Kerkstraat E 316

Noord Zijde van de Colperstraat

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Huffeling, Aelbertus van Pruikmaker Bewoner