huys staende inde Vistraet gecoft tegens Geritden Zomers - 10 G 18 st.
SAH 1427 SR 1575/6
10-12 van Thonis Andriess vande Moelen van een huys staende inde Kerckstraet genoempt den bonten mantel gecoft tegens Dierick Ghysberts - 9 G 1 st.
SAH 1427 SR 1575/6
13-12 van Jan soon Goyart Houtappel van een huys gestaen opt Hinthamereyndt by die Pynappelsche poort gecoft tegens Willem Jan Matheuss - 4 G 3 st 1 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
15-12 van Hillegondt weduwe Jans vande Water van twee mergen mit die helft van een hoffstadt gelegen op Vranckenhoffstadt aenden Stewech gecoft tegens Claes Kemp Henircx - 3 G 17 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Hermen Anthonis van een huys ende afterhuys genoempt die broucuyp staende byde mulenbrug gecoft tegens Willem Otten cs. 31 G 1,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
22-12 van mr. Michiel scoelmeester vande helft van eenen huyse staende int straetken van Best gecoft tegens den mr. vanden grooten gasthuys 2 G 13 st.
SAH 1427 SR 1575/6
23-12 van heer Lenart Verboort cs inden naem vanden kynderen Jans van Rysingen van een huys met vier cameren staende after die Tolbrug gecoft by Henricken Thomas - 9 G 16,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten selven dage (23-12) van Herbert Janssen screynwercker van een huys staende inde Vuchterstraet naest den valck gecoft tegens Marcelis Willems keteler als momboir vande kynderen Peeter Janss - 10 G 17 st.
SAH 1427 SR 1575/6
31-12 van Gerit Aelberts van een hoffstadt lants ontrent een lopensaet gelegen op Eynhynis gecoft tegens Thomas Dries Ariaens - 2 G 7 st 1 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van mr. Henrick van Broeckhohven van een huys gelegen in Sint Joris straet gecoft vande mombaers vanden kynderen Jans van Vechel - 14 G 7 st.
SAH 1427 SR 1575/6
2-1-1576 van Rutger Pontiaens van huys ende hoff gestaen aen Sint Jans poort genoempt in Huesden gecoft van Hanrick Noppen - 5 G 5,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten dage voors (2-1-1576) van Henrick Peeters van huys erve ende hoff staende inde Stoeffstraet genoempt inde Ruyt gecoft tegens Cristina ende Lenartken gesusteren dochteren wylen Anthonis van Cleve - 5 G 1,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Thonis die smit van een vierde gedeelt van eenen huyse staende beneffens tgulde harnas inde sadelstraet gecoft tegens Joost Ghysberts - 2 G 10 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Janssen van Venloo van een huys staende opt Orteneyndt gecoft van Hanrick Reynen - 33 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
4-1 van Jacop Jaspers van Bladel van huys erve hoff afterhuys genoempt inden gulden voet gecoft tegens Glaudy Laureynss cs. erffgenamen van Thomas s. Jan Herman Vluggers - 12 G 19 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
7-1 van Zeger inde lerse van twee huysen naestmalcanderen staende mit plaetsse ende brouwerye dairaene staende inde Vuchterstraet over die mulenbrugge gecoft tegens joncheeren Nicolaessen van Vladeracken - 49 G 16,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
9-1 van Jan s. mr. Peeter Ghysberts mesmaker van huys erve hoff ende afterhuys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Jan Tielmans cs erffgenamen van Thielman Willems - 7 G 8 st 1 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Goyart van Engelant van eenen huyse met synen gronde ende hoff dair after aen staende in Sint Jacopsstraet gecoft tegens Goyarden ende Joosten gebroederen soonen Peeters Joosten - 2 G 5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Daniel van Wyck van eenen huyse staende tot Hintham gecoft vanden erffgenamen Pauwels Willems - 33 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Glaudy Laureynss slootmaker van eenen huyse staende inde Vuchterstraet naest den rooden leeuw tegens die Postelstraet over gecoft tegens Jenneken weduwe Jans van Liebergen mit haren kynderen - 5 G.
SAH 1427 SR 1575/6
10-1 van Willem Zymons van eenen huyse erve afterhuys staende opt Orteneyndt gecoft tegens Dierick van Luydick - 5 G 16 st 1 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
11-1 van Meriken weduwe Corstiaens Willems van huys, erve gestaen op die Vismerct genoempt het Gulde Schip gecoft tegens Henrick Willems - 14 G 10 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Ghysbert Janss cremer van huys erve ende hoff gestaen opten Ouden Huls genoempt die Rape gecoft tegens mr. Laureyns van Gorop - 6 G.
SAH 1427 SR 1575/6
van Peeter Janss nastelmaker van huys, erff, hoff gestaen inde Berwerstraet gecoft van Peeter Janss tymmerman - 2 G.
SAH 1427 SR 1575/6
van Hanrick Ooms van huys erve hoff gestaen inde Berwerstraet gecoft tegen Peeteren voors (Jans tymmerman) - 4 G 2 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
12-1 van Jan de Louw van een camer mit haeren gronde gestaen after die Tolbrug gecoft van Jan s. wylen Jans Geritss van Eyck - 25 st.
SAH 1427 SR 1575/6
14-1 van Goris vande Meer van een huys gestaen inde Hinthamerstraet genoempt die Gulde Leere gecoft tegens Katharina wed Anthonis Gerits - 15 G 2,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
16-1 van Wouter Peeters van huys erve ende hoff staende inde Verwerstraet tegens den grooten ketel over gecoft tegens Sebastiaen s. wylen Wouter Janss - 4 G 19 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten voors dage (16-1) van Dierick van Horrick van een hosteken gelegen tot Orten gecoft tegens derffgenamen van Arixken dochter Dierick Otten - 17,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
17-1 van Reyner Janss oudecleercooper van een huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegens Ghysbert Loeckemans - 4 G 12 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Peeter Janss tymmerman van eenen huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegens Quiryna weduwe Jans Geerlincx - 6 G.
SAH 1427 SR 1575/6
21-1 van Peeteren Adams Wouters van een huys staende inde Verwerstraet opten hoeck vande lange Putstraet genoempt inden cleynen put tegens Jannen vanden Meer gecoft ontfangen 2 G 16,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten voors dage (21-1) van sr. Jan de Zomarostra spaenjairt van een huyse hoff afterhuys staende in Sint Jorisstraet gecoft tegens Jannen Tielmans cum suis als crediteuren van Jenneken naegelaten weduwe Jacops Rutgers van Berchem - 7 G 9,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten dage voors (21-1) van Jan Thomassen tymmerman van twee huysen staende beneffen den anderen tegen over Sinte Peeters capel in dOrtenstraet gecoft tegens de kynderen van Wouteren Degens - 15 G 16,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
24-1 van Peeter Claessen van een huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft van Matheus Aelberts - 8 G 13 st.
SAH 1427 SR 1575/6
26-1 van Willem van Broegel van een huys erff ende hoff gelegen inde Hinthamerstraet tegen die prekers over gecoft tegens mr. Dierick van Vechel - 14 G 3 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Lamberts van Oirl van die helft van een huys genoempt den Cloot staende inde lange Putstraet gecoft tegens Willem van Helden 2 G 5 st 3 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Reyner de Haze van twee huysen gestaen inde Hinthamerstraet byde kerckhoff gecoft tegens Jan vander Stegen - 32 G 3 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Willemen Janss becker van huys erve ledige plaetsse gestaen inde Hinthamerstraet tegens thuys van Megen over gecoft tegens Jan Ygroms - 15 G 6,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten voors dage (26-1) van Thonis Driessen van twee huysen ende zeeckere camere onder een dack genoempt tGulde Leeuken gecoft tegens Meriken dr Claes Peeters bagyn - 8 G.
SAH 1427 SR 1575/6
van Herman Diericx van Boxmeer van het huys van Megen gestaen inde Hinthamerstraet gecoft tegens Arnt ende Jochim gebruederen kynderen Jan Gerartss van Schyndel - 23 G 6,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
28-1 van Peeter Janss van Poveren van een huys van twee huysen dair besyden aen liggende onder een dach gestaen opt dOrteneynde by Sinte Peeters capel gecoft tegens Gielis s. Bernt Gast - 4 G 15 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
30-1 van Jannen Coenen van huys hoff afterhuys staende inde Kerckstraet tegens over die Crullenstraet gecoft tegens Herman Diericx becker - 22 G 10 st.
SAH 1427 SR 1575/6
1-2 van Magdaleen Ghysberts van een huys staende opt Hinthamereyndt gecoft van Ariaen Hanricx raymaker - 5 G.
SAH 1427 SR 1575/6
3-2 van Aleyt weduwe Goyart Corneliss van een huys hoff afterhuys staende inde Kerckstraet beneffens die Groote Schole gecoft tegens Jannen Gecx - 14 G 8 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
ten selven dage (3-2) van Jacop Diericx cuyper van huys, erve, ledige plaetsse ende afterhuys met een steenen brugge over die Diese staende aenden hoogen stewech genoempt inden Lupart gecoft tegens Jannen Eelkens ende mr. Dierick vande Bleeck als momboirs vande onmundige kynderen Peeteren Henricx die Leeuwe - 17 G 3 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Wouter Goessens van twee schaerweyen gelegen op die Donck gecoft tegens mr. Hanrick van Broeckhoven cs 2 G 7,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
8-2 van Dierick Andriess van een huys gestaen inde Hinthamerstraet tegen het huys van Megen over gecoft van Jeronimus Wynants - 7 G.
SAH 1427 SR 1575/6
ten dage voors (8-2) van Cornelis Ariaens van een huys gestaen op die Cruystraet genoempt den Breyel gecoft tegen Arnt van Broegel - 20 G.
SAH 1427 SR 1575/6
ten dage voors (8-2) van Roeloff Diericx screynwercker van een huys gestaen tegen die wage over gecoft tegen die weduwe Aelbert Toelinck - 12 G 10 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten voors dage (8-2) van Cristina wed. Ariaens van Empel van een huys gestaen aen die merct genoempt den Engel gecoft tegens Marcelis Hermans - 50 G.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Rutten van eenen halven mergen hoylants gelegen op die Dungen opt Bosch Broeck gecoft tegen Willem Lamberts - 2 G 14,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
10-2 van Dierick Wouters van een huys inde Vuchterstraet gestaen genoempt de Katelyn gecoft tegen die weduwe van Jan Bolcx - 41 G 6,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Peeter zoon Matheus Jacopss van een huys gestaen inde Verwerstraet gecoft vande kynderen Hanrick Emonts becker - 5 G 2 ort st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Gerit Janss becker van een huys gestaen opte Cruystraet genoempt die Havercast gecoft van Daniel van Wyck - 22 G 6 st.
SAH 1427 SR 1575/6
11-2 van Ghysbert Ghysmers van een camer staende opten Vuchterendyck gecoft van Rut Henricx mesmaker - 3 G 1,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Goyart Peeter Joosten van een huys gestaen op die Botermerct Sint Anthonis genoempt gecoft van Katharyn ende Gertruyt dochteren Dierick Henricx - 16 G 12 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Goyart Arnt Everts van huys, hoff gelegen inde Ortenstraet tegens het Gertruyenclooster over gecoft tegens Jan Prekers - 11 G 17,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
14-2 van Peeter Faessen van eenen huyse gestaen after de Tolbrug gecoft tegens Lodowyck Willems - 3 G.
SAH 1427 SR 1575/6
15-2 van Jan Peters de jonge van een huys staende inde cortte Kerckstraet naest den horsthoren gecoft van Katharina weduwe van Arnt Laureyns van Reck - 5 G 18 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
18-2 van Arnt van Werden van een huys plaetse afterhuys staende aende merct genoempt die drie roosen gecoft tegens Bartholomeus Arntss - 30 G.
SAH 1427 SR 1575/6
23-2 van Matheus Aelberts van huys hoff gelegen in die Vuchterstraet by die Mulenbrug genoempt die drie meechden gecoft van Jan Adriaens - 25 G 7,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten dage voors (23-2) van Jan s. wylen Hanrck Ariaens van die helft van eenen camplants groot int geheel drie mergen gecoft tegens de kynderen Wouter Pynappel syne medeerfgenamen - 2 G 13 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
27-2 van Peeter Diericx becker van twee huysen mit eenen houtthuyn staende inde kerckstraet gecoft tegens Heylken weduwe Frans van Stiphout met den mombaers van haere kynderen - 10 G 9 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Reyners van eenen halven mergen lants gelegen int Boschvelt gecoft tegens Gerit Jan Lamberts - 28,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Claes van Liessent van een achtste gedeelt van huys, hoff gelegen opte Dungen gecoft tegens zyn bruers ende zusters - 1 G.
SAH 1427 SR 1575/6
28-2 van Gielis Jan Gieliss van ses lopensaet lants gelegen opte Dungen gecoft tegens die kynderen van Dries Thoeniss - 2 G 5,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Gertruyt weduwe Hanrick Goyarts van een huys staende inde Vuchterstraet genoempt het Wit Pert gecoft tegens Pauwels Goyarts - 22 G 10 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Bauwen Peymans van eenen huyse genoempt den Esel gecoft tegens zyn brueders ende susters staende aende merct onder die cameren - 30 G 17 st.
SAH 1427 SR 1575/6
2-3 van Willem Pauwels vischcoper van een huys staende inde Bortsche straet gecoft van Marten Gherits schoemakere - 35 st.
SAH 1427 SR 1575/6
9-3 van Jan Everts van Os van een huys genoempt die drie Ruyten gecoft tegen Willem Anthonis cs - 5 G 2,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
Michiel Mathyss van een huys gestaen opt Orteneyndt gecoft van Bernt Bernts - 7 G 5,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Nicolaes Jan Marceliss busmaker van huys afterhuys gestaen inde Vuchterstraet genoempt den Sueten Naem Jesus gecoft tegens Marcus Aelberts - 14 G.
SAH 1427 SR 1575/6
van Cornelis Cleerhagen van een stuck van eenen hoff gelegen after de drie Mol gecoft tegens Katharina weduwe Jan Diericx - 16,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
12-3 van Jan Symons van een huys staende opte Cruystraet naest den Oyver gecoft tegens derffgenamen van Jan Peeter smits - 3 G 10 st.
SAH 1427 SR 1575/6
13-3 van Ariaen Zegers van huys hoff afterhuys staende inde Hinthamerstraet naest de drie emers gecoft tegens Ariaen van Sprang - 15 G 16,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten voors dage (13-3) van Jan Arnts van een camer genoempt Vossenberch staende inde Putstraet gecoft tegens Hans Geverts cs 27 st 1 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
14-3 van Peeter Janss van Schyndel ende Thuenis Lamberts van twee huysen staende after die Mandemakers beneffen den anderen gecoft tegens derffgenamen Andries van Poppel - 10 G 4,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
item alsoo Nicolaes Janss van Os corencooper vanden rentmeesteren deser stadt inden naeme der selver gecoft hadde zeecker huys erve ende hoff staende opten Ulenborch dwelck die voors rentmeesters ter causen van eenen chyns van 12 G siairs die de stadt dair vuyt was heffende hadden geevinceert ende alsoo dair aen waeren gebleven ende tselve huys wederomme nae voorgaende veylinge hadden openbaerlick ten buerde gebracht ende overmits die voors Claes tselve huys voor een onmundich kynt hadde gecocht ende tvoors huys zeer onrect ende ongerepareert lach is hem den 60en penn beloopende 4 G 14 st omme alle twist te schouwen quytgeschouden dairom alhier nyet.
SAH 1427 SR 1575/6
van Cornelis Janss van Gierl van vier vyffste gedeelten van eenen huyse staende inde Postelstraet genoempt den Engel ontrent het straetken vande clooster vande Ulenborch gecoft tegens Reyner Loyen cs - 4 G.
SAH 1427 SR 1575/6
van Henrick die Hont die jonge van huys hoff erffenisse gelegen opte Triniteyt gecoft tegens Jannen van Berdonck cs. als executeuren van heeren Laureyns die Leeuwe - 5 G 4 st.
SAH 1427 SR 1575/6
15-3 Peeter Peeters becker van een huys staende opten hoeck van Verwerstraet byden blynden spiegel gecoft van Peeter van Echt als man ende mombaer van synder huysvrou weduwe Luenis Hermans - 9 G 5 st oirt.
SAH 1427 SR 1575/6
16-3 van Adam Adams van huys erve etc staende opten Vuchterendyck gecoft van Lambertken dr. Lambert Hanricx - 5 G 11,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
21-3 van Thys Hanrick Willems van twee gedeelten ende een dordegedeelt van huys scuer esthuys ende hoplant gelegen op die Dungen op Griensven gecoft van derffgenamen Andries Thoniss - 3 G 15 st oirt.
SAH 1427 SR 1575/6
23-3 van Dierick Diericx van een stuck lants gelegen op die Dungen gecoft tegens Dierick Willems ontfangen 7 G 11 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
24-3 van Claes Wouters vande helft van acht lopensaet lants gelegen opte Dungen opte hooch Poeldonck gecoft tegens Gerit Jan Thoniss - 14 st.
SAH 1427 SR 1575/6
27-3 van Gerit Henricx horenrichter van een camer staende after int cleyn Tolbrug straetken gecoft tegens broeder Ariaen Janss van Beeck prior ten cruysbrueren - 35 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
28-3 van Ghysbert olislegers van eenen huyse staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Jan Meuss - 10 G 16 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten selven dach (28-3) van Wouter Laureyns greelmaker van een huys genoempt int Bercken staende inde Karstraet beneffen den eenhooren gecoft tegen Anthonis Jacops reymaker - 6 G 7 st 1 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
ten dage voors (28-3) van Jan Willems vanden Borch van een huys staende inde Putstraet gecoft tegens Hans Geverts - 3 G 1 st 2 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
29-3 van Jenneken dr. Daniels Loyen van twee dordegedeelten van eenen huyse staende inde Kerckstraet after die Vyff Bellen gecoft tegens Meriken weduwe Arnt Peeters - 6 G.
SAH 1427 SR 1575/6
30-3 van mr. Jan Corneliss van eenen huyse staende inde Vuchterstraet naest Waelwyck gecoft tegens Jan Meuss - 10 G 9 st 3 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Ariaen Henricx van twee huysen gestaen inde stoeffstraet ende gecoft van Cornelis Corstiaens cs. 10 G 4 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Anthonis van huys erve hoff gelegen tot Orten gecoft tegens Andries Peters - 3 G 15 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
4-4 van Lambert die Wolff van huys erve hoff afterhuys gelegen inde Postelstraet naest het Vuylenborch straetken gecoft tegens derffgenamen van Frans Pelgrom - 29 G 7,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Henrick Janss van Gemonden van die helft van eenen huyse gestaen after die mandemakers gecoft tegens Gerit Hanricx Daniels - 2 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Hermen Janss cuyper van een huys erve gestaen inde Hinthamerstraet tegens den Kerckhoff over gecoft tegens derffgenamen Frans Pelgrum - 6 G 8 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Jans van Herpen van huys erve gestaen naest den voors huyse ende gecoft tegens derfgenamen voors (van Frans Pelgrum) - 8 G 7 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
6-4 van Henrick Henricx zeeldreyer van Hintham van huys hoff erffenisse staende beneffen den Ekelcamp tot Hintham opten Stewech gecoft tegens Marten Roelofss cs als momboiren van Hanricxken onmundige dochter van Arnt Henricx molder - 3 G 8 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
ten dage voors (6-4) van Jacop Hermans vande helft vande huyse staende tussen beyde de poorten opt Hinthamereyndt gecoft tegens die mombairen voors (van Hanricxken onmundige dochter van Arnt Henricx molder) 20 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
7-4 van Bartholomeus Janss van een huys genoempt die Hellebard gecoft tegens Jan Willems ende Andries Janss corencooper cs staende opten Vuchterendyck - 6 G 3 st 3 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
9-4 van Ghysbert Peeter Corstiaens van een vyffste gedeelt van een camer staende inde volrestraet gecoft tegens Jan Jeronimus Arntss - 11 st.
SAH 1427 SR 1575/6
12-4 van Arnt Willem Goyarts vanden Dungen van eenen huyse staende inde Wyntmolenberchstraet gecoft tegens Jannen Henricx Hixspoor - 6 G.
SAH 1427 SR 1575/6
17-4 van Rut Henricx mesmaker van huys hoff afterhuys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Jacop van Stryp - 4 G 5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
Jan Jans becker van huys met twee cameren genoempt het Vuerstael gestaen inde Hinthamerstraet gecoft tegens Elisabeth weduwe Jans Cornelis - 16 G 16,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
26-4 van Henrick s. wylen Goessen Boyens van twee vyffste gedeelten van een ledige plaetsse mit zyn hancken ende kelders staende after die mandemakers naest den gulden beer gecoft tegens Diericken die Raet ende Arnt Hanricx van Varick - 5 G 13 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Thomas van twee huysen onder een dack staende opt Hinthamereynd gecoft tegens Herman Peeters - 4 G 1 ort st.
SAH 1427 SR 1575/6
28-4 van Jan Jacops van een huys staende aenden hogenstewech opt hoexken vande corenstraet genoempt inde lelie gecoft tegens mr. Egenen van Driel - 29 G 7,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
ten voors dage (28-4) van Henrick Gerit Marceliss van een huysken staende beneffen den nobel after die minnebrueders gecoft tegens GHysbert Bock 4 G 2 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
29-4 van Peeter Lenarts tymmerman van een huys gestaen opten hoeck vande Clarenstraet gecoft van Jan Arntss scaelmeker - 11 G 13 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Willem Diericx tot Hintham van een stuxken eckerlants gelegen tot Hintham gecoft tegen Jan Geverts - 38 st.
SAH 1427 SR 1575/6
14-5 van Jan Everts brouwer van eenen werff gelegen after die gulde Lerze inde ramen gecoft tegens Henrick s. Henricx de Hues - 2 G 15 st.
SAH 1427 SR 1575/6
15-5 van Ghysbert Hermans coelscipper van huys erve ende plaetse gelegen after die mannemakers gecoft tegen Ghysbert Janss - 4 G 9 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
18-5 van Gerit Arnts de Wyse van een huys gestaen opte Cruysstraet naest den gulden breyl gecoft tegens Arnt van Broegel - 5 G 10 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
21-5 van Emont Janss brouwer inde halff maen van eenen huyse staende over die Geerlinxe brugge tegens over het zinneloos huys naest Sint Jan gecoft tegens Aleyt wed. Diericx de Bruynswyck - 5 G 19 st 3 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
24-5 van Herman Jacops scipper van een achtstedeel van eenen huyse mit syn toebehoorten staende after de mandemakers gecoft tegens Peeter Steyns - 12 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Dierick Willems becker van een huys gestaen tegen Sint Jacop straet over gecoft tegen Willemen Jan Roelofs - 7 G 4 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
5-6 van Gielis die Gruyter van een huys hoff met twee achterhuysen staende opten Vuchterendyck tussen beyde die poorten gecoft tegens Peeteren Jacops - 7 G 3,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Peter Claes Gieliss vanden Dungen van drie vierdegedeelt van een hopvelt gelegen op die Dungen opt Wout gecoft tegens zyn brueders - 25 st.
SAH 1427 SR 1575/6
18-6 van Hanrick de Mechelen van een ledige plaetsse oft erve gelegen opten Wintmolenberch gecoft vande weduwe mr. Diericx vande Hovel - 2 st.
SAH 1427 SR 1575/6
29-6 van Henrick s. wylen Arnts die Bruyn van een vyffste gedeelt van eenen huys genoempt den royen leeuw staende byde cruysstraet - 8 G 7,5 st.
item van Henrick voors (Arnts die Bruyn) van twee vyffste gedeelten vande voors huyse gecoft tegens Heylwich ende Gertruyt zyn susteren dochteren wylen Arnts voors - 18 G 13 st.
SAH 1427 SR 1575/6
7-7 van Margriet dr. wylen Jans van Brecht van twee huysen mit synen poorten staende opten hoeck vande Peperstraet ende Alde Diese gecoft tegens Willemen van Loon cs - 10 G.
SAH 1427 SR 1575/6
14-7 van Thomas lootgieter vier 23e gedeelten van die helft van eenen huyse gestaen aenden hoogenstewech opte hoeck van het Hinckerstraetken gecoft tegens zyn medeerffgenamen - 2 G 6 st.
SAH 1427 SR 1575/6
17-7 van Reyner Peeterss van Asten van een camer opt Hinthamereyndt gecoft tegens Arnt van Ryswyck - 33 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
18-7 van Arnt Stevens van huys hoff etc gelegen op Maelstrom tot Orten gecoft tegens Henrick s. Henrick Lucas ende Joost Denis als momboiren der kynderen wylen Arnt Thyssen - 3 G 13 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan Laureyns van een kempken lants gelegen tot Orten gecoft tegens Lucas Joost Deniss - 34,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
20-7 van Arnt van Horenbeeck van twee dordegedeelten ende van vyff seste gedeelten van een huys staende aenden hoogenstewech tusschen die Doirnecroon ende die twee roosen gecoft tegens derfgenamen Laureyns van Reeck - 5 G 2 st.
SAH 1427 SR 1575/6
21-7 van Laureyns Ariaens tot Orten van eenen camp lants groot twee mergen gelegen tot Orten gecoft tegens Henrick Lucass cs - 5 G.
SAH 1427 SR 1575/6
27-7 van Gerit Lokemans van ses cameren staende int Florisstraetken opten Vuchterendyck gecoft tegens Henrick s. Jans Willems - 2 G 15 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
6-8 van Cornelis Jacops van Ham leydecker van een huys gestaen inde Wymelenberchstraet gecoft tegens Jan s. Henricx Hixspoor mitte momboirs van henluyden - 15 st.
SAH 1427 SR 1575/6
7-8 van Margriet Jacops van een huysken gestaen after die Tolbrug tegens den hantboech scutsbogart over gecoft tegens Jan Willems - 33 st ort.
SAH 1427 SR 1575/6
ten voors dage (7-8) van Peeter Arntss vande Grave van huys, hoff gestaen over die Mulenbrugge genoempt den royen arn gecoft van die momboirs Jan Ariaens - 9 G 13,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
12-8 van Cornelis Arnts de Bruyn moller van een huys hoff gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens Willem Janss - 3 G 4 st.
SAH 1427 SR 1575/6
12-8 van Hanrick Spierincx van huys, hoff gelegen inde prochie van Vucht Sinte Lamberts opt Ruet gecoft tegens Roeloff Gerits - 5 G 6,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
14-8 van Daniel Reyner Loyen van een huys mit syn toebehoorten staende byde corenbrugge gecoft tegens Ariaen Stoffels - 7 G 4 st 3 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
17-8 van Hilleken Aelberts van huys hoff ende erffenis gelegen tot Hintham aen tcapelleken gecoft tegens Ariaen Diericx - 15 st.
SAH 1427 SR 1575/6
18-8 ontfangen van Emont Janss van een huys mit eenen ganck tegen die duere over gelegen in Sint Anthonis straet ende vercregen tegen Henricxken dochter Boudewyn Goessens - 2 G.
SAH 1427 SR 1575/6
ten selven dage (18-8) van Hanrick Pauweter van een huys hoff gelegen inde Hinthamerstraet genoempt den Valck gecoft tegens Mathys ende Jan syn broeders - 13 G 6,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
25-8 van Jan Daniels becker van huys erff afterhuys gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens Roeloff vande Venne - 5 G 1,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
van Jan vanden Nyeuwenhuys van huys erff ende hoff gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegen Jacop soon Willem Corneliss - 5 G 17,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
1-9 van Jan van Weert van een huys staende opt Hinthamereyndt gecoft tegens Jacop Peeters - 5 G 3 st.
SAH 1427 SR 1575/6
7-9 van Yken weduwe Lambert de Pasteybecker van huys erff gestaen inde Colperstraet genoempt den Mortiersteen gecoft van Jenneken weduwe wylen Pelgrom Peeters - 9 G 9 st 3 ort.
SAH 1427 SR 1575/6
van Thomas Rombouts van huys ende hoff gelegen op die Dungen opte Yeveler gecoft tegens Jeronimus Geritss - 5 G 12 st.
SAH 1427 SR 1575/6
13-9 van Gerit Janss van een huys staende inde Vistraet genoempt die twee meriminnen gecoft van Frans Gerits van Brecht - 19 G 18 st.
SAH 1427 SR 1575/6
15-9 van Jan Claess van een huys staende opten Vuchterendyck beneffen die Lerse gecoft van Coen Janss van Helvoirt - 5 G 19,5 st.
SAH 1427 SR 1575/6
6-10 van Jacop Zanders van twee helften van twee cameren gestaen int fratersstraetken over de Geerlinxe brugge gecoft tegens Jeronimus Geverts - 31 st 1 ort.
SAH 1428 SR 1576/7
8-10 van Jacop Janss Verheyen van huys ende afterhuys opt Orteneyndt gecoft van heer Bartholomeus Wouters - 2 G 1 st 3 ort.
SAH 1428 SR 1576/7
9-10 van Jacop Cornelis busmaker van eenen huyse staende after den mynrebrueders genoempt intde drie blaes balcxkens gecoft tegens Jan Janss lukenair - 9 G 3 st 1 ort.
SAH 1428 SR 1576/7
11-10 van Lenart Jan Gruyters van huys ende erffenisse gelegen inde Vuchterstraet gecoft tegens mr. Dierick Back - 11 G 6 st ort.
SAH 1428 SR 1576/7
ten selven dage (11-10) van Mathys Henricx becker van een huys afterhuys gestaen inde Hinthamerstraet genoempt die Witte Leer gecoft tegens Jeronimus Geverts - 12 G 16,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
27-10 van Jan Robben van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Jannen Eelkens - 9 G.
SAH 1428 SR 1576/7
ten selven dage (17-10) van Robbert van Covelens van huys plaetsse ende hoff gestaen opten Wintmolenberch gecoft tegens Henrick van Oudenhoven ende mr. Henrick van Broeckhoven als mombairen vande kynderen Lenarts Strybosch - 8 G 3 st.
