Vugterendijk I 050

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Gogh, wed. Gerard van - Bewoner