Vugterendijk I 027

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Esch, Rijck van - Bewoner