SAH 1428 SR 1576/7
5-11 van Peeter Goyarts ende Lenart Joosten van een stuck lants gelegen buyten die mulenstege die Lenart voors in magelinge heeft overgenomen van Lysken weduwe Lieven Janss dr. Peeters voors ende datmen die penn. sal restitueren ingevalle by de commissarissen bevonden wordt datmen gheenen 60en penn dair aff schuldich en is - 2 G 11 st.
SAH 1428 SR 1576/7
3-12 van Peeter Henrick van MIddeler van een huys staende inde Postelstraet gecoft tegens Henrick Michiels - 3 G 1 ort st.
SAH 1428 SR 1576/7
17-12 van Jan Grevenrait inden naem van Willem Diericx inde roy van Jesse van een huys staende tegens den Vysel over aende Merct genoempt inden Trip gecoft tegens Jannen voors als man van Anna synder huysvrouwe dr. wylen Arnt s. Cornelis Houbraken - 12 G 16,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
18-12 van Thomas Diericx smit van eenen huyse erve ledige plaetsse ende camer gestaen after Sinte Peeters capel in dOrtenstraet gecoft tegens Arnt Kemp cs - 4 G.
SAH 1428 SR 1576/7
6-1 vanden mr. int Groot Gasthuys van een vierendeel van een huyse genoempt den Thooren byde gevangenpoort gecoft tegens Lambert van Gerwen cs. - 2 G 5 st ort.
SAH 1428 SR 1576/7
12-1 van Peeter Reyners van eenen huyse gestaen after den craen genoempt die Slange gecoft tegen Huybert Henricx - 3 G 6,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
24-1 van Joost Peeterss cangieter van een huys gestaen aen de Gevangenpoort gecoft tegens Gerit Jacop Hermans - 17 G 13 st.
SAH 1428 SR 1576/7
30-1 van heer Goyart Wyfflet canonick van Sint Jans kercke van een huys staende inde Volrestraet gecoft tegens Cristophel Claes ende Jacop gebroederen kynderen Ariaen Artss - 13 st 1 ort.
SAH 1428 SR 1576/7
13-2 van Henrick Peeter Henricx van een dordegedeelt van een huys erve ende lant gelegen tot Orten gecoft tegens Jannen Willems - 17 st 1 ort.
SAH 1428 SR 1576/7
22-2 van Adriaen Andriess van Boxtel van een huys gestaen after den craen aende vismerct genoempt den cleynen rinck gecoft tegens Frans Henricx gasthuys mr. - 9 G 2 st ort.
SAH 1428 SR 1576/7
4-3 van Jan Ariaens van anderhalven mergen lants gelegen buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens Gerit Ryken - 3 G 4 st.
SAH 1428 SR 1576/7
11-3 van Corstiaen Tielmans molder van twee huysen onder een dack met twee hoven gelegen tot Hintham byde leste moelen gecoft van Jan Ryken cs - 33 st.
SAH 1428 SR 1576/7
15-3 van Jan Jeronimus van huys schuer esthuys ende scop gelegen opte Dungen onder tvrydom deser stadt ter plaetsse genoempt inde Litsche straet dwelck hy Jan vercoft heeft aen Huyberden Ariaen Huyberts - 16 G 14 st.
SAH 1428 SR 1576/7
19-3 van Jan Cornelis van een vierdepart van eenen huyse gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens Hilleken Diericx becker - 6,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
22-3 van Jan Willems cremer van een huys gestaen aenden Hogenstewech den Wan genoempt gecoft tegens Matheus s. Jan Cornelis - 23 G 17 st.
SAH 1428 SR 1576/7
28-3 van Henrick Henricx becker van een huys staende after den craen genoempt inde Kerper toebehoort hebbende Anthonis van Dorsten vercoft byde blockmeesters van arme blocken - 8 G 8,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
van Dierick van Beeck van een affhanxsel van eenen huyse staende aldernaest syn wooninge in Sint Jacopsstraet gecoft tegens Peeteren Henricx Corstiaens - 23 st ort.
SAH 1428 SR 1576/7
12-4 van Goyart van Stiphout tymmerman van een huys met twee cameren ende een plaetsse staende opt Orteneyndt gecoft tegens Goyarden Strick - 4 G 4 st 3 ort.
SAH 1428 SR 1576/7
ten selven dage (12-4) van Claes Wouters vanden Dungen cs van zeeckere hoplant ende zeylant gelegen opte Poeldonck opte Dungen gecoft tegens Jan Gielis Huyberts - 4 G 11 st ort.
SAH 1428 SR 1576/7
15-4 van Gerit Henricx cremer van een huys genoempt Sinte Marten staende opten Hogenstewech gecoft tegens Gerit Jan Gerits cs - 25 G 5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
1-5 van Peeter Diericx van Horrick van een huys, hoff ende erffenisse dair aen liggende metten corenberch ende thien voeten lants gelegen tot Orten gecoft tegens Thomas Driess - 4 G 7 st 1 ort.
SAH 1428 SR 1576/7
11-5 van Roeloff Peeters van Engelen brouwer van eenen huyse met syn toebehoorten genoempt den vuyle staende over die Geerlixe brugge tegens die drie kendelers over gecoft tegens Goessen Ghysbert cs. - 5 G 7 st.
SAH 1428 SR 1576/7
14-5 van Dierick Diericx ter cause van vyff cameren staende onder een dack after die mandemakers after Eerken Beckers - 4 G 11,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
22-5 van Nicolaes s. wylen Jans Strick van een huys erve etc genoempt inde vier heymskynderen gelegen opte Cruysstraet gecoft tegens Willemen ende Meriken kynderen wylen Gerit s. Jans die Vriese - 20 G.
SAH 1428 SR 1576/7
van Peeter Anthoniss van een huys gestaen op Vranckenhoffstadt gecoft tegens derffgenamen van Peeterken Marten Claess - 3 G 7,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
5-6 van Joost Ghysbert olislagers van eenen huyse staende aende Hoogenstewech genoempt die Kan gecoft tegens Buerden Janss cs - 19 G 17 st.
SAH 1428 SR 1576/7
van Jan Ygroms cs. van twee zeste gedeelten van eenen camp lants gelegen tot Orten by Maelstrum gecoft van Gerit Janss cs - 2 G 5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
19-6 van Mathys Andriessen van Erp van een huys staende inde Hinthamerstraet over de Geerlinxe brugge gecoft tegens Jacop Servaess van Weert - 9 G 2 st.
SAH 1428 SR 1576/7
20-6 anno voors van Walraven van Hees van twee dordendeelen van een huys staende opte Cruystraet genoempt int Gulden Ossenhoooft gecoft tegens Wernart Grevenrait cs. - 4 G 5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
van Dierick Wouterss brouwer van huyss hoff staende over het water naest het huys van Postel gecoft tegens Tielman van Bladel cs - 10 G 11,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
20-6 van Lenart Roeloffs van huys erve gelegen byde Hinthamerpoort gecoft tegens mr. Henrick Bloymans cs. - 7 G 18,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
22-6 van Peeter Peeterss van Hynsberch van een huys staende inde karstraet genoempt inde Yseren Hoet gecoft van Andries s. Joost Knoyen cs - 7 G 10,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
ten voors dage (22-6) van Roelof Jans van Hedel van een vierdepart van een wyntmoelen staende naest den Vuchterpoort opten stewech gecoft tegens Jan Jacops Hermans cs - 4 G 13 st ort.
SAH 1428 SR 1576/7
28-6 ontfangen van Dierick Gerits van een huys erve genoempt inde royen eenhooren staende inde Karstraet gecoft tegens Cornelis Geritss - 13 G 17 st ort.
SAH 1428 SR 1576/7
5-7 van mr. Jan die Greve van twee dordegedeelten van eenen huyse staende naest den cleyn Sautcast opte Cruystraet gecoft tegens syn medeerffgenamen - 4 G 16 st.
SAH 1428 SR 1576/7
6-7 van Thys Janss van eenen huyse erve hoff afterhuys staende opten Vuchterendyck genoempt scaepshooft gecoft tegens Peeteren van Hees - 12 G 10,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
12-7 van Peeter Jacops van Hagler mesmaker van huys erve hoff met synen poorten staende in Arnt Berwerstraet gecoft tegens derffgenamen mr. Jaspers de Moor clockgieter - 4 G 4,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
20-7 van Peeter Bouwens van huys erve hoff gelegen in Arnt Berwoustraet gecoft tegens Lysken weduwe Lambert Janss van Berlicom - 2 G 6,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
van Ariaen Colen van huys hoff ende zeecker lant gelegen opte Dungen opte Poeldonck gecoft tegens Arnt Gerits - 8 G.
SAH 1428 SR 1576/7
van Herman Gerits backer van een huys gestaen naest Rodenborch aende merct gecoft tegens mr. Hanrick van Vuyden - 20 G 15 st.
SAH 1428 SR 1576/7
28-7 vande weduwe Wouter Marceliss van drie vierdegedeelten van eenen huyse genoempt het hert staende opten dyck gecoft tegens derffgenamen Henricx die lepper - 8 G 6,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
30-7 van Margriet Corneliss int rat van seven achtste gedeelten van een plaetsse staende beneffens den beer tusschen die visbrugge ende corenbrugge gecoft tegens hair mede erffgenamen - 10 G 3,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
11-8 van Jan Vogels van eenen huyse staende inde Vuchterstraet genoempt deen eeghde gecoft tegens Arnt Jan Scoercop - 11 G 10,5 st.
SAH 1428 SR 1576/7
22-10 van mr. Marten appoteker inden haen van een halff moelen gelegen buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens derffgenamen Andries van Poppel - 9 G 15 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van mr. Evert Willems van een huys gestaen inde Vuchterstraet genoempt den Arn gecoft tegens de kynderen Peeter Artss - 10 G.
SAH 1429 SR 1577/8
4-11 van Jannen Rutgers van een seste gedeelt van eender helft van eenen huys gestaen opte Merct genoempt den blinden spiegel gecoft tegens Peeteren Daniels - 28 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Janss van Uden van een vierdengedeelt vander helft van eenen huyse gestaen opt Veregat gecoft van Anthonis Hermans - 7 st.
SAH 1429 SR 1577/8
13-11 van Jan Heeren van seeckere gedeelt van synen huyse het Leeuken genoempt geestimeert zynde op hondert gulden ontfangen 33 st 5 d.
SAH 1429 SR 1577/8
16-11 van Henrick Janssen van een huys mit een roy erffenisse gelegen op Franckenhoffstadt gecoft van Cornelis Henricx - 11 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Goyart Henricx van een huys genoempt het Taeffelken ront gecoft tegens Margriet weduwe Jans Stevens - 4 G 1,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
22-11 van Jannen Scalcken van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecoft tegens die mombaren vanden kynderen Henrick Cornelis Coenen - 3 G 12,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
23-11 van Ariaen Pauwels van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecoft tegens de kynderen Jaspar Volmers - 3 G 5,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
1-12 van Henrick Teuwens van eenen huyse gelegen tot Orten gecoft tegens Lambert Thomas - 2 G 3 st 5 d.
SAH 1429 SR 1577/8
2-12 van Aelbert Corstiaens van eenen huyse gestaen inde Hinthamerstraet genoempt die starre gecoft tegens die kynderen Henrick Suyskens - 34 G.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan vander Stegen den jongen vanden helft van vyff mergen lants gelegen int Boschvelt by Sterckenborch synen oom den voorn. Jan opgedragen - 5 G.
SAH 1429 SR 1577/8
6-12 van Anna van Elderen van eenen huyse gestaen opt Orteneynd genoempt den leeuw gecoft tegens Jannen keteler - 16 st ort.
SAH 1429 SR 1577/8
9-12 van Jan Diericx van eenen huyse gestaen inde Verwerstraet gecoft van Willem Janss bamis ontfangen - 38 st.
SAH 1429 SR 1577/8
13-12 van Katharyn weduwe Ghysberts vanden Kerckhoff van eenen huyse genoempt die drie coningen gestaen naest die eyck gecoft tegens Thomas Verhoeven - 40 G.
SAH 1429 SR 1577/8
ten selven dage (13-12) van Lucas Adriaens van een stuck lants gelegen opte Dungen opte Poeldonck gecoft tegens Jacoppen Hermans cs - 37,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
24-12 van Kaerl Donck van eenen huyse gestaen inde Vuchterstraet genoempt die morgenstar gecoft van mr. Jan lootsmr. ontfangen - 11 G 13 st. (zie BP 1412 526r, acte 24-12-1577: mag. Johannes Darkennes filius quondam Johannis tamquam potens....)
SAH 1429 SR 1577/8
van Jannen Sterckenberch van vyff mergen lants gelegen int Bosvelt... 10 G.
SAH 1429 SR 1577/8
van Gerit Janss tot Orten van twee mergen lants ter voors plaetssen (Bosvelt) gelegen by hem gecoft - 2 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Meliss van een huys gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens Fyken Ancems - 10 G 13 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Aelken wed. Wouter Janssen van een huys gestaen inde Ridderstraet gecoft tegens Jacop Gerits - 5 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Willem Anthonis van eenen huyse gestaen after die mandemakers gecoft van Cornelis Franssen - 17 G 10 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Peters van eenen huyse gestaen aen die merct genoempt het Molenyseren gecoft vanden jongen Evert vande Water - 46 G 4 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jacoppen Gerits moldere van eenen mergen lants gelegen int Bosvelt gecoft van Adriaen Dierck Broeren cs. - 2 G 1 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Robbert Remmen soon van twee dordegedeelten van eenen huyse gestaen opt Orteneynde aldernaest den gulden Ancker gecoft van Willem Thomass cs - 38 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Ariken Gobels van een dordegedeelt van eenen huyse gestaen after die Tolbrug gecoft van Joachim metsers - 2 G 10 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Jacops cremer van eenen huyse gestaen opde Mulenbrugge gecoft tegens Arnt Janssen becker - 8 G 2 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Henrick Henricx cuyper van twee dordegedeelten van eenen huyse staende inde Vuchterstraet naest Jenneken seepsiers gecoft tegens Henrick vanden Hoeve cs. - 3 G 12 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Roeloff Henricx van Uden van eenen huyse gestaen opten Triniteyt gecoft van Henrick Michiels - 5 G.
SAH 1429 SR 1577/8
24-1-1578 van Herman Bernts van eenen huyse gestaen inde Ortenstraet aende Sevensteensse brugge gecoft tegens Arnden Jonckers - 7 G 18 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Willem Strick van eenen huyse gestaen op den Dyck genoempt den witten swaen gecoft van Huybert Wouters - 10 G.
SAH 1429 SR 1577/8
van Adriaen de Post van eenen huyse gestaen aen die merct genoempt den blauwen hont gecoft van Henrick die Rait - 28 G 2 ort st.
SAH 1429 SR 1577/8
26-1 van Arnt in dAston van eenen huyse genoempt den pot gestaen aende hogenstewech gecoft van Andries die Cock - 17 G 5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
27-1 van Laureyns Philips Boyen van twee stucken lants gelegen onder Ortten gecoft van Goyart Rutten - 11 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jacop Diericx van eenen huyse gestaen inde Vuchterstraet gecoft van Mathys Eymers - 6 G 17 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Diericx van een huys gestaen opt hoexken van de Hinthamerstraet gecoft van Hanrick Roggen - 10 G 11,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Willem Thomas spelmaker van eenen huyse gestaen aen die merct genoempt de gulde pastey gecoft tegens mr. Goyart van Bruechuysen - 13 G 14 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van mr. Peeter Sonmans van een huys gestaen inde Vuchterstraet tegens over die Postelstraet gecoft van mr. Zeger Adriaens cs - 15 G 6,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
7-2 van Folcart vanden Dyck van eenen huyse gestaen after dwilt vercken gecoft tegens Peeter Valckenborch cs. - 8 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Matheus Lamberts van een huys gestaen onder de cortte cameren genoempt die star gecoft tegen Peeter Valckenborch - 16 G 4 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Lysken weduwe Cornelis van Gierle van een vyffste gedeelt van eenen huyse gestaen inde Postelstraet gecoft tegens mr. Henrick Buekentop cs. - 20 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Cornelis Arntss die Bruyn van een scaerweye gelegen inde Vliert gecoft tegens Bernart Laureynss - 16,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jannen Henricx van Ravesteyn van een stuxken lants gelegen tusschen Sint Jans ende die Vuchterpoorten gecoft van Reynder Reynerss Pottey - 2 G 12,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Marten Janss keteler van eenen huyse staende opten hoeck vande oude gasthuys straet gecoft tegens Frans Henricx mr. vanden grooten gasthuys - 12 G 16,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Dierick van Goch cleermakere van een huysken inde oude gasthuysstraet gestaen gecoft tegens den voorn mr. (Frans Henricx, mr. Grootgasthuis) - 3 G 18 st 3 ort.
SAH 1429 SR 1577/8
van Anna ende Maria dochteren Lambert Thomas van eenen huyse staende achter die drie mollen gecoft tegens den voors. mr. van den grooten gasthuys (Frans Henricx) - 3 G 9 st 1 ort.
SAH 1429 SR 1577/8
van Arden Henricx messteker van eenen huyse gestaen inde Verwerstraet tegens over den arn gecoft tegens Ghysberden Luekemans ende Laureyns Boyen - 5 G 14 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jeronimus die Cort van eenen huyse genoempt het trepken vanden mombaren der kynderen Jans soons Jans Henricx - 23 G 6 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Joosten Ghysberts van eenen huyse gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegens Michielen Janss - 6 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Henrick Lenarts van eenen huyse gestaen inde stoeffstraet gecoft tegens Franssen Kuysten ende Jannen Millinck - 6 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
21-2 van Evert Janssen cremer van eenen huyse staende tegens Sint Jacops straet over gecoft tegens Dierick Willem Janss becker - 7 G 14 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Corstiaen Corneliss scheymeker van eenen huyse staende opten Vuchterendyck tegens over die drie keysers gecoft vande block vande Vuchterendyck - 3 G 15 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Ghysbert mesmaker van eenen huyse gestaen inde Berwerstraet gecoft vander weduwe Joostken Hessels - 3 G.
SAH 1429 SR 1577/8
van Hanrick Zomers van een banck int vleeshuys gecoft tegens Henrick vanden Hovel - 25 st 1 ort.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Rykarts van een huys gestaen after die Tolbrug gecoft vanden erffgenamen van Pauwels van Zomeren - 8 G 6,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Dierick van Vechel van eenen huyse gestaen aen die Vismerct genoempt den sloetel gecoft van mr. Jacop van Berchem - 20 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van eenen huyse gestaen aen die scaepmerct gecoft tegens Jan Daniels - 14 G 14 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jannen van Roy van eenen huyse ende olymoelen gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens mr. Lenarden Vos - 6 G 17,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jacop Jacopss van eenen huyse staende inde Corenstraet naest den verloren soone gecoft van Willemen van Wyck cs. - 8 G 8 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jacop Mathyss van Zoerendonck van eenen huyse gestaen inde Hinthamerstraet vercoft aen Jannen Henricx - 9 G 19 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Geritden Janssen becker van eenen huyse gestaen opt Orteneyndt tegens over de rosbaer gecoft tegens Jannen Corstiaen Lucass - 10 G 3,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Henricken Claessen opte Dungen van een stuxken lants groot drie lopensaet oft daerontrent gelegen op Griensvenne tegens over Adriaen Spierinck gecoft tegens Willemen Claess - 12,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Anthonis Henricx van Lith van eenen huyse gestaen tegens die wage over gecoft tegens Arnden Jeronimus van Kelst - 16 G 18,5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Willem Anthoniss becker van eenen huyse genoempt den vychboom gecoft tegens derffgenamen Herman Peeters - 23 G 1 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Arnt Verstraten van 8 hont lants gelegen tot Orten gecoft van Jannen Daniels - 5 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Arnden Henricx van vyff looten oft stallen int vleeshuys deser stadt gecoft tegens mr. Henrick Agileus - 5 G 8 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Anthonis Lenarts van eenen huyse staende opten cleynen baghynhoff gecoft vande mombaers der kynderen Anthonis Symonts - 8 G 11 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Aelken dr. Adriaens Wynants van eenen huyse genoempt het lamp gestaen inde Postelstraet gecoft tegens Eymbert Toelinck mit syn kynderen - 37 G 13 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Gerit Kemp van eenen huyse genoempt het Gulden Hoeffyser gecoft tegens derffgenamen Joris van Straesborch - 5 G.
SAH 1429 SR 1577/8
van Arnt Henricx becker van eenen huyse gestaen in dOrtestraet gecoft tegens mr. Roeloff Luekemans - 35 st ort.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Bernts van de helft van eenen huyse gestaen opten Vuchterendyck genoempt die karre gecoft tegens Reyner Pottey Janss - 7 G 10 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Elisabeth weduwe Mathys Janss vande Wiel van eenen huyse gestaen opt Hinthamereyndt gecoft van Anneken van Delft - 29 G 4 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Kaerl Donck van het 9e gedeelt van drie cameren gestaen after die Tolbrug gecoft van Arnt Donck - 5 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Mathyssen van eenen huyse gestaen inde Bursestraet gecoft tegens Arnt Janss van Ryswyck - 4 G 3 st 1 ort.
SAH 1429 SR 1577/8
van Jan Egberts van eenen huyse gestaen inde Ortenstraet gecoft tegens Gielis Jan Gieliss - 4 G 10 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Gerart Janss van een vyffste gedeelt van eenen huyse staende aende corenbrugge gecoft tegens Rutger van Casteren - 39 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Dierick Diericx van een stuck lants gelegen opte Dungen op Griensven gecoft van Dierick Willemss van Empel - 4 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Aelbert van Bruegel van een huys gestaen by Sint Annaplaets gecoft van Roelof Arts cs - 10 G 18 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Kaerl Donck ende Joost Ghysberts van drie cameren staende after die Tolbrug gecoft van Peeter Ryken - 4 G 3 st.
SAH 1429 SR 1577/8
15-4 van mr. Laureyns Corneliss van een huys gestaen inde Hinthamerstraet aldernaest het sinloyshuys gecoft vande blockmeesters vande Hinthamereyndt - 5 G 9 st 8 d.
SAH 1429 SR 1577/8
van Lysken weduwe Henrick Claessen van een camer gestaen inde Putstraet gecoft van Jan Willems vander Borcht - 2 G 10 st.
SAH 1429 SR 1577/8
van Lambert Gerits vanden Dungen van huyse hoff met twee lopensaet lants gelegen opte Dungen gecoft vande kynderen van Zeger Henricx - 3 G 19 st 3 ort.
SAH 1429 SR 1577/8
21-4 van Marcelis van Vladracken van eenen huyse staende aende merct genoempt Gruenenborch gecoft tegens Jacop Goyarts cs. - 36 G 13 st.
SAH 1429 SR 1577/8
1-5 van Jan Henricx van een huys met vier cameren gestaen after die mandemakers gecoft tegeens Frans Henricx gasthuysmr. - 5 G.
SAH 1429 SR 1577/8
23-6 van Dierick Jan Roeloffs van 8 mergen lants genoempt die swaencampen gelegen buyten die ortenpoort gecoft tegens Jenneken ende Heylken dochteren Jans Ghysberts - 34 st.
SAH 1429 SR 1577/8
23-6 van Wynant Willems van eenen huyse staende inde Corenstraet gecoft tegens Dionys Vladracken - 10 G 10 st.
SAH 1429 SR 1577/8
27-6 van Jacop Henrick Willems van een stuck ackerlants groot 7 lopensaet gelegen opte Dungen opt Sporct gecoft tegens Mathyssen synen brueder - 2 G.
SAH 1429 SR 1577/8
20-10-78 van Arden Laureyns Artssen vande helft van eenen camp lants groot vier mergen gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt inde Buenre gecoft van Jannen Hanrick Janss - 6 G 13 st 1 ort.
SAH 1430 SR 1578/9
21-10 van Geritden Henricx van eenen huyse staende tot Vucht opten stewech gecoft tegens derffgenamen Jans Gielis - 38,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Aleyt Symons van een huys gestaen after de minnebruers gecoft tegens Laureyns van Gorp - 6 G 13,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
3-11 van Symon Henricx van huys ende erve gelegen opten audenhuls in Vuytert gecoft tegens Goessen van Peelt - 3 G 15,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
23-11 van Diericken Arntss van Muers van een vierdegedeelt van eenen huyse gestaen inde minnebruersstraet gecoft van Hans die Cort synen swager - 33 st 1 ort.
SAH 1430 SR 1578/9
2-12 van Henrick Somers van twee cameren staende inden Bogart inde Verwerstraet gecoft tegens Gerarden Somers - 5 G 11 st.
SAH 1430 SR 1578/9
11-12 van Baudewyn Janss mesmeker van een dordegedeelt van eenen huyse gestaen inde Stoeffstraet gecoft van Jannen Ghysberts Dapper - 26 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Gerit Janss van eenen mergen lants gelegen onder Orten gecoft tegens den mombairs vanden onmundigen kynderen van Jan Artss - 2 G 2 st ort.
SAH 1430 SR 1578/9
19-12 van Matheus Ariaens van een sestegedeelt van eenen huyse gestaen op de Cruystraet genoempt die Biecar gecoft van Lucas Vorsterman - 11 st ort.
SAH 1430 SR 1578/9
13-1-79 van Anthonissen Prekers van eenen huyse by hem gecoft van mr. Laureyns van Gorop staende inde Ortenstraet - 18 G 10 st 2 ort.
SAH 1430 SR 1578/9
ten selven dage (13-1) van Peeter Franssen van een huys staende opten Wyntmolenberch gecoft tegens Henricken Franssen - 2 G 1,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
27-1 van Jan Janssen van Horn van een huyse staende inde Visstraet den stoer genoempt gecoft tegens mr. Hercules Wyffliet - 14 G 8 st.
SAH 1430 SR 1578/9
29-1 van Jannen van Cuelen Peeters van eenen huyse gestaen after die Tolbrug gecoft van Jenneken dochter Lamberts van Ysendoren - 38 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Henrick Eelkens van een huys gestaen tegens de Verwerstraet over naest den blynden spiegel gecoft van Lambert Suerincx - 10 G 12 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Henrick de Rait van een vierde part van eenen huyse gestaen inde Visstraet genoempt die Merimin gecoft tegen Jan Peeters - 2 G 10 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Rutger Claessen van een huys gestaen opten Wyntmolenberch gecoft tegens die momboirs vanden kynderen van Claes van Ravesteyn - 8 G 10 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Goyart Gerits verwer van een huys staende aende Mulenbrugge inde Vuchterstraet gecoft van Arnden van Bruegel - 23 G.
SAH 1430 SR 1578/9
Gerlinck Lenarts van Gestel van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Agnees weduwe Claes Henricxs cs - 3 G 9 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Henricxke de becker van een huys staende inde Sadelstraet gecoft tegens Jan Daniels - 6 G 3 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Peeter Janssen van Heeswyck van een huys genoempt die lely staende opte merct gecoft van Mechtelt weduwe Henricx van Asperen - 21 G 13 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Bartholomeus Henricx van een huys staende int Ortenstraet gecoft tegens Andries van Luyck - 6 G 13 st ort.
SAH 1430 SR 1578/9
van Abraham Thomas van een huys gestaen aende Merct genoempt den vysel gecoft van Hanrick Thomas synen vader - 16 G 13 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Dionys Henricx van een huys gestaen inde Verwerstraet gecoft van Ghysbert Floriss - 7 G 10 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Henricx van een huys gestaen opde Vismerct byden craen gecoft tegens Jenneken van Antwerpen - 5 G 10 st 2 ort.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Heeren van een camer gestaen after den arn inde Verwerstraet gecoft tegens Peeter Laureyns - 2 G 14 st.
SAH 1430 SR 1578/9
22-1 van Willem van Meilsfort van wegen Mechtelt van Meilsfort van een huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegens de weduwe Henricx van Zutphen cs - 14 G 5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
ten voors dage (22-1) van Ghysbert Cristophels glaesmaker van eenen huyse staende inde Vuchterstraet genoempt den gulden draeck by hem gecoft tegens Jannen van Zanten - 16 G 9 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Goyart van Engelant van drie vierdegedeelten van vier mergen lants gelegen tot Hintham gecoft van derffgenamen van Willem van Vechel - 3 G 2 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van mr. Jan van Breda van eenen huyse gestaen opten hoeck vande Volretraet by hem gecoft tegens die executeure wylen mr. Goyarts Wyfflet - 23 G 11 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Henrick Gerits van Oss van eenen huyse gestaen aende merct genoempt die drie coningen gecoft tegens de mombaren vande onmundige dochter Gerits van Vucht - 38 G.
SAH 1430 SR 1578/9
van Lambert Diericx cremer van eenen huyse staende opten ouden Huls gecoft tegens Dierick Hermans - 4 G 11 st 2 ort.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Henricx hoeffsmit van een huys gestaen inde carstraet genoempt in Sint Joris gecoft tegens Matheus van Herlair - 12 G 18 st.
SAH 1430 SR 1578/9
18-2 van Adriaen Adriaens van een huys gestaen aende Molenstege gecoft tegens Jan Comen - 25 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Dierick Hermen Diericx van eenen huyse staende opt Hinthamereynt gecoft tegen Jannen van Weert - 4 G.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jannen Matheussen van Cuelen van een huys staende tegens over die Wage gecoft tegens Mariken weduwe Roeloffs van Oss - 14 G 12 st.
SAH 1430 SR 1578/9
23-2 van Jenneken weduwe Franck Florissen die Bruyn van een seste gedeelt in twee cameren staende by het attelrye huys deser stadt gecoft tegens Peeteren Floriss - 6 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Andries Willems van eenen huyse staende opt Hinthamereyndt gecoft vanden kynderen Henricx de Vraetseler - 8 G 10 st.
SAH 1430 SR 1578/9
25-2 van Arnt Joosten van eenen huys gestaen aen die Weverplaets gecoft van Lambert Geritss - 11 G 2 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Ariaen Gielis Zeben van Roesmalen van een huys gestaen opt Hinthamereyndt gecoft van Goyart vanden Camp - 2 G 10 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Bernts van een helft van eenen huyse gestaen opten Vuchterendyck gecoft van Stoffel Coenrarts - 8 G 5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Mathyss van een huys gestaen inde Hinthamerstraet gecoft tegens Mathys van Losen - 35 G 3,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan van Oirl van een camer gestaen inde Putstraet gecoft van Aelbert vander Meer - 26 st ort.
