Vugter Straat H 154

Cleijn Bagijnhoff noord zijde

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 N.N. Barbier van de dragonders Bewoner