Vugterendijk I 088

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Holten, Hendrik - Bewoner