SAH 1430 SR 1578/9
van Goyart van Engelant van drie vierendeel van vier mergen lants gelegen onder Hintham gecoft van Willem van Vechel - 3 G 2 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Daniel Nicolaessen van Vaerle van twee cameren staende in Sint Anthonisstraet gecoft van Goessen Bauwens - 2 G 16,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Gerit soon Jacops Donck van een huys genoempt die gulde pastey aende merct gestaen gecoft van Willem Thomas - 11 G 5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
13-3 van Marcelis Goyart Roeloffs van een huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft van Barber Buysen - 6 G 6,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
16-3 van Cornelis Arts moller van een scaerwey inde Vliert gecoft tegens Ariken Vogels - 12 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Peeter Jan Willems van Roy van huys ende hoff gestaen tot Orten gecoft van heer Adam Artssen vanden Dungen - 5 G 8 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Lenart Ghysbrechts Artss vanden Dungen van eenen beempt gelegen op die Dungen gecoft van Robbert Willems cs. - 7 G 7 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Huybert Jan Huyberts van eenen huyse gestaen over de Geerlinxe brugge gecoft tegens Willem Goyarts - 16 G 16 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Willem Marceliss van een huys gestaen inde Stoeffstraet gecoft tegens den mr. vanden grooten gasthuys ende die weesmeesters vanden weeskynderen - 5 G 3 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Diericx van een huys gestaen by Sinte Barbaren capel gecoft tegens David van Ol ende Claes Marcelis - 7 G 1 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Lambert Corneliss van een huys gestaen over die Swengelbrug ende gecoft van Arnt Willems - 4 G 3 st 2 ort.
SAH 1430 SR 1578/9
26-3 van Jan s. Henrick Willems van eenen huyse staende opten Vuchterendyck genoempt die drie Keysers gecoft tegens Eymberden Toelinck cs. - 12 G 1 st 2 ort.
SAH 1430 SR 1578/9
27-3 van Claes Adriaens Quest van eenen huyse staende inde bursestraet gecoft tegens Adriaen Marcus cs. - 7 G 8 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Joseph Corneliss van een halff huys gestaen aen die Pynappelssche poort gecoft van Jenneken Bartholomeuss - 31 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Willem Zeberts pleytmaker van eenen huyse staende after de mandemakers gecoft van Gielis Coenen - 10 G 2 st.
SAH 1430 SR 1578/9
31-3 van Jeronimus Benedictus van twee deelen van twee ende halven mergen lants gelegen int Bosvelt - 5 G 7 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van heer Peeter Peelmans van een camer staende inde Schildersstraet gecoft tegens Margriet weduwe Willems vander Borcht - 2,5 G.
SAH 1430 SR 1578/9
4-4 van Wouteren soone Ambrosius Janss van een huys genoempt den Valck staende inde Hinthamerstraet gecoft tegens Augustyn Pauweter - 17 G 14 st.
SAH 1430 SR 1578/9
6-4 van Jannen vanden Berch van een huys staende achter die Tolbrug gecoft tegens die mombaers vanden kynderen Jans Sanders - 6 G 4 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jenneken weduwe Wouter Claess vanden Wyer vande helft van een huys staende opt Hinthamereyndt by Gerarts vande Cam vercoft by Dierick Willems - 2 G 2 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jannen Ygroms van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens mr. Henrick van Os - 7 G 6 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jannen Zomers van een huys staende aende Merct genoempt den Keersboom gecoft tegens Wouter vanden Dungen cs. - 27 G 15 st.
SAH 1430 SR 1578/9
13-4 van Guebel Sebastiaens van een huys staende achter die Tolbrugge gecoft van Henrick die Louwe - 4 G 11 st.
SAH 1430 SR 1578/9
28-4 van Ghysbert Daniels van het 60e gedeelt van een huys gestaen aen die Merct genoempt den spiegel gecoft tegens Jan Comen - 8 st.
SAH 1430 SR 1578/9
29-4 van Augustyn Pauweter van een huys gestaen aen die merct genoempt die Cuyp gecoft vande weduwe Herman Peters - 25 G 2,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
8-5 van Philips Willems mesmaker van een huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegens Rut Henrick Rutten - 8 G 14 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jannen Michiels van twee huysen staende tegens malcanderen over opten Vuchterendyck gecoft tegens tconvent vande Cauwenwater - 9 G 13 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Hanrick Henricx van een derde gedeelt van een stuck lants gelegen inde Litsche straet gecoft van Truyken Henrick Wouters dochter - 30 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Rutten van twee derdegedeelten van eenen huyse gestaen aende merct genoempt den spiegel gecoft van Ghysbert Daniels cs - 10 G 13 st.
SAH 1430 SR 1578/9
26-5 Jan Ghysberts vanden Berge van een halff huys gestaen int Ortestraet gecoft tegens Peeter Jan Artss - 3 G 6,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Rutgers vande helft van een dordegedeelt van eenen huyse gestaen aende merct genoempt den spiegel gecoft tegen Anthoni vander Lynden - 35,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Thomas Henricx corencooper van een huys staende aende merct genoempt het wit cruys gecoft tegens de weduwe Willem Boyen - 26 G 17 st.
SAH 1430 SR 1578/9
2-7 van Anthonis Willems van een huys met hoff gestaen opten Vuchterendyck naest die drie coffers gecoft tegens Henrick Noppen cs. - 4 G 11,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Arnt Laureyns van Gestel van twee achtste gedeelt van een stuck eckerlants gelegen opte Dungen op Griensven gecoft van Jan van Lieshout cs. - 31,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Neelken Marcelis van een vierde part van een camer staende inde Berwerstraet gecoft tegens Thomas Jan Lueniss - 6 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Willems van Schyndel van een huys gestaen opt Orteneyndt genoempt den berendans gecoft tegens Arnt Peeters boochmaker - 25 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van mr. Jan Hoirkens van een huys gestaen inde Hinthamerstraet genoempt den vuyl gecoft tegen Roeloff Peeter Peymans - 5 G 8 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van heer Jan van Orten van een camere staende achter die Tolbrug aenden gasthuys beempt gecoft tegens Peeteren Rycken - 26,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Gerit van Doirn van eenen huyse gestaen aende plaetse gecoft van Jan Bax cs - 9 G 11,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jannen Adriaens van een huys gestaen in de Vuchterstraet genoempt Waelwyck gecoft tegens Lieven Janss - 21 G 7 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Michiel Janss van Oisterwyck van een huys gestaen after het Wiltvercken gecoft tegens Jan Daniels - 27 st.
SAH 1430 SR 1578/9
27-6 van Anthonis Prekers van een halff huys gestaen opt Hinthamereyndt gecoft vander weduwe Willem Boyen - 5 G 17 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Lambrecht Strick van eenen huyse met twee cameren daer achter aen staende gestaen inde Ortenstraet naest desselffs Stricx poorte gecoft van Marcelis ende Willem van Groeningen - 8 G.
SAH 1430 SR 1578/9
van Lysken Claessen van een huysken gestaen aen het loeffs bruxken gecoft van Marten de metser - 2 G 10 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Goyart Rom alias Suyskens van twee cameren gestaen in Sint Jacops straet gecoft tegens Peeter Corstkens - 3 G 19 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Thonis Lamberts van die helft van eenen huys gestaen inde Tolbrugstraet noch van een camer gestaen after den gapert gecoft vander weduwe Joachim van Boxtel - 30 st.
SAH 1430 SR 1578/9
28-7 van Dierick van Vechel van een dordegedeelt van een olimoelen staende after die mandemakers gecoft tegens Thomas Goyarts - 3 G 3 st.
SAH 1430 SR 1578/9
29-7 van Jan Rutten van eenen camp gelegen opte Poeldonck opte Dungen gecoft tegens Mathys Henricx - 31,5 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Peeter Henrick Corstiaens van een huysken gestaen inde Volrestraet gecoft tegens Cornelis Borger - 30 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Matheus Aelberts inden swaen van een huys gestaen aende Mulenbrug genoempt den swaen gecoft tegen Jan Ariaens - 8 G 6 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jan Gast van een huys gestaen tegens over de halff maen gecoft tegen Fyssken dr. Luenis Ghysberts - 7 G 10 st.
SAH 1430 SR 1578/9
van Herman Janss van een halff huys gestaen after de mandemakers gecoft tegen Cornelis Willems - 3 G 4 st.
SAH 1430 SR 1578/9
5-9 van Dingen int sevengestert van het huys het sevengestert genoempt gecoft tegens Hans van Geffen - 5 G 8 st.
SAH 1430 SR 1578/9
22-9 van Lysken weduwe Otte Janss van een huyse staende opt Hinthamereyndt tusschen beede die poorten gecoft vanden kynderen Jan Prekers - 4 G.
SAH 1430 SR 1578/9
van Jacop Anthoniss vande helft van eenen huyse genoempt die drie ruyten gecoft tegen Anthonis Diericx - 2 G 15 st.
SAH 1430 SR 1578/9
13-10 van Henrick Willems van een achtste gedeelt van huys hoff gelegen op die Dungen gecoft van Jenneken Deliss ontfangen den 60en penn - 16,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Goyart van Engelant van eenen huyse gestaen inde Hinthamerstraet gecoft van Pauwels vanden Leemput - 3 G 5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
3-12 van Reynder Willems van eenen huyse genoempt die groen hant gestaen inde Hinthamerstraet gecoft tegens de kynderen Marcelis die Bruyn - 17 G 1 st 2 ort.
SAH 1431 SR 1579/80
5-12 van mr. Willem van Bremen Andriess scerprichter deser stadt van eenen huyse gestaen in Arnt Berwouts straetken gecoft tegens Zeger Henricx cs - 3 G 16 st.
SAH 1431 SR 1579/80
11-1 van Jan Dierick Peeters van eenen huyse ende vier cameren staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Philipss soone Willem Jan Beyens ontfangen den 60en penn - 8 G 3 st.
SAH 1431 SR 1579/80
12-1 van Welt Rovers van eenen huyse staende opten Wintmolenbergch gecoft tegens Robbrecht van Covelens - 10 G 13 st.
SAH 1431 SR 1579/80
ten selven dage (12-1) van heer ende mr. Henrick vander Weyden pastoir vanden bagynhoff van eenen huyse staende inde Peperstraet tegens over de bagynenpoort gecoft tegens Jenneken vanden Hovel - 6 G 11 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Jannen Peeters swertvegers van eenen huyse staende opten hoeck vande ridderstraet gecoft tegens Joosten van Berckel synen schoonvader - 26 G 12 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Hanrick Roggen van twee saerweyen gelegen opte Donck gecoft vande weduwe Ariaen Egberts - 2 G.
SAH 1431 SR 1579/80
van Cornelis Janss van Roy van een camer staende after Damen opten Vuchterendyck gecoft vanden selven Damen - 31,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Matheus Roeloffs van eenen huyse erff hoff staende in Sint Jacopsstraet gecoft tegens die meesters vanden sinnelooshuys - 5 G 12,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Willem Adriaens van huys hoff gestaen tot Hintham opten stewech gecoft van Cornelis Henricx - 2 G 18 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Dierick Daniels van eenen huyse staende inde Wintmolenberchstraet gecoft van Abraham Janss - 33 st 1 ort.
SAH 1431 SR 1579/80
van Willem Wouters van eenen huyse gestaen inde Diepstraet gecoft van Dierick Daniels cs. - 3 G 6 st 2 ort.
SAH 1431 SR 1579/80
2-2 van Arnt Lievens van een huys gestaen inde Vuchterstraet gecoft tegens die momboirs van Jan Jacops Rutgers - 13 G 17,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
13-2 van Walraven van Hees van een dordepart van eenen huyse genoempt het ossen hooft gecoft tegens Anneken dochter Jan Reynders - 2 G 2,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Rut vander Moelen van drie mergen lants gelegen buyten Sint Anthonis poort byde nyeuwen dyck gecoft van Jan Gecx - 5 G 6 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Jan Henricx Coenen van eenen huyse gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens mr. Cornelis Eymberts - 4 G 8,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Diericken Andriessen van eenen huyse staende inde Ortenstraet gecoft tegens Heesken weduwe Willems Boyen - 8 G 16,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Joost de Bruyn van eenen huyse gestaen onder die cameren genoempt inde maen metter sterren gecoft tegens Hilleken Pottey - 12 G 15 st.
SAH 1431 SR 1579/80
29-2 van Henrick soone Lauwereyns van eenen huyse gestaen inde kerckstraet gecoft tegens Barber dr. Jan Reyners - 8 G.
SAH 1431 SR 1579/80
van Lambert Gerits van een huys met vier lopensaet lants gelegen opde Poeldonck gecoft tegen Bernt Geritss zyn broeder - 2 G 1,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Mathys vander Meer ende Reyner de Haes van een bleyckerye gelegen buyten die molenstege opte Donck gecoft tegens Lenarden Joosten - 58 G.
SAH 1431 SR 1579/80
van Goyart Janssen sceerslyper van eenen huyse gestaen aende cruyspoort inde Ortenstraet gecoft tegens Huyberden van Wel - 3 G 7 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Willem Wouters van een vierdepart van een camer gelegen inde Diepstraet gecoft tegens Lysken Vratselers - 3 st ort.
SAH 1431 SR 1579/80
van Jan Janssen cremer van eenen huyse gestaen aen die merct genoempt het hasewintken gecoft tegens de executeurs van Jannen Cloot - 24 G 19 st 2 ort.
SAH 1431 SR 1579/80
van Willem Pynappel van die helft van een camer gestaen int straetken van Best gecoft tegens Jacop Pynappel - 20 st 3 ort.
SAH 1431 SR 1579/80
van Meriken weduwe Rut Anssems van drie mergen lants gelegen op die Dungen int Wout gecoft van Willem Pennincx - 5 G 17 st ort.
SAH 1431 SR 1579/80
van Henrick van Griensven van eenen camp weylants gelegen aenden nyeuwen dyck gecoft tegens Jacop Laureyns - 10 G 18 st.
SAH 1431 SR 1579/80
24-3 van Reyner Bolants van drie wooningen ende eenen houtthuyn gelegen after dwilt vercken gecoft van Henrick Ariaens - 10 G 10,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
ten selven dage (24-3) van Jan Huyberts van eenen huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft van Frans Michielss van Soemeren - 7 G 12 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Jan Marten Goyarts van een huys gestaen opt Hinthamereyndt gecoft van Willem Franssen die Luwe - 2 G 6 st 12 d.
SAH 1431 SR 1579/80
van Jacop Anthoniss van een halff huys gestaen inde kerckstraet genoempt die drie ruyten gecoft vande executeurs Lysbeth weduwe Arnts Ermers van Os - 2 G 11,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
20-4 van Everart vande Water van eenen huyse staende op doude Diese gecoft van Jacoppen Sanders - 24 G 15 st.
item ten voors dage (20-4) vanden selven Everart vande helft van twee cameren staende in darme fratersstraetken by hem gecoft tegens den voors. Jacoppen Sanders - 28 st.
SAH 1431 SR 1579/80
26-4 van Adriaen Adriaenss van drie huysen staende by Sint Anthonis poort gecoft tegens de erffgenamen mr. Jan Nemius - 8 G 7 st 2 ort.
SAH 1431 SR 1579/80
van Cornelis Diericx van een huys hoff gelegen op Vranckenhoffstadt gecoft van Ariaen Hermans - 7 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Jenneken weduwe Ghysbert Luekemans van eenen huyse gestaen opt Orteneyndt gecoft tegens Jan Janss van Venloo - 33 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Dierick Roeloffs van eenen huyse gestaen tot Hinthem opten stewech byden lymsier gecoft van Cornelis Henricx - 2 G 18 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Jacop Rutten van eenen huyse gestaen opt Hinthamereynt gecoft tegen Arnt Luenis Peeters - 11 G 3 st.
SAH 1431 SR 1579/80
30-5 van Adriaen Vossen van een huys gestaen op Franckenhoffstadt genoempt die roy ploech gecoft tegens Ariaen Vossen - 10 st.
SAH 1431 SR 1579/80
15-6 van Jacop Mathyssen van eenen camp weylants gelegen int bosvelt groot ontrent anderhalven mergen gecoft tegen Jannen van Santen - 5 G 5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
den selven dage (15-6) van Henrick Willems van Beeck een achtienste gedeelt van een huys ende erve gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt Griensven gecoft tegens Diericken Diericx cs. - 15 st 1 ort.
SAH 1431 SR 1579/80
16-6 van Aelken dr. Jeronimus vanden Stewech van eenen huyse staende inde Peperstraet gecoft vanden erffgenamen Mechtelt dr. Jans van Meel - 6 G 19 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Gerit Geritss van eenen mergen lants gelegen tot Orten inde slaegen aent hecken in eenen camp lants van vier mergen gecoft tegens Jacoppen Janss Prekers - 2 G.
SAH 1431 SR 1579/80
van eenen huyse den bruynswycker genoempt staende inde Hinthamerstraet gecoft tegens Emonden inde halff maen - 5 G 5,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Jan Jacops van eenen huyse staende opten Vuchterendyck gecoft van Dierick Ghysberts cs. - 6 G 13 st.
SAH 1431 SR 1579/80
16-7 van Gerit Janss van eenen huyse genoempt die blauw cuyp gestaen inde Vuchterstraet gecoft van Gultken Pynappel - 25 G.
SAH 1431 SR 1579/80
van Lenart Roeloffs van een huys gestaen aen de Hinthamerpoort gecoft van Hens van Geffen - 8 G 2 st 8 d.
SAH 1431 SR 1579/80
19-8 van Goyart van Engelant van seven mergen lants gelegen inde swaen campen tot Orten by Maelstrum gecoft tegens de kynderen Ygroms Pottey - 4 G 3 st.
SAH 1431 SR 1579/80
20-8 van Jannen Everts van eenen camp genoempt Mularts camp gelegen buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens mr. Jacop Donck - 4 G 7 st.
SAH 1431 SR 1579/80
31-8 van Peeteren Franss van eenen huyse staende inde corenstraet gecoft tegens Diericken Pelgrum cs. - 6 G 16,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
ten selven dage (31-8) van Roeloff vanden Venne van een huys staende in Sint Jorisstraet gecoft tegen Aelken wed. Henrick Goessens - 3 G 6,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
1-9 van Goyart van Engelant vanden convent vanden claren wegen van een stuxken lants daer haer moelen op staet liggende tot Hintham opten steewech gecoft tegens Cornelis van Engelant - 26,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
3-9 van Huyberden Pauwels van eenen huyse staende inde Wintmolenberchstraet gecoft tegens Cornelia Jacops - 5 G 8 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Roeloff Willems tot Hintham van een stuck lants mit eenen hoff gelegen tot Hintham gecoft tegens Willem Ariaens - 34 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Hanrick Henricx Rutten van een stuck lants gelegen opte Dungen opt Sporct gecoft van Huybert Andries seyssemaker - 27 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Henrick die Raet van eenen huyse staende after die tolbrugge by hem vercregen by accorde tegens den erffgenamen Jans van Bladels - 4 G 3 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Andries Voss vande helft van eenen huyse gestaen inde Putstraet gecoft tegens Cornelis de Haen cs - 21 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Anna wed. Diericks van Gent van eenen huyse gestaen inde Putstraet gecoft tegens Anneken Scellens - 5 G 13,5 st.
SAH 1431 SR 1579/80
van Willem Wouters van een hoffstadt gelegen tot Hintham gecoft van Jan Bernts - 12 st.
SAH 1431 SR 1579/80
24-10 van Jenneken ende Elysabeth gesusteren kynderen Lodowycx tymmermans van eenen huyse staende inde Postelstraet gecoft tegens Anneken Gysselen - 11 G 5 st.
SAH 1432 SR 1580/1
item van Gerit Janss potbackere van eenen huyse staende in die Ortenstraet genoempt den ploech gecoft tegens Arnden van Bruegel cs. - 15 G 10 st.
SAH 1432 SR 1580/1
11-10 van Willem van Os van eenen huyse staende in Sint Jacopsstraet gecoft tegens Jacoppen Heys - 18 st.
SAH 1432 SR 1580/1
van Jan Peters Want van een huys staende inde Kerckstraet genoempt de son ende maen gecoft tegens Jutken Hanricx Hannen - 9 G 5 st.
SAH 1432 SR 1580/1
30-12 van Jacop Beyaerts van Oisterwyck van een huys staende inde Diepstraet gecoft tegens Willem van Achelen scouteth van Maeslant - 11 G 16 st 2 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
12-1 van Adriaen Corneliss smit van een ledige erffenisse inde Postelstraet gelegen gecoft tegens het groot gasthuys - 21 st.
SAH 1432 SR 1580/1
20-1 ontfangen van Goyart Pauwels van Lieshout van drie mergen lants gelegen int Boschbroeck byde Eyckendonck gecoft tegens derffgenamen van mr. Henricx van Uden - 5 G 2 st.
SAH 1432 SR 1580/1
van mr. Jacop van Berchem van eenen huyse inde Ortenstraet staende genoempt het huys van Yselsteyn gecoft tegens den heer van Hemert oft zynen gemechtichden - 17 G 4 st.
SAH 1432 SR 1580/1
21-1 van Cornelis Marcus bontwercker van eenen huyse staende inde Kerckstraet genoempt die doirne croone gecoft tegens Robbrecht van Montfoirt - 12 G 10 st.
SAH 1432 SR 1580/1
27-1 van Jannen van Wieringen van een huys staende inde Hinthamerstraet gecoft tegens de weduwe Goyaerts Pynappel - 30 G.
SAH 1432 SR 1580/1
19-1 van Willem van Beeck van een loepensaet lants gelegen opte Dungen op Griensvenne gecoft van Heesken dochter Willems van Berck - 6 st.
SAH 1432 SR 1580/1
van Aert inden buydel van een dordepart van eenen huyse staende inde Vischstraet genoempt den entvoogel gecoft tegens mr. Jannen soone mr. Dominici Schenckels - 3 G 1 st 2 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
16-1 van mren. Jannen Darkennez van vier ende een halff hont lants gelegen int boschvelt gecoft tegens Dierick Aelberts Pelgrum - 25 st.
SAH 1432 SR 1580/1
9-2 van Jacop Janss van Roye van eenen huyse staende aen het Loeffs brucxken gecoft tegens Herbert Janss screynwercker - 5 G 18 st.
SAH 1432 SR 1580/1
21-2 van Goessen Hanricx vanden Dungen van drie caemeren staende inde Diepstraet gecoft tegens Walraven van Hanenberch - 3 G.
SAH 1432 SR 1580/1
ten voors dage (21-2) van Aert Stevens van een huys staende opt Orteneyndt after Sinte Peterscapel tegens Peter Diericx cum suis als mombaeren gecoft - 38 st.
SAH 1432 SR 1580/1
25-2 van Adriaen Martens van eenen huyse staende after Sinte Peters kercke gecoft tegens Heylken Lobben - 18 st 1 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
1-3 van Symon Henrick Voets van een huys staende opten Papenhuls gecocht tegens die kynderen Gerits van Gerwen ende Lambert Ghysberts als erffgenamen van heer Marcelis van Roy ende Cathalyn Roovers - 14 G.
SAH 1432 SR 1580/1
2-3 van Huybert soone Huybrechts van Merendonck van eenen huyse hoff ende erve groot omtrent 12 lopensaet lants gelegen opte Dungen opte Sporckt gecoft tegens Sophia dochter Henrick Weygergancx cum suis - 10 G 5 st.
SAH 1432 SR 1580/1
3-3 van Gerit Janss van Vucht van eenen huys staende inde Vuchterstraet gecoft tegens de weduwe Jans Hermans ende de mombaeren van haeren kynderen - 45 G 10 st.
SAH 1432 SR 1580/1
4-3 van Delis Janss van Oss van een sestersaet lants gelegen opte Dungen opte Sporckt gecoft tegens Jacoppen Spierincx - 25 st.
SAH 1432 SR 1580/1
7-3 van Fyken weduwe Peter Hanricx van eenen halven huyse hoff ende erve staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Gerit Willems becker - 2 G 9 st.
SAH 1432 SR 1580/1
13-3 van Claes Hanrick Gerits vande helft van eenen hoeybeempt groot int geheel twee mergen lants gelegen opte Sporckt onder die Dungen gecoft tegens Jan Zeberts cs - 2 G 8 st.
SAH 1432 SR 1580/1
13-2 van Adam van wegen Arnden inden buydel van eenen huyse staende aende Merct genoempt die drie monicken gecoft tegens Huyberden Claess in die drie monicken - 24 G 10 st.
SAH 1432 SR 1580/1
13-3 van Jannen Adriaens smit van eenen huyse staende opt Orteneyndt gecoft tegen Michiel Mathyss - 7 G 8 st.
SAH 1432 SR 1580/1
14-3 van Lambert Goyarts van een huys staende opt Orteneyndt gecoft tegens mr. Roeloff Luekemans - 10 G 5 st.
SAH 1432 SR 1580/1
15-3 van Michiel Mathys Claess van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet genoempt die drie kandelaers met eenen stal oft slachhuys daer after aen staende gecoft tegens Adriaen van Helmont - 9 G.
SAH 1432 SR 1580/1
17-3 van Hanrick Geraerts van eenen huyse erve ende hoff staende inde Wyntmolenberchstraet gecoft tegens Ariken weduwe Hanrick Hanricx Coenen - 4 G 12 st.
SAH 1432 SR 1580/1
ten daege voors (17-3) van Willem Adriaens van eenen camp hoylants groot omtrent 13 hont gelegen tot Ortten gecoft tegens Hanrick Willems nastelmaecker cs. als mombaeren - 5 G 16 st.
SAH 1432 SR 1580/1
18-3 van Herman Diericx brouwer in Sint Tacht van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet beneffen het huys van Megen gecoft tegens Coenraet Janss blauwverwer - 6 G 6 st 2 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
23-3 van Heymerick Jan Heymerycx van eenen halven huyse staende inde Sint Jacops straet gecoft tegens Loywys Diericx alias BLoemen - 4 G.
SAH 1432 SR 1580/1
1-4 van Lowysa voors (Diericx alias Bloemen) van eenen huyse staende tegens over die Ridderstraet gecoft tegens Jannen Kaers Thomass - 10 G.
SAH 1432 SR 1580/1
7-4 van Willem Peter Jacops van eenen huyse after die Tolbrugge gecoft tegens Cornelis Roelofs spelmaecker - 7 G 6 st 2 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
20-4 van Lenaert Roeloffs vanden Dungen van een huyse staende opt Hinthamereyndt gecoft tegens mr. Lenaert Voss - 4 G 3 st.
SAH 1432 SR 1580/1
29-4 van Cristophelen Hacken van anderhalven mergen lants gelegen byde Eyckendonck gecoft tegens Lambert Hanrick Coppen - 3 G 10 st.
SAH 1432 SR 1580/1
20-5 van Thonis Arnts van Wyck molder van een vierdepart van een moelen staende buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens Jannen Peters met zynen mombaers - 2 G 1 st 3 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
van Rogieren van Broeckhoven van eenen huyse genoempt die croone van Vranckryck gecoft tegens Jannen vande Kerckhoff cs - 30 G 15 st.
SAH 1432 SR 1580/1
23-5 van Maryken weduwe Herman Jan Wonders van seeckere erffenisse gelegen tot Ortten gecoft tegens Mechtelt weduwe Peter Diericx - 2 G 7 st.
SAH 1432 SR 1580/1
3-6 van ... (niet ingevuld) weduwe Willem Hanricx van Borchloon van een huys met twee caemeren daer beneffens staende inde Postelstraet gecoft tegens derffgenamen Diericxken Hermans - 4 G 16 st 2 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
8-6 van Hanrick Arnts van een helft in eenen camp lants van drie mergen gelegen opte Dungen ter plaetsen genoempt int Boschbroeck gecoft tegens den mombaeren vande kynderen wylen Laureyns Arnts - 2 G 11 st.
SAH 1432 SR 1580/1
21-6 van Adriaen van Helmont van een huys staende opt Hinthamereyndt het haesken genoempt gecoft tegens den swesteren - 7 G 2 ort s.
SAH 1432 SR 1580/1
ten daege voors (21-6) van Evert Janss alias Evenquaet van twee caemeren staende opt Hinthamereyndt int Waterstraetken tegens Ariaen Jan Goerts van Helvoirt gecoft - 33 st.
SAH 1432 SR 1580/1
27-6 van Jenneken weduwe Rut Janss van eenen huyse staende inde Ortenstraet tegens over den convente vande Geertruyen gecoft tegens Goyaert Art Everts - 12 G 1 st 2 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
31-7 van Gheraert Janss van eenen huyse ende caemere staende opt Orteneyndt genoempt den ruese gecoft tegens Lenaert Arnts - 2 G 8 st.
SAH 1432 SR 1580/1
2-8 van Goyaert van Engelant ende Reyner Ygrams Pottey van een vierdepart van eender moelen staende buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens Adriaen Lambrechts - 2 G 1 st 2 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
12-8 van heer Jan vande Horrick van een caemer staende after die Tolbrugge tegen over het clooster gecoft tegens Peter Rycken - 6 st.
SAH 1432 SR 1580/1
19-8 van Johan Baptista Vincipro van een huys staende inde Buertschestraet gecoft tegens Jannen Anthoniss int Hert - 4 G 12 st.
SAH 1432 SR 1580/1
ten daege voors (19-8) van Goyaertken dochter Willem Jan Peters van eenen huyse met twee caemeren staende opten hoeck vande volderstraet tegen over den doolhoff gecoft tegens derffgenamen van Jacop Peter Janss - 5 G 18 st.
SAH 1432 SR 1580/1
van Margriet Luekemans van een hellicht van een hoffstadt gelegen tot Hintham gecoft van Jan Adriaen Hoirkens cs. - 7 st 2 ort.
