Hinthemer Eijnde D 240

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Couveringh, Adriaen van de - Bewoner