Vugterendijk I 014

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Rossel, wed. Joost - Bewoner