SAH 1432 SR 1580/1
van Hanrick Willems van Beeck vande helft van een stuck hoplants ende een stuck ackerlants gelegen opte Dungen op Griensvenne gecoft tegens Claessen ende Cornelissen gebruederen kynderen Hanrick Jacopss van Griensvenne - 24 st.
SAH 1432 SR 1580/1
van Gerit Rutten van Bocxsmeer van een huys staende opt Orteneyndt genoempt den bellaert gecoft tegens Adam vanden Laer metten mombaers vande onmundige kynderen Peters van Antwerpen - 28 G 8 st.
SAH 1432 SR 1580/1
van Gerit Bernier Goyairts van een gesete met syn toebehoorten gelegen opte Dungen gecoft vande mombaeren der kyndern Jan Aert Pels - 5 G 5 st.
SAH 1432 SR 1580/1
30-9 van Adriaen Adriaens van huys erve ende hoff gelegen opte Poeldonck gecoft tegens Adriaen Janss - 7 G 10 st.
SAH 1432 SR 1580/1
van Jan Daniels Anthoniss van eenen huyse staende aende merct genoempt den witten helm gecoft tegens die kynderen Reynder Beck - 27 G 10 st.
SAH 1432 SR 1580/1
17-10 van Henrick Jans van Goch van eenen huyse staende inde Postelstraet geheeten den snaphaen gecoft tegens Roeloff Roeloffs ende Jan Salomons - 3 G 6 st.
SAH 1433 SR 1581/2
10-11 van Rutger Claess van twee mergen weylants gelegen buyten sint Anthonis poort aenden nyeuwen dyck gecoft tegens Geerling van Balen - 3 G 17,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
13-11 van Anthonis Lamberts van eenen huyse erffhoff ende houtthuyn staende opt Orteneynde byder Ortenpoorte gecoft tegens Cornelis Peeters screynwercker cs - 5 G 9 st 5 d.
SAH 1433 SR 1581/2
20-11 van Mariken weduwe Herman Jans Wonders van eenen huyse erve hoff ende olymoelen staende opt Hinthamereynde tusschen beyde die poorten aldair gecoft tegen Adriaen Deliss - 5 G 10 st.
SAH 1433 SR 1581/2
2-12 van Goessen Peters van Gheffen van twee huysen staende opt Orteneynde tegens over Sinte Peeters kercke gecoft van Jan Matheus van Helmont cs - 12 G 18 st.
SAH 1433 SR 1581/2
4-12 van Henrick Ghysberts van een stuck lants gelegen opte Poeldonck gecoft tegens derffgenamen Lucas ende zyn weduwe - 2 G 6 st.
SAH 1433 SR 1581/2
4-1 van Jan Janss die Louwe van een halff huys erve ende hoff staende opt Hinthamereyndt gecoft tegens Anthonis Prekers - 7 G 16 st.
SAH 1433 SR 1581/2
9-1 van Lenart Back vander helft van eenen huyse erffve ende hoff gestaen ende gelegen inde Diepstraet gecoft tegens Jacop Arnt Bruesselmans - 2 G 8 st.
SAH 1433 SR 1581/2
ten selven dage (9-1) van mr. Willem Henricx Molengraeffs barbier van eenen huyse staende opte Mulenbrugge gecoft tegens Arnt Wouters inde name van zyn huysvrouwe als weduwe Jan Jacops - 8 G 10 st.
SAH 1433 SR 1581/2
13-1 van Pauwels Janss van een huys staende opten Vuchterendyck naest de erffgenamen van Herman Ooms gecoft tegens Baetken Bernts - 5 G.
SAH 1433 SR 1581/2
15-1 van Adriaen Peeters van een seste gedeelt van eenen huyse ende erffenisse groot ses lopensaet lants gelegen opte Dungen aende Poeldonck gecoft tegens Yken syn suster - 1 G 7 st 3 ort.
SAH 1433 SR 1581/2
17-1 van Jannen Riemers van een camer gelegen in Sint Anthonisstraet gecoft tegens derffgenamen van Wouter Peeters van Hees - 3 G 4,5 st 5 d.
SAH 1433 SR 1581/2
23-1 van Marcelis Dionys van Vladracken van eenen huyse hoff erffve achterhuys met een brauwerye gestaen opt Orteneynde genoempt doude sonne gecoft tegens Goyarden Henricx van Cuyck - 10 G 10 st.
SAH 1433 SR 1581/2
ten selven dage (23-1) van Jacop Diericx van een huys staende inde Hinthamerstraet tegen over Sint Acht gecoft tegens Jan Mathyssen vande Meer - 10 G 12,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
ten voors dage (23-1) van Gerit Daniels van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet by Sint Annen capelle genoempt het hasewintken gecoft van Jan Mathyss vander Meer - 3 G 19 st.
SAH 1433 SR 1581/2
29-1 van Thomas Willems metser van huys erff hoff ende achterhuys staende opten Vuchterendyck naestden sueten naem Jesus gecoft tegens die momboren vanden kynderen Joost Lambrechts - 5 G 11 st 1 ort.
SAH 1433 SR 1581/2
30-1 van Willem Henrick Joosten molder van huys erff staende inde Wyntmolenberchstraet gecoft tegens Dingen weduwe Jan Janss cs. - 5 G 11 st 3 ort.
SAH 1433 SR 1581/2
3-2 van Jan Arnt Coenrarts van Wesel van eenen huyse erffve achterhuys stallinge staende inde Sadelstraet genoempt den rooden schilt gecoft tegens Elisabeth ende Ermgart dochtern Jan Reyners - 21 G 18,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
6-2 van Willem Wouters Gerits molder van eenen huyse erffve hoff ende achterhuys staende opt Hinthamereynde gecoft tegens Jacop Hermans molder cs. - 5 G 3 st 2 ort.
SAH 1433 SR 1581/2
9-2 van Lambert Diericx van eenen huyse erffve ende eenen halven hoff staende opten Vuchterendyck tussen beyde die poorten aldair gecoft tegens Marcelis Goyarts - 5 G 8,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
12-2 van Willem Adriaens van eenen huyse ende erffenisse gelegen opt Orteneynde gecoft tegens Gerart Luekemans ende Henrick de Bruyn - 7 G 10 st 5 d.
SAH 1433 SR 1581/2
19-2 van Jannen Cristophels van een huys erffve ende hoff gelegen opten Ouden Huls naest Bacx poorte gecoft tegens den mombaren der kynderen Jan Martens - 7 G 1 st 3 ort.
SAH 1433 SR 1581/2
21-2 van Jan Lamberts vande Moelen van eenen huyse ende erve staende inde Kerckstraet byden put gecoft tegens Jannen Mathyss vander Ameyden - 7 G 18 st.
SAH 1433 SR 1581/2
27-2 van Goessen Ghysberts van eenen huyse erve ende hoff staende inde Hinthamerstraet tegen over St.Jacopsstraet gecoft tegens de kynderen Jans Wuesten - 14 G 8,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
ten selven dage (27-2) van wegen Daniel Diericx van Wyck van eenen huyse erve ende brouwerye staende opten hoeck van Sint Anthonisstraet genoempt den wildeman gecoft tegens derffgenamen Jans Everts alias Lichart - 26 G 7 st.
SAH 1433 SR 1581/2
2-3 van Lyntken weduwe Arnt Mars van huys, erve ende afterhuys staende by Sint Anthoniscapel genoempt de moelen gecoft tegen Jannen vande Laer de jonge - 9 G 3 st.
SAH 1433 SR 1581/2
9-3 van Marcelis van Casteren van een huys twee afterhuysen met plaets ende hoff gestaen inde Hinthamerstraet tegen over de gruen poort gecoft tegens Mathys Mathyss ende Dierick Zeben - 12 G 12 st.
SAH 1433 SR 1581/2
12-3 van Jutken weduwe Peeter Willems vander Merendonck van eenen camp lants groot anderhalven mergen gelegen int Boschbroeck byde aude Baseldonck gecoft tegens Anthonis Claess vanden Dungen - 4 G 12 st 10 d.
SAH 1433 SR 1581/2
13-3 van Henrick Peeter Artss van eenen huyse erffve ende hoff staende opt Hinthamereyndt tusschen beyde die poorten gecoft tegens die momboiren vande ombejairde dochter Ancems van Herpen - 7 G 14 st 8 d.
SAH 1433 SR 1581/2
6-4 van Rutger Lamberts van eenen camp lants groot drie mergen gelegen opte Boydonck onder Dungen gecoft tegens Jacop Pauwels van Bladel - 9 G.
SAH 1433 SR 1581/2
28-4 van Diericken vanden Berge van eenen mergen lants gelegen buyten Sint Anthonis poort opten Aacant gecoft tegens Jannen vande Laer - 22 st.
SAH 1433 SR 1581/2
ten selven dage (28-4) van Jannen Janssen vander Moelen van eenen huyse staende opt Hinthamereyndt byder poorten aldair gecoft tegens Jannen vanden Laer - 7 G 15 st.
SAH 1433 SR 1581/2
5-5 van Heylken weduwe Jan Hermans Vluggere van een halffhuysken staende opten Ulenborch by haer vercregen by manier van transactie van Henricken van Tulden - 2 G 6,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
10-5 van Wouter Cornelis vander Braken van huys erve ende hoff met twee cameren staende opten Vuchterendyck gecoft van Matheus Aelberts brouwer - 7 G 18,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
6-6 van Peeter Franssen van huys erve ende achterhuys genoempt de swarte lerse gestaen after den minnebruederen clooster ende noch een huysken staende over het water genoempt die drie pater noster corens gecoft tegens Lieven Geritss - 45 G 8 st.
SAH 1433 SR 1581/2
9-6 vuyt handen mr. Gerart Diericx hoeffsmit van huys erve etc. staende inde karstraet opten hoeck van het lootgietersstraetken gecoft tegens Henricken Heeren - 9 G 4 st.
SAH 1433 SR 1581/2
15-6 van Willem Hendricx van Bartwyck van eenen molenwerff ende een campken lants daeraenliggende gelegen tot Hinthem opten Stewech gecoft tegens den dekenen ende gesworen vanden ambacht vande loyers - 4 G 10 st.
SAH 1433 SR 1581/2
ten dage voors (15-6) van Gerit Robben ende Pelgrum Geritss van een camer staende inde mortel gecoft tegen Peeter Diericx ende Jan Janss - 21 st.
SAH 1433 SR 1581/2
18-6 van Jan Claessen mesmaecker van vier cameren staende int langstraetken van Best gecoft tegens Boudewyn Janss mesmaecker - 2 G 7 st 5 d.
SAH 1433 SR 1581/2
6-7 van Peeter Willems van eenen huyse ende erffve staende ende gelegen opt Hinthamereyndt tussen erffenisse Dierick Bourgers ende Mariken Henrick Wonders gecoft tegens mr. Jan de Vriese - 2 G 15 st.
SAH 1433 SR 1581/2
ten dage voors (6-7) van Peeter soone Huybrecht Janss des beyermans van eenen huyse staende naest het vleeshuys tegens over den rosen crans gecoft tegens Andries van Gerwen - 20 G 18,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
30-7 van Huybrecht Andriess van eenen achterhuys met een stuxken van eenen hoff gestaen ende gelegen opt Hinthamereyndt by den paus toren gecoft tegens de weduwe van Goyart Henricx genoempt Cornelia - 26 st 6 d.
SAH 1433 SR 1581/2
6-8 van Tielman Hagens van eenen huyse staende achter het Wiltvercken gecoft tegens Rogieren s. Peeters van Broeckhoven - 5 G 6,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
25-8 van Huybert van Liebergen van twee dordegedeelten van eenen huyse erve ende ledige plaetsse staende inde Hinthamerstraet genoempt Sint Thonis inden wolsack gecoft tegens Jannen Kars ende Peeter Wouters blauverwer - 7 G 6 st.
SAH 1433 SR 1581/2
van Ghysbert vande Velde van wegen Jans Michiels van een halff wyntmuelen staende buyten de Vuchterpoort gecoft tegens Arnden van Bruegel cs. dairvan de veste overlange is gesciet dair van ontfangen - 10 G 7,5 st.
SAH 1433 SR 1581/2
15-10 den cloveniers schuts van eenen huyse staende opt Hinthamereyndt genoempt die hoffstadt by hen gecoft tot haeren bogart tegens Wouteren Tuelinck ende is byden heeren den 60en penn. daeraff hen gesconcken daeromme alhier nyet.
SAH 1434 SR 1582/3
20-10 van Anthoni de Raet van een caemer gestaen after die mandemekers gecoft tegens Aerden van Varick - 5 st.
SAH 1434 SR 1582/3
6-11 ontfangen vuyt handen van Goyart van Engelant van seeckere caemeren ende erffenisse gelegen inde Verwerstraet opter plaetsen genoempt inden bogart - 13 st.
SAH 1434 SR 1582/3
17-11 hebben de heeren scepenen gesconcken den 60en penn Philips Sanders van een huys dwelck hy heeft moeten affbreeken ter ordinancie vande voors heeren staende tegens over den nobel after den minderbroeders daeromme alhier nyet.
SAH 1434 SR 1582/3
28-11 van Marten Gerarts van Lotthum van seeckere huys ende erve ende afterhuys staende opt dOrtteneyndt gecoft tegens Hanrick die Bruyn - 11 G 5 st.
SAH 1434 SR 1582/3
ten voors dage (28-11) van Jannen Diericx van een huys gestaen aende weverplaets gecoft tegens Jannen Roeloffs - 6 G.
SAH 1434 SR 1582/3
van Pauwels Joosten van Croonenborch van huys erve ende hoff gelegen opten Vuchterendyck genoempt den wyngart gecoft tegens Anneken weduwe Jans die Louw - 5 G 6 st.
SAH 1434 SR 1582/3
van Jacop Anthonis van erve huys ende afterhuys staende inde Orttenstraet genoempt den ancker gecoft tegens den momboiren vande kynderen Jans Joppen - 5 G 10 st.
SAH 1434 SR 1582/3
13-12 van Jannen Zegers inde witte leers van een huys staende inde Vuchterstraet byde moelenbrugge genoempt de eechde gecoft tegens de kynderen Jans Vogels - 11 G 10 st.
SAH 1434 SR 1582/3
10-1 van mr. Adam van Osch cirurgyn van huys erve hoff ende afterhuys staende inde Vuchterstraet genoempt den witten leeuw gecoft tegens Margriet weduwe Jans Lievens - 18 G.
SAH 1434 SR 1582/3
van Hanrick Roggen van huys erve hoff ende achterhuys staende inde Vuchterstraet genoempt den witten valck gecoft tegens de weduwe Jan Lievens - 11 G 3 st.
SAH 1434 SR 1582/3
van Dierick Arnts van Schayck van seeckere huys ende afterhuys staende inde Ortenstraet by Sinte Peters capel gecoft tegens mr. Jacop van Berchem - 4 G 10 st.
SAH 1434 SR 1582/3
14-1 van Jan Lamberts van Oirl van twee scaeren weyen gelegen buyten St.Janspoirt opt Donck gecoft tegen Hanrick Roggen - 2 G 7 st 2 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
15-1 van Sebastiaen Peter Gerarts van een huys erve hoff ende achterhuys staende binnen deser stadt opt Orteneynde byde poort aldaer gecoft tegens Jan Ariaens smit - 7 G 6 st.
SAH 1434 SR 1582/3
van Cornelis vande Leemput van huys erve ende hoff gestaen inde Verwerstraet gecoft tegens Elysabeth Matheus Pauweter - 12 G.
SAH 1434 SR 1582/3
29-1 van Willemen Huyberts van een huys erve hoff ende afterhuys staende opt Hinthamereyndt byde Zwengelbrug gecoft tegen Lysken van Stiphout - 5 G 2 st 2 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
1-2 van Hanrick Willems van Beeck vande helft van drie mergen hoylants gelegen after doude Baseldonck buyten St.Anthonispoort gecoft tegen Jannen Bartholomeuss - 2 G 12 st.
SAH 1434 SR 1582/3
1-2 van Jan Diericx raymaecker van een huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegens Gerarden Luekemans - 11 G 15 st.
SAH 1434 SR 1582/3
21-2 stylo novo van Jan Dierick Peters raymaeker van een hooffken gelegen buyten die Vuchterpoort gecoft tegens Cornelis Osmans, Jannen Andriess ende Cornelis Janss - 17 st.
SAH 1434 SR 1582/3
ten selven daige (21-2) van Laureyns van Ortten van huys erve ende hoff staende opten Vuchterendyck genoempt den witten eenhooren gecoft tegens de weduwe van Arnden Janss pellenwever - 10 G 4 st 4 d.
SAH 1434 SR 1582/3
26-2 van Jannen de Gruyter van seeckere huys erve hoff ende afterhuys metten toebehoorten staende inde Burtsche straet genoempt der waepen van Amstelredam gecoft tegens dexecutueren mr. Jannen Nemius rectoir binnen deser stadt - 8 G 17,5 st.
SAH 1434 SR 1582/3
ten voors daige (26-2) van Jannen Bernts van huys erve ende hoff naest den voors huyse staende gecoft tegens dexecutueren mr. Jans voors (Nemius) - 2 G 7 st 6 d.
SAH 1434 SR 1582/3
ten selven daige (26-2) van Anna Goyarts vande helft van huys erve ende hoff metten achterhuyse staende opt Orteneynde tegens over St. Peter capel gecoft tegens dexecutueren voors (Jan Nemius) - 7 G 10 st.
SAH 1434 SR 1582/3
1-3 van Aert Henricx van seeckere huys gestaen inde Karstraet genoempt het gulden pert gecoft tegens het capittel van Sint Jans - 7 G 19 st.
SAH 1434 SR 1582/3
7-3 vander weduwe van mr. Reynier Everswyns van een rente van 32 G jaerlicx haer by Jannen Rovers opgedraigen inne betaelinge vande coope van seeckere caemeren staende after den pauw inde Hinthamerstraet by Jannen Rovers gecoft vande kynderen der voors weduwe - 8 G 15 st.
SAH 1434 SR 1582/3
9-3 van Jan Leyten Peters van huys erve ledige plaetse metten brouwhuys gestaen inde Verwerstraet genoempt den cleynen ketel gecoft tegens Jannen Gerarts ende Geraert van Tulden als executueren van Maryken weduwe mr. Peter Droechmans van Borchworm - 19 G 3 st.
SAH 1434 SR 1582/3
13-3 van huys erve hoff ende vier caemeren staende opt Orteneyndt gecoft by Wouter Roelofs tegens Maryken dochter Elyas Baudewyns - 8 G 10 st.
SAH 1434 SR 1582/3
17-3 Gielis de Gruyter ontfangen den 60en penn. van seeckere huys erve hoff ende afterhuys staende opten ouden huls by hem vercoft voorde afterstaende lasten daer vuyt gaende aen Jannen de Gruyter zynen broeder mits daer vuyt geldende eenen losrente van 6 G tsamen - 36 st.
SAH 1434 SR 1582/3
22-3 van Wernaerden Grevenraet van seeckere huys staende inde Colperstraet gecoft tegens Marten Moons cs. als proost van ons L. Vrouwen broederschap - 5 G 12 st 10 d.
SAH 1434 SR 1582/3
ten selven daige (22-3) van Wouter Wouters van een erffenisse liggende inden mortel gecoft tegens Gerit Colen blauverwer - 3 st 5 d.
SAH 1434 SR 1582/3
26-3 van Gerart Janss van Ortten van huys erve hoven ende twee achterhuysen gestaen inde Orttenstraet gecoft tegen Lambert Goyarts van Empel - 5 G 16 st.
SAH 1434 SR 1582/3
27-3 van Willem Cornelis van Bocxtel van seeckere caemere staende after die drie mol gecoft tegens den mombaeren van Maryken dochter Gielis van Beeck - 27 st 1 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
30-3 van Anthonis Lodowycx van twee seste gedeelten van een huys staende onder de caemeren genoempt de croon gecoft tegens Ghysberden Daniels ende Jannen Rutten - 6 G 16 st 2 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
van Aryken Voegels cs van een dordengedeelt van een huys met zyn toebehoorten staende inde Hinthamerstraet neven den valck gecoft tegens Thonis Heymericx - 3 G 8 st 5 d.
SAH 1434 SR 1582/3
19-4 van Aert Willems van Beeck van huys erve hoff met een poort ende ganck staende in Sint Anthonisstraete gecoft tegens Emont Janssen brouwer - 37 st 2 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
25-4 van Jan Janss van Oirschot van huys erve ende hoff staende opt Hinthamereyndt gecoft tegens de weduwe van mr. Jacop den straetmaeker - 3 G 1 st.
SAH 1434 SR 1582/3
28-4 van Joerden Peter Loenis van Oisterwyck van huys erve ende hoff staende inde Burtsche straet gecoft tegens Geerling Peters - 2 G 18 st 3 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
van Gerit Jan Gerits van huys erve ende hoff genoempt het vosken gestaen inde Ortenstraet gecoft tegens mr. Roeloff Luekemans - 3 G.
SAH 1434 SR 1582/3
van Ariaen van Beeck van huys erve ende hoff staende inde Vuchterstraet genoempt St.Jacop gecoft tegens Anthonis Coebacx - 34 G 1 st 1 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
van Jan Willem Jacops van huys erve ende hoff staende opten Vuchterendyck gecoft tegen Jannen Robben - 6 G 6 st.
SAH 1434 SR 1582/3
van Eelken weduwe Roeloff Arnts van huys erve ende hoff staende opten Vuchterendyck gecoft tegen Lambertken dochter Lambert Brugmans - 5 G 11 st.
SAH 1434 SR 1582/3
van Ariaen van Empel van een huys met een plaetsche gestaen inde Ridderstraet genoempt de Peerboom gecoft tegens den mr. vanden grooten gasthuys ende de weduwe van Thomas Zeberts - 4 G 5 st 1 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
van Joost Denis van Malsen van een caemer staende opt Orteneyndt gecoft tegens de weduwe van Ghysbert Lueckemans - 23 st.
SAH 1434 SR 1582/3
11-5 van Jan Peters raymaecker van huys erve ende hoff etc staende opt Hinthamereynde gecoft tegen Jan Janss - 9 G.
SAH 1434 SR 1582/3
van Jan Everts van drie mergen lants gelegen by het Eyckendonck gecoft tegen Goyarden Pauwels - 5 G 2 st.
SAH 1434 SR 1582/3
van heer Peter vanden Bosch van seeckere huys erve ende hoff staende inde Peperstraet gecoft tegen derffgenamen van Rut Dierick Roelofss - 5 G 8 st.
SAH 1434 SR 1582/3
van Jan Rutten van Griensvenne van seeckere huys staende inde Borschestraet gecoft tegen derffgenamen van Ruth Dierick Roeloffs - 5 G 10 st 10 d.
SAH 1434 SR 1582/3
van Herbert Roeloff Bruessen van huys erve ende hoff staende inde Peperstraet tegen over de triniteyt gecoft tegens Wouteren van Oirl - 13 G 10 st 10 d.
SAH 1434 SR 1582/3
van Matheus Aelbrechts vander gaelderyen met zynen rechten ende toebehoorten staende raeckens aende Vuchterpoort tegens den schutters vande cloveniers gecoft 2 G 16 st 1 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
van Reynder Lambrechts van twee dorddegedeelten in een dordendeel van seeckere huys staende aende Vischmerckt genoempt den wildeman gecoft tegen Anthoni de Raet - 15 G 10 d.
SAH 1434 SR 1582/3
van Mathys Stoters van huys erve ende hoff staende op die oude Diese gecoft tegens Willemen Zomers - 9 G 4 st 10 d.
SAH 1434 SR 1582/3
21-7 van Hanrick Ariaens van Griensven van huys erve ende hoff gestaen inde Hinthamerstraet naest St.Jan gecoft tegen Emont Janss inde halff maen - 5 G 18 st 5 d.
SAH 1434 SR 1582/3
van Henrick vande Venne cs van huys erve ende hoff staende opt Hinthamereyndt tusschen beyde de poorten gecoft tegen Hanrick van Gerwen cs - 6 G 16 st 10 d.
SAH 1434 SR 1582/3
van heer Franchoys vander Borcht van huys erve ende hoff gestaen opten Papenhuls gecoft tegens mr. Marten Moons cs. als executuer des testaments Lysken Wouters - 4 G 16 st 10 d.
SAH 1434 SR 1582/3
18-7 van Coenrart die Wit van huys ende erve staende inde Ortenstraet gecoft tegen Jutken dochter Henricx van Peelt - 33 st 5 d.
SAH 1434 SR 1582/3
van Aelbrecht Symons van een huys staende inde Postelstraet gecoft tegen mr. Goyart die Ruyter - 2 G 4 st.
SAH 1434 SR 1582/3
3-8 van Henrick van Cueringen vande helft van een caemer staende inde Verwerstraet after de huysinge des voors Henricx gecoft tegens Aelbert Jaspers vander Lynden - 23 st 5 d.
SAH 1434 SR 1582/3
van Claes Gerits van Berlicom van huys erve hoff ende afterhuys gestaen opt Orteneyndt gecoft tegens Danielen van Wyck - 23 G 13 st 1 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
van Willem Diericx van huys erve ende hoff gelegen after de mandemaekers gecoft tegens Jacop van Eyck cs - 6 G 11 st.
SAH 1434 SR 1582/3
van Mathys Diericx van twee caemeren staende inde Hinthamerstraet gecoft tegens Anneken Peters Verdonck - 33 st.
SAH 1434 SR 1582/3
11-9 van Jan Igroms van huys ende erve gecoft tegens Cornelis van Os - 10 G 8 st 5 d.
SAH 1434 SR 1582/3
22-9 van Aert Dierick Roelofs van een dordengedeelt in een huys gestaen inde Vischstraet genoempt den entvoogel gecoft tegens Cornelis Janss vander Sluyss - 2 G 3 st 2 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
26-9 van Gerart Janss van een caemere gestaen in Sint Thonis straete gecoft tegens de weduwe Jan Willem Vendinx - 15 st.
SAH 1434 SR 1582/3
2-10 stylo novo van heer Peter Peelmans van een caemer staende inde Putstraet beneven derffenisse heer Peters voors gecoft tegen Gerit Brants - 26 st 1 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
4-10 van Hanrick Willems van Ortten van huys erve ende twee caemeren gestaen opte Orteneyndt genoempt den hantbooch gecoft tegens Maria Christiaens - 16 G 3 st 5 d.
SAH 1434 SR 1582/3
van Aert Diericx van 3,5 hont lants gelegen opt Deynhyms (doorgehaald: tot Roesmalen) gecoft tegen Willem Janss - 17 st 2 ort.
SAH 1434 SR 1582/3
van Peter Franss brouwer van huys erve ende afterhuys genoempt de swartte lersch gestaen after den brueren met noch een huys gestaen over de diese opten Ulenborch genoempt het paternoster gecoft tegen Lieven Gerarts - 45 G 7,5 st.
SAH 1434 SR 1582/3
14-10 van Oeken Cornelis Snabben van een huys gestaen int aude gasthuysstraet gecoft vande gasthuys mr. - 3 G 8 st.
SAH 1435 SR 1583/4
29-10 van Matheus Jaspers van een huys gestaen opten dyck genoempt den cleynen valck gecoft tegens Joachim Peeters nastelmaker - 6 G 17,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Dierick Willems van Empel van een huys gestaen byde Berbercapel genoempt het segelhuys gecoft vande momboiren vande kynderen Jans vanden Hovel - 4 G 4 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Diericken Adriaens van eenen halven mergen lants gelegen int twee mergen inde Vliertsche campen int boschvelt gecoft tegens Jannen Janss van Engelen - 33 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Jan Henrick Delissen van een kempken lants groot ontrent twee mergen gelegen opde Dungen gecoft tegens Henrick Spierincx - 3 G 5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
10-11 van Willem van Bueren van een vyffste gedeelt van eenen huyse gestaen inde colperstraet beneffen het wit cruys gecoft van Cristiaen Cristoffels - 22 st.
SAH 1435 SR 1583/4
18-11 van Goyart van Engelant van seeckeren moelenwerff gelegen buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens Arnden inden buydel - 20 st.
SAH 1435 SR 1583/4
3-12 van Goessen Bouwens van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Matheus Alarts - 8 G 2 st 4 d.
SAH 1435 SR 1583/4
van Jan Rutten van Griensvelt van zeecker lant gelegen opte Dungen genoempt de hooch poeldonck gecoft tegens Marten Reynders - 2 G.
SAH 1435 SR 1583/4
van Gerit Luekemans van een huys staende in de Verwerstraet gecoft tegens de weduwe Goyarts Buysen - 16 G 13 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Aelbert Gerits van een huys gestaen in Sint Jorisstraet (er stond eerst Sint Jansstraet) gecoft van Mariken dr. Luenis Janss van Rysingen cs - 4 G 13 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Cornelis Wilberts van een huys gestaenin Sint Jacopsstraet gecoft vanden executeuren Daniels vanden Waelre - 5 G 5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van heer Cornelis Artss van een camer gestaen int straetken byde gevangenpoort - 15 st.
SAH 1435 SR 1583/4
16-12 van Peeter Peeters van Hinsberch van eenen huyse gestaen inde karstraet genoempt den wyngart gecoft tegens de weduwe Andries Andriess - 14 G 14 st.
SAH 1435 SR 1583/4
20-12 van Henrick Wouter Artss van twee cameren staende in Sint Anthonisstraet gecoft tegens de executeurs Daniel Michiels - 2 G 7 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van heer Peeter Peelmans van een camer staende inde lange Putstraet gecoft van Lysken Vinckelroy - 20 st.
