Hinthemer Eijnde D 274

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 N.N., Adriaentje De marktveegster Bewoner