Vugterendijk I 034

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Cooven Mist, Ignatius - Bewoner