SAH 1435 SR 1583/4
29-12 van Willem Peeters van een huys staende aenden hogenstewech gecoft tegens mr. Jan van Turnhout - 22 G 14 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Jan Janss van Mil van eenen huyse gestaen inde aude gasthuysstraet gecoft tegens Anneken Ghysselen cs - 3 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
3-1 van Adriaen Willems van Engelen van eenen huyse genoempt den hertshoren staende opt Orteneynde gecoft tegens Metken weduwe Peter Prekers ende den kynderen Jans Prekers - 15 G 16,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
7-1 van Arnt van Boxtel van een huys gestaen in sint Jorisstraet gecoft van Hanricxken weduwe Ariaen Joosten - 6 G 5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Thuenis Peeter Janss van eenen huyse gestaen inde Ortenstraet gecoft tegens Peeter van Riel cs - 17 G 5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Nicolaes Willems van twee dordegedeelten van eenen huyse gestaen opt Hinthamereynt gecoft tegens Henrick synen broeder cs - 3 G 12 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Lambert Arnts van een huys staende opten Vuchterendyck genoempt den lyntworm gecoft tegens Alart van Dommelen - 9 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Anthonis Willems van eenen huyse by hem gecoft van Coen Artss staende inde Wyntmolenberchstraet - 3 G 8,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
19-1 van Ghysbrecht van Wel van drie 13e gedeelten in seecker molenwerff mitten beemdeken gelegen buyten die Hinthamerpoort gecoft tegens dambacht vanden loyers - 15 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Peeter Janss van een huys gestaen opt Orteneyndt gecoft tegens Marcelis van Vladeracken - 7 G 4 st ort.
SAH 1435 SR 1583/4
4-2 van Herman Janss cuyper van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet gecoft tegens de weduwe Jans vander Stegen - 10 G 4 st.
SAH 1435 SR 1583/4
11-2 van Henrick Arts van Roy van een huys staende inde Hinthamerstraet tegens den Claren over gecoft tegens Ariaen Zegers - 14 G 15 st.
SAH 1435 SR 1583/4
7-2 van Cornelis Wouters van Oirschot van eenen huyse gestaen inde Stoeffstraet gecoft vande momboiren ende kynderen Henrick Peeters - 5 G 15 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Tielen Tielens viscoper van eenen huyse gestaen after de mannemakers genoempt het merenblat gecoft tegen Henrick Noppen cs - 7 G 13 st.
SAH 1435 SR 1583/4
9-2 vande weduwe Joost die Bie van eenen huyse gestaen inde Ridderstraet - 12 G 1 st.
SAH 1435 SR 1583/4
11-2 van Geritken van Boxtel van eenen huyse gestaen opten dyck gecoft tegens die weduwe Elisabeth Gerit Roelofs - 1 G 6,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Cornelis Janss van eenen huyse gestaen inde Vuchterstraet gecoft tegens Arnt Janss becker - 7 G 7 st.
SAH 1435 SR 1583/4
18-2 van Cornelis Arts die Bruyn van een streepken lants gelegen tot Hintham gecoft van Daniel Willems - 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Sander Jacops van eenen hoff gelegen opden stewech tot Hintham gecoft van Daniel Willems - 12,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Huybert Hanricx van Liebergen van een huys gestaen after doude raithuys gecoft tegen derffgenamen Folcart vanden Dyck - 9 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
23-2 van Peeter de becker van een huys gestaen in de Kerckstraet genoempt den gulden arn gecoft tegens den blockmrs vande weverplaets - 12 G 12,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Bauwen Janss van een hoffstadt gelegen op Vranckenhoffstadt gecoft van die mombaren van Arnt van Antwerpen - 6 st.
SAH 1435 SR 1583/4
24-2 van Cornelis Janss van eenen huyse gestaen opden dyck het copken genoempt gecoft tegens die momboiren vanden kinderen Henrick Jan Gerits - 8 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Henrick Willems van Beeck van eenen erve gelegen op die Dungen op Griensven gecoft tegens Jans Goyart Corneliss - 16 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Arnden Dool van eenen huyse staende opte hoeck vande Verwerstraet genoempt die gulden colve gecoft tegens Jannen vanden Kerckhoff cs - 11 G 3,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Gerit Zomers van eenen huyse gestaen inde Ridderstraet gecoft tegens die momboiren vanden kinderen Joost die Bie - 17 G 5,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
vander weduwe Jan Lievens van eenen huyse gestaen inde Vuchterstraet de drie nobel genoempt gecoft van Willem Wels - 33 G 6,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Arnt Smeesters van een huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegens die momboiren vanden kinderen Cornelis clockgieter - 6 G 15 st 2 ort.
SAH 1435 SR 1583/4
24-2 van Laureyns Corneliss van een huys gestaen in Sint Jacopsstraet genoempt die blauw schuyt gecoft tegens mr. henrick van Broechoven cs - 5 G 16,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
29-2 van Henrick van Cueringen van eenen huyse genoempt het zarasyns hooft gecoft tegens Jan vande Meer - 2 G 12 st.
SAH 1435 SR 1583/4
7-3 van Andries Peters van Oss van een huys gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegens die momboiren vanden kynderen Evert Hoes - 2 G 8 d.
SAH 1435 SR 1583/4
van Peeter Diericx van een huysken gestaen inde lang Putstraet gecoft van Erken Anthonis Artss - 2 G 2,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
10-3 van Willemen Ghysberts van een huys staende after Sinte Peeters kerck gecoft tegens derffgenamen Lyntkens van Schyndel - 6 G 13 st.
SAH 1435 SR 1583/4
ten selve dage (10-3) van Matheus Aelberts vande helft vande sesse cameren ende noch een 8e gedeelt vande selve gestaen int Caterstraetken gecoft van Jan die Greve - 9,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Rutger van Berckel van twee halff huysen gestaen in Sint Jorisstraet gecoft tegens Jacop Pauwels van Bladel - 5 G 16,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
15-3 van Peeteren Pennincx van eenen huyse genoempt tgulden hecekn inde Hinthamerstraet gecoft tegens Lamberden Ygroms Pottey - 13 G 18 st.
SAH 1435 SR 1583/4
16-3 van Henricxken weduwe Anthonis Joosten van eenen stuck lants gelegen buyten Sint Anthonispoort gecoft tegens Reymbout Tuelinck - 4 G 16 st.
SAH 1435 SR 1583/4
22-3 van Henrick Artss opte Dungen van drie mergen lants gelegen opte Dungen gecoft tegens Jans Artss vanden Hovel woonende opte Dungen - 8 G 3 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Jacop Pynappel van een camer staende int straetken van Best gecoft tegens Willemen synen broeder - 30 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Thonis Peters mulder van huys ende erve staende opt Orteneyndt gecoft tegens Lyntken weduwe Arnt Willems van Beeck - 5 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Willem Bants nastelmakere van een dordengedeel van een huys staende inde Vuchterstraet genoempt den olifant gecoft tegens Peter Joachims vanden Wyer - 4 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Heylken weduwe Thunis Zeris van eenen huys gestaen opden ouden Huls ende noch van een dordepart van 21 st siairs gecoft tegens Henrick Janss - 23 st 12 d.
SAH 1435 SR 1583/4
van Daniel Willems van eenen huyse gestaen opten Wyntmolenberch gecoft tegen Lambert Suerincx - 2 G 5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Cornelis Hixspoer van een camer gestaen inde Torenstraet gecoft tegen Bartholomeus Bartholomeuss - 2 G 1 st 2 ort.
SAH 1435 SR 1583/4
van Gerit Somers inde trompet van een camer staende inde Putstraet after de trompet gecoft tegens Henrick Ghysberts graftmaker - 16 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Diericken Ariaens van Engelen van eenen halven mergen lants gelegen inde wert campen int Boschvelt gecoft tegen Cornelis Corneliss - 30 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Sophia van Brecht van vier cameren mette hoven gestaen int cofferen gecoft tegens die weesmeesters - 4 G 3 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Arnt van Berck van eenen huyse gestaen inde Hinthamerstraet genoempt den speelwagen gecoft van Heesken Jaspers cs - 16 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
19-5 van Willemken (wed. doorgehaald, streep) Wynen van een huys staende opt Orteneynt genoempt die muelen gecoft tegens Claessen Servaess - 25 G 6 st.
SAH 1435 SR 1583/4
26-5 van Mariken dochter Hermans Peeters van eenen huyse staende inde Verwerstraet opten hoeck naest den cleynen ketel vercregen tegens Herman Anthonis - 7 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
28-5 van Jacop Janss van een huysken gestaen inde Putstraet de drie graenaetappelen genoempt gecoft tegens An scoelmeesters - 17,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
8-6 van Jan Jacops becker van een helft van eenen huyse staende inde Vistraet genoempt de gulden school gecoft tegens Zebert Artss cs - 4 G.
SAH 1435 SR 1583/4
18-6 van Arden Peeters Colen van een hoffstadt metten erffenisse dairaen liggende met noch ander parceelkens gelegen opte Dungen oten Yevelair gecoft tegens dexecuteuren Arieken Lenerts - 3 G 2 ort st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Jan Laureyns van huys ende achterhuys staende opt Orteneynde genoempt Sint Anthonis gecoft tegens Katharyn dochter Arnts die leertauwer - 10 G 11 st.
SAH 1435 SR 1583/4
17-7 van Cornelis Jacops (streep) van eenen huyse staende inde Colperstraet genoempt den muggendans gecoft vande kinderen Aelberts Ketelers - 3 G 8 st.
SAH 1435 SR 1583/4
31-7 van Jan Simons van eenen huyse genoempt den witten sluetel gecoft tegens die weduwe Diericx van Vechel - 23 G.
SAH 1435 SR 1583/4
2-8 van Mariken Toelinck van eenen vervallen huyse gestaen tegens over de wage gecoft tegens .. (niet ingevuld) 6 G 15 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Reyner Lambert Claes soon van twee dordegedeelten van eenen huyse genoempt den wildeman gecoft tegens Anthonis Diericx - 3 G 13 st.
SAH 1435 SR 1583/4
11-8 van Jan Ariaens custer tot Orten van eenen huyse gestaen opt Orteneynt gecoft tegens Mariken weduwe Willem Willems - 2 G 10 st.
SAH 1435 SR 1583/4
21-8 van Henrick van Cueringen van twee sevenste gedeelten van een helft van eenen huyse gestaen after die Tolbrugge gecoft van Meriken ende Anneken van Poppel.
SAH 1435 SR 1583/4
23-8 van Willem Henricx van Vechel van een huys gestaen teynden die Verwerstraet gecoft tegens de weduwe van mr. Dominicus Beyens - 13 G 6,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
ten selven dage (23-8) van Arnt Willems van een camer gestaen in Sint Jorisstraet gecoft tegens die blockmrs. vander Weverplaets - 2 G 11 st.
SAH 1435 SR 1583/4
25-8 van Rut Claessen vanden Dungen van twee mergen lants gelegen buyten Sint Anthonispoort gecoft tegens Daniel van Wyck - 2 G 18 st.
SAH 1435 SR 1583/4
van Willem Zomers vleeshouwer van een ledige plaets gelegen int hoymakersstraetken byde Gevangenpoort gecoft tegens Cornelis van Erssel - 6 st.
SAH 1435 SR 1583/4
30-8 van Claes Janss van Weesel van eenen huyse gestaen inde cortte Corenstraet gecoft tegen die kerckmrs. van Sint Jacops - 26 st.
SAH 1435 SR 1583/4
18-9 van Mathys Mathyss vande helft van eenen huyse vier cameren mit synen rechten ende toebehoorten gestaen inde Hinthamerstraet naest den valck gecoft tegens Ariken dr. Arnts Vogels - 6 G 2,5 st.
SAH 1435 SR 1583/4
20-9 Jan vanden Wiel van drie lopensaet eckerlants gelegen opt ruet gecoft tegen Henrick Spierinck - 5 G 15 st.
SAH 1435 SR 1583/4
28-9 van Jenneken Loyen van twee negenste gedeelten van 16 mergen lants gelegen int Boschvelt gecoft tegen Joncker Jan de Bever - 11 G.
SAH 1435 SR 1583/4
van Aelbert Lamberts van eenen huyse gestaen opt doude Diese gecoft tegens mr. Zegeren ende Jeronimus Benedictus - 8 G 15 st.
SAH 1435 SR 1583/4
15-10 van Goert Janss van een huys gestaen tegens over Sint Jacopsstraet gecoft tegens Joost die Bruyn - 25 G 1 st.
SAH 1436 SR 1584/5
19-10 van Kathalina Poelmans van een stuck lants gelegen int Boschvelt gecoft tegens Gerit Willems - 10 G 18 st.
SAH 1436 SR 1584/5
22-10 van Hanrick Reynen van eenen huyse gestaen after die Tolbrug genoempt die witte scootel gecoft tegens Willemen Wels cs - 2 G 17 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Ghysbert Ghysberts van Oirschot van eenen huyse gestaen after die Tolbrug gecoft tegen Willem Wels cs - 15 G 15 st.
SAH 1436 SR 1584/5
27-10 van Peter Huemen van drie caemeren gestaen inde Diepstraet gecoft tegen Aert Jan Rutten - 4 G 18 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Henrick van Cueringen van eenen huyse gestaen after die minnebroeders gecoft tegens Corstiaen de becker - 5 st 10 d.
SAH 1436 SR 1584/5
2-11 van Ariaen Peter Denis van huys erff met zynen toebehoorten gelegen opte Dungen gecoft tegens Jan Lucas Jongers - 7 G 11 st 2 ort.
SAH 1436 SR 1584/5
7-11 van Willem Somers van eenen huyse gestaen inde Ortenstraet genoempt die scapescoy gecoft tegen Peter Somers zynen broeder - 13 G 6 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
9-11 van mr. Jacop Perquet van die helft van eenen huyse gestaen opt Orteneyndt genoempt den bruynenbaert gecoft tegens Nyclaes Dierickman - 36 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
15-11 van Roelof Janss van eenen huyse gestaen opten Vuchterendyck genoempt die olyton gecoft tegen Gerit Philips cs - 25 G 6 st.
SAH 1436 SR 1584/5
ten selven dage (15-11) van Gerit van Wytvelt van eenen huyse gestaen after die Tolbrug gecoft tegen den rentmeester Fierlants - 3 G.
SAH 1436 SR 1584/5
van Ariaen Jacops van een huys gestaen opten dyck tegens over Ste. Corneliscapel gecoft tegen Jan Janss cangieter - 2 G 6 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
29-11 van Pauwels Janss van eenen huyse gestaen opten Vuchterendyck gecoft tegen Willem Hanricx - 8 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jan Hermans van een huys gestaen aen Sint Anthonispoort gecoft tegen Willem Hanricx - 4 G 11 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Aerden Philipsen van Thoor van eenen huyse staende tegens over die Stooffstraet gecoft vander weduwe ende kynderen Thonis Neyts - 6 G 18 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jannen Janss Deelmans vanden huyse genoempt den gulden harnas gecoft tegens der weduwe ende kynderen voors (Thonis Neyts) - 23 G.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jannen Daniels van Roosmaelen van een caemer staende after die Tolbrug gecoft tegens Adriaen die Huesch cs - 2 G.
SAH 1436 SR 1584/5
18-12 van Thonis Willems van Roosmaelen van eenen huyse staende opt Hinthamereyndt gecoft tegens Willemen van Wyck - 11 G 6 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jannen Henricx haerwesser van eenen huyse staende inde Berwerstraet genoempt die naelde gecoft tegens Peteren Peters van Culenborch - 27 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Huybert Janss van eenen huys staende opt Hinthamereyndt genoempt den gulden hooren gecoft tegens Peter Lambert Remmen cs - 5 G 15 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Lenart Janss de Gruyter van een huys staende inde Vuchterstraet gecoft tegens Hanrick Willems - 10 G 5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
14-12 van Jan Claessen van twee dordegedeelten van een huyse gestaen inde Stooffstraet gecoft tegen die kynderen Jan Claessen - 2 G 8 st.
SAH 1436 SR 1584/5
2-1 van Jan Thomas van eenen huyse gestaen inde Colperstraet genoempt de twee gaepers gecoft tegen Jacop Aerts - 9 G 8 st 4 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Henrick Jacops van eenen huyse gestaen inde Verwerstraet gecoft tegen Goyaert van Vlierden cs als executeurs van het sterffhuys van die huysvrouw van Hanrick Vinckelroy - 12 G 12 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Peteren die Cort die jonge van eenen huyse gestaen inde Vuchterstraet gecoft tegens Laureyns Bartholomeussen - 23 G 12 st.
SAH 1436 SR 1584/5
3-1 van den jongen Jan Delis van huys hoff lant ende sant gelegen op die Dungen opten keer gecoft van Jan Hermans - 23 G 5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van heer Jan vander Straeten van een huys gestaen opten Papenhuls gecoft tegen Ariaen Loyen - 3 G 12 st.
SAH 1436 SR 1584/5
3-1 van Jan Pynappel van eenen hoff gelegen buyten die molenstege gecoft van bamisse (") 15 st.
SAH 1436 SR 1584/5
17-1 van Goert Goerts vanden Donck van een huys staende inde Borsse straet alder naest Jan de Gruyters gecoft tegen Jan Henrick Gerits wullenwever - 2 G 13 st 12 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jannen Goyaerts vande Camp van eenen huys staende opt Hinthamereyndt gecoft vande weduwe Geraerts vande Hovel - 14 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van joncheer Walraven van Erp heer tot Erp ende Vechel van eenen huyse staende inde Verwerstraet genoempt die cluyt by hem gecoft - 35 G.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jannen Janss vander Moelen van eenen huyse staende over die Swengelbrugge gecoft tegens Goyaerden Janss - 10 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
9-1 van Hanrick Jan Bakermans van een caemer staende opten Vuchterendyck aender stadt walle gecoft tegens Willemen Hanricx van Meyelsfoirt - 2 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Gerit Hanricx van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Willemen voors (van Meyelsfoirt) - 10 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
10-1 van Maryken weduwe Jan Gieliss van Ortten van eenen huyse inde oude gasthuysstraet gecoft tegens Frans Henricx gasthuysmr - 3 G 13 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Aert Willem Goyarts van eenen camp lants groot 2,5 mergen gelegen opte Dungen int Wout gecoft tegen Jannen Henrick Janss - 6 G 13 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Cornelis vanden Dyck van eenen huyse gestaen opten ouden Huls gecoft tegens Jannen Christophels - 7 G 1 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van h. Willem van Andel ende mr. Adriaen Loenissoen van Hees van eenen huyse staende by tsevengestart naest mr. Christophel van Vlaederacken gecoft tegens Jannen Gielis ende Jannen Raessen - 18 G 17 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Bartholomeus Marceliss schoenmaeker van een huys staende opt Orteneyndt gecoft tegens Jannen Janss van Elderen - 4 G 3 st.
SAH 1436 SR 1584/5
28-1 van Goyaert Grooters van een vierdepart van eenen huyse staende inde Verwerstraet tegens over den bogarden gecoft tegens (niet ingevuld) - 3 G 15 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Maryken weduwe Pauwels Cornelis van een huys staende inde Hinthamerstraet genoempt het duyffhuys gecoft tegens Zeger Jans Otten - 20 G 11 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Lodowyck Beys van een huys gestaen naest den ancker gecoft tegens Katalyna Goerts van Vechel - 10 G 17 st.
SAH 1436 SR 1584/5
11-2 van (niet ingevuld) van een ledige plaetse gelegen inde Postelstraet gecoft tegens Arnden van Broegel - 1 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Joost van Auwen van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecoft tegens Jacop Bax - 5 G 16 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van heer ende mr. Ghysbert Coeverincx canonick ende archidiaken van eenen huyse gestaen inde Peperstraet gecoft tegens Dierick de Gruyter - 9 G 6 st 12 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jan Tyssen vleeshouwer in Sinte Peter ende Pauwels van twee looten int vleeshuys gecomen van Adriaen Jan Strick - 16 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Franchoys Janss vander Does van een huyse staende inde Vuchterstraet tegens over den swartten draeck gecoft tegens Willemen Kiespenninck - 23 G 6 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Willemen van Meyelsfoirt van eenen huyse staende onder de corte caemeren genoempt de gulde werelt gecoft tegens den jongen Hanrick de Hont cs - 18 G 6 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Elysabeth dochter Willem Willems van Hysselberch van eenen camp lants gelegen byde cleyn pomp genoempt den cruyscamp gecoft tegens Elysabeth Loenis - 7 G 11 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Peter Hanrick Goerts van eenen huyse staende inde kerckstraet genoempt den swartten os gecoft tegens de executuers van heer Eymbert Luucx - 11 G 11 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Anneken dochter Jans Keteler van eenen huyse staende tegens over die Verwerstraet gecoft tegens Marten Lucas - 2 G 11 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Kathalina dochter Willem Symons van vyff gedeelten van een caemer staende int Slyperstraetken gecoft tegens Mathys Henricx - 13 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Heesken weduwe Peters Hac van een ledige erve gelegen op Vranckenhoffstadt gecoft van Jan Moens - 6 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Symon Fierlants rentmeester ons heeren des conincx vande domeynen van een huys hoff gelegen inde Berwerstraet gecoft tegens Wouteren Buss - 2 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Marten Gerits van Goch van een huys staende inde Hinthamerstraet opten hoeck vande Claerenstraet gecoft tegens de momboeren vande onmundige kynderen Peters die Greeff - 12 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van mr. Jannen Schenckels van eenen huyse staende in Sint Jorisstraet gecoft tegens Lamberden Stoters - 12 G 1 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jannen Tyssen in Sinte Peter ende Pauwels van eenen hoff ende afterhuys gelegen neffens zynen huyse gecoft van Hanrick van Roy - 3 G 9 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Coenraert van Werden van eenen huyse staende aender merckt genoempt den swartten arn gecoft tegens derffgenamen Jans Adriaens - 40 G.
SAH 1436 SR 1584/5
19-2 van Pelgrom Gerits tymmerman van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft vande kynderen Jans Aerts van Vlaederacken - 5 G 19 st.
SAH 1436 SR 1584/5
ten selven daige (19-2) van Lambert Stoters van eenen huyse tegens over Sint Joriscappel gecoft tegens den kynderen voors (Jan Arts van Vlaederacken) - 5 G 11 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jannen Henricx van Seelant van een huys staende inde Kaerstraet genoempt Denmercken gecoft tegens Franssen Kuysten cs - 8 G 14 st.
SAH 1436 SR 1584/5
20-2 van Wouteren Scellens griffier van eenen huyse staende after de Tolbrug gecoft tegens Geraerden van Geffen als man van Leonora synder huysvrouwen - 3 G.
SAH 1436 SR 1584/5
1-3 van Jacop Willem Hanricx van eenen huyse staende after die Tolbrug gecoft tegens Jannen Mathys vander Ameyden - 3 G.
SAH 1436 SR 1584/5
6-3 van Jan Joachims oudecleercoper van eenen huyse gestaen inde Hinthamerstraet gecoft vande momboeren vande kynderen Eeuwout Mallants - 19 G 15 st.
SAH 1436 SR 1584/5
12-3 van mr. Claes Aelberts van eenen huyse staende inde Thorenstraet gecoft van Heylken weduwe Jan Peters - 8 G 15 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jannen van Elderen van eenen huyse genoempt den witten leeuw staende inde Vuchterstraet gecoft tegens mr. Adam van Oss churgyn - 22 G 13 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Cornelis Adriaens van twee dordegedeelten van eenen huyse genoempt Waelwyck by hem gecoft staende inde Vuchterstraet tegens de momboeren oft executueren des testaments Jans Adriaens - 13 G 15 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Hanrick Adriaens vander Dungen van een huys staende inde Hinthamerstraet tegens over Sint Jacopsstraet gecoft tegens Goessenen Ghysberts - 7 G 18 st 5 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Adriaen Peters hoymaeker van eenen huyse staende onder die gevangenpoort gecoft van Lambertden Strick cs - 11 G 19 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jacop Mathyssen vander Roosmoelen staende byde heylich cruyspoort gecoft tegens mr. Walraven van Hanenberch - 12 G 16 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Claes Peters hoeydemaeker van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet opten hoeck vande gevangenpoort gecoft tegens mr. Cornelis Eymberts - 15 G 18 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van mr. Jan Andriess barbier van een ledige plaets gelegen after het wilt vercken tegen den bonten os over gecoft tegens Jan Claess - 16 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
van Heyligert Janss Braekelmans van een huys staende opt hoecxken van het straetken van Best gecoft tegens Frans Henricx van Gestel mr. vanden grooten gasthuys - 2 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
28-3 van Lambert Jacops van een huys met twee caemeren gestaen after de mandemaeckers gecoft tegens Frans Henricx voors (van Gestel) - 10 G 18 st.
SAH 1436 SR 1584/5
1-4 van Jannen Gieliss van Remundt leydecker van eenen huyse ende vier caemeren staende after de mandemakers gecoft tegens den mr. voors (Frans Henricx van Gestel) - 7 G 5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
4-4 van Jenneken vander Donck van een huysken staende inde cortten putstraet gecoft tegens den weesmeesteren - 3 G 2,5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Joest Fabri van eenen huys gestaen in Sint Jorisstraet gecoft tegens Zuetken van Empel - 7 G 8 st 4 d.
SAH 1436 SR 1584/5
29-4 van Jan Aelberts van Hedelbosch van een huys staende opt Orteneynde gecoft tegens de executuers des testamente van Joost Denis van Malssen - 2 G 11 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Henrick Corstiaens vander Aa van eenen huyse staende inde Diepstraet gecoft tegens Jan Daniels ende Jacop Diericx - 6 G 9 st.
SAH 1436 SR 1584/5
4-5 van Mathys vander Meer vander helft van eenen huyse staende inde cortte kerckstraet genoempt den hertshooren gecoft tegens Hanricken van Nophoven - 5 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
8-5 van Hanrick Gabriels van een caemer staende after die Tolbrug gecoft tegen Heesken weduwe Jans die Louw - 29 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Ambrosius Willem Janss van eenen huyse gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens Goyaert die Ruyter cs - 14 G 5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jan Splinter van Voirn rentmeester van eenen huyse staende inde Verwerstraet genoempt den sampson gecoft tegens Jannen van Testelt cs - 3 G 16 st.
SAH 1436 SR 1584/5
15-5 van die weduwe Jans Mateussen van eenen huyse opten ouden huls gecoft tegens den momboeren vanden kynderen Thomas van Stryp - 2 G 15 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
8-5 van Jannen Hoirkens Gerits van een huys staende after die Tolbrug gecoft tegens Mariken van Lier - 5 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Rut Henricx mesmaecker van een erffken gelegen op Franckenhoffstadt gecoft van Cornelis Janss de Ridder - 13 st 12 d.
SAH 1436 SR 1584/5
31-5 van Willem Mathys Rovers van een huys staende inde Wyntmolenberchstraet ende een caemer gestaen opten Wyntmolenberch gecoft van Jacop Diericx - 8 G 4 st.
SAH 1436 SR 1584/5
4-6 van mr. Adam Slais van een hoeckhuys tegens over tgulden harnas gecoft tegens Jannen Hanricx beckere - 9 G 8 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Thys Willems vander Meerendonck van eenen camp lants gelegen opte Dungen gecoft tegens Claes Jan Roelofs - 9 G 3 st.
SAH 1436 SR 1584/5
17-6 van Eelken weduwe Dierick Corneliss van een huys gestaen inde Ridderstraet gecoft vande mombaeren vande kynderen Ariaen Goyarts - 7 G 12,5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Anthoni de Raet van eenen huyse gestaen inde kerckstraet naest Wouter Aerts gecoft van Jan Martyne Spaenjart - 4 G 8 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Rut Anthonis van Boxmeer van eenen huyse gestaen int Orttenstraet gecoft tegen die mombaers van Agnes vande Broeck - 7 G 5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Jacop Rommen van anderhalven mergen lants gelegen buyten sint Anthonis poort gecoft tegens Jacop Anthonis Sanders cs - 3 G 2 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Gerit Symon Voets van Roosmaelen van een huys gestaen opt Hinthamereyndt gecoft tegens Jan vander Camp - 16 G 8 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Goyart vander Dootleggen van een huys staende inde Hinthamerstraet aldernaest den bonifanten gecoft tegens Margriet weduwe Herman Jans Tempelaers met haeren consoorten - 9 G 15 st.
SAH 1436 SR 1584/5
1-8 van Jan Daniels van een huys gestaen onder Sint Annen capel gecoft tegens synen broeder Gerit Daniels - 3 G 18 st 8 d.
SAH 1436 SR 1584/5
3-8 van Hanrick Somers van het dordengedeelt van twee stallen oft looten int vleeshuys gecoft van Laureyns Somers - 20 st.
SAH 1436 SR 1584/5
9-8 van Hanricxken Herberts van een caemer after het vuerstael gecoft tegens jo. Hanrick Dachverlies als gemechticht - 2 G 10 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Wernaert Grevenraet van een vyffste gedeelt van eenen huyse staende inde Colperstraet gecoft tegens Willem van Bueren - 22 st.
SAH 1436 SR 1584/5
6-8 van Peteren Diericx van een vierdepart van eenen huyse naest die Ortenpoort gecoft tegens Cornelis Peters cs. - 12 st 2 ort.
SAH 1436 SR 1584/5
7-8 van Rut Claessen van Griensvenne van drie schaeren weyen inde Vliert gecoft tegens Gerit Jan Gerits - 2 G 9 st.
SAH 1436 SR 1584/5
14-9 van joncheer Johan Bloemendael van wegen Peter Hoes van een huys gestaen opten Vuchterendyck naest die blau hant gecoft van die onmundige kynderen van Claes die Wael - 15 G 16,5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
18-9 van Aert Henricx van Zutphen van een huys gestaen inde Kaerstraet genoempt het vuerstael gecoft van Jan van Beerdonck - 9 G 5 st.
SAH 1436 SR 1584/5
van Robbrecht van Covelens van eenen huyse gestaen inde Verwerstraet gecoft van Aert Sebastiaen Jonckers - 3 G 9 st ort.
SAH 1436 SR 1584/5
28-9 van Jan Willems van Kuyck van een huys staende inde cortten Putstraet gecoft tegens Jan Peters - 4 G 18 st.
SAH 1436 SR 1584/5
4-10 van Jannen Dierick Willems cs. van een stuck ackerlants groot 6 loepensaet gelegen opte Poeldonck gecoft tegens Adriaen Peters - 5 G.
SAH 1437 SR 1585/6
9-10 van Goessen Jacops cremer van die helft van twee cameren after die mandemakers gecoft tegens Gerarden Peters synen swager - 21 st.
SAH 1437 SR 1585/6
11-10 van Mathys Janss van eenen huyse inde Verwerstraet gecoft tegens Maryken weduwe Peeter Janss - 11 G 5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
ten selven dage (11-10) van Adriaen Peters hoedemaker van een camer staende onder die stadthuer int Waterstraetken byde gevangenpoorte gecoft tegens (niet ingevuld) - 22 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Henrick Anthoniss van een huys gestaen inde lange Putstraet ontfangen 4 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Mathys vander Merendonck vanden Dungen van een huys gecoft van Emken van Groeningen - 38 G 10 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Mathys Jan Peeters van eenen huyse ende camer gestaen op het Orteneyndt gecoft van Wouter Gerit Lucass - 2 G 10 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Willem Ghysberts van eenen huyse gestaen inde Colperstraet gecoft tegens Wernart Grevenraet - 10 G 10 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jan Boudewyn Janss hoymaker van een huys gestaen aende Gevangenpoort gecoft van Jan vander Meer - 10 G 9 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Reyner de Haes van eenen camp lants gelegen buyten de muelenstege gecoft tegens Jan van Sprang - 3 G 6,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Goyart Stoters van een huysken gestaen inde Putstraet gecoft tegens Willem van Helden - 3 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Rutger Claess van Griensven van een stuck lants gelegen opde keer gecoft van Jacop van Bladel - 6 G 3 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Peeter die smit van eenen huyse gestaen inde Hinthamerstraet genoempt den sceper gecoft tegens Jan Artss - 12 G 5,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
26-11 van Wouteren Jans van een huys staende inde kerckstraet gecoft tegens Robbrecht van Montfoirt - 10 G 8 st.
SAH 1437 SR 1585/6
ten selven dage (26-11) van Jacop van Haren van eenen huyse staende aenden hogenstewech genoempt het scaeckbert gecoft tegens Willem Thomass - 9 G 3 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Arnt Joachims vanden Hovel van een huys gestaen inde Vuchterstraet gecoft tegen Jan van Doyenbraken van wegen Joachim Jans van Lier - 10 G 16 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van mr. Jan Splinter rentmeester vande confiscatien van eenen huyse gestaen opten Papenhuls gecoft tegens Everarden vande Water - 25 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jacop Willems van Geffen van eenen huyse staende inde Putstraet genoempt den gulden cloot gecoft tegens Jan Lamberts van Oirl - 7 G 15 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jacop Pauwels van Goirl van eenen huyse gestaen inde Verwerstraet gecoft van mr. Jan van Turnhout cs - 7 G 15 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Willem de Vries van een vierdepart van drie cameren gestaen inde Diepstraet - 30 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Lambert van Mol van eenen huyse staende naest den huyse van myn heer den schouteth gecoft tegens joncher Jannen van Lier - 3 G 4 st.
SAH 1437 SR 1585/6
4-1 van Cornelis Bourgers van eenen huyse staende inde lange Putstraet gecoft tegens de weduwe mr. Joris (niet ingevuld) - 2 G 14 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Joris Jan Myssen van een huys met drie cameren gestaen opt Orteneynt gecoft van Mathys Jan Peeters - 6 G 17,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Peeter Mathys becker van een huys gestaen aen Sint Jans poort gecoft vande weduwe Gerit Daniels - 8 G 6,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Henrick Gabriels van een huys gestaen aende merct genoempt het swert gecoft vanden erffgenamen Heylkens int sweert - 26 G 6,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jacop Gerits van Stralen van een huys staende inde kerckstraet genoempt het erck gecoft van Michiel Joosten ende Thielman Hagens - 7 G 5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
17-1 van Goyart van Vlierden van eenen hoff gelegen buyten die muelenstege gecoft tegens Jannen Willems - 20 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Dierick Goyarts van een camer gestaen in Sint Anthonisstraet gecoft tegens Peeterken Marcelis - 38 st ort.
SAH 1437 SR 1585/6
van Gerit Henrick Gerits van eenen camp lants ter plaetssen genoempt kittelkenscamp gecoft van Willem Herinx Ghysberts - 6 G 2 ort st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Ghysbert Jan Willems van een stuck lants gelegen int Boschvelt gecoft tegens de weduwe Jan Willems ende Robbrecht van Bruhezius - 10 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Arnt Laureyns molder van eenen huyse ende erffenis gelegen opte Dungen gecoft tegens Arnt Anthoniss van Erp - 10 G 4 st.
SAH 1437 SR 1585/6
7-2 van Mathys Andriess van een huys staende tegen den nootboom over gecoft tegens derffgenamen Marcelis den keteler - 3 G 12,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
19-2 van Jeronimus Benedictus van eenen huyse gestaen in Sint Joris straet gecoft van Robbert van Vechel - 23 G 15 st.
SAH 1437 SR 1585/6
vanden selven (Jeronimus Benedictus) van eenen coop van eenen huys gestaen opten Vuylenborch gecoft van Frans Kuysten als provisoir vanden gasthuys - 3 G 6 st 1 ort.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jacop Diericx van eenen huyse gestaen inde scilderstraet gecoft van Peeter Janss - 5 G 9 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Thomas Diericx smit van een camer gestaen after sinte Peeters kerck - 25,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jacop Mathyss van een hoffstadt gestaen inde Putstraet - 21 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Thuenis Bosch van een vierendeel van een huysken gestaen in Sint Anthonisstraet gecoft van Anthonis Gerits - 20 st.
SAH 1437 SR 1585/6
25-2 van Ghysbert Jan Willems van eenen huyse staende inde Postelstraet genoempt het huys van Oirschot gecoft tegens heer Rikart van Merode - 20 G.
SAH 1437 SR 1585/6
ten selven dage (25-2) van Henrick Peeterss vanden Dungen van huys hoff gelegen opte Dungen gecoft tegens Thys Willems vande Merendonck - 10 G 8 st.
SAH 1437 SR 1585/6
4-3 van Jannen Henricx van Eynhoven van eenen huyse ende hoff staende achter die drie mol gecoft van Jannen Daniels vande Santvoirt - 3 G 3 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jannen Ansems van eenen huyse achter die Tolbrug gecoft tegens Goyarden soone Pauwels sHeeren - 11 G 5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Henrick Artss van eenen huyse mit syn erffenisse gestaen opte Dungen gecoft tegens Mathys vander Merendonck - 2 G 3 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Lambert Herberts van een ledige plaetsse tegens de waege over gecoft tegens Meriken Tuelinck - 7 G 5,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Thys Artss van een huysken gestaen by sint Anthonis poort gecoft van Arnt Kerpers - 2 G 5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Goyart Henricx Hixspoer van een huys staende over die Geerlinxe brugge genoempt die croon van Vranckryck gecoft tegens mr Cornelis Otto - 17 G 1,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van een huys erve ende gront groot ontrent 8 lopensaet gecoft tegens Wernairt Jaspers cs gelegen opte Dungen - 12 G 16,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
16-4 van Claes Janss van eenen huyse genoempt den wildeman staende by Sint Anthoniscapel gecoft vander weduwe Daniels van Wyck - 31 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Anthoni Claes Lamberts van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecoft tegens Jenneken weduwe Claes Peters - 3 G 18 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Ghysbert den Weyer van eenen huyse staende by Sinte Anthonispoort gecoft tegens Jannen Peeters cs - 4 G 2 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jan Mathyssen ende Henrick Somers van eenen huyse gestaen aen die merct genoempt den esel onder die cameren gecoft van Adam vande Laer als executeur van Baudewyn Peymans - 35 G 2 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jan Bartholomeus Janss van een huys ende drie cameren gestaen opt Orteneyndt gecoft tegen Henrick Reyners cs - 4 G 5 st 8 d.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jan Jans van Waelre van een huys gestaen inde Hinthamerstraet gecoft tegens Goyart van Engelant van wegen de kynderen van Bel - 3 G 10 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Willem Toelinck van eenen huyse gestaen aenden hogenstewech gelyck hy met evictie dair is aengecomen - 10 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jannen van Oirl van een hoffstadt staende inde Putstraet naest den cloot gecoft tegens Jacop Mathyssen - 21 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Arnden van Aelst van eenen huyse staende inde Verwerstraet gecoft tegens mr. Claessen dorgelmaker - 9 G 5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van heeren Reynderen Kolst priester van eenen huyse inde Kerckstraet genoempt den gulden kemele gecoft tegens den momboiren vanden kynderen Hanricx Janss vande Meer - 8 G 6 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Hanrick Arts vanden Dungen van een stuck lants gelegen opte Dungen genoempt den brant gecoft tegen Ariaen Huyben als momboirs - 5 G 16 st 2 oirt.
SAH 1437 SR 1585/6
van Herman Hermans van eenen huyse staende inde Kerckstraet genoempt die dornecroon gecoft tegens de momboirs vande onmundige kynderen (niet ingevuld) - 13 G 11,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Ariaen Peeter Lamberts van eenen huyse staende inde Wintmolenberchstraet gecoft tegen Peeter van Echt cs - 4 G.
SAH 1437 SR 1585/6
9-6 van Goyart Francken van een stuck lants gelegen buyten de moelenstegen gecoft van heer Floris Massereel commangeur van Vucht - 20 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Marcelis van Fladracken van een huysken gestaen inde Hinthamerstraet tegen Valckenborch over gecoft van Joost Cornelis - 3 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Henrick Goyarts van een stuxken hoplants gelegen op die Dungen die Sporct genoempt gecoft tegens Goyart Jan Ariaens - 2 G 3 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Peeter Steynssen van eenen huyse staende inde Burssestraet genoempt die raep gecoft tegens Willem Henricx - 6 G 10 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Lambert Arts die Vries van eenen huyse staende opten Vuchterendyck genoempt die gulde karre gecoft tegens Reynder Pottey cs - 10 G 7 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jan Thomas van een camer gestaen in Sint Anthonis straet gecoft van Clement weduwe Jan Remmens - 3 G 13 st 1 ort.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jenneken Henrick Diericx raymeker van een seste gedeelt van eenen huyse met vyff cameren gestaen opt Orteneyndt after Sinte Peeters kerck gecoft van Lysken Michiels - 20 st.
SAH 1437 SR 1585/6
31-7 van Goyarden van Vlierden van eenen hoff buyten die muelenstege by hem gecoft tegens de suster van Arnden van Bruegel - 38 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jan Robben van een dordendeel van een helft van een huysken staende inde Diepstraet gecoft van (niet ingevuld) - 6 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Henrick van Ophoven van een huysken gestaen inde Volrestraet gecoft by Ghysbertken Brox - 33 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Marten Janss keteler van twee dordegedeelten van eenen huyse genoempt den rogge opten hoeck van Sint Jacopstraet gecoft tegens derffgenamen Marcelis de Keteler - 5 G 13 st 2 ort.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jannen Ygroms van de helft van eenen huyse staende aende Vuchterpoort by hen gecoft van Arnden Huyberts als man vande dochtere Jacop Joirdens - 6 G 5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jacop Gerits van een ledich hoffstadt tot Hintham gelegen gecoft tegen Henrick de Bruyn cs - 6 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jacop Vilt van een halff huys gestaen after die Tolbrug gecoft van Henrick van Cueringen - 2 G 17,5 st.
SAH 1437 SR 1585/6
van Henrick van Aldenhoven van een stucxken lants gelegen buyten Sint Anthonis poort by Gerit Luekemans van hem gecoft - 5 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Jan Artss ter cause dat huys genoempt den rode schilt aen hem is verset - 10 G.
SAH 1437 SR 1585/6
van Goyart van Vlierden van eenen hoff buyten de mulenstege gecoft van heer Adamsgasthuys - 2 G 3 st 4 d.
SAH 1437 SR 1585/6
van Goyart voors (van Vlierden) van eenen hoff gelegen als voor (buyten de mulenstege) gecoft van Bamis Visscher - 13 st.
SAH 1437 SR 1585/6
20-10 van Adriaen Peter Denys van een sestegedeelt van huys erve hoff ende erffenisse omtrent sess lopensaet groot gelegen opte Dungen opte Poeldonck gecoft tegens Willemen soone Willems Andriess - 16 st 10 d.
SAH 1438 SR 1586/7
ten selven daege (20-10) van Cristina weduwe mr. Adriaens van Empel van een dordegedeelt van eenen camp lants groot omtrent drie mergen gelegen buyten Sint Janspoort int Boschvelt gecoft tegens Maryken Toelincx - 2 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
6-11 van Rut Jan Robben vande helft van vier mergen lants gelegen buyten de Muelenstege gecoft tegens Peter Joachims vande Wyer - 33 st 6 d.
SAH 1438 SR 1586/7
12-11 van Hanrick Willems van Beeck van eenen camp lants gelegen opte Dungen genoempt den A camp groot omtrent twee buender gecoft tegen Oyken weduwe Lodowycx vander Lynden - 13 G 6,5 st.
SAH 1438 SR 1586/7
ten selven daege (12-11) van Adriaen Willems van Engelen van een huys staende after de mandemaekers gecoft tegen Peter Janss van Schyndel - 5 G 16 st 8 d.
SAH 1438 SR 1586/7
van Anthonis Willems van een huys staende opten Vuchterendyck tegen over Sinte Cornelis capel gecoft tegen Adriaen Jacops van Vucht - 7 st.
SAH 1438 SR 1586/7
15-12 van Willem Adriaens molder van een vierendeel van eenen molenwerff met synen rechten ende toebehoorten gelegen buyten de Hinthamerpoort gecoft tegen Daniel Willems - 15 st.
SAH 1438 SR 1586/7
17-12 van Lambert Diericx van die helft van een stuck hoylants gelegen tot Hintham tusschen erffenisse genoempt Sint Anthoniscamp aen deen syde ende den heyligen geest aen dander syde gecoft tegen Anthonis Janss zynen swaeger - 6 st 10 d.
SAH 1438 SR 1586/7
30-12 van Jan Henricx screynwercker van een vierdegedeelt van twee caemeren gestaen inde Waeterstraet opten auwen Huls gecoft tegen Styntken Pottey weduwe Aert Robben - 9 st 6 d.
SAH 1438 SR 1586/7
2-1 van Ariaen Zegers becker van een huys erve hoff staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Dierick Reynders becker - 4 G 16 st 2 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
8-1 van Hans Peter Wellens van een caemer staende opten Tryniteyt gecoft tegens Peter Huyberts cs - 2 G.
SAH 1438 SR 1586/7
van Ariaen Frans Henricx van negen caemeren staende after die Tolbrugge tegen over het clooster gecoft tegen Peter Huyberts cs - 8 G 15 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Jan Lamberts van Os vande helft van eenen huyse staende inde Vuchterstraet genoempt den olyfftack gecoft tegen Wouter Janss int leeuken - 7 G 7,5 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Thomas van Turnhout van eenen huyse staende inde Thorenstraet gecoft tegens mr. Jacop van Berchem - 8 G 18 st 10 d.
SAH 1438 SR 1586/7
van heer Lenaert van Nistelroy priester van een caemer staende inde Schilderstraet gecoft tegen Sander Jacops cs - 2 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Peter Diericx oudecleercoper van een huys staende inde lange Putstraet gecoft tegens Gerit Peters van Oirschot - 3 G.
SAH 1438 SR 1586/7
van Peter Strybosch van een seste gedeelt van een huys staende inde Colperstraet gecoft tegens Thomas de Hont zynen swaiger - 20 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Jan Corstiaens van Houtynck van een huys staende inde Verwerstraet tegens over den bogaerden gecoft van mr. Goyaert Groters - 9 G 6 st.
SAH 1438 SR 1586/7
9-2 van Maryken weduwe Willem Thielmans van een huys erve ende hoff genoempt die goubloem staende opt Hinthamereyndt tusschen beyde de poorten gecoft tegens Dierick Borgers - 6 G 1 st 2 d.
SAH 1438 SR 1586/7
van Wouter Janss van Mughovel van drie mergen lants gelegen opte Dungen inde Scellestraet gecoft tegens Hanricken Donck Jacops - 5 G 5 st 2 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
van Jannen Want ende Claes Willems van een huys erve met eender caemeren genoempt de wan ende helle staende aende merct gecoft tegens Pauwels Wynants cs - 21 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Wouter Jan Eelkens van eenen hoff ofte erffenisse gelegen tot Hintham aende Stewech gecoft tegens den kynderen Goyaerts vande Camp - 39 st 1 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
van Willem Wels van acht negenste gedeelten van huys erve hoff ende achterhuys gestaen binnen deser stadt after de Tolbrugge gecoft tegens de momboirs vande kynderen Jans Gobels - 11 G 8 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Jan Ariaens van Helmont van die helft van eenen huyse met vier caemeren daer after aen staende gelegen bynnen deser stadt inde Hinthamerstraet genoempt den hoywaegen gecoft tegens Ariken naegelaeten weduwe Mathys Mathyss - 9 G.
SAH 1438 SR 1586/7
van Peter Diericx oudencleercoper van een huys staende inde Thorenstraet gecoft tegens Geritden syn swaeger camerlinck van myn heer van Oirschot - 18 st.
SAH 1438 SR 1586/7
14-2 van Laureyns Claess ende Jan Claess vande helft van eenen huyse met synen gronde genoempt den witvoet staende inde Colperstraet gecoft tegens Zeberden van Ouwen - 5 G 4 st.
SAH 1438 SR 1586/7
17-2 van Alart Henricx van Dommelen van eenen molenwerff buyten die Ortenpoort gelegen gecoft tegens Lambert vande Heesacker ende Hanrick die Hont doude - 16 st 2 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
20-2 van Symon Anthoniss leertouwer van een huys staende by Sint Janspoort genoempt den wynwaegen gecoft tegens derffgenamen van Lysken weduwe Peter Janss van Brecht - 7 G 6 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Hanrick Laureyns van Munsterbilsen van een huys staende inde Peperstraet gecoft tegens Anna weduwe Diericx van Gent - 5 G 16 st.
SAH 1438 SR 1586/7
23-2 van Reyner Cloot van een cleyn huysken staende after de mandemaekers gecoft tegens mr. Herman van Huemen cs. voor 16 G - 5 st 1 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
27-2 van Gielis Jan Gieliss van een stuck ackerlants groot omtrent ses lopensaet gelegen opte Dungen op Griensven gecoft tegens Peter Willems - 7 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
ten voors daege (27-2) van Alart Henricx van Dommelen van eenen huyse met zynen toebehoorten staende inde Kerckstraet tegens de groot school over gecoft tegens Ariaen Loy Janss van Vechel - 3 G 15 st.
SAH 1438 SR 1586/7
28-2 van Peter Wouters ende Jenneken weduwe Lambert Geritss opte Dungen woonende van een stuck ackerlants drie lopensaet groot gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt Reyndonck gecoft tegen Jannen Laureyns Janss ende Jan Roeloffs zynen swaeger - 2 G 14 st 3 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
2-3 van Evert Jan Ooms van huys hoff ende erve gelegen opte Dungen ter plaetsse genoempt int wout tegen Jan Henrick Janss gecoft - 3 G 8 st.
SAH 1438 SR 1586/7
4-3 van Gerit Sceffers van een huys staende inde Kerckstraet gecoft tegens Peter Hanricx cleermaeker - 12 G 18 st.
SAH 1438 SR 1586/7
5-3 van Bartholomeus Janss tymmerman van een huys staende opt Hinthamereyndt genoempt den Wolsack gecoft tegens Aleydt Heymericx cs - 12 G.
SAH 1438 SR 1586/7
10-3 van Thonis Jan Peters van huys erve ende erffenisse aen een liggende groot tsaemen omtrent twee mergen gelegen opte Dungen int Wout gecoft tegens Jannen Peters synen vaeder - 7 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
12-3 van David de Cort van een huys metten afterhuys staende aende botermerct genoempt den gulden eenhooren gecoft tegens Jeronimus de Cort cs - 25 G 4 st.
SAH 1438 SR 1586/7
ten selve daege (12-3) van Hanrick Gerits van Stiphout van een caemer staende inde Putstraet after de drie papegayen gecoft teens de vier blockmrs. vanden Hinthamereyndt Weverplaets Vuchterendyck ende Orteneyndt - 2 G..
SAH 1438 SR 1586/7
14-3 van Willemen Vogels procureur van een huys staende teynden de Colperstraet genoempt den Roch gecoft tegens dexecutuers ende erffgenamen Margriet van Kelst - 10 G.
SAH 1438 SR 1586/7
18-3 van Maryken weduwe Ghysbert Peters Roelofs opte Dungen van een stuck lants gelegen opte Dungen genoempt de hoydonck gecoft tegens Ghysbert Gerit Cornelis - 10 G 2 st.
SAH 1438 SR 1586/7
19-3 van Metken Hanricx van Oppynen van een huysken staende inde Putstraet gecoft tegens Jenneken dochter Gerit Brants - 27 st.
SAH 1438 SR 1586/7
20-3 van Jan Hanricx Colens van een huys staende inde Hinthamerstraet over de geerlincxe brugge gecoft tegens de kynderen Jacops van Antwerpen - 21 G 18 st.
SAH 1438 SR 1586/7
21-3 van Walborch weduwe Anthonis die Luw van een huys staende aende Merct after het gewanthuys genoempt de moelen gecoft tegen Peter Jacops scoenmaeker - 16 G 5 st.
SAH 1438 SR 1586/7
25-3 van Hanrick de Hont den jongen van twee huyskens neffens den anderen staende aende Weverplaet naest den mannen gasthuys aldaer gecoft tenge Anneken dochter Wouter Snabben ende Anthonis Wouters - 3 G.
SAH 1438 SR 1586/7
van mr. Adam van Os van dordalven voet erffs aende voorstraet ende twee voeten afterwaerts inder breyden gelegen bynnen deser stadt inde Sadelstraet genoempt in ons L. Vrouwenpoorte gecoft tegen Jannen Henricx becker - 18 st.
SAH 1438 SR 1586/7
27-3 van Herman van Casteren van eenen huyse staende byde Gevangenpoort genoempt tGriffoen gecoft tegens Lambert Moens ende Jeronimus de Cort cs - 54 G.
SAH 1438 SR 1586/7
2-4 van Thomas Luycas ende Willem Joirdens van een stuck lants gelegen int Boschvelt genoempt de may gecoft tegens Hilleken weduwe Jans Adriaens - 20 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Gerit Diericx hoeffsmit van een huys staende inde Karstraet gecoft tegen het convent vande Gertruyen ende Thonis Heymericx - 26 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Aert Faess den 6-4 van eenen huyse erve ende hoff staende inde Hinthamerstraet genoempt de wolmand gecoft tegens de momboirs vande kynderen Ariaen Thielmans van Dieperbeeck - 20 G.
SAH 1438 SR 1586/7
van mr. Jan van Oirt den 10-4 van een caemer staende after syn huys gecoft tegens de kynderen Lamberts van Oirl - 3 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
10-4 van Gerit Donck van twee caemeren staende after de Tolbrug gecoft tegen Gerart Janss van Geffen cs - 5 G 7 st.
SAH 1438 SR 1586/7
14-4 van een huys staende inde Cortte Kerckstraet gecoft tegens de weduwe Ariaen Hanricx inde gulde hant - 9 G 4 st.
SAH 1438 SR 1586/7
18-4 van Hanrick Hanricx van Oudenhoven den jongen van een helft van een huys gestaen inde Colperstraet genoempt het wit cruys gecoft tegen Peteren Strybosch - 3 G 6 st.
SAH 1438 SR 1586/7
ten selven daege (18-4) van Hanricken voors (Hanricx van Oudenhoven den jongen) van een dordendeel int voors huys (het wit cruys inde Colperstraet) gecoft tegens Hanrick de Hont den jongen zynen swaeger - 20 st.
SAH 1438 SR 1586/7
23-4 van Agnes weduwe Joost de Bever van een caemer staende aen het loeffbrucxken gecoft tegens Heesken dochter Claes van Ravesteyn - 2 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
24-4 van Hanrick vander Elsfoirt van drie ledige erffenisse daer op drie huysen plaegen te staen gelegen op Vranckenhoffstadt gecoft tegens Jannen Diericx raymaeker - 5 G 7 st 8 d.
SAH 1438 SR 1586/7
27-4 van Cornelis Janss van Roy van een huys staende inde Peperstraet gecoft tegens h. ende mr. Ghysbert Coeverincx deken van St.Janskercke - 6 G 16 st.
SAH 1438 SR 1586/7
5-5 van Neesken weduwe Lenaert Ghysberts vande helft van een stuck lants gelegen opte Dungen ter plaetsen genoempt de Poeldonck groot omtrent seven lopensaet gecoft tegen Jacop soene Jacops Arts cs - 4 G 13 st.
SAH 1438 SR 1586/7
12-5 van Jan Janss vanden Dungen van een stuck lants groot omtrent twee sestersaet genoempt het Griensel opte Dungen gelegen gecoft tegens Jan Henrick Janss den ouden - 2 G 13 st.
SAH 1438 SR 1586/7
14-5 van Mary Griet Stevens Janss van huys erve ende afterhuys staende inde Ortenstraet gecoft tegens Metken weduwe Claes Gerits - 20 G.
SAH 1438 SR 1586/7
15-5 van Dierick Ariaens vanden Dungen van een stuck ackerlants gelegen opte Dungen opte Sporct genoempt het Veen groot vier lopensaet gecoft tegen Gerit Willem Lamberts - 3 G 15 st.
SAH 1438 SR 1586/7
23-5 van jo. Sophia van Brecht van eenen huyse erve ende hoff staende tegen over de Peperstraet gecoft tegen Willem Hanricx van Vechel - 14 G 11 st.
SAH 1438 SR 1586/7
25-5 van Hanrick Bartholomeus van eenen erve gelegen op Vranckenhoffstadt gecoft tegen Jannen Michiels - 23 st.
SAH 1438 SR 1586/7
27-5 van Evert van Delft van een caemer staende int straetken van Best gecoft tegen Willem Adams - 30 st.
SAH 1438 SR 1586/7
30-5 van Willem Hanricx van Vechel van een huys hoff etc gestaen inde Hinthamerstraet tegen over het cruys byde poort vande convent vande susteren van Ortten gecoft tegen Roeloff Henricx van Uden - 16 G 19 st.
SAH 1438 SR 1586/7
ten selven daege (30-5) van Jan vander Stegen van twee huyskens onder een dack staende inde Ortenstraet byde Sevensteensche brugge hem by Hanricken Franss van Gestel opgedragen - 19 st.
SAH 1438 SR 1586/7
4-6 van Jan Hanrick Hanricx van een stuck hoplants oft tuelants gelegen opte Dungen ter plaetsen genoempt de Sporct gecoft tegens Hanrick Goyaerts - 2 G.
SAH 1438 SR 1586/7
van Jacop van Eyck vande helft van eenen hoff gelegen tot Hintham gecoft tegen Gerit Loekemans ende Gerit vanden Kerckhoff als executuers vande testament Grietkens weduwe Peter Loekemans - 8 st.
SAH 1438 SR 1586/7
van Jan Roelofs van een sestegedeelt van een huys staende onder die Cortte Caemeren genoempt die vyff ringen gecoft tegen Jan Hanricx van Eyndhoven - 2 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
6-6 van mr. Peter Janss gelaesmaeker van een huys met twee caemeren staende opter Vuchterendyck genoempt den witten eenhooren gecoft tegens Laureyns van Ouwen - 14 G.
SAH 1438 SR 1586/7
van Anneken weduwe mr. Wouters van Achelen den 19-6 van een huys hoff ende afterhuys gestaen after het Wilt Vercken gecoft tegens den kynderen mr. Wouters voors - 29 G 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
11-6 van Hanrick Gielis van Lil van een huys gestaen after de Tolbrug tegen Jan van Lier ende Jan Claess gecoft - 23 st.
SAH 1438 SR 1586/7
13-6 van Jannen Hoirkens van twee huysen staende inde Hinthamerstraet tegen over het reecalff gecoft tegen Hanrick van Cueringen cs - 8 G 9 st.
SAH 1438 SR 1586/7
15-6 van Jan Aert Eynsaens (Eynskens") van Helvoirt van huys erve ende hoff staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Peter Aerts van Os - 2 G 1 st.
SAH 1438 SR 1586/7
17-6 van Lysken weduwe Goyaert Remmen van Os van drie vierendeelen van eenen huyse erve ende hoff staende inde Berwerstraet gecoft tegen Willem Hanricx - 21 st 2 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
22-6 van Hanrick Aert Voechs vande helft van drie mergen lants gelegen buyten de molenstege gecoft tegens GIelis soene Ariaen Peters Eymberts - 32 st.
SAH 1438 SR 1586/7
3-7 van Coenrart Janss blauverwer als momboir vande onmundige kynderen Lamberts Henricx van Erckelens van een dordendeel van sess caemeren staende inde Diepstraet gecoft tegens Anthonis Heymericx - 2 G 14 st.
SAH 1438 SR 1586/7
3-7 van Coenrart Janss blauverwer als momboir vande onmundige kynderen Lamberts Henricx van Erckelens van een dordendeel van sess caemeren staende inde Diepstraet gecoft tegens Anthonis Heymericx - 2 G 14 st.
SAH 1438 SR 1586/7
9-7 van Gerit Ghysberts vanden Kerckhoff van huys erve ledige plaetse hoff staende inde Vuchterstraet opte Muelenbrugge met een poort vuytgaende inde Berwerstraet gecoft tegens jo. Hanrick Dachverlies als man ende momboir van jo. Maria van Vladeracken dochter j. Nyclaes - 23 G.
SAH 1438 SR 1586/7
14-7 van Willem Peters van een huys staende aende Weverplaets de gulden cnol genoempt gecoft tegens Matheus Lambert Priem - 31 st 2 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
27-7 van Jan Roelofs van een sestegedeelt van eenen huyse staende inde Peperstraet gecoft tegen Dierick soene Jacop Grootart - 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
28-7 van Sander Jacops van Boesdonck van een vyffste gedeelt vande helft in seven caemeren met haeren gronden gelegen inde Waeterstraet tegen St.Jacopsstraet over met noch een vyffste gedeelt inde helft van een caemer staende tegens over St.Jacopskerck gecoft tegen Ariaen Hoirkens van Liemde - 6 st 10 d.
SAH 1438 SR 1586/7
3-8 van Rutger Joost van Berckel van een halff huys staende in Sint Jorisstraet gecoft tegens de momboirs vande onmundigen kynderen Peters van Berckel - 6 G 15 st.
SAH 1438 SR 1586/7
12-8 van Joris Jaspers vande helft van eenen huyse erve ende hoff staende opt Hinthamereyndt tusschen beyde de poorten gecoft tegens Peteren Jacops - 3 G 12 st 2 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
13-8 van Jan Gerits van Vucht van een caemer staende inde Diepstraet gecoft tegens Raes Hercules - 33 st 1 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
21-8 van Evert Janss vande Hovel van een hoffstadt gelegen tot Hintham gecoft tegen Jan van Beerendonck - 26 st.
SAH 1438 SR 1586/7
27-8 van Huybert Claes Delis van een vierdegedeelt in seeckere ackerlant ende weylant gelegen opte Dungen int Campsevelt gecoft tegen Willem Jan Willems vander Donck - 2 G 5 st 3 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
3-9 van Willem Aelberts van Venroy van een huys staende inde Corttenkerckstraet genoempt den muggendans gecoft tegens Jan Peters den jongen swertveger - 4 G 13 st 8 d.
SAH 1438 SR 1586/7
12-9 van Dierick Groters van een sestegedeelt van een huys staende inde Peperstraet tegen Jacop Moers gecoft - 10 st.
SAH 1438 SR 1586/7
17-9 van h. ende mr. Symon Veripeus van eenen huys staende inde Peperstraet tegen dexecutuers Berwyns Aerts gecoft - 7 G 13 st.
SAH 1438 SR 1586/7
ten selven daege (17-9) van Ariaen Willems van Engelen van een vierdegedeelt van eenen camp lants groot ses mergen gelegen int Boschvelt genoempt den anderen camp tegen Jannen vande Laer gecoft - 7 G 18 st 2 ort.
SAH 1438 SR 1586/7
19-9 van Hanrick Hanricx Rutten van een stuck lants gelegen opte Dungen groot drie lopensaet gecoft van Dierick Ariaen Huyben - 5 G.
SAH 1438 SR 1586/7
7-10 van Peeter Thomas van Nuehem van een huys staende aen het Loeff bruxken gecoft tegens de kynderen Jans Artss vander Sluys - 5 G 8,5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
20-10 van Geerling Anthoniss van een huys staende opt Orteneynde by Sinte Peeters kerck gecoft tegens Bartholomeus Marceliss - 38 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Heylken weduwe Marten Kaspers van twee huysen staende onder een dack gestaen opt Orteneynt gecoft van Thuenis Lamberts van Boxtel - 2 G 16 st.
SAH 1439 SR 1587/8
7-11 van Jannen Ghysselen van twee dordegedeelten van een huys erve hoff metten brauhuys staende inde Hinthamerstraet genoempt de drie emers gecoft tegens Gerit Philips cs - 15 G 11 st.
SAH 1439 SR 1587/8
10-11 van Reynder Janss becker van drie scaren gelegen inde Vliert gecoft tegen de weduwe Jacop Gerits - 33 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jannen Michiels vande helft van een cleyn huysken staende byden cleynen bagynhoff by Arnden Kerpers hem opgedragen - 15 st.
SAH 1439 SR 1587/8
17-11 heeft Jan Peeter Denis van twee seste gedeelten van huys erve ende hoff gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt Poeldonck gecoft tegen Ariaen Peeter Denis synen broeder - 33 st 1 ort.
SAH 1439 SR 1587/8
vanden selven Jan (Peter Denis) vande helft van een stuck ackerlants groot int geheel ses lopensaet gelegen opte Dungen op Boydonck gecoft tegen Roeloff Jan Roeloffs - 2 G 1,5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
20-11 van Jan Delis Weygergancx van een stuck lants gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt inde Boydonck groot ontrent een buenre lants gecoft tegen Willem Ariaen Peeters - 4 G 5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Ghysbert Ariaen Ghysberts vande helft van een stuck seylants gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt opte die Borcht gecoft tegens de momboirs vande kynderen Peeter Ariaens - 3 G 8 st.
SAH 1439 SR 1587/8
22-11 van Ghysbert Daniels vande helft van eenen huyse met vier cameren staende inde Putstraet gecoft tegen Jan Janss blauverwer als gemechticht - 6 G 17,5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
ten selven dage (22-11) van Anthonis Ghysberts van een dordendeel van een huys staende in Sint Thuenisstraet gecoft tegen Jenneken Anthoenisdochter - 16 st 1 ort.
SAH 1439 SR 1587/8
24-11 van Cornelis Goyarts van eenen huyse staende opten Vuchterendyck gecoft tegen Aelken Roelofs - 6 G.
SAH 1439 SR 1587/8
2-12 van Marten Diericx mulder van een huys erve hoff ende achterhuys staende byde Pynappelsche poort gecoft tegen Jan Goyarts Houtappel - 6 G 5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
11-12 van Reynder de Haes van een stuck lants gelegen opte Merendonck gecoft van Mathys van Merendonck - 9 G.
SAH 1439 SR 1587/8
ten selven dage (11-12) van Arnt Veraelst van een stuck lants opte Donck gelegen buyten de muelenstege gecoft tegens Reynder de Haes - 15 G 6 st.
SAH 1439 SR 1587/8
19-12 van Dierick Lamberts van Roy van huys erve ledige plaetsse staende binnen deser stadt inde Kerckstraet gecoft tegen Anthuenis Andriess vander Moelen - 11 G 13 st.
SAH 1439 SR 1587/8
ten selven dage (19-12) van Anthonis Willems van een huys erve ende hoff staende aenden Wintmolenberch gecoft tegens de momboirs vande kynderen Willem Henricx mulder - 6 G 2 ort st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Mariken Ariaens Spierincx opte Dungen van huys hoff lant houtwas gelegen opte Dungen op Griensven gecoft tegen Peter Gerit Rutten vanden Dungen - 7 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Peeter vande Bicheler van een huysken staende inde Berwerstraet gecoft tegen Neelken Marceliss - 23 st.
SAH 1439 SR 1587/8
30-12 vanden eerweerdigen heer den biscop Clement Crabeels van een huys staende inde Hinthamerstraet tegen Sint Jans kerck over gecoft tegens mr. Marten Bordoel ende mr. Jan Kelders - 20 G.
SAH 1439 SR 1587/8
2-1 heeft Jan Henricx van Griensvenne van huys erve hoff schuer esthuys ende erffenisse groot tsamen 13 lopensaet gelegen opte Dungen ter plaetsen genoempt Griensvenne gecoft tegen Jannen Henricx van Griensvenne de oude - 17 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
5-1 van Dierick Willems becker van eenen huyse ende erve gelegen opt Hinthamereynt gecoft tegens de momboirs Jennekens Loesvelt cs - 7 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
18-1 van Aelbert Gerits van Tiel van een huys staende aende Weverplaets naest de witte knol gecoft tegen Peeter Steyns Peeters - 6 G 2 st.
SAH 1439 SR 1587/8
26-1 van Jacop Servaessen vanden huyse genoempt den gulden pantoffel staende aende merct gecoft tegens de kynderen Huybrechts van Loon - 47 G 1 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Henrick Janss van een huys staende int Hinckelstraetken gecoft tegen Jan Diericx mandemaker - 4 G 1,5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jan Willem Zeberts van een stuck lants gelegen tot Vucht gecoft van Jannen van Campen als executeur van onmundigen - 5 G 2,5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
30-1 van Peeter Janss de Bruyn van een huys staende aende Botermerct after Melanen ende van een camer staende int Waterstraetken byde gevangenpoort gecoft tegens Cristyn dr. Bartholomeus van Fickevoirt ende Willem Somers - 19 G.
SAH 1439 SR 1587/8
van Anthonis de Ruyter van twee cameren after de tolbrugge gecoft tegen Lambert Zuerincx - 4 G 6 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Ghysbert Ghysberts hoppenbrouwer van eenen huyse staende opten Vuchterendyck naest de rosmuelen gecoft tegen Jan Peeters - 6 G 13 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Willem Janss becker van een huys staende inde Hinthamerstraet gecoft tegens Jan Henricx Coteris - 14 G 5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Henrick Gerit Celen van Rosmalen van twee scaerweyen gelegen inde Vliert tegen Daniel Willems gecoft - 18 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Willem Pynappel ingebieder van eenen huyse staende beneffens de Gevangenpoort gecoft tegens Jannen Bouwens hoymaker - 10 G 16 st 2 ort.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jan Claessen becker van een huys staende inde Hinthamerstraet genoempt het ossenhooft gecoft tegen Peeter Peeters - 7 G 1 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Gerit Jan Anthonis van een stuck lants gelegen opte Dungen genoempt Hoydonck gecoft tegens Peeteren soon Andries Rutten - 5 G 16 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Henrick Henricx van Oudenhoven van een sestepart van eenen huyse staende inde Colperstraet gecoft tegens de momboirs wylen Henrick Eelkens - 25 st.
SAH 1439 SR 1587/8
11-2 van Goyart van Engelant van een huys erve ende hoff staende in Sint Jacopsstraet gecoft tegen Jacop Anthoniss - 4 G 3 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Peeter Rovers van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Peeter Joachims - 6 G 2 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Dierick Ariaens van Engelen van eenen huyse staende opt Orteneynde genoempt den gulden voet ende gecoft tegens Jacop Jaspers van Bladel - 12 G 8 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jan Tyssen van een stuxken lants gelegen tot Hintham gecoft tegen Ariaen van Helmont - 21 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Wouter Jans Mughovel van vier vyffste gedeelten van esthuys hoff scop bogart metten lande dairaen gelegen opte Dungen genoempt Hoydonck gecoft tegens Hilleken cs. kynderen Jans Mughovel - 9 G 15 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Peeter Anthonis van Boxtel van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Anthonis Willems - 30 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Willem Ariaens inde hant van seven mergen lants gelegen tot Orten gecoft tegen Willem soone Ghysbert Henricx cs. - 7 G.
SAH 1439 SR 1587/8
van Peeter Jacops scoenmaker van een huys staende inde Kerckstraet gecoft tegens Claes Janss vande Laer - 16 G.
SAH 1439 SR 1587/8
27-2 van Willem Dierick Otto van een seste gedeelt in twee huysen staende by Sint Janspoort noch van een seste gedeelt in ses cameren staende aldair achter den Wynwagen noch een syste gedeelt in drie cameren staende aldair by der stadt muer noch in drie cameren staende after Royenborch ende noch van een sestegedeelt in twee cameren staende inde Cruysbruerenpoort al te samen gecoft tegens Peeteren soone Frans Toelincx - 2 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
11-3 van Alart Henricx van Dommelen van een huys met drie cameren staende opten Vuchterendyck gecoft tegens de momboirs vanden kynderen Jan Joachims - 34 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Marcelis Dionyssen van Vladeracken van eenen huyse staende inde Lange Putstraet genoempt den cokeren gecoft tegens Henrick van Cueringen als curateur vande kynderen mr. Diericx vanden Hovel - 6 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Andries Jan Andriess van een huys ende camer staende in Sint Anthonisstraet gecoft tegens den selven Henricken inder qualiteyt voors (van Cueringen als curateur vande kynderen mr. Diericx vanden Hovel) - 6 G 7 st.
SAH 1439 SR 1587/8
12-3 van mr. Mathys den horologemaecker van eenen huyse staende inde Kerckstraet gecoft tegens mr. Baltazar de Bont - 10 G.
SAH 1439 SR 1587/8
16-3 van Willem Ariaens inde gulde hant van seven mergen lants gelegen tot Orten byde capel gecoft tegens Goyart van Engelant - 5 G 8 st.
SAH 1439 SR 1587/8
17-3 van Goyart van Engelant als momboir vande kynderen Hermans Wonders van een stuck lants gelegen tot Orten gecoft tegen Gerit Aben - 2 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
23-3 van Gerit Claessen vanden Dungen van huys hoff lant gelegen opte Dungen genoempt Griensvelt ende dat van twee gedeelten gecoft tegen Tys Henricx - 3 G 19 st.
SAH 1439 SR 1587/8
29-3 van Dierick Anthoniss vanden Steen van twee dordegedeelten van een huys ende hoff staende opte Dungen gecoft tegen syn brueder ende swager - 4 G 8 st.
SAH 1439 SR 1587/8
1-4 van Hannart Joosten van een huys staende aende merct genoempt den keersboom gecoft tegens de momboirs vande onmundige kynderen Jans Somers - 24 G 19 st.
SAH 1439 SR 1587/8
ten selven daege (1-4) van Reynder de Haes van een huys staende inde cortte Kerckstraet gecoft tegens die erffgenamen Jans Somers - 4 G 1,5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
ten selven dage (1-4) van Willem Somers van het vierdepart van de cameren staende by het bushuys - 16 st 3 ort.
SAH 1439 SR 1587/8
7-4 van Marcelis van Casteren van eenen camp weylants genoempt het spyck groot ontrent drie mergen gelegen int Boschvelt gecoft tegen de poldermeesters van het Boschvelt - 12 G 15 st.
SAH 1439 SR 1587/8
11-4 van Willem Franss van een huys staende inde Torenstraet gecoft tegens Ghysbert vande Velde als gemechticht - 28 st.
SAH 1439 SR 1587/8
29-4 van Rut Henricx mesmaker van een hoffstadt gelegen tot Vucht binnen den stewech gecoft tegens Jan Peeters rademaker - 5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
5-5 van Arnt Faess van een huys staende in Sint Thuenisstraet gecoft tegen de cappelmrs. van Sint Thuenis - 2 G.
SAH 1439 SR 1587/8
10-5 van Lambert Huyberts van eenen huyse staende inde Bursestraet gecoft tegens Dierick Diericx - 4 G 17 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Michiel Joosten van een huysken staende inde Berwerstraet gecoft tegen Rycken weduwe Jaspers vanden Kerckhoff - 18 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jan Laureynssen van een stuck weylants gelegen opten Dungen genomept de Boidonck gecoft tegens de momboirs vande kynderen Symon Henricx - 2 G 19 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jan Delis van een stuck lants gelegen ende gecoft als voor (opte Dungen genoempt de Boidonck, vande momboirs vande kynderen Symon Henricx) - 2 G.
SAH 1439 SR 1587/8
van Gerit Janss van Gerwen van anderhalven mergen lants gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt den Yevelair gecoft tegen de kyndern Lambert Weygergancx - 4 G 16 st 3 ort.
SAH 1439 SR 1587/8
27-5 van Sander Jacops van een vyffste gedeelt van seven cameren ende noch meer ander cameren gecoft tegens Margriet Peeters - 6 st.
SAH 1439 SR 1587/8
28-5 Steyntken van Empel van een stuxken lants gelegen buyten Sint Janspoort gecoft tegen den ouden Jan vande Laer - 2 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
30-5 van Willem Ariaens van Emmickhoven van eenen huyse genoempt de gulde traly staende aende merct gecoft tegens de kynderen Adams Peeters van Gerwen - 39 G 4 st.
SAH 1439 SR 1587/8
31-5 van Jan Diericx van Remund van een huysken gelegen achter de tolbrug gecoft tegen Jannen Andriess van Haren - 2 G 7 st.
SAH 1439 SR 1587/8
3-6 van Artis Artss van seecker huysinge erve hoff achterhuys met twee poirten gestaen ende gelegen binnen deser stadt tegen over de huysinge joncker Goeswyn van Brecht ende vuytgaende tegens over Cornelis vander Moelen gecoft tegens Josyn weduwe Roelof Artss - 56 G 16 st 3 ort.
(of staat er 6 G?)
SAH 1439 SR 1587/8
11-6 van Gerit Peeter Reynen van drie dordegedeelten van eenen huyse staende after den craen genoempt den brauketel gecoft tegens syn brueders ende susters - 5 G 8 st.
SAH 1439 SR 1587/8
7-7 van Henricxken huysvrouwe Ariaen Spierincx vande helft van twee campen lants genoempt lienegoir gecoft tegen Jacop Jacops - 2 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
8-7 van Wouter soene Jans Eelkens van twee stuxken hoylants gelegen inde may buyten de Vuchterpoort gecoft oft gemangelt tegen Willemen Loniss - 33 st.
SAH 1439 SR 1587/8
9-7 van Frans Goessens van eenen huyse staende inde Ortenstraet gecoft tegens die kynderen Gerart sceerslypers - 4 G 5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
13-7 van Tielman Tielmanss viscoper van eenen huyse staende aende vismerct genoempt scaeckbert gecoft tegens die erffgenamen Jans Weygergancx - 7 G 17 st.
SAH 1439 SR 1587/8
ten selven dage (13-7) van Bartholomeus Jaspers vander Lynden vande helft vanden huyse genoempt de ploech staende by Sinte Peeters capel ende de helft van een camer staende opten Wintmolenberch gecoft tegens derffgenamen Jans Weygergancx - 2 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jannen Peeters vande hleft van een ledich erffken gelegen tot Hintham gecoft tegens den voors erffgenamen (Jan Weygergancx) - 7,5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
14-7 van Jan Hermans vande helft van een camer staende by Sint Anthonispoort gecoft tegen Jasper Jan Mathyssen als rectoir van Sint Anthonisgasthuys - 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
ten selven dage (14-7) van Anthonis Andriess vander Moelen van eenen huyse ende achterhuyse staende inde Kerckstraet gecoft tegens Willemken dochter Jans Gerits toebehoort hebbende Thomass Goyarts - 5 G 17 st 3 ort.
SAH 1439 SR 1587/8
19-7 van Jan Bauwens hoymaker van eenen huyse staende byde Gevangenpoort gecoft tegen Peeteren Wouters blauverwer ende Jannen Kars cs - 12 G 19 st.
SAH 1439 SR 1587/8
2-8 van Marten Janss keteler van een stuck weylants gelegen opte Dungen groot acht hont gecoft tegen Beliken Janss woonende opte Dungen - 3 G 9 st.
SAH 1439 SR 1587/8
18-8 van Jan Robben van Erp vande helft van eenen huyse staende inde Diepstraet gecoft tegens Baltus Corsten van Oirschot - 33 st.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jan Cornelis bontwercker van anderhalff vierendeel van zynen huyse staende opt Hinthamereyndt gecoft tegen derffgenamen Jan van Engelant - 13 st.
SAH 1439 SR 1587/8
22-8 van Jan Diericx raymaker van twee cameren staende opten Vuchterendyck gecoft tegen de blockmeesters opten Dyck - 2 G 3 st.
SAH 1439 SR 1587/8
23-8 van Jacop van Bladel Janss van een ledige erffenisse gelegen opten Huls gecoft tegen Andriess van Luydick - 20 st.
SAH 1439 SR 1587/8
25-8 van Gerit vande Kerckhoff vande helft van eenen huyse staende inde Berwerstraet gecoft tegens Henricxken weduwe Arnt Diericx - 33 st.
SAH 1439 SR 1587/8
29-8 van Huybert van Bruhesius van twee huysen staende inde Ortenstraet gecoft tegen Gerit Jan Gerits vander Coeverinck - 14 G 19 st.
SAH 1439 SR 1587/8
30-8 van Henrick Henricx van Griensvelt van een hoffstadt gelegen opte Dungen genoempt die Sporct gecoft tegen mr. Henrick van Hermalen - 9 G 11,5 st.
SAH 1439 SR 1587/8
5-9 van Jan Symon Rostro van eenen huyse met syn toebehoorten staende opten hoeck vande Putstraet gecoft tegen mr. Jan Darkennez - 17 G 10 st 1 ort.
vanden selven vande helft van een stuck lants gelegen tot Orten genoempt de start gecoft vande voors Jannen - 3 G 6 st 3 ort.
SAH 1439 SR 1587/8
17-9 van Lambert Huyberts cremer van een ledige plaetsse gelegen inde sadelstraet naest den rooden schilt gecoft tegen Anna weduwe Jenny de hoefsmit - 33 st.
SAH 1439 SR 1587/8
23-9 van Peeter van Empel van een huys staende inde Verwerstraet dair Gerit Loekemans in bestorven is ende alnoch van een ander huys met twee cameren staende inde Bortsche straet genoempt in Sint Andries gecoft tenge de weduwe Gerit Luekemans voors - 24 G.
SAH 1439 SR 1587/8
ultima septembris van Barbara van Grevenbroeck van een halff huys staende in Sint Jorisstraet tegen den ouden scuts bogart over gecoft tegens Frans Jaspers - 4 G.
SAH 1439 SR 1587/8
van Jan Henricx van Campen van huys hoff groot drie lopensaet gelegen opte Dungen op Griensvelt gecoft tegen Lysken (achternaam niet ingevuld) - 3 G 10 st.
SAH 1439 SR 1587/8
19-10 van Goyart Rutten van een stuck ackerlants gelegen opte Dungen genoempt coppen hoff groot int geheel vyfftalff lopensaet lants gecoft tegens Hanrick Donck Jacops - 4 G 3 st 1 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
26-10 van Lyntken weduwe Evert Janss van twee huysen onder een dack gestaen inde Hinthamerstraet tegens over den Valck gecoft tegens Luytken ende Heylken gesusteren dochteren Dominicus van Gemert - 9 G 12 st.
SAH 1440 SR 1588/9
item ten selven daige (26-10) van Lyntken voors (weduwe Evert Janss) van een caemer staende in Sint Thonisstraet gecoft tegens Cornelisken weduwe Jans Henricx - 27 st.
SAH 1440 SR 1588/9
ten voors dage (26-10) van Henricxken dochtere Herbert Diericx vanden Hovel van een huys staende inde Hinthamerstraet genoempt den ploech gecoft tegens Goyaert Pauwels van Lieshout - 16 G 13 st.
SAH 1440 SR 1588/9
16-11 van Kathelyn weduwe Aelberts van Broegel van een halff huys met synen gronde staende by Sint Annen capel gecoft tegens den gasthuysmr. - 12 G 16 st.
SAH 1440 SR 1588/9
18-11 van Peter Janss van Heeswyck van een stuck weylants gelegen int Ertvelt onder Ortthen gecoft tegens Jannen van Stryp - 5 G 17 st.
SAH 1440 SR 1588/9
19-11 van Thielen Thielenssen viscoper van een huysken staende aen Sint Anthonispoort genoempt den scanscorff gecoft tegen Leonaert Gerits - 16 st.
SAH 1440 SR 1588/9
26-11 van Jan Rycken spelmaeker van drie caemeren staende after die Tolbrug gecoft tegens den mr. int groot gasthuys - 5 G.
SAH 1440 SR 1588/9
2-12 van Gerit van Gerwen vande helft van eenen huyse ende olymuelen staende opt Hinthamereyndt gecoft tegens Peter Willems vander Merendonck - 3 G.
SAH 1440 SR 1588/9
van Hanrick Bartholomeus van een hoffstadt ende ledige erve liggende op Vranckenhoffstadt gecoft tegens Jannen Diericx raeymaecker - 30 st.
SAH 1440 SR 1588/9
12-12 van Corstiaen Jan Corstiaens van een huys staende opten hoeck van Sint Anthonis straet genoempt den ancker gecoft tegen Quiryn Ghysberts - 17 st.
SAH 1440 SR 1588/9
17-12 van Hanrick Aelberts van eenen huyse erve ende hoff staende aenden hoogensteenwech genoempt den haen gecoft tegens Lamberden Kemp - 33 G 10 st.
SAH 1440 SR 1588/9
19-11 van Adriaen Hanricx van Boxtel van een huys staende inde Colperstraet genoempt den witvoet gecoft tegens Laureyns Claess cs - 10 G 8 st.
SAH 1440 SR 1588/9
31-12 van heer Cornelis Aerts van Eersel presbiter van een halff caemer staende inde Verwerstraet achter Joost van Auwen gecoft tegens Anthonis Wouters van Dommelen - 18 st.
SAH 1440 SR 1588/9
9-1 van Peter Aben brouwer van huys erve hoff achterhuys ende brouwerye genoempt de starre staende inde Hinthamerstraet gecoft tegen Margriet weduwe Aelbert Corsten ende de mombaers van haeren kynderen - 40 G 8 st.
SAH 1440 SR 1588/9
10-1 van Dries Henricx smit van een hoffstadt met twee caemeren gelegen opten Vuchterendyck gecoft tegens Goyaertken weduwe Peter Lamberts ende haere kynderen - 25 st.
SAH 1440 SR 1588/9
19-1 van Andries Matheuss ketelaer van een huys ende erve staende tegens Sint Anthoniscapel over gecoft tegen Jan Janss van Waelre - 3 G 10 st.
SAH 1440 SR 1588/9
20-1 van Goyaert Janss vander Antvorst van een huys staende inde Ortenstraet gecoft tegens die erffgenamen Henricx vanden Biechelaer cs - 6 G 9 st.
SAH 1440 SR 1588/9
21-1 van Hanrick de Hont den jongen van een huys hoff afterhuys staende in Sint Jorisstraet gecoft tegens Sr. Johan Symon Rostro spaenjaert - 8 G 10 st.
SAH 1440 SR 1588/9
van Jacop Doel van een huys staende opten hoeck vande Ridderstraet gecoft tegens Pauwels van Gerwen cs - - G 13 st.
SAH 1440 SR 1588/9
23-1 van Claes Peters van een caemer staende inde Schilderstraet gecoft tegen Jannen van Beerdonck - 3 G.
SAH 1440 SR 1588/9
26-1 van Aert Aelberts van een huys erve ende achterhuys genoempt den keersboom gecoft tegens Hannert Joosten - 24 G 19 st.
SAH 1440 SR 1588/9
28-1 van Dierick Willems de Byl van een huys ende twee deelen van seeckere erffenisse gelegen opt Hinthamereyndt gecoft tegens den kynderen Goyaerts vande Camp - 9 st.
SAH 1440 SR 1588/9
van Daniel Laureynss vande helft van twee sestersaet lants gelegen tot Ortten gecoft tegen Hanrick Goyaerts van Blaedel - 4 st.
SAH 1440 SR 1588/9
31-1 van Dries Hanricx smit van een huys staende opten Vuchterendyck gecoft tegens Dries Peters - 5 G.
SAH 1440 SR 1588/9
ten selven dage (31-1) van Jan Beyens Huyberts van Engelen van een huys staende opt Orteneyndt gecoft tegens Jasper Jaspers cleermaeker - 10 G.
SAH 1440 SR 1588/9
4-2 van Goyaert Rutten van Bocxsmeer van een stuck lants gelegen opte Dungen inde Litse straet gecoft tegens Jenneken Jacop Hacken weduwe Jan Hermans - 4 G.
SAH 1440 SR 1588/9
9-2 van Jan Hanrick Willems van een huys staende aende Gevangenpoort gecoft tegens de momboers vande kynde Peters Buysen - 22 G 19 st.
SAH 1440 SR 1588/9
11-2 van Hanrick Bartholomeus van een erffenisse gelegen op Vranckenhoffstadt gecoft tegens Ghysbert Steynss van wegen syn suster - 12 st.
SAH 1440 SR 1588/9
van Jacop Gerits van seeckere lant gelegen tot Ortten gecoft tegen Jan Symon Rostro - 6 G.
SAH 1440 SR 1588/9
16-2 van Thomas Henrick de Hont van een huys staende inde Vuchterstraet genoempt den royen leeu gecoft tegens Jan Symon Rostro voors - 14 G.
SAH 1440 SR 1588/9
van Jannen Zegers hoymaeker van een huys staende inde Hinthamerstraet tegens over die herp gecoft tegens Huybert van Liebergen - 30 st.
SAH 1440 SR 1588/9
18-2 van Aert Rycken van een huys staende inde Vuchterstraet by de muelenbrugge gecoft tegens derffgenamen van wylen Henricxken vanden Stayacker weduwe Diericx Aerts - 14 G 7 st.
SAH 1440 SR 1588/9
21-2 van Jannen Henricx haerwesser van vyfftalff hont hoylants gelegen inde maye gecoft tegen Jannen Kemp - 25 st.
SAH 1440 SR 1588/9
18-2 van Marselis Janss van Groeningen van een huys staende aende merct genoempt Spaengien gecoft tegens Jutken vanden Stayacker - 53 G 6 st.
SAH 1440 SR 1588/9
27-2 van Goyaert van Engelant van huys ende hoff staende inde Hinthamerstraet genoempt Valckenborch gecoft tegens Jannen Aelberts als man vande weduwe Goyaert Jacops de Lender - 2 G 10 st.
SAH 1440 SR 1588/9
2-3 van Adam vande Laer van een sestegedeelt van een voorhuys staende onder die caemeren genoempt de gulde fleesch gecoft tegens Anna de Wyse huysvrouwe Claes van Oswart - 3 G 7 st.
SAH 1440 SR 1588/9
6-3 van Reyner de Haes ende Mathys vander Meer van een huys ende erve ende hoff staende op doude Diese gecoft tegens de momboers vande kynderen Gerit Janss cs - 5 G 18,5 st.
SAH 1440 SR 1588/9
9-3 van Lambert Aert Loniss van achtalff hont lants gelegen inde may gecoft tegens Evert vanden Water den jongen - 3 G 3 st.
SAH 1440 SR 1588/9
11-3 van Matheus Ariaens ende Reynder Igroms vande helft van een stuck lants gelegen int Boschvelt gecoft tegens Roeloff Berwouts - 3 G.
SAH 1440 SR 1588/9
15-3 van Goyaert van Engelant van een huys hoff etc staende inde Hinthamerstraet after het huys van Megen byden susteren van Ortten gecoft tegens derffgenamen mr. Leonaerts Verboort - 20 G 16 st.
SAH 1440 SR 1588/9
ten selven daege (15-3) van Leonaert Hanricx van Welhuysen van een dordendeel van eenen huyse staende opte Cruystraet gecoft tegens Lambert Kemp cs - 33 st.
SAH 1440 SR 1588/9
ten voors dage (15-3) van Jan Willem Zeberts van twee mergen lants gelegen op Franckenhoffstadt gecoft tegens Lambert Kemp cs. 3 G 15 st.
SAH 1440 SR 1588/9
ten selven daege (15-3) van Willem Mathyss van Beeck van een dordendeel van eenen hoycamp gelegen opten Petteler gecoft tegen derffgenamen Rycaert Coenen - 33 st 2 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
18-3 van Claes Adriaens verwer van een huys staende inde Hinthamerstraet genoempt den pauw gecoft tegens die kynder Willem vander Meer - 34 G 12 st.
SAH 1440 SR 1588/9
22-3 van Jannen Matheuss vande helft van eenen huyse staende after de minderbruers gecoft tegen Aert Kerpers inden naeme van Joosten zynen soone - 36 st.
SAH 1440 SR 1588/9
11-4 van heer Cornelis Aerts van Eerssel van een caemer staende opten Wyntmolenberch gecoft tegens Fyken Lamberts - 13 st.
SAH 1440 SR 1588/9
ten selven dage (11-4) van die weduwe Jans Eelkens van een huys staende in Sint Jorisstraet gecoft tegens derffgenamen Jans Eelkens - 3 G 10 st.
SAH 1440 SR 1588/9
15-4 van Pauwels Janss van Hynsberch cleermaeker van eenen huys genoempt die pluym staende inde Tolbrugstraet gecoft tegens Arnden van Broegel cs als momboir - 4 G 17,5 st.
SAH 1440 SR 1588/9
21-4 van Hanrick Diericx van Lieshout van huys erve hoff metten hoplande ende weylande dyen aenliggende gelegen opte Dungen int Wout gecoft tegen Peter soon Andries Willems van Griensvenne - 17 G 13 st 1 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
29-4 van Jannen Adriaens van Helmont van een seste gedeelt van een huys staende inde Hinthamerstraet genoempt den hopwagen gecoft tegens Wouter Damen - 2 G 16 st.
SAH 1440 SR 1588/9
5-5 van Goossen Peters van vier hont weylants gelegen onder Ortten byde koeysluys gecoft tegens tcapittel van Sint Jans - 16 st 3 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
9-5 van Aert Gerits van Ortten van een hoffstadt ende lant gelegen tot Ortten gecoft tegens Joachim Claes Gerit Anthoniss - 6 G 16 st.
SAH 1440 SR 1588/9
van Marteken dochter Marten Roelofs van een huys staende by het Loeffs brucxken gecoft tegens de executuers van Anneken metten cortten armen - 4 G 1 st.
SAH 1440 SR 1588/9
15-5 van Bauwen soone Hanrick Hanricx van Geffen vande helft van een huys ende erve gelegen opte Dungen ter plaetsen genoempt den Yevelaer gecoft tegen Ariaen ende Hanricxken kynderen Hanrick voors - 26 st 2 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
26-5 van Corstiaen Willems van Weert van een huys staende inde Vuchterstraet genoempt het moriaenshooft gecoft tegens Ghysbert Kuysten cs - 25 G.
SAH 1440 SR 1588/9
ten selven dage (26-5) van Jannen Everits int cleverblat vande helft van een huys staende inde Vistraet genoempt die drie heringen gecoft tegens Aert Rutten - 2 G.
SAH 1440 SR 1588/9
29-5 van Jenneken dochter Jans Pynappel van een sevenste gedeelt van een huys erve ende hoff staende inde Peperstraet gecoft tegen Willemen Adams - 33 st 1 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
3-6 van Peter Matheus Ghysberts van een vierdegedeelt van vierdalff lopensaet lants gelegen opte Dungen opte Poeldonck gecoft tegens de momboers vande kynderen Jacop Jacops - 12 st 3 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
7-6 van Neesken weduwe Lenaert Ghysberts van twee lopensaet lants gelegen opte Dungen opte Poeldonck gecoft tegens Matheus Ghysberts - 30 st.
SAH 1440 SR 1588/9
28-6 van Hanrick van Curingen van een huys staende inde volderstraet gecoft tegens den beneficiaten van Sint Jans - 14 st.
SAH 1440 SR 1588/9
30-6 van Dierick Hanricx spelmaeker van een huys staende tegen over die Volderstraet gecoft tegen Willem van Meyelsfoirt als curatuer van Aerden Monicx - 3 G 13 st.
SAH 1440 SR 1588/9
ten selven daege (30-6) van Agnes Lucas graftmaekers dochter van een huys staende inde Verwerstraet gecoft tegen Cornelia Grooters - 15 G 14 st.
SAH 1440 SR 1588/9
5-7 van Bouwen Janss van een stucxken lants gelegen int Boschvelt gecoft tegen Jan Kemp - 6 st.
SAH 1440 SR 1588/9
van Anna dochter Jans Keteler van een camer staende after Diericx die maelder inde Verwerstraet gecoft tegen heer Cornelis Aerts - 18 st.
SAH 1440 SR 1588/9
8-7 van Goyaert van Vlierden van zynen woonhuyse staende inde Verwerstraet gecoft tegens Mathys vande Meer cs - 22 G 10 st.
SAH 1440 SR 1588/9
van Jannen van Oirl van een huysken staende inde lange Putstraet gecoft tegens de huysvrouwe Jans vander Meer van Gennop - 17 st 2 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
van Berber van Rossum van eenen huyse staende opten ouwen Huls gecoft tegen Gerit Janss van Sutphen inden naeme van Jasper Andries Raessen - 4 G 5 st.
SAH 1440 SR 1588/9
21-7 van Jan Aerts van Hoorenbeeck van een lot int vleeshuys gecoft tegens Geertruyt weduwe Jans vanden Hovel - 20 st.
SAH 1440 SR 1588/9
24-7 van Willem Janss Sieerneels van twee seste gedeelten van twee huysen staende inde Vuchterstraet gecoft tegen Jacoppen Sierneels ende Peter Diericx van Aelst zynen swaeger - 7 G 10 st.
SAH 1440 SR 1588/9
van heer Frans Goessens van Oisterwyck priestere van een huysinge erve hoff ende poirte genoempt den Pynappel staende tegens over die Vistraet gecoft tegen Jan Pynappel Willems - 38 G 15 st.
SAH 1440 SR 1588/9
van Willem Peter Somers ende Peter Pauwels Stockelmans als dekens vanden vleeshouwers van drie looten int vleeshuys gecoft tegen Geraert van Tulden - 5 G 5 st.
SAH 1440 SR 1588/9
11-8 van Jan Hanrick Bernts van een huys staende tegen over die Bortsche straet gecoft tegens Swaentken weduwe Jans Noppen - 8 G 7 st.
SAH 1440 SR 1588/9
16-8 van mr. Gerit den hoeffsmit inde karstraet van een caemer staende int lootgietersstraetken gecoft tegens Gielis Ghysberts ende Henrick van Stralen - 3 G 13 st.
SAH 1440 SR 1588/9
ten voors daege (16-8) van Jacques de Wael schouteth tot Oisterwyck van een huysinge staende by Sint Joriscapelle genoempt het Keysershoff gecoft tegens derffgenamen van Wouter Bouwens - 68 G 7 st.
SAH 1440 SR 1588/9
29-8 van Jan Roelofs lakencooper van een stuck lants genoempt Wolffs donck gelegen int Boschvelt gecoft tegen die vande convente van Huesden - 13 G 6 st.
SAH 1440 SR 1588/9
31-8 van Marcelis van Casteren van een wyntmoelen staende after die tolbrug gecoft tegens derffgenamen van Wouter Bouwens - 43 G.
SAH 1440 SR 1588/9
9-9 van Aert van Hees van een huys staende naest de star metten staert gecoft tegens Jut Ooms - 10 G 1,5 st.
SAH 1440 SR 1588/9
19-9 van Cornelis Bartholomeus van eenen hoff gelegen tot Hintham gecoft tegen Evert Janss - 2 G 5 st 3 ort.
SAH 1440 SR 1588/9
28-9 van Mathys Sanders van huys ende erve gelegen aende Hoogenstewech genoempt het gulde dobbelcruys gecoft tegen Hilleken Jacop Joordens cs - 11 G 8 st.
SAH 1440 SR 1588/9
8-11 van Claes Kuysten van eenen huyse staende inde Vistraet genoempt het Jerusalems cruys gecoft tegens Arnden Kuysten ende Willem Ghysselen - 17 G 10 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (8-11) van Ariaen van Munster van een huys staende aende mulenstege gecoft vande erffgenamen Wouter Bouwens - 33 st.
SAH 1441 SR 1589/90
16-11 van Daniel van Vlierden van een sevenste gedeelt van seecker huysinge erve ende hoff staende opte hoeck vande muelenstege gecoft tegens Zeger Nyhoff - 2 G 5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
28-11 van Jan Janssen vanden Dungen van een camer staende after de Tolbrug tegens den hantboech scuts bogart over gecoft tegen Grietken weduwe Jacop Michiels - 2 G 9 st 3 ort.
SAH 1441 SR 1589/90
29-11 van Jan Peeter Denis van drie seste gedeelten van huys erve hoff ende erffenisse daer aen liggende gelegen opte Dungen ter plaetssen genoempt opten Poeldonck gecoft tegens Ariaen ende Yken syn suster kynderen Peeter Denys cs - 4 G 3 st.
SAH 1441 SR 1589/90
van Ariaen Peeter Denis van een stuck hoplants gelegen inde boydonck gecoft tegens zynen broeder - 2 G 1,5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
18-12 van Appolonia Keesselairs van Antwerpen van eenen huyse staende tegen tcruys over gecoft tegens Ariaen Peeters tot Gestel by Eynhoven - 14 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
29-12 van Jannen Bosch leydecker van twee cameren staende in Sint Thuenisstraet gecoft tegens de capelmrs. van Sint Anthoniscapel - 2 G 12 st.
SAH 1441 SR 1589/90
2-1 van Willem van Affellen van een huys staende inde Cortte Kerckstraet gecoft tegens Jannen Gerits ende Jannen Rutten - 10 G.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (2-1) van Joost Diericx van Bueren van een helft van eenen huyse staende after die mandemakers genoempt den blauwen sluetel gecoft tegens Dierick Philips - 3 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (2-1) van Joost Artss lynewever van twee cameren staende opten Vuchterendyck gecoft van Arnt Joosten - 29 st.
SAH 1441 SR 1589/90
3-1 van Stynken van Empel van een stuck lants groot 3,5 mergen gelegen buyten de drie heeckelen gecoft tegens Laureyns Michiels - 5 G.
SAH 1441 SR 1589/90
5-1 van Adam vande Laer van wegen Cornelis Franssen van een stuxken lants gelegen buyten Sint Anthonispoort gecoft tegens de weduwe Gerit Luekemans - 13 G 6,5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selve dage (5-1) van Rycart Rubbens van een halff huys gestaen inde Peperstraet gecoft tegen Jacop Pynappel cum suis - 10 G 17 st.
SAH 1441 SR 1589/90
8-1 van Zwaenken weduwe Jans Noppen vande helft van eenen camp lants groot vyff mergen gelegen int Boschvelt byde pomp gecoft tegens derffgenamen Katharyn weduwe Jans Gerits - 10 G 13 st.
SAH 1441 SR 1589/90
10-1 van Cornelis Wessels van eenen huyse staende inde Bruerenstraet gecoft tegens Henrick van Cueringen - 38 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (10-1) van Anthonis Willems becker vande helft van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet genoempt swart leeuken gecoft tegens Wouter Damen - 9 G 6 st.
SAH 1441 SR 1589/90
12-1 van Huybert Janss van Remunde vande helft van acht mergen lants genoempt de hooge ende lege verckenscampen gelegen int Bosvelt gecoft tegens Goyart soone Joseph Goyarts - 4 G 3 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (12-1) van Reyner Willems becker van een huys erve ende hoff staende by Sint Thueniscapel gecoft tegens Jannen Hermans ende Jan Somers - 18 G 16 st.
SAH 1441 SR 1589/90
13-1 van Frans Tielmans van een huys staende inde Diepstraet genoempt thoochuys gecoft tegens de momboirs vande kynderen Goyart Henricx van Someren - 7 G 5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
15-1 van Huybert Joppen van eenen huyse staende inde Karstraet gecoft tegens Jannen Diericx mandemaker - 5 G 11 st.
SAH 1441 SR 1589/90
16-1 van Claes Janss van Weesel van eenen huyse staende inde Cortte Korenstraet gecoft tegens Henrick Noppen als gemechticht van Gerit de Vries erffgenamen - 5 G.
SAH 1441 SR 1589/90
18-1 van Ariaen Janss spelmaker van eenen huyse staende inde Verwerstraet tegens den bogarden over gecoft tegens Henrick de Laet cs - 5 G 7,5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
18-1 van Goessen Peeters van Orten van een stuck eckerlants gelegen byde kerck tot Orten gecoft tegens Willem Herincx ende Ariaen Willems van Engelen - 2 G 5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
23-1 van Willem Ariaens van drie mergen lants gelegen tot Orten genoempt Maelstrum after de capelle gecoft tegens derffgenamen Goessen Goessens - 3 G.
SAH 1441 SR 1589/90
24-1 van heer Peeter Willems van Gertruyen priester van eenen huyse erve ende hoff mit achterhuys gelegen opten Vylenborch gecoft tegens heer Joost Janss priester - 17 G 8 st.
SAH 1441 SR 1589/90
van Claes Michiels metser van een huysken met een camer staende opten ouden Huls gecoft tegen Symon van Betmer als gemechticht van mr. Jacop Beck schouteth tot Helmont - 26 st.
SAH 1441 SR 1589/90
30-1 van Jacop Janss inden ryder van een huys staende inde Hinthamerstraet genoempt den gulden schilt gecoft tegens de weduwe Mathys vanden Wiel - 30 G.
SAH 1441 SR 1589/90
31-1 van Anthonis Artss van eenen huyse staende after de mandemakers gecoft tegens Jacop Symons - 13 G 1 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten voors dage (31-1) van Jan Jacops van eenen huyse staende opt Hinthamereynt gecoft tegen Jacop Willems van Geffen - 2 G 8 st.
SAH 1441 SR 1589/90
3-2 van Lenart Joosten van een stuck lants gelegen tot Orten gecoft tegens Wouter Tuelinck cremer cs - 3 G.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (3-2) van Ariaen Wouters lynewever van een camer staende inde Schilderstraet gecoft tegens Jacop Diericx keteler - 5 G 2 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (3-2) van Jan Thomas cremer van eenen huyse staende aende Vismerct genoempt den rooden leeuw gecoft tegens die momboirs vande kinderen Henricx de Bruyn - 52 G 14 st.
SAH 1441 SR 1589/90
6-2 van Dierick Roeloffs spelmaker van een huys staende achter de Tolbrug gecoft tegen Jaexken weduwe Thuenis Lamberts van Boxtel - 2 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
van Nicolaes van Swol goutsmit van eenen huyse genoempt het paradys staende aende Merct opten hoeck vanden minnebroederen straet gecoft tegens de kynderen van Philips Reynders Pottey - 34 G 5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
10-2 van Willem Goyart Wouters van huys erve ende hoff staende opten Vuchterendyck genoempt den blauwen hantscoen gecoft tegens Dierick de Gruyter - 14 G 10 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (10-2) van Coenrart Lucassen van Werden van een zydel oft achterhuys staende after opte plaetsse van Gruenenborch gecoft tegens Marcelis van Vladeracken - 5 G 8 st.
SAH 1441 SR 1589/90
12-2 van mr. Henrick Francken van eenen huyse staende inde Hinthamerstraet genoempt het swart pertken gecoft van derffgenamen Katharyn BOudewyns - 24 G 16 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (12-2) van mr. Mathys horologiemaker van seecker hoffstadt ende lant gelegen tot Orten gecoft tegens mr. Peeter de Ruyter als executeur des testaments Joost Denis van Malsen - 3 G 4 st.
SAH 1441 SR 1589/90
13-2 van Arnt Kuysten van een huys staende inde Vuchterstraet genoempt Sint Jacop gecoft vande momboirs vande kinderen Ariaens van Beeck - 30 G 18 st.
SAH 1441 SR 1589/90
19-2 van Anthonis Lambert Cloot van huys erve hoff ende achterhuys staende inde Vuchterstraet gecoft tegens derffgenamen Jans Meussen - 13 G 17 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (19-2) van Jan Steynss van huys erve ende hoff staende inde wyntmolenberchstraet gecoft tegen Salomon Ghysberts - 3 G 8 st.
SAH 1441 SR 1589/90
21-2 van mr. Henrick Vrancken van eenen huyse erve ende hoff achterhuys staende opten Papenhuls gecoft tegens de kynderen Henricx van Middegael - 18 G 3 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (21-2) van Willem van Bueren van een halff huys staende inde lange Putstraet genoempt den gulden put gecoft tegens Jasper Jan Marcelis - 3 G 1 st 3 ort.
SAH 1441 SR 1589/90
23-2 van Rogier van Broechoven van Loy Beys huysingen staende aende merct gecoft tegen Jacops Marcelis (doorgehaald: stadthouwers) - 62 G.
SAH 1441 SR 1589/90
26-2 Henrick Ariaens van Griensven van twee huysen staende in Sint Jacopsstraet gecoft tegens Jan Ariaens van Helmont - 6 G 11 st.
SAH 1441 SR 1589/90
28-2 van Jacop Janss van Roy van een huys staende inde Verwerstraet gecoft tegens Peeter Peeters van Empel - 17 G 10 st.
ten selven dage (28-2) van Peeter Peeters van Empel van een huys staende byde Loeffsbrugge gecoft van Jacop Janss van Roy - 5 G.
SAH 1441 SR 1589/90
3-3 van Heylken dr. Jans Anthonissen van Mughovel van huys ende erve gelegen opte Dungen inde Lytsche straet gecoft vande momboiren van Jan s. Lenart Roelofs - 8 G 5,5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
3-3 van Jan Robben van Erp van een huys staende inde Diepstraet gecoft van Jannen Franssen - 9 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (3-3) van mr. Jan van Wamel appoteker van een huys staende aende merct genoempt het gulden vlies - 33 G.
SAH 1441 SR 1589/90
7-3 van Henrick soone Ghysbert Ysbrants van huys erve hoff ende achterhuys mit een stuck hoeffs over dwater staende inde Vuchterstraet genoempt den gulden eelant gecoft tegens Frans Zonmans - 21 G 8 st.
SAH 1441 SR 1589/90
9-3 van Thomas Janss becker van huys erve hoff staende inde Verwerstraet by het vrouwenhuysken gecoft tegens Mathys Janss becker - 14 G 17 st 3 oirt.
SAH 1441 SR 1589/90
12-3 van Baetken weduwe Cornelis Henricx vande helft van een camer staende inde Wyntmolenberchstraet gecoft tegens de momboiren vanden kynderen Goyart Henricx - 38 st.
SAH 1441 SR 1589/90
16-3 van Lambert Huyberts van een huys staende opte Cruystraet gecoft tegens Henrick Arts - 2 G 10 st.
SAH 1441 SR 1589/90
20-3 van Goyart Henricx tymmerman van een ledige hoffstadt met een camer dair op staende gelegen inde Ortenstraet gecoft tegens Jacop Jan Artss ende Peeter Pennincx - 30 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (20-3) van Zusanna vande Wege van een camer staende inde nyeuw gasthuysstraet gecoft tegens Zegeren Jan Otten - 3 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
22-3 van Henrick Jordens van huys erve ende hoff staende inde Wyntmolenberchstraet gecoft tegen Jacop Jan Dancken - 5 G 14 st 11 d.
SAH 1441 SR 1589/90
29-3 van heer Anthonis Bruynincx van een huys staende opt Oude Diese gecoft tegens die erffgenamen van heer Corstiaen van Schyndel - 9 G 16 st.
SAH 1441 SR 1589/90
30-3 van Henrick Bartholomeuss van eenen hoff gelegen op Franckenhoffstadt gecoft van Cornelis Osmans cs - 3 st 2 ort.
SAH 1441 SR 1589/90
2-4 van Cornelis Coelberts van een huys met synen gront staende inde Verwerstraet gecoft tegens mr. Claes Henricx Nyhoff orgelmaker - 17 G.
SAH 1441 SR 1589/90
van Dierick Bernts nastelmaker van huys erve ende twee cameren staende inde Hinthamerstraet mitten vuytganck in een straetken aldair gecoft tegen derffgenamen Goyarts vanden Steen - 27 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
4-4 van Ariaen Lamberts van Herpen van een huysken staende inde Torenstraet after syn wooninge gecoft tegen Lysken de Wys cs - 2 G 1 st.
SAH 1441 SR 1589/90
7-4 van Marten Diericx vander Hoeven van huys ende erve staende inde Hinthamerstraet opten hoeck van het heyligengeeststraetken gecoft tegens Gerit vander Stegen als gemechticht - 10 G 3 st.
SAH 1441 SR 1589/90
10-4 van Willem Somers Peeters vleeshouder van een vierdepart van drie cameren staende by het bushuys gecoft tegen Claes Gerits vleeshouwer - 13 st.
SAH 1441 SR 1589/90
11-4 van Ariaen Zegers van huys ende hoff gestaen opten triniteyt gecoft tegens Henrick s. Henricx de Hont - 5 G.
SAH 1441 SR 1589/90
12-4 van Ariaen Martens lertauwer van een ledige plaets gelegen after Sinte Peeters capel gecoft tegens Jacop Franssen ende Jan Gerits - 5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
14-4 van Jan Emonts van Roy van eenen huyse staende tegens de Peperstraet over gecoft van mr. Dierick van Vechel cs - 12 G 1 st.
SAH 1441 SR 1589/90
27-4 van Jan Arnt Diericx van Boxtel van een huys staende aende merct naest den gulden pantoffel gecoft tegens Elisabeth vanden Wiel ende haeren kynderen - 23 G 17 st.
SAH 1441 SR 1589/90
28-4 van Henrick Gabriels van een huys staende inde Vistraet genoempt die drie raepcoeken gecoft tegens Corst Weygerganx cs - 6 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
2-5 van Mathys Reynders vander Meer van een huys staende inde Hinthamerstraet tegen heylich cruys over gecoft tegens Mathys van Losen - 31 G 13 st.
SAH 1441 SR 1589/90
7-5 van Jan Janss inden eenhooren van een huys staende inde Stoeffstraet gecoft tegens den pater vande bogarden - 7,5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
8-5 van Bartholomeus Laureyns van een stuck weylants gelegen opte Dungen genoempt de Sporkel gecoft tegens Mathys Henrick Willems - 23 st.
SAH 1441 SR 1589/90
van Henrick Goyarts van Stiphout van een dordegedeelt van een huys staende inde cortte Putstraet gecoft tegens Joris Jan Willems - 14,5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
11-5 van Lambert Arnt Lueniss van een huys staende inde Vuchterstraet genoempt die eechde gecoft tegens de weduwe Jan Zegers - 11 G 10 st.
SAH 1441 SR 1589/90
14-5 van Dierick Henricx van een stuck lants gelegen int Boschvelt gecoft tegen Arnt Kemp - 20 st 2,5 ort.
SAH 1441 SR 1589/90
16-5 van Jan Coenen becker van een huys staende inde Vistraet genoempt de drie raepcoeken overgenomen van Henrick Gabriels - 6 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
17-5 van Frans Peeters velblotter van eenen huyse genoempt den bever by St.Anthoniscapel gecoft tegens Cornelia weduwe Jacop Geritss ende haere kynderen - 13 G 13 st.
SAH 1441 SR 1589/90
19-5 van Wouter Peeterss becker van huys ende erve staende inde Vuchterstraet naest de cruysbruerenpoort gecoft tegens Goyart Gerits verwer - 9 G 7 st.
SAH 1441 SR 1589/90
21-5 van Rut Janss van Orten van huys hoff met twee cameren gestaen opt Orteneynt gecoft tegens Ghysmer Robben casteleyn tot Bochoven - 9 G 11 st.
SAH 1441 SR 1589/90
22-5 van Jenneken dr. Dierick Janss van huys erff hoff staende opt Hinthamereynt tussen beyde de poorten aldair gecoft tegens Claes Willem Diericx cremer - 5 G 2 st.
SAH 1441 SR 1589/90
1-6 van Peeter Jacops brouwer van eenen huyse genoempt den wynwagen staende by St.Janspoort gecoft tegens Tielman Hagens als curateur vande kynderen Symons de leertauwer - 7 G 5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
2-6 van Wouter Janss van Boxtel van vyff seste gedeelten van eenen huyse genoempt den swynencop gelegen inde Bortsche straet gecoft tegens Adam Willem Damen cs - 3 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
4-6 van Goyart van Engelant voors van twee cameren staende int Slyperstraetken gecoft tegen den jongen Everart vande Water - 2 G 7 st.
SAH 1441 SR 1589/90
9-6 van Henrick Janss Zierneels blauverwer van een huys staende aende merct genoempt den gulden cop gecoft tegens de weduwe Jacops van Bladel - 26 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
13-6 van Goyart van Engelant vande helft van eenen huyse erve ende hoff staende inde Hinthamerstraet genoempt Valckenborch gecoft tegens Jannen Aelberts cs als gemechticht - 2 G 11 st.
SAH 1441 SR 1589/90
14-6 van Matheus Henrick Rutten vande helft van eenen camp lants gelegen tot Hintham gecoft tegens Lambert Diericx - 33 st.
SAH 1441 SR 1589/90
16-6 van Daniel van Vlierden van twee sevenste gedeelten van huys erve hoff ende erffenisse gelegen opten hoeck vander molenstege gecoft tegens Marten van Balen ende Ariken weduwe Jasper van Balen - 4 G 10 st.
SAH 1441 SR 1589/90
18-6 van Pauwels Lamberts van een negenste gedeelt van een huys staende after de mandemakers gecoft tegens Anthonis Cloot - 12 st.
SAH 1441 SR 1589/90
22-6 van Dierick Pauwels van Peelt van eenen huyse staende aende Vismerct genoempt den engel gecoft tegens den erffgenamen mr. Henricx van Uden - 11 G.
SAH 1441 SR 1589/90
23-6 van Jan Anthonis van eenen huyse staende opt Orteneyndt genoempt die olimoelen gecoft tegens syns bruers ende susters - 6 G.
SAH 1441 SR 1589/90
14-7 van Jacop Hagens Hermanss van een huys staende inde Ridderstraet gecoft tegens Goyart Pauwels van Lieshout - 5 G 11 st.
SAH 1441 SR 1589/90
17-7 van Gerit Coenen lyewatier van eenen huyse staende after het Wiltvercken gecoft tegens jouffre. Clara van Lier - 65 G 6 st.
SAH 1441 SR 1589/90
20-7 van Dierick Jans Gieliss van een hoffstadt gelegen tot Orten gecoft tegens syn brueders ende zusters - 35 st.
SAH 1441 SR 1589/90
30-7 van Gielis Janss van een stuck lants gelegen int Ertvelt gecoft tegens Diericken, Cristynen ende Ghysberden syn susters ende brueders - 2 G 2 st.
SAH 1441 SR 1589/90
2-8 vande weduwe Jan Gerits van een dordendeel van een huys staende dorde Pynappelsche poort gecoft tegens Peeter Peeters haeren swager - 2 G 5 st.
SAH 1441 SR 1589/90
4-8 van Wouter Artss tymmerman van een huys staende inde Kerckstraet genoempt den Knynsberch gecoft tegens mr. Mathys horologiemaker - 8 G 14 st.
SAH 1441 SR 1589/90
7-8 van Jannen Bosch leydecker van een huys staende in Sint Thuenisstraet gecoft tegens Corneliss synen soon cs - 6 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
9-8 van Henrick Henricx becker van een huys ende camer staende opt Hinthamereynt gecoft tegens de kynderen van Claes Joosten scheerslyper - 2 G 7 st.
SAH 1441 SR 1589/90
ten selven dage (9-8) van Jan van Wynteren van een dordegedeelt ende een vierdegedeelt in een ander dordegedeelt van eenen huyse met synen gronde gelegen inde Hinthamerstraet tegens over den heyligen geest gecoft tegens Jacoppen Spykers - 5 G.
SAH 1441 SR 1589/90
22-8 van Jan Janss Brant van een stuxken lants gelegen tot Hinthem gecoft tegens Anthonis Goyartss de decker - 33 st.
SAH 1441 SR 1589/90
29-8 van Peeter Jans van Tilborch van eenen huyse staende aenden hoogenstewech gecoft tegen derffgenamen Reynder lootgieters ende Elysabeth syn huysvrouwe - 30 G 8 st.
SAH 1441 SR 1589/90
van Everart vande Water vande helft van twee cameren staende int arme fratersstraetken gecoft tegens Lambert Remmen als gemechticht - 28 st.
SAH 1441 SR 1589/90
van Denys Anthoniss van Heesch van een huys erve ende hoff staende in St.Jacopsstraet gecoft tegens Matheus Roelofs - 6 G 8 st.
SAH 1441 SR 1589/90
12-9 van Peeter Goyarts van een huys staende in Sint Anthonisstraet gecoft vander weduwe Jan Hermans - 2 G 13 st.
SAH 1441 SR 1589/90
15-9 van Ariaen Zegers rentmeester van een camer staende opten Triniteyt gecoft vande weduwe Goyart Henricx screynwercker mit haeren kynderen - 2 G 10 st.
SAH 1441 SR 1589/90
26-9 van Gerit Muermans van een halff huys staende inde Kerckstraet gecoft tegens Jan Matheus ketelair van Helmont - 2 G 18 st.
SAH 1441 SR 1589/90
6-10 van Jan Peeter Denis van een sestegedeelt van een huys erve ende hoff gelegen opte Dungen opte Poeldonck gecoft tegens de momboirs vanden kynderen wylen Peeter Denis Peeters - 2 G 1 st.
SAH 1441 SR 1589/90
van Joris Rom Suyskens van een camer staende in St.Jacopsstraet gecoft tegens de momboirs vanden kynderen Peeter Jan Heymericx - 3 G 15 st.
SAH 1441 SR 1589/90
7-10 van Ariaen Zegers van een camer staende opten Triniteyt gecoft tegens Marcelis Nyssen van Vladracken - 2 G 10 st.
SAH 1441 SR 1589/90